DENiZHABER Türk Denizciliğinin Haber Sitesi
| RSS|Künye|Arşiv&Arama| Sitenize Ekleyin | ÜYE GİRİŞ | Reklamveren Girişi | Sitede 214 kişi var..| 31/10/2014 12:32:35

UBAK Ulaşım

Alo Kiyi Emniyet

DAKSAR
DENİZHABER ANKET
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
Check PageRank
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL

s
ARA BUL!
Aranan :
dan başla haber getir
Seçenekler : de da Ara

Aranan: s
BULUNANLAR
35664 Adet
DEFAMED Önderliğinde Kutlandı
İTÜ Denizcilik Fakültes i (YDO) Mezunları Derneği (DEFAMED) düzenlediği yemekle Cumhuriyet'in 91. yılını kutladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37517/1/defamed-onderliginde-kutlandi.html
Yunanis tan, Mıs ır, Kıbrıs Rum Kes imi
Yunanis tan, Mıs ır ve Kıbrıs Rum Kes imi Türkiye'nin Kıbrıs 'ın doğus unda gaz aramaktan vazgeçmes ini is tedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37516/1/yunanistan-misir-kibris-rum-kesimi.html
"Kruvaziyer Limanı Bayraklı'da Kuruls un"
Ekonomik Kurul’da ana gündem İzmir Limanı oldu İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinas yon Kurulu’nda bu kez İzmir Limanı’nın geleceği mas aya yatırıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37515/1/-34kruvaziyer-limani-bayrakli-39da-kurulsun-34.html
İthalat Azaldı, İhracat arttı
Türkiye'nin dış ticaret açığı yılın 9 ayında yüzde 18,8 azalarak 61 milyar 139,2 milyon dolara düştü. İhracat is e yüzde 5,5 artarak 118,5 milyar doları geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37514/1/ithalat-azaldi-ihracat-artti.html
Teknelerini karadan yürüttüler...
Abana ilçes inde balıkçı barınağının girişi dalgaların taşıdığı kumlar nedeniyle kapanınca bazı balıkçılar teknelerini karadan yürüterek denize indirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37513/1/teknelerini-karadan-yuruttuler-.html
Göçmenlerin hikayes i: "Ya ölüm, ya Avrupa"
Eylül başında göçmen trafiği yapan kalabalık bir gemiyle Avrupa topraklarına ayak bas ma umudunda olan Bekr ailes inin 23 ferdinden yalnızca biri hedefe ulaşabildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37512/1/gocmenlerin-hikayesi-34ya-olum-ya-avrupa-34.html
Gemi ve yat ihracatçıs ı İnovas yonla ‘tam yol’
İHRACATA en yüks ek katma değeri s ağlayan s ektörlerden ‘gemi ve yat’ bu değeri daha da yukarılara taşıyabilmek için tas arım, Ar-Ge ve inovas yona odaklanıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37511/1/gemi-ve-yat-ihracatcisi-inovasyonla-tam-yol.html
s AIPEM 7000 İs tanbul Boğazından Geçiyor
198 metre uzunluğunda, 88 metre genişliğindeki deni dibi inşaat ve boru döşeme gemis i s aipem 7000, şu s ıralarda İs tanbul Boğazından geçiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37510/1/saipem-7000-istanbul-bogazindan-geciyor.html
İzmir'in Atık Toplama Gemis i AYDAN 1 s uya İndi
Aydan Denizcilik tarafından yapılan ve İzmir’de inşa edilen ikinci atık toplama gemis i özelliğini elinde bulunduran AYDAN 1 gemis i, Levent Marina’da denize indirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37509/1/izmir-39in-atik-toplama-gemisi-aydan-1-suya-indi.html
Ats o 8.Yelken Yarışları Ve Cumhuriyet Kupas ı
Antalya Ticaret ve s anayi Odas ı(ATs O) tarafından bu yıl 8’incis i düzenlenen yelken yarışları ve Cumhuriyet Kupas ı s ona erdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37506/7/atso-8-yelken-yarislari-ve-cumhuriyet-kupasi.html
Bugün Planlanan 2 s efer İptal Oldu
İs tanbul Deniz Otobüs leri (İDO), res mi internet s ites inden bugün yapılmas ı planlanan 2 s eferini iptal ettiğini duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37505/1/bugun-planlanan-2-sefer-iptal-oldu.html
Yine Tekirdağ, Yine Liman
İki yıl önce limanda yön levhas ı ihmalkârlığı nedeniyle yaşanan kazanın bir benzeri bu kez Tekirdağ'da bir başka limanda yaşandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37502/1/yine-tekirdag-yine-liman.html
Maers k Line Karbon s alınımını Azaltıyor
Şu anda deniz endüs tris i, dünya karbon s alınımının yaklaşık %3-4'ünü teşkil ediyor. Maers k Line, konteyner deniz taşımacılığında dünyanın en büyük hattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37503/1/maersk-line-karbon-salinimini-azaltiyor.html
Bir Anda 700 Bin Kişi İşs iz Kalacak
Turizm s ezonunun s ona ermes i ve tatil bölgelerindeki otellerin büyük bölümünün kas ım ayından itibaren kapanacak olmas ı nedeniyle, s ektörde yaklaşık 700 bin kişi 5 ay işs iz kalacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37501/1/bir-anda-700-bin-kisi-issiz-kalacak.html
Enerji, Döviz ve Hammadde
Türkiye İhracatçılar Meclis i’nin (TİM) 2014 yılı 3. çeyrek gerçekleşme ve 4. çeyrek beklenti anketi s onuçlarına göre, ihracatçıların en büyük üç s orunu; enerji maliyetleri, döviz k...
http://www.denizhaber.com/HABER/37504/1/enerji-doviz-ve-hammadde.html
Erken Başladı Erken Bitti
Ordu’nun Fats a ilçes inde avlanan hams i miktarı düşünce kilo fiyatı 15 liraya çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37500/1/erken-basladi-erken-bitti.html
Dev konteyner gemileri böyle çarpıştı
Malezya'nın Port Klang limanında meydana gelen kazada çarpışan konteyner gemileri böyle alev aldı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/37499/1/dev-konteyner-gemileri-boyle-carpisti.html
Cumhuriyet Bayramımızı Coşkuyla Kutluyoruz
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün ülke genelinde ve yurtdışındaki diplomatik mis yonlarda düzenlenecek törenlerle kutlanacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37498/1/cumhuriyet-bayramimizi-coskuyla-kutluyoruz.html
UDH Bakanlığı Uzman Yardımcıs ı Alıyor
20 denizcilik uzman yardımcıs ı, 15 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcıs ı, 5 havacılık ve uzay teknolojileri uzman yardımcıs ı ve 5 Avrupa Birliği uzman yardımcıs ı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37497/1/udh-bakanligi-uzman-yardimcisi-aliyor.html
Rus Donanma As kerlerinin Tatil Keyfi
Koramiral Kulakov” s U Üs s avaş gemis i iş ziyareti kaps amında Muğla’nın Marmaris İlçes i’ndeki Aks az Deniz Üs Komutanlığı geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37496/1/rus-donanma-askerlerinin-tatil-keyfi.html
Şehir Hatları Vapuru Kültür Merkezine Çevrildi
Tuzla’da şehir hatları vapuru olarak hizmet veren gemi gençlere hizmet veren bir kültür merkezine dönüştürüldü....
http://www.denizhaber.com/HABER/37495/1/sehir-hatlari-vapuru-kultur-merkezine-cevrildi.html
Cebelitarık Boğazı'na El Kaide Tehdidi
El Kaide terör örgütünün Cebelitarık Boğazından geçiş yapan tankerlere patlayıcı yüklü s ürat motorları ile s abotaj yapacağı veya tankerleri ele geçirip karaya oturtacağı iddias ı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/37494/1/cebelitarik-bogazi-39na-el-kaide-tehdidi.html
İzmir'in Gemilerinin Tartışmas ı s ürüyor
Başkan Aziz Kocaoğlu, Çakabey gemis inin ters aneye geri gönderilme s ebebini "yeni teknoloji boya bulundu" diye açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37493/1/izmir-39in-gemilerinin-tartismasi-suruyor.html
Türk Ro-Ro Taşımacılığına Mıs ır Darbes i
s ır, Türk tırları ve gemilerinin Mıs ır toprakları ve deniz s ularını kullanmas ına izin veren Mart ayında s üres i s ona erecek anlaşmanın s üres ini uzatmama kararı aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37492/1/turk-ro-ro-tasimaciligina-misir-darbesi.html
Norman's Cay Adas ına Ortak Oldu
Koç Grubu tropikal cennetleri gözüne kes tirdi... Grubun Bahamalar bölges indeki Norman's Cay adas ında turizm yatırımları yaptığı ortaya çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37491/1/norman-39s-cay-adasina-ortak-oldu.html
Rahmi Koç Miami’yi Yatlarla Fethedecek
Rahmi Koç Miami’de dev bir yatırıma daha imza attı. Milyonlarca dolara büyük bir ters ane alan Koç, ABD’de hem megayat üretecek, hem de Türkiye’de yaptığı megayatları s atacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37490/1/rahmi-koc-miamiyi-yatlarla-fethedecek.html
Balıkçılığı Bırakana Teşvik Geliyor
Bakanlık, s ürdürülebilir balık üretimi için harekete geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37489/1/balikciligi-birakana-tesvik-geliyor.html
İzmir Limanı İçin s ahaya İnmeye Hazır
Lucien Arkas , büyük gemilerin yanaşmas ı için deniz taramas ı yapılmas ı gereken İzmir Limanı için, “İhaleye çıkars a tabii ki talibiz” diyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37488/1/izmir-limani-icin-sahaya-inmeye-hazir.html
Alanya'da Kruvaziyer Turizmi s ürüyor
ALANYA'DA kruvaziyer turizmi s ürüyor. Kıbrıs 'tan yola çıkan Europa 2 is imli lüks gemi Alanya Limanı'na ilk s eferini gerçekleştirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37487/11/alanya-39da-kruvaziyer-turizmi-suruyor.html
Feribotun Kaptanı İçin İdam Cezas ı İs temi
Güney Koreli s avcılar, nis anda batarak 300'den fazla kişinin ölümüne neden olan s ewol feribotunun kaptanı için ölüm cezas ı talep ettiG...
http://www.denizhaber.com/HABER/37486/1/feribotun-kaptani-icin-idam-cezasi-istemi.html
LNG Tankeri Ramdane Abane Tehlike Yarattı
Cezayir'den Türkiye'ye doğal gaz getiren dev tanker Kilitbahir dönüşünde arızalandı. Dev tanker akıntıda s ürükleniyor.....
http://www.denizhaber.com/HABER/37485/1/lng-tankeri-ramdane-abane-tehlike-yaratti.html
599 Yıllık Ters anede “Ölüm” s es s izliği
Haliç’te kamuoyunda Haliçport olarak bilinen “Haliç Yat Limanı ve Kompleks i Projes i”nin başlanmas ı için gün s ayılırken boşaltılan ters aneler “ölüm” s es s izliğine büründü....
http://www.denizhaber.com/HABER/37482/1/599-yillik-tersanede-olum-sessizligi.html
Çanakkale'deki Hortumda Feribotun Zor Anları
Çanakkale’nin Biga ilçes ine bağlı Aks az köyü açıklarında cumartes i günü meydana gelen hortumun yeni görüntüleri de ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37474/27/canakkale-39deki-hortumda-feribotun-zor-anlari.html
Çin Deniz Devriye Gemilerinin İlkini Tamamladı
Çin, Nijerya tarafından s ipariş edilen iki deniz devriye gemis inden birini tamamladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37473/1/cin-deniz-devriye-gemilerinin-ilkini-tamamladi.html
Team Alvimedica’nın Liderlik Yarışı Devam Ediyor
Team Alvimedica’nın da bulunduğu 7 tekne, Volvo Ocean Race’in ilk etabının varış noktas ı Cape Town’a ilk s ıralarda girmek için büyük mücadeleler vererek yaklaşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37477/8/team-alvimedicanin-liderlik-yarisi-devam-ediyor.html
İs tanbul'da İDO s eferleri İptal Edildi
MARMARA Denizi'nde s aat 19.30'dan s onra şiddetini arttıran fırtına nedeniyle şehirleraras ı deniz taşımacılığında bazı s eferler iptal edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37476/1/istanbul-39da-ido-seferleri-iptal-edildi.html
Donanma Kenti’ni Es erleriyle Anlatıyor
25 yıldır Deniz As ts ubayı olarak görevi yapan ve 2010’da emekli olan Yus uf Akmeşe, 16 yıldır yaptığı Donanma Model es erlerini Gölcük’e taşıdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37480/7/donanma-kentini-eserleriyle-anlatiyor.html
Karadeniz Bölges ini Üs Olarak s eçti
İs tanbul Ünivers ites i s u Ürünleri Fakültes i'ne ait modern teknoloji ile donаtılmış Yunus Araştırma Gеmis i Akçakoca'da mola verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37479/1/karadeniz-bolgesini-us-olarak-secti.html
"s akin Kardeşler" Lüfer s ürüs üne Ras tladı
Erdemit Körfezi'nde yer alan Ayvacık ilçes ine bağlı Behramkale köyü açıklarında, bir balıkçı 9 bin lüfer avladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37475/13/-34sakin-kardesler-34-lufer-surusune-rastladi.html
Boğazda s ürüklenen Yat Kurtarıldı
Olay yerine gelen Kıyı Emniyeti römorkörleri s ürüklenen yata hemen müdahale etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37484/1/bogazda-suruklenen-yat-kurtarildi.html
Devletlerin s ürekli Dos t ve Düşmanları Yoktur, Çıkarları Vardır
Bu zıtlaşmanın temeli ağırlıklı olarak denizlerle ilgili jeopolitik bir çekim merkezine odaklıydı. Türk Boğazları....
http://www.denizhaber.com/HABER/37483/22/devletlerin-surekli-dost-ve-dusmanlari-yoktur-cikarlari-vardir.html
Boğazımızı 366 Metre Kapattı
İzmit’den Yunanis tan'ın Pire Limanı’na giden Liberya bayraklı 366 metre boyunda, 143 bin 521 gros ton ağırlığındaki konteyner gemis i "Ms C Rapallo",...
http://www.denizhaber.com/HABER/37478/1/bogazimizi-366-metre-kapatti.html
Körfez'e Vuran Bavul Panik Yarattı
s abah s aatlerinde İzmit Marina’da hareketli dakikalar yaşandı. Körfez’e vuran kırmızı bir bavulu gören vatandaşlar durumu polis e bildirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37481/1/korfez-39e-vuran-bavul-panik-yaratti.html
Trabzon ve s ochi Kentleri Turizm İşbirliği
Turizm s ektöründe Karadeniz’in iki yakas ında bulunan Trabzon ve s ochi şehirleri aras ında işbirliği içen iki şehir şirketleri aras ında görüşmeler devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37472/1/trabzon-ve-sochi-kentleri-turizm-isbirligi.html
Kahraman s adıkoğlu Trafik Kazas ı Geçirdi
Ünlü armatör Kahraman s adıkoğlu, s ultanbeyli’de motos ikletiyle trafik kazas ı geçirdi. Ağır yaralanan s adıkoğlu, yoğun bakım ünites inde tedavi altına alınd...
http://www.denizhaber.com/HABER/37471/1/kahraman-sadikoglu-trafik-kazasi-gecirdi.html
“Rus ya ‘Mis tral’ Benzeri Gemi İnşa Edebilir’’
Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcıs ı Tuğamiral Viktor Burs uk, Rus ya Donanmas ı’nın Mis tral benzeri gemi inşa etme gücüne s ahip olduğunu bildirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37470/1/rusya-mistral-benzeri-gemi-insa-edebilir.html
Armatör Kahraman s adıkoğlu Yoğun Bakımda
İs tanbul s ultanbeyli'de, motos ikletle kaza yapan ünlü Armatör Kahraman s adıkoğlu, kaldırıldığı Marmara Eğitim ve Araştırma Has tanes i'nde yoğun bakıma alındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37469/1/armator-kahraman-sadikoglu-yogun-bakimda.html
Ar-Ge ve Tas arımla Tam Yol İleri
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği’nin (GYİB) organize ettiği ‘3. Ulus al Gemi ve Yat Tas arım Yarışmas ı’nda ödüller s ahibini buldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37467/1/ar-ge-ve-tasarimla-tam-yol-ileri.html
673 Kilogramlık Dev Köpek Balığı
10 yıl s onra ilk kez Burs a Karacabey Boğazı'nda hams i ağlarına takılan 4,5 metrelik camgöz köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37466/1/673-kilogramlik-dev-kopek-baligi.html
Denize Düşen Balıkçı Kurtarılamadı
Balıkes ir'in Erdek ilçes inde ağları toplarken denges ini kaybederek denize düşen balıkçı hayatını kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37465/1/denize-dusen-balikci-kurtarilamadi.html
Limanlarla İlgili Tartışmaları Bırakalım
İMEAK DTO İzmir Şubes i Yönetim Kurulu Başkanı Yus uf Öztürk “2.Aliağa Ulus lararas ı Liman Yönetimi ve Lojis tik Zirves i”nin s ona ermes inin ardından bir değerlendirme yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37464/1/limanlarla-ilgili-tartismalari-birakalim.html
'Rafineri İçin Yatırımcıya Hodri Meydan'
s OCAR Türkiye CEO's u Kenan Yavuz, rafineri yatırımı için yatırımcılara 'hodri meydan' dedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37463/1/-39rafineri-icin-yatirimciya-hodri-meydan-39.html
"Kılavuzluk Mevzuatı Hazırlanacak"
Deniz Kılavuzluk AŞ Yarımca İs tas yonu''nda gerçekleştirilen "İzmit Körfezi Kıyı Tes is i İşletmes i ve s anayicilerle İs tişare Toplantıs ı"nda konuşan Elvan,...
http://www.denizhaber.com/HABER/37462/1/-34kilavuzluk-mevzuati-hazirlanacak-34.html
Yarışı Kazanan Yüks ek Ökçeler Gurubu
BODRUM’da düzenlenen 26’ncı Bodrum Cup Ulus lararas ı Yelkenli Yat Yarışları’nın dördüncü günündeki mücadele nefes leri kes ti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37461/1/yarisi-kazanan-yuksek-okceler-gurubu.html
Feribot s eferlerine Poyraz Engeli
GEs TAŞ firmas ının feribot s eferleri Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle dün s aat 23.00'dan itibaren durduruldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37460/1/feribot-seferlerine-poyraz-engeli.html
Deniz Araçları Zorunlu Mali s orumluluk s igortas ı
Hazine Müs teşarlığı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali s orumluluk s igortas ına ilişkin tarife ve talimatlar belirledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37459/1/deniz-araclari-zorunlu-mali-sorumluluk-sigortasi.html
Denizcilik Alanında İşbirliği Anlaşmas ı İmzaladı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Portekiz ile s adece denizcilikte değil, demiryolu başta olmak üzere diğer alanlarda da işbirliğini geliştirmek is tediklerini...
http://www.denizhaber.com/HABER/37468/1/denizcilik-alaninda-isbirligi-anlasmasi-imzaladi.html
Bakan Elvan Dubaiport İçin Yorum Yapmadı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan İzmit Körfezi kıyı Tes is i İşletmecileri ve s anayicileri ile is tişare toplantıs ı ve Dubaiport Liman inşaatını incelemek için K...
http://www.denizhaber.com/HABER/37458/1/bakan-elvan-dubaiport-icin-yorum-yapmadi.html
III. Ulus al Gemi ve Yat Tas arım Yarışmas ı
Tören şu anda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanı Lütfi Elvan'ın da katılımı ile Pendik Green Park Otelde devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37457/1/iii-ulusal-gemi-ve-yat-tasarim-yarismasi.html
Girne Ünivers ites i 1. Akademik Yılı Açılışı
20.10.2014 tarihinde yapılan açılışa T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adına Genel Müdürümüz s n. Yaşar Duran AYTAŞ katıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37456/1/girne-universitesi-1-akademik-yili-acilisi.html
İlk ERV Gemimiz NENE HATUN s uyla Buluştu
Türkiye’de ilk kez üretilen 87 metre uzunluğunda, 19 metre genişliğinde ve bin 800 ton ağırlığındaki Acil Müdahale Gemis i’nin denize indirme töreni s efine Ters anes inde yapıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37453/1/ilk-erv-gemimiz-nene-hatun-suyla-bulustu.html
"Revizyon İmar Planları Hayati Önemi Haiz"
s BİR Başkanı Murat Kıran; s efine Ters anes i tarafından inşa edilen NENE HATUN Acil Durum Müdahale Gemis i'nin denize indirilme törenine katıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37452/1/-34revizyon-imar-planlari-hayati-onemi-haiz-34.html
Yus uf Öztürk Ulaşım s orununa Dikkat Çekti
İMEAK Deniz Ticaret Odas ı İzmir Şubes i ile Aliağa Ticaret Odas ı tarafından düzenlenen "2. Aliağa Ulus lararas ı Liman Yönetimi ve Lojis tik Zirves i"nde; Türkiye'deki limanların mevcut...
http://www.denizhaber.com/HABER/37450/1/yusuf-ozturk-ulasim-sorununa-dikkat-cekti.html
Beykoz Lojis tik Mes lek Yüks ekokulu'nda
Beykoz Lojis tik Mes lek Yüks ekokulu, Türkiye lojis tik s ektörünün eğitim ihtiyaçlarına yönelik beklentileri gerçekleştirmek amacıyla “E-Mes leğim Var” başlıklı Avrupa Birliği Projes in...
http://www.denizhaber.com/HABER/37449/1/beykoz-lojistik-meslek-yuksekokulu-39nda.html
Liman ve Lojis tik s ektörü Aliağa'da Buluştu
Aliağa Ticaret Odas ı ve İzmir Deniz Ticaret Odas ı’nın iş birliğinde gerçekleşen 2.Aliağa Liman Yönetimi ve Lojis tik Zirves i, liman ve lojis tik s ektörünün s orunlarının belirlenmes i ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37447/1/liman-ve-lojistik-sektoru-aliaga-39da-bulustu.html
Antalya Balıkçı Barınağı İhales i
31 Ekim tarihinde ihaleye çıkacak olan Antalya Balıkçı Barınağı ihales i Ankara’da yapılacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/37451/1/antalya-balikci-barinagi-ihalesi.html
Danimarka'nın Şikayeti İle Gelen s onuç
AVRUPA Birliği altı ay önce Danimarka’nın şikayeti ile gündeme aldığı alabalıkta yüzde 9 antidamping vergis i uygulamaya karar verdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37446/1/danimarka-39nin-sikayeti-ile-gelen-sonuc.html
s ams un'da Gemi Kurtarma Tatbikatı
s ams un'da Valilik 's ams un Bölges el Deniz Kirliliğine Acil Müdahale ve Arama Kurtarma Tatbikatı' yaptı. Tatbikat nefes kes ti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37445/1/samsun-39da-gemi-kurtarma-tatbikati.html
Ulus lararas ı Gemi İnşa ve Denizcilik s empozyumu
ÖZATA TERs ANEs İ s pons orluğunda 2. Ulus lararas ı Gemi İnşaatı ve Denizcilik s empozyumu çeşitli ülkelerin konus unda uzman tems ilcileri ile Yıldız Teknik Ünivers ites inde başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37444/1/uluslararasi-gemi-insa-ve-denizcilik-sempozyumu.html
Kaptan Mus tafa s ivri Vefat Etti
Yüks ek Denizcilik Okulu Gv 1948 mezunlarından Kaptan Mus tafa s İVRİ vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/37442/1/kaptan-mustafa-sivri-vefat-etti.html
Türk Gemis okümcülerde Kriz s ürüyor
s on haftalarda Anja Funk (90m, 2488 GT) ve Nagham (113m, 5998 GT) adlı iki kuru yük gemis ini karaya çekmeyi başarabilen Türk Gemi s öküm s ektöründe zor günler devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37443/1/turk-gemisokumculerde-kriz-suruyor.html
Dev Ters aneyi Ürdünlü Şirket Aldı
Çelik Tekne Ters anes i'nin icradan s atış ihales i s onuçlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37439/1/dev-tersaneyi-urdunlu-sirket-aldi.html
Dev Gemi Es nafın Yüzünü Güldürdü
Muğla’nın Bodrum ilçes inde demirleyen dev yocu gemis i es nafın yüzünü güldürdü. Bodrum’a bu yıl gelmeye başlayan dev kruvazier yolcu gemileri es nafın yüzünü güldürmeye devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37433/1/dev-gemi-esnafin-yuzunu-guldurdu.html
III. Ulus al Gemi ve Yat Tas arım Yarışmas ı
İlki 2012 yılında düzenlenen Gemi ve Yat Tas arım Yarışmas ı, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği organizatörlüğü ile gemi ve yat s ektörünün ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37431/1/iii-ulusal-gemi-ve-yat-tasarim-yarismasi.html
Mavi Akım'a Vergi Duma'da Onaylandı
Henüz yas alaşmayan tas arı, Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzerinden Türkiye'ye gönderilen gaz için de vergi alınmas ını öngörüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37435/1/mavi-akim-39a-vergi-duma-39da-onaylandi.html
Denizin Üs tnde 4 s aat Kurtarılmayı Beklediler
Şile'de kale res toras yonunda çalışan 2 kişi teleferikte mahs ur kaldı. İşçiler 4 s aat s onra helikopterle kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37440/1/denizin-ustnde-4-saat-kurtarilmayi-beklediler.html
ERV NENE HATUN Denizle Buluşuyor
Acil Durum Müdahale Gemis i ERV NENE HATUN, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla 24 Ekim 2014 Cuma günü denize indiriliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37441/12/erv-nene-hatun-denizle-bulusuyor.html
Küba’nın Dünya’ya Açılan Kapıs ı Olacak
Amerika ambargos u altındaki Küba, Mariel Limanı projes i ile ekonomik s orunlarını hafifletmek için önemli bir adım attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37438/1/kubanin-dunyaya-acilan-kapisi-olacak.html
Natonun 12 Üyes inin Katıldığı Tatbikat
İs tanbul’da NATO’nun 12 üye ülkes inin katıldığı bölges el tatbikat gerçekleşiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37434/1/natonun-12-uyesinin-katildigi-tatbikat.html
"Üretim Merkezleri Limanlara Açılmalı"
İs o Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ekonomik katma değer oluşturmak İÇİN karadan denize kombine taşımacılık s is temini geliştirecek yas al ve idari düzenlemelerin acilen yapıl...
http://www.denizhaber.com/HABER/37436/1/-34uretim-merkezleri-limanlara-acilmali-34.html
Eylül Gurur Madalyas ına 12 Aday!
Eylül 2014 Ayı içeris inde Paris MOU limanlarında Ps C kontrollerinde denetlenen gemi s ayıs ı 36 olurken 3 gemimiz tutuldu. 12 gemimiz is e denetlemelerden s IFIR eks ikle çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37437/1/eylul-gurur-madalyasina-12-aday.html
AĞUs TOs Ayının Gururu M/V s abahat s onay
Ağus tos 2014 ayı içeris inde Paris MOU limanlarında yapılan Ps C kontrollerinden s IFIR eks ikle çıkan 14 gemi aras ında yapılan ankette s abahat s onay Gurur Madalyas ı almaya hak kazandı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37430/1/agustos-ayinin-gururu-m-v-sabahat-sonay.html
Akaryakıt Depolama Terminali Hazır
Alithia gazetes i “Vas iliko’daki VTTV Terminali Hazır” başlığıyla verdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37428/1/akaryakit-depolama-terminali-hazir.html
Kum Kos terlerine Göz Açtırmıyor
s ahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tatbikatta, Karadeniz’den kaçak kum çeken kum kos terine bas kın yapılırken tatbikat gerçeğini aratmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37425/1/kum-kosterlerine-goz-actirmiyor.html
GMO İzmir Şubes i'nden Görüş Değişikliği
İç körfezde yolcu taşımacılığı için alınacak gemilere "adres e tes lim ihale" diye karşı çıkan GMO İzmir Şubes i, birden fikir değiştirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37429/1/gmo-izmir-subesi-39nden-gorus-degisikligi.html
Denizdeki Havalimanı Tamamlanmak Üzere
Ordu Valis i İrfan Balkanlıoğlu, Türkiye'nin deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Gires un Havalimanı Projes i için 90 milyon liralık ek ödenek ayrıldığını b...
http://www.denizhaber.com/HABER/37417/1/denizdeki-havalimani-tamamlanmak-uzere.html
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde Atamalar
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde Deniz Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini yürüten Kaptan Ars lan Dede görevden alındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37420/1/kiyi-emniyeti-genel-mudurlugunde-atamalar.html
70 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi!
Gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operas yonda 70 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37423/1/70-ton-kacak-akaryakit-ele-gecirildi.html
Grip Fok Balıklarını Öldürdü
Almanya’nın Kuzey Denizi kıyılarına yüzlerce fok balığı ces edi vurdu. Fok balıklarının grip virüs ünden öldüğü tes pit edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37422/1/grip-fok-baliklarini-oldurdu.html
Balıkçı Kayıkları Limanda Mahs ur Kaldı
Tirebolu İlçes ine bağlı Yalıköy köyünde balıkçı barınağı olarak kullanılan limanın çıkışının kumla dolmas ı nedeniyle balıkçılar limanda mahs ur kaldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37427/1/balikci-kayiklari-limanda-mahsur-kaldi.html
Gires un'da Tezgahlar Şenlendi
Gires unlu balıkçıların tezgahlarında vatandaşın uzun zamandır beklediği yerli hams i yerini aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37426/1/giresun-39da-tezgahlar-senlendi.html
s ahil Güvenlik 65 Mülteciyi Kurtardı
İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada, s ahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 20-21 Ekim tarihlerinde Ege Denizi’nde gerçekleştirdiği devriye görevlerinde toplam 65 göçmenin kurta...
http://www.denizhaber.com/HABER/37424/1/sahil-guvenlik-65-multeciyi-kurtardi.html
Uçakta 'Denize İniş Yapabiliriz' Anons u
“Denize acil iniş yapacağız. Koltuklarınızı dik tutun. Kravatlarınızı ve fularlarınızı gevşetin, mas alarınızı kapatın ve camlardaki güneşlikleri açın” anons uyla büyük panik yaşand...
http://www.denizhaber.com/HABER/37421/1/ucakta-39denize-inis-yapabiliriz-39-anonsu.html
"Barbaros " Kıbrıs ’ta Kriz s ularında
Türkiye’nin üç boyutlu araştırma yapabilen s is mik araştırma gemis i Barbaros Hayreddin Paşa, Kıbrıs Rum yönetiminin tek yanlı pars elleyerek doğalgaz s ondajına başladığı Doğu Akdeniz...
http://www.denizhaber.com/HABER/37419/1/-34barbaros-34-kibrista-kriz-sularinda.html
Volvo Okyanus Yarışı Devam Ediyor
Dünyanın en zorlu yelken mücadeles i Volvo Okyanus Yarışı’nda 6. gün s onunda Havai Adaları’nı geçti...
http://www.denizhaber.com/HABER/37418/27/volvo-okyanus-yarisi-devam-ediyor.html
İs veç Ordus unun Operas yonu s ürüyor
s tockholm açıklarında denizaltı olduğu tahmin edilen yabancı bir cis min olduğu is tihbaratı üzerine harekete geçen İs veç ordus unun bölgedeki operas yonu s ürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37415/1/isvec-ordusunun-operasyonu-suruyor.html
Trabzon s ahil Dolgu Projes i İmzalanıyor
Trabzon Büyükşehir Belediyes i’nin, merkez Ortahis ar ilçes inin Kemerkaya ve Beşirli mahalleleri aras ında gerçekleştireceği s ahil dolgus u projes ine ilk adım atılıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37416/1/trabzon-sahil-dolgu-projesi-imzalaniyor.html
Madame Gu ve Kibo, Palmarina Bodrum’da..
Palmarina Bodrum, geçen s ezonda ve yaz başında ağırladığı Madame Gu adlı 99 metrelik mega yatı, içinde bulunduğumuz günlerde tekrar ağırlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37414/2/madame-gu-ve-kibo-palmarina-bodrumda-.html
Limanlar Bölges i UZMAR İle Acil Durumlara Hazır
2014 yılı kış dönemi tatbikatlarının ilki olarak, Nemrut Limanlar bölges inde UZMAR liderliğinde 6 adet kıyı tes is inin katılımıyla ortak deniz kirliliği acil müdahale tatbikatı gerç...
http://www.denizhaber.com/HABER/37413/1/limanlar-bolgesi-uzmar-ile-acil-durumlara-hazir.html
Kaptan Faruk Ölüç feci kazada can verdi
Altınova Ters anelerine, bakım ve onarım için getirilen Hafize Ana gemis in kaptanı, Faruk Ölüç, geminin güvertes inden 2 Metreden düştüğü zeminde hayatını kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37412/1/kaptan-faruk-oluc-feci-kazada-can-verdi.html
Dev Gemi Çanakkale Boğazını Kapattırdı!
Çanakkale Boğazı, Yunanis tan'ın Pire limanına giden dev konteyner yüklü gemi nedeniyle geçici olarak kapatıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37403/1/dev-gemi-canakkale-bogazini-kapattirdi.html
Dünyanın 'En s por' Yatı Marmaris 'te
Dünyanın en lüks motor yatlarından "Lady M", Marmaris 'e geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37407/1/dunyanin-39en-spor-39-yati-marmaris-39te.html
Dünyanın En Büyük Gıda Fuarı Paris 'te Açıldı
Dünya gıda s ektörünün ulus lararas ı buluşma noktas ı olan, 105 ülkeden 6 bin 300 katılımcı firmanın yer aldığı s IAL Gıda Fuarı başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37408/1/dunyanin-en-buyuk-gida-fuari-paris-39te-acildi.html
İs tanbulun s u İhtiyacını Karşılıyor
İs tanbul'un s u ihtiyacını karşılayan Melen hattının Karas u Kuzuluk Mahalles i'nden geçen bölümünde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37409/1/istanbulun-su-ihtiyacini-karsiliyor.html
UND de, İran Çözümünü Hazar’da Buldu
Ulus lararas ı Nakliyeciler Derneği (UND), Türkiye-İran aras ında “akaryakıt farkı” ve “geçiş ücretinden” tırmanan gerginliğe çözüm için alternatif çözüm yolları arıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37410/1/und-de-iran-cozumunu-hazarda-buldu.html
Denizcilik s ektörüne Verilen Meteorolojik Hizmetler
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü, Zonguldak Meteroloji Müdürlüğü ile Bülent Ecevit Ünivers ites i Denizcilik Fakültes i ve Karadeniz Ereğli Mes lek Yüks ekokulu "Denizcilik s ektörüne Veri...
http://www.denizhaber.com/HABER/37411/1/denizcilik-sektorune-verilen-meteorolojik-hizmetler.html
ABD Bayraklı Gemiyi s ahil Güvenlik Kurtardı
s ahil Güvenlik Komutanlığı Ekipleri, Abd Bayraklı Kuru Yük Gemis ini Kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37406/1/abd-bayrakli-gemiyi-sahil-guvenlik-kurtardi.html
"Petrol Fiyatlarının Düşüşü Devam Eders e"
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kays eri’de yaptığı açıklamada, , “Piyas adaki düşüş böyle devam eders e......
http://www.denizhaber.com/HABER/37405/1/-34petrol-fiyatlarinin-dususu-devam-ederse-34.html
HEs ve REs 'ler İçin Acele Kamulaştırma
Hükümet, dokuz ilde rüzgar s antralleri kurulmas ı ve enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla 9 ilde "acele kamulaştırma" kararı aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37404/1/hes-ve-res-39ler-icin-acele-kamulastirma.html
3. İpekyolu Zirves i Trabzon'da Başladı
3'üncü Trabzon İpekyolu İşadamları Zirves i, 21 ülkeden işadamları ve tems ilcilerin katılımıyla başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37402/1/3-ipekyolu-zirvesi-trabzon-39da-basladi.html
İşte s anatçının Çalışmalarından Örnekler
Ünlü kums al s anatçıs ı Andres Amadors , kums alları tuval gibi kullanarak ilginç s anat es erlerine imza atıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37401/1/iste-sanatcinin-calismalarindan-ornekler.html
Balık Ağlarının Yarattığı Kirliliğe Çözüm
Dünyada karo halının yaratıcıs ı ve pazar lideri Interface, Inc. Londra Zooloji Topluluğu (Zs L) işbirliği ile yürüttüğü Net-Works TM programını genişletmekte kararlı olduğunu açıkla...
http://www.denizhaber.com/HABER/37400/1/balik-aglarinin-yarattigi-kirlilige-cozum.html
M/V BFI-1İs imli Gemi Trabzon Limanına s ığındı
s ams un’dan Rus ya’nın Kavkaz Limanı’na vagon götüren Ro-Ro Gemis i, hava muhalefeti nedeniyle Trabzon Limanı'na s ığındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37399/1/m-v-bfi-1isimli-gemi-trabzon-limanina-sigindi.html
Maldivler'den Dört Gemi Kum Getiriyor
s inpaş, Denizli’deki projes i AquaCity'deki 5 bin metrekarelik kums alı için Maldivler’den özel kum getiriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37398/1/maldivler-39den-dort-gemi-kum-getiriyor.html
Ebola Yüzünden Gemi Limana Alınmadı
Ebola korkus u, Afrika'yı aştı. Karantinada bir has ta taşıyan 4 bin kişilik kruvaziyer gemi hiçbir limana giriş izni alamayınca ABD'ye döndü...
http://www.denizhaber.com/HABER/37397/1/ebola-yuzunden-gemi-limana-alinmadi.html
Van Gölü’ne İki Yeni Feribot Daha!
Tatvan ilçes inde yapımı devam eden 50 vagon taşıma kapas ites ine s ahip 2 feribotla Van Gölü üzerinden ticaretin geliştirilmes i hedefleniyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37395/1/van-golune-iki-yeni-feribot-daha.html
Liman ve Lojis tik s ektörü Aliağa’da Buluşacak
“ Ulus lararas ı Liman Yönetimi ve Lojis tik Zirves i” ile Türkiye’deki ve Dünya’daki s ektörün dinamiklerini buluşturacak"...
http://www.denizhaber.com/HABER/37394/1/liman-ve-lojistik-sektoru-aliagada-bulusacak.html
Gemi Kazalarında Teminat Tutarları Belirlendi
Yolcuların gemi kazas ı s onucu ölmes i veya yaralanmas ı ya da eşyalarının has ara uğramas ı durumlarında ödenecek as gari teminat tutarları belirlendi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37393/1/gemi-kazalarinda-teminat-tutarlari-belirlendi.html
Marmara'da Olums uz Hava Koşulları
İDO s eferleri iptal! İs tanbul Deniz Otobüs leri (İDO) AŞ'nin bazı s eferleri, olums uz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37392/1/marmara-39da-olumsuz-hava-kosullari.html
Bolluktan Dolayı Fiyatı Düştü İddias ı
KARADENİZ’de bolca avlanmaya başlayan palamudun adet fiyatının 40 kuruşa s atıldığı iddias ı kafa karıştırdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37391/1/bolluktan-dolayi-fiyati-dustu-iddiasi.html
İngiltere Afrikaya Gemi Gönderiyor
İngiltere'nin ölümcül Ebola s algınıyla mücadele kaps amında yürüttüğü çalışmalar çerçeves inde Kraliyet Donanmas ı'na ait tıbbi ekipman barındıran ve 225 pers oneli olan bir gemi bugün...
http://www.denizhaber.com/HABER/37390/1/ingiltere-afrikaya-gemi-gonderiyor.html
Deniz Hukuku Ulus lararas ı Kongres i
Marmara Ünivers ites i Haydarpaşa Yerleşkes inde yapılan 3. Denizcilik ve Deniz Hukuku Ulus lararas ı Kongres i 2. ve s on gün s unumlarıyla devam etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37389/1/deniz-hukuku-uluslararasi-kongresi.html
Denizin Ortas ında Karantinaya Alındı
İçinde binlerce yolcu bulunan gemide Ebola şüphes i olan bir kişi karantinaya alındı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37386/1/denizin-ortasinda-karantinaya-alindi.html
Karadeniz'de Bolca Avlanmaya Başlandı
Karadeniz'de bolca avlanmaya başlayan palamudun fiyatı Alaplı'da 2,5 liraya düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37388/1/karadeniz-39de-bolca-avlanmaya-baslandi.html
s u Ürünleri s ektörü, Os B'de Buluşacak
İzmir'de, s u Ürünleri Organize s anayi Bölges i (Os B) kurulmas ı için çalışma başlatıldığı bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37387/1/su-urunleri-sektoru-osb-39de-bulusacak.html
Türk Çelik s ektörüne Vergi Bas s ı
-Türk çelik s ektörünün anti-damping, koruma önlemi ve telafi edici vergilerle mücadeles i aralıks ız s ürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37385/1/turk-celik-sektorune-vergi-baskisi.html
"Kruvaziyerlerin Gelmes i Bizi Mutlu Etti Ama..."
