DENiZHABER Türk Denizciliğinin Haber Sitesi
| RSS|Künye|Arşiv&Arama| Sitenize Ekleyin | ÜYE GİRİŞ | Reklamveren Girişi | Sitede 195 kişi var..| 25/10/2014 13:11:07

UBAK Ulaşım

Alo Kiyi Emniyet

DAKSAR
DENİZHABER ANKET
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
Check PageRank
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL

L
ARA BUL!
Aranan :
dan başla haber getir
Seçenekler : de da Ara

Aranan: L
BULUNANLAR
35621 Adet
Ar-Ge ve TasarımL a Tam YoL İL eri
Gemi ve Yat İhracatçıL arı BirL iği’nin (GYİB) organize ettiği ‘3. UL usaL Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’nda ödüL L er sahibini buL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37467/1/ar-ge-ve-tasarimla-tam-yol-ileri.html
673 KiL ogramL ık Dev Köpek BaL ığı
10 yıL sonra iL k kez Bursa Karacabey Boğazı'nda hamsi ağL arına takıL an 4,5 metreL ik camgöz köpek baL ığı vatandaşL arın iL gi odağı oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/37466/1/673-kilogramlik-dev-kopek-baligi.html
Denize Düşen BaL ıkçı KurtarıL amadı
BaL ıkesir'in Erdek iL çesinde ağL arı topL arken dengesini kaybederek denize düşen baL ıkçı hayatını kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37465/1/denize-dusen-balikci-kurtarilamadi.html
L imanL arL a İL giL i TartışmaL arı BırakaL ım
İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim KuruL u Başkanı Yusuf Öztürk “2.AL iağa UL usL ararası L iman Yönetimi ve L ojistik Zirvesi”nin sona ermesinin ardından bir değerL endirme yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37464/1/limanlarla-ilgili-tartismalari-birakalim.html
'Rafineri İçin Yatırımcıya Hodri Meydan'
SOCAR Türkiye CEO'su Kenan Yavuz, rafineri yatırımı için yatırımcıL ara 'hodri meydan' dedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37463/1/-39rafineri-icin-yatirimciya-hodri-meydan-39.html
"KıL avuzL uk Mevzuatı HazırL anacak"
Deniz KıL avuzL uk AŞ Yarımca İstasyonu''nda gerçekL eştiriL en "İzmit Körfezi Kıyı Tesisi İşL etmesi ve SanayiciL erL e İstişare TopL antısı"nda konuşan EL van,...
http://www.denizhaber.com/HABER/37462/1/-34kilavuzluk-mevzuati-hazirlanacak-34.html
Yarışı Kazanan Yüksek ÖkçeL er Gurubu
BODRUM’da düzenL enen 26’ncı Bodrum Cup UL usL ararası YeL kenL i Yat YarışL arı’nın dördüncü günündeki mücadeL e nefesL eri kesti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37461/1/yarisi-kazanan-yuksek-okceler-gurubu.html
Feribot SeferL erine Poyraz EngeL i
GESTAŞ firmasının feribot seferL eri Marmara denizinde etkiL i oL an fırtına nedeniyL e dün saat 23.00'dan itibaren durduruL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37460/1/feribot-seferlerine-poyraz-engeli.html
Deniz AraçL arı ZorunL u MaL i SorumL uL uk Sigortası
Hazine MüsteşarL ığı, deniz araçL arı için işL etmeciL erinin veya donatanL arının yaptırmak zorunda oL dukL arı maL i sorumL uL uk sigortasına iL işkin tarife ve taL imatL ar beL irL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37459/1/deniz-araclari-zorunlu-mali-sorumluluk-sigortasi.html
DenizciL ik AL anında İşbirL iği AnL aşması İmzaL adı
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme Bakanı L ütfi EL van, Portekiz iL e sadece denizciL ikte değiL , demiryoL u başta oL mak üzere diğer aL anL arda da işbirL iğini geL iştirmek istedikL erini...
http://www.denizhaber.com/HABER/37468/1/denizcilik-alaninda-isbirligi-anlasmasi-imzaladi.html
Bakan EL van Dubaiport İçin Yorum Yapmadı
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme Bakanı L ütfi EL van İzmit Körfezi kıyı Tesisi İşL etmeciL eri ve SanayiciL eri iL e istişare topL antısı ve Dubaiport L iman inşaatını inceL emek için K...
http://www.denizhaber.com/HABER/37458/1/bakan-elvan-dubaiport-icin-yorum-yapmadi.html
III. UL usaL Gemi ve Yat Tasarım Yarışması
Tören şu anda UL aştırma DenizciL ik ve HaberL eşme bakanı L ütfi EL van'ın da katıL ımı iL e Pendik Green Park OteL de devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37457/1/iii-ulusal-gemi-ve-yat-tasarim-yarismasi.html
Girne Üniversitesi 1. Akademik YıL ı AçıL ışı
20.10.2014 tarihinde yapıL an açıL ışa T.C. UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı adına GeneL Müdürümüz Sn. Yaşar Duran AYTAŞ katıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37456/1/girne-universitesi-1-akademik-yili-acilisi.html
İL k ERV Gemimiz NENE HATUN SuyL a BuL uştu
Türkiye’de iL k kez üretiL en 87 metre uzunL uğunda, 19 metre genişL iğinde ve bin 800 ton ağırL ığındaki AciL MüdahaL e Gemisi’nin denize indirme töreni Sefine Tersanesinde yapıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37453/1/ilk-erv-gemimiz-nene-hatun-suyla-bulustu.html
"Revizyon İmar PL anL arı Hayati Önemi Haiz"
GİSBİR Başkanı Murat Kıran; Sefine Tersanesi tarafından inşa ediL en NENE HATUN AciL Durum MüdahaL e Gemisi'nin denize indiriL me törenine katıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37452/1/-34revizyon-imar-planlari-hayati-onemi-haiz-34.html
Yusuf Öztürk UL aşım Sorununa Dikkat Çekti
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi iL e AL iağa Ticaret Odası tarafından düzenL enen "2. AL iağa UL usL ararası L iman Yönetimi ve L ojistik Zirvesi"nde; Türkiye'deki L imanL arın mevcut...
http://www.denizhaber.com/HABER/37450/1/yusuf-ozturk-ulasim-sorununa-dikkat-cekti.html
Beykoz L ojistik MesL ek YüksekokuL u'nda
Beykoz L ojistik MesL ek YüksekokuL u, Türkiye L ojistik sektörünün eğitim ihtiyaçL arına yöneL ik bekL entiL eri gerçekL eştirmek amacıyL a “E-MesL eğim Var” başL ıkL ı Avrupa BirL iği Projesin...
http://www.denizhaber.com/HABER/37449/1/beykoz-lojistik-meslek-yuksekokulu-39nda.html
L iman ve L ojistik Sektörü AL iağa'da BuL uştu
AL iağa Ticaret Odası ve İzmir Deniz Ticaret Odası’nın iş birL iğinde gerçekL eşen 2.AL iağa L iman Yönetimi ve L ojistik Zirvesi, L iman ve L ojistik sektörünün sorunL arının beL irL enmesi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37447/1/liman-ve-lojistik-sektoru-aliaga-39da-bulustu.html
AntaL ya BaL ıkçı Barınağı İhaL esi
31 Ekim tarihinde ihaL eye çıkacak oL an AntaL ya BaL ıkçı Barınağı ihaL esi Ankara’da yapıL acak...
http://www.denizhaber.com/HABER/37451/1/antalya-balikci-barinagi-ihalesi.html
Danimarka'nın Şikayeti İL e GeL en Sonuç
AVRUPA BirL iği aL tı ay önce Danimarka’nın şikayeti iL e gündeme aL dığı aL abaL ıkta yüzde 9 antidamping vergisi uyguL amaya karar verdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37446/1/danimarka-39nin-sikayeti-ile-gelen-sonuc.html
Samsun'da Gemi Kurtarma Tatbikatı
Samsun'da VaL iL ik 'Samsun BöL geseL Deniz KirL iL iğine AciL MüdahaL e ve Arama Kurtarma Tatbikatı' yaptı. Tatbikat nefes kesti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37445/1/samsun-39da-gemi-kurtarma-tatbikati.html
UL usL ararası Gemi İnşa ve DenizciL ik Sempozyumu
ÖZATA TERSANESİ sponsorL uğunda 2. UL usL ararası Gemi İnşaatı ve DenizciL ik Sempozyumu çeşitL i üL keL erin konusunda uzman temsiL ciL eri iL e YıL dız Teknik Üniversitesinde başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37444/1/uluslararasi-gemi-insa-ve-denizcilik-sempozyumu.html
Kaptan Mustafa Sivri Vefat Etti
Yüksek DenizciL ik OkuL u Gv 1948 mezunL arından Kaptan Mustafa SİVRİ vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/37442/1/kaptan-mustafa-sivri-vefat-etti.html
Türk GemisokümcüL erde Kriz Sürüyor
Son haftaL arda Anja Funk (90m, 2488 GT) ve Nagham (113m, 5998 GT) adL ı iki kuru yük gemisini karaya çekmeyi başarabiL en Türk Gemi Söküm Sektöründe zor günL er devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37443/1/turk-gemisokumculerde-kriz-suruyor.html
Dev Tersaneyi ÜrdünL ü Şirket AL
ÇeL ik Tekne Tersanesi'nin icradan satış ihaL esi sonuçL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37439/1/dev-tersaneyi-urdunlu-sirket-aldi.html
Dev Gemi Esnafın Yüzünü GüL dürdü
MuğL a’nın Bodrum iL çesinde demirL eyen dev yocu gemisi esnafın yüzünü güL dürdü. Bodrum’a bu yıL geL meye başL ayan dev kruvazier yoL cu gemiL eri esnafın yüzünü güL dürmeye devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37433/1/dev-gemi-esnafin-yuzunu-guldurdu.html
III. UL usaL Gemi ve Yat Tasarım Yarışması
İL ki 2012 yıL ında düzenL enen Gemi ve Yat Tasarım Yarışması, Gemi ve Yat İhracatçıL arı BirL iği organizatörL üğü iL e gemi ve yat sektörünün ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37431/1/iii-ulusal-gemi-ve-yat-tasarim-yarismasi.html
Mavi Akım'a Vergi Duma'da OnayL andı
Henüz yasaL aşmayan tasarı, Mavi Akım doğaL gaz boru hattı üzerinden Türkiye'ye gönderiL en gaz için de vergi aL ınmasını öngörüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37435/1/mavi-akim-39a-vergi-duma-39da-onaylandi.html
Denizin Üstnde 4 Saat KurtarıL mayı BekL ediL er
ŞiL e'de kaL e restorasyonunda çaL ışan 2 kişi teL eferikte mahsur kaL dı. İşçiL er 4 saat sonra heL ikopterL e kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37440/1/denizin-ustnde-4-saat-kurtarilmayi-beklediler.html
ERV NENE HATUN DenizL e BuL uşuyor
AciL Durum MüdahaL e Gemisi ERV NENE HATUN, UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme Bakanı L ütfi EL van'ın katıL ımıyL a 24 Ekim 2014 Cuma günü denize indiriL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37441/12/erv-nene-hatun-denizle-bulusuyor.html
Küba’nın Dünya’ya AçıL an Kapısı OL acak
Amerika ambargosu aL tındaki Küba, MarieL L imanı projesi iL e ekonomik sorunL arını hafifL etmek için önemL i bir adım attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37438/1/kubanin-dunyaya-acilan-kapisi-olacak.html
Natonun 12 Üyesinin KatıL dığı Tatbikat
İstanbuL ’da NATO’nun 12 üye üL kesinin katıL dığı böL geseL tatbikat gerçekL eşiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37434/1/natonun-12-uyesinin-katildigi-tatbikat.html
"Üretim MerkezL eri L imanL ara AçıL maL ı"
İso Yönetim KuruL u Başkanı ErdaL Bahçıvan, ekonomik katma değer oL uşturmak İÇİN karadan denize kombine taşımacıL ık sistemini geL iştirecek yasaL ve idari düzenL emeL erin aciL en yapıL ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37436/1/-34uretim-merkezleri-limanlara-acilmali-34.html
EyL üL Gurur MadaL yasına 12 Aday!
EyL üL 2014 Ayı içerisinde Paris MOU L imanL arında PSC kontroL L erinde denetL enen gemi sayısı 36 oL urken 3 gemimiz tutuL du. 12 gemimiz ise denetL emeL erden SIFIR eksikL e çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37437/1/eylul-gurur-madalyasina-12-aday.html
AĞUSTOS Ayının Gururu M/V Sabahat Sonay
Ağustos 2014 ayı içerisinde Paris MOU L imanL arında yapıL an PSC kontroL L erinden SIFIR eksikL e çıkan 14 gemi arasında yapıL an ankette Sabahat Sonay Gurur MadaL yası aL maya hak kazandı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37430/1/agustos-ayinin-gururu-m-v-sabahat-sonay.html
Akaryakıt DepoL ama TerminaL i Hazır
AL ithia gazetesi “VasiL iko’daki VTTV TerminaL i Hazır” başL ığıyL a verdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37428/1/akaryakit-depolama-terminali-hazir.html
Kum KosterL erine Göz Açtırmıyor
SahiL GüvenL ik Trabzon Grup KomutanL ığı ekipL erince düzenL enen tatbikatta, Karadeniz’den kaçak kum çeken kum kosterine baskın yapıL ırken tatbikat gerçeğini aratmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37425/1/kum-kosterlerine-goz-actirmiyor.html
GMO İzmir Şubesi'nden Görüş DeğişikL iği
İç körfezde yoL cu taşımacıL ığı için aL ınacak gemiL ere "adrese tesL im ihaL e" diye karşı çıkan GMO İzmir Şubesi, birden fikir değiştirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37429/1/gmo-izmir-subesi-39nden-gorus-degisikligi.html
Denizdeki HavaL imanı TamamL anmak Üzere
Ordu VaL isi İrfan BaL kanL ıoğL u, Türkiye'nin deniz yüzeyi doL duruL arak inşa ediL en iL k havaL imanı oL an Ordu-Giresun HavaL imanı Projesi için 90 miL yon L iraL ık ek ödenek ayrıL dığını b...
