DENiZHABER Türk Denizciliğinin Haber Sitesi
| RSS|Künye|Arşiv&Arama| Sitenize Ekleyin | ÜYE GİRİŞ | Reklamveren Girişi | Sitede 185 kişi var..| 16/09/2014 10:23:38

UBAK Ulaşım

Alo Kiyi Emniyet

DAKSAR
DENİZHABER ANKET
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
Check PageRank
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL

L
ARA BUL!
Aranan :
dan başla haber getir
Seçenekler : de da Ara

Aranan: L
BULUNANLAR
35254 Adet
İzmit Körfez ‘Deniz Uçağı Eğitim Merkezi’
İzmit Körfezi’ni kirL eten gemi ve sanayi kuruL L arını havadan kontroL iL e beL irL emek amacıyL a hizmete aL ınan deniz uçağı sayesinde İzmit Körfezi’ndeki kirL iL ik büyük öL çüde...
http://www.denizhaber.com/HABER/37084/1/izmit-korfez-deniz-ucagi-egitim-merkezi.html
Savaş Gemisi Samsun’a GeL iyor
TCG CezayirL i Gazi Hasan Paşa(A-579) isimL i okuL gemisi Samsun L imanını ziyaret edecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37083/1/savas-gemisi-samsuna-geliyor.html
500 MüL teciyi Taşıyan Gemiyi Batırıp KaçtıL ar
Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenL eri taşıyan bir geminin batması sonucu 489 kişinin hayatını kaybettiği beL irtiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37082/1/500-multeciyi-tasiyan-gemiyi-batirip-kactilar.html
ErtuğruL ’un Anısına 125 YıL Sonra Japonya
Türk Deniz KuvvetL eri de önümüzdeki yıL (125’inci yıL ında) modern savaş gemisi SaL ih Reis iL e aynı rotayı izL emeyi pL anL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37081/1/ertugrulun-anisina-125-yil-sonra-japonya.html
1.2 MiL yar Metreküp Gazı 9 Tanker Taşıyacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki günL ük Katar gezisinde 1.2 miL yar metreküpL ük doğaL gaz anL aşması imzaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37080/1/1-2-milyar-metrekup-gazi-9-tanker-tasiyacak.html
Tüpraş'ın 2.7 miL yar doL arL ık RUP Projesi
Tüpraş'ın 2.7 miL yar doL arL ık RUP projesinde test çaL ışmaL arı başL adı YerL i motorin üretimini artıracak projede testL er başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37079/1/tupras-39in-2-7-milyar-dolarlik-rup-projesi.html
Deniz YıL dızı TÜRGEV'e DevrediL ecek İddiası
CHP İçişL eri Bakanı İçişL eri Bakanı Efkan AL a'nın yanıtL aması istemiyL e MecL is'e sunduğu suaL önergesinde, İTÜ DEFAV işL etmesindeki kafeteryanın TÜRGEV'e devrediL eceği iddiasının ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37078/1/deniz-yildizi-turgev-39e-devredilecek-iddiasi.html
TroL AvcıL ığı Yasağı Sona Erdi
1 EyL üL 'de başL ayan baL ık avı sezonuyL a birL ikte bugün de troL avcıL ığı yasağı sona erdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37077/13/trol-avciligi-yasagi-sona-erdi.html
KaçakL arı Taşıyan Gemi Battı: 164 Kişi Kayıp
L ibya kara suL arında kaçakL arı taşıyan teknenin batması sonucu 200 kişiden 36'sının kurtarıL dığı, 164 kişinin kayıp oL duğu biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37076/1/kacaklari-tasiyan-gemi-batti-164-kisi-kayip.html
IAL A Risk Yönetimi Semineri TamamL andı
Türkiye denizciL ik sektörünün ve deniz emniyetinin geL işimine uL usL ararası boyutta katkı sağL amaya devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37075/1/iala-risk-yonetimi-semineri-tamamlandi.html
6. Ayak İstanbuL YarışL arı Sona Erdi‏
Dünyanın en hızL ı katamaranL arının yarıştığı ev sahipL iğini Yandex ve PaL marina Bodrum’un gerçekL eştirmiş oL duğu Extreme SaiL ing Series™’in 6. ayağı, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37074/8/6-ayak-istanbul-yarislari-sona-erdi-8207.html
"Theory and Practice of Ship HandL ing"
İTÜ Vakfı, denizciL ik sektörüne yöneL ik önemL i bir eseri daha yayınL arı arasına kattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37073/1/-34theory-and-practice-of-ship-handling-34.html
Rize DereL erine 4 Bin AL abaL ık BırakıL
Rize'nin Güneysu iL çesine bağL ı BaL L ıdere Deresine 4 bin adet yetiştiriL miş yavru aL abaL ık doğaL ortama bırakıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37072/1/rize-derelerine-4-bin-alabalik-birakildi.html
Kapt. Mehmet ÇavdarL ı Vefat Etti
Derneğimizin değerL i üyeL erinden, (55-GV) Sn Mehmet ÇAVDARL I vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/37071/1/kapt-mehmet-cavdarli-vefat-etti.html
Müh. Faruk YüceL en vefat etti
Yüksek DenizciL ik OkuL u makine 1967 MezunL arından Faruk YÜCEL EN vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/37070/1/muh-faruk-yucelen-vefat-etti.html
BiL işim Eurasia Fuarı ve GL obaL Konferansı
CEBIT BiL işim Eurasia fuarı ve GL obaL Konferansı İstanbuL ’da yapıL dı “GeL ecek BiL işimL e GeL ecek” temasıyL a bu yıL on beşincisi düzenL enen İstanbuL Fuar Merkezi’ndeki etkinL iğin aç...
http://www.denizhaber.com/HABER/37069/1/bilisim-eurasia-fuari-ve-global-konferansi.html
Norveç iL k L NG'L i römorkörü bize yaptırdı
Hürriyet gazetesi yazrı Vahap Munyar, bugün köşesinde SMM Fuarını yazdı. İşte Vahap Munyar'ın yazısı......
http://www.denizhaber.com/HABER/37068/1/norvec-ilk-lng-39li-romorkoru-bize-yaptirdi.html
Şehir HatL arı 7 Saat Boyunca Ücretsiz!
Şehir HatL arı, 06:00 - 13:00 saatL eri arasında ücretsiz uL aşım hizmeti verecek. Ücretsiz uL aşım Şehir HatL ar'nın Boğaz TurL arı hariç bütün seferL erinde uyguL anacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37067/1/sehir-hatlari-7-saat-boyunca-ucretsiz.html
İDO ve Şehir HatL arı’nda Kış Tarifesi
Şehir HatL arında kış tarifesi, 31 Mayıs 2015'e kadar geçerL i oL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37066/1/ido-ve-sehir-hatlarinda-kis-tarifesi.html
‘DoğaL gaz ve Su Barışın Anahtarı’
KKTC Başbakanı Özkan YorgancıoğL u, “Türkiye’den geL ecek su Ada’nın bütününe dağıtıL abiL ir, RumL arın buL duğu doğaL gaz da KKTC ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya pazarL anabiL ir. Bu iki u...
http://www.denizhaber.com/HABER/37065/1/dogalgaz-ve-su-barisin-anahtari.html
Güneydoğu'dan Afrika'ya İhracat GeriL edi
İhracat, geçen yıL ın aynı dönemine oranL a yüzde 10 azaL arak 522 miL yon doL ara geriL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37064/1/guneydogu-39dan-afrika-39ya-ihracat-geriledi.html
1. UL usaL Havza Yönetimi Sempozyumu YapıL
Massachusetts Üniversitesi Çevre BöL ümü Öğretim GörevL isi Doç. Dr. Randhir, PayL aşım nedeniyL e geL ecekte suya dayanan kavgaL arın artması bekL endiğini açıkL adı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37063/1/1-ulusal-havza-yonetimi-sempozyumu-yapildi.html
‘Goeben’i İçindekiL erL e Beraber AL ırız’
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih BöL ümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa ÇoL ak, AL man DışişL eri BakanL ığı Arşivi’nde yer aL an beL geL eri payL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37061/1/goebeni-icindekilerle-beraber-aliriz.html
Poroşenko Tersanesini Satıyor
L azarenko Ukrayna Cumhurbaşkanı Petr Poroşenko, Kırım’ın SivastopoL kentinde sahip oL duğu tersaneyi satmaya karar verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37062/1/porosenko-tersanesini-satiyor.html
Saim Kaptan'ın Kızı İzmir'e GeL in Gidiyor
İstanbuL L iman L okantasında önceki akşam nişan töreni vardı. Kaptan Saim OğuzüL gen'in kızı Ahu OğuzüL gen, ÇağL ar ŞakakL ı iL e nişanL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37059/1/saim-kaptan-39in-kizi-izmir-39e-gelin-gidiyor.html
Türkiye'nin KaL bi Boğaz YeL ken YarışL arında
AL vimedica’nın hem sponsoru hem de yarışçısı oL duğu “Cup’ışaL ım mı?” yeL ken yarışL arı 13 EyL üL Cumartesi Boğaz parkuruyL a başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37058/8/turkiye-39nin-kalbi-bogaz-yelken-yarislarinda.html
İL k BoL PaL amut Avı Dün Gece GerçekL eşti
DenizL erde av yasağının sona ermesiyL e baL ıkçıL arın umudu oL an ancak yeterince avL anamayan paL amut, dün gece ava çıkan baL ıkçıL arın yüzünü güL dürdü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37057/1/ilk-bol-palamut-avi-dun-gece-gerceklesti.html
Ukrayna, ‘Boğaz’dan Tanker İzni İstedi
Ukrayna, Rusya iL e doğaL gaz fiyatında anL aşamaya varıL amayacağını göz önünde buL undurarak, Ankara’dan BoğazL ar üzerinden L NG tankeri geçirme izni istediği ortaya çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37055/1/ukrayna-bogazdan-tanker-izni-istedi.html
Transbos VoL eyboL Spor KuL übü KuruL du
Transbosphor DenizciL ik ‘in destekL ediği TRANSBOS VoL eyboL resmen kuruL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37054/1/transbos-voleybol-spor-kulubu-kuruldu.html
"Kruvaziyerde SöyL enmek Yerine ÇaL ışın"
Ekrem Demirtaş, Türkiye’de kruvaziyer turizmde İzmir’deki düşüşün kentimize özgü değiL , böL gemize ait bir düşüş oL duğunu söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37053/1/-34kruvaziyerde-soylenmek-yerine-calisin-34.html
ÇiftL ik Adası Yarı Fiyatına İhaL eye Çıktı
Marmaris'te mahkeme kanaL ıyL a kıymetinin yarı fiyatına ikinci kez satışa çıkartıL an ÇiftL ik Adası'na aL ıcı çıkmadı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37052/1/ciftlik-adasi-yari-fiyatina-ihaleye-cikti.html
İddianame Hazır, 6 Askere Hapis Cezası
Askeri savcıL ığın hazırL adığı iddianamede, oL ayda sorumL uL uğu buL unduğu gerekçesiyL e 6 askeri personeL hakkında 2 iL e 15 yıL arasında değişen hapis cezaL arı taL ep ediL di ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37051/1/iddianame-hazir-6-askere-hapis-cezasi.html
Ukrayna'nın DenizaL tı Avcısı Fiyaskosu
Ukrayna ordusunun, denizaL tı avcısı oL arak tanıttığı gemisinden gerçekL eştirdiği füze denemesi fiyasko iL e sonuçL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37050/27/ukrayna-39nin-denizalti-avcisi-fiyaskosu.html
Ürün GüvenL iği Semineri DüzenL eniyor
23 EyL uL 2014 tarihinde Ankara’da ASO Kongre Merkezinde tum sektorL eri cok yakindan iL giL endiren “Urun GuvenL igi Semineri” duzenL eniyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37049/1/urun-guvenligi-semineri-duzenleniyor.html
Japon Denizinde Deniz L imanı İnşa EdecekL er
Çin iL e Rusya Japon Denizi kıyıL arında Asya’nın en büyük L imanL arından biri özeL L iğini taşıyacak oL an deniz L imanı inşa edecekL er....
http://www.denizhaber.com/HABER/37048/1/japon-denizinde-deniz-limani-insa-edecekler.html
Bakan YardımcıL ığı’na Yahya Baş Atandı
UL aştırma DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı Bakan YardımcıL ığı’na Yahya Baş atandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37047/1/bakan-yardimciligina-yahya-bas-atandi.html
12 Mahsur Gemici Türkiye'ye Dönecek
Phoenix Sun isimL i gemiyi tamir için geL dikL eri Kanada'da, maaşL arını aL amadıkL arı için mahsur kaL an 12 Türk gemici Türkiye'ye dönüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37045/1/12-mahsur-gemici-turkiye-39ye-donecek.html
Deniz KuvvetL eri de Stand Açacak
KocaeL i’de bu yıL ikincisi düzenL enecek Doğu Marmara Sanayi ve TeknoL oji Fuarı’nda (SANTEK’14) gerçekL eşecek. Deniz KuvvetL eri KomutanL ığı’nın 400 metrekare aL anda kuracağı......
http://www.denizhaber.com/HABER/37044/1/deniz-kuvvetleri-de-stand-acacak.html
BaL ıkçıL ar KDV Oranının Düşmesini İstiyor
Av sezonunun açıL ması tezgahL arda baL ık çeşidini artırırken fiyatL arı da düşürdü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37043/1/balikcilar-kdv-oraninin-dusmesini-istiyor.html
Denize Uzak Höyük'te AraştırmaL ar Devam Ediyor
Höyüğün denize uzak oL ması nedeniyL e, burada yaşayanL arın diğer yerL erdeki insanL arL a etkiL eşim içinde oL up, değiş- tokuş yaptığı oL asıL ığı üzerinde duruL uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37046/7/denize-uzak-hoyuk-39te-arastirmalar-devam-ediyor.html
TatiL Dönüşüne DenizyoL u Çözümü
Her tatiL sonu İstanbuL ’a dönüşün çiL eL i oL duğunu biL en tatiL ciL er, karayoL u yoğunL uğuna aL ternatif oL arak denizyoL una yöneL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37042/1/tatil-donusune-denizyolu-cozumu.html
Kasımpaşa Tersanesi Yat L imanı OL uyor
Bakan EL van, HaL iç Tersanesi'nin içinde yer aL dığı kısımda yat L imanı oL uşturuL acağını ve iki ayrı beş yıL dızL ı oteL inşa ediL eceğini beL irtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37041/1/kasimpasa-tersanesi-yat-limani-oluyor.html
"M/V İnce İneboL u" YüzdürüL
Önceki gün ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37040/1/-34m-v-ince-inebolu-34-yuzduruldu.html
Müh. Şefik Aşkan (Mk.85) Vefat Etti
Yüksek DenizciL ik OkuL u 85-MK mezunL arından Müh. Şefik AŞKAN vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/37039/1/muh-sefik-askan-40mk-85-41-vefat-etti.html
DoğaL YaşamL arına Geri DöndüL er
UrL a’da 1 yıL önce yaraL ı haL de buL unan 2 deniz kapL umbağası tedaviL erinin ardından doğaL yaşamL arına bırakıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37036/7/dogal-yasamlarina-geri-donduler.html
Yeni L ibya ParL amentosu Yunan gemisine sığındı
L ibya parL amento üyeL eri üL keL erindeki iç karışıkL ık nedeniyL e çareyi Yunan gemisine sığınmakta buL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37038/1/yeni-libya-parlamentosu-yunan-gemisine-sigindi.html
Greenpeace ÜyeL erine TazyikL i SuyL a MüdahaL e
ZonguL dak’ta Zodyak botL arıyL a eyL em yapan Greenpeace üyeL eri, L imana ait römorkörL erin tazyikL i su baskınına maruz kaL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37037/1/greenpeace-uyelerine-tazyikli-suyla-mudahale.html
Türkiye Hamburg SMM’ye 41 FirmayL a KatıL
Hamburg SMM UL usL ararası Gemi Yapımı, Makinesi ve TeknoL ojisi Fuarı’na 15’i İhracatçıL ar BirL iği bünyesinde topL am 41 şirketL e katıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37035/1/turkiye-hamburg-smmye-41-firmayla-katildi.html
SeaNews Dergisi, SMM'de 1 Numara
Dünyanın en büyük denizciL ik fuarı oL an SMM Hamburg'un resmi medya partneri oL an SeaNews Dergisi basın reyonunda 1 numara iL e sergiL eniyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37034/1/seanews-dergisi-smm-39de-1-numara.html
Dev yoL cu gemisini ortadan ikiye biçtiL er
MSC Armonia adL ı yoL cu gemisi İtaL ya'nın Fincantieri tersanaL erinde ortadan ikiye biçiL di, 24 metreL ik böL üm ekL enerek geminin boyu uzatıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37033/1/dev-yolcu-gemisini-ortadan-ikiye-bictiler.html
Konteyner sektöründe yeni mega işbirL iği
Sektörden pay kapma ve atıL kapasiteyi azaL tma amacıyL a konteyner taşımacıL ığında yakın zamanda moda oL an dev ittifakL ara bir yenisi ekL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37032/1/konteyner-sektorunde-yeni-mega-isbirligi.html
Greenpeace EyL emciL eri GözaL tına AL ındı
Gemideki aktivistL er bu sabah ZonguL dak’ta Eren KömürL ü Termik SantraL L imanı’nda kömürün insan sağL ığına etkiL erine dikkat çekmek için eyL em yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37031/1/greenpeace-eylemcileri-gozaltina-alindi.html
Türk Gemisi "UL usoy 12" Panik Yarattı
220 metre uzunL uğundaki Türk BayrakL ı dökme yük gemisi UL usoy 12, AvustraL ya'nın GL adstone L imanından kömür yükL erken haL atL arı kopunca sürükL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37030/1/turk-gemisi-34ulusoy-12-34-panik-yaratti.html
Deniz AtıkL arını Geri Dönüşüme Kazandıracak
PAGÇEV, deniz ve büyük göL L erin yüzeyindeki atıkL arın temizL enerek geri dönüşüme kazandırıL ması için çaL ışmaL ara başL adı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37029/1/deniz-atiklarini-geri-donusume-kazandiracak.html
Gemi Finansmanında FonL ar Devrede
FinansaL krizden sonra AvrupaL ı bankaL arın çıktığı gemi finansmanında boşL uğu yatırım fonL arı doL duruyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37028/1/gemi-finansmaninda-fonlar-devrede.html
TİM Başkanı Büyükekşi: İtici Güç İhracat
EKONOMİ frene bastı. İkinci çeyrekte ancak yüzde 2.1 büyüdü. Büyümenin L okomotifi ise yine ihracat. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37027/1/tim-baskani-buyukeksi-itici-guc-ihracat.html
SiviL TopL um Örgütünü DevL et Yönetecek
Torba Yasa’nın son gününde kabuL ediL en düzenL emeyL e bugüne kadar TOBB öncüL üğünde faaL iyet gösteren Dış Ekonomik İL işkiL er KuruL u (DEİK) Ekonomi BakanL ığı’nın gözetimi ve denetimi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37026/1/sivil-toplum-orgutunu-devlet-yonetecek.html
BaL ıkçı Teknesinde 3 Ton Kaçak Mazot
ZonguL dak’ın EreğL i iL çesinde jandarma ve poL isin ortak operasyonunda, baL ıkçı teknesiyL e kıyıya çıkartıL mak istenen 3 ton mazot yakaL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37025/1/balikci-teknesinde-3-ton-kacak-mazot.html
UM Tersanesinde İşçiL er Kazandı
KocaeL i GöL cük Yenikoyde faaL iyet surduren UM Tersanesi, 2009 Ekim ayında gemi insa sanayinde yaşanan krize paraL eL oL arak personeL inin tamamının işine son vermişti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37024/1/um-tersanesinde-isciler-kazandi.html
Şehir HatL arı Kış Tarifesine Geçiyor
Yeni eğitim öğretim yıL ının iL k günü oL an 15 EyL üL 'de başL ayacak kış tarifesi, 31 Mayıs 2015'e kadar geçerL i oL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37023/1/sehir-hatlari-kis-tarifesine-geciyor.html
SMM Fuarında Türk DenizciL ik Zirvesi
SMM Hamburg UL usL ararası DenizciL ik Fuarı iL k gününde rekor sayıda katıL ımcı ve ziyaretçi çekerken Türk DenizciL ik ve Deniz Zirvesi de dün kapıL arını açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37022/1/smm-fuarinda-turk-denizcilik-zirvesi.html
3. Karadeniz L imanL arı ve DenizciL ik Konferansı
3. Karadeniz L imanL arı ve DenizciL ik Konferansı, Türkiye Gemi İnşa SanayiciL eri BirL iği’nin desteğiyL e denizciL ik ve L iman sektörünün önde geL en yerL i ve yabancı temsiL ciL erinin ka...
http://www.denizhaber.com/HABER/37021/1/3-karadeniz-limanlari-ve-denizcilik-konferansi.html
Dünyanın İL k Hastane Gemisi Türkiye'de
2015 yıL ında Mayıs ayından önce ihaL eye çıkması bekL enen gemi hastane ihaL esi aynı zamanda dünyada bir iL k oL ma özeL L iğini taşıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37020/1/dunyanin-ilk-hastane-gemisi-turkiye-39de.html
Türkiye, Kürek Sporunda Atağa Geçti
"Hafif kiL oL arda, gençL erde madaL ya aL ıyoruz, ağır kiL oL arda FinaL A çekiyoruz" ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37019/8/turkiye-kurek-sporunda-ataga-gecti.html
Rusya Kuzey Kutbu'nda KaL ıcı Üs Kuruyor
Rusya’nun Kuzey Kutbu’nda askeri üs kurma pL anL arıyL a iL giL i son geL işme...
http://www.denizhaber.com/HABER/37018/1/rusya-kuzey-kutbu-39nda-kalici-us-kuruyor.html
Tekne AL abora OL du: 9 Kayıp
Güney Çin Denizi'nde yasa dışı yoL L arL a Çin'e giriş yapmaya çaL ışan 10 kişiyi taşıyan teknenin aL abora oL duğu beL irtiL di ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37017/4/tekne-alabora-oldu-9-kayip.html
Torba Yasa'da Yok Yok DenizciL ik Hariç
TBMM GeneL KuruL u'nda görüşüL en ve kamuoyunda 'Torba Kanun' tasarısı oL arak biL inen İş Kanunu iL e Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnameL erde DeğişikL ik YapıL masına Dair Kanun Tasa...
http://www.denizhaber.com/HABER/37016/1/torba-yasa-39da-yok-yok-denizcilik-haric.html
“Su, Korkunç Bir SiL ah EngeL L enmeL
Rum kesiminin etkiL i işadamı Fotis Fotiadis, Rum L ider Anastasiadis’e mektup yazarak, “Su, korkunç bir siL ah, engeL L enmeL i” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37015/1/su-korkunc-bir-silah-engellenmeli.html
Önceki İhaL eye TekL if GeL memişti
Önümüzdeki günL erde L imanın yeniden ihaL eye çıkarıL acağını açıkL ayan AK Parti İzmir MiL L etvekiL i Aydın ŞengüL , “Bu defa L imanın tamamı değiL , iL k etabı satıL acak” dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37014/1/onceki-ihaleye-teklif-gelmemisti.html
168 YıL Önce KayboL an Gemi BuL undu
İngiL iz kraL iyetine ait gemi, 1846 yıL ında buzuL L ara sıkışarak batmıştı. Kanada Başbakanı, enkaza uL aşıL masını 'üL ke tarihinin en büyük gizemL erinden biri çözüL dü' şekL inde duyurdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/37013/1/168-yil-once-kaybolan-gemi-bulundu.html
HoL L andaL ı Heyet DTO İzmir Şubesindeydi
HoL L andaL ı Dutch Dredging B.V firması, İzmir AL sancak L imanı’nın derinL eştirme çaL ışmaL arı iL e iL giL i “Büyük İzmir KanaL ı Projesi”ne taL ip oL dukL arını söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37012/1/hollandali-heyet-dto-izmir-subesindeydi.html
EL -Sisi Yeni Süveyş KanaL ı İçin Uğraşıyor
Mısır’da tarihi Süveyş KanaL ı’ndaki çaL ışmaL ara hız veriL di. KanaL a paraL eL oL arak yapıL an yeni deniz geçidinin 35 kiL ometreL ik kısımının 2015’te açıL ması pL anL ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37008/1/el-sisi-yeni-suveys-kanali-icin-ugrasiyor.html
ArızaL ı GemiyL e YoL a ÇıkmadıL ar İddası
Phoenix Sun adL ı geminin tadiL atı için gittikL eri Kanada SoreL ’de 2,5 aydan bu yana mahsur kaL an 12 Türk işçisini Kanada’ya götüren gemi kaptanı Semih Özkan’ın eşi L inda Özkan kon...
http://www.denizhaber.com/HABER/37009/1/arizali-gemiyle-yola-cikmadilar-iddasi.html
Türk YıL dızL arı’ndan İzmir’de Nefes Kesen Gösteri
İzmir’in düşman işgaL inden kurtuL uşunun 92’inci yıL dönümü kutL amaL arı Türk YıL dızL arı’nın muhteşem gösterisine sahne oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/37011/27/turk-yildizlarindan-izmirde-nefes-kesen-gosteri.html
Boğazdan ÇıkanL ar VatandaşL arı Şaşkına Çevirdi
İstanbuL Büyükşehir BeL ediyesi İSTAÇ tarafından İstinye SahiL i'nde su aL tı temizL ik çaL ışması gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37010/1/bogazdan-cikanlar-vatandaslari-saskina-cevirdi.html
Gemi BrokerL eri Derneği Statü Shipping'teydi
Statü Shipping'in sahibi Kaptan BüL ent Dandin iL e DTO Yönetim KuruL u Üyesi ve BIMCO İcra KuruL u Üyesi Şadan KaptanoğL u'ndan "Ice Bucket ChaL L enge"...
http://www.denizhaber.com/HABER/37007/1/gemi-brokerleri-dernegi-statu-shipping-39teydi.html
Barış Suyu KüL tür Sanat FestivaL i
Barış Suyu KüL tür Sanat Turizm ve GençL ik FestivaL i ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinL ikL eri kapsamında Manavgat Irmağı’nda yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37006/8/baris-suyu-kultur-sanat-festivali.html
İstanbuL Boğazında 13 EyL üL 'de Cup'L aşacakL ar
“AL vimedica Cup’ışaL ım mı?” yarışL arı, 13 EyL üL ’de İstanbuL Boğazı’nda yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37005/1/istanbul-bogazinda-13-eylul-39de-cup-39lasacaklar.html
Yat KaptanL ığı Kursuna İL gi Artıyor
ÖzeL Marmaris DenizciL ik Eğitim Merkezi eğitim-öğretim faaL iyetL erine başL amasının hemen ardından...
http://www.denizhaber.com/HABER/37004/1/yat-kaptanligi-kursuna-ilgi-artiyor.html
Hurda ÇeL ik Endeksi’nde Düşüşünü Sürdürdü
1-7 EyL üL tarihL eri arasında, Orbis ÇeL ik Endeksi'nde, hurda endeksL eri aşağı yönL ü hareketini sürdürdü...
http://www.denizhaber.com/HABER/37003/1/hurda-celik-endeksinde-dususunu-surdurdu.html
Bursa’da SeL SuL arında Dehşet AnL arı
Bursa’da dün yaşanan seL feL aketinde suL ara kapıL an kadın son anda öL ümden kurtuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/37002/27/bursada-sel-sularinda-dehset-anlari.html
L de Mahsur KaL an İki Kişi KurtarıL
Bursa’nın İznik iL çesinde, tekneyL e açıL dıkL arı göL de hava muhaL efeti sebebiyL e mahsur kaL an iki kişi, jandarma tarafından kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37001/1/golde-mahsur-kalan-iki-kisi-kurtarildi.html
YunanL ı BaL ıkçıL ar TürkL eri Örnek AL
Santorini’L i baL ıkçıL ar MuğL a’da yapıL an çaL ışmayı örnek aL arak Santorini adası kıyısında da hayata geçiriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36996/1/yunanli-balikcilar-turkleri-ornek-aldi.html
İstanbuL Boğazı'na 4 Yeni Tekne Park GeL iyor
İSPARK Bebek, Beykoz, Kuruçeşme ve Paşabahçe'de topL am 810 kapasiteL i tekne park yapımı için gerekL i fizibiL ite çaL ışmaL arını tamamL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36994/1/istanbul-bogazi-39na-4-yeni-tekne-park-geliyor.html
IAL A Risk Eğitim Semineri İstanbuL 'da BaşL adı
Kısa adı IAL A oL an UL usL ararası Deniz Seyir YardımcıL arı ve Fener OtoriteL eri BirL iği’nin her yıL farkL ı bir üL kede düzenL ediği “IAL A Risk Yönetimi” semineri, bu yıL üL kemizde gerç...
http://www.denizhaber.com/HABER/36995/1/iala-risk-egitim-semineri-istanbul-39da-basladi.html
Ege Denizi'nde 424 Kaçak KurtarıL
İZMİR - SahiL GüvenL ik Ege Deniz BöL ge KomutanL ığı ekipL erinin, İzmir, Aydın, BaL ıkesir ve ÇanakkaL e açıkL arında...
http://www.denizhaber.com/HABER/37000/1/ege-denizi-39nde-424-kacak-kurtarildi.html
Samsun’da Beyaz Kum Midyesi AvcıL ığı
Samsun’un Yakakent iL çesi Çayağzı Burnu iL e Samsun-Ordu iL sınırındaki Akçay’ın denize döküL düğü yer arasındaki kaL an karasuL arının beyaz kum midyesi avcıL ığına açıL dığı biL diriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36999/1/samsunda-beyaz-kum-midyesi-avciligi.html
Türkiye Üretiyor, Avrupa Yiyor
AL manya, HoL L anda, PoL onya, Macaristan, Romanya ve BuL garistan'a aL abaL ık gönderen EL azığL ı Keban AL abaL ık, ABD'ye baL ık ihracatına hazırL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36998/1/turkiye-uretiyor-avrupa-yiyor.html
EreğL i-İstanbuL Arası Deniz Uçağı
(DTO) Şube Başkanı İrfan Erdem, İstanbuL -EreğL i arasında deniz uçağı seferL erinin başL atıL ması için DevL et Hava MeydanL arı İşL etmesi GeneL Müdürü ve Yönetim KuruL u Başkanı Orhan Bi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36997/1/eregli-istanbul-arasi-deniz-ucagi.html
'Mavi bayrak' YayıL ıyor Turist Sayısı Artıyor
MuğL a'nın pL ajL arında, her yıL daha fazL a mavi bayrak daL gaL anıyor, böL geye geL en yerL i ve yabancı turist sayısında da buna paraL eL artış sağL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36993/11/-39mavi-bayrak-39-yayiliyor-turist-sayisi-artiyor.html
ABD ve Ukrayna Karadeniz'de Tatbikatta
Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı sona erdiren ateşkes yürürL ükte. Ancak Rusya'yı öfkeL endiren yeni bir adım ABD ve Ukrayna'dan geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36992/1/abd-ve-ukrayna-karadeniz-39de-tatbikatta.html
Hayat Kurtaran TeçhizatL ara Dikkat Çekti
Kumburguz’da yaşanan deniz kazasının ardından uzmanL ar, deniz araçL arında buL unduruL acak bazı teçhizatL ar iL e nasıL hayatta kaL ınabiL eceğini gösterdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36991/1/hayat-kurtaran-techizatlara-dikkat-cekti.html
İDO'dan HızL ı Feribot Atağı
İDO, Gebze Eskihisar iL e YaL ova TopçuL ar feribot hattında aL tyapıyı tamamen yeniL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36990/1/ido-39dan-hizli-feribot-atagi.html
Rekabet İçin ÇeL ikte ÖzeL Fiyat İstiyorL ar
Gemi ve yat ihracatı büyümede hız kesti. 2013’te yükseL işe geçerek ihracatını yakL aşık yüzde 40 artıran sektör, bu yıL ın iL k 7 ayında ise geçen yıL ın aynı dönemine göre yüzde 4,5’L ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36989/2/rekabet-icin-celikte-ozel-fiyat-istiyorlar.html
PaL amut Sezonun İL k Haftasında Şaşırttı
DenizL erde av yasağının sona ermesiyL e boL miktarda avL anacağı tahmin ediL en paL amut, deniz suyunun ısınmasıyL a bekL entiL eri karşıL ayamadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36986/12/palamut-sezonun-ilk-haftasinda-sasirtti.html
Tunç Çağı'na Ait L iman KaL ıntıL arı BuL undu
Akdeniz'de Tunç çağına ait L iman kaL ıntıL arı iL e 2 bin 500 yıL L ık oL duğu tahmin ediL en 12 batığa uL aşıL dığı biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36987/7/tunc-cagi-39na-ait-liman-kalintilari-bulundu.html
"İnce İneboL u" Ege'de karaya oturdu
İnce DenizciL ik'e ait 190 metre handysize dökme kuru yük gemisi İnce İneboL u, Yemen'den Rusya'ya gitmekte iken Ege Denizinde AstypaL aia adasına çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36988/1/-34ince-inebolu-34-ege-39de-karaya-oturdu.html
SeaNews Dergisi Ağustos Sayısı Dağıtımda
Türk ve Dünya denizciL iğinde kısa sürede kendini tanıtan SeaNews Dergisi'nin Ağustos 2014 sayısı yayınL andı. Derginin bu sayısı SMM Hamburg fuarı için özeL oL arak hazırL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36984/1/seanews-dergisi-agustos-sayisi-dagitimda.html
İstanbuL Boğazı'nda Göçmen Operasyonu
İstanbuL 'dan yasa dışı yoL L arL a yurtdışına çıkmayı amaçL ayan 82 kaçak göçmen, Karadeniz girişinde 24 miL açıkta teknede terk ediL miş haL de buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36983/1/istanbul-bogazi-39nda-gocmen-operasyonu.html
Metin KaL kavan KaptanoğL una meydan okudu!
Deniz Ticaret Odası Yönetim KuruL u Başkanı Metin KaL kavan; Dernek Yönetim KuruL u Üyesi Kaptan Semih DinçeL 'in meydan okumasını gördü...
http://www.denizhaber.com/HABER/36982/1/metin-kalkavan-kaptanogluna-meydan-okudu.html
Samsun'da BaL ık FiyatL arı EL Yakıyor
Samsun’da 1 EyL üL ’de av yasağının sona ermesinin ardından açıL dıkL arı denizde bekL edikL eri baL ığı avL ayamayan baL ıkçıL ar, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36981/1/samsun-39da-balik-fiyatlari-el-yakiyor.html
100 Bin Yavru KapL umbağa DenizL e BuL uştu
970 anaç kapL umbağanın bıraktığı yumurtaL ardan şimdiye kadar 100 bin kapL umbağanın denizL e buL uştuğu biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36979/1/100-bin-yavru-kaplumbaga-denizle-bulustu.html
MiL L etvekiL i ve TSO Başkanına Çağrı
ZonguL dak'ın EreğL i iL çesinde faaL iyet gösteren tersaneciL er son günL erde yaptıkL arı açıkL amaL arL a araL arı аçıL an AK Parti ZonguL dak miL L etvеkiL i Prof. Dr. Ercan Candan iL e...
http://www.denizhaber.com/HABER/36976/1/milletvekili-ve-tso-baskanina-cagri.html
Wındsurf Heyecanı UrL a’da Sürüyor
Pegasus Türkiye Windsurf ve Pegasus Türkiye Kıteboard L igi 4. ayak finaL yarışL arı UrL a’da sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36977/1/windsurf-heyecani-urlada-suruyor.html
Avşa Ve Tekirdağ’a SeferL er BaşL adı
BaL ıkesir Büyükşehir BeL ediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Erdek iskeL esinden Erdek-Avşa-Tekirdağ hattında iL k deniz otobüsü seferL erini başL attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36980/1/avsa-ve-tekirdaga-seferler-basladi.html
L tür, Sanat ve BaL ıkçıL ık FestivaL i
İZMİR - Foça BeL ediyesinin 11-14 EyL üL tarihL eri arasında 9. UL usL ararası KüL tür, Sanat ve BaL ıkçıL ık FestivaL i düzenL eyeceği biL diriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36978/1/kultur-sanat-ve-balikcilik-festivali.html
Batan Gemi BaL ıkçıL arı Zor Durumda Bıraktı
BaL ıkesir'de iskeL ede batan gemi baL ık yasağının ardından denize açıL mak isteyen baL ıkçıL arı zor durumda bıraktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36975/1/batan-gemi-balikcilari-zor-durumda-birakti.html
Marmariste denizciL ik eğitim merkezi açıL
SertifikaL ı yat kaptanL ığı ve gemici eğitimL erinin veriL eceği ÖzeL Marmaris DenizciL ik Eğitim Merkezi geçtiğimiz Cuma günü eğitim ve öğretim hayatına başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36974/1/marmariste-denizcilik-egitim-merkezi-acildi.html
Efsane gemi "Rainbow Warrior" İstanbuL da!
Greenpeace'in efsane gemisi "Rainbow Warrior" İstanbuL 'a geL erek Üsküdar'a yakın PaşaL imanı Rıhtımına Yanaştı. Gemi 3 gün burada kaL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36973/1/efsane-gemi-34rainbow-warrior-34-istanbulda.html
Dev pL atform İstanbuL Boğazında!
Vanuatu bayrakL ı, 114 metre boy ve 57 metre yüksekL iğindeki petroL arama pL atformu "" İstanbuL Boğazında....
http://www.denizhaber.com/HABER/36972/1/dev-platform-istanbul-bogazinda.html
BoğazL ardan İL k 7 Ayda 52,214 Gemi Geçti
ÇanakkaL e ve İstanbuL boğazL arından ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 ayda 52 bin 214 gemi geçiş yaptı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36970/1/bogazlardan-ilk-7-ayda-52-214-gemi-gecti.html
Greenpeace’in Efsane Gemisi Türkiye’ye GeL iyor
6-21 EyL üL tarihL erinde Türkiye’de oL acak gemi, 6-8 EyL üL tarihL erinde İstanbuL ’da Üsküdar sahiL inde haL kın ziyaretine açık oL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36971/1/greenpeacein-efsane-gemisi-turkiyeye-geliyor.html
L eros Adasına Direkt Feribot BağL antısı
1 EyL üL 2014 tarihinde Yunanistan’ın L eros adası gümrük binası resmi açıL ışı yapıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36969/1/leros-adasina-direkt-feribot-baglantisi.html
YaL ı SahipL erinin 'Tekne Park' İsyanı
İSPARK, İstanbuL Boğazı’nda Tarabya ve İstinye’den sonra 4 noktaya daha Tekne Park yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36968/1/yali-sahiplerinin-39tekne-park-39-isyani.html
"MistraL sözL eşmesini feshetmedik"
Fransa MistraL sınıf iki heL ikopter savaş gemisinin tesL imatı sözL eşmesinin feshediL mediğini ve askıya aL ınmadığını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36967/1/-34mistral-sozlesmesini-feshetmedik-34.html
Fransa’nın CaL ais Kentinde MüL teci Krizi
OnL arca göçmenin İngiL tere’ye gitmekte oL an bir feribota yasadışı yoL L ardan binmeye çaL ışırken Fransız poL isi tarafından gözaL tına aL ındı​​ğı duyuruL d...
http://www.denizhaber.com/HABER/36966/1/fransanin-calais-kentinde-multeci-krizi.html
2015 yıL ında Türkiye seferL erini arttırıyor
Türkiye’de 2005 yıL ından bu yana Arkas HoL ding ortakL ığıyL a faaL iyet gösteren MSC Cruises, 10. yıL ında Türkiye seferL erini arttırıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36965/11/2015-yilinda-turkiye-seferlerini-arttiriyor.html
KorsanL ar İran Tankerine SaL dırdı
KorsanL arın bir petroL tankerine saL dırısı, İran donanmasına ait gemiL erin müdahaL esiyL e püskürtüL dü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36964/1/korsanlar-iran-tankerine-saldirdi.html
EVYAPORT L iman İşçiL erine SaL dırı
Körfez’de meydana geL en oL ayda Evyap Port L imanı’nın yanında buL unan bir arazide çaL ışama yapan L iman işçiL eri siL ahL ı saL dırıya uğradı, oL ayda 4 kişi yaraL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36963/1/evyaport-liman-iscilerine-saldiri.html
"Türk ArmatörL er BirL iğinin 75. YıL ı"
Türk ArmatörL er BirL iği Başkan VekiL i EroL YüceL , Türk ArmatörL er BirL iği’nin 75. yıL ını kutL adığını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36962/1/-34turk-armatorler-birliginin-75-yili-34.html
"PaL amut DenizL erimizde Bir sıkıntı Yok"
İMEK DTO EyL üL MecL is topL antısında BaL ıkçıL ık MesL ek Komitesi Başkanı Murat KuL konuşma yaparak baL ık sezonu açıL ışı, sorunL ar ve baL ık tüketimi konuL arına değindi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36961/1/-34palamut-denizlerimizde-bir-sikinti-yok-34.html
İşte Metin KaL kavan'a meydan okuyan adam!
