Antalya Demre’nin Kruvaziyer Liman Hayali Gerçek Oluyor

Demre Kruvaziyer Limanı Kesin Proje, ÇED, Fizibilite, İmar Planı, Zemin Sondajı, Jeolojik-Jeoteknik Rapor, Hidrografik ve Oşinografik Rapor Hazırlanması ihalesi 15 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Demrelilerin Kruvaziyer Liman hayali gerçek oluyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Demre Kruvaziyer Limanı Kesin Proje, ÇED, Fizibilite, İmar Planı, Zemin Sondajı, Jeolojik-Jeoteknik Rapor, Hidrografik ve Oşinografik Rapor Hazırlanması ihalesini 15 Haziran’da gerçekleştiriyor Genel seçimleri öncesi Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın Antalya’da seçim çalışmalarında Antalyalılara ve Demrelilere sözünü verdiği Caretta Caretta Havaalanı ve Kruvaziyer Limanı’nın ilki başlıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tüm hazırlıklarını tamamlayarak, Demre’ye Kruvaziyer Liman Projesinin ilk ayağı olan; Kesin Proje, ÇED, Fizibilite, İmar Planı, Zemin Sondajı, Jeolojik-Jeoteknik Rapor, Hidrografik ve Oşinografik Rapor Hazırlanması ihalesi 15 Haziran’da yapılıyor İhaleli kazanan firma işi 300 günde tamamlayarak Bakanlığa teslim edecek. Hazırlanan şartnameye göre firma, Demre’de gerçekleştirilmesi planlanan “Demre Kruvaziyer Limanı” projesinin yapımına esas olmak üzere ihtiyaç duyulan araştırma ve etütlerin yapılacak.

Bunlar: Batimetri, Halihazır ve Kara Haritaları, Taslak Genel Vaziyet Planı, Sayısal Modelleme Raporu, Sondaj yapılması, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve Mühendislik Hesaplarına Esas Geoteknik Etüt Raporu, Kesin Projeler, Özel Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet, Fizibilite Raporu, Hidrografik ve Oşinografik Rapor ile 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması, ÇED Araştırması.