Egeli iş adamları gerilim, kutuplaşma ve iç çekişme istemiyor

Ege Akdeniz Genç İş Adamları Dernekleri Federasyonu (EGAFED) 115. Yönetim Kurulu toplantısını, Kuşadası Genç İş Adamları Derneği (KUGİAD)’nin ev sahipliğinde yaptı.Türkiye’de turizmin lokomotifi merkezlerinden biri olan Kuşadası’nda...

Egeli iş adamları gerilim, kutuplaşma ve iç çekişme istemiyor

Ege Akdeniz Genç İş Adamları Dernekleri Federasyonu (EGAFED) 115. Yönetim Kurulu toplantısını, Kuşadası Genç İş Adamları Derneği (KUGİAD)’nin ev sahipliğinde yaptı.

Türkiye’de turizmin lokomotifi merkezlerinden biri olan Kuşadası’nda gerçekleştirilen toplantıda gerek turizm gerekse ekonomiye ilişkin çarpıcı tespitler ve çözüm önerileri sunuldu. Ekonominin ülke gündeminden doğrudan etkilendiği belirtilirken, ülkenin bir an önce gerelim, kutuplaşma ve iç çekişmelerden kurtulması gerektiğinin altı çizildi.

20. Yüzyılın başında ise önemli bir kurvaziyer gemi limanı haline gelen Kuşadası’nda büyük düşüş yaşandığını belirten KUGİAD Başkanı Sadettin Türkmen; “Yabancı Bayraklı Yolcu Gemilerinin Uğrak sayıları Yıllara göre; 2014 Yılı 448 sefer, 2015 Yılı 506 sefer, 2016 Yılı 271 sefer, 2017 Yılı gelen ve geleceği planlanan 138 sefer. Ülke içinde üzücü terör saldırıları ve Ortadoğu’daki karışık siyasi çalkalanmalar devam ederken, Avrupa ile yaşanan gergin siyasetin sürmesi, yabancılardaki Türkiye tercihini geri plana atmıştır. Bu durum, acı bir şekilde bizlere ve esnafımıza; Efes ve Meryem Ana başta olmak üzere, eşsiz tarihi ören yerlerine sahip olsak da güzide limanımızın sanıldığı gibi vazgeçilmez olmadığını göstermiştir. Gemiler, ani bir kararla, hepimizin bildiği gibi, Kuşadası’nı destinasyonlarından çıkartmış, Baltık ve Adriyatik ülkeleri ile Uzakdoğu’yu pazarlama politikasını seçmişlerdir. Ülkemizin dış ticaret açığının kapanmasında, en önemli katkıyı yapan turizm sektöründeki krizle mücadele edebilmek adına; bu keskin düşüş ilerisi için bizlere daha tedbirli olma ve hatalarımızı düzeltme fırsatı verecektir” dedi.

Türkmen, kısa ve orta vadede yerel ve ulusal yönetimlerden beklentilerini de açıkladı. Yerel yönetimin bölgenin doğal güzelliklerini ön plana çıkartan projeler geliştirmesi gerektiğini belirten KUGİAD Başkanı Sadettin Türkmen, ulusal yönetimin de gemi tonajına göre alınan Sahil Sıhhiye ücreti, Fener parası, Deniz Ticaret Odası Navlunu, ayakbastı ücretleri, yanaşma - kalkma ve römorkör - palamar ücretlerini tekrar gözden geçirmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ilk on kongre merkezi arasında yer alan Efes Kongre Merkezi’nin de hakkettiği değeri bulmadığını sözlerine ekleyen Türkmen; “Açılışından itibaren, işletmecisinin kim olduğu konusundaki belirsizlik, emsallerine göre yüksek maliyetler, yeterli sayıda ve kongre turizmine uygun yatak kapasitesi ile desteklenmemiş olması, 110 milyon Dolarlık merkezi atıl bırakmıştır” dedi.

