28
Eki 2004
Denizcilik Sektörü ve Özelleştirme

Dünyada değişen ekonomik şartlar ve teknolojik gelişmeler deniz ticaretini de etkilenmiş ve yapısal değişimlere zorlamıştır. Gemilerin süratlerinin ve boyutlarının artması dünyanın bir ucundaki pazarlara daha kolay ulaşılması imkanını...

MAKALEYİ OKU
01
Kas 2004
Limanları Nasıl Özelleştirmeli?

     Limanların özelleştirilmesinde en uygun stratejiyi belirlemede ulusal ekonomi, liman kullanıcıları, işçiler, denizcilik sektörü ve liman işleticisinin amaçları dikkate alınmalıdır. Limanlar için en uygun özelleştirme yöntemini...

MAKALEYİ OKU
24
Ara 2004
Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM) Kodu

1.1. ISM KODU'NUN TANIMI VE ÖNEMİ Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu (International Safety Management Code (ISM Code)), IMO'nun A.741 (18) sayılı kararıyla Kasım 1993 tarihinde kabul edilmiş ve Mayıs 1994 tarihinde Denizlerde Can Emniyeti...

MAKALEYİ OKU
27
Nis 2005
Limanların Özelleştirilmesi

LİMANLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİJale Nur Ece* 1.GirişDünyada değişen ekonomik şartlar, siyasi olaylar ve teknolojik gelişmelere paralel olarak deniz taşımacılığı dökme taşımacılıktan konteyner ve Ro-Ro taşımacılığına yönelmiş, ...

MAKALEYİ OKU
05
Eyl 2005
Liman Ekonomisi

Bir ülkenin liman ekonomisinden bahsetmek için öncelikle liman fonksiyonlarını tanımlamak gerekmektedir.  Bir limanı denizyolu seyrinin varış ve ayrılış noktaları, yolcuların inip, bindiği ve eşyaların yüklenip, boşaldığı noktalar olarak...

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2006
Gemi Operasyonlarında ve Limanda Güvenlik*

1. Kazanın Tanımı ve Kaza  Nedenleri Çağımızda yoğunlaşan deniz trafiği, taşınan tehlikeli ve zararlı yüklerin artması, maliyetli liman inşaatları ile donanımları dikkate alındığında; limanların ve buralarda çalışanların güvenliğini...

MAKALEYİ OKU
22
Şub 2006
İstanbul Boğazı’ndaki Deniz Kazaları

Coğrafi özellikleri bakımından çok riskli bir yapıya sahip olan İstanbul Boğazı'ndan Montrö Sözleşmesi'nin imzalandığı 1936 yılında ortalama olarak yılda 4700 gemi geçerken (1), 2003 yılında  28 951'i transit  gemi olmak...

MAKALEYİ OKU
04
Mayıs 2006
Boğazlarda Çevre Güvenliği ve Alternatif Yollar

Çevre güvenliği kavramı, muhtemel bir deniz kazası durumunda çevre güvenliğinin sağlanması ve deniz kirliliğinin önüne geçilmesi için alınabilecek tüm önlemleri içermektedir (1). Çevre güvenliği çok geniş kapsamlı bir konu olup gemilerden...

MAKALEYİ OKU
05
Haz 2006
Dünya Deniz Ticareti ve Konteyner Taşımacılığı

1. DÜNYA DENİZ TİCARETİDeniz taşımacılığı; özellikle sanayi hammaddesini oluşturan çok büyük miktarlardaki yüklerin bir defada bir yerden diğer bir yere taşınması imkanını sağlaması, güvenilir olması, sınır aşımı olmaması,...

MAKALEYİ OKU
16
Haz 2006
İstanbul Boğazında Seyir ve Çevre Güvenliği

Çağımızdaki teknolojik gelişmeler ve büyüyen ticaret hacmine paralel olarak son yıllarda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin boyutları giderek büyümekte özellikle petrol dahil, tehlikeli yük taşıyan gemi sayısında ve taşınan tehlikeli...

MAKALEYİ OKU
01
Ağu 2006
Deniz Teknolojisindeki Gelişmeler

1. Denizcilik Sektörü ve Teknoloji Denizcilik sektörü dünyada yüklerin yaklaşık %85'lik, petrolün yaklaşık %98'lik (1), Avrupa Birliği'nin dış ticaretinin %90'lık, iç ticaretinin %40'lık (2) ve ülkemizin ithalat...

