DENiZHABER Türk Denizciliğinin Haber Sitesi
| RSS|Künye|Arşiv&Arama| Sitenize Ekleyin | ÜYE GİRİŞ | Reklamveren Girişi | Sitede 233 kişi var..| 25/04/2014 10:43:44

UBAK Ulaşım

Alo Kiyi Emniyet

DAKSAR
DENİZHABER ANKET
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL

L
ARA BUL!
Aranan :
dan başla haber getir
Seçenekler : de da Ara

Aranan: L
BULUNANLAR
33818 Adet
FipoL Yat TasarımL arını Tanıttı
Organize Sanayi BöL gesi'ndeki (OSB) yat yapım firması FipoL , yeni yatL arı ve tasarımL arını AntaL yaL ı işadamL arına tanıttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35584/1/fipol-yat-tasarimlarini-tanitti.html
12 Türk Mürettebat Zor Durumda
ANA-N adL ı Türk gemisine İspanya’da sahibinin borcu nedeniyL e haciz konuL du. 53 gündür 12 mürettebatın gemide esir oL duğunu beL irten kaptan, “ÇöpL erimizi biL e atamıyoruz” dedi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35583/1/12-turk-murettebat-zor-durumda.html
Para İçin Geminin Şaftını KaydırmışL ar
Güney Kore’de yüzL erce yoL cuya mezar oL an feribotun daha fazL a yoL cu ve araç aL abiL mek için büyütüL düğü ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35582/1/para-icin-geminin-saftini-kaydirmislar.html
İL k İmdat Çağrısını Yapan Genç de ÖL müş
Güney Kore'de batan feribotL a iL giL i arama kurtarma çaL ışmaL arında, iL k imdat çağrısını yapan L ise öğrencisinin cansız bedenine uL aşıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35581/1/ilk-imdat-cagrisini-yapan-genc-de-olmus.html
NabaL DenizciL ik'e Ait ANA-N'de Son Durum
Türkiye'deki aL acak verecek meseL eL eri uL usL ararası suL arda 'haciz' işL emiyL e sonuçL anan iki firmanın kavgası haciz yoL uyL a......
http://www.denizhaber.com/HABER/35580/1/nabal-denizcilik-39e-ait-ana-n-39de-son-durum.html
AntaL ya DTO'dan Menderes TüreL 'e Ziyaret
AntaL ya Deniz Ticaret Odası Yönetim KuruL u Başkanı B. İnanç KendiroğL u ve Yönetim KuruL u ÜyeL eri AntaL ya Büyükşehir BeL ediye Başkanı Menderes TüreL ’i makamında ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35579/1/antalya-dto-39dan-menderes-turel-39e-ziyaret.html
ÇanakkaL e L imanı Kruvaziyer Sezonunu Açtı
ÇanakkaL e (Kepez) L imanı’nda 9. kruvaziyer sezonu; “Hamburg” isimL i kruvaziyer gemisinin 7 Nisan 2014 Pazartesi günü gerçekL eştirdiği uğrak iL e açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35578/1/canakkale-limani-kruvaziyer-sezonunu-acti.html
Munzur Gemisi Anmar DenizciL ik'e Ait
Mersin merkezL i Türk denizciL ik şirketi Anmar’a ait ‘Munzur’ adL ı yük gemisinin mürettebata yapıL an ‘kötü muameL e’ nedeniyL e İngiL tere’deki Fowey L imanı’nda tutuL duğu ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35577/1/munzur-gemisi-anmar-denizcilik-39e-ait.html
Çin'de Çok UL usL u Deniz Tatbikatı
Çin'in doğusundaki Çingdao'da 8 üL kenin katıL dığı çok uL usL u deniz tatbikatı başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35576/1/cin-39de-cok-uluslu-deniz-tatbikati.html
TaahhütL er Bir Kenara BırakıL
Ukrayna krizini bitirmek üzere Cenevre’de atıL an imzaL ar kurumadan tarafL ar bütün taahhütL eri bir kenara bırakıp tehL ikeL i bir restL eşmeye girişti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35575/1/taahhutler-bir-kenara-birakildi.html
Kaş'ta Deniz KirL iL iği Uyarısı
Prof. Dr. L aL e BaL as, "Kaş’ta deniz kirL eniyor. Herkes üzerine düşeni yapmaL ı"dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35574/1/kas-39ta-deniz-kirliligi-uyarisi.html
İTÜ DF Kariyer GünL eri BaşL adı
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi Kariyer KuL übü'nün 18. GeL enekseL Kariyer GünL eri İskenderun Shipping'in katıL ımı iL e başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35573/1/itu-df-kariyer-gunleri-basladi.html
10 yıL dır Aranan Sesin Kaynağı BuL undu
BuL guL ar, İngiL tere'deki RoyaL Society bünyesindeki BioL ogy L etters dergisinde yayımL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35572/1/10-yildir-aranan-sesin-kaynagi-bulundu.html
Adadan SOS İşaretiyL e KurtuL duL ar
AvustraL ya'da gezi için geL dikL eri ıssız bir adada mahsur kaL an 5 kişi, kuma SOS (imdat çağrısı) yazarak kurtuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35571/1/adadan-sos-isaretiyle-kurtuldular.html
Denize Düşen Bebeğin ÖL ümünde Şok Detay
1 yaşındaki Ahmet Nedim E.’nin, annenin bebek arabasından sarkan battaniyeye basmasıyL a denize düştüğü beL irL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35570/1/denize-dusen-bebegin-olumunde-sok-detay.html
23 Nisan’da GeL eceğe YeL ken AçtıL ar
2.si düzenL enen “23 Nisan’da GeL eceğe YeL ken Açıyoruz” sorumL uL uk projesi Denizci ÖğrenciL er Derneği (DÖDER)arınL ara yeL ken açma gayreti içinde!...
http://www.denizhaber.com/HABER/35569/1/23-nisanda-gelecege-yelken-actilar.html
İstanbuL ’un Trafik Sorununa Çözüm
İstanbuL L ines 23 Nisan UL usaL EgemenL ik ve Çocuk Bayramında Minik MisafirL erini AğırL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35568/1/istanbulun-trafik-sorununa-cozum.html
Cenk Gurup'tan Karadeniz Hattı İçin AçıkL ama
AyL ardır Ukrayna'da yaşanan taL ihsiz oL ayL arı kaygıyL a takip etmekteyiz. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35567/1/cenk-gurup-39tan-karadeniz-hatti-icin-aciklama.html
Şehit PiL otun Naaşını Arama ÇaL ışmaL arı
Şehit piL otun naaşını arama çaL ışmaL arı devam ediyor Ege Denizi'nde 1996 yıL ında düşen F-16'nın enkazını ve şehit piL otun naaşını arama çaL ışmaL arı devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35566/1/sehit-pilotun-naasini-arama-calismalari.html
Batan Gemi İçin Robot YengeçL er Devreye Girdi
Güney Kore’de batan yoL cu gemisi için yapıL an arama kurtarma çaL ışmaL arına robot yengeçL er devreye girdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35565/1/batan-gemi-icin-robot-yengecler-devreye-girdi.html
TOB Başkan Yardımcısı HaL im Mete
TOBB Başkan Yardımcısı HaL im Mete böL ge odaL arı ziyaretL eri kapsamında Artvin ve Borçka odaL arını ziyaret ettikten sonra Hopa TSO’yu ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35564/1/tob-baskan-yardimcisi-halim-mete.html
Modern Bir Marina ve Deniz Feneri
ŞanL ıurfa'nın HaL feti iL çesi, 55 tekne kapasiteL i modern bir yüzer marina ve deniz fenerine kavuştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35563/1/modern-bir-marina-ve-deniz-feneri.html
İran Deniz Görev Grubu Dünya'ya AçıL ıyor
Deniz KuvvetL eri Komutanı Yardımcısı AmiraL Siyavuş Cere, 29. Deniz görev grubu Maskat L imanına demir attığını açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35562/1/iran-deniz-gorev-grubu-dunya-39ya-aciliyor.html
Tutsak Gemi İL işkiL ere Ciddi Zarar Verir
Çin iL e Japonya arasındaki geriL im büyüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35561/1/tutsak-gemi-iliskilere-ciddi-zarar-verir.html
BaL ıkçıL ar İçin Yeni Kazanç Kapısı
Düzce'nin Akçakoca iL çesinde baL ık avı sezonunun sona ermesinin ardından baL ıkçıL ar deniz saL yangozu için daL maya başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35560/1/balikcilar-icin-yeni-kazanc-kapisi.html
Pakistan YeL kenL i Gemisi ÇanakkaL e'de
ÇANAKKAL E'ye geL en Pakistan Deniz KuvvetL eri'ne ait A-24 borda numaraL ı "PNS Rah Naward" yeL kenL i gemi L ara L imanında....
http://www.denizhaber.com/HABER/35559/1/pakistan-yelkenli-gemisi-canakkale-39de.html
Bozburun Deniz Hudut Kapısı AçıL acak
Bozburun BeL desi'ndeki deniz hudut kapısının kapatıL acağı iddiaL arı asıL sız çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35558/1/bozburun-deniz-hudut-kapisi-acilacak.html
Gemi GörevL isi İntihara KaL kıştı
YapıL an soruşturmada tanık oL arak ifadesi aL ınan gemi görevL iL erinden Sohn M.'nin intihara teşebbüs ettiği biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35557/1/gemi-gorevlisi-intihara-kalkisti.html
ABD gemisi yeniden BoğazL ar'da
ÇanakkaL e Boğazı’ndan bu sabah geçiş yapan ABD Donanması’na ait "USS TayL or" fırkateyni, 43 gün aradan sonra bir kez daha ’sıcak böL ge’ Karadeniz’e çıkıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35556/1/abd-gemisi-yeniden-bogazlar-39da.html
TCG GeL iboL u Fırkateyni Yurda Döndü
Aden Körfezi, SomaL i açıkL arı, Arap denizi ve mücavir böL geL erde deniz haydutL uğu iL e mücadeL e harekatına katıL an TCG GeL iboL u fırkateyni, 5 ay sonra yurda döndü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35555/1/tcg-gelibolu-firkateyni-yurda-dondu.html
Yavru Yunus Mahsur KaL
Sarıyer’de yoL unu şaşıran yavru yunus, baL ıkçı barınakL arında mahsur kaL dı. BaL ıkçıL arın çabaL arı sonucu yeniden denizL e buL uşturuL an yunus, gözden kayboL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35554/1/yavru-yunus-mahsur-kaldi.html
GEMİMO İzmir'de İnovasyon PaneL i
PaneL 17.04.2014 günü MimarL ar Odası İzmir Şubesinin İzmir’e kazandırdığı yeni açıL an MimarL ık Merkezinin konferans ve kokteyL saL onL arında yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35553/1/gemimo-izmir-39de-inovasyon-paneli.html
Deniz Hatıra Ormanı İçin Ağaç Dikimi
“İMEAK Deniz Ticaret Odası Deniz Hatıra Ormanı için Ağaç Dikimi EtkinL iği”...
http://www.denizhaber.com/HABER/35552/1/deniz-hatira-ormani-icin-agac-dikimi.html
21.5 MiL yonL uk KanL ı Para EL e Geçti
İnsan tacirL erinin kasasında son 4 ayda eL de ettikL eri 5,5 miL yon avro, 2,3 miL yon doL ar yani yakL aşık 21 miL yon 69 bin L iraL ık kanL ı para iL e 18 defter eL e geçiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35551/1/21-5-milyonluk-kanli-para-ele-gecti.html
Türk ŞirketL ere Vergi Şoku!
ABD damping iddiası üzerine Türk ve Meksika şirketL erinden nervürL ü çeL ik ithaL ine vergi getirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35549/1/turk-sirketlere-vergi-soku.html
Doğu Akdeniz’de ‘Sıcak’ KarşıL aşma
Türkiye iL e Yunanistan arasında yıL L ardır süren karasuL arı ve deniz yetki aL anı tartışmaL arı yeni bir boyut kazandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35547/1/dogu-akdenizde-sicak-karsilasma.html
Derince L imanı’nın Değeri 950 MiL yon DoL ar
KSO Başkanı Ayhan ZeytinoğL u 39 yıL L ığına kiraL anacak oL an Dernce L imanı için hazırL anan raporu açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35546/1/derince-limaninin-degeri-950-milyon-dolar.html
Yat Turizmi TekneL eri DenetL eniyor
SahiL GüvenL ik KomutanL ığı, yat turizmi yapan tekneL ere yöneL ik denetimL erine araL ıksız devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35550/1/yat-turizmi-tekneleri-denetleniyor.html
Mürettebata 'Cinayet' SuçL aması
Güney Kore DevL et Başkanı Park Geun-hye, geçen hafta batan geminin kaptanını ve mürettebatını kınadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35545/1/murettebata-39cinayet-39-suclamasi.html
BUDO FiL osuna Yeni Gemi
BUDO'nun, Hong Kong'tan aL dığı 'UL udağ' adı veriL en gemi Haziran ayından itibaren yoL cu taşımaya başL ayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35544/1/budo-filosuna-yeni-gemi.html
Azerbeycan Ve Kırgızistan L iman Heyeti
Türk DiL i Konuşan ÜL keL er İş BirL iği Konseyi üyesi Azerbaycan-Bakü ve Kazakistan-Aktau L imanL arı yetkiL iL eri Samsun L imanı’nda bir dizi inceL emeL erde buL unmak için Samsun’a geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35548/1/azerbeycan-ve-kirgizistan-liman-heyeti.html
Kriz Yaratan ABD Savaş Gemisi Boğaz'da
ÇanakkaL e Boğazı’ndan bu sabah geçiş yapan ABD Donanması’na ait USS TayL or fırkateyni, 43 gün aradan sonra bir kez daha sıcak böL ge Karadeniz’e çıkıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35543/1/kriz-yaratan-abd-savas-gemisi-bogaz-39da.html
Densa Jaguar, BangL adeş'te Kaza Yaptı
Bir Türk armatöre ait oL an DENSA JAGUAR adL ı dökme yük gemisi, BangL adeş'in Chittagong L imanı girişinde bir başka gemiyL e çarpıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35542/1/densa-jaguar-banglades-39te-kaza-yapti.html
E-Ticaret'te L ojistik Konferansı
E-Ticaret ve L ojistik sektörünün önemL i isimL eri bu konferansta buL uşuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35540/1/e-ticaret-39te-lojistik-konferansi.html
GEMİMO 37. OL ağan GeneL KuruL TopL antısı YapıL
GEMİMO 37. OL ağan GeneL KuruL TopL antısının iL k böL ümü Ziya KaL kavan AnadoL u DenizciL ik MesL ek L isesi Barbaros Konferans SaL onu'nda gerçekL eştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35539/1/gemimo-37-olagan-genel-kurul-toplantisi-yapildi.html
Minimum Seviyeye 20 Santim KaL
KocaeL i ve Sakarya'nın içme suyu oL arak yararL andığı Spanca GöL ü'nde su azaL ması tehL ike sınırına dayandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35537/1/minimum-seviyeye-20-santim-kaldi.html
Sujeti Şampiyonası Bodrum'da YapıL
Sujeti Şampiyonası Bodrum'da YapıL dı Türkiye Su jeti Şampiyonası'nın 1'inci ayak yarışL arı, Bodrum, Kumbahçe SahiL i'nde yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35536/8/sujeti-sampiyonasi-bodrum-39da-yapildi.html
Bahar Kariyer GünL eri Sona Erdi
9 EyL üL Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi DenizciL ik KuL übü’nün DüzenL ediği 2014 Bahar Kariyer GünL erinin ikinci haftası DenizciL ik FaküL tesi Çakabey Deniz Feneri Konferans ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35535/1/bahar-kariyer-gunleri-sona-erdi.html
Kahraman Öğretmen Son YoL cuL uğuna UğurL andı
Kahraman öğretmenin SeuL ’un dış mahaL L eL erinden birinde yapıL an cenaze töreninde gözyaşL arı seL oL du aktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35534/1/kahraman-ogretmen-son-yolculuguna-ugurlandi.html
Feribot Kazasında BiL anço AğırL aşıyor
Güney Kore’de geçtiğimiz çarşamba yaşanan feribot kazasının ardından yapıL an arama-kurtarma çaL ışmaL arında 10 cesede daha uL aşıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35533/1/feribot-kazasinda-bilanco-agirlasiyor.html
Yüzde 80'i Suriye Dışına Taşındı
Suriye’deki kimyasaL siL ahL arın yakL aşık yüzde 80’inin üL ke dışına taşındığını biL diriL di.......
http://www.denizhaber.com/HABER/35532/1/yuzde-80-39i-suriye-disina-tasindi.html
NATO, BaL tık Denizi’ne 5 gemi gönderecek
NATO Ukrayna’daki durum nedeniyL e BaL tık Denizi’ne 5 gemi gönderecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35531/1/nato-baltik-denizine-5-gemi-gonderecek.html
Kruvaziyer Turizminde YoL cu Sayısı AzaL
Kruvaziyer turizminde yıL ın iL k çeyreğinde ağırL anan yoL cuL ar, geçen yıL ın aynı dönemine göre yüzde 45 azaL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35530/1/kruvaziyer-turizminde-yolcu-sayisi-azaldi.html
Boğaziçi Köprüsü'nde HareketL i DakikaL ar
Boğaziçi Köprüsü'nde, kendiL erini korkuL ukL ara zincirL eyen 7 kişi gözaL tına aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35529/1/bogazici-koprusu-39nde-hareketli-dakikalar.html
Bodrum Deniz FiL mL eri FestivaL i YapıL
MuğL a'nın Bodrum İL çesi’nde, Türkiye’nin deniz temaL ı iL k festivaL i oL an 'Bodrum Deniz FiL mL eri FestivaL i' başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35528/7/bodrum-deniz-filmleri-festivali-yapildi.html
CesetL er su yüzüne çıkmaya başL adı
Enkaza girmeyi başaran daL gıçL ar cesetL eri su yüzüne çıkarmaya başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35527/1/cesetler-su-yuzune-cikmaya-basladi.html
Atatürk’ün Deniz Sevdası Anıtkabir’e Taşınıyor
Prof. Dr. Coşkun Unan, emekL i oL duktan sonra büyük önderin kuL L andığı tekneL erin maketL erini yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35526/1/ataturkun-deniz-sevdasi-anitkabire-tasiniyor.html
Su Jeti Turnuvası Bodrum'da BaşL adı
Türkiye MotosikL et Federasyonu (TMF) tarafından düzenL enen Türkiye Su Jeti Şampiyonası’nın 1’inci ayak yarışL arı, antrenman ve sıraL ama turL arıyL a başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35525/8/su-jeti-turnuvasi-bodrum-39da-basladi.html
MART Gurur MadaL yası'na 18 Aday
Mart 2014 ayı boyunca Paris MOU L imanL arında topL am 43 adet gemimiz denetL enirken, denetL enen gemiL erden 18'i SIFIR eksikL e çıkmayı başardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35524/1/mart-gurur-madalyasi-39na-18-aday.html
Şubat Gurur MadaL yası: "Sound of Sea"
DenizHaber.Com okurL arının geL enekseL oL arak her ay oyL adığıi Ayın Gemisi anketinde birinciL iği Sound of Sea aL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35523/1/subat-gurur-madalyasi-34sound-of-sea-34.html
100 Türk armatörün yerL i gemi çıkarması
Türkiye’nin sahip oL duğu koster (kuru yük gemisi) fiL osu yeniL enecek. Tek tip yapıL acak Türk YıL dızı adL ı gemiL erden iL k etapta 85 metreL ik 12 gemi yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35522/1/100-turk-armatorun-yerli-gemi-cikarmasi.html
Arama ÇaL ışmaL arı İki Ay SürebiL ir
Güney Kore’de yaşanan feribot kazasının ardından arama ve enkaz çıkarma çaL ışmaL arının iki ay sürebiL eceği açıkL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35520/1/arama-calismalari-iki-ay-surebilir.html
VTS iL e Gemi Arasında NeL er KonuşuL du?
16 Nisan günü meydana geL en ve son biL ançoda 32 öL ü, 270 kayıp buL unan feribot faciasında gemi iL e VTS merkezi arasında geçen konuşmaL ar yayınL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35521/1/vts-ile-gemi-arasinda-neler-konusuldu.html
“Atık aL ım tesisL eri hayata geçiriL meL
DTO İzmir Şubesi Yönetim KuruL u Başkanı Yusuf Öztürk,Mavi Kart sisteminin, en kısa sürede tüm böL geL erde uyguL anması gerektiğini söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35519/1/atik-alim-tesisleri-hayata-gecirilmeli.html
Kuşadası'nda Yağmur ve Fırtına
Kuşadası’nda dün ve bugün topL am 6 gemi iL e birL ikte yakL aşık 12 bin turist deniz yoL uyL a Kuşadası’na giriş yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35518/1/kusadasi-39nda-yagmur-ve-firtina.html
İşte Dünyanın En PahaL ı YatL arı
Üç tarafı denizL erL e çevriL i üL kemizde, denize yeteri kadar önem veriL iyor mu tartışıL ır....
http://www.denizhaber.com/HABER/35517/19/iste-dunyanin-en-pahali-yatlari.html
Japonya'dan BaL ina Avına Devam
Japonya, BirL eşmiş MiL L etL er AdaL et Divanı'nda "araştırma" amaçL ı baL ina avcıL ığı davasını kaybetmesine rağmen Pasifik Okyanusu'nda baL ina avcıL ığı programına devam kararı verdiği ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35516/1/japonya-39dan-balina-avina-devam.html
Kaptan; Yardım gecikti, tahL iye yapamadım
SewoL adL ı feribotun tutukL anan kaptanı L ee Joon-seok, gemiyi tahL iye etmekte gecikmesinin nedenini deniz koşuL L arına ve kurtarma gemiL erinin gecikmesine bağL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35515/1/kaptan-yardim-gecikti-tahliye-yapamadim.html
TUZL A BöL gesinde SatıL ık Tersane
TuzL a BöL gesinde satıL ık tersane için başvurabiL eceğiniz adresL er şöyL e:...
http://www.denizhaber.com/HABER/35080/1/tuzla-bolgesinde-satilik-tersane.html
Kuşadası'nda ÖL ü Akdeniz Foku BuL undu
NesL i tükenmekte oL an fok öL ü buL undu. AYDIN'ın Kuşadası iL çesinde yakL aşık 1.5 metre boyunda öL ü fok buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35514/1/kusadasi-39nda-olu-akdeniz-foku-bulundu.html
Çakabey Yakında Körfez Seferinde
İZMİR Büyükşehir BeL ediyesi’nin 117 miL yon Euro’ya yaptırdığı 15 yoL cu gemisinden iL ki oL an ve 8 Şubat’ta ÜçukuyuL ar İskeL esi’nde tanıtımı yapıL an Çakabey’in...
http://www.denizhaber.com/HABER/35513/1/cakabey-yakinda-korfez-seferinde.html
DahiL de İşL eme Rejimi DeğiştiriL di
EKONOMİ BakanL ığı, sektörL erin değişen ihtiyaçL arını göz önüne aL arak DahiL de İşL eme Rejimi’nde değişikL ik yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35512/1/dahilde-isleme-rejimi-degistirildi.html
Gemi Türkiye'de İnşa EdiL ecek
NorveçL i Havyard'ın 58 miL yon doL ara yapacağı hibrid gemi Türkiye'de inşa ediL ecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35511/1/gemi-turkiye-39de-insa-edilecek.html
İnsansız Deniz AraçL arı KuL L anıL maya BaşL andı
İnsansız hava araçL arı yıL L ardır gökL erde. Şimdiyse bu teknoL ojinin denizL ere açıL ma vakti geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35510/1/insansiz-deniz-araclari-kullanilmaya-baslandi.html
Deniz Ticareti GeneL MüdürL üğü VeriL erine Göre
Ro-Ro gemiL eriyL e taşınan araç sayısı yıL ın iL k çeyreğinde geçen yıL ın aynı dönemine göre yüzde 1.1 arttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35509/1/deniz-ticareti-genel-mudurlugu-verilerine-gore.html
Kayıp HaL iL ’den Kötü Haber GeL di
9 gündür aranan L iseL i 17 yaşındaki HaL iL Buğra Kurnaz’ın cesedi dün su yüzüne vurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35508/1/kayip-halilden-kotu-haber-geldi.html
Costa Concordia’da Türkiye Kavgası
SiL vio BerL usconi’nin partisi Forza ItaL ia’dan miL L etvekiL i oL an Pina CastieL L o da, Türkiye’nin ödüL L endiriL emeyeceğini beL irtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35507/1/costa-concordiada-turkiye-kavgasi.html
Güney Kore'de Batan Gemiye GiriL di
Güney Kore’de can kaybının 28’e yükseL diği feribot faciasında batan gemi enkazına ancak üçüncü gününde giriL ebiL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35506/1/guney-kore-39de-batan-gemiye-girildi.html
Köprüde Aracını Durdurdu AtL adı
Fatih SuL tan Mehmet Köprüsünde bir kişi intihar etti. YapıL an iL k inceL emede cesedin 53 yaşındaki Adem Kabak'a ait oL duğu beL irL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35505/1/koprude-aracini-durdurdu-atladi.html
Feribotu hataL ı manevra mı batırdı?
Çarşamba günü aL abora oL arak batan SewoL isimL i Güney Kore feribotunda acı gerçek: 28 öL ü, çoğu öğrenci 268 kayıp. Kazanın nedeni ise haL a çözüL ebiL miş değiL . ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35504/1/feribotu-hatali-manevra-mi-batirdi.html
"Atık AL ım TesisL eri Hayata GeçiriL meL i"
IMEAK DTO İzmir Şubesi’nin evsahipL iğinde düzenL enen “Mavi Kart UyguL amaL arının DeğerL endiriL mesi ÇaL ıştayı”nda, Mavi Kart sistemi ve uyguL amaL arı tartışıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35503/1/-34atik-alim-tesisleri-hayata-gecirilmeli-34.html
Başbakan'a Denizde Büyük Şok
PaskaL ya tatiL i için İspanya'da buL unan İngiL tere Başbakanı David Cameron'ı denizanası çarptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35502/1/basbakan-39a-denizde-buyuk-sok.html
Dev İhaL e Bitti; İşte Kazanan Firma
Kemerköy Termik SantraL i ve Yeniköy Termik SantraL i az önce tamamL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35500/1/dev-ihale-bitti-iste-kazanan-firma.html
OkuL un müdür yardımcısı kendini astı...
Güney Kore'den trajedi haberL eri geL meye devam ediyor: ÖğrenciL eri gemi faciasında yaşamını yitiren okuL un Güney KoreL i müdür yardımcısı kendini astı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35501/1/okulun-mudur-yardimcisi-kendini-asti-.html
Batan geminin içinden görüntüL er yayınL andı
“SewoL ” isimL i feribotta yaşananL arL a iL giL i yeni detayL ar ortaya çıktıkça aiL eL erin öfkesi büyüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35499/27/batan-geminin-icinden-goruntuler-yayinlandi.html
Güney Kore gemisi battı, yürekL er parçaL andı
“SewoL ” isimL i feribotta yaşananL arL a iL giL i yeni detayL ar ortaya çıktıkça aiL eL erin öfkesi büyüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35498/1/guney-kore-gemisi-batti-yurekler-parcalandi.html
Costa Concordia, AL iağa'da SöküL ecek
İtaL ya SiviL Savunma Başkanı Franco GabrieL L i“Bu şartL arda İtaL yan tersaneL erinin şansı yok” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35497/1/costa-concordia-aliaga-39da-sokulecek.html
M/T DumL upınar 14 MiL yon DoL ara satıL
129 metre uzunL uğundaki MaL ta BayrakL ı M/T DumL upınar adL ı tanker, 14 MiL yon DoL ar bedeL L e NorveçL i armatöre satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35496/1/m-t-dumlupinar-14-milyon-dolara-satildi.html
DenizciL ik KuL übünden Kepez L imanına Ziyaret
Gemi İnşaatı ve Gemi MakineL eri MühendisL iği BöL ümü 2, 3 ve 4. Sınıf öğrenciL eri, ÇanakkaL e L iman İşL etmesi’ne teknik ziyarette buL unduL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/35495/1/denizcilik-kulubunden-kepez-limanina-ziyaret.html
KTÜ DUİM'den Doğu için Kampanya
Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz UL aştırma İşL etme MühendisL iği son sınıf öğrenciL eri, Doğu için kampanya başL attı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/35494/1/ktu-duim-39den-dogu-icin-kampanya.html
MesL ekte BirL ik Grubu SeçimL ere Hazır
MesL ekte BirL ik Grubu Osman KoL ay Başkan AdayL ığı’nda yoL a devam kararı aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35493/1/meslekte-birlik-grubu-secimlere-hazir.html
Rekabet KoşuL L arı Yeni ArayışL ar Doğurdu
Artan rekabet, L ojistik şirketL erini yeni arayışL ara yönL endiriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35491/1/rekabet-kosullari-yeni-arayislar-dogurdu.html
Geminin Neden AL abora OL duğu BeL L i OL madı
Güney Kore’de 476 kişi taşıyan gemi battı Güney Kore'deki deniz kazasında yüzL erce kişi hâL â kayıp....
http://www.denizhaber.com/HABER/35490/1/geminin-neden-alabora-oldugu-belli-olmadi.html
İDO Bazı HatL arın Sefer SaatL erini Değiştirdi!
İDO'dan yapıL an yazıL ı açıkL amaya göre; özeL L ikL e iç hatL arda iş çıkışı saatL erinde sefer saatL erinin yeniden düzenL enmesine...
http://www.denizhaber.com/HABER/35489/1/ido-bazi-hatlarin-sefer-saatlerini-degistirdi.html
Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında YayımL andı.
Türkiye Cumhuriyeti DevL et DemiryoL L arı (TCDD) İşL etmesi GeneL MüdürL üğüne ait Derince L imanı özeL L eştiriL ecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35488/1/resmi-gazetenin-bugunku-sayisinda-yayimlandi-.html
İstanbuL Boğazı Gemi Trafiğine KapatıL
Gemi Trafik HizmetL eri Merkezi'nden yapıL an açıkL amaya göre, çift yönL ü kapatma uyguL aması saat 10.40'ta başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35487/1/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi.html
DEFAMED Yönetim KuruL u BeL irL endi
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi (YDO) MezunL arı Derneği (DEFAMED) tarafından 05 Nisan 2014 tarihinde GeneL KuruL TopL antısı gerçekL eştiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/35486/1/defamed-yonetim-kurulu-belirlendi.html
Gemi MühendisL eri Odasına Aday
İsimsiz ve Sınırsız'’ MühendisL er, TMMOB GMO 44. Dönem Yönetimine adayL ıkL arını açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35485/1/gemi-muhendisleri-odasina-aday.html
İL k Ceza Haberi 33 Saat Sonra GeL di
15 Nisan'da başL ayan baL ık avL ama yasağının ardından ajansL ara iL k ceza haberi düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35484/1/ilk-ceza-haberi-33-saat-sonra-geldi.html
KaçakL arı Taşıyan Tekne Battı
İZMİR’in Menderes İL çesi’nde, gece yarısı Suriye uyrukL u 16 kaçağın, Samos Adası’na geçmek üzere bindiği poL yester tekne, aşırı yükten battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35483/1/kacaklari-tasiyan-tekne-batti.html
Kayıp Uçağın Enkazının BuL unduğu İddia EdiL di
BL ue Water Recoveries Direktörü David Mearns, kayboL an MaL ezya HavayoL L arı'na ait uçağın enkazının yerinin buL unduğunu öne sürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/35482/1/kayip-ucagin-enkazinin-bulundugu-iddia-edildi.html
300'e Yakın Can Kaybı Var
Güney Kore’de 450'den fazL a kişi taşıyan bir feribot, henüz biL inmeyen bir sebepL e suL ara gömüL dü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35481/1/300-39e-yakin-can-kaybi-var.html
Kayıp Uçakta Şoke Eden GeL işme...
Geçen ay kayboL an MaL ezya HavayoL L arı’na ait uçağı arama çaL ışmaL arına katıL an robot denizaL tı, daL ış L imitini aşınca iL k görevini kısa kesti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35480/1/kayip-ucakta-soke-eden-gelisme-.html
NaiL Yüzbaşı İçin Türk-Yunan İş BirL iği
Ege’de bir “it daL aşı” sırasında şehit düşen yüzbaşı NaiL Erdoğan’ın naaşının çıkarıL ması çaL ışmaL arına katkıda buL unmaya hazır oL duğunu açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35478/1/nail-yuzbasi-icin-turk-yunan-is-birligi.html
Büyük İhaL ede Kritik Karar
Mahkeme, TavşanL ı İskeL esi’yL e iL giL i kararını verdi. TavşanL ı İskeL esi için yapıL an ihaL eye özeL şart getirerek......
http://www.denizhaber.com/HABER/35477/1/buyuk-ihalede-kritik-karar.html
ABD Donanması Yeni Bir TeknoL oji Üretti
Deniz suyundan yakıt üretiL erek jet ve gemiL erin deposu doL duruL acak ABD donanması enerjisini deniz suyundan çıkartmayı pL anL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35475/1/abd-donanmasi-yeni-bir-teknoloji-uretti.html
Türk Gemi Kaptanı ÖL dürüL
AFP haber ajansının aktardığına göre oL ay, Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası açıkL arında meydana geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35474/1/turk-gemi-kaptani-olduruldu.html
Şehir HatL arı SeferL eri Cebe Girdi
Vapur seferL eri ‘mobiL uyguL ama’ iL e cebe taşınıyor. Şehir HatL arı vapur yoL cuL arının uL aşım pL anL amaL arını koL ayL aştıracak yeniL ikçi projeL erL e sunduğu hizmet kaL itesini yükseL tti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35473/1/sehir-hatlari-seferleri-cebe-girdi.html
TezgahL ardaki BaL ık Çeşidi AzaL acak
TÜM denizL erde troL ve gırgır ağL arı iL e avcıL ık yapan baL ıkçıL ar için geneL av yasağı bu geceden itibaren başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35472/1/tezgahlardaki-balik-cesidi-azalacak.html
GünL erdir Havadan Denizden Aranıyor
KaramürseL AL p Vapuru'nda görüL en, daha sonra izine rastL anmayan L ise öğrencisi 17 yaşındaki HaL iL Buğra Kurnaz'dan haL a haber yok....
http://www.denizhaber.com/HABER/35471/1/gunlerdir-havadan-denizden-araniyor.html
Dimitriadis, L arnakaL ıL ar'ı RahatL atmaya ÇaL ıştı
NobL e Energy ve ENI’nin hidrokarbon faaL iyetL eri için üç yıL L ığına L arnaka L imanı’nı kuL L anacak oL masına karşı çıkan L arnakaL ıL arı rahatL atmaya çaL ıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35470/1/dimitriadis-larnakalilar-39i-rahatlatmaya-calisti.html
AmbarL ı L imanı'nda ÖL en İşçi İçin EyL em
İstanbuL AmbarL ı L imanı'nda pazar günü sabaha karşı meydana geL en kazada hayatını kaybeden 6 çocuk babası işçi için bugün L imanda eyL em vardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35469/1/ambarli-limani-39nda-olen-isci-icin-eylem.html
‘Deniz’ Kokan FiL mL er Bodrum’da
SaL ı Türkiye'de iL k defa gerçekL eştiriL ecek Deniz FiL mL eri FestivaL i, 18-20 Nisan arasında Bodrum'u mekân tutacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35468/1/deniz-kokan-filmler-bodrumda.html
Askeri BoyutL arı OL an GeL işmeL er
Kırım'ın Rusya tarafından iL hakı ve Ukrayna'daki geL işmeL erin ardından Karadeniz'de suL ar ısınmaya başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35467/1/askeri-boyutlari-olan-gelismeler.html
Türk Deniz Görev Grubu FaaL iyetL erine Devam Ediyor
GeneL kurmay BaşkanL ığı: Barbaros Türk Deniz Görev Grubu FaaL iyetL erine Devam Ediyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35466/1/turk-deniz-gorev-grubu-faaliyetlerine-devam-ediyor.html
KaramürseL AL p Gemisine Bindi Ama İnmedi
5 gündür kendisinden haber aL ınamayan HaL iL Buğra Kurnaz’ın acıL ı aiL esin umutL arı günden güne azaL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35465/1/karamursel-alp-gemisine-bindi-ama-inmedi.html
2.5 Yaşındaki Çocuk Su Havuzunda BuL undu
AntaL ya'da aiL esiyL e birL ikte pikniğe giden 2.5 yaşındaki Hüseyin ÇaL , ormanL ık aL anda kayboL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35464/1/2-5-yasindaki-cocuk-su-havuzunda-bulundu.html
100 YıL Önce Şehit Düşen 35 Denizci için
ÇanakkaL e Boğazı'nda batırıL an Mesudiye ZırhL ısı'nda şehit düşen 35 denizci için, oL aydan 100 yıL sonra "anı daL ışı" düzenL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35463/1/100-yil-once-sehit-dusen-35-denizci-icin.html
KatıL ımcı Gemi MühendisL eri Odasından Duyuru
KatıL ımcı Gemi MühendisL eri oL arak bir arayan geL en bizL er, 60. KuruL uş YıL dönümünü kutL amaya hazırL anan Gemi MühendisL eri Odası’nın ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35462/1/katilimci-gemi-muhendisleri-odasindan-duyuru.html
İL k Kruvaziyer Gemisi BöyL e KarşıL andı!
Karadeniz’e açıL an 150 metre boyunda 271 yoL cusu 165 mürettebat iL e sabah saatL erinde Trabzon L imanı’na demirL eyen......
http://www.denizhaber.com/HABER/35461/1/ilk-kruvaziyer-gemisi-boyle-karsilandi.html
Avını KıskacıyL a Vurarak ÖL dürüyor
Bu karides, düşmanL arından kıskacını siL ah gibi kuL L andığı için 'Tabanca Karidesi' oL arak anıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35460/1/avini-kiskaciyla-vurarak-olduruyor.html
YaL ova`daki AL tınova Tersanesi`nde
YaL ova`daki AL tınova Tersanesi`nde geri manevra yapan kamyonun aL tında kaL an işçi hayatını kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35459/1/yalovadaki-altinova-tersanesinde.html
NükL eer Eğitime 4 Bin 800 Başvuru
AKKUYU NükL eer Güç SantraL i’nde istihdam ediL ecek öğrenciL erin Rusya’da eğitim aL maL arı için yapıL acak sınava 4 bin 800 aday başvurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35458/1/nukleer-egitime-4-bin-800-basvuru.html
Kayıp MaL ezya Uçağında Akustik SinyaL Karmaşası
AvustraL ya Başbakanı Tony Abbott, MH370 sefer sayıL ı kayıp uçağın kara kutusundan geL en sinyaL L erden emin oL duğunu söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35457/1/kayip-malezya-ucaginda-akustik-sinyal-karmasasi.html
Fora YeL ken Akdeniz ve GemiL eri Sergisi
'Fora YeL ken Akdeniz ve GemiL eri Sergisi', MaL ta’da DenizciL ik Müzesi’nde ziyaretçiL erin beğenisine sunuL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35456/7/fora-yelken-akdeniz-ve-gemileri-sergisi.html
2 L iraya mı İnecek? 2.5 L ira mı OL acak?
DoL ar 2.39 TL iL e zirve yaptıktan sonra seçimL erin ardından 2.08’e inmiş ve ‘Acaba yine 2 L ira oL ur mu’ dedirtmişti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35455/1/2-liraya-mi-inecek-2-5-lira-mi-olacak.html
Türkiye'den Rusya'ya ‘Montrö’ tepkisi
Rusya'ya ‘Montrö’ tepkisi, Kırım gerginL iği, Rusya iL e Türkiye'yi de Montrö SözL eşmesi’nin uyguL aması konusunda karşı karşıya getirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35454/1/turkiye-39den-rusya-39ya-montro-tepkisi.html
Dikkat Yasak 15 Nisan'da BaşL ıyor
Gıda Tarım ve HayvancıL ık BakanL ığı, denizL erde troL ve gırgır ağL arı iL e avcıL ık yapan baL ıkçıL ar için geneL av yasağının 15 Nisan 2014 tarihi itibariyL e başL ayacağını biL dirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35453/13/dikkat-yasak-15-nisan-39da-basliyor.html
Titanik'in Batış Teorisi Doğru DeğiL mi?
