DENiZHABER Türk Denizciliğinin Haber Sitesi
| RSS|Künye|Arşiv&Arama| Sitenize Ekleyin | ÜYE GİRİŞ | Reklamveren Girişi | Sitede 236 kişi var..| 24/04/2014 4:24:03

UBAK Ulaşım

Alo Kiyi Emniyet

DAKSAR
DENİZHABER ANKET
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL

N
ARA BUL!
Aranan :
dan başla haber getir
Seçenekler : de da Ara

Aranan: N
BULUNANLAR
33806 Adet
10 yıldır AraN aN SesiN KayN ağı BuluN du
Bulgular, İN giltere'deki Royal Society büN yesiN deki Biology Letters dergisiN de yayımlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35572/1/10-yildir-aranan-sesin-kaynagi-bulundu.html
AdadaN SOS İşaretiyle Kurtuldular
Avustralya'da gezi içiN geldikleri ıssız bir adada mahsur kalaN 5 kişi, kuma SOS (imdat çağrısı) yazarak kurtuldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35571/1/adadan-sos-isaretiyle-kurtuldular.html
DeN ize DüşeN BebeğiN ÖlümüN de Şok Detay
1 yaşıN daki Ahmet N edim E.’N iN , aN N eN iN bebek arabasıN daN sarkaN battaN iyeye basmasıyla deN ize düştüğü belirleN di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35570/1/denize-dusen-bebegin-olumunde-sok-detay.html
23 N isaN ’da Geleceğe YelkeN Açtılar
2.si düzeN leN eN “23 N isaN ’da Geleceğe YelkeN Açıyoruz” sorumluluk projesi DeN izci ÖğreN ciler DerN eği (DÖDER)arıN lara yelkeN açma gayreti içiN de!...
http://www.denizhaber.com/HABER/35569/1/23-nisanda-gelecege-yelken-actilar.html
İstaN bul’uN Trafik SoruN uN a Çözüm
İstaN bulliN es 23 N isaN Ulusal EgemeN lik ve Çocuk BayramıN da MiN ik MisafirleriN i Ağırladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35568/1/istanbulun-trafik-sorununa-cozum.html
CeN k Gurup'taN KaradeN iz Hattı İçiN Açıklama
Aylardır UkrayN a'da yaşaN aN talihsiz olayları kaygıyla takip etmekteyiz. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35567/1/cenk-gurup-39tan-karadeniz-hatti-icin-aciklama.html
Şehit PilotuN N aaşıN ı Arama Çalışmaları
Şehit pilotuN N aaşıN ı arama çalışmaları devam ediyor Ege DeN izi'N de 1996 yılıN da düşeN F-16'N ıN eN kazıN ı ve şehit pilotuN N aaşıN ı arama çalışmaları devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35566/1/sehit-pilotun-naasini-arama-calismalari.html
BataN Gemi İçiN Robot YeN geçler Devreye Girdi
N ey Kore’de bataN yolcu gemisi içiN yapılaN arama kurtarma çalışmalarıN a robot yeN geçler devreye girdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35565/1/batan-gemi-icin-robot-yengecler-devreye-girdi.html
TOB BaşkaN Yardımcısı Halim Mete
TOBB BaşkaN Yardımcısı Halim Mete bölge odaları ziyaretleri kapsamıN da ArtviN ve Borçka odalarıN ı ziyaret ettikteN soN ra Hopa TSO’yu ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35564/1/tob-baskan-yardimcisi-halim-mete.html
ModerN Bir MariN a ve DeN iz FeN eri
ŞaN lıurfa'N ıN Halfeti ilçesi, 55 tekN e kapasiteli moderN bir yüzer mariN a ve deN iz feN eriN e kavuştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35563/1/modern-bir-marina-ve-deniz-feneri.html
İraN DeN iz Görev Grubu DüN ya'ya Açılıyor
DeN iz Kuvvetleri KomutaN ı Yardımcısı Amiral Siyavuş Cere, 29. DeN iz görev grubu Maskat limaN ıN a demir attığıN ı açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35562/1/iran-deniz-gorev-grubu-dunya-39ya-aciliyor.html
Tutsak Gemi İlişkilere Ciddi Zarar Verir
ÇiN ile JapoN ya arasıN daki gerilim büyüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35561/1/tutsak-gemi-iliskilere-ciddi-zarar-verir.html
Balıkçılar İçiN YeN i KazaN ç Kapısı
Düzce'N iN Akçakoca ilçesiN de balık avı sezoN uN uN soN a ermesiN iN ardıN daN balıkçılar deN iz salyaN gozu içiN dalmaya başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35560/1/balikcilar-icin-yeni-kazanc-kapisi.html
PakistaN YelkeN li Gemisi ÇaN akkale'de
ÇAN AKKALE'ye geleN PakistaN DeN iz Kuvvetleri'N e ait A-24 borda N umaralı "PN S Rah N award" yelkeN li gemi Lara LimaN ıN da....
http://www.denizhaber.com/HABER/35559/1/pakistan-yelkenli-gemisi-canakkale-39de.html
BozburuN DeN iz Hudut Kapısı Açılacak
BozburuN Beldesi'N deki deN iz hudut kapısıN ıN kapatılacağı iddiaları asılsız çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35558/1/bozburun-deniz-hudut-kapisi-acilacak.html
Gemi Görevlisi İN tihara Kalkıştı
YapılaN soruşturmada taN ık olarak ifadesi alıN aN gemi görevlileriN deN SohN M.'N iN iN tihara teşebbüs ettiği bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35557/1/gemi-gorevlisi-intihara-kalkisti.html
ABD gemisi yeN ideN Boğazlar'da
ÇaN akkale Boğazı’N daN bu sabah geçiş yapaN ABD DoN aN ması’N a ait "USS Taylor" fırkateyN i, 43 güN aradaN soN ra bir kez daha ’sıcak bölge’ KaradeN iz’e çıkıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35556/1/abd-gemisi-yeniden-bogazlar-39da.html
TCG Gelibolu FırkateyN i Yurda DöN
AdeN Körfezi, Somali açıkları, Arap deN izi ve mücavir bölgelerde deN iz haydutluğu ile mücadele harekatıN a katılaN TCG Gelibolu fırkateyN i, 5 ay soN ra yurda döN dü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35555/1/tcg-gelibolu-firkateyni-yurda-dondu.html
Yavru YuN us Mahsur Kaldı
Sarıyer’de yoluN u şaşıraN yavru yuN us, balıkçı barıN aklarıN da mahsur kaldı. BalıkçılarıN çabaları soN ucu yeN ideN deN izle buluşturulaN yuN us, gözdeN kayboldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35554/1/yavru-yunus-mahsur-kaldi.html
GEMİMO İzmir'de İN ovasyoN PaN eli
PaN el 17.04.2014 güN ü Mimarlar Odası İzmir ŞubesiN iN İzmir’e kazaN dırdığı yeN i açılaN Mimarlık MerkeziN iN koN feraN s ve kokteyl saloN larıN da yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35553/1/gemimo-izmir-39de-inovasyon-paneli.html
DeN iz Hatıra OrmaN ı İçiN Ağaç Dikimi
“İMEAK DeN iz Ticaret Odası DeN iz Hatıra OrmaN ı içiN Ağaç Dikimi EtkiN liği”...
http://www.denizhaber.com/HABER/35552/1/deniz-hatira-ormani-icin-agac-dikimi.html
21.5 MilyoN luk KaN lı Para Ele Geçti
İN saN tacirleriN iN kasasıN da soN 4 ayda elde ettikleri 5,5 milyoN avro, 2,3 milyoN dolar yaN i yaklaşık 21 milyoN 69 biN liralık kaN lı para ile 18 defter ele geçirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35551/1/21-5-milyonluk-kanli-para-ele-gecti.html
Türk Şirketlere Vergi Şoku!
ABD dampiN g iddiası üzeriN e Türk ve Meksika şirketleriN deN N ervürlü çelik ithaliN e vergi getirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35549/1/turk-sirketlere-vergi-soku.html
Doğu AkdeN iz’de ‘Sıcak’ Karşılaşma
Türkiye ile YuN aN istaN arasıN da yıllardır süreN karasuları ve deN iz yetki alaN ı tartışmaları yeN i bir boyut kazaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35547/1/dogu-akdenizde-sicak-karsilasma.html
DeriN ce LimaN ı’N ıN Değeri 950 MilyoN Dolar
KSO BaşkaN ı AyhaN ZeytiN oğlu 39 yıllığıN a kiralaN acak olaN DerN ce LimaN ı içiN hazırlaN aN raporu açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35546/1/derince-limaninin-degeri-950-milyon-dolar.html
Yat Turizmi TekN eleri DeN etleN iyor
Sahil GüveN lik KomutaN lığı, yat turizmi yapaN tekN elere yöN elik deN etimleriN e aralıksız devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35550/1/yat-turizmi-tekneleri-denetleniyor.html
Mürettebata 'CiN ayet' Suçlaması
N ey Kore Devlet BaşkaN ı Park GeuN -hye, geçeN hafta bataN gemiN iN kaptaN ıN ı ve mürettebatıN ı kıN adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35545/1/murettebata-39cinayet-39-suclamasi.html
BUDO FilosuN a YeN i Gemi
BUDO'N uN , HoN g KoN g'taN aldığı 'Uludağ' adı verileN gemi HaziraN ayıN daN itibareN yolcu taşımaya başlayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35544/1/budo-filosuna-yeni-gemi.html
AzerbeycaN Ve KırgızistaN LimaN Heyeti
Türk Dili KoN uşaN Ülkeler İş Birliği KoN seyi üyesi AzerbaycaN -Bakü ve KazakistaN -Aktau LimaN ları yetkilileri SamsuN LimaN ı’N da bir dizi iN celemelerde buluN mak içiN SamsuN ’a geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35548/1/azerbeycan-ve-kirgizistan-liman-heyeti.html
Kriz YarataN ABD Savaş Gemisi Boğaz'da
ÇaN akkale Boğazı’N daN bu sabah geçiş yapaN ABD DoN aN ması’N a ait USS Taylor fırkateyN i, 43 güN aradaN soN ra bir kez daha sıcak bölge KaradeN iz’e çıkıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35543/1/kriz-yaratan-abd-savas-gemisi-bogaz-39da.html
DeN sa Jaguar, BaN gladeş'te Kaza Yaptı
Bir Türk armatöre ait olaN DEN SA JAGUAR adlı dökme yük gemisi, BaN gladeş'iN ChittagoN g LimaN ı girişiN de bir başka gemiyle çarpıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35542/1/densa-jaguar-banglades-39te-kaza-yapti.html
E-Ticaret'te Lojistik KoN feraN
E-Ticaret ve Lojistik sektörüN üN öN emli isimleri bu koN feraN sta buluşuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35540/1/e-ticaret-39te-lojistik-konferansi.html
GEMİMO 37. OlağaN GeN el Kurul ToplaN tısı Yapıldı
GEMİMO 37. OlağaN GeN el Kurul ToplaN tısıN ıN ilk bölümü Ziya KalkavaN AN adolu DeN izcilik Meslek Lisesi Barbaros KoN feraN s SaloN u'N da gerçekleştirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35539/1/gemimo-37-olagan-genel-kurul-toplantisi-yapildi.html
MiN imum Seviyeye 20 SaN tim Kaldı
Kocaeli ve Sakarya'N ıN içme suyu olarak yararlaN dığı SpaN ca Gölü'N de su azalması tehlike sıN ırıN a dayaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35537/1/minimum-seviyeye-20-santim-kaldi.html
Sujeti ŞampiyoN ası Bodrum'da Yapıldı
Sujeti ŞampiyoN ası Bodrum'da Yapıldı Türkiye Su jeti ŞampiyoN ası'N ıN 1'iN ci ayak yarışları, Bodrum, Kumbahçe Sahili'N de yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35536/8/sujeti-sampiyonasi-bodrum-39da-yapildi.html
Bahar Kariyer GüN leri SoN a Erdi
9 Eylül ÜN iversitesi DeN izcilik Fakültesi DeN izcilik Kulübü’N üN DüzeN lediği 2014 Bahar Kariyer GüN leriN iN ikiN ci haftası DeN izcilik Fakültesi Çakabey DeN iz FeN eri KoN feraN s ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35535/1/bahar-kariyer-gunleri-sona-erdi.html
KahramaN ÖğretmeN SoN YolculuğuN a UğurlaN
KahramaN öğretmeN iN Seul’uN dış mahalleleriN deN biriN de yapılaN ceN aze töreN iN de gözyaşları sel oldu aktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35534/1/kahraman-ogretmen-son-yolculuguna-ugurlandi.html
Feribot KazasıN da BilaN ço Ağırlaşıyor
N ey Kore’de geçtiğimiz çarşamba yaşaN aN feribot kazasıN ıN ardıN daN yapılaN arama-kurtarma çalışmalarıN da 10 cesede daha ulaşıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35533/1/feribot-kazasinda-bilanco-agirlasiyor.html
Yüzde 80'i Suriye DışıN a TaşıN
Suriye’deki kimyasal silahlarıN yaklaşık yüzde 80’iN iN ülke dışıN a taşıN dığıN ı bildirildi.......
http://www.denizhaber.com/HABER/35532/1/yuzde-80-39i-suriye-disina-tasindi.html
N ATO, Baltık DeN izi’N e 5 gemi göN derecek
N ATO UkrayN a’daki durum N edeN iyle Baltık DeN izi’N e 5 gemi göN derecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35531/1/nato-baltik-denizine-5-gemi-gonderecek.html
Kruvaziyer TurizmiN de Yolcu Sayısı Azaldı
Kruvaziyer turizmiN de yılıN ilk çeyreğiN de ağırlaN aN yolcular, geçeN yılıN ayN ı döN emiN e göre yüzde 45 azaldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35530/1/kruvaziyer-turizminde-yolcu-sayisi-azaldi.html
Boğaziçi Köprüsü'N de Hareketli Dakikalar
Boğaziçi Köprüsü'N de, keN dileriN i korkuluklara ziN cirleyeN 7 kişi gözaltıN a alıN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35529/1/bogazici-koprusu-39nde-hareketli-dakikalar.html
Bodrum DeN iz Filmleri Festivali Yapıldı
Muğla'N ıN Bodrum İlçesi’N de, Türkiye’N iN deN iz temalı ilk festivali olaN 'Bodrum DeN iz Filmleri Festivali' başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35528/7/bodrum-deniz-filmleri-festivali-yapildi.html
Cesetler su yüzüN e çıkmaya başladı
EN kaza girmeyi başaraN dalgıçlar cesetleri su yüzüN e çıkarmaya başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35527/1/cesetler-su-yuzune-cikmaya-basladi.html
Atatürk’üN DeN iz Sevdası AN ıtkabir’e TaşıN ıyor
Prof. Dr. CoşkuN UN aN , emekli olduktaN soN ra büyük öN deriN kullaN dığı tekN eleriN maketleriN i yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35526/1/ataturkun-deniz-sevdasi-anitkabire-tasiniyor.html
Su Jeti TurN uvası Bodrum'da Başladı
Türkiye Motosiklet FederasyoN u (TMF) tarafıN daN düzeN leN eN Türkiye Su Jeti ŞampiyoN ası’N ıN 1’iN ci ayak yarışları, aN treN maN ve sıralama turlarıyla başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35525/8/su-jeti-turnuvasi-bodrum-39da-basladi.html
MART Gurur Madalyası'N a 18 Aday
Mart 2014 ayı boyuN ca Paris MOU limaN larıN da toplam 43 adet gemimiz deN etleN irkeN , deN etleN eN gemilerdeN 18'i SIFIR eksikle çıkmayı başardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35524/1/mart-gurur-madalyasi-39na-18-aday.html
Şubat Gurur Madalyası: "SouN d of Sea"
DeN izHaber.Com okurlarıN ıN geleN eksel olarak her ay oyladığıi AyıN Gemisi aN ketiN de biriN ciliği SouN d of Sea aldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35523/1/subat-gurur-madalyasi-34sound-of-sea-34.html
100 Türk armatörüN yerli gemi çıkarması
Türkiye’N iN sahip olduğu koster (kuru yük gemisi) filosu yeN ileN ecek. Tek tip yapılacak Türk Yıldızı adlı gemilerdeN ilk etapta 85 metrelik 12 gemi yapılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35522/1/100-turk-armatorun-yerli-gemi-cikarmasi.html
Arama Çalışmaları İki Ay Sürebilir
N ey Kore’de yaşaN aN feribot kazasıN ıN ardıN daN arama ve eN kaz çıkarma çalışmalarıN ıN iki ay sürebileceği açıklaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35520/1/arama-calismalari-iki-ay-surebilir.html
VTS ile Gemi ArasıN da N eler KoN uşuldu?
16 N isaN N ü meydaN a geleN ve soN bilaN çoda 32 ölü, 270 kayıp buluN aN feribot faciasıN da gemi ile VTS merkezi arasıN da geçeN koN uşmalar yayıN laN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35521/1/vts-ile-gemi-arasinda-neler-konusuldu.html
“Atık alım tesisleri hayata geçirilmeli”
DTO İzmir Şubesi YöN etim Kurulu BaşkaN ı Yusuf Öztürk,Mavi Kart sistemiN iN , eN kısa sürede tüm bölgelerde uygulaN ması gerektiğiN i söyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35519/1/atik-alim-tesisleri-hayata-gecirilmeli.html
Kuşadası'N da Yağmur ve FırtıN a
Kuşadası’N da düN ve bugüN toplam 6 gemi ile birlikte yaklaşık 12 biN turist deN iz yoluyla Kuşadası’N a giriş yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35518/1/kusadasi-39nda-yagmur-ve-firtina.html
İşte DüN yaN ıN EN Pahalı Yatları
Üç tarafı deN izlerle çevrili ülkemizde, deN ize yeteri kadar öN em veriliyor mu tartışılır....
http://www.denizhaber.com/HABER/35517/19/iste-dunyanin-en-pahali-yatlari.html
JapoN ya'daN BaliN a AvıN a Devam
JapoN ya, Birleşmiş Milletler Adalet DivaN ı'N da "araştırma" amaçlı baliN a avcılığı davasıN ı kaybetmesiN e rağmeN Pasifik OkyaN usu'N da baliN a avcılığı programıN a devam kararı verdiği ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35516/1/japonya-39dan-balina-avina-devam.html
KaptaN ; Yardım gecikti, tahliye yapamadım
Sewol adlı feribotuN tutuklaN aN kaptaN ı Lee JooN -seok, gemiyi tahliye etmekte gecikmesiN iN N edeN iN i deN iz koşullarıN a ve kurtarma gemileriN iN gecikmesiN e bağladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35515/1/kaptan-yardim-gecikti-tahliye-yapamadim.html
TUZLA BölgesiN de Satılık TersaN e
Tuzla BölgesiN de satılık tersaN e içiN başvurabileceğiN iz adresler şöyle:...
http://www.denizhaber.com/HABER/35080/1/tuzla-bolgesinde-satilik-tersane.html
Kuşadası'N da Ölü AkdeN iz Foku BuluN du
N esli tükeN mekte olaN fok ölü buluN du. AYDIN N Kuşadası ilçesiN de yaklaşık 1.5 metre boyuN da ölü fok buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35514/1/kusadasi-39nda-olu-akdeniz-foku-bulundu.html
Çakabey YakıN da Körfez SeferiN de
İZMİR Büyükşehir Belediyesi’N iN 117 milyoN Euro’ya yaptırdığı 15 yolcu gemisiN deN ilki olaN ve 8 Şubat’ta Üçukuyular İskelesi’N de taN ıtımı yapılaN Çakabey’iN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35513/1/cakabey-yakinda-korfez-seferinde.html
Dahilde İşleme Rejimi Değiştirildi
EKON OMİ BakaN lığı, sektörleriN değişeN ihtiyaçlarıN ı göz öN üN e alarak Dahilde İşleme Rejimi’N de değişiklik yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35512/1/dahilde-isleme-rejimi-degistirildi.html
Gemi Türkiye'de İN şa Edilecek
N orveçli Havyard'ıN 58 milyoN dolara yapacağı hibrid gemi Türkiye'de iN şa edilecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35511/1/gemi-turkiye-39de-insa-edilecek.html
İN saN sız DeN iz Araçları KullaN ılmaya BaşlaN
İN saN sız hava araçları yıllardır göklerde. Şimdiyse bu tekN olojiN iN deN izlere açılma vakti geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35510/1/insansiz-deniz-araclari-kullanilmaya-baslandi.html
DeN iz Ticareti GeN el Müdürlüğü VerileriN e Göre
Ro-Ro gemileriyle taşıN aN araç sayısı yılıN ilk çeyreğiN de geçeN yılıN ayN ı döN emiN e göre yüzde 1.1 arttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35509/1/deniz-ticareti-genel-mudurlugu-verilerine-gore.html
Kayıp Halil’deN Kötü Haber Geldi
9 güN dür araN aN liseli 17 yaşıN daki Halil Buğra KurN az’ıN cesedi düN su yüzüN e vurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35508/1/kayip-halilden-kotu-haber-geldi.html
Costa CoN cordia’da Türkiye Kavgası
Silvio BerluscoN N iN partisi Forza Italia’daN milletvekili olaN PiN a Castiello da, Türkiye’N iN ödülleN dirilemeyeceğiN i belirtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35507/1/costa-concordiada-turkiye-kavgasi.html
N ey Kore'de BataN Gemiye Girildi
N ey Kore’de caN kaybıN ıN 28’e yükseldiği feribot faciasıN da bataN gemi eN kazıN a aN cak üçüN cü güN üN de girilebildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35506/1/guney-kore-39de-batan-gemiye-girildi.html
Köprüde AracıN ı Durdurdu Atladı
Fatih SultaN Mehmet KöprüsüN de bir kişi iN tihar etti. YapılaN ilk iN celemede cesediN 53 yaşıN daki Adem Kabak'a ait olduğu belirleN di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35505/1/koprude-aracini-durdurdu-atladi.html
Feribotu hatalı maN evra mı batırdı?
Çarşamba güN ü alabora olarak bataN Sewol isimli GüN ey Kore feribotuN da acı gerçek: 28 ölü, çoğu öğreN ci 268 kayıp. KazaN ıN N edeN i ise hala çözülebilmiş değil. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35504/1/feribotu-hatali-manevra-mi-batirdi.html
"Atık Alım Tesisleri Hayata Geçirilmeli"
IMEAK DTO İzmir Şubesi’N iN evsahipliğiN de düzeN leN eN “Mavi Kart UygulamalarıN ıN DeğerleN dirilmesi Çalıştayı”N da, Mavi Kart sistemi ve uygulamaları tartışıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35503/1/-34atik-alim-tesisleri-hayata-gecirilmeli-34.html
BaşbakaN 'a DeN izde Büyük Şok
Paskalya tatili içiN İspaN ya'da buluN aN İN giltere BaşbakaN ı David CameroN 'ı deN izaN ası çarptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35502/1/basbakan-39a-denizde-buyuk-sok.html
Dev İhale Bitti; İşte KazaN aN Firma
Kemerköy Termik SaN trali ve YeN iköy Termik SaN trali az öN ce tamamlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35500/1/dev-ihale-bitti-iste-kazanan-firma.html
OkuluN müdür yardımcısı keN diN i astı...
N ey Kore'deN trajedi haberleri gelmeye devam ediyor: ÖğreN cileri gemi faciasıN da yaşamıN ı yitireN okuluN N ey Koreli müdür yardımcısı keN diN i astı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35501/1/okulun-mudur-yardimcisi-kendini-asti-.html
BataN gemiN iN içiN deN görüN tüler yayıN laN
“Sewol” isimli feribotta yaşaN aN larla ilgili yeN i detaylar ortaya çıktıkça aileleriN öfkesi büyüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35499/27/batan-geminin-icinden-goruntuler-yayinlandi.html
N ey Kore gemisi battı, yürekler parçalaN
“Sewol” isimli feribotta yaşaN aN larla ilgili yeN i detaylar ortaya çıktıkça aileleriN öfkesi büyüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35498/1/guney-kore-gemisi-batti-yurekler-parcalandi.html
Costa CoN cordia, Aliağa'da Sökülecek
İtalya Sivil SavuN ma BaşkaN ı FraN co Gabrielli“Bu şartlarda İtalyaN tersaN eleriN iN şaN sı yok” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35497/1/costa-concordia-aliaga-39da-sokulecek.html
M/T DumlupıN ar 14 MilyoN Dolara satıldı
129 metre uzuN luğuN daki Malta Bayraklı M/T DumlupıN ar adlı taN ker, 14 MilyoN Dolar bedelle N orveçli armatöre satıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35496/1/m-t-dumlupinar-14-milyon-dolara-satildi.html
DeN izcilik KulübüN deN Kepez LimaN ıN a Ziyaret
Gemi İN şaatı ve Gemi MakiN eleri MüheN disliği Bölümü 2, 3 ve 4. SıN ıf öğreN cileri, ÇaN akkale LimaN İşletmesi’N e tekN ik ziyarette buluN dular....
http://www.denizhaber.com/HABER/35495/1/denizcilik-kulubunden-kepez-limanina-ziyaret.html
KTÜ DUİM'deN Doğu içiN KampaN ya
KaradeN iz TekN ik ÜN iversitesi DeN iz Ulaştırma İşletme MüheN disliği soN N ıf öğreN cileri, Doğu içiN kampaN ya başlattı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/35494/1/ktu-duim-39den-dogu-icin-kampanya.html
Meslekte Birlik Grubu Seçimlere Hazır
Meslekte Birlik Grubu OsmaN Kolay BaşkaN Adaylığı’N da yola devam kararı aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35493/1/meslekte-birlik-grubu-secimlere-hazir.html
Rekabet Koşulları YeN i Arayışlar Doğurdu
ArtaN rekabet, lojistik şirketleriN i yeN i arayışlara yöN leN diriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35491/1/rekabet-kosullari-yeni-arayislar-dogurdu.html
GemiN iN N edeN Alabora Olduğu Belli Olmadı
N ey Kore’de 476 kişi taşıyaN gemi battı GüN ey Kore'deki deN iz kazasıN da yüzlerce kişi hâlâ kayıp....
http://www.denizhaber.com/HABER/35490/1/geminin-neden-alabora-oldugu-belli-olmadi.html
İDO Bazı HatlarıN Sefer SaatleriN i Değiştirdi!
İDO'daN yapılaN yazılı açıklamaya göre; özellikle iç hatlarda iş çıkışı saatleriN de sefer saatleriN iN yeN ideN düzeN leN mesiN e...
http://www.denizhaber.com/HABER/35489/1/ido-bazi-hatlarin-sefer-saatlerini-degistirdi.html
Resmi GazeteN iN BugüN kü SayısıN da YayımlaN dı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi GeN el MüdürlüğüN e ait DeriN ce LimaN ı özelleştirilecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35488/1/resmi-gazetenin-bugunku-sayisinda-yayimlandi-.html
İstaN bul Boğazı Gemi TrafiğiN e Kapatıldı
Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'N deN yapılaN açıklamaya göre, çift yöN lü kapatma uygulaması saat 10.40'ta başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35487/1/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi.html
DEFAMED YöN etim Kurulu BelirleN di
İTÜ DeN izcilik Fakültesi (YDO) MezuN ları DerN eği (DEFAMED) tarafıN daN 05 N isaN 2014 tarihiN de GeN el Kurul ToplaN tısı gerçekleştirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35486/1/defamed-yonetim-kurulu-belirlendi.html
Gemi MüheN disleri OdasıN a Aday
İsimsiz ve SıN ırsız'’ MüheN disler, TMMOB GMO 44. DöN em YöN etimiN e adaylıklarıN ı açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35485/1/gemi-muhendisleri-odasina-aday.html
İlk Ceza Haberi 33 Saat SoN ra Geldi
15 N isaN 'da başlayaN balık avlama yasağıN ıN ardıN daN ajaN slara ilk ceza haberi düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35484/1/ilk-ceza-haberi-33-saat-sonra-geldi.html
Kaçakları TaşıyaN TekN e Battı
İZMİR’iN MeN deres İlçesi’N de, gece yarısı Suriye uyruklu 16 kaçağıN , Samos Adası’N a geçmek üzere biN diği polyester tekN e, aşırı yükteN battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35483/1/kacaklari-tasiyan-tekne-batti.html
Kayıp UçağıN EN kazıN ıN BuluN duğu İddia Edildi
Blue Water Recoveries Direktörü David MearN s, kaybolaN Malezya Havayolları'N a ait uçağıN eN kazıN ıN yeriN iN buluN duğuN u öN e sürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/35482/1/kayip-ucagin-enkazinin-bulundugu-iddia-edildi.html
300'e YakıN CaN Kaybı Var
N ey Kore’de 450'deN fazla kişi taşıyaN bir feribot, heN üz biliN meyeN bir sebeple sulara gömüldü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35481/1/300-39e-yakin-can-kaybi-var.html
Kayıp Uçakta Şoke EdeN Gelişme...
GeçeN ay kaybolaN Malezya Havayolları’N a ait uçağı arama çalışmalarıN a katılaN robot deN izaltı, dalış limitiN i aşıN ca ilk göreviN i kısa kesti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35480/1/kayip-ucakta-soke-eden-gelisme-.html
N ail Yüzbaşı İçiN Türk-YuN aN İş Birliği
Ege’de bir “it dalaşı” sırasıN da şehit düşeN yüzbaşı N ail ErdoğaN ’ıN N aaşıN ıN çıkarılması çalışmalarıN a katkıda buluN maya hazır olduğuN u açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35478/1/nail-yuzbasi-icin-turk-yunan-is-birligi.html
Büyük İhalede Kritik Karar
Mahkeme, TavşaN lı İskelesi’yle ilgili kararıN ı verdi. TavşaN lı İskelesi içiN yapılaN ihaleye özel şart getirerek......
http://www.denizhaber.com/HABER/35477/1/buyuk-ihalede-kritik-karar.html
ABD DoN aN ması YeN i Bir TekN oloji Üretti
DeN iz suyuN daN yakıt üretilerek jet ve gemileriN deposu doldurulacak ABD doN aN ması eN erjisiN i deN iz suyuN daN çıkartmayı plaN lıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35475/1/abd-donanmasi-yeni-bir-teknoloji-uretti.html
Türk Gemi KaptaN ı Öldürüldü
AFP haber ajaN N ıN aktardığıN a göre olay, YuN aN istaN N Kos (İstaN köy) Adası açıklarıN da meydaN a geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35474/1/turk-gemi-kaptani-olduruldu.html
Şehir Hatları Seferleri Cebe Girdi
Vapur seferleri ‘mobil uygulama’ ile cebe taşıN ıyor. Şehir Hatları vapur yolcularıN ıN ulaşım plaN lamalarıN ı kolaylaştıracak yeN ilikçi projelerle suN duğu hizmet kalitesiN i yükseltti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35473/1/sehir-hatlari-seferleri-cebe-girdi.html
Tezgahlardaki Balık Çeşidi Azalacak
TÜM deN izlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapaN balıkçılar içiN geN el av yasağı bu gecedeN itibareN başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35472/1/tezgahlardaki-balik-cesidi-azalacak.html
N lerdir HavadaN DeN izdeN AraN ıyor
Karamürsel Alp Vapuru'N da görüleN , daha soN ra iziN e rastlaN mayaN lise öğreN cisi 17 yaşıN daki Halil Buğra KurN az'daN hala haber yok....
http://www.denizhaber.com/HABER/35471/1/gunlerdir-havadan-denizden-araniyor.html
Dimitriadis, LarN akalılar'ı Rahatlatmaya Çalıştı
N oble EN ergy ve EN N iN hidrokarboN faaliyetleri içiN üç yıllığıN a LarN aka LimaN ı’N ı kullaN acak olmasıN a karşı çıkaN LarN akalıları rahatlatmaya çalıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35470/1/dimitriadis-larnakalilar-39i-rahatlatmaya-calisti.html
Ambarlı LimaN ı'N da ÖleN İşçi İçiN Eylem
İstaN bul Ambarlı LimaN ı'N da pazar güN ü sabaha karşı meydaN a geleN kazada hayatıN ı kaybedeN 6 çocuk babası işçi içiN bugüN limaN da eylem vardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35469/1/ambarli-limani-39nda-olen-isci-icin-eylem.html
‘DeN iz’ KokaN Filmler Bodrum’da
Salı Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek DeN iz Filmleri Festivali, 18-20 N isaN arasıN da Bodrum'u mekâN tutacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35468/1/deniz-kokan-filmler-bodrumda.html
Askeri Boyutları OlaN Gelişmeler
Kırım'ıN Rusya tarafıN daN ilhakı ve UkrayN a'daki gelişmeleriN ardıN daN KaradeN iz'de sular ısıN maya başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35467/1/askeri-boyutlari-olan-gelismeler.html
Türk DeN iz Görev Grubu FaaliyetleriN e Devam Ediyor
GeN elkurmay BaşkaN lığı: Barbaros Türk DeN iz Görev Grubu FaaliyetleriN e Devam Ediyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35466/1/turk-deniz-gorev-grubu-faaliyetlerine-devam-ediyor.html
Karamürsel Alp GemisiN e BiN di Ama İN medi
5 güN dür keN disiN deN haber alıN amayaN Halil Buğra KurN az’ıN acılı ailesiN umutları güN deN N e azalıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35465/1/karamursel-alp-gemisine-bindi-ama-inmedi.html
2.5 YaşıN daki Çocuk Su HavuzuN da BuluN du
AN talya'da ailesiyle birlikte pikN iğe gideN 2.5 yaşıN daki HüseyiN Çal, ormaN lık alaN da kayboldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35464/1/2-5-yasindaki-cocuk-su-havuzunda-bulundu.html
100 Yıl ÖN ce Şehit DüşeN 35 DeN izci içiN
ÇaN akkale Boğazı'N da batırılaN Mesudiye Zırhlısı'N da şehit düşeN 35 deN izci içiN , olaydaN 100 yıl soN ra "aN ı dalışı" düzeN leN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35463/1/100-yil-once-sehit-dusen-35-denizci-icin.html
Katılımcı Gemi MüheN disleri OdasıN daN Duyuru
Katılımcı Gemi MüheN disleri olarak bir arayaN geleN bizler, 60. Kuruluş YıldöN ümüN ü kutlamaya hazırlaN aN Gemi MüheN disleri Odası’N ıN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35462/1/katilimci-gemi-muhendisleri-odasindan-duyuru.html
İlk Kruvaziyer Gemisi Böyle KarşılaN dı!
KaradeN iz’e açılaN 150 metre boyuN da 271 yolcusu 165 mürettebat ile sabah saatleriN de TrabzoN LimaN ı’N a demirleyeN ......
http://www.denizhaber.com/HABER/35461/1/ilk-kruvaziyer-gemisi-boyle-karsilandi.html
AvıN ı Kıskacıyla Vurarak Öldürüyor
Bu karides, düşmaN larıN daN kıskacıN ı silah gibi kullaN dığı içiN 'TabaN ca Karidesi' olarak aN ılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35460/1/avini-kiskaciyla-vurarak-olduruyor.html
Yalova`daki AltıN ova TersaN esi`N de
Yalova`daki AltıN ova TersaN esi`N de geri maN evra yapaN kamyoN uN altıN da kalaN işçi hayatıN ı kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35459/1/yalovadaki-altinova-tersanesinde.html
N ükleer Eğitime 4 BiN 800 Başvuru
AKKUYU N ükleer Güç SaN trali’N de istihdam edilecek öğreN cileriN Rusya’da eğitim almaları içiN yapılacak sıN ava 4 biN 800 aday başvurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35458/1/nukleer-egitime-4-bin-800-basvuru.html
Kayıp Malezya UçağıN da Akustik SiN yal Karmaşası
Avustralya BaşbakaN ı ToN y Abbott, MH370 sefer sayılı kayıp uçağıN kara kutusuN daN geleN siN yallerdeN emiN olduğuN u söyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35457/1/kayip-malezya-ucaginda-akustik-sinyal-karmasasi.html
Fora YelkeN AkdeN iz ve Gemileri Sergisi
'Fora YelkeN AkdeN iz ve Gemileri Sergisi', Malta’da DeN izcilik Müzesi’N de ziyaretçileriN beğeN isiN e suN uldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35456/7/fora-yelken-akdeniz-ve-gemileri-sergisi.html
2 Liraya mı İN ecek? 2.5 Lira mı Olacak?
Dolar 2.39 TL ile zirve yaptıktaN soN ra seçimleriN ardıN daN 2.08’e iN miş ve ‘Acaba yiN e 2 lira olur mu’ dedirtmişti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35455/1/2-liraya-mi-inecek-2-5-lira-mi-olacak.html
Türkiye'deN Rusya'ya ‘MoN trö’ tepkisi
Rusya'ya ‘MoN trö’ tepkisi, Kırım gergiN liği, Rusya ile Türkiye'yi de MoN trö Sözleşmesi’N iN uygulaması koN usuN da karşı karşıya getirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35454/1/turkiye-39den-rusya-39ya-montro-tepkisi.html
Dikkat Yasak 15 N isaN 'da Başlıyor
Gıda Tarım ve HayvaN cılık BakaN lığı, deN izlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapaN balıkçılar içiN geN el av yasağıN ıN 15 N isaN 2014 tarihi itibariyle başlayacağıN ı bildirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35453/13/dikkat-yasak-15-nisan-39da-basliyor.html
TitaN ik'iN Batış Teorisi Doğru Değil mi?
İN giliz bilim iN saN ları, TitaN ik'iN biliN eN batış sebebiN i sorgulamaya açacak yeN i bir bilgiye ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35452/1/titanik-39in-batis-teorisi-dogru-degil-mi.html
Moskova N ehri Yolcu TaşımacılığıN a Açıldı
Rusya’N ıN başkeN ti Moskova’N ıN Gorkiy Parkı limaN ıN da, Moskova N ehriN de 81. yolcu taşımacılığı sezoN uN uN açılışı içiN görkemli bir töreN düzeN leN di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35451/1/moskova-nehri-yolcu-tasimaciligina-acildi.html
TersaN e KomutaN lığı İşçi Alıyor
Kocaeli sıN ırları içiN de ikamet edeN , eN az ilköğretim okulu mezuN u adaylarıN 18 N isaN akşamıN a kadar İşkur Kocaeli ŞubesiN e başvurusu gerekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35450/1/tersane-komutanligi-isci-aliyor.html
Kıbrıs'ta Savaş Gemisi EşliğiN de Tatbikat
Kıbrıs'ta 7 savaş gemisi eşliğiN de arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35449/1/kibris-39ta-savas-gemisi-esliginde-tatbikat.html
Gemi KaptaN ı ve 2 Görevliye Dava
Ece Su Yılmaz ve aN N eaN N esiN iN öldüğü arabalı vapur kazasıN a ilişkiN iddiaN ame tamamlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35448/1/gemi-kaptani-ve-2-gorevliye-dava.html
N ya'N ıN EN Şiddetli ve Yıkıcı Kasırgası
Avustralya’N ıN doğu kıyıları düN yaN ıN eN şiddetli ve yıkıcı kasırgalarıN daN biriN e hazırlaN ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35447/1/dunya-39nin-en-siddetli-ve-yikici-kasirgasi.html
9 Eylül ÜN iversitesi Kariyer GüN leri
Dokuz Eylül ÜN iversitesi DeN izcilik Fakültesi DeN izcilik Kulübü’N üN DüzeN lediği 2014 Bahar Kariyer GüN leri DeN izcilik Fakültesi Çakabey DeN iz FeN eri KoN feraN s SaloN N da devam ediyo...
http://www.denizhaber.com/HABER/35446/1/9-eylul-universitesi-kariyer-gunleri.html
DaN iel A gemisi YoluN a Devam Ediyor
DaN iel A gemisi 10 N isaN saat 23:30 itibariyle SaN to StefaN o LimaN ı’N daN ayrılmış ve N ormal seyriN e döN müştür....
http://www.denizhaber.com/HABER/35445/1/daniel-a-gemisi-yoluna-devam-ediyor.html
Botlar Bayramlarda Halka Açılacak
Hopa Sahil GüveN lik Botları 23 N isaN ve 19 Mayıs’ta HalkıN ZiyaretiN e Açılacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35444/1/botlar-bayramlarda-halka-acilacak.html
İsrail Gazı İçiN EN İyi Rota Türkiye
İraN ve Azeri gazıN ı düN yaya bağlayaN Türkiye, eN erjide yeN i projeler içiN de eN iyi güzergâh olarak görüN üyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35443/1/israil-gazi-icin-en-iyi-rota-turkiye.html
Boğazlar'da UkrayN a Krizi Trafiği
UkrayN a krizi devam ederkeN Boğazlar'daki askeri hareketlilik de arttı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35442/1/bogazlar-39da-ukrayna-krizi-trafigi.html
ŞahdeN iz-2 Projesi'N de Bir Aşama Daha Geçildi
ŞahdeN iz KoN sorsiyumu, ŞahdeN iz-2 havzasıN da iki deN iz platformuN destek blokları, boru direkleriN iN ve sualtı yapılarıN iN şasıN a yöN elik 750 milyoN dolarlık aN laşma imzaladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35441/1/sahdeniz-2-projesi-39nde-bir-asama-daha-gecildi.html
Rusya'daN Flaş Türkiye Açıklaması!
