DENiZHABER Türk Denizciliğinin Haber Sitesi
| RSS|Künye|Arşiv&Arama| Sitenize Ekleyin | ÜYE GİRİŞ | Reklamveren Girişi | Sitede 190 kişi var..| 29/07/2014 21:48:39

UBAK Ulaşım

Alo Kiyi Emniyet

DAKSAR
DENİZHABER ANKET
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL

s
ARA BUL!
Aranan :
dan başla haber getir
Seçenekler : de da Ara

Aranan: s
BULUNANLAR
34735 Adet
Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Limanlar Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36561/15/limanlar-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi.html
Kuzey Irak Petrolü Teks as ’ta
KUZEY Irak’ta yüklenen ve Türkiye’nin Ceyhan Limanı’ndan yola çıkan 100 milyon dolarlık petrol taşıyan tanker, ABD’ye ulaşırken Teks as ’ta boşaltılmas ı planlanıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36560/1/kuzey-irak-petrolu-teksasta.html
Perge Gemis i Libya'lı Mültecileri Kurtardı
Polaris Deniziclik tarafından işletilen PERGE adlı kuru yük gemis i, 29 Temmuz 2014 günü Ts İ 15:00 s ularında Tripoli'nin 80 mil açığında 112 libyalı mülteciyi kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36559/1/perge-gemisi-libya-39li-multecileri-kurtardi.html
Çakabey ve Dokuz Eylül’den s onra
“1881-Atatürk”, 31 Temmuz 2014 Perşembe günü İzmir’de olacak ....
http://www.denizhaber.com/HABER/36558/1/cakabey-ve-dokuz-eylulden-sonra.html
Filodan Ayrılan Gemilere 129 Milyon Lira
Filodan ayrılmak için başvuruda bulunan 893 balıkçı gemis i için ödenecek des tek miktarı 129 milyon lira olarak hes aplandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36557/13/filodan-ayrilan-gemilere-129-milyon-lira.html
"Gazze'ye ikinci Mavi Marmara gidecek" iddias ı
Middle Eas t Monitor, Gulf Online'ı kaynak gös tererek İHH'nin Gazze'ye Mavi Marmara gibi bir gemi daha göndereceğini iddia etti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36556/1/-34gazze-39ye-ikinci-mavi-marmara-gidecek-34-iddiasi.html
Denizcilik s ektöründe İcra Alarmı
Küres el krizin çarptığı Türk denizcilik s ektörünün ödeyemediği borç tutarı, 2007 yılına kıyas la 21 kat artış gös terdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36555/1/denizcilik-sektorunde-icra-alarmi.html
Voronej’de Rus ya’nın ilk gemis i s uya İndi
Rus donanmas ına ait ilk s avaş gemis i Goto Predes tinats ia’nın bir kopyas ı Voronej’de Rus ya Deniz Kuvvetleri günü kutlamaları çerçeves inde s uya indirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36554/1/voronejde-rusyanin-ilk-gemisi-suya-indi.html
Vergis iz Gemi Yakıtını Pompada s atmışlar
Vergis iz aldığı gemi yakıtını pompada s atan bir firmanın, 200 milyonluk mal s atıp, 100 milyon lira vergi kaçırdığı tes bit edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36553/1/vergisiz-gemi-yakitini-pompada-satmislar.html
Galataport'a Toplam 440 Odalı 2 Otel Geliyor
Galataport projes i, ÇED raporunun tamamlanmas ıyla ortaya çıktı. 1.1 milyar dolara hayata geçecek olan projede 440 odalı oteller yapılacak. T...
http://www.denizhaber.com/HABER/36552/1/galataport-39a-toplam-440-odali-2-otel-geliyor.html
Türkiye'nin Mavi Bayraklı Plaj Başarıs ı
*Mavi Bayraklı plaj ve marina s ayıs ının her geçen yıl arttığı Türkiye’nin bu başarıs ı 2014 yılında da devam etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36551/1/turkiye-39nin-mavi-bayrakli-plaj-basarisi.html
250 Milyonluk Dev Yatırım
BİR rüya gerçek oluyor... Bordo mavili taraftarların yıllardır beklediği Akyazı Projes i artık tamamlanmak için gün s ayıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36550/1/250-milyonluk-dev-yatirim.html
MAGNUM adlı gemi Boğaz'da arızalandı
Marmara'dan Karadeniz'e geçişi es nas ında Çengelköy önlerinde arızalanan MAGNUM is imli kuru yük gemis i kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36549/1/magnum-adli-gemi-bogaz-39da-arizalandi.html
Bodrum'da Denizde Korku Dolu Anlar
7 ile 13 yaş aras ındaki 6 çocuk, çevredeki yatlar ve s ahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36548/27/bodrum-39da-denizde-korku-dolu-anlar.html
Ramazan Bayramınız Kutlu Ols un
Tüm okurlarımızın, denizcilikl s ektörümüzün ve ulus umuzun Ramazan Bayramlarını kutlarız....
http://www.denizhaber.com/HABER/36547/1/ramazan-bayraminiz-kutlu-olsun.html
Yeni-Çam Ters anes i Tam Gaz!
2 bin 500 kişiye iş imkanı s ağlayacak Ters ane tam gaz...
http://www.denizhaber.com/HABER/36546/1/yeni-cam-tersanesi-tam-gaz.html
Kemer'de Karaya Oturan Tekne Kurtarıldı
Phas elis Antik Kenti Koyu’nda karaya oturan tekne, s ahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Kemer Marina’ya çekildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36545/1/kemer-39de-karaya-oturan-tekne-kurtarildi.html
Kuzey Irak Petrolü Miami s ahillerinde
Kuzey Irak petrolünü taşıyan bir tanker ABD'nin Florida eyaleti açıklarında bekliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36544/1/kuzey-irak-petrolu-miami-sahillerinde.html
Ro-ro Gemileri 210 Bin 806 Araç Taşıdı
Türkiye merkezli ulus lararas ı Ro-Ro taşımacılığı kaps amında yılın ilk yarıs ında 210 bin 806 araç taşındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36543/1/ro-ro-gemileri-210-bin-806-arac-tasidi.html
Yolcu gemilerinde nükleer devrim
Nükleer enerji, özellikle yolcu gemileri için ideal bir yakıt olarak görülüyordu. Ancak ......
http://www.denizhaber.com/HABER/36542/1/yolcu-gemilerinde-nukleer-devrim.html
Cos ta Concordia s on yolculuğunu tamamladı
İtalya'da Ocak 2012'de batan yolcu gemis i Cos ta Concordia s on yolculuğunu tamamlayarak s öküleceği Cenova limanına ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36541/1/costa-concordia-son-yolculugunu-tamamladi.html
Bayramda rota Yunanis tan
Ramazan Bayramı'nda gemi s eyahati yapmak is teyenler rotayı Yunan adalarına çevirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36540/1/bayramda-rota-yunanistan.html
ABD'den Kuzey Irak Petrolü Açıklamas ı
"Kuzey Irak Petrolünün merkezi hükümetin izni olmadan s atılmamas ı gerektiği konus unda kararlılığımız s ürüyor" ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36539/1/abd-39den-kuzey-irak-petrolu-aciklamasi.html
Burs a Deniz Otobüs leri İçin Yeni Rota
Burs a Deniz Otobüs leri İşletmes i (BUDO), rotas ına eklediği ''Erdek-Avşa-Marmara Adas ı-Tekirdağ s eferleri''ne başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36538/1/bursa-deniz-otobusleri-icin-yeni-rota.html
Ters an Ters anes i Vergi Rekortmeni Oldu
Vergi Haftas ı kaps amında 2011 yılı Kurumlar Vergis i ve Gelir Vergis i kategorilerinde en çok vergiyi ödeyen kurum ve kişiler ödüllendirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36537/1/tersan-tersanesi-vergi-rekortmeni-oldu.html
s Ts Bodrum Okul Gemis i'yle Araştırmalar
Datça Yarımadas ı ile Antalya içinde s Ts Bodrum Okul Gemis i'yle araştırmalar yapan 9 Eylül Ünivers ites i Deniz Bilimleri ve Teknoloji Ens titüs ü ekibi, çalışmalarını bitirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36536/7/sts-bodrum-okul-gemisi-39yle-arastirmalar.html
Cos ta Concordia'dan s on Veda
İtalya açıklarında yan yatarak 32 kişiye mezar olan Cos ta Concordia gemis inin kalıntıları s onunda Giglio adas ı açıklarındaki yatağını terk etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36535/27/costa-concordia-39dan-son-veda.html
Ne Gemi Ne Uçak! O Bir “Ekranoplan”!
Bir geminin tüm yeteneklerine s ahip bir uçak düşünün ya da bir uçağın okyanus ta yüzebildiğini!...
http://www.denizhaber.com/HABER/36534/1/ne-gemi-ne-ucak-o-bir-ekranoplan.html
Dev Gemi Trabzon Limanına Demirledi
Trabzon’a Gürcis tan’ın Batum Limanı’ndan gelen ve dünyanın ultra lüks trans atlantiklerinden biri olarak kabul edilen ’Riviera’ adlı dev gemi Trabzon Limanı’na demirledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36533/11/dev-gemi-trabzon-limanina-demirledi.html
Kızkardeş Gemiler Türk Armatöre s atıldı
Handys ize dökme yük gemileri, KAMAN GEMI Is LETMECILIGI As kontrolündeki LILA s HIPPING'e toplam 13,9 Milyon Dolar bedelle s atıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36532/1/kizkardes-gemiler-turk-armatore-satildi.html
Çiğdem-s Gemis i Türk Armatöre s atıldı
s eaNews Turkey'de yayınlanan Lion s hipbroker raporuna göre, s arıoğlu Denizcilik'e ait olan Çiğdem s adlı gemi, yine bir Türk armatöre 4,9 Milyon Dolar bedelle s atıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36531/1/cigdem-s-gemisi-turk-armatore-satildi.html
Her Yerden Mavi Yengeç Çıkıyor
Edirne'nin Enez ilçes inde, mavi yengeç bolluğu yaşanıyor. İlçedeki lagün göllerinde avlanan mavi yengeçler, Enez s u Ürünleri Kooperatifine s atılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36530/1/her-yerden-mavi-yengec-cikiyor.html
s ts Bodrum Okul Gemis i Yine Yelken Açtı
s Ts Bodrum Okul Gemis i ile birlikte Datça Yarımadas ı ve Antalya aras ında yaptıkları araştırmaları s onlandırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36529/1/sts-bodrum-okul-gemisi-yine-yelken-acti.html
"Ekonomi Hedefleri İçin Denizcilik Önemli"
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılımıyla gerçekleşen İzmir Ekonomi Zirves i’nde, İzmir’in orta ve uzun vadeli ekonomi projeleri değerlendirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36528/1/-34ekonomi-hedefleri-icin-denizcilik-onemli-34.html
AB Ülkes inden Vize Muafiyeti
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatis tan Cumhuriyeti Hükümeti Aras ında Diplomatik, Hizmet ve Hus us i Pas aport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmas ına Dair ......
http://www.denizhaber.com/HABER/36527/1/ab-ulkesinden-vize-muafiyeti.html
CEYNAK Grup’tan Protokole İftar Yemeği
CEYNAK Grup Ceynak Grup ve s ams unport Yönetim Kurulu tarafından verilen iftar yemeğinde bürokratlar ve iş dünyas ı bir araya geldi . ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36525/1/ceynak-gruptan-protokole-iftar-yemegi.html
Rus Milyarder Ege s ahillerinde
Dünyanın en zengin işadamları aras ında yer alan gaz üretim şirketlerinden Northgas ’ın patronu Rus milyarder Farkhad Akhmedov,Datça'ya geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36526/1/rus-milyarder-ege-sahillerinde.html
s u Altı Robotları Hayat Kurtarıyor
s u altında yüzerek veri topluyor ve neredeys e eş zamanlı olarak görüntü aktarıyorlar...
http://www.denizhaber.com/HABER/36524/1/su-alti-robotlari-hayat-kurtariyor.html
Avras ya Denizcilik Tarihi Kongres i
Kongrenin açılışı Tarihi Akademik Capella s arayı’nda aralarında DTO Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu yaklaşık 300 davetlinin katılımıyla yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36523/1/avrasya-denizcilik-tarihi-kongresi.html
Ulaşımda ‘Ramazan Bayramı’ Önlemleri
Bayram tatilini hafta s onu ile birliştirerek bu s üreyi İs tanbul dışında geçirmek is teyenlerin cuma gününden yola çıkmaları beklendiğinden yollarda tüm bakım ve onarım çalışmaları d...
http://www.denizhaber.com/HABER/36522/1/ulasimda-ramazan-bayrami-onlemleri.html
Kaçak s öküme Ceza Yağdı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçes inde s ahilde gemi s öküm işi yapan firmaya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 527 bin 943 liralık para cezas ı kes ildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36521/1/kacak-sokume-ceza-yagdi.html
Limanda karaya oturan gemi kurtarıldı
İs kenderun Limanı'nda dün karaya oturan Hindis tan bayraklı 240 metrelik yük gemis i, körfez açıklarına çekildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36520/1/limanda-karaya-oturan-gemi-kurtarildi.html
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'na Onay
Kalamış Yat Limanı işletme hakkı, 664 milyon dolar bedelle en yüks ek teklifi veren Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tes is leri A.Ş.’ye devredildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36518/1/fenerbahce-kalamis-yat-limani-39na-onay.html
Onarım İçin İnebolu Ters anes ine Geldi
s ams un ile Rus ya'nın Novoros s iys k limanları aras ında s efer yapan Moldova bayraklı 111 metre uzunluğundaki Ro-Ro gemis inin onarımı İnebolu ters anes inde yapılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36517/1/onarim-icin-inebolu-tersanesine-geldi.html
Karaya Oturan Yük Gemis i Açığa Çekildi
İs kenderun Limanı'nda dün karaya oturan Hindis tan bayraklı 240 metrelik yük gemis i, körfez açıklarına çekildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36516/1/karaya-oturan-yuk-gemisi-aciga-cekildi.html
"Yatırım Miktarı 7.5 Milyar'a Ulaştı"
Bakan Elvan, "Bugün itibariyle, yaklaşık 16 milyar liralık yıllık ödeneğimiz kaps amındaki yatırımların yaklaşık 7.5 milyar liralık kıs mını gerçekleştirmiş durumdayız." dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36515/1/-34yatirim-miktari-7-5-milyar-39a-ulasti-34.html
Global s pirit'i Hintlilerin elinden aldık
Denizhaber, "Global s pirit" is imli geminin Aliağa'da faliyet gös teren Şimşekler Holding tarafından s atın alındığı ve s öküm için yakın zamanda Aliağa'ya getirileceğini öğrendi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36514/1/global-spirit-39i-hintlilerin-elinden-aldik.html
Yolcu Tekneleri Ceneviz Koyunda çarpıştı
Olayda yaralanma, can kaybı ve çevre kirliliği oluşmamış olup her iki teknede de hafif çaplı has ar meydana gelmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36513/1/yolcu-tekneleri-ceneviz-koyunda-carpisti.html
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'na Onay
Özelleştirme Yüks ek Kurulu (ÖYK), Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkının verilmes i yöntemi ile özelleştirilmes i onayladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36512/1/fenerbahce-kalamis-yat-limani-39na-onay.html
Gemi s atışı Gerginliğe Yol Açtı
Frans a'nın Rus ya'ya s atmayı planladığı as keri gemiler, Paris -Londra hattında gerginliğe yol açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36511/1/gemi-satisi-gerginlige-yol-acti.html
İnciraltı s ahillerinde Kano Kurs u
İzmir Büyükşehir Belediyes i’nin İnciraltı s ahillerinde açtığı kano kurs u, körfeze ayrı bir renk katıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36509/1/inciralti-sahillerinde-kano-kursu.html
Yolcu Gemilerinin İs rail Uğrakları İptal
Gazze Şeridindeki s on s aldırılardan s onra büyük kruvaziyer tur şirketleri gemilerinin İs rail uğraklarını birer birer iptal etmeye başladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36510/1/yolcu-gemilerinin-israil-ugraklari-iptal.html
İTÜ Denizcilik Fakültes i tercihte lider oldu
e-denizcilik.org s ites i (www.e-denizcilik.org) Denizcilik eğitimi veren eğitim kurumlarının taban puanlarına göre karşılaştırmas ını yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36507/1/itu-denizcilik-fakultesi-tercihte-lider-oldu.html
Kapt. A. Hulus i Tekin'in Acı Günü
İzmit Körfezi Kılavuz Kaptanlarından Ahmet Hulus i TEKİN'in (1986) annes i Bengitül TEKİN bu s abah hakkın rahmetine kavuşmuştur....
http://www.denizhaber.com/HABER/36506/1/kapt-a-hulusi-tekin-39in-aci-gunu.html
AFAD Artvin'e Arama Kurtarma Botu
ARTVİN-Artvin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) Çoruh Vadis indeki barajlarda kullanılmak üzere arama kurtarma botu alındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36505/1/afad-artvin-39e-arama-kurtarma-botu.html
Urla Liman Tepe Kazıs ı çalışmaları başladı
Urla'da Limantepe bölges inde hem s ualtı hem de karada s ürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarının bu yılki bölümüne başlandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36504/1/urla-liman-tepe-kazisi-calismalari-basladi.html
Goldman s achs , Petlim'e Ortak Oluyor
Petkim, Petlim Limanı'nın yüzde 30'unun Goldman s achs 'a 250 milyon dolar s atışı için müzakere hakkı tanıyan ön anlaşma imzaladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36503/1/goldman-sachs-petlim-39e-ortak-oluyor.html
Batan Feribotun s ahibi Ölü Bulundu
Güney Kore'de nis an ayında 300 kişinin yaşamına mal olan feribot facias ıyla ilgili aranan işletmeci firmanın s ahibinin ces edi bulundu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36500/1/batan-feribotun-sahibi-olu-bulundu.html
Çeşme'de Korkutan Tekne Yangını
İZMİR'in Çeşme İlçes i'nde, işadamı Şükrü Paks oylu'ya ait motoryatta, yakıt ikmali s ıras ında patlamayla birlikte yangın çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36501/1/cesme-39de-korkutan-tekne-yangini.html
Finlandiya, Kılavuzluk Tarifelerine Zam Yaptı
Finlandiya'da 60'tan fazla limanda ve binden fazla deniz geçidinde hizmet veren Finnpilot Kılavuzluk Teşkilatı, 2015'ten geçerli olmak üzere kılavuzluk ücretlerine 30 Euro zam yapa...
http://www.denizhaber.com/HABER/36502/1/finlandiya-kilavuzluk-tarifelerine-zam-yapti.html
Yolcu ve İşletmeciler Güvence Altında
“Deniz Araçları Zorunlu Mali s orumluluk s igortas ı Tarife ve Talimat Tebliği” madde 7 uyarınca, tebliğ yayımlandığı tarih olan 19/7/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36499/1/yolcu-ve-isletmeciler-guvence-altinda.html
Kerpe Limanı Turizme Açılıyor
s ualtı arkeologları Kerpe Limanı’nın s ualtı tutkunlarının hizmetine açılmas ını eleştirerek, dalışların s u altındaki gizli tarihe zarar verebileceğini s öyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36498/7/kerpe-limani-turizme-aciliyor.html
Palmali, Mecid As lanov'u BMZ'ye s attı
Palmali Denizcilik, Tuzla'da 19 Haziran tarihinde s uya indirdiği Mecid As lanov adlı tankeri BMZ Denizcilik'e s attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36497/1/palmali-mecid-aslanov-39u-bmz-39ye-satti.html
Ömer Özcan'ın Cenazes i Bugün Defnedilecek
Ömer Özcan’ın cenazes i, 22.Temmuz 2014 s alı günü (yarın) Karacaahmet Şakirin Camis inde kılınacak öğlen namazına müteakip, Karacaahmet Mezarlığına defnedilecektir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36496/1/omer-ozcan-39in-cenazesi-bugun-defnedilecek.html
İDO Bayram Hazırlıklarını Tamamladı
Deniz Otobüs leri, 25-30 Temmuz tarihlerinde geçerli olacak özel tarife hazırladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36495/1/ido-bayram-hazirliklarini-tamamladi.html
Akdeniz Limanlarının Hedefi Belli
(ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federas yonu (TÜROFED) Başkan Yardımcıs ı Mehmet İşler, “Kruvaziyer Raporu’na baktığımızda, ana hedeflerden birinin Akdeniz limanla...
http://www.denizhaber.com/HABER/36494/1/akdeniz-limanlarinin-hedefi-belli.html
Trabzon Limanı'nda Bazalt Taşı Hazines i!
Trabzon Limanı’ndan Rus ya Federas yonu’na s on 1,5 yılda yaklaşık 2,5 milyon dolarlık bazalt taşı ihracatı gerçekleştirildiği belirtildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36493/1/trabzon-limani-39nda-bazalt-tasi-hazinesi.html
Trabzon Limanı Kruvaziyer Uğrak Yeri Oldu
Trabzon'un kruvaziyer turizminden payını artırmak için çabaları s onuç vermeye başladı. Şu ana kadar 9 kruvaziyer gemis inin yanaştığı Trabzon'da bu rakamın 40'a kadar çıkacağı belir...
http://www.denizhaber.com/HABER/36492/15/trabzon-limani-kruvaziyer-ugrak-yeri-oldu.html
DENAR-2 İtalya'da Tutuldu, Bırakıldı
1973 yılı yapımı araştırma/s örvey gemis i İts lya'nın Mes s ina Limanında Ps C Kontrolleri s onucu tutuldu. 2 gün tutulan gemi daha s onra bırakıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36491/1/denar-2-italya-39da-tutuldu-birakildi.html
Kuşadas ı Körfezinde Kaçak Göçmen Dramı
Yapılan arama-kurtarma çalışmaları s onras ı toplam dokuz kişi boğulmaktan s on anda kurtarıldı. Halen biri çocuk olan diğer iki kişinin aranmas ına devam edilmektedir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36490/1/kusadasi-korfezinde-kacak-gocmen-drami.html
Türkiye s ujeti Şampiyonas ı Antalya'da
Türkiye s ujeti Şampiyonas ı’nın ikinci ayak yarışı 2-3 Ağus tos tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36489/8/turkiye-sujeti-sampiyonasi-antalya-39da.html
s el s ularına Kapılan Broker Hayatını Kaybetti
s aklıkent kanyonundaki s elde s el s ularına kapılan Broker Ömer Özcan yaşamını yitirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36488/1/sel-sularina-kapilan-broker-hayatini-kaybetti.html
s aipem İle 600 Milyon s Dolarlık Anlaşma
s embcorp Marine'e ait s embawang Ters anes i s aipem ile 600 Milyon Dolarlık Bir Anlaşma Yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36487/1/saipem-ile-600-milyon-s-dolarlik-anlasma.html
Aliağa Limanları PARA Bas ıyor
Aliağa’dan yılın ilk yarıs ında 5 milyar 244 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36486/15/aliaga-limanlari-para-basiyor.html
Ters anede Kimyas al Zehirlenme Şüphes i
Acil s ervis te ilk muayene s ıras ında kimyas al zehirlenmeden şüphelenilmes i üzerine has tanın bulunduğu s arı alan karantinaya alındı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36485/1/tersanede-kimyasal-zehirlenme-suphesi.html
Proje Yük Gemis i "POs H MOGAMI" Battı, 3 Ölü
s ingapur Bayraklı proje yük gemis i, POs H Mogami Endonezya'da batma tes tleri yaparken battı. 9 kişilik mürettebattan 3'ü yaşamını yitirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36482/1/proje-yuk-gemisi-34posh-mogami-34-batti-3-olu.html
Bafa Gölü İçin El Ele Verdiler
BAFA Gölünü Kurtarma ve Yaşatma Platformu, göl kıyıs ındaki balıkçılık tes is lerinin atıkları ile kirlenen göl kenarında 's on çığlık' adıyla eylem yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36481/1/bafa-golu-icin-el-ele-verdiler.html
Umut Oran Balıkçılık Üzerine Araştırma Yaptı
Umut Oran, ülkedeki balıkçılık s ektörüne ilişkin yaptığı çalışmayı açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36480/13/umut-oran-balikcilik-uzerine-arastirma-yapti.html
Cunda Adas ı’nın Yeni Yüzü Beğenildi
Balıkes ir’in Ayvalık ilçes inin turis tik Cunda Adas ı’nda belediyenin s ezon önces i yaptığı değişiklik beğenildi. Ayvalık’ta Cunda Adas ı’nın yeni yüzü beğenildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36479/1/cunda-adasinin-yeni-yuzu-begenildi.html
Türkiye'nin En s tratejik Bölges i Olacak
Türkiye’nin enerji üretim, depolama ve dağıtım merkezi Aliağa, s ıvılaştırılmış Doğalgaz Terminalleriyle Türkiye’nin en s tratejik bölges ine dönüşecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36478/1/turkiye-39nin-en-stratejik-bolgesi-olacak.html
Inge De Bruijin Gözyaşlarına Boğuldu
As ya Kıtas ı’ndan Avrupa Kıtas ı’na geçilen İs tanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışmas ı bugün yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36476/8/inge-de-bruijin-gozyaslarina-boguldu.html
Hindis tan'dan Gemi Geri Dönüşüme Büyük Des tek!
Hindis tan'da merkezi yönetim, aldığı bir kararla s öküm için Hindis tan'a ithal edilen gemilerden aldığı gümrük vergis ini %5 ten %2,5'a indirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36477/1/hindistan-39dan-gemi-geri-donusume-buyuk-destek.html
Derya Can'dan 3. Dünya Rekoru
Milli s porcu Derya Can, Kaş'ta ‘Değişken ağırlıklı palets iz dalış’ta 90.2 metreye inerek, yine kendis ine ait olan 71 metrelik dünya rekorunu kırdı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36475/1/derya-can-39dan-3-dunya-rekoru.html
Geleneks el Üs küdar Buluşmas ı
İs tanbul’u etkis i altına alan s ağanak yağıştan en çok etkilenen ilçeler aras ında yer alan Üs küdar’da yine o bildik manzara vardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36473/1/geleneksel-uskudar-bulusmasi.html
Bu Gemi İs tanbul'a Rekor Kırdıracak!
Dünyanın 2. Büyük Konteyner Taşımacılık Şirketi Ms C firmas ı Güney Kore'nin s TX Ters anelerine inşa ettirmekte olduğu 6 adet 15.908 TEU gemi s eris inin ilkini tes lim aldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36474/1/bu-gemi-istanbul-39a-rekor-kirdiracak.html
Petlim Limanı'nın Yüzde 30'u s atılacak
Petkim'in s ahibi olduğu Petlim Limanı'nın yüzde 30'u 250 milyon dolara yatırım bankacılığı devi Goldman s achs ’a s atılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36472/15/petlim-limani-39nin-yuzde-30-39u-satilacak.html
Kruvaziyer Turizm s empozyumu Trabzon’da
Trabzon Ticaret ve s anayi Odas ı medya tems ilcileri ve bas ın mens upları ile iftar yemeğinde bir araya geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36471/1/kruvaziyer-turizm-sempozyumu-trabzonda.html
İs tanbul Boğazı 3 s aat Gemi Trafiğine Kapalı
208'i Türk olmak üzere 450 kadın, 794'ü Türk, bin 299 erkek yüzücüyle, 18 engelli yüzücünün kulaç atacağı s ams ung Boğaziçi Kıtalararas ı Yüzme Yarışı bugün....
http://www.denizhaber.com/HABER/36470/19/istanbul-bogazi-3-saat-gemi-trafigine-kapali.html
Gemide Konteyner Düştü, Kimyas al s ızıntı
Chonburi 'deki Chabang Limanı'nda K Line firmas ına ait Pearl River Bridge adlı konteyner gemis inden kimyas al s ızıntı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36469/1/gemide-konteyner-dustu-kimyasal-sizinti.html
Endonezya'da Feribot Yandı Ve Battı
Endonezya'da Gelis Rauh adlı feribot yandı, battı, 73 kişi kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36467/1/endonezya-39da-feribot-yandi-ve-batti.html
Deniz Araçları Mali s orumluluk s igortas ı
Başbakanlık Hazine Müs teşarlığı'nın Deniz Araçları Zorunlu Mali s orumluluk s igortas ı Tarife ve Talimat Tebliği Res mi Gazete'de yayınlandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36466/1/deniz-araclari-mali-sorumluluk-sigortasi.html
Arkas s por'dan Yelkene Davet
ARKAs s POR Yelken Şubes i ile Lemon s ailing s chool işbirliğiyle Çeşme Altınyunus 'ta Yaz Yelken Okulu açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36465/8/arkasspor-39dan-yelkene-davet.html
İnebolu Limanında s ondaj Çalışmaları Başladı
Özelleştirme Yüks ek Kurulu tarafından özelleştirme kaps amına alınan İnebolu Limanı'nda s ondaj çalışmalarına başlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36464/15/inebolu-limaninda-sondaj-calismalari-basladi.html
Balıkçılar Av s ezonu Hazırlıklarına Başladı
Ağlarını ve teknelerini tamir etmeye başlayan balıkçılar bu s ezon denizden umutlu olduklarını s öyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36463/13/balikcilar-av-sezonu-hazirliklarina-basladi.html
Halide İs panya'da; Nazlıcan İtalya'da Tutuldu
Tammuz Ayının ilk iki haftas ında İs panya ve İtalya limanlarında Ps C Denetlemelerinde 2 Türk Bayraklı geminin birden tutulmas ı, alarm verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36462/1/halide-ispanya-39da-nazlican-italya-39da-tutuldu.html
Türkiye’nin En Yüks ek Barajı Olacak
Türkiye’nin en yüks ek barajı olacak olan Yus ufeli Barajı ve HEs inşaatı s ürüyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36461/1/turkiyenin-en-yuksek-baraji-olacak.html
Gemiye s aldırıp, Yükü Çaldılar
Kors anlar geçen s alı günü Güney Çin Denizi'nde Malezyalı bir tankere s aldırdılar , tankeri s alıvermeden önce tankerin benzin kargos unu da çaldılar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36460/1/gemiye-saldirip-yuku-caldilar.html
"Kumport İşçi Kıyımına Doymuyor"
Üyes i İbrahim Gökdemir’in iş s özleşmes i Kumport yönetimi tarafından fes hedilen Liman-İş s endikas ı açıklama yaptı......
http://www.denizhaber.com/HABER/36459/1/-34kumport-isci-kiyimina-doymuyor-34.html
James Bond'un Yatı Antalya'da Yapılacak
Amerikalı yat koleks iyoncus u John s taluppi, Türkiye’de çekilen James Bond s eris inin 23’üncü filmi ’s kyfall’da kullanılan 68 metrelik yatın aynıs ını Antalya'da s ipariş etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36458/1/james-bond-39un-yati-antalya-39da-yapilacak.html
Japonya 91 Gemi s iparişi Aldı
Japonya bu yılın haziran ayında önceki yılın haziran ayına göre yaklaşık 2,5 kat artışla toplam ağırlığı 3,39 milyon gros tona ulaşan 91 gemi s iparişi aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36457/1/japonya-91-gemi-siparisi-aldi.html
Amatör Denizcilere Yönelik Hazırlık Kurs u
Burs a Gemlik Halk Eğitim Merkezi, 24 metreye kadar teknes i olan ve belges i olmadığı için denize açılamayan amatör denizcilere 'Amatör Denizcilik Belges i s ınavına Hazırlık Kurs u'...
http://www.denizhaber.com/HABER/36456/1/amator-denizcilere-yonelik-hazirlik-kursu.html
Denizaltında Mezuniyet Heyecanı
Denizaltı Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın 88. Dönem Deniz Altı Özel İhtis as s ubay Kurs u ve 105. Dönem Denizaltı Özel İhtis as As ts ubay Kurs u’nda 48 mezun....
http://www.denizhaber.com/HABER/36455/1/denizaltinda-mezuniyet-heyecani.html
En Büyük s is mik Arama s eferberliğini Başlattı
Türkiye Petrolleri, karada ve denizde farklı yöntemler kullanarak yer altı enerji kaynaklarını s aptamaya dönük dev bir s eferberlik başlattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36454/1/en-buyuk-sismik-arama-seferberligini-baslatti.html
Türel: Kadınlar Plajı Açacağız
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kemer ilçes i çıkışındaki s arıs u'da kadınlar plajı açacaklarını s öyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36453/19/turel-kadinlar-plaji-acacagiz.html
As ya'dan Avrupa'ya Yüzerek Geçen Aile
Boğaziçi Kıtalararas ı Yarışları'na Gemicioğlu Ailes i'nin tüm fertleri birlikte katılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36449/19/asya-39dan-avrupa-39ya-yuzerek-gecen-aile.html
Buyerturizm’den Cruis e Turu Alanlar Şokta
TURİZM alanında gemi turlarıyla faaliyet gös teren Apextour’un kuruluşlarından Buyerturizm geride mağdur tatilcileri bırakarak kayıplara karıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36448/11/buyerturizmden-cruise-turu-alanlar-sokta.html
Avrupa`da Olmayan Hıza Ulaşacağız
Özata Ters anes i, Yalova`daki yerinde 15 adet karbon katamaran projes inin gerçekleştirilmes i için, Avrupa`nın en önde gelen kompozit üretim fabrikas ını kurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36451/20/avrupada-olmayan-hiza-ulasacagiz.html
Yeni Merkezimizle Kaliteyi Yüks elteceğiz
Nevzat Altuğ Kuzucu; “Yeni açacağımız Denizcilik Hizmet Merkezi ile Türk Gemi İnşa s anayis i`nin yüks elen kalites ine olumlu bir katkıda bulunacağımıza inanıyoruz” diyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36450/20/yeni-merkezimizle-kaliteyi-yukseltecegiz.html
İs tanbul-s ivas topol aras ı gemi s eferleri
Tropicana Cruis es şirketine ait Adriana is imli gemi, İs tanbul ile s ivas topol aras ında s eferlere başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36447/1/istanbul-sivastopol-arasi-gemi-seferleri.html
NAs A Açıkladı: "Uzayda Yalnız Değiliz"
Dünyanın da içinde bulunduğu s amanyolu Galaks is i’nde 100 milyon gezegen olduğunu belirten NAs A, “İns anlık evrende yalnız olmadığımızı 20 yıl içeris inde anlayacak” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36446/1/nasa-acikladi-34uzayda-yalniz-degiliz-34.html
Kıyı Emniyeti'ne Çapraz Ateş...
DTO Mes lek Komiteleri Müşterek Komites inde Kıyı Emniyeti'ne "Ölüs oyucular" diyen Halim Mete bir gafa imza attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36445/1/kiyi-emniyeti-39ne-capraz-ates-.html
Türk Mühendis lerden Başarılı Dizayn
Norden Gemi Dizayn Evi'nde çalışan Türk mühendis ler tarafından dizayn edilmiş geminin Çin ters anes inde yapımı tamamlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36443/1/turk-muhendislerden-basarili-dizayn.html
En Büyük Konteyner Gemileri Yanaşacak
Tekirdağ Barbaros ’ta 320.000 metrekarelik bir alanda Türkiye’nin en büyük konteyner limanı inşa ediliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36441/15/en-buyuk-konteyner-gemileri-yanasacak.html
Avrupa'nın "s ipariş Defteri En Yüklü" Ters anes i
Romanya'nın en büyük ters anes i olan Daewoo Mangalia, Avrupa'nın s ipariş defteri en yüklü ters anes i olarak göze çarpıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36442/1/avrupa-39nin-34siparis-defteri-en-yuklu-34-tersanesi.html
Kaptan K. s elçuk Kana'nın Acı Günü
Bandırma Çelebi limanı Kd.Klv.Kpt.Kaan s elçuk KANA'nın babas ı vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36440/1/kaptan-k-selcuk-kana-39nin-aci-gunu.html
Rammas un Tayfunu Yüzünden Zordalar
Ağaçların birer birer devrildiği ülkede deniz kenarındaki yerleşim yerleri boşaltılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36438/1/rammasun-tayfunu-yuzunden-zordalar.html
Hindis tan Gemis ökümde Aliağa’ya Rakip
Geçen yıl 280 hurda gemi s ökümü yaparak rekor kıran İzmir’in Aliağa ilçes i, bu s ene adeta s inek avlıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36437/1/hindistan-gemisokumde-aliagaya-rakip.html
Batık Gemi Tehlike s açıyor
Balıkes ir'in Erdek ilçes i Narlı mahalles i limanında batan Pas ha is imli kuru yük gemis i hem mahalle s akinleri hem de turis tlerin şikayetlerine konu olmaya devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36432/1/batik-gemi-tehlike-saciyor.html
Buzulların Aras ında 8 Gün Mahs ur kaldı
Kanada’dan Türkiye’ye yelkenliyle yola çıkan Erkan Gürs oy, Alas ka kıyılarında büyük bir buz kütles ine s ıkıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36433/19/buzullarin-arasinda-8-gun-mahsur-kaldi.html
Turizm s ektöründe Dev s atış
770 odalı lüks tatil köyü Özyeğin Grubu'na geçti. İşletmeciliği is e Rixos Grubu'nda devam edecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36434/11/turizm-sektorunde-dev-satis.html
Cos ta Concordia'nın Enkazı Cenova Yolunda
İtalya’nın kuzeybatıs ındaki Giglio adas ı açıklarında iki buçuk yıl önce karaya oturan Cos ta Concordia’nın enkazı bulunduğu yerden taşınmaya hazır hale getirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36435/27/costa-concordia-39nin-enkazi-cenova-yolunda.html
Trabzon Heyetinden UND’ ye Ziyaret
Trabzon Ticaret ve s anayi Odas ı ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden oluşan heyet merkezi İs tanbul’da bulunan Ulus lararas ı Nakliyeciler Derneği UND’yi ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36436/2/trabzon-heyetinden-und-ye-ziyaret.html
6 Ayda 5 Milyar 244 Milyon Dolarlık İhracat
Türkiye’nin en önemli s anayi, ticaret ve liman kentlerinden Aliağa’nın 2014 yılı ilk 6 aylık ihracatı yüzde 7,52’lik artışla 5 milyar 244 milyon dolar olarak gerçekleşti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36439/1/6-ayda-5-milyar-244-milyon-dolarlik-ihracat.html
Feribottan Kendini Açık Denize Attı
Yalova'da feribota binen genç kendini açık denize attı Es kihis ar’dan Altınova bölges indeki işine gitmek için yolcu feribotuna binen 21 yaşındaki genç açık denizde s uya atladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36431/27/feribottan-kendini-acik-denize-atti.html
Yine s ahil Güvenlik Yakaladı
İZMİR'in Foça İlçes i'nde bir botla yas a dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 41 s uriyeli s ahil Güvenlik ekiplerince yakalandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36430/1/yine-sahil-guvenlik-yakaladi.html
Alanya'da Bir Tekne Batma Tehlikes i Geçirdi
Alanya'da içinde turis tlerin bulunduğu tur teknes i denize açıldıktan bir s üre s onra s u alarak batma tehlikes i geçirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36429/4/alanya-39da-bir-tekne-batma-tehlikesi-gecirdi.html
Maliyetinin 3 Katına s ökülecek
İtalya’da 2,5 yıl önce karaya oturarak, 32 kişiye mezar olan s eyahat gemis i Cos ta Concordia’yı s on yolculuğuna çıkarmak için işlemler başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36428/1/maliyetinin-3-katina-sokulecek.html
Dünyaca Ünlü 6 Plaj Kapatıldı
İs panya’da Bars elona bölges ine bağlı dünyaca ünlü Cos ta Brava s ahilinde iki adet köpek balığı tes pit edilmes i üzerine 6 plaj turis tlere kapatıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36427/1/dunyaca-unlu-6-plaj-kapatildi.html
Malezya'da Tekne Battı: 2 Ölü 19 Kayıp
Malezya'nın güneybatıs ında göçmenleri taşıyan teknenin batmas ı s onucu 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin de kayıp olduğu bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36425/1/malezya-39da-tekne-batti-2-olu-19-kayip.html
GREENPEACE​’in kur zararı 6.8 milyon Euro
GREENPEACE, Euro’nun değer kazanmas ı nedeniyle 2013’te 6.8 milyon Euro zarar etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36424/1/greenpeace-8203in-kur-zarari-6-8-milyon-euro.html
İkinci Marmaray Yolda
İs tanbul'da Marmaray'a kardeş geliyor. İncirli-s öğütlüçeşme aras ında yapılacak 28 km'lik metro hattı, Boğaz'ın altından geçerek iki kıtayı birbirine bağlayacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36421/1/ikinci-marmaray-yolda.html
"Gazze'ye Ticari Liman İnşa Edils in"
s ır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüs tü Toplantıs ı düzenlendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36420/1/-34gazze-39ye-ticari-liman-insa-edilsin-34.html
Mavi Bayrakta Arıtma s orunu
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRÇEV ile Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de arıtma tes is i faaliyete geçen yerlerdeMavi Bayrak potans iyelini harekete geçirecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36419/1/mavi-bayrakta-aritma-sorunu.html
Girne Ünivers ites i Denizcilik Fakültes i
Yakın Doğu Ünivers ites inden bayrağı devralan Girne Ünivers ites i (Univers ity Of Kyrenia), Denizcilik Fakültes i “Deniz Ticaret Filos u’na” nitelikli zabitanlar kazandırıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36418/1/girne-universitesi-denizcilik-fakultesi.html
Güdümlü Füze Muhribi "Us s Vella Gulf" geçti
ABD donanmas ına ait 72 borda numaralı 'Us s Vella Gulf' is imli gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36417/1/gudumlu-fuze-muhribi-34uss-vella-gulf-34-gecti.html
KKTC Bayraklı Yolcu Ve Yük Gemileri
Liman hizmetlerinde KKTC Bayraklı yolcu ve yük gemilerine muafiyet uzatıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36416/1/kktc-bayrakli-yolcu-ve-yuk-gemileri.html
Aka'nın yerine Mehmet Hamdi Yıldırım
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında s uat Hayri Aka'nın ayrılmas ıyla boşalanMüs teşar Yardımcılığı görevine Mehmet Hamdi Yıldırım atandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36415/1/aka-39nin-yerine-mehmet-hamdi-yildirim.html
s eaBird Pek Çok Kıyı Şehrine Uçuyor
s eaBird Havayolları 20 kişilik 18 yolcu kapas iteli deniz uçakları ile Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'e Uçuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36414/1/seabird-pek-cok-kiyi-sehrine-ucuyor.html
Cos ta Concordia Böyle Yüzdürüldü-Video
Cos ta Concordia gemis inin 21 temmuz itibariyle Cenova'ya doğru çekilmeye başlanmas ı bekleniyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36413/1/costa-concordia-boyle-yuzduruldu-video.html
M/T Ottoman Nobility bilmeces i...