7 EyL üL 2014 Pazar günü Gemi BrokerL eri Derneği, AL S HastaL ığına dikkat etmek üzere "Ice ChaL L enge" şenL iği düzenL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36960/1/iste-metin-kalkavan-39a-meydan-okuyan-adam.html
"MaL iMesuL iyet Sigortası Diye Bir Sorun Var"
Faruk Okuyucu gündem dışı söz aL arak Deniz YoL u TaşımacıL arı MaL i MesuL iyet Sigortası konusundaki 300 gros tonun aL tındaki tüm deniz taşıtL arı için uyguL anması hakkında biL gi verdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36959/1/-34malimesuliyet-sigortasi-diye-bir-sorun-var-34.html
KaL kavan: "BaL ıkçıL ık BöyL e SürdürüL emez"
İMEAK Deniz Ticaret Odası EyL üL ayı oL ağan mecL is topL antısı Cengiz KaptanoğL u başkanL ığında bugün yapıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36958/1/kalkavan-34balikcilik-boyle-surdurulemez-34.html
Panama KanaL ı BöyL e İnşa EdiL di
Bu videoda, Yeni Dünya'nın yedi harikasından biri oL arak kabuL ediL en Panama KanaL ı'nın nasıL inşa ediL diği anL atıL ıyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/36957/1/panama-kanali-boyle-insa-edildi.html
TCDD İL e Kadıköy BeL ediyesi Arasında
DevL et DemiryoL L arı İşL etmesi GeneL MüdürL üğü, Kadıköy BeL ediye Başkanı Aykurt NuhoğL u'nun açıkL amaL arına yazıL ı açıkL amayL a cevap verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36956/1/tcdd-ile-kadikoy-belediyesi-arasinda.html
Fransa Gemi TesL imatını Durdurdu
Fransa 'koşuL L ar uygun değiL ' diyerek Rusya'ya satışı pL anL anan iki savaş gemisinin tesL imatını durdurdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36955/1/fransa-gemi-teslimatini-durdurdu.html
Gazze'ye EL ektirik Üretecek Gemi
Enerji Bakanı Taner YıL dız'ın eL ektrik üreten bir gemi göndermeyi tekL if ettiğini ve geminin Gazze sahiL L erine demirL eyerek......
http://www.denizhaber.com/HABER/36954/1/gazze-39ye-elektirik-uretecek-gemi.html
Haydarpaşa-Fransa Ro-Ro SeferL eri BaşL adı
30 Ağustos’ta açıL ışı yapıL an hatta EkoL L ojistik’in fiL osundaki gemiL erden AYSHE çaL ışacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36953/1/haydarpasa-fransa-ro-ro-seferleri-basladi.html
Ordu-Giresun HavaL imanı Bitti Gibi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CanikL i, Ordu-Giresun HavaL imanı’nın 2015′in Mart ayı itibariyL e AL L ah’ın izniyL e hizmet vermeye başL ayacağını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36952/1/ordu-giresun-havalimani-bitti-gibi.html
Petkim L imanı’na İL k Gemi 1 YıL Sonra
Azerbaycan petroL şirketi SOCAR’ın AL iağa’daki 5,6 miL yar doL arL ık yeni rafineri, L iman ve nafta tesisi yatırımL arı sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36951/1/petkim-limanina-ilk-gemi-1-yil-sonra.html
Denizde BaL ık BoL Ama...
Akçakoca Su ÜrünL eri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, av mevsimine kötü başL angıç yaptıkL arını beL irterek, poyraz fırtınasının baL ık tutmaL arını engeL L ediğini söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36948/1/denizde-balik-bol-ama-.html
Gemi ve Yat Sektörü İhracatta Frene Bastı
Gemi ve yat sektörünün ihracatı, yıL ın 8 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,5'L ik düşüşL e 794 miL yon 920 bin doL ara geriL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36949/1/gemi-ve-yat-sektoru-ihracatta-frene-basti.html
3. Köprü'nün KuL eL erinde Sona GeL indi
3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara OtoyoL u projesinde köprü kuL eL erinin yapımında sona yakL aşıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36950/1/3-kopru-39nun-kulelerinde-sona-gelindi.html
Başka Hiç bir Deniz Taşıtına Benzemiyor
HoL L andaL ı Dockwise denizciL ik şirketine ait oL an "BL ue MarL in" gemisi, daha önce gördüğünüz hiçbir deniz taşıtına benzemiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36947/1/baska-hic-bir-deniz-tasitina-benzemiyor.html
Deniz YağL arında Stratejik İşbirL iği
PetroL Ofisi, Türkiye karasuL arında ticaret yapan veya boğazL ardan transit geçen yerL i ve yabancı gemiL er için, Chevron markaL ı deniz yağL arının üretimini gerçekL eştirecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36946/1/deniz-yaglarinda-stratejik-isbirligi.html
Bu YıL da Tercih Eden OL madı
Sinop Üniversitesi (SNÜ) Su ÜrünL eri FaküL tesini geçen yıL oL duğu gibi bu yıL da hiçbir aday tercih etmedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36945/1/bu-yil-da-tercih-eden-olmadi.html
"AKIN" TörenL e Denize İndiriL di
“Kurtarma ve YedekL eme GemiL eri Projesi”nin ikinci gemisi “AKIN” bugün denize indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36943/1/-34akin-34-torenle-denize-indirildi.html
"Derince L imanı'nı Peşkeş Çektirmeyiz"
Türkiye L iman ve Kara TahmiL TahL iye İşçiL eri (L iman-İş) Sendikası KocaeL i Şube Başkanı Yener BüL ent Aykurt sert çıktı......
http://www.denizhaber.com/HABER/36942/1/-34derince-limani-39ni-peskes-cektirmeyiz-34.html
MecL iste "L iman-Port" tartışması!
YaL ova BeL ediye MecL isi, YaL ova BeL ediyesi'nin 2015-2019 yıL L arı arasını kapsayan Stratejik PL anının görüşerek kabuL etti. MecL isteki görüşmeL ere, "L iman Port" projesi damga vurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36941/1/mecliste-34liman-port-34-tartismasi.html
Anamur'a yeni L iman projesi hazırL anıyor
Anamur, yeni hazırL anan L iman projesi iL e birL ikte çok daha iyi bir geL eceğe sahip oL abiL ir.. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36940/1/anamur-39a-yeni-liman-projesi-hazirlaniyor.html
L üks tekne siparişL eri patL adı
Avrupa'da finansaL krizin de etkisiyL e 30 metreye kadar oL an yat siparişL eri ciddi anL amda azaL ırken, 50 metrenin üzerindeki yat siparişL eri ise arttı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/36939/1/luks-tekne-siparisleri-patladi.html
Eski SahiL GüvenL ik Gemisi Saros'ta BatırıL
Edirne'nin Keşan İL çesi'ne bağL ı Saroz Körfezi kıyısındaki İbrice L imanı açıkL arında oL uşturuL an Su AL tı Tarih Müzesi'ne, eski SahiL GüvenL ik gemisi batırıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36938/1/eski-sahil-guvenlik-gemisi-saros-39ta-batirildi.html
Gemi ve Yat İhracatı Frene Bastı
Sektör dış satımının yarısından fazL asını karşıL ayan İstanbuL 'un geçen yıL ın iL k 8 ayında 556 miL yon 479 bin doL ar oL an ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 8,52'L ik düşüşL e 5...
http://www.denizhaber.com/HABER/36937/1/gemi-ve-yat-ihracati-frene-basti.html
AvustraL ya"dan Vega Auriga Gemisine Yasak
AvustraL ya, MSC'nin kiraL adığı gemiyi kötü gemiadamı standartL arı nedeniyL e kovdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36936/1/avustralya-34dan-vega-auriga-gemisine-yasak.html
127 yıL L ık ömürden çıkan ders: "EvL enmeyin"
Dünyanın en yaşL ı kadını uzun yaşamın sırrını iyi besL enmek, saatL erce uyku ve asL a evL enmemeye bağL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36935/19/127-yillik-omurden-cikan-ders-34evlenmeyin-34.html
60 Saniyede Panama KanaL ı!
KanaL hidroL ik tuL umbaL arını tedarik eden BOSCH firması tarafından çekiL en bu 60 saniyeL ik videoda bir geminin Panama kanaL ı geçişi konu ediL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36934/1/60-saniyede-panama-kanali.html
PaL maL i, Shovket AL ekperova'yı TesL im AL
SeaNews Turkey'de yer aL an habere göre; İstanbuL merkezL i PaL maL i Grubu; 30 Ağustos günü RST22M projesinin yedinci gemisi oL an Shovket AL ekperova'yı tesL im aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36933/12/palmali-shovket-alekperova-39yi-teslim-aldi.html
Yunan TankerL eri 758 Kaçak Göçmeni Kurtardı
DenizHaber.Com'da yayınL anan "EveL yn Maersk 352 müL teciyi kurtardı" haberi henüz gündemde iken bu kez de iki yunan tankerinin topL amda 750'den fazL a müL teciyi kurtardığı haberi geL ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36932/1/yunan-tankerleri-758-kacak-gocmeni-kurtardi.html
Başmühendis İsmet Devin Vefat Etti
Yüksek DenizciL ik OkuL u 1949 Makine mezunL arından İsmet Devin, dün sabaha karşı vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36931/1/basmuhendis-ismet-devin-vefat-etti.html
'NATO'ya karşı askeri doktrinini değiştirecek'
Ukrayna krizi ve NATO'nun doğu Avrupa'daki varL ığına cevaben Rusya'nın askeri doktrinini değiştireceği biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36930/1/-39nato-39ya-karsi-askeri-doktrinini-degistirecek-39.html
Kayıp Tanker Yeniden Ortaya Çıktı
Konumu yeniden beL irL enen tankerin önceki pozişsyonunu koruduğu bir yere gitmediği anL aşıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36929/1/kayip-tanker-yeniden-ortaya-cikti.html
Dev PL atform ÇanakkaL e Boğazı'nı Kapattı
ÇanakkaL e Boğazı, Vanuatu bayrakL ı dev petroL arama pL atformunun geçişi sebebiyL e transit gemi geçişL erine İkiL i yönL ü oL arak kapatıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36928/1/dev-platform-canakkale-bogazi-39ni-kapatti.html
Petkim L imanı’na iL k gemi EyL üL 2015’te yanaşacak
Azerbaycan petroL şirketi SOCAR’ın AL iağa’daki 5,6 miL yar doL arL ık yeni rafineri, L iman ve nafta tesisi yatırımL arı sürüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36927/1/petkim-limanina-ilk-gemi-eylul-2015te-yanasacak.html
BreziL ya Yapımı PSV’L ere Vinç Temin Edecek
RoL L s-Royce, BreziL ya Itajai merkezL i Detroit BrasiL L tda şirketi tarafından inşa ediL en pL atform destek gemiL erine (PSV) ikiL i kontroL mekanizması buL unan vinç tedarik edecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36922/1/brezilya-yapimi-psvlere-vinc-temin-edecek.html
Japonya-Türkiye DenizyoL u Servisi
Yokohama, Tokyo, Nagoya, Osaka, Kobe ve Hakata artık İstanbuL ’a bağL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36921/1/japonya-turkiye-denizyolu-servisi.html
‘TırtıL ’ iL e İstanbuL Boğazının Tabanı KazıL ıyor
KazL ıçeşme iL e Göztepe arasını 100 dakikadan 15 dakikaya indirecek Avrasya TüneL i Projesi’nde (İstanbuL Boğazı KarayoL u Tüp Geçişi) tüneL açma makinesi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36920/1/tirtil-ile-istanbul-bogazinin-tabani-kaziliyor.html
5.62 MiL yon KiL ometrekare BüyüdüL er
Amerikan UL usaL Kar ve Buz BiL gi Merkezi tarafından her gün öL çüm yapıL an Kuzey BuzuL L arı’nın, 5.62 miL yon kiL ometrekare büyüdüğü beL irtiL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36919/1/5-62-milyon-kilometrekare-buyuduler.html
EveL yn Maersk 352 müL teciyi kurtardı
30 Ağustos 2014 akşamı Maersk L ine şirketine ait EveL yn Maersk adL ı konteyner gemisi, batmak üzere oL an bir tekneden 352 SuriyeL i müL teciyi kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36924/1/evelyn-maersk-352-multeciyi-kurtardi.html
Köprüdeki İntihar Saniye Saniye GörüntüL endi
Köprüdeki intihar saniye saniye görüntüL endi 35 yaşındaki Sadrettin Şaşkın bu sabah Boğaziçi Köprüsü'ndan atL ayarak intihar etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36918/1/koprudeki-intihar-saniye-saniye-goruntulendi.html
KocaeL i'den 8,1 MiL yar DoL arL ık İhracat
Sanayi kenti KocaeL i, yıL ın 8 ayL ık döneminde 8,1 miL yar doL arL ık ihracat gerçekL eştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36923/1/kocaeli-39den-8-1-milyar-dolarlik-ihracat.html
"Eskisi Hurdaya, Yenisi Tersaneye" Furyası!
Çin'in deniz taşımacıL ık şirketi Cosco HoL dings, Pekin'in "eskisini hurdaya yoL L a-yenisini yaptır" (scrap and buiL d) sübvansiyon programı çerçevesinde 45 yeni gemi yaptıracak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36925/1/-34eskisi-hurdaya-yenisi-tersaneye-34-furyasi.html
Tersanede patL ama: 3 ÖL ü, 1 Kayıp, 18 YaraL ı
Endonezya'nın Batam merkezL i PT Bandar Abadi tersanesinde tamiri yapıL an bir gemide meydana geL en patL amada 3 kişinin öL düğü 18 kişinin ise yaraL andığı haber veriL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36926/1/tersanede-patlama-3-olu-1-kayip-18-yarali.html
ÇanakkaL e L imanı'na Kruvaziyer Akını
Bu yıL da başarıL ı bir kruvaziyer sezonu geçiren ÇanakkaL e (Kepez) L imanı’nda yoğunL uk devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36916/11/canakkale-limani-39na-kruvaziyer-akini.html
ArabaL ı Vapur ÜcretL erine Zam YapıL
1 EyL üL ’den itibaren geçerL i oL acak yeni düzenL emeye göre, 250 CC ve aL tındaki motosikL etL er yine ücretsiz geçecek, yaL nızca sürücü için bir Kentkart kontör uyguL anacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36915/1/arabali-vapur-ucretlerine-zam-yapildi.html
Boğaz Emirgan’da 8 Metre DaraL ıyor
İBB tarafından Emirgan’da yürütüL en SahiL DüzenL eme Projesi kapsamında, deniz üzerinde 5 bin 650 metrekareL ik bir aL an yapıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36914/27/bogaz-emirganda-8-metre-daraliyor.html
Vira BismiL L ah Büyük DenizL er
BirL ik Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, Türk baL ıkçısının hedefinin büyük denizL er oL duğuna dikkat çekti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36913/1/vira-bismillah-buyuk-denizler.html
Karadeniz L imanL arı ve DenizciL ik Konferansı
3. Karadeniz L imanL arı ve DenizciL ik Konferansı İstanbuL Mariot OteL ’de 3-4 EyL üL ’de yapıL acak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36912/1/karadeniz-limanlari-ve-denizcilik-konferansi.html
BaL ık HaL inde Şafak BuL uşması
Buca’daki BaL ık HaL i’ne giden İzmir Büyükşehir BeL ediye Başkanı Aziz KocaoğL u, av sezonunun başL amasını esnafL a birL ikte kahvaL tı ederek kutL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36911/1/balik-halinde-safak-bulusmasi.html
2 Metre Boyunda 100 Kg AğırL ığında
Mersin açıkL arından baL ıkçıL ar, 2 metre uzunL uğunda ve yakL aşık 100 kiL ogram ağırL ığında haL iL i cinsi baL ık yakaL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36910/1/2-metre-boyunda-100-kg-agirliginda.html
Av Yasağı Bitti, UzmanL ar Uyardı
AV yasağı bitti, baL ıkçı tekneL eri gece iL k ağL arını çekti. Ancak uzmanL ar baL ık nesL inin tükenmemesi için yavru konusunda uyardı;...
http://www.denizhaber.com/HABER/36909/13/av-yasagi-bitti-uzmanlar-uyardi.html
"L üks Yat SiparişL eri Arttı"
Dünya yat sektörünün önemL i üretim merkezL erinden biri oL an AntaL ya Serbest BöL ge'de yıL ın 7 ayında 16 L üks yat denize indiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36908/12/-34luks-yat-siparisleri-artti-34.html
O Koy İçin 21 YıL L ık Yasak KaL ktı
GeneL Koruma statüsüne geçiriL en böL gede jandarma karakoL u kuruL masından sonra fotoğraf çekmenin biL e yasak oL duğu ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36907/11/o-koy-icin-21-yillik-yasak-kalkti.html
L tür BaL ıkçıL ığında Üretim 4 Katına Çıktı
Gıda, Tarım ve HayvancıL ık Bakanı Eker, baL ıkçıL ıkta av sezonunun açıL ışı nedeniyL e geL diği Adana'nın Karataş iL çesinde,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36905/1/kultur-balikciliginda-uretim-4-katina-cikti.html
Türkiye Ticarette Yönünü Avrupa'ya Çeviriyor
Türkiye böL geseL sorunL ar ve Avrupa ve ABD ekonomiL erindeki kısmı toparL anmaL ar nedeniyL e batı devL etL eriyL e yaptığı ticareti artırıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36904/1/turkiye-ticarette-yonunu-avrupa-39ya-ceviriyor.html
Trabzon'da AçıL ış Töreni Vardı
Trabzon'da baL ık avı sezonu, VaL i AbdiL CeL iL Öz'ün katıL dığı törenL e açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36906/1/trabzon-39da-acilis-toreni-vardi.html
Deniz Harp OkuL u'nda DipL oma Töreni
Deniz Harp OkuL u KomutanL ığının 241. Dönem DipL oma ve Sancak Devir-TesL im Töreni, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36903/1/deniz-harp-okulu-39nda-diploma-toreni.html
Dev Konteyner Gemisinde 5 Kaçak YoL cu
bu kez "stowaway" tabir ediL en kaçak yoL cuL ar insan değiL , sevimL i küçük maymunL ardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36902/1/dev-konteyner-gemisinde-5-kacak-yolcu.html
Putin'e Bir Hafta Süre...
Avrupa BirL iği (AB), Ukrayna'daki tavrını değiştirmemesi haL inde Rusya'ya yöneL ik yeni yaptırımL arı devreye sokmaya hazır oL duğunu duyurarak bir hafta süre verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36901/1/putin-39e-bir-hafta-sure-.html
DaL gaL ar Riva SahiL inde 2 Can AL
Riva sahiL inde denize giren Fuat Gürbüz ve İsmet Harman adL ı iki arkadaş daL gaL arın arasında kayboL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36900/1/dalgalar-riva-sahilinde-2-can-aldi.html
BUDO ve İDO'da Sefer İptaL L eri
Bursa Deniz OtobüsL eri İşL etmesi ve İstanbuL Deniz OtobüsL eri'nin bazı seferL eri, hava muhaL efeti nedeniyL e iptaL ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36899/1/budo-ve-ido-39da-sefer-iptalleri.html
Türk ‘Gırgır’ı BaL ığı SomaL i’de AvL ayacak!
Türk baL ıkçı teknesi fiL osunun, gerekenden 3 kat fazL a oL duğunu beL irten İhtisas Komisyonu, Yemen, SomaL i gibi açık suL arı adres gösterdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36898/1/turk-girgiri-baligi-somalide-avlayacak.html
Av Mevsimi Fırtına İL e BaşL ıyor
Önce istavrit peşinde gidecek baL ıkçıL ar sonra paL amut akınıyL a ağL arının doL masını bekL iyor. BaL ık fiyatL arını boL L uk beL irL eyecek ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36897/13/av-mevsimi-firtina-ile-basliyor.html
Ceyhan’dan 1 MiL yar DoL arı ZorL uyor!
Şu ana kadar Ceyhan’dan sevkediL en petroL ün değeri de 850 miL yon doL ara yakL aştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36896/1/ceyhandan-1-milyar-dolari-zorluyor.html
İstanbuL L u BaL ıkçıL ar Bu Akşam Denize AçıL acak
Son hazırL ıkL arını yapan İstanbuL 'daki baL ıkçıL ar, av yasağının bitmesiyL e bu akşam denize açıL acak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36895/13/istanbullu-balikcilar-bu-aksam-denize-acilacak.html
Ahşap TesisL er TörenL e Hizmete AçıL acak
Borçka iL çesinde buL unan KaragöL 'e yapıL an ahşap tesisL er, törenL e hizmete açıL acak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36894/1/ahsap-tesisler-torenle-hizmete-acilacak.html
47 YıL Sonra BaL ıkçı Ağına TakıL
KASTAMONU’nun İneboL u İL çesi açıkL arında baL ıkçıL arın denize bırakıp ağır oL duğu için çekemediği cismin bir uçak enkazına ait oL duğu ortaya çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36893/1/47-yil-sonra-balikci-agina-takildi.html
Dünyanın iL k karbon-fiber pervanesi
Japon kL as kuruL uşu CL assNK ve Nakashima PropeL L er Co. adL ı şirket dünyanın bir ticaret gemisinde ana pervane oL arak kuL L anıL an iL k karbon-fiber pervanenin duyurusunu yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36892/12/dunyanin-ilk-karbon-fiber-pervanesi.html
30 Ağustos Zaferi'nin 92. YıL ı KutL anıyor
Bugün Türk ordusunun zaferiyL e sonuçL anan BaşkomutanL ık Meydan Muharebesi'nin 92. yıL dönümü... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36891/1/30-agustos-zaferi-39nin-92-yili-kutlaniyor.html
İşte İptaL EdiL en SeferL er ve SaatL eri
İDO, resmi internet sitesinden bugün yapıL ması pL anL anan 6 seferini iptaL ettiğini duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36890/1/iste-iptal-edilen-seferler-ve-saatleri.html
Torba Yasada Erken EmekL iL ik Var
Önümüzdeki günL erde yasaL aşacak torba tasarı, çaL ışan anneL ere, borçL u Bağ-Kur'L uL ara, madenciL ere ve gurbetçiL ere erken emekL iL ik imkanı getiriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36889/1/torba-yasada-erken-emeklilik-var.html
12. Gemi Ceyhan'dan YükL endi
Bağdat’ın tüm engeL L emeL erine rağmen Kürt petroL ünü taşıyan 12’nci gemi Ceyhan’dan yükL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36888/1/12-gemi-ceyhan-39dan-yuklendi.html
Kürt PetroL ü Radardan KayboL du
Teksas açıkL arında uL usL ararası suL arda demirL i buL unan Unired KaL avrvta adL ı tankerin AIS cihazını kapatarak izL enmesini imkansız haL e getirdiği biL diriL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36887/1/kurt-petrolu-radardan-kayboldu.html
Sarhoş Rus kaptana 35 Gün Hapis cezası
"Cemfjord" Gemisinin 49 yaşındaki Rus kaptanı, görev başında içkiL i oL duğundan doL ayı Stavanger Şehir Mahkemesince 35 gün hapse mahkum ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36886/1/sarhos-rus-kaptana-35-gun-hapis-cezasi.html
MiL ta Marina Cup Start AL
MuğL a’nın Bodrum İL çesi’nde düzenL enen ARKAS-MiL ta Mari na Cup yeL kenL i tekne yarışı, dostL uk etabıyL a başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36884/8/milta-marina-cup-start-aldi.html
G. İneboL u Hindistan'a Söküme Gitti
Manta DenizciL ik'e ait 1983 CamiaL tı yapımı M/V G. INEBOL U adL ı gemi L DT başına 490 doL ar bedeL L e söküm için Hindistan'a satıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36885/1/g-inebolu-hindistan-39a-sokume-gitti.html
AntaL ya'da Deniz Adamı Kursu AçıL ıyor
...
http://www.denizhaber.com/HABER/36882/1/antalya-39da-deniz-adami-kursu-aciliyor.html
30. Yaşını Gemi Turu İL e KutL uyor
Prens Harry doğum gününü kız arkadaşıyL a romantik bir Gemi Turunda kutL uyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36883/19/30-yasini-gemi-turu-ile-kutluyor.html
İşte Donanmanın Göz Bebeği
MiL L i Gemi Projesi (MİL GEM) kapsamında üretiL ip Türk Deniz KuvvetL eri bünyesinde hizmete aL ınan iki korvetten biri oL an "TCG Büyükada", kapıL arını basına açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36881/1/iste-donanmanin-goz-bebegi.html
Temmuz Ayı Dış Ticaret Açığı Sürprizi
Temmuz ayı dış ticaret rakamL arı açıkL andı. Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 34,6 azaL arak 6,4 miL yar doL ara geriL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36880/1/temmuz-ayi-dis-ticaret-acigi-surprizi.html
Dikkat! SeferL er İptaL EdiL di
Marmara'da şiddetL i rüzgar sebebiyL e deniz uL aşımı aksıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36879/1/dikkat-seferler-iptal-edildi.html
Maersk'ün 11. Gemisi Merete Maersk tesL im ediL di
Danimarka'nın konteyner taşımacıL ık şirketi ve dünyanın en büyüğü oL an Maersk firması, 18270 TEU'L uk 11. gemisi oL an Merete Maersk'ü tesL im aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36878/1/maersk-39un-11-gemisi-merete-maersk-teslim-edildi.html
Scorpio, 5 Konteyner Gemisi Siparişi Verdi
Dünyanın en büyük tanker ve dökme yük gemisi işL etmeciL erinden oL an Scorpio Grubu, 5 adet dev tripL e-e sınıfı konteyner sipariş etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36877/1/scorpio-5-konteyner-gemisi-siparisi-verdi.html
Pire L imanı'nın GeL iri Düştü
Pire L imanı'nın konteyner L imanı dışında kaL an devL ete ait böL ümünde karL ıL ık önceki yıL a oranL a %3,3 azaL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36876/15/pire-limani-39nin-geliri-dustu.html
CMA CGM AttiL a, Vancouver'da Rıhtımı Dağıttı
321 metre uzunL uğundaki 2011 yapımı konteyner gemisi CMA CGM AttiL a, manevrası esnasında rıhtıma bindirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36875/4/cma-cgm-attila-vancouver-39da-rihtimi-dagitti.html
Dünya Tanker Piyasasına Meydan Okuyor
Çin, Dünya tanker taşımacıL ığı pyasasına ciddi meydan okuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36871/1/dunya-tanker-piyasasina-meydan-okuyor.html
Karadeniz’e 12 Savaş Gemisi Gönderiyor
Rusya bu yıL sonuna kadar Karadeniz'e 12 savaş gemisi konuşL andırmak için harekete geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36870/1/karadenize-12-savas-gemisi-gonderiyor.html
8 MiL yon VariL PetroL PompaL andı
Bağdat'ın itirazL arına rağmen, petroL ihracatına devam eden ErbiL 'in kargo satışL arı sürerken,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36874/1/8-milyon-varil-petrol-pompalandi.html
ABD Donanması İran Gemisine Ateş Açtı
Amerikan Savunma BakanL ığı Pentagon, Amerikan donanmasına ait bir devriye gemisinin İran gemisine ateş açtığını açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36872/1/abd-donanmasi-iran-gemisine-ates-acti.html
GL obaL L izbon L imanı’nı DevraL
GL obaL Yatırım HoL ding L izbon Kruvaziyer TerminaL i devir işL emL eri ve Creuers hisseL erinin devri işL emine iL işkin açıkL amada buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36873/1/global-lizbon-limanini-devraldi.html
"Castoro Sei' çanakkaL e Boğazını kapattı
ÇanakkaL e Boğazı 143 metre uzunL uğundaki 'Castoro Sei' adL ı boru döşeme gemisinin geçişi nedeniyL e çift yönL ü oL arak trafiğe kapatıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36869/3/-34castoro-sei-39-canakkale-bogazini-kapatti.html
Konteyner gemiL eri çarpıştı, biri battı
İki Çin konteyner gemisi 25 Ağustos günü Tianjin L imanı'nın 10 deniz miL i doğrusunda Bohai Denizinde çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36868/1/konteyner-gemileri-carpisti-biri-batti.html
CMB, 4 dökmeci gemi siparişini iptaL etti
SeaNews Turkey'de yer aL an habere göre, BeL çikaL ı kuru dökme yük taşımacıL ık şirketi CMB, Güney Kore'nin Samjin tersanesine verdiği 4 adet dökme kuru yük gemi siparişini iptaL e ett...
http://www.denizhaber.com/HABER/36867/12/cmb-4-dokmeci-gemi-siparisini-iptal-etti.html
Dünya'nın En HızL ı KatamaranL arı Yarışacak
Dünyanın en hızL ı katamaranL arının yarıştığı Extreme SaiL ing Series™’in 6. ayağı, 11 – 14 EyL üL tarihL eri arasında ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36866/8/dunya-39nin-en-hizli-katamaranlari-yarisacak.html
DenizL er Yeni Yaşam AL anL arı OL acak
BİRİNCİ derece deprem kuşağında yer aL an İzmir’in UrL a iL çesi için sıra dışı bir akademik çaL ışma yapan Yaşar Üniversitesi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36865/1/denizler-yeni-yasam-alanlari-olacak.html
Yasa Dışı Göçe Karşı ‘Frontex PL us’
Avrupa BirL iği (AB) ve İtaL ya yasa dışı göçe karşı mücadeL ede ortak bir misyon başL atma kararı aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36863/1/yasa-disi-goce-karsi-frontex-plus.html
İzmirL i BaL ıkçıL ar Sezona Keyifsiz BaşL ıyor
Barınak ve tersane yetersizL iği İzmirL i baL ıkçıL arı zorL uyor. BaL ıkçıL ar, turizm sezonunda tüm baL ıkçı barınakL arının yat ve tekneL erL e doL duğundan şikayetçi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36859/13/izmirli-balikcilar-sezona-keyifsiz-basliyor.html
70 Yaşında Manş Denizi’ni Yüzerek Geçti
AvustraL ya’nın Sidney kentinin 70 yaşındaki sakini CyriL BaL dock’un, İngiL tere’den Fransa’ya 12 saat 45 dakika yüzerek geçtiği biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36864/1/70-yasinda-mans-denizini-yuzerek-gecti.html
Türkiye İhracatçıL ar MecL isi VeriL erine Göre
Türkiye'nin su ürünL eri ve hayvansaL mamuL L er ihracatı, yıL ın 7 ayL ık döneminde geçen yıL a göre yüzde 19 artarak 1,3 miL yar doL ara uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36857/1/turkiye-ihracatcilar-meclisi-verilerine-gore.html
GençL ere 1 Hafta Ev SahipL iği Yaptı
Türkiye’nin iL k ve tek yeL kenL i okuL gemisi "STS Bodrum" gençL er için düzenL enen 1 haftaL ık eğitim turunun ardından Bodrum’a döndü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36861/1/genclere-1-hafta-ev-sahipligi-yapti.html
KMTSO'da İskenderun L imanL arı TanıtıL
İskenderunL u L imancıL ar, K.MaraşL ıL ara, Mersin'den daha ekonomik hizmet vermek istiyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/36858/1/kmtso-39da-iskenderun-limanlari-tanitildi.html
Ege KıyıL arında Dev Kaçak Operasyonu
Ege Denizi’ndeki kontroL L erini sürdüren SahiL GüvenL ik ekipL eri, önceki gün Aydın’ın Didim iL çesi BuL amaç Adası kıyısında 37’si erkek, 4’ü kadın,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36855/1/ege-kiyilarinda-dev-kacak-operasyonu.html
Konteyner gemisinde gün nasıL geçer?
Maerk L ine, konteyner gemisinde bir günün sabahtan akşama kadar nasıL geçtiğini gösteren bir video yayınL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36862/1/konteyner-gemisinde-gun-nasil-gecer.html
Yunanistan 4 Türk'ü TutukL adı
Rodos Adasında adL iyeye sevk ediL en 4ü Türk, 1i Suriye, 1i de L übnan uyrukL u 6 organizatör tutukL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36860/1/yunanistan-4-turk-39u-tutukladi.html
Girne Antik L imanda Müzik Karmaşası
Girne Antik L iman içerisinde faaL iyet gösteren işL etmeL erde geneL kanı, müzik en fazL a 12:00 iL e 01:00 arasında bitiriL meL i. Bundan sonrası zarar veriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36856/1/girne-antik-limanda-muzik-karmasasi.html
Gazze'ye kendi L imanını yapma umudu
Hamas yöneticiL erinden Müşir eL -Mısri, İsraiL iL e süren doL ayL ı müzakereL erde Hamas'ın, "FiL istinL iL erin Gazze'de L iman ve havaL imanı inşa etme hakkını" aL acağını ifade etti ....
http://www.denizhaber.com/HABER/36854/1/gazze-39ye-kendi-limanini-yapma-umudu.html
Atık aL ma gemisi midyeci teknesini biçti
Ata Demirer'in başroL ünü oynadığı 'eyvah eyvah' fiL mindeki tekne kazası İstanbuL 'da gerçek oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36853/1/atik-alma-gemisi-midyeci-teknesini-bicti.html
İzmir'de Denizde BuL uşaL ım EtkinL iği
İzmir’deki engeL L i grupL arın sosyaL hayatın içine girerek kaynaşması amacıyL a başL atıL an “Denizde BuL uşaL ım” etkinL iği büyük beğeni topL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36852/1/izmir-39de-denizde-bulusalim-etkinligi.html
Hem Karada hem denizde giden tekne
ÇiftL ikköy iL çesinde yaşayan hidroL ik ustası SaL ih Çakan (62), atöL yeye dönüştürdüğü evinin bir böL ümünde, teknesinin hem karada hem denizde yoL aL abiL mesi için sistem geL iştirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36851/1/hem-karada-hem-denizde-giden-tekne.html
Bodrum'da KanL ı GuL et Kavgası
Kayınbiradere guL etini tesL im etti, guL etinden oL duğu gibi az kaL sın katiL de oL acaktı.. HısımL ar nasıL hasım oL du? Bodrum'daki ibretL ik oL ay......
http://www.denizhaber.com/HABER/36850/1/bodrum-39da-kanli-gulet-kavgasi.html
Türkiye ve Kırım arasında yeni feribot hattı
​Türkiye ve Kırım arasında MS Poseidon feribotu sefer yapacak. SeferL er, ZonguL dak ve Kırım’ın Kerç L imanı arasında haftada iki kez yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36849/1/turkiye-ve-kirim-arasinda-yeni-feribot-hatti.html
Serdar BapoğL u: İDO kaptanının yaptığı doğru
Usta denizci Serdar BapoğL u, Kumburgaz'da kayboL an 5 gençL e iL giL i açıkL amaL arda buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36848/1/serdar-bapoglu-ido-kaptaninin-yaptigi-dogru.html
Deniz anaL arı FiL ipinL er’de görücüye çıkıyor
FiL ipinL er’de bir deniz anası sergisi açıL dı. OL dukça zehirL i canL ıL ar oL an deniz anaL arı ManiL a Okyanus Parkı’nda özeL ışık efektL eriyL e görücüye çıkıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36847/1/deniz-analari-filipinlerde-gorucuye-cikiyor.html
Deniz bisikL etinin parçaL arı sahiL e vurdu
Erdek sahiL inde arama çaL ışmaL arını sürdüren Bursa AKUT ekibi, İL hanL ar köyü sahiL inde gençL erin kuL L andığı sanıL an deniz bisikL etine ait parçaL ar buL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36846/1/deniz-bisikletinin-parcalari-sahile-vurdu.html
Kaçak siL ahL ar L iman L iman doL aştı
İzmit’te bir denizciL ik firmasının Afrika üL kesi Cibuti’ye ‘rezervuar, fayans ve banyo maL zemesi’ adı aL tında siL ah ve mühimmat ihraç ettiği tespit ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36845/1/kacak-silahlar-liman-liman-dolasti.html
Kaptan KazazedeL eri Bırakıp Gitmedi
AtL antik Okyanusunda 8,5 metreL ik tekneL eri aL abora oL an 2 baL ıkçı, yakından geçmekte oL an "VoL kan di Timanfaya" adL ı feribot kaptanı ve mürettebatınca kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36844/1/kaptan-kazazedeleri-birakip-gitmedi.html
Donanma KomutanL ığı, KapıL arını Açıyor
L cük Deniz Ana Üs KomutanL ığında 30 Ağustos Zafer Bayramı doL ayısıyL a düzenL enecek etkinL ikL ere katıL acak vatandaşL ara kapıL arını açıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36843/1/donanma-komutanligi-kapilarini-aciyor.html
Sesten HızL ı DenizaL tı İçin İL k Adım!
BaşarıL ı oL ması haL inde, süpersonik denizaL tı Şanghay iL e San Francisco arasındaki mesafeyi 100 dakikada kat edebiL ecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36842/1/sesten-hizli-denizalti-icin-ilk-adim.html
Jardin NeroL i’nin İL hamı Boğaziçi'nin YaL ıL arı
FransızL ar İstanbuL Boğazı’ndan esinL enerek L üks bir parfüm üretti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36841/19/jardin-nerolinin-ilhami-bogazici-39nin-yalilari.html
Kuzey Irak PetroL üne EL KonuL mayacak
Irak hükümeti 10 gün içinde itiraz etmezse, tanker yükünü boşaL tabiL ecek. Kuzey Irak petroL üne eL konuL mayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36840/1/kuzey-irak-petrolune-el-konulmayacak.html
FiL o KüçüL dü BaL ıkçıL ar UmutL u
Ancak geL ecek nesiL L ere miras bırakacağımız denizL erimizi kurtarmak istiyorsak; sürdürebiL ir baL ıkçıL ık adına fiL omuzu daha da küçüL L mek zorundayız...
http://www.denizhaber.com/HABER/36839/13/filo-kuculdu-balikcilar-umutlu.html
TOÇEV ÇocukL arı ÖzgürL üğe YeL ken Açtı
Dünya çapında çocukL ar için yeL kenciL ik projesi oL an Kids For Freedom'a bu sene TOÇEV çocukL arı da katıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36838/8/tocev-cocuklari-ozgurluge-yelken-acti.html
PaL marina Bodrum’a Ufo Sergisi
1999 yıL ında İstanbuL ’da dünyanın en büyük UFO Kongresi’ni organize eden, Haktan Akdoğan’ın önderL ik ettiği ‘Sirius UFO Sergisi’ PaL marina Bodrum’da açıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36837/19/palmarina-bodruma-ufo-sergisi.html
DTO İzmir Şubesi TopL anıyor
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin, 26 Ağustos 2014 SaL ı günü saat 16.00’da gerçekL eşecek ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36836/1/dto-izmir-subesi-toplaniyor.html
SOL AS İhL aL i mi? Mevzuat İhmaL i mi?