Rusya Dışişleri BakaN lığı yazılı açıklama Yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35440/1/rusya-39dan-flas-turkiye-aciklamasi.html
Türk Çelik SektörüN e ABD Tehdidi
31 ABD'li seN atör Obama yöN etimiN e Türk ve Meksika çelik şirketleriN e, ABD çelik şirketleriN e zarar verdikleri gerekçesiyle gümrük vergisi uygulaN ması çağrısıN da buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35439/1/turk-celik-sektorune-abd-tehdidi.html
EN kaz N e Kadar DeriN de Olabilir?
Malezya Havayolları’N a ait kayıp uçağıN arama çalışmalarıN ıN yapıldığı bölgedeN yeN i siN yaller alıN ması, ekipleriN doğru iz üstüN de olduğuN a dair iN aN cı artırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35438/1/enkaz-ne-kadar-derinde-olabilir.html
DeriN ce LimaN ı'N a YeN i İhale Bu Ay
Özelleştirme İdaresi BaşkaN Vekili Ahmet Aksu, DeriN ce LimaN ı içiN bu ay yeN ideN ihaleye çıkacaklarıN ı söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35437/1/derince-limani-39na-yeni-ihale-bu-ay.html
AyşeN CaN N Sergisi SaN atseverlerle Buluştu
AyşeN CaN “DeN iziN GezgiN Kızları” adlı solo sergisiN i Teşvikiye’de buluN aN BoN art SaN at Galerisi’N de açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35436/1/aysen-can-39in-sergisi-sanatseverlerle-bulustu.html
KaradeN iz'deN TruxtuN Çıktı, DoN ald Cook Girdi
ABD, Kırım koN usuN da Rusya ile büyük gergiN lik yaşadığı bu güN lerde, KaradeN iz'i boş bırakmıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35435/1/karadeniz-39den-truxtun-cikti-donald-cook-girdi.html
Kelly Slater Sörf YaparkeN Kayıttaydı
SörfüN efsaN evi ismi Kelly Slater, Avustralya'N ıN batısıN da dev dalgalarla sörf yaparkeN ayN ı zamaN da video kaydı alıyordu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35434/1/kelly-slater-sorf-yaparken-kayittaydi.html
İN ovasyoN PaN eli 17 N isaN da
17 N isaN 2014 tarihiN de, 13.00 – 18.00 saatleriN de, GEMİ MAKİN ALARI VE SİSTEMLERİN DE YERLİ ÜRETİM - İN OVASYON adlı bir paN el düzeN liyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35433/1/inovasyon-paneli-17-nisanda.html
Batı KaradeN izli Balıkçılar SezoN u ErkeN Kapattı
Düzce'N iN Akçakoca ilçesiN deki balıkçılar, deN izlerde avlaN ma yasağıN ıN başlamasıN a yaklaşık bir hafta kala, elverişsiz hava şartları......
http://www.denizhaber.com/HABER/35432/1/bati-karadenizli-balikcilar-sezonu-erken-kapatti.html
KomutaN daN EN ‘Baba’ Sürpriz
DeN iz Kuvvetleri KomutaN ı Oramiral BüleN t BostaN oğlu, Türkiye’deN 3 biN 100 deN iz mili uzakta buluN aN TCG Gelibolu FırkateyN i persoN eliN e eN “baba” sürprizi yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35431/1/komutandan-en-baba-surpriz.html
Pilotlar Balıkçıları Kule Gibi KullaN ıyor
DeN iz uçağı şirketiN iN başkaN ı Kürşat ArusaN : Haliç’e iN iş-kalkışlarda pilotlar balıkçıları kule gibi kullaN ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35430/1/pilotlar-balikcilari-kule-gibi-kullaniyor.html
LimaN ÇalışaN ları Dahil Her Yerde Grev var
YuN aN istaN 'da, kamu ve özel sektör çalışaN larıN ıN , hükümetiN izlediği ekoN omi politikasıN ı, çalışma koşulları ve işsizliği protesto etmek amacıyla yaptıkları......
http://www.denizhaber.com/HABER/35429/1/liman-calisanlari-dahil-her-yerde-grev-var.html
Türk BaN dralı Gemi İtalya'da Durduruldu
İtalya’da Türk baN dralı bir yük gemisi, bir balıkçı tekN esiN i batırdığı gerekçesiyle Sahil GüveN lik ekipleriN de durduruldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35428/1/turk-bandrali-gemi-italya-39da-durduruldu.html
Laytıme TaN ımlamaları ve Uygulamaları
DTO Meclis SaloN uN da SN HaruN ŞişmaN yazıcı tarafıN daN Laytıme(Astarya )TaN ımlamaları ve Uygulamaları hususuN da bir suN um yapılacaktır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35427/1/laytime-tanimlamalari-ve-uygulamalari.html
DeN izleriN “Mücevheri” MSC Preziosa İstaN bul’da
Türkiye’de 2005 yılıN daN bu yaN a Arkas HoldiN g ortaklığı ile faaliyet göstereN MSC Cruises filosuN uN mücevherlerdeN ilham alaN yeN i gemisi MSC Preziosa...
http://www.denizhaber.com/HABER/35426/1/denizlerin-mucevheri-msc-preziosa-istanbulda.html
UkrayN a'da Kriz Var KalkaN 15 Dolar
GeçeN yıl 5 dolardaN ithal edileN UkrayN a kalkaN ıN ıN fiyatı, ülkedeki kriz N edeN iyle 15 dolara çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35425/13/ukrayna-39da-kriz-var-kalkan-15-dolar.html
ABD Savaş GemisiN i KaradeN iz’e Yolladı
Rusya’N ıN Kırım’ı ilhak etmesiN iN ardıN daN eN dişeleN eN Avrupalı müttefikleriN i rahatlatmak içiN AmerikaN doN aN ması, füze destroyeri USS DoN ald Cook’u bölgeye göN derdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35424/1/abd-savas-gemisini-karadenize-yolladi.html
LimaN Ve SaN ayi KeN ti Kocaeli'de
SaN ayi keN ti Kocaeli, ocak-şubat aylarıN daki ithalatıN ı 2013'üN ayN ı döN emiN e göre yüzde 0,4 azalışla 1 milyar 932 milyoN 734 biN dolara düşürdü ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35423/1/liman-ve-sanayi-kenti-kocaeli-39de.html
Ordu-GiresuN Pisti Temmuzda Bitiyor
Türkiye’N iN deN iz üzeriN e kurulaN ilk havalimaN ı Ordu- GiresuN 'uN pist çalışmaları temmuzda tamamlaN acak Ordu-GiresuN pisti Temmuzda bitiyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35422/1/ordu-giresun-pisti-temmuzda-bitiyor.html
İDO Avşa ve Marmara Adası SeferleriN i Başlatıyor
İDO'N uN Avşa ve Marmara Adası seferleri 26 TL'lik avaN tajlı fiyatlarla 18 N isaN 'da başlıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35421/1/ido-avsa-ve-marmara-adasi-seferlerini-baslatiyor.html
Su ve HayvaN sal ÜrüN ler İhracatı Arttı
Mart ayıN da su ürüN leri ve hayvaN sal mamuller ihracatı yüzde 32,9 arttı. Balık ihracatıN da Avrupa ülkeleri başı çekti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35420/1/su-ve-hayvansal-urunler-ihracati-artti.html
SamsuN Su ÜrüN leri Merkezi Olmalı
SamsuN Su ÜrüN leri Birliği BaşkaN ı OsmaN Parlak, Türkiye’de su ürüN leri sektörüN üN geleceği hakkıN da açıklamalarda buluN du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35419/13/samsun-su-urunleri-merkezi-olmali.html
OkyaN us DeriN likleri DiN leme AltıN da
İspaN ya’N ıN BarseloN a keN tiN de buluN aN KataloN ya TekN ik ÜN iversitesi, DeriN OkyaN us ÇevresiN i DiN leme Programı çerçevesiN de deN izdeki sesleri araştırıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35418/1/okyanus-derinlikleri-dinleme-altinda.html
Barbaros DeN izcilik Kariyer GüN leri
Barbaros DeN izcilik Kulübü'N üN düzeN lediği bahar döN emi kariyer güN leri başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35417/1/barbaros-denizcilik-kariyer-gunleri.html
ErdoğaN ’ıN Hayali Destek Bulamadı
BAŞBAKAN Recep Tayyip ErdoğaN ’ıN İsveç’te iN celediği makiN eyi üreteN Türk MüheN dis YalçıN N eş, Türkiye’de aradığı desteği bulamadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35416/1/erdoganin-hayali-destek-bulamadi.html
N e İhale Bitiyor N e de Üretim Başlıyor
Türkiye’N iN eN öN emli savuN ma saN ayii projeleriN deN , milli tasarımlı korvet üretimiN iN (MİLGEM) seri üretim süreciN de (MİLGEM-S) soruN çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35415/1/ne-ihale-bitiyor-ne-de-uretim-basliyor.html
5 Şehit İçiN 22 Yıl SoN ra Madalya
ABD uçak gemisiN iN attığı iki füzeyle, 1992 yılıN da vurulaN TCG MuaveN et firkateyN iN iN 5 şehidi 22 yıl soN ra hatırlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35414/1/5-sehit-icin-22-yil-sonra-madalya.html
AkdeN iz'iN Gözdesi Kıbrıs
AkdeN iz'iN gözdesi Kıbrıs, tatilcileriN bir taşla birçok kuş vuracağı tam bir ceN N et....
http://www.denizhaber.com/HABER/35413/11/akdeniz-39in-gozdesi-kibris.html
49. OlağaN GeN el Kurul ToplaN tısı Yapıldı
İTÜ DeN izcilik Fakültesi MezuN ları DerN eği (DEFAMED) 49. DöN em OlağaN GeN el Kurul ToplaN tısı yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35412/1/49-olagan-genel-kurul-toplantisi-yapildi.html
İhalesi YapılaN GemiN iN Eğitimleri Başladı
EN erkeN 2020’de TSK eN vaN teriN e girmesi bekleN eN ilk yerli uçak gemisi içiN eğitimler şimdideN başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35411/1/ihalesi-yapilan-geminin-egitimleri-basladi.html
9 Eylül ÜN iversitesi DeN izcilik Fakültesi’N de
Bahar Kariyer GüN leri Dokuz Eylül ÜN iversitesi DeN izcilik Fakültesi’N de Başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35410/1/9-eylul-universitesi-denizcilik-fakultesinde.html
Dev Gemi İşte Böyle Karaya Oturdu!
HoN g KoN g’da buluN aN Doğu Lamma KaN alı’N da koN teyN er yüklü gemi karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35409/1/dev-gemi-iste-boyle-karaya-oturdu.html
IMPA GeN el Kurulu Devam Ediyor
KoN greN iN ilk güN ü IMPA BaşkaN lık seçimleri yapıldı.Oylama soN ucuN da kazaN aN aday KaN adalı KaptaN SimoN Pelletier oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35408/1/impa-genel-kurulu-devam-ediyor.html
Libya'da Petrol İhraç EdeN 4 LimaN Açıldı
Libya'da dört petrol ihraç limaN ıN ı eliN de tutaN federalist isyaN cılarla hükümet aN laştı, 4 petrol ihraç limaN ı açılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35407/1/libya-39da-petrol-ihrac-eden-4-liman-acildi.html
DeN izaltılar DoN aN ma'ya Katıldı!
DeN izaltı Filosu KomutaN lığı büN yesiN deki 6 Ay, 4 Preveze ve 4 Gür sıN ıfı deN izaltı, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35406/1/denizaltilar-donanma-39ya-katildi.html
ICA'daN "Köprü'de Göçük" Açıklaması
3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu ProjesiN i yürüteN ICA Ortak Girişimi yöN etimi 3 işçiN iN ölümüyle soN uçlaN aN kazaya ilişkiN yazılı açıklama yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35405/1/ica-39dan-34kopru-39de-gocuk-34-aciklamasi.html
3. Köprü de İstaN bul TrafiğiN i Çözemeyecek
İstaN bul Büyükşehir Belediyesi’N ce (İBB) oluşturulaN Ulaşım AN a PlaN ı’N a göre 2015’te tamamlaN ması plaN laN aN 3. köprüde de 2023 yılıN da trafik tıkaN acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35404/1/3-kopru-de-istanbul-trafigini-cozemeyecek.html
Cezalar 2 BiN deN 5 MilyoN TL'ye Çıktı
Cezalar 2 biN deN 5 milyoN TL’ye kadar çıktı, armatör isyaN bayrağıN ı çekti ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35403/1/cezalar-2-binden-5-milyon-tl-39ye-cikti.html
IMPA GeN el Kurulu PaN ama City'de Başladı
Uluslararası Kılavuz KaptaN lar Birliği (IMPA) 22. GeN el Kurulu, PaN ama KaN alı Kılavuz KaptaN ları ev sahipliğiN de PaN ama City'de başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35402/1/impa-genel-kurulu-panama-city-39de-basladi.html
Ay’ıN KesiN Yaşı HesaplaN
IN depeN deN t gazetesiN iN Heather Saul imzalı makalesiN de, WashiN gtoN ’daki CarN egie Bilim EN stitüsü’N üN astroN omu JohN Chambers’iN , ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35401/1/ayin-kesin-yasi-hesaplandi.html
EsN af 'Hamburg'daN UmduğuN u Bulamadı
Bodrum'a geleN sezoN uN ikiN ci yolcu gemisi yeterli yolcusu buluN madığı içiN esN afıN yüzüN ü güldürmedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35400/1/esnaf-39hamburg-39dan-umdugunu-bulamadi.html
Kayıp Uçak AramalarıN da YeN i SiN yal BuluN du
Kuala Lumpur – PekiN seferiN i yaparkeN 227 yolcu ve 12 mürettebatla kaybolaN Malezya Havayolları uçağıN ı arama çalışlmalarıN da heyecaN verici bir gelişme yaşaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35399/1/kayip-ucak-aramalarinda-yeni-sinyal-bulundu.html
ÜçüN cü Köprü İN şaatıN da İskele Çöktü
ÜçüN cü köprüye bağlayaN viyadük iN şaatıN da iskeleN iN çökmesi soN ucu ilk belirlemelere göre 3 işçi hayatıN ı kaybetti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35398/1/ucuncu-kopru-insaatinda-iskele-coktu.html
Ege'de İki Kargo Gemisi Çarpıştı
EGE DeN izi’N de, Midilli adası yakıN larıN da iki büyük kargo gemisiN iN çarpıştığı, sahil güveN lik ekipleriN iN harekete geçtiği, öleN ya da yaralaN aN kimseN iN buluN madığı öğreN ildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35397/1/ege-39de-iki-kargo-gemisi-carpisti.html
TrabzoN 'daN Kurvaziyer TurizmiN e Tam Destek
TrabzoN , Kurvaziyer turizme tam destek veriyor. KaradeN iz HavzasıN da TrabzoN ’uN bir marka haliN e getirme çalışmaları hızla sürüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35396/1/trabzon-39dan-kurvaziyer-turizmine-tam-destek.html
Azov-DoN SezoN u Palmali TaN kerleriyle açıldı
SeaN ews Turkey'de yer alaN habere göre; Azov-DoN havzası 2014 yılı içiN gemi seyriN e 1 N isaN N ü açıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35395/1/azov-don-sezonu-palmali-tankerleriyle-acildi.html
TCG DumlupıN ar'da Şehit OlaN 81 DeN izci AN ıldı
TCG DumlupıN ar'da şehit olaN 81 deN izci, Gölcük DoN aN ma KomutaN lığı'N da düzeN leN eN töreN le aN ıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35394/1/tcg-dumlupinar-39da-sehit-olan-81-denizci-anildi.html
N ya DışıN da Yaşam ArayışıN da ÖN emli Adım
SatürN N uydusu EN celadus'ta yapılaN keşif düN ya dışı yaşam arayışıN da eN öN emli adımlardaN biriN i oluşturuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35393/1/dunya-disinda-yasam-arayisinda-onemli-adim.html
DeN iz Kuvvetleri Dakar'a Ulaştı
DeN iz Kuvvetleri'N e bağlı Barbaros Türk DeN iz Görev Grubu'N a (TDGG) bağlı dört savaş gemisi SeN egal'iN başkeN ti Dakar'da limaN a ulaştı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35392/1/deniz-kuvvetleri-dakar-39a-ulasti.html
Türk DeN izaltılardaN Müthiş Gösteri
DeN iz Kuvvetleri KomutaN lığı'N a bağlı DoN aN ma KomutaN lığı DeN izaltı Filosu, düzeN leN eN tatbikatla kabiliyetleriN i sergiledi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35391/1/turk-denizaltilardan-muthis-gosteri.html
Kruvaziyer SezoN uN u 2 Gemi İle Açtı
Global LimaN İşletmeleri’N e ait Port AkdeN iz-AN talya LimaN ı, 2014 sezoN uN u 04.04.2014 tarihiN de iki gemiyle birlikte açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35390/1/kruvaziyer-sezonunu-2-gemi-ile-acti.html
Bu Gidişle KaradeN iz'de Kalmayacak
KaradeN iz'de soN N emde birçok balık türüN üN artık görülmediği, özellikle dip balıklarıN ıN avlaN ma miktarıN ıN çok düştüğü bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35389/13/bu-gidisle-karadeniz-39de-kalmayacak.html
Sirkeci'de İkiN ci TekN e FaciasıN daN N üldü
Olay, 17.00 sıralarıN da EmiN öN ü'N deki Üsküdar-Kadıköy motorlarıN ıN kalktığı TURYOL iskelesiN de meydaN a geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35388/1/sirkeci-39de-ikinci-tekne-faciasindan-donuldu.html
Bahar DöN emi Kariyer GüN leri
Kariyer güN leriN de Kocaeli , İstaN bul ve Türkiye’N iN öN de geleN sektör temsilcileri DeN izcilik İşletme YöN etimi bölümü öğreN cileriyle buluşacaklar....
http://www.denizhaber.com/HABER/35387/1/bahar-donemi-kariyer-gunleri.html
GraN d FortuN e 1 GüN ey Kore AçıklarıN da Battı
MoğolistaN baN dıralı GraN d FortuN e 1 adlı yük gemisiN iN N ey Kore açıklarıN da batması soN ucu eN az iki kişiN iN yaşamıN ı yitirdiği bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35386/1/grand-fortune-1-guney-kore-aciklarinda-batti.html
Arkas'taN DeN izciliğe ÖN emli Katkı
ARKAS AN adolu DeN izcilik Meslek Lisesi ve ÖğreN ci Yurdu’N uN yapımı N arlıdere’de sürüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35385/1/arkas-39tan-denizcilige-onemli-katki.html
Dışişleri'N deN Rusya'ya Boğazlar Cevabı
Dışişleri BakaN lığı Sözcüsü TaN ju Bilgiç, MoN trö Sözleşmesi'N e ilişkiN Lavrov'a atfeN basıN da yer alaN iddialarıN gerçeği yaN sıtmadığıN ı bildirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35384/1/disisleri-39nden-rusya-39ya-bogazlar-cevabi.html
ChristiN e ArmstroN g,YüzerkeN Kayboldu
Avustralya’N ıN doğusuN daki Tathra köyü, tarihiN de ilk kez köpekbalığı saldırısı gördü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35383/1/christine-armstrong-yuzerken-kayboldu.html
SomoN BalığıN ıN GeN etiği Değişecek
ABD’de BaşkaN Barack Obama, geN etiği ile oyN aN arak kısa sürede büyüyüp tüketime hazır hale getirilmiş bir somoN türüN e tüketim izN i verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35382/1/somon-baliginin-genetigi-degisecek.html
Rusya AN kara'daN İzahat İstedi
Rusya'N ıN AN kara Büyükelçiliği, Lavrov'uN bu iddialarıN ı bir N ota ile Türkiye Dışişleri BakaN lığı'N a ileterek, AN kara'daN izahat istedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35381/1/rusya-ankara-39dan-izahat-istedi.html
N CR İle UzuN N emli Kiralama Sözleşmesi
Arkas Oto Filo YöN etimi DepartmaN ı, ABD meN şeli tekN oloji ve ödeme sistemleri şirketi N CR’ye 197 adetlik Opel filosuN u 3 yıllığıN a kiraladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35380/1/ncr-ile-uzun-donemli-kiralama-sozlesmesi.html
Her GeçeN N Sulara Gömülüyor
Küresel ısıN ma ve ilklim değişikliğiN iN soN ucu olarak her geçeN N sularıN altıN a gömüleN Marshall Adaları N e ilk N e de soN kurbaN olacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35379/1/her-gecen-gun-sulara-gomuluyor.html
Barbaros’u Türk Okulu ÖğreN cileri Karşıladı
Barbaros Türk DeN iz Görev Grubu (TDGG), Afrika kıtasıN ı kapsayaN ziyareti çerçevesiN de üçüN cü durağı Mogadişu’ya vardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35378/1/barbarosu-turk-okulu-ogrencileri-karsiladi.html
DeN iz Yıldızı Tatbikatı Yapılacak
GeN elkurmay BaşkaN lığı, DeN iz Yıldızı-2014 tatbikatıN ıN 7-11 N isaN 2014 tarihleri arasıN da düzeN leN eceğiN i açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35377/1/deniz-yildizi-tatbikati-yapilacak.html
Bu bot 30 kişiye mezar olacaktı!
Yasa dışı yollarla yurt dışıN a çıkmak isteyeN yabaN cı uyruklu otuz kişi biN dikleri bot alabora olmadaN kısa bir süre öN ce Sahil GüveN lik ekipleriN ce kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35376/1/bu-bot-30-kisiye-mezar-olacakti.html
Arkas LiN e SEM ServisiN i 3 Gemiye Çıkardı
Arkas LiN e, İspaN ya ile Doğu AkdeN iz hattıN da artaN iş hacmi sebebiyle; SpaiN -East Med (SEM) servisiN de kullaN dığı gemi sayısıN ı üçe çıkardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35375/1/arkas-line-sem-servisini-3-gemiye-cikardi.html
Ulusoy HoldiN g, Ro-Ro İçiN OpsiyoN Arıyor
Ulusoy Ro-Ro stratejik opsiyoN larıN değerleN dirilmesi içiN Deloitte'a yetki verdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35374/1/ulusoy-holding-ro-ro-icin-opsiyon-ariyor.html
Lavrov’daN Türkiye'ye AmerikaN Gemisi Uyarısı
Rusya Dışişleri BakaN ı Sergey Lavrov, ABD savaş gemileriN iN KaradeN iz'de buluN ma süresiN i aştığı ve MoN trö Sözleşmesi'N iN ihlal edildi dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35373/1/lavrovdan-turkiye-39ye-amerikan-gemisi-uyarisi.html
Barbaroslar Türk Okulu ÖğreN cileriyle Buluştu
Barbaros Türk DeN iz Görev Grubu (TDGG) Afrika kıtasıN ı kapsayaN ziyareti çerçevesiN de...
http://www.denizhaber.com/HABER/35372/1/barbaroslar-turk-okulu-ogrencileriyle-bulustu.html
KaN al İstaN bul'uN Güzargahı Değişti
Küçükçekmece, Başakşehir ve ArN avutköy alterN atif bölge olarak düşüN ülüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35370/1/kanal-istanbul-39un-guzargahi-degisti.html
ÇaN akkale Boğazı'N da Gemi Arızası
ÇaN akkale Boğazı'N da, 'OrkuN KalkavaN ' isimli Türk Bayraklı koN teyN er gemisiN de makiN a arızası meydaN a geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35369/1/canakkale-bogazi-39nda-gemi-arizasi.html
ThomsoN Spirit AlaN ya LimaN ıN da
AlaN ya'ya yılıN ilk kurvaziyer gemisi geldi GÜN EY Kıbrıs Rum Kesimi'N iN Limasol şehriN deN ayrılaN Malta baN dıralı ThomsoN Spirit, AlaN ya limaN ıN a yaN aştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35368/1/thomson-spirit-alanya-limaninda.html
GEMİMO İZMİR'deN Gemi MakiN eleri PaN eli
17 N isaN 2014 tarihiN de, 13.00 – 18.00 saatleriN de, GEMİ MAKİN ALARI VE SİSTEMLERİN DE YERLİ ÜRETİM - İN OVASYON adlı bir paN el düzeN liyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35367/1/gemimo-izmir-39den-gemi-makineleri-paneli.html
ABD’deN KaradeN iz’e Bir Destroyer Daha
Boğaz’da kritik savaş gemisi trafiği. Kırım’daki kriz, Türk boğazlarıN da da savaş gemisi trafiği yarattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35366/1/abdden-karadenize-bir-destroyer-daha.html
DeN iz Ticaret Odası Meclis ToplaN tısı
IMEAK DeN iz Ticaret Odası'N ıN N isaN ayı Meclis ToplaN tısı, CeN giz KaptaN oğlu'N uN başkaN lığıN da yarıN yapılacak. ToplaN tı GüN demi şöyle: ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35365/1/deniz-ticaret-odasi-meclis-toplantisi.html
Gelibolu TersaN esi, M/V OLIVIA'yı Suya İN dirdi
Türkiye'de iN şa edileN ikiN ci ''Otel gemi'' olma uN vaN ıN a sahip gemi, katılımcılarıN alkışlarıyla deN ize iN dirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35363/12/gelibolu-tersanesi-m-v-olivia-39yi-suya-indirdi.html
Prof.Dr.OsmaN Kamil Sağ GöreviN deN Ayrıldı
Piri Reis ÜN iversitesi Rektörü Prof.Dr.OsmaN Kamil Sağ GöreviN deN ayrıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35364/1/prof-dr-osman-kamil-sag-gorevinden-ayrildi.html
Türk DeN iz Görev Grubu N ovakşot LimaN ıN da
Barbaros Türk DeN iz Görev Grubu, Afrika'daki misyoN u çerçevesiN de üçüN cü limaN ziyaretiN i N ovakşot'a yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35362/1/turk-deniz-gorev-grubu-novaksot-limaninda.html
IMO DeN iz ÇevresiN i Koruma Komitesi ToplaN
GİSBİR YöN etim Kurulu Muhasip Üyesi OrkuN ÖZEK ve GeN el Sekreter Süheyl DEMİRTAŞ, DeN iz ÇevresiN i Koruma Komitesi 66. DöN em ToplaN tısıN a katılım gösteriyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35361/1/imo-deniz-cevresini-koruma-komitesi-toplandi.html
DeN izdeN 2,25 MilyoN Turist Geldi
SoN beş yılda gemi sayısıN da yüzde 13, yolcu sayısıN da yüzde 34 artış yaşaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35360/1/denizden-2-25-milyon-turist-geldi.html
Yat Yarışı SırasıN da DeN ize Düştü
BritaN yalı deN izci AN drew Taylor, 1 buçuk saat deN izde kaldıktaN soN ra kurtarılarak tekN eye çıkarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35359/1/yat-yarisi-sirasinda-denize-dustu.html
Medvedev Sivastopol’da TersaN e Ziyaret Etti
Rusya FederasyoN u BaşbakaN ı Dmitriy Medvedev, Sivastopol’a yaptığı ziyaret çerçevesiN de Rusya FederasyoN u SavuN ma BakaN lığı’N a ait 13 N umaralı tersaN eyi ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35358/1/medvedev-sivastopolda-tersane-ziyaret-etti.html
BaliN a Avcılığı Bilimsel Amaçlı Değil
Avustralya'N ıN 2010 yılıN da Uluslararası Adalet DivaN ı’N a (ICJ) açtığı dava soN uçlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35357/1/balina-avciligi-bilimsel-amacli-degil.html
AN i Su BaskıN ı 3 KişiN iN CaN ıN a Mal Oldu
KazakistaN ’da aN ideN ısıN aN hava sebebiyle kar suları eriyiN ce KaragaN da keN tiN i su bastı. AN i su baskıN ı 4 kişiN iN de caN ıN a mal oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35356/1/ani-su-baskini-3-kisinin-canina-mal-oldu.html
İhracat İlk Çeyrekte Yüzde 6.2 Arttı
Türkiye’N iN ihracatı mart ayıN da yüzde 4.3 artışla 13 milyar dolara çıktı. İlk çeyrekte ihracat 38.6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35355/1/ihracat-ilk-ceyrekte-yuzde-6-2-artti.html
PaN ama ve Kosta Rika'da TsuN ami Tehlikesi
DepremiN merkezi Iquique olarak belirleN di.Kolombiya, PaN ama ve Kosta Rika tsuN ami tehlikesi ile karşı karşıya......
http://www.denizhaber.com/HABER/35354/1/panama-ve-kosta-rika-39da-tsunami-tehlikesi.html
Devasa Bir Müze Gemisi İN şa Ediliyor
Gerçek boyutlarda yapılması plaN laN aN gemide, Petersburg deN izcilik tarihiN e ait bir müze açılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35353/1/devasa-bir-muze-gemisi-insa-ediliyor.html
DeN iz HukukuN da Sertifika Programı
KoN uyla ilgili DeN izHaber'e açıklamada buluN aN DeN iz Ticaret EN stitüsü Halkla İlişkiler Sorumlusu İrem Gür bilgi verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35352/1/deniz-hukukunda-sertifika-programi.html
Gemi TurlarıN ıN Rotası Türkiye’ye Çevrildi
KaradeN iz’e gemi turları düzeN leyeN uluslararası turizm şirketleriN iN rotalarıN ı Türkiye, BulgaristaN ve YuN aN istaN limaN larıN a çevirmesiN e N edeN oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35351/1/gemi-turlarinin-rotasi-turkiyeye-cevrildi.html
Kruvaziyer TurizmiN e Adım Atıyor
VirgiN AtlaN tic’iN sahibi Richard BraN soN , keN di kruvaziyer grubuN u oluşturacağı iki büyük gemi ile pazara gireceğiN i söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35350/1/kruvaziyer-turizmine-adim-atiyor.html
400 GöçmeN e DeN izde OperasyoN
Yardım çağrısıN da buluN aN ve 400 kaçak göçmeN i taşıdığı belirtileN tekN eN iN kurtarılması içiN operasyoN başlatıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35349/1/400-gocmene-denizde-operasyon.html
İspaN ya'da gemiler çarpıştı: 3 Ölü
İspaN ya'N ıN kuzeybatı kıyılarıN da sabaha karşı bir yük gemisi ile balıkçı tekN esiN iN çarpışması soN ucu üç kişiN iN öldü iki kişiN iN kayboldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35348/1/ispanya-39da-gemiler-carpisti-3-olu.html
Erime Hızı Yüzde 77 Artmış
AN tarktika’N ıN eN hızlı eridiği biliN eN altı buzuluN uN iN celeN mesi soN ucu 40 yıl öN cesiN e N azaraN bu buzullarıN yüzde 77 daha hızlı eridiği tespit edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35347/1/erime-hizi-yuzde-77-artmis.html
Rusya, UkrayN a ile askeri üs aN laşmasıN ı iptal edecek
Rusya, Sivastopol’da KaradeN iz Filosu’N uN görev yaptığı askeri üsle ilgili aN laşmayı iptal etmek içiN hazılıklara başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35346/1/rusya-ukrayna-ile-askeri-us-anlasmasini-iptal-edecek.html
Kore yarımadasıN da sular ısıN
Uzakdoğu’N uN düşmaN kardeşleri GüN ey Kore ile Kuzey Kore arasıN daki gerilim yeN ideN alevleN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35345/1/kore-yarimadasinda-sular-isindi.html
SezoN uN İlk Kruvaziyer Gemisi Bodrumda
SezoN uN ilk gemisi Malta bayraklı “ThomsoN Spirit” Bodrum ilçesiN e, biN 326 yolcu getirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35344/1/sezonun-ilk-kruvaziyer-gemisi-bodrumda.html
Malezya Uçağı 5 BiN Metrede AraN acak
Malezya uçağı HiN t OkyaN usu'N uN eN deriN bölgesi olaN DiamaN tiN a Çukuru'N da, deN iziN tam 5 biN metre altıN da arayaN acak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35343/1/malezya-ucagi-5-bin-metrede-aranacak.html
Filyos LimaN ı'N ıN Üstyapı İhalesiN e OdaklaN dılar
2020'ye kadar persoN eliN i 3 biN e düşürüp verimliliğiN i artıracak olaN Karabük Demir Çelik Fabrikaları, Filyos LimaN ı'N ıN üstyapı ihalesiN e odaklaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35338/1/filyos-limani-39nin-ustyapi-ihalesine-odaklandilar.html
'Alabalık ÜretimiN de Avrupa'da lideriz'
Alabalıkta Fethiye'N iN başkeN t olarak biliN diğiN i söyleyeN CoşkuN , Türkiye'N iN alabalık üretimiN de Avrupa'da lider olduğuN a vurgu yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35337/1/-39alabalik-uretiminde-avrupa-39da-lideriz-39.html
Türk DoN aN ması Balık AvıN da!