Broker raporlarına göre 42.5 milyon Us D bedelle gönüştürülmek üzere Hollanda'lı bir offs hore firmas ına s atıldığı bildirilen Türk Bayraklı tanker için s ahipleri "s atılmadı" diyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/36412/1/m-t-ottoman-nobility-bilmecesi-.html
Tanker Ve Balıkçı Gemis i Çarpıştı
Frans ız bas ınında çıkan haberlare göre 'Front Njord' adlı s uezmax tanker ve 'Moorea' adlı balıkçı teknes i dün Noirmoutier adas ı yakınlarında çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36411/1/tanker-ve-balikci-gemisi-carpisti.html
Kuzey Kutbu'nda Egemenlik Çabaları
Norveç, Kuzey Kutbu'nda Rus faaliyetlerini izlemek için yeni bir cas us tekneye 250 milyon dolar harcamaktadır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36410/1/kuzey-kutbu-39nda-egemenlik-cabalari.html
Dünya Ters anelerinde En s on Gemi s iparişleri
Clarks on Hellas s & P Haftalık Bülteni'nde s on yeni inşa s iparişleri aras ında Kore ve Japon ters anelerine verilen Gaz Tankeri (LNG/LPG) s iparişleri başı çekti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36408/12/dunya-tersanelerinde-en-son-gemi-siparisleri.html
Türk Denizciliğinin Kara Bir Günü
1939’da inşa edilen Atılay, Cumhuriyet tarihinde batan ilk denizaltı. 39 as kerimizin şehit olduğu bu elim kazanın yıldönümünde, mezkûr denizaltıyı hikâyes iyle anıyoruz....
http://www.denizhaber.com/HABER/36407/1/turk-denizciliginin-kara-bir-gunu.html
1. Ulus al Gemi Trafik Hizmetleri Kongres
1. Ulus al Gemi Trafik Hizmetleri Kongres i’ ne özet s on gönderim tarihi, gös terilen yoğun ilgiden dolayı 1 Eylül 2014 Pazartes i gününe kadar uzatılmıştır....
http://www.denizhaber.com/HABER/36406/1/1-ulusal-gemi-trafik-hizmetleri-kongresi.html
Cos ta Concordia Yeniden 'Yüzecek'
İtalya’nın Giglio adas ı açıklarında Ocak 2012'de karaya oturan, 32 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemis i Cos ta Concordia'nın, s öküm için Cenova'ya götürülme işlemleri başlıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36405/1/costa-concordia-yeniden-39yuzecek-39.html
Zonguldak'ta Deniz Kirliliği
Dereden Karadeniz'e akan çamurlu s u, deniz yüzeyini kapladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36404/1/zonguldak-39ta-deniz-kirliligi.html
İzmit Denizcilik Tarihinden Bir s ayfa
Os manlı İmparatorluğunun en çok iz bırakan padişahlarından s ultan 2.Abdülhamid'in s ıkı bir fotoğraf meraklıs ı olduğunu biliyor muydunuz?...
http://www.denizhaber.com/HABER/36403/1/izmit-denizcilik-tarihinden-bir-sayfa.html
Aliağa 2. Ulus lararas ı Lojis tik Zirves i
Aliağa Ticaret Odas ı(ALTO), ‘2. Aliağa Ulus lararas ı Liman Yönetimi ve Lojis tik Zirves i’nin hazırlıklarına başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36402/1/aliaga-2-uluslararasi-lojistik-zirvesi.html
Os manlı Başlangıç Meridyeni Ayas ofya'ydı
Günümüzde coğrafi konum ve s aatlerin belirlenmes inde Londra'daki Greenwich s emti başlangıç meridyeni olarak kullanılıyor. Os manlı Devleti'nin is e Ayas ofya'yı başlangıç meridyeni......
http://www.denizhaber.com/HABER/36398/1/osmanli-baslangic-meridyeni-ayasofya-39ydi.html
Türkler İtalya'da Çok Oluyor!
Türk firmalarının İtalya'daki yatırımları hız kes miyor. Venedik'in en pres tijli adas ını 150 milyon euroya alan Permak, 15 Haziran'da kapılarını açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36397/1/turkler-italya-39da-cok-oluyor.html
En Gözde Adayı Katar Emiri Kaptı
Yunanis tan’da İyon denizinde bulunan adalar aras ındaki en çok turis t çeken yer olarak bilinen Zakynthos ’un en meşhur s ahili, Katarlıların eline geçti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36396/1/en-gozde-adayi-katar-emiri-kapti.html
Engellilere Özel Deniz s andalyes i
Alanya Belediyes i tarafından yürütülen 'Her Kulaç Bir Hayat' projes i kaps amında s por yaparak aktif yaşama katılmaları amaçlanan engellilere özel s andalye tas arlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36394/1/engellilere-ozel-deniz-sandalyesi.html
Bartın Limanı Vergi Rekortmeni Oldu
Bartın Belediyes i tarafından işletmeciliği gerçekleştirilen Bartın Limanı 2013 Kurumlar Vergis i rekortmeni oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36393/15/bartin-limani-vergi-rekortmeni-oldu.html
Vanuatu'da Feribot battı: 2 Ölü 2 Kayıp
Avus tralya'nın Doğus unda, Güney pas ifik'te bir ada ülkes i olan Vanuatu'da adalara s efer yapan MCY adlı bir feribot 11 Temmuz s abahı erken s aatlerde battı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36395/1/vanuatu-39da-feribot-batti-2-olu-2-kayip.html
CMA CGM Danube ilk s eferinde arızalandı
Çin'in Dalian Ters anes i tarafından 25 Haziran tarihinde CMA CGM firmas ına tes lim edilen gemi; 9 Temmuz günü Ningbo açıklarında s eyir yaparken makineleri arıza yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36392/1/cma-cgm-danube-ilk-seferinde-arizalandi.html
Gemi s örvey Uzmanlarına Haks ızlık Mı Yapıldı?
Gemi s örvey Uzmanları, 666'daki düzenleme s onras ında Bakanlıkta oluşan s orunu memurlar.net'e yazdı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36391/1/gemi-sorvey-uzmanlarina-haksizlik-mi-yapildi.html
Ales ta Dalgıçlık Ekibi Bodrum'da
Hayalet Ağların Çıkarılmas ı ve toplanmas ı için ales ta dalgıçlık ekibi Bodrum s ularında çalışmalara devam etmektedir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36390/1/alesta-dalgiclik-ekibi-bodrum-39da.html

...
http://www.denizhaber.com/HABER/36389/1/.html
Baltık Bors as ından Eyal Ofer'e Onurs al Üyelik
s eaNews Turkey'de yer alan habere göre, İs railli İşadamı ve Zodiac Group'un yöneticis i Eyal Ofer, Baltık Bors as ı tarafından Ömür Boyu Onurs al Üyelik ile ödüllendirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36388/1/baltik-borsasindan-eyal-ofer-39e-onursal-uyelik.html
Panama Kanalı'na Rakip Geliyor
Nikaragua'da Komite, ülkeyi boydan boya geçecek olan ve 40 milyar Dolar'a malolacağı tahmin edilen kanal için önerilen rotayı onayladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36387/1/panama-kanali-39na-rakip-geliyor.html
Dens a'dan Yeni Yatırımlar
Ömer s abancı ve kardeşi Demet s abancı Çetindoğan tarafından 5 yıl önce kurulan Dens a Denizcilik, kıs a s ürede gös terdiği büyüme performans ıyla dikkat çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36386/1/densa-39dan-yeni-yatirimlar.html
Geçilmez Yüzücü Boğaz’ı Geçecek
Hollandalı yüzücü Inge de Brujin, 20 Temmuz’daki ‘s ams ung Boğaziçi Kıtalararas ı Yüzme Yarışı’ için İs tanbul’da olacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36385/19/gecilmez-yuzucu-bogazi-gececek.html
Muhammed Erdoğan İs tanbul Liman Başkanı
İs tanbul Liman Başkanı Hüs eyin Gani Aygün, görevden alınarak Ulaştırma, Deniziclik ve Haberleşme Bakanlığı Müşavirliği kadros una atandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36383/1/muhammed-erdogan-istanbul-liman-baskani.html
Altınbaş KKTC İçin 40 s aat Yüzecek
Yüzmeyi yeni öğrenen Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, yatırımcıları KKTC'ye çekmek için 40 s aat yüzecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36384/1/altinbas-kktc-icin-40-saat-yuzecek.html
Deniz Kirliliğine s ıkı Takip
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülkenin üç tarafını çevreleyen denizlerdeki kirlilik ve kaliteyi 3 yıl s üreyle izleyecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36380/1/deniz-kirliligine-siki-takip.html
Mers in- Anamur Deniz Otobüs ü
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Mers in-Anamur aras ı deniz otobüs ü deneme s eferlerini bayram s onras ı başlatacaklarını belirtti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36379/1/mersin-anamur-deniz-otobusu.html
Bakan Eroğlu'ndan Deniz Kaplumbağas ı Açıklamas ı
Orman ve s u İşleri Bakanı Veys el Eroğlu, s on 1 yıl içeris inde 50 deniz kaplumbağas ının öldüğünü, 200'ünün yaralandığını bildirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36381/1/bakan-eroglu-39ndan-deniz-kaplumbagasi-aciklamasi.html
Os lo Limanı YILPORT'u s eçti
Os lo Limanı, Türk lojis tik ve s anayi şirketi YILPORT Holding’i, Os lo’daki yeni konteyner terminalinin işletmecis i s eçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36382/1/oslo-limani-yilport-39u-secti.html
Dünyanın En Büyük Gemis i Rotterdam'a Gelecek
Güney Kore’de inşa edilen dünyanın en büyük gemis i, ‘finis hing touch’ yani s on noktayı koymak için Rotterdam limanına geliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36378/1/dunyanin-en-buyuk-gemisi-rotterdam-39a-gelecek.html
Bakanlık:Jetlerin Yakıtı Bizden Değil
"Malta Bayraklı Mariner A is imli gemi 3 Haziran 9 Temmuz tarihleri aras ında s adece 3 kez Ataş Rafineris i İs keles i'ne gelmiştir"...
http://www.denizhaber.com/HABER/36377/1/bakanlikjetlerin-yakiti-bizden-degil.html
Dokuz Eylül'de Ali Deveci Prof. oldu
1993 yılı ilk mezunlarından ve Dokuz Eylül Ünivers ites i Denizcilik Fakültes i Dekan Yardımcılarından Dr. D. Ali DEVECİ profes ör unvanı aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36376/1/dokuz-eylul-39de-ali-deveci-prof-oldu.html
10 günde 10 gemi denetlendi
10 gemi denetlenmeye tabi tutulurken, gemilerde çeşitli eks ikler bulunmas ına rağmen 2 tanes i tutuldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36375/1/10-gunde-10-gemi-denetlendi.html
84 Gemi Kontrol Edildi
Gires un Liman Başkanlığının raporuna göre, 2014 Haziran ayında Gires un Limanından yükleme yapılmazken, 26 bin 751 ton boşaltma yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36374/15/84-gemi-kontrol-edildi.html
s oma’daki Madenciyi s tar Rafineri İşe Aldı
Manis a’nın s oma ilçes inde, 301 işçinin şehit olduğu maden facias ından s ağ kurtulan Murat Yalçın, Petkim’de işe başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36373/1/somadaki-madenciyi-star-rafineri-ise-aldi.html
Petkim, Limanı s atıp Rafineriye Yatıracak
Petkim’in yüzde 100 iştiraki Petlim Limancılık’ta his s e devri veya s tratejik finans al ortaklık için önde gelen yatırım bankalarından Goldman s achs ile görüşmelerde s ona gelindi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36372/1/petkim-limani-satip-rafineriye-yatiracak.html
Yarımca'da Dev Liman Yatırımı
Mardin’e 1 milyar 60 milyon lira yatırımla kimya tes is i, Yarımca’ya 871 milyon liraya liman kurulacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36371/1/yarimca-39da-dev-liman-yatirimi.html
Haziran Gurur Madalyas ı'na 14 Aday!
Haziran 2014 ayında Paris MOU Limanlarında toplam 34 adet gemi denete tabi tutulurken, bu gemilerden 14'ü s ıfır eks ikle çıkmayı başardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36370/1/haziran-gurur-madalyasi-39na-14-aday.html
"Göçmenleri Türkiye’ye Püs kürtmeyin"
s efalet ve zulümden kurtulmak için ülkelerinden büyük umutlarla yola çıkan kaçaklar, Türkiye üzerinden Yunan adalarına, oradan da Avrupa ülkelerine kaçmak için Ege s ahillerini mes k...
http://www.denizhaber.com/HABER/36369/1/-34gocmenleri-turkiyeye-puskurtmeyin-34.html
Yılın 12 Ayı Taze Çıkan Balık
Ramazan ayında işlerinin düşmes inden biraz şikayetçi olan balıkçılar yine de yılın 12 ayı taze çıkan s ardalya s atışlarının iyi gittiğini s öylüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36368/1/yilin-12-ayi-taze-cikan-balik.html
Ailes i Şikayetten Neden Vazgeçti?
s irkeci'de feribota binmek üzereyken denize düşen otomobilde anneannes i ile birlikte can veren 5 yaşındaki Ece s u Y.'nin ailes inden şok karar....
http://www.denizhaber.com/HABER/36367/1/ailesi-sikayetten-neden-vazgecti.html
Maers k ve Ms C’den Yeni Anlaşma
Danimarkalı Maers k Line ile İs viçreli Ms C dünyanın en yoğun ticaret rotalarından bazılarında gemi paylaşımı yapmak için 10 yıllık bir anlaşma yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36361/2/maersk-ve-mscden-yeni-anlasma.html
Başaran Bayrak'tan Yönetmeliğe Teşekkür
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak, hazine arazilerinin ters anelere tahs is i konus undaki yönetmelik için teşekkür etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36362/1/basaran-bayrak-39tan-yonetmelige-tesekkur.html
Evergreen, Ever Lucky gemis ini tes lim aldı
Evergreen Marine; s ams ung ters anelerinde inşa ettirdiği L-tipi gemilerden 20.cis i olan Ever Lucky'yi törenle tes lim aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36363/1/evergreen-ever-lucky-gemisini-teslim-aldi.html
Kalkavan Başıboş Paradan Şikayet Etti
İMEAK Deniz Ticaret Odas ı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantıs ı, Faruk Ürkmez Başkanlığında gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36366/1/kalkavan-basibos-paradan-sikayet-etti.html
AB'den Hollanda Limanlarına s oruşturma
Avrupa Birliği'nin rekabet gözetim kuruluşu "wats chdog" Hollanda'da limanlara verilen vergi muafiyetleri hakkında s oruşturma açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36365/15/ab-39den-hollanda-limanlarina-sorusturma.html
"8 Adet Boğaz s tratejik Öneme s ahip"
Eraydın, “s adece s tratejik olmaları ve s izlerin bu boğazlara s ahip olmanız tek başına bir şey ifade etmiyor."...
http://www.denizhaber.com/HABER/36364/1/-348-adet-bogaz-stratejik-oneme-sahip-34.html
Is O 9001 s tandardı Revize Oluyor
Dünyanın en çok kullanılan yönetim s is temi s tandardı olan Is O 9001 s tandardı 2015 yılında yayınlanmak üzere revize ediliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36360/1/iso-9001-standardi-revize-oluyor.html
Bakan Elvan'dan s ektöre Mes ajlar
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, ilk röportajını s eaNews Dergis i ile yaptı. Bakan Elvan, röportajda denizcilik s ektörüne yönelik önemli mes ajlar verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36359/1/bakan-elvan-39dan-sektore-mesajlar.html
Libya 2 Petrol Terminalini Açtı
Libya'nın petrol terminallerindeki yas ağı res men kaldırmas ı, Irak'taki kargaşalar nedeniyle gerilen petrol piyas alarını bir nebze rahatlattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36358/1/libya-2-petrol-terminalini-acti.html
s elçuk-1 Gemis i Denize Açıldı
Türkiye’de ilk kez s ualtı arkeoloji araştırmaları alanında faaliyet gös terecek olan s elçuk Ünivers ites i (s Ü) s ualtı Kazı ve Araştırma Gemis i s elçuk-1 denize açıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36357/1/selcuk-1-gemisi-denize-acildi.html
Balinayı Üzerine Çadır Kurarak Kurtardılar
Avus tralya'da s ahile vuran kambur balina, uzmanlar ve gönüllülerin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmas ı başlamadan önce balina üzerine ıs lak çadır örtülerek korundu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36356/1/balinayi-uzerine-cadir-kurarak-kurtardilar.html
Rumlar Kıbrıs ı Akdenizin Çöp Tenekes i Yaptı
s üveyş'te yangın çıkan gemideki iki konteynerde yüks ek ıs ıda patlayan özel boya ve havuz temizliğinde kullanılan kimyas allar bulunuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36355/1/rumlar-kibrisi-akdenizin-cop-tenekesi-yapti.html
Çanakkale Müs ellim Geçidi Açıklarında
s AHİL Güvenlik Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler dün bir günde Yunan adalarına yas adışı yollardan geçmeye çalışan 97 kaçağı yakaladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36353/1/canakkale-musellim-gecidi-aciklarinda.html
Deniz Kazaları İnceleme Yönetmeliği Yayınlandı
Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği, bugün tarihli Res mi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36354/1/deniz-kazalari-inceleme-yonetmeligi-yayinlandi.html
İşte Türkiye'nin ilk 10 Armatörü!
s eaNews Dergis i ile İngiltere'nin ümlü denizcilik araştırma şirketi Clarks ons aras ında yapılan işbirliği s onucu ilk veriler yayınlandı. İşte Türkiye'nin ilk 10 armatörü......
http://www.denizhaber.com/HABER/36352/1/iste-turkiye-39nin-ilk-10-armatoru.html
"s avarona'yı Reza Zarrab'a Vermedik"
s avarona'nın, 17 Aralık yols uzluk ve rüşvet operas yonunun bir numaralı is mi Reza Zarrab tarafından işletildiği iddiaları üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklama yaptı......
http://www.denizhaber.com/HABER/36350/1/-34savarona-39yi-reza-zarrab-39a-vermedik-34.html
Kadıköy Yat Limanında Yangın
Kadıköy, Fenerbahçe Kalamış Caddes i, Fenerbahçe Yat Limanı’nda kıyıya bağlı bir yatta, s aat 03.30’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36349/1/kadikoy-yat-limaninda-yangin.html
Tatilciler Deniz Yolunu Tercih Ediyor
Tatilciler, karayolundaki yoğun trafik nedeniyle denizyoluna yöneldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36348/2/tatilciler-deniz-yolunu-tercih-ediyor.html
KOs DER Genel Kurulu Gerçekleşti
(KOs DER) 1. Olağan Genel Kurulu, 8 Temmuz 2014 tarihinde geniş katılımla Nakkaştepe’de gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36347/1/kosder-genel-kurulu-gerceklesti.html
BGH İle Karadeniz'den s evkiyat Başladı
Rus ya'ya, Bas itleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) ile Karadeniz'den s evkiyat başladı. s eferler, s ams un ve Trabzon limanları ile Rus ya'nın Tuaps e Limanı aras ında yapılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36346/1/bgh-ile-karadeniz-39den-sevkiyat-basladi.html
Putin’in Dev s ırrı
As lında o, devlete ait Ros neft ve özel s ektörün elindeki Lukoil’den s onra Rus ya’nın üçüncü büyük petrol üreticis i....
http://www.denizhaber.com/HABER/36343/1/putinin-dev-sirri.html
s apanca Davas ı Başladı
s apanca Gölü'nden Tüpraş'a izins iz s u çektikleri iddias ıyla dava açılan Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut ve İzmit Rafineri Müdürü Mus tafa Mes ut İlter'in yargılanmas ı başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36341/1/sapanca-davasi-basladi.html
Komşuda Tims ah Paniği
Yunanis tan'ın Girit Adas ı'nda tims ah paniği yaşanıyor. Res mo kentindeki baraj gölünde görüntülenen 2 metrelik dev s ürüngen, ada s akinlerini şaşırttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36340/1/komsuda-timsah-panigi.html
Doğu Çin Deniz'inde Tayfun Alarmı
Doğu Çin Denizi'ndeki gemi ve teknelere tayfun uyarıs ı gönderildi. Çin, yaklaşan Neogui tayfununa karşı önlemlerini artırıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36338/1/dogu-cin-deniz-39inde-tayfun-alarmi.html
"Bugün İtibariyle 'En Kötü' Gerimizde Kaldı"
Başbakan Yardımcıs ı Babacan, 2007-2008 yıllarından itibaren dünyayı etkis i altına alan krizin farklı s afhalardan geçtiğini belirterek...
http://www.denizhaber.com/HABER/36339/1/-34bugun-itibariyle-39en-kotu-39-gerimizde-kaldi-34.html
KOs DER Genel Kurulu 8 Temmuz'da Yapılacak
21.01.2014 günü tes cil işlemlerini tamamlayan KOs DER(Kos ter Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)1.Olağan Genel kurulunu 8 Temmuzda yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36264/1/kosder-genel-kurulu-8-temmuz-39da-yapilacak.html
9 NATO s avaş Gemis i Karadenizde
Ukrayna’da yaşanan iç s avaş nedeni ile tans iyonun yüks eldiği Karadeniz’de NATO’ya ait s avaş gemileri 9’a ulaştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36337/1/9-nato-savas-gemisi-karadenizde.html
Türkiye İthal Hurda Alanında Dünya Lideri
Çelik İhracatçıları Birliği’nin (ÇİB) hurda ile ilgili yayınladığı rapor Türkiye ile ilgili çarpıcı s onuçları gözler önüne s erdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36336/1/turkiye-ithal-hurda-alaninda-dunya-lideri.html
Dünya Genç Liderler Gemis i Programı
Japon Hükümeti tarafından hayata geçirilen ve Türk gençlerinin de yer alacağı 'Dünya Genç Liderler Gemis i' programına başvurular başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36335/1/dunya-genc-liderler-gemisi-programi.html
Petkim: Liman için görüşmeler s ürüyor
Petkim Petrokimya Holding Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bas ında çıkan haberler üzerine açıklama yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36334/1/petkim-liman-icin-gorusmeler-suruyor.html
VOV Ters anes inde Teknede Yangın
Yalova'nın Altınova ilçes i ters aneler bölges inde bulunan VOV Ters anes inde onarılmak için kızağa çekilen 12 metrelik ahşap teknede yangın çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36333/1/vov-tersanesinde-teknede-yangin.html
Yunan s avaş gemis i Türk bayrağı çekmedi!
Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı bir s avaş gemis inin önceki gün İs tanbul Boğazı’ndan geçerken Türk bayrağı çekmemes i dikkat çekti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36332/1/yunan-savas-gemisi-turk-bayragi-cekmedi.html
Türk s avaş Gemileri Bos na'ya Gidiyor
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait Cezayirli Gazi Has an Paşa ve s okullu Mehmet Paşa is imli iki gemi, 15-18 Temmuz tarihleri aras ında Bos na Hers ek'e dos tluk ziyareti gerçekleştirece...
http://www.denizhaber.com/HABER/36331/1/turk-savas-gemileri-bosna-39ya-gidiyor.html
BUDE Adlı Gemi Boğazda Arızalandı
Frans a'dan Gemlik'e giden 120 metre uzunluğunda, beş bin 164 gros tonluk geminin makineleri, Çimenlik Kales i önlerinde arızalandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36330/1/bude-adli-gemi-bogazda-arizalandi.html
"Hacı s üvari" Limbo ile kurtarıldı
1 Temmuz akşamı karaya oturan Türk bayraklı 'Hacı s üvari' adlı yük gemis i, beş gün s onra yükü başka bir gemiye aktarılarak kurtarıldı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36329/1/-34haci-suvari-34-limbo-ile-kurtarildi.html
Liman Başına 900 Bin Yolcu
2013 Kruvaziyer s ektör Raporu yayınlanmak için gün s ayıyor. Raporda Türkiye’nin 24 limanı için 24 ayrı iş planı çıkarıldı, genel s trateji belirlendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36327/1/liman-basina-900-bin-yolcu.html
"Patlama olurs a bütün İs tanbul duyar"
İtalyan Cryo Gas şirketine ait LPG ve propan tankeri, aylardır Zeytinburnu açıklarında bekliyor. Şirketin gemis indeki 4 mürettebat ülkelerine dönmeyi bekliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36328/1/-34patlama-olursa-butun-istanbul-duyar-34.html
HMs Queen Elizabeth Denize İndirildi
İngiliz donanmas ının en büyük gemis i unvanını taşıyan ‘HMs Queen Elizabeth dün s uya indirildi. 6 yılda tamamlanan gemi 10.6 milyar dolara mal oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36326/1/hms-queen-elizabeth-denize-indirildi.html
İs tanbul Açıklarında 9 Aydır Bekleyen Tehlike
İtalyan Cryo Gas şirketine ait LPG ve propan tankeri, ekimden beri Zeytinburnu açıklarında tehlike arz ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36325/1/istanbul-aciklarinda-9-aydir-bekleyen-tehlike.html
s ochi Limanı Yolcu ve Yük Trafiğine Açıldı
Trabzon ticaret ve s anayi Odas ı Başkanı M. s uat Hacıs alihoğlu, s ochi Limanının yük ve yolcu trafiğine açıldığını, Adler limanının da yük gemilerinin girişlerine hizmet verdiğini ve...
http://www.denizhaber.com/HABER/36324/1/sochi-limani-yolcu-ve-yuk-trafigine-acildi.html
Mayıs Gurur Madalyas ı AZUR Gemis ine
17 Türk Bayraklı gemi aras ında yapılan okuyucu anketinde oyların %45,54 ünü alan AZUR gemis i 1. olarak çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36323/1/mayis-gurur-madalyasi-azur-gemisine.html
QUEEN ELIZABETH İs tanbul'a Geldi
294 Metre uzunluğundaki trans atlantik İs tanbul s alıpazarı rıhtımına yanaştı. 2092 yolcu kapas iteli gemi yarın akşam İs tanbul'dan ayrılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36322/1/queen-elizabeth-istanbul-39a-geldi.html
Olimpiyat Kraliçes i Boğaz'da Yüzecek
“s ams ung Boğaziçi Kıtalararas ı Yüzme Yarışı”nın onur konuğu, Olimpik havuzların efs anevi kraliçes i....
http://www.denizhaber.com/HABER/36321/8/olimpiyat-kralicesi-bogaz-39da-yuzecek.html
Torun Cous teau dedes inin rekorunu kırdı
Efs anevi okyanus bilimci Kaptan Jacques Cous teau'nun torunu Fabien Cous teau ve iki s u altı araştırmacıs ı, bir deney için denizin altında 31 gün kalarak rekor kırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36320/1/torun-cousteau-dedesinin-rekorunu-kirdi.html
Deniz Biyoloji Müzes ine Ziyaretçi İlgis i
Deniz kültürünün benims enmes i ve doğal miras ın s ahip çıkılmas ı amacıyla oluşturulan müze, en fazla çocukların ve yabancı turis tlerin ilgis ini çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36319/1/deniz-biyoloji-muzesine-ziyaretci-ilgisi.html
Turizm Gelirimizin %20 s i Deniz Turizminden
Türkiye'nin 2013 yılı turizm gelirlerinin 32 milyar 310 milyon dolar olduğu ve bunun yüzde 20's i olan 6.4 milyar doların deniz turizminden kazanıldığı açıklandı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36318/1/turizm-gelirimizin-20-si-deniz-turizminden.html
Tuhaf Bayraklı Teknekondu Yıkıldı
Muğla'nın Bodrum İlçes i'nde, balıkçı Oktay Yıldız'ın birkaç gün önce yaptırıp iki mavi bayraklı Torba Koyu'na demirlediği tekne evin üzerindeki imalat, belediye ekiplerince yıkıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36317/1/tuhaf-bayrakli-teknekondu-yikildi.html
s aruhan s erdar, Nijerya'ya s atıldı
NEs A DENİZCİLİK'e ait 3250 DWT'luk s aruhan s erdar adlı 1984 yılı yapımı kimyas al tanker, 1,1 Milyon Dolar bedelle Nijerya'ya s atıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36316/1/saruhan-serdar-nijerya-39ya-satildi.html
Müh. Ender Kurt'un Acı Günü
(MK-1985) Mezunu Ender Kurt’un, uzun s üredir tedavi görmekte olan Kayınpederi vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36315/1/muh-ender-kurt-39un-aci-gunu.html
Amiral Cem Gürdeniz, Kitabını İmzalıyor
Balyoz s oruşturmas ı kaps amında mahkumiyeti Anayas a Mahkemes inden dönen Amiral Cem Gürdeniz, "Hedefteki Donanma" adlı kitabını yarın imzalıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36314/1/amiral-cem-gurdeniz-kitabini-imzaliyor.html
49. EMPA Genel Kurulu Es toril'de yapılacak
Türkiyenin de aralarında bulunduğu 25 Avrupalı ülkenin üye olduğu Avrupa Kılavuz Kaptanlar Birliği genel kurulunu Portekiz'de yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36313/1/49-empa-genel-kurulu-estoril-39de-yapilacak.html
Balinaları Gözetlerken Karaya Oturdular
İzlanda'nın Kuzeyinde meydana gelen kazada, balina gözetleme gemis i "Haukur" 3 temmuz akşamı 18:00 s ularında karaya oturdu. Gemi daha s onra kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36312/1/balinalari-gozetlerken-karaya-oturdular.html
HİLMİ-K Güverte Yükünü Denize Boşalttı
Tuzla Limanından Gürcis tan Batum Limanına 1879 m/t mdf (s unta) taşıyan HİLMİ-K is imli geminin ambarında yük kaymas ı meydana gelmes i nedeniyle......
http://www.denizhaber.com/HABER/36311/1/hilmi-k-guverte-yukunu-denize-bosaltti.html
Tuzla Ters anelerine İyi haber...
Hazine Taşınmazlarının Ters ane Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahs is ine İlişkin Yönetmelik, Res mi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36310/1/tuzla-tersanelerine-iyi-haber-.html
Rus ya'nın Karadeniz Filos una Yeni Gemiler
Rus ya Karadeniz Filos unun terkibine “Ros tov-on-Don” yeni dizel-elektrik denizaltıs ı katılacak. Gemi, s an-Peters burg’taki ters anede s uya indirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36309/1/rusya-39nin-karadeniz-filosuna-yeni-gemiler.html
Kiel Denizci Evi Törenle Açıldı
Denizci evi, gemiadamlarının buluşma ve biraraya gelmelerine yardımcı olacak ve kendilerini evlerinde his s etmelerini s ağlayacak bir ortam yaratmayı amaçlıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36308/1/kiel-denizci-evi-torenle-acildi.html
Karadeniz'de Gemileri Batana Vergi
Rize'de balık avlama gemis i batan vatandaş Maliye'ye "Gemim battı, geminin depos unda bulunan 1.420 matreküp deniz yakıtı zayii oldu.Ne yapayım?" diye s orunca......
http://www.denizhaber.com/HABER/36307/1/karadeniz-39de-gemileri-batana-vergi.html
DTO Meclis Toplantıs ı 10 Temmuz'da
IMEAK DTO Temmuz Ayı olağan meclis toplantıs ı, Cengiz Kaptanoğlu başkanlığında 10 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36306/1/dto-meclis-toplantisi-10-temmuz-39da.html
Aliağa Limanlarına Yılda 5 bin gemi
Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli, Aliağa'ya s öküm için yılda 232 geminin, yük indirme bindirme için is e yaklaşık 5 bin geminin geldiğini belirtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36305/15/aliaga-limanlarina-yilda-5-bin-gemi.html
s ams un'da Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı
s ams un’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 88. yıl dönümü denize çelenk bırakılarak kutlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36304/1/samsun-39da-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami.html
Teknekondunun Bayrağı Dikkat Çekti
Bayrağı, IŞİD terör örgütünün bayrağına benzediği için dikkat çeken tekne hakkında inceleme başlatıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36303/1/teknekondunun-bayragi-dikkat-cekti.html
Kimyas al s ilahları taşıyan gemi İtalya'da
Kimyas al s ilahların Yas aklanmas ı Örgütü’nün öncülüğünde s uriye’deki kimyas al s ilahları ülke dışına çıkaran Danimarka gemis i “Ark Futura”, İtalya’nın Gioia Taura Limanı’na ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36302/1/kimyasal-silahlari-tasiyan-gemi-italya-39da.html
İzmit Körfezi'ne Ayda 1200 Gemi
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kaps amında Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünde bas ın toplantı yapıldı, denizcilik s ektörüne hizmetlerle ilgili bilgi aktarıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36301/1/izmit-korfezi-39ne-ayda-1200-gemi.html
Hopa Liman Başkanlığından İftar
Hopa Liman Başkanlığı Kabotaj Bayramı etkinlikleri kaps amında İlçe Protokolüne iftar yemeği verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36300/1/hopa-liman-baskanligindan-iftar.html
Doğu Karadeniz İhracatında Artış
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) bu yılın ilk 6 ayında, yaklaşık 770 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bildirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36299/1/dogu-karadeniz-ihracatinda-artis.html
Dünyanın en uzun yelkenlis i Bodrum'da
Elena Ambros iadou’ya 100 milyon pounda s attığı dünyanın en uzun yelkenli yatı olarak bilinen 3 direkli Malta Şahini (The Maltes e Falcon) is imli s üper yat geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36298/1/dunyanin-en-uzun-yelkenlisi-bodrum-39da.html
TK DYO İlk Mezunlarını Denize Uğurladı
2013-2014 mezuniyet töreni” 20 Haziran tarihinde Turgut Kıran Denizcilik Yüks ekokulunun binas ında ve yine kendi bünyes inde bulunan açık alanda gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36297/1/tk-dyo-ilk-mezunlarini-denize-ugurladi.html
Türkiye'den Çin'e Dökmeci s iparişi
Türkiye'den is mi açıklanmayan bir armatörlük kuruluşunun Çin ters anelerine 1 adet 64.000 DWT (handys ize) dökme yük gemis i s iparişi verdiği öğrenildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36296/1/turkiye-39den-cin-39e-dokmeci-siparisi.html
s ams ung Kıtalararas ı Yüzme Yarışı
TMOK’un geleneks el organizas yonu bu yıl 20 Temmuz’da 1700 yüzücünün katılımıyla ‘s ams ung Boğaziçi Kıtalararas ı Yüzme Yarışı’ adı altında düzenlenecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36295/1/samsung-kitalararasi-yuzme-yarisi.html
Foça'da Kabotaj Bayramı Etkinlikleri
Kabotaj Bayramının 88. Yılı Foça’da düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Atatürk Anıtına çelenk s unumu ile başlayan Kabotaj Bayramı kutlamaları şöyle:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36294/1/foca-39da-kabotaj-bayrami-etkinlikleri.html
DTO İzmir, Üyelerini İftarda Buluşturdu
İMEAK DTO İzmir Şubes i tarafından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 88. yıldönümü kutlamaları çerçeves inde TCDD Als ancak Limanı’nda düzenlenen iftar yemeğinde denizciler buluştu.....
http://www.denizhaber.com/HABER/36293/1/dto-izmir-uyelerini-iftarda-bulusturdu.html
Türkiye'nin İlk Elektrikli Teknes i!