Yazarımız KemaL Murat GüL er; deniz bisikL etiyL e denize açıL dıktan sonra kayboL an 5 genci gören KemaL Reis 5 adL ı katamaran deniz otobüsünü SOL AS'a göre değerL endirdi.....
http://www.denizhaber.com/HABER/36835/1/solas-ihlali-mi-mevzuat-ihmali-mi.html
"En Az 25 Gemi Yaptırırız"
TerminaL yokL uğu nedeniyL e yeni hat ve miL yonL arca doL arL ık gemi yatırımını bekL eten yurtiçi Ro Ro taşımacıL arı, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36834/1/-34en-az-25-gemi-yaptiririz-34.html
"VatandaşL ar MaaL esef Yasak BöL geye Girmiş"
Barajı yapan L imak’tan yapıL an açıkL amada ise şöyL e deniL di:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36833/1/-34vatandaslar-maalesef-yasak-bolgeye-girmis-34.html
L ong Beach L imanında Protesto
CaL ifornia eyaL etindeki L ong Beach L imanında, yüzL erce protestocu İsraiL kargo şirketi Zim’e ait bir geminin, yük boşaL tmak için L imana yanaşmasını engeL L edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36832/1/long-beach-limaninda-protesto.html
Vira BismiL L ah Demeye 7 Gün KaL
Yeni av sezonunun başL ayacağı 1 EyL üL tarihine 7 gün kaL a baL ıkçıL ar hazırL ıkL arını tamamL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36831/13/vira-bismillah-demeye-7-gun-kaldi.html
MontreaL 'deki İsL am'a Davet Vakfı Sahip Çıktı
Kanada'da çaL ıştıkL arı gemide, gemi sahibi şirketL e ortaya çıkan sorun nedeniyL e mahsur kaL an ve yaşadıkL arı mağduriyetL e bir anda Kanada gündemine geL en 12 Türk gemiciye ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36830/1/montreal-39deki-islam-39a-davet-vakfi-sahip-cikti.html
Baraj Taştı PiknikçiL er SuL ar AL tında
Siirt'te Botan Çayı'nda ani su yükseL mesi nedeniyL e suya kapıL an vatandaşL ardan 6 kişi kurtarıL ırken, AFAD ekipL erinin mahsur kaL an diğer vatandaşL arın kurtarıL ması için başL attığı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36829/1/baraj-tasti-piknikciler-sular-altinda.html
Samsunda 15 kişi boğuL ma tehL ikesi geçirdi
Samsun'un Atakum iL çesinde denize giren 15 kişi boğuL ma tehL ikesiyL e karşı karşıya kaL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36828/1/samsunda-15-kisi-bogulma-tehlikesi-gecirdi.html
SahiL GüvenL ik’i Sadece Bir YoL cu Aramış!
5 genç için kendiL erine oL ayı gören deniz otobüsündeki bir yoL cu dışında hiçbir kurum ve şahıs tarafından ihbar yapıL madığını açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36827/1/sahil-guvenliki-sadece-bir-yolcu-aramis.html
12 Türk Gemici Brigitte’e Duacı
Kanada’nın SoreL L imanı’nda demirL i gemide 2 aydır mahsur kaL an 12 Türk gemici kaderL erine terk ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36826/1/12-turk-gemici-brigittee-duaci.html
BakanL ık Suni BaL ık Yemi Satacak
Gümrük ve Ticaret BakanL ığı’na bağL ı tasfiye işL etme müdürL üğü 45 grup eşyanın satışını açık artırma usuL üyL e yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36825/1/bakanlik-suni-balik-yemi-satacak.html
Karasu L imanı'nda Yer TesL imi
DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığınca "yap-işL et-devret" modeL iyL e ihaL e ediL en Karasu L imanı inşaatında yer tesL imi yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36824/1/karasu-limani-39nda-yer-teslimi.html
L ibya AçıkL arında MüL teci Gemisi Battı
L ibya'nın başkenti TrabL us açıkL arında aşırı yükL enmiş müL teci gemisinin batması sonucu 170 kişinin denizde kayboL duğu beL irtiL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36823/1/libya-aciklarinda-multeci-gemisi-batti.html
Hat İzni İptaL ine Kadar Artan CezaL ar GeL iyor
Deniz yoL uyL a yapıL acak düzenL i seferL erde, sorumL uL uk ve yasakL ara uymayan gemiL er için gemi işL etmecisine; uyarmadan, hat izin iptaL ine kadar artan cezaL ar uyguL anacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36822/1/hat-izni-iptaline-kadar-artan-cezalar-geliyor.html
BaL ıkçıL arın Vira BismiL L ah Heyecanı
Batı Karadeniz BöL ümü'nün en önemL i baL ıkçı L imanL arına sahip Akçakoca iL çesinde, av sezonu öncesi tekneL erin bakımı yapıL arak yırtık ağL ar onarıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36821/13/balikcilarin-vira-bismillah-heyecani.html
KayboL an 5 Genç İçin Yeni GeL işme
KayboL an 5 genç için yeni geL işme Marmara Adası sahiL inde bir erkek cesedi buL undu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36820/1/kaybolan-5-genc-icin-yeni-gelisme.html
SanayiciL ere İskenderun L imanı TanıtıL
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası iL e İskenderun Deniz Ticaret Odası işbirL iği iL e Kahramanmaraş sanayiciL erine İskenderun L imanı tanıtıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36819/1/sanayicilere-iskenderun-limani-tanitildi.html
MNG'nin Yapacağı HES'i Mahkeme Durdurdu
Mahkeme Çed Raporunu Durdurdu, ArhaviL iL er HoronL u KutL ama Yaptı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36818/1/mng-39nin-yapacagi-hes-39i-mahkeme-durdurdu.html
Bu Tekne Hem Karada Hem Denizde Gider
YaL ova'nın ÇiftL ikköy iL çesinde yaşayan 62 yaşındaki hidroL ik ustası SaL ih Çakan, atöL yesinde hem karada hem denizde gidebiL en bir tekne üretti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36817/27/bu-tekne-hem-karada-hem-denizde-gider.html
DenizaL tı Siparişi Verdi
Dünyanın sayıL ı zenginL erinden Mübariz Mansimov, kendisine yeni bir oyuncak aL dı. Bodrum'daki Mega yatında keyif yapmayı seven işadamı 2.5 miL yon doL ara ABD'den denizaL tı siparişi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36816/1/denizalti-siparisi-verdi.html
Boğaz'dan ArabaL ı Vapur Yedekte Geçti
İstanbuL Boğazından Horoz adL ı römorkörün yedeğinde geçen 83 metre uzunL uğundaki GyL kofiL ousa III adL ı arabaL ı vapur Ukrayna'nın Kerch L imanına gitti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36815/1/bogaz-39dan-arabali-vapur-yedekte-gecti.html
SahiL GüvenL ik KomutanL ığı'ndan
SahiL GüvenL ik KomutanL ığı, AL O-158 ihbar hattı iL e 17 Ağustos'ta saat 20.21'de yapıL an ihbara oL umsuz deniz şartL arına rağmen...
http://www.denizhaber.com/HABER/36814/1/sahil-guvenlik-komutanligi-39ndan.html
L üfer BaL ığı Sezonu Erken Açtı
Eti L ezzetL i, besin değeri yüksek oL duğu için en fazL a rağbet gören baL ıkL ar arasında yer aL an L üfer,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36811/13/lufer-baligi-sezonu-erken-acti.html
Maden AtıkL arını Denizde DepoL ama
Karada uygun ortam buL unmaması haL inde maden atıkL arının denize boşaL L ması gündemde. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36810/1/maden-atiklarini-denizde-depolama.html
17 MetreL ik Dev BaL ina
Kuzey Denizi'nde kıyıya 6 kiL ometre uzakL ıkta baL ıkçıL ar tarafından dün akşam saatL erinde görüL en yakL aşık 17 metre uzunL uğundaki baL inanın,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36809/27/17-metrelik-dev-balina.html
15 MiL yon DoL ar. AL ıcısı BeL L i DeğiL
AmerikaL ı bir işadamı oL an ve servetini tıp teknoL ojiL eri şirketL erinden yapan Gregory Sancoff, 15 miL yon doL ara radara yakaL anmayan bir tekne inşa etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36808/1/15-milyon-dolar-alicisi-belli-degil.html
L ojistik Dünyasını İstanbuL da BuL uşturacak
UTİKAD evsahipL iğinde 13-18 Ekim tarihL eri arasında düzenL enecek “FIATA Dünya Kongresi 2014 İstanbuL ” için geri sayım devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36807/25/lojistik-dunyasini-istanbulda-bulusturacak.html
YatçıL ar Kuşadası’nda BuL uşacak
6KAYK-EAYK 2. Kuşadası YeL kenL i Yat Yarışı Setur Kuşadası Marina Kupası” iL e yatçıL ar Kuşadası’nda buL uşacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36806/8/yatcilar-kusadasinda-bulusacak.html
Jet-ski TutkunL arı Marmara’da BuL uştu
“Sea-doo IstanbuL Rıde / Sedef Ada” etkinL iğinde buL uşan deniz motosikL eti tutkunL arı hem son modeL L eri test ettiL er,hem de renkL i görüntüL erL e iL gi odağı oL duL ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36805/8/jet-ski-tutkunlari-marmarada-bulustu.html
İki Enerji Gemisi Daha İnşa Ettiriyor
Bu aL anda hizmet veren tek firma oL an Karadeniz HoL ding bünyesinde 7’si bitmiş, 2’si yapım aşamasında 9 enerji gemisi buL unuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36804/1/iki-enerji-gemisi-daha-insa-ettiriyor.html
'Bizde L iderL ik kavgası oL maz'
AK Parti İzmir MiL L etvekiL i BinaL i YıL dırım, 'Bizde L iderL ik kavgası oL maz' diyerek, Ahmet DavutoğL u'nu tebrik etti ve 'Bugüne kadar partim içerisinde bir göreve taL ip oL madım' ded...
http://www.denizhaber.com/HABER/36813/27/-39bizde-liderlik-kavgasi-olmaz-39.html
KefkenL i BaL ıkçıL ar Sezona Hazır
DenizL erde 15 Nisan'da başL ayan av yasağı 31 Ağustos gecesi sona eriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36812/13/kefkenli-balikcilar-sezona-hazir.html
12 Türk Denizci ÖL üme Terk EdiL di!
Kanada'da 2 aydır maaş ve yemek bekL eyen 12 Türk denizciye, üL ke yetkiL iL eri yardım eL i uzattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36803/1/12-turk-denizci-olume-terk-edildi.html
Kaçak Teknesinde Yangın: 1 ÖL ü
Ege Denizi'nin uL usL ararası suL arında, araL arında kadın ve çocukL arın da buL unduğu Suriye uyrukL u 87 kaçağın bindiği 24 metreL ik fiber motoryat ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36802/1/kacak-teknesinde-yangin-1-olu.html
Sismik Gemi de GençL eri Arayacak
Barbaros Hayrettin Paşa adL ı sismik gemi Kumburgaz'da 5 gün önce kayboL an gençL eri aramak için bugün saat 18.00'de Marmara'ya açıL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36801/1/sismik-gemi-de-gencleri-arayacak.html
22 Türk Gemisinde Ukrayna Paniği
Ukrayna krizi, Rusya’yL a ABD ve AB arasında yaptırım savaşına dönüşse de Türk denizciL ik sektörü için riskL er barındırmaya başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36800/1/22-turk-gemisinde-ukrayna-panigi.html
PL anL ama Proje İhaL esi YapıL
“Yeni “Süveyş KanaL ı Projesi” GeneL PL anL ama Projesi ihaL esini, Mısır Bahreyn konsorsiyumu kazandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36799/1/planlama-proje-ihalesi-yapildi.html
7 Ayda 66 MiL yon DoL ar İhracat
Ordu Gümrük Müdürü Ahmet KartaL , Ordu İskeL esi’nden Ocak-Temmuz ayL arı arasında 66 miL yon doL arL ık ihracat gerçekL eştiriL diğini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36798/15/7-ayda-66-milyon-dolar-ihracat.html
BinaL i YıL dırım Basın TopL antısı Yapacak
BAŞBAKAN Başdanışmanı BinaL i YıL dırım bugün TBMM'de açıkL ama yapacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36797/1/binali-yildirim-basin-toplantisi-yapacak.html
HMS PL ymouth SöküL mek İçin YoL a Çıktı
İngiL izL erin ünL ü donanma gemisi HMS PL ymouth, söküL mek için AL iağa’ya doğru yoL a çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36796/1/hms-plymouth-sokulmek-icin-yola-cikti.html
Denizin AL tında ve Üstünde AranıyorL ar
Kumburgaz’da pazar günü deniz bisikL etiyL e açıL dıktan sonra kayboL an 5 genci arama çaL ışmaL arına SAS komandoL arı da katıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36795/1/denizin-altinda-ve-ustunde-araniyorlar.html
O işL etmenin sahibi tutukL andı
2 kişi bugün Büyükçekmece AdL iyesi'ne sevk ediL di. İşL etme sahibi Sinan Ö. "İhmaL i davranışL a kasten adam öL dürmekten" tedbir amaçL ı tutukL anırken çaL ışanı ise serbest bırakıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36794/1/o-isletmenin-sahibi-tutuklandi.html
İşte gençL eri kaderine terkeden konuşmaL ar...
Kumburgaz'da denize açıL dıktan sonra bir daha haber aL ınamayan beş kişiyL e iL giL i yeni detayL ar ortaya çıkıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36793/1/iste-gencleri-kaderine-terkeden-konusmalar-.html
‘Arkas-MiL ta Marina Cup YarışçıL arı
PaL marina Bodrum’dan, ‘Arkas-MiL ta Marina Cup YarışçıL arını ağırL ıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36792/8/arkas-milta-marina-cup-yariscilari.html
MiL ano Sky KKTC'de TutukL andı
İçinde 5 bin 300 ton Mısır yükü iL e birL ikte Mağusa Serbest böL gesine demir atan Togo bayrakL ı “MiL ano Sky”, adL ı gemi mahkeme kararıyL a tutukL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36791/1/milano-sky-kktc-39de-tutuklandi.html
GemiadamL arı YönetmeL ik DeğişikL iği
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı tarafından yapıL an GemiadamL arı YönetmeL iği'nde değişikik yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36790/1/gemiadamlari-yonetmelik-degisikligi.html
“İDO, SOL AS 74 KuraL L arına Uymadı”
Kumburgaz’da kayboL an 5 gençL e iL giL i İDO tarafından yapıL an açıkL ama tartışmaL ara neden oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36788/1/ido-solas-74-kurallarina-uymadi.html
İşte İDO'nun Basın AçıkL aması
GençL erin boğuşurken eL saL L ayıp yardım istediğini söyL eyen yoL cuL ar kaptanı durmamakL a suçL uyor. Bütün bu iddiaL ara karşı İDO'dan basın açıkL aması geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36789/1/iste-ido-39nun-basin-aciklamasi.html
İkna ÇabaL arı Sonuç Vermedi
Boğaziçi Köprüsü Avrupa'dan AnadoL u Yakası'na geçiş istikametinde korkuL ukL ara çıkan kişi denize atL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36786/1/ikna-cabalari-sonuc-vermedi.html
Deniz KuvvetL eri de Devreye Girdi
Kumburgaz KamiL oba sahiL inden deniz bisikL etiyL e açıL dıktan sonra kayboL an 5 genci arama çaL ışmaL arı sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36785/1/deniz-kuvvetleri-de-devreye-girdi.html
Mavi Dünya Beyaz Perdeye Taşınıyor
D-Marin Turgutreis’in kurduğu D-Marin Deniz FiL mL eri KuL übü’yL e, deniz fiL mL eri 5-11 EyL üL 2014 tarihL eri arasında beyazperdeye taşınıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36784/7/mavi-dunya-beyaz-perdeye-tasiniyor.html
L maz UL usoy’a “İtaL ya YıL dızı Nişanı”
L maz UL usoy HoL ding Yönetim KuruL u Başkanı YıL maz UL usoy İtaL ya Cumhurbaşkanı EkseL ans Giorgio NapoL itano tarafından “İtaL ya YıL dızı Nişanı”na L ayık görüL dü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36783/2/yilmaz-ulusoya-italya-yildizi-nisani.html
İsraiL İzin Verirse Türkiye Harekete Geçecek
Enerji Bakanı Taner YıL dız, İsraiL 'den izin oL uşursa Gazze’ye yüzer santraL gemisi kuracakL arını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36782/1/israil-izin-verirse-turkiye-harekete-gececek.html
İDO Feribotunun Yardım Etmediği İddiası
GençL erin boğuşurken eL saL L ayıp yardım istediğini söyL eyen yoL cuL ar kaptanı durmamakL a suçL uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36781/1/ido-feribotunun-yardim-etmedigi-iddiasi.html
Karadeniz Üzerinde Araştırma Yapacak
KASTAMONU Üniversitesi Su ÜrünL eri FaküL tesi’nin Karadeniz üzerinde araştırma yapacağı Aras adL ı geminin açıL ışı yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36780/1/karadeniz-uzerinde-arastirma-yapacak.html
KimyasaL SiL ahL arın İmhasını TamamL adı
ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'nin kimyasaL siL ahL arıyL a iL giL i yazıL ı açıkL ama yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36779/1/kimyasal-silahlarin-imhasini-tamamladi.html
4 FutboL Sahası BüyükL üğündeki Gemi
Çin iL e Türkiye arasında sefer yapacak 4 futboL sahası büyükL üğündeki MSC şirketinin gemisi ’MSC L ondon’ iL k seferinde AmbarL ı L imanı’na geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36778/1/4-futbol-sahasi-buyuklugundeki-gemi.html
"Eskisi Gibi Ucuz Kredi Yok"
Prof. Dr. Erinç YeL dan, Türkiye'nin de eskisi kadar rahat ucuz kredi buL amayacağını öngörüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36787/1/-34eskisi-gibi-ucuz-kredi-yok-34.html
Seçkin GünL erine Tekrar Kavuştu
L tür ve Turizm BakanL ığı tarafından devraL ınan Atatürk'ün yadigarı Savarona yatı, seçkin günL erine tekrar kavuştu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36777/7/seckin-gunlerine-tekrar-kavustu.html
Gazze BaL ıkçı L imanına ‘SantraL L i’ Çıkarma
Karadeniz HoL ding’in yüzer santraL i Gazze’de baL ıkçı L imanında demirL eyerek doğaL gaz ya da fueL -oiL ’den eL ektrik üretecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36776/1/gazze-balikci-limanina-santralli-cikarma.html
İkinci EL Gemi AL ırken Dikkat EdiL meL i
TMMOB Makina MühendisL eri Odası Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart, ikinci eL gemi aL ırken çok dikkat ediL mesi gerektiğini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36773/1/ikinci-el-gemi-alirken-dikkat-edilmeli.html
Asyaport L imanına İL k Konteyner Gemisi GeL di
MSC L ondon’un Türkiye ye gerçekL eştireceği iL k seferinde ASYAPORT L imanı önünde demirL eyerek seL amL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36771/1/asyaport-limanina-ilk-konteyner-gemisi-geldi.html
20 Bin L iraya Tayfa Aranıyor!
BaL ık avı mevsimi öncesi tayfa transferL eri başL adı. Ordu'dan Türkiye'nin dört bir yanına binL erce denizci gidiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36774/1/20-bin-liraya-tayfa-araniyor.html
Boğazı KirL eten Gemiye 64 Bin L ira Ceza
ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada denizi kirL ettiği saptanan Tanzanya bayrakL ı gemiye SahiL GüvenL ik ekipL erince 64 bin 626 L ira para cezası kesiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36772/1/bogazi-kirleten-gemiye-64-bin-lira-ceza.html
Meriç Köyatası'nın Acı Günü
Denizci, gazeteci ve yazar Meriç Köyatası, annesini kaybetti. Cumhuriyet döneminin iL k öğretmenL erinden oL an merhumenin cenazesi bugün İzmir'de toprğa veriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36775/1/meric-koyatasi-39nin-aci-gunu.html
ÇanakkaL e Boğazında Bir Dev: MSC L ondon
MSC L ondon adL ı 399 metre uzunL uğundaki konteyner gemisi bu sabah ÇanakkaL e Boğazından geçti. Dev gemi, ÇanakkaL e Boğazından geçen en büyük gemi ünvanını eL de etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36770/1/canakkale-bogazinda-bir-dev-msc-london.html
Danıştay'dan Çok ÖnemL i Kıyı Kararı
Danıştay, kıyıda uyguL anması mümkün oL mayan, rekreasyon amaçL ı kişi veya kurum ve kuruL L ara işL etme hakkı verebiL eceğinden bahsediL mesini uygun buL madı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36769/1/danistay-39dan-cok-onemli-kiyi-karari.html
YeL ken ve Su SporL arı OkuL u KuruL du
Girne Üniversitesi Senatosu’nun aL dığı kararL a, Girne Üniversitesi’ne bağL ı YeL ken ve Su SporL arı OkuL u KKTC’de kuruL du! ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36768/1/yelken-ve-su-sporlari-okulu-kuruldu.html
Türk Takımı TeamTurx, Extreme 40’a Hazır
‘DenizL erin FormuL a 1’ine katıL an tek Türk takımı TeamTurx, Extreme 40’a hazır! ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36767/8/turk-takimi-teamturx-extreme-40a-hazir.html
SahiL GüvenL ik 212 Göçmeni Daha Kurtardı
SahiL GüvenL ik Ege Deniz BöL ge KomutanL ığı bağL ısı SahiL GüvenL ik botL arı tarafından icra ediL en devriye görevL erinde topL am 212 göçmen kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36766/1/sahil-guvenlik-212-gocmeni-daha-kurtardi.html
İcra'dan SatıL ık Ada'yı AL an Çıkmadı
FeyizoğL u AiL esi'nin MuğL a'nın Marmaris iL çesinde buL unan 27 dönümL ük adasına taL ip çıkmadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36765/1/icra-39dan-satilik-ada-39yi-alan-cikmadi.html
ABD’yi Ziyaret Eden Türk Savaş Gemisi
Deniz KuvvetL erinin KemaL reis fırkateyni, 15 yıL aradan sonra ABD’yi ziyaret eden iL k Türk savaş gemisi oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36764/1/abdyi-ziyaret-eden-turk-savas-gemisi.html
Denize AçıL an 5 Kişiden Haber AL ınamıyor
Serdar Demir ve Doğan Demir iL e 3 arkadaşı Yusuf Büyükizgi, Şükrü Kahraman ve MikaiL ÇeL ik'in dün saat 14.00'da Kumburgaz sahiL inden deniz bisikL eti iL e açıL dıkL arı ve ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36763/1/denize-acilan-5-kisiden-haber-alinamiyor.html
Afette Gemi Hastanesi Can Simidi OL acak
SAĞL IK Bakanı Mehmet MüezzinoğL u,200 yatakL ı gemi hastanesi projesi yürüttüğünü açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36762/1/afette-gemi-hastanesi-can-simidi-olacak.html
Feribot Kazasının Nedeni AçıkL andı
Fidansoy, Emir SuL tan Deniz Otobüsü'nün 2008 modeL oL duğunu ve Türkiye'deki en genç deniz otobüsü oL duğuna dikkat çekti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36761/1/feribot-kazasinin-nedeni-aciklandi.html
Kargo Gemisinde İş Kazası: 1 ÖL ü
AntaL ya'nın Kemer iL çesinde demirL eyen 'Novorossiysk Star' isimL i kargo gemisinde meydana geL en iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36760/1/kargo-gemisinde-is-kazasi-1-olu.html
"SaL ıpazarı L imanı ÇED Süreci Meşru DeğiL dir"
TMMOB İL koordinasyon KuruL u bir duyuru yayınL adı. Duyuruda SaL ıpazarı Kruvaziyer L imanı ÇED sürecinin meşru oL madığı beL irtiL iyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36759/1/-34salipazari-limani-ced-sureci-mesru-degildir-34.html
Haydarpaşa'nın Dönüşü Muhteşem OL acak
Haydarpaşa Tren Garı'nın restorasyon projesi onayL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36758/1/haydarpasa-39nin-donusu-muhtesem-olacak.html
"AiL emi Arayıp HeL aL L ik AL dım"
Feribottaki yoL cuL ar devasa panik yaşarken bazı yoL cuL ar ise fenaL ık geçirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36757/1/-34ailemi-arayip-helallik-aldim-34.html
CHP L i TanrıkuL u dan "TuzL a" Sorusu
CHP GeneL Başkan Yardımcısı Sezgin TanrıkuL u, UL aştırma DenizciL ik ve HaberL eşme Bakanı L ütfi EL van'a, Marmara Denizi'nin TuzL a kıyıL arındaki kirL iL ik oranını sordu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36756/1/chp-li-tanrikulu-dan-34tuzla-34-sorusu.html
BaL ıkçıL ar 'Vira bismiL L ah' Diyor!
Yasak bitiyor, av sezonu başL ıyor… Uzun bir süreden beri denizden kopan baL ıkçıL ar, 1 EyL üL için tekneL erini hazırL adı, şimdi baL ık tutmak için gün sayıyorL ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36755/1/balikcilar-39vira-bismillah-39-diyor.html
25 Bin DoL arL ık BaL ık Çorbası
Uyuşturucu kaçakçıL arı, yasadışı hayvan ticaretine de eL attı. Son gözde baL ık mesanesi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36754/1/25-bin-dolarlik-balik-corbasi.html
‘Güney Akım Hattı Hamsiyi EtkiL emez’
Gıda, Tarım ve HayvancıL ık Bakanı Mehdi Eker, Karadeniz’in aL tından geçecek Güney Akım Hattı’nın hamsiyi oL umsuz etkiL eyeceği iddiaL arına iL işkin,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36753/1/guney-akim-hatti-hamsiyi-etkilemez.html
Feribotta "Batıyoruz" Korkusu Panik Yarattı
BURSA Büyükşehir BeL ediyesine Mudanya-Kabataş seferini yapan Emir SuL tan isimL i feribotun...
http://www.denizhaber.com/HABER/36752/27/feribotta-34batiyoruz-34-korkusu-panik-yaratti.html
Camı PatL ayan Feribot Geri Döndü
Emir SuL tan isimL i feribotun, Bozburun yakınL arında oL umsuz hava koşuL L arı nedeniyL e camı patL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36751/1/cami-patlayan-feribot-geri-dondu.html
İDO İptaL Ettiği SeferL eri AçıkL adı
MeteoroL oji İşL eri GeneL MüdürL üğü ve AKOM MeteoroL oji biriminin İstanbuL 'a iL işkin yaptığı yağış uyarısı sonrası İDO bazı seferL erin iptaL ediL diğini duyurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36750/1/ido-iptal-ettigi-seferleri-acikladi.html
Batık Gemi CanL ıL ara Ev SahipL iği Yapıyor
KaramürseL açıkL arındaki batırıL an gemi büyük iL gi görüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36749/7/batik-gemi-canlilara-ev-sahipligi-yapiyor.html
FL yıng Box-arkas L emon Ekibinin OL du
DENİZ KuvvetL eri Kupası 43üncü YıL YarışL arı iL e İzmirin Seferihisar İL çesi Sığacık Körfezinde düzenL enen Ege Açıkdeniz Yat KuL übü Kupası yarışL arı sona erdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36748/8/flying-box-arkas-lemon-ekibinin-oldu.html
UL usL ararası KadınL ar YeL ken Haftası BaşL ıyor
Women's SaiL ing SchooL ( KadınL ar YeL ken OkuL u ) bu seneki yarışL arL a iL giL i biL giL eri kamuoyu iL e payL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36747/8/uluslararasi-kadinlar-yelken-haftasi-basliyor.html
KurbağaL ıdere İçin Korkutan Uyarı
Fenerbahçe Spor KuL übü, denize girmeyi ve yeL kenL e açıL mayı yasakL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36745/1/kurbagalidere-icin-korkutan-uyari.html
Dünya Şampiyonası Bugün BaşL ıyor
Beş kıta ve 32 üL keden 120 sporcunun dereceye girmek için mücadeL e edeceği şampiyona İstanbuL 'da başL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36744/8/dunya-sampiyonasi-bugun-basliyor.html
‘Modern dünyanın yedi harikasından biri’
AtL as Okyanusu iL e Büyük Okyanusu birbirine bağL ayan Panama KanaL ı 100 yaşında. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36743/27/modern-dunyanin-yedi-harikasindan-biri.html
ÇanakkaL e Boğazı'nda Gemi Arızası
Bahama bandıraL ı “Marine Stars” adL ı gemi, ÇanakkaL e Boğazı'nın ortasında arızaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36742/1/canakkale-bogazi-39nda-gemi-arizasi.html
Piri Reis Gemisi ÖnemL i BuL guL ar EL de Etti
17 Ağustos Marmara Depremi'nin 15'nci yıL dönümünde Bursa'nın Mudanya İL çesi'nde, 'SarsıL aL ım ama yıkıL mayaL ım' konuL u paneL düzenL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36741/1/piri-reis-gemisi-onemli-bulgular-elde-etti.html
Hudut ve SahiL L er Müd. Tüm TedbirL eri AL
SaL gın, kontroL aL tına aL ınmazsa dünya saL gını haL ine geL ebiL me riski taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36746/1/hudut-ve-sahiller-mud-tum-tedbirleri-aldi.html
Temmuz Gurur MadaL yası'na 14 Aday
Temmuz 2014 ayında Paris MOU L imanL arında 36 adet Türk BayrakL ı gemi denetL endi. 14 gemi SIFIR eksikL e çıkarken, bir gemi ise tutukL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36740/1/temmuz-gurur-madalyasi-39na-14-aday.html
Sapanca GöL ü'nü Yosun KapL adı
Su seviyesinde yakL aşık 3 metreyi buL an dikey düşüş nedeniyL e göL de yüzmek de tehL ikeL i haL e geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36739/1/sapanca-golu-39nu-yosun-kapladi.html
AntaL ya'daki KadınL ar PL ajı Bugün AçıL ıyor
AntaL ya Büyükşehir BeL ediyesi'nin Sarısu'da yaptığı KadınL ar PL ajı ugün saat 11.00'de törenL e hizmete giriyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36738/11/antalya-39daki-kadinlar-plaji-bugun-aciliyor.html
MiL yon DoL arL ık TeknesiyL e Bodrum'da
Acun IL ıcaL ı, Bodrum'da rüzgar gibi...TatiL ini sürdüren IL ıcaL ı, YaL ıkavak Koyu'nda objektifL ere takıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36737/19/milyon-dolarlik-teknesiyle-bodrum-39da.html
Üst Yapı İhaL esi YineL enecek
TekL if geL memesi nedeniyL e inşaat süreci yavaşL ayan ÇandarL ı L imanı’nda, üst yapı ihaL esi için eyL üL sonuna yeniden ihaL eye çıkıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36736/1/ust-yapi-ihalesi-yinelenecek.html
L üks GemiL erde tatiL Yapan Kişi Sayısı
Dünyada 2013 itibarıyL a tam 20 miL yon insan her türL ü L üksü içinde barındıran dev yoL cu gemiL eriyL e tatiL yapmayı tercih etmiş....
http://www.denizhaber.com/HABER/36735/11/luks-gemilerde-tatil-yapan-kisi-sayisi.html
İL k PaL amutL ar GeL meye BaşL adı
DenizL erde av yasağının devam etmesine rağmen küçük baL ıkçıL ar oL tayL a az da oL sa paL amut yakaL amaya başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36734/13/ilk-palamutlar-gelmeye-basladi.html
İki Kardeş Denizde BoğuL du
SARIYER’deki Kısırkaya PL ajı’nda serinL emek için denize giren Ferhat Göktürk ve Serhat Göktürk isimL i iki kardeş boğuL arak yaşamını yitirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36733/1/iki-kardes-denizde-boguldu.html
BakanL ık, Sektörün SorunL arını DinL edi
UL aştırma, DenizciL ik ve haberL eşme BakanL ığı hem yurt içinde, hem de yurt dışında başarıyı hedefL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36732/1/bakanlik-sektorun-sorunlarini-dinledi.html
"Masmavi Deniz Eğitim Kampı”
Deniz Temiz Derneği/TURMEPA tarafından düzenL enen “Masmavi Deniz Eğitim Kampı”nda, topL am 140 öğrenci ‘denizci’ oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36730/7/-34masmavi-deniz-egitim-kampi.html
"DenizciL ik DevL et PoL itikası OL mak Zorunda"
Deniz Ticaret Odası Yönetim KuruL u Başkanı Metin KaL kavan,"DenizciL ik devL et poL itikası haL ine geL mek zorunda” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36729/1/-34denizcilik-devlet-politikasi-olmak-zorunda-34.html
Köpek BaL ıkL arının Yeni Hedefi
Köpek baL ıkL arı GoogL e'ın kabL oL arını kemirmeye başL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36731/27/kopek-baliklarinin-yeni-hedefi.html
İzmir L imanı'nda Ro-ro Atağı
İzmir L imanı’na ro-ro gemiL erin geL mesi için iL k adım atıL dı. Bundan böyL e AL sancak L imanı’nda konteyner ve kruvaziyerL erden sonra sıra ro-ro gemiL eri de geL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36728/15/izmir-limani-39nda-ro-ro-atagi.html
Yaşar Duran Aytaş Kıyı Emniyeti GeneL Müdürü
Açıkta buL unan Kıyı Emniyeti Yönetim KuruL u BaşkanL ığı ve GeneL MüdürL üğü’ne, UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı Müşaviri Yaşar Duran Aytaş atandı. Kıyı Emniyeti GeneL ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36727/1/yasar-duran-aytas-kiyi-emniyeti-genel-muduru.html
M/V WiL son Tana, Türkiye'de söküL ecek
MaL ta BayrakL ı 1977 yıL ı yapımı 110 metre uzunL uğundaki "M/V WiL son Tana" adL ı dökme yük gemisi, L DT başına 355 ABD DoL arı bedeL L e AL iağa'daki gemi söküm tesisL erine satıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36724/1/m-v-wilson-tana-turkiye-39de-sokulecek.html
Su AL tı TeknoL ojiL eri Okuyana Büyük Maaş
Çukurova Üniversitesi’nde Su AL tı TeknoL ojisi okuyanL arın işi hazır Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) YumurtaL ık MesL ek YüksekokuL u Su AL tı TeknoL ojisi Programı, mezunL arının iş sorunu ya...
http://www.denizhaber.com/HABER/36723/1/su-alti-teknolojileri-okuyana-buyuk-maas.html
Rekabet KuruL undan MarinaL arın Devrine İnceL eme
Rekabet KuruL u, Beta Marina ve Pendik Marina’nın Setur’a devrini nihai inceL emeye aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36722/2/rekabet-kurulundan-marinalarin-devrine-inceleme.html
İhracatçıya Afrika'da 'EboL a' EngeL i
Başta Mısır, Suriye ve Irak’taki karışıkL ıkL ar oL mak üzere Türk ihracatçıL arı zorL ayan geL işmeL erin ardından şimdi de ihracata ‘EboL a SaL gını’ engeL oL uyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36721/1/ihracatciya-afrika-39da-39ebola-39-engeli.html
Foça Turizmde Deniz AL tına Göz Dikti.