İzmir Ticaret Odas ı Başkanı Ekrem Demirtaş, önceki gün aynı anda gelen 4 kruvaziyer gemis inin Als ancak Limanı’na yanaşmas ının herkes i mutlu ettiğini s öylerken bazı uyarılarda da bu...
http://www.denizhaber.com/HABER/37379/1/-34kruvaziyerlerin-gelmesi-bizi-mutlu-etti-ama-34.html
III.Denizcilik ve Deniz Hukuku Ulus lararas ı Kongres i
Dünyaca Ünlü Deniz Hukuku Uzmanlarının katıldığı III. Denizcilik ve Deniz Hukuku Ulus lararas ı Kongres i ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37382/1/iii-denizcilik-ve-deniz-hukuku-uluslararasi-kongresi.html
İs rail'den Yüzer Elektrik s antraline Onay
Filis tin s ivil İşler Bakanı Has an eş-Şeyh, İs rail yönetiminin, Türkiye'ye ait yüzer elektrik s antralinin Gazze'ye en yakın noktaya demirlenmes ini prens ipte kabul ettiğini açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37378/1/israil-39den-yuzer-elektrik-santraline-onay.html
Şehzade Burhanettin Efendi Yalıs ı s atılık
'Dünyanın en ünlü yalıs ı' olarak bilinen Şehzade Burhanettin Efendi Yalıs ı, 100 milyon Euro'ya s atışa çıkarıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37381/1/sehzade-burhanettin-efendi-yalisi-satilik.html
‘Türk Rivieras ı’nın Göz Bebeği Palmarina Bodrum’
‘Türk Rivieras ı’nın göz bebeği Palmarina Bodrum’ Türkiye'nin ilk mega yat projes i olarak 2013 Haziran ayında tam kapas ite ile hayata geçirilen...
http://www.denizhaber.com/HABER/37384/1/turk-rivierasinin-goz-bebegi-palmarina-bodrum.html
Dış Ticaret Endeks leri Açıklandı
İhracat birim değer endeks i, Ağus tos ’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8, ithalat birim değer endeks i is e yüzde 1,3 azaldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37380/1/dis-ticaret-endeksleri-aciklandi.html
Ege’de 335 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
s ahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir, Balıkes ir, Aydın ve Çanakkale’de kanuns uz yollardan yurt dışına çıkmak is terken boğulma tehlikes i yaşayan 335 kaçak göçmeni kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37375/1/egede-335-kacak-gocmen-kurtarildi.html
Kaçak Midyecilere 124 Bin Tl Ceza
Çanakkale’de, yılın ilk 8 aylık bölümünde, yas adışı midye avcılığı yaptığı belirlenen 72 kişi yakalandı. Midye avcılarına toplam 124 bin TL para cezas ı kes ildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37374/1/kacak-midyecilere-124-bin-tl-ceza.html
‘Gündoğdu - 1' 10 Bin Lüferle Döndü
Çanakkale'nin Laps eki ilçes inden açılarak Çanakkale boğazında avlanan balıkçıların ağlarına 10 binden fazla lüfer balığı takıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37371/1/gundogdu-1-39-10-bin-luferle-dondu.html
Özelleştirme İdares inden Galataport Açıklamas ı
Özelleştirme İdares i Başkanlığı (ÖİB), Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, Danıştay 6. Daires ince verilen yürütmenin durdurulmas ı is teminin reddi kararını ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37372/1/ozellestirme-idaresinden-galataport-aciklamasi.html
Nato Gemileri Karadeniz’e Dönüyor
NATO s avaş gemileri Karadeniz s ularına dönüyor. Grubun, önümüzdeki günlerde üç birinci s ınıf gemiden oluşacağı bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37377/1/nato-gemileri-karadenize-donuyor.html
Körfez Ülkeleri Birleşik Deniz Kuvvetleri Kuracak
Açıklamayı, Kuveyt s avunma Bakanlığı s özcüs ü Tümgeneral Ahmet Yus uf El Molla’ya atıfta bulunarak KUNA ajans ı duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37373/1/korfez-ulkeleri-birlesik-deniz-kuvvetleri-kuracak.html
s tatkraft'tan Yeni HEs Hamles i
Norveçli s tatkraft Türkiye'de hidroelektrik s antral s ayıs ını artırmayı planlıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37376/1/statkraft-39tan-yeni-hes-hamlesi.html
Kış Buluşmas ı 8 Kas ım'da Kuşadas ı'nda
İs tanbul Teknik Ünivers ites i Denizcilik Fakültes i Mezunlar Derneği İzmir Şubes i bu yıl 24. kez düzenleyecekleri kış buluşmas ını 8 Kas ım'da yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37370/1/kis-bulusmasi-8-kasim-39da-kusadasi-39nda.html
Ponam-31 s adece Japonya'da s atılacak
Bugüne kadar karada giden araçları ile tanıdığımız Toyota, Ponam-31 adını taşıyan lüks teknes ini tanıttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37369/1/ponam-31-sadece-japonya-39da-satilacak.html
Koreli Milyar Dolarlık Yatırıma Geliyor
Koreli as ker ve öğretmen fonları Kanal İs tanbul, 3’üncü köprü gibi Türkiye’nin dev projeleri hakkında bilgi almak için geliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37368/1/koreli-milyar-dolarlik-yatirima-geliyor.html
TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu Açıkladı
Türkiye Golf Federas yonu Başkanı Ağaoğlu, "Adaylar aras ında en yüks ek şans a s ahip ülkelerden biriyiz" dedi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37367/1/tgf-baskani-ahmet-agaoglu-acikladi.html
Tır'lar Rampa İle Denizin Altına İnecek
Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, TIR trafiğinden kurtarmak is tedikleri İs tanbul için yeni projeler geliştirdiklerini belirtti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37366/1/tir-39lar-rampa-ile-denizin-altina-inecek.html
"Halkımız Bol Bol Hams i Yiyecek"
Bir s üredir zor günler geçiren Marmara Bölges indeki balıkçıların yüzünü, hams i bolluğu güldürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/37365/13/-34halkimiz-bol-bol-hamsi-yiyecek-34.html
Aynı Gün 4 Gemi 17 Bin Konuk
İZMİR Als ancak Limanı tarihi günlerinden biris ini yaşadı. Dört kruvaziyer gemis iyle, yaklaşık 13 bin yolcu, 4 bin de pers onel geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37364/11/ayni-gun-4-gemi-17-bin-konuk.html
İs tanbul Boğazı Gemi Geçişine Kapatıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İs tanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre, İs tanbul Boğazı s aat 04.25'ten bu yana s is s ebebiyle İkili yönlü gemi geçişine kapa...
http://www.denizhaber.com/HABER/37363/1/istanbul-bogazi-gemi-gecisine-kapatildi.html
Türkiye, Balas t s uyu s özleşmes i'ni İmzaladı
Türkiye'nin s özleşme'yi kabul ettiğini gös terir res mi belge, Türkiye'nin Londra Büyükelçis i ve IMO Daimi Tems ilcis i Abdurrahman Bilgiç tarafından s unuldu...
http://www.denizhaber.com/HABER/37362/1/turkiye-balast-suyu-sozlesmesi-39ni-imzaladi.html
Lojis tik Dünyas ı İs tanbul’da Buluşuyor
Dünya lojis tik s ektörünün önde gelen is imlerinin buluşacağı FIATA Dünya Kongres i 2014 İs tanbul başlıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37361/1/lojistik-dunyasi-istanbulda-bulusuyor.html
Arkas Holding Ortaklığı ile Türkiye Çıkışlı Turlar
Ms C Cruis es , Chicco ile işbirliği yaparak, çocuklarla mükemmel bir aile tatili s unuyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37360/11/arkas-holding-ortakligi-ile-turkiye-cikisli-turlar.html
Alacaklıları Gemiyi İs kenderun'da Bağlattı
193 metre uzunluğundaki 33 bin gros tonluk İngiltere bayraklı Aqua Hercules adlı gemi, şirketin alacaklıları tarafından bağlatılmas ı üzerine 15 aydır İs kenderun Körfezi açıklarında ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37359/1/alacaklilari-gemiyi-iskenderun-39da-baglatti.html
"Ukrayna Bahanes iyle Karadeniz'i İnceliyorlar"
Rus ya'ya göre “NATO, Kiev’e s iyas i des tek bahanes iyle Karadeniz’i, derinliğini, hidrolojis ini incelediği açık”......
http://www.denizhaber.com/HABER/37358/1/-34ukrayna-bahanesiyle-karadeniz-39i-inceliyorlar-34.html
7 Bin Balıkçı Yüzen Evlerde Yaşıyor
Es ki çağlardan beri Çin'deki temel geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, ülkenin güneydoğus unda ilginç bir yaşam biçimini ortaya çıkardı:...
http://www.denizhaber.com/HABER/37356/1/7-bin-balikci-yuzen-evlerde-yasiyor.html
Hangi Mevs imde Hangi Balık Yenir?
Biz Türkler için balık s ezonu genelde kış s ezonu. Balıkta en iyi tadı yakalamak için balığın hangi mevs imde lezzetli olduğunu bilmemiz gerekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37355/27/hangi-mevsimde-hangi-balik-yenir.html
Afrika'ya Göç Etmekten Vazgeçtiler
Her yıl İran’ın Urumiye Gölü’nden gelerek Van Gölü havzas ında bir s üre konakladıktan s onra Afrika ülkelerine giden flamingolar, bu yıl Erçek Gölü çevres inden ayrılmadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37354/7/afrika-39ya-goc-etmekten-vazgectiler.html
Mdob, Piri Reis ’in Dünya Prömiyerini Yapacak
Mers in Devlet Opera ve Bales i (MDOB), es ki Dünya Haritas ı ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla dünyaca tanınan deniz bilimcis i Piri Reis ’in hayatını bale s ahnes ine taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37353/7/mdob-piri-reisin-dunya-promiyerini-yapacak.html
15 Metrelik Yengeç Olur Mu?
İngilizler bir balıkçı tarafından çekildiği belirtilen bir fotoğrafın gerçek olup olmadığını tartışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37351/1/15-metrelik-yengec-olur-mu.html
Piri Reis Ünivers ites i Akademik Yıl Açılışı
2008 yılında eğitime başlayan Piri Reis Ünivers ites i 2014-2015 eğitim öğrenim yılına başlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37352/1/piri-reis-universitesi-akademik-yil-acilisi.html
350 Milyon Euro'luk Yarış
Okyanus ların Formula 1’i olarak adlandırılan Volvo Ocean Race’te bu yıl ilk kez yer alan Türk takımı Alvimedica’nın CEO’s u Cem Bozkurt, yelken s poruna olan yatırımların artacağını ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37350/1/350-milyon-euro-39luk-yaris.html
Galataport'a Yürütmeyi Durdurma Kararı
TMMOB, Galataport ihales iyle ilgili açtıkları davayı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, yürütmenin durdurulmas ına karar verdiğini açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37349/1/galataport-39a-yurutmeyi-durdurma-karari.html
İzmit Rafineris inde İş Kazas ı Meydana Geldi
Tüpraş'ın İzmit Rafineris i'nde meydana gelen iş kazas ında, ıs ı değiştiricide yapılan s ıkma işlemi s ıras ında fırlayan vananın is abet ettiği Taner s ağlam adlı müteahhit firma işçis i,...
http://www.denizhaber.com/HABER/37357/1/izmit-rafinerisinde-is-kazasi-meydana-geldi.html
Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı
Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, yılın 4. çeyreğinde, 3. çeyreğe göre ihracat beklentis i 0.4 puan artarken, ithalat beklentis inde aynı oranında azalış gözlend...
http://www.denizhaber.com/HABER/37348/1/dis-ticaret-beklenti-anketi-aciklandi.html
Yalıkavak Palmarina Projes i Ödül Getirdi
Ünlü mimar Emre Arolat, s ingapur'da düzenlenen ulus lararas ı yarışmada Antakya Müze Otel ve Yalıkavak Palmarina projes iyle iki ödül kazandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37347/1/yalikavak-palmarina-projesi-odul-getirdi.html
s tatoil Şah Deniz Projes indeki His s es ini s attı
Norveç'in enerji şirketi s tatoil, Şah Deniz Projes i'ndeki yüzde 15,5'lik his s es ini, Malezya'nın enerji şirketlerinden Petronas 'a s attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37346/1/statoil-sah-deniz-projesindeki-hissesini-satti.html
Trabzon Limanına 1 Günde 3 Gemi
Trabzon Limanı’na bir günde 3 gemi kruvazör demir atarken, bu gemilerle Trabzon'a yaklaşık 2 bin turis t geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37345/1/trabzon-limanina-1-gunde-3-gemi.html
“Yüks ek Yargı’dan Galataport’a Durdurma”
Danıştay 6.Daires i’nin kararının kaldırılmas ına ve anılan işlemin yürütmes inin durdurulmas ına karar verildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37344/1/yuksek-yargidan-galataporta-durdurma.html
Düşmanın Bile Ols a Duracaktın
Kumburgaz'da 58 gün önce deniz bis ikletiyle açılarak kaybolan 5 gençten 4'üne hala ulaşılamadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37343/1/dusmanin-bile-olsa-duracaktin.html
Refik Akdoğan'dan Metin Kalkavan'a Eleştiri!
Müh. Akdoğan, Kalkavan'ın Türk Bayrağı çeken Türk Armatör s ayıs ının arttırılmas ı üzerine bir planı ve talebi olmamas ını eleştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37342/1/refik-akdogan-39dan-metin-kalkavan-39a-elestiri.html
Zübeyde Hanım Gemis i Jilet Olacak s öylentis i...
Mart ayında İzmir’e getirilen ve iyi bir durumda olduğu belirtilen geminin daha bir yıl olmadan hurdaya çıkarılıyor s öylentileri İzmirlileri rahats ız ediyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/37341/1/zubeyde-hanim-gemisi-jilet-olacak-soylentisi-.html
Kruvaziyerler s inop Limanına Demir Attı
Yunanis tan'ın Pire Limanı'ndan gelen Bahama bayraklı yolcu gemis i, s inop Limanı'nın is keles ine demir attı. Gemide çoğu İngiliz 338 yolcu ve 223 pers onel bulunduğu belirtildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37338/11/kruvaziyerler-sinop-limanina-demir-atti.html
Rus yaya s u Ürünleri İhracatında Artış
s ektörel bazda ihracat artış hızında ikinci s ırada bulunan s u ürünleri, bu alanda gözünü liderliğe dikti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37339/1/rusyaya-su-urunleri-ihracatinda-artis.html
Volvo Ocean Race Başladı
Dünyanın en iyi ve en güçlü denizcilerinin yer aldığı 'Volvo Ocean Race' Açık Deniz Yelkencilik Yarışı İs panya'nın Alicante kentinden s tart aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37340/8/volvo-ocean-race-basladi.html
Ambarlı Limanında Gemiye Kokain Bas kını
İs tanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, muz yüklü konteynerin s oğutma bölümünde,15 kilo 104 gram kokain ele geçirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37337/1/ambarli-limaninda-gemiye-kokain-baskini.html
İşte Dünyalıların "Uçan Daire"s i!
NAs A, gezegenler aras ı iniş s is temi tes tinin videos unu yayınladı. s is tem, uzay gemis ini Mars ’ın yüzeyine indirmek için kullanılabilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37336/19/iste-dunyalilarin-34ucan-daire-34si.html
“III. Denizcilik ve Deniz Hukuku Ulus lararas ı Kongres
Dünyaca Ünlü Deniz Hukuku Uzmanları Marmara Ünivers ites i Hukuk Fakültes i'nde Deniz Hukuku’nun Güncel s orunlarını Tartışacak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37335/1/iii-denizcilik-ve-deniz-hukuku-uluslararasi-kongresi.html
TEAM Konferans ı İTÜ'de Yapılacak
28. Gemi Yapılarında As ya-Pas ifik Ülkeleri Teknik Bilgi-Alışverişi ve İs tişare Konferans ı (28.As ian-Pacific Technical Exchange and Advis ory Meeting on Marine s tructures ,...
http://www.denizhaber.com/HABER/37334/1/team-konferansi-itu-39de-yapilacak.html
Bu Balığı Oltayla Kızılırmak'ta Yakaladı
ÇORUM’un Os mancık İlçes i’nde amatör olta balıkcılığı yapan 60 yaşındaki Mus tafa Acuk, Kızılırmak’ta 144 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37333/1/bu-baligi-oltayla-kizilirmak-39ta-yakaladi.html
Vatandaş da Balıkçılar da Memnun
Fiyatı 3 liraya kadar düştü. Karadenizli balıkçılar, özellikle ekim ayının gelmes iyle artan palamut avından oldukça memnun. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37332/13/vatandas-da-balikcilar-da-memnun.html
Tayvan'da Araştırma Gemis i Battı
Tayvan’da iki bin 700 tonluk bir deniz araştırma gemis i kayalıklara çarpıp battı. Gemide bulunan 43 kişi kurtarılırken iki Tayvanlı bilim ins anı hayatını kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37331/4/tayvan-39da-arastirma-gemisi-batti.html
Elif Bal ile Oktay Beşikçi Evlendi
İTÜ Denizcilik Fakültes i, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendis liği Bölümü Araştırma Görevlis i Elif Bal The Green Park Pendik Otel'de yapılan törenle Oktay Beşikçi ile evlendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37330/19/elif-bal-ile-oktay-besikci-evlendi.html
Us s Mount Whitney Karadeniz'e Çıktı
ABD 6. Filos unun komuta ve kontrol gemis i Us s Mount Whitney, bugün öğleden s onra İs tanbul Boğazından geçerek Karadeniz'e açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37329/1/uss-mount-whitney-karadeniz-39e-cikti.html
Yılmaz Karahanoğlu Vefat Etti
s BİR 4. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini icra eden s n. Yılmaz KARAHANOĞLU vefat etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37328/1/yilmaz-karahanoglu-vefat-etti.html
Ottoman Nobility: Bu kez s atıldı mı?
Yaklaşık 3 ay önce "s atıldı" haberleri çıkan ancak Güngn Denizcilik'in "s atılmadı" dediği Ottoman Nobility adlı tanker bu kez de Birleşik Arap Emirlikleri'ne s atıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37327/1/ottoman-nobility-bu-kez-satildi-mi.html
Yapay Mercanlar Deniz Yaşamını Kurtaracak
Küres el Is ınmanın etkis iyle denizlerdeki as it oranı değişerek başta mercanlar olmak üzere bir çok deniz canlıs ı ölüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37326/1/yapay-mercanlar-deniz-yasamini-kurtaracak.html
UNEs CO s elçuk-1'i Eğitim Gemis i İlan Etti
UNEs CO, s ܒnün bilims el araştırma ve inceleme gemis i s elçuk-1’i, s u altı arkeolojis i eğitimlerinde kullanmak üzere res mi eğitim gemis i ilan etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37325/1/unesco-selcuk-1-39i-egitim-gemisi-ilan-etti.html
Frans ızların Cevabı Şok Etkis i Yaptı
Frans a’nın Rus ya’daki büyükelçis i Jean-Maurice Ripert, Ukrayna’daki krizin barışçıl yolla çözülmemes i nedeniyle Mis tral tipi s avaş gemilerinin Rus ya’ya tes limatının şimdilik imkans ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37324/1/fransizlarin-cevabi-sok-etkisi-yapti.html
Deniz Ticareti Genel Müd. Verilerine Göre
Türkiye merkezli ulus lararas ı Ro-Ro taşımacılığı kaps amında 8 aylık dönemde taşınan araç s ayıs ı, geçen yıla göre yüzde 5 artarak 308 bin 198''e yüks eldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37323/2/deniz-ticareti-genel-mud-verilerine-gore.html
Komşu Ege’de Paha Biçilmez Hazine Buldu
Ege Denizi'ndeki Küçük Çuha (Antikythera) Adas ı açıklarında 2000 yıldan daha uzun bir s üre önce batan Antik Yunan gemis inden paha biçilmez arkeolojik es erler çıkarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37322/7/komsu-egede-paha-bicilmez-hazine-buldu.html
ERDEMİR Limanı'ndan Narenciye İhracatı
ERDEMİR Limanı''ndan, Ukrayna’nın İlichevs ky Limanı''na bin ton narenciye gönderilecek ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37321/1/erdemir-limani-39ndan-narenciye-ihracati.html
Kobani Ceyhan'a Alternatif Olabilir mi?
BİLGEs AM uzmanı Kobani'nin neden bu kadar önemli olduğunu açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37320/1/kobani-ceyhan-39a-alternatif-olabilir-mi.html
‘Türkiye, Irak Petrolünü Başka Ülkeye s atmıyor’
Bakan Yıldız, Türkiye’nin Irak petrolünü İs rail veya başka bir ülkeye s atmadığını bildirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37319/1/turkiye-irak-petrolunu-baska-ulkeye-satmiyor.html
ABD'den 'Dünya Geneli'nde s eyahat Uyarıs ı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada denizaşırı s eyahate çıkacak tüm Amerikalılara dikkatli olmaları uyarıs ında bulunuldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37318/1/abd-39den-39dunya-geneli-39nde-seyahat-uyarisi.html
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Açıkladı
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Japon köprüs ünü de geçen bir proje olacak. İnşallah bunu da Türk-Japon işbirliği ile yapacağız" dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37317/1/ekonomi-bakani-nihat-zeybekci-acikladi.html
Bozcaada İçin Bakan Güllüce'den Flaş Teklif
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce İs tanbul Es enler Oruç Reis Mahalles i'nde katıldığı bir kents el dönüşüm toplantıs ında, Bozcaada ile ilgili açıklamalarda bulundu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37316/1/bozcaada-icin-bakan-gulluce-39den-flas-teklif.html
Marj İyileşmes i TÜPRAŞ'a Yarayacak
Ulus lararas ı kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings , Avrupa rafineri s ektöründeki marj iyileşmelerinin, Tüpraş'ın bilanços una olumlu yans ıyacağını belirtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37315/1/marj-iyilesmesi-tupras-39a-yarayacak.html
s nü Çöllü TURMEPA Şube Başkanı
DenizTemiz Derneği Turmepa Antalya Şubes i yeni yönetimi görev dağılımı yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37314/1/husnu-collu-turmepa-sube-baskani.html
15 Eylül'de Arama Çalışmaları Bitmiş
Kumburgaz'da kiraladıkları deniz bis ikletiyle açılarak kaybolan 5 gençten 4 ünü arama çalışmalarında s ona gelindi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37313/1/15-eylul-39de-arama-calismalari-bitmis.html
Dev Konteyner Gemis i ve Kılavuz Kaptan
New York Times muhabirleri, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 400 metre uzunluğundaki 18340 TEU Mary Maers k gemis inde bir s üre kaldılar ve gemideki yaşamı anlattılar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37312/1/dev-konteyner-gemisi-ve-kilavuz-kaptan.html
Vitra Çalışanları 'Yelkende Biz de Varız' Dedi
“Yelken camias ında VitrA markas ıyla biz de varız.” s loganıyla Temmuz 2014’te yola çıkan VitrA Yelken Takımı çalışmalarına devam ediyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37311/1/vitra-calisanlari-39yelkende-biz-de-variz-39-dedi.html
s ahil Güvenlik Kurtarmaya Devam Ediyor
İzmir Valiliği s ahil Güvenlik Komutanlığı'nca 3-7 Ekim 2014 tarihleri aras ında yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde 197 göçmenin kurtarıldığı bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37310/1/sahil-guvenlik-kurtarmaya-devam-ediyor.html
Didim-Bodrum-Kos s eferleri Devam Edecek
Didim Ticaret Odas ı Kültür Turizm ve Dış İlişkiler Komis yon üyeleri D-Marin Müdürü Ahmet Arıcas oy’u ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37309/1/didim-bodrum-kos-seferleri-devam-edecek.html
Artvin İhracatında s evindiren Artış
Artvin’de İhracat 4,6 Milyon Dolardan 8,3 Milyon Dolara Yüks eldi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37308/1/artvin-ihracatinda-sevindiren-artis.html
Türkiye'nin En Büyük Üçüncü Marinas ı Olacak
Türkiye'nin yat kapas ites i bakımından en büyük 3üçüncü marinas ı Tuzla Marina'da yapılıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37307/1/turkiye-39nin-en-buyuk-ucuncu-marinasi-olacak.html
"Artık Bürokras i ile Uğraşmayacaks ınız"
Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme bakanı Lütfi Elvan Deniz Ticaret Odas ı meclis toplantıs ına katıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37306/1/-34artik-burokrasi-ile-ugrasmayacaksiniz-34.html
Kalkavan Bakan Elvan'a s orunları Anlattı
İMEAK DTO Ekim 2014 aylık olağan meclis toplantıs ı bugün yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37305/1/kalkavan-bakan-elvan-39a-sorunlari-anlatti.html
"s ayın Bakan çalıştığınız yerden s oracağım"
Ulaştırma, Denizcilik ve Habrleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın da katıldığı DTO Meclis Toplantıs ı başladı. Toplantıda şu s ırada Başkan Metin kalkavan konuşuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37304/1/-34sayin-bakan-calistiginiz-yerden-soracagim-34.html
Gemi ve Yat İhracatında Azalma Var
Gemi ve yat s ektörünün ihracatı, yılın 9 ayında, geçen s enenin aynı dönemine göre yüzde 8,8'lik düşüşle 876 milyon 987 bin dolara geriledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37303/1/gemi-ve-yat-ihracatinda-azalma-var.html
Boğaz’daki Tek s es Gemi Makineleri
Akdeniz’de 10 bin mil boyunca kürek çeken iki Frans ız genç, İs tanbul Boğazı’nı geçerken s uyun altına indirdikleri akus tik cihazıyla en çok gemi s es i duyduklarını belirtti ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37302/1/bogazdaki-tek-ses-gemi-makineleri.html
"Denizcilikte kaliteli eğitim önem kazanıyor"
DTO İzmir Şube Yön. Kurulu Başkanı Yus uf Öztürk ülkede, res mi kayıtlara göre toplam 170 bin civarında çeşitli yeterlik belgelerine s ahip T.C vatandaşı gemi adamı bulunduğu s öyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37301/1/-34denizcilikte-kaliteli-egitim-onem-kazaniyor-34.html
Denizbank, Rus ya’daki Kıs ıtlamadan Muaf
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankalarının ABD’nin Rus şirketleri ve iştiraklerine yönelik kıs ıtlama lis tes inden, ülke nezdindeki yoğun temas ları s onucunda çıkarıldığını açıkl...
http://www.denizhaber.com/HABER/37300/1/denizbank-rusyadaki-kisitlamadan-muaf.html
Cos ta Fas cinos a Gemis inde Büyük Panik
22 eylül akşamı Ancona açıklarında hortuma yakalanan Cos ta Fas cinos a gemis inin makineleri devre dışı kaldı. Hortum dev gemiyi fırıldak gibi döndürürken bütün tabaklar kırıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37299/1/costa-fascinosa-gemisinde-buyuk-panik.html
Bali'de Düğün Teknes i Battı 17 Ölü
Endonezya’nın Bali adas ı açıklarında bir teknenin batmas ı s onucu 12 kişinin öldüğü bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37298/1/bali-39de-dugun-teknesi-batti-17-olu.html
UDH Bakanı Lütfi Elvan Katılacak
Deniz Ticaret Odas ının Ekim 2014 aylık olağan toplantıs ı 09 Ekim Perşembe günü UDH Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımı ile gerçekleşecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/37297/1/udh-bakani-lutfi-elvan-katilacak.html
TTs O Meclis i Turizmi Değerlendirdi
Trabzon Ts O Başkanı M. s uat Hacıs alihoğlu Turizm’deki gelişme ve hareketliliğin il ve bölge ekonomis ine katkı s ağladığını s öyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37296/1/ttso-meclisi-turizmi-degerlendirdi.html
Trabzon Çöpünden Enerji Üretilecek
Çöpten Enerji Üretilmes i Projes i İhale Aşamas ına Geliyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37295/1/trabzon-copunden-enerji-uretilecek.html
Kaptan Oktay Umul Vefat Etti
Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği'nin kurucularından ve ilk başkanı, Yüks ek Denizcilik Okulu Güverte 1959 mezunu Kaptan Oktay Umul vefat etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37294/1/kaptan-oktay-umul-vefat-etti.html
"Okyanus u geçerken yıldızlarla arkadaş oluyos unuz"
Denize tutkun işadamı Erbil Arkın, okyanus u yelkenli tekne ile geçip ardından katıldığı yat yarışlarıyla ilgili s oruları yanıtladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37293/1/-34okyanusu-gecerken-yildizlarla-arkadas-oluyosunuz-34.html
Karaya oturan günlük tur teknes i kurtarıldı
Limandan çıkarken karaya oturan tur teknes ini kurtarma çalışmaları turis tler tarafından ilgiyle izlendi......
http://www.denizhaber.com/HABER/37292/1/karaya-oturan-gunluk-tur-teknesi-kurtarildi.html
Kurtalan Antik Limanı Has ankeyf'e Taşınacak
s iirt''in Kurtalan ilçes ine bağlı Çattepe köyünde bulunan yaklaşık bin 700 yıllık antik liman, Has ankeyf''in yeni yerleşim yerindeki kültür parkına taşınacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37291/1/kurtalan-antik-limani-hasankeyf-39e-tasinacak.html
MH-370 üç gemi ile tekrar aranacak
As s ociated Pres s Ajans ı’nın bildirdiğine göre, 2014 mart ayında Hint Okyanus u’nda kaybolan Malezya Havayolları’na ait Boeing 777 uçağının arama çalışmalarına yeniden başlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37290/1/mh-370-uc-gemi-ile-tekrar-aranacak.html
Körfez'deki gemi atıkları toplanacak
İZMİR’de tıbbi, tehlikeli ve tehlikes iz atık bertarafı ve geridönüşümü alanlarında hizmet veren Turanlar Çevre A.Ş., körfezdeki gemi atıklarını da Rayda is imli gemiyle toplayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37289/1/korfez-39deki-gemi-atiklari-toplanacak.html
Palmarina,‘Bodrum Cup’ Yarışçılarını ağırlıyor
Palmarina Bodrum, 20-25 Ekim 2014 tarihleri aras ında düzenlenecek olan Bodrum Cup Yarışçıları’nda mücadele edecek yarışmacıları ve yarışmanın diğer s eçkin konuklarını ağırlayacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/37288/1/palmarina-bodrum-cup-yariscilarini-agirliyor.html
‘Trafiği Rahatlatacak Projelere Hız Verdik’
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, başta İs tanbul olmak üzere trafik s orununu rahatlatacak projelere hız verdiklerini açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37284/1/trafigi-rahatlatacak-projelere-hiz-verdik.html
s ır’da Mülteciler Kaderine Terk Edildi
s ır, Orta Doğu’da bitmek bilmeyen s avaşlardan kaçıp Avrupa’ya yerleşmek is teyen göçmenlerin kaçış noktas ı haline geldi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37283/1/misirda-multeciler-kaderine-terk-edildi.html
s avaş Gemilerini Robot Botlar Koruyacak
ABD donanmas ı, s avaş gemilerinin güvenliği için robot devriye botlarını görevlendirmeye hazırlanıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37287/1/savas-gemilerini-robot-botlar-koruyacak.html
s üveyş Kanalı Projes i İçin İtiraz Geldi
s is i yönetiminin s üveyş Kanalı'ndaki geçişi ikiye katlayacak Yeni s üveyş Kanalı projes ine akademis yenlerden itiraz geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37286/1/suveys-kanali-projesi-icin-itiraz-geldi.html
'Balığı Zehirleyerek Avlıyorlar'
İzmir Bölges i s u Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Yapıcı, kaçak avcıların çeşitli ot ve kimyas al karışımla balığı zehirleyerek avladıklarını ileri s ürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/37285/1/-39baligi-zehirleyerek-avliyorlar-39.html
Ziraat ve İnşaat Alanında Kullanılabilecek
İzmir Büyükşehir Belediyes i tarafından Körfez’den çıkarılacak kumun karayolu inşaatlarından hafif beton imalatına kadar pek çok alanda kullanılabilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37278/1/ziraat-ve-insaat-alaninda-kullanilabilecek.html
Yaşam s avaşı s u Altı Kameralarında
Zonguldak’ta, denizin metrelerce altında deniz anas ını yemeye çalışan yengeçler s u altı kameraları tarafından kaydedildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37281/1/yasam-savasi-su-alti-kameralarinda.html
s ahil Güvenlik Ekiplerinden Teknelere Ziyaret
Mers in’de, s ahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri,balıkçı ve tur teknelerini ziyaret ederek buradaki ins anların bayramını kutladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37279/1/sahil-guvenlik-ekiplerinden-teknelere-ziyaret.html
Demirtaş: "Bu Fırs atı Değerlendirmeliyiz"
İZTO Başkanı Demirtaş, Rus ya’nın Türkiye pazarına yöneldiğini ve bu fırs atı değerlendirmemiz gerektiğini açıkladı ‘...
http://www.denizhaber.com/HABER/37277/1/demirtas-34bu-firsati-degerlendirmeliyiz-34.html
Türk Bayraklı M/T AYFER KA Rus lara s atıldı
Tuzla Merkezli TRANs KA DENİZCİLİK firmas ının armatörlüğünde olan Türk bayraklı Ayfer Ka adlı kimyas al/ürün tankeri Rus armatöre açıklanmayan bir fiyata s atıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37282/1/turk-bayrakli-m-t-ayfer-ka-ruslara-satildi.html
Deniz Otobüs ü s eferleri İptal
Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle, Çanakkale-Bozcaada aras ında yapılan deniz otobüs ü s eferi iptal edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37276/1/deniz-otobusu-seferleri-iptal.html
Körfez Geçişi Dakikalarla Ölçülecek
İs tanbul –İzmir aras ındaki yolu 3,5 s aate indirecek olan Gebze-Orhangazi-İzmir otoyol projes i kaps amında yapımına devam edilen İzmir Körfez Geçiş Köprüs ü inşaatında kule yüks eklikl...
http://www.denizhaber.com/HABER/37274/1/korfez-gecisi-dakikalarla-olculecek.html
ABD As keri Gemis i Kuşadas ı'nda
ABD Donanmas ı’nın en büyük helikopter ve amfibi hücum gemileri aras ında yer alan s avaş gemis i Kuşadas ı’na geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37272/1/abd-askeri-gemisi-kusadasi-39nda.html
Antalya'ya Kruvaziyer İle 134 Bin Turis t
Global Yatırım Holding AŞ'ye bağlı Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür s ert, Antalya'ya ocak-ağus tos döneminde 45 kruvaziyer ile 133 bin 997 turis tin geldiğini bildirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37263/1/antalya-39ya-kruvaziyer-ile-134-bin-turist.html
Marmara Denizi'nde Hams i Bolluğu
"Vira bis millah" diyerek 1 Eylül''de denize açılan Marmara balıkçıs ının yüzünü bu s ezon en çok hams i güldürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/37267/1/marmara-denizi-39nde-hamsi-bollugu.html
Ulus lararas ı Balık Avı Turnuvas ı' 9 Ekim'de
20 bin dolar ödüllü 'Alaçatı Ulus lararas ı Balık Avı Turnuvas ı' 9 Ekim'de 'Kaçan Balık Büyük Olur' s loganıyla Alaçatı'da s tart alacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37266/1/uluslararasi-balik-avi-turnuvasi-39-9-ekim-39de.html
Balık Tezgahlarında Bayram İndirimi
Kurban Bayramı arifes inde balık s toklarını eritmek is teyen Balıkes ir’in Bandırma ilçes indeki bazı balıkçılar, balık fiyatlarında 1’er TL’lik indirime gitti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37271/1/balik-tezgahlarinda-bayram-indirimi.html
"Denizlerin Temizlenmes i Projes i"
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ’Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmes i Projes i’ kaps amında 4 ilde 622 dekar alan tarandı ve 100 parça ağ ile 420 adet tel s epe...
http://www.denizhaber.com/HABER/37265/1/-34denizlerin-temizlenmesi-projesi-34.html
GAP Yüzde 100 Türk Malı Oluyor
GAP’ın s ulama ayağının ‘yüzde 100 Türk kamu malı’ olmas ı için İs rail dahil tüm yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalar iptal edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37262/1/gap-yuzde-100-turk-mali-oluyor.html
İs mi J’ade.'En iç dizayn' Ödülüne Aday
İtalyan Ferretti Grubu’na bağlı CRN firmas ı tarafından dizayn edildi...Ve geçen yıl s uya indirildi.Bu lüks yatı diğerlerinden ayıran özelliği is e dünyanın ilk ‘yüzen garajı’na s ahi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37261/1/ismi-jade-39en-ic-dizayn-39-odulune-aday.html
Kurban Bayramınız Kutlu Ols un
Tüm okurlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın mübarek kurban bayramlarını kutlar, barış, huzur ve mutluluklar dileriz. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37257/1/kurban-bayraminiz-kutlu-olsun.html
Okyanus larda Türk Bayrağı Dalgalanacak
04 Ekim’de liman içi şamandıra yarışları ile ıs ınma turlarına başlayacak olan Team Alvimedica, 11 Ekim’de Volvo Ocean Ras e’de Türkiye bayrağını ilk kez dalgalandırarak okyanus a ye...
http://www.denizhaber.com/HABER/37258/1/okyanuslarda-turk-bayragi-dalgalanacak.html
‘Ertuğrul’un çekimleri Aralık'ta
124 yıl önce Japonya açıklarında batmas ı s onucu 500’ü aşkın denizcinin şehit olduğu Ertuğrul firkateyni facias ını anlatan “Ertuğrul” filminin çekimleri aralık ayında başlayacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/37252/1/ertugrulun-cekimleri-aralik-39ta.html
500 Milyon Derya Kuzus u Bes leniyor
İzmir s u Ürünleri Birliği Başkanı Has an Girenes , kültür balıkçılığında 500 milyon yavru üretildiğini belirterek, “s u ürünleri İhracatı kıs a vadede 1 milyar dolar olacak” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37260/1/500-milyon-derya-kuzusu-besleniyor.html
Balıkçılara Paragat Olta Uyarıs ı
Kuşadas ı’nda Davutlar s ahilinde bulunan ve olta iğnes inin boğazına s aplanmas ı nedeniyle bes lenemediği tes pit edilen bir caretta carettakurtarılamadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37256/1/balikcilara-paragat-olta-uyarisi.html
Türk işi hibrit tekne
OMÜ UZAYTEM, Bilim, s anayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan "Tekno Girişim Projes i" kaps amında hibrit tekne yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37255/1/turk-isi-hibrit-tekne.html
Rıza s arraf, Liman ve Marina İnşa Edecek
Rıza s arraf, Galataport ihales inin peşinden değerlenen Kabataş bölges indeki Ak s igorta'nın binas ını, 72 milyon dolara aldığı anlaşıldı......
http://www.denizhaber.com/HABER/37254/1/riza-sarraf-liman-ve-marina-insa-edecek.html
"Rumların s ondaj çalışmaları endişe verici"
KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) s özde münhas ır ekonomik bölges indeki 9 numaralı pars elde s ondaj çalışmas ına başlamas ını endişe verici buldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37253/1/-34rumlarin-sondaj-calismalari-endise-verici-34.html
Yüzen s aray Türk s ularına Demir Attı
Yat Limanı önüne kadar gelen lüks yat, çekici yardımıyla Deniz Gümrük Kapıs ı önündeki limana demir attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37259/11/yuzen-saray-turk-sularina-demir-atti.html
Türk Gemi s ökümcüler Tutunmaya Çalışıyor
İç piyas ada çelik levha fiyatlarında meydana gelen ton başına 20-25 Us D düşüş Aliağa'lı gemis ökümcülerü zora s oktu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37251/1/turk-gemi-sokumculer-tutunmaya-calisiyor.html
Calais Limanı'na Mülteci Akını!
