DR. JALE NUR ECE
DR. JALE NUR ECE
Yazarın Makaleleri
Denizcilik Sektörü ve Özelleştirme
Dünyada değişen ekonomik şartlar ve teknolojik gelişmeler deniz ticaretini de etkilenmiş ve yapısal değişimlere zorlamıştır. Gemilerin süratlerinin ve boyutlarının artması dünyanın bir ucundaki pazarlara daha kolay ulaşılması imkanını...
Limanları Nasıl Özelleştirmeli?
     Limanların özelleştirilmesinde en uygun stratejiyi belirlemede ulusal ekonomi, liman kullanıcıları, işçiler, denizcilik sektörü ve liman işleticisinin amaçları dikkate alınmalıdır. Limanlar için en uygun özelleştirme yöntemini...
Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM) Kodu
1.1. ISM KODU'NUN TANIMI VE ÖNEMİ Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu (International Safety Management Code (ISM Code)), IMO'nun A.741 (18) sayılı kararıyla Kasım 1993 tarihinde kabul edilmiş ve Mayıs 1994 tarihinde Denizlerde Can Emniyeti...
Limanların Özelleştirilmesi
LİMANLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİJale Nur Ece* 1.GirişDünyada değişen ekonomik şartlar, siyasi olaylar ve teknolojik gelişmelere paralel olarak deniz taşımacılığı dökme taşımacılıktan konteyner ve Ro-Ro taşımacılığına yönelmiş, ...
Liman Ekonomisi
Bir ülkenin liman ekonomisinden bahsetmek için öncelikle liman fonksiyonlarını tanımlamak gerekmektedir.  Bir limanı denizyolu seyrinin varış ve ayrılış noktaları, yolcuların inip, bindiği ve eşyaların yüklenip, boşaldığı noktalar olarak...
Gemi Operasyonlarında ve Limanda Güvenlik*
1. Kazanın Tanımı ve Kaza  Nedenleri Çağımızda yoğunlaşan deniz trafiği, taşınan tehlikeli ve zararlı yüklerin artması, maliyetli liman inşaatları ile donanımları dikkate alındığında; limanların ve buralarda çalışanların güvenliğini...
İstanbul Boğazı’ndaki Deniz Kazaları
Coğrafi özellikleri bakımından çok riskli bir yapıya sahip olan İstanbul Boğazı'ndan Montrö Sözleşmesi'nin imzalandığı 1936 yılında ortalama olarak yılda 4700 gemi geçerken (1), 2003 yılında  28 951'i transit  gemi olmak...
Boğazlarda Çevre Güvenliği ve Alternatif Yollar
Çevre güvenliği kavramı, muhtemel bir deniz kazası durumunda çevre güvenliğinin sağlanması ve deniz kirliliğinin önüne geçilmesi için alınabilecek tüm önlemleri içermektedir (1). Çevre güvenliği çok geniş kapsamlı bir konu olup gemilerden...
Dünya Deniz Ticareti ve Konteyner Taşımacılığı
1. DÜNYA DENİZ TİCARETİDeniz taşımacılığı; özellikle sanayi hammaddesini oluşturan çok büyük miktarlardaki yüklerin bir defada bir yerden diğer bir yere taşınması imkanını sağlaması, güvenilir olması, sınır aşımı olmaması,...
İstanbul Boğazında Seyir ve Çevre Güvenliği
Çağımızdaki teknolojik gelişmeler ve büyüyen ticaret hacmine paralel olarak son yıllarda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin boyutları giderek büyümekte özellikle petrol dahil, tehlikeli yük taşıyan gemi sayısında ve taşınan tehlikeli...
Deniz Teknolojisindeki Gelişmeler
1. Denizcilik Sektörü ve Teknoloji Denizcilik sektörü dünyada yüklerin yaklaşık %85'lik, petrolün yaklaşık %98'lik (1), Avrupa Birliği'nin dış ticaretinin %90'lık, iç ticaretinin %40'lık (2) ve ülkemizin ithalat...
Denizcilik sektöründe ulusal önceliklerimiz?
Denizcilik sektörümüzün gelişmesi için öncelikle ulusal önceliklerimizi, ulusal ve uluslararası politikalarımızı, hedeflerimizi belirlememiz ve bunlar doğrultusunda eylem planlarımızı hazırlamamız gerekmektedir. Eylem planlarımızı çevre,...