http://www.denizhaber.com/HABER/37417/1/denizdeki-havalimani-tamamlanmak-uzere.html
Kıyı Emniyeti GeneL MüdürL üğünde AtamaL ar
Kıyı Emniyeti GeneL MüdürL üğünde Deniz HizmetL eri Daire BaşkanL ığı görevini yürüten Kaptan ArsL an Dede görevden aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37420/1/kiyi-emniyeti-genel-mudurlugunde-atamalar.html
70 Ton Kaçak Akaryakıt EL e GeçiriL di!
Gümrük muhafaza ekipL erince gerçekL eştiriL en iki ayrı operasyonda 70 bin 835 L itre kaçak akaryakıt eL e geçiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37423/1/70-ton-kacak-akaryakit-ele-gecirildi.html
Grip Fok BaL ıkL arını ÖL dürdü
AL manya’nın Kuzey Denizi kıyıL arına yüzL erce fok baL ığı cesedi vurdu. Fok baL ıkL arının grip virüsünden öL düğü tespit ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37422/1/grip-fok-baliklarini-oldurdu.html
BaL ıkçı KayıkL arı L imanda Mahsur KaL
TireboL u İL çesine bağL ı YaL ıköy köyünde baL ıkçı barınağı oL arak kuL L anıL an L imanın çıkışının kumL a doL ması nedeniyL e baL ıkçıL ar L imanda mahsur kaL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37427/1/balikci-kayiklari-limanda-mahsur-kaldi.html
Giresun'da TezgahL ar ŞenL endi
GiresunL u baL ıkçıL arın tezgahL arında vatandaşın uzun zamandır bekL ediği yerL i hamsi yerini aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37426/1/giresun-39da-tezgahlar-senlendi.html
SahiL GüvenL ik 65 MüL teciyi Kurtardı
İzmir VaL iL iği’nden yapıL an açıkL amada, SahiL GüvenL ik KomutanL ığı ekipL erinin 20-21 Ekim tarihL erinde Ege Denizi’nde gerçekL eştirdiği devriye görevL erinde topL am 65 göçmenin kurta...
http://www.denizhaber.com/HABER/37424/1/sahil-guvenlik-65-multeciyi-kurtardi.html
Uçakta 'Denize İniş YapabiL iriz' Anonsu
“Denize aciL iniş yapacağız. KoL tukL arınızı dik tutun. KravatL arınızı ve fuL arL arınızı gevşetin, masaL arınızı kapatın ve camL ardaki güneşL ikL eri açın” anonsuyL a büyük panik yaşand...
http://www.denizhaber.com/HABER/37421/1/ucakta-39denize-inis-yapabiliriz-39-anonsu.html
"Barbaros" Kıbrıs’ta Kriz SuL arında
Türkiye’nin üç boyutL u araştırma yapabiL en sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, Kıbrıs Rum yönetiminin tek yanL ı parseL L eyerek doğaL gaz sondajına başL adığı Doğu Akdeniz...
http://www.denizhaber.com/HABER/37419/1/-34barbaros-34-kibrista-kriz-sularinda.html
VoL vo Okyanus Yarışı Devam Ediyor
Dünyanın en zorL u yeL ken mücadeL esi VoL vo Okyanus Yarışı’nda 6. gün sonunda Havai AdaL arı’nı geçti...
http://www.denizhaber.com/HABER/37418/27/volvo-okyanus-yarisi-devam-ediyor.html
İsveç Ordusunun Operasyonu Sürüyor
StockhoL m açıkL arında denizaL tı oL duğu tahmin ediL en yabancı bir cismin oL duğu istihbaratı üzerine harekete geçen İsveç ordusunun böL gedeki operasyonu sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37415/1/isvec-ordusunun-operasyonu-suruyor.html
Trabzon SahiL DoL gu Projesi İmzaL anıyor
Trabzon Büyükşehir BeL ediyesi’nin, merkez Ortahisar iL çesinin Kemerkaya ve BeşirL i mahaL L eL eri arasında gerçekL eştireceği sahiL doL gusu projesine iL k adım atıL ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37416/1/trabzon-sahil-dolgu-projesi-imzalaniyor.html
Madame Gu ve Kibo, PaL marina Bodrum’da..
PaL marina Bodrum, geçen sezonda ve yaz başında ağırL adığı Madame Gu adL ı 99 metreL ik mega yatı, içinde buL unduğumuz günL erde tekrar ağırL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37414/2/madame-gu-ve-kibo-palmarina-bodrumda-.html
L imanL ar BöL gesi UZMAR İL e AciL DurumL ara Hazır
2014 yıL ı kış dönemi tatbikatL arının iL ki oL arak, Nemrut L imanL ar böL gesinde UZMAR L iderL iğinde 6 adet kıyı tesisinin katıL ımıyL a ortak deniz kirL iL iği aciL müdahaL e tatbikatı gerç...
http://www.denizhaber.com/HABER/37413/1/limanlar-bolgesi-uzmar-ile-acil-durumlara-hazir.html
Kaptan Faruk ÖL üç feci kazada can verdi
AL tınova TersaneL erine, bakım ve onarım için getiriL en Hafize Ana gemisin kaptanı, Faruk ÖL üç, geminin güvertesinden 2 Metreden düştüğü zeminde hayatını kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37412/1/kaptan-faruk-oluc-feci-kazada-can-verdi.html
Dev Gemi ÇanakkaL e Boğazını Kapattırdı!
ÇanakkaL e Boğazı, Yunanistan'ın Pire L imanına giden dev konteyner yükL ü gemi nedeniyL e geçici oL arak kapatıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37403/1/dev-gemi-canakkale-bogazini-kapattirdi.html
Dünyanın 'En Spor' Yatı Marmaris'te
Dünyanın en L üks motor yatL arından "L ady M", Marmaris'e geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37407/1/dunyanin-39en-spor-39-yati-marmaris-39te.html
Dünyanın En Büyük Gıda Fuarı Paris'te AçıL
Dünya gıda sektörünün uL usL ararası buL uşma noktası oL an, 105 üL keden 6 bin 300 katıL ımcı firmanın yer aL dığı SIAL Gıda Fuarı başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37408/1/dunyanin-en-buyuk-gida-fuari-paris-39te-acildi.html
İstanbuL un Su İhtiyacını KarşıL ıyor
İstanbuL 'un su ihtiyacını karşıL ayan MeL en hattının Karasu KuzuL uk MahaL L esi'nden geçen böL ümünde biL inmeyen nedenL e patL ama meydana geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37409/1/istanbulun-su-ihtiyacini-karsiliyor.html
UND de, İran Çözümünü Hazar’da BuL du
UL usL ararası NakL iyeciL er Derneği (UND), Türkiye-İran arasında “akaryakıt farkı” ve “geçiş ücretinden” tırmanan gerginL iğe çözüm için aL ternatif çözüm yoL L arı arıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37410/1/und-de-iran-cozumunu-hazarda-buldu.html
DenizciL ik Sektörüne VeriL en MeteoroL ojik HizmetL er
MeteoroL oji 9. BöL ge MüdürL üğü, ZonguL dak MeteroL oji MüdürL üğü iL e BüL ent Ecevit Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi ve Karadeniz EreğL i MesL ek YüksekokuL u "DenizciL ik Sektörüne Veri...
http://www.denizhaber.com/HABER/37411/1/denizcilik-sektorune-verilen-meteorolojik-hizmetler.html
ABD BayrakL ı Gemiyi SahiL GüvenL ik Kurtardı
SahiL GüvenL ik KomutanL ığı EkipL eri, Abd BayrakL ı Kuru Yük Gemisini Kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37406/1/abd-bayrakli-gemiyi-sahil-guvenlik-kurtardi.html
"PetroL FiyatL arının Düşüşü Devam Ederse"
ENERJİ ve Tabii KaynakL ar Bakanı Taner YıL dız, Kayseri’de yaptığı açıkL amada, , “Piyasadaki düşüş böyL e devam ederse......
http://www.denizhaber.com/HABER/37405/1/-34petrol-fiyatlarinin-dususu-devam-ederse-34.html
HES ve RES'L er İçin AceL e KamuL aştırma
Hükümet, dokuz iL de rüzgar santraL L eri kuruL ması ve enerji nakiL hatL arının yapımı amacıyL a 9 iL de "aceL e kamuL aştırma" kararı aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37404/1/hes-ve-res-39ler-icin-acele-kamulastirma.html
3. İpekyoL u Zirvesi Trabzon'da BaşL adı
3'üncü Trabzon İpekyoL u İşadamL arı Zirvesi, 21 üL keden işadamL arı ve temsiL ciL erin katıL ımıyL a başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37402/1/3-ipekyolu-zirvesi-trabzon-39da-basladi.html
İşte Sanatçının ÇaL ışmaL arından ÖrnekL er
ÜnL ü kumsaL sanatçısı Andres Amadors, kumsaL L arı tuvaL gibi kuL L anarak iL ginç sanat eserL erine imza atıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37401/1/iste-sanatcinin-calismalarindan-ornekler.html
BaL ık AğL arının Yarattığı KirL iL iğe Çözüm
Dünyada karo haL ının yaratıcısı ve pazar L ideri Interface, Inc. L ondra ZooL oji TopL uL uğu (ZSL ) işbirL iği iL e yürüttüğü Net-WorksTM programını genişL etmekte kararL ı oL duğunu açıkL a...
http://www.denizhaber.com/HABER/37400/1/balik-aglarinin-yarattigi-kirlilige-cozum.html
M/V BFI-1İsimL i Gemi Trabzon L imanına Sığındı
Samsun’dan Rusya’nın Kavkaz L imanı’na vagon götüren Ro-Ro Gemisi, hava muhaL efeti nedeniyL e Trabzon L imanı'na sığındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37399/1/m-v-bfi-1isimli-gemi-trabzon-limanina-sigindi.html
MaL divL er'den Dört Gemi Kum Getiriyor
Sinpaş, DenizL i’deki projesi AquaCity'deki 5 bin metrekareL ik kumsaL ı için MaL divL er’den özeL kum getiriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37398/1/maldivler-39den-dort-gemi-kum-getiriyor.html
EboL a Yüzünden Gemi L imana AL ınmadı
EboL a korkusu, Afrika'yı aştı. Karantinada bir hasta taşıyan 4 bin kişiL ik kruvaziyer gemi hiçbir L imana giriş izni aL amayınca ABD'ye döndü...
http://www.denizhaber.com/HABER/37397/1/ebola-yuzunden-gemi-limana-alinmadi.html
Van GöL ü’ne İki Yeni Feribot Daha!
Tatvan iL çesinde yapımı devam eden 50 vagon taşıma kapasitesine sahip 2 feribotL a Van GöL ü üzerinden ticaretin geL iştiriL mesi hedefL eniyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37395/1/van-golune-iki-yeni-feribot-daha.html
L iman ve L ojistik Sektörü AL iağa’da BuL uşacak
“ UL usL ararası L iman Yönetimi ve L ojistik Zirvesi” iL e Türkiye’deki ve Dünya’daki sektörün dinamikL erini buL uşturacak"...
http://www.denizhaber.com/HABER/37394/1/liman-ve-lojistik-sektoru-aliagada-bulusacak.html
Gemi KazaL arında Teminat TutarL arı BeL irL endi
YoL cuL arın gemi kazası sonucu öL mesi veya yaraL anması ya da eşyaL arının hasara uğraması durumL arında ödenecek asgari teminat tutarL arı beL irL endi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37393/1/gemi-kazalarinda-teminat-tutarlari-belirlendi.html
Marmara'da OL umsuz Hava KoşuL L arı
İDO seferL eri iptaL ! İstanbuL Deniz OtobüsL eri (İDO) AŞ'nin bazı seferL eri, oL umsuz hava koşuL L arı nedeniyL e iptaL ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37392/1/marmara-39da-olumsuz-hava-kosullari.html
BoL L uktan DoL ayı Fiyatı Düştü İddiası
KARADENİZ’de boL ca avL anmaya başL ayan paL amudun adet fiyatının 40 kuruşa satıL dığı iddiası kafa karıştırdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37391/1/bolluktan-dolayi-fiyati-dustu-iddiasi.html
İngiL tere Afrikaya Gemi Gönderiyor
İngiL tere'nin öL ümcüL EboL a saL gınıyL a mücadeL e kapsamında yürüttüğü çaL ışmaL ar çerçevesinde KraL iyet Donanması'na ait tıbbi ekipman barındıran ve 225 personeL i oL an bir gemi bugün...
http://www.denizhaber.com/HABER/37390/1/ingiltere-afrikaya-gemi-gonderiyor.html
Deniz Hukuku UL usL ararası Kongresi
Marmara Üniversitesi Haydarpaşa YerL eşkesinde yapıL an 3. DenizciL ik ve Deniz Hukuku UL usL ararası Kongresi 2. ve son gün sunumL arıyL a devam etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37389/1/deniz-hukuku-uluslararasi-kongresi.html
Denizin Ortasında Karantinaya AL ındı
İçinde binL erce yoL cu buL unan gemide EboL a şüphesi oL an bir kişi karantinaya aL ındı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37386/1/denizin-ortasinda-karantinaya-alindi.html
Karadeniz'de BoL ca AvL anmaya BaşL andı
Karadeniz'de boL ca avL anmaya başL ayan paL amudun fiyatı AL apL ı'da 2,5 L iraya düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37388/1/karadeniz-39de-bolca-avlanmaya-baslandi.html
Su ÜrünL eri Sektörü, OSB'de BuL uşacak
İzmir'de, Su ÜrünL eri Organize Sanayi BöL gesi (OSB) kuruL ması için çaL ışma başL atıL dığı biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37387/1/su-urunleri-sektoru-osb-39de-bulusacak.html
Türk ÇeL ik Sektörüne Vergi Baskısı
-Türk çeL ik sektörünün anti-damping, koruma önL emi ve teL afi edici vergiL erL e mücadeL esi araL ıksız sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37385/1/turk-celik-sektorune-vergi-baskisi.html
"KruvaziyerL erin GeL mesi Bizi MutL u Etti Ama..."
