"GEMTAC'ın amacı tekel yaratmak"

Kapt. Atilla Vodina; "DTO, bu işi tamamen A.Ş. statüsündeki Zeyport AŞ ile üyeleri için kazanç elde etmek üzere kurulmuş bir kooperatife bıraktı" diyor.

banner106

"GEMTAC'ın amacı tekel yaratmak"

Kapt. Atilla Vodina; "DTO, bu işi tamamen A.Ş. statüsündeki Zeyport AŞ ile üyeleri için kazanç elde etmek üzere kurulmuş bir kooperatife bıraktı" diyor.

21 Ekim 2005 Cuma 00:46
2573 Okunma

RMIT Genel Müdürü Kaptan Atilla Vodina'nın GEMTAC'ın faaliyetleriyle ilgili yorumu:

"Amaç, bizi kaçakçı gösterip tekel yaratmak"

İstanbul Boğazı'ndan geçen veya Marmara'da alargada bekleyen gemilere hizmet verebilmek için Zey port Limanı'nın hareket noktası olarak belirlenmesinin gemi acentelerini ve tedarikçileri olumsuz etkileyeceğini söyleyen Representation Maritime and International Trading (RMFT) Genel Müdürü Kaptan Atilla Vodina, artacak maliyetlerin armatöre yansıtılmasıyla sektörün gelir kaybına uğrayacağını savundu. SS. Tali Acenteleri Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin tekel yaratmaya çalıştığını vurgulayan Kaptan Vodina ve bazı acente temsilcileri, tepkilerini Perşembe Rotası'na anlattı.

■ GEMTAC'ın kuruluş amacı neydi? Gemi acenteleri bu kooperatife neden katılmak istemedi?

Yaptıkları çalışmalara ve şartlarına baktığımızda bunların amacının gemi acentelerini bitirmek ve tekel yaratmak olduğunu gördük. Adaletsizliği ve haksızlığı gördüğümüz için bu kooperatife girmek istemedik. Devlet sanki İstanbul limanının bütün güvenliğini SS. Tali Acenteleri Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (GEMTAC) gibi bir kuruluşa havale etmiş. Bunlar da kooperatif üyelerinin dışındaki, diğer acente motorlarını kaçakçılık yapıyor diye göstermeye çalışıyor. Bu devletin sahil polisi, gümrük muhafazası zaten çalışıyor. İzinsiz acente tekneleriyle yapılabilecek kaçakçılığın önlenmesi ve izinsiz acente teknelerinin denetlenmesi konusunda idarenin yanlış bilgilendirildiği açık, Acente teknelerinin haksız rekabetini önlemek için alınan kararların, acele bir şekilde, tarafımıza geç bilgi verilerek ve de yanlış bir biçimde uygulanmaya çalışılması nedeniyle acenteleri ve tedarikçilerinin işini kaybetmesine neden olacak. Bu Kooperatifin Başkanı ve kooperatif içersindeki motor gurubunun sahibi olan kişi konunun tarandır ve bu yolla kamu otoritesi eliyle sektördeki diğer kişilere karşı, değeri yıllık 10 milyon dolar dolarlarla ifade edilecek haksız bir kazanç ve menfaat elde etmeye çalışıyor.

Kaçakçılığı önlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla oluşturulan bir kuruluş, acentelerde neden böyle bir izlenim bıraktı? İlgili kurumlara tepkinizi dile getirdiniz mi?

İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler ile Ahırkapı, Ambarlı, Kartal ve Tuzla deniz sahalarına demirleyen gemilere muhtelif limanlardaki gümrük noktalarından hareketle hizmet veren acente teknelerinin hizmetlerine ilişkin olarak getirilen düzenleme, özünde bu düzenlemeden beklenen amacı karşılamadığı gibi, sınırlı sayıdaki birkaç kişi lehine parasal karşılığı olan özel imkanlar doğurmuş olup, sektörde hizmet veren ve hizmet alan firmalar bu uygulamadan mağdur olacaklardır. Zeyport Limanı, hareket nokta-sının sorumluluk ve koordinesinin verildiği, DTO Yönetim Kurulu Üyesi, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, GEMTAC Başkanı ve kooperatif içindeki bir motor grubunun sahibinin aynı kişi olması nedeniyle idarenin yanıltılarak haksız rekabet ortamının oluşturulmaya çalışıldığı açık. Bu konuda yaptığımız şikayetleri, üyesi olduğumuz DTO hiçbir şekilde dikkate almamış olup, 27.09.2005 tarihinde talep ettiğimiz toplantıya te daha toplanılmasına gerek yoktur' diyerek karşı çıkılmıştır. Doğan tepkilerden ötürü 30.09.2005 cuma günü saat 16:00 da lütufta bulu-: nularak bilgilendirilme toplantısı düzenlenilmiştir.

■ Acentelerin tepkisini çeken ve sizi zorda bırakacak ne tür şartlar bulunuyor?

Kooperatifin yayınlamış olduğu f motor ve benzeri hizmet ücretleri çok yüksek ve tekelleşme oluştuğunda ücretler daha da artacak. Zeyport liman İşletmesi'nin yayınladığı ve hiçbir yasal dayanağı bulunmayan tarife I ise fahiş ve kabul edilemez. GEMTAC'ın her ne kadar kurulu bir kooperatif olsa da, fiilen hizmet vermediği ve motor servis yapmadığı ve kooperatif üyelerinin şu anki toplam motor potansiyelin az bir kısmını temsil ettiği görülüyor. Kooperatif ve Zeyport tarifeleri nedeniyle hiçbir motor acentesinin maddi olarak dayanamayacağından kısa vadede GEMTAC kooperatifinin tekelleşmesine yol açacak ve bu nedenle gemi acente ve tedarikçilerinin işleri, kooperatif üyesi kişi ve kuruluşların eline geçecek. Bu nedenlerden ötürü birçok gemi hiçbir mal ve hizmet almadan uğraksız gidecek ve ikmallerini yurt dışında yapmayı tercih edecek. İstanbul Liman Başkanlığı, 03.10.2005 tarihli yazılan ile daha önce verilen bir izinle Perşembe Pazarı rıhtımına bağlayan motorların bu yerde barınma izinlerini iptal ettiğini, motorların bu yeri terk etmesini, Zeyport Acente Motorları Faaliyet Alanı içerisinde azami 8 teknenin bulunacağını, 40'dan fazla acente motorunun Kumkapı balıkçı barınağında bekleyeceğini, gemilere hizmet için ise mutlaka Zeyport'a gelerek gerekli işlemlerini yaptırmalarını ve hizmetlerini bu limandan hareketle yapmalarını bildirmiştir. Kumkapı balıkçı limanında ise bu kadar motoru bağlıyacak, bekleme yapacak ve barınmalarını sağlayacak yer kesinlikle mevcut değil. Kaldı ki mevcut liman zaten balıkçı gemilerine yeterli olmayıp, ayna balıkçılar şifahi olarak acente motorlarını limanlarına sokmayacaklarını bildirmişlerdir. Zeyport liman içi sahasına motorla deneme seferi yapmak için gittiğimizde, boş olmasına rağmen gerekli manevrayı güçlükle gerçekleştirdik. Rüzgarlı bir havada ve limanda birkaç motor olduğunda hizmet verilemez, fırtınalı havalarda ise limana dahi girilemez.

■ Bu tali acentelerin dışında diğer tedarikçilerin de sorunu olarak gözüküyor. Kooperatife üye olmayan acentelerin veya tedarikçilerin başka alternatifleri bulunmuyor mu?