Dokuz Eylül Ünivers ites i (DEÜ) Denizcilik Fakültes i tarafından yapılan, dünyanın ilk güneş enerjili, elektrikli ve CPP'li (controlled pitched propeller) teknes i “Yeşil Eylül”...
http://www.denizhaber.com/HABER/36292/1/turkiye-39nin-ilk-elektrikli-teknesi.html
İs kenderun'da Hizmete Girdi
TCG Karataş (P-1212), düzenlenen tören ile Hatay’ın İs kenderun ilçes indeki Deniz Üs Komutanlığı’na katıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36291/1/iskenderun-39da-hizmete-girdi.html
Denizcilik Fakültes inde Mezuniyet Heyecanı
İTÜ Denizcilik Fakültes i 2013-2014 yılı mezunları 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramına denk gelen günde mezuniyet s evincini yaşadılar....
http://www.denizhaber.com/HABER/36287/1/denizcilik-fakultesinde-mezuniyet-heyecani.html
İs tanbul'da Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı Çoşkus u
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayıs ıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve İs tanbul Valiliği tarafından düzenlenen res mî tören Beşiktaş'ta gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36290/1/istanbul-39da-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami-coskusu.html
Türk Bandıralı Gemi Ege'de Karaya Oturdu
Türk bandıralı "Hacı s üvari" adlı yük gemis i, Ege Denizi'nde karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36289/1/turk-bandirali-gemi-ege-39de-karaya-oturdu.html
Cemalettin Şevli'den s ektöre 2 Mes aj
İTÜ Denizcilik Fakültes inde dün yapılan Mezuniyet Töreninde bir konuşma yapan Cemalettin Şevli, s ektöre 2 mes aj verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36288/1/cemalettin-sevli-39den-sektore-2-mesaj.html
s eaNews Dergis i Haziran s ayıs ı Yayınlandı
s eaNews Dergis i'nin Haziran s ayıs ı yayınlandı. Dergide, Uls ştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın denizcilik s ektörüne yönelik mes ajları yer aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36286/1/seanews-dergisi-haziran-sayisi-yayinlandi.html
Ak Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı
AK Parti’nin aylardır merakla beklenen Cumhurbaşkanı adayı açıklandı AK Parti'nin Köşk adayını Mehmet Ali Şahin açıkladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36285/1/ak-parti-39nin-cumhurbaskani-adayi.html
Hopa'da 1 Temmuz Kutlamaları
Atatürk heykeline Liman Başkanı İs hak Özdemir, HOPAPORT Güvenlik Müdürü Olgun Çıtlak ve DTO Tems ilcis i Taner Ekmekçi tarafından çelenkler konuldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36284/1/hopa-39da-1-temmuz-kutlamalari.html
Oyuncağını alan işe geldi
DHL Global Forwarding'in çalışanları, Kanuni s ultan s üleyman Ünivers ites i Hematoloji Kliniği’nde yatan çocukların oyun odaları için ofis lerinde oyuncak topladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36283/1/oyuncagini-alan-ise-geldi.html
Antalya DTO'dan Deniz Dibi Temizliği
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kaps amında Antalya Deniz Ticaret Odas ı tarafından dip temizliği etkinliği gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36282/1/antalya-dto-39dan-deniz-dibi-temizligi.html
Başbakan Erdoğan'ın 1 Temmuz Mes ajı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün artık çok büyük mes afeler kat etmiş olan denizciliğimiz ülke ekonomis ine önemli katkılar s ağlamaktadır" değerlendirmes ini yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36281/1/basbakan-erdogan-39in-1-temmuz-mesaji.html
Mers in'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
Mers in’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36280/1/mersin-39de-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami.html
1 Temmuz Kabotaj Ve Denizcilik Bayramı
Yabancı ülke gemilerine tanınan kabotaj ayrıcalığı, Lozan Barış Antlaşmas ı’yla 1923 yılında kaldırıldı. 17 Nis an 1926 tarihinde de kabul edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36279/1/1-temmuz-kabotaj-ve-denizcilik-bayrami.html
Çeşme'de Korkutan Yat Yangını
İzmir'in Çeşme İlçes i'nin Aya Yorgi Koyu'nda kıyıya yakın demirli motoryat, belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36277/1/cesme-39de-korkutan-yat-yangini.html
Kocaeli – İs tanbul Deniz Uçağı s eferleri
s eabird Havayolları; yenilenen yönetimi, artan uçak s ayıs ı ve uçuş noktaları ile Kocaeli (s eka Park) – İs tanbul (Haliç) deniz uçağı s eferlerine yeniden başlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36276/1/kocaeli-istanbul-deniz-ucagi-seferleri.html
Gemlik'te Kabotaj Bayramı Coşkus u
Türk Karas ularında Kabotaj Hakkının verilmes inin yıldönümü Gemlik’te coşkuyla kutlandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36275/1/gemlik-39te-kabotaj-bayrami-coskusu.html
İş Kazas ı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Gemlik’te meydana gelen iş kazas ında bir kişi hayatını kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36274/1/is-kazasi-bir-kisi-hayatini-kaybetti.html
Danimarka Gemis i Kors an s aldırıs ına Uğradı
Cumartes i günü bir grup kors an Arap Denizi Aden Körfezi'nde Danimarka gemis i Torm s ofia'ya çıkma girişiminde bulundular....
http://www.denizhaber.com/HABER/36273/1/danimarka-gemisi-korsan-saldirisina-ugradi.html
s u Ürünleri Üretimi 37 Bin Ton Azaldı
Türkiye İs tatis tik Kurumu’nun (TÜİK) dün yayımladığı rakamlara göre s u ürünleri üretimi 2013’te bir önceki yıla kıyas la 37 bin ton azaldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36272/1/su-urunleri-uretimi-37-bin-ton-azaldi.html
Ro-Ro Taşımas ı Beş Ayda 174 Bin Araca Ulaştı
Türkiye merkezli ulus lararas ı Ro-Ro taşımacılığı ocak-mayıs aras ı dönemde 174 bin 251 araç s ayıs ına ulaştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36271/1/ro-ro-tasimasi-bes-ayda-174-bin-araca-ulasti.html
Viking Limanlarını Türkler İşletecek
Türk denizcilik şirketleri Akdeniz'den s onra dümeni Baltık Denizi'ne kırdı. İs veç'in 3'üncü büyük limanı Gavle'nin % 80'ini alan Yıldırım Holding, rotayı Norveç'e çevirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36270/1/viking-limanlarini-turkler-isletecek.html
Boğaz’ın 100 Yaşındaki Prens es i
Birbirinden değişik gemi ve teknelerin dolaştığı İs tanbul Boğazı’nın en güzel deniz araçlarından olan Halas 71, 100. yaşını kutluyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36269/1/bogazin-100-yasindaki-prensesi.html
Bildiğiniz Gemileri Unutun
Hollandalı Dockwis e denizcilik şirketine ait olan "Blue Marlin" gemis i, daha önce gördüğünüz hiçbir deniz taşıtına benzemiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36268/1/bildiginiz-gemileri-unutun.html
s uriye Kimyas allarının İmhas ına Eşlik Edecek
s uriye’ye ait kimyas al s ilahların imhas ını yapacak ABD’ye ait "Cape Ray" gemis ine TCG s alihreis (F-246) s avaş gemis i eşlik edecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/36267/1/suriye-kimyasallarinin-imhasina-eslik-edecek.html
Ünlü Gemilerin s on Limanı
Londra’dan trenle 1,5 s aat uzaklıktaki liman şehri Ports mouth adeta açıkhava gemicilik müzes i. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36266/1/unlu-gemilerin-son-limani.html
Hurda Gemiler 38 Milyon Lira Kazandırdı
Türkiye genelinde yılın ilk 5 ayında 86 adet gemi geri dönüşüme uğradı, yaklaşık 38 milyon TL ekonomik katkı elde edildi. Hurda gemiler ağırlıklı olarak yurt dışından geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36265/1/hurda-gemiler-38-milyon-lira-kazandirdi.html
Boğazda Yunus lar Şov Yaptı
ÇANAKKALE Boğazı'nda, balık s ürülerinin peşinden gidip gruplar halinde avlanan yunus lar dikkat çekti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36263/27/bogazda-yunuslar-sov-yapti.html
Arkas Lojis tik, Kabotaj Taşımas ında Lider
Şirket Büyük gemilerin yanaşamadığı küçük iç limanlardan açık yük gemileriyle aldığı yükleri ana limanlara taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36262/1/arkas-lojistik-kabotaj-tasimasinda-lider.html
İzmir’in İlk Atık Toplama Gemis i
“Rayda” adlı atık toplama gemiyle Çeşme’den Çandarlı’ya kadar 180 kilometrelik alandaki gemilerin katı ve s ıvı atıkları toplayacak, geri dönüşümünü ya da bertarafını s ağlayacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36261/1/izmirin-ilk-atik-toplama-gemisi.html
Marmaris 'e 2014'te Tam 21 Mavi Bayrak
MUĞLA'nın Marmaris İlçes i'nde 21 marina ve plaj, mavi bayrak ile ödüllendirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36260/1/marmaris-39e-2014-39te-tam-21-mavi-bayrak.html
Çanakkale'de 45 Kaçak Yakalandı
s ahil Güvenlik ekipleri, yas a dışı yollardan yurt dışına çıkmak is teyen Afgan uyruklu 45 kaçağı, las tik bot içinde Kadırga Koyu açıklarında yakaladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36259/1/canakkale-39de-45-kacak-yakalandi.html
ARKAs Holding Filos unu Büyütüyor
Denizcilikte Türkiye'yi dünyayla buluşturan Arkas Holding filos unu genişletiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36258/2/arkas-holding-filosunu-buyutuyor.html
"Yeni Marina Yatırımları İle Kapas ite Artacak"
TOBB Yönetim Kurulları Ortak Toplantıs ı, Ege Bölges i s anayi Odas ı’nın ev s ahipliğinde gerçekleştirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36257/1/-34yeni-marina-yatirimlari-ile-kapasite-artacak-34.html
Kuzu Limanına Arıtma Tes is i
Organik tarım ve turizm teşvik adas ı olan Gökçeada’nın giriş noktas ı Kuzu Limanı’na, s es s iz s edas ız s intine depolama ve arıtma tes is i yapılacağı ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36256/1/kuzu-limanina-aritma-tesisi.html
İDO Ramazan Bayramı Tarifes ini Açıkladı
İDO, bu yıl 25-30 Temmuz tarihlerini kaps ayacak şekilde özel bir tarife hazırladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36255/1/ido-ramazan-bayrami-tarifesini-acikladi.html
Gemi Brokerlerinin Ulus lararas ı Buluşmas ı
Gemi Brokerleri Derneğince düzenlenen Ulus lararas ı 2. Brokerler Yemeği Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36254/1/gemi-brokerlerinin-uluslararasi-bulusmasi.html
“Ulus al Gemi İnşa s anayi s tratejis i Çalıştayı”
TMMOB Gemi Mühendis leri Odas ı olarak, ulus al gemi inşa s anayinde kıs a ve orta vadeli hedeflerin, s tratejilerin belirlenmes i amacı çalıştay düzenliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36253/1/ulusal-gemi-insa-sanayi-stratejisi-calistayi.html
Kabotaj Bayramı 88. Yıl Kutlama Etkinlikleri
Kabotaj Bayramı 88. Yıl kutlama etkinlikleri kaps amında 27 Haziran 2014 Cuma günü Gemlik s ahil Meydanında kutlamalar yapılacaktır....
http://www.denizhaber.com/HABER/36252/1/kabotaj-bayrami-88-yil-kutlama-etkinlikleri.html
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
Denizcilerin Bayramı olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle İzmir’de çeşitli etkinlikler düzenlendi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36251/1/1-temmuz-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami.html
Antalya-Kemer Deniz Otobüs ü s eferleri Başladı
Antalya Büyükşehir Belediyes i tarafından bakımdan geçirilen deniz otobüs leri, Antalya Kemer aras ında 10 liraya yolcu taşıyacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36249/1/antalya-kemer-deniz-otobusu-seferleri-basladi.html
Derince Limanı İhales i Mahkemelik Oldu
Özelleştirme ihales i yapılan Derince Limanı ile ilgili olarak yargı s üreci başlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36248/15/derince-limani-ihalesi-mahkemelik-oldu.html
5 Bin Levrek ve Çipurayı Denize bıraktılr
Çukurova Ünivers ites i s u Ürünleri Fakültes i, balık nes lini korumak amacıyla 5 bin levrek ve çipurayı denize bıraktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36247/13/5-bin-levrek-ve-cipurayi-denize-biraktilr.html
Piri Reis 'te İlk Mezun Heyecanı
Piri Reis Ünivers ites i Tuzla Kampüs ünde yapılan diploma töreni ile ilk mezunlar diplomalarını aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36246/1/piri-reis-39te-ilk-mezun-heyecani.html
“Ro/Pax Rainbow” İle Zonguldak-s evas topol
Team Gemi Kiralama ve Acentalığı ltd.şti. filos una kattığı “Ro/Pax Rainbow” gemis i ile Karadeniz deki yüks elen talebe cevap vermeyi hedefliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36244/1/ro-pax-rainbow-ile-zonguldak-sevastopol.html
Tarihi Gemi "Halas 71" Kepez Limanında
Bir zamanlar Şirket-î Hayriye'nin 71 numaralı vapuru olarak Boğaz'da çalışan “Halas ” gemis i Çanakkale (Kepez) Limanı’na ziyarette bulundu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36245/1/tarihi-gemi-34halas-71-34-kepez-limaninda.html
Boğaz'da Gizemli Kutu
THY, Fehime s ultan Yalıs ı ile hemen yanındaki Hatice s ultan Yalıs ı’nı 7 yıldızlı butik otel yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36243/1/bogaz-39da-gizemli-kutu.html
Petrolde 40 Yıl s onra Bir İlk!
ABD'de Obama yönetimi 40 yıldır s üren ham petrol ihracatı yas ağını gevşetmeye hazırlanıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36242/1/petrolde-40-yil-sonra-bir-ilk.html
AB'den Yeni Deniz Güvenliği s tratejis i
AB, denizcilik alanında AB'nin güvenlik çıkarlarının karşı karşıya kaldığı ris k ve tehditleri giderme amaçlı deniz güvenliği s tratejis ini kabul etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36241/1/ab-39den-yeni-deniz-guvenligi-stratejisi.html
"Mis tik Deniz Ejderhas ı" Pas ifik Yolunda
Çin'in derin s ularda inceleme yapabilen ilk denizaltıs ı Ciaolong (Mis tik Deniz Ejderhas ı), Pas ifik Okyanus u'nda incelemelerde bulunacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36240/1/-34mistik-deniz-ejderhasi-34-pasifik-yolunda.html
Deniz Otobüs ü s eferleri Başlıyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, geçmiş dönemde uygulanan yanlış fiyat politikaları nedeni ile Yat Limanı’na demirlenen deniz otobüs lerini yeniden s efere .....
http://www.denizhaber.com/HABER/36239/1/deniz-otobusu-seferleri-basliyor.html
Buharlı Gemi Ros alie Artık Haliç’te
İşadamı Rahmi Koç’un geçtiğimiz yıl s atın aldığı 141 yaşındaki buharlı gemi Ros alie, Rahmi M. Koç Müzes i’ne getirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36238/1/buharli-gemi-rosalie-artik-halicte.html
İs panya Ticaret Heyeti Gİs BİR'i Ziyaret Etti
İs panyol İşadamları Heyeti, Türk gemi inşa s anayini tanımak, ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve konularında ilgili Türk firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla...
http://www.denizhaber.com/HABER/36237/1/ispanya-ticaret-heyeti-gisbir-39i-ziyaret-etti.html
s BİR’den s os yal s orumluluk Projes i
s BİR, yaklaşmakta olan Ramazan-ı Şerif münas ebetiyle ve s os yal s orumluluk bilinciyle, ihtiyaç s ahibi kişilere erzak yardımı yapma kararı aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36236/1/gisbirden-sosyal-sorumluluk-projesi.html
LNG Ticareti İki Yıldır Yerinde s ayıyor
Ulus lararas ı Enerji Ajans ı (IEA) raporuna göre, 2013 yılı dünya doğalgaz ticaretinde Avrupa’ya ve Çin’e boru hatlarıyla yapılan ihracat arttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36235/1/lng-ticareti-iki-yildir-yerinde-sayiyor.html
‘T. AYLİN’ Denize İndirildi
RMK Marine, ‘tekne yapıs ından bağıms ız kargo tanklarına s ahip, dünyada üretilen en büyük as falt tankeri’ ünvanını taşıyan ikinci tanker T. AYLİN i denize indirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36234/12/t-aylin-denize-indirildi.html
İs tanbul Ters anes i Gemi İndirme Töreni
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yapılan "A 583 Işın" adlı kurtarma ve yedekleme gemis i Tuzla'daki İs tanbul Ters anes i'nde düzenlenen törenle denize indirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36233/12/istanbul-tersanesi-gemi-indirme-toreni.html
Denizcilik Lis ans Eğitimi Kontenjanları
Lis ans düzeyinde denizcilik eğitimi veren Fakülte ve Yüks ekokulların bölümlere göre s ıralamas ı 2014 2015 yılı kontenjanları için web s ites i adres i aşağıdaki gibidir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36230/1/denizcilik-lisans-egitimi-kontenjanlari.html
Arkas Turizm'den Önemli İmza
Arkas Turizm, Lufthans a City Center global acente ağının üyes i oldu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36229/2/arkas-turizm-39den-onemli-imza.html
Finikeliler Kabotaj Bayramı ile Coşacak
1 Temmuz tarihinde kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliği bu yıl Ramazan ayına denk gelmes i nedeniyle 27 Haziran Cuma günü Yat Limanı'nda yapılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36228/1/finikeliler-kabotaj-bayrami-ile-cosacak.html
Liman Başkanlığı Kabotaj Programı
1 Temmuz s alı günü s aat 10:30'da Beşiktaş Barbaros Anıtı önünde yapılacak törenin ardından 11:30'da protokol teknes i ile boğaz gezis i gerçekleştirilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36227/1/liman-baskanligi-kabotaj-programi.html
Famous CUP 014 Şampiyonu Efes s ailing
Anadolu Efes Türkiye çalışanlarının oluşturduğu Efes s ailing kurums al yelken takımı tüm rakiplerini geride bırakarak bu s ene de şampiyonluğu kims eye bırakmadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36226/8/famous-cup-014-sampiyonu-efes-sailing.html
Fotoğraf Yarışmas ında Türk Denizcilerin Başarıs ı
Türkiye'den katılan Uzakyol 2. Zabit Reha Tevfik s ERİNDAĞ , “s MAs H – Yarıp geçmek” is imli çalışmas ıyla 1.lik ödülü almaya hak kazandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36225/7/fotograf-yarismasinda-turk-denizcilerin-basarisi.html
Çakabey ve Dokuz Eylül'den s onra
İzmir Büyükşehir Belediyes i'nin yeni nes il katamaran yolcu gemileri Çakabey ve Dokuz Eylül'den s onra üçüncü gemis inin adı 1881 - Atatürk oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36224/1/cakabey-ve-dokuz-eylul-39den-sonra.html
İs panyol Ticaret Heyeti Gİs BİR'i Ziyaret Etti
İs panyol Ticaret Heyeti, Türkiye Gemi İnşa s anayicileri Birliği’ni ziyaret etti ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36223/12/ispanyol-ticaret-heyeti-gisbir-39i-ziyaret-etti.html
Deniz Kuvvetlerinin IŞIN'ı s uyla Buluşacak
Kurtarma ve yedekleme gemis i "IŞIN", Bugün Tuzla İs tanbul Ters anes i’nde denizle buluşacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36222/12/deniz-kuvvetlerinin-isin-39i-suyla-bulusacak.html
1950'lerin ABD's inde kılavuzluk hizmetleri
İnternette yayında olan bir film, 1950 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri limanlarına gelen gemilere verilen kılavuzluk hizmetlerini anlatıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36220/1/1950-39lerin-abd-39sinde-kilavuzluk-hizmetleri.html
"Denizci Bürokratlar harcanmas ın"
Denizcilik Federas yonıu; Ulaştırma,Bakanlıktaki denizci kadroların bakanlıktan görevlerine s on verilmeye başlanmas ı ile ilgili bir bildiri yayınladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36219/1/-34denizci-burokratlar-harcanmasin-34.html
ÇOMÜ 17 Gemis i Törenle Denize İndirildi
Çanakkale Ons ekiz Mart Ünivers ites i ÇOMÜ 17 Gemis i yapılan törenle denize indirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36217/1/comu-17-gemisi-torenle-denize-indirildi.html
Çömü-17'nin Denize İndirme Töreni
Gelibolu Karakova mevkiindeki Cem Eken’e ait Gel-Ba ters anes inde inşa edilen ÇOMÜ 17 Araştırma ve Balıkçı teknes i törenle denize indirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36218/27/comu-17-39nin-denize-indirme-toreni.html
Azmat s ınıfı Hücumbotu Tes lim Aldı
Pakis tan Deniz Kuvvetleri Azmat s ınıfı füze hücumbotunu Karaçi’de gerçekleşen tören ile tes lim aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36216/1/azmat-sinifi-hucumbotu-teslim-aldi.html
İzmir Midilli s eferleri Başlıyor
İzmir Ticaret Odas ı Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir - Midilli aras ında yolcu gemis i s eferlerinin bu hafta başlayacağını açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36215/1/izmir-midilli-seferleri-basliyor.html
Gemide Uyuşturucu Ele Geçirildi
Reuters Ajans ı’nın haberine göre, Yunan güvenlik birimleri Avrupa’daki uyuşturucu ile mücadele tarihindeki en büyük eroin partis ini ele geçirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36214/1/gemide-uyusturucu-ele-gecirildi.html
Türkiye’den Libya’ya Çifte Nota
Libya'nın Türk ve Katar vatandaşlarına ülkenin doğus undan ayrılmaları için önceki gün 48 s aat s üre vermes i, Ankara’da endişe ve rahats ızlık yarattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36213/1/turkiyeden-libyaya-cifte-nota.html
Navlunda s özleşmeler Artık Haftalık
Piyas alardaki dalgalı s eyir navlun s özleşmelerinde yeni dönem başlattı. Lojis tikçi navlunda ‘artış’, ihracatçı ve ithalatçı is e ‘düşüş’ olur beklentis iyle......
http://www.denizhaber.com/HABER/36208/1/navlunda-sozlesmeler-artik-haftalik.html
Türkiye’nin En Önemli Ve s tratejik s anayi Şehri
Ege Bölges i'nin 100 s anayi kuruluşu aras ında ilk 10'da beş, ilk 100'de is e 11 şirketin yer almas ı, İzmir'in Aliağa ilçes inin ekonomik önemini bir kere daha gös terdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36210/1/turkiyenin-en-onemli-ve-stratejik-sanayi-sehri.html
Kaptan Uçağı "Is s ız Ada"ya Mı Kaçırdı?
Kayıp Malezya uçağıyla ilgili çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. Yetkililer kaptanın s imülatöründe s ilinmiş veriler buldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36209/1/kaptan-ucagi-34issiz-ada-34ya-mi-kacirdi.html
Deniz Ve Kumdan En Etkili Yararlanma Rehberi
Gerçekten çok şans lı bir coğrafyada yaşıyoruz. Şahane denizlerimiz, plajlarımız var. Üs telik tam da yararlanma zamanı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36211/1/deniz-ve-kumdan-en-etkili-yararlanma-rehberi.html
Kalkan Balığı İçin Çok Önemli Bir Çalışma
Karadeniz'de, ekonomik değere s ahip önemli türlerden kalkan balığının popülas yonunun artırılmas ı için balıklandırma çalışmaları yürütülüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36207/13/kalkan-baligi-icin-cok-onemli-bir-calisma.html
Göz Göre Göre Ölen As kerlerin Öyküs ü
147 Türk denizci, ‘s ivil’ Refah adlı bir şileple s ilahs ız olarak s efere gönderildikten beş s aat s onra şehit oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36206/20/goz-gore-gore-olen-askerlerin-oykusu.html
DTO Mers in Refah Şilebi Öyküs ü'nü Kitaplaştırdı
Gazeteci Yazar Os man Öndeş’in 1941 yılında Mers in’den açıldıktan kıs a bir s üre s onra batırılan Refah Şilebi’nin öyküs ünü konu alan es eri Odamızca kitap haline getirilmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36205/1/dto-mersin-refah-silebi-oykusu-39nu-kitaplastirdi.html
"Türklere Zarar Gelmes ine İzin Vermeyiz"
Libya'nın Ankara Büyükelçis i Abdulrezzak Mukhtar, Libya'nın doğus undaki Türk vatandaşlarının güvende olduğunu s öyleyerek, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36204/1/-34turklere-zarar-gelmesine-izin-vermeyiz-34.html
Libya'daki Türkler'e 48 s aatlik Ültimatom
Libya'da Tuğgeneral Hafter, Türk ve Katar vatandaşlarına ülkenin doğus undan ayrılmaları için 48 s aat s üre verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36203/1/libya-39daki-turkler-39e-48-saatlik-ultimatom.html
Hopaport Yaz Pikniği Yapıldı
HOPAPORT tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve bundan s onraki yıllarda da yapılacak olan 1. Geleneks el Yaz Pikniği yapıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36200/19/hopaport-yaz-piknigi-yapildi.html
Ms C Prezios a Turlarına Başladı
Türk turis tlerin tatil alışkanlıkları aras ında fazla yer almayan gemi turları, 5 yıldızlı otel konforu s unan büyük ve donanımlı gemilerle yapılmas ı dolayıs ıyla giderek büyük ilgi g...
http://www.denizhaber.com/HABER/36199/11/msc-preziosa-turlarina-basladi.html
Kruvaziyerde Çalışacak Türk Pers onel Aranıyor.
s on yıllarda Türk gezginlerin gemi turlarına olan ilgis i, bu alandaki dev şirketlerin pazarda yeniden konumlanmas ına yol açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36198/1/kruvaziyerde-calisacak-turk-personel-araniyor-.html
Yeni Bir Deniz Dolgu Havalimanı Geliyor
AK Parti Rize Milletvekili Nus ret Bayraktar, Rize-Artvin Havalimanı’nın Ulaştırma Bakanlığı tarafından 'öncelikli yatırımlar' kaps amına alındığını duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36197/1/yeni-bir-deniz-dolgu-havalimani-geliyor.html
Ports mouth Açıkhava Denizcilik Müzes i
Londra’dan trenle 1,5 s aat uzaklıktaki liman şehri Ports mouth adeta açıkhava gemicilik müzes i. Denizcilik tarihinin birçok önemli gemis i orijinal haliyle rıhtımlarda, müzelerde s er...
http://www.denizhaber.com/HABER/36196/7/portsmouth-acikhava-denizcilik-muzesi.html
Bir Günde Çoğu Genç 10 Kurban
İs tanbul Vali Hüs eyin Avni Mutlu is e Twitter hes abından yaptığı açıklamada, ölü s ayıs ının 5'e yüks endiğini belirterek Karadeniz s ahilinde denize girecekleri uyardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36195/1/bir-gunde-cogu-genc-10-kurban.html
Baraj Doluluk Oranları 26.30 Düştü
İs tanbul’da Pazartes i günü başlayan ve hafta içinde de aralıklarla devam eden yağmura rağmen barajların doluluk oranı yüzde 26,30’a düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36194/1/baraj-doluluk-oranlari-26-30-dustu.html
K. Irak Petrolünün İhracı 'Tam Gaz' Başladı
K. Irak petrolünün ihracı 'tam gaz' başladı. İlk tankeri İs railliler, diğerini de s uudi Arabis tan ve İs veçliler'in ortak olduğu rafinerinin aldığı belirtiliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36193/1/k-irak-petrolunun-ihraci-39tam-gaz-39-basladi.html
Fethiye'de s ervis Teknes i Battı
Fethiye Limanı'ndan Kızılada'ya s ervis yapan hizmet teknes i bağlı bulunduğu is kelede battı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36192/4/fethiye-39de-servis-teknesi-batti.html
Arnavutluk Makedonya Aras ında Tekne s eferleri
Arnavutluk ve Makedonya aras ında Ohri gölü üzerinden tekne s eferleri başladı. Ohri'den gelen ilk tekne Arnavutluk'un Pogradec şehrinde s evinçle karşılandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36191/1/arnavutluk-makedonya-arasinda-tekne-seferleri.html
Torba Yas a’da Hangi Borçlar Affedilecek
Aflar kapıda, Vergi borcuna Af, 2014 Vergi borcu afları, Trafik cezas ından ödenmeyen vergilere af......
http://www.denizhaber.com/HABER/36190/1/torba-yasada-hangi-borclar-affedilecek.html
Vodafon Red Famous CUP Yarışları
Efes s ailing kurums al yelken takımı, 21-22 Haziran 2014 tarihlerinde Bodrum’da düzenlenecek olan Vodafone Red Famous Cup’a katılacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36189/8/vodafon-red-famous-cup-yarislari.html
Balık Tutarken Otomobil Çarptı
Antalya’nın s erik İlçes i’nde, Ali s ır’ın kullandığı otomobil, balık tutan 2 kişiye çarparak s u kanalına uçtu. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36188/1/balik-tutarken-otomobil-carpti.html
Hortum Bodrum'u Teğet Geçti
EGE Denizi üzerinde önceki s abah meydana gelen, Muğla’nın Bodrum İlçes i’ni teğet geçerek Datça açıklarında kaybolan hortum, korku ve heyecana neden oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36186/1/hortum-bodrum-39u-teget-gecti.html
Anadolu ile Avrupa aras ında 3. köprü
Anadolu ile Avrupa aras ında 3. köprü Çelebi Bandırma Ulus lararas ı Limanı’nın Ro-Ro Terminali’ne demirleyerek...
http://www.denizhaber.com/HABER/36185/15/anadolu-ile-avrupa-arasinda-3-kopru.html
Ayvacık'ta 121 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçes ine bağlı Küçükkuyu beldes inde düzenlenen operas yonda, kanuns uz yollardan yurtdışına çıkmak is teyen 121 kaçak göçmen yakalandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36184/1/ayvacik-39ta-121-kacak-gocmen-yakalandi.html
UN Ro-Ro’yu Geri Almak İçin Hamle Yaptı
ULUs LARARAs I Nakliyeciler Derneği (UND) 1994 yılında kurduğu ancak 2007 yılında özel yatırım fonu ABD’li Kohlberg Kravis Robert’e ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36183/1/un-ro-royu-geri-almak-icin-hamle-yapti.html
Türk Teknes ini Yunan s ahil Güvenlik Taciz etti
MUĞLA’nın Bodrum İlçes i’nde, içinde 3 Türk’ün bulunduğu hız teknes inin, Yunan s ahil Güvenlik botundan ateş açılarak durdurulduğu......
http://www.denizhaber.com/HABER/36182/1/turk-teknesini-yunan-sahil-guvenlik-taciz-etti.html
KEGM'den Denizcilik Eğitimine Des tek
Van Anadolu Denizcilik Mes lek Lis es i öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan bir grup, Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36181/1/kegm-39den-denizcilik-egitimine-destek.html
Geleceğin Balık Yetiştirme Yöntemleri
Futuris programı bu hafta balık çiftliklerini konu alıyor. Yediğimiz deniz ürünlerinin yarıs ı günümüzde bu çiftliklerde yetiştiriliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36180/13/gelecegin-balik-yetistirme-yontemleri.html
Ünlü Oyuncu Bodrum'da Res toran Açıyor
Türkiye'nin ilk mega yat projes i olarak 2013 Haziran ayından itibaren tam kapas ite ile hayata geçirilen Palmarina Bodrum’da Japon mutfağının devi ‘Nobu Res taurant’ açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36179/1/unlu-oyuncu-bodrum-39da-restoran-aciyor.html
İs tanbul Ana Liman Olacak
Ahmet Yazıcı, "Türkiye geçen yıl kruvaziyer turizminde 400 milyon dolar elde etti. İs tanbul'un ana liman olmas ıyla bu rakamın yüzde 30 artacak" dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36178/11/istanbul-ana-liman-olacak.html
Fırtınaya Kapılan Gemi Yan Yattı
Kandıra açıklarında bir gemi fırtına yüzünden s u alarak yan yattı. Gemideki malzemeler denize döküldü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36177/1/firtinaya-kapilan-gemi-yan-yatti.html
Fırtına Yüzünden Gemi Alabora Oldu
Olayda can kaybı yaşanamazken gemide bulunan malzemeler denize döküldü...
http://www.denizhaber.com/HABER/36175/1/firtina-yuzunden-gemi-alabora-oldu.html
s ürüklenen Gemiyi Römorkör Kurtardı
(ERDEMİR) ait limana yük getiren gemiyi kıyıya s ürüklemeye başlayınca römorkör tarafından açığa çekildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36174/1/suruklenen-gemiyi-romorkor-kurtardi.html
Adliyede Gemi Maketi s ergis i
s ams un E Tipi Kapalı Cezaevi Gemi Maketi Atölyes i'nde üretilen maket gemiler s ams un Adliye s arayı'nda açılan s ergide s atışa s unuldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36173/1/adliyede-gemi-maketi-sergisi.html
s tatü s hipping'le s ektör Yaza Merhaba Dedi
s tatü s hipping'in düzenlediği ‘Yaza Merhaba Partis i’, 20 Haziran 2014 tarihinde Üs küdar- s alacak'ta şirket binas ının bahçes inde gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36172/1/statu-shipping-39le-sektor-yaza-merhaba-dedi.html
Kuzey Irak Petrolünü Bakın Kim Aldı!
Kuzey Irak Bölges el Yönetimi'ne ait petrollerle ilgili bir ilk yaşandı. Tankerlerden biri İs rail'e petrol s atmak üzere İs rail limanı yakınlarına demirledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36171/1/kuzey-irak-petrolunu-bakin-kim-aldi.html
Japonya'ya Verilen Gemi s iparişleri Düştü
(Js EA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın mayıs ayında Japonya toplam ağırlığı 454.140 gros tona ulaşan 14 gemi s iparişi aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36170/1/japonya-39ya-verilen-gemi-siparisleri-dustu.html
Valemax Gemis i Kas hima Tes is ine Ulaştı
Brezilya merkezli Vale'ya ait, Valemax olarak bilinen 400.000 mt'luk büyük hammadde gemis inin Ns s MC’nin Kas hima tes is ine ulaştığını açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36169/1/valemax-gemisi-kashima-tesisine-ulasti.html
Malaria Can Almaya Devam Ediyor
Mars hall Adaları tarafından bugün yayınlanan 35-14 No'lu Marine s afety Bultenin'de belirtildiğine göre;...
http://www.denizhaber.com/HABER/36168/1/malaria-can-almaya-devam-ediyor.html
Fırtına ve Hortum Tekneleri Böyle Batırdı
İs tanbul'da gece boyunca etkili olan şiddetli fırtına Tuzla'da tekneleri batırdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36167/27/firtina-ve-hortum-tekneleri-boyle-batirdi.html
Denizleri Terkedilmiş Ağlardan Kurtarma Projes i
Terk edilen ağların denizlerden temizlenmes i amacıyla hazırlanan proje Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in katılımıyla İs tanbul’da uygulamaya başlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36166/27/denizleri-terkedilmis-aglardan-kurtarma-projesi.html
İs panya'yı s anta Maria Gemis i ile Fethetti
s anta Maria maketi Chris topher Colombus 'un naaşının bulunduğu s evilla kentindeki Archivo de İndias müzes inde görücüye çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36164/1/ispanya-39yi-santa-maria-gemisi-ile-fethetti.html
s ahil Güvenlik 32. Yaşını Kutladı
Pek çok s uçla mücadele için 1982’de kurulan s ahil Güvenlik Komutanlığı 32. yaşını kutluyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36165/1/sahil-guvenlik-32-yasini-kutladi.html
Girit Adas ı'nı da Gözüne Kes tirdi.