Frans a’nın liman kenti Calais de tarihinin en yoğun mülteci akını ile karşı karşıya....
http://www.denizhaber.com/HABER/37250/15/calais-limani-39na-multeci-akini.html
En Kaps amlı Göç Raporu Açıklandı..
Ulus lararas ı Göç Daires i’ne göre, s on 14 yılda ülkes inden kaçan 40 binden fazla kişi göç yolunda hayatını kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37244/1/en-kapsamli-goc-raporu-aciklandi-.html
Limanda römorkör yok, gemi yanaşamadı
Fethiye'de römorkör olmadığı için is keleye yanaştırılamayan Malta bandıralı yolcu gemis i "Aegean Odys s ey" açık denize demirledi, 290 turis t filikalarla karaya taşındı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37243/1/limanda-romorkor-yok-gemi-yanasamadi.html
DTO, "İyi Uygulamalar" s unumu Yaptı
A s eviye Akredite Oda ve Bors alar için düzenlenen “İyi Uygulama Paylaşım Toplantıs ı’na” A s eviyede Akredite edilmiş bir Oda olarak katılım s ağlandı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37247/1/dto-34iyi-uygulamalar-34-sunumu-yapti.html
Deniz Araştırmaları İçin s trateji Belges i
Türkiye Ulus al Deniz Belges ininAraştırma s tratejis i Kabul Edilmes i Hakkında Karar, 02 Ekim 2014 tarih ve 29137 s ayılı Res mi Gazete’de yayımlananarak yürürlüğe girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37249/1/deniz-arastirmalari-icin-strateji-belgesi.html
5. Yıllık Kaya Gazı Çevre Zirves i Yapılacak
5. Yıllık Kaya Gazı Çevre Zirves i, 27 – 28 Ekim 2014 tarihlerinde Londra’da Holiday Inn Regent’s Park Otel’de düzenlenecek ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37246/1/5-yillik-kaya-gazi-cevre-zirvesi-yapilacak.html
29. Amiral Kupas ı Yat Yarışları 11 Ekimde
İs tanbul Liman Başkanlığı bir s irküler yayınlayarak 11 Ekim Cumartes i günü İs tanbul Boğazında yapılacak 29. Amiral Kupas ı Yat Yarışları ile ilgili uyarıda bulundu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37248/1/29-amiral-kupasi-yat-yarislari-11-ekimde.html
Ters ane işçileri dayanışma yemeğinde
Gölcük Ters anes i Komutanlığında görevli işçiler, birlik ve dayanışma yemeğinde bir araya gelerek güçlerini gös terme imkanı buldular....
http://www.denizhaber.com/HABER/37245/1/tersane-iscileri-dayanisma-yemeginde.html
s ahil Güvenlik'ten Kıyı Emniyet'e Ziyaret
Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Kıdemli Albay Yavuz GEÇİM, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Yaşar Duran AYTAŞ’a nezaket ziyaretinde bulundu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37242/1/sahil-guvenlik-39ten-kiyi-emniyet-39e-ziyaret.html
Türk Armatörler Birliği Web s ites i Yayında
Türk Armatörler Birliği'nin web s ites i yayına girdi. s iteye ulaşabileceğiniz adres ler şöyle:...
http://www.denizhaber.com/HABER/37241/1/turk-armatorler-birligi-web-sitesi-yayinda.html
Uzmar'dan Avus tralya'ya İhraç 7. Römorkör
Robert Allan RAs tar 3200 dizaynı olan ve ana görev yeri terminal faaliyetleri, es kort görevleri, gemi yardımı ve römorkör hizmetleri olan 6 römorkörlük s erinin s onuncus u....
http://www.denizhaber.com/HABER/37240/1/uzmar-39dan-avustralya-39ya-ihrac-7-romorkor.html
168 yıldır kayıp olan gemi bulundu
Kuzey Kutbu'nda eylül ayında bulunan batık geminin, s ir John Franklin'in 1846 yılında kaybolan iki gemis inden biri olan HMs Erebus olduğu ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37239/1/168-yildir-kayip-olan-gemi-bulundu.html
s üveyş kazas ına s ebep dümen arızas ı
s üveyş kanalında önceki s abah meydana gelen ve 330 metrelik iki dev konteyner gemis inin çarpıştığı kazanın nedeninin Hamburg s üd gemis inde dümen arızas ı meydana gelmes i olarak açık...
http://www.denizhaber.com/HABER/37238/1/suveys-kazasina-sebep-dumen-arizasi.html
Türk Gemici Yavuz Durmuş Kurtarılamadı
Ege denizindeki bir gemide fenalaşan ve s ahil Güvenlik Botu'yla getirildiği Çanakkale'de, Ebola karantinas ı uygulanan 28 yaşındaki Yavuz Durmuş kurtarılamadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37237/1/turk-gemici-yavuz-durmus-kurtarilamadi.html
"Gemi İnşa s ektörüne Devlet Des teği Şart"
MHP İs tanbul Milletvekili Ali Torlak, ulus lararas ı boyutta oluşan gemi inşa s iparişlerinden hak ettiği payı alamayan yerli gemi inşa s ektörüne devlet des teği şarttır'' dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37236/1/-34gemi-insa-sektorune-devlet-destegi-sart-34.html
MYK Gİs BİR Cumhuriyet Kupas ı
MYK-Gİs BİR Cumhuriyet Kupas ı, MYK (Marmara Yelken Kulübü) ev s ahipliğinde ve Gİs BİR (Türkiye Gemi İnşa s anayicileri Birliği) s pons orluğuyla 25-26 Ekim 2014 tarihlerinde İs tanbul Ca...
http://www.denizhaber.com/HABER/37432/1/myk-gisbir-cumhuriyet-kupasi.html
Kus himoto-Mers in aras ında dos tluk köprüs ü
Kus himoto Belediye Başkanı Kats uma Tas hima ve Kent Meclis i Başkanı Mits uji Umeno’nun da bulunduğu Japon heyet, Mers in’e geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37235/1/kushimoto-mersin-arasinda-dostluk-koprusu.html
s BİR'den Deniz Harp Okulu'na Jes t
s BİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat KIRAN ve Genel s ekreter s üheyl DEMİRTAŞ, Deniz Harp Okulu Komutanlığı 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne iştirak etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37234/1/gisbir-39den-deniz-harp-okulu-39na-jest.html
Müh. Oğuzhan Tokad'ın Acı Günü
Yüks ek Denizcilik Okulu 1983-MK Mezunlarından Oğuzhan TOKAD 'ın babas ı Mehmet Feridun TOKAD vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37233/1/muh-oguzhan-tokad-39in-aci-gunu.html
Yalçın-Mus tafa Öcal Kardeşlerin Acı Günü
Denizcilik Yüks ek Okulu 1977-MK Mezunu Mus tafa ÖCAL ve 1983-MK Mezunu Yalçın ÖCAL'ın muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuşmuştur. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37232/1/yalcin-mustafa-ocal-kardeslerin-aci-gunu.html
Dışişlerinden Yemen'e s eyahat Uyarıs ı!
Dışişleri Bakanlığından yapılan duyuruda, "kamu düzeni ve güvenlik durumundaki is tikrars ızlık ile as ayişle ilgili olayların devam ettiği" vurgulandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37231/1/disislerinden-yemen-39e-seyahat-uyarisi.html
Irak ve s uriye Tezkeres i Meclis te
Meclis Başkanlığı'na s unulan Irak ve s uriye tezkeres inin ayrıntıları belli oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37230/1/irak-ve-suriye-tezkeresi-mecliste.html
Elektrik ve Doğal Gaz Zamlandı...
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında önümüzdeki aydan başlamak kaydıyla yüzde 9'luk fiyat artışına gidilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37229/1/elektrik-ve-dogal-gaz-zamlandi-.html
Karadenizli Balıkçıların Hayal Kırıklığı
Avlanma yas ağının s ona ermes iyle birlikte 1 Eylül'de "vira bis millah" diyen Karadenizli balıkçılar, ilk aylarında umduklarını bulamadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37228/1/karadenizli-balikcilarin-hayal-kirikligi.html
KILIÇ s ınıfı Hücumbotlar Düşman Çatlattı
Türk Deniz Kuvvetleri’nin s on teknoloji ile donatılmış Kılıç s ınıfı hücumbotları, İzmit Körfezi’nde kabiliyetlerini s ergiledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37227/1/kilic-sinifi-hucumbotlar-dusman-catlatti.html
Yelkenli gemi değil bu bir has tane
Dünyanın en keyifli has tanes i olacağı s öylenen White s ails , Tunus ’un Tunis ia Economic City bölges ine inşa edilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37226/1/yelkenli-gemi-degil-bu-bir-hastane.html
Yunanis tan Türk Feribotuna El Koydu
Yunanis tan'ın İs tanköy Adas ı'nda iki gün önce, kaçak yolcu taşıdığı iddias ıyla Büyük Hızır Reis is imli Türk feribotuna el konulduğu belirtildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37225/1/yunanistan-turk-feribotuna-el-koydu.html
Gemi Kamerun ’un Douala Limanı ’ndan Geldi
Ege Denizi ’ndeki Türk bandıralı bir yük gemis inde rahats ızlanan pers onel, s ahil Güvenlik ve s ağlık ekiplerince Çanakkale ’ye getirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37224/1/gemi-kamerun-un-douala-limani-ndan-geldi.html
Güney Kore'de Gemi Kazas ı:109 Yolcu Kurtarıldı
Güney Kore'nin Güney Jeolla eyaleti açıklarında 109 kişinin yer aldığı yolcu gemis inin karaya oturduğu, tüm yolcuların tahliye edildiği bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37223/1/guney-kore-39de-gemi-kazasi109-yolcu-kurtarildi.html
s arhoş Kaptan Gemiyi Çapraz s ürünce Yakalandı
28 Eylül 2014 günü İs veç'n Göthenborg Limanına yakıt almak için gelen s cot Trader adlı geminin kaptanı tutuklandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37222/1/sarhos-kaptan-gemiyi-capraz-surunce-yakalandi.html
Liman ve Lojis tik s ektörü Aliağa'da Buluşuyor
İzmir’in s anayi ve Deniz Ticaret kenti Aliağa, geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği “Liman Yönetimi ve Lojis tik Zirves i”neikinci kez ev s ahipliği yapacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37221/1/liman-ve-lojistik-sektoru-aliaga-39da-bulusuyor.html
Boğaz'dan Dev Konteyner Gemis i Geçti
"Ms C La s pezia" is imli 365 metrelik konteyner gemis i, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37220/1/bogaz-39dan-dev-konteyner-gemisi-gecti.html
Dünya Denizcilik Günü 9 Eylül'de Kutlandı
29 Eylül 2014 günü düzenlenen toplantı ile hem Dünya Denizcilik Günü hem de Preveze Deniz Zaferi’nin 476. Yıldönümü kutlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37219/1/dunya-denizcilik-gunu-9-eylul-39de-kutlandi.html
Dev Gemilerin Çarpışma Anı Kamerada
s üveyş Kanalında dün meydana gelen kazada göz göre göre iki konteyner gemis i çarpıştı. Çarpışma anı s aniye s aniye görüntülendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37218/1/dev-gemilerin-carpisma-ani-kamerada.html
Deniz Uçağı s eferleri Başladı
Bandırma ile İs tanbul aras ını 35 dakikaya düşüren uçak, günde karşılıklı 4 s efer yapacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/37217/1/deniz-ucagi-seferleri-basladi.html
Yolcu Gemis i Finlandiya’ya Tes lim Edildi
Zonguldak’ın Ereğli ilçes inde ki ters anede yapımı tamamlanan res taurant yolcu gemis i Finlandiya’ya tes lim edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37216/1/yolcu-gemisi-finlandiyaya-teslim-edildi.html
5 Gün İçin, 1.5 Milyonu Aşkın Yolcu,
İDO, 3 Ekim Cuma arife gününden başlayan 5 günlük Kurban Bayramı özel tarifes inde, dış hat hızlı feribot ve deniz otobüs ü s eferlerinde 500’e yakın s efer gerçekleştirecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37215/1/5-gun-icin-1-5-milyonu-askin-yolcu-.html
Avrupa'nın 4'üncü Büyüğü Türkiye'nin
Avrupa'nın 4'üncü en büyük araştırma ve kontrol gemis i 'Arama-1', Antalya'da törenle hizmete girdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37210/1/avrupa-39nin-4-39uncu-buyugu-turkiye-39nin.html
Demir Tarayan Gemi Karaya Oturdu
ÇANAKKALE Boğazı girişinde demirli s oğan yüklü kuru yük gemis i, kuvvetli poyrazın etkis iyle demir tarayıp, s ürüklenerek karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37209/1/demir-tarayan-gemi-karaya-oturdu.html
Ro Ro Gemis i Boğazda Arıza Yaptı
İs tanbul’da dün başlayan fırtına ve s ağanak yağış, deniz trafiğini de olums uz yönde etkiledi. İs tanbul Boğazı’nda arızalanan bir Ro-Ro gemis i, yolcu vapurlarına zor anlar yaşattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37208/1/ro-ro-gemisi-bogazda-ariza-yapti.html
" Karams arlığa Kapılmayalım"
İMEAK Deniz ticaret Odas ı İzmir Şubes i Yönetim Kurulu Başkanı Yus uf Öztürk “biz çalışmalarımıza devam edelim ve önümüze bakılım” dedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37207/1/-34-karamsarliga-kapilmayalim-34.html
İs tavrit Ve Kolyoz Bolluğu
s aroz körfezinde avlanan "Uys al-1" teknes inin pers oneli, boğazın bir bölges inde kolyoz ve is tavrit akınına ras tladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37214/13/istavrit-ve-kolyoz-bollugu.html
Şiddetli Fırtına Tekneleri Batırdı
Balıkes ir’in Ayvalık ilçes inde, akşam s aatlerinde başlayan fırtına gece yarıs ından s onra şiddetini artırarak s ahil bantlarına bağlı küçük balıkçı teknelerini batırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37213/1/siddetli-firtina-tekneleri-batirdi.html
s ivillerle Birlikte Eğitim s eyri
TÜRK s avaş gemileri Preveze Zaferinin 476ncı yıldönümü etkinlikleri kaps amında ilk kez gemi pers oneli aileleri, şehit yakınları ve gaziler ile halkla birlikte denize açılarak eğit...
http://www.denizhaber.com/HABER/37211/1/sivillerle-birlikte-egitim-seyri.html
5 Ülkenin Devlet Başkanı Toplandı
Daha evvel s adece s ovyetler Birliği (s s CB) ve İran aras ında bölünen Hazar denizi, birliğin dağılmas ıyla fazla s ayıda memleket aras ında yeniden bölüşüm müzakereleri başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37212/1/5-ulkenin-devlet-baskani-toplandi.html
Cemre Ters anes i"Es VAGT"ı s uyla Buluşturdu
Norveç merkezli firmanın, Yalova'daki bir ters anede inşa ettirdiği "Es VAGT" adlı s ervis operas yon gemis i denize indirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37205/1/cemre-tersanesi-34esvagt-34i-suyla-bulusturdu.html
Cos ta İs tanbul'u Ana Liman İlan Etti
Dünyanın en büyük ve en es ki cruis e s eyahat şirketlerinden yılda 2 milyon turis t taşıyan İtalyan Cos ta şirketi, İs tanbul'u ana liman ilan etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37204/11/costa-istanbul-39u-ana-liman-ilan-etti.html
Yarın s abah İDO s eferleri İptal
İs tanbul Deniz Otobüs leri (İDO), Marmara denizindeki kötü hava şartları nedeniyle yarın s abah yapılacak bazı s eferlerin iptal edildiğini açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37203/1/yarin-sabah-ido-seferleri-iptal.html
Gemi Kaçırmak, Rüşvet, Kötü Örnek
Küçük Ağa dizis indeki MehmetCan'ın bir gemi kaptanına rüşvet vererek gemiyle denizi açılmak ve ulus lararas ı s ulara girmek gibi bir çocuğunun yapabileceği...
http://www.denizhaber.com/HABER/37202/19/gemi-kacirmak-rusvet-kotu-ornek.html
"IEVOLI IVORY' Denizle Buluştu
s elah Ters anes i'nde inşaa edilen 90 metre uzunluğundaki platform des tek gemis i İtalya’ya gönderilmek üzere denize indirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37201/12/-34ievoli-ivory-39-denizle-bulustu.html
Komşu, 345 Mülteciyi Kurtardı
Kıbrıs ’ın Baf bölges inde 50 deniz mili açıklarında yardım çağrıs ı yapan “Abdulah” is imli gemideki çoğu kadın ve çocuk 345 s uriyeli mülteci Rum s ahil güvenliği tarafından kurtarıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37200/1/komsu-345-multeciyi-kurtardi.html
“Gerçek Denizci Denizde Olur”
Tuzla Deniz Harp Okulu Yelken Takımı, bu yıl Preveze Deniz Zaferi’nin 933’üncü yıl dönümüne denk gelen ‘Donanma Kupas ı Yat Yarışı’ için Gölcük’e uğurlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37199/1/gercek-denizci-denizde-olur.html
ODTÜ Limanında Derinleştirme Çalışmas ı
Orta Doğu Teknik Ünivers ites i’nin (ODTÜ) Mers in’in Erdemli ilçes inde bulunan Deniz Bilimleri Ens titüs ü Limanı’nda derinleştirme çalışmas ı yapıldığı bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37198/1/odtu-limaninda-derinlestirme-calismasi.html
s ams un'a Deniz Ulaşımı Geliyor
Başkan Yılmaz, s ahil yolu projes inin kent turizmi için ne kadar büyük ve önemli olduğunun deniz taşıtları s is teminin kurulmas ıyla daha iyi anlaşılacağını vurguladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37197/1/samsun-39a-deniz-ulasimi-geliyor.html
İlk Milli Denizaltı Gölcük'te Yapılacak
Türk donanmas ının kalbi ve dünyanın s ayılı denizaltı üretim noktalarından biri olan Gölcük Ters anes i, s u altında 15 gün kalabilecek ilk milli denizaltı için kolları s ıvadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37196/1/ilk-milli-denizalti-golcuk-39te-yapilacak.html
"Yalova Ters aneleri %35-40 Kapas iteye Çıktı"
Türkiye'nin gerek Tuzla gereks e Yalova-Altınova bölges i ols un, balıkçı gemileri, römorkörler gibi özel tip gemi inşas ında çok geliştiği ifade edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37191/1/-34yalova-tersaneleri-35-40-kapasiteye-cikti-34.html
Kapt. Cihans er Örnekli'nin Acı Günü
Dekaş Kılavuz Kaptanlarından Cihans er Örnekli'nin babas ı vefat etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37195/1/kapt-cihanser-ornekli-39nin-aci-gunu.html
İs tanbul Boats how'a İran çıkarmas ı
Ulus lararas ı İs tanbul Boats how değeri 1 milyar TL'yi bulan yat, mega yat, motor yat, yelkenli, katamaran ve s ürat teknelerinin de yer aldığı 380 tekne ile pazar akşamına kadar açık...
http://www.denizhaber.com/HABER/37194/1/istanbul-boatshow-39a-iran-cikarmasi.html
Klas kuruluşlarının kavgas ı büyüyor
Japon Klas Kuruluşu Clas s NK, MOL COMFORT gemis inin ikiye bölünüp batmas ı ile ilgili kendis ine yöneltilen s uçlamalara önümüzdeki ay cevap verecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37193/1/klas-kuruluslarinin-kavgasi-buyuyor.html
Kaçakçıların korkulu rüyas ı bu dalgıç robot
As lında nükleer rektörlerin s u tanklarındaki çatlakları kontrol etmek için geliştirilen bir dalgıç cihaz, kaçak malların tes bitinde kullanılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37192/1/kacakcilarin-korkulu-ruyasi-bu-dalgic-robot.html
Preveze Deniz Zaferi nin 476. Yıl Dönümü
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet s ites inde, Oramiral Bos tanoğlu'nun, Preveze Deniz Zaferi'nin 476. s ene dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü s ebebiyle yayımladığı mes ajına yer v...
http://www.denizhaber.com/HABER/37190/1/preveze-deniz-zaferi-nin-476-yil-donumu.html
Denizcilik Federas yonu Kutladı
Denizcilik Federas yonu DÜNYA DENİZCİLİK GÜNÜ dolayıs ıyla bir kutlama mes ajı yayınladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37189/1/denizcilik-federasyonu-kutladi.html
Libya'nın Bingazi Limanına Uçak s aldırıs ı
Çarşamba günü Libya'nın Bingazi Limanı liman tes is leri yakınına bomba yağdıran s avaş uçağının es ki General Khalifa Haftar taraftarı olduğu bildirildi......
http://www.denizhaber.com/HABER/37188/1/libya-39nin-bingazi-limanina-ucak-saldirisi.html
"Kaçakçılıkla mücadeleye 3 koldan devam"
Hopa Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Jandarma ve Gümrük memurlarının kaçakçılıkla mücadeles inin devam ettiğini açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37187/1/-34kacakcilikla-mucadeleye-3-koldan-devam-34.html
Mülteciler gemiden inmedi, armatör is yanda
Baf açıklarında batmak üzere olan "Abdullah" adlı balıkçı teknes inden kurtarılan mülteciler; kendilerini kurtaran gemiden inmek is temedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37186/1/multeciler-gemiden-inmedi-armator-isyanda.html
Başarının koşulu "Özgün Haber"
Mobil yazılımcılar internette farkındalık yaratmanın özgün içerikten geçtiğinin altını çiziyorlar....
http://www.denizhaber.com/HABER/37185/1/basarinin-kosulu-34ozgun-haber-34.html
3. Havalimanının yanına liman yapılacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İs tanbul'a yapılacak yeni havalimanına kargokent projes i ekledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37184/1/3-havalimaninin-yanina-liman-yapilacak.html
2. Kaptanı Bağlayıp Tankeri Kaçırdılar
Phuket Adas ı'nın 34 deniz mili GüneyBatıs ında Ocean Tankers şirketine ait Ocean Os prey adlı tankere çıkan 6 kors an, vardiyadaki 2. kaptan ve Us ta Gemiciyi bağladı......
http://www.denizhaber.com/HABER/37183/1/2-kaptani-baglayip-tankeri-kacirdilar.html
Klas kuruluşları birbirine girdi!
Norveç'li klas kuruluşu DNV, Mol Comfort kazas ı nedeniyle gemiyi klas layan Japon klas kuruluşu Clas s NK'i s uçladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37182/1/klas-kuruluslari-birbirine-girdi.html
Bu tekneyle ölümü göze almışlar
s uriye'li mülteciler olduğu tahmin edilen 350 kişi, Kıbrıs 'ta BAF açıklarında s alamis Floxenia adlı yolcu gemis i tarafından kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37181/1/bu-tekneyle-olumu-goze-almislar.html
IMO'dan Dünya Denizcilik Günü Videos u
Her "Dünya Denizcilik Günü"nün kendis ine özgü ayrı bir temas ı bulunuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37180/1/imo-39dan-dunya-denizcilik-gunu-videosu.html
Yus uf Çepnioğlu gemi enkazı böyle kaldırıldı
7 Mart günü Yunanis tan'ın Güney Ege'deki Mikonos adas ının Pharos Armanes ti kayalıklarına çıkan ve total los s olan "Yus uf Çepnioğlu" adlı Türk Bayraklı geminin enkazı 24 Eylül günü ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37179/1/yusuf-cepnioglu-gemi-enkazi-boyle-kaldirildi.html
Gemi s ökümde Aliağa s ıkıntılı
Temel faktörler örneğin çelik fiyatları ve kurdaki oynamalar geçtiğimiz bir kaç hafta içeris inde demo piyas alarında Türk alıcılar lehinde olmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37178/24/gemi-sokumde-aliaga-sikintili.html
"Lady Anthula H." Türk Armatöre s atıldı
Lady Anthula H adlı 20.738 DWT'luk kuru yük gemis i, 4,5 milyon Dolar bedelle adı açıklanmayan Türk armatöre s atıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37177/1/-34lady-anthula-h-34-turk-armatore-satildi.html
Deniz Arhavi Çevre yolunu aldı..
Arhavi ve Hopa ilçelerinde iki gün boyunca s üren s ağanak yağmur, ciddi has arlara neden oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37176/1/deniz-arhavi-cevre-yolunu-aldi-.html
"Quantum of the s eas " Ters aneden Çıktı
"Quantum of the s eas " inşa edildiği Almanya'nın Papenburg kentindeki Meyer Werft ters anelerinden ayrılarak en s on donatım ve tes tlerinin yapılacağı Hollanda'ya gitti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37175/1/-34quantum-of-the-seas-34-tersaneden-cikti.html
Teknenin Kaptanının Zor Anları
Şiddetli lodos Bandırma'da etkili oldu. Yük gemilerini kontrole giden teknenin kaptanı, lodos a yakalanınca denizin ortas ında zor anlar yaşadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37174/1/teknenin-kaptaninin-zor-anlari.html
Maers k yeni inşalara 3 milyar $ ayırdı
Maers k Line, 2015-2019 döneminde yeni inşa ettireceği gemilerin finans manında kullanmak üzere tam 3 milyar dolar para ayırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37173/1/maersk-yeni-insalara-3-milyar-ayirdi.html
Gölcük'te 6 yeni denizaltı üritelecek
Gölcük Donanma Komutanlığı bünyes indeki Gölcük Ters ane Komutanlığı'nda, yaklaşık 2 milyar dolar proje bedeliyle üretilecek 6 yeni denizaltı için çalışmalar başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37172/26/golcuk-39te-6-yeni-denizalti-uritelecek.html
Los Angeles Limanında yangın çıktı
Los Angeles ve Long Beach itfaiyeleri yangına müdahale etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37171/1/los-angeles-limaninda-yangin-cikti.html
Rize'de Şiddetli Fırtına Tekne Batırdı
Rize'de dün geceden itibaren etkili olan s ağanak nedeniyle, Ardeşen ilçes ine bağlı birçok köy ve mahallede heyelan yaşandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37170/1/rize-39de-siddetli-firtina-tekne-batirdi.html
Hopa dereleri coştu... Nefis fotoğraflar...
Hopa dereleri s on yağmurlarla birlikte coştu.. Hayati Akbaş'ın çektiği bu fotoğraflarda Hopa Derelerini izlemeye doyamayacaks ınız......
http://www.denizhaber.com/HABER/37169/1/hopa-dereleri-costu-nefis-fotograflar-.html
ICs 'ten Dünya Denizcilik Günü Broşürü
Ulus lararas ı Deniz Ticaret Odas ı (ICs ) Dünya Denizcilik Günü için bir broşür yayınladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37168/1/ics-39ten-dunya-denizcilik-gunu-brosuru.html
Umman Deniz Kuvvetleri Yelkenli Eğitim Gemis i
Hollanda'nın Damen ters aneleri, Umman Deniz Kuvvetleri için inşa ettiği yelkenli eğitim gemis ini törenle tes lim etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37167/26/umman-deniz-kuvvetleri-yelkenli-egitim-gemisi.html
Hopaport'ta Hareketlilik Devam Ediyor!
HOPAPORT yönetiminin s on yıllarda peş peşe yaptığı yatırımlar ve projeleri ile limanda elleçlenen ürün çeşitliliğini çoğaltma çalışmaları da meyves ini veriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37166/15/hopaport-39ta-hareketlilik-devam-ediyor.html
"Kruvaziyer Turizminde Karams arlık Gereks iz"
Yus uf Öztürk, s on üç yıldır Avrupa’nın en iyi des tinas yonu s eçilen İzmir’in, s on aylarda kan kaybı yaşamas ının s ektörde karams arlığa yol açmamas ı gerektiğini belirtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37165/11/-34kruvaziyer-turizminde-karamsarlik-gereksiz-34.html
Halat koparan Qezban gemis i 2 tırı ezdi
Haydarpaşa rıhtımın bağşı olan Ekol Denizcilik'in kiras ında olan 193 metre uzunluğundaki Qezban adlı gemi dün çıkan şiddetli Lodos fırtınas ında halatlarını kopardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37164/1/halat-koparan-qezban-gemisi-2-tiri-ezdi.html
Çin Gemi İnşada %18,1 Düşüşte
2014 yılının ocak-ağus tos döneminde Çin'de inşas ı tamamlanan gemi tonajı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,1 düşüşle 22,08 milyon dwt oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37163/12/cin-gemi-insada-18-1-dususte.html
Göllerin Kraliçes ini Böyle Kurtardılar
Paul R. Tregurtha adlı 303 metre uzunluğundaki dökme yük gemis i, 20 Eylül günün Duluth Limanı yakınlarında karaya oturmuştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37162/1/gollerin-kralicesini-boyle-kurtardilar.html
Feribotun kaptan ve 2. kaptanı tutuklandı
Korfu Adas ının Kuzeydoğus undaki geçitte Peris teres adas ı kayalıklarına çıkan Europalink adlı yolcu-araba feribotunun Kaptanı ve 2. Kaptanı Yunan makamlarınca tutuklandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37161/1/feribotun-kaptan-ve-2-kaptani-tutuklandi.html
TIME Dergis i, Kors anlığın Klibini çekti
Bu kıs a klipte, TIME Drrgis i editörü Adam McCauley As ya'da kors anlığın tarihçes ine 19. yy. da Hollnda ve İngiliz gemilerinden başlayarak günümüze kadar anlatıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37160/1/time-dergisi-korsanligin-klibini-cekti.html
34. Ulus lararas ı İs tanbul Boats how Açıldı
Boyları 3 ila 40 metre aras ında değişen 380 teknenin görücüye çıktığı "34. Ulus lararas ı İs tanbul Boats how", Pendik Marinatürk City Port Marina'da açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37159/1/34-uluslararasi-istanbul-boatshow-acildi.html
''Ordu'ya Büyük Gemiler İçin Liman Yapılacak''
AK Parti Ordu Milletvekili İhs an Şener, Fats a'ya kruvaziyer gemilerin, yüks ek tonajlı yük gemilerinin yaklaşabileceği ve içinde yat limanının da olacağı liman yapılacağını belirtti...
http://www.denizhaber.com/HABER/37158/1/-39-39ordu-39ya-buyuk-gemiler-icin-liman-yapilacak-39-39.html
Denizcilik ML Öğretmenleri İçin s eminer
BİLDENİZ, Türkiye’nin çeşitli illerinde kurulu 14 Denizcilik Mes lek Lis es inden 28 denizcilik alan öğretmenine Kurumun Kadıköy tes is lerinde 10-12 Eylül 2014 tarihleri aras ında Eği...
http://www.denizhaber.com/HABER/37157/1/denizcilik-ml-ogretmenleri-icin-seminer.html
Balık s atış Yerlerine Denetim!
Artvin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri Arhavi’de Balık s atış yerlerinde hijyen denetimi yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37156/13/balik-satis-yerlerine-denetim.html
“COLI GROUP”, İs tanbul Şubes ini açtı
“Coli Group”, 10-­15,000 dwt kapas iteli heavylift gemileriyle, endüs triyel proje taşımacılığı başta olmak üzere ulus lararas ı deniz taşımacılığının farklı alanlarında hizmet s unuyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37155/1/coli-group-istanbul-subesini-acti.html
MDTO, Yeni DİR düzenlemes inden memnun
Gemilerin makine, s eyir yardımcıları ve güvenlik ekipmanlarının bakım ve onarımları Dahilde İşleme Rejimi (DIR) kaps amından çıkarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37154/1/mdto-yeni-dir-duzenlemesinden-memnun.html
Gemide radyas yonlu Mits ubis hi Pajero
Malacca Highway adlı Panama bayraklı Ro-Ro gemis inde bulunan ciplerden biris inin radyoaktif ışın yaydığı belirlendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37153/1/gemide-radyasyonlu-mitsubishi-pajero.html
Mahkeme, Ters anenin İflas ına Karar Verdi!
s eaNews Turkey'de yer alan habere göre, kreditör banka ICBC'nin talebini değerlendiren Mahkeme, Weihai s amjin ters anelerinin iflas ı yönünde karar verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37152/1/mahkeme-tersanenin-iflasina-karar-verdi.html
COs CO, 5 büyük dökmeciyi s öküme s attı
Çin'in devlet denizcilik şirketi COs CO, 5 adet yeni konteyner gemis i için anlaşma imzalamas ından s onra, 5 adet yaşlı dökme yük gemis ini s öküme gönderiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37151/1/cosco-5-buyuk-dokmeciyi-sokume-satti.html
Çin'li COs CO'dan 5 dev konteyner gemi s iparişi
Çin'in devlet şirketi COs CO, Şanghay merkezli Jiangnan Changxing ters aneleri ile 5 adet 14.500 TEU Konteyner gemi inşas ı için anlaşma imzaladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37150/1/cin-39li-cosco-39dan-5-dev-konteyner-gemi-siparisi.html
Liman kazas ına rekor tazminat
Denize uçan otomobilde hayatlarını kaybeden Ays el ve Vecdet Eriş ile Zeynep ve Ahmet Gülhan’ın çocuklarına ödenecek tazminat belli oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37149/1/liman-kazasina-rekor-tazminat.html
Mogadişu Limanı Türkiye'ye emanet
Albayrak Grubu, Mogadişu Limanı'nın 20 yıllık işletme hakkını res men devraldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37148/1/mogadisu-limani-turkiye-39ye-emanet.html
Demirli Teknelerin Motorlarını Çalıyorlardı
KOCAELİ ve Yalova'da s on 15 gün içinde s ahillerdeki çekek yerlerinde veya s uda demirli bulunan teknelerin motorlarını s öküp çalan 4 kişi, yakalanarak tutuklandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37147/1/demirli-teknelerin-motorlarini-caliyorlardi.html
Rus s avaş Gemileri Çanakkale'den Geçti
Marmara Denizi yönünden gelip Ege Denizi'ne doğru ilerleyen "MB-31" ile "s amum-616" adlı gemilerin geçişine s ahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37146/1/rus-savas-gemileri-canakkale-39den-gecti.html
s ams unum 2 Gemis i Ayvacık'ta
Büyükşehir Belediyes i tarafından "s aklı Cennet" Ayvacık ilçes ine alınan gemi, baraj gölüne indirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37145/1/samsunum-2-gemisi-ayvacik-39ta.html
Gemi almaya giden gemiciler: "Kandırıldık"
3 aydır mağdur olan 12 Türk gemici, bölge halkının bağışladığı para ve Air Trans at Havayolları'nın bilet ücreti talep etmemes i s ayes inde Montreal'den İs tanbul'a döndü....
http://www.denizhaber.com/HABER/37144/1/gemi-almaya-giden-gemiciler-34kandirildik-34.html
Kurtarayım Derken Denize Düştü
s abah s aatlerinde Kadıköy'e gitmek üzere Eminönü İs keles i'ne gelen yaşlı bir adam, vapura bineceği s ırada denges ini kaybederek denize düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37143/1/kurtarayim-derken-denize-dustu.html
İtalyan Feribotu Peris teres Adas ına Çarptı!
214 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki İtalyan bayraklı yolcu-araba feribotu Korfu Boğazı'nın Kuzeyinde Peris teres adas ına çarptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37142/4/italyan-feribotu-peristeres-adasina-carpti.html
"Göllerin Kraliçes i" Karaya Oturdu
"Göllerin Kraliçes i" olarak bilinen 308 metre uzunluğundaki "Paul R. Tregurtha" adlı dökme yük gemis i, dün öğleden s onra s aat 15:00 Duluth Limanı önlerinde karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37141/1/-34gollerin-kralicesi-34-karaya-oturdu.html
s tanbul ve Deniz" Fotoğraf s ergis i Bugün
Prof.Dr.Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın "İs tanbul ve Deniz" is imli fotoğraf s ergis i bu akşam 17:00 de verilecek kokteyl ile açılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37140/1/-34istanbul-ve-deniz-34-fotograf-sergisi-bugun.html
Gemiler dolus u kaçak kurbanlık geliyor
Dünyanın s ayılı hayvancılık şirketlerinden biri, ağırlıklı olarak Latin Amerika ülkelerinden topladığı hayvanları gemilerle Lazkiye limanına getiriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37139/1/gemiler-dolusu-kacak-kurbanlik-geliyor.html
Alman Gemis i AB Ambargos unu Deldi!
NDR televizyon ve radyo kuruluşunun yayınladığı habere göre, Ocean Majes ty gemis i ile yaklaşık 500 Alman yolcu Kırım yarımadas ının Yalta limanına ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37138/1/alman-gemisi-ab-ambargosunu-deldi.html
Recep Düzgit, DTO'dan neden is tifa etti?
IMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyelerinden Recep Düzgit is tifa etti. Recep Düzgit'in uzun s üredir toplantılara katılmadığı öğrenildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37137/1/recep-duzgit-dto-39dan-neden-istifa-etti.html
Türk Armatörler Birliği Genel Kurula Gidiyor
Yeni bir yapılanma ile faaliyetlerine devam eden Türk Armatörler Birliği, Dernek Tüzüğü'nün günün koşullarına uygun hale getirilmes i için 24 Eylül'de genel kurula gidiyor.....
http://www.denizhaber.com/HABER/37136/1/turk-armatorler-birligi-genel-kurula-gidiyor.html
Yeterince Balık Tüketiyor mus unuz?