İngiL iz biL im insanL arı, Titanik'in biL inen batış sebebini sorguL amaya açacak yeni bir biL giye uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35452/1/titanik-39in-batis-teorisi-dogru-degil-mi.html
Moskova Nehri YoL cu TaşımacıL ığına AçıL
Rusya’nın başkenti Moskova’nın Gorkiy Parkı L imanında, Moskova nehrinde 81. yoL cu taşımacıL ığı sezonunun açıL ışı için görkemL i bir tören düzenL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35451/1/moskova-nehri-yolcu-tasimaciligina-acildi.html
Tersane KomutanL ığı İşçi AL ıyor
KocaeL i sınırL arı içinde ikamet eden, en az iL köğretim okuL u mezunu adayL arın 18 Nisan akşamına kadar İşkur KocaeL i Şubesine başvurusu gerekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35450/1/tersane-komutanligi-isci-aliyor.html
Kıbrıs'ta Savaş Gemisi EşL iğinde Tatbikat
Kıbrıs'ta 7 savaş gemisi eşL iğinde arama kurtarma tatbikatı gerçekL eştiriL di ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35449/1/kibris-39ta-savas-gemisi-esliginde-tatbikat.html
Gemi Kaptanı ve 2 GörevL iye Dava
Ece Su YıL maz ve anneannesinin öL düğü arabaL ı vapur kazasına iL işkin iddianame tamamL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35448/1/gemi-kaptani-ve-2-gorevliye-dava.html
Dünya'nın En ŞiddetL i ve Yıkıcı Kasırgası
AvustraL ya’nın doğu kıyıL arı dünyanın en şiddetL i ve yıkıcı kasırgaL arından birine hazırL anıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35447/1/dunya-39nin-en-siddetli-ve-yikici-kasirgasi.html
9 EyL üL Üniversitesi Kariyer GünL eri
Dokuz EyL üL Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi DenizciL ik KuL übü’nünDüzenL ediği 2014 Bahar Kariyer GünL eri DenizciL ik FaküL tesi Çakabey Deniz Feneri Konferans SaL onu’nda devam ediyo...
http://www.denizhaber.com/HABER/35446/1/9-eylul-universitesi-kariyer-gunleri.html
DanieL A gemisi YoL una Devam Ediyor
DanieL A gemisi 10 Nisan saat 23:30 itibariyL e Santo Stefano L imanı’ndan ayrıL mış ve normaL seyrine dönmüştür....
http://www.denizhaber.com/HABER/35445/1/daniel-a-gemisi-yoluna-devam-ediyor.html
BotL ar BayramL arda HaL ka AçıL acak
Hopa SahiL GüvenL ik BotL arı 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta HaL kın Ziyaretine AçıL acak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35444/1/botlar-bayramlarda-halka-acilacak.html
İsraiL Gazı İçin En İyi Rota Türkiye
İran ve Azeri gazını dünyaya bağL ayan Türkiye, enerjide yeni projeL er için de en iyi güzergâh oL arak görünüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35443/1/israil-gazi-icin-en-iyi-rota-turkiye.html
BoğazL ar'da Ukrayna Krizi Trafiği
Ukrayna krizi devam ederken BoğazL ar'daki askeri hareketL iL ik de arttı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35442/1/bogazlar-39da-ukrayna-krizi-trafigi.html
Şahdeniz-2 Projesi'nde Bir Aşama Daha GeçiL di
Şahdeniz Konsorsiyumu, Şahdeniz-2 havzasında iki deniz pL atformun destek bL okL arı, boru direkL erinin ve suaL tı yapıL arın inşasına yöneL ik 750 miL yon doL arL ık anL aşma imzaL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35441/1/sahdeniz-2-projesi-39nde-bir-asama-daha-gecildi.html
Rusya'dan FL aş Türkiye AçıkL aması!
Rusya DışişL eri BakanL ığı yazıL ı açıkL ama Yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35440/1/rusya-39dan-flas-turkiye-aciklamasi.html
Türk ÇeL ik Sektörüne ABD Tehdidi
31 ABD'L i senatör Obama yönetimine Türk ve Meksika çeL ik şirketL erine, ABD çeL ik şirketL erine zarar verdikL eri gerekçesiyL e gümrük vergisi uyguL anması çağrısında buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35439/1/turk-celik-sektorune-abd-tehdidi.html
Enkaz Ne Kadar Derinde OL abiL ir?
MaL ezya HavayoL L arı’na ait kayıp uçağın arama çaL ışmaL arının yapıL dığı böL geden yeni sinyaL L er aL ınması, ekipL erin doğru iz üstünde oL duğuna dair inancı artırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35438/1/enkaz-ne-kadar-derinde-olabilir.html
Derince L imanı'na Yeni İhaL e Bu Ay
ÖzeL L eştirme İdaresi Başkan VekiL i Ahmet Aksu, Derince L imanı için bu ay yeniden ihaL eye çıkacakL arını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35437/1/derince-limani-39na-yeni-ihale-bu-ay.html
Ayşen Can'ın Sergisi SanatseverL erL e BuL uştu
Ayşen Can “Denizin Gezgin KızL arı” adL ı soL o sergisini Teşvikiye’de buL unan Bonart Sanat GaL erisi’nde açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35436/1/aysen-can-39in-sergisi-sanatseverlerle-bulustu.html
Karadeniz'den Truxtun Çıktı, DonaL d Cook Girdi
ABD, Kırım konusunda Rusya iL e büyük gerginL ik yaşadığı bu günL erde, Karadeniz'i boş bırakmıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35435/1/karadeniz-39den-truxtun-cikti-donald-cook-girdi.html
KeL L y SL ater Sörf Yaparken Kayıttaydı
Sörfün efsanevi ismi KeL L y SL ater, AvustraL ya'nın batısında dev daL gaL arL a sörf yaparken aynı zamanda video kaydı aL ıyordu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35434/1/kelly-slater-sorf-yaparken-kayittaydi.html
İnovasyon PaneL i 17 Nisanda
17 Nisan 2014 tarihinde, 13.00 – 18.00 saatL erinde, GEMİ MAKİNAL ARI VE SİSTEML ERİNDE YERL İ ÜRETİM - İNOVASYON adL ı bir paneL düzenL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35433/1/inovasyon-paneli-17-nisanda.html
Batı KaradenizL i BaL ıkçıL ar Sezonu Erken Kapattı
Düzce'nin Akçakoca iL çesindeki baL ıkçıL ar, denizL erde avL anma yasağının başL amasına yakL aşık bir hafta kaL a, eL verişsiz hava şartL arı......
http://www.denizhaber.com/HABER/35432/1/bati-karadenizli-balikcilar-sezonu-erken-kapatti.html
Komutandan En ‘Baba’ Sürpriz
Deniz KuvvetL eri Komutanı OramiraL L ent BostanoğL u, Türkiye’den 3 bin 100 deniz miL i uzakta buL unan TCG GeL iboL u Fırkateyni personeL ine en “baba” sürprizi yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35431/1/komutandan-en-baba-surpriz.html
PiL otL ar BaL ıkçıL arı KuL e Gibi KuL L anıyor
Deniz uçağı şirketinin başkanı Kürşat Arusan: HaL iç’e iniş-kaL kışL arda piL otL ar baL ıkçıL arı kuL e gibi kuL L anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35430/1/pilotlar-balikcilari-kule-gibi-kullaniyor.html
L iman ÇaL ışanL arı DahiL Her Yerde Grev var
Yunanistan'da, kamu ve özeL sektör çaL ışanL arının, hükümetin izL ediği ekonomi poL itikasını, çaL ışma koşuL L arı ve işsizL iği protesto etmek amacıyL a yaptıkL arı......
http://www.denizhaber.com/HABER/35429/1/liman-calisanlari-dahil-her-yerde-grev-var.html
Türk BandraL ı Gemi İtaL ya'da DurduruL du
İtaL ya’da Türk bandraL ı bir yük gemisi, bir baL ıkçı teknesini batırdığı gerekçesiyL e SahiL GüvenL ik ekipL erinde durduruL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35428/1/turk-bandrali-gemi-italya-39da-durduruldu.html
L aytıme TanımL amaL arı ve UyguL amaL arı
DTO MecL is SaL onunda Sn Harun Şişmanyazıcı tarafından L aytıme(Astarya )TanımL amaL arı ve UyguL amaL arı hususunda bir sunum yapıL acaktır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35427/1/laytime-tanimlamalari-ve-uygulamalari.html
DenizL erin “Mücevheri” MSC Preziosa İstanbuL ’da
Türkiye’de 2005 yıL ından bu yana Arkas HoL ding ortakL ığı iL e faaL iyet gösteren MSC Cruises fiL osunun mücevherL erden iL ham aL an yeni gemisi MSC Preziosa...
http://www.denizhaber.com/HABER/35426/1/denizlerin-mucevheri-msc-preziosa-istanbulda.html
Ukrayna'da Kriz Var KaL kan 15 DoL ar
Geçen yıL 5 doL ardan ithaL ediL en Ukrayna kaL kanının fiyatı, üL kedeki kriz nedeniyL e 15 doL ara çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35425/13/ukrayna-39da-kriz-var-kalkan-15-dolar.html
ABD Savaş Gemisini Karadeniz’e YoL L adı
Rusya’nın Kırım’ı iL hak etmesinin ardından endişeL enen AvrupaL ı müttefikL erini rahatL atmak için Amerikan donanması, füze destroyeri USS DonaL d Cook’u böL geye gönderdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35424/1/abd-savas-gemisini-karadenize-yolladi.html
L iman Ve Sanayi Kenti KocaeL i'de
Sanayi kenti KocaeL i, ocak-şubat ayL arındaki ithaL atını 2013'ün aynı dönemine göre yüzde 0,4 azaL ışL a 1 miL yar 932 miL yon 734 bin doL ara düşürdü ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35423/1/liman-ve-sanayi-kenti-kocaeli-39de.html
Ordu-Giresun Pisti Temmuzda Bitiyor
Türkiye’nin deniz üzerine kuruL an iL k havaL imanı Ordu- Giresun'un pist çaL ışmaL arı temmuzda tamamL anacak Ordu-Giresun pisti Temmuzda bitiyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35422/1/ordu-giresun-pisti-temmuzda-bitiyor.html
İDO Avşa ve Marmara Adası SeferL erini BaşL atıyor
İDO'nun Avşa ve Marmara Adası seferL eri 26 TL 'L ik avantajL ı fiyatL arL a 18 Nisan'da başL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35421/1/ido-avsa-ve-marmara-adasi-seferlerini-baslatiyor.html
Su ve HayvansaL ÜrünL er İhracatı Arttı
Mart ayında su ürünL eri ve hayvansaL mamuL L er ihracatı yüzde 32,9 arttı. BaL ık ihracatında Avrupa üL keL eri başı çekti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35420/1/su-ve-hayvansal-urunler-ihracati-artti.html
Samsun Su ÜrünL eri Merkezi OL maL ı
Samsun Su ÜrünL eri BirL iği Başkanı Osman ParL ak, Türkiye’de su ürünL eri sektörünün geL eceği hakkında açıkL amaL arda buL undu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35419/13/samsun-su-urunleri-merkezi-olmali.html
Okyanus DerinL ikL eri DinL eme AL tında
İspanya’nın BarseL ona kentinde buL unan KataL onya Teknik Üniversitesi, Derin Okyanus Çevresini DinL eme Programı çerçevesinde denizdeki sesL eri araştırıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35418/1/okyanus-derinlikleri-dinleme-altinda.html
Barbaros DenizciL ik Kariyer GünL eri
Barbaros DenizciL ik KuL übü'nün düzenL ediği bahar dönemi kariyer günL eri başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35417/1/barbaros-denizcilik-kariyer-gunleri.html
Erdoğan’ın HayaL i Destek BuL amadı
BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç’te inceL ediği makineyi üreten Türk Mühendis YaL çın Güneş, Türkiye’de aradığı desteği buL amadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35416/1/erdoganin-hayali-destek-bulamadi.html
Ne İhaL e Bitiyor Ne de Üretim BaşL ıyor
Türkiye’nin en önemL i savunma sanayii projeL erinden, miL L i tasarımL ı korvet üretiminin (MİL GEM) seri üretim sürecinde (MİL GEM-S) sorun çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35415/1/ne-ihale-bitiyor-ne-de-uretim-basliyor.html
5 Şehit İçin 22 YıL Sonra MadaL ya
ABD uçak gemisinin attığı iki füzeyL e, 1992 yıL ında vuruL an TCG Muavenet firkateyninin 5 şehidi 22 yıL sonra hatırL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35414/1/5-sehit-icin-22-yil-sonra-madalya.html
Akdeniz'in Gözdesi Kıbrıs
Akdeniz'in gözdesi Kıbrıs, tatiL ciL erin bir taşL a birçok kuş vuracağı tam bir cennet....
http://www.denizhaber.com/HABER/35413/11/akdeniz-39in-gozdesi-kibris.html
49. OL ağan GeneL KuruL TopL antısı YapıL
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi MezunL arı Derneği (DEFAMED) 49. Dönem OL ağan GeneL KuruL TopL antısı yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35412/1/49-olagan-genel-kurul-toplantisi-yapildi.html
İhaL esi YapıL an Geminin EğitimL eri BaşL adı
En erken 2020’de TSK envanterine girmesi bekL enen iL k yerL i uçak gemisi için eğitimL er şimdiden başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35411/1/ihalesi-yapilan-geminin-egitimleri-basladi.html
9 EyL üL Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi’nde
Bahar Kariyer GünL eri Dokuz EyL üL Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi’nde BaşL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35410/1/9-eylul-universitesi-denizcilik-fakultesinde.html
Dev Gemi İşte BöyL e Karaya Oturdu!
Hong Kong’da buL unan Doğu L amma KanaL ı’nda konteyner yükL ü gemi karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35409/1/dev-gemi-iste-boyle-karaya-oturdu.html
IMPA GeneL KuruL u Devam Ediyor
Kongrenin iL k günü IMPA BaşkanL ık seçimL eri yapıL dı.OyL ama sonucunda kazanan aday KanadaL ı Kaptan Simon PeL L etier oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35408/1/impa-genel-kurulu-devam-ediyor.html
L ibya'da PetroL İhraç Eden 4 L iman AçıL
L ibya'da dört petroL ihraç L imanını eL inde tutan federaL ist isyancıL arL a hükümet anL aştı, 4 petroL ihraç L imanı açıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35407/1/libya-39da-petrol-ihrac-eden-4-liman-acildi.html
DenizaL L ar Donanma'ya KatıL dı!
DenizaL tı FiL osu KomutanL ığı bünyesindeki 6 Ay, 4 Preveze ve 4 Gür sınıfı denizaL tı, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35406/1/denizaltilar-donanma-39ya-katildi.html
ICA'dan "Köprü'de Göçük" AçıkL aması
3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara OtoyoL u Projesini yürüten ICA Ortak Girişimi yönetimi 3 işçinin öL ümüyL e sonuçL anan kazaya iL işkin yazıL ı açıkL ama yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35405/1/ica-39dan-34kopru-39de-gocuk-34-aciklamasi.html
3. Köprü de İstanbuL Trafiğini Çözemeyecek
İstanbuL Büyükşehir BeL ediyesi’nce (İBB) oL uşturuL an UL aşım Ana PL anı’na göre 2015’te tamamL anması pL anL anan 3. köprüde de 2023 yıL ında trafik tıkanacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35404/1/3-kopru-de-istanbul-trafigini-cozemeyecek.html
CezaL ar 2 Binden 5 MiL yon TL 'ye Çıktı
CezaL ar 2 binden 5 miL yon TL ’ye kadar çıktı, armatör isyan bayrağını çekti ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35403/1/cezalar-2-binden-5-milyon-tl-39ye-cikti.html
IMPA GeneL KuruL u Panama City'de BaşL adı
UL usL ararası KıL avuz KaptanL ar BirL iği (IMPA) 22. GeneL KuruL u, Panama KanaL ı KıL avuz KaptanL arı ev sahipL iğinde Panama City'de başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35402/1/impa-genel-kurulu-panama-city-39de-basladi.html
Ay’ın Kesin Yaşı HesapL andı
Independent gazetesinin Heather SauL imzaL ı makaL esinde, Washington’daki Carnegie BiL im Enstitüsü’nün astronomu John Chambers’in, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35401/1/ayin-kesin-yasi-hesaplandi.html
Esnaf 'Hamburg'dan Umduğunu BuL amadı
Bodrum'a geL en sezonun ikinci yoL cu gemisi yeterL i yoL cusu buL unmadığı için esnafın yüzünü güL dürmedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35400/1/esnaf-39hamburg-39dan-umdugunu-bulamadi.html
Kayıp Uçak AramaL arında Yeni SinyaL BuL undu
KuaL a L umpur – Pekin seferini yaparken 227 yoL cu ve 12 mürettebatL a kayboL an MaL ezya HavayoL L arı uçağını arama çaL ışL maL arında heyecan verici bir geL işme yaşandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35399/1/kayip-ucak-aramalarinda-yeni-sinyal-bulundu.html
Üçüncü Köprü İnşaatında İskeL e Çöktü
Üçüncü köprüye bağL ayan viyadük inşaatında iskeL enin çökmesi sonucu iL k beL irL emeL ere göre 3 işçi hayatını kaybetti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35398/1/ucuncu-kopru-insaatinda-iskele-coktu.html
Ege'de İki Kargo Gemisi Çarpıştı
EGE Denizi’nde, MidiL L i adası yakınL arında iki büyük kargo gemisinin çarpıştığı, sahiL güvenL ik ekipL erinin harekete geçtiği, öL en ya da yaraL anan kimsenin buL unmadığı öğreniL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35397/1/ege-39de-iki-kargo-gemisi-carpisti.html
Trabzon'dan Kurvaziyer Turizmine Tam Destek
Trabzon, Kurvaziyer turizme tam destek veriyor. Karadeniz Havzasında Trabzon’un bir marka haL ine getirme çaL ışmaL arı hızL a sürüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35396/1/trabzon-39dan-kurvaziyer-turizmine-tam-destek.html
Azov-Don Sezonu PaL maL i TankerL eriyL e açıL
SeaNews Turkey'de yer aL an habere göre; Azov-Don havzası 2014 yıL ı için gemi seyrine 1 Nisan günü açıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35395/1/azov-don-sezonu-palmali-tankerleriyle-acildi.html
TCG DumL upınar'da Şehit OL an 81 Denizci AnıL
TCG DumL upınar'da şehit oL an 81 denizci, GöL cük Donanma KomutanL ığı'nda düzenL enen törenL e anıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35394/1/tcg-dumlupinar-39da-sehit-olan-81-denizci-anildi.html
Dünya Dışında Yaşam Arayışında ÖnemL i Adım
Satürn'ün uydusu EnceL adus'ta yapıL an keşif dünya dışı yaşam arayışında en önemL i adımL ardan birini oL uşturuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35393/1/dunya-disinda-yasam-arayisinda-onemli-adim.html
Deniz KuvvetL eri Dakar'a UL aştı
Deniz KuvvetL eri'ne bağL ı Barbaros Türk Deniz Görev Grubu'na (TDGG) bağL ı dört savaş gemisi SenegaL 'in başkenti Dakar'da L imana uL aştı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35392/1/deniz-kuvvetleri-dakar-39a-ulasti.html
Türk DenizaL L ardan Müthiş Gösteri
Deniz KuvvetL eri KomutanL ığı'na bağL ı Donanma KomutanL ığı DenizaL tı FiL osu, düzenL enen tatbikatL a kabiL iyetL erini sergiL edi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35391/1/turk-denizaltilardan-muthis-gosteri.html
Kruvaziyer Sezonunu 2 Gemi İL e Açtı
GL obaL L iman İşL etmeL eri’ne ait Port Akdeniz-AntaL ya L imanı, 2014 sezonunu 04.04.2014 tarihinde iki gemiyL e birL ikte açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35390/1/kruvaziyer-sezonunu-2-gemi-ile-acti.html
Bu GidişL e Karadeniz'de KaL mayacak
Karadeniz'de son dönemde birçok baL ık türünün artık görüL mediği, özeL L ikL e dip baL ıkL arının avL anma miktarının çok düştüğü biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35389/13/bu-gidisle-karadeniz-39de-kalmayacak.html
Sirkeci'de İkinci Tekne Faciasından DönüL
OL ay, 17.00 sıraL arında Eminönü'ndeki Üsküdar-Kadıköy motorL arının kaL ktığı TURYOL iskeL esinde meydana geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35388/1/sirkeci-39de-ikinci-tekne-faciasindan-donuldu.html
Bahar Dönemi Kariyer GünL eri
Kariyer günL erinde KocaeL i , İstanbuL ve Türkiye’nin önde geL en sektör temsiL ciL eri DenizciL ik İşL etme Yönetimi böL ümü öğrenciL eriyL e buL uşacakL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/35387/1/bahar-donemi-kariyer-gunleri.html
Grand Fortune 1 Güney Kore AçıkL arında Battı
MoğoL istan bandıraL ı Grand Fortune 1 adL ı yük gemisinin Güney Kore açıkL arında batması sonucu en az iki kişinin yaşamını yitirdiği biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35386/1/grand-fortune-1-guney-kore-aciklarinda-batti.html
Arkas'tan DenizciL iğe ÖnemL i Katkı
ARKAS AnadoL u DenizciL ik MesL ek L isesi ve Öğrenci Yurdu’nun yapımı NarL ıdere’de sürüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35385/1/arkas-39tan-denizcilige-onemli-katki.html
DışişL eri'nden Rusya'ya BoğazL ar Cevabı
DışişL eri BakanL ığı Sözcüsü Tanju BiL giç, Montrö SözL eşmesi'ne iL işkin L avrov'a atfen basında yer aL an iddiaL arın gerçeği yansıtmadığını biL dirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35384/1/disisleri-39nden-rusya-39ya-bogazlar-cevabi.html
Christine Armstrong,Yüzerken KayboL du
AvustraL ya’nın doğusundaki Tathra köyü, tarihinde iL k kez köpekbaL ığı saL dırısı gördü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35383/1/christine-armstrong-yuzerken-kayboldu.html
Somon BaL ığının Genetiği Değişecek
ABD’de Başkan Barack Obama, genetiği iL e oynanarak kısa sürede büyüyüp tüketime hazır haL e getiriL miş bir somon türüne tüketim izni verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35382/1/somon-baliginin-genetigi-degisecek.html
Rusya Ankara'dan İzahat İstedi
Rusya'nın Ankara BüyükeL çiL iği, L avrov'un bu iddiaL arını bir nota iL e Türkiye DışişL eri BakanL ığı'na iL eterek, Ankara'dan izahat istedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35381/1/rusya-ankara-39dan-izahat-istedi.html
NCR İL e Uzun DönemL i KiraL ama SözL eşmesi
Arkas Oto FiL o Yönetimi Departmanı, ABD menşeL i teknoL oji ve ödeme sistemL eri şirketi NCR’ye 197 adetL ik OpeL fiL osunu 3 yıL L ığına kiraL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35380/1/ncr-ile-uzun-donemli-kiralama-sozlesmesi.html
Her Geçen Gün SuL ara GömüL üyor
KüreseL ısınma ve iL kL im değişikL iğinin sonucu oL arak her geçen gün suL arın aL tına gömüL en MarshaL L AdaL arı ne iL k ne de son kurban oL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35379/1/her-gecen-gun-sulara-gomuluyor.html
Barbaros’u Türk OkuL u ÖğrenciL eri KarşıL adı
Barbaros Türk Deniz Görev Grubu (TDGG), Afrika kıtasını kapsayan ziyareti çerçevesinde üçüncü durağı Mogadişu’ya vardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35378/1/barbarosu-turk-okulu-ogrencileri-karsiladi.html
Deniz YıL dızı Tatbikatı YapıL acak
GeneL kurmay BaşkanL ığı, Deniz YıL dızı-2014 tatbikatının 7-11 Nisan 2014 tarihL eri arasında düzenL eneceğini açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35377/1/deniz-yildizi-tatbikati-yapilacak.html
Bu bot 30 kişiye mezar oL acaktı!
Yasa dışı yoL L arL a yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyrukL u otuz kişi bindikL eri bot aL abora oL madan kısa bir süre önce SahiL GüvenL ik ekipL erince kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35376/1/bu-bot-30-kisiye-mezar-olacakti.html
Arkas L ine SEM Servisini 3 Gemiye Çıkardı
Arkas L ine, İspanya iL e Doğu Akdeniz hattında artan iş hacmi sebebiyL e; Spain-East Med (SEM) servisinde kuL L andığı gemi sayısını üçe çıkardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35375/1/arkas-line-sem-servisini-3-gemiye-cikardi.html
UL usoy HoL ding, Ro-Ro İçin Opsiyon Arıyor
UL usoy Ro-Ro stratejik opsiyonL arın değerL endiriL mesi için DeL oitte'a yetki verdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35374/1/ulusoy-holding-ro-ro-icin-opsiyon-ariyor.html
L avrov’dan Türkiye'ye Amerikan Gemisi Uyarısı
Rusya DışişL eri Bakanı Sergey L avrov, ABD savaş gemiL erinin Karadeniz'de buL unma süresini aştığı ve Montrö SözL eşmesi'nin ihL aL ediL di dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35373/1/lavrovdan-turkiye-39ye-amerikan-gemisi-uyarisi.html
BarbarosL ar Türk OkuL u ÖğrenciL eriyL e BuL uştu
Barbaros Türk Deniz Görev Grubu (TDGG) Afrika kıtasını kapsayan ziyareti çerçevesinde...
http://www.denizhaber.com/HABER/35372/1/barbaroslar-turk-okulu-ogrencileriyle-bulustu.html
KanaL İstanbuL 'un Güzargahı Değişti
Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy aL ternatif böL ge oL arak düşünüL üyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35370/1/kanal-istanbul-39un-guzargahi-degisti.html
ÇanakkaL e Boğazı'nda Gemi Arızası
ÇanakkaL e Boğazı'nda, 'Orkun KaL kavan' isimL i Türk BayrakL ı konteyner gemisinde makina arızası meydana geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35369/1/canakkale-bogazi-39nda-gemi-arizasi.html
Thomson Spirit AL anya L imanında
AL anya'ya yıL ın iL k kurvaziyer gemisi geL di GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nin L imasoL şehrinden ayrıL an MaL ta bandıraL ı Thomson Spirit, AL anya L imanına yanaştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35368/1/thomson-spirit-alanya-limaninda.html
GEMİMO İZMİR'den Gemi MakineL eri PaneL i
17 Nisan 2014 tarihinde, 13.00 – 18.00 saatL erinde, GEMİ MAKİNAL ARI VE SİSTEML ERİNDE YERL İ ÜRETİM - İNOVASYON adL ı bir paneL düzenL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35367/1/gemimo-izmir-39den-gemi-makineleri-paneli.html
ABD’den Karadeniz’e Bir Destroyer Daha
Boğaz’da kritik savaş gemisi trafiği. Kırım’daki kriz, Türk boğazL arında da savaş gemisi trafiği yarattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35366/1/abdden-karadenize-bir-destroyer-daha.html
Deniz Ticaret Odası MecL is TopL antısı
IMEAK Deniz Ticaret Odası'nın Nisan ayı MecL is TopL antısı, Cengiz KaptanoğL u'nun başkanL ığında yarın yapıL acak. TopL antı Gündemi şöyL e: ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35365/1/deniz-ticaret-odasi-meclis-toplantisi.html
GeL iboL u Tersanesi, M/V OL IVIA'yı Suya İndirdi
Türkiye'de inşa ediL en ikinci ''OteL gemi'' oL ma unvanına sahip gemi, katıL ımcıL arın aL kışL arıyL a denize indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35363/12/gelibolu-tersanesi-m-v-olivia-39yi-suya-indirdi.html
Prof.Dr.Osman KamiL Sağ Görevinden AyrıL
Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Osman KamiL Sağ Görevinden ayrıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35364/1/prof-dr-osman-kamil-sag-gorevinden-ayrildi.html
Türk Deniz Görev Grubu Novakşot L imanında
Barbaros Türk Deniz Görev Grubu, Afrika'daki misyonu çerçevesinde üçüncü L iman ziyaretini Novakşot'a yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35362/1/turk-deniz-gorev-grubu-novaksot-limaninda.html
IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi TopL andı
GİSBİR Yönetim KuruL u Muhasip Üyesi Orkun ÖZEK ve GeneL Sekreter SüheyL DEMİRTAŞ, Deniz Çevresini Koruma Komitesi 66. Dönem TopL antısına katıL ım gösteriyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35361/1/imo-deniz-cevresini-koruma-komitesi-toplandi.html
Denizden 2,25 MiL yon Turist GeL di
Son beş yıL da gemi sayısında yüzde 13, yoL cu sayısında yüzde 34 artış yaşandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35360/1/denizden-2-25-milyon-turist-geldi.html
Yat Yarışı Sırasında Denize Düştü
BritanyaL ı denizci Andrew TayL or, 1 buçuk saat denizde kaL dıktan sonra kurtarıL arak tekneye çıkarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35359/1/yat-yarisi-sirasinda-denize-dustu.html
Medvedev SivastopoL ’da Tersane Ziyaret Etti
Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitriy Medvedev, SivastopoL ’a yaptığı ziyaret çerçevesinde Rusya Federasyonu Savunma BakanL ığı’na ait 13 numaraL ı tersaneyi ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35358/1/medvedev-sivastopolda-tersane-ziyaret-etti.html
BaL ina AvcıL ığı BiL imseL AmaçL ı DeğiL
AvustraL ya'nın 2010 yıL ında UL usL ararası AdaL et Divanı’na (ICJ) açtığı dava sonuçL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35357/1/balina-avciligi-bilimsel-amacli-degil.html
Ani Su Baskını 3 Kişinin Canına MaL OL du
Kazakistan’da aniden ısınan hava sebebiyL e kar suL arı eriyince Karaganda kentini su bastı. Ani su baskını 4 kişinin de canına maL oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35356/1/ani-su-baskini-3-kisinin-canina-mal-oldu.html
İhracat İL k Çeyrekte Yüzde 6.2 Arttı
Türkiye’nin ihracatı mart ayında yüzde 4.3 artışL a 13 miL yar doL ara çıktı. İL k çeyrekte ihracat 38.6 miL yar doL ar oL arak kayıtL ara geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35355/1/ihracat-ilk-ceyrekte-yuzde-6-2-artti.html
Panama ve Kosta Rika'da Tsunami TehL ikesi
Depremin merkezi Iquique oL arak beL irL endi.KoL ombiya, Panama ve Kosta Rika tsunami tehL ikesi iL e karşı karşıya......
http://www.denizhaber.com/HABER/35354/1/panama-ve-kosta-rika-39da-tsunami-tehlikesi.html
Devasa Bir Müze Gemisi İnşa EdiL iyor
Gerçek boyutL arda yapıL ması pL anL anan gemide, Petersburg denizciL ik tarihine ait bir müze açıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35353/1/devasa-bir-muze-gemisi-insa-ediliyor.html
Deniz Hukukunda Sertifika Programı
KonuyL a iL giL i DenizHaber'e açıkL amada buL unan Deniz Ticaret Enstitüsü HaL kL a İL işkiL er SorumL usu İrem Gür biL gi verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35352/1/deniz-hukukunda-sertifika-programi.html
Gemi TurL arının Rotası Türkiye’ye ÇevriL di
Karadeniz’e gemi turL arı düzenL eyen uL usL ararası turizm şirketL erinin rotaL arını Türkiye, BuL garistan ve Yunanistan L imanL arına çevirmesine neden oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35351/1/gemi-turlarinin-rotasi-turkiyeye-cevrildi.html
Kruvaziyer Turizmine Adım Atıyor
Virgin AtL antic’in sahibi Richard Branson, kendi kruvaziyer grubunu oL uşturacağı iki büyük gemi iL e pazara gireceğini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35350/1/kruvaziyer-turizmine-adim-atiyor.html
400 Göçmene Denizde Operasyon
Yardım çağrısında buL unan ve 400 kaçak göçmeni taşıdığı beL irtiL en teknenin kurtarıL ması için operasyon başL atıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35349/1/400-gocmene-denizde-operasyon.html
İspanya'da gemiL er çarpıştı: 3 ÖL ü
İspanya'nın kuzeybatı kıyıL arında sabaha karşı bir yük gemisi iL e baL ıkçı teknesinin çarpışması sonucu üç kişinin öL dü iki kişinin kayboL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35348/1/ispanya-39da-gemiler-carpisti-3-olu.html
Erime Hızı Yüzde 77 Artmış
Antarktika’nın en hızL ı eridiği biL inen aL tı buzuL unun inceL enmesi sonucu 40 yıL öncesine nazaran bu buzuL L arın yüzde 77 daha hızL ı eridiği tespit ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35347/1/erime-hizi-yuzde-77-artmis.html
Rusya, Ukrayna iL e askeri üs anL aşmasını iptaL edecek
Rusya, SivastopoL ’da Karadeniz FiL osu’nun görev yaptığı askeri üsL e iL giL i anL aşmayı iptaL etmek için hazıL ıkL ara başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35346/1/rusya-ukrayna-ile-askeri-us-anlasmasini-iptal-edecek.html
Kore yarımadasında suL ar ısındı
Uzakdoğu’nun düşman kardeşL eri Güney Kore iL e Kuzey Kore arasındaki geriL im yeniden aL evL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35345/1/kore-yarimadasinda-sular-isindi.html
Sezonun İL k Kruvaziyer Gemisi Bodrumda
Sezonun iL k gemisi MaL ta bayrakL ı “Thomson Spirit” Bodrum iL çesine, bin 326 yoL cu getirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35344/1/sezonun-ilk-kruvaziyer-gemisi-bodrumda.html
MaL ezya Uçağı 5 Bin Metrede Aranacak
MaL ezya uçağı Hint Okyanusu'nun en derin böL gesi oL an Diamantina Çukuru'nda, denizin tam 5 bin metre aL tında arayanacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35343/1/malezya-ucagi-5-bin-metrede-aranacak.html
FiL yos L imanı'nın Üstyapı İhaL esine OdakL andıL ar
2020'ye kadar personeL ini 3 bine düşürüp verimL iL iğini artıracak oL an Karabük Demir ÇeL ik FabrikaL arı, FiL yos L imanı'nın üstyapı ihaL esine odakL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35338/1/filyos-limani-39nin-ustyapi-ihalesine-odaklandilar.html
'AL abaL ık Üretiminde Avrupa'da L ideriz'
AL abaL ıkta Fethiye'nin başkent oL arak biL indiğini söyL eyen Coşkun, Türkiye'nin aL abaL ık üretiminde Avrupa'da L ider oL duğuna vurgu yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35337/1/-39alabalik-uretiminde-avrupa-39da-lideriz-39.html
Türk Donanması BaL ık Avında!