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, önceki gün aynı anda geL en 4 kruvaziyer gemisinin AL sancak L imanı’na yanaşmasının herkesi mutL u ettiğini söyL erken bazı uyarıL arda da bu...
http://www.denizhaber.com/HABER/37379/1/-34kruvaziyerlerin-gelmesi-bizi-mutlu-etti-ama-34.html
III.DenizciL ik ve Deniz Hukuku UL usL ararası Kongresi
Dünyaca ÜnL ü Deniz Hukuku UzmanL arının katıL dığı III. DenizciL ik ve Deniz Hukuku UL usL ararası Kongresi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37382/1/iii-denizcilik-ve-deniz-hukuku-uluslararasi-kongresi.html
İsraiL 'den Yüzer EL ektrik SantraL ine Onay
FiL istin SiviL İşL er Bakanı Hasan eş-Şeyh, İsraiL yönetiminin, Türkiye'ye ait yüzer eL ektrik santraL inin Gazze'ye en yakın noktaya demirL enmesini prensipte kabuL ettiğini açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37378/1/israil-39den-yuzer-elektrik-santraline-onay.html
Şehzade Burhanettin Efendi YaL ısı SatıL ık
'Dünyanın en ünL ü yaL ısı' oL arak biL inen Şehzade Burhanettin Efendi YaL ısı, 100 miL yon Euro'ya satışa çıkarıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37381/1/sehzade-burhanettin-efendi-yalisi-satilik.html
‘Türk Rivierası’nın Göz Bebeği PaL marina Bodrum’
‘Türk Rivierası’nın göz bebeği PaL marina Bodrum’ Türkiye'nin iL k mega yat projesi oL arak 2013 Haziran ayında tam kapasite iL e hayata geçiriL en...
http://www.denizhaber.com/HABER/37384/1/turk-rivierasinin-goz-bebegi-palmarina-bodrum.html
Dış Ticaret EndeksL eri AçıkL andı
İhracat birim değer endeksi, Ağustos’ta bir önceki yıL ın aynı ayına göre yüzde 0,8, ithaL at birim değer endeksi ise yüzde 1,3 azaL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37380/1/dis-ticaret-endeksleri-aciklandi.html
Ege’de 335 Kaçak Göçmen KurtarıL
SahiL GüvenL ik KomutanL ığı ekipL eri, İzmir, BaL ıkesir, Aydın ve ÇanakkaL e’de kanunsuz yoL L ardan yurt dışına çıkmak isterken boğuL ma tehL ikesi yaşayan 335 kaçak göçmeni kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37375/1/egede-335-kacak-gocmen-kurtarildi.html
Kaçak MidyeciL ere 124 Bin TL Ceza
ÇanakkaL e’de, yıL ın iL k 8 ayL ık böL ümünde, yasadışı midye avcıL ığı yaptığı beL irL enen 72 kişi yakaL andı. Midye avcıL arına topL am 124 bin TL para cezası kesiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37374/1/kacak-midyecilere-124-bin-tl-ceza.html
‘Gündoğdu - 1' 10 Bin L üferL e Döndü
ÇanakkaL e'nin L apseki iL çesinden açıL arak ÇanakkaL e boğazında avL anan baL ıkçıL arın ağL arına 10 binden fazL a L üfer baL ığı takıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37371/1/gundogdu-1-39-10-bin-luferle-dondu.html
ÖzeL L eştirme İdaresinden GaL ataport AçıkL aması
ÖzeL L eştirme İdaresi BaşkanL ığı (ÖİB), Danıştay İdari Dava DaireL eri KuruL u'nun, Danıştay 6. Dairesince veriL en yürütmenin durduruL ması isteminin reddi kararını ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37372/1/ozellestirme-idaresinden-galataport-aciklamasi.html
Nato GemiL eri Karadeniz’e Dönüyor
NATO savaş gemiL eri Karadeniz suL arına dönüyor. Grubun, önümüzdeki günL erde üç birinci sınıf gemiden oL uşacağı biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37377/1/nato-gemileri-karadenize-donuyor.html
Körfez ÜL keL eri BirL eşik Deniz KuvvetL eri Kuracak
AçıkL amayı, Kuveyt Savunma BakanL ığı Sözcüsü TümgeneraL Ahmet Yusuf EL MoL L a’ya atıfta buL unarak KUNA ajansı duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37373/1/korfez-ulkeleri-birlesik-deniz-kuvvetleri-kuracak.html
Statkraft'tan Yeni HES HamL esi
NorveçL i Statkraft Türkiye'de hidroeL ektrik santraL sayısını artırmayı pL anL ıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37376/1/statkraft-39tan-yeni-hes-hamlesi.html
Kış BuL uşması 8 Kasım'da Kuşadası'nda
İstanbuL Teknik Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi MezunL ar Derneği İzmir Şubesi bu yıL 24. kez düzenL eyecekL eri kış buL uşmasını 8 Kasım'da yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37370/1/kis-bulusmasi-8-kasim-39da-kusadasi-39nda.html
Ponam-31 Sadece Japonya'da SatıL acak
Bugüne kadar karada giden araçL arı iL e tanıdığımız Toyota, Ponam-31 adını taşıyan L üks teknesini tanıttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37369/1/ponam-31-sadece-japonya-39da-satilacak.html
KoreL i MiL yar DoL arL ık Yatırıma GeL iyor
KoreL i asker ve öğretmen fonL arı KanaL İstanbuL , 3’üncü köprü gibi Türkiye’nin dev projeL eri hakkında biL gi aL mak için geL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37368/1/koreli-milyar-dolarlik-yatirima-geliyor.html
TGF Başkanı Ahmet AğaoğL u AçıkL adı
Türkiye GoL f Federasyonu Başkanı AğaoğL u, "AdayL ar arasında en yüksek şansa sahip üL keL erden biriyiz" dedi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37367/1/tgf-baskani-ahmet-agaoglu-acikladi.html
Tır'L ar Rampa İL e Denizin AL tına İnecek
UL aştırma Bakanı L ütfi EL van, TIR trafiğinden kurtarmak istedikL eri İstanbuL için yeni projeL er geL iştirdikL erini beL irtti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37366/1/tir-39lar-rampa-ile-denizin-altina-inecek.html
"HaL kımız BoL BoL Hamsi Yiyecek"
Bir süredir zor günL er geçiren Marmara BöL gesindeki baL ıkçıL arın yüzünü, hamsi boL L uğu güL dürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/37365/13/-34halkimiz-bol-bol-hamsi-yiyecek-34.html
Aynı Gün 4 Gemi 17 Bin Konuk
İZMİR AL sancak L imanı tarihi günL erinden birisini yaşadı. Dört kruvaziyer gemisiyL e, yakL aşık 13 bin yoL cu, 4 bin de personeL geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37364/11/ayni-gun-4-gemi-17-bin-konuk.html
İstanbuL Boğazı Gemi Geçişine KapatıL
Kıyı Emniyeti GeneL MüdürL üğü İstanbuL Gemi Trafik HizmetL eri Merkezi'nden aL ınan biL giye göre, İstanbuL Boğazı saat 04.25'ten bu yana sis sebebiyL e İkiL i yönL ü gemi geçişine kapa...
http://www.denizhaber.com/HABER/37363/1/istanbul-bogazi-gemi-gecisine-kapatildi.html
Türkiye, BaL ast Suyu SözL eşmesi'ni İmzaL adı
Türkiye'nin SözL eşme'yi kabuL ettiğini gösterir resmi beL ge, Türkiye'nin L ondra BüyükeL çisi ve IMO Daimi TemsiL cisi Abdurrahman BiL giç tarafından sunuL du...
http://www.denizhaber.com/HABER/37362/1/turkiye-balast-suyu-sozlesmesi-39ni-imzaladi.html
L ojistik Dünyası İstanbuL ’da BuL uşuyor
Dünya L ojistik sektörünün önde geL en isimL erinin buL uşacağı FIATA Dünya Kongresi 2014 İstanbuL başL ıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37361/1/lojistik-dunyasi-istanbulda-bulusuyor.html
Arkas HoL ding OrtakL ığı iL e Türkiye ÇıkışL ı TurL ar
MSC Cruises, Chicco iL e işbirL iği yaparak, çocukL arL a mükemmeL bir aiL e tatiL i sunuyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37360/11/arkas-holding-ortakligi-ile-turkiye-cikisli-turlar.html
AL acakL ıL arı Gemiyi İskenderun'da BağL attı
193 metre uzunL uğundaki 33 bin grostonL uk İngiL tere bayrakL ı Aqua HercuL es adL ı gemi, şirketin aL acakL ıL arı tarafından bağL atıL ması üzerine 15 aydır İskenderun Körfezi açıkL arında ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37359/1/alacaklilari-gemiyi-iskenderun-39da-baglatti.html
"Ukrayna BahanesiyL e Karadeniz'i İnceL iyorL ar"
Rusya'ya göre “NATO, Kiev’e siyasi destek bahanesiyL e Karadeniz’i, derinL iğini, hidroL ojisini inceL ediği açık”......
http://www.denizhaber.com/HABER/37358/1/-34ukrayna-bahanesiyle-karadeniz-39i-inceliyorlar-34.html
7 Bin BaL ıkçı Yüzen EvL erde Yaşıyor
Eski çağL ardan beri Çin'deki temeL geçim kaynakL arından biri oL an baL ıkçıL ık, üL kenin güneydoğusunda iL ginç bir yaşam biçimini ortaya çıkardı:...
http://www.denizhaber.com/HABER/37356/1/7-bin-balikci-yuzen-evlerde-yasiyor.html
Hangi Mevsimde Hangi BaL ık Yenir?
Biz TürkL er için baL ık sezonu geneL de kış sezonu. BaL ıkta en iyi tadı yakaL amak için baL ığın hangi mevsimde L ezzetL i oL duğunu biL memiz gerekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37355/27/hangi-mevsimde-hangi-balik-yenir.html
Afrika'ya Göç Etmekten VazgeçtiL er
Her yıL İran’ın Urumiye GöL ü’nden geL erek Van GöL ü havzasında bir süre konakL adıktan sonra Afrika üL keL erine giden fL amingoL ar, bu yıL Erçek GöL ü çevresinden ayrıL madı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37354/7/afrika-39ya-goc-etmekten-vazgectiler.html
Mdob, Piri Reis’in Dünya Prömiyerini Yapacak
Mersin DevL et Opera ve BaL esi (MDOB), eski Dünya Haritası ve Kitab-ı Bahriye adL ı denizciL ik kitabıyL a dünyaca tanınan deniz biL imcisi Piri Reis’in hayatını baL e sahnesine taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37353/7/mdob-piri-reisin-dunya-promiyerini-yapacak.html
15 MetreL ik Yengeç OL ur Mu?
İngiL izL er bir baL ıkçı tarafından çekiL diği beL irtiL en bir fotoğrafın gerçek oL up oL madığını tartışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37351/1/15-metrelik-yengec-olur-mu.html
Piri Reis Üniversitesi Akademik YıL AçıL ışı
2008 yıL ında eğitime başL ayan Piri Reis Üniversitesi 2014-2015 eğitim öğrenim yıL ına başL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37352/1/piri-reis-universitesi-akademik-yil-acilisi.html
350 MiL yon Euro'L uk Yarış
OkyanusL arın FormuL a 1’i oL arak adL andırıL an VoL vo Ocean Race’te bu yıL iL k kez yer aL an Türk takımı AL vimedica’nın CEO’su Cem Bozkurt, yeL ken sporuna oL an yatırımL arın artacağını ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37350/1/350-milyon-euro-39luk-yaris.html
GaL ataport'a Yürütmeyi Durdurma Kararı
TMMOB, GaL ataport ihaL esiyL e iL giL i açtıkL arı davayı değerL endiren Danıştay İdari Dava DaireL eri KuruL u’nun, yürütmenin durduruL masına karar verdiğini açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37349/1/galataport-39a-yurutmeyi-durdurma-karari.html
İzmit Rafinerisinde İş Kazası Meydana GeL di
Tüpraş'ın İzmit Rafinerisi'nde meydana geL en iş kazasında, ısı değiştiricide yapıL an sıkma işL emi sırasında fırL ayan vananın isabet ettiği Taner SağL am adL ı müteahhit firma işçisi,...
http://www.denizhaber.com/HABER/37357/1/izmit-rafinerisinde-is-kazasi-meydana-geldi.html
Dış Ticaret BekL enti Anketi açıkL andı
Ekonomi BakanL ığı Dış Ticaret BekL enti Anketi'ne göre, yıL ın 4. çeyreğinde, 3. çeyreğe göre ihracat bekL entisi 0.4 puan artarken, ithaL at bekL entisinde aynı oranında azaL ış gözL end...
http://www.denizhaber.com/HABER/37348/1/dis-ticaret-beklenti-anketi-aciklandi.html
YaL ıkavak PaL marina Projesi ÖdüL Getirdi
ÜnL ü mimar Emre AroL at, Singapur'da düzenL enen uL usL ararası yarışmada Antakya Müze OteL ve YaL ıkavak PaL marina projesiyL e iki ödüL kazandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37347/1/yalikavak-palmarina-projesi-odul-getirdi.html
StatoiL Şah Deniz Projesindeki Hissesini Sattı
Norveç'in enerji şirketi StatoiL , Şah Deniz Projesi'ndeki yüzde 15,5'L ik hissesini, MaL ezya'nın enerji şirketL erinden Petronas'a sattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37346/1/statoil-sah-deniz-projesindeki-hissesini-satti.html
Trabzon L imanına 1 Günde 3 Gemi
Trabzon L imanı’na bir günde 3 gemi kruvazör demir atarken, bu gemiL erL e Trabzon'a yakL aşık 2 bin turist geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37345/1/trabzon-limanina-1-gunde-3-gemi.html
“Yüksek Yargı’dan GaL ataport’a Durdurma”
Danıştay 6.Dairesi’nin kararının kaL dırıL masına ve anıL an işL emin yürütmesinin durduruL masına karar veriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37344/1/yuksek-yargidan-galataporta-durdurma.html
Düşmanın BiL e OL sa Duracaktın
Kumburgaz'da 58 gün önce deniz bisikL etiyL e açıL arak kayboL an 5 gençten 4'üne haL a uL aşıL amadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37343/1/dusmanin-bile-olsa-duracaktin.html
Refik Akdoğan'dan Metin KaL kavan'a EL eştiri!
Müh. Akdoğan, KaL kavan'ın Türk Bayrağı çeken Türk Armatör sayısının arttırıL ması üzerine bir pL anı ve taL ebi oL mamasını eL eştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37342/1/refik-akdogan-39dan-metin-kalkavan-39a-elestiri.html
Zübeyde Hanım Gemisi JiL et OL acak SöyL entisi...
Mart ayında İzmir’e getiriL en ve iyi bir durumda oL duğu beL irtiL en geminin daha bir yıL oL madan hurdaya çıkarıL ıyor söyL entiL eri İzmirL iL eri rahatsız ediyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/37341/1/zubeyde-hanim-gemisi-jilet-olacak-soylentisi-.html
KruvaziyerL er Sinop L imanına Demir Attı
Yunanistan'ın Pire L imanı'ndan geL en Bahama bayrakL ı yoL cu gemisi, Sinop L imanı'nın iskeL esine demir attı. Gemide çoğu İngiL iz 338 yoL cu ve 223 personeL buL unduğu beL irtiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37338/11/kruvaziyerler-sinop-limanina-demir-atti.html
Rusyaya Su ÜrünL eri İhracatında Artış
SektöreL bazda ihracat artış hızında ikinci sırada buL unan su ürünL eri, bu aL anda gözünü L iderL iğe dikti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37339/1/rusyaya-su-urunleri-ihracatinda-artis.html
VoL vo Ocean Race BaşL adı
Dünyanın en iyi ve en güçL ü denizciL erinin yer aL dığı 'VoL vo Ocean Race' Açık Deniz YeL kenciL ik Yarışı İspanya'nın AL icante kentinden start aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37340/8/volvo-ocean-race-basladi.html
AmbarL ı L imanında Gemiye Kokain Baskını
İstanbuL İL Jandarma AL ay KomutanL ığı ekipL eri, muz yükL ü konteynerin soğutma böL ümünde,15 kiL o 104 gram kokain eL e geçirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37337/1/ambarli-limaninda-gemiye-kokain-baskini.html
İşte DünyaL ıL arın "Uçan Daire"si!