Alınan karar gerekli otoritelerden görüş alınmadan aceleyle uygulamaya konmak istendi. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren armatör, acente, kumanyacı, broker, tedarikçi, gemi tamircileri, gemi elektronikçileri bu uygulamayla maliyetleri yüzde 100 ile yüzde 200 arasında artacağından ve bu artışlar armatöre yansıyacağından büyük oranda iş kaybı olacaktır. Ayrıca devletimizde yurtdışından gelen gemilere ait transit parçaların depolama hizmetlerinden elde ettiği gelirden de mahrum olacaktır.
Zeyport'taki faaliyetler, Zeyport AŞ ve GEMTAC tarafından müştereken işletilecek, yürütülecek. Yani, daha işin başlangıcında Deniz Ticaret Odası bu işin koordinesinde yer almamış, bu işi tamamen Anonim Şirket statüsündeki Zeyport AŞ ile üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, onlar için kazanç elde etmek üzere kurulmuş bir kooperatife bırakmıştır. GEMTAC dışında izin belgesi olanlara da belirli kurallar ve liman disiplini dahilinde eşit davranılacağı belirtilmiş, peşinen de GEMTAC'ın bir ayrıcalığının bulunacağı belirtilmiştir. Bu uygulama gerçekleştiği takdirde, ülkemiz ve bizlerin büyük kayıplara uğrayacağından hiç şüphemiz yok. Burada yapılmak istenen kesinlikle tekelciliktir.

"Zeyport Limanı
tarifeleri
motor acentelerini bitirecek"

Kaptan Atilla Vodina (Soldan İkinci) ve bazı gemi acenteleri, kooperatifin yayınlamış olduğu motor ve benzeri hizmet ücretlerinin çok yüksek ve kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kooperatif ve Zeyport tarifeleri nedeniyle hiçbir motor acentesinin maddi olarak dayanamayacağından, kısa vadede GEMTAC kooperatifinin tekelleşmesine yol açacak ve bu nedenle gemi acente ve tedarikçilerinin işleri, kooperatif üyesi kişi ve kuruluşların eline geçecek. Bu nedenlerden ötürü birçok gemi hiçbir mal ve hizmet almadan uğraksız gidecek ve ikmallerini yurtdışında yapmayı tercih edecek" öngörüsünde bulundular.

Halbuki bu düzenleme ile sektörün yüzde 70-80 lik kısmı, aynı sektörde faaliyet gösteren yüzde 20-30'un, esasında da bu yüzde 30luk motorun tamamına yakınını elinde bulunduran bir Şâhsın insafına tterk edilmiştir. Haksız rekabetin önüne geçme adına, sektör çok ciddi bir haksızlığa uğratılmıştır, malum kooperatif sektörün yüzde 90'ını temsil ettiğini ileri sürerek, kendilerinin dışında olanların illegal işlerle uğraştığını belirterek ilgili resmi otoriteleri yanıltıyorlar.

■ Zeyport'un GEMTAC üyelerine ayrıcalık yapacağını mı düşünüyorsunuz?

