Akdeniz'de sürdürülebilir balıkçılık için yıllarca süren lobi çalışmaları  meyvesini vermeye başladı. Geçen hafta 20'den fazla ülke ve Avrupa Birliği, Akdeniz ve Karadeniz'deki deniz canlılarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik 34 tedbiri kabul etti.

Bu dönüm noktası, Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu'nun (GFCM) Cuma günü Hırvatistan'ın Split kentinde sona eren kırk altıncı oturumu sırasında elde edildi.

Toplantının dikkate değer kararlarından biri, Cabliers Bank'ın derin deniz mercanlarının etrafındaki 400 kilometrekarelik alanda yıkıcı dip trolü gibi her türlü dip balıkçılığının yasaklanması olarak görülüyor.

İzmit Körfezinde gemi trafiğine çözüm aranıyor İzmit Körfezinde gemi trafiğine çözüm aranıyor

Yasak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek. Tedbirin amacı, İspanya ile Fas arasındaki Alboran Denizi'nde bulunan bu sıcak noktasında biyolojik çeşitliliğin herhangi bir bozulmanın önlenmesi.

Cabliers Bank, Akdeniz'in en batı bölümünü oluşturuyor. Burada Akdeniz ve Atlantik etkileşime girerek deniz biyoçeşitliliğinin eridiği bir pota haline getiriyor. Aynı zamanda deniz trafiği için de bir geçiş noktası; her yıl küresel deniz trafiğinin yüzde 25'i Alboran Denizi'nden geçiyor.

On yılı aşkın bir süredir Cabliers Bank'ı araştıran araştırmacılar buranın Balıkçılığa Kısıtlanmış Alan (FRA) olarak belirlenmesi çağrısında bulundu. Bu derin deniz mercan resifini korumanın nedenleri arasında genç balıklar için bir sığınak olarak potansiyel rolü ve Oceana'nın araştırma verilerine göre Akdeniz'de hala büyüyen tek soğuk su resifinin görülmesi yer alıyor.  

Akdeniz, özellikle de batı kısmı, dünyanın en fazla aşırı avlanan alanlarından birini oluşturuyor; stokların yüzde 90'ından fazlası, sürdürülebilir kabul edilen seviyenin üzerinde avlanıyor.

Editör: Nermin İstikbal