COP27'de, denizcilik endüstrisinin sendikaları ve armatörleri, yeşil geçiş için denizci eğitim planları yapmak üzere el ele verdiler. 

BM'nin Maritime Just Transition Task Force tarafından yaptırılan yeni araştırmasına göre, 2050 yılına kadar 800.000'e yakın denizcinin gerçekçi (ICS, ITF, IMO, ILO ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin planlarına göre) karbondan arındırma senaryoları altında yeni yakıtlar ve teknolojiler konusunda eğitilmesi gerekecek. 

ITF'in genel sekreteri Stephen Cotton yaptığı açıklamada; “Denizciler bu geçişin bir parçası olmaya hazır ve istekli. Ancak mürettebat, kullandıkları yakıtların gerçekten güvenli olduğunu ve bir endüstri olarak onların becerilerini geliştirmek için oluşturulmuş eğitim yollarına sahip olduğumuzu bilmek istiyor," dedi

Görev Gücü, karbondan arındırılmış bir denizcilik endüstrisi için eğitim ihtiyaçlarını incelemek üzere DNV'yi görevlendirdi. 

Bulgular, eğitim ve beceri geliştirme için altyapı oluşturmaya acilen ihtiyaç olduğunu gösteriyor. 

DNV'nin çalışması, kendi denizcilik tahminleri de dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan üç yeşil geçiş senaryosunu inceledi. 

Plan ayrıca, STCW'yi elden geçirerek, sağlık ve güvenliği eğitim önceliğine koyarak, gerekli denizci becerileri konusunda ulusal danışma konseyleri kurarak, denizci yıpranmasını azaltarak ve tam denizci kariyer yollarını destekleyerek eğitim standartlarını güçlendirmeyi de içerir - karada kariyere geçiş de dahil olmak üzere. dijitalleşme hız kazanıyor.

DNV Maritime CEO'su Knut Ørbeck-Nilssen ."Birinci önceliğimiz güvenli karbondan arındırma sağlamak olmalıdır. İnsanlarımızı, gemilerimizi ve çevremizi korumak için işbirlikçi bir yaklaşım izlemeliyiz. Bu rapor, endüstrinin işgücünü desteklemek ve korumak için gerçekleştirebileceği zorluklara ve somut eylemlere işaret ediyor." şeklinde konuştu.

Editör: Nermin İstikbal