Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü yoğunlaştırılmış liman devleti denetimlerine yönelik olarak tüm liman başkanlıklarına bir yazı gönderdi.

Can ve mal emniyeti riski arttı

Liman başkanlıklarımızca son dönemde yapılan Liman Devleti Denetimi raporlarının incelenmesinde, özellikle bazı bayraklar altında işletilen 30 yaş üzeri koster ve nehir tipi gemilerde tespit edilen uygunsuzluklarda ciddi artış gözlemlendiği, söz konusu gemilerin denizde can ve mal emniyeti için risk oluşturduğu tespit edilmiştir.

Şart aranmaksızın denetleme

Bu kapsamda; IACS üyesi olmayan klas kuruluşlarınca belgelendirilmesi yapılan, Paris MoU perfomans Listelerinde Kara Liste’de yer alan ülke bayraklarını taşıyan ve Paris MoU kapsamında limana giriş engeli bulunan gemilerden 30 yaş üzeri özellikle koster ve nehir tipi yabancı bayraklı gemiler, taraf olduğumuz memorandumlardaki denetim periyotları dikkate alınmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere ilk liman varışlarında genişletilmiş liman devleti denetimine tabi tutulacak olup gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınarak ambarlar, balast tankları dahil yapısal kontrolleri de yapılarak detaylı fotoğrafları çekilecektir. Denetim/iş yoğunluğu gibi nedenlerle denetlenemeyen gemiler denetlenememe nedeni ile idaremize bildirilecek ve bir sonraki liman varışlarında denetim programına alınacaklardır.

En net haliyle uygulanmalı

Bu itibarla, bahse konu yoğunlaştırılmış denetim kampanyası yazımız tarihi itibarıyla 3 ay süre ile uygulanacak olup yapılan denetimlerde;

– Durumu uygunsuz görülen gemilere Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
kapsamında gerekli tedbirlerin uygulanması,

– Sorumluluklarını yerine getirmeyen gemilerin Türk Limanlarına girişine izin verilmeyeceğinin gemi kaptanına bildirilmesi,

İngiltere'nin Yeni Başbakanından "Eylem Çağrısı" İngiltere'nin Yeni Başbakanından "Eylem Çağrısı"

– Tersaneye gitme tedbiri uygulanan gemilerin tersaneye gidip gitmediğinin ilgili tersanenin
bulunduğu liman başkanlığından teyit edilmesi, tersaneye yurtdışında girmiş ise geminin ilk geldiği liman başkanlığımızca tersaneye girmesi ile ilgili kontrol denetimin yapılınası ve

– Denetim raporu ile birlikte fotoğrafların en geç denetim tarihini takip eden gün içerisinde genel müdürlüğümüze (geı11i.de11eı[email protected]) gönderilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Editör: Nermin İstikbal