MAKALEYİ OKU
19
Eki 2006
Denizcilik sektöründe ulusal önceliklerimiz?

Denizcilik sektörümüzün gelişmesi için öncelikle ulusal önceliklerimizi, ulusal ve uluslararası politikalarımızı, hedeflerimizi belirlememiz ve bunlar doğrultusunda eylem planlarımızı hazırlamamız gerekmektedir. Eylem planlarımızı çevre,...

MAKALEYİ OKU
11
Ara 2006
Değişen Pazar Koşullarında Konteyner Operatörleri

Dünya ticaretinin ithal ve ihraç yüklerinin %90'dan fazla bölümü deniz yoluyla taşınmakta olup dünyada, deniz yoluyla gerçekleştirilen konteyner taşımacılığı, 4-5 bin TEU (20 feetlik konteyner-Twenty Equivalent Unit) 4. nesil post panamax...

MAKALEYİ OKU
30
Oca 2007
İçinden Deniz Geçen Türk Şiirleri

Sevgili Deniz Haber Okuyucuları,Öncelikle, yazılarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar sizlerle denizciliğe ilişkin teknik konuları paylaştım. Sanat, müzik, edebiyat ve felsefenin teknik konulardaki düşünce...

MAKALEYİ OKU
27
Mar 2007
Denizcilik Sektöründe Kadınların Rolü

Denizcilik sektörü genellikle erkeklerin yoğun olduğu bir sektördür. Dünyada denizcilik sektöründe çalışan 1,25 milyon kişiden kadınların bu sektördeki payı %1-2 olup gelişmiş ülkelerde bu oran daha fazladır. Bunun nedeni; kadının dışarıda...

MAKALEYİ OKU
07
Mayıs 2007
Başka Gezegenlerde Deniz Var Mı?

BAŞKA GEZEGENLERDE DENİZ VAR MI? UZAY ARAŞTIRMALARI VE TÜRKİYE ...Uzay, insanoğlunun en çok merak ettiği konulardan biridir. Uzaya araç ve insan göndermek, süper güç olmanın en önemli şartlarından biri olup, ABD ve Rusya uzay çalışmalarını...

MAKALEYİ OKU
25
Mayıs 2007
Atatürk'ün Türk Boğazları'ndaki Başarısı

Büyük Önderimiz Atatürk, bağımsız bir devletin varlığı için milli bir dış siyaseti temel şart olarak kabul etmişti. Atatürk barışsever dış siyaset görüşü, bütün dünyada ilgi ile karşılanmış ve Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne...

MAKALEYİ OKU
17
Tem 2007
Denizde Güvenlik...

Dünya ticaretinin ithal ve ihraç yüklerinin %90'dan fazla bölümü deniz yoluyla taşınmakta olup dünyada, deniz yoluyla gerçekleştirilen uluslararası ticaret hacmi, her geçen gün süratle artmaktadır. Dünya ticaretinin dörtte biri, dünya...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2007
Denizden Enerji Temini

Elektrik enerjisi, ekonominin ve yaşam standardının temelidir. Dünya elektrik enerjisi pazarı yıllık 800 milyar ABD Doları civarında olup artmaya devam etmektedir. Bugün dünyada yaklaşık 2 milyar insana hala elektrik verilememektedir. Gelişmekte...

MAKALEYİ OKU
04
Ara 2007
Yeni TTK'da Deniz Kazaları

Sevgili Denizhaber Okurları, bu yazımda donatan, gemi kaptanı, işleteni veya acentesi ve gemi adamları açısından önemli bir konu olan Yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağı'nın 'Deniz Kazaları” ile ilgili Bölümü'ne ilişkin önemli...

MAKALEYİ OKU
07
Oca 2008
İstanbul'u Şiirlerde Yaşamak

İstanbul; güzelliklerini, hasretlerini ve elemlerini romanlarda yaşamış; sonbahar yaprakları gibi ahenkli ve sessizce şiirlerin mısralarında yer bulmuş; coşkuyla resimlerde aksini görmüş; aşkalarını, seviçlerini, üzüntülerini ve özlemlerini...

MAKALEYİ OKU
23
Oca 2008
Lojistik Savaş Gemileri ve Nanoteknoloji

1. Lojistik Savaş Gemilerinin Tanımı ve FonksiyonlarıLojistik gemilerinin başlıca görevi; operasyon güçleri için yiyecek, su, giyecek, ekipman, mühimmat, yakıt ve inşaat malzemelerinin teminini; personel, teçhizat ve ekipmanın kara, deniz ve...

