Asgari Ücret Komisyonu Toplanıyor

Asgari Ücret Komisyonu bugün (10.12.2009) toplanıyor. Komisyon gelecek yıl geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

Komisyon üyeleri, yeni asgari ücreti tespit etmek amacıyla yarın ilk toplantıyı yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5'i işçi, 5'i işveren, 5'i de hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.

Komisyon, asgari ücretin belirlenmesinde, ''Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretlilerin geçinme endekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını'' göz önünde bulunduruyor.

Asgari ücret, 16 yaşını doldurmuş bekar bir işçi için halen brüt 693, net 546,48 lira olarak uygulanıyor.