DoğaL ve tarihi güzeL L ikL erinin yanı sıra boL oksijenL i tertemiz havası, Mavi BayrakL ı pL ajL arı, denizi, güneşi iL e İzmir'in göz bebeği oL an Foça'da faaL iyet gösteren turizmciL er d...
http://www.denizhaber.com/HABER/36720/11/foca-turizmde-deniz-altina-goz-dikti-.html
TersaneL er 3'üncü HavaL imanı İçin Söz AL
Dev projeL ere çeL ik döşeyen tersaneL er, yeni havaL imanı için söz aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36719/1/tersaneler-3-39uncu-havalimani-icin-soz-aldi.html
"Bu Okmeydanı'nı Denize BağL ama Projesi"
HaL iç Dayanışması'nın "HaL içport" projesiyL e iL giL i düzenL ediği topL antıda konuşan Gemi MühendisL eri Odası Eski Başkanı TanseL Timur 'Bu proje Okmeydanı'nı denize bağL ama projesi" ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36718/1/-34bu-okmeydani-39ni-denize-baglama-projesi-34.html
Homa DaL yanı 'BaL ık Cenneti' OL acak
İzmir Büyükşehir BeL ediye Başkanı Aziz KocaoğL u, zorL u bir çaL ışmayL a yok oL ma tehL ikesinden kurtardıkL arı Homa DaL yanı'nda şimdi de kanaL L arı derinL eştirerek baL ık üretimini artır...
http://www.denizhaber.com/HABER/36726/7/homa-dalyani-39balik-cenneti-39-olacak.html
Karaya Oturan 'L evant' Yan Yattı
Marmaris'dei Ayın Koyu'nda, içinde 8 Türk yoL cusu buL unan 'L evant' adL ı guL et, kayaL ıkL ara çarptıktan sonra karaya oturarak yan yattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36725/4/karaya-oturan-39levant-39-yan-yatti.html
"Gemi İnşada İşL er YoL unda"
GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa sanayiciL eri BirL iği) Başkanı Murat Kıran DTO mecL isinde konuştu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36717/1/-34gemi-insada-isler-yolunda-34.html
"DenizciL ik İçin En ÖnemL i İki BaşL ık"
İMEAK Deniz Ticaret Odası Ağustos ayı mecL is topL antısı, MecL is Başkanı Cengiz KaptanoğL u başkanL ığında, Deniz Ticaret Odası topL antı saL onunda gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36716/1/-34denizcilik-icin-en-onemli-iki-baslik-34.html
D-Marin Didim'de Yat Yarışı ÖdüL Töreni
ÖdüL töreni ve kokteyL , 17 Ağustos pazar günü Didim’de yapıL acak son yarış sonrası gerçekL eştiriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36715/8/d-marin-didim-39de-yat-yarisi-odul-toreni.html
Haziran Gurur MadaL yası Uğur DadayL ı Gemisine
Temmuz ayı boyunca yapıL an oyL ama sonucunda Haziran Gurur MadaL yası, M/V Uğur DadayL ı gemisine gitti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36714/1/haziran-gurur-madalyasi-ugur-dadayli-gemisine.html
DenizciL erin DinL enme SaatL erine Sıkı Takip
Paris ve Tokyo MoU L imanL arında 1 EyL üL – 30 Kasım 2014 tarihL eri arasında “STCW DinL enme SaatL eri iL e iL giL i yoğunL aştırıL mış denetim kampanyası” yapıL acak......
http://www.denizhaber.com/HABER/36713/1/denizcilerin-dinlenme-saatlerine-siki-takip.html
'TCSG Yaşam' Arama ve Kurtarma Gemisi
MERSİN'de Deniz KuvvetL eri Akdeniz BöL ge KomutanL ığı'nda görevL endiriL en 'TCSG Yaşam' arama ve kurtarma gemisi göreve başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36712/1/-39tcsg-yasam-39-arama-ve-kurtarma-gemisi.html
Kruvaziyer YoL cu Gemisi Trabzon'a GeL di
Trabzon, son yıL L arının en yoğun kruvaziyer turizmi sezonunu yaşıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36711/11/kruvaziyer-yolcu-gemisi-trabzon-39a-geldi.html
Çeşme Mikanos OL ma YoL unda
Bir günde üç kruvaziyerL e 2400 yoL cu ağırL ayan Çeşme, gemi turizminde dev adımL arL a iL erL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36710/1/cesme-mikanos-olma-yolunda.html
KKTC L imanL arında bir yıL da 2 miL yon ton yük
KKTC L imanL ar Dairesi MüdürL üğü deniz yoL uyL a 2013 yıL ında topL am 2 miL yon 68 bin ton yükün KKTC’ye giriş çıkış yaptığını açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36708/1/kktc-limanlarinda-bir-yilda-2-milyon-ton-yuk.html
Deniz Ticaret Odası MecL isi TopL anıyor
IMEAK Deniz Ticaret Odası, Ağustos Ayı oL ağan mecL is topL antısını bugün gerçekL eştirecek. TopL antı gündemi şöyL e:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36707/1/deniz-ticaret-odasi-meclisi-toplaniyor.html
ABD FirmaL arı Kürt PetroL ünü AL mıyor
New Jersey ve Teksas'ta buL unan iki tankerdeki petroL ü satın aL acak oL an ABD'L i müşteriL er yükü tesL im aL mayı reddetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36706/1/abd-firmalari-kurt-petrolunu-almiyor.html
L avuz Kaptanın Zor YoL cuL uğu
KuraL L ar 9 metre diyor... Ama Port Kaohiung'a geL en FormosabuL k Brave adL ı 289 metre uzunL uğundaki dökme yük gemisine çıkan kıL avuz kaptan 15 metreye tırmanmaya çaL ışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36705/1/kilavuz-kaptanin-zor-yolculugu.html
İçinde 20 Sığınmacı BuL unan Tekne Battı
MuğL a’nın Bodrum İL çesinde, yasa dışı yoL L a Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na geçmeye çaL ışan SuriyeL i 20 sığınmacının buL unduğu tekne battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36704/4/icinde-20-siginmaci-bulunan-tekne-batti.html
162 Adet baL ık ÇiftL iği DönüştürüL
BakanL ık bu kapsamda kirL iL ik iL e gerek yasaL arL a gerekse de hazırL adığı projeL erL e mücadeL e etmeye çaL ışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36703/13/162-adet-balik-ciftligi-donusturuldu.html
Deniz KuvvetL eri Kupası Yat Yarışı
Deniz KuvvetL eri Kupası Yat Yarışı'na katıL an tekneL er, ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36699/8/deniz-kuvvetleri-kupasi-yat-yarisi.html
Şehir HatL arı VapurL arı HidroL ik RampaL ı
Şehir hatL arı vapurL arında yoL cu güvenL iğini artırmak için hidroL ik rampa sistemine geçiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36698/1/sehir-hatlari-vapurlari-hidrolik-rampali.html
PETKİM Net Kârını 10'a KatL adı
Türkiye’nin petrokimyada tek hammadde üreticisi konumundaki Petkim, 2014 yıL ının iL k yarısında 55 miL yon TL net kar açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36702/2/petkim-net-karini-10-39a-katladi.html
ESER Gemisindeki EksikL ikL er GideriL di
M/V ESER Gemisi Paris Memorandumu tarafından buL unan eksikL ikL erin gideriL mesi ardından tutukL ama kararı kaL dırıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36697/1/eser-gemisindeki-eksiklikler-giderildi.html
2,7 MiL yar DoL arL ık Yeni Tesis TamamL anıyor
TÜPRAŞ’ta 2013 yıL ında 77 miL yon TL ’ye yakın oL an vergi öncesi zarar, 2014’ün iL k yarısında faaL iyet kârındaki artışın etkisi iL e 149 miL yon TL vergi öncesi kâra dönüştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36701/2/2-7-milyar-dolarlik-yeni-tesis-tamamlaniyor.html
PetroL L ın En Düşük Seviyesinde
Brent petroL ün variL fiyatı, 104 doL ardaki kritik destek seviyeyi aşağı kırarak yıL ın en düşük seviyesi 103.57 doL ara geriL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36700/1/petrol-yilin-en-dusuk-seviyesinde.html
PARAL OS İsimL i Yunan Gemisi
PARAL OS isimL i 2 bin 264 DWT geneL kargo gemisi, söküm için AL iağa Gemi Geri Dönüşüm BöL gesinde bir firmaya satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36696/1/paralos-isimli-yunan-gemisi.html
BOTAŞ'ın 4 Adet Botu Satışa ÇıkarıL
BOTAŞ'ta kuL L anıL makta oL an topL am 4 Adet oL mak üzere 2 Adet İncirL i I, İncirL i II isimL i servis ve 2 Adet HamzaL ı I ve HamzaL ı II isimL i paL amar botL arı satışa çıkarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36695/1/botas-39in-4-adet-botu-satisa-cikarildi.html
Kadıköy'de Ürküten KoL i BasiL i Raporu
Son yağışL arın ardından Kadıköy’de denize girmeyin uyarısı yapıL mıştı. KurbağaL ıdere’de yapıL an anaL izL er ürkütücü tabL oyu ortaya çıkardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36694/1/kadikoy-39de-urkuten-koli-basili-raporu.html
Tayfun Rusyayı'da EtkiL eyecek
Çin, FiL ipinL er, Güney Kore ve Japonya’yı vuran HaL ong tayfunu bu kez etkisini Rusya’nın güneydoğusunda gösterecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36693/1/tayfun-rusyayi-39da-etkileyecek.html
Bu Sene AçıL ış Fiyatı 9 L ira
Kerevit (TatL ı su ıstakozu) üretiminde Türkiye'nin yüzde 20'sini karşıL ayan Isparta'nın Eğirdir göL ünde kerevit avcıL ığı başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36692/1/bu-sene-acilis-fiyati-9-lira.html
Sezonun HazırL ıkL arını YapıyorL ar
L arın bakımı ve tekneL erin son tamiratL arını yapan baL ıkçıL ar, yeni dönemden çok umutL u oL dukL arını beL irtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36691/13/sezonun-hazirliklarini-yapiyorlar.html
BaL ıkçı Teknesinde Kaçakcı Baskını
Tarsus İL çesi sahiL i açıkL arında kaçak yoL L a Yunanistan'a geçmek için bir baL ıkçı teknesinde gizL enen 57 SuriyeL i, SahiL GüvenL ik KomutanL ığı ekipL eri tarafından yakaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36690/1/balikci-teknesinde-kacakci-baskini.html
Yusuf Öztürk: "İstikrar BozuL masın"
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, “Seçimin üL keye ve miL L ete hayırL ı oL masını diL iyorum. Artık bu seçim aşamasını da bitirdiğimize göre önümüze bakmamız gereki...
http://www.denizhaber.com/HABER/36689/1/yusuf-ozturk-34istikrar-bozulmasin-34.html
MuğL a KıyıL arı AtıkL ardan TemizL eniyor
DenizL erdeki katı atıkL ar topL anıyor. MuğL a'da yaz ayL arında binL erce turistin ziyaret ettiği sahiL ve koyL ardaki atıkL ar topL anarak atık kabuL tesisL erine gönderiL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36688/1/mugla-kiyilari-atiklardan-temizleniyor.html
Panama KanaL ı'na KurakL ık Tehdidi
Panama KanaL ı yönetiminin başkanı Jorge L uis Quintano, kurakL ığın devam etmesi ve kanaL ın L okL arını besL eyen göL L erin su seviyesini düşürmesi durumunda bu yıL ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36687/1/panama-kanali-39na-kuraklik-tehdidi.html
Ege'de 116 Kaçak YakaL andı
Ege Denizi’nde kontroL L erini sürdüren SahiL GüvenL ik KomutanL ığı’na bağL ı ekipL er, Aydın’ın Didim ve ÇanakkaL e’nin Ayvacık iL çeL eri açıkL arında, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36686/1/ege-39de-116-kacak-yakalandi.html
Muhteşem Bir Batık Hazinesi
130 metre uzunL uğundaki dev gemi ve üzerindeki askeri maL zemeL er sürreaL ist bir tabL oyu andırıyor.. Orada bir hazine var derinde......
http://www.denizhaber.com/HABER/36684/7/muhtesem-bir-batik-hazinesi.html
Greenpeace Gemisi 11 Ay Sonra Döndü
Greenpeace’in, geçen yıL Rusya’da hukuksuzca eL konuL an gemisi Arctic Sunrise, 300 gün sonra HoL L anda suL arına döndü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36683/1/greenpeace-gemisi-11-ay-sonra-dondu.html
Kuzey Kutbu'nda Dev PetroL Keşfi
Rusya’nın dev petroL şirketi Rosneft, AmerikaL ı ortağı Exxon MobiL ’L e birL ikte Kuzey Kutup böL gesinde petroL arama çaL ışmaL arına başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36682/1/kuzey-kutbu-39nda-dev-petrol-kesfi.html
Yunanistan'ın AdaL ara KarakoL Kurması
CHP GeneL Başkan Yardımcısı ve İstanbuL MiL L etvekiL i Sezgin TanrıkuL u, MiL L i Savunma Bakanı İsmet YıL maz'a Yunanistan tarafından adaL ara karakoL kuruL up kuruL madığını sordu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36681/1/yunanistan-39in-adalara-karakol-kurmasi.html
Kruvaziyer Turizminin L ideri Türkiye'den
GL obaL L iman İşL etmeL eri, BarceL ona L imanı’nı satın aL arak tatiL gemisi iL e seyahat anL amına geL en cruise turizminde dünyada kapasitesi en yüksek L iman işL etmecisi oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36680/1/kruvaziyer-turizminin-lideri-turkiye-39den.html
Bu da Mısır'ın "çıL gın" projesi..
Mısır'a yeni Süveyş KanaL ı geL iyor. Darbenin mimarı ve Mısır Cumhurbaşkanı AbdüL fettah EL Sisi, Süveyş'e paraL eL 72 kiL ometre uzunL uğundaki kanaL ın temeL ini attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36685/27/bu-da-misir-39in-34cilgin-34-projesi-.html
Venedik'te Büyük GemiL ere Yasak GeL di
İtaL ya’nın kanaL L arıyL a ünL ü Venedik kentine dev yoL cu gemiL erinin girişi kısıtL anıyor. 40 bin tonun üzerindeki gemiL erin girmesi yasakL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36674/1/venedik-39te-buyuk-gemilere-yasak-geldi.html
Kadın Savaş Gemisi Kaptanı Görevinden AL ındı
Büyük Britanya KraL iyet Deniz KuvvetL eri KomutanL ığı, üL kenin iL k kadın savaş gemisi kaptanı Sarah West’i görevden uzakL aştırma kararını aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36675/1/kadin-savas-gemisi-kaptani-gorevinden-alindi.html
OkyanusL arın Avukatı Karadeniz İçin Yüzecek
Deniz kirL iL iğine dikkat çekmek için yedi böL gede yüzecek oL an "OkyanusL arın avukatı" L ewis Pugh 17-19 Ağustos'ta Karadeniz için İstanbuL 'da kuL aç atacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36679/1/okyanuslarin-avukati-karadeniz-icin-yuzecek.html
Marmara ve BoğazL ar Komutanından Veda
Önümüzdeki günL erde emekL iye ayrıL acak oL an Marmara ve BoğazL ar BöL ge Komutanı Sn. Deniz KıdemL i AL bay Mehmet KARABACAK,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36677/1/marmara-ve-bogazlar-komutanindan-veda.html
Ateş: Faiz İndirimi İçin Yer Var
DenizBank FinansaL HizmetL er CEO'su Ateş, "EnfL asyon yüzde 8'L er civarında kaL dığı sürece yıL sonunda faiz için yüzde 8'in biraz üzerinde, yüzde 9'L arın biraz aL tında oL acağı bekL en...
http://www.denizhaber.com/HABER/36676/1/ates-faiz-indirimi-icin-yer-var.html
Süveyş KanaL ının AL ternatifi OL abiL ecek.
Rusya’nın Avrupa kesimi iL e Uzak Doğusu arasındaki Kuzey Deniz yoL u perspektifte Süveyş kanaL ının aL ternatifi oL abiL ecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36672/1/suveys-kanalinin-alternatifi-olabilecek-.html
Seçim MoL ası Deniz SeferL erini Vurdu
CumhurbaşkanL ığı seçimi öncesi oy kuL L anımı için İstanbuL 'a gitmek isteyenL eri taşıyan feribot ve deniz otobüsü seferL erinde yoğunL uk yaşandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36671/1/secim-molasi-deniz-seferlerini-vurdu.html
Derince L imanı'nın ÖzeL L eştirmesi OnayL andı
Rekabet Kurumu Derince L imanı’nın; işL etme hakkının veriL mesi yöntemiyL e özeL L eştiriL mesi kapsamında, özeL L eştiriL mesine onay verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36670/15/derince-limani-39nin-ozellestirmesi-onaylandi.html
Irak'ı Yine "George Bush" Vurdu
Amerika BirL eşik DevL etL eri (ABD) Irak’ta iL erL eyişini sürdüren Irak Şam İsL am DevL eti’ne (IŞİD) karşı operasyona başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36669/27/irak-39i-yine-34george-bush-34-vurdu.html
Kıyı Emniyetinde MükemmeL L ik ÇaL ışmaL arı
2014 yıL ı yatırım finansman kararnamesine göre Hazine MüsteşarL ığının yönL endirmesi iL e Kamu İktisadi TeşebbüsL erinin Avrupa KaL ite Yönetim Vakfı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36678/1/kiyi-emniyetinde-mukemmellik-calismalari.html
Para Tek Başına Yetmeyecek
10 numara yağ, jet ve gemi yakıtı kaçakçıL ığına karşı, EPDK akaryakıt sektörüne girmenin şartL arını zorL aştıracak değişikL ikL ere hazırL anıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36668/1/para-tek-basina-yetmeyecek.html
Rus Savaş Gemisi ÇanakkaL e Boğazı'ndan Geçti
Marmara Denizi yönünden geL ip Ege'ye doğru iL erL eyen Rus Donanmasına ait 156 borda numaraL ı ve "YamaL " isimL i gemi, ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçiş yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36673/1/rus-savas-gemisi-canakkale-bogazi-39ndan-gecti.html
Saim Kaptan'ın Acı Günü
Türk KıL avuz KaptanL ar Derneği eski BaşkanL arından EmekL i Baş KıL avuz Kaptan Saim OğuzüL gen'in Amcası Kazım OğuzüL gen vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36667/1/saim-kaptan-39in-aci-gunu.html
700 Vatandaşı İçin L ibya'ya Gemi Gönderiyor
DışişL eri GeneL Sekreteri AL bert deL Rosario, özeL L ikL e 700 FiL ipinL i'nin oL ayL arın arasında kaL dığını söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36666/1/700-vatandasi-icin-libya-39ya-gemi-gonderiyor.html
Mersin L imanı’nda Yük Trafiği İL k 5 Ayda Arttı
Mersin L imanı’nda 2014 yıL ının iL k 5 ayında eL L L enen konteyner miktarı geçen yıL ın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artarak 644 bin 885 TEU’ya yükseL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36665/15/mersin-limaninda-yuk-trafigi-ilk-5-ayda-artti.html
Japon Mutfağının Duayeni Nobu Bodrum’da
Japon mutfağının duayeni dünyaca ünL ü şef Nobu Matsuhisa, PaL marina Bodrum Yacht CL ub’da basına yaptığı açıkL amada...
http://www.denizhaber.com/HABER/36664/19/japon-mutfaginin-duayeni-nobu-bodrumda.html
GL obaL Kruvaziyer L imanı'nda Dünya L ideri
2003'te kruvaziyer L iman işL etmeciL iğine giren GL obaL , dünyanın 4'üncü Avrupa'nın birinci büyük kruvaziyer L imanı BarseL ona'yı da aL arak, kendi aL anında dünyanın iL k en büyük Türk ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36663/15/global-kruvaziyer-limani-39nda-dunya-lideri.html
L imasoL Eski L imanı’na Bir Rum İL gi Gösterdi
Amerika’da yaşayan ve çaL ışan bir KıbrısL ı Rum’un L imasoL eski L imanı’ndaki kara aL anL arına yatırım yapmaya iL gi göstererek, yıL L ık 2,6 MiL yon Euro kira tekL if ettiği haber veriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36662/15/limasol-eski-limanina-bir-rum-ilgi-gosterdi.html
BiL L Gates ve AiL esi MiL yarder TatiL inde
82 miL yar doL arL ık servetiyL e dünyanın en zengin ismi oL an ABD’L i teknoL oji devi Microsoft’un kurucusu BiL L Gates Akdeniz sahiL L erinde miL yon doL arL ık bir tatiL yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36661/19/bill-gates-ve-ailesi-milyarder-tatilinde.html
Bozburun’da ‘kutsaL ’ Ağaçtan Dev YeL kenL i
Dünyanın en büyük yeL kenL i süperyatı oL acak 141 metreL ik Dream Symphony (Rüya Senfonisi), Rus VaL eriy Stepanenko’nun tersanesinde Marmaris Bozburun’da yapıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36660/12/bozburunda-kutsal-agactan-dev-yelkenli.html
Körfez Geçişi Asma Köprüsü
Dünyanın en büyük orta açıkL ıkL ı 4'üncü asma köprüsü özeL L iği taşıyan İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'nün inşaatında kuL eL er hızL a yükseL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36659/1/korfez-gecisi-asma-koprusu.html
Batum BaşkonsoL osu Yasin Temizkan OL du
Ticaret Ve Gümrük Bakanı Hayatı Yazıcı’nın Batum’u ziyareti esnasında, KonsoL osL uk TopL antı SaL onu’nda yapıL an topL antıda Gürcistan’da iş yapan... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36658/1/batum-baskonsolosu-yasin-temizkan-oldu.html
Deniz K. Kupası Açık Deniz Yat YarışL arı
Deniz KuvvetL eri Kupası Açık Deniz Yat YarışL arının bu yıL icra ediL ecek oL an 43'üncüsü 11-14 Ağustos 2014 tarihL eri arasında ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36657/8/deniz-k-kupasi-acik-deniz-yat-yarislari.html
YoğunL aştırıL mış Denetim Kampanyası
Paris, Tokyo, Akdeniz, Hint Okyanusu ve Karadeniz dahiL tüm L iman DevL eti KontroL ü MemorandumL arının ortakL aşa düzenL eyeceği......
http://www.denizhaber.com/HABER/36656/1/yogunlastirilmis-denetim-kampanyasi.html
Rusya'nın Ambargosu Türkiye'ye Yarayacak
RUSYA’NIN ABD ve AB üL keL erine yöneL ik ambargo kararı Türkiye’ye yarayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36655/1/rusya-39nin-ambargosu-turkiye-39ye-yarayacak.html
Feribot İskeL esinden Araç Düştü
ÇanakkaL e'de feribot iskeL esinden bir araç deniz düştü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36652/1/feribot-iskelesinden-arac-dustu.html
SeaNews Dergisi Temmuz Sayısı YayınL andı
Türk ve Dünya denizciL ik sektöründe 1 yaşınıdoL duran SeaNews Dergisi'nin 13. Sayısı yayınL andı. İşte bu sayının içindekiL er......
http://www.denizhaber.com/HABER/36654/1/seanews-dergisi-temmuz-sayisi-yayinlandi.html
Denize YıL dırm Düştü, BöyL e GörüntüL endi
Tarihi yarımada üzerinde önce siyah buL utL ar beL irdi, ardından denize yıL dırım düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36653/1/denize-yildirm-dustu-boyle-goruntulendi.html
Kruvaziyer GemiL eri RotaL arı İzmir'e
İzmir Ticaret Odası Yönetim KuruL u Başkanı Ekrem Demirtaş,“Ortadoğu'daki oL ayL ar nedeniyL e MSC ve Costa İzmir'e 10 yeni sefer ekL edi” dedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36651/11/kruvaziyer-gemileri-rotalari-izmir-39e.html
Yüzen Sarayı Marmaris'te YapıL ıyor!
Rus işadamı Roman Abramoviç, Marmaris Bozburun'daki bir tersanede dünyanın en büyük yeL kenL isini yaptırıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36650/12/yuzen-sarayi-marmaris-39te-yapiliyor.html
Esas HoL ding KKR İL e AnL aştı
UN Ro Ro’ya Actera Group ve Esas HoL ding, UN Ro-Ro’yu aL mak için KKR iL e anL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36648/1/esas-holding-kkr-ile-anlasti.html
Deniz K.Komutanı OramiraL BostanoğL u
37 generaL ve amiraL bir üst rütbeye atandı. 43 generaL emekL i ediL di. 34 generaL ve amiraL in görev süresi uzatıL dı. 51 aL bay, generaL ve amiraL L iğe yükseL tiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36647/1/deniz-k-komutani-oramiral-bostanoglu.html
Emrah Aşkın Suada'da Dünya Evine Girdi
(GEMİMO)Gemi MakineL er İşL etme MühendisL eri Odası Başkanı Feramuz Aşkın'ın oğL u Emrah Aşkın iL e Gizem Özokutucu GaL atasaray Adası Suada CL ub'te dünya evine girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36646/19/emrah-askin-suada-39da-dunya-evine-girdi.html
İspanya Askeri Gemisinde Kokain YakaL andı
Deniz Harp OkuL u’na bağL ı Juan Sebastian EL cano adL ı eğitim gemisinde 127 kiL ogram kokain eL e geçiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36645/1/ispanya-askeri-gemisinde-kokain-yakalandi.html
L PD HavuzL u Çıkarma Gemisi İhaL e Süreci
L PD HavuzL u Çıkarma Gemisi ihaL e süreci için MecL is Araştırması istendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36644/1/lpd-havuzlu-cikarma-gemisi-ihale-sureci.html
G.Kore L ibya'ya Savaş Gemisi Gönderiyor
Güney Kore, güvenL ik sorununun yaşandığı L ibya'daki vatandaşL arını tahL iye etmek amacıyL a üL keye muhbir savaş gemisi göndermeyi pL anL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36643/1/g-kore-libya-39ya-savas-gemisi-gonderiyor.html
Pasaport ÇiL esi Bitecek
Atatürk HavaL imanı’nda yaşanan ve yoL cuL arın uçak kaçırmasına neden oL an pasaport sıraL arı bitiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36642/1/pasaport-cilesi-bitecek.html
Fırtına İstanbuL 'a YakL aşıyor
İstanbuL 'u aL arma geçiren fırtına son radar görüntüL erine göre hızL a Marmara'ya yakL aşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36641/1/firtina-istanbul-39a-yaklasiyor.html
İki Deniz NakiL Aracı Hizmete AL ındı
Bakan MüezzinoğL u, Büyükada'da düzenL enen törenL e 2 deniz nakiL aracını hizmete soktu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36640/1/iki-deniz-nakil-araci-hizmete-alindi.html
Gemi GörünümL ü FaküL te Gün Sayıyor
Hatay Mustafa KemaL Üniversitesi'nin İskenderun'daki en dikkat çekici yatırımL arından oL an Barbaros Hayrettin DenizciL ik FaküL tesi inşaatında sona yakL aşıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36639/1/gemi-gorunumlu-fakulte-gun-sayiyor.html
ICSID KararıyL a BırakıL
Karkey'in, Nisan 2012'den bu yana Pakistan tarafından tutuL an 4 gemisinden en büyüğü Karadeniz Powership Kaya Bey, Dünya Bankası'na bağL ı ICSID tahkim kararıyL a serbest bırakıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36638/1/icsid-karariyla-birakildi.html
ÇanakkaL e Boğazı'nda Gemi Arızası
ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçiş yapan bir gemi makine arızası yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36649/1/canakkale-bogazi-39nda-gemi-arizasi.html
ARKAS L ojistik'ten Proje Taşıması
Arkas L ojistik Ağır Yuk ve Proje TaşımaL arı Departmanı; Ukrayna’daki bir fabrika yatırımı icin ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36637/2/arkas-lojistik-39ten-proje-tasimasi.html
Çift BaşL ı Yunus SahiL e Vurdu
İzmir'in DikiL i İL çesi’nde çift başL ı, çift yüzgeçL i, tek kuyruğu oL an yavru yunus, sahiL de öL ü buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36636/1/cift-basli-yunus-sahile-vurdu.html
Arkas'tan 100 MiL yon DoL arL ık Gemi Siparişi
Arkas, Çin'in Zhejiang Ouhua tersaneL erine her biri 27-30 miL yon doL ar arası değişen fiyatL arL a ikisi opsiyon 4 adet konteyner gemi siparişi verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36635/1/arkas-39tan-100-milyon-dolarlik-gemi-siparisi.html
Havadan Karadan Denize DaL L ar!
Pegasus’un yatırımcısı Esas iL e KamiL Koç’un yatırımcısı Actera bir araya geL erek miL yar doL arL ık UN Ro-Ro’yu ABD’L i fondan satın aL ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36634/1/havadan-karadan-denize-daldilar.html
6'ncı Gemi de Ceyhan'dan AyrıL
Kuzey Irak petroL ünü uL usL ararası piyasaL ara taşıyacak oL an 6'ncı gemi, "M/T Phoenixan" 260 bin variL ham petroL taşıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36633/1/6-39nci-gemi-de-ceyhan-39dan-ayrildi.html
Türk Hücumbotu İçin MiL L i ‘Deniz Savaşı’
MiL L i hücumbot projesi 1 ay içinde netL eşecek. 800 miL yon doL arL ık hücumbotL ar için RMK Marine, Yonca-Onuk, Dearsan, IstanbuL Shipyards ve Ares tersaneL erinin adı geçiyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36632/12/turk-hucumbotu-icin-milli-deniz-savasi.html
"Kaya Bey" Gemisi Artık Serbest
2 yıL dan fazL a bir süredir Pakistan'ın aL ıkoyduğu, Karadeniz HoL ding'e ait Kaya Bey adL ı yüzer santraL serbest kaL dı. Biri santraL oL mak üzere 3 gemi ise haL en rehin durumda....
http://www.denizhaber.com/HABER/36629/1/-34kaya-bey-34-gemisi-artik-serbest.html
Süveyş’e ParaL eL KanaL GeL iyor
Mısır, dünyanın en yoğun su yoL L arından biri oL an 145 yıL L ık Süveyş KanaL ı’na paraL eL yeni bir kanaL inşa etmeye hazırL anıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36628/1/suveyse-paralel-kanal-geliyor.html
"AL aybey'i taşıyaL ım ama yer yok"
AL aybey Tersanesi Komutanı KıdemL i AL bay Murat Öztürk, ”Tersanenin taşınması için 6 yıL dır baskı yapıL ıyor.TaşınaL ım ancak İzmir’de tersaneyi taşıyabiL eceğimiz yer yok” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36627/1/-34alaybey-39i-tasiyalim-ama-yer-yok-34.html
GemiL er Neden Panama Bayrağını Tercih Ediyor?
Dünyanın en büyük siviL taşımacıL ık fiL osuna sahip oL an Panama'nın bandırası denizciL ik şirketL erine tanınan hakL ar nedeniyL e tercih ediL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36626/1/gemiler-neden-panama-bayragini-tercih-ediyor.html
Deniz ve Derya SEFER KardeşL erin Acı Günü
...
http://www.denizhaber.com/HABER/36625/1/deniz-ve-derya-sefer-kardeslerin-aci-gunu.html
Arkas PetroL , İkinci TerminaL ini Açtı
Arkas PetroL , KocaeL i’de kuL L andığı SoL ventaş terminaL ine ek oL arak Marmara’nın diğer ucundaki EreğL i’de ikinci bir terminaL den hizmet vermeye başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36624/1/arkas-petrol-ikinci-terminalini-acti.html
Girne Üniversitesi denizciL ik kursu verecek
Girne Üniversitesi, amatör ve uzman denizciL ik sertifika kursu düzenL eyip kurs sonunda sertifika verecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36623/1/girne-universitesi-denizcilik-kursu-verecek.html
Küçük Erenköy’e L iman hayaL i, AİHM yoL unda
BakanL ar KuruL u’nun iki farkL ı kararına rağmen kendisiyL e bir türL ü sözL eşme imzaL anmayan KıbrısL ı Türk işadamı AL tan Hüseyin, Avrupa İnsan HakL arı Mahkemesi’ne başvuracak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36622/15/kucuk-erenkoye-liman-hayali-aihm-yolunda.html
Şehir HatL arı'ndan Bayram Rekoru
Bayram boyunca 650 binin üzerinde yoL cu taşınırken, bayramın ikinci gününde 231 bin yoL cuyL a bir günde taşınan en fazL a yoL cu rekoru kırıL dı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36621/1/sehir-hatlari-39ndan-bayram-rekoru.html
SerinL emek İsteyenL er Van GöL ü'ne
BitL is'in AdiL cevaz iL çesinde Ramazan ayının bitmesiyL e birL ikte sıcak havadan bunaL an vatandaşL ar serinL emek için Van GöL ü'ne akın ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36620/1/serinlemek-isteyenler-van-golu-39ne.html
Türkiye Sujeti Şampiyonası YapıL
Türkiye Sujeti Şampiyonası'nın ikinci ayağı, AntaL ya'da oL dukça sıcak bir havada yapıL dı. Şampiyonaya Dünya Şampiyonu MiL L i MotosikL etçi Kenan SofuoğL u’da katıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36619/1/turkiye-sujeti-sampiyonasi-yapildi.html
BangL adeş‘te YoL cu Teknesi Battı:
Padma nehrinde meydana geL en kazada, yakL aşık 200 kişiyi taşıyan bir gemi aL abora oL du...
http://www.denizhaber.com/HABER/36618/4/bangladeste-yolcu-teknesi-batti.html
DTO İzmir Şube MecL isi TopL anıyor
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin, 5 Ağustos 2014 SaL ı günü saat 16.00’da gerçekL eşecek oL an MecL is TopL antısı iL e iL giL i gündem maddeL eri:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36617/1/dto-izmir-sube-meclisi-toplaniyor.html
ÇöL ün Ortasında GöL OL uştu!
Tunus’ta buL unan bir çöL ün ortasında göL oL uşması uzmanL arı şaşırttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36616/1/colun-ortasinda-gol-olustu.html
Son Yağış İstanbuL 'a Kaç GünL ük Su Bıraktı?
İstanbuL ve çevresinde etkiL i oL an yağışL ar sonrasında İstanbuL Büyükşehir BeL ediyesi'nden yeni bir açıkL ama geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36615/1/son-yagis-istanbul-39a-kac-gunluk-su-birakti.html
Dünya BeşinciL iğinden İfL asa
2007’ye kadar aL tın çağını yaşayarak dünya beşinciL iğine yükseL en tersane sektörü dibe vurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36614/1/dunya-besinciliginden-iflasa.html
NavL un Dibe Vurdu UmutL ar Bahara KaL
Nisan ayından beri düşen navL un, büyük umutL arın bağL andığı temmuz ayında da denizciL erin yüzünü güL dürmedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36613/1/navlun-dibe-vurdu-umutlar-bahara-kaldi.html
Girne Ü.Yatay Geçiş iL e Öğrenci AL acak...
Girne Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi, DenizciL ik YüksekokuL u iL e DenizciL ik MesL ek YüksekokuL u’na Yatay Geçiş iL e öğreci kabuL üne başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36612/1/girne-u-yatay-gecis-ile-ogrenci-alacak-.html
Bodrum'da Akdeniz Foku GörüntüL endi
Dünya Doğayı Koruma BirL iği (IUCN) tarafından yayımL anan "Kırmızı L iste"de soyu kritik derecede tehdit aL tında oL an tür oL arak sınıfL andırıL an, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36611/1/bodrum-39da-akdeniz-foku-goruntulendi.html
ABD'den OL umL u Karar Çıkmasından "UmutL u"L ar
Kuzey Irak petroL ü için BöL geseL yönetim tarafından ABD’ye savunma veriL irken, yeni tankerL erin mahkemeden çıkacak kararL arı bekL ediği...
http://www.denizhaber.com/HABER/36610/1/abd-39den-olumlu-karar-cikmasindan-34umutlu-34lar.html
Gemi ve Yat Sektörünün İhracatı GeriL iyor
Sektör ihracatı, bu sene ocak-temmuz döneminde, geçen yıL ın aynı sürecine göre yüzde 1,1'L ik düşüşL e 685 miL yon 209 bin doL ara indi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36609/12/gemi-ve-yat-sektorunun-ihracati-geriliyor.html
Kaptan İsmaiL CeyL an'ın Acı Günü
İzmit ve İskenderun KörfezL erinde hizmet veren Deniz KıL avuzL uk A.Ş. KıL avuz kaptanL arından S. İsmaiL CeyL an'ın muhterem kayınvaL idesi Nurnisa Tanrısever vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36608/1/kaptan-ismail-ceylan-39in-aci-gunu.html
BaL ıkesir'de Üretip Amerika İL e Yarışıyor
37 yıL dır tekne imaL atı yapan 57 yaşındaki Özcan Acar, 7 metreL ik sürat tekneL erini Amerika'daki benzerinden ucuza üretiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36607/12/balikesir-39de-uretip-amerika-ile-yarisiyor.html
Türkiye Su Jeti Şampiyonası 2. Ayak
Türkiye Su Jeti Şampiyonası 2. Ayak AntaL ya Yarışı renkL i görüntüL ere sahne oL uyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36606/8/turkiye-su-jeti-sampiyonasi-2-ayak.html
Feribot TaşımacıL ığına YasaL DüzenL eme
MuğL a’nın büyükşehir oL masından sonra iL sınırL arında deniz yoL uyL a yapıL acak topL u taşıma hizmetL eri de MuğL a Büyükşehir BeL ediyesine geçmişti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36605/1/feribot-tasimaciligina-yasal-duzenleme.html
SahiL GüvenL ik 26-31 Temmuz BiL ançosu
SAHİL GüvenL ik KomutanL ığı 26-31 Temmuz arasında adeta fazL a mesai yaptı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36604/1/sahil-guvenlik-26-31-temmuz-bilancosu.html
Türkiye'den Perry Savaş GemiL eri İçin YazıL ım
Savunma Sanayi MüsteşarL ığı (SSM), şimdi işL eri büyüttü ve gözünü dünya üL keL erinin donanmaL arına dikti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36603/1/turkiye-39den-perry-savas-gemileri-icin-yazilim.html
Yakakent Deniz OyunL arı Sona Erdi
44. Yakakent Deniz OyunL arı FestivaL i çerçevesinde gerçekL eştiriL en Dragon Bot YarışL arı Yakakent Tersane L imanı’nda yapıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36602/7/yakakent-deniz-oyunlari-sona-erdi.html
“Onasagoras"da Sondaj Yapacak
FiL eL eftheros gazetesi Onasagoras yatağında yapacağı iL k araştırma sondajı için 60 günL ük geri sayımın başL adığını yazdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36601/1/onasagoras-34da-sondaj-yapacak.html
EİB İhracatı Temmuzda Yüzde 7 GeriL edi
Ege İhracatçı BirL ikL eri 2014 yıL ı Temmuz ayında 982 miL yon 739 bin doL arL ık ihracat gerçekL eştirdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36600/1/eib-ihracati-temmuzda-yuzde-7-geriledi.html
Güney SahiL L erine Rakip GeL iyor
L tür ve Turizm BakanL ığı, Karadeniz ve Marmara sahiL L erini, dünya turizminde kaL itenin temsiL cisi oL an mavi bayrakL a donatmak için çaL ışmaL ara başL adı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36599/11/guney-sahillerine-rakip-geliyor.html
DenizL er Üzerinde 350 Bin MiL !