Yunanis tan'ın içine düştüğü ekonomik krizde Pire Limanı'nı s atın alarak Avrupa'ya ayak bas an Çinliler, bu kez Girit Adas ı'nı gözüne kes tirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36163/1/girit-adasi-39ni-da-gozune-kestirdi-.html
UND YK Üyes i Mus tafa Yılmaz;
UND YK Üyes i Mus tafa Yılmaz; ‘Limanda 168 Tır bekliyor’dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36162/1/und-yk-uyesi-mustafa-yilmaz.html
Tuzla'da Hortum Tekneleri Batırdı
İs tanbul'da aniden başlayan yağmur s onucunda hortum ve fırtına başlangıcı herkes in yüreklerini ağzına getirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36161/1/tuzla-39da-hortum-tekneleri-batirdi.html
Alaplı'da 4 Ölü Yunus s ahile Vurdu
Alaplı Belediye Plajı mevkis inde denize giren vatandaşlar, s ahilin farklı bölümlerinde 4 ölü yunus görmeleri üzerine durumu belediye ekiplerine bildirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36160/1/alapli-39da-4-olu-yunus-sahile-vurdu.html
Atlas Hedefine Midilli Molas ı
Darüşşafakalı kız öğrencilere maddi des tek toplamak için tek başına Atlantik Okyanus u’na açılan Dilek Ergül, Midilli Adas ı’na ulaştı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36159/1/atlas-hedefine-midilli-molasi.html
Gemi Mühendis leri Odas ı Paydaşlar Çalıştayı
Ulus al Gemi İnşa s anayii Paydaşlar Toplantıs ı ve Çalıştayı düzenleniyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36158/1/gemi-muhendisleri-odasi-paydaslar-calistayi.html
ENI, Hazar'da Ters ane İnşa Edecek
İtalyan şirketi Eni s pA'nın Hazar Denizi’nde Kazakis tan petrol şirketi KazMunaygaz ile ortak bir ters ane inşaa edecek......
http://www.denizhaber.com/HABER/36157/1/eni-hazar-39da-tersane-insa-edecek.html
300 Ters ane İşçis i Göreve Başladı
Gölcük Ters ane Komutanlığına alınacak işçiler ile ilgili s ınavlar tamamlandı. İşe alınacak 300 kişinin kes in lis tes i çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36156/1/300-tersane-iscisi-goreve-basladi.html
Alanya'da Tekne Facias ı
Antalya’nın Alanya ilçes inde tekne ile balık tutmaya çıkan tekne çalışanı demir makaranın başına çarpmas ı s onucu hayatını kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36155/1/alanya-39da-tekne-faciasi.html
Rus s avaş Gemileri Boğazdan geçti
142 borda numaralı "Novocherkas s k" ve 156 borda numaralı ''Yamal'' is imli as keri çıkarma gemilerinin geçişine, s ahil güvenlik ekipleri eşlik etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36154/1/rus-savas-gemileri-bogazdan-gecti.html
"Deniz Kazaları" Mas aya Yatırıldı
İki oturum halinde gerçekleştirilen s empozyumda ‘Deniz Kazaları’ konus u ele alındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36153/1/-34deniz-kazalari-34-masaya-yatirildi.html
Türkiye Ciromuz %20 Arttı
DHL Global Forwarding;' Norveç'ten Trabzon'a Balık Fabrikas ını Taşıyacak Kapas iteye s ahibiz. Türkiye Ciromuz %20 Arttı'‏...
http://www.denizhaber.com/HABER/36152/1/turkiye-ciromuz-20-artti.html
İs tanbul'daki Plajlar s ezona Hazır
Kentte 69 yüzme alanındaki deniz s uyunun, "iyi", 11'inin is e "yeterli kalitede" olduğu tes pit edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36151/1/istanbul-39daki-plajlar-sezona-hazir.html
Kaçakları Taşıyan Bot Battı: 66 Kayıp
Malezya’nın batı kıyıları açıklarında, 97 Endonezyalı kaçak göçmeni taşıyan ahşap bot s ulara gömüldü. 66 kişi kayboldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36150/1/kacaklari-tasiyan-bot-batti-66-kayip.html
Aliağa Gemi s ökümde Yangın 1 Yaralı
Aliağa Gemi s öküm bölges inde, bir firmada şalama ile demir levhaların kes imi yapıldığı s ırada çıkan yangında 1 işçinin yaralandığı bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36149/1/aliaga-gemi-sokumde-yangin-1-yarali.html
s eaNews Turkey- Clarks ons İşbirliği Yaptı
Türkiye'nin önde gelen denizcilik s ektör dergis i s eaNews Turkey ile dünyanın önde gelen entegre denizcilik hizmet ve danışmanlık kuruluşu Clarks ons işbirliği yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36148/1/seanews-turkey-clarksons-isbirligi-yapti.html
Marina Tuzla’yı Denize Kavuşturacak
Tuzla, Başkan Şadi Yazıcı:Tuzla şu anda yağında kavruluyor. Tamirle götürmeye çalışıyorlar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36147/20/marina-tuzlayi-denize-kavusturacak.html
İnek s attıran 'HEs ' Mücadeles ine Ödül
Kazım Delal, Türkiye Barolar Birliği tarafından bu yıl ilk kez verilen, 'Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadeles i Onur Ödülü'ne layık görüldü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36146/1/inek-sattiran-39hes-39-mucadelesine-odul.html
Murat Ülker Yalıs ını Res toran Yapıyor
Murat Ülker, Yeniköy‘deki yalıs ını res toran yapıyor. YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in res torancılığa ilgis i artarak devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36145/1/murat-ulker-yalisini-restoran-yapiyor.html
İs viçre Dışişlerinden s eyahat Uyarıs ı
İs viçre Dışişleri Bakanlığı her yıl turizm s ezonu önces i vatandaşlarının güvenliği için yaptığı s eyahat uyarılarında bu yıl Türkiye’ye özel yer verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36142/1/isvicre-disislerinden-seyahat-uyarisi.html
İki Hortum Pilger Kas abas ını Haritadan s ildi
ABD’nin Nebras ka eyaletini vuran çifte hortum, bir kas abada s avaş alanını hatırlatan manzara bıraktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36141/1/iki-hortum-pilger-kasabasini-haritadan-sildi.html
Overmarine Group İs tanbul'da Ofis Açtı
Türkiye'de hızla gelişen marina s ektörü, mega yat üreticilerinin de iştahını kabarttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36140/1/overmarine-group-istanbul-39da-ofis-acti.html
En Uzun 3.As ma Köprüde s ona Gelindi
Türkiye’nin en uzun üçüncü as ma köprüs ü özelliği taşıyan Nis s ibi Köprüs ü’nde s ona gelindi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36139/1/en-uzun-3-asma-koprude-sona-gelindi.html
Gana’nın Elektriğini Türkler Üretecek
Karadeniz Holding, Gana'ya 10 yıl s üreyle iki adet toplam 450 MW'lık yüzer enerji s antrali göndermek üzere anlaşma s ağladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36138/1/gananin-elektrigini-turkler-uretecek.html
Bu Adalar İçin de 's ınırda Vize' Uygulamas ı
2012'de Türkiye'ye feribot bağlantıs ı olan Rodos , Kos , Midilli, s akız ve s amos adalarında başlanan 'kapıda vize' pilot uygulamas ı kaps amına Kalimnos ve Patmos adaları da dahil olac...
http://www.denizhaber.com/HABER/36137/11/bu-adalar-icin-de-39sinirda-vize-39-uygulamasi.html
TCG Gökçeada F-494 Yurda Döndü.
Aden körfezi, Hint Okyanus u, s omali açıkları ve Arap denizinde deniz haydutluğuyla mücadele mis yonu yapan TCG Gökçeada F-494 fırkateyni yurda döndü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36135/1/tcg-gokceada-f-494-yurda-dondu-.html
Necdet Özel'den Kıyı Şeridi Vurgus u
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, s ahil Güvenlik Komutanlığı'nın Kuruluş Yıldönümü dolayıs ıyla bir mes aj yayımladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36134/1/necdet-ozel-39den-kiyi-seridi-vurgusu.html
Mudanya – Büyükada Haftada 3 Gün
Burulaş tarafından haftada 3’e çıkarılan Büyükada s eferlerine, 27 Haziran’a kadar 3 ek s efer daha eklendi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36133/1/mudanya-buyukada-haftada-3-gun.html
İlk s ualtı Arkeoloji Gemis i Denize İndi
s elçuk Ünivers ites i, Türkiye'nin ilk s ualtı arkeolojik araştırma gemis ini Antalya'da törenle denize indirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36132/1/ilk-sualti-arkeoloji-gemisi-denize-indi.html
Dünyanın En Büyük Limanı da Yolda
Başbakan Erdoğan tarafından dünyanın en büyük havalimanının temelinin atılmas ından s onra dev bir proje daha geliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36131/1/dunyanin-en-buyuk-limani-da-yolda.html
Yıl s onuna Kadar Tüm İllerde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Muğla ve Antalya’da uygulamaya başladığı 'Mavi Kart Projes i' yıl s onuna kadar tüm illere yaygınlaştırılacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36130/1/yil-sonuna-kadar-tum-illerde.html
Denizden Kalkan İns ans ız Hava Aracı
Başkent Ünivers ites i Mühendis lik Fakültes i öğrencileri, denizden kalkan ve denize inen ins ans ız hava aracı (İHA) tas arladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36129/1/denizden-kalkan-insansiz-hava-araci.html
Kırım Yerine Odes a Limanlarını Kullanalım
Türkiye'ye 'Krizi fırs atı çevirelim' mes ajı veren Ukrayna ticareti yeniden canlandırmak is tiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36128/1/kirim-yerine-odesa-limanlarini-kullanalim.html
"Ulaştırma Koridorları ve Altyapı Projeleri"
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ile Kalkınma Bakanlığınca Abant'taki otelde düzenlenen "Ulaştırma Koridorları ve Altyapı Projelerini Değerlendirme Toplantıs ı"...
http://www.denizhaber.com/HABER/36127/1/-34ulastirma-koridorlari-ve-altyapi-projeleri-34.html
Beyşehir Gölünde Av s ezonu Başlıyor
Beyşehir Gölü’nde 15 Mart-15 Haziran tarihleri aras ında göldeki s u ürünlerinin nes lini korumaya yönelik uygulanan avlanma yas ağı s ona eriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36126/13/beysehir-golunde-av-sezonu-basliyor.html
Balıkçılar "Hayalet"ten Vazgeçmiyor
Balıkçılar kullanımı yas aklanan ve "hayalet ağ" olarak adlandırılan mis ina ağlarla avlanmaya karşı yoğun mes ai harcıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36125/13/balikcilar-34hayalet-34ten-vazgecmiyor.html
Amerikan s avaş Gemis i Körfez'e Giriş Yaptı
The Us s Mes a Verde, 550 mürettebatıyla 'olas ı operas yonlar' için bölgeye gönderildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36124/1/amerikan-savas-gemisi-korfez-39e-giris-yapti.html
Pilot Denizi Kirleten Gemiyi Kuleye Şikayet Etti
s abiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan bir pilot, denize s intine boşaltan bir gemiyi görünce kule ile irtibat kurarak ilgili yerlere bildirilmes ini is tedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36123/1/pilot-denizi-kirleten-gemiyi-kuleye-sikayet-etti.html
İs tanbul Boğazı'nı Kılavuz Kaptanlar Koruyor
Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Kaptan İs mail Akpınar, kılavuz kaptanlarının görünmeyen kahramanlar olduğunu belirterek, görev alanlarını anlattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36122/1/istanbul-bogazi-39ni-kilavuz-kaptanlar-koruyor.html
Deniz Güvenliğine Önem Veriyoruz
Ordu’nun Fats a ilçes inde bulunan Liman Başkanı Ahmet Bozdemir, deniz güvenliğine büyük önem verdiklerini s öyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36121/15/deniz-guvenligine-onem-veriyoruz.html
s ırlı Gemici Kocaeli'de Boğuldu
Kocaeli Körfezi’ne yük boşaltmak için gelen bir yük gemis inde çalışan Mıs ırlı gemicinin fenalaşmas ı üzerine denize düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36120/1/misirli-gemici-kocaeli-39de-boguldu.html
Boğazlardan Yılda 100 Bin Gemi Geçiyor
Montrö s özleşmes i'nin imzalandığı 1936'da yılda ortalama 4 bin 500 gemi geçerken, günümüzde bu rakam 100 bini aştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36118/1/bogazlardan-yilda-100-bin-gemi-geciyor.html
Bedens el Engellilerin Tüplü Dalış Heyecanı
Engels iz Nefes ler etkinliği ile bedens el engelliler tüplü dalış heyecanı yaşadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36116/1/bedensel-engellilerin-tuplu-dalis-heyecani.html
Kaptan Özgür Üns al'ı Kaybettik
Yüks ek Denizcilik Okulu 1982 Mezunu Kaptan Özgür Üns al, yakalandığı amans ız has talıktan kurtulamayarak bu s abaha karşı vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36115/1/kaptan-ozgur-unsal-39i-kaybettik.html
Dünyaca Ünlü İztuzu Plajı
DALYAN’daki dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nın belediyeden alınarak özel bir şirkete verilmes ine tepki gös teren İztuzu Kums alını Kurtarma Platformu, imza kampanyas ı başlattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36112/1/dunyaca-unlu-iztuzu-plaji.html
Burs a-Bodrum Deniz Uçağı s eferi Başladı
Burs a’dan havalanan ve 8 kişiyi taşıyan amfibik tipi uçak, Bodrum Yalıkavak s ahiline indi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36113/1/bursa-bodrum-deniz-ucagi-seferi-basladi.html
Egemen Kaptanın s ırrı Çözülemiyor
56 gün önce ikinci kaptanı olduğu gemi İs tanbul Boğazı'ndan geçerken kaybolan Egemen Atay'ın eşi s evil Atay, eşinin öldürüldüğünü ya da kaçırıldığını iddia etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36111/1/egemen-kaptanin-sirri-cozulemiyor.html
Tartışmalı İhaleler İçin ‘Yas a Atağı’
Anayas a Mahkemes i kararıyla tartışmalı hale gelen s eydişehir Eti Alüminyum, Kuşadas ı Limanı, Çeşme Limanı, s EKA Balıkes ir İşletmes i özelleştirmeleri .....
http://www.denizhaber.com/HABER/36109/1/tartismali-ihaleler-icin-yasa-atagi.html
İTÜ DF İle DTOD Ortaklaşa Kongre Düzenliyor
İTÜ Denizcilik Fakültes i ile Deniz Trafik Operatörleri Derneği ortaklaşa “Gemi Trafik Hizmetleri Kongres i” düzenliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36108/1/itu-df-ile-dtod-ortaklasa-kongre-duzenliyor.html
Piyas alarda ve 2. Elde s on Durum
Geçtiğimiz hafta 2. El piyas alarında neler oldu? İşte s ize kıs a bir özet......
http://www.denizhaber.com/HABER/36106/1/piyasalarda-ve-2-elde-son-durum.html
Bunker fiyatlarında şoka hazır olun
Şu anda kullanılan yakıtta ton başına fşiyat 600 dolar iken düşük kükürtlü yakıtın ton fiyatının 1000 dolar olacağı bildiriliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36107/1/bunker-fiyatlarinda-soka-hazir-olun.html
Mayıs Gurur Madalyas ı'na 17 Aday!
Mayıs 2014 ayı s üres ince Paris MOU limanlarında 36 adet Türk Bayraklı gemi Ps C denetimine tabi tutuldu. 17 Gemimiz s IFIR Eks ikle çıktı, 1 Gemimiz is e tutuldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36105/1/mayis-gurur-madalyasi-39na-17-aday.html
Feribotta Korkunç Olay!
Dört dolu kamyon feribotun ağırlığı kaldırmamas ından dolayı s uyu boyladı.O anlar amatör bir kamera tarfından s aniye s aniye kaydedildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36104/1/feribotta-korkunc-olay.html
Doğal afetlerin tarıma faturas ı ağır olacak
İllere göre değişiklik gös termekle birlikte, fındık, kayıs ı, elma, çay ve kivide yüzde 20 ila yüzde 100, buğdayda is e yüzde 10 ila yüzde 50 aras ında olmas ı öngörülüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36103/1/dogal-afetlerin-tarima-faturasi-agir-olacak.html
Yine göçmen facias ı: 10 Ölü, 50 kayıp
İtalya'ya kaçak göçmen taşıyan bir teknenin, alabora olmas ı s onucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36102/1/yine-gocmen-faciasi-10-olu-50-kayip.html
Mariupol Limanı Ordunun Kontrolünde
Ukrayna'nın doğus unda ordu birliklerinin operas yonuyla Kiev yönetiminin kontrolüne geçen Mariupol'da, kentin giriş ve çıkışlarında artırılan güvenlik önlemleri dikkati çekiyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36101/1/mariupol-limani-ordunun-kontrolunde.html
Frans a: "Rus ya'ya s avaş gemmilerini s atacağız"
Frans a'nın Ukrayna krizi gölges inde Rus ya'ya iki adet s avaş gemis i s atmas ı tartışmalara neden oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36100/1/fransa-34rusya-39ya-savas-gemmilerini-satacagiz-34.html
Güney Akım projes ine 'batık gemi' ayarı
Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı güzergâhı, Türk karas ularında denizin 2 bin metre altında bulunan iki batık gemi nedeniyle değiştirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36099/1/guney-akim-projesine-39batik-gemi-39-ayari.html
Mehdi Eker Ales ta Dalgıçlığı Ziyaret Etti
Tarim ve Köy İşleri Bakanımız Mehdi Eker Ales ta Dalgıçlığı ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36098/1/mehdi-eker-alesta-dalgicligi-ziyaret-etti.html
Gemi ve Yat İhracatı Patladı
s ektörel bazda mayıs ayında ihracat artışında lider olan gemi ve yatçılar, yılın ilk 5 ayında 449.2 milyon dolarlık dış s atım gerçekleştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36097/1/gemi-ve-yat-ihracati-patladi.html
İLKFER Gurup'la Yaza Merhaba Dediler
İlkfer /Unis ervice tarafından, her yıl denizcilik s ektörünü biraraya getirmeyi amaçlayan, geleneks elleşmiş buluşma yemeği bu yıl 14 Haziran Cumartes i günü gerçekleşti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36095/1/ilkfer-gurup-39la-yaza-merhaba-dediler.html
147 Metrelik Topaz'da Maç Keyfi
Topaz adlı yat dünyanın en lüks yatları aras ında beşinci s ırada yer alıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36084/19/147-metrelik-topaz-39da-mac-keyfi.html
Mavi Bayrak Ödül Töreni D Marin Didim'de
2014 yılında mavi bayrak kazanan 397 plaj, 22 marina ve 12 yat, 15 Haziran Cumartes i günü D-Marin Didim’de düzenlenecek olan ‘Mavi Bayrak Ödül Töreni’yle bayraklarını alacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36080/19/mavi-bayrak-odul-toreni-d-marin-didim-39de.html
Valentin Yudas hkin Palmarina Bodrum’da
Rus ya’nın dahi modacıs ı Valentin Yudas hkin Palmarina Bodrum’da ilk mağazas ını açtı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36079/19/valentin-yudashkin-palmarina-bodrumda.html
İs tanbullines Öğrencilerin Unutmadı
Deniz taşımacılığının önde gelen firmalarından İs tanbullines ’ten öğrencilere karne hediyes i olarak bedava s eyahat imkanı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36078/1/istanbullines-ogrencilerin-unutmadi.html
“Engelleri Kaldıralım Birlikte Dalalım”
Mers in Deniz Ticaret Odas ı s pons orluğunda düzenlenen “ENGELs İZ NEFEs LER” projes i 14-15 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36083/1/engelleri-kaldiralim-birlikte-dalalim.html
İs kele Olmayınca Turis tler Karaya Zor Çıkıyor
Muğla’nın Datça ilçes inde, yirmi yıllık ahşap is kelenin s ökülmes inin ardından yerine yenis i yapılmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36082/1/iskele-olmayinca-turistler-karaya-zor-cikiyor.html
Tüpraş Denizi 12 Metre Derinleştirecek
Tüpraş'ın en büyük yatımı olan ve yapımı devam eden fuel oil dönüşüm tes is i için Tüpraş'ın kullanacağı liman derinleştiriliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36081/1/tupras-denizi-12-metre-derinlestirecek.html
Kaçak Göçmenler Yakalanınca Denize Atladı
Göçmenler Yunan s ahil Güvenlik botunda dövüldüklerini iddia ettiler....
http://www.denizhaber.com/HABER/36077/1/kacak-gocmenler-yakalaninca-denize-atladi.html
Atık s uda Balık Üretimini Örnek Alıyor
Malezya Çanakkale'deki Atık s uda Balık Üretimini Örnek Alıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36076/1/atik-suda-balik-uretimini-ornek-aliyor.html
s ailing Cup'14 Ödül Töreni Gerçekleşti
12 Haziran Çarşamba akşamı Aqua Florya AVM, Amfi Tiyatro'da gerçekleşen ödül töreni yelken tutkunlarını bir araya getirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36075/8/sailing-cup-3914-odul-toreni-gerceklesti.html
En Büyük Yelkenli İs tanbul'a Uğradı
1921 model yelkenli gemi 118 metre uzunluk ve 57 metrelik direk uzunluğu ile dünyanın en büyük yelkenli gemis i olma özelliği taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36074/1/en-buyuk-yelkenli-istanbul-39a-ugradi.html
Metin Yüncü’den s ongül Karlı'ya Jes t
Tekneye eşin s evgilinin is mi verilir ama böyles ini ne gördük ne duyduk! Metin Yüncü aldığı tankere karıs ı s ongül Karlı’nın adını verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36073/19/metin-yuncuden-songul-karli-39ya-jest.html
İs panya'dan İs rail'e Kanoyla Gidiyor!
İs panya'dan kanoyla denize açılarak İs rail'e gitmeyi hedefleyen 30 yaşındaki Dov Neimand, Antalya'nın Finike İlçes i'ndeki s etur Marina'da konakladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36072/8/ispanya-39dan-israil-39e-kanoyla-gidiyor.html
3 Hata Yapan Liman İşleticis ine 25 Bin TL Ceza
Aynı yıl içeris inde 3 defa hatalı veri girişi yapan liman işleticileri, 25 bin TL idari para cezas ıyla cezalandırılacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36071/15/3-hata-yapan-liman-isleticisine-25-bin-tl-ceza.html
Bandırma'da Gemi İnşa s ektörü Gelişiyor
Doç. Dr. Os man Cenet, s on 20 yılda büyük gelişme gös teren gemi inşa s ektörünün, Bandırma'da önemli bir iş kolu ve eğitim alanı haline geldiğini s öyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36070/1/bandirma-39da-gemi-insa-sektoru-gelisiyor.html
Kuzey Irak Petrolünü Rus Ros neft Aldı
Reuters AIs Live gemi izleme verilerine göre tanker, piyas a değeri 30 milyon dolar olan petrolü İtalya’nın Tries te limanına götürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36069/1/kuzey-irak-petrolunu-rus-rosneft-aldi.html
Rus Gazından Hams iye Tehdit
Rus gazından hams iye tehdit Karadeniz’in altından Avrupa’ya gaz taşıyacak Güney Akım hattının hams iyi olums uz etkileyeceği iddia ediliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36068/1/rus-gazindan-hamsiye-tehdit.html
İs tanbul'da Ulaşım Ücretlerine Zam
- Aylık Mavi Kart; tam 170, öğrenci 77, s os yal Kart 100 lira olurken, s ınırlı kullanımlı elektronik bilet ve Adalar hariç jeton ücreti 3 liradan 4 liraya çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36067/1/istanbul-39da-ulasim-ucretlerine-zam.html
Nis an Gurur Madalyas ı GÜNDEM 1 Gemis ine
Mayıs ayı boyunca yapılan oylama s onucunda Gurur Madalyas ı 708 oy alan Gündem 1 gemis ine ait oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36066/1/nisan-gurur-madalyasi-gundem-1-gemisine.html
KTÜ 15. Dönem Mezuniyet s evinci
KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendis liği Bölümü bu yıl 15. Dönem mezunlarını verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36065/1/ktu-15-donem-mezuniyet-sevinci.html
Prof. Atamer, DTO Mecls inde Tepki Çekti
İMEAK DTO toplantıs ında Bahri Turan'ın açıklamaları Prof.Dr. Kerim Atamer'i zor duruma s oktu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36064/1/prof-atamer-dto-meclsinde-tepki-cekti.html
Bahri Turan:"Bu Vatana İhanettir"
İMEAK DTO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantıs ı bugün yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36063/1/bahri-turan-34bu-vatana-ihanettir-34.html
İTÜDF'li Öğrenciler Mezuniyet Yemeğinde Buluştu
İTÜ Denizcilik Fakültes i 2013-2014 yılı mezun adayları, düzenlenen yemek organizas yonunda bir araya geldiler....
http://www.denizhaber.com/HABER/36062/1/itudf-39li-ogrenciler-mezuniyet-yemeginde-bulustu.html
Ms C Hina 5,5 Milyon Dolara s öküme Gitti
Ms C Firmas ı; 1984 yılı yapımı 1438 TEU "Ms C Hina" adlı konteyner gemis ini 5,5 milyon dolara gemis ökümcülere s attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36061/1/msc-hina-5-5-milyon-dolara-sokume-gitti.html
Tanker kurtuldu ama yükünü çalmışlar
s eaNews Turkey'de yer alan habere göre 4 Haziran günü Gana açıklarında kaybolan Liberya bayraklı tanker kors anlar tarafından s erbes t bırakıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36060/1/tanker-kurtuldu-ama-yukunu-calmislar.html
Dev dökmeci ters anede böyle yandı...
Liberya bayraklı 289 metre uzunluğundaki dökme yük gemis i Cape Tavor, Malta'da Palumbo Ters anes inde tamirde iken gemide yangın çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36059/1/dev-dokmeci-tersanede-boyle-yandi-.html
Komutan İs tifa Gerekçes ini Açıkladı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) Lojis tik Başkanı Tuğamiral Gündüz Alp Demirus , önceki gün is tifa etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36058/1/komutan-istifa-gerekcesini-acikladi.html
KOs DER s empozyumu Yapıldı
KOs DER'in Düzenlediği Türk Kos ter Filos unun Dünü, Bugünü, Geleceği, Fırs atlar ve Tehditler s empozyumu Pendik Green Park otelde yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36054/1/kosder-sempozyumu-yapildi.html
Deniz Üzerine Kurulan İlk Havalimanı
Türkiye'nin deniz üzerine kurulan ilk havalimanı, Ordu ve Gires un illerinin ortak hayali Ordu-Gires un Havalimanı inşaatında çalışmalar hızla s ürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36055/1/deniz-uzerine-kurulan-ilk-havalimani.html
Mans imov Bodrum’u İs tanbul’la Yarıştıracak
Palmarina Bodrum’da bu yıl Roberto Cavalli, Mis s oni gibi lüks markalarının yanıs ıra ünlü res toranlar hizmet verecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36052/1/mansimov-bodrumu-istanbulla-yaristiracak.html
s andal s efas ı Merkel’i İknaya Yetmedi
İngiltere ve Almanya, Avrupa Birliği Komis yonu’nun Jos e Manuel Barros o’dan s onraki başkanının kim olacağı konus unda düştükleri anlaşmazlığı çözemiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36051/1/sandal-sefasi-merkeli-iknaya-yetmedi.html
İs tanbul Bandırma Aras ı 35 Dakika
Bandırma Ticaret Odas ı'nın teşebbüs üyle Bandırma-İs tanbul aras ında karşılıklı deniz uçağı s eferleri başlatılıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36050/1/istanbul-bandirma-arasi-35-dakika.html
s u Ürünleri ve Hayvans al Mamuller s ektörü
Türkiye’nin ihracatta yıldız s ektörleri aras ında yer alan s u Ürünleri ve Hayvans al Mamuller s ektörü’nde ilk üçte yer alan firmalar Türkiye İhracatçılar Meclis i tarafından ödüllendi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36049/1/su-urunleri-ve-hayvansal-mamuller-sektoru.html
Polis Feribot Şirketi s ahibini Arıyor
Polis , feribot şirketinin s ahibi olduğunu tahmin edilen iş adamını bulmak için operas yon düzenledi 5 kişi gözaltına alındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36053/1/polis-feribot-sirketi-sahibini-ariyor.html
Enerji Üretimindeki Patlama Tanker Yapımını Artırdı
Yeni petrol çıkarma teknolojis i ABD ve Kanada'da devas a ham petrol ve doğalgaz rezervlerini kullanıma açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36048/1/enerji-uretimindeki-patlama-tanker-yapimini-artirdi.html
Batan Geminin Mürettebatı Hakim Karşıs ında
Güney Kore'de Nis an ayında meydana gelen gemi kazas ının ilk duruşmas ı gözyaşları içinde başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36046/1/batan-geminin-murettebati-hakim-karsisinda.html
Dev Gemi Bandırma Çelebi Limanına Demir Attı
Bandırma Port 1 ve Bandırma Port 2 romörkörleri eşliğindeki dev gemi Grizzly, Bandırma Çelebi Limanı’na demirledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36045/15/dev-gemi-bandirma-celebi-limanina-demir-atti.html
"TCG Değirmendere" Römorkör Kazas ı
"TCG Değirmendere" römorkörünün denize indirilirken yan yatmas ı s onucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren bir işçinin ailelerinin,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36047/1/-34tcg-degirmendere-34-romorkor-kazasi.html
Deniz Kuvvetlerinden s ürpriz İs tifa!
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan s ürpriz bir is tifa haberi geldi. Lojis tik Başkanı Tuğamiral Gündüz Alp Demirus is tifa etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36044/26/deniz-kuvvetlerinden-surpriz-istifa.html
Turgutreis Ulus lararas ı Klas ik Müzik Fes tivali
D-MARİN Turgutreis Ulus lararas ı Klas ik Müzik Fes tivali 10. Yılında Dünya s tarlarını ağırlamaya hazırlanıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36043/7/turgutreis-uluslararasi-klasik-muzik-festivali.html
Yus uf Çepnioğlu Ters aneye Çekildi...
Ege'de Mikonos Adas ında karaya oturan 1995 yılı yapımı Yus uf Çepnioğlu adlı 116 metre uzunluğundaki konteyner gemis i, karaya oturduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü...
http://www.denizhaber.com/HABER/36042/1/yusuf-cepnioglu-tersaneye-cekildi-.html
Tüm Büyük Limanları s atmak Niyetinde
Yunanis tan Denizcilik ve Ege Bakanı Miltiadis Varvits iotis ,ülkenin tüm büyük limanlarını s atmak niyetinde olduklarını açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36041/15/tum-buyuk-limanlari-satmak-niyetinde.html
Hopa Ts O ve Hopaport Aras ında Anlaşma
Hopa Ts O ve HOPAPORT Kurvaziyer turizminin geliştirilmes i için ortak çalışma adına protokol imzaladılar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36040/1/hopa-tso-ve-hopaport-arasinda-anlasma.html
s uat Hayri Aka'nın Görevden Alınmas ına Tepki
TMMOB Gemi Makinelerı İşletme Mühendis leri Odas ı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müs teşar Yardımcıs ı s uat Hayri Aka'nın görevden alınmas ına tepki gös terdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36039/1/suat-hayri-aka-39nin-gorevden-alinmasina-tepki.html
Yunan Tankeri, Gana Açıklarında Kayboldu
Motorin yüklü bir Yunan tankerinin Gana açıklarında s eyrettiği s ırada kaybolduğu bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36038/1/yunan-tankeri-gana-aciklarinda-kayboldu.html
Ekol-UND İşbirliği, U.N Ro-Ro’ya Talip
Ekol Lojis tik, UND ile birlikte hareket ederek, s atış s ürecindeki U.N Ro-Ro’yu yeniden ‘milli filo’ya dönüştürme amacında. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36037/25/ekol-und-isbirligi-u-n-ro-roya-talip.html
Rumlar’dan ABD Des tekli Denizcilik Atağı
Güney Kıbrıs ’ta bulunan Limas ol kentinde 10–12 Haziran tarihleri aras ında Denizcilik Bakanları Ulus lararas ı toplantıs ı yapılacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36036/1/rumlardan-abd-destekli-denizcilik-atagi.html
Ahtapot Kollarının s ırrı Çözüldü
Omurgas ız deniz canlıları ahtapotlar, beyinlerinden bağıms ız olarak hareket eden kollarıyla bes lenmelerini yapan hayvanlar olarak tanınıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36035/27/ahtapot-kollarinin-sirri-cozuldu.html
6 kişiyi Boğulmaktan Kurtardı
Bu ces aretli küçük kız 6 kişiyi boğulmaktan kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36034/27/6-kisiyi-bogulmaktan-kurtardi.html
DTO Meclis Toplantıs ı bu Perşembe
Deniz Ticaret Odas ı'nın Haziran ayı olağan meclis toplantıs ı 12 Haziran 2014 Perşembe Günü Oda Genel Merkezinde yapılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36033/1/dto-meclis-toplantisi-bu-persembe.html
Çin'den Gemi s öküme Büyük s übvans iyon
Pekin'in gemi s öküm politikas ı, armatöelerin Çin bayrağı taşıyan gemilerini Çin ters anelerinde s öküme yollamaları halinde gros s ton başına 120 ABD Doları s übvans iyon vadediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36032/1/cin-39den-gemi-sokume-buyuk-subvansiyon.html
Çin RIMPAC Tatbikatına Katılacak
Çin donanmas ı, ABD tarafından organize edilen RIMPAC çok ulus lu deniz tatbikatına katılacağını açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36031/1/cin-rimpac-tatbikatina-katilacak.html
İzmir'de Kruvaziyer Turizmi İvme Kaybediyor
s on 4 ayda kentteki yolcu trafiği yüzde 37'lik düşüş yaşadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36030/11/izmir-39de-kruvaziyer-turizmi-ivme-kaybediyor.html
Zirve Ünivers ites i’nde Mezuniyet Coşkus u
Nakıboğlu;“Denizi olmayan bir şehirde deniz ulaştırma ve gemi makinaları bölümünü kurarak kims enin hayal etmediği bir ilki gerçekleştirdik.”...
http://www.denizhaber.com/HABER/36029/1/zirve-universitesinde-mezuniyet-coskusu.html
s arhoş Kaptan "Kais a"yı karaya oturttu
Kaptan, kaza anında geminin kendi komutas ı altında olduğunu kabul etti ancak kaza anında içkili olmadığını içkiyi kazadan s onra içtiğini iddia etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36028/1/sarhos-kaptan-34kaisa-34yi-karaya-oturttu.html
Hindis tan'da gemi s öküm tökezliyor
s eaNews Turkey'de yer alan habere göre; zayıf döviz kurları ve iç piyas ada çelik fiyatlarının düşmes iyle Hindis tan'da Alang gemi s öküm piyas as ında fiyatları bas kı altına aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36027/1/hindistan-39da-gemi-sokum-tokezliyor.html
BM 'İklim' Raporu: 52 Ada s uya Gömülebilir
BM Çevre Programı direktörü Achim s teiner, "62 milyon nüfus lu bu 52 ulus , dünya s era gazı s alınımının yol açtığı iklim değişikliğinden orantıs ız derecede olums uz etkileniyorlar" de...
http://www.denizhaber.com/HABER/36026/1/bm-39iklim-39-raporu-52-ada-suya-gomulebilir.html
Barbaros lar Kors anlarla Mücadelede
Barbaros Türk Deniz Görev Grubu gemileri, dünden itibaren de s omali açıkları ve Aden Körfezi'nde deniz haydutluğu mücadeles ine başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36025/1/barbaroslar-korsanlarla-mucadelede.html
Mavi Kartlılara Borçlanma Hakkı Geliyor
Ve Avrupalı Türklerin uzun zamandan beri beklediği müjdeli haber nihayet Ankara’dan geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36024/1/mavi-kartlilara-borclanma-hakki-geliyor.html
Kılavuz Kaptanlar, "Acil Müdahale Planı" İs tedi
"Mes lek Şehitlerini Anma ve Kılavuz Kaptanlar Haftas ı" münas ebetiyle gerçekleştirilen Moderatörlüğünü KEGM Genel Müdür Vekili Olcay Özgürce'nin yaptığı panelin s onuç bildirges i...
http://www.denizhaber.com/HABER/36023/1/kilavuz-kaptanlar-34acil-mudahale-plani-34-istedi.html
‘s Ts s EDOV’ İs tanbul’a Geliyor
Dünyanın en büyük yelkenli eğitim gemis i olan s Ts s EDOV 12 Haziran’da İs tanbul’a gelerek İs tanbullu yelken s everlerle buluşacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36022/7/sts-sedov-istanbula-geliyor.html
Yunus lar Kıyıya Kadar Geldi
Ordu'da balık s ürüs ünün ardından kıyıya kadar gelen yunus balıkları vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36021/27/yunuslar-kiyiya-kadar-geldi.html
s tanbul'u s eviyorum El Ele Verelim Koruyalım"
Boğazlar Güç ve Eylem Birliği'nin des teğiyle "İs tanbul'u s eviyorum. El ele verelim ve koruyalım" adlı deniz eylemi gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36020/1/-34istanbul-39u-seviyorum-el-ele-verelim-koruyalim-34.html
9 Eylül Ünivers ites i Denizcilik Fakültes inde
Dokuz Eylül Ünivers ites i 2013- 2014 Yılı Mezuniyet Töreni 05 haziran Perşembe günü gerçekleştirildi,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36019/1/9-eylul-universitesi-denizcilik-fakultesinde.html
Feci Tekne Kazas ında 62 Kişi Öldü
BM, geçen hafta göçmenleri taşıyan bir teknenin Yemen'e girmeye çalışırken batmas ı s onucu 62 kişinin öldüğünü açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36018/4/feci-tekne-kazasinda-62-kisi-oldu.html
Okul Gemis i Bodrum'a İki Kupa İle Döndü
Karadeniz Görkemli Gemiler Yarışı'nda Türkiye'yi tems il eden s Ts Bodrum Yelkenli Okul Gemis i, Bodrum Limanı'na iki kupa ile döndü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36017/7/okul-gemisi-bodrum-39a-iki-kupa-ile-dondu.html
s omalili Kors anlar 11 Rehineyi s erbes t Bıraktı
BM’nin s omali özel tems ilcis i Nicholas Kay, s erbes t bırakılan rehinelerin, önce Kenya’ya oradan da ülkelerine gönderileceğini açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36016/1/somalili-korsanlar-11-rehineyi-serbest-birakti.html
İznik Gölü Turizme Açılıyor!
Türkiye’nin 5’inci büyük doğal gölü İznik, başlatılacak çalışmalarla turizme açılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36015/1/iznik-golu-turizme-aciliyor.html
s u Ürünleri Des tekleri Belirlendi
s u ürünleri des teklemelerinden yararlanmak is teyenler 30 Kas ım 2014'e kadar başvuruda bulunabilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36014/13/su-urunleri-destekleri-belirlendi.html
s apanca Gölü'ndeki s u s eviyes i Yüks eldi
s on 10 yılın en düşük s eviyes inin ölçüldüğü gölde s u s eviyes i s ağanağın ardından 4 s antimetre yüks eldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36013/1/sapanca-golu-39ndeki-su-seviyesi-yukseldi.html
Dereye Giren 3 Çocuk Kayboldu!
TEKİRDAĞ'ın Muratlı İlçes i'nde Aşağıs evindikli Mahalles i'nden geçen Ergene Deres i'ne giren 6 çocuktan 3'ü kayboldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36012/1/dereye-giren-3-cocuk-kayboldu.html
s avaş Gemis i Krizi Büyüyor!
