4 Yat Limanı İhale Ediliyor

Kumkuyu, Trabzon, Gazipaşa ve Yalova yat limanlarının alt yapı eksiklikleri ile üst yapı tesislerinin inşaatı ve işletilmesi işleri için ihale açıldı.

4 Yat Limanı İhale Ediliyor
4 Yat Limanı İhale Ediliyor
Ulaştırma Bakanlığı  Demiryollar, Limanlar ve Hava  Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, altyapı inşaatlarının önemli bir kısmı tamamlanan Kumkuyu, Trabzon, Gazipaşa ve Yalova yat limanlarının alt yapı eksiklikleri ile üst yapı tesislerinin inşaatı ve işletilmesi işleri için ihale açtı. İhale ile ilgili ilan Resmi Gazete'nin 26516 sayılı nüshasında yayınlandı.
Projelere ait ihale dosyaları itibaren Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek / ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığında görülebiliyor.
İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler dosya bedeli olan KDV dahil 500,00.- (beşyüz) YTL’yi Ulaştırma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırmalarını müteakip buna dair makbuzla birlikte Liman Yapım Dairesi Başkanlığına müracaat ederek dosyalarını alabiliyor.
Gazipaşa Yat Limanı'nın yapımı 1991 yılında ihale edilmiş, o zamanki keşif bedeli 12 milyar TL; ancak, 1999 yılına geldiğimizde, bugünün fiyatlarıyla 18 milyon 500 YTL, yani 18,5 trilyon harcanarak bitirilmişti. Eksik kalan altyapı ile işletme için gerekli üstyapıların tamamlanarak işletmeye açılması amacıyla, yine, 24 Aralık 2002 tarihinde yap-işlet modeliyle ihaleye çıkması kararı verilmiş; fakat, bilahare, Başbakanlığın 2002/52 sayılı genelgesiyle iptal edilmişti. Şimdi – Kumkuyu, Trabzon ve Yalova Yat Limanları ile birlikte ihaleye çıktı.

 

Konuyla ilgili yapılan duyurunun tam metni şu şekilde:
T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARIİNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
(DLH)


Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından altyapı inşaatlarının önemli bir kısmı tamamlanan

--
Kumkuyu Yat Limanı
--
Trabzon Yat Limanı
--
Gazipaşa Yat Limanı
-- Yalova Yat Limanı

Projelerinin altyapı eksiklikleri ile üstyapı tesislerinin inşaatı ve işletilmesi işleri 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun” kapsamında ihale edilecektir.

1. İhaleler kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

2. Bu projelere ait ihale dosyaları 15/05/2007 gününden itibaren Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek / ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığında görülebilecek ve ihaleye iştirak etmek isteyen istekliler dosya bedeli olan KDV dahil 500,00.- (beşyüz) YTL’yi Ulaştırma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırmalarını müteakip buna dair makbuzla birlikte Liman Yapım Dairesi Başkanlığına müracaat ederek dosyalarını alacaklardır.

3. Projelere ait teklifler, Teklif Verme Şartnamelerinde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar bizzat istekli veya vekili tarafından Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek / ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler ve telgraf/faks ile yapılacak başvurular kabul edilemez.

4. İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranacak şartlar Teklif Verme Şartnamelerinde belirtilmiş olup bu işler için geçici teminat tutarı 60.000,00- (altmışbin) YTL’dir.

5. Bu projeler ile ilgili teklif verme son tarihi ve saati bu işlere ait Teklif Verme Şartnamelerinde belirtilmiştir.

6. Adı geçen projelerde Görevli Şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecektir.

7. Yukarıda isimleri belirtilen işler 3996 sayılı Kanun ve 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dahilinde yürütülecektir.

8. İdare uygun teklifi tespit etmekte, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olup İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında İdareden talepte bulunamaz.

DenizHaber.Com

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176