DENiZHABER Türk Denizciliğinin Haber Sitesi
| RSS|Künye|Arşiv&Arama| Sitenize Ekleyin | ÜYE GİRİŞ | Reklamveren Girişi | Sitede 174 kişi var..| 21/08/2014 3:22:48

UBAK Ulaşım

Alo Kiyi Emniyet

DAKSAR
DENİZHABER ANKET
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
Check PageRank
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL

L
ARA BUL!
Aranan :
dan başla haber getir
Seçenekler : de da Ara

Aranan: L
BULUNANLAR
34955 Adet
Karadeniz Üzerinde Araştırma Yapacak
KASTAMONU Üniversitesi Su ÜrünL eri FaküL tesi’nin Karadeniz üzerinde araştırma yapacağı Aras adL ı geminin açıL ışı yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36780/1/karadeniz-uzerinde-arastirma-yapacak.html
KimyasaL SiL ahL arın İmhasını TamamL adı
ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'nin kimyasaL siL ahL arıyL a iL giL i yazıL ı açıkL ama yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36779/1/kimyasal-silahlarin-imhasini-tamamladi.html
4 FutboL Sahası BüyükL üğündeki Gemi
Çin iL e Türkiye arasında sefer yapacak 4 futboL sahası büyükL üğündeki MSC şirketinin gemisi ’MSC L ondon’ iL k seferinde AmbarL ı L imanı’na geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36778/1/4-futbol-sahasi-buyuklugundeki-gemi.html
Seçkin GünL erine Tekrar Kavuştu
L tür ve Turizm BakanL ığı tarafından devraL ınan Atatürk'ün yadigarı Savarona yatı, seçkin günL erine tekrar kavuştu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36777/7/seckin-gunlerine-tekrar-kavustu.html
Gazze BaL ıkçı L imanına ‘SantraL L i’ Çıkarma
Karadeniz HoL ding’in yüzer santraL i Gazze’de baL ıkçı L imanında demirL eyerek doğaL gaz ya da fueL -oiL ’den eL ektrik üretecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36776/1/gazze-balikci-limanina-santralli-cikarma.html
İkinci EL Gemi AL ırken Dikkat EdiL meL i
TMMOB Makina MühendisL eri Odası Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart, ikinci eL gemi aL ırken çok dikkat ediL mesi gerektiğini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36773/1/ikinci-el-gemi-alirken-dikkat-edilmeli.html
Asyaport L imanına İL k Konteyner Gemisi GeL di
MSC L ondon’un Türkiye ye gerçekL eştireceği iL k seferinde ASYAPORT L imanı önünde demirL eyerek seL amL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36771/1/asyaport-limanina-ilk-konteyner-gemisi-geldi.html
20 Bin L iraya Tayfa Aranıyor!
BaL ık avı mevsimi öncesi tayfa transferL eri başL adı. Ordu'dan Türkiye'nin dört bir yanına binL erce denizci gidiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36774/1/20-bin-liraya-tayfa-araniyor.html
Boğazı KirL eten Gemiye 64 Bin L ira Ceza
ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada denizi kirL ettiği saptanan Tanzanya bayrakL ı gemiye SahiL GüvenL ik ekipL erince 64 bin 626 L ira para cezası kesiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36772/1/bogazi-kirleten-gemiye-64-bin-lira-ceza.html
Meriç Köyatası'nın Acı Günü
Denizci, gazeteci ve yazar Meriç Köyatası, annesini kaybetti. Cumhuriyet döneminin iL k öğretmenL erinden oL an merhumenin cenazesi bugün İzmir'de toprğa veriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36775/1/meric-koyatasi-39nin-aci-gunu.html
ÇanakkaL e Boğazında Bir Dev: MSC L ondon
MSC L ondon adL ı 399 metre uzunL uğundaki konteyner gemisi bu sabah ÇanakkaL e Boğazından geçti. Dev gemi, ÇanakkaL e Boğazından geçen en büyük gemi ünvanını eL de etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36770/1/canakkale-bogazinda-bir-dev-msc-london.html
Danıştay'dan Çok ÖnemL i Kıyı Kararı
Danıştay, kıyıda uyguL anması mümkün oL mayan, rekreasyon amaçL ı kişi veya kurum ve kuruL L ara işL etme hakkı verebiL eceğinden bahsediL mesini uygun buL madı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36769/1/danistay-39dan-cok-onemli-kiyi-karari.html
YeL ken ve Su SporL arı OkuL u KuruL du
Girne Üniversitesi Senatosu’nun aL dığı kararL a, Girne Üniversitesi’ne bağL ı YeL ken ve Su SporL arı OkuL u KKTC’de kuruL du! ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36768/1/yelken-ve-su-sporlari-okulu-kuruldu.html
Türk Takımı TeamTurx, Extreme 40’a Hazır
‘DenizL erin FormuL a 1’ine katıL an tek Türk takımı TeamTurx, Extreme 40’a hazır! ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36767/8/turk-takimi-teamturx-extreme-40a-hazir.html
SahiL GüvenL ik 212 Göçmeni Daha Kurtardı
SahiL GüvenL ik Ege Deniz BöL ge KomutanL ığı bağL ısı SahiL GüvenL ik botL arı tarafından icra ediL en devriye görevL erinde topL am 212 göçmen kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36766/1/sahil-guvenlik-212-gocmeni-daha-kurtardi.html
İcra'dan SatıL ık Ada'yı AL an Çıkmadı
FeyizoğL u AiL esi'nin MuğL a'nın Marmaris iL çesinde buL unan 27 dönümL ük adasına taL ip çıkmadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36765/1/icra-39dan-satilik-ada-39yi-alan-cikmadi.html
ABD’yi Ziyaret Eden Türk Savaş Gemisi
Deniz KuvvetL erinin KemaL reis fırkateyni, 15 yıL aradan sonra ABD’yi ziyaret eden iL k Türk savaş gemisi oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36764/1/abdyi-ziyaret-eden-turk-savas-gemisi.html
Denize AçıL an 5 Kişiden Haber AL ınamıyor
Serdar Demir ve Doğan Demir iL e 3 arkadaşı Yusuf Büyükizgi, Şükrü Kahraman ve MikaiL ÇeL ik'in dün saat 14.00'da Kumburgaz sahiL inden deniz bisikL eti iL e açıL dıkL arı ve ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36763/1/denize-acilan-5-kisiden-haber-alinamiyor.html
Afette Gemi Hastanesi Can Simidi OL acak
SAĞL IK Bakanı Mehmet MüezzinoğL u,200 yatakL ı gemi hastanesi projesi yürüttüğünü açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36762/1/afette-gemi-hastanesi-can-simidi-olacak.html
Feribot Kazasının Nedeni AçıkL andı
Fidansoy, Emir SuL tan Deniz Otobüsü'nün 2008 modeL oL duğunu ve Türkiye'deki en genç deniz otobüsü oL duğuna dikkat çekti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36761/1/feribot-kazasinin-nedeni-aciklandi.html
Kargo Gemisinde İş Kazası: 1 ÖL ü
AntaL ya'nın Kemer iL çesinde demirL eyen 'Novorossiysk Star' isimL i kargo gemisinde meydana geL en iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36760/1/kargo-gemisinde-is-kazasi-1-olu.html
"SaL ıpazarı L imanı ÇED Süreci Meşru DeğiL dir"
TMMOB İL koordinasyon KuruL u bir duyuru yayınL adı. Duyuruda SaL ıpazarı Kruvaziyer L imanı ÇED sürecinin meşru oL madığı beL irtiL iyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36759/1/-34salipazari-limani-ced-sureci-mesru-degildir-34.html
Haydarpaşa'nın Dönüşü Muhteşem OL acak
Haydarpaşa Tren Garı'nın restorasyon projesi onayL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36758/1/haydarpasa-39nin-donusu-muhtesem-olacak.html
"AiL emi Arayıp HeL aL L ik AL dım"
Feribottaki yoL cuL ar devasa panik yaşarken bazı yoL cuL ar ise fenaL ık geçirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36757/1/-34ailemi-arayip-helallik-aldim-34.html
CHP L i TanrıkuL u dan "TuzL a" Sorusu
CHP GeneL Başkan Yardımcısı Sezgin TanrıkuL u, UL aştırma DenizciL ik ve HaberL eşme Bakanı L ütfi EL van'a, Marmara Denizi'nin TuzL a kıyıL arındaki kirL iL ik oranını sordu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36756/1/chp-li-tanrikulu-dan-34tuzla-34-sorusu.html
BaL ıkçıL ar 'Vira bismiL L ah' Diyor!
Yasak bitiyor, av sezonu başL ıyor… Uzun bir süreden beri denizden kopan baL ıkçıL ar, 1 EyL üL için tekneL erini hazırL adı, şimdi baL ık tutmak için gün sayıyorL ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36755/1/balikcilar-39vira-bismillah-39-diyor.html
25 Bin DoL arL ık BaL ık Çorbası
Uyuşturucu kaçakçıL arı, yasadışı hayvan ticaretine de eL attı. Son gözde baL ık mesanesi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36754/1/25-bin-dolarlik-balik-corbasi.html
‘Güney Akım Hattı Hamsiyi EtkiL emez’
Gıda, Tarım ve HayvancıL ık Bakanı Mehdi Eker, Karadeniz’in aL tından geçecek Güney Akım Hattı’nın hamsiyi oL umsuz etkiL eyeceği iddiaL arına iL işkin,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36753/1/guney-akim-hatti-hamsiyi-etkilemez.html
Feribotta "Batıyoruz" Korkusu Panik Yarattı
BURSA Büyükşehir BeL ediyesine Mudanya-Kabataş seferini yapan Emir SuL tan isimL i feribotun...
http://www.denizhaber.com/HABER/36752/27/feribotta-34batiyoruz-34-korkusu-panik-yaratti.html
Camı PatL ayan Feribot Geri Döndü
Emir SuL tan isimL i feribotun, Bozburun yakınL arında oL umsuz hava koşuL L arı nedeniyL e camı patL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36751/1/cami-patlayan-feribot-geri-dondu.html
İDO İptaL Ettiği SeferL eri AçıkL adı
MeteoroL oji İşL eri GeneL MüdürL üğü ve AKOM MeteoroL oji biriminin İstanbuL 'a iL işkin yaptığı yağış uyarısı sonrası İDO bazı seferL erin iptaL ediL diğini duyurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36750/1/ido-iptal-ettigi-seferleri-acikladi.html
Batık Gemi CanL ıL ara Ev SahipL iği Yapıyor
KaramürseL açıkL arındaki batırıL an gemi büyük iL gi görüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36749/7/batik-gemi-canlilara-ev-sahipligi-yapiyor.html
FL yıng Box-arkas L emon Ekibinin OL du
DENİZ KuvvetL eri Kupası 43üncü YıL YarışL arı iL e İzmirin Seferihisar İL çesi Sığacık Körfezinde düzenL enen Ege Açıkdeniz Yat KuL übü Kupası yarışL arı sona erdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36748/8/flying-box-arkas-lemon-ekibinin-oldu.html
UL usL ararası KadınL ar YeL ken Haftası BaşL ıyor
Women's SaiL ing SchooL ( KadınL ar YeL ken OkuL u ) bu seneki yarışL arL a iL giL i biL giL eri kamuoyu iL e payL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36747/8/uluslararasi-kadinlar-yelken-haftasi-basliyor.html
KurbağaL ıdere İçin Korkutan Uyarı
Fenerbahçe Spor KuL übü, denize girmeyi ve yeL kenL e açıL mayı yasakL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36745/1/kurbagalidere-icin-korkutan-uyari.html
Dünya Şampiyonası Bugün BaşL ıyor
Beş kıta ve 32 üL keden 120 sporcunun dereceye girmek için mücadeL e edeceği şampiyona İstanbuL 'da başL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36744/8/dunya-sampiyonasi-bugun-basliyor.html
‘Modern dünyanın yedi harikasından biri’
AtL as Okyanusu iL e Büyük Okyanusu birbirine bağL ayan Panama KanaL ı 100 yaşında. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36743/27/modern-dunyanin-yedi-harikasindan-biri.html
ÇanakkaL e Boğazı'nda Gemi Arızası
Bahama bandıraL ı “Marine Stars” adL ı gemi, ÇanakkaL e Boğazı'nın ortasında arızaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36742/1/canakkale-bogazi-39nda-gemi-arizasi.html
Piri Reis Gemisi ÖnemL i BuL guL ar EL de Etti
17 Ağustos Marmara Depremi'nin 15'nci yıL dönümünde Bursa'nın Mudanya İL çesi'nde, 'SarsıL aL ım ama yıkıL mayaL ım' konuL u paneL düzenL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36741/1/piri-reis-gemisi-onemli-bulgular-elde-etti.html
Hudut ve SahiL L er Müd. Tüm TedbirL eri AL
SaL gın, kontroL aL tına aL ınmazsa dünya saL gını haL ine geL ebiL me riski taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36746/1/hudut-ve-sahiller-mud-tum-tedbirleri-aldi.html
Temmuz Gurur MadaL yası'na 14 Aday
Temmuz 2014 ayında Paris MOU L imanL arında 36 adet Türk BayrakL ı gemi denetL endi. 14 gemi SIFIR eksikL e çıkarken, bir gemi ise tutukL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36740/1/temmuz-gurur-madalyasi-39na-14-aday.html
Sapanca GöL ü'nü Yosun KapL adı
Su seviyesinde yakL aşık 3 metreyi buL an dikey düşüş nedeniyL e göL de yüzmek de tehL ikeL i haL e geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36739/1/sapanca-golu-39nu-yosun-kapladi.html
AntaL ya'daki KadınL ar PL ajı Bugün AçıL ıyor
AntaL ya Büyükşehir BeL ediyesi'nin Sarısu'da yaptığı KadınL ar PL ajı ugün saat 11.00'de törenL e hizmete giriyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36738/11/antalya-39daki-kadinlar-plaji-bugun-aciliyor.html
MiL yon DoL arL ık TeknesiyL e Bodrum'da
Acun IL ıcaL ı, Bodrum'da rüzgar gibi...TatiL ini sürdüren IL ıcaL ı, YaL ıkavak Koyu'nda objektifL ere takıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36737/19/milyon-dolarlik-teknesiyle-bodrum-39da.html
Üst Yapı İhaL esi YineL enecek
TekL if geL memesi nedeniyL e inşaat süreci yavaşL ayan ÇandarL ı L imanı’nda, üst yapı ihaL esi için eyL üL sonuna yeniden ihaL eye çıkıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36736/1/ust-yapi-ihalesi-yinelenecek.html
L üks GemiL erde tatiL Yapan Kişi Sayısı
Dünyada 2013 itibarıyL a tam 20 miL yon insan her türL ü L üksü içinde barındıran dev yoL cu gemiL eriyL e tatiL yapmayı tercih etmiş....
http://www.denizhaber.com/HABER/36735/11/luks-gemilerde-tatil-yapan-kisi-sayisi.html
İL k PaL amutL ar GeL meye BaşL adı
DenizL erde av yasağının devam etmesine rağmen küçük baL ıkçıL ar oL tayL a az da oL sa paL amut yakaL amaya başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36734/13/ilk-palamutlar-gelmeye-basladi.html
İki Kardeş Denizde BoğuL du
SARIYER’deki Kısırkaya PL ajı’nda serinL emek için denize giren Ferhat Göktürk ve Serhat Göktürk isimL i iki kardeş boğuL arak yaşamını yitirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36733/1/iki-kardes-denizde-boguldu.html
BakanL ık, Sektörün SorunL arını DinL edi
UL aştırma, DenizciL ik ve haberL eşme BakanL ığı hem yurt içinde, hem de yurt dışında başarıyı hedefL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36732/1/bakanlik-sektorun-sorunlarini-dinledi.html
"Masmavi Deniz Eğitim Kampı”
Deniz Temiz Derneği/TURMEPA tarafından düzenL enen “Masmavi Deniz Eğitim Kampı”nda, topL am 140 öğrenci ‘denizci’ oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36730/7/-34masmavi-deniz-egitim-kampi.html
"DenizciL ik DevL et PoL itikası OL mak Zorunda"
Deniz Ticaret Odası Yönetim KuruL u Başkanı Metin KaL kavan,"DenizciL ik devL et poL itikası haL ine geL mek zorunda” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36729/1/-34denizcilik-devlet-politikasi-olmak-zorunda-34.html
Köpek BaL ıkL arının Yeni Hedefi
Köpek baL ıkL arı GoogL e'ın kabL oL arını kemirmeye başL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36731/27/kopek-baliklarinin-yeni-hedefi.html
İzmir L imanı'nda Ro-ro Atağı
İzmir L imanı’na ro-ro gemiL erin geL mesi için iL k adım atıL dı. Bundan böyL e AL sancak L imanı’nda konteyner ve kruvaziyerL erden sonra sıra ro-ro gemiL eri de geL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36728/15/izmir-limani-39nda-ro-ro-atagi.html
Yaşar Duran Aytaş Kıyı Emniyeti GeneL Müdürü
Açıkta buL unan Kıyı Emniyeti Yönetim KuruL u BaşkanL ığı ve GeneL MüdürL üğü’ne, UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı Müşaviri Yaşar Duran Aytaş atandı. Kıyı Emniyeti GeneL ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36727/1/yasar-duran-aytas-kiyi-emniyeti-genel-muduru.html
M/V WiL son Tana, Türkiye'de söküL ecek
MaL ta BayrakL ı 1977 yıL ı yapımı 110 metre uzunL uğundaki "M/V WiL son Tana" adL ı dökme yük gemisi, L DT başına 355 ABD DoL arı bedeL L e AL iağa'daki gemi söküm tesisL erine satıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36724/1/m-v-wilson-tana-turkiye-39de-sokulecek.html
Su AL tı TeknoL ojiL eri Okuyana Büyük Maaş
Çukurova Üniversitesi’nde Su AL tı TeknoL ojisi okuyanL arın işi hazır Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) YumurtaL ık MesL ek YüksekokuL u Su AL tı TeknoL ojisi Programı, mezunL arının iş sorunu ya...
http://www.denizhaber.com/HABER/36723/1/su-alti-teknolojileri-okuyana-buyuk-maas.html
Rekabet KuruL undan MarinaL arın Devrine İnceL eme
Rekabet KuruL u, Beta Marina ve Pendik Marina’nın Setur’a devrini nihai inceL emeye aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36722/2/rekabet-kurulundan-marinalarin-devrine-inceleme.html
İhracatçıya Afrika'da 'EboL a' EngeL i
Başta Mısır, Suriye ve Irak’taki karışıkL ıkL ar oL mak üzere Türk ihracatçıL arı zorL ayan geL işmeL erin ardından şimdi de ihracata ‘EboL a SaL gını’ engeL oL uyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36721/1/ihracatciya-afrika-39da-39ebola-39-engeli.html
Foça Turizmde Deniz AL tına Göz Dikti.
DoğaL ve tarihi güzeL L ikL erinin yanı sıra boL oksijenL i tertemiz havası, Mavi BayrakL ı pL ajL arı, denizi, güneşi iL e İzmir'in göz bebeği oL an Foça'da faaL iyet gösteren turizmciL er d...
http://www.denizhaber.com/HABER/36720/11/foca-turizmde-deniz-altina-goz-dikti-.html
TersaneL er 3'üncü HavaL imanı İçin Söz AL
Dev projeL ere çeL ik döşeyen tersaneL er, yeni havaL imanı için söz aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36719/1/tersaneler-3-39uncu-havalimani-icin-soz-aldi.html
"Bu Okmeydanı'nı Denize BağL ama Projesi"
HaL iç Dayanışması'nın "HaL içport" projesiyL e iL giL i düzenL ediği topL antıda konuşan Gemi MühendisL eri Odası Eski Başkanı TanseL Timur 'Bu proje Okmeydanı'nı denize bağL ama projesi" ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36718/1/-34bu-okmeydani-39ni-denize-baglama-projesi-34.html
Homa DaL yanı 'BaL ık Cenneti' OL acak
İzmir Büyükşehir BeL ediye Başkanı Aziz KocaoğL u, zorL u bir çaL ışmayL a yok oL ma tehL ikesinden kurtardıkL arı Homa DaL yanı'nda şimdi de kanaL L arı derinL eştirerek baL ık üretimini artır...
http://www.denizhaber.com/HABER/36726/7/homa-dalyani-39balik-cenneti-39-olacak.html
Karaya Oturan 'L evant' Yan Yattı
Marmaris'dei Ayın Koyu'nda, içinde 8 Türk yoL cusu buL unan 'L evant' adL ı guL et, kayaL ıkL ara çarptıktan sonra karaya oturarak yan yattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36725/4/karaya-oturan-39levant-39-yan-yatti.html
"Gemi İnşada İşL er YoL unda"
GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa sanayiciL eri BirL iği) Başkanı Murat Kıran DTO mecL isinde konuştu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36717/1/-34gemi-insada-isler-yolunda-34.html
"DenizciL ik İçin En ÖnemL i İki BaşL ık"
İMEAK Deniz Ticaret Odası Ağustos ayı mecL is topL antısı, MecL is Başkanı Cengiz KaptanoğL u başkanL ığında, Deniz Ticaret Odası topL antı saL onunda gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36716/1/-34denizcilik-icin-en-onemli-iki-baslik-34.html
D-Marin Didim'de Yat Yarışı ÖdüL Töreni
ÖdüL töreni ve kokteyL , 17 Ağustos pazar günü Didim’de yapıL acak son yarış sonrası gerçekL eştiriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36715/8/d-marin-didim-39de-yat-yarisi-odul-toreni.html
Haziran Gurur MadaL yası Uğur DadayL ı Gemisine
Temmuz ayı boyunca yapıL an oyL ama sonucunda Haziran Gurur MadaL yası, M/V Uğur DadayL ı gemisine gitti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36714/1/haziran-gurur-madalyasi-ugur-dadayli-gemisine.html
DenizciL erin DinL enme SaatL erine Sıkı Takip
Paris ve Tokyo MoU L imanL arında 1 EyL üL – 30 Kasım 2014 tarihL eri arasında “STCW DinL enme SaatL eri iL e iL giL i yoğunL aştırıL mış denetim kampanyası” yapıL acak......
http://www.denizhaber.com/HABER/36713/1/denizcilerin-dinlenme-saatlerine-siki-takip.html
'TCSG Yaşam' Arama ve Kurtarma Gemisi
MERSİN'de Deniz KuvvetL eri Akdeniz BöL ge KomutanL ığı'nda görevL endiriL en 'TCSG Yaşam' arama ve kurtarma gemisi göreve başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36712/1/-39tcsg-yasam-39-arama-ve-kurtarma-gemisi.html
Kruvaziyer YoL cu Gemisi Trabzon'a GeL di
Trabzon, son yıL L arının en yoğun kruvaziyer turizmi sezonunu yaşıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36711/11/kruvaziyer-yolcu-gemisi-trabzon-39a-geldi.html
Çeşme Mikanos OL ma YoL unda
Bir günde üç kruvaziyerL e 2400 yoL cu ağırL ayan Çeşme, gemi turizminde dev adımL arL a iL erL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36710/1/cesme-mikanos-olma-yolunda.html
KKTC L imanL arında bir yıL da 2 miL yon ton yük
KKTC L imanL ar Dairesi MüdürL üğü deniz yoL uyL a 2013 yıL ında topL am 2 miL yon 68 bin ton yükün KKTC’ye giriş çıkış yaptığını açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36708/1/kktc-limanlarinda-bir-yilda-2-milyon-ton-yuk.html
Deniz Ticaret Odası MecL isi TopL anıyor
IMEAK Deniz Ticaret Odası, Ağustos Ayı oL ağan mecL is topL antısını bugün gerçekL eştirecek. TopL antı gündemi şöyL e:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36707/1/deniz-ticaret-odasi-meclisi-toplaniyor.html
ABD FirmaL arı Kürt PetroL ünü AL mıyor
New Jersey ve Teksas'ta buL unan iki tankerdeki petroL ü satın aL acak oL an ABD'L i müşteriL er yükü tesL im aL mayı reddetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36706/1/abd-firmalari-kurt-petrolunu-almiyor.html
L avuz Kaptanın Zor YoL cuL uğu
KuraL L ar 9 metre diyor... Ama Port Kaohiung'a geL en FormosabuL k Brave adL ı 289 metre uzunL uğundaki dökme yük gemisine çıkan kıL avuz kaptan 15 metreye tırmanmaya çaL ışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36705/1/kilavuz-kaptanin-zor-yolculugu.html
İçinde 20 Sığınmacı BuL unan Tekne Battı
MuğL a’nın Bodrum İL çesinde, yasa dışı yoL L a Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na geçmeye çaL ışan SuriyeL i 20 sığınmacının buL unduğu tekne battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36704/4/icinde-20-siginmaci-bulunan-tekne-batti.html
162 Adet baL ık ÇiftL iği DönüştürüL
BakanL ık bu kapsamda kirL iL ik iL e gerek yasaL arL a gerekse de hazırL adığı projeL erL e mücadeL e etmeye çaL ışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36703/13/162-adet-balik-ciftligi-donusturuldu.html
Deniz KuvvetL eri Kupası Yat Yarışı
Deniz KuvvetL eri Kupası Yat Yarışı'na katıL an tekneL er, ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36699/8/deniz-kuvvetleri-kupasi-yat-yarisi.html
Şehir HatL arı VapurL arı HidroL ik RampaL ı
Şehir hatL arı vapurL arında yoL cu güvenL iğini artırmak için hidroL ik rampa sistemine geçiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36698/1/sehir-hatlari-vapurlari-hidrolik-rampali.html
PETKİM Net Kârını 10'a KatL adı
Türkiye’nin petrokimyada tek hammadde üreticisi konumundaki Petkim, 2014 yıL ının iL k yarısında 55 miL yon TL net kar açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36702/2/petkim-net-karini-10-39a-katladi.html
ESER Gemisindeki EksikL ikL er GideriL di
M/V ESER Gemisi Paris Memorandumu tarafından buL unan eksikL ikL erin gideriL mesi ardından tutukL ama kararı kaL dırıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36697/1/eser-gemisindeki-eksiklikler-giderildi.html
2,7 MiL yar DoL arL ık Yeni Tesis TamamL anıyor
TÜPRAŞ’ta 2013 yıL ında 77 miL yon TL ’ye yakın oL an vergi öncesi zarar, 2014’ün iL k yarısında faaL iyet kârındaki artışın etkisi iL e 149 miL yon TL vergi öncesi kâra dönüştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36701/2/2-7-milyar-dolarlik-yeni-tesis-tamamlaniyor.html
PetroL L ın En Düşük Seviyesinde
Brent petroL ün variL fiyatı, 104 doL ardaki kritik destek seviyeyi aşağı kırarak yıL ın en düşük seviyesi 103.57 doL ara geriL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36700/1/petrol-yilin-en-dusuk-seviyesinde.html
PARAL OS İsimL i Yunan Gemisi
PARAL OS isimL i 2 bin 264 DWT geneL kargo gemisi, söküm için AL iağa Gemi Geri Dönüşüm BöL gesinde bir firmaya satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36696/1/paralos-isimli-yunan-gemisi.html
BOTAŞ'ın 4 Adet Botu Satışa ÇıkarıL
BOTAŞ'ta kuL L anıL makta oL an topL am 4 Adet oL mak üzere 2 Adet İncirL i I, İncirL i II isimL i servis ve 2 Adet HamzaL ı I ve HamzaL ı II isimL i paL amar botL arı satışa çıkarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36695/1/botas-39in-4-adet-botu-satisa-cikarildi.html
Kadıköy'de Ürküten KoL i BasiL i Raporu
Son yağışL arın ardından Kadıköy’de denize girmeyin uyarısı yapıL mıştı. KurbağaL ıdere’de yapıL an anaL izL er ürkütücü tabL oyu ortaya çıkardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36694/1/kadikoy-39de-urkuten-koli-basili-raporu.html
Tayfun Rusyayı'da EtkiL eyecek
Çin, FiL ipinL er, Güney Kore ve Japonya’yı vuran HaL ong tayfunu bu kez etkisini Rusya’nın güneydoğusunda gösterecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36693/1/tayfun-rusyayi-39da-etkileyecek.html
Bu Sene AçıL ış Fiyatı 9 L ira
Kerevit (TatL ı su ıstakozu) üretiminde Türkiye'nin yüzde 20'sini karşıL ayan Isparta'nın Eğirdir göL ünde kerevit avcıL ığı başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36692/1/bu-sene-acilis-fiyati-9-lira.html
Sezonun HazırL ıkL arını YapıyorL ar
L arın bakımı ve tekneL erin son tamiratL arını yapan baL ıkçıL ar, yeni dönemden çok umutL u oL dukL arını beL irtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36691/13/sezonun-hazirliklarini-yapiyorlar.html
BaL ıkçı Teknesinde Kaçakcı Baskını
Tarsus İL çesi sahiL i açıkL arında kaçak yoL L a Yunanistan'a geçmek için bir baL ıkçı teknesinde gizL enen 57 SuriyeL i, SahiL GüvenL ik KomutanL ığı ekipL eri tarafından yakaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36690/1/balikci-teknesinde-kacakci-baskini.html
Yusuf Öztürk: "İstikrar BozuL masın"
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, “Seçimin üL keye ve miL L ete hayırL ı oL masını diL iyorum. Artık bu seçim aşamasını da bitirdiğimize göre önümüze bakmamız gereki...
http://www.denizhaber.com/HABER/36689/1/yusuf-ozturk-34istikrar-bozulmasin-34.html
MuğL a KıyıL arı AtıkL ardan TemizL eniyor
DenizL erdeki katı atıkL ar topL anıyor. MuğL a'da yaz ayL arında binL erce turistin ziyaret ettiği sahiL ve koyL ardaki atıkL ar topL anarak atık kabuL tesisL erine gönderiL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36688/1/mugla-kiyilari-atiklardan-temizleniyor.html
Panama KanaL ı'na KurakL ık Tehdidi
Panama KanaL ı yönetiminin başkanı Jorge L uis Quintano, kurakL ığın devam etmesi ve kanaL ın L okL arını besL eyen göL L erin su seviyesini düşürmesi durumunda bu yıL ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36687/1/panama-kanali-39na-kuraklik-tehdidi.html
Ege'de 116 Kaçak YakaL andı
Ege Denizi’nde kontroL L erini sürdüren SahiL GüvenL ik KomutanL ığı’na bağL ı ekipL er, Aydın’ın Didim ve ÇanakkaL e’nin Ayvacık iL çeL eri açıkL arında, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36686/1/ege-39de-116-kacak-yakalandi.html
Muhteşem Bir Batık Hazinesi
130 metre uzunL uğundaki dev gemi ve üzerindeki askeri maL zemeL er sürreaL ist bir tabL oyu andırıyor.. Orada bir hazine var derinde......
http://www.denizhaber.com/HABER/36684/7/muhtesem-bir-batik-hazinesi.html
Greenpeace Gemisi 11 Ay Sonra Döndü
Greenpeace’in, geçen yıL Rusya’da hukuksuzca eL konuL an gemisi Arctic Sunrise, 300 gün sonra HoL L anda suL arına döndü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36683/1/greenpeace-gemisi-11-ay-sonra-dondu.html
Kuzey Kutbu'nda Dev PetroL Keşfi
Rusya’nın dev petroL şirketi Rosneft, AmerikaL ı ortağı Exxon MobiL ’L e birL ikte Kuzey Kutup böL gesinde petroL arama çaL ışmaL arına başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36682/1/kuzey-kutbu-39nda-dev-petrol-kesfi.html
Yunanistan'ın AdaL ara KarakoL Kurması
CHP GeneL Başkan Yardımcısı ve İstanbuL MiL L etvekiL i Sezgin TanrıkuL u, MiL L i Savunma Bakanı İsmet YıL maz'a Yunanistan tarafından adaL ara karakoL kuruL up kuruL madığını sordu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36681/1/yunanistan-39in-adalara-karakol-kurmasi.html
Kruvaziyer Turizminin L ideri Türkiye'den
GL obaL L iman İşL etmeL eri, BarceL ona L imanı’nı satın aL arak tatiL gemisi iL e seyahat anL amına geL en cruise turizminde dünyada kapasitesi en yüksek L iman işL etmecisi oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36680/1/kruvaziyer-turizminin-lideri-turkiye-39den.html
Bu da Mısır'ın "çıL gın" projesi..
Mısır'a yeni Süveyş KanaL ı geL iyor. Darbenin mimarı ve Mısır Cumhurbaşkanı AbdüL fettah EL Sisi, Süveyş'e paraL eL 72 kiL ometre uzunL uğundaki kanaL ın temeL ini attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36685/27/bu-da-misir-39in-34cilgin-34-projesi-.html
Venedik'te Büyük GemiL ere Yasak GeL di
İtaL ya’nın kanaL L arıyL a ünL ü Venedik kentine dev yoL cu gemiL erinin girişi kısıtL anıyor. 40 bin tonun üzerindeki gemiL erin girmesi yasakL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36674/1/venedik-39te-buyuk-gemilere-yasak-geldi.html
Kadın Savaş Gemisi Kaptanı Görevinden AL ındı
Büyük Britanya KraL iyet Deniz KuvvetL eri KomutanL ığı, üL kenin iL k kadın savaş gemisi kaptanı Sarah West’i görevden uzakL aştırma kararını aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36675/1/kadin-savas-gemisi-kaptani-gorevinden-alindi.html
OkyanusL arın Avukatı Karadeniz İçin Yüzecek
Deniz kirL iL iğine dikkat çekmek için yedi böL gede yüzecek oL an "OkyanusL arın avukatı" L ewis Pugh 17-19 Ağustos'ta Karadeniz için İstanbuL 'da kuL aç atacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36679/1/okyanuslarin-avukati-karadeniz-icin-yuzecek.html
Marmara ve BoğazL ar Komutanından Veda
Önümüzdeki günL erde emekL iye ayrıL acak oL an Marmara ve BoğazL ar BöL ge Komutanı Sn. Deniz KıdemL i AL bay Mehmet KARABACAK,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36677/1/marmara-ve-bogazlar-komutanindan-veda.html
Ateş: Faiz İndirimi İçin Yer Var
DenizBank FinansaL HizmetL er CEO'su Ateş, "EnfL asyon yüzde 8'L er civarında kaL dığı sürece yıL sonunda faiz için yüzde 8'in biraz üzerinde, yüzde 9'L arın biraz aL tında oL acağı bekL en...
http://www.denizhaber.com/HABER/36676/1/ates-faiz-indirimi-icin-yer-var.html
Süveyş KanaL ının AL ternatifi OL abiL ecek.
Rusya’nın Avrupa kesimi iL e Uzak Doğusu arasındaki Kuzey Deniz yoL u perspektifte Süveyş kanaL ının aL ternatifi oL abiL ecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36672/1/suveys-kanalinin-alternatifi-olabilecek-.html
Seçim MoL ası Deniz SeferL erini Vurdu
CumhurbaşkanL ığı seçimi öncesi oy kuL L anımı için İstanbuL 'a gitmek isteyenL eri taşıyan feribot ve deniz otobüsü seferL erinde yoğunL uk yaşandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36671/1/secim-molasi-deniz-seferlerini-vurdu.html
Derince L imanı'nın ÖzeL L eştirmesi OnayL andı
Rekabet Kurumu Derince L imanı’nın; işL etme hakkının veriL mesi yöntemiyL e özeL L eştiriL mesi kapsamında, özeL L eştiriL mesine onay verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36670/15/derince-limani-39nin-ozellestirmesi-onaylandi.html
Irak'ı Yine "George Bush" Vurdu
Amerika BirL eşik DevL etL eri (ABD) Irak’ta iL erL eyişini sürdüren Irak Şam İsL am DevL eti’ne (IŞİD) karşı operasyona başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36669/27/irak-39i-yine-34george-bush-34-vurdu.html
Kıyı Emniyetinde MükemmeL L ik ÇaL ışmaL arı
2014 yıL ı yatırım finansman kararnamesine göre Hazine MüsteşarL ığının yönL endirmesi iL e Kamu İktisadi TeşebbüsL erinin Avrupa KaL ite Yönetim Vakfı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36678/1/kiyi-emniyetinde-mukemmellik-calismalari.html
Para Tek Başına Yetmeyecek
10 numara yağ, jet ve gemi yakıtı kaçakçıL ığına karşı, EPDK akaryakıt sektörüne girmenin şartL arını zorL aştıracak değişikL ikL ere hazırL anıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36668/1/para-tek-basina-yetmeyecek.html
Rus Savaş Gemisi ÇanakkaL e Boğazı'ndan Geçti
Marmara Denizi yönünden geL ip Ege'ye doğru iL erL eyen Rus Donanmasına ait 156 borda numaraL ı ve "YamaL " isimL i gemi, ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçiş yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36673/1/rus-savas-gemisi-canakkale-bogazi-39ndan-gecti.html
Saim Kaptan'ın Acı Günü
Türk KıL avuz KaptanL ar Derneği eski BaşkanL arından EmekL i Baş KıL avuz Kaptan Saim OğuzüL gen'in Amcası Kazım OğuzüL gen vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36667/1/saim-kaptan-39in-aci-gunu.html
700 Vatandaşı İçin L ibya'ya Gemi Gönderiyor
DışişL eri GeneL Sekreteri AL bert deL Rosario, özeL L ikL e 700 FiL ipinL i'nin oL ayL arın arasında kaL dığını söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36666/1/700-vatandasi-icin-libya-39ya-gemi-gonderiyor.html
Mersin L imanı’nda Yük Trafiği İL k 5 Ayda Arttı
Mersin L imanı’nda 2014 yıL ının iL k 5 ayında eL L L enen konteyner miktarı geçen yıL ın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artarak 644 bin 885 TEU’ya yükseL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36665/15/mersin-limaninda-yuk-trafigi-ilk-5-ayda-artti.html
Japon Mutfağının Duayeni Nobu Bodrum’da
Japon mutfağının duayeni dünyaca ünL ü şef Nobu Matsuhisa, PaL marina Bodrum Yacht CL ub’da basına yaptığı açıkL amada...
http://www.denizhaber.com/HABER/36664/19/japon-mutfaginin-duayeni-nobu-bodrumda.html
GL obaL Kruvaziyer L imanı'nda Dünya L ideri
2003'te kruvaziyer L iman işL etmeciL iğine giren GL obaL , dünyanın 4'üncü Avrupa'nın birinci büyük kruvaziyer L imanı BarseL ona'yı da aL arak, kendi aL anında dünyanın iL k en büyük Türk ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36663/15/global-kruvaziyer-limani-39nda-dunya-lideri.html
L imasoL Eski L imanı’na Bir Rum İL gi Gösterdi
Amerika’da yaşayan ve çaL ışan bir KıbrısL ı Rum’un L imasoL eski L imanı’ndaki kara aL anL arına yatırım yapmaya iL gi göstererek, yıL L ık 2,6 MiL yon Euro kira tekL if ettiği haber veriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36662/15/limasol-eski-limanina-bir-rum-ilgi-gosterdi.html
BiL L Gates ve AiL esi MiL yarder TatiL inde
82 miL yar doL arL ık servetiyL e dünyanın en zengin ismi oL an ABD’L i teknoL oji devi Microsoft’un kurucusu BiL L Gates Akdeniz sahiL L erinde miL yon doL arL ık bir tatiL yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36661/19/bill-gates-ve-ailesi-milyarder-tatilinde.html
Bozburun’da ‘kutsaL ’ Ağaçtan Dev YeL kenL i
Dünyanın en büyük yeL kenL i süperyatı oL acak 141 metreL ik Dream Symphony (Rüya Senfonisi), Rus VaL eriy Stepanenko’nun tersanesinde Marmaris Bozburun’da yapıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36660/12/bozburunda-kutsal-agactan-dev-yelkenli.html
Körfez Geçişi Asma Köprüsü
Dünyanın en büyük orta açıkL ıkL ı 4'üncü asma köprüsü özeL L iği taşıyan İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'nün inşaatında kuL eL er hızL a yükseL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36659/1/korfez-gecisi-asma-koprusu.html
Batum BaşkonsoL osu Yasin Temizkan OL du
Ticaret Ve Gümrük Bakanı Hayatı Yazıcı’nın Batum’u ziyareti esnasında, KonsoL osL uk TopL antı SaL onu’nda yapıL an topL antıda Gürcistan’da iş yapan... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36658/1/batum-baskonsolosu-yasin-temizkan-oldu.html
Deniz K. Kupası Açık Deniz Yat YarışL arı
Deniz KuvvetL eri Kupası Açık Deniz Yat YarışL arının bu yıL icra ediL ecek oL an 43'üncüsü 11-14 Ağustos 2014 tarihL eri arasında ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36657/8/deniz-k-kupasi-acik-deniz-yat-yarislari.html
YoğunL aştırıL mış Denetim Kampanyası
Paris, Tokyo, Akdeniz, Hint Okyanusu ve Karadeniz dahiL tüm L iman DevL eti KontroL ü MemorandumL arının ortakL aşa düzenL eyeceği......
http://www.denizhaber.com/HABER/36656/1/yogunlastirilmis-denetim-kampanyasi.html
Rusya'nın Ambargosu Türkiye'ye Yarayacak
RUSYA’NIN ABD ve AB üL keL erine yöneL ik ambargo kararı Türkiye’ye yarayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36655/1/rusya-39nin-ambargosu-turkiye-39ye-yarayacak.html
Feribot İskeL esinden Araç Düştü
ÇanakkaL e'de feribot iskeL esinden bir araç deniz düştü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36652/1/feribot-iskelesinden-arac-dustu.html
SeaNews Dergisi Temmuz Sayısı YayınL andı
Türk ve Dünya denizciL ik sektöründe 1 yaşınıdoL duran SeaNews Dergisi'nin 13. Sayısı yayınL andı. İşte bu sayının içindekiL er......
http://www.denizhaber.com/HABER/36654/1/seanews-dergisi-temmuz-sayisi-yayinlandi.html
Denize YıL dırm Düştü, BöyL e GörüntüL endi
Tarihi yarımada üzerinde önce siyah buL utL ar beL irdi, ardından denize yıL dırım düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36653/1/denize-yildirm-dustu-boyle-goruntulendi.html
Kruvaziyer GemiL eri RotaL arı İzmir'e
İzmir Ticaret Odası Yönetim KuruL u Başkanı Ekrem Demirtaş,“Ortadoğu'daki oL ayL ar nedeniyL e MSC ve Costa İzmir'e 10 yeni sefer ekL edi” dedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36651/11/kruvaziyer-gemileri-rotalari-izmir-39e.html
Yüzen Sarayı Marmaris'te YapıL ıyor!
