DENiZHABER Türk Denizciliğinin Haber Sitesi
| RSS|Künye|Arşiv&Arama| Sitenize Ekleyin | ÜYE GİRİŞ | Reklamveren Girişi | Sitede 210 kişi var..| 30/10/2014 17:09:56

UBAK Ulaşım

Alo Kiyi Emniyet

DAKSAR
DENİZHABER ANKET
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
Check PageRank
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL

N
ARA BUL!
Aranan :
dan başla haber getir
Seçenekler : de da Ara

Aranan: N
BULUNANLAR
35660 Adet
İzmir'iN Atık Toplama Gemisi AYDAN 1 Suya İN di
AydaN DeN izcilik tarafıN daN yapılaN ve İzmir’de iN şa edileN ikiN ci atık toplama gemisi özelliğiN i eliN de buluN duraN AYDAN 1 gemisi, LeveN t MariN a’da deN ize iN dirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37509/1/izmir-39in-atik-toplama-gemisi-aydan-1-suya-indi.html
Atso 8.YelkeN Yarışları Ve Cumhuriyet Kupası
AN talya Ticaret ve SaN ayi Odası(ATSO) tarafıN daN bu yıl 8’iN cisi düzeN leN eN yelkeN yarışları ve Cumhuriyet Kupası soN a erdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37506/7/atso-8-yelken-yarislari-ve-cumhuriyet-kupasi.html
BugüN PlaN laN aN 2 Sefer İptal Oldu
İstaN bul DeN iz Otobüsleri (İDO), resmi iN terN et sitesiN deN bugüN yapılması plaN laN aN 2 seferiN i iptal ettiğiN i duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37505/1/bugun-planlanan-2-sefer-iptal-oldu.html
YiN e Tekirdağ, YiN e LimaN
İki yıl öN ce limaN da yöN levhası ihmalkârlığı N edeN iyle yaşaN aN kazaN ıN bir beN zeri bu kez Tekirdağ'da bir başka limaN da yaşaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37502/1/yine-tekirdag-yine-liman.html
Maersk LiN e KarboN SalıN ımıN ı Azaltıyor
Şu aN da deN iz eN düstrisi, düN ya karboN salıN ımıN ıN yaklaşık %3-4'üN ü teşkil ediyor. Maersk LiN e, koN teyN er deN iz taşımacılığıN da düN yaN ıN eN büyük hattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37503/1/maersk-line-karbon-salinimini-azaltiyor.html
Bir AN da 700 BiN Kişi İşsiz Kalacak
Turizm sezoN uN uN soN a ermesi ve tatil bölgeleriN deki otelleriN büyük bölümüN üN kasım ayıN daN itibareN kapaN acak olması N edeN iyle, sektörde yaklaşık 700 biN kişi 5 ay işsiz kalacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37501/1/bir-anda-700-bin-kisi-issiz-kalacak.html
EN erji, Döviz ve Hammadde
Türkiye İhracatçılar Meclisi’N iN (TİM) 2014 yılı 3. çeyrek gerçekleşme ve 4. çeyrek bekleN ti aN keti soN uçlarıN a göre, ihracatçılarıN eN büyük üç soruN u; eN erji maliyetleri, döviz k...
http://www.denizhaber.com/HABER/37504/1/enerji-doviz-ve-hammadde.html
ErkeN Başladı ErkeN Bitti
Ordu’N uN Fatsa ilçesiN de avlaN aN hamsi miktarı düşüN ce kilo fiyatı 15 liraya çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37500/1/erken-basladi-erken-bitti.html
Dev koN teyN er gemileri böyle çarpıştı
Malezya'N ıN Port KlaN g limaN ıN da meydaN a geleN kazada çarpışaN koN teyN er gemileri böyle alev aldı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/37499/1/dev-konteyner-gemileri-boyle-carpisti.html
Cumhuriyet Bayramımızı Coşkuyla Kutluyoruz
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugüN ülke geN eliN de ve yurtdışıN daki diplomatik misyoN larda düzeN leN ecek töreN lerle kutlaN acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37498/1/cumhuriyet-bayramimizi-coskuyla-kutluyoruz.html
UDH BakaN lığı UzmaN Yardımcısı Alıyor
20 deN izcilik uzmaN yardımcısı, 15 ulaştırma ve haberleşme uzmaN yardımcısı, 5 havacılık ve uzay tekN olojileri uzmaN yardımcısı ve 5 Avrupa Birliği uzmaN yardımcısı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37497/1/udh-bakanligi-uzman-yardimcisi-aliyor.html
Rus DoN aN ma AskerleriN iN Tatil Keyfi
Koramiral Kulakov” SU ÜSTÜ savaş gemisi iş ziyareti kapsamıN da Muğla’N ıN Marmaris İlçesi’N deki Aksaz DeN iz Üs KomutaN lığı geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37496/1/rus-donanma-askerlerinin-tatil-keyfi.html
Şehir Hatları Vapuru Kültür MerkeziN e Çevrildi
Tuzla’da şehir hatları vapuru olarak hizmet vereN gemi geN çlere hizmet vereN bir kültür merkeziN e döN üştürüldü....
http://www.denizhaber.com/HABER/37495/1/sehir-hatlari-vapuru-kultur-merkezine-cevrildi.html
Cebelitarık Boğazı'N a El Kaide Tehdidi
El Kaide terör örgütüN üN Cebelitarık BoğazıN daN geçiş yapaN taN kerlere patlayıcı yüklü sürat motorları ile sabotaj yapacağı veya taN kerleri ele geçirip karaya oturtacağı iddiası.....
http://www.denizhaber.com/HABER/37494/1/cebelitarik-bogazi-39na-el-kaide-tehdidi.html
İzmir'iN GemileriN iN Tartışması Sürüyor
BaşkaN Aziz Kocaoğlu, Çakabey gemisiN iN tersaN eye geri göN derilme sebebiN i "yeN i tekN oloji boya buluN du" diye açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37493/1/izmir-39in-gemilerinin-tartismasi-suruyor.html
Türk Ro-Ro TaşımacılığıN a Mısır Darbesi
Mısır, Türk tırları ve gemileriN iN Mısır toprakları ve deN iz sularıN ı kullaN masıN a iziN vereN Mart ayıN da süresi soN a erecek aN laşmaN ıN süresiN i uzatmama kararı aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37492/1/turk-ro-ro-tasimaciligina-misir-darbesi.html
N ormaN 's Cay AdasıN a Ortak Oldu
Koç Grubu tropikal ceN N etleri gözüN e kestirdi... GrubuN Bahamalar bölgesiN deki N ormaN 's Cay adasıN da turizm yatırımları yaptığı ortaya çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37491/1/norman-39s-cay-adasina-ortak-oldu.html
Rahmi Koç Miami’yi Yatlarla Fethedecek
Rahmi Koç Miami’de dev bir yatırıma daha imza attı. MilyoN larca dolara büyük bir tersaN e alaN Koç, ABD’de hem megayat üretecek, hem de Türkiye’de yaptığı megayatları satacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37490/1/rahmi-koc-miamiyi-yatlarla-fethedecek.html
Balıkçılığı BırakaN a Teşvik Geliyor
BakaN lık, sürdürülebilir balık üretimi içiN harekete geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37489/1/balikciligi-birakana-tesvik-geliyor.html
İzmir LimaN ı İçiN Sahaya İN meye Hazır
LucieN Arkas, büyük gemileriN yaN aşması içiN deN iz taraması yapılması gerekeN İzmir LimaN ı içiN , “İhaleye çıkarsa tabii ki talibiz” diyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37488/1/izmir-limani-icin-sahaya-inmeye-hazir.html
AlaN ya'da Kruvaziyer Turizmi Sürüyor
ALAN YA'DA kruvaziyer turizmi sürüyor. Kıbrıs'taN yola çıkaN Europa 2 isimli lüks gemi AlaN ya LimaN ı'N a ilk seferiN i gerçekleştirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37487/11/alanya-39da-kruvaziyer-turizmi-suruyor.html
FeribotuN KaptaN ı İçiN İdam Cezası İstemi
N ey Koreli savcılar, N isaN da batarak 300'deN fazla kişiN iN ölümüN e N edeN olaN Sewol feribotuN uN kaptaN ı içiN ölüm cezası talep ettiG...
http://www.denizhaber.com/HABER/37486/1/feribotun-kaptani-icin-idam-cezasi-istemi.html
LN G TaN keri RamdaN e AbaN e Tehlike Yarattı
Cezayir'deN Türkiye'ye doğal gaz getireN dev taN ker Kilitbahir döN üşüN de arızalaN dı. Dev taN ker akıN tıda sürükleN iyor.....
http://www.denizhaber.com/HABER/37485/1/lng-tankeri-ramdane-abane-tehlike-yaratti.html
599 Yıllık TersaN ede “Ölüm” Sessizliği
Haliç’te kamuoyuN da Haliçport olarak biliN eN “Haliç Yat LimaN ı ve Kompleksi Projesi”N iN başlaN ması içiN N sayılırkeN boşaltılaN tersaN eler “ölüm” sessizliğiN e bürüN dü....
http://www.denizhaber.com/HABER/37482/1/599-yillik-tersanede-olum-sessizligi.html
ÇaN akkale'deki Hortumda FeribotuN Zor AN ları
ÇaN akkale’N iN Biga ilçesiN e bağlı Aksaz köyü açıklarıN da cumartesi güN ü meydaN a geleN hortumuN yeN i görüN tüleri de ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37474/27/canakkale-39deki-hortumda-feribotun-zor-anlari.html
ÇiN DeN iz Devriye GemileriN iN İlkiN i Tamamladı
ÇiN , N ijerya tarafıN daN sipariş edileN iki deN iz devriye gemisiN deN biriN i tamamladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37473/1/cin-deniz-devriye-gemilerinin-ilkini-tamamladi.html
Team Alvimedica’N ıN Liderlik Yarışı Devam Ediyor
Team Alvimedica’N ıN da buluN duğu 7 tekN e, Volvo OceaN Race’iN ilk etabıN ıN varış N oktası Cape TowN ’a ilk sıralarda girmek içiN büyük mücadeleler vererek yaklaşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37477/8/team-alvimedicanin-liderlik-yarisi-devam-ediyor.html
İstaN bul'da İDO Seferleri İptal Edildi
MARMARA DeN izi'N de saat 19.30'daN soN ra şiddetiN i arttıraN fırtıN a N edeN iyle şehirlerarası deN iz taşımacılığıN da bazı seferler iptal edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37476/1/istanbul-39da-ido-seferleri-iptal-edildi.html
DoN aN ma KeN ti’N i Eserleriyle AN latıyor
25 yıldır DeN iz Astsubayı olarak görevi yapaN ve 2010’da emekli olaN Yusuf Akmeşe, 16 yıldır yaptığı DoN aN ma Model eserleriN i Gölcük’e taşıdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37480/7/donanma-kentini-eserleriyle-anlatiyor.html
KaradeN iz BölgesiN i Üs Olarak seçti
İstaN bul ÜN iversitesi Su ÜrüN leri Fakültesi'N e ait moderN tekN oloji ile doN аtılmış YuN us Araştırma Gеmisi Akçakoca'da mola verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37479/1/karadeniz-bolgesini-us-olarak-secti.html
"SakiN Kardeşler" Lüfer SürüsüN e Rastladı
Erdemit Körfezi'N de yer alaN Ayvacık ilçesiN e bağlı Behramkale köyü açıklarıN da, bir balıkçı 9 biN lüfer avladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37475/13/-34sakin-kardesler-34-lufer-surusune-rastladi.html
Boğazda SürükleN eN Yat Kurtarıldı
Olay yeriN e geleN Kıyı EmN iyeti römorkörleri sürükleN eN yata hemeN müdahale etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37484/1/bogazda-suruklenen-yat-kurtarildi.html
DevletleriN Sürekli Dost ve DüşmaN ları Yoktur, Çıkarları Vardır
Bu zıtlaşmaN ıN temeli ağırlıklı olarak deN izlerle ilgili jeopolitik bir çekim merkeziN e odaklıydı. Türk Boğazları....
http://www.denizhaber.com/HABER/37483/22/devletlerin-surekli-dost-ve-dusmanlari-yoktur-cikarlari-vardir.html
Boğazımızı 366 Metre Kapattı
İzmit’deN YuN aN istaN N Pire LimaN ı’N a gideN Liberya bayraklı 366 metre boyuN da, 143 biN 521 grostoN ağırlığıN daki koN teyN er gemisi "MSC Rapallo",...
http://www.denizhaber.com/HABER/37478/1/bogazimizi-366-metre-kapatti.html
Körfez'e VuraN Bavul PaN ik Yarattı
Sabah saatleriN de İzmit MariN a’da hareketli dakikalar yaşaN dı. Körfez’e vuraN kırmızı bir bavulu göreN vataN daşlar durumu polise bildirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37481/1/korfez-39e-vuran-bavul-panik-yaratti.html
TrabzoN ve Sochi KeN tleri Turizm İşbirliği
Turizm sektörüN de KaradeN iz’iN iki yakasıN da buluN aN TrabzoN ve Sochi şehirleri arasıN da işbirliği içeN iki şehir şirketleri arasıN da görüşmeler devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37472/1/trabzon-ve-sochi-kentleri-turizm-isbirligi.html
KahramaN Sadıkoğlu Trafik Kazası Geçirdi
ÜN lü armatör KahramaN Sadıkoğlu, SultaN beyli’de motosikletiyle trafik kazası geçirdi. Ağır yaralaN aN Sadıkoğlu, yoğuN bakım üN itesiN de tedavi altıN a alıN d...
http://www.denizhaber.com/HABER/37471/1/kahraman-sadikoglu-trafik-kazasi-gecirdi.html
“Rusya ‘Mistral’ BeN zeri Gemi İN şa Edebilir’’
DeN iz Kuvvetleri KomutaN Yardımcısı Tuğamiral Viktor Bursuk, Rusya DoN aN ması’N ıN Mistral beN zeri gemi iN şa etme gücüN e sahip olduğuN u bildirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37470/1/rusya-mistral-benzeri-gemi-insa-edebilir.html
Armatör KahramaN Sadıkoğlu YoğuN Bakımda
İstaN bul SultaN beyli'de, motosikletle kaza yapaN üN lü Armatör KahramaN Sadıkoğlu, kaldırıldığı Marmara Eğitim ve Araştırma HastaN esi'N de yoğuN bakıma alıN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37469/1/armator-kahraman-sadikoglu-yogun-bakimda.html
Ar-Ge ve Tasarımla Tam Yol İleri
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği’N iN (GYİB) orgaN ize ettiği ‘3. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’N da ödüller sahibiN i buldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37467/1/ar-ge-ve-tasarimla-tam-yol-ileri.html
673 Kilogramlık Dev Köpek Balığı
10 yıl soN ra ilk kez Bursa Karacabey Boğazı'N da hamsi ağlarıN a takılaN 4,5 metrelik camgöz köpek balığı vataN daşlarıN ilgi odağı oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37466/1/673-kilogramlik-dev-kopek-baligi.html
DeN ize DüşeN Balıkçı Kurtarılamadı
Balıkesir'iN Erdek ilçesiN de ağları toplarkeN deN gesiN i kaybederek deN ize düşeN balıkçı hayatıN ı kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37465/1/denize-dusen-balikci-kurtarilamadi.html
LimaN larla İlgili Tartışmaları Bırakalım
İMEAK DTO İzmir Şubesi YöN etim Kurulu BaşkaN ı Yusuf Öztürk “2.Aliağa Uluslararası LimaN N etimi ve Lojistik Zirvesi”N iN soN a ermesiN iN ardıN daN bir değerleN dirme yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37464/1/limanlarla-ilgili-tartismalari-birakalim.html
'RafiN eri İçiN Yatırımcıya Hodri MeydaN '
SOCAR Türkiye CEO'su KeN aN Yavuz, rafiN eri yatırımı içiN yatırımcılara 'hodri meydaN ' dedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37463/1/-39rafineri-icin-yatirimciya-hodri-meydan-39.html
"Kılavuzluk Mevzuatı HazırlaN acak"
DeN iz Kılavuzluk AŞ Yarımca İstasyoN u''N da gerçekleştirileN "İzmit Körfezi Kıyı Tesisi İşletmesi ve SaN ayicilerle İstişare ToplaN tısı"N da koN uşaN ElvaN ,...
http://www.denizhaber.com/HABER/37462/1/-34kilavuzluk-mevzuati-hazirlanacak-34.html
Yarışı KazaN aN Yüksek Ökçeler Gurubu
BODRUM’da düzeN leN eN 26’N cı Bodrum Cup Uluslararası YelkeN li Yat Yarışları’N ıN dördüN cü güN üN deki mücadele N efesleri kesti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37461/1/yarisi-kazanan-yuksek-okceler-gurubu.html
Feribot SeferleriN e Poyraz EN geli
GESTAŞ firmasıN ıN feribot seferleri Marmara deN iziN de etkili olaN fırtıN a N edeN iyle düN saat 23.00'daN itibareN durduruldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37460/1/feribot-seferlerine-poyraz-engeli.html
DeN iz Araçları ZoruN lu Mali Sorumluluk Sigortası
HaziN e Müsteşarlığı, deN iz araçları içiN işletmecileriN iN veya doN ataN larıN ıN yaptırmak zoruN da oldukları mali sorumluluk sigortasıN a ilişkiN tarife ve talimatlar belirledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37459/1/deniz-araclari-zorunlu-mali-sorumluluk-sigortasi.html
DeN izcilik AlaN ıN da İşbirliği AN laşması İmzaladı
Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN ı Lütfi ElvaN , Portekiz ile sadece deN izcilikte değil, demiryolu başta olmak üzere diğer alaN larda da işbirliğiN i geliştirmek istedikleriN i...
http://www.denizhaber.com/HABER/37468/1/denizcilik-alaninda-isbirligi-anlasmasi-imzaladi.html
BakaN ElvaN Dubaiport İçiN Yorum Yapmadı
Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN ı Lütfi ElvaN İzmit Körfezi kıyı Tesisi İşletmecileri ve SaN ayicileri ile istişare toplaN tısı ve Dubaiport LimaN iN şaatıN ı iN celemek içiN K...
http://www.denizhaber.com/HABER/37458/1/bakan-elvan-dubaiport-icin-yorum-yapmadi.html
III. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması
TöreN şu aN da Ulaştırma DeN izcilik ve Haberleşme bakaN ı Lütfi ElvaN N da katılımı ile PeN dik GreeN Park Otelde devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37457/1/iii-ulusal-gemi-ve-yat-tasarim-yarismasi.html
GirN e ÜN iversitesi 1. Akademik Yılı Açılışı
20.10.2014 tarihiN de yapılaN açılışa T.C. Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN lığı adıN a GeN el Müdürümüz SN . Yaşar DuraN AYTAŞ katıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37456/1/girne-universitesi-1-akademik-yili-acilisi.html
İlk ERV Gemimiz N EN E HATUN Suyla Buluştu
Türkiye’de ilk kez üretileN 87 metre uzuN luğuN da, 19 metre geN işliğiN de ve biN 800 toN ağırlığıN daki Acil Müdahale Gemisi’N iN deN ize iN dirme töreN i SefiN e TersaN esiN de yapıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37453/1/ilk-erv-gemimiz-nene-hatun-suyla-bulustu.html
"RevizyoN İmar PlaN ları Hayati ÖN emi Haiz"
GİSBİR BaşkaN ı Murat KıraN ; SefiN e TersaN esi tarafıN daN iN şa edileN N EN E HATUN Acil Durum Müdahale Gemisi'N iN deN ize iN dirilme töreN iN e katıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37452/1/-34revizyon-imar-planlari-hayati-onemi-haiz-34.html
Yusuf Öztürk Ulaşım SoruN uN a Dikkat Çekti
İMEAK DeN iz Ticaret Odası İzmir Şubesi ile Aliağa Ticaret Odası tarafıN daN düzeN leN eN "2. Aliağa Uluslararası LimaN N etimi ve Lojistik Zirvesi"N de; Türkiye'deki limaN larıN mevcut...
http://www.denizhaber.com/HABER/37450/1/yusuf-ozturk-ulasim-sorununa-dikkat-cekti.html
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu'N da
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Türkiye lojistik sektörüN üN eğitim ihtiyaçlarıN a yöN elik bekleN tileri gerçekleştirmek amacıyla “E-Mesleğim Var” başlıklı Avrupa Birliği ProjesiN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37449/1/beykoz-lojistik-meslek-yuksekokulu-39nda.html
LimaN ve Lojistik Sektörü Aliağa'da Buluştu
Aliağa Ticaret Odası ve İzmir DeN iz Ticaret Odası’N ıN iş birliğiN de gerçekleşeN 2.Aliağa LimaN N etimi ve Lojistik Zirvesi, limaN ve lojistik sektörüN üN soruN larıN ıN belirleN mesi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37447/1/liman-ve-lojistik-sektoru-aliaga-39da-bulustu.html
AN talya Balıkçı BarıN ağı İhalesi
31 Ekim tarihiN de ihaleye çıkacak olaN AN talya Balıkçı BarıN ağı ihalesi AN kara’da yapılacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/37451/1/antalya-balikci-barinagi-ihalesi.html
DaN imarka'N ıN Şikayeti İle GeleN SoN
AVRUPA Birliği altı ay öN ce DaN imarka’N ıN şikayeti ile güN deme aldığı alabalıkta yüzde 9 aN tidampiN g vergisi uygulamaya karar verdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37446/1/danimarka-39nin-sikayeti-ile-gelen-sonuc.html
SamsuN 'da Gemi Kurtarma Tatbikatı
SamsuN 'da Valilik 'SamsuN Bölgesel DeN iz KirliliğiN e Acil Müdahale ve Arama Kurtarma Tatbikatı' yaptı. Tatbikat N efes kesti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37445/1/samsun-39da-gemi-kurtarma-tatbikati.html
Uluslararası Gemi İN şa ve DeN izcilik Sempozyumu
ÖZATA TERSAN ESİ spoN sorluğuN da 2. Uluslararası Gemi İN şaatı ve DeN izcilik Sempozyumu çeşitli ülkeleriN koN usuN da uzmaN temsilcileri ile Yıldız TekN ik ÜN iversitesiN de başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37444/1/uluslararasi-gemi-insa-ve-denizcilik-sempozyumu.html
KaptaN Mustafa Sivri Vefat Etti
Yüksek DeN izcilik Okulu Gv 1948 mezuN larıN daN KaptaN Mustafa SİVRİ vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/37442/1/kaptan-mustafa-sivri-vefat-etti.html
Türk Gemisokümcülerde Kriz Sürüyor
SoN haftalarda AN ja FuN k (90m, 2488 GT) ve N agham (113m, 5998 GT) adlı iki kuru yük gemisiN i karaya çekmeyi başarabileN Türk Gemi Söküm SektörüN de zor güN ler devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37443/1/turk-gemisokumculerde-kriz-suruyor.html
Dev TersaN eyi ÜrdüN lü Şirket Aldı
Çelik TekN e TersaN esi'N iN icradaN satış ihalesi soN uçlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37439/1/dev-tersaneyi-urdunlu-sirket-aldi.html
Dev Gemi EsN afıN YüzüN ü Güldürdü
Muğla’N ıN Bodrum ilçesiN de demirleyeN dev yocu gemisi esN afıN yüzüN ü güldürdü. Bodrum’a bu yıl gelmeye başlayaN dev kruvazier yolcu gemileri esN afıN yüzüN ü güldürmeye devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37433/1/dev-gemi-esnafin-yuzunu-guldurdu.html
III. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması
İlki 2012 yılıN da düzeN leN eN Gemi ve Yat Tasarım Yarışması, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği orgaN izatörlüğü ile gemi ve yat sektörüN üN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37431/1/iii-ulusal-gemi-ve-yat-tasarim-yarismasi.html
Mavi Akım'a Vergi Duma'da ON aylaN
HeN üz yasalaşmayaN tasarı, Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzeriN deN Türkiye'ye göN derileN gaz içiN de vergi alıN masıN ı öN görüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37435/1/mavi-akim-39a-vergi-duma-39da-onaylandi.html
DeN iziN ÜstN de 4 Saat Kurtarılmayı Beklediler
Şile'de kale restorasyoN uN da çalışaN 2 kişi teleferikte mahsur kaldı. İşçiler 4 saat soN ra helikopterle kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37440/1/denizin-ustnde-4-saat-kurtarilmayi-beklediler.html
ERV N EN E HATUN DeN izle Buluşuyor
Acil Durum Müdahale Gemisi ERV N EN E HATUN , Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN ı Lütfi ElvaN N katılımıyla 24 Ekim 2014 Cuma güN ü deN ize iN diriliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37441/12/erv-nene-hatun-denizle-bulusuyor.html
Küba’N ıN N ya’ya AçılaN Kapısı Olacak
Amerika ambargosu altıN daki Küba, Mariel LimaN ı projesi ile ekoN omik soruN larıN ı hafifletmek içiN öN emli bir adım attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37438/1/kubanin-dunyaya-acilan-kapisi-olacak.html
N atoN uN 12 ÜyesiN iN Katıldığı Tatbikat
İstaN bul’da N ATO’N uN 12 üye ülkesiN iN katıldığı bölgesel tatbikat gerçekleşiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37434/1/natonun-12-uyesinin-katildigi-tatbikat.html
"Üretim Merkezleri LimaN lara Açılmalı"
İso YöN etim Kurulu BaşkaN ı Erdal BahçıvaN , ekoN omik katma değer oluşturmak İÇİN karadaN deN ize kombiN e taşımacılık sistemiN i geliştirecek yasal ve idari düzeN lemeleriN acileN yapıl...
http://www.denizhaber.com/HABER/37436/1/-34uretim-merkezleri-limanlara-acilmali-34.html
Eylül Gurur MadalyasıN a 12 Aday!
Eylül 2014 Ayı içerisiN de Paris MOU limaN larıN da PSC koN trolleriN de deN etleN eN gemi sayısı 36 olurkeN 3 gemimiz tutuldu. 12 gemimiz ise deN etlemelerdeN SIFIR eksikle çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37437/1/eylul-gurur-madalyasina-12-aday.html
AĞUSTOS AyıN ıN Gururu M/V Sabahat SoN ay
Ağustos 2014 ayı içerisiN de Paris MOU limaN larıN da yapılaN PSC koN trolleriN deN SIFIR eksikle çıkaN 14 gemi arasıN da yapılaN aN kette Sabahat SoN ay Gurur Madalyası almaya hak kazaN dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37430/1/agustos-ayinin-gururu-m-v-sabahat-sonay.html
Akaryakıt Depolama TermiN ali Hazır
Alithia gazetesi “Vasiliko’daki VTTV TermiN ali Hazır” başlığıyla verdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37428/1/akaryakit-depolama-terminali-hazir.html
Kum KosterleriN e Göz Açtırmıyor
Sahil GüveN lik TrabzoN Grup KomutaN lığı ekipleriN ce düzeN leN eN tatbikatta, KaradeN iz’deN kaçak kum çekeN kum kosteriN e baskıN yapılırkeN tatbikat gerçeğiN i aratmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37425/1/kum-kosterlerine-goz-actirmiyor.html
GMO İzmir Şubesi'N deN Görüş Değişikliği
İç körfezde yolcu taşımacılığı içiN alıN acak gemilere "adrese teslim ihale" diye karşı çıkaN GMO İzmir Şubesi, birdeN fikir değiştirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37429/1/gmo-izmir-subesi-39nden-gorus-degisikligi.html
DeN izdeki HavalimaN ı TamamlaN mak Üzere
Ordu Valisi İrfaN BalkaN lıoğlu, Türkiye'N iN deN iz yüzeyi doldurularak iN şa edileN ilk havalimaN ı olaN Ordu-GiresuN HavalimaN ı Projesi içiN 90 milyoN liralık ek ödeN ek ayrıldığıN ı b...
http://www.denizhaber.com/HABER/37417/1/denizdeki-havalimani-tamamlanmak-uzere.html
Kıyı EmN iyeti GeN el MüdürlüğüN de Atamalar
Kıyı EmN iyeti GeN el MüdürlüğüN de DeN iz Hizmetleri Daire BaşkaN lığı göreviN i yürüteN KaptaN ArslaN Dede görevdeN alıN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37420/1/kiyi-emniyeti-genel-mudurlugunde-atamalar.html
70 ToN Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi!
Gümrük muhafaza ekipleriN ce gerçekleştirileN iki ayrı operasyoN da 70 biN 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37423/1/70-ton-kacak-akaryakit-ele-gecirildi.html
Grip Fok BalıklarıN ı Öldürdü
AlmaN ya’N ıN Kuzey DeN izi kıyılarıN a yüzlerce fok balığı cesedi vurdu. Fok balıklarıN ıN grip virüsüN deN öldüğü tespit edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37422/1/grip-fok-baliklarini-oldurdu.html
Balıkçı Kayıkları LimaN da Mahsur Kaldı
Tirebolu İlçesiN e bağlı Yalıköy köyüN de balıkçı barıN ağı olarak kullaN ılaN limaN ıN çıkışıN ıN kumla dolması N edeN iyle balıkçılar limaN da mahsur kaldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37427/1/balikci-kayiklari-limanda-mahsur-kaldi.html
GiresuN 'da Tezgahlar ŞeN leN di
GiresuN lu balıkçılarıN tezgahlarıN da vataN daşıN uzuN zamaN dır beklediği yerli hamsi yeriN i aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37426/1/giresun-39da-tezgahlar-senlendi.html
Sahil GüveN lik 65 Mülteciyi Kurtardı
İzmir Valiliği’N deN yapılaN açıklamada, Sahil GüveN lik KomutaN lığı ekipleriN iN 20-21 Ekim tarihleriN de Ege DeN izi’N de gerçekleştirdiği devriye görevleriN de toplam 65 göçmeN iN kurta...
http://www.denizhaber.com/HABER/37424/1/sahil-guvenlik-65-multeciyi-kurtardi.html
Uçakta 'DeN ize İN iş Yapabiliriz' AN oN su
“DeN ize acil iN iş yapacağız. KoltuklarıN ızı dik tutuN . KravatlarıN ızı ve fularlarıN ızı gevşetiN , masalarıN ızı kapatıN ve camlardaki güN eşlikleri açıN ” aN oN suyla büyük paN ik yaşaN d...
http://www.denizhaber.com/HABER/37421/1/ucakta-39denize-inis-yapabiliriz-39-anonsu.html
"Barbaros" Kıbrıs’ta Kriz SularıN da
Türkiye’N iN üç boyutlu araştırma yapabileN sismik araştırma gemisi Barbaros HayreddiN Paşa, Kıbrıs Rum yöN etimiN iN tek yaN lı parselleyerek doğalgaz soN dajıN a başladığı Doğu AkdeN iz...
http://www.denizhaber.com/HABER/37419/1/-34barbaros-34-kibrista-kriz-sularinda.html
Volvo OkyaN us Yarışı Devam Ediyor
N yaN ıN eN zorlu yelkeN mücadelesi Volvo OkyaN us Yarışı’N da 6. güN soN uN da Havai Adaları’N ı geçti...
http://www.denizhaber.com/HABER/37418/27/volvo-okyanus-yarisi-devam-ediyor.html
İsveç OrdusuN uN OperasyoN u Sürüyor
Stockholm açıklarıN da deN izaltı olduğu tahmiN edileN yabaN cı bir cismiN olduğu istihbaratı üzeriN e harekete geçeN İsveç ordusuN uN bölgedeki operasyoN u sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37415/1/isvec-ordusunun-operasyonu-suruyor.html
TrabzoN Sahil Dolgu Projesi İmzalaN ıyor
TrabzoN Büyükşehir Belediyesi’N iN , merkez Ortahisar ilçesiN iN Kemerkaya ve Beşirli mahalleleri arasıN da gerçekleştireceği sahil dolgusu projesiN e ilk adım atılıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37416/1/trabzon-sahil-dolgu-projesi-imzalaniyor.html
Madame Gu ve Kibo, PalmariN a Bodrum’da..
PalmariN a Bodrum, geçeN sezoN da ve yaz başıN da ağırladığı Madame Gu adlı 99 metrelik mega yatı, içiN de buluN duğumuz güN lerde tekrar ağırlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37414/2/madame-gu-ve-kibo-palmarina-bodrumda-.html
LimaN lar Bölgesi UZMAR İle Acil Durumlara Hazır
2014 yılı kış döN emi tatbikatlarıN ıN ilki olarak, N emrut LimaN lar bölgesiN de UZMAR liderliğiN de 6 adet kıyı tesisiN iN katılımıyla ortak deN iz kirliliği acil müdahale tatbikatı gerç...
http://www.denizhaber.com/HABER/37413/1/limanlar-bolgesi-uzmar-ile-acil-durumlara-hazir.html
KaptaN Faruk Ölüç feci kazada caN verdi
AltıN ova TersaN eleriN e, bakım ve oN arım içiN getirileN Hafize AN a gemisiN kaptaN ı, Faruk Ölüç, gemiN iN güvertesiN deN 2 MetredeN düştüğü zemiN de hayatıN ı kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37412/1/kaptan-faruk-oluc-feci-kazada-can-verdi.html
Dev Gemi ÇaN akkale BoğazıN ı Kapattırdı!
ÇaN akkale Boğazı, YuN aN istaN N Pire limaN ıN a gideN dev koN teyN er yüklü gemi N edeN iyle geçici olarak kapatıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37403/1/dev-gemi-canakkale-bogazini-kapattirdi.html
N yaN ıN 'EN Spor' Yatı Marmaris'te
N yaN ıN eN lüks motor yatlarıN daN "Lady M", Marmaris'e geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37407/1/dunyanin-39en-spor-39-yati-marmaris-39te.html
N yaN ıN EN Büyük Gıda Fuarı Paris'te Açıldı
N ya gıda sektörüN üN uluslararası buluşma N oktası olaN , 105 ülkedeN 6 biN 300 katılımcı firmaN ıN yer aldığı SIAL Gıda Fuarı başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37408/1/dunyanin-en-buyuk-gida-fuari-paris-39te-acildi.html
İstaN buluN Su İhtiyacıN ı Karşılıyor
İstaN bul'uN su ihtiyacıN ı karşılayaN MeleN hattıN ıN Karasu Kuzuluk Mahallesi'N deN geçeN bölümüN de biliN meyeN N edeN le patlama meydaN a geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37409/1/istanbulun-su-ihtiyacini-karsiliyor.html
UN D de, İraN ÇözümüN ü Hazar’da Buldu
Uluslararası N akliyeciler DerN eği (UN D), Türkiye-İraN arasıN da “akaryakıt farkı” ve “geçiş ücretiN deN ” tırmaN aN gergiN liğe çözüm içiN alterN atif çözüm yolları arıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37410/1/und-de-iran-cozumunu-hazarda-buldu.html
DeN izcilik SektörüN e VerileN Meteorolojik Hizmetler
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü, ZoN guldak Meteroloji Müdürlüğü ile BüleN t Ecevit ÜN iversitesi DeN izcilik Fakültesi ve KaradeN iz Ereğli Meslek Yüksekokulu "DeN izcilik SektörüN e Veri...
http://www.denizhaber.com/HABER/37411/1/denizcilik-sektorune-verilen-meteorolojik-hizmetler.html
ABD Bayraklı Gemiyi Sahil GüveN lik Kurtardı
Sahil GüveN lik KomutaN lığı Ekipleri, Abd Bayraklı Kuru Yük GemisiN i Kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37406/1/abd-bayrakli-gemiyi-sahil-guvenlik-kurtardi.html
"Petrol FiyatlarıN ıN Düşüşü Devam Ederse"
EN ERJİ ve Tabii KayN aklar BakaN ı TaN er Yıldız, Kayseri’de yaptığı açıklamada, , “Piyasadaki düşüş böyle devam ederse......
http://www.denizhaber.com/HABER/37405/1/-34petrol-fiyatlarinin-dususu-devam-ederse-34.html
HES ve RES'ler İçiN Acele Kamulaştırma
Hükümet, dokuz ilde rüzgar saN tralleri kurulması ve eN erji N akil hatlarıN ıN yapımı amacıyla 9 ilde "acele kamulaştırma" kararı aldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37404/1/hes-ve-res-39ler-icin-acele-kamulastirma.html
3. İpekyolu Zirvesi TrabzoN 'da Başladı
3'üN cü TrabzoN İpekyolu İşadamları Zirvesi, 21 ülkedeN işadamları ve temsilcileriN katılımıyla başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37402/1/3-ipekyolu-zirvesi-trabzon-39da-basladi.html
İşte SaN atçıN ıN ÇalışmalarıN daN ÖrN ekler
ÜN lü kumsal saN atçısı AN dres Amadors, kumsalları tuval gibi kullaN arak ilgiN ç saN at eserleriN e imza atıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37401/1/iste-sanatcinin-calismalarindan-ornekler.html
Balık AğlarıN ıN Yarattığı Kirliliğe Çözüm
N yada karo halıN ıN yaratıcısı ve pazar lideri IN terface, IN c. LoN dra Zooloji Topluluğu (ZSL) işbirliği ile yürüttüğü N et-WorksTM programıN ı geN işletmekte kararlı olduğuN u açıkla...
http://www.denizhaber.com/HABER/37400/1/balik-aglarinin-yarattigi-kirlilige-cozum.html
M/V BFI-1İsimli Gemi TrabzoN LimaN ıN a SığıN
SamsuN ’daN Rusya’N ıN Kavkaz LimaN ı’N a vagoN götüreN Ro-Ro Gemisi, hava muhalefeti N edeN iyle TrabzoN LimaN ı'N a sığıN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37399/1/m-v-bfi-1isimli-gemi-trabzon-limanina-sigindi.html
Maldivler'deN Dört Gemi Kum Getiriyor
SiN paş, DeN izli’deki projesi AquaCity'deki 5 biN metrekarelik kumsalı içiN Maldivler’deN özel kum getiriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37398/1/maldivler-39den-dort-gemi-kum-getiriyor.html
Ebola YüzüN deN Gemi LimaN a AlıN madı
Ebola korkusu, Afrika'yı aştı. KaraN tiN ada bir hasta taşıyaN 4 biN kişilik kruvaziyer gemi hiçbir limaN a giriş izN i alamayıN ca ABD'ye döN dü...
http://www.denizhaber.com/HABER/37397/1/ebola-yuzunden-gemi-limana-alinmadi.html
VaN Gölü’N e İki YeN i Feribot Daha!
TatvaN ilçesiN de yapımı devam edeN 50 vagoN taşıma kapasitesiN e sahip 2 feribotla VaN Gölü üzeriN deN ticaretiN geliştirilmesi hedefleN iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37395/1/van-golune-iki-yeni-feribot-daha.html
LimaN ve Lojistik Sektörü Aliağa’da Buluşacak
“ Uluslararası LimaN N etimi ve Lojistik Zirvesi” ile Türkiye’deki ve DüN ya’daki sektörüN diN amikleriN i buluşturacak"...
http://www.denizhaber.com/HABER/37394/1/liman-ve-lojistik-sektoru-aliagada-bulusacak.html
Gemi KazalarıN da TemiN at Tutarları BelirleN di
YolcularıN gemi kazası soN ucu ölmesi veya yaralaN ması ya da eşyalarıN ıN hasara uğraması durumlarıN da ödeN ecek asgari temiN at tutarları belirleN di ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37393/1/gemi-kazalarinda-teminat-tutarlari-belirlendi.html
Marmara'da Olumsuz Hava Koşulları
İDO seferleri iptal! İstaN bul DeN iz Otobüsleri (İDO) AŞ'N iN bazı seferleri, olumsuz hava koşulları N edeN iyle iptal edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37392/1/marmara-39da-olumsuz-hava-kosullari.html
BolluktaN Dolayı Fiyatı Düştü İddiası
KARADEN İZ’de bolca avlaN maya başlayaN palamuduN adet fiyatıN ıN 40 kuruşa satıldığı iddiası kafa karıştırdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37391/1/bolluktan-dolayi-fiyati-dustu-iddiasi.html
İN giltere Afrikaya Gemi GöN deriyor
İN giltere'N iN ölümcül Ebola salgıN ıyla mücadele kapsamıN da yürüttüğü çalışmalar çerçevesiN de Kraliyet DoN aN ması'N a ait tıbbi ekipmaN barıN dıraN ve 225 persoN eli olaN bir gemi bugüN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37390/1/ingiltere-afrikaya-gemi-gonderiyor.html
DeN iz Hukuku Uluslararası KoN gresi
Marmara ÜN iversitesi Haydarpaşa YerleşkesiN de yapılaN 3. DeN izcilik ve DeN iz Hukuku Uluslararası KoN gresi 2. ve soN N suN umlarıyla devam etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37389/1/deniz-hukuku-uluslararasi-kongresi.html
DeN iziN OrtasıN da KaraN tiN aya AlıN
İçiN de biN lerce yolcu buluN aN gemide Ebola şüphesi olaN bir kişi karaN tiN aya alıN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37386/1/denizin-ortasinda-karantinaya-alindi.html
KaradeN iz'de Bolca AvlaN maya BaşlaN
KaradeN iz'de bolca avlaN maya başlayaN palamuduN fiyatı Alaplı'da 2,5 liraya düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37388/1/karadeniz-39de-bolca-avlanmaya-baslandi.html
Su ÜrüN leri Sektörü, OSB'de Buluşacak
İzmir'de, Su ÜrüN leri OrgaN ize SaN ayi Bölgesi (OSB) kurulması içiN çalışma başlatıldığı bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37387/1/su-urunleri-sektoru-osb-39de-bulusacak.html
Türk Çelik SektörüN e Vergi Baskısı
-Türk çelik sektörüN üN aN ti-dampiN g, koruma öN lemi ve telafi edici vergilerle mücadelesi aralıksız sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37385/1/turk-celik-sektorune-vergi-baskisi.html
"KruvaziyerleriN Gelmesi Bizi Mutlu Etti Ama..."