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2008
Liman Kazaları ve Emniyet Önlemleri

1. Teknik EmniyetTeknik Emniyet kişi çevre ilişkilerinde herhangi bir nedenle uyumluluğun kesintiye uğraması veya bozulup tahrip olmasına karşı alınması gerekli önlemlerin tümüdür. Bu önlemlerle can ve mal kaybına neden olacak iş kazalarının...

MAKALEYİ OKU
09
Nis 2008
Tarihe Geçen Deniz Kazaları ve Önlemler

TARİHE GEÇEN DENİZ KAZALARI, İNCELENMESİ VE ALINAN ÖNLEMLER1. GİRİŞDeniz kazası; gemide olan bir olaydan kaynaklanan ve/veya bir gemi ile ilişkili olarak; beklenmeyen ve irade dışı  oluşan ölüm veya tam/kısmi uzuv kaybı ile sonuçlanan...

MAKALEYİ OKU
18
Tem 2008
Denizcilik Piyasalarındaki Gelişmeler

DENİZCİLİK PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER1. Deniz TaşımacılığıDünyadaki malların üçte ikisi deniz yolu ile taşınmakta olup uluslararası denizcilik küresel ticarette hayati bir rol oynamaktadır. Denizcilik endüstrisi uluslararası büyük...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2008
Araba Terminalleri

Türkiye'nin Kocaeli'nde kurulan ilk ve tek otomotiv ihtisas limanı Autoport ülkemizde limancılık açısından  önemli bir adımdır. Belçika'da Antwerp Üniversitesi'nde Liman İşletme ve Yönetimi alanında master yaparken araba...

MAKALEYİ OKU
02
Kas 2008
Korsanlık Olayları ve Denizde Güvenlik

*Yazarımızın bu yazısını daha önce "Denizde Güvenlik" Başlığıyla  yayınlamıştık, güncelliği nedeniyle yeniden yayınlıyoruz. Dünya ticaretinin ithal ve ihraç yüklerinin %90'dan fazla bölümü deniz yoluyla taşınmakta olup dünyada,...

MAKALEYİ OKU
17
Ara 2008
Stratejik Sularda Deniz Haydutluğu ve Korsanlık

 1. Giriş Dünya ticaretinin ithal ve ihraç yüklerinin %90'dan fazla bölümü deniz yoluyla taşınmakta olup Dünya deniz ticaretinin dünya ticaretinin gelişmesine paralel olarak büyümeye devam edeceği ve  denizyolu taşımacılığı hacminde...

MAKALEYİ OKU
29
Oca 2009
Sektörümüzün Duayeni Necmettin Hocama

Sevgili denizhaber okurları,Bu yazımı Türk denizciliğine büyük katkıları olmuş, değerli insan ve bilim adamı, çok sevdiğim ve saydığım Prof. Dr. Necmettin Akten Hocam'a ithaf etmek istiyorum. Necmettin Hocam ile ilk kez hocamın başkanlık...

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2009
Türk Boğazları Belgeseli

Sevgili denizhaber okurları,TRT Ankara Televizyonu Belgesel Programlar Müdürlüğü, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan tek su yolu ve Hazar petrollerinin dünya pazarlarına taşınmasında enerji koridoru olan Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2009
Bir Tatilin Ardından...

Sevgili deniz haber okurları,Genellikle yazdığım üzere teknik konuda bir yazıyı kaleme almıştım. Ancak araya tatilin girmesiyle tatil izlenimlerimi içeren bu yazıyı yazmaya karar verdim. Çok sevgili arkadaşım Patricia Muradi'nin  bilim...

MAKALEYİ OKU
14
Eyl 2009
Gürcistan'ın Türk Gemilerine El Koyması...

Gürcistan, 6 Nisan 1991'de bağımsızlığını ilan etmiş olup Abhazlar da bağımsızlık için 1994'e kadar beklemiştir. Bugüne kadar sadece Rusya ve Nikaragua Abhazya'yı tanımış olup  1995'den bu yana Gürcistan, Rusya ve...