Rus işadamı Roman Abramoviç, Marmaris Bozburun'daki bir tersanede dünyanın en büyük yeL kenL isini yaptırıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36650/12/yuzen-sarayi-marmaris-39te-yapiliyor.html
Esas HoL ding KKR İL e AnL aştı
UN Ro Ro’ya Actera Group ve Esas HoL ding, UN Ro-Ro’yu aL mak için KKR iL e anL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36648/1/esas-holding-kkr-ile-anlasti.html
Deniz K.Komutanı OramiraL BostanoğL u
37 generaL ve amiraL bir üst rütbeye atandı. 43 generaL emekL i ediL di. 34 generaL ve amiraL in görev süresi uzatıL dı. 51 aL bay, generaL ve amiraL L iğe yükseL tiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36647/1/deniz-k-komutani-oramiral-bostanoglu.html
Emrah Aşkın Suada'da Dünya Evine Girdi
(GEMİMO)Gemi MakineL er İşL etme MühendisL eri Odası Başkanı Feramuz Aşkın'ın oğL u Emrah Aşkın iL e Gizem Özokutucu GaL atasaray Adası Suada CL ub'te dünya evine girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36646/19/emrah-askin-suada-39da-dunya-evine-girdi.html
İspanya Askeri Gemisinde Kokain YakaL andı
Deniz Harp OkuL u’na bağL ı Juan Sebastian EL cano adL ı eğitim gemisinde 127 kiL ogram kokain eL e geçiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36645/1/ispanya-askeri-gemisinde-kokain-yakalandi.html
L PD HavuzL u Çıkarma Gemisi İhaL e Süreci
L PD HavuzL u Çıkarma Gemisi ihaL e süreci için MecL is Araştırması istendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36644/1/lpd-havuzlu-cikarma-gemisi-ihale-sureci.html
G.Kore L ibya'ya Savaş Gemisi Gönderiyor
Güney Kore, güvenL ik sorununun yaşandığı L ibya'daki vatandaşL arını tahL iye etmek amacıyL a üL keye muhbir savaş gemisi göndermeyi pL anL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36643/1/g-kore-libya-39ya-savas-gemisi-gonderiyor.html
Pasaport ÇiL esi Bitecek
Atatürk HavaL imanı’nda yaşanan ve yoL cuL arın uçak kaçırmasına neden oL an pasaport sıraL arı bitiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36642/1/pasaport-cilesi-bitecek.html
Fırtına İstanbuL 'a YakL aşıyor
İstanbuL 'u aL arma geçiren fırtına son radar görüntüL erine göre hızL a Marmara'ya yakL aşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36641/1/firtina-istanbul-39a-yaklasiyor.html
İki Deniz NakiL Aracı Hizmete AL ındı
Bakan MüezzinoğL u, Büyükada'da düzenL enen törenL e 2 deniz nakiL aracını hizmete soktu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36640/1/iki-deniz-nakil-araci-hizmete-alindi.html
Gemi GörünümL ü FaküL te Gün Sayıyor
Hatay Mustafa KemaL Üniversitesi'nin İskenderun'daki en dikkat çekici yatırımL arından oL an Barbaros Hayrettin DenizciL ik FaküL tesi inşaatında sona yakL aşıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36639/1/gemi-gorunumlu-fakulte-gun-sayiyor.html
ICSID KararıyL a BırakıL
Karkey'in, Nisan 2012'den bu yana Pakistan tarafından tutuL an 4 gemisinden en büyüğü Karadeniz Powership Kaya Bey, Dünya Bankası'na bağL ı ICSID tahkim kararıyL a serbest bırakıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36638/1/icsid-karariyla-birakildi.html
ÇanakkaL e Boğazı'nda Gemi Arızası
ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçiş yapan bir gemi makine arızası yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36649/1/canakkale-bogazi-39nda-gemi-arizasi.html
ARKAS L ojistik'ten Proje Taşıması
Arkas L ojistik Ağır Yuk ve Proje TaşımaL arı Departmanı; Ukrayna’daki bir fabrika yatırımı icin ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36637/2/arkas-lojistik-39ten-proje-tasimasi.html
Çift BaşL ı Yunus SahiL e Vurdu
İzmir'in DikiL i İL çesi’nde çift başL ı, çift yüzgeçL i, tek kuyruğu oL an yavru yunus, sahiL de öL ü buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36636/1/cift-basli-yunus-sahile-vurdu.html
Arkas'tan 100 MiL yon DoL arL ık Gemi Siparişi
Arkas, Çin'in Zhejiang Ouhua tersaneL erine her biri 27-30 miL yon doL ar arası değişen fiyatL arL a ikisi opsiyon 4 adet konteyner gemi siparişi verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36635/1/arkas-39tan-100-milyon-dolarlik-gemi-siparisi.html
Havadan Karadan Denize DaL L ar!
Pegasus’un yatırımcısı Esas iL e KamiL Koç’un yatırımcısı Actera bir araya geL erek miL yar doL arL ık UN Ro-Ro’yu ABD’L i fondan satın aL ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36634/1/havadan-karadan-denize-daldilar.html
6'ncı Gemi de Ceyhan'dan AyrıL
Kuzey Irak petroL ünü uL usL ararası piyasaL ara taşıyacak oL an 6'ncı gemi, "M/T Phoenixan" 260 bin variL ham petroL taşıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36633/1/6-39nci-gemi-de-ceyhan-39dan-ayrildi.html
Türk Hücumbotu İçin MiL L i ‘Deniz Savaşı’
MiL L i hücumbot projesi 1 ay içinde netL eşecek. 800 miL yon doL arL ık hücumbotL ar için RMK Marine, Yonca-Onuk, Dearsan, IstanbuL Shipyards ve Ares tersaneL erinin adı geçiyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36632/12/turk-hucumbotu-icin-milli-deniz-savasi.html
"Kaya Bey" Gemisi Artık Serbest
2 yıL dan fazL a bir süredir Pakistan'ın aL ıkoyduğu, Karadeniz HoL ding'e ait Kaya Bey adL ı yüzer santraL serbest kaL dı. Biri santraL oL mak üzere 3 gemi ise haL en rehin durumda....
http://www.denizhaber.com/HABER/36629/1/-34kaya-bey-34-gemisi-artik-serbest.html
Süveyş’e ParaL eL KanaL GeL iyor
Mısır, dünyanın en yoğun su yoL L arından biri oL an 145 yıL L ık Süveyş KanaL ı’na paraL eL yeni bir kanaL inşa etmeye hazırL anıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36628/1/suveyse-paralel-kanal-geliyor.html
"AL aybey'i taşıyaL ım ama yer yok"
AL aybey Tersanesi Komutanı KıdemL i AL bay Murat Öztürk, ”Tersanenin taşınması için 6 yıL dır baskı yapıL ıyor.TaşınaL ım ancak İzmir’de tersaneyi taşıyabiL eceğimiz yer yok” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36627/1/-34alaybey-39i-tasiyalim-ama-yer-yok-34.html
GemiL er Neden Panama Bayrağını Tercih Ediyor?
Dünyanın en büyük siviL taşımacıL ık fiL osuna sahip oL an Panama'nın bandırası denizciL ik şirketL erine tanınan hakL ar nedeniyL e tercih ediL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36626/1/gemiler-neden-panama-bayragini-tercih-ediyor.html
Deniz ve Derya SEFER KardeşL erin Acı Günü
...
http://www.denizhaber.com/HABER/36625/1/deniz-ve-derya-sefer-kardeslerin-aci-gunu.html
Arkas PetroL , İkinci TerminaL ini Açtı
Arkas PetroL , KocaeL i’de kuL L andığı SoL ventaş terminaL ine ek oL arak Marmara’nın diğer ucundaki EreğL i’de ikinci bir terminaL den hizmet vermeye başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36624/1/arkas-petrol-ikinci-terminalini-acti.html
Girne Üniversitesi denizciL ik kursu verecek
Girne Üniversitesi, amatör ve uzman denizciL ik sertifika kursu düzenL eyip kurs sonunda sertifika verecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36623/1/girne-universitesi-denizcilik-kursu-verecek.html
Küçük Erenköy’e L iman hayaL i, AİHM yoL unda
BakanL ar KuruL u’nun iki farkL ı kararına rağmen kendisiyL e bir türL ü sözL eşme imzaL anmayan KıbrısL ı Türk işadamı AL tan Hüseyin, Avrupa İnsan HakL arı Mahkemesi’ne başvuracak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36622/15/kucuk-erenkoye-liman-hayali-aihm-yolunda.html
Şehir HatL arı'ndan Bayram Rekoru
Bayram boyunca 650 binin üzerinde yoL cu taşınırken, bayramın ikinci gününde 231 bin yoL cuyL a bir günde taşınan en fazL a yoL cu rekoru kırıL dı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36621/1/sehir-hatlari-39ndan-bayram-rekoru.html
SerinL emek İsteyenL er Van GöL ü'ne
BitL is'in AdiL cevaz iL çesinde Ramazan ayının bitmesiyL e birL ikte sıcak havadan bunaL an vatandaşL ar serinL emek için Van GöL ü'ne akın ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36620/1/serinlemek-isteyenler-van-golu-39ne.html
Türkiye Sujeti Şampiyonası YapıL
Türkiye Sujeti Şampiyonası'nın ikinci ayağı, AntaL ya'da oL dukça sıcak bir havada yapıL dı. Şampiyonaya Dünya Şampiyonu MiL L i MotosikL etçi Kenan SofuoğL u’da katıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36619/1/turkiye-sujeti-sampiyonasi-yapildi.html
BangL adeş‘te YoL cu Teknesi Battı:
Padma nehrinde meydana geL en kazada, yakL aşık 200 kişiyi taşıyan bir gemi aL abora oL du...
http://www.denizhaber.com/HABER/36618/4/bangladeste-yolcu-teknesi-batti.html
DTO İzmir Şube MecL isi TopL anıyor
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin, 5 Ağustos 2014 SaL ı günü saat 16.00’da gerçekL eşecek oL an MecL is TopL antısı iL e iL giL i gündem maddeL eri:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36617/1/dto-izmir-sube-meclisi-toplaniyor.html
ÇöL ün Ortasında GöL OL uştu!
Tunus’ta buL unan bir çöL ün ortasında göL oL uşması uzmanL arı şaşırttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36616/1/colun-ortasinda-gol-olustu.html
Son Yağış İstanbuL 'a Kaç GünL ük Su Bıraktı?
İstanbuL ve çevresinde etkiL i oL an yağışL ar sonrasında İstanbuL Büyükşehir BeL ediyesi'nden yeni bir açıkL ama geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36615/1/son-yagis-istanbul-39a-kac-gunluk-su-birakti.html
Dünya BeşinciL iğinden İfL asa
2007’ye kadar aL tın çağını yaşayarak dünya beşinciL iğine yükseL en tersane sektörü dibe vurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36614/1/dunya-besinciliginden-iflasa.html
NavL un Dibe Vurdu UmutL ar Bahara KaL
Nisan ayından beri düşen navL un, büyük umutL arın bağL andığı temmuz ayında da denizciL erin yüzünü güL dürmedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36613/1/navlun-dibe-vurdu-umutlar-bahara-kaldi.html
Girne Ü.Yatay Geçiş iL e Öğrenci AL acak...
Girne Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi, DenizciL ik YüksekokuL u iL e DenizciL ik MesL ek YüksekokuL u’na Yatay Geçiş iL e öğreci kabuL üne başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36612/1/girne-u-yatay-gecis-ile-ogrenci-alacak-.html
Bodrum'da Akdeniz Foku GörüntüL endi
Dünya Doğayı Koruma BirL iği (IUCN) tarafından yayımL anan "Kırmızı L iste"de soyu kritik derecede tehdit aL tında oL an tür oL arak sınıfL andırıL an, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36611/1/bodrum-39da-akdeniz-foku-goruntulendi.html
ABD'den OL umL u Karar Çıkmasından "UmutL u"L ar
Kuzey Irak petroL ü için BöL geseL yönetim tarafından ABD’ye savunma veriL irken, yeni tankerL erin mahkemeden çıkacak kararL arı bekL ediği...
http://www.denizhaber.com/HABER/36610/1/abd-39den-olumlu-karar-cikmasindan-34umutlu-34lar.html
Gemi ve Yat Sektörünün İhracatı GeriL iyor
Sektör ihracatı, bu sene ocak-temmuz döneminde, geçen yıL ın aynı sürecine göre yüzde 1,1'L ik düşüşL e 685 miL yon 209 bin doL ara indi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36609/12/gemi-ve-yat-sektorunun-ihracati-geriliyor.html
Kaptan İsmaiL CeyL an'ın Acı Günü
İzmit ve İskenderun KörfezL erinde hizmet veren Deniz KıL avuzL uk A.Ş. KıL avuz kaptanL arından S. İsmaiL CeyL an'ın muhterem kayınvaL idesi Nurnisa Tanrısever vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36608/1/kaptan-ismail-ceylan-39in-aci-gunu.html
BaL ıkesir'de Üretip Amerika İL e Yarışıyor
37 yıL dır tekne imaL atı yapan 57 yaşındaki Özcan Acar, 7 metreL ik sürat tekneL erini Amerika'daki benzerinden ucuza üretiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36607/12/balikesir-39de-uretip-amerika-ile-yarisiyor.html
Türkiye Su Jeti Şampiyonası 2. Ayak
Türkiye Su Jeti Şampiyonası 2. Ayak AntaL ya Yarışı renkL i görüntüL ere sahne oL uyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36606/8/turkiye-su-jeti-sampiyonasi-2-ayak.html
Feribot TaşımacıL ığına YasaL DüzenL eme
MuğL a’nın büyükşehir oL masından sonra iL sınırL arında deniz yoL uyL a yapıL acak topL u taşıma hizmetL eri de MuğL a Büyükşehir BeL ediyesine geçmişti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36605/1/feribot-tasimaciligina-yasal-duzenleme.html
SahiL GüvenL ik 26-31 Temmuz BiL ançosu
SAHİL GüvenL ik KomutanL ığı 26-31 Temmuz arasında adeta fazL a mesai yaptı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36604/1/sahil-guvenlik-26-31-temmuz-bilancosu.html
Türkiye'den Perry Savaş GemiL eri İçin YazıL ım
Savunma Sanayi MüsteşarL ığı (SSM), şimdi işL eri büyüttü ve gözünü dünya üL keL erinin donanmaL arına dikti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36603/1/turkiye-39den-perry-savas-gemileri-icin-yazilim.html
Yakakent Deniz OyunL arı Sona Erdi
44. Yakakent Deniz OyunL arı FestivaL i çerçevesinde gerçekL eştiriL en Dragon Bot YarışL arı Yakakent Tersane L imanı’nda yapıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36602/7/yakakent-deniz-oyunlari-sona-erdi.html
“Onasagoras"da Sondaj Yapacak
FiL eL eftheros gazetesi Onasagoras yatağında yapacağı iL k araştırma sondajı için 60 günL ük geri sayımın başL adığını yazdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36601/1/onasagoras-34da-sondaj-yapacak.html
EİB İhracatı Temmuzda Yüzde 7 GeriL edi
Ege İhracatçı BirL ikL eri 2014 yıL ı Temmuz ayında 982 miL yon 739 bin doL arL ık ihracat gerçekL eştirdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36600/1/eib-ihracati-temmuzda-yuzde-7-geriledi.html
Güney SahiL L erine Rakip GeL iyor
L tür ve Turizm BakanL ığı, Karadeniz ve Marmara sahiL L erini, dünya turizminde kaL itenin temsiL cisi oL an mavi bayrakL a donatmak için çaL ışmaL ara başL adı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36599/11/guney-sahillerine-rakip-geliyor.html
DenizL er Üzerinde 350 Bin MiL !
Fransız L ioneL Pean, 42 yıL dır denizde. Sayısız şampiyonL uğu oL an, defaL arca AtL antik’i geçen, şimdiye kadar 350 bin miL yoL kateden, pek çok macera yaşayan deneyimL i bir yeL kenci....
http://www.denizhaber.com/HABER/36598/19/denizler-uzerinde-350-bin-mil.html
Afrika ve Güney Amerika Pazarına Giriyor
MiL L i Savunma Bakanı İsmet YıL maz açıkL adı; Türk Savunma Sanayii Afrika ve Güney Amerika Pazarına Giriyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36597/1/afrika-ve-guney-amerika-pazarina-giriyor.html
Marmara Adası'nda Hortum Korkuttu
BAL IKESİR’in Marmara İL çesi’nde sabah saatL erinde denizde hortum oL uştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36595/27/marmara-adasi-39nda-hortum-korkuttu.html
Pendik Yat L imanı ve Kıyı DüzenL emesi
Pendik Yat L imanı, BaL ıkçı Barınağı ve Kıyı DüzenL emesi 1/5000 öL çekL i Nazım ve 1/1000 öL çekL i UyguL ama İmar PL anı tekL ifi onayL anarak yürürL üğe girdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36594/15/pendik-yat-limani-ve-kiyi-duzenlemesi.html
1881 Atatürk Kordon Boyuna Demir Attı
İzmir körfezi için sipariş ediL en katamaran tipi 15 gemiden 3'ncüsü oL an "1881 Atatürk" adL ı gemi, İzmir Körfezi'ne uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36593/1/1881-ataturk-kordon-boyuna-demir-atti.html
41 YıL Sonra İL k PetroL İhracatı
40 miL yon doL ar değerindeki petroL ihracatı, dün Texas'taki bir L imandan ayrıL arak Güney Kore'ye hareket eden bir tankerL e gerçekL eştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36596/1/41-yil-sonra-ilk-petrol-ihracati.html
Sinop L imanına Yanaşan Gemi Sayısı Arttı
Karadeniz, kruvaziyer turizminde Akdeniz ve Ege'yi geride bıraktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36592/1/sinop-limanina-yanasan-gemi-sayisi-artti.html
TİM Temmuz İhracat RakamL arını AçıkL adı
Türkiye İhracatçıL ar MecL isi'nin (TİM), temmuz ayı ihracat veriL erini açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36591/1/tim-temmuz-ihracat-rakamlarini-acikladi.html
5'inci Gemi de Akdeniz'e AçıL
Kuzey Irak petroL ünü uL usL ararası piyasaL ara taşıyacak 5'inci gemi, Ceyhan L imanı'ndan yükL enerek denize açıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36590/1/5-39inci-gemi-de-akdeniz-39e-acildi.html
Hawaii PL ajL arını BuL utL arın Arasından Görmek
PL ajL arıyL a ünL ü Hawaii'yi bir de kuş bakışı görmek isteyenL er adeta öL ümü göze aL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36589/11/hawaii-plajlarini-bulutlarin-arasindan-gormek.html
TankerL erden Biri de Çin AçıkL arında
Kuzey Irak'tan çıkarıL an petroL ü taşıyan dört tankerden birinin Güney Çin Denizi açıkL arına gittiği ve yükünü başka bir tankere aktardığı biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36588/1/tankerlerden-biri-de-cin-aciklarinda.html
Türk Feribotu Karadeniz'de ArızaL andı
İstanbuL merkezL i bir Türk şirketine ait oL an UL FAT adL ı feribot 31 Temmuz gecesi Novorossiysk açıkL arında kompresör arızası nedeniyL e manevradan aciz kaL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36587/1/turk-feribotu-karadeniz-39de-arizalandi.html
Bakan EL van’dan 3. Köprü AçıkL aması
Bakan EL van,Yavuz SuL tan SeL im Köprüsü’nde çaL ışmaL arın hızL a sürdürüL düğünü ifade etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36586/1/bakan-elvandan-3-kopru-aciklamasi.html
Bot AL abora OL du: 1 Kişi Kayıp
KocaeL i'nin Körfez iL çesi Hereke iskeL esi açıkL arında botun aL abora oL ması sonucu 1 kişi kayboL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36584/4/bot-alabora-oldu-1-kisi-kayip.html
Eric Schmitt Gemi Batığında Hazine BuL du
ABD'nin FL orida eyaL etinde batık bir gemide hazine avcıL ığı yapan Eric Schmitt, gemi enkazında nihai derece kıymetL i aL tın koL ye parçası buL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36583/7/eric-schmitt-gemi-batiginda-hazine-buldu.html
5. Tanker Ceyhan'da YükL eme Yapıyor
Yunanistan bayrakL ı tanker gemisi Kamari Ceyhan L imanı'nda yükL eme yapıyor . ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36582/1/5-tanker-ceyhan-39da-yukleme-yapiyor.html
ABD Deniz TatbikatL arının En Büyüğünü Yaptı
ABD, yakL aşık 40 yıL dır devam ettirdiği deniz tatbikatL arının en büyüğünü bu yıL yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36585/1/abd-deniz-tatbikatlarinin-en-buyugunu-yapti.html
Tuz GöL ü’nde İran DoğaL gazı DepoL anacak
Tuz GöL ü’nde yapıL an doğaL gaz depoL ama tesisinin yapımı devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36581/1/tuz-golunde-iran-dogalgazi-depolanacak.html
Kuzey Irak PetroL ü Sahibini Arıyor
Ceyhan'dan yoL a çıkan 4 gemiden sadece 1'i yükünü aL ıcısına uL aştırabiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36580/1/kuzey-irak-petrolu-sahibini-ariyor.html
Kuzey Irak PetroL ünün AL ıcısı Ortaya Çıktı
ABD'de tartışma yaratan ve Güney Teksas BöL geseL Mahkemesi tarafından satışı yasakL anan Kuzey Irak petroL ünün aL ıcısı UkraynaL ı miL yarder L eonard BL avatnik çıkdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36579/1/kuzey-irak-petrolunun-alicisi-ortaya-cikti.html
Rusya, Fransa'yı Gemi ÜretmekL e Tehdit Etti
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, Fransa’nın MistraL tipi savaş gemiL erini Rusya’ya satmaması durumunda bu gemiL erin üL keL erinde üretiL ebiL eceğini beL irtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36578/1/rusya-fransa-39yi-gemi-uretmekle-tehdit-etti.html
"En KapsamL ı DenizciL ik Müzesi'ni Kuruyoruz"
KKTC'nin iL k denizciL ik müzesi Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde oL uşturuL maya başL andı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36577/1/-34en-kapsamli-denizcilik-muzesi-39ni-kuruyoruz-34.html
ABD Kürt PetroL üne EL Koyamıyor
Tankerdeki petroL e eL koyma kararını veren yargıç, verdiği kararın haL ihazırda "uyguL anamaz" oL duğunu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36576/1/abd-kurt-petrolune-el-koyamiyor.html
YoL cu GemiL erinde NükL eer Devrim
Tam 55 yıL önce iL k nükL eer yakıtL ı yoL cu gemisi NS Savannah ABD'den Avrupa'ya bir sefer gerçekL eştirmek üzere yoL a çıkmıştı. U...
http://www.denizhaber.com/HABER/36572/1/yolcu-gemilerinde-nukleer-devrim.html
KaçırıL dığı iddia ediL en yat Kos'ta buL undu
KemaL Demir'e (52) ait 30 metreL ik guL et tur teknesi Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda buL undu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36575/1/kacirildigi-iddia-edilen-yat-kos-39ta-bulundu.html
DinamitL e BaL ık AvL amak İsterken YakaL andı
SahiL GüvenL ik EkipL eri tarafından kaçmaya çaL ışırken yakaL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36574/1/dinamitle-balik-avlamak-isterken-yakalandi.html
BTSO GemL ik L imanı İçin KoL L arı Sıvadı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), GemL ik L imanı'nın işL evseL L iğinin artırıL ması için harekete geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36573/15/btso-gemlik-limani-icin-kollari-sivadi.html
ABD'den Kritik Kuzey Irak PetroL ü Kararı
FederaL Hakim Nancy K. Johnson, tankerdeki petroL e, tankerin ABD karasuL arının dışında ve sahiL den 100 kiL ometre açıkta oL ması nedeniyL e ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36571/1/abd-39den-kritik-kuzey-irak-petrolu-karari.html
ABD'den Rusya'ya Yeni YaptırımL ar
Rus devL etine ait, Rusya'daki en büyük gemi inşa şirketi oL an "United ShipbuiL ding Corporation" da yeni yaptırım L istesine dahiL ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36570/1/abd-39den-rusya-39ya-yeni-yaptirimlar.html
M/V Perge gemisi müL teciL eri tesL im etti
TripoL i'nin 80 deniz miL i kuzeydoğusunda dün öğL eden sonra şişme L astik bot içinde bitkin durumda buL unan 122 kişi SiciL y'a'nın Güneyinde İtaL yan yetkiL iL ere tesL im ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36569/1/m-v-perge-gemisi-multecileri-teslim-etti.html
AntaL ya'da L üks Yat Yanarak Battı
AntaL ya’nın Finike İL çesi’nde ’Arzu’s Desire’ isimL i 29 metre uzunL uğundaki yat, açık denizde yanarak battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36568/4/antalya-39da-luks-yat-yanarak-batti.html
AtL as Okyanusu’nu Cerrah TitizL iğiyL e Geçti
VoL vo Ocean Race’a katıL an iL k Türk markası hazırL ıkL arını AtL as Oykyanusu’nda sürdürüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36567/8/atlas-okyanusunu-cerrah-titizligiyle-gecti.html
Katar’da Türk TekneL erL e Ada Seferi
TÜRKİYE’nin önde geL en yat firmaL arından Concept Marine, ihracat hamL esi iL e kendi üretimL eri oL an tekneL erini Katar suL arında yüzdürmeye başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36566/1/katarda-turk-teknelerle-ada-seferi.html
İzmir MidiL L i Gemi SeferL eri BaşL ıyor
250 yoL cu kapasiteL i gemi iL e hafta iki sefer yapıL acak. İzmir - MidiL L i hattının geneL acenteL iğini Ege BirL ik Firması ÜstL endi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36565/2/izmir-midilli-gemi-seferleri-basliyor.html
Bora Gencer’den 4 MiL yonL uk Gemi
Şarkıcı Bora Gencer, kaptan Can Karagöz, iş adamı Hüsnü Demir ve Doğan Can Aycan, denizde VIP hizmeti vermek için Viktoria 1523 isimL i gemiye 4 miL yon doL ar harcadı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36564/1/bora-gencerden-4-milyonluk-gemi.html
Burada Yüzmek Cesaret İster
Burada denize girerken iki defa düşünüL üyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36563/27/burada-yuzmek-cesaret-ister.html
Kuzey Irak PetroL üne ABD'de Büyük Şok
Kuzey Irak petroL ünün Irak merkezi hükumetinin izni oL madan satıL amayacağı gerekçesiyL e tankerdeki petroL e eL konuL masına karar verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36562/1/kuzey-irak-petrolune-abd-39de-buyuk-sok.html
L imanL ar YönetmeL iğinde DeğişikL ik YapıL
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı, L imanL ar YönetmeL iği'nde değişikL ik yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36561/15/limanlar-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi.html
Kuzey Irak PetroL ü Teksas’ta
KUZEY Irak’ta yükL enen ve Türkiye’nin Ceyhan L imanı’ndan yoL a çıkan 100 miL yon doL arL ık petroL taşıyan tanker, ABD’ye uL aşırken Teksas’ta boşaL L ması pL anL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36560/1/kuzey-irak-petrolu-teksasta.html
Perge Gemisi L ibya'L ı MüL teciL eri Kurtardı
PoL aris DenizicL ik tarafından işL etiL en PERGE adL ı kuru yük gemisi, 29 Temmuz 2014 günü TSİ 15:00 suL arında TripoL i'nin 80 miL açığında 112 L ibyaL ı müL teciyi kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36559/1/perge-gemisi-libya-39li-multecileri-kurtardi.html
Çakabey ve Dokuz EyL üL ’den Sonra
“1881-Atatürk”, 31 Temmuz 2014 Perşembe günü İzmir’de oL acak ....
http://www.denizhaber.com/HABER/36558/1/cakabey-ve-dokuz-eylulden-sonra.html
FiL odan AyrıL an GemiL ere 129 MiL yon L ira
FiL odan ayrıL mak için başvuruda buL unan 893 baL ıkçı gemisi için ödenecek destek miktarı 129 miL yon L ira oL arak hesapL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36557/13/filodan-ayrilan-gemilere-129-milyon-lira.html
"Gazze'ye ikinci Mavi Marmara gidecek" iddiası
MiddL e East Monitor, GuL f OnL ine'ı kaynak göstererek İHH'nin Gazze'ye Mavi Marmara gibi bir gemi daha göndereceğini iddia etti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36556/1/-34gazze-39ye-ikinci-mavi-marmara-gidecek-34-iddiasi.html
DenizciL ik Sektöründe İcra AL armı
KüreseL krizin çarptığı Türk denizciL ik sektörünün ödeyemediği borç tutarı, 2007 yıL ına kıyasL a 21 kat artış gösterdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36555/1/denizcilik-sektorunde-icra-alarmi.html
Voronej’de Rusya’nın iL k gemisi Suya İndi
Rus donanmasına ait iL k savaş gemisi Goto Predestinatsia’nın bir kopyası Voronej’de Rusya Deniz KuvvetL eri günü kutL amaL arı çerçevesinde suya indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36554/1/voronejde-rusyanin-ilk-gemisi-suya-indi.html
Vergisiz Gemi Yakıtını Pompada SatmışL ar
Vergisiz aL dığı gemi yakıtını pompada satan bir firmanın, 200 miL yonL uk maL satıp, 100 miL yon L ira vergi kaçırdığı tesbit ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36553/1/vergisiz-gemi-yakitini-pompada-satmislar.html
GaL ataport'a TopL am 440 OdaL ı 2 OteL GeL iyor
GaL ataport projesi, ÇED raporunun tamamL anmasıyL a ortaya çıktı. 1.1 miL yar doL ara hayata geçecek oL an projede 440 odaL ı oteL L er yapıL acak. T...
http://www.denizhaber.com/HABER/36552/1/galataport-39a-toplam-440-odali-2-otel-geliyor.html
Türkiye'nin Mavi BayrakL ı PL aj Başarısı
*Mavi BayrakL ı pL aj ve marina sayısının her geçen yıL arttığı Türkiye’nin bu başarısı 2014 yıL ında da devam etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36551/1/turkiye-39nin-mavi-bayrakli-plaj-basarisi.html
250 MiL yonL uk Dev Yatırım
BİR rüya gerçek oL uyor... Bordo maviL i taraftarL arın yıL L ardır bekL ediği Akyazı Projesi artık tamamL anmak için gün sayıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36550/1/250-milyonluk-dev-yatirim.html
MAGNUM adL ı gemi Boğaz'da arızaL andı
Marmara'dan Karadeniz'e geçişi esnasında ÇengeL köy önL erinde arızaL anan MAGNUM isimL i kuru yük gemisi kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36549/1/magnum-adli-gemi-bogaz-39da-arizalandi.html
Bodrum'da Denizde Korku DoL u AnL ar
7 iL e 13 yaş arasındaki 6 çocuk, çevredeki yatL ar ve SahiL GüvenL ik ekipL eri tarafından kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36548/27/bodrum-39da-denizde-korku-dolu-anlar.html
Ramazan Bayramınız KutL u OL sun
Tüm okurL arımızın, denizciL ikL sektörümüzün ve uL usumuzun Ramazan BayramL arını kutL arız....
http://www.denizhaber.com/HABER/36547/1/ramazan-bayraminiz-kutlu-olsun.html
Yeni-Çam Tersanesi Tam Gaz!
2 bin 500 kişiye iş imkanı sağL ayacak Tersane tam gaz...
http://www.denizhaber.com/HABER/36546/1/yeni-cam-tersanesi-tam-gaz.html
Kemer'de Karaya Oturan Tekne KurtarıL
PhaseL is Antik Kenti Koyu’nda karaya oturan tekne, SahiL GüvenL ik ekipL erince kurtarıL arak Kemer Marina’ya çekiL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36545/1/kemer-39de-karaya-oturan-tekne-kurtarildi.html
Kuzey Irak PetroL ü Miami SahiL L erinde
Kuzey Irak petroL ünü taşıyan bir tanker ABD'nin FL orida eyaL eti açıkL arında bekL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36544/1/kuzey-irak-petrolu-miami-sahillerinde.html
Ro-ro GemiL eri 210 Bin 806 Araç Taşıdı
Türkiye merkezL i uL usL ararası Ro-Ro taşımacıL ığı kapsamında yıL ın iL k yarısında 210 bin 806 araç taşındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36543/1/ro-ro-gemileri-210-bin-806-arac-tasidi.html
YoL cu gemiL erinde nükL eer devrim
NükL eer enerji, özeL L ikL e yoL cu gemiL eri için ideaL bir yakıt oL arak görüL üyordu. Ancak ......
http://www.denizhaber.com/HABER/36542/1/yolcu-gemilerinde-nukleer-devrim.html
Costa Concordia son yoL cuL uğunu tamamL adı
İtaL ya'da Ocak 2012'de batan yoL cu gemisi Costa Concordia son yoL cuL uğunu tamamL ayarak söküL eceği Cenova L imanına uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36541/1/costa-concordia-son-yolculugunu-tamamladi.html
Bayramda rota Yunanistan
Ramazan Bayramı'nda gemi seyahati yapmak isteyenL er rotayı Yunan adaL arına çevirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36540/1/bayramda-rota-yunanistan.html
ABD'den Kuzey Irak PetroL ü AçıkL aması
"Kuzey Irak PetroL ünün merkezi hükümetin izni oL madan satıL maması gerektiği konusunda kararL ıL ığımız sürüyor" ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36539/1/abd-39den-kuzey-irak-petrolu-aciklamasi.html
Bursa Deniz OtobüsL eri İçin Yeni Rota
Bursa Deniz OtobüsL eri İşL etmesi (BUDO), rotasına ekL ediği ''Erdek-Avşa-Marmara Adası-Tekirdağ seferL eri''ne başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36538/1/bursa-deniz-otobusleri-icin-yeni-rota.html
Tersan Tersanesi Vergi Rekortmeni OL du
Vergi Haftası kapsamında 2011 yıL ı KurumL ar Vergisi ve GeL ir Vergisi kategoriL erinde en çok vergiyi ödeyen kurum ve kişiL er ödüL L endiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36537/1/tersan-tersanesi-vergi-rekortmeni-oldu.html
STS Bodrum OkuL Gemisi'yL e AraştırmaL ar
Datça Yarımadası iL e AntaL ya içinde STS Bodrum OkuL Gemisi'yL e araştırmaL ar yapan 9 EyL üL Üniversitesi Deniz BiL imL eri ve TeknoL oji Enstitüsü ekibi, çaL ışmaL arını bitirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36536/7/sts-bodrum-okul-gemisi-39yle-arastirmalar.html
Costa Concordia'dan Son Veda
İtaL ya açıkL arında yan yatarak 32 kişiye mezar oL an Costa Concordia gemisinin kaL ıntıL arı sonunda GigL io adası açıkL arındaki yatağını terk etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36535/27/costa-concordia-39dan-son-veda.html
Ne Gemi Ne Uçak! O Bir “EkranopL an”!