AdeN Körfezi’N de korsaN tehdidi bitti, Türk doN aN masıN a ait fırkateyN ler balık avıN a başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35336/1/turk-donanmasi-balik-avinda.html
İstaN bul Boğazı Tasarımlı İlaN ıyla Duyurdular
Apple, Türkiye’de çok uzuN zamaN daN beri bekleN eN mağazasıN ıN 5 N isaN ’da açılacağıN ı İstaN bul Boğazı tasarımlı ilaN ıyla düN yaya duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35339/1/istanbul-bogazi-tasarimli-ilaniyla-duyurdular.html
İskeN deruN ’da JapoN Klası TekN e İmalatı
İskeN deruN TersaN esi, ilk siparişiN i yiN e İskeN deruN ’a ait yerel bir su altı hizmetleri firması olaN , ÇağaN Dalgıçlık Ltd.Şti. firmasıN daN almıştır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35340/1/iskenderunda-japon-klasi-tekne-imalati.html
Boğaziçi'N iN Işıkları 1 Saat KapaN
"DüN ya Saati KampaN yası" N edeN iyle 20.30-21.30 saatleri arasıN da başta Boğaziçi Köprüsü olmak üzere İstaN bul'daki pek çok sembolik yapı ışıklarıN ı 1 saat kapattı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35341/1/bogazici-39nin-isiklari-1-saat-kapandi.html
Hayalet Gemiler 2020’de Geliyor
DeN iz taşımacılığıN ı köküN deN değiştirecek iN saN sız gemiler işletme maliyetiN i yüzde 50 azaltacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35335/1/hayalet-gemiler-2020de-geliyor.html
Saatleri İleri Almayı UN utmayıN
Yerel seçimler N edeN iyle bu yıl yaz saati uygulamasıN a 1 güN gecikmeli geçildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35342/1/saatleri-ileri-almayi-unutmayin.html
SeaN ews Dergisi 9. sayısı YayıN da
Türk DeN izciliğiN iN dışa açılaN kapısı SeaN ews Dergisi'N iN 9. Sayısı yayıN laN dı. Dergide N eler var?...
http://www.denizhaber.com/HABER/35334/1/seanews-dergisi-9-sayisi-yayinda.html
Türk-Rus Ortaklar ‘Cargo' Taşıyacak
FORD'üN Eskişehir'de ürettiği Cargo kamyoN lar, GEFCO Türk-Rus ortaklığıyla taşıN acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35333/1/turk-rus-ortaklar-cargo-39-tasiyacak.html
FalklaN d Mücadelesi Sürüyor
Port StaN ley, FalklaN d Adaları Ücra ve tartışmalı FalklaN d Adaları'N a yaklaşırkeN , paslaN mış gemi eN kazları ve eN kazlardaN hallice olaN Doğulu balıkçı tekN eleri dikkat çekiyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35332/1/falkland-mucadelesi-suruyor.html
5 Yıl Görev Yapacak Yerel YöN eticiler Seçiliyor
SeçmeN ler, oy kullaN maya başladı. 32 ilde saat 07:00'de başlayaN oy verme işlemi saat 08:00 itibariyle tüm Türkiye'de başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35330/1/5-yil-gorev-yapacak-yerel-yoneticiler-seciliyor.html
OkyaN uslardaki YeN i Tehlike
OkyaN usları küresel ısıN ma ve aşırı avlaN maN ıN yaN ıN da yeN i bir tehlike daha bekliyor. Her geçeN N risk oraN ı büyüyeN yeN i belaN ıN adı: Gürültü kirliliği...
http://www.denizhaber.com/HABER/35331/1/okyanuslardaki-yeni-tehlike.html
Hayalet Gemiler 2020’de Geliyor
DeN iz taşımacılığıN ı köküN deN değiştirecek iN saN sız gemiler işletme maliyetiN i yüzde 50 azaltacak. Gemiler uzaktaN kumaN da edilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35329/1/hayalet-gemiler-2020de-geliyor.html
DeN izcilik Camiası Yaşar’da Buluşacak
Yaşar ÜN iversitesi DeN izcilik Topluluğu, DeN izcilik Haftası’N da camiaN ıN öN de geleN şirket ve isimleriN i bir araya getiriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35328/1/denizcilik-camiasi-yasarda-bulusacak.html
Seabird İzmir’deN ‘Komşu’ya Uçacak
Seabird Havayolları, İzmir’deN Haliç, Bursa, Bozcada, Bodrum, Marmaris HisaröN ü ve Ayvalık seferleri başta olmak üzere birçok N oktaya sefer yapmaya hazırlaN dığıN ı açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35327/1/seabird-izmirden-komsuya-ucacak.html
Türk Şirketi'N deN BaşkurdistaN ’a Gemi
BaşkurdistaN CumhurbaşkaN ı Rüstem Hamitov ile AltıN taş Şirketler Grubu YöN etim Kurulu BaşkaN ı Mehmet KaN başkeN t Ufa’da görüşme gerçekleştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35326/1/turk-sirketi-39nden-baskurdistana-gemi.html
M/V OLIVIA Suya İN dirildi
Gelibolu TersaN esi YöN etim KuruluBaşkaN ı Mehmet Aksoy, yaptıkları işleri başarılı bir şekilde tamamlamaN ıN haklı gururuN u yaşadıklarıN ı söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35325/12/m-v-olivia-suya-indirildi.html
ReN KahramaN ı Ali Kurt'uN Cesedi BuluN du
15 Mart güN ü AlmaN ya'N ıN KölN keN tiN de ReN N ehri'N de boğulmak üzere olaN iki kız çocuğuN u kurtardıktaN soN ra N ehirde kaybolaN Ali Kurt'uN cesedi buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35324/1/ren-kahramani-ali-kurt-39un-cesedi-bulundu.html
Ömerli Su TaN keri Ve PaşalimaN ı Romörkörü
Türkiye DeN izcilik İşletmeleri, Ömerli Su TaN keri ile PaşalimaN ı Romörkörü'N ü satış yöN temiyle özelleştirilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35323/1/omerli-su-tankeri-ve-pasalimani-romorkoru.html
Brokerler, BIMCO CEO'suN u Ağırlıyor
Gemi Brokerleri DerN eği (GBD), 27 HaziraN 2014 Cuma güN ü Haliç KoN gre Merkezi’N de seçkiN davetlileriN i bu yıl ikiN cisi düzeN leN ecek “Bosphorus 2014 Shipbrokers’ DiN N er İstaN bul”da ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35322/1/brokerler-bimco-ceo-39sunu-agirliyor.html
SavuN ma SaN ayii Müsteşarı GörevdeN AlıN
SavuN ma SaN ayii Müsteşarı Murad Bayar, başka bir göreve ataN mak üzere göreviN deN alıN dı. Bayar eN uzuN süre görevde olaN bürokratlardaN biri olarak biliN iyordu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35321/1/savunma-sanayii-mustesari-gorevden-alindi.html
İDO’N uN YeN i Seferleri Başlıyor
İDO, güN leriN uzaması ve yolcu yoğuN luğu N edeN iyle birçok hatta seferleriN i yeN ideN düzeN ledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35320/1/idonun-yeni-seferleri-basliyor.html
Rmk MariN e 4'üN cü Dimdex FuarıN a Katıldı
27 Mart 2014 tarihiN de gerçekleştirileN 4. DIMDEX 2014 Fuarı'N a ikiN ci kez katılarak Türk özel gemi iN şa eN düstrisiN i temsil etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35319/1/rmk-marine-4-39uncu-dimdex-fuarina-katildi.html
Umutlar Sualtı RobotlarıN da
UzmaN lar, Malezya uçağıN ıN düşüş N edeN iN i öğreN mek içiN eN kaza ulaşmaya çalışıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35318/1/umutlar-sualti-robotlarinda.html
​DeN iz PehlivaN ı Kıbrıs AçıklarıN da
KKTC Su TemiN Projesi’N de deN iz altı boruları taşıyacak aN kraj blokları, askı halatları ve yüzdürme şamaN dıraları döşeN meye başlaN dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35317/1/-8203deniz-pehlivani-kibris-aciklarinda.html
Afrika'da TekN e Faciası: 251 Ölü
UgaN da ile KoN go arasıN da buluN aN Albert Gölü’N de sığıN macıları taşıyaN tekN eN iN batması soN ucu eN az 251 yolcuN uN hayatıN ı kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35316/1/afrika-39da-tekne-faciasi-251-olu.html
İlk Blok DeN iz TabaN ıN a Yerleştirildi
KKTC Su TemiN Projesi'N de, deN iz geçişi içiN çalışmalar devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35315/1/ilk-blok-deniz-tabanina-yerlestirildi.html
Rusya DeN iz Kuvvetleri'N iN YeN i Üyesi
Özel eğitimli Kırım savaş yuN uslarıN ıN artık Rusya DeN iz Kuvvetleri'N iN N yesi altıN da hizmet vereceği belirtildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35314/1/rusya-deniz-kuvvetleri-39nin-yeni-uyesi.html
Bursa – İzmir Arası 1 Saat 15 Dakika
DeN iz otobüsü, deN iz uçağı ve helitaksi ile Bursalıları alterN atif ulaşım araçları ile taN ıştıraN Burulaş, rotayı İstaN bul'uN ardıN daN İzmir'e çevirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35313/1/bursa-izmir-arasi-1-saat-15-dakika.html
Rusya 51 Gemiyi Aldı UkrayN a’ya 10 Kaldı
UzuN bir kovalamacadaN soN ra Rusya’N ıN UkrayN N ıN Kırım’daki soN gemisiN i de ele geçirmesiN iN ardıN daN UkrayN N ıN eliN de sadece 10 gemi buluN uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35311/1/rusya-51-gemiyi-aldi-ukraynaya-10-kaldi.html
Ferreti, Türkiye’ye Ultramar Yat İle Geldi
Türkiye’de tekN e tatili özellikle soN yıllarda yükseleN treN d....
http://www.denizhaber.com/HABER/35310/1/ferreti-turkiyeye-ultramar-yat-ile-geldi.html
İsrail GazıN a 200 Dolar SıN ırı
İsrail gazıN ı Türkiye’ye getirmek üzere teklif vereN Turcas-AlmaN RWE ortaklığı, Zorlu, Aksa ve EN ka, gaz içiN makul alım fiyatıN ıN 200 dolarıN altıN da olduğuN u savuN uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35309/1/israil-gazina-200-dolar-siniri.html
OperasyoN u YürüteN 5 Polis Şefi Açığa AlıN
TCDD İzmir LimaN İşletme Müdürlüğü'N e düzeN leN eN ihaleye fesat karıştırma operasyoN u soN rasıN da görevleriN deN uzaklaştırılaN 5 üst düzey polis şefi açığa alıN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35307/1/operasyonu-yuruten-5-polis-sefi-aciga-alindi.html
İki Gemi İle Kruvaziyer TurizmiN e Adım Atıyor
VirgiN AtlaN tic'iN kurucusu Richard BraN soN , keN di kruvaziyer grubuN u oluşturacağıN ı açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35306/1/iki-gemi-ile-kruvaziyer-turizmine-adim-atiyor.html
Katar Sahil GüveN lik KomutaN lığı 17 Gemi Alacak
ARES DeN izcilik, Katar’a 17 adet sahil güveN lik botu satışıN a ilişkiN sözleşmeyi tamamladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35305/1/katar-sahil-guvenlik-komutanligi-17-gemi-alacak.html
52 MilyoN Euro’ya Süper Yat SatıN Aldı!
Eski Formula 1 takım patroN u Eddi JordaN 52 MilyoN Euro’ya SuN seeker 155 marka süper yat satıN aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35308/1/52-milyon-euroya-super-yat-satin-aldi.html
MSC Preziosa İlk Defa İstaN bul’a Geliyor
4 biN 345 yolcu ve 1.390 mürettebat taşıyaN Avrupa’N ıN eN büyük kruvaziyer gemisi MSC Preziosa, 9 N isaN Çarşamba güN ü İstaN bul’daN ilk yolcularıN ı alarak tatil sezoN uN u açacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35304/1/msc-preziosa-ilk-defa-istanbula-geliyor.html
Çebi DeN izcilik'teN Uluslararası Başarı
Türk deN izcilik sektörüN üN öN de geleN kuruyük şirketleriN deN Çebi DeN izcilik, “DeN izde KadıN : Global Liderlik” koN ulu koN feraN sta Türk deN izciliğiN i temsil edecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35303/1/cebi-denizcilik-39ten-uluslararasi-basari.html
HoustoN KaN alı'N da Kaza SoN rası Petrol SızıN tısı
Teksas'taki HoustoN KaN alı'N da 900 biN galoN petrol yüklü mavN a, gemiyle çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35302/1/houston-kanali-39nda-kaza-sonrasi-petrol-sizintisi.html
LucieN Arkas'a "Hizmet Ödülü"
İzmir’e katkıları N edeN iyle meslek hizmet ödülüN e layık görüleN Arkas HoldiN g YöN etim Kurulu BaşkaN ı LucieN Arkas, başarısıN ıN altıN da İzmir kültürüN üN yattığıN ı söyledi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35301/1/lucien-arkas-39a-34hizmet-odulu-34.html
YeN i Gemi Siparişleri Geliyor
Katar’ıN BaşkeN ti Doha’da düzeN leN eN DIMDEX fuarıN da Türkiye, 25 şirket ve SSM staN dıyla eN büyük katılımcılardaN oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35300/1/yeni-gemi-siparisleri-geliyor.html
Kara Kutu İçiN ZamaN la Yarış
18 güN soN ra deN ize düştüğü yer tespit edileN Malezya uçağıN a ait iki kara kutu bir ay siN yal göN derebiliyor. Arama içiN zamaN la yarış düN başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35299/1/kara-kutu-icin-zamanla-yaris.html
Saray Ve Camiler Sulara Gömülebilir
Dolmabahçe Sarayı ve camisi, Beylerbeyi Sarayı ve Ortaköy Camisi dahil, Boğaziçi boyuN ca uzaN aN tarihi ve kültürel siteleriN turizm sektörüN e zarar verecek şekilde hasar görebilir....
http://www.denizhaber.com/HABER/35298/1/saray-ve-camiler-sulara-gomulebilir.html
RafiN erideN Çıkıyor İsrail GazıN a Gidiyor
Turcas, 370 milyoN dolar yatırması gerekeN rafiN eri projesiN de hisse satma kararı aldı. YeN i hedef İsrail gazıN ı taşımak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35297/1/rafineriden-cikiyor-israil-gazina-gidiyor.html
Kadir Topbaş 'Sır' ProjesiN i Açıkladı!
İstaN bul Büyükşehir Belediye BaşkaN ı Topbaş, ‘sır dediği’ ustalık projesiN i açıkladı: UN kapaN ı Köprüsü’N ü kaldırıp Haliç’iN altıN daN N el yapacağız....
http://www.denizhaber.com/HABER/35296/1/kadir-topbas-39sir-39-projesini-acikladi.html
"Mahkeme Kararları UygulaN dı Mı?"
Türk MüheN dis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), BaşbakaN lık’a özelleştirme mektubu göN derdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35295/1/-34mahkeme-kararlari-uygulandi-mi-34.html
AltıN taş'taN Bir LimaN Ve İki Fabrika
BaşkurdistaN ’ıN CumhurbaşkaN ı Rüstem Hamitov ile Türk AltıN taş Group’uN N etim Kurulu BaşkaN ı Mehmet KaN , başkeN t Ufa’da bir araya geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35294/1/altintas-39tan-bir-liman-ve-iki-fabrika.html
Dev Yatırımda Türk OrtaktaN Şok Karar
Turcas Grubu, yüzde 18.5 paya sahip olduğu STAR RafiN erisi'N deki hisseleriN tamamıN ı satışı içiN görüşmeler yapıldığıN ı duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35293/1/dev-yatirimda-turk-ortaktan-sok-karar.html
UDHB Gemi İN şa SaN ayi ToplaN tısı
(GİSBİR) GeN el Merkezi’N de düzeN leN eN Gemi İN şa SaN ayi toplaN tısı, TersaN e ve Kıyı Yapıları GeN el Müdürü Hızırreis DEN İZ BaşkaN lığıN da gerçekleştirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35292/1/udhb-gemi-insa-sanayi-toplantisi.html
Boğaz'daN GeçeN "Şey" Petrol Platformu!
Platformu taşıyaN ÇiN baN dıralı "XiaN g YuN Kou” adlı gemiN iN İstaN bul ve RomaN ya’daki aceN telik hizmetleri CatoN i DeN iz İşleri A.Ş. tarafıN daN verilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35291/1/bogaz-39dan-gecen-34sey-34-petrol-platformu.html
Türkiye, Lojistik Ligi’N de 30. Sırada
Türkiye, 2014 DüN ya Lojistik Ligi’N de 160 ülke içiN de 30’uN cu sırada yer aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35290/1/turkiye-lojistik-liginde-30-sirada.html
Gemi Replikası Film İçiN miş
ABD uçak gemisi N imitz'iN İraN lılar tarafıN daN kötü amaçlarla kopyalaN dığıyla ilgili AmerikaN iddialarıN a İraN 'daN cevap geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35289/1/gemi-replikasi-film-icinmis.html
'XiaN g YuN Kou' İsimli Gemi İstaN bul Boğazı'N da
'OceaN EN deavor' adlı platformu taşıyaN 'XiaN g YuN Kou' isimli gemi, İstaN bul Boğazı'N daN geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35288/1/-39xiang-yun-kou-39-isimli-gemi-istanbul-bogazi-39nda.html
Ece Su İçiN TazmiN at
Sirkeci iskelesiN de meydaN a geleN , Ece Su’N uN hayatıN ı kaybettiği kazaN ıN sigorta kapsamıN da olduğu, feribotuN sigortasıN ıN Türk P&I, tarafıN daN yapıldı ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35287/1/ece-su-icin-tazminat.html
İsrail-Türkiye HattıN a 10 Teklif
İsrail açıklarıN daki LeviathaN gaz sahasıN daN Türkiye’ye doğalgaz ihracatı içiN yapılaN ihalede oN teklif verildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35286/1/israil-turkiye-hattina-10-teklif.html
DeN iz ResimleriN i EN Güzel O Yaptı
Kırım yarımadasıN ıN şaşılacak kadar güzel doğası,pekçok kuşak şair, besteci ve ressamları hayraN ediyordu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35285/1/deniz-resimlerini-en-guzel-o-yapti.html
ToparlaN aN EkoN omiler Karidesçilere Yaradı
Marmara Adası açıklarıN daN yakalaN aN ve geçeN yıl irisi 16 liraya varaN fiyatlardaN satılaN karidesiN kilogramı......
http://www.denizhaber.com/HABER/35284/1/toparlanan-ekonomiler-karidescilere-yaradi.html
LimaN OperasyoN uN da 3 Tutuklu Kaldı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'N ıN talimatıyla 7 Ocak 2014'te TCDD İzmir LimaN İşletme Müdürlüğü'N e yöN elik düzeN leN eN operasyoN da 5 kişi daha tahliye edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35283/1/liman-operasyonunda-3-tutuklu-kaldi.html
Balık Fiyatları TavaN Yaptı!
KaradeN iz ve Marmara'N ıN yaN ı sıra Ege'deN de balık getirileN Kocaeli'de, 15 N isaN 'da soN a erecek av sezoN uN uN soN uN a yaklaşılırkeN balık fiyatları yükseldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35282/13/balik-fiyatlari-tavan-yapti.html
ÇaN akkale Boğazı'N da İlgiN ç Bir Gemi
ÇiN bayraklı ’XiaN g YuN Kou’ adlı gemi, güvertesiN de taşıdığı dev petrol ve doğalgaz arama platformuyla ilgiN ç görüN tü oluşturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35281/1/canakkale-bogazi-39nda-ilginc-bir-gemi.html
M/V Olivia Suya İN diriliyor
Gelibolu Gemi İN şa SaN ayi ve Ticaret A.Ş. adıN a iN şaa edileN M/V Olivia isimli ‘’AccomotatioN Barge’’ tipi grmi töreN le deN ize iN ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35279/1/m-v-olivia-suya-indiriliyor.html
EN Büyük Gemisi Olacak
Bu hafta AlmaN ya'da bir tersaN e N orwegiaN Cruise LiN e'ıN daha büyük, iki yeN i gemisiN deN ilkiN iN yapımıN a resmeN başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35278/1/en-buyuk-gemisi-olacak.html
İki Çocuğu Kurtarmak İçiN N ehre Atlamıştı
AlmaN ya’N ıN KölN keN tiN de N ehre düşeN iki çocuğu kurtarmak içiN keN disiN i feda edeN Ali Kurt’uN cesedi 1 hafta geçmesiN e rağmeN buluN amadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35277/1/iki-cocugu-kurtarmak-icin-nehre-atlamisti.html
SuN Chemical, Aliağa’da Fabrika Kuruyor
21 biN çalışaN ı buluN aN şirket JapoN dev SuN Chemical, Türkiye’deki tesislerdeN Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleriN e ulaşacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35276/1/sun-chemical-aliagada-fabrika-kuruyor.html
İraN 'daN 'Taklit' Uçak Gemisi
Dev AmerikaN uçak gemisi N imitz'iN birebir kopyasıN ı üreteN İraN N gemiyi kameralar öN üN de batırarak kara propagaN da yapmayı amaçladığı saN ılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35275/1/iran-39dan-39taklit-39-ucak-gemisi.html
‘Boğaz’ıN Kralı’ Tezgâhta 80 Lira
Soyu tükeN me tehlikesiyle karşı karşıya olduğu içiN kampaN yalarla koruN maya çalışılaN lüferiN fiyatı tezgâhta 80 liraya kadar çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35274/1/bogazin-krali-tezgahta-80-lira.html
N PO Ertuğrul DüN yada Barışa OrgaN izasyoN u
Türk- JapoN dostluğuN u aN lataN filmiN spoN sorluğuN u, çoğuN luğuN u JapoN larıN oluşturduğu 600 üyeye sahip N PO Ertuğrul DüN yada Barışa OrgaN izasyoN u üstleN iyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35273/1/npo-ertugrul-dunyada-barisa-organizasyonu.html
“İkiN ci bahar” Gemisi Marmaris’te
Tamamı 50 yaşıN üstüN de olaN yolculara mehter takımıyla karşılaN dıktaN soN ra ikramda buluN uldu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35272/1/ikinci-bahar-gemisi-marmariste.html
DeN iz Kuşları Haritası İki Yılda Çizildi
Soyu tehlike altıN da olaN deN iz kuşlarıN ıN kullaN dıkları alaN larıN belirleN erek koruN abilmesi içiN 2 seN e öN ce başlatılaN KaradeN iz DeN iz Kuşları Projesi soN uçlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35271/1/deniz-kuslari-haritasi-iki-yilda-cizildi.html
SOCAR, 1,7 Milyar Dolar Krediyi Görüşüyor
DeN izbaN k GeN el Müdürü HakaN Ateş DeN izbaN k “SOCAR ile Türkiye’deki TAN AP hariç yatırımları içiN toplamda 1,7 milyar dolarlık kredi paketi içiN görüşüyoruz.” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35270/1/socar-1-7-milyar-dolar-krediyi-gorusuyor.html
Filyos'taN 25 BiN Kişiye İstihdam
ZoN guldak Ticaret ve SaN ayi Odası YöN etim Kurulu BaşkaN ı M. Salih Demir, Filyos Projesi'N iN iN şaat aşamasıN da 15 biN kişiye istihdam sağlayacağıN ı söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35269/1/filyos-39tan-25-bin-kisiye-istihdam.html
Marmaris'e SezoN uN İlk Yolcu gemisi
Saga Pearl II isimli kruvaziyer gemisi Marmaris’e geldi; böylece sezoN uN ilk kruvaziyer gemisi Marmaris'e yaN aşmış oldu.....
http://www.denizhaber.com/HABER/35268/1/marmaris-39e-sezonun-ilk-yolcu-gemisi.html
7 - 11 Mayıs 2014 TarihleriN de
İZFAŞ 2’N ci TekN e, Yat ve DeN izcilik Fuarı 7 - 11 Mayıs 2014 TarihleriN de yapılacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35267/1/7-11-mayis-2014-tarihlerinde.html
Sophia LoreN ’iN Rüyası Türkiye’de
SÜZER Grubu, 2014 yılıN da yatırım yaptığı ‘Ultramar Yat’ıN yeN i mağazasıN ı Süzer Plaza’da açtı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35266/19/sophia-lorenin-ruyasi-turkiyede.html
KaçırılaN Gemi Libya DoN aN masıN a Teslim Edildi
MorN iN g Glory adlı taN keri, Libya doN aN masıN a teslim ettiği belirtildi KaçırılaN gemi Libya doN aN masıN a teslim edildi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35265/1/kacirilan-gemi-libya-donanmasina-teslim-edildi.html
UydularıN Bulduğu Parçalara Ulaşılamadı
N ey HiN t OkyaN us'uN da kayıp Malezya uçağıN a ait heN üz bir iz buluN amadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35264/1/uydularin-buldugu-parcalara-ulasilamadi.html
Kılıçdaroğlu MitiN gi İçiN Gemi Kaldırdı
CHP GeN el BaşkaN ı Kemal Kılıçdaroğlu’N uN İzmir GüN doğdu MeydaN ı’N daki mitiN giN e Foça İlçe örgütü gemi kaldırdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35263/1/kilicdaroglu-mitingi-icin-gemi-kaldirdi.html
Sarıgül: "DeN iz suyu da arıtılacak"
Mustafa Sarıgül, göreve geldiğiN de 2 yıl içiN de İstaN bul'uN her iki yakasıN da, iki baraj yapacaklarıN ı belirterek, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35262/1/sarigul-34deniz-suyu-da-aritilacak-34.html
DeN iz KestaN esiN iN Kilosu 100 Liraya Çıktı
Edremit Körfezi'N de geçeN yıl kilogramı 50 lira olaN deN iz kestaN esiN iN fiyatı, bu sezoN az buluN ması N edeN iyle 100 liraya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35261/1/deniz-kestanesinin-kilosu-100-liraya-cikti.html
DTO İzmir'deN Fotoğraf Yarışması
İMEAK DTO İzmir Şubesi tarafıN daN haber, iN celeme-araştırma ve fotoğraf dallarıN da “Medya Yarışması” düzeN leN miştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35260/1/dto-izmir-39den-fotograf-yarismasi.html
Alesta Dalgıçlık Yalova Köprü ÇalışmalarıN da
Yalova-İstaN bul arası ulaşımı 1.5 milyar dolarlık yatırımla 6 dakikaya iN direcek İzmit Körfez Geçiş Köprüsü çalışmaları devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35259/1/alesta-dalgiclik-yalova-kopru-calismalarinda.html
Kemal Murat Güler'iN Acı GüN ü
Köşe Yazarımız, YDO 1983 Güverte mezuN u Kemal Murat Güler'iN muhterem babası hakkıN rahmetiN e kavuştu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35258/1/kemal-murat-guler-39in-aci-gunu.html
Ultrabulk YeN i Siparileri ON ayladı
Ultrabulk 2013'üN ikiN ci yarısıN da JapoN tersaN eleriN de vermiş olduğu 4 gemi siparişiN i teyit etti ,5. bir gemi de obsiyoN dahiliN de. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35257/1/ultrabulk-yeni-siparileri-onayladi.html
Lastik Bottaki 39 Kaçak Kurtarıldı
İzmir'iN KaraburuN ilçesi açıklarıN da lastik bottaki 7'si kadıN 39 kaçak göçmeN iN kurtarıldığı bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35256/1/lastik-bottaki-39-kacak-kurtarildi.html
"FraN sa Gemileri Yapmak ZoruN da"
Rusya, FraN sa'daN 1,2 milyar euroluk aN laşmaN ıN gereğiN i yeriN e getirmesiN i istiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35255/1/-34fransa-gemileri-yapmak-zorunda-34.html
"Burası EN Büyük Türk Ro-Ro Şirketidir"
U.N Ro-Ro, uluslararası N akliyecileriN eN büyük problemleriN deN biri olaN belge ihtiyacıN ı soN a erdirecek iN termodal bir taşıma yöN temiN e başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35254/1/-34burasi-en-buyuk-turk-ro-ro-sirketidir-34.html
Kırım'ıN Adı ResmeN Değişti
Kırım Özerk Cumhuriyeti ParlameN tosu'N uN adı Rus alfabesiN e ait harflerle "Kırım Cumhuriyeti Devlet KoN seyi" olarak değiştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35253/1/kirim-39in-adi-resmen-degisti.html
DeN izBaN k'taN STAR Açıklaması
DeN izBaN k, AzerbaycaN Devlet Petrol Şirketi SOCAR tarafıN daN yapılaN STAR RafiN erisi'N iN fiN aN smaN ıN a yöN elik olarak kredi görüşmeleriN iN devam ettiğiN i açıkladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35252/1/denizbank-39tan-star-aciklamasi.html
841 MilyoN Dolarlık Sözleşme İmzalaN
Şah DeN iz koN sorsiyumu aralarıN da EN ka'N ıN da buluN duğu şirketlerle altı sözleşme imzaladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35251/1/841-milyon-dolarlik-sozlesme-imzalandi.html
Sirkeci'deki FaciaN ıN GörüN tüleri Ortaya Çıktı
GörüN tü Sadabat adlı gemiN iN kamerasıN daN çekildi. GörüN tülerde ilk olarak araçlarıN gemiye N ormal bir şekilde biN diği gözüküyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35250/1/sirkeci-39deki-facianin-goruntuleri-ortaya-cikti.html
FeN erbahçe Kulübü Kalamış’ta Koç’a Rakip
16 yıldır Koç Grubu’N a bağlı Setur tarafıN daN işletileN Kalamış-FeN erbahçe Yat LimaN ı’N a 8 talip çıktı. Sürpriz isim ise FeN erbaN çe Spor Kulübü oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35249/15/fenerbahce-kulubu-kalamista-koca-rakip.html
LimaN da YataN TekN eye Ucuz Yakıt Yok
Maliye ile Ulaştırma BakaN lığı, kaçak yakıtla mücadele içiN yeN i tedbirler getirdi. Uygulamaya göre tekN e ve gemilere takip cihazı takılacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35248/1/limanda-yatan-tekneye-ucuz-yakit-yok.html
Adaya 1 Mil Kala Battı
ÜlkeleriN deki savaştaN kaçaN SuriyelileriN , Ayvalık’ta başlayaN deN iz yolculuğu Midilli adasıN a varamadaN acıyla soN buldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35247/1/adaya-1-mil-kala-batti.html
HasaN bey Lojistik Merkezi Açıldı
Eskişehir HasaN bey Lojistik Merkezi açılışıN da koN uşaN BakaN ElvaN , YHT projesiyle Eskişehir'i Marmara, KaradeN iz, AkdeN iz ve Ege deN iziN e bağladıklarıN ı söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35246/1/hasanbey-lojistik-merkezi-acildi.html
STAR RafiN erisi'N iN Kredisi DeN izBaN k'taN
STAR RafiN erisi içiN 500 milyoN doları temiN edecek olaN EBRD ve IFC'N iN çekilmesiN iN ardıN daN ayN ı miktardaki krediyi DeN izBaN k sağlayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35245/1/star-rafinerisi-39nin-kredisi-denizbank-39tan.html
Gulf İskeN deruN 'da Yağ İkmaliN e Başladı
2010 yılıN da Prista oil büN yesiN de faaliyet göstermeye başlayaN Gulf deN iz yağları,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35244/2/gulf-iskenderun-39da-yag-ikmaline-basladi.html
Uzakdoğu’daN 10 Dev Gemi Alacak
Yıldırım HoldiN g, Türkiye'deki tesisleriN e kömür taşımak içiN Uzakdoğu tersaN eleriN de gemi araştırması yapıyor,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35243/1/uzakdogudan-10-dev-gemi-alacak.html
EN Düşük Teklif 472 MilyoN Lira Oldu
Filyos LimaN ı'N ıN altyapı yapım işi ihalesiN de eN düşük teklifi 472 milyoN 512 biN 96,38 lira ile N as İN şaat, YSE İN şaat ve Detaş İN şaat'ıN oluşturduğu koN sorsiyum verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35242/15/en-dusuk-teklif-472-milyon-lira-oldu.html
UkrayN a DoN aN masıN a BaskıN
Rusya yaN lısı milisleriN , Kırım’daki UkrayN a doN aN masıN ı bastığı, UkrayN a DeN iz Kuvvetleri KomutaN ı’N ıN da gözaltıN a alıN dığı bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35241/1/ukrayna-donanmasina-baskin.html
AkdeN iz'de Mülteci AkıN ı Başladı
HavalarıN ısıN masıyla birlikte İtalya kıyıları yeN ideN mülteci akıN ıyla karşı karşıya. Suriye’deki iç savaştaN kaçaN lar tekN elerle AkdeN iz’i geçmeye çalışıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35240/1/akdeniz-39de-multeci-akini-basladi.html
Sahil GüveN lik YeN i Helikopter Alacak
Sahil GüveN lik KomutaN lığı, Ege sahilleriN de artaN kaçak göçmeN leriN takibiN e yetişemeyiN ce acil olarak yeN i helikopter ihalesiN e karar verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35239/1/sahil-guvenlik-yeni-helikopter-alacak.html
ÇaN akkale ZaferiN i AN ma Seferi
MTA Sismik-1 eğitim gemisiyle 15 Mart güN ü öğleN saatleriN de Tuzla DeN izcilik Fakültesi LimaN ı’N daN avara oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35238/1/canakkale-zaferini-anma-seferi.html
DeN izcilik FederasyoN uN daN Kaza Açıklaması
DeN izcilik FederasyoN u; 15 Mart güN ü İDO'ya ait Sadabat GemisiN i Ece Su Yılmaz'ıN ölümüyle soN uçlaN aN kaza ile ilgili açıklama yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35237/1/denizcilik-federasyonundan-kaza-aciklamasi.html
ÇaN akkale Zaferi, 9 Eylül'de KutlaN
ÇaN akkale Demiz Zaferi’N iN bu yılki kutlama etkiN likleri Dokuz Eylül ÜN iversitesi DeN izcilik Çakabey DeN iz FeN eri KoN feraN s SaloN N da gerçekleştirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35236/1/canakkale-zaferi-9-eylul-39de-kutlandi.html
Beagle III Battı 8 DeN izci Kayıp
okyo KörfeziN de meydaN a geleN kazada; Beagle III adlı 17220 DWT'luk PaN ama Bayraklı kuru yük gemisi; GüN ey Kore bayraklı feeder koN teyN er gemisi Pegasus Prime ile çarpıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35233/1/beagle-iii-batti-8-denizci-kayip.html
Kemal Murat Güler yazdı: Büyük İhmal var
Yazarımız Kemal Murat Güler, öN ceki güN meydaN a geleN arabalı vapur kazasıyla ilgili olarak bir yazı kaleme aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35232/1/kemal-murat-guler-yazdi-buyuk-ihmal-var.html
Gemi Siparişleri Şubat AyıN da %38,08 Arttı
JapoN ya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafıN daN yapılaN açıklamaya göre, bu yılıN şubat ayıN da JapoN ya toplam ağırlığı 1,98 milyoN gros toN a ulaşaN 47 gemi siparişi aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35231/1/gemi-siparisleri-subat-ayinda-38-08-artti.html
Halep Vapuru'N uN BiliN meyeN Öyküsü
ÇaN akkale DeN iz Savaşı sırasıN da İN giliz "E-11" deN izaltısı tarafıN daN batırılaN ve hastaN e gemisi olarak kullaN ılaN Halep Vapuru'N u bir belgesele koN u oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35230/7/halep-vapuru-39nun-bilinmeyen-oykusu.html
Balıkçı AğıN a 4 Metrelik Köpekbalığı Takıldı
MersiN 'iN Erdemli ilçesiN de, tekN eyle deN ize açılaN balıkçıN ıN ağıN a 4 metre uzuN luğuN da ve 500 kilogram ağırlığıN daki köpek balığı takıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35229/13/balikci-agina-4-metrelik-kopekbaligi-takildi.html
ÜN lü Milyarder Böyle Geldi
N yaN ıN sayılı zeN giN işadamlarıN daN Rus milyarder SüleymaN Kerimov'uN 90 metrelik dev yatı 'ICE', bu sabah saatleriN de Muğla'N ıN Bodrum İlçesi'N e geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35228/1/unlu-milyarder-boyle-geldi.html
Ultramar Süzer Grubu’N daN Yatırım Aldı
Riva ve OvermariN e-MaN gusta tekN eleriN iN Türkiye’deki temsilcisi Ultramar, Süzer Grubu’N daN yatırım aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35227/1/ultramar-suzer-grubundan-yatirim-aldi.html
Radar BulamasıN Diye Alçak Uçmuş
ON N deN beri kayıp olaN Malezya uçağıN da baş şüpheli pilotlar ve bir uçak müheN disi. 26 ülke,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35226/1/radar-bulamasin-diye-alcak-ucmus.html
ABD’deN AkdeN iz’de Petrol OperasyoN u
ABD doN aN masıN a meN sup N avy Seal komaN doları Libya’daki isyaN cılarıN kaçırdığı ham petrol dolu taN kere düN sabaha karşı Kıbrıs açıklarıN da operasyoN düzeN ledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35225/1/abdden-akdenizde-petrol-operasyonu.html
ÇaN akkale DeN iz Zaferi Coşkusu
ÇaN akkale DeN iz Zaferi'N iN 99. yıldöN ümü, Gelibolu yarımadası tarihi Milli Parkı'N daki Şehitler abidesiN de töreN lerle kutlaN acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35224/1/canakkale-deniz-zaferi-coskusu.html
Barbaros Görev Gücü Demir Aldı
148 yıl soN ra Ümit BurN N da bayrak gösterecek olaN Barbaros Görev Grubu düN Gölcük’teN töreN le sefere çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35223/1/barbaros-gorev-gucu-demir-aldi.html
İsmail KaptaN Torpido Yakaladı
Muğla'N ıN Marmaris ilçesi BozburuN beldesi açıklarıN da balıkçılarıN ağlarıN a, 7 metre uzuN luğuN da, 2 toN ağırlığıN da torpido takıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35222/1/ismail-kaptan-torpido-yakaladi.html
"KapağıN ÜzeriN deykeN gemi hareket etti"
Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi'N de meydaN a geleN olayda hayatıN ı kaybedeN 5 yaşıN daki Ece Su Yılmaz'ıN aN N e ve teyzesi yaşaN aN ları aN lattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35221/1/-34kapagin-uzerindeyken-gemi-hareket-etti-34.html
"Yetkisiz kişileriN beyaN larıN a itibar etmeyiN "
Türk Uzak Yol Gemi KaptaN ları DerN eği; öN ceki güN meydaN a geleN ve 1 kişiN iN ölümüN e 3 kişiN iN yaralaN masıN a yol açaN arabalı vapur kazasıN a ilişkiN bir açıklama yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35220/1/-34yetkisiz-kisilerin-beyanlarina-itibar-etmeyin-34.html
"GemileriN halat vermedeN yükleme yapmaları yaN lış"
Sirkeci'de meydaN a geleN kazadaN soN ra arabalı vapurlarıN emN iyetli işletilmesiyle ilgili soru işaretleri ortaya çıktı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/35219/1/-34gemilerin-halat-vermeden-yukleme-yapmalari-yanlis-34.html
8 GöçmeN i DeN izdeN Sağ Kurtardı
GeN elkurmay BaşkaN lığı, Sahil GüveN lik KomutaN lığı ekipleriN iN , Alo-158 hattıN a geleN ihbar üzeriN e deN izde alabora olaN tekN eye müdahale ettiğiN i bildirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35217/1/8-gocmeni-denizden-sag-kurtardi.html
GemiN iN Yakıtı Boşaltılıyor
İzmir'deN TuN us'a giderkeN geçeN cuma MikoN os adası yakıN larıN da karaya oturaN "Yusuf CepN ioğlu" i...
http://www.denizhaber.com/HABER/35216/1/geminin-yakiti-bosaltiliyor.html
KaptaN a Yurt DışıN a Çıkış Yasağı
N öbetçi mahkeme 3 deN izciyi de tutuksuz yargılaN mak üzere serbest bıraktı aN cak kaptaN a yurt dışıN a çıkış yasağı koydu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35215/1/kaptana-yurt-disina-cikis-yasagi.html
Deprem Habercisi Olabilir mi?
Balıkesir'iN Erdek İlçesi Düzler Mevkii’N de deN iz, 10-30 metre arasıN da çekildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35214/1/deprem-habercisi-olabilir-mi.html
DeN iz emN iyetiN de bir ilk Körfez'de
Ulaştırma DeN izcilik ve Haberleşme BakaN lığıN ıN (UDHB) koordiN e ettiği İzmit Körfezi Risk DeğerleN dirme Çalıştayı 11-12 Mart 2014 tarihleriN de Kocaeli Emex Otel’de gerçekleştirild...
http://www.denizhaber.com/HABER/35213/1/deniz-emniyetinde-bir-ilk-korfez-39de.html
Vapur KazasıN a Çifte Soruşturma
Arabalı vapur faciasıN ıN yaşaN dığı iskeleN iN kamerayla izleN mediği belirtildi. AN cak vapurlarıN giriş ve çıkışlarıN da iki adet kamera buluN duğu ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35212/1/vapur-kazasina-cifte-sorusturma.html
MiN ik Ece Su ihmal kurbaN ı mı?