MAKALEYİ OKU
13
Şub 2010
Sanayi Dalgıçlığı

Sevgili denizhaber okurları,Öncelikle şimdiye kadar yazılarıma gösterdiğiniz ilgiden, değerli katkılarınızdan ve eleştirilenizden dolayı teşekkür ederim. Olumlu olduğu kadar olumsuz eleştirileriniz de konulara daha geniş açıdan bakmamıza...

MAKALEYİ OKU
24
Mar 2010
Deniz Haydutluğu Saldırılarının Değerlendirilmesi

Deniz haydutluğu saldırıları tarihin tozlu sayfalarından çıkarak özellikle dünya deniz ticaretinin ve tanker trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde artış göstermiş olup 21. yüzyılın gündemine tekrar girmiştir. Deniz haydutluğunun bir ya...

MAKALEYİ OKU
01
Tem 2010
İstanbul Boğazının Özel Duyarlı Deniz Alanı Olması

1. Giriş İstanbul Boğazı, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan tek su yolunu teşkil etmesi nedeniyle büyük bir jeostratejik öneme sahip olup yüzey ve dip olan altlı üstlü iki tabakalı akıntı sisteminin, anafor ve orkoz akıntılarının...

MAKALEYİ OKU
16
Tem 2010
Tersane Kazaları

Türkiye'de de iş kazaları ve meslek hastalıkları son derecede önemli bir toplumsal sorundur. Ülkemizde her yıl meydana gelen yaklaşık 70.000 – 80.000 iş kazası ve 400 meslek hastalığı sonucu yaklaşık 1000  ölüm ve 2.000.000 işgünü...

MAKALEYİ OKU
01
Eki 2010
Başkanlık Yatları ve Savarona

İsmini Hint okyanusundaki bir deniz kuşundan alan Savarona yatı, Golden Gate ve Brooklyn köprülerini inşa eden mühendis John Roebling'in kızı Emily Roebling Cadwallader tarafından Almanya'nın Hamburg şehrinde, Blohm und Woss tersanesine...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2011
Denizcilik ve Liman Sektörleri 2011 Tahminleri

2010 yılı denizcilik sektörü için yük trafiğinin artması ile sektörde iyileşme yaşanması açısından kayda değer bir yıl olarak geçmiştir. Makro ekonomik göstergeler açısından 2011 yılında küresel ekonomide iyileşmenin hızı azalacaktır. ...

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2011
Kanal İstanbul ve Montrö

İstanbul Boğazı coğrafi özellikleri bakımından çok riskli bir yapıya ve stratejik öneme sahip olup, Hazar petrollerinin dünya pazarlarına ulaştırılmasında önemli bir enerji koridorudur. İstanbul Boğazı'ndan 2010 yılında 50 871 gemi,...

MAKALEYİ OKU
24
Eyl 2011
Münhasır Ekonomik Bölge

Münhasır Ekonomik Bölge hukuki rejimi 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)'nin V. Kısım 55-75  Maddelerinde düzenlenmiştir. BMDHS'nin 57. maddesinde belirtildiği üzere; Münhasır Ekonomik Bölge, karasularının...

MAKALEYİ OKU
12
Eki 2011
Deniz Haydutluğunun Ekonomik Maliyeti

Dünya ticaretinin yaklaşık %90'ı deniz yoluyla yapılmaktadır. Dünya denizlerinde  yaklaşık 93 bin ticaret gemisi seyir halinde olup, bu gemilerde 1,25 milyon gemi adamı çalışmakta ve 6-8 milyon ton yük taşınmaktadır. Birleşmiş Milletlet...

MAKALEYİ OKU
10
Kas 2011
Atamızı Özlemle ve Sevgiyle Anıyoruz

Bugün 10 Kasım. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 73. yılı. Vatanımızı borçlu olduğumuz Atamızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyorum. Ruhun şad olsun Atam.

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2011
Limanların Evrimi

1. Deniz  Ticareti ve Limanlar Dünya ticaretinin ithal ve ihraç yüklerinin %90'dan fazla bölümü deniz yoluyla taşınmakta olup dünyada, deniz yoluyla gerçekleştirilen uluslararası ticaret hacmi, her geçen gün süratle artmaktadır. OECD...

MAKALEYİ OKU
24
Şub 2012
Struma

Sevgili Okurlar,Bu yazımı İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Yahudilere uyguladığı soykırımdan kaçmak isteyen 769 Yahudi mültecileri Filistin'e götürmek için İstanbul Limanı'na gelen ve Karadeniz'de 24 Şubat 1942'de...