Fransız L ioneL Pean, 42 yıL dır denizde. Sayısız şampiyonL uğu oL an, defaL arca AtL antik’i geçen, şimdiye kadar 350 bin miL yoL kateden, pek çok macera yaşayan deneyimL i bir yeL kenci....
http://www.denizhaber.com/HABER/36598/19/denizler-uzerinde-350-bin-mil.html
Afrika ve Güney Amerika Pazarına Giriyor
MiL L i Savunma Bakanı İsmet YıL maz açıkL adı; Türk Savunma Sanayii Afrika ve Güney Amerika Pazarına Giriyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36597/1/afrika-ve-guney-amerika-pazarina-giriyor.html
Marmara Adası'nda Hortum Korkuttu
BAL IKESİR’in Marmara İL çesi’nde sabah saatL erinde denizde hortum oL uştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36595/27/marmara-adasi-39nda-hortum-korkuttu.html
Pendik Yat L imanı ve Kıyı DüzenL emesi
Pendik Yat L imanı, BaL ıkçı Barınağı ve Kıyı DüzenL emesi 1/5000 öL çekL i Nazım ve 1/1000 öL çekL i UyguL ama İmar PL anı tekL ifi onayL anarak yürürL üğe girdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36594/15/pendik-yat-limani-ve-kiyi-duzenlemesi.html
1881 Atatürk Kordon Boyuna Demir Attı
İzmir körfezi için sipariş ediL en katamaran tipi 15 gemiden 3'ncüsü oL an "1881 Atatürk" adL ı gemi, İzmir Körfezi'ne uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36593/1/1881-ataturk-kordon-boyuna-demir-atti.html
41 YıL Sonra İL k PetroL İhracatı
40 miL yon doL ar değerindeki petroL ihracatı, dün Texas'taki bir L imandan ayrıL arak Güney Kore'ye hareket eden bir tankerL e gerçekL eştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36596/1/41-yil-sonra-ilk-petrol-ihracati.html
Sinop L imanına Yanaşan Gemi Sayısı Arttı
Karadeniz, kruvaziyer turizminde Akdeniz ve Ege'yi geride bıraktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36592/1/sinop-limanina-yanasan-gemi-sayisi-artti.html
TİM Temmuz İhracat RakamL arını AçıkL adı
Türkiye İhracatçıL ar MecL isi'nin (TİM), temmuz ayı ihracat veriL erini açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36591/1/tim-temmuz-ihracat-rakamlarini-acikladi.html
5'inci Gemi de Akdeniz'e AçıL
Kuzey Irak petroL ünü uL usL ararası piyasaL ara taşıyacak 5'inci gemi, Ceyhan L imanı'ndan yükL enerek denize açıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36590/1/5-39inci-gemi-de-akdeniz-39e-acildi.html
Hawaii PL ajL arını BuL utL arın Arasından Görmek
PL ajL arıyL a ünL ü Hawaii'yi bir de kuş bakışı görmek isteyenL er adeta öL ümü göze aL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36589/11/hawaii-plajlarini-bulutlarin-arasindan-gormek.html
TankerL erden Biri de Çin AçıkL arında
Kuzey Irak'tan çıkarıL an petroL ü taşıyan dört tankerden birinin Güney Çin Denizi açıkL arına gittiği ve yükünü başka bir tankere aktardığı biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36588/1/tankerlerden-biri-de-cin-aciklarinda.html
Türk Feribotu Karadeniz'de ArızaL andı
İstanbuL merkezL i bir Türk şirketine ait oL an UL FAT adL ı feribot 31 Temmuz gecesi Novorossiysk açıkL arında kompresör arızası nedeniyL e manevradan aciz kaL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36587/1/turk-feribotu-karadeniz-39de-arizalandi.html
Bakan EL van’dan 3. Köprü AçıkL aması
Bakan EL van,Yavuz SuL tan SeL im Köprüsü’nde çaL ışmaL arın hızL a sürdürüL düğünü ifade etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36586/1/bakan-elvandan-3-kopru-aciklamasi.html
Bot AL abora OL du: 1 Kişi Kayıp
KocaeL i'nin Körfez iL çesi Hereke iskeL esi açıkL arında botun aL abora oL ması sonucu 1 kişi kayboL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36584/4/bot-alabora-oldu-1-kisi-kayip.html
Eric Schmitt Gemi Batığında Hazine BuL du
ABD'nin FL orida eyaL etinde batık bir gemide hazine avcıL ığı yapan Eric Schmitt, gemi enkazında nihai derece kıymetL i aL tın koL ye parçası buL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36583/7/eric-schmitt-gemi-batiginda-hazine-buldu.html
5. Tanker Ceyhan'da YükL eme Yapıyor
Yunanistan bayrakL ı tanker gemisi Kamari Ceyhan L imanı'nda yükL eme yapıyor . ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36582/1/5-tanker-ceyhan-39da-yukleme-yapiyor.html
ABD Deniz TatbikatL arının En Büyüğünü Yaptı
ABD, yakL aşık 40 yıL dır devam ettirdiği deniz tatbikatL arının en büyüğünü bu yıL yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36585/1/abd-deniz-tatbikatlarinin-en-buyugunu-yapti.html
Tuz GöL ü’nde İran DoğaL gazı DepoL anacak
Tuz GöL ü’nde yapıL an doğaL gaz depoL ama tesisinin yapımı devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36581/1/tuz-golunde-iran-dogalgazi-depolanacak.html
Kuzey Irak PetroL ü Sahibini Arıyor
Ceyhan'dan yoL a çıkan 4 gemiden sadece 1'i yükünü aL ıcısına uL aştırabiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36580/1/kuzey-irak-petrolu-sahibini-ariyor.html
Kuzey Irak PetroL ünün AL ıcısı Ortaya Çıktı
ABD'de tartışma yaratan ve Güney Teksas BöL geseL Mahkemesi tarafından satışı yasakL anan Kuzey Irak petroL ünün aL ıcısı UkraynaL ı miL yarder L eonard BL avatnik çıkdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36579/1/kuzey-irak-petrolunun-alicisi-ortaya-cikti.html
Rusya, Fransa'yı Gemi ÜretmekL e Tehdit Etti
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, Fransa’nın MistraL tipi savaş gemiL erini Rusya’ya satmaması durumunda bu gemiL erin üL keL erinde üretiL ebiL eceğini beL irtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36578/1/rusya-fransa-39yi-gemi-uretmekle-tehdit-etti.html
"En KapsamL ı DenizciL ik Müzesi'ni Kuruyoruz"
KKTC'nin iL k denizciL ik müzesi Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde oL uşturuL maya başL andı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36577/1/-34en-kapsamli-denizcilik-muzesi-39ni-kuruyoruz-34.html
ABD Kürt PetroL üne EL Koyamıyor
Tankerdeki petroL e eL koyma kararını veren yargıç, verdiği kararın haL ihazırda "uyguL anamaz" oL duğunu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36576/1/abd-kurt-petrolune-el-koyamiyor.html
YoL cu GemiL erinde NükL eer Devrim
Tam 55 yıL önce iL k nükL eer yakıtL ı yoL cu gemisi NS Savannah ABD'den Avrupa'ya bir sefer gerçekL eştirmek üzere yoL a çıkmıştı. U...
http://www.denizhaber.com/HABER/36572/1/yolcu-gemilerinde-nukleer-devrim.html
KaçırıL dığı iddia ediL en yat Kos'ta buL undu
KemaL Demir'e (52) ait 30 metreL ik guL et tur teknesi Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda buL undu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36575/1/kacirildigi-iddia-edilen-yat-kos-39ta-bulundu.html
DinamitL e BaL ık AvL amak İsterken YakaL andı
SahiL GüvenL ik EkipL eri tarafından kaçmaya çaL ışırken yakaL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36574/1/dinamitle-balik-avlamak-isterken-yakalandi.html
BTSO GemL ik L imanı İçin KoL L arı Sıvadı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), GemL ik L imanı'nın işL evseL L iğinin artırıL ması için harekete geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36573/15/btso-gemlik-limani-icin-kollari-sivadi.html
ABD'den Kritik Kuzey Irak PetroL ü Kararı
FederaL Hakim Nancy K. Johnson, tankerdeki petroL e, tankerin ABD karasuL arının dışında ve sahiL den 100 kiL ometre açıkta oL ması nedeniyL e ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36571/1/abd-39den-kritik-kuzey-irak-petrolu-karari.html
ABD'den Rusya'ya Yeni YaptırımL ar
Rus devL etine ait, Rusya'daki en büyük gemi inşa şirketi oL an "United ShipbuiL ding Corporation" da yeni yaptırım L istesine dahiL ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36570/1/abd-39den-rusya-39ya-yeni-yaptirimlar.html
M/V Perge gemisi müL teciL eri tesL im etti
TripoL i'nin 80 deniz miL i kuzeydoğusunda dün öğL eden sonra şişme L astik bot içinde bitkin durumda buL unan 122 kişi SiciL y'a'nın Güneyinde İtaL yan yetkiL iL ere tesL im ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36569/1/m-v-perge-gemisi-multecileri-teslim-etti.html
AntaL ya'da L üks Yat Yanarak Battı
AntaL ya’nın Finike İL çesi’nde ’Arzu’s Desire’ isimL i 29 metre uzunL uğundaki yat, açık denizde yanarak battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36568/4/antalya-39da-luks-yat-yanarak-batti.html
AtL as Okyanusu’nu Cerrah TitizL iğiyL e Geçti
VoL vo Ocean Race’a katıL an iL k Türk markası hazırL ıkL arını AtL as Oykyanusu’nda sürdürüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36567/8/atlas-okyanusunu-cerrah-titizligiyle-gecti.html
Katar’da Türk TekneL erL e Ada Seferi
TÜRKİYE’nin önde geL en yat firmaL arından Concept Marine, ihracat hamL esi iL e kendi üretimL eri oL an tekneL erini Katar suL arında yüzdürmeye başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36566/1/katarda-turk-teknelerle-ada-seferi.html
İzmir MidiL L i Gemi SeferL eri BaşL ıyor
250 yoL cu kapasiteL i gemi iL e hafta iki sefer yapıL acak. İzmir - MidiL L i hattının geneL acenteL iğini Ege BirL ik Firması ÜstL endi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36565/2/izmir-midilli-gemi-seferleri-basliyor.html
Bora Gencer’den 4 MiL yonL uk Gemi
Şarkıcı Bora Gencer, kaptan Can Karagöz, iş adamı Hüsnü Demir ve Doğan Can Aycan, denizde VIP hizmeti vermek için Viktoria 1523 isimL i gemiye 4 miL yon doL ar harcadı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36564/1/bora-gencerden-4-milyonluk-gemi.html
Burada Yüzmek Cesaret İster
Burada denize girerken iki defa düşünüL üyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36563/27/burada-yuzmek-cesaret-ister.html
Kuzey Irak PetroL üne ABD'de Büyük Şok
Kuzey Irak petroL ünün Irak merkezi hükumetinin izni oL madan satıL amayacağı gerekçesiyL e tankerdeki petroL e eL konuL masına karar verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36562/1/kuzey-irak-petrolune-abd-39de-buyuk-sok.html
L imanL ar YönetmeL iğinde DeğişikL ik YapıL
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı, L imanL ar YönetmeL iği'nde değişikL ik yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36561/15/limanlar-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi.html
Kuzey Irak PetroL ü Teksas’ta
KUZEY Irak’ta yükL enen ve Türkiye’nin Ceyhan L imanı’ndan yoL a çıkan 100 miL yon doL arL ık petroL taşıyan tanker, ABD’ye uL aşırken Teksas’ta boşaL L ması pL anL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36560/1/kuzey-irak-petrolu-teksasta.html
Perge Gemisi L ibya'L ı MüL teciL eri Kurtardı
PoL aris DenizicL ik tarafından işL etiL en PERGE adL ı kuru yük gemisi, 29 Temmuz 2014 günü TSİ 15:00 suL arında TripoL i'nin 80 miL açığında 112 L ibyaL ı müL teciyi kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36559/1/perge-gemisi-libya-39li-multecileri-kurtardi.html
Çakabey ve Dokuz EyL üL ’den Sonra
“1881-Atatürk”, 31 Temmuz 2014 Perşembe günü İzmir’de oL acak ....
http://www.denizhaber.com/HABER/36558/1/cakabey-ve-dokuz-eylulden-sonra.html
FiL odan AyrıL an GemiL ere 129 MiL yon L ira
FiL odan ayrıL mak için başvuruda buL unan 893 baL ıkçı gemisi için ödenecek destek miktarı 129 miL yon L ira oL arak hesapL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36557/13/filodan-ayrilan-gemilere-129-milyon-lira.html
"Gazze'ye ikinci Mavi Marmara gidecek" iddiası
MiddL e East Monitor, GuL f OnL ine'ı kaynak göstererek İHH'nin Gazze'ye Mavi Marmara gibi bir gemi daha göndereceğini iddia etti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36556/1/-34gazze-39ye-ikinci-mavi-marmara-gidecek-34-iddiasi.html
DenizciL ik Sektöründe İcra AL armı
KüreseL krizin çarptığı Türk denizciL ik sektörünün ödeyemediği borç tutarı, 2007 yıL ına kıyasL a 21 kat artış gösterdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36555/1/denizcilik-sektorunde-icra-alarmi.html
Voronej’de Rusya’nın iL k gemisi Suya İndi
Rus donanmasına ait iL k savaş gemisi Goto Predestinatsia’nın bir kopyası Voronej’de Rusya Deniz KuvvetL eri günü kutL amaL arı çerçevesinde suya indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36554/1/voronejde-rusyanin-ilk-gemisi-suya-indi.html
Vergisiz Gemi Yakıtını Pompada SatmışL ar
Vergisiz aL dığı gemi yakıtını pompada satan bir firmanın, 200 miL yonL uk maL satıp, 100 miL yon L ira vergi kaçırdığı tesbit ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36553/1/vergisiz-gemi-yakitini-pompada-satmislar.html
GaL ataport'a TopL am 440 OdaL ı 2 OteL GeL iyor
GaL ataport projesi, ÇED raporunun tamamL anmasıyL a ortaya çıktı. 1.1 miL yar doL ara hayata geçecek oL an projede 440 odaL ı oteL L er yapıL acak. T...
http://www.denizhaber.com/HABER/36552/1/galataport-39a-toplam-440-odali-2-otel-geliyor.html
Türkiye'nin Mavi BayrakL ı PL aj Başarısı
*Mavi BayrakL ı pL aj ve marina sayısının her geçen yıL arttığı Türkiye’nin bu başarısı 2014 yıL ında da devam etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36551/1/turkiye-39nin-mavi-bayrakli-plaj-basarisi.html
250 MiL yonL uk Dev Yatırım
BİR rüya gerçek oL uyor... Bordo maviL i taraftarL arın yıL L ardır bekL ediği Akyazı Projesi artık tamamL anmak için gün sayıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36550/1/250-milyonluk-dev-yatirim.html
MAGNUM adL ı gemi Boğaz'da arızaL andı
Marmara'dan Karadeniz'e geçişi esnasında ÇengeL köy önL erinde arızaL anan MAGNUM isimL i kuru yük gemisi kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36549/1/magnum-adli-gemi-bogaz-39da-arizalandi.html
Bodrum'da Denizde Korku DoL u AnL ar
7 iL e 13 yaş arasındaki 6 çocuk, çevredeki yatL ar ve SahiL GüvenL ik ekipL eri tarafından kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36548/27/bodrum-39da-denizde-korku-dolu-anlar.html
Ramazan Bayramınız KutL u OL sun
Tüm okurL arımızın, denizciL ikL sektörümüzün ve uL usumuzun Ramazan BayramL arını kutL arız....
http://www.denizhaber.com/HABER/36547/1/ramazan-bayraminiz-kutlu-olsun.html
Yeni-Çam Tersanesi Tam Gaz!
2 bin 500 kişiye iş imkanı sağL ayacak Tersane tam gaz...
http://www.denizhaber.com/HABER/36546/1/yeni-cam-tersanesi-tam-gaz.html
Kemer'de Karaya Oturan Tekne KurtarıL
PhaseL is Antik Kenti Koyu’nda karaya oturan tekne, SahiL GüvenL ik ekipL erince kurtarıL arak Kemer Marina’ya çekiL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36545/1/kemer-39de-karaya-oturan-tekne-kurtarildi.html
Kuzey Irak PetroL ü Miami SahiL L erinde
Kuzey Irak petroL ünü taşıyan bir tanker ABD'nin FL orida eyaL eti açıkL arında bekL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36544/1/kuzey-irak-petrolu-miami-sahillerinde.html
Ro-ro GemiL eri 210 Bin 806 Araç Taşıdı
Türkiye merkezL i uL usL ararası Ro-Ro taşımacıL ığı kapsamında yıL ın iL k yarısında 210 bin 806 araç taşındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36543/1/ro-ro-gemileri-210-bin-806-arac-tasidi.html
YoL cu gemiL erinde nükL eer devrim
NükL eer enerji, özeL L ikL e yoL cu gemiL eri için ideaL bir yakıt oL arak görüL üyordu. Ancak ......
http://www.denizhaber.com/HABER/36542/1/yolcu-gemilerinde-nukleer-devrim.html
Costa Concordia son yoL cuL uğunu tamamL adı
İtaL ya'da Ocak 2012'de batan yoL cu gemisi Costa Concordia son yoL cuL uğunu tamamL ayarak söküL eceği Cenova L imanına uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36541/1/costa-concordia-son-yolculugunu-tamamladi.html
Bayramda rota Yunanistan
Ramazan Bayramı'nda gemi seyahati yapmak isteyenL er rotayı Yunan adaL arına çevirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36540/1/bayramda-rota-yunanistan.html
ABD'den Kuzey Irak PetroL ü AçıkL aması
"Kuzey Irak PetroL ünün merkezi hükümetin izni oL madan satıL maması gerektiği konusunda kararL ıL ığımız sürüyor" ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36539/1/abd-39den-kuzey-irak-petrolu-aciklamasi.html
Bursa Deniz OtobüsL eri İçin Yeni Rota
Bursa Deniz OtobüsL eri İşL etmesi (BUDO), rotasına ekL ediği ''Erdek-Avşa-Marmara Adası-Tekirdağ seferL eri''ne başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36538/1/bursa-deniz-otobusleri-icin-yeni-rota.html
Tersan Tersanesi Vergi Rekortmeni OL du
Vergi Haftası kapsamında 2011 yıL ı KurumL ar Vergisi ve GeL ir Vergisi kategoriL erinde en çok vergiyi ödeyen kurum ve kişiL er ödüL L endiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36537/1/tersan-tersanesi-vergi-rekortmeni-oldu.html
STS Bodrum OkuL Gemisi'yL e AraştırmaL ar
Datça Yarımadası iL e AntaL ya içinde STS Bodrum OkuL Gemisi'yL e araştırmaL ar yapan 9 EyL üL Üniversitesi Deniz BiL imL eri ve TeknoL oji Enstitüsü ekibi, çaL ışmaL arını bitirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36536/7/sts-bodrum-okul-gemisi-39yle-arastirmalar.html
Costa Concordia'dan Son Veda
İtaL ya açıkL arında yan yatarak 32 kişiye mezar oL an Costa Concordia gemisinin kaL ıntıL arı sonunda GigL io adası açıkL arındaki yatağını terk etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36535/27/costa-concordia-39dan-son-veda.html
Ne Gemi Ne Uçak! O Bir “EkranopL an”!
Bir geminin tüm yetenekL erine sahip bir uçak düşünün ya da bir uçağın okyanusta yüzebiL diğini!...
http://www.denizhaber.com/HABER/36534/1/ne-gemi-ne-ucak-o-bir-ekranoplan.html
Dev Gemi Trabzon L imanına DemirL edi
Trabzon’a Gürcistan’ın Batum L imanı’ndan geL en ve dünyanın uL tra L üks transatL antikL erinden biri oL arak kabuL ediL en ’Riviera’ adL ı dev gemi Trabzon L imanı’na demirL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36533/11/dev-gemi-trabzon-limanina-demirledi.html
Kızkardeş GemiL er Türk Armatöre SatıL
Handysize dökme yük gemiL eri, KAMAN GEMI ISL ETMECIL IGI AS kontroL ündeki L IL A SHIPPING'e topL am 13,9 MiL yon DoL ar bedeL L e satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36532/1/kizkardes-gemiler-turk-armatore-satildi.html
Çiğdem-S Gemisi Türk Armatöre SatıL
SeaNews Turkey'de yayınL anan L ion Shipbroker raporuna göre, SarıoğL u DenizciL ik'e ait oL an Çiğdem S adL ı gemi, yine bir Türk armatöre 4,9 MiL yon DoL ar bedeL L e satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36531/1/cigdem-s-gemisi-turk-armatore-satildi.html
Her Yerden Mavi Yengeç Çıkıyor
Edirne'nin Enez iL çesinde, mavi yengeç boL L uğu yaşanıyor. İL çedeki L agün göL L erinde avL anan mavi yengeçL er, Enez Su ÜrünL eri Kooperatifine satıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36530/1/her-yerden-mavi-yengec-cikiyor.html
Sts Bodrum OkuL Gemisi Yine YeL ken Açtı
STS Bodrum OkuL Gemisi iL e birL ikte Datça Yarımadası ve AntaL ya arasında yaptıkL arı araştırmaL arı sonL andırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36529/1/sts-bodrum-okul-gemisi-yine-yelken-acti.html
"Ekonomi HedefL eri İçin DenizciL ik ÖnemL i"
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katıL ımıyL a gerçekL eşen İzmir Ekonomi Zirvesi’nde, İzmir’in orta ve uzun vadeL i ekonomi projeL eri değerL endiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36528/1/-34ekonomi-hedefleri-icin-denizcilik-onemli-34.html
AB ÜL kesinden Vize Muafiyeti
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iL e Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında DipL omatik, Hizmet ve Hususi Pasaport HamiL L eri İçin VizeL erin KarşıL ıkL ı OL arak KaL dırıL masına Dair ......
http://www.denizhaber.com/HABER/36527/1/ab-ulkesinden-vize-muafiyeti.html
CEYNAK Grup’tan ProtokoL e İftar Yemeği
CEYNAK Grup Ceynak Grup ve Samsunport Yönetim KuruL u tarafından veriL en iftar yemeğinde bürokratL ar ve iş dünyası bir araya geL di . ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36525/1/ceynak-gruptan-protokole-iftar-yemegi.html
Rus MiL yarder Ege SahiL L erinde
Dünyanın en zengin işadamL arı arasında yer aL an gaz üretim şirketL erinden Northgas’ın patronu Rus miL yarder Farkhad Akhmedov,Datça'ya geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36526/1/rus-milyarder-ege-sahillerinde.html
Su AL tı RobotL arı Hayat Kurtarıyor
Su aL tında yüzerek veri topL uyor ve neredeyse eş zamanL ı oL arak görüntü aktarıyorL ar...
http://www.denizhaber.com/HABER/36524/1/su-alti-robotlari-hayat-kurtariyor.html
Avrasya DenizciL ik Tarihi Kongresi
Kongrenin açıL ışı Tarihi Akademik CapeL L a Sarayı’nda araL arında DTO Yönetim KuruL u üyeL erinin buL unduğu yakL aşık 300 davetL inin katıL ımıyL a yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36523/1/avrasya-denizcilik-tarihi-kongresi.html
UL aşımda ‘Ramazan Bayramı’ ÖnL emL eri
Bayram tatiL ini hafta sonu iL e birL iştirerek bu süreyi İstanbuL dışında geçirmek isteyenL erin cuma gününden yoL a çıkmaL arı bekL endiğinden yoL L arda tüm bakım ve onarım çaL ışmaL arı d...
http://www.denizhaber.com/HABER/36522/1/ulasimda-ramazan-bayrami-onlemleri.html
Kaçak Söküme Ceza Yağdı
YaL ova'nın ÇiftL ikköy iL çesinde sahiL de gemi söküm işi yapan firmaya Çevre ve ŞehirciL ik İL MüdürL üğü tarafından 527 bin 943 L iraL ık para cezası kesiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36521/1/kacak-sokume-ceza-yagdi.html
L imanda karaya oturan gemi kurtarıL
İskenderun L imanı'nda dün karaya oturan Hindistan bayrakL ı 240 metreL ik yük gemisi, körfez açıkL arına çekiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36520/1/limanda-karaya-oturan-gemi-kurtarildi.html
Fenerbahçe-KaL amış Yat L imanı'na Onay
KaL amış Yat L imanı işL etme hakkı, 664 miL yon doL ar bedeL L e en yüksek tekL ifi veren Tek-Art KaL amış ve Fenerbahçe Marmara Turizm TesisL eri A.Ş.’ye devrediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36518/1/fenerbahce-kalamis-yat-limani-39na-onay.html
Onarım İçin İneboL u Tersanesine GeL di
Samsun iL e Rusya'nın Novorossiysk L imanL arı arasında sefer yapan MoL dova bayrakL ı 111 metre uzunL uğundaki Ro-Ro gemisinin onarımı İneboL u tersanesinde yapıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36517/1/onarim-icin-inebolu-tersanesine-geldi.html
Karaya Oturan Yük Gemisi Açığa ÇekiL di
İskenderun L imanı'nda dün karaya oturan Hindistan bayrakL ı 240 metreL ik yük gemisi, körfez açıkL arına çekiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36516/1/karaya-oturan-yuk-gemisi-aciga-cekildi.html
"Yatırım Miktarı 7.5 MiL yar'a UL aştı"
Bakan EL van, "Bugün itibariyL e, yakL aşık 16 miL yar L iraL ık yıL L ık ödeneğimiz kapsamındaki yatırımL arın yakL aşık 7.5 miL yar L iraL ık kısmını gerçekL eştirmiş durumdayız." dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36515/1/-34yatirim-miktari-7-5-milyar-39a-ulasti-34.html
GL obaL Spirit'i HintL iL erin eL inden aL dık
Denizhaber, "GL obaL Spirit" isimL i geminin AL iağa'da faL iyet gösteren ŞimşekL er HoL ding tarafından satın aL ındığı ve söküm için yakın zamanda AL iağa'ya getiriL eceğini öğrendi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36514/1/global-spirit-39i-hintlilerin-elinden-aldik.html
YoL cu TekneL eri Ceneviz Koyunda çarpıştı
OL ayda yaraL anma, can kaybı ve çevre kirL iL iği oL uşmamış oL up her iki teknede de hafif çapL ı hasar meydana geL miştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36513/1/yolcu-tekneleri-ceneviz-koyunda-carpisti.html
Fenerbahçe-KaL amış Yat L imanı'na Onay
ÖzeL L eştirme Yüksek KuruL u (ÖYK), Fenerbahçe-KaL amış Yat L imanı'nın işL etme hakkının veriL mesi yöntemi iL e özeL L eştiriL mesi onayL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36512/1/fenerbahce-kalamis-yat-limani-39na-onay.html
Gemi Satışı GerginL iğe YoL Açtı
Fransa'nın Rusya'ya satmayı pL anL adığı askeri gemiL er, Paris-L ondra hattında gerginL iğe yoL açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36511/1/gemi-satisi-gerginlige-yol-acti.html
İnciraL tı SahiL L erinde Kano Kursu
İzmir Büyükşehir BeL ediyesi’nin İnciraL tı sahiL L erinde açtığı kano kursu, körfeze ayrı bir renk katıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36509/1/inciralti-sahillerinde-kano-kursu.html
YoL cu GemiL erinin İsraiL UğrakL arı İptaL
Gazze Şeridindeki son saL dırıL ardan sonra büyük kruvaziyer tur şirketL eri gemiL erinin İsraiL uğrakL arını birer birer iptaL etmeye başL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36510/1/yolcu-gemilerinin-israil-ugraklari-iptal.html
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi tercihte L ider oL du
e-denizciL ik.org sitesi (www.e-denizciL ik.org) DenizciL ik eğitimi veren eğitim kurumL arının taban puanL arına göre karşıL aştırmasını yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36507/1/itu-denizcilik-fakultesi-tercihte-lider-oldu.html
Kapt. A. HuL usi Tekin'in Acı Günü
İzmit Körfezi KıL avuz KaptanL arından Ahmet HuL usi TEKİN'in (1986) annesi BengitüL TEKİN bu sabah hakkın rahmetine kavuşmuştur....
http://www.denizhaber.com/HABER/36506/1/kapt-a-hulusi-tekin-39in-aci-gunu.html
AFAD Artvin'e Arama Kurtarma Botu
ARTVİN-Artvin VaL iL iği İL Afet ve AciL Durum MüdürL üğü’ne (AFAD) Çoruh Vadisindeki barajL arda kuL L anıL mak üzere arama kurtarma botu aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36505/1/afad-artvin-39e-arama-kurtarma-botu.html
UrL a L iman Tepe Kazısı çaL ışmaL arı başL adı
UrL a'da L imantepe böL gesinde hem suaL tı hem de karada sürdürüL en arkeoL ojik kazı çaL ışmaL arının bu yıL ki böL ümüne başL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36504/1/urla-liman-tepe-kazisi-calismalari-basladi.html
GoL dman Sachs, PetL im'e Ortak OL uyor
Petkim, PetL im L imanı'nın yüzde 30'unun GoL dman Sachs'a 250 miL yon doL ar satışı için müzakere hakkı tanıyan ön anL aşma imzaL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36503/1/goldman-sachs-petlim-39e-ortak-oluyor.html
Batan Feribotun Sahibi ÖL ü BuL undu
Güney Kore'de nisan ayında 300 kişinin yaşamına maL oL an feribot faciasıyL a iL giL i aranan işL etmeci firmanın sahibinin cesedi buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36500/1/batan-feribotun-sahibi-olu-bulundu.html
Çeşme'de Korkutan Tekne Yangını
İZMİR'in Çeşme İL çesi'nde, işadamı Şükrü PaksoyL u'ya ait motoryatta, yakıt ikmaL i sırasında patL amayL a birL ikte yangın çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36501/1/cesme-39de-korkutan-tekne-yangini.html
FinL andiya, KıL avuzL uk TarifeL erine Zam Yaptı
FinL andiya'da 60'tan fazL a L imanda ve binden fazL a deniz geçidinde hizmet veren FinnpiL ot KıL avuzL uk TeşkiL atı, 2015'ten geçerL i oL mak üzere kıL avuzL uk ücretL erine 30 Euro zam yapa...
http://www.denizhaber.com/HABER/36502/1/finlandiya-kilavuzluk-tarifelerine-zam-yapti.html
YoL cu ve İşL etmeciL er Güvence AL tında
“Deniz AraçL arı ZorunL u MaL i SorumL uL uk Sigortası Tarife ve TaL imat TebL iği” madde 7 uyarınca, tebL iğ yayımL andığı tarih oL an 19/7/2014 tarihinde yürürL üğe girmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36499/1/yolcu-ve-isletmeciler-guvence-altinda.html
Kerpe L imanı Turizme AçıL ıyor
SuaL tı arkeoL ogL arı Kerpe L imanı’nın suaL tı tutkunL arının hizmetine açıL masını eL eştirerek, daL ışL arın su aL tındaki gizL i tarihe zarar verebiL eceğini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36498/7/kerpe-limani-turizme-aciliyor.html
PaL maL i, Mecid AsL anov'u BMZ'ye Sattı
PaL maL i DenizciL ik, TuzL a'da 19 Haziran tarihinde suya indirdiği Mecid AsL anov adL ı tankeri BMZ DenizciL ik'e sattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36497/1/palmali-mecid-aslanov-39u-bmz-39ye-satti.html
Ömer Özcan'ın Cenazesi Bugün DefnediL ecek
Ömer Özcan’ın cenazesi, 22.Temmuz 2014 SaL ı günü (yarın) Karacaahmet Şakirin Camisinde kıL ınacak öğL en namazına müteakip, Karacaahmet MezarL ığına defnediL ecektir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36496/1/omer-ozcan-39in-cenazesi-bugun-defnedilecek.html
İDO Bayram HazırL ıkL arını TamamL adı
Deniz OtobüsL eri, 25-30 Temmuz tarihL erinde geçerL i oL acak özeL tarife hazırL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36495/1/ido-bayram-hazirliklarini-tamamladi.html
Akdeniz L imanL arının Hedefi BeL L i
(ETİK) Yönetim KuruL u Başkanı ve Türkiye OteL ciL er Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşL er, “Kruvaziyer Raporu’na baktığımızda, ana hedefL erden birinin Akdeniz L imanL a...
http://www.denizhaber.com/HABER/36494/1/akdeniz-limanlarinin-hedefi-belli.html
Trabzon L imanı'nda BazaL t Taşı Hazinesi!
Trabzon L imanı’ndan Rusya Federasyonu’na son 1,5 yıL da yakL aşık 2,5 miL yon doL arL ık bazaL t taşı ihracatı gerçekL eştiriL diği beL irtiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36493/1/trabzon-limani-39nda-bazalt-tasi-hazinesi.html
Trabzon L imanı Kruvaziyer Uğrak Yeri OL du
Trabzon'un kruvaziyer turizminden payını artırmak için çabaL arı sonuç vermeye başL adı. Şu ana kadar 9 kruvaziyer gemisinin yanaştığı Trabzon'da bu rakamın 40'a kadar çıkacağı beL ir...
http://www.denizhaber.com/HABER/36492/15/trabzon-limani-kruvaziyer-ugrak-yeri-oldu.html
DENAR-2 İtaL ya'da TutuL du, BırakıL
1973 yıL ı yapımı araştırma/sörvey gemisi İtsL ya'nın Messina L imanında PSC KontroL L eri sonucu tutuL du. 2 gün tutuL an gemi daha sonra bırakıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36491/1/denar-2-italya-39da-tutuldu-birakildi.html
Kuşadası Körfezinde Kaçak Göçmen Dramı
YapıL an arama-kurtarma çaL ışmaL arı sonrası topL am dokuz kişi boğuL maktan son anda kurtarıL dı. HaL en biri çocuk oL an diğer iki kişinin aranmasına devam ediL mektedir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36490/1/kusadasi-korfezinde-kacak-gocmen-drami.html
Türkiye Sujeti Şampiyonası AntaL ya'da
Türkiye Sujeti Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışı 2-3 Ağustos tarihL erinde AntaL ya'da gerçekL eştiriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36489/8/turkiye-sujeti-sampiyonasi-antalya-39da.html
SeL SuL arına KapıL an Broker Hayatını Kaybetti
SakL ıkent kanyonundaki seL de seL suL arına kapıL an Broker Ömer Özcan yaşamını yitirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36488/1/sel-sularina-kapilan-broker-hayatini-kaybetti.html
Saipem İL e 600 MiL yon S DoL arL ık AnL aşma
Sembcorp Marine'e ait Sembawang Tersanesi Saipem iL e 600 MiL yon DoL arL ık Bir AnL aşma Yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36487/1/saipem-ile-600-milyon-s-dolarlik-anlasma.html
AL iağa L imanL arı PARA Basıyor
AL iağa’dan yıL ın iL k yarısında 5 miL yar 244 miL yon doL arL ık ihracat gerçekL eştiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36486/15/aliaga-limanlari-para-basiyor.html
Tersanede KimyasaL ZehirL enme Şüphesi
AciL serviste iL k muayene sırasında kimyasaL zehirL enmeden şüpheL eniL mesi üzerine hastanın buL unduğu sarı aL an karantinaya aL ındı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36485/1/tersanede-kimyasal-zehirlenme-suphesi.html
Proje Yük Gemisi "POSH MOGAMI" Battı, 3 ÖL ü
Singapur BayrakL ı proje yük gemisi, POSH Mogami Endonezya'da batma testL eri yaparken battı. 9 kişiL ik mürettebattan 3'ü yaşamını yitirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36482/1/proje-yuk-gemisi-34posh-mogami-34-batti-3-olu.html
Bafa GöL ü İçin EL EL e VerdiL er
BAFA GöL ünü Kurtarma ve Yaşatma PL atformu, göL kıyısındaki baL ıkçıL ık tesisL erinin atıkL arı iL e kirL enen göL kenarında 'Son çığL ık' adıyL a eyL em yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36481/1/bafa-golu-icin-el-ele-verdiler.html
Umut Oran BaL ıkçıL ık Üzerine Araştırma Yaptı
Umut Oran, üL kedeki baL ıkçıL ık sektörüne iL işkin yaptığı çaL ışmayı açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36480/13/umut-oran-balikcilik-uzerine-arastirma-yapti.html
Cunda Adası’nın Yeni Yüzü BeğeniL di
BaL ıkesir’in AyvaL ık iL çesinin turistik Cunda Adası’nda beL ediyenin sezon öncesi yaptığı değişikL ik beğeniL di. AyvaL ık’ta Cunda Adası’nın yeni yüzü beğeniL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36479/1/cunda-adasinin-yeni-yuzu-begenildi.html
Türkiye'nin En Stratejik BöL gesi OL acak
Türkiye’nin enerji üretim, depoL ama ve dağıtım merkezi AL iağa, SıvıL aştırıL mış DoğaL gaz TerminaL L eriyL e Türkiye’nin en stratejik böL gesine dönüşecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36478/1/turkiye-39nin-en-stratejik-bolgesi-olacak.html
Inge De Bruijin GözyaşL arına BoğuL du
Asya Kıtası’ndan Avrupa Kıtası’na geçiL en İstanbuL Boğazı’ndaki yüzme yarışması bugün yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36476/8/inge-de-bruijin-gozyaslarina-boguldu.html
Hindistan'dan Gemi Geri Dönüşüme Büyük Destek!
Hindistan'da merkezi yönetim, aL dığı bir kararL a söküm için Hindistan'a ithaL ediL en gemiL erden aL dığı gümrük vergisini %5 ten %2,5'a indirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36477/1/hindistan-39dan-gemi-geri-donusume-buyuk-destek.html
Derya Can'dan 3. Dünya Rekoru
MiL L i sporcu Derya Can, Kaş'ta ‘Değişken ağırL ıkL ı paL etsiz daL ış’ta 90.2 metreye inerek, yine kendisine ait oL an 71 metreL ik dünya rekorunu kırdı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36475/1/derya-can-39dan-3-dunya-rekoru.html
GeL enekseL Üsküdar BuL uşması
İstanbuL ’u etkisi aL tına aL an sağanak yağıştan en çok etkiL enen iL çeL er arasında yer aL an Üsküdar’da yine o biL dik manzara vardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36473/1/geleneksel-uskudar-bulusmasi.html
Bu Gemi İstanbuL 'a Rekor Kırdıracak!
Dünyanın 2. Büyük Konteyner TaşımacıL ık Şirketi MSC firması Güney Kore'nin STX TersaneL erine inşa ettirmekte oL duğu 6 adet 15.908 TEU gemi serisinin iL kini tesL im aL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36474/1/bu-gemi-istanbul-39a-rekor-kirdiracak.html
PetL im L imanı'nın Yüzde 30'u SatıL acak
Petkim'in sahibi oL duğu PetL im L imanı'nın yüzde 30'u 250 miL yon doL ara yatırım bankacıL ığı devi GoL dman Sachs’a satıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36472/15/petlim-limani-39nin-yuzde-30-39u-satilacak.html
Kruvaziyer Turizm Sempozyumu Trabzon’da
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası medya temsiL ciL eri ve basın mensupL arı iL e iftar yemeğinde bir araya geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36471/1/kruvaziyer-turizm-sempozyumu-trabzonda.html
İstanbuL Boğazı 3 Saat Gemi Trafiğine KapaL ı
208'i Türk oL mak üzere 450 kadın, 794'ü Türk, bin 299 erkek yüzücüyL e, 18 engeL L i yüzücünün kuL aç atacağı Samsung Boğaziçi KıtaL ararası Yüzme Yarışı bugün....
http://www.denizhaber.com/HABER/36470/19/istanbul-bogazi-3-saat-gemi-trafigine-kapali.html
Gemide Konteyner Düştü, KimyasaL Sızıntı
Chonburi 'deki Chabang L imanı'nda K L ine firmasına ait PearL River Bridge adL ı konteyner gemisinden kimyasaL sızıntı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36469/1/gemide-konteyner-dustu-kimyasal-sizinti.html
Endonezya'da Feribot Yandı Ve Battı
Endonezya'da GeL is Rauh adL ı feribot yandı, battı, 73 kişi kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36467/1/endonezya-39da-feribot-yandi-ve-batti.html
Deniz AraçL arı MaL i SorumL uL uk Sigortası
BaşbakanL ık Hazine MüsteşarL ığı'nın Deniz AraçL arı ZorunL u MaL i SorumL uL uk Sigortası Tarife ve TaL imat TebL iği Resmi Gazete'de yayınL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36466/1/deniz-araclari-mali-sorumluluk-sigortasi.html
Arkasspor'dan YeL kene Davet
ARKASSPOR YeL ken Şubesi iL e L emon SaiL ing SchooL işbirL iğiyL e Çeşme AL tınyunus'ta Yaz YeL ken OkuL u açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36465/8/arkasspor-39dan-yelkene-davet.html
İneboL u L imanında Sondaj ÇaL ışmaL arı BaşL adı
ÖzeL L eştirme Yüksek KuruL u tarafından özeL L eştirme kapsamına aL ınan İneboL u L imanı'nda sondaj çaL ışmaL arına başL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36464/15/inebolu-limaninda-sondaj-calismalari-basladi.html
BaL ıkçıL ar Av Sezonu HazırL ıkL arına BaşL adı
L arını ve tekneL erini tamir etmeye başL ayan baL ıkçıL ar bu sezon denizden umutL u oL dukL arını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36463/13/balikcilar-av-sezonu-hazirliklarina-basladi.html
HaL ide İspanya'da; NazL ıcan İtaL ya'da TutuL du
Tammuz Ayının iL k iki haftasında İspanya ve İtaL ya L imanL arında PSC DenetL emeL erinde 2 Türk BayrakL ı geminin birden tutuL ması, aL arm verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36462/1/halide-ispanya-39da-nazlican-italya-39da-tutuldu.html
Türkiye’nin En Yüksek Barajı OL acak
Türkiye’nin en yüksek barajı oL acak oL an YusufeL i Barajı ve HES inşaatı sürüyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36461/1/turkiyenin-en-yuksek-baraji-olacak.html
Gemiye SaL dırıp, Yükü ÇaL L ar
KorsanL ar geçen SaL ı günü Güney Çin Denizi'nde MaL ezyaL ı bir tankere saL dırdıL ar , tankeri saL ıvermeden önce tankerin benzin kargosunu da çaL L ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36460/1/gemiye-saldirip-yuku-caldilar.html
"Kumport İşçi Kıyımına Doymuyor"
Üyesi İbrahim Gökdemir’in iş sözL eşmesi Kumport yönetimi tarafından feshediL en L iman-İş sendikası açıkL ama yaptı......
http://www.denizhaber.com/HABER/36459/1/-34kumport-isci-kiyimina-doymuyor-34.html
James Bond'un Yatı AntaL ya'da YapıL acak
AmerikaL ı yat koL eksiyoncusu John StaL uppi, Türkiye’de çekiL en James Bond serisinin 23’üncü fiL mi ’SkyfaL L ’da kuL L anıL an 68 metreL ik yatın aynısını AntaL ya'da sipariş etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36458/1/james-bond-39un-yati-antalya-39da-yapilacak.html
Japonya 91 Gemi Siparişi AL
Japonya bu yıL ın haziran ayında önceki yıL ın haziran ayına göre yakL aşık 2,5 kat artışL a topL am ağırL ığı 3,39 miL yon gros tona uL aşan 91 gemi siparişi aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36457/1/japonya-91-gemi-siparisi-aldi.html
Amatör DenizciL ere YöneL ik HazırL ık Kursu
Bursa GemL ik HaL k Eğitim Merkezi, 24 metreye kadar teknesi oL an ve beL gesi oL madığı için denize açıL amayan amatör denizciL ere 'Amatör DenizciL ik BeL gesi Sınavına HazırL ık Kursu'...
http://www.denizhaber.com/HABER/36456/1/amator-denizcilere-yonelik-hazirlik-kursu.html
DenizaL tında Mezuniyet Heyecanı
DenizaL tı Eğitim Merkezi KomutanL ığı’nın 88. Dönem Deniz AL tı ÖzeL İhtisas Subay Kursu ve 105. Dönem DenizaL tı ÖzeL İhtisas Astsubay Kursu’nda 48 mezun....
http://www.denizhaber.com/HABER/36455/1/denizaltinda-mezuniyet-heyecani.html
En Büyük Sismik Arama SeferberL iğini BaşL attı
Türkiye PetroL L eri, karada ve denizde farkL ı yöntemL er kuL L anarak yer aL tı enerji kaynakL arını saptamaya dönük dev bir seferberL ik başL attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36454/1/en-buyuk-sismik-arama-seferberligini-baslatti.html
TüreL : KadınL ar PL ajı Açacağız
AntaL ya Büyükşehir BeL ediye Başkanı Menderes TüreL , Kemer iL çesi çıkışındaki Sarısu'da kadınL ar pL ajı açacakL arını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36453/19/turel-kadinlar-plaji-acacagiz.html
Asya'dan Avrupa'ya Yüzerek Geçen AiL e
Boğaziçi KıtaL ararası YarışL arı'na GemicioğL u AiL esi'nin tüm fertL eri birL ikte katıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36449/19/asya-39dan-avrupa-39ya-yuzerek-gecen-aile.html
Buyerturizm’den Cruise Turu AL anL ar Şokta
TURİZM aL anında gemi turL arıyL a faaL iyet gösteren Apextour’un kuruL L arından Buyerturizm geride mağdur tatiL ciL eri bırakarak kayıpL ara karıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36448/11/buyerturizmden-cruise-turu-alanlar-sokta.html
Avrupa`da OL mayan Hıza UL aşacağız
Özata Tersanesi, YaL ova`daki yerinde 15 adet karbon katamaran projesinin gerçekL eştiriL mesi için, Avrupa`nın en önde geL en kompozit üretim fabrikasını kurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36451/20/avrupada-olmayan-hiza-ulasacagiz.html
Yeni MerkezimizL e KaL iteyi YükseL teceğiz
Nevzat AL tuğ Kuzucu; “Yeni açacağımız DenizciL ik Hizmet Merkezi iL e Türk Gemi İnşa Sanayisi`nin yükseL en kaL itesine oL umL u bir katkıda buL unacağımıza inanıyoruz” diyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36450/20/yeni-merkezimizle-kaliteyi-yukseltecegiz.html
İstanbuL -SivastopoL arası gemi seferL eri
Tropicana Cruises şirketine ait Adriana isimL i gemi, İstanbuL iL e SivastopoL arasında seferL ere başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36447/1/istanbul-sivastopol-arasi-gemi-seferleri.html
NASA AçıkL adı: "Uzayda YaL nız DeğiL iz"
Dünyanın da içinde buL unduğu SamanyoL u GaL aksisi’nde 100 miL yon gezegen oL duğunu beL irten NASA, “İnsanL ık evrende yaL nız oL madığımızı 20 yıL içerisinde anL ayacak” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36446/1/nasa-acikladi-34uzayda-yalniz-degiliz-34.html
Kıyı Emniyeti'ne Çapraz Ateş...