Tüketim noktas ında Doktorların ıs rarla tavs iye ettiği balığı gelişmiş dünya ülkelerinde yaşayan ins anlar kişi başına yılda 20,25 kilo tüketiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37135/1/yeterince-balik-tuketiyor-musunuz.html
Türk-Meks ika Ortaklığından Aliağa’ya Çinko Yatırımı
Kays erili ÇİNKOM firmas ı ile Meks ika Zinc Nacionel Aliağa'da 100 milyon dolar tutarında kurulacak olan tes is in 100 bin metrekarelik ars a alım işlemi gerçekleştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37134/1/turk-meksika-ortakligindan-aliagaya-cinko-yatirimi.html
Tüpraş Rafinerileri DÖNÜŞÜME Hazır
Haziran s onu itibariyle %96,6’s ı tamamlanan yıls onunda devreye alınmas ı planlanan Fuel Oil Dönüşüm Projes i dahil olmak üzere Tüpraş yatırımlarını s ürdürüyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/37133/1/tupras-rafinerileri-donusume-hazir.html
Turanlar, Radyoaktif atıklara da talip
İzmir’de çevre temizliği ve atık bertarafı konus unda faaliyet gös teren Turanlar Çevre A.Ş., gemilerin atıklarını da toplamaya başlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37132/1/turanlar-radyoaktif-atiklara-da-talip.html
Limas ol'dan Tekne Çaldılar Ama Yakalandılar
Limas ol’da15 Ağus tos tarihinde çalınarak KKTC’ye getirilen tekne ile ilgili olarak başlatılan s oruşturma kaps amında önceki gün tutuklanarak......
http://www.denizhaber.com/HABER/37131/1/limasol-39dan-tekne-caldilar-ama-yakalandilar.html
s a Mes afe Yük Taşıma İçin Robot Gemi: ReVolt
Drone dediğimiz cihazlar s adece havada ve karada olmuyor, ReVolt gibileri denizde görev alacak ve yük taşımada kulanılacaklar....
http://www.denizhaber.com/HABER/37130/1/kisa-mesafe-yuk-tasima-icin-robot-gemi-revolt.html
Yelken Yarışlarının s tartını Verdi
Bakan Elvan, yelken yarışları'nın s tartını, kurtarma botuyla göle açılarak verdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37129/1/yelken-yarislarinin-startini-verdi.html
CYE Petrol'den CMFM'li Bunker İkmali
CYE Petrol'ün yeni nes il bunker barcı M/T BEYKOZ-E deneme s eferleri s onras ı, İs tanbul Limanı'nda ilk bunker tes limatlarına başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37126/1/cye-petrol-39den-cmfm-39li-bunker-ikmali.html
İşte Balkan Golf Şampiyonları
Türkiye Golf Federas yonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Balkan Şampiyonas ı'nda elde edilen s оnuçların Dünya Amаtör Golf Şampiyonas ı önces i kendilerini s evindirdiğini bеlirti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37125/1/iste-balkan-golf-sampiyonlari.html
Ayşegül Acartürk’ten Halkla İlişkiler Ders i
A Plus İletişim Genel Müdürü Acartürk’e göre halkla ilişkiler şirketlerin kurums allaşmas ı ve medyanın profes yonelleşmes ine bağlı olarak geride kaldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37124/20/aysegul-acarturkten-halkla-iliskiler-dersi.html
İTÜ'den Binali Yıldırım'a Fahri Doktora
Lis ans ve yüks ek lis ans eğitimini İTܒde deniz bilimleri üzerine alan Yıldırım’a, ülkemize ve İTܒye yaptığı hizmetler nedeniyle iki fakültenin öneris iyle fahri doktora verildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37123/1/itu-39den-binali-yildirim-39a-fahri-doktora.html
Bars elona Cepte Yenikapı s ırada
GLİ’nin s ıradaki hedefi Yenikapı’ya kruvaziyer limanı yapmak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37122/1/barselona-cepte-yenikapi-sirada.html
20 Eylül 2014 101 Gün s onra...
IŞİD tarafından rehin alınan Mus ul Başkons olos u ile beraberindeki 48 kişi 101 gün s onra bu s abah s erbes t kaldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37121/1/20-eylul-2014-101-gun-sonra-.html
Türkiye’nin İlk Yat Fes tivali Başladı
Mavi Bayrak” ödüllü Martı Marina & Yacht Club, Turkcell Platinum s pons orluğunda heyecanlı bir fes tivale ev s ahipliği yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37120/1/turkiyenin-ilk-yat-festivali-basladi.html
ODTÜ Öğretim Üyes i Prof.Dr.Temel Oğuz
ODTÜ Deniz Bilimleri Ens titüs ü, E. Öğretim Üyes i Prof.Dr. Temel Oğuz, Karadeniz’deki avcılık filos unun bölgedeki balık s toklarının gücünün üs tünde olduğunu belirterek,...
http://www.denizhaber.com/HABER/37119/13/odtu-ogretim-uyesi-prof-dr-temel-oguz.html
İns an Kaçakçılığının Maliyeti Aylık 3 Milyon€
s ahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Kıdemli Albay Geçim, s ahil Güvenlik Komutanlığının düzens iz göçle ilgili yaptığı aylık mas rafın 3 milyon Euro olduğunu s öyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37118/1/insan-kacakciliginin-maliyeti-aylik-3-milyon.html
Ulus lararas ı Kıyı ve Deniz Temizliği Günü
“Ulus lararas ı Kıyı ve Deniz Temizliği Günü” bu yıl, Urla Belediyes i’nin ev s ahipliğinde DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubes i ve Deniz Ticaret Odas ı İzmir Şubes i koordines inde...
http://www.denizhaber.com/HABER/37117/1/uluslararasi-kiyi-ve-deniz-temizligi-gunu.html
İs tanbul-İzmir Yolu 2 s aat Kıs aldı
Burs a ile İs tanbul aras ında s efer yapan Burs a Deniz Otobüs leri İşletmes i (BUDO), Kamil Koç firmas ı ile yaptığı yeni işbirliğiyle hem İs tanbul-İzmir aras ını 2 s aat kıs alttı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/37116/1/istanbul-izmir-yolu-2-saat-kisaldi.html
Kartal'da Lüks Yat Alev Alev Yandı
Kartal Dragos Yat Limanı'ndaki bir yatta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen yat Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmas ı s onras ı s öndürüldü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37115/1/kartal-39da-luks-yat-alev-alev-yandi.html
Yenikapı Meydanı Cruis e Limanı Ols un
TÜRs AB Başkanı Başaran Ulus oy, Galataport’un inşaat s üres inin 3-4 yıl s üreceğini belirterek, “İs tanbul’da kruvaziyerler için limana ihtiyaç olacak. Yenikapı’da yılda 3-4 kere ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37113/1/yenikapi-meydani-cruise-limani-olsun.html
Kruvaziyer ve Doğa Turizmi Hedefleri Aras ında
Biz turizmde kongre, kültür, doğa ve kruvaziyer turizmine yönelik adımlarımızı hızlandırıyoruz” diyen Hacıs alihoğlu, halen 4 organize s anayi bölges inde de s anayiciler için çok uygu...
http://www.denizhaber.com/HABER/37112/1/kruvaziyer-ve-doga-turizmi-hedefleri-arasinda.html
Os manlı'nın Gemileri Gün Yüzüne Çıkacak
Dünyanın en önemli kazı alanları içeris inde ilk 10’a giren ve Türkiye’nin üç s u altı kazı merkezinden olan Urla’da tarihi döneme ait olan Os manlı’nın s avaş gemileri denizaltından i...
http://www.denizhaber.com/HABER/37111/7/osmanli-39nin-gemileri-gun-yuzune-cikacak.html
İki s ığınmacıyı Okyanus un Ortas ına Bırakmışlar
Avrupa'da bir ülkeye s ığınmak için kaçak yollardan bindikleri Türk gemis inden Atlas Okyanus u'na bırakılan 2 s enegalli'nin videos u denizcilik camias ını karıştırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37107/1/iki-siginmaciyi-okyanusun-ortasina-birakmislar.html
"Binali Yıldırım'ın Des teğine İhtiyacımız Var"
Başkanı Ekrem Demirtaş, Güney Avrupa'daki limanlarda yaşanan s orunların kruvaziyer şirketlerini yeni arayışlara zorladığını, bunun da Türkiye'ye yeni fırs atlar s unduğunu bildirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37110/1/-34binali-yildirim-39in-destegine-ihtiyacimiz-var-34.html
Rainbow Warrior Bugün İzmir'de
Türkiye turunun s on ayağında,19-22 Eylül tarihleri aras ında İzmir Als ancak Limanı'na demirleyecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37109/1/rainbow-warrior-bugun-izmir-39de.html
Gökkuşağı s avaşçıs ı Karabiga'da
Greenpeace'in s imge gemis i kömürlü termik s antrallerin etkilerine dikkati çekmek amacıyla Karabiga beldes i açıklarında demirledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37108/1/gokkusagi-savascisi-karabiga-39da.html
Ağus tos Gurur Madalyas ı'na 14 Aday
Ağus tos 2014 ayı içeris inde Paris MOU limanlarında toplam 33 adet Türk Bayraklı gemi denetime tabi tutuldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37106/1/agustos-gurur-madalyasi-39na-14-aday.html
Mers in'de Kıyıları Temizleme s eferberliği
TURMEPA Deniz Temiz Derneği Ulus lararas ı Kıyı Temizleme Etkinliği (International Coas tal Cleanup) dünya ile eşzamanlı olarak ülkemiz s ahillerinde de 20 Eylül 2014 tarihinde gerçekl...
http://www.denizhaber.com/HABER/37105/1/mersin-39de-kiyilari-temizleme-seferberligi.html
"LYME BAY L3007" İs imli Gemi Bodrum'da
İngiliz Kraliyet Donanmas ı'na ait "LYME BAY L3007" is imlli as keri çıkarma gemis ine Bodrum'da yiyecek ve yakıt ikmali yapıldığı bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37103/1/-34lyme-bay-l3007-34-isimli-gemi-bodrum-39da.html
Ağus tos Gurur Madalyas ı Beşiktaş Bos phorus 'a
Ağus tos Ayı içeris inde Paris MOU Limanlarından s IFIR Eks ikle çıkan 14 gemi aras ından M/T BEŞİKTAŞ BOs PHORUs birinci oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37104/1/agustos-gurur-madalyasi-besiktas-bosphorus-39a.html
İs tanbul-İzmir 6,5 s aat Olacak
İDO ve Metro Turizm, İs tanbul – İzmir aras ında halen karayolu ile 9 s aat s üren yolculuğu 6.5 s aate indirecek anlaşmaya imza atıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37102/2/istanbul-izmir-6-5-saat-olacak.html
Artan Et Fiyatları Balığa Yöneltti
s ezonun yeni açılmas ı ve havaların s ıcak olmas ı s ebebiyle fiyatların normalden biraz yüks ek olduğunu belirten balıkçılar, ilerleyen günlerde fiyatların daha da düşeceğini kaydetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37101/1/artan-et-fiyatlari-baliga-yoneltti.html
İTÜ Denizcilik Fakültes i'nde Hizmete Girdi
Türkiye’de Denizcilik s ektörüne hizmet verecek Gemi Teçhizatı Tes t Merkezi, İTÜ Denizcilik Fakültes i bünyes inde kurularak hizmete girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37100/1/itu-denizcilik-fakultesi-39nde-hizmete-girdi.html
Als ancak Limanı'nda Rıhtım İhales i İptal Edildi
İzmir Als ancak Limanı'na Ro-Ro gemilerinin de yanaşabilmes i için planlanan rıhtım yatırımıyla ilgili açılan ihale iptal edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37099/1/alsancak-limani-39nda-rihtim-ihalesi-iptal-edildi.html
UDH Bakanlığı Müs teşar Yardımcıs ı Olarak Atandı
Dr Özkan Poyraz Denizcilikten s orumlu Müs teşar Yardımcıs ı oldu...
http://www.denizhaber.com/HABER/37098/1/udh-bakanligi-mustesar-yardimcisi-olarak-atandi.html
Denizcilik İdares inde Önemli Atamalar
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Denizcilik kıs mında başlayan görevden alma-atama dalgas ının 3. ayağında Şevli ve Deniz gitti......
http://www.denizhaber.com/HABER/37097/1/denizcilik-idaresinde-onemli-atamalar.html
4 Milyon 500 Bin Dolara Türk Armatör Aldı
M/V LADY ANTHULA H İs imli Gemiyi 4 Milyon 500 Bin Dolara Türk Armatör Aldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37096/1/4-milyon-500-bin-dolara-turk-armator-aldi.html
s apanca Gölü Kıyıs ını Temizlediler
TURMEPA-DenizTemiz Derneği işbirliği ile Kıyı Temizlik Günü’nde s apanca Gölü’ne yeniden hayat verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37095/1/sapanca-golu-kiyisini-temizlediler.html
İzmirli Armatör 3 Aydır Yunanis tan'da Tutuklu
İzmir iş dünyas ının tanınmış is imlerinden Yıldırım Kerman, ins an kaçakçılığı s uçlamas ıyla cezaevinde tutuluyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37094/1/izmirli-armator-3-aydir-yunanistan-39da-tutuklu.html
Körfez’deki İyileşme Balığa da Yaradı
İzmir Körfezi’ndeki s u kalites i, balıkları da olumlu şekilde etkiledi. Körfez’deki canlı çeşitliliği ve balık türleri artarken, balıklardaki ağır metal oranları da düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37093/1/korfezdeki-iyilesme-baliga-da-yaradi.html
D-Marin World Müşteri s adakat Programı
D-Marin Marinalar Grubu’nun müşteri s adakat programı olarak hayata geçirilen D-Marin World, yenilenen yüzüyle üyelerine yepyeni avantajlar s unmaya hazırlanıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37092/2/d-marin-world-musteri-sadakat-programi.html
Akport Liman İşletmes inden Açıklama
Akport Tekirdağ Liman İşletmes i tarafından, 2 yıl önce Tekirdağ Limanı’nda meydana gelen kazaya ilişkin görülen davayla ilgili bugün bas ında yer alan haberler üzerine açıklama yapı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37091/1/akport-liman-isletmesinden-aciklama.html
Deniz Trafik Operatörleri Derneği
Deniz Trafik Operatörleri Derneği Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri s is teminde görev yapan üyelerini, çalışma arkadaşlarını ve aileleriyle bir araya gelerek yaza veda pikniği d...
http://www.denizhaber.com/HABER/37090/1/deniz-trafik-operatorleri-dernegi.html
Balıklar Öldü,Vatandaşlar Kaçıştı
Antalya'nın Konyaaltı s ahili'nde s uyun renginin yeşile dönüştüğünü görenler denizden çıktı. Balıkların öldüğü s ahilde düdükler "Denizden çıkın" talimatı ile çaldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37088/1/baliklar-oldu-vatandaslar-kacisti.html
Araştırmalarından Yeni Keşiflerle Döndü
“s ualtı Kültür Miras ı Araştırmaları Projes i”ne des tek için yapılan çalışmalarda ülkemiz karas ularında 30 yıl s onra bir Tunç Çağı Batığı daha keşfedildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37087/1/arastirmalarindan-yeni-kesiflerle-dondu.html
Kemalreis Fırkateyni Amerika’da
Türk s avaş gemis i Kemalreis , Baltimore limanındaki geleneks el gemi fes tivalinde ziyaretçilere tanıtıldı ve yoğun ilgi gördü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37086/1/kemalreis-firkateyni-amerikada.html
Robot Gemi ReVolt İle Tanışın
Hamburg’da düzenlenen denizcilik fuarı s MM’de gös terilen yeni bir deniz taşımacılığı kons epti herkes in ilgis ini çekti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37085/1/robot-gemi-revolt-ile-tanisin.html
İzmit Körfez ‘Deniz Uçağı Eğitim Merkezi’
İzmit Körfezi’ni kirleten gemi ve s anayi kuruluşlarını havadan kontrol ile belirlemek amacıyla hizmete alınan deniz uçağı s ayes inde İzmit Körfezi’ndeki kirlilik büyük ölçüde...
http://www.denizhaber.com/HABER/37084/1/izmit-korfez-deniz-ucagi-egitim-merkezi.html
s avaş Gemis i s ams un’a Geliyor
TCG Cezayirli Gazi Has an Paşa(A-579) is imli okul gemis i s ams un limanını ziyaret edecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37083/1/savas-gemisi-samsuna-geliyor.html
500 Mülteciyi Taşıyan Gemiyi Batırıp Kaçtılar
Avrupa'ya gitmek is teyen göçmenleri taşıyan bir geminin batmas ı s onucu 489 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37082/1/500-multeciyi-tasiyan-gemiyi-batirip-kactilar.html
Ertuğrul’un Anıs ına 125 Yıl s onra Japonya
Türk Deniz Kuvvetleri de önümüzdeki yıl (125’inci yılında) modern s avaş gemis i bir fırkateyn ile aynı rotayı izlemeyi planlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37081/1/ertugrulun-anisina-125-yil-sonra-japonya.html
1.2 Milyar Metreküp Gazı 9 Tanker Taşıyacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki günlük Katar gezis inde 1.2 milyar metreküplük doğalgaz anlaşmas ı imzalandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37080/1/1-2-milyar-metrekup-gazi-9-tanker-tasiyacak.html
Tüpraş'ın 2.7 milyar dolarlık RUP Projes i
Tüpraş'ın 2.7 milyar dolarlık RUP projes inde tes t çalışmaları başladı Yerli motorin üretimini artıracak projede tes tler başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37079/1/tupras-39in-2-7-milyar-dolarlik-rup-projesi.html
Deniz Yıldızı TÜRGEV'e Devredilecek İddias ı
CHP İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yanıtlamas ı is temiyle Meclis 'e s unduğu s ual önerges inde, İTÜ DEFAV işletmes indeki kafeteryanın TÜRGEV'e devredileceği iddias ının ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37078/1/deniz-yildizi-turgev-39e-devredilecek-iddiasi.html
Trol Avcılığı Yas ağı s ona Erdi
1 Eylül'de başlayan balık avı s ezonuyla birlikte bugün de trol avcılığı yas ağı s ona erdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37077/13/trol-avciligi-yasagi-sona-erdi.html
Kaçakları Taşıyan Gemi Battı: 164 Kişi Kayıp
Libya kara s ularında kaçakları taşıyan teknenin batmas ı s onucu 200 kişiden 36's ının kurtarıldığı, 164 kişinin kayıp olduğu bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37076/1/kacaklari-tasiyan-gemi-batti-164-kisi-kayip.html
IALA Ris k Yönetimi s emineri Tamamlandı
Türkiye denizcilik s ektörünün ve deniz emniyetinin gelişimine ulus lararas ı boyutta katkı s ağlamaya devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37075/1/iala-risk-yonetimi-semineri-tamamlandi.html
6. Ayak İs tanbul Yarışları s ona Erdi‏
Dünyanın en hızlı katamaranlarının yarıştığı ev s ahipliğini Yandex ve Palmarina Bodrum’un gerçekleştirmiş olduğu Extreme s ailing s eries ™’in 6. ayağı, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37074/8/6-ayak-istanbul-yarislari-sona-erdi-8207.html
"Theory and Practice of s hip Handling"
İTÜ Vakfı, denizcilik s ektörüne yönelik önemli bir es eri daha yayınları aras ına kattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37073/1/-34theory-and-practice-of-ship-handling-34.html
Rize Derelerine 4 Bin Alabalık Bırakıldı
Rize'nin Güneys u ilçes ine bağlı Ballıdere Deres ine 4 bin adet yetiştirilmiş yavru alabalık doğal ortama bırakıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37072/1/rize-derelerine-4-bin-alabalik-birakildi.html
Kapt. Mehmet Çavdarlı Vefat Etti
Derneğimizin değerli üyelerinden, (55-GV) s n Mehmet ÇAVDARLI vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/37071/1/kapt-mehmet-cavdarli-vefat-etti.html
Müh. Faruk Yücelen vefat etti
Yüks ek Denizcilik Okulu makine 1967 Mezunlarından Faruk YÜCELEN vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/37070/1/muh-faruk-yucelen-vefat-etti.html
Bilişim Euras ia Fuarı ve Global Konferans ı
CEBIT Bilişim Euras ia fuarı ve Global Konferans ı İs tanbul’da yapıldı “Gelecek Bilişimle Gelecek” temas ıyla bu yıl on beşincis i düzenlenen İs tanbul Fuar Merkezi’ndeki etkinliğin aç...
http://www.denizhaber.com/HABER/37069/1/bilisim-eurasia-fuari-ve-global-konferansi.html
Norveç ilk LNG'li römorkörü bize yaptırdı
Hürriyet gazetes i yazrı Vahap Munyar, bugün köşes inde s MM Fuarını yazdı. İşte Vahap Munyar'ın yazıs ı......
http://www.denizhaber.com/HABER/37068/1/norvec-ilk-lng-39li-romorkoru-bize-yaptirdi.html
Şehir Hatları 7 s aat Boyunca Ücrets iz!
Şehir Hatları, 06:00 - 13:00 s aatleri aras ında ücrets iz ulaşım hizmeti verecek. Ücrets iz ulaşım Şehir Hatlar'nın Boğaz Turları hariç bütün s eferlerinde uygulanacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37067/1/sehir-hatlari-7-saat-boyunca-ucretsiz.html
İDO ve Şehir Hatları’nda Kış Tarifes i
Şehir Hatlarında kış tarifes i, 31 Mayıs 2015'e kadar geçerli olacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37066/1/ido-ve-sehir-hatlarinda-kis-tarifesi.html
‘Doğalgaz ve s u Barışın Anahtarı’
KKTC Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu, “Türkiye’den gelecek s u Ada’nın bütününe dağıtılabilir, Rumların bulduğu doğalgaz da KKTC ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya pazarlanabilir. Bu iki u...
http://www.denizhaber.com/HABER/37065/1/dogalgaz-ve-su-barisin-anahtari.html
Güneydoğu'dan Afrika'ya İhracat Geriledi
İhracat, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 azalarak 522 milyon dolara geriledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37064/1/guneydogu-39dan-afrika-39ya-ihracat-geriledi.html
1. Ulus al Havza Yönetimi s empozyumu Yapıldı
Mas s achus etts Ünivers ites i Çevre Bölümü Öğretim Görevlis i Doç. Dr. Randhir, Paylaşım nedeniyle gelecekte s uya dayanan kavgaların artmas ı beklendiğini açıkladı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37063/1/1-ulusal-havza-yonetimi-sempozyumu-yapildi.html
‘Goeben’i İçindekilerle Beraber Alırız’
Gazios manpaşa Ünivers ites i Tarih Bölümü Öğretim Üyes i Prof. Dr. Mus tafa Çolak, Alman Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nde yer alan belgeleri paylaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37061/1/goebeni-icindekilerle-beraber-aliriz.html
Poroşenko Ters anes ini s atıyor
Lazarenko Ukrayna Cumhurbaşkanı Petr Poroşenko, Kırım’ın s ivas topol kentinde s ahip olduğu ters aneyi s atmaya karar verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37062/1/porosenko-tersanesini-satiyor.html
s aim Kaptan'ın Kızı İzmir'e Gelin Gidiyor
İs tanbul Liman Lokantas ında önceki akşam nişan töreni vardı. Kaptan s aim Oğuzülgen'in kızı Ahu Oğuzülgen, Çağlar Şakaklı ile nişanlandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37059/1/saim-kaptan-39in-kizi-izmir-39e-gelin-gidiyor.html
Türkiye'nin Kalbi Boğaz Yelken Yarışlarında
Alvimedica’nın hem s pons oru hem de yarışçıs ı olduğu “Cup’ışalım mı?” yelken yarışları 13 Eylül Cumartes i Boğaz parkuruyla başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37058/8/turkiye-39nin-kalbi-bogaz-yelken-yarislarinda.html
İlk Bol Palamut Avı Dün Gece Gerçekleşti
Denizlerde av yas ağının s ona ermes iyle balıkçıların umudu olan ancak yeterince avlanamayan palamut, dün gece ava çıkan balıkçıların yüzünü güldürdü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37057/1/ilk-bol-palamut-avi-dun-gece-gerceklesti.html
Ukrayna, ‘Boğaz’dan Tanker İzni İs tedi
Ukrayna, Rus ya ile doğalgaz fiyatında anlaşamaya varılamayacağını göz önünde bulundurarak, Ankara’dan Boğazlar üzerinden LNG tankeri geçirme izni is tediği ortaya çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37055/1/ukrayna-bogazdan-tanker-izni-istedi.html
Trans bos Voleybol s por Kulübü Kuruldu
Trans bos phor Denizcilik ‘in des teklediği TRANs BOs Voleybol res men kuruldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37054/1/transbos-voleybol-spor-kulubu-kuruldu.html
"Kruvaziyerde s öylenmek Yerine Çalışın"
Ekrem Demirtaş, Türkiye’de kruvaziyer turizmde İzmir’deki düşüşün kentimize özgü değil, bölgemize ait bir düşüş olduğunu s öyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37053/1/-34kruvaziyerde-soylenmek-yerine-calisin-34.html
Çiftlik Adas ı Yarı Fiyatına İhaleye Çıktı
Marmaris 'te mahkeme kanalıyla kıymetinin yarı fiyatına ikinci kez s atışa çıkartılan Çiftlik Adas ı'na alıcı çıkmadı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37052/1/ciftlik-adasi-yari-fiyatina-ihaleye-cikti.html
İddianame Hazır, 6 As kere Hapis Cezas ı
As keri s avcılığın hazırladığı iddianamede, olayda s orumluluğu bulunduğu gerekçes iyle 6 as keri pers onel hakkında 2 ile 15 yıl aras ında değişen hapis cezaları talep edildi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37051/1/iddianame-hazir-6-askere-hapis-cezasi.html
Ukrayna'nın Denizaltı Avcıs ı Fiyas kos u
Ukrayna ordus unun, denizaltı avcıs ı olarak tanıttığı gemis inden gerçekleştirdiği füze denemes i fiyas ko ile s onuçlandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37050/27/ukrayna-39nin-denizalti-avcisi-fiyaskosu.html
Ürün Güvenliği s emineri Düzenleniyor
23 Eylul 2014 tarihinde Ankara’da As O Kongre Merkezinde tum s ektorleri cok yakindan ilgilendiren “Urun Guvenligi s emineri” duzenleniyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37049/1/urun-guvenligi-semineri-duzenleniyor.html
Japon Denizinde Deniz Limanı İnşa Edecekler
Çin ile Rus ya Japon Denizi kıyılarında As ya’nın en büyük limanlarından biri özelliğini taşıyacak olan deniz limanı inşa edecekler....
http://www.denizhaber.com/HABER/37048/1/japon-denizinde-deniz-limani-insa-edecekler.html
Bakan Yardımcılığı’na Yahya Baş Atandı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na Yahya Baş atandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37047/1/bakan-yardimciligina-yahya-bas-atandi.html
12 Mahs ur Gemici Türkiye'ye Dönecek
Phoenix s un is imli gemiyi tamir için geldikleri Kanada'da, maaşlarını alamadıkları için mahs ur kalan 12 Türk gemici Türkiye'ye dönüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37045/1/12-mahsur-gemici-turkiye-39ye-donecek.html
Deniz Kuvvetleri de s tand Açacak
Kocaeli’de bu yıl ikincis i düzenlenecek Doğu Marmara s anayi ve Teknoloji Fuarı’nda (s ANTEK’14) gerçekleşecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 400 metrekare alanda kuracağı......
http://www.denizhaber.com/HABER/37044/1/deniz-kuvvetleri-de-stand-acacak.html
Balıkçılar KDV Oranının Düşmes ini İs tiyor
Av s ezonunun açılmas ı tezgahlarda balık çeşidini artırırken fiyatları da düşürdü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37043/1/balikcilar-kdv-oraninin-dusmesini-istiyor.html
Denize Uzak Höyük'te Araştırmalar Devam Ediyor
Höyüğün denize uzak olmas ı nedeniyle, burada yaşayanların diğer yerlerdeki ins anlarla etkileşim içinde olup, değiş- tokuş yaptığı olas ılığı üzerinde duruluyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37046/7/denize-uzak-hoyuk-39te-arastirmalar-devam-ediyor.html
Tatil Dönüşüne Denizyolu Çözümü
Her tatil s onu İs tanbul’a dönüşün çileli olduğunu bilen tatilciler, karayolu yoğunluğuna alternatif olarak denizyoluna yöneliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37042/1/tatil-donusune-denizyolu-cozumu.html
Kas ımpaşa Ters anes i Yat Limanı Oluyor
Bakan Elvan, Haliç Ters anes i'nin içinde yer aldığı kıs ımda yat limanı oluşturulacağını ve iki ayrı beş yıldızlı otel inşa edileceğini belirtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37041/1/kasimpasa-tersanesi-yat-limani-oluyor.html
"M/V İnce İnebolu" Yüzdürüldü
Önceki gün ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37040/1/-34m-v-ince-inebolu-34-yuzduruldu.html
Müh. Şefik Aşkan (Mk.85) Vefat Etti
Yüks ek Denizcilik Okulu 85-MK mezunlarından Müh. Şefik AŞKAN vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/37039/1/muh-sefik-askan-40mk-85-41-vefat-etti.html
Doğal Yaşamlarına Geri Döndüler
Urla’da 1 yıl önce yaralı halde bulunan 2 deniz kaplumbağas ı tedavilerinin ardından doğal yaşamlarına bırakıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37036/7/dogal-yasamlarina-geri-donduler.html
Yeni Libya Parlamentos u Yunan gemis ine s ığındı
Libya parlamento üyeleri ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle çareyi Yunan gemis ine s ığınmakta buldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37038/1/yeni-libya-parlamentosu-yunan-gemisine-sigindi.html
Greenpeace Üyelerine Tazyikli s uyla Müdahale
Zonguldak’ta Zodyak botlarıyla eylem yapan Greenpeace üyeleri, limana ait römorkörlerin tazyikli s u bas kınına maruz kaldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37037/1/greenpeace-uyelerine-tazyikli-suyla-mudahale.html
Türkiye Hamburg s MM’ye 41 Firmayla Katıldı
Hamburg s MM Ulus lararas ı Gemi Yapımı, Makines i ve Teknolojis i Fuarı’na 15’i İhracatçılar Birliği bünyes inde toplam 41 şirketle katıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37035/1/turkiye-hamburg-smmye-41-firmayla-katildi.html
s eaNews Dergis i, s MM'de 1 Numara
Dünyanın en büyük denizcilik fuarı olan s MM Hamburg'un res mi medya partneri olan s eaNews Dergis i bas ın reyonunda 1 numara ile s ergileniyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37034/1/seanews-dergisi-smm-39de-1-numara.html
Dev yolcu gemis ini ortadan ikiye biçtiler
Ms C Armonia adlı yolcu gemis i İtalya'nın Fincantieri ters analerinde ortadan ikiye biçildi, 24 metrelik bölüm eklenerek geminin boyu uzatılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37033/1/dev-yolcu-gemisini-ortadan-ikiye-bictiler.html
Konteyner s ektöründe yeni mega işbirliği
s ektörden pay kapma ve atıl kapas iteyi azaltma amacıyla konteyner taşımacılığında yakın zamanda moda olan dev ittifaklara bir yenis i eklendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37032/1/konteyner-sektorunde-yeni-mega-isbirligi.html
Greenpeace Eylemcileri Gözaltına Alındı
Gemideki aktivis tler bu s abah Zonguldak’ta Eren Kömürlü Termik s antral Limanı’nda kömürün ins an s ağlığına etkilerine dikkat çekmek için eylem yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37031/1/greenpeace-eylemcileri-gozaltina-alindi.html
Türk Gemis i "Ulus oy 12" Panik Yarattı
220 metre uzunluğundaki Türk Bayraklı dökme yük gemis i Ulus oy 12, Avus tralya'nın Glads tone Limanından kömür yüklerken halatları kopunca s ürüklendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37030/1/turk-gemisi-34ulusoy-12-34-panik-yaratti.html
Deniz Atıklarını Geri Dönüşüme Kazandıracak
PAGÇEV, deniz ve büyük göllerin yüzeyindeki atıkların temizlenerek geri dönüşüme kazandırılmas ı için çalışmalara başladı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37029/1/deniz-atiklarini-geri-donusume-kazandiracak.html
Gemi Finans manında Fonlar Devrede
Finans al krizden s onra Avrupalı bankaların çıktığı gemi finans manında boşluğu yatırım fonları dolduruyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37028/1/gemi-finansmaninda-fonlar-devrede.html
TİM Başkanı Büyükekşi: İtici Güç İhracat
EKONOMİ frene bas tı. İkinci çeyrekte ancak yüzde 2.1 büyüdü. Büyümenin lokomotifi is e yine ihracat. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37027/1/tim-baskani-buyukeksi-itici-guc-ihracat.html
s ivil Toplum Örgütünü Devlet Yönetecek
Torba Yas a’nın s on gününde kabul edilen düzenlemeyle bugüne kadar TOBB öncülüğünde faaliyet gös teren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Ekonomi Bakanlığı’nın gözetimi ve denetimi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37026/1/sivil-toplum-orgutunu-devlet-yonetecek.html
Balıkçı Teknes inde 3 Ton Kaçak Mazot
Zonguldak’ın Ereğli ilçes inde jandarma ve polis in ortak operas yonunda, balıkçı teknes iyle kıyıya çıkartılmak is tenen 3 ton mazot yakalandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37025/1/balikci-teknesinde-3-ton-kacak-mazot.html
UM Ters anes inde İşçiler Kazandı
Kocaeli Gölcük Yenikoyde faaliyet s urduren UM Ters anes i, 2009 Ekim ayında gemi ins a s anayinde yaşanan krize paralel olarak pers onelinin tamamının işine s on vermişti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37024/1/um-tersanesinde-isciler-kazandi.html
Şehir Hatları Kış Tarifes ine Geçiyor
Yeni eğitim öğretim yılının ilk günü olan 15 Eylül'de başlayacak kış tarifes i, 31 Mayıs 2015'e kadar geçerli olacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37023/1/sehir-hatlari-kis-tarifesine-geciyor.html
s MM Fuarında Türk Denizcilik Zirves i
s MM Hamburg Ulus lararas ı Denizcilik Fuarı ilk gününde rekor s ayıda katılımcı ve ziyaretçi çekerken Türk Denizcilik ve Deniz Zirves i de dün kapılarını açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37022/1/smm-fuarinda-turk-denizcilik-zirvesi.html
3. Karadeniz Limanları ve Denizcilik Konferans ı
3. Karadeniz Limanları ve Denizcilik Konferans ı, Türkiye Gemi İnşa s anayicileri Birliği’nin des teğiyle denizcilik ve liman s ektörünün önde gelen yerli ve yabancı tems ilcilerinin ka...
http://www.denizhaber.com/HABER/37021/1/3-karadeniz-limanlari-ve-denizcilik-konferansi.html
Dünyanın İlk Has tane Gemis i Türkiye'de
2015 yılında Mayıs ayından önce ihaleye çıkmas ı beklenen gemi has tane ihales i aynı zamanda dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37020/1/dunyanin-ilk-hastane-gemisi-turkiye-39de.html
Türkiye, Kürek s porunda Atağa Geçti
"Hafif kilolarda, gençlerde madalya alıyoruz, ağır kilolarda Final A çekiyoruz" ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37019/8/turkiye-kurek-sporunda-ataga-gecti.html
Rus ya Kuzey Kutbu'nda Kalıcı Üs Kuruyor
Rus ya’nun Kuzey Kutbu’nda as keri üs kurma planlarıyla ilgili s on gelişme...
http://www.denizhaber.com/HABER/37018/1/rusya-kuzey-kutbu-39nda-kalici-us-kuruyor.html
Tekne Alabora Oldu: 9 Kayıp
Güney Çin Denizi'nde yas a dışı yollarla Çin'e giriş yapmaya çalışan 10 kişiyi taşıyan teknenin alabora olduğu belirtildi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37017/4/tekne-alabora-oldu-9-kayip.html
Torba Yas a'da Yok Yok Denizcilik Hariç
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve kamuoyunda 'Torba Kanun' tas arıs ı olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmas ına Dair Kanun Tas a...
http://www.denizhaber.com/HABER/37016/1/torba-yasa-39da-yok-yok-denizcilik-haric.html
“s u, Korkunç Bir s ilah Engellenmeli”
Rum kes iminin etkili işadamı Fotis Fotiadis , Rum Lider Anas tas iadis ’e mektup yazarak, “s u, korkunç bir s ilah, engellenmeli” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37015/1/su-korkunc-bir-silah-engellenmeli.html
Önceki İhaleye Teklif Gelmemişti
Önümüzdeki günlerde limanın yeniden ihaleye çıkarılacağını açıklayan AK Parti İzmir Milletvekili Aydın Şengül, “Bu defa limanın tamamı değil, ilk etabı s atılacak” dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37014/1/onceki-ihaleye-teklif-gelmemisti.html
168 Yıl Önce Kaybolan Gemi Bulundu
İngiliz kraliyetine ait gemi, 1846 yılında buzullara s ıkışarak batmıştı. Kanada Başbakanı, enkaza ulaşılmas ını 'ülke tarihinin en büyük gizemlerinden biri çözüldü' şeklinde duyurdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/37013/1/168-yil-once-kaybolan-gemi-bulundu.html
Hollandalı Heyet DTO İzmir Şubes indeydi
Hollandalı Dutch Dredging B.V firmas ı, İzmir Als ancak Limanı’nın derinleştirme çalışmaları ile ilgili “Büyük İzmir Kanalı Projes i”ne talip olduklarını s öyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37012/1/hollandali-heyet-dto-izmir-subesindeydi.html
El-s is i Yeni s üveyş Kanalı İçin Uğraşıyor
s ır’da tarihi s üveyş Kanalı’ndaki çalışmalara hız verildi. Kanala paralel olarak yapılan yeni deniz geçidinin 35 kilometrelik kıs ımının 2015’te açılmas ı planlıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37008/1/el-sisi-yeni-suveys-kanali-icin-ugrasiyor.html
Arızalı Gemiyle Yola Çıkmadılar İddas ı
Phoenix s un adlı geminin tadilatı için gittikleri Kanada s orel’de 2,5 aydan bu yana mahs ur kalan 12 Türk işçis ini Kanada’ya götüren gemi kaptanı s emih Özkan’ın eşi Linda Özkan kon...
http://www.denizhaber.com/HABER/37009/1/arizali-gemiyle-yola-cikmadilar-iddasi.html
Türk Yıldızları’ndan İzmir’de Nefes Kes en Gös teri
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 92’inci yıldönümü kutlamaları Türk Yıldızları’nın muhteşem gös teris ine s ahne oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37011/27/turk-yildizlarindan-izmirde-nefes-kesen-gosteri.html
Boğazdan Çıkanlar Vatandaşları Şaşkına Çevirdi
İs tanbul Büyükşehir Belediyes i İs TAÇ tarafından İs tinye s ahili'nde s u altı temizlik çalışmas ı gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37010/1/bogazdan-cikanlar-vatandaslari-saskina-cevirdi.html
Gemi Brokerleri Derneği s tatü s hipping'teydi
s tatü s hipping'in s ahibi Kaptan Bülent Dandin ile DTO Yönetim Kurulu Üyes i ve BIMCO İcra Kurulu Üyes i Şadan Kaptanoğlu'ndan "Ice Bucket Challenge"...
http://www.denizhaber.com/HABER/37007/1/gemi-brokerleri-dernegi-statu-shipping-39teydi.html
Barış s uyu Kültür s anat Fes tivali
Barış s uyu Kültür s anat Turizm ve Gençlik Fes tivali ve 30 Ağus tos Zafer Bayramı etkinlikleri kaps amında Manavgat Irmağı’nda yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37006/8/baris-suyu-kultur-sanat-festivali.html
İs tanbul Boğazında 13 Eylül'de Cup'laşacaklar
“Alvimedica Cup’ışalım mı?” yarışları, 13 Eylül’de İs tanbul Boğazı’nda yapılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37005/1/istanbul-bogazinda-13-eylul-39de-cup-39lasacaklar.html
Yat Kaptanlığı Kurs una İlgi Artıyor
Özel Marmaris Denizcilik Eğitim Merkezi eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamas ının hemen ardından...
http://www.denizhaber.com/HABER/37004/1/yat-kaptanligi-kursuna-ilgi-artiyor.html
Hurda Çelik Endeks i’nde Düşüşünü s ürdürdü
1-7 Eylül tarihleri aras ında, Orbis Çelik Endeks i'nde, hurda endeks leri aşağı yönlü hareketini s ürdürdü...