NASA, gezegenL er arası iniş sistemi testinin videosunu yayınL adı. Sistem, uzay gemisini Mars’ın yüzeyine indirmek için kuL L anıL abiL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37336/19/iste-dunyalilarin-34ucan-daire-34si.html
“III. DenizciL ik ve Deniz Hukuku UL usL ararası Kongresi”
Dünyaca ÜnL ü Deniz Hukuku UzmanL arı Marmara Üniversitesi Hukuk FaküL tesi'nde Deniz Hukuku’nun GünceL SorunL arını Tartışacak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37335/1/iii-denizcilik-ve-deniz-hukuku-uluslararasi-kongresi.html
TEAM Konferansı İTÜ'de YapıL acak
28. Gemi YapıL arında Asya-Pasifik ÜL keL eri Teknik BiL gi-AL ışverişi ve İstişare Konferansı (28.Asian-Pacific TechnicaL Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures,...
http://www.denizhaber.com/HABER/37334/1/team-konferansi-itu-39de-yapilacak.html
Bu BaL ığı OL tayL a KızıL ırmak'ta YakaL adı
ÇORUM’un Osmancık İL çesi’nde amatör oL ta baL ıkcıL ığı yapan 60 yaşındaki Mustafa Acuk, KızıL ırmak’ta 144 kiL ogram ağırL ığında yayın baL ığı yakaL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37333/1/bu-baligi-oltayla-kizilirmak-39ta-yakaladi.html
Vatandaş da BaL ıkçıL ar da Memnun
Fiyatı 3 L iraya kadar düştü. KaradenizL i baL ıkçıL ar, özeL L ikL e ekim ayının geL mesiyL e artan paL amut avından oL dukça memnun. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37332/13/vatandas-da-balikcilar-da-memnun.html
Tayvan'da Araştırma Gemisi Battı
Tayvan’da iki bin 700 tonL uk bir deniz araştırma gemisi kayaL ıkL ara çarpıp battı. Gemide buL unan 43 kişi kurtarıL ırken iki TayvanL ı biL im insanı hayatını kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37331/4/tayvan-39da-arastirma-gemisi-batti.html
EL if BaL iL e Oktay Beşikçi EvL endi
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi, Deniz UL aştırma ve İşL etme MühendisL iği BöL ümü Araştırma GörevL isi EL if BaL The Green Park Pendik OteL 'de yapıL an törenL e Oktay Beşikçi iL e evL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37330/19/elif-bal-ile-oktay-besikci-evlendi.html
USS Mount Whitney Karadeniz'e Çıktı
ABD 6. FiL osunun komuta ve kontroL gemisi USS Mount Whitney, bugün öğL eden sonra İstanbuL Boğazından geçerek Karadeniz'e açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37329/1/uss-mount-whitney-karadeniz-39e-cikti.html
L maz KarahanoğL u Vefat Etti
GİSBİR 4. Yönetim KuruL u BaşkanL ığı görevini icra eden Sn. YıL maz KARAHANOĞL U vefat etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37328/1/yilmaz-karahanoglu-vefat-etti.html
Ottoman NobiL ity: Bu kez satıL dı mı?
YakL aşık 3 ay önce "satıL dı" haberL eri çıkan ancak Güngn DenizciL ik'in "SatıL madı" dediği Ottoman NobiL ity adL ı tanker bu kez de BirL eşik Arap EmirL ikL eri'ne satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37327/1/ottoman-nobility-bu-kez-satildi-mi.html
Yapay MercanL ar Deniz Yaşamını Kurtaracak
KüreseL Isınmanın etkisiyL e denizL erdeki asit oranı değişerek başta mercanL ar oL mak üzere bir çok deniz canL ısı öL üyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37326/1/yapay-mercanlar-deniz-yasamini-kurtaracak.html
UNESCO SeL çuk-1'i Eğitim Gemisi İL an Etti
UNESCO, Sܒnün biL imseL araştırma ve inceL eme gemisi SeL çuk-1’i, su aL tı arkeoL ojisi eğitimL erinde kuL L anmak üzere resmi eğitim gemisi iL an etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37325/1/unesco-selcuk-1-39i-egitim-gemisi-ilan-etti.html
FransızL arın Cevabı Şok Etkisi Yaptı
Fransa’nın Rusya’daki büyükeL çisi Jean-Maurice Ripert, Ukrayna’daki krizin barışçıL yoL L a çözüL memesi nedeniyL e MistraL tipi savaş gemiL erinin Rusya’ya tesL imatının şimdiL ik imkans...
http://www.denizhaber.com/HABER/37324/1/fransizlarin-cevabi-sok-etkisi-yapti.html
Deniz Ticareti GeneL Müd. VeriL erine Göre
Türkiye merkezL i uL usL ararası Ro-Ro taşımacıL ığı kapsamında 8 ayL ık dönemde taşınan araç sayısı, geçen yıL a göre yüzde 5 artarak 308 bin 198''e yükseL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37323/2/deniz-ticareti-genel-mud-verilerine-gore.html
Komşu Ege’de Paha BiçiL mez Hazine BuL du
Ege Denizi'ndeki Küçük Çuha (Antikythera) Adası açıkL arında 2000 yıL dan daha uzun bir süre önce batan Antik Yunan gemisinden paha biçiL mez arkeoL ojik eserL er çıkarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37322/7/komsu-egede-paha-bicilmez-hazine-buldu.html
ERDEMİR L imanı'ndan Narenciye İhracatı
ERDEMİR L imanı''ndan, Ukrayna’nın İL ichevsky L imanı''na bin ton narenciye gönderiL ecek ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37321/1/erdemir-limani-39ndan-narenciye-ihracati.html
Kobani Ceyhan'a AL ternatif OL abiL ir mi?
L GESAM uzmanı Kobani'nin neden bu kadar önemL i oL duğunu açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37320/1/kobani-ceyhan-39a-alternatif-olabilir-mi.html
‘Türkiye, Irak PetroL ünü Başka ÜL keye Satmıyor’
Bakan YıL dız, Türkiye’nin Irak petroL ünü İsraiL veya başka bir üL keye satmadığını biL dirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37319/1/turkiye-irak-petrolunu-baska-ulkeye-satmiyor.html
ABD'den 'Dünya GeneL i'nde Seyahat Uyarısı
ABD DışişL eri BakanL ığı'ndan yapıL an açıkL amada denizaşırı seyahate çıkacak tüm AmerikaL ıL ara dikkatL i oL maL arı uyarısında buL unuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/37318/1/abd-39den-39dunya-geneli-39nde-seyahat-uyarisi.html
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci AçıkL adı
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Japon köprüsünü de geçen bir proje oL acak. İnşaL L ah bunu da Türk-Japon işbirL iği iL e yapacağız" dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37317/1/ekonomi-bakani-nihat-zeybekci-acikladi.html
Bozcaada İçin Bakan GüL L üce'den FL aş TekL if
Çevre ve ŞehirciL ik Bakanı İdris GüL L üce İstanbuL EsenL er Oruç Reis MahaL L esi'nde katıL dığı bir kentseL dönüşüm topL antısında, Bozcaada iL e iL giL i açıkL amaL arda buL undu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37316/1/bozcaada-icin-bakan-gulluce-39den-flas-teklif.html
Marj İyiL eşmesi TÜPRAŞ'a Yarayacak
UL usL ararası kredi dereceL endirme kuruL uşu Fitch Ratings, Avrupa rafineri sektöründeki marj iyiL eşmeL erinin, Tüpraş'ın biL ançosuna oL umL u yansıyacağını beL irtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37315/1/marj-iyilesmesi-tupras-39a-yarayacak.html
Hüsnü ÇöL L ü TURMEPA Şube Başkanı
DenizTemiz Derneği Turmepa AntaL ya Şubesi yeni yönetimi görev dağıL ımı yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37314/1/husnu-collu-turmepa-sube-baskani.html
15 EyL üL 'de Arama ÇaL ışmaL arı Bitmiş
Kumburgaz'da kiraL adıkL arı deniz bisikL etiyL e açıL arak kayboL an 5 gençten 4 ünü arama çaL ışmaL arında sona geL indi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37313/1/15-eylul-39de-arama-calismalari-bitmis.html
Dev Konteyner Gemisi ve KıL avuz Kaptan
New York Times muhabirL eri, dünyanın en büyük konteyner gemiL erinden 400 metre uzunL uğundaki 18340 TEU Mary Maersk gemisinde bir süre kaL L ar ve gemideki yaşamı anL attıL ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37312/1/dev-konteyner-gemisi-ve-kilavuz-kaptan.html
Vitra ÇaL ışanL arı 'YeL kende Biz de Varız' Dedi
“YeL ken camiasında VitrA markasıyL a biz de varız.” sL oganıyL a Temmuz 2014’te yoL a çıkan VitrA YeL ken Takımı çaL ışmaL arına devam ediyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37311/1/vitra-calisanlari-39yelkende-biz-de-variz-39-dedi.html
SahiL GüvenL ik Kurtarmaya Devam Ediyor
İzmir VaL iL iği SahiL GüvenL ik KomutanL ığı'nca 3-7 Ekim 2014 tarihL eri arasında yapıL an arama kurtarma faaL iyetL erinde 197 göçmenin kurtarıL dığı biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37310/1/sahil-guvenlik-kurtarmaya-devam-ediyor.html
Didim-Bodrum-Kos SeferL eri Devam Edecek
Didim Ticaret Odası KüL tür Turizm ve Dış İL işkiL er Komisyon üyeL eri D-Marin Müdürü Ahmet Arıcasoy’u ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37309/1/didim-bodrum-kos-seferleri-devam-edecek.html
Artvin İhracatında Sevindiren Artış
Artvin’de İhracat 4,6 MiL yon DoL ardan 8,3 MiL yon DoL ara YükseL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/37308/1/artvin-ihracatinda-sevindiren-artis.html
Türkiye'nin En Büyük Üçüncü Marinası OL acak
Türkiye'nin yat kapasitesi bakımından en büyük 3üçüncü marinası TuzL a Marina'da yapıL ıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37307/1/turkiye-39nin-en-buyuk-ucuncu-marinasi-olacak.html
"Artık Bürokrasi iL e Uğraşmayacaksınız"
UL aştırma, DenizciL ik HaberL eşme bakanı L ütfi EL van Deniz Ticaret Odası mecL is topL antısına katıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37306/1/-34artik-burokrasi-ile-ugrasmayacaksiniz-34.html
KaL kavan Bakan EL van'a SorunL arı AnL attı
İMEAK DTO Ekim 2014 ayL ık oL ağan mecL is topL antısı bugün yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37305/1/kalkavan-bakan-elvan-39a-sorunlari-anlatti.html
"Sayın Bakan çaL ıştığınız yerden soracağım"
UL aştırma, DenizciL ik ve HabrL eşme Bakanı L ütfi EL van'ın da katıL dığı DTO MecL is TopL antısı başL adı. TopL antıda şu sırada Başkan Metin kaL kavan konuşuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37304/1/-34sayin-bakan-calistiginiz-yerden-soracagim-34.html
Gemi ve Yat İhracatında AzaL ma Var
Gemi ve yat sektörünün ihracatı, yıL ın 9 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8,8'L ik düşüşL e 876 miL yon 987 bin doL ara geriL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37303/1/gemi-ve-yat-ihracatinda-azalma-var.html
Boğaz’daki Tek Ses Gemi MakineL eri
Akdeniz’de 10 bin miL boyunca kürek çeken iki Fransız genç, İstanbuL Boğazı’nı geçerken suyun aL tına indirdikL eri akustik cihazıyL a en çok gemi sesi duydukL arını beL irtti ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37302/1/bogazdaki-tek-ses-gemi-makineleri.html
"DenizciL ikte kaL iteL i eğitim önem kazanıyor"
DTO İzmir Şube Yön. KuruL u Başkanı Yusuf Öztürk üL kede, resmi kayıtL ara göre topL am 170 bin civarında çeşitL i yeterL ik beL geL erine sahip T.C vatandaşı gemi adamı buL unduğu söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37301/1/-34denizcilikte-kaliteli-egitim-onem-kazaniyor-34.html
Denizbank, Rusya’daki KısıtL amadan Muaf
Denizbank GeneL Müdürü Hakan Ateş, bankaL arının ABD’nin Rus şirketL eri ve iştirakL erine yöneL ik kısıtL ama L istesinden, üL ke nezdindeki yoğun temasL arı sonucunda çıkarıL dığını açıkL ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37300/1/denizbank-rusyadaki-kisitlamadan-muaf.html
Costa Fascinosa Gemisinde Büyük Panik
22 eyL üL akşamı Ancona açıkL arında hortuma yakaL anan Costa Fascinosa gemisinin makineL eri devre dışı kaL dı. Hortum dev gemiyi fırıL dak gibi döndürürken bütün tabakL ar kırıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37299/1/costa-fascinosa-gemisinde-buyuk-panik.html
BaL i'de Düğün Teknesi Battı 17 ÖL ü
Endonezya’nın BaL i adası açıkL arında bir teknenin batması sonucu 12 kişinin öL düğü biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37298/1/bali-39de-dugun-teknesi-batti-17-olu.html
UDH Bakanı L ütfi EL van KatıL acak
Deniz Ticaret Odasının Ekim 2014 ayL ık oL ağan topL antısı 09 Ekim Perşembe günü UDH Bakanı L ütfi EL van'ın katıL ımı iL e gerçekL eşecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/37297/1/udh-bakani-lutfi-elvan-katilacak.html
TTSO MecL isi Turizmi DeğerL endirdi
Trabzon TSO Başkanı M. Suat HacısaL ihoğL u Turizm’deki geL işme ve hareketL iL iğin iL ve böL ge ekonomisine katkı sağL adığını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37296/1/ttso-meclisi-turizmi-degerlendirdi.html
Trabzon Çöpünden Enerji ÜretiL ecek
Çöpten Enerji ÜretiL mesi Projesi İhaL e Aşamasına GeL iyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37295/1/trabzon-copunden-enerji-uretilecek.html
Kaptan Oktay UmuL Vefat Etti
Türk KıL avuz KaptanL ar Derneği'nin kurucuL arından ve iL k başkanı, Yüksek DenizciL ik OkuL u Güverte 1959 mezunu Kaptan Oktay UmuL vefat etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37294/1/kaptan-oktay-umul-vefat-etti.html
"Okyanusu geçerken yıL dızL arL a arkadaş oL uyosunuz"
Denize tutkun işadamı ErbiL Arkın, okyanusu yeL kenL i tekne iL e geçip ardından katıL dığı yat yarışL arıyL a iL giL i soruL arı yanıtL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37293/1/-34okyanusu-gecerken-yildizlarla-arkadas-oluyosunuz-34.html
Karaya oturan günL ük tur teknesi kurtarıL
L imandan çıkarken karaya oturan tur teknesini kurtarma çaL ışmaL arı turistL er tarafından iL giyL e izL endi......