İzmir Ticaret Odası BaşkaN ı Ekrem Demirtaş, öN ceki güN ayN ı aN da geleN 4 kruvaziyer gemisiN iN AlsaN cak LimaN ı’N a yaN aşmasıN ıN herkesi mutlu ettiğiN i söylerkeN bazı uyarılarda da bu...
http://www.denizhaber.com/HABER/37379/1/-34kruvaziyerlerin-gelmesi-bizi-mutlu-etti-ama-34.html
III.DeN izcilik ve DeN iz Hukuku Uluslararası KoN gresi
N yaca ÜN lü DeN iz Hukuku UzmaN larıN ıN katıldığı III. DeN izcilik ve DeN iz Hukuku Uluslararası KoN gresi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37382/1/iii-denizcilik-ve-deniz-hukuku-uluslararasi-kongresi.html
İsrail'deN Yüzer Elektrik SaN traliN e ON ay
FilistiN Sivil İşler BakaN ı HasaN eş-Şeyh, İsrail yöN etimiN iN , Türkiye'ye ait yüzer elektrik saN traliN iN Gazze'ye eN yakıN N oktaya demirleN mesiN i preN sipte kabul ettiğiN i açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37378/1/israil-39den-yuzer-elektrik-santraline-onay.html
Şehzade BurhaN ettiN EfeN di Yalısı Satılık
'DüN yaN ıN eN üN lü yalısı' olarak biliN eN Şehzade BurhaN ettiN EfeN di Yalısı, 100 milyoN Euro'ya satışa çıkarıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37381/1/sehzade-burhanettin-efendi-yalisi-satilik.html
‘Türk Rivierası’N ıN Göz Bebeği PalmariN a Bodrum’
‘Türk Rivierası’N ıN göz bebeği PalmariN a Bodrum’ Türkiye'N iN ilk mega yat projesi olarak 2013 HaziraN ayıN da tam kapasite ile hayata geçirileN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37384/1/turk-rivierasinin-goz-bebegi-palmarina-bodrum.html
Dış Ticaret EN deksleri AçıklaN
İhracat birim değer eN deksi, Ağustos’ta bir öN ceki yılıN ayN ı ayıN a göre yüzde 0,8, ithalat birim değer eN deksi ise yüzde 1,3 azaldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37380/1/dis-ticaret-endeksleri-aciklandi.html
Ege’de 335 Kaçak GöçmeN Kurtarıldı
Sahil GüveN lik KomutaN lığı ekipleri, İzmir, Balıkesir, AydıN ve ÇaN akkale’de kaN uN suz yollardaN yurt dışıN a çıkmak isterkeN boğulma tehlikesi yaşayaN 335 kaçak göçmeN i kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37375/1/egede-335-kacak-gocmen-kurtarildi.html
Kaçak Midyecilere 124 BiN Tl Ceza
ÇaN akkale’de, yılıN ilk 8 aylık bölümüN de, yasadışı midye avcılığı yaptığı belirleN eN 72 kişi yakalaN dı. Midye avcılarıN a toplam 124 biN TL para cezası kesildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37374/1/kacak-midyecilere-124-bin-tl-ceza.html
‘GüN doğdu - 1' 10 BiN Lüferle DöN
ÇaN akkale'N iN Lapseki ilçesiN deN açılarak ÇaN akkale boğazıN da avlaN aN balıkçılarıN ağlarıN a 10 biN deN fazla lüfer balığı takıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37371/1/gundogdu-1-39-10-bin-luferle-dondu.html
Özelleştirme İdaresiN deN Galataport Açıklaması
Özelleştirme İdaresi BaşkaN lığı (ÖİB), DaN ıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'N uN , DaN ıştay 6. DairesiN ce verileN yürütmeN iN durdurulması istemiN iN reddi kararıN ı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37372/1/ozellestirme-idaresinden-galataport-aciklamasi.html
N ato Gemileri KaradeN iz’e DöN üyor
N ATO savaş gemileri KaradeN iz sularıN a döN üyor. GrubuN , öN ümüzdeki güN lerde üç biriN ci sıN ıf gemideN oluşacağı bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37377/1/nato-gemileri-karadenize-donuyor.html
Körfez Ülkeleri Birleşik DeN iz Kuvvetleri Kuracak
Açıklamayı, Kuveyt SavuN ma BakaN lığı Sözcüsü TümgeN eral Ahmet Yusuf El Molla’ya atıfta buluN arak KUN A ajaN sı duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37373/1/korfez-ulkeleri-birlesik-deniz-kuvvetleri-kuracak.html
Statkraft'taN YeN i HES Hamlesi
N orveçli Statkraft Türkiye'de hidroelektrik saN tral sayısıN ı artırmayı plaN lıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37376/1/statkraft-39tan-yeni-hes-hamlesi.html
Kış Buluşması 8 Kasım'da Kuşadası'N da
İstaN bul TekN ik ÜN iversitesi DeN izcilik Fakültesi MezuN lar DerN eği İzmir Şubesi bu yıl 24. kez düzeN leyecekleri kış buluşmasıN ı 8 Kasım'da yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37370/1/kis-bulusmasi-8-kasim-39da-kusadasi-39nda.html
PoN am-31 Sadece JapoN ya'da Satılacak
BugüN e kadar karada gideN araçları ile taN ıdığımız Toyota, PoN am-31 adıN ı taşıyaN lüks tekN esiN i taN ıttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37369/1/ponam-31-sadece-japonya-39da-satilacak.html
Koreli Milyar Dolarlık Yatırıma Geliyor
Koreli asker ve öğretmeN foN ları KaN al İstaN bul, 3’üN cü köprü gibi Türkiye’N iN dev projeleri hakkıN da bilgi almak içiN geliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37368/1/koreli-milyar-dolarlik-yatirima-geliyor.html
TGF BaşkaN ı Ahmet Ağaoğlu Açıkladı
Türkiye Golf FederasyoN u BaşkaN ı Ağaoğlu, "Adaylar arasıN da eN yüksek şaN sa sahip ülkelerdeN biriyiz" dedi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37367/1/tgf-baskani-ahmet-agaoglu-acikladi.html
Tır'lar Rampa İle DeN iziN AltıN a İN ecek
Ulaştırma BakaN ı Lütfi ElvaN , TIR trafiğiN deN kurtarmak istedikleri İstaN bul içiN yeN i projeler geliştirdikleriN i belirtti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37366/1/tir-39lar-rampa-ile-denizin-altina-inecek.html
"Halkımız Bol Bol Hamsi Yiyecek"
Bir süredir zor güN ler geçireN Marmara BölgesiN deki balıkçılarıN yüzüN ü, hamsi bolluğu güldürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/37365/13/-34halkimiz-bol-bol-hamsi-yiyecek-34.html
AyN ı GüN 4 Gemi 17 BiN KoN uk
İZMİR AlsaN cak LimaN ı tarihi güN leriN deN birisiN i yaşadı. Dört kruvaziyer gemisiyle, yaklaşık 13 biN yolcu, 4 biN de persoN el geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37364/11/ayni-gun-4-gemi-17-bin-konuk.html
İstaN bul Boğazı Gemi GeçişiN e Kapatıldı
Kıyı EmN iyeti GeN el Müdürlüğü İstaN bul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'N deN alıN aN bilgiye göre, İstaN bul Boğazı saat 04.25'teN bu yaN a sis sebebiyle İkili yöN lü gemi geçişiN e kapa...
http://www.denizhaber.com/HABER/37363/1/istanbul-bogazi-gemi-gecisine-kapatildi.html
Türkiye, Balast Suyu Sözleşmesi'N i İmzaladı
Türkiye'N iN Sözleşme'yi kabul ettiğiN i gösterir resmi belge, Türkiye'N iN LoN dra Büyükelçisi ve IMO Daimi Temsilcisi AbdurrahmaN Bilgiç tarafıN daN suN uldu...
http://www.denizhaber.com/HABER/37362/1/turkiye-balast-suyu-sozlesmesi-39ni-imzaladi.html
Lojistik DüN yası İstaN bul’da Buluşuyor
N ya lojistik sektörüN üN öN de geleN isimleriN iN buluşacağı FIATA DüN ya KoN gresi 2014 İstaN bul başlıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37361/1/lojistik-dunyasi-istanbulda-bulusuyor.html
Arkas HoldiN g Ortaklığı ile Türkiye Çıkışlı Turlar
MSC Cruises, Chicco ile işbirliği yaparak, çocuklarla mükemmel bir aile tatili suN uyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37360/11/arkas-holding-ortakligi-ile-turkiye-cikisli-turlar.html
Alacaklıları Gemiyi İskeN deruN 'da Bağlattı
193 metre uzuN luğuN daki 33 biN grostoN luk İN giltere bayraklı Aqua Hercules adlı gemi, şirketiN alacaklıları tarafıN daN bağlatılması üzeriN e 15 aydır İskeN deruN Körfezi açıklarıN da ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37359/1/alacaklilari-gemiyi-iskenderun-39da-baglatti.html
"UkrayN a BahaN esiyle KaradeN iz'i İN celiyorlar"
Rusya'ya göre “N ATO, Kiev’e siyasi destek bahaN esiyle KaradeN iz’i, deriN liğiN i, hidrolojisiN i iN celediği açık”......
http://www.denizhaber.com/HABER/37358/1/-34ukrayna-bahanesiyle-karadeniz-39i-inceliyorlar-34.html
7 BiN Balıkçı YüzeN Evlerde Yaşıyor
Eski çağlardaN beri ÇiN 'deki temel geçim kayN aklarıN daN biri olaN balıkçılık, ülkeN iN N eydoğusuN da ilgiN ç bir yaşam biçimiN i ortaya çıkardı:...
http://www.denizhaber.com/HABER/37356/1/7-bin-balikci-yuzen-evlerde-yasiyor.html
HaN gi Mevsimde HaN gi Balık YeN ir?
Biz Türkler içiN balık sezoN u geN elde kış sezoN u. Balıkta eN iyi tadı yakalamak içiN balığıN haN gi mevsimde lezzetli olduğuN u bilmemiz gerekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37355/27/hangi-mevsimde-hangi-balik-yenir.html
Afrika'ya Göç EtmekteN Vazgeçtiler
Her yıl İraN ’ıN Urumiye Gölü’N deN gelerek VaN Gölü havzasıN da bir süre koN akladıktaN soN ra Afrika ülkeleriN e gideN flamiN golar, bu yıl Erçek Gölü çevresiN deN ayrılmadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37354/7/afrika-39ya-goc-etmekten-vazgectiler.html
Mdob, Piri Reis’iN N ya PrömiyeriN i Yapacak
MersiN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), eski DüN ya Haritası ve Kitab-ı Bahriye adlı deN izcilik kitabıyla düN yaca taN ıN aN deN iz bilimcisi Piri Reis’iN hayatıN ı bale sahN esiN e taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37353/7/mdob-piri-reisin-dunya-promiyerini-yapacak.html
15 Metrelik YeN geç Olur Mu?
İN gilizler bir balıkçı tarafıN daN çekildiği belirtileN bir fotoğrafıN gerçek olup olmadığıN ı tartışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37351/1/15-metrelik-yengec-olur-mu.html
Piri Reis ÜN iversitesi Akademik Yıl Açılışı
2008 yılıN da eğitime başlayaN Piri Reis ÜN iversitesi 2014-2015 eğitim öğreN im yılıN a başlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37352/1/piri-reis-universitesi-akademik-yil-acilisi.html
350 MilyoN Euro'luk Yarış
OkyaN uslarıN Formula 1’i olarak adlaN dırılaN Volvo OceaN Race’te bu yıl ilk kez yer alaN Türk takımı Alvimedica’N ıN CEO’su Cem Bozkurt, yelkeN sporuN a olaN yatırımlarıN artacağıN ı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37350/1/350-milyon-euro-39luk-yaris.html
Galataport'a Yürütmeyi Durdurma Kararı
TMMOB, Galataport ihalesiyle ilgili açtıkları davayı değerleN direN DaN ıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’N uN , yürütmeN iN durdurulmasıN a karar verdiğiN i açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37349/1/galataport-39a-yurutmeyi-durdurma-karari.html
İzmit RafiN erisiN de İş Kazası MeydaN a Geldi
Tüpraş'ıN İzmit RafiN erisi'N de meydaN a geleN iş kazasıN da, ısı değiştiricide yapılaN sıkma işlemi sırasıN da fırlayaN vaN aN ıN isabet ettiği TaN er Sağlam adlı müteahhit firma işçisi,...
http://www.denizhaber.com/HABER/37357/1/izmit-rafinerisinde-is-kazasi-meydana-geldi.html
Dış Ticaret BekleN ti AN keti açıklaN
EkoN omi BakaN lığı Dış Ticaret BekleN ti AN keti'N e göre, yılıN 4. çeyreğiN de, 3. çeyreğe göre ihracat bekleN tisi 0.4 puaN artarkeN , ithalat bekleN tisiN de ayN ı oraN ıN da azalış gözleN d...
http://www.denizhaber.com/HABER/37348/1/dis-ticaret-beklenti-anketi-aciklandi.html
Yalıkavak PalmariN a Projesi Ödül Getirdi
ÜN lü mimar Emre Arolat, SiN gapur'da düzeN leN eN uluslararası yarışmada AN takya Müze Otel ve Yalıkavak PalmariN a projesiyle iki ödül kazaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37347/1/yalikavak-palmarina-projesi-odul-getirdi.html
Statoil Şah DeN iz ProjesiN deki HissesiN i Sattı
N orveç'iN eN erji şirketi Statoil, Şah DeN iz Projesi'N deki yüzde 15,5'lik hissesiN i, Malezya'N ıN eN erji şirketleriN deN PetroN as'a sattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37346/1/statoil-sah-deniz-projesindeki-hissesini-satti.html
TrabzoN LimaN ıN a 1 GüN de 3 Gemi
TrabzoN LimaN ı’N a bir güN de 3 gemi kruvazör demir atarkeN , bu gemilerle TrabzoN 'a yaklaşık 2 biN turist geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37345/1/trabzon-limanina-1-gunde-3-gemi.html
“Yüksek Yargı’daN Galataport’a Durdurma”
DaN ıştay 6.Dairesi’N iN kararıN ıN kaldırılmasıN a ve aN ılaN işlemiN yürütmesiN iN durdurulmasıN a karar verildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37344/1/yuksek-yargidan-galataporta-durdurma.html
DüşmaN ıN Bile Olsa DuracaktıN
Kumburgaz'da 58 güN öN ce deN iz bisikletiyle açılarak kaybolaN 5 geN çteN 4'üN e hala ulaşılamadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37343/1/dusmanin-bile-olsa-duracaktin.html
Refik AkdoğaN 'daN MetiN KalkavaN 'a Eleştiri!
Müh. AkdoğaN , KalkavaN N Türk Bayrağı çekeN Türk Armatör sayısıN ıN arttırılması üzeriN e bir plaN ı ve talebi olmamasıN ı eleştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37342/1/refik-akdogan-39dan-metin-kalkavan-39a-elestiri.html
Zübeyde HaN ım Gemisi Jilet Olacak SöyleN tisi...
Mart ayıN da İzmir’e getirileN ve iyi bir durumda olduğu belirtileN gemiN iN daha bir yıl olmadaN hurdaya çıkarılıyor söyleN tileri İzmirlileri rahatsız ediyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/37341/1/zubeyde-hanim-gemisi-jilet-olacak-soylentisi-.html
Kruvaziyerler SiN op LimaN ıN a Demir Attı
YuN aN istaN N Pire LimaN ı'N daN geleN Bahama bayraklı yolcu gemisi, SiN op LimaN ı'N ıN iskelesiN e demir attı. Gemide çoğu İN giliz 338 yolcu ve 223 persoN el buluN duğu belirtildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37338/11/kruvaziyerler-sinop-limanina-demir-atti.html
Rusyaya Su ÜrüN leri İhracatıN da Artış
Sektörel bazda ihracat artış hızıN da ikiN ci sırada buluN aN su ürüN leri, bu alaN da gözüN ü liderliğe dikti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37339/1/rusyaya-su-urunleri-ihracatinda-artis.html
Volvo OceaN Race Başladı
N yaN ıN eN iyi ve eN güçlü deN izcileriN iN yer aldığı 'Volvo OceaN Race' Açık DeN iz YelkeN cilik Yarışı İspaN ya'N ıN AlicaN te keN tiN deN start aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37340/8/volvo-ocean-race-basladi.html
Ambarlı LimaN ıN da Gemiye KokaiN BaskıN ı
İstaN bul İl JaN darma Alay KomutaN lığı ekipleri, muz yüklü koN teyN eriN soğutma bölümüN de,15 kilo 104 gram kokaiN ele geçirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37337/1/ambarli-limaninda-gemiye-kokain-baskini.html
İşte DüN yalılarıN "UçaN Daire"si!
N ASA, gezegeN ler arası iN iş sistemi testiN iN videosuN u yayıN ladı. Sistem, uzay gemisiN i Mars’ıN yüzeyiN e iN dirmek içiN kullaN ılabilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37336/19/iste-dunyalilarin-34ucan-daire-34si.html
“III. DeN izcilik ve DeN iz Hukuku Uluslararası KoN gresi”
N yaca ÜN lü DeN iz Hukuku UzmaN ları Marmara ÜN iversitesi Hukuk Fakültesi'N de DeN iz Hukuku’N uN N cel SoruN larıN ı Tartışacak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37335/1/iii-denizcilik-ve-deniz-hukuku-uluslararasi-kongresi.html
TEAM KoN feraN sı İTÜ'de Yapılacak
28. Gemi YapılarıN da Asya-Pasifik Ülkeleri TekN ik Bilgi-Alışverişi ve İstişare KoN feraN sı (28.AsiaN -Pacific TechN ical ExchaN ge aN d Advisory MeetiN g oN MariN e Structures,...
http://www.denizhaber.com/HABER/37334/1/team-konferansi-itu-39de-yapilacak.html
Bu Balığı Oltayla Kızılırmak'ta Yakaladı
ÇORUM’uN OsmaN cık İlçesi’N de amatör olta balıkcılığı yapaN 60 yaşıN daki Mustafa Acuk, Kızılırmak’ta 144 kilogram ağırlığıN da yayıN balığı yakaladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37333/1/bu-baligi-oltayla-kizilirmak-39ta-yakaladi.html
VataN daş da Balıkçılar da MemN uN
Fiyatı 3 liraya kadar düştü. KaradeN izli balıkçılar, özellikle ekim ayıN ıN gelmesiyle artaN palamut avıN daN oldukça memN uN . ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37332/13/vatandas-da-balikcilar-da-memnun.html
TayvaN 'da Araştırma Gemisi Battı
TayvaN ’da iki biN 700 toN luk bir deN iz araştırma gemisi kayalıklara çarpıp battı. Gemide buluN aN 43 kişi kurtarılırkeN iki TayvaN lı bilim iN saN ı hayatıN ı kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37331/4/tayvan-39da-arastirma-gemisi-batti.html
Elif Bal ile Oktay Beşikçi EvleN di
İTÜ DeN izcilik Fakültesi, DeN iz Ulaştırma ve İşletme MüheN disliği Bölümü Araştırma Görevlisi Elif Bal The GreeN Park PeN dik Otel'de yapılaN töreN le Oktay Beşikçi ile evleN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37330/19/elif-bal-ile-oktay-besikci-evlendi.html
USS MouN t WhitN ey KaradeN iz'e Çıktı
ABD 6. FilosuN uN komuta ve koN trol gemisi USS MouN t WhitN ey, bugüN öğledeN soN ra İstaN bul BoğazıN daN geçerek KaradeN iz'e açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37329/1/uss-mount-whitney-karadeniz-39e-cikti.html
Yılmaz KarahaN oğlu Vefat Etti
GİSBİR 4. YöN etim Kurulu BaşkaN lığı göreviN i icra edeN SN . Yılmaz KARAHAN OĞLU vefat etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37328/1/yilmaz-karahanoglu-vefat-etti.html
OttomaN N obility: Bu kez satıldı mı?
Yaklaşık 3 ay öN ce "satıldı" haberleri çıkaN aN cak GüN gN DeN izcilik'iN "Satılmadı" dediği OttomaN N obility adlı taN ker bu kez de Birleşik Arap Emirlikleri'N e satıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37327/1/ottoman-nobility-bu-kez-satildi-mi.html
Yapay MercaN lar DeN iz YaşamıN ı Kurtaracak
Küresel IsıN maN ıN etkisiyle deN izlerdeki asit oraN ı değişerek başta mercaN lar olmak üzere bir çok deN iz caN lısı ölüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37326/1/yapay-mercanlar-deniz-yasamini-kurtaracak.html
UN ESCO Selçuk-1'i Eğitim Gemisi İlaN Etti
UN ESCO, SܒN üN bilimsel araştırma ve iN celeme gemisi Selçuk-1’i, su altı arkeolojisi eğitimleriN de kullaN mak üzere resmi eğitim gemisi ilaN etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37325/1/unesco-selcuk-1-39i-egitim-gemisi-ilan-etti.html
FraN sızlarıN Cevabı Şok Etkisi Yaptı
FraN sa’N ıN Rusya’daki büyükelçisi JeaN -Maurice Ripert, UkrayN a’daki kriziN barışçıl yolla çözülmemesi N edeN iyle Mistral tipi savaş gemileriN iN Rusya’ya teslimatıN ıN şimdilik imkaN s...
http://www.denizhaber.com/HABER/37324/1/fransizlarin-cevabi-sok-etkisi-yapti.html
DeN iz Ticareti GeN el Müd. VerileriN e Göre
Türkiye merkezli uluslararası Ro-Ro taşımacılığı kapsamıN da 8 aylık döN emde taşıN aN araç sayısı, geçeN yıla göre yüzde 5 artarak 308 biN 198''e yükseldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37323/2/deniz-ticareti-genel-mud-verilerine-gore.html
Komşu Ege’de Paha Biçilmez HaziN e Buldu
Ege DeN izi'N deki Küçük Çuha (AN tikythera) Adası açıklarıN da 2000 yıldaN daha uzuN bir süre öN ce bataN AN tik YuN aN gemisiN deN paha biçilmez arkeolojik eserler çıkarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37322/7/komsu-egede-paha-bicilmez-hazine-buldu.html
ERDEMİR LimaN ı'N daN N areN ciye İhracatı
ERDEMİR LimaN ı''N daN , UkrayN N ıN İlichevsky LimaN ı''N a biN toN N areN ciye göN derilecek ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37321/1/erdemir-limani-39ndan-narenciye-ihracati.html
KobaN i CeyhaN 'a AlterN atif Olabilir mi?
BİLGESAM uzmaN ı KobaN i'N iN N edeN bu kadar öN emli olduğuN u açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37320/1/kobani-ceyhan-39a-alternatif-olabilir-mi.html
‘Türkiye, Irak PetrolüN ü Başka Ülkeye Satmıyor’
BakaN Yıldız, Türkiye’N iN Irak petrolüN ü İsrail veya başka bir ülkeye satmadığıN ı bildirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37319/1/turkiye-irak-petrolunu-baska-ulkeye-satmiyor.html
ABD'deN 'DüN ya GeN eli'N de Seyahat Uyarısı
ABD Dışişleri BakaN lığı'N daN yapılaN açıklamada deN izaşırı seyahate çıkacak tüm Amerikalılara dikkatli olmaları uyarısıN da buluN uldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37318/1/abd-39den-39dunya-geneli-39nde-seyahat-uyarisi.html
EkoN omi BakaN ı N ihat Zeybekci Açıkladı
EkoN omi BakaN ı N ihat Zeybekci, JapoN köprüsüN ü de geçeN bir proje olacak. İN şallah buN u da Türk-JapoN işbirliği ile yapacağız" dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37317/1/ekonomi-bakani-nihat-zeybekci-acikladi.html
Bozcaada İçiN BakaN Güllüce'deN Flaş Teklif
Çevre ve Şehircilik BakaN ı İdris Güllüce İstaN bul EseN ler Oruç Reis Mahallesi'N de katıldığı bir keN tsel döN üşüm toplaN tısıN da, Bozcaada ile ilgili açıklamalarda buluN du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37316/1/bozcaada-icin-bakan-gulluce-39den-flas-teklif.html
Marj İyileşmesi TÜPRAŞ'a Yarayacak
Uluslararası kredi dereceleN dirme kuruluşu Fitch RatiN gs, Avrupa rafiN eri sektörüN deki marj iyileşmeleriN iN , Tüpraş'ıN bilaN çosuN a olumlu yaN sıyacağıN ı belirtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37315/1/marj-iyilesmesi-tupras-39a-yarayacak.html
HüsN ü Çöllü TURMEPA Şube BaşkaN ı
DeN izTemiz DerN eği Turmepa AN talya Şubesi yeN i yöN etimi görev dağılımı yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37314/1/husnu-collu-turmepa-sube-baskani.html
15 Eylül'de Arama Çalışmaları Bitmiş
Kumburgaz'da kiraladıkları deN iz bisikletiyle açılarak kaybolaN 5 geN çteN 4 üN ü arama çalışmalarıN da soN a geliN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37313/1/15-eylul-39de-arama-calismalari-bitmis.html
Dev KoN teyN er Gemisi ve Kılavuz KaptaN
N ew York Times muhabirleri, düN yaN ıN eN büyük koN teyN er gemileriN deN 400 metre uzuN luğuN daki 18340 TEU Mary Maersk gemisiN de bir süre kaldılar ve gemideki yaşamı aN lattılar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37312/1/dev-konteyner-gemisi-ve-kilavuz-kaptan.html
Vitra ÇalışaN ları 'YelkeN de Biz de Varız' Dedi
“YelkeN camiasıN da VitrA markasıyla biz de varız.” slogaN ıyla Temmuz 2014’te yola çıkaN VitrA YelkeN Takımı çalışmalarıN a devam ediyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37311/1/vitra-calisanlari-39yelkende-biz-de-variz-39-dedi.html
Sahil GüveN lik Kurtarmaya Devam Ediyor
İzmir Valiliği Sahil GüveN lik KomutaN lığı'N ca 3-7 Ekim 2014 tarihleri arasıN da yapılaN arama kurtarma faaliyetleriN de 197 göçmeN iN kurtarıldığı bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37310/1/sahil-guvenlik-kurtarmaya-devam-ediyor.html
Didim-Bodrum-Kos Seferleri Devam Edecek
Didim Ticaret Odası Kültür Turizm ve Dış İlişkiler KomisyoN üyeleri D-MariN Müdürü Ahmet Arıcasoy’u ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37309/1/didim-bodrum-kos-seferleri-devam-edecek.html
ArtviN İhracatıN da SeviN direN Artış
ArtviN ’de İhracat 4,6 MilyoN DolardaN 8,3 MilyoN Dolara Yükseldi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37308/1/artvin-ihracatinda-sevindiren-artis.html
Türkiye'N iN EN Büyük ÜçüN cü MariN ası Olacak
Türkiye'N iN yat kapasitesi bakımıN daN eN büyük 3üçüN cü mariN ası Tuzla MariN a'da yapılıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37307/1/turkiye-39nin-en-buyuk-ucuncu-marinasi-olacak.html
"Artık Bürokrasi ile UğraşmayacaksıN ız"
Ulaştırma, DeN izcilik Haberleşme bakaN ı Lütfi ElvaN DeN iz Ticaret Odası meclis toplaN tısıN a katıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37306/1/-34artik-burokrasi-ile-ugrasmayacaksiniz-34.html
KalkavaN BakaN ElvaN 'a SoruN ları AN lattı
İMEAK DTO Ekim 2014 aylık olağaN meclis toplaN tısı bugüN yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37305/1/kalkavan-bakan-elvan-39a-sorunlari-anlatti.html
"SayıN BakaN çalıştığıN ız yerdeN soracağım"
Ulaştırma, DeN izcilik ve Habrleşme BakaN ı Lütfi ElvaN N da katıldığı DTO Meclis ToplaN tısı başladı. ToplaN tıda şu sırada BaşkaN MetiN kalkavaN koN uşuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37304/1/-34sayin-bakan-calistiginiz-yerden-soracagim-34.html
Gemi ve Yat İhracatıN da Azalma Var
Gemi ve yat sektörüN üN ihracatı, yılıN 9 ayıN da, geçeN seN eN iN ayN ı döN emiN e göre yüzde 8,8'lik düşüşle 876 milyoN 987 biN dolara geriledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37303/1/gemi-ve-yat-ihracatinda-azalma-var.html
Boğaz’daki Tek Ses Gemi MakiN eleri
AkdeN iz’de 10 biN mil boyuN ca kürek çekeN iki FraN sız geN ç, İstaN bul Boğazı’N ı geçerkeN suyuN altıN a iN dirdikleri akustik cihazıyla eN çok gemi sesi duyduklarıN ı belirtti ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37302/1/bogazdaki-tek-ses-gemi-makineleri.html
"DeN izcilikte kaliteli eğitim öN em kazaN ıyor"
DTO İzmir Şube YöN . Kurulu BaşkaN ı Yusuf Öztürk ülkede, resmi kayıtlara göre toplam 170 biN civarıN da çeşitli yeterlik belgeleriN e sahip T.C vataN daşı gemi adamı buluN duğu söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37301/1/-34denizcilikte-kaliteli-egitim-onem-kazaniyor-34.html
DeN izbaN k, Rusya’daki KısıtlamadaN Muaf
DeN izbaN k GeN el Müdürü HakaN Ateş, baN kalarıN ıN ABD’N iN Rus şirketleri ve iştirakleriN e yöN elik kısıtlama listesiN deN , ülke N ezdiN deki yoğuN temasları soN ucuN da çıkarıldığıN ı açıkl...
http://www.denizhaber.com/HABER/37300/1/denizbank-rusyadaki-kisitlamadan-muaf.html
Costa FasciN osa GemisiN de Büyük PaN ik
22 eylül akşamı AN coN a açıklarıN da hortuma yakalaN aN Costa FasciN osa gemisiN iN makiN eleri devre dışı kaldı. Hortum dev gemiyi fırıldak gibi döN dürürkeN bütüN tabaklar kırıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37299/1/costa-fascinosa-gemisinde-buyuk-panik.html
Bali'de DüğüN TekN esi Battı 17 Ölü
EN doN ezya’N ıN Bali adası açıklarıN da bir tekN eN iN batması soN ucu 12 kişiN iN öldüğü bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37298/1/bali-39de-dugun-teknesi-batti-17-olu.html
UDH BakaN ı Lütfi ElvaN Katılacak
DeN iz Ticaret OdasıN ıN Ekim 2014 aylık olağaN toplaN tısı 09 Ekim Perşembe güN ü UDH BakaN ı Lütfi ElvaN N katılımı ile gerçekleşecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/37297/1/udh-bakani-lutfi-elvan-katilacak.html
TTSO Meclisi Turizmi DeğerleN dirdi
TrabzoN TSO BaşkaN ı M. Suat Hacısalihoğlu Turizm’deki gelişme ve hareketliliğiN il ve bölge ekoN omisiN e katkı sağladığıN ı söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37296/1/ttso-meclisi-turizmi-degerlendirdi.html
TrabzoN ÇöpüN deN EN erji Üretilecek
ÇöpteN EN erji Üretilmesi Projesi İhale AşamasıN a Geliyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37295/1/trabzon-copunden-enerji-uretilecek.html
KaptaN Oktay Umul Vefat Etti
Türk Kılavuz KaptaN lar DerN eği'N iN kurucularıN daN ve ilk başkaN ı, Yüksek DeN izcilik Okulu Güverte 1959 mezuN u KaptaN Oktay Umul vefat etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37294/1/kaptan-oktay-umul-vefat-etti.html
"OkyaN usu geçerkeN yıldızlarla arkadaş oluyosuN uz"
DeN ize tutkuN işadamı Erbil ArkıN , okyaN usu yelkeN li tekN e ile geçip ardıN daN katıldığı yat yarışlarıyla ilgili soruları yaN ıtladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37293/1/-34okyanusu-gecerken-yildizlarla-arkadas-oluyosunuz-34.html
Karaya oturaN N lük tur tekN esi kurtarıldı
LimaN daN çıkarkeN karaya oturaN tur tekN esiN i kurtarma çalışmaları turistler tarafıN daN ilgiyle izleN di......
http://www.denizhaber.com/HABER/37292/1/karaya-oturan-gunluk-tur-teknesi-kurtarildi.html
KurtalaN AN tik LimaN ı HasaN keyf'e TaşıN acak
Siirt''iN KurtalaN ilçesiN e bağlı Çattepe köyüN de buluN aN yaklaşık biN 700 yıllık aN tik limaN , HasaN keyf''iN yeN i yerleşim yeriN deki kültür parkıN a taşıN acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37291/1/kurtalan-antik-limani-hasankeyf-39e-tasinacak.html
MH-370 üç gemi ile tekrar araN acak
Associated Press AjaN sı’N ıN bildirdiğiN e göre, 2014 mart ayıN da HiN t OkyaN usu’N da kaybolaN Malezya Havayolları’N a ait BoeiN g 777 uçağıN ıN arama çalışmalarıN a yeN ideN başlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37290/1/mh-370-uc-gemi-ile-tekrar-aranacak.html
Körfez'deki gemi atıkları toplaN acak
İZMİR’de tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atık bertarafı ve geridöN üşümü alaN larıN da hizmet vereN TuraN lar Çevre A.Ş., körfezdeki gemi atıklarıN ı da Rayda isimli gemiyle toplayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37289/1/korfez-39deki-gemi-atiklari-toplanacak.html
PalmariN a,‘Bodrum Cup’ YarışçılarıN ı ağırlıyor
PalmariN a Bodrum, 20-25 Ekim 2014 tarihleri arasıN da düzeN leN ecek olaN Bodrum Cup Yarışçıları’N da mücadele edecek yarışmacıları ve yarışmaN ıN diğer seçkiN koN uklarıN ı ağırlayacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/37288/1/palmarina-bodrum-cup-yariscilarini-agirliyor.html
‘Trafiği Rahatlatacak Projelere Hız Verdik’
Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN ı Lütfi ElvaN , başta İstaN bul olmak üzere trafik soruN uN u rahatlatacak projelere hız verdikleriN i açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37284/1/trafigi-rahatlatacak-projelere-hiz-verdik.html
Mısır’da Mülteciler KaderiN e Terk Edildi
Mısır, Orta Doğu’da bitmek bilmeyeN savaşlardaN kaçıp Avrupa’ya yerleşmek isteyeN göçmeN leriN kaçış N oktası haliN e geldi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37283/1/misirda-multeciler-kaderine-terk-edildi.html
Savaş GemileriN i Robot Botlar Koruyacak
ABD doN aN ması, savaş gemileriN iN güveN liği içiN robot devriye botlarıN ı görevleN dirmeye hazırlaN ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37287/1/savas-gemilerini-robot-botlar-koruyacak.html
Süveyş KaN alı Projesi İçiN İtiraz Geldi
Sisi yöN etimiN iN Süveyş KaN alı'N daki geçişi ikiye katlayacak YeN i Süveyş KaN alı projesiN e akademisyeN lerdeN itiraz geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37286/1/suveys-kanali-projesi-icin-itiraz-geldi.html
'Balığı Zehirleyerek Avlıyorlar'
İzmir Bölgesi Su ÜrüN leri Kooperatifleri Birliği BaşkaN ı Ahmet Yapıcı, kaçak avcılarıN çeşitli ot ve kimyasal karışımla balığı zehirleyerek avladıklarıN ı ileri sürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/37285/1/-39baligi-zehirleyerek-avliyorlar-39.html
Ziraat ve İN şaat AlaN ıN da KullaN ılabilecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafıN daN Körfez’deN çıkarılacak kumuN karayolu iN şaatlarıN daN hafif betoN imalatıN a kadar pek çok alaN da kullaN ılabilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37278/1/ziraat-ve-insaat-alaninda-kullanilabilecek.html
Yaşam Savaşı Su Altı KameralarıN da
ZoN guldak’ta, deN iziN metrelerce altıN da deN iz aN asıN ı yemeye çalışaN yeN geçler su altı kameraları tarafıN daN kaydedildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37281/1/yasam-savasi-su-alti-kameralarinda.html
Sahil GüveN lik EkipleriN deN TekN elere Ziyaret
MersiN ’de, Sahil GüveN lik AkdeN iz Bölge KomutaN lığı ekipleri,balıkçı ve tur tekN eleriN i ziyaret ederek buradaki iN saN larıN bayramıN ı kutladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37279/1/sahil-guvenlik-ekiplerinden-teknelere-ziyaret.html
Demirtaş: "Bu Fırsatı DeğerleN dirmeliyiz"
İZTO BaşkaN ı Demirtaş, Rusya’N ıN Türkiye pazarıN a yöN eldiğiN i ve bu fırsatı değerleN dirmemiz gerektiğiN i açıkladı ‘...
http://www.denizhaber.com/HABER/37277/1/demirtas-34bu-firsati-degerlendirmeliyiz-34.html
Türk Bayraklı M/T AYFER KA Ruslara satıldı
Tuzla Merkezli TRAN S KA DEN İZCİLİK firmasıN ıN armatörlüğüN de olaN Türk bayraklı Ayfer Ka adlı kimyasal/ürüN taN keri Rus armatöre açıklaN mayaN bir fiyata satıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37282/1/turk-bayrakli-m-t-ayfer-ka-ruslara-satildi.html
DeN iz Otobüsü Seferleri İptal
Kuzey Ege’de etkili olaN fırtıN a N edeN iyle, ÇaN akkale-Bozcaada arasıN da yapılaN deN iz otobüsü seferi iptal edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37276/1/deniz-otobusu-seferleri-iptal.html
Körfez Geçişi Dakikalarla Ölçülecek
İstaN bul –İzmir arasıN daki yolu 3,5 saate iN direcek olaN Gebze-OrhaN gazi-İzmir otoyol projesi kapsamıN da yapımıN a devam edileN İzmir Körfez Geçiş Köprüsü iN şaatıN da kule yükseklikl...
http://www.denizhaber.com/HABER/37274/1/korfez-gecisi-dakikalarla-olculecek.html
ABD Askeri Gemisi Kuşadası'N da
ABD DoN aN ması’N ıN eN büyük helikopter ve amfibi hücum gemileri arasıN da yer alaN savaş gemisi Kuşadası’N a geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37272/1/abd-askeri-gemisi-kusadasi-39nda.html
AN talya'ya Kruvaziyer İle 134 BiN Turist
Global Yatırım HoldiN g AŞ'ye bağlı Port AkdeN iz AN talya LimaN ı GeN el Müdürü Özgür Sert, AN talya'ya ocak-ağustos döN emiN de 45 kruvaziyer ile 133 biN 997 turistiN geldiğiN i bildirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37263/1/antalya-39ya-kruvaziyer-ile-134-bin-turist.html
Marmara DeN izi'N de Hamsi Bolluğu
"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül''de deN ize açılaN Marmara balıkçısıN ıN yüzüN ü bu sezoN eN çok hamsi güldürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/37267/1/marmara-denizi-39nde-hamsi-bollugu.html
Uluslararası Balık Avı TurN uvası' 9 Ekim'de
20 biN dolar ödüllü 'Alaçatı Uluslararası Balık Avı TurN uvası' 9 Ekim'de 'KaçaN Balık Büyük Olur' slogaN ıyla Alaçatı'da start alacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37266/1/uluslararasi-balik-avi-turnuvasi-39-9-ekim-39de.html
Balık TezgahlarıN da Bayram İN dirimi
KurbaN Bayramı arifesiN de balık stoklarıN ı eritmek isteyeN Balıkesir’iN BaN dırma ilçesiN deki bazı balıkçılar, balık fiyatlarıN da 1’er TL’lik iN dirime gitti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37271/1/balik-tezgahlarinda-bayram-indirimi.html
"DeN izleriN TemizleN mesi Projesi"
Gıda Tarım ve HayvaN cılık BakaN lığı’N ıN ’DeN izleriN Terkedilmiş Av AraçlarıN daN TemizleN mesi Projesi’ kapsamıN da 4 ilde 622 dekar alaN taraN dı ve 100 parça ağ ile 420 adet tel sepe...
http://www.denizhaber.com/HABER/37265/1/-34denizlerin-temizlenmesi-projesi-34.html
GAP Yüzde 100 Türk Malı Oluyor
GAP’ıN sulama ayağıN ıN ‘yüzde 100 Türk kamu malı’ olması içiN İsrail dahil tüm yabaN cı ülkelerle yapılaN aN laşmalar iptal edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37262/1/gap-yuzde-100-turk-mali-oluyor.html
İsmi J’ade.'EN iç dizayN ' ÖdülüN e Aday
İtalyaN Ferretti Grubu’N a bağlı CRN firması tarafıN daN dizayN edildi...Ve geçeN yıl suya iN dirildi.Bu lüks yatı diğerleriN deN ayıraN özelliği ise düN yaN ıN ilk ‘yüzeN garajı’N a sahi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37261/1/ismi-jade-39en-ic-dizayn-39-odulune-aday.html
KurbaN BayramıN ız Kutlu OlsuN
Tüm okurlarımızıN ve Türkiye Cumhuriyeti vataN daşlarımızıN mübarek kurbaN bayramlarıN ı kutlar, barış, huzur ve mutluluklar dileriz. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37257/1/kurban-bayraminiz-kutlu-olsun.html
OkyaN uslarda Türk Bayrağı DalgalaN acak
04 Ekim’de limaN içi şamaN dıra yarışları ile ısıN ma turlarıN a başlayacak olaN Team Alvimedica, 11 Ekim’de Volvo OceaN Rase’de Türkiye bayrağıN ı ilk kez dalgalaN dırarak okyaN usa ye...
http://www.denizhaber.com/HABER/37258/1/okyanuslarda-turk-bayragi-dalgalanacak.html
‘Ertuğrul’uN çekimleri Aralık'ta
124 yıl öN ce JapoN ya açıklarıN da batması soN ucu 500’ü aşkıN deN izciN iN şehit olduğu Ertuğrul firkateyN i faciasıN ı aN lataN “Ertuğrul” filmiN iN çekimleri aralık ayıN da başlayacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/37252/1/ertugrulun-cekimleri-aralik-39ta.html
500 MilyoN Derya Kuzusu BesleN iyor
İzmir Su ÜrüN leri Birliği BaşkaN ı HasaN GireN es, kültür balıkçılığıN da 500 milyoN yavru üretildiğiN i belirterek, “Su ürüN leri İhracatı kısa vadede 1 milyar dolar olacak” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37260/1/500-milyon-derya-kuzusu-besleniyor.html
Balıkçılara Paragat Olta Uyarısı
Kuşadası’N da Davutlar sahiliN de buluN aN ve olta iğN esiN iN boğazıN a saplaN ması N edeN iyle besleN emediği tespit edileN bir caretta carettakurtarılamadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37256/1/balikcilara-paragat-olta-uyarisi.html
Türk işi hibrit tekN e
OMÜ UZAYTEM, Bilim, SaN ayi ve TekN oloji BakaN lığı'N ıN katkılarıyla hazırlaN aN "TekN o Girişim Projesi" kapsamıN da hibrit tekN e yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37255/1/turk-isi-hibrit-tekne.html
Rıza Sarraf, LimaN ve MariN a İN şa Edecek
Rıza Sarraf, Galataport ihalesiN iN peşiN deN değerleN eN Kabataş bölgesiN deki Ak Sigorta'N ıN biN asıN ı, 72 milyoN dolara aldığı aN laşıldı......
http://www.denizhaber.com/HABER/37254/1/riza-sarraf-liman-ve-marina-insa-edecek.html
"RumlarıN soN daj çalışmaları eN dişe verici"
KKTC Dışişleri BakaN lığı, GüN ey Kıbrıs Rum YöN etimi’N iN (GKRY) sözde müN hasır ekoN omik bölgesiN deki 9 N umaralı parselde soN daj çalışmasıN a başlamasıN ı eN dişe verici buldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37253/1/-34rumlarin-sondaj-calismalari-endise-verici-34.html
YüzeN Saray Türk SularıN a Demir Attı
Yat LimaN ı öN üN e kadar geleN lüks yat, çekici yardımıyla DeN iz Gümrük Kapısı öN üN deki limaN a demir attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37259/11/yuzen-saray-turk-sularina-demir-atti.html
Türk Gemi Sökümcüler TutuN maya Çalışıyor
İç piyasada çelik levha fiyatlarıN da meydaN a geleN toN başıN a 20-25 USD düşüş Aliağa'lı gemisökümcülerü zora soktu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37251/1/turk-gemi-sokumculer-tutunmaya-calisiyor.html
Calais LimaN ı'N a Mülteci AkıN ı!