Zeyport limanı'nda acente motorları için faaliyet alanı olarak belirlenen yerin tamamıyla Kooperatifin mali desteği ile yapıldığı ifade edildi. Bu harcamaların da tamamının kooperatif başkanı tarafından yapıldığı söylendi. Bu limanın inşaat faaliyetinin hangi tarihte başladığı araştırıldığında, Haziran 2005 ayında planlandığını ve 3 Temmuz'da inşaata başlandığını öğrenmiş bulunmaktayız. İlginç bir tesadüfle bu inşaat faaliyetinin karardan daha önce başladığını ve bu inşaatın yasal izinlerinin de bulunmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Yine, Zeyport AŞ'nin belirlediği fiyat tarifesi incelendiğinde de, motorculara ve denizcilik sektöründe hizmet veren kurumlara araç girişi, motor yanaşma, bekleme, kılavuz, palamar, depolama, vinç hizmeti, hamaliye gibi bugüne kadar olmayan yeni masraf kapılarının açıldığı ve peşinen Kooperatif üyelerine özel bir fiyat ayrıcalığı tanınarak kooperatif üyeleri lehine haksız bir kazanç ortamı oluşturulduğu görülecektir. Ayrıca, yeni masraflar ödemek durumunda kalan motorcular ve hizmet alan sektördeki firmaların ticari hayatın doğal sonucu olarak yapacakları şey; fazladan yaptıkları masrafları  kendilerinden hizmet alan gemilere yansıtmasıdır. Bunun yanında haksız rekabeti ortadan kaldırarak tekelci bir anlayışla belirlenen fiyat tarifeleriyle de gemiler bugünkü aldıklarının 3-4 katı daha pahalıya hizmet alır hale geleceklerdir.Bu uygulama ile, sektörden hizmet alan yüzlerce armatör bu hizmetleri çok daha pahalıya alır hale gelecek, sınırlı sayıda kişi haksız kazanç elde edecek ve bu arada öncelikle yabana bandıralı gemiler olmak' üzere, gemiler artık buradan hizmet almaksızın başta Yunanistan olmak üzere başka ülkelerin müşterisi hali-' ne gelecektir. Duruma göre 5 dolar için bile saatlerce telefon görüşmesi yapmaktayız. Burada alışveriş yapan gemilerin büyük çoğunluğu küçük tonajlı gemilerdir. Bunların aldıkları' malzemeler ve kumanyalar zaten az miktarlardadır. Bir de bunlara maliyet artışı gelirse hiçbir şey almadan geçip gideceklerdir. Daha şimdiden birçok gemi sahibi, buradan her türlü alışverişi fiyatlarda yükselme olduğu takdirde yapamayacaklarını şifahi olarak bizlere bildirmişlerdir.

■ Hareketin tek bir yerden yapılmasına mı yoksa bu hareket yerinin Zeyport olmasına mı tepkilisiniz?

İstanbul liman Başkanlığının yazılarında da ifade edildiği üzere Zeyport' limanı sektörde faaliyet gösteren teknelerin tamamını akna kapasitesine sahip olmadığı gibi, en fazla 7-8 tekne bağlandıktan sonra manevra yapmaya saha kalmamaktadır. Bu sayının haricinde sektörde faaliyet gösteren 50-60 tekne Kumkapı'da bekleyecektir. Yani, limanın motorları alma kapasitesinin olmadığı açıktır. Acente motorlarının Kumkapı'dan kalkıp Zeyport'a gidip yükleme yapıp beklemesi linianı kullanılamaz hale getirecek. Zeyport limanı sektör açısından hizmetin ifasında en fazla ihtiyaç duyulan banka ve finans çevrelerine uzaktır. Acentelerin ödeme yaptıkları, fener, pilotaj, sahil sağlık, polis vize hara gibi tüm ödemeler Karaköy bölgesindeki veznelerde yapılmaktadır. Zeytinburnu bölgesinin ulaşım yollarına uzaklığı ve trafik yoğunluğu hepimizin malumu. Firmalar ağırlıklı olarak Üsküdar ve civan, Karaköy, Kabataş, Beşiktaş dolaylarındadır. Firmaların bu bölgelerde yoğunlaşmalarının nedeni de resmi otoritelerin Karaköy ve Kabataş bölgesinde olmasındandır. Acil durumlarda bir vapurla ya da yürüyerek trafikten etkilenmeden hizmetlerini görebilmektedirler.

Kaynak: Murat ERDOÐAN-Perşembe Rotası

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
FEDON FINDIKOĞLU 2005-10-25 15:07:43