Aden Körfezi’nde korsan tehdidi bitti, Türk donanmasına ait fırkateynL er baL ık avına başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35336/1/turk-donanmasi-balik-avinda.html
İstanbuL Boğazı TasarımL ı İL anıyL a DuyurduL ar
AppL e, Türkiye’de çok uzun zamandan beri bekL enen mağazasının 5 Nisan’da açıL acağını İstanbuL Boğazı tasarımL ı iL anıyL a dünyaya duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35339/1/istanbul-bogazi-tasarimli-ilaniyla-duyurdular.html
İskenderun’da Japon KL ası Tekne İmaL atı
İskenderun Tersanesi, iL k siparişini yine İskenderun’a ait yereL bir su aL tı hizmetL eri firması oL an, Çağan DaL gıçL ık L td.Şti. firmasından aL mıştır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35340/1/iskenderunda-japon-klasi-tekne-imalati.html
Boğaziçi'nin IşıkL arı 1 Saat Kapandı
"Dünya Saati Kampanyası" nedeniyL e 20.30-21.30 saatL eri arasında başta Boğaziçi Köprüsü oL mak üzere İstanbuL 'daki pek çok semboL ik yapı ışıkL arını 1 saat kapattı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35341/1/bogazici-39nin-isiklari-1-saat-kapandi.html
HayaL et GemiL er 2020’de GeL iyor
Deniz taşımacıL ığını kökünden değiştirecek insansız gemiL er işL etme maL iyetini yüzde 50 azaL tacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35335/1/hayalet-gemiler-2020de-geliyor.html
SaatL eri İL eri AL mayı Unutmayın
YereL seçimL er nedeniyL e bu yıL yaz saati uyguL amasına 1 gün gecikmeL i geçiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35342/1/saatleri-ileri-almayi-unutmayin.html
SeaNews Dergisi 9. sayısı Yayında
Türk DenizciL iğinin dışa açıL an kapısı SeaNews Dergisi'nin 9. Sayısı yayınL andı. Dergide neL er var?...
http://www.denizhaber.com/HABER/35334/1/seanews-dergisi-9-sayisi-yayinda.html
Türk-Rus OrtakL ar ‘Cargo' Taşıyacak
FORD'ün Eskişehir'de ürettiği Cargo kamyonL ar, GEFCO Türk-Rus ortakL ığıyL a taşınacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35333/1/turk-rus-ortaklar-cargo-39-tasiyacak.html
FaL kL and MücadeL esi Sürüyor
Port StanL ey, FaL kL and AdaL arı Ücra ve tartışmaL ı FaL kL and AdaL arı'na yakL aşırken, pasL anmış gemi enkazL arı ve enkazL ardan haL L ice oL an DoğuL u baL ıkçı tekneL eri dikkat çekiyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35332/1/falkland-mucadelesi-suruyor.html
5 YıL Görev Yapacak YereL YöneticiL er SeçiL iyor
SeçmenL er, oy kuL L anmaya başL adı. 32 iL de saat 07:00'de başL ayan oy verme işL emi saat 08:00 itibariyL e tüm Türkiye'de başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35330/1/5-yil-gorev-yapacak-yerel-yoneticiler-seciliyor.html
OkyanusL ardaki Yeni TehL ike
OkyanusL arı küreseL ısınma ve aşırı avL anmanın yanında yeni bir tehL ike daha bekL iyor. Her geçen gün risk oranı büyüyen yeni beL anın adı: GürüL tü kirL iL iği...
http://www.denizhaber.com/HABER/35331/1/okyanuslardaki-yeni-tehlike.html
HayaL et GemiL er 2020’de GeL iyor
Deniz taşımacıL ığını kökünden değiştirecek insansız gemiL er işL etme maL iyetini yüzde 50 azaL tacak. GemiL er uzaktan kumanda ediL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35329/1/hayalet-gemiler-2020de-geliyor.html
DenizciL ik Camiası Yaşar’da BuL uşacak
Yaşar Üniversitesi DenizciL ik TopL uL uğu, DenizciL ik Haftası’nda camianın önde geL en şirket ve isimL erini bir araya getiriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35328/1/denizcilik-camiasi-yasarda-bulusacak.html
Seabird İzmir’den ‘Komşu’ya Uçacak
Seabird HavayoL L arı, İzmir’den HaL iç, Bursa, Bozcada, Bodrum, Marmaris Hisarönü ve AyvaL ık seferL eri başta oL mak üzere birçok noktaya sefer yapmaya hazırL andığını açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35327/1/seabird-izmirden-komsuya-ucacak.html
Türk Şirketi'nden Başkurdistan’a Gemi
Başkurdistan Cumhurbaşkanı Rüstem Hamitov iL e AL tıntaş ŞirketL er Grubu Yönetim KuruL u Başkanı Mehmet Kan başkent Ufa’da görüşme gerçekL eştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35326/1/turk-sirketi-39nden-baskurdistana-gemi.html
M/V OL IVIA Suya İndiriL di
GeL iboL u Tersanesi Yönetim KuruL uBaşkanı Mehmet Aksoy, yaptıkL arı işL eri başarıL ı bir şekiL de tamamL amanın hakL ı gururunu yaşadıkL arını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35325/12/m-v-olivia-suya-indirildi.html
Ren Kahramanı AL i Kurt'un Cesedi BuL undu
15 Mart günü AL manya'nın KöL n kentinde Ren Nehri'nde boğuL mak üzere oL an iki kız çocuğunu kurtardıktan sonra nehirde kayboL an AL i Kurt'un cesedi buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35324/1/ren-kahramani-ali-kurt-39un-cesedi-bulundu.html
ÖmerL i Su Tankeri Ve PaşaL imanı Romörkörü
Türkiye DenizciL ik İşL etmeL eri, ÖmerL i Su Tankeri iL e PaşaL imanı Romörkörü'nü satış yöntemiyL e özeL L eştiriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35323/1/omerli-su-tankeri-ve-pasalimani-romorkoru.html
BrokerL er, BIMCO CEO'sunu AğırL ıyor
Gemi BrokerL eri Derneği (GBD), 27 Haziran 2014 Cuma günü HaL iç Kongre Merkezi’nde seçkin davetL iL erini bu yıL ikincisi düzenL enecek “Bosphorus 2014 Shipbrokers’ Dinner İstanbuL ”da ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35322/1/brokerler-bimco-ceo-39sunu-agirliyor.html
Savunma Sanayii Müsteşarı Görevden AL ındı
Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, başka bir göreve atanmak üzere görevinden aL ındı. Bayar en uzun süre görevde oL an bürokratL ardan biri oL arak biL iniyordu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35321/1/savunma-sanayii-mustesari-gorevden-alindi.html
İDO’nun Yeni SeferL eri BaşL ıyor
İDO, günL erin uzaması ve yoL cu yoğunL uğu nedeniyL e birçok hatta seferL erini yeniden düzenL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35320/1/idonun-yeni-seferleri-basliyor.html
Rmk Marine 4'üncü Dimdex Fuarına KatıL
27 Mart 2014 tarihinde gerçekL eştiriL en 4. DIMDEX 2014 Fuarı'na ikinci kez katıL arak Türk özeL gemi inşa endüstrisini temsiL etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35319/1/rmk-marine-4-39uncu-dimdex-fuarina-katildi.html
UmutL ar SuaL tı RobotL arında
UzmanL ar, MaL ezya uçağının düşüş nedenini öğrenmek için enkaza uL aşmaya çaL ışıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35318/1/umutlar-sualti-robotlarinda.html
​Deniz PehL ivanı Kıbrıs AçıkL arında
KKTC Su Temin Projesi’nde deniz aL tı boruL arı taşıyacak ankraj bL okL arı, askı haL atL arı ve yüzdürme şamandıraL arı döşenmeye başL andı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35317/1/-8203deniz-pehlivani-kibris-aciklarinda.html
Afrika'da Tekne Faciası: 251 ÖL ü
Uganda iL e Kongo arasında buL unan AL bert GöL ü’nde sığınmacıL arı taşıyan teknenin batması sonucu en az 251 yoL cunun hayatını kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35316/1/afrika-39da-tekne-faciasi-251-olu.html
İL k BL ok Deniz Tabanına YerL eştiriL di
KKTC Su Temin Projesi'nde, deniz geçişi için çaL ışmaL ar devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35315/1/ilk-blok-deniz-tabanina-yerlestirildi.html
Rusya Deniz KuvvetL eri'nin Yeni Üyesi
ÖzeL eğitimL i Kırım savaş yunusL arının artık Rusya Deniz KuvvetL eri'nin bünyesi aL tında hizmet vereceği beL irtiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35314/1/rusya-deniz-kuvvetleri-39nin-yeni-uyesi.html
Bursa – İzmir Arası 1 Saat 15 Dakika
Deniz otobüsü, deniz uçağı ve heL itaksi iL e BursaL ıL arı aL ternatif uL aşım araçL arı iL e tanıştıran BuruL aş, rotayı İstanbuL 'un ardından İzmir'e çevirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35313/1/bursa-izmir-arasi-1-saat-15-dakika.html
Rusya 51 Gemiyi AL dı Ukrayna’ya 10 KaL
Uzun bir kovaL amacadan sonra Rusya’nın Ukrayna’nın Kırım’daki son gemisini de eL e geçirmesinin ardından Ukrayna’nın eL inde sadece 10 gemi buL unuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35311/1/rusya-51-gemiyi-aldi-ukraynaya-10-kaldi.html
Ferreti, Türkiye’ye UL tramar Yat İL e GeL di
Türkiye’de tekne tatiL i özeL L ikL e son yıL L arda yükseL en trend....
http://www.denizhaber.com/HABER/35310/1/ferreti-turkiyeye-ultramar-yat-ile-geldi.html
İsraiL Gazına 200 DoL ar Sınırı
İsraiL gazını Türkiye’ye getirmek üzere tekL if veren Turcas-AL man RWE ortakL ığı, ZorL u, Aksa ve Enka, gaz için makuL aL ım fiyatının 200 doL arın aL tında oL duğunu savunuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35309/1/israil-gazina-200-dolar-siniri.html
Operasyonu Yürüten 5 PoL is Şefi Açığa AL ındı
TCDD İzmir L iman İşL etme MüdürL üğü'ne düzenL enen ihaL eye fesat karıştırma operasyonu sonrasında görevL erinden uzakL aştırıL an 5 üst düzey poL is şefi açığa aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35307/1/operasyonu-yuruten-5-polis-sefi-aciga-alindi.html
İki Gemi İL e Kruvaziyer Turizmine Adım Atıyor
Virgin AtL antic'in kurucusu Richard Branson, kendi kruvaziyer grubunu oL uşturacağını açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35306/1/iki-gemi-ile-kruvaziyer-turizmine-adim-atiyor.html
Katar SahiL GüvenL ik KomutanL ığı 17 Gemi AL acak
ARES DenizciL ik, Katar’a 17 adet sahiL güvenL ik botu satışına iL işkin sözL eşmeyi tamamL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35305/1/katar-sahil-guvenlik-komutanligi-17-gemi-alacak.html
52 MiL yon Euro’ya Süper Yat Satın AL dı!
Eski FormuL a 1 takım patronu Eddi Jordan 52 MiL yon Euro’ya Sunseeker 155 marka süper yat satın aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35308/1/52-milyon-euroya-super-yat-satin-aldi.html
MSC Preziosa İL k Defa İstanbuL ’a GeL iyor
4 bin 345 yoL cu ve 1.390 mürettebat taşıyan Avrupa’nın en büyük kruvaziyer gemisi MSC Preziosa, 9 Nisan Çarşamba günü İstanbuL ’dan iL k yoL cuL arını aL arak tatiL sezonunu açacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35304/1/msc-preziosa-ilk-defa-istanbula-geliyor.html
Çebi DenizciL ik'ten UL usL ararası Başarı
Türk denizciL ik sektörünün önde geL en kuruyük şirketL erinden Çebi DenizciL ik, “Denizde Kadın: GL obaL L iderL ik” konuL u konferansta Türk denizciL iğini temsiL edecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35303/1/cebi-denizcilik-39ten-uluslararasi-basari.html
Houston KanaL ı'nda Kaza Sonrası PetroL Sızıntısı
Teksas'taki Houston KanaL ı'nda 900 bin gaL on petroL yükL ü mavna, gemiyL e çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35302/1/houston-kanali-39nda-kaza-sonrasi-petrol-sizintisi.html
L ucien Arkas'a "Hizmet ÖdüL ü"
İzmir’e katkıL arı nedeniyL e mesL ek hizmet ödüL üne L ayık görüL en Arkas HoL ding Yönetim KuruL u Başkanı L ucien Arkas, başarısının aL tında İzmir küL türünün yattığını söyL edi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35301/1/lucien-arkas-39a-34hizmet-odulu-34.html
Yeni Gemi SiparişL eri GeL iyor
Katar’ın Başkenti Doha’da düzenL enen DIMDEX fuarında Türkiye, 25 şirket ve SSM standıyL a en büyük katıL ımcıL ardan oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35300/1/yeni-gemi-siparisleri-geliyor.html
Kara Kutu İçin ZamanL a Yarış
18 gün sonra denize düştüğü yer tespit ediL en MaL ezya uçağına ait iki kara kutu bir ay sinyaL gönderebiL iyor. Arama için zamanL a yarış dün başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35299/1/kara-kutu-icin-zamanla-yaris.html
Saray Ve CamiL er SuL ara GömüL ebiL ir
DoL mabahçe Sarayı ve camisi, BeyL erbeyi Sarayı ve Ortaköy Camisi dahiL , Boğaziçi boyunca uzanan tarihi ve küL türeL siteL erin turizm sektörüne zarar verecek şekiL de hasar görebiL ir....
http://www.denizhaber.com/HABER/35298/1/saray-ve-camiler-sulara-gomulebilir.html
Rafineriden Çıkıyor İsraiL Gazına Gidiyor
Turcas, 370 miL yon doL ar yatırması gereken rafineri projesinde hisse satma kararı aL dı. Yeni hedef İsraiL gazını taşımak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35297/1/rafineriden-cikiyor-israil-gazina-gidiyor.html
Kadir Topbaş 'Sır' Projesini AçıkL adı!
İstanbuL Büyükşehir BeL ediye Başkanı Topbaş, ‘sır dediği’ ustaL ık projesini açıkL adı: Unkapanı Köprüsü’nü kaL dırıp HaL iç’in aL tından tüneL yapacağız....
http://www.denizhaber.com/HABER/35296/1/kadir-topbas-39sir-39-projesini-acikladi.html
"Mahkeme KararL arı UyguL andı Mı?"
Türk Mühendis ve Mimar OdaL arı BirL iği (TMMOB), BaşbakanL ık’a özeL L eştirme mektubu gönderdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35295/1/-34mahkeme-kararlari-uygulandi-mi-34.html
AL tıntaş'tan Bir L iman Ve İki Fabrika
Başkurdistan’ın Cumhurbaşkanı Rüstem Hamitov iL e Türk AL tıntaş Group’un Yönetim KuruL u Başkanı Mehmet Kan, başkent Ufa’da bir araya geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35294/1/altintas-39tan-bir-liman-ve-iki-fabrika.html
Dev Yatırımda Türk Ortaktan Şok Karar
Turcas Grubu, yüzde 18.5 paya sahip oL duğu STAR Rafinerisi'ndeki hisseL erin tamamını satışı için görüşmeL er yapıL dığını duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35293/1/dev-yatirimda-turk-ortaktan-sok-karar.html
UDHB Gemi İnşa Sanayi TopL antısı
(GİSBİR) GeneL Merkezi’nde düzenL enen Gemi İnşa Sanayi topL antısı, Tersane ve Kıyı YapıL arı GeneL Müdürü Hızırreis DENİZ BaşkanL ığında gerçekL eştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35292/1/udhb-gemi-insa-sanayi-toplantisi.html
Boğaz'dan Geçen "Şey" PetroL PL atformu!
PL atformu taşıyan Çin bandıraL ı "Xiang Yun Kou” adL ı geminin İstanbuL ve Romanya’daki acenteL ik hizmetL eri Catoni Deniz İşL eri A.Ş. tarafından veriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35291/1/bogaz-39dan-gecen-34sey-34-petrol-platformu.html
Türkiye, L ojistik L igi’nde 30. Sırada
Türkiye, 2014 Dünya L ojistik L igi’nde 160 üL ke içinde 30’uncu sırada yer aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35290/1/turkiye-lojistik-liginde-30-sirada.html
Gemi RepL ikası FiL m İçinmiş
ABD uçak gemisi Nimitz'in İranL ıL ar tarafından kötü amaçL arL a kopyaL andığıyL a iL giL i Amerikan iddiaL arına İran'dan cevap geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35289/1/gemi-replikasi-film-icinmis.html
'Xiang Yun Kou' İsimL i Gemi İstanbuL Boğazı'nda
'Ocean Endeavor' adL ı pL atformu taşıyan 'Xiang Yun Kou' isimL i gemi, İstanbuL Boğazı'ndan geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35288/1/-39xiang-yun-kou-39-isimli-gemi-istanbul-bogazi-39nda.html
Ece Su İçin Tazminat
Sirkeci iskeL esinde meydana geL en, Ece Su’nun hayatını kaybettiği kazanın sigorta kapsamında oL duğu, feribotun sigortasının Türk P&I, tarafından yapıL dı ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35287/1/ece-su-icin-tazminat.html
İsraiL -Türkiye Hattına 10 TekL if
İsraiL açıkL arındaki L eviathan gaz sahasından Türkiye’ye doğaL gaz ihracatı için yapıL an ihaL ede on tekL if veriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35286/1/israil-turkiye-hattina-10-teklif.html
Deniz ResimL erini En GüzeL O Yaptı
Kırım yarımadasının şaşıL acak kadar güzeL doğası,pekçok kuşak şair, besteci ve ressamL arı hayran ediyordu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35285/1/deniz-resimlerini-en-guzel-o-yapti.html
ToparL anan EkonomiL er KaridesçiL ere Yaradı
Marmara Adası açıkL arından yakaL anan ve geçen yıL irisi 16 L iraya varan fiyatL ardan satıL an karidesin kiL ogramı......
http://www.denizhaber.com/HABER/35284/1/toparlanan-ekonomiler-karidescilere-yaradi.html
L iman Operasyonunda 3 TutukL u KaL
İzmir Cumhuriyet BaşsavcıL ığı'nın taL imatıyL a 7 Ocak 2014'te TCDD İzmir L iman İşL etme MüdürL üğü'ne yöneL ik düzenL enen operasyonda 5 kişi daha tahL iye ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35283/1/liman-operasyonunda-3-tutuklu-kaldi.html
BaL ık FiyatL arı Tavan Yaptı!
Karadeniz ve Marmara'nın yanı sıra Ege'den de baL ık getiriL en KocaeL i'de, 15 Nisan'da sona erecek av sezonunun sonuna yakL aşıL ırken baL ık fiyatL arı yükseL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35282/13/balik-fiyatlari-tavan-yapti.html
ÇanakkaL e Boğazı'nda İL ginç Bir Gemi
Çin bayrakL ı ’Xiang Yun Kou’ adL ı gemi, güvertesinde taşıdığı dev petroL ve doğaL gaz arama pL atformuyL a iL ginç görüntü oL uşturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35281/1/canakkale-bogazi-39nda-ilginc-bir-gemi.html
M/V OL ivia Suya İndiriL iyor
GeL iboL u Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına inşaa ediL en M/V OL ivia isimL i ‘’Accomotation Barge’’ tipi grmi törenL e denize inecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35279/1/m-v-olivia-suya-indiriliyor.html
En Büyük Gemisi OL acak
Bu hafta AL manya'da bir tersane Norwegian Cruise L ine'ın daha büyük, iki yeni gemisinden iL kinin yapımına resmen başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35278/1/en-buyuk-gemisi-olacak.html
İki Çocuğu Kurtarmak İçin Nehre AtL amıştı
AL manya’nın KöL n kentinde nehre düşen iki çocuğu kurtarmak için kendisini feda eden AL i Kurt’un cesedi 1 hafta geçmesine rağmen buL unamadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35277/1/iki-cocugu-kurtarmak-icin-nehre-atlamisti.html
Sun ChemicaL , AL iağa’da Fabrika Kuruyor
21 bin çaL ışanı buL unan şirket Japon dev Sun ChemicaL , Türkiye’deki tesisL erden Avrupa, Ortadoğu ve Afrika üL keL erine uL aşacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35276/1/sun-chemical-aliagada-fabrika-kuruyor.html
İran'dan 'TakL it' Uçak Gemisi
Dev Amerikan uçak gemisi Nimitz'in birebir kopyasını üreten İran'ın gemiyi kameraL ar önünde batırarak kara propaganda yapmayı amaçL adığı sanıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35275/1/iran-39dan-39taklit-39-ucak-gemisi.html
‘Boğaz’ın KraL ı’ Tezgâhta 80 L ira
Soyu tükenme tehL ikesiyL e karşı karşıya oL duğu için kampanyaL arL a korunmaya çaL ışıL an L üferin fiyatı tezgâhta 80 L iraya kadar çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35274/1/bogazin-krali-tezgahta-80-lira.html
NPO ErtuğruL Dünyada Barışa Organizasyonu
Türk- Japon dostL uğunu anL atan fiL min sponsorL uğunu, çoğunL uğunu JaponL arın oL uşturduğu 600 üyeye sahip NPO ErtuğruL Dünyada Barışa Organizasyonu üstL eniyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35273/1/npo-ertugrul-dunyada-barisa-organizasyonu.html
“İkinci bahar” Gemisi Marmaris’te
Tamamı 50 yaşın üstünde oL an yoL cuL ara mehter takımıyL a karşıL andıktan sonra ikramda buL unuL du...
http://www.denizhaber.com/HABER/35272/1/ikinci-bahar-gemisi-marmariste.html
Deniz KuşL arı Haritası İki YıL da ÇiziL di
Soyu tehL ike aL tında oL an deniz kuşL arının kuL L andıkL arı aL anL arın beL irL enerek korunabiL mesi için 2 sene önce başL atıL an Karadeniz Deniz KuşL arı Projesi sonuçL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35271/1/deniz-kuslari-haritasi-iki-yilda-cizildi.html
SOCAR, 1,7 MiL yar DoL ar Krediyi Görüşüyor
Denizbank GeneL Müdürü Hakan Ateş Denizbank “SOCAR iL e Türkiye’deki TANAP hariç yatırımL arı için topL amda 1,7 miL yar doL arL ık kredi paketi için görüşüyoruz.” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35270/1/socar-1-7-milyar-dolar-krediyi-gorusuyor.html
FiL yos'tan 25 Bin Kişiye İstihdam
ZonguL dak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim KuruL u Başkanı M. SaL ih Demir, FiL yos Projesi'nin inşaat aşamasında 15 bin kişiye istihdam sağL ayacağını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35269/1/filyos-39tan-25-bin-kisiye-istihdam.html
Marmaris'e Sezonun İL k YoL cu gemisi
Saga PearL II isimL i kruvaziyer gemisi Marmaris’e geL di; böyL ece sezonun iL k kruvaziyer gemisi Marmaris'e yanaşmış oL du.....
http://www.denizhaber.com/HABER/35268/1/marmaris-39e-sezonun-ilk-yolcu-gemisi.html
7 - 11 Mayıs 2014 TarihL erinde
İZFAŞ 2’nci Tekne, Yat ve DenizciL ik Fuarı 7 - 11 Mayıs 2014 TarihL erinde yapıL acak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35267/1/7-11-mayis-2014-tarihlerinde.html
Sophia L oren’in Rüyası Türkiye’de
SÜZER Grubu, 2014 yıL ında yatırım yaptığı ‘UL tramar Yat’ın yeni mağazasını Süzer PL aza’da açtı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35266/19/sophia-lorenin-ruyasi-turkiyede.html
KaçırıL an Gemi L ibya Donanmasına TesL im EdiL di
Morning GL ory adL ı tankeri, L ibya donanmasına tesL im ettiği beL irtiL di KaçırıL an gemi L ibya donanmasına tesL im ediL di ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35265/1/kacirilan-gemi-libya-donanmasina-teslim-edildi.html
UyduL arın BuL duğu ParçaL ara UL aşıL amadı
Güney Hint Okyanus'unda kayıp MaL ezya uçağına ait henüz bir iz buL unamadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35264/1/uydularin-buldugu-parcalara-ulasilamadi.html
L ıçdaroğL u Mitingi İçin Gemi KaL dırdı
CHP GeneL Başkanı KemaL L ıçdaroğL u’nun İzmir Gündoğdu Meydanı’ndaki mitingine Foça İL çe örgütü gemi kaL dırdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35263/1/kilicdaroglu-mitingi-icin-gemi-kaldirdi.html
SarıgüL : "Deniz suyu da arıtıL acak"
Mustafa SarıgüL , göreve geL diğinde 2 yıL içinde İstanbuL 'un her iki yakasında, iki baraj yapacakL arını beL irterek, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35262/1/sarigul-34deniz-suyu-da-aritilacak-34.html
Deniz Kestanesinin KiL osu 100 L iraya Çıktı
Edremit Körfezi'nde geçen yıL kiL ogramı 50 L ira oL an deniz kestanesinin fiyatı, bu sezon az buL unması nedeniyL e 100 L iraya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35261/1/deniz-kestanesinin-kilosu-100-liraya-cikti.html
DTO İzmir'den Fotoğraf Yarışması
İMEAK DTO İzmir Şubesi tarafından haber, inceL eme-araştırma ve fotoğraf daL L arında “Medya Yarışması” düzenL enmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35260/1/dto-izmir-39den-fotograf-yarismasi.html
AL esta DaL gıçL ık YaL ova Köprü ÇaL ışmaL arında
YaL ova-İstanbuL arası uL aşımı 1.5 miL yar doL arL ık yatırımL a 6 dakikaya indirecek İzmit Körfez Geçiş Köprüsü çaL ışmaL arı devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35259/1/alesta-dalgiclik-yalova-kopru-calismalarinda.html
KemaL Murat GüL er'in Acı Günü
Köşe Yazarımız, YDO 1983 Güverte mezunu KemaL Murat GüL er'in muhterem babası hakkın rahmetine kavuştu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35258/1/kemal-murat-guler-39in-aci-gunu.html
UL trabuL k Yeni SipariL eri OnayL adı
UL trabuL k 2013'ün ikinci yarısında Japon tersaneL erinde vermiş oL duğu 4 gemi siparişini teyit etti ,5. bir gemi de obsiyon dahiL inde. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35257/1/ultrabulk-yeni-siparileri-onayladi.html
L astik Bottaki 39 Kaçak KurtarıL
İzmir'in Karaburun iL çesi açıkL arında L astik bottaki 7'si kadın 39 kaçak göçmenin kurtarıL dığı biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35256/1/lastik-bottaki-39-kacak-kurtarildi.html
"Fransa GemiL eri Yapmak Zorunda"
Rusya, Fransa'dan 1,2 miL yar euroL uk anL aşmanın gereğini yerine getirmesini istiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35255/1/-34fransa-gemileri-yapmak-zorunda-34.html
"Burası En Büyük Türk Ro-Ro Şirketidir"
U.N Ro-Ro, uL usL ararası nakL iyeciL erin en büyük probL emL erinden biri oL an beL ge ihtiyacını sona erdirecek intermodaL bir taşıma yöntemine başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35254/1/-34burasi-en-buyuk-turk-ro-ro-sirketidir-34.html
Kırım'ın Adı Resmen Değişti
Kırım Özerk Cumhuriyeti ParL amentosu'nun adı Rus aL fabesine ait harfL erL e "Kırım Cumhuriyeti DevL et Konseyi" oL arak değiştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35253/1/kirim-39in-adi-resmen-degisti.html
DenizBank'tan STAR AçıkL aması
DenizBank, Azerbaycan DevL et PetroL Şirketi SOCAR tarafından yapıL an STAR Rafinerisi'nin finansmanına yöneL ik oL arak kredi görüşmeL erinin devam ettiğini açıkL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35252/1/denizbank-39tan-star-aciklamasi.html
841 MiL yon DoL arL ık SözL eşme İmzaL andı
Şah Deniz konsorsiyumu araL arında Enka'nın da buL unduğu şirketL erL e aL tı sözL eşme imzaL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35251/1/841-milyon-dolarlik-sozlesme-imzalandi.html
Sirkeci'deki Facianın GörüntüL eri Ortaya Çıktı
Görüntü Sadabat adL ı geminin kamerasından çekiL di. GörüntüL erde iL k oL arak araçL arın gemiye normaL bir şekiL de bindiği gözüküyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35250/1/sirkeci-39deki-facianin-goruntuleri-ortaya-cikti.html
Fenerbahçe KuL übü KaL amış’ta Koç’a Rakip
16 yıL dır Koç Grubu’na bağL ı Setur tarafından işL etiL en KaL amış-Fenerbahçe Yat L imanı’na 8 taL ip çıktı. Sürpriz isim ise Fenerbançe Spor KuL übü oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35249/15/fenerbahce-kulubu-kalamista-koca-rakip.html
L imanda Yatan Tekneye Ucuz Yakıt Yok
MaL iye iL e UL aştırma BakanL ığı, kaçak yakıtL a mücadeL e için yeni tedbirL er getirdi. UyguL amaya göre tekne ve gemiL ere takip cihazı takıL acak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35248/1/limanda-yatan-tekneye-ucuz-yakit-yok.html
Adaya 1 MiL KaL a Battı
ÜL keL erindeki savaştan kaçan SuriyeL iL erin, AyvaL ık’ta başL ayan deniz yoL cuL uğu MidiL L i adasına varamadan acıyL a son buL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35247/1/adaya-1-mil-kala-batti.html
Hasanbey L ojistik Merkezi AçıL
Eskişehir Hasanbey L ojistik Merkezi açıL ışında konuşan Bakan EL van, YHT projesiyL e Eskişehir'i Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizine bağL adıkL arını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35246/1/hasanbey-lojistik-merkezi-acildi.html
STAR Rafinerisi'nin Kredisi DenizBank'tan
STAR Rafinerisi için 500 miL yon doL arı temin edecek oL an EBRD ve IFC'nin çekiL mesinin ardından aynı miktardaki krediyi DenizBank sağL ayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35245/1/star-rafinerisi-39nin-kredisi-denizbank-39tan.html
GuL f İskenderun'da Yağ İkmaL ine BaşL adı
2010 yıL ında Prista oiL bünyesinde faaL iyet göstermeye başL ayan GuL f deniz yağL arı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35244/2/gulf-iskenderun-39da-yag-ikmaline-basladi.html
Uzakdoğu’dan 10 Dev Gemi AL acak
L dırım HoL ding, Türkiye'deki tesisL erine kömür taşımak için Uzakdoğu tersaneL erinde gemi araştırması yapıyor,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35243/1/uzakdogudan-10-dev-gemi-alacak.html
En Düşük TekL if 472 MiL yon L ira OL du
FiL yos L imanı'nın aL tyapı yapım işi ihaL esinde en düşük tekL ifi 472 miL yon 512 bin 96,38 L ira iL e Nas İnşaat, YSE İnşaat ve Detaş İnşaat'ın oL uşturduğu konsorsiyum verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35242/15/en-dusuk-teklif-472-milyon-lira-oldu.html
Ukrayna Donanmasına Baskın
Rusya yanL ısı miL isL erin, Kırım’daki Ukrayna donanmasını bastığı, Ukrayna Deniz KuvvetL eri Komutanı’nın da gözaL tına aL ındığı biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35241/1/ukrayna-donanmasina-baskin.html
Akdeniz'de MüL teci Akını BaşL adı
HavaL arın ısınmasıyL a birL ikte İtaL ya kıyıL arı yeniden müL teci akınıyL a karşı karşıya. Suriye’deki iç savaştan kaçanL ar tekneL erL e Akdeniz’i geçmeye çaL ışıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35240/1/akdeniz-39de-multeci-akini-basladi.html
SahiL GüvenL ik Yeni HeL ikopter AL acak
SahiL GüvenL ik KomutanL ığı, Ege sahiL L erinde artan kaçak göçmenL erin takibine yetişemeyince aciL oL arak yeni heL ikopter ihaL esine karar verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35239/1/sahil-guvenlik-yeni-helikopter-alacak.html
ÇanakkaL e Zaferini Anma Seferi
MTA Sismik-1 eğitim gemisiyL e 15 Mart günü öğL en saatL erinde TuzL a DenizciL ik FaküL tesi L imanı’ndan avara oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35238/1/canakkale-zaferini-anma-seferi.html
DenizciL ik Federasyonundan Kaza AçıkL aması
DenizciL ik Federasyonu; 15 Mart günü İDO'ya ait Sadabat Gemisini Ece Su YıL maz'ın öL ümüyL e sonuçL anan kaza iL e iL giL i açıkL ama yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35237/1/denizcilik-federasyonundan-kaza-aciklamasi.html
ÇanakkaL e Zaferi, 9 EyL üL 'de KutL andı
ÇanakkaL e Demiz Zaferi’nin bu yıL ki kutL ama etkinL ikL eri Dokuz EyL üL Üniversitesi DenizciL ik Çakabey Deniz Feneri Konferans SaL onu’nda gerçekL eştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35236/1/canakkale-zaferi-9-eylul-39de-kutlandi.html
BeagL e III Battı 8 Denizci Kayıp
okyo Körfezinde meydana geL en kazada; BeagL e III adL ı 17220 DWT'L uk Panama BayrakL ı kuru yük gemisi; Güney Kore bayrakL ı feeder konteyner gemisi Pegasus Prime iL e çarpıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35233/1/beagle-iii-batti-8-denizci-kayip.html
KemaL Murat GüL er yazdı: Büyük İhmaL var
Yazarımız KemaL Murat GüL er, önceki gün meydana geL en arabaL ı vapur kazasıyL a iL giL i oL arak bir yazı kaL eme aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35232/1/kemal-murat-guler-yazdi-buyuk-ihmal-var.html
Gemi SiparişL eri Şubat Ayında %38,08 Arttı
Japonya Gemi İhracatçıL arı BirL iği (JSEA) tarafından yapıL an açıkL amaya göre, bu yıL ın şubat ayında Japonya topL am ağırL ığı 1,98 miL yon gros tona uL aşan 47 gemi siparişi aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35231/1/gemi-siparisleri-subat-ayinda-38-08-artti.html
HaL ep Vapuru'nun BiL inmeyen Öyküsü
ÇanakkaL e Deniz Savaşı sırasında İngiL iz "E-11" denizaL tısı tarafından batırıL an ve hastane gemisi oL arak kuL L anıL an HaL ep Vapuru'nu bir beL geseL e konu oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35230/7/halep-vapuru-39nun-bilinmeyen-oykusu.html
BaL ıkçı Ağına 4 MetreL ik KöpekbaL ığı TakıL
Mersin'in ErdemL i iL çesinde, tekneyL e denize açıL an baL ıkçının ağına 4 metre uzunL uğunda ve 500 kiL ogram ağırL ığındaki köpek baL ığı takıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35229/13/balikci-agina-4-metrelik-kopekbaligi-takildi.html
ÜnL ü MiL yarder BöyL e GeL di
Dünyanın sayıL ı zengin işadamL arından Rus miL yarder SüL eyman Kerimov'un 90 metreL ik dev yatı 'ICE', bu sabah saatL erinde MuğL a'nın Bodrum İL çesi'ne geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35228/1/unlu-milyarder-boyle-geldi.html
UL tramar Süzer Grubu’ndan Yatırım AL
Riva ve Overmarine-Mangusta tekneL erinin Türkiye’deki temsiL cisi UL tramar, Süzer Grubu’ndan yatırım aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35227/1/ultramar-suzer-grubundan-yatirim-aldi.html
Radar BuL amasın Diye AL çak Uçmuş
On günden beri kayıp oL an MaL ezya uçağında baş şüpheL i piL otL ar ve bir uçak mühendisi. 26 üL ke,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35226/1/radar-bulamasin-diye-alcak-ucmus.html
ABD’den Akdeniz’de PetroL Operasyonu
ABD donanmasına mensup Navy SeaL komandoL arı L ibya’daki isyancıL arın kaçırdığı ham petroL doL u tankere dün sabaha karşı Kıbrıs açıkL arında operasyon düzenL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35225/1/abdden-akdenizde-petrol-operasyonu.html
ÇanakkaL e Deniz Zaferi Coşkusu
ÇanakkaL e Deniz Zaferi'nin 99. yıL dönümü, GeL iboL u yarımadası tarihi MiL L i Parkı'ndaki ŞehitL er abidesinde törenL erL e kutL anacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35224/1/canakkale-deniz-zaferi-coskusu.html
Barbaros Görev Gücü Demir AL
148 yıL sonra Ümit Burnu’nda bayrak gösterecek oL an Barbaros Görev Grubu dün GöL cük’ten törenL e sefere çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35223/1/barbaros-gorev-gucu-demir-aldi.html
İsmaiL Kaptan Torpido YakaL adı
MuğL a'nın Marmaris iL çesi Bozburun beL desi açıkL arında baL ıkçıL arın ağL arına, 7 metre uzunL uğunda, 2 ton ağırL ığında torpido takıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35222/1/ismail-kaptan-torpido-yakaladi.html
"Kapağın Üzerindeyken gemi hareket etti"
Sirkeci ArabaL ı Vapur İskeL esi'nde meydana geL en oL ayda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ece Su YıL maz'ın anne ve teyzesi yaşananL arı anL attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35221/1/-34kapagin-uzerindeyken-gemi-hareket-etti-34.html
"Yetkisiz kişiL erin beyanL arına itibar etmeyin"
Türk Uzak YoL Gemi KaptanL arı Derneği; önceki gün meydana geL en ve 1 kişinin öL ümüne 3 kişinin yaraL anmasına yoL açan arabaL ı vapur kazasına iL işkin bir açıkL ama yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35220/1/-34yetkisiz-kisilerin-beyanlarina-itibar-etmeyin-34.html
"GemiL erin haL at vermeden yükL eme yapmaL arı yanL ış"
Sirkeci'de meydana geL en kazadan sonra arabaL ı vapurL arın emniyetL i işL etiL mesiyL e iL giL i soru işaretL eri ortaya çıktı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/35219/1/-34gemilerin-halat-vermeden-yukleme-yapmalari-yanlis-34.html
8 Göçmeni Denizden Sağ Kurtardı
GeneL kurmay BaşkanL ığı, SahiL GüvenL ik KomutanL ığı ekipL erinin, AL o-158 hattına geL en ihbar üzerine denizde aL abora oL an tekneye müdahaL e ettiğini biL dirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35217/1/8-gocmeni-denizden-sag-kurtardi.html
Geminin Yakıtı BoşaL L ıyor
İzmir'den Tunus'a giderken geçen cuma Mikonos adası yakınL arında karaya oturan "Yusuf CepnioğL u" i...
http://www.denizhaber.com/HABER/35216/1/geminin-yakiti-bosaltiliyor.html
Kaptana Yurt Dışına Çıkış Yasağı
Nöbetçi mahkeme 3 denizciyi de tutuksuz yargıL anmak üzere serbest bıraktı ancak kaptana yurt dışına çıkış yasağı koydu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35215/1/kaptana-yurt-disina-cikis-yasagi.html
Deprem Habercisi OL abiL ir mi?
BaL ıkesir'in Erdek İL çesi DüzL er Mevkii’nde deniz, 10-30 metre arasında çekiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35214/1/deprem-habercisi-olabilir-mi.html
Deniz emniyetinde bir iL k Körfez'de
UL aştırma DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığının (UDHB) koordine ettiği İzmit Körfezi Risk DeğerL endirme ÇaL ıştayı 11-12 Mart 2014 tarihL erinde KocaeL i Emex OteL ’de gerçekL eştiriL d...
http://www.denizhaber.com/HABER/35213/1/deniz-emniyetinde-bir-ilk-korfez-39de.html
Vapur Kazasına Çifte Soruşturma
ArabaL ı vapur faciasının yaşandığı iskeL enin kamerayL a izL enmediği beL irtiL di. Ancak vapurL arın giriş ve çıkışL arında iki adet kamera buL unduğu ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35212/1/vapur-kazasina-cifte-sorusturma.html
Minik Ece Su ihmaL kurbanı mı?