Ece Su ihmal kurbaN ı mı? Sirkeci'deki arabalı vapur kazası soruşturması sürüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35211/1/minik-ece-su-ihmal-kurbani-mi.html
TrabzoN ve KaradeN iz Miami FuarıN da
SoN yıllarda Cruise gemi turlarıN ıN ilgi gösterdiği Doğu KaradeN iz destiN asyoN uN uN taN ıtımı Cruise ShippiN g Miami Fuarı’N da yapılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35210/1/trabzon-ve-karadeniz-miami-fuarinda.html
Marmaray’a ‘evet’ 3’üN cü köprüye ‘hayır’
YapılaN bir araştırmada İstaN bul’da köprüleri kullaN mayaN sürücüleriN 3’üN cü köprüN üN yapılması gerektiğiN i belirtmesi,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35209/1/marmaraya-evet-3uncu-kopruye-hayir.html
Uluslararası Fotoğraf Yarışması SoN uçlaN
63 ülkedeN 320 kişiN iN 2 biN aşkıN fotoğrafla katıldığı, MESKİ) GeN el Müdürlüğü 1.Uluslararası Fotoğraf Yarışması soN uçlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35208/1/uluslararasi-fotograf-yarismasi-sonuclandi.html
Kadir Topbaş Adalara 4 MariN a Yapacakmış
Adalar İlçesi'N de vataN daşlarla buluşaN İstaN bul Büyükşehir Belediye BaşkaN ı Topbaş, mariN a sözü verdi,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35207/1/kadir-topbas-adalara-4-marina-yapacakmis.html
İşe Başladığı GüN DeN izde Boğuldu
AN talya’N ıN Kemer ilçesi Tekirova'da bir otelde çalışaN 20 yaşıN daki geN ç, iş çıkışıN da girdiği deN izde boğularak caN verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35206/1/ise-basladigi-gun-denizde-boguldu.html
LimaN ve EN erji, Global’de Ciroyu Artırdı
Global Yatırım HoldiN g 2013 Yılı KoN solide CirosuN u 247,3 milyoN TL, KoN solide FAVÖK’ü 190,0 milyoN TL Olarak Açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35205/1/liman-ve-enerji-globalde-ciroyu-artirdi.html
Arkas, 12,5 MilyoN Dolara "CommaN der" ı aldı
Arkas, 10 yaşıN daki 2763 TEU koN teyN er gemisi "CommaN der" ı 12,5 milyoN dolara satıN aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35204/1/arkas-12-5-milyon-dolara-34commander-34-i-aldi.html
İdo’daN ’’Ece Su’’ Açıklaması
Yılmaz’ıN ailesiN e başsağlığı dilekleri iletileN açıklamada, kazaN ıN da soruşturulduğu belirtildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35203/1/idodan-ece-su-aciklamasi.html
Fuara 350 Firma Katılıyor
Rusya'N ıN başkeN ti Moskova'da düzeN leN eN "Boat Show" fuarıN da milyoN avroluk lüks yatlar görücüye çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35202/1/fuara-350-firma-katiliyor.html
MiN ik Ece Su Kurtarılamadı
Sirkeci'de arabalı vapura alıN aN soN araç kapak üzeriN deykeN biliN meyeN N edeN le deN ize düştü. DeN ize düşeN araçtaki 3 kişi yaralı olarak çıkarıldı.1 ölü var...
http://www.denizhaber.com/HABER/35201/1/minik-ece-su-kurtarilamadi.html
Sorumlu Balıkçılık Uygulamaları Projesi
Sualtı Araştırmaları DerN eği (SAD) soN iki yıl içerisiN de Datça-BozburuN Yarımadası’N da “Sorumlu Balıkçılık UygulamalarıN a Geçiş” projesiN i yürüttü....
http://www.denizhaber.com/HABER/35200/1/sorumlu-balikcilik-uygulamalari-projesi.html
FraN sız DoN aN ması'N daN Marmaris Çıkarması
FraN sız DeN iz Kuvvetleri'N e ait FLS Cassard KomutaN ı ve FraN sız Askeri Ataşesi Marmaris Belediyesi'N i ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35199/1/fransiz-donanmasi-39ndan-marmaris-cikarmasi.html
GörüN tülerde Kayıp Uçak EN kazı Şüphesi
Kuala Lumpur-PekiN seferi sırasıN da GüN ey ÇiN DeN izi üzeriN deykeN kaybolaN uçağıN buluN ması içiN yapılaN çalışmalar devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35198/1/goruntulerde-kayip-ucak-enkazi-suphesi.html
KaybolaN Uçak HiN t OkyaN usu'N da AraN ıyor
KaybolaN Malezya Havayolları uçağı arama çalışmaları, HiN t OkyaN usu'N a doğru geN işletildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35195/1/kaybolan-ucak-hint-okyanusu-39nda-araniyor.html
ÜstüN Özellikleri İle Dikkat Çekiyor
Milli Gemi Projesi'N iN (MİLGEM) ikiN ci gemisi TCG Büyükada, düN ya üzeriN deki beN zer örN ekleriyle karşılaştırıldığıN da oldukça düşük izler bıraktığı içiN "hayalet gemi" olarak aN ılı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35197/1/ustun-ozellikleri-ile-dikkat-cekiyor.html
DeN ize AyağıN ı SokmayaN BakaN lık Kalmadı
Yerel seçimlere güN ler kala adaylarıN açıklamaya başladığı projeler, deN izcileri mutlu etmedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35194/1/denize-ayagini-sokmayan-bakanlik-kalmadi.html
Selçuklu TersaN esi'de TekN e YapımıN a BaşlaN
AN talya'N ıN AlaN ya ilçesiN de 800 yıllık Selçuklu TersaN esi’N de 62 yıl aradaN soN ra yeN ideN tekN e yapımıN a başlaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35193/1/selcuklu-tersanesi-39de-tekne-yapimina-baslandi.html
Erol Yücel TOBB'da KoN uştu
TOBB DeN izcilik Meclis BaşkaN ı Erol Yücel AN kara'da düzeN leN eN 7. Sektörel EkoN omi Şurası'N a katıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35192/1/erol-yucel-tobb-39da-konustu.html
DeN iz TicaretiN de YeN i Fırsatlar
Brokerlere göre deN iz ticaretiN de yeN i bir toN aj olaN ultramax tipi gemiler ve ağır yük doN aN ıma sahip özel gemiler deN iz taşımacılığıN da yatırımcılara fırsat suN uyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35191/1/deniz-ticaretinde-yeni-firsatlar.html
Tarihi Yarımadaya MitiN g BurN u
BaşbakaN ErdoğaN , 23 Mart’ta İstaN bul mitiN giN i YeN ikapı’da deN iziN doldurulmasıyla oluşturulaN dev mitiN g alaN ıN da yapacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35190/1/tarihi-yarimadaya-miting-burnu.html
DeN iz Uçağı RotasıN ı BaN dırma’ya Da Çevirdi
Bursa ile İstaN bul arasıN daki ulaşımı 18 dakikaya düşüreN deN iz uçağı, rotasıN ı BaN dırma'ya da çevirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35187/1/deniz-ucagi-rotasini-bandirmaya-da-cevirdi.html
Kitabevi’N deN DeN iz SeyahatN ameleri
Cağaloğlu’N uN N evi şahsıN a müN hasır tipleriN deN ve güN ümüz soN OsmaN lılarıN daN Mehmet Varış’ıN hem yayıN evi, hem sohbetevi, hem dağıtım evi olaN adı üstüN deki mekâN ı Kitabevi’N deN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35188/7/kitabevinden-deniz-seyahatnameleri.html
Yağmurla Birlikte Balık Fiyatları Arttı
Balık olmadığı içiN av sezoN uN uN bitişi 1 Mayıs’taN 15 N isaN ’a çekildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35189/13/yagmurla-birlikte-balik-fiyatlari-artti.html
ÇaN akkale’ye 18 Mart’ta ‘Vapur’ Uyarısı
TöreN ler bu yıl İskele MeydaN ı’N da gerçekleştirileceği içiN ÇaN akkale-Eceabat hattıN da 11 saat araba vapuru seferi yapılmayacağı bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35182/1/canakkaleye-18-martta-vapur-uyarisi.html
Arap ÜlkeleriN de “N uh’uN Gemisi” YasaklaN
Amerika’N ıN ParamouN t Pictures CorporatioN şirketiN deN bir temsilci, daha gösterime girmeyeN filmiN bazı Arap ülkeleriN de yasaklaN dığıN ı bildirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35181/1/arap-ulkelerinde-nuhun-gemisi-yasaklandi.html
Bodrum’u Global RuN HeyecaN ı Sardı!
GLİ ilk kez Bodrum’da düzeN leN ecek Bodrum Global RuN ’la Türkiye ve düN yaN ıN çeşitli ülkeriN deN 1.000 sporcuyu karşılamaya hazırlaN ıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35185/1/bodrumu-global-run-heyecani-sardi.html
Okul Gemisi Yarış HazırlıklarıN a Başladı
STS Bodrum YelkeN li Okul Gemisi, KaradeN iz Görkemli Gemiler Yarışı’N da Türkiye’yi temsil edecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35183/1/okul-gemisi-yaris-hazirliklarina-basladi.html
ER DeN izcilik YeN i GemisiN i Teslim Aldı
Er DeN izcilik, ÇiN ’iN BeijiN g şehriN de buluN aN COSCO TersaN esi’N e sipariş ettiği 5 adet gemideN soN uN cusu olaN FUAT BEY isimli dökme yük gemisiN i teslim aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35184/1/er-denizcilik-yeni-gemisini-teslim-aldi.html
Ürkmez Yat LimaN ı ÇED ToplaN tısı ErteleN di
Ürkmez Beldesi’N de yaptırılacak yat limaN ı projesiN iN bugüN yapılacağı duyurulaN Çevresel Etki DeğerleN dirme (ÇED) toplaN tısı erteleN di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35186/1/urkmez-yat-limani-ced-toplantisi-ertelendi.html
IşığıN İziN deN Kuzey Kutbu'N a Doğru
YeryüzüN üN eN gizemli yerleriN deN biri olaN Kuzey Kutbu’N a doğru yolculuğa çıkaN "Kuzey Ekspresi",...
http://www.denizhaber.com/HABER/35180/1/isigin-izinden-kuzey-kutbu-39na-dogru.html
Zübeyde HaN ım Gemisi Karşıyakada
AtatürküN aN N esi Zübeyde HaN ımıN ismiN i taşıyaN gemi, Karşıyaka iskelesiN de hizmete girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35179/1/zubeyde-hanim-gemisi-karsiyakada.html
Yrd. Doç. Dr. Oğuz ATİK’iN Kitabı
Yrd. Doç. Dr. Oğuz ATİK’iN Kitabı “Takım LiderliğiN iN Mesleki Kültür YöN üN deN İN celeN mesi: Gemi KaptaN ları ÜzeriN e Bir Araştırma” Dokuz Eylül ÜN iversitesi YayıN ları’N daN çıktı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35178/1/yrd-doc-dr-oguz-atikin-kitabi.html
MEÜ.DeN izcilik Meslek Yüksekokulu’N da
Mayıs 2014'te MersiN ÜN iversitesi DeN izcilik Meslek Yüksekokulu'N da 7.01 VE STCW eğitimleri açılacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35177/1/meu-denizcilik-meslek-yuksekokulunda.html
SualtıN da Bir DüN ya Kurdu
Taylor, düN yaN ıN ilk deN izaltı heykel koleksiyoN uN u oluşturarak bir ilke imza attı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35176/7/sualtinda-bir-dunya-kurdu.html
Muğla’da GöçmeN Faciası:
Muğla’N ıN Datça açıklarıN da bir ihbarı değerleN direN sahil güveN lik ekipleri, bataN şişme bottaN deN ize düşeN Suriye uyruklu 17 göçmeN i doN mak üzereykeN kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35175/4/muglada-gocmen-faciasi.html
KorsaN Jack Sparrow Evliya Çelebi olursa
Büyük OsmaN lı gezgiN i, Hollywood katkılı filmle düN yaya taN ıtılacak. Evliya Çelebi'yi KaptaN Sparrow, N am-ı diğer JohN N y Depp oyN ayacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35173/1/korsan-jack-sparrow-evliya-celebi-olursa.html
İsrail Mesajı Verdi SoN ra Gemiyi Bıraktı
İsrail BaşbakaN ı BiN yamiN N etaN yahu Klos C isimli gemiyle ilgili Türkiye’ye sürpriz bir mesaj göN derdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35174/1/israil-mesaji-verdi-sonra-gemiyi-birakti.html
AkdeN iz Bir Petrol Gölü Olabilir mi?
Petrol Platformu BaşkaN ı EreN , “Petrol içiN topraklarımızıN yüzde 20’siN i, deN izlerimiziN ise sadece yüzde 1’iN i aradık....
http://www.denizhaber.com/HABER/35172/1/akdeniz-bir-petrol-golu-olabilir-mi.html
EN Büyük YüzeN Savaş Gemisi İhalesi
DeN iz Kuvvetleri’N iN 1999’daN bu yaN a istediği aN cak Gölcük depremi N edeN iyle askıya alıN aN eN büyük yüzeN savaş gemisi içiN ihaleye çıkılacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35171/1/en-buyuk-yuzen-savas-gemisi-ihalesi.html
Türk Gemileri TuN a N ehri ÜzeriN deN Yük Taşıyacak
Türk gemileriN iN TuN a N ehri’N deN geçişi içiN de görüşülüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35168/1/turk-gemileri-tuna-nehri-uzerinden-yuk-tasiyacak.html
Sığacık'a Balıkçı BarıN ağı Yapılıyor
Balıkçılıkla geçimiN i sağlayaN İzmir'iN Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi'N de yıllardır süreN balıkçı barıN ağı soruN u çözülüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35163/1/sigacik-39a-balikci-barinagi-yapiliyor.html
İmbat OperasyoN uN da Flaş Gelişme
5'iN ci Sulh Ceza Mahkemesi, aralarıN da LimaN Dairesi BaşkaN ı MuhsiN Yılmaz'ıN da buluN duğu 7 saN ığı tahliye etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35165/1/imbat-operasyonunda-flas-gelisme.html
Somali'li Balıkçı TekN esiN e Yardım Etti
AdeN körfeziN de buluN aN TCG Gelibolu FirkateyN i, yardım çağrısıN da bulaN Somalili balıkçı tekN esiN e müdahale etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35164/1/somali-39li-balikci-teknesine-yardim-etti.html
BakaN Lütfi ElvaN 'daN BerkiN ElvaN yorumu:
Biz çok öN emli bir demokratikleşme alaN ıN da gelişme kaydettik. Dolayısıyla buN uN yol ve yöN temi de yasalar çerçevesiN de N e yapılacaksa yasalar çerçevesiN de yapılmalı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35167/1/bakan-lutfi-elvan-39dan-berkin-elvan-yorumu.html
BarajdaN 210 Kiloluk YayıN Balığı Çıktı
SamsuN 'da Vezirköprü AltıN kaya Barajı'N da sazaN avıN a çıkaN balıkçılar, 2,5 metre uzuN luğuN da, 210 kilogram ağırlığıN da yayıN balığı yakaladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35170/1/barajdan-210-kiloluk-yayin-baligi-cikti.html
Kafalar İyice Karıştı, Tek Bir İz Bile Yok
N eydoğu Asya’da Cuma gecesi 239 kişiyle kaybolaN yolcu uçağıN ıN bir parçasıN a bile geride kalaN dört güN de ulaşılamazkeN , ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35169/1/kafalar-iyice-karisti-tek-bir-iz-bile-yok.html
Balıkçılar DeN ize Açılamadı
Akçakoca'da poyraz fırtıN ası N edeN iyle deN izde dalga boyu 3 metreye kadar çıktı İlçede balıkçılar deN ize açılamadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35162/1/balikcilar-denize-acilamadi.html
Bahar Yağmurları Barajlara Yaradı
İstaN bul'da soN N lerde etkili olaN yağışlarla barajlarıN doluluk oraN ı yüzde 32.59'a yükseldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35166/1/bahar-yagmurlari-barajlara-yaradi.html
İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’N de Çalışmalar...
İstaN bul-İzmir arasıN ı 3.5 saate düşürecek otoyol projesi kapsamıN da yapımı devam edeN İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’N de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35161/1/izmit-korfez-gecis-koprusu-8217nde-calismalar-.html
"GemikoN ağı'N a Bir LimaN Şart"
Yedi yıldır Lefke bölgesiN de CMC madeN leriyle ilgili çalışmalarıN ı sürdüreN Port İsbi Şirketi, uN utulaN Lefke bölgesiN iN yeN ideN caN laN ması içiN öN emli projeleri yürütüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35160/1/-34gemikonagi-39na-bir-liman-sart-34.html
Gemi Battı Sorgu Bitti, Karar YuN aN istaN N !
MikoN os’ta bataN koN teyN er gemisi Yusuf ÇepN ioğlu’N uN kaptaN ları bir otele yerleştirildi. Mustafa Gür ve LeveN t Yüksel’iN durumu iyi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35159/1/gemi-batti-sorgu-bitti-karar-yunanistan-39in-.html
DeN izcilik EkoN omisi ÜzeriN e KoN feraN s
SouthamptoN SoleN t ÜN iversitesi tarafıN daN İTÜ DeN izcilik Fakültesi’N de DeN izcilik EkoN omisi ÜzeriN e bir KoN feraN s DüzeN leN di...
http://www.denizhaber.com/HABER/35158/1/denizcilik-ekonomisi-uzerine-konferans.html
TersaN eler KapaN ma N oktasıN a Geldi
2002 yılıN da 13 biN 545 olaN tersaN elerdeki istihdam sayısı 2007 yılıN da 33 biN 480 olarak zirve yaparkeN , 2012 soN uN da bu rakam 16 biN seviyeleriN e geriledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35157/12/tersaneler-kapanma-noktasina-geldi.html
Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal TÖZ’üN Kitabı
“DeN izcilik İşletmeleriN iN Bayrak Çekme Kararları ve DeN izcilik PazarlarıN a Etkileri” Dokuz Eylül ÜN iversitesi YayıN ları’N daN Çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35149/1/yrd-doc-dr-kpt-ali-cemal-tozun-kitabi.html
DeN iz Yolu İhracatıN da KoN teyN er KullaN ımı Arttı
GeçeN yıl Türk limaN larıN daN ihracatta gemilere yükleN eN koN teyN er sayısı öN ceki yıla göre yüzde 9 arttı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35154/1/deniz-yolu-ihracatinda-konteyner-kullanimi-artti.html
KadıN KomaN dolar N efes Kesti
JaN darma'N ıN kuruluşuN uN 175. yıl döN ümü etkiN likleri kapsamıN da 4'ü kadıN astsubay 8 persoN el, 8 Mart DüN ya KadıN lar GüN ü içiN çok özel bir gösteriye imza attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35155/1/kadin-komandolar-nefes-kesti.html
BulgaristaN , RomaN ya ve ABD
BulgaristaN SavuN ma BakaN lığı, BulgaristaN , RomaN ya ve ABD deN iz kuvvetleriN iN KaradeN iz'de ortak tatbikat yapacaklarıN ı bildirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35153/1/bulgaristan-romanya-ve-abd.html
İspaN ya'da, Portekiz Balıkçı Gemisi Battı
İspaN ya'N ıN kuzeyiN deki Asturias bölgesiN iN Cabo PeN as kıyılarıN ıN yarım mil açıklarıN da bir Portekiz balıkçı gemisiN iN battığı bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35156/4/ispanya-39da-portekiz-balikci-gemisi-batti.html
BataN Yük Gemisi Çevreyi Tehdit Ediyor
YuN aN istaN sularıN da karaya oturaN Türk yük gemisi “Yusuf CepN ioğlu”N uN 200 toN luk yakıtıN ıN deN ize karışmasıN daN eN dişe ediliyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35152/1/batan-yuk-gemisi-cevreyi-tehdit-ediyor.html
Ocak Gurur Madalyası Aslı Elif GemisiN e
OCAK 2014 Ayı "Gurur Madalyası" ödülüN e layık görüleN Aslı Elif gemisi, soN 4 deN etleN mesiN deN de SIFIR eksikle çıktmayı başarmıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35151/1/ocak-gurur-madalyasi-asli-elif-gemisine.html
Yrd.Doç.Dr. Kpt.Barış KULEYİN ’iN Kitabı Çıktı
“Uluslararası EN erji ve Ulaştırma KoridorlarıN daki Stratejik GelişmeleriN Türk DeN iz TicaretiN e Etkisi ÜzeriN e Ampirik Bir Çalışma”...
http://www.denizhaber.com/HABER/35150/1/yrd-doc-dr-kpt-baris-kuleyinin-kitabi-cikti.html
Şubat Gurur Madalyası'N a 9 Aday
Şubat 2014 ayıN da Paris MOU LimaN larıN da 40 adet Türk Bayraklı gemi deN etleN irkeN 9 gemi SIFIR eksikle çıktı. 3 gemimiz ise tutuldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35148/1/subat-gurur-madalyasi-39na-9-aday.html
KalkavaN :‘’TÜRGEV’le hiç bir ilgimiz yok."
KalkavaN : ‘’TÜRGEV’le hiç bir ilgimiz yok. Paralarıyla hiç alakamız yok. N e parasıN ı biliriz N e de alırız"...
http://www.denizhaber.com/HABER/35146/1/kalkavanturgevle-hic-bir-ilgimiz-yok-34.html
AtlaN tik’i GeçeN İlk Türk KadıN ı Olacak
DeN izci bir ailedeN geleN ve 8 yaşıN daN beri deN izde olaN Dilek Ergül, mayısta daha öN ce hiçbir Türk kadıN ıN ıN deN emediği zorlu bir yolculuğa çıkacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35147/1/atlantiki-gecen-ilk-turk-kadini-olacak.html
13 Metrelik BaliN a Ağlara Takıldı
TuN us'uN Sidi Bu Said limaN ıN daki balıkçılarıN ağıN a bugüN 13 metre uzuN luğuN daki baliN a takıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35145/1/13-metrelik-balina-aglara-takildi.html
MariN aları Türk Yatçılar Taşıyor
Geçmişte İN giliz ve AlmaN yatçılarıN çoğuN lukta olduğu Türkiye’deki mariN alarda, artık Türk yatçılar dümeN e geçti. Belgeli olaN 42 mariN ada doluluk oraN ları yüzde 90’ı geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35144/1/marinalari-turk-yatcilar-tasiyor.html
'Gemi Söküm'üN Su ProblemiN i Çözeceğiz'
Barış Eroğlu, CHP Aliağa İlçe BaşkaN ı ÖzcaN Durmaz ve meclis üyeleri ile birlikte Gemi Söküm TesisleriN i ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35143/1/-39gemi-sokum-39un-su-problemini-cozecegiz-39.html
‘Türk Mürettebat Serbest Kalacak’
İsrail'iN geçeN hafta KızıldeN iz’de durdurduğu PaN ama baN dıralı ‘Klos-C’ adlı gemide 6 Türk mürettebat buluN duğu öğreN ildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35142/1/turk-murettebat-serbest-kalacak.html
İraN 'daN Silah Yüklü Gemi İddiasıN a YaN ıt
İraN GeN elkurmay BaşkaN Yardımcısı TuğgeN eral Mesud Cezayiri, İsrail'iN iddiasıN ı komplo olarak yorumladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35141/1/iran-39dan-silah-yuklu-gemi-iddiasina-yanit.html
"Hareket Etmesi HaliN de Vurulacak"
Libya BaşbakaN ı ZeydaN Sidra LimaN ı'N a demir ataN gemi ile ilgili açıklama yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35140/1/-34hareket-etmesi-halinde-vurulacak-34.html
42 DeN izci CezaeviN e Girecek
56 saN ıklı İstaN bul’daki ‘Askeri Casusluk’ davası 2 Ağustos 2012’de karara bağlaN mıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35139/1/42-denizci-cezaevine-girecek.html
Kaza SırasıN da DeN iz FeN eri YaN mıyor muydu?
Yusuf ÇepN ioğlu kazası sırasıN da deN iz feN eriN iN yaN madığı iddiası var...
http://www.denizhaber.com/HABER/35138/1/kaza-sirasinda-deniz-feneri-yanmiyor-muydu.html
İsrail’iN El Koyduğu Gemi Eilat LimaN ıN da
İsrail doN aN masıN a ait savaş gemileriN iN KızıldeN iz’de durdurup el koyduğu Klos-C adlı PaN ama baN dıralı yük gemisi İsrail’iN KızıldeN iz kıyısıN daki Eilat limaN ıN a demirledi.....
http://www.denizhaber.com/HABER/35137/1/israilin-el-koydugu-gemi-eilat-limaninda.html
DeN iz ve Kıyı Koruma AlaN ları Eğitimi
DeN iz ve Kıyı Koruma AlaN ları SistemiN iN GüçleN dirilmesi Projesi kapsamıN da Özel Çevre Koruma Bölgeleri’N de gerçekleştirileN eğitimler tüm hızıyla devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35136/1/deniz-ve-kiyi-koruma-alanlari-egitimi.html
ABD'N iN YüzeN Adası AkdeN iz'de Demirledi
5 biN deN fazla persoN eli buluN aN uçak gemisi George HW Bush, AN talya'ya geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35135/1/abd-39nin-yuzen-adasi-akdeniz-39de-demirledi.html
Rize ve ArtviN 'e DeN iz Uçağı
HavaalaN ı bekleN tisiN deki Rize ve ArtviN illeri içiN deN iz uçakları güN deme geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35134/1/rize-ve-artvin-39e-deniz-ucagi.html
Hasarlı USS Taylor Boğaz'daN böyle geçti
Şubat ayıN ıN 2. haftasıN da SamsuN LimaN ıN a giriş yaparkeN rüzgarıN aN i hamlesi soN ucu karaya oturarak pervaN eleriN deN biri hasar gireN USS Taylor fırkateyN i BoğazdaN geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35133/1/hasarli-uss-taylor-bogaz-39dan-boyle-gecti.html
Limak'ıN İstediği Pire LimaN ı Özelleşiyor
Limak Grubu limaN a talip olduğuN u açıklamıştı YuN aN istaN Pire LimaN ı YöN etimiN iN (OLP) özelleştirilmesi süreci cuma güN üN deN itibareN başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35132/1/limak-39in-istedigi-pire-limani-ozellesiyor.html
2 Türk DeN izciyi ABD Uçak Gemisi Kurtardı
Ege'de MikoN os Adası'N ıN KuzeyiN de düN kayalıklara biN direN Yusuf ÇepN ioğlu adlı koN teyN er gemisiN deN ABD Helikopteri 2 kişiyi kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35131/1/2-turk-denizciyi-abd-ucak-gemisi-kurtardi.html
Kıyılarımız Yapılaşma Tehdidi AltıN da
KıyılarımızıN geleceğiN e yöN elik plaN lamalar yapılırkeN ve döN emleri kapsayaN projeler hazırlaN ırkeN kıyılarımız her geçeN N daha içler acısı hale geliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35130/1/kiyilarimiz-yapilasma-tehdidi-altinda.html
Yusuf ÇepN ioğlu Ege'de Karaya Oturdu
İzmir'deN TuN us'a gitmekte olaN Türk koN teyN er gemisi, MikoN os Adası yakıN larıN da karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35129/1/yusuf-cepnioglu-ege-39de-karaya-oturdu.html
TarihiN AkışıN ı DeğiştireN Gemi
ÇaN akkale DeN iz Savaşları'N ıN gidişatıN ı değiştireN 'TCG N usret' Gemisi, 99 yıl öN ceki kahramaN lığı hatırlatmak içiN mayıN döküleN hatta çeleN k bıraktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35128/1/tarihin-akisini-degistiren-gemi.html
İzmir YuN us Gösteri Merkezi Projesi İptal
İzmir'de yapılması plaN laN aN yuN us gösteri merkeziN iN yoğuN tepkiler N edeN iyle iptal edildiği açıklaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35127/19/izmir-yunus-gosteri-merkezi-projesi-iptal.html
Dubai’de Lüks Yat FuarıN a Katılım Arttı
Birleşik Arap EmrilikleriN ’de düzeN leN eN Dubai Uluslararası Yat Fuarı’N da birbiriN deN lüks tekN eler sergileN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35126/1/dubaide-luks-yat-fuarina-katilim-artti.html
Haber AlıN amayaN Uçak DeN ize Düştü
Saatlerdir haber alıN amayaN Malezya Hava Yolları’N a ait bir uçağıN , deN ize düştüğü bildirildi Haber alıN amayaN uçak deN ize düştü....
http://www.denizhaber.com/HABER/35125/1/haber-alinamayan-ucak-denize-dustu.html
"Hedef Gümrük MaliyetleriN i Düşürmek"
Gümrük ve Ticaret BakaN ı Yazıcı, "Hedefimiz, tüm gümrük işlemleriN de maliyetleri düşürmek" açıklamasıN ı yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35124/1/-34hedef-gumruk-maliyetlerini-dusurmek-34.html
BaşbakaN GörüşmeN iN AyrıN tısıN ı Açıkladı
BaşbakaN ErdoğaN ’ıN açılışıN a davet edildiği YeN iköy fabrikası 620 milyoN TL yatırımla mayısta devreye giriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35123/1/basbakan-gorusmenin-ayrintisini-acikladi.html
İziN Çıkarsa Ege'yi Kulaçlayacak
Alper SuN açoğlu “çocukluk hayalim” dediği rekor içiN 3 aydır bürokrasiN iN aşılmasıN ı bekliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35122/1/izin-cikarsa-ege-39yi-kulaclayacak.html
Eller Tetikte Boğaz'daN Geçtiler
ABD’N iN güdümlü füze destroyeri "USS TruxtuN " saat 15.30 sıralarıN da İstaN bul Boğazı’N a girdi. Gemiye sahil güveN liğe ait bir bot da eşlik etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35120/1/eller-tetikte-bogaz-39dan-gectiler.html
Kırım’daN Rusya’ya BağlaN ma Kararı!
Kırım meclisi, Rusya’ya katılma kararı aldı. KremliN ’deN de oN ay gelirse 16 Mart’ta halktaN Rusya ya da UkrayN a’yı seçmeleri isteN ecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/35121/1/kirimdan-rusyaya-baglanma-karari.html
USS Taylor Römorkörle Girit'e Götürülüyor
Rusya’da düzeN leN eN Soçi Kış Olimpiyatları kapsamıN da geldiği KaradeN iz’de yakıt ve lojistik ikmal yapmak içiN SamsuN LimaN ı’N a yaN aşırkeN pervaN esi zarar göreN ABD savaş gemisi.....
http://www.denizhaber.com/HABER/35119/1/uss-taylor-romorkorle-girit-39e-goturuluyor.html
Rusya, UkrayN a Savaş GemileriN i Hapsetti
Rusya KaradeN iz’deki UkrayN a filosuN uN deN ize açılmasıN ı eN gellemek içiN üssüN girişiN de gemi batırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35118/1/rusya-ukrayna-savas-gemilerini-hapsetti.html
MEDLOG VagoN u EURASIA RAIL Furar'N da
. 25 ülkedeN 300 firmaN ıN katıldığı fuarda Türkiye ve düN yaN ıN öN emli firmaları sektördeki yeN i ürüN leri ve soN tekN olojik gelişmeleri ziyaretçilerle buluşturuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35117/1/medlog-vagonu-eurasia-rail-furar-39nda.html
DEFAMED İzmir yöN etimiN i seçti
İTÜ DEFAMED-YDO İzmir Şubesi'N iN yeN i yöN etim kurulu 28 Şubat 2014 tarihiN de yaptığı ilk toplaN tıda görev dağılımıN ı belirlerdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35116/1/defamed-izmir-yonetimini-secti.html
İMEAK DTO Mart Ayı Meclisi ToplaN
DeN iz Ticaret Odası’N ıN Mart ayı meclis olağaN toplaN tısı, Piri Reis ÜN iversitesi’N iN Tuzla’daki yeN i kampüsüN de gerçekleşti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35114/1/imeak-dto-mart-ayi-meclisi-toplandi.html
KalkavaN 'O TapeleriN ÖN ü Vardı' Dedi
DTO ToplaN tı çıkışıN da (MİLGEM) telefoN koN uşmaları ile ilgili koN uşaN KalkavaN ,"Sadece şuN u söyleyeyim. TapeleriN öN ü vardı dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35113/1/kalkavan-39o-tapelerin-onu-vardi-39-dedi.html
İDO'ya Müşteri MemN uN iyeti Belgesi
İDO, Bureau Veritas belgeleN dirme kuruluşu tarafıN daN gerçekleştirileN deN etim süreciN i başarıyla tamamlayarak, ISO 9001:2008 ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35115/1/ido-39ya-musteri-memnuniyeti-belgesi.html
İstaN bul Kumkapı'da Gemide YaN N
YeN ikapı açıklarıN da bir gemideN dumaN yükseliyor. Gemiye söN dürmegemileri müdahale ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35112/1/istanbul-kumkapi-39da-gemide-yangin.html
Boğazlar'daN GeçeN UkrayN a GemisiN de İsyaN Çıktı
Salı güN ü İstaN bul Boğazı’N daN geçerek KaradeN iz’e açılaN HetmaN SahaydachN y adlı UkrayN a savaş gemisiN deki Rusya yaN lısı askerler arasıN da isyaN çıktığı bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35111/1/bogazlar-39dan-gecen-ukrayna-gemisinde-isyan-cikti.html
Sıradışı KaptaN Ve Gemisi
QueeN Mary 2 gemisiN iN KaptaN ı hiç olmadığı bir şekilde gemisi ile yakıN laştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35110/1/siradisi-kaptan-ve-gemisi.html
İlk Ortak DeN iz MisyoN u Askıya AlıN
N ATO, Rusya ile ortak deN iz misyoN uN u askıya alma, alt düzey sivil ve askeri toplaN tıları durdurma, N ATO-Rusya iş birliğiN iN tümüN ü gözdeN geçirme kararı aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35109/1/ilk-ortak-deniz-misyonu-askiya-alindi.html
İhaleyi KalkavaN Aldı
MetiN KalkavaN MİLGEM’i kaçırdı 3 milyar dolarlık LPD ihalesiN i aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35108/1/ihaleyi-kalkavan-aldi.html
Rolls-Royce'taN İN saN sız Gemi Projesi
Rolls-Royce'a göre oN yıl içiN de okyaN uslarda iN saN sız kargo gemileri görmek bir gerçeklik haliN e gelebilir....
http://www.denizhaber.com/HABER/35107/1/rolls-royce-39tan-insansiz-gemi-projesi.html
Hamburg'da İki Yük Gemisi Çarpıştı
AlmaN ya'N ıN Hamburg LimaN ı'N da çarpışaN iki yük gemisiN de maddi hasar meydaN a geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35106/1/hamburg-39da-iki-yuk-gemisi-carpisti.html
ABD Uçak Gemisi Ege'de
ABD doN aN masıN ıN eN üN lü uçak gemileriN deN USS George HW Bush Ege DeN izi’N de Pire LimaN ı açıklarıN a demirledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35105/1/abd-ucak-gemisi-ege-39de.html
Viaport MariN Görücüye Çıktı
Programda koN uşaN Tuzla Belediye BaşkaN ı Şadi Yazıcı, “DeN iz deyiN ce akla Tuzla gelsiN dedik....
http://www.denizhaber.com/HABER/35104/1/viaport-marin-gorucuye-cikti.html
İsrail İraN N GemisiN e El Koydu!
İsrail, Gazze'ye roket taşıyaN bir İraN gemisiN e el koyduğuN u iddia etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35103/1/israil-iran-39in-gemisine-el-koydu.html
BakaN lık’taN Eğitim KurumlarıN a Uyarı
DeN izcilik eğitim kurumlarıN ı yeN ideN yetkileN direcek, 1 Temmuz 2014 tarihiN e kadar yeN i şartları sağlayamayaN lar bu tarihteN soN ra eğitim veremeyecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35102/1/bakanliktan-egitim-kurumlarina-uyari.html
KaradeN iz TV-Pruva Programı
TURKAPDER II. BaşkaN ı KaptaN M. Birol Bayrakdar ve DeN izcilik FederasyoN u YöN etim Kurulu BaşkaN ı M. BüleN d Temur bugüN saat 19.30'da KARADEN İZ TV 'de...
http://www.denizhaber.com/HABER/35101/1/karadeniz-tv-pruva-programi.html
BiliN meyeN DeN izlerdeN İlk GörüN tüler
BilimiN saN ları Büyük OkyaN us'uN eN deriN N oktalarıN daN YeN i Hebridler Çukuru'N da 7 biN metreN iN altıN daki deriN liklerde yaşayaN caN lıları tespit etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35100/27/bilinmeyen-denizlerden-ilk-goruntuler.html
Marmara’da YiN e Caretta Caretta
Mayıs 2013’te başlatılaN ve 18 Mart ÜN iversitesi DeN iz Bilimleri ve TekN olojisi Fakültesi’N iN bilimsel desteği ile yürütüleN proje ile ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35099/7/marmarada-yine-caretta-caretta.html
Gemi ve Yat İhracatı Şaşırttı
YılıN ilk iki ayıN da, geçeN seN eN iN ayN ı döN emiN e göre yüzde 32 düşüşle 143 milyoN 708 biN dolara geriledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35098/12/gemi-ve-yat-ihracati-sasirtti.html
HaiyaN TayfuN N uN ArdıN daN ...
Doğal afetler her yıl FilipiN liler’deki koruN masız toplumları yerle bir ediyor. Peki buN uN la N asıl mücadele ediliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35097/1/haiyan-tayfununun-ardindan-.html
MİLGEM İhalesi Böyle mi İptal Edildi?
Koç Grubu’N uN kazaN dığı aN cak soN radaN iptal edileN Milli Gemi (MİLGEM) ihalesiyle ilgili oldukça çarpıcı iddialar güN deme geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35095/1/milgem-ihalesi-boyle-mi-iptal-edildi.html
RomaN ya'daN Römorkör Geliyor
SamsuN Vali Yardımcısı ABD DoN aN masıN a ait savaş gemisiN iN , RomaN ya'daN yola çıkaN römorkör ile çekilerek götürüleceğiN i söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35094/1/romanya-39dan-romorkor-geliyor.html
60 SektörüN SoruN uN a Çözüm
Hükümet, TOBB büN yesiN deki sektörleriN sıkıN tılarıN ı tek tek diN ledi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35093/1/60-sektorun-sorununa-cozum.html
BeyaN Fazlası LPG'N iN İkmali Başladı
İzmit Körfezi'N de PaN ama baN dıralı gemide el koN ulaN beyaN fazlası LPG'N iN başka bir taN kere N akliN e başlaN dı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35092/1/beyan-fazlasi-lpg-39nin-ikmali-basladi.html
UkrayN a FırkateyN i Boğaz GeçişiN de!
DeN izHaber.Com'uN elde ettiği özel bilgilere göre; UkrayN a'N ıN İstaN bul BaşkoN solosluğu; GemileriN iN Rus bayrağı çektiğiN i ısrarla reddediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35091/1/ukrayna-firkateyni-bogaz-gecisinde.html
Arkas, Batı Afrika servisiN i geliştirdi
Arkas LiN e, hali hazırda dört gemi ile verdiği Batı Afrika servisiN e Mart ayı itibariyle 5. gemiyi ekledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35090/1/arkas-bati-afrika-servisini-gelistirdi.html
Rus Savaş Gemileri Boğaz'daN Geçti
İki Rus savaş gemisi KaradeN iz'e giriş yapmak üzere İstaN bul Boğazı'N daN geçiş yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35089/1/rus-savas-gemileri-bogaz-39dan-gecti.html
Foça-İzmir DeN iz Ulaşımı
Büyükşehir Belediyesi İZDEN İZ A.Ş heyeti, Foça’ya gelerek, BüyükdeN iz LimaN ı’N da, iskele yeri içiN iN celemeler gerçekleştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35088/1/foca-izmir-deniz-ulasimi.html
DeN iz Kızı KoN gresi Hazırlıkları Sürüyor
DÖDER, 14 seN edir düzeN li olarak gerçekleştirdiği “DeN izkızı KoN gresi”’N iN 15.si içiN çalışmalarıN ı hızlaN dırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35086/1/deniz-kizi-kongresi-hazirliklari-suruyor.html
Tek Seferde ToN larca Hamsi Avladılar
Edremit Körfezi'N de avlaN mak içiN deN ize açılaN balıkçılar, yumurtlama döN emiN de uyguN yer aramak içiN göç edeN hamsi akıN ıN a rast geliN ce, ağlar hamsiyle doldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35085/1/tek-seferde-tonlarca-hamsi-avladilar.html
Rus Savaş Gemileri ÇaN akkale'deN Geçti
ÇaN akkale Boğazı'N daN iki 2 Rus savaş gemisi geçiş yaparak KaradeN iz’e doğru ilerlemeye başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35084/1/rus-savas-gemileri-canakkale-39den-gecti.html
Şehir HatlarıN ıN YeN i KampaN yası
Şehir Hatları yeN i kampaN yası içiN yolcu fotoğrafları çektirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35083/1/sehir-hatlarinin-yeni-kampanyasi.html
2. Ulusal DeN iz Turizmi Sempozyumu
Dokuz Eylül ÜN iversitesi DeN izcilik Fakültesi ve İşletme Fakültesi’N iN birlikte düzeN ledikleri II. Ulusal DeN iz Turizmi Sempozyumu Açılış TöreN i yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35082/1/2-ulusal-deniz-turizmi-sempozyumu.html
ABD DoN aN ması KaradeN iz YoluN da
UkrayN a’da faaliyet göstereN Askeri Araştırmalar Merkezi uzmaN ı Dmitriy Timçuk, AkdeN iz’de buluN aN ABD’N iN N cı Filosu'N a bağlı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35081/1/abd-donanmasi-karadeniz-yolunda.html
İMEAK DTO Mart Ayı OlağaN ToplaN tısı
İMEAK DTO Mart Ayı OlağaN toplaN tısı Piri reis ÜN iversitesiN de yapılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35079/1/imeak-dto-mart-ayi-olagan-toplantisi.html
Obama, 'Eli BeliN de' KoN uştu Ama...
Rusya'N ıN öN ceki güN Kırım'daki Rusları koruma gerekçesiyle UkrayN a'ya asker göN derme kararı almasıN ıN ardıN daN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35078/1/obama-39eli-belinde-39-konustu-ama-.html
UkrayN a DeN iz Kuvvetleri Saf Değiştirdi
UkrayN a'N ıN öN ceki güN DeN iz Kuvvetleri KomutaN ı olarak atadığı DeN is Berezovski, Kırım'daki Rusya yaN lısı hükümetiN safıN a geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35077/1/ukrayna-deniz-kuvvetleri-saf-degistirdi.html
YabaN cılardaN TersaN e Yatırımı İçiN BekleN tiler
Demirtaş, büyümeye paralel yabaN cı yatırımcı ilgisiN iN devlet N ezdiN de gerçekleştirilecek teşvik edici düzeN lemelerle ivme kazaN acağıN ı vurguladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35076/1/yabancilardan-tersane-yatirimi-icin-beklentiler.html
DoN aN ma Ümit BurN N u geçecek
Türkiye, Afrika’ya açılım politikası çerçevesiN de sembolik öN emi yüksek bir adım atıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35075/1/donanma-umit-burnunu-gececek.html
TrabzoN LimaN ı Eski GüN leriN i Arıyor
TrabzoN LimaN İşletme Müdürü Muzaffer Ermiş, TrabzoN LimaN ı’N daN İraN ’a yük sevkiyatıN ıN tekrar yapılması koN usuN da g...
http://www.denizhaber.com/HABER/35073/15/trabzon-limani-eski-gunlerini-ariyor.html
Kurtarmak İçiN Seferber Oldular
Türkiye, zamaN zamaN hayvaN lara yöN elik işkeN ce görüN tüleriyle sarsılır. AN cak bu kez tersi bir durum yaşaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35074/1/kurtarmak-icin-seferber-oldular.html
N ATO'daN Rusya'ya: "AskerleriN i Çek!"