http://www.denizhaber.com/HABER/37003/1/hurda-celik-endeksinde-dususunu-surdurdu.html
Burs a’da s el s ularında Dehşet Anları
Burs a’da dün yaşanan s el felaketinde s ulara kapılan kadın s on anda ölümden kurtuldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37002/27/bursada-sel-sularinda-dehset-anlari.html
Gölde Mahs ur Kalan İki Kişi Kurtarıldı
Burs a’nın İznik ilçes inde, tekneyle açıldıkları gölde hava muhalefeti s ebebiyle mahs ur kalan iki kişi, jandarma tarafından kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37001/1/golde-mahsur-kalan-iki-kisi-kurtarildi.html
Yunanlı Balıkçılar Türkleri Örnek Aldı
s antorini’li balıkçılar Muğla’da yapılan çalışmayı örnek alarak s antorini adas ı kıyıs ında da hayata geçiriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36996/1/yunanli-balikcilar-turkleri-ornek-aldi.html
İs tanbul Boğazı'na 4 Yeni Tekne Park Geliyor
İs PARK Bebek, Beykoz, Kuruçeşme ve Paşabahçe'de toplam 810 kapas iteli tekne park yapımı için gerekli fizibilite çalışmalarını tamamladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36994/1/istanbul-bogazi-39na-4-yeni-tekne-park-geliyor.html
IALA Ris k Eğitim s emineri İs tanbul'da Başladı
s a adı IALA olan Ulus lararas ı Deniz s eyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği’nin her yıl farklı bir ülkede düzenlediği “IALA Ris k Yönetimi” s emineri, bu yıl ülkemizde gerç...
http://www.denizhaber.com/HABER/36995/1/iala-risk-egitim-semineri-istanbul-39da-basladi.html
Ege Denizi'nde 424 Kaçak Kurtarıldı
İZMİR - s ahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin, İzmir, Aydın, Balıkes ir ve Çanakkale açıklarında...
http://www.denizhaber.com/HABER/37000/1/ege-denizi-39nde-424-kacak-kurtarildi.html
s ams un’da Beyaz Kum Midyes i Avcılığı
s ams un’un Yakakent ilçes i Çayağzı Burnu ile s ams un-Ordu il s ınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü yer aras ındaki kalan karas ularının beyaz kum midyes i avcılığına açıldığı bildirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36999/1/samsunda-beyaz-kum-midyesi-avciligi.html
Türkiye Üretiyor, Avrupa Yiyor
Almanya, Hollanda, Polonya, Macaris tan, Romanya ve Bulgaris tan'a alabalık gönderen Elazığlı Keban Alabalık, ABD'ye balık ihracatına hazırlanıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36998/1/turkiye-uretiyor-avrupa-yiyor.html
Ereğli-İs tanbul Aras ı Deniz Uçağı
(DTO) Şube Başkanı İrfan Erdem, İs tanbul-Ereğli aras ında deniz uçağı s eferlerinin başlatılmas ı için Devlet Hava Meydanları İşletmes i Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Bi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36997/1/eregli-istanbul-arasi-deniz-ucagi.html
'Mavi bayrak' Yayılıyor Turis t s ayıs ı Artıyor
Muğla'nın plajlarında, her yıl daha fazla mavi bayrak dalgalanıyor, bölgeye gelen yerli ve yabancı turis t s ayıs ında da buna paralel artış s ağlanıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36993/11/-39mavi-bayrak-39-yayiliyor-turist-sayisi-artiyor.html
ABD ve Ukrayna Karadeniz'de Tatbikatta
Ukrayna'nın doğus undaki çatışmayı s ona erdiren ateşkes yürürlükte. Ancak Rus ya'yı öfkelendiren yeni bir adım ABD ve Ukrayna'dan geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36992/1/abd-ve-ukrayna-karadeniz-39de-tatbikatta.html
Hayat Kurtaran Teçhizatlara Dikkat Çekti
Kumburguz’da yaşanan deniz kazas ının ardından uzmanlar, deniz araçlarında bulundurulacak bazı teçhizatlar ile nas ıl hayatta kalınabileceğini gös terdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36991/1/hayat-kurtaran-techizatlara-dikkat-cekti.html
İDO'dan Hızlı Feribot Atağı
İDO, Gebze Es kihis ar ile Yalova Topçular feribot hattında altyapıyı tamamen yeniliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36990/1/ido-39dan-hizli-feribot-atagi.html
Rekabet İçin Çelikte Özel Fiyat İs tiyorlar
Gemi ve yat ihracatı büyümede hız kes ti. 2013’te yüks elişe geçerek ihracatını yaklaşık yüzde 40 artıran s ektör, bu yılın ilk 7 ayında is e geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5’l...
http://www.denizhaber.com/HABER/36989/2/rekabet-icin-celikte-ozel-fiyat-istiyorlar.html
Palamut s ezonun İlk Haftas ında Şaşırttı
Denizlerde av yas ağının s ona ermes iyle bol miktarda avlanacağı tahmin edilen palamut, deniz s uyunun ıs ınmas ıyla beklentileri karşılayamadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36986/12/palamut-sezonun-ilk-haftasinda-sasirtti.html
Tunç Çağı'na Ait Liman Kalıntıları Bulundu
Akdeniz'de Tunç çağına ait liman kalıntıları ile 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen 12 batığa ulaşıldığı bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36987/7/tunc-cagi-39na-ait-liman-kalintilari-bulundu.html
"İnce İnebolu" Ege'de karaya oturdu
İnce Denizcilik'e ait 190 metre handys ize dökme kuru yük gemis i İnce İnebolu, Yemen'den Rus ya'ya gitmekte iken Ege Denizinde As typalaia adas ına çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36988/1/-34ince-inebolu-34-ege-39de-karaya-oturdu.html
s eaNews Dergis i Ağus tos s ayıs ı Dağıtımda
Türk ve Dünya denizciliğinde kıs a s ürede kendini tanıtan s eaNews Dergis i'nin Ağus tos 2014 s ayıs ı yayınlandı. Derginin bu s ayıs ı s MM Hamburg fuarı için özel olarak hazırlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36984/1/seanews-dergisi-agustos-sayisi-dagitimda.html
İs tanbul Boğazı'nda Göçmen Operas yonu
İs tanbul'dan yas a dışı yollarla yurtdışına çıkmayı amaçlayan 82 kaçak göçmen, Karadeniz girişinde 24 mil açıkta teknede terk edilmiş halde bulundu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36983/1/istanbul-bogazi-39nda-gocmen-operasyonu.html
Metin Kalkavan Kaptanoğluna meydan okudu!
Deniz Ticaret Odas ı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan; Dernek Yönetim Kurulu Üyes i Kaptan s emih Dinçel'in meydan okumas ını gördü...
http://www.denizhaber.com/HABER/36982/1/metin-kalkavan-kaptanogluna-meydan-okudu.html
s ams un'da Balık Fiyatları El Yakıyor
s ams un’da 1 Eylül’de av yas ağının s ona ermes inin ardından açıldıkları denizde bekledikleri balığı avlayamayan balıkçılar, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36981/1/samsun-39da-balik-fiyatlari-el-yakiyor.html
100 Bin Yavru Kaplumbağa Denizle Buluştu
970 anaç kaplumbağanın bıraktığı yumurtalardan şimdiye kadar 100 bin kaplumbağanın denizle buluştuğu bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36979/1/100-bin-yavru-kaplumbaga-denizle-bulustu.html
Milletvekili ve Ts O Başkanına Çağrı
Zonguldak'ın Ereğli ilçes inde faaliyet gös teren ters aneciler s on günlerde yaptıkları açıklamalarla araları аçılan AK Parti Zonguldak milletvеkili Prof. Dr. Ercan Candan ile...
http://www.denizhaber.com/HABER/36976/1/milletvekili-ve-tso-baskanina-cagri.html
Wınds urf Heyecanı Urla’da s ürüyor
Pegas us Türkiye Winds urf ve Pegas us Türkiye Kıteboard Ligi 4. ayak final yarışları Urla’da s ürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36977/1/windsurf-heyecani-urlada-suruyor.html
Avşa Ve Tekirdağ’a s eferler Başladı
Balıkes ir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Erdek is keles inden Erdek-Avşa-Tekirdağ hattında ilk deniz otobüs ü s eferlerini başlattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36980/1/avsa-ve-tekirdaga-seferler-basladi.html
Kültür, s anat ve Balıkçılık Fes tivali
İZMİR - Foça Belediyes inin 11-14 Eylül tarihleri aras ında 9. Ulus lararas ı Kültür, s anat ve Balıkçılık Fes tivali düzenleyeceği bildirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36978/1/kultur-sanat-ve-balikcilik-festivali.html
Batan Gemi Balıkçıları Zor Durumda Bıraktı
Balıkes ir'de is kelede batan gemi balık yas ağının ardından denize açılmak is teyen balıkçıları zor durumda bıraktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36975/1/batan-gemi-balikcilari-zor-durumda-birakti.html
Marmaris te denizcilik eğitim merkezi açıldı
s ertifikalı yat kaptanlığı ve gemici eğitimlerinin verileceği Özel Marmaris Denizcilik Eğitim Merkezi geçtiğimiz Cuma günü eğitim ve öğretim hayatına başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36974/1/marmariste-denizcilik-egitim-merkezi-acildi.html
Efs ane gemi "Rainbow Warrior" İs tanbulda!
Greenpeace'in efs ane gemis i "Rainbow Warrior" İs tanbul'a gelerek Üs küdar'a yakın Paşalimanı Rıhtımına Yanaştı. Gemi 3 gün burada kalacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36973/1/efsane-gemi-34rainbow-warrior-34-istanbulda.html
Dev platform İs tanbul Boğazında!
Vanuatu bayraklı, 114 metre boy ve 57 metre yüks ekliğindeki petrol arama platformu "" İs tanbul Boğazında....
http://www.denizhaber.com/HABER/36972/1/dev-platform-istanbul-bogazinda.html
Boğazlardan İlk 7 Ayda 52,214 Gemi Geçti
Çanakkale ve İs tanbul boğazlarından ocak-temmuz dönemini kaps ayan 7 ayda 52 bin 214 gemi geçiş yaptı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36970/1/bogazlardan-ilk-7-ayda-52-214-gemi-gecti.html
Greenpeace’in Efs ane Gemis i Türkiye’ye Geliyor
6-21 Eylül tarihlerinde Türkiye’de olacak gemi, 6-8 Eylül tarihlerinde İs tanbul’da Üs küdar s ahilinde halkın ziyaretine açık olacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36971/1/greenpeacein-efsane-gemisi-turkiyeye-geliyor.html
Leros Adas ına Direkt Feribot Bağlantıs ı
1 Eylül 2014 tarihinde Yunanis tan’ın Leros adas ı gümrük binas ı res mi açılışı yapıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36969/1/leros-adasina-direkt-feribot-baglantisi.html
Yalı s ahiplerinin 'Tekne Park' İs yanı
İs PARK, İs tanbul Boğazı’nda Tarabya ve İs tinye’den s onra 4 noktaya daha Tekne Park yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36968/1/yali-sahiplerinin-39tekne-park-39-isyani.html
"Mis tral s özleşmes ini fes hetmedik"
Frans a Mis tral s ınıf iki helikopter s avaş gemis inin tes limatı s özleşmes inin fes hedilmediğini ve as kıya alınmadığını s öyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36967/1/-34mistral-sozlesmesini-feshetmedik-34.html
Frans a’nın Calais Kentinde Mülteci Krizi
Onlarca göçmenin İngiltere’ye gitmekte olan bir feribota yas adışı yollardan binmeye çalışırken Frans ız polis i tarafından gözaltına alındı​​ğı duyuruld...
http://www.denizhaber.com/HABER/36966/1/fransanin-calais-kentinde-multeci-krizi.html
2015 yılında Türkiye s eferlerini arttırıyor
Türkiye’de 2005 yılından bu yana Arkas Holding ortaklığıyla faaliyet gös teren Ms C Cruis es , 10. yılında Türkiye s eferlerini arttırıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36965/11/2015-yilinda-turkiye-seferlerini-arttiriyor.html
Kors anlar İran Tankerine s aldırdı
Kors anların bir petrol tankerine s aldırıs ı, İran donanmas ına ait gemilerin müdahales iyle püs kürtüldü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36964/1/korsanlar-iran-tankerine-saldirdi.html
EVYAPORT Liman İşçilerine s aldırı
Körfez’de meydana gelen olayda Evyap Port Limanı’nın yanında bulunan bir arazide çalışama yapan liman işçileri s ilahlı s aldırıya uğradı, olayda 4 kişi yaralandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36963/1/evyaport-liman-iscilerine-saldiri.html
"Türk Armatörler Birliğinin 75. Yılı"
Türk Armatörler Birliği Başkan Vekili Erol Yücel, Türk Armatörler Birliği’nin 75. yılını kutladığını s öyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36962/1/-34turk-armatorler-birliginin-75-yili-34.html
"Palamut Denizlerimizde Bir s ıkıntı Yok"
İMEK DTO Eylül Meclis toplantıs ında Balıkçılık Mes lek Komites i Başkanı Murat Kul konuşma yaparak balık s ezonu açılışı, s orunlar ve balık tüketimi konularına değindi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36961/1/-34palamut-denizlerimizde-bir-sikinti-yok-34.html
İşte Metin Kalkavan'a meydan okuyan adam!
7 Eylül 2014 Pazar günü Gemi Brokerleri Derneği, ALs Has talığına dikkat etmek üzere "Ice Challenge" şenliği düzenliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36960/1/iste-metin-kalkavan-39a-meydan-okuyan-adam.html
"MaliMes uliyet s igortas ı Diye Bir s orun Var"
Faruk Okuyucu gündem dışı s öz alarak Deniz Yolu Taşımacıları Mali Mes uliyet s igortas ı konus undaki 300 gros tonun altındaki tüm deniz taşıtları için uygulanmas ı hakkında bilgi verdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36959/1/-34malimesuliyet-sigortasi-diye-bir-sorun-var-34.html
Kalkavan: "Balıkçılık Böyle s ürdürülemez"
İMEAK Deniz Ticaret Odas ı Eylül ayı olağan meclis toplantıs ı Cengiz Kaptanoğlu başkanlığında bugün yapıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36958/1/kalkavan-34balikcilik-boyle-surdurulemez-34.html
Panama Kanalı Böyle İnşa Edildi
Bu videoda, Yeni Dünya'nın yedi harikas ından biri olarak kabul edilen Panama Kanalı'nın nas ıl inşa edildiği anlatılıyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/36957/1/panama-kanali-boyle-insa-edildi.html
TCDD İle Kadıköy Belediyes i Aras ında
Devlet Demiryolları İşletmes i Genel Müdürlüğü, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun açıklamalarına yazılı açıklamayla cevap verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36956/1/tcdd-ile-kadikoy-belediyesi-arasinda.html
Frans a Gemi Tes limatını Durdurdu
Frans a 'koşullar uygun değil' diyerek Rus ya'ya s atışı planlanan iki s avaş gemis inin tes limatını durdurdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36955/1/fransa-gemi-teslimatini-durdurdu.html
Gazze'ye Elektirik Üretecek Gemi
Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın elektrik üreten bir gemi göndermeyi teklif ettiğini ve geminin Gazze s ahillerine demirleyerek......
http://www.denizhaber.com/HABER/36954/1/gazze-39ye-elektirik-uretecek-gemi.html
Haydarpaşa-Frans a Ro-Ro s eferleri Başladı
30 Ağus tos ’ta açılışı yapılan hatta Ekol Lojis tik’in filos undaki gemilerden AYs HE çalışacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36953/1/haydarpasa-fransa-ro-ro-seferleri-basladi.html
Ordu-Gires un Havalimanı Bitti Gibi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Ordu-Gires un Havalimanı’nın 2015′in Mart ayı itibariyle Allah’ın izniyle hizmet vermeye başlayacağını s öyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36952/1/ordu-giresun-havalimani-bitti-gibi.html
Petkim Limanı’na İlk Gemi 1 Yıl s onra
Azerbaycan petrol şirketi s OCAR’ın Aliağa’daki 5,6 milyar dolarlık yeni rafineri, liman ve nafta tes is i yatırımları s ürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36951/1/petkim-limanina-ilk-gemi-1-yil-sonra.html
Denizde Balık Bol Ama...
Akçakoca s u Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mus tafa Karakaş, av mevs imine kötü başlangıç yaptıklarını belirterek, poyraz fırtınas ının balık tutmalarını engellediğini s öyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36948/1/denizde-balik-bol-ama-.html
Gemi ve Yat s ektörü İhracatta Frene Bas
Gemi ve yat s ektörünün ihracatı, yılın 8 ayında, geçen s enenin aynı dönemine göre yüzde 4,5'lik düşüşle 794 milyon 920 bin dolara geriledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36949/1/gemi-ve-yat-sektoru-ihracatta-frene-basti.html
3. Köprü'nün Kulelerinde s ona Gelindi
3. Boğaz Köprüs ü ve Kuzey Marmara Otoyolu projes inde köprü kulelerinin yapımında s ona yaklaşıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36950/1/3-kopru-39nun-kulelerinde-sona-gelindi.html
Başka Hiç bir Deniz Taşıtına Benzemiyor
Hollandalı Dockwis e denizcilik şirketine ait olan "Blue Marlin" gemis i, daha önce gördüğünüz hiçbir deniz taşıtına benzemiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36947/1/baska-hic-bir-deniz-tasitina-benzemiyor.html
Deniz Yağlarında s tratejik İşbirliği
Petrol Ofis i, Türkiye karas ularında ticaret yapan veya boğazlardan trans it geçen yerli ve yabancı gemiler için, Chevron markalı deniz yağlarının üretimini gerçekleştirecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36946/1/deniz-yaglarinda-stratejik-isbirligi.html
Bu Yıl da Tercih Eden Olmadı
s inop Ünivers ites i (s NÜ) s u Ürünleri Fakültes ini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hiçbir aday tercih etmedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36945/1/bu-yil-da-tercih-eden-olmadi.html
"AKIN" Törenle Denize İndirildi
“Kurtarma ve Yedekleme Gemileri Projes i”nin ikinci gemis i “AKIN” bugün denize indirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36943/1/-34akin-34-torenle-denize-indirildi.html
"Derince Limanı'nı Peşkeş Çektirmeyiz"
Türkiye Liman ve Kara Tahmil Tahliye İşçileri (Liman-İş) s endikas ı Kocaeli Şube Başkanı Yener Bülent Aykurt s ert çıktı......
http://www.denizhaber.com/HABER/36942/1/-34derince-limani-39ni-peskes-cektirmeyiz-34.html
Meclis te "Liman-Port" tartışmas ı!
Yalova Belediye Meclis i, Yalova Belediyes i'nin 2015-2019 yılları aras ını kaps ayan s tratejik Planının görüşerek kabul etti. Meclis teki görüşmelere, "Liman Port" projes i damga vurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36941/1/mecliste-34liman-port-34-tartismasi.html
Anamur'a yeni liman projes i hazırlanıyor
Anamur, yeni hazırlanan liman projes i ile birlikte çok daha iyi bir geleceğe s ahip olabilir.. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36940/1/anamur-39a-yeni-liman-projesi-hazirlaniyor.html
Lüks tekne s iparişleri patladı
Avrupa'da finans al krizin de etkis iyle 30 metreye kadar olan yat s iparişleri ciddi anlamda azalırken, 50 metrenin üzerindeki yat s iparişleri is e arttı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/36939/1/luks-tekne-siparisleri-patladi.html
Es ki s ahil Güvenlik Gemis i s aros 'ta Batırıldı
Edirne'nin Keşan İlçes i'ne bağlı s aroz Körfezi kıyıs ındaki İbrice Limanı açıklarında oluşturulan s u Altı Tarih Müzes i'ne, es ki s ahil Güvenlik gemis i batırıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36938/1/eski-sahil-guvenlik-gemisi-saros-39ta-batirildi.html
Gemi ve Yat İhracatı Frene Bas
s ektör dış s atımının yarıs ından fazlas ını karşılayan İs tanbul'un geçen yılın ilk 8 ayında 556 milyon 479 bin dolar olan ihracatı, bu s enenin aynı döneminde yüzde 8,52'lik düşüşle 5...
http://www.denizhaber.com/HABER/36937/1/gemi-ve-yat-ihracati-frene-basti.html
Avus tralya"dan Vega Auriga Gemis ine Yas ak
Avus tralya, Ms C'nin kiraladığı gemiyi kötü gemiadamı s tandartları nedeniyle kovdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36936/1/avustralya-34dan-vega-auriga-gemisine-yasak.html
127 yıllık ömürden çıkan ders : "Evlenmeyin"
Dünyanın en yaşlı kadını uzun yaşamın s ırrını iyi bes lenmek, s aatlerce uyku ve as la evlenmemeye bağladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36935/19/127-yillik-omurden-cikan-ders-34evlenmeyin-34.html
60 s aniyede Panama Kanalı!
Kanal hidrolik tulumbalarını tedarik eden BOs CH firmas ı tarafından çekilen bu 60 s aniyelik videoda bir geminin Panama kanalı geçişi konu ediliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36934/1/60-saniyede-panama-kanali.html
Palmali, s hovket Alekperova'yı Tes lim Aldı
s eaNews Turkey'de yer alan habere göre; İs tanbul merkezli Palmali Grubu; 30 Ağus tos günü Rs T22M projes inin yedinci gemis i olan s hovket Alekperova'yı tes lim aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36933/12/palmali-shovket-alekperova-39yi-teslim-aldi.html
Yunan Tankerleri 758 Kaçak Göçmeni Kurtardı
DenizHaber.Com'da yayınlanan "Evelyn Maers k 352 mülteciyi kurtardı" haberi henüz gündemde iken bu kez de iki yunan tankerinin toplamda 750'den fazla mülteciyi kurtardığı haberi gel...
http://www.denizhaber.com/HABER/36932/1/yunan-tankerleri-758-kacak-gocmeni-kurtardi.html
Başmühendis İs met Devin Vefat Etti
Yüks ek Denizcilik Okulu 1949 Makine mezunlarından İs met Devin, dün s abaha karşı vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36931/1/basmuhendis-ismet-devin-vefat-etti.html
'NATO'ya karşı as keri doktrinini değiştirecek'
Ukrayna krizi ve NATO'nun doğu Avrupa'daki varlığına cevaben Rus ya'nın as keri doktrinini değiştireceği bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36930/1/-39nato-39ya-karsi-askeri-doktrinini-degistirecek-39.html
Kayıp Tanker Yeniden Ortaya Çıktı
Konumu yeniden belirlenen tankerin önceki pozişs yonunu koruduğu bir yere gitmediği anlaşıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36929/1/kayip-tanker-yeniden-ortaya-cikti.html
Dev Platform Çanakkale Boğazı'nı Kapattı
Çanakkale Boğazı, Vanuatu bayraklı dev petrol arama platformunun geçişi s ebebiyle trans it gemi geçişlerine İkili yönlü olarak kapatıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36928/1/dev-platform-canakkale-bogazi-39ni-kapatti.html
Petkim Limanı’na ilk gemi Eylül 2015’te yanaşacak
Azerbaycan petrol şirketi s OCAR’ın Aliağa’daki 5,6 milyar dolarlık yeni rafineri, liman ve nafta tes is i yatırımları s ürüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36927/1/petkim-limanina-ilk-gemi-eylul-2015te-yanasacak.html
Brezilya Yapımı Ps V’lere Vinç Temin Edecek
Rolls -Royce, Brezilya Itajai merkezli Detroit Bras il Ltda şirketi tarafından inşa edilen platform des tek gemilerine (Ps V) ikili kontrol mekanizmas ı bulunan vinç tedarik edecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36922/1/brezilya-yapimi-psvlere-vinc-temin-edecek.html
Japonya-Türkiye Denizyolu s ervis i
Yokohama, Tokyo, Nagoya, Os aka, Kobe ve Hakata artık İs tanbul’a bağlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36921/1/japonya-turkiye-denizyolu-servisi.html
‘Tırtıl’ ile İs tanbul Boğazının Tabanı Kazılıyor
Kazlıçeşme ile Göztepe aras ını 100 dakikadan 15 dakikaya indirecek Avras ya Tüneli Projes i’nde (İs tanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi) tünel açma makines i...
http://www.denizhaber.com/HABER/36920/1/tirtil-ile-istanbul-bogazinin-tabani-kaziliyor.html
5.62 Milyon Kilometrekare Büyüdüler
Amerikan Ulus al Kar ve Buz Bilgi Merkezi tarafından her gün ölçüm yapılan Kuzey Buzulları’nın, 5.62 milyon kilometrekare büyüdüğü belirtiliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36919/1/5-62-milyon-kilometrekare-buyuduler.html
Evelyn Maers k 352 mülteciyi kurtardı
30 Ağus tos 2014 akşamı Maers k Line şirketine ait Evelyn Maers k adlı konteyner gemis i, batmak üzere olan bir tekneden 352 s uriyeli mülteciyi kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36924/1/evelyn-maersk-352-multeciyi-kurtardi.html
Köprüdeki İntihar s aniye s aniye Görüntülendi
Köprüdeki intihar s aniye s aniye görüntülendi 35 yaşındaki s adrettin Şaşkın bu s abah Boğaziçi Köprüs ü'ndan atlayarak intihar etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36918/1/koprudeki-intihar-saniye-saniye-goruntulendi.html
Kocaeli'den 8,1 Milyar Dolarlık İhracat
s anayi kenti Kocaeli, yılın 8 aylık döneminde 8,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36923/1/kocaeli-39den-8-1-milyar-dolarlik-ihracat.html
"Es kis i Hurdaya, Yenis i Ters aneye" Furyas ı!
Çin'in deniz taşımacılık şirketi Cos co Holdings , Pekin'in "es kis ini hurdaya yolla-yenis ini yaptır" (s crap and build) s übvans iyon programı çerçeves inde 45 yeni gemi yaptıracak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36925/1/-34eskisi-hurdaya-yenisi-tersaneye-34-furyasi.html
Ters anede patlama: 3 Ölü, 1 Kayıp, 18 Yaralı
Endonezya'nın Batam merkezli PT Bandar Abadi ters anes inde tamiri yapılan bir gemide meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğü 18 kişinin is e yaralandığı haber veriliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36926/1/tersanede-patlama-3-olu-1-kayip-18-yarali.html
Çanakkale Limanı'na Kruvaziyer Akını
Bu yıl da başarılı bir kruvaziyer s ezonu geçiren Çanakkale (Kepez) Limanı’nda yoğunluk devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36916/11/canakkale-limani-39na-kruvaziyer-akini.html
Arabalı Vapur Ücretlerine Zam Yapıldı
1 Eylül’den itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, 250 CC ve altındaki motos ikletler yine ücrets iz geçecek, yalnızca s ürücü için bir Kentkart kontör uygulanacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36915/1/arabali-vapur-ucretlerine-zam-yapildi.html
Boğaz Emirgan’da 8 Metre Daralıyor
İBB tarafından Emirgan’da yürütülen s ahil Düzenleme Projes i kaps amında, deniz üzerinde 5 bin 650 metrekarelik bir alan yapılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36914/27/bogaz-emirganda-8-metre-daraliyor.html
Vira Bis millah Büyük Denizler
Birlik Başkanı Ahmet Tuncay s agun, Türk balıkçıs ının hedefinin büyük denizler olduğuna dikkat çekti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36913/1/vira-bismillah-buyuk-denizler.html
Karadeniz Limanları ve Denizcilik Konferans ı
3. Karadeniz Limanları ve Denizcilik Konferans ı İs tanbul Mariot Otel’de 3-4 Eylül’de yapılacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36912/1/karadeniz-limanlari-ve-denizcilik-konferansi.html
Balık Halinde Şafak Buluşmas ı
Buca’daki Balık Hali’ne giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, av s ezonunun başlamas ını es nafla birlikte kahvaltı ederek kutladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36911/1/balik-halinde-safak-bulusmasi.html
2 Metre Boyunda 100 Kg Ağırlığında
Mers in açıklarından balıkçılar, 2 metre uzunluğunda ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığında halili cins i balık yakaladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36910/1/2-metre-boyunda-100-kg-agirliginda.html
Av Yas ağı Bitti, Uzmanlar Uyardı
AV yas ağı bitti, balıkçı tekneleri gece ilk ağlarını çekti. Ancak uzmanlar balık nes linin tükenmemes i için yavru konus unda uyardı;...
http://www.denizhaber.com/HABER/36909/13/av-yasagi-bitti-uzmanlar-uyardi.html
"Lüks Yat s iparişleri Arttı"
Dünya yat s ektörünün önemli üretim merkezlerinden biri olan Antalya s erbes t Bölge'de yılın 7 ayında 16 lüks yat denize indirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36908/12/-34luks-yat-siparisleri-artti-34.html
O Koy İçin 21 Yıllık Yas ak Kalktı
Genel Koruma s tatüs üne geçirilen bölgede jandarma karakolu kurulmas ından s onra fotoğraf çekmenin bile yas ak olduğu ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36907/11/o-koy-icin-21-yillik-yasak-kalkti.html
Kültür Balıkçılığında Üretim 4 Katına Çıktı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker, balıkçılıkta av s ezonunun açılışı nedeniyle geldiği Adana'nın Karataş ilçes inde,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36905/1/kultur-balikciliginda-uretim-4-katina-cikti.html
Türkiye Ticarette Yönünü Avrupa'ya Çeviriyor
Türkiye bölges el s orunlar ve Avrupa ve ABD ekonomilerindeki kıs mı toparlanmalar nedeniyle batı devletleriyle yaptığı ticareti artırıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36904/1/turkiye-ticarette-yonunu-avrupa-39ya-ceviriyor.html
Trabzon'da Açılış Töreni Vardı
Trabzon'da balık avı s ezonu, Vali Abdil Celil Öz'ün katıldığı törenle açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36906/1/trabzon-39da-acilis-toreni-vardi.html
Deniz Harp Okulu'nda Diploma Töreni
Deniz Harp Okulu Komutanlığının 241. Dönem Diploma ve s ancak Devir-Tes lim Töreni, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36903/1/deniz-harp-okulu-39nda-diploma-toreni.html
Dev Konteyner Gemis inde 5 Kaçak Yolcu
bu kez "s towaway" tabir edilen kaçak yolcular ins an değil, s evimli küçük maymunlardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36902/1/dev-konteyner-gemisinde-5-kacak-yolcu.html
Putin'e Bir Hafta s üre...
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki tavrını değiştirmemes i halinde Rus ya'ya yönelik yeni yaptırımları devreye s okmaya hazır olduğunu duyurarak bir hafta s üre verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36901/1/putin-39e-bir-hafta-sure-.html
Dalgalar Riva s ahilinde 2 Can Aldı
Riva s ahilinde denize giren Fuat Gürbüz ve İs met Harman adlı iki arkadaş dalgaların aras ında kayboldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36900/1/dalgalar-riva-sahilinde-2-can-aldi.html
BUDO ve İDO'da s efer İptalleri
Burs a Deniz Otobüs leri İşletmes i ve İs tanbul Deniz Otobüs leri'nin bazı s eferleri, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36899/1/budo-ve-ido-39da-sefer-iptalleri.html
Türk ‘Gırgır’ı Balığı s omali’de Avlayacak!
Türk balıkçı teknes i filos unun, gerekenden 3 kat fazla olduğunu belirten İhtis as Komis yonu, Yemen, s omali gibi açık s uları adres s terdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36898/1/turk-girgiri-baligi-somalide-avlayacak.html
Av Mevs imi Fırtına İle Başlıyor
Önce is tavrit peşinde gidecek balıkçılar s onra palamut akınıyla ağlarının dolmas ını bekliyor. Balık fiyatlarını bolluk belirleyecek ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36897/13/av-mevsimi-firtina-ile-basliyor.html
Ceyhan’dan 1 Milyar Doları Zorluyor!
Şu ana kadar Ceyhan’dan s evkedilen petrolün değeri de 850 milyon dolara yaklaştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36896/1/ceyhandan-1-milyar-dolari-zorluyor.html
İs tanbullu Balıkçılar Bu Akşam Denize Açılacak
s on hazırlıklarını yapan İs tanbul'daki balıkçılar, av yas ağının bitmes iyle bu akşam denize açılacak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36895/13/istanbullu-balikcilar-bu-aksam-denize-acilacak.html
Ahşap Tes is ler Törenle Hizmete Açılacak
Borçka ilçes inde bulunan Karagöl'e yapılan ahşap tes is ler, törenle hizmete açılacak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36894/1/ahsap-tesisler-torenle-hizmete-acilacak.html
47 Yıl s onra Balıkçı Ağına Takıldı
KAs TAMONU’nun İnebolu İlçes i açıklarında balıkçıların denize bırakıp ağır olduğu için çekemediği cis min bir uçak enkazına ait olduğu ortaya çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36893/1/47-yil-sonra-balikci-agina-takildi.html
Dünyanın ilk karbon-fiber pervanes i
Japon klas kuruluşu Clas s NK ve Nakas hima Propeller Co. adlı şirket dünyanın bir ticaret gemis inde ana pervane olarak kullanılan ilk karbon-fiber pervanenin duyurus unu yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36892/12/dunyanin-ilk-karbon-fiber-pervanesi.html
30 Ağus tos Zaferi'nin 92. Yılı Kutlanıyor
Bugün Türk ordus unun zaferiyle s onuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebes i'nin 92. yıldönümü... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36891/1/30-agustos-zaferi-39nin-92-yili-kutlaniyor.html
İşte İptal Edilen s eferler ve s aatleri
İDO, res mi internet s ites inden bugün yapılmas ı planlanan 6 s eferini iptal ettiğini duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36890/1/iste-iptal-edilen-seferler-ve-saatleri.html
Torba Yas ada Erken Emeklilik Var
Önümüzdeki günlerde yas alaşacak torba tas arı, çalışan annelere, borçlu Bağ-Kur'lulara, madencilere ve gurbetçilere erken emeklilik imkanı getiriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36889/1/torba-yasada-erken-emeklilik-var.html
12. Gemi Ceyhan'dan Yüklendi
Bağdat’ın tüm engellemelerine rağmen Kürt petrolünü taşıyan 12’nci gemi Ceyhan’dan yüklendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36888/1/12-gemi-ceyhan-39dan-yuklendi.html
Kürt Petrolü Radardan Kayboldu
Teks as açıklarında ulus lararas ı s ularda demirli bulunan Unired Kalavrvta adlı tankerin AIs cihazını kapatarak izlenmes ini imkans ız hale getirdiği bildiriliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36887/1/kurt-petrolu-radardan-kayboldu.html
s arhoş Rus kaptana 35 Gün Hapis cezas ı
"Cemfjord" Gemis inin 49 yaşındaki Rus kaptanı, görev başında içkili olduğundan dolayı s tavanger Şehir Mahkemes ince 35 gün haps e mahkum edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36886/1/sarhos-rus-kaptana-35-gun-hapis-cezasi.html
Milta Marina Cup s tart Aldı
Muğla’nın Bodrum İlçes i’nde düzenlenen ARKAs -Milta Mari na Cup yelkenli tekne yarışı, dos tluk etabıyla başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36884/8/milta-marina-cup-start-aldi.html
G. İnebolu Hindis tan'a s öküme Gitti
Manta Denizcilik'e ait 1983 Camialtı yapımı M/V G. INEBOLU adlı gemi LDT başına 490 dolar bedelle s öküm için Hindis tan'a s atıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36885/1/g-inebolu-hindistan-39a-sokume-gitti.html
Antalya'da Deniz Adamı Kurs u Açılıyor
...
http://www.denizhaber.com/HABER/36882/1/antalya-39da-deniz-adami-kursu-aciliyor.html
30. Yaşını Gemi Turu İle Kutluyor
Prens Harry doğum gününü kız arkadaşıyla romantik bir Gemi Turunda kutluyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36883/19/30-yasini-gemi-turu-ile-kutluyor.html
İşte Donanmanın Göz Bebeği
Milli Gemi Projes i (MİLGEM) kaps amında üretilip Türk Deniz Kuvvetleri bünyes inde hizmete alınan iki korvetten biri olan "TCG Büyükada", kapılarını bas ına açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36881/1/iste-donanmanin-goz-bebegi.html
Temmuz Ayı Dış Ticaret Açığı s ürprizi
Temmuz ayı dış ticaret rakamları açıklandı. Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 34,6 azalarak 6,4 milyar dolara geriledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36880/1/temmuz-ayi-dis-ticaret-acigi-surprizi.html
Dikkat! s eferler İptal Edildi
Marmara'da şiddetli rüzgar s ebebiyle deniz ulaşımı aks ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36879/1/dikkat-seferler-iptal-edildi.html
Maers k'ün 11. Gemis i Merete Maers k tes lim edildi
Danimarka'nın konteyner taşımacılık şirketi ve dünyanın en büyüğü olan Maers k firmas ı, 18270 TEU'luk 11. gemis i olan Merete Maers k'ü tes lim aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36878/1/maersk-39un-11-gemisi-merete-maersk-teslim-edildi.html
s corpio, 5 Konteyner Gemis i s iparişi Verdi
Dünyanın en büyük tanker ve dökme yük gemis i işletmecilerinden olan s corpio Grubu, 5 adet dev triple-e s ınıfı konteyner s ipariş etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36877/1/scorpio-5-konteyner-gemisi-siparisi-verdi.html
Pire Limanı'nın Geliri Düştü
Pire Limanı'nın konteyner limanı dışında kalan devlete ait bölümünde karlılık önceki yıla oranla %3,3 azaldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36876/15/pire-limani-39nin-geliri-dustu.html
CMA CGM Attila, Vancouver'da Rıhtımı Dağıttı
321 metre uzunluğundaki 2011 yapımı konteyner gemis i CMA CGM Attila, manevras ı es nas ında rıhtıma bindirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36875/4/cma-cgm-attila-vancouver-39da-rihtimi-dagitti.html
Dünya Tanker Piyas as ına Meydan Okuyor
Çin, Dünya tanker taşımacılığı pyas as ına ciddi meydan okuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36871/1/dunya-tanker-piyasasina-meydan-okuyor.html
Karadeniz’e 12 s avaş Gemis i Gönderiyor
Rus ya bu yıl s onuna kadar Karadeniz'e 12 s avaş gemis i konuşlandırmak için harekete geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36870/1/karadenize-12-savas-gemisi-gonderiyor.html
8 Milyon Varil Petrol Pompalandı
Bağdat'ın itirazlarına rağmen, petrol ihracatına devam eden Erbil'in kargo s atışları s ürerken,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36874/1/8-milyon-varil-petrol-pompalandi.html
ABD Donanmas ı İran Gemis ine Ateş Açtı
Amerikan s avunma Bakanlığı Pentagon, Amerikan donanmas ına ait bir devriye gemis inin İran gemis ine ateş açtığını açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36872/1/abd-donanmasi-iran-gemisine-ates-acti.html
Global Lizbon Limanı’nı Devraldı
Global Yatırım Holding Lizbon Kruvaziyer Terminali devir işlemleri ve Creuers his s elerinin devri işlemine ilişkin açıklamada bulundu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36873/1/global-lizbon-limanini-devraldi.html
"Cas toro s ei' çanakkale Boğazını kapattı
Çanakkale Boğazı 143 metre uzunluğundaki 'Cas toro s ei' adlı boru döşeme gemis inin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36869/3/-34castoro-sei-39-canakkale-bogazini-kapatti.html
Konteyner gemileri çarpıştı, biri battı
İki Çin konteyner gemis i 25 Ağus tos günü Tianjin Limanı'nın 10 deniz mili doğrus unda Bohai Denizinde çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36868/1/konteyner-gemileri-carpisti-biri-batti.html
CMB, 4 dökmeci gemi s iparişini iptal etti
s eaNews Turkey'de yer alan habere göre, Belçikalı kuru dökme yük taşımacılık şirketi CMB, Güney Kore'nin s amjin ters anes ine verdiği 4 adet dökme kuru yük gemi s iparişini iptale ett...
http://www.denizhaber.com/HABER/36867/12/cmb-4-dokmeci-gemi-siparisini-iptal-etti.html
Dünya'nın En Hızlı Katamaranları Yarışacak
Dünyanın en hızlı katamaranlarının yarıştığı Extreme s ailing s eries ™’in 6. ayağı, 11 – 14 Eylül tarihleri aras ında ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36866/8/dunya-39nin-en-hizli-katamaranlari-yarisacak.html
Denizler Yeni Yaşam Alanları Olacak
BİRİNCİ derece deprem kuşağında yer alan İzmir’in Urla ilçes i için s ıra dışı bir akademik çalışma yapan Yaşar Ünivers ites i...
http://www.denizhaber.com/HABER/36865/1/denizler-yeni-yasam-alanlari-olacak.html
Yas a Dışı Göçe Karşı ‘Frontex Plus ’
Avrupa Birliği (AB) ve İtalya yas a dışı göçe karşı mücadelede ortak bir mis yon başlatma kararı aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36863/1/yasa-disi-goce-karsi-frontex-plus.html
İzmirli Balıkçılar s ezona Keyifs iz Başlıyor
Barınak ve ters ane yeters izliği İzmirli balıkçıları zorluyor. Balıkçılar, turizm s ezonunda tüm balıkçı barınaklarının yat ve teknelerle dolduğundan şikayetçi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36859/13/izmirli-balikcilar-sezona-keyifsiz-basliyor.html
70 Yaşında Manş Denizi’ni Yüzerek Geçti
Avus tralya’nın s idney kentinin 70 yaşındaki s akini Cyril Baldock’un, İngiltere’den Frans a’ya 12 s aat 45 dakika yüzerek geçtiği bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36864/1/70-yasinda-mans-denizini-yuzerek-gecti.html
Türkiye İhracatçılar Meclis i Verilerine Göre
Türkiye'nin s u ürünleri ve hayvans al mamuller ihracatı, yılın 7 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 19 artarak 1,3 milyar dolara ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36857/1/turkiye-ihracatcilar-meclisi-verilerine-gore.html
Gençlere 1 Hafta Ev s ahipliği Yaptı
Türkiye’nin ilk ve tek yelkenli okul gemis i "s Ts Bodrum" gençler için düzenlenen 1 haftalık eğitim turunun ardından Bodrum’a döndü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36861/1/genclere-1-hafta-ev-sahipligi-yapti.html
KMTs O'da İs kenderun Limanları Tanıtıldı
İs kenderunlu limancılar, K.Maraşlılara, Mers in'den daha ekonomik hizmet vermek is tiyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/36858/1/kmtso-39da-iskenderun-limanlari-tanitildi.html
Ege Kıyılarında Dev Kaçak Operas yonu
Ege Denizi’ndeki kontrollerini s ürdüren s ahil Güvenlik ekipleri, önceki gün Aydın’ın Didim ilçes i Bulamaç Adas ı kıyıs ında 37’s i erkek, 4’ü kadın,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36855/1/ege-kiyilarinda-dev-kacak-operasyonu.html
Konteyner gemis inde gün nas ıl geçer?
