ÇİMENTOCULAR BU HABERE DİKKAT

Dünyanın önde gelen Uluslar arası çimento şirketlerinden olan HC Trading Gurubu, Afrika ve Asya Kıtalarında bulunan müşterilerine gönderilmek üzere bu yakınlarda, Ülkemizden bir milyon ton çimento satın almayı planlıyor.

Bunun için söz konusu gurubun çok yakın bir tarihte, açacağı bir ihale ile, çimento imalatı yapan firmalardan 500 bin ton dökme çimento ile, 500 bin ton yarı mamul çimento ( klinger ) alacağı, kesinlik kazandı. 2008 Yılındaki küresel krizden en çok etkilenen sektörlerden birisi olan inşaat sektöründeki olumsuzluklar, çimento sektörünü de, direkt olarak etkilemektedir.

Bu bakımdan : HC Trading Gurubunun bu talebi, çimento imalat sektörünü, çok olumlu olarak etkileyecektir. Ülkemiz 2008 yılı çimento ihracının, 1112 milyon ton olacağı hesaplanmaktadır.

Bu ihracatın 9 milyon tonunun, denizyolu ile gerçekleştiği düşünülürse, bu durumun deniz taşımacılığı açısından önemi, göz önünde bulundurulmalıdır. Ülkemizin deniz yolu ile ihraç ettiği bu çimentonun 6 milyon tonu, tam mamul çimento, 3 milyon tonu ise, klingerden müteşekkil bulunuyordu. Son zamanlarda, Rusya pazarının kapanmasından sonra ciddi olarak sıkıntıya düşen çimento üretimi, HC Trading Gurubunun bu talebi ile, rahat bir nefes alacağa benzemektedir.

Bölgemizde de, As çimento gibi, Göltaş çimento gibi, ve hatta Denizli çimento gibi bu sektörün dev kuruluşlannın yer alması, bu ihalenin onlarda kalabileceği sinyalini vermektedir.

Ayrıca : ihracat yapılacak Ülkelerin Afrika ve Asya Ülkeleri oluşu, Akdeniz Limanlan için, bir avantaj olarak görülmektedir. Gemi navlunlarındaki düşüşün, çimento gibi ağır ürünlerin ihracatını olumlu yönde etkileyeceğinden, HC Trading Gurubunun bu dev talebinin, 2009 yılında çimento ihracatımızı sıçratacağını düşünmekteyiz.

Bu günlük de bu kadar, sevgili denizi ve denizciyi seven dostlarım. Seferde olanlara " Allah selamet versin " eliyor ve hepinize esenlikler diliyorum.