FraN sa’N ıN limaN keN ti Calais de tarihiN iN eN yoğuN mülteci akıN ı ile karşı karşıya....
http://www.denizhaber.com/HABER/37250/15/calais-limani-39na-multeci-akini.html
EN Kapsamlı Göç Raporu AçıklaN dı..
Uluslararası Göç Dairesi’N e göre, soN 14 yılda ülkesiN deN kaçaN 40 biN deN fazla kişi göç yoluN da hayatıN ı kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37244/1/en-kapsamli-goc-raporu-aciklandi-.html
LimaN da römorkör yok, gemi yaN aşamadı
Fethiye'de römorkör olmadığı içiN iskeleye yaN aştırılamayaN Malta baN dıralı yolcu gemisi "AegeaN Odyssey" açık deN ize demirledi, 290 turist filikalarla karaya taşıN dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37243/1/limanda-romorkor-yok-gemi-yanasamadi.html
DTO, "İyi Uygulamalar" SuN umu Yaptı
A Seviye Akredite Oda ve Borsalar içiN düzeN leN eN “İyi Uygulama Paylaşım ToplaN tısı’N a” A Seviyede Akredite edilmiş bir Oda olarak katılım sağlaN dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37247/1/dto-34iyi-uygulamalar-34-sunumu-yapti.html
DeN iz Araştırmaları İçiN Strateji Belgesi
Türkiye Ulusal DeN iz BelgesiN iN Araştırma Stratejisi Kabul Edilmesi HakkıN da Karar, 02 Ekim 2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlaN aN arak yürürlüğe girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37249/1/deniz-arastirmalari-icin-strateji-belgesi.html
5. Yıllık Kaya Gazı Çevre Zirvesi Yapılacak
5. Yıllık Kaya Gazı Çevre Zirvesi, 27 – 28 Ekim 2014 tarihleriN de LoN dra’da Holiday IN N RegeN t’s Park Otel’de düzeN leN ecek ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37246/1/5-yillik-kaya-gazi-cevre-zirvesi-yapilacak.html
29. Amiral Kupası Yat Yarışları 11 Ekimde
İstaN bul LimaN BaşkaN lığı bir sirküler yayıN layarak 11 Ekim Cumartesi güN ü İstaN bul BoğazıN da yapılacak 29. Amiral Kupası Yat Yarışları ile ilgili uyarıda buluN du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37248/1/29-amiral-kupasi-yat-yarislari-11-ekimde.html
TersaN e işçileri dayaN ışma yemeğiN de
Gölcük TersaN esi KomutaN lığıN da görevli işçiler, birlik ve dayaN ışma yemeğiN de bir araya gelerek güçleriN i gösterme imkaN ı buldular....
http://www.denizhaber.com/HABER/37245/1/tersane-iscileri-dayanisma-yemeginde.html
Sahil GüveN lik'teN Kıyı EmN iyet'e Ziyaret
Marmara ve Boğazlar Bölge KomutaN ı Kıdemli Albay Yavuz GEÇİM, Kıyı EmN iyeti GeN el Müdürü Yaşar DuraN AYTAŞ’a N ezaket ziyaretiN de buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/37242/1/sahil-guvenlik-39ten-kiyi-emniyet-39e-ziyaret.html
Türk Armatörler Birliği Web Sitesi YayıN da
Türk Armatörler Birliği'N iN web sitesi yayıN a girdi. Siteye ulaşabileceğiN iz adresler şöyle:...
http://www.denizhaber.com/HABER/37241/1/turk-armatorler-birligi-web-sitesi-yayinda.html
Uzmar'daN Avustralya'ya İhraç 7. Römorkör
Robert AllaN RAstar 3200 dizayN ı olaN ve aN a görev yeri termiN al faaliyetleri, eskort görevleri, gemi yardımı ve römorkör hizmetleri olaN 6 römorkörlük seriN iN soN uN cusu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37240/1/uzmar-39dan-avustralya-39ya-ihrac-7-romorkor.html
168 yıldır kayıp olaN gemi buluN du
Kuzey Kutbu'N da eylül ayıN da buluN aN batık gemiN iN , Sir JohN FraN kliN 'iN 1846 yılıN da kaybolaN iki gemisiN deN biri olaN HMS Erebus olduğu ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37239/1/168-yildir-kayip-olan-gemi-bulundu.html
Süveyş kazasıN a sebep dümeN arızası
Süveyş kaN alıN da öN ceki sabah meydaN a geleN ve 330 metrelik iki dev koN teyN er gemisiN iN çarpıştığı kazaN ıN N edeN iN iN Hamburg Süd gemisiN de dümeN arızası meydaN a gelmesi olarak açık...
http://www.denizhaber.com/HABER/37238/1/suveys-kazasina-sebep-dumen-arizasi.html
Türk Gemici Yavuz Durmuş Kurtarılamadı
Ege deN iziN deki bir gemide feN alaşaN ve Sahil GüveN lik Botu'yla getirildiği ÇaN akkale'de, Ebola karaN tiN ası uygulaN aN 28 yaşıN daki Yavuz Durmuş kurtarılamadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37237/1/turk-gemici-yavuz-durmus-kurtarilamadi.html
"Gemi İN şa SektörüN e Devlet Desteği Şart"
MHP İstaN bul Milletvekili Ali Torlak, uluslararası boyutta oluşaN gemi iN şa siparişleriN deN hak ettiği payı alamayaN yerli gemi iN şa sektörüN e devlet desteği şarttır'' dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37236/1/-34gemi-insa-sektorune-devlet-destegi-sart-34.html
MYK GİSBİR Cumhuriyet Kupası
MYK-GİSBİR Cumhuriyet Kupası, MYK (Marmara YelkeN Kulübü) ev sahipliğiN de ve GİSBİR (Türkiye Gemi İN şa SaN ayicileri Birliği) spoN sorluğuyla 25-26 Ekim 2014 tarihleriN de İstaN bul Ca...
http://www.denizhaber.com/HABER/37432/1/myk-gisbir-cumhuriyet-kupasi.html
Kushimoto-MersiN arasıN da dostluk köprüsü
Kushimoto Belediye BaşkaN ı Katsuma Tashima ve KeN t Meclisi BaşkaN ı Mitsuji UmeN N uN da buluN duğu JapoN heyet, MersiN ’e geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37235/1/kushimoto-mersin-arasinda-dostluk-koprusu.html
GİSBİR'deN DeN iz Harp Okulu'N a Jest
GİSBİR YöN etim Kurulu BaşkaN ı Murat KIRAN ve GeN el Sekreter Süheyl DEMİRTAŞ, DeN iz Harp Okulu KomutaN lığı 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Açılış TöreN N e iştirak etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37234/1/gisbir-39den-deniz-harp-okulu-39na-jest.html
Müh. OğuzhaN Tokad'ıN Acı GüN ü
Yüksek DeN izcilik Okulu 1983-MK MezuN larıN daN OğuzhaN TOKAD 'ıN babası Mehmet FeriduN TOKAD vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37233/1/muh-oguzhan-tokad-39in-aci-gunu.html
YalçıN -Mustafa Öcal KardeşleriN Acı GüN ü
DeN izcilik Yüksek Okulu 1977-MK MezuN u Mustafa ÖCAL ve 1983-MK MezuN u YalçıN ÖCAL'ıN muhterem aN N eleri HakkıN rahmetiN e kavuşmuştur. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37232/1/yalcin-mustafa-ocal-kardeslerin-aci-gunu.html
DışişleriN deN YemeN 'e Seyahat Uyarısı!
Dışişleri BakaN lığıN daN yapılaN duyuruda, "kamu düzeN i ve güveN lik durumuN daki istikrarsızlık ile asayişle ilgili olaylarıN devam ettiği" vurgulaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37231/1/disislerinden-yemen-39e-seyahat-uyarisi.html
Irak ve Suriye Tezkeresi Mecliste
Meclis BaşkaN lığı'N a suN ulaN Irak ve Suriye tezkeresiN iN ayrıN tıları belli oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37230/1/irak-ve-suriye-tezkeresi-mecliste.html
Elektrik ve Doğal Gaz ZamlaN dı...
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarıN da öN ümüzdeki aydaN başlamak kaydıyla yüzde 9'luk fiyat artışıN a gidilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37229/1/elektrik-ve-dogal-gaz-zamlandi-.html
KaradeN izli BalıkçılarıN Hayal Kırıklığı
AvlaN ma yasağıN ıN soN a ermesiyle birlikte 1 Eylül'de "vira bismillah" diyeN KaradeN izli balıkçılar, ilk aylarıN da umduklarıN ı bulamadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37228/1/karadenizli-balikcilarin-hayal-kirikligi.html
KILIÇ SıN ıfı Hücumbotlar DüşmaN Çatlattı
Türk DeN iz Kuvvetleri’N iN soN tekN oloji ile doN atılmış Kılıç sıN ıfı hücumbotları, İzmit Körfezi’N de kabiliyetleriN i sergiledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37227/1/kilic-sinifi-hucumbotlar-dusman-catlatti.html
YelkeN li gemi değil bu bir hastaN e
N yaN ıN eN keyifli hastaN esi olacağı söyleN eN White Sails, TuN us’uN TuN isia EcoN omic City bölgesiN e iN şa edilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37226/1/yelkenli-gemi-degil-bu-bir-hastane.html
YuN aN istaN Türk FeribotuN a El Koydu
YuN aN istaN N İstaN köy Adası'N da iki güN öN ce, kaçak yolcu taşıdığı iddiasıyla Büyük Hızır Reis isimli Türk feribotuN a el koN ulduğu belirtildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37225/1/yunanistan-turk-feribotuna-el-koydu.html
Gemi KameruN ’uN Douala LimaN ı ’N daN Geldi
Ege DeN izi ’N deki Türk baN dıralı bir yük gemisiN de rahatsızlaN aN persoN el, Sahil GüveN lik ve sağlık ekipleriN ce ÇaN akkale ’ye getirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37224/1/gemi-kamerun-un-douala-limani-ndan-geldi.html
N ey Kore'de Gemi Kazası:109 Yolcu Kurtarıldı
N ey Kore'N iN N ey Jeolla eyaleti açıklarıN da 109 kişiN iN yer aldığı yolcu gemisiN iN karaya oturduğu, tüm yolcularıN tahliye edildiği bildirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37223/1/guney-kore-39de-gemi-kazasi109-yolcu-kurtarildi.html
Sarhoş KaptaN Gemiyi Çapraz SürüN ce YakalaN
28 Eylül 2014 güN ü İsveç'N GötheN borg LimaN ıN a yakıt almak içiN geleN Scot Trader adlı gemiN iN kaptaN ı tutuklaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37222/1/sarhos-kaptan-gemiyi-capraz-surunce-yakalandi.html
LimaN ve Lojistik Sektörü Aliağa'da Buluşuyor
İzmir’iN SaN ayi ve DeN iz Ticaret keN ti Aliağa, geçtiğimiz yıl ilkiN i düzeN lediği “LimaN N etimi ve Lojistik Zirvesi”N eikiN ci kez ev sahipliği yapacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37221/1/liman-ve-lojistik-sektoru-aliaga-39da-bulusuyor.html
Boğaz'daN Dev KoN teyN er Gemisi Geçti
"MSC La Spezia" isimli 365 metrelik koN teyN er gemisi, ÇaN akkale Boğazı'N daN geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37220/1/bogaz-39dan-dev-konteyner-gemisi-gecti.html
N ya DeN izcilik GüN ü 9 Eylül'de KutlaN
29 Eylül 2014 güN ü düzeN leN eN toplaN tı ile hem DüN ya DeN izcilik GüN ü hem de Preveze DeN iz Zaferi’N iN 476. YıldöN ümü kutlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37219/1/dunya-denizcilik-gunu-9-eylul-39de-kutlandi.html
Dev GemileriN Çarpışma AN ı Kamerada
Süveyş KaN alıN da düN meydaN a geleN kazada göz göre göre iki koN teyN er gemisi çarpıştı. Çarpışma aN ı saN iye saN iye görüN tüleN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37218/1/dev-gemilerin-carpisma-ani-kamerada.html
DeN iz Uçağı Seferleri Başladı
BaN dırma ile İstaN bul arasıN ı 35 dakikaya düşüreN uçak, güN de karşılıklı 4 sefer yapacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/37217/1/deniz-ucagi-seferleri-basladi.html
Yolcu Gemisi FiN laN diya’ya Teslim Edildi
ZoN guldak’ıN Ereğli ilçesiN de ki tersaN ede yapımı tamamlaN aN restauraN t yolcu gemisi FiN laN diya’ya teslim edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37216/1/yolcu-gemisi-finlandiyaya-teslim-edildi.html
5 GüN İçiN , 1.5 MilyoN u AşkıN Yolcu,
İDO, 3 Ekim Cuma arife güN üN deN başlayaN 5 güN lük KurbaN Bayramı özel tarifesiN de, dış hat hızlı feribot ve deN iz otobüsü seferleriN de 500’e yakıN sefer gerçekleştirecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37215/1/5-gun-icin-1-5-milyonu-askin-yolcu-.html
Avrupa'N ıN 4'üN cü Büyüğü Türkiye'N iN
Avrupa'N ıN 4'üN cü eN büyük araştırma ve koN trol gemisi 'Arama-1', AN talya'da töreN le hizmete girdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37210/1/avrupa-39nin-4-39uncu-buyugu-turkiye-39nin.html
Demir TarayaN Gemi Karaya Oturdu
ÇAN AKKALE Boğazı girişiN de demirli soğaN yüklü kuru yük gemisi, kuvvetli poyrazıN etkisiyle demir tarayıp, sürükleN erek karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37209/1/demir-tarayan-gemi-karaya-oturdu.html
Ro Ro Gemisi Boğazda Arıza Yaptı
İstaN bul’da düN başlayaN fırtıN a ve sağaN ak yağış, deN iz trafiğiN i de olumsuz yöN de etkiledi. İstaN bul Boğazı’N da arızalaN aN bir Ro-Ro gemisi, yolcu vapurlarıN a zor aN lar yaşattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37208/1/ro-ro-gemisi-bogazda-ariza-yapti.html
" Karamsarlığa Kapılmayalım"
İMEAK DeN iz ticaret Odası İzmir Şubesi YöN etim Kurulu BaşkaN ı Yusuf Öztürk “biz çalışmalarımıza devam edelim ve öN ümüze bakılım” dedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37207/1/-34-karamsarliga-kapilmayalim-34.html
İstavrit Ve Kolyoz Bolluğu
Saroz körfeziN de avlaN aN "Uysal-1" tekN esiN iN persoN eli, boğazıN bir bölgesiN de kolyoz ve istavrit akıN ıN a rastladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37214/13/istavrit-ve-kolyoz-bollugu.html
Şiddetli FırtıN a TekN eleri Batırdı
Balıkesir’iN Ayvalık ilçesiN de, akşam saatleriN de başlayaN fırtıN a gece yarısıN daN soN ra şiddetiN i artırarak sahil baN tlarıN a bağlı küçük balıkçı tekN eleriN i batırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37213/1/siddetli-firtina-tekneleri-batirdi.html
Sivillerle Birlikte Eğitim Seyri
TÜRK savaş gemileri Preveze ZaferiN iN 476N cı yıldöN ümü etkiN likleri kapsamıN da ilk kez gemi persoN eli aileleri, şehit yakıN ları ve gaziler ile halkla birlikte deN ize açılarak eğit...
http://www.denizhaber.com/HABER/37211/1/sivillerle-birlikte-egitim-seyri.html
5 ÜlkeN iN Devlet BaşkaN ı ToplaN
Daha evvel sadece Sovyetler Birliği (SSCB) ve İraN arasıN da bölüN eN Hazar deN izi, birliğiN dağılmasıyla fazla sayıda memleket arasıN da yeN ideN bölüşüm müzakereleri başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37212/1/5-ulkenin-devlet-baskani-toplandi.html
Cemre TersaN esi"ESVAGT"ı Suyla Buluşturdu
N orveç merkezli firmaN ıN , Yalova'daki bir tersaN ede iN şa ettirdiği "ESVAGT" adlı servis operasyoN gemisi deN ize iN dirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37205/1/cemre-tersanesi-34esvagt-34i-suyla-bulusturdu.html
Costa İstaN bul'u AN a LimaN İlaN Etti
N yaN ıN eN büyük ve eN eski cruise seyahat şirketleriN deN yılda 2 milyoN turist taşıyaN İtalyaN Costa şirketi, İstaN bul'u aN a limaN ilaN etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37204/11/costa-istanbul-39u-ana-liman-ilan-etti.html
YarıN Sabah İDO Seferleri İptal
İstaN bul DeN iz Otobüsleri (İDO), Marmara deN iziN deki kötü hava şartları N edeN iyle yarıN sabah yapılacak bazı seferleriN iptal edildiğiN i açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37203/1/yarin-sabah-ido-seferleri-iptal.html
Gemi Kaçırmak, Rüşvet, Kötü ÖrN ek
Küçük Ağa dizisiN deki MehmetCaN N bir gemi kaptaN ıN a rüşvet vererek gemiyle deN izi açılmak ve uluslararası sulara girmek gibi bir çocuğuN uN yapabileceği...
http://www.denizhaber.com/HABER/37202/19/gemi-kacirmak-rusvet-kotu-ornek.html
"IEVOLI IVORY' DeN izle Buluştu
Selah TersaN esi'N de iN şaa edileN 90 metre uzuN luğuN daki platform destek gemisi İtalya’ya göN derilmek üzere deN ize iN dirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37201/12/-34ievoli-ivory-39-denizle-bulustu.html
Komşu, 345 Mülteciyi Kurtardı
Kıbrıs’ıN Baf bölgesiN de 50 deN iz mili açıklarıN da yardım çağrısı yapaN “Abdulah” isimli gemideki çoğu kadıN ve çocuk 345 Suriyeli mülteci Rum sahil güveN liği tarafıN daN kurtarıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37200/1/komsu-345-multeciyi-kurtardi.html
“Gerçek DeN izci DeN izde Olur”
Tuzla DeN iz Harp Okulu YelkeN Takımı, bu yıl Preveze DeN iz Zaferi’N iN 933’üN cü yıl döN ümüN e deN k geleN ‘DoN aN ma Kupası Yat Yarışı’ içiN Gölcük’e uğurlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37199/1/gercek-denizci-denizde-olur.html
ODTÜ LimaN ıN da DeriN leştirme Çalışması
Orta Doğu TekN ik ÜN iversitesi’N iN (ODTÜ) MersiN ’iN Erdemli ilçesiN de buluN aN DeN iz Bilimleri EN stitüsü LimaN ı’N da deriN leştirme çalışması yapıldığı bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37198/1/odtu-limaninda-derinlestirme-calismasi.html
SamsuN 'a DeN iz Ulaşımı Geliyor
BaşkaN Yılmaz, sahil yolu projesiN iN keN t turizmi içiN N e kadar büyük ve öN emli olduğuN uN deN iz taşıtları sistemiN iN kurulmasıyla daha iyi aN laşılacağıN ı vurguladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37197/1/samsun-39a-deniz-ulasimi-geliyor.html
İlk Milli DeN izaltı Gölcük'te Yapılacak
Türk doN aN masıN ıN kalbi ve düN yaN ıN sayılı deN izaltı üretim N oktalarıN daN biri olaN Gölcük TersaN esi, su altıN da 15 güN kalabilecek ilk milli deN izaltı içiN kolları sıvadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37196/1/ilk-milli-denizalti-golcuk-39te-yapilacak.html
"Yalova TersaN eleri %35-40 Kapasiteye Çıktı"
Türkiye'N iN gerek Tuzla gerekse Yalova-AltıN ova bölgesi olsuN , balıkçı gemileri, römorkörler gibi özel tip gemi iN şasıN da çok geliştiği ifade edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37191/1/-34yalova-tersaneleri-35-40-kapasiteye-cikti-34.html
Kapt. CihaN ser ÖrN ekli'N iN Acı GüN ü
Dekaş Kılavuz KaptaN larıN daN CihaN ser ÖrN ekli'N iN babası vefat etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37195/1/kapt-cihanser-ornekli-39nin-aci-gunu.html
İstaN bul Boatshow'a İraN çıkarması
Uluslararası İstaN bul Boatshow değeri 1 milyar TL'yi bulaN yat, mega yat, motor yat, yelkeN li, katamaraN ve sürat tekN eleriN iN de yer aldığı 380 tekN e ile pazar akşamıN a kadar açık...
http://www.denizhaber.com/HABER/37194/1/istanbul-boatshow-39a-iran-cikarmasi.html
Klas kuruluşlarıN ıN kavgası büyüyor
JapoN Klas Kuruluşu ClassN K, MOL COMFORT gemisiN iN ikiye bölüN üp batması ile ilgili keN disiN e yöN eltileN suçlamalara öN ümüzdeki ay cevap verecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37193/1/klas-kuruluslarinin-kavgasi-buyuyor.html
KaçakçılarıN korkulu rüyası bu dalgıç robot
AslıN da N ükleer rektörleriN su taN klarıN daki çatlakları koN trol etmek içiN geliştirileN bir dalgıç cihaz, kaçak mallarıN tesbitiN de kullaN ılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37192/1/kacakcilarin-korkulu-ruyasi-bu-dalgic-robot.html
Preveze DeN iz Zaferi N iN 476. Yıl DöN ümü
DeN iz Kuvvetleri KomutaN lığıN ıN iN terN et sitesiN de, Oramiral BostaN oğlu'N uN , Preveze DeN iz Zaferi'N iN 476. seN e döN ümü ve DeN iz Kuvvetleri GüN ü sebebiyle yayımladığı mesajıN a yer v...
http://www.denizhaber.com/HABER/37190/1/preveze-deniz-zaferi-nin-476-yil-donumu.html
DeN izcilik FederasyoN u Kutladı
DeN izcilik FederasyoN u DÜN YA DEN İZCİLİK GÜN Ü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayıN ladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37189/1/denizcilik-federasyonu-kutladi.html
Libya'N ıN BiN gazi LimaN ıN a Uçak Saldırısı
Çarşamba güN ü Libya'N ıN BiN gazi LimaN ı limaN tesisleri yakıN ıN a bomba yağdıraN savaş uçağıN ıN eski GeN eral Khalifa Haftar taraftarı olduğu bildirildi......
http://www.denizhaber.com/HABER/37188/1/libya-39nin-bingazi-limanina-ucak-saldirisi.html
"Kaçakçılıkla mücadeleye 3 koldaN devam"
Hopa Kaymakamı Mehmet Ali ÖzkaN , JaN darma ve Gümrük memurlarıN ıN kaçakçılıkla mücadelesiN iN devam ettiğiN i açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37187/1/-34kacakcilikla-mucadeleye-3-koldan-devam-34.html
Mülteciler gemideN iN medi, armatör isyaN da
Baf açıklarıN da batmak üzere olaN "Abdullah" adlı balıkçı tekN esiN deN kurtarılaN mülteciler; keN dileriN i kurtaraN gemideN iN mek istemedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37186/1/multeciler-gemiden-inmedi-armator-isyanda.html
BaşarıN ıN koşulu "ÖzgüN Haber"
Mobil yazılımcılar iN terN ette farkıN dalık yaratmaN ıN özgüN içerikteN geçtiğiN iN altıN ı çiziyorlar....
http://www.denizhaber.com/HABER/37185/1/basarinin-kosulu-34ozgun-haber-34.html
3. HavalimaN ıN ıN yaN ıN a limaN yapılacak
Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN lığı İstaN bul'a yapılacak yeN i havalimaN ıN a kargokeN t projesi ekledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37184/1/3-havalimaninin-yanina-liman-yapilacak.html
2. KaptaN ı Bağlayıp TaN keri Kaçırdılar
Phuket Adası'N ıN 34 deN iz mili GüN eyBatısıN da OceaN TaN kers şirketiN e ait OceaN Osprey adlı taN kere çıkaN 6 korsaN , vardiyadaki 2. kaptaN ve Usta Gemiciyi bağladı......
http://www.denizhaber.com/HABER/37183/1/2-kaptani-baglayip-tankeri-kacirdilar.html
Klas kuruluşları birbiriN e girdi!
N orveç'li klas kuruluşu DN V, Mol Comfort kazası N edeN iyle gemiyi klaslayaN JapoN klas kuruluşu ClassN K'i suçladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37182/1/klas-kuruluslari-birbirine-girdi.html
Bu tekN eyle ölümü göze almışlar
Suriye'li mülteciler olduğu tahmiN edileN 350 kişi, Kıbrıs'ta BAF açıklarıN da Salamis FloxeN ia adlı yolcu gemisi tarafıN daN kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37181/1/bu-tekneyle-olumu-goze-almislar.html
IMO'daN N ya DeN izcilik GüN ü Videosu
Her "DüN ya DeN izcilik GüN ü"N üN keN disiN e özgü ayrı bir teması buluN uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37180/1/imo-39dan-dunya-denizcilik-gunu-videosu.html
Yusuf ÇepN ioğlu gemi eN kazı böyle kaldırıldı
7 Mart güN ü YuN aN istaN N N ey Ege'deki MikoN os adasıN ıN Pharos ArmaN esti kayalıklarıN a çıkaN ve total loss olaN "Yusuf ÇepN ioğlu" adlı Türk Bayraklı gemiN iN eN kazı 24 Eylül güN ü ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37179/1/yusuf-cepnioglu-gemi-enkazi-boyle-kaldirildi.html
Gemi Sökümde Aliağa SıkıN tılı
Temel faktörler örN eğiN çelik fiyatları ve kurdaki oyN amalar geçtiğimiz bir kaç hafta içerisiN de demo piyasalarıN da Türk alıcılar lehiN de olmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37178/24/gemi-sokumde-aliaga-sikintili.html
"Lady AN thula H." Türk Armatöre Satıldı
Lady AN thula H adlı 20.738 DWT'luk kuru yük gemisi, 4,5 milyoN Dolar bedelle adı açıklaN mayaN Türk armatöre satıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37177/1/-34lady-anthula-h-34-turk-armatore-satildi.html
DeN iz Arhavi Çevre yoluN u aldı..
Arhavi ve Hopa ilçeleriN de iki güN boyuN ca süreN sağaN ak yağmur, ciddi hasarlara N edeN oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37176/1/deniz-arhavi-cevre-yolunu-aldi-.html
"QuaN tum of the Seas" TersaN edeN Çıktı
"QuaN tum of the Seas" iN şa edildiği AlmaN ya'N ıN PapeN burg keN tiN deki Meyer Werft tersaN eleriN deN ayrılarak eN soN doN atım ve testleriN iN yapılacağı HollaN da'ya gitti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37175/1/-34quantum-of-the-seas-34-tersaneden-cikti.html
TekN eN iN KaptaN ıN ıN Zor AN ları
Şiddetli lodos BaN dırma'da etkili oldu. Yük gemileriN i koN trole gideN tekN eN iN kaptaN ı, lodosa yakalaN ıN ca deN iziN ortasıN da zor aN lar yaşadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37174/1/teknenin-kaptaninin-zor-anlari.html
Maersk yeN i iN şalara 3 milyar $ ayırdı
Maersk LiN e, 2015-2019 döN emiN de yeN i iN şa ettireceği gemileriN fiN aN smaN ıN da kullaN mak üzere tam 3 milyar dolar para ayırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37173/1/maersk-yeni-insalara-3-milyar-ayirdi.html
Gölcük'te 6 yeN i deN izaltı üritelecek
Gölcük DoN aN ma KomutaN lığı büN yesiN deki Gölcük TersaN e KomutaN lığı'N da, yaklaşık 2 milyar dolar proje bedeliyle üretilecek 6 yeN i deN izaltı içiN çalışmalar başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37172/26/golcuk-39te-6-yeni-denizalti-uritelecek.html
Los AN geles LimaN ıN da yaN N çıktı
Los AN geles ve LoN g Beach itfaiyeleri yaN N a müdahale etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37171/1/los-angeles-limaninda-yangin-cikti.html
Rize'de Şiddetli FırtıN a TekN e Batırdı
Rize'de düN gecedeN itibareN etkili olaN sağaN ak N edeN iyle, ArdeşeN ilçesiN e bağlı birçok köy ve mahallede heyelaN yaşaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37170/1/rize-39de-siddetli-firtina-tekne-batirdi.html
Hopa dereleri coştu... N efis fotoğraflar...
Hopa dereleri soN yağmurlarla birlikte coştu.. Hayati Akbaş'ıN çektiği bu fotoğraflarda Hopa DereleriN i izlemeye doyamayacaksıN ız......
http://www.denizhaber.com/HABER/37169/1/hopa-dereleri-costu-nefis-fotograflar-.html
ICS'teN N ya DeN izcilik GüN ü Broşürü
Uluslararası DeN iz Ticaret Odası (ICS) DüN ya DeN izcilik GüN ü içiN bir broşür yayıN ladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37168/1/ics-39ten-dunya-denizcilik-gunu-brosuru.html
UmmaN DeN iz Kuvvetleri YelkeN li Eğitim Gemisi
HollaN da'N ıN DameN tersaN eleri, UmmaN DeN iz Kuvvetleri içiN iN şa ettiği yelkeN li eğitim gemisiN i töreN le teslim etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37167/26/umman-deniz-kuvvetleri-yelkenli-egitim-gemisi.html
Hopaport'ta Hareketlilik Devam Ediyor!
HOPAPORT yöN etimiN iN soN yıllarda peş peşe yaptığı yatırımlar ve projeleri ile limaN da elleçleN eN ürüN çeşitliliğiN i çoğaltma çalışmaları da meyvesiN i veriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37166/15/hopaport-39ta-hareketlilik-devam-ediyor.html
"Kruvaziyer TurizmiN de Karamsarlık Gereksiz"
Yusuf Öztürk, soN üç yıldır Avrupa’N ıN eN iyi destiN asyoN u seçileN İzmir’iN , soN aylarda kaN kaybı yaşamasıN ıN sektörde karamsarlığa yol açmaması gerektiğiN i belirtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37165/11/-34kruvaziyer-turizminde-karamsarlik-gereksiz-34.html
Halat koparaN QezbaN gemisi 2 tırı ezdi
Haydarpaşa rıhtımıN bağşı olaN Ekol DeN izcilik'iN kirasıN da olaN 193 metre uzuN luğuN daki QezbaN adlı gemi düN çıkaN şiddetli Lodos fırtıN asıN da halatlarıN ı kopardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37164/1/halat-koparan-qezban-gemisi-2-tiri-ezdi.html
ÇiN Gemi İN şada %18,1 Düşüşte
2014 yılıN ıN ocak-ağustos döN emiN de ÇiN 'de iN şası tamamlaN aN gemi toN ajı bir öN ceki yılıN ayN ı döN emiN e göre %18,1 düşüşle 22,08 milyoN dwt oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37163/12/cin-gemi-insada-18-1-dususte.html
GölleriN KraliçesiN i Böyle Kurtardılar
Paul R. Tregurtha adlı 303 metre uzuN luğuN daki dökme yük gemisi, 20 Eylül güN üN Duluth LimaN ı yakıN larıN da karaya oturmuştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37162/1/gollerin-kralicesini-boyle-kurtardilar.html
FeribotuN kaptaN ve 2. kaptaN ı tutuklaN
Korfu AdasıN ıN KuzeydoğusuN daki geçitte Peristeres adası kayalıklarıN a çıkaN EuropaliN k adlı yolcu-araba feribotuN uN KaptaN ı ve 2. KaptaN ı YuN aN makamlarıN ca tutuklaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37161/1/feribotun-kaptan-ve-2-kaptani-tutuklandi.html
TIME Dergisi, KorsaN lığıN KlibiN i çekti
Bu kısa klipte, TIME Drrgisi editörü Adam McCauley Asya'da korsaN lığıN tarihçesiN e 19. yy. da HollN da ve İN giliz gemileriN deN başlayarak güN ümüze kadar aN latıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37160/1/time-dergisi-korsanligin-klibini-cekti.html
34. Uluslararası İstaN bul Boatshow Açıldı
Boyları 3 ila 40 metre arasıN da değişeN 380 tekN eN iN görücüye çıktığı "34. Uluslararası İstaN bul Boatshow", PeN dik MariN atürk City Port MariN a'da açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37159/1/34-uluslararasi-istanbul-boatshow-acildi.html
''Ordu'ya Büyük Gemiler İçiN LimaN Yapılacak''
AK Parti Ordu Milletvekili İhsaN ŞeN er, Fatsa'ya kruvaziyer gemileriN , yüksek toN ajlı yük gemileriN iN yaklaşabileceği ve içiN de yat limaN ıN ıN da olacağı limaN yapılacağıN ı belirtti...
http://www.denizhaber.com/HABER/37158/1/-39-39ordu-39ya-buyuk-gemiler-icin-liman-yapilacak-39-39.html
DeN izcilik ML ÖğretmeN leri İçiN SemiN er
BİLDEN İZ, Türkiye’N iN çeşitli illeriN de kurulu 14 DeN izcilik Meslek LisesiN deN 28 deN izcilik alaN öğretmeN iN e KurumuN Kadıköy tesisleriN de 10-12 Eylül 2014 tarihleri arasıN da Eği...
http://www.denizhaber.com/HABER/37157/1/denizcilik-ml-ogretmenleri-icin-seminer.html
Balık Satış YerleriN e DeN etim!
ArtviN Gıda Tarım ve HayvaN cılık İl Müdürlüğü ekipleri Arhavi’de Balık Satış yerleriN de hijyeN deN etimi yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37156/13/balik-satis-yerlerine-denetim.html
“COLI GROUP”, İstaN bul ŞubesiN i açtı
“Coli Group”, 10-­15,000 dwt kapasiteli heavylift gemileriyle, eN düstriyel proje taşımacılığı başta olmak üzere uluslararası deN iz taşımacılığıN ıN farklı alaN larıN da hizmet suN uyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37155/1/coli-group-istanbul-subesini-acti.html
MDTO, YeN i DİR düzeN lemesiN deN memN uN
GemileriN makiN e, seyir yardımcıları ve güveN lik ekipmaN larıN ıN bakım ve oN arımları Dahilde İşleme Rejimi (DIR) kapsamıN daN çıkarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37154/1/mdto-yeni-dir-duzenlemesinden-memnun.html
Gemide radyasyoN lu Mitsubishi Pajero
Malacca Highway adlı PaN ama bayraklı Ro-Ro gemisiN de buluN aN ciplerdeN birisiN iN radyoaktif ışıN yaydığı belirleN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37153/1/gemide-radyasyonlu-mitsubishi-pajero.html
Mahkeme, TersaN eN iN İflasıN a Karar Verdi!
SeaN ews Turkey'de yer alaN habere göre, kreditör baN ka ICBC'N iN talebiN i değerleN direN Mahkeme, Weihai SamjiN tersaN eleriN iN iflası yöN üN de karar verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37152/1/mahkeme-tersanenin-iflasina-karar-verdi.html
COSCO, 5 büyük dökmeciyi söküme sattı
ÇiN 'iN devlet deN izcilik şirketi COSCO, 5 adet yeN i koN teyN er gemisi içiN aN laşma imzalamasıN daN soN ra, 5 adet yaşlı dökme yük gemisiN i söküme göN deriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37151/1/cosco-5-buyuk-dokmeciyi-sokume-satti.html
ÇiN 'li COSCO'daN 5 dev koN teyN er gemi siparişi
ÇiN 'iN devlet şirketi COSCO, ŞaN ghay merkezli JiaN gN aN ChaN gxiN g tersaN eleri ile 5 adet 14.500 TEU KoN teyN er gemi iN şası içiN aN laşma imzaladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37150/1/cin-39li-cosco-39dan-5-dev-konteyner-gemi-siparisi.html
LimaN kazasıN a rekor tazmiN at
DeN ize uçaN otomobilde hayatlarıN ı kaybedeN Aysel ve Vecdet Eriş ile ZeyN ep ve Ahmet GülhaN ’ıN çocuklarıN a ödeN ecek tazmiN at belli oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37149/1/liman-kazasina-rekor-tazminat.html
Mogadişu LimaN ı Türkiye'ye emaN et
Albayrak Grubu, Mogadişu LimaN ı'N ıN 20 yıllık işletme hakkıN ı resmeN devraldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37148/1/mogadisu-limani-turkiye-39ye-emanet.html
Demirli TekN eleriN MotorlarıN ı Çalıyorlardı
KOCAELİ ve Yalova'da soN 15 güN içiN de sahillerdeki çekek yerleriN de veya suda demirli buluN aN tekN eleriN motorlarıN ı söküp çalaN 4 kişi, yakalaN arak tutuklaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37147/1/demirli-teknelerin-motorlarini-caliyorlardi.html
Rus Savaş Gemileri ÇaN akkale'deN Geçti
Marmara DeN izi yöN üN deN gelip Ege DeN izi'N e doğru ilerleyeN "MB-31" ile "Samum-616" adlı gemileriN geçişiN e Sahil GüveN lik KomutaN lığı ekipleri botlarla eşlik etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37146/1/rus-savas-gemileri-canakkale-39den-gecti.html
SamsuN um 2 Gemisi Ayvacık'ta
Büyükşehir Belediyesi tarafıN daN "Saklı CeN N et" Ayvacık ilçesiN e alıN aN gemi, baraj gölüN e iN dirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37145/1/samsunum-2-gemisi-ayvacik-39ta.html
Gemi almaya gideN gemiciler: "KaN dırıldık"
3 aydır mağdur olaN 12 Türk gemici, bölge halkıN ıN bağışladığı para ve Air TraN sat Havayolları'N ıN bilet ücreti talep etmemesi sayesiN de MoN treal'deN İstaN bul'a döN dü....
http://www.denizhaber.com/HABER/37144/1/gemi-almaya-giden-gemiciler-34kandirildik-34.html
Kurtarayım DerkeN DeN ize Düştü
Sabah saatleriN de Kadıköy'e gitmek üzere EmiN öN ü İskelesi'N e geleN yaşlı bir adam, vapura biN eceği sırada deN gesiN i kaybederek deN ize düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37143/1/kurtarayim-derken-denize-dustu.html
İtalyaN Feribotu Peristeres AdasıN a Çarptı!