ISTANBUL BOĞAZINDA MOTOR SEFERLERİ.SERBEST PİYASA ŞARTLARININ HAKİM OLDUĞU

BİR ÜLKEDE MÜŞTERİ KİMİN HAKLI KİMİN

HAKSIZ OLDUĞUNU BANA GÖRE EN GEÇ İKİ AY

İÇİNDE GÖSTERECEKTİR.BENİM KABUL EDEMEDİĞİM KONU KAÇAKÇILIĞI

ÖNLİYECEĞİZ VE KARMAŞIK OLAN BİR SİSTEMİ

DÜZENE KOYACAĞIZ DEMEK.DÜZENE KONACAK BİR ŞEY YOK, BEN BU İŞE

1982 YILINDA BAŞLADIM VE 1982 YILINDAN

BU GUNE KADAR DENİZ POLİSİ, GÜMRÜK

MUHAFAZA VE GÜMRÜK AMBARI AYNI YERDE

AYRICA LİMAN BAŞKANLIĞI VE SAHİL SIHHİYE,

YOLCU SALONU BİNASINDAN 100 METRE

İLERİDE, LİMAN BAŞKANLIĞI TADİLAT NEDENİ

İLE FINDIKLI'YA GİTTİ ANCAK GERİ

GELECEKTİR.SİZE BİR MİSAL VEREYİMGEMİYE PERSONEL KATACAKSINIZ, DİYELİM Kİ

AVRUPA ÜLKELERİNDEN GELEN KAPTAN/ÇARKÇI

VE ZABİTAN AYNI ZAMANDA GEMİCİLER,

KARAKÖY'DEKİ MUHTEŞEM YOLCU SALONUNUN

ÖNÜNDE ARABADAN İNİYORLAR,TARİHİ BİNADAN

İÇERİ GİRİYORLAR,POLİSTE İŞLEMLERİ

YAPILIYOR,YOLCU SALONUNA GEÇİLİYOR GENİŞ

YÜKSEK TAVANLI,İHTİŞAMLI BİR SALON,GÜMRÜK

MUAYENELERİ YAPILIYOR VE GEMİLERİNİ

BEKLER İKEN FREE SHOPTAN ALIŞVERİŞ

YAPABİLİYORLAR VE YOLCU GEMİLERİ

ARASINDAN (BAZEN YELKENLİ GEMİLER OLUYOR)

MOTORA BİNİP ISTANBUL'UN O TARİHİ

SİLÜETİNİ ARKALARINA ALIP (HALİÇ / GALATA

KULESİ / TOPKAPI MUZESİ/SURLAR/AYASOFYA

VE SULTANAHMET) GEMİYE DOĞRU AKIYORLAR.AYRICA BİRAZ VAKİTLERİ VAR İSE ÖZELLİKLE

YUNANLI PERSONELE GÜLLÜOĞLU'NDA KAYMAKLI

BİR KADAYIF SABAH ERKEN İSE SICAK BÖREK

ISMARLIYORSUNUZ ADAMLAR MUTLULUKTAN UÇAR

ŞEKİLDE GEMİLERİNE KATILIYORLAR.ŞİMDİ GELELİM ZEYTİNBURNUNA/ZEYPORTA

AMERİKAN FİLMLERİNDE OLUR,AMERİKALI KENDİ

MEMLEKETİNDEN ORTA AMERİKA VEYA GÜNEY

AMERİKA VEYA AFRİKA ÜLKELERİNE GİDER

HAVAALANINA İNER BARAKALAR GARİP GARİP

YERLER,İŞTE AYNEN ZEYPORT,BARAKALAR

İÇİNDE BİR LİMAN, ZEYPORT LİMANINDAN

GİRİYORSUNUZ PERSONELİN POLİSTE İŞLEMİNİ

YAPTIRIYORSUNUZ DAHA SONRA ZEYPORTTAN

ÇIKIP DİĞER TARAFA GEÇİYORSUNUZ MOTORA

BİNİP GİDİYORSUNUZ.SAYET HER İKİ KAPIDAN

ARABA İLE GİRERSENİZ HER İKİ TARAFA DA

PARK PARASI VERMEK ZORUNDASINIZ,PARK

PARASI VERMEZ İSENİZ ADAMI YÜRÜTÜYORSUNUZ.ANCAK HALEN LİMAN BAŞKANLIĞI İŞLERİ

FINDIKLIDAN YAPILIYOR,YİNE POLİSİN BİR

KOLU KARAKÖYE BAĞLI,SAYET GEMİDEN ÇIKAN

FİLİPİNLİ İSE Kİ HER GEMİDE VAR SIKI

DURUN ANLATTIKLARIMA ŞOK OLACAKSINIZ.-FİLİPİNLİ ZEYPORTA ÇIKIYOR SALONDA OTURUYOR

-PASAPORTNU ALIP KARAKOYDEKİ DENİZ ŞUBEYE GİDİYORSUNUZ

( 20 KILOMETRE TRAFIKTE 1 SAAT )

