Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 24/11/2022 tarihli “Resmi Gazete”de yayımlanan Vergi Hukuku Usulü Hakkında Tebliğ ile Yeniden Değerleme Oranına Göre Cezalar %122,93 oranında artırıldı.

01.01.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar uygulanacak yeni ceza tarifesini Vitsan İstanbul özetledi.

Yeni Ceza Tarifesi

I- Petrol/petrol türevleri tahliyesi veya deşarjı yapan tankerler :
A) 1000 (dahil) grostona kadar olanlar; groston başına 2,009.85 TL
B) 1000 ilâ 5000 (dahil) groston arasında olanlara; A bendindeki miktar ve 1000 grostonu geçen tonaj için groston başına ilave 502.48 TL
C) 5000 groston üzerinde olanlar; A+B bendindeki miktarlar ve 5000 grostonu geçen tonaj için groston başına ilave 50.23 TL

II- Kirli balast tahliyesi yapan tankerler :
A) 1000 (dahil) grostona kadar olanlar; groston başına 366.18 TL
B) 1000 ilâ 5000 (dahil) groston arasında olanlara; A bendindeki miktar ve 1000 grostonu geçen tonaj için groston başına ilave 73.05 TL
C) 5000 groston üzerinde olanlar; A+B bendindeki miktarlar ve 5000 grostonu geçen tonaj için groston başına ilave 11.59 TL

III- Petrol/petrol türevleri ve kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtaları :
A) 1000 (dahil) grostona kadar olanlar; groston başına 1,004.92 TL
B) 1000 ilâ 5000 (dahil) groston arasında olanlara; A bendindeki miktar ve 1000 grostonu geçen tonaj için groston başına ilave 200.99 TL
C) 5000 groston üzerinde olanlar; A+B bendindeki miktarlar ve 5000 grostonu geçen tonaj için groston başına ilave 50.23 TL

IV- Gemiler ve diğer deniz taşıtları ile denize boşaltılan çöp ve kanalizasyon suları :
Cat 4 için önceki versiyon, esas olarak gemiden çıkan çöp ve kanalizasyon deşarjına atıfta bulunuyordu ve yeni kanun hükmünde aşağıdakiler de Cat 4 kapsamında kirletici olarak tanımlanıyor:

-Evsel atık su
-Deterjanlı su
-Köpük
-Scrubber sistemi yıkama suları
-Benzer yıkama suları ve katı atıklar vb.

Yeni hükme göre, yukarıda belirtilen Cat 4 kapsamındaki bir kirlilik olayının meydana gelmesi durumunda Çevre Kanunu’nda belirtilen küçük gemilere verilecek cezalar aşağıdaki gibidir :

1) 18 (dahil) gros tona kadar gemiler için 11.146,00 TL
2) 18-50 gros ton arası gemiler için 22.293,00 TL
3) 50-100 gros ton arası gemiler için 44.586,00 TL
4) 100-150 gros ton arası gemiler için 66.879,00 TL

150 gros tondan büyük gemiler için :

A) 1.000 (dahil) gros tona kadar gemiler için gros ton başına 502,48 TL
B) 1.000 gros ton ile 5.000 gros ton arasındaki gemiler için A kalemine 1.000 gros tonun üzerindeki gros ton başına 100,50 TL eklenecektir.
C) 5.000 gros tonun üzerindeki gemiler için A+B kalemine 5.000 gros tonun üzerindeki gros ton başına 50,23 TL eklenecektir.

Bunkerlerin Kükürt İçeriğine İlişkin Para Cezaları

Yeni hükme göre, 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlükte olan IMO düzenlemeleri ve Türk kanunlarının izin verdiği limitlerin üzerinde kükürt içeriğine sahip yakıt kullanan gemilere ceza uygulanacak olup, uygulanacak ceza tarifesi aşağıdaki gibidir :

A) 1.000 (dahil) gros tona kadar gemiler için gros ton başına 445,86 TL
B) 1.000 gros ton ile 5.000 gros ton arasındaki gemiler için A kalemine 1.000 gros tonun üzerindeki gros ton başına 55,73 TL eklenecektir.
C) 5.000 gros tonun üzerindeki gemiler için A+B kalemine 5.000 gros tonun üzerindeki gros ton başına 11,15 TL eklenecektir.

Yukarıda belirtilen tarife uygulanırken, gemi/deniz aracının tüzel kişilere ait olması halinde hesaplanacak ceza üç katı oranında artırılır.

Editör: Nermin İstikbal