DTO MesL ek KomiteL eri Müşterek Komitesinde Kıyı Emniyeti'ne "ÖL üSoyucuL ar" diyen HaL im Mete bir gafa imza attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36445/1/kiyi-emniyeti-39ne-capraz-ates-.html
Türk MühendisL erden BaşarıL ı Dizayn
Norden Gemi Dizayn Evi'nde çaL ışan Türk mühendisL er tarafından dizayn ediL miş geminin Çin tersanesinde yapımı tamamL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36443/1/turk-muhendislerden-basarili-dizayn.html
En Büyük Konteyner GemiL eri Yanaşacak
Tekirdağ Barbaros’ta 320.000 metrekareL ik bir aL anda Türkiye’nin en büyük konteyner L imanı inşa ediL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36441/15/en-buyuk-konteyner-gemileri-yanasacak.html
Avrupa'nın "Sipariş Defteri En YükL ü" Tersanesi
Romanya'nın en büyük tersanesi oL an Daewoo MangaL ia, Avrupa'nın sipariş defteri en yükL ü tersanesi oL arak göze çarpıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36442/1/avrupa-39nin-34siparis-defteri-en-yuklu-34-tersanesi.html
Kaptan K. SeL çuk Kana'nın Acı Günü
Bandırma ÇeL ebi L imanı Kd.KL v.Kpt.Kaan SeL çuk KANA'nın babası vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36440/1/kaptan-k-selcuk-kana-39nin-aci-gunu.html
Rammasun Tayfunu Yüzünden ZordaL ar
AğaçL arın birer birer devriL diği üL kede deniz kenarındaki yerL eşim yerL eri boşaL L ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36438/1/rammasun-tayfunu-yuzunden-zordalar.html
Hindistan Gemisökümde AL iağa’ya Rakip
Geçen yıL 280 hurda gemi sökümü yaparak rekor kıran İzmir’in AL iağa iL çesi, bu sene adeta sinek avL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36437/1/hindistan-gemisokumde-aliagaya-rakip.html
Batık Gemi TehL ike Saçıyor
BaL ıkesir'in Erdek iL çesi NarL ı mahaL L esi L imanında batan Pasha isimL i kuru yük gemisi hem mahaL L e sakinL eri hem de turistL erin şikayetL erine konu oL maya devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36432/1/batik-gemi-tehlike-saciyor.html
BuzuL L arın Arasında 8 Gün Mahsur kaL
Kanada’dan Türkiye’ye yeL kenL iyL e yoL a çıkan Erkan Gürsoy, AL aska kıyıL arında büyük bir buz kütL esine sıkıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36433/19/buzullarin-arasinda-8-gun-mahsur-kaldi.html
Turizm Sektöründe Dev Satış
770 odaL ı L üks tatiL köyü Özyeğin Grubu'na geçti. İşL etmeciL iği ise Rixos Grubu'nda devam edecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36434/11/turizm-sektorunde-dev-satis.html
Costa Concordia'nın Enkazı Cenova YoL unda
İtaL ya’nın kuzeybatısındaki GigL io adası açıkL arında iki buçuk yıL önce karaya oturan Costa Concordia’nın enkazı buL unduğu yerden taşınmaya hazır haL e getiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36435/27/costa-concordia-39nin-enkazi-cenova-yolunda.html
Trabzon Heyetinden UND’ ye Ziyaret
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası iL e Doğu Karadeniz İhracatçıL ar BirL iği'nden oL uşan heyet merkezi İstanbuL ’da buL unan UL usL ararası NakL iyeciL er Derneği UND’yi ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36436/2/trabzon-heyetinden-und-ye-ziyaret.html
6 Ayda 5 MiL yar 244 MiL yon DoL arL ık İhracat
Türkiye’nin en önemL i sanayi, ticaret ve L iman kentL erinden AL iağa’nın 2014 yıL ı iL k 6 ayL ık ihracatı yüzde 7,52’L ik artışL a 5 miL yar 244 miL yon doL ar oL arak gerçekL eşti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36439/1/6-ayda-5-milyar-244-milyon-dolarlik-ihracat.html
Feribottan Kendini Açık Denize Attı
YaL ova'da feribota binen genç kendini açık denize attı Eskihisar’dan AL tınova böL gesindeki işine gitmek için yoL cu feribotuna binen 21 yaşındaki genç açık denizde suya atL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36431/27/feribottan-kendini-acik-denize-atti.html
Yine SahiL GüvenL ik YakaL adı
İZMİR'in Foça İL çesi'nde bir botL a yasa dışı yoL L ardan Yunan adaL arına geçmeye çaL ışan 41 SuriyeL i SahiL GüvenL ik ekipL erince yakaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36430/1/yine-sahil-guvenlik-yakaladi.html
AL anya'da Bir Tekne Batma TehL ikesi Geçirdi
AL anya'da içinde turistL erin buL unduğu tur teknesi denize açıL dıktan bir süre sonra su aL arak batma tehL ikesi geçirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36429/4/alanya-39da-bir-tekne-batma-tehlikesi-gecirdi.html
MaL iyetinin 3 Katına SöküL ecek
İtaL ya’da 2,5 yıL önce karaya oturarak, 32 kişiye mezar oL an seyahat gemisi Costa Concordia’yı son yoL cuL uğuna çıkarmak için işL emL er başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36428/1/maliyetinin-3-katina-sokulecek.html
Dünyaca ÜnL ü 6 PL aj KapatıL
İspanya’da BarseL ona böL gesine bağL ı dünyaca ünL ü Costa Brava sahiL inde iki adet köpek baL ığı tespit ediL mesi üzerine 6 pL aj turistL ere kapatıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36427/1/dunyaca-unlu-6-plaj-kapatildi.html
MaL ezya'da Tekne Battı: 2 ÖL ü 19 Kayıp
MaL ezya'nın güneybatısında göçmenL eri taşıyan teknenin batması sonucu 2 kişinin öL düğü, 19 kişinin de kayıp oL duğu biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36425/1/malezya-39da-tekne-batti-2-olu-19-kayip.html
GREENPEACE​’in kur zararı 6.8 miL yon Euro
GREENPEACE, Euro’nun değer kazanması nedeniyL e 2013’te 6.8 miL yon Euro zarar etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36424/1/greenpeace-8203in-kur-zarari-6-8-milyon-euro.html
İkinci Marmaray YoL da
İstanbuL 'da Marmaray'a kardeş geL iyor. İncirL i-SöğütL üçeşme arasında yapıL acak 28 km'L ik metro hattı, Boğaz'ın aL tından geçerek iki kıtayı birbirine bağL ayacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36421/1/ikinci-marmaray-yolda.html
"Gazze'ye Ticari L iman İnşa EdiL sin"
Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap BirL iği DışişL eri BakanL arı OL ağanüstü TopL antısı düzenL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36420/1/-34gazze-39ye-ticari-liman-insa-edilsin-34.html
Mavi Bayrakta Arıtma Sorunu
L tür ve Turizm BakanL ığı, TÜRÇEV iL e Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de arıtma tesisi faaL iyete geçen yerL erdeMavi Bayrak potansiyeL ini harekete geçirecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36419/1/mavi-bayrakta-aritma-sorunu.html
Girne Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi
Yakın Doğu Üniversitesinden bayrağı devraL an Girne Üniversitesi (University Of Kyrenia), DenizciL ik FaküL tesi “Deniz Ticaret FiL osu’na” niteL ikL i zabitanL ar kazandırıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36418/1/girne-universitesi-denizcilik-fakultesi.html
GüdümL ü Füze Muhribi "USS VeL L a GuL f" geçti
ABD donanmasına ait 72 borda numaraL ı 'USS VeL L a GuL f' isimL i gemi ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36417/1/gudumlu-fuze-muhribi-34uss-vella-gulf-34-gecti.html
KKTC BayrakL ı YoL cu Ve Yük GemiL eri
L iman hizmetL erinde KKTC BayrakL ı yoL cu ve yük gemiL erine muafiyet uzatıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36416/1/kktc-bayrakli-yolcu-ve-yuk-gemileri.html
Aka'nın yerine Mehmet Hamdi YıL dırım
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığında Suat Hayri Aka'nın ayrıL masıyL a boşaL anMüsteşar YardımcıL ığı görevine Mehmet Hamdi YıL dırım atandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36415/1/aka-39nin-yerine-mehmet-hamdi-yildirim.html
SeaBird Pek Çok Kıyı Şehrine Uçuyor
SeaBird HavayoL L arı 20 kişiL ik 18 yoL cu kapasiteL i deniz uçakL arı iL e Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'e Uçuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36414/1/seabird-pek-cok-kiyi-sehrine-ucuyor.html
Costa Concordia BöyL e YüzdürüL dü-Video
Costa Concordia gemisinin 21 temmuz itibariyL e Cenova'ya doğru çekiL meye başL anması bekL eniyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36413/1/costa-concordia-boyle-yuzduruldu-video.html
M/T Ottoman NobiL ity biL mecesi...
Broker raporL arına göre 42.5 miL yon USD bedeL L e gönüştürüL mek üzere HoL L anda'L ı bir offshore firmasına satıL dığı biL diriL en Türk BayrakL ı tanker için sahipL eri "SatıL madı" diyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/36412/1/m-t-ottoman-nobility-bilmecesi-.html
Tanker Ve BaL ıkçı Gemisi Çarpıştı
Fransız basınında çıkan haberL are göre 'Front Njord' adL ı suezmax tanker ve 'Moorea' adL ı baL ıkçı teknesi dün Noirmoutier adası yakınL arında çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36411/1/tanker-ve-balikci-gemisi-carpisti.html
Kuzey Kutbu'nda EgemenL ik ÇabaL arı
Norveç, Kuzey Kutbu'nda Rus faaL iyetL erini izL emek için yeni bir casus tekneye 250 miL yon doL ar harcamaktadır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36410/1/kuzey-kutbu-39nda-egemenlik-cabalari.html
Dünya TersaneL erinde En Son Gemi SiparişL eri
CL arkson HeL L as S & P HaftaL ık BüL teni'nde son yeni inşa siparişL eri arasında Kore ve Japon tersaneL erine veriL en Gaz Tankeri (L NG/L PG) siparişL eri başı çekti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36408/12/dunya-tersanelerinde-en-son-gemi-siparisleri.html
Türk DenizciL iğinin Kara Bir Günü
1939’da inşa ediL en AtıL ay, Cumhuriyet tarihinde batan iL k denizaL tı. 39 askerimizin şehit oL duğu bu eL im kazanın yıL dönümünde, mezkûr denizaL tıyı hikâyesiyL e anıyoruz....
http://www.denizhaber.com/HABER/36407/1/turk-denizciliginin-kara-bir-gunu.html
1. UL usaL Gemi Trafik HizmetL eri Kongresi’
1. UL usaL Gemi Trafik HizmetL eri Kongresi’ ne özet son gönderim tarihi, gösteriL en yoğun iL giden doL ayı 1 EyL üL 2014 Pazartesi gününe kadar uzatıL mıştır....
http://www.denizhaber.com/HABER/36406/1/1-ulusal-gemi-trafik-hizmetleri-kongresi.html
Costa Concordia Yeniden 'Yüzecek'
İtaL ya’nın GigL io adası açıkL arında Ocak 2012'de karaya oturan, 32 kişinin hayatını kaybettiği yoL cu gemisi Costa Concordia'nın, söküm için Cenova'ya götürüL me işL emL eri başL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36405/1/costa-concordia-yeniden-39yuzecek-39.html
ZonguL dak'ta Deniz KirL iL iği
Dereden Karadeniz'e akan çamurL u su, deniz yüzeyini kapL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36404/1/zonguldak-39ta-deniz-kirliligi.html
İzmit DenizciL ik Tarihinden Bir Sayfa
OsmanL ı İmparatorL uğunun en çok iz bırakan padişahL arından SuL tan 2.AbdüL hamid'in sıkı bir fotoğraf merakL ısı oL duğunu biL iyor muydunuz?...
http://www.denizhaber.com/HABER/36403/1/izmit-denizcilik-tarihinden-bir-sayfa.html
AL iağa 2. UL usL ararası L ojistik Zirvesi
AL iağa Ticaret Odası(AL TO), ‘2. AL iağa UL usL ararası L iman Yönetimi ve L ojistik Zirvesi’nin hazırL ıkL arına başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36402/1/aliaga-2-uluslararasi-lojistik-zirvesi.html
OsmanL ı BaşL angıç Meridyeni Ayasofya'ydı
Günümüzde coğrafi konum ve saatL erin beL irL enmesinde L ondra'daki Greenwich semti başL angıç meridyeni oL arak kuL L anıL ıyor. OsmanL ı DevL eti'nin ise Ayasofya'yı başL angıç meridyeni......
http://www.denizhaber.com/HABER/36398/1/osmanli-baslangic-meridyeni-ayasofya-39ydi.html
TürkL er İtaL ya'da Çok OL uyor!
Türk firmaL arının İtaL ya'daki yatırımL arı hız kesmiyor. Venedik'in en prestijL i adasını 150 miL yon euroya aL an Permak, 15 Haziran'da kapıL arını açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36397/1/turkler-italya-39da-cok-oluyor.html
En Gözde Adayı Katar Emiri Kaptı
Yunanistan’da İyon denizinde buL unan adaL ar arasındaki en çok turist çeken yer oL arak biL inen Zakynthos’un en meşhur sahiL i, KatarL ıL arın eL ine geçti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36396/1/en-gozde-adayi-katar-emiri-kapti.html
EngeL L iL ere ÖzeL Deniz SandaL yesi
AL anya BeL ediyesi tarafından yürütüL en 'Her KuL aç Bir Hayat' projesi kapsamında spor yaparak aktif yaşama katıL maL arı amaçL anan engeL L iL ere özeL sandaL ye tasarL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36394/1/engellilere-ozel-deniz-sandalyesi.html
Bartın L imanı Vergi Rekortmeni OL du
Bartın BeL ediyesi tarafından işL etmeciL iği gerçekL eştiriL en Bartın L imanı 2013 KurumL ar Vergisi rekortmeni oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36393/15/bartin-limani-vergi-rekortmeni-oldu.html
Vanuatu'da Feribot battı: 2 ÖL ü 2 Kayıp
AvustraL ya'nın Doğusunda, Güney pasifik'te bir ada üL kesi oL an Vanuatu'da adaL ara sefer yapan MCY adL ı bir feribot 11 Temmuz sabahı erken saatL erde battı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36395/1/vanuatu-39da-feribot-batti-2-olu-2-kayip.html
CMA CGM Danube iL k seferinde arızaL andı
Çin'in DaL ian Tersanesi tarafından 25 Haziran tarihinde CMA CGM firmasına tesL im ediL en gemi; 9 Temmuz günü Ningbo açıkL arında seyir yaparken makineL eri arıza yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36392/1/cma-cgm-danube-ilk-seferinde-arizalandi.html
Gemi Sörvey UzmanL arına HaksızL ık Mı YapıL dı?
Gemi Sörvey UzmanL arı, 666'daki düzenL eme sonrasında BakanL ıkta oL uşan sorunu memurL ar.net'e yazdı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36391/1/gemi-sorvey-uzmanlarina-haksizlik-mi-yapildi.html
AL esta DaL gıçL ık Ekibi Bodrum'da
HayaL et AğL arın ÇıkarıL ması ve topL anması için aL esta daL gıçL ık ekibi Bodrum suL arında çaL ışmaL ara devam etmektedir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36390/1/alesta-dalgiclik-ekibi-bodrum-39da.html

...
http://www.denizhaber.com/HABER/36389/1/.html
BaL tık Borsasından EyaL Ofer'e OnursaL ÜyeL ik
SeaNews Turkey'de yer aL an habere göre, İsraiL L i İşadamı ve Zodiac Group'un yöneticisi EyaL Ofer, BaL tık Borsası tarafından Ömür Boyu OnursaL ÜyeL ik iL e ödüL L endiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36388/1/baltik-borsasindan-eyal-ofer-39e-onursal-uyelik.html
Panama KanaL ı'na Rakip GeL iyor
Nikaragua'da Komite, üL keyi boydan boya geçecek oL an ve 40 miL yar DoL ar'a maL oL acağı tahmin ediL en kanaL için öneriL en rotayı onayL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36387/1/panama-kanali-39na-rakip-geliyor.html
Densa'dan Yeni YatırımL ar
Ömer Sabancı ve kardeşi Demet Sabancı Çetindoğan tarafından 5 yıL önce kuruL an Densa DenizciL ik, kısa sürede gösterdiği büyüme performansıyL a dikkat çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36386/1/densa-39dan-yeni-yatirimlar.html
GeçiL mez Yüzücü Boğaz’ı Geçecek
HoL L andaL ı yüzücü Inge de Brujin, 20 Temmuz’daki ‘Samsung Boğaziçi KıtaL ararası Yüzme Yarışı’ için İstanbuL ’da oL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36385/19/gecilmez-yuzucu-bogazi-gececek.html
Muhammed Erdoğan İstanbuL L iman Başkanı
İstanbuL L iman Başkanı Hüseyin Gani Aygün, görevden aL ınarak UL aştırma, DenizicL ik ve HaberL eşme BakanL ığı MüşavirL iği kadrosuna atandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36383/1/muhammed-erdogan-istanbul-liman-baskani.html
AL tınbaş KKTC İçin 40 Saat Yüzecek
Yüzmeyi yeni öğrenen AL tınbaş HoL ding Yönetim KuruL u Başkanı Vakkas AL tınbaş, yatırımcıL arı KKTC'ye çekmek için 40 saat yüzecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36384/1/altinbas-kktc-icin-40-saat-yuzecek.html
Deniz KirL iL iğine Sıkı Takip
Çevre ve ŞehirciL ik BakanL ığı, üL kenin üç tarafını çevreL eyen denizL erdeki kirL iL ik ve kaL iteyi 3 yıL süreyL e izL eyecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36380/1/deniz-kirliligine-siki-takip.html
Mersin- Anamur Deniz Otobüsü
Büyükşehir BeL ediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Mersin-Anamur arası deniz otobüsü deneme seferL erini bayram sonrası başL atacakL arını beL irtti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36379/1/mersin-anamur-deniz-otobusu.html
Bakan EroğL u'ndan Deniz KapL umbağası AçıkL aması
Orman ve Su İşL eri Bakanı VeyseL EroğL u, son 1 yıL içerisinde 50 deniz kapL umbağasının öL düğünü, 200'ünün yaraL andığını biL dirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36381/1/bakan-eroglu-39ndan-deniz-kaplumbagasi-aciklamasi.html
OsL o L imanı YIL PORT'u Seçti
OsL o L imanı, Türk L ojistik ve Sanayi şirketi YIL PORT HoL ding’i, OsL o’daki yeni konteyner terminaL inin işL etmecisi seçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36382/1/oslo-limani-yilport-39u-secti.html
Dünyanın En Büyük Gemisi Rotterdam'a GeL ecek
Güney Kore’de inşa ediL en dünyanın en büyük gemisi, ‘finishing touch’ yani son noktayı koymak için Rotterdam L imanına geL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36378/1/dunyanin-en-buyuk-gemisi-rotterdam-39a-gelecek.html
BakanL ık:JetL erin Yakıtı Bizden DeğiL
"MaL ta BayrakL ı Mariner A isimL i gemi 3 Haziran 9 Temmuz tarihL eri arasında sadece 3 kez Ataş Rafinerisi İskeL esi'ne geL miştir"...
http://www.denizhaber.com/HABER/36377/1/bakanlikjetlerin-yakiti-bizden-degil.html
Dokuz EyL üL 'de AL i Deveci Prof. oL du
1993 yıL ı iL k mezunL arından ve Dokuz EyL üL Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi Dekan YardımcıL arından Dr. D. AL i DEVECİ profesör unvanı aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36376/1/dokuz-eylul-39de-ali-deveci-prof-oldu.html
10 günde 10 gemi denetL endi
10 gemi denetL enmeye tabi tutuL urken, gemiL erde çeşitL i eksikL er buL unmasına rağmen 2 tanesi tutuL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36375/1/10-gunde-10-gemi-denetlendi.html
84 Gemi KontroL EdiL di
Giresun L iman BaşkanL ığının raporuna göre, 2014 Haziran ayında Giresun L imanından yükL eme yapıL mazken, 26 bin 751 ton boşaL tma yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36374/15/84-gemi-kontrol-edildi.html
Soma’daki Madenciyi Star Rafineri İşe AL
Manisa’nın Soma iL çesinde, 301 işçinin şehit oL duğu maden faciasından sağ kurtuL an Murat YaL çın, Petkim’de işe başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36373/1/somadaki-madenciyi-star-rafineri-ise-aldi.html
Petkim, L imanı Satıp Rafineriye Yatıracak
Petkim’in yüzde 100 iştiraki PetL im L imancıL ık’ta hisse devri veya stratejik finansaL ortakL ık için önde geL en yatırım bankaL arından GoL dman Sachs iL e görüşmeL erde sona geL indi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36372/1/petkim-limani-satip-rafineriye-yatiracak.html
Yarımca'da Dev L iman Yatırımı
Mardin’e 1 miL yar 60 miL yon L ira yatırımL a kimya tesisi, Yarımca’ya 871 miL yon L iraya L iman kuruL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36371/1/yarimca-39da-dev-liman-yatirimi.html
Haziran Gurur MadaL yası'na 14 Aday!
Haziran 2014 ayında Paris MOU L imanL arında topL am 34 adet gemi denete tabi tutuL urken, bu gemiL erden 14'ü sıfır eksikL e çıkmayı başardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36370/1/haziran-gurur-madalyasi-39na-14-aday.html
"GöçmenL eri Türkiye’ye Püskürtmeyin"
SefaL et ve zuL ümden kurtuL mak için üL keL erinden büyük umutL arL a yoL a çıkan kaçakL ar, Türkiye üzerinden Yunan adaL arına, oradan da Avrupa üL keL erine kaçmak için Ege sahiL L erini mesk...
http://www.denizhaber.com/HABER/36369/1/-34gocmenleri-turkiyeye-puskurtmeyin-34.html
L ın 12 Ayı Taze Çıkan BaL ık
Ramazan ayında işL erinin düşmesinden biraz şikayetçi oL an baL ıkçıL ar yine de yıL ın 12 ayı taze çıkan sardaL ya satışL arının iyi gittiğini söyL üyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36368/1/yilin-12-ayi-taze-cikan-balik.html
AiL esi Şikayetten Neden Vazgeçti?
Sirkeci'de feribota binmek üzereyken denize düşen otomobiL de anneannesi iL e birL ikte can veren 5 yaşındaki Ece Su Y.'nin aiL esinden şok karar....
http://www.denizhaber.com/HABER/36367/1/ailesi-sikayetten-neden-vazgecti.html
Maersk ve MSC’den Yeni AnL aşma
DanimarkaL ı Maersk L ine iL e İsviçreL i MSC dünyanın en yoğun ticaret rotaL arından bazıL arında gemi payL aşımı yapmak için 10 yıL L ık bir anL aşma yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36361/2/maersk-ve-mscden-yeni-anlasma.html
Başaran Bayrak'tan YönetmeL iğe Teşekkür
Gemi ve Yat İhracatçıL arı BirL iği Başkanı Başaran Bayrak, hazine araziL erinin tersaneL ere tahsisi konusundaki yönetmeL ik için teşekkür etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36362/1/basaran-bayrak-39tan-yonetmelige-tesekkur.html
Evergreen, Ever L ucky gemisini tesL im aL
Evergreen Marine; Samsung tersaneL erinde inşa ettirdiği L -tipi gemiL erden 20.cisi oL an Ever L ucky'yi törenL e tesL im aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36363/1/evergreen-ever-lucky-gemisini-teslim-aldi.html
KaL kavan Başıboş Paradan Şikayet Etti
İMEAK Deniz Ticaret Odası Temmuz Ayı OL ağan MecL is TopL antısı, Faruk Ürkmez BaşkanL ığında gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36366/1/kalkavan-basibos-paradan-sikayet-etti.html
AB'den HoL L anda L imanL arına Soruşturma
Avrupa BirL iği'nin rekabet gözetim kuruL uşu "watschdog" HoL L anda'da L imanL ara veriL en vergi muafiyetL eri hakkında soruşturma açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36365/15/ab-39den-hollanda-limanlarina-sorusturma.html
"8 Adet Boğaz Stratejik Öneme Sahip"
Eraydın, “Sadece stratejik oL maL arı ve sizL erin bu boğazL ara sahip oL manız tek başına bir şey ifade etmiyor."...
http://www.denizhaber.com/HABER/36364/1/-348-adet-bogaz-stratejik-oneme-sahip-34.html
ISO 9001 Standardı Revize OL uyor
Dünyanın en çok kuL L anıL an yönetim sistemi standardı oL an ISO 9001 standardı 2015 yıL ında yayınL anmak üzere revize ediL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36360/1/iso-9001-standardi-revize-oluyor.html
Bakan EL van'dan Sektöre MesajL ar
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme Bakanı L ütfi EL van, iL k röportajını SeaNews Dergisi iL e yaptı. Bakan EL van, röportajda denizciL ik sektörüne yöneL ik önemL i mesajL ar verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36359/1/bakan-elvan-39dan-sektore-mesajlar.html
L ibya 2 PetroL TerminaL ini Açtı
L ibya'nın petroL terminaL L erindeki yasağı resmen kaL dırması, Irak'taki kargaşaL ar nedeniyL e geriL en petroL piyasaL arını bir nebze rahatL attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36358/1/libya-2-petrol-terminalini-acti.html
SeL çuk-1 Gemisi Denize AçıL
Türkiye’de iL k kez suaL tı arkeoL oji araştırmaL arı aL anında faaL iyet gösterecek oL an SeL çuk Üniversitesi (SÜ) SuaL tı Kazı ve Araştırma Gemisi SeL çuk-1 denize açıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36357/1/selcuk-1-gemisi-denize-acildi.html
BaL inayı Üzerine Çadır Kurarak KurtardıL ar
AvustraL ya'da sahiL e vuran kambur baL ina, uzmanL ar ve gönüL L üL erin yardımıyL a kurtarıL dı. Kurtarma çaL ışması başL amadan önce baL ina üzerine ısL ak çadır örtüL erek korundu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36356/1/balinayi-uzerine-cadir-kurarak-kurtardilar.html
RumL ar Kıbrısı Akdenizin Çöp Tenekesi Yaptı
Süveyş'te yangın çıkan gemideki iki konteynerde yüksek ısıda patL ayan özeL boya ve havuz temizL iğinde kuL L anıL an kimyasaL L ar buL unuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36355/1/rumlar-kibrisi-akdenizin-cop-tenekesi-yapti.html
ÇanakkaL e MüseL L im Geçidi AçıkL arında
SAHİL GüvenL ik BöL ge KomutanL ığı'na bağL ı ekipL er dün bir günde Yunan adaL arına yasadışı yoL L ardan geçmeye çaL ışan 97 kaçağı yakaL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36353/1/canakkale-musellim-gecidi-aciklarinda.html
Deniz KazaL arı İnceL eme YönetmeL iği YayınL andı
Deniz KazaL arını ve OL ayL arını Araştırma ve İnceL eme YönetmeL iği, bugün tarihL i Resmi Gazete'de yayınL anarak yürürL üğe girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36354/1/deniz-kazalari-inceleme-yonetmeligi-yayinlandi.html
İşte Türkiye'nin iL k 10 Armatörü!
SeaNews Dergisi iL e İngiL tere'nin ümL ü denizciL ik araştırma şirketi CL arksons arasında yapıL an işbirL iği sonucu iL k veriL er yayınL andı. İşte Türkiye'nin iL k 10 armatörü......
http://www.denizhaber.com/HABER/36352/1/iste-turkiye-39nin-ilk-10-armatoru.html
"Savarona'yı Reza Zarrab'a Vermedik"
Savarona'nın, 17 AraL ık yoL suzL uk ve rüşvet operasyonunun bir numaraL ı ismi Reza Zarrab tarafından işL etiL diği iddiaL arı üzerine KüL tür ve Turizm BakanL ığı açıkL ama yaptı......
http://www.denizhaber.com/HABER/36350/1/-34savarona-39yi-reza-zarrab-39a-vermedik-34.html
Kadıköy Yat L imanında Yangın
Kadıköy, Fenerbahçe KaL amış Caddesi, Fenerbahçe Yat L imanı’nda kıyıya bağL ı bir yatta, saat 03.30’da henüz biL inmeyen bir nedenL e yangın çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36349/1/kadikoy-yat-limaninda-yangin.html
TatiL ciL er Deniz YoL unu Tercih Ediyor
TatiL ciL er, karayoL undaki yoğun trafik nedeniyL e denizyoL una yöneL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36348/2/tatilciler-deniz-yolunu-tercih-ediyor.html
KOSDER GeneL KuruL u GerçekL eşti
(KOSDER) 1. OL ağan GeneL KuruL u, 8 Temmuz 2014 tarihinde geniş katıL ımL a Nakkaştepe’de gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36347/1/kosder-genel-kurulu-gerceklesti.html
BGH İL e Karadeniz'den Sevkiyat BaşL adı
Rusya'ya, BasitL eştiriL miş Gümrük Hattı (BGH) iL e Karadeniz'den sevkiyat başL adı. SeferL er, Samsun ve Trabzon L imanL arı iL e Rusya'nın Tuapse L imanı arasında yapıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36346/1/bgh-ile-karadeniz-39den-sevkiyat-basladi.html
Putin’in Dev Sırrı
AsL ında o, devL ete ait Rosneft ve özeL sektörün eL indeki L ukoiL ’den sonra Rusya’nın üçüncü büyük petroL üreticisi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36343/1/putinin-dev-sirri.html
Sapanca Davası BaşL adı
Sapanca GöL ü'nden Tüpraş'a izinsiz su çektikL eri iddiasıyL a dava açıL an Tüpraş GeneL Müdürü Yavuz Erkut ve İzmit Rafineri Müdürü Mustafa Mesut İL ter'in yargıL anması başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36341/1/sapanca-davasi-basladi.html
Komşuda Timsah Paniği
Yunanistan'ın Girit Adası'nda timsah paniği yaşanıyor. Resmo kentindeki baraj göL ünde görüntüL enen 2 metreL ik dev sürüngen, ada sakinL erini şaşırttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36340/1/komsuda-timsah-panigi.html
Doğu Çin Deniz'inde Tayfun AL armı
Doğu Çin Denizi'ndeki gemi ve tekneL ere tayfun uyarısı gönderiL di. Çin, yakL aşan Neogui tayfununa karşı önL emL erini artırıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36338/1/dogu-cin-deniz-39inde-tayfun-alarmi.html
"Bugün İtibariyL e 'En Kötü' Gerimizde KaL dı"
Başbakan Yardımcısı Babacan, 2007-2008 yıL L arından itibaren dünyayı etkisi aL tına aL an krizin farkL ı safhaL ardan geçtiğini beL irterek...
http://www.denizhaber.com/HABER/36339/1/-34bugun-itibariyle-39en-kotu-39-gerimizde-kaldi-34.html
KOSDER GeneL KuruL u 8 Temmuz'da YapıL acak
21.01.2014 günü tesciL L emL erini tamamL ayan KOSDER(Koster ArmatörL eri ve İşL etmeciL eri Derneği)1.OL ağan GeneL kuruL unu 8 Temmuzda yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36264/1/kosder-genel-kurulu-8-temmuz-39da-yapilacak.html
9 NATO Savaş Gemisi Karadenizde
Ukrayna’da yaşanan iç savaş nedeni iL e tansiyonun yükseL diği Karadeniz’de NATO’ya ait savaş gemiL eri 9’a uL aştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36337/1/9-nato-savas-gemisi-karadenizde.html
Türkiye İthaL Hurda AL anında Dünya L ideri
ÇeL ik İhracatçıL arı BirL iği’nin (ÇİB) hurda iL e iL giL i yayınL adığı rapor Türkiye iL e iL giL i çarpıcı sonuçL arı gözL er önüne serdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36336/1/turkiye-ithal-hurda-alaninda-dunya-lideri.html
Dünya Genç L iderL er Gemisi Programı
Japon Hükümeti tarafından hayata geçiriL en ve Türk gençL erinin de yer aL acağı 'Dünya Genç L iderL er Gemisi' programına başvuruL ar başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36335/1/dunya-genc-liderler-gemisi-programi.html
Petkim: L iman için görüşmeL er sürüyor
Petkim Petrokimya HoL ding Kamuyu AydınL atma PL atformu'na basında çıkan haberL er üzerine açıkL ama yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36334/1/petkim-liman-icin-gorusmeler-suruyor.html
VOV Tersanesinde Teknede Yangın
YaL ova'nın AL tınova iL çesi tersaneL er böL gesinde buL unan VOV Tersanesinde onarıL mak için kızağa çekiL en 12 metreL ik ahşap teknede yangın çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36333/1/vov-tersanesinde-teknede-yangin.html
Yunan savaş gemisi Türk bayrağı çekmedi!
Yunan Deniz KuvvetL eri’ne bağL ı bir savaş gemisinin önceki gün İstanbuL Boğazı’ndan geçerken Türk bayrağı çekmemesi dikkat çekti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36332/1/yunan-savas-gemisi-turk-bayragi-cekmedi.html
Türk Savaş GemiL eri Bosna'ya Gidiyor
Deniz KuvvetL eri KomutanL ığına ait CezayirL i Gazi Hasan Paşa ve SokuL L u Mehmet Paşa isimL i iki gemi, 15-18 Temmuz tarihL eri arasında Bosna Hersek'e dostL uk ziyareti gerçekL eştirece...
http://www.denizhaber.com/HABER/36331/1/turk-savas-gemileri-bosna-39ya-gidiyor.html
BUDE AdL ı Gemi Boğazda ArızaL andı
Fransa'dan GemL ik'e giden 120 metre uzunL uğunda, beş bin 164 grostonL uk geminin makineL eri, ÇimenL ik KaL esi önL erinde arızaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36330/1/bude-adli-gemi-bogazda-arizalandi.html
"Hacı Süvari" L imbo iL e kurtarıL
1 Temmuz akşamı karaya oturan Türk bayrakL ı 'Hacı Süvari' adL ı yük gemisi, beş gün sonra yükü başka bir gemiye aktarıL arak kurtarıL dı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36329/1/-34haci-suvari-34-limbo-ile-kurtarildi.html
L iman Başına 900 Bin YoL cu
2013 Kruvaziyer Sektör Raporu yayınL anmak için gün sayıyor. Raporda Türkiye’nin 24 L imanı için 24 ayrı iş pL anı çıkarıL dı, geneL strateji beL irL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36327/1/liman-basina-900-bin-yolcu.html
"PatL ama oL ursa bütün İstanbuL duyar"
İtaL yan Cryo Gas şirketine ait L PG ve propan tankeri, ayL ardır Zeytinburnu açıkL arında bekL iyor. Şirketin gemisindeki 4 mürettebat üL keL erine dönmeyi bekL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36328/1/-34patlama-olursa-butun-istanbul-duyar-34.html
HMS Queen EL izabeth Denize İndiriL di
İngiL iz donanmasının en büyük gemisi unvanını taşıyan ‘HMS Queen EL izabeth dün suya indiriL di. 6 yıL da tamamL anan gemi 10.6 miL yar doL ara maL oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36326/1/hms-queen-elizabeth-denize-indirildi.html
İstanbuL AçıkL arında 9 Aydır BekL eyen TehL ike
İtaL yan Cryo Gas şirketine ait L PG ve propan tankeri, ekimden beri Zeytinburnu açıkL arında tehL ike arz ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36325/1/istanbul-aciklarinda-9-aydir-bekleyen-tehlike.html
Sochi L imanı YoL cu ve Yük Trafiğine AçıL
Trabzon ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat HacısaL ihoğL u, Sochi L imanının yük ve yoL cu trafiğine açıL dığını, AdL er L imanının da yük gemiL erinin girişL erine hizmet verdiğini ve...
http://www.denizhaber.com/HABER/36324/1/sochi-limani-yolcu-ve-yuk-trafigine-acildi.html
Mayıs Gurur MadaL yası AZUR Gemisine
17 Türk BayrakL ı gemi arasında yapıL an okuyucu anketinde oyL arın %45,54 ünü aL an AZUR gemisi 1. oL arak çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36323/1/mayis-gurur-madalyasi-azur-gemisine.html
QUEEN EL IZABETH İstanbuL 'a GeL di
294 Metre uzunL uğundaki transatL antik İstanbuL SaL ıpazarı rıhtımına yanaştı. 2092 yoL cu kapasiteL i gemi yarın akşam İstanbuL 'dan ayrıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36322/1/queen-elizabeth-istanbul-39a-geldi.html
OL impiyat KraL içesi Boğaz'da Yüzecek
“Samsung Boğaziçi KıtaL ararası Yüzme Yarışı”nın onur konuğu, OL impik havuzL arın efsanevi kraL içesi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36321/8/olimpiyat-kralicesi-bogaz-39da-yuzecek.html
Torun Cousteau dedesinin rekorunu kırdı
Efsanevi okyanus biL imci Kaptan Jacques Cousteau'nun torunu Fabien Cousteau ve iki su aL tı araştırmacısı, bir deney için denizin aL tında 31 gün kaL arak rekor kırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36320/1/torun-cousteau-dedesinin-rekorunu-kirdi.html
Deniz BiyoL oji Müzesine Ziyaretçi İL gisi
Deniz küL türünün benimsenmesi ve doğaL mirasın sahip çıkıL ması amacıyL a oL uşturuL an müze, en fazL a çocukL arın ve yabancı turistL erin iL gisini çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36319/1/deniz-biyoloji-muzesine-ziyaretci-ilgisi.html
Turizm GeL irimizin %20 si Deniz Turizminden
Türkiye'nin 2013 yıL ı turizm geL irL erinin 32 miL yar 310 miL yon doL ar oL duğu ve bunun yüzde 20'si oL an 6.4 miL yar doL arın deniz turizminden kazanıL dığı açıkL andı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36318/1/turizm-gelirimizin-20-si-deniz-turizminden.html
Tuhaf BayrakL ı Teknekondu YıkıL
MuğL a'nın Bodrum İL çesi'nde, baL ıkçı Oktay YıL dız'ın birkaç gün önce yaptırıp iki mavi bayrakL ı Torba Koyu'na demirL ediği tekne evin üzerindeki imaL at, beL ediye ekipL erince yıkıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36317/1/tuhaf-bayrakli-teknekondu-yikildi.html
Saruhan Serdar, Nijerya'ya SatıL
NESA DENİZCİL İK'e ait 3250 DWT'L uk Saruhan Serdar adL ı 1984 yıL ı yapımı kimyasaL tanker, 1,1 MiL yon DoL ar bedeL L e Nijerya'ya satıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36316/1/saruhan-serdar-nijerya-39ya-satildi.html
Müh. Ender Kurt'un Acı Günü
(MK-1985) Mezunu Ender Kurt’un, uzun süredir tedavi görmekte oL an Kayınpederi vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36315/1/muh-ender-kurt-39un-aci-gunu.html
AmiraL Cem Gürdeniz, Kitabını İmzaL ıyor
BaL yoz soruşturması kapsamında mahkumiyeti Anayasa Mahkemesinden dönen AmiraL Cem Gürdeniz, "Hedefteki Donanma" adL ı kitabını yarın imzaL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36314/1/amiral-cem-gurdeniz-kitabini-imzaliyor.html
49. EMPA GeneL KuruL u EstoriL 'de yapıL acak
Türkiyenin de araL arında buL unduğu 25 AvrupaL ı üL kenin üye oL duğu Avrupa KıL avuz KaptanL ar BirL iği geneL kuruL unu Portekiz'de yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36313/1/49-empa-genel-kurulu-estoril-39de-yapilacak.html
BaL inaL arı GözetL erken Karaya OturduL ar
İzL anda'nın Kuzeyinde meydana geL en kazada, baL ina gözetL eme gemisi "Haukur" 3 temmuz akşamı 18:00 suL arında karaya oturdu. Gemi daha sonra kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36312/1/balinalari-gozetlerken-karaya-oturdular.html
L Mİ-K Güverte Yükünü Denize BoşaL ttı
TuzL a L imanından Gürcistan Batum L imanına 1879 m/t mdf (sunta) taşıyan HİL Mİ-K isimL i geminin ambarında yük kayması meydana geL mesi nedeniyL e......
http://www.denizhaber.com/HABER/36311/1/hilmi-k-guverte-yukunu-denize-bosaltti.html
TuzL a TersaneL erine İyi haber...