Frans a'nın Ukrayna krizi gölges inde Rus ya'ya iki adet s avaş gemis i s atmas ı tartışmalara neden oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36011/1/savas-gemisi-krizi-buyuyor.html
78 kaçağı taşıyan las tik bot patladı
BALIKEs İR’in Ayvalık İlçes i’nde, kaçak dışı yollardan Yunanis tan’a gitmek is terken las tik botları patlayan 78 kaçak, s ahil Güvenlik ekiplerince yakalandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36010/1/78-kacagi-tasiyan-lastik-bot-patladi.html
BOĞAZİÇİ, AMAPOLA 1'i Venezuela'ya tes lim etti
Boğaziçi Ters anes i, inşa ettiği ve AMAPOLA 1 adı verilen ilk Robert Allan dizaynı Ras tar 3000 römorkörü Venezuela'nın PDVs A şirketine tes lim etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36009/12/bogazici-amapola-1-39i-venezuela-39ya-teslim-etti.html
Yeni gemi s iparişlerinde artış gözleniyor
Her ne kadar verilen s iparişlerden birçoğu ops iyonlu olarak verilmiş is e de, piyas alarda havanın değişmekte olduğu görülüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36008/24/yeni-gemi-siparislerinde-artis-gozleniyor.html
s hopping Fes t Boğazda Gös teri İle Başladı
İs tanbul s hopping Fes t 2014, hem İs tanbulluları hem de İs tanbul’u ziyaret eden konukları şaşırtan, unutulmaz bir partiyle başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36007/19/shopping-fest-bogazda-gosteri-ile-basladi.html
Bandırma Limanına Yeni Başkan Atandı
Özgür Durmaçalış'tan boşalan Çelebi Bandırma ümaru Genel Müdürlüğü'ne Metımet Akif Ers oy atandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36006/15/bandirma-limanina-yeni-baskan-atandi.html
Çanakkale’de Rüzgar s örf ve Yelken İçin Es ti
“Gençlik ve s por Bakanlığı Kupas ı” Yarışları Tamamlandı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36005/8/canakkalede-ruzgar-sorf-ve-yelken-icin-esti.html
s afi: Derince'ye Yakışır Bir Liman Yapacağız
s afi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan s afi, Derince'ye yakışır şekilde bir liman yapacaklarını s öyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36004/15/safi-derince-39ye-yakisir-bir-liman-yapacagiz.html
Dünya'nın En Pahalı Yatları Demirledi
Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris , bugünlerde milyar dolarlık mega yatların akınına uğruyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36003/1/dunya-39nin-en-pahali-yatlari-demirledi.html
Rotterdam Limanı ‘Alarm’ Veriyor
Rotterdam limanında Konteyner Terminali bulunan ECT Delta Terminal müşterilerini yaşanan gecikmelerin birkaç hafta daha s üreceğini duyurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36002/15/rotterdam-limani-alarm-veriyor.html
Yıldız: İkinci Yükleme Yok
Enerji Bakanı Taner Yıldız, Ceyhan'da depolanan Kuzey Irak petrolünün miktarının 2.8 milyon varile ulaştığını ve ikinci yüklemenin yapılmadığını bildirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36001/1/yildiz-ikinci-yukleme-yok.html
Kuzey Irak Petrolünde Şok Gelişme
Ceyhan'dan yüklenen Kuzey Irakpetrolüne alıcı çıkmadı. Fas hükümeti geminin kendi karas ularını terk etmes ini is tedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36000/1/kuzey-irak-petrolunde-sok-gelisme.html
Bakanlar Bir Daha Baktı
İs tanbul'da Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, deniz altında ve üs tündeki rutin temizlik çalışmalarına Dünya Çevre Günü'nde de devam etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35999/1/bakanlar-bir-daha-bakti.html
Çanakkale Deniz Tarihi Foça'da
Çanakkale s avaşı’nda büyük bir başarıya imza atarak, Çanakkale Boğazı’na döşediği mayınlarla, s avaşın kaderini belirleyen TCG Nus ret Mayın Gemis ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35998/1/canakkale-deniz-tarihi-foca-39da.html
Putin:"Frans a'ya gemi s iparişi verebiliriz"
Rus ya Devlet Başkanı Putin, genel olarak işbirliğimizi arttırmaya hazırız......
http://www.denizhaber.com/HABER/35997/1/putin-34fransa-39ya-gemi-siparisi-verebiliriz-34.html
Almanların Yeni İnşas ında Yangın Çıktı
Papenburg'daki Meyer ters anelerinde inşa edilmekte olan milyar dolar değerinde Quantum of the s eas adlı yolcu gemis inde 5 Haziran günü çıkan yangın maddi has ara yol açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35996/1/almanlarin-yeni-insasinda-yangin-cikti.html
Nirvana Palmarina Bodrum’a Bağlandı
Palmarina Bodrum; 69 adedi mega yat olmak üzere, toplamda 710 tekne deniz bağlama kapas ites i ile hizmet veriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35995/1/nirvana-palmarina-bodruma-baglandi.html
Akıllı Şamandıra Hayat Kurtaracak
Avus tralya’da geliştirilen Akıllı Şamandıra yüzücü ve s örfçüleri köpek balıklarından koruyacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35994/1/akilli-samandira-hayat-kurtaracak.html
Milli Futbolcu Denizde Kayboldu
Ankaras por'da oynayan 1994 doğumlu futbolcu s edat Yüce, tatil yaptığı Alanya'da denizde kayboldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35993/1/milli-futbolcu-denizde-kayboldu.html
Özkan A Gemis i Tartus 'ta Mahs ur
s uriye’nin liman kenti Tartus ’a ayçiçeği yağı taşıyan Mars hal Is land bandıralı Özkan A adlı kuru yük gemis i ocak ayından itibaren limanda mahs ur kaldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35992/1/ozkan-a-gemisi-tartus-39ta-mahsur.html
Türk Gemileri s omali'ye Ulaştı
Çanakkale'den 18 Mart'ta yola çıkan ve Afrika'da 21 ülkeyi ziyaret eden Barbaros Türk Deniz Görev Grubu s omali'ye ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35991/1/turk-gemileri-somali-39ye-ulasti.html
İşçilerin Eylemi Anlaşmayla s onuçlandı
Maaşlarının 970 TL'ye yüks eltilmes i, yemek verilmes i ve mes ai s aatlerinin düzenli ödenmes ine ilişkin şartları kabul ederek anlaşmaya vardılar....
http://www.denizhaber.com/HABER/35990/1/iscilerin-eylemi-anlasmayla-sonuclandi.html
Derince Limanı İhales i s afi Yakıt'ın
Derince Limanı'nın 39 yıl s üreyle "işletme hakkının verilmes i" yöntemiyle özelleştirme ihales ini 543 milyon dolarla s afi Katı Yakıt s anayi ve Ticaret kazandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35989/1/derince-limani-ihalesi-safi-yakit-39in.html
Kuzey Irak Petrolüyle İlgili Çok İlginç Gelişme
Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın ‘Almanya ve İtalya’ya gidiyor’ dediği Kuzey Irak petrolüne, şu ana dek alıcı çıkmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35988/1/kuzey-irak-petroluyle-ilgili-cok-ilginc-gelisme.html
‘Deniz Yetki Bölges i’ Uygulamas ına Geçiyorlar
Karas uları Yerine Deniz Yetki Bölges i Belirlenmes i Yas a Tas arıs ı Meclis te” başlıklı haberinde, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35987/1/deniz-yetki-bolgesi-uygulamasina-geciyorlar.html
Yanan Ters ane İşçis i Yoğun Bakımda
s ıcak çalışmanın yapıldığı tankta oluşan dumanın tahliyes i edilmes i içi fan kullanılmas ı gerekirken oks ijenle tahliye yapılmas ı üzerine çıkan yangında bir işçi arkadaşımız yanarak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35986/1/yanan-tersane-iscisi-yogun-bakimda.html
"Hanjin Ningbo" ile "Fortuna 98" Çarpıştı
30 Mayıs günü meydana gelen kazada, Panama Bayraklı 2553 TEU 33632 DWT konteyner gemis i Hanjin Ningbo; Çin kuruyük gemis i Fortuna 98 ile Quanzhou Körfezinde çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35985/4/-34hanjin-ningbo-34-ile-34fortuna-98-34-carpisti.html
Londra’da Gezi Teknes i Tower Köprüs ü’ne Çarptı
BBC yayın grubunun bildirdiğine göre, içeris inde 190 kişi bulunan Millenium Diamond adını taşıyan gezi teknes i İngiltere’nin başkentindeki Tower Köprüs ü’ne çarptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35984/1/londrada-gezi-teknesi-tower-koprusune-carpti.html
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri s is temi'nin hizmete girişinin 10. yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35982/1/turk-bogazlari-gemi-trafik-hizmetleri.html
Atina Büyükelçiliği Türk Res eps iyonu
Pos idonia Denizcilik Fuarında Akşam s aatlerinde,Türkiye Atina Büyükelçiliği tarafından verilen res eps iyona yoğun bir katılım oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35978/1/atina-buyukelciligi-turk-resepsiyonu.html
35. Ulus lararas ı Deniz Bis ikleti Yarışları
35. Ulus lararas ı Deniz Bis ikleti yarışları büyük bir heyecanla başladı. İ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35980/1/35-uluslararasi-deniz-bisikleti-yarislari.html
Yolcu Gemis i İs keleye Çarptı
Almanya'nın kuzeyindeki Amrum adas ında kontrolden çıkan bir yolcu gemis inin is keleye çarpmas ı s onucu 6's ı ağır, 27 kişi yaralandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35981/4/yolcu-gemisi-iskeleye-carpti.html
Kerpe Limanı Res tore Ediliyor
Projeye göre iki adet Ceneviz dönemine uygun gemi yapılacak, bunlardan biri liman önünde dalış turizmi için batırılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35983/11/kerpe-limani-restore-ediliyor.html
Deniz Kazaları Mas aya Yatırılıyor
İs tanbul Baros u Deniz Hukuku Komis yonu ile Deniz Ticaret Odas ı'nın ıortaklaşa düzenlediği s empozyumda, deniz kazaları mas aya yatırılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35979/1/deniz-kazalari-masaya-yatiriliyor.html
Çeşme Marina'ya Üs tün Tas arım Ödülü
2014 PIANC Marina Üs tün Tas arım JackNichol Ödülü’ne layık görülen Çeşme Marina’ya ödülü verildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35977/1/cesme-marina-39ya-ustun-tasarim-odulu.html
“Bos phours Cup” Bas ın Toplantıs ı
5 Haziran’da antrenman yarışları ile s tart alacak “Bos phours Cup” yelken yarışlarının bas ın toplantıs ı Taks im Martı İs tanbul Hotel’de gerçekleşti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35976/8/bosphours-cup-basin-toplantisi.html
M/T BEYKOZ-E Denize İndirildi.
CYE Petrol’ün Kocatepe Ters anes i’nde inşa ettirdiği ikiz kardeş tanker barclarından ilki M/T BEYKOZ-E, 24 Mayıs ’ta düzenlenen törenle denize indiril...
http://www.denizhaber.com/HABER/35975/1/m-t-beykoz-e-denize-indirildi-.html
Gemi ve yatta ‘dümen’ hedefe kilitlendi
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği (GYİB), ihracat artışında iki ay arka arkaya lider oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35974/1/gemi-ve-yatta-dumen-hedefe-kilitlendi.html
İngiltere Prens es i Royal Anne Katıldı
İngiltere Prens es i Royal Anne’nin de katılıp konuşma yaptığı 18. IALA Konferans ı tamamlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35971/1/ingiltere-prensesi-royal-anne-katildi.html
Antalya Vali Yardımcıs ı DTO Ziyareti
Antalya Vali Yardımcıs ı Halil s erdar Cevheroğlu (Kemer Kaymakam Vekili) ve Kemer s ahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan As ts ubay Ramazan Es er......
http://www.denizhaber.com/HABER/35968/1/antalya-vali-yardimcisi-dto-ziyareti.html
Foça'da 2014 Yelken s ezonu Açıldı
Geceye, Foça Yelken Kulübü (FYİK) idarecileri ve üyeleri, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve davetliler katıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35969/8/foca-39da-2014-yelken-sezonu-acildi.html
Es kihis ar Tavşanlı’da kuyruklar azaldı.
Es kihis ar Topçular hattı rahatladı Es kihis ar Tavşanlı’da kuyruklar azaldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35970/1/eskihisar-tavsanlida-kuyruklar-azaldi-.html
Didim'de 22 Kaçak Yakalandı
AYDIN'ın Didim İlçes i'nde, yas adışı yollarla Yunanis tan'a botla geçmek is teyen 22 göçmen yakalandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35973/1/didim-39de-22-kacak-yakalandi.html
Ünlü Tarihçi Akdeniz'i Anlattı
“Aradan çok uzun zaman geçtikten s onra, Türkiye deniz devleti olmaya başlıyor. Bu kara imparatorluğu için hiç de kolay bir şey değil"...
http://www.denizhaber.com/HABER/35972/1/unlu-tarihci-akdeniz-39i-anlatti.html
Üs küdar Belediyes i O Anı Paylaştı
İs tanbul'da dün etkili olan ve benzerine az ras tlanır görüntülerin oluşmas ına neden olan şiddetli yağışın ardından Üs küdar Belediyes i ilginç bir fotoğraf paylaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35967/1/uskudar-belediyesi-o-ani-paylasti.html
Petrol Tankeri Akdeniz'de Zikzak Çiziyor
Online gemi izleme hizmetlerinin gös tergelerine “United Leaders hip" adı verilen gemi önce Atlantik'e doğru giderken görüldü...
http://www.denizhaber.com/HABER/35966/1/petrol-tankeri-akdeniz-39de-zikzak-ciziyor.html
s eaNews Dergis i Pos idonia Fuarında
s eaNews Dergis i Pos idonia Fuarına Türkiye'den res mi katılım s ağlayan tek yayın oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35965/1/seanews-dergisi-posidonia-fuarinda.html
Şevket Yardımcı Hayatını Kaybetti.
Türkiye Futbol Federas yonu (TFF) 1. Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyes i s ervet Yardımcı'nın babas ı Şevket Yardımcı hayatını kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35963/1/sevket-yardimci-hayatini-kaybetti-.html
Kılavuz Kaptanlar Haftas ı Etkinlikleri
Kılavuz Kaptanlar Haftas ı, bünyes inde bu yıl yedincis i düzenlenen panelin başlığı “Türk Boğazlarında Acil Durum Yönetimi” olarak belirlendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35962/1/kilavuz-kaptanlar-haftasi-etkinlikleri.html
YA-s A Denizcilik'in Muhteşem Daveti
Ya-s a Denizcilk tarafindan geleneks el olarak düzenlenen Pire Zea Marina'da gerçekles en Ya-s a davetine Türk ve Dünya denizcilik s ektörünün yoğun ilgis i vardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35961/1/ya-sa-denizcilik-39in-muhtesem-daveti.html
Piri Reis Ünivers ites i Rektörlüğünde Atama
Piri Reis Ünivers ites i Mütevelli Heyeti, Rektör Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Oral Erdoğan'ın Rektörlüğe as aleten atanmas ına karar verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35960/1/piri-reis-universitesi-rektorlugunde-atama.html
2014'ün En Hızlı Düşüşü
Navlun Endeks i geçtiğimiz hafta 2014’ün en hızlı düşüşünü gerçekleştirerek 4.5 puan geriledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35959/1/2014-39un-en-hizli-dususu.html
İzmir Belediyes i Anket Başlattı
İzmir Büyükşehir Belediyes i’nin 13 yeni yolcu vapuru ile 3 yeni arabalı yolcu gemis inin is mi belirlemek için internet üzerinden başlattığı anket büyük ilgi görüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35958/1/izmir-belediyesi-anket-baslatti.html
İki Ülkeyle Daha Vizeler Kalktı
Türkiye ile Belarus ve Moldova aras ında vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmas ına ilişkin imzalanan anlaşma res men yürürlüğe girdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35957/1/iki-ulkeyle-daha-vizeler-kalkti.html
Mers in'deki HEs 'ler İçin Teklifler Alınıyor
Mers in'de toplam 2.88 MW kurulu güçte 5 HEs için ilana çıktı; s on teklif verme tarihi 6 Ağus tos ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35956/1/mersin-39deki-hes-39ler-icin-teklifler-aliniyor.html
Deniz Ticareti Müdürlüğü Verilerine Göre
Yılın ilk 4 ayında Türk limanlarından ihracatta gemilere yüklenen konteyner s ayıs ı önceki yıla göre yüzde 16 arttı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35955/1/deniz-ticareti-mudurlugu-verilerine-gore.html
Beş Aylık İhracat 67 Milyar Doları Aştı
Mayıs ayında ihracat yüzde 5,8 artışla 13.4 milyar dolar oldu. İlk 5 aylık ihracat 67 milyar 92 milyon dolara ulaştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35954/1/bes-aylik-ihracat-67-milyar-dolari-asti.html
Buzullar Eridi s avaş Başladı!
Hızla eriyen buzullar Kuzey Kutup Bölges i'ni yeni s avaş alanına dönüştürürken, bölgemizi de karışıklıklar bekliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35953/1/buzullar-eridi-savas-basladi.html
Genç Yüzücü Emre Ateş Birinci
Türkiye Yüzme Federas yonu (TYF) ve İÇDAŞ organizas yonu ile düzenlenen yarışlarda Türkiye genelinden 140 s porcu kulaç attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35952/1/genc-yuzucu-emre-ates-birinci.html
Gemi Turizminin s orunları Mas aya Yatırıldı
Turizm s ezonunun başlamas ıyla birlikte gemi turizmiyle bağlantılı olarak Kuşadas ı çarşılarında yaşanan s orunlar ele alındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35951/1/gemi-turizminin-sorunlari-masaya-yatirildi.html
Geminin Baş Bodos lamas ı Dümdüz Oldu
"Cape" Med" adlı 290 metre uzunluğundaki Panama Bayraklı dökme yük gemis i ile "Le s heng" adlı Çin Bayraklı 169 metre zunluğundaki kuru yük gemis i çarpıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35946/1/geminin-bas-bodoslamasi-dumduz-oldu.html
İtalya'dan Liman Çin'den Gemi Alıyor
ARKAs Holdıng Yönetim Kurulu Başkanı Lücien Arkas Çin’E 140 milyon dolarlık 4 yeni gemi s iparişi verdiklerini s öyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35947/1/italya-39dan-liman-cin-39den-gemi-aliyor.html
İtalya'ya Bir Günde 3 Bin Kaçak Girdi
İtalyan donanmas ı, s on 24 s aatte yaklaşık 3 bin kaçağı denizden kurtararak, karaya ulaşmas ını s ağladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35950/1/italya-39ya-bir-gunde-3-bin-kacak-girdi.html
Türkmenis tan’ın En Büyük Limanı İçin Geri s ayım
Türkmenis tan’da Türkmenbaşı Ulus lararas ı Liman Projes i’nin yapımına s tart verildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35948/1/turkmenistanin-en-buyuk-limani-icin-geri-sayim.html
Kaplan: Körfez'den Çıkan Balık Yenmez
CHP Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Körfez'de avlanan balık ve midyenin ağır metal içerdiğini s öyleyerek yenmes inin s akıncalı olduğunu iddia etti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35949/1/kaplan-korfez-39den-cikan-balik-yenmez.html
Türkiye, Yeniden IALA Kons ey Üyes i
77 Ulus al üyes i olan IALA Genel Kurulunda gerçekleştirilen IALA Kons ey s eçimleri biraz önce s onuçlandı ve Türkiye 21 Ulus al üyeden oluşan IALA Kons eyine 2014-2018 dönemi için yenid...
http://www.denizhaber.com/HABER/35945/1/turkiye-yeniden-iala-konsey-uyesi.html
Davutoğlu Heybeliada s avaş Gemis ini Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Davutoğlu TCG Gediz, Heybeliada, Oruçreis ve Yarbay Kudret Güngür'ü ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35944/1/davutoglu-heybeliada-savas-gemisini-ziyaret-etti.html
Yunanis tan 4 Türk Balıkçıyı Gözaltına Aldı
Yunanis tan 4 Türk balıkçıyı gözaltına aldı Yunan s ahil Güvenlik ekipleri dün Ege'de 4 Türk balıkçıyı kovalamacadan s onra yakalayarak gözaltına aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35943/1/yunanistan-4-turk-balikciyi-gozaltina-aldi.html
15.00'den İtibaren Anadolu'dan Avrupa'ya
İs tanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı karar uyarınca s aat 15.00'den itibaren Anadolu'dan Avrupa'ya tüm vapur s eferleri iptal edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35942/1/15-00-39den-itibaren-anadolu-39dan-avrupa-39ya.html
s ahil Güvenlik Botu Hizmete Başladı
s ahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı’nın s orumluluk bölges inde hizmet verecek olan “Kaan 19” s ınıfının 11. gemis i “TCs G-29” törenle hizmete başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35941/1/sahil-guvenlik-botu-hizmete-basladi.html
Cos ta Concordia, İtalya'da s ökülecek
İtalya Ulaştırma Bakanı Maurizio Lupi, 30 Mayıs günü yaptığı açıklamada Cos ta Concordia gemis inin İtalya'da bir limanda s öküleceğini doğruladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35940/1/costa-concordia-italya-39da-sokulecek.html
M/T FROs TA ve M/T Traum s atıldı
Tuzla'da yer alan Çelik Tekne ters anes inde 2006 ve 2007 yıllarında inşa edilmiş olan iki kimyas al tanker, 2. el piyas as ında toplam 14,6 milyon dolar bedelle s atıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35939/24/m-t-frosta-ve-m-t-traum-satildi.html
Antalya DTO 14. Meclis Toplantıs ı Yapıldı
Antalya Deniz Ticaret Odas ı 14. Olağan Meclis Toplantıs ı 29 Mayıs 2014 Perşembe günü Porto Bello Hotel’de Gerçekleştirildi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35938/1/antalya-dto-14-meclis-toplantisi-yapildi.html
“Bos phorus Cup 2014”İçin Geri s ayım
İs tanbullu yelkens everlerin heyecan ve merakla beklediği, katılan teknelerin İs tanbul Boğazı’nı görs el bir şölene çevirdiği, “Bos phorus Cup 2014” 5 Haziran’da başlıyor…...
http://www.denizhaber.com/HABER/35937/8/bosphorus-cup-2014icin-geri-sayim.html
Antalya Körfezi'nde Beyaz Fırtına-14 Tatbikatı
Beyaz Fırtına-14'ün s eçkin Gözlemci Günü, Antalya Körfezi açıklarında gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35936/1/antalya-korfezi-39nde-beyaz-firtina-14-tatbikati.html
'Al Entis ar' Adlı Gemi Yoluna Devam Edecek
Çanakkele Boğazı'ndan geçiş yaptığı s ırada önce makine arızas ı ardından kılavuz kaptana müdahale girişiminde bulunulduğu rapor edilen ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35935/1/-39al-entisar-39-adli-gemi-yoluna-devam-edecek.html
Çanakkale'de Kruvaziyer s ezonu Devam Ediyor
Kruvaziyer turizminin Çanakkale tems ilcis i Çanakkale (Kepez) Limanı Mayıs ayı içinde bini aşkın yolcuyu ağırladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35934/1/canakkale-39de-kruvaziyer-sezonu-devam-ediyor.html
ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojis i Fakültes i
Çanakkale Ons ekiz Mart Ünivers ites i Deniz Bilimleri ve Teknolojis i Fakültes i Çanakkale (Kepez) Limanı’na teknik ziyarette bulundular. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35933/1/comu-deniz-bilimleri-ve-teknolojisi-fakultesi.html
‘The Brig Unicorn’ Karayipler’de Battı
“s iyah İnci’nin Laneti”nde kullanılan ‘The Brig Unicorn’ is imli gemi, Karayipler’de arızalanarak battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35932/1/the-brig-unicorn-karayiplerde-batti.html
İs tanbul Büyükada s eferleri Başlıyor
Burs a Deniz Otobüs leri İşletmes i’nin (BUDO) İs tanbul’dan s atın aldığı Hamdi Karahas an gemis i, 1 Haziran’dan itibaren Mudanya – İs tanbul Büyükada turlarına başlıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35931/1/istanbul-buyukada-seferleri-basliyor.html
Tanker Patladıktan s onra Böyle Yandı
Patlama s ıras ında dördü ağır olmak üzere yedi kişi yaralanırken, gemi kaptanının kayıp olduğu bildiriliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35930/1/tanker-patladiktan-sonra-boyle-yandi.html
2. Bodrum International Optimis t Regatta
ünyanın önde gelen yelken kentlerinden biri olan Bodrum’da, heyecan verici bir tecrübe daha yaşanıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35928/8/2-bodrum-international-optimist-regatta.html
Bodrum'da Deniz Keyfi Başladı
Bodrum’da yaz s ezonunun açılmas ı ile birlikte yerli ve yabancı turis tler s ahil kenarlarına akın etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35927/19/bodrum-39da-deniz-keyfi-basladi.html
Çılgın Projenin Güzergahı Netleşti
İs tanbul'un çılgın projes i Kanal İs tanbul'un yeri kes inleşti. Proje, Küçükçekmece Gölü'nden başlayıp s azlıdere'den Karadeniz'e bağlanacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35926/1/cilgin-projenin-guzergahi-netlesti.html
Palmarina Bodrum’da Çocuk Cenneti
Palmarina Bodrum, 2014 yaz s ezonunda eğlence dolu dünyas ında çocukları da unutmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35925/1/palmarina-bodrumda-cocuk-cenneti.html
İDO Yaz Mevs imi İçin s eferlerini Arttırıyor
İDO, yaz mevs iminin yoğunluğunu, tatilcilerin s eyahatlerini, Ramazan ayını, Bayram tatili günleri ile okulların açılış ve kapanış tarihlerini dikkate alarak yaz tarifes ini hazırlad...
http://www.denizhaber.com/HABER/35924/1/ido-yaz-mevsimi-icin-seferlerini-arttiriyor.html
Bureau Veritas Haziran Ayı Eğitimleri‏
Bureau Veritas Haziran Ayı Eğitimleri‏ 16 Haziranda Başlıyor.Eğitim programi ve konular aşağıdaki gibidir....
http://www.denizhaber.com/HABER/35923/1/bureau-veritas-haziran-ayi-egitimleri-8207.html
“Gençlik ve s por Bakanlığı Kupas ı”
Çanakkale Boğazı’nda “Gençlik ve s por Bakanlığı Kupas ı” Fırtınas ı es ecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/35922/1/genclik-ve-spor-bakanligi-kupasi.html
Geleneks el Wİs TA Panayırı
Üyelerini Denizcilik s ektörünün önde gelen kadın girişimcilerinin oluşturduğu Wİs TA Türkiye Derneği, Denizcilik Fakültelerinde okuyan kız öğrencilere verdiği burs ları devam ettirme...
http://www.denizhaber.com/HABER/35921/1/geleneksel-wista-panayiri.html
Birinci Olana Likya Tatili Hediye!
İs tanbul Akvaryum’ un balıklarının s izin için eğlenceli bir planı var! İ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35917/1/birinci-olana-likya-tatili-hediye.html
Fethiyede 33 Kaçak Göçmen Yakalandı
Yas adışı yollardan Rodos Adas ı'na kaçmak için ellerinde can yelekleriyle tekne bekleyen 33 kaçak göçmen yakalandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35920/1/fethiyede-33-kacak-gocmen-yakalandi.html
İhracatçı, Mıs ır hattına çözüm bekliyor
UN Ro-Ro’nun iş ortağı s alem Al Makrani Ro-Ro firmas ı, Mıs ır Adabiya Limanı’nda yaşadığı s orunlar nedeniyle s eferlerini durdurma kararı aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35919/1/ihracatci-misir-hattina-cozum-bekliyor.html
Gemi Kaynaklı Hava Kirliliği Mevzuatı
İs tanbul Teknik Ünivers ites i, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültes i’nde, 2 günlük 4 eğitim programı düzenlendi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35918/1/gemi-kaynakli-hava-kirliligi-mevzuati.html
Kayıp Malezya Uçağı Yanlış Yerde Aranmış
MH370 s efer s ayılı Malezya uçağının düştüğü belirtilen Hint Okyanus u'nda olmadığı açıklandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35916/1/kayip-malezya-ucagi-yanlis-yerde-aranmis.html
Vukuatlı Gemi Çanakkale Boğazında Bekletiliyor
Daha önce s uriyeli muhaliflere s ilah taşıdığı iddias ıyla gündeme gelen, Libya bandıralı "Al Entis ar" is imli gemi, Çanakkale Boğazı'nda demirletildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35915/1/vukuatli-gemi-canakkale-bogazinda-bekletiliyor.html
2. İÇDAŞ s u s porları Şenliği
Geçtiğimiz yıl s adece yüzme branşı ile başlayan “İÇDAŞ s u s porları Şenliği” nde bu yıl Türkiye çapında yarışmalara, şampiyonalara ev s ahipliği yapılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35913/1/2-icdas-su-sporlari-senligi.html
2 Havy Lift Gemis i Birden Geldi
HOPAPORT’a proje trans it taşımacılığı kaps amında G. Kore’den 2 Kargo gemis i birden geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35914/1/2-havy-lift-gemisi-birden-geldi.html
998 Tonluk "s hoko Maru" Adlı Tanker
Japonya'nın güneybatı s ahili açıklarında bir petrol tankerinin patladığı bildirildi. 7 kişinin ağır yaralandığı patlamada bir denizci kayboldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35909/4/998-tonluk-34shoko-maru-34-adli-tanker.html
Gündüy Aybay Denizcilik Merkezinde Ağırladılar
Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği ve kardeş s ivil toplum derneklerinin konuğu Gires un Belediye başkanı Kerim Aks u oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35910/1/gunduy-aybay-denizcilik-merkezinde-agirladilar.html
İs tanbul 'Yüzen Şehir'lerle Doldu
İs tanbul'un tarihi ve turis tik yerlerini görmeye gelen turis tlerin önemli bir bölümünü de kruvaziyerlerle gelenler oluşturuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35912/1/istanbul-39yuzen-sehir-39lerle-doldu.html
s u Ürünlerinde İşliel’le Devam
s u Ürünleri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Ege s u Ürünleri ve Hayvans al Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyes i Melih İşliel yeniden s eçildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35908/1/su-urunlerinde-islielle-devam.html
İzmir Türkiyenin En Büyük İkinci İhracatçı İli
Türkiye’nin en yüks ek ihracatı yapan ilk 1000 firmas ı lis tes inde Ege ikinci bölge oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35907/1/izmir-turkiyenin-en-buyuk-ikinci-ihracatci-ili.html
İnşaatı s üren Köprü 200 Metreyi Geçti
İs tanbul Boğazı'nda inşaatı s üren üçüncü köprünün yüks ekliği 200 metreyi geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35906/1/insaati-suren-kopru-200-metreyi-gecti.html
Kanadalı Balıkçıları Zengin Ediyor
Geoduck adı verilen bu ilginç deniz canlıs ı özellikle As ya'nın lüks res toranlarında yüks ek fiyata s atılıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35905/1/kanadali-balikcilari-zengin-ediyor.html
Gazi M Marmara Adas ı s arayburnu Hattında
Gazze'ye yardım götürürken İs rail tarafından s aldırıya uğrayan Mavi Marmara gemis inin adı, 'Gazi M.) olarak değiştirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35904/1/gazi-m-marmara-adasi-sarayburnu-hattinda.html
12 Metre Uzunluğundaki Yat Yandı
Almanya'nın Mecklenburg Eyaleti'ndeki Waren kentinde 12 metre uzunluğundaki yat teknik arıza s onucu yanarak kullanılmaz hale geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35903/1/12-metre-uzunlugundaki-yat-yandi.html
Ayvalık Yat Üretiminde İddialı
Kuzey Ege'de yaz turizminin en yoğun bölgelerinden Ayvalık'ta, fiyatı milyon lirayı aşan yatlar imal ediliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35902/1/ayvalik-yat-uretiminde-iddiali.html
“Atık Yağlarınızı Topluyoruz Doğamızı Koruyoruz”
AÇÜ Eğitim Fakültes i Fen Bilgis i üçüncü s ınıf öğrencileri Topluma Hizmet Ders i Kaps amında; ülkemizin ve dünyanın s on yıllarda mücadele ettiği atık yağ konus unu ele aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35911/1/atik-yaglarinizi-topluyoruz-dogamizi-koruyoruz.html
'Kızlar Okus un' Diye Atlantik’i Aşacak
Dilek Ergül Atlantik Okyanus u’nu tek başına geçmek için s on hazırlıklarını yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35901/1/-39kizlar-okusun-39-diye-atlantiki-asacak.html
Kruvaziyerlerin Tercihi 4 Liman Oldu
Türkiye'ye gelen yolcu ve kruvaziyer gemilerinin büyük çoğunluğu, İzmir, İs tanbul, Kuşadas ı ve Antalya limanlarını s eçti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35899/1/kruvaziyerlerin-tercihi-4-liman-oldu.html
Derince Liman İhales ine 3 Teklif
Derince Limanının özelleştirme ihales ine katılmak üzere 3 firma teklif verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35897/1/derince-liman-ihalesine-3-teklif.html
İhracatçı Acil Çözüm İs tiyor
s uriye'deki iç s avaşın ardından Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan en önemli kapıs ı olan Mıs ır'a tek taşıma yapan şirket UN Ro-Ro s eferlerini durdurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35896/1/ihracatci-acil-cozum-istiyor.html
Gemi İnşaas ının Merkezi "Hareket"lendi
Proje taşımacılığı s ektörünün lider markalarından Hareket, gemi inşaas ının kalbi olan Tuzla'da zorlu bir projeyi başarıyla tamamladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35895/1/gemi-insaasinin-merkezi-34hareket-34lendi.html
Derince Limanı İçin Açlık Grevine Başladılar
Limanın işletme hakkının özel s ektöre devredilmes ini protes to eden 2 işçi, açlık grevi başlattı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35898/1/derince-limani-icin-aclik-grevine-basladilar.html
4 Yılda 140 Milyon € Ödedik
Türk vatandaşları s on dört yılda s chengen vizes i için toplam 140 milyon euro ödemek zorunda kaldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35900/1/4-yilda-140-milyon-odedik.html
s eaNews Dergis i'nin Mayıs s ayıs ı Yayınlandı
s eaNews Dergis i'nin Mayıs 2014 s ayıs ı yayınlandı. Derginin kapağında DTO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kakavan ile yapılan röportaj yer aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35894/1/seanews-dergisi-39nin-mayis-sayisi-yayinlandi.html
Arkas Marport’u Yüzde 30 Büyütüyor
Arkas , yaptığı liman yatırımları ile Türkiye’nin dış ticaret altyapıs ını des teklemeye devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35892/1/arkas-marportu-yuzde-30-buyutuyor.html
İs tanbul’un Fethi “Türk’ün Kızıl Elmas ı”dır
MHP İs tanbul Milletvekili Dr. Ali TORLAK İs tanbul’un Fethinin yıldönümünde yaptığı bas ın açıklamas ında; İs tanbul’un Fethi “Türk’ün Kızıl Elmas ı”dır dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35893/1/istanbulun-fethi-turkun-kizil-elmasidir.html
18.IALA Konferans ı’na 5 Uzmanla Katılıyoruz
IMO Genel s ekreteri Koji s ekimizu tarafından gerçekleştirilen konferans ta Türkiye’yi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 5 uzmanıyla birlikte tems il ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35890/1/18-iala-konferansina-5-uzmanla-katiliyoruz.html
Koç Holding dümeni yeni limanlara kırdı
Geçen hafta 664 milyon dolara Kalamış Yat Limanı'nı alan Koç Holding dümeni yeni limanlara kırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35889/1/koc-holding-dumeni-yeni-limanlara-kirdi.html
Zonguldak Limanına 3 Milyon €'ya Römorkör
Zonguldak’ta kurulu Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait 45 ton çekme gücüne s ahip 3 milyon 390 bin euro’ya yaptırılan Taşkömürü-1 adlı römorkör hizmete girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35888/1/zonguldak-limanina-3-milyon-39ya-romorkor.html
Balık yakalama s is temi denize gömüldü
Balık yakalama s is teminin, Ege Denizi'nde Cumartes i günü meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem s onras ı denize gömüldüğü ortaya çıktı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35887/1/balik-yakalama-sistemi-denize-gomuldu.html
Büyük Tekneler bakıma Girdi
Balık avı s ezonunun 14 Nis an'da s ona ermes inin ardından balıkçılar gelecek s ezon için şimdiden hazırlıklara başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35886/1/buyuk-tekneler-bakima-girdi.html
Derince Limanı İçin Teklif s üres i Bitiyor
TCDD Derince Limanı'nın 39 yıl s üreyle "işletme hakkının verilmes i" yöntemiyle özelleştirilmes i s ürecinde teklif verme s üres i yarın s ona erecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35885/1/derince-limani-icin-teklif-suresi-bitiyor.html
Türk Limanları Koşarak Büyüyor
s on 10 yılda elleçlenen yük 2′ye katlandı. Yeni liman projelerinin yanı s ıra birçok liman kapas ite artırıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35891/1/turk-limanlari-kosarak-buyuyor.html
Kardak kahramanı s omali’de öldürüldü
1996 yılında Yunanis tan’a karşı Ege’de gerçekleştirilen Kardak operas yonuna katılan, Ergenekon s uçlamas ının ardından Ts K’dan ayrılan es ki s AT komandos u s adettin Doğan,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35884/1/kardak-kahramani-somalide-olduruldu.html
DTO İzmir Meclis i Toplandı
İMEAK DTO İzmir Şubes i mayıs ayı olağan meclis toplantıs ı yapıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35883/1/dto-izmir-meclisi-toplandi.html
Bafa Gölü'nde kirlilik tehlikeli boyutlarda
Aydın'ın s öke ile Muğla'nın Milas ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun kenarındaki Bafa Gölü'nde kirlilik en üs t düzeye ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35882/1/bafa-golu-39nde-kirlilik-tehlikeli-boyutlarda.html
Rus ya'nın Şam s evkiyatını Türk şirketler Yapmış
Rus ve Ukrayna şirketlerinin s uriye'de Es ad kontrolündeki Tartus , Lazkiye ve Banyas limanlarına yaptığı s evkiyatın 70 s eferini Türkiye merkezli 21 firma yapmış...
http://www.denizhaber.com/HABER/35881/1/rusya-39nin-sam-sevkiyatini-turk-sirketler-yapmis.html
30 Dakikalık s ağanak Yağış
Çorum'un Os mancık ilçes inde s ağanak yağış s ele neden oldu. Çok s ayıda araç ve evin zarar gördüğü s el s ıras ında temizlemek is tediği rögara düşen bir işçi hayatını kaybetti ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35880/1/30-dakikalik-saganak-yagis.html
Türk balıkçılar Romen polis ine Yakalandı
Romanya açıklarında kaçak avlanan Türk balıkçı teknes i, Romen s ahil güvenlik ekiplerince bas ıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35879/1/turk-balikcilar-romen-polisine-yakalandi.html
Batan Vietnam gemis i krizi artırdı
Vietnam'a ait bir balıkçı teknes i, Güney Çin Denizi'nde Çin gemis iyle çarpışarak battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35878/1/batan-vietnam-gemisi-krizi-artirdi.html
"s eabourn Odys s ey" İlk Kez marmaris 'te
Marmaris 'i ziyaret eden Bahamalar bandıralı "s eabourn Odys s ey" is imli kruvaziyer, bin 600 metrekare genişliğe s ahip s üit odalarıyla dikkat çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35877/1/-34seabourn-odyssey-34-ilk-kez-marmaris-39te.html
Şehir Hatları Haziran’da Yaz Tarifes inde
Şehir Hatları 2 Haziran – 14 Eylül tarihleri aras ında tüm hatlarında uygulanacak olan 2014 Yaz Tarifes ine geçiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35876/1/sehir-hatlari-haziranda-yaz-tarifesinde.html
Antalya DTO 14. Meclis Toplantıs ı
14. Olağan Meclis toplantıs ı aşağıdaki gündem maddeleri ile 29 Mayıs 2014 Perşembe günü, Antalya Portobello Hotel Toplantı s alonunda yapılacaktır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35875/1/antalya-dto-14-meclis-toplantisi.html
‘Haliçport Beton Kitle Olmayacak’
İşadamı Tamince, ‘Haliçport’ için “Kararı İs tanbullu verecek. Tüm önemli binaları koruyacağız. Beton kitle olmayacak” dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35874/1/halicport-beton-kitle-olmayacak.html
İzmir Limanı’na gelince, iş değişti!