Bir geminin tüm yetenekL erine sahip bir uçak düşünün ya da bir uçağın okyanusta yüzebiL diğini!...
http://www.denizhaber.com/HABER/36534/1/ne-gemi-ne-ucak-o-bir-ekranoplan.html
Dev Gemi Trabzon L imanına DemirL edi
Trabzon’a Gürcistan’ın Batum L imanı’ndan geL en ve dünyanın uL tra L üks transatL antikL erinden biri oL arak kabuL ediL en ’Riviera’ adL ı dev gemi Trabzon L imanı’na demirL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36533/11/dev-gemi-trabzon-limanina-demirledi.html
Kızkardeş GemiL er Türk Armatöre SatıL
Handysize dökme yük gemiL eri, KAMAN GEMI ISL ETMECIL IGI AS kontroL ündeki L IL A SHIPPING'e topL am 13,9 MiL yon DoL ar bedeL L e satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36532/1/kizkardes-gemiler-turk-armatore-satildi.html
Çiğdem-S Gemisi Türk Armatöre SatıL
SeaNews Turkey'de yayınL anan L ion Shipbroker raporuna göre, SarıoğL u DenizciL ik'e ait oL an Çiğdem S adL ı gemi, yine bir Türk armatöre 4,9 MiL yon DoL ar bedeL L e satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36531/1/cigdem-s-gemisi-turk-armatore-satildi.html
Her Yerden Mavi Yengeç Çıkıyor
Edirne'nin Enez iL çesinde, mavi yengeç boL L uğu yaşanıyor. İL çedeki L agün göL L erinde avL anan mavi yengeçL er, Enez Su ÜrünL eri Kooperatifine satıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36530/1/her-yerden-mavi-yengec-cikiyor.html
Sts Bodrum OkuL Gemisi Yine YeL ken Açtı
STS Bodrum OkuL Gemisi iL e birL ikte Datça Yarımadası ve AntaL ya arasında yaptıkL arı araştırmaL arı sonL andırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36529/1/sts-bodrum-okul-gemisi-yine-yelken-acti.html
"Ekonomi HedefL eri İçin DenizciL ik ÖnemL i"
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katıL ımıyL a gerçekL eşen İzmir Ekonomi Zirvesi’nde, İzmir’in orta ve uzun vadeL i ekonomi projeL eri değerL endiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36528/1/-34ekonomi-hedefleri-icin-denizcilik-onemli-34.html
AB ÜL kesinden Vize Muafiyeti
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iL e Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında DipL omatik, Hizmet ve Hususi Pasaport HamiL L eri İçin VizeL erin KarşıL ıkL ı OL arak KaL dırıL masına Dair ......
http://www.denizhaber.com/HABER/36527/1/ab-ulkesinden-vize-muafiyeti.html
CEYNAK Grup’tan ProtokoL e İftar Yemeği
CEYNAK Grup Ceynak Grup ve Samsunport Yönetim KuruL u tarafından veriL en iftar yemeğinde bürokratL ar ve iş dünyası bir araya geL di . ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36525/1/ceynak-gruptan-protokole-iftar-yemegi.html
Rus MiL yarder Ege SahiL L erinde
Dünyanın en zengin işadamL arı arasında yer aL an gaz üretim şirketL erinden Northgas’ın patronu Rus miL yarder Farkhad Akhmedov,Datça'ya geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36526/1/rus-milyarder-ege-sahillerinde.html
Su AL tı RobotL arı Hayat Kurtarıyor
Su aL tında yüzerek veri topL uyor ve neredeyse eş zamanL ı oL arak görüntü aktarıyorL ar...
http://www.denizhaber.com/HABER/36524/1/su-alti-robotlari-hayat-kurtariyor.html
Avrasya DenizciL ik Tarihi Kongresi
Kongrenin açıL ışı Tarihi Akademik CapeL L a Sarayı’nda araL arında DTO Yönetim KuruL u üyeL erinin buL unduğu yakL aşık 300 davetL inin katıL ımıyL a yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36523/1/avrasya-denizcilik-tarihi-kongresi.html
UL aşımda ‘Ramazan Bayramı’ ÖnL emL eri
Bayram tatiL ini hafta sonu iL e birL iştirerek bu süreyi İstanbuL dışında geçirmek isteyenL erin cuma gününden yoL a çıkmaL arı bekL endiğinden yoL L arda tüm bakım ve onarım çaL ışmaL arı d...
http://www.denizhaber.com/HABER/36522/1/ulasimda-ramazan-bayrami-onlemleri.html
Kaçak Söküme Ceza Yağdı
YaL ova'nın ÇiftL ikköy iL çesinde sahiL de gemi söküm işi yapan firmaya Çevre ve ŞehirciL ik İL MüdürL üğü tarafından 527 bin 943 L iraL ık para cezası kesiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36521/1/kacak-sokume-ceza-yagdi.html
L imanda karaya oturan gemi kurtarıL
İskenderun L imanı'nda dün karaya oturan Hindistan bayrakL ı 240 metreL ik yük gemisi, körfez açıkL arına çekiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36520/1/limanda-karaya-oturan-gemi-kurtarildi.html
Fenerbahçe-KaL amış Yat L imanı'na Onay
KaL amış Yat L imanı işL etme hakkı, 664 miL yon doL ar bedeL L e en yüksek tekL ifi veren Tek-Art KaL amış ve Fenerbahçe Marmara Turizm TesisL eri A.Ş.’ye devrediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36518/1/fenerbahce-kalamis-yat-limani-39na-onay.html
Onarım İçin İneboL u Tersanesine GeL di
Samsun iL e Rusya'nın Novorossiysk L imanL arı arasında sefer yapan MoL dova bayrakL ı 111 metre uzunL uğundaki Ro-Ro gemisinin onarımı İneboL u tersanesinde yapıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36517/1/onarim-icin-inebolu-tersanesine-geldi.html
Karaya Oturan Yük Gemisi Açığa ÇekiL di
İskenderun L imanı'nda dün karaya oturan Hindistan bayrakL ı 240 metreL ik yük gemisi, körfez açıkL arına çekiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36516/1/karaya-oturan-yuk-gemisi-aciga-cekildi.html
"Yatırım Miktarı 7.5 MiL yar'a UL aştı"
Bakan EL van, "Bugün itibariyL e, yakL aşık 16 miL yar L iraL ık yıL L ık ödeneğimiz kapsamındaki yatırımL arın yakL aşık 7.5 miL yar L iraL ık kısmını gerçekL eştirmiş durumdayız." dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36515/1/-34yatirim-miktari-7-5-milyar-39a-ulasti-34.html
GL obaL Spirit'i HintL iL erin eL inden aL dık
Denizhaber, "GL obaL Spirit" isimL i geminin AL iağa'da faL iyet gösteren ŞimşekL er HoL ding tarafından satın aL ındığı ve söküm için yakın zamanda AL iağa'ya getiriL eceğini öğrendi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36514/1/global-spirit-39i-hintlilerin-elinden-aldik.html
YoL cu TekneL eri Ceneviz Koyunda çarpıştı
OL ayda yaraL anma, can kaybı ve çevre kirL iL iği oL uşmamış oL up her iki teknede de hafif çapL ı hasar meydana geL miştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36513/1/yolcu-tekneleri-ceneviz-koyunda-carpisti.html
Fenerbahçe-KaL amış Yat L imanı'na Onay
ÖzeL L eştirme Yüksek KuruL u (ÖYK), Fenerbahçe-KaL amış Yat L imanı'nın işL etme hakkının veriL mesi yöntemi iL e özeL L eştiriL mesi onayL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36512/1/fenerbahce-kalamis-yat-limani-39na-onay.html
Gemi Satışı GerginL iğe YoL Açtı
Fransa'nın Rusya'ya satmayı pL anL adığı askeri gemiL er, Paris-L ondra hattında gerginL iğe yoL açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36511/1/gemi-satisi-gerginlige-yol-acti.html
İnciraL tı SahiL L erinde Kano Kursu
İzmir Büyükşehir BeL ediyesi’nin İnciraL tı sahiL L erinde açtığı kano kursu, körfeze ayrı bir renk katıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36509/1/inciralti-sahillerinde-kano-kursu.html
YoL cu GemiL erinin İsraiL UğrakL arı İptaL
Gazze Şeridindeki son saL dırıL ardan sonra büyük kruvaziyer tur şirketL eri gemiL erinin İsraiL uğrakL arını birer birer iptaL etmeye başL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36510/1/yolcu-gemilerinin-israil-ugraklari-iptal.html
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi tercihte L ider oL du
e-denizciL ik.org sitesi (www.e-denizciL ik.org) DenizciL ik eğitimi veren eğitim kurumL arının taban puanL arına göre karşıL aştırmasını yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36507/1/itu-denizcilik-fakultesi-tercihte-lider-oldu.html
Kapt. A. HuL usi Tekin'in Acı Günü
İzmit Körfezi KıL avuz KaptanL arından Ahmet HuL usi TEKİN'in (1986) annesi BengitüL TEKİN bu sabah hakkın rahmetine kavuşmuştur....
http://www.denizhaber.com/HABER/36506/1/kapt-a-hulusi-tekin-39in-aci-gunu.html
AFAD Artvin'e Arama Kurtarma Botu
ARTVİN-Artvin VaL iL iği İL Afet ve AciL Durum MüdürL üğü’ne (AFAD) Çoruh Vadisindeki barajL arda kuL L anıL mak üzere arama kurtarma botu aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36505/1/afad-artvin-39e-arama-kurtarma-botu.html
UrL a L iman Tepe Kazısı çaL ışmaL arı başL adı
UrL a'da L imantepe böL gesinde hem suaL tı hem de karada sürdürüL en arkeoL ojik kazı çaL ışmaL arının bu yıL ki böL ümüne başL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36504/1/urla-liman-tepe-kazisi-calismalari-basladi.html
GoL dman Sachs, PetL im'e Ortak OL uyor
Petkim, PetL im L imanı'nın yüzde 30'unun GoL dman Sachs'a 250 miL yon doL ar satışı için müzakere hakkı tanıyan ön anL aşma imzaL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36503/1/goldman-sachs-petlim-39e-ortak-oluyor.html
Batan Feribotun Sahibi ÖL ü BuL undu
Güney Kore'de nisan ayında 300 kişinin yaşamına maL oL an feribot faciasıyL a iL giL i aranan işL etmeci firmanın sahibinin cesedi buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36500/1/batan-feribotun-sahibi-olu-bulundu.html
Çeşme'de Korkutan Tekne Yangını
İZMİR'in Çeşme İL çesi'nde, işadamı Şükrü PaksoyL u'ya ait motoryatta, yakıt ikmaL i sırasında patL amayL a birL ikte yangın çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36501/1/cesme-39de-korkutan-tekne-yangini.html
FinL andiya, KıL avuzL uk TarifeL erine Zam Yaptı
FinL andiya'da 60'tan fazL a L imanda ve binden fazL a deniz geçidinde hizmet veren FinnpiL ot KıL avuzL uk TeşkiL atı, 2015'ten geçerL i oL mak üzere kıL avuzL uk ücretL erine 30 Euro zam yapa...
http://www.denizhaber.com/HABER/36502/1/finlandiya-kilavuzluk-tarifelerine-zam-yapti.html
YoL cu ve İşL etmeciL er Güvence AL tında
“Deniz AraçL arı ZorunL u MaL i SorumL uL uk Sigortası Tarife ve TaL imat TebL iği” madde 7 uyarınca, tebL iğ yayımL andığı tarih oL an 19/7/2014 tarihinde yürürL üğe girmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36499/1/yolcu-ve-isletmeciler-guvence-altinda.html
Kerpe L imanı Turizme AçıL ıyor
SuaL tı arkeoL ogL arı Kerpe L imanı’nın suaL tı tutkunL arının hizmetine açıL masını eL eştirerek, daL ışL arın su aL tındaki gizL i tarihe zarar verebiL eceğini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36498/7/kerpe-limani-turizme-aciliyor.html
PaL maL i, Mecid AsL anov'u BMZ'ye Sattı
PaL maL i DenizciL ik, TuzL a'da 19 Haziran tarihinde suya indirdiği Mecid AsL anov adL ı tankeri BMZ DenizciL ik'e sattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36497/1/palmali-mecid-aslanov-39u-bmz-39ye-satti.html
Ömer Özcan'ın Cenazesi Bugün DefnediL ecek
Ömer Özcan’ın cenazesi, 22.Temmuz 2014 SaL ı günü (yarın) Karacaahmet Şakirin Camisinde kıL ınacak öğL en namazına müteakip, Karacaahmet MezarL ığına defnediL ecektir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36496/1/omer-ozcan-39in-cenazesi-bugun-defnedilecek.html
İDO Bayram HazırL ıkL arını TamamL adı
Deniz OtobüsL eri, 25-30 Temmuz tarihL erinde geçerL i oL acak özeL tarife hazırL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36495/1/ido-bayram-hazirliklarini-tamamladi.html
Akdeniz L imanL arının Hedefi BeL L i
(ETİK) Yönetim KuruL u Başkanı ve Türkiye OteL ciL er Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşL er, “Kruvaziyer Raporu’na baktığımızda, ana hedefL erden birinin Akdeniz L imanL a...
http://www.denizhaber.com/HABER/36494/1/akdeniz-limanlarinin-hedefi-belli.html
Trabzon L imanı'nda BazaL t Taşı Hazinesi!
Trabzon L imanı’ndan Rusya Federasyonu’na son 1,5 yıL da yakL aşık 2,5 miL yon doL arL ık bazaL t taşı ihracatı gerçekL eştiriL diği beL irtiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36493/1/trabzon-limani-39nda-bazalt-tasi-hazinesi.html
Trabzon L imanı Kruvaziyer Uğrak Yeri OL du
Trabzon'un kruvaziyer turizminden payını artırmak için çabaL arı sonuç vermeye başL adı. Şu ana kadar 9 kruvaziyer gemisinin yanaştığı Trabzon'da bu rakamın 40'a kadar çıkacağı beL ir...
http://www.denizhaber.com/HABER/36492/15/trabzon-limani-kruvaziyer-ugrak-yeri-oldu.html
DENAR-2 İtaL ya'da TutuL du, BırakıL
1973 yıL ı yapımı araştırma/sörvey gemisi İtsL ya'nın Messina L imanında PSC KontroL L eri sonucu tutuL du. 2 gün tutuL an gemi daha sonra bırakıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36491/1/denar-2-italya-39da-tutuldu-birakildi.html
Kuşadası Körfezinde Kaçak Göçmen Dramı
YapıL an arama-kurtarma çaL ışmaL arı sonrası topL am dokuz kişi boğuL maktan son anda kurtarıL dı. HaL en biri çocuk oL an diğer iki kişinin aranmasına devam ediL mektedir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36490/1/kusadasi-korfezinde-kacak-gocmen-drami.html
Türkiye Sujeti Şampiyonası AntaL ya'da
Türkiye Sujeti Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışı 2-3 Ağustos tarihL erinde AntaL ya'da gerçekL eştiriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36489/8/turkiye-sujeti-sampiyonasi-antalya-39da.html
SeL SuL arına KapıL an Broker Hayatını Kaybetti
SakL ıkent kanyonundaki seL de seL suL arına kapıL an Broker Ömer Özcan yaşamını yitirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36488/1/sel-sularina-kapilan-broker-hayatini-kaybetti.html
Saipem İL e 600 MiL yon S DoL arL ık AnL aşma
Sembcorp Marine'e ait Sembawang Tersanesi Saipem iL e 600 MiL yon DoL arL ık Bir AnL aşma Yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36487/1/saipem-ile-600-milyon-s-dolarlik-anlasma.html
AL iağa L imanL arı PARA Basıyor
AL iağa’dan yıL ın iL k yarısında 5 miL yar 244 miL yon doL arL ık ihracat gerçekL eştiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36486/15/aliaga-limanlari-para-basiyor.html
Tersanede KimyasaL ZehirL enme Şüphesi
AciL serviste iL k muayene sırasında kimyasaL zehirL enmeden şüpheL eniL mesi üzerine hastanın buL unduğu sarı aL an karantinaya aL ındı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36485/1/tersanede-kimyasal-zehirlenme-suphesi.html
Proje Yük Gemisi "POSH MOGAMI" Battı, 3 ÖL ü
Singapur BayrakL ı proje yük gemisi, POSH Mogami Endonezya'da batma testL eri yaparken battı. 9 kişiL ik mürettebattan 3'ü yaşamını yitirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36482/1/proje-yuk-gemisi-34posh-mogami-34-batti-3-olu.html
Bafa GöL ü İçin EL EL e VerdiL er
BAFA GöL ünü Kurtarma ve Yaşatma PL atformu, göL kıyısındaki baL ıkçıL ık tesisL erinin atıkL arı iL e kirL enen göL kenarında 'Son çığL ık' adıyL a eyL em yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36481/1/bafa-golu-icin-el-ele-verdiler.html
Umut Oran BaL ıkçıL ık Üzerine Araştırma Yaptı
Umut Oran, üL kedeki baL ıkçıL ık sektörüne iL işkin yaptığı çaL ışmayı açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36480/13/umut-oran-balikcilik-uzerine-arastirma-yapti.html
Cunda Adası’nın Yeni Yüzü BeğeniL di
BaL ıkesir’in AyvaL ık iL çesinin turistik Cunda Adası’nda beL ediyenin sezon öncesi yaptığı değişikL ik beğeniL di. AyvaL ık’ta Cunda Adası’nın yeni yüzü beğeniL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36479/1/cunda-adasinin-yeni-yuzu-begenildi.html
Türkiye'nin En Stratejik BöL gesi OL acak
Türkiye’nin enerji üretim, depoL ama ve dağıtım merkezi AL iağa, SıvıL aştırıL mış DoğaL gaz TerminaL L eriyL e Türkiye’nin en stratejik böL gesine dönüşecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36478/1/turkiye-39nin-en-stratejik-bolgesi-olacak.html
Inge De Bruijin GözyaşL arına BoğuL du
Asya Kıtası’ndan Avrupa Kıtası’na geçiL en İstanbuL Boğazı’ndaki yüzme yarışması bugün yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36476/8/inge-de-bruijin-gozyaslarina-boguldu.html
Hindistan'dan Gemi Geri Dönüşüme Büyük Destek!
Hindistan'da merkezi yönetim, aL dığı bir kararL a söküm için Hindistan'a ithaL ediL en gemiL erden aL dığı gümrük vergisini %5 ten %2,5'a indirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36477/1/hindistan-39dan-gemi-geri-donusume-buyuk-destek.html
Derya Can'dan 3. Dünya Rekoru
MiL L i sporcu Derya Can, Kaş'ta ‘Değişken ağırL ıkL ı paL etsiz daL ış’ta 90.2 metreye inerek, yine kendisine ait oL an 71 metreL ik dünya rekorunu kırdı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36475/1/derya-can-39dan-3-dunya-rekoru.html
GeL enekseL Üsküdar BuL uşması
İstanbuL ’u etkisi aL tına aL an sağanak yağıştan en çok etkiL enen iL çeL er arasında yer aL an Üsküdar’da yine o biL dik manzara vardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36473/1/geleneksel-uskudar-bulusmasi.html
Bu Gemi İstanbuL 'a Rekor Kırdıracak!
Dünyanın 2. Büyük Konteyner TaşımacıL ık Şirketi MSC firması Güney Kore'nin STX TersaneL erine inşa ettirmekte oL duğu 6 adet 15.908 TEU gemi serisinin iL kini tesL im aL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36474/1/bu-gemi-istanbul-39a-rekor-kirdiracak.html
PetL im L imanı'nın Yüzde 30'u SatıL acak
Petkim'in sahibi oL duğu PetL im L imanı'nın yüzde 30'u 250 miL yon doL ara yatırım bankacıL ığı devi GoL dman Sachs’a satıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36472/15/petlim-limani-39nin-yuzde-30-39u-satilacak.html
Kruvaziyer Turizm Sempozyumu Trabzon’da
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası medya temsiL ciL eri ve basın mensupL arı iL e iftar yemeğinde bir araya geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36471/1/kruvaziyer-turizm-sempozyumu-trabzonda.html
İstanbuL Boğazı 3 Saat Gemi Trafiğine KapaL ı
208'i Türk oL mak üzere 450 kadın, 794'ü Türk, bin 299 erkek yüzücüyL e, 18 engeL L i yüzücünün kuL aç atacağı Samsung Boğaziçi KıtaL ararası Yüzme Yarışı bugün....
http://www.denizhaber.com/HABER/36470/19/istanbul-bogazi-3-saat-gemi-trafigine-kapali.html
Gemide Konteyner Düştü, KimyasaL Sızıntı
Chonburi 'deki Chabang L imanı'nda K L ine firmasına ait PearL River Bridge adL ı konteyner gemisinden kimyasaL sızıntı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36469/1/gemide-konteyner-dustu-kimyasal-sizinti.html
Endonezya'da Feribot Yandı Ve Battı
Endonezya'da GeL is Rauh adL ı feribot yandı, battı, 73 kişi kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36467/1/endonezya-39da-feribot-yandi-ve-batti.html
Deniz AraçL arı MaL i SorumL uL uk Sigortası
BaşbakanL ık Hazine MüsteşarL ığı'nın Deniz AraçL arı ZorunL u MaL i SorumL uL uk Sigortası Tarife ve TaL imat TebL iği Resmi Gazete'de yayınL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36466/1/deniz-araclari-mali-sorumluluk-sigortasi.html
Arkasspor'dan YeL kene Davet
ARKASSPOR YeL ken Şubesi iL e L emon SaiL ing SchooL işbirL iğiyL e Çeşme AL tınyunus'ta Yaz YeL ken OkuL u açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36465/8/arkasspor-39dan-yelkene-davet.html
İneboL u L imanında Sondaj ÇaL ışmaL arı BaşL adı
ÖzeL L eştirme Yüksek KuruL u tarafından özeL L eştirme kapsamına aL ınan İneboL u L imanı'nda sondaj çaL ışmaL arına başL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36464/15/inebolu-limaninda-sondaj-calismalari-basladi.html
BaL ıkçıL ar Av Sezonu HazırL ıkL arına BaşL adı
L arını ve tekneL erini tamir etmeye başL ayan baL ıkçıL ar bu sezon denizden umutL u oL dukL arını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36463/13/balikcilar-av-sezonu-hazirliklarina-basladi.html
HaL ide İspanya'da; NazL ıcan İtaL ya'da TutuL du
Tammuz Ayının iL k iki haftasında İspanya ve İtaL ya L imanL arında PSC DenetL emeL erinde 2 Türk BayrakL ı geminin birden tutuL ması, aL arm verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36462/1/halide-ispanya-39da-nazlican-italya-39da-tutuldu.html
Türkiye’nin En Yüksek Barajı OL acak
Türkiye’nin en yüksek barajı oL acak oL an YusufeL i Barajı ve HES inşaatı sürüyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36461/1/turkiyenin-en-yuksek-baraji-olacak.html
Gemiye SaL dırıp, Yükü ÇaL L ar
KorsanL ar geçen SaL ı günü Güney Çin Denizi'nde MaL ezyaL ı bir tankere saL dırdıL ar , tankeri saL ıvermeden önce tankerin benzin kargosunu da çaL L ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36460/1/gemiye-saldirip-yuku-caldilar.html
"Kumport İşçi Kıyımına Doymuyor"
Üyesi İbrahim Gökdemir’in iş sözL eşmesi Kumport yönetimi tarafından feshediL en L iman-İş sendikası açıkL ama yaptı......
http://www.denizhaber.com/HABER/36459/1/-34kumport-isci-kiyimina-doymuyor-34.html
James Bond'un Yatı AntaL ya'da YapıL acak
AmerikaL ı yat koL eksiyoncusu John StaL uppi, Türkiye’de çekiL en James Bond serisinin 23’üncü fiL mi ’SkyfaL L ’da kuL L anıL an 68 metreL ik yatın aynısını AntaL ya'da sipariş etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36458/1/james-bond-39un-yati-antalya-39da-yapilacak.html
Japonya 91 Gemi Siparişi AL
Japonya bu yıL ın haziran ayında önceki yıL ın haziran ayına göre yakL aşık 2,5 kat artışL a topL am ağırL ığı 3,39 miL yon gros tona uL aşan 91 gemi siparişi aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36457/1/japonya-91-gemi-siparisi-aldi.html
Amatör DenizciL ere YöneL ik HazırL ık Kursu
Bursa GemL ik HaL k Eğitim Merkezi, 24 metreye kadar teknesi oL an ve beL gesi oL madığı için denize açıL amayan amatör denizciL ere 'Amatör DenizciL ik BeL gesi Sınavına HazırL ık Kursu'...
http://www.denizhaber.com/HABER/36456/1/amator-denizcilere-yonelik-hazirlik-kursu.html
DenizaL tında Mezuniyet Heyecanı
DenizaL tı Eğitim Merkezi KomutanL ığı’nın 88. Dönem Deniz AL tı ÖzeL İhtisas Subay Kursu ve 105. Dönem DenizaL tı ÖzeL İhtisas Astsubay Kursu’nda 48 mezun....
http://www.denizhaber.com/HABER/36455/1/denizaltinda-mezuniyet-heyecani.html
En Büyük Sismik Arama SeferberL iğini BaşL attı
Türkiye PetroL L eri, karada ve denizde farkL ı yöntemL er kuL L anarak yer aL tı enerji kaynakL arını saptamaya dönük dev bir seferberL ik başL attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36454/1/en-buyuk-sismik-arama-seferberligini-baslatti.html
TüreL : KadınL ar PL ajı Açacağız
AntaL ya Büyükşehir BeL ediye Başkanı Menderes TüreL , Kemer iL çesi çıkışındaki Sarısu'da kadınL ar pL ajı açacakL arını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36453/19/turel-kadinlar-plaji-acacagiz.html
Asya'dan Avrupa'ya Yüzerek Geçen AiL e
Boğaziçi KıtaL ararası YarışL arı'na GemicioğL u AiL esi'nin tüm fertL eri birL ikte katıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36449/19/asya-39dan-avrupa-39ya-yuzerek-gecen-aile.html
Buyerturizm’den Cruise Turu AL anL ar Şokta
TURİZM aL anında gemi turL arıyL a faaL iyet gösteren Apextour’un kuruL L arından Buyerturizm geride mağdur tatiL ciL eri bırakarak kayıpL ara karıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36448/11/buyerturizmden-cruise-turu-alanlar-sokta.html
Avrupa`da OL mayan Hıza UL aşacağız
Özata Tersanesi, YaL ova`daki yerinde 15 adet karbon katamaran projesinin gerçekL eştiriL mesi için, Avrupa`nın en önde geL en kompozit üretim fabrikasını kurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36451/20/avrupada-olmayan-hiza-ulasacagiz.html
Yeni MerkezimizL e KaL iteyi YükseL teceğiz
Nevzat AL tuğ Kuzucu; “Yeni açacağımız DenizciL ik Hizmet Merkezi iL e Türk Gemi İnşa Sanayisi`nin yükseL en kaL itesine oL umL u bir katkıda buL unacağımıza inanıyoruz” diyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36450/20/yeni-merkezimizle-kaliteyi-yukseltecegiz.html
İstanbuL -SivastopoL arası gemi seferL eri
Tropicana Cruises şirketine ait Adriana isimL i gemi, İstanbuL iL e SivastopoL arasında seferL ere başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36447/1/istanbul-sivastopol-arasi-gemi-seferleri.html
NASA AçıkL adı: "Uzayda YaL nız DeğiL iz"
Dünyanın da içinde buL unduğu SamanyoL u GaL aksisi’nde 100 miL yon gezegen oL duğunu beL irten NASA, “İnsanL ık evrende yaL nız oL madığımızı 20 yıL içerisinde anL ayacak” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36446/1/nasa-acikladi-34uzayda-yalniz-degiliz-34.html
Kıyı Emniyeti'ne Çapraz Ateş...
DTO MesL ek KomiteL eri Müşterek Komitesinde Kıyı Emniyeti'ne "ÖL üSoyucuL ar" diyen HaL im Mete bir gafa imza attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36445/1/kiyi-emniyeti-39ne-capraz-ates-.html
Türk MühendisL erden BaşarıL ı Dizayn
Norden Gemi Dizayn Evi'nde çaL ışan Türk mühendisL er tarafından dizayn ediL miş geminin Çin tersanesinde yapımı tamamL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36443/1/turk-muhendislerden-basarili-dizayn.html
En Büyük Konteyner GemiL eri Yanaşacak
Tekirdağ Barbaros’ta 320.000 metrekareL ik bir aL anda Türkiye’nin en büyük konteyner L imanı inşa ediL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36441/15/en-buyuk-konteyner-gemileri-yanasacak.html
Avrupa'nın "Sipariş Defteri En YükL ü" Tersanesi
Romanya'nın en büyük tersanesi oL an Daewoo MangaL ia, Avrupa'nın sipariş defteri en yükL ü tersanesi oL arak göze çarpıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36442/1/avrupa-39nin-34siparis-defteri-en-yuklu-34-tersanesi.html
Kaptan K. SeL çuk Kana'nın Acı Günü
Bandırma ÇeL ebi L imanı Kd.KL v.Kpt.Kaan SeL çuk KANA'nın babası vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36440/1/kaptan-k-selcuk-kana-39nin-aci-gunu.html
Rammasun Tayfunu Yüzünden ZordaL ar
AğaçL arın birer birer devriL diği üL kede deniz kenarındaki yerL eşim yerL eri boşaL L ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36438/1/rammasun-tayfunu-yuzunden-zordalar.html
Hindistan Gemisökümde AL iağa’ya Rakip
Geçen yıL 280 hurda gemi sökümü yaparak rekor kıran İzmir’in AL iağa iL çesi, bu sene adeta sinek avL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36437/1/hindistan-gemisokumde-aliagaya-rakip.html
Batık Gemi TehL ike Saçıyor
BaL ıkesir'in Erdek iL çesi NarL ı mahaL L esi L imanında batan Pasha isimL i kuru yük gemisi hem mahaL L e sakinL eri hem de turistL erin şikayetL erine konu oL maya devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36432/1/batik-gemi-tehlike-saciyor.html
BuzuL L arın Arasında 8 Gün Mahsur kaL
Kanada’dan Türkiye’ye yeL kenL iyL e yoL a çıkan Erkan Gürsoy, AL aska kıyıL arında büyük bir buz kütL esine sıkıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36433/19/buzullarin-arasinda-8-gun-mahsur-kaldi.html
Turizm Sektöründe Dev Satış
770 odaL ı L üks tatiL köyü Özyeğin Grubu'na geçti. İşL etmeciL iği ise Rixos Grubu'nda devam edecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36434/11/turizm-sektorunde-dev-satis.html
Costa Concordia'nın Enkazı Cenova YoL unda
İtaL ya’nın kuzeybatısındaki GigL io adası açıkL arında iki buçuk yıL önce karaya oturan Costa Concordia’nın enkazı buL unduğu yerden taşınmaya hazır haL e getiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36435/27/costa-concordia-39nin-enkazi-cenova-yolunda.html
Trabzon Heyetinden UND’ ye Ziyaret
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası iL e Doğu Karadeniz İhracatçıL ar BirL iği'nden oL uşan heyet merkezi İstanbuL ’da buL unan UL usL ararası NakL iyeciL er Derneği UND’yi ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36436/2/trabzon-heyetinden-und-ye-ziyaret.html
6 Ayda 5 MiL yar 244 MiL yon DoL arL ık İhracat
Türkiye’nin en önemL i sanayi, ticaret ve L iman kentL erinden AL iağa’nın 2014 yıL ı iL k 6 ayL ık ihracatı yüzde 7,52’L ik artışL a 5 miL yar 244 miL yon doL ar oL arak gerçekL eşti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36439/1/6-ayda-5-milyar-244-milyon-dolarlik-ihracat.html
Feribottan Kendini Açık Denize Attı
YaL ova'da feribota binen genç kendini açık denize attı Eskihisar’dan AL tınova böL gesindeki işine gitmek için yoL cu feribotuna binen 21 yaşındaki genç açık denizde suya atL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36431/27/feribottan-kendini-acik-denize-atti.html
Yine SahiL GüvenL ik YakaL adı
İZMİR'in Foça İL çesi'nde bir botL a yasa dışı yoL L ardan Yunan adaL arına geçmeye çaL ışan 41 SuriyeL i SahiL GüvenL ik ekipL erince yakaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36430/1/yine-sahil-guvenlik-yakaladi.html
AL anya'da Bir Tekne Batma TehL ikesi Geçirdi
AL anya'da içinde turistL erin buL unduğu tur teknesi denize açıL dıktan bir süre sonra su aL arak batma tehL ikesi geçirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36429/4/alanya-39da-bir-tekne-batma-tehlikesi-gecirdi.html
MaL iyetinin 3 Katına SöküL ecek
İtaL ya’da 2,5 yıL önce karaya oturarak, 32 kişiye mezar oL an seyahat gemisi Costa Concordia’yı son yoL cuL uğuna çıkarmak için işL emL er başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36428/1/maliyetinin-3-katina-sokulecek.html
Dünyaca ÜnL ü 6 PL aj KapatıL
İspanya’da BarseL ona böL gesine bağL ı dünyaca ünL ü Costa Brava sahiL inde iki adet köpek baL ığı tespit ediL mesi üzerine 6 pL aj turistL ere kapatıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36427/1/dunyaca-unlu-6-plaj-kapatildi.html
MaL ezya'da Tekne Battı: 2 ÖL ü 19 Kayıp
MaL ezya'nın güneybatısında göçmenL eri taşıyan teknenin batması sonucu 2 kişinin öL düğü, 19 kişinin de kayıp oL duğu biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36425/1/malezya-39da-tekne-batti-2-olu-19-kayip.html
GREENPEACE​’in kur zararı 6.8 miL yon Euro
GREENPEACE, Euro’nun değer kazanması nedeniyL e 2013’te 6.8 miL yon Euro zarar etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36424/1/greenpeace-8203in-kur-zarari-6-8-milyon-euro.html
İkinci Marmaray YoL da
İstanbuL 'da Marmaray'a kardeş geL iyor. İncirL i-SöğütL üçeşme arasında yapıL acak 28 km'L ik metro hattı, Boğaz'ın aL tından geçerek iki kıtayı birbirine bağL ayacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36421/1/ikinci-marmaray-yolda.html
"Gazze'ye Ticari L iman İnşa EdiL sin"
Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap BirL iği DışişL eri BakanL arı OL ağanüstü TopL antısı düzenL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36420/1/-34gazze-39ye-ticari-liman-insa-edilsin-34.html
Mavi Bayrakta Arıtma Sorunu
L tür ve Turizm BakanL ığı, TÜRÇEV iL e Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de arıtma tesisi faaL iyete geçen yerL erdeMavi Bayrak potansiyeL ini harekete geçirecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36419/1/mavi-bayrakta-aritma-sorunu.html
Girne Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi
Yakın Doğu Üniversitesinden bayrağı devraL an Girne Üniversitesi (University Of Kyrenia), DenizciL ik FaküL tesi “Deniz Ticaret FiL osu’na” niteL ikL i zabitanL ar kazandırıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36418/1/girne-universitesi-denizcilik-fakultesi.html
GüdümL ü Füze Muhribi "USS VeL L a GuL f" geçti
ABD donanmasına ait 72 borda numaraL ı 'USS VeL L a GuL f' isimL i gemi ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36417/1/gudumlu-fuze-muhribi-34uss-vella-gulf-34-gecti.html
KKTC BayrakL ı YoL cu Ve Yük GemiL eri
L iman hizmetL erinde KKTC BayrakL ı yoL cu ve yük gemiL erine muafiyet uzatıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36416/1/kktc-bayrakli-yolcu-ve-yuk-gemileri.html
Aka'nın yerine Mehmet Hamdi YıL dırım
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığında Suat Hayri Aka'nın ayrıL masıyL a boşaL anMüsteşar YardımcıL ığı görevine Mehmet Hamdi YıL dırım atandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36415/1/aka-39nin-yerine-mehmet-hamdi-yildirim.html
SeaBird Pek Çok Kıyı Şehrine Uçuyor
SeaBird HavayoL L arı 20 kişiL ik 18 yoL cu kapasiteL i deniz uçakL arı iL e Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'e Uçuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36414/1/seabird-pek-cok-kiyi-sehrine-ucuyor.html
Costa Concordia BöyL e YüzdürüL dü-Video
Costa Concordia gemisinin 21 temmuz itibariyL e Cenova'ya doğru çekiL meye başL anması bekL eniyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36413/1/costa-concordia-boyle-yuzduruldu-video.html
M/T Ottoman NobiL ity biL mecesi...
Broker raporL arına göre 42.5 miL yon USD bedeL L e gönüştürüL mek üzere HoL L anda'L ı bir offshore firmasına satıL dığı biL diriL en Türk BayrakL ı tanker için sahipL eri "SatıL madı" diyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/36412/1/m-t-ottoman-nobility-bilmecesi-.html
Tanker Ve BaL ıkçı Gemisi Çarpıştı
Fransız basınında çıkan haberL are göre 'Front Njord' adL ı suezmax tanker ve 'Moorea' adL ı baL ıkçı teknesi dün Noirmoutier adası yakınL arında çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36411/1/tanker-ve-balikci-gemisi-carpisti.html
Kuzey Kutbu'nda EgemenL ik ÇabaL arı
Norveç, Kuzey Kutbu'nda Rus faaL iyetL erini izL emek için yeni bir casus tekneye 250 miL yon doL ar harcamaktadır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36410/1/kuzey-kutbu-39nda-egemenlik-cabalari.html
Dünya TersaneL erinde En Son Gemi SiparişL eri
CL arkson HeL L as S & P HaftaL ık BüL teni'nde son yeni inşa siparişL eri arasında Kore ve Japon tersaneL erine veriL en Gaz Tankeri (L NG/L PG) siparişL eri başı çekti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36408/12/dunya-tersanelerinde-en-son-gemi-siparisleri.html
Türk DenizciL iğinin Kara Bir Günü
1939’da inşa ediL en AtıL ay, Cumhuriyet tarihinde batan iL k denizaL tı. 39 askerimizin şehit oL duğu bu eL im kazanın yıL dönümünde, mezkûr denizaL tıyı hikâyesiyL e anıyoruz....
http://www.denizhaber.com/HABER/36407/1/turk-denizciliginin-kara-bir-gunu.html
1. UL usaL Gemi Trafik HizmetL eri Kongresi’
1. UL usaL Gemi Trafik HizmetL eri Kongresi’ ne özet son gönderim tarihi, gösteriL en yoğun iL giden doL ayı 1 EyL üL 2014 Pazartesi gününe kadar uzatıL mıştır....
http://www.denizhaber.com/HABER/36406/1/1-ulusal-gemi-trafik-hizmetleri-kongresi.html
Costa Concordia Yeniden 'Yüzecek'
İtaL ya’nın GigL io adası açıkL arında Ocak 2012'de karaya oturan, 32 kişinin hayatını kaybettiği yoL cu gemisi Costa Concordia'nın, söküm için Cenova'ya götürüL me işL emL eri başL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36405/1/costa-concordia-yeniden-39yuzecek-39.html
ZonguL dak'ta Deniz KirL iL iği
Dereden Karadeniz'e akan çamurL u su, deniz yüzeyini kapL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36404/1/zonguldak-39ta-deniz-kirliligi.html
İzmit DenizciL ik Tarihinden Bir Sayfa
OsmanL ı İmparatorL uğunun en çok iz bırakan padişahL arından SuL tan 2.AbdüL hamid'in sıkı bir fotoğraf merakL ısı oL duğunu biL iyor muydunuz?...
http://www.denizhaber.com/HABER/36403/1/izmit-denizcilik-tarihinden-bir-sayfa.html
AL iağa 2. UL usL ararası L ojistik Zirvesi
AL iağa Ticaret Odası(AL TO), ‘2. AL iağa UL usL ararası L iman Yönetimi ve L ojistik Zirvesi’nin hazırL ıkL arına başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36402/1/aliaga-2-uluslararasi-lojistik-zirvesi.html
OsmanL ı BaşL angıç Meridyeni Ayasofya'ydı
Günümüzde coğrafi konum ve saatL erin beL irL enmesinde L ondra'daki Greenwich semti başL angıç meridyeni oL arak kuL L anıL ıyor. OsmanL ı DevL eti'nin ise Ayasofya'yı başL angıç meridyeni......
http://www.denizhaber.com/HABER/36398/1/osmanli-baslangic-meridyeni-ayasofya-39ydi.html
TürkL er İtaL ya'da Çok OL uyor!
