Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sigorta teyit mektıbı sunmadığı için bekletilmekte olan tankerlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre bu tankerlerin sayısı 18. Türk Limanlarına petrol sevkiyatı yapan 2 tanker ise arz güzenliğini koruma amaçlı "alıcı garantisi" yeterli görülerek Boğazlardan geçirildi. 

Aşıklama şöyle: 

İstanbul Boğazından, güney yönlü (Karadeniz'den) ham petrol yüklü olarak geçiş yapan tanker sayısı bu yılın Ekim ayında 44, Kasım ayında ise 43'dür. 1 Aralık 2022 tarihinden sonra ham petrol yüklü olarak Bakanlığımız tarafından talep edilen teyit mektubunu sunarak 3 tanker geçişini yapmıştır . Öte yandan, teyit mektubu sunmadığı için yaklaşık 2 milyon ton ham petrol yüklü olarak Karadeniz'de bekleyen tanker sayısı 18 (13'ü Avrupa Birliği Limanı varışlı), Ege Denizinde bekleyen tanker sayısı ise 1 'dir. Karadeniz de bekleyen ham petrol yüklü tankerlerin 15'nin sahibi AB üyesi Yunanistan, 2'si Hong Kong biri de Türk'tür ve bu gemilerin P&I sigortaları; Uluslararası P&I Grup üyesi İngiltere merkezli şirketler tarafından düzenlenmiştir . Ülkemiz petrol rafinerilerine gelen ham petrol yüklü 2 tankerin, ham petrolün alıcısının verdiği taahhütname vasıtasıyla Türk Boğazlarından geçişi sağlanarak ülkemizin enerji arz güvenliği desteklenmiştir. Bu konudaki yeni talepler de aynı minvalde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ham petrol taşıyan tankerlerin P&I sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubu sunma yükümlülüğü yürürlüğe girdiğinde Çanakkale Boğazından geçmek üzere Marmara Denizi'nde bulunan ham petrol yüklü teyit mektubu sunmayan 8 tankere, son defa teyit mektubu vermeleri için bilgilendirme yapılmış olup verilmemesi halinde ülkemiz denizleri için risk oluşturmamaları amacıyla Çanakkale Boğazı tüm gemi trafiğine kapatılarak sadece bu tankerlerin ilave tedbirlerle ile karasularımızın dışına çıkarılması için gerekli planlama yapılmıştır. Kuralın yürürlüğe girdiği tarihten beri ilk kez Uluslararası P&I Grup üyesi bir P&I sigorta şirketi; sigorta hizmeti verdiği bir Türk bayraklı tanker için teyit mektubunu Bakanlığımıza sunmuş olup ilgili tankerin İstanbul Boğaz geçişi bugün sağlanmıştır. Bu durum, yüklü ham petrol tankerlerinin P&I sigorta şirketlerinin teyit mektubunu vererek Türk Boğazlarından geçmesi için önemli bir adımdır. İlgili mercilerle görüşmeler devam etmekte olup, tüm gemilerin gerekli şartları sağlayarak Türk Boğazlarından geçmesi için gerekli iş birliği, Türk Boğazlarının korunması şiarımızdan ödün vermeden sürdürülmektedir. 

Editör: Fulya Tekin