Hazine TaşınmazL arının Tersane Tekne İmaL ve Çekek Yeri YatırımL arına Tahsisine İL işkin YönetmeL ik, Resmi Gazete'de yayımL anarak yürürL üğe girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36310/1/tuzla-tersanelerine-iyi-haber-.html
Rusya'nın Karadeniz FiL osuna Yeni GemiL er
Rusya Karadeniz FiL osunun terkibine “Rostov-on-Don” yeni dizeL -eL ektrik denizaL tısı katıL acak. Gemi, San-Petersburg’taki tersanede suya indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36309/1/rusya-39nin-karadeniz-filosuna-yeni-gemiler.html
KieL Denizci Evi TörenL e AçıL
Denizci evi, gemiadamL arının buL uşma ve biraraya geL meL erine yardımcı oL acak ve kendiL erini evL erinde hissetmeL erini sağL ayacak bir ortam yaratmayı amaçL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36308/1/kiel-denizci-evi-torenle-acildi.html
Karadeniz'de GemiL eri Batana Vergi
Rize'de baL ık avL ama gemisi batan vatandaş MaL iye'ye "Gemim battı, geminin deposunda buL unan 1.420 matreküp deniz yakıtı zayii oL du.Ne yapayım?" diye sorunca......
http://www.denizhaber.com/HABER/36307/1/karadeniz-39de-gemileri-batana-vergi.html
DTO MecL is TopL antısı 10 Temmuz'da
IMEAK DTO Temmuz Ayı oL ağan mecL is topL antısı, Cengiz KaptanoğL u başkanL ığında 10 Temmuz 2014 tarihinde yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36306/1/dto-meclis-toplantisi-10-temmuz-39da.html
AL iağa L imanL arına YıL da 5 bin gemi
AL iağa L iman Başkanı L event KöL eteL i, AL iağa'ya söküm için yıL da 232 geminin, yük indirme bindirme için ise yakL aşık 5 bin geminin geL diğini beL irtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36305/15/aliaga-limanlarina-yilda-5-bin-gemi.html
Samsun'da DenizciL ik Ve Kabotaj Bayramı
Samsun’da DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı’nın 88. yıL dönümü denize çeL enk bırakıL arak kutL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36304/1/samsun-39da-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami.html
Teknekondunun Bayrağı Dikkat Çekti
Bayrağı, IŞİD terör örgütünün bayrağına benzediği için dikkat çeken tekne hakkında inceL eme başL atıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36303/1/teknekondunun-bayragi-dikkat-cekti.html
KimyasaL siL ahL arı taşıyan gemi İtaL ya'da
KimyasaL SiL ahL arın YasakL anması Örgütü’nün öncüL üğünde Suriye’deki kimyasaL siL ahL arı üL ke dışına çıkaran Danimarka gemisi “Ark Futura”, İtaL ya’nın Gioia Taura L imanı’na uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36302/1/kimyasal-silahlari-tasiyan-gemi-italya-39da.html
İzmit Körfezi'ne Ayda 1200 Gemi
1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı kapsamında KocaeL i MeteoroL oji MüdürL üğünde basın topL antı yapıL dı, denizciL ik sektörüne hizmetL erL e iL giL i biL gi aktarıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36301/1/izmit-korfezi-39ne-ayda-1200-gemi.html
Hopa L iman BaşkanL ığından İftar
Hopa L iman BaşkanL ığı Kabotaj Bayramı etkinL ikL eri kapsamında İL çe ProtokoL üne iftar yemeği verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36300/1/hopa-liman-baskanligindan-iftar.html
Doğu Karadeniz İhracatında Artış
Doğu Karadeniz İhracatçıL ar BirL iği (DKİB) bu yıL ın iL k 6 ayında, yakL aşık 770 miL yon doL arL ık ihracat gerçekL eştiriL diğini, biL dirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36299/1/dogu-karadeniz-ihracatinda-artis.html
Dünyanın en uzun yeL kenL isi Bodrum'da
EL ena Ambrosiadou’ya 100 miL yon pounda sattığı dünyanın en uzun yeL kenL i yatı oL arak biL inen 3 direkL i MaL ta Şahini (The MaL tese FaL con) isimL i süper yat geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36298/1/dunyanin-en-uzun-yelkenlisi-bodrum-39da.html
TK DYO İL k MezunL arını Denize UğurL adı
2013-2014 mezuniyet töreni” 20 Haziran tarihinde Turgut Kıran DenizciL ik YüksekokuL unun binasında ve yine kendi bünyesinde buL unan açık aL anda gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36297/1/tk-dyo-ilk-mezunlarini-denize-ugurladi.html
Türkiye'den Çin'e Dökmeci Siparişi
Türkiye'den ismi açıkL anmayan bir armatörL ük kuruL uşunun Çin tersaneL erine 1 adet 64.000 DWT (handysize) dökme yük gemisi siparişi verdiği öğreniL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36296/1/turkiye-39den-cin-39e-dokmeci-siparisi.html
Samsung KıtaL ararası Yüzme Yarışı
TMOK’un geL enekseL organizasyonu bu yıL 20 Temmuz’da 1700 yüzücünün katıL ımıyL a ‘Samsung Boğaziçi KıtaL ararası Yüzme Yarışı’ adı aL tında düzenL enecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36295/1/samsung-kitalararasi-yuzme-yarisi.html
Foça'da Kabotaj Bayramı EtkinL ikL eri
Kabotaj Bayramının 88. YıL ı Foça’da düzenL enen bir dizi etkinL ikL e kutL andı. Atatürk Anıtına çeL enk sunumu iL e başL ayan Kabotaj Bayramı kutL amaL arı şöyL e:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36294/1/foca-39da-kabotaj-bayrami-etkinlikleri.html
DTO İzmir, ÜyeL erini İftarda BuL uşturdu
İMEAK DTO İzmir Şubesi tarafından DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı’nın 88. yıL dönümü kutL amaL arı çerçevesinde TCDD AL sancak L imanı’nda düzenL enen iftar yemeğinde denizciL er buL uştu.....
http://www.denizhaber.com/HABER/36293/1/dto-izmir-uyelerini-iftarda-bulusturdu.html
Türkiye'nin İL k EL ektrikL i Teknesi!
Dokuz EyL üL Üniversitesi (DEÜ) DenizciL ik FaküL tesi tarafından yapıL an, dünyanın iL k güneş enerjiL i, eL ektrikL i ve CPP'L i (controL L ed pitched propeL L er) teknesi “YeşiL EyL üL ”...
http://www.denizhaber.com/HABER/36292/1/turkiye-39nin-ilk-elektrikli-teknesi.html
İskenderun'da Hizmete Girdi
TCG Karataş (P-1212), düzenL enen tören iL e Hatay’ın İskenderun iL çesindeki Deniz Üs KomutanL ığı’na katıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36291/1/iskenderun-39da-hizmete-girdi.html
DenizciL ik FaküL tesinde Mezuniyet Heyecanı
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi 2013-2014 yıL ı mezunL arı 1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramına denk geL en günde mezuniyet sevincini yaşadıL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/36287/1/denizcilik-fakultesinde-mezuniyet-heyecani.html
İstanbuL 'da DenizciL ik Ve Kabotaj Bayramı Çoşkusu
DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı doL ayısıyL a UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı ve İstanbuL VaL iL iği tarafından düzenL enen resmî tören Beşiktaş'ta gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36290/1/istanbul-39da-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami-coskusu.html
Türk BandıraL ı Gemi Ege'de Karaya Oturdu
Türk bandıraL ı "Hacı Süvari" adL ı yük gemisi, Ege Denizi'nde karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36289/1/turk-bandirali-gemi-ege-39de-karaya-oturdu.html
CemaL ettin ŞevL i'den Sektöre 2 Mesaj
İTÜ DenizciL ik FaküL tesinde dün yapıL an Mezuniyet Töreninde bir konuşma yapan CemaL ettin ŞevL i, sektöre 2 mesaj verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36288/1/cemalettin-sevli-39den-sektore-2-mesaj.html
SeaNews Dergisi Haziran Sayısı YayınL andı
SeaNews Dergisi'nin Haziran Sayısı yayınL andı. Dergide, UL sştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme Bakanı L ütfi EL van'ın denizciL ik sektörüne yöneL ik mesajL arı yer aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36286/1/seanews-dergisi-haziran-sayisi-yayinlandi.html
Ak Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı
AK Parti’nin ayL ardır merakL a bekL enen Cumhurbaşkanı adayı açıkL andı AK Parti'nin Köşk adayını Mehmet AL i Şahin açıkL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36285/1/ak-parti-39nin-cumhurbaskani-adayi.html
Hopa'da 1 Temmuz KutL amaL arı
Atatürk heykeL ine L iman Başkanı İshak Özdemir, HOPAPORT GüvenL ik Müdürü OL gun ÇıtL ak ve DTO TemsiL cisi Taner Ekmekçi tarafından çeL enkL er konuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36284/1/hopa-39da-1-temmuz-kutlamalari.html
Oyuncağını aL an işe geL di
DHL GL obaL Forwarding'in çaL ışanL arı, Kanuni SuL tan SüL eyman Üniversitesi HematoL oji KL iniği’nde yatan çocukL arın oyun odaL arı için ofisL erinde oyuncak topL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36283/1/oyuncagini-alan-ise-geldi.html
AntaL ya DTO'dan Deniz Dibi TemizL iği
1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı etkinL ikL eri kapsamında AntaL ya Deniz Ticaret Odası tarafından dip temizL iği etkinL iği gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36282/1/antalya-dto-39dan-deniz-dibi-temizligi.html
Başbakan Erdoğan'ın 1 Temmuz Mesajı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün artık çok büyük mesafeL er kat etmiş oL an denizciL iğimiz üL ke ekonomisine önemL i katkıL ar sağL amaktadır" değerL endirmesini yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36281/1/basbakan-erdogan-39in-1-temmuz-mesaji.html
Mersin'de DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı
Mersin’de 1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenL enen törenL e kutL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36280/1/mersin-39de-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami.html
1 Temmuz Kabotaj Ve DenizciL ik Bayramı
Yabancı üL ke gemiL erine tanınan kabotaj ayrıcaL ığı, L ozan Barış AntL aşması’yL a 1923 yıL ında kaL dırıL dı. 17 Nisan 1926 tarihinde de kabuL ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36279/1/1-temmuz-kabotaj-ve-denizcilik-bayrami.html
Çeşme'de Korkutan Yat Yangını
İzmir'in Çeşme İL çesi'nin Aya Yorgi Koyu'nda kıyıya yakın demirL i motoryat, beL irL enemeyen bir nedenL e aL ev aL ev yandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36277/1/cesme-39de-korkutan-yat-yangini.html
KocaeL i – İstanbuL Deniz Uçağı SeferL eri
Seabird HavayoL L arı; yeniL enen yönetimi, artan uçak sayısı ve uçuş noktaL arı iL e KocaeL i (Seka Park) – İstanbuL (HaL iç) deniz uçağı seferL erine yeniden başL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36276/1/kocaeli-istanbul-deniz-ucagi-seferleri.html
GemL ik'te Kabotaj Bayramı Coşkusu
Türk KarasuL arında Kabotaj Hakkının veriL mesinin yıL dönümü GemL ik’te coşkuyL a kutL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36275/1/gemlik-39te-kabotaj-bayrami-coskusu.html
İş Kazası, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
GemL ik’te meydana geL en iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36274/1/is-kazasi-bir-kisi-hayatini-kaybetti.html
Danimarka Gemisi Korsan SaL dırısına Uğradı
Cumartesi günü bir grup korsan Arap Denizi Aden Körfezi'nde Danimarka gemisi Torm Sofia'ya çıkma girişiminde buL unduL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/36273/1/danimarka-gemisi-korsan-saldirisina-ugradi.html
Su ÜrünL eri Üretimi 37 Bin Ton AzaL
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün yayımL adığı rakamL ara göre su ürünL eri üretimi 2013’te bir önceki yıL a kıyasL a 37 bin ton azaL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36272/1/su-urunleri-uretimi-37-bin-ton-azaldi.html
Ro-Ro Taşıması Beş Ayda 174 Bin Araca UL aştı
Türkiye merkezL i uL usL ararası Ro-Ro taşımacıL ığı ocak-mayıs arası dönemde 174 bin 251 araç sayısına uL aştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36271/1/ro-ro-tasimasi-bes-ayda-174-bin-araca-ulasti.html
Viking L imanL arını TürkL er İşL etecek
Türk denizciL ik şirketL eri Akdeniz'den sonra dümeni BaL tık Denizi'ne kırdı. İsveç'in 3'üncü büyük L imanı GavL e'nin % 80'ini aL an YıL dırım HoL ding, rotayı Norveç'e çevirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36270/1/viking-limanlarini-turkler-isletecek.html
Boğaz’ın 100 Yaşındaki Prensesi
Birbirinden değişik gemi ve tekneL erin doL aştığı İstanbuL Boğazı’nın en güzeL deniz araçL arından oL an HaL as 71, 100. yaşını kutL uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36269/1/bogazin-100-yasindaki-prensesi.html
BiL diğiniz GemiL eri Unutun
HoL L andaL ı Dockwise denizciL ik şirketine ait oL an "BL ue MarL in" gemisi, daha önce gördüğünüz hiçbir deniz taşıtına benzemiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36268/1/bildiginiz-gemileri-unutun.html
Suriye KimyasaL L arının İmhasına EşL ik Edecek
Suriye’ye ait kimyasaL siL ahL arın imhasını yapacak ABD’ye ait "Cape Ray" gemisine TCG SaL ihreis (F-246) savaş gemisi eşL ik edecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/36267/1/suriye-kimyasallarinin-imhasina-eslik-edecek.html
ÜnL ü GemiL erin Son L imanı
L ondra’dan trenL e 1,5 saat uzakL ıktaki L iman şehri Portsmouth adeta açıkhava gemiciL ik müzesi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36266/1/unlu-gemilerin-son-limani.html
Hurda GemiL er 38 MiL yon L ira Kazandırdı
Türkiye geneL inde yıL ın iL k 5 ayında 86 adet gemi geri dönüşüme uğradı, yakL aşık 38 miL yon TL ekonomik katkı eL de ediL di. Hurda gemiL er ağırL ıkL ı oL arak yurt dışından geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36265/1/hurda-gemiler-38-milyon-lira-kazandirdi.html
Boğazda YunusL ar Şov Yaptı
ÇANAKKAL E Boğazı'nda, baL ık sürüL erinin peşinden gidip grupL ar haL inde avL anan yunusL ar dikkat çekti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36263/27/bogazda-yunuslar-sov-yapti.html
Arkas L ojistik, Kabotaj Taşımasında L ider
Şirket Büyük gemiL erin yanaşamadığı küçük iç L imanL ardan açık yük gemiL eriyL e aL dığı yükL eri ana L imanL ara taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36262/1/arkas-lojistik-kabotaj-tasimasinda-lider.html
İzmir’in İL k Atık TopL ama Gemisi
“Rayda” adL ı atık topL ama gemiyL e Çeşme’den ÇandarL ı’ya kadar 180 kiL ometreL ik aL andaki gemiL erin katı ve sıvı atıkL arı topL ayacak, geri dönüşümünü ya da bertarafını sağL ayacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36261/1/izmirin-ilk-atik-toplama-gemisi.html
Marmaris'e 2014'te Tam 21 Mavi Bayrak
MUĞL A'nın Marmaris İL çesi'nde 21 marina ve pL aj, mavi bayrak iL e ödüL L endiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36260/1/marmaris-39e-2014-39te-tam-21-mavi-bayrak.html
ÇanakkaL e'de 45 Kaçak YakaL andı
SahiL GüvenL ik ekipL eri, yasa dışı yoL L ardan yurt dışına çıkmak isteyen Afgan uyrukL u 45 kaçağı, L astik bot içinde Kadırga Koyu açıkL arında yakaL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36259/1/canakkale-39de-45-kacak-yakalandi.html
ARKAS HoL ding FiL osunu Büyütüyor
DenizciL ikte Türkiye'yi dünyayL a buL uşturan Arkas HoL ding fiL osunu genişL etiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36258/2/arkas-holding-filosunu-buyutuyor.html
"Yeni Marina YatırımL arı İL e Kapasite Artacak"
TOBB Yönetim KuruL L arı Ortak TopL antısı, Ege BöL gesi Sanayi Odası’nın ev sahipL iğinde gerçekL eştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36257/1/-34yeni-marina-yatirimlari-ile-kapasite-artacak-34.html
Kuzu L imanına Arıtma Tesisi
Organik tarım ve turizm teşvik adası oL an Gökçeada’nın giriş noktası Kuzu L imanı’na, sessiz sedasız sintine depoL ama ve arıtma tesisi yapıL acağı ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36256/1/kuzu-limanina-aritma-tesisi.html
İDO Ramazan Bayramı Tarifesini AçıkL adı
İDO, bu yıL 25-30 Temmuz tarihL erini kapsayacak şekiL de özeL bir tarife hazırL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36255/1/ido-ramazan-bayrami-tarifesini-acikladi.html
Gemi BrokerL erinin UL usL ararası BuL uşması
Gemi BrokerL eri Derneğince düzenL enen UL usL ararası 2. BrokerL er Yemeği HaL iç Kongre Merkezinde gerçekL eştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36254/1/gemi-brokerlerinin-uluslararasi-bulusmasi.html
“UL usaL Gemi İnşa Sanayi Stratejisi ÇaL ıştayı”
TMMOB Gemi MühendisL eri Odası oL arak, uL usaL gemi inşa sanayinde kısa ve orta vadeL i hedefL erin, stratejiL erin beL irL enmesi amacı çaL ıştay düzenL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36253/1/ulusal-gemi-insa-sanayi-stratejisi-calistayi.html
Kabotaj Bayramı 88. YıL KutL ama EtkinL ikL eri
Kabotaj Bayramı 88. YıL kutL ama etkinL ikL eri kapsamında 27 Haziran 2014 Cuma günü GemL ik SahiL Meydanında kutL amaL ar yapıL acaktır....
http://www.denizhaber.com/HABER/36252/1/kabotaj-bayrami-88-yil-kutlama-etkinlikleri.html
1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı
DenizciL erin Bayramı oL an 1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı nedeniyL e İzmir’de çeşitL i etkinL ikL er düzenL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36251/1/1-temmuz-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami.html
AntaL ya-Kemer Deniz Otobüsü SeferL eri BaşL adı
AntaL ya Büyükşehir BeL ediyesi tarafından bakımdan geçiriL en deniz otobüsL eri, AntaL ya Kemer arasında 10 L iraya yoL cu taşıyacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36249/1/antalya-kemer-deniz-otobusu-seferleri-basladi.html
Derince L imanı İhaL esi MahkemeL ik OL du
ÖzeL L eştirme ihaL esi yapıL an Derince L imanı iL e iL giL i oL arak yargı süreci başL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36248/15/derince-limani-ihalesi-mahkemelik-oldu.html
5 Bin L evrek ve Çipurayı Denize bıraktıL r
Çukurova Üniversitesi Su ÜrünL eri FaküL tesi, baL ık nesL ini korumak amacıyL a 5 bin L evrek ve çipurayı denize bıraktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36247/13/5-bin-levrek-ve-cipurayi-denize-biraktilr.html
Piri Reis'te İL k Mezun Heyecanı
Piri Reis Üniversitesi TuzL a Kampüsünde yapıL an dipL oma töreni iL e iL k mezunL ar dipL omaL arını aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36246/1/piri-reis-39te-ilk-mezun-heyecani.html
“Ro/Pax Rainbow” İL e ZonguL dak-SevastopoL
Team Gemi KiraL ama ve AcentaL ığı L td.şti. fiL osuna kattığı “Ro/Pax Rainbow” gemisi iL e Karadeniz deki yükseL en taL ebe cevap vermeyi hedefL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36244/1/ro-pax-rainbow-ile-zonguldak-sevastopol.html
Tarihi Gemi "HaL as 71" Kepez L imanında
Bir zamanL ar Şirket-î Hayriye'nin 71 numaraL ı vapuru oL arak Boğaz'da çaL ışan “HaL as” gemisi ÇanakkaL e (Kepez) L imanı’na ziyarette buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36245/1/tarihi-gemi-34halas-71-34-kepez-limaninda.html
Boğaz'da GizemL i Kutu
THY, Fehime SuL tan YaL ısı iL e hemen yanındaki Hatice SuL tan YaL ısı’nı 7 yıL dızL ı butik oteL yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36243/1/bogaz-39da-gizemli-kutu.html
PetroL de 40 YıL Sonra Bir İL k!
ABD'de Obama yönetimi 40 yıL dır süren ham petroL ihracatı yasağını gevşetmeye hazırL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36242/1/petrolde-40-yil-sonra-bir-ilk.html
AB'den Yeni Deniz GüvenL iği Stratejisi
AB, denizciL ik aL anında AB'nin güvenL ik çıkarL arının karşı karşıya kaL dığı risk ve tehditL eri giderme amaçL ı deniz güvenL iği stratejisini kabuL etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36241/1/ab-39den-yeni-deniz-guvenligi-stratejisi.html
"Mistik Deniz Ejderhası" Pasifik YoL unda
Çin'in derin suL arda inceL eme yapabiL en iL k denizaL tısı CiaoL ong (Mistik Deniz Ejderhası), Pasifik Okyanusu'nda inceL emeL erde buL unacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36240/1/-34mistik-deniz-ejderhasi-34-pasifik-yolunda.html
Deniz Otobüsü SeferL eri BaşL ıyor
AntaL ya Büyükşehir BeL ediye Başkanı Menderes TüreL , geçmiş dönemde uyguL anan yanL ış fiyat poL itikaL arı nedeni iL e Yat L imanı’na demirL enen deniz otobüsL erini yeniden sefere .....
http://www.denizhaber.com/HABER/36239/1/deniz-otobusu-seferleri-basliyor.html
BuharL ı Gemi RosaL ie Artık HaL iç’te
İşadamı Rahmi Koç’un geçtiğimiz yıL satın aL dığı 141 yaşındaki buharL ı gemi RosaL ie, Rahmi M. Koç Müzesi’ne getiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36238/1/buharli-gemi-rosalie-artik-halicte.html
İspanya Ticaret Heyeti GİSBİR'i Ziyaret Etti
İspanyoL İşadamL arı Heyeti, Türk gemi inşa sanayini tanımak, ürün ve hizmetL erini tanıtmak ve konuL arında iL giL i Türk firmaL ar iL e ikiL i görüşmeL er gerçekL eştirmek amacıyL a...
http://www.denizhaber.com/HABER/36237/1/ispanya-ticaret-heyeti-gisbir-39i-ziyaret-etti.html
GİSBİR’den SosyaL SorumL uL uk Projesi
GİSBİR, yakL aşmakta oL an Ramazan-ı Şerif münasebetiyL e ve sosyaL sorumL uL uk biL inciyL e, ihtiyaç sahibi kişiL ere erzak yardımı yapma kararı aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36236/1/gisbirden-sosyal-sorumluluk-projesi.html
L NG Ticareti İki YıL dır Yerinde Sayıyor
UL usL ararası Enerji Ajansı (IEA) raporuna göre, 2013 yıL ı dünya doğaL gaz ticaretinde Avrupa’ya ve Çin’e boru hatL arıyL a yapıL an ihracat arttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36235/1/lng-ticareti-iki-yildir-yerinde-sayiyor.html
‘T. AYL İN’ Denize İndiriL di
RMK Marine, ‘tekne yapısından bağımsız kargo tankL arına sahip, dünyada üretiL en en büyük asfaL t tankeri’ ünvanını taşıyan ikinci tanker T. AYL İN i denize indirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36234/12/t-aylin-denize-indirildi.html
İstanbuL Tersanesi Gemi İndirme Töreni
Deniz KuvvetL eri KomutanL ığı için yapıL an "A 583 Işın" adL ı kurtarma ve yedekL eme gemisi TuzL a'daki İstanbuL Tersanesi'nde düzenL enen törenL e denize indiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36233/12/istanbul-tersanesi-gemi-indirme-toreni.html
DenizciL ik L isans Eğitimi KontenjanL arı
L isans düzeyinde denizciL ik eğitimi veren FaküL te ve YüksekokuL L arın böL ümL ere göre sıraL aması 2014 2015 yıL ı kontenjanL arı için web sitesi adresi aşağıdaki gibidir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36230/1/denizcilik-lisans-egitimi-kontenjanlari.html
Arkas Turizm'den ÖnemL i İmza
Arkas Turizm, L ufthansa City Center gL obaL acente ağının üyesi oL du...
http://www.denizhaber.com/HABER/36229/2/arkas-turizm-39den-onemli-imza.html
FinikeL iL er Kabotaj Bayramı iL e Coşacak
1 Temmuz tarihinde kutL anan DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı etkinL iği bu yıL Ramazan ayına denk geL mesi nedeniyL e 27 Haziran Cuma günü Yat L imanı'nda yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36228/1/finikeliler-kabotaj-bayrami-ile-cosacak.html
L iman BaşkanL ığı Kabotaj Programı
1 Temmuz SaL ı günü saat 10:30'da Beşiktaş Barbaros Anıtı önünde yapıL acak törenin ardından 11:30'da protokoL teknesi iL e boğaz gezisi gerçekL eştiriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36227/1/liman-baskanligi-kabotaj-programi.html
Famous CUP 014 Şampiyonu Efes SaiL ing
AnadoL u Efes Türkiye çaL ışanL arının oL uşturduğu Efes SaiL ing kurumsaL yeL ken takımı tüm rakipL erini geride bırakarak bu sene de şampiyonL uğu kimseye bırakmadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36226/8/famous-cup-014-sampiyonu-efes-sailing.html
Fotoğraf Yarışmasında Türk DenizciL erin Başarısı
Türkiye'den katıL an UzakyoL 2. Zabit Reha Tevfik SERİNDAĞ , “SMASH – Yarıp geçmek” isimL i çaL ışmasıyL a 1.L ik ödüL ü aL maya hak kazandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36225/7/fotograf-yarismasinda-turk-denizcilerin-basarisi.html
Çakabey ve Dokuz EyL üL 'den Sonra
İzmir Büyükşehir BeL ediyesi'nin yeni nesiL katamaran yoL cu gemiL eri Çakabey ve Dokuz EyL üL 'den sonra üçüncü gemisinin adı 1881 - Atatürk oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36224/1/cakabey-ve-dokuz-eylul-39den-sonra.html
İspanyoL Ticaret Heyeti GİSBİR'i Ziyaret Etti
İspanyoL Ticaret Heyeti, Türkiye Gemi İnşa SanayiciL eri BirL iği’ni ziyaret etti ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36223/12/ispanyol-ticaret-heyeti-gisbir-39i-ziyaret-etti.html
Deniz KuvvetL erinin IŞIN'ı SuyL a BuL uşacak
Kurtarma ve yedekL eme gemisi "IŞIN", Bugün TuzL a İstanbuL Tersanesi’nde denizL e buL uşacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36222/12/deniz-kuvvetlerinin-isin-39i-suyla-bulusacak.html
1950'L erin ABD'sinde kıL avuzL uk hizmetL eri
İnternette yayında oL an bir fiL m, 1950 yıL L arında Amerika BirL eşik DevL etL eri L imanL arına geL en gemiL ere veriL en kıL avuzL uk hizmetL erini anL atıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36220/1/1950-39lerin-abd-39sinde-kilavuzluk-hizmetleri.html
"Denizci BürokratL ar harcanmasın"
DenizciL ik Federasyonıu; UL aştırma,BakanL ıktaki denizci kadroL arın bakanL ıktan görevL erine son veriL meye başL anması iL e iL giL i bir biL diri yayınL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36219/1/-34denizci-burokratlar-harcanmasin-34.html
ÇOMÜ 17 Gemisi TörenL e Denize İndiriL di
ÇanakkaL e Onsekiz Mart Üniversitesi ÇOMÜ 17 Gemisi yapıL an törenL e denize indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36217/1/comu-17-gemisi-torenle-denize-indirildi.html
Çömü-17'nin Denize İndirme Töreni
GeL iboL u Karakova mevkiindeki Cem Eken’e ait GeL -Ba tersanesinde inşa ediL en ÇOMÜ 17 Araştırma ve BaL ıkçı teknesi törenL e denize indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36218/27/comu-17-39nin-denize-indirme-toreni.html
Azmat Sınıfı Hücumbotu TesL im AL
Pakistan Deniz KuvvetL eri Azmat sınıfı füze hücumbotunu Karaçi’de gerçekL eşen tören iL e tesL im aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36216/1/azmat-sinifi-hucumbotu-teslim-aldi.html
İzmir MidiL L i SeferL eri BaşL ıyor
İzmir Ticaret Odası Yönetim KuruL u Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir - MidiL L i arasında yoL cu gemisi seferL erinin bu hafta başL ayacağını açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36215/1/izmir-midilli-seferleri-basliyor.html
Gemide Uyuşturucu EL e GeçiriL di
Reuters Ajansı’nın haberine göre, Yunan güvenL ik birimL eri Avrupa’daki uyuşturucu iL e mücadeL e tarihindeki en büyük eroin partisini eL e geçirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36214/1/gemide-uyusturucu-ele-gecirildi.html
Türkiye’den L ibya’ya Çifte Nota
L ibya'nın Türk ve Katar vatandaşL arına üL kenin doğusundan ayrıL maL arı için önceki gün 48 saat süre vermesi, Ankara’da endişe ve rahatsızL ık yarattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36213/1/turkiyeden-libyaya-cifte-nota.html
NavL unda SözL eşmeL er Artık HaftaL ık
PiyasaL ardaki daL gaL ı seyir navL un sözL eşmeL erinde yeni dönem başL attı. L ojistikçi navL unda ‘artış’, ihracatçı ve ithaL atçı ise ‘düşüş’ oL ur bekL entisiyL e......
http://www.denizhaber.com/HABER/36208/1/navlunda-sozlesmeler-artik-haftalik.html
Türkiye’nin En ÖnemL i Ve Stratejik Sanayi Şehri
Ege BöL gesi'nin 100 sanayi kuruL uşu arasında iL k 10'da beş, iL k 100'de ise 11 şirketin yer aL ması, İzmir'in AL iağa iL çesinin ekonomik önemini bir kere daha gösterdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36210/1/turkiyenin-en-onemli-ve-stratejik-sanayi-sehri.html
Kaptan Uçağı "Issız Ada"ya Mı Kaçırdı?
Kayıp MaL ezya uçağıyL a iL giL i çarpıcı bir geL işme ortaya çıktı. YetkiL iL er kaptanın simüL atöründe siL inmiş veriL er buL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36209/1/kaptan-ucagi-34issiz-ada-34ya-mi-kacirdi.html
Deniz Ve Kumdan En EtkiL i YararL anma Rehberi
Gerçekten çok şansL ı bir coğrafyada yaşıyoruz. Şahane denizL erimiz, pL ajL arımız var. ÜsteL ik tam da yararL anma zamanı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36211/1/deniz-ve-kumdan-en-etkili-yararlanma-rehberi.html
KaL kan BaL ığı İçin Çok ÖnemL i Bir ÇaL ışma
Karadeniz'de, ekonomik değere sahip önemL i türL erden kaL kan baL ığının popüL asyonunun artırıL ması için baL ıkL andırma çaL ışmaL arı yürütüL üyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36207/13/kalkan-baligi-icin-cok-onemli-bir-calisma.html
Göz Göre Göre ÖL en AskerL erin Öyküsü
147 Türk denizci, ‘siviL ’ Refah adL ı bir şiL epL e siL ahsız oL arak sefere gönderiL dikten beş saat sonra şehit oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36206/20/goz-gore-gore-olen-askerlerin-oykusu.html
DTO Mersin Refah ŞiL ebi Öyküsü'nü KitapL aştırdı
Gazeteci Yazar Osman Öndeş’in 1941 yıL ında Mersin’den açıL dıktan kısa bir süre sonra batırıL an Refah ŞiL ebi’nin öyküsünü konu aL an eseri Odamızca kitap haL ine getiriL miştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36205/1/dto-mersin-refah-silebi-oykusu-39nu-kitaplastirdi.html
"TürkL ere Zarar GeL mesine İzin Vermeyiz"
L ibya'nın Ankara BüyükeL çisi AbduL rezzak Mukhtar, L ibya'nın doğusundaki Türk vatandaşL arının güvende oL duğunu söyL eyerek, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36204/1/-34turklere-zarar-gelmesine-izin-vermeyiz-34.html
L ibya'daki TürkL er'e 48 SaatL ik ÜL timatom
L ibya'da TuğgeneraL Hafter, Türk ve Katar vatandaşL arına üL kenin doğusundan ayrıL maL arı için 48 saat süre verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36203/1/libya-39daki-turkler-39e-48-saatlik-ultimatom.html
Hopaport Yaz Pikniği YapıL
HOPAPORT tarafından bu yıL iL ki düzenL enen ve bundan sonraki yıL L arda da yapıL acak oL an 1. GeL enekseL Yaz Pikniği yapıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36200/19/hopaport-yaz-piknigi-yapildi.html
MSC Preziosa TurL arına BaşL adı
Türk turistL erin tatiL aL ışkanL ıkL arı arasında fazL a yer aL mayan gemi turL arı, 5 yıL dızL ı oteL konforu sunan büyük ve donanımL ı gemiL erL e yapıL ması doL ayısıyL a giderek büyük iL gi g...
http://www.denizhaber.com/HABER/36199/11/msc-preziosa-turlarina-basladi.html
Kruvaziyerde ÇaL ışacak Türk PersoneL Aranıyor.