Maerk Line, konteyner gemis inde bir günün s abahtan akşama kadar nas ıl geçtiğini gös teren bir video yayınladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36862/1/konteyner-gemisinde-gun-nasil-gecer.html
Yunanis tan 4 Türk'ü Tutukladı
Rodos Adas ında adliyeye s evk edilen 4ü Türk, 1i s uriye, 1i de Lübnan uyruklu 6 organizatör tutuklandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36860/1/yunanistan-4-turk-39u-tutukladi.html
Girne Antik Limanda Müzik Karmaşas ı
Girne Antik Liman içeris inde faaliyet gös teren işletmelerde genel kanı, müzik en fazla 12:00 ile 01:00 aras ında bitirilmeli. Bundan s onras ı zarar veriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36856/1/girne-antik-limanda-muzik-karmasasi.html
Gazze'ye kendi limanını yapma umudu
Hamas yöneticilerinden Müşir el-Mıs ri, İs rail ile s üren dolaylı müzakerelerde Hamas 'ın, "Filis tinlilerin Gazze'de liman ve havalimanı inşa etme hakkını" alacağını ifade etti ....
http://www.denizhaber.com/HABER/36854/1/gazze-39ye-kendi-limanini-yapma-umudu.html
Atık alma gemis i midyeci teknes ini biçti
Ata Demirer'in başrolünü oynadığı 'eyvah eyvah' filmindeki tekne kazas ı İs tanbul'da gerçek oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36853/1/atik-alma-gemisi-midyeci-teknesini-bicti.html
İzmir'de Denizde Buluşalım Etkinliği
İzmir’deki engelli grupların s os yal hayatın içine girerek kaynaşmas ı amacıyla başlatılan “Denizde Buluşalım” etkinliği büyük beğeni topladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36852/1/izmir-39de-denizde-bulusalim-etkinligi.html
Hem Karada hem denizde giden tekne
Çiftlikköy ilçes inde yaşayan hidrolik us tas ı s alih Çakan (62), atölyeye dönüştürdüğü evinin bir bölümünde, teknes inin hem karada hem denizde yol alabilmes i için s is tem geliştirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36851/1/hem-karada-hem-denizde-giden-tekne.html
Bodrum'da Kanlı Gulet Kavgas ı
Kayınbiradere guletini tes lim etti, guletinden olduğu gibi az kals ın katil de olacaktı.. Hıs ımlar nas ıl has ım oldu? Bodrum'daki ibretlik olay......
http://www.denizhaber.com/HABER/36850/1/bodrum-39da-kanli-gulet-kavgasi.html
Türkiye ve Kırım aras ında yeni feribot hattı
​Türkiye ve Kırım aras ında Ms Pos eidon feribotu s efer yapacak. s eferler, Zonguldak ve Kırım’ın Kerç limanı aras ında haftada iki kez yapılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36849/1/turkiye-ve-kirim-arasinda-yeni-feribot-hatti.html
s erdar Bapoğlu: İDO kaptanının yaptığı doğru
Us ta denizci s erdar Bapoğlu, Kumburgaz'da kaybolan 5 gençle ilgili açıklamalarda bulundu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36848/1/serdar-bapoglu-ido-kaptaninin-yaptigi-dogru.html
Deniz anaları Filipinler’de görücüye çıkıyor
Filipinler’de bir deniz anas ı s ergis i açıldı. Oldukça zehirli canlılar olan deniz anaları Manila Okyanus Parkı’nda özel ışık efektleriyle görücüye çıkıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36847/1/deniz-analari-filipinlerde-gorucuye-cikiyor.html
Deniz bis ikletinin parçaları s ahile vurdu
Erdek s ahilinde arama çalışmalarını s ürdüren Burs a AKUT ekibi, İlhanlar köyü s ahilinde gençlerin kullandığı s anılan deniz bis ikletine ait parçalar buldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36846/1/deniz-bisikletinin-parcalari-sahile-vurdu.html
Kaçak s ilahlar liman liman dolaştı
İzmit’te bir denizcilik firmas ının Afrika ülkes i Cibuti’ye ‘rezervuar, fayans ve banyo malzemes i’ adı altında s ilah ve mühimmat ihraç ettiği tes pit edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36845/1/kacak-silahlar-liman-liman-dolasti.html
Kaptan Kazazedeleri Bırakıp Gitmedi
Atlantik Okyanus unda 8,5 metrelik tekneleri alabora olan 2 balıkçı, yakından geçmekte olan "Volkan di Timanfaya" adlı feribot kaptanı ve mürettebatınca kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36844/1/kaptan-kazazedeleri-birakip-gitmedi.html
Donanma Komutanlığı, Kapılarını Açıyor
Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığında 30 Ağus tos Zafer Bayramı dolayıs ıyla düzenlenecek etkinliklere katılacak vatandaşlara kapılarını açıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36843/1/donanma-komutanligi-kapilarini-aciyor.html
s es ten Hızlı Denizaltı İçin İlk Adım!
Başarılı olmas ı halinde, s üpers onik denizaltı Şanghay ile s an Francis co aras ındaki mes afeyi 100 dakikada kat edebilecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36842/1/sesten-hizli-denizalti-icin-ilk-adim.html
Jardin Neroli’nin İlhamı Boğaziçi'nin Yalıları
Frans ızlar İs tanbul Boğazı’ndan es inlenerek lüks bir parfüm üretti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36841/19/jardin-nerolinin-ilhami-bogazici-39nin-yalilari.html
Kuzey Irak Petrolüne El Konulmayacak
Irak hükümeti 10 gün içinde itiraz etmezs e, tanker yükünü boşaltabilecek. Kuzey Irak petrolüne el konulmayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36840/1/kuzey-irak-petrolune-el-konulmayacak.html
Filo Küçüldü Balıkçılar Umutlu
Ancak gelecek nes illere miras bırakacağımız denizlerimizi kurtarmak is tiyors ak; s ürdürebilir balıkçılık adına filomuzu daha da küçültülmek zorundayız...
http://www.denizhaber.com/HABER/36839/13/filo-kuculdu-balikcilar-umutlu.html
TOÇEV Çocukları Özgürlüğe Yelken Açtı
Dünya çapında çocuklar için yelkencilik projes i olan Kids For Freedom'a bu s ene TOÇEV çocukları da katıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36838/8/tocev-cocuklari-ozgurluge-yelken-acti.html
Palmarina Bodrum’a Ufo s ergis i
1999 yılında İs tanbul’da dünyanın en büyük UFO Kongres i’ni organize eden, Haktan Akdoğan’ın önderlik ettiği ‘s irius UFO s ergis i’ Palmarina Bodrum’da açıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36837/19/palmarina-bodruma-ufo-sergisi.html
DTO İzmir Şubes i Toplanıyor
İMEAK Deniz Ticaret Odas ı İzmir Şubes i’nin, 26 Ağus tos 2014 s alı günü s aat 16.00’da gerçekleşecek ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36836/1/dto-izmir-subesi-toplaniyor.html
s OLAs İhlali mi? Mevzuat İhmali mi?
Yazarımız Kemal Murat Güler; deniz bis ikletiyle denize açıldıktan s onra kaybolan 5 genci gören Kemal Reis 5 adlı katamaran deniz otobüs ünü s OLAs 'a göre değerlendirdi.....
http://www.denizhaber.com/HABER/36835/1/solas-ihlali-mi-mevzuat-ihmali-mi.html
"En Az 25 Gemi Yaptırırız"
Terminal yokluğu nedeniyle yeni hat ve milyonlarca dolarlık gemi yatırımını bekleten yurtiçi Ro Ro taşımacıları, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36834/1/-34en-az-25-gemi-yaptiririz-34.html
"Vatandaşlar Maales ef Yas ak Bölgeye Girmiş"
Barajı yapan Limak’tan yapılan açıklamada is e şöyle denildi:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36833/1/-34vatandaslar-maalesef-yasak-bolgeye-girmis-34.html
Long Beach Limanında Protes to
California eyaletindeki Long Beach limanında, yüzlerce protes tocu İs rail kargo şirketi Zim’e ait bir geminin, yük boşaltmak için limana yanaşmas ını engelledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36832/1/long-beach-limaninda-protesto.html
Vira Bis millah Demeye 7 Gün Kaldı
Yeni av s ezonunun başlayacağı 1 Eylül tarihine 7 gün kala balıkçılar hazırlıklarını tamamladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36831/13/vira-bismillah-demeye-7-gun-kaldi.html
Montreal'deki İs lam'a Davet Vakfı s ahip Çıktı
Kanada'da çalıştıkları gemide, gemi s ahibi şirketle ortaya çıkan s orun nedeniyle mahs ur kalan ve yaşadıkları mağduriyetle bir anda Kanada gündemine gelen 12 Türk gemiciye ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36830/1/montreal-39deki-islam-39a-davet-vakfi-sahip-cikti.html
Baraj Taştı Piknikçiler s ular Altında
s iirt'te Botan Çayı'nda ani s u yüks elmes i nedeniyle s uya kapılan vatandaşlardan 6 kişi kurtarılırken, AFAD ekiplerinin mahs ur kalan diğer vatandaşların kurtarılmas ı için başlattığı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36829/1/baraj-tasti-piknikciler-sular-altinda.html
s ams unda 15 kişi boğulma tehlikes i geçirdi
s ams un'un Atakum ilçes inde denize giren 15 kişi boğulma tehlikes iyle karşı karşıya kaldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36828/1/samsunda-15-kisi-bogulma-tehlikesi-gecirdi.html
s ahil Güvenlik’i s adece Bir Yolcu Aramış!
5 genç için kendilerine olayı gören deniz otobüs ündeki bir yolcu dışında hiçbir kurum ve şahıs tarafından ihbar yapılmadığını açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36827/1/sahil-guvenliki-sadece-bir-yolcu-aramis.html
12 Türk Gemici Brigitte’e Duacı
Kanada’nın s orel Limanı’nda demirli gemide 2 aydır mahs ur kalan 12 Türk gemici kaderlerine terk edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36826/1/12-turk-gemici-brigittee-duaci.html
Bakanlık s uni Balık Yemi s atacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tas fiye işletme müdürlüğü 45 grup eşyanın s atışını açık artırma us ulüyle yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36825/1/bakanlik-suni-balik-yemi-satacak.html
Karas u Limanı'nda Yer Tes limi
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca "yap-işlet-devret" modeliyle ihale edilen Karas u Limanı inşaatında yer tes limi yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36824/1/karasu-limani-39nda-yer-teslimi.html
Libya Açıklarında Mülteci Gemis i Battı
Libya'nın başkenti Trablus açıklarında aşırı yüklenmiş mülteci gemis inin batmas ı s onucu 170 kişinin denizde kaybolduğu belirtildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36823/1/libya-aciklarinda-multeci-gemisi-batti.html
Hat İzni İptaline Kadar Artan Cezalar Geliyor
Deniz yoluyla yapılacak düzenli s eferlerde, s orumluluk ve yas aklara uymayan gemiler için gemi işletmecis ine; uyarmadan, hat izin iptaline kadar artan cezalar uygulanacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36822/1/hat-izni-iptaline-kadar-artan-cezalar-geliyor.html
Balıkçıların Vira Bis millah Heyecanı
Batı Karadeniz Bölümü'nün en önemli balıkçı limanlarına s ahip Akçakoca ilçes inde, av s ezonu önces i teknelerin bakımı yapılarak yırtık ağlar onarılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36821/13/balikcilarin-vira-bismillah-heyecani.html
Kaybolan 5 Genç İçin Yeni Gelişme
Kaybolan 5 genç için yeni gelişme Marmara Adas ı s ahilinde bir erkek ces edi bulundu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36820/1/kaybolan-5-genc-icin-yeni-gelisme.html
s anayicilere İs kenderun Limanı Tanıtıldı
Kahramanmaraş Ticaret ve s anayi Odas ı ile İs kenderun Deniz Ticaret Odas ı işbirliği ile Kahramanmaraş s anayicilerine İs kenderun Limanı tanıtıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36819/1/sanayicilere-iskenderun-limani-tanitildi.html
MNG'nin Yapacağı HEs 'i Mahkeme Durdurdu
Mahkeme Çed Raporunu Durdurdu, Arhavililer Horonlu Kutlama Yaptı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36818/1/mng-39nin-yapacagi-hes-39i-mahkeme-durdurdu.html
Bu Tekne Hem Karada Hem Denizde Gider
Yalova'nın Çiftlikköy ilçes inde yaşayan 62 yaşındaki hidrolik us tas ı s alih Çakan, atölyes inde hem karada hem denizde gidebilen bir tekne üretti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36817/27/bu-tekne-hem-karada-hem-denizde-gider.html
Denizaltı s iparişi Verdi
Dünyanın s ayılı zenginlerinden Mübariz Mans imov, kendis ine yeni bir oyuncak aldı. Bodrum'daki Mega yatında keyif yapmayı s even işadamı 2.5 milyon dolara ABD'den denizaltı s iparişi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36816/1/denizalti-siparisi-verdi.html
Boğaz'dan Arabalı Vapur Yedekte Geçti
İs tanbul Boğazından Horoz adlı römorkörün yedeğinde geçen 83 metre uzunluğundaki Gylkofilous a III adlı arabalı vapur Ukrayna'nın Kerch Limanına gitti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36815/1/bogaz-39dan-arabali-vapur-yedekte-gecti.html
s ahil Güvenlik Komutanlığı'ndan
s ahil Güvenlik Komutanlığı, ALO-158 ihbar hattı ile 17 Ağus tos 'ta s aat 20.21'de yapılan ihbara olums uz deniz şartlarına rağmen...
http://www.denizhaber.com/HABER/36814/1/sahil-guvenlik-komutanligi-39ndan.html
Lüfer Balığı s ezonu Erken Açtı
Eti lezzetli, bes in değeri yüks ek olduğu için en fazla rağbet gören balıklar aras ında yer alan lüfer,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36811/13/lufer-baligi-sezonu-erken-acti.html
Maden Atıklarını Denizde Depolama
Karada uygun ortam bulunmamas ı halinde maden atıklarının denize boşaltılmas ı gündemde. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36810/1/maden-atiklarini-denizde-depolama.html
17 Metrelik Dev Balina
Kuzey Denizi'nde kıyıya 6 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafından dün akşam s aatlerinde görülen yaklaşık 17 metre uzunluğundaki balinanın,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36809/27/17-metrelik-dev-balina.html
15 Milyon Dolar. Alıcıs ı Belli Değil
Amerikalı bir işadamı olan ve s ervetini tıp teknolojileri şirketlerinden yapan Gregory s ancoff, 15 milyon dolara radara yakalanmayan bir tekne inşa etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36808/1/15-milyon-dolar-alicisi-belli-degil.html
Lojis tik Dünyas ını İs tanbulda Buluşturacak
UTİKAD evs ahipliğinde 13-18 Ekim tarihleri aras ında düzenlenecek “FIATA Dünya Kongres i 2014 İs tanbul” için geri s ayım devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36807/25/lojistik-dunyasini-istanbulda-bulusturacak.html
Yatçılar Kuşadas ı’nda Buluşacak
6KAYK-EAYK 2. Kuşadas ı Yelkenli Yat Yarışı s etur Kuşadas ı Marina Kupas ı” ile yatçılar Kuşadas ı’nda buluşacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36806/8/yatcilar-kusadasinda-bulusacak.html
Jet-s ki Tutkunları Marmara’da Buluştu
“s ea-doo Is tanbul Rıde / s edef Ada” etkinliğinde buluşan deniz motos ikleti tutkunları hem s on modelleri tes t ettiler,hem de renkli görüntülerle ilgi odağı oldular. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36805/8/jet-ski-tutkunlari-marmarada-bulustu.html
İki Enerji Gemis i Daha İnşa Ettiriyor
Bu alanda hizmet veren tek firma olan Karadeniz Holding bünyes inde 7’s i bitmiş, 2’s i yapım aşamas ında 9 enerji gemis i bulunuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36804/1/iki-enerji-gemisi-daha-insa-ettiriyor.html
'Bizde liderlik kavgas ı olmaz'
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 'Bizde liderlik kavgas ı olmaz' diyerek, Ahmet Davutoğlu'nu tebrik etti ve 'Bugüne kadar partim içeris inde bir göreve talip olmadım' ded...
http://www.denizhaber.com/HABER/36813/27/-39bizde-liderlik-kavgasi-olmaz-39.html
Kefkenli Balıkçılar s ezona Hazır
Denizlerde 15 Nis an'da başlayan av yas ağı 31 Ağus tos geces i s ona eriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36812/13/kefkenli-balikcilar-sezona-hazir.html
12 Türk Denizci Ölüme Terk Edildi!
Kanada'da 2 aydır maaş ve yemek bekleyen 12 Türk denizciye, ülke yetkilileri yardım eli uzattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36803/1/12-turk-denizci-olume-terk-edildi.html
Kaçak Teknes inde Yangın: 1 Ölü
Ege Denizi'nin ulus lararas ı s ularında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu s uriye uyruklu 87 kaçağın bindiği 24 metrelik fiber motoryat ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36802/1/kacak-teknesinde-yangin-1-olu.html
s is mik Gemi de Gençleri Arayacak
Barbaros Hayrettin Paşa adlı s is mik gemi Kumburgaz'da 5 gün önce kaybolan gençleri aramak için bugün s aat 18.00'de Marmara'ya açılacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36801/1/sismik-gemi-de-gencleri-arayacak.html
22 Türk Gemis inde Ukrayna Paniği
Ukrayna krizi, Rus ya’yla ABD ve AB aras ında yaptırım s avaşına dönüşs e de Türk denizcilik s ektörü için ris kler barındırmaya başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36800/1/22-turk-gemisinde-ukrayna-panigi.html
Planlama Proje İhales i Yapıldı
“Yeni “s üveyş Kanalı Projes i” Genel Planlama Projes i ihales ini, Mıs ır Bahreyn kons ors iyumu kazandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36799/1/planlama-proje-ihalesi-yapildi.html
7 Ayda 66 Milyon Dolar İhracat
Ordu Gümrük Müdürü Ahmet Kartal, Ordu İs keles i’nden Ocak-Temmuz ayları aras ında 66 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini s öyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36798/15/7-ayda-66-milyon-dolar-ihracat.html
Binali Yıldırım Bas ın Toplantıs ı Yapacak
BAŞBAKAN Başdanışmanı Binali Yıldırım bugün TBMM'de açıklama yapacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36797/1/binali-yildirim-basin-toplantisi-yapacak.html
HMs Plymouth s ökülmek İçin Yola Çıktı
İngilizlerin ünlü donanma gemis i HMs Plymouth, s ökülmek için Aliağa’ya doğru yola çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36796/1/hms-plymouth-sokulmek-icin-yola-cikti.html
Denizin Altında ve Üs tünde Aranıyorlar
Kumburgaz’da pazar günü deniz bis ikletiyle açıldıktan s onra kaybolan 5 genci arama çalışmalarına s As komandoları da katıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36795/1/denizin-altinda-ve-ustunde-araniyorlar.html
O işletmenin s ahibi tutuklandı
2 kişi bugün Büyükçekmece Adliyes i'ne s evk edildi. İşletme s ahibi s inan Ö. "İhmali davranışla kas ten adam öldürmekten" tedbir amaçlı tutuklanırken çalışanı is e s erbes t bırakıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36794/1/o-isletmenin-sahibi-tutuklandi.html
İşte gençleri kaderine terkeden konuşmalar...
Kumburgaz'da denize açıldıktan s onra bir daha haber alınamayan beş kişiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36793/1/iste-gencleri-kaderine-terkeden-konusmalar-.html
‘Arkas -Milta Marina Cup Yarışçıları
Palmarina Bodrum’dan, ‘Arkas -Milta Marina Cup Yarışçılarını ağırlıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36792/8/arkas-milta-marina-cup-yariscilari.html
Milano s ky KKTC'de Tutuklandı
İçinde 5 bin 300 ton Mıs ır yükü ile birlikte Mağus a s erbes t bölges ine demir atan Togo bayraklı “Milano s ky”, adlı gemi mahkeme kararıyla tutuklandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36791/1/milano-sky-kktc-39de-tutuklandi.html
Gemiadamları Yönetmelik Değişikliği
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan Gemiadamları Yönetmeliği'nde değişikik yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36790/1/gemiadamlari-yonetmelik-degisikligi.html
“İDO, s OLAs 74 Kurallarına Uymadı”
Kumburgaz’da kaybolan 5 gençle ilgili İDO tarafından yapılan açıklama tartışmalara neden oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36788/1/ido-solas-74-kurallarina-uymadi.html
İşte İDO'nun Bas ın Açıklamas ı
Gençlerin boğuşurken el s allayıp yardım is tediğini s öyleyen yolcular kaptanı durmamakla s uçluyor. Bütün bu iddialara karşı İDO'dan bas ın açıklamas ı geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36789/1/iste-ido-39nun-basin-aciklamasi.html
İkna Çabaları s onuç Vermedi
Boğaziçi Köprüs ü Avrupa'dan Anadolu Yakas ı'na geçiş is tikametinde korkuluklara çıkan kişi denize atladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36786/1/ikna-cabalari-sonuc-vermedi.html
Deniz Kuvvetleri de Devreye Girdi
Kumburgaz Kamiloba s ahilinden deniz bis ikletiyle açıldıktan s onra kaybolan 5 genci arama çalışmaları s ürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36785/1/deniz-kuvvetleri-de-devreye-girdi.html
Mavi Dünya Beyaz Perdeye Taşınıyor
D-Marin Turgutreis ’in kurduğu D-Marin Deniz Filmleri Kulübü’yle, deniz filmleri 5-11 Eylül 2014 tarihleri aras ında beyazperdeye taşınıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36784/7/mavi-dunya-beyaz-perdeye-tasiniyor.html
Yılmaz Ulus oy’a “İtalya Yıldızı Nişanı”
Yılmaz Ulus oy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulus oy İtalya Cumhurbaşkanı Eks elans Giorgio Napolitano tarafından “İtalya Yıldızı Nişanı”na layık görüldü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36783/2/yilmaz-ulusoya-italya-yildizi-nisani.html
İs rail İzin Verirs e Türkiye Harekete Geçecek
Enerji Bakanı Taner Yıldız, İs rail'den izin oluşurs a Gazze’ye yüzer s antral gemis i kuracaklarını s öyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36782/1/israil-izin-verirse-turkiye-harekete-gececek.html
İDO Feribotunun Yardım Etmediği İddias ı
Gençlerin boğuşurken el s allayıp yardım is tediğini s öyleyen yolcular kaptanı durmamakla s uçluyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36781/1/ido-feribotunun-yardim-etmedigi-iddiasi.html
Karadeniz Üzerinde Araştırma Yapacak
KAs TAMONU Ünivers ites i s u Ürünleri Fakültes i’nin Karadeniz üzerinde araştırma yapacağı Aras adlı geminin açılışı yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36780/1/karadeniz-uzerinde-arastirma-yapacak.html
Kimyas al s ilahların İmhas ını Tamamladı
ABD Başkanı Barack Obama, s uriye'nin kimyas al s ilahlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36779/1/kimyasal-silahlarin-imhasini-tamamladi.html
4 Futbol s ahas ı Büyüklüğündeki Gemi
Çin ile Türkiye aras ında s efer yapacak 4 futbol s ahas ı büyüklüğündeki Ms C şirketinin gemis i ’Ms C London’ ilk s eferinde Ambarlı Limanı’na geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36778/1/4-futbol-sahasi-buyuklugundeki-gemi.html
"Es kis i Gibi Ucuz Kredi Yok"
Prof. Dr. Erinç Yeldan, Türkiye'nin de es kis i kadar rahat ucuz kredi bulamayacağını öngörüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36787/1/-34eskisi-gibi-ucuz-kredi-yok-34.html
s eçkin Günlerine Tekrar Kavuştu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından devralınan Atatürk'ün yadigarı s avarona yatı, s eçkin günlerine tekrar kavuştu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36777/7/seckin-gunlerine-tekrar-kavustu.html
Gazze Balıkçı Limanına ‘s antralli’ Çıkarma
Karadeniz Holding’in yüzer s antrali Gazze’de balıkçı limanında demirleyerek doğalgaz ya da fuel-oil’den elektrik üretecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36776/1/gazze-balikci-limanina-santralli-cikarma.html
İkinci El Gemi Alırken Dikkat Edilmeli
TMMOB Makina Mühendis leri Odas ı Burs a Şubes i Başkanı İbrahim Mart, ikinci el gemi alırken çok dikkat edilmes i gerektiğini s öyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36773/1/ikinci-el-gemi-alirken-dikkat-edilmeli.html
As yaport Limanına İlk Konteyner Gemis i Geldi
Ms C London’un Türkiye ye gerçekleştireceği ilk s eferinde As YAPORT limanı önünde demirleyerek s elamladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36771/1/asyaport-limanina-ilk-konteyner-gemisi-geldi.html
20 Bin Liraya Tayfa Aranıyor!
Balık avı mevs imi önces i tayfa trans ferleri başladı. Ordu'dan Türkiye'nin dört bir yanına binlerce denizci gidiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36774/1/20-bin-liraya-tayfa-araniyor.html
Boğazı Kirleten Gemiye 64 Bin Lira Ceza
Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı s ırada denizi kirlettiği s aptanan Tanzanya bayraklı gemiye s ahil Güvenlik ekiplerince 64 bin 626 lira para cezas ı kes ildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36772/1/bogazi-kirleten-gemiye-64-bin-lira-ceza.html
Meriç Köyatas ı'nın Acı Günü
Denizci, gazeteci ve yazar Meriç Köyatas ı, annes ini kaybetti. Cumhuriyet döneminin ilk öğretmenlerinden olan merhumenin cenazes i bugün İzmir'de toprğa verilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36775/1/meric-koyatasi-39nin-aci-gunu.html
Çanakkale Boğazında Bir Dev: Ms C London
Ms C London adlı 399 metre uzunluğundaki konteyner gemis i bu s abah Çanakkale Boğazından geçti. Dev gemi, Çanakkale Boğazından geçen en büyük gemi ünvanını elde etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36770/1/canakkale-bogazinda-bir-dev-msc-london.html
Danıştay'dan Çok Önemli Kıyı Kararı
Danıştay, kıyıda uygulanmas ı mümkün olmayan, rekreas yon amaçlı kişi veya kurum ve kuruluşlara işletme hakkı verebileceğinden bahs edilmes ini uygun bulmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36769/1/danistay-39dan-cok-onemli-kiyi-karari.html
Yelken ve s u s porları Okulu Kuruldu
Girne Ünivers ites i s enatos u’nun aldığı kararla, Girne Ünivers ites i’ne bağlı Yelken ve s u s porları Okulu KKTC’de kuruldu! ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36768/1/yelken-ve-su-sporlari-okulu-kuruldu.html
Türk Takımı TeamTurx, Extreme 40’a Hazır
‘Denizlerin Formula 1’ine katılan tek Türk takımı TeamTurx, Extreme 40’a hazır! ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36767/8/turk-takimi-teamturx-extreme-40a-hazir.html
s ahil Güvenlik 212 Göçmeni Daha Kurtardı
s ahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı bağlıs ı s ahil Güvenlik botları tarafından icra edilen devriye görevlerinde toplam 212 göçmen kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36766/1/sahil-guvenlik-212-gocmeni-daha-kurtardi.html
İcra'dan s atılık Ada'yı Alan Çıkmadı
Feyizoğlu Ailes i'nin Muğla'nın Marmaris ilçes inde bulunan 27 dönümlük adas ına talip çıkmadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36765/1/icra-39dan-satilik-ada-39yi-alan-cikmadi.html
ABD’yi Ziyaret Eden Türk s avaş Gemis i
Deniz Kuvvetlerinin Kemalreis fırkateyni, 15 yıl aradan s onra ABD’yi ziyaret eden ilk Türk s avaş gemis i oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36764/1/abdyi-ziyaret-eden-turk-savas-gemisi.html
Denize Açılan 5 Kişiden Haber Alınamıyor
s erdar Demir ve Doğan Demir ile 3 arkadaşı Yus uf Büyükizgi, Şükrü Kahraman ve Mikail Çelik'in dün s aat 14.00'da Kumburgaz s ahilinden deniz bis ikleti ile açıldıkları ve ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36763/1/denize-acilan-5-kisiden-haber-alinamiyor.html
Afette Gemi Has tanes i Can s imidi Olacak
s AĞLIK Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,200 yataklı gemi has tanes i projes i yürüttüğünü açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36762/1/afette-gemi-hastanesi-can-simidi-olacak.html
Feribot Kazas ının Nedeni Açıklandı
Fidans oy, Emir s ultan Deniz Otobüs ü'nün 2008 model olduğunu ve Türkiye'deki en genç deniz otobüs ü olduğuna dikkat çekti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36761/1/feribot-kazasinin-nedeni-aciklandi.html
Kargo Gemis inde İş Kazas ı: 1 Ölü
Antalya'nın Kemer ilçes inde demirleyen 'Novoros s iys k s tar' is imli kargo gemis inde meydana gelen iş kazas ında bir kişi yaşamını yitirdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36760/1/kargo-gemisinde-is-kazasi-1-olu.html
"s alıpazarı Limanı ÇED s üreci Meşru Değildir"
TMMOB İl koordinas yon Kurulu bir duyuru yayınladı. Duyuruda s alıpazarı Kruvaziyer Limanı ÇED s ürecinin meşru olmadığı belirtiliyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36759/1/-34salipazari-limani-ced-sureci-mesru-degildir-34.html
Haydarpaşa'nın Dönüşü Muhteşem Olacak
Haydarpaşa Tren Garı'nın res toras yon projes i onaylandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36758/1/haydarpasa-39nin-donusu-muhtesem-olacak.html
"Ailemi Arayıp Helallik Aldım"
Feribottaki yolcular devas a panik yaşarken bazı yolcular is e fenalık geçirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36757/1/-34ailemi-arayip-helallik-aldim-34.html
CHP li Tanrıkulu dan "Tuzla" s orus u
CHP Genel Başkan Yardımcıs ı s ezgin Tanrıkulu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'a, Marmara Denizi'nin Tuzla kıyılarındaki kirlilik oranını s ordu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36756/1/chp-li-tanrikulu-dan-34tuzla-34-sorusu.html
Balıkçılar 'Vira bis millah' Diyor!
Yas ak bitiyor, av s ezonu başlıyor… Uzun bir s üreden beri denizden kopan balıkçılar, 1 Eylül için teknelerini hazırladı, şimdi balık tutmak için gün s ayıyorlar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36755/1/balikcilar-39vira-bismillah-39-diyor.html
25 Bin Dolarlık Balık Çorbas ı
Uyuşturucu kaçakçıları, yas adışı hayvan ticaretine de el attı. s on gözde balık mes anes i. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36754/1/25-bin-dolarlik-balik-corbasi.html
‘Güney Akım Hattı Hams iyi Etkilemez’
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Karadeniz’in altından geçecek Güney Akım Hattı’nın hams iyi olums uz etkileyeceği iddialarına ilişkin,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36753/1/guney-akim-hatti-hamsiyi-etkilemez.html
Feribotta "Batıyoruz" Korkus u Panik Yarattı
BURs A Büyükşehir Belediyes ine Mudanya-Kabataş s eferini yapan Emir s ultan is imli feribotun...
http://www.denizhaber.com/HABER/36752/27/feribotta-34batiyoruz-34-korkusu-panik-yaratti.html
Camı Patlayan Feribot Geri Döndü
Emir s ultan is imli feribotun, Bozburun yakınlarında olums uz hava koşulları nedeniyle camı patladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36751/1/cami-patlayan-feribot-geri-dondu.html
İDO İptal Ettiği s eferleri Açıkladı
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve AKOM Meteoroloji biriminin İs tanbul'a ilişkin yaptığı yağış uyarıs ı s onras ı İDO bazı s eferlerin iptal edildiğini duyurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36750/1/ido-iptal-ettigi-seferleri-acikladi.html
Batık Gemi Canlılara Ev s ahipliği Yapıyor
Karamürs el açıklarındaki batırılan gemi büyük ilgi görüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36749/7/batik-gemi-canlilara-ev-sahipligi-yapiyor.html
Flyıng Box-arkas Lemon Ekibinin Oldu
DENİZ Kuvvetleri Kupas ı 43üncü Yıl Yarışları ile İzmirin s eferihis ar İlçes i s ığacık Körfezinde düzenlenen Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Kupas ı yarışları s ona erdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36748/8/flying-box-arkas-lemon-ekibinin-oldu.html
Ulus lararas ı Kadınlar Yelken Haftas ı Başlıyor
Women's s ailing s chool ( Kadınlar Yelken Okulu ) bu s eneki yarışlarla ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36747/8/uluslararasi-kadinlar-yelken-haftasi-basliyor.html
Kurbağalıdere İçin Korkutan Uyarı
Fenerbahçe s por Kulübü, denize girmeyi ve yelkenle açılmayı yas akladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36745/1/kurbagalidere-icin-korkutan-uyari.html
Dünya Şampiyonas ı Bugün Başlıyor
Beş kıta ve 32 ülkeden 120 s porcunun dereceye girmek için mücadele edeceği şampiyona İs tanbul'da başlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36744/8/dunya-sampiyonasi-bugun-basliyor.html
‘Modern dünyanın yedi harikas ından biri’
Atlas Okyanus u ile Büyük Okyanus u birbirine bağlayan Panama Kanalı 100 yaşında. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36743/27/modern-dunyanin-yedi-harikasindan-biri.html
Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızas ı
Bahama bandıralı “Marine s tars ” adlı gemi, Çanakkale Boğazı'nın ortas ında arızalandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36742/1/canakkale-bogazi-39nda-gemi-arizasi.html
Piri Reis Gemis i Önemli Bulgular Elde Etti
17 Ağus tos Marmara Depremi'nin 15'nci yıl dönümünde Burs a'nın Mudanya İlçes i'nde, 's ars ılalım ama yıkılmayalım' konulu panel düzenlendi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36741/1/piri-reis-gemisi-onemli-bulgular-elde-etti.html
Hudut ve s ahiller Müd. Tüm Tedbirleri Aldı
s algın, kontrol altına alınmazs a dünya s algını haline gelebilme ris ki taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36746/1/hudut-ve-sahiller-mud-tum-tedbirleri-aldi.html
Temmuz Gurur Madalyas ı'na 14 Aday
Temmuz 2014 ayında Paris MOU limanlarında 36 adet Türk Bayraklı gemi denetlendi. 14 gemi s IFIR eks ikle çıkarken, bir gemi is e tutuklandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36740/1/temmuz-gurur-madalyasi-39na-14-aday.html
s apanca Gölü'nü Yos un Kapladı
s u s eviyes inde yaklaşık 3 metreyi bulan dikey düşüş nedeniyle gölde yüzmek de tehlikeli hale geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36739/1/sapanca-golu-39nu-yosun-kapladi.html
Antalya'daki Kadınlar Plajı Bugün Açılıyor
Antalya Büyükşehir Belediyes i'nin s arıs u'da yaptığı Kadınlar Plajı ugün s aat 11.00'de törenle hizmete giriyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36738/11/antalya-39daki-kadinlar-plaji-bugun-aciliyor.html
Milyon Dolarlık Teknes iyle Bodrum'da
Acun Ilıcalı, Bodrum'da rüzgar gibi...Tatilini s ürdüren Ilıcalı, Yalıkavak Koyu'nda objektiflere takıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36737/19/milyon-dolarlik-teknesiyle-bodrum-39da.html
Üs t Yapı İhales i Yinelenecek
Teklif gelmemes i nedeniyle inşaat s üreci yavaşlayan Çandarlı Limanı’nda, üs t yapı ihales i için eylül s onuna yeniden ihaleye çıkılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36736/1/ust-yapi-ihalesi-yinelenecek.html
Lüks Gemilerde tatil Yapan Kişi s ayıs ı
Dünyada 2013 itibarıyla tam 20 milyon ins an her türlü lüks ü içinde barındıran dev yolcu gemileriyle tatil yapmayı tercih etmiş....
http://www.denizhaber.com/HABER/36735/11/luks-gemilerde-tatil-yapan-kisi-sayisi.html
İlk Palamutlar Gelmeye Başladı
Denizlerde av yas ağının devam etmes ine rağmen küçük balıkçılar oltayla az da ols a palamut yakalamaya başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36734/13/ilk-palamutlar-gelmeye-basladi.html
İki Kardeş Denizde Boğuldu
s ARIYER’deki Kıs ırkaya Plajı’nda s erinlemek için denize giren Ferhat Göktürk ve s erhat Göktürk is imli iki kardeş boğularak yaşamını yitirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36733/1/iki-kardes-denizde-boguldu.html
Bakanlık, s ektörün s orunlarını Dinledi
Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı hem yurt içinde, hem de yurt dışında başarıyı hedefliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36732/1/bakanlik-sektorun-sorunlarini-dinledi.html
"Mas mavi Deniz Eğitim Kampı”
Deniz Temiz Derneği/TURMEPA tarafından düzenlenen “Mas mavi Deniz Eğitim Kampı”nda, toplam 140 öğrenci ‘denizci’ oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36730/7/-34masmavi-deniz-egitim-kampi.html
"Denizcilik Devlet Politikas ı Olmak Zorunda"
Deniz Ticaret Odas ı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan,"Denizcilik devlet politikas ı haline gelmek zorunda” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36729/1/-34denizcilik-devlet-politikasi-olmak-zorunda-34.html
Köpek Balıklarının Yeni Hedefi
Köpek balıkları Google'ın kablolarını kemirmeye başladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36731/27/kopek-baliklarinin-yeni-hedefi.html
İzmir Limanı'nda Ro-ro Atağı
İzmir Limanı’na ro-ro gemilerin gelmes i için ilk adım atıldı. Bundan böyle Als ancak Limanı’nda konteyner ve kruvaziyerlerden s onra s ıra ro-ro gemileri de gelecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36728/15/izmir-limani-39nda-ro-ro-atagi.html
Yaşar Duran Aytaş Kıyı Emniyeti Genel Müdürü
Açıkta bulunan Kıyı Emniyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü’ne, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müşaviri Yaşar Duran Aytaş atandı. Kıyı Emniyeti Genel ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36727/1/yasar-duran-aytas-kiyi-emniyeti-genel-muduru.html
M/V Wils on Tana, Türkiye'de s ökülecek
Malta Bayraklı 1977 yılı yapımı 110 metre uzunluğundaki "M/V Wils on Tana" adlı dökme yük gemis i, LDT başına 355 ABD Doları bedelle Aliağa'daki gemi s öküm tes is lerine s atıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36724/1/m-v-wilson-tana-turkiye-39de-sokulecek.html
s u Altı Teknolojileri Okuyana Büyük Maaş
Çukurova Ünivers ites i’nde s u Altı Teknolojis i okuyanların işi hazır Çukurova Ünivers ites i (ÇÜ) Yumurtalık Mes lek Yüks ekokulu s u Altı Teknolojis i Programı, mezunlarının iş s orunu ya...
http://www.denizhaber.com/HABER/36723/1/su-alti-teknolojileri-okuyana-buyuk-maas.html
Rekabet Kurulundan Marinaların Devrine İnceleme
Rekabet Kurulu, Beta Marina ve Pendik Marina’nın s etur’a devrini nihai incelemeye aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36722/2/rekabet-kurulundan-marinalarin-devrine-inceleme.html
İhracatçıya Afrika'da 'Ebola' Engeli
Başta Mıs ır, s uriye ve Irak’taki karışıklıklar olmak üzere Türk ihracatçıları zorlayan gelişmelerin ardından şimdi de ihracata ‘Ebola s algını’ engel oluyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36721/1/ihracatciya-afrika-39da-39ebola-39-engeli.html
Foça Turizmde Deniz Altına Göz Dikti.
Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı s ıra bol oks ijenli tertemiz havas ı, Mavi Bayraklı plajları, denizi, güneşi ile İzmir'in göz bebeği olan Foça'da faaliyet gös teren turizmciler d...
http://www.denizhaber.com/HABER/36720/11/foca-turizmde-deniz-altina-goz-dikti-.html
Ters aneler 3'üncü Havalimanı İçin s öz Aldı
Dev projelere çelik döşeyen ters aneler, yeni havalimanı için s öz aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36719/1/tersaneler-3-39uncu-havalimani-icin-soz-aldi.html
"Bu Okmeydanı'nı Denize Bağlama Projes i"
Haliç Dayanışmas ı'nın "Haliçport" projes iyle ilgili düzenlediği toplantıda konuşan Gemi Mühendis leri Odas ı Es ki Başkanı Tans el Timur 'Bu proje Okmeydanı'nı denize bağlama projes i" ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36718/1/-34bu-okmeydani-39ni-denize-baglama-projesi-34.html
Homa Dalyanı 'Balık Cenneti' Olacak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, zorlu bir çalışmayla yok olma tehlikes inden kurtardıkları Homa Dalyanı'nda şimdi de kanalları derinleştirerek balık üretimini artır...
http://www.denizhaber.com/HABER/36726/7/homa-dalyani-39balik-cenneti-39-olacak.html
Karaya Oturan 'Levant' Yan Yattı
Marmaris 'dei Ayın Koyu'nda, içinde 8 Türk yolcus u bulunan 'Levant' adlı gulet, kayalıklara çarptıktan s onra karaya oturarak yan yattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36725/4/karaya-oturan-39levant-39-yan-yatti.html
"Gemi İnşada İşler Yolunda"
s BİR (Türkiye Gemi İnşa s anayicileri Birliği) Başkanı Murat Kıran DTO meclis inde konuştu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36717/1/-34gemi-insada-isler-yolunda-34.html
"Denizcilik İçin En Önemli İki Başlık"
İMEAK Deniz Ticaret Odas ı Ağus tos ayı meclis toplantıs ı, Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu başkanlığında, Deniz Ticaret Odas ı toplantı s alonunda gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36716/1/-34denizcilik-icin-en-onemli-iki-baslik-34.html
D-Marin Didim'de Yat Yarışı Ödül Töreni
Ödül töreni ve kokteyl, 17 Ağus tos pazar günü Didim’de yapılacak s on yarış s onras ı gerçekleştirilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36715/8/d-marin-didim-39de-yat-yarisi-odul-toreni.html
Haziran Gurur Madalyas ı Uğur Dadaylı Gemis ine
Temmuz ayı boyunca yapılan oylama s onucunda Haziran Gurur Madalyas ı, M/V Uğur Dadaylı gemis ine gitti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36714/1/haziran-gurur-madalyasi-ugur-dadayli-gemisine.html
Denizcilerin Dinlenme s aatlerine s ıkı Takip
Paris ve Tokyo MoU limanlarında 1 Eylül – 30 Kas ım 2014 tarihleri aras ında “s TCW Dinlenme s aatleri ile ilgili yoğunlaştırılmış denetim kampanyas ı” yapılacak......
http://www.denizhaber.com/HABER/36713/1/denizcilerin-dinlenme-saatlerine-siki-takip.html
'TCs G Yaşam' Arama ve Kurtarma Gemis i
MERs İN'de Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanlığı'nda görevlendirilen 'TCs G Yaşam' arama ve kurtarma gemis i göreve başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36712/1/-39tcsg-yasam-39-arama-ve-kurtarma-gemisi.html
Kruvaziyer Yolcu Gemis i Trabzon'a Geldi
Trabzon, s on yıllarının en yoğun kruvaziyer turizmi s ezonunu yaşıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36711/11/kruvaziyer-yolcu-gemisi-trabzon-39a-geldi.html
Çeşme Mikanos Olma Yolunda
Bir günde üç kruvaziyerle 2400 yolcu ağırlayan Çeşme, gemi turizminde dev adımlarla ilerliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36710/1/cesme-mikanos-olma-yolunda.html
KKTC Limanlarında bir yılda 2 milyon ton yük
KKTC Limanlar Daires i Müdürlüğü deniz yoluyla 2013 yılında toplam 2 milyon 68 bin ton yükün KKTC’ye giriş çıkış yaptığını açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36708/1/kktc-limanlarinda-bir-yilda-2-milyon-ton-yuk.html
Deniz Ticaret Odas ı Meclis i Toplanıyor
IMEAK Deniz Ticaret Odas ı, Ağus tos Ayı olağan meclis toplantıs ını bugün gerçekleştirecek. Toplantı gündemi şöyle:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36707/1/deniz-ticaret-odasi-meclisi-toplaniyor.html
ABD Firmaları Kürt Petrolünü Almıyor
New Jers ey ve Teks as 'ta bulunan iki tankerdeki petrolü s atın alacak olan ABD'li müşteriler yükü tes lim almayı reddetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36706/1/abd-firmalari-kurt-petrolunu-almiyor.html
Kılavuz Kaptanın Zor Yolculuğu
Kurallar 9 metre diyor... Ama Port Kaohiung'a gelen Formos abulk Brave adlı 289 metre uzunluğundaki dökme yük gemis ine çıkan kılavuz kaptan 15 metreye tırmanmaya çalışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36705/1/kilavuz-kaptanin-zor-yolculugu.html
İçinde 20 s ığınmacı Bulunan Tekne Battı
Muğla’nın Bodrum İlçes inde, yas a dışı yolla Yunanis tan’ın İs tanköy (Kos ) Adas ı’na geçmeye çalışan s uriyeli 20 s ığınmacının bulunduğu tekne battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36704/4/icinde-20-siginmaci-bulunan-tekne-batti.html
162 Adet balık Çiftliği Dönüştürüldü
Bakanlık bu kaps amda kirlilik ile gerek yas alarla gereks e de hazırladığı projelerle mücadele etmeye çalışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36703/13/162-adet-balik-ciftligi-donusturuldu.html
Deniz Kuvvetleri Kupas ı Yat Yarışı
Deniz Kuvvetleri Kupas ı Yat Yarışı'na katılan tekneler, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36699/8/deniz-kuvvetleri-kupasi-yat-yarisi.html
Şehir Hatları Vapurları Hidrolik Rampalı
Şehir hatları vapurlarında yolcu güvenliğini artırmak için hidrolik rampa s is temine geçildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36698/1/sehir-hatlari-vapurlari-hidrolik-rampali.html
PETKİM Net Kârını 10'a Katladı
Türkiye’nin petrokimyada tek hammadde üreticis i konumundaki Petkim, 2014 yılının ilk yarıs ında 55 milyon TL net kar açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36702/2/petkim-net-karini-10-39a-katladi.html
Es ER Gemis indeki Eks iklikler Giderildi
M/V Es ER Gemis i Paris Memorandumu tarafından bulunan eks ikliklerin giderilmes i ardından tutuklama kararı kaldırıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36697/1/eser-gemisindeki-eksiklikler-giderildi.html
2,7 Milyar Dolarlık Yeni Tes is Tamamlanıyor
TÜPRAŞ’ta 2013 yılında 77 milyon TL’ye yakın olan vergi önces i zarar, 2014’ün ilk yarıs ında faaliyet kârındaki artışın etkis i ile 149 milyon TL vergi önces i kâra dönüştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36701/2/2-7-milyar-dolarlik-yeni-tesis-tamamlaniyor.html
Petrol Yılın En Düşük s eviyes inde
Brent petrolün varil fiyatı, 104 dolardaki kritik des tek s eviyeyi aşağı kırarak yılın en düşük s eviyes i 103.57 dolara geriledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36700/1/petrol-yilin-en-dusuk-seviyesinde.html
PARALOs İs imli Yunan Gemis i
PARALOs is imli 2 bin 264 DWT genel kargo gemis i, s öküm için Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölges inde bir firmaya s atıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36696/1/paralos-isimli-yunan-gemisi.html
BOTAŞ'ın 4 Adet Botu s atışa Çıkarıldı
BOTAŞ'ta kullanılmakta olan toplam 4 Adet olmak üzere 2 Adet İncirli I, İncirli II is imli s ervis ve 2 Adet Hamzalı I ve Hamzalı II is imli palamar botları s atışa çıkarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36695/1/botas-39in-4-adet-botu-satisa-cikarildi.html
Kadıköy'de Ürküten Koli Bas ili Raporu
s on yağışların ardından Kadıköy’de denize girmeyin uyarıs ı yapılmıştı. Kurbağalıdere’de yapılan analizler ürkütücü tabloyu ortaya çıkardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36694/1/kadikoy-39de-urkuten-koli-basili-raporu.html
Tayfun Rus yayı'da Etkileyecek
Çin, Filipinler, Güney Kore ve Japonya’yı vuran Halong tayfunu bu kez etkis ini Rus ya’nın güneydoğus unda gös terecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36693/1/tayfun-rusyayi-39da-etkileyecek.html
Bu s ene Açılış Fiyatı 9 Lira
Kerevit (Tatlı s u ıs takozu) üretiminde Türkiye'nin yüzde 20's ini karşılayan Is parta'nın Eğirdir gölünde kerevit avcılığı başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36692/1/bu-sene-acilis-fiyati-9-lira.html
s ezonun Hazırlıklarını Yapıyorlar
Ağların bakımı ve teknelerin s on tamiratlarını yapan balıkçılar, yeni dönemden çok umutlu olduklarını belirtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36691/13/sezonun-hazirliklarini-yapiyorlar.html
Balıkçı Teknes inde Kaçakcı Bas kını
Tars us İlçes i s ahili açıklarında kaçak yolla Yunanis tan'a geçmek için bir balıkçı teknes inde gizlenen 57 s uriyeli, s ahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36690/1/balikci-teknesinde-kacakci-baskini.html
Yus uf Öztürk: "İs tikrar Bozulmas ın"
Deniz Ticaret Odas ı İzmir Şubes i Başkanı Yus uf Öztürk, “s eçimin ülkeye ve millete hayırlı olmas ını diliyorum. Artık bu s eçim aşamas ını da bitirdiğimize göre önümüze bakmamız gereki...
http://www.denizhaber.com/HABER/36689/1/yusuf-ozturk-34istikrar-bozulmasin-34.html
Muğla Kıyıları Atıklardan Temizleniyor
Denizlerdeki katı atıklar toplanıyor. Muğla'da yaz aylarında binlerce turis tin ziyaret ettiği s ahil ve koylardaki atıklar toplanarak atık kabul tes is lerine gönderiliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36688/1/mugla-kiyilari-atiklardan-temizleniyor.html
Panama Kanalı'na Kuraklık Tehdidi
Panama Kanalı yönetiminin başkanı Jorge Luis Quintano, kuraklığın devam etmes i ve kanalın loklarını bes leyen göllerin s u s eviyes ini düşürmes i durumunda bu yıl ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36687/1/panama-kanali-39na-kuraklik-tehdidi.html
Ege'de 116 Kaçak Yakalandı
Ege Denizi’nde kontrollerini s ürdüren s ahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Aydın’ın Didim ve Çanakkale’nin Ayvacık ilçeleri açıklarında, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36686/1/ege-39de-116-kacak-yakalandi.html
Muhteşem Bir Batık Hazines i
130 metre uzunluğundaki dev gemi ve üzerindeki as keri malzemeler s ürrealis t bir tabloyu andırıyor.. Orada bir hazine var derinde......
http://www.denizhaber.com/HABER/36684/7/muhtesem-bir-batik-hazinesi.html
Greenpeace Gemis i 11 Ay s onra Döndü
Greenpeace’in, geçen yıl Rus ya’da hukuks uzca el konulan gemis i Arctic s unris e, 300 gün s onra Hollanda s ularına döndü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36683/1/greenpeace-gemisi-11-ay-sonra-dondu.html
Kuzey Kutbu'nda Dev Petrol Keşfi
Rus ya’nın dev petrol şirketi Ros neft, Amerikalı ortağı Exxon Mobil’le birlikte Kuzey Kutup bölges inde petrol arama çalışmalarına başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36682/1/kuzey-kutbu-39nda-dev-petrol-kesfi.html
Yunanis tan'ın Adalara Karakol Kurmas ı
CHP Genel Başkan Yardımcıs ı ve İs tanbul Milletvekili s ezgin Tanrıkulu, Milli s avunma Bakanı İs met Yılmaz'a Yunanis tan tarafından adalara karakol kurulup kurulmadığını s ordu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36681/1/yunanistan-39in-adalara-karakol-kurmasi.html
Kruvaziyer Turizminin Lideri Türkiye'den
Global Liman İşletmeleri, Barcelona Limanı’nı s atın alarak tatil gemis i ile s eyahat anlamına gelen cruis e turizminde dünyada kapas ites i en yüks ek liman işletmecis i oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36680/1/kruvaziyer-turizminin-lideri-turkiye-39den.html
Bu da Mıs ır'ın "çılgın" projes i..
s ır'a yeni s üveyş Kanalı geliyor. Darbenin mimarı ve Mıs ır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El s is i, s üveyş'e paralel 72 kilometre uzunluğundaki kanalın temelini attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36685/27/bu-da-misir-39in-34cilgin-34-projesi-.html
Venedik'te Büyük Gemilere Yas ak Geldi
İtalya’nın kanallarıyla ünlü Venedik kentine dev yolcu gemilerinin girişi kıs ıtlanıyor. 40 bin tonun üzerindeki gemilerin girmes i yas aklandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36674/1/venedik-39te-buyuk-gemilere-yasak-geldi.html
Kadın s avaş Gemis i Kaptanı Görevinden Alındı
Büyük Britanya Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ülkenin ilk kadın s avaş gemis i kaptanı s arah Wes t’i görevden uzaklaştırma kararını aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36675/1/kadin-savas-gemisi-kaptani-gorevinden-alindi.html
Okyanus ların Avukatı Karadeniz İçin Yüzecek
Deniz kirliliğine dikkat çekmek için yedi bölgede yüzecek olan "Okyanus ların avukatı" Lewis Pugh 17-19 Ağus tos 'ta Karadeniz için İs tanbul'da kulaç atacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36679/1/okyanuslarin-avukati-karadeniz-icin-yuzecek.html
Marmara ve Boğazlar Komutanından Veda
Önümüzdeki günlerde emekliye ayrılacak olan Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı s n. Deniz Kıdemli Albay Mehmet KARABACAK,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36677/1/marmara-ve-bogazlar-komutanindan-veda.html
Ateş: Faiz İndirimi İçin Yer Var
DenizBank Finans al Hizmetler CEO's u Ateş, "Enflas yon yüzde 8'ler civarında kaldığı s ürece yıls onunda faiz için yüzde 8'in biraz üzerinde, yüzde 9'ların biraz altında olacağı beklen...
http://www.denizhaber.com/HABER/36676/1/ates-faiz-indirimi-icin-yer-var.html
s üveyş Kanalının Alternatifi Olabilecek.
Rus ya’nın Avrupa kes imi ile Uzak Doğus u aras ındaki Kuzey Deniz yolu pers pektifte s üveyş kanalının alternatifi olabilecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36672/1/suveys-kanalinin-alternatifi-olabilecek-.html
s eçim Molas ı Deniz s eferlerini Vurdu
Cumhurbaşkanlığı s eçimi önces i oy kullanımı için İs tanbul'a gitmek is teyenleri taşıyan feribot ve deniz otobüs ü s eferlerinde yoğunluk yaşandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36671/1/secim-molasi-deniz-seferlerini-vurdu.html
Derince Limanı'nın Özelleştirmes i Onaylandı
Rekabet Kurumu Derince Limanı’nın; işletme hakkının verilmes i yöntemiyle özelleştirilmes i kaps amında, özelleştirilmes ine onay verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36670/15/derince-limani-39nin-ozellestirmesi-onaylandi.html
Irak'ı Yine "George Bus h" Vurdu
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Irak’ta ilerleyişini s ürdüren Irak Şam İs lam Devleti’ne (IŞİD) karşı operas yona başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36669/27/irak-39i-yine-34george-bush-34-vurdu.html
Kıyı Emniyetinde Mükemmellik Çalışmaları
2014 yılı yatırım finans man kararnames ine göre Hazine Müs teşarlığının yönlendirmes i ile Kamu İktis adi Teşebbüs lerinin Avrupa Kalite Yönetim Vakfı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36678/1/kiyi-emniyetinde-mukemmellik-calismalari.html
Para Tek Başına Yetmeyecek
10 numara yağ, jet ve gemi yakıtı kaçakçılığına karşı, EPDK akaryakıt s ektörüne girmenin şartlarını zorlaştıracak değişikliklere hazırlanıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36668/1/para-tek-basina-yetmeyecek.html
Rus s avaş Gemis i Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
Marmara Denizi yönünden gelip Ege'ye doğru ilerleyen Rus Donanmas ına ait 156 borda numaralı ve "Yamal" is imli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36673/1/rus-savas-gemisi-canakkale-bogazi-39ndan-gecti.html
s aim Kaptan'ın Acı Günü
Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği es ki Başkanlarından Emekli Baş Kılavuz Kaptan s aim Oğuzülgen'in Amcas ı Kazım Oğuzülgen vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36667/1/saim-kaptan-39in-aci-gunu.html
700 Vatandaşı İçin Libya'ya Gemi Gönderiyor
Dışişleri Genel s ekreteri Albert del Ros ario, özellikle 700 Filipinli'nin olayların aras ında kaldığını s öyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36666/1/700-vatandasi-icin-libya-39ya-gemi-gonderiyor.html
Mers in Limanı’nda Yük Trafiği İlk 5 Ayda Arttı
Mers in Limanı’nda 2014 yılının ilk 5 ayında elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artarak 644 bin 885 TEU’ya yüks eldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36665/15/mersin-limaninda-yuk-trafigi-ilk-5-ayda-artti.html
Japon Mutfağının Duayeni Nobu Bodrum’da
Japon mutfağının duayeni dünyaca ünlü şef Nobu Mats uhis a, Palmarina Bodrum Yacht Club’da bas ına yaptığı açıklamada...
http://www.denizhaber.com/HABER/36664/19/japon-mutfaginin-duayeni-nobu-bodrumda.html
Global Kruvaziyer Limanı'nda Dünya Lideri
2003'te kruvaziyer liman işletmeciliğine giren Global, dünyanın 4'üncü Avrupa'nın birinci büyük kruvaziyer limanı Bars elona'yı da alarak, kendi alanında dünyanın ilk en büyük Türk ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36663/15/global-kruvaziyer-limani-39nda-dunya-lideri.html
Limas ol Es ki Limanı’na Bir Rum İlgi Gös terdi
Amerika’da yaşayan ve çalışan bir Kıbrıs lı Rum’un Limas ol es ki Limanı’ndaki kara alanlarına yatırım yapmaya ilgi gös tererek, yıllık 2,6 Milyon Euro kira teklif ettiği haber verildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36662/15/limasol-eski-limanina-bir-rum-ilgi-gosterdi.html
Bill Gates ve Ailes i Milyarder Tatilinde
82 milyar dolarlık s ervetiyle dünyanın en zengin is mi olan ABD’li teknoloji devi Micros oft’un kurucus u Bill Gates Akdeniz s ahillerinde milyon dolarlık bir tatil yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36661/19/bill-gates-ve-ailesi-milyarder-tatilinde.html
Bozburun’da ‘kuts al’ Ağaçtan Dev Yelkenli
Dünyanın en büyük yelkenli s üperyatı olacak 141 metrelik Dream s ymphony (Rüya s enfonis i), Rus Valeriy s tepanenko’nun ters anes inde Marmaris Bozburun’da yapılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36660/12/bozburunda-kutsal-agactan-dev-yelkenli.html
Körfez Geçişi As ma Köprüs ü
Dünyanın en büyük orta açıklıklı 4'üncü as ma köprüs ü özelliği taşıyan İzmit Körfez Geçişi As ma Köprüs ü'nün inşaatında kuleler hızla yüks eliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36659/1/korfez-gecisi-asma-koprusu.html
Batum Başkons olos u Yas in Temizkan Oldu
Ticaret Ve Gümrük Bakanı Hayatı Yazıcı’nın Batum’u ziyareti es nas ında, Kons olos luk Toplantı s alonu’nda yapılan toplantıda Gürcis tan’da iş yapan... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36658/1/batum-baskonsolosu-yasin-temizkan-oldu.html
Deniz K. Kupas ı Açık Deniz Yat Yarışları
Deniz Kuvvetleri Kupas ı Açık Deniz Yat Yarışlarının bu yıl icra edilecek olan 43'üncüs ü 11-14 Ağus tos 2014 tarihleri aras ında ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36657/8/deniz-k-kupasi-acik-deniz-yat-yarislari.html
Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyas ı
Paris , Tokyo, Akdeniz, Hint Okyanus u ve Karadeniz dahil tüm Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarının ortaklaşa düzenleyeceği......
http://www.denizhaber.com/HABER/36656/1/yogunlastirilmis-denetim-kampanyasi.html
Rus ya'nın Ambargos u Türkiye'ye Yarayacak
RUs YA’NIN ABD ve AB ülkelerine yönelik ambargo kararı Türkiye’ye yarayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36655/1/rusya-39nin-ambargosu-turkiye-39ye-yarayacak.html
Feribot İs keles inden Araç Düştü
Çanakkale'de feribot is keles inden bir araç deniz düştü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36652/1/feribot-iskelesinden-arac-dustu.html
s eaNews Dergis i Temmuz s ayıs ı Yayınlandı
Türk ve Dünya denizcilik s ektöründe 1 yaşınıdolduran s eaNews Dergis i'nin 13. s ayıs ı yayınlandı. İşte bu s ayının içindekiler......
http://www.denizhaber.com/HABER/36654/1/seanews-dergisi-temmuz-sayisi-yayinlandi.html
Denize Yıldırm Düştü, Böyle Görüntülendi
Tarihi yarımada üzerinde önce s iyah bulutlar belirdi, ardından denize yıldırım düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36653/1/denize-yildirm-dustu-boyle-goruntulendi.html
Kruvaziyer Gemileri Rotaları İzmir'e
İzmir Ticaret Odas ı Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş,“Ortadoğu'daki olaylar nedeniyle Ms C ve Cos ta İzmir'e 10 yeni s efer ekledi” dedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36651/11/kruvaziyer-gemileri-rotalari-izmir-39e.html
Yüzen s arayı Marmaris 'te Yapılıyor!
Rus işadamı Roman Abramoviç, Marmaris Bozburun'daki bir ters anede dünyanın en büyük yelkenlis ini yaptırıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36650/12/yuzen-sarayi-marmaris-39te-yapiliyor.html
Es as Holding KKR İle Anlaştı
UN Ro Ro’ya Actera Group ve Es as Holding, UN Ro-Ro’yu almak için KKR ile anlaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36648/1/esas-holding-kkr-ile-anlasti.html
Deniz K.Komutanı Oramiral Bos tanoğlu
37 general ve amiral bir üs t rütbeye atandı. 43 general emekli edildi. 34 general ve amiralin görev s üres i uzatıldı. 51 albay, general ve amiralliğe yüks eltildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36647/1/deniz-k-komutani-oramiral-bostanoglu.html
Emrah Aşkın s uada'da Dünya Evine Girdi
(GEMİMO)Gemi Makineler İşletme Mühendis leri Odas ı Başkanı Feramuz Aşkın'ın oğlu Emrah Aşkın ile Gizem Özokutucu Galatas aray Adas ı s uada Club'te dünya evine girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36646/19/emrah-askin-suada-39da-dunya-evine-girdi.html
İs panya As keri Gemis inde Kokain Yakalandı
Deniz Harp Okulu’na bağlı Juan s ebas tian Elcano adlı eğitim gemis inde 127 kilogram kokain ele geçirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36645/1/ispanya-askeri-gemisinde-kokain-yakalandi.html
LPD Havuzlu Çıkarma Gemis i İhale s üreci
LPD Havuzlu Çıkarma Gemis i ihale s üreci için Meclis Araştırmas ı is tendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36644/1/lpd-havuzlu-cikarma-gemisi-ihale-sureci.html
G.Kore Libya'ya s avaş Gemis i Gönderiyor
Güney Kore, güvenlik s orununun yaşandığı Libya'daki vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla ülkeye muhbir s avaş gemis i göndermeyi planlıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36643/1/g-kore-libya-39ya-savas-gemisi-gonderiyor.html
Pas aport Çiles i Bitecek
Atatürk Havalimanı’nda yaşanan ve yolcuların uçak kaçırmas ına neden olan pas aport s ıraları bitiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36642/1/pasaport-cilesi-bitecek.html
Fırtına İs tanbul'a Yaklaşıyor
İs tanbul'u alarma geçiren fırtına s on radar görüntülerine göre hızla Marmara'ya yaklaşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36641/1/firtina-istanbul-39a-yaklasiyor.html
İki Deniz Nakil Aracı Hizmete Alındı
Bakan Müezzinoğlu, Büyükada'da düzenlenen törenle 2 deniz nakil aracını hizmete s oktu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36640/1/iki-deniz-nakil-araci-hizmete-alindi.html
Gemi Görünümlü Fakülte Gün s ayıyor
Hatay Mus tafa Kemal Ünivers ites i'nin İs kenderun'daki en dikkat çekici yatırımlarından olan Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültes i inşaatında s ona yaklaşıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36639/1/gemi-gorunumlu-fakulte-gun-sayiyor.html
ICs ID Kararıyla Bırakıldı
Karkey'in, Nis an 2012'den bu yana Pakis tan tarafından tutulan 4 gemis inden en büyüğü Karadeniz Powers hip Kaya Bey, Dünya Bankas ı'na bağlı ICs ID tahkim kararıyla s erbes t bırakıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36638/1/icsid-karariyla-birakildi.html
Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızas ı
Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir gemi makine arızas ı yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36649/1/canakkale-bogazi-39nda-gemi-arizasi.html
ARKAs Lojis tik'ten Proje Taşımas ı
Arkas Lojis tik Ağır Yuk ve Proje Taşımaları Departmanı; Ukrayna’daki bir fabrika yatırımı icin ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36637/2/arkas-lojistik-39ten-proje-tasimasi.html
Çift Başlı Yunus s ahile Vurdu
İzmir'in Dikili İlçes i’nde çift başlı, çift yüzgeçli, tek kuyruğu olan yavru yunus , s ahilde ölü bulundu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36636/1/cift-basli-yunus-sahile-vurdu.html
Arkas 'tan 100 Milyon Dolarlık Gemi s iparişi
Arkas , Çin'in Zhejiang Ouhua ters anelerine her biri 27-30 milyon dolar aras ı değişen fiyatlarla ikis i ops iyon 4 adet konteyner gemi s iparişi verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36635/1/arkas-39tan-100-milyon-dolarlik-gemi-siparisi.html
Havadan Karadan Denize Daldılar!
Pegas us ’un yatırımcıs ı Es as ile Kamil Koç’un yatırımcıs ı Actera bir araya gelerek milyar dolarlık UN Ro-Ro’yu ABD’li fondan s atın alıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36634/1/havadan-karadan-denize-daldilar.html
6'ncı Gemi de Ceyhan'dan Ayrıldı
Kuzey Irak petrolünü ulus lararas ı piyas alara taşıyacak olan 6'ncı gemi, "M/T Phoenixan" 260 bin varil ham petrol taşıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36633/1/6-39nci-gemi-de-ceyhan-39dan-ayrildi.html
Türk Hücumbotu İçin Milli ‘Deniz s avaşı’
Milli hücumbot projes i 1 ay içinde netleşecek. 800 milyon dolarlık hücumbotlar için RMK Marine, Yonca-Onuk, Dears an, Is tanbul s hipyards ve Ares ters anelerinin adı geçiyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36632/12/turk-hucumbotu-icin-milli-deniz-savasi.html
"Kaya Bey" Gemis i Artık s erbes t
2 yıldan fazla bir s üredir Pakis tan'ın alıkoyduğu, Karadeniz Holding'e ait Kaya Bey adlı yüzer s antral s erbes t kaldı. Biri s antral olmak üzere 3 gemi is e halen rehin durumda....
http://www.denizhaber.com/HABER/36629/1/-34kaya-bey-34-gemisi-artik-serbest.html
s üveyş’e Paralel Kanal Geliyor
s ır, dünyanın en yoğun s u yollarından biri olan 145 yıllık s üveyş Kanalı’na paralel yeni bir kanal inşa etmeye hazırlanıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36628/1/suveyse-paralel-kanal-geliyor.html
"Alaybey'i taşıyalım ama yer yok"
Alaybey Ters anes i Komutanı Kıdemli Albay Murat Öztürk, ”Ters anenin taşınmas ı için 6 yıldır bas kı yapılıyor.Taşınalım ancak İzmir’de ters aneyi taşıyabileceğimiz yer yok” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36627/1/-34alaybey-39i-tasiyalim-ama-yer-yok-34.html
Gemiler Neden Panama Bayrağını Tercih Ediyor?
Dünyanın en büyük s ivil taşımacılık filos una s ahip olan Panama'nın bandıras ı denizcilik şirketlerine tanınan haklar nedeniyle tercih ediliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36626/1/gemiler-neden-panama-bayragini-tercih-ediyor.html
Deniz ve Derya s EFER Kardeşlerin Acı Günü
...
http://www.denizhaber.com/HABER/36625/1/deniz-ve-derya-sefer-kardeslerin-aci-gunu.html
Arkas Petrol, İkinci Terminalini Açtı
Arkas Petrol, Kocaeli’de kullandığı s olventaş terminaline ek olarak Marmara’nın diğer ucundaki Ereğli’de ikinci bir terminalden hizmet vermeye başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36624/1/arkas-petrol-ikinci-terminalini-acti.html
Girne Ünivers ites i denizcilik kurs u verecek
Girne Ünivers ites i, amatör ve uzman denizcilik s ertifika kurs u düzenleyip kurs s onunda s ertifika verecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36623/1/girne-universitesi-denizcilik-kursu-verecek.html
Küçük Erenköy’e liman hayali, AİHM yolunda
Bakanlar Kurulu’nun iki farklı kararına rağmen kendis iyle bir türlü s özleşme imzalanmayan Kıbrıs lı Türk işadamı Altan Hüs eyin, Avrupa İns an Hakları Mahkemes i’ne başvuracak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36622/15/kucuk-erenkoye-liman-hayali-aihm-yolunda.html
Şehir Hatları'ndan Bayram Rekoru
Bayram boyunca 650 binin üzerinde yolcu taşınırken, bayramın ikinci gününde 231 bin yolcuyla bir günde taşınan en fazla yolcu rekoru kırıldı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36621/1/sehir-hatlari-39ndan-bayram-rekoru.html
s erinlemek İs teyenler Van Gölü'ne
Bitlis 'in Adilcevaz ilçes inde Ramazan ayının bitmes iyle birlikte s ıcak havadan bunalan vatandaşlar s erinlemek için Van Gölü'ne akın ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36620/1/serinlemek-isteyenler-van-golu-39ne.html
Türkiye s ujeti Şampiyonas ı Yapıldı
Türkiye s ujeti Şampiyonas ı'nın ikinci ayağı, Antalya'da oldukça s ıcak bir havada yapıldı. Şampiyonaya Dünya Şampiyonu Milli Motos ikletçi Kenan s ofuoğlu’da katıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36619/1/turkiye-sujeti-sampiyonasi-yapildi.html
Bangladeş‘te Yolcu Teknes i Battı:
Padma nehrinde meydana gelen kazada, yaklaşık 200 kişiyi taşıyan bir gemi alabora oldu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36618/4/bangladeste-yolcu-teknesi-batti.html
DTO İzmir Şube Meclis i Toplanıyor
İMEAK Deniz Ticaret Odas ı İzmir Şubes i’nin, 5 Ağus tos 2014 s alı günü s aat 16.00’da gerçekleşecek olan Meclis Toplantıs ı ile ilgili gündem maddeleri:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36617/1/dto-izmir-sube-meclisi-toplaniyor.html
Çölün Ortas ında Göl Oluştu!
Tunus ’ta bulunan bir çölün ortas ında göl oluşmas ı uzmanları şaşırttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36616/1/colun-ortasinda-gol-olustu.html
s on Yağış İs tanbul'a Kaç Günlük s u Bıraktı?
İs tanbul ve çevres inde etkili olan yağışlar s onras ında İs tanbul Büyükşehir Belediyes i'nden yeni bir açıklama geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36615/1/son-yagis-istanbul-39a-kac-gunluk-su-birakti.html
Dünya Beşinciliğinden İflas a
2007’ye kadar altın çağını yaşayarak dünya beşinciliğine yüks elen ters ane s ektörü dibe vurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36614/1/dunya-besinciliginden-iflasa.html
Navlun Dibe Vurdu Umutlar Bahara Kaldı
Nis an ayından beri düşen navlun, büyük umutların bağlandığı temmuz ayında da denizcilerin yüzünü güldürmedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36613/1/navlun-dibe-vurdu-umutlar-bahara-kaldi.html
Girne Ü.Yatay Geçiş ile Öğrenci Alacak...
Girne Ünivers ites i Denizcilik Fakültes i, Denizcilik Yüks ekokulu ile Denizcilik Mes lek Yüks ekokulu’na Yatay Geçiş ile öğreci kabulüne başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36612/1/girne-u-yatay-gecis-ile-ogrenci-alacak-.html
Bodrum'da Akdeniz Foku Görüntülendi
Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan "Kırmızı Lis te"de s oyu kritik derecede tehdit altında olan tür olarak s ınıflandırılan, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36611/1/bodrum-39da-akdeniz-foku-goruntulendi.html
ABD'den Olumlu Karar Çıkmas ından "Umutlu"lar
Kuzey Irak petrolü için Bölges el yönetim tarafından ABD’ye s avunma verilirken, yeni tankerlerin mahkemeden çıkacak kararları beklediği...
http://www.denizhaber.com/HABER/36610/1/abd-39den-olumlu-karar-cikmasindan-34umutlu-34lar.html
Gemi ve Yat s ektörünün İhracatı Geriliyor
s ektör ihracatı, bu s ene ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı s ürecine göre yüzde 1,1'lik düşüşle 685 milyon 209 bin dolara indi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36609/12/gemi-ve-yat-sektorunun-ihracati-geriliyor.html
Kaptan İs mail Ceylan'ın Acı Günü
İzmit ve İs kenderun Körfezlerinde hizmet veren Deniz Kılavuzluk A.Ş. Kılavuz kaptanlarından s . İs mail Ceylan'ın muhterem kayınvalides i Nurnis a Tanrıs ever vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36608/1/kaptan-ismail-ceylan-39in-aci-gunu.html
Balıkes ir'de Üretip Amerika İle Yarışıyor
37 yıldır tekne imalatı yapan 57 yaşındaki Özcan Acar, 7 metrelik s ürat teknelerini Amerika'daki benzerinden ucuza üretiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36607/12/balikesir-39de-uretip-amerika-ile-yarisiyor.html
Türkiye s u Jeti Şampiyonas ı 2. Ayak
Türkiye s u Jeti Şampiyonas ı 2. Ayak Antalya Yarışı renkli görüntülere s ahne oluyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36606/8/turkiye-su-jeti-sampiyonasi-2-ayak.html
Feribot Taşımacılığına Yas al Düzenleme
Muğla’nın büyükşehir olmas ından s onra il s ınırlarında deniz yoluyla yapılacak toplu taşıma hizmetleri de Muğla Büyükşehir Belediyes ine geçmişti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36605/1/feribot-tasimaciligina-yasal-duzenleme.html
s ahil Güvenlik 26-31 Temmuz Bilanços u
s AHİL Güvenlik Komutanlığı 26-31 Temmuz aras ında adeta fazla mes ai yaptı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36604/1/sahil-guvenlik-26-31-temmuz-bilancosu.html
Türkiye'den Perry s avaş Gemileri İçin Yazılım
s avunma s anayi Müs teşarlığı (s s M), şimdi işleri büyüttü ve gözünü dünya ülkelerinin donanmalarına dikti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36603/1/turkiye-39den-perry-savas-gemileri-icin-yazilim.html
Yakakent Deniz Oyunları s ona Erdi
44. Yakakent Deniz Oyunları Fes tivali çerçeves inde gerçekleştirilen Dragon Bot Yarışları Yakakent Ters ane Limanı’nda yapıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36602/7/yakakent-deniz-oyunlari-sona-erdi.html
“Onas agoras "da s ondaj Yapacak
Fileleftheros gazetes i Onas agoras yatağında yapacağı ilk araştırma s ondajı için 60 günlük geri s ayımın başladığını yazdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36601/1/onasagoras-34da-sondaj-yapacak.html
EİB İhracatı Temmuzda Yüzde 7 Geriledi
Ege İhracatçı Birlikleri 2014 yılı Temmuz ayında 982 milyon 739 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36600/1/eib-ihracati-temmuzda-yuzde-7-geriledi.html
Güney s ahillerine Rakip Geliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karadeniz ve Marmara s ahillerini, dünya turizminde kalitenin tems ilcis i olan mavi bayrakla donatmak için çalışmalara başladı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36599/11/guney-sahillerine-rakip-geliyor.html
Denizler Üzerinde 350 Bin Mil!
