Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’nde değişikliğe gitti.

Resme Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan tebliğe göre, halen üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası bulunan deniz turizmi araçlarının, sigorta teminat tutarlarını 1/5/2022 tarihine kadar bugün yayınlanan tebliğ ile uyumlu hale getirilecek.

Diğer yandan Tebliğe göre Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gemiler ile” ibaresinden sonra “12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki deniz turizmi araçları ve” ibaresi eklendi ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

İlgili tebliğe

Editör: TE Bilişim