Çevre Dostu Balık Çiftlikleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 162 adet balık çiftliğini, modernize üretim tesisleri haline dönüştürdü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı balık çiftlikleri yüzünden oluşan kirliliklere karşı mücadelesini sürdürüyor.

Bakanlık bu kapsamda kirlilik ile gerek yasalarla gerekse de hazırladığı projelerle mücadele etmeye çalışıyor.

Balık çiftliklerinin çevre standartlarını yükseltmek için “Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” ise bunlardan biri. Bu tebliğle koy ve körfezlerde balık çiftlikleri kurulması, sadece kıyıdan belli bir mesafede (0.6 deniz mili), uygun akıntı hızı (0.1 m/sn) ve derinlikte (30 m) koy ve körfezlerin kirlenmesi önlenerek sürdürülebilir bir üretim sağlandı. Böylece hem denizlerimizin korunması hem de daha sağlıklı üretim yapılması temin edildi.

Denizlerde bulunan balık çiftliklerinin izlenmesi ile alakalı ilke ve esasları içeren “Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ” ile de denizlerde faaliyet gösteren balık çiftliklerinin Çevre Kanunu çerçevesinde daha etkin denetlenmelerine olanak sağlandı.

Denetimlerde daha çok verim alabilmek adına bu yetki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Bölge Komutanlığı bağlısı Bot Komutanlıklarına Yetki Devri Genelgesi ile devredildi. Diğer taraftan, Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması projesi ile Türkiye’de deniz ortamında faaliyet gösteren balık çiftliklerinin yoğun olarak bulunduğu alanların hidro-dinamik, fiziksel, kimyasal vb. özellikleri tespit etme çalışmaları başladı.

Bu çalışma ile balık çiftliklerinden kaynaklanan çevresel etkilerin belirlenmesi, alınacak önlemler programı ile denizlerimize uygun izleme-kontrol programının oluşturulması ve Bakanlığın karar vermesini kolaylaştıracak yönetim sisteminin ortaya konulması amaçlanıyor.