Büyükşehir Belediyes i’ni ziyaret eden Pakis tan Deniz Ataşes i Rehman, Limanı’na girince, ‘bu üç gün hiç bitmes in’ diye düşündük” dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35873/1/izmir-limanina-gelince-is-degisti.html
Avrupa Mus luğu Açtı As ya Kemer Kıs
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen doğrudan yatırım s ermaye girişi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,2 artarken...
http://www.denizhaber.com/HABER/35872/1/avrupa-muslugu-acti-asya-kemer-kisti.html
Kens ari:Doğu Karadeniz’e yatırım yapacağız
Mekke Ts O Başkanı Has an Kens ari: “Doğu Karadeniz’e yatırım yapacağız” ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35871/1/kensaridogu-karadenize-yatirim-yapacagiz.html
DTO İzmir Şube Meclis i Toplanıyor
İMEAK Deniz Ticaret Odas ı İzmir Şubes i’nin, 27 Mayıs s alı günü s aat 16.00’da gerçekleşecek olan Meclis Toplantıs ı ile ilgili gündem maddeleri aşağıdadır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35870/1/dto-izmir-sube-meclisi-toplaniyor.html
Dört komutan için İs rail'e balyoz
9 Türk’ün öldürüldüğü Mavi Marmara bas kını davas ında mahkeme, dönemin İs rail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel As hknazi, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35869/1/dort-komutan-icin-israil-39e-balyoz.html
İngilizler Alanya'ya akın etti!
Alanya'ya 'Thoms on Celebration' adlı kurvaziyerle 1229 İngiliz turis t geldi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35868/1/ingilizler-alanya-39ya-akin-etti.html
İzmirde Dere Temizliği Başladı
İZs U Genel Müdürlüğü, Meles , Manda ve Arap derelerinde temizlik çalışmaları yapıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35867/1/izmirde-dere-temizligi-basladi.html
2,1 milyar Euro'luk iki yeni gemi s iparişi
Ms C Cruis es , Fincantieri firmas ı ile anlaşma imzalayarak filos una 2 milyar 100 milyon Euro değerinde iki yeni gemi katacağını duyurdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35866/1/2-1-milyar-euro-39luk-iki-yeni-gemi-siparisi.html
Türk P&I s igorta'nın Res eps iyonu
Türk P&I s igorta A.Ş., Beşiktaş Deniz Müzes i’nde bir res eps iyonla açılışını yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35865/1/turk-p-i-sigorta-39nin-resepsiyonu.html
Türkiye Gemi Bakım Üs s ü Olmaya Aday
Türkiye’nin en çok büyük yerli gemi tamir bakım yüzer havuzuna imza atan Hat-s an Ters anes i hedeflerini büyüttü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35864/1/turkiye-gemi-bakim-ussu-olmaya-aday.html
Kılavuz Kaptanlar Haftas ı Başladı
Kılavuz Kaptanlar Haftas ı bugün İnciburnu KEGM Kaptan Fahrettin Aks u Kılavuzluk İs tas yonunda İs tiklal Marşı ve şehitler için s aygı duruşu ile başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35863/1/kilavuz-kaptanlar-haftasi-basladi.html
Palmali Kendi Gemilerini Yapacak
Palmali Grup,kendi gemilerini İzmirdeki Armada ters anes inde inşa edecek. P...
http://www.denizhaber.com/HABER/35862/1/palmali-kendi-gemilerini-yapacak.html
Ro-Ro hattında s efer durdurma kararı
Un Ro-Ro’nun iş ortağı s alem Al Makrani Ro-Ro firmas ı, Mıs ır Adabiya Limanı’nda yaşadığı s orunlar nedeniyle s eferlerini durdurma kararı aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35861/1/ro-ro-hattinda-sefer-durdurma-karari.html
Balıkçı Barınağının Liman'a Dönüşmes i Zorlaştı
Tirebolu Balıkçı Barınağı'nın bir bölümünün limana dönüşümünü hedefleyen projeyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35860/1/balikci-barinaginin-liman-39a-donusmesi-zorlasti.html
YeniFoça'da Kıyı ve s ualtı Temizliği
Yenifoça beldemizde, Foça Belediyes i ve çevre gönüllüleri tarafından, kıyı ve s ualtı temizlik çalışmas ı gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35859/1/yenifoca-39da-kiyi-ve-sualti-temizligi.html
Denize Düşen Otomobilin s ürücüs ü Boğuldu
Muğla'nın Fethiye İlçes i’nde, kontrolden çıkıp 90 metre yüks eklikten denize uçan otomobilin s ürücüs ü 38 yaşındaki Aydın Dalgıç boğuldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35858/27/denize-dusen-otomobilin-surucusu-boguldu.html
Fatih s ultan Mehmet Köprüs ü’nden Atladı
Rekor denemeleri yapan emekli s AT Komandos u ve Judo Milli Takımı antrenörü Namık Ekin, Fatih s ultan Mehmet Köprüs ü’nden paraşütle atladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35857/1/fatih-sultan-mehmet-koprusunden-atladi.html
Çırılçıplak Boğaziçi Köprüs ü’nden Atladı
35 yaşındaki Burcu Namlı, çırılçıplak bir şekilde İs tanbul Boğaziçi Köprüs ü'nden atlayarak intihar etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35856/1/cirilciplak-bogazici-koprusunden-atladi.html
Türkiye Ters aneler Bölgelerinde s atılıklar
Denizcilik s ektöründe geriye dönüşün belirginleşmes iyle birlikte ters ane s ektörüne yatırım yapmak is teyen yerli ve yabancı girişimcilere önemli fırs atlar....
http://www.denizhaber.com/HABER/35855/1/turkiye-tersaneler-bolgelerinde-satiliklar.html
Eğlence Gemileriyle Ege'de Eğlence Turizmi
Bu yaz eğlence gemileri Ege'ye damgas ını vuracak. 12-15 Haziran'da tertip edilecek olan fes tival de turizme doping olacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35854/1/eglence-gemileriyle-ege-39de-eglence-turizmi.html
Denizi Kirletenlere Af Yok
Antalya Büyükşehir Belediyes i Çevre s ağlığı Şube Müdürlüğüne bağlı deniz birimi, denizi kirlettiği belirlenen bir tankere 57 bin lira ceza uyguladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35853/1/denizi-kirletenlere-af-yok.html
İ.Ü.Denizcilik s ektör Günleri
İs tanbul Ünivers ites i Denizcilik Kulübü’nün yılda 2 kez düzenlediği Denizcilik s ektör Günleri’nin ikincis i 21-22 Mayıs ’ta gerçekleşti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35852/1/i-u-denizcilik-sektor-gunleri.html
Marmaris Limanı Haziran Ayı Konukları
Haziran ayı s üres ince Marmaris i ziyaret edecek olan gemi lis tes i aşağıda göründüğü gibidir:...
http://www.denizhaber.com/HABER/35851/1/marmaris-limani-haziran-ayi-konuklari.html
Türkiye'nin Kalbi Boğazda Atacak
Alvimedica, 11. yılında “Cup’ışalım mı?” Boğaz Yat Yarışının ana s pons oru olarak Türkiye’de yelken s porunun gelişimine des tek veriyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35850/1/turkiye-39nin-kalbi-bogazda-atacak.html
Deniz Liman İşletmeciliği Bölümü
Hopa Mes lek Yüks ek Okulu bünyes inde bulunan Ulaştırma Hizmetleri Bölümüne bağlı olarak Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı açıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35849/1/deniz-liman-isletmeciligi-bolumu.html
3 Bölgede Korkutan Deprem
Marmara, Akdeniz ve Ege'de meydana gelen deprem korkuttu. Merkez üs s ü Ege Denizi olan depremin büyüklüğü ilk gelen bilgilere göre 7.2... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35848/1/3-bolgede-korkutan-deprem.html
Koç Marinayı Yenileyip Büyütecek
Koç Holding 664 milyon dolara kazandı, marinayı yenileyip, büyütecek. Liman 4 çıpalı olacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35847/1/koc-marinayi-yenileyip-buyutecek.html
Mega Yat Titan Palmarina Bodrum'a Bağlandı
Dünyanın en büyük 100 yatı lis tes inde yer alan, 80 metre uzunluğunda, 7 kamaralı mega yat Titan; Palmarina Bodrum'a bağlandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35846/1/mega-yat-titan-palmarina-bodrum-39a-baglandi.html
s avunma s anayi Fuarında Türkiye Rüzgarı
Milli tank ALTAY, temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, ins ans ız hava aracı ANKA ve milli korvet MİLGEM’in yanıs ıra diğer s avunma ve harp s is temlerinin tanıtımı gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35845/1/savunma-sanayi-fuarinda-turkiye-ruzgari.html
MKE'dan Hurda Gemi İhales i
Makina ve Kimya Endüs tris i (MKE) Kurumu Hurda İşletmes i Müdürlüğü, aralarında yolcu gemis i, s u tankeri ve iş makines i bulunan çeşitli hurdaları ihaleyle s atacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35844/1/mke-39dan-hurda-gemi-ihalesi.html
Havuzlama Mühendis i Tahliye Edildi
5 aydır tutuklu bulunan havuzlama mühendis i Önder U., tahliye edildi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35843/1/havuzlama-muhendisi-tahliye-edildi.html
Başkan Kocadon'u Ziyaret ettiler
Bodrum'a demirleyen 1 denizaltı ve 3 hücumbotun komutanları, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35842/1/baskan-kocadon-39u-ziyaret-ettiler.html
15. Göcek Yarış Haftas ı s ona Erdi
Ulus lararas ı yelken us talarının bir araya geldiği ve s on üç yıldır Audi’nin katkılarıyla düzenlenen 15. Göcek Yarış Haftas ı s ona erdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35841/1/15-gocek-yaris-haftasi-sona-erdi.html
Dip s örveyini Ales ta Dalgıçlık Yaptı
Boğazda karaya oturan NEWAL F Gemis inin s ualtı s örveyini Ales ta Dalgıçlık'ın uzman dalgıç kadros uyla yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35840/1/dip-sorveyini-alesta-dalgiclik-yapti.html
Koç ile Ali Ağaoğlu Karşı Karşıya
Bin 291 yatı denizde, 220 yatı is e karada barındırabilen Kalamış yat limanı ihales i s aat 15.00 itibari ile başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35839/1/koc-ile-ali-agaoglu-karsi-karsiya.html
Bayrak 3 ve Bayrak 4 Denize İndirildi
23.05.2014 tarihinde düzenlenen tören ile BAYRAK 3 ve BAYRAK 4 İs imli Kılavuzluk hizmet botu denize indirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35838/1/bayrak-3-ve-bayrak-4-denize-indirildi.html
İs tanbul Boğazında Gemi Karaya Oturdu
İs tanbul Boğazı'nda, Anadolu His arı önünde büyük bir kuru yük gemis i karaya oturdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35837/1/istanbul-bogazinda-gemi-karaya-oturdu.html
Meclis Önünde Bas ın Toplantıs ı
CHP Milletvekili Haydar Akar ve Mehmet Hilal Kaplan, Liman-İş s endikas ı Genel Başkanı Önder Avcı Meclis Ana bina önünde bas ın toplantıs ı düzenlediler. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35833/1/meclis-onunde-basin-toplantisi.html
s a s üreli Gerginliği 'Hız' Çözdü
DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı’na ait üç hücumbotun Bodrum ile Akyarlar aras ındaki kıs a s üreli tatbikatı s ıras ında gergin anlar yaşandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35834/1/kisa-sureli-gerginligi-39hiz-39-cozdu.html
"Konşimento’nun Yolculuğu” s ergis i
Ms C Gemi Acenteliği tarafından düzenlenen “Dünden Geleceğe Konşimento” konferans ı İs tanbul Deniz Müzes i’nde bugün gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35832/1/-34konsimentonun-yolculugu-sergisi.html
İhracatın en büyük 100 şirketi açıklandı
Gelir Vergis i rekortmenleri lis tes inin ilk 6 s ıras ını paylaşan Koç ailes i Türkiye'nin 2013 yılı ihracat şampiyonları lis tes inin ilk 5 şirketinin 3'ü olmayı başardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35831/1/ihracatin-en-buyuk-100-sirketi-aciklandi.html
Haliç Ters anelerinde Neler Oluyor?
Haliç Ters aneleri'nin s on durumu, TMMOB Mimarlar Odas ı İs tanbul Büyükkent Şubes i tarafından düzenlenecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/35830/1/halic-tersanelerinde-neler-oluyor.html
Eğitim İçin 30 Genç Aranıyor
DENİZ Ticaret Odas ı İzmir Şubes i ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK), yelken s poruna ilgi duyan 30 ünivers ite öğrencis ine yelkenli yat kullanmayı öğretecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35829/1/egitim-icin-30-genc-araniyor.html
s u Krizi Gerçeği ve Fütüris tik Deniz Aracı
Dünyanın önümüzdeki yıllar içinde büyük bir s u krizi ile karşı karşıya olduğu gerçeği bilim ins anlarını konu ile ilgili olarak yoğun çalışmalara itiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35836/1/su-krizi-gercegi-ve-futuristik-deniz-araci.html
s ualtı Arkeolojide UNEs CO'nun Birincis i
BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNEs CO), s elçuk Ünivers ites i'ni (s Ü) s ualtı arkeolojis i alanında yaptığı çalışmalarla dünyada lider ünivers ite ilan etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35835/1/sualti-arkeolojide-unesco-39nun-birincisi.html
Müzede Okyanus Nefes iyle Yoga
Ulus lararas ı Müzeler Haftas ı kaps amında Bodrum Deniz Müzes i'nde 'Müzede Okyanus Nefes iyle Yoga' kaps amında yoga etkinliği düzenlendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35828/1/muzede-okyanus-nefesiyle-yoga.html
3. Köprü İnşaatında Bir Yıl Geride kaldı
İs tanbul'un fethinin yıl dönümünde temeli atılan 3. Boğaz Köprüs ü'nün inşaatında büyük aşama kaydedildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35827/1/3-kopru-insaatinda-bir-yil-geride-kaldi.html
İki Ülke Gemileri Karşılıklı Ateş Açtı
Güney Kore ve Kuzey Kore gemileri birbirlerine ateş açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35826/1/iki-ulke-gemileri-karsilikli-ates-acti.html
Mavi Marmara’ya Ünlü Avukat
Mavi Marmara’ya 31 Mayıs 2010’da düzenlenen bas kında ölen dokuz Türk vatandaşının yakınlarını ünlü bir avukat tems il edecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35825/1/mavi-marmaraya-unlu-avukat.html
Martı Marinada Yelken Yarışları
Türkiye’nin en büyük ve en kaps amlı yelken yarışlarından biri olan ‘Halit Narin Kupas ı’na, 17 Mayıs 2014 tarihinde Martı Marina’da s tart verildi… ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35824/1/marti-marinada-yelken-yarislari.html
Prens es Adaları Etrafında Temizlik
Hayalet ağlar Ales ta dalgıçlık ekibinin uzman dalgıç kadros uyla temizlenmeye devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35823/1/prenses-adalari-etrafinda-temizlik.html
Dokuz Eylül de İzmir'e Geldi
Yalova'da üretilen 15 yeni yolcu gemis inden ilki olan Çakabey'in ardından, ikinci gemi Dokuz Eylül de Körfez'le buluştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35822/1/dokuz-eylul-de-izmir-39e-geldi.html
5 HEs için 14.5 milyon dolar
Elektrik Üretim AŞ'ye ait 5 hidroelektrik s antralinin özelleştirme ihales inde toplam 14 milyon 450 bin dolar teklif verildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35821/1/5-hes-icin-14-5-milyon-dolar.html
İs rail gazını denizin altından Ceyhan'a getirecek
Zorlu Holding, İs rail’in Leviathan s ahas ından çıkarılacak doğalgazı Türkiye’ye getirmek üzere 2.5 milyar dolarlık boru hattı üzerinde çalışıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35820/20/israil-gazini-denizin-altindan-ceyhan-39a-getirecek.html
Tekneye Binerken Denize Düşen Turis t Öldü
Antalya'nın Kemer ilçes inde arkadaşlarıyla birlikte eğlendikten s onra geceyi geçirecekleri tekneye binerken denize düşen Norveçli turis t, öğle s aatlerinde hayatını kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35819/1/tekneye-binerken-denize-dusen-turist-oldu.html
Türk Hücumbotlar Bodrum’da Demirledi
DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı’na ait üç hücumbot ve bir as keri akaryakıt tankeri, Muğla’nın Bodrum İlçes i’ne demirledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35818/1/turk-hucumbotlar-bodrumda-demirledi.html
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızalandı
Boğaz girişinde makineleri arızalanan geminin bulunduğu bölgeye, pers onele yardım için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gönderildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35817/1/canakkale-bogazi-39nda-gemi-arizalandi.html
BADER İhtis as s eminerleri Düzenliyor
Konu başlığı: Armatör firmalarının gemi adamlarına karşı s orumlulukları ve gemi adamlarının yükümlülükleri...
http://www.denizhaber.com/HABER/35816/1/bader-ihtisas-seminerleri-duzenliyor.html
Murat Dalyan'ın Acı Günü
Oruç Reis Denizciler Kulübü kurucu üyelerinden Murat Dalyan'ın muhterem babas ı, Muzaffer Dalyan Hakkın rahmetine kavuşmuştur....
http://www.denizhaber.com/HABER/35815/1/murat-dalyan-39in-aci-gunu.html
GÜDF İlklere İmza Atmaya Devam Ediyor
Denizcilik Fakültes ini , Gemi Makineleri İşletme Mühendis leri Odas ı ( GEMİMO ) İzmir şubes i yönetim kurulu başkanı s ayın Hakkı TOROs ziyaret etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35814/1/gudf-ilklere-imza-atmaya-devam-ediyor.html
Denizaltı Kurtarma Ana Gemis i Denize İndi
Denizaltı Kurtarma Ana Gemis i “ALEMDAR”, İs tanbul Ters anes i’nde 28 Nis an 2014 tarihinde bas arılı bir s ekilde denize indirilmis tir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35813/1/denizalti-kurtarma-ana-gemisi-denize-indi.html
MİT ve Donanma’dan Ortak Tatbikat
Milli İs tihbarat Teşkilatı (MİT) ve Donanma Komutanlığı ortak tatbikat düzenliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35812/1/mit-ve-donanmadan-ortak-tatbikat.html
Kılavuz Kaptanlar Haftas ı
Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği, 26-31 Mayıs 2014 tarihleri aras ında; Kılavuz Kaptanlar Haftas ı düzenlemiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35811/1/kilavuz-kaptanlar-haftasi.html
"Yetkilendirilmiş Yükümlü" Kaps amı Genişliyor
GÜVENİLİR firmalara, ihracat kapılarını açan “yetkilendirilmiş yükümlü” uygulamas ının kaps amı genişletiliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35810/1/-34yetkilendirilmis-yukumlu-34-kapsami-genisliyor.html
Bugün Hepimizin Kara Günüdür
Gemi Mühendis leri Odas ı Tuzla s ahil Atatürk Anıtı önünde s oma da yitirdiklerimizi anma etkinliği düzenledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35809/1/bugun-hepimizin-kara-gunudur.html
Toplu Balık Ölümleri Devam Ediyor.
Baraj gölünde geçtiğimiz hafta görülen balık ölümlerinin ardından dün de binlerce balığın kıyıya vurmas ı bir şehri korkuya boğdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35808/1/toplu-balik-olumleri-devam-ediyor-.html
Cruis e'un kaptanları Trabzon'a demir attı
Ukrayna'da yaşanan s iyas i gerginlik, turizmcilerin rotas ını değiştirdi. Ünlü cruis e firmaları daha güvenli liman olan Trabzon ve s ams un'u s eçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35807/1/cruise-39un-kaptanlari-trabzon-39a-demir-atti.html
Tablet Bilgis ayarın Atas ı Gemiden Çıktı
Yenikapı'daki Marmaray kazıs ı s ıras ında ortaya çıkan es erler, İs tanbul'un tarihi miras ını 8 bin 500 yıl önces ine götürdü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35806/1/tablet-bilgisayarin-atasi-gemiden-cikti.html
Beşikdüzü Deniz Kazas ında Ölenler Anıldı
Trabzon’un Beşikdüzü ilçes inde, 2000 yılında meydana gelen deniz kazas ında vefat eden 38 kişi s ade bir törenle anıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35805/1/besikduzu-deniz-kazasinda-olenler-anildi.html
Kanal İs tanbul İçin Geri s ayım...
Çılgın Proje'de çalışmalar bitti. Kanal İs tanbul'un haziranda açıklanmas ı bekleniyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35804/1/kanal-istanbul-icin-geri-sayim-.html
Kıbrıs 'ta Arama Kurtarma Tatbikatı Yapıldı
Güney Kıbrıs ile İs rail'in Münhas ır Ekonomik Bölgeleri (MEB) aras ında "Nemes is 2014" arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35803/1/kibris-39ta-arama-kurtarma-tatbikati-yapildi.html
Mavi Bayrak Ödülüne Hak Kazananlar
Türkiye'de geçen yıl 383 olan Mavi Bayrak'lı plaj s ayıs ı bu yıl 397'ye yüks eldi. 2014'te Türkiye genelinde Antalya 197 Mavi Bayrak'la birinciliği bırakmadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35802/1/mavi-bayrak-odulune-hak-kazananlar.html
Bandırma Vapuruna Büyük İlgi
'Bandırma' vapurunun bire bir kopyas ı olan 'Bandırma Müze Gemis i' 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve s por Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35801/1/bandirma-vapuruna-buyuk-ilgi.html
'Muhakeme Eks ikliğinden Ölmüşler! '
İzmir ’deki römorkör facias ına ilişkin s oruşturmada bilirkişiler hazırladıkları raporu as keri s avcılığa s undu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35800/1/-39muhakeme-eksikliginden-olmusler-39.html
İcralık yolcu gemis i ihaleyle s atıldı
İs tanbul Büyükşehir Belediyes i'nin (İBB) icralık olan ve uzun yıllardır şehir hatlarında çalıştırdığı "M/s Hamdi Karahas an" adlı yolcu gemis ini ihaleyle s atın aldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35799/1/icralik-yolcu-gemisi-ihaleyle-satildi.html
"İki Kıt'anın Kulaçlarla Kucaklaşmas ı"
'Eşs iz bir macera, zorlu bir mücadele; iki kıtanın kulaçlarla kucaklaşmas ı' s loganıyla yapılan Boğaziçi Kıtalararas ı Yarışları bu yıl 20 Temmuz'da yapılacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35798/1/-34iki-kit-39anin-kulaclarla-kucaklasmasi-34.html
“Işıklar s ahili” Projes ine Mahkeme Dur Dedi
Mitolojide “Işıklar s ahili” olarak adlandırılan “Ayvacıkaltı Limanı” için verilen olumlu ÇED raporu, Çanakkale İdare Mahkemes i tarafından tamamen iptal edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35797/1/isiklar-sahili-projesine-mahkeme-dur-dedi.html
s ahil Güvenlik Tas fiye Ediliyor
Cumhurbaşkanı Park Geun-hye gözyaşları içinde özür dileyerek, s ahil güvenliği tas fiye edeceklerini duyurdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35796/1/sahil-guvenlik-tasfiye-ediliyor.html
s oma’da ölenleri karanfillerle anacak
TMMOB Gemi Mühendis leri Odas ı 44.Dönem Yönetim Kurulu, 20 Mayıs s alı günü s oma’da maden kazas ında ölenleri anma etkinliği düzenliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35795/1/somada-olenleri-karanfillerle-anacak.html
Negmar Yeni Bir Alana Giriyor
Deniz taşımacılık devlerinden Negmar’ın Türkiye’deki şirketi Etis , KOBİ’lerin pars iyel yüklerini taşıyacağı yeni bir alana giriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35794/1/negmar-yeni-bir-alana-giriyor.html
Alabalık üretimi 2014'te azalacak
Türkiye'de alabalık üreten çiftlikler, pazar koşullarındaki olums uzluklar ve yem fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl üretimlerini düşürme kararı aldı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35793/1/alabalik-uretimi-2014-39te-azalacak.html
Norveçli HEs Üreticis i İşbirliği İs tiyor
Norveç’in Ankara Büyükelçis i Janis Björn Kanavin denizcilik s ektöründe s ağlanan işbirliğinin, enerji alanında s ağlanmas ı için çalıştıklarını s öyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35792/1/norvecli-hes-ureticisi-isbirligi-istiyor.html
Kocaoğlu:"Limana AVM Planlamadık Yok"
Başkan Kocaoğlu, "AVM İçin Yas al Düzenleme Şart"...
http://www.denizhaber.com/HABER/35791/1/kocaoglu-34limana-avm-planlamadik-yok-34.html
Şili'de Deprem Oldu İlk Tus unami Vurdu...
Şili donanmas ı, ilk ts unami dalgalarının kuzey s ahillerine vurduğunu duyurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35790/1/sili-39de-deprem-oldu-ilk-tusunami-vurdu-.html
s atılık Kelepir s ahil Köyü
İngiltere’nin Kuzey Devon bölges inde yer alan 300 hektarlık Banthom köyü, 10 milyon s terline (35 milyon TL) alıcıs ını bekliyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35789/1/satilik-kelepir-sahil-koyu.html
s aç Kalınlık Ölçüm Yetki Belges i
Karadeniz Teknik Ünivers ites i s ürmene Abdullah Kanca Mes lek Yüks ek Okulu Müdürlüğü'ne s aç Kalınlık Ölçüm Yetki Belges i verildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35787/1/sac-kalinlik-olcum-yetki-belgesi.html
47 Ton Kaçak s igara Ele Geçirildi
Era-1 adlı gemi hava koşullarından dolayı Arnavutluk'un Avlonya limanında barındıktan s onra izins iz hareket ettiği için şüpheleri üzerine çekti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35788/1/47-ton-kacak-sigara-ele-gecirildi.html
İTÜ GİMDER Mezunlar Günü
İs tanbul Teknik Ünivers ites i Gemi İnşaatı mezunları 25 mayıs ’ta İTÜ GİMDER Mezunlar günü organizas yonunda bir araya geliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35786/1/itu-gimder-mezunlar-gunu.html
Kaptan Vedat Çambel Vefat Etti
Yüks ek Denizcilik Okulu 1979 Yılı mezunlarından Kaptan Vedat Çambel, Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazes i bugün ikindi namazına müteakip kaldırılacaktır....
http://www.denizhaber.com/HABER/35785/1/kaptan-vedat-cambel-vefat-etti.html
Yaralı Caretta Ceratta Koruma Altında
Kıyıda s ol ön yüzgecinin yarıs ı kopmuş olarak bulunan caretta caretta, tedavis i için Kuşadas ı Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine tes lim edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35784/1/yarali-caretta-ceratta-koruma-altinda.html
"Deniz ulaşımı s orununu çözmeliyiz"
Türkiye-Abhazya ilişkilerini değerlendiren Lakerbaya, “Türkiye’den anlayış bekliyoruz dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35783/1/-34deniz-ulasimi-sorununu-cozmeliyiz-34.html
Barbaros 'un kalbi s oma'da atıyor!
Türk Deniz Kuvvetleri’nin oluşturduğu Barbaros Türk Deniz Görev Grubu ile 1886 yılında s onra tarihinde ilk kez Ümit Burnu’nu geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35782/1/barbaros-39un-kalbi-soma-39da-atiyor.html
İzmir'in Yeni Arabalı Vapurları
Körfez filos una katılacak 450 yolcu ve 64 otomobil kapas iteli 3 adet arabalı yolcu gemis i için ihaleyi kazanan firma ile s özleşme imzaladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35781/1/izmir-39in-yeni-arabali-vapurlari.html
Tuzla'da Denetim Dışı Kalacak
İs TANBUL’un en ris kli s ektörlerinin 2014 yılı için büyük ölçüde “denetim dışı” kaldığı ortaya çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35780/1/tuzla-39da-denetim-disi-kalacak.html
15. Ulus al Denizkızı Kongres i Yapıldı
DÖDER'in Denizkızı Kongres i’nin 15.s i Antalya Crys tal Admiral Otel’de 8 Mayıs ’ta gerçekleşen açılış töreni ile açıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35779/1/15-ulusal-denizkizi-kongresi-yapildi.html
Çatılarda Yardım Bekliyorlar
Bos na-Hers ek ve s ırbis tan, aşırı yağmur s onras ı nehirlerin taşmas ıyla s on 120 yılın en kötü s el felaketini yaşıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35778/1/catilarda-yardim-bekliyorlar.html
Londra Büyükelçis i Abdurrahman Bilgiç
Londra Büyükelçis i Çeviköz merkeze dönerken, yerine daha önce Tokyo Büyükelçiliğine atanan MİT Müs teşar Yardımcıs ı Abdurrahman Bilgiç getirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35777/1/londra-buyukelcisi-abdurrahman-bilgic.html
GEMİMO Yönetim Kurulu Taziye Mes ajı
Gemi Makineleri İşletme Mühendis leri Odas ı s OMA Facias ı İçin bir başs ağlığı mes ajı yayınladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35776/1/gemimo-yonetim-kurulu-taziye-mesaji.html
Yunus Can:'İs tanbul'a Deniz Ulaşımı Şart'
CHP İBB Melis Üyes i ve TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, ulaşım ve İs tanbul’da ulaşımın temel öğes i niteliğinde olup......
http://www.denizhaber.com/HABER/35775/1/yunus-can-39istanbul-39a-deniz-ulasimi-sart-39.html
Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı
Deniz Temiz Derneği Bodrum Tems ilciliği üyeleri, Bodrum'da deniz dibinde kalan balık ağlarını temizledi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35774/1/bodrum-39da-deniz-dibi-temizligi-yapildi.html
Topladığı Deniz Ürünlerini s ergiliyor
Akdeniz Ünivers ites i s u Ürünleri Fakültes i Öğretim Üyes i Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu,Bilims el Çalışma İçin Topladığı Deniz Ürünlerini s ergiliyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35773/1/topladigi-deniz-urunlerini-sergiliyor.html
Dakka Yakınlarında Feribot Alabora Oldu
Dakka’da 200 yolcu taşıyan feribot alabora oldu, s adece 75 kişi kurtarılabildi. Arama çalışmalarının yavaşlığı is e halkı çıldırttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35772/1/dakka-yakinlarinda-feribot-alabora-oldu.html
İki As keri Gemi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
102 borda numaralı "Kaliningrad" ile 012 borda numaralı "Olenegors kiy Gornyak" adlı as keri gemiler, Çanakkale Boğazı'ndan geçti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35771/1/iki-askeri-gemi-canakkale-bogazi-39ndan-gecti.html
K.Kore'nin s avaş gemileri görüntülendi
Uzaydan çekilen uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin tüm ekonomik güçlüklere ve yaptırımlara karşın iki yeni fırkateyn inşa ettiğini gös terdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35770/1/k-kore-39nin-savas-gemileri-goruntulendi.html
Ms c Cruis es İki Yeni Gemi İnşa Ediyor
Ms C Cruis es iki yeni gemi inşaIs ı için Frans ız gemi FTX Frans a ile niyet mektubu imzaladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35769/1/msc-cruises-iki-yeni-gemi-insa-ediyor.html
İşte uzmanların gözüyle facianın s ebepleri
Olayın neden yaşandığına ilişkin ne hükümet ne de kömür işletmes inden net bir açıklama gelirken, uzmanlar çarpıcı açıklamalarda bulunuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35768/1/iste-uzmanlarin-gozuyle-facianin-sebepleri.html
s avaş Gemis i Ziyarete Açıldı
Deniz kuvvetleri komutanlığına ait TCG Büyükada gemis i 19 Mayıs etkinlikleri kaps amında ziyarete açıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35767/1/savas-gemisi-ziyarete-acildi.html
BLMY'den Ulus lararas ı s eminer
Beykoz Lojis tik Mes lek Yüks ekokulu, Avus turya Viyana bfi Uygulamalı Bilimler Ünivers ites i (Univers ity of Applied s ciences bfi Vienna) ile birlikte...
http://www.denizhaber.com/HABER/35766/1/blmy-39den-uluslararasi-seminer.html
"Konşimentonun Yolculuğu" s ergis i
Ms C Gemi Acenteliği s pons orluğunda, İs tanbul Deniz Müzes i’nde “Konşimento’nun Yolculuğu” is imli s ergi düzenlenecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35765/1/-34konsimentonun-yolculugu-34-sergisi.html
Yunus lar ins anları tedavi ediyorlar
Bilim adamları yunus ların benzers iz olanaklarını incelerken değişik s oruların cevaplarını buluyorlar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35764/1/yunuslar-insanlari-tedavi-ediyorlar.html
GEMİMO'da Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
(GEMİMO) 37. Olağan Genel Kurul Toplantıs ı ardından görev dağılımı yapıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35763/1/gemimo-39da-yonetim-kurulu-gorev-dagilimi.html
“Denizcilik Mes leği Altın Bilezik”
UDH Bakanlığı Deniz ve İçs ular Genel Müdürü Cemalettin Şevli, denizciliğin geleceği çok parlak ama içinin çok iyi doldurulmas ı gereken bir mes lek olduğunu s öyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35762/1/denizcilik-meslegi-altin-bilezik.html
Arabalı vapur kazas ının ilk duruşmas ı görüldü
Kaptan Erkan Atalay, “Küçük kızın ve anneannes i ölümünden s onra yaşadığım üzüntünün tarifi yok” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35761/1/arabali-vapur-kazasinin-ilk-durusmasi-goruldu.html
4 kişi Hakkında Cinayet Davas ı Açıldı
Güney Kore'de meydana gelen gemi kazas ında ihmali olan 4 kişi hakkında 'cinayet davas ı' açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35760/1/4-kisi-hakkinda-cinayet-davasi-acildi.html
IMEAK DTO, Taziye Mes ajı yayınladı
IMEAK Deniz Ticaret Odas ı, s OMA'da Meydana gelen maden facias ındaki hepimizi derinden yaralayan acı kayıplardan ötürü bir taziye mes ajı yayınladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35759/1/imeak-dto-taziye-mesaji-yayinladi.html
Deniz Haydutluğu ve Mevzuatta Gelişmeler
Ulus lararas ı denizlerde, gittikçe artan deniz haydutluğu ve teröris t faaliyetler, devletleri yeni ted­birler almaya yöneltmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35758/22/deniz-haydutlugu-ve-mevzuatta-gelismeler.html
Ms C’nin Antwerp Terminal Operas yonları
Ms C Mediterranean s hipping Company s .A, Terminal Inves tment Limited “TIL” ve Ps A ortak girişimi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35757/1/mscnin-antwerp-terminal-operasyonlari.html
Madenin en altından kurtarılan işçi anlattı
Türkiye yas ta. Manis a'nın s oma ilçes inde meydana gelen maden facias ından kurtarılan Ali Güneşli madende neler yaşadığını anlattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35756/1/madenin-en-altindan-kurtarilan-isci-anlatti.html
Ters anelerin kredileri 2 yıla kadar uzatılacak
Ters ane s ektöründe faaliyet gös teren çok s ayıda firma, Türk Eximbank'tan kullandıkları ihracat kredileri konus unda s ıkıntıya girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35755/1/tersanelerin-kredileri-2-yila-kadar-uzatilacak.html
Mezunlar Derneği Olağanüs tü Genel Kurulu
Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Mes lek Lis es i Mezunlar Derneği, Olağanüs tü Genel Kurul’a hazırlanıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35754/1/mezunlar-dernegi-olaganustu-genel-kurulu.html
Fırtına Deniz Ulaşımını Vurdu
Çanakkale Boğazı'nda s aatte yaklaşık 90 kilometre hıza ulaşan fırtına deniz ulaşımını vurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35752/1/firtina-deniz-ulasimini-vurdu.html
Rus ya ve Çin ortak deniz tatbikatı yapacak
Rus ya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 20 Mayıs ’ta Çin’e yapacağı ziyaretle eş zamanlı gerçekleşecek tatbikata toplam 12 s avaş gemis i katılacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35751/1/rusya-ve-cin-ortak-deniz-tatbikati-yapacak.html
Teşekkürler s alih Kaptan...
2003 Yılında bu yana Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Kaptan s alih Orakcı, Res mi Gazete'nin bugünkü s ayıs ında yayınlanan üçlü kararname ile başka bir gör...
http://www.denizhaber.com/HABER/35750/1/tesekkurler-salih-kaptan-.html
Filyos Limanı 2014 Yatırım Programında
DENİZ İç s ular Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Filyos Projes i kaps amında yapılacak Filyos Limanı projes inin 2014 yatırım programına alındığını......
http://www.denizhaber.com/HABER/35749/1/filyos-limani-2014-yatirim-programinda.html
Şevli:"Montrö'ye Titizlikle Uyuyoruz"
Bahçeşehir Ünivers ites i Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde "2. Türk Boğazlarında Durums al Farkındalık s empozyumu"yapıldı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35748/1/sevli-34montro-39ye-titizlikle-uyuyoruz-34.html
Arama Kurtarma Gemis i Tedarik Projes i
RMK Marine Ters anes i tarafından inşa edilen 4 arama kurtarma gemis inden s onuncus u olan "TCs G Yaşam", Tuzla'daki ters anede yapılan törenle s ahil Güvenlik Komutanlığı'na tes lim edil...
http://www.denizhaber.com/HABER/35747/1/arama-kurtarma-gemisi-tedarik-projesi.html
19 Mayıs ’ta İDO’dan 30 Ek s efer
İDO, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve s por Bayramı için önlemlerini aldı ve birçok hattında ek s eferler açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35746/1/19-mayista-idodan-30-ek-sefer.html
Kalamış Yat Limanı İçin Teklifler Verildi
Özelleştirme İdares i Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihales ine teklif verenlerin lis tes ini yayınladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35745/1/kalamis-yat-limani-icin-teklifler-verildi.html
Amerika'yı Keşfeden Gemi Bulundu
Amerika kıtas ının kaşifi Kris tof Kolomb’un gemis i s anta Maria gemis inin enkazı bulunduğu iddia ediliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35744/1/amerika-39yi-kesfeden-gemi-bulundu.html
Küçük Ellerin s anat Hünerleri Vapurda
Türkiye’nin en büyük çocuk ve gençlik s anat organizas yonu olan 3. İs tanbul Çocuk ve Gençlik s anat Bienali’nin Şehir Hatları vapur etkinlikleri, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35743/1/kucuk-ellerin-sanat-hunerleri-vapurda.html
BE Ünivers ites i Denizcilik Kulübü
Denizcilik Kulübü tarafından 28 Nis an – 9 Mayıs 2014 tarihleri aras ında Kariyer ve s ektör Günleri gerçekleştirilmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/35742/1/be-universitesi-denizcilik-kulubu.html
Trabzon’da Gençler Başarıya Yelken Açtı
Trabzon’un Beşikdüzü ilçes i Liman içi Mevkiinde yapılan ve 12 okuldan toplam 20 s porcunun katıldığı Okuls porları Yelken il birinciliği s ona erdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35737/1/trabzonda-gencler-basariya-yelken-acti.html
Kaçak Mültecilerden Şok İddia!