http://www.denizhaber.com/HABER/37292/1/karaya-oturan-gunluk-tur-teknesi-kurtarildi.html
KurtaL an Antik L imanı Hasankeyf'e Taşınacak
Siirt''in KurtaL an iL çesine bağL ı Çattepe köyünde buL unan yakL aşık bin 700 yıL L ık antik L iman, Hasankeyf''in yeni yerL eşim yerindeki küL tür parkına taşınacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37291/1/kurtalan-antik-limani-hasankeyf-39e-tasinacak.html
MH-370 üç gemi iL e tekrar aranacak
Associated Press Ajansı’nın biL dirdiğine göre, 2014 mart ayında Hint Okyanusu’nda kayboL an MaL ezya HavayoL L arı’na ait Boeing 777 uçağının arama çaL ışmaL arına yeniden başL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37290/1/mh-370-uc-gemi-ile-tekrar-aranacak.html
Körfez'deki gemi atıkL arı topL anacak
İZMİR’de tıbbi, tehL ikeL i ve tehL ikesiz atık bertarafı ve geridönüşümü aL anL arında hizmet veren TuranL ar Çevre A.Ş., körfezdeki gemi atıkL arını da Rayda isimL i gemiyL e topL ayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37289/1/korfez-39deki-gemi-atiklari-toplanacak.html
PaL marina,‘Bodrum Cup’ YarışçıL arını ağırL ıyor
PaL marina Bodrum, 20-25 Ekim 2014 tarihL eri arasında düzenL enecek oL an Bodrum Cup YarışçıL arı’nda mücadeL e edecek yarışmacıL arı ve yarışmanın diğer seçkin konukL arını ağırL ayacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/37288/1/palmarina-bodrum-cup-yariscilarini-agirliyor.html
‘Trafiği RahatL atacak ProjeL ere Hız Verdik’
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme Bakanı L ütfi EL van, başta İstanbuL oL mak üzere trafik sorununu rahatL atacak projeL ere hız verdikL erini açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37284/1/trafigi-rahatlatacak-projelere-hiz-verdik.html
Mısır’da MüL teciL er Kaderine Terk EdiL di
Mısır, Orta Doğu’da bitmek biL meyen savaşL ardan kaçıp Avrupa’ya yerL eşmek isteyen göçmenL erin kaçış noktası haL ine geL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/37283/1/misirda-multeciler-kaderine-terk-edildi.html
Savaş GemiL erini Robot BotL ar Koruyacak
ABD donanması, savaş gemiL erinin güvenL iği için robot devriye botL arını görevL endirmeye hazırL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37287/1/savas-gemilerini-robot-botlar-koruyacak.html
Süveyş KanaL ı Projesi İçin İtiraz GeL di
Sisi yönetiminin Süveyş KanaL ı'ndaki geçişi ikiye katL ayacak Yeni Süveyş KanaL ı projesine akademisyenL erden itiraz geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37286/1/suveys-kanali-projesi-icin-itiraz-geldi.html
'BaL ığı ZehirL eyerek AvL ıyorL ar'
İzmir BöL gesi Su ÜrünL eri KooperatifL eri BirL iği Başkanı Ahmet Yapıcı, kaçak avcıL arın çeşitL i ot ve kimyasaL karışımL a baL ığı zehirL eyerek avL adıkL arını iL eri sürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/37285/1/-39baligi-zehirleyerek-avliyorlar-39.html
Ziraat ve İnşaat AL anında KuL L anıL abiL ecek
İzmir Büyükşehir BeL ediyesi tarafından Körfez’den çıkarıL acak kumun karayoL u inşaatL arından hafif beton imaL atına kadar pek çok aL anda kuL L anıL abiL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37278/1/ziraat-ve-insaat-alaninda-kullanilabilecek.html
Yaşam Savaşı Su AL tı KameraL arında
ZonguL dak’ta, denizin metreL erce aL tında deniz anasını yemeye çaL ışan yengeçL er su aL tı kameraL arı tarafından kaydediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37281/1/yasam-savasi-su-alti-kameralarinda.html
SahiL GüvenL ik EkipL erinden TekneL ere Ziyaret
Mersin’de, SahiL GüvenL ik Akdeniz BöL ge KomutanL ığı ekipL eri,baL ıkçı ve tur tekneL erini ziyaret ederek buradaki insanL arın bayramını kutL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37279/1/sahil-guvenlik-ekiplerinden-teknelere-ziyaret.html
Demirtaş: "Bu Fırsatı DeğerL endirmeL iyiz"
İZTO Başkanı Demirtaş, Rusya’nın Türkiye pazarına yöneL diğini ve bu fırsatı değerL endirmemiz gerektiğini açıkL adı ‘...
http://www.denizhaber.com/HABER/37277/1/demirtas-34bu-firsati-degerlendirmeliyiz-34.html
Türk BayrakL ı M/T AYFER KA RusL ara satıL
TuzL a MerkezL i TRANS KA DENİZCİL İK firmasının armatörL üğünde oL an Türk bayrakL ı Ayfer Ka adL ı kimyasaL /ürün tankeri Rus armatöre açıkL anmayan bir fiyata satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37282/1/turk-bayrakli-m-t-ayfer-ka-ruslara-satildi.html
Deniz Otobüsü SeferL eri İptaL
Kuzey Ege’de etkiL i oL an fırtına nedeniyL e, ÇanakkaL e-Bozcaada arasında yapıL an deniz otobüsü seferi iptaL ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37276/1/deniz-otobusu-seferleri-iptal.html
Körfez Geçişi DakikaL arL a ÖL çüL ecek
İstanbuL –İzmir arasındaki yoL u 3,5 saate indirecek oL an Gebze-Orhangazi-İzmir otoyoL projesi kapsamında yapımına devam ediL en İzmir Körfez Geçiş Köprüsü inşaatında kuL e yüksekL ikL ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37274/1/korfez-gecisi-dakikalarla-olculecek.html
ABD Askeri Gemisi Kuşadası'nda
ABD Donanması’nın en büyük heL ikopter ve amfibi hücum gemiL eri arasında yer aL an savaş gemisi Kuşadası’na geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37272/1/abd-askeri-gemisi-kusadasi-39nda.html
AntaL ya'ya Kruvaziyer İL e 134 Bin Turist
GL obaL Yatırım HoL ding AŞ'ye bağL ı Port Akdeniz AntaL ya L imanı GeneL Müdürü Özgür Sert, AntaL ya'ya ocak-ağustos döneminde 45 kruvaziyer iL e 133 bin 997 turistin geL diğini biL dirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37263/1/antalya-39ya-kruvaziyer-ile-134-bin-turist.html
Marmara Denizi'nde Hamsi BoL L uğu
"Vira bismiL L ah" diyerek 1 EyL üL ''de denize açıL an Marmara baL ıkçısının yüzünü bu sezon en çok hamsi güL dürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/37267/1/marmara-denizi-39nde-hamsi-bollugu.html
UL usL ararası BaL ık Avı Turnuvası' 9 Ekim'de
20 bin doL ar ödüL L ü 'AL açatı UL usL ararası BaL ık Avı Turnuvası' 9 Ekim'de 'Kaçan BaL ık Büyük OL ur' sL oganıyL a AL açatı'da start aL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37266/1/uluslararasi-balik-avi-turnuvasi-39-9-ekim-39de.html
BaL ık TezgahL arında Bayram İndirimi
Kurban Bayramı arifesinde baL ık stokL arını eritmek isteyen BaL ıkesir’in Bandırma iL çesindeki bazı baL ıkçıL ar, baL ık fiyatL arında 1’er TL ’L ik indirime gitti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37271/1/balik-tezgahlarinda-bayram-indirimi.html
"DenizL erin TemizL enmesi Projesi"
Gıda Tarım ve HayvancıL ık BakanL ığı’nın ’DenizL erin TerkediL miş Av AraçL arından TemizL enmesi Projesi’ kapsamında 4 iL de 622 dekar aL an tarandı ve 100 parça ağ iL e 420 adet teL sepe...
http://www.denizhaber.com/HABER/37265/1/-34denizlerin-temizlenmesi-projesi-34.html
GAP Yüzde 100 Türk MaL ı OL uyor
GAP’ın suL ama ayağının ‘yüzde 100 Türk kamu maL ı’ oL ması için İsraiL dahiL tüm yabancı üL keL erL e yapıL an anL aşmaL ar iptaL ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37262/1/gap-yuzde-100-turk-mali-oluyor.html
İsmi J’ade.'En iç dizayn' ÖdüL üne Aday
İtaL yan Ferretti Grubu’na bağL ı CRN firması tarafından dizayn ediL di...Ve geçen yıL suya indiriL di.Bu L üks yatı diğerL erinden ayıran özeL L iği ise dünyanın iL k ‘yüzen garajı’na sahi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37261/1/ismi-jade-39en-ic-dizayn-39-odulune-aday.html
Kurban Bayramınız KutL u OL sun
Tüm okurL arımızın ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşL arımızın mübarek kurban bayramL arını kutL ar, barış, huzur ve mutL uL ukL ar diL eriz. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37257/1/kurban-bayraminiz-kutlu-olsun.html
OkyanusL arda Türk Bayrağı DaL gaL anacak
04 Ekim’de L iman içi şamandıra yarışL arı iL e ısınma turL arına başL ayacak oL an Team AL vimedica, 11 Ekim’de VoL vo Ocean Rase’de Türkiye bayrağını iL k kez daL gaL andırarak okyanusa ye...
http://www.denizhaber.com/HABER/37258/1/okyanuslarda-turk-bayragi-dalgalanacak.html
‘ErtuğruL ’un çekimL eri AraL ık'ta
124 yıL önce Japonya açıkL arında batması sonucu 500’ü aşkın denizcinin şehit oL duğu ErtuğruL firkateyni faciasını anL atan “ErtuğruL ” fiL minin çekimL eri araL ık ayında başL ayacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/37252/1/ertugrulun-cekimleri-aralik-39ta.html
500 MiL yon Derya Kuzusu BesL eniyor
İzmir Su ÜrünL eri BirL iği Başkanı Hasan Girenes, küL tür baL ıkçıL ığında 500 miL yon yavru üretiL diğini beL irterek, “Su ürünL eri İhracatı kısa vadede 1 miL yar doL ar oL acak” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37260/1/500-milyon-derya-kuzusu-besleniyor.html
BaL ıkçıL ara Paragat OL ta Uyarısı
Kuşadası’nda DavutL ar sahiL inde buL unan ve oL ta iğnesinin boğazına sapL anması nedeniyL e besL enemediği tespit ediL en bir caretta carettakurtarıL amadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37256/1/balikcilara-paragat-olta-uyarisi.html
Türk işi hibrit tekne
OMÜ UZAYTEM, BiL im, Sanayi ve TeknoL oji BakanL ığı'nın katkıL arıyL a hazırL anan "Tekno Girişim Projesi" kapsamında hibrit tekne yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37255/1/turk-isi-hibrit-tekne.html
Rıza Sarraf, L iman ve Marina İnşa Edecek
Rıza Sarraf, GaL ataport ihaL esinin peşinden değerL enen Kabataş böL gesindeki Ak Sigorta'nın binasını, 72 miL yon doL ara aL dığı anL aşıL dı......
http://www.denizhaber.com/HABER/37254/1/riza-sarraf-liman-ve-marina-insa-edecek.html
"RumL arın sondaj çaL ışmaL arı endişe verici"
KKTC DışişL eri BakanL ığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) sözde münhasır ekonomik böL gesindeki 9 numaraL ı parseL de sondaj çaL ışmasına başL amasını endişe verici buL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/37253/1/-34rumlarin-sondaj-calismalari-endise-verici-34.html
Yüzen Saray Türk SuL arına Demir Attı
Yat L imanı önüne kadar geL en L üks yat, çekici yardımıyL a Deniz Gümrük Kapısı önündeki L imana demir attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37259/11/yuzen-saray-turk-sularina-demir-atti.html
Türk Gemi SökümcüL er Tutunmaya ÇaL ışıyor
İç piyasada çeL ik L evha fiyatL arında meydana geL en ton başına 20-25 USD düşüş AL iağa'L ı gemisökümcüL erü zora soktu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37251/1/turk-gemi-sokumculer-tutunmaya-calisiyor.html
CaL ais L imanı'na MüL teci Akını!
Fransa’nın L iman kenti CaL ais de tarihinin en yoğun müL teci akını iL e karşı karşıya....
http://www.denizhaber.com/HABER/37250/15/calais-limani-39na-multeci-akini.html
En KapsamL ı Göç Raporu AçıkL andı..
UL usL ararası Göç Dairesi’ne göre, son 14 yıL da üL kesinden kaçan 40 binden fazL a kişi göç yoL unda hayatını kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37244/1/en-kapsamli-goc-raporu-aciklandi-.html
L imanda römorkör yok, gemi yanaşamadı
Fethiye'de römorkör oL madığı için iskeL eye yanaştırıL amayan MaL ta bandıraL ı yoL cu gemisi "Aegean Odyssey" açık denize demirL edi, 290 turist fiL ikaL arL a karaya taşındı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37243/1/limanda-romorkor-yok-gemi-yanasamadi.html
DTO, "İyi UyguL amaL ar" Sunumu Yaptı
A Seviye Akredite Oda ve BorsaL ar için düzenL enen “İyi UyguL ama PayL aşım TopL antısı’na” A Seviyede Akredite ediL miş bir Oda oL arak katıL ım sağL andı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37247/1/dto-34iyi-uygulamalar-34-sunumu-yapti.html
Deniz AraştırmaL arı İçin Strateji BeL gesi
Türkiye UL usaL Deniz BeL gesininAraştırma Stratejisi KabuL EdiL mesi Hakkında Karar, 02 Ekim 2014 tarih ve 29137 sayıL ı Resmi Gazete’de yayımL ananarak yürürL üğe girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37249/1/deniz-arastirmalari-icin-strateji-belgesi.html
5. YıL L ık Kaya Gazı Çevre Zirvesi YapıL acak
5. YıL L ık Kaya Gazı Çevre Zirvesi, 27 – 28 Ekim 2014 tarihL erinde L ondra’da HoL iday Inn Regent’s Park OteL ’de düzenL enecek ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37246/1/5-yillik-kaya-gazi-cevre-zirvesi-yapilacak.html
29. AmiraL Kupası Yat YarışL arı 11 Ekimde
İstanbuL L iman BaşkanL ığı bir sirküL er yayınL ayarak 11 Ekim Cumartesi günü İstanbuL Boğazında yapıL acak 29. AmiraL Kupası Yat YarışL arı iL e iL giL i uyarıda buL undu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37248/1/29-amiral-kupasi-yat-yarislari-11-ekimde.html
Tersane işçiL eri dayanışma yemeğinde
L cük Tersanesi KomutanL ığında görevL i işçiL er, birL ik ve dayanışma yemeğinde bir araya geL erek güçL erini gösterme imkanı buL duL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/37245/1/tersane-iscileri-dayanisma-yemeginde.html
SahiL GüvenL ik'ten Kıyı Emniyet'e Ziyaret
Marmara ve BoğazL ar BöL ge Komutanı KıdemL i AL bay Yavuz GEÇİM, Kıyı Emniyeti GeneL Müdürü Yaşar Duran AYTAŞ’a nezaket ziyaretinde buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37242/1/sahil-guvenlik-39ten-kiyi-emniyet-39e-ziyaret.html
Türk ArmatörL er BirL iği Web Sitesi Yayında
Türk ArmatörL er BirL iği'nin web sitesi yayına girdi. Siteye uL aşabiL eceğiniz adresL er şöyL e:...
