Somali Konferansı bildirgesi

İstanbul'da yapılan BM İstanbul Somali Konferansının bildirgesinde, Somali'deki federal kurumlar ve Somali halkına destek verildi. 

Konferanstan sonra yayımlanan bildirgede, BM İstanbul Somali Konferansının 21-23 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılan toplantısında, BM, Türk hükümeti ve uluslararası toplumun, Somali Federal kurumları ve halkının kanunsuzluk, şiddet ve umutsuzluk döngüsünü yenmesi ve Somali halkına müreffeh bir gelecekle barış içinde bir ülke oluşturulması için güçlü kararlılık gösterdiği vurgulandı.

Deklarasyonda, Konferansın Somali'nin egemenliği, toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ve birliğini yeniden teyit ettiği belirtilerek, konferansın, Somali ve onun liderlerine Somali'de nihai ve kapsamlı bir uzlaşmanın elde edilmesi için açık ve geçerli yol sağlayan Cibuti Anlaşması çerçevesinde yapıldığı hatırlatıldı.

Somali'deki mevcut zorlukların ve güvenlik sorunlarının üstesinden gelmek için kararlı ve uzun süreli çabalara ihtiyaç olduğu vurgulanan deklarasyonda, Somali'de siyasi işbirliğinin teşvik edilmesi ve güçlü hükümet kurumlarının oluşturulması gerektiğinin altı çizildi.

Somali'de güçlü ve birleşik bir komuta altında profesyonel güvenlik gücünün oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğu bildirilen bildirgede, ülkede uzun süreli istikrar sağlanabilmesi için yeni oluşturulacak güvenlik güçlerinin eğitimi, donanımı, maaşlarının ödenmesinin hayati önemde olduğu kaydedildi.

Deklarasyonda, Somali'nin yeniden inşası ve kalkınmasının ancak hükümet kurumları, özel sektör, sivil toplum örgütleri, kadın ile içerde ve dışarı dağılmış toplumun birlikte çalışmalarıyla mümkün olduğu bildirildi.

Somali'nin kalkınması ve ekonomik iyileşmesine özel vurgu yapılan deklarasyonda, Konferansın, ekonomik bölgeler yaratan özel sektör yatırımlarına, pilot projeler belirlemeyi de içeren somut eylem planları için çalışmayı taahhüt ettiği vurgulandı. Somali'deki geçici federal hükümetin uluslararası toplumun ortaklığında, insani kriz içindeki Somali halkının ihtiyaçlarına cevap vermek için büyük bir sorumluluk üstlendiği belirtildi.

Somali'nin komşularının, Somali ve bölgedeki barış, güvenlik ve kalkınmayı desteklemelerinin önemli rol oynayacağının altı çizilen deklarasyonda, iyi komşuluk ilişkilerinin önemi vurgulandı.

Deklarasyonda, Somali kıyıları ve açıklarında gemilere yönelik korsanlık ve hırsızlık hareketlerine de değinilerek, gemi korsanlığı ve hırsızlığı eylemlerinin artmasından büyük kaygı duyulduğu, korsanlıkla mücadele için BM, uluslararası örgütler ve bağışçıların gösterdiği çabalara minnettarlık duyulduğu kaydedildi.

Deklarasyonda ayrıca, İspanyol hükümetinin gelecekteki yüksek seviyeli Uluslararası Temas Grubu Toplantısına ev sahipliği yapacağı belirtilerek, toplantının bu yılın eylül ayında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenleneceği bildirildi.

Somali'de kalkınma, barış ve güvenliğin başarılması yönünde önemli bir katkı sağlayan konferansa ev sahipliği yaptığı için Türk halkı ve hükümetine de büyük minnettarlık duyulduğu vurgulandı.