Türkiye kritik günlerden, kritik zamanlardan geçtiğini, referandumun öncelikli gündem maddeleri haline geldiğini belirten EGAFED Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Efkan Ceylan; “Yapılan halk oylamasına katılımın yüksek olması; halkımızın demokrasiye ve cumhuriyete olan bağlılığının ve inancının bir göstergesi olmuştur. Bu noktada bizlere düşen, çıkan sonuca saygı göstermek olmalıdır. Ancak sonuca gölge düşüren birtakım uygulamaların hukuk ve adalet çizgisinde değerlendirilmesi zaruridir. Bizim bütün temennimiz seçmen iradesinin tam olarak, eksiksiz bir biçimde yansıtılmasıdır. Eğer şaibe varsa ortaya çıkarılmalı ve seçmenlerin endişeleri giderilmelidir” dedi. Referandumun öncesi, sırası ve sonrasında yaşananların Türkiye’yi gerdiğini, ülke insanları arasında bariyerler kurduğunu ifade eden Efkan Ceylan; “Türkiye daha fazla gerilimi ve kutuplaşmayı bir kenara bırakmalıdır. Bir şeyin altını özenle çizmek istiyorum: Demokrasi, hukuk ve ekonomi birbirini destekleyen, birbirine bağlı kurumlar ve kurallardır. Bunlardan birinin eksikliği diğerlerini de anlamsız kılacaktır. Dünyada ekonomik gelişmesini tamamlamış ülkelerin tamamı, demokratik temele dayanan kurumları sayesinde bunu başarmışlardır. Demokrasiye dayanmak demek; şeffaf devlet demektir. Hukuk düzeni demektir. Özgür ve tarafsız basın demektir. Mülkiyet haklarının garantiye alınması demektir. Oysa gücünü demokrasiden almayan anlayışların hiçbirinde bu bahsettiğim kurumlar ve kurallar mevcut değildir. Bizler vatandaş olarak, işadamı olarak, vergi veren, katma değer üreten kişiler olarak; tam ve eksiksiz bir demokrasi ve hukuk düzeni talep etmekteyiz” dedi.

EGAFED YİK Başkanı Efkan Ceylan açıklamasında; “Bugün itibariyle resmi verilere göre işsizlik oranı % 13’tür. TÜİK verilerindeki “iş aramayanları da” buna eklersek, ülkemizde fiili işsizlik % 19 seviyesindedir. Bu korkunç bir rakamdır ve sürdürülebilir değildir. Dünyadaki sermaye hareketleri de ne yazık ki ülkemizin aleyhine bir seyir izlemektedir. Açıkça görülmektedir ki; turizmde ve dış ticarette dünya konjonktürünün dışına çıkmaya başladık. Özellikle Rusya, Almanya ve Hollanda ile yaşanan sorunlar, Avrupa Birliği ile görüşmelerin tıkanması; Türkiye’yi dış ticareti açısından kısa ve orta vadede ciddi problemlerle karşı karşıya getireceği kanısındayız. Açıklanan büyüme rakamları da tatmin edici değildir. Türkiye %3 büyüyerek dış borç ödeme dengesini ve kalkınmasını sağlayamaz. İstihdam ve üretim yaratan bir büyüme ivmesini yakalamamız şarttır. Aksi halde hormonlu ve sadece yarayı pansuman ederek sorunları öteleyen bir durumda kalırız. TÜİK’in derlediği endekslere göre, Türkiye 2016 yılında dünyada yabancı sermaye yatırımlarının güven duyduğu 25 ülke arasında yer almamıştır. Bu noktada öncelikli olarak üretimin ithalata bağımlı olmaktan kurtarılması, bu yolla cari açığın ve dış borçlanma ihtiyacının düşürülmesi gerekmektedir. Bu anlamda devletin özellikle ara malı ve hammadde üretimine doğrudan destek vermesi şarttır” ifadelerini kullandı.

İşadamları olarak üretimin ve ticaretin bütün sorunlarını derinden hissettiklerini, yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlamak için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını belirten Efkan Ceylan; “Türkiye, bulunduğu sorunlu coğrafyada ayakta kalmak, gelişmek ve geleceğe hep birlikte yürümek zorundadır. Başta da ifade ettiğim gibi yürüdüğümüz yol çağdaşlıktır, bilimdir, akıldır. İç çekişmelerden, sadece kendi gündemine hapsolmuş bir iklimden bir an önce çıkmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.
YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176