NATO makamlarından alınan bilgiye göre Somali'den Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ne intikal etmekte olan BAE Bayraklı "M/V S AVIN A-F AH AD1' isimli botun hafta içerisinde Somali doğusunda deniz haydutları tarafından kaçırıldı. Botun müteakip dönemde Somali Havzası'nda icra edilecek deniz haydutluğu faaliyetlerinde ana gemi olarak kullanılabileceği genel bilgiler arasında.

Ticaret gemileri tarafından tüm koruyucu tedbirlerin (BMP-4) sadece Aden Körfezi ile sınırlı tutulmaması ve tehdide karşı yüksek hazırlık durumunun muhafaza edilmesinin gerektiği ve bölgeden geçişlerde gözcülük ikaz sistemine azami özen gösterilmesi keza "M/V SAVINA-FAHAD" isimli botun tespit edilmesi durumunda bölgede görev yapan "TCG GİRESUN" (F-491)'a bildirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede bölgeden geçecek ticaret gemileri; tehlikeli bölgeden geçişlerini yeterli süre önceden yürürlükteki usuller çerçevesinde milli ve uluslararası makamlara bildirilmeleri, bölgedeki Türk firkateyni ile sürekli irtibatta bulunmaları, "TCG GÎRESUN" (F-491) Inmarsat Tel no: 00870773106413, tavsiye edilen transit koridoru (TRTC) geçişlerini askeri konvoylar ile icra etmeleri, koruyucu tedbirlerin (BMP-4), öncelikle emniyetli bölme (CITADEL) olmak üzere titizlikle uygulamaları, Somali Havzası ve Kızıldeniz'de de idame etmeleri konularında uyarılıyor.