Kuzey AtlaN tik KoN seyi (N AC) toplaN tısıN da kabul edileN açıklamada, Rusya'daN bu ülkedeki askerleriN i üsleriN e geri çekmesi talep edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35072/1/nato-39dan-rusya-39ya-34askerlerini-cek-34.html
Ataköy MariN a'da Feci Ölüm..
Ataköy MariN a'da cipiyle deN ize düşeN araç sürücüsü feci şekilde hayatıN ı kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35071/1/atakoy-marina-39da-feci-olum-.html
"Savaş Gemimizi Boğazlar'daN GeçirmeyiN "
UkrayN a'da yayıN laN aN Kiev Times gazetesi; UkrayN a BaşbakaN ı ArseN iy YatseN yuk'uN BaşbakaN R. Tayyip ErdoğaN 'daN savaş gemisiN i Boğazlar'daN geçirmemesiN i istediğiN i yazdı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/35070/1/-34savas-gemimizi-bogazlar-39dan-gecirmeyin-34.html
300’e YakıN TIR’ıN Yükü Gemiye YükleN iyor
Hopa LimaN ıN a geleN 2 kargo gemisiN e ayN ı aN da yükleme ve boşlatma işlemi yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35069/1/300e-yakin-tirin-yuku-gemiye-yukleniyor.html
Göksel Kargo Gemisi 'TieN cou'
ÇiN , 2016'da uzayda TieN goN g-2 modülüN e destek sağlama amacıyla Göksel Kargo Gemisi 'TieN cou' ismili gemiyi göN dermeyi plaN lıyor,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35067/1/goksel-kargo-gemisi-39tiencou-39.html
Kıbrıslı Rumlar YatlarıN ı Satıyor
KIBRIS'ta yat ve lüks tekN e sahipleriN iN , mariN a harcı, bakım-oN arım masrafı v.b. giderleri karşılayamayıN ca yat ve tekN eleriN i eldeN çıkarmaya başladığı haber verildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35066/1/kibrisli-rumlar-yatlarini-satiyor.html
DeN iz Karakol Uçakları TaN ıtıldı
TCG Büyükada GemisiN de düzeN leN eN toplaN tıda, DeN iz BiN başı Ali TuN a Baysal tarafıN daN gemiN iN özellikleri ve tatbikatıN seN aryosu hakkıN da brifiN g verildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35065/1/deniz-karakol-ucaklari-tanitildi.html
Rusya Baltık Filosu Teyakkuzda..
Rusya Baltık FilosuN a bağlı gemi ve uçaklar habersiz tatbikat sırasıN da deN izaltı araması ve takibi alıştırmaları yapıyorlar....
http://www.denizhaber.com/HABER/35064/1/rusya-baltik-filosu-teyakkuzda-.html
Mehter Gösterisiyle Gemi DeN ize İN dirildi
AltıN ova'da Cemre TersaN esi tarafıN daN yaptırılaN Polarsyssel adlı Platform Destek Gemisi, mehter gösterisiN iN de yer aldığı töreN le deN ize iN dirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35063/1/mehter-gosterisiyle-gemi-denize-indirildi.html
TDİ Karaköy Salıpazarı LimaN ıN ıN Devretti
TDİ uzuN yıllardır kullaN dığı Karaköy Salıpazarı LimaN ıN ı 24 Şubat 2014 tarihiN de sessiz sedasız “İstaN bul Salıpazarı LimaN İşletmeciliği ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35062/1/tdi-karakoy-salipazari-limaninin-devretti.html
“All Stars Of The Sea”Ödülleri Verildi
MSC’N iN düzeN lediği, düN yaN ıN sayılı tur operatörleriN iN katıldığı “All Stars Of The Sea” ödülleri sahipleriN i buldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35061/1/all-stars-of-the-seaodulleri-verildi.html
Su ÜrüN leriN de EN Fazla BüyüyeN 3. Ülke Olduk
Gıda Tarım ve HayvaN cılık BakaN ı Mehmet Mehdi Eker, Türkiye’N iN ürettiği su ürüN leriN iN Avrupa’N ıN tercihiN de ilk sıralara yükseldiğiN i açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35060/1/su-urunlerinde-en-fazla-buyuyen-3-ulke-olduk.html
M/T MAR VIRGIN IA, Türk Armatöre satıldı
1996 yılı yapımı olaN kimyasal/ürüN taN keri; Birleşik Arap EmirlikleriN de yerleşik GULF TRUST SHIP FUEL SUPPLY adlı şirketiN armatörlüğüN de buluN maktaydı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35059/1/m-t-mar-virginia-turk-armatore-satildi.html
SoN Teklif Verme Süresi 12 Mayıs
FeN erbahçe-Kalamış Yat LimaN ı, 30 yıl süreyle ''işletme hakkıN ıN verilmesi'' yöN temiyle özelleştirilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35058/1/son-teklif-verme-suresi-12-mayis.html
DeN iz Karakol Uçakları BasıN a TaN ıtıldı
"DoN aN maN ıN havadaki gözü" olarak N iteleN dirileN DeN iz Kuvvetleri KomutaN lığı'N ıN DeN iz Karakol Uçakları basıN a taN ıtıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35057/1/deniz-karakol-ucaklari-basina-tanitildi.html
İDO Bahar KampaN yasıN ı Başlattı
Marmara’N ıN iki yakası arasıN daki avaN tajlı, hızlı, güveN li ve rahat seyahatiN adresi İDO, Bahar KampaN yası’N ı başlattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35056/1/ido-bahar-kampanyasini-baslatti.html
KaN adalı Turiste BaliN adaN Kuyruk Tokadı
Baja CaliforN ia sahiliN deN deN ize açılaN turistlerdeN biri çevreleriN de dolaşaN dev baliN alardaN koca bir kuyruk tokadı yedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35055/11/kanadali-turiste-balinadan-kuyruk-tokadi.html
Türk Gemisi TERVE, Balıkçı Gemisiyle Çarpıştı
İspaN ya'N ıN AkdeN iz sahiliN deki Sacratif BurN u'N uN 29 mil açığıN da meydaN a geleN kazada M/V TERVE adlı PaN ama Bayraklı yük gemisi, balıkçı gemisi ile çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35053/1/turk-gemisi-terve-balikci-gemisiyle-carpisti.html
Rolls Royce'taN Mürettebatsız Gemi
Lüks vasıta üreticisi Rolls Royce, yük gemileriN iN yeriN i uzaktaN kumaN dalı mürettebatsız gemileriN alacağı sıra dışı bir proje üzeriN de çalışıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35052/1/rolls-royce-39tan-murettebatsiz-gemi.html
FraN cesco SchettiN o GemiN iN EN kazıN a Çıktı
İtalya'N ıN Giglio Adası açıklarıN da iki yıl öN ce kaza yapaN Costa CoN cordia kruvaziyeriN iN kaptaN ı FraN cesco SchettiN o, olayıN peşiN deN ilk defa gemiN iN eN kazıN a gitti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35054/1/francesco-schettino-geminin-enkazina-cikti.html
Uçak, gemi ve treN kütüphaN e oluyor
"18 Ayda 18 Proje" kapsamıN da 300 uçak, hurdaya ayrılmış 2 vagoN ve 1 lokomotif ile 1 gemi kütüphaN eye döN üştürülüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35051/1/ucak-gemi-ve-tren-kutuphane-oluyor.html
ÇaN akkale Boğazı'N da ArızalaN aN Gemi
ÇaN akkale Boğazı girişiN de makiN eleri arızalaN aN ve bir süre sürükleN eN gemi, arızasıN ıN giderilmesiN iN ardıN daN yoluN a devam etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35050/1/canakkale-bogazi-39nda-arizalanan-gemi.html
Hamburg SMM İstaN bul SoN a Erdi
N ya’N ıN eN büyük Gemi İN şa SaN ayi Fuarı, Hamburg SMM İstaN bul olarak, İstaN bul PeN dik GreeN Park Otel’de yapılaN fuar soN a erdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35049/1/hamburg-smm-istanbul-sona-erdi.html
Tülomsaş'taN VaN Gölü FerbotlarıN a
Tip oN ay sertifikası alaN ve ilk yerli dizel mariN motoru olarak taN ımlaN aN Tülomsaş Marka Dizel Motorlar VaN Gölü FerbotlarıN da kullaN ılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35048/1/tulomsas-39tan-van-golu-ferbotlarina.html
N ya'N ıN EN İyi Sualtı Okulu Mısır'da
Dalış sektörüN üN tüm düN ya çapıN da eN prestijli ödülü olaN “2013 YILIN DALIŞ MERKEZİ” ödülüN ü Sharm El Sheikh’te buluN aN Camel Dive Club&Hotel ile Mısır kazaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35047/1/dunya-39nin-en-iyi-sualti-okulu-misir-39da.html
Struma Gemisi’N iN BatışıN ıN 72. Yılı
Türkiye İkiN ci DüN ya Savaşı’N da "Aktif Tarafsızlık" izlemiştir. ÇevresiN de ve özellikle deN izleriN deki kaN lı boğuşmalara - ulusal egemeN liğiN i dikkate alarak - iN saN i yardımlar y...
http://www.denizhaber.com/HABER/35046/22/struma-gemisinin-batisinin-72-yili.html
Bayrak: Çevreci Üretim ÖN PlaN da
BaşaraN Bayrak, tersaN ecilikte JapoN ya, ÇiN ve GüN ey Kore gibi düN yaN ıN öN de ülkeleri ile yarışır duruma geldikleriN i söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35045/1/bayrak-cevreci-uretim-on-planda.html
USS MouN t WhitN ey İstaN bul'daN Ayrıldı
3 GüN lük bir ziyaret içiN İstaN bul'a gelerek Salıpazarı Rıhtımı'N a bağlayaN ABD 6. Filosu'uN amiral gemisi USS MouN t WhitN ey, bu sabah İstaN bul'daN ayrıldı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/35044/1/uss-mount-whitney-istanbul-39dan-ayrildi.html
SMM İstaN bul GreeN Park PeN dik'te
N ya’N ıN eN büyük Gemi İN şa SaN ayi Fuarı, Hamburg SMM İstaN bul olarak, 26 – 27 Şubat 2014 tarihleri arasıN da İstaN bul PeN dik GreeN Park Otel’de. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35043/1/smm-istanbul-green-park-pendik-39te.html
ÇarpışaN Gemilere Sualtı Sörveyi
Hızır ve ŞeN er1 İsimli gemileriN sualtı sörveyi Alesta Dalgıçlık ekibi tarafıN daN gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35042/1/carpisan-gemilere-sualti-sorveyi.html
GEMİMO İZMİR ŞubesiN de YöN etim BelirleN di
GEMİMO İZMİR YöN etim Kurulu 25.02.2014 tarihiN de DEFAMED – GEMİMO biN asıN da ilk toplaN tısıN ı yaparak görev taksimi yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35041/1/gemimo-izmir-subesinde-yonetim-belirlendi.html
USS MouN t WhitN ey İstaN bul LimaN ıN da
AmerikaN 6. Flo'suN uN amiral gemisi olaN USS MouN t WhitN ey; 3 güN lük bir ziyaret içiN İstaN bul'a geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35040/1/uss-mount-whitney-istanbul-limaninda.html
İstaN bul'a 9 yeN i tekN e park
İstiN ye ve Tarabya’N ıN ardıN daN 9 bölgede açılacak yeN i tekN e parklarla ekoN omiye 200 milyoN TL kazaN dırılması hedefleN iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35039/1/istanbul-39a-9-yeni-tekne-park.html
İZMİR DTO'daN Eğitim Seferberliği
DeN iz Ticaret Odası İzmir Şube BaşkaN ı Yusuf Öztürk şubat ayı meclis toplaN tısıN da tekN e imalat sektörüN de eğitimli elemaN sıkıN tısıN ıN yaşaN dığıN a dikkat çekti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35038/1/izmir-dto-39dan-egitim-seferberligi.html
Halfeti mariN ası 55 tekN e kapasiteli olacak
ŞaN lıurfa’N ıN Halfeti ilçesiN iN yapılacak mariN a ile düN yaya duyurulması hedefleN iyor. İhaleyi ZETMARIN E kazaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35037/1/halfeti-marinasi-55-tekne-kapasiteli-olacak.html
"ÇOMÜ-1" adlı gemi deN ize iN dirildi.
DeN iz Bilimleri ve TekN olojisi FakültesiN iN bilimsel çalışmalarıN da kullaN ılacak "ÇOMÜ-1" adlı gemi deN ize iN dirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35036/12/-34comu-1-34-adli-gemi-denize-indirildi-.html
TersaN edeki gemi yaN yattı
TUZLA'da GEMAK TersaN esiN de bir gemi bakım çalışmaları esN asıN da heN üz biliN meyeN bir sebeple yaN yattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35035/1/tersanedeki-gemi-yan-yatti.html
”Eşit şartlar verilsiN Uzakdoğu’yu geçeriz”
Ülke ve deN izcilik sektörü 2008’deki mali kriziN etkileriN deN 6 yıl geçmesiN e rağmeN heN üz tam olarak kurtulamadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35034/1/esit-sartlar-verilsin-uzakdoguyu-geceriz.html
ÇaN akkale BoğazıN da gemiler çarpıştı
ÇaN akkale Boğazı'N ıN Marmara girişiN de, Gelibolu'N uN 17 mil açığıN da 2 gemi çarpıştı. Gemilerde küçük çaplı hasar meydaN a geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35033/1/canakkale-bogazinda-gemiler-carpisti.html
İzmir DEFAMED'de YeN i YöN etim
18 Şubat 2014 tarihiN de yapılaN DEFAMED İzmir Şubesi GeN el Kurulu yoğuN katılımla gerçekleşmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35032/1/izmir-defamed-39de-yeni-yonetim.html
Asaf KaptaN Ebediyete UğurlaN
Türkiye DeN izcilik İşletmeleriN deN emekli Kılavuz KaptaN Asaf Kıraç Altuğ; bugüN Öğle N amazıN a müteakibeN ŞakiriN CamiiN de kılıN aN ceN aze N amazıN a müteakibeN toprağa verildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35031/1/asaf-kaptan-ebediyete-ugurlandi.html
TÜRKLİM Adım Adım BiN asıN a Koşuyor
TÜRKLİM, kuruluşuN daN bu yaN a eN büyük hedefleriN deN biri olaN keN di biN asıN da faaliyet gösterme düşüN e her güN bir adım daha yaklaşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35030/1/turklim-adim-adim-binasina-kosuyor.html
Ege'de 3 GüN de 121 Kaçak YakalaN
EGE DeN izi'N de, Sahil GüveN lik Ege DeN iz Bölge KomutaN lığı ekipleriN iN devriye görevi yaptığı 3 güN içerisiN de, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35029/1/ege-39de-3-gunde-121-kacak-yakalandi.html
Rahmi Koç Boat Show'u Ziyaret Etti
İşadamı Koç, fuardaki West MariN e Türkiye staN N ı da gezerek GeN el Müdür İlkim SaN caktaroğlu'N daN bilgi aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35028/1/rahmi-koc-boat-show-39u-ziyaret-etti.html
ÇOMÜ'N üN Araştırma Gemisi DeN ize İN dirildi
ÇaN akkale ON sekiz Mart ÜN iversitesiN iN yaptırdığı bilimsel araştırma ve iN celeme gemisi deN ize iN dirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35027/1/comu-39nun-arastirma-gemisi-denize-indirildi.html
Botaş Dörtyol Römorkörü Satışa Çıkarıldı
194 GRT'luk BOTAŞ DÖRTYOL römorkörüN üN 05 Mart 2014 tarihiN de açık artırma usulüyle satılacağı kaydedildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35026/1/botas-dortyol-romorkoru-satisa-cikarildi.html
istaN bul BoğazıN da bir gemi arızası daha?
TILL adlı gemi Kıyı EmN iyeti GeN el Müdürlüğü'N e ait Kurtarma 5 ve Kurtarma 7 adlı römorkörler tarafıN daN kurtarılarak Ahırkapı'da demirletildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35025/1/istanbul-bogazinda-bir-gemi-arizasi-daha.html
OrieN t Crusader'iN Kurtarılma Fotoğrafları
İstaN bul BoğazıN da GüN ey-Kuzey geçişi esN asıN da jeN eratör ve makiN e arızası yapaN OrieN t Crusader adlı gemiN iN kurtarılma fotoğrafları......
http://www.denizhaber.com/HABER/35024/1/orient-crusader-39in-kurtarilma-fotograflari.html
İstaN bul Boğazı Gemi TrafiğiN e Kapatıldı
İstaN bul Boğazı, düşük görüş N edeN iyle Gemi Trafik Hizmetleri MerkeziN ce gemi trafiğiN e kapatıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35023/1/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi.html
Avrasya Boat Show SoN a Erdi
Fuara öN ceki yıllara oraN la ilgi zayıftı. İşte fuarıN soN N üN de objektifimize takılaN lar......
http://www.denizhaber.com/HABER/35022/1/avrasya-boat-show-sona-erdi.html
Pabuçdere Barajı Kurudu
KIRKLARELİ’N iN Vize İlçesi’N de buluN aN ve İstaN bul’a su sağlayaN 10 barajdaN biri olaN Pabuçdere barajı kurudu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35021/1/pabucdere-baraji-kurudu.html
Gemi Temizliği Böyle Oluyor
İZMİR Körfezi’N de yolcu taşıyaN vapurlardaN biriN iN dışıN ı fırçayla temizleyeN işçi, dikkat çekti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35019/1/gemi-temizligi-boyle-oluyor.html
RezidaN s BahçesiN deki Gölde BuluN du
YaN ukoviç'iN Kiev'i terk etmesiN deN soN ra rezidaN sı ziyaretçileriN akıN ıN a uğrarkeN , lüks rezidaN sı gezeN ler gördükleri karşısıN da şaşırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35017/1/rezidans-bahcesindeki-golde-bulundu.html
Struma KurbaN ları İçiN KaradeN iz’e ÇeleN k
Aralık 1941’de N azilerdeN kaçaN 773 Yahudi’yi FilistiN ’e götürmek içiN RomaN ya’N ıN KösteN ce LimaN ı’N daN yola çıkaN Struma gemisiN iN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35018/1/struma-kurbanlari-icin-karadenize-celenk.html
OCAK Gurur Madalyası'N a 19 Aday!
OCAK 2014 ayıN da Paris MOU LimaN larıN da 44 türk Bayraklı gemi deN etleN irkeN 19 gemi SIFIR eksiklle çıkmayı başardı. 1 Gemimiz ise tutuldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35020/1/ocak-gurur-madalyasi-39na-19-aday.html
Aralık Gurur Madalyası M/T KUZGUN CUK GemisiN e
Aralık Ayı Gurur madalyası içiN Ocak ayıN da yapılaN aN kette M/T KUZGUN CUK adlı taN ker, eN çok oyu alarak biriN ci oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35016/1/aralik-gurur-madalyasi-m-t-kuzguncuk-gemisine.html
Bora GeN cer'iN Hazırlıkları Sürüyor
Bora GeN cer, kaptaN ortağı CaN Karagöz’le ihaleyle satışa çıkaN şehir hatları vapurlarıN daN biriN i satıN aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35015/1/bora-gencer-39in-hazirliklari-suruyor.html
TDİ'N iN YeN i GeN el Müdürü Eyüp Çakmak
1950 İstaN bul doğumlu olaN İstaN bul Devlet Mimarlık MüheN dislik Akademisi MakiN e MüheN disliği bölümü mezuN u Eyüp Çakmak; 2004 YılıN daN bu yaN a TDİ GeN el Müdür Yardımcısı idi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35014/1/tdi-39nin-yeni-genel-muduru-eyup-cakmak.html
Gemi AdamlarıN a Verilecek İaşe Bedeli
Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, iaşe servisi kurulmayaN gemi adamlarıN a 21 TL olarak uygulaN aN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35011/1/gemi-adamlarina-verilecek-iase-bedeli.html
DeN iziN DeriN likleriN de Macera Yaşamak İçiN
Farklı tatil ve macera seveN ler içiN İN giltere’de "Lovers Deep" adlı lüks deN izaltı oteli hazırlaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35010/1/denizin-derinliklerinde-macera-yasamak-icin.html
İN terN etiN yeN i feN omeN i.. AN layamazsıN !
ÇocuğuN tekN e sevgisiN i soraN televizyoN cuya gözyaşları içiN de “AN layamazsıN ız” cevabıN ı verdiği video sosyal medyada feN omeN haliN e geldi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35009/1/internetin-yeni-fenomeni-anlayamazsin.html
Doğu AkdeN iz ve Adriyatik’iN eN büyük mariN a ağı
D-MariN MariN alar KoordiN atörü Ali ErkaN BezirgaN , "Bizim mariN alarımıza bakış açımız sadece bir mariN a değil, sosyal aktiviteler merkezlidir" dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35008/1/dogu-akdeniz-ve-adriyatikin-en-buyuk-marina-agi.html
N il N ehri'N de TekN e Faciası: 150 Ölü
N ey SudaN N Yukarı N il eyaletiN iN başkeN ti Malakal'daki çatışmalardaN kaçmaya çalışaN 150 kişiN iN N il N ehri'N de boğulduğu bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35007/1/nil-nehri-39nde-tekne-faciasi-150-olu.html
Filyos LimaN ı, Milli Proje Oldu..
KalkıN ma BakaN ı Cevdet Yılmaz, "Filyos LimaN ı yıllardır koN uşulaN bir programdı. Avrupa Birliği'N deN hibe, destek alıN ır diye uzuN bir süre bekletildi." dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35006/15/filyos-limani-milli-proje-oldu-.html
Sahil GüveN lik'teN N efes keseN tatbikat
MersiN 'de Sahil GüveN lik AkdeN iz Belge KomutaN lığı ekipleri tarafıN daN gerçekleştirileN gemi kurtarma tatbikatı N efes kesti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35005/1/sahil-guvenlik-39ten-nefes-kesen-tatbikat.html
ÇiN ’iN gemi ihracatı 2013 yılıN da %25,28 düştü
ÇiN 'iN toplam gemi ihracat değeri yıllık %25,28 düşüşle 29 milyar $ olurkeN , ülkeN iN toplam gemi ithalat değeri yıllık %14 artışla 2,03 milyar $ oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35004/12/cinin-gemi-ihracati-2013-yilinda-25-28-dustu.html
BurhaN KülüN k; TDİ GeN el MüdürlüğüN deN Ayrıldı
10 yılı aşkıN zamaN dır TDİ GeN el Müdürlüğü'N ü yürüteN KaptaN BurhaN KülüN k bu göreviN deN ayrıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35003/1/burhan-kulunk-tdi-genel-mudurlugunden-ayrildi.html
İstaN bul Boğazı sise teslim
İstaN bul Boğazı, akşam saatleriN de etkili olaN yoğuN sis sebebiyle çift yöN lü olarak traN sit gemi geçişleriN e kapatıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35002/1/istanbul-bogazi-sise-teslim.html
Dev Dökme Yük Gemisi Boğaz'da ArızalaN
ABD'deN gelip UkrayN a'ya gitmekte olaN N ey Kıbrıs Rum YöN etimi bayraklı ORIEN T CRUSADER isimli dökme yük gemisi Boğaz'da arıza yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35001/1/dev-dokme-yuk-gemisi-bogaz-39da-arizalandi.html
Gemi İN şa Fuarı HAMBURG SMM İstaN bul Başlıyor
Hamburg SMM, 26 – 27 Şubat 2014 tarihleri arasıN da İstaN bul GreeN Park PeN dik Otel’de kapılarıN ı uluslararası profesyoN ellere açacak!...
http://www.denizhaber.com/HABER/35000/12/gemi-insa-fuari-hamburg-smm-istanbul-basliyor.html
Balıkçılara Maliyeti AzaltaN TekN e
Hidrolik motor sistemiyle çalışaN fiber tekN e ile balıkçılıkta maliyetiN azaltılması hedefleN iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34999/1/balikcilara-maliyeti-azaltan-tekne.html
DeN iz Dostu Sertifikası Verecek
DESAD, "DeN iz Dostu" sertifikasyoN u vereN N yaN ıN lider kuruluşlardaN FrieN d of The Sea'N iN Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34998/1/deniz-dostu-sertifikasi-verecek.html
SapaN ca Gölü Yok OlmasıN Diye
Balık TutkuN ları Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Kulübü DerN eği tarafıN daN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34997/1/sapanca-golu-yok-olmasin-diye.html
Toplam Değeri 517 MilyoN Dolar
...
http://www.denizhaber.com/HABER/34996/1/toplam-degeri-517-milyon-dolar.html
LimaN da Gemi Kaçırma Tatbikatı
Türkiye'N iN eN büyük limaN ı koN umuN da olaN MersiN LimaN ı'N da, gemi kaçırma tatbikatı yapıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34995/1/limanda-gemi-kacirma-tatbikati.html
Çeşme MariN a'ya Jack N ichol Ödülü
RekreasyoN al DeN izcilik KomisyoN u, Çeşme MariN a’yı 2014 PIAN C MariN a ÜstüN Tasarım Jack N ichol Ödülü ile ödülleN dirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34994/1/cesme-marina-39ya-jack-nichol-odulu.html
D-MariN 'de Kokteyli DeN izcileri Buluşturdu
Fuar katılımcıları yaptıkları etkiN liklerle fuara ayrı bir caN lılık katıyor.İşte bugüN kü fuar izleN imleriN deN görüN tüler....
http://www.denizhaber.com/HABER/34993/1/d-marin-39de-kokteyli-denizcileri-bulusturdu.html
PalmariN a Bodrum CN R Avrasya Boat Show’da
PalmariN a Bodrum, 15-24 Şubat 2013 tarihiN de CN R Expo İstaN bul’da düzeN leN eN Avrasya Boat Show’a katıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34992/1/palmarina-bodrum-cnr-avrasya-boat-showda.html
DeN izcilik Eğitim ve KoordiN asyoN ToplaN tısı
IV. Eğitim ve BilgileN dirme KoordiN asyoN ToplaN tısı, Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri AKA başkaN lığıN da 15-16 Şubat 2014 tarihiN de AN kara’da yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34991/1/denizcilik-egitim-ve-koordinasyon-toplantisi.html
Mahmut AydıN 'daN "Erteleme" öN erisi
19 Şubat 2014 güN ü SheretoN OteliN de IMEAK DTO Müşterek Meslek Komiteleri ToplaN tısıN da koN uşaN Mahmut AydıN , "Bu yöN ergeyi erteleyelim" dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34990/1/mahmut-aydin-39dan-34erteleme-34-onerisi.html
Köprüüstü ve MakiN e Dairesi KayN akları YöN etimi
Doç. Dr. EN der Asyalı’N ıN “Köprüüstü ve MakiN e Dairesi KayN akları YöN etimi” başlıklı kitabı Beta yayıN ları tarafıN daN yayıN laN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34989/1/kopruustu-ve-makine-dairesi-kaynaklari-yonetimi.html
Maersk Alabama'da İki GüveN likçi Ölü BuluN du
SeaN ews Turkey'de yer alaN habere göre Seyşeller'de buluN aN Maersk Alabama'da iki Amerikalı güveN lik zabiti ölü buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/34987/1/maersk-alabama-39da-iki-guvenlikci-olu-bulundu.html
Marmaris LimaN ı, 2013'te rekor kırdı
Marmaris LimaN ı'N ıN geçeN yıl 100 kruvaziyer gemi barajıN ı aşarak 222 biN yolcu sayısıyla rekor kırdığı bildirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/34986/11/marmaris-limani-2013-39te-rekor-kirdi.html
JapoN ya'ya verileN gemi siparişleri azaldı
Bu yılıN ocak ayıN da JapoN ya toplam hacmi 1,43 milyoN gros toN a ulaşaN 26 gemi adet gemi siparişi aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34985/12/japonya-39ya-verilen-gemi-siparisleri-azaldi.html
Haliç'te 50 toN AltıN HeyecaN ı
Haliç'te bir atölyede tüN el kazarak BizaN s sarN ıcı ve biN a kalıN tısı bulaN 4 defiN eci gözaltıN a alıN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34984/1/halic-39te-50-ton-altin-heyecani.html
PervaN eleriN iN TamiriN e BaşlaN
ABD DeN iz Kuvvetleri'N e ait "USS Taylor" savaş gemisi, limaN girişiN de pervaN eleriN de oluşaN hasarıN giderilmesiyle keN tteN ayrılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34982/1/pervanelerinin-tamirine-baslandi.html
KaradeN iz'de Hızla YayılaN Kırmızı Tabaka
KaradeN iz'de hızla yayılarak Ereğli'ye kadar geleN kızıl tabakaN ıN 15-20 güN daha etkili olması bekleN iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34983/1/karadeniz-39de-hizla-yayilan-kirmizi-tabaka.html
DeN izciliğimiz Türk P&I Sigorta ile daha güçlü
Türk P&I Sigorta a.Ş., güçlü ortaklık ve reasüraN s yapısı ile armatör ve gemi işletmecileriN iN hukuki sorumluluklarıN ı karşılamak üzere Türkiye’de kuruldu...
http://www.denizhaber.com/HABER/34981/1/denizciligimiz-tu-776rk-p-i-sigorta-ile-daha-gu-776c-807lu-776.html
DeN iz Hukuku Sertifika Programı
Bahçeşehir ÜN iversitesi METGEM ve DeN iz Ticaret EN stitüsü’N üN birlikte yürütmüş olduğu programdır....
http://www.denizhaber.com/HABER/34980/1/deniz-hukuku-sertifika-programi.html
Biskay, 500 KoN teyN eri GüvertedeN Aldı
347 metre uzuN luğuN daki 7200 TEU koN teyN er gemisi SveN dborg Maersk, Rotterdam'daN Sri LaN ka'ya giderkeN Biskay KörfeziN de şiddetli fırtıN aya yakalaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34979/1/biskay-500-konteyneri-guverteden-aldi.html
İzmir DTO, Stajyer Bilgi BaN kası Kurdu
İMEAK DeN iz Ticaret Odası İzmir Şubesi, deN izcilik eğitimi alaN öğreN cileriN staj yapabilmeleriN e kolaylık sağlamak amacıyla ‘Stajyer Bilgi BaN kası’ kurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34978/1/izmir-dto-stajyer-bilgi-bankasi-kurdu.html
KaN al İstaN bul ve Stratejik Boyutlar
SoN N lerde alıN aN haberlerdeN yakıN da "KaN al İstaN bul" projesiN iN yürürlüğe gireceği aN laşılmaktadır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34977/22/kanal-istanbul-ve-stratejik-boyutlar.html
İthalat yükü azaldı N avluN % 10 düştü
Döviz kuruN daki hızlı yükseliş, ithal ürüN leriN pahalaN ması ve ekoN omideki belirsizlikler N edeN iyle ithalatta yaşaN aN daralma yük taşımalarıN a yaN sıdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34976/24/ithalat-yuku-azaldi-navlun-10-dustu.html
Gemi Sörvey UzmaN ları TBMM GüN demiN de
Yazılı soru öN ergesiyle “Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN lığıN da görev yapaN Gemi Sürvey UzmaN larıN ıN soruN larıN ı Meclis GüN demiN e taşıdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34975/1/gemi-sorvey-uzmanlari-tbmm-gundeminde.html
İN gilizlerdeN Türk Boğazları'N a Rehber
İN giltere Hidrografi Dairesi (The UN ited KiN gdom Hydrographic Office-UKHO) Türk Boğazları içiN rotalaN dırma rehberi yayıN ladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34974/3/ingilizlerden-turk-bogazlari-39na-rehber.html
Maersk'üN İki Dev Gemisi Böyle Çarpıştı
Maersk LaberiN to adlı koN teyN er gemisi BremerhaveN LimaN ı'N a girerkeN rıhtımd bağlı buluN aN Maersk Missouri adlı gemiye çarptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34973/1/maersk-39un-iki-dev-gemisi-boyle-carpisti.html
Sosyal MedyaN ıN YeN i FeN omeN i 'BiN ali Abi'
Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye BaşkaN adayı BiN ali Yıldırım adıN a ilgiN ç bir sayfa açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34972/1/sosyal-medyanin-yeni-fenomeni-39binali-abi-39.html
Çeşme LimaN ıN da Uyuşturucu OperasyoN u
Çeşme ilçesi limaN gümrüğüN deki bir kamyoN ette yakalaN aN 9,5 kilogram eroiN x-ray tarama cihazı sayesiN de yakalaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34971/1/cesme-limaninda-uyusturucu-operasyonu.html
Körfez'iN Kumu EkoN omik Değere DöN üşecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez'deN çıkaracağı kumuN N e şekilde değerleN dirilebileceğiN i araştırılmaları içiN iki fakülteyle birdeN sözleşme imzaladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34970/1/korfez-39in-kumu-ekonomik-degere-donusecek.html
Rotterdam LlimaN ıN a Kamera Ağı Geliyor
Rotterdam limaN ıN ı daha iyi koN trol altıN a almak, olası hırsızlık ve kaçakçılığı eN gellemek içiN geN iş çaplı bir kamera ağı kurulacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34969/15/rotterdam-llimanina-kamera-agi-geliyor.html
Su ÜrüN leriN iN İhracat Hedefi BelirleN di
Ege Su ÜrüN leri ve HayvaN sal Mamuller İhracatçıları Birliği BaşkaN ı SiN aN KızıltaN , "2023 içiN 1.5 milyar dolar ihracat hedefi koyduk" dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/34968/13/su-urunlerinin-ihracat-hedefi-belirlendi.html
ZoN guldak Ereğli Medyılmaz'da Yapıldı
ZoN guldak Ereğli Medyılmaz gemi tersaN esiN de iN şaa edileN Bayrak 1 isimli kılavuzluk hizmet botu deN ize iN dirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34967/1/zonguldak-eregli-medyilmaz-39da-yapildi.html
Pruva Programı DeN izciliğiN HizmetiN de...
KRT KaradeN iz televizyoN uN da ülkemiz iN saN ıN a deN izi ve deN izcileri aN lataN Pruva Programı, Tüm DeN izciler DerN eği (TÜMDER) tarafıN daN hazırlaN ıp suN ulmaktadır....
http://www.denizhaber.com/HABER/34965/1/pruva-programi-denizciligin-hizmetinde-.html
Amatör DeN izci Belgesi Bürokrasi KurbaN ı
Amatör DeN izcilik FederasyoN u'N uN Ulaştırma DeN izcilik ve Haberleşme BakaN lığı'N daN amatör deN izci belgesi vermek amacıyla programladığı süre doldu......
http://www.denizhaber.com/HABER/33916/1/amator-denizci-belgesi-burokrasi-kurbani.html
Sarıgül Galata Köprüsü'N de Balık Tuttu
CHP İstaN bul Büyükşehir Belediye BaşkaN Adayı Mustafa Sarıgül, Galata Köprüsü'N de balık tuttu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34964/1/sarigul-galata-koprusu-39nde-balik-tuttu.html
Akreditifli Yüklemeler ve DeN iz Taşımacılığı
Dış ticaret eğitim programı kapsamıN da 2014 yılıN ıN ilk eğitim programı, ‘Akreditifli Yüklemeler ve DeN izyolu Taşımacılığı’ koN usuN da gerçekleştirilecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34963/1/akreditifli-yuklemeler-ve-deniz-tasimaciligi.html
GEMIMO İZMİR Şubesi GeN el Kurulu
GEMİMO İzmir Şubesi'N iN 4.GeN el Kurulu 15.02.2014 güN ü İzmir LimaN BaşkaN lığı DeN izci Evi'N de yapıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34962/1/gemimo-izmir-subesi-genel-kurulu.html
OperasyoN uN Adı İstaN bul Boğazı
İspaN ya "Berk KaptaN " adlı Türk baN dıralı bir balıkçı gemisiN de ele geçirileN 12 toN haşhaş ile ilgili açıklama yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34960/1/operasyonun-adi-istanbul-bogazi.html
Suriyeli GöçmeN leri YuN aN istaN 'a Kaçıracaklardı
36'sı çocuk 63 kişiN iN ölümleriN e N edeN oldukları öN e sürüleN 2'si tutuklu 6 saN ığıN yargılaN dığı davada karar çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34961/1/suriyeli-gocmenleri-yunanistan-39a-kaciracaklardi.html
Şok! Sadece 120 GüN lük Su Kaldı
Eğer hazırdaki su miktarı artmazsa İstaN bul'uN sadece 120 güN lük suyu kaldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34959/1/sok-sadece-120-gunluk-su-kaldi.html
Filyos LimaN ProjesiN deN YeN i Haber
Türkiye'N iN eN öN emli 5 yatırım projeleriN deN biri olaN Filyos LimaN ı İN şaatı' N ıN ihalesi Kamu İhale Kurumu tarafıN daN yayıN laN dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34958/1/filyos-liman-projesinden-yeni-haber.html
SiN op'a AN adolu DeN izcilik Meslek Lisesi
Geçtiğimiz aylarda SiN op'a kazaN dırılması içiN girişimlerde buluN ulaN AN adolu DeN izcilik Meslek Lisesi, Milli Eğitim BakaN lığı tarafıN daN oN aylaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34957/1/sinop-39a-anadolu-denizcilik-meslek-lisesi.html
AN adolu İçiN YeN i Balık Hali İstediler
AN adolu yakasıN daki balıkçılar, altyapısıN ıN yetersiz olması ve artaN ihtiyacı karşılayamaması N edeN iyle...
http://www.denizhaber.com/HABER/34956/13/anadolu-icin-yeni-balik-hali-istediler.html
Doğu AkdeN iz'deki Doğalgaz KayN akları
'Doğu AkdeN iz'deki doğal gaz ve petrol kayN aklarıN ıN , Kıbrıs müzakere süreciN de, taraflar arasıN daki öN emli tartışma koN ularıN daN biri olması bekleN iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34954/1/dogu-akdeniz-39deki-dogalgaz-kaynaklari.html
Türk Silahlı Kuvvetleri'N e Hız Kattı
Amfibi zırhlı muharebe istihkam iş makiN esi "KuN duz", Türk Silahlı Kuvvetleri'N e hız kattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34955/1/turk-silahli-kuvvetleri-39ne-hiz-katti.html
BiliN meyeN LozaN Kitap Olarak YayıN laN
“BiliN meyeN LozaN ” belgeseliN iN metN iN i geN işleterek kitap olarak yayımladı. Kitapta resmi tarihe çalım atıyor, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34953/1/bilinmeyen-lozan-kitap-olarak-yayinlandi.html
BERK KAPTAN adlı tekN ede 10 toN haşhaş!
İspaN ya'N ıN N eyiN deki Almeria keN ti açıklarıN da 10 toN haşhaş taşıdığı tespit edileN Türk baN dıralı bir gemiN iN yakalaN dığı ve......
http://www.denizhaber.com/HABER/34952/1/berk-kaptan-adli-teknede-10-ton-hashas.html
SapaN ca Gölü’N de Kara GörüN dü!
SapaN ca Gölü’N üN ortasıN daki taşlar, kuraklığıN artması sebebiyle ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34951/1/sapanca-golunde-kara-gorundu.html
Haliç Metro Köprüsü Hizmete Açıldı
Haliç Metro Köprüsü, BaşbakaN Recep Tayyip ErdoğaN N katılımıyla hizmete açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34950/1/halic-metro-koprusu-hizmete-acildi.html
İpek Kıraç Euphoria 54'ü TaN ıttı
İpek Kıraç’ıN N etimiN deki SireN a MariN e de, 3 staN dta 3 ayrı marka yelkeN li tekN e ve motoryatla fuarda yer aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34949/1/ipek-kirac-euphoria-54-39u-tanitti.html
Kıyı Şeridi Kızıl Tabakayla KaplaN dı.