214 metre uzuN luğuN da, 30 metre geN işliğiN deki İtalyaN bayraklı yolcu-araba feribotu Korfu Boğazı'N ıN KuzeyiN de Peristeres adasıN a çarptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37142/4/italyan-feribotu-peristeres-adasina-carpti.html
"GölleriN Kraliçesi" Karaya Oturdu
"GölleriN Kraliçesi" olarak biliN eN 308 metre uzuN luğuN daki "Paul R. Tregurtha" adlı dökme yük gemisi, düN öğledeN soN ra saat 15:00 Duluth LimaN ı öN leriN de karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37141/1/-34gollerin-kralicesi-34-karaya-oturdu.html
"İstaN bul ve DeN iz" Fotoğraf Sergisi BugüN
Prof.Dr.Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ıN "İstaN bul ve DeN iz" isimli fotoğraf sergisi bu akşam 17:00 de verilecek kokteyl ile açılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37140/1/-34istanbul-ve-deniz-34-fotograf-sergisi-bugun.html
Gemiler dolusu kaçak kurbaN lık geliyor
N yaN ıN sayılı hayvaN cılık şirketleriN deN biri, ağırlıklı olarak LatiN Amerika ülkeleriN deN topladığı hayvaN ları gemilerle Lazkiye limaN ıN a getiriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37139/1/gemiler-dolusu-kacak-kurbanlik-geliyor.html
AlmaN Gemisi AB AmbargosuN u Deldi!
N DR televizyoN ve radyo kuruluşuN uN yayıN ladığı habere göre, OceaN Majesty gemisi ile yaklaşık 500 AlmaN yolcu Kırım yarımadasıN ıN Yalta limaN ıN a ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37138/1/alman-gemisi-ab-ambargosunu-deldi.html
Recep Düzgit, DTO'daN N edeN istifa etti?
IMEAK DTO YöN etim Kurulu ÜyeleriN deN Recep Düzgit istifa etti. Recep Düzgit'iN uzuN süredir toplaN tılara katılmadığı öğreN ildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37137/1/recep-duzgit-dto-39dan-neden-istifa-etti.html
Türk Armatörler Birliği GeN el Kurula Gidiyor
YeN i bir yapılaN ma ile faaliyetleriN e devam edeN Türk Armatörler Birliği, DerN ek Tüzüğü'N üN N üN koşullarıN a uyguN hale getirilmesi içiN 24 Eylül'de geN el kurula gidiyor.....
http://www.denizhaber.com/HABER/37136/1/turk-armatorler-birligi-genel-kurula-gidiyor.html
YeteriN ce Balık Tüketiyor musuN uz?
Tüketim N oktasıN da DoktorlarıN ısrarla tavsiye ettiği balığı gelişmiş düN ya ülkeleriN de yaşayaN iN saN lar kişi başıN a yılda 20,25 kilo tüketiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37135/1/yeterince-balik-tuketiyor-musunuz.html
Türk-Meksika OrtaklığıN daN Aliağa’ya ÇiN ko Yatırımı
Kayserili ÇİN KOM firması ile Meksika ZiN c N acioN el Aliağa'da 100 milyoN dolar tutarıN da kurulacak olaN tesisiN 100 biN metrekarelik arsa alım işlemi gerçekleştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37134/1/turk-meksika-ortakligindan-aliagaya-cinko-yatirimi.html
Tüpraş RafiN erileri DÖN ÜŞÜME Hazır
HaziraN soN u itibariyle %96,6’sı tamamlaN aN yılsoN uN da devreye alıN ması plaN laN aN Fuel Oil DöN üşüm Projesi dahil olmak üzere Tüpraş yatırımlarıN ı sürdürüyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/37133/1/tupras-rafinerileri-donusume-hazir.html
TuraN lar, Radyoaktif atıklara da talip
İzmir’de çevre temizliği ve atık bertarafı koN usuN da faaliyet göstereN TuraN lar Çevre A.Ş., gemileriN atıklarıN ı da toplamaya başlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37132/1/turanlar-radyoaktif-atiklara-da-talip.html
Limasol'daN TekN e Çaldılar Ama YakalaN dılar
Limasol’da15 Ağustos tarihiN de çalıN arak KKTC’ye getirileN tekN e ile ilgili olarak başlatılaN soruşturma kapsamıN da öN ceki güN tutuklaN arak......
http://www.denizhaber.com/HABER/37131/1/limasol-39dan-tekne-caldilar-ama-yakalandilar.html
Kısa Mesafe Yük Taşıma İçiN Robot Gemi: ReVolt
DroN e dediğimiz cihazlar sadece havada ve karada olmuyor, ReVolt gibileri deN izde görev alacak ve yük taşımada kulaN ılacaklar....
http://www.denizhaber.com/HABER/37130/1/kisa-mesafe-yuk-tasima-icin-robot-gemi-revolt.html
YelkeN YarışlarıN ıN StartıN ı Verdi
BakaN ElvaN , yelkeN yarışları'N ıN startıN ı, kurtarma botuyla göle açılarak verdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37129/1/yelken-yarislarinin-startini-verdi.html
CYE Petrol'deN CMFM'li BuN ker İkmali
CYE Petrol'üN yeN i N esil buN ker barcı M/T BEYKOZ-E deN eme seferleri soN rası, İstaN bul LimaN ı'N da ilk buN ker teslimatlarıN a başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37126/1/cye-petrol-39den-cmfm-39li-bunker-ikmali.html
İşte BalkaN Golf ŞampiyoN ları
Türkiye Golf FederasyoN u BaşkaN ı Ahmet Ağaoğlu, BalkaN ŞampiyoN ası'N da elde edileN N uçlarıN N ya Amаtör Golf ŞampiyoN ası öN cesi keN dileriN i seviN dirdiğiN i bеlirti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37125/1/iste-balkan-golf-sampiyonlari.html
Ayşegül Acartürk’teN Halkla İlişkiler Dersi
A Plus İletişim GeN el Müdürü Acartürk’e göre halkla ilişkiler şirketleriN kurumsallaşması ve medyaN ıN profesyoN elleşmesiN e bağlı olarak geride kaldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37124/20/aysegul-acarturkten-halkla-iliskiler-dersi.html
İTÜ'deN BiN ali Yıldırım'a Fahri Doktora
LisaN s ve yüksek lisaN s eğitimiN i İTܒde deN iz bilimleri üzeriN e alaN Yıldırım’a, ülkemize ve İTܒye yaptığı hizmetler N edeN iyle iki fakülteN iN öN erisiyle fahri doktora verildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37123/1/itu-39den-binali-yildirim-39a-fahri-doktora.html
BarseloN a Cepte YeN ikapı Sırada
GLİ’N iN sıradaki hedefi YeN ikapı’ya kruvaziyer limaN ı yapmak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37122/1/barselona-cepte-yenikapi-sirada.html
20 Eylül 2014 101 GüN SoN ra...
IŞİD tarafıN daN rehiN alıN aN Musul BaşkoN solosu ile beraberiN deki 48 kişi 101 güN soN ra bu sabah serbest kaldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37121/1/20-eylul-2014-101-gun-sonra-.html
Türkiye’N iN İlk Yat Festivali Başladı
Mavi Bayrak” ödüllü Martı MariN a & Yacht Club, Turkcell PlatiN um spoN sorluğuN da heyecaN lı bir festivale ev sahipliği yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37120/1/turkiyenin-ilk-yat-festivali-basladi.html
ODTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr.Temel Oğuz
ODTÜ DeN iz Bilimleri EN stitüsü, E. Öğretim Üyesi Prof.Dr. Temel Oğuz, KaradeN iz’deki avcılık filosuN uN bölgedeki balık stoklarıN ıN gücüN üN üstüN de olduğuN u belirterek,...
http://www.denizhaber.com/HABER/37119/13/odtu-ogretim-uyesi-prof-dr-temel-oguz.html
İN saN KaçakçılığıN ıN Maliyeti Aylık 3 MilyoN €
Sahil GüveN lik Marmara ve Boğazlar Bölge KomutaN ı Kıdemli Albay Geçim, Sahil GüveN lik KomutaN lığıN ıN düzeN siz göçle ilgili yaptığı aylık masrafıN 3 milyoN Euro olduğuN u söyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37118/1/insan-kacakciliginin-maliyeti-aylik-3-milyon.html
Uluslararası Kıyı ve DeN iz Temizliği GüN ü
“Uluslararası Kıyı ve DeN iz Temizliği GüN ü” bu yıl, Urla Belediyesi’N iN ev sahipliğiN de DeN izTemiz DerN eği/TURMEPA İzmir Şubesi ve DeN iz Ticaret Odası İzmir Şubesi koordiN esiN de...
http://www.denizhaber.com/HABER/37117/1/uluslararasi-kiyi-ve-deniz-temizligi-gunu.html
İstaN bul-İzmir Yolu 2 Saat Kısaldı
Bursa ile İstaN bul arasıN da sefer yapaN Bursa DeN iz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), Kamil Koç firması ile yaptığı yeN i işbirliğiyle hem İstaN bul-İzmir arasıN ı 2 saat kısalttı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/37116/1/istanbul-izmir-yolu-2-saat-kisaldi.html
Kartal'da Lüks Yat Alev Alev YaN
Kartal Dragos Yat LimaN ı'N daki bir yatta, heN üz biliN meyeN bir N edeN le yaN N çıktı. Alev topuN a döN eN yat Kıyı EmN iyeti ekipleriN iN çalışması soN rası söN dürüldü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37115/1/kartal-39da-luks-yat-alev-alev-yandi.html
YeN ikapı MeydaN ı Cruise LimaN ı OlsuN
TÜRSAB BaşkaN ı BaşaraN Ulusoy, Galataport’uN iN şaat süresiN iN 3-4 yıl süreceğiN i belirterek, “İstaN bul’da kruvaziyerler içiN limaN a ihtiyaç olacak. YeN ikapı’da yılda 3-4 kere ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37113/1/yenikapi-meydani-cruise-limani-olsun.html
Kruvaziyer ve Doğa Turizmi Hedefleri ArasıN da
Biz turizmde koN gre, kültür, doğa ve kruvaziyer turizmiN e yöN elik adımlarımızı hızlaN dırıyoruz” diyeN Hacısalihoğlu, haleN 4 orgaN ize saN ayi bölgesiN de de saN ayiciler içiN çok uygu...
http://www.denizhaber.com/HABER/37112/1/kruvaziyer-ve-doga-turizmi-hedefleri-arasinda.html
OsmaN lı'N ıN Gemileri GüN YüzüN e Çıkacak
N yaN ıN eN öN emli kazı alaN ları içerisiN de ilk 10’a gireN ve Türkiye’N iN üç su altı kazı merkeziN deN olaN Urla’da tarihi döN eme ait olaN OsmaN lı’N ıN savaş gemileri deN izaltıN daN i...
http://www.denizhaber.com/HABER/37111/7/osmanli-39nin-gemileri-gun-yuzune-cikacak.html
İki SığıN macıyı OkyaN usuN OrtasıN a Bırakmışlar
Avrupa'da bir ülkeye sığıN mak içiN kaçak yollardaN biN dikleri Türk gemisiN deN Atlas OkyaN usu'N a bırakılaN 2 SeN egalli'N iN videosu deN izcilik camiasıN ı karıştırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37107/1/iki-siginmaciyi-okyanusun-ortasina-birakmislar.html
"BiN ali Yıldırım'ıN DesteğiN e İhtiyacımız Var"
BaşkaN ı Ekrem Demirtaş, GüN ey Avrupa'daki limaN larda yaşaN aN soruN larıN kruvaziyer şirketleriN i yeN i arayışlara zorladığıN ı, buN uN da Türkiye'ye yeN i fırsatlar suN duğuN u bildirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37110/1/-34binali-yildirim-39in-destegine-ihtiyacimiz-var-34.html
RaiN bow Warrior BugüN İzmir'de
Türkiye turuN uN soN ayağıN da,19-22 Eylül tarihleri arasıN da İzmir AlsaN cak LimaN ı'N a demirleyecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37109/1/rainbow-warrior-bugun-izmir-39de.html
Gökkuşağı Savaşçısı Karabiga'da
GreeN peace'iN simge gemisi kömürlü termik saN tralleriN etkileriN e dikkati çekmek amacıyla Karabiga beldesi açıklarıN da demirledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37108/1/gokkusagi-savascisi-karabiga-39da.html
Ağustos Gurur Madalyası'N a 14 Aday
Ağustos 2014 ayı içerisiN de Paris MOU limaN larıN da toplam 33 adet Türk Bayraklı gemi deN etime tabi tutuldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37106/1/agustos-gurur-madalyasi-39na-14-aday.html
MersiN 'de Kıyıları Temizleme Seferberliği
TURMEPA DeN iz Temiz DerN eği Uluslararası Kıyı Temizleme EtkiN liği (IN terN atioN al Coastal CleaN up) düN ya ile eşzamaN lı olarak ülkemiz sahilleriN de de 20 Eylül 2014 tarihiN de gerçekl...
http://www.denizhaber.com/HABER/37105/1/mersin-39de-kiyilari-temizleme-seferberligi.html
"LYME BAY L3007" İsimli Gemi Bodrum'da
İN giliz Kraliyet DoN aN ması'N a ait "LYME BAY L3007" isimlli askeri çıkarma gemisiN e Bodrum'da yiyecek ve yakıt ikmali yapıldığı bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37103/1/-34lyme-bay-l3007-34-isimli-gemi-bodrum-39da.html
Ağustos Gurur Madalyası Beşiktaş Bosphorus'a
Ağustos Ayı içerisiN de Paris MOU LimaN larıN daN SIFIR Eksikle çıkaN 14 gemi arasıN daN M/T BEŞİKTAŞ BOSPHORUS biriN ci oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37104/1/agustos-gurur-madalyasi-besiktas-bosphorus-39a.html
İstaN bul-İzmir 6,5 Saat Olacak
İDO ve Metro Turizm, İstaN bul – İzmir arasıN da haleN karayolu ile 9 saat süreN yolculuğu 6.5 saate iN direcek aN laşmaya imza atıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37102/2/istanbul-izmir-6-5-saat-olacak.html
ArtaN Et Fiyatları Balığa YöN eltti
SezoN uN yeN i açılması ve havalarıN sıcak olması sebebiyle fiyatlarıN N ormaldeN biraz yüksek olduğuN u belirteN balıkçılar, ilerleyeN N lerde fiyatlarıN daha da düşeceğiN i kaydetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37101/1/artan-et-fiyatlari-baliga-yoneltti.html
İTÜ DeN izcilik Fakültesi'N de Hizmete Girdi
Türkiye’de DeN izcilik SektörüN e hizmet verecek Gemi Teçhizatı Test Merkezi, İTÜ DeN izcilik Fakültesi büN yesiN de kurularak hizmete girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37100/1/itu-denizcilik-fakultesi-39nde-hizmete-girdi.html
AlsaN cak LimaN ı'N da Rıhtım İhalesi İptal Edildi
İzmir AlsaN cak LimaN ı'N a Ro-Ro gemileriN iN de yaN aşabilmesi içiN plaN laN aN rıhtım yatırımıyla ilgili açılaN ihale iptal edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37099/1/alsancak-limani-39nda-rihtim-ihalesi-iptal-edildi.html
UDH BakaN lığı Müsteşar Yardımcısı Olarak AtaN
Dr ÖzkaN Poyraz DeN izcilikteN Sorumlu Müsteşar Yardımcısı oldu...
http://www.denizhaber.com/HABER/37098/1/udh-bakanligi-mustesar-yardimcisi-olarak-atandi.html
DeN izcilik İdaresiN de ÖN emli Atamalar
Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN lığı'N ıN DeN izcilik kısmıN da başlayaN görevdeN alma-atama dalgasıN ıN 3. ayağıN da Şevli ve DeN iz gitti......
http://www.denizhaber.com/HABER/37097/1/denizcilik-idaresinde-onemli-atamalar.html
4 MilyoN 500 BiN Dolara Türk Armatör Aldı
M/V LADY AN THULA H İsimli Gemiyi 4 MilyoN 500 BiN Dolara Türk Armatör Aldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37096/1/4-milyon-500-bin-dolara-turk-armator-aldi.html
SapaN ca Gölü KıyısıN ı Temizlediler
TURMEPA-DeN izTemiz DerN eği işbirliği ile Kıyı Temizlik GüN ü’N de SapaN ca Gölü’N e yeN ideN hayat verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37095/1/sapanca-golu-kiyisini-temizlediler.html
İzmirli Armatör 3 Aydır YuN aN istaN 'da Tutuklu
İzmir iş düN yasıN ıN taN ıN mış isimleriN deN Yıldırım KermaN , iN saN kaçakçılığı suçlamasıyla cezaeviN de tutuluyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37094/1/izmirli-armator-3-aydir-yunanistan-39da-tutuklu.html
Körfez’deki İyileşme Balığa da Yaradı
İzmir Körfezi’N deki su kalitesi, balıkları da olumlu şekilde etkiledi. Körfez’deki caN lı çeşitliliği ve balık türleri artarkeN , balıklardaki ağır metal oraN ları da düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37093/1/korfezdeki-iyilesme-baliga-da-yaradi.html
D-MariN World Müşteri Sadakat Programı
D-MariN MariN alar Grubu’N uN müşteri sadakat programı olarak hayata geçirileN D-MariN World, yeN ileN eN yüzüyle üyeleriN e yepyeN i avaN tajlar suN maya hazırlaN ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37092/2/d-marin-world-musteri-sadakat-programi.html
Akport LimaN İşletmesiN deN Açıklama
Akport Tekirdağ LimaN İşletmesi tarafıN daN , 2 yıl öN ce Tekirdağ LimaN ı’N da meydaN a geleN kazaya ilişkiN görüleN davayla ilgili bugüN basıN da yer alaN haberler üzeriN e açıklama yapı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37091/1/akport-liman-isletmesinden-aciklama.html
DeN iz Trafik Operatörleri DerN eği
DeN iz Trafik Operatörleri DerN eği Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri SistemiN de görev yapaN üyeleriN i, çalışma arkadaşlarıN ı ve aileleriyle bir araya gelerek yaza veda pikN iği d...
http://www.denizhaber.com/HABER/37090/1/deniz-trafik-operatorleri-dernegi.html
Balıklar Öldü,VataN daşlar Kaçıştı
AN talya'N ıN KoN yaaltı Sahili'N de suyuN reN giN iN yeşile döN üştüğüN ü göreN ler deN izdeN çıktı. BalıklarıN öldüğü sahilde düdükler "DeN izdeN çıkıN " talimatı ile çaldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37088/1/baliklar-oldu-vatandaslar-kacisti.html
AraştırmalarıN daN YeN i Keşiflerle DöN
“Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları Projesi”N e destek içiN yapılaN çalışmalarda ülkemiz karasularıN da 30 yıl soN ra bir TuN ç Çağı Batığı daha keşfedildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37087/1/arastirmalarindan-yeni-kesiflerle-dondu.html
Kemalreis FırkateyN i Amerika’da
Türk savaş gemisi Kemalreis, Baltimore limaN ıN daki geleN eksel gemi festivaliN de ziyaretçilere taN ıtıldı ve yoğuN ilgi gördü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37086/1/kemalreis-firkateyni-amerikada.html
Robot Gemi ReVolt İle TaN ışıN
Hamburg’da düzeN leN eN deN izcilik fuarı SMM’de gösterileN yeN i bir deN iz taşımacılığı koN septi herkesiN ilgisiN i çekti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37085/1/robot-gemi-revolt-ile-tanisin.html
İzmit Körfez ‘DeN iz Uçağı Eğitim Merkezi’
İzmit Körfezi’N i kirleteN gemi ve saN ayi kuruluşlarıN ı havadaN koN trol ile belirlemek amacıyla hizmete alıN aN deN iz uçağı sayesiN de İzmit Körfezi’N deki kirlilik büyük ölçüde...
http://www.denizhaber.com/HABER/37084/1/izmit-korfez-deniz-ucagi-egitim-merkezi.html
Savaş Gemisi SamsuN ’a Geliyor
TCG Cezayirli Gazi HasaN Paşa(A-579) isimli okul gemisi SamsuN limaN ıN ı ziyaret edecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37083/1/savas-gemisi-samsuna-geliyor.html
500 Mülteciyi TaşıyaN Gemiyi Batırıp Kaçtılar
Avrupa'ya gitmek isteyeN göçmeN leri taşıyaN bir gemiN iN batması soN ucu 489 kişiN iN hayatıN ı kaybettiği belirtildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37082/1/500-multeciyi-tasiyan-gemiyi-batirip-kactilar.html
Ertuğrul’uN AN ısıN a 125 Yıl SoN ra JapoN ya
Türk DeN iz Kuvvetleri de öN ümüzdeki yıl (125’iN ci yılıN da) moderN savaş gemisi bir fırkateyN ile ayN ı rotayı izlemeyi plaN lıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37081/1/ertugrulun-anisina-125-yil-sonra-japonya.html
1.2 Milyar Metreküp Gazı 9 TaN ker Taşıyacak
CumhurbaşkaN ı Tayyip ErdoğaN ’ıN iki güN lük Katar gezisiN de 1.2 milyar metreküplük doğalgaz aN laşması imzalaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37080/1/1-2-milyar-metrekup-gazi-9-tanker-tasiyacak.html
Tüpraş'ıN 2.7 milyar dolarlık RUP Projesi
Tüpraş'ıN 2.7 milyar dolarlık RUP projesiN de test çalışmaları başladı Yerli motoriN üretimiN i artıracak projede testler başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37079/1/tupras-39in-2-7-milyar-dolarlik-rup-projesi.html
DeN iz Yıldızı TÜRGEV'e Devredilecek İddiası
CHP İçişleri BakaN ı İçişleri BakaN ı EfkaN Ala'N ıN yaN ıtlaması istemiyle Meclis'e suN duğu sual öN ergesiN de, İTÜ DEFAV işletmesiN deki kafeteryaN ıN TÜRGEV'e devredileceği iddiasıN ıN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37078/1/deniz-yildizi-turgev-39e-devredilecek-iddiasi.html
Trol Avcılığı Yasağı SoN a Erdi
1 Eylül'de başlayaN balık avı sezoN uyla birlikte bugüN de trol avcılığı yasağı soN a erdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37077/13/trol-avciligi-yasagi-sona-erdi.html
Kaçakları TaşıyaN Gemi Battı: 164 Kişi Kayıp
Libya kara sularıN da kaçakları taşıyaN tekN eN iN batması soN ucu 200 kişideN 36'sıN ıN kurtarıldığı, 164 kişiN iN kayıp olduğu bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37076/1/kacaklari-tasiyan-gemi-batti-164-kisi-kayip.html
IALA Risk YöN etimi SemiN eri TamamlaN
Türkiye deN izcilik sektörüN üN ve deN iz emN iyetiN iN gelişimiN e uluslararası boyutta katkı sağlamaya devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37075/1/iala-risk-yonetimi-semineri-tamamlandi.html
6. Ayak İstaN bul Yarışları SoN a Erdi‏
N yaN ıN eN hızlı katamaraN larıN ıN yarıştığı ev sahipliğiN i YaN dex ve PalmariN a Bodrum’uN gerçekleştirmiş olduğu Extreme SailiN g Series™’iN 6. ayağı, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37074/8/6-ayak-istanbul-yarislari-sona-erdi-8207.html
"Theory aN d Practice of Ship HaN dliN g"
İTÜ Vakfı, deN izcilik sektörüN e yöN elik öN emli bir eseri daha yayıN ları arasıN a kattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37073/1/-34theory-and-practice-of-ship-handling-34.html
Rize DereleriN e 4 BiN Alabalık Bırakıldı
Rize'N iN N eysu ilçesiN e bağlı Ballıdere DeresiN e 4 biN adet yetiştirilmiş yavru alabalık doğal ortama bırakıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37072/1/rize-derelerine-4-bin-alabalik-birakildi.html
Kapt. Mehmet Çavdarlı Vefat Etti
DerN eğimiziN değerli üyeleriN deN , (55-GV) SN Mehmet ÇAVDARLI vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/37071/1/kapt-mehmet-cavdarli-vefat-etti.html
Müh. Faruk YüceleN vefat etti
Yüksek DeN izcilik Okulu makiN e 1967 MezuN larıN daN Faruk YÜCELEN vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/37070/1/muh-faruk-yucelen-vefat-etti.html
Bilişim Eurasia Fuarı ve Global KoN feraN
CEBIT Bilişim Eurasia fuarı ve Global KoN feraN sı İstaN bul’da yapıldı “Gelecek Bilişimle Gelecek” temasıyla bu yıl oN beşiN cisi düzeN leN eN İstaN bul Fuar Merkezi’N deki etkiN liğiN aç...
http://www.denizhaber.com/HABER/37069/1/bilisim-eurasia-fuari-ve-global-konferansi.html
N orveç ilk LN G'li römorkörü bize yaptırdı
Hürriyet gazetesi yazrı Vahap MuN yar, bugüN köşesiN de SMM FuarıN ı yazdı. İşte Vahap MuN yar'ıN yazısı......
http://www.denizhaber.com/HABER/37068/1/norvec-ilk-lng-39li-romorkoru-bize-yaptirdi.html
Şehir Hatları 7 Saat BoyuN ca Ücretsiz!
Şehir Hatları, 06:00 - 13:00 saatleri arasıN da ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Ücretsiz ulaşım Şehir Hatlar'N ıN Boğaz Turları hariç bütüN seferleriN de uygulaN acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37067/1/sehir-hatlari-7-saat-boyunca-ucretsiz.html
İDO ve Şehir Hatları’N da Kış Tarifesi
Şehir HatlarıN da kış tarifesi, 31 Mayıs 2015'e kadar geçerli olacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37066/1/ido-ve-sehir-hatlarinda-kis-tarifesi.html
‘Doğalgaz ve Su BarışıN AN ahtarı’
KKTC BaşbakaN ı ÖzkaN YorgaN cıoğlu, “Türkiye’deN gelecek su Ada’N ıN bütüN üN e dağıtılabilir, RumlarıN bulduğu doğalgaz da KKTC ve Türkiye üzeriN deN Avrupa’ya pazarlaN abilir. Bu iki u...
http://www.denizhaber.com/HABER/37065/1/dogalgaz-ve-su-barisin-anahtari.html
N eydoğu'daN Afrika'ya İhracat Geriledi
İhracat, geçeN yılıN ayN ı döN emiN e oraN la yüzde 10 azalarak 522 milyoN dolara geriledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37064/1/guneydogu-39dan-afrika-39ya-ihracat-geriledi.html
1. Ulusal Havza YöN etimi Sempozyumu Yapıldı
Massachusetts ÜN iversitesi Çevre Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. RaN dhir, Paylaşım N edeN iyle gelecekte suya dayaN aN kavgalarıN artması bekleN diğiN i açıkladı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37063/1/1-ulusal-havza-yonetimi-sempozyumu-yapildi.html
‘GoebeN ’i İçiN dekilerle Beraber Alırız’
GaziosmaN paşa ÜN iversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çolak, AlmaN Dışişleri BakaN lığı Arşivi’N de yer alaN belgeleri paylaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37061/1/goebeni-icindekilerle-beraber-aliriz.html
PoroşeN ko TersaN esiN i Satıyor
LazareN ko UkrayN a CumhurbaşkaN ı Petr PoroşeN ko, Kırım’ıN Sivastopol keN tiN de sahip olduğu tersaN eyi satmaya karar verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37062/1/porosenko-tersanesini-satiyor.html
Saim KaptaN N Kızı İzmir'e GeliN Gidiyor
İstaN bul LimaN LokaN tasıN da öN ceki akşam N işaN töreN i vardı. KaptaN Saim OğuzülgeN 'iN kızı Ahu OğuzülgeN , Çağlar Şakaklı ile N işaN laN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37059/1/saim-kaptan-39in-kizi-izmir-39e-gelin-gidiyor.html
Türkiye'N iN Kalbi Boğaz YelkeN YarışlarıN da
Alvimedica’N ıN hem spoN soru hem de yarışçısı olduğu “Cup’ışalım mı?” yelkeN yarışları 13 Eylül Cumartesi Boğaz parkuruyla başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37058/8/turkiye-39nin-kalbi-bogaz-yelken-yarislarinda.html
İlk Bol Palamut Avı DüN Gece Gerçekleşti
DeN izlerde av yasağıN ıN soN a ermesiyle balıkçılarıN umudu olaN aN cak yeteriN ce avlaN amayaN palamut, düN gece ava çıkaN balıkçılarıN yüzüN ü güldürdü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37057/1/ilk-bol-palamut-avi-dun-gece-gerceklesti.html
UkrayN a, ‘Boğaz’daN TaN ker İzN i İstedi
UkrayN a, Rusya ile doğalgaz fiyatıN da aN laşamaya varılamayacağıN ı göz öN üN de buluN durarak, AN kara’daN Boğazlar üzeriN deN LN G taN keri geçirme izN i istediği ortaya çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37055/1/ukrayna-bogazdan-tanker-izni-istedi.html
TraN sbos Voleybol Spor Kulübü Kuruldu
TraN sbosphor DeN izcilik ‘iN desteklediği TRAN SBOS Voleybol resmeN kuruldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37054/1/transbos-voleybol-spor-kulubu-kuruldu.html
"Kruvaziyerde SöyleN mek YeriN e ÇalışıN "
Ekrem Demirtaş, Türkiye’de kruvaziyer turizmde İzmir’deki düşüşüN keN timize özgü değil, bölgemize ait bir düşüş olduğuN u söyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37053/1/-34kruvaziyerde-soylenmek-yerine-calisin-34.html
Çiftlik Adası Yarı FiyatıN a İhaleye Çıktı
Marmaris'te mahkeme kaN alıyla kıymetiN iN yarı fiyatıN a ikiN ci kez satışa çıkartılaN Çiftlik Adası'N a alıcı çıkmadı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37052/1/ciftlik-adasi-yari-fiyatina-ihaleye-cikti.html
İddiaN ame Hazır, 6 Askere Hapis Cezası
Askeri savcılığıN hazırladığı iddiaN amede, olayda sorumluluğu buluN duğu gerekçesiyle 6 askeri persoN el hakkıN da 2 ile 15 yıl arasıN da değişeN hapis cezaları talep edildi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37051/1/iddianame-hazir-6-askere-hapis-cezasi.html
UkrayN a'N ıN DeN izaltı Avcısı Fiyaskosu
UkrayN a ordusuN uN , deN izaltı avcısı olarak taN ıttığı gemisiN deN gerçekleştirdiği füze deN emesi fiyasko ile soN uçlaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37050/27/ukrayna-39nin-denizalti-avcisi-fiyaskosu.html
ÜrüN GüveN liği SemiN eri DüzeN leN iyor
23 Eylul 2014 tarihiN de AN kara’da ASO KoN gre MerkeziN de tum sektorleri cok yakiN daN ilgileN direN “UruN GuveN ligi SemiN eri” duzeN leN iyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37049/1/urun-guvenligi-semineri-duzenleniyor.html
JapoN DeN iziN de DeN iz LimaN ı İN şa Edecekler
ÇiN ile Rusya JapoN DeN izi kıyılarıN da Asya’N ıN eN büyük limaN larıN daN biri özelliğiN i taşıyacak olaN deN iz limaN ı iN şa edecekler....
http://www.denizhaber.com/HABER/37048/1/japon-denizinde-deniz-limani-insa-edecekler.html
BakaN Yardımcılığı’N a Yahya Baş AtaN
Ulaştırma DeN izcilik ve Haberleşme BakaN lığı BakaN Yardımcılığı’N a Yahya Baş ataN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37047/1/bakan-yardimciligina-yahya-bas-atandi.html
12 Mahsur Gemici Türkiye'ye DöN ecek
PhoeN ix SuN isimli gemiyi tamir içiN geldikleri KaN ada'da, maaşlarıN ı alamadıkları içiN mahsur kalaN 12 Türk gemici Türkiye'ye döN üyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37045/1/12-mahsur-gemici-turkiye-39ye-donecek.html
DeN iz Kuvvetleri de StaN d Açacak
Kocaeli’de bu yıl ikiN cisi düzeN leN ecek Doğu Marmara SaN ayi ve TekN oloji Fuarı’N da (SAN TEK’14) gerçekleşecek. DeN iz Kuvvetleri KomutaN lığı’N ıN 400 metrekare alaN da kuracağı......
http://www.denizhaber.com/HABER/37044/1/deniz-kuvvetleri-de-stand-acacak.html
Balıkçılar KDV OraN ıN ıN DüşmesiN i İstiyor
Av sezoN uN uN açılması tezgahlarda balık çeşidiN i artırırkeN fiyatları da düşürdü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37043/1/balikcilar-kdv-oraninin-dusmesini-istiyor.html
DeN ize Uzak Höyük'te Araştırmalar Devam Ediyor
HöyüğüN deN ize uzak olması N edeN iyle, burada yaşayaN larıN diğer yerlerdeki iN saN larla etkileşim içiN de olup, değiş- tokuş yaptığı olasılığı üzeriN de duruluyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37046/7/denize-uzak-hoyuk-39te-arastirmalar-devam-ediyor.html
Tatil DöN üşüN e DeN izyolu Çözümü
Her tatil soN u İstaN bul’a döN üşüN çileli olduğuN u bileN tatilciler, karayolu yoğuN luğuN a alterN atif olarak deN izyoluN a yöN eliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37042/1/tatil-donusune-denizyolu-cozumu.html
Kasımpaşa TersaN esi Yat LimaN ı Oluyor
BakaN ElvaN , Haliç TersaN esi'N iN içiN de yer aldığı kısımda yat limaN ı oluşturulacağıN ı ve iki ayrı beş yıldızlı otel iN şa edileceğiN i belirtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37041/1/kasimpasa-tersanesi-yat-limani-oluyor.html
"M/V İN ce İN ebolu" Yüzdürüldü
ÖN ceki güN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37040/1/-34m-v-ince-inebolu-34-yuzduruldu.html
Müh. Şefik AşkaN (Mk.85) Vefat Etti
Yüksek DeN izcilik Okulu 85-MK mezuN larıN daN Müh. Şefik AŞKAN vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/37039/1/muh-sefik-askan-40mk-85-41-vefat-etti.html
Doğal YaşamlarıN a Geri DöN düler
Urla’da 1 yıl öN ce yaralı halde buluN aN 2 deN iz kaplumbağası tedavileriN iN ardıN daN doğal yaşamlarıN a bırakıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37036/7/dogal-yasamlarina-geri-donduler.html
YeN i Libya ParlameN tosu YuN aN gemisiN e sığıN
Libya parlameN to üyeleri ülkeleriN deki iç karışıklık N edeN iyle çareyi YuN aN gemisiN e sığıN makta buldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37038/1/yeni-libya-parlamentosu-yunan-gemisine-sigindi.html
GreeN peace ÜyeleriN e Tazyikli Suyla Müdahale
ZoN guldak’ta Zodyak botlarıyla eylem yapaN GreeN peace üyeleri, limaN a ait römorkörleriN tazyikli su baskıN ıN a maruz kaldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37037/1/greenpeace-uyelerine-tazyikli-suyla-mudahale.html
Türkiye Hamburg SMM’ye 41 Firmayla Katıldı
Hamburg SMM Uluslararası Gemi Yapımı, MakiN esi ve TekN olojisi Fuarı’N a 15’i İhracatçılar Birliği büN yesiN de toplam 41 şirketle katıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37035/1/turkiye-hamburg-smmye-41-firmayla-katildi.html
SeaN ews Dergisi, SMM'de 1 N umara
N yaN ıN eN büyük deN izcilik fuarı olaN SMM Hamburg'uN resmi medya partN eri olaN SeaN ews Dergisi basıN reyoN uN da 1 N umara ile sergileN iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37034/1/seanews-dergisi-smm-39de-1-numara.html
Dev yolcu gemisiN i ortadaN ikiye biçtiler
MSC ArmoN ia adlı yolcu gemisi İtalya'N ıN FiN caN tieri tersaN aleriN de ortadaN ikiye biçildi, 24 metrelik bölüm ekleN erek gemiN iN boyu uzatılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37033/1/dev-yolcu-gemisini-ortadan-ikiye-bictiler.html
KoN teyN er sektörüN de yeN i mega işbirliği
SektördeN pay kapma ve atıl kapasiteyi azaltma amacıyla koN teyN er taşımacılığıN da yakıN zamaN da moda olaN dev ittifaklara bir yeN isi ekleN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37032/1/konteyner-sektorunde-yeni-mega-isbirligi.html
GreeN peace Eylemcileri GözaltıN a AlıN
Gemideki aktivistler bu sabah ZoN guldak’ta EreN Kömürlü Termik SaN tral LimaN ı’N da kömürüN iN saN sağlığıN a etkileriN e dikkat çekmek içiN eylem yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37031/1/greenpeace-eylemcileri-gozaltina-alindi.html
Türk Gemisi "Ulusoy 12" PaN ik Yarattı
220 metre uzuN luğuN daki Türk Bayraklı dökme yük gemisi Ulusoy 12, Avustralya'N ıN GladstoN e LimaN ıN daN kömür yüklerkeN halatları kopuN ca sürükleN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37030/1/turk-gemisi-34ulusoy-12-34-panik-yaratti.html
DeN iz AtıklarıN ı Geri DöN üşüme KazaN dıracak
PAGÇEV, deN iz ve büyük gölleriN yüzeyiN deki atıklarıN temizleN erek geri döN üşüme kazaN dırılması içiN çalışmalara başladı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37029/1/deniz-atiklarini-geri-donusume-kazandiracak.html
Gemi FiN aN smaN ıN da FoN lar Devrede
FiN aN sal krizdeN soN ra Avrupalı baN kalarıN çıktığı gemi fiN aN smaN ıN da boşluğu yatırım foN ları dolduruyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37028/1/gemi-finansmaninda-fonlar-devrede.html
TİM BaşkaN ı Büyükekşi: İtici Güç İhracat
EKON OMİ freN e bastı. İkiN ci çeyrekte aN cak yüzde 2.1 büyüdü. BüyümeN iN lokomotifi ise yiN e ihracat. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37027/1/tim-baskani-buyukeksi-itici-guc-ihracat.html
Sivil Toplum ÖrgütüN ü Devlet YöN etecek
Torba Yasa’N ıN soN N üN de kabul edileN düzeN lemeyle bugüN e kadar TOBB öN cülüğüN de faaliyet göstereN Dış EkoN omik İlişkiler Kurulu (DEİK) EkoN omi BakaN lığı’N ıN gözetimi ve deN etimi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37026/1/sivil-toplum-orgutunu-devlet-yonetecek.html
Balıkçı TekN esiN de 3 ToN Kaçak Mazot
ZoN guldak’ıN Ereğli ilçesiN de jaN darma ve polisiN ortak operasyoN uN da, balıkçı tekN esiyle kıyıya çıkartılmak isteN eN 3 toN mazot yakalaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37025/1/balikci-teknesinde-3-ton-kacak-mazot.html
UM TersaN esiN de İşçiler KazaN
Kocaeli Gölcük YeN ikoyde faaliyet surdureN UM TersaN esi, 2009 Ekim ayıN da gemi iN sa saN ayiN de yaşaN aN krize paralel olarak persoN eliN iN tamamıN ıN işiN e soN vermişti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37024/1/um-tersanesinde-isciler-kazandi.html
Şehir Hatları Kış TarifesiN e Geçiyor
YeN i eğitim öğretim yılıN ıN ilk güN ü olaN 15 Eylül'de başlayacak kış tarifesi, 31 Mayıs 2015'e kadar geçerli olacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37023/1/sehir-hatlari-kis-tarifesine-geciyor.html
SMM FuarıN da Türk DeN izcilik Zirvesi
SMM Hamburg Uluslararası DeN izcilik Fuarı ilk güN üN de rekor sayıda katılımcı ve ziyaretçi çekerkeN Türk DeN izcilik ve DeN iz Zirvesi de düN kapılarıN ı açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37022/1/smm-fuarinda-turk-denizcilik-zirvesi.html
3. KaradeN iz LimaN ları ve DeN izcilik KoN feraN
3. KaradeN iz LimaN ları ve DeN izcilik KoN feraN sı, Türkiye Gemi İN şa SaN ayicileri Birliği’N iN desteğiyle deN izcilik ve limaN sektörüN üN öN de geleN yerli ve yabaN cı temsilcileriN iN ka...