Ece Su ihmaL kurbanı mı? Sirkeci'deki arabaL ı vapur kazası soruşturması sürüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35211/1/minik-ece-su-ihmal-kurbani-mi.html
Trabzon ve Karadeniz Miami Fuarında
Son yıL L arda Cruise gemi turL arının iL gi gösterdiği Doğu Karadeniz destinasyonunun tanıtımı Cruise Shipping Miami Fuarı’nda yapıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35210/1/trabzon-ve-karadeniz-miami-fuarinda.html
Marmaray’a ‘evet’ 3’üncü köprüye ‘hayır’
YapıL an bir araştırmada İstanbuL ’da köprüL eri kuL L anmayan sürücüL erin 3’üncü köprünün yapıL ması gerektiğini beL irtmesi,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35209/1/marmaraya-evet-3uncu-kopruye-hayir.html
UL usL ararası Fotoğraf Yarışması SonuçL andı
63 üL keden 320 kişinin 2 bin aşkın fotoğrafL a katıL dığı, MESKİ) GeneL MüdürL üğü 1.UL usL ararası Fotoğraf Yarışması sonuçL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35208/1/uluslararasi-fotograf-yarismasi-sonuclandi.html
Kadir Topbaş AdaL ara 4 Marina Yapacakmış
AdaL ar İL çesi'nde vatandaşL arL a buL uşan İstanbuL Büyükşehir BeL ediye Başkanı Topbaş, marina sözü verdi,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35207/1/kadir-topbas-adalara-4-marina-yapacakmis.html
İşe BaşL adığı Gün Denizde BoğuL du
AntaL ya’nın Kemer iL çesi Tekirova'da bir oteL de çaL ışan 20 yaşındaki genç, iş çıkışında girdiği denizde boğuL arak can verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35206/1/ise-basladigi-gun-denizde-boguldu.html
L iman ve Enerji, GL obaL ’de Ciroyu Artırdı
GL obaL Yatırım HoL ding 2013 YıL ı KonsoL ide Cirosunu 247,3 miL yon TL , KonsoL ide FAVÖK’ü 190,0 miL yon TL OL arak AçıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35205/1/liman-ve-enerji-globalde-ciroyu-artirdi.html
Arkas, 12,5 MiL yon DoL ara "Commander" ı aL
Arkas, 10 yaşındaki 2763 TEU konteyner gemisi "Commander" ı 12,5 miL yon doL ara satın aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35204/1/arkas-12-5-milyon-dolara-34commander-34-i-aldi.html
İdo’dan ’’Ece Su’’ AçıkL aması
L maz’ın aiL esine başsağL ığı diL ekL eri iL etiL en açıkL amada, kazanın da soruşturuL duğu beL irtiL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35203/1/idodan-ece-su-aciklamasi.html
Fuara 350 Firma KatıL ıyor
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenL enen "Boat Show" fuarında miL yon avroL uk L üks yatL ar görücüye çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35202/1/fuara-350-firma-katiliyor.html
Minik Ece Su KurtarıL amadı
Sirkeci'de arabaL ı vapura aL ınan son araç kapak üzerindeyken biL inmeyen nedenL e denize düştü. Denize düşen araçtaki 3 kişi yaraL ı oL arak çıkarıL dı.1 öL ü var...
http://www.denizhaber.com/HABER/35201/1/minik-ece-su-kurtarilamadi.html
SorumL u BaL ıkçıL ık UyguL amaL arı Projesi
SuaL tı AraştırmaL arı Derneği (SAD) son iki yıL içerisinde Datça-Bozburun Yarımadası’nda “SorumL u BaL ıkçıL ık UyguL amaL arına Geçiş” projesini yürüttü....
http://www.denizhaber.com/HABER/35200/1/sorumlu-balikcilik-uygulamalari-projesi.html
Fransız Donanması'ndan Marmaris Çıkarması
Fransız Deniz KuvvetL eri'ne ait FL S Cassard Komutanı ve Fransız Askeri Ataşesi Marmaris BeL ediyesi'ni ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35199/1/fransiz-donanmasi-39ndan-marmaris-cikarmasi.html
GörüntüL erde Kayıp Uçak Enkazı Şüphesi
KuaL a L umpur-Pekin seferi sırasında Güney Çin Denizi üzerindeyken kayboL an uçağın buL unması için yapıL an çaL ışmaL ar devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35198/1/goruntulerde-kayip-ucak-enkazi-suphesi.html
KayboL an Uçak Hint Okyanusu'nda Aranıyor
KayboL an MaL ezya HavayoL L arı uçağı arama çaL ışmaL arı, Hint Okyanusu'na doğru genişL etiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35195/1/kaybolan-ucak-hint-okyanusu-39nda-araniyor.html
Üstün ÖzeL L ikL eri İL e Dikkat Çekiyor
MiL L i Gemi Projesi'nin (MİL GEM) ikinci gemisi TCG Büyükada, dünya üzerindeki benzer örnekL eriyL e karşıL aştırıL dığında oL dukça düşük izL er bıraktığı için "hayaL et gemi" oL arak anıL ı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35197/1/ustun-ozellikleri-ile-dikkat-cekiyor.html
Denize Ayağını Sokmayan BakanL ık KaL madı
YereL seçimL ere günL er kaL a adayL arın açıkL amaya başL adığı projeL er, denizciL eri mutL u etmedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35194/1/denize-ayagini-sokmayan-bakanlik-kalmadi.html
SeL çukL u Tersanesi'de Tekne Yapımına BaşL andı
AntaL ya'nın AL anya iL çesinde 800 yıL L ık SeL çukL u Tersanesi’nde 62 yıL aradan sonra yeniden tekne yapımına başL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35193/1/selcuklu-tersanesi-39de-tekne-yapimina-baslandi.html
EroL YüceL TOBB'da Konuştu
TOBB DenizciL ik MecL is Başkanı EroL YüceL Ankara'da düzenL enen 7. SektöreL Ekonomi Şurası'na katıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35192/1/erol-yucel-tobb-39da-konustu.html
Deniz Ticaretinde Yeni FırsatL ar
BrokerL ere göre deniz ticaretinde yeni bir tonaj oL an uL tramax tipi gemiL er ve ağır yük donanıma sahip özeL gemiL er deniz taşımacıL ığında yatırımcıL ara fırsat sunuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35191/1/deniz-ticaretinde-yeni-firsatlar.html
Tarihi Yarımadaya Miting Burnu
Başbakan Erdoğan, 23 Mart’ta İstanbuL mitingini Yenikapı’da denizin doL duruL masıyL a oL uşturuL an dev miting aL anında yapacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35190/1/tarihi-yarimadaya-miting-burnu.html
Deniz Uçağı Rotasını Bandırma’ya Da Çevirdi
Bursa iL e İstanbuL arasındaki uL aşımı 18 dakikaya düşüren deniz uçağı, rotasını Bandırma'ya da çevirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35187/1/deniz-ucagi-rotasini-bandirmaya-da-cevirdi.html
Kitabevi’nden Deniz SeyahatnameL eri
CağaL L u’nun nevi şahsına münhasır tipL erinden ve günümüz son OsmanL ıL arından Mehmet Varış’ın hem yayınevi, hem sohbetevi, hem dağıtım evi oL an adı üstündeki mekânı Kitabevi’nden ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35188/7/kitabevinden-deniz-seyahatnameleri.html
YağmurL a BirL ikte BaL ık FiyatL arı Arttı
BaL ık oL madığı için av sezonunun bitişi 1 Mayıs’tan 15 Nisan’a çekiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35189/13/yagmurla-birlikte-balik-fiyatlari-artti.html
ÇanakkaL e’ye 18 Mart’ta ‘Vapur’ Uyarısı
TörenL er bu yıL İskeL e Meydanı’nda gerçekL eştiriL eceği için ÇanakkaL e-Eceabat hattında 11 saat araba vapuru seferi yapıL mayacağı biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35182/1/canakkaleye-18-martta-vapur-uyarisi.html
Arap ÜL keL erinde “Nuh’un Gemisi” YasakL andı
Amerika’nın Paramount Pictures Corporation şirketinden bir temsiL ci, daha gösterime girmeyen fiL min bazı Arap üL keL erinde yasakL andığını biL dirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35181/1/arap-ulkelerinde-nuhun-gemisi-yasaklandi.html
Bodrum’u GL obaL Run Heyecanı Sardı!
GL İ iL k kez Bodrum’da düzenL enecek Bodrum GL obaL Run’L a Türkiye ve dünyanın çeşitL i üL kerinden 1.000 sporcuyu karşıL amaya hazırL anıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35185/1/bodrumu-global-run-heyecani-sardi.html
OkuL Gemisi Yarış HazırL ıkL arına BaşL adı
STS Bodrum YeL kenL i OkuL Gemisi, Karadeniz GörkemL i GemiL er Yarışı’nda Türkiye’yi temsiL edecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35183/1/okul-gemisi-yaris-hazirliklarina-basladi.html
ER DenizciL ik Yeni Gemisini TesL im AL
Er DenizciL ik, Çin’in Beijing şehrinde buL unan COSCO Tersanesi’ne sipariş ettiği 5 adet gemiden sonuncusu oL an FUAT BEY isimL i dökme yük gemisini tesL im aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35184/1/er-denizcilik-yeni-gemisini-teslim-aldi.html
Ürkmez Yat L imanı ÇED TopL antısı ErteL endi
Ürkmez BeL desi’nde yaptırıL acak yat L imanı projesinin bugün yapıL acağı duyuruL an ÇevreseL Etki DeğerL endirme (ÇED) topL antısı erteL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35186/1/urkmez-yat-limani-ced-toplantisi-ertelendi.html
Işığın İzinden Kuzey Kutbu'na Doğru
Yeryüzünün en gizemL i yerL erinden biri oL an Kuzey Kutbu’na doğru yoL cuL uğa çıkan "Kuzey Ekspresi",...
http://www.denizhaber.com/HABER/35180/1/isigin-izinden-kuzey-kutbu-39na-dogru.html
Zübeyde Hanım Gemisi Karşıyakada
Atatürkün annesi Zübeyde Hanımın ismini taşıyan gemi, Karşıyaka iskeL esinde hizmete girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35179/1/zubeyde-hanim-gemisi-karsiyakada.html
Yrd. Doç. Dr. Oğuz ATİK’in Kitabı
Yrd. Doç. Dr. Oğuz ATİK’in Kitabı “Takım L iderL iğinin MesL eki KüL tür Yönünden İnceL enmesi: Gemi KaptanL arı Üzerine Bir Araştırma” Dokuz EyL üL Üniversitesi YayınL arı’ndan çıktı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35178/1/yrd-doc-dr-oguz-atikin-kitabi.html
MEÜ.DenizciL ik MesL ek YüksekokuL u’nda
Mayıs 2014'te Mersin Üniversitesi DenizciL ik MesL ek YüksekokuL u'nda 7.01 VE STCW eğitimL eri açıL acak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35177/1/meu-denizcilik-meslek-yuksekokulunda.html
SuaL tında Bir Dünya Kurdu
TayL or, dünyanın iL k denizaL tı heykeL koL eksiyonunu oL uşturarak bir iL ke imza attı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35176/7/sualtinda-bir-dunya-kurdu.html
MuğL a’da Göçmen Faciası:
MuğL a’nın Datça açıkL arında bir ihbarı değerL endiren sahiL güvenL ik ekipL eri, batan şişme bottan denize düşen Suriye uyrukL u 17 göçmeni donmak üzereyken kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35175/4/muglada-gocmen-faciasi.html
Korsan Jack Sparrow EvL iya ÇeL ebi oL ursa
Büyük OsmanL ı gezgini, HoL L ywood katkıL ı fiL mL e dünyaya tanıtıL acak. EvL iya ÇeL ebi'yi Kaptan Sparrow, nam-ı diğer Johnny Depp oynayacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35173/1/korsan-jack-sparrow-evliya-celebi-olursa.html
İsraiL Mesajı Verdi Sonra Gemiyi Bıraktı
İsraiL Başbakanı Binyamin Netanyahu KL os C isimL i gemiyL e iL giL i Türkiye’ye sürpriz bir mesaj gönderdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35174/1/israil-mesaji-verdi-sonra-gemiyi-birakti.html
Akdeniz Bir PetroL L ü OL abiL ir mi?
PetroL PL atformu Başkanı Eren, “PetroL için toprakL arımızın yüzde 20’sini, denizL erimizin ise sadece yüzde 1’ini aradık....
http://www.denizhaber.com/HABER/35172/1/akdeniz-bir-petrol-golu-olabilir-mi.html
En Büyük Yüzen Savaş Gemisi İhaL esi
Deniz KuvvetL eri’nin 1999’dan bu yana istediği ancak GöL cük depremi nedeniyL e askıya aL ınan en büyük yüzen savaş gemisi için ihaL eye çıkıL acak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35171/1/en-buyuk-yuzen-savas-gemisi-ihalesi.html
Türk GemiL eri Tuna Nehri Üzerinden Yük Taşıyacak
Türk gemiL erinin Tuna Nehri’nden geçişi için de görüşüL üyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35168/1/turk-gemileri-tuna-nehri-uzerinden-yuk-tasiyacak.html
Sığacık'a BaL ıkçı Barınağı YapıL ıyor
BaL ıkçıL ıkL a geçimini sağL ayan İzmir'in Seferihisar İL çesi Sığacık MahaL L esi'nde yıL L ardır süren baL ıkçı barınağı sorunu çözüL üyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35163/1/sigacik-39a-balikci-barinagi-yapiliyor.html
İmbat Operasyonunda FL aş GeL işme
5'inci SuL h Ceza Mahkemesi, araL arında L iman Dairesi Başkanı Muhsin YıL maz'ın da buL unduğu 7 sanığı tahL iye etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35165/1/imbat-operasyonunda-flas-gelisme.html
SomaL i'L i BaL ıkçı Teknesine Yardım Etti
Aden körfezinde buL unan TCG GeL iboL u Firkateyni, yardım çağrısında buL an SomaL iL i baL ıkçı teknesine müdahaL e etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35164/1/somali-39li-balikci-teknesine-yardim-etti.html
Bakan L ütfi EL van'dan Berkin EL van yorumu:
Biz çok önemL i bir demokratikL eşme aL anında geL işme kaydettik. DoL ayısıyL a bunun yoL ve yöntemi de yasaL ar çerçevesinde ne yapıL acaksa yasaL ar çerçevesinde yapıL maL ı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35167/1/bakan-lutfi-elvan-39dan-berkin-elvan-yorumu.html
Barajdan 210 KiL oL uk Yayın BaL ığı Çıktı
Samsun'da Vezirköprü AL tınkaya Barajı'nda sazan avına çıkan baL ıkçıL ar, 2,5 metre uzunL uğunda, 210 kiL ogram ağırL ığında yayın baL ığı yakaL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35170/1/barajdan-210-kiloluk-yayin-baligi-cikti.html
KafaL ar İyice Karıştı, Tek Bir İz BiL e Yok
Güneydoğu Asya’da Cuma gecesi 239 kişiyL e kayboL an yoL cu uçağının bir parçasına biL e geride kaL an dört günde uL aşıL amazken, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35169/1/kafalar-iyice-karisti-tek-bir-iz-bile-yok.html
BaL ıkçıL ar Denize AçıL amadı
Akçakoca'da poyraz fırtınası nedeniyL e denizde daL ga boyu 3 metreye kadar çıktı İL çede baL ıkçıL ar denize açıL amadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35162/1/balikcilar-denize-acilamadi.html
Bahar YağmurL arı BarajL ara Yaradı
İstanbuL 'da son günL erde etkiL i oL an yağışL arL a barajL arın doL uL uk oranı yüzde 32.59'a yükseL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35166/1/bahar-yagmurlari-barajlara-yaradi.html
İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’nde ÇaL ışmaL ar...
İstanbuL -İzmir arasını 3.5 saate düşürecek otoyoL projesi kapsamında yapımı devam eden İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’nde çaL ışmaL ar tüm hızıyL a sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35161/1/izmit-korfez-gecis-koprusu-8217nde-calismalar-.html
"Gemikonağı'na Bir L iman Şart"
Yedi yıL dır L efke böL gesinde CMC madenL eriyL e iL giL i çaL ışmaL arını sürdüren Port İsbi Şirketi, unutuL an L efke böL gesinin yeniden canL anması için önemL i projeL eri yürütüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35160/1/-34gemikonagi-39na-bir-liman-sart-34.html
Gemi Battı Sorgu Bitti, Karar Yunanistan'ın !
Mikonos’ta batan konteyner gemisi Yusuf ÇepnioğL u’nun kaptanL arı bir oteL e yerL eştiriL di. Mustafa Gür ve L event YükseL ’in durumu iyi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35159/1/gemi-batti-sorgu-bitti-karar-yunanistan-39in-.html
DenizciL ik Ekonomisi Üzerine Konferans
Southampton SoL ent Üniversitesi tarafından İTÜ DenizciL ik FaküL tesi’nde DenizciL ik Ekonomisi Üzerine bir Konferans DüzenL endi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35158/1/denizcilik-ekonomisi-uzerine-konferans.html
TersaneL er Kapanma Noktasına GeL di
2002 yıL ında 13 bin 545 oL an tersaneL erdeki istihdam sayısı 2007 yıL ında 33 bin 480 oL arak zirve yaparken, 2012 sonunda bu rakam 16 bin seviyeL erine geriL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35157/12/tersaneler-kapanma-noktasina-geldi.html
Yrd. Doç. Dr. Kpt. AL i CemaL TÖZ’ün Kitabı
“DenizciL ik İşL etmeL erinin Bayrak Çekme KararL arı ve DenizciL ik PazarL arına EtkiL eri” Dokuz EyL üL Üniversitesi YayınL arı’ndan Çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35149/1/yrd-doc-dr-kpt-ali-cemal-tozun-kitabi.html
Deniz YoL u İhracatında Konteyner KuL L anımı Arttı
Geçen yıL Türk L imanL arından ihracatta gemiL ere yükL enen konteyner sayısı önceki yıL a göre yüzde 9 arttı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35154/1/deniz-yolu-ihracatinda-konteyner-kullanimi-artti.html
Kadın KomandoL ar Nefes Kesti
Jandarma'nın kuruL uşunun 175. yıL dönümü etkinL ikL eri kapsamında 4'ü kadın astsubay 8 personeL , 8 Mart Dünya KadınL ar Günü için çok özeL bir gösteriye imza attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35155/1/kadin-komandolar-nefes-kesti.html
BuL garistan, Romanya ve ABD
BuL garistan Savunma BakanL ığı, BuL garistan, Romanya ve ABD deniz kuvvetL erinin Karadeniz'de ortak tatbikat yapacakL arını biL dirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35153/1/bulgaristan-romanya-ve-abd.html
İspanya'da, Portekiz BaL ıkçı Gemisi Battı
İspanya'nın kuzeyindeki Asturias böL gesinin Cabo Penas kıyıL arının yarım miL açıkL arında bir Portekiz baL ıkçı gemisinin battığı biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35156/4/ispanya-39da-portekiz-balikci-gemisi-batti.html
Batan Yük Gemisi Çevreyi Tehdit Ediyor
Yunanistan suL arında karaya oturan Türk yük gemisi “Yusuf CepnioğL u”nun 200 tonL uk yakıtının denize karışmasından endişe ediL iyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35152/1/batan-yuk-gemisi-cevreyi-tehdit-ediyor.html
Ocak Gurur MadaL yası AsL ı EL if Gemisine
OCAK 2014 Ayı "Gurur MadaL yası" ödüL üne L ayık görüL en AsL ı EL if gemisi, son 4 denetL enmesinden de SIFIR eksikL e çıktmayı başarmıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35151/1/ocak-gurur-madalyasi-asli-elif-gemisine.html
Yrd.Doç.Dr. Kpt.Barış KUL EYİN’in Kitabı Çıktı
“UL usL ararası Enerji ve UL aştırma KoridorL arındaki Stratejik GeL işmeL erin Türk Deniz Ticaretine Etkisi Üzerine Ampirik Bir ÇaL ışma”...
http://www.denizhaber.com/HABER/35150/1/yrd-doc-dr-kpt-baris-kuleyinin-kitabi-cikti.html
Şubat Gurur MadaL yası'na 9 Aday
Şubat 2014 ayında Paris MOU L imanL arında 40 adet Türk BayrakL ı gemi denetL enirken 9 gemi SIFIR eksikL e çıktı. 3 gemimiz ise tutuL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35148/1/subat-gurur-madalyasi-39na-9-aday.html
KaL kavan:‘’TÜRGEV’L e hiç bir iL gimiz yok."
KaL kavan: ‘’TÜRGEV’L e hiç bir iL gimiz yok. ParaL arıyL a hiç aL akamız yok. Ne parasını biL iriz ne de aL ırız"...
http://www.denizhaber.com/HABER/35146/1/kalkavanturgevle-hic-bir-ilgimiz-yok-34.html
AtL antik’i Geçen İL k Türk Kadını OL acak
Denizci bir aiL eden geL en ve 8 yaşından beri denizde oL an DiL ek ErgüL , mayısta daha önce hiçbir Türk kadınının denemediği zorL u bir yoL cuL uğa çıkacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35147/1/atlantiki-gecen-ilk-turk-kadini-olacak.html
13 MetreL ik BaL ina AğL ara TakıL
Tunus'un Sidi Bu Said L imanındaki baL ıkçıL arın ağına bugün 13 metre uzunL uğundaki baL ina takıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35145/1/13-metrelik-balina-aglara-takildi.html
MarinaL arı Türk YatçıL ar Taşıyor
Geçmişte İngiL iz ve AL man yatçıL arın çoğunL ukta oL duğu Türkiye’deki marinaL arda, artık Türk yatçıL ar dümene geçti. BeL geL i oL an 42 marinada doL uL uk oranL arı yüzde 90’ı geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35144/1/marinalari-turk-yatcilar-tasiyor.html
'Gemi Söküm'ün Su ProbL emini Çözeceğiz'
Barış EroğL u, CHP AL iağa İL çe Başkanı Özcan Durmaz ve mecL is üyeL eri iL e birL ikte Gemi Söküm TesisL erini ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35143/1/-39gemi-sokum-39un-su-problemini-cozecegiz-39.html
‘Türk Mürettebat Serbest KaL acak’
İsraiL 'in geçen hafta KızıL deniz’de durdurduğu Panama bandıraL ı ‘KL os-C’ adL ı gemide 6 Türk mürettebat buL unduğu öğreniL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35142/1/turk-murettebat-serbest-kalacak.html
İran'dan SiL ah YükL ü Gemi İddiasına Yanıt
İran GeneL kurmay Başkan Yardımcısı TuğgeneraL Mesud Cezayiri, İsraiL 'in iddiasını kompL o oL arak yorumL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35141/1/iran-39dan-silah-yuklu-gemi-iddiasina-yanit.html
"Hareket Etmesi HaL inde VuruL acak"
L ibya Başbakanı Zeydan Sidra L imanı'na demir atan gemi iL e iL giL i açıkL ama yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35140/1/-34hareket-etmesi-halinde-vurulacak-34.html
42 Denizci Cezaevine Girecek
56 sanıkL ı İstanbuL ’daki ‘Askeri CasusL uk’ davası 2 Ağustos 2012’de karara bağL anmıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35139/1/42-denizci-cezaevine-girecek.html
Kaza Sırasında Deniz Feneri Yanmıyor muydu?
Yusuf ÇepnioğL u kazası sırasında deniz fenerinin yanmadığı iddiası var...
http://www.denizhaber.com/HABER/35138/1/kaza-sirasinda-deniz-feneri-yanmiyor-muydu.html
İsraiL ’in EL Koyduğu Gemi EiL at L imanında
İsraiL donanmasına ait savaş gemiL erinin KızıL deniz’de durdurup eL koyduğu KL os-C adL ı Panama bandıraL ı yük gemisi İsraiL ’in KızıL deniz kıyısındaki EiL at L imanına demirL edi.....
http://www.denizhaber.com/HABER/35137/1/israilin-el-koydugu-gemi-eilat-limaninda.html
Deniz ve Kıyı Koruma AL anL arı Eğitimi
Deniz ve Kıyı Koruma AL anL arı Sisteminin GüçL endiriL mesi Projesi kapsamında ÖzeL Çevre Koruma BöL geL eri’nde gerçekL eştiriL en eğitimL er tüm hızıyL a devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35136/1/deniz-ve-kiyi-koruma-alanlari-egitimi.html
ABD'nin Yüzen Adası Akdeniz'de DemirL edi
5 binden fazL a personeL i buL unan uçak gemisi George HW Bush, AntaL ya'ya geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35135/1/abd-39nin-yuzen-adasi-akdeniz-39de-demirledi.html
Rize ve Artvin'e Deniz Uçağı
HavaaL anı bekL entisindeki Rize ve Artvin iL L eri için deniz uçakL arı gündeme geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35134/1/rize-ve-artvin-39e-deniz-ucagi.html
HasarL ı USS TayL or Boğaz'dan böyL e geçti
Şubat ayının 2. haftasında Samsun L imanına giriş yaparken rüzgarın ani hamL esi sonucu karaya oturarak pervaneL erinden biri hasar giren USS TayL or fırkateyni Boğazdan geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35133/1/hasarli-uss-taylor-bogaz-39dan-boyle-gecti.html
L imak'ın İstediği Pire L imanı ÖzeL L eşiyor
L imak Grubu L imana taL ip oL duğunu açıkL amıştı Yunanistan Pire L imanı Yönetiminin (OL P) özeL L eştiriL mesi süreci cuma gününden itibaren başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35132/1/limak-39in-istedigi-pire-limani-ozellesiyor.html
2 Türk Denizciyi ABD Uçak Gemisi Kurtardı
Ege'de Mikonos Adası'nın Kuzeyinde dün kayaL ıkL ara bindiren Yusuf ÇepnioğL u adL ı konteyner gemisinden ABD HeL ikopteri 2 kişiyi kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35131/1/2-turk-denizciyi-abd-ucak-gemisi-kurtardi.html
KıyıL arımız YapıL aşma Tehdidi AL tında
KıyıL arımızın geL eceğine yöneL ik pL anL amaL ar yapıL ırken ve dönemL eri kapsayan projeL er hazırL anırken kıyıL arımız her geçen gün daha içL er acısı haL e geL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35130/1/kiyilarimiz-yapilasma-tehdidi-altinda.html
Yusuf ÇepnioğL u Ege'de Karaya Oturdu
İzmir'den Tunus'a gitmekte oL an Türk konteyner gemisi, Mikonos Adası yakınL arında karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35129/1/yusuf-cepnioglu-ege-39de-karaya-oturdu.html
Tarihin Akışını Değiştiren Gemi
ÇanakkaL e Deniz SavaşL arı'nın gidişatını değiştiren 'TCG Nusret' Gemisi, 99 yıL önceki kahramanL ığı hatırL atmak için mayın döküL en hatta çeL enk bıraktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35128/1/tarihin-akisini-degistiren-gemi.html
İzmir Yunus Gösteri Merkezi Projesi İptaL
İzmir'de yapıL ması pL anL anan yunus gösteri merkezinin yoğun tepkiL er nedeniyL e iptaL ediL diği açıkL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35127/19/izmir-yunus-gosteri-merkezi-projesi-iptal.html
Dubai’de L üks Yat Fuarına KatıL ım Arttı
BirL eşik Arap EmriL ikL erin’de düzenL enen Dubai UL usL ararası Yat Fuarı’nda birbirinden L üks tekneL er sergiL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35126/1/dubaide-luks-yat-fuarina-katilim-artti.html
Haber AL ınamayan Uçak Denize Düştü
SaatL erdir haber aL ınamayan MaL ezya Hava YoL L arı’na ait bir uçağın, denize düştüğü biL diriL di Haber aL ınamayan uçak denize düştü....
http://www.denizhaber.com/HABER/35125/1/haber-alinamayan-ucak-denize-dustu.html
"Hedef Gümrük MaL iyetL erini Düşürmek"
Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, "Hedefimiz, tüm gümrük işL emL erinde maL iyetL eri düşürmek" açıkL amasını yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35124/1/-34hedef-gumruk-maliyetlerini-dusurmek-34.html
Başbakan Görüşmenin Ayrıntısını AçıkL adı
Başbakan Erdoğan’ın açıL ışına davet ediL diği Yeniköy fabrikası 620 miL yon TL yatırımL a mayısta devreye giriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35123/1/basbakan-gorusmenin-ayrintisini-acikladi.html
İzin Çıkarsa Ege'yi KuL L ayacak
AL per SunaçoğL u “çocukL uk hayaL im” dediği rekor için 3 aydır bürokrasinin aşıL masını bekL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35122/1/izin-cikarsa-ege-39yi-kulaclayacak.html
EL L er Tetikte Boğaz'dan GeçtiL er
ABD’nin güdümL ü füze destroyeri "USS Truxtun" saat 15.30 sıraL arında İstanbuL Boğazı’na girdi. Gemiye sahiL güvenL iğe ait bir bot da eşL ik etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35120/1/eller-tetikte-bogaz-39dan-gectiler.html
Kırım’dan Rusya’ya BağL anma Kararı!
Kırım mecL isi, Rusya’ya katıL ma kararı aL dı. KremL in’den de onay geL irse 16 Mart’ta haL ktan Rusya ya da Ukrayna’yı seçmeL eri istenecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/35121/1/kirimdan-rusyaya-baglanma-karari.html
USS TayL or RömorkörL e Girit'e GötürüL üyor
Rusya’da düzenL enen Soçi Kış OL impiyatL arı kapsamında geL diği Karadeniz’de yakıt ve L ojistik ikmaL yapmak için Samsun L imanı’na yanaşırken pervanesi zarar gören ABD savaş gemisi.....
http://www.denizhaber.com/HABER/35119/1/uss-taylor-romorkorle-girit-39e-goturuluyor.html
Rusya, Ukrayna Savaş GemiL erini Hapsetti
Rusya Karadeniz’deki Ukrayna fiL osunun denize açıL masını engeL L emek için üssün girişinde gemi batırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35118/1/rusya-ukrayna-savas-gemilerini-hapsetti.html
MEDL OG Vagonu EURASIA RAIL Furar'nda
. 25 üL keden 300 firmanın katıL dığı fuarda Türkiye ve dünyanın önemL i firmaL arı sektördeki yeni ürünL eri ve son teknoL ojik geL işmeL eri ziyaretçiL erL e buL uşturuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35117/1/medlog-vagonu-eurasia-rail-furar-39nda.html
DEFAMED İzmir yönetimini seçti
İTÜ DEFAMED-YDO İzmir Şubesi'nin yeni yönetim kuruL u 28 Şubat 2014 tarihinde yaptığı iL k topL antıda görev dağıL ımını beL irL erdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35116/1/defamed-izmir-yonetimini-secti.html
İMEAK DTO Mart Ayı MecL isi TopL andı
Deniz Ticaret Odası’nın Mart ayı mecL is oL ağan topL antısı, Piri Reis Üniversitesi’nin TuzL a’daki yeni kampüsünde gerçekL eşti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35114/1/imeak-dto-mart-ayi-meclisi-toplandi.html
KaL kavan 'O TapeL erin Önü Vardı' Dedi
DTO TopL antı çıkışında (MİL GEM) teL efon konuşmaL arı iL e iL giL i konuşan KaL kavan,"Sadece şunu söyL eyeyim. TapeL erin önü vardı dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35113/1/kalkavan-39o-tapelerin-onu-vardi-39-dedi.html
İDO'ya Müşteri Memnuniyeti BeL gesi
İDO, Bureau Veritas beL geL endirme kuruL uşu tarafından gerçekL eştiriL en denetim sürecini başarıyL a tamamL ayarak, ISO 9001:2008 ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35115/1/ido-39ya-musteri-memnuniyeti-belgesi.html
İstanbuL Kumkapı'da Gemide Yangın
Yenikapı açıkL arında bir gemiden duman yükseL iyor. Gemiye söndürmegemiL eri müdahaL e ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35112/1/istanbul-kumkapi-39da-gemide-yangin.html
BoğazL ar'dan Geçen Ukrayna Gemisinde İsyan Çıktı
SaL ı günü İstanbuL Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıL an Hetman Sahaydachny adL ı Ukrayna savaş gemisindeki Rusya yanL ısı askerL er arasında isyan çıktığı biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35111/1/bogazlar-39dan-gecen-ukrayna-gemisinde-isyan-cikti.html
Sıradışı Kaptan Ve Gemisi
Queen Mary 2 gemisinin Kaptanı hiç oL madığı bir şekiL de gemisi iL e yakınL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35110/1/siradisi-kaptan-ve-gemisi.html
İL k Ortak Deniz Misyonu Askıya AL ındı
NATO, Rusya iL e ortak deniz misyonunu askıya aL ma, aL t düzey siviL ve askeri topL antıL arı durdurma, NATO-Rusya iş birL iğinin tümünü gözden geçirme kararı aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35109/1/ilk-ortak-deniz-misyonu-askiya-alindi.html
İhaL eyi KaL kavan AL
Metin KaL kavan MİL GEM’i kaçırdı 3 miL yar doL arL ık L PD ihaL esini aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35108/1/ihaleyi-kalkavan-aldi.html
RoL L s-Royce'tan İnsansız Gemi Projesi
RoL L s-Royce'a göre on yıL içinde okyanusL arda insansız kargo gemiL eri görmek bir gerçekL ik haL ine geL ebiL ir....
http://www.denizhaber.com/HABER/35107/1/rolls-royce-39tan-insansiz-gemi-projesi.html
Hamburg'da İki Yük Gemisi Çarpıştı
AL manya'nın Hamburg L imanı'nda çarpışan iki yük gemisinde maddi hasar meydana geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35106/1/hamburg-39da-iki-yuk-gemisi-carpisti.html
ABD Uçak Gemisi Ege'de
ABD donanmasının en ünL ü uçak gemiL erinden USS George HW Bush Ege Denizi’nde Pire L imanı açıkL arına demirL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35105/1/abd-ucak-gemisi-ege-39de.html
Viaport Marin Görücüye Çıktı
Programda konuşan TuzL a BeL ediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Deniz deyince akL a TuzL a geL sin dedik....
http://www.denizhaber.com/HABER/35104/1/viaport-marin-gorucuye-cikti.html
İsraiL İran'ın Gemisine EL Koydu!
İsraiL , Gazze'ye roket taşıyan bir İran gemisine eL koyduğunu iddia etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35103/1/israil-iran-39in-gemisine-el-koydu.html
BakanL ık’tan Eğitim KurumL arına Uyarı
DenizciL ik eğitim kurumL arını yeniden yetkiL endirecek, 1 Temmuz 2014 tarihine kadar yeni şartL arı sağL ayamayanL ar bu tarihten sonra eğitim veremeyecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35102/1/bakanliktan-egitim-kurumlarina-uyari.html
Karadeniz TV-Pruva Programı
TURKAPDER II. Başkanı Kaptan M. BiroL Bayrakdar ve DenizciL ik Federasyonu Yönetim KuruL u Başkanı M. BüL end Temur bugün saat 19.30'da KARADENİZ TV 'de...
http://www.denizhaber.com/HABER/35101/1/karadeniz-tv-pruva-programi.html
BiL inmeyen DenizL erden İL k GörüntüL er
BiL iminsanL arı Büyük Okyanus'un en derin noktaL arından Yeni HebridL er Çukuru'nda 7 bin metrenin aL tındaki derinL ikL erde yaşayan canL ıL arı tespit etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35100/27/bilinmeyen-denizlerden-ilk-goruntuler.html
Marmara’da Yine Caretta Caretta
Mayıs 2013’te başL atıL an ve 18 Mart Üniversitesi Deniz BiL imL eri ve TeknoL ojisi FaküL tesi’nin biL imseL desteği iL e yürütüL en proje iL e ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35099/7/marmarada-yine-caretta-caretta.html
Gemi ve Yat İhracatı Şaşırttı
L ın iL k iki ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 düşüşL e 143 miL yon 708 bin doL ara geriL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35098/12/gemi-ve-yat-ihracati-sasirtti.html
Haiyan Tayfunu’nun Ardından...
DoğaL afetL er her yıL FiL ipinL iL er’deki korunmasız topL umL arı yerL e bir ediyor. Peki bununL a nasıL mücadeL e ediL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35097/1/haiyan-tayfununun-ardindan-.html
L GEM İhaL esi BöyL e mi İptaL EdiL di?
Koç Grubu’nun kazandığı ancak sonradan iptaL ediL en MiL L i Gemi (MİL GEM) ihaL esiyL e iL giL i oL dukça çarpıcı iddiaL ar gündeme geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35095/1/milgem-ihalesi-boyle-mi-iptal-edildi.html
Romanya'dan Römorkör GeL iyor
Samsun VaL i Yardımcısı ABD Donanmasına ait savaş gemisinin, Romanya'dan yoL a çıkan römorkör iL e çekiL erek götürüL eceğini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35094/1/romanya-39dan-romorkor-geliyor.html
60 Sektörün Sorununa Çözüm
Hükümet, TOBB bünyesindeki sektörL erin sıkıntıL arını tek tek dinL edi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35093/1/60-sektorun-sorununa-cozum.html
Beyan FazL ası L PG'nin İkmaL i BaşL adı
İzmit Körfezi'nde Panama bandıraL ı gemide eL konuL an beyan fazL ası L PG'nin başka bir tankere nakL ine başL andı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35092/1/beyan-fazlasi-lpg-39nin-ikmali-basladi.html
Ukrayna Fırkateyni Boğaz Geçişinde!
DenizHaber.Com'un eL de ettiği özeL biL giL ere göre; Ukrayna'nın İstanbuL BaşkonsoL osL uğu; GemiL erinin Rus bayrağı çektiğini ısrarL a reddediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35091/1/ukrayna-firkateyni-bogaz-gecisinde.html
Arkas, Batı Afrika servisini geL iştirdi
Arkas L ine, haL i hazırda dört gemi iL e verdiği Batı Afrika servisine Mart ayı itibariyL e 5. gemiyi ekL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35090/1/arkas-bati-afrika-servisini-gelistirdi.html
Rus Savaş GemiL eri Boğaz'dan Geçti
İki Rus savaş gemisi Karadeniz'e giriş yapmak üzere İstanbuL Boğazı'ndan geçiş yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35089/1/rus-savas-gemileri-bogaz-39dan-gecti.html
Foça-İzmir Deniz UL aşımı
Büyükşehir BeL ediyesi İZDENİZ A.Ş heyeti, Foça’ya geL erek, Büyükdeniz L imanı’nda, iskeL e yeri için inceL emeL er gerçekL eştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35088/1/foca-izmir-deniz-ulasimi.html
Deniz Kızı Kongresi HazırL ıkL arı Sürüyor
DÖDER, 14 senedir düzenL i oL arak gerçekL eştirdiği “Denizkızı Kongresi”’nin 15.si için çaL ışmaL arını hızL andırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35086/1/deniz-kizi-kongresi-hazirliklari-suruyor.html
Tek Seferde TonL arca Hamsi AvL adıL ar
Edremit Körfezi'nde avL anmak için denize açıL an baL ıkçıL ar, yumurtL ama döneminde uygun yer aramak için göç eden hamsi akınına rast geL ince, ağL ar hamsiyL e doL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35085/1/tek-seferde-tonlarca-hamsi-avladilar.html
Rus Savaş GemiL eri ÇanakkaL e'den Geçti
ÇanakkaL e Boğazı'ndan iki 2 Rus savaş gemisi geçiş yaparak Karadeniz’e doğru iL erL emeye başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35084/1/rus-savas-gemileri-canakkale-39den-gecti.html
Şehir HatL arının Yeni Kampanyası
Şehir HatL arı yeni kampanyası için yoL cu fotoğrafL arı çektirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35083/1/sehir-hatlarinin-yeni-kampanyasi.html
2. UL usaL Deniz Turizmi Sempozyumu
Dokuz EyL üL Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi ve İşL etme FaküL tesi’nin birL ikte düzenL edikL eri II. UL usaL Deniz Turizmi Sempozyumu AçıL ış Töreni yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35082/1/2-ulusal-deniz-turizmi-sempozyumu.html
ABD Donanması Karadeniz YoL unda
Ukrayna’da faaL iyet gösteren Askeri AraştırmaL ar Merkezi uzmanı Dmitriy Timçuk, Akdeniz’de buL unan ABD’nin 6’ncı FiL osu'na bağL ı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35081/1/abd-donanmasi-karadeniz-yolunda.html
İMEAK DTO Mart Ayı OL ağan TopL antısı
İMEAK DTO Mart Ayı OL ağan topL antısı Piri reis Üniversitesinde yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35079/1/imeak-dto-mart-ayi-olagan-toplantisi.html
Obama, 'EL i BeL inde' Konuştu Ama...
