Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda tartışma

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda devam ediyor. Komisyonun bugünkü toplantısı tartışmalı anlara sahne oldu.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda tartışma

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda devam ediyor. Komisyonun bugünkü toplantısı tartışmalı anlara sahne oldu.

Komisyonda konuşan CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, zeytinliklerle ilgili maddelerde karışıklık olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sanayi, Ticaret, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülen torba yasa tasarısının zeytinlikler, kıyı ve meralar ile ilgili maddeleri içeren toplam 7 maddesinde hiçbir uzlaşıya girmeksizin bu maddelerin tasarı metninden çıkarılması yönündeki önergelerimizi 30 Mayıs 2017 Salı günü Komisyon Başkanlığına teslim ettik ve iki gün boyunca bu önergelerimizi hiçbir surette geri çekmedik” ifadelerini kullandı.

Arslan, zeytinliklerin, kıyıların ve meraların imara açılmasına sürekli karşı çıktıklarını hatırlatarak, “Bahse konu maddeler, önceki açıklamalarımızda ve komisyon tutanaklarında yer aldığı üzere ‘zeytinciliğin ölüm fermanıdır, mera ve kıyıların daha fazla yapılaşmaya açılması adımıdır’ diyerek itirazlarımızı yaptık. Komisyondaki görüşmeler ve ısrarlı tutumumuz sonucunda iktidar, tasarının 2. ve 3. maddelerini tasarıdan tümüyle çekmiştir. Bu maddeler, ısrarlarımız sonucunda tüm partilerin ayrı ayrı önergeleriyle geri çekilmiştir. İktidar partisi bizim ısrarlarımıza ve önergelerimize uyum sağlamış, tasarıdan zararlı maddeler oy birliğiyle çıkarılmıştır” şeklinde konuştu.

Arslan şunları kaydetti:

"Kanunun bir cümlesi, zeytinlikleri korurken, ‘ancak’ diye başlayan diğer cümlesi korunan zeytinliklerin Kurul marifetiyle yok edebileceğini gösteriyor. Bazı medya organlarında çıkan ‘iktidar ve muhalefet uzlaştı’ yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tasarının zeytincilik, mera ve kıyıya ilişkin maddelerinin tasarıdan tümüyle çıkarılması yönündeki önergelerimiz Komisyon Başkanlığına verilmiş ve çekilmemiştir, konuşmalarımız da bu çerçevede yapılmıştır.”

Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız ise, hükümetten gelen tasarının maddelerini milletvekillerinin katkılarıyla görüştüklerini belirterek, “Kamuoyu hassasiyetleri tamamıyla gözetilmiş, Avrupa Birliği’nin normlarını aşan bir düzenlemeyle zeytinlik alanlara ilişkin hususlar maksimum düzeyde korunmuş ve şu aşamada düzenlemede negatif anlamda hiçbir düzenleme yapılmamış. Yapılan husus sadece Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklemesi 4. madde zeytinlikleri Koruma Kurulu diye bir kurul tahsis edilmiş, bu kurula özellikle ve özellikle sadece ve sadece alanda yatırım imkanı olmayan ve gerekli ve zorunlu olan hallerde bu Kurula özel sektör temsilcilerinin alınmak suretiyle borsamızı, odalarımızı, İhracatçı Birliğini, Ziraat Odasını, enstitüleri aldık” diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de, uzlaşıya önem verdiklerini kaydederek, “Az önce CHP’li arkadaşımızın konuşmaları aslında bizim uzlaşı arayışımızın, birlikte çözüm getirme anlayışımızın sanki hiç olmadığı şeklinde ifade ediyor. ‘Uzlaşı yoktur’ diye ifade etti. Bakın çıkardığımız iki madde bir uzlaşının sonucudur. Uzlaştık, konuştuk, birlikte çıkardık. Çıkardığımız maddelerde uzlaşı yok muydu? Vardı. Niye yoktur diyorsunuz? İki maddeyi beraber çıkardık. Çözüm getirmeyen, ‘ben yaptırtmam’ retçi bir anlayış seziyorum. Doğru bir yaklaşım değil. İkincisi burada STK’ların konuşturulmadığını ifade ediyor CHP’li üyeler. Ben o sivil toplum kuruluşları ile dün sabah 9’dan 11’e kadar toplantı yaptım. Tek tek dinledim. ‘Çözüm önerilerinizi alalım’ diye söyledim. Onlar da bir çözüm getirmediler. Toptan retçi bir anlayışla konuşuyorlar” şeklinde konuştu.

Özlü, tasarıyı reddeden bir anlayışı doğru bulmadığını belirterek, “Toplumu kışkırtmanın, çevrelere mesaj göndermenin anlamı yok. Bakın yaptığımız düzenlemede hiçbir şekilde zeytinlik alanlara halel getirecek hiçbir düzenleme yoktur. Buna inanıyoruz, inandığımız için yapıyoruz. Bu tasarı sonuna kadar doğru, dengeleri gözeten, hassasiyetleri gözeten, zeytinlik sahaları koruyan, bununla birlikte sanayimizin önünü açacak bir tasarıdır” ifadelerini kullandı.

Bakan Özlü’nün “Nereye sanayi tesisi kuracaksınız, havaya mı? sorusuna CHP’li Kazım Arslan, “Kurulacak yer çok. Birçok yer var. Organize Sanayi Bölgeleri’nde boş yerler var” cevabını verdi.

Özlü, sanayi tesisini araziye kuracaklarına dikkat çekerek, “Hükümetin getirdiği tasarının tamamı sanayimizin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine matuftur, kapsamı içerisindedir" şeklinde konuştu.

CHP’li Milletvekili Arslan ise, “Toplumu kışkırtma diye bir tabir kullandı. Biz hangi toplumu kışkırtmışız? Hangi sivil toplum örgütünü buraya çekmişiz? İnsanlar bu tasarıdan rahatsız olmuş, buraya gelmiş ve burada feveran ediyorlar. Sanki biz onları teşvik ediyormuşuz. Biz kimseyi kışkırtmadık. Zeytincilerden, meracılardan, hayvancılardan gelen talepleri söylüyoruz. Kıyıların tarumar edilmemesi yönünde taleplerde bulunuyoruz. Burada kışkırtma yok” dedi.

Bakan Özlü, ikinci ve üçüncü maddelerin mutabakatla çıktığını belirterek, “Dörtte mutabık değiliz. Doğru. Yapmayın. Topluma mesaj gönderiyorsunuz. Biz ‘yedi maddeye hala karşıyız, bunların çıkarılmasını istiyoruz’ demeyin. İki maddede anlaştık” ifadelerini kullandı.

Arslan, Bakan Özlü’nün sözünü geri almasını isteyerek, kışkırtma yapmadıklarını belirtti.
YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176

banner190