BM Genel Sekreteri'nin Dünya Denizcilik Günü mesajı: “Daha yeşil denizcilik için yeni teknolojiler”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 29 Eylül Dünya Denizcilik Günü ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama aşağıdaki gibidir:

"Deniz taşımacılığı, küresel ticaretin %80'inden fazlasını temsil ediyor. Ukrayna'daki savaş - ve Karadeniz Tahıl Girişimi - bize denizciliğin dünyayı beslemedeki hayati rolünü hatırlattı.

Bu yılki Dünya Denizcilik Günü'nün teması olan "Daha yeşil denizcilik için yeni teknolojiler", sera gazı emisyonlarını azaltan, çevreyi koruyan ve Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın 1,5 derecelik hedefiyle uyumlu sürdürülebilir denizcilik çözümlerine duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Denizcilik sektörü karbondan arındırma yolculuğunu hızlandırmalıdır.

Ortak eylem olmadan, denizcilikten kaynaklanan emisyonların 2050 yılına kadar 2008 seviyelerine göre yüzde 250'ye kadar artması bekleniyor. Hükümetler ve özel şirketler, dijitalleşme ve otomasyon gibi yenilikçi teknolojilerden yararlanmak ve gelişmekte olan ülkeleri içeren ve yenilenebilir enerji ile alternatif yakıtları teşvik eden adil bir geçişi teşvik etmek için birlikte çalışmalıdır.

Bu on yılda görevlendirilecek gemiler, denizcilik sektörünün 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşıp ulaşmayacağını belirleyecek. Daha akıllı ve daha yeşil sıfır emisyonlu gemiler, 2030 yılına kadar herkes için varsayılan seçenek ve ticari olarak kullanılabilir hale gelmelidir.

Denizcilik insanlığı birbirine bağlamaya devam ederken, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada ve insanlar ve gezegen için adil ve müreffeh bir gelecek inşa etmede önemli bir rol oynamalıdır."

Editör: Fulya Tekin