5 Mayıs 'ta Yunanis tan'ın s is am Adas ı'na gitmek is terken batan gemiyle alakalı şok bir iddia ortaya atıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35736/1/kacak-multecilerden-sok-iddia.html
Van Gölü Üzerinde Jet ulaşım s is temi
Van Gölü'nün etrafındaki kentler aras ındaki ulaşım deniz otobüs üyle s ağlanacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35741/1/van-golu-uzerinde-jet-ulasim-sistemi.html
BURULAŞ’tan Denizde ‘VIP’ Uçuş
BURULAŞ, yolcularının mağdur olmamas ı amacıyla aynı fiyata VIP uçaklarla hizmet vermeye başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35740/1/burulastan-denizde-vip-ucus.html
Vapur Etkinlikleri 16 Mayıs ’ta Başlıyor
3. İs tanbul Çocuk ve Gençlik s anat Bienali’nin Şehir Hatları vapur etkinlikleri, 16 Mayıs Cuma günü Kadıköy-Beşiktaş hattında “oyuncak atölyes i” performans ıyla başlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35739/1/vapur-etkinlikleri-16-mayista-basliyor.html
Kıyıya Çıkartılan Ces etler Hala s ahilde
Teknenin içinde 130 kaçak göçmenin olduğu belirtiliyor. Kıyıya çıkarılan ces etlers e hala s ahilde, ces etleri hiçbir morg almak is temiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35738/1/kiyiya-cikartilan-cesetler-hala-sahilde.html
Gökhan Türe Kans ere Yenik Düştü…
Türkiye’de s ualtı dünyas ı başta olmak üzere doğa koruma alanındaki girişimlerin öncülerinden biri olan Gökhan Türe, tedavi gördüğü İs tanbul GATA’da yaşamını yitirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35735/1/gokhan-ture-kansere-yenik-dustu.html
Türk Boğazları Durums al Farkındalık s empozyumu
2. Türk Boğazları Durums al Farkındalık s empozyumu Bahçeşehir Ünivers ites i Fazıl s ay s ahnes inde yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35734/1/turk-bogazlari-durumsal-farkindalik-sempozyumu.html
Mercanlar Trol Ağlarından Temizlendi
Ayvalık ilçes indeki gönüllü dalgıçlar, 3 ayrı bölgede dalış yaparak, kızıl mercanları kaplayan trol ağlarını temizledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35732/1/mercanlar-trol-aglarindan-temizlendi.html
Boat İzmir Tam Ziyaretçilerden Puan Aldı
Fuar kaplamında düzenlenen çeşitli etkinlikler ve s ergiler de ziyaretçiler tarafından tam puan alıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35731/1/boat-izmir-tam-ziyaretcilerden-puan-aldi.html
Kendini 10 Metrelik Gölete Attı
Burada, “s igara içmeye gidiyorum” diyerek arkadaşlarının yanından ayrılan Ekiz, koşar adımlarla kendini 10 metre derinlikteki gölete attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35733/1/kendini-10-metrelik-golete-atti.html
Amerikan Us s s aratoga Uçak Gemis i
Ege Denizi'nde 22 yıl önce NATO tatbikatında Türk muhribi Muavenet'i vuran, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35730/1/amerikan-uss-saratoga-ucak-gemisi.html
Türkiye Kruvaziyer Turizmi Raporu
.Türkiye s eyahat Acentaları Birliği (TÜRs AB) , Türkiye Kruvaziyer Turizmi Raporu'nu açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35729/1/turkiye-kruvaziyer-turizmi-raporu.html
Ukrayna'dan Bandırma'ya Gelen"Feyza"da
Bandırma limanında Ukrayna'dan Bandırma'ya s oya fas ulyes i getiren 'Feyza* adlı kuru yük gemis ine kaçak yollarla binen Tunus ve Cezayir as ıllı iki kişi yakalandı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35728/1/ukrayna-39dan-bandirma-39ya-gelen-34feyza-34da.html
Onları AMFİBİ ve s AT Komandoları Koruyor
Barbaros Türk Deniz Görev Grubu (TDGG) s avaş gemilerini olas ı kors an s aldırılarına karşı Deniz Kuvvetleri Bünyes indeki AMFİBİ ve s AT timleri koruyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35727/1/onlari-amfibi-ve-sat-komandolari-koruyor.html
Foça’ya ” s ualtı ve Dalış Turizmi” Gerek
Foça, 1960'lı yıllarda Turizm Bakanlığı tarafından 1. derecede Turizm pilot bölges i ilan edildiği dönemde,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35726/1/focaya-sualti-ve-dalis-turizmi-gerek.html
Kors anların Korkulu Rüyas ı:
s ualtı Taarruz Grup Komutanlığına bağlı 8 pers onel, kors anlık faaliyetlerine karşı Türk gemilerinin güvenliğini s ağlarken, Afrika ülkelerinin ordularına da eğitim veriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35725/1/korsanlarin-korkulu-ruyasi.html
s ır Piramitleri Kadar Ünlü Batık
İngiliz as keri malzemelerini Güney Afrika’ya taşıdığı s ırada 1941’de Alman s avaş uçakları tarafından Kızıldeniz’de batırılan This tlegorm, piramitler kadar ziyaretçi çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35724/1/misir-piramitleri-kadar-unlu-batik.html
18 Bin Kilometreden Annelere s elam
Yarbay Altınkaya, "Bizlerin, evden uzak olduğumuz dönemlerde, çocuklarımıza hem annelik hem de babalık yapan eşlerinizin ve s aygıdeğer annelerinizin anneler günü kutlu ols un"...
http://www.denizhaber.com/HABER/35723/1/18-bin-kilometreden-annelere-selam.html
En büyük yüzer havuz s uya indi
Altınova ters anes inde hizmet veren Hat-s an, Türkiye'de imal edilen en büyük yüzer havuzu törenle denize indirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35722/1/en-buyuk-yuzer-havuz-suya-indi.html
160 Öğrenciye Tekne Hibe Edildi
Bakanlık Tarafından Gemi İnşa Bölümü'ndeki 160 Öğrenciye Tekne Hibe Edildi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35721/1/160-ogrenciye-tekne-hibe-edildi.html
Datça Yarımadas ı’nda Deniz Turizmi Yatırımları
Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölges i 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35720/1/datca-yarimadasinda-deniz-turizmi-yatirimlari.html
MKÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojis i Fakültes
MKÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültes i tarafından organize edilen ve İs kenderun Belediyes inin de katkı s unduğu Karton Gemi yarışmas ı düzenlendi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35719/1/mku-deniz-bilimleri-ve-teknolojisi-fakultes.html
Nis an 2014 Gurur Madalyas ı'na 11 aday
Nis an 2014 ayında Paris MOU limanlarında toplam 33 adet Türk Bayraklı gemi denetlendi. Denetlenen 33 gemiden, 11'i s IFIR eks ikle çıkarken, 22 gemide çeşitli eks iklikler bulundu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35718/1/nisan-2014-gurur-madalyasi-39na-11-aday.html
"Güzelbahçe İMKB A. Denizcilik Mes lek Lis es i"
İzmir Boat s how Fuarı, bot, deniz ekipmanları ve aks es uarları s ektörlerinde faaliyet gös teren firmaların ulus lar aras ı katılımcılarını ve fuar ziyaretçilerini bir araya getirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35717/1/-34guzelbahce-imkb-a-denizcilik-meslek-lisesi-34.html
Prens es Adaları Çevres i Temizleniyor
Prens es adaları çevres indeki hayalet ağların tes pitini ales ta dalgıçlık firmas ı tamalamış olup çıkartılmas ı için hazırlık yapmaktadır....
http://www.denizhaber.com/HABER/35716/1/prenses-adalari-cevresi-temizleniyor.html
Deniz As lanı 2014 Arama Kurtarma Tatbikatı
EGE Denizi’nin ulus lararas ı s ularında, Türkiye’nin en kaps amlı şekilde icra ettiği Deniz As lanı 2014 Arama Kurtarma Tatbikatı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35715/1/deniz-aslani-2014-arama-kurtarma-tatbikati.html
Kaçak Yolcu Yakayı Ele Verdi
Feribotun Motor kıs mına s aklanan kaçak yolcu yakayı ele verdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35714/1/kacak-yolcu-yakayi-ele-verdi.html
MART Gurur Madalyas ın H.Kaptan Gemis ine
MART 2014 Ayı için Nis an Ayı boyunca yapılan oylamada en yüks ek oyu alan H.KAPTAN gemis i Gurur Madalyas ı almaya hak kazandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35713/1/mart-gurur-madalyasin-h-kaptan-gemisine.html
Köpek balığı s ürüs ü tekneye takıldı
Meks ika açıklarında bir balıkçı teknes i balık avına çıkarken az kals ın köpek balığına av oluyordu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35712/27/kopek-baligi-surusu-tekneye-takildi.html
'2008 krizinden daha beteri geliyor'
Marc Faber ABD'de kredilerin 2007'ye göre yüzde 30 büyüdüğünü 2008'den daha kötü bir krizin yakında olduğunu belirti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35711/1/-392008-krizinden-daha-beteri-geliyor-39.html
Erirs e denizler 4 metre yüks elecek
ALMAN bilim ins anları, Antarktika’nın doğus undaki büyük bir buzul kütles inin iklim değişikleri s ebebiyle erime tehlikes iyle karşı karşıya olduğu uyarıs ında bulundu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35710/1/erirse-denizler-4-metre-yukselecek.html
Gümrük Birliği Yeniden Tartışılıyor
Bakan Zeybekci'nin s özleri iş dünyas ında yankı buldu Gümrük Birliği yeniden tartışılıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35709/1/gumruk-birligi-yeniden-tartisiliyor.html
s u Ürünleri İhracatçıları Avrupa'yı Fethediyor
Türkiye’nin s u ürünleri ihracatçılarının Brüks el’de “s eafood Expo” fuarındaki s tantları büyük ilgi gördü....
http://www.denizhaber.com/HABER/35708/1/su-urunleri-ihracatcilari-avrupa-39yi-fethediyor.html
Dünyanın ilk s ualtı cam res toranı
Hint Okyanus u’ndaki mercan adaları cenneti Maldiv Adaları dünyanın ilk s ualtı cam res toranına ev s ahipliği yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35707/1/dunyanin-ilk-sualti-cam-restorani.html
Kızının Doğum Haberini s avaş Gemis inde Aldı
TCG Gediz adlı firkateynde harekat s ubayı olarak görev yapan Deniz Kurmay Yüzbaşı Ali Büyükeren, kızının doğum haberini görev s ıras ında aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35706/1/kizinin-dogum-haberini-savas-gemisinde-aldi.html
Güney Çin Denizi'nde Vietnam Çin gerginliği
Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı s ularda Çin'in petrol platformu kurma girişimi Vietnam ile Çin aras ında s on yılların en ciddi gerginliğini yarattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35705/1/guney-cin-denizi-39nde-vietnam-cin-gerginligi.html
Mayıs Ayı İMEAK DTO Meclis Toplantıs ı
İMEAK DTO Meclis toplantıs ı bugün yapıldı.,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35704/1/mayis-ayi-imeak-dto-meclis-toplantisi.html
Prens es Alara Karaya Oturdu
Prens es Alara adlı özel yat, Antalya'da karaya oturdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35702/1/prenses-alara-karaya-oturdu.html
Her 5 HEs 'ten Biri Mahkemelik
Orman ve s u İşleri Bakanı Veys el Eroğlu, plan ve proje aşamas ında bulunan 823 ve inşaatı s üren 162 projeyle birlikte toplam 1.446 HEs ’in hayata geçirileceğini açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35701/1/her-5-hes-39ten-biri-mahkemelik.html
ABD’den Türkiye İçin Önemli s TA Hamles i
ABD’li Bakan Yardımcıs ı Arun M. Kumar AB ile yapılacak s TA’da Türkiye’nin görüşmeler dışında bırakılmayacağını s öyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35700/1/abdden-turkiye-icin-onemli-sta-hamlesi.html
Yükleme Yok 490 Ton Boşaltma Yapıldı
Gires un Liman Başkanlığının raporuna göre, Nis an ayında Gires un Limanından yükleme yapılmazken, 490 ton boşaltma yapıldığı bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35699/1/yukleme-yok-490-ton-bosaltma-yapildi.html
Gemi Battı '4 Kişi Ölü 74 Kişi Kayıp
Libya'da kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin batmas ı s onucu 4 kişinin öldüğü, 74 kişinin kaybolduğu bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35698/1/gemi-batti-394-kisi-olu-74-kisi-kayip.html
'Nuh' filmindeki gemiyi Cudi'ye getirmek is tiyor
Şırnak 'Nuh' filmindeki gemiyi Cudi'ye getirmek is tiyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35693/1/-39nuh-39-filmindeki-gemiyi-cudi-39ye-getirmek-istiyor.html
Ulus lararas ı Deniz Ürünleri Fuarı Başladı
Ulus lararas ı deniz ürünleri fuarı European s eafood Expos ition (Es E) fuarına, Türk firmaları da katıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35697/1/uluslararasi-deniz-urunleri-fuari-basladi.html
Diğer Limanlarda da His s eleri Var
Global Liman İşletmeleri, Bars elona Limanı’nı işleten Creuers şirketindeki payını yüzde 78.07′ye yüks eltmek üzere ön protokol imzaladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35696/1/diger-limanlarda-da-hisseleri-var.html
Es kihis ar-Topçular ve Pendik-Yalova
İDO, 5 Mayıs 2014 – 24 Temmuz 2014 tarihleri aras ında bakım çalışmaları nedeniyle s ıkışan kara trafiğinden bunalan yolculara rahat ve avantajlı bir alternatif s unuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35695/1/eskihisar-topcular-ve-pendik-yalova.html
İzmir Boat Fuarı Kapılarını Açtı
Bu yıl ikincis i düzenlenen Tekne, Yat ve Denizcilik Fuarı, İzmir Ulus lararas ı Fuar Alanı'nda düzenlenen törenle kapılarını açtı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35694/1/izmir-boat-fuari-kapilarini-acti.html
"Denizcilik s ektöründe daha ilerdeyiz"
Bülent Dandin: "Denizcilik s ektöründe daha ilerdeyiz". Üs küdar Gazetes i,s tatü Denizcilik'in s ahibi Kaptan Bülent Dandin ile röportaj gerçekleştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35692/27/-34denizcilik-sektorunde-daha-ilerdeyiz-34.html
Türk Boğazları Durums al Farkındalık s empozyumu
2. Türk Boğazları’nda Durums al Farkındalık s empozyumu, 12 Mayıs 2014, Pazartes i günü, Bahçeşehir Ünivers ites i, Beşiktaş Yerleşkes inde...
http://www.denizhaber.com/HABER/35691/1/turk-bogazlari-durumsal-farkindalik-sempozyumu.html
Palmarina Bodrum Madame Gu’yu Ağırlıyor
Palmarina Bodrum, 2014 yaz s ezonunda da dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen denizcileri, yerli ve yabancı ziyaretçileri ulus lararas ı s tandartlarda ağırlamaya devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35690/1/palmarina-bodrum-madame-guyu-agirliyor.html
DTO Meclis i Perşembe Günü Toplanıyor
DTO Meclis toplantıs ı 08.05.2014 Perşembe günü s aat, 13:30'da Deniz Ticaret Odas ı'nda yapılacaktır....
http://www.denizhaber.com/HABER/35689/1/dto-meclisi-persembe-gunu-toplaniyor.html
Dışarı Çıkan Köylüler 50 Kilo Balık Topladı
s ri Lanka'nın Chilaw eyaletinde köylere gökten balık yağdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35688/1/disari-cikan-koyluler-50-kilo-balik-topladi.html
Birbirine s arılarak Ölümü Beklemişler
Yunanis tan’daki göçmen facias ının ardından ins anlık dramı ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35687/1/birbirine-sarilarak-olumu-beklemisler.html
BMW Bos phorus s ailing Fes t 2014
4 Mayıs Pazar günü İs tanbul Boğazı’nda düzenlenen BMW Bos phorus s ailing Fes t yelken yarışlarına katılım r....
http://www.denizhaber.com/HABER/35686/1/bmw-bosphorus-sailing-fest-2014.html
s chengen Vizes ine Marmaris ’te Ofis
YUNAN adalarına s eyahati kolaylaştırmak için Marmaris Ticaret Odas ı bünyes inde kurulan ‘Vize Ofis i’ hizmete girdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35685/1/schengen-vizesine-marmariste-ofis.html
Lojis tik Des tek Gemis i Projes i İçin s tart
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Lojis tik Des tek Gemis i Projes i kaps amında s elah Makine ve Gemicilik Endüs tri Ticaret AŞ ile s özleşme görüşmelerine başlanacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35684/1/lojistik-destek-gemisi-projesi-icin-start.html
Ege Deniz Bölge Komutanlığı'ndan Açıklama
Deniz As lanı Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın 2014 yılı icras ı, dün Konak Orduevi'nde düzenlenen brifingle başlamıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35683/1/ege-deniz-bolge-komutanligi-39ndan-aciklama.html
Deniz İkmal Tankerinin Yüzde 15'i Tamamlandı
s TM tarafından Pakis tan'ın Karaçi Limanı'nda inşa edilen denizde ikmal tankerinin yüzde 15'lik kıs mı tamamlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35682/1/deniz-ikmal-tankerinin-yuzde-15-39i-tamamlandi.html
Rus Milyonerlerin Marmaris Tutkus u
Dünyaca ünlü Rus milyonerlerin mavi turda tercih ettikleri mekan haline gelen Marmaris , Rus zenginlerin s üper lüks yatlarıyla renklendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35681/1/rus-milyonerlerin-marmaris-tutkusu.html
Türk Denizciler Güney Afrika'da
Türk Deniz Kuvvetleri, Barbaros Türk Deniz Görev Grubu-2014'te görevli bir korvet ile bir fırkateyn Güney Afrika'nın Cape Town limanına geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35678/1/turk-denizciler-guney-afrika-39da.html
Batık Gemi Tehlike s açıyor
Balıkes ir'in Erdek ilçes ine bağlı Narlı Mahalles i İs keles i'nde batan PAs HA is imli kuru yük gemis i tehlike s açıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35680/1/batik-gemi-tehlike-saciyor.html
Haydarpaşa'da 27 kaçak göçmen yakalandı
Haydarpaşa, Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük s ahalarında yapılan 5 ayrı operas yonda yas a dışı olarak yurt dışına çıkmaya çalışan 27 kaçak göçmen yakalandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35679/1/haydarpasa-39da-27-kacak-gocmen-yakalandi.html
Arama Çalışmalarına Katılan Dalgıç Öldü
Güney Kore'nin güneybatı kıyıs ı açıklarında 18 gün önce meydana gelen feribot kazas ının ardından kaybolanlar için arama çalışmalarına katılan dalgıçlardan biri yaşamını yitirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35677/1/arama-calismalarina-katilan-dalgic-oldu.html
Deniz Hukuku s ertifika Programı
Bahçeşehir Ünivers ites i METGEM ile birlikte yürütmüş olduğu deniz hukuku profes yonel s ertfika programı 24Mayıs -13Temmuz tarihleri aras ında ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35676/1/deniz-hukuku-sertifika-programi.html
s ualtı Araştırma Hazine Buldu
1857'de Güney Karolina açıklarında batan geminin batığında yapılan çalışmada 1,3 milyon dolar değerinde altın çıkarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35675/1/sualti-arastirma-hazine-buldu.html
Kazaların Araştırılmas ı ve İncelenmes i
Deniz kazalarının araştırılmas ı ve incelenmes i konus unda eğitim s emineri düzenlendi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35674/1/kazalarin-arastirilmasi-ve-incelenmesi.html
18.Geleneks el Kariyer Günleri s ona Erdi
İTÜ Denizcilik Fakültes i 18. Geleneks el Kariyer Günleri U.N. RO-RO İşletmeleri A.Ş.'nin katılımı ile s ona erdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35673/1/18-geleneksel-kariyer-gunleri-sona-erdi.html
“Türk Deniz Ticareti ve Lojis tik Tarihi”
Beykoz Lojis tik Mes lek Yüks ekokulu 30 Nis an 2014 Tarihinde Türk Deniz Ticareti Tarihi s empozyumunun Altıncıs ına “Türk Deniz Ticareti ve Lojis tik Tarihi” Temas ı ile Ev s ahipliği Yap...
http://www.denizhaber.com/HABER/35670/1/turk-deniz-ticareti-ve-lojistik-tarihi.html
Ege’de göçmen facias ı: En az 22 ölü
Ege Denizi’ndeki s is am (s amos ) Adas ı açıklarında bu s abaha karşı kaçak göçmenleri taşıyan yelkenli bir tekne ile ona refakat eden yat alabora oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35671/1/egede-gocmen-faciasi-en-az-22-olu.html
Hong Kong'da gemi kazas ı: 11 kayıp
Hong Kong açıklarında iki yük gemis inin çarpıştığı, 11 denizcinin kaybolduğu bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35672/1/hong-kong-39da-gemi-kazasi-11-kayip.html
Maltepe kampüs ü Kayıtları başladı
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları bünyes inde açılan Uğur Hazırlık Lis eleri, bu yıl 50 okula ulaşmayı hedefliyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35669/1/maltepe-kampusu-kayitlari-basladi.html
Limanların Konteyner Yük Hacmi Arttı
Limanlarda yılın ilk çeyreğinde elleçlenen konteyner yük hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı Limanların konteyner yük hacmi arttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35667/1/limanlarin-konteyner-yuk-hacmi-artti.html
AB'deki Toparlanma İhracata Yans ıdı
Bu yıl yüzde 1 büyümes i beklenen AB’deki toparlanma s inyalleri Türkiye’nin ihracatına yans ıdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35666/1/ab-39deki-toparlanma-ihracata-yansidi.html
5 milyar $ yatırımla 'Chemport' kuruluyor
Kimya ihtis as bölges i s omutlaşıyor. 5 milyar euroyu bulabilecek projenin Başbakan Yardımcıs ı Ali Babacan’ın, bir yıl önceden verdiği ‘fizibilites ini getirin’ talimatıyla fizibilit...
http://www.denizhaber.com/HABER/35665/1/5-milyar-yatirimla-39chemport-39-kuruluyor.html
5 şehit için 22 yıl s onra madalya!
ABD uçak gemis inin attığı iki füzeyle, 1992 yılında vurulan TCG Muavenet firkateyninin 5 şehidi 22 yıl s onra hatırlandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35664/1/5-sehit-icin-22-yil-sonra-madalya.html
İç s ularda ulaşım feribotlarla s ağlanacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan,barajlarda yolcu ve kara taşıtı taşımacılığı için 8 yeni feribot yapılacağını belirtti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35663/1/ic-sularda-ulasim-feribotlarla-saglanacak.html
Deniz Uzaylıs ı Ölüms üzlük İks iri mi Olacak?
Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yer alan adalar gurubu Florida Keys ’de deniz uzaylıs ı bulundu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35668/1/deniz-uzaylisi-olumsuzluk-iksiri-mi-olacak.html
Çakabey Yolcu s eferlerine Başladı
İzmir' in Karşıyaka-Konak aras ı gün içeris inde s ürekli yapılan feribot s eferlerini 30 dakikadan 12 dakikaya indiren katamaran tipi yolcu gemis i Çakabey, yolcu s eferlerine başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35662/1/cakabey-yolcu-seferlerine-basladi.html
En Fazla İhracat Rekoru Gemi Ve Yatlarda
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği nis an ayında s ektörel bazda en fazla ihracat artışının yaşandığı alan oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35661/1/en-fazla-ihracat-rekoru-gemi-ve-yatlarda.html
Deniz Kuvvvetleri Pas aport'u Terketti Ama...
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait s avaş gemilerinin Pas aport'taki bağlı bulundukları yeri terk edeli neredeys e on yıl olmuştur....
http://www.denizhaber.com/HABER/35660/1/deniz-kuvvvetleri-pasaport-39u-terketti-ama-.html
15.Ulus al Denizkızı Kongres i Antalya'da
Denizcilik ve gemi inşa öğrencilerinin buluşma adres i olan Denizci Öğrenciler Derneği 15. Ulus al Denizkızı Kongres i için 8-11 Mayıs tarihlerinde Antalya Crys tal Admiral Otel’de....
http://www.denizhaber.com/HABER/35659/1/15-ulusal-denizkizi-kongresi-antalya-39da.html
Beşiktaş'ta Can Pazarı, İnanılmaz Diyaloglar!
Beşiktaş s ahilinde denizde can pazarı yaşandı. Denize düşen bir vatandaşın boğulmaktan s on anda kurtarıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35658/1/besiktas-39ta-can-pazari-inanilmaz-diyaloglar.html
Kurbağalı Dere'ye Düştü Kayboldu
Kadıköy'de içinde 4 kişinin bulunduğu tekneden başka bir tekneye geçmek is teyen bir kişi ayağının kaymas ı s onucu Kurbağalıdere'ye düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35657/1/kurbagali-dere-39ye-dustu-kayboldu.html
DEFAV'ın 19. Yıl Geces i Yapıldı
İTÜ Denizcilik Fakültes i Mezunları Derneği Vakfı (DEFAV) 19. Kuruluş Yılı geces inde denizciler Mas lak s heraton otelinde biraraya geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35656/1/defav-39in-19-yil-gecesi-yapildi.html
Çakabey s efere Çıkıyor...
İzmir Büyükşehir Belediyes i'nin 8 Şubat'ta tanıttığı Çakabey vapuru Körfez'e çıkıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35655/1/cakabey-sefere-cikiyor-.html
Libya ihracata 'Ottoman Tenacity' ile başlıyor
Türk Bayraklı Ottoman Tenacity adlı tanker, Kaddafi'nin devrilmes i ve iç karışıklıklar yüzünden 3 yıl ara verdiği petrol ihracatına bir Türk tankeri ile yeniden başlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35654/1/libya-ihracata-39ottoman-tenacity-39-ile-basliyor.html
“s CF Black s ea Tall s hip Regatta”
Karadeniz’de düzenlenen ahşap yelkenli yarışmas ı “s CF Black s ea Tall s hip Regatta”, Bulgaris tan’ın Varna şehrinde devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35653/1/scf-black-sea-tall-ship-regatta.html
E-Ticaret’te Lojis tik Konferans ı Düzenlendi
Beykoz Lojis tik Mes lek Yüks ekokulu Lojis tik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi 29 Nis an 2014 Tarihinde 2. E-Ticaret’te Lojis tik Konferans ı’nı Düzenlendi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35651/1/e-ticarette-lojistik-konferansi-duzenlendi.html
Limana girmes i s akıncalı bulundu
“Klos C” is imli gemi, dün getirdiği çimentoyu Mağus a Limanı’na indirmek is tedi ancak engellendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35650/1/limana-girmesi-sakincali-bulundu.html
's hovket Alekperova' s uyla Buluştu
Beşiktaş Grubu'nun Yalova Ters anes inde Palmali Şirketler Grubu için inşa edilen 's hovket Alekperova' 1 Mayıs Perşembe günü s uya indirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35649/12/-39shovket-alekperova-39-suyla-bulustu.html
Denizcilik Fuarında s u Ürünleri Tartışılacak
“2. Tekne, Yat ve Denizcilik Fuarı (Boat İzmir)” ile ilgili hazırlıklar devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35648/1/denizcilik-fuarinda-su-urunleri-tartisilacak.html
Tobb Deniz Ticaret Odaları Kons ey Toplantıs ı
Türkiye Odalar ve Bors alar Birliği (TOBB) Deniz Ticaret Odaları Kons ey Toplantıs ı, TOBB Başkanı M. Rifat His arcıklıoğlu'nun ev s ahipliğinde;...
http://www.denizhaber.com/HABER/35647/1/tobb-deniz-ticaret-odalari-konsey-toplantisi.html
44 Greenpeace Üyes i Gözaltına Alındı
Hollanda’nın Rotterdam kentinde, Rus ya’ya ait petrol tankeri durdurmak is teyen Greenpeace üyelerinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35646/1/44-greenpeace-uyesi-gozaltina-alindi.html
Bilim İns anlarının Botuna Köpek Balığı s aldırdı
Okyanus un s ahile yakın bir kenarında bir grup bilim ins anı şişme bir botla köpekbalıklarını incelerken bir anda s aldırıya uğradı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35645/1/bilim-insanlarinin-botuna-kopek-baligi-saldirdi.html
Katliam Gibi Balık Avcılığı
Trol ve gırgır ile yapılan balık avcılığı 15/Nis an/2014 tarihinde s ona ermiş olmas ına rağmen balıkçı tezgahlarında tüketiciye s unulan ve avlanmas ı yas ak olan yavru balıkların ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35644/1/katliam-gibi-balik-avciligi.html
2. Tekne, Yat ve Denizcilik Fuarı
7 – 11 Mayıs 2014 tarihleri aras ında İzmir Ulus lararas ı Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek BOAT İZMİR – 2. Tekne, Yat ve Denizcilik Fuarı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35643/1/2-tekne-yat-ve-denizcilik-fuari.html
Res im ve Kompozis yon Yarışmas ı Ödül Töreni
İMEAK DTO İzmir Şubes i tarafından geleneks el hale getirilen “10. İlköğretim Okulları Res im ve Kompozis yon Yarışmas ı”nda dereceye giren çocuklara ödülleri törenle verildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35642/1/resim-ve-kompozisyon-yarismasi-odul-toreni.html
Dış Ticaret Açığı Martta 5.2 Milyar Dolar
İs viçre'ye yapılan altın ihracatının des teğiyle dış ticaret açığı martta 5.2 mlilyar dolar oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35637/1/dis-ticaret-acigi-martta-5-2-milyar-dolar.html
AlİDAŞ Alanya Limanı Düşüşte
Geçen yılın ilk 3 aylık döneminde 13 kruvaziyer gemis inin demirlediği Alanya Limanı'na, bu yılın aynı döneminde s adece 3 gemi geldiği belirtildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35635/1/alidas-alanya-limani-dususte.html
Antalya DTO 13. Meclis Toplantıs ı Yapıldı
Antalya DTO,13. Olağan Meclis Toplantıs ı 29 Nis an 2014 s alı günü Antalya Portobello Hotel'de Meclis , Yönetim Kurulu ve Oda Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35640/1/antalya-dto-13-meclis-toplantisi-yapildi.html
s ualtı ve Deniz Arkeolojis inden Üç Yeni Haber
İrlanda’nın batıs ında Lough Corrib Gölü’nde yapılan bir araştırma erken bronz, demir çağları ve ortaçağdan kalma, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35633/1/sualti-ve-deniz-arkeolojisinden-uc-yeni-haber.html
İkinci Çeyrekte Halka Arz Edilecekler
Köprü ve Otoyolların piyas a koşullarının uygun olmas ı halinde halka arzın yılın ikinci çeyreğinde yapılmas ı planlanıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35639/1/ikinci-ceyrekte-halka-arz-edilecekler.html
Karaköy Beşiktaş Eminönü ve s irkeci
Vali Mutlu Karaköy, Beşiktaş, Eminönü ve s irkeci is kelelerinin kapatılacağını s öyledi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35631/1/karakoy-besiktas-eminonu-ve-sirkeci.html
Mavi Balina Her An Patlayabilir
Kanada'nın Newfoundland adas ında bir kas abanın kıyıs ına vuran dev balina s ıkışan metan gazı nedeni ile tehlike oluşturuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35636/1/mavi-balina-her-an-patlayabilir.html
Feribot Facias ında Ölü s ayıs ı 212'ye Yüks eldi
Güney Kore'nin güneybatı kıyıs ı açıklarında iki hafta önce meydana gelen feribot kazas ının ardından dalgıçların 19 ces et daha çıkardı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35638/1/feribot-faciasinda-olu-sayisi-212-39ye-yukseldi.html
Kaptan s edat Tenker'in Acı Günü
KEGM Kılavuz Kaptanlarından s edat Tenker'in Kayınvalides i vefat etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35641/1/kaptan-sedat-tenker-39in-aci-gunu.html
O Gemi İçin 288 Bin Lira Ödendi
‘Feruz’ adlı kuru yük gemis i gemis i plaja verdiği zarar nedeniyle Büyükşehir Belediyes i’ne 288 bin 122 lira has ar bedeli ödedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35632/1/o-gemi-icin-288-bin-lira-odendi.html
Kaptan İs mail Akpınar'ın Acı Günü
Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı İs mail AKPINAR'ın kayınbiraderi Haydar GÜNDAY yakalandığı amans ız has talığa yenilerek hakkın rahmetine kavuşmuştur ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35630/1/kaptan-ismail-akpinar-39in-aci-gunu.html
BAU Bos phours s ailing Cup'14 Gerçekleşti
Aqua Florya AVM'nin ana s pons or olduğu, yılın ilk Boğaz yarışı, BAU Bos phours s ailing Cup'14 Bahçeşehir Ünivers ites i'nde gerçekleşti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35629/1/bau-bosphours-sailing-cup-3914-gerceklesti.html
İhale Mahkeme Kararı ile Drduruldu
Yalova Tavşanlı İs keles i için gerçekleştirilen ihaleyle ilgili İDO'nun itirazı üzerine, Burs a 1. İdare Mahkemes i ihale için “yürütmeyi durdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35626/1/ihale-mahkeme-karari-ile-drduruldu.html
Pantolonunu Bile Giymeden Kaçmış
"s evol" is imli gemiyi ilk terk eden 69 yaşındaki kaptan Lee Joons eok görüntüleri, Güney Kore s ahil Güvenlik birimleri tarafından yayınlandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35625/1/pantolonunu-bile-giymeden-kacmis.html
DEFAMED İzmir'den Denizciler Şenliği
DEFAMED İzmir Şubes i'nin her yıl düzenlediği Denizciler Şenliği'nin 7.s i bu yıl 4 MAYIs Pazar Günü Menderes Çakır Keyif Garden' da gerçekleştirilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35624/1/defamed-izmir-39den-denizciler-senligi.html
Kariyer Günlerinin Konuğu DEVAL Denizcilik
İTÜ Denizcilik Fakültes i 18. Geleneks el Kariyer Günleri Deval Trans port'un katılımı ile devam etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35623/1/kariyer-gunlerinin-konugu-deval-denizcilik.html
Denizcilikte Yeni Ufuklara Doğru..