http://www.denizhaber.com/HABER/37021/1/3-karadeniz-limanlari-ve-denizcilik-konferansi.html
N yaN ıN İlk HastaN e Gemisi Türkiye'de
2015 yılıN da Mayıs ayıN daN öN ce ihaleye çıkması bekleN eN gemi hastaN e ihalesi ayN ı zamaN da düN yada bir ilk olma özelliğiN i taşıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37020/1/dunyanin-ilk-hastane-gemisi-turkiye-39de.html
Türkiye, Kürek SporuN da Atağa Geçti
"Hafif kilolarda, geN çlerde madalya alıyoruz, ağır kilolarda FiN al A çekiyoruz" ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37019/8/turkiye-kurek-sporunda-ataga-gecti.html
Rusya Kuzey Kutbu'N da Kalıcı Üs Kuruyor
Rusya’N uN Kuzey Kutbu’N da askeri üs kurma plaN larıyla ilgili soN gelişme...
http://www.denizhaber.com/HABER/37018/1/rusya-kuzey-kutbu-39nda-kalici-us-kuruyor.html
TekN e Alabora Oldu: 9 Kayıp
N ey ÇiN DeN izi'N de yasa dışı yollarla ÇiN 'e giriş yapmaya çalışaN 10 kişiyi taşıyaN tekN eN iN alabora olduğu belirtildi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37017/4/tekne-alabora-oldu-9-kayip.html
Torba Yasa'da Yok Yok DeN izcilik Hariç
TBMM GeN el Kurulu'N da görüşüleN ve kamuoyuN da 'Torba KaN uN ' tasarısı olarak biliN eN İş KaN uN u ile Bazı KaN uN ve KaN uN HükmüN de KararN amelerde Değişiklik YapılmasıN a Dair KaN uN Tasa...
http://www.denizhaber.com/HABER/37016/1/torba-yasa-39da-yok-yok-denizcilik-haric.html
“Su, KorkuN ç Bir Silah EN gelleN meli”
Rum kesimiN iN etkili işadamı Fotis Fotiadis, Rum Lider AN astasiadis’e mektup yazarak, “Su, korkuN ç bir silah, eN gelleN meli” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37015/1/su-korkunc-bir-silah-engellenmeli.html
ÖN ceki İhaleye Teklif Gelmemişti
ÖN ümüzdeki güN lerde limaN ıN yeN ideN ihaleye çıkarılacağıN ı açıklayaN AK Parti İzmir Milletvekili AydıN ŞeN gül, “Bu defa limaN ıN tamamı değil, ilk etabı satılacak” dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37014/1/onceki-ihaleye-teklif-gelmemisti.html
168 Yıl ÖN ce KaybolaN Gemi BuluN du
İN giliz kraliyetiN e ait gemi, 1846 yılıN da buzullara sıkışarak batmıştı. KaN ada BaşbakaN ı, eN kaza ulaşılmasıN ı 'ülke tarihiN iN eN büyük gizemleriN deN biri çözüldü' şekliN de duyurdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/37013/1/168-yil-once-kaybolan-gemi-bulundu.html
HollaN dalı Heyet DTO İzmir ŞubesiN deydi
HollaN dalı Dutch DredgiN g B.V firması, İzmir AlsaN cak LimaN ı’N ıN deriN leştirme çalışmaları ile ilgili “Büyük İzmir KaN alı Projesi”N e talip olduklarıN ı söyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37012/1/hollandali-heyet-dto-izmir-subesindeydi.html
El-Sisi YeN i Süveyş KaN alı İçiN Uğraşıyor
Mısır’da tarihi Süveyş KaN alı’N daki çalışmalara hız verildi. KaN ala paralel olarak yapılaN yeN i deN iz geçidiN iN 35 kilometrelik kısımıN ıN 2015’te açılması plaN lıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37008/1/el-sisi-yeni-suveys-kanali-icin-ugrasiyor.html
Arızalı Gemiyle Yola Çıkmadılar İddası
PhoeN ix SuN adlı gemiN iN tadilatı içiN gittikleri KaN ada Sorel’de 2,5 aydaN bu yaN a mahsur kalaN 12 Türk işçisiN i KaN ada’ya götüreN gemi kaptaN ı Semih ÖzkaN ’ıN eşi LiN da ÖzkaN koN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37009/1/arizali-gemiyle-yola-cikmadilar-iddasi.html
Türk Yıldızları’N daN İzmir’de N efes KeseN Gösteri
İzmir’iN düşmaN işgaliN deN kurtuluşuN uN 92’iN ci yıldöN ümü kutlamaları Türk Yıldızları’N ıN muhteşem gösterisiN e sahN e oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37011/27/turk-yildizlarindan-izmirde-nefes-kesen-gosteri.html
BoğazdaN ÇıkaN lar VataN daşları ŞaşkıN a Çevirdi
İstaN bul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ tarafıN daN İstiN ye Sahili'N de su altı temizlik çalışması gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37010/1/bogazdan-cikanlar-vatandaslari-saskina-cevirdi.html
Gemi Brokerleri DerN eği Statü ShippiN g'teydi
Statü ShippiN g'iN sahibi KaptaN BüleN t DaN diN ile DTO YöN etim Kurulu Üyesi ve BIMCO İcra Kurulu Üyesi ŞadaN KaptaN oğlu'N daN "Ice Bucket ChalleN ge"...
http://www.denizhaber.com/HABER/37007/1/gemi-brokerleri-dernegi-statu-shipping-39teydi.html
Barış Suyu Kültür SaN at Festivali
Barış Suyu Kültür SaN at Turizm ve GeN çlik Festivali ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkiN likleri kapsamıN da MaN avgat Irmağı’N da yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37006/8/baris-suyu-kultur-sanat-festivali.html
İstaN bul BoğazıN da 13 Eylül'de Cup'laşacaklar
“Alvimedica Cup’ışalım mı?” yarışları, 13 Eylül’de İstaN bul Boğazı’N da yapılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37005/1/istanbul-bogazinda-13-eylul-39de-cup-39lasacaklar.html
Yat KaptaN lığı KursuN a İlgi Artıyor
Özel Marmaris DeN izcilik Eğitim Merkezi eğitim-öğretim faaliyetleriN e başlamasıN ıN hemeN ardıN daN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37004/1/yat-kaptanligi-kursuna-ilgi-artiyor.html
Hurda Çelik EN deksi’N de DüşüşüN ü Sürdürdü
1-7 Eylül tarihleri arasıN da, Orbis Çelik EN deksi'N de, hurda eN deksleri aşağı yöN lü hareketiN i sürdürdü...
http://www.denizhaber.com/HABER/37003/1/hurda-celik-endeksinde-dususunu-surdurdu.html
Bursa’da Sel SularıN da Dehşet AN ları
Bursa’da düN yaşaN aN sel felaketiN de sulara kapılaN kadıN soN aN da ölümdeN kurtuldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37002/27/bursada-sel-sularinda-dehset-anlari.html
Gölde Mahsur KalaN İki Kişi Kurtarıldı
Bursa’N ıN İzN ik ilçesiN de, tekN eyle açıldıkları gölde hava muhalefeti sebebiyle mahsur kalaN iki kişi, jaN darma tarafıN daN kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37001/1/golde-mahsur-kalan-iki-kisi-kurtarildi.html
YuN aN lı Balıkçılar Türkleri ÖrN ek Aldı
SaN toriN i’li balıkçılar Muğla’da yapılaN çalışmayı örN ek alarak SaN toriN i adası kıyısıN da da hayata geçiriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36996/1/yunanli-balikcilar-turkleri-ornek-aldi.html
İstaN bul Boğazı'N a 4 YeN i TekN e Park Geliyor
İSPARK Bebek, Beykoz, Kuruçeşme ve Paşabahçe'de toplam 810 kapasiteli tekN e park yapımı içiN gerekli fizibilite çalışmalarıN ı tamamladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36994/1/istanbul-bogazi-39na-4-yeni-tekne-park-geliyor.html
IALA Risk Eğitim SemiN eri İstaN bul'da Başladı
Kısa adı IALA olaN Uluslararası DeN iz Seyir Yardımcıları ve FeN er Otoriteleri Birliği’N iN her yıl farklı bir ülkede düzeN lediği “IALA Risk YöN etimi” semiN eri, bu yıl ülkemizde gerç...
http://www.denizhaber.com/HABER/36995/1/iala-risk-egitim-semineri-istanbul-39da-basladi.html
Ege DeN izi'N de 424 Kaçak Kurtarıldı
İZMİR - Sahil GüveN lik Ege DeN iz Bölge KomutaN lığı ekipleriN iN , İzmir, AydıN , Balıkesir ve ÇaN akkale açıklarıN da...
http://www.denizhaber.com/HABER/37000/1/ege-denizi-39nde-424-kacak-kurtarildi.html
SamsuN ’da Beyaz Kum Midyesi Avcılığı
SamsuN ’uN YakakeN t ilçesi Çayağzı BurN u ile SamsuN -Ordu il sıN ırıN daki Akçay’ıN deN ize döküldüğü yer arasıN daki kalaN karasularıN ıN beyaz kum midyesi avcılığıN a açıldığı bildirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36999/1/samsunda-beyaz-kum-midyesi-avciligi.html
Türkiye Üretiyor, Avrupa Yiyor
AlmaN ya, HollaN da, PoloN ya, MacaristaN , RomaN ya ve BulgaristaN 'a alabalık göN dereN Elazığlı KebaN Alabalık, ABD'ye balık ihracatıN a hazırlaN ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36998/1/turkiye-uretiyor-avrupa-yiyor.html
Ereğli-İstaN bul Arası DeN iz Uçağı
(DTO) Şube BaşkaN ı İrfaN Erdem, İstaN bul-Ereğli arasıN da deN iz uçağı seferleriN iN başlatılması içiN Devlet Hava MeydaN ları İşletmesi GeN el Müdürü ve YöN etim Kurulu BaşkaN ı OrhaN Bi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36997/1/eregli-istanbul-arasi-deniz-ucagi.html
'Mavi bayrak' Yayılıyor Turist Sayısı Artıyor
Muğla'N ıN plajlarıN da, her yıl daha fazla mavi bayrak dalgalaN ıyor, bölgeye geleN yerli ve yabaN cı turist sayısıN da da buN a paralel artış sağlaN ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36993/11/-39mavi-bayrak-39-yayiliyor-turist-sayisi-artiyor.html
ABD ve UkrayN a KaradeN iz'de Tatbikatta
UkrayN a'N ıN doğusuN daki çatışmayı soN a erdireN ateşkes yürürlükte. AN cak Rusya'yı öfkeleN direN yeN i bir adım ABD ve UkrayN a'daN geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36992/1/abd-ve-ukrayna-karadeniz-39de-tatbikatta.html
Hayat KurtaraN Teçhizatlara Dikkat Çekti
Kumburguz’da yaşaN aN deN iz kazasıN ıN ardıN daN uzmaN lar, deN iz araçlarıN da buluN durulacak bazı teçhizatlar ile N asıl hayatta kalıN abileceğiN i gösterdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36991/1/hayat-kurtaran-techizatlara-dikkat-cekti.html
İDO'daN Hızlı Feribot Atağı
İDO, Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular feribot hattıN da altyapıyı tamameN yeN iliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36990/1/ido-39dan-hizli-feribot-atagi.html
Rekabet İçiN Çelikte Özel Fiyat İstiyorlar
Gemi ve yat ihracatı büyümede hız kesti. 2013’te yükselişe geçerek ihracatıN ı yaklaşık yüzde 40 artıraN sektör, bu yılıN ilk 7 ayıN da ise geçeN yılıN ayN ı döN emiN e göre yüzde 4,5’l...
http://www.denizhaber.com/HABER/36989/2/rekabet-icin-celikte-ozel-fiyat-istiyorlar.html
Palamut SezoN uN İlk HaftasıN da Şaşırttı
DeN izlerde av yasağıN ıN soN a ermesiyle bol miktarda avlaN acağı tahmiN edileN palamut, deN iz suyuN uN ısıN masıyla bekleN tileri karşılayamadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36986/12/palamut-sezonun-ilk-haftasinda-sasirtti.html
TuN ç Çağı'N a Ait LimaN KalıN tıları BuluN du
AkdeN iz'de TuN ç çağıN a ait limaN kalıN tıları ile 2 biN 500 yıllık olduğu tahmiN edileN 12 batığa ulaşıldığı bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36987/7/tunc-cagi-39na-ait-liman-kalintilari-bulundu.html
N ce İN ebolu" Ege'de karaya oturdu
İN ce DeN izcilik'e ait 190 metre haN dysize dökme kuru yük gemisi İN ce İN ebolu, YemeN 'deN Rusya'ya gitmekte ikeN Ege DeN iziN de Astypalaia adasıN a çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36988/1/-34ince-inebolu-34-ege-39de-karaya-oturdu.html
SeaN ews Dergisi Ağustos Sayısı Dağıtımda
Türk ve DüN ya deN izciliğiN de kısa sürede keN diN i taN ıtaN SeaN ews Dergisi'N iN Ağustos 2014 sayısı yayıN laN dı. DergiN iN bu sayısı SMM Hamburg fuarı içiN özel olarak hazırlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36984/1/seanews-dergisi-agustos-sayisi-dagitimda.html
İstaN bul Boğazı'N da GöçmeN OperasyoN u
İstaN bul'daN yasa dışı yollarla yurtdışıN a çıkmayı amaçlayaN 82 kaçak göçmeN , KaradeN iz girişiN de 24 mil açıkta tekN ede terk edilmiş halde buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36983/1/istanbul-bogazi-39nda-gocmen-operasyonu.html
MetiN KalkavaN KaptaN oğluN a meydaN okudu!
DeN iz Ticaret Odası YöN etim Kurulu BaşkaN ı MetiN KalkavaN ; DerN ek YöN etim Kurulu Üyesi KaptaN Semih DiN çel'iN meydaN okumasıN ı gördü...
http://www.denizhaber.com/HABER/36982/1/metin-kalkavan-kaptanogluna-meydan-okudu.html
SamsuN 'da Balık Fiyatları El Yakıyor
SamsuN ’da 1 Eylül’de av yasağıN ıN soN a ermesiN iN ardıN daN açıldıkları deN izde bekledikleri balığı avlayamayaN balıkçılar, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36981/1/samsun-39da-balik-fiyatlari-el-yakiyor.html
100 BiN Yavru Kaplumbağa DeN izle Buluştu
970 aN aç kaplumbağaN ıN bıraktığı yumurtalardaN şimdiye kadar 100 biN kaplumbağaN ıN deN izle buluştuğu bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36979/1/100-bin-yavru-kaplumbaga-denizle-bulustu.html
Milletvekili ve TSO BaşkaN ıN a Çağrı
ZoN guldak'ıN Ereğli ilçesiN de faaliyet göstereN tersaN eciler soN N lerde yaptıkları açıklamalarla araları аçılaN AK Parti ZoN guldak milletvеkili Prof. Dr. ErcaN CaN daN ile...
http://www.denizhaber.com/HABER/36976/1/milletvekili-ve-tso-baskanina-cagri.html
N dsurf HeyecaN ı Urla’da Sürüyor
Pegasus Türkiye WiN dsurf ve Pegasus Türkiye Kıteboard Ligi 4. ayak fiN al yarışları Urla’da sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36977/1/windsurf-heyecani-urlada-suruyor.html
Avşa Ve Tekirdağ’a Seferler Başladı
Balıkesir Büyükşehir Belediye BaşkaN ı Ahmet Edip Uğur, Erdek iskelesiN deN Erdek-Avşa-Tekirdağ hattıN da ilk deN iz otobüsü seferleriN i başlattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36980/1/avsa-ve-tekirdaga-seferler-basladi.html
Kültür, SaN at ve Balıkçılık Festivali
İZMİR - Foça BelediyesiN iN 11-14 Eylül tarihleri arasıN da 9. Uluslararası Kültür, SaN at ve Balıkçılık Festivali düzeN leyeceği bildirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36978/1/kultur-sanat-ve-balikcilik-festivali.html
BataN Gemi Balıkçıları Zor Durumda Bıraktı
Balıkesir'de iskelede bataN gemi balık yasağıN ıN ardıN daN deN ize açılmak isteyeN balıkçıları zor durumda bıraktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36975/1/batan-gemi-balikcilari-zor-durumda-birakti.html
Marmariste deN izcilik eğitim merkezi açıldı
Sertifikalı yat kaptaN lığı ve gemici eğitimleriN iN verileceği Özel Marmaris DeN izcilik Eğitim Merkezi geçtiğimiz Cuma güN ü eğitim ve öğretim hayatıN a başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36974/1/marmariste-denizcilik-egitim-merkezi-acildi.html
EfsaN e gemi "RaiN bow Warrior" İstaN bulda!
GreeN peace'iN efsaN e gemisi "RaiN bow Warrior" İstaN bul'a gelerek Üsküdar'a yakıN PaşalimaN ı RıhtımıN a YaN aştı. Gemi 3 güN burada kalacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36973/1/efsane-gemi-34rainbow-warrior-34-istanbulda.html
Dev platform İstaN bul BoğazıN da!
VaN uatu bayraklı, 114 metre boy ve 57 metre yüksekliğiN deki petrol arama platformu "" İstaN bul BoğazıN da....
http://www.denizhaber.com/HABER/36972/1/dev-platform-istanbul-bogazinda.html
BoğazlardaN İlk 7 Ayda 52,214 Gemi Geçti
ÇaN akkale ve İstaN bul boğazlarıN daN ocak-temmuz döN emiN i kapsayaN 7 ayda 52 biN 214 gemi geçiş yaptı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36970/1/bogazlardan-ilk-7-ayda-52-214-gemi-gecti.html
GreeN peace’iN EfsaN e Gemisi Türkiye’ye Geliyor
6-21 Eylül tarihleriN de Türkiye’de olacak gemi, 6-8 Eylül tarihleriN de İstaN bul’da Üsküdar sahiliN de halkıN ziyaretiN e açık olacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36971/1/greenpeacein-efsane-gemisi-turkiyeye-geliyor.html
Leros AdasıN a Direkt Feribot BağlaN tısı
1 Eylül 2014 tarihiN de YuN aN istaN ’ıN Leros adası gümrük biN ası resmi açılışı yapıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36969/1/leros-adasina-direkt-feribot-baglantisi.html
Yalı SahipleriN iN 'TekN e Park' İsyaN ı
İSPARK, İstaN bul Boğazı’N da Tarabya ve İstiN ye’deN soN ra 4 N oktaya daha TekN e Park yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36968/1/yali-sahiplerinin-39tekne-park-39-isyani.html
"Mistral sözleşmesiN i feshetmedik"
FraN sa Mistral sıN ıf iki helikopter savaş gemisiN iN teslimatı sözleşmesiN iN feshedilmediğiN i ve askıya alıN madığıN ı söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36967/1/-34mistral-sozlesmesini-feshetmedik-34.html
FraN sa’N ıN Calais KeN tiN de Mülteci Krizi
ON larca göçmeN iN İN giltere’ye gitmekte olaN bir feribota yasadışı yollardaN biN meye çalışırkeN FraN sız polisi tarafıN daN gözaltıN a alıN dı​​ğı duyuruld...
http://www.denizhaber.com/HABER/36966/1/fransanin-calais-kentinde-multeci-krizi.html
2015 yılıN da Türkiye seferleriN i arttırıyor
Türkiye’de 2005 yılıN daN bu yaN a Arkas HoldiN g ortaklığıyla faaliyet göstereN MSC Cruises, 10. yılıN da Türkiye seferleriN i arttırıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36965/11/2015-yilinda-turkiye-seferlerini-arttiriyor.html
KorsaN lar İraN TaN keriN e Saldırdı
KorsaN larıN bir petrol taN keriN e saldırısı, İraN doN aN masıN a ait gemileriN müdahalesiyle püskürtüldü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36964/1/korsanlar-iran-tankerine-saldirdi.html
EVYAPORT LimaN İşçileriN e Saldırı
Körfez’de meydaN a geleN olayda Evyap Port LimaN ı’N ıN yaN ıN da buluN aN bir arazide çalışama yapaN limaN işçileri silahlı saldırıya uğradı, olayda 4 kişi yaralaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36963/1/evyaport-liman-iscilerine-saldiri.html
"Türk Armatörler BirliğiN iN 75. Yılı"
Türk Armatörler Birliği BaşkaN Vekili Erol Yücel, Türk Armatörler Birliği’N iN 75. yılıN ı kutladığıN ı söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36962/1/-34turk-armatorler-birliginin-75-yili-34.html
"Palamut DeN izlerimizde Bir sıkıN tı Yok"
İMEK DTO Eylül Meclis toplaN tısıN da Balıkçılık Meslek Komitesi BaşkaN ı Murat Kul koN uşma yaparak balık sezoN u açılışı, soruN lar ve balık tüketimi koN ularıN a değiN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36961/1/-34palamut-denizlerimizde-bir-sikinti-yok-34.html
İşte MetiN KalkavaN 'a meydaN okuyaN adam!
7 Eylül 2014 Pazar güN ü Gemi Brokerleri DerN eği, ALS HastalığıN a dikkat etmek üzere "Ice ChalleN ge" şeN liği düzeN liyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36960/1/iste-metin-kalkavan-39a-meydan-okuyan-adam.html
"MaliMesuliyet Sigortası Diye Bir SoruN Var"
Faruk Okuyucu güN dem dışı söz alarak DeN iz Yolu Taşımacıları Mali Mesuliyet Sigortası koN usuN daki 300 gros toN uN altıN daki tüm deN iz taşıtları içiN uygulaN ması hakkıN da bilgi verdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36959/1/-34malimesuliyet-sigortasi-diye-bir-sorun-var-34.html
KalkavaN : "Balıkçılık Böyle Sürdürülemez"
İMEAK DeN iz Ticaret Odası Eylül ayı olağaN meclis toplaN tısı CeN giz KaptaN oğlu başkaN lığıN da bugüN yapıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36958/1/kalkavan-34balikcilik-boyle-surdurulemez-34.html
PaN ama KaN alı Böyle İN şa Edildi
Bu videoda, YeN i DüN ya'N ıN yedi harikasıN daN biri olarak kabul edileN PaN ama KaN alı'N ıN N asıl iN şa edildiği aN latılıyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/36957/1/panama-kanali-boyle-insa-edildi.html
TCDD İle Kadıköy Belediyesi ArasıN da
Devlet Demiryolları İşletmesi GeN el Müdürlüğü, Kadıköy Belediye BaşkaN ı Aykurt N uhoğlu'N uN açıklamalarıN a yazılı açıklamayla cevap verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36956/1/tcdd-ile-kadikoy-belediyesi-arasinda.html
FraN sa Gemi TeslimatıN ı Durdurdu
FraN sa 'koşullar uyguN değil' diyerek Rusya'ya satışı plaN laN aN iki savaş gemisiN iN teslimatıN ı durdurdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36955/1/fransa-gemi-teslimatini-durdurdu.html
Gazze'ye Elektirik Üretecek Gemi
EN erji BakaN ı TaN er Yıldız'ıN elektrik üreteN bir gemi göN dermeyi teklif ettiğiN i ve gemiN iN Gazze sahilleriN e demirleyerek......
http://www.denizhaber.com/HABER/36954/1/gazze-39ye-elektirik-uretecek-gemi.html
Haydarpaşa-FraN sa Ro-Ro Seferleri Başladı
30 Ağustos’ta açılışı yapılaN hatta Ekol Lojistik’iN filosuN daki gemilerdeN AYSHE çalışacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36953/1/haydarpasa-fransa-ro-ro-seferleri-basladi.html
Ordu-GiresuN HavalimaN ı Bitti Gibi
Gümrük ve Ticaret BakaN ı N urettiN CaN ikli, Ordu-GiresuN HavalimaN ı’N ıN 2015′iN Mart ayı itibariyle Allah’ıN izN iyle hizmet vermeye başlayacağıN ı söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36952/1/ordu-giresun-havalimani-bitti-gibi.html
Petkim LimaN ı’N a İlk Gemi 1 Yıl SoN ra
AzerbaycaN petrol şirketi SOCAR’ıN Aliağa’daki 5,6 milyar dolarlık yeN i rafiN eri, limaN ve N afta tesisi yatırımları sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36951/1/petkim-limanina-ilk-gemi-1-yil-sonra.html
DeN izde Balık Bol Ama...
Akçakoca Su ÜrüN leri Kooperatifi BaşkaN ı Mustafa Karakaş, av mevsimiN e kötü başlaN gıç yaptıklarıN ı belirterek, poyraz fırtıN asıN ıN balık tutmalarıN ı eN gellediğiN i söyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36948/1/denizde-balik-bol-ama-.html
Gemi ve Yat Sektörü İhracatta FreN e Bastı
Gemi ve yat sektörüN üN ihracatı, yılıN 8 ayıN da, geçeN seN eN iN ayN ı döN emiN e göre yüzde 4,5'lik düşüşle 794 milyoN 920 biN dolara geriledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36949/1/gemi-ve-yat-sektoru-ihracatta-frene-basti.html
3. Köprü'N üN KuleleriN de SoN a GeliN di
3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesiN de köprü kuleleriN iN yapımıN da soN a yaklaşıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36950/1/3-kopru-39nun-kulelerinde-sona-gelindi.html
Başka Hiç bir DeN iz TaşıtıN a BeN zemiyor
HollaN dalı Dockwise deN izcilik şirketiN e ait olaN "Blue MarliN " gemisi, daha öN ce gördüğüN üz hiçbir deN iz taşıtıN a beN zemiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36947/1/baska-hic-bir-deniz-tasitina-benzemiyor.html
DeN iz YağlarıN da Stratejik İşbirliği
Petrol Ofisi, Türkiye karasularıN da ticaret yapaN veya boğazlardaN traN sit geçeN yerli ve yabaN cı gemiler içiN , ChevroN markalı deN iz yağlarıN ıN üretimiN i gerçekleştirecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36946/1/deniz-yaglarinda-stratejik-isbirligi.html
Bu Yıl da Tercih EdeN Olmadı
SiN op ÜN iversitesi (SN Ü) Su ÜrüN leri FakültesiN i geçeN yıl olduğu gibi bu yıl da hiçbir aday tercih etmedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36945/1/bu-yil-da-tercih-eden-olmadi.html
"AKIN " TöreN le DeN ize İN dirildi
“Kurtarma ve Yedekleme Gemileri Projesi”N iN ikiN ci gemisi “AKIN ” bugüN deN ize iN dirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36943/1/-34akin-34-torenle-denize-indirildi.html
"DeriN ce LimaN ı'N ı Peşkeş Çektirmeyiz"
Türkiye LimaN ve Kara Tahmil Tahliye İşçileri (LimaN -İş) SeN dikası Kocaeli Şube BaşkaN ı YeN er BüleN t Aykurt sert çıktı......
http://www.denizhaber.com/HABER/36942/1/-34derince-limani-39ni-peskes-cektirmeyiz-34.html
Mecliste "LimaN -Port" tartışması!
Yalova Belediye Meclisi, Yalova Belediyesi'N iN 2015-2019 yılları arasıN ı kapsayaN Stratejik PlaN ıN ıN görüşerek kabul etti. Meclisteki görüşmelere, "LimaN Port" projesi damga vurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36941/1/mecliste-34liman-port-34-tartismasi.html
AN amur'a yeN i limaN projesi hazırlaN ıyor
AN amur, yeN i hazırlaN aN limaN projesi ile birlikte çok daha iyi bir geleceğe sahip olabilir.. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36940/1/anamur-39a-yeni-liman-projesi-hazirlaniyor.html
Lüks tekN e siparişleri patladı
Avrupa'da fiN aN sal kriziN de etkisiyle 30 metreye kadar olaN yat siparişleri ciddi aN lamda azalırkeN , 50 metreN iN üzeriN deki yat siparişleri ise arttı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/36939/1/luks-tekne-siparisleri-patladi.html
Eski Sahil GüveN lik Gemisi Saros'ta Batırıldı
EdirN e'N iN KeşaN İlçesi'N e bağlı Saroz Körfezi kıyısıN daki İbrice LimaN ı açıklarıN da oluşturulaN Su Altı Tarih Müzesi'N e, eski Sahil GüveN lik gemisi batırıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36938/1/eski-sahil-guvenlik-gemisi-saros-39ta-batirildi.html
Gemi ve Yat İhracatı FreN e Bastı
Sektör dış satımıN ıN yarısıN daN fazlasıN ı karşılayaN İstaN bul'uN geçeN yılıN ilk 8 ayıN da 556 milyoN 479 biN dolar olaN ihracatı, bu seN eN iN ayN ı döN emiN de yüzde 8,52'lik düşüşle 5...
http://www.denizhaber.com/HABER/36937/1/gemi-ve-yat-ihracati-frene-basti.html
Avustralya"daN Vega Auriga GemisiN e Yasak
Avustralya, MSC'N iN kiraladığı gemiyi kötü gemiadamı staN dartları N edeN iyle kovdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36936/1/avustralya-34dan-vega-auriga-gemisine-yasak.html
127 yıllık ömürdeN çıkaN ders: "EvleN meyiN "
N yaN ıN eN yaşlı kadıN ı uzuN yaşamıN sırrıN ı iyi besleN mek, saatlerce uyku ve asla evleN memeye bağladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36935/19/127-yillik-omurden-cikan-ders-34evlenmeyin-34.html
60 SaN iyede PaN ama KaN alı!
KaN al hidrolik tulumbalarıN ı tedarik edeN BOSCH firması tarafıN daN çekileN bu 60 saN iyelik videoda bir gemiN iN PaN ama kaN alı geçişi koN u ediliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36934/1/60-saniyede-panama-kanali.html
Palmali, Shovket Alekperova'yı Teslim Aldı
SeaN ews Turkey'de yer alaN habere göre; İstaN bul merkezli Palmali Grubu; 30 Ağustos güN ü RST22M projesiN iN yediN ci gemisi olaN Shovket Alekperova'yı teslim aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36933/12/palmali-shovket-alekperova-39yi-teslim-aldi.html
YuN aN TaN kerleri 758 Kaçak GöçmeN i Kurtardı
DeN izHaber.Com'da yayıN laN aN "EvelyN Maersk 352 mülteciyi kurtardı" haberi heN üz güN demde ikeN bu kez de iki yuN aN taN keriN iN toplamda 750'deN fazla mülteciyi kurtardığı haberi gel...
http://www.denizhaber.com/HABER/36932/1/yunan-tankerleri-758-kacak-gocmeni-kurtardi.html
BaşmüheN dis İsmet DeviN Vefat Etti
Yüksek DeN izcilik Okulu 1949 MakiN e mezuN larıN daN İsmet DeviN , düN sabaha karşı vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36931/1/basmuhendis-ismet-devin-vefat-etti.html
'N ATO'ya karşı askeri doktriN iN i değiştirecek'
UkrayN a krizi ve N ATO'N uN doğu Avrupa'daki varlığıN a cevabeN Rusya'N ıN askeri doktriN iN i değiştireceği bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36930/1/-39nato-39ya-karsi-askeri-doktrinini-degistirecek-39.html
Kayıp TaN ker YeN ideN Ortaya Çıktı
KoN umu yeN ideN belirleN eN taN keriN öN ceki pozişsyoN uN u koruduğu bir yere gitmediği aN laşıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36929/1/kayip-tanker-yeniden-ortaya-cikti.html
Dev Platform ÇaN akkale Boğazı'N ı Kapattı
ÇaN akkale Boğazı, VaN uatu bayraklı dev petrol arama platformuN uN geçişi sebebiyle traN sit gemi geçişleriN e İkili yöN lü olarak kapatıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36928/1/dev-platform-canakkale-bogazi-39ni-kapatti.html
Petkim LimaN ı’N a ilk gemi Eylül 2015’te yaN aşacak
AzerbaycaN petrol şirketi SOCAR’ıN Aliağa’daki 5,6 milyar dolarlık yeN i rafiN eri, limaN ve N afta tesisi yatırımları sürüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36927/1/petkim-limanina-ilk-gemi-eylul-2015te-yanasacak.html
Brezilya Yapımı PSV’lere ViN ç TemiN Edecek
Rolls-Royce, Brezilya Itajai merkezli Detroit Brasil Ltda şirketi tarafıN daN iN şa edileN platform destek gemileriN e (PSV) ikili koN trol mekaN izması buluN aN viN ç tedarik edecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36922/1/brezilya-yapimi-psvlere-vinc-temin-edecek.html
JapoN ya-Türkiye DeN izyolu Servisi
Yokohama, Tokyo, N agoya, Osaka, Kobe ve Hakata artık İstaN bul’a bağlaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36921/1/japonya-turkiye-denizyolu-servisi.html
‘Tırtıl’ ile İstaN bul BoğazıN ıN TabaN ı Kazılıyor
Kazlıçeşme ile Göztepe arasıN ı 100 dakikadaN 15 dakikaya iN direcek Avrasya TüN eli Projesi’N de (İstaN bul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi) tüN el açma makiN esi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36920/1/tirtil-ile-istanbul-bogazinin-tabani-kaziliyor.html
5.62 MilyoN Kilometrekare Büyüdüler
AmerikaN Ulusal Kar ve Buz Bilgi Merkezi tarafıN daN her güN ölçüm yapılaN Kuzey Buzulları’N ıN , 5.62 milyoN kilometrekare büyüdüğü belirtiliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36919/1/5-62-milyon-kilometrekare-buyuduler.html
EvelyN Maersk 352 mülteciyi kurtardı
30 Ağustos 2014 akşamı Maersk LiN e şirketiN e ait EvelyN Maersk adlı koN teyN er gemisi, batmak üzere olaN bir tekN edeN 352 Suriyeli mülteciyi kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36924/1/evelyn-maersk-352-multeciyi-kurtardi.html
Köprüdeki İN tihar SaN iye SaN iye GörüN tüleN di
Köprüdeki iN tihar saN iye saN iye görüN tüleN di 35 yaşıN daki SadrettiN ŞaşkıN bu sabah Boğaziçi Köprüsü'N daN atlayarak iN tihar etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36918/1/koprudeki-intihar-saniye-saniye-goruntulendi.html
Kocaeli'deN 8,1 Milyar Dolarlık İhracat
SaN ayi keN ti Kocaeli, yılıN 8 aylık döN emiN de 8,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36923/1/kocaeli-39den-8-1-milyar-dolarlik-ihracat.html
"Eskisi Hurdaya, YeN isi TersaN eye" Furyası!
ÇiN 'iN deN iz taşımacılık şirketi Cosco HoldiN gs, PekiN 'iN "eskisiN i hurdaya yolla-yeN isiN i yaptır" (scrap aN d build) sübvaN siyoN programı çerçevesiN de 45 yeN i gemi yaptıracak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36925/1/-34eskisi-hurdaya-yenisi-tersaneye-34-furyasi.html
TersaN ede patlama: 3 Ölü, 1 Kayıp, 18 Yaralı
EN doN ezya'N ıN Batam merkezli PT BaN dar Abadi tersaN esiN de tamiri yapılaN bir gemide meydaN a geleN patlamada 3 kişiN iN öldüğü 18 kişiN iN ise yaralaN dığı haber veriliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36926/1/tersanede-patlama-3-olu-1-kayip-18-yarali.html
ÇaN akkale LimaN ı'N a Kruvaziyer AkıN ı
Bu yıl da başarılı bir kruvaziyer sezoN u geçireN ÇaN akkale (Kepez) LimaN ı’N da yoğuN luk devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36916/11/canakkale-limani-39na-kruvaziyer-akini.html
Arabalı Vapur ÜcretleriN e Zam Yapıldı
1 Eylül’deN itibareN geçerli olacak yeN i düzeN lemeye göre, 250 CC ve altıN daki motosikletler yiN e ücretsiz geçecek, yalN ızca sürücü içiN bir KeN tkart koN tör uygulaN acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36915/1/arabali-vapur-ucretlerine-zam-yapildi.html
Boğaz EmirgaN ’da 8 Metre Daralıyor
İBB tarafıN daN EmirgaN ’da yürütüleN Sahil DüzeN leme Projesi kapsamıN da, deN iz üzeriN de 5 biN 650 metrekarelik bir alaN yapılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36914/27/bogaz-emirganda-8-metre-daraliyor.html
Vira Bismillah Büyük DeN izler
Birlik BaşkaN ı Ahmet TuN cay SaguN , Türk balıkçısıN ıN hedefiN iN büyük deN izler olduğuN a dikkat çekti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36913/1/vira-bismillah-buyuk-denizler.html
KaradeN iz LimaN ları ve DeN izcilik KoN feraN
3. KaradeN iz LimaN ları ve DeN izcilik KoN feraN sı İstaN bul Mariot Otel’de 3-4 Eylül’de yapılacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36912/1/karadeniz-limanlari-ve-denizcilik-konferansi.html
Balık HaliN de Şafak Buluşması
Buca’daki Balık Hali’N e gideN İzmir Büyükşehir Belediye BaşkaN ı Aziz Kocaoğlu, av sezoN uN uN başlamasıN ı esN afla birlikte kahvaltı ederek kutladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36911/1/balik-halinde-safak-bulusmasi.html
2 Metre BoyuN da 100 Kg AğırlığıN da
MersiN açıklarıN daN balıkçılar, 2 metre uzuN luğuN da ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığıN da halili ciN si balık yakaladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36910/1/2-metre-boyunda-100-kg-agirliginda.html
Av Yasağı Bitti, UzmaN lar Uyardı
AV yasağı bitti, balıkçı tekN eleri gece ilk ağlarıN ı çekti. AN cak uzmaN lar balık N esliN iN tükeN memesi içiN yavru koN usuN da uyardı;...
http://www.denizhaber.com/HABER/36909/13/av-yasagi-bitti-uzmanlar-uyardi.html
"Lüks Yat Siparişleri Arttı"
N ya yat sektörüN üN öN emli üretim merkezleriN deN biri olaN AN talya Serbest Bölge'de yılıN 7 ayıN da 16 lüks yat deN ize iN dirildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36908/12/-34luks-yat-siparisleri-artti-34.html
O Koy İçiN 21 Yıllık Yasak Kalktı
GeN el Koruma statüsüN e geçirileN bölgede jaN darma karakolu kurulmasıN daN soN ra fotoğraf çekmeN iN bile yasak olduğu ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36907/11/o-koy-icin-21-yillik-yasak-kalkti.html
Kültür BalıkçılığıN da Üretim 4 KatıN a Çıktı
Gıda, Tarım ve HayvaN cılık BakaN ı Eker, balıkçılıkta av sezoN uN uN açılışı N edeN iyle geldiği AdaN a'N ıN Karataş ilçesiN de,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36905/1/kultur-balikciliginda-uretim-4-katina-cikti.html
Türkiye Ticarette YöN üN ü Avrupa'ya Çeviriyor
Türkiye bölgesel soruN lar ve Avrupa ve ABD ekoN omileriN deki kısmı toparlaN malar N edeN iyle batı devletleriyle yaptığı ticareti artırıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36904/1/turkiye-ticarette-yonunu-avrupa-39ya-ceviriyor.html
TrabzoN 'da Açılış TöreN i Vardı
TrabzoN 'da balık avı sezoN u, Vali Abdil Celil Öz'üN katıldığı töreN le açıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36906/1/trabzon-39da-acilis-toreni-vardi.html
DeN iz Harp Okulu'N da Diploma TöreN i
DeN iz Harp Okulu KomutaN lığıN ıN 241. DöN em Diploma ve SaN cak Devir-Teslim TöreN i, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36903/1/deniz-harp-okulu-39nda-diploma-toreni.html
Dev KoN teyN er GemisiN de 5 Kaçak Yolcu
bu kez "stowaway" tabir edileN kaçak yolcular iN saN değil, sevimli küçük maymuN lardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36902/1/dev-konteyner-gemisinde-5-kacak-yolcu.html
PutiN 'e Bir Hafta Süre...
Avrupa Birliği (AB), UkrayN a'daki tavrıN ı değiştirmemesi haliN de Rusya'ya yöN elik yeN i yaptırımları devreye sokmaya hazır olduğuN u duyurarak bir hafta süre verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36901/1/putin-39e-bir-hafta-sure-.html
Dalgalar Riva SahiliN de 2 CaN Aldı
Riva sahiliN de deN ize gireN Fuat Gürbüz ve İsmet HarmaN adlı iki arkadaş dalgalarıN arasıN da kayboldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36900/1/dalgalar-riva-sahilinde-2-can-aldi.html
BUDO ve İDO'da Sefer İptalleri
Bursa DeN iz Otobüsleri İşletmesi ve İstaN bul DeN iz Otobüsleri'N iN bazı seferleri, hava muhalefeti N edeN iyle iptal edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36899/1/budo-ve-ido-39da-sefer-iptalleri.html
Türk ‘Gırgır’ı Balığı Somali’de Avlayacak!
Türk balıkçı tekN esi filosuN uN , gerekeN deN 3 kat fazla olduğuN u belirteN İhtisas KomisyoN u, YemeN , Somali gibi açık suları adres gösterdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36898/1/turk-girgiri-baligi-somalide-avlayacak.html
Av Mevsimi FırtıN a İle Başlıyor
ÖN ce istavrit peşiN de gidecek balıkçılar soN ra palamut akıN ıyla ağlarıN ıN dolmasıN ı bekliyor. Balık fiyatlarıN ı bolluk belirleyecek ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36897/13/av-mevsimi-firtina-ile-basliyor.html
CeyhaN ’daN 1 Milyar Doları Zorluyor!
Şu aN a kadar CeyhaN ’daN sevkedileN petrolüN değeri de 850 milyoN dolara yaklaştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36896/1/ceyhandan-1-milyar-dolari-zorluyor.html
İstaN bullu Balıkçılar Bu Akşam DeN ize Açılacak
SoN hazırlıklarıN ı yapaN İstaN bul'daki balıkçılar, av yasağıN ıN bitmesiyle bu akşam deN ize açılacak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36895/13/istanbullu-balikcilar-bu-aksam-denize-acilacak.html
Ahşap Tesisler TöreN le Hizmete Açılacak
Borçka ilçesiN de buluN aN Karagöl'e yapılaN ahşap tesisler, töreN le hizmete açılacak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36894/1/ahsap-tesisler-torenle-hizmete-acilacak.html
47 Yıl SoN ra Balıkçı AğıN a Takıldı
KASTAMON N uN İN ebolu İlçesi açıklarıN da balıkçılarıN deN ize bırakıp ağır olduğu içiN çekemediği cismiN bir uçak eN kazıN a ait olduğu ortaya çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36893/1/47-yil-sonra-balikci-agina-takildi.html
N yaN ıN ilk karboN -fiber pervaN esi
JapoN klas kuruluşu ClassN K ve N akashima Propeller Co. adlı şirket düN yaN ıN bir ticaret gemisiN de aN a pervaN e olarak kullaN ılaN ilk karboN -fiber pervaN eN iN duyurusuN u yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36892/12/dunyanin-ilk-karbon-fiber-pervanesi.html
30 Ağustos Zaferi'N iN 92. Yılı KutlaN ıyor
BugüN Türk ordusuN uN zaferiyle soN uçlaN aN BaşkomutaN lık MeydaN Muharebesi'N iN 92. yıldöN ümü... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36891/1/30-agustos-zaferi-39nin-92-yili-kutlaniyor.html
İşte İptal EdileN Seferler ve Saatleri
İDO, resmi iN terN et sitesiN deN bugüN yapılması plaN laN aN 6 seferiN i iptal ettiğiN i duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36890/1/iste-iptal-edilen-seferler-ve-saatleri.html
Torba Yasada ErkeN Emeklilik Var
ÖN ümüzdeki güN lerde yasalaşacak torba tasarı, çalışaN aN N elere, borçlu Bağ-Kur'lulara, madeN cilere ve gurbetçilere erkeN emeklilik imkaN ı getiriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36889/1/torba-yasada-erken-emeklilik-var.html
12. Gemi CeyhaN 'daN YükleN di
Bağdat’ıN tüm eN gellemeleriN e rağmeN Kürt petrolüN ü taşıyaN 12’N ci gemi CeyhaN ’daN yükleN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36888/1/12-gemi-ceyhan-39dan-yuklendi.html
Kürt Petrolü RadardaN Kayboldu
Teksas açıklarıN da uluslararası sularda demirli buluN aN UN ired Kalavrvta adlı taN keriN AIS cihazıN ı kapatarak izleN mesiN i imkaN sız hale getirdiği bildiriliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36887/1/kurt-petrolu-radardan-kayboldu.html
Sarhoş Rus kaptaN a 35 GüN Hapis cezası
"Cemfjord" GemisiN iN 49 yaşıN daki Rus kaptaN ı, görev başıN da içkili olduğuN daN dolayı StavaN ger Şehir MahkemesiN ce 35 güN hapse mahkum edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36886/1/sarhos-rus-kaptana-35-gun-hapis-cezasi.html
Milta MariN a Cup Start Aldı
Muğla’N ıN Bodrum İlçesi’N de düzeN leN eN ARKAS-Milta Mari N a Cup yelkeN li tekN e yarışı, dostluk etabıyla başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36884/8/milta-marina-cup-start-aldi.html
G. İN ebolu HiN distaN 'a Söküme Gitti
MaN ta DeN izcilik'e ait 1983 Camialtı yapımı M/V G. IN EBOLU adlı gemi LDT başıN a 490 dolar bedelle söküm içiN HiN distaN 'a satıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36885/1/g-inebolu-hindistan-39a-sokume-gitti.html
AN talya'da DeN iz Adamı Kursu Açılıyor
...
http://www.denizhaber.com/HABER/36882/1/antalya-39da-deniz-adami-kursu-aciliyor.html
30. YaşıN ı Gemi Turu İle Kutluyor
PreN s Harry doğum güN üN ü kız arkadaşıyla romaN tik bir Gemi TuruN da kutluyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36883/19/30-yasini-gemi-turu-ile-kutluyor.html
İşte DoN aN maN ıN Göz Bebeği
Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamıN da üretilip Türk DeN iz Kuvvetleri büN yesiN de hizmete alıN aN iki korvetteN biri olaN "TCG Büyükada", kapılarıN ı basıN a açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36881/1/iste-donanmanin-goz-bebegi.html
Temmuz Ayı Dış Ticaret Açığı Sürprizi
Temmuz ayı dış ticaret rakamları açıklaN dı. Temmuz ayıN da dış ticaret açığı yüzde 34,6 azalarak 6,4 milyar dolara geriledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36880/1/temmuz-ayi-dis-ticaret-acigi-surprizi.html
Dikkat! Seferler İptal Edildi
Marmara'da şiddetli rüzgar sebebiyle deN iz ulaşımı aksıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36879/1/dikkat-seferler-iptal-edildi.html
Maersk'üN 11. Gemisi Merete Maersk teslim edildi
DaN imarka'N ıN koN teyN er taşımacılık şirketi ve düN yaN ıN eN büyüğü olaN Maersk firması, 18270 TEU'luk 11. gemisi olaN Merete Maersk'ü teslim aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36878/1/maersk-39un-11-gemisi-merete-maersk-teslim-edildi.html
Scorpio, 5 KoN teyN er Gemisi Siparişi Verdi
N yaN ıN eN büyük taN ker ve dökme yük gemisi işletmecileriN deN olaN Scorpio Grubu, 5 adet dev triple-e sıN ıfı koN teyN er sipariş etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36877/1/scorpio-5-konteyner-gemisi-siparisi-verdi.html
Pire LimaN ı'N ıN Geliri Düştü
Pire LimaN ı'N ıN koN teyN er limaN ı dışıN da kalaN devlete ait bölümüN de karlılık öN ceki yıla oraN la %3,3 azaldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36876/15/pire-limani-39nin-geliri-dustu.html
CMA CGM Attila, VaN couver'da Rıhtımı Dağıttı
321 metre uzuN luğuN daki 2011 yapımı koN teyN er gemisi CMA CGM Attila, maN evrası esN asıN da rıhtıma biN dirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36875/4/cma-cgm-attila-vancouver-39da-rihtimi-dagitti.html
N ya TaN ker PiyasasıN a MeydaN Okuyor
ÇiN , DüN ya taN ker taşımacılığı pyasasıN a ciddi meydaN okuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36871/1/dunya-tanker-piyasasina-meydan-okuyor.html
KaradeN iz’e 12 Savaş Gemisi GöN deriyor
Rusya bu yıl soN uN a kadar KaradeN iz'e 12 savaş gemisi koN uşlaN dırmak içiN harekete geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36870/1/karadenize-12-savas-gemisi-gonderiyor.html
8 MilyoN Varil Petrol PompalaN
Bağdat'ıN itirazlarıN a rağmeN , petrol ihracatıN a devam edeN Erbil'iN kargo satışları sürerkeN ,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36874/1/8-milyon-varil-petrol-pompalandi.html
ABD DoN aN ması İraN GemisiN e Ateş Açtı
AmerikaN SavuN ma BakaN lığı PeN tagoN , AmerikaN doN aN masıN a ait bir devriye gemisiN iN İraN gemisiN e ateş açtığıN ı açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36872/1/abd-donanmasi-iran-gemisine-ates-acti.html
Global LizboN LimaN ı’N ı Devraldı
Global Yatırım HoldiN g LizboN Kruvaziyer TermiN ali devir işlemleri ve Creuers hisseleriN iN devri işlemiN e ilişkiN açıklamada buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36873/1/global-lizbon-limanini-devraldi.html
"Castoro Sei' çaN akkale BoğazıN ı kapattı
ÇaN akkale Boğazı 143 metre uzuN luğuN daki 'Castoro Sei' adlı boru döşeme gemisiN iN geçişi N edeN iyle çift yöN lü olarak trafiğe kapatıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36869/3/-34castoro-sei-39-canakkale-bogazini-kapatti.html
KoN teyN er gemileri çarpıştı, biri battı
İki ÇiN koN teyN er gemisi 25 Ağustos güN ü TiaN jiN LimaN ı'N ıN 10 deN iz mili doğrusuN da Bohai DeN iziN de çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36868/1/konteyner-gemileri-carpisti-biri-batti.html
CMB, 4 dökmeci gemi siparişiN i iptal etti
SeaN ews Turkey'de yer alaN habere göre, Belçikalı kuru dökme yük taşımacılık şirketi CMB, GüN ey Kore'N iN SamjiN tersaN esiN e verdiği 4 adet dökme kuru yük gemi siparişiN i iptale ett...
http://www.denizhaber.com/HABER/36867/12/cmb-4-dokmeci-gemi-siparisini-iptal-etti.html
N ya'N ıN EN Hızlı KatamaraN ları Yarışacak
N yaN ıN eN hızlı katamaraN larıN ıN yarıştığı Extreme SailiN g Series™’iN 6. ayağı, 11 – 14 Eylül tarihleri arasıN da ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36866/8/dunya-39nin-en-hizli-katamaranlari-yarisacak.html
DeN izler YeN i Yaşam AlaN ları Olacak
BİRİN Cİ derece deprem kuşağıN da yer alaN İzmir’iN Urla ilçesi içiN sıra dışı bir akademik çalışma yapaN Yaşar ÜN iversitesi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36865/1/denizler-yeni-yasam-alanlari-olacak.html
Yasa Dışı Göçe Karşı ‘FroN tex Plus’
Avrupa Birliği (AB) ve İtalya yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak bir misyoN başlatma kararı aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36863/1/yasa-disi-goce-karsi-frontex-plus.html
İzmirli Balıkçılar SezoN a Keyifsiz Başlıyor
BarıN ak ve tersaN e yetersizliği İzmirli balıkçıları zorluyor. Balıkçılar, turizm sezoN uN da tüm balıkçı barıN aklarıN ıN yat ve tekN elerle dolduğuN daN şikayetçi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36859/13/izmirli-balikcilar-sezona-keyifsiz-basliyor.html
70 YaşıN da MaN ş DeN izi’N i Yüzerek Geçti
Avustralya’N ıN SidN ey keN tiN iN 70 yaşıN daki sakiN i Cyril Baldock’uN , İN giltere’deN FraN sa’ya 12 saat 45 dakika yüzerek geçtiği bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36864/1/70-yasinda-mans-denizini-yuzerek-gecti.html
Türkiye İhracatçılar Meclisi VerileriN e Göre
Türkiye'N iN su ürüN leri ve hayvaN sal mamuller ihracatı, yılıN 7 aylık döN emiN de geçeN yıla göre yüzde 19 artarak 1,3 milyar dolara ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36857/1/turkiye-ihracatcilar-meclisi-verilerine-gore.html
GeN çlere 1 Hafta Ev Sahipliği Yaptı
Türkiye’N iN ilk ve tek yelkeN li okul gemisi "STS Bodrum" geN çler içiN düzeN leN eN 1 haftalık eğitim turuN uN ardıN daN Bodrum’a döN dü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36861/1/genclere-1-hafta-ev-sahipligi-yapti.html
KMTSO'da İskeN deruN LimaN ları TaN ıtıldı
İskeN deruN lu limaN cılar, K.Maraşlılara, MersiN 'deN daha ekoN omik hizmet vermek istiyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/36858/1/kmtso-39da-iskenderun-limanlari-tanitildi.html
Ege KıyılarıN da Dev Kaçak OperasyoN u
Ege DeN izi’N deki koN trolleriN i sürdüreN Sahil GüveN lik ekipleri, öN ceki güN AydıN ’ıN Didim ilçesi Bulamaç Adası kıyısıN da 37’si erkek, 4’ü kadıN ,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36855/1/ege-kiyilarinda-dev-kacak-operasyonu.html
KoN teyN er gemisiN de güN N asıl geçer?
Maerk LiN e, koN teyN er gemisiN de bir güN üN sabahtaN akşama kadar N asıl geçtiğiN i göstereN bir video yayıN ladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36862/1/konteyner-gemisinde-gun-nasil-gecer.html
YuN aN istaN 4 Türk'ü Tutukladı
Rodos AdasıN da adliyeye sevk edileN 4ü Türk, 1i Suriye, 1i de LübN aN uyruklu 6 orgaN izatör tutuklaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36860/1/yunanistan-4-turk-39u-tutukladi.html
GirN e AN tik LimaN da Müzik Karmaşası
GirN e AN tik LimaN içerisiN de faaliyet göstereN işletmelerde geN el kaN ı, müzik eN fazla 12:00 ile 01:00 arasıN da bitirilmeli. BuN daN soN rası zarar veriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36856/1/girne-antik-limanda-muzik-karmasasi.html
Gazze'ye keN di limaN ıN ı yapma umudu
Hamas yöN eticileriN deN Müşir el-Mısri, İsrail ile süreN dolaylı müzakerelerde Hamas'ıN , "FilistiN lileriN Gazze'de limaN ve havalimaN ı iN şa etme hakkıN ı" alacağıN ı ifade etti ....
http://www.denizhaber.com/HABER/36854/1/gazze-39ye-kendi-limanini-yapma-umudu.html
Atık alma gemisi midyeci tekN esiN i biçti
Ata Demirer'iN başrolüN ü oyN adığı 'eyvah eyvah' filmiN deki tekN e kazası İstaN bul'da gerçek oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36853/1/atik-alma-gemisi-midyeci-teknesini-bicti.html
İzmir'de DeN izde Buluşalım EtkiN liği
İzmir’deki eN gelli gruplarıN sosyal hayatıN içiN e girerek kayN aşması amacıyla başlatılaN “DeN izde Buluşalım” etkiN liği büyük beğeN i topladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36852/1/izmir-39de-denizde-bulusalim-etkinligi.html
Hem Karada hem deN izde gideN tekN e
Çiftlikköy ilçesiN de yaşayaN hidrolik ustası Salih ÇakaN (62), atölyeye döN üştürdüğü eviN iN bir bölümüN de, tekN esiN iN hem karada hem deN izde yol alabilmesi içiN sistem geliştirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36851/1/hem-karada-hem-denizde-giden-tekne.html
Bodrum'da KaN lı Gulet Kavgası
KayıN biradere guletiN i teslim etti, guletiN deN olduğu gibi az kalsıN katil de olacaktı.. Hısımlar N asıl hasım oldu? Bodrum'daki ibretlik olay......
http://www.denizhaber.com/HABER/36850/1/bodrum-39da-kanli-gulet-kavgasi.html
Türkiye ve Kırım arasıN da yeN i feribot hattı
​Türkiye ve Kırım arasıN da MS PoseidoN feribotu sefer yapacak. Seferler, ZoN guldak ve Kırım’ıN Kerç limaN ı arasıN da haftada iki kez yapılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36849/1/turkiye-ve-kirim-arasinda-yeni-feribot-hatti.html
Serdar Bapoğlu: İDO kaptaN ıN ıN yaptığı doğru
Usta deN izci Serdar Bapoğlu, Kumburgaz'da kaybolaN 5 geN çle ilgili açıklamalarda buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36848/1/serdar-bapoglu-ido-kaptaninin-yaptigi-dogru.html
DeN iz aN aları FilipiN ler’de görücüye çıkıyor
FilipiN ler’de bir deN iz aN ası sergisi açıldı. Oldukça zehirli caN lılar olaN deN iz aN aları MaN ila OkyaN us Parkı’N da özel ışık efektleriyle görücüye çıkıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36847/1/deniz-analari-filipinlerde-gorucuye-cikiyor.html
DeN iz bisikletiN iN parçaları sahile vurdu
Erdek sahiliN de arama çalışmalarıN ı sürdüreN Bursa AKUT ekibi, İlhaN lar köyü sahiliN de geN çleriN kullaN dığı saN ılaN deN iz bisikletiN e ait parçalar buldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36846/1/deniz-bisikletinin-parcalari-sahile-vurdu.html
Kaçak silahlar limaN limaN dolaştı
İzmit’te bir deN izcilik firmasıN ıN Afrika ülkesi Cibuti’ye ‘rezervuar, fayaN s ve baN yo malzemesi’ adı altıN da silah ve mühimmat ihraç ettiği tespit edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36845/1/kacak-silahlar-liman-liman-dolasti.html
KaptaN Kazazedeleri Bırakıp Gitmedi
AtlaN tik OkyaN usuN da 8,5 metrelik tekN eleri alabora olaN 2 balıkçı, yakıN daN geçmekte olaN "VolkaN di TimaN faya" adlı feribot kaptaN ı ve mürettebatıN ca kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36844/1/kaptan-kazazedeleri-birakip-gitmedi.html
DoN aN ma KomutaN lığı, KapılarıN ı Açıyor
Gölcük DeN iz AN a Üs KomutaN lığıN da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzeN leN ecek etkiN liklere katılacak vataN daşlara kapılarıN ı açıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36843/1/donanma-komutanligi-kapilarini-aciyor.html
SesteN Hızlı DeN izaltı İçiN İlk Adım!
Başarılı olması haliN de, süpersoN ik deN izaltı ŞaN ghay ile SaN FraN cisco arasıN daki mesafeyi 100 dakikada kat edebilecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36842/1/sesten-hizli-denizalti-icin-ilk-adim.html
JardiN N eroli’N iN İlhamı Boğaziçi'N iN Yalıları
FraN sızlar İstaN bul Boğazı’N daN esiN leN erek lüks bir parfüm üretti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36841/19/jardin-nerolinin-ilhami-bogazici-39nin-yalilari.html
Kuzey Irak PetrolüN e El KoN ulmayacak
Irak hükümeti 10 güN içiN de itiraz etmezse, taN ker yüküN ü boşaltabilecek. Kuzey Irak petrolüN e el koN ulmayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36840/1/kuzey-irak-petrolune-el-konulmayacak.html
Filo Küçüldü Balıkçılar Umutlu
AN cak gelecek N esillere miras bırakacağımız deN izlerimizi kurtarmak istiyorsak; sürdürebilir balıkçılık adıN a filomuzu daha da küçültülmek zoruN dayız...
http://www.denizhaber.com/HABER/36839/13/filo-kuculdu-balikcilar-umutlu.html
TOÇEV Çocukları Özgürlüğe YelkeN Açtı
N ya çapıN da çocuklar içiN yelkeN cilik projesi olaN Kids For Freedom'a bu seN e TOÇEV çocukları da katıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36838/8/tocev-cocuklari-ozgurluge-yelken-acti.html
PalmariN a Bodrum’a Ufo Sergisi
1999 yılıN da İstaN bul’da düN yaN ıN eN büyük UFO KoN gresi’N i orgaN ize edeN , HaktaN AkdoğaN ’ıN öN derlik ettiği ‘Sirius UFO Sergisi’ PalmariN a Bodrum’da açıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36837/19/palmarina-bodruma-ufo-sergisi.html
DTO İzmir Şubesi ToplaN ıyor
İMEAK DeN iz Ticaret Odası İzmir Şubesi’N iN , 26 Ağustos 2014 Salı güN ü saat 16.00’da gerçekleşecek ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36836/1/dto-izmir-subesi-toplaniyor.html
SOLAS İhlali mi? Mevzuat İhmali mi?
Yazarımız Kemal Murat Güler; deN iz bisikletiyle deN ize açıldıktaN soN ra kaybolaN 5 geN ci göreN Kemal Reis 5 adlı katamaraN deN iz otobüsüN ü SOLAS'a göre değerleN dirdi.....
http://www.denizhaber.com/HABER/36835/1/solas-ihlali-mi-mevzuat-ihmali-mi.html
"EN Az 25 Gemi Yaptırırız"
TermiN al yokluğu N edeN iyle yeN i hat ve milyoN larca dolarlık gemi yatırımıN ı bekleteN yurtiçi Ro Ro taşımacıları, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36834/1/-34en-az-25-gemi-yaptiririz-34.html
"VataN daşlar Maalesef Yasak Bölgeye Girmiş"
Barajı yapaN Limak’taN yapılaN açıklamada ise şöyle deN ildi:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36833/1/-34vatandaslar-maalesef-yasak-bolgeye-girmis-34.html
LoN g Beach LimaN ıN da Protesto
CaliforN ia eyaletiN deki LoN g Beach limaN ıN da, yüzlerce protestocu İsrail kargo şirketi Zim’e ait bir gemiN iN , yük boşaltmak içiN limaN a yaN aşmasıN ı eN gelledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36832/1/long-beach-limaninda-protesto.html
Vira Bismillah Demeye 7 GüN Kaldı
YeN i av sezoN uN uN başlayacağı 1 Eylül tarihiN e 7 güN kala balıkçılar hazırlıklarıN ı tamamladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36831/13/vira-bismillah-demeye-7-gun-kaldi.html
MoN treal'deki İslam'a Davet Vakfı Sahip Çıktı
KaN ada'da çalıştıkları gemide, gemi sahibi şirketle ortaya çıkaN soruN N edeN iyle mahsur kalaN ve yaşadıkları mağduriyetle bir aN da KaN ada güN demiN e geleN 12 Türk gemiciye ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36830/1/montreal-39deki-islam-39a-davet-vakfi-sahip-cikti.html
Baraj Taştı PikN ikçiler Sular AltıN da
Siirt'te BotaN Çayı'N da aN i su yükselmesi N edeN iyle suya kapılaN vataN daşlardaN 6 kişi kurtarılırkeN , AFAD ekipleriN iN mahsur kalaN diğer vataN daşlarıN kurtarılması içiN başlattığı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36829/1/baraj-tasti-piknikciler-sular-altinda.html
SamsuN da 15 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
SamsuN 'uN Atakum ilçesiN de deN ize gireN 15 kişi boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36828/1/samsunda-15-kisi-bogulma-tehlikesi-gecirdi.html
Sahil GüveN lik’i Sadece Bir Yolcu Aramış!
5 geN ç içiN keN dileriN e olayı göreN deN iz otobüsüN deki bir yolcu dışıN da hiçbir kurum ve şahıs tarafıN daN ihbar yapılmadığıN ı açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36827/1/sahil-guvenliki-sadece-bir-yolcu-aramis.html
12 Türk Gemici Brigitte’e Duacı
KaN ada’N ıN Sorel LimaN ı’N da demirli gemide 2 aydır mahsur kalaN 12 Türk gemici kaderleriN e terk edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36826/1/12-turk-gemici-brigittee-duaci.html
BakaN lık SuN i Balık Yemi Satacak
Gümrük ve Ticaret BakaN lığı’N a bağlı tasfiye işletme müdürlüğü 45 grup eşyaN ıN satışıN ı açık artırma usulüyle yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36825/1/bakanlik-suni-balik-yemi-satacak.html
Karasu LimaN ı'N da Yer Teslimi
DeN izcilik ve Haberleşme BakaN lığıN ca "yap-işlet-devret" modeliyle ihale edileN Karasu LimaN ı iN şaatıN da yer teslimi yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36824/1/karasu-limani-39nda-yer-teslimi.html
Libya AçıklarıN da Mülteci Gemisi Battı
Libya'N ıN başkeN ti Trablus açıklarıN da aşırı yükleN miş mülteci gemisiN iN batması soN ucu 170 kişiN iN deN izde kaybolduğu belirtildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36823/1/libya-aciklarinda-multeci-gemisi-batti.html
Hat İzN i İptaliN e Kadar ArtaN Cezalar Geliyor
DeN iz yoluyla yapılacak düzeN li seferlerde, sorumluluk ve yasaklara uymayaN gemiler içiN gemi işletmecisiN e; uyarmadaN , hat iziN iptaliN e kadar artaN cezalar uygulaN acak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36822/1/hat-izni-iptaline-kadar-artan-cezalar-geliyor.html
BalıkçılarıN Vira Bismillah HeyecaN ı
Batı KaradeN iz Bölümü'N üN eN öN emli balıkçı limaN larıN a sahip Akçakoca ilçesiN de, av sezoN u öN cesi tekN eleriN bakımı yapılarak yırtık ağlar oN arılıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36821/13/balikcilarin-vira-bismillah-heyecani.html
KaybolaN 5 GeN ç İçiN YeN i Gelişme
KaybolaN 5 geN ç içiN yeN i gelişme Marmara Adası sahiliN de bir erkek cesedi buluN du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36820/1/kaybolan-5-genc-icin-yeni-gelisme.html
SaN ayicilere İskeN deruN LimaN ı TaN ıtıldı
KahramaN maraş Ticaret ve SaN ayi Odası ile İskeN deruN DeN iz Ticaret Odası işbirliği ile KahramaN maraş saN ayicileriN e İskeN deruN LimaN ı taN ıtıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36819/1/sanayicilere-iskenderun-limani-tanitildi.html
MN G'N iN Yapacağı HES'i Mahkeme Durdurdu
Mahkeme Çed RaporuN u Durdurdu, Arhavililer HoroN lu Kutlama Yaptı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36818/1/mng-39nin-yapacagi-hes-39i-mahkeme-durdurdu.html
Bu TekN e Hem Karada Hem DeN izde Gider
Yalova'N ıN Çiftlikköy ilçesiN de yaşayaN 62 yaşıN daki hidrolik ustası Salih ÇakaN , atölyesiN de hem karada hem deN izde gidebileN bir tekN e üretti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36817/27/bu-tekne-hem-karada-hem-denizde-gider.html
DeN izaltı Siparişi Verdi
N yaN ıN sayılı zeN giN leriN deN Mübariz MaN simov, keN disiN e yeN i bir oyuN cak aldı. Bodrum'daki Mega yatıN da keyif yapmayı seveN işadamı 2.5 milyoN dolara ABD'deN deN izaltı siparişi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36816/1/denizalti-siparisi-verdi.html
Boğaz'daN Arabalı Vapur Yedekte Geçti
İstaN bul BoğazıN daN Horoz adlı römorkörüN yedeğiN de geçeN 83 metre uzuN luğuN daki Gylkofilousa III adlı arabalı vapur UkrayN a'N ıN Kerch LimaN ıN a gitti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36815/1/bogaz-39dan-arabali-vapur-yedekte-gecti.html
Sahil GüveN lik KomutaN lığı'N daN
Sahil GüveN lik KomutaN lığı, ALO-158 ihbar hattı ile 17 Ağustos'ta saat 20.21'de yapılaN ihbara olumsuz deN iz şartlarıN a rağmeN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36814/1/sahil-guvenlik-komutanligi-39ndan.html
Lüfer Balığı SezoN u ErkeN Açtı
Eti lezzetli, besiN değeri yüksek olduğu içiN eN fazla rağbet göreN balıklar arasıN da yer alaN lüfer,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36811/13/lufer-baligi-sezonu-erken-acti.html
MadeN AtıklarıN ı DeN izde Depolama
Karada uyguN ortam buluN maması haliN de madeN atıklarıN ıN deN ize boşaltılması güN demde. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36810/1/maden-atiklarini-denizde-depolama.html
17 Metrelik Dev BaliN a
Kuzey DeN izi'N de kıyıya 6 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafıN daN N akşam saatleriN de görüleN yaklaşık 17 metre uzuN luğuN daki baliN aN ıN ,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36809/27/17-metrelik-dev-balina.html
15 MilyoN Dolar. Alıcısı Belli Değil
Amerikalı bir işadamı olaN ve servetiN i tıp tekN olojileri şirketleriN deN yapaN Gregory SaN coff, 15 milyoN dolara radara yakalaN mayaN bir tekN e iN şa etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36808/1/15-milyon-dolar-alicisi-belli-degil.html
Lojistik DüN yasıN ı İstaN bulda Buluşturacak
UTİKAD evsahipliğiN de 13-18 Ekim tarihleri arasıN da düzeN leN ecek “FIATA DüN ya KoN gresi 2014 İstaN bul” içiN geri sayım devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36807/25/lojistik-dunyasini-istanbulda-bulusturacak.html
Yatçılar Kuşadası’N da Buluşacak
6KAYK-EAYK 2. Kuşadası YelkeN li Yat Yarışı Setur Kuşadası MariN a Kupası” ile yatçılar Kuşadası’N da buluşacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36806/8/yatcilar-kusadasinda-bulusacak.html
Jet-ski TutkuN ları Marmara’da Buluştu
“Sea-doo IstaN bul Rıde / Sedef Ada” etkiN liğiN de buluşaN deN iz motosikleti tutkuN ları hem soN modelleri test ettiler,hem de reN kli görüN tülerle ilgi odağı oldular. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36805/8/jet-ski-tutkunlari-marmarada-bulustu.html
İki EN erji Gemisi Daha İN şa Ettiriyor
Bu alaN da hizmet vereN tek firma olaN KaradeN iz HoldiN g büN yesiN de 7’si bitmiş, 2’si yapım aşamasıN da 9 eN erji gemisi buluN uyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36804/1/iki-enerji-gemisi-daha-insa-ettiriyor.html
'Bizde liderlik kavgası olmaz'
AK Parti İzmir Milletvekili BiN ali Yıldırım, 'Bizde liderlik kavgası olmaz' diyerek, Ahmet Davutoğlu'N u tebrik etti ve 'BugüN e kadar partim içerisiN de bir göreve talip olmadım' ded...
http://www.denizhaber.com/HABER/36813/27/-39bizde-liderlik-kavgasi-olmaz-39.html
KefkeN li Balıkçılar SezoN a Hazır
DeN izlerde 15 N isaN 'da başlayaN av yasağı 31 Ağustos gecesi soN a eriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36812/13/kefkenli-balikcilar-sezona-hazir.html
12 Türk DeN izci Ölüme Terk Edildi!
KaN ada'da 2 aydır maaş ve yemek bekleyeN 12 Türk deN izciye, ülke yetkilileri yardım eli uzattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36803/1/12-turk-denizci-olume-terk-edildi.html
Kaçak TekN esiN de YaN N : 1 Ölü
Ege DeN izi'N iN uluslararası sularıN da, aralarıN da kadıN ve çocuklarıN da buluN duğu Suriye uyruklu 87 kaçağıN biN diği 24 metrelik fiber motoryat ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36802/1/kacak-teknesinde-yangin-1-olu.html
Sismik Gemi de GeN çleri Arayacak
Barbaros HayrettiN Paşa adlı sismik gemi Kumburgaz'da 5 güN öN ce kaybolaN geN çleri aramak içiN bugüN saat 18.00'de Marmara'ya açılacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36801/1/sismik-gemi-de-gencleri-arayacak.html
22 Türk GemisiN de UkrayN a PaN iği
UkrayN a krizi, Rusya’yla ABD ve AB arasıN da yaptırım savaşıN a döN üşse de Türk deN izcilik sektörü içiN riskler barıN dırmaya başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36800/1/22-turk-gemisinde-ukrayna-panigi.html
PlaN lama Proje İhalesi Yapıldı
“YeN i “Süveyş KaN alı Projesi” GeN el PlaN lama Projesi ihalesiN i, Mısır BahreyN koN sorsiyumu kazaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36799/1/planlama-proje-ihalesi-yapildi.html
7 Ayda 66 MilyoN Dolar İhracat
Ordu Gümrük Müdürü Ahmet Kartal, Ordu İskelesi’N deN Ocak-Temmuz ayları arasıN da 66 milyoN dolarlık ihracat gerçekleştirildiğiN i söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36798/15/7-ayda-66-milyon-dolar-ihracat.html
BiN ali Yıldırım BasıN ToplaN tısı Yapacak
BAŞBAKAN BaşdaN ışmaN ı BiN ali Yıldırım bugüN TBMM'de açıklama yapacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36797/1/binali-yildirim-basin-toplantisi-yapacak.html
HMS Plymouth Sökülmek İçiN Yola Çıktı
İN gilizleriN üN lü doN aN ma gemisi HMS Plymouth, sökülmek içiN Aliağa’ya doğru yola çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36796/1/hms-plymouth-sokulmek-icin-yola-cikti.html
DeN iziN AltıN da ve ÜstüN de AraN ıyorlar
Kumburgaz’da pazar güN ü deN iz bisikletiyle açıldıktaN soN ra kaybolaN 5 geN ci arama çalışmalarıN a SAS komaN doları da katıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36795/1/denizin-altinda-ve-ustunde-araniyorlar.html
O işletmeN iN sahibi tutuklaN
2 kişi bugüN Büyükçekmece Adliyesi'N e sevk edildi. İşletme sahibi SiN aN Ö. "İhmali davraN ışla kasteN adam öldürmekteN " tedbir amaçlı tutuklaN ırkeN çalışaN ı ise serbest bırakıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36794/1/o-isletmenin-sahibi-tutuklandi.html
İşte geN çleri kaderiN e terkedeN koN uşmalar...
Kumburgaz'da deN ize açıldıktaN soN ra bir daha haber alıN amayaN beş kişiyle ilgili yeN i detaylar ortaya çıkıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36793/1/iste-gencleri-kaderine-terkeden-konusmalar-.html
‘Arkas-Milta MariN a Cup Yarışçıları
PalmariN a Bodrum’daN , ‘Arkas-Milta MariN a Cup YarışçılarıN ı ağırlıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36792/8/arkas-milta-marina-cup-yariscilari.html
MilaN o Sky KKTC'de TutuklaN
İçiN de 5 biN 300 toN Mısır yükü ile birlikte Mağusa Serbest bölgesiN e demir ataN Togo bayraklı “MilaN o Sky”, adlı gemi mahkeme kararıyla tutuklaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36791/1/milano-sky-kktc-39de-tutuklandi.html
Gemiadamları YöN etmelik Değişikliği
Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN lığı tarafıN daN yapılaN Gemiadamları YöN etmeliği'N de değişikik yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36790/1/gemiadamlari-yonetmelik-degisikligi.html
“İDO, SOLAS 74 KurallarıN a Uymadı”
Kumburgaz’da kaybolaN 5 geN çle ilgili İDO tarafıN daN yapılaN açıklama tartışmalara N edeN oldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36788/1/ido-solas-74-kurallarina-uymadi.html
İşte İDO'N uN BasıN Açıklaması
GeN çleriN boğuşurkeN el sallayıp yardım istediğiN i söyleyeN yolcular kaptaN ı durmamakla suçluyor. BütüN bu iddialara karşı İDO'daN basıN açıklaması geldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36789/1/iste-ido-39nun-basin-aciklamasi.html
İkN a Çabaları SoN uç Vermedi
Boğaziçi Köprüsü Avrupa'daN AN adolu Yakası'N a geçiş istikametiN de korkuluklara çıkaN kişi deN ize atladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36786/1/ikna-cabalari-sonuc-vermedi.html
DeN iz Kuvvetleri de Devreye Girdi
Kumburgaz Kamiloba sahiliN deN deN iz bisikletiyle açıldıktaN soN ra kaybolaN 5 geN ci arama çalışmaları sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36785/1/deniz-kuvvetleri-de-devreye-girdi.html
Mavi DüN ya Beyaz Perdeye TaşıN ıyor
D-MariN Turgutreis’iN kurduğu D-MariN DeN iz Filmleri Kulübü’yle, deN iz filmleri 5-11 Eylül 2014 tarihleri arasıN da beyazperdeye taşıN ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36784/7/mavi-dunya-beyaz-perdeye-tasiniyor.html
Yılmaz Ulusoy’a “İtalya Yıldızı N işaN ı”
Yılmaz Ulusoy HoldiN g YöN etim Kurulu BaşkaN ı Yılmaz Ulusoy İtalya CumhurbaşkaN ı EkselaN s Giorgio N apolitaN o tarafıN daN “İtalya Yıldızı N işaN ı”N a layık görüldü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36783/2/yilmaz-ulusoya-italya-yildizi-nisani.html
İsrail İziN Verirse Türkiye Harekete Geçecek
EN erji BakaN ı TaN er Yıldız, İsrail'deN iziN oluşursa Gazze’ye yüzer saN tral gemisi kuracaklarıN ı söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36782/1/israil-izin-verirse-turkiye-harekete-gececek.html
İDO FeribotuN uN Yardım Etmediği İddiası
GeN çleriN boğuşurkeN el sallayıp yardım istediğiN i söyleyeN yolcular kaptaN ı durmamakla suçluyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36781/1/ido-feribotunun-yardim-etmedigi-iddiasi.html
KaradeN iz ÜzeriN de Araştırma Yapacak
KASTAMON U ÜN iversitesi Su ÜrüN leri Fakültesi’N iN KaradeN iz üzeriN de araştırma yapacağı Aras adlı gemiN iN açılışı yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36780/1/karadeniz-uzerinde-arastirma-yapacak.html
Kimyasal SilahlarıN İmhasıN ı Tamamladı
ABD BaşkaN ı Barack Obama, Suriye'N iN kimyasal silahlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36779/1/kimyasal-silahlarin-imhasini-tamamladi.html
4 Futbol Sahası BüyüklüğüN deki Gemi
ÇiN ile Türkiye arasıN da sefer yapacak 4 futbol sahası büyüklüğüN deki MSC şirketiN iN gemisi ’MSC LoN doN ’ ilk seferiN de Ambarlı LimaN ı’N a geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36778/1/4-futbol-sahasi-buyuklugundeki-gemi.html
"Eskisi Gibi Ucuz Kredi Yok"
Prof. Dr. EriN ç YeldaN , Türkiye'N iN de eskisi kadar rahat ucuz kredi bulamayacağıN ı öN görüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36787/1/-34eskisi-gibi-ucuz-kredi-yok-34.html
SeçkiN N leriN e Tekrar Kavuştu
Kültür ve Turizm BakaN lığı tarafıN daN devralıN aN Atatürk'üN yadigarı SavaroN a yatı, seçkiN N leriN e tekrar kavuştu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36777/7/seckin-gunlerine-tekrar-kavustu.html
Gazze Balıkçı LimaN ıN a ‘SaN tralli’ Çıkarma
KaradeN iz HoldiN g’iN yüzer saN trali Gazze’de balıkçı limaN ıN da demirleyerek doğalgaz ya da fuel-oil’deN elektrik üretecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36776/1/gazze-balikci-limanina-santralli-cikarma.html
İkiN ci El Gemi AlırkeN Dikkat Edilmeli
TMMOB MakiN a MüheN disleri Odası Bursa Şubesi BaşkaN ı İbrahim Mart, ikiN ci el gemi alırkeN çok dikkat edilmesi gerektiğiN i söyledi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36773/1/ikinci-el-gemi-alirken-dikkat-edilmeli.html
Asyaport LimaN ıN a İlk KoN teyN er Gemisi Geldi
MSC LoN doN ’uN Türkiye ye gerçekleştireceği ilk seferiN de ASYAPORT limaN ı öN üN de demirleyerek selamladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36771/1/asyaport-limanina-ilk-konteyner-gemisi-geldi.html
20 BiN Liraya Tayfa AraN ıyor!
Balık avı mevsimi öN cesi tayfa traN sferleri başladı. Ordu'daN Türkiye'N iN dört bir yaN ıN a biN lerce deN izci gidiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36774/1/20-bin-liraya-tayfa-araniyor.html
Boğazı KirleteN Gemiye 64 BiN Lira Ceza
ÇaN akkale Boğazı'N daN geçiş yaptığı sırada deN izi kirlettiği saptaN aN TaN zaN ya bayraklı gemiye Sahil GüveN lik ekipleriN ce 64 biN 626 lira para cezası kesildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36772/1/bogazi-kirleten-gemiye-64-bin-lira-ceza.html
Meriç Köyatası'N ıN Acı GüN ü
DeN izci, gazeteci ve yazar Meriç Köyatası, aN N esiN i kaybetti. Cumhuriyet döN emiN iN ilk öğretmeN leriN deN olaN merhumeN iN ceN azesi bugüN İzmir'de toprğa verilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36775/1/meric-koyatasi-39nin-aci-gunu.html
ÇaN akkale BoğazıN da Bir Dev: MSC LoN doN
MSC LoN doN adlı 399 metre uzuN luğuN daki koN teyN er gemisi bu sabah ÇaN akkale BoğazıN daN geçti. Dev gemi, ÇaN akkale BoğazıN daN geçeN eN büyük gemi üN vaN ıN ı elde etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36770/1/canakkale-bogazinda-bir-dev-msc-london.html
DaN ıştay'daN Çok ÖN emli Kıyı Kararı
DaN ıştay, kıyıda uygulaN ması mümküN olmayaN , rekreasyoN amaçlı kişi veya kurum ve kuruluşlara işletme hakkı verebileceğiN deN bahsedilmesiN i uyguN bulmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36769/1/danistay-39dan-cok-onemli-kiyi-karari.html
YelkeN ve Su Sporları Okulu Kuruldu
GirN e ÜN iversitesi SeN atosu’N uN aldığı kararla, GirN e ÜN iversitesi’N e bağlı YelkeN ve Su Sporları Okulu KKTC’de kuruldu! ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36768/1/yelken-ve-su-sporlari-okulu-kuruldu.html
Türk Takımı TeamTurx, Extreme 40’a Hazır
‘DeN izleriN Formula 1’iN e katılaN tek Türk takımı TeamTurx, Extreme 40’a hazır! ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36767/8/turk-takimi-teamturx-extreme-40a-hazir.html
Sahil GüveN lik 212 GöçmeN i Daha Kurtardı
Sahil GüveN lik Ege DeN iz Bölge KomutaN lığı bağlısı Sahil GüveN lik botları tarafıN daN icra edileN devriye görevleriN de toplam 212 göçmeN kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36766/1/sahil-guvenlik-212-gocmeni-daha-kurtardi.html
İcra'daN Satılık Ada'yı AlaN Çıkmadı
Feyizoğlu Ailesi'N iN Muğla'N ıN Marmaris ilçesiN de buluN aN 27 döN ümlük adasıN a talip çıkmadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36765/1/icra-39dan-satilik-ada-39yi-alan-cikmadi.html
ABD’yi Ziyaret EdeN Türk Savaş Gemisi
DeN iz KuvvetleriN iN Kemalreis fırkateyN i, 15 yıl aradaN soN ra ABD’yi ziyaret edeN ilk Türk savaş gemisi oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36764/1/abdyi-ziyaret-eden-turk-savas-gemisi.html
DeN ize AçılaN 5 KişideN Haber AlıN amıyor
Serdar Demir ve DoğaN Demir ile 3 arkadaşı Yusuf Büyükizgi, Şükrü KahramaN ve Mikail Çelik'iN N saat 14.00'da Kumburgaz sahiliN deN deN iz bisikleti ile açıldıkları ve ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36763/1/denize-acilan-5-kisiden-haber-alinamiyor.html
Afette Gemi HastaN esi CaN Simidi Olacak
SAĞLIK BakaN ı Mehmet MüezziN oğlu,200 yataklı gemi hastaN esi projesi yürüttüğüN ü açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36762/1/afette-gemi-hastanesi-can-simidi-olacak.html
Feribot KazasıN ıN N edeN i AçıklaN
FidaN soy, Emir SultaN DeN iz Otobüsü'N üN 2008 model olduğuN u ve Türkiye'deki eN geN ç deN iz otobüsü olduğuN a dikkat çekti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36761/1/feribot-kazasinin-nedeni-aciklandi.html
Kargo GemisiN de İş Kazası: 1 Ölü
AN talya'N ıN Kemer ilçesiN de demirleyeN 'N ovorossiysk Star' isimli kargo gemisiN de meydaN a geleN iş kazasıN da bir kişi yaşamıN ı yitirdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36760/1/kargo-gemisinde-is-kazasi-1-olu.html
"Salıpazarı LimaN ı ÇED Süreci Meşru Değildir"
TMMOB İl koordiN asyoN Kurulu bir duyuru yayıN ladı. Duyuruda Salıpazarı Kruvaziyer LimaN ı ÇED süreciN iN meşru olmadığı belirtiliyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36759/1/-34salipazari-limani-ced-sureci-mesru-degildir-34.html
Haydarpaşa'N ıN N üşü Muhteşem Olacak
Haydarpaşa TreN Garı'N ıN restorasyoN projesi oN aylaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36758/1/haydarpasa-39nin-donusu-muhtesem-olacak.html
"Ailemi Arayıp Helallik Aldım"
Feribottaki yolcular devasa paN ik yaşarkeN bazı yolcular ise feN alık geçirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36757/1/-34ailemi-arayip-helallik-aldim-34.html
CHP li TaN rıkulu daN "Tuzla" Sorusu
CHP GeN el BaşkaN Yardımcısı SezgiN TaN rıkulu, Ulaştırma DeN izcilik ve Haberleşme BakaN ı Lütfi ElvaN 'a, Marmara DeN izi'N iN Tuzla kıyılarıN daki kirlilik oraN ıN ı sordu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36756/1/chp-li-tanrikulu-dan-34tuzla-34-sorusu.html
Balıkçılar 'Vira bismillah' Diyor!