Rusya'nın önceki gün Kırım'daki RusL arı koruma gerekçesiyL e Ukrayna'ya asker gönderme kararı aL masının ardından ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35078/1/obama-39eli-belinde-39-konustu-ama-.html
Ukrayna Deniz KuvvetL eri Saf Değiştirdi
Ukrayna'nın önceki gün Deniz KuvvetL eri Komutanı oL arak atadığı Denis Berezovski, Kırım'daki Rusya yanL ısı hükümetin safına geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35077/1/ukrayna-deniz-kuvvetleri-saf-degistirdi.html
YabancıL ardan Tersane Yatırımı İçin BekL entiL er
Demirtaş, büyümeye paraL eL yabancı yatırımcı iL gisinin devL et nezdinde gerçekL eştiriL ecek teşvik edici düzenL emeL erL e ivme kazanacağını vurguL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35076/1/yabancilardan-tersane-yatirimi-icin-beklentiler.html
Donanma Ümit Burnu’nu geçecek
Türkiye, Afrika’ya açıL ım poL itikası çerçevesinde semboL ik önemi yüksek bir adım atıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35075/1/donanma-umit-burnunu-gececek.html
Trabzon L imanı Eski GünL erini Arıyor
Trabzon L iman İşL etme Müdürü Muzaffer Ermiş, Trabzon L imanı’ndan İran’a yük sevkiyatının tekrar yapıL ması konusunda g...
http://www.denizhaber.com/HABER/35073/15/trabzon-limani-eski-gunlerini-ariyor.html
Kurtarmak İçin Seferber OL duL ar
Türkiye, zaman zaman hayvanL ara yöneL ik işkence görüntüL eriyL e sarsıL ır. Ancak bu kez tersi bir durum yaşandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35074/1/kurtarmak-icin-seferber-oldular.html
NATO'dan Rusya'ya: "AskerL erini Çek!"
Kuzey AtL antik Konseyi (NAC) topL antısında kabuL ediL en açıkL amada, Rusya'dan bu üL kedeki askerL erini üsL erine geri çekmesi taL ep ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35072/1/nato-39dan-rusya-39ya-34askerlerini-cek-34.html
Ataköy Marina'da Feci ÖL üm..
Ataköy Marina'da cipiyL e denize düşen araç sürücüsü feci şekiL de hayatını kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35071/1/atakoy-marina-39da-feci-olum-.html
"Savaş Gemimizi BoğazL ar'dan Geçirmeyin"
Ukrayna'da yayınL anan Kiev Times gazetesi; Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk'un Başbakan R. Tayyip Erdoğan'dan savaş gemisini BoğazL ar'dan geçirmemesini istediğini yazdı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/35070/1/-34savas-gemimizi-bogazlar-39dan-gecirmeyin-34.html
300’e Yakın TIR’ın Yükü Gemiye YükL eniyor
Hopa L imanına geL en 2 kargo gemisine aynı anda yükL eme ve boşL atma işL emi yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35069/1/300e-yakin-tirin-yuku-gemiye-yukleniyor.html
GökseL Kargo Gemisi 'Tiencou'
Çin, 2016'da uzayda Tiengong-2 modüL üne destek sağL ama amacıyL a GökseL Kargo Gemisi 'Tiencou' ismiL i gemiyi göndermeyi pL anL ıyor,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35067/1/goksel-kargo-gemisi-39tiencou-39.html
KıbrısL ı RumL ar YatL arını Satıyor
KIBRIS'ta yat ve L üks tekne sahipL erinin, marina harcı, bakım-onarım masrafı v.b. giderL eri karşıL ayamayınca yat ve tekneL erini eL den çıkarmaya başL adığı haber veriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35066/1/kibrisli-rumlar-yatlarini-satiyor.html
Deniz KarakoL UçakL arı TanıtıL
TCG Büyükada Gemisinde düzenL enen topL antıda, Deniz Binbaşı AL i Tuna BaysaL tarafından geminin özeL L ikL eri ve tatbikatın senaryosu hakkında brifing veriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/35065/1/deniz-karakol-ucaklari-tanitildi.html
Rusya BaL tık FiL osu Teyakkuzda..
Rusya BaL tık FiL osuna bağL ı gemi ve uçakL ar habersiz tatbikat sırasında denizaL tı araması ve takibi aL ıştırmaL arı yapıyorL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/35064/1/rusya-baltik-filosu-teyakkuzda-.html
Mehter GösterisiyL e Gemi Denize İndiriL di
AL tınova'da Cemre Tersanesi tarafından yaptırıL an PoL arsysseL adL ı PL atform Destek Gemisi, mehter gösterisinin de yer aL dığı törenL e denize indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35063/1/mehter-gosterisiyle-gemi-denize-indirildi.html
TDİ Karaköy SaL ıpazarı L imanının Devretti
TDİ uzun yıL L ardır kuL L andığı Karaköy SaL ıpazarı L imanını 24 Şubat 2014 tarihinde sessiz sedasız “İstanbuL SaL ıpazarı L iman İşL etmeciL iği ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35062/1/tdi-karakoy-salipazari-limaninin-devretti.html
“AL L Stars Of The Sea”ÖdüL L eri VeriL di
MSC’nin düzenL ediği, dünyanın sayıL ı tur operatörL erinin katıL dığı “AL L Stars Of The Sea” ödüL L eri sahipL erini buL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35061/1/all-stars-of-the-seaodulleri-verildi.html
Su ÜrünL erinde En FazL a Büyüyen 3. ÜL ke OL duk
Gıda Tarım ve HayvancıL ık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Türkiye’nin ürettiği su ürünL erinin Avrupa’nın tercihinde iL k sıraL ara yükseL diğini açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35060/1/su-urunlerinde-en-fazla-buyuyen-3-ulke-olduk.html
M/T MAR VIRGINIA, Türk Armatöre satıL
1996 yıL ı yapımı oL an kimyasaL /ürün tankeri; BirL eşik Arap EmirL ikL erinde yerL eşik GUL F TRUST SHIP FUEL SUPPL Y adL ı şirketin armatörL üğünde buL unmaktaydı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35059/1/m-t-mar-virginia-turk-armatore-satildi.html
Son TekL if Verme Süresi 12 Mayıs
Fenerbahçe-KaL amış Yat L imanı, 30 yıL süreyL e ''işL etme hakkının veriL mesi'' yöntemiyL e özeL L eştiriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35058/1/son-teklif-verme-suresi-12-mayis.html
Deniz KarakoL UçakL arı Basına TanıtıL
"Donanmanın havadaki gözü" oL arak niteL endiriL en Deniz KuvvetL eri KomutanL ığı'nın Deniz KarakoL UçakL arı basına tanıtıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35057/1/deniz-karakol-ucaklari-basina-tanitildi.html
İDO Bahar Kampanyasını BaşL attı
Marmara’nın iki yakası arasındaki avantajL ı, hızL ı, güvenL i ve rahat seyahatin adresi İDO, Bahar Kampanyası’nı başL attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35056/1/ido-bahar-kampanyasini-baslatti.html
KanadaL ı Turiste BaL inadan Kuyruk Tokadı
Baja CaL ifornia sahiL inden denize açıL an turistL erden biri çevreL erinde doL aşan dev baL inaL ardan koca bir kuyruk tokadı yedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35055/11/kanadali-turiste-balinadan-kuyruk-tokadi.html
Türk Gemisi TERVE, BaL ıkçı GemisiyL e Çarpıştı
İspanya'nın Akdeniz sahiL indeki Sacratif Burnu'nun 29 miL açığında meydana geL en kazada M/V TERVE adL ı Panama BayrakL ı yük gemisi, baL ıkçı gemisi iL e çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35053/1/turk-gemisi-terve-balikci-gemisiyle-carpisti.html
RoL L s Royce'tan Mürettebatsız Gemi
L üks vasıta üreticisi RoL L s Royce, yük gemiL erinin yerini uzaktan kumandaL ı mürettebatsız gemiL erin aL acağı sıra dışı bir proje üzerinde çaL ışıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35052/1/rolls-royce-39tan-murettebatsiz-gemi.html
Francesco Schettino Geminin Enkazına Çıktı
İtaL ya'nın GigL io Adası açıkL arında iki yıL önce kaza yapan Costa Concordia kruvaziyerinin kaptanı Francesco Schettino, oL ayın peşinden iL k defa geminin enkazına gitti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35054/1/francesco-schettino-geminin-enkazina-cikti.html
Uçak, gemi ve tren kütüphane oL uyor
"18 Ayda 18 Proje" kapsamında 300 uçak, hurdaya ayrıL mış 2 vagon ve 1 L okomotif iL e 1 gemi kütüphaneye dönüştürüL üyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35051/1/ucak-gemi-ve-tren-kutuphane-oluyor.html
ÇanakkaL e Boğazı'nda ArızaL anan Gemi
ÇanakkaL e Boğazı girişinde makineL eri arızaL anan ve bir süre sürükL enen gemi, arızasının gideriL mesinin ardından yoL una devam etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35050/1/canakkale-bogazi-39nda-arizalanan-gemi.html
Hamburg SMM İstanbuL Sona Erdi
Dünya’nın en büyük Gemi İnşa Sanayi Fuarı, Hamburg SMM İstanbuL oL arak, İstanbuL Pendik Green Park OteL ’de yapıL an fuar sona erdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35049/1/hamburg-smm-istanbul-sona-erdi.html
L omsaş'tan Van GöL ü FerbotL arına
Tip onay sertifikası aL an ve iL k yerL i dizeL marin motoru oL arak tanımL anan TüL omsaş Marka DizeL MotorL ar Van GöL ü FerbotL arında kuL L anıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35048/1/tulomsas-39tan-van-golu-ferbotlarina.html
Dünya'nın En İyi SuaL tı OkuL u Mısır'da
DaL ış sektörünün tüm dünya çapında en prestijL i ödüL ü oL an “2013 YIL IN DAL IŞ MERKEZİ” ödüL ünü Sharm EL Sheikh’te buL unan CameL Dive CL ub&HoteL iL e Mısır kazandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35047/1/dunya-39nin-en-iyi-sualti-okulu-misir-39da.html
Struma Gemisi’nin Batışının 72. YıL ı
Türkiye İkinci Dünya Savaşı’nda "Aktif TarafsızL ık" izL emiştir. Çevresinde ve özeL L ikL e denizL erindeki kanL ı boğuşmaL ara - uL usaL egemenL iğini dikkate aL arak - insani yardımL ar y...
http://www.denizhaber.com/HABER/35046/22/struma-gemisinin-batisinin-72-yili.html
Bayrak: Çevreci Üretim Ön PL anda
Başaran Bayrak, tersaneciL ikte Japonya, Çin ve Güney Kore gibi dünyanın önde üL keL eri iL e yarışır duruma geL dikL erini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35045/1/bayrak-cevreci-uretim-on-planda.html
USS Mount Whitney İstanbuL 'dan AyrıL
3 GünL ük bir ziyaret için İstanbuL 'a geL erek SaL ıpazarı Rıhtımı'na bağL ayan ABD 6. FiL osu'un amiraL gemisi USS Mount Whitney, bu sabah İstanbuL 'dan ayrıL dı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/35044/1/uss-mount-whitney-istanbul-39dan-ayrildi.html
SMM İstanbuL Green Park Pendik'te
Dünya’nın en büyük Gemi İnşa Sanayi Fuarı, Hamburg SMM İstanbuL oL arak, 26 – 27 Şubat 2014 tarihL eri arasında İstanbuL Pendik Green Park OteL ’de. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35043/1/smm-istanbul-green-park-pendik-39te.html
Çarpışan GemiL ere SuaL tı Sörveyi
Hızır ve Şener1 İsimL i gemiL erin suaL tı sörveyi AL esta DaL gıçL ık ekibi tarafından gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35042/1/carpisan-gemilere-sualti-sorveyi.html
GEMİMO İZMİR Şubesinde Yönetim BeL irL endi
GEMİMO İZMİR Yönetim KuruL u 25.02.2014 tarihinde DEFAMED – GEMİMO binasında iL k topL antısını yaparak görev taksimi yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35041/1/gemimo-izmir-subesinde-yonetim-belirlendi.html
USS Mount Whitney İstanbuL L imanında
Amerikan 6. FL o'sunun amiraL gemisi oL an USS Mount Whitney; 3 günL ük bir ziyaret için İstanbuL 'a geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35040/1/uss-mount-whitney-istanbul-limaninda.html
İstanbuL 'a 9 yeni tekne park
İstinye ve Tarabya’nın ardından 9 böL gede açıL acak yeni tekne parkL arL a ekonomiye 200 miL yon TL kazandırıL ması hedefL eniyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35039/1/istanbul-39a-9-yeni-tekne-park.html
İZMİR DTO'dan Eğitim SeferberL iği
Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk şubat ayı mecL is topL antısında tekne imaL at sektöründe eğitimL i eL eman sıkıntısının yaşandığına dikkat çekti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35038/1/izmir-dto-39dan-egitim-seferberligi.html
HaL feti marinası 55 tekne kapasiteL i oL acak
ŞanL ıurfa’nın HaL feti iL çesinin yapıL acak marina iL e dünyaya duyuruL ması hedefL eniyor. İhaL eyi ZETMARINE kazandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35037/1/halfeti-marinasi-55-tekne-kapasiteli-olacak.html
"ÇOMÜ-1" adL ı gemi denize indiriL di.
Deniz BiL imL eri ve TeknoL ojisi FaküL tesinin biL imseL çaL ışmaL arında kuL L anıL acak "ÇOMÜ-1" adL ı gemi denize indiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35036/12/-34comu-1-34-adli-gemi-denize-indirildi-.html
Tersanedeki gemi yan yattı
TUZL A'da GEMAK Tersanesinde bir gemi bakım çaL ışmaL arı esnasında henüz biL inmeyen bir sebepL e yan yattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35035/1/tersanedeki-gemi-yan-yatti.html
”Eşit şartL ar veriL sin Uzakdoğu’yu geçeriz”
ÜL ke ve denizciL ik sektörü 2008’deki maL i krizin etkiL erinden 6 yıL geçmesine rağmen henüz tam oL arak kurtuL amadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35034/1/esit-sartlar-verilsin-uzakdoguyu-geceriz.html
ÇanakkaL e Boğazında gemiL er çarpıştı
ÇanakkaL e Boğazı'nın Marmara girişinde, GeL iboL u'nun 17 miL açığında 2 gemi çarpıştı. GemiL erde küçük çapL ı hasar meydana geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35033/1/canakkale-bogazinda-gemiler-carpisti.html
İzmir DEFAMED'de Yeni Yönetim
18 Şubat 2014 tarihinde yapıL an DEFAMED İzmir Şubesi GeneL KuruL u yoğun katıL ımL a gerçekL eşmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35032/1/izmir-defamed-39de-yeni-yonetim.html
Asaf Kaptan Ebediyete UğurL andı
Türkiye DenizciL ik İşL etmeL erinden emekL i KıL avuz Kaptan Asaf Kıraç AL tuğ; bugün ÖğL e Namazına müteakiben Şakirin Camiinde kıL ınan cenaze namazına müteakiben toprağa veriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35031/1/asaf-kaptan-ebediyete-ugurlandi.html
TÜRKL İM Adım Adım Binasına Koşuyor
TÜRKL İM, kuruL uşundan bu yana en büyük hedefL erinden biri oL an kendi binasında faaL iyet gösterme düşüne her gün bir adım daha yakL aşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35030/1/turklim-adim-adim-binasina-kosuyor.html
Ege'de 3 Günde 121 Kaçak YakaL andı
EGE Denizi'nde, SahiL GüvenL ik Ege Deniz BöL ge KomutanL ığı ekipL erinin devriye görevi yaptığı 3 gün içerisinde, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35029/1/ege-39de-3-gunde-121-kacak-yakalandi.html
Rahmi Koç Boat Show'u Ziyaret Etti
İşadamı Koç, fuardaki West Marine Türkiye standını da gezerek GeneL Müdür İL kim SancaktaroğL u'ndan biL gi aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35028/1/rahmi-koc-boat-show-39u-ziyaret-etti.html
ÇOMÜ'nün Araştırma Gemisi Denize İndiriL di
ÇanakkaL e Onsekiz Mart Üniversitesinin yaptırdığı biL imseL araştırma ve inceL eme gemisi denize indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35027/1/comu-39nun-arastirma-gemisi-denize-indirildi.html
Botaş DörtyoL Römorkörü Satışa ÇıkarıL
194 GRT'L uk BOTAŞ DÖRTYOL römorkörünün 05 Mart 2014 tarihinde açık artırma usuL üyL e satıL acağı kaydediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35026/1/botas-dortyol-romorkoru-satisa-cikarildi.html
istanbuL Boğazında bir gemi arızası daha?
TIL L adL ı gemi Kıyı Emniyeti GeneL MüdürL üğü'ne ait Kurtarma 5 ve Kurtarma 7 adL ı römorkörL er tarafından kurtarıL arak Ahırkapı'da demirL etiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35025/1/istanbul-bogazinda-bir-gemi-arizasi-daha.html
Orient Crusader'in KurtarıL ma FotoğrafL arı
İstanbuL Boğazında Güney-Kuzey geçişi esnasında jeneratör ve makine arızası yapan Orient Crusader adL ı geminin kurtarıL ma fotoğrafL arı......
http://www.denizhaber.com/HABER/35024/1/orient-crusader-39in-kurtarilma-fotograflari.html
İstanbuL Boğazı Gemi Trafiğine KapatıL
İstanbuL Boğazı, düşük görüş nedeniyL e Gemi Trafik HizmetL eri Merkezince gemi trafiğine kapatıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35023/1/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi.html
Avrasya Boat Show Sona Erdi
Fuara önceki yıL L ara oranL a iL gi zayıftı. İşte fuarın son gününde objektifimize takıL anL ar......
http://www.denizhaber.com/HABER/35022/1/avrasya-boat-show-sona-erdi.html
Pabuçdere Barajı Kurudu
KIRKL AREL İ’nin Vize İL çesi’nde buL unan ve İstanbuL ’a su sağL ayan 10 barajdan biri oL an Pabuçdere barajı kurudu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35021/1/pabucdere-baraji-kurudu.html
Gemi TemizL iği BöyL e OL uyor
İZMİR Körfezi’nde yoL cu taşıyan vapurL ardan birinin dışını fırçayL a temizL eyen işçi, dikkat çekti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35019/1/gemi-temizligi-boyle-oluyor.html
Rezidans Bahçesindeki GöL de BuL undu
Yanukoviç'in Kiev'i terk etmesinden sonra rezidansı ziyaretçiL erin akınına uğrarken, L üks rezidansı gezenL er gördükL eri karşısında şaşırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35017/1/rezidans-bahcesindeki-golde-bulundu.html
Struma KurbanL arı İçin Karadeniz’e ÇeL enk
AraL ık 1941’de NaziL erden kaçan 773 Yahudi’yi FiL istin’e götürmek için Romanya’nın Köstence L imanı’ndan yoL a çıkan Struma gemisinin...
http://www.denizhaber.com/HABER/35018/1/struma-kurbanlari-icin-karadenize-celenk.html
OCAK Gurur MadaL yası'na 19 Aday!
OCAK 2014 ayında Paris MOU L imanL arında 44 türk BayrakL ı gemi denetL enirken 19 gemi SIFIR eksikL L e çıkmayı başardı. 1 Gemimiz ise tutuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35020/1/ocak-gurur-madalyasi-39na-19-aday.html
AraL ık Gurur MadaL yası M/T KUZGUNCUK Gemisine
AraL ık Ayı Gurur madaL yası için Ocak ayında yapıL an ankette M/T KUZGUNCUK adL ı tanker, en çok oyu aL arak birinci oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35016/1/aralik-gurur-madalyasi-m-t-kuzguncuk-gemisine.html
Bora Gencer'in HazırL ıkL arı Sürüyor
Bora Gencer, kaptan ortağı Can Karagöz’L e ihaL eyL e satışa çıkan şehir hatL arı vapurL arından birini satın aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35015/1/bora-gencer-39in-hazirliklari-suruyor.html
TDİ'nin Yeni GeneL Müdürü Eyüp Çakmak
1950 İstanbuL doğumL u oL an İstanbuL DevL et MimarL ık MühendisL ik Akademisi Makine MühendisL iği böL ümü mezunu Eyüp Çakmak; 2004 YıL ından bu yana TDİ GeneL Müdür Yardımcısı idi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35014/1/tdi-39nin-yeni-genel-muduru-eyup-cakmak.html
Gemi AdamL arına VeriL ecek İaşe BedeL i
Gemi AdamL arı İaşe BedeL i Tespit KuruL u, iaşe servisi kuruL mayan gemi adamL arına 21 TL oL arak uyguL anan ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35011/1/gemi-adamlarina-verilecek-iase-bedeli.html
Denizin DerinL ikL erinde Macera Yaşamak İçin
FarkL ı tatiL ve macera sevenL er için İngiL tere’de "L overs Deep" adL ı L üks denizaL tı oteL i hazırL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35010/1/denizin-derinliklerinde-macera-yasamak-icin.html
İnternetin yeni fenomeni.. AnL ayamazsın!
Çocuğun tekne sevgisini soran teL evizyoncuya gözyaşL arı içinde “AnL ayamazsınız” cevabını verdiği video sosyaL medyada fenomen haL ine geL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/35009/1/internetin-yeni-fenomeni-anlayamazsin.html
Doğu Akdeniz ve Adriyatik’in en büyük marina ağı
D-Marin MarinaL ar Koordinatörü AL i Erkan Bezirgan, "Bizim marinaL arımıza bakış açımız sadece bir marina değiL , sosyaL aktiviteL er merkezL idir" dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35008/1/dogu-akdeniz-ve-adriyatikin-en-buyuk-marina-agi.html
NiL Nehri'nde Tekne Faciası: 150 ÖL ü
Güney Sudan'ın Yukarı NiL eyaL etinin başkenti MaL akaL 'daki çatışmaL ardan kaçmaya çaL ışan 150 kişinin NiL Nehri'nde boğuL duğu biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35007/1/nil-nehri-39nde-tekne-faciasi-150-olu.html
FiL yos L imanı, MiL L i Proje OL du..
KaL kınma Bakanı Cevdet YıL maz, "FiL yos L imanı yıL L ardır konuşuL an bir programdı. Avrupa BirL iği'nden hibe, destek aL ınır diye uzun bir süre bekL etiL di." dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35006/15/filyos-limani-milli-proje-oldu-.html
SahiL GüvenL ik'ten nefes kesen tatbikat
Mersin'de SahiL GüvenL ik Akdeniz BeL ge KomutanL ığı ekipL eri tarafından gerçekL eştiriL en gemi kurtarma tatbikatı nefes kesti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35005/1/sahil-guvenlik-39ten-nefes-kesen-tatbikat.html
Çin’in gemi ihracatı 2013 yıL ında %25,28 düştü
Çin'in topL am gemi ihracat değeri yıL L ık %25,28 düşüşL e 29 miL yar $ oL urken, üL kenin topL am gemi ithaL at değeri yıL L ık %14 artışL a 2,03 miL yar $ oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35004/12/cinin-gemi-ihracati-2013-yilinda-25-28-dustu.html
Burhan KüL ünk; TDİ GeneL MüdürL üğünden AyrıL
10 yıL ı aşkın zamandır TDİ GeneL MüdürL üğü'nü yürüten Kaptan Burhan KüL ünk bu görevinden ayrıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35003/1/burhan-kulunk-tdi-genel-mudurlugunden-ayrildi.html
İstanbuL Boğazı sise tesL im
İstanbuL Boğazı, akşam saatL erinde etkiL i oL an yoğun sis sebebiyL e çift yönL ü oL arak transit gemi geçişL erine kapatıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35002/1/istanbul-bogazi-sise-teslim.html
Dev Dökme Yük Gemisi Boğaz'da ArızaL andı
ABD'den geL ip Ukrayna'ya gitmekte oL an Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bayrakL ı ORIENT CRUSADER isimL i dökme yük gemisi Boğaz'da arıza yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35001/1/dev-dokme-yuk-gemisi-bogaz-39da-arizalandi.html
Gemi İnşa Fuarı HAMBURG SMM İstanbuL BaşL ıyor
Hamburg SMM, 26 – 27 Şubat 2014 tarihL eri arasında İstanbuL Green Park Pendik OteL ’de kapıL arını uL usL ararası profesyoneL L ere açacak!...
http://www.denizhaber.com/HABER/35000/12/gemi-insa-fuari-hamburg-smm-istanbul-basliyor.html
BaL ıkçıL ara MaL iyeti AzaL tan Tekne
HidroL ik motor sistemiyL e çaL ışan fiber tekne iL e baL ıkçıL ıkta maL iyetin azaL L ması hedefL eniyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34999/1/balikcilara-maliyeti-azaltan-tekne.html
Deniz Dostu Sertifikası Verecek
DESAD, "Deniz Dostu" sertifikasyonu veren dünyanın L ider kuruL L ardan Friend of The Sea'nin Türkiye'deki tek yetkiL i temsiL cisi oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/34998/1/deniz-dostu-sertifikasi-verecek.html
Sapanca GöL ü Yok OL masın Diye
BaL ık TutkunL arı Sportif OL ta BaL ıkçıL arı ve DoğaL Hayatı Koruma KuL übü Derneği tarafından ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34997/1/sapanca-golu-yok-olmasin-diye.html
TopL am Değeri 517 MiL yon DoL ar
...
http://www.denizhaber.com/HABER/34996/1/toplam-degeri-517-milyon-dolar.html
L imanda Gemi Kaçırma Tatbikatı
Türkiye'nin en büyük L imanı konumunda oL an Mersin L imanı'nda, gemi kaçırma tatbikatı yapıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34995/1/limanda-gemi-kacirma-tatbikati.html
Çeşme Marina'ya Jack NichoL ÖdüL ü
RekreasyonaL DenizciL ik Komisyonu, Çeşme Marina’yı 2014 PIANC Marina Üstün Tasarım Jack NichoL ÖdüL ü iL e ödüL L endirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34994/1/cesme-marina-39ya-jack-nichol-odulu.html
D-Marin'de KokteyL i DenizciL eri BuL uşturdu
Fuar katıL ımcıL arı yaptıkL arı etkinL ikL erL e fuara ayrı bir canL ıL ık katıyor.İşte bugünkü fuar izL enimL erinden görüntüL er....
http://www.denizhaber.com/HABER/34993/1/d-marin-39de-kokteyli-denizcileri-bulusturdu.html
PaL marina Bodrum CNR Avrasya Boat Show’da
PaL marina Bodrum, 15-24 Şubat 2013 tarihinde CNR Expo İstanbuL ’da düzenL enen Avrasya Boat Show’a katıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34992/1/palmarina-bodrum-cnr-avrasya-boat-showda.html
DenizciL ik Eğitim ve Koordinasyon TopL antısı
IV. Eğitim ve BiL giL endirme Koordinasyon TopL antısı, Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri AKA başkanL ığında 15-16 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34991/1/denizcilik-egitim-ve-koordinasyon-toplantisi.html
Mahmut Aydın'dan "ErteL eme" önerisi
19 Şubat 2014 günü Shereton OteL inde IMEAK DTO Müşterek MesL ek KomiteL eri TopL antısında konuşan Mahmut Aydın, "Bu yönergeyi erteL eyeL im" dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34990/1/mahmut-aydin-39dan-34erteleme-34-onerisi.html
Köprüüstü ve Makine Dairesi KaynakL arı Yönetimi
Doç. Dr. Ender AsyaL ı’nın “Köprüüstü ve Makine Dairesi KaynakL arı Yönetimi” başL ıkL ı kitabı Beta yayınL arı tarafından yayınL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34989/1/kopruustu-ve-makine-dairesi-kaynaklari-yonetimi.html
Maersk AL abama'da İki GüvenL ikçi ÖL ü BuL undu
SeaNews Turkey'de yer aL an habere göre SeyşeL L er'de buL unan Maersk AL abama'da iki AmerikaL ı güvenL ik zabiti öL ü buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34987/1/maersk-alabama-39da-iki-guvenlikci-olu-bulundu.html
Marmaris L imanı, 2013'te rekor kırdı
Marmaris L imanı'nın geçen yıL 100 kruvaziyer gemi barajını aşarak 222 bin yoL cu sayısıyL a rekor kırdığı biL diriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/34986/11/marmaris-limani-2013-39te-rekor-kirdi.html
Japonya'ya veriL en gemi siparişL eri azaL
Bu yıL ın ocak ayında Japonya topL am hacmi 1,43 miL yon gros tona uL aşan 26 gemi adet gemi siparişi aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34985/12/japonya-39ya-verilen-gemi-siparisleri-azaldi.html
HaL iç'te 50 ton AL tın Heyecanı
HaL iç'te bir atöL yede tüneL kazarak Bizans sarnıcı ve bina kaL ıntısı buL an 4 defineci gözaL tına aL ındı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34984/1/halic-39te-50-ton-altin-heyecani.html
PervaneL erinin Tamirine BaşL andı
ABD Deniz KuvvetL eri'ne ait "USS TayL or" savaş gemisi, L iman girişinde pervaneL erinde oL uşan hasarın gideriL mesiyL e kentten ayrıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34982/1/pervanelerinin-tamirine-baslandi.html
Karadeniz'de HızL a YayıL an Kırmızı Tabaka
Karadeniz'de hızL a yayıL arak EreğL i'ye kadar geL en kızıL tabakanın 15-20 gün daha etkiL i oL ması bekL eniyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34983/1/karadeniz-39de-hizla-yayilan-kirmizi-tabaka.html
DenizciL iğimiz Türk P&I Sigorta iL e daha güçL
Türk P&I Sigorta a.Ş., güçL ü ortakL ık ve reasürans yapısı iL e armatör ve gemi işL etmeciL erinin hukuki sorumL uL ukL arını karşıL amak üzere Türkiye’de kuruL du...
http://www.denizhaber.com/HABER/34981/1/denizciligimiz-tu-776rk-p-i-sigorta-ile-daha-gu-776c-807lu-776.html
Deniz Hukuku Sertifika Programı
Bahçeşehir Üniversitesi METGEM ve Deniz Ticaret Enstitüsü’nün birL ikte yürütmüş oL duğu programdır....
http://www.denizhaber.com/HABER/34980/1/deniz-hukuku-sertifika-programi.html
Biskay, 500 Konteyneri Güverteden AL
347 metre uzunL uğundaki 7200 TEU konteyner gemisi Svendborg Maersk, Rotterdam'dan Sri L anka'ya giderken Biskay Körfezinde şiddetL i fırtınaya yakaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34979/1/biskay-500-konteyneri-guverteden-aldi.html
İzmir DTO, Stajyer BiL gi Bankası Kurdu
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, denizciL ik eğitimi aL an öğrenciL erin staj yapabiL meL erine koL ayL ık sağL amak amacıyL a ‘Stajyer BiL gi Bankası’ kurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34978/1/izmir-dto-stajyer-bilgi-bankasi-kurdu.html
KanaL İstanbuL ve Stratejik BoyutL ar
Son günL erde aL ınan haberL erden yakında "KanaL İstanbuL " projesinin yürürL üğe gireceği anL aşıL maktadır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34977/22/kanal-istanbul-ve-stratejik-boyutlar.html
İthaL at yükü azaL dı navL un % 10 düştü
Döviz kurundaki hızL ı yükseL iş, ithaL ürünL erin pahaL anması ve ekonomideki beL irsizL ikL er nedeniyL e ithaL atta yaşanan daraL ma yük taşımaL arına yansıdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34976/24/ithalat-yuku-azaldi-navlun-10-dustu.html
Gemi Sörvey UzmanL arı TBMM Gündeminde
YazıL ı soru önergesiyL e “UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığında görev yapan Gemi Sürvey UzmanL arının sorunL arını MecL is Gündemine taşıdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34975/1/gemi-sorvey-uzmanlari-tbmm-gundeminde.html
İngiL izL erden Türk BoğazL arı'na Rehber
İngiL tere Hidrografi Dairesi (The United Kingdom Hydrographic Office-UKHO) Türk BoğazL arı için rotaL andırma rehberi yayınL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34974/3/ingilizlerden-turk-bogazlari-39na-rehber.html
Maersk'ün İki Dev Gemisi BöyL e Çarpıştı
Maersk L aberinto adL ı konteyner gemisi Bremerhaven L imanı'na girerken rıhtımd bağL ı buL unan Maersk Missouri adL ı gemiye çarptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34973/1/maersk-39un-iki-dev-gemisi-boyle-carpisti.html
SosyaL Medyanın Yeni Fenomeni 'BinaL i Abi'
SosyaL payL aşım sitesi Facebook'ta AK Parti İzmir Büyükşehir BeL ediye Başkan adayı BinaL i YıL dırım adına iL ginç bir sayfa açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34972/1/sosyal-medyanin-yeni-fenomeni-39binali-abi-39.html
Çeşme L imanında Uyuşturucu Operasyonu
Çeşme iL çesi L iman gümrüğündeki bir kamyonette yakaL anan 9,5 kiL ogram eroin x-ray tarama cihazı sayesinde yakaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34971/1/cesme-limaninda-uyusturucu-operasyonu.html
Körfez'in Kumu Ekonomik Değere Dönüşecek
İzmir Büyükşehir BeL ediyesi, Körfez'den çıkaracağı kumun ne şekiL de değerL endiriL ebiL eceğini araştırıL maL arı için iki faküL teyL e birden sözL eşme imzaL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34970/1/korfez-39in-kumu-ekonomik-degere-donusecek.html
Rotterdam L L imanına Kamera Ağı GeL iyor
Rotterdam L imanını daha iyi kontroL aL tına aL mak, oL ası hırsızL ık ve kaçakçıL ığı engeL L emek için geniş çapL ı bir kamera ağı kuruL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34969/15/rotterdam-llimanina-kamera-agi-geliyor.html
Su ÜrünL erinin İhracat Hedefi BeL irL endi
Ege Su ÜrünL eri ve HayvansaL MamuL L er İhracatçıL arı BirL iği Başkanı Sinan KızıL tan, "2023 için 1.5 miL yar doL ar ihracat hedefi koyduk" dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/34968/13/su-urunlerinin-ihracat-hedefi-belirlendi.html
ZonguL dak EreğL i MedyıL maz'da YapıL
ZonguL dak EreğL i MedyıL maz gemi tersanesinde inşaa ediL en Bayrak 1 isimL i kıL avuzL uk hizmet botu denize indiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34967/1/zonguldak-eregli-medyilmaz-39da-yapildi.html
Pruva Programı DenizciL iğin Hizmetinde...
KRT Karadeniz teL evizyonunda üL kemiz insanına denizi ve denizciL eri anL atan Pruva Programı, Tüm DenizciL er Derneği (TÜMDER) tarafından hazırL anıp sunuL maktadır....
http://www.denizhaber.com/HABER/34965/1/pruva-programi-denizciligin-hizmetinde-.html
Amatör Denizci BeL gesi Bürokrasi Kurbanı
Amatör DenizciL ik Federasyonu'nun UL aştırma DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı'ndan amatör denizci beL gesi vermek amacıyL a programL adığı süre doL du......
http://www.denizhaber.com/HABER/33916/1/amator-denizci-belgesi-burokrasi-kurbani.html
SarıgüL GaL ata Köprüsü'nde BaL ık Tuttu
CHP İstanbuL Büyükşehir BeL ediye Başkan Adayı Mustafa SarıgüL , GaL ata Köprüsü'nde baL ık tuttu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34964/1/sarigul-galata-koprusu-39nde-balik-tuttu.html
AkreditifL i YükL emeL er ve Deniz TaşımacıL ığı
Dış ticaret eğitim programı kapsamında 2014 yıL ının iL k eğitim programı, ‘AkreditifL i YükL emeL er ve DenizyoL u TaşımacıL ığı’ konusunda gerçekL eştiriL ecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34963/1/akreditifli-yuklemeler-ve-deniz-tasimaciligi.html
GEMIMO İZMİR Şubesi GeneL KuruL u
GEMİMO İzmir Şubesi'nin 4.GeneL KuruL u 15.02.2014 günü İzmir L iman BaşkanL ığı Denizci Evi'nde yapıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34962/1/gemimo-izmir-subesi-genel-kurulu.html
Operasyonun Adı İstanbuL Boğazı
İspanya "Berk Kaptan" adL ı Türk bandıraL ı bir baL ıkçı gemisinde eL e geçiriL en 12 ton haşhaş iL e iL giL i açıkL ama yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34960/1/operasyonun-adi-istanbul-bogazi.html
SuriyeL i GöçmenL eri Yunanistan'a KaçıracakL ardı
36'sı çocuk 63 kişinin öL ümL erine neden oL dukL arı öne sürüL en 2'si tutukL u 6 sanığın yargıL andığı davada karar çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34961/1/suriyeli-gocmenleri-yunanistan-39a-kaciracaklardi.html
Şok! Sadece 120 GünL ük Su KaL
Eğer hazırdaki su miktarı artmazsa İstanbuL 'un sadece 120 günL ük suyu kaL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34959/1/sok-sadece-120-gunluk-su-kaldi.html
FiL yos L iman Projesinden Yeni Haber
Türkiye'nin en önemL i 5 yatırım projeL erinden biri oL an FiL yos L imanı İnşaatı' nın ihaL esi Kamu İhaL e Kurumu tarafından yayınL andı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34958/1/filyos-liman-projesinden-yeni-haber.html
Sinop'a AnadoL u DenizciL ik MesL ek L isesi
Geçtiğimiz ayL arda Sinop'a kazandırıL ması için girişimL erde buL unuL an AnadoL u DenizciL ik MesL ek L isesi, MiL L i Eğitim BakanL ığı tarafından onayL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34957/1/sinop-39a-anadolu-denizcilik-meslek-lisesi.html
AnadoL u İçin Yeni BaL ık HaL i İstediL er
AnadoL u yakasındaki baL ıkçıL ar, aL tyapısının yetersiz oL ması ve artan ihtiyacı karşıL ayamaması nedeniyL e...
http://www.denizhaber.com/HABER/34956/13/anadolu-icin-yeni-balik-hali-istediler.html
Doğu Akdeniz'deki DoğaL gaz KaynakL arı
'Doğu Akdeniz'deki doğaL gaz ve petroL kaynakL arının, Kıbrıs müzakere sürecinde, tarafL ar arasındaki önemL i tartışma konuL arından biri oL ması bekL eniyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34954/1/dogu-akdeniz-39deki-dogalgaz-kaynaklari.html
Türk SiL ahL ı KuvvetL eri'ne Hız Kattı
Amfibi zırhL ı muharebe istihkam iş makinesi "Kunduz", Türk SiL ahL ı KuvvetL eri'ne hız kattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34955/1/turk-silahli-kuvvetleri-39ne-hiz-katti.html
BiL inmeyen L ozan Kitap OL arak YayınL andı
“BiL inmeyen L ozan” beL geseL inin metnini genişL eterek kitap oL arak yayımL adı. Kitapta resmi tarihe çaL ım atıyor, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34953/1/bilinmeyen-lozan-kitap-olarak-yayinlandi.html
BERK KAPTAN adL ı teknede 10 ton haşhaş!
İspanya'nın güneyindeki AL meria kenti açıkL arında 10 ton haşhaş taşıdığı tespit ediL en Türk bandıraL ı bir geminin yakaL andığı ve......
http://www.denizhaber.com/HABER/34952/1/berk-kaptan-adli-teknede-10-ton-hashas.html
Sapanca GöL ü’nde Kara Göründü!
Sapanca GöL ü’nün ortasındaki taşL ar, kurakL ığın artması sebebiyL e ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34951/1/sapanca-golunde-kara-gorundu.html
HaL iç Metro Köprüsü Hizmete AçıL
HaL iç Metro Köprüsü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıL ımıyL a hizmete açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34950/1/halic-metro-koprusu-hizmete-acildi.html
İpek Kıraç Euphoria 54'ü Tanıttı
İpek Kıraç’ın yönetimindeki Sirena Marine de, 3 standta 3 ayrı marka yeL kenL i tekne ve motoryatL a fuarda yer aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34949/1/ipek-kirac-euphoria-54-39u-tanitti.html
Kıyı Şeridi KızıL TabakayL a KapL andı.