İTÜ Denizcilik Fakültes i öğrencileri ve öğretim görevlileri Dr. Özkan POYRAZ, MEs LEKİ ve KİŞİs EL YENİ UFUKLARA DOĞRU konulu konferans ’ta Kaptan Alper GERGİN’i konuk ettiler. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35622/1/denizcilikte-yeni-ufuklara-dogru-.html
İMEAK DTO İzmir Şube Meclis i Toplandı
İMEAK Deniz Ticaret Odas ı İzmir Şubes i meclis toplantıs ı bu gün İzmir DTO Meclis s alonunda yapıldı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35621/1/imeak-dto-izmir-sube-meclisi-toplandi.html
NB13 ARAMA 1 Deneme s eferine Çıktı
Akdeniz s hipyard ters anes inde inşas ı devam etmekte olan NB13 ARAMA 1 is imli araştırma gemis i deneme s eyirini başarı ile tamamlamıştır...
http://www.denizhaber.com/HABER/35620/27/nb13-arama-1-deneme-seferine-cikti.html
Çanakkale Boğazında Gemi Arızas ı
Nara Burnu açıklarında makineleri arıza yapan yük gemis i, römorkörle çekilerek güvenli bölgeye götürüldü....
http://www.denizhaber.com/HABER/35619/1/canakkale-bogazinda-gemi-arizasi.html
Bodrum Belediye Başkanını Ziyaret Etti
Amerikan s avaş Gemis i’nin Us s Carney Komutanı Yarbay Edward Cros s man, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35618/1/bodrum-belediye-baskanini-ziyaret-etti.html
Türk Tankeri "Halit Bey" Kanada'da Karaya Oturdu
s eaNews Turkey'de yer alan habere göre; Kimyas al/Ürün Tankeri Halit Bey; Kanada'daki s t. Lawrence nehrinde s eyir es nas ında iken karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35617/1/turk-tankeri-34halit-bey-34-kanada-39da-karaya-oturdu.html
Kuşadas ı Körfezinde Barınak s orunu Var
Yaz aylarına duyduğumuz has retin artmas ıyla birlikte denizlerimizde de dikkat çekici bir hareketlilik başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35616/1/kusadasi-korfezinde-barinak-sorunu-var.html
"Anadolukavağı Vapur İs keles i İşgal Altında"
s ayın Yetkili, Geçtiğimiz haftas onu AnadoluKavagı’na s ehirhatları vapurunun Ozel Bogaz Gezi turuna katıldım ve s on durak olan AnadoluKavagı’nı ziyaret ettim...
http://www.denizhaber.com/HABER/35615/1/-34anadolukavagi-vapur-iskelesi-isgal-altinda-34.html
İMEAK DTO İzmir Şube Meclis i Toplanıyor
İMEAK Deniz Ticaret Odas ı İzmir Şubes i’nin, 29 Nis an s alı günü s aat 16.00’da gerçekleşecek olan Meclis Toplantıs ı ile ilgili gündem maddeleri aşağıdadır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35614/1/imeak-dto-izmir-sube-meclisi-toplaniyor.html
Deniz Tutkularını Res im ve Yazıyla Anlattılar
İMEAK Deniz Ticaret Odas ı İzmir Şubes i tarafından öğrencilere denizi tanıtmak, deniz s evgis ini aşılamak amacıyla düzenlenen “10.Res im ve Kompozis yon Yarışmas ı” s onuçlandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35613/1/deniz-tutkularini-resim-ve-yaziyla-anlattilar.html
Kariyer Günleri Konuğu Dens an s hipping
İTÜ Denizcilik Fakültes i 18. Geleneks el Kariyer Günleri Dens an s hipping'in katılımı ile devam etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35612/1/kariyer-gunleri-konugu-densan-shipping.html
Hopaport'un Güvenliği Emin Ellerde
HOPAPORT’un güvenliğinden s orumlu olan pers onel düzenli eğitimden geçmeye devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35611/1/hopaport-39un-guvenligi-emin-ellerde.html
Güney Marmara Bölge Ofis i’ni Burs a’da Açtı
2014’ü yatırım yılı ilan eden Etis Lojis tik, büyüme hamles ini Güney Marmara Bölge Ofis ini açarak s ürdürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35610/1/guney-marmara-bolge-ofisini-bursada-acti.html
"Denizcilikte Şampiyonlar Ligindeyiz "
Bakan Elvan "Denizcilikte s on denetimlerin ardından beyaz bayrak lis tes inin en üs tüne çıkan Türkiye, denizcilikte şampiyonlar ligine yüks eldi" dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35609/1/-34denizcilikte-sampiyonlar-ligindeyiz-34.html
As keri Gemide Patlama: 3 Yaralı
Muğla'da Aks az Deniz Üs Komutanlığındaki as keri bir gemide gaz s ıkışmas ı s onucu meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35608/1/askeri-gemide-patlama-3-yarali.html
Açık Artırmayla 170 Bin Dolara s atıldı
Titanik gemis inin hayatta kalan bir yolcunun gemi batmadan birkaç s aat önce yazdığı mektup, Açık Artırmayla 170 Bin Dolara s atıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35607/1/acik-artirmayla-170-bin-dolara-satildi.html
Girne Antil Liman’da s orunlar çözülmedi
Turizm başkenti olan Girne’nin gözbebeği Girne Antik Limanı s orunlarla boğuşuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35606/1/girne-antil-limanda-sorunlar-cozulmedi.html
Proje Trans it Taşımacılığı Kaps amında
Türkiye’nin kendine has özellikleri ile ender limanlarından biri olan Hopaport, s ezona hızlı başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35605/1/proje-transit-tasimaciligi-kapsaminda.html
s inop'a s ezonun İlk Kruvaziyer Gemis i Geldi
Bahama bandıralı 251 yolcu taşıyan s ilver Wind adlı gemi, s inop Limanı'na demirledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35604/11/sinop-39a-sezonun-ilk-kruvaziyer-gemisi-geldi.html
Ulus lararas ı Turizm Karikatürleri Yarışmas ı
Ulus lararas ı Turizm Karikatürleri Yarışmas ı’nda ödüller s ahiplerine verildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35603/7/uluslararasi-turizm-karikaturleri-yarismasi.html
Gemi facias ı Başbakanı is tifa ettirdi
Güney Kore Başbakanı Chung Hong-won, 300'den fazla kişinin ölümü ve kaybolmas ıyla s onuçlanan feribot kazas ı nedeniyle is tifas ını s undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35602/1/gemi-faciasi-basbakani-istifa-ettirdi.html
Karadeniz'e Açılan Cüneyt Ekşi Geri Dönmedi
s inop'ta Ağını Toplamak İçin Teknes iyle Denize Açılan Cüneyt Ekşi Geri Dönmedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35601/1/karadeniz-39e-acilan-cuneyt-eksi-geri-donmedi.html
Marmaris 'te Dalış Turizmi Çağrıs ı
Marmaris 'in birbirinden güzel 36 koyundan 25'ine dalış yapabilen Paradis e Dalış Okulu eğitmenleri s u altı güzelliklerini gös terdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35600/1/marmaris-39te-dalis-turizmi-cagrisi.html
Yat tekne bot ve yelkenliler karaya çıkıyor
BOAT İZMİR - 2. Tekne, Yat ve Denizcilik Fuarı için geri s ayım başladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35599/1/yat-tekne-bot-ve-yelkenliler-karaya-cikiyor.html
Otobüs Töreninde Metro ve Gemi Mes ajı
Yolcu gemis i olarak ilk defa Dünya’da tamamlandı. Ne büyük tes adüftür ki gemiler Yalova’da yerli ters ane tarafından yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35598/1/otobus-toreninde-metro-ve-gemi-mesaji.html
Faciadan s orumlu 15 Kişi Gözaltına Alındı
Feribotun s eyrinden s orumlu 15 kişinin heps i göz altında. Ölü s ayıs ı 187'ye çıktı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35597/1/faciadan-sorumlu-15-kisi-gozaltina-alindi.html
Us s Carney Bodrum Limanına Demirledi
Buras ı Muğla Bodrum Amerikan s avaş gemis i Us s Carney, s abah s aatlerinde Muğla’nın Bodrum ilçes ine geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35596/1/uss-carney-bodrum-limanina-demirledi.html
Dalgıçlar 48 Ces edi Karşılarında Buldu
Feribotu araştıran dalgıçlar, kabinlerden birinde can kurtaran yeleği giymiş 48 kız öğrencinin ces edini buldu... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35595/1/dalgiclar-48-cesedi-karsilarinda-buldu.html
Mogan Gölü'nde Yas ak Avalanma
Deniz ve iç s ularda başlayan balık avı yas ağının ardından, Ankara İl Gıda, tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü göletlerde kaçak avlanmaya karşı denetimlerini s ürdürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35594/1/mogan-golu-39nde-yasak-avalanma.html
Fuar Tarihi 30 Nis an -04 Mayıs
UBM NTs R Fuarcılık tarafından 33 yıldır düzenlenen Boats how, bu kez İs tanbul'un kalbi Haliç'in tarihi atmos ferinde düzenlenecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35593/1/fuar-tarihi-30-nisan-04-mayis.html
Büyük Liman Kompleks leri Gerekiyor
Mers in Deniz Ticaret Odas ı (DTO) Genel s ekreteri Korer Özbenli,Türkiye ve Mers in’in dünya deniz ticaretinden aldığı payda s on derece geride olduğunu s öyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35592/1/buyuk-liman-kompleksleri-gerekiyor.html
Gazimağus a Has tanes ine Bağış Yaptılar
Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Birliği, Gazimağus a Devlet Has tanes i’ne 40 bin TL değerinde tıbbi malzeme bağışında bulundu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35590/1/gazimagusa-hastanesine-bagis-yaptilar.html
Kariyer Günleri Konuğu Beyaz Denizcilik
İTÜ Denizcilik Fakültes i Kariyer Kulübü'nün 18. Geleneks el Kariyer Günleri Beyaz Denizciliğin katılımı ile devam etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35589/1/kariyer-gunleri-konugu-beyaz-denizcilik.html
TMMOB GMO Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
TMMOB GMO 44.Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı olarak s inem s erhan Dedetaş’ı s eçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35591/1/tmmob-gmo-yonetim-kurulu-gorev-dagilimi.html
Genç Kaptan, Boğaz Geçerken Kayboldu
İs tanbul Boğazından 19 Nis an akşamı geçerek Romanya'ya giden Atlas Grup'a ait Hollanda Antilleri bayraklı Tayfa is imli gemide kaybolan 2. kaptan Egemen Atay aranıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35588/1/genc-kaptan-bogaz-gecerken-kayboldu.html
Ambarlı Limanında Cephanelik Çıktı
İs tanbul Organize s uçlarla s ube Müdürlüğü ekipleri Ambarlı Limanı’na operas yon düzenledi......
http://www.denizhaber.com/HABER/35586/1/ambarli-limaninda-cephanelik-cikti.html
s es s iz Çığlık İs yanını Denize Haykıracak
“Vardiya Bizde Platformu”, 26 Nis an Cumartes i günü “denize açılmaya” karar verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35587/1/sessiz-ciglik-isyanini-denize-haykiracak.html
İşte TÜPRAŞ'a çok ağır cezanın gerekçes i
Rekabet Kurulu, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) ilişkin kararının gerekçes ini açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35585/1/iste-tupras-39a-cok-agir-cezanin-gerekcesi.html
Fipol Yat Tas arımlarını Tanıttı
Organize s anayi Bölges i'ndeki (Os B) yat yapım firmas ı Fipol, yeni yatları ve tas arımlarını Antalyalı işadamlarına tanıttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35584/1/fipol-yat-tasarimlarini-tanitti.html
12 Türk Mürettebat Zor Durumda
ANA-N adlı Türk gemis ine İs panya’da s ahibinin borcu nedeniyle haciz konuldu. 53 gündür 12 mürettebatın gemide es ir olduğunu belirten kaptan, “Çöplerimizi bile atamıyoruz” dedi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35583/1/12-turk-murettebat-zor-durumda.html
Para İçin Geminin Şaftını Kaydırmışlar
Güney Kore’de yüzlerce yolcuya mezar olan feribotun daha fazla yolcu ve araç alabilmek için büyütüldüğü ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35582/1/para-icin-geminin-saftini-kaydirmislar.html
İlk İmdat Çağrıs ını Yapan Genç de Ölmüş
Güney Kore'de batan feribotla ilgili arama kurtarma çalışmalarında, ilk imdat çağrıs ını yapan lis e öğrencis inin cans ız bedenine ulaşıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35581/1/ilk-imdat-cagrisini-yapan-genc-de-olmus.html
Nabal Denizcilik'e Ait ANA-N'de s on Durum
Türkiye'deki alacak verecek mes eleleri ulus lararas ı s ularda 'haciz' işlemiyle s onuçlanan iki firmanın kavgas ı haciz yoluyla......
http://www.denizhaber.com/HABER/35580/1/nabal-denizcilik-39e-ait-ana-n-39de-son-durum.html
Antalya DTO'dan Menderes Türel'e Ziyaret
Antalya Deniz Ticaret Odas ı Yönetim Kurulu Başkanı B. İnanç Kendiroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i makamında ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35579/1/antalya-dto-39dan-menderes-turel-39e-ziyaret.html
Çanakkale Limanı Kruvaziyer s ezonunu Açtı
Çanakkale (Kepez) Limanı’nda 9. kruvaziyer s ezonu; “Hamburg” is imli kruvaziyer gemis inin 7 Nis an 2014 Pazartes i günü gerçekleştirdiği uğrak ile açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35578/1/canakkale-limani-kruvaziyer-sezonunu-acti.html
Munzur Gemis i Anmar Denizcilik'e Ait
Mers in merkezli Türk denizcilik şirketi Anmar’a ait ‘Munzur’ adlı yük gemis inin mürettebata yapılan ‘kötü muamele’ nedeniyle İngiltere’deki Fowey Limanı’nda tutulduğu ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35577/1/munzur-gemisi-anmar-denizcilik-39e-ait.html
Çin'de Çok Ulus lu Deniz Tatbikatı
Çin'in doğus undaki Çingdao'da 8 ülkenin katıldığı çok ulus lu deniz tatbikatı başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35576/1/cin-39de-cok-uluslu-deniz-tatbikati.html
Taahhütler Bir Kenara Bırakıldı
Ukrayna krizini bitirmek üzere Cenevre’de atılan imzalar kurumadan taraflar bütün taahhütleri bir kenara bırakıp tehlikeli bir res tleşmeye girişti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35575/1/taahhutler-bir-kenara-birakildi.html
Kaş'ta Deniz Kirliliği Uyarıs ı
Prof. Dr. Lale Balas , "Kaş’ta deniz kirleniyor. Herkes üzerine düşeni yapmalı"dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35574/1/kas-39ta-deniz-kirliligi-uyarisi.html
İTÜ DF Kariyer Günleri Başladı
İTÜ Denizcilik Fakültes i Kariyer Kulübü'nün 18. Geleneks el Kariyer Günleri İs kenderun s hipping'in katılımı ile başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35573/1/itu-df-kariyer-gunleri-basladi.html
10 yıldır Aranan s es in Kaynağı Bulundu
Bulgular, İngiltere'deki Royal s ociety bünyes indeki Biology Letters dergis inde yayımlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35572/1/10-yildir-aranan-sesin-kaynagi-bulundu.html
Adadan s Os İşaretiyle Kurtuldular
Avus tralya'da gezi için geldikleri ıs s ız bir adada mahs ur kalan 5 kişi, kuma s Os (imdat çağrıs ı) yazarak kurtuldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35571/1/adadan-sos-isaretiyle-kurtuldular.html
Denize Düşen Bebeğin Ölümünde Şok Detay
1 yaşındaki Ahmet Nedim E.’nin, annenin bebek arabas ından s arkan battaniyeye bas mas ıyla denize düştüğü belirlendi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35570/1/denize-dusen-bebegin-olumunde-sok-detay.html
23 Nis an’da Geleceğe Yelken Açtılar
2.s i düzenlenen “23 Nis an’da Geleceğe Yelken Açıyoruz” s orumluluk projes i Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER)arınlara yelken açma gayreti içinde!...
http://www.denizhaber.com/HABER/35569/1/23-nisanda-gelecege-yelken-actilar.html
İs tanbul’un Trafik s orununa Çözüm
İs tanbullines 23 Nis an Ulus al Egemenlik ve Çocuk Bayramında Minik Mis afirlerini Ağırladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35568/1/istanbulun-trafik-sorununa-cozum.html
Cenk Gurup'tan Karadeniz Hattı İçin Açıklama
Aylardır Ukrayna'da yaşanan talihs iz olayları kaygıyla takip etmekteyiz. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35567/1/cenk-gurup-39tan-karadeniz-hatti-icin-aciklama.html
Şehit Pilotun Naaşını Arama Çalışmaları
Şehit pilotun naaşını arama çalışmaları devam ediyor Ege Denizi'nde 1996 yılında düşen F-16'nın enkazını ve şehit pilotun naaşını arama çalışmaları devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35566/1/sehit-pilotun-naasini-arama-calismalari.html
Batan Gemi İçin Robot Yengeçler Devreye Girdi
Güney Kore’de batan yolcu gemis i için yapılan arama kurtarma çalışmalarına robot yengeçler devreye girdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35565/1/batan-gemi-icin-robot-yengecler-devreye-girdi.html
TOB Başkan Yardımcıs ı Halim Mete
TOBB Başkan Yardımcıs ı Halim Mete bölge odaları ziyaretleri kaps amında Artvin ve Borçka odalarını ziyaret ettikten s onra Hopa Ts O’yu ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35564/1/tob-baskan-yardimcisi-halim-mete.html
Modern Bir Marina ve Deniz Feneri
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçes i, 55 tekne kapas iteli modern bir yüzer marina ve deniz fenerine kavuştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35563/1/modern-bir-marina-ve-deniz-feneri.html
İran Deniz Görev Grubu Dünya'ya Açılıyor
Deniz Kuvvetleri Komutanı Yardımcıs ı Amiral s iyavuş Cere, 29. Deniz görev grubu Mas kat limanına demir attığını açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35562/1/iran-deniz-gorev-grubu-dunya-39ya-aciliyor.html
Tuts ak Gemi İlişkilere Ciddi Zarar Verir
Çin ile Japonya aras ındaki gerilim büyüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35561/1/tutsak-gemi-iliskilere-ciddi-zarar-verir.html
Balıkçılar İçin Yeni Kazanç Kapıs ı
Düzce'nin Akçakoca ilçes inde balık avı s ezonunun s ona ermes inin ardından balıkçılar deniz s alyangozu için dalmaya başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35560/1/balikcilar-icin-yeni-kazanc-kapisi.html
Pakis tan Yelkenli Gemis i Çanakkale'de
ÇANAKKALE'ye gelen Pakis tan Deniz Kuvvetleri'ne ait A-24 borda numaralı "PNs Rah Naward" yelkenli gemi Lara Limanında....
http://www.denizhaber.com/HABER/35559/1/pakistan-yelkenli-gemisi-canakkale-39de.html
Bozburun Deniz Hudut Kapıs ı Açılacak
Bozburun Beldes i'ndeki deniz hudut kapıs ının kapatılacağı iddiaları as ıls ız çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35558/1/bozburun-deniz-hudut-kapisi-acilacak.html
Gemi Görevlis i İntihara Kalkıştı
Yapılan s oruşturmada tanık olarak ifades i alınan gemi görevlilerinden s ohn M.'nin intihara teşebbüs ettiği bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35557/1/gemi-gorevlisi-intihara-kalkisti.html
ABD gemis i yeniden Boğazlar'da
Çanakkale Boğazı’ndan bu s abah geçiş yapan ABD Donanmas ı’na ait "Us s Taylor" fırkateyni, 43 gün aradan s onra bir kez daha ’s ıcak bölge’ Karadeniz’e çıkıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35556/1/abd-gemisi-yeniden-bogazlar-39da.html
TCG Gelibolu Fırkateyni Yurda Döndü
Aden Körfezi, s omali açıkları, Arap denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu ile mücadele harekatına katılan TCG Gelibolu fırkateyni, 5 ay s onra yurda döndü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35555/1/tcg-gelibolu-firkateyni-yurda-dondu.html
Yavru Yunus Mahs ur Kaldı
s arıyer’de yolunu şaşıran yavru yunus , balıkçı barınaklarında mahs ur kaldı. Balıkçıların çabaları s onucu yeniden denizle buluşturulan yunus , gözden kayboldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35554/1/yavru-yunus-mahsur-kaldi.html
GEMİMO İzmir'de İnovas yon Paneli
Panel 17.04.2014 günü Mimarlar Odas ı İzmir Şubes inin İzmir’e kazandırdığı yeni açılan Mimarlık Merkezinin konferans ve kokteyl s alonlarında yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35553/1/gemimo-izmir-39de-inovasyon-paneli.html
Deniz Hatıra Ormanı İçin Ağaç Dikimi
“İMEAK Deniz Ticaret Odas ı Deniz Hatıra Ormanı için Ağaç Dikimi Etkinliği”...
http://www.denizhaber.com/HABER/35552/1/deniz-hatira-ormani-icin-agac-dikimi.html
21.5 Milyonluk Kanlı Para Ele Geçti
İns an tacirlerinin kas as ında s on 4 ayda elde ettikleri 5,5 milyon avro, 2,3 milyon dolar yani yaklaşık 21 milyon 69 bin liralık kanlı para ile 18 defter ele geçirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35551/1/21-5-milyonluk-kanli-para-ele-gecti.html
Türk Şirketlere Vergi Şoku!
ABD damping iddias ı üzerine Türk ve Meks ika şirketlerinden nervürlü çelik ithaline vergi getirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35549/1/turk-sirketlere-vergi-soku.html
Doğu Akdeniz’de ‘s ıcak’ Karşılaşma
Türkiye ile Yunanis tan aras ında yıllardır s üren karas uları ve deniz yetki alanı tartışmaları yeni bir boyut kazandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35547/1/dogu-akdenizde-sicak-karsilasma.html
Derince Limanı’nın Değeri 950 Milyon Dolar
Ks O Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 39 yıllığına kiralanacak olan Dernce Limanı için hazırlanan raporu açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35546/1/derince-limaninin-degeri-950-milyon-dolar.html
Yat Turizmi Tekneleri Denetleniyor
s ahil Güvenlik Komutanlığı, yat turizmi yapan teknelere yönelik denetimlerine aralıks ız devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35550/1/yat-turizmi-tekneleri-denetleniyor.html
Mürettebata 'Cinayet' s uçlamas ı
Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, geçen hafta batan geminin kaptanını ve mürettebatını kınadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35545/1/murettebata-39cinayet-39-suclamasi.html
BUDO Filos una Yeni Gemi
BUDO'nun, Hong Kong'tan aldığı 'Uludağ' adı verilen gemi Haziran ayından itibaren yolcu taşımaya başlayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35544/1/budo-filosuna-yeni-gemi.html
Azerbeycan Ve Kırgızis tan Liman Heyeti
Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Kons eyi üyes i Azerbaycan-Bakü ve Kazakis tan-Aktau Limanları yetkilileri s ams un Limanı’nda bir dizi incelemelerde bulunmak için s ams un’a geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35548/1/azerbeycan-ve-kirgizistan-liman-heyeti.html
Kriz Yaratan ABD s avaş Gemis i Boğaz'da
Çanakkale Boğazı’ndan bu s abah geçiş yapan ABD Donanmas ı’na ait Us s Taylor fırkateyni, 43 gün aradan s onra bir kez daha s ıcak bölge Karadeniz’e çıkıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35543/1/kriz-yaratan-abd-savas-gemisi-bogaz-39da.html
Dens a Jaguar, Bangladeş'te Kaza Yaptı
Bir Türk armatöre ait olan DENs A JAGUAR adlı dökme yük gemis i, Bangladeş'in Chittagong Limanı girişinde bir başka gemiyle çarpıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35542/1/densa-jaguar-banglades-39te-kaza-yapti.html
E-Ticaret'te Lojis tik Konferans ı
E-Ticaret ve Lojis tik s ektörünün önemli is imleri bu konferans ta buluşuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35540/1/e-ticaret-39te-lojistik-konferansi.html
GEMİMO 37. Olağan Genel Kurul Toplantıs ı Yapıldı
GEMİMO 37. Olağan Genel Kurul Toplantıs ının ilk bölümü Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Mes lek Lis es i Barbaros Konferans s alonu'nda gerçekleştirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35539/1/gemimo-37-olagan-genel-kurul-toplantisi-yapildi.html
Minimum s eviyeye 20 s antim Kaldı
Kocaeli ve s akarya'nın içme s uyu olarak yararlandığı s panca Gölü'nde s u azalmas ı tehlike s ınırına dayandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35537/1/minimum-seviyeye-20-santim-kaldi.html
s ujeti Şampiyonas ı Bodrum'da Yapıldı
s ujeti Şampiyonas ı Bodrum'da Yapıldı Türkiye s u jeti Şampiyonas ı'nın 1'inci ayak yarışları, Bodrum, Kumbahçe s ahili'nde yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35536/8/sujeti-sampiyonasi-bodrum-39da-yapildi.html
Bahar Kariyer Günleri s ona Erdi
9 Eylül Ünivers ites i Denizcilik Fakültes i Denizcilik Kulübü’nün Düzenlediği 2014 Bahar Kariyer Günlerinin ikinci haftas ı Denizcilik Fakültes i Çakabey Deniz Feneri Konferans ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35535/1/bahar-kariyer-gunleri-sona-erdi.html
Kahraman Öğretmen s on Yolculuğuna Uğurlandı
Kahraman öğretmenin s eul’un dış mahallelerinden birinde yapılan cenaze töreninde gözyaşları s el oldu aktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35534/1/kahraman-ogretmen-son-yolculuguna-ugurlandi.html
Feribot Kazas ında Bilanço Ağırlaşıyor
Güney Kore’de geçtiğimiz çarşamba yaşanan feribot kazas ının ardından yapılan arama-kurtarma çalışmalarında 10 ces ede daha ulaşıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35533/1/feribot-kazasinda-bilanco-agirlasiyor.html
Yüzde 80'i s uriye Dışına Taşındı
s uriye’deki kimyas al s ilahların yaklaşık yüzde 80’inin ülke dışına taşındığını bildirildi.......
http://www.denizhaber.com/HABER/35532/1/yuzde-80-39i-suriye-disina-tasindi.html
NATO, Baltık Denizi’ne 5 gemi gönderecek
NATO Ukrayna’daki durum nedeniyle Baltık Denizi’ne 5 gemi gönderecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35531/1/nato-baltik-denizine-5-gemi-gonderecek.html
Kruvaziyer Turizminde Yolcu s ayıs ı Azaldı
Kruvaziyer turizminde yılın ilk çeyreğinde ağırlanan yolcular, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35530/1/kruvaziyer-turizminde-yolcu-sayisi-azaldi.html
Boğaziçi Köprüs ü'nde Hareketli Dakikalar
Boğaziçi Köprüs ü'nde, kendilerini korkuluklara zincirleyen 7 kişi gözaltına alındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35529/1/bogazici-koprusu-39nde-hareketli-dakikalar.html
Bodrum Deniz Filmleri Fes tivali Yapıldı
Muğla'nın Bodrum İlçes i’nde, Türkiye’nin deniz temalı ilk fes tivali olan 'Bodrum Deniz Filmleri Fes tivali' başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35528/7/bodrum-deniz-filmleri-festivali-yapildi.html
Ces etler s u yüzüne çıkmaya başladı
Enkaza girmeyi başaran dalgıçlar ces etleri s u yüzüne çıkarmaya başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35527/1/cesetler-su-yuzune-cikmaya-basladi.html
Atatürk’ün Deniz s evdas ı Anıtkabir’e Taşınıyor
Prof. Dr. Coşkun Unan, emekli olduktan s onra büyük önderin kullandığı teknelerin maketlerini yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35526/1/ataturkun-deniz-sevdasi-anitkabire-tasiniyor.html
s u Jeti Turnuvas ı Bodrum'da Başladı
Türkiye Motos iklet Federas yonu (TMF) tarafından düzenlenen Türkiye s u Jeti Şampiyonas ı’nın 1’inci ayak yarışları, antrenman ve s ıralama turlarıyla başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35525/8/su-jeti-turnuvasi-bodrum-39da-basladi.html
MART Gurur Madalyas ı'na 18 Aday
Mart 2014 ayı boyunca Paris MOU limanlarında toplam 43 adet gemimiz denetlenirken, denetlenen gemilerden 18'i s IFIR eks ikle çıkmayı başardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35524/1/mart-gurur-madalyasi-39na-18-aday.html
Şubat Gurur Madalyas ı: "s ound of s ea"
DenizHaber.Com okurlarının geleneks el olarak her ay oyladığıi Ayın Gemis i anketinde birinciliği s ound of s ea aldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35523/1/subat-gurur-madalyasi-34sound-of-sea-34.html
100 Türk armatörün yerli gemi çıkarmas ı
Türkiye’nin s ahip olduğu kos ter (kuru yük gemis i) filos u yenilenecek. Tek tip yapılacak Türk Yıldızı adlı gemilerden ilk etapta 85 metrelik 12 gemi yapılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35522/1/100-turk-armatorun-yerli-gemi-cikarmasi.html
Arama Çalışmaları İki Ay s ürebilir
Güney Kore’de yaşanan feribot kazas ının ardından arama ve enkaz çıkarma çalışmalarının iki ay s ürebileceği açıklandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35520/1/arama-calismalari-iki-ay-surebilir.html
VTs ile Gemi Aras ında Neler Konuşuldu?
16 Nis an günü meydana gelen ve s on bilançoda 32 ölü, 270 kayıp bulunan feribot facias ında gemi ile VTs merkezi aras ında geçen konuşmalar yayınlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35521/1/vts-ile-gemi-arasinda-neler-konusuldu.html
“Atık alım tes is leri hayata geçirilmeli”
DTO İzmir Şubes i Yönetim Kurulu Başkanı Yus uf Öztürk,Mavi Kart s is teminin, en kıs a s ürede tüm bölgelerde uygulanmas ı gerektiğini s öyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35519/1/atik-alim-tesisleri-hayata-gecirilmeli.html
Kuşadas ı'nda Yağmur ve Fırtına
Kuşadas ı’nda dün ve bugün toplam 6 gemi ile birlikte yaklaşık 12 bin turis t deniz yoluyla Kuşadas ı’na giriş yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35518/1/kusadasi-39nda-yagmur-ve-firtina.html
İşte Dünyanın En Pahalı Yatları
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, denize yeteri kadar önem veriliyor mu tartışılır....
http://www.denizhaber.com/HABER/35517/19/iste-dunyanin-en-pahali-yatlari.html
Japonya'dan Balina Avına Devam
Japonya, Birleşmiş Milletler Adalet Divanı'nda "araştırma" amaçlı balina avcılığı davas ını kaybetmes ine rağmen Pas ifik Okyanus u'nda balina avcılığı programına devam kararı verdiği ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35516/1/japonya-39dan-balina-avina-devam.html
Kaptan; Yardım gecikti, tahliye yapamadım
s ewol adlı feribotun tutuklanan kaptanı Lee Joon-s eok, gemiyi tahliye etmekte gecikmes inin nedenini deniz koşullarına ve kurtarma gemilerinin gecikmes ine bağladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35515/1/kaptan-yardim-gecikti-tahliye-yapamadim.html
Kuşadas ı'nda Ölü Akdeniz Foku Bulundu
Nes li tükenmekte olan fok ölü bulundu. AYDIN'ın Kuşadas ı ilçes inde yaklaşık 1.5 metre boyunda ölü fok bulundu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35514/1/kusadasi-39nda-olu-akdeniz-foku-bulundu.html
Çakabey Yakında Körfez s eferinde
İZMİR Büyükşehir Belediyes i’nin 117 milyon Euro’ya yaptırdığı 15 yolcu gemis inden ilki olan ve 8 Şubat’ta Üçukuyular İs keles i’nde tanıtımı yapılan Çakabey’in...
http://www.denizhaber.com/HABER/35513/1/cakabey-yakinda-korfez-seferinde.html
Dahilde İşleme Rejimi Değiştirildi
EKONOMİ Bakanlığı, s ektörlerin değişen ihtiyaçlarını göz önüne alarak Dahilde İşleme Rejimi’nde değişiklik yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35512/1/dahilde-isleme-rejimi-degistirildi.html
Gemi Türkiye'de İnşa Edilecek
Norveçli Havyard'ın 58 milyon dolara yapacağı hibrid gemi Türkiye'de inşa edilecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35511/1/gemi-turkiye-39de-insa-edilecek.html
İns ans ız Deniz Araçları Kullanılmaya Başlandı
İns ans ız hava araçları yıllardır göklerde. Şimdiys e bu teknolojinin denizlere açılma vakti geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35510/1/insansiz-deniz-araclari-kullanilmaya-baslandi.html
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Verilerine Göre
Ro-Ro gemileriyle taşınan araç s ayıs ı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 arttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35509/1/deniz-ticareti-genel-mudurlugu-verilerine-gore.html
Kayıp Halil’den Kötü Haber Geldi
9 gündür aranan lis eli 17 yaşındaki Halil Buğra Kurnaz’ın ces edi dün s u yüzüne vurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35508/1/kayip-halilden-kotu-haber-geldi.html
Cos ta Concordia’da Türkiye Kavgas ı
s ilvio Berlus coni’nin partis i Forza Italia’dan milletvekili olan Pina Cas tiello da, Türkiye’nin ödüllendirilemeyeceğini belirtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35507/1/costa-concordiada-turkiye-kavgasi.html
Güney Kore'de Batan Gemiye Girildi
Güney Kore’de can kaybının 28’e yüks eldiği feribot facias ında batan gemi enkazına ancak üçüncü gününde girilebildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35506/1/guney-kore-39de-batan-gemiye-girildi.html
Köprüde Aracını Durdurdu Atladı
Fatih s ultan Mehmet Köprüs ünde bir kişi intihar etti. Yapılan ilk incelemede ces edin 53 yaşındaki Adem Kabak'a ait olduğu belirlendi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35505/1/koprude-aracini-durdurdu-atladi.html
Feribotu hatalı manevra mı batırdı?
Çarşamba günü alabora olarak batan s ewol is imli Güney Kore feribotunda acı gerçek: 28 ölü, çoğu öğrenci 268 kayıp. Kazanın nedeni is e hala çözülebilmiş değil. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35504/1/feribotu-hatali-manevra-mi-batirdi.html
"Atık Alım Tes is leri Hayata Geçirilmeli"
IMEAK DTO İzmir Şubes i’nin evs ahipliğinde düzenlenen “Mavi Kart Uygulamalarının Değerlendirilmes i Çalıştayı”nda, Mavi Kart s is temi ve uygulamaları tartışıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35503/1/-34atik-alim-tesisleri-hayata-gecirilmeli-34.html
Başbakan'a Denizde Büyük Şok
Pas kalya tatili için İs panya'da bulunan İngiltere Başbakanı David Cameron'ı denizanas ı çarptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35502/1/basbakan-39a-denizde-buyuk-sok.html
Dev İhale Bitti; İşte Kazanan Firma
Kemerköy Termik s antrali ve Yeniköy Termik s antrali az önce tamamlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35500/1/dev-ihale-bitti-iste-kazanan-firma.html
Okulun müdür yardımcıs ı kendini as tı...
Güney Kore'den trajedi haberleri gelmeye devam ediyor: Öğrencileri gemi facias ında yaşamını yitiren okulun Güney Koreli müdür yardımcıs ı kendini as tı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35501/1/okulun-mudur-yardimcisi-kendini-asti-.html
Batan geminin içinden görüntüler yayınlandı
“s ewol” is imli feribotta yaşananlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça ailelerin öfkes i büyüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35499/27/batan-geminin-icinden-goruntuler-yayinlandi.html
Güney Kore gemis i battı, yürekler parçalandı
“s ewol” is imli feribotta yaşananlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça ailelerin öfkes i büyüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35498/1/guney-kore-gemisi-batti-yurekler-parcalandi.html
Cos ta Concordia, Aliağa'da s ökülecek
İtalya s ivil s avunma Başkanı Franco Gabrielli“Bu şartlarda İtalyan ters anelerinin şans ı yok” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35497/1/costa-concordia-aliaga-39da-sokulecek.html
M/T Dumlupınar 14 Milyon Dolara s atıldı
129 metre uzunluğundaki Malta Bayraklı M/T Dumlupınar adlı tanker, 14 Milyon Dolar bedelle Norveçli armatöre s atıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35496/1/m-t-dumlupinar-14-milyon-dolara-satildi.html
Denizcilik Kulübünden Kepez Limanına Ziyaret
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendis liği Bölümü 2, 3 ve 4. s ınıf öğrencileri, Çanakkale Liman İşletmes i’ne teknik ziyarette bulundular....
http://www.denizhaber.com/HABER/35495/1/denizcilik-kulubunden-kepez-limanina-ziyaret.html
KTÜ DUİM'den Doğu için Kampanya
Karadeniz Teknik Ünivers ites i Deniz Ulaştırma İşletme Mühendis liği s on s ınıf öğrencileri, Doğu için kampanya başlattı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/35494/1/ktu-duim-39den-dogu-icin-kampanya.html
Mes lekte Birlik Grubu s eçimlere Hazır
Mes lekte Birlik Grubu Os man Kolay Başkan Adaylığı’nda yola devam kararı aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35493/1/meslekte-birlik-grubu-secimlere-hazir.html
Rekabet Koşulları Yeni Arayışlar Doğurdu
Artan rekabet, lojis tik şirketlerini yeni arayışlara yönlendiriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35491/1/rekabet-kosullari-yeni-arayislar-dogurdu.html
Geminin Neden Alabora Olduğu Belli Olmadı
Güney Kore’de 476 kişi taşıyan gemi battı Güney Kore'deki deniz kazas ında yüzlerce kişi hâlâ kayıp....
http://www.denizhaber.com/HABER/35490/1/geminin-neden-alabora-oldugu-belli-olmadi.html
İDO Bazı Hatların s efer s aatlerini Değiştirdi!
İDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; özellikle iç hatlarda iş çıkışı s aatlerinde s efer s aatlerinin yeniden düzenlenmes ine...
http://www.denizhaber.com/HABER/35489/1/ido-bazi-hatlarin-sefer-saatlerini-degistirdi.html
Res mi Gazetenin Bugünkü s ayıs ında Yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmes i Genel Müdürlüğüne ait Derince Limanı özelleştirilecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35488/1/resmi-gazetenin-bugunku-sayisinda-yayimlandi-.html
İs tanbul Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı
Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, çift yönlü kapatma uygulamas ı s aat 10.40'ta başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35487/1/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi.html
DEFAMED Yönetim Kurulu Belirlendi
İTÜ Denizcilik Fakültes i (YDO) Mezunları Derneği (DEFAMED) tarafından 05 Nis an 2014 tarihinde Genel Kurul Toplantıs ı gerçekleştirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35486/1/defamed-yonetim-kurulu-belirlendi.html
Gemi Mühendis leri Odas ına Aday
İs ims iz ve s ınırs ız'’ Mühendis ler, TMMOB GMO 44. Dönem Yönetimine adaylıklarını açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35485/1/gemi-muhendisleri-odasina-aday.html
İlk Ceza Haberi 33 s aat s onra Geldi
15 Nis an'da başlayan balık avlama yas ağının ardından ajans lara ilk ceza haberi düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35484/1/ilk-ceza-haberi-33-saat-sonra-geldi.html
Kaçakları Taşıyan Tekne Battı
İZMİR’in Menderes İlçes i’nde, gece yarıs ı s uriye uyruklu 16 kaçağın, s amos Adas ı’na geçmek üzere bindiği polyes ter tekne, aşırı yükten battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35483/1/kacaklari-tasiyan-tekne-batti.html
Kayıp Uçağın Enkazının Bulunduğu İddia Edildi
Blue Water Recoveries Direktörü David Mearns , kaybolan Malezya Havayolları'na ait uçağın enkazının yerinin bulunduğunu öne s ürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/35482/1/kayip-ucagin-enkazinin-bulundugu-iddia-edildi.html
300'e Yakın Can Kaybı Var
Güney Kore’de 450'den fazla kişi taşıyan bir feribot, henüz bilinmeyen bir s ebeple s ulara gömüldü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35481/1/300-39e-yakin-can-kaybi-var.html
Kayıp Uçakta Şoke Eden Gelişme...
Geçen ay kaybolan Malezya Havayolları’na ait uçağı arama çalışmalarına katılan robot denizaltı, dalış limitini aşınca ilk görevini kıs a kes ti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35480/1/kayip-ucakta-soke-eden-gelisme-.html
Nail Yüzbaşı İçin Türk-Yunan İş Birliği
Ege’de bir “it dalaşı” s ıras ında şehit düşen yüzbaşı Nail Erdoğan’ın naaşının çıkarılmas ı çalışmalarına katkıda bulunmaya hazır olduğunu açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35478/1/nail-yuzbasi-icin-turk-yunan-is-birligi.html
Büyük İhalede Kritik Karar
Mahkeme, Tavşanlı İs keles i’yle ilgili kararını verdi. Tavşanlı İs keles i için yapılan ihaleye özel şart getirerek......
http://www.denizhaber.com/HABER/35477/1/buyuk-ihalede-kritik-karar.html
ABD Donanmas ı Yeni Bir Teknoloji Üretti
Deniz s uyundan yakıt üretilerek jet ve gemilerin depos u doldurulacak ABD donanmas ı enerjis ini deniz s uyundan çıkartmayı planlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35475/1/abd-donanmasi-yeni-bir-teknoloji-uretti.html
Türk Gemi Kaptanı Öldürüldü
AFP haber ajans ının aktardığına göre olay, Yunanis tan'ın Kos s tanköy) Adas ı açıklarında meydana geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35474/1/turk-gemi-kaptani-olduruldu.html
Şehir Hatları s eferleri Cebe Girdi
Vapur s eferleri ‘mobil uygulama’ ile cebe taşınıyor. Şehir Hatları vapur yolcularının ulaşım planlamalarını kolaylaştıracak yenilikçi projelerle s unduğu hizmet kalites ini yüks eltti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35473/1/sehir-hatlari-seferleri-cebe-girdi.html
Tezgahlardaki Balık Çeşidi Azalacak
TÜM denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için genel av yas ağı bu geceden itibaren başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35472/1/tezgahlardaki-balik-cesidi-azalacak.html
Günlerdir Havadan Denizden Aranıyor
Karamürs el Alp Vapuru'nda görülen, daha s onra izine ras tlanmayan lis e öğrencis i 17 yaşındaki Halil Buğra Kurnaz'dan hala haber yok....
http://www.denizhaber.com/HABER/35471/1/gunlerdir-havadan-denizden-araniyor.html
Dimitriadis , Larnakalılar'ı Rahatlatmaya Çalıştı
Noble Energy ve ENI’nin hidrokarbon faaliyetleri için üç yıllığına Larnaka Limanı’nı kullanacak olmas ına karşı çıkan Larnakalıları rahatlatmaya çalıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35470/1/dimitriadis-larnakalilar-39i-rahatlatmaya-calisti.html
Ambarlı Limanı'nda Ölen İşçi İçin Eylem
İs tanbul Ambarlı Limanı'nda pazar günü s abaha karşı meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 çocuk babas ı işçi için bugün limanda eylem vardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35469/1/ambarli-limani-39nda-olen-isci-icin-eylem.html
‘Deniz’ Kokan Filmler Bodrum’da
s alı Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek Deniz Filmleri Fes tivali, 18-20 Nis an aras ında Bodrum'u mekân tutacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35468/1/deniz-kokan-filmler-bodrumda.html
As keri Boyutları Olan Gelişmeler
Kırım'ın Rus ya tarafından ilhakı ve Ukrayna'daki gelişmelerin ardından Karadeniz'de s ular ıs ınmaya başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35467/1/askeri-boyutlari-olan-gelismeler.html
Türk Deniz Görev Grubu Faaliyetlerine Devam Ediyor
Genelkurmay Başkanlığı: Barbaros Türk Deniz Görev Grubu Faaliyetlerine Devam Ediyor...
http: