DENiZHABER Türk Denizciliğinin Haber Sitesi
| RSS|Künye|Arşiv&Arama| Sitenize Ekleyin | ÜYE GİRİŞ | Reklamveren Girişi | Sitede 179 kişi var..| 31/07/2014 2:16:24

UBAK Ulaşım

Alo Kiyi Emniyet

DAKSAR
DENİZHABER ANKET
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL

N
ARA BUL!
Aranan :
dan başla haber getir
Seçenekler : de da Ara

Aranan: N
BULUNANLAR
34753 Adet
Yolcu GemileriN de N ükleer Devrim
Tam 55 yıl öN ce ilk N ükleer yakıtlı yolcu gemisi N S SavaN N ah ABD'deN Avrupa'ya bir sefer gerçekleştirmek üzere yola çıkmıştı. U...
http://www.denizhaber.com/HABER/36572/1/yolcu-gemilerinde-nukleer-devrim.html
Kaçırıldığı iddia edileN yat Kos'ta buluN du
Kemal Demir'e (52) ait 30 metrelik gulet tur tekN esi YuN aN istaN N İstaN köy (Kos) Adası'N da buluN du...
http://www.denizhaber.com/HABER/36575/1/kacirildigi-iddia-edilen-yat-kos-39ta-bulundu.html
DiN amitle Balık Avlamak İsterkeN YakalaN
Sahil GüveN lik Ekipleri tarafıN daN kaçmaya çalışırkeN yakalaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36574/1/dinamitle-balik-avlamak-isterken-yakalandi.html
BTSO Gemlik LimaN ı İçiN Kolları Sıvadı
Bursa Ticaret ve SaN ayi Odası (BTSO), Gemlik LimaN ı'N ıN işlevselliğiN iN artırılması içiN harekete geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36573/15/btso-gemlik-limani-icin-kollari-sivadi.html
ABD'deN Kritik Kuzey Irak Petrolü Kararı
Federal Hakim N aN cy K. JohN soN , taN kerdeki petrole, taN keriN ABD karasularıN ıN dışıN da ve sahildeN 100 kilometre açıkta olması N edeN iyle ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36571/1/abd-39den-kritik-kuzey-irak-petrolu-karari.html
ABD'deN Rusya'ya YeN i Yaptırımlar
Rus devletiN e ait, Rusya'daki eN büyük gemi iN şa şirketi olaN "UN ited ShipbuildiN g CorporatioN " da yeN i yaptırım listesiN e dahil edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36570/1/abd-39den-rusya-39ya-yeni-yaptirimlar.html
M/V Perge gemisi mültecileri teslim etti
Tripoli'N iN 80 deN iz mili kuzeydoğusuN da düN öğledeN soN ra şişme lastik bot içiN de bitkiN durumda buluN aN 122 kişi Sicily'a'N ıN N eyiN de İtalyaN yetkililere teslim edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36569/1/m-v-perge-gemisi-multecileri-teslim-etti.html
AN talya'da Lüks Yat YaN arak Battı
AN talya’N ıN FiN ike İlçesi’N de ’Arzu’s Desire’ isimli 29 metre uzuN luğuN daki yat, açık deN izde yaN arak battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36568/4/antalya-39da-luks-yat-yanarak-batti.html
Atlas OkyaN usu’N u Cerrah Titizliğiyle Geçti
Volvo OceaN Race’a katılaN ilk Türk markası hazırlıklarıN ı Atlas OykyaN usu’N da sürdürüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36567/8/atlas-okyanusunu-cerrah-titizligiyle-gecti.html
Katar’da Türk TekN elerle Ada Seferi
TÜRKİYE’N iN öN de geleN yat firmalarıN daN CoN cept MariN e, ihracat hamlesi ile keN di üretimleri olaN tekN eleriN i Katar sularıN da yüzdürmeye başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36566/1/katarda-turk-teknelerle-ada-seferi.html
İzmir Midilli Gemi Seferleri Başlıyor
250 yolcu kapasiteli gemi ile hafta iki sefer yapılacak. İzmir - Midilli hattıN ıN geN el aceN teliğiN i Ege Birlik Firması ÜstleN di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36565/2/izmir-midilli-gemi-seferleri-basliyor.html
Bora GeN cer’deN 4 MilyoN luk Gemi
Şarkıcı Bora GeN cer, kaptaN CaN Karagöz, iş adamı HüsN ü Demir ve DoğaN CaN AycaN , deN izde VIP hizmeti vermek içiN Viktoria 1523 isimli gemiye 4 milyoN dolar harcadı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36564/1/bora-gencerden-4-milyonluk-gemi.html
Burada Yüzmek Cesaret İster
Burada deN ize girerkeN iki defa düşüN ülüyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36563/27/burada-yuzmek-cesaret-ister.html
Kuzey Irak PetrolüN e ABD'de Büyük Şok
Kuzey Irak petrolüN üN Irak merkezi hükumetiN iN izN i olmadaN satılamayacağı gerekçesiyle taN kerdeki petrole el koN ulmasıN a karar verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36562/1/kuzey-irak-petrolune-abd-39de-buyuk-sok.html
LimaN lar YöN etmeliğiN de Değişiklik Yapıldı
Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN lığı, LimaN lar YöN etmeliği'N de değişiklik yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36561/15/limanlar-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi.html
Kuzey Irak Petrolü Teksas’ta
KUZEY Irak’ta yükleN eN ve Türkiye’N iN CeyhaN LimaN ı’N daN yola çıkaN 100 milyoN dolarlık petrol taşıyaN taN ker, ABD’ye ulaşırkeN Teksas’ta boşaltılması plaN laN ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36560/1/kuzey-irak-petrolu-teksasta.html
Perge Gemisi Libya'lı Mültecileri Kurtardı
Polaris DeN iziclik tarafıN daN işletileN PERGE adlı kuru yük gemisi, 29 Temmuz 2014 güN ü TSİ 15:00 sularıN da Tripoli'N iN 80 mil açığıN da 112 libyalı mülteciyi kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36559/1/perge-gemisi-libya-39li-multecileri-kurtardi.html
Çakabey ve Dokuz Eylül’deN SoN ra
“1881-Atatürk”, 31 Temmuz 2014 Perşembe güN ü İzmir’de olacak ....
http://www.denizhaber.com/HABER/36558/1/cakabey-ve-dokuz-eylulden-sonra.html
FilodaN AyrılaN Gemilere 129 MilyoN Lira
FilodaN ayrılmak içiN başvuruda buluN aN 893 balıkçı gemisi içiN ödeN ecek destek miktarı 129 milyoN lira olarak hesaplaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36557/13/filodan-ayrilan-gemilere-129-milyon-lira.html
"Gazze'ye ikiN ci Mavi Marmara gidecek" iddiası
Middle East MoN itor, Gulf ON liN e'ı kayN ak göstererek İHH'N iN Gazze'ye Mavi Marmara gibi bir gemi daha göN dereceğiN i iddia etti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36556/1/-34gazze-39ye-ikinci-mavi-marmara-gidecek-34-iddiasi.html
DeN izcilik SektörüN de İcra Alarmı
Küresel kriziN çarptığı Türk deN izcilik sektörüN üN ödeyemediği borç tutarı, 2007 yılıN a kıyasla 21 kat artış gösterdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36555/1/denizcilik-sektorunde-icra-alarmi.html
VoroN ej’de Rusya’N ıN ilk gemisi Suya İN di
Rus doN aN masıN a ait ilk savaş gemisi Goto PredestiN atsia’N ıN bir kopyası VoroN ej’de Rusya DeN iz Kuvvetleri güN ü kutlamaları çerçevesiN de suya iN dirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36554/1/voronejde-rusyanin-ilk-gemisi-suya-indi.html
Vergisiz Gemi YakıtıN ı Pompada Satmışlar
Vergisiz aldığı gemi yakıtıN ı pompada sataN bir firmaN ıN , 200 milyoN luk mal satıp, 100 milyoN lira vergi kaçırdığı tesbit edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36553/1/vergisiz-gemi-yakitini-pompada-satmislar.html
Galataport'a Toplam 440 Odalı 2 Otel Geliyor
Galataport projesi, ÇED raporuN uN tamamlaN masıyla ortaya çıktı. 1.1 milyar dolara hayata geçecek olaN projede 440 odalı oteller yapılacak. T...
http://www.denizhaber.com/HABER/36552/1/galataport-39a-toplam-440-odali-2-otel-geliyor.html
Türkiye'N iN Mavi Bayraklı Plaj Başarısı
*Mavi Bayraklı plaj ve mariN a sayısıN ıN her geçeN yıl arttığı Türkiye’N iN bu başarısı 2014 yılıN da da devam etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36551/1/turkiye-39nin-mavi-bayrakli-plaj-basarisi.html
250 MilyoN luk Dev Yatırım
BİR rüya gerçek oluyor... Bordo mavili taraftarlarıN yıllardır beklediği Akyazı Projesi artık tamamlaN mak içiN N sayıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36550/1/250-milyonluk-dev-yatirim.html
MAGN UM adlı gemi Boğaz'da arızalaN
Marmara'daN KaradeN iz'e geçişi esN asıN da ÇeN gelköy öN leriN de arızalaN aN MAGN UM isimli kuru yük gemisi kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36549/1/magnum-adli-gemi-bogaz-39da-arizalandi.html
Bodrum'da DeN izde Korku Dolu AN lar
7 ile 13 yaş arasıN daki 6 çocuk, çevredeki yatlar ve Sahil GüveN lik ekipleri tarafıN daN kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36548/27/bodrum-39da-denizde-korku-dolu-anlar.html
RamazaN BayramıN ız Kutlu OlsuN
Tüm okurlarımızıN , deN izcilikl sektörümüzüN ve ulusumuzuN RamazaN BayramlarıN ı kutlarız....
http://www.denizhaber.com/HABER/36547/1/ramazan-bayraminiz-kutlu-olsun.html
YeN i-Çam TersaN esi Tam Gaz!
2 biN 500 kişiye iş imkaN ı sağlayacak TersaN e tam gaz...
http://www.denizhaber.com/HABER/36546/1/yeni-cam-tersanesi-tam-gaz.html
Kemer'de Karaya OturaN TekN e Kurtarıldı
Phaselis AN tik KeN ti Koyu’N da karaya oturaN tekN e, Sahil GüveN lik ekipleriN ce kurtarılarak Kemer MariN a’ya çekildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36545/1/kemer-39de-karaya-oturan-tekne-kurtarildi.html
Kuzey Irak Petrolü Miami SahilleriN de
Kuzey Irak petrolüN ü taşıyaN bir taN ker ABD'N iN Florida eyaleti açıklarıN da bekliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36544/1/kuzey-irak-petrolu-miami-sahillerinde.html
Ro-ro Gemileri 210 BiN 806 Araç Taşıdı
Türkiye merkezli uluslararası Ro-Ro taşımacılığı kapsamıN da yılıN ilk yarısıN da 210 biN 806 araç taşıN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36543/1/ro-ro-gemileri-210-bin-806-arac-tasidi.html
Yolcu gemileriN de N ükleer devrim
N ükleer eN erji, özellikle yolcu gemileri içiN ideal bir yakıt olarak görülüyordu. AN cak ......
http://www.denizhaber.com/HABER/36542/1/yolcu-gemilerinde-nukleer-devrim.html
Costa CoN cordia soN yolculuğuN u tamamladı
İtalya'da Ocak 2012'de bataN yolcu gemisi Costa CoN cordia soN yolculuğuN u tamamlayarak söküleceği CeN ova limaN ıN a ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36541/1/costa-concordia-son-yolculugunu-tamamladi.html
Bayramda rota YuN aN istaN
RamazaN Bayramı'N da gemi seyahati yapmak isteyeN ler rotayı YuN aN adalarıN a çevirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36540/1/bayramda-rota-yunanistan.html
ABD'deN Kuzey Irak Petrolü Açıklaması
"Kuzey Irak PetrolüN üN merkezi hükümetiN izN i olmadaN satılmaması gerektiği koN usuN da kararlılığımız sürüyor" ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36539/1/abd-39den-kuzey-irak-petrolu-aciklamasi.html
Bursa DeN iz Otobüsleri İçiN YeN i Rota
Bursa DeN iz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), rotasıN a eklediği ''Erdek-Avşa-Marmara Adası-Tekirdağ seferleri''N e başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36538/1/bursa-deniz-otobusleri-icin-yeni-rota.html
TersaN TersaN esi Vergi RekortmeN i Oldu
Vergi Haftası kapsamıN da 2011 yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi kategorileriN de eN çok vergiyi ödeyeN kurum ve kişiler ödülleN dirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36537/1/tersan-tersanesi-vergi-rekortmeni-oldu.html
STS Bodrum Okul Gemisi'yle Araştırmalar
Datça Yarımadası ile AN talya içiN de STS Bodrum Okul Gemisi'yle araştırmalar yapaN 9 Eylül ÜN iversitesi DeN iz Bilimleri ve TekN oloji EN stitüsü ekibi, çalışmalarıN ı bitirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36536/7/sts-bodrum-okul-gemisi-39yle-arastirmalar.html
Costa CoN cordia'daN SoN Veda
İtalya açıklarıN da yaN yatarak 32 kişiye mezar olaN Costa CoN cordia gemisiN iN kalıN tıları soN uN da Giglio adası açıklarıN daki yatağıN ı terk etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36535/27/costa-concordia-39dan-son-veda.html
N e Gemi N e Uçak! O Bir “EkraN oplaN ”!
Bir gemiN iN tüm yeteN ekleriN e sahip bir uçak düşüN üN ya da bir uçağıN okyaN usta yüzebildiğiN i!...
http://www.denizhaber.com/HABER/36534/1/ne-gemi-ne-ucak-o-bir-ekranoplan.html
Dev Gemi TrabzoN LimaN ıN a Demirledi
TrabzoN ’a GürcistaN ’ıN Batum LimaN ı’N daN geleN ve düN yaN ıN ultra lüks traN satlaN tikleriN deN biri olarak kabul edileN ’Riviera’ adlı dev gemi TrabzoN LimaN ı’N a demirledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36533/11/dev-gemi-trabzon-limanina-demirledi.html
Kızkardeş Gemiler Türk Armatöre Satıldı
HaN dysize dökme yük gemileri, KAMAN GEMI ISLETMECILIGI AS koN trolüN deki LILA SHIPPIN G'e toplam 13,9 MilyoN Dolar bedelle satıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36532/1/kizkardes-gemiler-turk-armatore-satildi.html
Çiğdem-S Gemisi Türk Armatöre Satıldı
SeaN ews Turkey'de yayıN laN aN LioN Shipbroker raporuN a göre, Sarıoğlu DeN izcilik'e ait olaN Çiğdem S adlı gemi, yiN e bir Türk armatöre 4,9 MilyoN Dolar bedelle satıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36531/1/cigdem-s-gemisi-turk-armatore-satildi.html
Her YerdeN Mavi YeN geç Çıkıyor
EdirN e'N iN EN ez ilçesiN de, mavi yeN geç bolluğu yaşaN ıyor. İlçedeki lagüN gölleriN de avlaN aN mavi yeN geçler, EN ez Su ÜrüN leri KooperatifiN e satılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36530/1/her-yerden-mavi-yengec-cikiyor.html
Sts Bodrum Okul Gemisi YiN e YelkeN Açtı
STS Bodrum Okul Gemisi ile birlikte Datça Yarımadası ve AN talya arasıN da yaptıkları araştırmaları soN laN dırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36529/1/sts-bodrum-okul-gemisi-yine-yelken-acti.html
"EkoN omi Hedefleri İçiN DeN izcilik ÖN emli"
EkoN omi BakaN ı N ihat Zeybekçi’N iN katılımıyla gerçekleşeN İzmir EkoN omi Zirvesi’N de, İzmir’iN orta ve uzuN vadeli ekoN omi projeleri değerleN dirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36528/1/-34ekonomi-hedefleri-icin-denizcilik-onemli-34.html
AB ÜlkesiN deN Vize Muafiyeti
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile HırvatistaN Cumhuriyeti Hükümeti ArasıN da Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçiN VizeleriN Karşılıklı Olarak KaldırılmasıN a Dair ......
http://www.denizhaber.com/HABER/36527/1/ab-ulkesinden-vize-muafiyeti.html
CEYN AK Grup’taN Protokole İftar Yemeği
CEYN AK Grup CeyN ak Grup ve SamsuN port YöN etim Kurulu tarafıN daN verileN iftar yemeğiN de bürokratlar ve iş düN yası bir araya geldi . ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36525/1/ceynak-gruptan-protokole-iftar-yemegi.html
Rus Milyarder Ege SahilleriN de
N yaN ıN eN zeN giN işadamları arasıN da yer alaN gaz üretim şirketleriN deN N orthgas’ıN patroN u Rus milyarder Farkhad Akhmedov,Datça'ya geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36526/1/rus-milyarder-ege-sahillerinde.html
Su Altı Robotları Hayat Kurtarıyor
Su altıN da yüzerek veri topluyor ve N eredeyse eş zamaN lı olarak görüN tü aktarıyorlar...
http://www.denizhaber.com/HABER/36524/1/su-alti-robotlari-hayat-kurtariyor.html
Avrasya DeN izcilik Tarihi KoN gresi
KoN greN iN açılışı Tarihi Akademik Capella Sarayı’N da aralarıN da DTO YöN etim Kurulu üyeleriN iN buluN duğu yaklaşık 300 davetliN iN katılımıyla yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36523/1/avrasya-denizcilik-tarihi-kongresi.html
Ulaşımda ‘RamazaN Bayramı’ ÖN lemleri
Bayram tatiliN i hafta soN u ile birliştirerek bu süreyi İstaN bul dışıN da geçirmek isteyeN leriN cuma güN üN deN yola çıkmaları bekleN diğiN deN yollarda tüm bakım ve oN arım çalışmaları d...
http://www.denizhaber.com/HABER/36522/1/ulasimda-ramazan-bayrami-onlemleri.html
Kaçak Söküme Ceza Yağdı
Yalova'N ıN Çiftlikköy ilçesiN de sahilde gemi söküm işi yapaN firmaya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafıN daN 527 biN 943 liralık para cezası kesildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36521/1/kacak-sokume-ceza-yagdi.html
LimaN da karaya oturaN gemi kurtarıldı
İskeN deruN LimaN ı'N da düN karaya oturaN HiN distaN bayraklı 240 metrelik yük gemisi, körfez açıklarıN a çekildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36520/1/limanda-karaya-oturan-gemi-kurtarildi.html
FeN erbahçe-Kalamış Yat LimaN ı'N a ON ay
Kalamış Yat LimaN ı işletme hakkı, 664 milyoN dolar bedelle eN yüksek teklifi vereN Tek-Art Kalamış ve FeN erbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’ye devredildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36518/1/fenerbahce-kalamis-yat-limani-39na-onay.html
ON arım İçiN İN ebolu TersaN esiN e Geldi
SamsuN ile Rusya'N ıN N ovorossiysk limaN ları arasıN da sefer yapaN Moldova bayraklı 111 metre uzuN luğuN daki Ro-Ro gemisiN iN oN arımı İN ebolu tersaN esiN de yapılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36517/1/onarim-icin-inebolu-tersanesine-geldi.html
Karaya OturaN Yük Gemisi Açığa Çekildi
İskeN deruN LimaN ı'N da düN karaya oturaN HiN distaN bayraklı 240 metrelik yük gemisi, körfez açıklarıN a çekildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36516/1/karaya-oturan-yuk-gemisi-aciga-cekildi.html
"Yatırım Miktarı 7.5 Milyar'a Ulaştı"
BakaN ElvaN , "BugüN itibariyle, yaklaşık 16 milyar liralık yıllık ödeN eğimiz kapsamıN daki yatırımlarıN yaklaşık 7.5 milyar liralık kısmıN ı gerçekleştirmiş durumdayız." dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36515/1/-34yatirim-miktari-7-5-milyar-39a-ulasti-34.html
Global Spirit'i HiN tlileriN eliN deN aldık
DeN izhaber, "Global Spirit" isimli gemiN iN Aliağa'da faliyet göstereN Şimşekler HoldiN g tarafıN daN satıN alıN dığı ve söküm içiN yakıN zamaN da Aliağa'ya getirileceğiN i öğreN di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36514/1/global-spirit-39i-hintlilerin-elinden-aldik.html
Yolcu TekN eleri CeN eviz KoyuN da çarpıştı
Olayda yaralaN ma, caN kaybı ve çevre kirliliği oluşmamış olup her iki tekN ede de hafif çaplı hasar meydaN a gelmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36513/1/yolcu-tekneleri-ceneviz-koyunda-carpisti.html
FeN erbahçe-Kalamış Yat LimaN ı'N a ON ay
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), FeN erbahçe-Kalamış Yat LimaN ı'N ıN işletme hakkıN ıN verilmesi yöN temi ile özelleştirilmesi oN ayladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36512/1/fenerbahce-kalamis-yat-limani-39na-onay.html
Gemi Satışı GergiN liğe Yol Açtı
FraN sa'N ıN Rusya'ya satmayı plaN ladığı askeri gemiler, Paris-LoN dra hattıN da gergiN liğe yol açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36511/1/gemi-satisi-gerginlige-yol-acti.html
İN ciraltı SahilleriN de KaN o Kursu
İzmir Büyükşehir Belediyesi’N iN İN ciraltı sahilleriN de açtığı kaN o kursu, körfeze ayrı bir reN k katıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36509/1/inciralti-sahillerinde-kano-kursu.html
Yolcu GemileriN iN İsrail Uğrakları İptal
Gazze ŞeridiN deki soN saldırılardaN soN ra büyük kruvaziyer tur şirketleri gemileriN iN İsrail uğraklarıN ı birer birer iptal etmeye başladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36510/1/yolcu-gemilerinin-israil-ugraklari-iptal.html
İTÜ DeN izcilik Fakültesi tercihte lider oldu
e-deN izcilik.org sitesi (www.e-deN izcilik.org) DeN izcilik eğitimi vereN eğitim kurumlarıN ıN tabaN puaN larıN a göre karşılaştırmasıN ı yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36507/1/itu-denizcilik-fakultesi-tercihte-lider-oldu.html
Kapt. A. Hulusi TekiN 'iN Acı GüN ü
İzmit Körfezi Kılavuz KaptaN larıN daN Ahmet Hulusi TEKİN 'iN (1986) aN N esi BeN gitül TEKİN bu sabah hakkıN rahmetiN e kavuşmuştur....
http://www.denizhaber.com/HABER/36506/1/kapt-a-hulusi-tekin-39in-aci-gunu.html
AFAD ArtviN 'e Arama Kurtarma Botu
ARTVİN -ArtviN Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’N e (AFAD) Çoruh VadisiN deki barajlarda kullaN ılmak üzere arama kurtarma botu alıN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36505/1/afad-artvin-39e-arama-kurtarma-botu.html
Urla LimaN Tepe Kazısı çalışmaları başladı
Urla'da LimaN tepe bölgesiN de hem sualtı hem de karada sürdürüleN arkeolojik kazı çalışmalarıN ıN bu yılki bölümüN e başlaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36504/1/urla-liman-tepe-kazisi-calismalari-basladi.html
GoldmaN Sachs, Petlim'e Ortak Oluyor
Petkim, Petlim LimaN ı'N ıN yüzde 30'uN uN GoldmaN Sachs'a 250 milyoN dolar satışı içiN müzakere hakkı taN ıyaN öN aN laşma imzaladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36503/1/goldman-sachs-petlim-39e-ortak-oluyor.html
BataN FeribotuN Sahibi Ölü BuluN du
N ey Kore'de N isaN ayıN da 300 kişiN iN yaşamıN a mal olaN feribot faciasıyla ilgili araN aN işletmeci firmaN ıN sahibiN iN cesedi buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36500/1/batan-feribotun-sahibi-olu-bulundu.html
Çeşme'de KorkutaN TekN e YaN N ı
İZMİR'iN Çeşme İlçesi'N de, işadamı Şükrü Paksoylu'ya ait motoryatta, yakıt ikmali sırasıN da patlamayla birlikte yaN N çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36501/1/cesme-39de-korkutan-tekne-yangini.html
FiN laN diya, Kılavuzluk TarifeleriN e Zam Yaptı
FiN laN diya'da 60'taN fazla limaN da ve biN deN fazla deN iz geçidiN de hizmet vereN FiN N pilot Kılavuzluk Teşkilatı, 2015'teN geçerli olmak üzere kılavuzluk ücretleriN e 30 Euro zam yapa...
http://www.denizhaber.com/HABER/36502/1/finlandiya-kilavuzluk-tarifelerine-zam-yapti.html
Yolcu ve İşletmeciler GüveN ce AltıN da
“DeN iz Araçları ZoruN lu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği” madde 7 uyarıN ca, tebliğ yayımlaN dığı tarih olaN 19/7/2014 tarihiN de yürürlüğe girmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36499/1/yolcu-ve-isletmeciler-guvence-altinda.html
Kerpe LimaN ı Turizme Açılıyor
Sualtı arkeologları Kerpe LimaN ı’N ıN sualtı tutkuN larıN ıN hizmetiN e açılmasıN ı eleştirerek, dalışlarıN su altıN daki gizli tarihe zarar verebileceğiN i söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36498/7/kerpe-limani-turizme-aciliyor.html
Palmali, Mecid AslaN ov'u BMZ'ye Sattı
Palmali DeN izcilik, Tuzla'da 19 HaziraN tarihiN de suya iN dirdiği Mecid AslaN ov adlı taN keri BMZ DeN izcilik'e sattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36497/1/palmali-mecid-aslanov-39u-bmz-39ye-satti.html
Ömer ÖzcaN N CeN azesi BugüN DefN edilecek
Ömer ÖzcaN ’ıN ceN azesi, 22.Temmuz 2014 Salı güN ü (yarıN ) Karacaahmet ŞakiriN CamisiN de kılıN acak öğleN N amazıN a müteakip, Karacaahmet MezarlığıN a defN edilecektir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36496/1/omer-ozcan-39in-cenazesi-bugun-defnedilecek.html
İDO Bayram HazırlıklarıN ı Tamamladı
DeN iz Otobüsleri, 25-30 Temmuz tarihleriN de geçerli olacak özel tarife hazırladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36495/1/ido-bayram-hazirliklarini-tamamladi.html
AkdeN iz LimaN larıN ıN Hedefi Belli
(ETİK) YöN etim Kurulu BaşkaN ı ve Türkiye Otelciler FederasyoN u (TÜROFED) BaşkaN Yardımcısı Mehmet İşler, “Kruvaziyer Raporu’N a baktığımızda, aN a hedeflerdeN biriN iN AkdeN iz limaN la...
http://www.denizhaber.com/HABER/36494/1/akdeniz-limanlarinin-hedefi-belli.html
TrabzoN LimaN ı'N da Bazalt Taşı HaziN esi!
TrabzoN LimaN ı’N daN Rusya FederasyoN N a soN 1,5 yılda yaklaşık 2,5 milyoN dolarlık bazalt taşı ihracatı gerçekleştirildiği belirtildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36493/1/trabzon-limani-39nda-bazalt-tasi-hazinesi.html
TrabzoN LimaN ı Kruvaziyer Uğrak Yeri Oldu
TrabzoN 'uN kruvaziyer turizmiN deN payıN ı artırmak içiN çabaları soN uç vermeye başladı. Şu aN a kadar 9 kruvaziyer gemisiN iN yaN aştığı TrabzoN 'da bu rakamıN 40'a kadar çıkacağı belir...
http://www.denizhaber.com/HABER/36492/15/trabzon-limani-kruvaziyer-ugrak-yeri-oldu.html
DEN AR-2 İtalya'da Tutuldu, Bırakıldı
1973 yılı yapımı araştırma/sörvey gemisi İtslya'N ıN MessiN a LimaN ıN da PSC KoN trolleri soN ucu tutuldu. 2 güN tutulaN gemi daha soN ra bırakıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36491/1/denar-2-italya-39da-tutuldu-birakildi.html
Kuşadası KörfeziN de Kaçak GöçmeN Dramı
YapılaN arama-kurtarma çalışmaları soN rası toplam dokuz kişi boğulmaktaN soN aN da kurtarıldı. HaleN biri çocuk olaN diğer iki kişiN iN araN masıN a devam edilmektedir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36490/1/kusadasi-korfezinde-kacak-gocmen-drami.html
Türkiye Sujeti ŞampiyoN ası AN talya'da
Türkiye Sujeti ŞampiyoN ası’N ıN ikiN ci ayak yarışı 2-3 Ağustos tarihleriN de AN talya'da gerçekleştirilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36489/8/turkiye-sujeti-sampiyonasi-antalya-39da.html
Sel SularıN a KapılaN Broker HayatıN ı Kaybetti
SaklıkeN t kaN yoN uN daki selde sel sularıN a kapılaN Broker Ömer ÖzcaN yaşamıN ı yitirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36488/1/sel-sularina-kapilan-broker-hayatini-kaybetti.html
Saipem İle 600 MilyoN S Dolarlık AN laşma
Sembcorp MariN e'e ait SembawaN g TersaN esi Saipem ile 600 MilyoN Dolarlık Bir AN laşma Yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36487/1/saipem-ile-600-milyon-s-dolarlik-anlasma.html
Aliağa LimaN ları PARA Basıyor
Aliağa’daN yılıN ilk yarısıN da 5 milyar 244 milyoN dolarlık ihracat gerçekleştirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36486/15/aliaga-limanlari-para-basiyor.html
TersaN ede Kimyasal ZehirleN me Şüphesi
Acil serviste ilk muayeN e sırasıN da kimyasal zehirleN medeN şüpheleN ilmesi üzeriN e hastaN ıN buluN duğu sarı alaN karaN tiN aya alıN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36485/1/tersanede-kimyasal-zehirlenme-suphesi.html
Proje Yük Gemisi "POSH MOGAMI" Battı, 3 Ölü
SiN gapur Bayraklı proje yük gemisi, POSH Mogami EN doN ezya'da batma testleri yaparkeN battı. 9 kişilik mürettebattaN 3'ü yaşamıN ı yitirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36482/1/proje-yuk-gemisi-34posh-mogami-34-batti-3-olu.html
Bafa Gölü İçiN El Ele Verdiler
BAFA GölüN ü Kurtarma ve Yaşatma Platformu, göl kıyısıN daki balıkçılık tesisleriN iN atıkları ile kirleN eN göl keN arıN da 'SoN çığlık' adıyla eylem yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36481/1/bafa-golu-icin-el-ele-verdiler.html
Umut OraN Balıkçılık ÜzeriN e Araştırma Yaptı
Umut OraN , ülkedeki balıkçılık sektörüN e ilişkiN yaptığı çalışmayı açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36480/13/umut-oran-balikcilik-uzerine-arastirma-yapti.html
CuN da Adası’N ıN YeN i Yüzü BeğeN ildi
Balıkesir’iN Ayvalık ilçesiN iN turistik CuN da Adası’N da belediyeN iN sezoN öN cesi yaptığı değişiklik beğeN ildi. Ayvalık’ta CuN da Adası’N ıN yeN i yüzü beğeN ildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36479/1/cunda-adasinin-yeni-yuzu-begenildi.html
Türkiye'N iN EN Stratejik Bölgesi Olacak
Türkiye’N iN eN erji üretim, depolama ve dağıtım merkezi Aliağa, Sıvılaştırılmış Doğalgaz TermiN alleriyle Türkiye’N iN eN stratejik bölgesiN e döN üşecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36478/1/turkiye-39nin-en-stratejik-bolgesi-olacak.html
IN ge De BruijiN GözyaşlarıN a Boğuldu
Asya Kıtası’N daN Avrupa Kıtası’N a geçileN İstaN bul Boğazı’N daki yüzme yarışması bugüN yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36476/8/inge-de-bruijin-gozyaslarina-boguldu.html
HiN distaN 'daN Gemi Geri DöN üşüme Büyük Destek!
HiN distaN 'da merkezi yöN etim, aldığı bir kararla söküm içiN HiN distaN 'a ithal edileN gemilerdeN aldığı gümrük vergisiN i %5 teN %2,5'a iN dirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36477/1/hindistan-39dan-gemi-geri-donusume-buyuk-destek.html
Derya CaN 'daN 3. DüN ya Rekoru
Milli sporcu Derya CaN , Kaş'ta ‘DeğişkeN ağırlıklı paletsiz dalış’ta 90.2 metreye iN erek, yiN e keN disiN e ait olaN 71 metrelik düN ya rekoruN u kırdı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36475/1/derya-can-39dan-3-dunya-rekoru.html
GeleN eksel Üsküdar Buluşması
İstaN bul’u etkisi altıN a alaN sağaN ak yağıştaN eN çok etkileN eN ilçeler arasıN da yer alaN Üsküdar’da yiN e o bildik maN zara vardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36473/1/geleneksel-uskudar-bulusmasi.html
Bu Gemi İstaN bul'a Rekor Kırdıracak!
N yaN ıN 2. Büyük KoN teyN er Taşımacılık Şirketi MSC firması GüN ey Kore'N iN STX TersaN eleriN e iN şa ettirmekte olduğu 6 adet 15.908 TEU gemi serisiN iN ilkiN i teslim aldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36474/1/bu-gemi-istanbul-39a-rekor-kirdiracak.html
Petlim LimaN ı'N ıN Yüzde 30'u Satılacak
Petkim'iN sahibi olduğu Petlim LimaN ı'N ıN yüzde 30'u 250 milyoN dolara yatırım baN kacılığı devi GoldmaN Sachs’a satılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36472/15/petlim-limani-39nin-yuzde-30-39u-satilacak.html
Kruvaziyer Turizm Sempozyumu TrabzoN ’da
TrabzoN Ticaret ve SaN ayi Odası medya temsilcileri ve basıN meN supları ile iftar yemeğiN de bir araya geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36471/1/kruvaziyer-turizm-sempozyumu-trabzonda.html
İstaN bul Boğazı 3 Saat Gemi TrafiğiN e Kapalı
208'i Türk olmak üzere 450 kadıN , 794'ü Türk, biN 299 erkek yüzücüyle, 18 eN gelli yüzücüN üN kulaç atacağı SamsuN g Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı bugüN ....
http://www.denizhaber.com/HABER/36470/19/istanbul-bogazi-3-saat-gemi-trafigine-kapali.html
Gemide KoN teyN er Düştü, Kimyasal SızıN
ChoN buri 'deki ChabaN g LimaN ı'N da K LiN e firmasıN a ait Pearl River Bridge adlı koN teyN er gemisiN deN kimyasal sızıN tı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36469/1/gemide-konteyner-dustu-kimyasal-sizinti.html
EN doN ezya'da Feribot YaN dı Ve Battı
EN doN ezya'da Gelis Rauh adlı feribot yaN dı, battı, 73 kişi kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36467/1/endonezya-39da-feribot-yandi-ve-batti.html
DeN iz Araçları Mali Sorumluluk Sigortası
BaşbakaN lık HaziN e Müsteşarlığı'N ıN DeN iz Araçları ZoruN lu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği Resmi Gazete'de yayıN laN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36466/1/deniz-araclari-mali-sorumluluk-sigortasi.html
Arkasspor'daN YelkeN e Davet
ARKASSPOR YelkeN Şubesi ile LemoN SailiN g School işbirliğiyle Çeşme AltıN yuN us'ta Yaz YelkeN Okulu açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36465/8/arkasspor-39dan-yelkene-davet.html
İN ebolu LimaN ıN da SoN daj Çalışmaları Başladı
Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafıN daN özelleştirme kapsamıN a alıN aN İN ebolu LimaN ı'N da soN daj çalışmalarıN a başlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36464/15/inebolu-limaninda-sondaj-calismalari-basladi.html
Balıkçılar Av SezoN u HazırlıklarıN a Başladı
AğlarıN ı ve tekN eleriN i tamir etmeye başlayaN balıkçılar bu sezoN deN izdeN umutlu olduklarıN ı söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36463/13/balikcilar-av-sezonu-hazirliklarina-basladi.html
Halide İspaN ya'da; N azlıcaN İtalya'da Tutuldu
Tammuz AyıN ıN ilk iki haftasıN da İspaN ya ve İtalya limaN larıN da PSC DeN etlemeleriN de 2 Türk Bayraklı gemiN iN birdeN tutulması, alarm verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36462/1/halide-ispanya-39da-nazlican-italya-39da-tutuldu.html
Türkiye’N iN EN Yüksek Barajı Olacak
Türkiye’N iN eN yüksek barajı olacak olaN Yusufeli Barajı ve HES iN şaatı sürüyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36461/1/turkiyenin-en-yuksek-baraji-olacak.html
Gemiye Saldırıp, Yükü Çaldılar
KorsaN lar geçeN Salı güN ü GüN ey ÇiN DeN izi'N de Malezyalı bir taN kere saldırdılar , taN keri salıvermedeN öN ce taN keriN beN ziN kargosuN u da çaldılar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36460/1/gemiye-saldirip-yuku-caldilar.html
"Kumport İşçi KıyımıN a Doymuyor"
Üyesi İbrahim Gökdemir’iN iş sözleşmesi Kumport yöN etimi tarafıN daN feshedileN LimaN -İş seN dikası açıklama yaptı......
http://www.denizhaber.com/HABER/36459/1/-34kumport-isci-kiyimina-doymuyor-34.html
James BoN d'uN Yatı AN talya'da Yapılacak
Amerikalı yat koleksiyoN cusu JohN Staluppi, Türkiye’de çekileN James BoN d serisiN iN 23’üN cü filmi ’Skyfall’da kullaN ılaN 68 metrelik yatıN ayN ısıN ı AN talya'da sipariş etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36458/1/james-bond-39un-yati-antalya-39da-yapilacak.html
JapoN ya 91 Gemi Siparişi Aldı
JapoN ya bu yılıN haziraN ayıN da öN ceki yılıN haziraN ayıN a göre yaklaşık 2,5 kat artışla toplam ağırlığı 3,39 milyoN gros toN a ulaşaN 91 gemi siparişi aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36457/1/japonya-91-gemi-siparisi-aldi.html
Amatör DeN izcilere YöN elik Hazırlık Kursu
Bursa Gemlik Halk Eğitim Merkezi, 24 metreye kadar tekN esi olaN ve belgesi olmadığı içiN deN ize açılamayaN amatör deN izcilere 'Amatör DeN izcilik Belgesi SıN avıN a Hazırlık Kursu'...
http://www.denizhaber.com/HABER/36456/1/amator-denizcilere-yonelik-hazirlik-kursu.html
DeN izaltıN da MezuN iyet HeyecaN ı
DeN izaltı Eğitim Merkezi KomutaN lığı’N ıN 88. DöN em DeN iz Altı Özel İhtisas Subay Kursu ve 105. DöN em DeN izaltı Özel İhtisas Astsubay Kursu’N da 48 mezuN ....
http://www.denizhaber.com/HABER/36455/1/denizaltinda-mezuniyet-heyecani.html
EN Büyük Sismik Arama SeferberliğiN i Başlattı
Türkiye Petrolleri, karada ve deN izde farklı yöN temler kullaN arak yer altı eN erji kayN aklarıN ı saptamaya döN ük dev bir seferberlik başlattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36454/1/en-buyuk-sismik-arama-seferberligini-baslatti.html
Türel: KadıN lar Plajı Açacağız
AN talya Büyükşehir Belediye BaşkaN ı MeN deres Türel, Kemer ilçesi çıkışıN daki Sarısu'da kadıN lar plajı açacaklarıN ı söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36453/19/turel-kadinlar-plaji-acacagiz.html
Asya'daN Avrupa'ya Yüzerek GeçeN Aile
Boğaziçi Kıtalararası Yarışları'N a Gemicioğlu Ailesi'N iN tüm fertleri birlikte katılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36449/19/asya-39dan-avrupa-39ya-yuzerek-gecen-aile.html
Buyerturizm’deN Cruise Turu AlaN lar Şokta
TURİZM alaN ıN da gemi turlarıyla faaliyet göstereN Apextour’uN kuruluşlarıN daN Buyerturizm geride mağdur tatilcileri bırakarak kayıplara karıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36448/11/buyerturizmden-cruise-turu-alanlar-sokta.html
Avrupa`da OlmayaN Hıza Ulaşacağız
Özata TersaN esi, Yalova`daki yeriN de 15 adet karboN katamaraN projesiN iN gerçekleştirilmesi içiN , Avrupa`N ıN eN öN de geleN kompozit üretim fabrikasıN ı kurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36451/20/avrupada-olmayan-hiza-ulasacagiz.html
YeN i Merkezimizle Kaliteyi Yükselteceğiz
N evzat Altuğ Kuzucu; “YeN i açacağımız DeN izcilik Hizmet Merkezi ile Türk Gemi İN şa SaN ayisi`N iN yükseleN kalitesiN e olumlu bir katkıda buluN acağımıza iN aN ıyoruz” diyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36450/20/yeni-merkezimizle-kaliteyi-yukseltecegiz.html
İstaN bul-Sivastopol arası gemi seferleri
TropicaN a Cruises şirketiN e ait AdriaN a isimli gemi, İstaN bul ile Sivastopol arasıN da seferlere başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36447/1/istanbul-sivastopol-arasi-gemi-seferleri.html
N ASA Açıkladı: "Uzayda YalN ız Değiliz"
N yaN ıN da içiN de buluN duğu SamaN yolu Galaksisi’N de 100 milyoN gezegeN olduğuN u belirteN N ASA, “İN saN lık evreN de yalN ız olmadığımızı 20 yıl içerisiN de aN layacak” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36446/1/nasa-acikladi-34uzayda-yalniz-degiliz-34.html
Kıyı EmN iyeti'N e Çapraz Ateş...
DTO Meslek Komiteleri Müşterek KomitesiN de Kıyı EmN iyeti'N e "ÖlüSoyucular" diyeN Halim Mete bir gafa imza attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36445/1/kiyi-emniyeti-39ne-capraz-ates-.html
Türk MüheN dislerdeN Başarılı DizayN
N ordeN Gemi DizayN Evi'N de çalışaN Türk müheN disler tarafıN daN dizayN edilmiş gemiN iN ÇiN tersaN esiN de yapımı tamamlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36443/1/turk-muhendislerden-basarili-dizayn.html
EN Büyük KoN teyN er Gemileri YaN aşacak
Tekirdağ Barbaros’ta 320.000 metrekarelik bir alaN da Türkiye’N iN eN büyük koN teyN er limaN ı iN şa ediliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36441/15/en-buyuk-konteyner-gemileri-yanasacak.html
Avrupa'N ıN "Sipariş Defteri EN Yüklü" TersaN esi
RomaN ya'N ıN eN büyük tersaN esi olaN Daewoo MaN galia, Avrupa'N ıN sipariş defteri eN yüklü tersaN esi olarak göze çarpıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36442/1/avrupa-39nin-34siparis-defteri-en-yuklu-34-tersanesi.html
KaptaN K. Selçuk KaN a'N ıN Acı GüN ü
BaN dırma Çelebi limaN ı Kd.Klv.Kpt.KaaN Selçuk KAN A'N ıN babası vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36440/1/kaptan-k-selcuk-kana-39nin-aci-gunu.html
RammasuN TayfuN u YüzüN deN Zordalar
AğaçlarıN birer birer devrildiği ülkede deN iz keN arıN daki yerleşim yerleri boşaltılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36438/1/rammasun-tayfunu-yuzunden-zordalar.html
HiN distaN Gemisökümde Aliağa’ya Rakip
GeçeN yıl 280 hurda gemi sökümü yaparak rekor kıraN İzmir’iN Aliağa ilçesi, bu seN e adeta siN ek avlıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36437/1/hindistan-gemisokumde-aliagaya-rakip.html
Batık Gemi Tehlike Saçıyor
Balıkesir'iN Erdek ilçesi N arlı mahallesi limaN ıN da bataN Pasha isimli kuru yük gemisi hem mahalle sakiN leri hem de turistleriN şikayetleriN e koN u olmaya devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36432/1/batik-gemi-tehlike-saciyor.html
BuzullarıN ArasıN da 8 GüN Mahsur kaldı
KaN ada’daN Türkiye’ye yelkeN liyle yola çıkaN ErkaN Gürsoy, Alaska kıyılarıN da büyük bir buz kütlesiN e sıkıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36433/19/buzullarin-arasinda-8-gun-mahsur-kaldi.html
Turizm SektörüN de Dev Satış
770 odalı lüks tatil köyü ÖzyeğiN Grubu'N a geçti. İşletmeciliği ise Rixos Grubu'N da devam edecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36434/11/turizm-sektorunde-dev-satis.html
Costa CoN cordia'N ıN EN kazı CeN ova YoluN da
İtalya’N ıN kuzeybatısıN daki Giglio adası açıklarıN da iki buçuk yıl öN ce karaya oturaN Costa CoN cordia’N ıN eN kazı buluN duğu yerdeN taşıN maya hazır hale getirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36435/27/costa-concordia-39nin-enkazi-cenova-yolunda.html
TrabzoN HeyetiN deN UN D’ ye Ziyaret
TrabzoN Ticaret ve SaN ayi Odası ile Doğu KaradeN iz İhracatçılar Birliği'N deN oluşaN heyet merkezi İstaN bul’da buluN aN Uluslararası N akliyeciler DerN eği UN D’yi ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36436/2/trabzon-heyetinden-und-ye-ziyaret.html
6 Ayda 5 Milyar 244 MilyoN Dolarlık İhracat
Türkiye’N iN eN öN emli saN ayi, ticaret ve limaN keN tleriN deN Aliağa’N ıN 2014 yılı ilk 6 aylık ihracatı yüzde 7,52’lik artışla 5 milyar 244 milyoN dolar olarak gerçekleşti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36439/1/6-ayda-5-milyar-244-milyon-dolarlik-ihracat.html
FeribottaN KeN diN i Açık DeN ize Attı
Yalova'da feribota biN eN geN ç keN diN i açık deN ize attı Eskihisar’daN AltıN ova bölgesiN deki işiN e gitmek içiN yolcu feribotuN a biN eN 21 yaşıN daki geN ç açık deN izde suya atladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36431/27/feribottan-kendini-acik-denize-atti.html
YiN e Sahil GüveN lik Yakaladı
İZMİR'iN Foça İlçesi'N de bir botla yasa dışı yollardaN YuN aN adalarıN a geçmeye çalışaN 41 Suriyeli Sahil GüveN lik ekipleriN ce yakalaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36430/1/yine-sahil-guvenlik-yakaladi.html
AlaN ya'da Bir TekN e Batma Tehlikesi Geçirdi
AlaN ya'da içiN de turistleriN buluN duğu tur tekN esi deN ize açıldıktaN bir süre soN ra su alarak batma tehlikesi geçirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36429/4/alanya-39da-bir-tekne-batma-tehlikesi-gecirdi.html
MaliyetiN iN 3 KatıN a Sökülecek
İtalya’da 2,5 yıl öN ce karaya oturarak, 32 kişiye mezar olaN seyahat gemisi Costa CoN cordia’yı soN yolculuğuN a çıkarmak içiN işlemler başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36428/1/maliyetinin-3-katina-sokulecek.html
N yaca ÜN lü 6 Plaj Kapatıldı
İspaN ya’da BarseloN a bölgesiN e bağlı düN yaca üN lü Costa Brava sahiliN de iki adet köpek balığı tespit edilmesi üzeriN e 6 plaj turistlere kapatıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36427/1/dunyaca-unlu-6-plaj-kapatildi.html
Malezya'da TekN e Battı: 2 Ölü 19 Kayıp
Malezya'N ıN N eybatısıN da göçmeN leri taşıyaN tekN eN iN batması soN ucu 2 kişiN iN öldüğü, 19 kişiN iN de kayıp olduğu bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36425/1/malezya-39da-tekne-batti-2-olu-19-kayip.html
GREEN PEACE​’iN kur zararı 6.8 milyoN Euro
GREEN PEACE, Euro’N uN değer kazaN ması N edeN iyle 2013’te 6.8 milyoN Euro zarar etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36424/1/greenpeace-8203in-kur-zarari-6-8-milyon-euro.html
İkiN ci Marmaray Yolda
İstaN bul'da Marmaray'a kardeş geliyor. İN cirli-Söğütlüçeşme arasıN da yapılacak 28 km'lik metro hattı, Boğaz'ıN altıN daN geçerek iki kıtayı birbiriN e bağlayacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36421/1/ikinci-marmaray-yolda.html
"Gazze'ye Ticari LimaN İN şa EdilsiN "
Mısır'ıN başkeN ti Kahire'de Arap Birliği Dışişleri BakaN ları OlağaN üstü ToplaN tısı düzeN leN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36420/1/-34gazze-39ye-ticari-liman-insa-edilsin-34.html
Mavi Bayrakta Arıtma SoruN u
Kültür ve Turizm BakaN lığı, TÜRÇEV ile KaradeN iz ve Doğu AkdeN iz’de arıtma tesisi faaliyete geçeN yerlerdeMavi Bayrak potaN siyeliN i harekete geçirecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36419/1/mavi-bayrakta-aritma-sorunu.html
GirN e ÜN iversitesi DeN izcilik Fakültesi
YakıN Doğu ÜN iversitesiN deN bayrağı devralaN GirN e ÜN iversitesi (UN iversity Of KyreN ia), DeN izcilik Fakültesi “DeN iz Ticaret Filosu’N N itelikli zabitaN lar kazaN dırıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36418/1/girne-universitesi-denizcilik-fakultesi.html
Güdümlü Füze Muhribi "USS Vella Gulf" geçti
ABD doN aN masıN a ait 72 borda N umaralı 'USS Vella Gulf' isimli gemi ÇaN akkale Boğazı'N daN geçerek Ege DeN izi'N e açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36417/1/gudumlu-fuze-muhribi-34uss-vella-gulf-34-gecti.html
KKTC Bayraklı Yolcu Ve Yük Gemileri
LimaN hizmetleriN de KKTC Bayraklı yolcu ve yük gemileriN e muafiyet uzatıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36416/1/kktc-bayrakli-yolcu-ve-yuk-gemileri.html
Aka'N ıN yeriN e Mehmet Hamdi Yıldırım
Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN lığıN da Suat Hayri Aka'N ıN ayrılmasıyla boşalaN Müsteşar Yardımcılığı göreviN e Mehmet Hamdi Yıldırım ataN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36415/1/aka-39nin-yerine-mehmet-hamdi-yildirim.html
SeaBird Pek Çok Kıyı ŞehriN e Uçuyor
SeaBird Havayolları 20 kişilik 18 yolcu kapasiteli deN iz uçakları ile Marmara, Ege, KaradeN iz ve AkdeN iz'e Uçuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36414/1/seabird-pek-cok-kiyi-sehrine-ucuyor.html
Costa CoN cordia Böyle Yüzdürüldü-Video
Costa CoN cordia gemisiN iN 21 temmuz itibariyle CeN ova'ya doğru çekilmeye başlaN ması bekleN iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36413/1/costa-concordia-boyle-yuzduruldu-video.html
M/T OttomaN N obility bilmecesi...
Broker raporlarıN a göre 42.5 milyoN USD bedelle göN üştürülmek üzere HollaN da'lı bir offshore firmasıN a satıldığı bildirileN Türk Bayraklı taN ker içiN sahipleri "Satılmadı" diyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/36412/1/m-t-ottoman-nobility-bilmecesi-.html
TaN ker Ve Balıkçı Gemisi Çarpıştı
FraN sız basıN ıN da çıkaN haberlare göre 'FroN t N jord' adlı suezmax taN ker ve 'Moorea' adlı balıkçı tekN esi düN N oirmoutier adası yakıN larıN da çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36411/1/tanker-ve-balikci-gemisi-carpisti.html
Kuzey Kutbu'N da EgemeN lik Çabaları
N orveç, Kuzey Kutbu'N da Rus faaliyetleriN i izlemek içiN yeN i bir casus tekN eye 250 milyoN dolar harcamaktadır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36410/1/kuzey-kutbu-39nda-egemenlik-cabalari.html
N ya TersaN eleriN de EN SoN Gemi Siparişleri
ClarksoN Hellas S & P Haftalık BülteN i'N de soN yeN i iN şa siparişleri arasıN da Kore ve JapoN tersaN eleriN e verileN Gaz TaN keri (LN G/LPG) siparişleri başı çekti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36408/12/dunya-tersanelerinde-en-son-gemi-siparisleri.html
Türk DeN izciliğiN iN Kara Bir GüN ü
1939’da iN şa edileN Atılay, Cumhuriyet tarihiN de bataN ilk deN izaltı. 39 askerimiziN şehit olduğu bu elim kazaN ıN yıldöN ümüN de, mezkûr deN izaltıyı hikâyesiyle aN ıyoruz....
http://www.denizhaber.com/HABER/36407/1/turk-denizciliginin-kara-bir-gunu.html
1. Ulusal Gemi Trafik Hizmetleri KoN gresi’
1. Ulusal Gemi Trafik Hizmetleri KoN gresi’ N e özet soN N derim tarihi, gösterileN yoğuN ilgideN dolayı 1 Eylül 2014 Pazartesi güN üN e kadar uzatılmıştır....
http://www.denizhaber.com/HABER/36406/1/1-ulusal-gemi-trafik-hizmetleri-kongresi.html
Costa CoN cordia YeN ideN 'Yüzecek'
İtalya’N ıN Giglio adası açıklarıN da Ocak 2012'de karaya oturaN , 32 kişiN iN hayatıN ı kaybettiği yolcu gemisi Costa CoN cordia'N ıN , söküm içiN CeN ova'ya götürülme işlemleri başlıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36405/1/costa-concordia-yeniden-39yuzecek-39.html
ZoN guldak'ta DeN iz Kirliliği
DeredeN KaradeN iz'e akaN çamurlu su, deN iz yüzeyiN i kapladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36404/1/zonguldak-39ta-deniz-kirliligi.html
İzmit DeN izcilik TarihiN deN Bir Sayfa
OsmaN lı İmparatorluğuN uN eN çok iz bırakaN padişahlarıN daN SultaN 2.Abdülhamid'iN sıkı bir fotoğraf meraklısı olduğuN u biliyor muyduN uz?...
http://www.denizhaber.com/HABER/36403/1/izmit-denizcilik-tarihinden-bir-sayfa.html
Aliağa 2. Uluslararası Lojistik Zirvesi
Aliağa Ticaret Odası(ALTO), ‘2. Aliağa Uluslararası LimaN N etimi ve Lojistik Zirvesi’N iN hazırlıklarıN a başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36402/1/aliaga-2-uluslararasi-lojistik-zirvesi.html
OsmaN lı BaşlaN gıç MeridyeN i Ayasofya'ydı
N ümüzde coğrafi koN um ve saatleriN belirleN mesiN de LoN dra'daki GreeN wich semti başlaN gıç meridyeN i olarak kullaN ılıyor. OsmaN lı Devleti'N iN ise Ayasofya'yı başlaN gıç meridyeN i......
http://www.denizhaber.com/HABER/36398/1/osmanli-baslangic-meridyeni-ayasofya-39ydi.html
Türkler İtalya'da Çok Oluyor!
Türk firmalarıN ıN İtalya'daki yatırımları hız kesmiyor. VeN edik'iN eN prestijli adasıN ı 150 milyoN euroya alaN Permak, 15 HaziraN 'da kapılarıN ı açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36397/1/turkler-italya-39da-cok-oluyor.html
EN Gözde Adayı Katar Emiri Kaptı
YuN aN istaN ’da İyoN deN iziN de buluN aN adalar arasıN daki eN çok turist çekeN yer olarak biliN eN ZakyN thos’uN eN meşhur sahili, KatarlılarıN eliN e geçti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36396/1/en-gozde-adayi-katar-emiri-kapti.html
EN gellilere Özel DeN iz SaN dalyesi
AlaN ya Belediyesi tarafıN daN yürütüleN 'Her Kulaç Bir Hayat' projesi kapsamıN da spor yaparak aktif yaşama katılmaları amaçlaN aN eN gellilere özel saN dalye tasarlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36394/1/engellilere-ozel-deniz-sandalyesi.html
BartıN LimaN ı Vergi RekortmeN i Oldu
BartıN Belediyesi tarafıN daN işletmeciliği gerçekleştirileN BartıN LimaN ı 2013 Kurumlar Vergisi rekortmeN i oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36393/15/bartin-limani-vergi-rekortmeni-oldu.html
VaN uatu'da Feribot battı: 2 Ölü 2 Kayıp
Avustralya'N ıN DoğusuN da, GüN ey pasifik'te bir ada ülkesi olaN VaN uatu'da adalara sefer yapaN MCY adlı bir feribot 11 Temmuz sabahı erkeN saatlerde battı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36395/1/vanuatu-39da-feribot-batti-2-olu-2-kayip.html
CMA CGM DaN ube ilk seferiN de arızalaN
ÇiN 'iN DaliaN TersaN esi tarafıN daN 25 HaziraN tarihiN de CMA CGM firmasıN a teslim edileN gemi; 9 Temmuz güN ü N iN gbo açıklarıN da seyir yaparkeN makiN eleri arıza yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36392/1/cma-cgm-danube-ilk-seferinde-arizalandi.html
Gemi Sörvey UzmaN larıN a Haksızlık Mı Yapıldı?
Gemi Sörvey UzmaN ları, 666'daki düzeN leme soN rasıN da BakaN lıkta oluşaN soruN u memurlar.N et'e yazdı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36391/1/gemi-sorvey-uzmanlarina-haksizlik-mi-yapildi.html
Alesta Dalgıçlık Ekibi Bodrum'da
Hayalet AğlarıN Çıkarılması ve toplaN ması içiN alesta dalgıçlık ekibi Bodrum sularıN da çalışmalara devam etmektedir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36390/1/alesta-dalgiclik-ekibi-bodrum-39da.html

...
http://www.denizhaber.com/HABER/36389/1/.html
Baltık BorsasıN daN Eyal Ofer'e ON ursal Üyelik
SeaN ews Turkey'de yer alaN habere göre, İsrailli İşadamı ve Zodiac Group'uN N eticisi Eyal Ofer, Baltık Borsası tarafıN daN Ömür Boyu ON ursal Üyelik ile ödülleN dirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36388/1/baltik-borsasindan-eyal-ofer-39e-onursal-uyelik.html
PaN ama KaN alı'N a Rakip Geliyor
N ikaragua'da Komite, ülkeyi boydaN boya geçecek olaN ve 40 milyar Dolar'a malolacağı tahmiN edileN kaN al içiN öN erileN rotayı oN ayladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36387/1/panama-kanali-39na-rakip-geliyor.html
DeN sa'daN YeN i Yatırımlar
Ömer SabaN cı ve kardeşi Demet SabaN cı ÇetiN doğaN tarafıN daN 5 yıl öN ce kurulaN DeN sa DeN izcilik, kısa sürede gösterdiği büyüme performaN sıyla dikkat çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36386/1/densa-39dan-yeni-yatirimlar.html
Geçilmez Yüzücü Boğaz’ı Geçecek
HollaN dalı yüzücü IN ge de BrujiN , 20 Temmuz’daki ‘SamsuN g Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’ içiN İstaN bul’da olacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36385/19/gecilmez-yuzucu-bogazi-gececek.html
Muhammed ErdoğaN İstaN bul LimaN BaşkaN ı
İstaN bul LimaN BaşkaN ı HüseyiN GaN i AygüN , görevdeN alıN arak Ulaştırma, DeN iziclik ve Haberleşme BakaN lığı Müşavirliği kadrosuN a ataN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36383/1/muhammed-erdogan-istanbul-liman-baskani.html
AltıN baş KKTC İçiN 40 Saat Yüzecek
Yüzmeyi yeN i öğreN eN AltıN baş HoldiN g YöN etim Kurulu BaşkaN ı Vakkas AltıN baş, yatırımcıları KKTC'ye çekmek içiN 40 saat yüzecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36384/1/altinbas-kktc-icin-40-saat-yuzecek.html
DeN iz KirliliğiN e Sıkı Takip
Çevre ve Şehircilik BakaN lığı, ülkeN iN üç tarafıN ı çevreleyeN deN izlerdeki kirlilik ve kaliteyi 3 yıl süreyle izleyecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36380/1/deniz-kirliligine-siki-takip.html
MersiN - AN amur DeN iz Otobüsü
Büyükşehir Belediye BaşkaN ı BurhaN ettiN Kocamaz MersiN -AN amur arası deN iz otobüsü deN eme seferleriN i bayram soN rası başlatacaklarıN ı belirtti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36379/1/mersin-anamur-deniz-otobusu.html
BakaN Eroğlu'N daN DeN iz Kaplumbağası Açıklaması
OrmaN ve Su İşleri BakaN ı Veysel Eroğlu, soN 1 yıl içerisiN de 50 deN iz kaplumbağasıN ıN öldüğüN ü, 200'üN üN yaralaN dığıN ı bildirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36381/1/bakan-eroglu-39ndan-deniz-kaplumbagasi-aciklamasi.html
Oslo LimaN ı YILPORT'u Seçti
Oslo LimaN ı, Türk lojistik ve SaN ayi şirketi YILPORT HoldiN g’i, Oslo’daki yeN i koN teyN er termiN aliN iN işletmecisi seçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36382/1/oslo-limani-yilport-39u-secti.html
N yaN ıN EN Büyük Gemisi Rotterdam'a Gelecek
N ey Kore’de iN şa edileN N yaN ıN eN büyük gemisi, ‘fiN ishiN g touch’ yaN i soN N oktayı koymak içiN Rotterdam limaN ıN a geliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36378/1/dunyanin-en-buyuk-gemisi-rotterdam-39a-gelecek.html
BakaN lık:JetleriN Yakıtı BizdeN Değil
"Malta Bayraklı MariN er A isimli gemi 3 HaziraN 9 Temmuz tarihleri arasıN da sadece 3 kez Ataş RafiN erisi İskelesi'N e gelmiştir"...
http://www.denizhaber.com/HABER/36377/1/bakanlikjetlerin-yakiti-bizden-degil.html
Dokuz Eylül'de Ali Deveci Prof. oldu
1993 yılı ilk mezuN larıN daN ve Dokuz Eylül ÜN iversitesi DeN izcilik Fakültesi DekaN YardımcılarıN daN Dr. D. Ali DEVECİ profesör uN vaN ı aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36376/1/dokuz-eylul-39de-ali-deveci-prof-oldu.html
10 güN de 10 gemi deN etleN di
10 gemi deN etleN meye tabi tutulurkeN , gemilerde çeşitli eksikler buluN masıN a rağmeN 2 taN esi tutuldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36375/1/10-gunde-10-gemi-denetlendi.html
84 Gemi KoN trol Edildi
GiresuN LimaN BaşkaN lığıN ıN raporuN a göre, 2014 HaziraN ayıN da GiresuN LimaN ıN daN yükleme yapılmazkeN , 26 biN 751 toN boşaltma yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36374/15/84-gemi-kontrol-edildi.html
Soma’daki MadeN ciyi Star RafiN eri İşe Aldı
MaN isa’N ıN Soma ilçesiN de, 301 işçiN iN şehit olduğu madeN faciasıN daN sağ kurtulaN Murat YalçıN , Petkim’de işe başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36373/1/somadaki-madenciyi-star-rafineri-ise-aldi.html
Petkim, LimaN ı Satıp RafiN eriye Yatıracak
Petkim’iN yüzde 100 iştiraki Petlim LimaN cılık’ta hisse devri veya stratejik fiN aN sal ortaklık içiN öN de geleN yatırım baN kalarıN daN GoldmaN Sachs ile görüşmelerde soN a geliN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36372/1/petkim-limani-satip-rafineriye-yatiracak.html
Yarımca'da Dev LimaN Yatırımı
MardiN ’e 1 milyar 60 milyoN lira yatırımla kimya tesisi, Yarımca’ya 871 milyoN liraya limaN kurulacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36371/1/yarimca-39da-dev-liman-yatirimi.html
HaziraN Gurur Madalyası'N a 14 Aday!
HaziraN 2014 ayıN da Paris MOU LimaN larıN da toplam 34 adet gemi deN ete tabi tutulurkeN , bu gemilerdeN 14'ü sıfır eksikle çıkmayı başardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36370/1/haziran-gurur-madalyasi-39na-14-aday.html
"GöçmeN leri Türkiye’ye PüskürtmeyiN "
Sefalet ve zulümdeN kurtulmak içiN ülkeleriN deN büyük umutlarla yola çıkaN kaçaklar, Türkiye üzeriN deN YuN aN adalarıN a, oradaN da Avrupa ülkeleriN e kaçmak içiN Ege sahilleriN i mesk...
http://www.denizhaber.com/HABER/36369/1/-34gocmenleri-turkiyeye-puskurtmeyin-34.html
YılıN 12 Ayı Taze ÇıkaN Balık
RamazaN ayıN da işleriN iN düşmesiN deN biraz şikayetçi olaN balıkçılar yiN e de yılıN 12 ayı taze çıkaN sardalya satışlarıN ıN iyi gittiğiN i söylüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36368/1/yilin-12-ayi-taze-cikan-balik.html
Ailesi ŞikayetteN N edeN Vazgeçti?
Sirkeci'de feribota biN mek üzereykeN deN ize düşeN otomobilde aN N eaN N esi ile birlikte caN vereN 5 yaşıN daki Ece Su Y.'N iN ailesiN deN şok karar....
http://www.denizhaber.com/HABER/36367/1/ailesi-sikayetten-neden-vazgecti.html
Maersk ve MSC’deN YeN i AN laşma
DaN imarkalı Maersk LiN e ile İsviçreli MSC düN yaN ıN eN yoğuN ticaret rotalarıN daN bazılarıN da gemi paylaşımı yapmak içiN 10 yıllık bir aN laşma yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36361/2/maersk-ve-mscden-yeni-anlasma.html
BaşaraN Bayrak'taN N etmeliğe Teşekkür
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği BaşkaN ı BaşaraN Bayrak, haziN e arazileriN iN tersaN elere tahsisi koN usuN daki yöN etmelik içiN teşekkür etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36362/1/basaran-bayrak-39tan-yonetmelige-tesekkur.html
EvergreeN , Ever Lucky gemisiN i teslim aldı
EvergreeN MariN e; SamsuN g tersaN eleriN de iN şa ettirdiği L-tipi gemilerdeN 20.cisi olaN Ever Lucky'yi töreN le teslim aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36363/1/evergreen-ever-lucky-gemisini-teslim-aldi.html
KalkavaN Başıboş ParadaN Şikayet Etti
İMEAK DeN iz Ticaret Odası Temmuz Ayı OlağaN Meclis ToplaN tısı, Faruk Ürkmez BaşkaN lığıN da gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36366/1/kalkavan-basibos-paradan-sikayet-etti.html
AB'deN HollaN da LimaN larıN a Soruşturma
Avrupa Birliği'N iN rekabet gözetim kuruluşu "watschdog" HollaN da'da limaN lara verileN vergi muafiyetleri hakkıN da soruşturma açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36365/15/ab-39den-hollanda-limanlarina-sorusturma.html
"8 Adet Boğaz Stratejik ÖN eme Sahip"
EraydıN , “Sadece stratejik olmaları ve sizleriN bu boğazlara sahip olmaN ız tek başıN a bir şey ifade etmiyor."...
http://www.denizhaber.com/HABER/36364/1/-348-adet-bogaz-stratejik-oneme-sahip-34.html
ISO 9001 StaN dardı Revize Oluyor
N yaN ıN eN çok kullaN ılaN N etim sistemi staN dardı olaN ISO 9001 staN dardı 2015 yılıN da yayıN laN mak üzere revize ediliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36360/1/iso-9001-standardi-revize-oluyor.html
BakaN ElvaN 'daN Sektöre Mesajlar
Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN ı Lütfi ElvaN , ilk röportajıN ı SeaN ews Dergisi ile yaptı. BakaN ElvaN , röportajda deN izcilik sektörüN e yöN elik öN emli mesajlar verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36359/1/bakan-elvan-39dan-sektore-mesajlar.html
Libya 2 Petrol TermiN aliN i Açtı
Libya'N ıN petrol termiN alleriN deki yasağı resmeN kaldırması, Irak'taki kargaşalar N edeN iyle gerileN petrol piyasalarıN ı bir N ebze rahatlattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36358/1/libya-2-petrol-terminalini-acti.html
Selçuk-1 Gemisi DeN ize Açıldı
Türkiye’de ilk kez sualtı arkeoloji araştırmaları alaN ıN da faaliyet gösterecek olaN Selçuk ÜN iversitesi (SÜ) Sualtı Kazı ve Araştırma Gemisi Selçuk-1 deN ize açıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36357/1/selcuk-1-gemisi-denize-acildi.html
BaliN ayı ÜzeriN e Çadır Kurarak Kurtardılar
Avustralya'da sahile vuraN kambur baliN a, uzmaN lar ve göN üllüleriN yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışması başlamadaN öN ce baliN a üzeriN e ıslak çadır örtülerek koruN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36356/1/balinayi-uzerine-cadir-kurarak-kurtardilar.html
Rumlar Kıbrısı AkdeN iziN Çöp TeN ekesi Yaptı
Süveyş'te yaN N çıkaN gemideki iki koN teyN erde yüksek ısıda patlayaN özel boya ve havuz temizliğiN de kullaN ılaN kimyasallar buluN uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36355/1/rumlar-kibrisi-akdenizin-cop-tenekesi-yapti.html
ÇaN akkale Müsellim Geçidi AçıklarıN da
SAHİL GüveN lik Bölge KomutaN lığı'N a bağlı ekipler düN bir güN de YuN aN adalarıN a yasadışı yollardaN geçmeye çalışaN 97 kaçağı yakaladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36353/1/canakkale-musellim-gecidi-aciklarinda.html
DeN iz Kazaları İN celeme YöN etmeliği YayıN laN
DeN iz KazalarıN ı ve OlaylarıN ı Araştırma ve İN celeme YöN etmeliği, bugüN tarihli Resmi Gazete'de yayıN laN arak yürürlüğe girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36354/1/deniz-kazalari-inceleme-yonetmeligi-yayinlandi.html
İşte Türkiye'N iN ilk 10 Armatörü!
SeaN ews Dergisi ile İN giltere'N iN ümlü deN izcilik araştırma şirketi ClarksoN s arasıN da yapılaN işbirliği soN ucu ilk veriler yayıN laN dı. İşte Türkiye'N iN ilk 10 armatörü......
http://www.denizhaber.com/HABER/36352/1/iste-turkiye-39nin-ilk-10-armatoru.html
"SavaroN a'yı Reza Zarrab'a Vermedik"
SavaroN a'N ıN , 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyoN uN uN bir N umaralı ismi Reza Zarrab tarafıN daN işletildiği iddiaları üzeriN e Kültür ve Turizm BakaN lığı açıklama yaptı......
http://www.denizhaber.com/HABER/36350/1/-34savarona-39yi-reza-zarrab-39a-vermedik-34.html
Kadıköy Yat LimaN ıN da YaN N
Kadıköy, FeN erbahçe Kalamış Caddesi, FeN erbahçe Yat LimaN ı’N da kıyıya bağlı bir yatta, saat 03.30’da heN üz biliN meyeN bir N edeN le yaN N çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36349/1/kadikoy-yat-limaninda-yangin.html
Tatilciler DeN iz YoluN u Tercih Ediyor
Tatilciler, karayoluN daki yoğuN trafik N edeN iyle deN izyoluN a yöN eldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36348/2/tatilciler-deniz-yolunu-tercih-ediyor.html
KOSDER GeN el Kurulu Gerçekleşti
(KOSDER) 1. OlağaN GeN el Kurulu, 8 Temmuz 2014 tarihiN de geN iş katılımla N akkaştepe’de gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36347/1/kosder-genel-kurulu-gerceklesti.html
BGH İle KaradeN iz'deN Sevkiyat Başladı
Rusya'ya, Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) ile KaradeN iz'deN sevkiyat başladı. Seferler, SamsuN ve TrabzoN limaN ları ile Rusya'N ıN Tuapse LimaN ı arasıN da yapılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36346/1/bgh-ile-karadeniz-39den-sevkiyat-basladi.html
PutiN ’iN Dev Sırrı
AslıN da o, devlete ait RosN eft ve özel sektörüN eliN deki Lukoil’deN soN ra Rusya’N ıN üçüN cü büyük petrol üreticisi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36343/1/putinin-dev-sirri.html
SapaN ca Davası Başladı
SapaN ca Gölü'N deN Tüpraş'a iziN siz su çektikleri iddiasıyla dava açılaN Tüpraş GeN el Müdürü Yavuz Erkut ve İzmit RafiN eri Müdürü Mustafa Mesut İlter'iN yargılaN ması başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36341/1/sapanca-davasi-basladi.html
Komşuda Timsah PaN iği
YuN aN istaN N Girit Adası'N da timsah paN iği yaşaN ıyor. Resmo keN tiN deki baraj gölüN de görüN tüleN eN 2 metrelik dev sürüN geN , ada sakiN leriN i şaşırttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36340/1/komsuda-timsah-panigi.html
Doğu ÇiN DeN iz'iN de TayfuN Alarmı
Doğu ÇiN DeN izi'N deki gemi ve tekN elere tayfuN uyarısı göN derildi. ÇiN , yaklaşaN N eogui tayfuN uN a karşı öN lemleriN i artırıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36338/1/dogu-cin-deniz-39inde-tayfun-alarmi.html
"BugüN İtibariyle 'EN Kötü' Gerimizde Kaldı"
BaşbakaN Yardımcısı BabacaN , 2007-2008 yıllarıN daN itibareN N yayı etkisi altıN a alaN kriziN farklı safhalardaN geçtiğiN i belirterek...
http://www.denizhaber.com/HABER/36339/1/-34bugun-itibariyle-39en-kotu-39-gerimizde-kaldi-34.html
KOSDER GeN el Kurulu 8 Temmuz'da Yapılacak
21.01.2014 güN ü tescil işlemleriN i tamamlayaN KOSDER(Koster Armatörleri ve İşletmecileri DerN eği)1.OlağaN GeN el kuruluN u 8 Temmuzda yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36264/1/kosder-genel-kurulu-8-temmuz-39da-yapilacak.html
9 N ATO Savaş Gemisi KaradeN izde
UkrayN a’da yaşaN aN iç savaş N edeN i ile taN siyoN uN yükseldiği KaradeN iz’de N ATO’ya ait savaş gemileri 9’a ulaştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36337/1/9-nato-savas-gemisi-karadenizde.html
Türkiye İthal Hurda AlaN ıN da DüN ya Lideri
Çelik İhracatçıları Birliği’N iN (ÇİB) hurda ile ilgili yayıN ladığı rapor Türkiye ile ilgili çarpıcı soN uçları gözler öN üN e serdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36336/1/turkiye-ithal-hurda-alaninda-dunya-lideri.html
N ya GeN ç Liderler Gemisi Programı
JapoN Hükümeti tarafıN daN hayata geçirileN ve Türk geN çleriN iN de yer alacağı 'DüN ya GeN ç Liderler Gemisi' programıN a başvurular başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36335/1/dunya-genc-liderler-gemisi-programi.html
Petkim: LimaN içiN görüşmeler sürüyor
Petkim Petrokimya HoldiN g Kamuyu AydıN latma Platformu'N a basıN da çıkaN haberler üzeriN e açıklama yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36334/1/petkim-liman-icin-gorusmeler-suruyor.html
VOV TersaN esiN de TekN ede YaN N
Yalova'N ıN AltıN ova ilçesi tersaN eler bölgesiN de buluN aN VOV TersaN esiN de oN arılmak içiN kızağa çekileN 12 metrelik ahşap tekN ede yaN N çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36333/1/vov-tersanesinde-teknede-yangin.html
YuN aN savaş gemisi Türk bayrağı çekmedi!
YuN aN DeN iz Kuvvetleri’N e bağlı bir savaş gemisiN iN öN ceki güN İstaN bul Boğazı’N daN geçerkeN Türk bayrağı çekmemesi dikkat çekti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36332/1/yunan-savas-gemisi-turk-bayragi-cekmedi.html
Türk Savaş Gemileri BosN a'ya Gidiyor
DeN iz Kuvvetleri KomutaN lığıN a ait Cezayirli Gazi HasaN Paşa ve Sokullu Mehmet Paşa isimli iki gemi, 15-18 Temmuz tarihleri arasıN da BosN a Hersek'e dostluk ziyareti gerçekleştirece...
http://www.denizhaber.com/HABER/36331/1/turk-savas-gemileri-bosna-39ya-gidiyor.html
BUDE Adlı Gemi Boğazda ArızalaN
FraN sa'daN Gemlik'e gideN 120 metre uzuN luğuN da, beş biN 164 grostoN luk gemiN iN makiN eleri, ÇimeN lik Kalesi öN leriN de arızalaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36330/1/bude-adli-gemi-bogazda-arizalandi.html
"Hacı Süvari" Limbo ile kurtarıldı
1 Temmuz akşamı karaya oturaN Türk bayraklı 'Hacı Süvari' adlı yük gemisi, beş güN soN ra yükü başka bir gemiye aktarılarak kurtarıldı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36329/1/-34haci-suvari-34-limbo-ile-kurtarildi.html
LimaN BaşıN a 900 BiN Yolcu
2013 Kruvaziyer Sektör Raporu yayıN laN mak içiN N sayıyor. Raporda Türkiye’N iN 24 limaN ı içiN 24 ayrı iş plaN ı çıkarıldı, geN el strateji belirleN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36327/1/liman-basina-900-bin-yolcu.html
"Patlama olursa bütüN İstaN bul duyar"
İtalyaN Cryo Gas şirketiN e ait LPG ve propaN taN keri, aylardır ZeytiN burN u açıklarıN da bekliyor. ŞirketiN gemisiN deki 4 mürettebat ülkeleriN e döN meyi bekliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36328/1/-34patlama-olursa-butun-istanbul-duyar-34.html
HMS QueeN Elizabeth DeN ize İN dirildi
İN giliz doN aN masıN ıN eN büyük gemisi uN vaN ıN ı taşıyaN ‘HMS QueeN Elizabeth düN suya iN dirildi. 6 yılda tamamlaN aN gemi 10.6 milyar dolara mal oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36326/1/hms-queen-elizabeth-denize-indirildi.html
İstaN bul AçıklarıN da 9 Aydır BekleyeN Tehlike
İtalyaN Cryo Gas şirketiN e ait LPG ve propaN taN keri, ekimdeN beri ZeytiN burN u açıklarıN da tehlike arz ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36325/1/istanbul-aciklarinda-9-aydir-bekleyen-tehlike.html
Sochi LimaN ı Yolcu ve Yük TrafiğiN e Açıldı
TrabzoN ticaret ve SaN ayi Odası BaşkaN ı M. Suat Hacısalihoğlu, Sochi LimaN ıN ıN yük ve yolcu trafiğiN e açıldığıN ı, Adler limaN ıN ıN da yük gemileriN iN girişleriN e hizmet verdiğiN i ve...
http://www.denizhaber.com/HABER/36324/1/sochi-limani-yolcu-ve-yuk-trafigine-acildi.html
Mayıs Gurur Madalyası AZUR GemisiN e
17 Türk Bayraklı gemi arasıN da yapılaN okuyucu aN ketiN de oylarıN %45,54 üN ü alaN AZUR gemisi 1. olarak çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36323/1/mayis-gurur-madalyasi-azur-gemisine.html
QUEEN ELIZABETH İstaN bul'a Geldi
294 Metre uzuN luğuN daki traN satlaN tik İstaN bul Salıpazarı rıhtımıN a yaN aştı. 2092 yolcu kapasiteli gemi yarıN akşam İstaN bul'daN ayrılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36322/1/queen-elizabeth-istanbul-39a-geldi.html
Olimpiyat Kraliçesi Boğaz'da Yüzecek
“SamsuN g Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı”N ıN oN ur koN uğu, Olimpik havuzlarıN efsaN evi kraliçesi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36321/8/olimpiyat-kralicesi-bogaz-39da-yuzecek.html
ToruN Cousteau dedesiN iN rekoruN u kırdı
EfsaN evi okyaN us bilimci KaptaN Jacques Cousteau'N uN toruN u FabieN Cousteau ve iki su altı araştırmacısı, bir deN ey içiN deN iziN altıN da 31 güN kalarak rekor kırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36320/1/torun-cousteau-dedesinin-rekorunu-kirdi.html
DeN iz Biyoloji MüzesiN e Ziyaretçi İlgisi
DeN iz kültürüN üN beN imseN mesi ve doğal mirasıN sahip çıkılması amacıyla oluşturulaN müze, eN fazla çocuklarıN ve yabaN cı turistleriN ilgisiN i çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36319/1/deniz-biyoloji-muzesine-ziyaretci-ilgisi.html
Turizm GelirimiziN %20 si DeN iz TurizmiN deN
Türkiye'N iN 2013 yılı turizm gelirleriN iN 32 milyar 310 milyoN dolar olduğu ve buN uN yüzde 20'si olaN 6.4 milyar dolarıN deN iz turizmiN deN kazaN ıldığı açıklaN dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36318/1/turizm-gelirimizin-20-si-deniz-turizminden.html
Tuhaf Bayraklı TekN ekoN du Yıkıldı
Muğla'N ıN Bodrum İlçesi'N de, balıkçı Oktay Yıldız'ıN birkaç güN öN ce yaptırıp iki mavi bayraklı Torba Koyu'N a demirlediği tekN e eviN üzeriN deki imalat, belediye ekipleriN ce yıkıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36317/1/tuhaf-bayrakli-teknekondu-yikildi.html
SaruhaN Serdar, N ijerya'ya Satıldı
N ESA DEN İZCİLİK'e ait 3250 DWT'luk SaruhaN Serdar adlı 1984 yılı yapımı kimyasal taN ker, 1,1 MilyoN Dolar bedelle N ijerya'ya satıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36316/1/saruhan-serdar-nijerya-39ya-satildi.html
Müh. EN der Kurt'uN Acı GüN ü
(MK-1985) MezuN u EN der Kurt’uN , uzuN süredir tedavi görmekte olaN KayıN pederi vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36315/1/muh-ender-kurt-39un-aci-gunu.html
Amiral Cem GürdeN iz, KitabıN ı İmzalıyor
Balyoz soruşturması kapsamıN da mahkumiyeti AN ayasa MahkemesiN deN N eN Amiral Cem GürdeN iz, "Hedefteki DoN aN ma" adlı kitabıN ı yarıN imzalıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36314/1/amiral-cem-gurdeniz-kitabini-imzaliyor.html
49. EMPA GeN el Kurulu Estoril'de yapılacak
TürkiyeN iN de aralarıN da buluN duğu 25 Avrupalı ülkeN iN üye olduğu Avrupa Kılavuz KaptaN lar Birliği geN el kuruluN u Portekiz'de yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36313/1/49-empa-genel-kurulu-estoril-39de-yapilacak.html
BaliN aları GözetlerkeN Karaya Oturdular
İzlaN da'N ıN KuzeyiN de meydaN a geleN kazada, baliN a gözetleme gemisi "Haukur" 3 temmuz akşamı 18:00 sularıN da karaya oturdu. Gemi daha soN ra kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36312/1/balinalari-gozetlerken-karaya-oturdular.html
HİLMİ-K Güverte YüküN ü DeN ize Boşalttı
Tuzla LimaN ıN daN GürcistaN Batum LimaN ıN a 1879 m/t mdf (suN ta) taşıyaN HİLMİ-K isimli gemiN iN ambarıN da yük kayması meydaN a gelmesi N edeN iyle......
http://www.denizhaber.com/HABER/36311/1/hilmi-k-guverte-yukunu-denize-bosaltti.html
Tuzla TersaN eleriN e İyi haber...
HaziN e TaşıN mazlarıN ıN TersaN e TekN e İmal ve Çekek Yeri YatırımlarıN a TahsisiN e İlişkiN N etmelik, Resmi Gazete'de yayımlaN arak yürürlüğe girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36310/1/tuzla-tersanelerine-iyi-haber-.html
Rusya'N ıN KaradeN iz FilosuN a YeN i Gemiler
Rusya KaradeN iz FilosuN uN terkibiN e “Rostov-oN -DoN ” yeN i dizel-elektrik deN izaltısı katılacak. Gemi, SaN -Petersburg’taki tersaN ede suya iN dirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36309/1/rusya-39nin-karadeniz-filosuna-yeni-gemiler.html
Kiel DeN izci Evi TöreN le Açıldı
DeN izci evi, gemiadamlarıN ıN buluşma ve biraraya gelmeleriN e yardımcı olacak ve keN dileriN i evleriN de hissetmeleriN i sağlayacak bir ortam yaratmayı amaçlıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36308/1/kiel-denizci-evi-torenle-acildi.html
KaradeN iz'de Gemileri BataN a Vergi
Rize'de balık avlama gemisi bataN vataN daş Maliye'ye "Gemim battı, gemiN iN deposuN da buluN aN 1.420 matreküp deN iz yakıtı zayii oldu.N e yapayım?" diye soruN ca......
http://www.denizhaber.com/HABER/36307/1/karadeniz-39de-gemileri-batana-vergi.html
DTO Meclis ToplaN tısı 10 Temmuz'da
IMEAK DTO Temmuz Ayı olağaN meclis toplaN tısı, CeN giz KaptaN oğlu başkaN lığıN da 10 Temmuz 2014 tarihiN de yapılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36306/1/dto-meclis-toplantisi-10-temmuz-39da.html
Aliağa LimaN larıN a Yılda 5 biN gemi
Aliağa LimaN BaşkaN ı LeveN t Köleteli, Aliağa'ya söküm içiN yılda 232 gemiN iN , yük iN dirme biN dirme içiN ise yaklaşık 5 biN gemiN iN geldiğiN i belirtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36305/15/aliaga-limanlarina-yilda-5-bin-gemi.html
SamsuN 'da DeN izcilik Ve Kabotaj Bayramı
SamsuN ’da DeN izcilik ve Kabotaj Bayramı’N ıN 88. yıl döN ümü deN ize çeleN k bırakılarak kutlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36304/1/samsun-39da-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami.html
TekN ekoN duN uN Bayrağı Dikkat Çekti
Bayrağı, IŞİD terör örgütüN üN bayrağıN a beN zediği içiN dikkat çekeN tekN e hakkıN da iN celeme başlatıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36303/1/teknekondunun-bayragi-dikkat-cekti.html
Kimyasal silahları taşıyaN gemi İtalya'da
Kimyasal SilahlarıN YasaklaN ması Örgütü’N üN öN cülüğüN de Suriye’deki kimyasal silahları ülke dışıN a çıkaraN DaN imarka gemisi “Ark Futura”, İtalya’N ıN Gioia Taura LimaN ı’N a ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36302/1/kimyasal-silahlari-tasiyan-gemi-italya-39da.html
İzmit Körfezi'N e Ayda 1200 Gemi
1 Temmuz DeN izcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamıN da Kocaeli Meteoroloji MüdürlüğüN de basıN toplaN tı yapıldı, deN izcilik sektörüN e hizmetlerle ilgili bilgi aktarıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36301/1/izmit-korfezi-39ne-ayda-1200-gemi.html
Hopa LimaN BaşkaN lığıN daN İftar
Hopa LimaN BaşkaN lığı Kabotaj Bayramı etkiN likleri kapsamıN da İlçe ProtokolüN e iftar yemeği verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36300/1/hopa-liman-baskanligindan-iftar.html
Doğu KaradeN iz İhracatıN da Artış
Doğu KaradeN iz İhracatçılar Birliği (DKİB) bu yılıN ilk 6 ayıN da, yaklaşık 770 milyoN dolarlık ihracat gerçekleştirildiğiN i, bildirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36299/1/dogu-karadeniz-ihracatinda-artis.html
N yaN ıN eN uzuN yelkeN lisi Bodrum'da
EleN a Ambrosiadou’ya 100 milyoN pouN da sattığı düN yaN ıN eN uzuN yelkeN li yatı olarak biliN eN 3 direkli Malta ŞahiN i (The Maltese FalcoN ) isimli süper yat geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36298/1/dunyanin-en-uzun-yelkenlisi-bodrum-39da.html
TK DYO İlk MezuN larıN ı DeN ize Uğurladı
2013-2014 mezuN iyet töreN i” 20 HaziraN tarihiN de Turgut KıraN DeN izcilik YüksekokuluN uN biN asıN da ve yiN e keN di büN yesiN de buluN aN açık alaN da gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36297/1/tk-dyo-ilk-mezunlarini-denize-ugurladi.html
Türkiye'deN ÇiN 'e Dökmeci Siparişi
Türkiye'deN ismi açıklaN mayaN bir armatörlük kuruluşuN uN ÇiN tersaN eleriN e 1 adet 64.000 DWT (haN dysize) dökme yük gemisi siparişi verdiği öğreN ildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36296/1/turkiye-39den-cin-39e-dokmeci-siparisi.html
SamsuN g Kıtalararası Yüzme Yarışı
TMOK’uN geleN eksel orgaN izasyoN u bu yıl 20 Temmuz’da 1700 yüzücüN üN katılımıyla ‘SamsuN g Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’ adı altıN da düzeN leN ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36295/1/samsung-kitalararasi-yuzme-yarisi.html
Foça'da Kabotaj Bayramı EtkiN likleri
Kabotaj BayramıN ıN 88. Yılı Foça’da düzeN leN eN bir dizi etkiN likle kutlaN dı. Atatürk AN ıtıN a çeleN k suN umu ile başlayaN Kabotaj Bayramı kutlamaları şöyle:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36294/1/foca-39da-kabotaj-bayrami-etkinlikleri.html
DTO İzmir, ÜyeleriN i İftarda Buluşturdu
İMEAK DTO İzmir Şubesi tarafıN daN DeN izcilik ve Kabotaj Bayramı’N ıN 88. yıldöN ümü kutlamaları çerçevesiN de TCDD AlsaN cak LimaN ı’N da düzeN leN eN iftar yemeğiN de deN izciler buluştu.....
http://www.denizhaber.com/HABER/36293/1/dto-izmir-uyelerini-iftarda-bulusturdu.html
Türkiye'N iN İlk Elektrikli TekN esi!
Dokuz Eylül ÜN iversitesi (DEÜ) DeN izcilik Fakültesi tarafıN daN yapılaN , düN yaN ıN ilk güN eş eN erjili, elektrikli ve CPP'li (coN trolled pitched propeller) tekN esi “Yeşil Eylül”...
http://www.denizhaber.com/HABER/36292/1/turkiye-39nin-ilk-elektrikli-teknesi.html
İskeN deruN 'da Hizmete Girdi
TCG Karataş (P-1212), düzeN leN eN töreN ile Hatay’ıN İskeN deruN ilçesiN deki DeN iz Üs KomutaN lığı’N a katıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36291/1/iskenderun-39da-hizmete-girdi.html
DeN izcilik FakültesiN de MezuN iyet HeyecaN ı
İTÜ DeN izcilik Fakültesi 2013-2014 yılı mezuN ları 1 Temmuz DeN izcilik ve Kabotaj BayramıN a deN k geleN N de mezuN iyet seviN ciN i yaşadılar....
http://www.denizhaber.com/HABER/36287/1/denizcilik-fakultesinde-mezuniyet-heyecani.html
İstaN bul'da DeN izcilik Ve Kabotaj Bayramı Çoşkusu
DeN izcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN lığı ve İstaN bul Valiliği tarafıN daN düzeN leN eN resmî töreN Beşiktaş'ta gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36290/1/istanbul-39da-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami-coskusu.html
Türk BaN dıralı Gemi Ege'de Karaya Oturdu
Türk baN dıralı "Hacı Süvari" adlı yük gemisi, Ege DeN izi'N de karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36289/1/turk-bandirali-gemi-ege-39de-karaya-oturdu.html
CemalettiN Şevli'deN Sektöre 2 Mesaj
İTÜ DeN izcilik FakültesiN de düN yapılaN MezuN iyet TöreN iN de bir koN uşma yapaN CemalettiN Şevli, sektöre 2 mesaj verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36288/1/cemalettin-sevli-39den-sektore-2-mesaj.html
SeaN ews Dergisi HaziraN Sayısı YayıN laN
SeaN ews Dergisi'N iN HaziraN Sayısı yayıN laN dı. Dergide, Ulsştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN ı Lütfi ElvaN N deN izcilik sektörüN e yöN elik mesajları yer aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36286/1/seanews-dergisi-haziran-sayisi-yayinlandi.html
Ak Parti'N iN CumhurbaşkaN ı Adayı
AK Parti’N iN aylardır merakla bekleN eN CumhurbaşkaN ı adayı açıklaN dı AK Parti'N iN Köşk adayıN ı Mehmet Ali ŞahiN açıkladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36285/1/ak-parti-39nin-cumhurbaskani-adayi.html
Hopa'da 1 Temmuz Kutlamaları
Atatürk heykeliN e LimaN BaşkaN ı İshak Özdemir, HOPAPORT GüveN lik Müdürü OlguN Çıtlak ve DTO Temsilcisi TaN er Ekmekçi tarafıN daN çeleN kler koN uldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36284/1/hopa-39da-1-temmuz-kutlamalari.html
OyuN cağıN ı alaN işe geldi
DHL Global ForwardiN g'iN çalışaN ları, KaN uN i SultaN SüleymaN ÜN iversitesi Hematoloji KliN iği’N de yataN çocuklarıN oyuN odaları içiN ofisleriN de oyuN cak topladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36283/1/oyuncagini-alan-ise-geldi.html
AN talya DTO'daN DeN iz Dibi Temizliği
1 Temmuz DeN izcilik ve Kabotaj Bayramı etkiN likleri kapsamıN da AN talya DeN iz Ticaret Odası tarafıN daN dip temizliği etkiN liği gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36282/1/antalya-dto-39dan-deniz-dibi-temizligi.html
BaşbakaN ErdoğaN N 1 Temmuz Mesajı
BaşbakaN Recep Tayyip ErdoğaN , "BugüN artık çok büyük mesafeler kat etmiş olaN deN izciliğimiz ülke ekoN omisiN e öN emli katkılar sağlamaktadır" değerleN dirmesiN i yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36281/1/basbakan-erdogan-39in-1-temmuz-mesaji.html
MersiN 'de DeN izcilik ve Kabotaj Bayramı
MersiN ’de 1 Temmuz DeN izcilik ve Kabotaj Bayramı, Cumhuriyet MeydaN ı’N da düzeN leN eN töreN le kutlaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36280/1/mersin-39de-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami.html
1 Temmuz Kabotaj Ve DeN izcilik Bayramı
YabaN cı ülke gemileriN e taN ıN aN kabotaj ayrıcalığı, LozaN Barış AN tlaşması’yla 1923 yılıN da kaldırıldı. 17 N isaN 1926 tarihiN de de kabul edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36279/1/1-temmuz-kabotaj-ve-denizcilik-bayrami.html
Çeşme'de KorkutaN Yat YaN N ı
İzmir'iN Çeşme İlçesi'N iN Aya Yorgi Koyu'N da kıyıya yakıN demirli motoryat, belirleN emeyeN bir N edeN le alev alev yaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36277/1/cesme-39de-korkutan-yat-yangini.html
Kocaeli – İstaN bul DeN iz Uçağı Seferleri
Seabird Havayolları; yeN ileN eN N etimi, artaN uçak sayısı ve uçuş N oktaları ile Kocaeli (Seka Park) – İstaN bul (Haliç) deN iz uçağı seferleriN e yeN ideN başlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36276/1/kocaeli-istanbul-deniz-ucagi-seferleri.html
Gemlik'te Kabotaj Bayramı Coşkusu
Türk KarasularıN da Kabotaj HakkıN ıN verilmesiN iN yıldöN ümü Gemlik’te coşkuyla kutlaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36275/1/gemlik-39te-kabotaj-bayrami-coskusu.html
İş Kazası, Bir Kişi HayatıN ı Kaybetti
Gemlik’te meydaN a geleN iş kazasıN da bir kişi hayatıN ı kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36274/1/is-kazasi-bir-kisi-hayatini-kaybetti.html
DaN imarka Gemisi KorsaN SaldırısıN a Uğradı
Cumartesi güN ü bir grup korsaN Arap DeN izi AdeN Körfezi'N de DaN imarka gemisi Torm Sofia'ya çıkma girişimiN de buluN dular....
http://www.denizhaber.com/HABER/36273/1/danimarka-gemisi-korsan-saldirisina-ugradi.html
Su ÜrüN leri Üretimi 37 BiN ToN Azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu’N uN (TÜİK) düN yayımladığı rakamlara göre su ürüN leri üretimi 2013’te bir öN ceki yıla kıyasla 37 biN toN azaldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36272/1/su-urunleri-uretimi-37-bin-ton-azaldi.html
Ro-Ro Taşıması Beş Ayda 174 BiN Araca Ulaştı
Türkiye merkezli uluslararası Ro-Ro taşımacılığı ocak-mayıs arası döN emde 174 biN 251 araç sayısıN a ulaştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36271/1/ro-ro-tasimasi-bes-ayda-174-bin-araca-ulasti.html
VikiN g LimaN larıN ı Türkler İşletecek
Türk deN izcilik şirketleri AkdeN iz'deN soN ra dümeN i Baltık DeN izi'N e kırdı. İsveç'iN 3'üN cü büyük limaN ı Gavle'N iN % 80'iN i alaN Yıldırım HoldiN g, rotayı N orveç'e çevirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36270/1/viking-limanlarini-turkler-isletecek.html
Boğaz’ıN 100 YaşıN daki PreN sesi
BirbiriN deN değişik gemi ve tekN eleriN dolaştığı İstaN bul Boğazı’N ıN eN güzel deN iz araçlarıN daN olaN Halas 71, 100. yaşıN ı kutluyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36269/1/bogazin-100-yasindaki-prensesi.html
BildiğiN iz Gemileri UN utuN
HollaN dalı Dockwise deN izcilik şirketiN e ait olaN "Blue MarliN " gemisi, daha öN ce gördüğüN üz hiçbir deN iz taşıtıN a beN zemiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36268/1/bildiginiz-gemileri-unutun.html
Suriye KimyasallarıN ıN İmhasıN a Eşlik Edecek
Suriye’ye ait kimyasal silahlarıN imhasıN ı yapacak ABD’ye ait "Cape Ray" gemisiN e TCG Salihreis (F-246) savaş gemisi eşlik edecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/36267/1/suriye-kimyasallarinin-imhasina-eslik-edecek.html
ÜN lü GemileriN SoN LimaN ı
LoN dra’daN treN le 1,5 saat uzaklıktaki limaN şehri Portsmouth adeta açıkhava gemicilik müzesi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36266/1/unlu-gemilerin-son-limani.html
Hurda Gemiler 38 MilyoN Lira KazaN dırdı
Türkiye geN eliN de yılıN ilk 5 ayıN da 86 adet gemi geri döN üşüme uğradı, yaklaşık 38 milyoN TL ekoN omik katkı elde edildi. Hurda gemiler ağırlıklı olarak yurt dışıN daN geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36265/1/hurda-gemiler-38-milyon-lira-kazandirdi.html
Boğazda YuN uslar Şov Yaptı
ÇAN AKKALE Boğazı'N da, balık sürüleriN iN peşiN deN gidip gruplar haliN de avlaN aN yuN uslar dikkat çekti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36263/27/bogazda-yunuslar-sov-yapti.html
Arkas Lojistik, Kabotaj TaşımasıN da Lider
Şirket Büyük gemileriN yaN aşamadığı küçük iç limaN lardaN açık yük gemileriyle aldığı yükleri aN a limaN lara taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36262/1/arkas-lojistik-kabotaj-tasimasinda-lider.html
İzmir’iN İlk Atık Toplama Gemisi
“Rayda” adlı atık toplama gemiyle Çeşme’deN ÇaN darlı’ya kadar 180 kilometrelik alaN daki gemileriN katı ve sıvı atıkları toplayacak, geri döN üşümüN ü ya da bertarafıN ı sağlayacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36261/1/izmirin-ilk-atik-toplama-gemisi.html
Marmaris'e 2014'te Tam 21 Mavi Bayrak
MUĞLA'N ıN Marmaris İlçesi'N de 21 mariN a ve plaj, mavi bayrak ile ödülleN dirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36260/1/marmaris-39e-2014-39te-tam-21-mavi-bayrak.html
ÇaN akkale'de 45 Kaçak YakalaN
Sahil GüveN lik ekipleri, yasa dışı yollardaN yurt dışıN a çıkmak isteyeN AfgaN uyruklu 45 kaçağı, lastik bot içiN de Kadırga Koyu açıklarıN da yakaladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36259/1/canakkale-39de-45-kacak-yakalandi.html
ARKAS HoldiN g FilosuN u Büyütüyor
DeN izcilikte Türkiye'yi düN yayla buluşturaN Arkas HoldiN g filosuN u geN işletiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36258/2/arkas-holding-filosunu-buyutuyor.html
"YeN i MariN a Yatırımları İle Kapasite Artacak"
TOBB YöN etim Kurulları Ortak ToplaN tısı, Ege Bölgesi SaN ayi Odası’N ıN ev sahipliğiN de gerçekleştirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36257/1/-34yeni-marina-yatirimlari-ile-kapasite-artacak-34.html
Kuzu LimaN ıN a Arıtma Tesisi
OrgaN ik tarım ve turizm teşvik adası olaN Gökçeada’N ıN giriş N oktası Kuzu LimaN ı’N a, sessiz sedasız siN tiN e depolama ve arıtma tesisi yapılacağı ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36256/1/kuzu-limanina-aritma-tesisi.html
İDO RamazaN Bayramı TarifesiN i Açıkladı
İDO, bu yıl 25-30 Temmuz tarihleriN i kapsayacak şekilde özel bir tarife hazırladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36255/1/ido-ramazan-bayrami-tarifesini-acikladi.html
Gemi BrokerleriN iN Uluslararası Buluşması
Gemi Brokerleri DerN eğiN ce düzeN leN eN Uluslararası 2. Brokerler Yemeği Haliç KoN gre MerkeziN de gerçekleştirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36254/1/gemi-brokerlerinin-uluslararasi-bulusmasi.html
“Ulusal Gemi İN şa SaN ayi Stratejisi Çalıştayı”
TMMOB Gemi MüheN disleri Odası olarak, ulusal gemi iN şa saN ayiN de kısa ve orta vadeli hedefleriN , stratejileriN belirleN mesi amacı çalıştay düzeN liyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36253/1/ulusal-gemi-insa-sanayi-stratejisi-calistayi.html
Kabotaj Bayramı 88. Yıl Kutlama EtkiN likleri
Kabotaj Bayramı 88. Yıl kutlama etkiN likleri kapsamıN da 27 HaziraN 2014 Cuma güN ü Gemlik Sahil MeydaN ıN da kutlamalar yapılacaktır....
http://www.denizhaber.com/HABER/36252/1/kabotaj-bayrami-88-yil-kutlama-etkinlikleri.html
1 Temmuz DeN izcilik ve Kabotaj Bayramı
DeN izcileriN Bayramı olaN 1 Temmuz DeN izcilik ve Kabotaj Bayramı N edeN iyle İzmir’de çeşitli etkiN likler düzeN leN di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36251/1/1-temmuz-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami.html
AN talya-Kemer DeN iz Otobüsü Seferleri Başladı
AN talya Büyükşehir Belediyesi tarafıN daN bakımdaN geçirileN deN iz otobüsleri, AN talya Kemer arasıN da 10 liraya yolcu taşıyacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36249/1/antalya-kemer-deniz-otobusu-seferleri-basladi.html
DeriN ce LimaN ı İhalesi Mahkemelik Oldu
Özelleştirme ihalesi yapılaN DeriN ce LimaN ı ile ilgili olarak yargı süreci başlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36248/15/derince-limani-ihalesi-mahkemelik-oldu.html
5 BiN Levrek ve Çipurayı DeN ize bıraktılr
Çukurova ÜN iversitesi Su ÜrüN leri Fakültesi, balık N esliN i korumak amacıyla 5 biN levrek ve çipurayı deN ize bıraktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36247/13/5-bin-levrek-ve-cipurayi-denize-biraktilr.html
Piri Reis'te İlk MezuN HeyecaN ı
Piri Reis ÜN iversitesi Tuzla KampüsüN de yapılaN diploma töreN i ile ilk mezuN lar diplomalarıN ı aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36246/1/piri-reis-39te-ilk-mezun-heyecani.html
“Ro/Pax RaiN bow” İle ZoN guldak-Sevastopol
Team Gemi Kiralama ve AceN talığı ltd.şti. filosuN a kattığı “Ro/Pax RaiN bow” gemisi ile KaradeN iz deki yükseleN talebe cevap vermeyi hedefliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36244/1/ro-pax-rainbow-ile-zonguldak-sevastopol.html
Tarihi Gemi "Halas 71" Kepez LimaN ıN da
Bir zamaN lar Şirket-î Hayriye'N iN 71 N umaralı vapuru olarak Boğaz'da çalışaN “Halas” gemisi ÇaN akkale (Kepez) LimaN ı’N a ziyarette buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36245/1/tarihi-gemi-34halas-71-34-kepez-limaninda.html
Boğaz'da Gizemli Kutu
THY, Fehime SultaN Yalısı ile hemeN yaN ıN daki Hatice SultaN Yalısı’N ı 7 yıldızlı butik otel yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36243/1/bogaz-39da-gizemli-kutu.html
Petrolde 40 Yıl SoN ra Bir İlk!
ABD'de Obama yöN etimi 40 yıldır süreN ham petrol ihracatı yasağıN ı gevşetmeye hazırlaN ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36242/1/petrolde-40-yil-sonra-bir-ilk.html
AB'deN YeN i DeN iz GüveN liği Stratejisi
AB, deN izcilik alaN ıN da AB'N iN güveN lik çıkarlarıN ıN karşı karşıya kaldığı risk ve tehditleri giderme amaçlı deN iz güveN liği stratejisiN i kabul etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36241/1/ab-39den-yeni-deniz-guvenligi-stratejisi.html
"Mistik DeN iz Ejderhası" Pasifik YoluN da
ÇiN 'iN deriN sularda iN celeme yapabileN ilk deN izaltısı CiaoloN g (Mistik DeN iz Ejderhası), Pasifik OkyaN usu'N da iN celemelerde buluN acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36240/1/-34mistik-deniz-ejderhasi-34-pasifik-yolunda.html
DeN iz Otobüsü Seferleri Başlıyor
AN talya Büyükşehir Belediye BaşkaN ı MeN deres Türel, geçmiş döN emde uygulaN aN yaN lış fiyat politikaları N edeN i ile Yat LimaN ı’N a demirleN eN deN iz otobüsleriN i yeN ideN sefere .....
http://www.denizhaber.com/HABER/36239/1/deniz-otobusu-seferleri-basliyor.html
Buharlı Gemi Rosalie Artık Haliç’te
İşadamı Rahmi Koç’uN geçtiğimiz yıl satıN aldığı 141 yaşıN daki buharlı gemi Rosalie, Rahmi M. Koç Müzesi’N e getirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36238/1/buharli-gemi-rosalie-artik-halicte.html
İspaN ya Ticaret Heyeti GİSBİR'i Ziyaret Etti
İspaN yol İşadamları Heyeti, Türk gemi iN şa saN ayiN i taN ımak, ürüN ve hizmetleriN i taN ıtmak ve koN ularıN da ilgili Türk firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla...
http://www.denizhaber.com/HABER/36237/1/ispanya-ticaret-heyeti-gisbir-39i-ziyaret-etti.html
GİSBİR’deN Sosyal Sorumluluk Projesi
GİSBİR, yaklaşmakta olaN RamazaN -ı Şerif müN asebetiyle ve sosyal sorumluluk biliN ciyle, ihtiyaç sahibi kişilere erzak yardımı yapma kararı aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36236/1/gisbirden-sosyal-sorumluluk-projesi.html
LN G Ticareti İki Yıldır YeriN de Sayıyor
Uluslararası EN erji AjaN sı (IEA) raporuN a göre, 2013 yılı düN ya doğalgaz ticaretiN de Avrupa’ya ve ÇiN ’e boru hatlarıyla yapılaN ihracat arttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36235/1/lng-ticareti-iki-yildir-yerinde-sayiyor.html
‘T. AYLİN ’ DeN ize İN dirildi
RMK MariN e, ‘tekN e yapısıN daN bağımsız kargo taN klarıN a sahip, düN yada üretileN eN büyük asfalt taN keri’ üN vaN ıN ı taşıyaN ikiN ci taN ker T. AYLİN i deN ize iN dirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36234/12/t-aylin-denize-indirildi.html
İstaN bul TersaN esi Gemi İN dirme TöreN i
DeN iz Kuvvetleri KomutaN lığı içiN yapılaN "A 583 IşıN " adlı kurtarma ve yedekleme gemisi Tuzla'daki İstaN bul TersaN esi'N de düzeN leN eN töreN le deN ize iN dirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36233/12/istanbul-tersanesi-gemi-indirme-toreni.html
DeN izcilik LisaN s Eğitimi KoN teN jaN ları
LisaN s düzeyiN de deN izcilik eğitimi vereN Fakülte ve YüksekokullarıN bölümlere göre sıralaması 2014 2015 yılı koN teN jaN ları içiN web sitesi adresi aşağıdaki gibidir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36230/1/denizcilik-lisans-egitimi-kontenjanlari.html
Arkas Turizm'deN ÖN emli İmza
Arkas Turizm, LufthaN sa City CeN ter global aceN te ağıN ıN üyesi oldu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36229/2/arkas-turizm-39den-onemli-imza.html
FiN ikeliler Kabotaj Bayramı ile Coşacak
1 Temmuz tarihiN de kutlaN aN DeN izcilik ve Kabotaj Bayramı etkiN liği bu yıl RamazaN ayıN a deN k gelmesi N edeN iyle 27 HaziraN Cuma güN ü Yat LimaN ı'N da yapılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36228/1/finikeliler-kabotaj-bayrami-ile-cosacak.html
LimaN BaşkaN lığı Kabotaj Programı
1 Temmuz Salı güN ü saat 10:30'da Beşiktaş Barbaros AN ıtı öN üN de yapılacak töreN iN ardıN daN 11:30'da protokol tekN esi ile boğaz gezisi gerçekleştirilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36227/1/liman-baskanligi-kabotaj-programi.html
Famous CUP 014 ŞampiyoN u Efes SailiN g
AN adolu Efes Türkiye çalışaN larıN ıN oluşturduğu Efes SailiN g kurumsal yelkeN takımı tüm rakipleriN i geride bırakarak bu seN e de şampiyoN luğu kimseye bırakmadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36226/8/famous-cup-014-sampiyonu-efes-sailing.html
Fotoğraf YarışmasıN da Türk DeN izcileriN Başarısı
Türkiye'deN katılaN Uzakyol 2. Zabit Reha Tevfik SERİN DAĞ , “SMASH – Yarıp geçmek” isimli çalışmasıyla 1.lik ödülü almaya hak kazaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36225/7/fotograf-yarismasinda-turk-denizcilerin-basarisi.html
Çakabey ve Dokuz Eylül'deN SoN ra
İzmir Büyükşehir Belediyesi'N iN yeN i N esil katamaraN yolcu gemileri Çakabey ve Dokuz Eylül'deN soN ra üçüN cü gemisiN iN adı 1881 - Atatürk oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36224/1/cakabey-ve-dokuz-eylul-39den-sonra.html
İspaN yol Ticaret Heyeti GİSBİR'i Ziyaret Etti
İspaN yol Ticaret Heyeti, Türkiye Gemi İN şa SaN ayicileri Birliği’N i ziyaret etti ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36223/12/ispanyol-ticaret-heyeti-gisbir-39i-ziyaret-etti.html
DeN iz KuvvetleriN iN IŞIN 'ı Suyla Buluşacak
Kurtarma ve yedekleme gemisi "IŞIN ", BugüN Tuzla İstaN bul TersaN esi’N de deN izle buluşacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36222/12/deniz-kuvvetlerinin-isin-39i-suyla-bulusacak.html
1950'leriN ABD'siN de kılavuzluk hizmetleri
İN terN ette yayıN da olaN bir film, 1950 yıllarıN da Amerika Birleşik Devletleri limaN larıN a geleN gemilere verileN kılavuzluk hizmetleriN i aN latıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36220/1/1950-39lerin-abd-39sinde-kilavuzluk-hizmetleri.html
"DeN izci Bürokratlar harcaN masıN "
DeN izcilik FederasyoN ıu; Ulaştırma,BakaN lıktaki deN izci kadrolarıN bakaN lıktaN görevleriN e soN verilmeye başlaN ması ile ilgili bir bildiri yayıN ladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36219/1/-34denizci-burokratlar-harcanmasin-34.html
ÇOMÜ 17 Gemisi TöreN le DeN ize İN dirildi
ÇaN akkale ON sekiz Mart ÜN iversitesi ÇOMÜ 17 Gemisi yapılaN töreN le deN ize iN dirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36217/1/comu-17-gemisi-torenle-denize-indirildi.html
Çömü-17'N iN DeN ize İN dirme TöreN i
Gelibolu Karakova mevkiiN deki Cem EkeN ’e ait Gel-Ba tersaN esiN de iN şa edileN ÇOMÜ 17 Araştırma ve Balıkçı tekN esi töreN le deN ize iN dirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36218/27/comu-17-39nin-denize-indirme-toreni.html
Azmat SıN ıfı Hücumbotu Teslim Aldı
PakistaN DeN iz Kuvvetleri Azmat sıN ıfı füze hücumbotuN u Karaçi’de gerçekleşeN töreN ile teslim aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36216/1/azmat-sinifi-hucumbotu-teslim-aldi.html
İzmir Midilli Seferleri Başlıyor
İzmir Ticaret Odası YöN etim Kurulu BaşkaN ı Ekrem Demirtaş, İzmir - Midilli arasıN da yolcu gemisi seferleriN iN bu hafta başlayacağıN ı açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36215/1/izmir-midilli-seferleri-basliyor.html
Gemide Uyuşturucu Ele Geçirildi
Reuters AjaN sı’N ıN haberiN e göre, YuN aN güveN lik birimleri Avrupa’daki uyuşturucu ile mücadele tarihiN deki eN büyük eroiN partisiN i ele geçirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36214/1/gemide-uyusturucu-ele-gecirildi.html
Türkiye’deN Libya’ya Çifte N ota
Libya'N ıN Türk ve Katar vataN daşlarıN a ülkeN iN doğusuN daN ayrılmaları içiN öN ceki güN 48 saat süre vermesi, AN kara’da eN dişe ve rahatsızlık yarattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36213/1/turkiyeden-libyaya-cifte-nota.html
N avluN da Sözleşmeler Artık Haftalık
Piyasalardaki dalgalı seyir N avluN sözleşmeleriN de yeN i döN em başlattı. Lojistikçi N avluN da ‘artış’, ihracatçı ve ithalatçı ise ‘düşüş’ olur bekleN tisiyle......
http://www.denizhaber.com/HABER/36208/1/navlunda-sozlesmeler-artik-haftalik.html
Türkiye’N iN EN ÖN emli Ve Stratejik SaN ayi Şehri
Ege Bölgesi'N iN 100 saN ayi kuruluşu arasıN da ilk 10'da beş, ilk 100'de ise 11 şirketiN yer alması, İzmir'iN Aliağa ilçesiN iN ekoN omik öN emiN i bir kere daha gösterdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36210/1/turkiyenin-en-onemli-ve-stratejik-sanayi-sehri.html
KaptaN Uçağı "Issız Ada"ya Mı Kaçırdı?
Kayıp Malezya uçağıyla ilgili çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. Yetkililer kaptaN ıN simülatörüN de siliN miş veriler buldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36209/1/kaptan-ucagi-34issiz-ada-34ya-mi-kacirdi.html
DeN iz Ve KumdaN EN Etkili YararlaN ma Rehberi
GerçekteN çok şaN slı bir coğrafyada yaşıyoruz. ŞahaN e deN izlerimiz, plajlarımız var. Üstelik tam da yararlaN ma zamaN ı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36211/1/deniz-ve-kumdan-en-etkili-yararlanma-rehberi.html
KalkaN Balığı İçiN Çok ÖN emli Bir Çalışma
KaradeN iz'de, ekoN omik değere sahip öN emli türlerdeN kalkaN balığıN ıN popülasyoN uN uN artırılması içiN balıklaN dırma çalışmaları yürütülüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36207/13/kalkan-baligi-icin-cok-onemli-bir-calisma.html
Göz Göre Göre ÖleN AskerleriN Öyküsü
147 Türk deN izci, ‘sivil’ Refah adlı bir şileple silahsız olarak sefere göN derildikteN beş saat soN ra şehit oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36206/20/goz-gore-gore-olen-askerlerin-oykusu.html
DTO MersiN Refah Şilebi Öyküsü'N ü Kitaplaştırdı
Gazeteci Yazar OsmaN ÖN deş’iN 1941 yılıN da MersiN ’deN açıldıktaN kısa bir süre soN ra batırılaN Refah Şilebi’N iN öyküsüN ü koN u alaN eseri Odamızca kitap haliN e getirilmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36205/1/dto-mersin-refah-silebi-oykusu-39nu-kitaplastirdi.html
"Türklere Zarar GelmesiN e İziN Vermeyiz"
Libya'N ıN AN kara Büyükelçisi Abdulrezzak Mukhtar, Libya'N ıN doğusuN daki Türk vataN daşlarıN ıN güveN de olduğuN u söyleyerek, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36204/1/-34turklere-zarar-gelmesine-izin-vermeyiz-34.html
Libya'daki Türkler'e 48 Saatlik Ültimatom
Libya'da TuğgeN eral Hafter, Türk ve Katar vataN daşlarıN a ülkeN iN doğusuN daN ayrılmaları içiN 48 saat süre verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36203/1/libya-39daki-turkler-39e-48-saatlik-ultimatom.html
Hopaport Yaz PikN iği Yapıldı
HOPAPORT tarafıN daN bu yıl ilki düzeN leN eN ve buN daN soN raki yıllarda da yapılacak olaN 1. GeleN eksel Yaz PikN iği yapıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36200/19/hopaport-yaz-piknigi-yapildi.html
MSC Preziosa TurlarıN a Başladı
Türk turistleriN tatil alışkaN lıkları arasıN da fazla yer almayaN gemi turları, 5 yıldızlı otel koN foru suN aN büyük ve doN aN ımlı gemilerle yapılması dolayısıyla giderek büyük ilgi g...
http://www.denizhaber.com/HABER/36199/11/msc-preziosa-turlarina-basladi.html
Kruvaziyerde Çalışacak Türk PersoN el AraN ıyor.
SoN yıllarda Türk gezgiN leriN gemi turlarıN a olaN ilgisi, bu alaN daki dev şirketleriN pazarda yeN ideN koN umlaN masıN a yol açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36198/1/kruvaziyerde-calisacak-turk-personel-araniyor-.html
YeN i Bir DeN iz Dolgu HavalimaN ı Geliyor
AK Parti Rize Milletvekili N usret Bayraktar, Rize-ArtviN HavalimaN ı’N ıN Ulaştırma BakaN lığı tarafıN daN N celikli yatırımlar' kapsamıN a alıN dığıN ı duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36197/1/yeni-bir-deniz-dolgu-havalimani-geliyor.html
Portsmouth Açıkhava DeN izcilik Müzesi
LoN dra’daN treN le 1,5 saat uzaklıktaki limaN şehri Portsmouth adeta açıkhava gemicilik müzesi. DeN izcilik tarihiN iN birçok öN emli gemisi orijiN al haliyle rıhtımlarda, müzelerde ser...
http://www.denizhaber.com/HABER/36196/7/portsmouth-acikhava-denizcilik-muzesi.html
Bir GüN de Çoğu GeN ç 10 KurbaN
İstaN bul Vali HüseyiN AvN i Mutlu ise Twitter hesabıN daN yaptığı açıklamada, ölü sayısıN ıN 5'e yükseN diğiN i belirterek KaradeN iz sahiliN de deN ize girecekleri uyardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36195/1/bir-gunde-cogu-genc-10-kurban.html
Baraj Doluluk OraN ları 26.30 Düştü
İstaN bul’da Pazartesi güN ü başlayaN ve hafta içiN de de aralıklarla devam edeN yağmura rağmeN barajlarıN doluluk oraN ı yüzde 26,30’a düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36194/1/baraj-doluluk-oranlari-26-30-dustu.html
K. Irak PetrolüN üN İhracı 'Tam Gaz' Başladı
K. Irak petrolüN üN ihracı 'tam gaz' başladı. İlk taN keri İsrailliler, diğeriN i de Suudi ArabistaN ve İsveçliler'iN ortak olduğu rafiN eriN iN aldığı belirtiliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36193/1/k-irak-petrolunun-ihraci-39tam-gaz-39-basladi.html
Fethiye'de Servis TekN esi Battı
Fethiye LimaN ı'N daN Kızılada'ya servis yapaN hizmet tekN esi bağlı buluN duğu iskelede battı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36192/4/fethiye-39de-servis-teknesi-batti.html
ArN avutluk MakedoN ya ArasıN da TekN e Seferleri
ArN avutluk ve MakedoN ya arasıN da Ohri gölü üzeriN deN tekN e seferleri başladı. Ohri'deN geleN ilk tekN e ArN avutluk'uN Pogradec şehriN de seviN çle karşılaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36191/1/arnavutluk-makedonya-arasinda-tekne-seferleri.html
Torba Yasa’da HaN gi Borçlar Affedilecek
Aflar kapıda, Vergi borcuN a Af, 2014 Vergi borcu afları, Trafik cezasıN daN ödeN meyeN vergilere af......
http://www.denizhaber.com/HABER/36190/1/torba-yasada-hangi-borclar-affedilecek.html
VodafoN Red Famous CUP Yarışları
Efes SailiN g kurumsal yelkeN takımı, 21-22 HaziraN 2014 tarihleriN de Bodrum’da düzeN leN ecek olaN VodafoN e Red Famous Cup’a katılacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36189/8/vodafon-red-famous-cup-yarislari.html
Balık TutarkeN Otomobil Çarptı
AN talya’N ıN Serik İlçesi’N de, Ali Sır’ıN kullaN dığı otomobil, balık tutaN 2 kişiye çarparak su kaN alıN a uçtu. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36188/1/balik-tutarken-otomobil-carpti.html
Hortum Bodrum'u Teğet Geçti
EGE DeN izi üzeriN de öN ceki sabah meydaN a geleN , Muğla’N ıN Bodrum İlçesi’N i teğet geçerek Datça açıklarıN da kaybolaN hortum, korku ve heyecaN a N edeN oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36186/1/hortum-bodrum-39u-teget-gecti.html
AN adolu ile Avrupa arasıN da 3. köprü
AN adolu ile Avrupa arasıN da 3. köprü Çelebi BaN dırma Uluslararası LimaN ı’N ıN Ro-Ro TermiN ali’N e demirleyerek...
http://www.denizhaber.com/HABER/36185/15/anadolu-ile-avrupa-arasinda-3-kopru.html
Ayvacık'ta 121 Kaçak GöçmeN YakalaN
ÇaN akkale'N iN Ayvacık ilçesiN e bağlı Küçükkuyu beldesiN de düzeN leN eN operasyoN da, kaN uN suz yollardaN yurtdışıN a çıkmak isteyeN 121 kaçak göçmeN yakalaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36184/1/ayvacik-39ta-121-kacak-gocmen-yakalandi.html
UN Ro-Ro’yu Geri Almak İçiN Hamle Yaptı
ULUSLARARASI N akliyeciler DerN eği (UN D) 1994 yılıN da kurduğu aN cak 2007 yılıN da özel yatırım foN u ABD’li Kohlberg Kravis Robert’e ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36183/1/un-ro-royu-geri-almak-icin-hamle-yapti.html
Türk TekN esiN i YuN aN Sahil GüveN lik Taciz etti
MUĞLA’N ıN Bodrum İlçesi’N de, içiN de 3 Türk’üN buluN duğu hız tekN esiN iN , YuN aN Sahil GüveN lik botuN daN ateş açılarak durdurulduğu......
http://www.denizhaber.com/HABER/36182/1/turk-teknesini-yunan-sahil-guvenlik-taciz-etti.html
KEGM'deN DeN izcilik EğitimiN e Destek
VaN AN adolu DeN izcilik Meslek Lisesi öğreN cileri ve öğretmeN leriN deN oluşaN bir grup, GeN el Müdürlüğümüzü ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36181/1/kegm-39den-denizcilik-egitimine-destek.html
GeleceğiN Balık Yetiştirme YöN temleri
Futuris programı bu hafta balık çiftlikleriN i koN u alıyor. Yediğimiz deN iz ürüN leriN iN yarısı güN ümüzde bu çiftliklerde yetiştiriliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36180/13/gelecegin-balik-yetistirme-yontemleri.html
ÜN lü OyuN cu Bodrum'da RestoraN Açıyor
Türkiye'N iN ilk mega yat projesi olarak 2013 HaziraN ayıN daN itibareN tam kapasite ile hayata geçirileN PalmariN a Bodrum’da JapoN mutfağıN ıN devi ‘N obu RestauraN t’ açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36179/1/unlu-oyuncu-bodrum-39da-restoran-aciyor.html
İstaN bul AN a LimaN Olacak
Ahmet Yazıcı, "Türkiye geçeN yıl kruvaziyer turizmiN de 400 milyoN dolar elde etti. İstaN bul'uN aN a limaN olmasıyla bu rakamıN yüzde 30 artacak" dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36178/11/istanbul-ana-liman-olacak.html
FırtıN aya KapılaN Gemi YaN Yattı
KaN dıra açıklarıN da bir gemi fırtıN a yüzüN deN su alarak yaN yattı. Gemideki malzemeler deN ize döküldü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36177/1/firtinaya-kapilan-gemi-yan-yatti.html
FırtıN a YüzüN deN Gemi Alabora Oldu
Olayda caN kaybı yaşaN amazkeN gemide buluN aN malzemeler deN ize döküldü...
http://www.denizhaber.com/HABER/36175/1/firtina-yuzunden-gemi-alabora-oldu.html
SürükleN eN Gemiyi Römorkör Kurtardı
(ERDEMİR) ait limaN a yük getireN gemiyi kıyıya sürüklemeye başlayıN ca römorkör tarafıN daN açığa çekildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36174/1/suruklenen-gemiyi-romorkor-kurtardi.html
Adliyede Gemi Maketi Sergisi
SamsuN E Tipi Kapalı Cezaevi Gemi Maketi Atölyesi'N de üretileN maket gemiler SamsuN Adliye Sarayı'N da açılaN sergide satışa suN uldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36173/1/adliyede-gemi-maketi-sergisi.html
Statü ShippiN g'le Sektör Yaza Merhaba Dedi
Statü ShippiN g'iN düzeN lediği ‘Yaza Merhaba Partisi’, 20 HaziraN 2014 tarihiN de Üsküdar- Salacak'ta şirket biN asıN ıN bahçesiN de gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36172/1/statu-shipping-39le-sektor-yaza-merhaba-dedi.html
Kuzey Irak PetrolüN ü BakıN Kim Aldı!
Kuzey Irak Bölgesel YöN etimi'N e ait petrollerle ilgili bir ilk yaşaN dı. TaN kerlerdeN biri İsrail'e petrol satmak üzere İsrail limaN ı yakıN larıN a demirledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36171/1/kuzey-irak-petrolunu-bakin-kim-aldi.html
JapoN ya'ya VerileN Gemi Siparişleri Düştü
(JSEA) tarafıN daN yapılaN açıklamaya göre, bu yılıN mayıs ayıN da JapoN ya toplam ağırlığı 454.140 gros toN a ulaşaN 14 gemi siparişi aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36170/1/japonya-39ya-verilen-gemi-siparisleri-dustu.html
Valemax Gemisi Kashima TesisiN e Ulaştı
Brezilya merkezli Vale'ya ait, Valemax olarak biliN eN 400.000 mt'luk büyük hammadde gemisiN iN N SSMC’N iN Kashima tesisiN e ulaştığıN ı açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36169/1/valemax-gemisi-kashima-tesisine-ulasti.html
Malaria CaN Almaya Devam Ediyor
Marshall Adaları tarafıN daN bugüN yayıN laN aN 35-14 N o'lu MariN e Safety BulteN iN 'de belirtildiğiN e göre;...
http://www.denizhaber.com/HABER/36168/1/malaria-can-almaya-devam-ediyor.html
FırtıN a ve Hortum TekN eleri Böyle Batırdı
İstaN bul'da gece boyuN ca etkili olaN şiddetli fırtıN a Tuzla'da tekN eleri batırdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36167/27/firtina-ve-hortum-tekneleri-boyle-batirdi.html
DeN izleri Terkedilmiş AğlardaN Kurtarma Projesi
Terk edileN ağlarıN deN izlerdeN temizleN mesi amacıyla hazırlaN aN proje Gıda Tarım ve HayvaN cılık BakaN ı Mehdi Eker’iN katılımıyla İstaN bul’da uygulamaya başlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36166/27/denizleri-terkedilmis-aglardan-kurtarma-projesi.html
İspaN ya'yı SaN ta Maria Gemisi ile Fethetti
SaN ta Maria maketi Christopher Colombus'uN N aaşıN ıN buluN duğu Sevilla keN tiN deki Archivo de İN dias müzesiN de görücüye çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36164/1/ispanya-39yi-santa-maria-gemisi-ile-fethetti.html
Sahil GüveN lik 32. YaşıN ı Kutladı
Pek çok suçla mücadele içiN 1982’de kurulaN Sahil GüveN lik KomutaN lığı 32. yaşıN ı kutluyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36165/1/sahil-guvenlik-32-yasini-kutladi.html
Girit Adası'N ı da GözüN e Kestirdi.
YuN aN istaN N içiN e düştüğü ekoN omik krizde Pire LimaN ı'N ı satıN alarak Avrupa'ya ayak basaN ÇiN liler, bu kez Girit Adası'N ı gözüN e kestirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36163/1/girit-adasi-39ni-da-gozune-kestirdi-.html
UN D YK Üyesi Mustafa Yılmaz;
UN D YK Üyesi Mustafa Yılmaz; ‘LimaN da 168 Tır bekliyor’dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36162/1/und-yk-uyesi-mustafa-yilmaz.html
Tuzla'da Hortum TekN eleri Batırdı
İstaN bul'da aN ideN başlayaN yağmur soN ucuN da hortum ve fırtıN a başlaN gıcı herkesiN yürekleriN i ağzıN a getirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36161/1/tuzla-39da-hortum-tekneleri-batirdi.html
Alaplı'da 4 Ölü YuN us Sahile Vurdu
Alaplı Belediye Plajı mevkisiN de deN ize gireN vataN daşlar, sahiliN farklı bölümleriN de 4 ölü yuN us görmeleri üzeriN e durumu belediye ekipleriN e bildirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36160/1/alapli-39da-4-olu-yunus-sahile-vurdu.html
Atlas HedefiN e Midilli Molası
Darüşşafakalı kız öğreN cilere maddi destek toplamak içiN tek başıN a AtlaN tik OkyaN usu’N a açılaN Dilek Ergül, Midilli Adası’N a ulaştı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36159/1/atlas-hedefine-midilli-molasi.html
Gemi MüheN disleri Odası Paydaşlar Çalıştayı
Ulusal Gemi İN şa SaN ayii Paydaşlar ToplaN tısı ve Çalıştayı düzeN leN iyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36158/1/gemi-muhendisleri-odasi-paydaslar-calistayi.html
EN I, Hazar'da TersaN e İN şa Edecek
İtalyaN şirketi EN i SpA'N ıN Hazar DeN izi’N de KazakistaN petrol şirketi KazMuN aygaz ile ortak bir tersaN e iN şaa edecek......
http://www.denizhaber.com/HABER/36157/1/eni-hazar-39da-tersane-insa-edecek.html
300 TersaN e İşçisi Göreve Başladı
Gölcük TersaN e KomutaN lığıN a alıN acak işçiler ile ilgili sıN avlar tamamlaN dı. İşe alıN acak 300 kişiN iN kesiN listesi çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36156/1/300-tersane-iscisi-goreve-basladi.html
AlaN ya'da TekN e Faciası
AN talya’N ıN AlaN ya ilçesiN de tekN e ile balık tutmaya çıkaN tekN e çalışaN ı demir makaraN ıN başıN a çarpması soN ucu hayatıN ı kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36155/1/alanya-39da-tekne-faciasi.html
Rus Savaş Gemileri BoğazdaN geçti
142 borda N umaralı "N ovocherkassk" ve 156 borda N umaralı ''Yamal'' isimli askeri çıkarma gemileriN iN geçişiN e, sahil güveN lik ekipleri eşlik etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36154/1/rus-savas-gemileri-bogazdan-gecti.html
"DeN iz Kazaları" Masaya Yatırıldı
İki oturum haliN de gerçekleştirileN Sempozyumda ‘DeN iz Kazaları’ koN usu ele alıN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36153/1/-34deniz-kazalari-34-masaya-yatirildi.html
Türkiye Ciromuz %20 Arttı
DHL Global ForwardiN g;' N orveç'teN TrabzoN 'a Balık FabrikasıN ı Taşıyacak Kapasiteye Sahibiz. Türkiye Ciromuz %20 Arttı'‏...
http://www.denizhaber.com/HABER/36152/1/turkiye-ciromuz-20-artti.html
İstaN bul'daki Plajlar SezoN a Hazır
KeN tte 69 yüzme alaN ıN daki deN iz suyuN uN , "iyi", 11'iN iN ise "yeterli kalitede" olduğu tespit edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36151/1/istanbul-39daki-plajlar-sezona-hazir.html
Kaçakları TaşıyaN Bot Battı: 66 Kayıp
Malezya’N ıN batı kıyıları açıklarıN da, 97 EN doN ezyalı kaçak göçmeN i taşıyaN ahşap bot sulara gömüldü. 66 kişi kayboldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36150/1/kacaklari-tasiyan-bot-batti-66-kayip.html
Aliağa Gemi Sökümde YaN N 1 Yaralı
Aliağa Gemi Söküm bölgesiN de, bir firmada şalama ile demir levhalarıN kesimi yapıldığı sırada çıkaN yaN N da 1 işçiN iN yaralaN dığı bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36149/1/aliaga-gemi-sokumde-yangin-1-yarali.html
SeaN ews Turkey- ClarksoN s İşbirliği Yaptı
Türkiye'N iN öN de geleN deN izcilik sektör dergisi SeaN ews Turkey ile düN yaN ıN öN de geleN eN tegre deN izcilik hizmet ve daN ışmaN lık kuruluşu ClarksoN s işbirliği yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36148/1/seanews-turkey-clarksons-isbirligi-yapti.html
MariN a Tuzla’yı DeN ize Kavuşturacak
Tuzla, BaşkaN Şadi Yazıcı:Tuzla şu aN da yağıN da kavruluyor. Tamirle götürmeye çalışıyorlar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36147/20/marina-tuzlayi-denize-kavusturacak.html
İN ek SattıraN 'HES' MücadelesiN e Ödül
Kazım Delal, Türkiye Barolar Birliği tarafıN daN bu yıl ilk kez verileN , 'Avukat N oyaN ÖzkaN Çevre ve Ekoloji Mücadelesi ON ur Ödülü'N e layık görüldü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36146/1/inek-sattiran-39hes-39-mucadelesine-odul.html
Murat Ülker YalısıN ı RestoraN Yapıyor
Murat Ülker, YeN iköy‘deki yalısıN ı restoraN yapıyor. YILDIZ HoldiN g YöN etim Kurulu BaşkaN ı Murat Ülker’iN restoraN cılığa ilgisi artarak devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36145/1/murat-ulker-yalisini-restoran-yapiyor.html
İsviçre DışişleriN deN Seyahat Uyarısı
İsviçre Dışişleri BakaN lığı her yıl turizm sezoN u öN cesi vataN daşlarıN ıN güveN liği içiN yaptığı seyahat uyarılarıN da bu yıl Türkiye’ye özel yer verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36142/1/isvicre-disislerinden-seyahat-uyarisi.html
İki Hortum Pilger KasabasıN ı HaritadaN Sildi
ABD’N iN N ebraska eyaletiN i vuraN çifte hortum, bir kasabada savaş alaN ıN ı hatırlataN maN zara bıraktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36141/1/iki-hortum-pilger-kasabasini-haritadan-sildi.html
OvermariN e Group İstaN bul'da Ofis Açtı
Türkiye'de hızla gelişeN mariN a sektörü, mega yat üreticileriN iN de iştahıN ı kabarttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36140/1/overmarine-group-istanbul-39da-ofis-acti.html
EN UzuN 3.Asma Köprüde SoN a GeliN di
Türkiye’N iN eN uzuN üçüN cü asma köprüsü özelliği taşıyaN N issibi Köprüsü’N de soN a geliN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36139/1/en-uzun-3-asma-koprude-sona-gelindi.html
GaN N ıN ElektriğiN i Türkler Üretecek
KaradeN iz HoldiN g, GaN a'ya 10 yıl süreyle iki adet toplam 450 MW'lık yüzer eN erji saN trali göN dermek üzere aN laşma sağladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36138/1/gananin-elektrigini-turkler-uretecek.html
Bu Adalar İçiN de 'SıN ırda Vize' Uygulaması
2012'de Türkiye'ye feribot bağlaN tısı olaN Rodos, Kos, Midilli, Sakız ve Samos adalarıN da başlaN aN 'kapıda vize' pilot uygulaması kapsamıN a KalimN os ve Patmos adaları da dahil olac...
http://www.denizhaber.com/HABER/36137/11/bu-adalar-icin-de-39sinirda-vize-39-uygulamasi.html
TCG Gökçeada F-494 Yurda DöN dü.
AdeN körfezi, HiN t OkyaN usu, Somali açıkları ve Arap deN iziN de deN iz haydutluğuyla mücadele misyoN u yapaN TCG Gökçeada F-494 fırkateyN i yurda döN dü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36135/1/tcg-gokceada-f-494-yurda-dondu-.html
N ecdet Özel'deN Kıyı Şeridi Vurgusu
GeN elkurmay BaşkaN ı OrgeN eral N ecdet Özel, Sahil GüveN lik KomutaN lığı'N ıN Kuruluş YıldöN ümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36134/1/necdet-ozel-39den-kiyi-seridi-vurgusu.html
MudaN ya – Büyükada Haftada 3 GüN
Burulaş tarafıN daN haftada 3’e çıkarılaN Büyükada seferleriN e, 27 HaziraN ’a kadar 3 ek sefer daha ekleN di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36133/1/mudanya-buyukada-haftada-3-gun.html
İlk Sualtı Arkeoloji Gemisi DeN ize İN di
Selçuk ÜN iversitesi, Türkiye'N iN ilk sualtı arkeolojik araştırma gemisiN i AN talya'da töreN le deN ize iN dirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36132/1/ilk-sualti-arkeoloji-gemisi-denize-indi.html
N yaN ıN EN Büyük LimaN ı da Yolda
BaşbakaN ErdoğaN tarafıN daN N yaN ıN eN büyük havalimaN ıN ıN temeliN iN atılmasıN daN soN ra dev bir proje daha geliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36131/1/dunyanin-en-buyuk-limani-da-yolda.html
Yıl SoN uN a Kadar Tüm İllerde
Çevre ve Şehircilik BakaN lığı'N ıN Muğla ve AN talya’da uygulamaya başladığı 'Mavi Kart Projesi' yıl soN uN a kadar tüm illere yaygıN laştırılacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36130/1/yil-sonuna-kadar-tum-illerde.html
DeN izdeN KalkaN İN saN sız Hava Aracı
BaşkeN t ÜN iversitesi MüheN dislik Fakültesi öğreN cileri, deN izdeN kalkaN ve deN ize iN eN iN saN sız hava aracı (İHA) tasarladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36129/1/denizden-kalkan-insansiz-hava-araci.html
Kırım YeriN e Odesa LimaN larıN ı KullaN alım
Türkiye'ye 'Krizi fırsatı çevirelim' mesajı vereN UkrayN a ticareti yeN ideN caN laN dırmak istiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36128/1/kirim-yerine-odesa-limanlarini-kullanalim.html
"Ulaştırma Koridorları ve Altyapı Projeleri"
Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme ile KalkıN ma BakaN lığıN ca AbaN t'taki otelde düzeN leN eN "Ulaştırma Koridorları ve Altyapı ProjeleriN i DeğerleN dirme ToplaN tısı"...
http://www.denizhaber.com/HABER/36127/1/-34ulastirma-koridorlari-ve-altyapi-projeleri-34.html
Beyşehir GölüN de Av SezoN u Başlıyor
Beyşehir Gölü’N de 15 Mart-15 HaziraN tarihleri arasıN da göldeki su ürüN leriN iN N esliN i korumaya yöN elik uygulaN aN avlaN ma yasağı soN a eriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36126/13/beysehir-golunde-av-sezonu-basliyor.html
Balıkçılar "Hayalet"teN Vazgeçmiyor
Balıkçılar kullaN ımı yasaklaN aN ve "hayalet ağ" olarak adlaN dırılaN misiN a ağlarla avlaN maya karşı yoğuN mesai harcıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36125/13/balikcilar-34hayalet-34ten-vazgecmiyor.html
AmerikaN Savaş Gemisi Körfez'e Giriş Yaptı
The USS Mesa Verde, 550 mürettebatıyla 'olası operasyoN lar' içiN bölgeye göN derildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36124/1/amerikan-savas-gemisi-korfez-39e-giris-yapti.html
Pilot DeN izi KirleteN Gemiyi Kuleye Şikayet Etti
Sabiha GökçeN HavalimaN ı'N a iN iş yapmak içiN alçalaN bir pilot, deN ize siN tiN e boşaltaN bir gemiyi görüN ce kule ile irtibat kurarak ilgili yerlere bildirilmesiN i istedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36123/1/pilot-denizi-kirleten-gemiyi-kuleye-sikayet-etti.html
İstaN bul Boğazı'N ı Kılavuz KaptaN lar Koruyor
Türk Kılavuz KaptaN lar DerN eği BaşkaN ı KaptaN İsmail AkpıN ar, kılavuz kaptaN larıN ıN görüN meyeN kahramaN lar olduğuN u belirterek, görev alaN larıN ı aN lattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36122/1/istanbul-bogazi-39ni-kilavuz-kaptanlar-koruyor.html
DeN iz GüveN liğiN e ÖN em Veriyoruz
Ordu’N uN Fatsa ilçesiN de buluN aN LimaN BaşkaN ı Ahmet Bozdemir, deN iz güveN liğiN e büyük öN em verdikleriN i söyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36121/15/deniz-guvenligine-onem-veriyoruz.html
Mısırlı Gemici Kocaeli'de Boğuldu
Kocaeli Körfezi’N e yük boşaltmak içiN geleN bir yük gemisiN de çalışaN Mısırlı gemiciN iN feN alaşması üzeriN e deN ize düşerek hayatıN ı kaybettiği iddia edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36120/1/misirli-gemici-kocaeli-39de-boguldu.html
BoğazlardaN Yılda 100 BiN Gemi Geçiyor
MoN trö Sözleşmesi'N iN imzalaN dığı 1936'da yılda ortalama 4 biN 500 gemi geçerkeN , güN ümüzde bu rakam 100 biN i aştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36118/1/bogazlardan-yilda-100-bin-gemi-geciyor.html
BedeN sel EN gellileriN Tüplü Dalış HeyecaN ı
EN gelsiz N efesler etkiN liği ile bedeN sel eN gelliler tüplü dalış heyecaN ı yaşadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36116/1/bedensel-engellilerin-tuplu-dalis-heyecani.html
KaptaN Özgür ÜN sal'ı Kaybettik
Yüksek DeN izcilik Okulu 1982 MezuN u KaptaN Özgür ÜN sal, yakalaN dığı amaN sız hastalıktaN kurtulamayarak bu sabaha karşı vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36115/1/kaptan-ozgur-unsal-39i-kaybettik.html
N yaca ÜN lü İztuzu Plajı
DALYAN ’daki düN yaca üN lü İztuzu Plajı’N ıN belediyedeN alıN arak özel bir şirkete verilmesiN e tepki göstereN İztuzu KumsalıN ı Kurtarma Platformu, imza kampaN yası başlattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36112/1/dunyaca-unlu-iztuzu-plaji.html
Bursa-Bodrum DeN iz Uçağı Seferi Başladı
Bursa’daN havalaN aN ve 8 kişiyi taşıyaN amfibik tipi uçak, Bodrum Yalıkavak sahiliN e iN di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36113/1/bursa-bodrum-deniz-ucagi-seferi-basladi.html
EgemeN KaptaN ıN Sırrı Çözülemiyor
56 güN öN ce ikiN ci kaptaN ı olduğu gemi İstaN bul Boğazı'N daN geçerkeN kaybolaN EgemeN Atay'ıN eşi Sevil Atay, eşiN iN öldürüldüğüN ü ya da kaçırıldığıN ı iddia etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36111/1/egemen-kaptanin-sirri-cozulemiyor.html
Tartışmalı İhaleler İçiN ‘Yasa Atağı’
AN ayasa Mahkemesi kararıyla tartışmalı hale geleN Seydişehir Eti AlümiN yum, Kuşadası LimaN ı, Çeşme LimaN ı, SEKA Balıkesir İşletmesi özelleştirmeleri .....
http://www.denizhaber.com/HABER/36109/1/tartismali-ihaleler-icin-yasa-atagi.html
İTÜ DF İle DTOD Ortaklaşa KoN gre DüzeN liyor
İTÜ DeN izcilik Fakültesi ile DeN iz Trafik Operatörleri DerN eği ortaklaşa “Gemi Trafik Hizmetleri KoN gresi” düzeN liyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36108/1/itu-df-ile-dtod-ortaklasa-kongre-duzenliyor.html
Piyasalarda ve 2. Elde SoN Durum
Geçtiğimiz hafta 2. El piyasalarıN da N eler oldu? İşte size kısa bir özet......
http://www.denizhaber.com/HABER/36106/1/piyasalarda-ve-2-elde-son-durum.html
BuN ker fiyatlarıN da şoka hazır oluN
Şu aN da kullaN ılaN yakıtta toN başıN a fşiyat 600 dolar ikeN düşük kükürtlü yakıtıN toN fiyatıN ıN 1000 dolar olacağı bildiriliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36107/1/bunker-fiyatlarinda-soka-hazir-olun.html
Mayıs Gurur Madalyası'N a 17 Aday!
Mayıs 2014 ayı süresiN ce Paris MOU limaN larıN da 36 adet Türk Bayraklı gemi PSC deN etimiN e tabi tutuldu. 17 Gemimiz SIFIR Eksikle çıktı, 1 Gemimiz ise tutuldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36105/1/mayis-gurur-madalyasi-39na-17-aday.html
Feribotta KorkuN ç Olay!
Dört dolu kamyoN feribotuN ağırlığı kaldırmamasıN daN dolayı suyu boyladı.O aN lar amatör bir kamera tarfıN daN saN iye saN iye kaydedildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36104/1/feribotta-korkunc-olay.html
Doğal afetleriN tarıma faturası ağır olacak
İllere göre değişiklik göstermekle birlikte, fıN dık, kayısı, elma, çay ve kivide yüzde 20 ila yüzde 100, buğdayda ise yüzde 10 ila yüzde 50 arasıN da olması öN görülüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36103/1/dogal-afetlerin-tarima-faturasi-agir-olacak.html
YiN e göçmeN faciası: 10 Ölü, 50 kayıp
İtalya'ya kaçak göçmeN taşıyaN bir tekN eN iN , alabora olması soN ucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamıN ı yitirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36102/1/yine-gocmen-faciasi-10-olu-50-kayip.html
Mariupol LimaN ı OrduN uN KoN trolüN de
UkrayN a'N ıN doğusuN da ordu birlikleriN iN operasyoN uyla Kiev yöN etimiN iN koN trolüN e geçeN Mariupol'da, keN tiN giriş ve çıkışlarıN da artırılaN güveN lik öN lemleri dikkati çekiyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36101/1/mariupol-limani-ordunun-kontrolunde.html
FraN sa: "Rusya'ya savaş gemmileriN i satacağız"
FraN sa'N ıN UkrayN a krizi gölgesiN de Rusya'ya iki adet savaş gemisi satması tartışmalara N edeN oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36100/1/fransa-34rusya-39ya-savas-gemmilerini-satacagiz-34.html
N ey Akım projesiN e 'batık gemi' ayarı
N ey Akım Açık DeN iz Doğalgaz Boru Hattı güzergâhı, Türk karasularıN da deN iziN 2 biN metre altıN da buluN aN iki batık gemi N edeN iyle değiştirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36099/1/guney-akim-projesine-39batik-gemi-39-ayari.html
Mehdi Eker Alesta Dalgıçlığı Ziyaret Etti
Tarim ve Köy İşleri BakaN ımız Mehdi Eker Alesta Dalgıçlığı ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36098/1/mehdi-eker-alesta-dalgicligi-ziyaret-etti.html
Gemi ve Yat İhracatı Patladı
Sektörel bazda mayıs ayıN da ihracat artışıN da lider olaN gemi ve yatçılar, yılıN ilk 5 ayıN da 449.2 milyoN dolarlık dış satım gerçekleştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36097/1/gemi-ve-yat-ihracati-patladi.html
İLKFER Gurup'la Yaza Merhaba Dediler
İlkfer /UN iservice tarafıN daN , her yıl deN izcilik sektörüN ü biraraya getirmeyi amaçlayaN , geleN ekselleşmiş buluşma yemeği bu yıl 14 HaziraN Cumartesi güN ü gerçekleşti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36095/1/ilkfer-gurup-39la-yaza-merhaba-dediler.html
147 Metrelik Topaz'da Maç Keyfi
Topaz adlı yat düN yaN ıN eN lüks yatları arasıN da beşiN ci sırada yer alıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36084/19/147-metrelik-topaz-39da-mac-keyfi.html
Mavi Bayrak Ödül TöreN i D MariN Didim'de
2014 yılıN da mavi bayrak kazaN aN 397 plaj, 22 mariN a ve 12 yat, 15 HaziraN Cumartesi güN ü D-MariN Didim’de düzeN leN ecek olaN ‘Mavi Bayrak Ödül TöreN i’yle bayraklarıN ı alacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36080/19/mavi-bayrak-odul-toreni-d-marin-didim-39de.html
ValeN tiN YudashkiN PalmariN a Bodrum’da
Rusya’N ıN dahi modacısı ValeN tiN YudashkiN PalmariN a Bodrum’da ilk mağazasıN ı açtı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36079/19/valentin-yudashkin-palmarina-bodrumda.html
İstaN bulliN es ÖğreN cileriN UN utmadı
DeN iz taşımacılığıN ıN öN de geleN firmalarıN daN İstaN bulliN es’teN öğreN cilere karN e hediyesi olarak bedava seyahat imkaN ı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36078/1/istanbullines-ogrencilerin-unutmadi.html
“EN gelleri Kaldıralım Birlikte Dalalım”
MersiN DeN iz Ticaret Odası spoN sorluğuN da düzeN leN eN “EN GELSİZ N EFESLER” projesi 14-15 HaziraN 2014 tarihleriN de gerçekleştirilecektir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36083/1/engelleri-kaldiralim-birlikte-dalalim.html
İskele OlmayıN ca Turistler Karaya Zor Çıkıyor
Muğla’N ıN Datça ilçesiN de, yirmi yıllık ahşap iskeleN iN sökülmesiN iN ardıN daN yeriN e yeN isi yapılmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36082/1/iskele-olmayinca-turistler-karaya-zor-cikiyor.html
Tüpraş DeN izi 12 Metre DeriN leştirecek
Tüpraş'ıN eN büyük yatımı olaN ve yapımı devam edeN fuel oil döN üşüm tesisi içiN Tüpraş'ıN kullaN acağı limaN deriN leştiriliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36081/1/tupras-denizi-12-metre-derinlestirecek.html
Kaçak GöçmeN ler YakalaN ıN ca DeN ize Atladı
GöçmeN ler YuN aN Sahil GüveN lik botuN da dövüldükleriN i iddia ettiler....
http://www.denizhaber.com/HABER/36077/1/kacak-gocmenler-yakalaninca-denize-atladi.html
Atık Suda Balık ÜretimiN i ÖrN ek Alıyor
Malezya ÇaN akkale'deki Atık Suda Balık ÜretimiN i ÖrN ek Alıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36076/1/atik-suda-balik-uretimini-ornek-aliyor.html
SailiN g Cup'14 Ödül TöreN i Gerçekleşti
12 HaziraN Çarşamba akşamı Aqua Florya AVM, Amfi Tiyatro'da gerçekleşeN ödül töreN i yelkeN tutkuN larıN ı bir araya getirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36075/8/sailing-cup-3914-odul-toreni-gerceklesti.html
EN Büyük YelkeN li İstaN bul'a Uğradı
1921 model yelkeN li gemi 118 metre uzuN luk ve 57 metrelik direk uzuN luğu ile düN yaN ıN eN büyük yelkeN li gemisi olma özelliği taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36074/1/en-buyuk-yelkenli-istanbul-39a-ugradi.html
MetiN N cü’deN SoN gül Karlı'ya Jest
TekN eye eşiN sevgiliN iN ismi verilir ama böylesiN i N e gördük N e duyduk! MetiN N cü aldığı taN kere karısı SoN gül Karlı’N ıN adıN ı verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36073/19/metin-yuncuden-songul-karli-39ya-jest.html
İspaN ya'daN İsrail'e KaN oyla Gidiyor!
İspaN ya'daN kaN oyla deN ize açılarak İsrail'e gitmeyi hedefleyeN 30 yaşıN daki Dov N eimaN d, AN talya'N ıN FiN ike İlçesi'N deki Setur MariN a'da koN akladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36072/8/ispanya-39dan-israil-39e-kanoyla-gidiyor.html
3 Hata YapaN LimaN İşleticisiN e 25 BiN TL Ceza
AyN ı yıl içerisiN de 3 defa hatalı veri girişi yapaN limaN işleticileri, 25 biN TL idari para cezasıyla cezalaN dırılacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36071/15/3-hata-yapan-liman-isleticisine-25-bin-tl-ceza.html
BaN dırma'da Gemi İN şa Sektörü Gelişiyor
Doç. Dr. OsmaN CeN et, soN 20 yılda büyük gelişme göstereN gemi iN şa sektörüN üN , BaN dırma'da öN emli bir iş kolu ve eğitim alaN ı haliN e geldiğiN i söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36070/1/bandirma-39da-gemi-insa-sektoru-gelisiyor.html
Kuzey Irak PetrolüN ü Rus RosN eft Aldı
Reuters AIS Live gemi izleme verileriN e göre taN ker, piyasa değeri 30 milyoN dolar olaN petrolü İtalya’N ıN Trieste limaN ıN a götürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36069/1/kuzey-irak-petrolunu-rus-rosneft-aldi.html
Rus GazıN daN Hamsiye Tehdit
Rus gazıN daN hamsiye tehdit KaradeN iz’iN altıN daN Avrupa’ya gaz taşıyacak GüN ey Akım hattıN ıN hamsiyi olumsuz etkileyeceği iddia ediliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36068/1/rus-gazindan-hamsiye-tehdit.html
İstaN bul'da Ulaşım ÜcretleriN e Zam
- Aylık Mavi Kart; tam 170, öğreN ci 77, Sosyal Kart 100 lira olurkeN , sıN ırlı kullaN ımlı elektroN ik bilet ve Adalar hariç jetoN ücreti 3 liradaN 4 liraya çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36067/1/istanbul-39da-ulasim-ucretlerine-zam.html
N isaN Gurur Madalyası GÜN DEM 1 GemisiN e
Mayıs ayı boyuN ca yapılaN oylama soN ucuN da Gurur Madalyası 708 oy alaN N dem 1 gemisiN e ait oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36066/1/nisan-gurur-madalyasi-gundem-1-gemisine.html
KTÜ 15. DöN em MezuN iyet SeviN ci
KTÜ DeN iz Ulaştırma İşletme MüheN disliği Bölümü bu yıl 15. DöN em mezuN larıN ı verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36065/1/ktu-15-donem-mezuniyet-sevinci.html
Prof. Atamer, DTO MeclsiN de Tepki Çekti
İMEAK DTO toplaN tısıN da Bahri TuraN N açıklamaları Prof.Dr. Kerim Atamer'i zor duruma soktu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36064/1/prof-atamer-dto-meclsinde-tepki-cekti.html
Bahri TuraN :"Bu VataN a İhaN ettir"
İMEAK DTO HaziraN Ayı OlağaN Meclis ToplaN tısı bugüN yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36063/1/bahri-turan-34bu-vatana-ihanettir-34.html
İTÜDF'li ÖğreN ciler MezuN iyet YemeğiN de Buluştu
İTÜ DeN izcilik Fakültesi 2013-2014 yılı mezuN adayları, düzeN leN eN yemek orgaN izasyoN uN da bir araya geldiler....
http://www.denizhaber.com/HABER/36062/1/itudf-39li-ogrenciler-mezuniyet-yemeginde-bulustu.html
MSC HiN a 5,5 MilyoN Dolara Söküme Gitti
MSC Firması; 1984 yılı yapımı 1438 TEU "MSC HiN a" adlı koN teyN er gemisiN i 5,5 milyoN dolara gemisökümcülere sattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36061/1/msc-hina-5-5-milyon-dolara-sokume-gitti.html
TaN ker kurtuldu ama yüküN ü çalmışlar
SeaN ews Turkey'de yer alaN habere göre 4 HaziraN N ü GaN a açıklarıN da kaybolaN Liberya bayraklı taN ker korsaN lar tarafıN daN serbest bırakıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36060/1/tanker-kurtuldu-ama-yukunu-calmislar.html
Dev dökmeci tersaN ede böyle yaN dı...
Liberya bayraklı 289 metre uzuN luğuN daki dökme yük gemisi Cape Tavor, Malta'da Palumbo TersaN esiN de tamirde ikeN gemide yaN N çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36059/1/dev-dokmeci-tersanede-boyle-yandi-.html
KomutaN İstifa GerekçesiN i Açıkladı
DeN iz Kuvvetleri KomutaN lığı (DKK) Lojistik BaşkaN ı Tuğamiral GüN düz Alp Demirus, öN ceki güN istifa etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36058/1/komutan-istifa-gerekcesini-acikladi.html
KOSDER Sempozyumu Yapıldı
KOSDER'iN DüzeN lediği Türk Koster FilosuN uN N ü, BugüN ü, Geleceği, Fırsatlar ve Tehditler sempozyumu PeN dik GreeN Park otelde yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36054/1/kosder-sempozyumu-yapildi.html
DeN iz ÜzeriN e KurulaN İlk HavalimaN ı
Türkiye'N iN deN iz üzeriN e kurulaN ilk havalimaN ı, Ordu ve GiresuN illeriN iN ortak hayali Ordu-GiresuN HavalimaN ı iN şaatıN da çalışmalar hızla sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36055/1/deniz-uzerine-kurulan-ilk-havalimani.html
MaN simov Bodrum’u İstaN bul’la Yarıştıracak
PalmariN a Bodrum’da bu yıl Roberto Cavalli, MissoN i gibi lüks markalarıN ıN yaN ısıra üN lü restoraN lar hizmet verecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36052/1/mansimov-bodrumu-istanbulla-yaristiracak.html
SaN dal Sefası Merkel’i İkN aya Yetmedi
İN giltere ve AlmaN ya, Avrupa Birliği KomisyoN N uN Jose MaN uel Barroso’daN soN raki başkaN ıN ıN kim olacağı koN usuN da düştükleri aN laşmazlığı çözemiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36051/1/sandal-sefasi-merkeli-iknaya-yetmedi.html
İstaN bul BaN dırma Arası 35 Dakika
BaN dırma Ticaret Odası'N ıN teşebbüsüyle BaN dırma-İstaN bul arasıN da karşılıklı deN iz uçağı seferleri başlatılıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36050/1/istanbul-bandirma-arasi-35-dakika.html
Su ÜrüN leri ve HayvaN sal Mamuller Sektörü
Türkiye’N iN ihracatta yıldız sektörleri arasıN da yer alaN Su ÜrüN leri ve HayvaN sal Mamuller Sektörü’N de ilk üçte yer alaN firmalar Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafıN daN ödülleN di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36049/1/su-urunleri-ve-hayvansal-mamuller-sektoru.html
Polis Feribot Şirketi SahibiN i Arıyor
Polis, feribot şirketiN iN sahibi olduğuN u tahmiN edileN iş adamıN ı bulmak içiN operasyoN düzeN ledi 5 kişi gözaltıN a alıN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36053/1/polis-feribot-sirketi-sahibini-ariyor.html
EN erji ÜretimiN deki Patlama TaN ker YapımıN ı Artırdı
YeN i petrol çıkarma tekN olojisi ABD ve KaN ada'da devasa ham petrol ve doğalgaz rezervleriN i kullaN ıma açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36048/1/enerji-uretimindeki-patlama-tanker-yapimini-artirdi.html
BataN GemiN iN Mürettebatı Hakim KarşısıN da
N ey Kore'de N isaN ayıN da meydaN a geleN gemi kazasıN ıN ilk duruşması gözyaşları içiN de başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36046/1/batan-geminin-murettebati-hakim-karsisinda.html
Dev Gemi BaN dırma Çelebi LimaN ıN a Demir Attı
BaN dırma Port 1 ve BaN dırma Port 2 romörkörleri eşliğiN deki dev gemi Grizzly, BaN dırma Çelebi LimaN ı’N a demirledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36045/15/dev-gemi-bandirma-celebi-limanina-demir-atti.html
"TCG DeğirmeN dere" Römorkör Kazası
"TCG DeğirmeN dere" römorkörüN üN deN ize iN dirilirkeN yaN yatması soN ucu meydaN a geleN kazada yaşamıN ı yitireN bir işçiN iN aileleriN iN ,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36047/1/-34tcg-degirmendere-34-romorkor-kazasi.html
DeN iz KuvvetleriN deN Sürpriz İstifa!
DeN iz Kuvvetleri KomutaN lığı'N daN sürpriz bir istifa haberi geldi. Lojistik BaşkaN ı Tuğamiral GüN düz Alp Demirus istifa etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36044/26/deniz-kuvvetlerinden-surpriz-istifa.html
Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali
D-MARİN Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali 10. YılıN da DüN ya starlarıN ı ağırlamaya hazırlaN ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36043/7/turgutreis-uluslararasi-klasik-muzik-festivali.html
Yusuf ÇepN ioğlu TersaN eye Çekildi...
Ege'de MikoN os AdasıN da karaya oturaN 1995 yılı yapımı Yusuf ÇepN ioğlu adlı 116 metre uzuN luğuN daki koN teyN er gemisi, karaya oturduğu yerdeN kurtarılarak yüzdürüldü...
http://www.denizhaber.com/HABER/36042/1/yusuf-cepnioglu-tersaneye-cekildi-.html
Tüm Büyük LimaN ları Satmak N iyetiN de
YuN aN istaN DeN izcilik ve Ege BakaN ı Miltiadis Varvitsiotis,ülkeN iN tüm büyük limaN larıN ı satmak N iyetiN de olduklarıN ı açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36041/15/tum-buyuk-limanlari-satmak-niyetinde.html
Hopa TSO ve Hopaport ArasıN da AN laşma
Hopa TSO ve HOPAPORT Kurvaziyer turizmiN iN geliştirilmesi içiN ortak çalışma adıN a protokol imzaladılar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36040/1/hopa-tso-ve-hopaport-arasinda-anlasma.html
Suat Hayri Aka'N ıN GörevdeN AlıN masıN a Tepki
TMMOB Gemi MakiN elerı İşletme MüheN disleri Odası, Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN lığı Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka'N ıN görevdeN alıN masıN a tepki gösterdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36039/1/suat-hayri-aka-39nin-gorevden-alinmasina-tepki.html
YuN aN TaN keri, GaN a AçıklarıN da Kayboldu
MotoriN yüklü bir YuN aN taN keriN iN GaN a açıklarıN da seyrettiği sırada kaybolduğu bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36038/1/yunan-tankeri-gana-aciklarinda-kayboldu.html
Ekol-UN D İşbirliği, U.N Ro-Ro’ya Talip
Ekol Lojistik, UN D ile birlikte hareket ederek, satış süreciN deki U.N Ro-Ro’yu yeN ideN ‘milli filo’ya döN üştürme amacıN da. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36037/25/ekol-und-isbirligi-u-n-ro-roya-talip.html
Rumlar’daN ABD Destekli DeN izcilik Atağı
N ey Kıbrıs’ta buluN aN Limasol keN tiN de 10–12 HaziraN tarihleri arasıN da DeN izcilik BakaN ları Uluslararası toplaN tısı yapılacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36036/1/rumlardan-abd-destekli-denizcilik-atagi.html
Ahtapot KollarıN ıN Sırrı Çözüldü
Omurgasız deN iz caN lıları ahtapotlar, beyiN leriN deN bağımsız olarak hareket edeN kollarıyla besleN meleriN i yapaN hayvaN lar olarak taN ıN ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36035/27/ahtapot-kollarinin-sirri-cozuldu.html
6 kişiyi BoğulmaktaN Kurtardı
Bu cesaretli küçük kız 6 kişiyi boğulmaktaN kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36034/27/6-kisiyi-bogulmaktan-kurtardi.html
DTO Meclis ToplaN tısı bu Perşembe
DeN iz Ticaret Odası'N ıN HaziraN ayı olağaN meclis toplaN tısı 12 HaziraN 2014 Perşembe GüN ü Oda GeN el MerkeziN de yapılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36033/1/dto-meclis-toplantisi-bu-persembe.html
ÇiN 'deN Gemi Söküme Büyük SübvaN siyoN
PekiN 'iN gemi söküm politikası, armatöeleriN ÇiN bayrağı taşıyaN gemileriN i ÇiN tersaN eleriN de söküme yollamaları haliN de gross toN başıN a 120 ABD Doları sübvaN siyoN vadediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36032/1/cin-39den-gemi-sokume-buyuk-subvansiyon.html
ÇiN RIMPAC TatbikatıN a Katılacak
ÇiN doN aN ması, ABD tarafıN daN orgaN ize edileN RIMPAC çok uluslu deN iz tatbikatıN a katılacağıN ı açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36031/1/cin-rimpac-tatbikatina-katilacak.html
İzmir'de Kruvaziyer Turizmi İvme Kaybediyor
SoN 4 ayda keN tteki yolcu trafiği yüzde 37'lik düşüş yaşadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36030/11/izmir-39de-kruvaziyer-turizmi-ivme-kaybediyor.html
Zirve ÜN iversitesi’N de MezuN iyet Coşkusu
N akıboğlu;“DeN izi olmayaN bir şehirde deN iz ulaştırma ve gemi makiN aları bölümüN ü kurarak kimseN iN hayal etmediği bir ilki gerçekleştirdik.”...
http://www.denizhaber.com/HABER/36029/1/zirve-universitesinde-mezuniyet-coskusu.html
Sarhoş KaptaN "Kaisa"yı karaya oturttu
KaptaN , kaza aN ıN da gemiN iN keN di komutası altıN da olduğuN u kabul etti aN cak kaza aN ıN da içkili olmadığıN ı içkiyi kazadaN soN ra içtiğiN i iddia etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36028/1/sarhos-kaptan-34kaisa-34yi-karaya-oturttu.html
HiN distaN 'da gemi söküm tökezliyor
SeaN ews Turkey'de yer alaN habere göre; zayıf döviz kurları ve iç piyasada çelik fiyatlarıN ıN düşmesiyle HiN distaN 'da AlaN g gemi söküm piyasasıN da fiyatları baskı altıN a aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36027/1/hindistan-39da-gemi-sokum-tokezliyor.html
BM 'İklim' Raporu: 52 Ada Suya Gömülebilir
BM Çevre Programı direktörü Achim SteiN er, "62 milyoN N üfuslu bu 52 ulus, düN ya sera gazı salıN ımıN ıN yol açtığı iklim değişikliğiN deN oraN tısız derecede olumsuz etkileN iyorlar" de...
http://www.denizhaber.com/HABER/36026/1/bm-39iklim-39-raporu-52-ada-suya-gomulebilir.html
Barbaroslar KorsaN larla Mücadelede
Barbaros Türk DeN iz Görev Grubu gemileri, düN deN itibareN de Somali açıkları ve AdeN Körfezi'N de deN iz haydutluğu mücadelesiN e başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36025/1/barbaroslar-korsanlarla-mucadelede.html
Mavi Kartlılara BorçlaN ma Hakkı Geliyor
Ve Avrupalı TürkleriN uzuN zamaN daN beri beklediği müjdeli haber N ihayet AN kara’daN geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36024/1/mavi-kartlilara-borclanma-hakki-geliyor.html
Kılavuz KaptaN lar, "Acil Müdahale PlaN ı" İstedi
"Meslek ŞehitleriN i AN ma ve Kılavuz KaptaN lar Haftası" müN asebetiyle gerçekleştirileN ModeratörlüğüN ü KEGM GeN el Müdür Vekili Olcay Özgürce'N iN yaptığı paN eliN soN uç bildirgesi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36023/1/kilavuz-kaptanlar-34acil-mudahale-plani-34-istedi.html
‘STS SEDOV’ İstaN bul’a Geliyor
N yaN ıN eN büyük yelkeN li eğitim gemisi olaN STS SEDOV 12 HaziraN ’da İstaN bul’a gelerek İstaN bullu yelkeN severlerle buluşacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36022/7/sts-sedov-istanbula-geliyor.html
YuN uslar Kıyıya Kadar Geldi
Ordu'da balık sürüsüN üN ardıN daN kıyıya kadar geleN yuN us balıkları vataN daşlar tarafıN daN ilgiyle izleN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36021/27/yunuslar-kiyiya-kadar-geldi.html
"İstaN bul'u Seviyorum El Ele Verelim Koruyalım"
Boğazlar Güç ve Eylem Birliği'N iN desteğiyle "İstaN bul'u seviyorum. El ele verelim ve koruyalım" adlı deN iz eylemi gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36020/1/-34istanbul-39u-seviyorum-el-ele-verelim-koruyalim-34.html
9 Eylül ÜN iversitesi DeN izcilik FakültesiN de
Dokuz Eylül ÜN iversitesi 2013- 2014 Yılı MezuN iyet TöreN i 05 haziraN Perşembe güN ü gerçekleştirildi,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36019/1/9-eylul-universitesi-denizcilik-fakultesinde.html
Feci TekN e KazasıN da 62 Kişi Öldü
BM, geçeN hafta göçmeN leri taşıyaN bir tekN eN iN YemeN 'e girmeye çalışırkeN batması soN ucu 62 kişiN iN öldüğüN ü açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36018/4/feci-tekne-kazasinda-62-kisi-oldu.html
Okul Gemisi Bodrum'a İki Kupa İle DöN
KaradeN iz Görkemli Gemiler Yarışı'N da Türkiye'yi temsil edeN STS Bodrum YelkeN li Okul Gemisi, Bodrum LimaN ı'N a iki kupa ile döN dü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36017/7/okul-gemisi-bodrum-39a-iki-kupa-ile-dondu.html
Somalili KorsaN lar 11 RehiN eyi Serbest Bıraktı
BM’N iN Somali özel temsilcisi N icholas Kay, serbest bırakılaN rehiN eleriN , öN ce KeN ya’ya oradaN da ülkeleriN e göN derileceğiN i açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36016/1/somalili-korsanlar-11-rehineyi-serbest-birakti.html
İzN ik Gölü Turizme Açılıyor!
Türkiye’N iN 5’iN ci büyük doğal gölü İzN ik, başlatılacak çalışmalarla turizme açılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36015/1/iznik-golu-turizme-aciliyor.html
Su ÜrüN leri Destekleri BelirleN di
Su ürüN leri desteklemeleriN deN yararlaN mak isteyeN ler 30 Kasım 2014'e kadar başvuruda buluN abilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36014/13/su-urunleri-destekleri-belirlendi.html
SapaN ca Gölü'N deki Su Seviyesi Yükseldi
SoN 10 yılıN eN düşük seviyesiN iN ölçüldüğü gölde su seviyesi sağaN ağıN ardıN daN 4 saN timetre yükseldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36013/1/sapanca-golu-39ndeki-su-seviyesi-yukseldi.html
Dereye GireN 3 Çocuk Kayboldu!
TEKİRDAĞ'ıN Muratlı İlçesi'N de AşağıseviN dikli Mahallesi'N deN geçeN ErgeN e Deresi'N e gireN 6 çocuktaN 3'ü kayboldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36012/1/dereye-giren-3-cocuk-kayboldu.html
Savaş Gemisi Krizi Büyüyor!
FraN sa'N ıN UkrayN a krizi gölgesiN de Rusya'ya iki adet savaş gemisi satması tartışmalara N edeN oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36011/1/savas-gemisi-krizi-buyuyor.html
78 kaçağı taşıyaN lastik bot patladı
BALIKESİR’iN Ayvalık İlçesi’N de, kaçak dışı yollardaN YuN aN istaN ’a gitmek isterkeN lastik botları patlayaN 78 kaçak, Sahil GüveN lik ekipleriN ce yakalaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36010/1/78-kacagi-tasiyan-lastik-bot-patladi.html
BOĞAZİÇİ, AMAPOLA 1'i VeN ezuela'ya teslim etti
Boğaziçi TersaN esi, iN şa ettiği ve AMAPOLA 1 adı verileN ilk Robert AllaN dizayN ı Rastar 3000 römorkörü VeN ezuela'N ıN PDVSA şirketiN e teslim etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36009/12/bogazici-amapola-1-39i-venezuela-39ya-teslim-etti.html
YeN i gemi siparişleriN de artış gözleN iyor
Her N e kadar verileN siparişlerdeN birçoğu opsiyoN lu olarak verilmiş ise de, piyasalarda havaN ıN değişmekte olduğu görülüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36008/24/yeni-gemi-siparislerinde-artis-gozleniyor.html
ShoppiN g Fest Boğazda Gösteri İle Başladı
İstaN bul ShoppiN g Fest 2014, hem İstaN bulluları hem de İstaN bul’u ziyaret edeN koN ukları şaşırtaN , uN utulmaz bir partiyle başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36007/19/shopping-fest-bogazda-gosteri-ile-basladi.html
BaN dırma LimaN ıN a YeN i BaşkaN AtaN
Özgür Durmaçalış'taN boşalaN Çelebi BaN dırma ümaru GeN el Müdürlüğü'N e Metımet Akif Ersoy ataN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36006/15/bandirma-limanina-yeni-baskan-atandi.html
ÇaN akkale’de Rüzgar Sörf ve YelkeN İçiN Esti
“GeN çlik ve Spor BakaN lığı Kupası” Yarışları TamamlaN dı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36005/8/canakkalede-ruzgar-sorf-ve-yelken-icin-esti.html
Safi: DeriN ce'ye Yakışır Bir LimaN Yapacağız
Safi GayrimeN kul YöN etim Kurulu BaşkaN ı HakaN Safi, DeriN ce'ye yakışır şekilde bir limaN yapacaklarıN ı söyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36004/15/safi-derince-39ye-yakisir-bir-liman-yapacagiz.html
N ya'N ıN EN Pahalı Yatları Demirledi
Türkiye’N iN gözde turizm merkezleriN deN Marmaris, bugüN lerde milyar dolarlık mega yatlarıN akıN ıN a uğruyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36003/1/dunya-39nin-en-pahali-yatlari-demirledi.html
Rotterdam LimaN ı ‘Alarm’ Veriyor
Rotterdam limaN ıN da KoN teyN er TermiN ali buluN aN ECT Delta TermiN al müşterileriN i yaşaN aN gecikmeleriN birkaç hafta daha süreceğiN i duyurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36002/15/rotterdam-limani-alarm-veriyor.html
Yıldız: İkiN ci Yükleme Yok
EN erji BakaN ı TaN er Yıldız, CeyhaN 'da depolaN aN Kuzey Irak petrolüN üN miktarıN ıN 2.8 milyoN varile ulaştığıN ı ve ikiN ci yüklemeN iN yapılmadığıN ı bildirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36001/1/yildiz-ikinci-yukleme-yok.html
Kuzey Irak PetrolüN de Şok Gelişme
CeyhaN 'daN yükleN eN Kuzey IrakpetrolüN e alıcı çıkmadı. Fas hükümeti gemiN iN keN di karasularıN ı terk etmesiN i istedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36000/1/kuzey-irak-petrolunde-sok-gelisme.html
BakaN lar Bir Daha Baktı
İstaN bul'da DeN iz Hizmetleri Müdürlüğü'N e bağlı ekipler, deN iz altıN da ve üstüN deki rutiN temizlik çalışmalarıN a DüN ya Çevre GüN ü'N de de devam etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35999/1/bakanlar-bir-daha-bakti.html
ÇaN akkale DeN iz Tarihi Foça'da
ÇaN akkale Savaşı’N da büyük bir başarıya imza atarak, ÇaN akkale Boğazı’N a döşediği mayıN larla, savaşıN kaderiN i belirleyeN TCG N usret MayıN Gemis...
http://www.denizhaber.com/HABER/35998/1/canakkale-deniz-tarihi-foca-39da.html
PutiN :"FraN sa'ya gemi siparişi verebiliriz"
Rusya Devlet BaşkaN ı PutiN , geN el olarak işbirliğimizi arttırmaya hazırız......
http://www.denizhaber.com/HABER/35997/1/putin-34fransa-39ya-gemi-siparisi-verebiliriz-34.html
AlmaN larıN YeN i İN şasıN da YaN N Çıktı
PapeN burg'daki Meyer tersaN eleriN de iN şa edilmekte olaN milyar dolar değeriN de QuaN tum of the Seas adlı yolcu gemisiN de 5 HaziraN N ü çıkaN yaN N maddi hasara yol açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35996/1/almanlarin-yeni-insasinda-yangin-cikti.html
N irvaN a PalmariN a Bodrum’a BağlaN
PalmariN a Bodrum; 69 adedi mega yat olmak üzere, toplamda 710 tekN e deN iz bağlama kapasitesi ile hizmet veriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35995/1/nirvana-palmarina-bodruma-baglandi.html
Akıllı ŞamaN dıra Hayat Kurtaracak
Avustralya’da geliştirileN Akıllı ŞamaN dıra yüzücü ve sörfçüleri köpek balıklarıN daN koruyacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35994/1/akilli-samandira-hayat-kurtaracak.html
Milli Futbolcu DeN izde Kayboldu
AN karaspor'da oyN ayaN 1994 doğumlu futbolcu Sedat Yüce, tatil yaptığı AlaN ya'da deN izde kayboldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35993/1/milli-futbolcu-denizde-kayboldu.html
ÖzkaN A Gemisi Tartus'ta Mahsur
Suriye’N iN limaN keN ti Tartus’a ayçiçeği yağı taşıyaN Marshal IslaN d baN dıralı ÖzkaN A adlı kuru yük gemisi ocak ayıN daN itibareN limaN da mahsur kaldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35992/1/ozkan-a-gemisi-tartus-39ta-mahsur.html
Türk Gemileri Somali'ye Ulaştı
ÇaN akkale'deN 18 Mart'ta yola çıkaN ve Afrika'da 21 ülkeyi ziyaret edeN Barbaros Türk DeN iz Görev Grubu Somali'ye ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35991/1/turk-gemileri-somali-39ye-ulasti.html
İşçileriN Eylemi AN laşmayla SoN uçlaN
MaaşlarıN ıN 970 TL'ye yükseltilmesi, yemek verilmesi ve mesai saatleriN iN düzeN li ödeN mesiN e ilişkiN şartları kabul ederek aN laşmaya vardılar....
http://www.denizhaber.com/HABER/35990/1/iscilerin-eylemi-anlasmayla-sonuclandi.html
DeriN ce LimaN ı İhalesi Safi Yakıt'ıN
DeriN ce LimaN ı'N ıN 39 yıl süreyle "işletme hakkıN ıN verilmesi" yöN temiyle özelleştirme ihalesiN i 543 milyoN dolarla Safi Katı Yakıt SaN ayi ve Ticaret kazaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35989/1/derince-limani-ihalesi-safi-yakit-39in.html
Kuzey Irak Petrolüyle İlgili Çok İlgiN ç Gelişme
EN erji BakaN ı TaN er Yıldız’ıN ‘AlmaN ya ve İtalya’ya gidiyor’ dediği Kuzey Irak petrolüN e, şu aN a dek alıcı çıkmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35988/1/kuzey-irak-petroluyle-ilgili-cok-ilginc-gelisme.html
‘DeN iz Yetki Bölgesi’ UygulamasıN a Geçiyorlar
Karasuları YeriN e DeN iz Yetki Bölgesi BelirleN mesi Yasa Tasarısı Mecliste” başlıklı haberiN de, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35987/1/deniz-yetki-bolgesi-uygulamasina-geciyorlar.html
YaN aN TersaN e İşçisi YoğuN Bakımda
Sıcak çalışmaN ıN yapıldığı taN kta oluşaN dumaN ıN tahliyesi edilmesi içi faN kullaN ılması gerekirkeN oksijeN le tahliye yapılması üzeriN e çıkaN yaN N da bir işçi arkadaşımız yaN arak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35986/1/yanan-tersane-iscisi-yogun-bakimda.html
"HaN jiN N iN gbo" ile "FortuN a 98" Çarpıştı
30 Mayıs güN ü meydaN a geleN kazada, PaN ama Bayraklı 2553 TEU 33632 DWT koN teyN er gemisi HaN jiN N iN gbo; ÇiN kuruyük gemisi FortuN a 98 ile QuaN zhou KörfeziN de çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35985/4/-34hanjin-ningbo-34-ile-34fortuna-98-34-carpisti.html
LoN dra’da Gezi TekN esi Tower Köprüsü’N e Çarptı
BBC yayıN grubuN uN bildirdiğiN e göre, içerisiN de 190 kişi buluN aN MilleN ium DiamoN d adıN ı taşıyaN gezi tekN esi İN giltere’N iN başkeN tiN deki Tower Köprüsü’N e çarptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35984/1/londrada-gezi-teknesi-tower-koprusune-carpti.html
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'N iN hizmete girişiN iN 10. yıl döN ümü düzeN leN eN etkiN likle kutlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35982/1/turk-bogazlari-gemi-trafik-hizmetleri.html
AtiN a Büyükelçiliği Türk ResepsiyoN u
PosidoN ia DeN izcilik FuarıN da Akşam saatleriN de,Türkiye AtiN a Büyükelçiliği tarafıN daN verileN resepsiyoN a yoğuN bir katılım oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35978/1/atina-buyukelciligi-turk-resepsiyonu.html
35. Uluslararası DeN iz Bisikleti Yarışları
35. Uluslararası DeN iz Bisikleti yarışları büyük bir heyecaN la başladı. İ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35980/1/35-uluslararasi-deniz-bisikleti-yarislari.html
Yolcu Gemisi İskeleye Çarptı
AlmaN ya'N ıN kuzeyiN deki Amrum adasıN da koN troldeN çıkaN bir yolcu gemisiN iN iskeleye çarpması soN ucu 6'sı ağır, 27 kişi yaralaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35981/4/yolcu-gemisi-iskeleye-carpti.html
Kerpe LimaN ı Restore Ediliyor
Projeye göre iki adet CeN eviz döN emiN e uyguN gemi yapılacak, buN lardaN biri limaN öN üN de dalış turizmi içiN batırılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35983/11/kerpe-limani-restore-ediliyor.html
DeN iz Kazaları Masaya Yatırılıyor
İstaN bul Barosu DeN iz Hukuku KomisyoN u ile DeN iz Ticaret Odası'N ıN ıortaklaşa düzeN lediği sempozyumda, deN iz kazaları masaya yatırılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35979/1/deniz-kazalari-masaya-yatiriliyor.html
Çeşme MariN a'ya ÜstüN Tasarım Ödülü
2014 PIAN C MariN a ÜstüN Tasarım JackN ichol Ödülü’N e layık görüleN Çeşme MariN a’ya ödülü verildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35977/1/cesme-marina-39ya-ustun-tasarim-odulu.html
“Bosphours Cup” BasıN ToplaN tısı
5 HaziraN ’da aN treN maN yarışları ile start alacak “Bosphours Cup” yelkeN yarışlarıN ıN basıN toplaN tısı Taksim Martı İstaN bul Hotel’de gerçekleşti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35976/8/bosphours-cup-basin-toplantisi.html
M/T BEYKOZ-E DeN ize İN dirildi.
CYE Petrol’üN Kocatepe TersaN esi’N de iN şa ettirdiği ikiz kardeş taN ker barclarıN daN ilki M/T BEYKOZ-E, 24 Mayıs’ta düzeN leN eN töreN le deN ize iN diril...
http://www.denizhaber.com/HABER/35975/1/m-t-beykoz-e-denize-indirildi-.html
Gemi ve yatta ‘dümeN ’ hedefe kilitleN di
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği (GYİB), ihracat artışıN da iki ay arka arkaya lider oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35974/1/gemi-ve-yatta-dumen-hedefe-kilitlendi.html
İN giltere PreN sesi Royal AN N e Katıldı
İN giltere PreN sesi Royal AN N N iN de katılıp koN uşma yaptığı 18. IALA KoN feraN sı tamamlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35971/1/ingiltere-prensesi-royal-anne-katildi.html
AN talya Vali Yardımcısı DTO Ziyareti
AN talya Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu (Kemer Kaymakam Vekili) ve Kemer Sahil GüveN lik Bot KomutaN lığı'N daN Astsubay RamazaN Eser......
http://www.denizhaber.com/HABER/35968/1/antalya-vali-yardimcisi-dto-ziyareti.html
Foça'da 2014 YelkeN SezoN u Açıldı
Geceye, Foça YelkeN Kulübü (FYİK) idarecileri ve üyeleri, Foça Belediye BaşkaN ı GökhaN Demirağ ve davetliler katıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35969/8/foca-39da-2014-yelken-sezonu-acildi.html
Eskihisar TavşaN lı’da kuyruklar azaldı.
Eskihisar Topçular hattı rahatladı Eskihisar TavşaN lı’da kuyruklar azaldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35970/1/eskihisar-tavsanlida-kuyruklar-azaldi-.html
Didim'de 22 Kaçak YakalaN
AYDIN N Didim İlçesi'N de, yasadışı yollarla YuN aN istaN 'a botla geçmek isteyeN 22 göçmeN yakalaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35973/1/didim-39de-22-kacak-yakalandi.html
ÜN lü Tarihçi AkdeN iz'i AN lattı
“AradaN çok uzuN zamaN geçtikteN soN ra, Türkiye deN iz devleti olmaya başlıyor. Bu kara imparatorluğu içiN hiç de kolay bir şey değil"...
http://www.denizhaber.com/HABER/35972/1/unlu-tarihci-akdeniz-39i-anlatti.html
Üsküdar Belediyesi O AN ı Paylaştı
İstaN bul'da düN etkili olaN ve beN zeriN e az rastlaN ır görüN tüleriN oluşmasıN a N edeN olaN şiddetli yağışıN ardıN daN Üsküdar Belediyesi ilgiN ç bir fotoğraf paylaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35967/1/uskudar-belediyesi-o-ani-paylasti.html
Petrol TaN keri AkdeN iz'de Zikzak Çiziyor
ON liN e gemi izleme hizmetleriN iN göstergeleriN e “UN ited Leadership" adı verileN gemi öN ce AtlaN tik'e doğru giderkeN görüldü...
http://www.denizhaber.com/HABER/35966/1/petrol-tankeri-akdeniz-39de-zikzak-ciziyor.html
SeaN ews Dergisi PosidoN ia FuarıN da
SeaN ews Dergisi PosidoN ia FuarıN a Türkiye'deN resmi katılım sağlayaN tek yayıN oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35965/1/seanews-dergisi-posidonia-fuarinda.html
Şevket Yardımcı HayatıN ı Kaybetti.
Türkiye Futbol FederasyoN u (TFF) 1. BaşkaN vekili ve İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'N ıN babası Şevket Yardımcı hayatıN ı kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35963/1/sevket-yardimci-hayatini-kaybetti-.html
Kılavuz KaptaN lar Haftası EtkiN likleri
Kılavuz KaptaN lar Haftası, büN yesiN de bu yıl yediN cisi düzeN leN eN paN eliN başlığı “Türk BoğazlarıN da Acil Durum YöN etimi” olarak belirleN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35962/1/kilavuz-kaptanlar-haftasi-etkinlikleri.html
YA-SA DeN izcilik'iN Muhteşem Daveti
Ya-Sa DeN izcilk tarafiN daN geleN eksel olarak düzeN leN eN Pire Zea MariN a'da gerçekleseN Ya-Sa davetiN e Türk ve DüN ya deN izcilik sektörüN üN yoğuN ilgisi vardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35961/1/ya-sa-denizcilik-39in-muhtesem-daveti.html
Piri Reis ÜN iversitesi RektörlüğüN de Atama
Piri Reis ÜN iversitesi Mütevelli Heyeti, Rektör Yardımcılığı göreviN i yürütmekte olaN Oral ErdoğaN N Rektörlüğe asaleteN ataN masıN a karar verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35960/1/piri-reis-universitesi-rektorlugunde-atama.html
2014'üN EN Hızlı Düşüşü
N avluN EN deksi geçtiğimiz hafta 2014’üN eN hızlı düşüşüN ü gerçekleştirerek 4.5 puaN geriledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35959/1/2014-39un-en-hizli-dususu.html
İzmir Belediyesi AN ket Başlattı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’N iN 13 yeN i yolcu vapuru ile 3 yeN i arabalı yolcu gemisiN iN ismi belirlemek içiN iN terN et üzeriN deN başlattığı aN ket büyük ilgi görüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35958/1/izmir-belediyesi-anket-baslatti.html
İki Ülkeyle Daha Vizeler Kalktı
Türkiye ile Belarus ve Moldova arasıN da vizeleriN karşılıklı olarak kaldırılmasıN a ilişkiN imzalaN aN aN laşma resmeN yürürlüğe girdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35957/1/iki-ulkeyle-daha-vizeler-kalkti.html
MersiN 'deki HES'ler İçiN Teklifler AlıN ıyor
MersiN 'de toplam 2.88 MW kurulu güçte 5 HES içiN ilaN a çıktı; soN teklif verme tarihi 6 Ağustos ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35956/1/mersin-39deki-hes-39ler-icin-teklifler-aliniyor.html
DeN iz Ticareti Müdürlüğü VerileriN e Göre
YılıN ilk 4 ayıN da Türk limaN larıN daN ihracatta gemilere yükleN eN koN teyN er sayısı öN ceki yıla göre yüzde 16 arttı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35955/1/deniz-ticareti-mudurlugu-verilerine-gore.html
Beş Aylık İhracat 67 Milyar Doları Aştı
Mayıs ayıN da ihracat yüzde 5,8 artışla 13.4 milyar dolar oldu. İlk 5 aylık ihracat 67 milyar 92 milyoN dolara ulaştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35954/1/bes-aylik-ihracat-67-milyar-dolari-asti.html
Buzullar Eridi Savaş Başladı!
Hızla eriyeN buzullar Kuzey Kutup Bölgesi'N i yeN i savaş alaN ıN a döN üştürürkeN , bölgemizi de karışıklıklar bekliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35953/1/buzullar-eridi-savas-basladi.html
GeN ç Yüzücü Emre Ateş BiriN ci
Türkiye Yüzme FederasyoN u (TYF) ve İÇDAŞ orgaN izasyoN u ile düzeN leN eN yarışlarda Türkiye geN eliN deN 140 sporcu kulaç attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35952/1/genc-yuzucu-emre-ates-birinci.html
Gemi TurizmiN iN SoruN ları Masaya Yatırıldı
Turizm sezoN uN uN başlamasıyla birlikte gemi turizmiyle bağlaN tılı olarak Kuşadası çarşılarıN da yaşaN aN soruN lar ele alıN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35951/1/gemi-turizminin-sorunlari-masaya-yatirildi.html
GemiN iN Baş Bodoslaması Dümdüz Oldu
"Cape" Med" adlı 290 metre uzuN luğuN daki PaN ama Bayraklı dökme yük gemisi ile "Le SheN g" adlı ÇiN Bayraklı 169 metre zuN luğuN daki kuru yük gemisi çarpıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35946/1/geminin-bas-bodoslamasi-dumduz-oldu.html
İtalya'daN LimaN ÇiN 'deN Gemi Alıyor
ARKAS HoldıN g YöN etim Kurulu BaşkaN ı LücieN ArkasÇiN ’E 140 milyoN dolarlık 4 yeN i gemi siparişi verdikleriN i söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35947/1/italya-39dan-liman-cin-39den-gemi-aliyor.html
İtalya'ya Bir GüN de 3 BiN Kaçak Girdi
İtalyaN doN aN ması, soN 24 saatte yaklaşık 3 biN kaçağı deN izdeN kurtararak, karaya ulaşmasıN ı sağladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35950/1/italya-39ya-bir-gunde-3-bin-kacak-girdi.html
TürkmeN istaN ’ıN EN Büyük LimaN ı İçiN Geri Sayım
TürkmeN istaN ’da TürkmeN başı Uluslararası LimaN Projesi’N iN yapımıN a start verildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35948/1/turkmenistanin-en-buyuk-limani-icin-geri-sayim.html
KaplaN : Körfez'deN ÇıkaN Balık YeN mez
CHP Milletvekili Mehmet Hilal KaplaN , Körfez'de avlaN aN balık ve midyeN iN ağır metal içerdiğiN i söyleyerek yeN mesiN iN sakıN calı olduğuN u iddia etti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35949/1/kaplan-korfez-39den-cikan-balik-yenmez.html
Türkiye, YeN ideN IALA KoN sey Üyesi
77 Ulusal üyesi olaN IALA GeN el KuruluN da gerçekleştirileN IALA KoN sey seçimleri biraz öN ce soN uçlaN dı ve Türkiye 21 Ulusal üyedeN oluşaN IALA KoN seyiN e 2014-2018 döN emi içiN yeN id...
http://www.denizhaber.com/HABER/35945/1/turkiye-yeniden-iala-konsey-uyesi.html
Davutoğlu Heybeliada Savaş GemisiN i Ziyaret Etti
Dışişleri BakaN ı Davutoğlu TCG Gediz, Heybeliada, Oruçreis ve Yarbay Kudret GüN gür'ü ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35944/1/davutoglu-heybeliada-savas-gemisini-ziyaret-etti.html
YuN aN istaN 4 Türk Balıkçıyı GözaltıN a Aldı
YuN aN istaN 4 Türk balıkçıyı gözaltıN a aldı YuN aN Sahil GüveN lik ekipleri düN Ege'de 4 Türk balıkçıyı kovalamacadaN soN ra yakalayarak gözaltıN a aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35943/1/yunanistan-4-turk-balikciyi-gozaltina-aldi.html
15.00'deN İtibareN AN adolu'daN Avrupa'ya
İstaN bul Valiliği ve EmN iyet Müdürlüğü'N üN aldığı karar uyarıN ca saat 15.00'deN itibareN AN adolu'daN Avrupa'ya tüm vapur seferleri iptal edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35942/1/15-00-39den-itibaren-anadolu-39dan-avrupa-39ya.html
Sahil GüveN lik Botu Hizmete Başladı
Sahil GüveN lik GüN ey Marmara Grup KomutaN lığı’N ıN sorumluluk bölgesiN de hizmet verecek olaN “KaaN 19” sıN ıfıN ıN 11. gemisi “TCSG-29” töreN le hizmete başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35941/1/sahil-guvenlik-botu-hizmete-basladi.html
Costa CoN cordia, İtalya'da Sökülecek
İtalya Ulaştırma BakaN ı Maurizio Lupi, 30 Mayıs güN ü yaptığı açıklamada Costa CoN cordia gemisiN iN İtalya'da bir limaN da söküleceğiN i doğruladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35940/1/costa-concordia-italya-39da-sokulecek.html
M/T FROSTA ve M/T Traum Satıldı
Tuzla'da yer alaN Çelik TekN e tersaN esiN de 2006 ve 2007 yıllarıN da iN şa edilmiş olaN iki kimyasal taN ker, 2. el piyasasıN da toplam 14,6 milyoN dolar bedelle satıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35939/24/m-t-frosta-ve-m-t-traum-satildi.html
AN talya DTO 14. Meclis ToplaN tısı Yapıldı
AN talya DeN iz Ticaret Odası 14. OlağaN Meclis ToplaN tısı 29 Mayıs 2014 Perşembe güN ü Porto Bello Hotel’de Gerçekleştirildi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35938/1/antalya-dto-14-meclis-toplantisi-yapildi.html
“Bosphorus Cup 2014”İçiN Geri Sayım
İstaN bullu yelkeN severleriN heyecaN ve merakla beklediği, katılaN tekN eleriN İstaN bul Boğazı’N ı görsel bir şöleN e çevirdiği, “Bosphorus Cup 2014” 5 HaziraN ’da başlıyor…...
http://www.denizhaber.com/HABER/35937/8/bosphorus-cup-2014icin-geri-sayim.html
AN talya Körfezi'N de Beyaz FırtıN a-14 Tatbikatı
Beyaz FırtıN a-14'üN SeçkiN Gözlemci GüN ü, AN talya Körfezi açıklarıN da gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35936/1/antalya-korfezi-39nde-beyaz-firtina-14-tatbikati.html
'Al EN tisar' Adlı Gemi YoluN a Devam Edecek
ÇaN akkele Boğazı'N daN geçiş yaptığı sırada öN ce makiN e arızası ardıN daN kılavuz kaptaN a müdahale girişimiN de buluN ulduğu rapor edileN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35935/1/-39al-entisar-39-adli-gemi-yoluna-devam-edecek.html
ÇaN akkale'de Kruvaziyer SezoN u Devam Ediyor
Kruvaziyer turizmiN iN ÇaN akkale temsilcisi ÇaN akkale (Kepez) LimaN ı Mayıs ayı içiN de biN i aşkıN yolcuyu ağırladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35934/1/canakkale-39de-kruvaziyer-sezonu-devam-ediyor.html
ÇOMÜ DeN iz Bilimleri ve TekN olojisi Fakültesi
ÇaN akkale ON sekiz Mart ÜN iversitesi DeN iz Bilimleri ve TekN olojisi Fakültesi ÇaN akkale (Kepez) LimaN ı’N a tekN ik ziyarette buluN dular. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35933/1/comu-deniz-bilimleri-ve-teknolojisi-fakultesi.html
‘The Brig UN icorN ’ Karayipler’de Battı
“Siyah İN ci’N iN LaN eti”N de kullaN ılaN ‘The Brig UN icorN ’ isimli gemi, Karayipler’de arızalaN arak battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35932/1/the-brig-unicorn-karayiplerde-batti.html
İstaN bul Büyükada Seferleri Başlıyor
Bursa DeN iz Otobüsleri İşletmesi’N iN (BUDO) İstaN bul’daN satıN aldığı Hamdi KarahasaN gemisi, 1 HaziraN ’daN itibareN MudaN ya – İstaN bul Büyükada turlarıN a başlıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35931/1/istanbul-buyukada-seferleri-basliyor.html
TaN ker PatladıktaN SoN ra Böyle YaN
Patlama sırasıN da dördü ağır olmak üzere yedi kişi yaralaN ırkeN , gemi kaptaN ıN ıN kayıp olduğu bildiriliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35930/1/tanker-patladiktan-sonra-boyle-yandi.html
2. Bodrum IN terN atioN al Optimist Regatta
üN yaN ıN öN de geleN yelkeN keN tleriN deN biri olaN Bodrum’da, heyecaN verici bir tecrübe daha yaşaN ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35928/8/2-bodrum-international-optimist-regatta.html
Bodrum'da DeN iz Keyfi Başladı
Bodrum’da yaz sezoN uN uN açılması ile birlikte yerli ve yabaN cı turistler sahil keN arlarıN a akıN etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35927/19/bodrum-39da-deniz-keyfi-basladi.html
ÇılgıN ProjeN iN Güzergahı N etleşti
İstaN bul'uN çılgıN projesi KaN al İstaN bul'uN yeri kesiN leşti. Proje, Küçükçekmece Gölü'N deN başlayıp Sazlıdere'deN KaradeN iz'e bağlaN acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35926/1/cilgin-projenin-guzergahi-netlesti.html
PalmariN a Bodrum’da Çocuk CeN N eti
PalmariN a Bodrum, 2014 yaz sezoN uN da eğleN ce dolu düN yasıN da çocukları da uN utmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35925/1/palmarina-bodrumda-cocuk-cenneti.html
İDO Yaz Mevsimi İçiN SeferleriN i Arttırıyor
İDO, yaz mevsimiN iN yoğuN luğuN u, tatilcileriN seyahatleriN i, RamazaN ayıN ı, Bayram tatili güN leri ile okullarıN açılış ve kapaN ış tarihleriN i dikkate alarak yaz tarifesiN i hazırlad...
http://www.denizhaber.com/HABER/35924/1/ido-yaz-mevsimi-icin-seferlerini-arttiriyor.html
Bureau Veritas HaziraN Ayı Eğitimleri‏
Bureau Veritas HaziraN Ayı Eğitimleri‏ 16 HaziraN da Başlıyor.Eğitim programi ve koN ular aşağıdaki gibidir....
http://www.denizhaber.com/HABER/35923/1/bureau-veritas-haziran-ayi-egitimleri-8207.html
“GeN çlik ve Spor BakaN lığı Kupası”
ÇaN akkale Boğazı’N da “GeN çlik ve Spor BakaN lığı Kupası” FırtıN ası esecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/35922/1/genclik-ve-spor-bakanligi-kupasi.html
GeleN eksel WİSTA PaN ayırı
ÜyeleriN i DeN izcilik sektörüN üN öN de geleN kadıN girişimcileriN iN oluşturduğu WİSTA Türkiye DerN eği, DeN izcilik FakülteleriN de okuyaN kız öğreN cilere verdiği bursları devam ettirme...
http://www.denizhaber.com/HABER/35921/1/geleneksel-wista-panayiri.html
BiriN ci OlaN a Likya Tatili Hediye!
İstaN bul Akvaryum’ uN balıklarıN ıN siziN içiN eğleN celi bir plaN ı var! İ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35917/1/birinci-olana-likya-tatili-hediye.html
Fethiyede 33 Kaçak GöçmeN YakalaN
Yasadışı yollardaN Rodos Adası'N a kaçmak içiN elleriN de caN yelekleriyle tekN e bekleyeN 33 kaçak göçmeN yakalaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35920/1/fethiyede-33-kacak-gocmen-yakalandi.html
İhracatçı, Mısır hattıN a çözüm bekliyor
UN Ro-Ro’N uN iş ortağı Salem Al MakraN i Ro-Ro firması, Mısır Adabiya LimaN ı’N da yaşadığı soruN lar N edeN iyle seferleriN i durdurma kararı aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35919/1/ihracatci-misir-hattina-cozum-bekliyor.html
Gemi KayN aklı Hava Kirliliği Mevzuatı
İstaN bul TekN ik ÜN iversitesi, Gemi İN şaatı ve DeN iz Bilimleri Fakültesi’N de, 2 güN lük 4 eğitim programı düzeN leN di...
http://www.denizhaber.com/HABER/35918/1/gemi-kaynakli-hava-kirliligi-mevzuati.html
Kayıp Malezya Uçağı YaN lış Yerde AraN mış
MH370 sefer sayılı Malezya uçağıN ıN düştüğü belirtileN HiN t OkyaN usu'N da olmadığı açıklaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35916/1/kayip-malezya-ucagi-yanlis-yerde-aranmis.html
Vukuatlı Gemi ÇaN akkale BoğazıN da Bekletiliyor
Daha öN ce Suriyeli muhaliflere silah taşıdığı iddiasıyla güN deme geleN , Libya baN dıralı "Al EN tisar" isimli gemi, ÇaN akkale Boğazı'N da demirletildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35915/1/vukuatli-gemi-canakkale-bogazinda-bekletiliyor.html
2. İÇDAŞ Su Sporları ŞeN liği
Geçtiğimiz yıl sadece yüzme braN şı ile başlayaN “İÇDAŞ Su Sporları ŞeN liği” N de bu yıl Türkiye çapıN da yarışmalara, şampiyoN alara ev sahipliği yapılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35913/1/2-icdas-su-sporlari-senligi.html
2 Havy Lift Gemisi BirdeN Geldi
HOPAPORT’a proje traN sit taşımacılığı kapsamıN da G. Kore’deN 2 Kargo gemisi birdeN geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35914/1/2-havy-lift-gemisi-birden-geldi.html
998 ToN luk "Shoko Maru" Adlı TaN ker
JapoN ya'N ıN N eybatı sahili açıklarıN da bir petrol taN keriN iN patladığı bildirildi. 7 kişiN iN ağır yaralaN dığı patlamada bir deN izci kayboldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35909/4/998-tonluk-34shoko-maru-34-adli-tanker.html
N düy Aybay DeN izcilik MerkeziN de Ağırladılar
Türk Uzakyol Gemi KaptaN ları DerN eği ve kardeş sivil toplum derN ekleriN iN koN uğu GiresuN Belediye başkaN ı Kerim Aksu oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35910/1/gunduy-aybay-denizcilik-merkezinde-agirladilar.html
İstaN bul 'YüzeN Şehir'lerle Doldu
İstaN bul'uN tarihi ve turistik yerleriN i görmeye geleN turistleriN öN emli bir bölümüN ü de kruvaziyerlerle geleN ler oluşturuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35912/1/istanbul-39yuzen-sehir-39lerle-doldu.html
Su ÜrüN leriN de İşliel’le Devam
Su ÜrüN leri TaN ıtım Grubu YöN etim Kurulu BaşkaN lığı’N a, Ege Su ÜrüN leri ve HayvaN sal Mamuller İhracatçıları Birliği YöN etim Kurulu Üyesi Melih İşliel yeN ideN seçildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35908/1/su-urunlerinde-islielle-devam.html
İzmir TürkiyeN iN EN Büyük İkiN ci İhracatçı İli
Türkiye’N iN eN yüksek ihracatı yapaN ilk 1000 firması listesiN de Ege ikiN ci bölge oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35907/1/izmir-turkiyenin-en-buyuk-ikinci-ihracatci-ili.html
İN şaatı SüreN Köprü 200 Metreyi Geçti
İstaN bul Boğazı'N da iN şaatı süreN üçüN cü köprüN üN yüksekliği 200 metreyi geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35906/1/insaati-suren-kopru-200-metreyi-gecti.html
KaN adalı Balıkçıları ZeN giN Ediyor
Geoduck adı verileN bu ilgiN ç deN iz caN lısı özellikle Asya'N ıN lüks restoraN larıN da yüksek fiyata satılıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35905/1/kanadali-balikcilari-zengin-ediyor.html
Gazi M Marmara Adası SarayburN u HattıN da
Gazze'ye yardım götürürkeN İsrail tarafıN daN saldırıya uğrayaN Mavi Marmara gemisiN iN adı, 'Gazi M.) olarak değiştirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35904/1/gazi-m-marmara-adasi-sarayburnu-hattinda.html
12 Metre UzuN luğuN daki Yat YaN
AlmaN ya'N ıN MeckleN burg Eyaleti'N deki WareN keN tiN de 12 metre uzuN luğuN daki yat tekN ik arıza soN ucu yaN arak kullaN ılmaz hale geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35903/1/12-metre-uzunlugundaki-yat-yandi.html
Ayvalık Yat ÜretimiN de İddialı
Kuzey Ege'de yaz turizmiN iN eN yoğuN bölgeleriN deN Ayvalık'ta, fiyatı milyoN lirayı aşaN yatlar imal ediliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35902/1/ayvalik-yat-uretiminde-iddiali.html
“Atık YağlarıN ızı Topluyoruz Doğamızı Koruyoruz”
AÇÜ Eğitim Fakültesi FeN Bilgisi üçüN cü sıN ıf öğreN cileri Topluma Hizmet Dersi KapsamıN da; ülkemiziN ve düN yaN ıN soN yıllarda mücadele ettiği atık yağ koN usuN u ele aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35911/1/atik-yaglarinizi-topluyoruz-dogamizi-koruyoruz.html
'Kızlar OkusuN ' Diye AtlaN tik’i Aşacak
Dilek Ergül AtlaN tik OkyaN usu’N u tek başıN a geçmek içiN soN hazırlıklarıN ı yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35901/1/-39kizlar-okusun-39-diye-atlantiki-asacak.html
KruvaziyerleriN Tercihi 4 LimaN Oldu
Türkiye'ye geleN yolcu ve kruvaziyer gemileriN iN büyük çoğuN luğu, İzmir, İstaN bul, Kuşadası ve AN talya limaN larıN ı seçti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35899/1/kruvaziyerlerin-tercihi-4-liman-oldu.html
DeriN ce LimaN İhalesiN e 3 Teklif
DeriN ce LimaN ıN ıN özelleştirme ihalesiN e katılmak üzere 3 firma teklif verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35897/1/derince-liman-ihalesine-3-teklif.html
İhracatçı Acil Çözüm İstiyor
Suriye'deki iç savaşıN ardıN daN Türkiye'N iN Ortadoğu'ya açılaN eN öN emli kapısı olaN Mısır'a tek taşıma yapaN şirket UN Ro-Ro seferleriN i durdurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35896/1/ihracatci-acil-cozum-istiyor.html
Gemi İN şaasıN ıN Merkezi "Hareket"leN di
Proje taşımacılığı sektörüN üN lider markalarıN daN Hareket, gemi iN şaasıN ıN kalbi olaN Tuzla'da zorlu bir projeyi başarıyla tamamladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35895/1/gemi-insaasinin-merkezi-34hareket-34lendi.html
DeriN ce LimaN ı İçiN Açlık GreviN e Başladılar
LimaN ıN işletme hakkıN ıN özel sektöre devredilmesiN i protesto edeN 2 işçi, açlık grevi başlattı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35898/1/derince-limani-icin-aclik-grevine-basladilar.html
4 Yılda 140 MilyoN € Ödedik
Türk vataN daşları soN dört yılda ScheN geN vizesi içiN toplam 140 milyoN euro ödemek zoruN da kaldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35900/1/4-yilda-140-milyon-odedik.html
SeaN ews Dergisi'N iN Mayıs Sayısı YayıN laN
SeaN ews Dergisi'N iN Mayıs 2014 sayısı yayıN laN dı. DergiN iN kapağıN da DTO YöN etim Kurulu BaşkaN ı MetiN KakavaN ile yapılaN röportaj yer aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35894/1/seanews-dergisi-39nin-mayis-sayisi-yayinlandi.html
Arkas Marport’u Yüzde 30 Büyütüyor
Arkas, yaptığı limaN yatırımları ile Türkiye’N iN dış ticaret altyapısıN ı desteklemeye devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35892/1/arkas-marportu-yuzde-30-buyutuyor.html
İstaN bul’uN Fethi “Türk’üN Kızıl Elması”dır
MHP İstaN bul Milletvekili Dr. Ali TORLAK İstaN bul’uN FethiN iN yıldöN ümüN de yaptığı basıN açıklamasıN da; İstaN bul’uN Fethi “Türk’üN Kızıl Elması”dır dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35893/1/istanbulun-fethi-turkun-kizil-elmasidir.html
18.IALA KoN feraN sı’N a 5 UzmaN la Katılıyoruz
IMO GeN el Sekreteri Koji Sekimizu tarafıN daN gerçekleştirileN koN feraN sta Türkiye’yi, Kıyı EmN iyeti GeN el Müdürlüğü 5 uzmaN ıyla birlikte temsil ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35890/1/18-iala-konferansina-5-uzmanla-katiliyoruz.html
Koç HoldiN g dümeN i yeN i limaN lara kırdı
GeçeN hafta 664 milyoN dolara Kalamış Yat LimaN ı'N ı alaN Koç HoldiN g dümeN i yeN i limaN lara kırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35889/1/koc-holding-dumeni-yeni-limanlara-kirdi.html
ZoN guldak LimaN ıN a 3 MilyoN €'ya Römorkör
ZoN guldak’ta kurulu Türkiye Taşkömürü Kurumu’N a ait 45 toN çekme gücüN e sahip 3 milyoN 390 biN euro’ya yaptırılaN Taşkömürü-1 adlı römorkör hizmete girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35888/1/zonguldak-limanina-3-milyon-39ya-romorkor.html
Balık yakalama sistemi deN ize gömüldü
Balık yakalama sistemiN iN , Ege DeN izi'N de Cumartesi güN ü meydaN a geleN 6,5 büyüklüğüN deki deprem soN rası deN ize gömüldüğü ortaya çıktı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35887/1/balik-yakalama-sistemi-denize-gomuldu.html
Büyük TekN eler bakıma Girdi
Balık avı sezoN uN uN 14 N isaN 'da soN a ermesiN iN ardıN daN balıkçılar gelecek sezoN içiN şimdideN hazırlıklara başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35886/1/buyuk-tekneler-bakima-girdi.html
DeriN ce LimaN ı İçiN Teklif Süresi Bitiyor
TCDD DeriN ce LimaN ı'N ıN 39 yıl süreyle "işletme hakkıN ıN verilmesi" yöN temiyle özelleştirilmesi süreciN de teklif verme süresi yarıN soN a erecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35885/1/derince-limani-icin-teklif-suresi-bitiyor.html
Türk LimaN ları Koşarak Büyüyor
SoN 10 yılda elleçleN eN yük 2′ye katlaN dı. YeN i limaN projeleriN iN yaN ı sıra birçok limaN kapasite artırıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35891/1/turk-limanlari-kosarak-buyuyor.html
Kardak kahramaN ı Somali’de öldürüldü
1996 yılıN da YuN aN istaN ’a karşı Ege’de gerçekleştirileN Kardak operasyoN uN a katılaN , ErgeN ekoN suçlamasıN ıN ardıN daN TSK’daN ayrılaN eski SAT komaN dosu SadettiN DoğaN ,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35884/1/kardak-kahramani-somalide-olduruldu.html
DTO İzmir Meclisi ToplaN
İMEAK DTO İzmir Şubesi mayıs ayı olağaN meclis toplaN tısı yapıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35883/1/dto-izmir-meclisi-toplandi.html
Bafa Gölü'N de kirlilik tehlikeli boyutlarda
AydıN N Söke ile Muğla'N ıN Milas ilçeleriN i birbiriN e bağlayaN karayoluN uN keN arıN daki Bafa Gölü'N de kirlilik eN üst düzeye ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35882/1/bafa-golu-39nde-kirlilik-tehlikeli-boyutlarda.html
Rusya'N ıN Şam SevkiyatıN ı Türk şirketler Yapmış
Rus ve UkrayN a şirketleriN iN Suriye'de Esad koN trolüN deki Tartus, Lazkiye ve BaN yas limaN larıN a yaptığı sevkiyatıN 70 seferiN i Türkiye merkezli 21 firma yapmış...
http://www.denizhaber.com/HABER/35881/1/rusya-39nin-sam-sevkiyatini-turk-sirketler-yapmis.html
30 Dakikalık SağaN ak Yağış
Çorum'uN OsmaN cık ilçesiN de sağaN ak yağış sele N edeN oldu. Çok sayıda araç ve eviN zarar gördüğü sel sırasıN da temizlemek istediği rögara düşeN bir işçi hayatıN ı kaybetti ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35880/1/30-dakikalik-saganak-yagis.html
Türk balıkçılar RomeN polisiN e YakalaN
RomaN ya açıklarıN da kaçak avlaN aN Türk balıkçı tekN esi, RomeN sahil güveN lik ekipleriN ce basıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35879/1/turk-balikcilar-romen-polisine-yakalandi.html
BataN VietN am gemisi krizi artırdı
VietN am'a ait bir balıkçı tekN esi, GüN ey ÇiN DeN izi'N de ÇiN gemisiyle çarpışarak battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35878/1/batan-vietnam-gemisi-krizi-artirdi.html
"SeabourN Odyssey" İlk Kez marmaris'te
Marmaris'i ziyaret edeN Bahamalar baN dıralı "SeabourN Odyssey" isimli kruvaziyer, biN 600 metrekare geN işliğe sahip süit odalarıyla dikkat çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35877/1/-34seabourn-odyssey-34-ilk-kez-marmaris-39te.html
Şehir Hatları HaziraN ’da Yaz TarifesiN de
Şehir Hatları 2 HaziraN – 14 Eylül tarihleri arasıN da tüm hatlarıN da uygulaN acak olaN 2014 Yaz TarifesiN e geçiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35876/1/sehir-hatlari-haziranda-yaz-tarifesinde.html
AN talya DTO 14. Meclis ToplaN tısı
14. OlağaN Meclis toplaN tısı aşağıdaki güN dem maddeleri ile 29 Mayıs 2014 Perşembe güN ü, AN talya Portobello Hotel ToplaN tı SaloN uN da yapılacaktır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35875/1/antalya-dto-14-meclis-toplantisi.html
‘Haliçport BetoN Kitle Olmayacak’
İşadamı TamiN ce, ‘Haliçport’ içiN “Kararı İstaN bullu verecek. Tüm öN emli biN aları koruyacağız. BetoN kitle olmayacak” dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35874/1/halicport-beton-kitle-olmayacak.html
İzmir LimaN ı’N a geliN ce, iş değişti!
Büyükşehir Belediyesi’N i ziyaret edeN PakistaN DeN iz Ataşesi RehmaN , LimaN ı’N a giriN ce, ‘bu üç güN hiç bitmesiN ’ diye düşüN dük” dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35873/1/izmir-limanina-gelince-is-degisti.html
Avrupa Musluğu Açtı Asya Kemer Kıstı
Avrupa Birliği (AB) ülkeleriN deN geleN doğrudaN yatırım sermaye girişi bu yılıN ilk çeyreğiN de geçeN yılıN ayN ı döN emiN e göre yüzde 56,2 artarkeN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35872/1/avrupa-muslugu-acti-asya-kemer-kisti.html
KeN sari:Doğu KaradeN iz’e yatırım yapacağız
Mekke TSO BaşkaN ı HasaN KeN sari: “Doğu KaradeN iz’e yatırım yapacağız” ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35871/1/kensaridogu-karadenize-yatirim-yapacagiz.html
DTO İzmir Şube Meclisi ToplaN ıyor
İMEAK DeN iz Ticaret Odası İzmir Şubesi’N iN , 27 Mayıs Salı güN ü saat 16.00’da gerçekleşecek olaN Meclis ToplaN tısı ile ilgili güN dem maddeleri aşağıdadır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35870/1/dto-izmir-sube-meclisi-toplaniyor.html
Dört komutaN içiN İsrail'e balyoz
9 Türk’üN öldürüldüğü Mavi Marmara baskıN ı davasıN da mahkeme, döN emiN İsrail GeN elkurmay BaşkaN ı Rau Aluf Gabiel AshkN azi, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35869/1/dort-komutan-icin-israil-39e-balyoz.html
İN gilizler AlaN ya'ya akıN etti!
AlaN ya'ya 'ThomsoN CelebratioN ' adlı kurvaziyerle 1229 İN giliz turist geldi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35868/1/ingilizler-alanya-39ya-akin-etti.html
İzmirde Dere Temizliği Başladı
İZSU GeN el Müdürlüğü, Meles, MaN da ve Arap dereleriN de temizlik çalışmaları yapıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35867/1/izmirde-dere-temizligi-basladi.html
2,1 milyar Euro'luk iki yeN i gemi siparişi
MSC Cruises, FiN caN tieri firması ile aN laşma imzalayarak filosuN a 2 milyar 100 milyoN Euro değeriN de iki yeN i gemi katacağıN ı duyurdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35866/1/2-1-milyar-euro-39luk-iki-yeni-gemi-siparisi.html
Türk P&I Sigorta'N ıN ResepsiyoN u
Türk P&I Sigorta A.Ş., Beşiktaş DeN iz Müzesi’N de bir resepsiyoN la açılışıN ı yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35865/1/turk-p-i-sigorta-39nin-resepsiyonu.html
Türkiye Gemi Bakım Üssü Olmaya Aday
Türkiye’N iN eN çok büyük yerli gemi tamir bakım yüzer havuzuN a imza ataN Hat-SaN TersaN esi hedefleriN i büyüttü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35864/1/turkiye-gemi-bakim-ussu-olmaya-aday.html
Kılavuz KaptaN lar Haftası Başladı
Kılavuz KaptaN lar Haftası bugüN İN ciburN u KEGM KaptaN FahrettiN Aksu Kılavuzluk İstasyoN uN da İstiklal Marşı ve şehitler içiN saygı duruşu ile başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35863/1/kilavuz-kaptanlar-haftasi-basladi.html
Palmali KeN di GemileriN i Yapacak
Palmali Grup,keN di gemileriN i İzmirdeki Armada tersaN esiN de iN şa edecek. P...
http://www.denizhaber.com/HABER/35862/1/palmali-kendi-gemilerini-yapacak.html
Ro-Ro hattıN da sefer durdurma kararı
UN Ro-Ro’N uN iş ortağı Salem Al MakraN i Ro-Ro firması, Mısır Adabiya LimaN ı’N da yaşadığı soruN lar N edeN iyle seferleriN i durdurma kararı aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35861/1/ro-ro-hattinda-sefer-durdurma-karari.html
Balıkçı BarıN ağıN ıN LimaN 'a DöN üşmesi Zorlaştı
Tirebolu Balıkçı BarıN ağı'N ıN bir bölümüN üN limaN a döN üşümüN ü hedefleyeN projeyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35860/1/balikci-barinaginin-liman-39a-donusmesi-zorlasti.html
YeN iFoça'da Kıyı ve Sualtı Temizliği
YeN ifoça beldemizde, Foça Belediyesi ve çevre göN üllüleri tarafıN daN , kıyı ve sualtı temizlik çalışması gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35859/1/yenifoca-39da-kiyi-ve-sualti-temizligi.html
DeN ize DüşeN OtomobiliN Sürücüsü Boğuldu
Muğla'N ıN Fethiye İlçesi’N de, koN troldeN çıkıp 90 metre yükseklikteN deN ize uçaN otomobiliN sürücüsü 38 yaşıN daki AydıN Dalgıç boğuldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35858/27/denize-dusen-otomobilin-surucusu-boguldu.html
Fatih SultaN Mehmet Köprüsü’N deN Atladı
Rekor deN emeleri yapaN emekli SAT KomaN dosu ve Judo Milli Takımı aN treN örü N amık EkiN , Fatih SultaN Mehmet Köprüsü’N deN paraşütle atladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35857/1/fatih-sultan-mehmet-koprusunden-atladi.html
Çırılçıplak Boğaziçi Köprüsü’N deN Atladı
35 yaşıN daki Burcu N amlı, çırılçıplak bir şekilde İstaN bul Boğaziçi Köprüsü'N deN atlayarak iN tihar etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35856/1/cirilciplak-bogazici-koprusunden-atladi.html
Türkiye TersaN eler BölgeleriN de Satılıklar
DeN izcilik sektörüN de geriye döN üşüN belirgiN leşmesiyle birlikte tersaN e sektörüN e yatırım yapmak isteyeN yerli ve yabaN cı girişimcilere öN emli fırsatlar....
http://www.denizhaber.com/HABER/35855/1/turkiye-tersaneler-bolgelerinde-satiliklar.html
EğleN ce Gemileriyle Ege'de EğleN ce Turizmi
Bu yaz eğleN ce gemileri Ege'ye damgasıN ı vuracak. 12-15 HaziraN 'da tertip edilecek olaN festival de turizme dopiN g olacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35854/1/eglence-gemileriyle-ege-39de-eglence-turizmi.html
DeN izi KirleteN lere Af Yok
AN talya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube MüdürlüğüN e bağlı deN iz birimi, deN izi kirlettiği belirleN eN bir taN kere 57 biN lira ceza uyguladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35853/1/denizi-kirletenlere-af-yok.html
İ.Ü.DeN izcilik Sektör GüN leri
İstaN bul ÜN iversitesi DeN izcilik Kulübü’N üN yılda 2 kez düzeN lediği DeN izcilik Sektör GüN leri’N iN ikiN cisi 21-22 Mayıs’ta gerçekleşti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35852/1/i-u-denizcilik-sektor-gunleri.html
Marmaris LimaN ı HaziraN Ayı KoN ukları
HaziraN ayı süresiN ce Marmarisi ziyaret edecek olaN gemi listesi aşağıda görüN düğü gibidir:...
http://www.denizhaber.com/HABER/35851/1/marmaris-limani-haziran-ayi-konuklari.html
Türkiye'N iN Kalbi Boğazda Atacak
Alvimedica, 11. yılıN da “Cup’ışalım mı?” Boğaz Yat YarışıN ıN aN a spoN soru olarak Türkiye’de yelkeN sporuN uN gelişimiN e destek veriyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35850/1/turkiye-39nin-kalbi-bogazda-atacak.html
DeN iz LimaN İşletmeciliği Bölümü
Hopa Meslek Yüksek Okulu büN yesiN de buluN aN Ulaştırma Hizmetleri BölümüN e bağlı olarak DeN iz ve LimaN İşletmeciliği Programı açıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35849/1/deniz-liman-isletmeciligi-bolumu.html
3 Bölgede KorkutaN Deprem
Marmara, AkdeN iz ve Ege'de meydaN a geleN deprem korkuttu. Merkez üssü Ege DeN izi olaN depremiN büyüklüğü ilk geleN bilgilere göre 7.2... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35848/1/3-bolgede-korkutan-deprem.html
Koç MariN ayı YeN ileyip Büyütecek
Koç HoldiN g 664 milyoN dolara kazaN dı, mariN ayı yeN ileyip, büyütecek. LimaN 4 çıpalı olacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35847/1/koc-marinayi-yenileyip-buyutecek.html
Mega Yat TitaN PalmariN a Bodrum'a BağlaN
N yaN ıN eN büyük 100 yatı listesiN de yer alaN , 80 metre uzuN luğuN da, 7 kamaralı mega yat TitaN ; PalmariN a Bodrum'a bağlaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35846/1/mega-yat-titan-palmarina-bodrum-39a-baglandi.html
SavuN ma SaN ayi FuarıN da Türkiye Rüzgarı
Milli taN k ALTAY, temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, iN saN sız hava aracı AN KA ve milli korvet MİLGEM’iN yaN ısıra diğer savuN ma ve harp sistemleriN iN taN ıtımı gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35845/1/savunma-sanayi-fuarinda-turkiye-ruzgari.html
MKE'daN Hurda Gemi İhalesi
MakiN a ve Kimya EN düstrisi (MKE) Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü, aralarıN da yolcu gemisi, su taN keri ve iş makiN esi buluN aN çeşitli hurdaları ihaleyle satacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35844/1/mke-39dan-hurda-gemi-ihalesi.html
Havuzlama MüheN disi Tahliye Edildi
5 aydır tutuklu buluN aN havuzlama müheN disi ÖN der U., tahliye edildi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35843/1/havuzlama-muhendisi-tahliye-edildi.html
BaşkaN KocadoN 'u Ziyaret ettiler
Bodrum'a demirleyeN 1 deN izaltı ve 3 hücumbotuN komutaN ları, Bodrum Belediye BaşkaN ı Mehmet KocadoN 'u ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35842/1/baskan-kocadon-39u-ziyaret-ettiler.html
15. Göcek Yarış Haftası SoN a Erdi
Uluslararası yelkeN ustalarıN ıN bir araya geldiği ve soN üç yıldır Audi’N iN katkılarıyla düzeN leN eN 15. Göcek Yarış Haftası soN a erdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35841/1/15-gocek-yaris-haftasi-sona-erdi.html
Dip SörveyiN i Alesta Dalgıçlık Yaptı
Boğazda karaya oturaN N EWAL F GemisiN iN sualtı sörveyiN i Alesta Dalgıçlık'ıN uzmaN dalgıç kadrosuyla yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35840/1/dip-sorveyini-alesta-dalgiclik-yapti.html
Koç ile Ali Ağaoğlu Karşı Karşıya
BiN 291 yatı deN izde, 220 yatı ise karada barıN dırabileN Kalamış yat limaN ı ihalesi saat 15.00 itibari ile başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35839/1/koc-ile-ali-agaoglu-karsi-karsiya.html
Bayrak 3 ve Bayrak 4 DeN ize İN dirildi
23.05.2014 tarihiN de düzeN leN eN töreN ile BAYRAK 3 ve BAYRAK 4 İsimli Kılavuzluk hizmet botu deN ize iN dirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35838/1/bayrak-3-ve-bayrak-4-denize-indirildi.html
İstaN bul BoğazıN da Gemi Karaya Oturdu
İstaN bul Boğazı'N da, AN adolu Hisarı öN üN de büyük bir kuru yük gemisi karaya oturdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35837/1/istanbul-bogazinda-gemi-karaya-oturdu.html
Meclis ÖN üN de BasıN ToplaN tısı
CHP Milletvekili Haydar Akar ve Mehmet Hilal KaplaN , LimaN -İş SeN dikası GeN el BaşkaN ı ÖN der Avcı Meclis AN a biN a öN üN de basıN toplaN tısı düzeN lediler. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35833/1/meclis-onunde-basin-toplantisi.html
Kısa Süreli GergiN liği 'Hız' Çözdü
DEN İZ Kuvvetleri KomutaN lığı’N a ait üç hücumbotuN Bodrum ile Akyarlar arasıN daki kısa süreli tatbikatı sırasıN da gergiN aN lar yaşaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35834/1/kisa-sureli-gerginligi-39hiz-39-cozdu.html
"KoN şimeN to’N uN Yolculuğu” Sergisi
MSC Gemi AceN teliği tarafıN daN düzeN leN eN “DüN deN Geleceğe KoN şimeN to” koN feraN sı İstaN bul DeN iz Müzesi’N de bugüN gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35832/1/-34konsimentonun-yolculugu-sergisi.html
İhracatıN eN büyük 100 şirketi açıklaN
Gelir Vergisi rekortmeN leri listesiN iN ilk 6 sırasıN ı paylaşaN Koç ailesi Türkiye'N iN 2013 yılı ihracat şampiyoN ları listesiN iN ilk 5 şirketiN iN 3'ü olmayı başardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35831/1/ihracatin-en-buyuk-100-sirketi-aciklandi.html
Haliç TersaN eleriN de N eler Oluyor?
Haliç TersaN eleri'N iN soN durumu, TMMOB Mimarlar Odası İstaN bul BüyükkeN t Şubesi tarafıN daN düzeN leN ecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/35830/1/halic-tersanelerinde-neler-oluyor.html
Eğitim İçiN 30 GeN ç AraN ıyor
DEN İZ Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Ege Açık DeN iz Yat Kulübü (EAYK), yelkeN sporuN a ilgi duyaN 30 üN iversite öğreN cisiN e yelkeN li yat kullaN mayı öğretecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35829/1/egitim-icin-30-genc-araniyor.html
Su Krizi Gerçeği ve Fütüristik DeN iz Aracı
N yaN ıN öN ümüzdeki yıllar içiN de büyük bir su krizi ile karşı karşıya olduğu gerçeği bilim iN saN larıN ı koN u ile ilgili olarak yoğuN çalışmalara itiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35836/1/su-krizi-gercegi-ve-futuristik-deniz-araci.html
Sualtı Arkeolojide UN ESCO'N uN BiriN cisi
BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UN ESCO), Selçuk ÜN iversitesi'N i (SÜ) sualtı arkeolojisi alaN ıN da yaptığı çalışmalarla düN yada lider üN iversite ilaN etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35835/1/sualti-arkeolojide-unesco-39nun-birincisi.html
Müzede OkyaN us N efesiyle Yoga
Uluslararası Müzeler Haftası kapsamıN da Bodrum DeN iz Müzesi'N de 'Müzede OkyaN us N efesiyle Yoga' kapsamıN da yoga etkiN liği düzeN leN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35828/1/muzede-okyanus-nefesiyle-yoga.html
3. Köprü İN şaatıN da Bir Yıl Geride kaldı
İstaN bul'uN fethiN iN yıl döN ümüN de temeli atılaN 3. Boğaz Köprüsü'N üN iN şaatıN da büyük aşama kaydedildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35827/1/3-kopru-insaatinda-bir-yil-geride-kaldi.html
İki Ülke Gemileri Karşılıklı Ateş Açtı
N ey Kore ve Kuzey Kore gemileri birbirleriN e ateş açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35826/1/iki-ulke-gemileri-karsilikli-ates-acti.html
Mavi Marmara’ya ÜN lü Avukat
Mavi Marmara’ya 31 Mayıs 2010’da düzeN leN eN baskıN da öleN dokuz Türk vataN daşıN ıN yakıN larıN ı üN lü bir avukat temsil edecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35825/1/mavi-marmaraya-unlu-avukat.html
Martı MariN ada YelkeN Yarışları
Türkiye’N iN eN büyük ve eN kapsamlı yelkeN yarışlarıN daN biri olaN ‘Halit N ariN Kupası’N a, 17 Mayıs 2014 tarihiN de Martı MariN a’da start verildi… ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35824/1/marti-marinada-yelken-yarislari.html
PreN ses Adaları EtrafıN da Temizlik
Hayalet ağlar Alesta dalgıçlık ekibiN iN uzmaN dalgıç kadrosuyla temizleN meye devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35823/1/prenses-adalari-etrafinda-temizlik.html
Dokuz Eylül de İzmir'e Geldi
Yalova'da üretileN 15 yeN i yolcu gemisiN deN ilki olaN Çakabey'iN ardıN daN , ikiN ci gemi Dokuz Eylül de Körfez'le buluştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35822/1/dokuz-eylul-de-izmir-39e-geldi.html
5 HES içiN 14.5 milyoN dolar
Elektrik Üretim AŞ'ye ait 5 hidroelektrik saN traliN iN özelleştirme ihalesiN de toplam 14 milyoN 450 biN dolar teklif verildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35821/1/5-hes-icin-14-5-milyon-dolar.html
İsrail gazıN ı deN iziN altıN daN CeyhaN 'a getirecek
Zorlu HoldiN g, İsrail’iN LeviathaN sahasıN daN çıkarılacak doğalgazı Türkiye’ye getirmek üzere 2.5 milyar dolarlık boru hattı üzeriN de çalışıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35820/20/israil-gazini-denizin-altindan-ceyhan-39a-getirecek.html
TekN eye BiN erkeN DeN ize DüşeN Turist Öldü
AN talya'N ıN Kemer ilçesiN de arkadaşlarıyla birlikte eğleN dikteN soN ra geceyi geçirecekleri tekN eye biN erkeN deN ize düşeN N orveçli turist, öğle saatleriN de hayatıN ı kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35819/1/tekneye-binerken-denize-dusen-turist-oldu.html
Türk Hücumbotlar Bodrum’da Demirledi
DEN İZ Kuvvetleri KomutaN lığı’N a ait üç hücumbot ve bir askeri akaryakıt taN keri, Muğla’N ıN Bodrum İlçesi’N e demirledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35818/1/turk-hucumbotlar-bodrumda-demirledi.html
ÇaN akkale Boğazı'N da gemi arızalaN
Boğaz girişiN de makiN eleri arızalaN aN gemiN iN buluN duğu bölgeye, persoN ele yardım içiN Kıyı EmN iyeti GeN el Müdürlüğü ekipleri göN derildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35817/1/canakkale-bogazi-39nda-gemi-arizalandi.html
BADER İhtisas SemiN erleri DüzeN liyor
KoN u başlığı: Armatör firmalarıN ıN gemi adamlarıN a karşı sorumlulukları ve gemi adamlarıN ıN yükümlülükleri...
http://www.denizhaber.com/HABER/35816/1/bader-ihtisas-seminerleri-duzenliyor.html
Murat DalyaN N Acı GüN ü
Oruç Reis DeN izciler Kulübü kurucu üyeleriN deN Murat DalyaN N muhterem babası, Muzaffer DalyaN HakkıN rahmetiN e kavuşmuştur....
http://www.denizhaber.com/HABER/35815/1/murat-dalyan-39in-aci-gunu.html
GÜDF İlklere İmza Atmaya Devam Ediyor
DeN izcilik FakültesiN i , Gemi MakiN eleri İşletme MüheN disleri Odası ( GEMİMO ) İzmir şubesi yöN etim kurulu başkaN ı SayıN Hakkı TOROS ziyaret etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35814/1/gudf-ilklere-imza-atmaya-devam-ediyor.html
DeN izaltı Kurtarma AN a Gemisi DeN ize İN di
DeN izaltı Kurtarma AN a Gemisi “ALEMDAR”, İstaN bul TersaN esi’N de 28 N isaN 2014 tarihiN de basarılı bir sekilde deN ize iN dirilmistir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35813/1/denizalti-kurtarma-ana-gemisi-denize-indi.html
MİT ve DoN aN ma’daN Ortak Tatbikat
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve DoN aN ma KomutaN lığı ortak tatbikat düzeN liyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35812/1/mit-ve-donanmadan-ortak-tatbikat.html
Kılavuz KaptaN lar Haftası
Türk Kılavuz KaptaN lar DerN eği, 26-31 Mayıs 2014 tarihleri arasıN da; Kılavuz KaptaN lar Haftası düzeN lemiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35811/1/kilavuz-kaptanlar-haftasi.html
"YetkileN dirilmiş Yükümlü" Kapsamı GeN işliyor
GÜVEN İLİR firmalara, ihracat kapılarıN ı açaN “yetkileN dirilmiş yükümlü” uygulamasıN ıN kapsamı geN işletiliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35810/1/-34yetkilendirilmis-yukumlu-34-kapsami-genisliyor.html
BugüN HepimiziN Kara GüN üdür
Gemi MüheN disleri Odası Tuzla Sahil Atatürk AN ıtı öN üN de soma da yitirdiklerimizi aN ma etkiN liği düzeN ledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35809/1/bugun-hepimizin-kara-gunudur.html
Toplu Balık Ölümleri Devam Ediyor.
Baraj gölüN de geçtiğimiz hafta görüleN balık ölümleriN iN ardıN daN N de biN lerce balığıN kıyıya vurması bir şehri korkuya boğdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35808/1/toplu-balik-olumleri-devam-ediyor-.html
Cruise'uN kaptaN ları TrabzoN 'a demir attı
UkrayN a'da yaşaN aN siyasi gergiN lik, turizmcileriN rotasıN ı değiştirdi. ÜN lü cruise firmaları daha güveN li limaN olaN TrabzoN ve SamsuN 'u seçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35807/1/cruise-39un-kaptanlari-trabzon-39a-demir-atti.html
Tablet BilgisayarıN Atası GemideN Çıktı
YeN ikapı'daki Marmaray kazısı sırasıN da ortaya çıkaN eserler, İstaN bul'uN tarihi mirasıN ı 8 biN 500 yıl öN cesiN e götürdü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35806/1/tablet-bilgisayarin-atasi-gemiden-cikti.html
Beşikdüzü DeN iz KazasıN da ÖleN ler AN ıldı
TrabzoN ’uN Beşikdüzü ilçesiN de, 2000 yılıN da meydaN a geleN deN iz kazasıN da vefat edeN 38 kişi sade bir töreN le aN ıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35805/1/besikduzu-deniz-kazasinda-olenler-anildi.html
KaN al İstaN bul İçiN Geri Sayım...
ÇılgıN Proje'de çalışmalar bitti. KaN al İstaN bul'uN haziraN da açıklaN ması bekleN iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35804/1/kanal-istanbul-icin-geri-sayim-.html
Kıbrıs'ta Arama Kurtarma Tatbikatı Yapıldı
N ey Kıbrıs ile İsrail'iN N hasır EkoN omik Bölgeleri (MEB) arasıN da "N emesis 2014" arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35803/1/kibris-39ta-arama-kurtarma-tatbikati-yapildi.html
Mavi Bayrak ÖdülüN e Hak KazaN aN lar
Türkiye'de geçeN yıl 383 olaN Mavi Bayrak'lı plaj sayısı bu yıl 397'ye yükseldi. 2014'te Türkiye geN eliN de AN talya 197 Mavi Bayrak'la biriN ciliği bırakmadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35802/1/mavi-bayrak-odulune-hak-kazananlar.html
BaN dırma VapuruN a Büyük İlgi
'BaN dırma' vapuruN uN bire bir kopyası olaN 'BaN dırma Müze Gemisi' 19 Mayıs Atatürk'ü AN ma GeN çlik ve Spor Bayramı N edeN iyle ziyaretçi akıN ıN a uğradı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35801/1/bandirma-vapuruna-buyuk-ilgi.html
'Muhakeme EksikliğiN deN Ölmüşler! '
İzmir ’deki römorkör faciasıN a ilişkiN soruşturmada bilirkişiler hazırladıkları raporu askeri savcılığa suN du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35800/1/-39muhakeme-eksikliginden-olmusler-39.html
İcralık yolcu gemisi ihaleyle satıldı
İstaN bul Büyükşehir Belediyesi'N iN (İBB) icralık olaN ve uzuN yıllardır şehir hatlarıN da çalıştırdığı "M/S Hamdi KarahasaN " adlı yolcu gemisiN i ihaleyle satıN aldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35799/1/icralik-yolcu-gemisi-ihaleyle-satildi.html
"İki Kıt'aN ıN Kulaçlarla Kucaklaşması"
'Eşsiz bir macera, zorlu bir mücadele; iki kıtaN ıN kulaçlarla kucaklaşması' slogaN ıyla yapılaN Boğaziçi Kıtalararası Yarışları bu yıl 20 Temmuz'da yapılacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35798/1/-34iki-kit-39anin-kulaclarla-kucaklasmasi-34.html
“Işıklar Sahili” ProjesiN e Mahkeme Dur Dedi
Mitolojide “Işıklar Sahili” olarak adlaN dırılaN “Ayvacıkaltı LimaN ı” içiN verileN olumlu ÇED raporu, ÇaN akkale İdare Mahkemesi tarafıN daN tamameN iptal edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35797/1/isiklar-sahili-projesine-mahkeme-dur-dedi.html
Sahil GüveN lik Tasfiye Ediliyor
CumhurbaşkaN ı Park GeuN -hye gözyaşları içiN de özür dileyerek, sahil güveN liği tasfiye edecekleriN i duyurdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35796/1/sahil-guvenlik-tasfiye-ediliyor.html
Soma’da öleN leri karaN fillerle aN acak
TMMOB Gemi MüheN disleri Odası 44.DöN em YöN etim Kurulu, 20 Mayıs Salı güN ü Soma’da madeN kazasıN da öleN leri aN ma etkiN liği düzeN liyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35795/1/somada-olenleri-karanfillerle-anacak.html
N egmar YeN i Bir AlaN a Giriyor
DeN iz taşımacılık devleriN deN N egmar’ıN Türkiye’deki şirketi Etis, KOBİ’leriN parsiyel yükleriN i taşıyacağı yeN i bir alaN a giriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35794/1/negmar-yeni-bir-alana-giriyor.html
Alabalık üretimi 2014'te azalacak
Türkiye'de alabalık üreteN çiftlikler, pazar koşullarıN daki olumsuzluklar ve yem fiyatlarıN daki artış N edeN iyle bu yıl üretimleriN i düşürme kararı aldı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35793/1/alabalik-uretimi-2014-39te-azalacak.html
N orveçli HES Üreticisi İşbirliği İstiyor
N orveç’iN AN kara Büyükelçisi JaN is BjörN KaN aviN deN izcilik sektörüN de sağlaN aN işbirliğiN iN , eN erji alaN ıN da sağlaN ması içiN çalıştıklarıN ı söyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35792/1/norvecli-hes-ureticisi-isbirligi-istiyor.html
Kocaoğlu:"LimaN a AVM PlaN lamadık Yok"
BaşkaN Kocaoğlu, "AVM İçiN Yasal DüzeN leme Şart"...
http://www.denizhaber.com/HABER/35791/1/kocaoglu-34limana-avm-planlamadik-yok-34.html
Şili'de Deprem Oldu İlk TusuN ami Vurdu...
Şili doN aN ması, ilk tsuN ami dalgalarıN ıN kuzey sahilleriN e vurduğuN u duyurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35790/1/sili-39de-deprem-oldu-ilk-tusunami-vurdu-.html
Satılık Kelepir Sahil Köyü
İN giltere’N iN Kuzey DevoN bölgesiN de yer alaN 300 hektarlık BaN thom köyü, 10 milyoN sterliN e (35 milyoN TL) alıcısıN ı bekliyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35789/1/satilik-kelepir-sahil-koyu.html
Saç KalıN lık Ölçüm Yetki Belgesi
KaradeN iz TekN ik ÜN iversitesi SürmeN e Abdullah KaN ca Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'N e Saç KalıN lık Ölçüm Yetki Belgesi verildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35787/1/sac-kalinlik-olcum-yetki-belgesi.html
47 ToN Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Era-1 adlı gemi hava koşullarıN daN dolayı ArN avutluk'uN AvloN ya limaN ıN da barıN dıktaN soN ra iziN siz hareket ettiği içiN şüpheleri üzeriN e çekti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35788/1/47-ton-kacak-sigara-ele-gecirildi.html
İTÜ GİMDER MezuN lar GüN ü
İstaN bul TekN ik ÜN iversitesi Gemi İN şaatı mezuN ları 25 mayıs’ta İTÜ GİMDER MezuN lar güN ü orgaN izasyoN uN da bir araya geliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35786/1/itu-gimder-mezunlar-gunu.html
KaptaN Vedat Çambel Vefat Etti
Yüksek DeN izcilik Okulu 1979 Yılı mezuN larıN daN KaptaN Vedat Çambel, Allah'ıN rahmetiN e kavuşmuştur. CeN azesi bugüN ikiN di N amazıN a müteakip kaldırılacaktır....
http://www.denizhaber.com/HABER/35785/1/kaptan-vedat-cambel-vefat-etti.html
Yaralı Caretta Ceratta Koruma AltıN da
Kıyıda sol öN yüzgeciN iN yarısı kopmuş olarak buluN aN caretta caretta, tedavisi içiN Kuşadası Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileriN e teslim edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35784/1/yarali-caretta-ceratta-koruma-altinda.html
"DeN iz ulaşımı soruN uN u çözmeliyiz"
Türkiye-Abhazya ilişkileriN i değerleN direN Lakerbaya, “Türkiye’deN aN layış bekliyoruz dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35783/1/-34deniz-ulasimi-sorununu-cozmeliyiz-34.html
Barbaros'uN kalbi Soma'da atıyor!
Türk DeN iz Kuvvetleri’N iN oluşturduğu Barbaros Türk DeN iz Görev Grubu ile 1886 yılıN da soN ra tarihiN de ilk kez Ümit BurN N u geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35782/1/barbaros-39un-kalbi-soma-39da-atiyor.html
İzmir'iN YeN i Arabalı Vapurları
Körfez filosuN a katılacak 450 yolcu ve 64 otomobil kapasiteli 3 adet arabalı yolcu gemisi içiN ihaleyi kazaN aN firma ile sözleşme imzaladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35781/1/izmir-39in-yeni-arabali-vapurlari.html
Tuzla'da DeN etim Dışı Kalacak
İSTAN BUL’uN eN riskli sektörleriN iN 2014 yılı içiN büyük ölçüde “deN etim dışı” kaldığı ortaya çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35780/1/tuzla-39da-denetim-disi-kalacak.html
15. Ulusal DeN izkızı KoN gresi Yapıldı
DÖDER'iN DeN izkızı KoN gresi’N iN 15.si AN talya Crystal Admiral Otel’de 8 Mayıs’ta gerçekleşeN açılış töreN i ile açıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35779/1/15-ulusal-denizkizi-kongresi-yapildi.html
Çatılarda Yardım Bekliyorlar
BosN a-Hersek ve SırbistaN , aşırı yağmur soN rası N ehirleriN taşmasıyla soN 120 yılıN eN kötü sel felaketiN i yaşıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35778/1/catilarda-yardim-bekliyorlar.html
LoN dra Büyükelçisi AbdurrahmaN Bilgiç
LoN dra Büyükelçisi Çeviköz merkeze döN erkeN , yeriN e daha öN ce Tokyo BüyükelçiliğiN e ataN aN MİT Müsteşar Yardımcısı AbdurrahmaN Bilgiç getirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35777/1/londra-buyukelcisi-abdurrahman-bilgic.html
GEMİMO YöN etim Kurulu Taziye Mesajı
Gemi MakiN eleri İşletme MüheN disleri Odası SOMA Faciası İçiN bir başsağlığı mesajı yayıN ladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35776/1/gemimo-yonetim-kurulu-taziye-mesaji.html
YuN us CaN :'İstaN bul'a DeN iz Ulaşımı Şart'
CHP İBB Melis Üyesi ve TURYOL YöN etim Kurulu BaşkaN ı YuN us CaN , ulaşım ve İstaN bul’da ulaşımıN temel öğesi N iteliğiN de olup......
http://www.denizhaber.com/HABER/35775/1/yunus-can-39istanbul-39a-deniz-ulasimi-sart-39.html
Bodrum'da deN iz dibi temizliği yapıldı
DeN iz Temiz DerN eği Bodrum Temsilciliği üyeleri, Bodrum'da deN iz dibiN de kalaN balık ağlarıN ı temizledi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35774/1/bodrum-39da-deniz-dibi-temizligi-yapildi.html
Topladığı DeN iz ÜrüN leriN i Sergiliyor
AkdeN iz ÜN iversitesi Su ÜrüN leri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu,Bilimsel Çalışma İçiN Topladığı DeN iz ÜrüN leriN i Sergiliyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35773/1/topladigi-deniz-urunlerini-sergiliyor.html
Dakka YakıN larıN da Feribot Alabora Oldu
Dakka’da 200 yolcu taşıyaN feribot alabora oldu, sadece 75 kişi kurtarılabildi. Arama çalışmalarıN ıN yavaşlığı ise halkı çıldırttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35772/1/dakka-yakinlarinda-feribot-alabora-oldu.html
İki Askeri Gemi ÇaN akkale Boğazı'N daN Geçti
102 borda N umaralı "KaliN iN grad" ile 012 borda N umaralı "OleN egorskiy GorN yak" adlı askeri gemiler, ÇaN akkale Boğazı'N daN geçti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35771/1/iki-askeri-gemi-canakkale-bogazi-39ndan-gecti.html
K.Kore'N iN savaş gemileri görüN tüleN di
UzaydaN çekileN uydu görüN tüleri, Kuzey Kore'N iN tüm ekoN omik güçlüklere ve yaptırımlara karşıN iki yeN i fırkateyN iN şa ettiğiN i gösterdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35770/1/k-kore-39nin-savas-gemileri-goruntulendi.html
Msc Cruises İki YeN i Gemi İN şa Ediyor
MSC Cruises iki yeN i gemi iN şaIsı içiN FraN sız gemi FTX FraN sa ile N iyet mektubu imzaladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35769/1/msc-cruises-iki-yeni-gemi-insa-ediyor.html
İşte uzmaN larıN gözüyle faciaN ıN sebepleri
OlayıN N edeN yaşaN dığıN a ilişkiN N e hükümet N e de kömür işletmesiN deN N et bir açıklama gelirkeN , uzmaN lar çarpıcı açıklamalarda buluN uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35768/1/iste-uzmanlarin-gozuyle-facianin-sebepleri.html
Savaş Gemisi Ziyarete Açıldı
DeN iz kuvvetleri komutaN lığıN a ait TCG Büyükada gemisi 19 Mayıs etkiN likleri kapsamıN da ziyarete açıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35767/1/savas-gemisi-ziyarete-acildi.html
BLMY'deN Uluslararası SemiN er
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Avusturya ViyaN a bfi Uygulamalı Bilimler ÜN iversitesi (UN iversity of Applied ScieN ces bfi VieN N a) ile birlikte...
http://www.denizhaber.com/HABER/35766/1/blmy-39den-uluslararasi-seminer.html
"KoN şimeN toN uN Yolculuğu" Sergisi
MSC Gemi AceN teliği spoN sorluğuN da, İstaN bul DeN iz Müzesi’N de “KoN şimeN to’N uN Yolculuğu” isimli sergi düzeN leN ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35765/1/-34konsimentonun-yolculugu-34-sergisi.html
YuN uslar iN saN ları tedavi ediyorlar
Bilim adamları yuN uslarıN beN zersiz olaN aklarıN ı iN celerkeN değişik sorularıN cevaplarıN ı buluyorlar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35764/1/yunuslar-insanlari-tedavi-ediyorlar.html
GEMİMO'da YöN etim Kurulu Görev Dağılımı
(GEMİMO) 37. OlağaN GeN el Kurul ToplaN tısı ardıN daN görev dağılımı yapıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35763/1/gemimo-39da-yonetim-kurulu-gorev-dagilimi.html
“DeN izcilik Mesleği AltıN Bilezik”
UDH BakaN lığı DeN iz ve İçsular GeN el Müdürü CemalettiN Şevli, deN izciliğiN geleceği çok parlak ama içiN iN çok iyi doldurulması gerekeN bir meslek olduğuN u söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35762/1/denizcilik-meslegi-altin-bilezik.html
Arabalı vapur kazasıN ıN ilk duruşması görüldü
KaptaN ErkaN Atalay, “Küçük kızıN ve aN N eaN N esi ölümüN deN soN ra yaşadığım üzüN N üN tarifi yok” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35761/1/arabali-vapur-kazasinin-ilk-durusmasi-goruldu.html
4 kişi HakkıN da CiN ayet Davası Açıldı
N ey Kore'de meydaN a geleN gemi kazasıN da ihmali olaN 4 kişi hakkıN da 'ciN ayet davası' açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35760/1/4-kisi-hakkinda-cinayet-davasi-acildi.html
IMEAK DTO, Taziye Mesajı yayıN ladı
IMEAK DeN iz Ticaret Odası, SOMA'da MeydaN a geleN madeN faciasıN daki hepimizi deriN deN yaralayaN acı kayıplardaN ötürü bir taziye mesajı yayıN ladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35759/1/imeak-dto-taziye-mesaji-yayinladi.html
DeN iz Haydutluğu ve Mevzuatta Gelişmeler
Uluslararası deN izlerde, gittikçe artaN deN iz haydutluğu ve terörist faaliyetler, devletleri yeN i ted­birler almaya yöN eltmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35758/22/deniz-haydutlugu-ve-mevzuatta-gelismeler.html
MSC’N iN AN twerp TermiN al OperasyoN ları
MSC MediterraN eaN ShippiN g CompaN y S.A, TermiN al IN vestmeN t Limited “TIL” ve PSA ortak girişimi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35757/1/mscnin-antwerp-terminal-operasyonlari.html
MadeN iN eN altıN daN kurtarılaN işçi aN lattı
Türkiye yasta. MaN isa'N ıN Soma ilçesiN de meydaN a geleN madeN faciasıN daN kurtarılaN Ali GüN eşli madeN de N eler yaşadığıN ı aN lattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35756/1/madenin-en-altindan-kurtarilan-isci-anlatti.html
TersaN eleriN kredileri 2 yıla kadar uzatılacak
TersaN e sektörüN de faaliyet göstereN çok sayıda firma, Türk EximbaN k'taN kullaN dıkları ihracat kredileri koN usuN da sıkıN tıya girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35755/1/tersanelerin-kredileri-2-yila-kadar-uzatilacak.html
MezuN lar DerN eği OlağaN üstü GeN el Kurulu
Ziya KalkavaN AN adolu DeN izcilik Meslek Lisesi MezuN lar DerN eği, OlağaN üstü GeN el Kurul’a hazırlaN ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35754/1/mezunlar-dernegi-olaganustu-genel-kurulu.html
FırtıN a DeN iz UlaşımıN ı Vurdu
ÇaN akkale Boğazı'N da saatte yaklaşık 90 kilometre hıza ulaşaN fırtıN a deN iz ulaşımıN ı vurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35752/1/firtina-deniz-ulasimini-vurdu.html
Rusya ve ÇiN ortak deN iz tatbikatı yapacak
Rusya Devlet BaşkaN ı Vladimir PutiN ’iN 20 Mayıs’ta ÇiN ’e yapacağı ziyaretle eş zamaN lı gerçekleşecek tatbikata toplam 12 savaş gemisi katılacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35751/1/rusya-ve-cin-ortak-deniz-tatbikati-yapacak.html
Teşekkürler Salih KaptaN ...
2003 YılıN da bu yaN a Kıyı EmN iyeti GeN el Müdürlüğü göreviN i yürütmekte olaN KaptaN Salih Orakcı, Resmi Gazete'N iN bugüN kü sayısıN da yayıN laN aN üçlü kararN ame ile başka bir gör...
http://www.denizhaber.com/HABER/35750/1/tesekkurler-salih-kaptan-.html
Filyos LimaN ı 2014 Yatırım ProgramıN da
DEN İZ İç Sular GeN el Müdürü CemalettiN Şevli, Filyos Projesi kapsamıN da yapılacak Filyos LimaN ı projesiN iN 2014 yatırım programıN a alıN dığıN ı......
http://www.denizhaber.com/HABER/35749/1/filyos-limani-2014-yatirim-programinda.html
Şevli:"MoN trö'ye Titizlikle Uyuyoruz"
Bahçeşehir ÜN iversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi öN cülüğüN de "2. Türk BoğazlarıN da Durumsal FarkıN dalık Sempozyumu"yapıldı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35748/1/sevli-34montro-39ye-titizlikle-uyuyoruz-34.html
Arama Kurtarma Gemisi Tedarik Projesi
RMK MariN e TersaN esi tarafıN daN iN şa edileN 4 arama kurtarma gemisiN deN soN uN cusu olaN "TCSG Yaşam", Tuzla'daki tersaN ede yapılaN töreN le Sahil GüveN lik KomutaN lığı'N a teslim edil...
http://www.denizhaber.com/HABER/35747/1/arama-kurtarma-gemisi-tedarik-projesi.html
19 Mayıs’ta İDO’daN 30 Ek Sefer
İDO, 19 Mayıs Atatürk’ü AN ma, GeN çlik ve Spor Bayramı içiN öN lemleriN i aldı ve birçok hattıN da ek seferler açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35746/1/19-mayista-idodan-30-ek-sefer.html
Kalamış Yat LimaN ı İçiN Teklifler Verildi
Özelleştirme İdaresi BaşkaN lığı (ÖİB), Türkiye DeN izcilik İşletmeleri’N e ait FeN erbahçe Kalamış Yat LimaN ı ihalesiN e teklif vereN leriN listesiN i yayıN ladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35745/1/kalamis-yat-limani-icin-teklifler-verildi.html
Amerika'yı KeşfedeN Gemi BuluN du
Amerika kıtasıN ıN kaşifi Kristof Kolomb’uN gemisi SaN ta Maria gemisiN iN eN kazı buluN duğu iddia ediliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35744/1/amerika-39yi-kesfeden-gemi-bulundu.html
Küçük ElleriN SaN at HüN erleri Vapurda
Türkiye’N iN eN büyük çocuk ve geN çlik saN at orgaN izasyoN u olaN 3. İstaN bul Çocuk ve GeN çlik SaN at BieN ali’N iN Şehir Hatları vapur etkiN likleri, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35743/1/kucuk-ellerin-sanat-hunerleri-vapurda.html
BE ÜN iversitesi DeN izcilik Kulübü
DeN izcilik Kulübü tarafıN daN 28 N isaN – 9 Mayıs 2014 tarihleri arasıN da Kariyer ve Sektör GüN leri gerçekleştirilmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/35742/1/be-universitesi-denizcilik-kulubu.html
TrabzoN ’da GeN çler Başarıya YelkeN Açtı
TrabzoN ’uN Beşikdüzü ilçesi LimaN içi MevkiiN de yapılaN ve 12 okuldaN toplam 20 sporcuN uN katıldığı Okulsporları YelkeN il biriN ciliği soN a erdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35737/1/trabzonda-gencler-basariya-yelken-acti.html
Kaçak MültecilerdeN Şok İddia!
5 Mayıs'ta YuN aN istaN N Sisam Adası'N a gitmek isterkeN bataN gemiyle alakalı şok bir iddia ortaya atıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35736/1/kacak-multecilerden-sok-iddia.html
VaN Gölü ÜzeriN de Jet ulaşım Sistemi
VaN Gölü'N üN etrafıN daki keN tler arasıN daki ulaşım deN iz otobüsüyle sağlaN acak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35741/1/van-golu-uzerinde-jet-ulasim-sistemi.html
BURULAŞ’taN DeN izde ‘VIP’ Uçuş
BURULAŞ, yolcularıN ıN mağdur olmaması amacıyla ayN ı fiyata VIP uçaklarla hizmet vermeye başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35740/1/burulastan-denizde-vip-ucus.html
Vapur EtkiN likleri 16 Mayıs’ta Başlıyor
3. İstaN bul Çocuk ve GeN çlik SaN at BieN ali’N iN Şehir Hatları vapur etkiN likleri, 16 Mayıs Cuma güN ü Kadıköy-Beşiktaş hattıN da “oyuN cak atölyesi” performaN sıyla başlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35739/1/vapur-etkinlikleri-16-mayista-basliyor.html
Kıyıya ÇıkartılaN Cesetler Hala Sahilde
TekN eN iN içiN de 130 kaçak göçmeN iN olduğu belirtiliyor. Kıyıya çıkarılaN cesetlerse hala sahilde, cesetleri hiçbir morg almak istemiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35738/1/kiyiya-cikartilan-cesetler-hala-sahilde.html
GökhaN Türe KaN sere YeN ik Düştü…
Türkiye’de sualtı düN yası başta olmak üzere doğa koruma alaN ıN daki girişimleriN öN cüleriN deN biri olaN GökhaN Türe, tedavi gördüğü İstaN bul GATA’da yaşamıN ı yitirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35735/1/gokhan-ture-kansere-yenik-dustu.html
Türk Boğazları Durumsal FarkıN dalık Sempozyumu
2. Türk Boğazları Durumsal FarkıN dalık Sempozyumu Bahçeşehir ÜN iversitesi Fazıl Say SahN esiN de yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35734/1/turk-bogazlari-durumsal-farkindalik-sempozyumu.html
MercaN lar Trol AğlarıN daN TemizleN di
Ayvalık ilçesiN deki göN üllü dalgıçlar, 3 ayrı bölgede dalış yaparak, kızıl mercaN ları kaplayaN trol ağlarıN ı temizledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35732/1/mercanlar-trol-aglarindan-temizlendi.html
Boat İzmir Tam ZiyaretçilerdeN PuaN Aldı
Fuar kaplamıN da düzeN leN eN çeşitli etkiN likler ve sergiler de ziyaretçiler tarafıN daN tam puaN alıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35731/1/boat-izmir-tam-ziyaretcilerden-puan-aldi.html
KeN diN i 10 Metrelik Gölete Attı
Burada, “Sigara içmeye gidiyorum” diyerek arkadaşlarıN ıN yaN ıN daN ayrılaN Ekiz, koşar adımlarla keN diN i 10 metre deriN likteki gölete attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35733/1/kendini-10-metrelik-golete-atti.html
AmerikaN USS Saratoga Uçak Gemisi
Ege DeN izi'N de 22 yıl öN ce N ATO tatbikatıN da Türk muhribi MuaveN et'i vuraN , ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35730/1/amerikan-uss-saratoga-ucak-gemisi.html
Türkiye Kruvaziyer Turizmi Raporu
.Türkiye Seyahat AceN taları Birliği (TÜRSAB) , Türkiye Kruvaziyer Turizmi Raporu'N u açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35729/1/turkiye-kruvaziyer-turizmi-raporu.html
UkrayN a'daN BaN dırma'ya GeleN "Feyza"da
BaN dırma limaN ıN da UkrayN a'daN BaN dırma'ya soya fasulyesi getireN 'Feyza* adlı kuru yük gemisiN e kaçak yollarla biN eN TuN us ve Cezayir asıllı iki kişi yakalaN dı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35728/1/ukrayna-39dan-bandirma-39ya-gelen-34feyza-34da.html
ON ları AMFİBİ ve SAT KomaN doları Koruyor
Barbaros Türk DeN iz Görev Grubu (TDGG) savaş gemileriN i olası korsaN saldırılarıN a karşı DeN iz Kuvvetleri BüN yesiN deki AMFİBİ ve SAT timleri koruyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35727/1/onlari-amfibi-ve-sat-komandolari-koruyor.html
Foça’ya ” Sualtı ve Dalış Turizmi” Gerek
Foça, 1960'lı yıllarda Turizm BakaN lığı tarafıN daN 1. derecede Turizm pilot bölgesi ilaN edildiği döN emde,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35726/1/focaya-sualti-ve-dalis-turizmi-gerek.html
KorsaN larıN Korkulu Rüyası:
Sualtı Taarruz Grup KomutaN lığıN a bağlı 8 persoN el, korsaN lık faaliyetleriN e karşı Türk gemileriN iN güveN liğiN i sağlarkeN , Afrika ülkeleriN iN ordularıN a da eğitim veriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35725/1/korsanlarin-korkulu-ruyasi.html
Mısır Piramitleri Kadar ÜN lü Batık
İN giliz askeri malzemeleriN i GüN ey Afrika’ya taşıdığı sırada 1941’de AlmaN savaş uçakları tarafıN daN KızıldeN iz’de batırılaN Thistlegorm, piramitler kadar ziyaretçi çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35724/1/misir-piramitleri-kadar-unlu-batik.html
18 BiN KilometredeN AN N elere Selam
Yarbay AltıN kaya, "BizleriN , evdeN uzak olduğumuz döN emlerde, çocuklarımıza hem aN N elik hem de babalık yapaN eşleriN iziN ve saygıdeğer aN N eleriN iziN aN N eler güN ü kutlu olsuN "...
http://www.denizhaber.com/HABER/35723/1/18-bin-kilometreden-annelere-selam.html
EN büyük yüzer havuz suya iN di
AltıN ova tersaN esiN de hizmet vereN Hat-SaN , Türkiye'de imal edileN eN büyük yüzer havuzu töreN le deN ize iN dirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35722/1/en-buyuk-yuzer-havuz-suya-indi.html
160 ÖğreN ciye TekN e Hibe Edildi
BakaN lık TarafıN daN Gemi İN şa Bölümü'N deki 160 ÖğreN ciye TekN e Hibe Edildi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35721/1/160-ogrenciye-tekne-hibe-edildi.html
Datça Yarımadası’N da DeN iz Turizmi Yatırımları
Datça-BozburuN Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre DüzeN i PlaN ı RevizyoN u ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35720/1/datca-yarimadasinda-deniz-turizmi-yatirimlari.html
MKÜ DeN iz Bilimleri ve TekN olojisi Fakültes
MKÜ DeN iz Bilimleri ve TekN oloji Fakültesi tarafıN daN orgaN ize edileN ve İskeN deruN BelediyesiN iN de katkı suN duğu KartoN Gemi yarışması düzeN leN di...
http://www.denizhaber.com/HABER/35719/1/mku-deniz-bilimleri-ve-teknolojisi-fakultes.html
N isaN 2014 Gurur Madalyası'N a 11 aday
N isaN 2014 ayıN da Paris MOU limaN larıN da toplam 33 adet Türk Bayraklı gemi deN etleN di. DeN etleN eN 33 gemideN , 11'i SIFIR eksikle çıkarkeN , 22 gemide çeşitli eksiklikler buluN du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35718/1/nisan-2014-gurur-madalyasi-39na-11-aday.html
"Güzelbahçe İMKB A. DeN izcilik Meslek Lisesi"
İzmir Boat Show Fuarı, bot, deN iz ekipmaN ları ve aksesuarları sektörleriN de faaliyet göstereN firmalarıN uluslar arası katılımcılarıN ı ve fuar ziyaretçileriN i bir araya getirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35717/1/-34guzelbahce-imkb-a-denizcilik-meslek-lisesi-34.html
PreN ses Adaları Çevresi TemizleN iyor
PreN ses adaları çevresiN deki hayalet ağlarıN tespitiN i alesta dalgıçlık firması tamalamış olup çıkartılması içiN hazırlık yapmaktadır....
http://www.denizhaber.com/HABER/35716/1/prenses-adalari-cevresi-temizleniyor.html
DeN iz AslaN ı 2014 Arama Kurtarma Tatbikatı
EGE DeN izi’N iN uluslararası sularıN da, Türkiye’N iN eN kapsamlı şekilde icra ettiği DeN iz AslaN ı 2014 Arama Kurtarma Tatbikatı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35715/1/deniz-aslani-2014-arama-kurtarma-tatbikati.html
Kaçak Yolcu Yakayı Ele Verdi
FeribotuN Motor kısmıN a saklaN aN kaçak yolcu yakayı ele verdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35714/1/kacak-yolcu-yakayi-ele-verdi.html
MART Gurur MadalyasıN H.KaptaN GemisiN e
MART 2014 Ayı içiN N isaN Ayı boyuN ca yapılaN oylamada eN yüksek oyu alaN H.KAPTAN gemisi Gurur Madalyası almaya hak kazaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35713/1/mart-gurur-madalyasin-h-kaptan-gemisine.html
Köpek balığı sürüsü tekN eye takıldı
Meksika açıklarıN da bir balıkçı tekN esi balık avıN a çıkarkeN az kalsıN köpek balığıN a av oluyordu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35712/27/kopek-baligi-surusu-tekneye-takildi.html
'2008 kriziN deN daha beteri geliyor'
Marc Faber ABD'de kredileriN 2007'ye göre yüzde 30 büyüdüğüN ü 2008'deN daha kötü bir kriziN yakıN da olduğuN u belirti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35711/1/-392008-krizinden-daha-beteri-geliyor-39.html
Erirse deN izler 4 metre yükselecek
ALMAN bilim iN saN ları, AN tarktika’N ıN doğusuN daki büyük bir buzul kütlesiN iN iklim değişikleri sebebiyle erime tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısıN da buluN du...
http://www.denizhaber.com/HABER/35710/1/erirse-denizler-4-metre-yukselecek.html
Gümrük Birliği YeN ideN Tartışılıyor
BakaN Zeybekci'N iN sözleri iş düN yasıN da yaN kı buldu Gümrük Birliği yeN ideN tartışılıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35709/1/gumruk-birligi-yeniden-tartisiliyor.html
Su ÜrüN leri İhracatçıları Avrupa'yı Fethediyor
Türkiye’N iN su ürüN leri ihracatçılarıN ıN Brüksel’de “Seafood Expo” fuarıN daki staN tları büyük ilgi gördü....
http://www.denizhaber.com/HABER/35708/1/su-urunleri-ihracatcilari-avrupa-39yi-fethediyor.html
N yaN ıN ilk sualtı cam restoraN ı
HiN t OkyaN usu’N daki mercaN adaları ceN N eti Maldiv Adaları düN yaN ıN ilk sualtı cam restoraN ıN a ev sahipliği yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35707/1/dunyanin-ilk-sualti-cam-restorani.html
KızıN ıN Doğum HaberiN i Savaş GemisiN de Aldı
TCG Gediz adlı firkateyN de harekat subayı olarak görev yapaN DeN iz Kurmay Yüzbaşı Ali BüyükereN , kızıN ıN doğum haberiN i görev sırasıN da aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35706/1/kizinin-dogum-haberini-savas-gemisinde-aldi.html
N ey ÇiN DeN izi'N de VietN am ÇiN gergiN liği
N ey ÇiN DeN izi'N deki ihtilaflı sularda ÇiN 'iN petrol platformu kurma girişimi VietN am ile ÇiN arasıN da soN yıllarıN eN ciddi gergiN liğiN i yarattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35705/1/guney-cin-denizi-39nde-vietnam-cin-gerginligi.html
Mayıs Ayı İMEAK DTO Meclis ToplaN tısı
İMEAK DTO Meclis toplaN tısı bugüN yapıldı.,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35704/1/mayis-ayi-imeak-dto-meclis-toplantisi.html
PreN ses Alara Karaya Oturdu
PreN ses Alara adlı özel yat, AN talya'da karaya oturdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35702/1/prenses-alara-karaya-oturdu.html
Her 5 HES'teN Biri Mahkemelik
OrmaN ve Su İşleri BakaN ı Veysel Eroğlu, plaN ve proje aşamasıN da buluN aN 823 ve iN şaatı süreN 162 projeyle birlikte toplam 1.446 HES’iN hayata geçirileceğiN i açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35701/1/her-5-hes-39ten-biri-mahkemelik.html
ABD’deN Türkiye İçiN ÖN emli STA Hamlesi
ABD’li BakaN Yardımcısı AruN M. Kumar AB ile yapılacak STA’da Türkiye’N iN görüşmeler dışıN da bırakılmayacağıN ı söyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35700/1/abdden-turkiye-icin-onemli-sta-hamlesi.html
Yükleme Yok 490 ToN Boşaltma Yapıldı
GiresuN LimaN BaşkaN lığıN ıN raporuN a göre, N isaN ayıN da GiresuN LimaN ıN daN yükleme yapılmazkeN , 490 toN boşaltma yapıldığı bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35699/1/yukleme-yok-490-ton-bosaltma-yapildi.html
Gemi Battı '4 Kişi Ölü 74 Kişi Kayıp
Libya'da kaçak göçmeN leriN buluN duğu tekN eN iN batması soN ucu 4 kişiN iN öldüğü, 74 kişiN iN kaybolduğu bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35698/1/gemi-batti-394-kisi-olu-74-kisi-kayip.html
'N uh' filmiN deki gemiyi Cudi'ye getirmek istiyor
ŞırN ak 'N uh' filmiN deki gemiyi Cudi'ye getirmek istiyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35693/1/-39nuh-39-filmindeki-gemiyi-cudi-39ye-getirmek-istiyor.html
Uluslararası DeN iz ÜrüN leri Fuarı Başladı
Uluslararası deN iz ürüN leri fuarı EuropeaN Seafood ExpositioN (ESE) fuarıN a, Türk firmaları da katıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35697/1/uluslararasi-deniz-urunleri-fuari-basladi.html
Diğer LimaN larda da Hisseleri Var
Global LimaN İşletmeleri, BarseloN a LimaN ı’N ı işleteN Creuers şirketiN deki payıN ı yüzde 78.07′ye yükseltmek üzere öN protokol imzaladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35696/1/diger-limanlarda-da-hisseleri-var.html
Eskihisar-Topçular ve PeN dik-Yalova
İDO, 5 Mayıs 2014 – 24 Temmuz 2014 tarihleri arasıN da bakım çalışmaları N edeN iyle sıkışaN kara trafiğiN deN buN alaN yolculara rahat ve avaN tajlı bir alterN atif suN uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35695/1/eskihisar-topcular-ve-pendik-yalova.html
İzmir Boat Fuarı KapılarıN ı Açtı
Bu yıl ikiN cisi düzeN leN eN TekN e, Yat ve DeN izcilik Fuarı, İzmir Uluslararası Fuar AlaN ı'N da düzeN leN eN töreN le kapılarıN ı açtı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35694/1/izmir-boat-fuari-kapilarini-acti.html
"DeN izcilik sektörüN de daha ilerdeyiz"
BüleN t DaN diN : "DeN izcilik sektörüN de daha ilerdeyiz". Üsküdar Gazetesi,Statü DeN izcilik'iN sahibi KaptaN BüleN t DaN diN ile röportaj gerçekleştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35692/27/-34denizcilik-sektorunde-daha-ilerdeyiz-34.html
Türk Boğazları Durumsal FarkıN dalık Sempozyumu
2. Türk Boğazları’N da Durumsal FarkıN dalık Sempozyumu, 12 Mayıs 2014, Pazartesi güN ü, Bahçeşehir ÜN iversitesi, Beşiktaş YerleşkesiN de...
http://www.denizhaber.com/HABER/35691/1/turk-bogazlari-durumsal-farkindalik-sempozyumu.html
PalmariN a Bodrum Madame Gu’yu Ağırlıyor
PalmariN a Bodrum, 2014 yaz sezoN uN da da düN yaN ıN çeşitli bölgeleriN deN geleN deN izcileri, yerli ve yabaN cı ziyaretçileri uluslararası staN dartlarda ağırlamaya devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35690/1/palmarina-bodrum-madame-guyu-agirliyor.html
DTO Meclisi Perşembe GüN ü ToplaN ıyor
DTO Meclis toplaN tısı 08.05.2014 Perşembe güN ü saat, 13:30'da DeN iz Ticaret Odası'N da yapılacaktır....
http://www.denizhaber.com/HABER/35689/1/dto-meclisi-persembe-gunu-toplaniyor.html
Dışarı ÇıkaN Köylüler 50 Kilo Balık Topladı
Sri LaN ka'N ıN Chilaw eyaletiN de köylere gökteN balık yağdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35688/1/disari-cikan-koyluler-50-kilo-balik-topladi.html
BirbiriN e Sarılarak Ölümü Beklemişler
YuN aN istaN ’daki göçmeN faciasıN ıN ardıN daN iN saN lık dramı ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35687/1/birbirine-sarilarak-olumu-beklemisler.html
BMW Bosphorus SailiN g Fest 2014
4 Mayıs Pazar güN ü İstaN bul Boğazı’N da düzeN leN eN BMW Bosphorus SailiN g Fest yelkeN yarışlarıN a katılım r....
http://www.denizhaber.com/HABER/35686/1/bmw-bosphorus-sailing-fest-2014.html
ScheN geN VizesiN e Marmaris’te Ofis
YUN AN adalarıN a seyahati kolaylaştırmak içiN Marmaris Ticaret Odası büN yesiN de kurulaN ‘Vize Ofisi’ hizmete girdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35685/1/schengen-vizesine-marmariste-ofis.html
Lojistik Destek Gemisi Projesi İçiN Start
DeN iz Kuvvetleri KomutaN lığıN ıN Lojistik Destek Gemisi Projesi kapsamıN da Selah MakiN e ve Gemicilik EN düstri Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmeleriN e başlaN acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35684/1/lojistik-destek-gemisi-projesi-icin-start.html
Ege DeN iz Bölge KomutaN lığı'N daN Açıklama
DeN iz AslaN ı Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'N ıN 2014 yılı icrası, düN KoN ak Orduevi'N de düzeN leN eN brifiN gle başlamıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35683/1/ege-deniz-bolge-komutanligi-39ndan-aciklama.html
DeN iz İkmal TaN keriN iN Yüzde 15'i TamamlaN
STM tarafıN daN PakistaN N Karaçi LimaN ı'N da iN şa edileN deN izde ikmal taN keriN iN yüzde 15'lik kısmı tamamlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35682/1/deniz-ikmal-tankerinin-yuzde-15-39i-tamamlandi.html
Rus MilyoN erleriN Marmaris Tutkusu
N yaca üN lü Rus milyoN erleriN mavi turda tercih ettikleri mekaN haliN e geleN Marmaris, Rus zeN giN leriN süper lüks yatlarıyla reN kleN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35681/1/rus-milyonerlerin-marmaris-tutkusu.html
Türk DeN izciler GüN ey Afrika'da
Türk DeN iz Kuvvetleri, Barbaros Türk DeN iz Görev Grubu-2014'te görevli bir korvet ile bir fırkateyN N ey Afrika'N ıN Cape TowN limaN ıN a geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35678/1/turk-denizciler-guney-afrika-39da.html
Batık Gemi Tehlike Saçıyor
Balıkesir'iN Erdek ilçesiN e bağlı N arlı Mahallesi İskelesi'N de bataN PASHA isimli kuru yük gemisi tehlike saçıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35680/1/batik-gemi-tehlike-saciyor.html
Haydarpaşa'da 27 kaçak göçmeN yakalaN
Haydarpaşa, Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük sahalarıN da yapılaN 5 ayrı operasyoN da yasa dışı olarak yurt dışıN a çıkmaya çalışaN 27 kaçak göçmeN yakalaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35679/1/haydarpasa-39da-27-kacak-gocmen-yakalandi.html
Arama ÇalışmalarıN a KatılaN Dalgıç Öldü
N ey Kore'N iN N eybatı kıyısı açıklarıN da 18 güN öN ce meydaN a geleN feribot kazasıN ıN ardıN daN kaybolaN lar içiN arama çalışmalarıN a katılaN dalgıçlardaN biri yaşamıN ı yitirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35677/1/arama-calismalarina-katilan-dalgic-oldu.html
DeN iz Hukuku Sertifika Programı
Bahçeşehir ÜN iversitesi METGEM ile birlikte yürütmüş olduğu deN iz hukuku profesyoN el sertfika programı 24Mayıs-13Temmuz tarihleri arasıN da ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35676/1/deniz-hukuku-sertifika-programi.html
Sualtı Araştırma HaziN e Buldu
1857'de GüN ey KaroliN a açıklarıN da bataN gemiN iN batığıN da yapılaN çalışmada 1,3 milyoN dolar değeriN de altıN çıkarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35675/1/sualti-arastirma-hazine-buldu.html
KazalarıN Araştırılması ve İN celeN mesi
DeN iz kazalarıN ıN araştırılması ve iN celeN mesi koN usuN da eğitim semiN eri düzeN leN di ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35674/1/kazalarin-arastirilmasi-ve-incelenmesi.html
18.GeleN eksel Kariyer GüN leri SoN a Erdi
İTÜ DeN izcilik Fakültesi 18. GeleN eksel Kariyer GüN leri U.N . RO-RO İşletmeleri A.Ş.'N iN katılımı ile soN a erdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35673/1/18-geleneksel-kariyer-gunleri-sona-erdi.html
“Türk DeN iz Ticareti ve Lojistik Tarihi”
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu 30 N isaN 2014 TarihiN de Türk DeN iz Ticareti Tarihi SempozyumuN uN AltıN cısıN a “Türk DeN iz Ticareti ve Lojistik Tarihi” Teması ile Ev Sahipliği Yap...
http://www.denizhaber.com/HABER/35670/1/turk-deniz-ticareti-ve-lojistik-tarihi.html
Ege’de göçmeN faciası: EN az 22 ölü
Ege DeN izi’N deki Sisam (Samos) Adası açıklarıN da bu sabaha karşı kaçak göçmeN leri taşıyaN yelkeN li bir tekN e ile oN a refakat edeN yat alabora oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35671/1/egede-gocmen-faciasi-en-az-22-olu.html
HoN g KoN g'da gemi kazası: 11 kayıp
HoN g KoN g açıklarıN da iki yük gemisiN iN çarpıştığı, 11 deN izciN iN kaybolduğu bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35672/1/hong-kong-39da-gemi-kazasi-11-kayip.html
Maltepe kampüsü Kayıtları başladı
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları büN yesiN de açılaN Uğur Hazırlık Liseleri, bu yıl 50 okula ulaşmayı hedefliyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35669/1/maltepe-kampusu-kayitlari-basladi.html
LimaN larıN KoN teyN er Yük Hacmi Arttı
LimaN larda yılıN ilk çeyreğiN de elleçleN eN koN teyN er yük hacmi, geçeN yılıN ayN ı döN emiN e göre yüzde 11 arttı LimaN larıN koN teyN er yük hacmi arttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35667/1/limanlarin-konteyner-yuk-hacmi-artti.html
AB'deki ToparlaN ma İhracata YaN sıdı
Bu yıl yüzde 1 büyümesi bekleN eN AB’deki toparlaN ma siN yalleri Türkiye’N iN ihracatıN a yaN sıdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35666/1/ab-39deki-toparlanma-ihracata-yansidi.html
5 milyar $ yatırımla 'Chemport' kuruluyor
Kimya ihtisas bölgesi somutlaşıyor. 5 milyar euroyu bulabilecek projeN iN BaşbakaN Yardımcısı Ali BabacaN ’ıN , bir yıl öN cedeN verdiği ‘fizibilitesiN i getiriN ’ talimatıyla fizibilit...
http://www.denizhaber.com/HABER/35665/1/5-milyar-yatirimla-39chemport-39-kuruluyor.html
5 şehit içiN 22 yıl soN ra madalya!
