AB gemicilik sanayiinde yeni düzenleme

AB Komisyonu, gemi taşımacılığı şirketlerine verilen devlet yardımları ile ilgili yeni ve ayrıntılı bir yönetmelik sundu.

Yönetmelikteki yeni kurallar, 2004 yılı deniz taşımacılığı talimatlarını tamamlayıcı nitelikte hazırlandı. Yönergeye göre, Avrupa denizciliğine katkıda bulundukları ve yürürlüğe girmesinden önce 2006 Denizcilik İşçileri Konvansiyonuna bağlılıklarını belirttikleri takdirde tonaj vergisi tüm gemi işletmecilerine uygulanabilecek.

Bugüne kadar sadece aynı gemide teknik ve mürettebat yönetimi sağlayan gemi işletmecileri tonaj vergisinden yararlanma imkanına sahiptiler. Ancak 2004 talimatnameleri gemi işletmecilerin yeterliliğinin, talimatnamenin uygulamaya konmasından üç sene sonra incelenmesini öngören bir madde içeriyordu. Komisyon konu üzerinde incelemelerde bulunduktan sonra, gemi yönetiminde taşeron bölümün mali cezaya tabi tutulmaması gerektiği sonucuna vardı. Buna göre, gemilerin mürettebat yönetimi ve teknik yönetiminin ayrı olarak sağlanması yeterli olarak kabul edilecek.

Kaynak: EU Rapid/İSO AB Bülteni