Değişen Pazar Koşullarında Konteyner Operatörleri
Dünya ticaretinin ithal ve ihraç yüklerinin %90'dan fazla bölümü deniz yoluyla taşınmakta olup dünyada, deniz yoluyla gerçekleştirilen konteyner taşımacılığı, 4-5 bin TEU (20 feetlik konteyner-Twenty Equivalent Unit) 4. nesil post panamax...
İçinden Deniz Geçen Türk Şiirleri
Sevgili Deniz Haber Okuyucuları,Öncelikle, yazılarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar sizlerle denizciliğe ilişkin teknik konuları paylaştım. Sanat, müzik, edebiyat ve felsefenin teknik konulardaki düşünce...
Denizcilik Sektöründe Kadınların Rolü
Denizcilik sektörü genellikle erkeklerin yoğun olduğu bir sektördür. Dünyada denizcilik sektöründe çalışan 1,25 milyon kişiden kadınların bu sektördeki payı %1-2 olup gelişmiş ülkelerde bu oran daha fazladır. Bunun nedeni; kadının dışarıda...
Başka Gezegenlerde Deniz Var Mı?
BAŞKA GEZEGENLERDE DENİZ VAR MI? UZAY ARAŞTIRMALARI VE TÜRKİYE ...Uzay, insanoğlunun en çok merak ettiği konulardan biridir. Uzaya araç ve insan göndermek, süper güç olmanın en önemli şartlarından biri olup, ABD ve Rusya uzay çalışmalarını...
Atatürk'ün Türk Boğazları'ndaki Başarısı
Büyük Önderimiz Atatürk, bağımsız bir devletin varlığı için milli bir dış siyaseti temel şart olarak kabul etmişti. Atatürk barışsever dış siyaset görüşü, bütün dünyada ilgi ile karşılanmış ve Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne...
Denizde Güvenlik...
Dünya ticaretinin ithal ve ihraç yüklerinin %90'dan fazla bölümü deniz yoluyla taşınmakta olup dünyada, deniz yoluyla gerçekleştirilen uluslararası ticaret hacmi, her geçen gün süratle artmaktadır. Dünya ticaretinin dörtte biri, dünya...
Denizden Enerji Temini
Elektrik enerjisi, ekonominin ve yaşam standardının temelidir. Dünya elektrik enerjisi pazarı yıllık 800 milyar ABD Doları civarında olup artmaya devam etmektedir. Bugün dünyada yaklaşık 2 milyar insana hala elektrik verilememektedir. Gelişmekte...
Yeni TTK'da Deniz Kazaları
Sevgili Denizhaber Okurları, bu yazımda donatan, gemi kaptanı, işleteni veya acentesi ve gemi adamları açısından önemli bir konu olan Yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağı'nın 'Deniz Kazaları” ile ilgili Bölümü'ne ilişkin önemli...
İstanbul'u Şiirlerde Yaşamak
İstanbul; güzelliklerini, hasretlerini ve elemlerini romanlarda yaşamış; sonbahar yaprakları gibi ahenkli ve sessizce şiirlerin mısralarında yer bulmuş; coşkuyla resimlerde aksini görmüş; aşkalarını, seviçlerini, üzüntülerini ve özlemlerini...
Lojistik Savaş Gemileri ve Nanoteknoloji
1. Lojistik Savaş Gemilerinin Tanımı ve FonksiyonlarıLojistik gemilerinin başlıca görevi; operasyon güçleri için yiyecek, su, giyecek, ekipman, mühimmat, yakıt ve inşaat malzemelerinin teminini; personel, teçhizat ve ekipmanın kara, deniz ve...
Liman Kazaları ve Emniyet Önlemleri
1. Teknik EmniyetTeknik Emniyet kişi çevre ilişkilerinde herhangi bir nedenle uyumluluğun kesintiye uğraması veya bozulup tahrip olmasına karşı alınması gerekli önlemlerin tümüdür. Bu önlemlerle can ve mal kaybına neden olacak iş kazalarının...
Tarihe Geçen Deniz Kazaları ve Önlemler
TARİHE GEÇEN DENİZ KAZALARI, İNCELENMESİ VE ALINAN ÖNLEMLER1. GİRİŞDeniz kazası; gemide olan bir olaydan kaynaklanan ve/veya bir gemi ile ilişkili olarak; beklenmeyen ve irade dışı  oluşan ölüm veya tam/kısmi uzuv kaybı ile sonuçlanan...

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176