MAKALEYİ OKU
29
Haz 2012
Deniz Ticareti ve Taşımacılığında Trendler

DENİZ TİCARETİ VE TAŞIMACILIĞINDAKİ GELİŞMELER VE TRENDLERUluslararası Deniz Ticareti ve TaşımacılığıDeniz ticaretindeki ve taşımacılığındaki gelişmeler dünya ekonomisinin performansının ve makroekonomik göstergelerin bir yansımasıdır....

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2012
Necmettin Hocamın Anısına

Denizcilik sektörüne sayısız değerli emeği geçmiş, sektöre ve denizcilik eğitimine büyük katkılar sağlamış, bende de çok büyük emekleri olan çok değerli hocam Kaptan Prof. Necmettin AKTEN'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum....

MAKALEYİ OKU
30
Tem 2012
Deniz Ticareti ve Taşımacılığında Trendler

DENİZ TİCARETİ VE TAŞIMACILIĞINDAKİ GELİŞMELER VE TRENDLERUluslararası Deniz Ticareti ve TaşımacılığıDeniz ticaretindeki ve taşımacılığındaki gelişmeler dünya ekonomisinin performansının ve makroekonomik göstergelerin bir yansımasıdır....

MAKALEYİ OKU
05
Nis 2013
Dünya Deniz Ticareti: Gelişmeler, Eğilim, Riskler

Dünya Deniz Ticaretinde Gelişmeler, Eğilimler ve RisklerDenizcilik sektörü küresel ticaretin temel taşlarından biridir. Küresel ve bölgesel düzeyde ekonomi parametreleri, siyaset ve ticaret dinamiklerindeki değişimler denizcilik endüstrisini...

MAKALEYİ OKU
19
Mayıs 2013
Montreux'de Montrö'yü Anlamak

Değerli okurlar, Öncelikle tüm vatandaşlarımızın, okurlarımızın ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlar, bize bu güzel vatanı ve ülkemizin göz bebeği olan Türk Boğazlarını tekrar kazandıran...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2013
Kabotaj ve Petrol Haklarımız

KABOTAJ, MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE, PETROL VE DOĞAL GAZ HAKLARIMIZ Dr. Jale Nur ECE   Değerli Okurlar, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimizdeki bağımsızlığımız ve hükümranlık haklarımızı kazandığımız...

MAKALEYİ OKU
29
Eki 2013
Cumhuriyetimizin 90. Yılı Kutlu Olsun

Değerli okurlar, Tüm vatandaşlarımızın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli komutan ve mensuplarının, şehit ailelerinin,okurlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutlar, bize güzel vatanımızı kazandıran başta Büyük...

MAKALEYİ OKU
30
Oca 2014
2013 Yılında Denizcilik Sektörü*

Denizcilik sektörü ülkelerin ekonomik, siyasi ve savunma gücünde önemli bir rol oynayan  lokomatif sektörlerden biridir. IMF 2013 yılında küresel ekonominin %3,5 oranında büyüyeceğini, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) dünya ticareti 2013 yılı...

MAKALEYİ OKU
04
Nis 2014
Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Değerli okurlar,   Bu yazımda, konunun güncelliği nedeniyle daha önce Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından 'Ortadoğu Analiz Aylık Uluslararası İlişkiler Dergisi”, Cilt 1, Sayı 10'da (Ekim 2009) yayımlanan...

MAKALEYİ OKU
22
Mayıs 2014
Tersane ve İş Kazaları Riskine Dikkat...

Değerli Okurlar, Öncelikle Soma maden faciasında yaşamlarını yitiren tüm değerli işçi kardeşlerimize ve mühendislerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve arkadaşlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilerim.  Bu...

MAKALEYİ OKU
10
Kas 2014
Atamızı sevgiyle ve özlemle anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 76'ncı yıldönümünde bir kez daha sevgi, saygı, minnet, rahmet ve büyük bir özlemle anıyorum. Ruhun şad olsun Atam, ebediyete...

MAKALEYİ OKU
01
Ara 2014
Doğu Akdenizde Enerji Savaşları*

Dünyanın en önemli enerji ve sanayi ham maddelerinden biri olan petrol 2013 yılı başı itibariyle dünya enerji talebinin %33,1'ini doğalgaz ise %23,9'unu karşılamıştır.  Dünya petrol rezervleri Ocak 2013 itibariyle, 2012 yılına...