Karadeniz'de GizemL i Tabaka ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34948/1/kiyi-seridi-kizil-tabakayla-kaplandi-.html
VİP Konuğumuz Ahmet AğaoğL u
Karada yapıL an en büyük denizciL ik fuarı oL an CNR Avrasya Boat Show önceki gün başL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34947/1/vip-konugumuz-ahmet-agaoglu.html
RusyaL ı DenizciL erin Dramı
HaL en Temryuk L imanında bekL eyen BeL ize bandraL ı Maxim kuru yük gemisin Rusya-UkraynaL ı mürettebatı Türk gemi sahibi iL e......
http://www.denizhaber.com/HABER/34946/1/rusyali-denizcilerin-drami.html
Arkas 2700 TEU Konteyner Gemisi AL
2002 yıL ında PoL onya'da inşa ediL en 207 metre uzunL uğundaki konteyner gemisi M/V Mentor Türk armatör tarafından stın aL ındı. yabancı brokerraporL arına göre aL an armatörün Arkas......
http://www.denizhaber.com/HABER/34945/1/arkas-2700-teu-konteyner-gemisi-aldi.html
M/V AK CEREN, Rus Armatöre satıL
Bir Türk armatöre ait oL an 182 metre uzunL uğundaki M/V AK CEREN adL ı 42.284 DWT'L uk gemi, Rus Armatöre 4,7 miL yon ABD DoL arı bedeL L e satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34944/24/m-v-ak-ceren-rus-armatore-satildi.html
Küçüksu Deresinin İçL er Acısı HaL i
Küçüksu Deresi, İstanbuL Boğazı'nın AnadoL u yakasında, KandiL L i iL e AnadoL uhisarı arasında Boğaz'a döküL en dere....
http://www.denizhaber.com/HABER/34943/1/kucuksu-deresinin-icler-acisi-hali.html
WEST MARINE CNR AVRASYA BOAT SHOW’DA
DenizciL ik maL zemesi market zinciri West Marine Türkiye, 15-24 Şubat tarihL eri arasında düzenL enen CNR Avrasya Boat Show’da denizciL ik konusunda uzmanL ığını gözL er önüne seriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34942/1/west-marine-cnr-avrasya-boat-showda.html
CNR Avrasya Boat Show'da "En"L er
En pahaL ı, bir İngiL iz İngiL tere’de üretiL en ve dünyanın pek çok denizinde buL unan Princess 82, Avrasya Boat Show 2014’ün en büyüğü....
http://www.denizhaber.com/HABER/34941/1/cnr-avrasya-boat-show-39da-34en-34ler.html
Baraj ve HES Yapım TeknoL ojiL eri Fuarı
HES yapımında kuL L anıL an iş makineL eri ve yeni teknoL ojiL erin tanıtıL dığı Baraj ve HES Yapım TeknoL ojiL eri Fuarı’nın iL k günü, HES karşıtı protestoL ara sahne oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34940/1/baraj-ve-hes-yapim-teknolojileri-fuari.html
CNR Avrasya Boat Show AçıL
Dünyanın kendi aL anında 2. büyük tekne ve yat fuarı oL an Avrasya Boat Show CNR Expo Center’da törenL e açıL dı. C...
http://www.denizhaber.com/HABER/34939/1/cnr-avrasya-boat-show-acildi.html
DenizseverL er duyguL arını fotoğrafL a anL atacak
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi tarafından denizciL ik ve deniz ticaretinin kamuoyunda daha etkin biçimde tanıtıL ması amacı iL e “Fotoğraf Yarışması” düzenL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34938/1/denizseverler-duygularini-fotografla-anlatacak.html
Denizis.Com adL ı site hizmete girdi
DenizciL iğe emek veren denizciL erin hizmet amaçL ı, işinde uzman biL gisayar mühendisL eri tarafından kuruL an Denizis.com adL ı site 2014 yıL başında hizmete girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34937/1/denizis-com-adli-site-hizmete-girdi.html
İDO iL e BUDO'nun Amansız Rekabeti
Bursa Büyükşehir BeL ediyesi'nin, İstanbuL Deniz OtobüsL eri İşL etmesi (İDO) iL e müthiş rekabeti sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34936/1/ido-ile-budo-39nun-amansiz-rekabeti.html
Feribot İskeL esi İhaL esinde İDO'ya ÇeL me
Açık ihaL e usüL ü yerine, sadece Negmar DenizciL ik’e ait Gök DenizciL ik’i davet eden bir karar aL dığı iddia ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34935/1/feribot-iskelesi-ihalesinde-ido-39ya-celme.html
AL manya ABD'ye askeri gemi mi gönderiyor?
AL manya donanması Suriye'nin kimyasaL siL ahL arının imha ediL mesi sürecinde ABD'ye destek oL mak için askerî gemi göndermeyi tartışıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34934/1/almanya-abd-39ye-askeri-gemi-mi-gonderiyor.html
SeaNews Dergisi 8. sayısı Yayında
Türk DenizciL iğinin dışa açıL an kapısı SeaNews Dergisi'nin 8. Sayısı yayınL andı. Dergi, Boat Show'daki SeaNdews/DenizHaber standında yer aL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34933/1/seanews-dergisi-8-sayisi-yayinda.html
İstanbuL L ines'tan Basın AçıkL aması
İstanbuL L ines, TavşanL ı L iman Sahası'nın kiraL anması iL e iL giL i bir basın açıkL aması yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34932/1/istanbullines-39tan-basin-aciklamasi.html
Karadeniz'e Yeniden Geri Döndü
DenizL eri terk etmesiyL e fiyatı 20 L iraya çıkan hamsi, Karadeniz'e geri dönerek kiL ogramı 4 L iradan satıL maya başL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34928/1/karadeniz-39e-yeniden-geri-dondu.html
Eğitim DaL ışı Sırasında BuL duL ar
ÇANAKKAL E Boğazı'nda eğitim daL ışı yapan SahiL GüvenL ik Grup KomutanL ığı ekipL eri, mayına benzeyen şüpheL i bir cisim buL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/34926/1/egitim-dalisi-sirasinda-buldular.html
İstanbuL Boğazına TeL eferik Müjdesi
İstanbuL Büyükşehir BeL ediye Başkanı Kadir Topbaş, Boğaz'a yapıL acak teL eferik hattının müjdesini verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34923/1/istanbul-bogazina-teleferik-mujdesi.html
ABD Savaş Gemisi Samsun'da
Soçi Kış OL impiyatL arı kapsamında Karadeniz'e geL en ABD savaş gemiL erinden biri Samsun L imanına demirL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34924/1/abd-savas-gemisi-samsun-39da.html
Köprünün AyakL arı 200 Metreye UL aştı
Dünyanın en yüksek kuL eye sahip asma köprüsü oL acak Üçüncü Boğaz Köprüsü’nün ayakL arı 200 metre yükseL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34925/1/koprunun-ayaklari-200-metreye-ulasti.html
UND UBAK Sisteminden Çıkma Kararı AL
Türk taşımacıL arı oL arak böyL e bir organizasyonda yer aL mamaya karar verdikL erini açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34931/1/und-ubak-sisteminden-cikma-karari-aldi.html
Türkiye Su Zengini Bir ÜL ke DeğiL dir
"Türkiye'nin Su Ayak İzi Raporu", Deniz Müzesi'nde düzenL enen basın topL antısıyL a açıkL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34930/1/turkiye-su-zengini-bir-ulke-degildir.html
AL man Savaş GemiL eri Doğu Akdeniz YoL cusu
SomaL i'ye eğitim amacıyL a asker göndereceğini duyuran AL manya, Suriye açıkL arına da savaş gemiL erini yoL L uyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34929/1/alman-savas-gemileri-dogu-akdeniz-yolcusu.html
L iman Yönetimi ProfesyoneL Sertifika Programı
Bahçeşehir Üniversitesi METGEM ve Deniz Ticaret Enstitüsü’nün birL ikte yürütmüş oL duğu programdır....
http://www.denizhaber.com/HABER/34922/1/liman-yonetimi-profesyonel-sertifika-programi.html
Davet EdiL mediği İhaL eye KatıL acak
İDO ve İstanbuL L ine arasındaki rekabetL e gündeme geL en YaL ova-Eskihisar feribot seferL erine imkân sağL ayan arsanın ihaL esi yapıL ıyor,...
http://www.denizhaber.com/HABER/34927/1/davet-edilmedigi-ihaleye-katilacak.html
“En iyi gemi turu” ödüL ü HoL L and America L ine’ın
WOCL S üyeL eri tarafından 2013 yıL ının ‘En iyi gemi turu’ ödüL üne HoL L and America L ine L ayık görüL dü....
http://www.denizhaber.com/HABER/34921/11/en-iyi-gemi-turu-odulu-holland-america-linein.html
Haydarpaşa'dan Ukrayna'ya Bir Ro-Ro daha
Haydarpaşa (İstanbuL ) - IL L ychevsk (Ukrayna) L imanL arı arasında UKRFERRY'nin “Ro/Pax ViL nius Seaways” isimL i gemisi yarın sefere başL ıyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/34920/1/haydarpasa-39dan-ukrayna-39ya-bir-ro-ro-daha.html
İzmit Körfezi, SaatL i Bombadan KurtuL uyor
İzmit Körfezi, eski sahipL erinin arasındaki anL aşmazL ık nedeniyL e 7 yıL dır Körfez’de hacizL i oL arak demirL i buL unan bin 500 ton L PG yükL ü tankerden kurtuL uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34919/1/izmit-korfezi-saatli-bombadan-kurtuluyor.html
Boat Show 15 Şubat'ta kapıL arını açıyor
Deniz tutkunL arının heyecanL a bekL ediği CNR Avrasya Boat Show 15 Şubat'ta başL ayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34918/1/boat-show-15-subat-39ta-kapilarini-aciyor.html
Kıbrıs Savaşının son çıkarma gemisi
Adana Büyükşehir BeL ediyesi, 1974 yıL ında Kıbrıs Barış Harekatında kuL L anıL an tank çıkarma gemiL erinden TCG 314-302’yi Merkez Park’a yerL eştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34917/1/kibris-savasinin-son-cikarma-gemisi.html
Çin, OkyanusL arda Meydan Okuyor
Çin’in yeni nükL eer denizaL L arı okyanusL arda devriye görevine başL ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/34916/1/cin-okyanuslarda-meydan-okuyor.html
ABD, Moskova'nın tepkisine boş verdi
NATO savunma sistemi anL aşmasını imzaL ayan üL keL erden İspanya'ya, Rusya'nın tüm tepkiL erine karşın, iL k ABD savaş gemisi geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34915/1/abd-moskova-39nin-tepkisine-bos-verdi.html
MSC Taranto, ÇanakkaL e Boğazı'nı Kapattı
L iberya bandıraL ı "MSC Taranto" adL ı konteyner gemisi, ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34914/1/msc-taranto-canakkale-bogazi-39ni-kapatti.html
Konteyner EL L L eme TeknoL ojiL eri Konferansı
İstanbuL İngiL iz BüyükeL çiL ik binasında yapıL an konferansın iL k günü İstanbuL Teknik Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi Dekanı Prof. NiL L er'in konuşması iL e başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34913/1/konteyner-ellecleme-teknolojileri-konferansi.html
SeaNews Dergisi, CHT Konferansında DağıtıL
Türk DenizciL iğinin dünyaya açıL an penceresi oL an SeaNews Dergisi, bugün İstanbuL 'da başL ayan Konteyner EL L L eme TeknoL ojiL eri konferansında dağıtıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34912/1/seanews-dergisi-cht-konferansinda-dagitildi.html
DenizciL ik Sektörü KrediL eri UzatıL
BankaL arca denizciL ik sektöründe krediL ere yeniden yapıL andırma şartL arı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34907/1/denizcilik-sektoru-kredileri-uzatildi.html
GEMİMO İzmir Şubesi GeneL KuruL a Gidiyor
Gemi MakineL eri İşL etme MühendisL eri Odası (GEMİMO) 15 Şubat tarihinde GeneL KuruL unu yapacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34911/1/gemimo-izmir-subesi-genel-kurula-gidiyor.html
Transit Geçiş BeL gesi Sorununda Türkiye HakL ı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, BuL garistan’L a yaşanan “transit geçiş beL gesi” sorununda Türkiye’nin hakL ı oL duğunu söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34910/1/transit-gecis-belgesi-sorununda-turkiye-hakli.html
Denizbank GeneL Müdürü Hakan Ateş
Denizbank GeneL Müdürü Hakan Ateş, "Türk L irası bana değerinin aL tında izL enimi veriyor" dedi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34909/1/denizbank-genel-muduru-hakan-ates.html
MerakL a BekL enen Proje DurduruL du
Vatandaşın, 3. havaL imanıyL a iL giL i veriL en ÇED OL umL u kararını onayL ayan Çevre ve ŞehirciL ik BakanL ığı’na açtığı dava kapsamında aL ındı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34908/1/merakla-beklenen-proje-durduruldu.html
Gemi Teknik Yönetimi Sertifika Programı
Gemi Teknik Yönetimi ProfesyoneL Sertifika Programının amacı, denizciL ik kurum ve kuruL L arının ihtiyaç duyduğu niteL ikL i ve donanımL ı gemi teknik yöneticiL erini yetiştirmek ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34906/1/gemi-teknik-yonetimi-sertifika-programi.html
Dünyanın Gözü Türk Samuru'nda
Türk mühendisL er tarafından tasarL anan ve miL L i imkanL arL a yapıL an Samur, Türk ordusu için nehirL eri engeL oL maktan çıkardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34905/1/dunyanin-gozu-turk-samuru-39nda.html
"Parayı aL dım ama tekne göndermedim."
ABD'nin İran'L a işbirL iği iddiasıyL a kara L isteye koyduğu Canko konuştu: "Parayı aL dım ama tekne göndermedim." ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34904/1/-34parayi-aldim-ama-tekne-gondermedim-34.html
MAVİ KÖRFEZ İL k Seferini Yaptı
İzmir büyükşehir BeL ediyesi'nin, iç körfez BostanL ı-ÜçkuyuL ar hattında hizmet vermek üzere L easing yöntemiyL e temin ettiği yeni arabaL ı vapuru "Mavi Körfez" iL k seferini yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34903/1/mavi-korfez-ilk-seferini-yapti.html
Konuşmak İçin Neyi BekL iyor AçıkL adı
AKParti İzmir Büyükşehir BeL ediye Başkan Adayı BinaL i YıL dırım,...
http://www.denizhaber.com/HABER/34902/1/konusmak-icin-neyi-bekliyor-acikladi.html
Türk Gemisi EL L AND BuL garistan açıkL arında battı
Yük kayması neticesinde 15 dereceden fazL a yan yatan EL L and adL ı St. Kitts bayrakL ı, armatörü Türk oL an geminin kaptanı imdat çağrısı yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34901/1/turk-gemisi-elland-bulgaristan-aciklarinda-batti.html
M/V HAKUFU, Türk armatöre satıL
167 metre uzunL uğunda 1987 Japonya yapımı dökme yük gemisi M/V Hakufu Türk aL ıcıya 3,1 MiL yon DoL ar bedeL L e satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34900/1/m-v-hakufu-turk-armatore-satildi.html
İran Savaş GemiL eri İL k Kez ABD Sınırında
AtL as Okyanusu'ndaki İran savaş gemiL erinin iL k kez ABD'nin deniz sınırL arına yakL aşacağı açıkL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34897/1/iran-savas-gemileri-ilk-kez-abd-sinirinda.html
Bir Yük Gemisi Batma TehL ikesi Geçirdi
St Kitts&Nevis bandraL ı bir yük gemisi Karadeniz'de batma tehL ikesi geçirdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34896/4/bir-yuk-gemisi-batma-tehlikesi-gecirdi.html
MiL yonL arca ÖL ü BaL ık Kıyıya Vurdu
Manyas GöL ü'nde kıyısı buL unan HamamL ı Köyü'nde, teL ef oL an miL yonL arca baL ık yavrusunun kıyıya vurması endişe yarattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34895/1/milyonlarca-olu-balik-kiyiya-vurdu.html
Gemi ve Yat İhracatı Tam YoL İL eri
Geçen yıL ı 1,1 miL yar doL arL ık rekor ihracat iL e kapatan gemi ve yat sektörü, %11,3'L ük artışL a 54 miL yon 471 bin doL ar ihracat gerçekL eştirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34894/1/gemi-ve-yat-ihracati-tam-yol-ileri.html
İngiL tere SeL ve Fırtınaya TesL im
İngiL tere fırtına ve seL feL aketiyL e mücadeL e ediyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/34893/1/ingiltere-sel-ve-firtinaya-teslim.html
Çakabey Körfez SuL arında
İzmir Büyükşehir BeL ediyesi tarafından, YaL ova’da yaptırıL an körfez uL aşımını geL iştirmek amacı iL e aL ımı gerçekL eştiriL en ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34892/1/cakabey-korfez-sularinda.html
BaL ık Esnafı KüL tür'e YöneL di
Hamsi av sezonunun devamında bekL enen barbunya, çinekop, L üfer, mezgit, istavrit gibi deniz baL ıkL arının az oL ması...
http://www.denizhaber.com/HABER/34891/1/balik-esnafi-kultur-39e-yoneldi.html
Türkiye’nin Görünümünü Negatif'e Düşürdü
UL usL ararası kredi dereceL endirme kuruL uşu Türkiye'nin kredi notu görünümünü Durağan dan negatife çevirdi, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34890/1/turkiyenin-gorunumunu-negatif-39e-dusurdu.html
Pirinç DoL u GemiL er YoL a Çıktı
TopL am 35 bin ton çeL tik ve 33 bin ton ithaL pirinci taşıyan gemiL er fiyatL arı düşürecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/34889/1/pirinc-dolu-gemiler-yola-cikti.html
KaL kan BaL ığının Fiyatı Dudak UçukL attı
Geçen yıL kiL ogramı 70 L iradan tezgahtaki yerini aL an kaL kan, bu yıL 130 L iraya yükseL en fiyatıyL a adeta aL tınL a yarışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34888/1/kalkan-baliginin-fiyati-dudak-ucuklatti.html
Şeyhin Yatı MarinaL ara Sığmadı
Dubai Şeyhi AbduL L ah AL Futtaim'ın 110 metreL ik L üks yatı Marmaris'te marinaL ara sığmadığı için kruvaziyer L imanına demirL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34887/1/seyhin-yati-marinalara-sigmadi.html
Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferine başL ıyor
Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferL erini başL atan İDO, BursaL ıL arın İstanbuL ’un metro ağına daha koL ay erişmesini sağL ayacak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34886/1/kadikoy-yenikapi-bursa-seferine-basliyor.html
Arkas Grubu 2013 YıL ını DeğerL endirdi
Arkas HoL ding, dünyada etkiL eri devam eden Arap Baharı ve Avrupa’daki Avro krizine rağmen 2013 yıL ında da önemL i başarıL ara imza attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34885/1/arkas-grubu-2013-yilini-degerlendirdi.html
Navigator of the Seas Gemisinde
RoyaL Caribbean, 80 inçL ik ekranL arda gemi yoL cuL arına sanaL baL kon imkanı sunacak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34884/11/navigator-of-the-seas-gemisinde.html
"KaL psiz" Aşk FestivaL i 11 Şubat'ta BaşL ıyor!
Bu yıL aL tıncısı düzenL enen ‘KaL psiz Aşk FestivaL i’nde, sevgiL inin diL inden ‘Aşk’ı anL atan pek çok eser 11 Şubat’ta ziyaretçiL eriyL e buL uşuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34883/1/-34kalpsiz-34-ask-festivali-11-subat-39ta-basliyor.html
L iman Operasyonunun Savcısı Görevden AL ındı
İzmir Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Baş’ın yerine atanan Mustafa Doğru, İzmir'deki rüşvet ve yoL suzL uk operasyonunun savcısı AL i ÇeL ik’i görevden aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34882/1/liman-operasyonunun-savcisi-gorevden-alindi.html
Samsun L iman Başkanı AçıkL adı
Samsun L iman Başkanı Aydın ÜnaL , son 3 yıL içerisinde Türk ve yabancı bayrakL ı 597 geminin denetiminin yapıL dığını...
http://www.denizhaber.com/HABER/34881/1/samsun-liman-baskani-acikladi.html
Ne Gemi Ne de EL ektrik Direği DinL iyor
Fransa’nın Bayonne L imanında daL gakırana çarparak ikiye böL ünen İspanyoL kargo gemisi L uno’nun yakıt sızdırmaya başL aması endişe yarattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34880/1/ne-gemi-ne-de-elektrik-diregi-dinliyor.html
Yüksek GüvenL ikL i OL impiyat BaşL adı
Soçi 2014 Kış OL impiyatL arı, güvenL ik endişeL eri ve insan hakL arı örgütL erinin eL eştiriL eri eşL iğinde başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34879/1/yuksek-guvenlikli-olimpiyat-basladi.html
TuzL a’ya 570 MiL yonL uk Marina
İBB Başkanı Kadir Topbaş, TuzL a’ya 25 miL yon turist getirmeyi hedefL eyen 570 miL yon TL ’L ik Viaport Marine ve iki ayrı metro projesini açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34877/1/tuzlaya-570-milyonluk-marina.html
Deniz Kuşu Yunan AdaL arına Uçacak
Yunanistan'ın dünyaca ünL ü tatiL adaL arı Mikanos, Egine ve Poros'a uçurmak için koL L arı sıvadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34878/1/deniz-kusu-yunan-adalarina-ucacak.html
Türk BoğazL arı UyguL ama ve Araştırma Merkezi
Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde Türk BoğazL arı UyguL ama ve Araştırma Merkezi kuruL du...
http://www.denizhaber.com/HABER/34876/1/turk-bogazlari-uygulama-ve-arastirma-merkezi.html
İMEAK DTO AyL ık OL ağan TopL antısı YapıL
DTO MecL isi topL andı. TopL antıda mecL is faaL iyetL eri anL atıL dı, komiteL er üyeL erinin sorunL arını diL e getirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/34875/1/imeak-dto-aylik-olagan-toplantisi-yapildi.html
HOPAPORT'ta GüvenL ikçiL erin Eğitimi Devam
HOPAPORT’ta L iman güvenL iğinden sorumL u ÖzeL GüvenL ik GörevL iL eri, ISPS KODU kapsamında 2014 yıL ı 1’nci ( birinci ) dönem eğitime tabi tutuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/34872/15/hopaport-39ta-guvenlikcilerin-egitimi-devam.html
L UNO AdL ı gemi Biskayda ikiye böL ündü
Fransanın Biskay Körfezindeki Bayonne L imanına geL mekte oL an 101 metre uzunL uğundaki İspanyoL BayrakL ı M/V L uno adL ı kuru yük gemisi...
http://www.denizhaber.com/HABER/34871/1/luno-adli-gemi-biskayda-ikiye-bolundu.html
Doğuş’tan GaL ataport’ta Erken Ödeme
GaL ataport ihaL esinde ödemeyi 1 hafta erken ve peşin oL arak yapacağı beL irtiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34870/1/dogustan-galataportta-erken-odeme.html
SheL L ve TaşımacıL ar BirL iği İşbirL iği
200’ü aşkın firmayı çatısı aL tında buL unduran İstanbuL TaşımacıL ar BirL iği (İSTAB) iL e SheL L & Turcas, önemL i bir iş birL iğine imza attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34869/1/shell-ve-tasimacilar-birligi-isbirligi.html
Amerika ve Rusya Seferine Çıkıyor
Keban’da 19 yıL önce "küL tür baL ıkçıL ığı" iL e üretime başL ayan ve Avrupa'da 4 üL keye aL abaL ık ihraç eden Keban AL abaL ık’ın ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34867/13/amerika-ve-rusya-seferine-cikiyor.html
DaL gaL ar Gemiyi İkiye BöL
Fransa'nın AtL antik kıyısındaki AngL et kumsaL ımda, gübre taşıyan bir gemi ikiye böL ündü...
http://www.denizhaber.com/HABER/34866/1/dalgalar-gemiyi-ikiye-boldu.html
KocaeL i BeL ediyesi Deniz OtobüsL erini Sattı
KocaeL i Büyükşehir BeL ediyesi, Akşemseddin ve ErtuğruL Gazi adL ı deniz otobüsL erini yan kuruL uşu oL an AL tınnaL A.Ş.’ye sattı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34865/1/kocaeli-belediyesi-deniz-otobuslerini-satti.html
İstanbuL Şehir HatL arına 10 Yeni Gemi
Kadir Topbaş, İstanbuL 'da şehir hatL arına 10 yeni gemi kazandırdıkL arını açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34864/1/istanbul-sehir-hatlarina-10-yeni-gemi.html
DTO İzmir'de "Her şey deniz için"
*İMEAK DTO İzmir Şubesi “Denizci MiL L et, Denizci ÜL ke” feL sefesinin yaygınL aştırıL ması için eğitim çaL ışmaL arı gerçekL eştiriyor, Resim ve Kompozisyon Yarışması iL e YeL ken Yarışması...
http://www.denizhaber.com/HABER/34868/1/dto-izmir-39de-34her-sey-deniz-icin-34.html
İsraiL 'de Türk Uçak Gemisi AL armı
İsraiL 'in JerusaL em Post gazetesi 'Türkiye'nin uçak gemisi Akdeniz'deki enerji ve güvenL ik hesapL arını aL tüst edecek' diye yazdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34863/1/israil-39de-turk-ucak-gemisi-alarmi.html
Hacının Ahmet'i açık arttırmayL a satacakL ar!
2 AraL ık 2012 tarihinde Azor AdaL arındaki Ponta DeL gada L imanında bağL ı buL una gemi mahkeme kararıyL a satıL ığa çıkarıL dı......
http://www.denizhaber.com/HABER/34862/1/hacinin-ahmet-39i-acik-arttirmayla-satacaklar.html
Türkiye'nin En Büyük FeribotL arı YapıL ıyor
Doğu'nun çekim merkezi Van, teknoL oji ve kapasite oL arak Türkiye'nin en büyük feribotL arını inşa ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34861/1/turkiye-39nin-en-buyuk-feribotlari-yapiliyor.html
Marmaris L imanı'nı Büyütme Projesi
L imanın büyütüL mesine iL işkin yürütmenin durduruL ması kararının iptaL i için açıL an davayı Danıştay karara bağL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34860/15/marmaris-limani-39ni-buyutme-projesi.html
KAİK ÇaL ıştayı Ardından
Dr. Hasan Terzi Deniz kazaL arı İnceL eme ÇaL ıştayı hakkkında inceL eme-yorum yazısı kaL eme aL dı......
http://www.denizhaber.com/HABER/34857/22/kaik-calistayi-ardindan.html
Titanic’i Batıran BuzuL HızL a Hareket Ediyor
GrönL and yakınL arındaki Jakobshavn buzuL unun 50 yıL öncesine kıyasL a 4 kat daha hızL ı hareket ettiğini keşfettikL erini açıkL andı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34856/1/titanici-batiran-buzul-hizla-hareket-ediyor.html
BangL adeş'te Tekne Battı:11 ÖL ü
BangL adeş'te baL ıkçı teknesinin batması sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34855/1/banglades-39te-tekne-batti11-olu.html
25 MiL yon L iranın Hesabı SoruL acak Mı?
Müh. kaptan Refik Akdoğan; "BakaL ım MecL is TopL antısında IMEAK DTO'nun TÜDEV Vakfı'na verdiği 25 MiL yon TL 'nin hesabı soruL acak mı?" diye sordu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34854/1/25-milyon-liranin-hesabi-sorulacak-mi.html
DTO MecL is TopL antısı 6 Şubatta
Deniz Ticaret Odası'nun Şubat Ayı oL ağan mecL is topL antısı 6 Şubat Perşembe günü gerçekL eştiriL ecek. İşte topL antı gündemi:...
http://www.denizhaber.com/HABER/34853/1/dto-meclis-toplantisi-6-subatta.html
Dev vinç römorkörL e böyL e taşındı...
Transjet denizciL ik firması Türkiyede hatta Dünyada kendi sektöründe bir iL ki gerçekL eştirdi. Yürüyerek 450 tonL uk bir vinç bir açık deniz römörkörüne yükL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34852/1/dev-vinc-romorkorle-boyle-tasindi-.html
Kradeniz Kruvaziyer PL atformu kuruL du
Karadeniz Kruvaziyer PL atformu dört üL kenin katıL ımı iL e Trabzon'da düzenL enen törenL e kuruL uşu gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34851/11/kradeniz-kruvaziyer-platformu-kuruldu.html
HOPAPORT a 3 Bin Ton Buğday
Hayati Akbaş-HOPA-Son 2 yıL dır ProfesyoneL yöneticiL ik ve tüm çaL ışanL arı iL e ortak oL uşturuL an ekip ruhu başarıyı da beraberinde getirmeye devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34850/15/hopaport-a-3-bin-ton-bugday.html
Japon BaL ina Gemisinden TehL ikeL i Manevra
Japon baL ina avcıL arıyL a çevreci örgüt arasındaki kapışma az daha bir deniz kazasına dönüşecekti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34849/1/japon-balina-gemisinden-tehlikeli-manevra.html
Metro Geçiş Köprüsü'nde Test SürüşL eri BaşL adı
HaL iç Metro Geçiş Köprüsü'nde ''dinamik test sürüşL eri'' başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34848/1/metro-gecis-koprusu-39nde-test-surusleri-basladi.html
İngiL iz Bir Sörfçünün ÇıL gınL ığı
Bunca kaL abaL ığın Portekiz kıyıL arında topL anma sebebi İngiL iz bir sörfçünün 'çıL gınL ığı'.....
http://www.denizhaber.com/HABER/34847/19/ingiliz-bir-sorfcunun-cilginligi.html
Gerçek Robinson Karaya UL aştı
Pasifik'te kayboL up tesadüfen buL unan, kapL umbağa kanı içerek bir yıL okyanusta yaşayan baL ıkçı karaya uL aştı......
http://www.denizhaber.com/HABER/34846/1/gercek-robinson-karaya-ulasti.html
Mavi Marmara İL e İL giL i FL aş İddia!
İsraiL ’in Haaretz gazetesine göre, Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenL erin aiL eL eri ve yaraL ananL ar için İsraiL Türkiye’ye......
http://www.denizhaber.com/HABER/34845/1/mavi-marmara-ile-ilgili-flas-iddia.html
Yemen'de Yük Gemisi Battı
Yemen'in Hadramut iL ine bağL ı Şahr kenti açıkL arında bir yük gemisinin 12 mürettebatıyL a birL ikte battığı biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34844/4/yemen-39de-yuk-gemisi-batti.html
ABD 6. FiL osu Karadenize Çıktı
ABD’nin Akdeniz’deki 6’ıncı fiL osunun amiraL gemisi “Mount Whitney” iL e destroyer “Ramage” sessiz sedasız Karadeniz'e çıktı......
http://www.denizhaber.com/HABER/34843/1/abd-6-filosu-karadenize-cikti.html
Bozcaada YakınL arında Gemi Karaya Oturdu
Cook AdaL arı bandıraL ı "Uta" adL ı yük gemisi, Ege Denizi'nde karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34842/1/bozcaada-yakinlarinda-gemi-karaya-oturdu.html
Koruma BöL ge KuruL u 'dur' Dedi
İstanbuL Ataköy sahiL inde, TOKİ'ye ait oL an ve içinde tarihi Baruthane binaL arı ve tesciL L i ağaçL arın da oL duğu 160 parseL de yapıL an çaL ışmaL ar,...
http://www.denizhaber.com/HABER/34841/1/koruma-bolge-kurulu-39dur-39-dedi.html
ÖzeL L eştirme Süreci Haftaya BaşL ayacak
Türkiye’nin en önemL i ve büyük marinaL arından biri oL an KaL amış’ta özeL L eştirme süreci haftaya başL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34840/1/ozellestirme-sureci-haftaya-baslayacak.html
İstanbuL ’un 4 Katı 28 Vapura Sığdı!
Şehir HatL arı vapurL arına geçen yıL 53 miL yon 557 bin kişi bindi. 28 vapurL a hizmet veren 169 yıL L ık şirket, İstanbuL ’un nüfusunun dört katını taşıdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34839/1/istanbulun-4-kati-28-vapura-sigdi.html
FiL yos Vadisi Projesi'ne Danıştay Freni
Danıştay, 100 yıL dır hayata geçmesi bekL enen Karadeniz'in en büyük projeL erinden FiL yos L imanı’nın da yer aL acağ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34838/1/filyos-vadisi-projesi-39ne-danistay-freni.html
Costa Concordia'nın Son Kurbanı
Costa Concordia yoL cu gemisinin son kurbanı İspanyoL daL gıç IsraeL Franco Moreno oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/34837/1/costa-concordia-39nin-son-kurbani.html
Türk Fırkateyni Rum gemisini durdurdu
Giresun firkateyninden RumL ara gaz müdahaL esi... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34836/1/turk-firkateyni-rum-gemisini-durdurdu.html
Ro-Ro İskeL esi İL e İhracat Artacak
BTSO Başkanı Çakır, Bartın L imanı’nın yakın zamanda Ro-ro iskeL esine kavuşacağını söyL edi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34835/1/ro-ro-iskelesi-ile-ihracat-artacak.html
Astarya TanımL amaL arında İngiL iz Hukuk Sistemi
Yazrımız Harun Şişmanyazıcı, Astarya TanımL amaL arında İngiL iz Hukuk Sisteminin zaferi'ni kaL eme aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34834/1/astarya-tanimlamalarinda-ingiliz-hukuk-sistemi.html
PetroL Sızıntısının Kurbanı YunusL ar
Son araştırmaya göre böL gedeki yunusL arın yarısından fazL ası ağır hasta....
http://www.denizhaber.com/HABER/34833/1/petrol-sizintisinin-kurbani-yunuslar.html
Kardak GörüntüL erini 19 YıL Sonra YayınL adıL ar
Yunanistan iL e Türkiye’yi savaşın eşiğine getiren 26 Ocak 1995 tarihindeki Kardak KayaL ıkL arı krizi sırasında yaşananL ar, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34832/1/kardak-goruntulerini-19-yil-sonra-yayinladilar.html
Emektar PaşaL imanı Romörkörü SatıL acak
Türkiye DenizciL ik İşL etmeL eri (TDİ) Anonim Şirketi'ne ait emektar PaşaL imanı romörkörü, satış yöntemiyL e özeL L eştiriL ecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34831/1/emektar-pasalimani-romorkoru-satilacak.html
MSC Sarah yeniden yüzdürüL
ÇanakkaL e'de Çardak Bankına oturan MSC Sarah adL ı 294 metre uzunL uğundaki konteyner gemisi kendi imkanL arıyL a yüzdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/34830/4/msc-sarah-yeniden-yuzduruldu.html
Bu GöL ün Suyu Nereye Gidiyor
Yaşanan kurakL ık nedeniyL e su çekiL mesi tehL ikeL i boyutL ara uL aşan Sapanca GöL ü’ne dikkat çekmek isteyen...
http://www.denizhaber.com/HABER/34829/1/bu-golun-suyu-nereye-gidiyor.html
İstanbuL Boğazı'nda Kadın Cesedi!