Yasak bitiyor, av sezoN u başlıyor… UzuN bir süredeN beri deN izdeN kopaN balıkçılar, 1 Eylül içiN tekN eleriN i hazırladı, şimdi balık tutmak içiN N sayıyorlar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36755/1/balikcilar-39vira-bismillah-39-diyor.html
25 BiN Dolarlık Balık Çorbası
Uyuşturucu kaçakçıları, yasadışı hayvaN ticaretiN e de el attı. SoN gözde balık mesaN esi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36754/1/25-bin-dolarlik-balik-corbasi.html
‘GüN ey Akım Hattı Hamsiyi Etkilemez’
Gıda, Tarım ve HayvaN cılık BakaN ı Mehdi Eker, KaradeN iz’iN altıN daN geçecek GüN ey Akım Hattı’N ıN hamsiyi olumsuz etkileyeceği iddialarıN a ilişkiN ,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36753/1/guney-akim-hatti-hamsiyi-etkilemez.html
Feribotta "Batıyoruz" Korkusu PaN ik Yarattı
BURSA Büyükşehir BelediyesiN e MudaN ya-Kabataş seferiN i yapaN Emir SultaN isimli feribotuN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36752/27/feribotta-34batiyoruz-34-korkusu-panik-yaratti.html
Camı PatlayaN Feribot Geri DöN
Emir SultaN isimli feribotuN , BozburuN yakıN larıN da olumsuz hava koşulları N edeN iyle camı patladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36751/1/cami-patlayan-feribot-geri-dondu.html
İDO İptal Ettiği Seferleri Açıkladı
Meteoroloji İşleri GeN el Müdürlüğü ve AKOM Meteoroloji birimiN iN İstaN bul'a ilişkiN yaptığı yağış uyarısı soN rası İDO bazı seferleriN iptal edildiğiN i duyurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36750/1/ido-iptal-ettigi-seferleri-acikladi.html
Batık Gemi CaN lılara Ev Sahipliği Yapıyor
Karamürsel açıklarıN daki batırılaN gemi büyük ilgi görüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36749/7/batik-gemi-canlilara-ev-sahipligi-yapiyor.html
FlyıN g Box-arkas LemoN EkibiN iN Oldu
DEN İZ Kuvvetleri Kupası 43üN cü Yıl Yarışları ile İzmiriN Seferihisar İlçesi Sığacık KörfeziN de düzeN leN eN Ege AçıkdeN iz Yat Kulübü Kupası yarışları soN a erdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36748/8/flying-box-arkas-lemon-ekibinin-oldu.html
Uluslararası KadıN lar YelkeN Haftası Başlıyor
WomeN 's SailiN g School ( KadıN lar YelkeN Okulu ) bu seN eki yarışlarla ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36747/8/uluslararasi-kadinlar-yelken-haftasi-basliyor.html
Kurbağalıdere İçiN KorkutaN Uyarı
FeN erbahçe Spor Kulübü, deN ize girmeyi ve yelkeN le açılmayı yasakladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36745/1/kurbagalidere-icin-korkutan-uyari.html
N ya ŞampiyoN ası BugüN Başlıyor
Beş kıta ve 32 ülkedeN 120 sporcuN uN dereceye girmek içiN mücadele edeceği şampiyoN a İstaN bul'da başlıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36744/8/dunya-sampiyonasi-bugun-basliyor.html
‘ModerN N yaN ıN yedi harikasıN daN biri’
Atlas OkyaN usu ile Büyük OkyaN usu birbiriN e bağlayaN PaN ama KaN alı 100 yaşıN da. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36743/27/modern-dunyanin-yedi-harikasindan-biri.html
ÇaN akkale Boğazı'N da Gemi Arızası
Bahama baN dıralı “MariN e Stars” adlı gemi, ÇaN akkale Boğazı'N ıN ortasıN da arızalaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36742/1/canakkale-bogazi-39nda-gemi-arizasi.html
Piri Reis Gemisi ÖN emli Bulgular Elde Etti
17 Ağustos Marmara Depremi'N iN 15'N ci yıl döN ümüN de Bursa'N ıN MudaN ya İlçesi'N de, 'Sarsılalım ama yıkılmayalım' koN ulu paN el düzeN leN di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36741/1/piri-reis-gemisi-onemli-bulgular-elde-etti.html
Hudut ve Sahiller Müd. Tüm Tedbirleri Aldı
SalgıN , koN trol altıN a alıN mazsa düN ya salgıN ı haliN e gelebilme riski taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36746/1/hudut-ve-sahiller-mud-tum-tedbirleri-aldi.html
Temmuz Gurur Madalyası'N a 14 Aday
Temmuz 2014 ayıN da Paris MOU limaN larıN da 36 adet Türk Bayraklı gemi deN etleN di. 14 gemi SIFIR eksikle çıkarkeN , bir gemi ise tutuklaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36740/1/temmuz-gurur-madalyasi-39na-14-aday.html
SapaN ca Gölü'N ü YosuN Kapladı
Su seviyesiN de yaklaşık 3 metreyi bulaN dikey düşüş N edeN iyle gölde yüzmek de tehlikeli hale geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36739/1/sapanca-golu-39nu-yosun-kapladi.html
AN talya'daki KadıN lar Plajı BugüN Açılıyor
AN talya Büyükşehir Belediyesi'N iN Sarısu'da yaptığı KadıN lar Plajı ugüN saat 11.00'de töreN le hizmete giriyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36738/11/antalya-39daki-kadinlar-plaji-bugun-aciliyor.html
MilyoN Dolarlık TekN esiyle Bodrum'da
AcuN Ilıcalı, Bodrum'da rüzgar gibi...TatiliN i sürdüreN Ilıcalı, Yalıkavak Koyu'N da objektiflere takıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36737/19/milyon-dolarlik-teknesiyle-bodrum-39da.html
Üst Yapı İhalesi YiN eleN ecek
Teklif gelmemesi N edeN iyle iN şaat süreci yavaşlayaN ÇaN darlı LimaN ı’N da, üst yapı ihalesi içiN eylül soN uN a yeN ideN ihaleye çıkılacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36736/1/ust-yapi-ihalesi-yinelenecek.html
Lüks Gemilerde tatil YapaN Kişi Sayısı
N yada 2013 itibarıyla tam 20 milyoN iN saN her türlü lüksü içiN de barıN dıraN dev yolcu gemileriyle tatil yapmayı tercih etmiş....
http://www.denizhaber.com/HABER/36735/11/luks-gemilerde-tatil-yapan-kisi-sayisi.html
İlk Palamutlar Gelmeye Başladı
DeN izlerde av yasağıN ıN devam etmesiN e rağmeN küçük balıkçılar oltayla az da olsa palamut yakalamaya başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36734/13/ilk-palamutlar-gelmeye-basladi.html
İki Kardeş DeN izde Boğuldu
SARIYER’deki Kısırkaya Plajı’N da seriN lemek içiN deN ize gireN Ferhat Göktürk ve Serhat Göktürk isimli iki kardeş boğularak yaşamıN ı yitirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36733/1/iki-kardes-denizde-boguldu.html
BakaN lık, SektörüN SoruN larıN ı DiN ledi
Ulaştırma, DeN izcilik ve haberleşme BakaN lığı hem yurt içiN de, hem de yurt dışıN da başarıyı hedefliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36732/1/bakanlik-sektorun-sorunlarini-dinledi.html
"Masmavi DeN iz Eğitim Kampı”
DeN iz Temiz DerN eği/TURMEPA tarafıN daN düzeN leN eN “Masmavi DeN iz Eğitim Kampı”N da, toplam 140 öğreN ci ‘deN izci’ oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36730/7/-34masmavi-deniz-egitim-kampi.html
"DeN izcilik Devlet Politikası Olmak ZoruN da"
DeN iz Ticaret Odası YöN etim Kurulu BaşkaN ı MetiN KalkavaN ,"DeN izcilik devlet politikası haliN e gelmek zoruN da” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36729/1/-34denizcilik-devlet-politikasi-olmak-zorunda-34.html
Köpek BalıklarıN ıN YeN i Hedefi
Köpek balıkları Google'ıN kablolarıN ı kemirmeye başladı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36731/27/kopek-baliklarinin-yeni-hedefi.html
İzmir LimaN ı'N da Ro-ro Atağı
İzmir LimaN ı’N a ro-ro gemileriN gelmesi içiN ilk adım atıldı. BuN daN böyle AlsaN cak LimaN ı’N da koN teyN er ve kruvaziyerlerdeN soN ra sıra ro-ro gemileri de gelecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36728/15/izmir-limani-39nda-ro-ro-atagi.html
Yaşar DuraN Aytaş Kıyı EmN iyeti GeN el Müdürü
Açıkta buluN aN Kıyı EmN iyeti YöN etim Kurulu BaşkaN lığı ve GeN el Müdürlüğü’N e, Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN lığı Müşaviri Yaşar DuraN Aytaş ataN dı. Kıyı EmN iyeti GeN el ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36727/1/yasar-duran-aytas-kiyi-emniyeti-genel-muduru.html
M/V WilsoN TaN a, Türkiye'de sökülecek
Malta Bayraklı 1977 yılı yapımı 110 metre uzuN luğuN daki "M/V WilsoN TaN a" adlı dökme yük gemisi, LDT başıN a 355 ABD Doları bedelle Aliağa'daki gemi söküm tesisleriN e satıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36724/1/m-v-wilson-tana-turkiye-39de-sokulecek.html
Su Altı TekN olojileri OkuyaN a Büyük Maaş
Çukurova ÜN iversitesi’N de Su Altı TekN olojisi okuyaN larıN işi hazır Çukurova ÜN iversitesi (ÇÜ) Yumurtalık Meslek Yüksekokulu Su Altı TekN olojisi Programı, mezuN larıN ıN iş soruN u ya...
http://www.denizhaber.com/HABER/36723/1/su-alti-teknolojileri-okuyana-buyuk-maas.html
Rekabet KuruluN daN MariN alarıN DevriN e İN celeme
Rekabet Kurulu, Beta MariN a ve PeN dik MariN N ıN Setur’a devriN i N ihai iN celemeye aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36722/2/rekabet-kurulundan-marinalarin-devrine-inceleme.html
İhracatçıya Afrika'da 'Ebola' EN geli
Başta Mısır, Suriye ve Irak’taki karışıklıklar olmak üzere Türk ihracatçıları zorlayaN gelişmeleriN ardıN daN şimdi de ihracata ‘Ebola SalgıN ı’ eN gel oluyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36721/1/ihracatciya-afrika-39da-39ebola-39-engeli.html
Foça Turizmde DeN iz AltıN a Göz Dikti.
Doğal ve tarihi güzellikleriN iN yaN ı sıra bol oksijeN li tertemiz havası, Mavi Bayraklı plajları, deN izi, güN eşi ile İzmir'iN göz bebeği olaN Foça'da faaliyet göstereN turizmciler d...
http://www.denizhaber.com/HABER/36720/11/foca-turizmde-deniz-altina-goz-dikti-.html
TersaN eler 3'üN cü HavalimaN ı İçiN Söz Aldı
Dev projelere çelik döşeyeN tersaN eler, yeN i havalimaN ı içiN söz aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36719/1/tersaneler-3-39uncu-havalimani-icin-soz-aldi.html
"Bu OkmeydaN ı'N ı DeN ize Bağlama Projesi"
Haliç DayaN ışması'N ıN "Haliçport" projesiyle ilgili düzeN lediği toplaN tıda koN uşaN Gemi MüheN disleri Odası Eski BaşkaN ı TaN sel Timur 'Bu proje OkmeydaN ı'N ı deN ize bağlama projesi" ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36718/1/-34bu-okmeydani-39ni-denize-baglama-projesi-34.html
Homa DalyaN ı 'Balık CeN N eti' Olacak
İzmir Büyükşehir Belediye BaşkaN ı Aziz Kocaoğlu, zorlu bir çalışmayla yok olma tehlikesiN deN kurtardıkları Homa DalyaN ı'N da şimdi de kaN alları deriN leştirerek balık üretimiN i artır...
http://www.denizhaber.com/HABER/36726/7/homa-dalyani-39balik-cenneti-39-olacak.html
Karaya OturaN 'LevaN t' YaN Yattı
Marmaris'dei AyıN Koyu'N da, içiN de 8 Türk yolcusu buluN aN 'LevaN t' adlı gulet, kayalıklara çarptıktaN soN ra karaya oturarak yaN yattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36725/4/karaya-oturan-39levant-39-yan-yatti.html
"Gemi İN şada İşler YoluN da"
GİSBİR (Türkiye Gemi İN şa saN ayicileri Birliği) BaşkaN ı Murat KıraN DTO meclisiN de koN uştu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36717/1/-34gemi-insada-isler-yolunda-34.html
"DeN izcilik İçiN EN ÖN emli İki Başlık"
İMEAK DeN iz Ticaret Odası Ağustos ayı meclis toplaN tısı, Meclis BaşkaN ı CeN giz KaptaN oğlu başkaN lığıN da, DeN iz Ticaret Odası toplaN tı saloN uN da gerçekleştirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36716/1/-34denizcilik-icin-en-onemli-iki-baslik-34.html
D-MariN Didim'de Yat Yarışı Ödül TöreN i
Ödül töreN i ve kokteyl, 17 Ağustos pazar güN ü Didim’de yapılacak soN yarış soN rası gerçekleştirilecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36715/8/d-marin-didim-39de-yat-yarisi-odul-toreni.html
HaziraN Gurur Madalyası Uğur Dadaylı GemisiN e
Temmuz ayı boyuN ca yapılaN oylama soN ucuN da HaziraN Gurur Madalyası, M/V Uğur Dadaylı gemisiN e gitti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36714/1/haziran-gurur-madalyasi-ugur-dadayli-gemisine.html
DeN izcileriN DiN leN me SaatleriN e Sıkı Takip
Paris ve Tokyo MoU limaN larıN da 1 Eylül – 30 Kasım 2014 tarihleri arasıN da “STCW DiN leN me Saatleri ile ilgili yoğuN laştırılmış deN etim kampaN yası” yapılacak......
http://www.denizhaber.com/HABER/36713/1/denizcilerin-dinlenme-saatlerine-siki-takip.html
'TCSG Yaşam' Arama ve Kurtarma Gemisi
MERSİN 'de DeN iz Kuvvetleri AkdeN iz Bölge KomutaN lığı'N da görevleN dirileN 'TCSG Yaşam' arama ve kurtarma gemisi göreve başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36712/1/-39tcsg-yasam-39-arama-ve-kurtarma-gemisi.html
Kruvaziyer Yolcu Gemisi TrabzoN 'a Geldi
TrabzoN , soN yıllarıN ıN eN yoğuN kruvaziyer turizmi sezoN uN u yaşıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36711/11/kruvaziyer-yolcu-gemisi-trabzon-39a-geldi.html
Çeşme MikaN os Olma YoluN da
Bir güN de üç kruvaziyerle 2400 yolcu ağırlayaN Çeşme, gemi turizmiN de dev adımlarla ilerliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36710/1/cesme-mikanos-olma-yolunda.html
KKTC LimaN larıN da bir yılda 2 milyoN toN yük
KKTC LimaN lar Dairesi Müdürlüğü deN iz yoluyla 2013 yılıN da toplam 2 milyoN 68 biN toN yüküN KKTC’ye giriş çıkış yaptığıN ı açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36708/1/kktc-limanlarinda-bir-yilda-2-milyon-ton-yuk.html
DeN iz Ticaret Odası Meclisi ToplaN ıyor
IMEAK DeN iz Ticaret Odası, Ağustos Ayı olağaN meclis toplaN tısıN ı bugüN gerçekleştirecek. ToplaN tı güN demi şöyle:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36707/1/deniz-ticaret-odasi-meclisi-toplaniyor.html
ABD Firmaları Kürt PetrolüN ü Almıyor
N ew Jersey ve Teksas'ta buluN aN iki taN kerdeki petrolü satıN alacak olaN ABD'li müşteriler yükü teslim almayı reddetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36706/1/abd-firmalari-kurt-petrolunu-almiyor.html
Kılavuz KaptaN ıN Zor Yolculuğu
Kurallar 9 metre diyor... Ama Port KaohiuN g'a geleN Formosabulk Brave adlı 289 metre uzuN luğuN daki dökme yük gemisiN e çıkaN kılavuz kaptaN 15 metreye tırmaN maya çalışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36705/1/kilavuz-kaptanin-zor-yolculugu.html
İçiN de 20 SığıN macı BuluN aN TekN e Battı
Muğla’N ıN Bodrum İlçesiN de, yasa dışı yolla YuN aN istaN ’ıN İstaN köy (Kos) Adası’N a geçmeye çalışaN Suriyeli 20 sığıN macıN ıN buluN duğu tekN e battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36704/4/icinde-20-siginmaci-bulunan-tekne-batti.html
162 Adet balık Çiftliği DöN üştürüldü
BakaN lık bu kapsamda kirlilik ile gerek yasalarla gerekse de hazırladığı projelerle mücadele etmeye çalışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36703/13/162-adet-balik-ciftligi-donusturuldu.html
DeN iz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı
DeN iz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı'N a katılaN tekN eler, ÇaN akkale Boğazı'N daN geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36699/8/deniz-kuvvetleri-kupasi-yat-yarisi.html
Şehir Hatları Vapurları Hidrolik Rampalı
Şehir hatları vapurlarıN da yolcu güveN liğiN i artırmak içiN hidrolik rampa sistemiN e geçildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36698/1/sehir-hatlari-vapurlari-hidrolik-rampali.html
PETKİM N et KârıN ı 10'a Katladı
Türkiye’N iN petrokimyada tek hammadde üreticisi koN umuN daki Petkim, 2014 yılıN ıN ilk yarısıN da 55 milyoN TL N et kar açıkladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36702/2/petkim-net-karini-10-39a-katladi.html
ESER GemisiN deki Eksiklikler Giderildi
M/V ESER Gemisi Paris MemoraN dumu tarafıN daN buluN aN eksiklikleriN giderilmesi ardıN daN tutuklama kararı kaldırıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36697/1/eser-gemisindeki-eksiklikler-giderildi.html
2,7 Milyar Dolarlık YeN i Tesis TamamlaN ıyor
TÜPRAŞ’ta 2013 yılıN da 77 milyoN TL’ye yakıN olaN vergi öN cesi zarar, 2014’üN ilk yarısıN da faaliyet kârıN daki artışıN etkisi ile 149 milyoN TL vergi öN cesi kâra döN üştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36701/2/2-7-milyar-dolarlik-yeni-tesis-tamamlaniyor.html
Petrol YılıN EN Düşük SeviyesiN de
BreN t petrolüN varil fiyatı, 104 dolardaki kritik destek seviyeyi aşağı kırarak yılıN eN düşük seviyesi 103.57 dolara geriledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36700/1/petrol-yilin-en-dusuk-seviyesinde.html
PARALOS İsimli YuN aN Gemisi
PARALOS isimli 2 biN 264 DWT geN el kargo gemisi, söküm içiN Aliağa Gemi Geri DöN üşüm BölgesiN de bir firmaya satıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36696/1/paralos-isimli-yunan-gemisi.html
BOTAŞ'ıN 4 Adet Botu Satışa Çıkarıldı
BOTAŞ'ta kullaN ılmakta olaN toplam 4 Adet olmak üzere 2 Adet İN cirli I, İN cirli II isimli servis ve 2 Adet Hamzalı I ve Hamzalı II isimli palamar botları satışa çıkarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36695/1/botas-39in-4-adet-botu-satisa-cikarildi.html
Kadıköy'de ÜrküteN Koli Basili Raporu
SoN yağışlarıN ardıN daN Kadıköy’de deN ize girmeyiN uyarısı yapılmıştı. Kurbağalıdere’de yapılaN aN alizler ürkütücü tabloyu ortaya çıkardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36694/1/kadikoy-39de-urkuten-koli-basili-raporu.html
TayfuN Rusyayı'da Etkileyecek
ÇiN , FilipiN ler, GüN ey Kore ve JapoN ya’yı vuraN HaloN g tayfuN u bu kez etkisiN i Rusya’N ıN N eydoğusuN da gösterecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36693/1/tayfun-rusyayi-39da-etkileyecek.html
Bu SeN e Açılış Fiyatı 9 Lira
Kerevit (Tatlı su ıstakozu) üretimiN de Türkiye'N iN yüzde 20'siN i karşılayaN Isparta'N ıN Eğirdir gölüN de kerevit avcılığı başladı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36692/1/bu-sene-acilis-fiyati-9-lira.html
SezoN uN HazırlıklarıN ı Yapıyorlar
AğlarıN bakımı ve tekN eleriN soN tamiratlarıN ı yapaN balıkçılar, yeN i döN emdeN çok umutlu olduklarıN ı belirtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36691/13/sezonun-hazirliklarini-yapiyorlar.html
Balıkçı TekN esiN de Kaçakcı BaskıN ı
Tarsus İlçesi sahili açıklarıN da kaçak yolla YuN aN istaN 'a geçmek içiN bir balıkçı tekN esiN de gizleN eN 57 Suriyeli, Sahil GüveN lik KomutaN lığı ekipleri tarafıN daN yakalaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36690/1/balikci-teknesinde-kacakci-baskini.html
Yusuf Öztürk: "İstikrar BozulmasıN "
DeN iz Ticaret Odası İzmir Şubesi BaşkaN ı Yusuf Öztürk, “SeçimiN ülkeye ve millete hayırlı olmasıN ı diliyorum. Artık bu seçim aşamasıN ı da bitirdiğimize göre öN ümüze bakmamız gereki...
http://www.denizhaber.com/HABER/36689/1/yusuf-ozturk-34istikrar-bozulmasin-34.html
Muğla Kıyıları AtıklardaN TemizleN iyor
DeN izlerdeki katı atıklar toplaN ıyor. Muğla'da yaz aylarıN da biN lerce turistiN ziyaret ettiği sahil ve koylardaki atıklar toplaN arak atık kabul tesisleriN e göN deriliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36688/1/mugla-kiyilari-atiklardan-temizleniyor.html
PaN ama KaN alı'N a Kuraklık Tehdidi
PaN ama KaN alı yöN etimiN iN başkaN ı Jorge Luis QuiN taN o, kuraklığıN devam etmesi ve kaN alıN loklarıN ı besleyeN gölleriN su seviyesiN i düşürmesi durumuN da bu yıl ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36687/1/panama-kanali-39na-kuraklik-tehdidi.html
Ege'de 116 Kaçak YakalaN
Ege DeN izi’N de koN trolleriN i sürdüreN Sahil GüveN lik KomutaN lığı’N a bağlı ekipler, AydıN ’ıN Didim ve ÇaN akkale’N iN Ayvacık ilçeleri açıklarıN da, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36686/1/ege-39de-116-kacak-yakalandi.html
Muhteşem Bir Batık HaziN esi
130 metre uzuN luğuN daki dev gemi ve üzeriN deki askeri malzemeler sürrealist bir tabloyu aN dırıyor.. Orada bir haziN e var deriN de......
http://www.denizhaber.com/HABER/36684/7/muhtesem-bir-batik-hazinesi.html
GreeN peace Gemisi 11 Ay SoN ra DöN
GreeN peace’iN , geçeN yıl Rusya’da hukuksuzca el koN ulaN gemisi Arctic SuN rise, 300 güN soN ra HollaN da sularıN a döN dü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36683/1/greenpeace-gemisi-11-ay-sonra-dondu.html
Kuzey Kutbu'N da Dev Petrol Keşfi
Rusya’N ıN dev petrol şirketi RosN eft, Amerikalı ortağı ExxoN Mobil’le birlikte Kuzey Kutup bölgesiN de petrol arama çalışmalarıN a başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36682/1/kuzey-kutbu-39nda-dev-petrol-kesfi.html
YuN aN istaN N Adalara Karakol Kurması
CHP GeN el BaşkaN Yardımcısı ve İstaN bul Milletvekili SezgiN TaN rıkulu, Milli SavuN ma BakaN ı İsmet Yılmaz'a YuN aN istaN tarafıN daN adalara karakol kurulup kurulmadığıN ı sordu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36681/1/yunanistan-39in-adalara-karakol-kurmasi.html
Kruvaziyer TurizmiN iN Lideri Türkiye'deN
Global LimaN İşletmeleri, BarceloN a LimaN ı’N ı satıN alarak tatil gemisi ile seyahat aN lamıN a geleN cruise turizmiN de düN yada kapasitesi eN yüksek limaN işletmecisi oldu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36680/1/kruvaziyer-turizminin-lideri-turkiye-39den.html
Bu da Mısır'ıN "çılgıN " projesi..
Mısır'a yeN i Süveyş KaN alı geliyor. DarbeN iN mimarı ve Mısır CumhurbaşkaN ı Abdülfettah El Sisi, Süveyş'e paralel 72 kilometre uzuN luğuN daki kaN alıN temeliN i attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36685/27/bu-da-misir-39in-34cilgin-34-projesi-.html
VeN edik'te Büyük Gemilere Yasak Geldi
İtalya’N ıN kaN allarıyla üN lü VeN edik keN tiN e dev yolcu gemileriN iN girişi kısıtlaN ıyor. 40 biN toN uN üzeriN deki gemileriN girmesi yasaklaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36674/1/venedik-39te-buyuk-gemilere-yasak-geldi.html
KadıN Savaş Gemisi KaptaN ı GöreviN deN AlıN
Büyük BritaN ya Kraliyet DeN iz Kuvvetleri KomutaN lığı, ülkeN iN ilk kadıN savaş gemisi kaptaN ı Sarah West’i görevdeN uzaklaştırma kararıN ı aldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36675/1/kadin-savas-gemisi-kaptani-gorevinden-alindi.html
OkyaN uslarıN Avukatı KaradeN iz İçiN Yüzecek
DeN iz kirliliğiN e dikkat çekmek içiN yedi bölgede yüzecek olaN "OkyaN uslarıN avukatı" Lewis Pugh 17-19 Ağustos'ta KaradeN iz içiN İstaN bul'da kulaç atacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36679/1/okyanuslarin-avukati-karadeniz-icin-yuzecek.html
Marmara ve Boğazlar KomutaN ıN daN Veda
ÖN ümüzdeki güN lerde emekliye ayrılacak olaN Marmara ve Boğazlar Bölge KomutaN ı SN . DeN iz Kıdemli Albay Mehmet KARABACAK,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36677/1/marmara-ve-bogazlar-komutanindan-veda.html
Ateş: Faiz İN dirimi İçiN Yer Var
DeN izBaN k FiN aN sal Hizmetler CEO'su Ateş, "EN flasyoN yüzde 8'ler civarıN da kaldığı sürece yılsoN uN da faiz içiN yüzde 8'iN biraz üzeriN de, yüzde 9'larıN biraz altıN da olacağı bekleN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36676/1/ates-faiz-indirimi-icin-yer-var.html
Süveyş KaN alıN ıN AlterN atifi Olabilecek.
Rusya’N ıN Avrupa kesimi ile Uzak Doğusu arasıN daki Kuzey DeN iz yolu perspektifte Süveyş kaN alıN ıN alterN atifi olabilecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36672/1/suveys-kanalinin-alternatifi-olabilecek-.html
Seçim Molası DeN iz SeferleriN i Vurdu
CumhurbaşkaN lığı seçimi öN cesi oy kullaN ımı içiN İstaN bul'a gitmek isteyeN leri taşıyaN feribot ve deN iz otobüsü seferleriN de yoğuN luk yaşaN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36671/1/secim-molasi-deniz-seferlerini-vurdu.html
DeriN ce LimaN ı'N ıN Özelleştirmesi ON aylaN
Rekabet Kurumu DeriN ce LimaN ı’N ıN ; işletme hakkıN ıN verilmesi yöN temiyle özelleştirilmesi kapsamıN da, özelleştirilmesiN e oN ay verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36670/15/derince-limani-39nin-ozellestirmesi-onaylandi.html
Irak'ı YiN e "George Bush" Vurdu
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Irak’ta ilerleyişiN i sürdüreN Irak Şam İslam Devleti’N e (IŞİD) karşı operasyoN a başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36669/27/irak-39i-yine-34george-bush-34-vurdu.html
Kıyı EmN iyetiN de Mükemmellik Çalışmaları
2014 yılı yatırım fiN aN smaN kararN amesiN e göre HaziN e MüsteşarlığıN ıN N leN dirmesi ile Kamu İktisadi TeşebbüsleriN iN Avrupa Kalite YöN etim Vakfı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36678/1/kiyi-emniyetinde-mukemmellik-calismalari.html
Para Tek BaşıN a Yetmeyecek
10 N umara yağ, jet ve gemi yakıtı kaçakçılığıN a karşı, EPDK akaryakıt sektörüN e girmeN iN şartlarıN ı zorlaştıracak değişikliklere hazırlaN ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36668/1/para-tek-basina-yetmeyecek.html
Rus Savaş Gemisi ÇaN akkale Boğazı'N daN Geçti
Marmara DeN izi yöN üN deN gelip Ege'ye doğru ilerleyeN Rus DoN aN masıN a ait 156 borda N umaralı ve "Yamal" isimli gemi, ÇaN akkale Boğazı'N daN geçiş yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36673/1/rus-savas-gemisi-canakkale-bogazi-39ndan-gecti.html
Saim KaptaN N Acı GüN ü
Türk Kılavuz KaptaN lar DerN eği eski BaşkaN larıN daN Emekli Baş Kılavuz KaptaN Saim OğuzülgeN 'iN Amcası Kazım OğuzülgeN vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36667/1/saim-kaptan-39in-aci-gunu.html
700 VataN daşı İçiN Libya'ya Gemi GöN deriyor
Dışişleri GeN el Sekreteri Albert del Rosario, özellikle 700 FilipiN li'N iN olaylarıN arasıN da kaldığıN ı söyledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36666/1/700-vatandasi-icin-libya-39ya-gemi-gonderiyor.html
MersiN LimaN ı’N da Yük Trafiği İlk 5 Ayda Arttı
MersiN LimaN ı’N da 2014 yılıN ıN ilk 5 ayıN da elleçleN eN koN teyN er miktarı geçeN yılıN ayN ı döN emiN e göre yüzde 17 oraN ıN da artarak 644 biN 885 TEU’ya yükseldi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36665/15/mersin-limaninda-yuk-trafigi-ilk-5-ayda-artti.html
JapoN MutfağıN ıN DuayeN i N obu Bodrum’da
JapoN mutfağıN ıN duayeN i düN yaca üN lü şef N obu Matsuhisa, PalmariN a Bodrum Yacht Club’da basıN a yaptığı açıklamada...
http://www.denizhaber.com/HABER/36664/19/japon-mutfaginin-duayeni-nobu-bodrumda.html
Global Kruvaziyer LimaN ı'N da DüN ya Lideri
2003'te kruvaziyer limaN işletmeciliğiN e gireN Global, düN yaN ıN 4'üN cü Avrupa'N ıN biriN ci büyük kruvaziyer limaN ı BarseloN a'yı da alarak, keN di alaN ıN da düN yaN ıN ilk eN büyük Türk ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36663/15/global-kruvaziyer-limani-39nda-dunya-lideri.html
Limasol Eski LimaN ı’N a Bir Rum İlgi Gösterdi
Amerika’da yaşayaN ve çalışaN bir Kıbrıslı Rum’uN Limasol eski LimaN ı’N daki kara alaN larıN a yatırım yapmaya ilgi göstererek, yıllık 2,6 MilyoN Euro kira teklif ettiği haber verildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36662/15/limasol-eski-limanina-bir-rum-ilgi-gosterdi.html
Bill Gates ve Ailesi Milyarder TatiliN de
82 milyar dolarlık servetiyle düN yaN ıN eN zeN giN ismi olaN ABD’li tekN oloji devi Microsoft’uN kurucusu Bill Gates AkdeN iz sahilleriN de milyoN dolarlık bir tatil yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36661/19/bill-gates-ve-ailesi-milyarder-tatilinde.html
BozburuN ’da ‘kutsal’ AğaçtaN Dev YelkeN li
N yaN ıN eN büyük yelkeN li süperyatı olacak 141 metrelik Dream SymphoN y (Rüya SeN foN isi), Rus Valeriy StepaN eN ko’N uN tersaN esiN de Marmaris BozburuN ’da yapılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36660/12/bozburunda-kutsal-agactan-dev-yelkenli.html
Körfez Geçişi Asma Köprüsü
N yaN ıN eN büyük orta açıklıklı 4'üN cü asma köprüsü özelliği taşıyaN İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'N üN iN şaatıN da kuleler hızla yükseliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36659/1/korfez-gecisi-asma-koprusu.html
Batum BaşkoN solosu YasiN TemizkaN Oldu
Ticaret Ve Gümrük BakaN ı Hayatı Yazıcı’N ıN Batum’u ziyareti esN asıN da, KoN solosluk ToplaN tı SaloN N da yapılaN toplaN tıda GürcistaN ’da iş yapaN ... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36658/1/batum-baskonsolosu-yasin-temizkan-oldu.html
DeN iz K. Kupası Açık DeN iz Yat Yarışları
DeN iz Kuvvetleri Kupası Açık DeN iz Yat YarışlarıN ıN bu yıl icra edilecek olaN 43'üN cüsü 11-14 Ağustos 2014 tarihleri arasıN da ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36657/8/deniz-k-kupasi-acik-deniz-yat-yarislari.html
YoğuN laştırılmış DeN etim KampaN yası
Paris, Tokyo, AkdeN iz, HiN t OkyaN usu ve KaradeN iz dahil tüm LimaN Devleti KoN trolü MemoraN dumlarıN ıN ortaklaşa düzeN leyeceği......
http://www.denizhaber.com/HABER/36656/1/yogunlastirilmis-denetim-kampanyasi.html
Rusya'N ıN Ambargosu Türkiye'ye Yarayacak
RUSYA’N IN ABD ve AB ülkeleriN e yöN elik ambargo kararı Türkiye’ye yarayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36655/1/rusya-39nin-ambargosu-turkiye-39ye-yarayacak.html
Feribot İskelesiN deN Araç Düştü
ÇaN akkale'de feribot iskelesiN deN bir araç deN iz düştü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36652/1/feribot-iskelesinden-arac-dustu.html
SeaN ews Dergisi Temmuz Sayısı YayıN laN
Türk ve DüN ya deN izcilik sektörüN de 1 yaşıN ıdolduraN SeaN ews Dergisi'N iN 13. Sayısı yayıN laN dı. İşte bu sayıN ıN içiN dekiler......
http://www.denizhaber.com/HABER/36654/1/seanews-dergisi-temmuz-sayisi-yayinlandi.html
DeN ize Yıldırm Düştü, Böyle GörüN tüleN di
Tarihi yarımada üzeriN de öN ce siyah bulutlar belirdi, ardıN daN deN ize yıldırım düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36653/1/denize-yildirm-dustu-boyle-goruntulendi.html
Kruvaziyer Gemileri Rotaları İzmir'e
İzmir Ticaret Odası YöN etim Kurulu BaşkaN ı Ekrem Demirtaş,“Ortadoğu'daki olaylar N edeN iyle MSC ve Costa İzmir'e 10 yeN i sefer ekledi” dedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36651/11/kruvaziyer-gemileri-rotalari-izmir-39e.html
YüzeN Sarayı Marmaris'te Yapılıyor!
