Bilim insanları bulutları izleyerek kükürt sınırını aşan gemileri tespit edecek

Araştırmacılar, geliştirdikleri yeni bir yöntemle, bulutları izleyerek gemilerin kükürt sınırını aşıp aşmadıklarını tespit edebilecek.

Araştırmacılar, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) kükürt yönetmeliklerine uyumu izlemeye yardımcı olabileceğini söyledikleri bulut özellikleri ile gemi yakıtlarının kükürt içeriği arasındaki ilişkiyi göstermek için uydu izleme kullandı.

Bugün yayınlanan çalışma, University College London ve Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütüldü.

Gemilerden kaynaklanan emisyonlar, sülfat aerosolleri - küçük sülfür ve oksijen parçacıkları gibi çeşitli kimyasallar içeriyor. Aerosoller, etrafında su damlacıklarının biriktiği tohumlar gibi davranarak, uydular tarafından görülebilen bulut özelliklerinde değişikliklere neden olabiliyor.

17.000'den fazla gemiyi uydudan gözlemleyen araştırma erkibi GPS kullanarak tek tek gemilerin hareketleriyle eşleştirdi.

Kuzey Amerika kıyıları, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve İngiliz Kanalı çevresindeki emisyon kontrol alanlarının gemi yakıtındaki kükürt oranının % 0,5 olmasını engelleyerek daha az sülfat aerosol emisyonuna yol açtı.

Araştırmacılar, bu alanlarda benzer hava koşullarında gemi bulutlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını tespit etti.

Bu, sülfat aerosollerinin, siyah karbon gibi gemi egzozunun diğer bileşenlerinin aksine bulut oluşumu üzerinde en önemli etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, mevcut yüksek kükürtlü yakıtları egzoz işlemi olmadan yakmak suretiyle, kükürt kapağı düzenlemelerine uygun olmayan bir geminin, bulut özelliklerinde ölçülebilir bir fark oluşturacağı için tespit edilebileceği anlamına geliyor.