MAKALEYİ OKU
17
Mar 2015
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılı bir askeri ve siyasi stratejisi ile birlik ve beraberlik içinde, inanç, cesaret, yenilemez bir vatan sevgisi ve kahramanlıkla kazanılmış, Türk Milletinin kaderini ve dünya tarihinin seyrini...

MAKALEYİ OKU
22
Mar 2015
Kılavuzluk Hizmetleri ve Rekabet

Kılavuzluk, boğaz, geçit, kanal, körfez, liman ve benzeri sınırlanmış dar sularda yürütülen, özel bilgi ve deneyim gerektiren, tehlike unsuru taşıyan bir meslektir. Kılavuzluk kolay bir iş olmayıp, diğer çoğu profesyonel mesleklerden farklı...

MAKALEYİ OKU
29
Haz 2015
Kaptan Prof. Dr. Necmettin AKTEN Anısına

Değerli Okurlar, Bugün 29 Haziran, Çok değerli hocam, hocamız, yürekli dürüst insan, kendini mesleğine adamış denizci ve değerli bir akademisyen, vatansever, her zaman yol gösterici baş kılavuz kaptan, iyi bir aile reisi ve baba, öğrencilerinin...

MAKALEYİ OKU
26
Eki 2015
Kılavuzluk Hizmetleri ve Rekabet

Kılavuzluk, boğaz, geçit, kanal, körfez, liman ve benzeri sınırlanmış dar sularda yürütülen, özel bilgi ve deneyim gerektiren, tehlike unsuru taşıyan bir meslektir. Kılavuzluk kolay bir iş olmayıp, diğer çoğu profesyonel mesleklerden farklı...

MAKALEYİ OKU
10
Kas 2015
Atatürk´ü Özlem ve Sevgiyle Anıyoruz

Cumhuriyetimizin kurucusu vatanımızı borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü  ölümünün 77. Yılında bir kez daha saygı, sevgi, özlem minnet ve şükranla anıyorum. Ayrıca, Büyük Önder Atamız'la birlikte tarihten...

MAKALEYİ OKU
14
Ara 2015
Montrö Boğazlar Sözleşmesi

  Bu yazımda, konunun güncelliği nedeniyle daha önce Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından 'Ortadoğu Analiz Aylık Uluslararası İlişkiler Dergisi”, Cilt 1, Sayı 10'da (Ekim 2009) yayımlanan 'Kanal İstanbul...

MAKALEYİ OKU
15
Ara 2015
Dünya Denizcilik Başkentleri

Dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşamaktadır. Yapılan nüfus projeksiynlarına göre önümüzdeki 30 yıl içerisinde kırsal kesimden şehirlere göçler artacaktır. Dünya şehirlerinde nüfus her yıl yaklaşık 60 milyon artış göstermektedir....

MAKALEYİ OKU
02
Haz 2016
VIII. TÜRK DENİZ TİCARETİ TARİHİ SEMPOZYUMU

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Tarihi Anabilim Dalı tarafından organize edilen VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul Ramada Altunizade Hotel'de yapıldı. Teması, Montrö Antlaşması'nın...

MAKALEYİ OKU
29
Haz 2016
Prof. Dr. Necmettin AKTEN’nin Anısına

Denizcilik sektörünün duayeni, denizcilik sektörüne, denizciliğe ilişkin kamu çalışmalarına ve bilime oldukça değerli ve birçok katkıda bulunan, herkesin gönlünde güzel ve ayrı bir yeri olan çok değerli Hocam Prof. Dr. Necmettin AKTEN'nin...

MAKALEYİ OKU
11
Şub 2017
Denizcilik Sektöründe Güncel Sorunlar ve Trendler 

Denizcilik Sektöründe Güncel Sorunlar ve Trendler  Dr. Jale Nur ECE  Küresel ticaretin yaklaşık 80'i deniz yoluyla yapılmaktadır. Geçmişten günümüze denizcilik sektörü bir çok sorunla karşı karşıya...

MAKALEYİ OKU
29
Haz 2017
Prof. Dr. Necmettin Akten anısına

Değerli Okurlar, Bugün çok değerli hocam, hocamız, yürekli dürüst insan, cesur ve ilkeli denizci, değerli bir akademisyen, vatansever, her zaman yol gösterici baş kılavuz kaptan, iyi bir aile reisi ve baba, öğrencilerinin hem hocası hem abisi,...

MAKALEYİ OKU

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176

banner190