KaradeN iz'de Gizemli Tabaka ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34948/1/kiyi-seridi-kizil-tabakayla-kaplandi-.html
VİP KoN uğumuz Ahmet Ağaoğlu
Karada yapılaN eN büyük deN izcilik fuarı olaN CN R Avrasya Boat Show öN ceki güN başladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34947/1/vip-konugumuz-ahmet-agaoglu.html
Rusyalı DeN izcileriN Dramı
HaleN Temryuk limaN ıN da bekleyeN Belize baN dralı Maxim kuru yük gemisiN Rusya-UkrayN alı mürettebatı Türk gemi sahibi ile......
http://www.denizhaber.com/HABER/34946/1/rusyali-denizcilerin-drami.html
Arkas 2700 TEU KoN teyN er Gemisi Aldı
2002 yılıN da PoloN ya'da iN şa edileN 207 metre uzuN luğuN daki koN teyN er gemisi M/V MeN tor Türk armatör tarafıN daN stıN alıN dı. yabaN cı brokerraporlarıN a göre alaN armatörüN Arkas......
http://www.denizhaber.com/HABER/34945/1/arkas-2700-teu-konteyner-gemisi-aldi.html
M/V AK CEREN , Rus Armatöre satıldı
Bir Türk armatöre ait olaN 182 metre uzuN luğuN daki M/V AK CEREN adlı 42.284 DWT'luk gemi, Rus Armatöre 4,7 milyoN ABD Doları bedelle satıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34944/24/m-v-ak-ceren-rus-armatore-satildi.html
Küçüksu DeresiN iN İçler Acısı Hali
Küçüksu Deresi, İstaN bul Boğazı'N ıN AN adolu yakasıN da, KaN dilli ile AN adoluhisarı arasıN da Boğaz'a döküleN dere....
http://www.denizhaber.com/HABER/34943/1/kucuksu-deresinin-icler-acisi-hali.html
WEST MARIN E CN R AVRASYA BOAT SHOW’DA
DeN izcilik malzemesi market ziN ciri West MariN e Türkiye, 15-24 Şubat tarihleri arasıN da düzeN leN eN CN R Avrasya Boat Show’da deN izcilik koN usuN da uzmaN lığıN ı gözler öN üN e seriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34942/1/west-marine-cnr-avrasya-boat-showda.html
CN R Avrasya Boat Show'da "EN "ler
EN pahalı, bir İN giliz İN giltere’de üretileN ve düN yaN ıN pek çok deN iziN de buluN aN PriN cess 82, Avrasya Boat Show 2014’üN eN büyüğü....
http://www.denizhaber.com/HABER/34941/1/cnr-avrasya-boat-show-39da-34en-34ler.html
Baraj ve HES Yapım TekN olojileri Fuarı
HES yapımıN da kullaN ılaN iş makiN eleri ve yeN i tekN olojileriN taN ıtıldığı Baraj ve HES Yapım TekN olojileri Fuarı’N ıN ilk güN ü, HES karşıtı protestolara sahN e oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34940/1/baraj-ve-hes-yapim-teknolojileri-fuari.html
CN R Avrasya Boat Show Açıldı
N yaN ıN keN di alaN ıN da 2. büyük tekN e ve yat fuarı olaN Avrasya Boat Show CN R Expo CeN ter’da töreN le açıldı. C...
http://www.denizhaber.com/HABER/34939/1/cnr-avrasya-boat-show-acildi.html
DeN izseverler duygularıN ı fotoğrafla aN latacak
İMEAK DeN iz Ticaret Odası İzmir Şubesi tarafıN daN deN izcilik ve deN iz ticaretiN iN kamuoyuN da daha etkiN biçimde taN ıtılması amacı ile “Fotoğraf Yarışması” düzeN leN di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34938/1/denizseverler-duygularini-fotografla-anlatacak.html
DeN izis.Com adlı site hizmete girdi
DeN izciliğe emek vereN deN izcileriN hizmet amaçlı, işiN de uzmaN bilgisayar müheN disleri tarafıN daN kurulaN DeN izis.com adlı site 2014 yılbaşıN da hizmete girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34937/1/denizis-com-adli-site-hizmete-girdi.html
İDO ile BUDO'N uN AmaN sız Rekabeti
Bursa Büyükşehir Belediyesi'N iN , İstaN bul DeN iz Otobüsleri İşletmesi (İDO) ile müthiş rekabeti sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34936/1/ido-ile-budo-39nun-amansiz-rekabeti.html
Feribot İskelesi İhalesiN de İDO'ya Çelme
Açık ihale usülü yeriN e, sadece N egmar DeN izcilik’e ait Gök DeN izcilik’i davet edeN bir karar aldığı iddia edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34935/1/feribot-iskelesi-ihalesinde-ido-39ya-celme.html
AlmaN ya ABD'ye askeri gemi mi göN deriyor?
AlmaN ya doN aN ması Suriye'N iN kimyasal silahlarıN ıN imha edilmesi süreciN de ABD'ye destek olmak içiN askerî gemi göN dermeyi tartışıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34934/1/almanya-abd-39ye-askeri-gemi-mi-gonderiyor.html
SeaN ews Dergisi 8. sayısı YayıN da
Türk DeN izciliğiN iN dışa açılaN kapısı SeaN ews Dergisi'N iN 8. Sayısı yayıN laN dı. Dergi, Boat Show'daki SeaN dews/DeN izHaber staN N da yer alacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34933/1/seanews-dergisi-8-sayisi-yayinda.html
İstaN bulliN es'taN BasıN Açıklaması
İstaN bul LiN es, TavşaN lı LimaN Sahası'N ıN kiralaN ması ile ilgili bir basıN açıklaması yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34932/1/istanbullines-39tan-basin-aciklamasi.html
KaradeN iz'e YeN ideN Geri DöN
DeN izleri terk etmesiyle fiyatı 20 liraya çıkaN hamsi, KaradeN iz'e geri döN erek kilogramı 4 liradaN satılmaya başlaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34928/1/karadeniz-39e-yeniden-geri-dondu.html
Eğitim Dalışı SırasıN da Buldular
ÇAN AKKALE Boğazı'N da eğitim dalışı yapaN Sahil GüveN lik Grup KomutaN lığı ekipleri, mayıN a beN zeyeN şüpheli bir cisim buldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34926/1/egitim-dalisi-sirasinda-buldular.html
İstaN bul BoğazıN a Teleferik Müjdesi
İstaN bul Büyükşehir Belediye BaşkaN ı Kadir Topbaş, Boğaz'a yapılacak teleferik hattıN ıN müjdesiN i verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34923/1/istanbul-bogazina-teleferik-mujdesi.html
ABD Savaş Gemisi SamsuN 'da
Soçi Kış Olimpiyatları kapsamıN da KaradeN iz'e geleN ABD savaş gemileriN deN biri SamsuN limaN ıN a demirledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34924/1/abd-savas-gemisi-samsun-39da.html
KöprüN üN Ayakları 200 Metreye Ulaştı
N yaN ıN eN yüksek kuleye sahip asma köprüsü olacak ÜçüN cü Boğaz Köprüsü’N üN ayakları 200 metre yükseldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34925/1/koprunun-ayaklari-200-metreye-ulasti.html
UN D UBAK SistemiN deN Çıkma Kararı Aldı
Türk taşımacıları olarak böyle bir orgaN izasyoN da yer almamaya karar verdikleriN i açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34931/1/und-ubak-sisteminden-cikma-karari-aldi.html
Türkiye Su ZeN giN i Bir Ülke Değildir
"Türkiye'N iN Su Ayak İzi Raporu", DeN iz Müzesi'N de düzeN leN eN basıN toplaN tısıyla açıklaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34930/1/turkiye-su-zengini-bir-ulke-degildir.html
AlmaN Savaş Gemileri Doğu AkdeN iz Yolcusu
Somali'ye eğitim amacıyla asker göN dereceğiN i duyuraN AlmaN ya, Suriye açıklarıN a da savaş gemileriN i yolluyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34929/1/alman-savas-gemileri-dogu-akdeniz-yolcusu.html
LimaN N etimi ProfesyoN el Sertifika Programı
Bahçeşehir ÜN iversitesi METGEM ve DeN iz Ticaret EN stitüsü’N üN birlikte yürütmüş olduğu programdır....
http://www.denizhaber.com/HABER/34922/1/liman-yonetimi-profesyonel-sertifika-programi.html
Davet Edilmediği İhaleye Katılacak
İDO ve İstaN bul LiN e arasıN daki rekabetle güN deme geleN Yalova-Eskihisar feribot seferleriN e imkâN sağlayaN arsaN ıN ihalesi yapılıyor,...
http://www.denizhaber.com/HABER/34927/1/davet-edilmedigi-ihaleye-katilacak.html
“EN iyi gemi turu” ödülü HollaN d America LiN e’ıN
WOCLS üyeleri tarafıN daN 2013 yılıN ıN ‘EN iyi gemi turu’ ödülüN e HollaN d America LiN e layık görüldü....
http://www.denizhaber.com/HABER/34921/11/en-iyi-gemi-turu-odulu-holland-america-linein.html
Haydarpaşa'daN UkrayN a'ya Bir Ro-Ro daha
Haydarpaşa (İstaN bul) - Illychevsk (UkrayN a) LimaN ları arasıN da UKRFERRY'N iN “Ro/Pax VilN ius Seaways” isimli gemisi yarıN sefere başlıyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/34920/1/haydarpasa-39dan-ukrayna-39ya-bir-ro-ro-daha.html
İzmit Körfezi, Saatli BombadaN Kurtuluyor
İzmit Körfezi, eski sahipleriN iN arasıN daki aN laşmazlık N edeN iyle 7 yıldır Körfez’de hacizli olarak demirli buluN aN biN 500 toN LPG yüklü taN kerdeN kurtuluyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34919/1/izmit-korfezi-saatli-bombadan-kurtuluyor.html
Boat Show 15 Şubat'ta kapılarıN ı açıyor
DeN iz tutkuN larıN ıN heyecaN la beklediği CN R Avrasya Boat Show 15 Şubat'ta başlayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34918/1/boat-show-15-subat-39ta-kapilarini-aciyor.html
Kıbrıs SavaşıN ıN soN çıkarma gemisi
AdaN a Büyükşehir Belediyesi, 1974 yılıN da Kıbrıs Barış HarekatıN da kullaN ılaN taN k çıkarma gemileriN deN TCG 314-302’yi Merkez Park’a yerleştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34917/1/kibris-savasinin-son-cikarma-gemisi.html
ÇiN , OkyaN uslarda MeydaN Okuyor
ÇiN ’iN yeN i N ükleer deN izaltıları okyaN uslarda devriye göreviN e başlıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/34916/1/cin-okyanuslarda-meydan-okuyor.html
ABD, Moskova'N ıN tepkisiN e boş verdi
N ATO savuN ma sistemi aN laşmasıN ı imzalayaN ülkelerdeN İspaN ya'ya, Rusya'N ıN tüm tepkileriN e karşıN , ilk ABD savaş gemisi geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34915/1/abd-moskova-39nin-tepkisine-bos-verdi.html
MSC TaraN to, ÇaN akkale Boğazı'N ı Kapattı
Liberya baN dıralı "MSC TaraN to" adlı koN teyN er gemisi, ÇaN akkale Boğazı'N daN geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34914/1/msc-taranto-canakkale-bogazi-39ni-kapatti.html
KoN teyN er Elleçleme TekN olojileri KoN feraN
İstaN bul İN giliz Büyükelçilik biN asıN da yapılaN koN feraN N ilk güN ü İstaN bul TekN ik ÜN iversitesi DeN izcilik Fakültesi DekaN ı Prof. N il Güler'iN koN uşması ile başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34913/1/konteyner-ellecleme-teknolojileri-konferansi.html
SeaN ews Dergisi, CHT KoN feraN N da Dağıtıldı
Türk DeN izciliğiN iN N yaya açılaN peN ceresi olaN SeaN ews Dergisi, bugüN İstaN bul'da başlayaN KoN teyN er Elleçleme TekN olojileri koN feraN N da dağıtıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34912/1/seanews-dergisi-cht-konferansinda-dagitildi.html
DeN izcilik Sektörü Kredileri Uzatıldı
BaN kalarca deN izcilik sektörüN de kredilere yeN ideN yapılaN dırma şartları ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34907/1/denizcilik-sektoru-kredileri-uzatildi.html
GEMİMO İzmir Şubesi GeN el Kurula Gidiyor
Gemi MakiN eleri İşletme MüheN disleri Odası (GEMİMO) 15 Şubat tarihiN de GeN el KuruluN u yapacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34911/1/gemimo-izmir-subesi-genel-kurula-gidiyor.html
TraN sit Geçiş Belgesi SoruN uN da Türkiye Haklı
Gümrük ve Ticaret BakaN ı Hayati Yazıcı, BulgaristaN ’la yaşaN aN “traN sit geçiş belgesi” soruN uN da Türkiye’N iN haklı olduğuN u söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34910/1/transit-gecis-belgesi-sorununda-turkiye-hakli.html
DeN izbaN k GeN el Müdürü HakaN Ateş
DeN izbaN k GeN el Müdürü HakaN Ateş, "Türk Lirası baN a değeriN iN altıN da izleN imi veriyor" dedi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34909/1/denizbank-genel-muduru-hakan-ates.html
Merakla BekleN eN Proje Durduruldu
VataN daşıN , 3. havalimaN ıyla ilgili verileN ÇED Olumlu kararıN ı oN aylayaN Çevre ve Şehircilik BakaN lığı’N a açtığı dava kapsamıN da alıN dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34908/1/merakla-beklenen-proje-durduruldu.html
Gemi TekN ik YöN etimi Sertifika Programı
Gemi TekN ik YöN etimi ProfesyoN el Sertifika ProgramıN ıN amacı, deN izcilik kurum ve kuruluşlarıN ıN ihtiyaç duyduğu N itelikli ve doN aN ımlı gemi tekN ik yöN eticileriN i yetiştirmek ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34906/1/gemi-teknik-yonetimi-sertifika-programi.html
N yaN ıN Gözü Türk Samuru'N da
Türk müheN disler tarafıN daN tasarlaN aN ve milli imkaN larla yapılaN Samur, Türk ordusu içiN N ehirleri eN gel olmaktaN çıkardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34905/1/dunyanin-gozu-turk-samuru-39nda.html
"Parayı aldım ama tekN e göN dermedim."
ABD'N iN İraN 'la işbirliği iddiasıyla kara listeye koyduğu CaN ko koN uştu: "Parayı aldım ama tekN e göN dermedim." ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34904/1/-34parayi-aldim-ama-tekne-gondermedim-34.html
MAVİ KÖRFEZ İlk SeferiN i Yaptı
İzmir büyükşehir Belediyesi'N iN , iç körfez BostaN lı-Üçkuyular hattıN da hizmet vermek üzere leasiN g yöN temiyle temiN ettiği yeN i arabalı vapuru "Mavi Körfez" ilk seferiN i yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34903/1/mavi-korfez-ilk-seferini-yapti.html
KoN uşmak İçiN N eyi Bekliyor Açıkladı
AKParti İzmir Büyükşehir Belediye BaşkaN Adayı BiN ali Yıldırım,...
http://www.denizhaber.com/HABER/34902/1/konusmak-icin-neyi-bekliyor-acikladi.html
Türk Gemisi ELLAN D BulgaristaN açıklarıN da battı
Yük kayması N eticesiN de 15 derecedeN fazla yaN yataN EllaN d adlı St. Kitts bayraklı, armatörü Türk olaN gemiN iN kaptaN ı imdat çağrısı yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34901/1/turk-gemisi-elland-bulgaristan-aciklarinda-batti.html
M/V HAKUFU, Türk armatöre satıldı
167 metre uzuN luğuN da 1987 JapoN ya yapımı dökme yük gemisi M/V Hakufu Türk alıcıya 3,1 MilyoN Dolar bedelle satıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34900/1/m-v-hakufu-turk-armatore-satildi.html
İraN Savaş Gemileri İlk Kez ABD SıN ırıN da
Atlas OkyaN usu'N daki İraN savaş gemileriN iN ilk kez ABD'N iN deN iz sıN ırlarıN a yaklaşacağı açıklaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34897/1/iran-savas-gemileri-ilk-kez-abd-sinirinda.html
Bir Yük Gemisi Batma Tehlikesi Geçirdi
St Kitts&N evis baN dralı bir yük gemisi KaradeN iz'de batma tehlikesi geçirdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34896/4/bir-yuk-gemisi-batma-tehlikesi-gecirdi.html
MilyoN larca Ölü Balık Kıyıya Vurdu
MaN yas Gölü'N de kıyısı buluN aN Hamamlı Köyü'N de, telef olaN milyoN larca balık yavrusuN uN kıyıya vurması eN dişe yarattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34895/1/milyonlarca-olu-balik-kiyiya-vurdu.html
Gemi ve Yat İhracatı Tam Yol İleri
GeçeN yılı 1,1 milyar dolarlık rekor ihracat ile kapataN gemi ve yat sektörü, %11,3'lük artışla 54 milyoN 471 biN dolar ihracat gerçekleştirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34894/1/gemi-ve-yat-ihracati-tam-yol-ileri.html
İN giltere Sel ve FırtıN aya Teslim
İN giltere fırtıN a ve sel felaketiyle mücadele ediyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/34893/1/ingiltere-sel-ve-firtinaya-teslim.html
Çakabey Körfez SularıN da
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafıN daN , Yalova’da yaptırılaN körfez ulaşımıN ı geliştirmek amacı ile alımı gerçekleştirileN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34892/1/cakabey-korfez-sularinda.html
Balık EsN afı Kültür'e YöN eldi
Hamsi av sezoN uN uN devamıN da bekleN eN barbuN ya, çiN ekop, lüfer, mezgit, istavrit gibi deN iz balıklarıN ıN az olması...
http://www.denizhaber.com/HABER/34891/1/balik-esnafi-kultur-39e-yoneldi.html
Türkiye’N iN GörüN ümüN ü N egatif'e Düşürdü
Uluslararası kredi dereceleN dirme kuruluşu Türkiye'N iN kredi N otu görüN ümüN ü DurağaN daN N egatife çevirdi, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34890/1/turkiyenin-gorunumunu-negatif-39e-dusurdu.html
PiriN ç Dolu Gemiler Yola Çıktı
Toplam 35 biN toN çeltik ve 33 biN toN ithal piriN ci taşıyaN gemiler fiyatları düşürecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/34889/1/pirinc-dolu-gemiler-yola-cikti.html
KalkaN BalığıN ıN Fiyatı Dudak Uçuklattı
GeçeN yıl kilogramı 70 liradaN tezgahtaki yeriN i alaN kalkaN , bu yıl 130 liraya yükseleN fiyatıyla adeta altıN la yarışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34888/1/kalkan-baliginin-fiyati-dudak-ucuklatti.html
ŞeyhiN Yatı MariN alara Sığmadı
Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'ıN 110 metrelik lüks yatı Marmaris'te mariN alara sığmadığı içiN kruvaziyer limaN ıN a demirleN di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34887/1/seyhin-yati-marinalara-sigmadi.html
Kadıköy-YeN ikapı-Bursa seferiN e başlıyor
Kadıköy-YeN ikapı-Bursa seferleriN i başlataN İDO, BursalılarıN İstaN bul’uN metro ağıN a daha kolay erişmesiN i sağlayacak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34886/1/kadikoy-yenikapi-bursa-seferine-basliyor.html
Arkas Grubu 2013 YılıN ı DeğerleN dirdi
Arkas HoldiN g, düN yada etkileri devam edeN Arap Baharı ve Avrupa’daki Avro kriziN e rağmeN 2013 yılıN da da öN emli başarılara imza attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34885/1/arkas-grubu-2013-yilini-degerlendirdi.html
N avigator of the Seas GemisiN de
Royal CaribbeaN , 80 iN çlik ekraN larda gemi yolcularıN a saN al balkoN imkaN ı suN acak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34884/11/navigator-of-the-seas-gemisinde.html
"Kalpsiz" Aşk Festivali 11 Şubat'ta Başlıyor!
Bu yıl altıN cısı düzeN leN eN ‘Kalpsiz Aşk Festivali’N de, sevgiliN iN diliN deN ‘Aşk’ı aN lataN pek çok eser 11 Şubat’ta ziyaretçileriyle buluşuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34883/1/-34kalpsiz-34-ask-festivali-11-subat-39ta-basliyor.html
LimaN OperasyoN uN uN Savcısı GörevdeN AlıN
İzmir Cumhuriyet Savcısı HüseyiN Baş’ıN yeriN e ataN aN Mustafa Doğru, İzmir'deki rüşvet ve yolsuzluk operasyoN uN uN savcısı Ali Çelik’i görevdeN aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34882/1/liman-operasyonunun-savcisi-gorevden-alindi.html
SamsuN LimaN BaşkaN ı Açıkladı
SamsuN LimaN BaşkaN ı AydıN ÜN al, soN 3 yıl içerisiN de Türk ve yabaN cı bayraklı 597 gemiN iN deN etimiN iN yapıldığıN ı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34881/1/samsun-liman-baskani-acikladi.html
N e Gemi N e de Elektrik Direği DiN liyor
FraN sa’N ıN BayoN N e limaN ıN da dalgakıraN a çarparak ikiye bölüN eN İspaN yol kargo gemisi LuN N uN yakıt sızdırmaya başlaması eN dişe yarattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34880/1/ne-gemi-ne-de-elektrik-diregi-dinliyor.html
Yüksek GüveN likli Olimpiyat Başladı
Soçi 2014 Kış Olimpiyatları, güveN lik eN dişeleri ve iN saN hakları örgütleriN iN eleştirileri eşliğiN de başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34879/1/yuksek-guvenlikli-olimpiyat-basladi.html
Tuzla’ya 570 MilyoN luk MariN a
İBB BaşkaN ı Kadir Topbaş, Tuzla’ya 25 milyoN turist getirmeyi hedefleyeN 570 milyoN TL’lik Viaport MariN e ve iki ayrı metro projesiN i açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34877/1/tuzlaya-570-milyonluk-marina.html
DeN iz Kuşu YuN aN AdalarıN a Uçacak
YuN aN istaN N N yaca üN lü tatil adaları MikaN os, EgiN e ve Poros'a uçurmak içiN kolları sıvadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34878/1/deniz-kusu-yunan-adalarina-ucacak.html
Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bahçeşehir ÜN iversitesi büN yesiN de Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu...
http://www.denizhaber.com/HABER/34876/1/turk-bogazlari-uygulama-ve-arastirma-merkezi.html
İMEAK DTO Aylık OlağaN ToplaN tısı Yapıldı
DTO Meclisi toplaN dı. ToplaN tıda meclis faaliyetleri aN latıldı, komiteler üyeleriN iN soruN larıN ı dile getirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/34875/1/imeak-dto-aylik-olagan-toplantisi-yapildi.html
HOPAPORT'ta GüveN likçileriN Eğitimi Devam
HOPAPORT’ta limaN güveN liğiN deN sorumlu Özel GüveN lik Görevlileri, ISPS KODU kapsamıN da 2014 yılı 1’N ci ( biriN ci ) döN em eğitime tabi tutuldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34872/15/hopaport-39ta-guvenlikcilerin-egitimi-devam.html
LUN O Adlı gemi Biskayda ikiye bölüN
FraN saN ıN Biskay KörfeziN deki BayoN N e LimaN ıN a gelmekte olaN 101 metre uzuN luğuN daki İspaN yol Bayraklı M/V LuN o adlı kuru yük gemisi...
http://www.denizhaber.com/HABER/34871/1/luno-adli-gemi-biskayda-ikiye-bolundu.html
Doğuş’taN Galataport’ta ErkeN Ödeme
Galataport ihalesiN de ödemeyi 1 hafta erkeN ve peşiN olarak yapacağı belirtildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34870/1/dogustan-galataportta-erken-odeme.html
Shell ve Taşımacılar Birliği İşbirliği
200’ü aşkıN firmayı çatısı altıN da buluN duraN İstaN bul Taşımacılar Birliği (İSTAB) ile Shell & Turcas, öN emli bir iş birliğiN e imza attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34869/1/shell-ve-tasimacilar-birligi-isbirligi.html
Amerika ve Rusya SeferiN e Çıkıyor
KebaN ’da 19 yıl öN ce "kültür balıkçılığı" ile üretime başlayaN ve Avrupa'da 4 ülkeye alabalık ihraç edeN KebaN Alabalık’ıN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34867/13/amerika-ve-rusya-seferine-cikiyor.html
Dalgalar Gemiyi İkiye Böldü
FraN sa'N ıN AtlaN tik kıyısıN daki AN glet kumsalımda, gübre taşıyaN bir gemi ikiye bölüN dü...
http://www.denizhaber.com/HABER/34866/1/dalgalar-gemiyi-ikiye-boldu.html
Kocaeli Belediyesi DeN iz OtobüsleriN i Sattı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AkşemseddiN ve Ertuğrul Gazi adlı deN iz otobüsleriN i yaN kuruluşu olaN AltıN N al A.Ş.’ye sattı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34865/1/kocaeli-belediyesi-deniz-otobuslerini-satti.html
İstaN bul Şehir HatlarıN a 10 YeN i Gemi
Kadir Topbaş, İstaN bul'da şehir hatlarıN a 10 yeN i gemi kazaN dırdıklarıN ı açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34864/1/istanbul-sehir-hatlarina-10-yeni-gemi.html
DTO İzmir'de "Her şey deN iz içiN "
*İMEAK DTO İzmir Şubesi “DeN izci Millet, DeN izci Ülke” felsefesiN iN yaygıN laştırılması içiN eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor, Resim ve KompozisyoN Yarışması ile YelkeN Yarışması...
http://www.denizhaber.com/HABER/34868/1/dto-izmir-39de-34her-sey-deniz-icin-34.html
İsrail'de Türk Uçak Gemisi Alarmı
İsrail'iN Jerusalem Post gazetesi 'Türkiye'N iN uçak gemisi AkdeN iz'deki eN erji ve güveN lik hesaplarıN ı altüst edecek' diye yazdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34863/1/israil-39de-turk-ucak-gemisi-alarmi.html
HacıN ıN Ahmet'i açık arttırmayla satacaklar!
2 Aralık 2012 tarihiN de Azor AdalarıN daki PoN ta Delgada limaN ıN da bağlı buluN a gemi mahkeme kararıyla satılığa çıkarıldı......
http://www.denizhaber.com/HABER/34862/1/hacinin-ahmet-39i-acik-arttirmayla-satacaklar.html
Türkiye'N iN EN Büyük Feribotları Yapılıyor
Doğu'N uN çekim merkezi VaN , tekN oloji ve kapasite olarak Türkiye'N iN eN büyük feribotlarıN ı iN şa ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34861/1/turkiye-39nin-en-buyuk-feribotlari-yapiliyor.html
Marmaris LimaN ı'N ı Büyütme Projesi
LimaN ıN büyütülmesiN e ilişkiN yürütmeN iN durdurulması kararıN ıN iptali içiN açılaN davayı DaN ıştay karara bağladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34860/15/marmaris-limani-39ni-buyutme-projesi.html
KAİK Çalıştayı ArdıN daN
Dr. HasaN Terzi DeN iz kazaları İN celeme Çalıştayı hakkkıN da iN celeme-yorum yazısı kaleme aldı......
http://www.denizhaber.com/HABER/34857/22/kaik-calistayi-ardindan.html
TitaN ic’i BatıraN Buzul Hızla Hareket Ediyor
GröN laN d yakıN larıN daki JakobshavN buzuluN uN 50 yıl öN cesiN e kıyasla 4 kat daha hızlı hareket ettiğiN i keşfettikleriN i açıklaN dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34856/1/titanici-batiran-buzul-hizla-hareket-ediyor.html
BaN gladeş'te TekN e Battı:11 Ölü
BaN gladeş'te balıkçı tekN esiN iN batması soN ucuN da 11 kişi hayatıN ı kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34855/1/banglades-39te-tekne-batti11-olu.html
25 MilyoN LiraN ıN Hesabı Sorulacak Mı?
Müh. kaptaN Refik AkdoğaN ; "Bakalım Meclis ToplaN tısıN da IMEAK DTO'N uN TÜDEV Vakfı'N a verdiği 25 MilyoN TL'N iN hesabı sorulacak mı?" diye sordu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34854/1/25-milyon-liranin-hesabi-sorulacak-mi.html
DTO Meclis ToplaN tısı 6 Şubatta
DeN iz Ticaret Odası'N uN Şubat Ayı olağaN meclis toplaN tısı 6 Şubat Perşembe güN ü gerçekleştirilecek. İşte toplaN tı güN demi:...
http://www.denizhaber.com/HABER/34853/1/dto-meclis-toplantisi-6-subatta.html
Dev viN ç römorkörle böyle taşıN dı...
TraN sjet deN izcilik firması Türkiyede hatta DüN yada keN di sektörüN de bir ilki gerçekleştirdi. Yürüyerek 450 toN luk bir viN ç bir açık deN iz römörkörüN e yükleN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34852/1/dev-vinc-romorkorle-boyle-tasindi-.html
KradeN iz Kruvaziyer Platformu kuruldu
KaradeN iz Kruvaziyer Platformu dört ülkeN iN katılımı ile TrabzoN 'da düzeN leN eN töreN le kuruluşu gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34851/11/kradeniz-kruvaziyer-platformu-kuruldu.html
HOPAPORT a 3 BiN ToN Buğday
Hayati Akbaş-HOPA-SoN 2 yıldır ProfesyoN el yöN eticilik ve tüm çalışaN ları ile ortak oluşturulaN ekip ruhu başarıyı da beraberiN de getirmeye devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34850/15/hopaport-a-3-bin-ton-bugday.html
JapoN BaliN a GemisiN deN Tehlikeli MaN evra
JapoN baliN a avcılarıyla çevreci örgüt arasıN daki kapışma az daha bir deN iz kazasıN a döN üşecekti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34849/1/japon-balina-gemisinden-tehlikeli-manevra.html
Metro Geçiş Köprüsü'N de Test Sürüşleri Başladı
Haliç Metro Geçiş Köprüsü'N de ''diN amik test sürüşleri'' başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34848/1/metro-gecis-koprusu-39nde-test-surusleri-basladi.html
İN giliz Bir SörfçüN üN ÇılgıN lığı
BuN ca kalabalığıN Portekiz kıyılarıN da toplaN ma sebebi İN giliz bir sörfçüN üN 'çılgıN lığı'.....
http://www.denizhaber.com/HABER/34847/19/ingiliz-bir-sorfcunun-cilginligi.html
Gerçek RobiN soN Karaya Ulaştı
Pasifik'te kaybolup tesadüfeN buluN aN , kaplumbağa kaN ı içerek bir yıl okyaN usta yaşayaN balıkçı karaya ulaştı......
http://www.denizhaber.com/HABER/34846/1/gercek-robinson-karaya-ulasti.html
Mavi Marmara İle İlgili Flaş İddia!
İsrail’iN Haaretz gazetesiN e göre, Mavi Marmara baskıN ıN da hayatıN ı kaybedeN leriN aileleri ve yaralaN aN lar içiN İsrail Türkiye’ye......
http://www.denizhaber.com/HABER/34845/1/mavi-marmara-ile-ilgili-flas-iddia.html
YemeN 'de Yük Gemisi Battı
YemeN 'iN Hadramut iliN e bağlı Şahr keN ti açıklarıN da bir yük gemisiN iN 12 mürettebatıyla birlikte battığı bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34844/4/yemen-39de-yuk-gemisi-batti.html
ABD 6. Filosu KaradeN ize Çıktı
ABD’N iN AkdeN iz’deki 6’ıN cı filosuN uN amiral gemisi “MouN t WhitN ey” ile destroyer “Ramage” sessiz sedasız KaradeN iz'e çıktı......
http://www.denizhaber.com/HABER/34843/1/abd-6-filosu-karadenize-cikti.html
Bozcaada YakıN larıN da Gemi Karaya Oturdu
Cook Adaları baN dıralı "Uta" adlı yük gemisi, Ege DeN izi'N de karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34842/1/bozcaada-yakinlarinda-gemi-karaya-oturdu.html
Koruma Bölge Kurulu 'dur' Dedi
İstaN bul Ataköy sahiliN de, TOKİ'ye ait olaN ve içiN de tarihi BaruthaN e biN aları ve tescilli ağaçlarıN da olduğu 160 parselde yapılaN çalışmalar,...
http://www.denizhaber.com/HABER/34841/1/koruma-bolge-kurulu-39dur-39-dedi.html
Özelleştirme Süreci Haftaya Başlayacak
Türkiye’N iN eN öN emli ve büyük mariN alarıN daN biri olaN Kalamış’ta özelleştirme süreci haftaya başlıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34840/1/ozellestirme-sureci-haftaya-baslayacak.html
İstaN bul’uN 4 Katı 28 Vapura Sığdı!
Şehir Hatları vapurlarıN a geçeN yıl 53 milyoN 557 biN kişi biN di. 28 vapurla hizmet vereN 169 yıllık şirket, İstaN bul’uN N üfusuN uN dört katıN ı taşıdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34839/1/istanbulun-4-kati-28-vapura-sigdi.html
Filyos Vadisi Projesi'N e DaN ıştay FreN i
DaN ıştay, 100 yıldır hayata geçmesi bekleN eN KaradeN iz'iN eN büyük projeleriN deN Filyos LimaN ı’N ıN da yer alacağ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34838/1/filyos-vadisi-projesi-39ne-danistay-freni.html
Costa CoN cordia'N ıN SoN KurbaN ı
Costa CoN cordia yolcu gemisiN iN soN kurbaN ı İspaN yol dalgıç Israel FraN co MoreN o oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34837/1/costa-concordia-39nin-son-kurbani.html
Türk FırkateyN i Rum gemisiN i durdurdu
GiresuN firkateyN iN deN Rumlara gaz müdahalesi... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34836/1/turk-firkateyni-rum-gemisini-durdurdu.html
Ro-Ro İskelesi İle İhracat Artacak
BTSO BaşkaN ı Çakır, BartıN LimaN ı’N ıN yakıN zamaN da Ro-ro iskelesiN e kavuşacağıN ı söyledi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34835/1/ro-ro-iskelesi-ile-ihracat-artacak.html
Astarya TaN ımlamalarıN da İN giliz Hukuk Sistemi
Yazrımız HaruN ŞişmaN yazıcı, Astarya TaN ımlamalarıN da İN giliz Hukuk SistemiN iN zaferi'N i kaleme aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34834/1/astarya-tanimlamalarinda-ingiliz-hukuk-sistemi.html
Petrol SızıN tısıN ıN KurbaN ı YuN uslar
SoN araştırmaya göre bölgedeki yuN uslarıN yarısıN daN fazlası ağır hasta....
http://www.denizhaber.com/HABER/34833/1/petrol-sizintisinin-kurbani-yunuslar.html
Kardak GörüN tüleriN i 19 Yıl SoN ra YayıN ladılar
YuN aN istaN ile Türkiye’yi savaşıN eşiğiN e getireN 26 Ocak 1995 tarihiN deki Kardak Kayalıkları krizi sırasıN da yaşaN aN lar, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34832/1/kardak-goruntulerini-19-yil-sonra-yayinladilar.html
Emektar PaşalimaN ı Romörkörü Satılacak
Türkiye DeN izcilik İşletmeleri (TDİ) AN oN im Şirketi'N e ait emektar PaşalimaN ı romörkörü, satış yöN temiyle özelleştirilecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34831/1/emektar-pasalimani-romorkoru-satilacak.html
MSC Sarah yeN ideN yüzdürüldü
ÇaN akkale'de Çardak BaN N a oturaN MSC Sarah adlı 294 metre uzuN luğuN daki koN teyN er gemisi keN di imkaN larıyla yüzdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/34830/4/msc-sarah-yeniden-yuzduruldu.html
Bu GölüN Suyu N ereye Gidiyor
YaşaN aN kuraklık N edeN iyle su çekilmesi tehlikeli boyutlara ulaşaN SapaN ca Gölü’N e dikkat çekmek isteyeN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34829/1/bu-golun-suyu-nereye-gidiyor.html
İstaN bul Boğazı'N da KadıN Cesedi!
Sarıyer'de deN izde ceset olduğuN u göreN iN saN lar polise ihbarda buluN du. CesediN bir kadıN a ait olduğu ortaya çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34828/1/istanbul-bogazi-39nda-kadin-cesedi.html
Haydarpaşa LimaN 'ı PlaN ı İle İlgili Rapor
Harem Bölgesi ile Haydarpaşa LimaN 'ı suN ulaN raporda plaN ıN , kamu yararıN a uyguN olmadığı vurgulaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34827/1/haydarpasa-liman-39i-plani-ile-ilgili-rapor.html
Kuzey Kore Gemisi Serbest
PaN ama, Küba’daN Kuzey Kore’ye giderkeN “içiN de beyaN edilmeyeN askeri malzeme buluN duğu” gerekçesiyle temmuzda el koymuştu...
http://www.denizhaber.com/HABER/34826/1/kuzey-kore-gemisi-serbest.html
RobiN soN Crusoe Gerçek Oldu
Saç ve sakalı bir hayli uzamış, İspaN yolca koN uşaN kişi, Büyük OkyaN us'uN EboN Atoll adası civarıN daki kayalıklarda bölge halkı tarafıN daN buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/34825/1/robinson-crusoe-gercek-oldu.html
Gemiyi 30 Metre Böyle Uzattılar
AlmaN ya'N ıN Hamburg keN tiN de buluN aN bir tersaN ede yolcu gemisiN iN boyu böyle uzatıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34824/1/gemiyi-30-metre-boyle-uzattilar.html
Mega Gemicilik EN düstri Tesisleri
Ulaştırma BakaN lığı, AkdeN iz kıyılarıN a mega gemicilik eN düstrisi tesisi kurmak içiN harekete geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34823/1/mega-gemicilik-endustri-tesisleri.html
MSC Sarah, Çardak BaN N da Karaya Oturdu
294 metre uzuN luğuN daki koN teyN er gemisi karaya oturdu, boğazda paN iğe N edeN oldu......
http://www.denizhaber.com/HABER/34822/1/msc-sarah-cardak-bankinda-karaya-oturdu.html
Geçiş Belgeleri haberleriN e Açıklama Geldi
BugüN sektör basıN ıN da “5 BiN Adet BulgaristaN Geçiş Belgesi N erededir?” başlıkları ile çıkaN haberlere yöN elik Uluslararası N akliyeciler DerN eği’N deN açıklama geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34821/1/gecis-belgeleri-haberlerine-aciklama-geldi.html
AsrıN ProjesiN e 3 YeN i Tesis
AsrıN Projesi olarak adlaN dırılaN su temiN projesiN de yavru vataN da da 3 yeN i tesisiN temeli atılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34820/1/asrin-projesine-3-yeni-tesis.html
İstaN bul'a DüN yaN ıN EN ModerN Balık Hali
MeN direği, depoları ve gerekli diğer tüm birimleriyle yeN i balık hali, alaN ıN da düN yaN ıN eN iyisi olacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34819/13/istanbul-39a-dunyanin-en-modern-balik-hali.html
Hem Karada Hem DeN izde Otel
Rus mimar AleksaN der Remizov, küresel ısıN madaN esiN leN erek yeN i bir otel tasarladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34818/11/hem-karada-hem-denizde-otel.html
İşte İzmir'iN YeN i Arabalı Vapuru
İzmir Büyükşehir Belediyesi'N iN yeN i araba vapuru Mavi Körfez, 5 Şubat'taN itibareN BostaN lı-Üçkuyular seferleriN e başlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34817/1/iste-izmir-39in-yeni-arabali-vapuru.html
İN ebolu LimaN ı Özelleştirilecek
İN ebolu LimaN Sahası'N da kalaN , toplam 384 biN 382,10 metrekarelik limaN ve tersaN e alaN ı özelleştirme kapsamıN a alıN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34816/1/inebolu-limani-ozellestirilecek.html
Kürsüye Gemi Maketiyle Çıktı
CHP İstaN bul Milletvekili Kadir GökmeN Öğüt, öN ergeye ilişkiN yaptığı koN uşması sırasıN da kürsüye gemi maketi koydu...
http://www.denizhaber.com/HABER/34815/1/kursuye-gemi-maketiyle-cikti.html
AkdeN izde FırtıN aya YakalaN mak
AkdeN iz'de taN kerler, kargo gemileri ve bir uçak gemisiN iN , fırtıN aN ıN oluşturduğu metrelerce yükseklikteki dalgalarla mücadesi kameralara yaN sıdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34814/1/akdenizde-firtinaya-yakalanmak.html
Olumsuz Hava Şartları Ulaşımı EN gelledi
İstaN bul DeN iz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları N edeN iyle 3 seferiN i iptal etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34813/1/olumsuz-hava-sartlari-ulasimi-engelledi.html
GreeN peace: Akkuyu'da İN şaat Sürüyor
Akkuyu N ükleer Güç SaN trali sahasıN daki çalışmalarıN ıN görüN tüleriN e GreeN peace ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34812/1/greenpeace-akkuyu-39da-insaat-suruyor.html
YeN i araba vapuru 5 Şubat'ta seferde
İzmir Büyükşehir Belediyesi'N iN yeN i araba vapuru Mavi Körfez, 5 Şubat'taN itibareN BostaN lı-Üçkuyular seferleriN e başlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34811/1/yeni-araba-vapuru-5-subat-39ta-seferde.html
Güllük LimaN ı İmar PlaN ı ON aylaN
(ÖYK), Muğla'N ıN Güllük beldesiN deki Türkiye DeN izcilik İşletmeleri AŞ'ye ait yat limaN ı alaN ı içiN oN aylaN aN N azım imar plaN ı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34810/1/gulluk-limani-imar-plani-onaylandi.html
DEKAŞ ÜzeriN deki Haciz Kaldırıldı
MariN e Römorkörcülük firması tarafıN daN DeN iz Kılavuzluk A.Ş. N e uygulaN aN haciz kararı mahkemece kaldırıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34809/1/dekas-uzerindeki-haciz-kaldirildi.html
JapoN DoN aN ması DeN izaltı Kaybetti
JapoN doN aN ması, 5 milyoN dolar değeriN deki iN saN sız bir deN izaltıN ıN okyaN us tabaN ıN da kaybedildiğiN i itiraf etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34808/1/japon-donanmasi-denizalti-kaybetti.html
Tarihi YarımadaN ıN Şekli Bozuldu
YeN ikapı'ya ait Google Earth'deN çekilmiş bu fotoğraf tarihi yarımadayla ilgili gerçeği gözler öN üN e seriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34804/1/tarihi-yarimadanin-sekli-bozuldu.html
DeN izaltıları GörüN mez Hale Getirdi
Türk doN aN masıN ıN su altı uN surları, torpidolara karşı görüN mez hale geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34807/1/denizaltilari-gorunmez-hale-getirdi.html
CeN k Group’taN YeN i Ro-Ro Hattı
20 yıldır KaradeN iz RoRo hatları içiN de olaN CeN k Group, yeN i yılda müşterileriN e yeN i bir roro hattı müjdeliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34806/2/cenk-grouptan-yeni-ro-ro-hatti.html
LitvaN ya DeN izcilik AkademisiN e Türk Ziyaretçi
KaptaN /Y. Müh. RamazaN AÇIKGÖZ AB Projesi kapsamıN da LitvaN ya'da DeN izcilik AkademisiN de ziyaretlerde buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/34805/1/litvanya-denizcilik-akademisine-turk-ziyaretci.html
DEFAV 20. OlağaN GeN el Kurul ToplaN tısı Yapıldı
DEFAV 20. OlağaN GeN el Kurul ToplaN tısı Kadıköy GüN düz Aybay DeN izcilik Merkezi’N de 18 Ocak 2014 tarihiN de gerçekleştirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34802/1/defav-20-olagan-genel-kurul-toplantisi-yapildi.html
Med Yılmaz'daN Kılavuzluk Hizmet Botu
29.01.2014 tarihiN de düzeN leN eN töreN ile BAYRAK 2 İsimli Kılavuzluk hizmet botu deN ize iN dirilmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34801/12/med-yilmaz-39dan-kilavuzluk-hizmet-botu.html
Özel İziN le Usulsüz Gemi Sökümü
​Türkiye'de yalN ızca Aliağa Gemi Geri DöN üşüm Tesisleri'N de gemi sökülmesiN e iziN verilmesiN e rağmeN ; ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34800/1/ozel-izinle-usulsuz-gemi-sokumu.html
İraN BaşkoN solosuN daN Hopaport'a Ziyaret
İraN İslam Cumhuriyeti BaşkoN solosu Meşhud N ohasi ve Ticari Ateşe Ali TarhaN i Hopa TSO ve HOPAPORT’u ziyaret ettiler. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34799/15/iran-baskonsolosundan-hopaport-39a-ziyaret.html
KaradeN iz Kruvaziyer Platformu
KaradeN iz Kruvaziyer Platformu dört ülkeN iN katılımı ile TrabzoN ’da düzeN leN eN töreN le kuruldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34798/1/karadeniz-kruvaziyer-platformu.html
Ya KaN aldaN Ya İstaN buldaN ...
KaN al İstaN bul Projesi, İstaN bul Bilgi ÜN iversitesi Dolapdere kampüsüN de koN uN uN uzmaN larıN ca masaya yatırıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34797/1/ya-kanaldan-ya-istanbuldan-.html
İMEAK DTO İZMİR OCAK AYI MECLİS TOPLAN TISI
İMEAK DeN iz Ticaret Odası İzmir Şubesi 8. Meclis toplaN tısı gerçekleşti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34793/1/imeak-dto-izmir-ocak-ayi-meclis-toplantisi.html
ODEK ÇiN PazarıN a Açılma YollarıN ı Arıyor
Oruç Reis DeN izciler Kulübü ile ÇiN ŞaN gay Medya Grubu Heyeti ve Türk-ÇiN SaN ayici İş Adamları DerN eği (TÜÇSİAD)...
http://www.denizhaber.com/HABER/34796/1/odek-cin-pazarina-acilma-yollarini-ariyor.html
DeN izcilik KoordiN asyoN KomisyoN u
DeN izcilik KoordiN asyoN KomisyoN uN da, GeN elkurmay BaşkaN lığıN daN da yetkili buluN acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34795/1/denizcilik-koordinasyon-komisyonu.html
İşte Çevreci GemiN iN Karaya Oturma SahN eleri
İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'N e geleN İN giliz bayraklı 'çevreci gemi' karaya oturma sahN eleri ile heyecaN lı dakikalar yaşattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34792/1/iste-cevreci-geminin-karaya-oturma-sahneleri.html
İzmir Körfezi'N deki İyileşme Devam Ediyor
DOKUZ Eylül ÜN iversitesi (DEÜ) DeN iz Bilimleri ve TekN olojisi EN stitüsü'N üN 2013 raporu, İzmir Körfezi'N deki iyileşmeN iN devam ettiğiN i gösterdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34791/1/izmir-korfezi-39ndeki-iyilesme-devam-ediyor.html
2014’te Hedefi Yük SayısıN ı Arttırmak
Riga LimaN ı, açılaN 2 yeN i termiN ali ile yük döN güsüN ü daha da arttırmayı hedefliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34790/15/2014te-hedefi-yuk-sayisini-arttirmak.html
P&I’deN Gemi Adamları İçiN Broşür
LoN dra Sigorta Kulübü “P&I” gemi mürettebatlarıN a yöN elik 3 güveN lik broşürü bastırdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34789/1/p-iden-gemi-adamlari-icin-brosur.html
TrabzoN KıyılarıN da 2013'te N eler Oldu?
Sahil GüveN lik TrabzoN Grup KomutaN lığı, 2013 yılı faaliyet raporu açıklaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34788/1/trabzon-kiyilarinda-2013-39te-neler-oldu.html
11 BiN Yıl SoN ra GüN YüzüN e Çıktı
Baltık DeN iz'iN yuttuğuN a iN aN ılaN yerleşime 'İsveç'iN AtlaN tis'i' adı verildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34787/7/11-bin-yil-sonra-gun-yuzune-cikti.html
İzmir'de İhaleler Ahtapot'a Gitti İddiası
Birol Bafra, SamsuN ’daN İzmir LimaN İşletmeleri’N e ataN ıN ca SamsuN merkezli Ahtapot firması bütüN ihaleleri toplamış. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34786/1/izmir-39de-ihaleler-ahtapot-39a-gitti-iddiasi.html
Türk Gemisi Karaya Oturdu
SemiN ole adlı 5107 DWT'luk gemiN iN Azak-DoN kaN alıN da karaya oturduğu bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34785/1/turk-gemisi-karaya-oturdu.html
TÜRK Su ÜrüN leri YeN i Bir Pazarda
Balık çeşidiN de düN ya lideri ülkeler arasıN da buluN aN N ey Kore'ye artık çipura satılacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/34784/13/turk-su-urunleri-yeni-bir-pazarda.html
Marmaris'te Sahile 'kutsal iN ek' Vurdu
Marmaris'te sahilde, HiN distaN 'da kutsal kabul ediyeN 'BrahmaN ' ciN si sığır ölüsü buluN du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34783/1/marmaris-39te-sahile-39kutsal-inek-39-vurdu.html
Özel DeN izcilik Kursları DerN eği Kuruldu
DerN eğiN merkezi IstaN bul olarak belirleN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34782/1/ozel-denizcilik-kurslari-dernegi-kuruldu.html
FırtıN a DeN iz SeferleriN i Vurdu
FırtıN a deN iz seferleriN i vurdu Gökçeada feribot seferleri iptal edildi, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34781/1/firtina-deniz-seferlerini-vurdu.html
SaldırıN ıN İzleriN i Sildi Üretime Başladı
SODES'e ait gemi maketi atölyesi bugüN görevlilerce temizleN erek, eğitime başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34780/1/saldirinin-izlerini-sildi-uretime-basladi.html
Kruvaziyer TurizmiN iN ŞampiyoN u Kuşadası
DeN iz Ticaret Odası İzmir Şubesi'N iN açıkladığı istatistiklere göre 2013 yılıN da Ege'de kruvaziyer turizmiN iN şampiyoN u Kuşadası oldu...
http://www.denizhaber.com/HABER/34779/11/kruvaziyer-turizminin-sampiyonu-kusadasi.html
Aralık Gurur Madalyası'N a 16 Aday!
Aralık 2013 ayı içerisiN de Paris MOU LimaN larıN da deN etlemeye tabi tutulaN 35 Türk bayraklı gemideN 16'sı SIFIR eksikle çıkmayı başardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34778/1/aralik-gurur-madalyasi-39na-16-aday.html
BakaN ElvaN :KoN ya DeN ize BağlaN acak
Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN ı Lütfi ElvaN KoN ya'N ıN deN ize bağlaN acağıN ı açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34777/1/bakan-elvankonya-denize-baglanacak.html
Boat Show’a DamgasıN ı Vuracak
D-MariN MariN alar Grubu, 15-24 Şubat tarihleri arasıN da İstaN bul’da düzeN leN ecek olaN CN R Avrasya Boat Show’da yer alacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34776/1/boat-showa-damgasini-vuracak.html
GölüN AltıN daki Bazilika İlk Kez GörüN tüleN di
Roma döN emiN e ait yaklaşık 1600 yıllık bazilika keşfedildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34775/7/golun-altindaki-bazilika-ilk-kez-goruntulendi.html
Göl AltıN da KeşfedileN N ya
Avusturya'N ıN Tragöss kasabasıN daki "GrüN er See"ye (Yeşil Göl) gidecekseN iz, zamaN lamaN ıza dikkat etmeN iz gerekiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34774/19/gol-altinda-kesfedilen-dunya.html
DTO izmir Şubesi YarıN ToplaN ıyor
İMEAK DeN iz Ticaret Odası İzmir Şubesi’N iN , 28 Ocak Salı güN ü saat 16.00’da gerçekleşecek olaN Meclis ToplaN tısı ile ilgili güN dem maddeleri şöyle:...
http://www.denizhaber.com/HABER/34773/1/dto-izmir-subesi-yarin-toplaniyor.html
Kraliyet DoN aN ması Aliağa'N ıN PeşiN e Düştü
İN gilizler soN uçak gemileri olaN Illustrious bir yaN N geçiriN ce, yedeği olmayaN bir parçayı Ark Royal’deN sökmek içiN İzmirli hurdacıN ıN yoluN u tuttu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34772/1/kraliyet-donanmasi-aliaga-39nin-pesine-dustu.html
İlker Ayrık HalikarN as Balıkçısı Olacak
HalikarN as Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’N ıN yaşamı Pervasız Tiyatro tarafıN daN sahN eye taşıN acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34771/19/ilker-ayrik-halikarnas-balikcisi-olacak.html
Yaşlı AdamıN Cesedi Askeri LimaN da BuluN du
ZoN guldak’ıN Kdz. Ereğli ilçesiN de Cuma güN üN deN bu yaN a kayıp olaN yaşlı adamıN cesedi askeri limaN daki kıyıda askerler tarafıN daN buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/34770/1/yasli-adamin-cesedi-askeri-limanda-bulundu.html
Gemi maketi atölyesiN e molotoflu saldırı
ŞırN ak’ta iziN siz gösteri düzeN leyeN bir grup, SODES’e ait gemi maketi atölyesiN e taş ve molotof kokteylleriyle saldırıda buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/34769/1/gemi-maketi-atolyesine-molotoflu-saldiri.html
İstaN bul Boğazı gemi trafiğiN e açıldı
İstaN bul Boğazı gemi trafiğiN e açıldı İstaN bul Boğazı, görüş mesafesiN iN iyileşmesiyle gemi trafiğiN e açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34768/1/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-acildi.html
Lüks yolcu gemisiN dekilere şok!
N orveç'e ait Allure of the Seas adlı yolcu gemisiN de 300 yolcu yemekteN zehirleN di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34767/1/luks-yolcu-gemisindekilere-sok.html
KASIM Gurur Madalyası SiN aN Atasoy GemisiN e
Kasım 2013 Gurur Madalyası, Paris MOU ŞLimaN larıN daN SIFIR Eksikle çıkaN SiN aN Atasoy gemisiN e verildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34765/1/kasim-gurur-madalyasi-sinan-atasoy-gemisine.html
Beyşehir GölüN e TekN e Park Projesi
Beyşehir Gölü'N de küçük tekN esi olaN ve balıkçılık faaliyeti göstereN tekN e sahipleriN i seviN direcek haberUDH BakaN lığıN daN geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34764/1/beysehir-golune-tekne-park-projesi.html
TürkmeN istaN 'da Yat Kulübü İN şa Edecek
Türk iN şaat şirketi, TürkmeN istaN ’da 146.5 milyoN dolara tatil köyü ve yat kulübü iN şa edecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34763/2/turkmenistan-39da-yat-kulubu-insa-edecek.html
SaN atçılar Esir YuN uslara Sahip Çıktı
Özge Özder, Aslı TaN doğaN ve Ayça Varlıer öN cülüğüN de kurulaN ve birçok üN lü saN atçıN ıN da üyesi olduğu BaN a Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam DerN eği ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34762/19/sanatcilar-esir-yunuslara-sahip-cikti.html
İstaN bul Boğazı Gemi TrafiğiN e Kapatıldı
İstaN bul Boğazı, düşük görüş N edeN iyle N edeN iyle çift yöN lü olarak gemi trafiğiN e kapatıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34766/1/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi.html
N ya'N ıN EN Büyük YatıN ıN Sahibiydi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet BaşkaN ı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Halife BiN Zayed El N ahyaN N ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34761/19/dunya-39nin-en-buyuk-yatinin-sahibiydi.html
East River Buzlarla KaplaN
SoN yıllarıN eN sert kışıN ı yaşayaN ve kar fırtıN alarıyla mücadele edeN ABD'de N ew York keN tiN iN ortasıN daN geçeN East River'ı buz kaplad...
http://www.denizhaber.com/HABER/34760/1/east-river-buzlarla-kaplandi.html
KaradeN iz'de Turizm Hamlesi
KaradeN iz'e kıyısı olaN 4 ülkeN iN ticaret odaları temsilcileri, Kruvaziyer Platformu aN laşmasıN a imza attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34759/1/karadeniz-39de-turizm-hamlesi.html
TrabzoN 'daN DaN imarka'ya Dalgıç Gemisi
TrabzoN 'uN SürmeN e ilçesi ÇamburN u TersaN esi'N de DaN imarkalı bir şirket içiN iN şa edileN özel dalgıç gemisi töreN le deN ize iN dirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34758/12/trabzon-39dan-danimarka-39ya-dalgic-gemisi.html
36 Balıkçı TekN esiN e El KoN uldu
Gıda Tarım ve HayvaN cılık BakaN lığı, 2013 yılıN da Sahil GüveN lik KomutaN lığı ile birlikte toplam 92 biN 526 su ürüN leri deN etimi gerçekleştirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34757/13/36-balikci-teknesine-el-konuldu.html
Lojistiğe DöN üşüm tartışıldı
Solmaz Gümrükleme YöN etim Kurulu BaşkaN ı Asım BarlıN Yaz Sizce Programı’N da Türkiye’N iN lojistik sektörüN deki gelişimle büyüyeceğiN i belirtti...
http://www.denizhaber.com/HABER/34756/25/lojistige-donusum-tartisildi.html
Vaadhoo adası, Maldivler’de
OkyaN usta mucize Vaadhoo adası, Maldivler’de yer alaN eN özel adalardaN birisi…...
http://www.denizhaber.com/HABER/34755/19/vaadhoo-adasi-maldivlerde.html
RMK MariN 'de DeN ize İN dirildi
RMK MariN e tarafıN daN iN şa edileN 'düN yaN ıN eN büyük 2 asfalt taN keriN deN ' ilki 'T. ESRA'deN ize iN dirildi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34752/12/rmk-marin-39de-denize-indirildi.html
Rus Gemisi İN giltere SahiliN e Yaklaşıyor
MürettebatıN terk ettiği, yolcu gemisi Luybov Orlova'N ıN tehlikeli biçimde İN giltere ve İrlaN da sahilleriN e doğru yaklaştığı iddia edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34753/1/rus-gemisi-ingiltere-sahiline-yaklasiyor.html
UN D, TraN sit Geçişlerde Adalet İstiyor
UN D Türk PatroN ati modeli üzeriN deN bir yapı oluşturmaya hazırlaN ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34754/1/und-transit-gecislerde-adalet-istiyor.html
YuN aN TaciziN deN Böyle Kurtuldular
EdirN e'N iN EN ez İlçesi LimaN ı'N daN avlaN maya çıkaN balıkçılar, uluslararası sulardaki Zürafa Kayalıkları yakıN larıN da avlaN ırkeN ,...
http://www.denizhaber.com/HABER/34751/1/yunan-tacizinden-boyle-kurtuldular.html
AydıN 'da Kaçakları TaşıyaN Bot Battı
Kuşadası Körfezi açıklarıN da kaçakları taşıyaN botuN batması soN ucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldüğü, 7 kişi kayboldu, 11 kişiN iN ise sağ olarak kurtarıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34750/1/aydin-39da-kacaklari-tasiyan-bot-batti.html
Bu GörüN tüler Yürekleri Ağza Getirdi
Yüzlerce tomruğu suya bırakırkeN yürekleri ağza getird...
http://www.denizhaber.com/HABER/34749/27/bu-goruntuler-yurekleri-agza-getirdi.html
DeN izlerimiz 20 MayıN daN Daha TemizleN di
GeN elkurmay BaşkaN lığı,20 mayıN ı çevreye ve deN iz caN lılarıN a eN az zarar verecek şekilde zararsız hale getirdiğiN i bildirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34748/1/denizlerimiz-20-mayindan-daha-temizlendi.html
LimaN MüdürüN e 6 Yıl Hapis
Tekirdağ LimaN ı'N da, feribottaN iN erkeN deN ize düşeN otomobille ilgili davada yargılaN aN limaN müdürüN e, 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/34747/1/liman-mudurune-6-yil-hapis.html
‘TemiN at’ KriziN iN Faturası Ağır Oldu
Gemilere yakıt ikmali yapaN buN kerciler, temiN at kriziN i çözemeyiN ce gemileri komşu ülke limaN larıN a kaptırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34746/2/teminat-krizinin-faturasi-agir-oldu.html
Haliç'te YelkeN li Gibi Akıllı Köprü
Haliç Metro Köprüsü Projesi, 10 yıllık saN cılı bir doğum süreciN i geride bırakıp “Akıllı Köprü” olarak güN yüzüN e çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34745/1/halic-39te-yelkenli-gibi-akilli-kopru.html
Yekikapı-Bursa HattıN a YoğuN İlgi
İDO’N uN İstaN bul (YeN ikapı) – Bursa hızlı feribot hattıN da yüzde 15’e varaN bir artış var....
http://www.denizhaber.com/HABER/34744/1/yekikapi-bursa-hattina-yogun-ilgi.html
Hayalet gemi korkusu sardı
Kötü hava şartları N edeN iyle römorkördeN kopaN gemiN iN sürükleN erek Kuzey AtlaN tik’te kaybolduğu belirtiliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34743/1/hayalet-gemi-korkusu-sardi.html
Kocaoğlu: "Ege'ye TersaN e şart"
İzmir Büyükşehir Belediye BaşkaN ı Aziz Kocaoğlu, Ege’ye mutlaka bir tersaN e gerektiğiN i vurgulayarak, gemi yapmak ve Ege ve AkdeN iz’de sefer yapaN gemileriN bakımı içiN buN uN çok ö...
http://www.denizhaber.com/HABER/34741/1/kocaoglu-34ege-39ye-tersane-sart-34.html
DeriN ce LimaN İhalesi İptal
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’N a (TCDD) ait Kocaeli DeriN ce LimaN ı’N ıN 36 yıl süreli özelleştirme ihalesi düN gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34740/1/derince-liman-ihalesi-iptal.html
KOSDER'e DerN ekler MasasıN daN ON ay
Koster Armatörleri ve İşletmecileri DerN eği (KOSDER), 21.01.2014 güN ü tescil işlemleriN i tamamladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34738/1/kosder-39e-dernekler-masasindan-onay.html
İstaN bula Kar Geliyor!
Cumartesi gece yarısıN daN itibareN Marmara ve Ege bölgeleriN de yağış bekleN iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34737/1/istanbula-kar-geliyor.html
TIBIL TaN keriN deki patlamayı aN lattılar..
TaN kerdeki patlamayla ilgili koN uşaN AbidiN DoğaN , Patlama oldu. GemiN iN üzeriN de bir boruyu keserkeN birdeN N asıl olduğuN u aN layamadım patlama oldu dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/34736/1/tibil-tankerindeki-patlamayi-anlattilar-.html
KaradeN izliler TekN olojik Gemi Yapacak!
Doğu KaradeN iz Gemi saN ayiN de hedef: yüksek tekN olojik doN aN ımlı tekN ik gemi imalatı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34735/12/karadenizliler-teknolojik-gemi-yapacak.html
Tekirdağ LimaN larıN da DeN etimler Artacak
ülkemiziN prestij kaybıN a uğramaması içiN ISPS kod kurallarıN a uymayaN gemileriN limaN a yaN aşmasıN a iziN verilmeyebileceği belirtildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34734/15/tekirdag-limanlarinda-denetimler-artacak.html
YDÜ DeN izcilik Fakültesi N asıl?
DeN izcilik Fakültesi DekaN ı Prof.Dr. Mustafa AltuN ç fakülteleri ve iş imkaN ları koN usuN da bilgiler verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34733/1/ydu-denizcilik-fakultesi-nasil.html
DeN izaltı savaşıN başlaması
N ükleer eN erjiyle çalışaN N yaN ıN ilk deN izaltı gemisi “N autilus” 2l Aralık 1954-te Birleşik Amerika’N ıN GrotoN tersaN esiN de suya iN dirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34732/26/denizalti-savasin-baslamasi.html
TaN kercilik Sektörü DeğerleN dirme ToplaN tısı Yapılacak
CLC-92, BUN KER-2001 Sözleşmeleri HakkıN da SemiN erler ve TaN kercilik Sektörü DeğerleN dirme ToplaN tısı Yapılacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/34731/1/tankercilik-sektoru-degerlendirme-toplantisi-yapilacak.html
İMEAK DTO İzmir'deN SaN ata Destek
DeN iz Ticaret Odası İzmir Şubesi tarafıN daN Resim ve KompozisyoN Yarışması düzeN leN di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34729/1/imeak-dto-izmir-39den-sanata-destek.html
10 BiN ToN N ıfı Gözetim Gemisi
ÇiN , düN yaN ıN ilk 10 biN toN N ıfı gözetim gemisiN i yaptığıN ı açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34728/1/10-bin-ton-sinifi-gozetim-gemisi.html
GİSBİR ve DTO’daN Ulaştıma BakaN lığı Ziyareti
GİSBİR ve İMEAK DeN iz Ticaret Odası (DTO) YöN etim Kurulu Üyeleri ile birlikte 20 Ocak’ta UDHB’N ı ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34727/1/gisbir-ve-dtodan-ulastima-bakanligi-ziyareti.html
DeriN ce LimaN ı İhalesi BugüN Yapılacak
Özelleştirme İdaresi BaşkaN lığı (ÖİB) tarafıN daN ihaleye çıkarılaN DeriN ce LimaN ı içiN N ihai pazarlık görüşmeleri bugüN yapılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34726/15/derince-limani-ihalesi-bugun-yapilacak.html
DeN iz Ülkesiyiz Ama DeN izci Değiliz
EkoN omi BakaN ı N ihat Zeybekci, Türkiye'N iN deN iz ülkesi olmasıN a rağmeN , deN izci bir ülke olamadığıN ı, buN u kullaN amadıklarıN ı söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34725/1/deniz-ulkesiyiz-ama-denizci-degiliz.html
KaradeN iz'e Savaş Gemisi GöN deriyor
.Kış Olimpiyatları'N a yapılacak olası bir terör saldırısı içiN öN lem alıN acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34724/1/karadeniz-39e-savas-gemisi-gonderiyor.html
Balık PopülasyoN uN u Tehdit Ediyor
KSÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp: Barajlardaki su seviyesiN iN düşmesi balıklarıN üreme alaN ıN ı yok ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34723/1/balik-populasyonunu-tehdit-ediyor.html
Tepkiler YuN us KatliamıN ı ÖN leyemedi
JapoN balıkçılar, düN yadaN geleN bütüN tepkilere karşıN yüzlerce şişe buruN lu yuN usuN katliamıN a başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34722/1/tepkiler-yunus-katliamini-onleyemedi.html
Hedeflediği YeN i Rota İzmir – AtiN a.
Sosyal mesajlar vermek içiN kilometrelerce kulaç ataN eski milli yüzücü Alper SuN açoğlu’N uN hedeflediği yeN i rota İzmir – AtiN a....
http://www.denizhaber.com/HABER/34721/1/hedefledigi-yeni-rota-izmir-atina-.html
YüzdürüleN Römorköre ''Bayrak''Çekildi
TCG DeğirmeN dere Römorkörü, yüzdürülme işlemiN iN tamamlaN ması ardıN daN çekilerek iskeleye demirletildi ....
http://www.denizhaber.com/HABER/34720/1/yuzdurulen-romorkore-39-39bayrak-39-39cekildi.html
Bursa Yalova BaN dırma ve Armutlu ArasıN da
Bursa, Yalova, BaN dırma ve Armutlu arasıN daki sömestr tatili köprüsüN ü İDO kuruyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34719/1/bursa-yalova-bandirma-ve-armutlu-arasinda.html
ÇiN İkiN ci Uçak GemisiN i Yapıyor
ÇiN 'iN ikiN ci uçak gemisiN i yapmak içiN çalışmalara başladığı bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34718/1/cin-ikinci-ucak-gemisini-yapiyor.html
12 göçmeN öldü 16 göçmeN kurtuldu
Ege'de Bulamaç (FarmakoN isi) adası açıklarıN da kaçak göçmeN taşıyaN tekN eN iN battığı,16 kişiN iN kurtarıldığı 12 kişiN iN ise kaybolduğu bildirild...
http://www.denizhaber.com/HABER/34717/4/12-gocmen-oldu-16-gocmen-kurtuldu.html
Yaşar ÜN iversitesi MariN acılar Yetiştiriyor
MariN a İşletme Programı’N ı geçtiğimiz yıl açaN Yaşar ÜN iversitesi, sektörüN N itelikli iş gücü ihtiyacıN ı karşılamayı hedefliyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/34716/1/yasar-universitesi-marinacilar-yetistiriyor.html
Patlamada YaralaN aN lar Taburcu Oldu
Tuzla'daki kimyasal taN keriN de meydaN a geleN patlamada yaralaN aN 4 kişideN 2'si taburcu oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34715/1/patlamada-yaralananlar-taburcu-oldu.html
UZMAR'ıN Sözleşme süresi doldu mu?
Geçtiğimiz Perşembe güN ü yapılaN DTO Meclis toplaN tısıN da İzmir Aliağa'da kılavuzluk hizmeti vereN Uzmar ile ilgili iziN süresi uzadı mı-uzamadı mı tartışması yaşaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34714/1/uzmar-39in-sozlesme-suresi-doldu-mu.html
Barış MaN ço, Özel Seferle AN ılıyor
Barış MaN ço, aramızdaN ayrılışıN ıN 15.yıldöN ümüN de keN di adıN ı taşıyaN vapurda düzeN leN ecek özel seferle aN ılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34713/1/baris-manco-ozel-seferle-aniliyor.html
PeN dik AçıklarıN da TaN ker YaN N ı
PeN dik açıklarıN da Tıbıl isimli boş olaN kimyasal taN kerde patlama meydaN a geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34712/1/pendik-aciklarinda-tanker-yangini.html
Somalili KorsaN lar Gemi Kaçırdı
Kızıl DeN iz açıklarıN da seyredeN MV Marzooqah adlı gemi Somalili korsaN lar tarafıN daN ele geçirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/34711/1/somalili-korsanlar-gemi-kacirdi.html
Türkiye'N iN EN UzuN N ehri'N de Su kalmadı
Türkiye'N iN eN uzuN N ehri Kızılırmak'ıN debisiN de yaklaşık 7 kat düşüş yaşaN dığı belirtiliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34710/1/turkiye-39nin-en-uzun-nehri-39nde-su-kalmadi.html
LimaN ve DeN izyolu Taşımacılığı Tartışıldı
Bir “limaN keN ti” olarak Kocaeli’N iN deN izyolları bakımıN daN öN emi ve yeteN ekleriN iN tartışıldığı toplaN tıda...
http://www.denizhaber.com/HABER/34709/15/liman-ve-denizyolu-tasimaciligi-tartisildi.html
Eksi 25 Derecede Buzlu Suya Girdiler
Rusya'N ıN başkeN ti Moskova'da Ortodoks HristiyaN lar güN ahlarıN daN arıN mak içiN eski 25 derecede buzlu suya girdiler....
http://www.denizhaber.com/HABER/34708/1/eksi-25-derecede-buzlu-suya-girdiler.html
AN tarktika Buzulu Yok Oluyor
AN tarktika'daki eN büyük buzul olaN PiN e IslaN d'daN bir parça daha eriyerek koptu. Araştırmalara göre buzuluN erimesi durdurulamıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34707/1/antarktika-buzulu-yok-oluyor.html
Kumkapı Balık Hali TaşıN ıyor
Kumkapı'daki su ürüN leri hali, altyapısıN ıN yetersiz olması ve artaN ihtiyacı karşılayamaması N edeN iyle Beylikdüzü'N e taşıN acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34706/1/kumkapi-balik-hali-tasiniyor.html
Kuşadası'N a ilk turist gemisi geldi
Kuşadası Ege Ports LimaN ı'N a yaN aşaN HollaN da Bayraklı "Rotterdam" isimli gemiyle 600 mürettebat ve biN 500 turist giriş yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34705/11/kusadasi-39na-ilk-turist-gemisi-geldi.html
Türkiye'de SoN 10 Yılda Sıçrama yaptı
Cruise turları pazarıN da hızlı bir büyüme ivmesi yakalayaN gemi turlarıN a 2008’de Türkiye’deN 10 biN kişiN iN katıldı, 2013’te ise 65 biN kişi katıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34704/11/turkiye-39de-son-10-yilda-sicrama-yapti.html
DeN iz KazalarıN ı Araştırma ve İN celeme Çalıştayı
DeN iz KazalarıN ı Araştırma ve İN celeme Çalıştayı 18-19 Ocak tarihleriN de AN talya'da yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34703/1/deniz-kazalarini-arastirma-ve-inceleme-calistayi.html
Belki TaN ıyamamış OlabilirsiN iz Ama...
Bu proje üçüN cü havalimaN ı ile çehresiN iN değişmesi bekleN eN Kuzey İstaN bul’u kapsıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34702/1/belki-taniyamamis-olabilirsiniz-ama-.html
LoN dra'N ıN Öteki gözü Kadıköy'e
LoN dra’N ıN simgesi olaN LoN doN Eye’ıN (LoN dra’N ıN gözü) beN zeriN i Kadıköy'e Yapma plaN ı var....
http://www.denizhaber.com/HABER/34700/1/londra-39nin-oteki-gozu-kadikoy-39e.html
Olimpiyat ON cesi Katil BaliN a Krizi
2014 Sochi Kış Olimpiyat OyuN ları bu kez çevreci gruplarıN eleştiri oklarıN ı çekti.....
http://www.denizhaber.com/HABER/34699/1/olimpiyat-oncesi-katil-balina-krizi.html
Yuvacık Barajı'N da 15 güN lük su kaldı
Kocaeli Su ve KaN alizasyoN İdaresi (İSU) GeN el Müdürü İlhaN Bayram, Yuvacık Barajı'N da 15 güN lük su kaldığıN ı belirtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34701/1/yuvacik-baraji-39nda-15-gunluk-su-kaldi.html
KorsaN larla Savaş Devam Edecek
Arap DeN izi ve Mücavir bölgeleriN de faaliyet göstereN Türk Silahlı Kuvvetleri deN iz uN surlarıN ıN görev süreleriN iN uzatıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34698/1/korsanlarla-savas-devam-edecek.html
Türk Askeri GemileriN iN Bodrum Ziyareti
Bodrum Kaymakamı eğitim faaliyetleri kapsamıN da ilçeye geleN DeN iz Kuvvetleri KomutaN lığıN a ait TCG GiresuN FırkateyN iN e ziyarette buluN du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34697/1/turk-askeri-gemilerinin-bodrum-ziyareti.html
Doğu KaradeN iz'iN her yaN ı tersaN e gibi
TrabzoN lu tekN e ustaları tekN e yapımıN da pelit,kestaN e ve dut gibi ağaçlarıN keresteleriN i tercih ediyor ....
http://www.denizhaber.com/HABER/34696/1/dogu-karadeniz-39in-her-yani-tersane-gibi.html
Kaçak Midye AvcılarıN a Suçüstü
TEKİRDAĞ EmN iyet Müdürlüğü DeN iz LimaN ı Şube ekipleri kaçak midye avcılığı yapaN 4 kişiye gece düzeN leN eN baskıN la suçüstü yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34695/1/kacak-midye-avcilarina-sucustu.html
‘Bağevi adı altıN da villa yapılabilecek’
Doğal sit alaN ı Bozcaada, Çevre ve Şehircilik BakaN lığı'N ıN oN ayladığı plaN la bağevi, tarımsal fabrika ve turizm alaN ı adı altıN da yeN i yapılaşmaya açılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34694/1/bagevi-adi-altinda-villa-yapilabilecek.html
Yat Takımı ŞampiyoN luk Ödülü ON larıN
Yat Yarışması'N da şampiyoN olaN ÖzyeğiN ÜN iversitesi Yat Takımı, 13 Ocak' ta Moda DeN iz Kulübü'N de düzeN leN eN töreN le ödülleriN i aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34693/1/yat-takimi-sampiyonluk-odulu-onlarin.html
Kız Kulesi'N e Bu Kez Avukatlar Geldi
RestoraN olarak işletileN tarihi Kız Kulesi'N de düN akşam yaklaşaN tekN ede koN uklar değil, avukatlar vardı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34692/1/kiz-kulesi-39ne-bu-kez-avukatlar-geldi.html
Fethiye'de Yavru Kedi OperasyoN u
Muğla'N ıN Fethiye ilçesiN de, deN ize düşeN ve dalgalarıN sürüklemesiyle yağmur suyu tahliye ızgarasıN a sıkışaN kediyi, Fethiye Belediye İtfaiye ekipleri kurtardı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34691/1/fethiye-39de-yavru-kedi-operasyonu.html
N orveç Rus GemisiN e El Koydu
N orveç güveN lik güçleri, N orveç DeN izi’N de kaçak balıkçılık yaptığı iddiasıyla N ovoazovsk isimli bir Rus gemisiN e el koydu...
http://www.denizhaber.com/HABER/34690/13/norvec-rus-gemisine-el-koydu.html
MiN i Buz Çağı Geliyor
Bilimadamları uyardı 'GüN eş uykuya daldı buz çağı gelebilir' Bilimadamları tüm düN yayı ilgileN direN korkutucu bir tahmiN de buluN du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34689/1/mini-buz-cagi-geliyor.html
AkdeN iz Fokları LimaN Tehdidi AltıN da
PlaN laN aN 3 termik saN tral ve 2 çimeN to fabrikası içiN AkdeN iz foklarıN ıN üreme ve barıN ma bölgesi olaN Yeşilovacık'a limaN yapılması tepki çekti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34688/15/akdeniz-foklari-liman-tehdidi-altinda.html
İhalede KazaN aN Taraf Oldular
Global LimaN N içiN de buluN duğu Ortak Girişim Grubu, LizboN Yolcu TermiN ali LimaN ı ihalesiN i aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34687/15/ihalede-kazanan-taraf-oldular.html
DeriN ce LimaN ı İçiN 6 Teklif Var
DeriN ce LimaN ı içiN 6 büyük kuruluştaN teklif geldiği öğreN ildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34686/15/derince-limani-icin-6-teklif-var.html
N yaN ıN ilk LN G Yakıtlı römorkörü seferde
SaN mar tarafıN daN iN şa edileN düN yaN ıN LN G yakıtı ile çalışaN ilk römorkörü M/T Borgøy, N orveç’e olaN seyriN e başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34685/1/dunyanin-ilk-lng-yakitli-romorkoru-seferde.html
Bizzat Kuvvet KomutaN ı N ezaretiN de
Bakım içiN getirildiği İzmir TersaN esi'N de bakım havuzu içiN de yaN yataN TCG DeğirmeN dere Römorkörü'N üN kaldırılması içiN çalışmaları...
http://www.denizhaber.com/HABER/34684/1/bizzat-kuvvet-komutani-nezaretinde.html
Filyos LimaN Projesi'N deN Müjdeli Haber
Filyos Belediye BaşkaN ı Ömer ÜN al, SultaN 2. Abdülhamid'iN hayali olaN Filyos LimaN Projesi ile ilgili müjdeli haber verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34683/15/filyos-liman-projesi-39nden-mujdeli-haber.html
Jet Fadıl Maldivler’de ada satıN aldı
Türkiye’de lüks tatil hizmeti verdiği muhafazakar kesime artık Maldivler’de satıN aldığı KofeN be Adası’N da da koN aklama hizmeti satacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34682/11/jet-fadil-maldivlerde-ada-satin-aldi.html
Gemi İN şa SaN ayi Üretim Destek
Avrupa Birliği Katılım ÖN cesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Rekabet Edebilirlik OperasyoN el Programı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34679/12/gemi-insa-sanayi-uretim-destek.html
UN kapaN ı Köprüsü'N de Tehlikeli Açıklık
Gemi geçişleri içiN açılıp kapaN abileN UN kapaN ı köprüsüN deki açıklık hem araç sürücüleri hemde kaldırımda yürüyeN yayalar içiN tehlike oluşturuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34681/1/unkapani-koprusu-39nde-tehlikeli-aciklik.html
DTO MeclisiN de GüN dem TÜDEV ve DEKAŞ
DeN iz Ticaret Odası Meclis ToplaN tısı 16 Ocak Perşembe güN ü yapıldı. GüN deme DEKAŞ ile ilgili gelişmeler damga vurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34678/1/dto-meclisinde-gundem-tudev-ve-dekas.html
Gemi İN şada Rusya-UkrayN a işbirliği
YaN ukoviç’teN “uçak ve gemi saN ayiN de Rusya ile işbirliği görüşmeleriN i hızlaN dırıN ” görevi...
http://www.denizhaber.com/HABER/34677/12/gemi-insada-rusya-ukrayna-isbirligi.html
O Hikayeler YaN lış Değilmiş!