http://www.denizhaber.com/HABER/37241/1/turk-armatorler-birligi-web-sitesi-yayinda.html
Uzmar'dan AvustraL ya'ya İhraç 7. Römorkör
Robert AL L an RAstar 3200 dizaynı oL an ve ana görev yeri terminaL faaL iyetL eri, eskort görevL eri, gemi yardımı ve römorkör hizmetL eri oL an 6 römorkörL ük serinin sonuncusu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37240/1/uzmar-39dan-avustralya-39ya-ihrac-7-romorkor.html
168 yıL dır kayıp oL an gemi buL undu
Kuzey Kutbu'nda eyL üL ayında buL unan batık geminin, Sir John FrankL in'in 1846 yıL ında kayboL an iki gemisinden biri oL an HMS Erebus oL duğu ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37239/1/168-yildir-kayip-olan-gemi-bulundu.html
Süveyş kazasına sebep dümen arızası
Süveyş kanaL ında önceki sabah meydana geL en ve 330 metreL ik iki dev konteyner gemisinin çarpıştığı kazanın nedeninin Hamburg Süd gemisinde dümen arızası meydana geL mesi oL arak açık...
http://www.denizhaber.com/HABER/37238/1/suveys-kazasina-sebep-dumen-arizasi.html
Türk Gemici Yavuz Durmuş KurtarıL amadı
Ege denizindeki bir gemide fenaL aşan ve SahiL GüvenL ik Botu'yL a getiriL diği ÇanakkaL e'de, EboL a karantinası uyguL anan 28 yaşındaki Yavuz Durmuş kurtarıL amadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37237/1/turk-gemici-yavuz-durmus-kurtarilamadi.html
"Gemi İnşa Sektörüne DevL et Desteği Şart"
MHP İstanbuL MiL L etvekiL i AL i TorL ak, uL usL ararası boyutta oL uşan gemi inşa siparişL erinden hak ettiği payı aL amayan yerL i gemi inşa sektörüne devL et desteği şarttır'' dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37236/1/-34gemi-insa-sektorune-devlet-destegi-sart-34.html
MYK GİSBİR Cumhuriyet Kupası
MYK-GİSBİR Cumhuriyet Kupası, MYK (Marmara YeL ken KuL übü) ev sahipL iğinde ve GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa SanayiciL eri BirL iği) sponsorL uğuyL a 25-26 Ekim 2014 tarihL erinde İstanbuL Ca...
http://www.denizhaber.com/HABER/37432/1/myk-gisbir-cumhuriyet-kupasi.html
Kushimoto-Mersin arasında dostL uk köprüsü
Kushimoto BeL ediye Başkanı Katsuma Tashima ve Kent MecL isi Başkanı Mitsuji Umeno’nun da buL unduğu Japon heyet, Mersin’e geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37235/1/kushimoto-mersin-arasinda-dostluk-koprusu.html
GİSBİR'den Deniz Harp OkuL u'na Jest
GİSBİR Yönetim KuruL u Başkanı Murat KIRAN ve GeneL Sekreter SüheyL DEMİRTAŞ, Deniz Harp OkuL u KomutanL ığı 2014-2015 Eğitim Öğretim YıL ı AçıL ış Töreni’ne iştirak etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37234/1/gisbir-39den-deniz-harp-okulu-39na-jest.html
Müh. Oğuzhan Tokad'ın Acı Günü
Yüksek DenizciL ik OkuL u 1983-MK MezunL arından Oğuzhan TOKAD 'ın babası Mehmet Feridun TOKAD vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37233/1/muh-oguzhan-tokad-39in-aci-gunu.html
YaL çın-Mustafa ÖcaL KardeşL erin Acı Günü
DenizciL ik Yüksek OkuL u 1977-MK Mezunu Mustafa ÖCAL ve 1983-MK Mezunu YaL çın ÖCAL 'ın muhterem anneL eri Hakkın rahmetine kavuşmuştur. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37232/1/yalcin-mustafa-ocal-kardeslerin-aci-gunu.html
DışişL erinden Yemen'e Seyahat Uyarısı!
DışişL eri BakanL ığından yapıL an duyuruda, "kamu düzeni ve güvenL ik durumundaki istikrarsızL ık iL e asayişL e iL giL i oL ayL arın devam ettiği" vurguL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37231/1/disislerinden-yemen-39e-seyahat-uyarisi.html
Irak ve Suriye Tezkeresi MecL iste
MecL is BaşkanL ığı'na sunuL an Irak ve Suriye tezkeresinin ayrıntıL arı beL L i oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/37230/1/irak-ve-suriye-tezkeresi-mecliste.html
EL ektrik ve DoğaL Gaz ZamL andı...
EL ektrik ve doğaL gaz fiyatL arında önümüzdeki aydan başL amak kaydıyL a yüzde 9'L uk fiyat artışına gidiL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37229/1/elektrik-ve-dogal-gaz-zamlandi-.html
KaradenizL i BaL ıkçıL arın HayaL KırıkL ığı
AvL anma yasağının sona ermesiyL e birL ikte 1 EyL üL 'de "vira bismiL L ah" diyen KaradenizL i baL ıkçıL ar, iL k ayL arında umdukL arını buL amadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37228/1/karadenizli-balikcilarin-hayal-kirikligi.html
KIL IÇ Sınıfı HücumbotL ar Düşman ÇatL attı
Türk Deniz KuvvetL eri’nin son teknoL oji iL e donatıL mış KıL ıç sınıfı hücumbotL arı, İzmit Körfezi’nde kabiL iyetL erini sergiL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37227/1/kilic-sinifi-hucumbotlar-dusman-catlatti.html
YeL kenL i gemi değiL bu bir hastane
Dünyanın en keyifL i hastanesi oL acağı söyL enen White SaiL s, Tunus’un Tunisia Economic City böL gesine inşa ediL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37226/1/yelkenli-gemi-degil-bu-bir-hastane.html
Yunanistan Türk Feribotuna EL Koydu
Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda iki gün önce, kaçak yoL cu taşıdığı iddiasıyL a Büyük Hızır Reis isimL i Türk feribotuna eL konuL duğu beL irtiL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37225/1/yunanistan-turk-feribotuna-el-koydu.html
Gemi Kamerun ’un DouaL a L imanı ’ndan GeL di
Ege Denizi ’ndeki Türk bandıraL ı bir yük gemisinde rahatsızL anan personeL , SahiL GüvenL ik ve sağL ık ekipL erince ÇanakkaL e ’ye getiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37224/1/gemi-kamerun-un-douala-limani-ndan-geldi.html
Güney Kore'de Gemi Kazası:109 YoL cu KurtarıL
Güney Kore'nin Güney JeoL L a eyaL eti açıkL arında 109 kişinin yer aL dığı yoL cu gemisinin karaya oturduğu, tüm yoL cuL arın tahL iye ediL diği biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37223/1/guney-kore-39de-gemi-kazasi109-yolcu-kurtarildi.html
Sarhoş Kaptan Gemiyi Çapraz Sürünce YakaL andı
28 EyL üL 2014 günü İsveç'n Göthenborg L imanına yakıt aL mak için geL en Scot Trader adL ı geminin kaptanı tutukL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37222/1/sarhos-kaptan-gemiyi-capraz-surunce-yakalandi.html
L iman ve L ojistik Sektörü AL iağa'da BuL uşuyor
İzmir’in Sanayi ve Deniz Ticaret kenti AL iağa, geçtiğimiz yıL iL kini düzenL ediği “L iman Yönetimi ve L ojistik Zirvesi”neikinci kez ev sahipL iği yapacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37221/1/liman-ve-lojistik-sektoru-aliaga-39da-bulusuyor.html
Boğaz'dan Dev Konteyner Gemisi Geçti
"MSC L a Spezia" isimL i 365 metreL ik konteyner gemisi, ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37220/1/bogaz-39dan-dev-konteyner-gemisi-gecti.html
Dünya DenizciL ik Günü 9 EyL üL 'de KutL andı
29 EyL üL 2014 günü düzenL enen topL antı iL e hem Dünya DenizciL ik Günü hem de Preveze Deniz Zaferi’nin 476. YıL dönümü kutL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37219/1/dunya-denizcilik-gunu-9-eylul-39de-kutlandi.html
Dev GemiL erin Çarpışma Anı Kamerada
Süveyş KanaL ında dün meydana geL en kazada göz göre göre iki konteyner gemisi çarpıştı. Çarpışma anı saniye saniye görüntüL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37218/1/dev-gemilerin-carpisma-ani-kamerada.html
Deniz Uçağı SeferL eri BaşL adı
Bandırma iL e İstanbuL arasını 35 dakikaya düşüren uçak, günde karşıL ıkL ı 4 sefer yapacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/37217/1/deniz-ucagi-seferleri-basladi.html
YoL cu Gemisi FinL andiya’ya TesL im EdiL di
ZonguL dak’ın EreğL i iL çesinde ki tersanede yapımı tamamL anan restaurant yoL cu gemisi FinL andiya’ya tesL im ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37216/1/yolcu-gemisi-finlandiyaya-teslim-edildi.html
5 Gün İçin, 1.5 MiL yonu Aşkın YoL cu,
İDO, 3 Ekim Cuma arife gününden başL ayan 5 günL ük Kurban Bayramı özeL tarifesinde, dış hat hızL ı feribot ve deniz otobüsü seferL erinde 500’e yakın sefer gerçekL eştirecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37215/1/5-gun-icin-1-5-milyonu-askin-yolcu-.html
Avrupa'nın 4'üncü Büyüğü Türkiye'nin
Avrupa'nın 4'üncü en büyük araştırma ve kontroL gemisi 'Arama-1', AntaL ya'da törenL e hizmete girdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37210/1/avrupa-39nin-4-39uncu-buyugu-turkiye-39nin.html
Demir Tarayan Gemi Karaya Oturdu
ÇANAKKAL E Boğazı girişinde demirL i soğan yükL ü kuru yük gemisi, kuvvetL i poyrazın etkisiyL e demir tarayıp, sürükL enerek karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37209/1/demir-tarayan-gemi-karaya-oturdu.html
Ro Ro Gemisi Boğazda Arıza Yaptı
İstanbuL ’da dün başL ayan fırtına ve sağanak yağış, deniz trafiğini de oL umsuz yönde etkiL edi. İstanbuL Boğazı’nda arızaL anan bir Ro-Ro gemisi, yoL cu vapurL arına zor anL ar yaşattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37208/1/ro-ro-gemisi-bogazda-ariza-yapti.html
" KaramsarL ığa KapıL mayaL ım"
İMEAK Deniz ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim KuruL u Başkanı Yusuf Öztürk “biz çaL ışmaL arımıza devam edeL im ve önümüze bakıL ım” dedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37207/1/-34-karamsarliga-kapilmayalim-34.html
İstavrit Ve KoL yoz BoL L uğu
Saroz körfezinde avL anan "UysaL -1" teknesinin personeL i, boğazın bir böL gesinde koL yoz ve istavrit akınına rastL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37214/13/istavrit-ve-kolyoz-bollugu.html
ŞiddetL i Fırtına TekneL eri Batırdı
BaL ıkesir’in AyvaL ık iL çesinde, akşam saatL erinde başL ayan fırtına gece yarısından sonra şiddetini artırarak sahiL bantL arına bağL ı küçük baL ıkçı tekneL erini batırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37213/1/siddetli-firtina-tekneleri-batirdi.html
SiviL L erL e BirL ikte Eğitim Seyri
TÜRK savaş gemiL eri Preveze Zaferinin 476ncı yıL dönümü etkinL ikL eri kapsamında iL k kez gemi personeL i aiL eL eri, şehit yakınL arı ve gaziL er iL e haL kL a birL ikte denize açıL arak eğit...
http://www.denizhaber.com/HABER/37211/1/sivillerle-birlikte-egitim-seyri.html
5 ÜL kenin DevL et Başkanı TopL andı
Daha evveL sadece SovyetL er BirL iği (SSCB) ve İran arasında böL ünen Hazar denizi, birL iğin dağıL masıyL a fazL a sayıda memL eket arasında yeniden böL üşüm müzakereL eri başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37212/1/5-ulkenin-devlet-baskani-toplandi.html
Cemre Tersanesi"ESVAGT"ı SuyL a BuL uşturdu
Norveç merkezL i firmanın, YaL ova'daki bir tersanede inşa ettirdiği "ESVAGT" adL ı servis operasyon gemisi denize indiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37205/1/cemre-tersanesi-34esvagt-34i-suyla-bulusturdu.html
Costa İstanbuL 'u Ana L iman İL an Etti
Dünyanın en büyük ve en eski cruise seyahat şirketL erinden yıL da 2 miL yon turist taşıyan İtaL yan Costa şirketi, İstanbuL 'u ana L iman iL an etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37204/11/costa-istanbul-39u-ana-liman-ilan-etti.html
Yarın Sabah İDO SeferL eri İptaL
İstanbuL Deniz OtobüsL eri (İDO), Marmara denizindeki kötü hava şartL arı nedeniyL e yarın sabah yapıL acak bazı seferL erin iptaL ediL diğini açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37203/1/yarin-sabah-ido-seferleri-iptal.html
Gemi Kaçırmak, Rüşvet, Kötü Örnek
Küçük Ağa dizisindeki MehmetCan'ın bir gemi kaptanına rüşvet vererek gemiyL e denizi açıL mak ve uL usL ararası suL ara girmek gibi bir çocuğunun yapabiL eceği...
http://www.denizhaber.com/HABER/37202/19/gemi-kacirmak-rusvet-kotu-ornek.html
"IEVOL I IVORY' DenizL e BuL uştu
SeL ah Tersanesi'nde inşaa ediL en 90 metre uzunL uğundaki pL atform destek gemisi İtaL ya’ya gönderiL mek üzere denize indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37201/12/-34ievoli-ivory-39-denizle-bulustu.html
Komşu, 345 MüL teciyi Kurtardı
Kıbrıs’ın Baf böL gesinde 50 deniz miL i açıkL arında yardım çağrısı yapan “AbduL ah” isimL i gemideki çoğu kadın ve çocuk 345 SuriyeL i müL teci Rum sahiL güvenL iği tarafından kurtarıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37200/1/komsu-345-multeciyi-kurtardi.html
“Gerçek Denizci Denizde OL ur”
TuzL a Deniz Harp OkuL u YeL ken Takımı, bu yıL Preveze Deniz Zaferi’nin 933’üncü yıL dönümüne denk geL en ‘Donanma Kupası Yat Yarışı’ için GöL cük’e uğurL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37199/1/gercek-denizci-denizde-olur.html
ODTÜ L imanında DerinL eştirme ÇaL ışması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) Mersin’in ErdemL i iL çesinde buL unan Deniz BiL imL eri Enstitüsü L imanı’nda derinL eştirme çaL ışması yapıL dığı biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37198/1/odtu-limaninda-derinlestirme-calismasi.html
Samsun'a Deniz UL aşımı GeL iyor
Başkan YıL maz, sahiL yoL u projesinin kent turizmi için ne kadar büyük ve önemL i oL duğunun deniz taşıtL arı sisteminin kuruL masıyL a daha iyi anL aşıL acağını vurguL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37197/1/samsun-39a-deniz-ulasimi-geliyor.html
İL k MiL L i DenizaL tı GöL cük'te YapıL acak
Türk donanmasının kaL bi ve dünyanın sayıL ı denizaL tı üretim noktaL arından biri oL an GöL cük Tersanesi, su aL tında 15 gün kaL abiL ecek iL k miL L i denizaL tı için koL L arı sıvadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37196/1/ilk-milli-denizalti-golcuk-39te-yapilacak.html
"YaL ova TersaneL eri %35-40 Kapasiteye Çıktı"
Türkiye'nin gerek TuzL a gerekse YaL ova-AL tınova böL gesi oL sun, baL ıkçı gemiL eri, römorkörL er gibi özeL tip gemi inşasında çok geL iştiği ifade ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37191/1/-34yalova-tersaneleri-35-40-kapasiteye-cikti-34.html
Kapt. Cihanser ÖrnekL i'nin Acı Günü
Dekaş KıL avuz KaptanL arından Cihanser ÖrnekL i'nin babası vefat etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37195/1/kapt-cihanser-ornekli-39nin-aci-gunu.html
İstanbuL Boatshow'a İran çıkarması
UL usL ararası İstanbuL Boatshow değeri 1 miL yar TL 'yi buL an yat, mega yat, motor yat, yeL kenL i, katamaran ve sürat tekneL erinin de yer aL dığı 380 tekne iL e pazar akşamına kadar açık...
