Balık tüketiminde çok gerideyiz

Üç tarafımız denizlerle çevrili, ama su ürünleri tüketimi konusunda dünya sıralamasında çok gerideyiz. Avrupa Birliği`nde kişi başına 23 kilogram su ürünü tüketilirken, Türkiye`de bu rakam sadece 9 kilogram...
Dünya Tarım Örgütü kaynaklarına göre, `AB ülkelerinde su ürünleri yetiştiriciliğinde İspanya , Fransa , İtalya ve Yunanistan en önemli üretici ülkeler. AB ülkeleri, alabalık, çipura , levrek, yılan balığı, kalkan ve midye üretiminde dünya lideri. Türkiye , su ürünleri yetiştiriciliğinde, 25 Avrupa Birliği ülkesi arasında 5. sırada yer alıyor... Ancak ürünler ülkemizde yeterince değerlendirilemiyor... Üç tarafı denizlerle çevrili ve 8 bin 333 kilometre kıyısı, 177 bin 714 kilometre akar suyu ile bunlara göl ve gölet alanının da eklenmesiyle 25 milyon 870 bin hektar su alanı bulunan Türkiye , su ürünleri yetiştiriciliği açısından çok büyük bir potansiyele sahip ``2004 yılı verilerine göre, dünyada yaklaşık 140 milyon ton balığın 550 bin 482 tonu ülkemizde elde edilmekte. Dünyada su ürünleri üretiminde ilk sırayı Çin ve Peru alırken, Türkiye avcılıkta dünyada 32, yetiştiricilikle ise 26. sırada` Türkiye `de kişi başına yıllık su ürünleri tüketimi ortalamasıysa sadece 9 kilogram ... `Komşumuz Yunanistan `da bu rakam 25 kilogram . Dünya ortalaması ise yılda 17 kilogram. AB ülkeleri ortalaması 23 kilogram . Türkiye `nin sadece AB ortalamasını yakalayabilmek için tüketimini üç kat artırması gerekiyor... Bu konuda uzmanların önerileri de var? İşte bunlardan bazıları... Hassas ekosistemler korunmalı... Balıkçılık teşvik edilmeli... Sportif balıkçılık ve dalış turizmine yatırım yapılmalı... Sınırlı tür çeşitliliği aynı türlerin (çipura ve levrek) diğer Akdeniz ülkelerinde de ağırlıklı olarak retilmesi ve pazarın Akdeniz ülkeleri ile sınırlı olması fiyatların düşmesine sebep olmakta. Bu nedenle denizlerde sivri burun , lahos, mırmır ve mercan , iç sularda ise yayın ve mersin balıkları gibi yeni türler denenip, kademeli olarak bu balıkların toplam üretimdeki oranlarının artırılması gerekiyor.

tgrt