EROL ALTUNOĞLU
EROL ALTUNOĞLU
Yazarın Makaleleri
Gemilerde Vergilendirme
Uluslararası Gemi Sicili´ne kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi´ne tabi değildir.Gelir ve Kurumlar Vergisi´nden istisna edilen bu kazançlar vergi tevkifatına da tabi tutulmayacaktır.Ancak,...
Yanmış gemilerin satışında KDV
Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde  işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan  deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının...
Gemilerin yabancılara satışında KDV
Gemilerin icra yolu ile yapılacak açık artırmasına, Türk vatandaşı olmayan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin iştirakinde ve yapılacak açık artırma sonucunda ihalenin yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere yapılmasında katma...
Gemilerin yabancılara satışında KDV
Gemilerin icra yolu ile yapılacak açık artırmasına, Türk vatandaşı olmayan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin iştirakinde ve yapılacak açık artırma sonucunda ihalenin yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere yapılmasında katma...
Gemilerin onarımında KDV
İstisna kapsamına deniz taşıma araçları, yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu taşıma araçlarının girdiği, bu araçların aksam ve parçaları için istisna uygulanmayacağı ancak, araçlarda hareket ettirici rol oynayan ana...
Mirasın reddi halinde vergi borcu
 Limited şirketlerde ortakların sayısı ikiden az ve elliden çok olamaz.Ortakların sayısı sonradan bire iner veya şirketin zaruri organlarından biri mevcut olmazsa münasip bir müddet içinde bu eksiklikler tamamlanmadığı taktirde ortaklardan...
İade malda KDV
Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerin çeşitli nedenlerle geri verilerek bedelinin alınması veya başka bir mal veya hizmet ile değiştirilmesinin "Katma Değer Vergisi" karşısındaki durumu hakkında tereddütler yaşanmaktadır."Tüketicinin...
Yakıt alım defteri
Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı...
Tankerlerin tamirinde KDV müstesnası
Değerli okurumuz; Firmanıza ait tankerin yük boşaltma pompaları için basınçlı yağ ve hava boruları, kumanda kolları ve ara bağlantı elemanlarına ilişkin, bazı parçaların değiştirilmesini de içeren tamir bakım ve onarım hizmeti alınması...
Tek meskende vergi...
Değerli okurumuz;Hiçbir gelirinizin olmadığı ve tek meskene sahip bulunduğunuzu, Emlak Vergisi için ne tür ödemede bulunacağınız konusunda bilgi talep etmektesiniz...Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar...
AŞ Hisselerinin Satışı
Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilmektedir.Ortaklık haklarının veya hisselerinin satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası,...
Vergi Borcuna Teminat
Değerli Okurumuz;Vergi ve diğer borçlarınız için tecil talebinde bulunacağınızdan, vergi borçlarınıza karşılık grup şirketinize ait iş makinesi ile taşıtların teminat olarak gösterilip gösterilemeyeceği dair bilgi talep etmektesiniz.Vergi...
Ortağa Ait Aracın Firmaya Kiralanması
Sayın Okurumuz;Lokantacılık faaliyetinden dolayı ortaklık olarak faaliyet göstermekte olduğunuzu, ortaklarınızdan birine ait olan aracı, ortaklık adına kiralayarak işyerinizde kullanmak istediğinizi belirtilerek, ortaklığın ve ortakların...
İş ortaklıklarının vergilendirilmesi
 İş ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefidir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla...
Askerlik borçlanma priminin indirimi
Askerlik borçlanmasına ait ödenen SSk Priminin,  ücretlinin gayrisafi ücretinin vergilendirilmesinde gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hakkında bilgi talep etmektesiniz.Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine...
Kulüplerin çay ocaklarında vergilendirme
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyetine alınmış, dernek ve vakıflar tüzel kişilikleri itibariyle mükellefiyet dışında tutulmuştur. Dernek ve vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye...
Tükürdük atalar kıblegâhına...
Çoğunluğu mason olan, ikisi Ermeni, biri Arnavut, diğerinin de hangi milletten olduğu açıkça bilinmeyen dört kişi tarafından tahttan indirilen, aldığı tedbirlerle devletin varlığı ve geleceği için önemli çalışmaları bulunan, bu nedenle...
Atatürk Sözde Ermeni Soykırımını Çürütmüştü
Ermenileri Türk toplumundan koparmayı hedefleyen, yalanlarla dolu, kötü niyetli politikaların, propagandaların ürünü olan sözde Ermeni soykırımı iddialarının cevaplanmasına katkı sağlamak için 7 Mart 1920´de Mustafa Kemal Atatürk'ün,...
Yiğit Bulut ve Atatürkçülük
Ekonomi haberleri ve yorumları ile tanıdığımız Yiğit Bulut´un geçtiğimiz günlerde bir köşe yazısını okudum.Yazısında, "küreselleşen dünyada, eriyen Türkiye"  isteyenlere karşı verdiği mücadeleden rahatsızlık duyan çevrelerin,...
Türk milleti büyük ve asil bir millettir...
Ali Fuat Cebesoy, "Sınıf Arkadaşım Atatürk" isimli yapıtında büyük Atatürk´ün başından geçen bir olayı şöyle anlattığını yazıyor: "Bir gün Makedonyalı yüzbaşı, Kıt´a çavuşlarından birini bölük kumandanlığı odasına çağırdı....
Gönülden bağlı bir Müslüman, Atatürk...
Din karşıtı ideolojilerini aleni savunmalarıyla tanıdığımız malum çevreler, şimdilerde  geçmişte çirkin sözlerle eleştirdikleri büyük Atatürk´ü dinsizmiş gibi göstermekteler.   Hatta bu çirkinliklerine kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri´ni...
Vermeyince mabut, ne yapsın Sultan Mahmut
II. Mahmut, sivil gezdiği bir ramazan gününde, Üsküdar´da bir kunduracının, boş örse çekiç vurarak her hamlede "Tıkandı da tıkandı" dediğine şahit olmuş. Merakla içeri girip bunun sebebini sormuş.Adamcağız anlatmış: - Bir gece rüyamda...
Birden Fazla Maaşın Vergilendirilmesi
Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Vergilendirilmesi Birden fazla işverenden ücret alan ve birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı  aşmayan...
Siyasi büyüklük sıralamasında Atatürk
ABD´de bulunan Kentucky Üniversitesi´nden Prof. Dr. Arnold Ludwig tarafından kaleme alınan kitapta, Atatürk, gelmiş geçmiş tüm devlet adamları arasında yapılan "siyasi büyüklük sıralamasında" birinci olarak tanımlanıyor.Ludwig´in kaleme...

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176