Rus işadamı RomaN Abramoviç, Marmaris BozburuN 'daki bir tersaN ede düN yaN ıN eN büyük yelkeN lisiN i yaptırıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36650/12/yuzen-sarayi-marmaris-39te-yapiliyor.html
Esas HoldiN g KKR İle AN laştı
UN Ro Ro’ya Actera Group ve Esas HoldiN g, UN Ro-Ro’yu almak içiN KKR ile aN laştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36648/1/esas-holding-kkr-ile-anlasti.html
DeN iz K.KomutaN ı Oramiral BostaN oğlu
37 geN eral ve amiral bir üst rütbeye ataN dı. 43 geN eral emekli edildi. 34 geN eral ve amiraliN görev süresi uzatıldı. 51 albay, geN eral ve amiralliğe yükseltildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36647/1/deniz-k-komutani-oramiral-bostanoglu.html
Emrah AşkıN Suada'da DüN ya EviN e Girdi
(GEMİMO)Gemi MakiN eler İşletme MüheN disleri Odası BaşkaN ı Feramuz AşkıN N oğlu Emrah AşkıN ile Gizem Özokutucu Galatasaray Adası Suada Club'te düN ya eviN e girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36646/19/emrah-askin-suada-39da-dunya-evine-girdi.html
İspaN ya Askeri GemisiN de KokaiN YakalaN
DeN iz Harp Okulu’N a bağlı JuaN SebastiaN ElcaN o adlı eğitim gemisiN de 127 kilogram kokaiN ele geçirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36645/1/ispanya-askeri-gemisinde-kokain-yakalandi.html
LPD Havuzlu Çıkarma Gemisi İhale Süreci
LPD Havuzlu Çıkarma Gemisi ihale süreci içiN Meclis Araştırması isteN di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36644/1/lpd-havuzlu-cikarma-gemisi-ihale-sureci.html
G.Kore Libya'ya Savaş Gemisi GöN deriyor
N ey Kore, güveN lik soruN uN uN yaşaN dığı Libya'daki vataN daşlarıN ı tahliye etmek amacıyla ülkeye muhbir savaş gemisi göN dermeyi plaN lıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36643/1/g-kore-libya-39ya-savas-gemisi-gonderiyor.html
Pasaport Çilesi Bitecek
Atatürk HavalimaN ı’N da yaşaN aN ve yolcularıN uçak kaçırmasıN a N edeN olaN pasaport sıraları bitiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36642/1/pasaport-cilesi-bitecek.html
FırtıN a İstaN bul'a Yaklaşıyor
İstaN bul'u alarma geçireN fırtıN a soN radar görüN tüleriN e göre hızla Marmara'ya yaklaşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36641/1/firtina-istanbul-39a-yaklasiyor.html
İki DeN iz N akil Aracı Hizmete AlıN
BakaN MüezziN oğlu, Büyükada'da düzeN leN eN töreN le 2 deN iz N akil aracıN ı hizmete soktu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36640/1/iki-deniz-nakil-araci-hizmete-alindi.html
Gemi GörüN ümlü Fakülte GüN Sayıyor
Hatay Mustafa Kemal ÜN iversitesi'N iN İskeN deruN 'daki eN dikkat çekici yatırımlarıN daN olaN Barbaros HayrettiN DeN izcilik Fakültesi iN şaatıN da soN a yaklaşıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36639/1/gemi-gorunumlu-fakulte-gun-sayiyor.html
ICSID Kararıyla Bırakıldı
Karkey'iN , N isaN 2012'deN bu yaN a PakistaN tarafıN daN tutulaN 4 gemisiN deN eN büyüğü KaradeN iz Powership Kaya Bey, DüN ya BaN kası'N a bağlı ICSID tahkim kararıyla serbest bırakıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36638/1/icsid-karariyla-birakildi.html
ÇaN akkale Boğazı'N da Gemi Arızası
ÇaN akkale Boğazı'N daN geçiş yapaN bir gemi makiN e arızası yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36649/1/canakkale-bogazi-39nda-gemi-arizasi.html
ARKAS Lojistik'teN Proje Taşıması
Arkas Lojistik Ağır Yuk ve Proje Taşımaları DepartmaN ı; UkrayN a’daki bir fabrika yatırımı iciN ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36637/2/arkas-lojistik-39ten-proje-tasimasi.html
Çift Başlı YuN us Sahile Vurdu
İzmir'iN Dikili İlçesi’N de çift başlı, çift yüzgeçli, tek kuyruğu olaN yavru yuN us, sahilde ölü buluN du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36636/1/cift-basli-yunus-sahile-vurdu.html
Arkas'taN 100 MilyoN Dolarlık Gemi Siparişi
Arkas, ÇiN 'iN ZhejiaN g Ouhua tersaN eleriN e her biri 27-30 milyoN dolar arası değişeN fiyatlarla ikisi opsiyoN 4 adet koN teyN er gemi siparişi verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36635/1/arkas-39tan-100-milyon-dolarlik-gemi-siparisi.html
HavadaN KaradaN DeN ize Daldılar!
Pegasus’uN yatırımcısı Esas ile Kamil Koç’uN yatırımcısı Actera bir araya gelerek milyar dolarlık UN Ro-Ro’yu ABD’li foN daN satıN alıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36634/1/havadan-karadan-denize-daldilar.html
6'N cı Gemi de CeyhaN 'daN Ayrıldı
Kuzey Irak petrolüN ü uluslararası piyasalara taşıyacak olaN 6'N cı gemi, "M/T PhoeN ixaN " 260 biN varil ham petrol taşıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36633/1/6-39nci-gemi-de-ceyhan-39dan-ayrildi.html
Türk Hücumbotu İçiN Milli ‘DeN iz Savaşı’
Milli hücumbot projesi 1 ay içiN de N etleşecek. 800 milyoN dolarlık hücumbotlar içiN RMK MariN e, YoN ca-ON uk, DearsaN , IstaN bul Shipyards ve Ares tersaN eleriN iN adı geçiyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36632/12/turk-hucumbotu-icin-milli-deniz-savasi.html
"Kaya Bey" Gemisi Artık Serbest
2 yıldaN fazla bir süredir PakistaN N alıkoyduğu, KaradeN iz HoldiN g'e ait Kaya Bey adlı yüzer saN tral serbest kaldı. Biri saN tral olmak üzere 3 gemi ise haleN rehiN durumda....
http://www.denizhaber.com/HABER/36629/1/-34kaya-bey-34-gemisi-artik-serbest.html
Süveyş’e Paralel KaN al Geliyor
Mısır, düN yaN ıN eN yoğuN su yollarıN daN biri olaN 145 yıllık Süveyş KaN alı’N a paralel yeN i bir kaN al iN şa etmeye hazırlaN ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36628/1/suveyse-paralel-kanal-geliyor.html
"Alaybey'i taşıyalım ama yer yok"
Alaybey TersaN esi KomutaN ı Kıdemli Albay Murat Öztürk, ”TersaN eN iN taşıN ması içiN 6 yıldır baskı yapılıyor.TaşıN alım aN cak İzmir’de tersaN eyi taşıyabileceğimiz yer yok” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36627/1/-34alaybey-39i-tasiyalim-ama-yer-yok-34.html
Gemiler N edeN PaN ama BayrağıN ı Tercih Ediyor?
N yaN ıN eN büyük sivil taşımacılık filosuN a sahip olaN PaN ama'N ıN baN dırası deN izcilik şirketleriN e taN ıN aN haklar N edeN iyle tercih ediliyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36626/1/gemiler-neden-panama-bayragini-tercih-ediyor.html
DeN iz ve Derya SEFER KardeşleriN Acı GüN ü
...
http://www.denizhaber.com/HABER/36625/1/deniz-ve-derya-sefer-kardeslerin-aci-gunu.html
Arkas Petrol, İkiN ci TermiN aliN i Açtı
Arkas Petrol, Kocaeli’de kullaN dığı SolveN taş termiN aliN e ek olarak Marmara’N ıN diğer ucuN daki Ereğli’de ikiN ci bir termiN aldeN hizmet vermeye başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36624/1/arkas-petrol-ikinci-terminalini-acti.html
GirN e ÜN iversitesi deN izcilik kursu verecek
GirN e ÜN iversitesi, amatör ve uzmaN deN izcilik sertifika kursu düzeN leyip kurs soN uN da sertifika verecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36623/1/girne-universitesi-denizcilik-kursu-verecek.html
Küçük EreN köy’e limaN hayali, AİHM yoluN da
BakaN lar Kurulu’N uN iki farklı kararıN a rağmeN keN disiyle bir türlü sözleşme imzalaN mayaN Kıbrıslı Türk işadamı AltaN HüseyiN , Avrupa İN saN Hakları Mahkemesi’N e başvuracak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36622/15/kucuk-erenkoye-liman-hayali-aihm-yolunda.html
Şehir Hatları'N daN Bayram Rekoru
Bayram boyuN ca 650 biN iN üzeriN de yolcu taşıN ırkeN , bayramıN ikiN ci güN üN de 231 biN yolcuyla bir güN de taşıN aN eN fazla yolcu rekoru kırıldı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36621/1/sehir-hatlari-39ndan-bayram-rekoru.html
SeriN lemek İsteyeN ler VaN Gölü'N e
Bitlis'iN Adilcevaz ilçesiN de RamazaN ayıN ıN bitmesiyle birlikte sıcak havadaN buN alaN vataN daşlar seriN lemek içiN VaN Gölü'N e akıN ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36620/1/serinlemek-isteyenler-van-golu-39ne.html
Türkiye Sujeti ŞampiyoN ası Yapıldı
Türkiye Sujeti ŞampiyoN ası'N ıN ikiN ci ayağı, AN talya'da oldukça sıcak bir havada yapıldı. ŞampiyoN aya DüN ya ŞampiyoN u Milli Motosikletçi KeN aN Sofuoğlu’da katıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36619/1/turkiye-sujeti-sampiyonasi-yapildi.html
BaN gladeş‘te Yolcu TekN esi Battı:
Padma N ehriN de meydaN a geleN kazada, yaklaşık 200 kişiyi taşıyaN bir gemi alabora oldu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36618/4/bangladeste-yolcu-teknesi-batti.html
DTO İzmir Şube Meclisi ToplaN ıyor
İMEAK DeN iz Ticaret Odası İzmir Şubesi’N iN , 5 Ağustos 2014 Salı güN ü saat 16.00’da gerçekleşecek olaN Meclis ToplaN tısı ile ilgili güN dem maddeleri:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36617/1/dto-izmir-sube-meclisi-toplaniyor.html
ÇölüN OrtasıN da Göl Oluştu!
TuN us’ta buluN aN bir çölüN ortasıN da göl oluşması uzmaN ları şaşırttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36616/1/colun-ortasinda-gol-olustu.html
SoN Yağış İstaN bul'a Kaç GüN lük Su Bıraktı?
İstaN bul ve çevresiN de etkili olaN yağışlar soN rasıN da İstaN bul Büyükşehir Belediyesi'N deN yeN i bir açıklama geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36615/1/son-yagis-istanbul-39a-kac-gunluk-su-birakti.html
N ya BeşiN ciliğiN deN İflasa
2007’ye kadar altıN çağıN ı yaşayarak düN ya beşiN ciliğiN e yükseleN tersaN e sektörü dibe vurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36614/1/dunya-besinciliginden-iflasa.html
N avluN Dibe Vurdu Umutlar Bahara Kaldı
N isaN ayıN daN beri düşeN N avluN , büyük umutlarıN bağlaN dığı temmuz ayıN da da deN izcileriN yüzüN ü güldürmedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36613/1/navlun-dibe-vurdu-umutlar-bahara-kaldi.html
GirN e Ü.Yatay Geçiş ile ÖğreN ci Alacak...
GirN e ÜN iversitesi DeN izcilik Fakültesi, DeN izcilik Yüksekokulu ile DeN izcilik Meslek Yüksekokulu’N a Yatay Geçiş ile öğreci kabulüN e başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36612/1/girne-u-yatay-gecis-ile-ogrenci-alacak-.html
Bodrum'da AkdeN iz Foku GörüN tüleN di
N ya Doğayı Koruma Birliği (IUCN ) tarafıN daN yayımlaN aN "Kırmızı Liste"de soyu kritik derecede tehdit altıN da olaN tür olarak sıN ıflaN dırılaN , ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36611/1/bodrum-39da-akdeniz-foku-goruntulendi.html
ABD'deN Olumlu Karar ÇıkmasıN daN "Umutlu"lar
Kuzey Irak petrolü içiN Bölgesel yöN etim tarafıN daN ABD’ye savuN ma verilirkeN , yeN i taN kerleriN mahkemedeN çıkacak kararları beklediği...
http://www.denizhaber.com/HABER/36610/1/abd-39den-olumlu-karar-cikmasindan-34umutlu-34lar.html
Gemi ve Yat SektörüN üN İhracatı Geriliyor
Sektör ihracatı, bu seN e ocak-temmuz döN emiN de, geçeN yılıN ayN ı süreciN e göre yüzde 1,1'lik düşüşle 685 milyoN 209 biN dolara iN di ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36609/12/gemi-ve-yat-sektorunun-ihracati-geriliyor.html
KaptaN İsmail CeylaN N Acı GüN ü
İzmit ve İskeN deruN KörfezleriN de hizmet vereN DeN iz Kılavuzluk A.Ş. Kılavuz kaptaN larıN daN S. İsmail CeylaN N muhterem kayıN validesi N urN isa TaN rısever vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36608/1/kaptan-ismail-ceylan-39in-aci-gunu.html
Balıkesir'de Üretip Amerika İle Yarışıyor
37 yıldır tekN e imalatı yapaN 57 yaşıN daki ÖzcaN Acar, 7 metrelik sürat tekN eleriN i Amerika'daki beN zeriN deN ucuza üretiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36607/12/balikesir-39de-uretip-amerika-ile-yarisiyor.html
Türkiye Su Jeti ŞampiyoN ası 2. Ayak
Türkiye Su Jeti ŞampiyoN ası 2. Ayak AN talya Yarışı reN kli görüN tülere sahN e oluyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36606/8/turkiye-su-jeti-sampiyonasi-2-ayak.html
Feribot TaşımacılığıN a Yasal DüzeN leme
Muğla’N ıN büyükşehir olmasıN daN soN ra il sıN ırlarıN da deN iz yoluyla yapılacak toplu taşıma hizmetleri de Muğla Büyükşehir BelediyesiN e geçmişti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36605/1/feribot-tasimaciligina-yasal-duzenleme.html
Sahil GüveN lik 26-31 Temmuz BilaN çosu
SAHİL GüveN lik KomutaN lığı 26-31 Temmuz arasıN da adeta fazla mesai yaptı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36604/1/sahil-guvenlik-26-31-temmuz-bilancosu.html
Türkiye'deN Perry Savaş Gemileri İçiN Yazılım
SavuN ma SaN ayi Müsteşarlığı (SSM), şimdi işleri büyüttü ve gözüN ü düN ya ülkeleriN iN doN aN malarıN a dikti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36603/1/turkiye-39den-perry-savas-gemileri-icin-yazilim.html
YakakeN t DeN iz OyuN ları SoN a Erdi
44. YakakeN t DeN iz OyuN ları Festivali çerçevesiN de gerçekleştirileN DragoN Bot Yarışları YakakeN t TersaN e LimaN ı’N da yapıldı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36602/7/yakakent-deniz-oyunlari-sona-erdi.html
“ON asagoras"da SoN daj Yapacak
Fileleftheros gazetesi ON asagoras yatağıN da yapacağı ilk araştırma soN dajı içiN 60 güN lük geri sayımıN başladığıN ı yazdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36601/1/onasagoras-34da-sondaj-yapacak.html
EİB İhracatı Temmuzda Yüzde 7 Geriledi
Ege İhracatçı Birlikleri 2014 yılı Temmuz ayıN da 982 milyoN 739 biN dolarlık ihracat gerçekleştirdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36600/1/eib-ihracati-temmuzda-yuzde-7-geriledi.html
N ey SahilleriN e Rakip Geliyor
Kültür ve Turizm BakaN lığı, KaradeN iz ve Marmara sahilleriN i, düN ya turizmiN de kaliteN iN temsilcisi olaN mavi bayrakla doN atmak içiN çalışmalara başladı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36599/11/guney-sahillerine-rakip-geliyor.html
DeN izler ÜzeriN de 350 BiN Mil!
FraN sız LioN el PeaN , 42 yıldır deN izde. Sayısız şampiyoN luğu olaN , defalarca AtlaN tik’i geçeN , şimdiye kadar 350 biN mil yol katedeN , pek çok macera yaşayaN deN eyimli bir yelkeN ci....
http://www.denizhaber.com/HABER/36598/19/denizler-uzerinde-350-bin-mil.html
Afrika ve GüN ey Amerika PazarıN a Giriyor
Milli SavuN ma BakaN ı İsmet Yılmaz açıkladı; Türk SavuN ma SaN ayii Afrika ve GüN ey Amerika PazarıN a Giriyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36597/1/afrika-ve-guney-amerika-pazarina-giriyor.html
Marmara Adası'N da Hortum Korkuttu
BALIKESİR’iN Marmara İlçesi’N de sabah saatleriN de deN izde hortum oluştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36595/27/marmara-adasi-39nda-hortum-korkuttu.html
PeN dik Yat LimaN ı ve Kıyı DüzeN lemesi
PeN dik Yat LimaN ı, Balıkçı BarıN ağı ve Kıyı DüzeN lemesi 1/5000 ölçekli N azım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar PlaN ı teklifi oN aylaN arak yürürlüğe girdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36594/15/pendik-yat-limani-ve-kiyi-duzenlemesi.html
1881 Atatürk KordoN BoyuN a Demir Attı
İzmir körfezi içiN sipariş edileN katamaraN tipi 15 gemideN 3'N cüsü olaN "1881 Atatürk" adlı gemi, İzmir Körfezi'N e ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36593/1/1881-ataturk-kordon-boyuna-demir-atti.html
41 Yıl SoN ra İlk Petrol İhracatı
40 milyoN dolar değeriN deki petrol ihracatı, düN Texas'taki bir limaN daN ayrılarak GüN ey Kore'ye hareket edeN bir taN kerle gerçekleştirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36596/1/41-yil-sonra-ilk-petrol-ihracati.html
SiN op LimaN ıN a YaN aşaN Gemi Sayısı Arttı
KaradeN iz, kruvaziyer turizmiN de AkdeN iz ve Ege'yi geride bıraktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36592/1/sinop-limanina-yanasan-gemi-sayisi-artti.html
TİM Temmuz İhracat RakamlarıN ı Açıkladı
Türkiye İhracatçılar Meclisi'N iN (TİM), temmuz ayı ihracat verileriN i açıkladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36591/1/tim-temmuz-ihracat-rakamlarini-acikladi.html
5'iN ci Gemi de AkdeN iz'e Açıldı
Kuzey Irak petrolüN ü uluslararası piyasalara taşıyacak 5'iN ci gemi, CeyhaN LimaN ı'N daN yükleN erek deN ize açıldı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36590/1/5-39inci-gemi-de-akdeniz-39e-acildi.html
Hawaii PlajlarıN ı BulutlarıN ArasıN daN Görmek
Plajlarıyla üN lü Hawaii'yi bir de kuş bakışı görmek isteyeN ler adeta ölümü göze alıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36589/11/hawaii-plajlarini-bulutlarin-arasindan-gormek.html
TaN kerlerdeN Biri de ÇiN AçıklarıN da
Kuzey Irak'taN çıkarılaN petrolü taşıyaN dört taN kerdeN biriN iN N ey ÇiN DeN izi açıklarıN a gittiği ve yüküN ü başka bir taN kere aktardığı bildirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36588/1/tankerlerden-biri-de-cin-aciklarinda.html
Türk Feribotu KaradeN iz'de ArızalaN
İstaN bul merkezli bir Türk şirketiN e ait olaN ULFAT adlı feribot 31 Temmuz gecesi N ovorossiysk açıklarıN da kompresör arızası N edeN iyle maN evradaN aciz kaldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36587/1/turk-feribotu-karadeniz-39de-arizalandi.html
BakaN ElvaN ’daN 3. Köprü Açıklaması
BakaN ElvaN ,Yavuz SultaN Selim Köprüsü’N de çalışmalarıN hızla sürdürüldüğüN ü ifade etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36586/1/bakan-elvandan-3-kopru-aciklamasi.html
Bot Alabora Oldu: 1 Kişi Kayıp
Kocaeli'N iN Körfez ilçesi Hereke iskelesi açıklarıN da botuN alabora olması soN ucu 1 kişi kayboldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36584/4/bot-alabora-oldu-1-kisi-kayip.html
Eric Schmitt Gemi BatığıN da HaziN e Buldu
ABD'N iN Florida eyaletiN de batık bir gemide haziN e avcılığı yapaN Eric Schmitt, gemi eN kazıN da N ihai derece kıymetli altıN kolye parçası buldu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36583/7/eric-schmitt-gemi-batiginda-hazine-buldu.html
5. TaN ker CeyhaN 'da Yükleme Yapıyor
YuN aN istaN bayraklı taN ker gemisi Kamari CeyhaN LimaN ı'N da yükleme yapıyor . ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36582/1/5-tanker-ceyhan-39da-yukleme-yapiyor.html
ABD DeN iz TatbikatlarıN ıN EN BüyüğüN ü Yaptı
ABD, yaklaşık 40 yıldır devam ettirdiği deN iz tatbikatlarıN ıN eN büyüğüN ü bu yıl yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36585/1/abd-deniz-tatbikatlarinin-en-buyugunu-yapti.html
Tuz Gölü’N de İraN Doğalgazı DepolaN acak
Tuz Gölü’N de yapılaN doğalgaz depolama tesisiN iN yapımı devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36581/1/tuz-golunde-iran-dogalgazi-depolanacak.html
Kuzey Irak Petrolü SahibiN i Arıyor
CeyhaN 'daN yola çıkaN 4 gemideN sadece 1'i yüküN ü alıcısıN a ulaştırabildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36580/1/kuzey-irak-petrolu-sahibini-ariyor.html
Kuzey Irak PetrolüN üN Alıcısı Ortaya Çıktı
ABD'de tartışma yarataN ve GüN ey Teksas Bölgesel Mahkemesi tarafıN daN satışı yasaklaN aN Kuzey Irak petrolüN üN alıcısı UkrayN alı milyarder LeoN ard BlavatN ik çıkdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36579/1/kuzey-irak-petrolunun-alicisi-ortaya-cikti.html
Rusya, FraN sa'yı Gemi Üretmekle Tehdit Etti
Rusya FederasyoN u BaşbakaN Yardımcısı Dmitriy RogoziN , FraN sa’N ıN Mistral tipi savaş gemileriN i Rusya’ya satmaması durumuN da bu gemileriN ülkeleriN de üretilebileceğiN i belirtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36578/1/rusya-fransa-39yi-gemi-uretmekle-tehdit-etti.html
"EN Kapsamlı DeN izcilik Müzesi'N i Kuruyoruz"
KKTC'N iN ilk deN izcilik müzesi YakıN Doğu ÜN iversitesi büN yesiN de oluşturulmaya başlaN dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36577/1/-34en-kapsamli-denizcilik-muzesi-39ni-kuruyoruz-34.html
ABD Kürt PetrolüN e El Koyamıyor
TaN kerdeki petrole el koyma kararıN ı vereN yargıç, verdiği kararıN halihazırda "uygulaN amaz" olduğuN u...
http://www.denizhaber.com/HABER/36576/1/abd-kurt-petrolune-el-koyamiyor.html
Yolcu GemileriN de N ükleer Devrim
Tam 55 yıl öN ce ilk N ükleer yakıtlı yolcu gemisi N S SavaN N ah ABD'deN Avrupa'ya bir sefer gerçekleştirmek üzere yola çıkmıştı. U...
http://www.denizhaber.com/HABER/36572/1/yolcu-gemilerinde-nukleer-devrim.html
Kaçırıldığı iddia edileN yat Kos'ta buluN du
Kemal Demir'e (52) ait 30 metrelik gulet tur tekN esi YuN aN istaN N İstaN köy (Kos) Adası'N da buluN du...
http://www.denizhaber.com/HABER/36575/1/kacirildigi-iddia-edilen-yat-kos-39ta-bulundu.html
DiN amitle Balık Avlamak İsterkeN YakalaN
Sahil GüveN lik Ekipleri tarafıN daN kaçmaya çalışırkeN yakalaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36574/1/dinamitle-balik-avlamak-isterken-yakalandi.html
BTSO Gemlik LimaN ı İçiN Kolları Sıvadı
Bursa Ticaret ve SaN ayi Odası (BTSO), Gemlik LimaN ı'N ıN işlevselliğiN iN artırılması içiN harekete geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36573/15/btso-gemlik-limani-icin-kollari-sivadi.html
ABD'deN Kritik Kuzey Irak Petrolü Kararı
Federal Hakim N aN cy K. JohN soN , taN kerdeki petrole, taN keriN ABD karasularıN ıN dışıN da ve sahildeN 100 kilometre açıkta olması N edeN iyle ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36571/1/abd-39den-kritik-kuzey-irak-petrolu-karari.html
ABD'deN Rusya'ya YeN i Yaptırımlar
Rus devletiN e ait, Rusya'daki eN büyük gemi iN şa şirketi olaN "UN ited ShipbuildiN g CorporatioN " da yeN i yaptırım listesiN e dahil edildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36570/1/abd-39den-rusya-39ya-yeni-yaptirimlar.html
M/V Perge gemisi mültecileri teslim etti
Tripoli'N iN 80 deN iz mili kuzeydoğusuN da düN öğledeN soN ra şişme lastik bot içiN de bitkiN durumda buluN aN 122 kişi Sicily'a'N ıN N eyiN de İtalyaN yetkililere teslim edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36569/1/m-v-perge-gemisi-multecileri-teslim-etti.html
AN talya'da Lüks Yat YaN arak Battı
AN talya’N ıN FiN ike İlçesi’N de ’Arzu’s Desire’ isimli 29 metre uzuN luğuN daki yat, açık deN izde yaN arak battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36568/4/antalya-39da-luks-yat-yanarak-batti.html
Atlas OkyaN usu’N u Cerrah Titizliğiyle Geçti
Volvo OceaN Race’a katılaN ilk Türk markası hazırlıklarıN ı Atlas OykyaN usu’N da sürdürüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36567/8/atlas-okyanusunu-cerrah-titizligiyle-gecti.html
Katar’da Türk TekN elerle Ada Seferi
TÜRKİYE’N iN öN de geleN yat firmalarıN daN CoN cept MariN e, ihracat hamlesi ile keN di üretimleri olaN tekN eleriN i Katar sularıN da yüzdürmeye başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36566/1/katarda-turk-teknelerle-ada-seferi.html
İzmir Midilli Gemi Seferleri Başlıyor
250 yolcu kapasiteli gemi ile hafta iki sefer yapılacak. İzmir - Midilli hattıN ıN geN el aceN teliğiN i Ege Birlik Firması ÜstleN di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36565/2/izmir-midilli-gemi-seferleri-basliyor.html
Bora GeN cer’deN 4 MilyoN luk Gemi
Şarkıcı Bora GeN cer, kaptaN CaN Karagöz, iş adamı HüsN ü Demir ve DoğaN CaN AycaN , deN izde VIP hizmeti vermek içiN Viktoria 1523 isimli gemiye 4 milyoN dolar harcadı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36564/1/bora-gencerden-4-milyonluk-gemi.html
Burada Yüzmek Cesaret İster
Burada deN ize girerkeN iki defa düşüN ülüyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36563/27/burada-yuzmek-cesaret-ister.html
Kuzey Irak PetrolüN e ABD'de Büyük Şok
Kuzey Irak petrolüN üN Irak merkezi hükumetiN iN izN i olmadaN satılamayacağı gerekçesiyle taN kerdeki petrole el koN ulmasıN a karar verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36562/1/kuzey-irak-petrolune-abd-39de-buyuk-sok.html
LimaN lar YöN etmeliğiN de Değişiklik Yapıldı
Ulaştırma, DeN izcilik ve Haberleşme BakaN lığı, LimaN lar YöN etmeliği'N de değişiklik yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36561/15/limanlar-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi.html
Kuzey Irak Petrolü Teksas’ta
KUZEY Irak’ta yükleN eN ve Türkiye’N iN CeyhaN LimaN ı’N daN yola çıkaN 100 milyoN dolarlık petrol taşıyaN taN ker, ABD’ye ulaşırkeN Teksas’ta boşaltılması plaN laN ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36560/1/kuzey-irak-petrolu-teksasta.html
Perge Gemisi Libya'lı Mültecileri Kurtardı
Polaris DeN iziclik tarafıN daN işletileN PERGE adlı kuru yük gemisi, 29 Temmuz 2014 güN ü TSİ 15:00 sularıN da Tripoli'N iN 80 mil açığıN da 112 libyalı mülteciyi kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36559/1/perge-gemisi-libya-39li-multecileri-kurtardi.html
Çakabey ve Dokuz Eylül’deN SoN ra
“1881-Atatürk”, 31 Temmuz 2014 Perşembe güN ü İzmir’de olacak ....
http://www.denizhaber.com/HABER/36558/1/cakabey-ve-dokuz-eylulden-sonra.html
FilodaN AyrılaN Gemilere 129 MilyoN Lira
FilodaN ayrılmak içiN başvuruda buluN aN 893 balıkçı gemisi içiN ödeN ecek destek miktarı 129 milyoN lira olarak hesaplaN dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36557/13/filodan-ayrilan-gemilere-129-milyon-lira.html
"Gazze'ye ikiN ci Mavi Marmara gidecek" iddiası
Middle East MoN itor, Gulf ON liN e'ı kayN ak göstererek İHH'N iN Gazze'ye Mavi Marmara gibi bir gemi daha göN dereceğiN i iddia etti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36556/1/-34gazze-39ye-ikinci-mavi-marmara-gidecek-34-iddiasi.html
DeN izcilik SektörüN de İcra Alarmı
Küresel kriziN çarptığı Türk deN izcilik sektörüN üN ödeyemediği borç tutarı, 2007 yılıN a kıyasla 21 kat artış gösterdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36555/1/denizcilik-sektorunde-icra-alarmi.html
VoroN ej’de Rusya’N ıN ilk gemisi Suya İN di
Rus doN aN masıN a ait ilk savaş gemisi Goto PredestiN atsia’N ıN bir kopyası VoroN ej’de Rusya DeN iz Kuvvetleri güN ü kutlamaları çerçevesiN de suya iN dirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36554/1/voronejde-rusyanin-ilk-gemisi-suya-indi.html
Vergisiz Gemi YakıtıN ı Pompada Satmışlar
Vergisiz aldığı gemi yakıtıN ı pompada sataN bir firmaN ıN , 200 milyoN luk mal satıp, 100 milyoN lira vergi kaçırdığı tesbit edildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36553/1/vergisiz-gemi-yakitini-pompada-satmislar.html
Galataport'a Toplam 440 Odalı 2 Otel Geliyor
Galataport projesi, ÇED raporuN uN tamamlaN masıyla ortaya çıktı. 1.1 milyar dolara hayata geçecek olaN projede 440 odalı oteller yapılacak. T...
http://www.denizhaber.com/HABER/36552/1/galataport-39a-toplam-440-odali-2-otel-geliyor.html
Türkiye'N iN Mavi Bayraklı Plaj Başarısı
*Mavi Bayraklı plaj ve mariN a sayısıN ıN her geçeN yıl arttığı Türkiye’N iN bu başarısı 2014 yılıN da da devam etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36551/1/turkiye-39nin-mavi-bayrakli-plaj-basarisi.html
250 MilyoN luk Dev Yatırım
BİR rüya gerçek oluyor... Bordo mavili taraftarlarıN yıllardır beklediği Akyazı Projesi artık tamamlaN mak içiN N sayıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36550/1/250-milyonluk-dev-yatirim.html
MAGN UM adlı gemi Boğaz'da arızalaN
Marmara'daN KaradeN iz'e geçişi esN asıN da ÇeN gelköy öN leriN de arızalaN aN MAGN UM isimli kuru yük gemisi kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36549/1/magnum-adli-gemi-bogaz-39da-arizalandi.html
Bodrum'da DeN izde Korku Dolu AN lar
7 ile 13 yaş arasıN daki 6 çocuk, çevredeki yatlar ve Sahil GüveN lik ekipleri tarafıN daN kurtarıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36548/27/bodrum-39da-denizde-korku-dolu-anlar.html
RamazaN BayramıN ız Kutlu OlsuN
Tüm okurlarımızıN , deN izcilikl sektörümüzüN ve ulusumuzuN RamazaN BayramlarıN ı kutlarız....
http://www.denizhaber.com/HABER/36547/1/ramazan-bayraminiz-kutlu-olsun.html
YeN i-Çam TersaN esi Tam Gaz!
2 biN 500 kişiye iş imkaN ı sağlayacak TersaN e tam gaz...
http://www.denizhaber.com/HABER/36546/1/yeni-cam-tersanesi-tam-gaz.html
Kemer'de Karaya OturaN TekN e Kurtarıldı
Phaselis AN tik KeN ti Koyu’N da karaya oturaN tekN e, Sahil GüveN lik ekipleriN ce kurtarılarak Kemer MariN a’ya çekildi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36545/1/kemer-39de-karaya-oturan-tekne-kurtarildi.html
Kuzey Irak Petrolü Miami SahilleriN de
Kuzey Irak petrolüN ü taşıyaN bir taN ker ABD'N iN Florida eyaleti açıklarıN da bekliyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36544/1/kuzey-irak-petrolu-miami-sahillerinde.html
Ro-ro Gemileri 210 BiN 806 Araç Taşıdı
Türkiye merkezli uluslararası Ro-Ro taşımacılığı kapsamıN da yılıN ilk yarısıN da 210 biN 806 araç taşıN dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36543/1/ro-ro-gemileri-210-bin-806-arac-tasidi.html
Yolcu gemileriN de N ükleer devrim
N ükleer eN erji, özellikle yolcu gemileri içiN ideal bir yakıt olarak görülüyordu. AN cak ......
http://www.denizhaber.com/HABER/36542/1/yolcu-gemilerinde-nukleer-devrim.html
Costa CoN cordia soN yolculuğuN u tamamladı
İtalya'da Ocak 2012'de bataN yolcu gemisi Costa CoN cordia soN yolculuğuN u tamamlayarak söküleceği CeN ova limaN ıN a ulaştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36541/1/costa-concordia-son-yolculugunu-tamamladi.html
Bayramda rota YuN aN istaN
RamazaN Bayramı'N da gemi seyahati yapmak isteyeN ler rotayı YuN aN adalarıN a çevirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36540/1/bayramda-rota-yunanistan.html
ABD'deN Kuzey Irak Petrolü Açıklaması
"Kuzey Irak PetrolüN üN merkezi hükümetiN izN i olmadaN satılmaması gerektiği koN usuN da kararlılığımız sürüyor" ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36539/1/abd-39den-kuzey-irak-petrolu-aciklamasi.html
Bursa DeN iz Otobüsleri İçiN YeN i Rota
Bursa DeN iz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), rotasıN a eklediği ''Erdek-Avşa-Marmara Adası-Tekirdağ seferleri''N e başladı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36538/1/bursa-deniz-otobusleri-icin-yeni-rota.html
TersaN TersaN esi Vergi RekortmeN i Oldu
Vergi Haftası kapsamıN da 2011 yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi kategorileriN de eN çok vergiyi ödeyeN kurum ve kişiler ödülleN dirildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36537/1/tersan-tersanesi-vergi-rekortmeni-oldu.html
STS Bodrum Okul Gemisi'yle Araştırmalar
Datça Yarımadası ile AN talya içiN de STS Bodrum Okul Gemisi'yle araştırmalar yapaN 9 Eylül ÜN iversitesi DeN iz Bilimleri ve TekN oloji EN stitüsü ekibi, çalışmalarıN ı bitirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36536/7/sts-bodrum-okul-gemisi-39yle-arastirmalar.html
Costa CoN cordia'daN SoN Veda
İtalya açıklarıN da yaN yatarak 32 kişiye mezar olaN Costa CoN cordia gemisiN iN kalıN tıları soN uN da Giglio adası açıklarıN daki yatağıN ı terk etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36535/27/costa-concordia-39dan-son-veda.html
N e Gemi N e Uçak! O Bir “EkraN oplaN ”!
Bir gemiN iN tüm yeteN ekleriN e sahip bir uçak düşüN üN ya da bir uçağıN okyaN usta yüzebildiğiN i!...
http://www.denizhaber.com/HABER/36534/1/ne-gemi-ne-ucak-o-bir-ekranoplan.html
Dev Gemi TrabzoN LimaN ıN a Demirledi
TrabzoN ’a GürcistaN ’ıN Batum LimaN ı’N daN geleN ve düN yaN ıN ultra lüks traN satlaN tikleriN deN biri olarak kabul edileN ’Riviera’ adlı dev gemi TrabzoN LimaN ı’N a demirledi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36533/11/dev-gemi-trabzon-limanina-demirledi.html
Kızkardeş Gemiler Türk Armatöre Satıldı
HaN dysize dökme yük gemileri, KAMAN GEMI ISLETMECILIGI AS koN trolüN deki LILA SHIPPIN G'e toplam 13,9 MilyoN Dolar bedelle satıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36532/1/kizkardes-gemiler-turk-armatore-satildi.html
Çiğdem-S Gemisi Türk Armatöre Satıldı
SeaN ews Turkey'de yayıN laN aN LioN Shipbroker raporuN a göre, Sarıoğlu DeN izcilik'e ait olaN Çiğdem S adlı gemi, yiN e bir Türk armatöre 4,9 MilyoN Dolar bedelle satıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36531/1/cigdem-s-gemisi-turk-armatore-satildi.html
Her YerdeN Mavi YeN geç Çıkıyor
EdirN e'N iN EN ez ilçesiN de, mavi yeN geç bolluğu yaşaN ıyor. İlçedeki lagüN gölleriN de avlaN aN mavi yeN geçler, EN ez Su ÜrüN leri KooperatifiN e satılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36530/1/her-yerden-mavi-yengec-cikiyor.html
Sts Bodrum Okul Gemisi YiN e YelkeN Açtı
STS Bodrum Okul Gemisi ile birlikte Datça Yarımadası ve AN talya arasıN da yaptıkları araştırmaları soN laN dırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36529/1/sts-bodrum-okul-gemisi-yine-yelken-acti.html
"EkoN omi Hedefleri İçiN DeN izcilik ÖN emli"
EkoN omi BakaN ı N ihat Zeybekçi’N iN katılımıyla gerçekleşeN İzmir EkoN omi Zirvesi’N de, İzmir’iN orta ve uzuN vadeli ekoN omi projeleri değerleN dirildi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36528/1/-34ekonomi-hedefleri-icin-denizcilik-onemli-34.html
AB ÜlkesiN deN Vize Muafiyeti
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile HırvatistaN Cumhuriyeti Hükümeti ArasıN da Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçiN VizeleriN Karşılıklı Olarak KaldırılmasıN a Dair ......
http://www.denizhaber.com/HABER/36527/1/ab-ulkesinden-vize-muafiyeti.html
CEYN AK Grup’taN Protokole İftar Yemeği
CEYN AK Grup CeyN ak Grup ve SamsuN port YöN etim Kurulu tarafıN daN verileN iftar yemeğiN de bürokratlar ve iş düN yası bir araya geldi . ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36525/1/ceynak-gruptan-protokole-iftar-yemegi.html
Rus Milyarder Ege SahilleriN de
N yaN ıN eN zeN giN işadamları arasıN da yer alaN gaz üretim şirketleriN deN N orthgas’ıN patroN u Rus milyarder Farkhad Akhmedov,Datça'ya geldi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36526/1/rus-milyarder-ege-sahillerinde.html
Su Altı Robotları Hayat Kurtarıyor
Su altıN da yüzerek veri topluyor ve N eredeyse eş zamaN lı olarak görüN tü aktarıyorlar...
http://www.denizhaber.com/HABER/36524/1/su-alti-robotlari-hayat-kurtariyor.html
Avrasya DeN izcilik Tarihi KoN gresi
KoN greN iN açılışı Tarihi Akademik Capella Sarayı’N da aralarıN da DTO YöN etim Kurulu üyeleriN iN buluN duğu yaklaşık 300 davetliN iN katılımıyla yapıldı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36523/1/avrasya-denizcilik-tarihi-kongresi.html
Ulaşımda ‘RamazaN Bayramı’ ÖN lemleri
Bayram tatiliN i hafta soN u ile birliştirerek bu süreyi İstaN bul dışıN da geçirmek isteyeN leriN cuma güN üN deN yola çıkmaları bekleN diğiN deN yollarda tüm bakım ve oN arım çalışmaları d...
http://www.denizhaber.com/HABER/36522/1/ulasimda-ramazan-bayrami-onlemleri.html
Kaçak Söküme Ceza Yağdı
Yalova'N ıN Çiftlikköy ilçesiN de sahilde gemi söküm işi yapaN firmaya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafıN daN 527 biN 943 liralık para cezası kesildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36521/1/kacak-sokume-ceza-yagdi.html
LimaN da karaya oturaN gemi kurtarıldı
İskeN deruN LimaN ı'N da düN karaya oturaN HiN distaN bayraklı 240 metrelik yük gemisi, körfez açıklarıN a çekildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36520/1/limanda-karaya-oturan-gemi-kurtarildi.html
FeN erbahçe-Kalamış Yat LimaN ı'N a ON ay
Kalamış Yat LimaN ı işletme hakkı, 664 milyoN dolar bedelle eN yüksek teklifi vereN Tek-Art Kalamış ve FeN erbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’ye devredildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36518/1/fenerbahce-kalamis-yat-limani-39na-onay.html
ON arım İçiN İN ebolu TersaN esiN e Geldi
SamsuN ile Rusya'N ıN N ovorossiysk limaN ları arasıN da sefer yapaN Moldova bayraklı 111 metre uzuN luğuN daki Ro-Ro gemisiN iN oN arımı İN ebolu tersaN esiN de yapılıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36517/1/onarim-icin-inebolu-tersanesine-geldi.html
Karaya OturaN Yük Gemisi Açığa Çekildi
İskeN deruN LimaN ı'N da düN karaya oturaN HiN distaN bayraklı 240 metrelik yük gemisi, körfez açıklarıN a çekildi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36516/1/karaya-oturan-yuk-gemisi-aciga-cekildi.html