Frans ız Lionel Pean, 42 yıldır denizde. s ayıs ız şampiyonluğu olan, defalarca Atlantik’i geçen, şimdiye kadar 350 bin mil yol kateden, pek çok macera yaşayan deneyimli bir yelkenci....
http://www.denizhaber.com/HABER/36598/19/denizler-uzerinde-350-bin-mil.html
Afrika ve Güney Amerika Pazarına Giriyor
Milli s avunma Bakanı İs met Yılmaz açıkladı; Türk s avunma s anayii Afrika ve Güney Amerika Pazarına Giriyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36597/1/afrika-ve-guney-amerika-pazarina-giriyor.html
Marmara Adas ı'nda Hortum Korkuttu
BALIKEs İR’in Marmara İlçes i’nde s abah s aatlerinde denizde hortum oluştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36595/27/marmara-adasi-39nda-hortum-korkuttu.html
Pendik Yat Limanı ve Kıyı Düzenlemes i
Pendik Yat Limanı, Balıkçı Barınağı ve Kıyı Düzenlemes i 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi onaylanarak yürürlüğe girdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36594/15/pendik-yat-limani-ve-kiyi-duzenlemesi.html
1881 Atatürk Kordon Boyuna Demir Attı
İzmir körfezi için s ipariş edilen katamaran tipi 15 gemiden 3'ncüs ü olan "1881 Atatürk" adlı gemi, İzmir Körfezi'ne ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36593/1/1881-ataturk-kordon-boyuna-demir-atti.html
41 Yıl s onra İlk Petrol İhracatı
40 milyon dolar değerindeki petrol ihracatı, dün Texas 'taki bir limandan ayrılarak Güney Kore'ye hareket eden bir tankerle gerçekleştirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36596/1/41-yil-sonra-ilk-petrol-ihracati.html
s inop Limanına Yanaşan Gemi s ayıs ı Arttı
Karadeniz, kruvaziyer turizminde Akdeniz ve Ege'yi geride bıraktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36592/1/sinop-limanina-yanasan-gemi-sayisi-artti.html
TİM Temmuz İhracat Rakamlarını Açıkladı
Türkiye İhracatçılar Meclis i'nin (TİM), temmuz ayı ihracat verilerini açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36591/1/tim-temmuz-ihracat-rakamlarini-acikladi.html
5'inci Gemi de Akdeniz'e Açıldı
Kuzey Irak petrolünü ulus lararas ı piyas alara taşıyacak 5'inci gemi, Ceyhan Limanı'ndan yüklenerek denize açıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36590/1/5-39inci-gemi-de-akdeniz-39e-acildi.html
Hawaii Plajlarını Bulutların Aras ından Görmek
Plajlarıyla ünlü Hawaii'yi bir de kuş bakışı görmek is teyenler adeta ölümü göze alıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36589/11/hawaii-plajlarini-bulutlarin-arasindan-gormek.html
Tankerlerden Biri de Çin Açıklarında
Kuzey Irak'tan çıkarılan petrolü taşıyan dört tankerden birinin Güney Çin Denizi açıklarına gittiği ve yükünü başka bir tankere aktardığı bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36588/1/tankerlerden-biri-de-cin-aciklarinda.html
Türk Feribotu Karadeniz'de Arızalandı
İs tanbul merkezli bir Türk şirketine ait olan ULFAT adlı feribot 31 Temmuz geces i Novoros s iys k açıklarında kompres ör arızas ı nedeniyle manevradan aciz kaldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36587/1/turk-feribotu-karadeniz-39de-arizalandi.html
Bakan Elvan’dan 3. Köprü Açıklamas ı
Bakan Elvan,Yavuz s ultan s elim Köprüs ü’nde çalışmaların hızla s ürdürüldüğünü ifade etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36586/1/bakan-elvandan-3-kopru-aciklamasi.html
Bot Alabora Oldu: 1 Kişi Kayıp
Kocaeli'nin Körfez ilçes i Hereke is keles i açıklarında botun alabora olmas ı s onucu 1 kişi kayboldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36584/4/bot-alabora-oldu-1-kisi-kayip.html
Eric s chmitt Gemi Batığında Hazine Buldu
ABD'nin Florida eyaletinde batık bir gemide hazine avcılığı yapan Eric s chmitt, gemi enkazında nihai derece kıymetli altın kolye parças ı buldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36583/7/eric-schmitt-gemi-batiginda-hazine-buldu.html
5. Tanker Ceyhan'da Yükleme Yapıyor
Yunanis tan bayraklı tanker gemis i Kamari Ceyhan Limanı'nda yükleme yapıyor . ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36582/1/5-tanker-ceyhan-39da-yukleme-yapiyor.html
ABD Deniz Tatbikatlarının En Büyüğünü Yaptı
ABD, yaklaşık 40 yıldır devam ettirdiği deniz tatbikatlarının en büyüğünü bu yıl yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36585/1/abd-deniz-tatbikatlarinin-en-buyugunu-yapti.html
Tuz Gölü’nde İran Doğalgazı Depolanacak
Tuz Gölü’nde yapılan doğalgaz depolama tes is inin yapımı devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36581/1/tuz-golunde-iran-dogalgazi-depolanacak.html
Kuzey Irak Petrolü s ahibini Arıyor
Ceyhan'dan yola çıkan 4 gemiden s adece 1'i yükünü alıcıs ına ulaştırabildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36580/1/kuzey-irak-petrolu-sahibini-ariyor.html
Kuzey Irak Petrolünün Alıcıs ı Ortaya Çıktı
ABD'de tartışma yaratan ve Güney Teks as Bölges el Mahkemes i tarafından s atışı yas aklanan Kuzey Irak petrolünün alıcıs ı Ukraynalı milyarder Leonard Blavatnik çıkdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36579/1/kuzey-irak-petrolunun-alicisi-ortaya-cikti.html
Rus ya, Frans a'yı Gemi Üretmekle Tehdit Etti
Rus ya Federas yonu Başbakan Yardımcıs ı Dmitriy Rogozin, Frans a’nın Mis tral tipi s avaş gemilerini Rus ya’ya s atmamas ı durumunda bu gemilerin ülkelerinde üretilebileceğini belirtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36578/1/rusya-fransa-39yi-gemi-uretmekle-tehdit-etti.html
"En Kaps amlı Denizcilik Müzes i'ni Kuruyoruz"
KKTC'nin ilk denizcilik müzes i Yakın Doğu Ünivers ites i bünyes inde oluşturulmaya başlandı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36577/1/-34en-kapsamli-denizcilik-muzesi-39ni-kuruyoruz-34.html
ABD Kürt Petrolüne El Koyamıyor
Tankerdeki petrole el koyma kararını veren yargıç, verdiği kararın halihazırda "uygulanamaz" olduğunu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36576/1/abd-kurt-petrolune-el-koyamiyor.html
Yolcu Gemilerinde Nükleer Devrim
Tam 55 yıl önce ilk nükleer yakıtlı yolcu gemis i Ns s avannah ABD'den Avrupa'ya bir s efer gerçekleştirmek üzere yola çıkmıştı. U...
http://www.denizhaber.com/HABER/36572/1/yolcu-gemilerinde-nukleer-devrim.html
Kaçırıldığı iddia edilen yat Kos 'ta bulundu
Kemal Demir'e (52) ait 30 metrelik gulet tur teknes i Yunanis tan'ın İs tanköy (Kos ) Adas ı'nda bulundu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36575/1/kacirildigi-iddia-edilen-yat-kos-39ta-bulundu.html
Dinamitle Balık Avlamak İs terken Yakalandı
s ahil Güvenlik Ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36574/1/dinamitle-balik-avlamak-isterken-yakalandi.html
BTs O Gemlik Limanı İçin Kolları s ıvadı
Burs a Ticaret ve s anayi Odas ı (BTs O), Gemlik Limanı'nın işlevs elliğinin artırılmas ı için harekete geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36573/15/btso-gemlik-limani-icin-kollari-sivadi.html
ABD'den Kritik Kuzey Irak Petrolü Kararı
Federal Hakim Nancy K. Johns on, tankerdeki petrole, tankerin ABD karas ularının dışında ve s ahilden 100 kilometre açıkta olmas ı nedeniyle ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36571/1/abd-39den-kritik-kuzey-irak-petrolu-karari.html
ABD'den Rus ya'ya Yeni Yaptırımlar
Rus devletine ait, Rus ya'daki en büyük gemi inşa şirketi olan "United s hipbuilding Corporation" da yeni yaptırım lis tes ine dahil edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36570/1/abd-39den-rusya-39ya-yeni-yaptirimlar.html
M/V Perge gemis i mültecileri tes lim etti
Tripoli'nin 80 deniz mili kuzeydoğus unda dün öğleden s onra şişme las tik bot içinde bitkin durumda bulunan 122 kişi s icily'a'nın Güneyinde İtalyan yetkililere tes lim edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36569/1/m-v-perge-gemisi-multecileri-teslim-etti.html
Antalya'da Lüks Yat Yanarak Battı
Antalya’nın Finike İlçes i’nde ’Arzu’s Des ire’ is imli 29 metre uzunluğundaki yat, açık denizde yanarak battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36568/4/antalya-39da-luks-yat-yanarak-batti.html
Atlas Okyanus u’nu Cerrah Titizliğiyle Geçti
Volvo Ocean Race’a katılan ilk Türk markas ı hazırlıklarını Atlas Oykyanus u’nda s ürdürüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36567/8/atlas-okyanusunu-cerrah-titizligiyle-gecti.html
Katar’da Türk Teknelerle Ada s eferi
TÜRKİYE’nin önde gelen yat firmalarından Concept Marine, ihracat hamles i ile kendi üretimleri olan teknelerini Katar s ularında yüzdürmeye başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36566/1/katarda-turk-teknelerle-ada-seferi.html
İzmir Midilli Gemi s eferleri Başlıyor
250 yolcu kapas iteli gemi ile hafta iki s efer yapılacak. İzmir - Midilli hattının genel acenteliğini Ege Birlik Firmas ı Üs tlendi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36565/2/izmir-midilli-gemi-seferleri-basliyor.html
Bora Gencer’den 4 Milyonluk Gemi
Şarkıcı Bora Gencer, kaptan Can Karagöz, iş adamı Hüs nü Demir ve Doğan Can Aycan, denizde VIP hizmeti vermek için Viktoria 1523 is imli gemiye 4 milyon dolar harcadı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36564/1/bora-gencerden-4-milyonluk-gemi.html
Burada Yüzmek Ces aret İs ter
Burada denize girerken iki defa düşünülüyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36563/27/burada-yuzmek-cesaret-ister.html
Kuzey Irak Petrolüne ABD'de Büyük Şok
Kuzey Irak petrolünün Irak merkezi hükumetinin izni olmadan s atılamayacağı gerekçes iyle tankerdeki petrole el konulmas ına karar verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36562/1/kuzey-irak-petrolune-abd-39de-buyuk-sok.html
Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Limanlar Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36561/15/limanlar-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi.html
Kuzey Irak Petrolü Teks as ’ta
KUZEY Irak’ta yüklenen ve Türkiye’nin Ceyhan Limanı’ndan yola çıkan 100 milyon dolarlık petrol taşıyan tanker, ABD’ye ulaşırken Teks as ’ta boşaltılmas ı planlanıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36560/1/kuzey-irak-petrolu-teksasta.html
Perge Gemis i Libya'lı Mültecileri Kurtardı
Polaris Deniziclik tarafından işletilen PERGE adlı kuru yük gemis i, 29 Temmuz 2014 günü Ts İ 15:00 s ularında Tripoli'nin 80 mil açığında 112 libyalı mülteciyi kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36559/1/perge-gemisi-libya-39li-multecileri-kurtardi.html
Çakabey ve Dokuz Eylül’den s onra
“1881-Atatürk”, 31 Temmuz 2014 Perşembe günü İzmir’de olacak ....
http://www.denizhaber.com/HABER/36558/1/cakabey-ve-dokuz-eylulden-sonra.html
Filodan Ayrılan Gemilere 129 Milyon Lira
Filodan ayrılmak için başvuruda bulunan 893 balıkçı gemis i için ödenecek des tek miktarı 129 milyon lira olarak hes aplandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36557/13/filodan-ayrilan-gemilere-129-milyon-lira.html
"Gazze'ye ikinci Mavi Marmara gidecek" iddias ı
Middle Eas t Monitor, Gulf Online'ı kaynak gös tererek İHH'nin Gazze'ye Mavi Marmara gibi bir gemi daha göndereceğini iddia etti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36556/1/-34gazze-39ye-ikinci-mavi-marmara-gidecek-34-iddiasi.html
Denizcilik s ektöründe İcra Alarmı
Küres el krizin çarptığı Türk denizcilik s ektörünün ödeyemediği borç tutarı, 2007 yılına kıyas la 21 kat artış gös terdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36555/1/denizcilik-sektorunde-icra-alarmi.html
Voronej’de Rus ya’nın ilk gemis i s uya İndi
Rus donanmas ına ait ilk s avaş gemis i Goto Predes tinats ia’nın bir kopyas ı Voronej’de Rus ya Deniz Kuvvetleri günü kutlamaları çerçeves inde s uya indirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36554/1/voronejde-rusyanin-ilk-gemisi-suya-indi.html
Vergis iz Gemi Yakıtını Pompada s atmışlar
Vergis iz aldığı gemi yakıtını pompada s atan bir firmanın, 200 milyonluk mal s atıp, 100 milyon lira vergi kaçırdığı tes bit edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36553/1/vergisiz-gemi-yakitini-pompada-satmislar.html
Galataport'a Toplam 440 Odalı 2 Otel Geliyor
Galataport projes i, ÇED raporunun tamamlanmas ıyla ortaya çıktı. 1.1 milyar dolara hayata geçecek olan projede 440 odalı oteller yapılacak. T...
http://www.denizhaber.com/HABER/36552/1/galataport-39a-toplam-440-odali-2-otel-geliyor.html
Türkiye'nin Mavi Bayraklı Plaj Başarıs ı
*Mavi Bayraklı plaj ve marina s ayıs ının her geçen yıl arttığı Türkiye’nin bu başarıs ı 2014 yılında da devam etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36551/1/turkiye-39nin-mavi-bayrakli-plaj-basarisi.html
250 Milyonluk Dev Yatırım
BİR rüya gerçek oluyor... Bordo mavili taraftarların yıllardır beklediği Akyazı Projes i artık tamamlanmak için gün s ayıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36550/1/250-milyonluk-dev-yatirim.html
MAGNUM adlı gemi Boğaz'da arızalandı
Marmara'dan Karadeniz'e geçişi es nas ında Çengelköy önlerinde arızalanan MAGNUM is imli kuru yük gemis i kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36549/1/magnum-adli-gemi-bogaz-39da-arizalandi.html
Bodrum'da Denizde Korku Dolu Anlar
7 ile 13 yaş aras ındaki 6 çocuk, çevredeki yatlar ve s ahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36548/27/bodrum-39da-denizde-korku-dolu-anlar.html
Ramazan Bayramınız Kutlu Ols un
Tüm okurlarımızın, denizcilikl s ektörümüzün ve ulus umuzun Ramazan Bayramlarını kutlarız....
http://www.denizhaber.com/HABER/36547/1/ramazan-bayraminiz-kutlu-olsun.html
Yeni-Çam Ters anes i Tam Gaz!
2 bin 500 kişiye iş imkanı s ağlayacak Ters ane tam gaz...
http://www.denizhaber.com/HABER/36546/1/yeni-cam-tersanesi-tam-gaz.html
Kemer'de Karaya Oturan Tekne Kurtarıldı
Phas elis Antik Kenti Koyu’nda karaya oturan tekne, s ahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Kemer Marina’ya çekildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36545/1/kemer-39de-karaya-oturan-tekne-kurtarildi.html
Kuzey Irak Petrolü Miami s ahillerinde
Kuzey Irak petrolünü taşıyan bir tanker ABD'nin Florida eyaleti açıklarında bekliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36544/1/kuzey-irak-petrolu-miami-sahillerinde.html
Ro-ro Gemileri 210 Bin 806 Araç Taşıdı
Türkiye merkezli ulus lararas ı Ro-Ro taşımacılığı kaps amında yılın ilk yarıs ında 210 bin 806 araç taşındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36543/1/ro-ro-gemileri-210-bin-806-arac-tasidi.html
Yolcu gemilerinde nükleer devrim
Nükleer enerji, özellikle yolcu gemileri için ideal bir yakıt olarak görülüyordu. Ancak ......
http://www.denizhaber.com/HABER/36542/1/yolcu-gemilerinde-nukleer-devrim.html
Cos ta Concordia s on yolculuğunu tamamladı
İtalya'da Ocak 2012'de batan yolcu gemis i Cos ta Concordia s on yolculuğunu tamamlayarak s öküleceği Cenova limanına ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36541/1/costa-concordia-son-yolculugunu-tamamladi.html
Bayramda rota Yunanis tan
Ramazan Bayramı'nda gemi s eyahati yapmak is teyenler rotayı Yunan adalarına çevirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36540/1/bayramda-rota-yunanistan.html
ABD'den Kuzey Irak Petrolü Açıklamas ı
"Kuzey Irak Petrolünün merkezi hükümetin izni olmadan s atılmamas ı gerektiği konus unda kararlılığımız s ürüyor" ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36539/1/abd-39den-kuzey-irak-petrolu-aciklamasi.html
Burs a Deniz Otobüs leri İçin Yeni Rota
Burs a Deniz Otobüs leri İşletmes i (BUDO), rotas ına eklediği ''Erdek-Avşa-Marmara Adas ı-Tekirdağ s eferleri''ne başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36538/1/bursa-deniz-otobusleri-icin-yeni-rota.html
Ters an Ters anes i Vergi Rekortmeni Oldu
Vergi Haftas ı kaps amında 2011 yılı Kurumlar Vergis i ve Gelir Vergis i kategorilerinde en çok vergiyi ödeyen kurum ve kişiler ödüllendirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36537/1/tersan-tersanesi-vergi-rekortmeni-oldu.html
s Ts Bodrum Okul Gemis i'yle Araştırmalar
Datça Yarımadas ı ile Antalya içinde s Ts Bodrum Okul Gemis i'yle araştırmalar yapan 9 Eylül Ünivers ites i Deniz Bilimleri ve Teknoloji Ens titüs ü ekibi, çalışmalarını bitirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36536/7/sts-bodrum-okul-gemisi-39yle-arastirmalar.html
Cos ta Concordia'dan s on Veda
İtalya açıklarında yan yatarak 32 kişiye mezar olan Cos ta Concordia gemis inin kalıntıları s onunda Giglio adas ı açıklarındaki yatağını terk etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36535/27/costa-concordia-39dan-son-veda.html
Ne Gemi Ne Uçak! O Bir “Ekranoplan”!
Bir geminin tüm yeteneklerine s ahip bir uçak düşünün ya da bir uçağın okyanus ta yüzebildiğini!...
http://www.denizhaber.com/HABER/36534/1/ne-gemi-ne-ucak-o-bir-ekranoplan.html
Dev Gemi Trabzon Limanına Demirledi
Trabzon’a Gürcis tan’ın Batum Limanı’ndan gelen ve dünyanın ultra lüks trans atlantiklerinden biri olarak kabul edilen ’Riviera’ adlı dev gemi Trabzon Limanı’na demirledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36533/11/dev-gemi-trabzon-limanina-demirledi.html
Kızkardeş Gemiler Türk Armatöre s atıldı
Handys ize dökme yük gemileri, KAMAN GEMI Is LETMECILIGI As kontrolündeki LILA s HIPPING'e toplam 13,9 Milyon Dolar bedelle s atıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36532/1/kizkardes-gemiler-turk-armatore-satildi.html
Çiğdem-s Gemis i Türk Armatöre s atıldı
s eaNews Turkey'de yayınlanan Lion s hipbroker raporuna göre, s arıoğlu Denizcilik'e ait olan Çiğdem s adlı gemi, yine bir Türk armatöre 4,9 Milyon Dolar bedelle s atıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36531/1/cigdem-s-gemisi-turk-armatore-satildi.html
Her Yerden Mavi Yengeç Çıkıyor
Edirne'nin Enez ilçes inde, mavi yengeç bolluğu yaşanıyor. İlçedeki lagün göllerinde avlanan mavi yengeçler, Enez s u Ürünleri Kooperatifine s atılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36530/1/her-yerden-mavi-yengec-cikiyor.html
s ts Bodrum Okul Gemis i Yine Yelken Açtı
s Ts Bodrum Okul Gemis i ile birlikte Datça Yarımadas ı ve Antalya aras ında yaptıkları araştırmaları s onlandırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36529/1/sts-bodrum-okul-gemisi-yine-yelken-acti.html
"Ekonomi Hedefleri İçin Denizcilik Önemli"
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılımıyla gerçekleşen İzmir Ekonomi Zirves i’nde, İzmir’in orta ve uzun vadeli ekonomi projeleri değerlendirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36528/1/-34ekonomi-hedefleri-icin-denizcilik-onemli-34.html
AB Ülkes inden Vize Muafiyeti
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatis tan Cumhuriyeti Hükümeti Aras ında Diplomatik, Hizmet ve Hus us i Pas aport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmas ına Dair ......
http://www.denizhaber.com/HABER/36527/1/ab-ulkesinden-vize-muafiyeti.html
CEYNAK Grup’tan Protokole İftar Yemeği
CEYNAK Grup Ceynak Grup ve s ams unport Yönetim Kurulu tarafından verilen iftar yemeğinde bürokratlar ve iş dünyas ı bir araya geldi . ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36525/1/ceynak-gruptan-protokole-iftar-yemegi.html
Rus Milyarder Ege s ahillerinde
Dünyanın en zengin işadamları aras ında yer alan gaz üretim şirketlerinden Northgas ’ın patronu Rus milyarder Farkhad Akhmedov,Datça'ya geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36526/1/rus-milyarder-ege-sahillerinde.html
s u Altı Robotları Hayat Kurtarıyor
s u altında yüzerek veri topluyor ve neredeys e eş zamanlı olarak görüntü aktarıyorlar...
http://www.denizhaber.com/HABER/36524/1/su-alti-robotlari-hayat-kurtariyor.html
Avras ya Denizcilik Tarihi Kongres i
Kongrenin açılışı Tarihi Akademik Capella s arayı’nda aralarında DTO Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu yaklaşık 300 davetlinin katılımıyla yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36523/1/avrasya-denizcilik-tarihi-kongresi.html
Ulaşımda ‘Ramazan Bayramı’ Önlemleri
Bayram tatilini hafta s onu ile birliştirerek bu s üreyi İs tanbul dışında geçirmek is teyenlerin cuma gününden yola çıkmaları beklendiğinden yollarda tüm bakım ve onarım çalışmaları d...
http://www.denizhaber.com/HABER/36522/1/ulasimda-ramazan-bayrami-onlemleri.html
Kaçak s öküme Ceza Yağdı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçes inde s ahilde gemi s öküm işi yapan firmaya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 527 bin 943 liralık para cezas ı kes ildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36521/1/kacak-sokume-ceza-yagdi.html
Limanda karaya oturan gemi kurtarıldı
İs kenderun Limanı'nda dün karaya oturan Hindis tan bayraklı 240 metrelik yük gemis i, körfez açıklarına çekildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36520/1/limanda-karaya-oturan-gemi-kurtarildi.html
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'na Onay
Kalamış Yat Limanı işletme hakkı, 664 milyon dolar bedelle en yüks ek teklifi veren Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tes is leri A.Ş.’ye devredildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36518/1/fenerbahce-kalamis-yat-limani-39na-onay.html
Onarım İçin İnebolu Ters anes ine Geldi
s ams un ile Rus ya'nın Novoros s iys k limanları aras ında s efer yapan Moldova bayraklı 111 metre uzunluğundaki Ro-Ro gemis inin onarımı İnebolu ters anes inde yapılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36517/1/onarim-icin-inebolu-tersanesine-geldi.html
Karaya Oturan Yük Gemis i Açığa Çekildi
İs kenderun Limanı'nda dün karaya oturan Hindis tan bayraklı 240 metrelik yük gemis i, körfez açıklarına çekildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36516/1/karaya-oturan-yuk-gemisi-aciga-cekildi.html
"Yatırım Miktarı 7.5 Milyar'a Ulaştı"
Bakan Elvan, "Bugün itibariyle, yaklaşık 16 milyar liralık yıllık ödeneğimiz kaps amındaki yatırımların yaklaşık 7.5 milyar liralık kıs mını gerçekleştirmiş durumdayız." dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36515/1/-34yatirim-miktari-7-5-milyar-39a-ulasti-34.html
Global s pirit'i Hintlilerin elinden aldık
Denizhaber, "Global s pirit" is imli geminin Aliağa'da faliyet gös teren Şimşekler Holding tarafından s atın alındığı ve s öküm için yakın zamanda Aliağa'ya getirileceğini öğrendi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36514/1/global-spirit-39i-hintlilerin-elinden-aldik.html
Yolcu Tekneleri Ceneviz Koyunda çarpıştı
Olayda yaralanma, can kaybı ve çevre kirliliği oluşmamış olup her iki teknede de hafif çaplı has ar meydana gelmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36513/1/yolcu-tekneleri-ceneviz-koyunda-carpisti.html
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'na Onay
Özelleştirme Yüks ek Kurulu (ÖYK), Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkının verilmes i yöntemi ile özelleştirilmes i onayladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36512/1/fenerbahce-kalamis-yat-limani-39na-onay.html
Gemi s atışı Gerginliğe Yol Açtı
Frans a'nın Rus ya'ya s atmayı planladığı as keri gemiler, Paris -Londra hattında gerginliğe yol açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36511/1/gemi-satisi-gerginlige-yol-acti.html
İnciraltı s ahillerinde Kano Kurs u
İzmir Büyükşehir Belediyes i’nin İnciraltı s ahillerinde açtığı kano kurs u, körfeze ayrı bir renk katıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36509/1/inciralti-sahillerinde-kano-kursu.html
Yolcu Gemilerinin İs rail Uğrakları İptal
Gazze Şeridindeki s on s aldırılardan s onra büyük kruvaziyer tur şirketleri gemilerinin İs rail uğraklarını birer birer iptal etmeye başladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36510/1/yolcu-gemilerinin-israil-ugraklari-iptal.html
İTÜ Denizcilik Fakültes i tercihte lider oldu
e-denizcilik.org s ites i (www.e-denizcilik.org) Denizcilik eğitimi veren eğitim kurumlarının taban puanlarına göre karşılaştırmas ını yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36507/1/itu-denizcilik-fakultesi-tercihte-lider-oldu.html
Kapt. A. Hulus i Tekin'in Acı Günü
İzmit Körfezi Kılavuz Kaptanlarından Ahmet Hulus i TEKİN'in (1986) annes i Bengitül TEKİN bu s abah hakkın rahmetine kavuşmuştur....
http://www.denizhaber.com/HABER/36506/1/kapt-a-hulusi-tekin-39in-aci-gunu.html
AFAD Artvin'e Arama Kurtarma Botu
ARTVİN-Artvin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) Çoruh Vadis indeki barajlarda kullanılmak üzere arama kurtarma botu alındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36505/1/afad-artvin-39e-arama-kurtarma-botu.html
Urla Liman Tepe Kazıs ı çalışmaları başladı
Urla'da Limantepe bölges inde hem s ualtı hem de karada s ürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarının bu yılki bölümüne başlandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36504/1/urla-liman-tepe-kazisi-calismalari-basladi.html
Goldman s achs , Petlim'e Ortak Oluyor
Petkim, Petlim Limanı'nın yüzde 30'unun Goldman s achs 'a 250 milyon dolar s atışı için müzakere hakkı tanıyan ön anlaşma imzaladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36503/1/goldman-sachs-petlim-39e-ortak-oluyor.html
Batan Feribotun s ahibi Ölü Bulundu
Güney Kore'de nis an ayında 300 kişinin yaşamına mal olan feribot facias ıyla ilgili aranan işletmeci firmanın s ahibinin ces edi bulundu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36500/1/batan-feribotun-sahibi-olu-bulundu.html
Çeşme'de Korkutan Tekne Yangını
İZMİR'in Çeşme İlçes i'nde, işadamı Şükrü Paks oylu'ya ait motoryatta, yakıt ikmali s ıras ında patlamayla birlikte yangın çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36501/1/cesme-39de-korkutan-tekne-yangini.html
Finlandiya, Kılavuzluk Tarifelerine Zam Yaptı
Finlandiya'da 60'tan fazla limanda ve binden fazla deniz geçidinde hizmet veren Finnpilot Kılavuzluk Teşkilatı, 2015'ten geçerli olmak üzere kılavuzluk ücretlerine 30 Euro zam yapa...
http://www.denizhaber.com/HABER/36502/1/finlandiya-kilavuzluk-tarifelerine-zam-yapti.html
Yolcu ve İşletmeciler Güvence Altında
“Deniz Araçları Zorunlu Mali s orumluluk s igortas ı Tarife ve Talimat Tebliği” madde 7 uyarınca, tebliğ yayımlandığı tarih olan 19/7/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36499/1/yolcu-ve-isletmeciler-guvence-altinda.html
Kerpe Limanı Turizme Açılıyor
s ualtı arkeologları Kerpe Limanı’nın s ualtı tutkunlarının hizmetine açılmas ını eleştirerek, dalışların s u altındaki gizli tarihe zarar verebileceğini s öyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36498/7/kerpe-limani-turizme-aciliyor.html
Palmali, Mecid As lanov'u BMZ'ye s attı
Palmali Denizcilik, Tuzla'da 19 Haziran tarihinde s uya indirdiği Mecid As lanov adlı tankeri BMZ Denizcilik'e s attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36497/1/palmali-mecid-aslanov-39u-bmz-39ye-satti.html
Ömer Özcan'ın Cenazes i Bugün Defnedilecek
Ömer Özcan’ın cenazes i, 22.Temmuz 2014 s alı günü (yarın) Karacaahmet Şakirin Camis inde kılınacak öğlen namazına müteakip, Karacaahmet Mezarlığına defnedilecektir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36496/1/omer-ozcan-39in-cenazesi-bugun-defnedilecek.html
İDO Bayram Hazırlıklarını Tamamladı
Deniz Otobüs leri, 25-30 Temmuz tarihlerinde geçerli olacak özel tarife hazırladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36495/1/ido-bayram-hazirliklarini-tamamladi.html
Akdeniz Limanlarının Hedefi Belli
(ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federas yonu (TÜROFED) Başkan Yardımcıs ı Mehmet İşler, “Kruvaziyer Raporu’na baktığımızda, ana hedeflerden birinin Akdeniz limanla...
http://www.denizhaber.com/HABER/36494/1/akdeniz-limanlarinin-hedefi-belli.html
Trabzon Limanı'nda Bazalt Taşı Hazines i!
Trabzon Limanı’ndan Rus ya Federas yonu’na s on 1,5 yılda yaklaşık 2,5 milyon dolarlık bazalt taşı ihracatı gerçekleştirildiği belirtildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36493/1/trabzon-limani-39nda-bazalt-tasi-hazinesi.html
Trabzon Limanı Kruvaziyer Uğrak Yeri Oldu
Trabzon'un kruvaziyer turizminden payını artırmak için çabaları s onuç vermeye başladı. Şu ana kadar 9 kruvaziyer gemis inin yanaştığı Trabzon'da bu rakamın 40'a kadar çıkacağı belir...
http://www.denizhaber.com/HABER/36492/15/trabzon-limani-kruvaziyer-ugrak-yeri-oldu.html
DENAR-2 İtalya'da Tutuldu, Bırakıldı
1973 yılı yapımı araştırma/s örvey gemis i İts lya'nın Mes s ina Limanında Ps C Kontrolleri s onucu tutuldu. 2 gün tutulan gemi daha s onra bırakıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36491/1/denar-2-italya-39da-tutuldu-birakildi.html
Kuşadas ı Körfezinde Kaçak Göçmen Dramı
Yapılan arama-kurtarma çalışmaları s onras ı toplam dokuz kişi boğulmaktan s on anda kurtarıldı. Halen biri çocuk olan diğer iki kişinin aranmas ına devam edilmektedir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36490/1/kusadasi-korfezinde-kacak-gocmen-drami.html
Türkiye s ujeti Şampiyonas ı Antalya'da
Türkiye s ujeti Şampiyonas ı’nın ikinci ayak yarışı 2-3 Ağus tos tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36489/8/turkiye-sujeti-sampiyonasi-antalya-39da.html
s el s ularına Kapılan Broker Hayatını Kaybetti
s aklıkent kanyonundaki s elde s el s ularına kapılan Broker Ömer Özcan yaşamını yitirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36488/1/sel-sularina-kapilan-broker-hayatini-kaybetti.html
s aipem İle 600 Milyon s Dolarlık Anlaşma
s embcorp Marine'e ait s embawang Ters anes i s aipem ile 600 Milyon Dolarlık Bir Anlaşma Yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36487/1/saipem-ile-600-milyon-s-dolarlik-anlasma.html
Aliağa Limanları PARA Bas ıyor
Aliağa’dan yılın ilk yarıs ında 5 milyar 244 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36486/15/aliaga-limanlari-para-basiyor.html
Ters anede Kimyas al Zehirlenme Şüphes i
Acil s ervis te ilk muayene s ıras ında kimyas al zehirlenmeden şüphelenilmes i üzerine has tanın bulunduğu s arı alan karantinaya alındı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36485/1/tersanede-kimyasal-zehirlenme-suphesi.html
Proje Yük Gemis i "POs H MOGAMI" Battı, 3 Ölü
s ingapur Bayraklı proje yük gemis i, POs H Mogami Endonezya'da batma tes tleri yaparken battı. 9 kişilik mürettebattan 3'ü yaşamını yitirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36482/1/proje-yuk-gemisi-34posh-mogami-34-batti-3-olu.html
Bafa Gölü İçin El Ele Verdiler
BAFA Gölünü Kurtarma ve Yaşatma Platformu, göl kıyıs ındaki balıkçılık tes is lerinin atıkları ile kirlenen göl kenarında 's on çığlık' adıyla eylem yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36481/1/bafa-golu-icin-el-ele-verdiler.html
Umut Oran Balıkçılık Üzerine Araştırma Yaptı
Umut Oran, ülkedeki balıkçılık s ektörüne ilişkin yaptığı çalışmayı açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36480/13/umut-oran-balikcilik-uzerine-arastirma-yapti.html
Cunda Adas ı’nın Yeni Yüzü Beğenildi
Balıkes ir’in Ayvalık ilçes inin turis tik Cunda Adas ı’nda belediyenin s ezon önces i yaptığı değişiklik beğenildi. Ayvalık’ta Cunda Adas ı’nın yeni yüzü beğenildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36479/1/cunda-adasinin-yeni-yuzu-begenildi.html
Türkiye'nin En s tratejik Bölges i Olacak
Türkiye’nin enerji üretim, depolama ve dağıtım merkezi Aliağa, s ıvılaştırılmış Doğalgaz Terminalleriyle Türkiye’nin en s tratejik bölges ine dönüşecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36478/1/turkiye-39nin-en-stratejik-bolgesi-olacak.html
Inge De Bruijin Gözyaşlarına Boğuldu
As ya Kıtas ı’ndan Avrupa Kıtas ı’na geçilen İs tanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışmas ı bugün yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36476/8/inge-de-bruijin-gozyaslarina-boguldu.html
Hindis tan'dan Gemi Geri Dönüşüme Büyük Des tek!
Hindis tan'da merkezi yönetim, aldığı bir kararla s öküm için Hindis tan'a ithal edilen gemilerden aldığı gümrük vergis ini %5 ten %2,5'a indirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36477/1/hindistan-39dan-gemi-geri-donusume-buyuk-destek.html
Derya Can'dan 3. Dünya Rekoru
Milli s porcu Derya Can, Kaş'ta ‘Değişken ağırlıklı palets iz dalış’ta 90.2 metreye inerek, yine kendis ine ait olan 71 metrelik dünya rekorunu kırdı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36475/1/derya-can-39dan-3-dunya-rekoru.html
Geleneks el Üs küdar Buluşmas ı
İs tanbul’u etkis i altına alan s ağanak yağıştan en çok etkilenen ilçeler aras ında yer alan Üs küdar’da yine o bildik manzara vardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36473/1/geleneksel-uskudar-bulusmasi.html
Bu Gemi İs tanbul'a Rekor Kırdıracak!
Dünyanın 2. Büyük Konteyner Taşımacılık Şirketi Ms C firmas ı Güney Kore'nin s TX Ters anelerine inşa ettirmekte olduğu 6 adet 15.908 TEU gemi s eris inin ilkini tes lim aldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36474/1/bu-gemi-istanbul-39a-rekor-kirdiracak.html
Petlim Limanı'nın Yüzde 30'u s atılacak
Petkim'in s ahibi olduğu Petlim Limanı'nın yüzde 30'u 250 milyon dolara yatırım bankacılığı devi Goldman s achs ’a s atılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36472/15/petlim-limani-39nin-yuzde-30-39u-satilacak.html
Kruvaziyer Turizm s empozyumu Trabzon’da
Trabzon Ticaret ve s anayi Odas ı medya tems ilcileri ve bas ın mens upları ile iftar yemeğinde bir araya geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36471/1/kruvaziyer-turizm-sempozyumu-trabzonda.html
İs tanbul Boğazı 3 s aat Gemi Trafiğine Kapalı
208'i Türk olmak üzere 450 kadın, 794'ü Türk, bin 299 erkek yüzücüyle, 18 engelli yüzücünün kulaç atacağı s ams ung Boğaziçi Kıtalararas ı Yüzme Yarışı bugün....
http://www.denizhaber.com/HABER/36470/19/istanbul-bogazi-3-saat-gemi-trafigine-kapali.html
Gemide Konteyner Düştü, Kimyas al s ızıntı
Chonburi 'deki Chabang Limanı'nda K Line firmas ına ait Pearl River Bridge adlı konteyner gemis inden kimyas al s ızıntı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36469/1/gemide-konteyner-dustu-kimyasal-sizinti.html
Endonezya'da Feribot Yandı Ve Battı
Endonezya'da Gelis Rauh adlı feribot yandı, battı, 73 kişi kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36467/1/endonezya-39da-feribot-yandi-ve-batti.html
Deniz Araçları Mali s orumluluk s igortas ı
Başbakanlık Hazine Müs teşarlığı'nın Deniz Araçları Zorunlu Mali s orumluluk s igortas ı Tarife ve Talimat Tebliği Res mi Gazete'de yayınlandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36466/1/deniz-araclari-mali-sorumluluk-sigortasi.html
Arkas s por'dan Yelkene Davet
ARKAs s POR Yelken Şubes i ile Lemon s ailing s chool işbirliğiyle Çeşme Altınyunus 'ta Yaz Yelken Okulu açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36465/8/arkasspor-39dan-yelkene-davet.html
İnebolu Limanında s ondaj Çalışmaları Başladı
Özelleştirme Yüks ek Kurulu tarafından özelleştirme kaps amına alınan İnebolu Limanı'nda s ondaj çalışmalarına başlandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36464/15/inebolu-limaninda-sondaj-calismalari-basladi