-VİZE İŞLEMİNİ YAPIP ZEYPORTA GERİ GELİYORSUNUZ

(20 KILOMETRE TRAFIKTE 1 SAAT ) VİZESİ İŞLENMİŞ PASAPORTU POLİSE VERİYORSUNUZ PASAPORTA GİRİŞ VURUYOR

-DAHA SONRA FİLİPİNLİYİ ALIP YİNE ISTANBUL TARAFINDA ( SİRKECİ/TAKSİM ) OTELE GETİRİYORSUNUZ ( 25 KİLOMETRE - 1 SAAT )TOPLAM ÜÇ SAAT, BİZİM PETROL ÜRETEN BİR

ÜLKE OLMADIĞIMIZ GÖZ ÖNÜNE ALINACAK OLUR

İSE BAYAĞI BİR LÜKS.BUNLARA SADECE BİRİLERİNİN KAÇAKÇILIK

VAR, BİZ KAÇAKÇILIĞI ÖNLİYECEĞİZ, AYRICA

TÜM BİRİMLER ÇOK DAĞINIKTI BİZ BU

BİRİMLERİ ( POLİS/GÜMRÜK/SIHHIYE/LİMAN) BİR YERE TOPLADIK DEDİĞİ İÇİN KATLANIYORUZ.İŞTE HALİMİZ,BENCE BU DURUM TEKELLEŞMEDEN

DAHA ÖNEMLİ, ÇÜNKÜ MÜŞTERİ TEKELLEŞMEYE

MÜSSADE ETMEZ,ANCAK BU DURUM/KAOS NASIL

DÜZELECEK BELLİ DEĞİL.SAYGILARIMLA

FEDON FINDIKOĞLU

MASTER DENİZ ACENTELİĞİ A.Ş.

Avatar
Cpt. Can Kantoglu 2006-03-29 15:53:56

Yukarıdaki yorumlara oncelikle tamamen katıldıgımı soylemek isterim .Bir de Zeyport un tekellesmesi ,uzaklıgı bir yana Hiç bir konrol olmadan 5 ytl park parası vererek girdiginiz alan hic bir kontrol olmadan sadece gemi ismi soyleyerek herhangi bir gemiye cikılabildigini gozledim.Zeyport yetkililerinin İSPS code hakkında bilgilendirilmeleri gerekiyor diye dusunuyorum..

Saygılarımla..

Avatar
emre emrS 2006-05-09 17:43:13

SONUNDA MEMLEKET ICIN HAYIRLI BIR KURUM DAHA OLUSTU HERKES TASLARKEN KIMSE YAPILAN EKONOMININ FARKINDA DEGIL BAZI ACENTELER HAVAALNINDAN KARAKOYE KADAR YAPILAN YOL MASRAFLARI ICIN DUNYAYI YAKARKEN MEMLEKETI DUSUNDUKLARINI SOYLUYORLAR AMA GEMTACDA CALISANLAR MESAFELERI KISALTTILAR DEMEKKI ONLAR MEMLEKETI BAZILARINDAN DAHA COK DUSUNUYORLAR!!HERHALDE 300 400 BHP LIK BIR MAKINE BIR BINEK OTODAN DAHA COK YAKAR ESKIDEN KALICTEN SIVRIADAYA KADAR NERDEEEE SIMDI ZEYTINBURNUNDAN SIVRIADAYA NERDE

Avatar
sevda serinli 2006-08-11 09:05:45

fedon fındıklıoğluna kesinlikle katılıyorum.Ben buna gözlerimle şahit oldum.

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176