Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cihan Ergenç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Rasim Akar ve Sayın Burak Akartaş, Genel Sekreterimiz Sayın Hüseyin Çınar 30 Kasım 2021 tarihinde Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın’ı makamında ziyaret etti. Okulun eğitim sistemi ve özellikle deniz eğitimlerinin nasıl yapıldığı konusunda detaylı bir brifing verildi. Brifing sonrasında okuldaki köprüüstü simülatörü, GMDSS dersanesi, ECDIS, WECDIS ve Radar dersanesi gezi kapsamında yönetim kurulumuza tanıtıldı. Ayrıca gökküre odası ve laboratuvarların da gezi kapsamında tanıtılması sağlandı. Ardından okul kayıkhanesine geçilerek tekne imkan kabiliyetleri yerinde analiz edildi. Burada tüm öğrencilerin yelken eğitimleri sonunda sertifikalandırıldığı, bu eğitimlerin nasıl yapıldığı yerinde müşahade edildi.

Okul Komutanı Tuğamiral Erhan “Türk Deniz Kuvvetlerinin tüm birimleriyle bugünkü gücünün ve yetkinliğinin kaynaktan yetiştirmenin kalitesiyle sağlandığını, sadece bununla da kalınmayarak diğer eğitim kurumlarıyla tüm personel için ömür boyu eğitim modelinin benimsendiğini, burada yetiştirilen deniz sunaylarının analitik bir düşünce altyapısı ile yetiştirildiği, bu kapsamda da girişten itibaren öğrenci niteliklerinin önemsendiğini” ifade etmiştir.

Gerçekten örnek bir eğitim modelinin uygulandığı Deniz Harp Okulu’nun sadece subay yetiştirme konusunda değil, denizci, mühendis, lider yetiştirme ve fiziksel becerilerin geliştirilmesi konusunda da önemli merhaleler kazandığı gözlenmiştir.

Sayın Ergenç ise “Türk Armatörler Birliği olarak yaşam boyu eğitim modelini Türk Deniz Taşımacılığı sektörü için de oluşturma hedefi içinde olduklarını, bu kapsamda da gemiadamları, şirket çalışanları, yöneticiler ve Armatörler için tazeleme eğitim-refreshing training adı altında bir eğitim modeli oluşturma gayreti içinde olacaklarını, bu çerçevede Deniz Harp Okulunun birikimlerinden de özellikle istifade edilmesinin kaynakların verimli kullanılması açısından önemli olduğunu” ifade etmiştir.

Ziyaret sonrası Yönetim Kurulumuz Tuğamiral Erhan Aydın ve ekibi tarafından uğurlanmış ve ziyaret sona ermiştir.