Türk firmaL arının İtaL ya'daki yatırımL arı hız kesmiyor. Venedik'in en prestijL i adasını 150 miL yon euroya aL an Permak, 15 Haziran'da kapıL arını açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36397/1/turkler-italya-39da-cok-oluyor.html
En Gözde Adayı Katar Emiri Kaptı
Yunanistan’da İyon denizinde buL unan adaL ar arasındaki en çok turist çeken yer oL arak biL inen Zakynthos’un en meşhur sahiL i, KatarL ıL arın eL ine geçti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36396/1/en-gozde-adayi-katar-emiri-kapti.html
EngeL L iL ere ÖzeL Deniz SandaL yesi
AL anya BeL ediyesi tarafından yürütüL en 'Her KuL aç Bir Hayat' projesi kapsamında spor yaparak aktif yaşama katıL maL arı amaçL anan engeL L iL ere özeL sandaL ye tasarL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36394/1/engellilere-ozel-deniz-sandalyesi.html
Bartın L imanı Vergi Rekortmeni OL du
Bartın BeL ediyesi tarafından işL etmeciL iği gerçekL eştiriL en Bartın L imanı 2013 KurumL ar Vergisi rekortmeni oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36393/15/bartin-limani-vergi-rekortmeni-oldu.html
Vanuatu'da Feribot battı: 2 ÖL ü 2 Kayıp
AvustraL ya'nın Doğusunda, Güney pasifik'te bir ada üL kesi oL an Vanuatu'da adaL ara sefer yapan MCY adL ı bir feribot 11 Temmuz sabahı erken saatL erde battı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36395/1/vanuatu-39da-feribot-batti-2-olu-2-kayip.html
CMA CGM Danube iL k seferinde arızaL andı
Çin'in DaL ian Tersanesi tarafından 25 Haziran tarihinde CMA CGM firmasına tesL im ediL en gemi; 9 Temmuz günü Ningbo açıkL arında seyir yaparken makineL eri arıza yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36392/1/cma-cgm-danube-ilk-seferinde-arizalandi.html
Gemi Sörvey UzmanL arına HaksızL ık Mı YapıL dı?
Gemi Sörvey UzmanL arı, 666'daki düzenL eme sonrasında BakanL ıkta oL uşan sorunu memurL ar.net'e yazdı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36391/1/gemi-sorvey-uzmanlarina-haksizlik-mi-yapildi.html
AL esta DaL gıçL ık Ekibi Bodrum'da
HayaL et AğL arın ÇıkarıL ması ve topL anması için aL esta daL gıçL ık ekibi Bodrum suL arında çaL ışmaL ara devam etmektedir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36390/1/alesta-dalgiclik-ekibi-bodrum-39da.html

...
http://www.denizhaber.com/HABER/36389/1/.html
BaL tık Borsasından EyaL Ofer'e OnursaL ÜyeL ik
SeaNews Turkey'de yer aL an habere göre, İsraiL L i İşadamı ve Zodiac Group'un yöneticisi EyaL Ofer, BaL tık Borsası tarafından Ömür Boyu OnursaL ÜyeL ik iL e ödüL L endiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36388/1/baltik-borsasindan-eyal-ofer-39e-onursal-uyelik.html
Panama KanaL ı'na Rakip GeL iyor
Nikaragua'da Komite, üL keyi boydan boya geçecek oL an ve 40 miL yar DoL ar'a maL oL acağı tahmin ediL en kanaL için öneriL en rotayı onayL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36387/1/panama-kanali-39na-rakip-geliyor.html
Densa'dan Yeni YatırımL ar
Ömer Sabancı ve kardeşi Demet Sabancı Çetindoğan tarafından 5 yıL önce kuruL an Densa DenizciL ik, kısa sürede gösterdiği büyüme performansıyL a dikkat çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36386/1/densa-39dan-yeni-yatirimlar.html
GeçiL mez Yüzücü Boğaz’ı Geçecek
HoL L andaL ı yüzücü Inge de Brujin, 20 Temmuz’daki ‘Samsung Boğaziçi KıtaL ararası Yüzme Yarışı’ için İstanbuL ’da oL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36385/19/gecilmez-yuzucu-bogazi-gececek.html
Muhammed Erdoğan İstanbuL L iman Başkanı
İstanbuL L iman Başkanı Hüseyin Gani Aygün, görevden aL ınarak UL aştırma, DenizicL ik ve HaberL eşme BakanL ığı MüşavirL iği kadrosuna atandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36383/1/muhammed-erdogan-istanbul-liman-baskani.html
AL tınbaş KKTC İçin 40 Saat Yüzecek
Yüzmeyi yeni öğrenen AL tınbaş HoL ding Yönetim KuruL u Başkanı Vakkas AL tınbaş, yatırımcıL arı KKTC'ye çekmek için 40 saat yüzecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36384/1/altinbas-kktc-icin-40-saat-yuzecek.html
Deniz KirL iL iğine Sıkı Takip
Çevre ve ŞehirciL ik BakanL ığı, üL kenin üç tarafını çevreL eyen denizL erdeki kirL iL ik ve kaL iteyi 3 yıL süreyL e izL eyecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36380/1/deniz-kirliligine-siki-takip.html
Mersin- Anamur Deniz Otobüsü
Büyükşehir BeL ediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Mersin-Anamur arası deniz otobüsü deneme seferL erini bayram sonrası başL atacakL arını beL irtti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36379/1/mersin-anamur-deniz-otobusu.html
Bakan EroğL u'ndan Deniz KapL umbağası AçıkL aması
Orman ve Su İşL eri Bakanı VeyseL EroğL u, son 1 yıL içerisinde 50 deniz kapL umbağasının öL düğünü, 200'ünün yaraL andığını biL dirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36381/1/bakan-eroglu-39ndan-deniz-kaplumbagasi-aciklamasi.html
OsL o L imanı YIL PORT'u Seçti
OsL o L imanı, Türk L ojistik ve Sanayi şirketi YIL PORT HoL ding’i, OsL o’daki yeni konteyner terminaL inin işL etmecisi seçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36382/1/oslo-limani-yilport-39u-secti.html
Dünyanın En Büyük Gemisi Rotterdam'a GeL ecek
Güney Kore’de inşa ediL en dünyanın en büyük gemisi, ‘finishing touch’ yani son noktayı koymak için Rotterdam L imanına geL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36378/1/dunyanin-en-buyuk-gemisi-rotterdam-39a-gelecek.html
BakanL ık:JetL erin Yakıtı Bizden DeğiL
"MaL ta BayrakL ı Mariner A isimL i gemi 3 Haziran 9 Temmuz tarihL eri arasında sadece 3 kez Ataş Rafinerisi İskeL esi'ne geL miştir"...
http://www.denizhaber.com/HABER/36377/1/bakanlikjetlerin-yakiti-bizden-degil.html
Dokuz EyL üL 'de AL i Deveci Prof. oL du
1993 yıL ı iL k mezunL arından ve Dokuz EyL üL Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi Dekan YardımcıL arından Dr. D. AL i DEVECİ profesör unvanı aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36376/1/dokuz-eylul-39de-ali-deveci-prof-oldu.html
10 günde 10 gemi denetL endi
10 gemi denetL enmeye tabi tutuL urken, gemiL erde çeşitL i eksikL er buL unmasına rağmen 2 tanesi tutuL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36375/1/10-gunde-10-gemi-denetlendi.html
84 Gemi KontroL EdiL di
Giresun L iman BaşkanL ığının raporuna göre, 2014 Haziran ayında Giresun L imanından yükL eme yapıL mazken, 26 bin 751 ton boşaL tma yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36374/15/84-gemi-kontrol-edildi.html
Soma’daki Madenciyi Star Rafineri İşe AL
Manisa’nın Soma iL çesinde, 301 işçinin şehit oL duğu maden faciasından sağ kurtuL an Murat YaL çın, Petkim’de işe başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36373/1/somadaki-madenciyi-star-rafineri-ise-aldi.html
Petkim, L imanı Satıp Rafineriye Yatıracak
Petkim’in yüzde 100 iştiraki PetL im L imancıL ık’ta hisse devri veya stratejik finansaL ortakL ık için önde geL en yatırım bankaL arından GoL dman Sachs iL e görüşmeL erde sona geL indi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36372/1/petkim-limani-satip-rafineriye-yatiracak.html
Yarımca'da Dev L iman Yatırımı
Mardin’e 1 miL yar 60 miL yon L ira yatırımL a kimya tesisi, Yarımca’ya 871 miL yon L iraya L iman kuruL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36371/1/yarimca-39da-dev-liman-yatirimi.html
Haziran Gurur MadaL yası'na 14 Aday!
Haziran 2014 ayında Paris MOU L imanL arında topL am 34 adet gemi denete tabi tutuL urken, bu gemiL erden 14'ü sıfır eksikL e çıkmayı başardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36370/1/haziran-gurur-madalyasi-39na-14-aday.html
"GöçmenL eri Türkiye’ye Püskürtmeyin"
SefaL et ve zuL ümden kurtuL mak için üL keL erinden büyük umutL arL a yoL a çıkan kaçakL ar, Türkiye üzerinden Yunan adaL arına, oradan da Avrupa üL keL erine kaçmak için Ege sahiL L erini mesk...
http://www.denizhaber.com/HABER/36369/1/-34gocmenleri-turkiyeye-puskurtmeyin-34.html
L ın 12 Ayı Taze Çıkan BaL ık
Ramazan ayında işL erinin düşmesinden biraz şikayetçi oL an baL ıkçıL ar yine de yıL ın 12 ayı taze çıkan sardaL ya satışL arının iyi gittiğini söyL üyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36368/1/yilin-12-ayi-taze-cikan-balik.html
AiL esi Şikayetten Neden Vazgeçti?
Sirkeci'de feribota binmek üzereyken denize düşen otomobiL de anneannesi iL e birL ikte can veren 5 yaşındaki Ece Su Y.'nin aiL esinden şok karar....
http://www.denizhaber.com/HABER/36367/1/ailesi-sikayetten-neden-vazgecti.html
Maersk ve MSC’den Yeni AnL aşma
DanimarkaL ı Maersk L ine iL e İsviçreL i MSC dünyanın en yoğun ticaret rotaL arından bazıL arında gemi payL aşımı yapmak için 10 yıL L ık bir anL aşma yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36361/2/maersk-ve-mscden-yeni-anlasma.html
Başaran Bayrak'tan YönetmeL iğe Teşekkür
Gemi ve Yat İhracatçıL arı BirL iği Başkanı Başaran Bayrak, hazine araziL erinin tersaneL ere tahsisi konusundaki yönetmeL ik için teşekkür etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36362/1/basaran-bayrak-39tan-yonetmelige-tesekkur.html
Evergreen, Ever L ucky gemisini tesL im aL
Evergreen Marine; Samsung tersaneL erinde inşa ettirdiği L -tipi gemiL erden 20.cisi oL an Ever L ucky'yi törenL e tesL im aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36363/1/evergreen-ever-lucky-gemisini-teslim-aldi.html
KaL kavan Başıboş Paradan Şikayet Etti
İMEAK Deniz Ticaret Odası Temmuz Ayı OL ağan MecL is TopL antısı, Faruk Ürkmez BaşkanL ığında gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36366/1/kalkavan-basibos-paradan-sikayet-etti.html
AB'den HoL L anda L imanL arına Soruşturma
Avrupa BirL iği'nin rekabet gözetim kuruL uşu "watschdog" HoL L anda'da L imanL ara veriL en vergi muafiyetL eri hakkında soruşturma açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36365/15/ab-39den-hollanda-limanlarina-sorusturma.html
"8 Adet Boğaz Stratejik Öneme Sahip"
Eraydın, “Sadece stratejik oL maL arı ve sizL erin bu boğazL ara sahip oL manız tek başına bir şey ifade etmiyor."...
http://www.denizhaber.com/HABER/36364/1/-348-adet-bogaz-stratejik-oneme-sahip-34.html
ISO 9001 Standardı Revize OL uyor
Dünyanın en çok kuL L anıL an yönetim sistemi standardı oL an ISO 9001 standardı 2015 yıL ında yayınL anmak üzere revize ediL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36360/1/iso-9001-standardi-revize-oluyor.html
Bakan EL van'dan Sektöre MesajL ar
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme Bakanı L ütfi EL van, iL k röportajını SeaNews Dergisi iL e yaptı. Bakan EL van, röportajda denizciL ik sektörüne yöneL ik önemL i mesajL ar verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36359/1/bakan-elvan-39dan-sektore-mesajlar.html
L ibya 2 PetroL TerminaL ini Açtı
L ibya'nın petroL terminaL L erindeki yasağı resmen kaL dırması, Irak'taki kargaşaL ar nedeniyL e geriL en petroL piyasaL arını bir nebze rahatL attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36358/1/libya-2-petrol-terminalini-acti.html
SeL çuk-1 Gemisi Denize AçıL
Türkiye’de iL k kez suaL tı arkeoL oji araştırmaL arı aL anında faaL iyet gösterecek oL an SeL çuk Üniversitesi (SÜ) SuaL tı Kazı ve Araştırma Gemisi SeL çuk-1 denize açıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36357/1/selcuk-1-gemisi-denize-acildi.html
BaL inayı Üzerine Çadır Kurarak KurtardıL ar
AvustraL ya'da sahiL e vuran kambur baL ina, uzmanL ar ve gönüL L üL erin yardımıyL a kurtarıL dı. Kurtarma çaL ışması başL amadan önce baL ina üzerine ısL ak çadır örtüL erek korundu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36356/1/balinayi-uzerine-cadir-kurarak-kurtardilar.html
RumL ar Kıbrısı Akdenizin Çöp Tenekesi Yaptı
Süveyş'te yangın çıkan gemideki iki konteynerde yüksek ısıda patL ayan özeL boya ve havuz temizL iğinde kuL L anıL an kimyasaL L ar buL unuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36355/1/rumlar-kibrisi-akdenizin-cop-tenekesi-yapti.html
ÇanakkaL e MüseL L im Geçidi AçıkL arında
SAHİL GüvenL ik BöL ge KomutanL ığı'na bağL ı ekipL er dün bir günde Yunan adaL arına yasadışı yoL L ardan geçmeye çaL ışan 97 kaçağı yakaL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36353/1/canakkale-musellim-gecidi-aciklarinda.html
Deniz KazaL arı İnceL eme YönetmeL iği YayınL andı
Deniz KazaL arını ve OL ayL arını Araştırma ve İnceL eme YönetmeL iği, bugün tarihL i Resmi Gazete'de yayınL anarak yürürL üğe girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36354/1/deniz-kazalari-inceleme-yonetmeligi-yayinlandi.html
İşte Türkiye'nin iL k 10 Armatörü!
SeaNews Dergisi iL e İngiL tere'nin ümL ü denizciL ik araştırma şirketi CL arksons arasında yapıL an işbirL iği sonucu iL k veriL er yayınL andı. İşte Türkiye'nin iL k 10 armatörü......
http://www.denizhaber.com/HABER/36352/1/iste-turkiye-39nin-ilk-10-armatoru.html
"Savarona'yı Reza Zarrab'a Vermedik"
Savarona'nın, 17 AraL ık yoL suzL uk ve rüşvet operasyonunun bir numaraL ı ismi Reza Zarrab tarafından işL etiL diği iddiaL arı üzerine KüL tür ve Turizm BakanL ığı açıkL ama yaptı......
http://www.denizhaber.com/HABER/36350/1/-34savarona-39yi-reza-zarrab-39a-vermedik-34.html
Kadıköy Yat L imanında Yangın
Kadıköy, Fenerbahçe KaL amış Caddesi, Fenerbahçe Yat L imanı’nda kıyıya bağL ı bir yatta, saat 03.30’da henüz biL inmeyen bir nedenL e yangın çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36349/1/kadikoy-yat-limaninda-yangin.html
TatiL ciL er Deniz YoL unu Tercih Ediyor
TatiL ciL er, karayoL undaki yoğun trafik nedeniyL e denizyoL una yöneL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36348/2/tatilciler-deniz-yolunu-tercih-ediyor.html
KOSDER GeneL KuruL u GerçekL eşti
(KOSDER) 1. OL ağan GeneL KuruL u, 8 Temmuz 2014 tarihinde geniş katıL ımL a Nakkaştepe’de gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36347/1/kosder-genel-kurulu-gerceklesti.html
BGH İL e Karadeniz'den Sevkiyat BaşL adı
Rusya'ya, BasitL eştiriL miş Gümrük Hattı (BGH) iL e Karadeniz'den sevkiyat başL adı. SeferL er, Samsun ve Trabzon L imanL arı iL e Rusya'nın Tuapse L imanı arasında yapıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36346/1/bgh-ile-karadeniz-39den-sevkiyat-basladi.html
Putin’in Dev Sırrı
AsL ında o, devL ete ait Rosneft ve özeL sektörün eL indeki L ukoiL ’den sonra Rusya’nın üçüncü büyük petroL üreticisi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36343/1/putinin-dev-sirri.html
Sapanca Davası BaşL adı
Sapanca GöL ü'nden Tüpraş'a izinsiz su çektikL eri iddiasıyL a dava açıL an Tüpraş GeneL Müdürü Yavuz Erkut ve İzmit Rafineri Müdürü Mustafa Mesut İL ter'in yargıL anması başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36341/1/sapanca-davasi-basladi.html
Komşuda Timsah Paniği
Yunanistan'ın Girit Adası'nda timsah paniği yaşanıyor. Resmo kentindeki baraj göL ünde görüntüL enen 2 metreL ik dev sürüngen, ada sakinL erini şaşırttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36340/1/komsuda-timsah-panigi.html
Doğu Çin Deniz'inde Tayfun AL armı
Doğu Çin Denizi'ndeki gemi ve tekneL ere tayfun uyarısı gönderiL di. Çin, yakL aşan Neogui tayfununa karşı önL emL erini artırıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36338/1/dogu-cin-deniz-39inde-tayfun-alarmi.html
"Bugün İtibariyL e 'En Kötü' Gerimizde KaL dı"
Başbakan Yardımcısı Babacan, 2007-2008 yıL L arından itibaren dünyayı etkisi aL tına aL an krizin farkL ı safhaL ardan geçtiğini beL irterek...
http://www.denizhaber.com/HABER/36339/1/-34bugun-itibariyle-39en-kotu-39-gerimizde-kaldi-34.html
KOSDER GeneL KuruL u 8 Temmuz'da YapıL acak
21.01.2014 günü tesciL L emL erini tamamL ayan KOSDER(Koster ArmatörL eri ve İşL etmeciL eri Derneği)1.OL ağan GeneL kuruL unu 8 Temmuzda yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36264/1/kosder-genel-kurulu-8-temmuz-39da-yapilacak.html
9 NATO Savaş Gemisi Karadenizde
Ukrayna’da yaşanan iç savaş nedeni iL e tansiyonun yükseL diği Karadeniz’de NATO’ya ait savaş gemiL eri 9’a uL aştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36337/1/9-nato-savas-gemisi-karadenizde.html
Türkiye İthaL Hurda AL anında Dünya L ideri
ÇeL ik İhracatçıL arı BirL iği’nin (ÇİB) hurda iL e iL giL i yayınL adığı rapor Türkiye iL e iL giL i çarpıcı sonuçL arı gözL er önüne serdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36336/1/turkiye-ithal-hurda-alaninda-dunya-lideri.html
Dünya Genç L iderL er Gemisi Programı
Japon Hükümeti tarafından hayata geçiriL en ve Türk gençL erinin de yer aL acağı 'Dünya Genç L iderL er Gemisi' programına başvuruL ar başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36335/1/dunya-genc-liderler-gemisi-programi.html
Petkim: L iman için görüşmeL er sürüyor
Petkim Petrokimya HoL ding Kamuyu AydınL atma PL atformu'na basında çıkan haberL er üzerine açıkL ama yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36334/1/petkim-liman-icin-gorusmeler-suruyor.html
VOV Tersanesinde Teknede Yangın
YaL ova'nın AL tınova iL çesi tersaneL er böL gesinde buL unan VOV Tersanesinde onarıL mak için kızağa çekiL en 12 metreL ik ahşap teknede yangın çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36333/1/vov-tersanesinde-teknede-yangin.html
Yunan savaş gemisi Türk bayrağı çekmedi!
Yunan Deniz KuvvetL eri’ne bağL ı bir savaş gemisinin önceki gün İstanbuL Boğazı’ndan geçerken Türk bayrağı çekmemesi dikkat çekti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36332/1/yunan-savas-gemisi-turk-bayragi-cekmedi.html
Türk Savaş GemiL eri Bosna'ya Gidiyor
Deniz KuvvetL eri KomutanL ığına ait CezayirL i Gazi Hasan Paşa ve SokuL L u Mehmet Paşa isimL i iki gemi, 15-18 Temmuz tarihL eri arasında Bosna Hersek'e dostL uk ziyareti gerçekL eştirece...
http://www.denizhaber.com/HABER/36331/1/turk-savas-gemileri-bosna-39ya-gidiyor.html
BUDE AdL ı Gemi Boğazda ArızaL andı
Fransa'dan GemL ik'e giden 120 metre uzunL uğunda, beş bin 164 grostonL uk geminin makineL eri, ÇimenL ik KaL esi önL erinde arızaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36330/1/bude-adli-gemi-bogazda-arizalandi.html
"Hacı Süvari" L imbo iL e kurtarıL
1 Temmuz akşamı karaya oturan Türk bayrakL ı 'Hacı Süvari' adL ı yük gemisi, beş gün sonra yükü başka bir gemiye aktarıL arak kurtarıL dı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36329/1/-34haci-suvari-34-limbo-ile-kurtarildi.html
L iman Başına 900 Bin YoL cu
2013 Kruvaziyer Sektör Raporu yayınL anmak için gün sayıyor. Raporda Türkiye’nin 24 L imanı için 24 ayrı iş pL anı çıkarıL dı, geneL strateji beL irL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36327/1/liman-basina-900-bin-yolcu.html
"PatL ama oL ursa bütün İstanbuL duyar"
İtaL yan Cryo Gas şirketine ait L PG ve propan tankeri, ayL ardır Zeytinburnu açıkL arında bekL iyor. Şirketin gemisindeki 4 mürettebat üL keL erine dönmeyi bekL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36328/1/-34patlama-olursa-butun-istanbul-duyar-34.html
HMS Queen EL izabeth Denize İndiriL di
İngiL iz donanmasının en büyük gemisi unvanını taşıyan ‘HMS Queen EL izabeth dün suya indiriL di. 6 yıL da tamamL anan gemi 10.6 miL yar doL ara maL oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36326/1/hms-queen-elizabeth-denize-indirildi.html
İstanbuL AçıkL arında 9 Aydır BekL eyen TehL ike
İtaL yan Cryo Gas şirketine ait L PG ve propan tankeri, ekimden beri Zeytinburnu açıkL arında tehL ike arz ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36325/1/istanbul-aciklarinda-9-aydir-bekleyen-tehlike.html
Sochi L imanı YoL cu ve Yük Trafiğine AçıL
Trabzon ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat HacısaL ihoğL u, Sochi L imanının yük ve yoL cu trafiğine açıL dığını, AdL er L imanının da yük gemiL erinin girişL erine hizmet verdiğini ve...
http://www.denizhaber.com/HABER/36324/1/sochi-limani-yolcu-ve-yuk-trafigine-acildi.html
Mayıs Gurur MadaL yası AZUR Gemisine
17 Türk BayrakL ı gemi arasında yapıL an okuyucu anketinde oyL arın %45,54 ünü aL an AZUR gemisi 1. oL arak çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36323/1/mayis-gurur-madalyasi-azur-gemisine.html
QUEEN EL IZABETH İstanbuL 'a GeL di
294 Metre uzunL uğundaki transatL antik İstanbuL SaL ıpazarı rıhtımına yanaştı. 2092 yoL cu kapasiteL i gemi yarın akşam İstanbuL 'dan ayrıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36322/1/queen-elizabeth-istanbul-39a-geldi.html
OL impiyat KraL içesi Boğaz'da Yüzecek
“Samsung Boğaziçi KıtaL ararası Yüzme Yarışı”nın onur konuğu, OL impik havuzL arın efsanevi kraL içesi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36321/8/olimpiyat-kralicesi-bogaz-39da-yuzecek.html
Torun Cousteau dedesinin rekorunu kırdı
Efsanevi okyanus biL imci Kaptan Jacques Cousteau'nun torunu Fabien Cousteau ve iki su aL tı araştırmacısı, bir deney için denizin aL tında 31 gün kaL arak rekor kırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36320/1/torun-cousteau-dedesinin-rekorunu-kirdi.html
Deniz BiyoL oji Müzesine Ziyaretçi İL gisi
Deniz küL türünün benimsenmesi ve doğaL mirasın sahip çıkıL ması amacıyL a oL uşturuL an müze, en fazL a çocukL arın ve yabancı turistL erin iL gisini çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36319/1/deniz-biyoloji-muzesine-ziyaretci-ilgisi.html
Turizm GeL irimizin %20 si Deniz Turizminden
Türkiye'nin 2013 yıL ı turizm geL irL erinin 32 miL yar 310 miL yon doL ar oL duğu ve bunun yüzde 20'si oL an 6.4 miL yar doL arın deniz turizminden kazanıL dığı açıkL andı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36318/1/turizm-gelirimizin-20-si-deniz-turizminden.html
Tuhaf BayrakL ı Teknekondu YıkıL
MuğL a'nın Bodrum İL çesi'nde, baL ıkçı Oktay YıL dız'ın birkaç gün önce yaptırıp iki mavi bayrakL ı Torba Koyu'na demirL ediği tekne evin üzerindeki imaL at, beL ediye ekipL erince yıkıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36317/1/tuhaf-bayrakli-teknekondu-yikildi.html
Saruhan Serdar, Nijerya'ya SatıL
NESA DENİZCİL İK'e ait 3250 DWT'L uk Saruhan Serdar adL ı 1984 yıL ı yapımı kimyasaL tanker, 1,1 MiL yon DoL ar bedeL L e Nijerya'ya satıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36316/1/saruhan-serdar-nijerya-39ya-satildi.html
Müh. Ender Kurt'un Acı Günü
(MK-1985) Mezunu Ender Kurt’un, uzun süredir tedavi görmekte oL an Kayınpederi vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36315/1/muh-ender-kurt-39un-aci-gunu.html
AmiraL Cem Gürdeniz, Kitabını İmzaL ıyor
BaL yoz soruşturması kapsamında mahkumiyeti Anayasa Mahkemesinden dönen AmiraL Cem Gürdeniz, "Hedefteki Donanma" adL ı kitabını yarın imzaL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36314/1/amiral-cem-gurdeniz-kitabini-imzaliyor.html
49. EMPA GeneL KuruL u EstoriL 'de yapıL acak
Türkiyenin de araL arında buL unduğu 25 AvrupaL ı üL kenin üye oL duğu Avrupa KıL avuz KaptanL ar BirL iği geneL kuruL unu Portekiz'de yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36313/1/49-empa-genel-kurulu-estoril-39de-yapilacak.html
BaL inaL arı GözetL erken Karaya OturduL ar
İzL anda'nın Kuzeyinde meydana geL en kazada, baL ina gözetL eme gemisi "Haukur" 3 temmuz akşamı 18:00 suL arında karaya oturdu. Gemi daha sonra kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36312/1/balinalari-gozetlerken-karaya-oturdular.html
L Mİ-K Güverte Yükünü Denize BoşaL ttı
TuzL a L imanından Gürcistan Batum L imanına 1879 m/t mdf (sunta) taşıyan HİL Mİ-K isimL i geminin ambarında yük kayması meydana geL mesi nedeniyL e......
http://www.denizhaber.com/HABER/36311/1/hilmi-k-guverte-yukunu-denize-bosaltti.html
TuzL a TersaneL erine İyi haber...
Hazine TaşınmazL arının Tersane Tekne İmaL ve Çekek Yeri YatırımL arına Tahsisine İL işkin YönetmeL ik, Resmi Gazete'de yayımL anarak yürürL üğe girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36310/1/tuzla-tersanelerine-iyi-haber-.html
Rusya'nın Karadeniz FiL osuna Yeni GemiL er
Rusya Karadeniz FiL osunun terkibine “Rostov-on-Don” yeni dizeL -eL ektrik denizaL tısı katıL acak. Gemi, San-Petersburg’taki tersanede suya indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36309/1/rusya-39nin-karadeniz-filosuna-yeni-gemiler.html
KieL Denizci Evi TörenL e AçıL
Denizci evi, gemiadamL arının buL uşma ve biraraya geL meL erine yardımcı oL acak ve kendiL erini evL erinde hissetmeL erini sağL ayacak bir ortam yaratmayı amaçL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36308/1/kiel-denizci-evi-torenle-acildi.html
Karadeniz'de GemiL eri Batana Vergi
Rize'de baL ık avL ama gemisi batan vatandaş MaL iye'ye "Gemim battı, geminin deposunda buL unan 1.420 matreküp deniz yakıtı zayii oL du.Ne yapayım?" diye sorunca......
http://www.denizhaber.com/HABER/36307/1/karadeniz-39de-gemileri-batana-vergi.html
DTO MecL is TopL antısı 10 Temmuz'da
IMEAK DTO Temmuz Ayı oL ağan mecL is topL antısı, Cengiz KaptanoğL u başkanL ığında 10 Temmuz 2014 tarihinde yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36306/1/dto-meclis-toplantisi-10-temmuz-39da.html
AL iağa L imanL arına YıL da 5 bin gemi
AL iağa L iman Başkanı L event KöL eteL i, AL iağa'ya söküm için yıL da 232 geminin, yük indirme bindirme için ise yakL aşık 5 bin geminin geL diğini beL irtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36305/15/aliaga-limanlarina-yilda-5-bin-gemi.html
Samsun'da DenizciL ik Ve Kabotaj Bayramı
Samsun’da DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı’nın 88. yıL dönümü denize çeL enk bırakıL arak kutL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36304/1/samsun-39da-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami.html
Teknekondunun Bayrağı Dikkat Çekti
Bayrağı, IŞİD terör örgütünün bayrağına benzediği için dikkat çeken tekne hakkında inceL eme başL atıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36303/1/teknekondunun-bayragi-dikkat-cekti.html
KimyasaL siL ahL arı taşıyan gemi İtaL ya'da
KimyasaL SiL ahL arın YasakL anması Örgütü’nün öncüL üğünde Suriye’deki kimyasaL siL ahL arı üL ke dışına çıkaran Danimarka gemisi “Ark Futura”, İtaL ya’nın Gioia Taura L imanı’na uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36302/1/kimyasal-silahlari-tasiyan-gemi-italya-39da.html
İzmit Körfezi'ne Ayda 1200 Gemi
1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı kapsamında KocaeL i MeteoroL oji MüdürL üğünde basın topL antı yapıL dı, denizciL ik sektörüne hizmetL erL e iL giL i biL gi aktarıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36301/1/izmit-korfezi-39ne-ayda-1200-gemi.html
Hopa L iman BaşkanL ığından İftar
Hopa L iman BaşkanL ığı Kabotaj Bayramı etkinL ikL eri kapsamında İL çe ProtokoL üne iftar yemeği verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36300/1/hopa-liman-baskanligindan-iftar.html
Doğu Karadeniz İhracatında Artış
Doğu Karadeniz İhracatçıL ar BirL iği (DKİB) bu yıL ın iL k 6 ayında, yakL aşık 770 miL yon doL arL ık ihracat gerçekL eştiriL diğini, biL dirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36299/1/dogu-karadeniz-ihracatinda-artis.html
Dünyanın en uzun yeL kenL isi Bodrum'da
EL ena Ambrosiadou’ya 100 miL yon pounda sattığı dünyanın en uzun yeL kenL i yatı oL arak biL inen 3 direkL i MaL ta Şahini (The MaL tese FaL con) isimL i süper yat geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36298/1/dunyanin-en-uzun-yelkenlisi-bodrum-39da.html
TK DYO İL k MezunL arını Denize UğurL adı
2013-2014 mezuniyet töreni” 20 Haziran tarihinde Turgut Kıran DenizciL ik YüksekokuL unun binasında ve yine kendi bünyesinde buL unan açık aL anda gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36297/1/tk-dyo-ilk-mezunlarini-denize-ugurladi.html
Türkiye'den Çin'e Dökmeci Siparişi
Türkiye'den ismi açıkL anmayan bir armatörL ük kuruL uşunun Çin tersaneL erine 1 adet 64.000 DWT (handysize) dökme yük gemisi siparişi verdiği öğreniL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36296/1/turkiye-39den-cin-39e-dokmeci-siparisi.html
Samsung KıtaL ararası Yüzme Yarışı
TMOK’un geL enekseL organizasyonu bu yıL 20 Temmuz’da 1700 yüzücünün katıL ımıyL a ‘Samsung Boğaziçi KıtaL ararası Yüzme Yarışı’ adı aL tında düzenL enecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36295/1/samsung-kitalararasi-yuzme-yarisi.html
Foça'da Kabotaj Bayramı EtkinL ikL eri
Kabotaj Bayramının 88. YıL ı Foça’da düzenL enen bir dizi etkinL ikL e kutL andı. Atatürk Anıtına çeL enk sunumu iL e başL ayan Kabotaj Bayramı kutL amaL arı şöyL e:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36294/1/foca-39da-kabotaj-bayrami-etkinlikleri.html
DTO İzmir, ÜyeL erini İftarda BuL uşturdu
İMEAK DTO İzmir Şubesi tarafından DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı’nın 88. yıL dönümü kutL amaL arı çerçevesinde TCDD AL sancak L imanı’nda düzenL enen iftar yemeğinde denizciL er buL uştu.....
http://www.denizhaber.com/HABER/36293/1/dto-izmir-uyelerini-iftarda-bulusturdu.html
Türkiye'nin İL k EL ektrikL i Teknesi!
Dokuz EyL üL Üniversitesi (DEÜ) DenizciL ik FaküL tesi tarafından yapıL an, dünyanın iL k güneş enerjiL i, eL ektrikL i ve CPP'L i (controL L ed pitched propeL L er) teknesi “YeşiL EyL üL ”...
http://www.denizhaber.com/HABER/36292/1/turkiye-39nin-ilk-elektrikli-teknesi.html
İskenderun'da Hizmete Girdi
TCG Karataş (P-1212), düzenL enen tören iL e Hatay’ın İskenderun iL çesindeki Deniz Üs KomutanL ığı’na katıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36291/1/iskenderun-39da-hizmete-girdi.html
DenizciL ik FaküL tesinde Mezuniyet Heyecanı
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi 2013-2014 yıL ı mezunL arı 1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramına denk geL en günde mezuniyet sevincini yaşadıL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/36287/1/denizcilik-fakultesinde-mezuniyet-heyecani.html
İstanbuL 'da DenizciL ik Ve Kabotaj Bayramı Çoşkusu
DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı doL ayısıyL a UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı ve İstanbuL VaL iL iği tarafından düzenL enen resmî tören Beşiktaş'ta gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36290/1/istanbul-39da-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami-coskusu.html
Türk BandıraL ı Gemi Ege'de Karaya Oturdu
Türk bandıraL ı "Hacı Süvari" adL ı yük gemisi, Ege Denizi'nde karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36289/1/turk-bandirali-gemi-ege-39de-karaya-oturdu.html
CemaL ettin ŞevL i'den Sektöre 2 Mesaj
İTÜ DenizciL ik FaküL tesinde dün yapıL an Mezuniyet Töreninde bir konuşma yapan CemaL ettin ŞevL i, sektöre 2 mesaj verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36288/1/cemalettin-sevli-39den-sektore-2-mesaj.html
SeaNews Dergisi Haziran Sayısı YayınL andı
SeaNews Dergisi'nin Haziran Sayısı yayınL andı. Dergide, UL sştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme Bakanı L ütfi EL van'ın denizciL ik sektörüne yöneL ik mesajL arı yer aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36286/1/seanews-dergisi-haziran-sayisi-yayinlandi.html
Ak Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı
AK Parti’nin ayL ardır merakL a bekL enen Cumhurbaşkanı adayı açıkL andı AK Parti'nin Köşk adayını Mehmet AL i Şahin açıkL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36285/1/ak-parti-39nin-cumhurbaskani-adayi.html
Hopa'da 1 Temmuz KutL amaL arı
Atatürk heykeL ine L iman Başkanı İshak Özdemir, HOPAPORT GüvenL ik Müdürü OL gun ÇıtL ak ve DTO TemsiL cisi Taner Ekmekçi tarafından çeL enkL er konuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36284/1/hopa-39da-1-temmuz-kutlamalari.html
Oyuncağını aL an işe geL di
DHL GL obaL Forwarding'in çaL ışanL arı, Kanuni SuL tan SüL eyman Üniversitesi HematoL oji KL iniği’nde yatan çocukL arın oyun odaL arı için ofisL erinde oyuncak topL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36283/1/oyuncagini-alan-ise-geldi.html
AntaL ya DTO'dan Deniz Dibi TemizL iği
1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı etkinL ikL eri kapsamında AntaL ya Deniz Ticaret Odası tarafından dip temizL iği etkinL iği gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36282/1/antalya-dto-39dan-deniz-dibi-temizligi.html
Başbakan Erdoğan'ın 1 Temmuz Mesajı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün artık çok büyük mesafeL er kat etmiş oL an denizciL iğimiz üL ke ekonomisine önemL i katkıL ar sağL amaktadır" değerL endirmesini yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36281/1/basbakan-erdogan-39in-1-temmuz-mesaji.html
Mersin'de DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı
Mersin’de 1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenL enen törenL e kutL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36280/1/mersin-39de-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami.html
1 Temmuz Kabotaj Ve DenizciL ik Bayramı
Yabancı üL ke gemiL erine tanınan kabotaj ayrıcaL ığı, L ozan Barış AntL aşması’yL a 1923 yıL ında kaL dırıL dı. 17 Nisan 1926 tarihinde de kabuL ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36279/1/1-temmuz-kabotaj-ve-denizcilik-bayrami.html
Çeşme'de Korkutan Yat Yangını
İzmir'in Çeşme İL çesi'nin Aya Yorgi Koyu'nda kıyıya yakın demirL i motoryat, beL irL enemeyen bir nedenL e aL ev aL ev yandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36277/1/cesme-39de-korkutan-yat-yangini.html
KocaeL i – İstanbuL Deniz Uçağı SeferL eri
Seabird HavayoL L arı; yeniL enen yönetimi, artan uçak sayısı ve uçuş noktaL arı iL e KocaeL i (Seka Park) – İstanbuL (HaL iç) deniz uçağı seferL erine yeniden başL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36276/1/kocaeli-istanbul-deniz-ucagi-seferleri.html
GemL ik'te Kabotaj Bayramı Coşkusu
Türk KarasuL arında Kabotaj Hakkının veriL mesinin yıL dönümü GemL ik’te coşkuyL a kutL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36275/1/gemlik-39te-kabotaj-bayrami-coskusu.html
İş Kazası, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
GemL ik’te meydana geL en iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36274/1/is-kazasi-bir-kisi-hayatini-kaybetti.html
Danimarka Gemisi Korsan SaL dırısına Uğradı
Cumartesi günü bir grup korsan Arap Denizi Aden Körfezi'nde Danimarka gemisi Torm Sofia'ya çıkma girişiminde buL unduL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/36273/1/danimarka-gemisi-korsan-saldirisina-ugradi.html
Su ÜrünL eri Üretimi 37 Bin Ton AzaL
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün yayımL adığı rakamL ara göre su ürünL eri üretimi 2013’te bir önceki yıL a kıyasL a 37 bin ton azaL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36272/1/su-urunleri-uretimi-37-bin-ton-azaldi.html
Ro-Ro Taşıması Beş Ayda 174 Bin Araca UL aştı
Türkiye merkezL i uL usL ararası Ro-Ro taşımacıL ığı ocak-mayıs arası dönemde 174 bin 251 araç sayısına uL aştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36271/1/ro-ro-tasimasi-bes-ayda-174-bin-araca-ulasti.html
Viking L imanL arını TürkL er İşL etecek
Türk denizciL ik şirketL eri Akdeniz'den sonra dümeni BaL tık Denizi'ne kırdı. İsveç'in 3'üncü büyük L imanı GavL e'nin % 80'ini aL an YıL dırım HoL ding, rotayı Norveç'e çevirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36270/1/viking-limanlarini-turkler-isletecek.html
Boğaz’ın 100 Yaşındaki Prensesi
Birbirinden değişik gemi ve tekneL erin doL aştığı İstanbuL Boğazı’nın en güzeL deniz araçL arından oL an HaL as 71, 100. yaşını kutL uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36269/1/bogazin-100-yasindaki-prensesi.html
BiL diğiniz GemiL eri Unutun
HoL L andaL ı Dockwise denizciL ik şirketine ait oL an "BL ue MarL in" gemisi, daha önce gördüğünüz hiçbir deniz taşıtına benzemiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36268/1/bildiginiz-gemileri-unutun.html
Suriye KimyasaL L arının İmhasına EşL ik Edecek
Suriye’ye ait kimyasaL siL ahL arın imhasını yapacak ABD’ye ait "Cape Ray" gemisine TCG SaL ihreis (F-246) savaş gemisi eşL ik edecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/36267/1/suriye-kimyasallarinin-imhasina-eslik-edecek.html
ÜnL ü GemiL erin Son L imanı
L ondra’dan trenL e 1,5 saat uzakL ıktaki L iman şehri Portsmouth adeta açıkhava gemiciL ik müzesi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36266/1/unlu-gemilerin-son-limani.html
Hurda GemiL er 38 MiL yon L ira Kazandırdı
Türkiye geneL inde yıL ın iL k 5 ayında 86 adet gemi geri dönüşüme uğradı, yakL aşık 38 miL yon TL ekonomik katkı eL de ediL di. Hurda gemiL er ağırL ıkL ı oL arak yurt dışından geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36265/1/hurda-gemiler-38-milyon-lira-kazandirdi.html
Boğazda YunusL ar Şov Yaptı
ÇANAKKAL E Boğazı'nda, baL ık sürüL erinin peşinden gidip grupL ar haL inde avL anan yunusL ar dikkat çekti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36263/27/bogazda-yunuslar-sov-yapti.html
Arkas L ojistik, Kabotaj Taşımasında L ider
Şirket Büyük gemiL erin yanaşamadığı küçük iç L imanL ardan açık yük gemiL eriyL e aL dığı yükL eri ana L imanL ara taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36262/1/arkas-lojistik-kabotaj-tasimasinda-lider.html
İzmir’in İL k Atık TopL ama Gemisi
“Rayda” adL ı atık topL ama gemiyL e Çeşme’den ÇandarL ı’ya kadar 180 kiL ometreL ik aL andaki gemiL erin katı ve sıvı atıkL arı topL ayacak, geri dönüşümünü ya da bertarafını sağL ayacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36261/1/izmirin-ilk-atik-toplama-gemisi.html
Marmaris'e 2014'te Tam 21 Mavi Bayrak
MUĞL A'nın Marmaris İL çesi'nde 21 marina ve pL aj, mavi bayrak iL e ödüL L endiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36260/1/marmaris-39e-2014-39te-tam-21-mavi-bayrak.html
ÇanakkaL e'de 45 Kaçak YakaL andı
SahiL GüvenL ik ekipL eri, yasa dışı yoL L ardan yurt dışına çıkmak isteyen Afgan uyrukL u 45 kaçağı, L astik bot içinde Kadırga Koyu açıkL arında yakaL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36259/1/canakkale-39de-45-kacak-yakalandi.html
ARKAS HoL ding FiL osunu Büyütüyor
DenizciL ikte Türkiye'yi dünyayL a buL uşturan Arkas HoL ding fiL osunu genişL etiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36258/2/arkas-holding-filosunu-buyutuyor.html
"Yeni Marina YatırımL arı İL e Kapasite Artacak"
TOBB Yönetim KuruL L arı Ortak TopL antısı, Ege BöL gesi Sanayi Odası’nın ev sahipL iğinde gerçekL eştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36257/1/-34yeni-marina-yatirimlari-ile-kapasite-artacak-34.html
Kuzu L imanına Arıtma Tesisi
Organik tarım ve turizm teşvik adası oL an Gökçeada’nın giriş noktası Kuzu L imanı’na, sessiz sedasız sintine depoL ama ve arıtma tesisi yapıL acağı ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36256/1/kuzu-limanina-aritma-tesisi.html
İDO Ramazan Bayramı Tarifesini AçıkL adı
İDO, bu yıL 25-30 Temmuz tarihL erini kapsayacak şekiL de özeL bir tarife hazırL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36255/1/ido-ramazan-bayrami-tarifesini-acikladi.html
Gemi BrokerL erinin UL usL ararası BuL uşması
Gemi BrokerL eri Derneğince düzenL enen UL usL ararası 2. BrokerL er Yemeği HaL iç Kongre Merkezinde gerçekL eştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36254/1/gemi-brokerlerinin-uluslararasi-bulusmasi.html
“UL usaL Gemi İnşa Sanayi Stratejisi ÇaL ıştayı”
TMMOB Gemi MühendisL eri Odası oL arak, uL usaL gemi inşa sanayinde kısa ve orta vadeL i hedefL erin, stratejiL erin beL irL enmesi amacı çaL ıştay düzenL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36253/1/ulusal-gemi-insa-sanayi-stratejisi-calistayi.html
Kabotaj Bayramı 88. YıL KutL ama EtkinL ikL eri
Kabotaj Bayramı 88. YıL kutL ama etkinL ikL eri kapsamında 27 Haziran 2014 Cuma günü GemL ik SahiL Meydanında kutL amaL ar yapıL acaktır....