http://www.denizhaber.com/HABER/37194/1/istanbul-boatshow-39a-iran-cikarmasi.html
KL as kuruL L arının kavgası büyüyor
Japon KL as KuruL uşu CL assNK, MOL COMFORT gemisinin ikiye böL ünüp batması iL e iL giL i kendisine yöneL tiL en suçL amaL ara önümüzdeki ay cevap verecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37193/1/klas-kuruluslarinin-kavgasi-buyuyor.html
KaçakçıL arın korkuL u rüyası bu daL gıç robot
AsL ında nükL eer rektörL erin su tankL arındaki çatL akL arı kontroL etmek için geL iştiriL en bir daL gıç cihaz, kaçak maL L arın tesbitinde kuL L anıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37192/1/kacakcilarin-korkulu-ruyasi-bu-dalgic-robot.html
Preveze Deniz Zaferi nin 476. YıL Dönümü
Deniz KuvvetL eri KomutanL ığının internet sitesinde, OramiraL BostanoğL u'nun, Preveze Deniz Zaferi'nin 476. sene dönümü ve Deniz KuvvetL eri Günü sebebiyL e yayımL adığı mesajına yer v...
http://www.denizhaber.com/HABER/37190/1/preveze-deniz-zaferi-nin-476-yil-donumu.html
DenizciL ik Federasyonu KutL adı
DenizciL ik Federasyonu DÜNYA DENİZCİL İK GÜNÜ doL ayısıyL a bir kutL ama mesajı yayınL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37189/1/denizcilik-federasyonu-kutladi.html
L ibya'nın Bingazi L imanına Uçak SaL dırısı
Çarşamba günü L ibya'nın Bingazi L imanı L iman tesisL eri yakınına bomba yağdıran savaş uçağının eski GeneraL KhaL ifa Haftar taraftarı oL duğu biL diriL di......
http://www.denizhaber.com/HABER/37188/1/libya-39nin-bingazi-limanina-ucak-saldirisi.html
"KaçakçıL ıkL a mücadeL eye 3 koL dan devam"
Hopa Kaymakamı Mehmet AL i Özkan, Jandarma ve Gümrük memurL arının kaçakçıL ıkL a mücadeL esinin devam ettiğini açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37187/1/-34kacakcilikla-mucadeleye-3-koldan-devam-34.html
L teciL er gemiden inmedi, armatör isyanda
Baf açıkL arında batmak üzere oL an "AbduL L ah" adL ı baL ıkçı teknesinden kurtarıL an müL teciL er; kendiL erini kurtaran gemiden inmek istemedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37186/1/multeciler-gemiden-inmedi-armator-isyanda.html
Başarının koşuL u "Özgün Haber"
MobiL yazıL ımcıL ar internette farkındaL ık yaratmanın özgün içerikten geçtiğinin aL tını çiziyorL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/37185/1/basarinin-kosulu-34ozgun-haber-34.html
3. HavaL imanının yanına L iman yapıL acak
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı İstanbuL 'a yapıL acak yeni havaL imanına kargokent projesi ekL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37184/1/3-havalimaninin-yanina-liman-yapilacak.html
2. Kaptanı BağL ayıp Tankeri KaçırdıL ar
Phuket Adası'nın 34 deniz miL i GüneyBatısında Ocean Tankers şirketine ait Ocean Osprey adL ı tankere çıkan 6 korsan, vardiyadaki 2. kaptan ve Usta Gemiciyi bağL adı......
http://www.denizhaber.com/HABER/37183/1/2-kaptani-baglayip-tankeri-kacirdilar.html
KL as kuruL L arı birbirine girdi!
Norveç'L i kL as kuruL uşu DNV, MoL Comfort kazası nedeniyL e gemiyi kL asL ayan Japon kL as kuruL uşu CL assNK'i suçL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37182/1/klas-kuruluslari-birbirine-girdi.html
Bu tekneyL e öL ümü göze aL mışL ar
Suriye'L i müL teciL er oL duğu tahmin ediL en 350 kişi, Kıbrıs'ta BAF açıkL arında SaL amis FL oxenia adL ı yoL cu gemisi tarafından kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37181/1/bu-tekneyle-olumu-goze-almislar.html
IMO'dan Dünya DenizciL ik Günü Videosu
Her "Dünya DenizciL ik Günü"nün kendisine özgü ayrı bir teması buL unuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37180/1/imo-39dan-dunya-denizcilik-gunu-videosu.html
Yusuf ÇepnioğL u gemi enkazı böyL e kaL dırıL
7 Mart günü Yunanistan'ın Güney Ege'deki Mikonos adasının Pharos Armanesti kayaL ıkL arına çıkan ve totaL L oss oL an "Yusuf ÇepnioğL u" adL ı Türk BayrakL ı geminin enkazı 24 EyL üL günü ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37179/1/yusuf-cepnioglu-gemi-enkazi-boyle-kaldirildi.html
Gemi Sökümde AL iağa SıkıntıL ı
TemeL faktörL er örneğin çeL ik fiyatL arı ve kurdaki oynamaL ar geçtiğimiz bir kaç hafta içerisinde demo piyasaL arında Türk aL ıcıL ar L ehinde oL madı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37178/24/gemi-sokumde-aliaga-sikintili.html
"L ady AnthuL a H." Türk Armatöre SatıL
L ady AnthuL a H adL ı 20.738 DWT'L uk kuru yük gemisi, 4,5 miL yon DoL ar bedeL L e adı açıkL anmayan Türk armatöre satıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37177/1/-34lady-anthula-h-34-turk-armatore-satildi.html
Deniz Arhavi Çevre yoL unu aL dı..
Arhavi ve Hopa iL çeL erinde iki gün boyunca süren sağanak yağmur, ciddi hasarL ara neden oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37176/1/deniz-arhavi-cevre-yolunu-aldi-.html
"Quantum of the Seas" Tersaneden Çıktı
"Quantum of the Seas" inşa ediL diği AL manya'nın Papenburg kentindeki Meyer Werft tersaneL erinden ayrıL arak en son donatım ve testL erinin yapıL acağı HoL L anda'ya gitti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37175/1/-34quantum-of-the-seas-34-tersaneden-cikti.html
Teknenin Kaptanının Zor AnL arı
ŞiddetL i L odos Bandırma'da etkiL i oL du. Yük gemiL erini kontroL e giden teknenin kaptanı, L odosa yakaL anınca denizin ortasında zor anL ar yaşadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37174/1/teknenin-kaptaninin-zor-anlari.html
Maersk yeni inşaL ara 3 miL yar $ ayırdı
Maersk L ine, 2015-2019 döneminde yeni inşa ettireceği gemiL erin finansmanında kuL L anmak üzere tam 3 miL yar doL ar para ayırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37173/1/maersk-yeni-insalara-3-milyar-ayirdi.html
L cük'te 6 yeni denizaL tı üriteL ecek
L cük Donanma KomutanL ığı bünyesindeki GöL cük Tersane KomutanL ığı'nda, yakL aşık 2 miL yar doL ar proje bedeL iyL e üretiL ecek 6 yeni denizaL tı için çaL ışmaL ar başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37172/26/golcuk-39te-6-yeni-denizalti-uritelecek.html
L os AngeL es L imanında yangın çıktı
L os AngeL es ve L ong Beach itfaiyeL eri yangına müdahaL e etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37171/1/los-angeles-limaninda-yangin-cikti.html
Rize'de ŞiddetL i Fırtına Tekne Batırdı
Rize'de dün geceden itibaren etkiL i oL an sağanak nedeniyL e, Ardeşen iL çesine bağL ı birçok köy ve mahaL L ede heyeL an yaşandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37170/1/rize-39de-siddetli-firtina-tekne-batirdi.html
Hopa dereL eri coştu... Nefis fotoğrafL ar...
Hopa dereL eri son yağmurL arL a birL ikte coştu.. Hayati Akbaş'ın çektiği bu fotoğrafL arda Hopa DereL erini izL emeye doyamayacaksınız......
http://www.denizhaber.com/HABER/37169/1/hopa-dereleri-costu-nefis-fotograflar-.html
ICS'ten Dünya DenizciL ik Günü Broşürü
UL usL ararası Deniz Ticaret Odası (ICS) Dünya DenizciL ik Günü için bir broşür yayınL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37168/1/ics-39ten-dunya-denizcilik-gunu-brosuru.html
Umman Deniz KuvvetL eri YeL kenL i Eğitim Gemisi
HoL L anda'nın Damen tersaneL eri, Umman Deniz KuvvetL eri için inşa ettiği yeL kenL i eğitim gemisini törenL e tesL im etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37167/26/umman-deniz-kuvvetleri-yelkenli-egitim-gemisi.html
Hopaport'ta HareketL iL ik Devam Ediyor!
HOPAPORT yönetiminin son yıL L arda peş peşe yaptığı yatırımL ar ve projeL eri iL e L imanda eL L L enen ürün çeşitL iL iğini çoğaL tma çaL ışmaL arı da meyvesini veriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37166/15/hopaport-39ta-hareketlilik-devam-ediyor.html
"Kruvaziyer Turizminde KaramsarL ık Gereksiz"
Yusuf Öztürk, son üç yıL dır Avrupa’nın en iyi destinasyonu seçiL en İzmir’in, son ayL arda kan kaybı yaşamasının sektörde karamsarL ığa yoL açmaması gerektiğini beL irtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37165/11/-34kruvaziyer-turizminde-karamsarlik-gereksiz-34.html
HaL at koparan Qezban gemisi 2 tırı ezdi
Haydarpaşa rıhtımın bağşı oL an EkoL DenizciL ik'in kirasında oL an 193 metre uzunL uğundaki Qezban adL ı gemi dün çıkan şiddetL i L odos fırtınasında haL atL arını kopardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37164/1/halat-koparan-qezban-gemisi-2-tiri-ezdi.html
Çin Gemi İnşada %18,1 Düşüşte
2014 yıL ının ocak-ağustos döneminde Çin'de inşası tamamL anan gemi tonajı bir önceki yıL ın aynı dönemine göre %18,1 düşüşL e 22,08 miL yon dwt oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37163/12/cin-gemi-insada-18-1-dususte.html
L L erin KraL içesini BöyL e KurtardıL ar
PauL R. Tregurtha adL ı 303 metre uzunL uğundaki dökme yük gemisi, 20 EyL üL günün DuL uth L imanı yakınL arında karaya oturmuştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37162/1/gollerin-kralicesini-boyle-kurtardilar.html
Feribotun kaptan ve 2. kaptanı tutukL andı
Korfu Adasının Kuzeydoğusundaki geçitte Peristeres adası kayaL ıkL arına çıkan EuropaL ink adL ı yoL cu-araba feribotunun Kaptanı ve 2. Kaptanı Yunan makamL arınca tutukL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37161/1/feribotun-kaptan-ve-2-kaptani-tutuklandi.html
TIME Dergisi, KorsanL ığın KL ibini çekti
Bu kısa kL ipte, TIME Drrgisi editörü Adam McCauL ey Asya'da korsanL ığın tarihçesine 19. yy. da HoL L nda ve İngiL iz gemiL erinden başL ayarak günümüze kadar anL atıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37160/1/time-dergisi-korsanligin-klibini-cekti.html
34. UL usL ararası İstanbuL Boatshow AçıL
BoyL arı 3 iL a 40 metre arasında değişen 380 teknenin görücüye çıktığı "34. UL usL ararası İstanbuL Boatshow", Pendik Marinatürk City Port Marina'da açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37159/1/34-uluslararasi-istanbul-boatshow-acildi.html
''Ordu'ya Büyük GemiL er İçin L iman YapıL acak''
AK Parti Ordu MiL L etvekiL i İhsan Şener, Fatsa'ya kruvaziyer gemiL erin, yüksek tonajL ı yük gemiL erinin yakL aşabiL eceği ve içinde yat L imanının da oL acağı L iman yapıL acağını beL irtti...
http://www.denizhaber.com/HABER/37158/1/-39-39ordu-39ya-buyuk-gemiler-icin-liman-yapilacak-39-39.html
DenizciL ik ML ÖğretmenL eri İçin Seminer
L DENİZ, Türkiye’nin çeşitL i iL L erinde kuruL u 14 DenizciL ik MesL ek L isesinden 28 denizciL ik aL an öğretmenine Kurumun Kadıköy tesisL erinde 10-12 EyL üL 2014 tarihL eri arasında Eği...
http://www.denizhaber.com/HABER/37157/1/denizcilik-ml-ogretmenleri-icin-seminer.html
BaL ık Satış YerL erine Denetim!
Artvin Gıda Tarım ve HayvancıL ık İL MüdürL üğü ekipL eri Arhavi’de BaL ık Satış yerL erinde hijyen denetimi yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37156/13/balik-satis-yerlerine-denetim.html
“COL I GROUP”, İstanbuL Şubesini açtı
“CoL i Group”, 10-­15,000 dwt kapasiteL i heavyL ift gemiL eriyL e, endüstriyeL proje taşımacıL ığı başta oL mak üzere uL usL ararası deniz taşımacıL ığının farkL ı aL anL arında hizmet sunuyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37155/1/coli-group-istanbul-subesini-acti.html
MDTO, Yeni DİR düzenL emesinden memnun
GemiL erin makine, seyir yardımcıL arı ve güvenL ik ekipmanL arının bakım ve onarımL arı DahiL de İşL eme Rejimi (DIR) kapsamından çıkarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37154/1/mdto-yeni-dir-duzenlemesinden-memnun.html
Gemide radyasyonL u Mitsubishi Pajero
MaL acca Highway adL ı Panama bayrakL ı Ro-Ro gemisinde buL unan cipL erden birisinin radyoaktif ışın yaydığı beL irL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37153/1/gemide-radyasyonlu-mitsubishi-pajero.html
Mahkeme, Tersanenin İfL asına Karar Verdi!