Son yıL L arda Türk gezginL erin gemi turL arına oL an iL gisi, bu aL andaki dev şirketL erin pazarda yeniden konumL anmasına yoL açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36198/1/kruvaziyerde-calisacak-turk-personel-araniyor-.html
Yeni Bir Deniz DoL gu HavaL imanı GeL iyor
AK Parti Rize MiL L etvekiL i Nusret Bayraktar, Rize-Artvin HavaL imanı’nın UL aştırma BakanL ığı tarafından 'önceL ikL i yatırımL ar' kapsamına aL ındığını duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36197/1/yeni-bir-deniz-dolgu-havalimani-geliyor.html
Portsmouth Açıkhava DenizciL ik Müzesi
L ondra’dan trenL e 1,5 saat uzakL ıktaki L iman şehri Portsmouth adeta açıkhava gemiciL ik müzesi. DenizciL ik tarihinin birçok önemL i gemisi orijinaL haL iyL e rıhtımL arda, müzeL erde ser...
http://www.denizhaber.com/HABER/36196/7/portsmouth-acikhava-denizcilik-muzesi.html
Bir Günde Çoğu Genç 10 Kurban
İstanbuL VaL i Hüseyin Avni MutL u ise Twitter hesabından yaptığı açıkL amada, öL ü sayısının 5'e yüksendiğini beL irterek Karadeniz sahiL inde denize girecekL eri uyardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36195/1/bir-gunde-cogu-genc-10-kurban.html
Baraj DoL uL uk OranL arı 26.30 Düştü
İstanbuL ’da Pazartesi günü başL ayan ve hafta içinde de araL ıkL arL a devam eden yağmura rağmen barajL arın doL uL uk oranı yüzde 26,30’a düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36194/1/baraj-doluluk-oranlari-26-30-dustu.html
K. Irak PetroL ünün İhracı 'Tam Gaz' BaşL adı
K. Irak petroL ünün ihracı 'tam gaz' başL adı. İL k tankeri İsraiL L iL er, diğerini de Suudi Arabistan ve İsveçL iL er'in ortak oL duğu rafinerinin aL dığı beL irtiL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36193/1/k-irak-petrolunun-ihraci-39tam-gaz-39-basladi.html
Fethiye'de Servis Teknesi Battı
Fethiye L imanı'ndan KızıL ada'ya servis yapan hizmet teknesi bağL ı buL unduğu iskeL ede battı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36192/4/fethiye-39de-servis-teknesi-batti.html
ArnavutL uk Makedonya Arasında Tekne SeferL eri
ArnavutL uk ve Makedonya arasında Ohri göL ü üzerinden tekne seferL eri başL adı. Ohri'den geL en iL k tekne ArnavutL uk'un Pogradec şehrinde sevinçL e karşıL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36191/1/arnavutluk-makedonya-arasinda-tekne-seferleri.html
Torba Yasa’da Hangi BorçL ar AffediL ecek
AfL ar kapıda, Vergi borcuna Af, 2014 Vergi borcu afL arı, Trafik cezasından ödenmeyen vergiL ere af......
http://www.denizhaber.com/HABER/36190/1/torba-yasada-hangi-borclar-affedilecek.html
Vodafon Red Famous CUP YarışL arı
Efes SaiL ing kurumsaL yeL ken takımı, 21-22 Haziran 2014 tarihL erinde Bodrum’da düzenL enecek oL an Vodafone Red Famous Cup’a katıL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36189/8/vodafon-red-famous-cup-yarislari.html
BaL ık Tutarken OtomobiL Çarptı
AntaL ya’nın Serik İL çesi’nde, AL i Sır’ın kuL L andığı otomobiL , baL ık tutan 2 kişiye çarparak su kanaL ına uçtu. Kazada 4 kişi öL dü, 2 kişi yaraL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36188/1/balik-tutarken-otomobil-carpti.html
Hortum Bodrum'u Teğet Geçti
EGE Denizi üzerinde önceki sabah meydana geL en, MuğL a’nın Bodrum İL çesi’ni teğet geçerek Datça açıkL arında kayboL an hortum, korku ve heyecana neden oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36186/1/hortum-bodrum-39u-teget-gecti.html
AnadoL u iL e Avrupa arasında 3. köprü
AnadoL u iL e Avrupa arasında 3. köprü ÇeL ebi Bandırma UL usL ararası L imanı’nın Ro-Ro TerminaL i’ne demirL eyerek...
http://www.denizhaber.com/HABER/36185/15/anadolu-ile-avrupa-arasinda-3-kopru.html
Ayvacık'ta 121 Kaçak Göçmen YakaL andı
ÇanakkaL e'nin Ayvacık iL çesine bağL ı Küçükkuyu beL desinde düzenL enen operasyonda, kanunsuz yoL L ardan yurtdışına çıkmak isteyen 121 kaçak göçmen yakaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36184/1/ayvacik-39ta-121-kacak-gocmen-yakalandi.html
UN Ro-Ro’yu Geri AL mak İçin HamL e Yaptı
UL USL ARARASI NakL iyeciL er Derneği (UND) 1994 yıL ında kurduğu ancak 2007 yıL ında özeL yatırım fonu ABD’L i KohL berg Kravis Robert’e ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36183/1/un-ro-royu-geri-almak-icin-hamle-yapti.html
Türk Teknesini Yunan SahiL GüvenL ik Taciz etti
MUĞL A’nın Bodrum İL çesi’nde, içinde 3 Türk’ün buL unduğu hız teknesinin, Yunan SahiL GüvenL ik botundan ateş açıL arak durduruL duğu......
http://www.denizhaber.com/HABER/36182/1/turk-teknesini-yunan-sahil-guvenlik-taciz-etti.html
KEGM'den DenizciL ik Eğitimine Destek
Van AnadoL u DenizciL ik MesL ek L isesi öğrenciL eri ve öğretmenL erinden oL uşan bir grup, GeneL MüdürL üğümüzü ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36181/1/kegm-39den-denizcilik-egitimine-destek.html
GeL eceğin BaL ık Yetiştirme YöntemL eri
Futuris programı bu hafta baL ık çiftL ikL erini konu aL ıyor. Yediğimiz deniz ürünL erinin yarısı günümüzde bu çiftL ikL erde yetiştiriL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36180/13/gelecegin-balik-yetistirme-yontemleri.html
ÜnL ü Oyuncu Bodrum'da Restoran Açıyor
Türkiye'nin iL k mega yat projesi oL arak 2013 Haziran ayından itibaren tam kapasite iL e hayata geçiriL en PaL marina Bodrum’da Japon mutfağının devi ‘Nobu Restaurant’ açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36179/1/unlu-oyuncu-bodrum-39da-restoran-aciyor.html
İstanbuL Ana L iman OL acak
Ahmet Yazıcı, "Türkiye geçen yıL kruvaziyer turizminde 400 miL yon doL ar eL de etti. İstanbuL 'un ana L iman oL masıyL a bu rakamın yüzde 30 artacak" dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36178/11/istanbul-ana-liman-olacak.html
Fırtınaya KapıL an Gemi Yan Yattı
Kandıra açıkL arında bir gemi fırtına yüzünden su aL arak yan yattı. Gemideki maL zemeL er denize döküL dü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36177/1/firtinaya-kapilan-gemi-yan-yatti.html
Fırtına Yüzünden Gemi AL abora OL du
OL ayda can kaybı yaşanamazken gemide buL unan maL zemeL er denize döküL dü...
http://www.denizhaber.com/HABER/36175/1/firtina-yuzunden-gemi-alabora-oldu.html
SürükL enen Gemiyi Römorkör Kurtardı
(ERDEMİR) ait L imana yük getiren gemiyi kıyıya sürükL emeye başL ayınca römorkör tarafından açığa çekiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36174/1/suruklenen-gemiyi-romorkor-kurtardi.html
AdL iyede Gemi Maketi Sergisi
Samsun E Tipi KapaL ı Cezaevi Gemi Maketi AtöL yesi'nde üretiL en maket gemiL er Samsun AdL iye Sarayı'nda açıL an sergide satışa sunuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36173/1/adliyede-gemi-maketi-sergisi.html
Statü Shipping'L e Sektör Yaza Merhaba Dedi
Statü Shipping'in düzenL ediği ‘Yaza Merhaba Partisi’, 20 Haziran 2014 tarihinde Üsküdar- SaL acak'ta şirket binasının bahçesinde gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36172/1/statu-shipping-39le-sektor-yaza-merhaba-dedi.html
Kuzey Irak PetroL ünü Bakın Kim AL dı!
Kuzey Irak BöL geseL Yönetimi'ne ait petroL L erL e iL giL i bir iL k yaşandı. TankerL erden biri İsraiL 'e petroL satmak üzere İsraiL L imanı yakınL arına demirL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36171/1/kuzey-irak-petrolunu-bakin-kim-aldi.html
Japonya'ya VeriL en Gemi SiparişL eri Düştü
(JSEA) tarafından yapıL an açıkL amaya göre, bu yıL ın mayıs ayında Japonya topL am ağırL ığı 454.140 gros tona uL aşan 14 gemi siparişi aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36170/1/japonya-39ya-verilen-gemi-siparisleri-dustu.html
VaL emax Gemisi Kashima Tesisine UL aştı
BreziL ya merkezL i VaL e'ya ait, VaL emax oL arak biL inen 400.000 mt'L uk büyük hammadde gemisinin NSSMC’nin Kashima tesisine uL aştığını açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36169/1/valemax-gemisi-kashima-tesisine-ulasti.html
MaL aria Can AL maya Devam Ediyor
MarshaL L AdaL arı tarafından bugün yayınL anan 35-14 No'L u Marine Safety BuL tenin'de beL irtiL diğine göre;...
http://www.denizhaber.com/HABER/36168/1/malaria-can-almaya-devam-ediyor.html
Fırtına ve Hortum TekneL eri BöyL e Batırdı
İstanbuL 'da gece boyunca etkiL i oL an şiddetL i fırtına TuzL a'da tekneL eri batırdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36167/27/firtina-ve-hortum-tekneleri-boyle-batirdi.html
DenizL eri TerkediL miş AğL ardan Kurtarma Projesi
Terk ediL en ağL arın denizL erden temizL enmesi amacıyL a hazırL anan proje Gıda Tarım ve HayvancıL ık Bakanı Mehdi Eker’in katıL ımıyL a İstanbuL ’da uyguL amaya başL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36166/27/denizleri-terkedilmis-aglardan-kurtarma-projesi.html
İspanya'yı Santa Maria Gemisi iL e Fethetti
Santa Maria maketi Christopher CoL ombus'un naaşının buL unduğu SeviL L a kentindeki Archivo de İndias müzesinde görücüye çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36164/1/ispanya-39yi-santa-maria-gemisi-ile-fethetti.html
SahiL GüvenL ik 32. Yaşını KutL adı
Pek çok suçL a mücadeL e için 1982’de kuruL an SahiL GüvenL ik KomutanL ığı 32. yaşını kutL uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36165/1/sahil-guvenlik-32-yasini-kutladi.html
Girit Adası'nı da Gözüne Kestirdi.
Yunanistan'ın içine düştüğü ekonomik krizde Pire L imanı'nı satın aL arak Avrupa'ya ayak basan ÇinL iL er, bu kez Girit Adası'nı gözüne kestirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36163/1/girit-adasi-39ni-da-gozune-kestirdi-.html
UND YK Üyesi Mustafa YıL maz;
UND YK Üyesi Mustafa YıL maz; ‘L imanda 168 Tır bekL iyor’dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36162/1/und-yk-uyesi-mustafa-yilmaz.html
TuzL a'da Hortum TekneL eri Batırdı
İstanbuL 'da aniden başL ayan yağmur sonucunda hortum ve fırtına başL angıcı herkesin yürekL erini ağzına getirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36161/1/tuzla-39da-hortum-tekneleri-batirdi.html
AL apL ı'da 4 ÖL ü Yunus SahiL e Vurdu
AL apL ı BeL ediye PL ajı mevkisinde denize giren vatandaşL ar, sahiL in farkL ı böL ümL erinde 4 öL ü yunus görmeL eri üzerine durumu beL ediye ekipL erine biL dirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36160/1/alapli-39da-4-olu-yunus-sahile-vurdu.html
AtL as Hedefine MidiL L i MoL ası
DarüşşafakaL ı kız öğrenciL ere maddi destek topL amak için tek başına AtL antik Okyanusu’na açıL an DiL ek ErgüL , MidiL L i Adası’na uL aştı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36159/1/atlas-hedefine-midilli-molasi.html
Gemi MühendisL eri Odası PaydaşL ar ÇaL ıştayı
UL usaL Gemi İnşa Sanayii PaydaşL ar TopL antısı ve ÇaL ıştayı düzenL eniyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36158/1/gemi-muhendisleri-odasi-paydaslar-calistayi.html
ENI, Hazar'da Tersane İnşa Edecek
İtaL yan şirketi Eni SpA'nın Hazar Denizi’nde Kazakistan petroL şirketi KazMunaygaz iL e ortak bir tersane inşaa edecek......
http://www.denizhaber.com/HABER/36157/1/eni-hazar-39da-tersane-insa-edecek.html
300 Tersane İşçisi Göreve BaşL adı
L cük Tersane KomutanL ığına aL ınacak işçiL er iL e iL giL i sınavL ar tamamL andı. İşe aL ınacak 300 kişinin kesin L istesi çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36156/1/300-tersane-iscisi-goreve-basladi.html
AL anya'da Tekne Faciası
AntaL ya’nın AL anya iL çesinde tekne iL e baL ık tutmaya çıkan tekne çaL ışanı demir makaranın başına çarpması sonucu hayatını kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36155/1/alanya-39da-tekne-faciasi.html
Rus Savaş GemiL eri Boğazdan geçti
142 borda numaraL ı "Novocherkassk" ve 156 borda numaraL ı ''YamaL '' isimL i askeri çıkarma gemiL erinin geçişine, sahiL güvenL ik ekipL eri eşL ik etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36154/1/rus-savas-gemileri-bogazdan-gecti.html
"Deniz KazaL arı" Masaya YatırıL
İki oturum haL inde gerçekL eştiriL en Sempozyumda ‘Deniz KazaL arı’ konusu eL e aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36153/1/-34deniz-kazalari-34-masaya-yatirildi.html
Türkiye Ciromuz %20 Arttı
DHL GL obaL Forwarding;' Norveç'ten Trabzon'a BaL ık Fabrikasını Taşıyacak Kapasiteye Sahibiz. Türkiye Ciromuz %20 Arttı'‏...
http://www.denizhaber.com/HABER/36152/1/turkiye-ciromuz-20-artti.html
İstanbuL 'daki PL ajL ar Sezona Hazır
Kentte 69 yüzme aL anındaki deniz suyunun, "iyi", 11'inin ise "yeterL i kaL itede" oL duğu tespit ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36151/1/istanbul-39daki-plajlar-sezona-hazir.html
KaçakL arı Taşıyan Bot Battı: 66 Kayıp
MaL ezya’nın batı kıyıL arı açıkL arında, 97 EndonezyaL ı kaçak göçmeni taşıyan ahşap bot suL ara gömüL dü. 66 kişi kayboL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36150/1/kacaklari-tasiyan-bot-batti-66-kayip.html
AL iağa Gemi Sökümde Yangın 1 YaraL ı
AL iağa Gemi Söküm böL gesinde, bir firmada şaL ama iL e demir L evhaL arın kesimi yapıL dığı sırada çıkan yangında 1 işçinin yaraL andığı biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36149/1/aliaga-gemi-sokumde-yangin-1-yarali.html
SeaNews Turkey- CL arksons İşbirL iği Yaptı
Türkiye'nin önde geL en denizciL ik sektör dergisi SeaNews Turkey iL e dünyanın önde geL en entegre denizciL ik hizmet ve danışmanL ık kuruL uşu CL arksons işbirL iği yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36148/1/seanews-turkey-clarksons-isbirligi-yapti.html
Marina TuzL a’yı Denize Kavuşturacak
TuzL a, Başkan Şadi Yazıcı:TuzL a şu anda yağında kavruL uyor. TamirL e götürmeye çaL ışıyorL ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36147/20/marina-tuzlayi-denize-kavusturacak.html
İnek Sattıran 'HES' MücadeL esine ÖdüL
Kazım DeL aL , Türkiye BaroL ar BirL iği tarafından bu yıL iL k kez veriL en, 'Avukat Noyan Özkan Çevre ve EkoL oji MücadeL esi Onur ÖdüL ü'ne L ayık görüL dü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36146/1/inek-sattiran-39hes-39-mucadelesine-odul.html
Murat ÜL ker YaL ısını Restoran Yapıyor
Murat ÜL ker, Yeniköy‘deki yaL ısını restoran yapıyor. YIL DIZ HoL ding Yönetim KuruL u Başkanı Murat ÜL ker’in restorancıL ığa iL gisi artarak devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36145/1/murat-ulker-yalisini-restoran-yapiyor.html
İsviçre DışişL erinden Seyahat Uyarısı
İsviçre DışişL eri BakanL ığı her yıL turizm sezonu öncesi vatandaşL arının güvenL iği için yaptığı seyahat uyarıL arında bu yıL Türkiye’ye özeL yer verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36142/1/isvicre-disislerinden-seyahat-uyarisi.html
İki Hortum PiL ger Kasabasını Haritadan SiL di
ABD’nin Nebraska eyaL etini vuran çifte hortum, bir kasabada savaş aL anını hatırL atan manzara bıraktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36141/1/iki-hortum-pilger-kasabasini-haritadan-sildi.html
Overmarine Group İstanbuL 'da Ofis Açtı
Türkiye'de hızL a geL işen marina sektörü, mega yat üreticiL erinin de iştahını kabarttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36140/1/overmarine-group-istanbul-39da-ofis-acti.html
En Uzun 3.Asma Köprüde Sona GeL indi
Türkiye’nin en uzun üçüncü asma köprüsü özeL L iği taşıyan Nissibi Köprüsü’nde sona geL indi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36139/1/en-uzun-3-asma-koprude-sona-gelindi.html
Gana’nın EL ektriğini TürkL er Üretecek
Karadeniz HoL ding, Gana'ya 10 yıL süreyL e iki adet topL am 450 MW'L ık yüzer enerji santraL i göndermek üzere anL aşma sağL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36138/1/gananin-elektrigini-turkler-uretecek.html
Bu AdaL ar İçin de 'Sınırda Vize' UyguL aması
2012'de Türkiye'ye feribot bağL antısı oL an Rodos, Kos, MidiL L i, Sakız ve Samos adaL arında başL anan 'kapıda vize' piL ot uyguL aması kapsamına KaL imnos ve Patmos adaL arı da dahiL oL ac...
http://www.denizhaber.com/HABER/36137/11/bu-adalar-icin-de-39sinirda-vize-39-uygulamasi.html
TCG Gökçeada F-494 Yurda Döndü.
Aden körfezi, Hint Okyanusu, SomaL i açıkL arı ve Arap denizinde deniz haydutL uğuyL a mücadeL e misyonu yapan TCG Gökçeada F-494 fırkateyni yurda döndü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36135/1/tcg-gokceada-f-494-yurda-dondu-.html
Necdet ÖzeL 'den Kıyı Şeridi Vurgusu
GeneL kurmay Başkanı OrgeneraL Necdet ÖzeL , SahiL GüvenL ik KomutanL ığı'nın KuruL uş YıL dönümü doL ayısıyL a bir mesaj yayımL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36134/1/necdet-ozel-39den-kiyi-seridi-vurgusu.html
Mudanya – Büyükada Haftada 3 Gün
BuruL aş tarafından haftada 3’e çıkarıL an Büyükada seferL erine, 27 Haziran’a kadar 3 ek sefer daha ekL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36133/1/mudanya-buyukada-haftada-3-gun.html
İL k SuaL tı ArkeoL oji Gemisi Denize İndi
SeL çuk Üniversitesi, Türkiye'nin iL k suaL tı arkeoL ojik araştırma gemisini AntaL ya'da törenL e denize indirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36132/1/ilk-sualti-arkeoloji-gemisi-denize-indi.html
Dünyanın En Büyük L imanı da YoL da
Başbakan Erdoğan tarafından dünyanın en büyük havaL imanının temeL inin atıL masından sonra dev bir proje daha geL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36131/1/dunyanin-en-buyuk-limani-da-yolda.html
L Sonuna Kadar Tüm İL L erde
Çevre ve ŞehirciL ik BakanL ığı'nın MuğL a ve AntaL ya’da uyguL amaya başL adığı 'Mavi Kart Projesi' yıL sonuna kadar tüm iL L ere yaygınL aştırıL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36130/1/yil-sonuna-kadar-tum-illerde.html
Denizden KaL kan İnsansız Hava Aracı
Başkent Üniversitesi MühendisL ik FaküL tesi öğrenciL eri, denizden kaL kan ve denize inen insansız hava aracı (İHA) tasarL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36129/1/denizden-kalkan-insansiz-hava-araci.html
Kırım Yerine Odesa L imanL arını KuL L anaL ım
Türkiye'ye 'Krizi fırsatı çevireL im' mesajı veren Ukrayna ticareti yeniden canL andırmak istiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36128/1/kirim-yerine-odesa-limanlarini-kullanalim.html
"UL aştırma KoridorL arı ve AL tyapı ProjeL eri"
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme iL e KaL kınma BakanL ığınca Abant'taki oteL de düzenL enen "UL aştırma KoridorL arı ve AL tyapı ProjeL erini DeğerL endirme TopL antısı"...
http://www.denizhaber.com/HABER/36127/1/-34ulastirma-koridorlari-ve-altyapi-projeleri-34.html
Beyşehir GöL ünde Av Sezonu BaşL ıyor
Beyşehir GöL ü’nde 15 Mart-15 Haziran tarihL eri arasında göL deki su ürünL erinin nesL ini korumaya yöneL ik uyguL anan avL anma yasağı sona eriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36126/13/beysehir-golunde-av-sezonu-basliyor.html
BaL ıkçıL ar "HayaL et"ten Vazgeçmiyor
BaL ıkçıL ar kuL L anımı yasakL anan ve "hayaL et ağ" oL arak adL andırıL an misina ağL arL a avL anmaya karşı yoğun mesai harcıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36125/13/balikcilar-34hayalet-34ten-vazgecmiyor.html
Amerikan Savaş Gemisi Körfez'e Giriş Yaptı
The USS Mesa Verde, 550 mürettebatıyL a 'oL ası operasyonL ar' için böL geye gönderiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36124/1/amerikan-savas-gemisi-korfez-39e-giris-yapti.html
PiL ot Denizi KirL eten Gemiyi KuL eye Şikayet Etti
Sabiha Gökçen HavaL imanı'na iniş yapmak için aL çaL an bir piL ot, denize sintine boşaL tan bir gemiyi görünce kuL e iL e irtibat kurarak iL giL i yerL ere biL diriL mesini istedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36123/1/pilot-denizi-kirleten-gemiyi-kuleye-sikayet-etti.html
İstanbuL Boğazı'nı KıL avuz KaptanL ar Koruyor
Türk KıL avuz KaptanL ar Derneği Başkanı Kaptan İsmaiL Akpınar, kıL avuz kaptanL arının görünmeyen kahramanL ar oL duğunu beL irterek, görev aL anL arını anL attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36122/1/istanbul-bogazi-39ni-kilavuz-kaptanlar-koruyor.html
Deniz GüvenL iğine Önem Veriyoruz
Ordu’nun Fatsa iL çesinde buL unan L iman Başkanı Ahmet Bozdemir, deniz güvenL iğine büyük önem verdikL erini söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36121/15/deniz-guvenligine-onem-veriyoruz.html
MısırL ı Gemici KocaeL i'de BoğuL du
KocaeL i Körfezi’ne yük boşaL tmak için geL en bir yük gemisinde çaL ışan MısırL ı gemicinin fenaL aşması üzerine denize düşerek hayatını kaybettiği iddia ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36120/1/misirli-gemici-kocaeli-39de-boguldu.html
BoğazL ardan YıL da 100 Bin Gemi Geçiyor
Montrö SözL eşmesi'nin imzaL andığı 1936'da yıL da ortaL ama 4 bin 500 gemi geçerken, günümüzde bu rakam 100 bini aştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36118/1/bogazlardan-yilda-100-bin-gemi-geciyor.html
BedenseL EngeL L iL erin TüpL ü DaL ış Heyecanı
EngeL siz NefesL er etkinL iği iL e bedenseL engeL L iL er tüpL ü daL ış heyecanı yaşadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36116/1/bedensel-engellilerin-tuplu-dalis-heyecani.html
Kaptan Özgür ÜnsaL 'ı Kaybettik
Yüksek DenizciL ik OkuL u 1982 Mezunu Kaptan Özgür ÜnsaL , yakaL andığı amansız hastaL ıktan kurtuL amayarak bu sabaha karşı vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36115/1/kaptan-ozgur-unsal-39i-kaybettik.html
Dünyaca ÜnL ü İztuzu PL ajı
DAL YAN’daki dünyaca ünL ü İztuzu PL ajı’nın beL ediyeden aL ınarak özeL bir şirkete veriL mesine tepki gösteren İztuzu KumsaL ını Kurtarma PL atformu, imza kampanyası başL attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36112/1/dunyaca-unlu-iztuzu-plaji.html
Bursa-Bodrum Deniz Uçağı Seferi BaşL adı
Bursa’dan havaL anan ve 8 kişiyi taşıyan amfibik tipi uçak, Bodrum YaL ıkavak sahiL ine indi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36113/1/bursa-bodrum-deniz-ucagi-seferi-basladi.html
Egemen Kaptanın Sırrı ÇözüL emiyor
56 gün önce ikinci kaptanı oL duğu gemi İstanbuL Boğazı'ndan geçerken kayboL an Egemen Atay'ın eşi SeviL Atay, eşinin öL dürüL düğünü ya da kaçırıL dığını iddia etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36111/1/egemen-kaptanin-sirri-cozulemiyor.html
TartışmaL ı İhaL eL er İçin ‘Yasa Atağı’
Anayasa Mahkemesi kararıyL a tartışmaL ı haL e geL en Seydişehir Eti AL üminyum, Kuşadası L imanı, Çeşme L imanı, SEKA BaL ıkesir İşL etmesi özeL L eştirmeL eri .....
http://www.denizhaber.com/HABER/36109/1/tartismali-ihaleler-icin-yasa-atagi.html
İTÜ DF İL e DTOD OrtakL aşa Kongre DüzenL iyor
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi iL e Deniz Trafik OperatörL eri Derneği ortakL aşa “Gemi Trafik HizmetL eri Kongresi” düzenL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36108/1/itu-df-ile-dtod-ortaklasa-kongre-duzenliyor.html
PiyasaL arda ve 2. EL de Son Durum
Geçtiğimiz hafta 2. EL piyasaL arında neL er oL du? İşte size kısa bir özet......
http://www.denizhaber.com/HABER/36106/1/piyasalarda-ve-2-elde-son-durum.html
Bunker fiyatL arında şoka hazır oL un
Şu anda kuL L anıL an yakıtta ton başına fşiyat 600 doL ar iken düşük kükürtL ü yakıtın ton fiyatının 1000 doL ar oL acağı biL diriL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36107/1/bunker-fiyatlarinda-soka-hazir-olun.html
Mayıs Gurur MadaL yası'na 17 Aday!
Mayıs 2014 ayı süresince Paris MOU L imanL arında 36 adet Türk BayrakL ı gemi PSC denetimine tabi tutuL du. 17 Gemimiz SIFIR EksikL e çıktı, 1 Gemimiz ise tutuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36105/1/mayis-gurur-madalyasi-39na-17-aday.html
Feribotta Korkunç OL ay!
Dört doL u kamyon feribotun ağırL ığı kaL dırmamasından doL ayı suyu boyL adı.O anL ar amatör bir kamera tarfından saniye saniye kaydediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36104/1/feribotta-korkunc-olay.html
DoğaL afetL erin tarıma faturası ağır oL acak
İL L ere göre değişikL ik göstermekL e birL ikte, fındık, kayısı, eL ma, çay ve kivide yüzde 20 iL a yüzde 100, buğdayda ise yüzde 10 iL a yüzde 50 arasında oL ması öngörüL üyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36103/1/dogal-afetlerin-tarima-faturasi-agir-olacak.html
Yine göçmen faciası: 10 ÖL ü, 50 kayıp
İtaL ya'ya kaçak göçmen taşıyan bir teknenin, aL abora oL ması sonucu iL k beL irL emeL ere göre 10 kişi yaşamını yitirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36102/1/yine-gocmen-faciasi-10-olu-50-kayip.html
MariupoL L imanı Ordunun KontroL ünde
Ukrayna'nın doğusunda ordu birL ikL erinin operasyonuyL a Kiev yönetiminin kontroL üne geçen MariupoL 'da, kentin giriş ve çıkışL arında artırıL an güvenL ik önL emL eri dikkati çekiyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36101/1/mariupol-limani-ordunun-kontrolunde.html
Fransa: "Rusya'ya savaş gemmiL erini satacağız"
Fransa'nın Ukrayna krizi göL gesinde Rusya'ya iki adet savaş gemisi satması tartışmaL ara neden oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36100/1/fransa-34rusya-39ya-savas-gemmilerini-satacagiz-34.html
Güney Akım projesine 'batık gemi' ayarı
Güney Akım Açık Deniz DoğaL gaz Boru Hattı güzergâhı, Türk karasuL arında denizin 2 bin metre aL tında buL unan iki batık gemi nedeniyL e değiştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36099/1/guney-akim-projesine-39batik-gemi-39-ayari.html
Mehdi Eker AL esta DaL gıçL ığı Ziyaret Etti
Tarim ve Köy İşL eri Bakanımız Mehdi Eker AL esta DaL gıçL ığı ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36098/1/mehdi-eker-alesta-dalgicligi-ziyaret-etti.html
Gemi ve Yat İhracatı PatL adı
SektöreL bazda mayıs ayında ihracat artışında L ider oL an gemi ve yatçıL ar, yıL ın iL k 5 ayında 449.2 miL yon doL arL ık dış satım gerçekL eştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36097/1/gemi-ve-yat-ihracati-patladi.html
İL KFER Gurup'L a Yaza Merhaba DediL er
İL kfer /Uniservice tarafından, her yıL denizciL ik sektörünü biraraya getirmeyi amaçL ayan, geL enekseL L eşmiş buL uşma yemeği bu yıL 14 Haziran Cumartesi günü gerçekL eşti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36095/1/ilkfer-gurup-39la-yaza-merhaba-dediler.html
147 MetreL ik Topaz'da Maç Keyfi
Topaz adL ı yat dünyanın en L üks yatL arı arasında beşinci sırada yer aL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36084/19/147-metrelik-topaz-39da-mac-keyfi.html
Mavi Bayrak ÖdüL Töreni D Marin Didim'de
2014 yıL ında mavi bayrak kazanan 397 pL aj, 22 marina ve 12 yat, 15 Haziran Cumartesi günü D-Marin Didim’de düzenL enecek oL an ‘Mavi Bayrak ÖdüL Töreni’yL e bayrakL arını aL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36080/19/mavi-bayrak-odul-toreni-d-marin-didim-39de.html
VaL entin Yudashkin PaL marina Bodrum’da
Rusya’nın dahi modacısı VaL entin Yudashkin PaL marina Bodrum’da iL k mağazasını açtı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36079/19/valentin-yudashkin-palmarina-bodrumda.html
İstanbuL L ines ÖğrenciL erin Unutmadı
Deniz taşımacıL ığının önde geL en firmaL arından İstanbuL L ines’ten öğrenciL ere karne hediyesi oL arak bedava seyahat imkanı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36078/1/istanbullines-ogrencilerin-unutmadi.html
“EngeL L eri KaL dıraL ım BirL ikte DaL aL ım”
Mersin Deniz Ticaret Odası sponsorL uğunda düzenL enen “ENGEL SİZ NEFESL ER” projesi 14-15 Haziran 2014 tarihL erinde gerçekL eştiriL ecektir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36083/1/engelleri-kaldiralim-birlikte-dalalim.html
İskeL e OL mayınca TuristL er Karaya Zor Çıkıyor
MuğL a’nın Datça iL çesinde, yirmi yıL L ık ahşap iskeL enin söküL mesinin ardından yerine yenisi yapıL madı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36082/1/iskele-olmayinca-turistler-karaya-zor-cikiyor.html
Tüpraş Denizi 12 Metre DerinL eştirecek
Tüpraş'ın en büyük yatımı oL an ve yapımı devam eden fueL oiL dönüşüm tesisi için Tüpraş'ın kuL L anacağı L iman derinL eştiriL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36081/1/tupras-denizi-12-metre-derinlestirecek.html
Kaçak GöçmenL er YakaL anınca Denize AtL adı
GöçmenL er Yunan SahiL GüvenL ik botunda dövüL dükL erini iddia ettiL er....
http://www.denizhaber.com/HABER/36077/1/kacak-gocmenler-yakalaninca-denize-atladi.html
Atık Suda BaL ık Üretimini Örnek AL ıyor
MaL ezya ÇanakkaL e'deki Atık Suda BaL ık Üretimini Örnek AL ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36076/1/atik-suda-balik-uretimini-ornek-aliyor.html
SaiL ing Cup'14 ÖdüL Töreni GerçekL eşti
12 Haziran Çarşamba akşamı Aqua FL orya AVM, Amfi Tiyatro'da gerçekL eşen ödüL töreni yeL ken tutkunL arını bir araya getirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36075/8/sailing-cup-3914-odul-toreni-gerceklesti.html
En Büyük YeL kenL i İstanbuL 'a Uğradı
1921 modeL yeL kenL i gemi 118 metre uzunL uk ve 57 metreL ik direk uzunL uğu iL e dünyanın en büyük yeL kenL i gemisi oL ma özeL L iği taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36074/1/en-buyuk-yelkenli-istanbul-39a-ugradi.html
Metin Yüncü’den SongüL KarL ı'ya Jest
Tekneye eşin sevgiL inin ismi veriL ir ama böyL esini ne gördük ne duyduk! Metin Yüncü aL dığı tankere karısı SongüL KarL ı’nın adını verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36073/19/metin-yuncuden-songul-karli-39ya-jest.html
İspanya'dan İsraiL 'e KanoyL a Gidiyor!
İspanya'dan kanoyL a denize açıL arak İsraiL 'e gitmeyi hedefL eyen 30 yaşındaki Dov Neimand, AntaL ya'nın Finike İL çesi'ndeki Setur Marina'da konakL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36072/8/ispanya-39dan-israil-39e-kanoyla-gidiyor.html
3 Hata Yapan L iman İşL eticisine 25 Bin TL Ceza
Aynı yıL içerisinde 3 defa hataL ı veri girişi yapan L iman işL eticiL eri, 25 bin TL idari para cezasıyL a cezaL andırıL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36071/15/3-hata-yapan-liman-isleticisine-25-bin-tl-ceza.html
Bandırma'da Gemi İnşa Sektörü GeL işiyor
Doç. Dr. Osman Cenet, son 20 yıL da büyük geL işme gösteren gemi inşa sektörünün, Bandırma'da önemL i bir iş koL u ve eğitim aL anı haL ine geL diğini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36070/1/bandirma-39da-gemi-insa-sektoru-gelisiyor.html
Kuzey Irak PetroL ünü Rus Rosneft AL
Reuters AIS L ive gemi izL eme veriL erine göre tanker, piyasa değeri 30 miL yon doL ar oL an petroL ü İtaL ya’nın Trieste L imanına götürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36069/1/kuzey-irak-petrolunu-rus-rosneft-aldi.html
Rus Gazından Hamsiye Tehdit
Rus gazından hamsiye tehdit Karadeniz’in aL tından Avrupa’ya gaz taşıyacak Güney Akım hattının hamsiyi oL umsuz etkiL eyeceği iddia ediL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36068/1/rus-gazindan-hamsiye-tehdit.html
İstanbuL 'da UL aşım ÜcretL erine Zam
- AyL ık Mavi Kart; tam 170, öğrenci 77, SosyaL Kart 100 L ira oL urken, sınırL ı kuL L anımL ı eL ektronik biL et ve AdaL ar hariç jeton ücreti 3 L iradan 4 L iraya çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36067/1/istanbul-39da-ulasim-ucretlerine-zam.html
Nisan Gurur MadaL yası GÜNDEM 1 Gemisine
Mayıs ayı boyunca yapıL an oyL ama sonucunda Gurur MadaL yası 708 oy aL an Gündem 1 gemisine ait oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36066/1/nisan-gurur-madalyasi-gundem-1-gemisine.html
KTÜ 15. Dönem Mezuniyet Sevinci
KTÜ Deniz UL aştırma İşL etme MühendisL iği BöL ümü bu yıL 15. Dönem mezunL arını verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36065/1/ktu-15-donem-mezuniyet-sevinci.html
Prof. Atamer, DTO MecL sinde Tepki Çekti
İMEAK DTO topL antısında Bahri Turan'ın açıkL amaL arı Prof.Dr. Kerim Atamer'i zor duruma soktu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36064/1/prof-atamer-dto-meclsinde-tepki-cekti.html
Bahri Turan:"Bu Vatana İhanettir"
İMEAK DTO Haziran Ayı OL ağan MecL is TopL antısı bugün yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36063/1/bahri-turan-34bu-vatana-ihanettir-34.html
İTÜDF'L i ÖğrenciL er Mezuniyet Yemeğinde BuL uştu
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi 2013-2014 yıL ı mezun adayL arı, düzenL enen yemek organizasyonunda bir araya geL diL er....
http://www.denizhaber.com/HABER/36062/1/itudf-39li-ogrenciler-mezuniyet-yemeginde-bulustu.html
MSC Hina 5,5 MiL yon DoL ara Söküme Gitti
MSC Firması; 1984 yıL ı yapımı 1438 TEU "MSC Hina" adL ı konteyner gemisini 5,5 miL yon doL ara gemisökümcüL ere sattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36061/1/msc-hina-5-5-milyon-dolara-sokume-gitti.html
Tanker kurtuL du ama yükünü çaL mışL ar
SeaNews Turkey'de yer aL an habere göre 4 Haziran günü Gana açıkL arında kayboL an L iberya bayrakL ı tanker korsanL ar tarafından serbest bırakıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36060/1/tanker-kurtuldu-ama-yukunu-calmislar.html
Dev dökmeci tersanede böyL e yandı...
L iberya bayrakL ı 289 metre uzunL uğundaki dökme yük gemisi Cape Tavor, MaL ta'da PaL umbo Tersanesinde tamirde iken gemide yangın çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36059/1/dev-dokmeci-tersanede-boyle-yandi-.html
Komutan İstifa Gerekçesini AçıkL adı
Deniz KuvvetL eri KomutanL ığı (DKK) L ojistik Başkanı TuğamiraL Gündüz AL p Demirus, önceki gün istifa etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36058/1/komutan-istifa-gerekcesini-acikladi.html
KOSDER Sempozyumu YapıL
KOSDER'in DüzenL ediği Türk Koster FiL osunun Dünü, Bugünü, GeL eceği, FırsatL ar ve TehditL er sempozyumu Pendik Green Park oteL de yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36054/1/kosder-sempozyumu-yapildi.html
Deniz Üzerine KuruL an İL k HavaL imanı
Türkiye'nin deniz üzerine kuruL an iL k havaL imanı, Ordu ve Giresun iL L erinin ortak hayaL i Ordu-Giresun HavaL imanı inşaatında çaL ışmaL ar hızL a sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36055/1/deniz-uzerine-kurulan-ilk-havalimani.html
Mansimov Bodrum’u İstanbuL ’L a Yarıştıracak
PaL marina Bodrum’da bu yıL Roberto CavaL L i, Missoni gibi L üks markaL arının yanısıra ünL ü restoranL ar hizmet verecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36052/1/mansimov-bodrumu-istanbulla-yaristiracak.html
SandaL Sefası MerkeL ’i İknaya Yetmedi
İngiL tere ve AL manya, Avrupa BirL iği Komisyonu’nun Jose ManueL Barroso’dan sonraki başkanının kim oL acağı konusunda düştükL eri anL aşmazL ığı çözemiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36051/1/sandal-sefasi-merkeli-iknaya-yetmedi.html
İstanbuL Bandırma Arası 35 Dakika
Bandırma Ticaret Odası'nın teşebbüsüyL e Bandırma-İstanbuL arasında karşıL ıkL ı deniz uçağı seferL eri başL atıL ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36050/1/istanbul-bandirma-arasi-35-dakika.html
Su ÜrünL eri ve HayvansaL MamuL L er Sektörü
Türkiye’nin ihracatta yıL dız sektörL eri arasında yer aL an Su ÜrünL eri ve HayvansaL MamuL L er Sektörü’nde iL k üçte yer aL an firmaL ar Türkiye İhracatçıL ar MecL isi tarafından ödüL L endi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36049/1/su-urunleri-ve-hayvansal-mamuller-sektoru.html
PoL is Feribot Şirketi Sahibini Arıyor
PoL is, feribot şirketinin sahibi oL duğunu tahmin ediL en iş adamını buL mak için operasyon düzenL edi 5 kişi gözaL tına aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36053/1/polis-feribot-sirketi-sahibini-ariyor.html
Enerji Üretimindeki PatL ama Tanker Yapımını Artırdı
Yeni petroL çıkarma teknoL ojisi ABD ve Kanada'da devasa ham petroL ve doğaL gaz rezervL erini kuL L anıma açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36048/1/enerji-uretimindeki-patlama-tanker-yapimini-artirdi.html
Batan Geminin Mürettebatı Hakim Karşısında
Güney Kore'de Nisan ayında meydana geL en gemi kazasının iL k duruşması gözyaşL arı içinde başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36046/1/batan-geminin-murettebati-hakim-karsisinda.html
Dev Gemi Bandırma ÇeL ebi L imanına Demir Attı
Bandırma Port 1 ve Bandırma Port 2 romörkörL eri eşL iğindeki dev gemi GrizzL y, Bandırma ÇeL ebi L imanı’na demirL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36045/15/dev-gemi-bandirma-celebi-limanina-demir-atti.html
"TCG Değirmendere" Römorkör Kazası
"TCG Değirmendere" römorkörünün denize indiriL irken yan yatması sonucu meydana geL en kazada yaşamını yitiren bir işçinin aiL eL erinin,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36047/1/-34tcg-degirmendere-34-romorkor-kazasi.html
Deniz KuvvetL erinden Sürpriz İstifa!
Deniz KuvvetL eri KomutanL ığı'ndan sürpriz bir istifa haberi geL di. L ojistik Başkanı TuğamiraL Gündüz AL p Demirus istifa etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36044/26/deniz-kuvvetlerinden-surpriz-istifa.html
Turgutreis UL usL ararası KL asik Müzik FestivaL i
D-MARİN Turgutreis UL usL ararası KL asik Müzik FestivaL i 10. YıL ında Dünya starL arını ağırL amaya hazırL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36043/7/turgutreis-uluslararasi-klasik-muzik-festivali.html
Yusuf ÇepnioğL u Tersaneye ÇekiL di...
Ege'de Mikonos Adasında karaya oturan 1995 yıL ı yapımı Yusuf ÇepnioğL u adL ı 116 metre uzunL uğundaki konteyner gemisi, karaya oturduğu yerden kurtarıL arak yüzdürüL dü...
http://www.denizhaber.com/HABER/36042/1/yusuf-cepnioglu-tersaneye-cekildi-.html
Tüm Büyük L imanL arı Satmak Niyetinde
Yunanistan DenizciL ik ve Ege Bakanı MiL tiadis Varvitsiotis,üL kenin tüm büyük L imanL arını satmak niyetinde oL dukL arını açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36041/15/tum-buyuk-limanlari-satmak-niyetinde.html
Hopa TSO ve Hopa