banner244

banner242

banner176

banner246

banner191

banner184

banner148

banner145

banner179

banner248

banner243

Av teşviki her balon balığı için geçerli değil!

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 Aralık 2020 tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BALIKÇILIK 04.12.2020, 15:42 04.12.2020, 15:43 Halit Emre İbrahimoğlu
Av teşviki her balon balığı için geçerli değil!

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine dair  tebliğ, denizlerdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığının (Lagocephalus sceleratus) ekosistemdeki yoğunluğunu ve stoğa katılım oranını azaltarak balon balığının avlanmasını teşvik etmek amacıyla balıkçılara verilecek desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenleyecek.


Usul ve esaslar belirtildi!

Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün (Lagocephalus sceleratus) Akdeniz ve Ege Denizine kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemesiyle ilgili usul ve esaslar ayrıntılı bir şekilde belirtildi.Belirtilenin dışındaki balon balığı türleri için avcılık yasak!

Usul ve esaslar arasında dikkat çeken maddelerden birinin ise destekleme kapsamında avcılığı yapılacak balon balığı türünün Lagocephalus sceleratus olduğu, diğer balon balığı türleri için avcılık yasak olup, bu türlere ait olan kuyrukların getirilmesi durumunda destekleme ödemesi yapılmayacağı oldu.

Balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin genel iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar aşağıda sunulmaktadır;

1-Destekleme kapsamında avcılığı yapılacak balon balığı türü Tebliğin Ek-1'inde yer alan Lagocephalus sceleratustur. Diğer balon balığı türler için avcılık yasak olup, bu türlere ait olan kuyrukların getirilmesi durumunda destekleme ödemesi yapılmayacaktır.

2-Tebliğin Ek-2'sin de yer alan balon balığı kuyruğunun 1.000.000 adet'e kadar (1.000.000 adet dâhil) her bir adet başına beş Türk Lirası destekleme ödemesi yapılacaktır.

3-Kuyruk alımı, 31.12.2020 tarihli mesai bitimine kadar yapılacak olup, ancak daha öncesinde 1.000.000 (1.000.000 adet dâhil) adet'e ulaştığında, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından SUBİS üzerinden alım durdurulacak ve aynı gün içerisinde bahse konu Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

4-SUBİS üzerinden kuyruk ver giriş durduğu andan itibaren, teslim alınmış olsa bile sisteme giriş kaydı yapılamayan kuyruklar için destekleme ödemesi yapılmayacaktır.

5-Balon balığı kuyruk alımları, bu Tebliğin yayımı tarihinden (02.12.2020) itibaren beş iş günü sonra (08.12.2020) başlayacaktır.

6-Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamaz, çıkartıldığının tespit edilmesi halinde bu durum hakkında tutanak tutulacak ve getirilen bütün balıklar destekleme kapsamına alınmayacaktır. Balon balığının bütün olarak karaya çıkartılmasının tekrarı halinde, ikinci kez bütün olarak karaya çıkartıldığı tarihten önce teslim edilen kuyruk miktarı kadar destekleme ödemesinden faydalanılacaktır ancak destek dönemi boyunca yeni kuyruk teslimi yapılamayacaktır.

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/37)" 01.01.2020 tarihinden itibaren  geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (02.12.2020) yürürlüğe girdi.

Kaynak: Kaptan Haber Ajansı
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
banner102