İstanbul Liman Başkanlığı; Deniz Ticaret Odası'na bir yazı göndererek İstanbul Boğazı ve Haliç'te teknelerin indirme-bindirme dışında izinsiz bağlama yaplararının önüne geçileceğini bildirdi.

Yazıda; İstanbul Boğazı ve Haliç Kıyılarında izinsiz/uygunsuz tüm bağlamalar hakkında Başkanlıklarına  birçok şikayetin intikal ettirildiği/ettirilmekte olduğu, şikayetler de konu sıkıntıların mevzuat çerçevesinde ilgili kurumlarca giderilmesinin talep edildiğine değinilerek; Gemi ve deniz araçlarının bağlama ve barınmalarıyla ilgili olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının III No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu2nun 15.04.2012 Tarih ve 13622 Sayılı kararı ile Boğaziçi kıyılarının tarihsel dokusu, doğal özellikleri ve siluet değerleri açısından korunması gereken bir çevre olması nedeniyle; yüzer lokanta, yolcu motoru, otel v.b. deniz araçlarının, hem denizden kıyı silueti, hem de kıyılardan deniz ve boğazın karşı kıyılarının siluetine olumsuz etki yaratması, deniz kirliliği ve gürültü kirliliğine sebebiyet vermesi ve kamusal kullanıma açık kıyı bandı üzerinde yer alıyor olması nedeniyle her türlü gemi ve deniz araçlarının sit alanı kapsamında olan Boğaziçi kıyılarında yolcu indirme-bindirme dışında sürekli olarak bağlanıp kullanılmayacağına karar verildiği hatırlatıldı.

Liman Başkanlığı yazısında İzinsiz /uygunsuz bağlamalarla ilgili olarak;  Haliç, Boğaziçi ve diğer idari kıyılarda birçok denetim gerçekleştirilerek gemi ve deniz araçları ile ilgili işlem başlatıldığı, uymayanlara idari para cezası uygulandığı, kalkmakta direniş gösteren gemi ve deniz araçlarına ise yetkili Mülki İdare Amiri riyasetinde ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde operasyon düzenlenerek izinsiz/uygunsuz bağlamaların giderilerek kıyıların neta haline getirildiği belirtilerek ilgili birimlerce müdahalede bulunması sonucu boşaltılan ve halihazırda açık olan yerlere bağlamaların önlenebilmesi amacıyla (elektrik/su tesisatı döşenmemesi ve mevcutların toplatılması da dahil olmak üzere) bilgilendirmenin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasının ilgililere duyurulması istendi.