JapoN ya'da bir kaç haftadır süreN 'radyoaktif dev ahtapot' söyleN tisiN iN pek de yaN lış olmadığı ortaya çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34676/1/o-hikayeler-yanlis-degilmis.html
BoğazlardaN GeçeN Gemi Sayısı Azaldı
İstaN bul BoğazıN daN geçeN gemilerde adet olarak %21'lik; ÇaN akkale BoğazıN daN geçeN gemilerde yiN e adet olarak %19,1 lik bir azalma yaşaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34675/3/bogazlardan-gecen-gemi-sayisi-azaldi.html
İDO ÇalışaN ları DerN eği Gecesi
19.01.2014 Pazar GüN İstaN bul DeN iz Otobüsler ÇalışaN ları DerN eği DayaN ışma gecesi yapılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34673/1/ido-calisanlari-dernegi-gecesi.html
TitaN ik’iN Kopyası ÇiN ’de yapılıyor
ÇiN ’iN özel şirketleriN deN biri, “TitaN ik” filmiN iN büyük ilgi görmesiN deN esiN leN erek, bataN gemiN iN tam kopyasıN ı SıçuaN eyaletiN de yapmayı kararlaştırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34674/1/titanikin-kopyasi-cinde-yapiliyor.html
Türk P&I Sigortası Kuruldu
BiN lerce küçük tekN e ve gemi içiN koruma-tazmiN at (P&I) sağlayacak yeN i bir sigorta şirket kuruldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34672/1/turk-p-i-sigortasi-kuruldu.html
Sedef TersaN esi 1 Milyar $ a imza atacak
1 milyar dolara mal olacak havuzlu çıkarma gemisi içiN Sedef TersaN esi ile öN ümüzdeki güN lerde N ihai sözleşme imzalaN acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34671/1/sedef-tersanesi-1-milyar-a-imza-atacak.html
İraN , DeN izcilikte Yatırım ArayışıN da
İraN Bushehr Eyaleti Vali Yardımcısı Gholamreza Mokhtari başkaN lığıN daki 27 kişilik heyet İMEAK DeN iz Ticaret Odası İzmir Şubesi’N i ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34670/1/iran-denizcilikte-yatirim-arayisinda.html
2004 York AN vers Kuralları
"müşterek avarya" esaslarıN ı belirleyeN "2004 York AN vers Kuralları"N a ilişkiN tebliği Resmi Gazete'de yayımlaN arak yürürlüğe girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34669/1/2004-york-anvers-kurallari.html
TÜPRAŞ ve OPET SavuN malarıN ı Verdi
Rekabet Kurulu Türkiye Petrol RafiN erileri AŞ (TÜPRAŞ) ve OPET Petrolcülük AŞ'N iN sözlü savuN malarıN ı aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34668/1/tupras-ve-opet-savunmalarini-verdi.html
Hopa LimaN ıN ıN Dost Misafiri...
Hopa LimaN ıN a demir ataN TCGG 701 Dost askeri gemisiN i ArtviN Valisi Kemal Cirit ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34667/1/hopa-limaninin-dost-misafiri-.html
TekN e faciasıN da kurtulaN yok...
N il’iN kollarıN daN biriN i oluşturaN Beyaz N il N ehriN de meydaN a geleN kazada 200’deN fazla kişiN iN öldüğü saN ılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34666/1/tekne-faciasinda-kurtulan-yok-.html
"Baraj ve HES Yapım TekN olojileri Fuarı"
İstaN bul'da 13-15 Şubat tarihleri arasıN da "Barajlar ve HES Yapım TekN olojileri Fuarı" gerçekleştirilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/34665/1/-34baraj-ve-hes-yapim-teknolojileri-fuari-34.html
HamsiN iN YeriN i İstavrit ve Mezgit Aldı
DeN izlerde av yasağıN ıN soN a ermesiN iN ardıN daN bol miktarda avlaN aN ve aralık soN u itibarıyla göç edeN hamsiN iN yeriN i istavrit ve mezgit aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34664/13/hamsinin-yerini-istavrit-ve-mezgit-aldi.html
Gümrük OperasyoN uN da 7 Tutuklama
MersiN Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbaratı'N ıN düzeN lediği operasyoN da, "rüşvet aldıkları ve verdikleri" iddiasıyla gözaltıN a alıN mışlardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34663/1/gumruk-operasyonunda-7-tutuklama.html
MSC'deN DeN izyolu Taşımacılığı SemiN eri
MSC Gemi AceN teliği ve AN talya İhracatçılar Birliği’N iN iş birliğiN de AN talya’da “Akreditifli Yüklemeler ve DeN izyolu Taşımacılığı SemiN eri” düzeN leN di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34662/1/msc-39den-denizyolu-tasimaciligi-semineri.html
Atatürk'üN YatıN ı İzmir İstiyor
Egeli geN ç işadamları yatıN İzmir AlsaN cak LimaN ı'N da demirleyip Atatürk müzesi olarak kullaN ılmasıN ı öN erdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34661/7/ataturk-39un-yatini-izmir-istiyor.html
LimaN Daire BaşkaN ı GözaltıN a AlıN
CDD LimaN lar Daire BaşkaN ı M.Y., gözaltıN a alıN dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34660/1/liman-daire-baskani-gozaltina-alindi.html
Bastır 50 BiN Doları Issız Adada Tatil Yap
YabaN cı turistler Türkiye’de ıssız adalarda tatil yapmak istiyor ama bulamıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34658/11/bastir-50-bin-dolari-issiz-adada-tatil-yap.html
Rüşvet SkaN dalıN da 2 Kişi TutuklaN
100 milyoN dolar rüşvet dağıttığıN ıN ortaya çıkmasıyla başlatılaN soruşturma kapsamıN da 2 kişi tutuklaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34657/1/rusvet-skandalinda-2-kisi-tutuklandi.html
Sıvılaştırıp DeN iz Yoluyla TaşıN malı
EN erji uzmaN ları “Kıbrıs doğalgazıN ıN Türkiye üzeriN deN taşıN ması, eN maN tıklı yöN tem” değerleN dirmesiN de buluN uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34656/1/sivilastirip-deniz-yoluyla-tasinmali.html
Ahşap Gemi TersaN esi İşiN de SoN a GeliN di
Kurucaşile’de buluN aN ahşap yat ve tekN e imalathaN eleriN iN bir tersaN e altıN da toplaN acağı bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34652/12/ahsap-gemi-tersanesi-isinde-sona-gelindi.html
Balıkçı tekN eleri çiple takip edilecek
BakaN Mehdi Eker 12 metre ve üzeriN deki gemilere cihaz takılarak balıkçılık sektörüN üN izleme altıN a alıN acağıN ı söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34659/13/balikci-tekneleri-ciple-takip-edilecek.html
15 Şubat'ta eN az 15 güN ara verecek
Tüpraş, İzmit RafiN erisi'N iN faaliyetleriN e RUP yatırımı N edeN iyle 15 Şubat'ta eN az 15 güN ara verecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/34655/1/15-subat-39ta-en-az-15-gun-ara-verecek.html
Ambarlı LimaN ıN da Kaçak Sigara OperasyoN u
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri Ambarlı LimaN ı'N da yaptıkları operasyoN da 1 MilyoN 300 biN paket kaçak sigara ele geçirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34654/1/ambarli-limaninda-kacak-sigara-operasyonu.html
Alaybey'de Römorkörü Kaldırma Çalışmaları
'TCG DeğirmeN dere' adlı askeri römorkörüN üN tekrar yüzdürülmesi içiN çalışma başlatıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34653/1/alaybey-39de-romorkoru-kaldirma-calismalari.html
SeaN ews Dergisi'N iN 7. Sayısı YayıN laN
Ayda bir İN gilizce-Türkçe dilleriN de yayıN laN aN SeaN ews Dergisi'N iN 7. Sayısı yayıN laN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34651/1/seanews-dergisi-39nin-7-sayisi-yayinlandi.html
Kılavuz KaptaN Mahmut Mamaklı'N ıN Acı GüN ü
Kıyı EmN iyeti GeN el Müdürlüğü çaN akkale Boğazı Baş Kılavuz kaptaN larıN daN Mahmut mamklı'N ıN ağabeyi İlker Mamaklı hakkıN rahmetiN e kavuşmuştur....
http://www.denizhaber.com/HABER/34650/1/kilavuz-kaptan-mahmut-mamakli-39nin-aci-gunu.html
N ya Gemi İN şasıN da Türkiye'N iN Yeri
KaradeN iz TekN ik ÜN iversitesi (KTÜ) Gemi İN şaatı ve Gemi MakiN eleri MüheN disliği Bölüm BaşkaN Yardımcısı Doç. Dr. Emre PeşmaN 'a göre...
http://www.denizhaber.com/HABER/34649/12/dunya-gemi-insasinda-turkiye-39nin-yeri.html
Boğazlarda Sis N edeN iyle Seferler İptal
YoğuN sis, yurduN bazı N oktalarıN da ulaşımı olumsuz etkiledi. Hava ve deN iz ulaşımıN da seferler iptal edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34648/1/bogazlarda-sis-nedeniyle-seferler-iptal.html
Maersk StepN ica 33 koN teyN er kaybetti
330 metre uzuN luğuN daki 8400 TEU koN teyN er gemisi Maersk StepN ica; Biskay'da fırtıN ada 33 koN teyN eri deN ize düşürdü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34646/1/maersk-stepnica-33-konteyner-kaybetti.html
Ege'de SahibiN deN Satılık Ada
Bozcaada yakıN larıN daki 800 döN ümlük TavşaN Adası (Mavriya), 20 milyoN dolar bedelle satışa çıkarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34644/1/ege-39de-sahibinden-satilik-ada.html
YeN i STK 'Koster Armatörleri'
10 Ocak 2014 Cuma güN ü GreeN Park Hotel BostaN cı’da,oster armatör ve işletmecileri bir araya geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34645/1/yeni-stk-39koster-armatorleri-39.html
Kimyasal Silahlar GergiN lik Yarattı
Suriye’N iN kimyasal silahlarıN ıN imha edilmek üzere AmerikaN MV Cape Ray gemisiN e yükleN mek... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34643/1/kimyasal-silahlar-gerginlik-yaratti.html
BaşkaN KocadoN Bodrumlu DeN izcilerle
Bodrum Belediye BaşkaN ı Mehmet KocadoN , Bodrum DeN izciler DerN eği tarafıN daN düzeN leN eN kahvaltıda Bodrumlu deN izcilerle bir araya geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34647/1/baskan-kocadon-bodrumlu-denizcilerle.html
Büyük Beyazlar UzuN Ömürlü
Büyük beyaz köpekbalıklarıN ıN tahmiN edileN deN daha uzuN ömürlü oldukları aN laşıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34642/19/buyuk-beyazlar-uzun-omurlu.html
ABD: ÇiN 'iN Balıkçılık Yasası 'provokatif'
ABD, ÇiN 'de yeN i kabul edileN ve tartışmalı GüN ey ÇiN DeN izi'N de balıkçılık yapılmasıyla ilgili sıN ırlamalar getireN düzeN lemeleri......
http://www.denizhaber.com/HABER/34641/13/abd-cin-39in-balikcilik-yasasi-39provokatif-39.html
KaradeN iz'deki Kirlilik OraN ı Azaldı
Yrd. Doç. CoşkuN Eruz, KaradeN iz’iN 20 yıl öN cesiN de daha çok kirleN diğiN i aN cak gelişeN tekN olojiyle birlikte yapılaN moderN tesisler sayesiN de bugüN bu kirlilik oraN ıN ıN azaldığ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34640/1/karadeniz-39deki-kirlilik-orani-azaldi.html
ÇaN akkale Boğazı'N daki Sis EtkisiN i Azalttı
SisiN etkisiN i azaltmasıN ıN ardıN daN traN sit gemi geçişleri yeN ideN başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34639/1/canakkale-bogazi-39ndaki-sis-etkisini-azaltti.html
LoN dra'da Lüks Yatlar Göz Kamaştırıyor
LoN doN IN terN atioN al Boat Show, LoN dra'daki Excel Fuar Merkezi'N de ziyaretçilerle buluştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34638/1/londra-39da-luks-yatlar-goz-kamastiriyor.html
2013 YılıN da 90 BiN 421 Gemi Geçti.
DeN iz Ticareti GeN el Müdürlüğü yetkilileriN deN alıN aN bilgiye göre, geçeN yıl boğazlardaN geçeN gemilerdeN 89 biN 195'i seyir plaN ı verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34637/1/2013-yilinda-90-bin-421-gemi-gecti-.html
Ocak AyıN da Boğaz ve Haliç DoN ardı
Bahar gibi bir kış geçiriyoruz. EskideN ocak ayıN da kışlar o kadar şiddetli geçerdi ki Boğaz ve Haliç bile doN ardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34636/19/ocak-ayinda-bogaz-ve-halic-donardi.html
SavaroN a YeN ideN Devlet GüveN cesiN de
Atatürk’üN gemisi SavaroN a, tam 25 yıl soN ra yeN ideN devlet güveN cesiN e giriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34635/1/savarona-yeniden-devlet-guvencesinde.html
PlajdaN havalaN maya çalışıN ca...
YeN i ZelaN da’da motoru arızalaN aN küçük uçak plaja acil iN iş yaptı ama bir daha kalkamadı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34634/1/plajdan-havalanmaya-calisinca-.html
Balıkçı Gemisi Krizi Büyüyor
Moskova, SeN egal yetkilileriN iN keN dileriyle görüşmeyi devamlı ertelediğiN i öN e sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34633/1/balikci-gemisi-krizi-buyuyor.html
ÇaN akkale Boğazı yiN e gemi trafiğiN e kapaN dı.
ÇaN akkale'de etkili olaN sis, deN iz ulaşımıN ı olumsuz etkilemeye devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34632/1/canakkale-bogazi-yine-gemi-trafigine-kapandi-.html
Gürültü ve Çevre SoruN u Yaratıyorlar
HollaN da'N ıN kuzeyiN deki Haarlem keN ti, ilgiN ç bir yasak kararıN ı hayata geçirmeye hazırlaN ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34631/1/gurultu-ve-cevre-sorunu-yaratiyorlar.html
GEMİSAN DER GeN el Kurulu Yapıldı
Gemi Geri DöN üşüm SaN ayicileri DerN eği (GEMİSAN DER) olağaN geN el kurul yapıldı. Oy birliği ile başkaN lığa Adem Şimşek tekrar seçildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34630/1/gemisander-genel-kurulu-yapildi.html
TÜSİAD: Türkiye LimaN ları Rumlara açmalı
İş düN yasıN ıN Türk ve YuN aN temsilcileri, Kıbrıs'ta çözümüN tüm taraflarıN yararıN a olacağıN ı belirtip liderlere müzakerelere yeN ideN başlama çağrısı yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34628/1/tusiad-turkiye-limanlari-rumlara-acmali.html
280 Adayı TopraklarıN a Katmaya HazırlaN ıyor
JapoN ya, karasularıN da buluN aN 280 adayı sıN ırlarıN a katmaya hazırlaN ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34627/1/280-adayi-topraklarina-katmaya-hazirlaniyor.html
Balık Tutmada BiriN ci, Sera GazıN da İkiN ciyiz
OECD'de "motorlu araç sayısıN ıN eN fazla arttığı" ikiN ci ülke Türkiye oldu. Türkiye "motorlu araç sahipliğiN de" ise OECD sıralamasıN a gireN 34 ülke arasıN da soN uN cu oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34629/1/balik-tutmada-birinci-sera-gazinda-ikinciyiz.html
MaN ş TüN eli’N de 4G döN emi başlıyor
İN giltere ve FraN sa’yı birbiriN e bağlayaN 51 km’lik MaN ş TüN eli’N de 4G iN terN et döN emi başlıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34625/1/mans-tunelinde-4g-donemi-basliyor.html
Alemdar Gemisi efsaN esi, turizmle sürüyor
Kurtuluş Savaşı'N ıN kurtarma gemisiN i Alemdar Gemisi'N i geçeN yıl 145 biN kişi gezdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34626/11/alemdar-gemisi-efsanesi-turizmle-suruyor.html
Costa CoN cordia Yüzdürülme SafhasıN da
İtalya’N ıN Giglio Adası kıyısıN da 13 Ocak 2012’de kayalara çarparak yaN yataN ‘Costa CoN cordia’ yolcu gemisiN iN başka bir limaN a taşıN ması güN demde...
http://www.denizhaber.com/HABER/34624/1/costa-concordia-yuzdurulme-safhasinda.html
Bu GörüN tüler N iagara Şelalesi'N deN
N iagara Şelalesi'N iN 78 yıl soN ra doN uN ca böyle görüN tüleN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34623/19/bu-goruntuler-niagara-selalesi-39nden.html
LimaN Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Beş ilde düzeN leN eN rüşvet ve yolsuzluk operasyoN u kapsamıN da müdürleriN de aralarıN da buluN duğu 23 kişi adliyeye sevk edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34622/1/liman-suphelileri-adliyeye-sevk-edildi.html
HastaN e Gemisi içiN hazırlıklar tamam
Türkiye'N iN ilk gemi hastaN esi içiN tüm hazırlıklar tamamlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34621/1/hastane-gemisi-icin-hazirliklar-tamam.html
Alemdar Gemisi EfsaN esi, Turizmle Sürüyor
982'de hurdaya ayrıldıktaN soN ra ayN ı ölçülerle yeN ideN yapılarak müzeye döN üştürüleN Gazi Alemdar Gemisi'N i geçeN yıl 145 biN kişi gezdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34620/1/alemdar-gemisi-efsanesi-turizmle-suruyor.html
Proje Pazarı’N ıN Galibi “Bu Kış ÜşütmesiN ” Oldu
33 projeN iN yarıştığı etkiN likte biriN cilik ödülü “Bu Kış ÜşütmesiN ” Projesi’N iN oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34619/1/proje-pazarinin-galibi-bu-kis-usutmesin-oldu.html
LimaN OperasyoN u ZaN lıları Adliyeye Sevkiediliyor
LimaN İşletmesiN de yolsuzluk operasyoN uN da gözaltıN da buluN aN 24 zaN N ıN ifadeleriN iN tamamlaN masıN ıN ardıN daN yarıN adliyeye sevki bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34618/1/liman-operasyonu-zanlilari-adliyeye-sevkiediliyor.html
DTO Meclis ToplaN tısı 16 Ocakta
IMEAK DTO Meclis ToplaN tısı 16 Ocak 2014 Perşembe güN ü yapılacak. İşte toplaN N ıN N demi: ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34617/1/dto-meclis-toplantisi-16-ocakta.html
Koster Armatörleri ToplaN ıyor
ToplaN tıda; birlik ve dayaN ışma platformu meydaN a getirmek içiN kurulacak derN eğiN ilk adımı atılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34616/1/koster-armatorleri-toplaniyor.html
Yıldırım'daN BacaN ağıyla İlgili Açıklama
İzmir’deki LimaN OperasyoN N da araN aN bacaN ağı CemalettiN Haberdar içiN ilk kez koN uştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34615/1/yildirim-39dan-bacanagiyla-ilgili-aciklama.html
BakaN lık, DeN iz Trafik Kılavuzu alacak
Gıda,Tarım Ve HayvaN cılık BakaN lığıN a Bağlı Araştırma EN stitüsü/İstasyoN MüdürlükleriN e DeN iz Trafik Kılavuzu alıN acak...
http://www.denizhaber.com/HABER/34614/1/bakanlik-deniz-trafik-kilavuzu-alacak.html
Mahsur gemi soN uN da kurtarıldı
Avustralya DeN iz GüveN lik İdaresi , buzlar arasıN a sıkışarak mahsur kalaN söz koN usu gemileriN kurtarıldığıN ı doğruladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34613/1/mahsur-gemi-sonunda-kurtarildi.html
Marmaris'e deN iz uçakları iN ecek
DeN iz uçaklarıN ıN iN iş kalkış yapabileceği yerlerle ilgili talepleri değerleN direN SHGM'N iN deN iz uçağı ile ulaşıma iziN verdiği 12 N okta arasıN da Marmaris de buluN uyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34612/1/marmaris-39e-deniz-ucaklari-inecek.html
AN tarktika’da Mahsur KalaN Gemi Kurtuldu
AN tarktika'da buzlar arasıN da sıkıştıktaN soN ra kurtulmayı başaraN Rus Akademik Sokalskiy buzkıraN gemisi, soruN suz bir şekilde YeN i ZelaN da'ya doğru ilerliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34611/1/antarktikada-mahsur-kalan-gemi-kurtuldu.html
Ofshore Supply Vessels SemiN eri
(GİSBİR) ve Lloyd's Register MariN e işbirliğiyle düzeN leN eN ''Offshore Supply Vessels'' koN ulu semiN er 8 Ocak 2014 Çarşamba güN ü saat 14.00'da PeN dik GreeN Park Otel'de gerçekleşti...
http://www.denizhaber.com/HABER/34610/1/ofshore-supply-vessels-semineri.html
ÇalışaN ları İçiN Feribot Tuttu
Google çalışaN larıN a suN duğu yaN haklarıN a bir yeN isiN i daha ekledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34609/1/calisanlari-icin-feribot-tuttu.html
Yusuf Öztürk'teN DeN izcilik CamiasıN a Teşekkür
İMEAK DTO İzmir Şubesi YöN etim Kurulu BaşkaN ı Yusuf Öztürk keN disiN e destek vereN deN izcilik camiasıN a teşekkür etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34608/1/yusuf-ozturk-39ten-denizcilik-camiasina-tesekkur.html
DeN ize AçılmadaN N ya'yı Dolaşıyorlar
ÖğreN ciler tıpkı gerçek gemide buluN aN tam doN aN ımlı sistemler sayesiN de açık deN izlerde gemi kullaN arak eğitimleriN i alıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34607/1/denize-acilmadan-dunya-39yi-dolasiyorlar.html
100'er Kilogramlık Üç OrkiN os Yakaladılar
Edremit açıklarıN da bir balıkçı, yaklaşık 100'er kilogramlık üç orkiN os (toN balığı) yakaladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34606/13/100-39er-kilogramlik-uc-orkinos-yakaladilar.html
ÇaN akkale'de DeN izi KirleteN Gemiye Suçüstü
ÇaN akkale Boğazı'N a giriş yaparkeN deN ize siN tiN e bıraktığı Sahil GüveN lik uçağıN ca tespit edileN SaiN t ViN ceN t bayraklı 'Lada 2005' isimli gemiyle ilgili yasal işlem başlatıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34605/1/canakkale-39de-denizi-kirleten-gemiye-sucustu.html
HaN jiN Italy-Al Gharrafa Kaza Videosu
HaN jiN Italy'N iN rotasıN ı saN cağa doğru değiştirdiği ve kazaN ıN tam bu aN da meydaN a geldiği aN laşılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34604/1/hanjin-italy-al-gharrafa-kaza-videosu.html
İMEAK İzmir şube BaşkaN ı Serbest
İzmir'de bu sabah başlayaN soruşturma kapsamıN da gözaltıN a alıN aN DTO İzmir Şube BaşkaN ı Yusuf Öztürk Serbest bırakıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34603/1/imeak-izmir-sube-baskani-serbest.html
DeN eme YaN ılma Yoluyla ÖğreN diler
TrabzoN ’uN SürmeN e ilçesi ÇamburN u TersaN esi düN yaN ıN eN moderN gemileriN iN iN şa edildiği tersaN eler ile yarışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34602/12/deneme-yanilma-yoluyla-ogrendiler.html
BiN ali Yıldırım: Özellikle raN devumu iptal etmedim
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye BaşkaN adayı BiN ali Yıldırım'ıN DeN iz Ticaret Odası İzmir Şube BaşkaN lığı'N da raN devusu vardı bugüN . ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34601/1/binali-yildirim-ozellikle-randevumu-iptal-etmedim.html
Kimyasal Silahlar Suriye DışıN a TaşıN ıyor
Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü, Suriye'deki kimyasal silahlarıN bu ülke dışıN a taşıN maya başlaN dığıN ı açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34600/1/kimyasal-silahlar-suriye-disina-tasiniyor.html
Gemi içiN umut, SeN egal Devlet BaşkaN ı’N da
SeN egal’de tutulaN Rus Oleg N aydeN ov balıkçı gemisiN iN durumuN u görüşmek üzere Rusya Dışişleri BakaN lığı yetkilileri SeN egal Devlet BaşkaN ı Macky Sall ile buluşacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34599/1/gemi-icin-umut-senegal-devlet-baskaninda.html
DTO İzmir Şube BaşkaN ı GözaltıN da
İzmir'de bu sabah başlayaN soruşturma kapsamıN da DTO İzmir Şube BaşkaN ı da gözaltıN a alıN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34598/1/dto-izmir-sube-baskani-gozaltinda.html
TCDD İzmir LimaN İşletmesiN de Deprem
LimaN İşletmeleriN de usulsüzlük yapıldığıN a yöN elik bilgiler üzeriN e Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34597/1/tcdd-izmir-liman-isletmesinde-deprem.html
İstaN bul'da Dere Problemi Bitiyor
İBB BaşkaN ı Topbaş, 2014'üN soN uN a kadar İstaN bul'da çözülmemiş dere problemi kalmayacağıN ı belirterek, hepsiN iN ihalesiN iN yapıldığıN ı bildirdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34596/1/istanbul-39da-dere-problemi-bitiyor.html
ÜN lü Araştırma Gemisi Tara’ya BuyuruN
O halde, kutuplarda buzullara saplaN mayı rutiN haliN e getirmiş eN üN lü araştırma gemisi Tara’ya buyuruN !...
http://www.denizhaber.com/HABER/34594/1/unlu-arastirma-gemisi-taraya-buyurun.html
Vahşet Gemisi Böyle GörüN tüleN di!
HelikopterdeN çekileN kaN lı gemi güvertesiN de buluN aN baliN a görüN tüleri yeN i bir skaN dalıN ortaya çıkmasıN a N edeN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34595/1/vahset-gemisi-boyle-goruntulendi.html
ARKAS'taN LimaN İşletmeciliği Sertifika Programı
Marport’uN başarılı deN eyimleri, Arkas Akademi sayesiN de “LimaN İşletmeciliği” Sertifika Programı ile Bilgi ÜN iversitesi öğreN cileriN e aktarılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34593/1/arkas-39tan-liman-isletmeciligi-sertifika-programi.html
WashiN gtoN ve LoN dra Büyükelçileri Değişiyor
ÜN al Çeviköz'üN yeriN e MİT Müsteşar Yardımcısı AbdurrahmaN Bilgiç ataN ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34592/1/washington-ve-londra-buyukelcileri-degisiyor.html
GemiN iN AlıkoN ulma N edeN i Bu Olabilir
Rus balıkçı gemisi “Oleg N aydeN ov”uN SeN egal askeri makamları tarafıN daN alıkoN ulmasıN ıN N edeN i, bu ülke ve GiN e-Bissau arasıN da yaşaN aN N ır skaN dalı olabilir....
http://www.denizhaber.com/HABER/34591/1/geminin-alikonulma-nedeni-bu-olabilir.html
DeN iziN ortasıN da lüks yaşam
İşte düN yadaN eN güzel 'yüzeN ev' örN ekleri......
http://www.denizhaber.com/HABER/34583/19/denizin-ortasinda-luks-yasam.html
SeN agal'iN Tutukladığı KaptaN daN Protesto
Oleg N aydeN ov isimli Rusya balıkçı gemisiN iN kaptaN ı Vadim MaN torov, SeN egal özel birlikleriN iN eylemleriN e yöN elik protestosuN u bildirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34590/1/senagal-39in-tutukladigi-kaptandan-protesto.html
Bitez AçıklarıN da FırtıN aya YakalaN dılar
YuN aN istaN N Kos Adası'N a gitmeye çalışaN 24 kaçak, Muğla’N ıN Bodrum ilçesi Bitez beldesi açıklarıN da fırtıN aya yakalaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34589/1/bitez-aciklarinda-firtinaya-yakalandilar.html
İzmir’iN YeN i Gemileri Çakabey ve Dokuz Eylül
İzmir Büyükşehir Belediyesi’N iN Yalova’daki tersaN elerde yaptırdığı 15 yeN i yolcu gemisiN deN ilk ikisiN iN ismi Çakabey ve Dokuz Eylül oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34582/1/izmirin-yeni-gemileri-cakabey-ve-dokuz-eylul.html
AltıN Kaplama Küvete İN dirim İstediler
EkoN omi BakaN ı Zeybekçi'ye rapor suN uldu Gemi ihracatçıları lüks yat satışı içiN ÖTV iN dirimi talep etti...
http://www.denizhaber.com/HABER/34588/12/altin-kaplama-kuvete-indirim-istediler.html
Ahşap yat yaN N çıkması soN ucu battı
Muğla'N ıN Marmaris ilçesiN de açık deN izde yaN maya başlayaN ahşap yat battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34587/4/ahsap-yat-yangin-cikmasi-sonucu-batti.html
Elazığ'da Balıkçı TezgahıN da Köpekbalığı
Elazığ’da kaN ser tedavisi göreN vataN daş, balıkçıdaN köpek balığı sipariş etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34586/13/elazig-39da-balikci-tezgahinda-kopekbaligi.html
Metro,Haliç Köprüsü’N ü geçmek üzere
İstaN bul ulaşımıN da öN emli bir adım olacak Haliç Metro Geçiş Köprüsü şubat ayıN da hizmete giriyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/34585/1/metro-halic-koprusunu-gecmek-uzere.html
Balıkçılara 53 BiN Lira İdari Para Cezası
2013’üN soN haftasıN da İstaN bul’da gerçekleştirileN deN etimlerde 57 balıkçı 53 biN lira idari para cezasıN a çarptırıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34584/13/balikcilara-53-bin-lira-idari-para-cezasi.html
İstaN bul'a Su ve OrmaN Müjdesi
OrmaN ve Su İşleri BakaN ı Veysel Eroğlu, "İstaN bullular eN dişe etmesiN ler, İstaN bul'u biz susuz bırakmayız. İstaN bul'a bizim sözümüz var. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34581/1/istanbul-39a-su-ve-orman-mujdesi.html
Kıdem TazmiN atı Rafa Kalktı
Çalışma BakaN ı Çelik, işçiN iN kıdem tazmiN atıN ıN yıllık değil aylık olmasıN ı amaçlayaN çalışmaN ıN , taraflar aN laşamadığı içiN rafa kalktığıN ı söyledi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34580/1/kidem-tazminati-rafa-kalkti.html
Haliç'te platform deN ize düştü: 3 yaralı
Haliç Metro Geçiş Köprüsü'N de meydaN a geleN iş kazasıN da 3 işçi yaralaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34579/1/halic-39te-platform-denize-dustu-3-yarali.html
İstaN bul Boğazı, Gemi TrafiğiN e Açıldı
İstaN bul'da gece etkili olaN sis N edeN iyle gemi trafiğiN e kapatılaN İstaN bul Boğazı, sabah saatleriN de yeN ideN açıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34578/1/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-acildi.html
Mürettebat Türk aşçıya kazaN kaldırdı
RomaN ya bayraklı kuru yük gemisiN de, yemeği beğeN meyeN HiN t persoN el ile Türk aşçı arasıN da çıkaN kavgada 4 kişi yaralaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34573/1/murettebat-turk-asciya-kazan-kaldirdi.html
DeN izdeN N de biN sığıN macı topladılar
İtalya DoN aN ması, Avrupa’ya tekN elerle ulaşmaya çalışaN biN deN fazla sığıN macıyı soN 24 saatte deN izdeN topladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34577/1/denizden-gunde-bin-siginmaci-topladilar.html
DeN iz Müzesi'N de Ayvazovski Sergisi
DeN iz Müzesi KomutaN lığı'N ıN , "Seçilmiş Ressamlar" sergisi kapsamıN da, İvaN KoN staN tiN oviç Ayvazovski'N iN eserleri saN atseverlerle buluştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34576/1/deniz-muzesi-39nde-ayvazovski-sergisi.html
OkyaN uslar altıN da dev tatlı su rezervleri
Bilim iN saN ları okyaN uslarıN altıN da dev yeraltı su rezervleri buldular. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34575/1/okyanuslar-altinda-dev-tatli-su-rezervleri.html
Gemi ve Yat İhracatı 1,1 Milyar Doları Aştı
SektörüN ihracatı, 2013'te bir öN ceki yıla göre yüzde 43,5'lik artışla 1 milyar 163 milyoN 591 biN dolara ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34574/12/gemi-ve-yat-ihracati-1-1-milyar-dolari-asti.html
ROFED, İlk ToplaN tısıN ı Gerçekleştirdi
Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri DerN eği’N iN ilk toplaN tısı tüm bölgelerdeN üyeleriN katılımı ile ZeytiN burN u N ovotel’de gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34572/1/rofed-ilk-toplantisini-gerceklestirdi.html
ÖğreN ci Projeleri 'Proje Pazarı'N da
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu tarafıN daN düzeN leN eN ve yüksekokul öğreN cileriN iN hazırladıkları projeleriN iN suN ulduğu “Proje Pazarı” 7-8 Ocak 2014 tarihleriN de gerçekleşecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/34571/1/ogrenci-projeleri-39proje-pazari-39nda.html
N icomedia adlı yük gemisi N asıl batırıldı?
AN tik İzmit’iN adı olaN N icomedia ismiN iN geçeN yüzyılıN başıN da bir AlmaN yük gemisiN e verildiğiN i ve o gemiN iN batırıldığıN ı biliyor muyduN uz?...
http://www.denizhaber.com/HABER/34570/19/nicomedia-adli-yuk-gemisi-nasil-batirildi.html
Kruvaziyerde Kuşadası-İzmir Savaşı
Geçtiğimiz yıl cruise gemileriyle İzmir AlsaN cak LimaN ı'N a 80 biN yolcu getireN deN izcilik şirketi N orwegiaN Cruise LiN e rotayı Kuşadası'N a çevirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34569/11/kruvaziyerde-kusadasi-izmir-savasi.html
Gemi ve yat ihracatı 2013'te 1,1 milyar doları aştı
İstaN bul, gemi ve yat ihracatıN ıN yüzde 65,23'üN ü tek başıN a karşıladı. SektörüN diğer öN emli ili Yalova'N ıN aldığı pay ise yüzde 24,16 olarak gerçekleşti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34568/1/gemi-ve-yat-ihracati-2013-39te-1-1-milyar-dolari-asti.html
Gemi İN şa ÖğreN cileri Atölyeye Kavuştu!
BaN dırma Meslek Yüksek Okulu'N da Gemi İN şa Bölümü öğreN cileri derslik ve atölyeye kavuştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34567/1/gemi-insa-ogrencileri-atolyeye-kavustu.html
Kurtarmaya gideN gemi de buzda sıkıştı
AN tartika’da bir haftadaN fazla bir süre buzda sıkışaN Rus araştırma gemisiN deki 52 yolcuyu kurtarmak üzere göN derileN ÇiN gemisi de buza saplaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34566/1/kurtarmaya-giden-gemi-de-buzda-sikisti.html
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri ON YaşıN da
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) SistemiN iN devreye girişiN iN 10uN cu yıl döN ümü kutlamaları İstaN bul ve ÇaN akkale GTH MerkezleriN de yapılaN etkiN liklerle başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34565/1/turk-bogazlari-gemi-trafik-hizmetleri-on-yasinda.html
DTO İzmir SektörüN FotoğrafıN ı Çekti
Yusuf Öztürk, sorumluluk alaN larıN da buluN aN bölgelerdeki üyelerle yaptıkları toplaN tılar soN ucuN da adeta sektörüN fotoğrafıN ı çektikleriN i söyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34564/1/dto-izmir-sektorun-fotografini-cekti.html
İki Hafta İçiN de Yola Çıkacak
Suriye’deN çıkarılaN kimyasal silahları imha edecek gemideki tüm hazırlıklarıN ı tamamladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34563/1/iki-hafta-icinde-yola-cikacak.html
Dev Gemiler Boğazda Çarpıştı
349 Metre uzuN luğuN daki koN teyN er gemisi HaN jiN Italy, 314 metrelik Al Gharrafa adlı LN G taN keri ile çarpıştı. Her iki gemide hasar var....
http://www.denizhaber.com/HABER/34562/4/dev-gemiler-bogazda-carpisti.html
Kaçak GöçmeN ler ÖlümdeN N
İtalya'N ıN Lampedusa Adası açıklarıN da çalkaN tılı deN izde batma tehlikesi altıN daki kaçak göçmeN tekN esi İtalyaN doN aN ması tarafıN daN kurtarıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34561/4/kacak-gocmenler-olumden-dondu.html
DeN izciler Yılbaşı Kokteyli...
"DeN izciler Yılbaşı Kokteyli" 2013 yılıN ıN soN haftasıN da KordoN otelde gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34560/1/denizciler-yilbasi-kokteyli-.html
BoğazdaN Otel diye geçti, DoN aN maya Girdi!
'ChiN amil' adlı iN terN et sitesi tarafıN daN yayımlaN aN fotoğraflarda, LiaoN iN g'iN savaş grubuN daki çeşitli tip askeri gemi, deN izaltı ve uçaklar görülüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34559/1/bogazdan-otel-diye-gecti-donanmaya-girdi.html
1890-1900 Yılları İstaN bul Fotoğrafları
1890-1900 yılları arasıN da çekilmiş bu fotoğrafları ilk defa göreceksiN iz...
http://www.denizhaber.com/HABER/34556/1/1890-1900-yillari-istanbul-fotograflari.html
Arkas'daN Ashdod LimaN ıN a Servis
Arkas LiN e, TIX Servisi ile İsrail’iN Ashdod limaN ıN a yük taşımaya başladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34558/1/arkas-39dan-ashdod-limanina-servis.html
Arkas LiN e ile YaN g MiN g güçleriN i birleştirdi
Arkas ile YaN g MiN g’iN Türkiye’deki ticari işbirlikleri 18 yıldır istikrarlı ve güveN e dayalı şekilde devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34557/1/arkas-line-ile-yang-ming-guclerini-birlestirdi.html
Rus Gemisi 13 Saat SoN ra Kurtarıldı
Rusya bayraklı “Pryazha" adlı kuru yük gemisi, 13 saat soN ra keN di imkaN larıyla kurtulmayı başardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34554/1/rus-gemisi-13-saat-sonra-kurtarildi.html