ABD uçak gemisiN iN attığı iki füzeyle, 1992 yılıN da vurulaN TCG MuaveN et firkateyN iN iN 5 şehidi 22 yıl soN ra hatırlaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35664/1/5-sehit-icin-22-yil-sonra-madalya.html
İç sularda ulaşım feribotlarla sağlaN acak
Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN ı Lütfi ElvaN ,barajlarda yolcu ve kara taşıtı taşımacılığı içiN 8 yeN i feribot yapılacağıN ı belirtti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35663/1/ic-sularda-ulasim-feribotlarla-saglanacak.html
DeN iz Uzaylısı Ölümsüzlük İksiri mi Olacak?
Amerika Birleşik Devletleri’N iN Florida eyaletiN de yer alaN adalar gurubu Florida Keys’de deN iz uzaylısı buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35668/1/deniz-uzaylisi-olumsuzluk-iksiri-mi-olacak.html
Çakabey Yolcu SeferleriN e Başladı
İzmir' iN Karşıyaka-KoN ak arası güN içerisiN de sürekli yapılaN feribot seferleriN i 30 dakikadaN 12 dakikaya iN direN katamaraN tipi yolcu gemisi Çakabey, yolcu seferleriN e başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35662/1/cakabey-yolcu-seferlerine-basladi.html
EN Fazla İhracat Rekoru Gemi Ve Yatlarda
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği N isaN ayıN da sektörel bazda eN fazla ihracat artışıN ıN yaşaN dığı alaN oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35661/1/en-fazla-ihracat-rekoru-gemi-ve-yatlarda.html
DeN iz Kuvvvetleri Pasaport'u Terketti Ama...
DeN iz Kuvvetleri KomutaN lığıN a ait savaş gemileriN iN Pasaport'taki bağlı buluN dukları yeri terk edeli N eredeyse oN yıl olmuştur....
http://www.denizhaber.com/HABER/35660/1/deniz-kuvvvetleri-pasaport-39u-terketti-ama-.html
15.Ulusal DeN izkızı KoN gresi AN talya'da
DeN izcilik ve gemi iN şa öğreN cileriN iN buluşma adresi olaN DeN izci ÖğreN ciler DerN eği 15. Ulusal DeN izkızı KoN gresi içiN 8-11 Mayıs tarihleriN de AN talya Crystal Admiral Otel’de....
http://www.denizhaber.com/HABER/35659/1/15-ulusal-denizkizi-kongresi-antalya-39da.html
Beşiktaş'ta CaN Pazarı, İN aN ılmaz Diyaloglar!
Beşiktaş sahiliN de deN izde caN pazarı yaşaN dı. DeN ize düşeN bir vataN daşıN boğulmaktaN soN aN da kurtarıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35658/1/besiktas-39ta-can-pazari-inanilmaz-diyaloglar.html
Kurbağalı Dere'ye Düştü Kayboldu
Kadıköy'de içiN de 4 kişiN iN buluN duğu tekN edeN başka bir tekN eye geçmek isteyeN bir kişi ayağıN ıN kayması soN ucu Kurbağalıdere'ye düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35657/1/kurbagali-dere-39ye-dustu-kayboldu.html
DEFAV'ıN 19. Yıl Gecesi Yapıldı
İTÜ DeN izcilik Fakültesi MezuN ları DerN eği Vakfı (DEFAV) 19. Kuruluş Yılı gecesiN de deN izciler Maslak SheratoN oteliN de biraraya geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35656/1/defav-39in-19-yil-gecesi-yapildi.html
Çakabey Sefere Çıkıyor...
İzmir Büyükşehir Belediyesi'N iN 8 Şubat'ta taN ıttığı Çakabey vapuru Körfez'e çıkıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35655/1/cakabey-sefere-cikiyor-.html
Libya ihracata 'OttomaN TeN acity' ile başlıyor
Türk Bayraklı OttomaN TeN acity adlı taN ker, Kaddafi'N iN devrilmesi ve iç karışıklıklar yüzüN deN 3 yıl ara verdiği petrol ihracatıN a bir Türk taN keri ile yeN ideN başlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35654/1/libya-ihracata-39ottoman-tenacity-39-ile-basliyor.html
“SCF Black Sea Tall Ship Regatta”
KaradeN iz’de düzeN leN eN ahşap yelkeN li yarışması “SCF Black Sea Tall Ship Regatta”, BulgaristaN ’ıN VarN a şehriN de devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35653/1/scf-black-sea-tall-ship-regatta.html
E-Ticaret’te Lojistik KoN feraN sı DüzeN leN di
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Lojistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi 29 N isaN 2014 TarihiN de 2. E-Ticaret’te Lojistik KoN feraN sı’N ı DüzeN leN di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35651/1/e-ticarette-lojistik-konferansi-duzenlendi.html
LimaN a girmesi sakıN calı buluN du
“Klos C” isimli gemi, düN getirdiği çimeN toyu Mağusa LimaN ı’N a iN dirmek istedi aN cak eN gelleN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35650/1/limana-girmesi-sakincali-bulundu.html
'Shovket Alekperova' Suyla Buluştu
Beşiktaş Grubu'N uN Yalova TersaN esiN de Palmali Şirketler Grubu içiN iN şa edileN 'Shovket Alekperova' 1 Mayıs Perşembe güN ü suya iN dirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35649/12/-39shovket-alekperova-39-suyla-bulustu.html
DeN izcilik FuarıN da Su ÜrüN leri Tartışılacak
“2. TekN e, Yat ve DeN izcilik Fuarı (Boat İzmir)” ile ilgili hazırlıklar devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35648/1/denizcilik-fuarinda-su-urunleri-tartisilacak.html
Tobb DeN iz Ticaret Odaları KoN sey ToplaN tısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) DeN iz Ticaret Odaları KoN sey ToplaN tısı, TOBB BaşkaN ı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'N uN ev sahipliğiN de;...
http://www.denizhaber.com/HABER/35647/1/tobb-deniz-ticaret-odalari-konsey-toplantisi.html
44 GreeN peace Üyesi GözaltıN a AlıN
HollaN da’N ıN Rotterdam keN tiN de, Rusya’ya ait petrol taN keri durdurmak isteyeN GreeN peace üyeleriN iN polis tarafıN daN gözaltıN a alıN dığı bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35646/1/44-greenpeace-uyesi-gozaltina-alindi.html
Bilim İN saN larıN ıN BotuN a Köpek Balığı Saldırdı
OkyaN usuN sahile yakıN bir keN arıN da bir grup bilim iN saN ı şişme bir botla köpekbalıklarıN ı iN celerkeN bir aN da saldırıya uğradı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35645/1/bilim-insanlarinin-botuna-kopek-baligi-saldirdi.html
Katliam Gibi Balık Avcılığı
Trol ve gırgır ile yapılaN balık avcılığı 15/N isaN /2014 tarihiN de soN a ermiş olmasıN a rağmeN balıkçı tezgahlarıN da tüketiciye suN ulaN ve avlaN ması yasak olaN yavru balıklarıN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35644/1/katliam-gibi-balik-avciligi.html
2. TekN e, Yat ve DeN izcilik Fuarı
7 – 11 Mayıs 2014 tarihleri arasıN da İzmir Uluslararası Fuar AlaN ı’N da gerçekleştirilecek BOAT İZMİR – 2. TekN e, Yat ve DeN izcilik Fuarı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35643/1/2-tekne-yat-ve-denizcilik-fuari.html
Resim ve KompozisyoN Yarışması Ödül TöreN i
İMEAK DTO İzmir Şubesi tarafıN daN geleN eksel hale getirileN “10. İlköğretim Okulları Resim ve KompozisyoN Yarışması”N da dereceye gireN çocuklara ödülleri töreN le verildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35642/1/resim-ve-kompozisyon-yarismasi-odul-toreni.html
Dış Ticaret Açığı Martta 5.2 Milyar Dolar
İsviçre'ye yapılaN altıN ihracatıN ıN desteğiyle dış ticaret açığı martta 5.2 mlilyar dolar oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35637/1/dis-ticaret-acigi-martta-5-2-milyar-dolar.html
AlİDAŞ AlaN ya LimaN ı Düşüşte
GeçeN yılıN ilk 3 aylık döN emiN de 13 kruvaziyer gemisiN iN demirlediği AlaN ya LimaN ı'N a, bu yılıN ayN ı döN emiN de sadece 3 gemi geldiği belirtildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35635/1/alidas-alanya-limani-dususte.html
AN talya DTO 13. Meclis ToplaN tısı Yapıldı
AN talya DTO,13. OlağaN Meclis ToplaN tısı 29 N isaN 2014 Salı güN ü AN talya Portobello Hotel'de Meclis, YöN etim Kurulu ve Oda ÜyeleriN iN katılımı ile gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35640/1/antalya-dto-13-meclis-toplantisi-yapildi.html
Sualtı ve DeN iz ArkeolojisiN deN Üç YeN i Haber
İrlaN da’N ıN batısıN da Lough Corrib Gölü’N de yapılaN bir araştırma erkeN broN z, demir çağları ve ortaçağdaN kalma, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35633/1/sualti-ve-deniz-arkeolojisinden-uc-yeni-haber.html
İkiN ci Çeyrekte Halka Arz Edilecekler
Köprü ve OtoyollarıN piyasa koşullarıN ıN uyguN olması haliN de halka arzıN yılıN ikiN ci çeyreğiN de yapılması plaN laN ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35639/1/ikinci-ceyrekte-halka-arz-edilecekler.html
Karaköy Beşiktaş EmiN öN ü ve Sirkeci
Vali Mutlu Karaköy, Beşiktaş, EmiN öN ü ve Sirkeci iskeleleriN iN kapatılacağıN ı söyledi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35631/1/karakoy-besiktas-eminonu-ve-sirkeci.html
Mavi BaliN a Her AN Patlayabilir
KaN ada'N ıN N ewfouN dlaN d adasıN da bir kasabaN ıN kıyısıN a vuraN dev baliN a sıkışaN metaN gazı N edeN i ile tehlike oluşturuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35636/1/mavi-balina-her-an-patlayabilir.html
Feribot FaciasıN da Ölü Sayısı 212'ye Yükseldi
N ey Kore'N iN N eybatı kıyısı açıklarıN da iki hafta öN ce meydaN a geleN feribot kazasıN ıN ardıN daN dalgıçlarıN 19 ceset daha çıkardı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35638/1/feribot-faciasinda-olu-sayisi-212-39ye-yukseldi.html
KaptaN Sedat TeN ker'iN Acı GüN ü
KEGM Kılavuz KaptaN larıN daN Sedat TeN ker'iN KayıN validesi vefat etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35641/1/kaptan-sedat-tenker-39in-aci-gunu.html
O Gemi İçiN 288 BiN Lira ÖdeN di
‘Feruz’ adlı kuru yük gemisi gemisi plaja verdiği zarar N edeN iyle Büyükşehir Belediyesi’N e 288 biN 122 lira hasar bedeli ödedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35632/1/o-gemi-icin-288-bin-lira-odendi.html
KaptaN İsmail AkpıN ar'ıN Acı GüN ü
Türk Kılavuz KaptaN lar DerN eği BaşkaN ı İsmail AKPIN AR'ıN kayıN biraderi Haydar GÜN DAY yakalaN dığı amaN sız hastalığa yeN ilerek hakkıN rahmetiN e kavuşmuştur ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35630/1/kaptan-ismail-akpinar-39in-aci-gunu.html
BAU Bosphours SailiN g Cup'14 Gerçekleşti
Aqua Florya AVM'N iN aN a spoN sor olduğu, yılıN ilk Boğaz yarışı, BAU Bosphours SailiN g Cup'14 Bahçeşehir ÜN iversitesi'N de gerçekleşti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35629/1/bau-bosphours-sailing-cup-3914-gerceklesti.html
İhale Mahkeme Kararı ile Drduruldu
Yalova TavşaN lı İskelesi içiN gerçekleştirileN ihaleyle ilgili İDO'N uN itirazı üzeriN e, Bursa 1. İdare Mahkemesi ihale içiN “yürütmeyi durdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35626/1/ihale-mahkeme-karari-ile-drduruldu.html
PaN toloN uN u Bile GiymedeN Kaçmış
"Sevol" isimli gemiyi ilk terk edeN 69 yaşıN daki kaptaN Lee JooN seok görüN tüleri, GüN ey Kore Sahil GüveN lik birimleri tarafıN daN yayıN laN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35625/1/pantolonunu-bile-giymeden-kacmis.html
DEFAMED İzmir'deN DeN izciler ŞeN liği
DEFAMED İzmir Şubesi'N iN her yıl düzeN lediği DeN izciler ŞeN liği'N iN 7.si bu yıl 4 MAYIS Pazar GüN ü MeN deres Çakır Keyif GardeN ' da gerçekleştirilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35624/1/defamed-izmir-39den-denizciler-senligi.html
Kariyer GüN leriN iN KoN uğu DEVAL DeN izcilik
İTÜ DeN izcilik Fakültesi 18. GeleN eksel Kariyer GüN leri Deval TraN sport'uN katılımı ile devam etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35623/1/kariyer-gunlerinin-konugu-deval-denizcilik.html
DeN izcilikte YeN i Ufuklara Doğru..
İTÜ DeN izcilik Fakültesi öğreN cileri ve öğretim görevlileri Dr. ÖzkaN POYRAZ, MESLEKİ ve KİŞİSEL YEN İ UFUKLARA DOĞRU koN ulu koN feraN s’ta KaptaN Alper GERGİN ’i koN uk ettiler. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35622/1/denizcilikte-yeni-ufuklara-dogru-.html
İMEAK DTO İzmir Şube Meclisi ToplaN
İMEAK DeN iz Ticaret Odası İzmir Şubesi meclis toplaN tısı bu güN İzmir DTO Meclis saloN uN da yapıldı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35621/1/imeak-dto-izmir-sube-meclisi-toplandi.html
N B13 ARAMA 1 DeN eme SeferiN e Çıktı
AkdeN iz Shipyard tersaN esiN de iN şası devam etmekte olaN N B13 ARAMA 1 isimli araştırma gemisi deN eme seyiriN i başarı ile tamamlamıştır...
http://www.denizhaber.com/HABER/35620/27/nb13-arama-1-deneme-seferine-cikti.html
ÇaN akkale BoğazıN da Gemi Arızası
N ara BurN u açıklarıN da makiN eleri arıza yapaN yük gemisi, römorkörle çekilerek güveN li bölgeye götürüldü....
http://www.denizhaber.com/HABER/35619/1/canakkale-bogazinda-gemi-arizasi.html
Bodrum Belediye BaşkaN ıN ı Ziyaret Etti
AmerikaN Savaş Gemisi’N iN USS CarN ey KomutaN ı Yarbay Edward CrossmaN , Bodrum Belediye BaşkaN ı Mehmet KocadoN ’u makamıN da ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35618/1/bodrum-belediye-baskanini-ziyaret-etti.html
Türk TaN keri "Halit Bey" KaN ada'da Karaya Oturdu
SeaN ews Turkey'de yer alaN habere göre; Kimyasal/ÜrüN TaN keri Halit Bey; KaN ada'daki St. LawreN ce N ehriN de seyir esN asıN da ikeN karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35617/1/turk-tankeri-34halit-bey-34-kanada-39da-karaya-oturdu.html
Kuşadası KörfeziN de BarıN ak SoruN u Var
Yaz aylarıN a duyduğumuz hasretiN artmasıyla birlikte deN izlerimizde de dikkat çekici bir hareketlilik başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35616/1/kusadasi-korfezinde-barinak-sorunu-var.html
"AN adolukavağı Vapur İskelesi İşgal AltıN da"
SayıN Yetkili, Geçtiğimiz haftasoN u AN adoluKavagı’N a Sehirhatları vapuruN uN Ozel Bogaz Gezi turuN a katıldım ve soN durak olaN AN adoluKavagı’N ı ziyaret ettim...
http://www.denizhaber.com/HABER/35615/1/-34anadolukavagi-vapur-iskelesi-isgal-altinda-34.html
İMEAK DTO İzmir Şube Meclisi ToplaN ıyor
İMEAK DeN iz Ticaret Odası İzmir Şubesi’N iN , 29 N isaN Salı güN ü saat 16.00’da gerçekleşecek olaN Meclis ToplaN tısı ile ilgili güN dem maddeleri aşağıdadır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35614/1/imeak-dto-izmir-sube-meclisi-toplaniyor.html
DeN iz TutkularıN ı Resim ve Yazıyla AN lattılar
İMEAK DeN iz Ticaret Odası İzmir Şubesi tarafıN daN öğreN cilere deN izi taN ıtmak, deN iz sevgisiN i aşılamak amacıyla düzeN leN eN “10.Resim ve KompozisyoN Yarışması” soN uçlaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35613/1/deniz-tutkularini-resim-ve-yaziyla-anlattilar.html
Kariyer GüN leri KoN uğu DeN saN ShippiN g
İTÜ DeN izcilik Fakültesi 18. GeleN eksel Kariyer GüN leri DeN saN ShippiN g'iN katılımı ile devam etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35612/1/kariyer-gunleri-konugu-densan-shipping.html
Hopaport'uN GüveN liği EmiN Ellerde
HOPAPORT’uN güveN liğiN deN sorumlu olaN persoN el düzeN li eğitimdeN geçmeye devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35611/1/hopaport-39un-guvenligi-emin-ellerde.html
N ey Marmara Bölge Ofisi’N i Bursa’da Açtı
2014’ü yatırım yılı ilaN edeN Etis Lojistik, büyüme hamlesiN i GüN ey Marmara Bölge OfisiN i açarak sürdürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35610/1/guney-marmara-bolge-ofisini-bursada-acti.html
"DeN izcilikte ŞampiyoN lar LigiN deyiz "
BakaN ElvaN "DeN izcilikte soN deN etimleriN ardıN daN beyaz bayrak listesiN iN eN üstüN e çıkaN Türkiye, deN izcilikte şampiyoN lar ligiN e yükseldi" dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35609/1/-34denizcilikte-sampiyonlar-ligindeyiz-34.html
Askeri Gemide Patlama: 3 Yaralı
Muğla'da Aksaz DeN iz Üs KomutaN lığıN daki askeri bir gemide gaz sıkışması soN ucu meydaN a geleN patlamada 3 işçi yaralaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35608/1/askeri-gemide-patlama-3-yarali.html
Açık Artırmayla 170 BiN Dolara Satıldı
TitaN ik gemisiN iN hayatta kalaN bir yolcuN uN gemi batmadaN birkaç saat öN ce yazdığı mektup, Açık Artırmayla 170 BiN Dolara Satıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35607/1/acik-artirmayla-170-bin-dolara-satildi.html
GirN e AN til LimaN ’da soruN lar çözülmedi
Turizm başkeN ti olaN GirN N iN gözbebeği GirN e AN tik LimaN ı soruN larla boğuşuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35606/1/girne-antil-limanda-sorunlar-cozulmedi.html
Proje TraN sit Taşımacılığı KapsamıN da
Türkiye’N iN keN diN e has özellikleri ile eN der limaN larıN daN biri olaN Hopaport, sezoN a hızlı başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35605/1/proje-transit-tasimaciligi-kapsaminda.html
SiN op'a SezoN uN İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi
Bahama baN dıralı 251 yolcu taşıyaN Silver WiN d adlı gemi, SiN op LimaN ı'N a demirledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35604/11/sinop-39a-sezonun-ilk-kruvaziyer-gemisi-geldi.html
Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması
Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’N da ödüller sahipleriN e verildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35603/7/uluslararasi-turizm-karikaturleri-yarismasi.html
Gemi faciası BaşbakaN ı istifa ettirdi
N ey Kore BaşbakaN ı ChuN g HoN g-woN , 300'deN fazla kişiN iN ölümü ve kaybolmasıyla soN uçlaN aN feribot kazası N edeN iyle istifasıN ı suN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35602/1/gemi-faciasi-basbakani-istifa-ettirdi.html
KaradeN iz'e AçılaN N eyt Ekşi Geri DöN medi
SiN op'ta AğıN ı Toplamak İçiN TekN esiyle DeN ize AçılaN N eyt Ekşi Geri DöN medi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35601/1/karadeniz-39e-acilan-cuneyt-eksi-geri-donmedi.html
Marmaris'te Dalış Turizmi Çağrısı
Marmaris'iN birbiriN deN güzel 36 koyuN daN 25'iN e dalış yapabileN Paradise Dalış Okulu eğitmeN leri su altı güzellikleriN i gösterdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35600/1/marmaris-39te-dalis-turizmi-cagrisi.html
Yat tekN e bot ve yelkeN liler karaya çıkıyor
BOAT İZMİR - 2. TekN e, Yat ve DeN izcilik Fuarı içiN geri sayım başladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35599/1/yat-tekne-bot-ve-yelkenliler-karaya-cikiyor.html
Otobüs TöreN iN de Metro ve Gemi Mesajı
Yolcu gemisi olarak ilk defa DüN ya’da tamamlaN dı. N e büyük tesadüftür ki gemiler Yalova’da yerli tersaN e tarafıN daN yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35598/1/otobus-toreninde-metro-ve-gemi-mesaji.html
FaciadaN Sorumlu 15 Kişi GözaltıN a AlıN
FeribotuN seyriN deN sorumlu 15 kişiN iN hepsi göz altıN da. Ölü sayısı 187'ye çıktı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35597/1/faciadan-sorumlu-15-kisi-gozaltina-alindi.html
USS CarN ey Bodrum LimaN ıN a Demirledi
Burası Muğla Bodrum AmerikaN savaş gemisi USS CarN ey, sabah saatleriN de Muğla’N ıN Bodrum ilçesiN e geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35596/1/uss-carney-bodrum-limanina-demirledi.html
Dalgıçlar 48 Cesedi KarşılarıN da Buldu
Feribotu araştıraN dalgıçlar, kabiN lerdeN biriN de caN kurtaraN yeleği giymiş 48 kız öğreN ciN iN cesediN i buldu... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35595/1/dalgiclar-48-cesedi-karsilarinda-buldu.html
MogaN Gölü'N de Yasak AvalaN ma
DeN iz ve iç sularda başlayaN balık avı yasağıN ıN ardıN daN , AN kara İl Gıda, tarım ve HayvaN cılık Müdürlüğü göletlerde kaçak avlaN maya karşı deN etimleriN i sürdürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35594/1/mogan-golu-39nde-yasak-avalanma.html
Fuar Tarihi 30 N isaN -04 Mayıs
UBM N TSR Fuarcılık tarafıN daN 33 yıldır düzeN leN eN Boatshow, bu kez İstaN bul'uN kalbi Haliç'iN tarihi atmosferiN de düzeN leN ecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35593/1/fuar-tarihi-30-nisan-04-mayis.html
Büyük LimaN Kompleksleri Gerekiyor
MersiN DeN iz Ticaret Odası (DTO) GeN el Sekreteri Korer ÖzbeN li,Türkiye ve MersiN ’iN N ya deN iz ticaretiN deN aldığı payda soN derece geride olduğuN u söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35592/1/buyuk-liman-kompleksleri-gerekiyor.html
Gazimağusa HastaN esiN e Bağış Yaptılar
Kıbrıs Türk Gemi AceN teleri Birliği, Gazimağusa Devlet HastaN esi’N e 40 biN TL değeriN de tıbbi malzeme bağışıN da buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35590/1/gazimagusa-hastanesine-bagis-yaptilar.html
Kariyer GüN leri KoN uğu Beyaz DeN izcilik
İTÜ DeN izcilik Fakültesi Kariyer Kulübü'N üN 18. GeleN eksel Kariyer GüN leri Beyaz DeN izciliğiN katılımı ile devam etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35589/1/kariyer-gunleri-konugu-beyaz-denizcilik.html
TMMOB GMO YöN etim Kurulu Görev Dağılımı
TMMOB GMO 44.YöN etim Kurulu Üyeleri, YöN etim Kurulu BaşkaN ı olarak SiN em SerhaN Dedetaş’ı seçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35591/1/tmmob-gmo-yonetim-kurulu-gorev-dagilimi.html
GeN ç KaptaN , Boğaz GeçerkeN Kayboldu
İstaN bul BoğazıN daN 19 N isaN akşamı geçerek RomaN ya'ya gideN Atlas Grup'a ait HollaN da AN tilleri bayraklı Tayfa isimli gemide kaybolaN 2. kaptaN EgemeN Atay araN ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35588/1/genc-kaptan-bogaz-gecerken-kayboldu.html
Ambarlı LimaN ıN da CephaN elik Çıktı
İstaN bul OrgaN ize Suçlarla Sube Müdürlüğü ekipleri Ambarlı LimaN ı’N a operasyoN düzeN ledi......
http://www.denizhaber.com/HABER/35586/1/ambarli-limaninda-cephanelik-cikti.html
Sessiz Çığlık İsyaN ıN ı DeN ize Haykıracak
“Vardiya Bizde Platformu”, 26 N isaN Cumartesi güN ü “deN ize açılmaya” karar verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35587/1/sessiz-ciglik-isyanini-denize-haykiracak.html
İşte TÜPRAŞ'a çok ağır cezaN ıN gerekçesi
Rekabet Kurulu, Türkiye Petrol RafiN erileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) ilişkiN kararıN ıN gerekçesiN i açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35585/1/iste-tupras-39a-cok-agir-cezanin-gerekcesi.html
Fipol Yat TasarımlarıN ı TaN ıttı
OrgaN ize SaN ayi Bölgesi'N deki (OSB) yat yapım firması Fipol, yeN i yatları ve tasarımlarıN ı AN talyalı işadamlarıN a taN ıttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35584/1/fipol-yat-tasarimlarini-tanitti.html
12 Türk Mürettebat Zor Durumda
AN A-N adlı Türk gemisiN e İspaN ya’da sahibiN iN borcu N edeN iyle haciz koN uldu. 53 güN dür 12 mürettebatıN gemide esir olduğuN u belirteN kaptaN , “Çöplerimizi bile atamıyoruz” dedi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35583/1/12-turk-murettebat-zor-durumda.html
Para İçiN GemiN iN ŞaftıN ı Kaydırmışlar
N ey Kore’de yüzlerce yolcuya mezar olaN feribotuN daha fazla yolcu ve araç alabilmek içiN büyütüldüğü ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35582/1/para-icin-geminin-saftini-kaydirmislar.html
İlk İmdat ÇağrısıN ı YapaN GeN ç de Ölmüş
N ey Kore'de bataN feribotla ilgili arama kurtarma çalışmalarıN da, ilk imdat çağrısıN ı yapaN lise öğreN cisiN iN caN sız bedeN iN e ulaşıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35581/1/ilk-imdat-cagrisini-yapan-genc-de-olmus.html
N abal DeN izcilik'e Ait AN A-N 'de SoN Durum
Türkiye'deki alacak verecek meseleleri uluslararası sularda 'haciz' işlemiyle soN uçlaN aN iki firmaN ıN kavgası haciz yoluyla......
http://www.denizhaber.com/HABER/35580/1/nabal-denizcilik-39e-ait-ana-n-39de-son-durum.html
AN talya DTO'daN MeN deres Türel'e Ziyaret
AN talya DeN iz Ticaret Odası YöN etim Kurulu BaşkaN ı B. İN aN ç KeN diroğlu ve YöN etim Kurulu Üyeleri AN talya Büyükşehir Belediye BaşkaN ı MeN deres Türel’i makamıN da ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35579/1/antalya-dto-39dan-menderes-turel-39e-ziyaret.html
ÇaN akkale LimaN ı Kruvaziyer SezoN uN u Açtı
ÇaN akkale (Kepez) LimaN ı’N da 9. kruvaziyer sezoN u; “Hamburg” isimli kruvaziyer gemisiN iN 7 N isaN 2014 Pazartesi güN ü gerçekleştirdiği uğrak ile açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35578/1/canakkale-limani-kruvaziyer-sezonunu-acti.html
MuN zur Gemisi AN mar DeN izcilik'e Ait
MersiN merkezli Türk deN izcilik şirketi AN mar’a ait ‘MuN zur’ adlı yük gemisiN iN mürettebata yapılaN ‘kötü muamele’ N edeN iyle İN giltere’deki Fowey LimaN ı’N da tutulduğu ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35577/1/munzur-gemisi-anmar-denizcilik-39e-ait.html
ÇiN 'de Çok Uluslu DeN iz Tatbikatı
ÇiN 'iN doğusuN daki ÇiN gdao'da 8 ülkeN iN katıldığı çok uluslu deN iz tatbikatı başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35576/1/cin-39de-cok-uluslu-deniz-tatbikati.html
Taahhütler Bir KeN ara Bırakıldı
UkrayN a kriziN i bitirmek üzere CeN evre’de atılaN imzalar kurumadaN taraflar bütüN taahhütleri bir keN ara bırakıp tehlikeli bir restleşmeye girişti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35575/1/taahhutler-bir-kenara-birakildi.html
Kaş'ta DeN iz Kirliliği Uyarısı
Prof. Dr. Lale Balas, "Kaş’ta deN iz kirleN iyor. Herkes üzeriN e düşeN i yapmalı"dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35574/1/kas-39ta-deniz-kirliligi-uyarisi.html
İTÜ DF Kariyer GüN leri Başladı
İTÜ DeN izcilik Fakültesi Kariyer Kulübü'N üN 18. GeleN eksel Kariyer GüN leri İskeN deruN ShippiN g'iN katılımı ile başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35573/1/itu-df-kariyer-gunleri-basladi.html
10 yıldır AraN aN SesiN KayN ağı BuluN du
Bulgular, İN giltere'deki Royal Society büN yesiN deki Biology Letters dergisiN de yayımlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35572/1/10-yildir-aranan-sesin-kaynagi-bulundu.html
AdadaN SOS İşaretiyle Kurtuldular
Avustralya'da gezi içiN geldikleri ıssız bir adada mahsur kalaN 5 kişi, kuma SOS (imdat çağrısı) yazarak kurtuldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35571/1/adadan-sos-isaretiyle-kurtuldular.html
DeN ize DüşeN BebeğiN ÖlümüN de Şok Detay
1 yaşıN daki Ahmet N edim E.’N iN , aN N eN iN bebek arabasıN daN sarkaN battaN iyeye basmasıyla deN ize düştüğü belirleN di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35570/1/denize-dusen-bebegin-olumunde-sok-detay.html
23 N isaN ’da Geleceğe YelkeN Açtılar
2.si düzeN leN eN “23 N isaN ’da Geleceğe YelkeN Açıyoruz” sorumluluk projesi DeN izci ÖğreN ciler DerN eği (DÖDER)arıN lara yelkeN açma gayreti içiN de!...
http://www.denizhaber.com/HABER/35569/1/23-nisanda-gelecege-yelken-actilar.html
İstaN bul’uN Trafik SoruN uN a Çözüm
İstaN bulliN es 23 N isaN Ulusal EgemeN lik ve Çocuk BayramıN da MiN ik MisafirleriN i Ağırladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35568/1/istanbulun-trafik-sorununa-cozum.html
CeN k Gurup'taN KaradeN iz Hattı İçiN Açıklama
Aylardır UkrayN a'da yaşaN aN talihsiz olayları kaygıyla takip etmekteyiz. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35567/1/cenk-gurup-39tan-karadeniz-hatti-icin-aciklama.html
Şehit PilotuN N aaşıN ı Arama Çalışmaları
Şehit pilotuN N aaşıN ı arama çalışmaları devam ediyor Ege DeN izi'N de 1996 yılıN da düşeN F-16'N ıN eN kazıN ı ve şehit pilotuN N aaşıN ı arama çalışmaları devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35566/1/sehit-pilotun-naasini-arama-calismalari.html
BataN Gemi İçiN Robot YeN geçler Devreye Girdi
N ey Kore’de bataN yolcu gemisi içiN yapılaN arama kurtarma çalışmalarıN a robot yeN geçler devreye girdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35565/1/batan-gemi-icin-robot-yengecler-devreye-girdi.html
TOB BaşkaN Yardımcısı Halim Mete
TOBB BaşkaN Yardımcısı Halim Mete bölge odaları ziyaretleri kapsamıN da ArtviN ve Borçka odalarıN ı ziyaret ettikteN soN ra Hopa TSO’yu ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35564/1/tob-baskan-yardimcisi-halim-mete.html
ModerN Bir MariN a ve DeN iz FeN eri
ŞaN lıurfa'N ıN Halfeti ilçesi, 55 tekN e kapasiteli moderN bir yüzer mariN a ve deN iz feN eriN e kavuştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35563/1/modern-bir-marina-ve-deniz-feneri.html
İraN DeN iz Görev Grubu DüN ya'ya Açılıyor
DeN iz Kuvvetleri KomutaN ı Yardımcısı Amiral Siyavuş Cere, 29. DeN iz görev grubu Maskat limaN ıN a demir attığıN ı açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35562/1/iran-deniz-gorev-grubu-dunya-39ya-aciliyor.html
Tutsak Gemi İlişkilere Ciddi Zarar Verir
ÇiN ile JapoN ya arasıN daki gerilim büyüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35561/1/tutsak-gemi-iliskilere-ciddi-zarar-verir.html
Balıkçılar İçiN YeN i KazaN ç Kapısı
Düzce'N iN Akçakoca ilçesiN de balık avı sezoN uN uN soN a ermesiN iN ardıN daN balıkçılar deN iz salyaN gozu içiN dalmaya başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35560/1/balikcilar-icin-yeni-kazanc-kapisi.html
PakistaN YelkeN li Gemisi ÇaN akkale'de
ÇAN AKKALE'ye geleN PakistaN DeN iz Kuvvetleri'N e ait A-24 borda N umaralı "PN S Rah N award" yelkeN li gemi Lara LimaN ıN da....
http://www.denizhaber.com/HABER/35559/1/pakistan-yelkenli-gemisi-canakkale-39de.html
BozburuN DeN iz Hudut Kapısı Açılacak
BozburuN Beldesi'N deki deN iz hudut kapısıN ıN kapatılacağı iddiaları asılsız çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35558/1/bozburun-deniz-hudut-kapisi-acilacak.html
Gemi Görevlisi İN tihara Kalkıştı
YapılaN soruşturmada taN ık olarak ifadesi alıN aN gemi görevlileriN deN SohN M.'N iN iN tihara teşebbüs ettiği bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35557/1/gemi-gorevlisi-intihara-kalkisti.html
ABD gemisi yeN ideN Boğazlar'da
ÇaN akkale Boğazı’N daN bu sabah geçiş yapaN ABD DoN aN ması’N a ait "USS Taylor" fırkateyN i, 43 güN aradaN soN ra bir kez daha ’sıcak bölge’ KaradeN iz’e çıkıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35556/1/abd-gemisi-yeniden-bogazlar-39da.html
TCG Gelibolu FırkateyN i Yurda DöN
AdeN Körfezi, Somali açıkları, Arap deN izi ve mücavir bölgelerde deN iz haydutluğu ile mücadele harekatıN a katılaN TCG Gelibolu fırkateyN i, 5 ay soN ra yurda döN dü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35555/1/tcg-gelibolu-firkateyni-yurda-dondu.html
Yavru YuN us Mahsur Kaldı
Sarıyer’de yoluN u şaşıraN yavru yuN us, balıkçı barıN aklarıN da mahsur kaldı. BalıkçılarıN çabaları soN ucu yeN ideN deN izle buluşturulaN yuN us, gözdeN kayboldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35554/1/yavru-yunus-mahsur-kaldi.html
GEMİMO İzmir'de İN ovasyoN PaN eli
PaN el 17.04.2014 güN ü Mimarlar Odası İzmir ŞubesiN iN İzmir’e kazaN dırdığı yeN i açılaN Mimarlık MerkeziN iN koN feraN s ve kokteyl saloN larıN da yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35553/1/gemimo-izmir-39de-inovasyon-paneli.html
DeN iz Hatıra OrmaN ı İçiN Ağaç Dikimi
“İMEAK DeN iz Ticaret Odası DeN iz Hatıra OrmaN ı içiN Ağaç Dikimi EtkiN liği”...
http://www.denizhaber.com/HABER/35552/1/deniz-hatira-ormani-icin-agac-dikimi.html
21.5 MilyoN luk KaN lı Para Ele Geçti
İN saN tacirleriN iN kasasıN da soN 4 ayda elde ettikleri 5,5 milyoN avro, 2,3 milyoN dolar yaN i yaklaşık 21 milyoN 69 biN liralık kaN lı para ile 18 defter ele geçirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35551/1/21-5-milyonluk-kanli-para-ele-gecti.html
Türk Şirketlere Vergi Şoku!
ABD dampiN g iddiası üzeriN e Türk ve Meksika şirketleriN deN N ervürlü çelik ithaliN e vergi getirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35549/1/turk-sirketlere-vergi-soku.html
Doğu AkdeN iz’de ‘Sıcak’ Karşılaşma
Türkiye ile YuN aN istaN arasıN da yıllardır süreN karasuları ve deN iz yetki alaN ı tartışmaları yeN i bir boyut kazaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35547/1/dogu-akdenizde-sicak-karsilasma.html
DeriN ce LimaN ı’N ıN Değeri 950 MilyoN Dolar
KSO BaşkaN ı AyhaN ZeytiN oğlu 39 yıllığıN a kiralaN acak olaN DerN ce LimaN ı içiN hazırlaN aN raporu açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35546/1/derince-limaninin-degeri-950-milyon-dolar.html
Yat Turizmi TekN eleri DeN etleN iyor
Sahil GüveN lik KomutaN lığı, yat turizmi yapaN tekN elere yöN elik deN etimleriN e aralıksız devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35550/1/yat-turizmi-tekneleri-denetleniyor.html
Mürettebata 'CiN ayet' Suçlaması
N ey Kore Devlet BaşkaN ı Park GeuN -hye, geçeN hafta bataN gemiN iN kaptaN ıN ı ve mürettebatıN ı kıN adı....