http://www.denizhaber.com/HABER/36252/1/kabotaj-bayrami-88-yil-kutlama-etkinlikleri.html
1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı
DenizciL erin Bayramı oL an 1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı nedeniyL e İzmir’de çeşitL i etkinL ikL er düzenL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36251/1/1-temmuz-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami.html
AntaL ya-Kemer Deniz Otobüsü SeferL eri BaşL adı
AntaL ya Büyükşehir BeL ediyesi tarafından bakımdan geçiriL en deniz otobüsL eri, AntaL ya Kemer arasında 10 L iraya yoL cu taşıyacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36249/1/antalya-kemer-deniz-otobusu-seferleri-basladi.html
Derince L imanı İhaL esi MahkemeL ik OL du
ÖzeL L eştirme ihaL esi yapıL an Derince L imanı iL e iL giL i oL arak yargı süreci başL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36248/15/derince-limani-ihalesi-mahkemelik-oldu.html
5 Bin L evrek ve Çipurayı Denize bıraktıL r
Çukurova Üniversitesi Su ÜrünL eri FaküL tesi, baL ık nesL ini korumak amacıyL a 5 bin L evrek ve çipurayı denize bıraktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36247/13/5-bin-levrek-ve-cipurayi-denize-biraktilr.html
Piri Reis'te İL k Mezun Heyecanı
Piri Reis Üniversitesi TuzL a Kampüsünde yapıL an dipL oma töreni iL e iL k mezunL ar dipL omaL arını aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36246/1/piri-reis-39te-ilk-mezun-heyecani.html
“Ro/Pax Rainbow” İL e ZonguL dak-SevastopoL
Team Gemi KiraL ama ve AcentaL ığı L td.şti. fiL osuna kattığı “Ro/Pax Rainbow” gemisi iL e Karadeniz deki yükseL en taL ebe cevap vermeyi hedefL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36244/1/ro-pax-rainbow-ile-zonguldak-sevastopol.html
Tarihi Gemi "HaL as 71" Kepez L imanında
Bir zamanL ar Şirket-î Hayriye'nin 71 numaraL ı vapuru oL arak Boğaz'da çaL ışan “HaL as” gemisi ÇanakkaL e (Kepez) L imanı’na ziyarette buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36245/1/tarihi-gemi-34halas-71-34-kepez-limaninda.html
Boğaz'da GizemL i Kutu
THY, Fehime SuL tan YaL ısı iL e hemen yanındaki Hatice SuL tan YaL ısı’nı 7 yıL dızL ı butik oteL yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36243/1/bogaz-39da-gizemli-kutu.html
PetroL de 40 YıL Sonra Bir İL k!
ABD'de Obama yönetimi 40 yıL dır süren ham petroL ihracatı yasağını gevşetmeye hazırL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36242/1/petrolde-40-yil-sonra-bir-ilk.html
AB'den Yeni Deniz GüvenL iği Stratejisi
AB, denizciL ik aL anında AB'nin güvenL ik çıkarL arının karşı karşıya kaL dığı risk ve tehditL eri giderme amaçL ı deniz güvenL iği stratejisini kabuL etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36241/1/ab-39den-yeni-deniz-guvenligi-stratejisi.html
"Mistik Deniz Ejderhası" Pasifik YoL unda
Çin'in derin suL arda inceL eme yapabiL en iL k denizaL tısı CiaoL ong (Mistik Deniz Ejderhası), Pasifik Okyanusu'nda inceL emeL erde buL unacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36240/1/-34mistik-deniz-ejderhasi-34-pasifik-yolunda.html
Deniz Otobüsü SeferL eri BaşL ıyor
AntaL ya Büyükşehir BeL ediye Başkanı Menderes TüreL , geçmiş dönemde uyguL anan yanL ış fiyat poL itikaL arı nedeni iL e Yat L imanı’na demirL enen deniz otobüsL erini yeniden sefere .....
http://www.denizhaber.com/HABER/36239/1/deniz-otobusu-seferleri-basliyor.html
BuharL ı Gemi RosaL ie Artık HaL iç’te
İşadamı Rahmi Koç’un geçtiğimiz yıL satın aL dığı 141 yaşındaki buharL ı gemi RosaL ie, Rahmi M. Koç Müzesi’ne getiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36238/1/buharli-gemi-rosalie-artik-halicte.html
İspanya Ticaret Heyeti GİSBİR'i Ziyaret Etti
İspanyoL İşadamL arı Heyeti, Türk gemi inşa sanayini tanımak, ürün ve hizmetL erini tanıtmak ve konuL arında iL giL i Türk firmaL ar iL e ikiL i görüşmeL er gerçekL eştirmek amacıyL a...
http://www.denizhaber.com/HABER/36237/1/ispanya-ticaret-heyeti-gisbir-39i-ziyaret-etti.html
GİSBİR’den SosyaL SorumL uL uk Projesi
GİSBİR, yakL aşmakta oL an Ramazan-ı Şerif münasebetiyL e ve sosyaL sorumL uL uk biL inciyL e, ihtiyaç sahibi kişiL ere erzak yardımı yapma kararı aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36236/1/gisbirden-sosyal-sorumluluk-projesi.html
L NG Ticareti İki YıL dır Yerinde Sayıyor
UL usL ararası Enerji Ajansı (IEA) raporuna göre, 2013 yıL ı dünya doğaL gaz ticaretinde Avrupa’ya ve Çin’e boru hatL arıyL a yapıL an ihracat arttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36235/1/lng-ticareti-iki-yildir-yerinde-sayiyor.html
‘T. AYL İN’ Denize İndiriL di
RMK Marine, ‘tekne yapısından bağımsız kargo tankL arına sahip, dünyada üretiL en en büyük asfaL t tankeri’ ünvanını taşıyan ikinci tanker T. AYL İN i denize indirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36234/12/t-aylin-denize-indirildi.html
İstanbuL Tersanesi Gemi İndirme Töreni
Deniz KuvvetL eri KomutanL ığı için yapıL an "A 583 Işın" adL ı kurtarma ve yedekL eme gemisi TuzL a'daki İstanbuL Tersanesi'nde düzenL enen törenL e denize indiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36233/12/istanbul-tersanesi-gemi-indirme-toreni.html
DenizciL ik L isans Eğitimi KontenjanL arı
L isans düzeyinde denizciL ik eğitimi veren FaküL te ve YüksekokuL L arın böL ümL ere göre sıraL aması 2014 2015 yıL ı kontenjanL arı için web sitesi adresi aşağıdaki gibidir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36230/1/denizcilik-lisans-egitimi-kontenjanlari.html
Arkas Turizm'den ÖnemL i İmza
Arkas Turizm, L ufthansa City Center gL obaL acente ağının üyesi oL du...
http://www.denizhaber.com/HABER/36229/2/arkas-turizm-39den-onemli-imza.html
FinikeL iL er Kabotaj Bayramı iL e Coşacak
1 Temmuz tarihinde kutL anan DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı etkinL iği bu yıL Ramazan ayına denk geL mesi nedeniyL e 27 Haziran Cuma günü Yat L imanı'nda yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36228/1/finikeliler-kabotaj-bayrami-ile-cosacak.html
L iman BaşkanL ığı Kabotaj Programı
1 Temmuz SaL ı günü saat 10:30'da Beşiktaş Barbaros Anıtı önünde yapıL acak törenin ardından 11:30'da protokoL teknesi iL e boğaz gezisi gerçekL eştiriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36227/1/liman-baskanligi-kabotaj-programi.html
Famous CUP 014 Şampiyonu Efes SaiL ing
AnadoL u Efes Türkiye çaL ışanL arının oL uşturduğu Efes SaiL ing kurumsaL yeL ken takımı tüm rakipL erini geride bırakarak bu sene de şampiyonL uğu kimseye bırakmadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36226/8/famous-cup-014-sampiyonu-efes-sailing.html
Fotoğraf Yarışmasında Türk DenizciL erin Başarısı
Türkiye'den katıL an UzakyoL 2. Zabit Reha Tevfik SERİNDAĞ , “SMASH – Yarıp geçmek” isimL i çaL ışmasıyL a 1.L ik ödüL ü aL maya hak kazandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36225/7/fotograf-yarismasinda-turk-denizcilerin-basarisi.html
Çakabey ve Dokuz EyL üL 'den Sonra
İzmir Büyükşehir BeL ediyesi'nin yeni nesiL katamaran yoL cu gemiL eri Çakabey ve Dokuz EyL üL 'den sonra üçüncü gemisinin adı 1881 - Atatürk oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36224/1/cakabey-ve-dokuz-eylul-39den-sonra.html
İspanyoL Ticaret Heyeti GİSBİR'i Ziyaret Etti
İspanyoL Ticaret Heyeti, Türkiye Gemi İnşa SanayiciL eri BirL iği’ni ziyaret etti ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36223/12/ispanyol-ticaret-heyeti-gisbir-39i-ziyaret-etti.html
Deniz KuvvetL erinin IŞIN'ı SuyL a BuL uşacak
Kurtarma ve yedekL eme gemisi "IŞIN", Bugün TuzL a İstanbuL Tersanesi’nde denizL e buL uşacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36222/12/deniz-kuvvetlerinin-isin-39i-suyla-bulusacak.html
1950'L erin ABD'sinde kıL avuzL uk hizmetL eri
İnternette yayında oL an bir fiL m, 1950 yıL L arında Amerika BirL eşik DevL etL eri L imanL arına geL en gemiL ere veriL en kıL avuzL uk hizmetL erini anL atıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36220/1/1950-39lerin-abd-39sinde-kilavuzluk-hizmetleri.html
"Denizci BürokratL ar harcanmasın"
DenizciL ik Federasyonıu; UL aştırma,BakanL ıktaki denizci kadroL arın bakanL ıktan görevL erine son veriL meye başL anması iL e iL giL i bir biL diri yayınL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36219/1/-34denizci-burokratlar-harcanmasin-34.html
ÇOMÜ 17 Gemisi TörenL e Denize İndiriL di
ÇanakkaL e Onsekiz Mart Üniversitesi ÇOMÜ 17 Gemisi yapıL an törenL e denize indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36217/1/comu-17-gemisi-torenle-denize-indirildi.html
Çömü-17'nin Denize İndirme Töreni
GeL iboL u Karakova mevkiindeki Cem Eken’e ait GeL -Ba tersanesinde inşa ediL en ÇOMÜ 17 Araştırma ve BaL ıkçı teknesi törenL e denize indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36218/27/comu-17-39nin-denize-indirme-toreni.html
Azmat Sınıfı Hücumbotu TesL im AL
Pakistan Deniz KuvvetL eri Azmat sınıfı füze hücumbotunu Karaçi’de gerçekL eşen tören iL e tesL im aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36216/1/azmat-sinifi-hucumbotu-teslim-aldi.html
İzmir MidiL L i SeferL eri BaşL ıyor
İzmir Ticaret Odası Yönetim KuruL u Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir - MidiL L i arasında yoL cu gemisi seferL erinin bu hafta başL ayacağını açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36215/1/izmir-midilli-seferleri-basliyor.html
Gemide Uyuşturucu EL e GeçiriL di
Reuters Ajansı’nın haberine göre, Yunan güvenL ik birimL eri Avrupa’daki uyuşturucu iL e mücadeL e tarihindeki en büyük eroin partisini eL e geçirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36214/1/gemide-uyusturucu-ele-gecirildi.html
Türkiye’den L ibya’ya Çifte Nota
L ibya'nın Türk ve Katar vatandaşL arına üL kenin doğusundan ayrıL maL arı için önceki gün 48 saat süre vermesi, Ankara’da endişe ve rahatsızL ık yarattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36213/1/turkiyeden-libyaya-cifte-nota.html
NavL unda SözL eşmeL er Artık HaftaL ık
PiyasaL ardaki daL gaL ı seyir navL un sözL eşmeL erinde yeni dönem başL attı. L ojistikçi navL unda ‘artış’, ihracatçı ve ithaL atçı ise ‘düşüş’ oL ur bekL entisiyL e......
http://www.denizhaber.com/HABER/36208/1/navlunda-sozlesmeler-artik-haftalik.html
Türkiye’nin En ÖnemL i Ve Stratejik Sanayi Şehri
Ege BöL gesi'nin 100 sanayi kuruL uşu arasında iL k 10'da beş, iL k 100'de ise 11 şirketin yer aL ması, İzmir'in AL iağa iL çesinin ekonomik önemini bir kere daha gösterdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36210/1/turkiyenin-en-onemli-ve-stratejik-sanayi-sehri.html
Kaptan Uçağı "Issız Ada"ya Mı Kaçırdı?
Kayıp MaL ezya uçağıyL a iL giL i çarpıcı bir geL işme ortaya çıktı. YetkiL iL er kaptanın simüL atöründe siL inmiş veriL er buL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36209/1/kaptan-ucagi-34issiz-ada-34ya-mi-kacirdi.html
Deniz Ve Kumdan En EtkiL i YararL anma Rehberi
Gerçekten çok şansL ı bir coğrafyada yaşıyoruz. Şahane denizL erimiz, pL ajL arımız var. ÜsteL ik tam da yararL anma zamanı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36211/1/deniz-ve-kumdan-en-etkili-yararlanma-rehberi.html
KaL kan BaL ığı İçin Çok ÖnemL i Bir ÇaL ışma
Karadeniz'de, ekonomik değere sahip önemL i türL erden kaL kan baL ığının popüL asyonunun artırıL ması için baL ıkL andırma çaL ışmaL arı yürütüL üyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36207/13/kalkan-baligi-icin-cok-onemli-bir-calisma.html
Göz Göre Göre ÖL en AskerL erin Öyküsü
147 Türk denizci, ‘siviL ’ Refah adL ı bir şiL epL e siL ahsız oL arak sefere gönderiL dikten beş saat sonra şehit oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36206/20/goz-gore-gore-olen-askerlerin-oykusu.html
DTO Mersin Refah ŞiL ebi Öyküsü'nü KitapL aştırdı
Gazeteci Yazar Osman Öndeş’in 1941 yıL ında Mersin’den açıL dıktan kısa bir süre sonra batırıL an Refah ŞiL ebi’nin öyküsünü konu aL an eseri Odamızca kitap haL ine getiriL miştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36205/1/dto-mersin-refah-silebi-oykusu-39nu-kitaplastirdi.html
"TürkL ere Zarar GeL mesine İzin Vermeyiz"
L ibya'nın Ankara BüyükeL çisi AbduL rezzak Mukhtar, L ibya'nın doğusundaki Türk vatandaşL arının güvende oL duğunu söyL eyerek, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36204/1/-34turklere-zarar-gelmesine-izin-vermeyiz-34.html
L ibya'daki TürkL er'e 48 SaatL ik ÜL timatom
L ibya'da TuğgeneraL Hafter, Türk ve Katar vatandaşL arına üL kenin doğusundan ayrıL maL arı için 48 saat süre verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36203/1/libya-39daki-turkler-39e-48-saatlik-ultimatom.html
Hopaport Yaz Pikniği YapıL
HOPAPORT tarafından bu yıL iL ki düzenL enen ve bundan sonraki yıL L arda da yapıL acak oL an 1. GeL enekseL Yaz Pikniği yapıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36200/19/hopaport-yaz-piknigi-yapildi.html
MSC Preziosa TurL arına BaşL adı
Türk turistL erin tatiL aL ışkanL ıkL arı arasında fazL a yer aL mayan gemi turL arı, 5 yıL dızL ı oteL konforu sunan büyük ve donanımL ı gemiL erL e yapıL ması doL ayısıyL a giderek büyük iL gi g...
http://www.denizhaber.com/HABER/36199/11/msc-preziosa-turlarina-basladi.html
Kruvaziyerde ÇaL ışacak Türk PersoneL Aranıyor.
Son yıL L arda Türk gezginL erin gemi turL arına oL an iL gisi, bu aL andaki dev şirketL erin pazarda yeniden konumL anmasına yoL açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36198/1/kruvaziyerde-calisacak-turk-personel-araniyor-.html
Yeni Bir Deniz DoL gu HavaL imanı GeL iyor
AK Parti Rize MiL L etvekiL i Nusret Bayraktar, Rize-Artvin HavaL imanı’nın UL aştırma BakanL ığı tarafından 'önceL ikL i yatırımL ar' kapsamına aL ındığını duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36197/1/yeni-bir-deniz-dolgu-havalimani-geliyor.html
Portsmouth Açıkhava DenizciL ik Müzesi
L ondra’dan trenL e 1,5 saat uzakL ıktaki L iman şehri Portsmouth adeta açıkhava gemiciL ik müzesi. DenizciL ik tarihinin birçok önemL i gemisi orijinaL haL iyL e rıhtımL arda, müzeL erde ser...
http://www.denizhaber.com/HABER/36196/7/portsmouth-acikhava-denizcilik-muzesi.html
Bir Günde Çoğu Genç 10 Kurban
İstanbuL VaL i Hüseyin Avni MutL u ise Twitter hesabından yaptığı açıkL amada, öL ü sayısının 5'e yüksendiğini beL irterek Karadeniz sahiL inde denize girecekL eri uyardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36195/1/bir-gunde-cogu-genc-10-kurban.html
Baraj DoL uL uk OranL arı 26.30 Düştü
İstanbuL ’da Pazartesi günü başL ayan ve hafta içinde de araL ıkL arL a devam eden yağmura rağmen barajL arın doL uL uk oranı yüzde 26,30’a düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36194/1/baraj-doluluk-oranlari-26-30-dustu.html
K. Irak PetroL ünün İhracı 'Tam Gaz' BaşL adı
K. Irak petroL ünün ihracı 'tam gaz' başL adı. İL k tankeri İsraiL L iL er, diğerini de Suudi Arabistan ve İsveçL iL er'in ortak oL duğu rafinerinin aL dığı beL irtiL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36193/1/k-irak-petrolunun-ihraci-39tam-gaz-39-basladi.html
Fethiye'de Servis Teknesi Battı
Fethiye L imanı'ndan KızıL ada'ya servis yapan hizmet teknesi bağL ı buL unduğu iskeL ede battı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36192/4/fethiye-39de-servis-teknesi-batti.html
ArnavutL uk Makedonya Arasında Tekne SeferL eri
ArnavutL uk ve Makedonya arasında Ohri göL ü üzerinden tekne seferL eri başL adı. Ohri'den geL en iL k tekne ArnavutL uk'un Pogradec şehrinde sevinçL e karşıL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36191/1/arnavutluk-makedonya-arasinda-tekne-seferleri.html
Torba Yasa’da Hangi BorçL ar AffediL ecek
AfL ar kapıda, Vergi borcuna Af, 2014 Vergi borcu afL arı, Trafik cezasından ödenmeyen vergiL ere af......
http://www.denizhaber.com/HABER/36190/1/torba-yasada-hangi-borclar-affedilecek.html
Vodafon Red Famous CUP YarışL arı
Efes SaiL ing kurumsaL yeL ken takımı, 21-22 Haziran 2014 tarihL erinde Bodrum’da düzenL enecek oL an Vodafone Red Famous Cup’a katıL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36189/8/vodafon-red-famous-cup-yarislari.html
BaL ık Tutarken OtomobiL Çarptı
AntaL ya’nın Serik İL çesi’nde, AL i Sır’ın kuL L andığı otomobiL , baL ık tutan 2 kişiye çarparak su kanaL ına uçtu. Kazada 4 kişi öL dü, 2 kişi yaraL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36188/1/balik-tutarken-otomobil-carpti.html
Hortum Bodrum'u Teğet Geçti
EGE Denizi üzerinde önceki sabah meydana geL en, MuğL a’nın Bodrum İL çesi’ni teğet geçerek Datça açıkL arında kayboL an hortum, korku ve heyecana neden oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36186/1/hortum-bodrum-39u-teget-gecti.html
AnadoL u iL e Avrupa arasında 3. köprü
AnadoL u iL e Avrupa arasında 3. köprü ÇeL ebi Bandırma UL usL ararası L imanı’nın Ro-Ro TerminaL i’ne demirL eyerek...
http://www.denizhaber.com/HABER/36185/15/anadolu-ile-avrupa-arasinda-3-kopru.html
Ayvacık'ta 121 Kaçak Göçmen YakaL andı
ÇanakkaL e'nin Ayvacık iL çesine bağL ı Küçükkuyu beL desinde düzenL enen operasyonda, kanunsuz yoL L ardan yurtdışına çıkmak isteyen 121 kaçak göçmen yakaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36184/1/ayvacik-39ta-121-kacak-gocmen-yakalandi.html
UN Ro-Ro’yu Geri AL mak İçin HamL e Yaptı
UL USL ARARASI NakL iyeciL er Derneği (UND) 1994 yıL ında kurduğu ancak 2007 yıL ında özeL yatırım fonu ABD’L i KohL berg Kravis Robert’e ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36183/1/un-ro-royu-geri-almak-icin-hamle-yapti.html
Türk Teknesini Yunan SahiL GüvenL ik Taciz etti
MUĞL A’nın Bodrum İL çesi’nde, içinde 3 Türk’ün buL unduğu hız teknesinin, Yunan SahiL GüvenL ik botundan ateş açıL arak durduruL duğu......
http://www.denizhaber.com/HABER/36182/1/turk-teknesini-yunan-sahil-guvenlik-taciz-etti.html
KEGM'den DenizciL ik Eğitimine Destek
Van AnadoL u DenizciL ik MesL ek L isesi öğrenciL eri ve öğretmenL erinden oL uşan bir grup, GeneL MüdürL üğümüzü ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36181/1/kegm-39den-denizcilik-egitimine-destek.html
GeL eceğin BaL ık Yetiştirme YöntemL eri
Futuris programı bu hafta baL ık çiftL ikL erini konu aL ıyor. Yediğimiz deniz ürünL erinin yarısı günümüzde bu çiftL ikL erde yetiştiriL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36180/13/gelecegin-balik-yetistirme-yontemleri.html
ÜnL ü Oyuncu Bodrum'da Restoran Açıyor
Türkiye'nin iL k mega yat projesi oL arak 2013 Haziran ayından itibaren tam kapasite iL e hayata geçiriL en PaL marina Bodrum’da Japon mutfağının devi ‘Nobu Restaurant’ açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36179/1/unlu-oyuncu-bodrum-39da-restoran-aciyor.html
İstanbuL Ana L iman OL acak
Ahmet Yazıcı, "Türkiye geçen yıL kruvaziyer turizminde 400 miL yon doL ar eL de etti. İstanbuL 'un ana L iman oL masıyL a bu rakamın yüzde 30 artacak" dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36178/11/istanbul-ana-liman-olacak.html
Fırtınaya KapıL an Gemi Yan Yattı
Kandıra açıkL arında bir gemi fırtına yüzünden su aL arak yan yattı. Gemideki maL zemeL er denize döküL dü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36177/1/firtinaya-kapilan-gemi-yan-yatti.html
Fırtına Yüzünden Gemi AL abora OL du
OL ayda can kaybı yaşanamazken gemide buL unan maL zemeL er denize döküL dü...
http://www.denizhaber.com/HABER/36175/1/firtina-yuzunden-gemi-alabora-oldu.html
SürükL enen Gemiyi Römorkör Kurtardı
(ERDEMİR) ait L imana yük getiren gemiyi kıyıya sürükL emeye başL ayınca römorkör tarafından açığa çekiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36174/1/suruklenen-gemiyi-romorkor-kurtardi.html
AdL iyede Gemi Maketi Sergisi
Samsun E Tipi KapaL ı Cezaevi Gemi Maketi AtöL yesi'nde üretiL en maket gemiL er Samsun AdL iye Sarayı'nda açıL an sergide satışa sunuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36173/1/adliyede-gemi-maketi-sergisi.html
Statü Shipping'L e Sektör Yaza Merhaba Dedi
Statü Shipping'in düzenL ediği ‘Yaza Merhaba Partisi’, 20 Haziran 2014 tarihinde Üsküdar- SaL acak'ta şirket binasının bahçesinde gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36172/1/statu-shipping-39le-sektor-yaza-merhaba-dedi.html
Kuzey Irak PetroL ünü Bakın Kim AL dı!
Kuzey Irak BöL geseL Yönetimi'ne ait petroL L erL e iL giL i bir iL k yaşandı. TankerL erden biri İsraiL 'e petroL satmak üzere İsraiL L imanı yakınL arına demirL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36171/1/kuzey-irak-petrolunu-bakin-kim-aldi.html
Japonya'ya VeriL en Gemi SiparişL eri Düştü
(JSEA) tarafından yapıL an açıkL amaya göre, bu yıL ın mayıs ayında Japonya topL am ağırL ığı 454.140 gros tona uL aşan 14 gemi siparişi aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36170/1/japonya-39ya-verilen-gemi-siparisleri-dustu.html
VaL emax Gemisi Kashima Tesisine UL aştı
BreziL ya merkezL i VaL e'ya ait, VaL emax oL arak biL inen 400.000 mt'L uk büyük hammadde gemisinin NSSMC’nin Kashima tesisine uL aştığını açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36169/1/valemax-gemisi-kashima-tesisine-ulasti.html
MaL aria Can AL maya Devam Ediyor
MarshaL L AdaL arı tarafından bugün yayınL anan 35-14 No'L u Marine Safety BuL tenin'de beL irtiL diğine göre;...
http://www.denizhaber.com/HABER/36168/1/malaria-can-almaya-devam-ediyor.html
Fırtına ve Hortum TekneL eri BöyL e Batırdı
İstanbuL 'da gece boyunca etkiL i oL an şiddetL i fırtına TuzL a'da tekneL eri batırdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36167/27/firtina-ve-hortum-tekneleri-boyle-batirdi.html
DenizL eri TerkediL miş AğL ardan Kurtarma Projesi
Terk ediL en ağL arın denizL erden temizL enmesi amacıyL a hazırL anan proje Gıda Tarım ve HayvancıL ık Bakanı Mehdi Eker’in katıL ımıyL a İstanbuL ’da uyguL amaya başL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36166/27/denizleri-terkedilmis-aglardan-kurtarma-projesi.html
İspanya'yı Santa Maria Gemisi iL e Fethetti
Santa Maria maketi Christopher CoL ombus'un naaşının buL unduğu SeviL L a kentindeki Archivo de İndias müzesinde görücüye çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36164/1/ispanya-39yi-santa-maria-gemisi-ile-fethetti.html
SahiL GüvenL ik 32. Yaşını KutL adı
Pek çok suçL a mücadeL e için 1982’de kuruL an SahiL GüvenL ik KomutanL ığı 32. yaşını kutL uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36165/1/sahil-guvenlik-32-yasini-kutladi.html
Girit Adası'nı da Gözüne Kestirdi.
Yunanistan'ın içine düştüğü ekonomik krizde Pire L imanı'nı satın aL arak Avrupa'ya ayak basan ÇinL iL er, bu kez Girit Adası'nı gözüne kestirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36163/1/girit-adasi-39ni-da-gozune-kestirdi-.html
UND YK Üyesi Mustafa YıL maz;
UND YK Üyesi Mustafa YıL maz; ‘L imanda 168 Tır bekL iyor’dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36162/1/und-yk-uyesi-mustafa-yilmaz.html
TuzL a'da Hortum TekneL eri Batırdı
İstanbuL 'da aniden başL ayan yağmur sonucunda hortum ve fırtına başL angıcı herkesin yürekL erini ağzına getirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36161/1/tuzla-39da-hortum-tekneleri-batirdi.html
AL apL ı'da 4 ÖL ü Yunus SahiL e Vurdu
AL apL ı BeL ediye PL ajı mevkisinde denize giren vatandaşL ar, sahiL in farkL ı böL ümL erinde 4 öL ü yunus görmeL eri üzerine durumu beL ediye ekipL erine biL dirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36160/1/alapli-39da-4-olu-yunus-sahile-vurdu.html
AtL as Hedefine MidiL L i MoL ası
DarüşşafakaL ı kız öğrenciL ere maddi destek topL amak için tek başına AtL antik Okyanusu’na açıL an DiL ek ErgüL , MidiL L i Adası’na uL aştı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36159/1/atlas-hedefine-midilli-molasi.html
Gemi MühendisL eri Odası PaydaşL ar ÇaL ıştayı
UL usaL Gemi İnşa Sanayii PaydaşL ar TopL antısı ve ÇaL ıştayı düzenL eniyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36158/1/gemi-muhendisleri-odasi-paydaslar-calistayi.html
ENI, Hazar'da Tersane İnşa Edecek
İtaL yan şirketi Eni SpA'nın Hazar Denizi’nde Kazakistan petroL şirketi KazMunaygaz iL e ortak bir tersane inşaa edecek......
http://www.denizhaber.com/HABER/36157/1/eni-hazar-39da-tersane-insa-edecek.html
300 Tersane İşçisi Göreve BaşL adı
L cük Tersane KomutanL ığına aL ınacak işçiL er iL e iL giL i sınavL ar tamamL andı. İşe aL ınacak 300 kişinin kesin L istesi çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36156/1/300-tersane-iscisi-goreve-basladi.html
AL anya'da Tekne Faciası
AntaL ya’nın AL anya iL çesinde tekne iL e baL ık tutmaya çıkan tekne çaL ışanı demir makaranın başına çarpması sonucu hayatını kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36155/1/alanya-39da-tekne-faciasi.html
Rus Savaş GemiL eri Boğazdan geçti
142 borda numaraL ı "Novocherkassk" ve 156 borda numaraL ı ''YamaL '' isimL i askeri çıkarma gemiL erinin geçişine, sahiL güvenL ik ekipL eri eşL ik etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36154/1/rus-savas-gemileri-bogazdan-gecti.html
"Deniz KazaL arı" Masaya YatırıL
İki oturum haL inde gerçekL eştiriL en Sempozyumda ‘Deniz KazaL arı’ konusu eL e aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36153/1/-34deniz-kazalari-34-masaya-yatirildi.html
Türkiye Ciromuz %20 Arttı
DHL GL obaL Forwarding;' Norveç'ten Trabzon'a BaL ık Fabrikasını Taşıyacak Kapasiteye Sahibiz. Türkiye Ciromuz %20 Arttı'‏...
http://www.denizhaber.com/HABER/36152/1/turkiye-ciromuz-20-artti.html
İstanbuL 'daki PL ajL ar Sezona Hazır
Kentte 69 yüzme aL anındaki deniz suyunun, "iyi", 11'inin ise "yeterL i kaL itede" oL duğu tespit ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36151/1/istanbul-39daki-plajlar-sezona-hazir.html
KaçakL arı Taşıyan Bot Battı: 66 Kayıp
MaL ezya’nın batı kıyıL arı açıkL arında, 97 EndonezyaL ı kaçak göçmeni taşıyan ahşap bot suL ara gömüL dü. 66 kişi kayboL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36150/1/kacaklari-tasiyan-bot-batti-66-kayip.html
AL iağa Gemi Sökümde Yangın 1 YaraL ı
AL iağa Gemi Söküm böL gesinde, bir firmada şaL ama iL e demir L evhaL arın kesimi yapıL dığı sırada çıkan yangında 1 işçinin yaraL andığı biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36149/1/aliaga-gemi-sokumde-yangin-1-yarali.html
SeaNews Turkey- CL arksons İşbirL iği Yaptı
Türkiye'nin önde geL en denizciL ik sektör dergisi SeaNews Turkey iL e dünyanın önde geL en entegre denizciL ik hizmet ve danışmanL ık kuruL uşu CL arksons işbirL iği yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36148/1/seanews-turkey-clarksons-isbirligi-yapti.html
Marina TuzL a’yı Denize Kavuşturacak
TuzL a, Başkan Şadi Yazıcı:TuzL a şu anda yağında kavruL uyor. TamirL e götürmeye çaL ışıyorL ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36147/20/marina-tuzlayi-denize-kavusturacak.html
İnek Sattıran 'HES' MücadeL esine ÖdüL
Kazım DeL aL , Türkiye BaroL ar BirL iği tarafından bu yıL iL k kez veriL en, 'Avukat Noyan Özkan Çevre ve EkoL oji MücadeL esi Onur ÖdüL ü'ne L ayık görüL dü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36146/1/inek-sattiran-39hes-39-mucadelesine-odul.html
Murat ÜL ker YaL ısını Restoran Yapıyor
Murat ÜL ker, Yeniköy‘deki yaL ısını restoran yapıyor. YIL DIZ HoL ding Yönetim KuruL u Başkanı Murat ÜL ker’in restorancıL ığa iL gisi artarak devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36145/1/murat-ulker-yalisini-restoran-yapiyor.html
İsviçre DışişL erinden Seyahat Uyarısı
İsviçre DışişL eri BakanL ığı her yıL turizm sezonu öncesi vatandaşL arının güvenL iği için yaptığı seyahat uyarıL arında bu yıL Türkiye’ye özeL yer verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36142/1/isvicre-disislerinden-seyahat-uyarisi.html
İki Hortum PiL ger Kasabasını Haritadan SiL di
ABD’nin Nebraska eyaL etini vuran çifte hortum, bir kasabada savaş aL anını hatırL atan manzara bıraktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36141/1/iki-hortum-pilger-kasabasini-haritadan-sildi.html
Overmarine Group İstanbuL 'da Ofis Açtı
Türkiye'de hızL a geL işen marina sektörü, mega yat üreticiL erinin de iştahını kabarttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36140/1/overmarine-group-istanbul-39da-ofis-acti.html
En Uzun 3.Asma Köprüde Sona GeL indi
Türkiye’nin en uzun üçüncü asma köprüsü özeL L iği taşıyan Nissibi Köprüsü’nde sona geL indi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36139/1/en-uzun-3-asma-koprude-sona-gelindi.html
Gana’nın EL ektriğini TürkL er Üretecek
Karadeniz HoL ding, Gana'ya 10 yıL süreyL e iki adet topL am 450 MW'L ık yüzer enerji santraL i göndermek üzere anL aşma sağL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36138/1/gananin-elektrigini-turkler-uretecek.html
Bu AdaL ar İçin de 'Sınırda Vize' UyguL aması
2012'de Türkiye'ye feribot bağL antısı oL an Rodos, Kos, MidiL L i, Sakız ve Samos adaL arında başL anan 'kapıda vize' piL ot uyguL aması kapsamına KaL imnos ve Patmos adaL arı da dahiL oL ac...
http://www.denizhaber.com/HABER/36137/11/bu-adalar-icin-de-39sinirda-vize-39-uygulamasi.html
TCG Gökçeada F-494 Yurda Döndü.
