Türkiye'nin İlk Özel Limanı Büyüyor...

Türkiye'nin ilk özel limanı Gemport kapasitesini 2,5 KAT artıracak yatırımlarına devam ediyor. Toplam 80 milyon dolar civarındaki yatırımın 2009'da bitirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin İlk Özel Limanı Büyüyor...

 TÜRKİYE'NİN İLK ÖZEL LİMANI BÜYÜYOR

Türkiye'nin ilk özel limanı Gemport kapasitesini 2,5 KAT artıracak yatırımlarına devam ediyor. Toplam 80 milyon dolar civarındaki yatırımın 2009'da bitirilmesi hedefleniyor.

1987 yılında kurulan ve 1992 yılından başlayarak limancılık faaliyeti gösteren Gemport Kuzeybatı Anadolu Bölgesi'nin deniz taşımacılığında ve Türkiye'nin dış ticaret hacmi içerisinde önemli bir paya sahip. İş Bankası'nın önemli iştiraklerinden biri olan Gemport Limanı'nın Genel Müdürü Süha Aktaş ile bir söyleşi yaptık.
 
 ■ Gemport ne zaman ve nasıl kuruldu?
 
 Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş., Kuzeybatı Anadolu Bölgesi'nin deniz yolu taşımacılığına olan ihtiyacı, dikkate alınarak, bir grup girişimci tarafından 1987 yılında kuruldu. 1992 yılında limancılık hizmeti, 19% yılından itibaren de Gemlik Körfezi'nde pilotaj ve römorkaj hizmeti vermeye başlayan Gemport, halen 7 gün 24 saat kesintisiz olarak faaliyet gösteriyor.
 Gemport, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Kütahya'dan Ankara'ya kadar Türk sanayisine hizmet veriyor. Bunu yaparken de standardı yüksek karayolu bağlantısının avantajlarını kullanıyor.
 
 ■ Faaliyetleriniz nelerdir?
 
 Ana ticari faaliyetleri içerisinde konteynır yükleme ve boşaltma hizmetleri öncelikli ve önemli bir yer tutuyor. Bununla birlikte Gemport, ticari araç ve binek otomobil üreticilerinin önemli bir ihracat limanı özelliğini sürdürüyor.Aynı zamanda her türlü araç ithalatı ile çelik rulo, demir ve sac ürünleri, oto parçalan, kâğıt, selüloz, tekstil hammadde ve ürünleri, makine parçaları, soğutulmuş veya dondurulmuş gıda ürünleri, tomruk, kereste, dökme yük, maden ve mineraller gibi ithalat ve ihracat yüklerine de hizmet veren Gemport antrepoculuk faaliyeti de yapıyor.

 ■ Gemport Limanı'nın şu anki yapısı nedir?

8 adet rıhtıma sahip olan limanımızda rıhtımların toplam uzunluğu 850 metredir. 13 ile 36 metre arasında değişen rıhtım derinliği ile bölgedeki en uygun liman. Halen 6 adet vinç ile konteynır ve genel yük elleçleyen şirketimiz, deneyimli kadrosu ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

2006 yılında limana 831 adet gemi yanaştı. Bunun 604 adedi konteynır gemisi. 275 bin TEU elleçleme yapıldı. Araç elleçlemesinde de yüzde 19* hık artışla 127 bin adede ulaşıldı. Bu arada, Gemport tarafından Gemlik ve Mudanya dahil körfezdeki limanlara yanaşan ve ayrılan 2 bin 416 gemiye pilotaj ve römorkaj hizmeti verildi.
 
 ■ Sektördeki konumumuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?

 
 Gemport limanı, elleçlenen konteynır adedi göz önüne alındığında ülkemizin dış ticaret hacminde yüzde 70'lik bir paya sahip. Binek ve ticari araç ihracatındaki payı ise Tofaş ve Renault markalan ağırlıklı olmak üzere yüzde 24 civarında. Kendi bölgemiz yani Güney Marmara dikkate alındığında, teknik alt yapısı ve ekipman kapasitesi olarak rakipsiz bir liman.
 
 ■ Gemport un yöreye katkısı ne olacak?

 
 Gemlik Körfezi, başta Gemport olmak üzere bu limanlara hizmet veren 33 hat ile ülkemiz ithalat ve ihracatçısının tüm dünyaya açılan kapısıdır.Bursa, Balıkesir, Bandırma, Kütahya, Afyon, Bilecik, Eskişehir, Bolu ve Sakarya illeri ile Ankara'dan Gaziantep'e kadar uzanan geniş bir bölgenin yükleri Gemlik Körfezinden taşınmaktadır. Gemlik Körfezinden yapılan konteynır taşımacılığı her yıl artmakta ve bölgede bulunan limanlar da bu artışa cevap verebilmek için yatınm kararlan almakta.
 Bu artışın doğal sonucu olarak bölgedeki araç trafiği her geçen gün artmaktadır. Son günlerde sıkça dile getirilen Bursa bölgesine demiryolu getirilmesi projesi bu nedenle de önem kazanmaktadır.
 
 8o milyon dolarlık yatırım
 
 Süha Aktaş yatırımlar hakkında ise şu bilgileri verdi:
 
 "Gemlik körfezine en uygun coğrafi konumdaki 140 bin m^lik alanda faaliyet gösteren Gemport, 2000 yılının başında İş Bankası grubunun yönetimine geçmesi ile birlikte, gerçek anlamda kurumsal bir limancılık şirketi olma yolunda önemli aşamalar kaydetti.  Son yıllarda ülkemizde önemli bir ivme kazanan konteynırlaşmayı (genel yükün konteynır içine girmesi) göz önüne alan Gemport, kapsamlı bir yatırım projesi başlattı. 2005 yılında alınan yatırım karan ile kapasitesini 2,5 katma çıkaracak olan Gemport, 80 milyon dolar civarında tahmin edilen yatınmına hızla devam etmektedir.

Gümrüklü alanı yaklaşık iki katına, konteynır elleçleme miktannı 600 bin TEU seviyesine, araç kapasitesini de 250 bin adede yükseltecek olan yatırımların 2009 ortalarında bitirilmesi programlanmıştır. Başlatılan yatırım Gemport için ne kadar önemli ise Bursa ve Marmara bağlantılı Batı Anadolu hinterlandı için de aynı derece önemlidir. Makine parkına dahil edilecek ikisi gemiden karaya olmak üzere toplam 12 vinç, kablosuz ile-tişimli konteynır elleçleme ve liman otomasyon sistemleriyle Gemport, Türkiye'nin en üst teknoloji ile yönetilen limanlarından biri olacaktır."
 
 Kaynak: BÜLENT YARDIMCI/Milliyet Business

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176

banner190