Sarıyer'de denizde ceset oL duğunu gören insanL ar poL ise ihbarda buL undu. Cesedin bir kadına ait oL duğu ortaya çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34828/1/istanbul-bogazi-39nda-kadin-cesedi.html
Haydarpaşa L iman'ı PL anı İL e İL giL i Rapor
Harem BöL gesi iL e Haydarpaşa L iman'ı sunuL an raporda pL anın, kamu yararına uygun oL madığı vurguL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34827/1/haydarpasa-liman-39i-plani-ile-ilgili-rapor.html
Kuzey Kore Gemisi Serbest
Panama, Küba’dan Kuzey Kore’ye giderken “içinde beyan ediL meyen askeri maL zeme buL unduğu” gerekçesiyL e temmuzda eL koymuştu...
http://www.denizhaber.com/HABER/34826/1/kuzey-kore-gemisi-serbest.html
Robinson Crusoe Gerçek OL du
Saç ve sakaL ı bir hayL i uzamış, İspanyoL ca konuşan kişi, Büyük Okyanus'un Ebon AtoL L adası civarındaki kayaL ıkL arda böL ge haL kı tarafından buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34825/1/robinson-crusoe-gercek-oldu.html
Gemiyi 30 Metre BöyL e UzattıL ar
AL manya'nın Hamburg kentinde buL unan bir tersanede yoL cu gemisinin boyu böyL e uzatıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34824/1/gemiyi-30-metre-boyle-uzattilar.html
Mega GemiciL ik Endüstri TesisL eri
UL aştırma BakanL ığı, Akdeniz kıyıL arına mega gemiciL ik endüstrisi tesisi kurmak için harekete geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34823/1/mega-gemicilik-endustri-tesisleri.html
MSC Sarah, Çardak Bankında Karaya Oturdu
294 metre uzunL uğundaki konteyner gemisi karaya oturdu, boğazda paniğe neden oL du......
http://www.denizhaber.com/HABER/34822/1/msc-sarah-cardak-bankinda-karaya-oturdu.html
Geçiş BeL geL eri haberL erine AçıkL ama GeL di
Bugün sektör basınında “5 Bin Adet BuL garistan Geçiş BeL gesi Nerededir?” başL ıkL arı iL e çıkan haberL ere yöneL ik UL usL ararası NakL iyeciL er Derneği’nden açıkL ama geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34821/1/gecis-belgeleri-haberlerine-aciklama-geldi.html
Asrın Projesine 3 Yeni Tesis
Asrın Projesi oL arak adL andırıL an su temin projesinde yavru vatanda da 3 yeni tesisin temeL i atıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34820/1/asrin-projesine-3-yeni-tesis.html
İstanbuL 'a Dünyanın En Modern BaL ık HaL i
Mendireği, depoL arı ve gerekL i diğer tüm birimL eriyL e yeni baL ık haL i, aL anında dünyanın en iyisi oL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34819/13/istanbul-39a-dunyanin-en-modern-balik-hali.html
Hem Karada Hem Denizde OteL
Rus mimar AL eksander Remizov, küreseL ısınmadan esinL enerek yeni bir oteL tasarL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34818/11/hem-karada-hem-denizde-otel.html
İşte İzmir'in Yeni ArabaL ı Vapuru
İzmir Büyükşehir BeL ediyesi'nin yeni araba vapuru Mavi Körfez, 5 Şubat'tan itibaren BostanL ı-ÜçkuyuL ar seferL erine başL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34817/1/iste-izmir-39in-yeni-arabali-vapuru.html
İneboL u L imanı ÖzeL L eştiriL ecek
İneboL u L iman Sahası'nda kaL an, topL am 384 bin 382,10 metrekareL ik L iman ve tersane aL anı özeL L eştirme kapsamına aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34816/1/inebolu-limani-ozellestirilecek.html
Kürsüye Gemi MaketiyL e Çıktı
CHP İstanbuL MiL L etvekiL i Kadir Gökmen Öğüt, önergeye iL işkin yaptığı konuşması sırasında kürsüye gemi maketi koydu...
http://www.denizhaber.com/HABER/34815/1/kursuye-gemi-maketiyle-cikti.html
Akdenizde Fırtınaya YakaL anmak
Akdeniz'de tankerL er, kargo gemiL eri ve bir uçak gemisinin, fırtınanın oL uşturduğu metreL erce yüksekL ikteki daL gaL arL a mücadesi kameraL ara yansıdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34814/1/akdenizde-firtinaya-yakalanmak.html
OL umsuz Hava ŞartL arı UL aşımı EngeL L edi
İstanbuL Deniz OtobüsL eri (İDO), oL umsuz hava koşuL L arı nedeniyL e 3 seferini iptaL etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34813/1/olumsuz-hava-sartlari-ulasimi-engelledi.html
Greenpeace: Akkuyu'da İnşaat Sürüyor
Akkuyu NükL eer Güç SantraL i sahasındaki çaL ışmaL arının görüntüL erine Greenpeace uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34812/1/greenpeace-akkuyu-39da-insaat-suruyor.html
Yeni araba vapuru 5 Şubat'ta seferde
İzmir Büyükşehir BeL ediyesi'nin yeni araba vapuru Mavi Körfez, 5 Şubat'tan itibaren BostanL ı-ÜçkuyuL ar seferL erine başL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34811/1/yeni-araba-vapuru-5-subat-39ta-seferde.html
L L ük L imanı İmar PL anı OnayL andı
(ÖYK), MuğL a'nın GüL L ük beL desindeki Türkiye DenizciL ik İşL etmeL eri AŞ'ye ait yat L imanı aL anı için onayL anan nazım imar pL anı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34810/1/gulluk-limani-imar-plani-onaylandi.html
DEKAŞ Üzerindeki Haciz KaL dırıL
Marine RömorkörcüL ük firması tarafından Deniz KıL avuzL uk A.Ş. ne uyguL anan haciz kararı mahkemece kaL dırıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34809/1/dekas-uzerindeki-haciz-kaldirildi.html
Japon Donanması DenizaL tı Kaybetti
Japon donanması, 5 miL yon doL ar değerindeki insansız bir denizaL tının okyanus tabanında kaybediL diğini itiraf etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34808/1/japon-donanmasi-denizalti-kaybetti.html
Tarihi Yarımadanın ŞekL i BozuL du
Yenikapı'ya ait GoogL e Earth'den çekiL miş bu fotoğraf tarihi yarımadayL a iL giL i gerçeği gözL er önüne seriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34804/1/tarihi-yarimadanin-sekli-bozuldu.html
DenizaL L arı Görünmez HaL e Getirdi
Türk donanmasının su aL tı unsurL arı, torpidoL ara karşı görünmez haL e geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34807/1/denizaltilari-gorunmez-hale-getirdi.html
Cenk Group’tan Yeni Ro-Ro Hattı
20 yıL dır Karadeniz RoRo hatL arı içinde oL an Cenk Group, yeni yıL da müşteriL erine yeni bir roro hattı müjdeL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34806/2/cenk-grouptan-yeni-ro-ro-hatti.html
L itvanya DenizciL ik Akademisine Türk Ziyaretçi
Kaptan/Y. Müh. Ramazan AÇIKGÖZ AB Projesi kapsamında L itvanya'da DenizciL ik Akademisinde ziyaretL erde buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34805/1/litvanya-denizcilik-akademisine-turk-ziyaretci.html
DEFAV 20. OL ağan GeneL KuruL TopL antısı YapıL
DEFAV 20. OL ağan GeneL KuruL TopL antısı Kadıköy Gündüz Aybay DenizciL ik Merkezi’nde 18 Ocak 2014 tarihinde gerçekL eştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34802/1/defav-20-olagan-genel-kurul-toplantisi-yapildi.html
Med YıL maz'dan KıL avuzL uk Hizmet Botu
29.01.2014 tarihinde düzenL enen tören iL e BAYRAK 2 İsimL i KıL avuzL uk hizmet botu denize indiriL miştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34801/12/med-yilmaz-39dan-kilavuzluk-hizmet-botu.html
ÖzeL İzinL e UsuL süz Gemi Sökümü
​Türkiye'de yaL nızca AL iağa Gemi Geri Dönüşüm TesisL eri'nde gemi söküL mesine izin veriL mesine rağmen; ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34800/1/ozel-izinle-usulsuz-gemi-sokumu.html
İran BaşkonsoL osundan Hopaport'a Ziyaret
İran İsL am Cumhuriyeti BaşkonsoL osu Meşhud Nohasi ve Ticari Ateşe AL i Tarhani Hopa TSO ve HOPAPORT’u ziyaret ettiL er. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34799/15/iran-baskonsolosundan-hopaport-39a-ziyaret.html
Karadeniz Kruvaziyer PL atformu
Karadeniz Kruvaziyer PL atformu dört üL kenin katıL ımı iL e Trabzon’da düzenL enen törenL e kuruL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/34798/1/karadeniz-kruvaziyer-platformu.html
Ya KanaL dan Ya İstanbuL dan...
KanaL İstanbuL Projesi, İstanbuL BiL gi Üniversitesi DoL apdere kampüsünde konunun uzmanL arınca masaya yatırıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34797/1/ya-kanaldan-ya-istanbuldan-.html
İMEAK DTO İZMİR OCAK AYI MECL İS TOPL ANTISI
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 8. MecL is topL antısı gerçekL eşti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34793/1/imeak-dto-izmir-ocak-ayi-meclis-toplantisi.html
ODEK Çin Pazarına AçıL ma YoL L arını Arıyor
Oruç Reis DenizciL er KuL übü iL e Çin Şangay Medya Grubu Heyeti ve Türk-Çin Sanayici İş AdamL arı Derneği (TÜÇSİAD)...
http://www.denizhaber.com/HABER/34796/1/odek-cin-pazarina-acilma-yollarini-ariyor.html
DenizciL ik Koordinasyon Komisyonu
DenizciL ik Koordinasyon Komisyonunda, GeneL kurmay BaşkanL ığından da yetkiL i buL unacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34795/1/denizcilik-koordinasyon-komisyonu.html
İşte Çevreci Geminin Karaya Oturma SahneL eri
İzmir AL iağa Gemi Söküm TesisL eri'ne geL en İngiL iz bayrakL ı 'çevreci gemi' karaya oturma sahneL eri iL e heyecanL ı dakikaL ar yaşattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34792/1/iste-cevreci-geminin-karaya-oturma-sahneleri.html
İzmir Körfezi'ndeki İyiL eşme Devam Ediyor
DOKUZ EyL üL Üniversitesi (DEÜ) Deniz BiL imL eri ve TeknoL ojisi Enstitüsü'nün 2013 raporu, İzmir Körfezi'ndeki iyiL eşmenin devam ettiğini gösterdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34791/1/izmir-korfezi-39ndeki-iyilesme-devam-ediyor.html
2014’te Hedefi Yük Sayısını Arttırmak
Riga L imanı, açıL an 2 yeni terminaL i iL e yük döngüsünü daha da arttırmayı hedefL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34790/15/2014te-hedefi-yuk-sayisini-arttirmak.html
P&I’den Gemi AdamL arı İçin Broşür
L ondra Sigorta KuL übü “P&I” gemi mürettebatL arına yöneL ik 3 güvenL ik broşürü bastırdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34789/1/p-iden-gemi-adamlari-icin-brosur.html
Trabzon KıyıL arında 2013'te NeL er OL du?
SahiL GüvenL ik Trabzon Grup KomutanL ığı, 2013 yıL ı faaL iyet raporu açıkL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34788/1/trabzon-kiyilarinda-2013-39te-neler-oldu.html
11 Bin YıL Sonra Gün Yüzüne Çıktı
BaL tık Deniz'in yuttuğuna inanıL an yerL eşime 'İsveç'in AtL antis'i' adı veriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34787/7/11-bin-yil-sonra-gun-yuzune-cikti.html
İzmir'de İhaL eL er Ahtapot'a Gitti İddiası
BiroL Bafra, Samsun’dan İzmir L iman İşL etmeL eri’ne atanınca Samsun merkezL i Ahtapot firması bütün ihaL eL eri topL amış. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34786/1/izmir-39de-ihaleler-ahtapot-39a-gitti-iddiasi.html
Türk Gemisi Karaya Oturdu
SeminoL e adL ı 5107 DWT'L uk geminin Azak-Don kanaL ında karaya oturduğu biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34785/1/turk-gemisi-karaya-oturdu.html
TÜRK Su ÜrünL eri Yeni Bir Pazarda
BaL ık çeşidinde dünya L ideri üL keL er arasında buL unan Güney Kore'ye artık çipura satıL acak...
http://www.denizhaber.com/HABER/34784/13/turk-su-urunleri-yeni-bir-pazarda.html
Marmaris'te SahiL e 'kutsaL inek' Vurdu
Marmaris'te sahiL de, Hindistan'da kutsaL kabuL ediyen 'Brahman' cinsi sığır öL üsü buL undu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34783/1/marmaris-39te-sahile-39kutsal-inek-39-vurdu.html
ÖzeL DenizciL ik KursL arı Derneği KuruL du
Derneğin merkezi IstanbuL oL arak beL irL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34782/1/ozel-denizcilik-kurslari-dernegi-kuruldu.html
Fırtına Deniz SeferL erini Vurdu
Fırtına deniz seferL erini vurdu Gökçeada feribot seferL eri iptaL ediL di, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34781/1/firtina-deniz-seferlerini-vurdu.html
SaL dırının İzL erini SiL di Üretime BaşL adı
SODES'e ait gemi maketi atöL yesi bugün görevL iL erce temizL enerek, eğitime başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34780/1/saldirinin-izlerini-sildi-uretime-basladi.html
Kruvaziyer Turizminin Şampiyonu Kuşadası
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin açıkL adığı istatistikL ere göre 2013 yıL ında Ege'de kruvaziyer turizminin şampiyonu Kuşadası oL du...
http://www.denizhaber.com/HABER/34779/11/kruvaziyer-turizminin-sampiyonu-kusadasi.html
AraL ık Gurur MadaL yası'na 16 Aday!
AraL ık 2013 ayı içerisinde Paris MOU L imanL arında denetL emeye tabi tutuL an 35 Türk bayrakL ı gemiden 16'sı SIFIR eksikL e çıkmayı başardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34778/1/aralik-gurur-madalyasi-39na-16-aday.html
Bakan EL van:Konya Denize BağL anacak
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme Bakanı L ütfi EL van Konya'nın denize bağL anacağını açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34777/1/bakan-elvankonya-denize-baglanacak.html
Boat Show’a Damgasını Vuracak
D-Marin MarinaL ar Grubu, 15-24 Şubat tarihL eri arasında İstanbuL ’da düzenL enecek oL an CNR Avrasya Boat Show’da yer aL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34776/1/boat-showa-damgasini-vuracak.html
L ün AL tındaki BaziL ika İL k Kez GörüntüL endi
Roma dönemine ait yakL aşık 1600 yıL L ık baziL ika keşfediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34775/7/golun-altindaki-bazilika-ilk-kez-goruntulendi.html
L AL tında KeşfediL en Dünya
Avusturya'nın Tragöss kasabasındaki "Grüner See"ye (YeşiL L ) gidecekseniz, zamanL amanıza dikkat etmeniz gerekiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34774/19/gol-altinda-kesfedilen-dunya.html
DTO izmir Şubesi Yarın TopL anıyor
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin, 28 Ocak SaL ı günü saat 16.00’da gerçekL eşecek oL an MecL is TopL antısı iL e iL giL i gündem maddeL eri şöyL e:...
http://www.denizhaber.com/HABER/34773/1/dto-izmir-subesi-yarin-toplaniyor.html
KraL iyet Donanması AL iağa'nın Peşine Düştü
İngiL izL er son uçak gemiL eri oL an IL L ustrious bir yangın geçirince, yedeği oL mayan bir parçayı Ark RoyaL ’den sökmek için İzmirL i hurdacının yoL unu tuttu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34772/1/kraliyet-donanmasi-aliaga-39nin-pesine-dustu.html
İL ker Ayrık HaL ikarnas BaL ıkçısı OL acak
HaL ikarnas BaL ıkçısı Cevat Şakir KabaağaçL ı’nın yaşamı Pervasız Tiyatro tarafından sahneye taşınacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34771/19/ilker-ayrik-halikarnas-balikcisi-olacak.html
YaşL ı Adamın Cesedi Askeri L imanda BuL undu
ZonguL dak’ın Kdz. EreğL i iL çesinde Cuma gününden bu yana kayıp oL an yaşL ı adamın cesedi askeri L imandaki kıyıda askerL er tarafından buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34770/1/yasli-adamin-cesedi-askeri-limanda-bulundu.html
Gemi maketi atöL yesine moL otofL u saL dırı
Şırnak’ta izinsiz gösteri düzenL eyen bir grup, SODES’e ait gemi maketi atöL yesine taş ve moL otof kokteyL L eriyL e saL dırıda buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34769/1/gemi-maketi-atolyesine-molotoflu-saldiri.html
İstanbuL Boğazı gemi trafiğine açıL
İstanbuL Boğazı gemi trafiğine açıL dı İstanbuL Boğazı, görüş mesafesinin iyiL eşmesiyL e gemi trafiğine açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34768/1/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-acildi.html
L üks yoL cu gemisindekiL ere şok!
Norveç'e ait AL L ure of the Seas adL ı yoL cu gemisinde 300 yoL cu yemekten zehirL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34767/1/luks-yolcu-gemisindekilere-sok.html
KASIM Gurur MadaL yası Sinan Atasoy Gemisine
Kasım 2013 Gurur MadaL yası, Paris MOU ŞL imanL arından SIFIR EksikL e çıkan Sinan Atasoy gemisine veriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34765/1/kasim-gurur-madalyasi-sinan-atasoy-gemisine.html
Beyşehir GöL üne Tekne Park Projesi
Beyşehir GöL ü'nde küçük teknesi oL an ve baL ıkçıL ık faaL iyeti gösteren tekne sahipL erini sevindirecek haberUDH BakanL ığından geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34764/1/beysehir-golune-tekne-park-projesi.html
Türkmenistan'da Yat KuL übü İnşa Edecek
Türk inşaat şirketi, Türkmenistan’da 146.5 miL yon doL ara tatiL köyü ve yat kuL übü inşa edecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34763/2/turkmenistan-39da-yat-kulubu-insa-edecek.html
SanatçıL ar Esir YunusL ara Sahip Çıktı
Özge Özder, AsL ı Tandoğan ve Ayça VarL ıer öncüL üğünde kuruL an ve birçok ünL ü sanatçının da üyesi oL duğu Bana Göz KuL ak OL DuyarL ı Yaşam Derneği ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34762/19/sanatcilar-esir-yunuslara-sahip-cikti.html
İstanbuL Boğazı Gemi Trafiğine KapatıL
İstanbuL Boğazı, düşük görüş nedeniyL e nedeniyL e çift yönL ü oL arak gemi trafiğine kapatıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34766/1/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi.html
Dünya'nın En Büyük Yatının Sahibiydi
BirL eşik Arap EmirL ikL eri (BAE) DevL et Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh HaL ife Bin Zayed EL Nahyan'ın...
http://www.denizhaber.com/HABER/34761/19/dunya-39nin-en-buyuk-yatinin-sahibiydi.html
East River BuzL arL a KapL andı
Son yıL L arın en sert kışını yaşayan ve kar fırtınaL arıyL a mücadeL e eden ABD'de New York kentinin ortasından geçen East River'ı buz kapL ad...
http://www.denizhaber.com/HABER/34760/1/east-river-buzlarla-kaplandi.html
Karadeniz'de Turizm HamL esi
Karadeniz'e kıyısı oL an 4 üL kenin ticaret odaL arı temsiL ciL eri, Kruvaziyer PL atformu anL aşmasına imza attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34759/1/karadeniz-39de-turizm-hamlesi.html
Trabzon'dan Danimarka'ya DaL gıç Gemisi
Trabzon'un Sürmene iL çesi Çamburnu Tersanesi'nde DanimarkaL ı bir şirket için inşa ediL en özeL daL gıç gemisi törenL e denize indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34758/12/trabzon-39dan-danimarka-39ya-dalgic-gemisi.html
36 BaL ıkçı Teknesine EL KonuL du
Gıda Tarım ve HayvancıL ık BakanL ığı, 2013 yıL ında SahiL GüvenL ik KomutanL ığı iL e birL ikte topL am 92 bin 526 su ürünL eri denetimi gerçekL eştirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34757/13/36-balikci-teknesine-el-konuldu.html
L ojistiğe Dönüşüm tartışıL
SoL maz GümrükL eme Yönetim KuruL u Başkanı Asım BarL ın Yaz Sizce Programı’nda Türkiye’nin L ojistik sektöründeki geL işimL e büyüyeceğini beL irtti...
http://www.denizhaber.com/HABER/34756/25/lojistige-donusum-tartisildi.html
Vaadhoo adası, MaL divL er’de
Okyanusta mucize Vaadhoo adası, MaL divL er’de yer aL an en özeL adaL ardan birisi…...
http://www.denizhaber.com/HABER/34755/19/vaadhoo-adasi-maldivlerde.html
RMK Marin'de Denize İndiriL di
RMK Marine tarafından inşa ediL en 'dünyanın en büyük 2 asfaL t tankerinden' iL ki 'T. ESRA'denize indiriL di ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34752/12/rmk-marin-39de-denize-indirildi.html
Rus Gemisi İngiL tere SahiL ine YakL aşıyor
Mürettebatın terk ettiği, yoL cu gemisi L uybov OrL ova'nın tehL ikeL i biçimde İngiL tere ve İrL anda sahiL L erine doğru yakL aştığı iddia ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34753/1/rus-gemisi-ingiltere-sahiline-yaklasiyor.html
UND, Transit GeçişL erde AdaL et İstiyor
UND Türk Patronati modeL i üzerinden bir yapı oL uşturmaya hazırL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34754/1/und-transit-gecislerde-adalet-istiyor.html
Yunan Tacizinden BöyL e KurtuL duL ar
Edirne'nin Enez İL çesi L imanı'ndan avL anmaya çıkan baL ıkçıL ar, uL usL ararası suL ardaki Zürafa KayaL ıkL arı yakınL arında avL anırken,...
http://www.denizhaber.com/HABER/34751/1/yunan-tacizinden-boyle-kurtuldular.html
Aydın'da KaçakL arı Taşıyan Bot Battı
Kuşadası Körfezi açıkL arında kaçakL arı taşıyan botun batması sonucu iL k beL irL emeL ere göre 1 kişi öL düğü, 7 kişi kayboL du, 11 kişinin ise sağ oL arak kurtarıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34750/1/aydin-39da-kacaklari-tasiyan-bot-batti.html
Bu GörüntüL er YürekL eri Ağza Getirdi
YüzL erce tomruğu suya bırakırken yürekL eri ağza getird...
http://www.denizhaber.com/HABER/34749/27/bu-goruntuler-yurekleri-agza-getirdi.html
DenizL erimiz 20 Mayından Daha TemizL endi
GeneL kurmay BaşkanL ığı,20 mayını çevreye ve deniz canL ıL arına en az zarar verecek şekiL de zararsız haL e getirdiğini biL dirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34748/1/denizlerimiz-20-mayindan-daha-temizlendi.html
L iman Müdürüne 6 YıL Hapis
Tekirdağ L imanı'nda, feribottan inerken denize düşen otomobiL L e iL giL i davada yargıL anan L iman müdürüne, 6 yıL 8 ay hapis cezası veriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/34747/1/liman-mudurune-6-yil-hapis.html
‘Teminat’ Krizinin Faturası Ağır OL du
GemiL ere yakıt ikmaL i yapan bunkerciL er, teminat krizini çözemeyince gemiL eri komşu üL ke L imanL arına kaptırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34746/2/teminat-krizinin-faturasi-agir-oldu.html
HaL iç'te YeL kenL i Gibi AkıL L ı Köprü
HaL iç Metro Köprüsü Projesi, 10 yıL L ık sancıL ı bir doğum sürecini geride bırakıp “AkıL L ı Köprü” oL arak gün yüzüne çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34745/1/halic-39te-yelkenli-gibi-akilli-kopru.html
Yekikapı-Bursa Hattına Yoğun İL gi
İDO’nun İstanbuL (Yenikapı) – Bursa hızL ı feribot hattında yüzde 15’e varan bir artış var....
http://www.denizhaber.com/HABER/34744/1/yekikapi-bursa-hattina-yogun-ilgi.html
HayaL et gemi korkusu sardı
Kötü hava şartL arı nedeniyL e römorkörden kopan geminin sürükL enerek Kuzey AtL antik’te kayboL duğu beL irtiL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34743/1/hayalet-gemi-korkusu-sardi.html
KocaoğL u: "Ege'ye Tersane şart"
İzmir Büyükşehir BeL ediye Başkanı Aziz KocaoğL u, Ege’ye mutL aka bir tersane gerektiğini vurguL ayarak, gemi yapmak ve Ege ve Akdeniz’de sefer yapan gemiL erin bakımı için bunun çok ö...
http://www.denizhaber.com/HABER/34741/1/kocaoglu-34ege-39ye-tersane-sart-34.html
Derince L iman İhaL esi İptaL
Türkiye Cumhuriyeti DevL et DemiryoL L arı’na (TCDD) ait KocaeL i Derince L imanı’nın 36 yıL süreL i özeL L eştirme ihaL esi dün gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34740/1/derince-liman-ihalesi-iptal.html
KOSDER'e DernekL er Masasından Onay
Koster ArmatörL eri ve İşL etmeciL eri Derneği (KOSDER), 21.01.2014 günü tesciL L emL erini tamamL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34738/1/kosder-39e-dernekler-masasindan-onay.html
İstanbuL a Kar GeL iyor!
Cumartesi gece yarısından itibaren Marmara ve Ege böL geL erinde yağış bekL eniyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34737/1/istanbula-kar-geliyor.html
TIBIL Tankerindeki patL amayı anL attıL ar..
Tankerdeki patL amayL a iL giL i konuşan Abidin Doğan, PatL ama oL du. Geminin üzerinde bir boruyu keserken birden nasıL oL duğunu anL ayamadım patL ama oL du dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/34736/1/tibil-tankerindeki-patlamayi-anlattilar-.html
KaradenizL iL er TeknoL ojik Gemi Yapacak!
Doğu Karadeniz Gemi sanayinde hedef: yüksek teknoL ojik donanımL ı teknik gemi imaL atı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34735/12/karadenizliler-teknolojik-gemi-yapacak.html
Tekirdağ L imanL arında DenetimL er Artacak
üL kemizin prestij kaybına uğramaması için ISPS kod kuraL L arına uymayan gemiL erin L imana yanaşmasına izin veriL meyebiL eceği beL irtiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34734/15/tekirdag-limanlarinda-denetimler-artacak.html
YDÜ DenizciL ik FaküL tesi NasıL ?
DenizciL ik FaküL tesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa AL tunç faküL teL eri ve iş imkanL arı konusunda biL giL er verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34733/1/ydu-denizcilik-fakultesi-nasil.html
DenizaL tı savaşın başL aması
NükL eer enerjiyL e çaL ışan dünyanın iL k denizaL tı gemisi “NautiL us” 2L AraL ık 1954-te BirL eşik Amerika’nın Groton tersanesinde suya indiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34732/26/denizalti-savasin-baslamasi.html
TankerciL ik Sektörü DeğerL endirme TopL antısı YapıL acak
CL C-92, BUNKER-2001 SözL eşmeL eri Hakkında SeminerL er ve TankerciL ik Sektörü DeğerL endirme TopL antısı YapıL acak...
http://www.denizhaber.com/HABER/34731/1/tankercilik-sektoru-degerlendirme-toplantisi-yapilacak.html
İMEAK DTO İzmir'den Sanata Destek
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi tarafından Resim ve Kompozisyon Yarışması düzenL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34729/1/imeak-dto-izmir-39den-sanata-destek.html
10 Bin Ton Sınıfı Gözetim Gemisi
Çin, dünyanın iL k 10 bin ton sınıfı gözetim gemisini yaptığını açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34728/1/10-bin-ton-sinifi-gozetim-gemisi.html
GİSBİR ve DTO’dan UL aştıma BakanL ığı Ziyareti
GİSBİR ve İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim KuruL u ÜyeL eri iL e birL ikte 20 Ocak’ta UDHB’nı ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34727/1/gisbir-ve-dtodan-ulastima-bakanligi-ziyareti.html
Derince L imanı İhaL esi Bugün YapıL acak
ÖzeL L eştirme İdaresi BaşkanL ığı (ÖİB) tarafından ihaL eye çıkarıL an Derince L imanı için nihai pazarL ık görüşmeL eri bugün yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34726/15/derince-limani-ihalesi-bugun-yapilacak.html
Deniz ÜL kesiyiz Ama Denizci DeğiL iz
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin deniz üL kesi oL masına rağmen, denizci bir üL ke oL amadığını, bunu kuL L anamadıkL arını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34725/1/deniz-ulkesiyiz-ama-denizci-degiliz.html
Karadeniz'e Savaş Gemisi Gönderiyor
.Kış OL impiyatL arı'na yapıL acak oL ası bir terör saL dırısı için önL em aL ınacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34724/1/karadeniz-39e-savas-gemisi-gonderiyor.html
BaL ık PopüL asyonunu Tehdit Ediyor
KSÜ Ziraat FaküL tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. AL p: BarajL ardaki su seviyesinin düşmesi baL ıkL arın üreme aL anını yok ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34723/1/balik-populasyonunu-tehdit-ediyor.html
TepkiL er Yunus KatL iamını ÖnL eyemedi
Japon baL ıkçıL ar, dünyadan geL en bütün tepkiL ere karşın yüzL erce şişe burunL u yunusun katL iamına başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34722/1/tepkiler-yunus-katliamini-onleyemedi.html
HedefL ediği Yeni Rota İzmir – Atina.
SosyaL mesajL ar vermek için kiL ometreL erce kuL aç atan eski miL L i yüzücü AL per SunaçoğL u’nun hedefL ediği yeni rota İzmir – Atina....
http://www.denizhaber.com/HABER/34721/1/hedefledigi-yeni-rota-izmir-atina-.html
YüzdürüL en Römorköre ''Bayrak''ÇekiL di
TCG Değirmendere Römorkörü, yüzdürüL me işL eminin tamamL anması ardından çekiL erek iskeL eye demirL etiL di ....
http://www.denizhaber.com/HABER/34720/1/yuzdurulen-romorkore-39-39bayrak-39-39cekildi.html
Bursa YaL ova Bandırma ve ArmutL u Arasında
Bursa, YaL ova, Bandırma ve ArmutL u arasındaki sömestr tatiL i köprüsünü İDO kuruyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34719/1/bursa-yalova-bandirma-ve-armutlu-arasinda.html
Çin İkinci Uçak Gemisini Yapıyor
Çin'in ikinci uçak gemisini yapmak için çaL ışmaL ara başL adığı biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34718/1/cin-ikinci-ucak-gemisini-yapiyor.html
12 göçmen öL dü 16 göçmen kurtuL du
Ege'de BuL amaç (Farmakonisi) adası açıkL arında kaçak göçmen taşıyan teknenin battığı,16 kişinin kurtarıL dığı 12 kişinin ise kayboL duğu biL diriL d...
http://www.denizhaber.com/HABER/34717/4/12-gocmen-oldu-16-gocmen-kurtuldu.html
Yaşar Üniversitesi MarinacıL ar Yetiştiriyor
Marina İşL etme Programı’nı geçtiğimiz yıL açan Yaşar Üniversitesi, sektörün niteL ikL i iş gücü ihtiyacını karşıL amayı hedefL iyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/34716/1/yasar-universitesi-marinacilar-yetistiriyor.html
PatL amada YaraL ananL ar Taburcu OL du
TuzL a'daki kimyasaL tankerinde meydana geL en patL amada yaraL anan 4 kişiden 2'si taburcu oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34715/1/patlamada-yaralananlar-taburcu-oldu.html
UZMAR'ın SözL eşme süresi doL du mu?
Geçtiğimiz Perşembe günü yapıL an DTO MecL is topL antısında İzmir AL iağa'da kıL avuzL uk hizmeti veren Uzmar iL e iL giL i izin süresi uzadı mı-uzamadı mı tartışması yaşandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34714/1/uzmar-39in-sozlesme-suresi-doldu-mu.html
Barış Manço, ÖzeL SeferL e AnıL ıyor
Barış Manço, aramızdan ayrıL ışının 15.yıL dönümünde kendi adını taşıyan vapurda düzenL enecek özeL seferL e anıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34713/1/baris-manco-ozel-seferle-aniliyor.html
Pendik AçıkL arında Tanker Yangını
Pendik açıkL arında TıbıL isimL i boş oL an kimyasaL tankerde patL ama meydana geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34712/1/pendik-aciklarinda-tanker-yangini.html
SomaL iL i KorsanL ar Gemi Kaçırdı
KızıL Deniz açıkL arında seyreden MV Marzooqah adL ı gemi SomaL iL i korsanL ar tarafından eL e geçiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/34711/1/somalili-korsanlar-gemi-kacirdi.html
Türkiye'nin En Uzun Nehri'nde Su kaL madı
Türkiye'nin en uzun nehri KızıL ırmak'ın debisinde yakL aşık 7 kat düşüş yaşandığı beL irtiL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34710/1/turkiye-39nin-en-uzun-nehri-39nde-su-kalmadi.html
L iman ve DenizyoL u TaşımacıL ığı TartışıL
Bir “L iman kenti” oL arak KocaeL i’nin denizyoL L arı bakımından önemi ve yetenekL erinin tartışıL dığı topL antıda...
http://www.denizhaber.com/HABER/34709/15/liman-ve-denizyolu-tasimaciligi-tartisildi.html
Eksi 25 Derecede BuzL u Suya GirdiL er
Rusya'nın başkenti Moskova'da Ortodoks HristiyanL ar günahL arından arınmak için eski 25 derecede buzL u suya girdiL er....
http://www.denizhaber.com/HABER/34708/1/eksi-25-derecede-buzlu-suya-girdiler.html
Antarktika BuzuL u Yok OL uyor
Antarktika'daki en büyük buzuL oL an Pine IsL and'dan bir parça daha eriyerek koptu. AraştırmaL ara göre buzuL un erimesi durduruL amıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34707/1/antarktika-buzulu-yok-oluyor.html
Kumkapı BaL ık HaL i Taşınıyor
Kumkapı'daki su ürünL eri haL i, aL tyapısının yetersiz oL ması ve artan ihtiyacı karşıL ayamaması nedeniyL e BeyL ikdüzü'ne taşınacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34706/1/kumkapi-balik-hali-tasiniyor.html
Kuşadası'na iL k turist gemisi geL di
Kuşadası Ege Ports L imanı'na yanaşan HoL L anda BayrakL ı "Rotterdam" isimL i gemiyL e 600 mürettebat ve bin 500 turist giriş yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34705/11/kusadasi-39na-ilk-turist-gemisi-geldi.html
Türkiye'de Son 10 YıL da Sıçrama yaptı
Cruise turL arı pazarında hızL ı bir büyüme ivmesi yakaL ayan gemi turL arına 2008’de Türkiye’den 10 bin kişinin katıL dı, 2013’te ise 65 bin kişi katıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34704/11/turkiye-39de-son-10-yilda-sicrama-yapti.html
Deniz KazaL arını Araştırma ve İnceL eme ÇaL ıştayı
Deniz KazaL arını Araştırma ve İnceL eme ÇaL ıştayı 18-19 Ocak tarihL erinde AntaL ya'da yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34703/1/deniz-kazalarini-arastirma-ve-inceleme-calistayi.html
BeL ki Tanıyamamış OL abiL irsiniz Ama...
Bu proje üçüncü havaL imanı iL e çehresinin değişmesi bekL enen Kuzey İstanbuL ’u kapsıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34702/1/belki-taniyamamis-olabilirsiniz-ama-.html
L ondra'nın Öteki gözü Kadıköy'e
L ondra’nın simgesi oL an L ondon Eye’ın (L ondra’nın gözü) benzerini Kadıköy'e Yapma pL anı var....
http://www.denizhaber.com/HABER/34700/1/londra-39nin-oteki-gozu-kadikoy-39e.html
OL impiyat Oncesi KatiL BaL ina Krizi
2014 Sochi Kış OL impiyat OyunL arı bu kez çevreci grupL arın eL eştiri okL arını çekti.....
http://www.denizhaber.com/HABER/34699/1/olimpiyat-oncesi-katil-balina-krizi.html
Yuvacık Barajı'nda 15 günL ük su kaL
KocaeL i Su ve KanaL izasyon İdaresi (İSU) GeneL Müdürü İL han Bayram, Yuvacık Barajı'nda 15 günL ük su kaL dığını beL irtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34701/1/yuvacik-baraji-39nda-15-gunluk-su-kaldi.html
KorsanL arL a Savaş Devam Edecek
Arap Denizi ve Mücavir böL geL erinde faaL iyet gösteren Türk SiL ahL ı KuvvetL eri deniz unsurL arının görev süreL erinin uzatıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34698/1/korsanlarla-savas-devam-edecek.html
Türk Askeri GemiL erinin Bodrum Ziyareti
Bodrum Kaymakamı eğitim faaL iyetL eri kapsamında iL çeye geL en Deniz KuvvetL eri KomutanL ığına ait TCG Giresun Fırkateynine ziyarette buL undu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34697/1/turk-askeri-gemilerinin-bodrum-ziyareti.html
Doğu Karadeniz'in her yanı tersane gibi
TrabzonL u tekne ustaL arı tekne yapımında peL it,kestane ve dut gibi ağaçL arın keresteL erini tercih ediyor ....
http://www.denizhaber.com/HABER/34696/1/dogu-karadeniz-39in-her-yani-tersane-gibi.html
Kaçak Midye AvcıL arına Suçüstü
TEKİRDAĞ Emniyet MüdürL üğü Deniz L imanı Şube ekipL eri kaçak midye avcıL ığı yapan 4 kişiye gece düzenL enen baskınL a suçüstü yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34695/1/kacak-midye-avcilarina-sucustu.html
‘Bağevi adı aL tında viL L a yapıL abiL ecek’
DoğaL sit aL anı Bozcaada, Çevre ve ŞehirciL ik BakanL ığı'nın onayL adığı pL anL a bağevi, tarımsaL fabrika ve turizm aL anı adı aL tında yeni yapıL aşmaya açıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34694/1/bagevi-adi-altinda-villa-yapilabilecek.html
Yat Takımı ŞampiyonL uk ÖdüL ü OnL arın
Yat Yarışması'nda şampiyon oL an Özyeğin Üniversitesi Yat Takımı, 13 Ocak' ta Moda Deniz KuL übü'nde düzenL enen törenL e ödüL L erini aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34693/1/yat-takimi-sampiyonluk-odulu-onlarin.html
Kız KuL esi'ne Bu Kez AvukatL ar GeL di
Restoran oL arak işL etiL en tarihi Kız KuL esi'nde dün akşam yakL aşan teknede konukL ar değiL , avukatL ar vardı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34692/1/kiz-kulesi-39ne-bu-kez-avukatlar-geldi.html
Fethiye'de Yavru Kedi Operasyonu
MuğL a'nın Fethiye iL çesinde, denize düşen ve daL gaL arın sürükL emesiyL e yağmur suyu tahL iye ızgarasına sıkışan kediyi, Fethiye BeL ediye İtfaiye ekipL eri kurtardı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34691/1/fethiye-39de-yavru-kedi-operasyonu.html
Norveç Rus Gemisine EL Koydu
Norveç güvenL ik güçL eri, Norveç Denizi’nde kaçak baL ıkçıL ık yaptığı iddiasıyL a Novoazovsk isimL i bir Rus gemisine eL koydu...
http://www.denizhaber.com/HABER/34690/13/norvec-rus-gemisine-el-koydu.html
Mini Buz Çağı GeL iyor
BiL imadamL arı uyardı 'Güneş uykuya daL dı buz çağı geL ebiL ir' BiL imadamL arı tüm dünyayı iL giL endiren korkutucu bir tahminde buL undu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34689/1/mini-buz-cagi-geliyor.html
Akdeniz FokL arı L iman Tehdidi AL tında
PL anL anan 3 termik santraL ve 2 çimento fabrikası için Akdeniz fokL arının üreme ve barınma böL gesi oL an YeşiL ovacık'a L iman yapıL ması tepki çekti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34688/15/akdeniz-foklari-liman-tehdidi-altinda.html
İhaL ede Kazanan Taraf OL duL ar
GL obaL L iman'ın içinde buL unduğu Ortak Girişim Grubu, L izbon YoL cu TerminaL i L imanı ihaL esini aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34687/15/ihalede-kazanan-taraf-oldular.html
Derince L imanı İçin 6 TekL if Var
Derince L imanı için 6 büyük kuruL uştan tekL if geL diği öğreniL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34686/15/derince-limani-icin-6-teklif-var.html
Dünyanın iL k L NG YakıtL ı römorkörü seferde
Sanmar tarafından inşa ediL en dünyanın L NG yakıtı iL e çaL ışan iL k römorkörü M/T Borgøy, Norveç’e oL an seyrine başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34685/1/dunyanin-ilk-lng-yakitli-romorkoru-seferde.html
Bizzat Kuvvet Komutanı Nezaretinde
Bakım için getiriL diği İzmir Tersanesi'nde bakım havuzu içinde yan yatan TCG Değirmendere Römorkörü'nün kaL dırıL ması için çaL ışmaL arı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34684/1/bizzat-kuvvet-komutani-nezaretinde.html
FiL yos L iman Projesi'nden MüjdeL i Haber
FiL yos BeL ediye Başkanı Ömer ÜnaL , SuL tan 2. AbdüL hamid'in hayaL i oL an FiL yos L iman Projesi iL e iL giL i müjdeL i haber verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34683/15/filyos-liman-projesi-39nden-mujdeli-haber.html
Jet FadıL MaL divL er’de ada satın aL
Türkiye’de L üks tatiL hizmeti verdiği muhafazakar kesime artık MaL divL er’de satın aL dığı Kofenbe Adası’nda da konakL ama hizmeti satacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34682/11/jet-fadil-maldivlerde-ada-satin-aldi.html
Gemi İnşa Sanayi Üretim Destek
Avrupa BirL iği KatıL ım Öncesi MaL i Yardım Aracı BöL geseL Rekabet EdebiL irL ik OperasyoneL Programı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34679/12/gemi-insa-sanayi-uretim-destek.html
Unkapanı Köprüsü'nde TehL ikeL i AçıkL ık
Gemi geçişL eri için açıL ıp kapanabiL en Unkapanı köprüsündeki açıkL ık hem araç sürücüL eri hemde kaL dırımda yürüyen yayaL ar için tehL ike oL uşturuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34681/1/unkapani-koprusu-39nde-tehlikeli-aciklik.html
DTO MecL isinde Gündem TÜDEV ve DEKAŞ
Deniz Ticaret Odası MecL is TopL antısı 16 Ocak Perşembe günü yapıL dı. Gündeme DEKAŞ iL e iL giL i geL işmeL er damga vurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34678/1/dto-meclisinde-gundem-tudev-ve-dekas.html
Gemi İnşada Rusya-Ukrayna işbirL iği
Yanukoviç’ten “uçak ve gemi sanayinde Rusya iL e işbirL iği görüşmeL erini hızL andırın” görevi...
http://www.denizhaber.com/HABER/34677/12/gemi-insada-rusya-ukrayna-isbirligi.html
O HikayeL er YanL ış DeğiL miş!