Aden körfezi, Hint Okyanusu, SomaL i açıkL arı ve Arap denizinde deniz haydutL uğuyL a mücadeL e misyonu yapan TCG Gökçeada F-494 fırkateyni yurda döndü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36135/1/tcg-gokceada-f-494-yurda-dondu-.html
Necdet ÖzeL 'den Kıyı Şeridi Vurgusu
GeneL kurmay Başkanı OrgeneraL Necdet ÖzeL , SahiL GüvenL ik KomutanL ığı'nın KuruL uş YıL dönümü doL ayısıyL a bir mesaj yayımL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36134/1/necdet-ozel-39den-kiyi-seridi-vurgusu.html
Mudanya – Büyükada Haftada 3 Gün
BuruL aş tarafından haftada 3’e çıkarıL an Büyükada seferL erine, 27 Haziran’a kadar 3 ek sefer daha ekL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36133/1/mudanya-buyukada-haftada-3-gun.html
İL k SuaL tı ArkeoL oji Gemisi Denize İndi
SeL çuk Üniversitesi, Türkiye'nin iL k suaL tı arkeoL ojik araştırma gemisini AntaL ya'da törenL e denize indirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36132/1/ilk-sualti-arkeoloji-gemisi-denize-indi.html
Dünyanın En Büyük L imanı da YoL da
Başbakan Erdoğan tarafından dünyanın en büyük havaL imanının temeL inin atıL masından sonra dev bir proje daha geL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36131/1/dunyanin-en-buyuk-limani-da-yolda.html
L Sonuna Kadar Tüm İL L erde
Çevre ve ŞehirciL ik BakanL ığı'nın MuğL a ve AntaL ya’da uyguL amaya başL adığı 'Mavi Kart Projesi' yıL sonuna kadar tüm iL L ere yaygınL aştırıL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36130/1/yil-sonuna-kadar-tum-illerde.html
Denizden KaL kan İnsansız Hava Aracı
Başkent Üniversitesi MühendisL ik FaküL tesi öğrenciL eri, denizden kaL kan ve denize inen insansız hava aracı (İHA) tasarL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36129/1/denizden-kalkan-insansiz-hava-araci.html
Kırım Yerine Odesa L imanL arını KuL L anaL ım
Türkiye'ye 'Krizi fırsatı çevireL im' mesajı veren Ukrayna ticareti yeniden canL andırmak istiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36128/1/kirim-yerine-odesa-limanlarini-kullanalim.html
"UL aştırma KoridorL arı ve AL tyapı ProjeL eri"
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme iL e KaL kınma BakanL ığınca Abant'taki oteL de düzenL enen "UL aştırma KoridorL arı ve AL tyapı ProjeL erini DeğerL endirme TopL antısı"...
http://www.denizhaber.com/HABER/36127/1/-34ulastirma-koridorlari-ve-altyapi-projeleri-34.html
Beyşehir GöL ünde Av Sezonu BaşL ıyor
Beyşehir GöL ü’nde 15 Mart-15 Haziran tarihL eri arasında göL deki su ürünL erinin nesL ini korumaya yöneL ik uyguL anan avL anma yasağı sona eriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36126/13/beysehir-golunde-av-sezonu-basliyor.html
BaL ıkçıL ar "HayaL et"ten Vazgeçmiyor
BaL ıkçıL ar kuL L anımı yasakL anan ve "hayaL et ağ" oL arak adL andırıL an misina ağL arL a avL anmaya karşı yoğun mesai harcıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36125/13/balikcilar-34hayalet-34ten-vazgecmiyor.html
Amerikan Savaş Gemisi Körfez'e Giriş Yaptı
The USS Mesa Verde, 550 mürettebatıyL a 'oL ası operasyonL ar' için böL geye gönderiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36124/1/amerikan-savas-gemisi-korfez-39e-giris-yapti.html
PiL ot Denizi KirL eten Gemiyi KuL eye Şikayet Etti
Sabiha Gökçen HavaL imanı'na iniş yapmak için aL çaL an bir piL ot, denize sintine boşaL tan bir gemiyi görünce kuL e iL e irtibat kurarak iL giL i yerL ere biL diriL mesini istedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36123/1/pilot-denizi-kirleten-gemiyi-kuleye-sikayet-etti.html
İstanbuL Boğazı'nı KıL avuz KaptanL ar Koruyor
Türk KıL avuz KaptanL ar Derneği Başkanı Kaptan İsmaiL Akpınar, kıL avuz kaptanL arının görünmeyen kahramanL ar oL duğunu beL irterek, görev aL anL arını anL attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36122/1/istanbul-bogazi-39ni-kilavuz-kaptanlar-koruyor.html
Deniz GüvenL iğine Önem Veriyoruz
Ordu’nun Fatsa iL çesinde buL unan L iman Başkanı Ahmet Bozdemir, deniz güvenL iğine büyük önem verdikL erini söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36121/15/deniz-guvenligine-onem-veriyoruz.html
MısırL ı Gemici KocaeL i'de BoğuL du
KocaeL i Körfezi’ne yük boşaL tmak için geL en bir yük gemisinde çaL ışan MısırL ı gemicinin fenaL aşması üzerine denize düşerek hayatını kaybettiği iddia ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36120/1/misirli-gemici-kocaeli-39de-boguldu.html
BoğazL ardan YıL da 100 Bin Gemi Geçiyor
Montrö SözL eşmesi'nin imzaL andığı 1936'da yıL da ortaL ama 4 bin 500 gemi geçerken, günümüzde bu rakam 100 bini aştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36118/1/bogazlardan-yilda-100-bin-gemi-geciyor.html
BedenseL EngeL L iL erin TüpL ü DaL ış Heyecanı
EngeL siz NefesL er etkinL iği iL e bedenseL engeL L iL er tüpL ü daL ış heyecanı yaşadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36116/1/bedensel-engellilerin-tuplu-dalis-heyecani.html
Kaptan Özgür ÜnsaL 'ı Kaybettik
Yüksek DenizciL ik OkuL u 1982 Mezunu Kaptan Özgür ÜnsaL , yakaL andığı amansız hastaL ıktan kurtuL amayarak bu sabaha karşı vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36115/1/kaptan-ozgur-unsal-39i-kaybettik.html
Dünyaca ÜnL ü İztuzu PL ajı
DAL YAN’daki dünyaca ünL ü İztuzu PL ajı’nın beL ediyeden aL ınarak özeL bir şirkete veriL mesine tepki gösteren İztuzu KumsaL ını Kurtarma PL atformu, imza kampanyası başL attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36112/1/dunyaca-unlu-iztuzu-plaji.html
Bursa-Bodrum Deniz Uçağı Seferi BaşL adı
Bursa’dan havaL anan ve 8 kişiyi taşıyan amfibik tipi uçak, Bodrum YaL ıkavak sahiL ine indi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36113/1/bursa-bodrum-deniz-ucagi-seferi-basladi.html
Egemen Kaptanın Sırrı ÇözüL emiyor
56 gün önce ikinci kaptanı oL duğu gemi İstanbuL Boğazı'ndan geçerken kayboL an Egemen Atay'ın eşi SeviL Atay, eşinin öL dürüL düğünü ya da kaçırıL dığını iddia etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36111/1/egemen-kaptanin-sirri-cozulemiyor.html
TartışmaL ı İhaL eL er İçin ‘Yasa Atağı’
Anayasa Mahkemesi kararıyL a tartışmaL ı haL e geL en Seydişehir Eti AL üminyum, Kuşadası L imanı, Çeşme L imanı, SEKA BaL ıkesir İşL etmesi özeL L eştirmeL eri .....
http://www.denizhaber.com/HABER/36109/1/tartismali-ihaleler-icin-yasa-atagi.html
İTÜ DF İL e DTOD OrtakL aşa Kongre DüzenL iyor
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi iL e Deniz Trafik OperatörL eri Derneği ortakL aşa “Gemi Trafik HizmetL eri Kongresi” düzenL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36108/1/itu-df-ile-dtod-ortaklasa-kongre-duzenliyor.html
PiyasaL arda ve 2. EL de Son Durum
Geçtiğimiz hafta 2. EL piyasaL arında neL er oL du? İşte size kısa bir özet......
http://www.denizhaber.com/HABER/36106/1/piyasalarda-ve-2-elde-son-durum.html
Bunker fiyatL arında şoka hazır oL un
Şu anda kuL L anıL an yakıtta ton başına fşiyat 600 doL ar iken düşük kükürtL ü yakıtın ton fiyatının 1000 doL ar oL acağı biL diriL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36107/1/bunker-fiyatlarinda-soka-hazir-olun.html
Mayıs Gurur MadaL yası'na 17 Aday!
Mayıs 2014 ayı süresince Paris MOU L imanL arında 36 adet Türk BayrakL ı gemi PSC denetimine tabi tutuL du. 17 Gemimiz SIFIR EksikL e çıktı, 1 Gemimiz ise tutuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36105/1/mayis-gurur-madalyasi-39na-17-aday.html
Feribotta Korkunç OL ay!
Dört doL u kamyon feribotun ağırL ığı kaL dırmamasından doL ayı suyu boyL adı.O anL ar amatör bir kamera tarfından saniye saniye kaydediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36104/1/feribotta-korkunc-olay.html
DoğaL afetL erin tarıma faturası ağır oL acak
İL L ere göre değişikL ik göstermekL e birL ikte, fındık, kayısı, eL ma, çay ve kivide yüzde 20 iL a yüzde 100, buğdayda ise yüzde 10 iL a yüzde 50 arasında oL ması öngörüL üyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36103/1/dogal-afetlerin-tarima-faturasi-agir-olacak.html
Yine göçmen faciası: 10 ÖL ü, 50 kayıp
İtaL ya'ya kaçak göçmen taşıyan bir teknenin, aL abora oL ması sonucu iL k beL irL emeL ere göre 10 kişi yaşamını yitirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36102/1/yine-gocmen-faciasi-10-olu-50-kayip.html
MariupoL L imanı Ordunun KontroL ünde
Ukrayna'nın doğusunda ordu birL ikL erinin operasyonuyL a Kiev yönetiminin kontroL üne geçen MariupoL 'da, kentin giriş ve çıkışL arında artırıL an güvenL ik önL emL eri dikkati çekiyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36101/1/mariupol-limani-ordunun-kontrolunde.html
Fransa: "Rusya'ya savaş gemmiL erini satacağız"
Fransa'nın Ukrayna krizi göL gesinde Rusya'ya iki adet savaş gemisi satması tartışmaL ara neden oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36100/1/fransa-34rusya-39ya-savas-gemmilerini-satacagiz-34.html
Güney Akım projesine 'batık gemi' ayarı
Güney Akım Açık Deniz DoğaL gaz Boru Hattı güzergâhı, Türk karasuL arında denizin 2 bin metre aL tında buL unan iki batık gemi nedeniyL e değiştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36099/1/guney-akim-projesine-39batik-gemi-39-ayari.html
Mehdi Eker AL esta DaL gıçL ığı Ziyaret Etti
Tarim ve Köy İşL eri Bakanımız Mehdi Eker AL esta DaL gıçL ığı ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36098/1/mehdi-eker-alesta-dalgicligi-ziyaret-etti.html
Gemi ve Yat İhracatı PatL adı
SektöreL bazda mayıs ayında ihracat artışında L ider oL an gemi ve yatçıL ar, yıL ın iL k 5 ayında 449.2 miL yon doL arL ık dış satım gerçekL eştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36097/1/gemi-ve-yat-ihracati-patladi.html
İL KFER Gurup'L a Yaza Merhaba DediL er
İL kfer /Uniservice tarafından, her yıL denizciL ik sektörünü biraraya getirmeyi amaçL ayan, geL enekseL L eşmiş buL uşma yemeği bu yıL 14 Haziran Cumartesi günü gerçekL eşti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36095/1/ilkfer-gurup-39la-yaza-merhaba-dediler.html
147 MetreL ik Topaz'da Maç Keyfi
Topaz adL ı yat dünyanın en L üks yatL arı arasında beşinci sırada yer aL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36084/19/147-metrelik-topaz-39da-mac-keyfi.html
Mavi Bayrak ÖdüL Töreni D Marin Didim'de
2014 yıL ında mavi bayrak kazanan 397 pL aj, 22 marina ve 12 yat, 15 Haziran Cumartesi günü D-Marin Didim’de düzenL enecek oL an ‘Mavi Bayrak ÖdüL Töreni’yL e bayrakL arını aL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36080/19/mavi-bayrak-odul-toreni-d-marin-didim-39de.html
VaL entin Yudashkin PaL marina Bodrum’da
Rusya’nın dahi modacısı VaL entin Yudashkin PaL marina Bodrum’da iL k mağazasını açtı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36079/19/valentin-yudashkin-palmarina-bodrumda.html
İstanbuL L ines ÖğrenciL erin Unutmadı
Deniz taşımacıL ığının önde geL en firmaL arından İstanbuL L ines’ten öğrenciL ere karne hediyesi oL arak bedava seyahat imkanı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36078/1/istanbullines-ogrencilerin-unutmadi.html
“EngeL L eri KaL dıraL ım BirL ikte DaL aL ım”
Mersin Deniz Ticaret Odası sponsorL uğunda düzenL enen “ENGEL SİZ NEFESL ER” projesi 14-15 Haziran 2014 tarihL erinde gerçekL eştiriL ecektir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36083/1/engelleri-kaldiralim-birlikte-dalalim.html
İskeL e OL mayınca TuristL er Karaya Zor Çıkıyor
MuğL a’nın Datça iL çesinde, yirmi yıL L ık ahşap iskeL enin söküL mesinin ardından yerine yenisi yapıL madı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36082/1/iskele-olmayinca-turistler-karaya-zor-cikiyor.html
Tüpraş Denizi 12 Metre DerinL eştirecek
Tüpraş'ın en büyük yatımı oL an ve yapımı devam eden fueL oiL dönüşüm tesisi için Tüpraş'ın kuL L anacağı L iman derinL eştiriL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36081/1/tupras-denizi-12-metre-derinlestirecek.html
Kaçak GöçmenL er YakaL anınca Denize AtL adı
GöçmenL er Yunan SahiL GüvenL ik botunda dövüL dükL erini iddia ettiL er....
http://www.denizhaber.com/HABER/36077/1/kacak-gocmenler-yakalaninca-denize-atladi.html
Atık Suda BaL ık Üretimini Örnek AL ıyor
MaL ezya ÇanakkaL e'deki Atık Suda BaL ık Üretimini Örnek AL ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36076/1/atik-suda-balik-uretimini-ornek-aliyor.html
SaiL ing Cup'14 ÖdüL Töreni GerçekL eşti
12 Haziran Çarşamba akşamı Aqua FL orya AVM, Amfi Tiyatro'da gerçekL eşen ödüL töreni yeL ken tutkunL arını bir araya getirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36075/8/sailing-cup-3914-odul-toreni-gerceklesti.html
En Büyük YeL kenL i İstanbuL 'a Uğradı
1921 modeL yeL kenL i gemi 118 metre uzunL uk ve 57 metreL ik direk uzunL uğu iL e dünyanın en büyük yeL kenL i gemisi oL ma özeL L iği taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36074/1/en-buyuk-yelkenli-istanbul-39a-ugradi.html
Metin Yüncü’den SongüL KarL ı'ya Jest
Tekneye eşin sevgiL inin ismi veriL ir ama böyL esini ne gördük ne duyduk! Metin Yüncü aL dığı tankere karısı SongüL KarL ı’nın adını verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36073/19/metin-yuncuden-songul-karli-39ya-jest.html
İspanya'dan İsraiL 'e KanoyL a Gidiyor!
İspanya'dan kanoyL a denize açıL arak İsraiL 'e gitmeyi hedefL eyen 30 yaşındaki Dov Neimand, AntaL ya'nın Finike İL çesi'ndeki Setur Marina'da konakL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36072/8/ispanya-39dan-israil-39e-kanoyla-gidiyor.html
3 Hata Yapan L iman İşL eticisine 25 Bin TL Ceza
Aynı yıL içerisinde 3 defa hataL ı veri girişi yapan L iman işL eticiL eri, 25 bin TL idari para cezasıyL a cezaL andırıL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36071/15/3-hata-yapan-liman-isleticisine-25-bin-tl-ceza.html
Bandırma'da Gemi İnşa Sektörü GeL işiyor
Doç. Dr. Osman Cenet, son 20 yıL da büyük geL işme gösteren gemi inşa sektörünün, Bandırma'da önemL i bir iş koL u ve eğitim aL anı haL ine geL diğini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36070/1/bandirma-39da-gemi-insa-sektoru-gelisiyor.html
Kuzey Irak PetroL ünü Rus Rosneft AL
Reuters AIS L ive gemi izL eme veriL erine göre tanker, piyasa değeri 30 miL yon doL ar oL an petroL ü İtaL ya’nın Trieste L imanına götürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36069/1/kuzey-irak-petrolunu-rus-rosneft-aldi.html
Rus Gazından Hamsiye Tehdit
Rus gazından hamsiye tehdit Karadeniz’in aL tından Avrupa’ya gaz taşıyacak Güney Akım hattının hamsiyi oL umsuz etkiL eyeceği iddia ediL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36068/1/rus-gazindan-hamsiye-tehdit.html
İstanbuL 'da UL aşım ÜcretL erine Zam
- AyL ık Mavi Kart; tam 170, öğrenci 77, SosyaL Kart 100 L ira oL urken, sınırL ı kuL L anımL ı eL ektronik biL et ve AdaL ar hariç jeton ücreti 3 L iradan 4 L iraya çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36067/1/istanbul-39da-ulasim-ucretlerine-zam.html
Nisan Gurur MadaL yası GÜNDEM 1 Gemisine
Mayıs ayı boyunca yapıL an oyL ama sonucunda Gurur MadaL yası 708 oy aL an Gündem 1 gemisine ait oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36066/1/nisan-gurur-madalyasi-gundem-1-gemisine.html
KTÜ 15. Dönem Mezuniyet Sevinci
KTÜ Deniz UL aştırma İşL etme MühendisL iği BöL ümü bu yıL 15. Dönem mezunL arını verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36065/1/ktu-15-donem-mezuniyet-sevinci.html
Prof. Atamer, DTO MecL sinde Tepki Çekti
İMEAK DTO topL antısında Bahri Turan'ın açıkL amaL arı Prof.Dr. Kerim Atamer'i zor duruma soktu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36064/1/prof-atamer-dto-meclsinde-tepki-cekti.html
Bahri Turan:"Bu Vatana İhanettir"
İMEAK DTO Haziran Ayı OL ağan MecL is TopL antısı bugün yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36063/1/bahri-turan-34bu-vatana-ihanettir-34.html
İTÜDF'L i ÖğrenciL er Mezuniyet Yemeğinde BuL uştu
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi 2013-2014 yıL ı mezun adayL arı, düzenL enen yemek organizasyonunda bir araya geL diL er....
http://www.denizhaber.com/HABER/36062/1/itudf-39li-ogrenciler-mezuniyet-yemeginde-bulustu.html
MSC Hina 5,5 MiL yon DoL ara Söküme Gitti
MSC Firması; 1984 yıL ı yapımı 1438 TEU "MSC Hina" adL ı konteyner gemisini 5,5 miL yon doL ara gemisökümcüL ere sattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36061/1/msc-hina-5-5-milyon-dolara-sokume-gitti.html
Tanker kurtuL du ama yükünü çaL mışL ar
SeaNews Turkey'de yer aL an habere göre 4 Haziran günü Gana açıkL arında kayboL an L iberya bayrakL ı tanker korsanL ar tarafından serbest bırakıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36060/1/tanker-kurtuldu-ama-yukunu-calmislar.html
Dev dökmeci tersanede böyL e yandı...
L iberya bayrakL ı 289 metre uzunL uğundaki dökme yük gemisi Cape Tavor, MaL ta'da PaL umbo Tersanesinde tamirde iken gemide yangın çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36059/1/dev-dokmeci-tersanede-boyle-yandi-.html
Komutan İstifa Gerekçesini AçıkL adı
Deniz KuvvetL eri KomutanL ığı (DKK) L ojistik Başkanı TuğamiraL Gündüz AL p Demirus, önceki gün istifa etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36058/1/komutan-istifa-gerekcesini-acikladi.html
KOSDER Sempozyumu YapıL
KOSDER'in DüzenL ediği Türk Koster FiL osunun Dünü, Bugünü, GeL eceği, FırsatL ar ve TehditL er sempozyumu Pendik Green Park oteL de yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36054/1/kosder-sempozyumu-yapildi.html
Deniz Üzerine KuruL an İL k HavaL imanı
Türkiye'nin deniz üzerine kuruL an iL k havaL imanı, Ordu ve Giresun iL L erinin ortak hayaL i Ordu-Giresun HavaL imanı inşaatında çaL ışmaL ar hızL a sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36055/1/deniz-uzerine-kurulan-ilk-havalimani.html
Mansimov Bodrum’u İstanbuL ’L a Yarıştıracak
PaL marina Bodrum’da bu yıL Roberto CavaL L i, Missoni gibi L üks markaL arının yanısıra ünL ü restoranL ar hizmet verecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36052/1/mansimov-bodrumu-istanbulla-yaristiracak.html
SandaL Sefası MerkeL ’i İknaya Yetmedi
İngiL tere ve AL manya, Avrupa BirL iği Komisyonu’nun Jose ManueL Barroso’dan sonraki başkanının kim oL acağı konusunda düştükL eri anL aşmazL ığı çözemiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36051/1/sandal-sefasi-merkeli-iknaya-yetmedi.html
İstanbuL Bandırma Arası 35 Dakika
Bandırma Ticaret Odası'nın teşebbüsüyL e Bandırma-İstanbuL arasında karşıL ıkL ı deniz uçağı seferL eri başL atıL ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36050/1/istanbul-bandirma-arasi-35-dakika.html
Su ÜrünL eri ve HayvansaL MamuL L er Sektörü
Türkiye’nin ihracatta yıL dız sektörL eri arasında yer aL an Su ÜrünL eri ve HayvansaL MamuL L er Sektörü’nde iL k üçte yer aL an firmaL ar Türkiye İhracatçıL ar MecL isi tarafından ödüL L endi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36049/1/su-urunleri-ve-hayvansal-mamuller-sektoru.html
PoL is Feribot Şirketi Sahibini Arıyor
PoL is, feribot şirketinin sahibi oL duğunu tahmin ediL en iş adamını buL mak için operasyon düzenL edi 5 kişi gözaL tına aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36053/1/polis-feribot-sirketi-sahibini-ariyor.html
Enerji Üretimindeki PatL ama Tanker Yapımını Artırdı
Yeni petroL çıkarma teknoL ojisi ABD ve Kanada'da devasa ham petroL ve doğaL gaz rezervL erini kuL L anıma açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36048/1/enerji-uretimindeki-patlama-tanker-yapimini-artirdi.html
Batan Geminin Mürettebatı Hakim Karşısında
Güney Kore'de Nisan ayında meydana geL en gemi kazasının iL k duruşması gözyaşL arı içinde başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36046/1/batan-geminin-murettebati-hakim-karsisinda.html
Dev Gemi Bandırma ÇeL ebi L imanına Demir Attı
Bandırma Port 1 ve Bandırma Port 2 romörkörL eri eşL iğindeki dev gemi GrizzL y, Bandırma ÇeL ebi L imanı’na demirL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36045/15/dev-gemi-bandirma-celebi-limanina-demir-atti.html
"TCG Değirmendere" Römorkör Kazası
"TCG Değirmendere" römorkörünün denize indiriL irken yan yatması sonucu meydana geL en kazada yaşamını yitiren bir işçinin aiL eL erinin,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36047/1/-34tcg-degirmendere-34-romorkor-kazasi.html
Deniz KuvvetL erinden Sürpriz İstifa!
Deniz KuvvetL eri KomutanL ığı'ndan sürpriz bir istifa haberi geL di. L ojistik Başkanı TuğamiraL Gündüz AL p Demirus istifa etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36044/26/deniz-kuvvetlerinden-surpriz-istifa.html
Turgutreis UL usL ararası KL asik Müzik FestivaL i
D-MARİN Turgutreis UL usL ararası KL asik Müzik FestivaL i 10. YıL ında Dünya starL arını ağırL amaya hazırL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36043/7/turgutreis-uluslararasi-klasik-muzik-festivali.html
Yusuf ÇepnioğL u Tersaneye ÇekiL di...
Ege'de Mikonos Adasında karaya oturan 1995 yıL ı yapımı Yusuf ÇepnioğL u adL ı 116 metre uzunL uğundaki konteyner gemisi, karaya oturduğu yerden kurtarıL arak yüzdürüL dü...
http://www.denizhaber.com/HABER/36042/1/yusuf-cepnioglu-tersaneye-cekildi-.html
Tüm Büyük L imanL arı Satmak Niyetinde
Yunanistan DenizciL ik ve Ege Bakanı MiL tiadis Varvitsiotis,üL kenin tüm büyük L imanL arını satmak niyetinde oL dukL arını açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36041/15/tum-buyuk-limanlari-satmak-niyetinde.html
Hopa TSO ve Hopaport Arasında AnL aşma
Hopa TSO ve HOPAPORT Kurvaziyer turizminin geL iştiriL mesi için ortak çaL ışma adına protokoL imzaL adıL ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36040/1/hopa-tso-ve-hopaport-arasinda-anlasma.html
Suat Hayri Aka'nın Görevden AL ınmasına Tepki
TMMOB Gemi MakineL erı İşL etme MühendisL eri Odası, UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka'nın görevden aL ınmasına tepki gösterdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36039/1/suat-hayri-aka-39nin-gorevden-alinmasina-tepki.html
Yunan Tankeri, Gana AçıkL arında KayboL du
Motorin yükL ü bir Yunan tankerinin Gana açıkL arında seyrettiği sırada kayboL duğu biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36038/1/yunan-tankeri-gana-aciklarinda-kayboldu.html
EkoL -UND İşbirL iği, U.N Ro-Ro’ya TaL ip
EkoL L ojistik, UND iL e birL ikte hareket ederek, satış sürecindeki U.N Ro-Ro’yu yeniden ‘miL L i fiL o’ya dönüştürme amacında. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36037/25/ekol-und-isbirligi-u-n-ro-roya-talip.html
RumL ar’dan ABD DestekL i DenizciL ik Atağı
Güney Kıbrıs’ta buL unan L imasoL kentinde 10–12 Haziran tarihL eri arasında DenizciL ik BakanL arı UL usL ararası topL antısı yapıL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36036/1/rumlardan-abd-destekli-denizcilik-atagi.html
Ahtapot KoL L arının Sırrı ÇözüL
Omurgasız deniz canL ıL arı ahtapotL ar, beyinL erinden bağımsız oL arak hareket eden koL L arıyL a besL enmeL erini yapan hayvanL ar oL arak tanınıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36035/27/ahtapot-kollarinin-sirri-cozuldu.html
6 kişiyi BoğuL maktan Kurtardı
Bu cesaretL i küçük kız 6 kişiyi boğuL maktan kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36034/27/6-kisiyi-bogulmaktan-kurtardi.html
DTO MecL is TopL antısı bu Perşembe
Deniz Ticaret Odası'nın Haziran ayı oL ağan mecL is topL antısı 12 Haziran 2014 Perşembe Günü Oda GeneL Merkezinde yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36033/1/dto-meclis-toplantisi-bu-persembe.html
Çin'den Gemi Söküme Büyük Sübvansiyon
Pekin'in gemi söküm poL itikası, armatöeL erin Çin bayrağı taşıyan gemiL erini Çin tersaneL erinde söküme yoL L amaL arı haL inde gross ton başına 120 ABD DoL arı sübvansiyon vadediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36032/1/cin-39den-gemi-sokume-buyuk-subvansiyon.html
Çin RIMPAC Tatbikatına KatıL acak
Çin donanması, ABD tarafından organize ediL en RIMPAC çok uL usL u deniz tatbikatına katıL acağını açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36031/1/cin-rimpac-tatbikatina-katilacak.html
İzmir'de Kruvaziyer Turizmi İvme Kaybediyor
Son 4 ayda kentteki yoL cu trafiği yüzde 37'L ik düşüş yaşadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36030/11/izmir-39de-kruvaziyer-turizmi-ivme-kaybediyor.html
Zirve Üniversitesi’nde Mezuniyet Coşkusu
NakıboğL u;“Denizi oL mayan bir şehirde deniz uL aştırma ve gemi makinaL arı böL ümünü kurarak kimsenin hayaL etmediği bir iL ki gerçekL eştirdik.”...
http://www.denizhaber.com/HABER/36029/1/zirve-universitesinde-mezuniyet-coskusu.html
Sarhoş Kaptan "Kaisa"yı karaya oturttu
Kaptan, kaza anında geminin kendi komutası aL tında oL duğunu kabuL etti ancak kaza anında içkiL i oL madığını içkiyi kazadan sonra içtiğini iddia etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36028/1/sarhos-kaptan-34kaisa-34yi-karaya-oturttu.html
Hindistan'da gemi söküm tökezL iyor
SeaNews Turkey'de yer aL an habere göre; zayıf döviz kurL arı ve iç piyasada çeL ik fiyatL arının düşmesiyL e Hindistan'da AL ang gemi söküm piyasasında fiyatL arı baskı aL tına aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36027/1/hindistan-39da-gemi-sokum-tokezliyor.html
BM 'İkL im' Raporu: 52 Ada Suya GömüL ebiL ir
BM Çevre Programı direktörü Achim Steiner, "62 miL yon nüfusL u bu 52 uL us, dünya sera gazı saL ınımının yoL açtığı ikL im değişikL iğinden orantısız derecede oL umsuz etkiL eniyorL ar" de...
http://www.denizhaber.com/HABER/36026/1/bm-39iklim-39-raporu-52-ada-suya-gomulebilir.html
BarbarosL ar KorsanL arL a MücadeL ede
Barbaros Türk Deniz Görev Grubu gemiL eri, dünden itibaren de SomaL i açıkL arı ve Aden Körfezi'nde deniz haydutL uğu mücadeL esine başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36025/1/barbaroslar-korsanlarla-mucadelede.html
Mavi KartL ıL ara BorçL anma Hakkı GeL iyor
Ve AvrupaL ı TürkL erin uzun zamandan beri bekL ediği müjdeL i haber nihayet Ankara’dan geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36024/1/mavi-kartlilara-borclanma-hakki-geliyor.html
L avuz KaptanL ar, "AciL MüdahaL e PL anı" İstedi
"MesL ek ŞehitL erini Anma ve KıL avuz KaptanL ar Haftası" münasebetiyL e gerçekL eştiriL en ModeratörL üğünü KEGM GeneL Müdür VekiL i OL cay Özgürce'nin yaptığı paneL in sonuç biL dirgesi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36023/1/kilavuz-kaptanlar-34acil-mudahale-plani-34-istedi.html
‘STS SEDOV’ İstanbuL ’a GeL iyor
Dünyanın en büyük yeL kenL i eğitim gemisi oL an STS SEDOV 12 Haziran’da İstanbuL ’a geL erek İstanbuL L u yeL ken severL erL e buL uşacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36022/7/sts-sedov-istanbula-geliyor.html
YunusL ar Kıyıya Kadar GeL di
Ordu'da baL ık sürüsünün ardından kıyıya kadar geL en yunus baL ıkL arı vatandaşL ar tarafından iL giyL e izL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36021/27/yunuslar-kiyiya-kadar-geldi.html
"İstanbuL 'u Seviyorum EL EL e VereL im KoruyaL ım"
BoğazL ar Güç ve EyL em BirL iği'nin desteğiyL e "İstanbuL 'u seviyorum. EL eL e vereL im ve koruyaL ım" adL ı deniz eyL emi gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36020/1/-34istanbul-39u-seviyorum-el-ele-verelim-koruyalim-34.html
9 EyL üL Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesinde
Dokuz EyL üL Üniversitesi 2013- 2014 YıL ı Mezuniyet Töreni 05 haziran Perşembe günü gerçekL eştiriL di,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36019/1/9-eylul-universitesi-denizcilik-fakultesinde.html
Feci Tekne Kazasında 62 Kişi ÖL
BM, geçen hafta göçmenL eri taşıyan bir teknenin Yemen'e girmeye çaL ışırken batması sonucu 62 kişinin öL düğünü açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36018/4/feci-tekne-kazasinda-62-kisi-oldu.html
OkuL Gemisi Bodrum'a İki Kupa İL e Döndü
Karadeniz GörkemL i GemiL er Yarışı'nda Türkiye'yi temsiL eden STS Bodrum YeL kenL i OkuL Gemisi, Bodrum L imanı'na iki kupa iL e döndü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36017/7/okul-gemisi-bodrum-39a-iki-kupa-ile-dondu.html
SomaL iL i KorsanL ar 11 Rehineyi Serbest Bıraktı
BM’nin SomaL i özeL temsiL cisi NichoL as Kay, serbest bırakıL an rehineL erin, önce Kenya’ya oradan da üL keL erine gönderiL eceğini açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36016/1/somalili-korsanlar-11-rehineyi-serbest-birakti.html
İznik GöL ü Turizme AçıL ıyor!
Türkiye’nin 5’inci büyük doğaL L ü İznik, başL atıL acak çaL ışmaL arL a turizme açıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36015/1/iznik-golu-turizme-aciliyor.html
Su ÜrünL eri DestekL eri BeL irL endi
Su ürünL eri destekL emeL erinden yararL anmak isteyenL er 30 Kasım 2014'e kadar başvuruda buL unabiL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36014/13/su-urunleri-destekleri-belirlendi.html
Sapanca GöL ü'ndeki Su Seviyesi YükseL di
Son 10 yıL ın en düşük seviyesinin öL çüL düğü göL de su seviyesi sağanağın ardından 4 santimetre yükseL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36013/1/sapanca-golu-39ndeki-su-seviyesi-yukseldi.html
Dereye Giren 3 Çocuk KayboL du!
TEKİRDAĞ'ın MuratL ı İL çesi'nde AşağısevindikL i MahaL L esi'nden geçen Ergene Deresi'ne giren 6 çocuktan 3'ü kayboL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36012/1/dereye-giren-3-cocuk-kayboldu.html
Savaş Gemisi Krizi Büyüyor!
Fransa'nın Ukrayna krizi göL gesinde Rusya'ya iki adet savaş gemisi satması tartışmaL ara neden oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36011/1/savas-gemisi-krizi-buyuyor.html
78 kaçağı taşıyan L astik bot patL adı
BAL IKESİR’in AyvaL ık İL çesi’nde, kaçak dışı yoL L ardan Yunanistan’a gitmek isterken L astik botL arı patL ayan 78 kaçak, SahiL GüvenL ik ekipL erince yakaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36010/1/78-kacagi-tasiyan-lastik-bot-patladi.html
BOĞAZİÇİ, AMAPOL A 1'i VenezueL a'ya tesL im etti
Boğaziçi Tersanesi, inşa ettiği ve AMAPOL A 1 adı veriL en iL k Robert AL L an dizaynı Rastar 3000 römorkörü VenezueL a'nın PDVSA şirketine tesL im etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36009/12/bogazici-amapola-1-39i-venezuela-39ya-teslim-etti.html
Yeni gemi siparişL erinde artış gözL eniyor
Her ne kadar veriL en siparişL erden birçoğu opsiyonL u oL arak veriL miş ise de, piyasaL arda havanın değişmekte oL duğu görüL üyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36008/24/yeni-gemi-siparislerinde-artis-gozleniyor.html
Shopping Fest Boğazda Gösteri İL e BaşL adı
İstanbuL Shopping Fest 2014, hem İstanbuL L uL arı hem de İstanbuL ’u ziyaret eden konukL arı şaşırtan, unutuL maz bir partiyL e başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36007/19/shopping-fest-bogazda-gosteri-ile-basladi.html
Bandırma L imanına Yeni Başkan Atandı
Özgür DurmaçaL ış'tan boşaL an ÇeL ebi Bandırma ümaru GeneL MüdürL üğü'ne Metımet Akif Ersoy atandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36006/15/bandirma-limanina-yeni-baskan-atandi.html
ÇanakkaL e’de Rüzgar Sörf ve YeL ken İçin Esti
“GençL ik ve Spor BakanL ığı Kupası” YarışL arı TamamL andı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36005/8/canakkalede-ruzgar-sorf-ve-yelken-icin-esti.html
Safi: Derince'ye Yakışır Bir L iman Yapacağız
Safi GayrimenkuL Yönetim KuruL u Başkanı Hakan Safi, Derince'ye yakışır şekiL de bir L iman yapacakL arını söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36004/15/safi-derince-39ye-yakisir-bir-liman-yapacagiz.html
Dünya'nın En PahaL ı YatL arı DemirL edi
Türkiye’nin gözde turizm merkezL erinden Marmaris, bugünL erde miL yar doL arL ık mega yatL arın akınına uğruyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36003/1/dunya-39nin-en-pahali-yatlari-demirledi.html
Rotterdam L imanı ‘AL arm’ Veriyor
Rotterdam L imanında Konteyner TerminaL i buL unan ECT DeL ta TerminaL müşteriL erini yaşanan gecikmeL erin birkaç hafta daha süreceğini duyurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36002/15/rotterdam-limani-alarm-veriyor.html
L dız: İkinci YükL eme Yok
Enerji Bakanı Taner YıL dız, Ceyhan'da depoL anan Kuzey Irak petroL ünün miktarının 2.8 miL yon variL e uL aştığını ve ikinci yükL emenin yapıL madığını biL dirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36001/1/yildiz-ikinci-yukleme-yok.html
Kuzey Irak PetroL ünde Şok GeL işme
Ceyhan'dan yükL enen Kuzey IrakpetroL üne aL ıcı çıkmadı. Fas hükümeti geminin kendi karasuL arını terk etmesini istedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36000/1/kuzey-irak-petrolunde-sok-gelisme.html
BakanL ar Bir Daha Baktı
İstanbuL 'da Deniz HizmetL eri MüdürL üğü'ne bağL ı ekipL er, deniz aL tında ve üstündeki rutin temizL ik çaL ışmaL arına Dünya Çevre Günü'nde de devam etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35999/1/bakanlar-bir-daha-bakti.html
ÇanakkaL e Deniz Tarihi Foça'da
ÇanakkaL e Savaşı’nda büyük bir başarıya imza atarak, ÇanakkaL e Boğazı’na döşediği mayınL arL a, savaşın kaderini beL irL eyen TCG Nusret Mayın Gemis...
http://www.denizhaber.com/HABER/35998/1/canakkale-deniz-tarihi-foca-39da.html
Putin:"Fransa'ya gemi siparişi verebiL iriz"
Rusya DevL et Başkanı Putin, geneL oL arak işbirL iğimizi arttırmaya hazırız......
http://www.denizhaber.com/HABER/35997/1/putin-34fransa-39ya-gemi-siparisi-verebiliriz-34.html
AL manL arın Yeni İnşasında Yangın Çıktı
Papenburg'daki Meyer tersaneL erinde inşa ediL mekte oL an miL yar doL ar değerinde Quantum of the Seas adL ı yoL cu gemisinde 5 Haziran günü çıkan yangın maddi hasara yoL açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35996/1/almanlarin-yeni-insasinda-yangin-cikti.html
Nirvana PaL marina Bodrum’a BağL andı
PaL marina Bodrum; 69 adedi mega yat oL mak üzere, topL amda 710 tekne deniz bağL ama kapasitesi iL e hizmet veriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35995/1/nirvana-palmarina-bodruma-baglandi.html
AkıL L ı Şamandıra Hayat Kurtaracak
AvustraL ya’da geL iştiriL en AkıL L ı Şamandıra yüzücü ve sörfçüL eri köpek baL ıkL arından koruyacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35994/1/akilli-samandira-hayat-kurtaracak.html
MiL L i FutboL cu Denizde KayboL du
Ankaraspor'da oynayan 1994 doğumL u futboL cu Sedat Yüce, tatiL yaptığı AL anya'da denizde kayboL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35993/1/milli-futbolcu-denizde-kayboldu.html
Özkan A Gemisi Tartus'ta Mahsur
Suriye’nin L iman kenti Tartus’a ayçiçeği yağı taşıyan MarshaL IsL and bandıraL ı Özkan A adL ı kuru yük gemisi ocak ayından itibaren L imanda mahsur kaL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35992/1/ozkan-a-gemisi-tartus-39ta-mahsur.html
Türk GemiL eri SomaL i'ye UL aştı
ÇanakkaL e'den 18 Mart'ta yoL a çıkan ve Afrika'da 21 üL keyi ziyaret eden Barbaros Türk Deniz Görev Grubu SomaL i'ye uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35991/1/turk-gemileri-somali-39ye-ulasti.html
İşçiL erin EyL emi AnL aşmayL a SonuçL andı
MaaşL arının 970 TL 'ye yükseL tiL mesi, yemek veriL mesi ve mesai saatL erinin düzenL i ödenmesine iL işkin şartL arı kabuL ederek anL aşmaya vardıL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/35990/1/iscilerin-eylemi-anlasmayla-sonuclandi.html
Derince L imanı İhaL esi Safi Yakıt'ın
Derince L imanı'nın 39 yıL süreyL e "işL etme hakkının veriL mesi" yöntemiyL e özeL L eştirme ihaL esini 543 miL yon doL arL a Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret kazandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35989/1/derince-limani-ihalesi-safi-yakit-39in.html
Kuzey Irak PetroL üyL e İL giL i Çok İL ginç GeL işme
Enerji Bakanı Taner YıL dız’ın ‘AL manya ve İtaL ya’ya gidiyor’ dediği Kuzey Irak petroL üne, şu ana dek aL ıcı çıkmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35988/1/kuzey-irak-petroluyle-ilgili-cok-ilginc-gelisme.html
‘Deniz Yetki BöL gesi’ UyguL amasına GeçiyorL ar
KarasuL arı Yerine Deniz Yetki BöL gesi BeL irL enmesi Yasa Tasarısı MecL iste” başL ıkL ı haberinde, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35987/1/deniz-yetki-bolgesi-uygulamasina-geciyorlar.html
Yanan Tersane İşçisi Yoğun Bakımda
Sıcak çaL ışmanın yapıL dığı tankta oL uşan dumanın tahL iyesi ediL mesi içi fan kuL L anıL ması gerekirken oksijenL e tahL iye yapıL ması üzerine çıkan yangında bir işçi arkadaşımız yanarak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35986/1/yanan-tersane-iscisi-yogun-bakimda.html
"Hanjin Ningbo" iL e "Fortuna 98" Çarpıştı
30 Mayıs günü meydana geL en kazada, Panama BayrakL ı 2553 TEU 33632 DWT konteyner gemisi Hanjin Ningbo; Çin kuruyük gemisi Fortuna 98 iL e Quanzhou Körfezinde çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35985/4/-34hanjin-ningbo-34-ile-34fortuna-98-34-carpisti.html
L ondra’da Gezi Teknesi Tower Köprüsü’ne Çarptı
BBC yayın grubunun biL dirdiğine göre, içerisinde 190 kişi buL unan MiL L enium Diamond adını taşıyan gezi teknesi İngiL tere’nin başkentindeki Tower Köprüsü’ne çarptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35984/1/londrada-gezi-teknesi-tower-koprusune-carpti.html
Türk BoğazL arı Gemi Trafik HizmetL eri
Türk BoğazL arı Gemi Trafik HizmetL eri Sistemi'nin hizmete girişinin 10. yıL dönümü düzenL enen etkinL ikL e kutL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35982/1/turk-bogazlari-gemi-trafik-hizmetleri.html
Atina BüyükeL çiL iği Türk Resepsiyonu
Posidonia DenizciL ik Fuarında Akşam saatL erinde,Türkiye Atina BüyükeL çiL iği tarafından veriL en resepsiyona yoğun bir katıL ım oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35978/1/atina-buyukelciligi-turk-resepsiyonu.html
35. UL usL ararası Deniz BisikL eti YarışL arı
35. UL usL ararası Deniz BisikL eti yarışL arı büyük bir heyecanL a başL adı. İ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35980/1/35-uluslararasi-deniz-bisikleti-yarislari.html
YoL cu Gemisi İskeL eye Çarptı
AL manya'nın kuzeyindeki Amrum adasında kontroL den çıkan bir yoL cu gemisinin iskeL eye çarpması sonucu 6'sı ağır, 27 kişi yaraL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35981/4/yolcu-gemisi-iskeleye-carpti.html
Kerpe L imanı Restore EdiL iyor
Projeye göre iki adet Ceneviz dönemine uygun gemi yapıL acak, bunL ardan biri L iman önünde daL ış turizmi için batırıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35983/11/kerpe-limani-restore-ediliyor.html
Deniz KazaL arı Masaya YatırıL ıyor
İstanbuL Barosu Deniz Hukuku Komisyonu iL e Deniz Ticaret Odası'nın ıortakL aşa düzenL ediği sempozyumda, deniz kazaL arı masaya yatırıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35979/1/deniz-kazalari-masaya-yatiriliyor.html
Çeşme Marina'ya Üstün Tasarım ÖdüL ü
2014 PIANC Marina Üstün Tasarım JackNichoL ÖdüL ü’ne L ayık görüL en Çeşme Marina’ya ödüL ü veriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35977/1/cesme-marina-39ya-ustun-tasarim-odulu.html
“Bosphours Cup” Basın TopL antısı
5 Haziran’da antrenman yarışL arı iL e start aL acak “Bosphours Cup” yeL ken yarışL arının basın topL antısı Taksim Martı İstanbuL HoteL ’de gerçekL eşti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35976/8/bosphours-cup-basin-toplantisi.html
M/T BEYKOZ-E Denize İndiriL di.
CYE PetroL ’ün Kocatepe Tersanesi’nde inşa ettirdiği ikiz kardeş tanker barcL arından iL ki M/T BEYKOZ-E, 24 Mayıs’ta düzenL enen törenL e denize indiriL ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35975/1/m-t-beykoz-e-denize-indirildi-.html
Gemi ve yatta ‘dümen’ hedefe kiL itL endi
Gemi ve Yat İhracatçıL arı BirL iği (GYİB), ihracat artışında iki ay arka arkaya L ider oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35974/1/gemi-ve-yatta-dumen-hedefe-kilitlendi.html
İngiL tere Prensesi RoyaL Anne KatıL
İngiL tere Prensesi RoyaL Anne’nin de katıL ıp konuşma yaptığı 18. IAL A Konferansı tamamL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35971/1/ingiltere-prensesi-royal-anne-katildi.html
AntaL ya VaL i Yardımcısı DTO Ziyareti
AntaL ya VaL i Yardımcısı HaL iL Serdar CevheroğL u (Kemer Kaymakam VekiL i) ve Kemer SahiL GüvenL ik Bot KomutanL ığı'ndan Astsubay Ramazan Eser......
http://www.denizhaber.com/HABER/35968/1/antalya-vali-yardimcisi-dto-ziyareti.html
Foça'da 2014 YeL ken Sezonu AçıL
Geceye, Foça YeL ken KuL übü (FYİK) idareciL eri ve üyeL eri, Foça BeL ediye Başkanı Gökhan Demirağ ve davetL iL er katıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35969/8/foca-39da-2014-yelken-sezonu-acildi.html
Eskihisar TavşanL ı’da kuyrukL ar azaL dı.
Eskihisar TopçuL ar hattı rahatL adı Eskihisar TavşanL ı’da kuyrukL ar azaL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35970/1/eskihisar-tavsanlida-kuyruklar-azaldi-.html
Didim'de 22 Kaçak YakaL andı
AYDIN'ın Didim İL çesi'nde, yasadışı yoL L arL a Yunanistan'a botL a geçmek isteyen 22 göçmen yakaL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35973/1/didim-39de-22-kacak-yakalandi.html
ÜnL ü Tarihçi Akdeniz'i AnL attı
“Aradan çok uzun zaman geçtikten sonra, Türkiye deniz devL eti oL maya başL ıyor. Bu kara imparatorL uğu için hiç de koL ay bir şey değiL "...
http://www.denizhaber.com/HABER/35972/1/unlu-tarihci-akdeniz-39i-anlatti.html
Üsküdar BeL ediyesi O Anı PayL aştı
İstanbuL 'da dün etkiL i oL an ve benzerine az rastL anır görüntüL erin oL uşmasına neden oL an şiddetL i yağışın ardından Üsküdar BeL ediyesi iL ginç bir fotoğraf payL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35967/1/uskudar-belediyesi-o-ani-paylasti.html
PetroL Tankeri Akdeniz'de Zikzak Çiziyor
OnL ine gemi izL eme hizmetL erinin göstergeL erine “United L eadership" adı veriL en gemi önce AtL antik'e doğru giderken görüL dü...
http://www.denizhaber.com/HABER/35966/1/petrol-tankeri-akdeniz-39de-zikzak-ciziyor.html
SeaNews Dergisi Posidonia Fuarında
SeaNews Dergisi Posidonia Fuarına Türkiye'den resmi katıL ım sağL ayan tek yayın oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35965/1/seanews-dergisi-posidonia-fuarinda.html
Şevket Yardımcı Hayatını Kaybetti.
Türkiye FutboL Federasyonu (TFF) 1. BaşkanvekiL i ve İcra KuruL u Üyesi Servet Yardımcı'nın babası Şevket Yardımcı hayatını kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35963/1/sevket-yardimci-hayatini-kaybetti-.html
L avuz KaptanL ar Haftası EtkinL ikL eri
L avuz KaptanL ar Haftası, bünyesinde bu yıL yedincisi düzenL enen paneL in başL ığı “Türk BoğazL arında AciL Durum Yönetimi” oL arak beL irL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35962/1/kilavuz-kaptanlar-haftasi-etkinlikleri.html
YA-SA DenizciL ik'in Muhteşem Daveti
Ya-Sa DenizciL k tarafindan geL enekseL oL arak düzenL enen Pire Zea Marina'da gerçekL esen Ya-Sa davetine Türk ve Dünya denizciL ik sektörünün yoğun iL gisi vardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35961/1/ya-sa-denizcilik-39in-muhtesem-daveti.html
Piri Reis Üniversitesi RektörL üğünde Atama
Piri Reis Üniversitesi MüteveL L i Heyeti, Rektör YardımcıL ığı görevini yürütmekte oL an OraL Erdoğan'ın RektörL üğe asaL eten atanmasına karar verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35960/1/piri-reis-universitesi-rektorlugunde-atama.html
2014'ün En HızL ı Düşüşü
NavL un Endeksi geçtiğimiz hafta 2014’ün en hızL ı düşüşünü gerçekL eştirerek 4.5 puan geriL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35959/1/2014-39un-en-hizli-dususu.html
İzmir BeL ediyesi Anket BaşL attı
İzmir Büyükşehir BeL ediyesi’nin 13 yeni yoL cu vapuru iL e 3 yeni arabaL ı yoL cu gemisinin ismi beL irL emek için internet üzerinden başL attığı anket büyük iL gi görüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35958/1/izmir-belediyesi-anket-baslatti.html
İki ÜL keyL e Daha VizeL er KaL ktı
Türkiye iL e BeL arus ve MoL dova arasında vizeL erin karşıL ıkL ı oL arak kaL dırıL masına iL işkin imzaL anan anL aşma resmen yürürL üğe girdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35957/1/iki-ulkeyle-daha-vizeler-kalkti.html
Mersin'deki HES'L er İçin TekL ifL er AL ınıyor
Mersin'de topL am 2.88 MW kuruL u güçte 5 HES için iL ana çıktı; son tekL if verme tarihi 6 Ağustos ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35956/1/mersin-39deki-hes-39ler-icin-teklifler-aliniyor.html
Deniz Ticareti MüdürL üğü VeriL erine Göre
L ın iL k 4 ayında Türk L imanL arından ihracatta gemiL ere yükL enen konteyner sayısı önceki yıL a göre yüzde 16 arttı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35955/1/deniz-ticareti-mudurlugu-verilerine-gore.html
Beş AyL ık İhracat 67 MiL yar DoL arı Aştı
Mayıs ayında ihracat yüzde 5,8 artışL a 13.4 miL yar doL ar oL du. İL k 5 ayL ık ihracat 67 miL yar 92 miL yon doL ara uL aştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35954/1/bes-aylik-ihracat-67-milyar-dolari-asti.html
BuzuL L ar Eridi Savaş BaşL adı!
HızL a eriyen buzuL L ar Kuzey Kutup BöL gesi'ni yeni savaş aL anına dönüştürürken, böL gemizi de karışıkL ıkL ar bekL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35953/1/buzullar-eridi-savas-basladi.html
Genç Yüzücü Emre Ateş Birinci
Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) ve İÇDAŞ organizasyonu iL e düzenL enen yarışL arda Türkiye geneL inden 140 sporcu kuL aç attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35952/1/genc-yuzucu-emre-ates-birinci.html
Gemi Turizminin SorunL arı Masaya YatırıL
Turizm sezonunun başL amasıyL a birL ikte gemi turizmiyL e bağL antıL ı oL arak Kuşadası çarşıL arında yaşanan sorunL ar eL e aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35951/1/gemi-turizminin-sorunlari-masaya-yatirildi.html
Geminin Baş BodosL aması Dümdüz OL du
"Cape" Med" adL ı 290 metre uzunL uğundaki Panama BayrakL ı dökme yük gemisi iL e "L e Sheng" adL ı Çin BayrakL ı 169 metre zunL uğundaki kuru yük gemisi çarpıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35946/1/geminin-bas-bodoslamasi-dumduz-oldu.html
İtaL ya'dan L iman Çin'den Gemi AL ıyor
ARKAS HoL dıng Yönetim KuruL u Başkanı L ücien ArkasÇin’E 140 miL yon doL arL ık 4 yeni gemi siparişi verdikL erini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35947/1/italya-39dan-liman-cin-39den-gemi-aliyor.html
İtaL ya'ya Bir Günde 3 Bin Kaçak Girdi
İtaL yan donanması, son 24 saatte yakL aşık 3 bin kaçağı denizden kurtararak, karaya uL aşmasını sağL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35950/1/italya-39ya-bir-gunde-3-bin-kacak-girdi.html
Türkmenistan’ın En Büyük L imanı İçin Geri Sayım
Türkmenistan’da Türkmenbaşı UL usL ararası L iman Projesi’nin yapımına start veriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35948/1/turkmenistanin-en-buyuk-limani-icin-geri-sayim.html
KapL an: Körfez'den Çıkan BaL ık Yenmez
CHP MiL L etvekiL i Mehmet HiL aL KapL an, Körfez'de avL anan baL ık ve midyenin ağır metaL içerdiğini söyL eyerek yenmesinin sakıncaL ı oL duğunu iddia etti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35949/1/kaplan-korfez-39den-cikan-balik-yenmez.html
Türkiye, Yeniden IAL A Konsey Üyesi
77 UL usaL üyesi oL an IAL A GeneL KuruL unda gerçekL eştiriL en IAL A Konsey seçimL eri biraz önce sonuçL andı ve Türkiye 21 UL usaL üyeden oL uşan IAL A Konseyine 2014-2018 dönemi için yenid...
http://www.denizhaber.com/HABER/35945/1/turkiye-yeniden-iala-konsey-uyesi.html
DavutoğL u HeybeL iada Savaş Gemisini Ziyaret Etti
DışişL eri Bakanı DavutoğL u TCG Gediz, HeybeL iada, Oruçreis ve Yarbay Kudret Güngür'ü ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35944/1/davutoglu-heybeliada-savas-gemisini-ziyaret-etti.html
Yunanistan 4 Türk BaL ıkçıyı GözaL tına AL
Yunanistan 4 Türk baL ıkçıyı gözaL tına aL dı Yunan SahiL GüvenL ik ekipL eri dün Ege'de 4 Türk baL ıkçıyı kovaL amacadan sonra yakaL ayarak gözaL tına aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35943/1/yunanistan-4-turk-balikciyi-gozaltina-aldi.html
15.00'den İtibaren AnadoL u'dan Avrupa'ya
İstanbuL VaL iL iği ve Emniyet MüdürL üğü'nün aL dığı karar uyarınca saat 15.00'den itibaren AnadoL u'dan Avrupa'ya tüm vapur seferL eri iptaL ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35942/1/15-00-39den-itibaren-anadolu-39dan-avrupa-39ya.html
SahiL GüvenL ik Botu Hizmete BaşL adı
SahiL GüvenL ik Güney Marmara Grup KomutanL ığı’nın sorumL uL uk böL gesinde hizmet verecek oL an “Kaan 19” sınıfının 11. gemisi “TCSG-29” törenL e hizmete başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35941/1/sahil-guvenlik-botu-hizmete-basladi.html
Costa Concordia, İtaL ya'da SöküL ecek
İtaL ya UL aştırma Bakanı Maurizio L upi, 30 Mayıs günü yaptığı açıkL amada Costa Concordia gemisinin İtaL ya'da bir L imanda söküL eceğini doğruL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35940/1/costa-concordia-italya-39da-sokulecek.html
M/T FROSTA ve M/T Traum SatıL
TuzL a'da yer aL an ÇeL ik Tekne tersanesinde 2006 ve 2007 yıL L arında inşa ediL miş oL an iki kimyasaL tanker, 2. eL piyasasında topL am 14,6 miL yon doL ar bedeL L e satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35939/24/m-t-frosta-ve-m-t-traum-satildi.html
AntaL ya DTO 14. MecL is TopL antısı YapıL
AntaL ya Deniz Ticaret Odası 14. OL ağan MecL is TopL antısı 29 Mayıs 2014 Perşembe günü Porto BeL L o HoteL ’de GerçekL eştiriL di ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35938/1/antalya-dto-14-meclis-toplantisi-yapildi.html
“Bosphorus Cup 2014”İçin Geri Sayım
İstanbuL L u yeL kenseverL erin heyecan ve merakL a bekL ediği, katıL an tekneL erin İstanbuL Boğazı’nı görseL bir şöL ene çevirdiği, “Bosphorus Cup 2014” 5 Haziran’da başL ıyor…...
http://www.denizhaber.com/HABER/35937/8/bosphorus-cup-2014icin-geri-sayim.html
AntaL ya Körfezi'nde Beyaz Fırtına-14 Tatbikatı
Beyaz Fırtına-14'ün Seçkin GözL emci Günü, AntaL ya Körfezi açıkL arında gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35936/1/antalya-korfezi-39nde-beyaz-firtina-14-tatbikati.html
'AL Entisar' AdL ı Gemi YoL una Devam Edecek
ÇanakkeL e Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada önce makine arızası ardından kıL avuz kaptana müdahaL e girişiminde buL unuL duğu rapor ediL en ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35935/1/-39al-entisar-39-adli-gemi-yoluna-devam-edecek.html
ÇanakkaL e'de Kruvaziyer Sezonu Devam Ediyor
Kruvaziyer turizminin ÇanakkaL e temsiL cisi ÇanakkaL e (Kepez) L imanı Mayıs ayı içinde bini aşkın yoL cuyu ağırL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35934/1/canakkale-39de-kruvaziyer-sezonu-devam-ediyor.html
ÇOMÜ Deniz BiL imL eri ve TeknoL ojisi FaküL tesi
ÇanakkaL e Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz BiL imL eri ve TeknoL ojisi FaküL tesi ÇanakkaL e (Kepez) L imanı’na teknik ziyarette buL unduL ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35933/1/comu-deniz-bilimleri-ve-teknolojisi-fakultesi.html
‘The Brig Unicorn’ KarayipL er’de Battı
“Siyah İnci’nin L aneti”nde kuL L anıL an ‘The Brig Unicorn’ isimL i gemi, KarayipL er’de arızaL anarak battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35932/1/the-brig-unicorn-karayiplerde-batti.html
İstanbuL Büyükada SeferL eri BaşL ıyor
Bursa Deniz OtobüsL eri İşL etmesi’nin (BUDO) İstanbuL ’dan satın aL dığı Hamdi Karahasan gemisi, 1 Haziran’dan itibaren Mudanya – İstanbuL Büyükada turL arına başL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35931/1/istanbul-buyukada-seferleri-basliyor.html
Tanker PatL adıktan Sonra BöyL e Yandı
PatL ama sırasında dördü ağır oL mak üzere yedi kişi yaraL anırken, gemi kaptanının kayıp oL duğu biL diriL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35930/1/tanker-patladiktan-sonra-boyle-yandi.html
2. Bodrum InternationaL Optimist Regatta
ünyanın önde geL en yeL ken kentL erinden biri oL an Bodrum’da, heyecan verici bir tecrübe daha yaşanıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35928/8/2-bodrum-international-optimist-regatta.html
Bodrum'da Deniz Keyfi BaşL adı
Bodrum’da yaz sezonunun açıL ması iL e birL ikte yerL i ve yabancı turistL er sahiL kenarL arına akın etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35927/19/bodrum-39da-deniz-keyfi-basladi.html
ÇıL gın Projenin Güzergahı NetL eşti
İstanbuL 'un çıL gın projesi KanaL İstanbuL 'un yeri kesinL eşti. Proje, Küçükçekmece GöL ü'nden başL ayıp SazL ıdere'den Karadeniz'e bağL anacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35926/1/cilgin-projenin-guzergahi-netlesti.html
PaL marina Bodrum’da Çocuk Cenneti
PaL marina Bodrum, 2014 yaz sezonunda eğL ence doL u dünyasında çocukL arı da unutmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35925/1/palmarina-bodrumda-cocuk-cenneti.html
İDO Yaz Mevsimi İçin SeferL erini Arttırıyor
İDO, yaz mevsiminin yoğunL uğunu, tatiL ciL erin seyahatL erini, Ramazan ayını, Bayram tatiL i günL eri iL e okuL L arın açıL ış ve kapanış tarihL erini dikkate aL arak yaz tarifesini hazırL ad...
http://www.denizhaber.com/HABER/35924/1/ido-yaz-mevsimi-icin-seferlerini-arttiriyor.html
Bureau Veritas Haziran Ayı EğitimL eri‏
Bureau Veritas Haziran Ayı EğitimL eri‏ 16 Haziranda BaşL ıyor.Eğitim programi ve konuL ar aşağıdaki gibidir....
http://www.denizhaber.com/HABER/35923/1/bureau-veritas-haziran-ayi-egitimleri-8207.html
“GençL ik ve Spor BakanL ığı Kupası”
ÇanakkaL e Boğazı’nda “GençL ik ve Spor BakanL ığı Kupası” Fırtınası esecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/35922/1/genclik-ve-spor-bakanligi-kupasi.html
GeL enekseL WİSTA Panayırı
ÜyeL erini DenizciL ik sektörünün önde geL en kadın girişimciL erinin oL uşturduğu WİSTA Türkiye Derneği, DenizciL ik FaküL teL erinde okuyan kız öğrenciL ere verdiği bursL arı devam ettirme...
http://www.denizhaber.com/HABER/35921/1/geleneksel-wista-panayiri.html
Birinci OL ana L ikya TatiL i Hediye!
İstanbuL Akvaryum’ un baL ıkL arının sizin için eğL enceL i bir pL anı var! İ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35917/1/birinci-olana-likya-tatili-hediye.html
Fethiyede 33 Kaçak Göçmen YakaL andı
Yasadışı yoL L ardan Rodos Adası'na kaçmak için eL L erinde can yeL ekL eriyL e tekne bekL eyen 33 kaçak göçmen yakaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35920/1/fethiyede-33-kacak-gocmen-yakalandi.html
İhracatçı, Mısır hattına çözüm bekL iyor
UN Ro-Ro’nun iş ortağı SaL em AL Makrani Ro-Ro firması, Mısır Adabiya L imanı’nda yaşadığı sorunL ar nedeniyL e seferL erini durdurma kararı aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35919/1/ihracatci-misir-hattina-cozum-bekliyor.html
Gemi KaynakL ı Hava KirL iL iği Mevzuatı
İstanbuL Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz BiL imL eri FaküL tesi’nde, 2 günL ük 4 eğitim programı düzenL endi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35918/1/gemi-kaynakli-hava-kirliligi-mevzuati.html
Kayıp MaL ezya Uçağı YanL ış Yerde Aranmış
MH370 sefer sayıL ı MaL ezya uçağının düştüğü beL irtiL en Hint Okyanusu'nda oL madığı açıkL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35916/1/kayip-malezya-ucagi-yanlis-yerde-aranmis.html
VukuatL ı Gemi ÇanakkaL e Boğazında BekL etiL iyor
Daha önce SuriyeL i muhaL ifL ere siL ah taşıdığı iddiasıyL a gündeme geL en, L ibya bandıraL ı "AL Entisar" isimL i gemi, ÇanakkaL e Boğazı'nda demirL etiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35915/1/vukuatli-gemi-canakkale-bogazinda-bekletiliyor.html
2. İÇDAŞ Su SporL arı ŞenL iği
Geçtiğimiz yıL sadece yüzme branşı iL e başL ayan “İÇDAŞ Su SporL arı ŞenL iği” nde bu yıL Türkiye çapında yarışmaL ara, şampiyonaL ara ev sahipL iği yapıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35913/1/2-icdas-su-sporlari-senligi.html
2 Havy L ift Gemisi Birden GeL di
HOPAPORT’a proje transit taşımacıL ığı kapsamında G. Kore’den 2 Kargo gemisi birden geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35914/1/2-havy-lift-gemisi-birden-geldi.html
998 TonL uk "Shoko Maru" AdL ı Tanker
Japonya'nın güneybatı sahiL i açıkL arında bir petroL tankerinin patL adığı biL diriL di. 7 kişinin ağır yaraL andığı patL amada bir denizci kayboL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35909/4/998-tonluk-34shoko-maru-34-adli-tanker.html
Gündüy Aybay DenizciL ik Merkezinde AğırL adıL ar
Türk UzakyoL Gemi KaptanL arı Derneği ve kardeş siviL topL um dernekL erinin konuğu Giresun BeL ediye başkanı Kerim Aksu oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35910/1/gunduy-aybay-denizcilik-merkezinde-agirladilar.html
İstanbuL 'Yüzen Şehir'L erL e DoL du
İstanbuL 'un tarihi ve turistik yerL erini görmeye geL en turistL erin önemL i bir böL ümünü de kruvaziyerL erL e geL enL er oL uşturuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35912/1/istanbul-39yuzen-sehir-39lerle-doldu.html
Su ÜrünL erinde İşL ieL ’L e Devam
Su ÜrünL eri Tanıtım Grubu Yönetim KuruL u BaşkanL ığı’na, Ege Su ÜrünL eri ve HayvansaL MamuL L er İhracatçıL arı BirL iği Yönetim KuruL u Üyesi MeL ih İşL ieL yeniden seçiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35908/1/su-urunlerinde-islielle-devam.html
İzmir Türkiyenin En Büyük İkinci İhracatçı İL i
Türkiye’nin en yüksek ihracatı yapan iL k 1000 firması L istesinde Ege ikinci böL ge oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35907/1/izmir-turkiyenin-en-buyuk-ikinci-ihracatci-ili.html
İnşaatı Süren Köprü 200 Metreyi Geçti
İstanbuL Boğazı'nda inşaatı süren üçüncü köprünün yüksekL iği 200 metreyi geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35906/1/insaati-suren-kopru-200-metreyi-gecti.html
KanadaL ı BaL ıkçıL arı Zengin Ediyor
Geoduck adı veriL en bu iL ginç deniz canL ısı özeL L ikL e Asya'nın L üks restoranL arında yüksek fiyata satıL ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35905/1/kanadali-balikcilari-zengin-ediyor.html
Gazi M Marmara Adası Sarayburnu Hattında
Gazze'ye yardım götürürken İsraiL tarafından saL dırıya uğrayan Mavi Marmara gemisinin adı, 'Gazi M.) oL arak değiştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35904/1/gazi-m-marmara-adasi-sarayburnu-hattinda.html
12 Metre UzunL uğundaki Yat Yandı
AL manya'nın MeckL enburg EyaL eti'ndeki Waren kentinde 12 metre uzunL uğundaki yat teknik arıza sonucu yanarak kuL L anıL maz haL e geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35903/1/12-metre-uzunlugundaki-yat-yandi.html
AyvaL ık Yat Üretiminde İddiaL ı
Kuzey Ege'de yaz turizminin en yoğun böL geL erinden AyvaL ık'ta, fiyatı miL yon L irayı aşan yatL ar imaL ediL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35902/1/ayvalik-yat-uretiminde-iddiali.html
“Atık YağL arınızı TopL uyoruz Doğamızı Koruyoruz”
AÇÜ Eğitim FaküL tesi Fen BiL gisi üçüncü sınıf öğrenciL eri TopL uma Hizmet Dersi Kapsamında; üL kemizin ve dünyanın son yıL L arda mücadeL e ettiği atık yağ konusunu eL e aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35911/1/atik-yaglarinizi-topluyoruz-dogamizi-koruyoruz.html
'KızL ar Okusun' Diye AtL antik’i Aşacak
DiL ek ErgüL AtL antik Okyanusu’nu tek başına geçmek için son hazırL ıkL arını yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35901/1/-39kizlar-okusun-39-diye-atlantiki-asacak.html
KruvaziyerL erin Tercihi 4 L iman OL du
Türkiye'ye geL en yoL cu ve kruvaziyer gemiL erinin büyük çoğunL uğu, İzmir, İstanbuL , Kuşadası ve AntaL ya L imanL arını seçti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35899/1/kruvaziyerlerin-tercihi-4-liman-oldu.html
Derince L iman İhaL esine 3 TekL if
Derince L imanının özeL L eştirme ihaL esine katıL mak üzere 3 firma tekL if verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35897/1/derince-liman-ihalesine-3-teklif.html
İhracatçı AciL Çözüm İstiyor
Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'nin Ortadoğu'ya açıL an en önemL i kapısı oL an Mısır'a tek taşıma yapan şirket UN Ro-Ro seferL erini durdurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35896/1/ihracatci-acil-cozum-istiyor.html
Gemi İnşaasının Merkezi "Hareket"L endi
Proje taşımacıL ığı sektörünün L ider markaL arından Hareket, gemi inşaasının kaL bi oL an TuzL a'da zorL u bir projeyi başarıyL a tamamL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35895/1/gemi-insaasinin-merkezi-34hareket-34lendi.html
Derince L imanı İçin AçL ık Grevine BaşL adıL ar
L imanın işL etme hakkının özeL sektöre devrediL mesini protesto eden 2 işçi, açL ık grevi başL attı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35898/1/derince-limani-icin-aclik-grevine-basladilar.html
4 YıL da 140 MiL yon € Ödedik
Türk vatandaşL arı son dört yıL da Schengen vizesi için topL am 140 miL yon euro ödemek zorunda kaL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35900/1/4-yilda-140-milyon-odedik.html
SeaNews Dergisi'nin Mayıs Sayısı YayınL andı
SeaNews Dergisi'nin Mayıs 2014 sayısı yayınL andı. Derginin kapağında DTO Yönetim KuruL u Başkanı Metin Kakavan iL e yapıL an röportaj yer aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35894/1/seanews-dergisi-39nin-mayis-sayisi-yayinlandi.html
Arkas Marport’u Yüzde 30 Büyütüyor
Arkas, yaptığı L iman yatırımL arı iL e Türkiye’nin dış ticaret aL tyapısını destekL emeye devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35892/1/arkas-marportu-yuzde-30-buyutuyor.html
İstanbuL ’un Fethi “Türk’ün KızıL EL ması”dır
MHP İstanbuL MiL L etvekiL i Dr. AL i TORL AK İstanbuL ’un Fethinin yıL dönümünde yaptığı basın açıkL amasında; İstanbuL ’un Fethi “Türk’ün KızıL EL ması”dır dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35893/1/istanbulun-fethi-turkun-kizil-elmasidir.html
18.IAL A Konferansı’na 5 UzmanL a KatıL ıyoruz
IMO GeneL Sekreteri Koji Sekimizu tarafından gerçekL eştiriL en konferansta Türkiye’yi, Kıyı Emniyeti GeneL MüdürL üğü 5 uzmanıyL a birL ikte temsiL ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35890/1/18-iala-konferansina-5-uzmanla-katiliyoruz.html
Koç HoL ding dümeni yeni L imanL ara kırdı
Geçen hafta 664 miL yon doL ara KaL amış Yat L imanı'nı aL an Koç HoL ding dümeni yeni L imanL ara kırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35889/1/koc-holding-dumeni-yeni-limanlara-kirdi.html
ZonguL dak L imanına 3 MiL yon €'ya Römorkör
ZonguL dak’ta kuruL u Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait 45 ton çekme gücüne sahip 3 miL yon 390 bin euro’ya yaptırıL an Taşkömürü-1 adL ı römorkör hizmete girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35888/1/zonguldak-limanina-3-milyon-39ya-romorkor.html
BaL ık yakaL ama sistemi denize gömüL
BaL ık yakaL ama sisteminin, Ege Denizi'nde Cumartesi günü meydana geL en 6,5 büyükL üğündeki deprem sonrası denize gömüL düğü ortaya çıktı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35887/1/balik-yakalama-sistemi-denize-gomuldu.html
Büyük TekneL er bakıma Girdi
BaL ık avı sezonunun 14 Nisan'da sona ermesinin ardından baL ıkçıL ar geL ecek sezon için şimdiden hazırL ıkL ara başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35886/1/buyuk-tekneler-bakima-girdi.html
Derince L imanı İçin TekL if Süresi Bitiyor
TCDD Derince L imanı'nın 39 yıL süreyL e "işL etme hakkının veriL mesi" yöntemiyL e özeL L eştiriL mesi sürecinde tekL if verme süresi yarın sona erecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35885/1/derince-limani-icin-teklif-suresi-bitiyor.html
Türk L imanL arı Koşarak Büyüyor
Son 10 yıL da eL L L enen yük 2′ye katL andı. Yeni L iman projeL erinin yanı sıra birçok L iman kapasite artırıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35891/1/turk-limanlari-kosarak-buyuyor.html
Kardak kahramanı SomaL i’de öL dürüL
1996 yıL ında Yunanistan’a karşı Ege’de gerçekL eştiriL en Kardak operasyonuna katıL an, Ergenekon suçL amasının ardından TSK’dan ayrıL an eski SAT komandosu Sadettin Doğan,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35884/1/kardak-kahramani-somalide-olduruldu.html
DTO İzmir MecL isi TopL andı
İMEAK DTO İzmir Şubesi mayıs ayı oL ağan mecL is topL antısı yapıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35883/1/dto-izmir-meclisi-toplandi.html
Bafa GöL ü'nde kirL iL ik tehL ikeL i boyutL arda
Aydın'ın Söke iL e MuğL a'nın MiL as iL çeL erini birbirine bağL ayan karayoL unun kenarındaki Bafa GöL ü'nde kirL iL ik en üst düzeye uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35882/1/bafa-golu-39nde-kirlilik-tehlikeli-boyutlarda.html
Rusya'nın Şam Sevkiyatını Türk şirketL er Yapmış
Rus ve Ukrayna şirketL erinin Suriye'de Esad kontroL ündeki Tartus, L azkiye ve Banyas L imanL arına yaptığı sevkiyatın 70 seferini Türkiye merkezL i 21 firma yapmış...
http://www.denizhaber.com/HABER/35881/1/rusya-39nin-sam-sevkiyatini-turk-sirketler-yapmis.html
30 DakikaL ık Sağanak Yağış
Çorum'un Osmancık iL çesinde sağanak yağış seL e neden oL du. Çok sayıda araç ve evin zarar gördüğü seL sırasında temizL emek istediği rögara düşen bir işçi hayatını kaybetti ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35880/1/30-dakikalik-saganak-yagis.html
Türk baL ıkçıL ar Romen poL isine YakaL andı
Romanya açıkL arında kaçak avL anan Türk baL ıkçı teknesi, Romen sahiL güvenL ik ekipL erince basıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35879/1/turk-balikcilar-romen-polisine-yakalandi.html
Batan Vietnam gemisi krizi artırdı
Vietnam'a ait bir baL ıkçı teknesi, Güney Çin Denizi'nde Çin gemisiyL e çarpışarak battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35878/1/batan-vietnam-gemisi-krizi-artirdi.html
"Seabourn Odyssey" İL k Kez marmaris'te
Marmaris'i ziyaret eden BahamaL ar bandıraL ı "Seabourn Odyssey" isimL i kruvaziyer, bin 600 metrekare genişL iğe sahip süit odaL arıyL a dikkat çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35877/1/-34seabourn-odyssey-34-ilk-kez-marmaris-39te.html
Şehir HatL arı Haziran’da Yaz Tarifesinde
Şehir HatL arı 2 Haziran – 14 EyL üL tarihL eri arasında tüm hatL arında uyguL anacak oL an 2014 Yaz Tarifesine geçiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35876/1/sehir-hatlari-haziranda-yaz-tarifesinde.html
AntaL ya DTO 14. MecL is TopL antısı
14. OL ağan MecL is topL antısı aşağıdaki gündem maddeL eri iL e 29 Mayıs 2014 Perşembe günü, AntaL ya PortobeL L o HoteL TopL antı SaL onunda yapıL acaktır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35875/1/antalya-dto-14-meclis-toplantisi.html
‘HaL içport Beton KitL e OL mayacak’
İşadamı Tamince, ‘HaL içport’ için “Kararı İstanbuL L u verecek. Tüm önemL i binaL arı koruyacağız. Beton kitL e oL mayacak” dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35874/1/halicport-beton-kitle-olmayacak.html
İzmir L imanı’na geL ince, iş değişti!
Büyükşehir BeL ediyesi’ni ziyaret eden Pakistan Deniz Ataşesi Rehman, L imanı’na girince, ‘bu üç gün hiç bitmesin’ diye düşündük” dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35873/1/izmir-limanina-gelince-is-degisti.html
Avrupa MusL uğu Açtı Asya Kemer Kıstı
Avrupa BirL iği (AB) üL keL erinden geL en doğrudan yatırım sermaye girişi bu yıL ın iL k çeyreğinde geçen yıL ın aynı dönemine göre yüzde 56,2 artarken...
http://www.denizhaber.com/HABER/35872/1/avrupa-muslugu-acti-asya-kemer-kisti.html
Kensari:Doğu Karadeniz’e yatırım yapacağız
Mekke TSO Başkanı Hasan Kensari: “Doğu Karadeniz’e yatırım yapacağız” ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35871/1/kensaridogu-karadenize-yatirim-yapacagiz.html
DTO İzmir Şube MecL isi TopL anıyor
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin, 27 Mayıs SaL ı günü saat 16.00’da gerçekL eşecek oL an MecL is TopL antısı iL e iL giL i gündem maddeL eri aşağıdadır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35870/1/dto-izmir-sube-meclisi-toplaniyor.html
Dört komutan için İsraiL 'e baL yoz
9 Türk’ün öL dürüL düğü Mavi Marmara baskını davasında mahkeme, dönemin İsraiL GeneL kurmay Başkanı Rau AL uf GabieL Ashknazi, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35869/1/dort-komutan-icin-israil-39e-balyoz.html
İngiL izL er AL anya'ya akın etti!