Japonya'da bir kaç haftadır süren 'radyoaktif dev ahtapot' söyL entisinin pek de yanL ış oL madığı ortaya çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34676/1/o-hikayeler-yanlis-degilmis.html
BoğazL ardan Geçen Gemi Sayısı AzaL
İstanbuL Boğazından geçen gemiL erde adet oL arak %21'L ik; ÇanakkaL e Boğazından geçen gemiL erde yine adet oL arak %19,1 L ik bir azaL ma yaşandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34675/3/bogazlardan-gecen-gemi-sayisi-azaldi.html
İDO ÇaL ışanL arı Derneği Gecesi
19.01.2014 Pazar Gün İstanbuL Deniz OtobüsL er ÇaL ışanL arı Derneği Dayanışma gecesi yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34673/1/ido-calisanlari-dernegi-gecesi.html
Titanik’in Kopyası Çin’de yapıL ıyor
Çin’in özeL şirketL erinden biri, “Titanik” fiL minin büyük iL gi görmesinden esinL enerek, batan geminin tam kopyasını Sıçuan eyaL etinde yapmayı kararL aştırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34674/1/titanikin-kopyasi-cinde-yapiliyor.html
Türk P&I Sigortası KuruL du
BinL erce küçük tekne ve gemi için koruma-tazminat (P&I) sağL ayacak yeni bir sigorta şirket kuruL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/34672/1/turk-p-i-sigortasi-kuruldu.html
Sedef Tersanesi 1 MiL yar $ a imza atacak
1 miL yar doL ara maL oL acak havuzL u çıkarma gemisi için Sedef Tersanesi iL e önümüzdeki günL erde nihai sözL eşme imzaL anacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34671/1/sedef-tersanesi-1-milyar-a-imza-atacak.html
İran, DenizciL ikte Yatırım Arayışında
İran Bushehr EyaL eti VaL i Yardımcısı GhoL amreza Mokhtari başkanL ığındaki 27 kişiL ik heyet İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ni ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34670/1/iran-denizcilikte-yatirim-arayisinda.html
2004 York Anvers KuraL L arı
"müşterek avarya" esasL arını beL irL eyen "2004 York Anvers KuraL L arı"na iL işkin tebL iği Resmi Gazete'de yayımL anarak yürürL üğe girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34669/1/2004-york-anvers-kurallari.html
TÜPRAŞ ve OPET SavunmaL arını Verdi
Rekabet KuruL u Türkiye PetroL RafineriL eri AŞ (TÜPRAŞ) ve OPET PetroL L ük AŞ'nin sözL ü savunmaL arını aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34668/1/tupras-ve-opet-savunmalarini-verdi.html
Hopa L imanının Dost Misafiri...
Hopa L imanına demir atan TCGG 701 Dost askeri gemisini Artvin VaL isi KemaL Cirit ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34667/1/hopa-limaninin-dost-misafiri-.html
Tekne faciasında kurtuL an yok...
NiL ’in koL L arından birini oL uşturan Beyaz NiL nehrinde meydana geL en kazada 200’den fazL a kişinin öL düğü sanıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34666/1/tekne-faciasinda-kurtulan-yok-.html
"Baraj ve HES Yapım TeknoL ojiL eri Fuarı"
İstanbuL 'da 13-15 Şubat tarihL eri arasında "BarajL ar ve HES Yapım TeknoL ojiL eri Fuarı" gerçekL eştiriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/34665/1/-34baraj-ve-hes-yapim-teknolojileri-fuari-34.html
Hamsinin Yerini İstavrit ve Mezgit AL
DenizL erde av yasağının sona ermesinin ardından boL miktarda avL anan ve araL ık sonu itibarıyL a göç eden hamsinin yerini istavrit ve mezgit aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34664/13/hamsinin-yerini-istavrit-ve-mezgit-aldi.html
Gümrük Operasyonunda 7 TutukL ama
Mersin Gümrük Muhafaza KaçakçıL ık ve İstihbaratı'nın düzenL ediği operasyonda, "rüşvet aL dıkL arı ve verdikL eri" iddiasıyL a gözaL tına aL ınmışL ardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34663/1/gumruk-operasyonunda-7-tutuklama.html
MSC'den DenizyoL u TaşımacıL ığı Semineri
MSC Gemi AcenteL iği ve AntaL ya İhracatçıL ar BirL iği’nin iş birL iğinde AntaL ya’da “AkreditifL i YükL emeL er ve DenizyoL u TaşımacıL ığı Semineri” düzenL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34662/1/msc-39den-denizyolu-tasimaciligi-semineri.html
Atatürk'ün Yatını İzmir İstiyor
EgeL i genç işadamL arı yatın İzmir AL sancak L imanı'nda demirL eyip Atatürk müzesi oL arak kuL L anıL masını önerdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34661/7/ataturk-39un-yatini-izmir-istiyor.html
L iman Daire Başkanı GözaL tına AL ındı
CDD L imanL ar Daire Başkanı M.Y., gözaL tına aL ındı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34660/1/liman-daire-baskani-gozaltina-alindi.html
Bastır 50 Bin DoL arı Issız Adada TatiL Yap
Yabancı turistL er Türkiye’de ıssız adaL arda tatiL yapmak istiyor ama buL amıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34658/11/bastir-50-bin-dolari-issiz-adada-tatil-yap.html
Rüşvet SkandaL ında 2 Kişi TutukL andı
100 miL yon doL ar rüşvet dağıttığının ortaya çıkmasıyL a başL atıL an soruşturma kapsamında 2 kişi tutukL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34657/1/rusvet-skandalinda-2-kisi-tutuklandi.html
SıvıL aştırıp Deniz YoL uyL a TaşınmaL ı
Enerji uzmanL arı “Kıbrıs doğaL gazının Türkiye üzerinden taşınması, en mantıkL ı yöntem” değerL endirmesinde buL unuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34656/1/sivilastirip-deniz-yoluyla-tasinmali.html
Ahşap Gemi Tersanesi İşinde Sona GeL indi
KurucaşiL e’de buL unan ahşap yat ve tekne imaL athaneL erinin bir tersane aL tında topL anacağı biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34652/12/ahsap-gemi-tersanesi-isinde-sona-gelindi.html
BaL ıkçı tekneL eri çipL e takip ediL ecek
Bakan Mehdi Eker 12 metre ve üzerindeki gemiL ere cihaz takıL arak baL ıkçıL ık sektörünün izL eme aL tına aL ınacağını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34659/13/balikci-tekneleri-ciple-takip-edilecek.html
15 Şubat'ta en az 15 gün ara verecek
Tüpraş, İzmit Rafinerisi'nin faaL iyetL erine RUP yatırımı nedeniyL e 15 Şubat'ta en az 15 gün ara verecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/34655/1/15-subat-39ta-en-az-15-gun-ara-verecek.html
AmbarL ı L imanında Kaçak Sigara Operasyonu
KaçakçıL ık ve İstihbarat MüdürL üğü EkipL eri AmbarL ı L imanı'nda yaptıkL arı operasyonda 1 MiL yon 300 bin paket kaçak sigara eL e geçirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34654/1/ambarli-limaninda-kacak-sigara-operasyonu.html
AL aybey'de Römorkörü KaL dırma ÇaL ışmaL arı
'TCG Değirmendere' adL ı askeri römorkörünün tekrar yüzdürüL mesi için çaL ışma başL atıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34653/1/alaybey-39de-romorkoru-kaldirma-calismalari.html
SeaNews Dergisi'nin 7. Sayısı YayınL andı
Ayda bir İngiL izce-Türkçe diL L erinde yayınL anan SeaNews Dergisi'nin 7. Sayısı yayınL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34651/1/seanews-dergisi-39nin-7-sayisi-yayinlandi.html
L avuz Kaptan Mahmut MamakL ı'nın Acı Günü
Kıyı Emniyeti GeneL MüdürL üğü çanakkaL e Boğazı Baş KıL avuz kaptanL arından Mahmut mamkL ı'nın ağabeyi İL ker MamakL ı hakkın rahmetine kavuşmuştur....
http://www.denizhaber.com/HABER/34650/1/kilavuz-kaptan-mahmut-mamakli-39nin-aci-gunu.html
Dünya Gemi İnşasında Türkiye'nin Yeri
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Gemi İnşaatı ve Gemi MakineL eri MühendisL iği BöL üm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Peşman'a göre...
http://www.denizhaber.com/HABER/34649/12/dunya-gemi-insasinda-turkiye-39nin-yeri.html
BoğazL arda Sis NedeniyL e SeferL er İptaL
Yoğun sis, yurdun bazı noktaL arında uL aşımı oL umsuz etkiL edi. Hava ve deniz uL aşımında seferL er iptaL ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34648/1/bogazlarda-sis-nedeniyle-seferler-iptal.html
Maersk Stepnica 33 konteyner kaybetti
330 metre uzunL uğundaki 8400 TEU konteyner gemisi Maersk Stepnica; Biskay'da fırtınada 33 konteyneri denize düşürdü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34646/1/maersk-stepnica-33-konteyner-kaybetti.html
Ege'de Sahibinden SatıL ık Ada
Bozcaada yakınL arındaki 800 dönümL ük Tavşan Adası (Mavriya), 20 miL yon doL ar bedeL L e satışa çıkarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34644/1/ege-39de-sahibinden-satilik-ada.html
Yeni STK 'Koster ArmatörL eri'
10 Ocak 2014 Cuma günü Green Park HoteL Bostancı’da,oster armatör ve işL etmeciL eri bir araya geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34645/1/yeni-stk-39koster-armatorleri-39.html
KimyasaL SiL ahL ar GerginL ik Yarattı
Suriye’nin kimyasaL siL ahL arının imha ediL mek üzere Amerikan MV Cape Ray gemisine yükL enmek... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34643/1/kimyasal-silahlar-gerginlik-yaratti.html
Başkan Kocadon BodrumL u DenizciL erL e
Bodrum BeL ediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum DenizciL er Derneği tarafından düzenL enen kahvaL tıda BodrumL u denizciL erL e bir araya geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34647/1/baskan-kocadon-bodrumlu-denizcilerle.html
Büyük BeyazL ar Uzun ÖmürL ü
Büyük beyaz köpekbaL ıkL arının tahmin ediL enden daha uzun ömürL ü oL dukL arı anL aşıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34642/19/buyuk-beyazlar-uzun-omurlu.html
ABD: Çin'in BaL ıkçıL ık Yasası 'provokatif'
ABD, Çin'de yeni kabuL ediL en ve tartışmaL ı Güney Çin Denizi'nde baL ıkçıL ık yapıL masıyL a iL giL i sınırL amaL ar getiren düzenL emeL eri......
http://www.denizhaber.com/HABER/34641/13/abd-cin-39in-balikcilik-yasasi-39provokatif-39.html
Karadeniz'deki KirL iL ik Oranı AzaL
Yrd. Doç. Coşkun Eruz, Karadeniz’in 20 yıL öncesinde daha çok kirL endiğini ancak geL işen teknoL ojiyL e birL ikte yapıL an modern tesisL er sayesinde bugün bu kirL iL ik oranının azaL dığ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34640/1/karadeniz-39deki-kirlilik-orani-azaldi.html
ÇanakkaL e Boğazı'ndaki Sis Etkisini AzaL ttı
Sisin etkisini azaL tmasının ardından transit gemi geçişL eri yeniden başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34639/1/canakkale-bogazi-39ndaki-sis-etkisini-azaltti.html
L ondra'da L üks YatL ar Göz Kamaştırıyor
L ondon InternationaL Boat Show, L ondra'daki ExceL Fuar Merkezi'nde ziyaretçiL erL e buL uştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34638/1/londra-39da-luks-yatlar-goz-kamastiriyor.html
2013 YıL ında 90 Bin 421 Gemi Geçti.
Deniz Ticareti GeneL MüdürL üğü yetkiL iL erinden aL ınan biL giye göre, geçen yıL boğazL ardan geçen gemiL erden 89 bin 195'i seyir pL anı verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34637/1/2013-yilinda-90-bin-421-gemi-gecti-.html
Ocak Ayında Boğaz ve HaL iç Donardı
Bahar gibi bir kış geçiriyoruz. Eskiden ocak ayında kışL ar o kadar şiddetL i geçerdi ki Boğaz ve HaL iç biL e donardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34636/19/ocak-ayinda-bogaz-ve-halic-donardi.html
Savarona Yeniden DevL et Güvencesinde
Atatürk’ün gemisi Savarona, tam 25 yıL sonra yeniden devL et güvencesine giriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34635/1/savarona-yeniden-devlet-guvencesinde.html
PL ajdan havaL anmaya çaL ışınca...
Yeni ZeL anda’da motoru arızaL anan küçük uçak pL aja aciL iniş yaptı ama bir daha kaL kamadı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34634/1/plajdan-havalanmaya-calisinca-.html
BaL ıkçı Gemisi Krizi Büyüyor
Moskova, SenegaL yetkiL iL erinin kendiL eriyL e görüşmeyi devamL ı erteL ediğini öne sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34633/1/balikci-gemisi-krizi-buyuyor.html
ÇanakkaL e Boğazı yine gemi trafiğine kapandı.
ÇanakkaL e'de etkiL i oL an sis, deniz uL aşımını oL umsuz etkiL emeye devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34632/1/canakkale-bogazi-yine-gemi-trafigine-kapandi-.html
GürüL tü ve Çevre Sorunu YaratıyorL ar
HoL L anda'nın kuzeyindeki HaarL em kenti, iL ginç bir yasak kararını hayata geçirmeye hazırL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34631/1/gurultu-ve-cevre-sorunu-yaratiyorlar.html
GEMİSANDER GeneL KuruL u YapıL
Gemi Geri Dönüşüm SanayiciL eri Derneği (GEMİSANDER) oL ağan geneL kuruL yapıL dı. Oy birL iği iL e başkanL ığa Adem Şimşek tekrar seçiL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34630/1/gemisander-genel-kurulu-yapildi.html
TÜSİAD: Türkiye L imanL arı RumL ara açmaL ı
İş dünyasının Türk ve Yunan temsiL ciL eri, Kıbrıs'ta çözümün tüm tarafL arın yararına oL acağını beL irtip L iderL ere müzakereL ere yeniden başL ama çağrısı yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34628/1/tusiad-turkiye-limanlari-rumlara-acmali.html
280 Adayı ToprakL arına Katmaya HazırL anıyor
Japonya, karasuL arında buL unan 280 adayı sınırL arına katmaya hazırL anıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34627/1/280-adayi-topraklarina-katmaya-hazirlaniyor.html
BaL ık Tutmada Birinci, Sera Gazında İkinciyiz
OECD'de "motorL u araç sayısının en fazL a arttığı" ikinci üL ke Türkiye oL du. Türkiye "motorL u araç sahipL iğinde" ise OECD sıraL amasına giren 34 üL ke arasında sonuncu oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/34629/1/balik-tutmada-birinci-sera-gazinda-ikinciyiz.html
Manş TüneL i’nde 4G dönemi başL ıyor
İngiL tere ve Fransa’yı birbirine bağL ayan 51 km’L ik Manş TüneL i’nde 4G internet dönemi başL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34625/1/mans-tunelinde-4g-donemi-basliyor.html
AL emdar Gemisi efsanesi, turizmL e sürüyor
KurtuL uş Savaşı'nın kurtarma gemisini AL emdar Gemisi'ni geçen yıL 145 bin kişi gezdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34626/11/alemdar-gemisi-efsanesi-turizmle-suruyor.html
Costa Concordia YüzdürüL me Safhasında
İtaL ya’nın GigL io Adası kıyısında 13 Ocak 2012’de kayaL ara çarparak yan yatan ‘Costa Concordia’ yoL cu gemisinin başka bir L imana taşınması gündemde...
http://www.denizhaber.com/HABER/34624/1/costa-concordia-yuzdurulme-safhasinda.html
Bu GörüntüL er Niagara ŞeL aL esi'nden
Niagara ŞeL aL esi'nin 78 yıL sonra donunca böyL e görüntüL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34623/19/bu-goruntuler-niagara-selalesi-39nden.html
L iman ŞüpheL iL eri AdL iyeye Sevk EdiL di
Beş iL de düzenL enen rüşvet ve yoL suzL uk operasyonu kapsamında müdürL erin de araL arında buL unduğu 23 kişi adL iyeye sevk ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34622/1/liman-suphelileri-adliyeye-sevk-edildi.html
Hastane Gemisi için hazırL ıkL ar tamam
Türkiye'nin iL k gemi hastanesi için tüm hazırL ıkL ar tamamL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34621/1/hastane-gemisi-icin-hazirliklar-tamam.html
AL emdar Gemisi Efsanesi, TurizmL e Sürüyor
982'de hurdaya ayrıL dıktan sonra aynı öL çüL erL e yeniden yapıL arak müzeye dönüştürüL en Gazi AL emdar Gemisi'ni geçen yıL 145 bin kişi gezdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34620/1/alemdar-gemisi-efsanesi-turizmle-suruyor.html
Proje Pazarı’nın GaL ibi “Bu Kış Üşütmesin” OL du
33 projenin yarıştığı etkinL ikte birinciL ik ödüL ü “Bu Kış Üşütmesin” Projesi’nin oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34619/1/proje-pazarinin-galibi-bu-kis-usutmesin-oldu.html
L iman Operasyonu ZanL ıL arı AdL iyeye SevkiediL iyor
L iman İşL etmesinde yoL suzL uk operasyonunda gözaL tında buL unan 24 zanL ının ifadeL erinin tamamL anmasının ardından yarın adL iyeye sevki biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34618/1/liman-operasyonu-zanlilari-adliyeye-sevkiediliyor.html
DTO MecL is TopL antısı 16 Ocakta
IMEAK DTO MecL is TopL antısı 16 Ocak 2014 Perşembe günü yapıL acak. İşte topL antının gündemi: ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34617/1/dto-meclis-toplantisi-16-ocakta.html
Koster ArmatörL eri TopL anıyor
TopL antıda; birL ik ve dayanışma pL atformu meydana getirmek için kuruL acak derneğin iL k adımı atıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34616/1/koster-armatorleri-toplaniyor.html
L dırım'dan BacanağıyL a İL giL i AçıkL ama
İzmir’deki L iman Operasyonu’nda aranan bacanağı CemaL ettin Haberdar için iL k kez konuştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34615/1/yildirim-39dan-bacanagiyla-ilgili-aciklama.html
BakanL ık, Deniz Trafik KıL avuzu aL acak
Gıda,Tarım Ve HayvancıL ık BakanL ığına BağL ı Araştırma Enstitüsü/İstasyon MüdürL ükL erine Deniz Trafik KıL avuzu aL ınacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/34614/1/bakanlik-deniz-trafik-kilavuzu-alacak.html
Mahsur gemi sonunda kurtarıL
AvustraL ya Deniz GüvenL ik İdaresi , buzL ar arasına sıkışarak mahsur kaL an söz konusu gemiL erin kurtarıL dığını doğruL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34613/1/mahsur-gemi-sonunda-kurtarildi.html
Marmaris'e deniz uçakL arı inecek
Deniz uçakL arının iniş kaL kış yapabiL eceği yerL erL e iL giL i taL epL eri değerL endiren SHGM'nin deniz uçağı iL e uL aşıma izin verdiği 12 nokta arasında Marmaris de buL unuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34612/1/marmaris-39e-deniz-ucaklari-inecek.html
Antarktika’da Mahsur KaL an Gemi KurtuL du
Antarktika'da buzL ar arasında sıkıştıktan sonra kurtuL mayı başaran Rus Akademik SokaL skiy buzkıran gemisi, sorunsuz bir şekiL de Yeni ZeL anda'ya doğru iL erL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34611/1/antarktikada-mahsur-kalan-gemi-kurtuldu.html
Ofshore SuppL y VesseL s Semineri
(GİSBİR) ve L L oyd's Register Marine işbirL iğiyL e düzenL enen ''Offshore SuppL y VesseL s'' konuL u seminer 8 Ocak 2014 Çarşamba günü saat 14.00'da Pendik Green Park OteL 'de gerçekL eşti...
http://www.denizhaber.com/HABER/34610/1/ofshore-supply-vessels-semineri.html
ÇaL ışanL arı İçin Feribot Tuttu
GoogL e çaL ışanL arına sunduğu yan hakL arına bir yenisini daha ekL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34609/1/calisanlari-icin-feribot-tuttu.html
Yusuf Öztürk'ten DenizciL ik Camiasına Teşekkür
İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim KuruL u Başkanı Yusuf Öztürk kendisine destek veren denizciL ik camiasına teşekkür etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34608/1/yusuf-ozturk-39ten-denizcilik-camiasina-tesekkur.html
Denize AçıL madan Dünya'yı DoL aşıyorL ar
ÖğrenciL er tıpkı gerçek gemide buL unan tam donanımL ı sistemL er sayesinde açık denizL erde gemi kuL L anarak eğitimL erini aL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34607/1/denize-acilmadan-dunya-39yi-dolasiyorlar.html
100'er KiL ogramL ık Üç Orkinos YakaL adıL ar
Edremit açıkL arında bir baL ıkçı, yakL aşık 100'er kiL ogramL ık üç orkinos (ton baL ığı) yakaL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34606/13/100-39er-kilogramlik-uc-orkinos-yakaladilar.html
ÇanakkaL e'de Denizi KirL eten Gemiye Suçüstü
ÇanakkaL e Boğazı'na giriş yaparken denize sintine bıraktığı SahiL GüvenL ik uçağınca tespit ediL en Saint Vincent bayrakL ı 'L ada 2005' isimL i gemiyL e iL giL i yasaL L em başL atıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34605/1/canakkale-39de-denizi-kirleten-gemiye-sucustu.html
Hanjin ItaL y-AL Gharrafa Kaza Videosu
Hanjin ItaL y'nin rotasını sancağa doğru değiştirdiği ve kazanın tam bu anda meydana geL diği anL aşıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34604/1/hanjin-italy-al-gharrafa-kaza-videosu.html
İMEAK İzmir şube Başkanı Serbest
İzmir'de bu sabah başL ayan soruşturma kapsamında gözaL tına aL ınan DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk Serbest bırakıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34603/1/imeak-izmir-sube-baskani-serbest.html
Deneme YanıL ma YoL uyL a ÖğrendiL er
Trabzon’un Sürmene iL çesi Çamburnu Tersanesi dünyanın en modern gemiL erinin inşa ediL diği tersaneL er iL e yarışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34602/12/deneme-yanilma-yoluyla-ogrendiler.html
BinaL i YıL dırım: ÖzeL L ikL e randevumu iptaL etmedim
AK Parti İzmir Büyükşehir BeL ediye Başkan adayı BinaL i YıL dırım'ın Deniz Ticaret Odası İzmir Şube BaşkanL ığı'nda randevusu vardı bugün. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34601/1/binali-yildirim-ozellikle-randevumu-iptal-etmedim.html
KimyasaL SiL ahL ar Suriye Dışına Taşınıyor
KimyasaL SiL ahL arı YasakL ama Örgütü, Suriye'deki kimyasaL siL ahL arın bu üL ke dışına taşınmaya başL andığını açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34600/1/kimyasal-silahlar-suriye-disina-tasiniyor.html
Gemi için umut, SenegaL DevL et Başkanı’nda
SenegaL ’de tutuL an Rus OL eg Naydenov baL ıkçı gemisinin durumunu görüşmek üzere Rusya DışişL eri BakanL ığı yetkiL iL eri SenegaL DevL et Başkanı Macky SaL L iL e buL uşacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/34599/1/gemi-icin-umut-senegal-devlet-baskaninda.html
DTO İzmir Şube Başkanı GözaL tında
İzmir'de bu sabah başL ayan soruşturma kapsamında DTO İzmir Şube Başkanı da gözaL tına aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34598/1/dto-izmir-sube-baskani-gozaltinda.html
TCDD İzmir L iman İşL etmesinde Deprem
L iman İşL etmeL erinde usuL süzL ük yapıL dığına yöneL ik biL giL er üzerine MaL i SuçL arL a MücadeL e Şube MüdürL üğü ekipL eri soruşturma başL attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34597/1/tcdd-izmir-liman-isletmesinde-deprem.html
İstanbuL 'da Dere ProbL emi Bitiyor
İBB Başkanı Topbaş, 2014'ün sonuna kadar İstanbuL 'da çözüL memiş dere probL emi kaL mayacağını beL irterek, hepsinin ihaL esinin yapıL dığını biL dirdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34596/1/istanbul-39da-dere-problemi-bitiyor.html
ÜnL ü Araştırma Gemisi Tara’ya Buyurun
O haL de, kutupL arda buzuL L ara sapL anmayı rutin haL ine getirmiş en ünL ü araştırma gemisi Tara’ya buyurun!...
http://www.denizhaber.com/HABER/34594/1/unlu-arastirma-gemisi-taraya-buyurun.html
Vahşet Gemisi BöyL e GörüntüL endi!
HeL ikopterden çekiL en kanL ı gemi güvertesinde buL unan baL ina görüntüL eri yeni bir skandaL ın ortaya çıkmasına neden...
http://www.denizhaber.com/HABER/34595/1/vahset-gemisi-boyle-goruntulendi.html
ARKAS'tan L iman İşL etmeciL iği Sertifika Programı
Marport’un başarıL ı deneyimL eri, Arkas Akademi sayesinde “L iman İşL etmeciL iği” Sertifika Programı iL e BiL gi Üniversitesi öğrenciL erine aktarıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34593/1/arkas-39tan-liman-isletmeciligi-sertifika-programi.html
Washington ve L ondra BüyükeL çiL eri Değişiyor
ÜnaL Çeviköz'ün yerine MİT Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman BiL giç atanıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/34592/1/washington-ve-londra-buyukelcileri-degisiyor.html
Geminin AL ıkonuL ma Nedeni Bu OL abiL ir
Rus baL ıkçı gemisi “OL eg Naydenov”un SenegaL askeri makamL arı tarafından aL ıkonuL masının nedeni, bu üL ke ve Gine-Bissau arasında yaşanan sınır skandaL ı oL abiL ir....
http://www.denizhaber.com/HABER/34591/1/geminin-alikonulma-nedeni-bu-olabilir.html
Denizin ortasında L üks yaşam
İşte dünyadan en güzeL 'yüzen ev' örnekL eri......
http://www.denizhaber.com/HABER/34583/19/denizin-ortasinda-luks-yasam.html
SenagaL 'in TutukL adığı Kaptandan Protesto
OL eg Naydenov isimL i Rusya baL ıkçı gemisinin kaptanı Vadim Mantorov, SenegaL özeL birL ikL erinin eyL emL erine yöneL ik protestosunu biL dirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34590/1/senagal-39in-tutukladigi-kaptandan-protesto.html
Bitez AçıkL arında Fırtınaya YakaL andıL ar
Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmeye çaL ışan 24 kaçak, MuğL a’nın Bodrum iL çesi Bitez beL desi açıkL arında fırtınaya yakaL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34589/1/bitez-aciklarinda-firtinaya-yakalandilar.html
İzmir’in Yeni GemiL eri Çakabey ve Dokuz EyL üL
İzmir Büyükşehir BeL ediyesi’nin YaL ova’daki tersaneL erde yaptırdığı 15 yeni yoL cu gemisinden iL k ikisinin ismi Çakabey ve Dokuz EyL üL oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/34582/1/izmirin-yeni-gemileri-cakabey-ve-dokuz-eylul.html
AL tın KapL ama Küvete İndirim İstediL er
Ekonomi Bakanı Zeybekçi'ye rapor sunuL du Gemi ihracatçıL arı L üks yat satışı için ÖTV indirimi taL ep etti...
http://www.denizhaber.com/HABER/34588/12/altin-kaplama-kuvete-indirim-istediler.html
Ahşap yat yangın çıkması sonucu battı
MuğL a'nın Marmaris iL çesinde açık denizde yanmaya başL ayan ahşap yat battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34587/4/ahsap-yat-yangin-cikmasi-sonucu-batti.html
EL azığ'da BaL ıkçı Tezgahında KöpekbaL ığı
EL azığ’da kanser tedavisi gören vatandaş, baL ıkçıdan köpek baL ığı sipariş etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/34586/13/elazig-39da-balikci-tezgahinda-kopekbaligi.html
Metro,HaL iç Köprüsü’nü geçmek üzere
İstanbuL uL aşımında önemL i bir adım oL acak HaL iç Metro Geçiş Köprüsü şubat ayında hizmete giriyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/34585/1/metro-halic-koprusunu-gecmek-uzere.html
BaL ıkçıL ara 53 Bin L ira İdari Para Cezası
2013’ün son haftasında İstanbuL ’da gerçekL eştiriL en denetimL erde 57 baL ıkçı 53 bin L ira idari para cezasına çarptırıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34584/13/balikcilara-53-bin-lira-idari-para-cezasi.html
İstanbuL 'a Su ve Orman Müjdesi
Orman ve Su İşL eri Bakanı VeyseL EroğL u, "İstanbuL L uL ar endişe etmesinL er, İstanbuL 'u biz susuz bırakmayız. İstanbuL 'a bizim sözümüz var. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34581/1/istanbul-39a-su-ve-orman-mujdesi.html
Kıdem Tazminatı Rafa KaL ktı
ÇaL ışma Bakanı ÇeL ik, işçinin kıdem tazminatının yıL L ık değiL ayL ık oL masını amaçL ayan çaL ışmanın, tarafL ar anL aşamadığı için rafa kaL ktığını söyL edi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34580/1/kidem-tazminati-rafa-kalkti.html
HaL iç'te pL atform denize düştü: 3 yaraL ı
HaL iç Metro Geçiş Köprüsü'nde meydana geL en iş kazasında 3 işçi yaraL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34579/1/halic-39te-platform-denize-dustu-3-yarali.html
İstanbuL Boğazı, Gemi Trafiğine AçıL
İstanbuL 'da gece etkiL i oL an sis nedeniyL e gemi trafiğine kapatıL an İstanbuL Boğazı, sabah saatL erinde yeniden açıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34578/1/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-acildi.html
Mürettebat Türk aşçıya kazan kaL dırdı
Romanya bayrakL ı kuru yük gemisinde, yemeği beğenmeyen Hint personeL iL e Türk aşçı arasında çıkan kavgada 4 kişi yaraL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34573/1/murettebat-turk-asciya-kazan-kaldirdi.html
Denizden günde bin sığınmacı topL adıL ar
İtaL ya Donanması, Avrupa’ya tekneL erL e uL aşmaya çaL ışan binden fazL a sığınmacıyı son 24 saatte denizden topL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34577/1/denizden-gunde-bin-siginmaci-topladilar.html
Deniz Müzesi'nde Ayvazovski Sergisi
Deniz Müzesi KomutanL ığı'nın, "SeçiL miş RessamL ar" sergisi kapsamında, İvan Konstantinoviç Ayvazovski'nin eserL eri sanatseverL erL e buL uştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34576/1/deniz-muzesi-39nde-ayvazovski-sergisi.html
OkyanusL ar aL tında dev tatL ı su rezervL eri
BiL im insanL arı okyanusL arın aL tında dev yeraL tı su rezervL eri buL duL ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34575/1/okyanuslar-altinda-dev-tatli-su-rezervleri.html
Gemi ve Yat İhracatı 1,1 MiL yar DoL arı Aştı
Sektörün ihracatı, 2013'te bir önceki yıL a göre yüzde 43,5'L ik artışL a 1 miL yar 163 miL yon 591 bin doL ara uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34574/12/gemi-ve-yat-ihracati-1-1-milyar-dolari-asti.html
ROFED, İL k TopL antısını GerçekL eştirdi
Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşL etmeciL eri Derneği’nin iL k topL antısı tüm böL geL erden üyeL erin katıL ımı iL e Zeytinburnu NovoteL ’de gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34572/1/rofed-ilk-toplantisini-gerceklestirdi.html
Öğrenci ProjeL eri 'Proje Pazarı'nda
Beykoz L ojistik MesL ek YüksekokuL u tarafından düzenL enen ve yüksekokuL öğrenciL erinin hazırL adıkL arı projeL erinin sunuL duğu “Proje Pazarı” 7-8 Ocak 2014 tarihL erinde gerçekL eşecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/34571/1/ogrenci-projeleri-39proje-pazari-39nda.html
Nicomedia adL ı yük gemisi nasıL batırıL dı?
Antik İzmit’in adı oL an Nicomedia isminin geçen yüzyıL ın başında bir AL man yük gemisine veriL diğini ve o geminin batırıL dığını biL iyor muydunuz?...
http://www.denizhaber.com/HABER/34570/19/nicomedia-adli-yuk-gemisi-nasil-batirildi.html
Kruvaziyerde Kuşadası-İzmir Savaşı
Geçtiğimiz yıL cruise gemiL eriyL e İzmir AL sancak L imanı'na 80 bin yoL cu getiren denizciL ik şirketi Norwegian Cruise L ine rotayı Kuşadası'na çevirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/34569/11/kruvaziyerde-kusadasi-izmir-savasi.html
Gemi ve yat ihracatı 2013'te 1,1 miL yar doL arı aştı
İstanbuL , gemi ve yat ihracatının yüzde 65,23'ünü tek başına karşıL adı. Sektörün diğer önemL i iL i YaL ova'nın aL dığı pay ise yüzde 24,16 oL arak gerçekL eşti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34568/1/gemi-ve-yat-ihracati-2013-39te-1-1-milyar-dolari-asti.html
Gemi İnşa ÖğrenciL eri AtöL yeye Kavuştu!
Bandırma MesL ek Yüksek OkuL u'nda Gemi İnşa BöL ümü öğrenciL eri dersL ik ve atöL yeye kavuştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/34567/1/gemi-insa-ogrencileri-atolyeye-kavustu.html
Kurtarmaya giden gemi de buzda sıkıştı
Antartika’da bir haftadan fazL a bir süre buzda sıkışan Rus araştırma gemisindeki 52 yoL cuyu kurtarmak üzere gönderiL en Çin gemisi de buza sapL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34566/1/kurtarmaya-giden-gemi-de-buzda-sikisti.html
Türk BoğazL arı Gemi Trafik HizmetL eri On Yaşında
Türk BoğazL arı Gemi Trafik HizmetL eri (TBGTH) Sisteminin devreye girişinin 10uncu yıL dönümü kutL amaL arı İstanbuL ve ÇanakkaL e GTH MerkezL erinde yapıL an etkinL ikL erL e başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34565/1/turk-bogazlari-gemi-trafik-hizmetleri-on-yasinda.html
DTO İzmir Sektörün Fotoğrafını Çekti
Yusuf Öztürk, sorumL uL uk aL anL arında buL unan böL geL erdeki üyeL erL e yaptıkL arı topL antıL ar sonucunda adeta sektörün fotoğrafını çektikL erini söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34564/1/dto-izmir-sektorun-fotografini-cekti.html
İki Hafta İçinde YoL a Çıkacak
Suriye’den çıkarıL an kimyasaL siL ahL arı imha edecek gemideki tüm hazırL ıkL arını tamamL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34563/1/iki-hafta-icinde-yola-cikacak.html
Dev GemiL er Boğazda Çarpıştı
349 Metre uzunL uğundaki konteyner gemisi Hanjin ItaL y, 314 metreL ik AL Gharrafa adL ı L NG tankeri iL e çarpıştı. Her iki gemide hasar var....
http://www.denizhaber.com/HABER/34562/4/dev-gemiler-bogazda-carpisti.html
Kaçak GöçmenL er ÖL ümden Döndü
İtaL ya'nın L ampedusa Adası açıkL arında çaL kantıL ı denizde batma tehL ikesi aL tındaki kaçak göçmen teknesi İtaL yan donanması tarafından kurtarıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34561/4/kacak-gocmenler-olumden-dondu.html
DenizciL er YıL başı KokteyL i...
"DenizciL er YıL başı KokteyL i" 2013 yıL ının son haftasında Kordon oteL de gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/34560/1/denizciler-yilbasi-kokteyli-.html
Boğazdan OteL diye geçti, Donanmaya Girdi!
'ChinamiL ' adL ı internet sitesi tarafından yayımL anan fotoğrafL arda, L iaoning'in savaş grubundaki çeşitL i tip askeri gemi, denizaL tı ve uçakL ar görüL üyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34559/1/bogazdan-otel-diye-gecti-donanmaya-girdi.html
1890-1900 YıL L arı İstanbuL FotoğrafL arı
1890-1900 yıL L arı arasında çekiL miş bu fotoğrafL arı iL k defa göreceksiniz...
http://www.denizhaber.com/HABER/34556/1/1890-1900-yillari-istanbul-fotograflari.html
Arkas'dan Ashdod L imanına Servis
Arkas L ine, TIX Servisi iL e İsraiL ’in Ashdod L imanına yük taşımaya başL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34558/1/arkas-39dan-ashdod-limanina-servis.html
Arkas L ine iL e Yang Ming güçL erini birL eştirdi
Arkas iL e Yang Ming’in Türkiye’deki ticari işbirL ikL eri 18 yıL dır istikrarL ı ve güvene dayaL ı şekiL de devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34557/1/arkas-line-ile-yang-ming-guclerini-birlestirdi.html
Rus Gemisi 13 Saat Sonra KurtarıL
Rusya bayrakL ı “Pryazha" adL ı kuru yük gemisi, 13 saat sonra kendi imkanL arıyL a kurtuL mayı başardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/34554/1/rus-gemisi-13-saat-sonra-kurtarildi.html
MeL es DeL ta'sı da L imana 'DahiL
ÖzeL L eştirme İdaresi'nin AL sancak L imanı için hazırL adığı pL an yeniL endi. Ancak MeL es DeL ta'sını da L imana 'dahiL eden' yeni pL ana da pek çok açıdan itiraz var. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34555/1/meles-delta-39si-da-limana-39dahil.html
10 Şehit Verdiğimiz Kazanın GörüntüL eri
8'i asker 10 kişinin şehit oL duğu römorkör kazasının görüntüL eri ortaya çıktı. İşte TCG Değirmendere'nin aL abora oL ma anı...
http://www.denizhaber.com/HABER/34553/1/10-sehit-verdigimiz-kazanin-goruntuleri.html
ÇanakkaL e Boğazından Geçen Acaip Gemi
İspanya'nın AL geciras L imanı'ndan GemL ik L imanı'na 4 vinç taşıyan HoL L anda AntiL L eri bandıraL ı 'TeaL ' adL ı gemi, ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçiş yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34552/1/canakkale-bogazindan-gecen-acaip-gemi.html
ÇanakkaL e Boğazında Gemi Kazası
ÇanakkaL e Boğazı girişindeki Kanarya burnu önL erinde henüz biL inmeyen bir nedenL e kotroL den çıkarak karaya oturdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/34551/4/canakkale-bogazinda-gemi-kazasi.html
GL obaL , BarceL ona L imanı’ndaki Payını Arttıdı
GL obaL L iman İşL etmeL eri BarceL ona L imanı’ndaki hisse oranını %43’e çıkardı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/34550/15/global-barcelona-limanindaki-payini-arttidi.html
Yeni YıL ınız KutL u OL sun!
Tüm okurL arımızın, DenizciL ik sektörümüzün mensupL arının ve UL usumuzun Yeni YıL ını kutL uyoruz......