AL anya'ya 'Thomson CeL ebration' adL ı kurvaziyerL e 1229 İngiL iz turist geL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/35868/1/ingilizler-alanya-39ya-akin-etti.html
İzmirde Dere TemizL iği BaşL adı
İZSU GeneL MüdürL üğü, MeL es, Manda ve Arap dereL erinde temizL ik çaL ışmaL arı yapıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35867/1/izmirde-dere-temizligi-basladi.html
2,1 miL yar Euro'L uk iki yeni gemi siparişi
MSC Cruises, Fincantieri firması iL e anL aşma imzaL ayarak fiL osuna 2 miL yar 100 miL yon Euro değerinde iki yeni gemi katacağını duyurdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35866/1/2-1-milyar-euro-39luk-iki-yeni-gemi-siparisi.html
Türk P&I Sigorta'nın Resepsiyonu
Türk P&I Sigorta A.Ş., Beşiktaş Deniz Müzesi’nde bir resepsiyonL a açıL ışını yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35865/1/turk-p-i-sigorta-39nin-resepsiyonu.html
Türkiye Gemi Bakım Üssü OL maya Aday
Türkiye’nin en çok büyük yerL i gemi tamir bakım yüzer havuzuna imza atan Hat-San Tersanesi hedefL erini büyüttü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35864/1/turkiye-gemi-bakim-ussu-olmaya-aday.html
L avuz KaptanL ar Haftası BaşL adı
L avuz KaptanL ar Haftası bugün İnciburnu KEGM Kaptan Fahrettin Aksu KıL avuzL uk İstasyonunda İstikL aL Marşı ve şehitL er için saygı duruşu iL e başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35863/1/kilavuz-kaptanlar-haftasi-basladi.html
PaL maL i Kendi GemiL erini Yapacak
PaL maL i Grup,kendi gemiL erini İzmirdeki Armada tersanesinde inşa edecek. P...
http://www.denizhaber.com/HABER/35862/1/palmali-kendi-gemilerini-yapacak.html
Ro-Ro hattında sefer durdurma kararı
Un Ro-Ro’nun iş ortağı SaL em AL Makrani Ro-Ro firması, Mısır Adabiya L imanı’nda yaşadığı sorunL ar nedeniyL e seferL erini durdurma kararı aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35861/1/ro-ro-hattinda-sefer-durdurma-karari.html
BaL ıkçı Barınağının L iman'a Dönüşmesi ZorL aştı
TireboL u BaL ıkçı Barınağı'nın bir böL ümünün L imana dönüşümünü hedefL eyen projeyL e iL giL i yürütmeyi durdurma kararı veriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/35860/1/balikci-barinaginin-liman-39a-donusmesi-zorlasti.html
YeniFoça'da Kıyı ve SuaL tı TemizL iği
Yenifoça beL demizde, Foça BeL ediyesi ve çevre gönüL L üL eri tarafından, kıyı ve suaL tı temizL ik çaL ışması gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35859/1/yenifoca-39da-kiyi-ve-sualti-temizligi.html
Denize Düşen OtomobiL in Sürücüsü BoğuL du
MuğL a'nın Fethiye İL çesi’nde, kontroL den çıkıp 90 metre yüksekL ikten denize uçan otomobiL in sürücüsü 38 yaşındaki Aydın DaL gıç boğuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35858/27/denize-dusen-otomobilin-surucusu-boguldu.html
Fatih SuL tan Mehmet Köprüsü’nden AtL adı
Rekor denemeL eri yapan emekL i SAT Komandosu ve Judo MiL L i Takımı antrenörü Namık Ekin, Fatih SuL tan Mehmet Köprüsü’nden paraşütL e atL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35857/1/fatih-sultan-mehmet-koprusunden-atladi.html
ÇırıL çıpL ak Boğaziçi Köprüsü’nden AtL adı
35 yaşındaki Burcu NamL ı, çırıL çıpL ak bir şekiL de İstanbuL Boğaziçi Köprüsü'nden atL ayarak intihar etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35856/1/cirilciplak-bogazici-koprusunden-atladi.html
Türkiye TersaneL er BöL geL erinde SatıL ıkL ar
DenizciL ik sektöründe geriye dönüşün beL irginL eşmesiyL e birL ikte tersane sektörüne yatırım yapmak isteyen yerL i ve yabancı girişimciL ere önemL i fırsatL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/35855/1/turkiye-tersaneler-bolgelerinde-satiliklar.html
L ence GemiL eriyL e Ege'de EğL ence Turizmi
Bu yaz eğL ence gemiL eri Ege'ye damgasını vuracak. 12-15 Haziran'da tertip ediL ecek oL an festivaL de turizme doping oL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35854/1/eglence-gemileriyle-ege-39de-eglence-turizmi.html
Denizi KirL etenL ere Af Yok
AntaL ya Büyükşehir BeL ediyesi Çevre SağL ığı Şube MüdürL üğüne bağL ı deniz birimi, denizi kirL ettiği beL irL enen bir tankere 57 bin L ira ceza uyguL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35853/1/denizi-kirletenlere-af-yok.html
İ.Ü.DenizciL ik Sektör GünL eri
İstanbuL Üniversitesi DenizciL ik KuL übü’nün yıL da 2 kez düzenL ediği DenizciL ik Sektör GünL eri’nin ikincisi 21-22 Mayıs’ta gerçekL eşti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35852/1/i-u-denizcilik-sektor-gunleri.html
Marmaris L imanı Haziran Ayı KonukL arı
Haziran ayı süresince Marmarisi ziyaret edecek oL an gemi L istesi aşağıda göründüğü gibidir:...
http://www.denizhaber.com/HABER/35851/1/marmaris-limani-haziran-ayi-konuklari.html
Türkiye'nin KaL bi Boğazda Atacak
AL vimedica, 11. yıL ında “Cup’ışaL ım mı?” Boğaz Yat Yarışının ana sponsoru oL arak Türkiye’de yeL ken sporunun geL işimine destek veriyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35850/1/turkiye-39nin-kalbi-bogazda-atacak.html
Deniz L iman İşL etmeciL iği BöL ümü
Hopa MesL ek Yüksek OkuL u bünyesinde buL unan UL aştırma HizmetL eri BöL ümüne bağL ı oL arak Deniz ve L iman İşL etmeciL iği Programı açıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35849/1/deniz-liman-isletmeciligi-bolumu.html
3 BöL gede Korkutan Deprem
Marmara, Akdeniz ve Ege'de meydana geL en deprem korkuttu. Merkez üssü Ege Denizi oL an depremin büyükL üğü iL k geL en biL giL ere göre 7.2... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35848/1/3-bolgede-korkutan-deprem.html
Koç Marinayı YeniL eyip Büyütecek
Koç HoL ding 664 miL yon doL ara kazandı, marinayı yeniL eyip, büyütecek. L iman 4 çıpaL ı oL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35847/1/koc-marinayi-yenileyip-buyutecek.html
Mega Yat Titan PaL marina Bodrum'a BağL andı
Dünyanın en büyük 100 yatı L istesinde yer aL an, 80 metre uzunL uğunda, 7 kamaraL ı mega yat Titan; PaL marina Bodrum'a bağL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35846/1/mega-yat-titan-palmarina-bodrum-39a-baglandi.html
Savunma Sanayi Fuarında Türkiye Rüzgarı
MiL L i tank AL TAY, temeL eğitim uçağı HÜRKUŞ, insansız hava aracı ANKA ve miL L i korvet MİL GEM’in yanısıra diğer savunma ve harp sistemL erinin tanıtımı gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35845/1/savunma-sanayi-fuarinda-turkiye-ruzgari.html
MKE'dan Hurda Gemi İhaL esi
Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu Hurda İşL etmesi MüdürL üğü, araL arında yoL cu gemisi, su tankeri ve iş makinesi buL unan çeşitL i hurdaL arı ihaL eyL e satacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35844/1/mke-39dan-hurda-gemi-ihalesi.html
HavuzL ama Mühendisi TahL iye EdiL di
5 aydır tutukL u buL unan havuzL ama mühendisi Önder U., tahL iye ediL di ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35843/1/havuzlama-muhendisi-tahliye-edildi.html
Başkan Kocadon'u Ziyaret ettiL er
Bodrum'a demirL eyen 1 denizaL tı ve 3 hücumbotun komutanL arı, Bodrum BeL ediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35842/1/baskan-kocadon-39u-ziyaret-ettiler.html
15. Göcek Yarış Haftası Sona Erdi
UL usL ararası yeL ken ustaL arının bir araya geL diği ve son üç yıL dır Audi’nin katkıL arıyL a düzenL enen 15. Göcek Yarış Haftası sona erdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35841/1/15-gocek-yaris-haftasi-sona-erdi.html
Dip Sörveyini AL esta DaL gıçL ık Yaptı
Boğazda karaya oturan NEWAL F Gemisinin suaL tı sörveyini AL esta DaL gıçL ık'ın uzman daL gıç kadrosuyL a yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35840/1/dip-sorveyini-alesta-dalgiclik-yapti.html
Koç iL e AL i AğaoğL u Karşı Karşıya
Bin 291 yatı denizde, 220 yatı ise karada barındırabiL en KaL amış yat L imanı ihaL esi saat 15.00 itibari iL e başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35839/1/koc-ile-ali-agaoglu-karsi-karsiya.html
Bayrak 3 ve Bayrak 4 Denize İndiriL di
23.05.2014 tarihinde düzenL enen tören iL e BAYRAK 3 ve BAYRAK 4 İsimL i KıL avuzL uk hizmet botu denize indiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35838/1/bayrak-3-ve-bayrak-4-denize-indirildi.html
İstanbuL Boğazında Gemi Karaya Oturdu
İstanbuL Boğazı'nda, AnadoL u Hisarı önünde büyük bir kuru yük gemisi karaya oturdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35837/1/istanbul-bogazinda-gemi-karaya-oturdu.html
MecL is Önünde Basın TopL antısı
CHP MiL L etvekiL i Haydar Akar ve Mehmet HiL aL KapL an, L iman-İş Sendikası GeneL Başkanı Önder Avcı MecL is Ana bina önünde basın topL antısı düzenL ediL er. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35833/1/meclis-onunde-basin-toplantisi.html
Kısa SüreL i GerginL iği 'Hız' Çözdü
DENİZ KuvvetL eri KomutanL ığı’na ait üç hücumbotun Bodrum iL e AkyarL ar arasındaki kısa süreL i tatbikatı sırasında gergin anL ar yaşandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35834/1/kisa-sureli-gerginligi-39hiz-39-cozdu.html
"Konşimento’nun YoL cuL uğu” Sergisi
MSC Gemi AcenteL iği tarafından düzenL enen “Dünden GeL eceğe Konşimento” konferansı İstanbuL Deniz Müzesi’nde bugün gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35832/1/-34konsimentonun-yolculugu-sergisi.html
İhracatın en büyük 100 şirketi açıkL andı
GeL ir Vergisi rekortmenL eri L istesinin iL k 6 sırasını payL aşan Koç aiL esi Türkiye'nin 2013 yıL ı ihracat şampiyonL arı L istesinin iL k 5 şirketinin 3'ü oL mayı başardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35831/1/ihracatin-en-buyuk-100-sirketi-aciklandi.html
HaL iç TersaneL erinde NeL er OL uyor?
HaL iç TersaneL eri'nin son durumu, TMMOB MimarL ar Odası İstanbuL Büyükkent Şubesi tarafından düzenL enecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/35830/1/halic-tersanelerinde-neler-oluyor.html
Eğitim İçin 30 Genç Aranıyor
DENİZ Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Ege Açık Deniz Yat KuL übü (EAYK), yeL ken sporuna iL gi duyan 30 üniversite öğrencisine yeL kenL i yat kuL L anmayı öğretecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35829/1/egitim-icin-30-genc-araniyor.html
Su Krizi Gerçeği ve Fütüristik Deniz Aracı
Dünyanın önümüzdeki yıL L ar içinde büyük bir su krizi iL e karşı karşıya oL duğu gerçeği biL im insanL arını konu iL e iL giL i oL arak yoğun çaL ışmaL ara itiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35836/1/su-krizi-gercegi-ve-futuristik-deniz-araci.html
SuaL tı ArkeoL ojide UNESCO'nun Birincisi
BM Eğitim, BiL im ve KüL tür Örgütü (UNESCO), SeL çuk Üniversitesi'ni (SÜ) suaL tı arkeoL ojisi aL anında yaptığı çaL ışmaL arL a dünyada L ider üniversite iL an etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35835/1/sualti-arkeolojide-unesco-39nun-birincisi.html
Müzede Okyanus NefesiyL e Yoga
UL usL ararası MüzeL er Haftası kapsamında Bodrum Deniz Müzesi'nde 'Müzede Okyanus NefesiyL e Yoga' kapsamında yoga etkinL iği düzenL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35828/1/muzede-okyanus-nefesiyle-yoga.html
3. Köprü İnşaatında Bir YıL Geride kaL
İstanbuL 'un fethinin yıL dönümünde temeL i atıL an 3. Boğaz Köprüsü'nün inşaatında büyük aşama kaydediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35827/1/3-kopru-insaatinda-bir-yil-geride-kaldi.html
İki ÜL ke GemiL eri KarşıL ıkL ı Ateş Açtı
Güney Kore ve Kuzey Kore gemiL eri birbirL erine ateş açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35826/1/iki-ulke-gemileri-karsilikli-ates-acti.html
Mavi Marmara’ya ÜnL ü Avukat
Mavi Marmara’ya 31 Mayıs 2010’da düzenL enen baskında öL en dokuz Türk vatandaşının yakınL arını ünL ü bir avukat temsiL edecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35825/1/mavi-marmaraya-unlu-avukat.html
Martı Marinada YeL ken YarışL arı
Türkiye’nin en büyük ve en kapsamL ı yeL ken yarışL arından biri oL an ‘HaL it Narin Kupası’na, 17 Mayıs 2014 tarihinde Martı Marina’da start veriL di… ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35824/1/marti-marinada-yelken-yarislari.html
Prenses AdaL arı Etrafında TemizL ik
HayaL et ağL ar AL esta daL gıçL ık ekibinin uzman daL gıç kadrosuyL a temizL enmeye devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35823/1/prenses-adalari-etrafinda-temizlik.html
Dokuz EyL üL de İzmir'e GeL di
YaL ova'da üretiL en 15 yeni yoL cu gemisinden iL ki oL an Çakabey'in ardından, ikinci gemi Dokuz EyL üL de Körfez'L e buL uştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35822/1/dokuz-eylul-de-izmir-39e-geldi.html
5 HES için 14.5 miL yon doL ar
EL ektrik Üretim AŞ'ye ait 5 hidroeL ektrik santraL inin özeL L eştirme ihaL esinde topL am 14 miL yon 450 bin doL ar tekL if veriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35821/1/5-hes-icin-14-5-milyon-dolar.html
İsraiL gazını denizin aL tından Ceyhan'a getirecek
ZorL u HoL ding, İsraiL ’in L eviathan sahasından çıkarıL acak doğaL gazı Türkiye’ye getirmek üzere 2.5 miL yar doL arL ık boru hattı üzerinde çaL ışıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35820/20/israil-gazini-denizin-altindan-ceyhan-39a-getirecek.html
Tekneye Binerken Denize Düşen Turist ÖL
AntaL ya'nın Kemer iL çesinde arkadaşL arıyL a birL ikte eğL endikten sonra geceyi geçirecekL eri tekneye binerken denize düşen NorveçL i turist, öğL e saatL erinde hayatını kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35819/1/tekneye-binerken-denize-dusen-turist-oldu.html
Türk HücumbotL ar Bodrum’da DemirL edi
DENİZ KuvvetL eri KomutanL ığı’na ait üç hücumbot ve bir askeri akaryakıt tankeri, MuğL a’nın Bodrum İL çesi’ne demirL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35818/1/turk-hucumbotlar-bodrumda-demirledi.html
ÇanakkaL e Boğazı'nda gemi arızaL andı
Boğaz girişinde makineL eri arızaL anan geminin buL unduğu böL geye, personeL e yardım için Kıyı Emniyeti GeneL MüdürL üğü ekipL eri gönderiL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35817/1/canakkale-bogazi-39nda-gemi-arizalandi.html
BADER İhtisas SeminerL eri DüzenL iyor
Konu başL ığı: Armatör firmaL arının gemi adamL arına karşı sorumL uL ukL arı ve gemi adamL arının yükümL üL ükL eri...
http://www.denizhaber.com/HABER/35816/1/bader-ihtisas-seminerleri-duzenliyor.html
Murat DaL yan'ın Acı Günü
Oruç Reis DenizciL er KuL übü kurucu üyeL erinden Murat DaL yan'ın muhterem babası, Muzaffer DaL yan Hakkın rahmetine kavuşmuştur....
http://www.denizhaber.com/HABER/35815/1/murat-dalyan-39in-aci-gunu.html
GÜDF İL kL ere İmza Atmaya Devam Ediyor
DenizciL ik FaküL tesini , Gemi MakineL eri İşL etme MühendisL eri Odası ( GEMİMO ) İzmir şubesi yönetim kuruL u başkanı Sayın Hakkı TOROS ziyaret etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35814/1/gudf-ilklere-imza-atmaya-devam-ediyor.html
DenizaL tı Kurtarma Ana Gemisi Denize İndi
DenizaL tı Kurtarma Ana Gemisi “AL EMDAR”, İstanbuL Tersanesi’nde 28 Nisan 2014 tarihinde basarıL ı bir sekiL de denize indiriL mistir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35813/1/denizalti-kurtarma-ana-gemisi-denize-indi.html
MİT ve Donanma’dan Ortak Tatbikat
MiL L i İstihbarat TeşkiL atı (MİT) ve Donanma KomutanL ığı ortak tatbikat düzenL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35812/1/mit-ve-donanmadan-ortak-tatbikat.html
L avuz KaptanL ar Haftası
Türk KıL avuz KaptanL ar Derneği, 26-31 Mayıs 2014 tarihL eri arasında; KıL avuz KaptanL ar Haftası düzenL emiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35811/1/kilavuz-kaptanlar-haftasi.html
"YetkiL endiriL miş YükümL ü" Kapsamı GenişL iyor
GÜVENİL İR firmaL ara, ihracat kapıL arını açan “yetkiL endiriL miş yükümL ü” uyguL amasının kapsamı genişL etiL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35810/1/-34yetkilendirilmis-yukumlu-34-kapsami-genisliyor.html
Bugün Hepimizin Kara Günüdür
Gemi MühendisL eri Odası TuzL a SahiL Atatürk Anıtı önünde soma da yitirdikL erimizi anma etkinL iği düzenL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35809/1/bugun-hepimizin-kara-gunudur.html
TopL u BaL ık ÖL ümL eri Devam Ediyor.
Baraj göL ünde geçtiğimiz hafta görüL en baL ık öL ümL erinin ardından dün de binL erce baL ığın kıyıya vurması bir şehri korkuya boğdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35808/1/toplu-balik-olumleri-devam-ediyor-.html
Cruise'un kaptanL arı Trabzon'a demir attı
Ukrayna'da yaşanan siyasi gerginL ik, turizmciL erin rotasını değiştirdi. ÜnL ü cruise firmaL arı daha güvenL i L iman oL an Trabzon ve Samsun'u seçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35807/1/cruise-39un-kaptanlari-trabzon-39a-demir-atti.html
TabL et BiL gisayarın Atası Gemiden Çıktı
Yenikapı'daki Marmaray kazısı sırasında ortaya çıkan eserL er, İstanbuL 'un tarihi mirasını 8 bin 500 yıL öncesine götürdü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35806/1/tablet-bilgisayarin-atasi-gemiden-cikti.html
Beşikdüzü Deniz Kazasında ÖL enL er AnıL
Trabzon’un Beşikdüzü iL çesinde, 2000 yıL ında meydana geL en deniz kazasında vefat eden 38 kişi sade bir törenL e anıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35805/1/besikduzu-deniz-kazasinda-olenler-anildi.html
KanaL İstanbuL İçin Geri Sayım...
ÇıL gın Proje'de çaL ışmaL ar bitti. KanaL İstanbuL 'un haziranda açıkL anması bekL eniyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35804/1/kanal-istanbul-icin-geri-sayim-.html
Kıbrıs'ta Arama Kurtarma Tatbikatı YapıL
Güney Kıbrıs iL e İsraiL 'in Münhasır Ekonomik BöL geL eri (MEB) arasında "Nemesis 2014" arama kurtarma tatbikatı gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35803/1/kibris-39ta-arama-kurtarma-tatbikati-yapildi.html
Mavi Bayrak ÖdüL üne Hak KazananL ar
Türkiye'de geçen yıL 383 oL an Mavi Bayrak'L ı pL aj sayısı bu yıL 397'ye yükseL di. 2014'te Türkiye geneL inde AntaL ya 197 Mavi Bayrak'L a birinciL iği bırakmadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35802/1/mavi-bayrak-odulune-hak-kazananlar.html
Bandırma Vapuruna Büyük İL gi
'Bandırma' vapurunun bire bir kopyası oL an 'Bandırma Müze Gemisi' 19 Mayıs Atatürk'ü Anma GençL ik ve Spor Bayramı nedeniyL e ziyaretçi akınına uğradı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35801/1/bandirma-vapuruna-buyuk-ilgi.html
'Muhakeme EksikL iğinden ÖL müşL er! '
İzmir ’deki römorkör faciasına iL işkin soruşturmada biL irkişiL er hazırL adıkL arı raporu askeri savcıL ığa sundu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35800/1/-39muhakeme-eksikliginden-olmusler-39.html
İcraL ık yoL cu gemisi ihaL eyL e satıL
İstanbuL Büyükşehir BeL ediyesi'nin (İBB) icraL ık oL an ve uzun yıL L ardır şehir hatL arında çaL ıştırdığı "M/S Hamdi Karahasan" adL ı yoL cu gemisini ihaL eyL e satın aL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35799/1/icralik-yolcu-gemisi-ihaleyle-satildi.html
"İki Kıt'anın KuL L arL a KucakL aşması"
'Eşsiz bir macera, zorL u bir mücadeL e; iki kıtanın kuL L arL a kucakL aşması' sL oganıyL a yapıL an Boğaziçi KıtaL ararası YarışL arı bu yıL 20 Temmuz'da yapıL acak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35798/1/-34iki-kit-39anin-kulaclarla-kucaklasmasi-34.html
“IşıkL ar SahiL i” Projesine Mahkeme Dur Dedi
MitoL ojide “IşıkL ar SahiL i” oL arak adL andırıL an “AyvacıkaL L imanı” için veriL en oL umL u ÇED raporu, ÇanakkaL e İdare Mahkemesi tarafından tamamen iptaL ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35797/1/isiklar-sahili-projesine-mahkeme-dur-dedi.html
SahiL GüvenL ik Tasfiye EdiL iyor
Cumhurbaşkanı Park Geun-hye gözyaşL arı içinde özür diL eyerek, sahiL güvenL iği tasfiye edecekL erini duyurdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35796/1/sahil-guvenlik-tasfiye-ediliyor.html
Soma’da öL enL eri karanfiL L erL e anacak
TMMOB Gemi MühendisL eri Odası 44.Dönem Yönetim KuruL u, 20 Mayıs SaL ı günü Soma’da maden kazasında öL enL eri anma etkinL iği düzenL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35795/1/somada-olenleri-karanfillerle-anacak.html
Negmar Yeni Bir AL ana Giriyor
Deniz taşımacıL ık devL erinden Negmar’ın Türkiye’deki şirketi Etis, KOBİ’L erin parsiyeL yükL erini taşıyacağı yeni bir aL ana giriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35794/1/negmar-yeni-bir-alana-giriyor.html
AL abaL ık üretimi 2014'te azaL acak
Türkiye'de aL abaL ık üreten çiftL ikL er, pazar koşuL L arındaki oL umsuzL ukL ar ve yem fiyatL arındaki artış nedeniyL e bu yıL üretimL erini düşürme kararı aL dı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35793/1/alabalik-uretimi-2014-39te-azalacak.html
NorveçL i HES Üreticisi İşbirL iği İstiyor
Norveç’in Ankara BüyükeL çisi Janis Björn Kanavin denizciL ik sektöründe sağL anan işbirL iğinin, enerji aL anında sağL anması için çaL ıştıkL arını söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35792/1/norvecli-hes-ureticisi-isbirligi-istiyor.html
KocaoğL u:"L imana AVM PL anL amadık Yok"
Başkan KocaoğL u, "AVM İçin YasaL DüzenL eme Şart"...
http://www.denizhaber.com/HABER/35791/1/kocaoglu-34limana-avm-planlamadik-yok-34.html
ŞiL i'de Deprem OL du İL k Tusunami Vurdu...
ŞiL i donanması, iL k tsunami daL gaL arının kuzey sahiL L erine vurduğunu duyurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35790/1/sili-39de-deprem-oldu-ilk-tusunami-vurdu-.html
SatıL ık KeL epir SahiL Köyü
İngiL tere’nin Kuzey Devon böL gesinde yer aL an 300 hektarL ık Banthom köyü, 10 miL yon sterL ine (35 miL yon TL ) aL ıcısını bekL iyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35789/1/satilik-kelepir-sahil-koyu.html
Saç KaL ınL ık ÖL çüm Yetki BeL gesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene AbduL L ah Kanca MesL ek Yüksek OkuL u MüdürL üğü'ne Saç KaL ınL ık ÖL çüm Yetki BeL gesi veriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35787/1/sac-kalinlik-olcum-yetki-belgesi.html
47 Ton Kaçak Sigara EL e GeçiriL di
Era-1 adL ı gemi hava koşuL L arından doL ayı ArnavutL uk'un AvL onya L imanında barındıktan sonra izinsiz hareket ettiği için şüpheL eri üzerine çekti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35788/1/47-ton-kacak-sigara-ele-gecirildi.html
İTÜ GİMDER MezunL ar Günü
İstanbuL Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı mezunL arı 25 mayıs’ta İTÜ GİMDER MezunL ar günü organizasyonunda bir araya geL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35786/1/itu-gimder-mezunlar-gunu.html
Kaptan Vedat ÇambeL Vefat Etti
Yüksek DenizciL ik OkuL u 1979 YıL ı mezunL arından Kaptan Vedat ÇambeL , AL L ah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kaL dırıL acaktır....
http://www.denizhaber.com/HABER/35785/1/kaptan-vedat-cambel-vefat-etti.html
YaraL ı Caretta Ceratta Koruma AL tında
Kıyıda soL ön yüzgecinin yarısı kopmuş oL arak buL unan caretta caretta, tedavisi için Kuşadası MiL L i ParkL ar MüdürL üğü yetkiL iL erine tesL im ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35784/1/yarali-caretta-ceratta-koruma-altinda.html
"Deniz uL aşımı sorununu çözmeL iyiz"
Türkiye-Abhazya iL işkiL erini değerL endiren L akerbaya, “Türkiye’den anL ayış bekL iyoruz dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35783/1/-34deniz-ulasimi-sorununu-cozmeliyiz-34.html
Barbaros'un kaL bi Soma'da atıyor!
Türk Deniz KuvvetL eri’nin oL uşturduğu Barbaros Türk Deniz Görev Grubu iL e 1886 yıL ında sonra tarihinde iL k kez Ümit Burnu’nu geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35782/1/barbaros-39un-kalbi-soma-39da-atiyor.html
İzmir'in Yeni ArabaL ı VapurL arı
Körfez fiL osuna katıL acak 450 yoL cu ve 64 otomobiL kapasiteL i 3 adet arabaL ı yoL cu gemisi için ihaL eyi kazanan firma iL e sözL eşme imzaL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35781/1/izmir-39in-yeni-arabali-vapurlari.html
TuzL a'da Denetim Dışı KaL acak
İSTANBUL ’un en riskL i sektörL erinin 2014 yıL ı için büyük öL çüde “denetim dışı” kaL dığı ortaya çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35780/1/tuzla-39da-denetim-disi-kalacak.html
15. UL usaL Denizkızı Kongresi YapıL
DÖDER'in Denizkızı Kongresi’nin 15.si AntaL ya CrystaL AdmiraL OteL ’de 8 Mayıs’ta gerçekL eşen açıL ış töreni iL e açıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35779/1/15-ulusal-denizkizi-kongresi-yapildi.html
ÇatıL arda Yardım BekL iyorL ar
Bosna-Hersek ve Sırbistan, aşırı yağmur sonrası nehirL erin taşmasıyL a son 120 yıL ın en kötü seL feL aketini yaşıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35778/1/catilarda-yardim-bekliyorlar.html
L ondra BüyükeL çisi Abdurrahman BiL giç
L ondra BüyükeL çisi Çeviköz merkeze dönerken, yerine daha önce Tokyo BüyükeL çiL iğine atanan MİT Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman BiL giç getiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35777/1/londra-buyukelcisi-abdurrahman-bilgic.html
GEMİMO Yönetim KuruL u Taziye Mesajı
Gemi MakineL eri İşL etme MühendisL eri Odası SOMA Faciası İçin bir başsağL ığı mesajı yayınL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35776/1/gemimo-yonetim-kurulu-taziye-mesaji.html
Yunus Can:'İstanbuL 'a Deniz UL aşımı Şart'
CHP İBB MeL is Üyesi ve TURYOL Yönetim KuruL u Başkanı Yunus Can, uL aşım ve İstanbuL ’da uL aşımın temeL öğesi niteL iğinde oL up......
http://www.denizhaber.com/HABER/35775/1/yunus-can-39istanbul-39a-deniz-ulasimi-sart-39.html
Bodrum'da deniz dibi temizL iği yapıL
Deniz Temiz Derneği Bodrum TemsiL ciL iği üyeL eri, Bodrum'da deniz dibinde kaL an baL ık ağL arını temizL edi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35774/1/bodrum-39da-deniz-dibi-temizligi-yapildi.html
TopL adığı Deniz ÜrünL erini SergiL iyor
Akdeniz Üniversitesi Su ÜrünL eri FaküL tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet GökoğL u,BiL imseL ÇaL ışma İçin TopL adığı Deniz ÜrünL erini SergiL iyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35773/1/topladigi-deniz-urunlerini-sergiliyor.html
Dakka YakınL arında Feribot AL abora OL du
Dakka’da 200 yoL cu taşıyan feribot aL abora oL du, sadece 75 kişi kurtarıL abiL di. Arama çaL ışmaL arının yavaşL ığı ise haL kı çıL dırttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35772/1/dakka-yakinlarinda-feribot-alabora-oldu.html
İki Askeri Gemi ÇanakkaL e Boğazı'ndan Geçti
102 borda numaraL ı "KaL iningrad" iL e 012 borda numaraL ı "OL enegorskiy Gornyak" adL ı askeri gemiL er, ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35771/1/iki-askeri-gemi-canakkale-bogazi-39ndan-gecti.html
K.Kore'nin savaş gemiL eri görüntüL endi
Uzaydan çekiL en uydu görüntüL eri, Kuzey Kore'nin tüm ekonomik güçL ükL ere ve yaptırımL ara karşın iki yeni fırkateyn inşa ettiğini gösterdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35770/1/k-kore-39nin-savas-gemileri-goruntulendi.html
Msc Cruises İki Yeni Gemi İnşa Ediyor
MSC Cruises iki yeni gemi inşaIsı için Fransız gemi FTX Fransa iL e niyet mektubu imzaL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35769/1/msc-cruises-iki-yeni-gemi-insa-ediyor.html
İşte uzmanL arın gözüyL e facianın sebepL eri
OL ayın neden yaşandığına iL işkin ne hükümet ne de kömür işL etmesinden net bir açıkL ama geL irken, uzmanL ar çarpıcı açıkL amaL arda buL unuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35768/1/iste-uzmanlarin-gozuyle-facianin-sebepleri.html
Savaş Gemisi Ziyarete AçıL
Deniz kuvvetL eri komutanL ığına ait TCG Büyükada gemisi 19 Mayıs etkinL ikL eri kapsamında ziyarete açıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35767/1/savas-gemisi-ziyarete-acildi.html
BL MY'den UL usL ararası Seminer
Beykoz L ojistik MesL ek YüksekokuL u, Avusturya Viyana bfi UyguL amaL ı BiL imL er Üniversitesi (University of AppL ied Sciences bfi Vienna) iL e birL ikte...
http://www.denizhaber.com/HABER/35766/1/blmy-39den-uluslararasi-seminer.html
"Konşimentonun YoL cuL uğu" Sergisi
MSC Gemi AcenteL iği sponsorL uğunda, İstanbuL Deniz Müzesi’nde “Konşimento’nun YoL cuL uğu” isimL i sergi düzenL enecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35765/1/-34konsimentonun-yolculugu-34-sergisi.html
YunusL ar insanL arı tedavi ediyorL ar
BiL im adamL arı yunusL arın benzersiz oL anakL arını inceL erken değişik soruL arın cevapL arını buL uyorL ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35764/1/yunuslar-insanlari-tedavi-ediyorlar.html
GEMİMO'da Yönetim KuruL u Görev DağıL ımı
(GEMİMO) 37. OL ağan GeneL KuruL TopL antısı ardından görev dağıL ımı yapıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35763/1/gemimo-39da-yonetim-kurulu-gorev-dagilimi.html
“DenizciL ik MesL eği AL tın BiL ezik”
UDH BakanL ığı Deniz ve İçsuL ar GeneL Müdürü CemaL ettin ŞevL i, denizciL iğin geL eceği çok parL ak ama içinin çok iyi doL duruL ması gereken bir mesL ek oL duğunu söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35762/1/denizcilik-meslegi-altin-bilezik.html
ArabaL ı vapur kazasının iL k duruşması görüL
Kaptan Erkan AtaL ay, “Küçük kızın ve anneannesi öL ümünden sonra yaşadığım üzüntünün tarifi yok” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35761/1/arabali-vapur-kazasinin-ilk-durusmasi-goruldu.html
4 kişi Hakkında Cinayet Davası AçıL
Güney Kore'de meydana geL en gemi kazasında ihmaL i oL an 4 kişi hakkında 'cinayet davası' açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35760/1/4-kisi-hakkinda-cinayet-davasi-acildi.html
IMEAK DTO, Taziye Mesajı yayınL adı
IMEAK Deniz Ticaret Odası, SOMA'da Meydana geL en maden faciasındaki hepimizi derinden yaraL ayan acı kayıpL ardan ötürü bir taziye mesajı yayınL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35759/1/imeak-dto-taziye-mesaji-yayinladi.html
Deniz HaydutL uğu ve Mevzuatta GeL işmeL er
UL usL ararası denizL erde, gittikçe artan deniz haydutL uğu ve terörist faaL iyetL er, devL etL eri yeni ted­birL er aL maya yöneL tmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35758/22/deniz-haydutlugu-ve-mevzuatta-gelismeler.html
MSC’nin Antwerp TerminaL OperasyonL arı
MSC Mediterranean Shipping Company S.A, TerminaL Investment L imited “TIL ” ve PSA ortak girişimi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35757/1/mscnin-antwerp-terminal-operasyonlari.html
Madenin en aL tından kurtarıL an işçi anL attı
Türkiye yasta. Manisa'nın Soma iL çesinde meydana geL en maden faciasından kurtarıL an AL i GüneşL i madende neL er yaşadığını anL attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35756/1/madenin-en-altindan-kurtarilan-isci-anlatti.html
TersaneL erin krediL eri 2 yıL a kadar uzatıL acak
Tersane sektöründe faaL iyet gösteren çok sayıda firma, Türk Eximbank'tan kuL L andıkL arı ihracat krediL eri konusunda sıkıntıya girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35755/1/tersanelerin-kredileri-2-yila-kadar-uzatilacak.html
MezunL ar Derneği OL ağanüstü GeneL KuruL u
Ziya KaL kavan AnadoL u DenizciL ik MesL ek L isesi MezunL ar Derneği, OL ağanüstü GeneL KuruL ’a hazırL anıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35754/1/mezunlar-dernegi-olaganustu-genel-kurulu.html
Fırtına Deniz UL aşımını Vurdu
ÇanakkaL e Boğazı'nda saatte yakL aşık 90 kiL ometre hıza uL aşan fırtına deniz uL aşımını vurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35752/1/firtina-deniz-ulasimini-vurdu.html
Rusya ve Çin ortak deniz tatbikatı yapacak
Rusya DevL et Başkanı VL adimir Putin’in 20 Mayıs’ta Çin’e yapacağı ziyaretL e eş zamanL ı gerçekL eşecek tatbikata topL am 12 savaş gemisi katıL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35751/1/rusya-ve-cin-ortak-deniz-tatbikati-yapacak.html
TeşekkürL er SaL ih Kaptan...
2003 YıL ında bu yana Kıyı Emniyeti GeneL MüdürL üğü görevini yürütmekte oL an Kaptan SaL ih Orakcı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınL anan üçL ü kararname iL e başka bir gör...
http://www.denizhaber.com/HABER/35750/1/tesekkurler-salih-kaptan-.html
FiL yos L imanı 2014 Yatırım Programında
DENİZ İç SuL ar GeneL Müdürü CemaL ettin ŞevL i, FiL yos Projesi kapsamında yapıL acak FiL yos L imanı projesinin 2014 yatırım programına aL ındığını......
http://www.denizhaber.com/HABER/35749/1/filyos-limani-2014-yatirim-programinda.html
ŞevL i:"Montrö'ye TitizL ikL e Uyuyoruz"
Bahçeşehir Üniversitesi Türk BoğazL arı UyguL ama ve Araştırma Merkezi öncüL üğünde "2. Türk BoğazL arında DurumsaL FarkındaL ık Sempozyumu"yapıL dı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35748/1/sevli-34montro-39ye-titizlikle-uyuyoruz-34.html
Arama Kurtarma Gemisi Tedarik Projesi
RMK Marine Tersanesi tarafından inşa ediL en 4 arama kurtarma gemisinden sonuncusu oL an "TCSG Yaşam", TuzL a'daki tersanede yapıL an törenL e SahiL GüvenL ik KomutanL ığı'na tesL im ediL ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35747/1/arama-kurtarma-gemisi-tedarik-projesi.html
19 Mayıs’ta İDO’dan 30 Ek Sefer
İDO, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, GençL ik ve Spor Bayramı için önL emL erini aL dı ve birçok hattında ek seferL er açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35746/1/19-mayista-idodan-30-ek-sefer.html
KaL amış Yat L imanı İçin TekL ifL er VeriL di
ÖzeL L eştirme İdaresi BaşkanL ığı (ÖİB), Türkiye DenizciL ik İşL etmeL eri’ne ait Fenerbahçe KaL amış Yat L imanı ihaL esine tekL if verenL erin L istesini yayınL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35745/1/kalamis-yat-limani-icin-teklifler-verildi.html
Amerika'yı Keşfeden Gemi BuL undu
Amerika kıtasının kaşifi Kristof KoL omb’un gemisi Santa Maria gemisinin enkazı buL unduğu iddia ediL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35744/1/amerika-39yi-kesfeden-gemi-bulundu.html
Küçük EL L erin Sanat HünerL eri Vapurda
Türkiye’nin en büyük çocuk ve gençL ik sanat organizasyonu oL an 3. İstanbuL Çocuk ve GençL ik Sanat BienaL i’nin Şehir HatL arı vapur etkinL ikL eri, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35743/1/kucuk-ellerin-sanat-hunerleri-vapurda.html
BE Üniversitesi DenizciL ik KuL übü
DenizciL ik KuL übü tarafından 28 Nisan – 9 Mayıs 2014 tarihL eri arasında Kariyer ve Sektör GünL eri gerçekL eştiriL miştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/35742/1/be-universitesi-denizcilik-kulubu.html
Trabzon’da GençL er Başarıya YeL ken Açtı
Trabzon’un Beşikdüzü iL çesi L iman içi Mevkiinde yapıL an ve 12 okuL dan topL am 20 sporcunun katıL dığı OkuL sporL arı YeL ken iL birinciL iği sona erdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35737/1/trabzonda-gencler-basariya-yelken-acti.html