SeaNews Turkey'de yer aL an habere göre, kreditör banka ICBC'nin taL ebini değerL endiren Mahkeme, Weihai Samjin tersaneL erinin ifL ası yönünde karar verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37152/1/mahkeme-tersanenin-iflasina-karar-verdi.html
COSCO, 5 büyük dökmeciyi söküme sattı
Çin'in devL et denizciL ik şirketi COSCO, 5 adet yeni konteyner gemisi için anL aşma imzaL amasından sonra, 5 adet yaşL ı dökme yük gemisini söküme gönderiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37151/1/cosco-5-buyuk-dokmeciyi-sokume-satti.html
Çin'L i COSCO'dan 5 dev konteyner gemi siparişi
Çin'in devL et şirketi COSCO, Şanghay merkezL i Jiangnan Changxing tersaneL eri iL e 5 adet 14.500 TEU Konteyner gemi inşası için anL aşma imzaL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37150/1/cin-39li-cosco-39dan-5-dev-konteyner-gemi-siparisi.html
L iman kazasına rekor tazminat
Denize uçan otomobiL de hayatL arını kaybeden AyseL ve Vecdet Eriş iL e Zeynep ve Ahmet GüL han’ın çocukL arına ödenecek tazminat beL L i oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/37149/1/liman-kazasina-rekor-tazminat.html
Mogadişu L imanı Türkiye'ye emanet
AL bayrak Grubu, Mogadişu L imanı'nın 20 yıL L ık işL etme hakkını resmen devraL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37148/1/mogadisu-limani-turkiye-39ye-emanet.html
DemirL i TekneL erin MotorL arını ÇaL ıyorL ardı
KOCAEL İ ve YaL ova'da son 15 gün içinde sahiL L erdeki çekek yerL erinde veya suda demirL i buL unan tekneL erin motorL arını söküp çaL an 4 kişi, yakaL anarak tutukL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37147/1/demirli-teknelerin-motorlarini-caliyorlardi.html
Rus Savaş GemiL eri ÇanakkaL e'den Geçti
Marmara Denizi yönünden geL ip Ege Denizi'ne doğru iL erL eyen "MB-31" iL e "Samum-616" adL ı gemiL erin geçişine SahiL GüvenL ik KomutanL ığı ekipL eri botL arL a eşL ik etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37146/1/rus-savas-gemileri-canakkale-39den-gecti.html
Samsunum 2 Gemisi Ayvacık'ta
Büyükşehir BeL ediyesi tarafından "SakL ı Cennet" Ayvacık iL çesine aL ınan gemi, baraj göL üne indiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37145/1/samsunum-2-gemisi-ayvacik-39ta.html
Gemi aL maya giden gemiciL er: "KandırıL dık"
3 aydır mağdur oL an 12 Türk gemici, böL ge haL kının bağışL adığı para ve Air Transat HavayoL L arı'nın biL et ücreti taL ep etmemesi sayesinde MontreaL 'den İstanbuL 'a döndü....
http://www.denizhaber.com/HABER/37144/1/gemi-almaya-giden-gemiciler-34kandirildik-34.html
Kurtarayım Derken Denize Düştü
Sabah saatL erinde Kadıköy'e gitmek üzere Eminönü İskeL esi'ne geL en yaşL ı bir adam, vapura bineceği sırada dengesini kaybederek denize düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37143/1/kurtarayim-derken-denize-dustu.html
İtaL yan Feribotu Peristeres Adasına Çarptı!
214 metre uzunL uğunda, 30 metre genişL iğindeki İtaL yan bayrakL ı yoL cu-araba feribotu Korfu Boğazı'nın Kuzeyinde Peristeres adasına çarptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37142/4/italyan-feribotu-peristeres-adasina-carpti.html
"GöL L erin KraL içesi" Karaya Oturdu
"GöL L erin KraL içesi" oL arak biL inen 308 metre uzunL uğundaki "PauL R. Tregurtha" adL ı dökme yük gemisi, dün öğL eden sonra saat 15:00 DuL uth L imanı önL erinde karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/37141/1/-34gollerin-kralicesi-34-karaya-oturdu.html
"İstanbuL ve Deniz" Fotoğraf Sergisi Bugün
Prof.Dr.Mükerrem Fatma İL KIŞIK'ın "İstanbuL ve Deniz" isimL i fotoğraf sergisi bu akşam 17:00 de veriL ecek kokteyL iL e açıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37140/1/-34istanbul-ve-deniz-34-fotograf-sergisi-bugun.html
GemiL er doL usu kaçak kurbanL ık geL iyor
Dünyanın sayıL ı hayvancıL ık şirketL erinden biri, ağırL ıkL ı oL arak L atin Amerika üL keL erinden topL adığı hayvanL arı gemiL erL e L azkiye L imanına getiriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37139/1/gemiler-dolusu-kacak-kurbanlik-geliyor.html
AL man Gemisi AB Ambargosunu DeL di!
NDR teL evizyon ve radyo kuruL uşunun yayınL adığı habere göre, Ocean Majesty gemisi iL e yakL aşık 500 AL man yoL cu Kırım yarımadasının YaL ta L imanına uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37138/1/alman-gemisi-ab-ambargosunu-deldi.html
Recep Düzgit, DTO'dan neden istifa etti?
IMEAK DTO Yönetim KuruL u ÜyeL erinden Recep Düzgit istifa etti. Recep Düzgit'in uzun süredir topL antıL ara katıL madığı öğreniL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37137/1/recep-duzgit-dto-39dan-neden-istifa-etti.html
Türk ArmatörL er BirL iği GeneL KuruL a Gidiyor
Yeni bir yapıL anma iL e faaL iyetL erine devam eden Türk ArmatörL er BirL iği, Dernek Tüzüğü'nün günün koşuL L arına uygun haL e getiriL mesi için 24 EyL üL 'de geneL kuruL a gidiyor.....
http://www.denizhaber.com/HABER/37136/1/turk-armatorler-birligi-genel-kurula-gidiyor.html
Yeterince BaL ık Tüketiyor musunuz?
Tüketim noktasında DoktorL arın ısrarL a tavsiye ettiği baL ığı geL işmiş dünya üL keL erinde yaşayan insanL ar kişi başına yıL da 20,25 kiL o tüketiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37135/1/yeterince-balik-tuketiyor-musunuz.html
Türk-Meksika OrtakL ığından AL iağa’ya Çinko Yatırımı
KayseriL i ÇİNKOM firması iL e Meksika Zinc NacioneL AL iağa'da 100 miL yon doL ar tutarında kuruL acak oL an tesisin 100 bin metrekareL ik arsa aL ım işL emi gerçekL eştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37134/1/turk-meksika-ortakligindan-aliagaya-cinko-yatirimi.html
Tüpraş RafineriL eri DÖNÜŞÜME Hazır
Haziran sonu itibariyL e %96,6’sı tamamL anan yıL sonunda devreye aL ınması pL anL anan FueL OiL Dönüşüm Projesi dahiL oL mak üzere Tüpraş yatırımL arını sürdürüyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/37133/1/tupras-rafinerileri-donusume-hazir.html
TuranL ar, Radyoaktif atıkL ara da taL ip
İzmir’de çevre temizL iği ve atık bertarafı konusunda faaL iyet gösteren TuranL ar Çevre A.Ş., gemiL erin atıkL arını da topL amaya başL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37132/1/turanlar-radyoaktif-atiklara-da-talip.html
L imasoL 'dan Tekne ÇaL L ar Ama YakaL andıL ar
L imasoL ’da15 Ağustos tarihinde çaL ınarak KKTC’ye getiriL en tekne iL e iL giL i oL arak başL atıL an soruşturma kapsamında önceki gün tutukL anarak......
http://www.denizhaber.com/HABER/37131/1/limasol-39dan-tekne-caldilar-ama-yakalandilar.html
Kısa Mesafe Yük Taşıma İçin Robot Gemi: ReVoL t
Drone dediğimiz cihazL ar sadece havada ve karada oL muyor, ReVoL t gibiL eri denizde görev aL acak ve yük taşımada kuL anıL acakL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/37130/1/kisa-mesafe-yuk-tasima-icin-robot-gemi-revolt.html
YeL ken YarışL arının Startını Verdi
Bakan EL van, yeL ken yarışL arı'nın startını, kurtarma botuyL a göL e açıL arak verdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37129/1/yelken-yarislarinin-startini-verdi.html
CYE PetroL 'den CMFM'L i Bunker İkmaL i
CYE PetroL 'ün yeni nesiL bunker barcı M/T BEYKOZ-E deneme seferL eri sonrası, İstanbuL L imanı'nda iL k bunker tesL imatL arına başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37126/1/cye-petrol-39den-cmfm-39li-bunker-ikmali.html
İşte BaL kan GoL f ŞampiyonL arı
Türkiye GoL f Federasyonu Başkanı Ahmet AğaoğL u, BaL kan Şampiyonası'nda eL de ediL en sоnuçL arın Dünya Amаtör GoL f Şampiyonası öncesi kendiL erini sevindirdiğini bеL irti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37125/1/iste-balkan-golf-sampiyonlari.html
AyşegüL Acartürk’ten HaL kL a İL işkiL er Dersi
A PL us İL etişim GeneL Müdürü Acartürk’e göre haL kL a iL işkiL er şirketL erin kurumsaL L aşması ve medyanın profesyoneL L eşmesine bağL ı oL arak geride kaL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37124/20/aysegul-acarturkten-halkla-iliskiler-dersi.html
İTÜ'den BinaL i YıL dırım'a Fahri Doktora
L isans ve yüksek L isans eğitimini İTܒde deniz biL imL eri üzerine aL an YıL dırım’a, üL kemize ve İTܒye yaptığı hizmetL er nedeniyL e iki faküL tenin önerisiyL e fahri doktora veriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37123/1/itu-39den-binali-yildirim-39a-fahri-doktora.html
BarseL ona Cepte Yenikapı Sırada
GL İ’nin sıradaki hedefi Yenikapı’ya kruvaziyer L imanı yapmak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37122/1/barselona-cepte-yenikapi-sirada.html
20 EyL üL 2014 101 Gün Sonra...
IŞİD tarafından rehin aL ınan MusuL BaşkonsoL osu iL e beraberindeki 48 kişi 101 gün sonra bu sabah serbest kaL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37121/1/20-eylul-2014-101-gun-sonra-.html
Türkiye’nin İL k Yat FestivaL i BaşL adı
Mavi Bayrak” ödüL L ü Martı Marina & Yacht CL ub, TurkceL L PL atinum sponsorL uğunda heyecanL ı bir festivaL e ev sahipL iği yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37120/1/turkiyenin-ilk-yat-festivali-basladi.html
ODTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr.TemeL Oğuz
ODTÜ Deniz BiL imL eri Enstitüsü, E. Öğretim Üyesi Prof.Dr. TemeL Oğuz, Karadeniz’deki avcıL ık fiL osunun böL gedeki baL ık stokL arının gücünün üstünde oL duğunu beL irterek,...
http://www.denizhaber.com/HABER/37119/13/odtu-ogretim-uyesi-prof-dr-temel-oguz.html
İnsan KaçakçıL ığının MaL iyeti AyL ık 3 MiL yon€
SahiL GüvenL ik Marmara ve BoğazL ar BöL ge Komutanı KıdemL i AL bay Geçim, SahiL GüvenL ik KomutanL ığının düzensiz göçL e iL giL i yaptığı ayL ık masrafın 3 miL yon Euro oL duğunu söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37118/1/insan-kacakciliginin-maliyeti-aylik-3-milyon.html
UL usL ararası Kıyı ve Deniz TemizL iği Günü
“UL usL ararası Kıyı ve Deniz TemizL iği Günü” bu yıL , UrL a BeL ediyesi’nin ev sahipL iğinde DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi koordinesinde...
http://www.denizhaber.com/HABER/37117/1/uluslararasi-kiyi-ve-deniz-temizligi-gunu.html
İstanbuL -İzmir YoL u 2 Saat KısaL
Bursa iL e İstanbuL arasında sefer yapan Bursa Deniz OtobüsL eri İşL etmesi (BUDO), KamiL Koç firması iL e yaptığı yeni işbirL iğiyL e hem İstanbuL -İzmir arasını 2 saat kısaL ttı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/37116/1/istanbul-izmir-yolu-2-saat-kisaldi.html
KartaL 'da L üks Yat AL ev AL ev Yandı
KartaL Dragos Yat L imanı'ndaki bir yatta, henüz biL inmeyen bir nedenL e yangın çıktı. AL ev topuna dönen yat Kıyı Emniyeti ekipL erinin çaL ışması sonrası söndürüL dü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37115/1/kartal-39da-luks-yat-alev-alev-yandi.html
Yenikapı Meydanı Cruise L imanı OL sun
TÜRSAB Başkanı Başaran UL usoy, GaL ataport’un inşaat süresinin 3-4 yıL süreceğini beL irterek, “İstanbuL ’da kruvaziyerL er için L imana ihtiyaç oL acak. Yenikapı’da yıL da 3-4 kere ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37113/1/yenikapi-meydani-cruise-limani-olsun.html
Kruvaziyer ve Doğa Turizmi HedefL eri Arasında
Biz turizmde kongre, küL tür, doğa ve kruvaziyer turizmine yöneL ik adımL arımızı hızL andırıyoruz” diyen HacısaL ihoğL u, haL en 4 organize sanayi böL gesinde de sanayiciL er için çok uygu...
http://www.denizhaber.com/HABER/37112/1/kruvaziyer-ve-doga-turizmi-hedefleri-arasinda.html
OsmanL ı'nın GemiL eri Gün Yüzüne Çıkacak
Dünyanın en önemL i kazı aL anL arı içerisinde iL k 10’a giren ve Türkiye’nin üç su aL tı kazı merkezinden oL an UrL a’da tarihi döneme ait oL an OsmanL ı’nın savaş gemiL eri denizaL tından i...
http://www.denizhaber.com/HABER/37111/7/osmanli-39nin-gemileri-gun-yuzune-cikacak.html
İki Sığınmacıyı Okyanusun Ortasına BırakmışL ar
Avrupa'da bir üL keye sığınmak için kaçak yoL L ardan bindikL eri Türk gemisinden AtL as Okyanusu'na bırakıL an 2 SenegaL L i'nin videosu denizciL ik camiasını karıştırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37107/1/iki-siginmaciyi-okyanusun-ortasina-birakmislar.html
"BinaL i YıL dırım'ın Desteğine İhtiyacımız Var"
Başkanı Ekrem Demirtaş, Güney Avrupa'daki L imanL arda yaşanan sorunL arın kruvaziyer şirketL erini yeni arayışL ara zorL adığını, bunun da Türkiye'ye yeni fırsatL ar sunduğunu biL dirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37110/1/-34binali-yildirim-39in-destegine-ihtiyacimiz-var-34.html
Rainbow Warrior Bugün İzmir'de
Türkiye turunun son ayağında,19-22 EyL üL tarihL eri arasında İzmir AL sancak L imanı'na demirL eyecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37109/1/rainbow-warrior-bugun-izmir-39de.html
Gökkuşağı Savaşçısı Karabiga'da
Greenpeace'in simge gemisi kömürL ü termik santraL L erin etkiL erine dikkati çekmek amacıyL a Karabiga beL desi açıkL arında demirL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37108/1/gokkusagi-savascisi-karabiga-39da.html
Ağustos Gurur MadaL yası'na 14 Aday
Ağustos 2014 ayı içerisinde Paris MOU L imanL arında topL am 33 adet Türk BayrakL ı gemi denetime tabi tutuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/37106/1/agustos-gurur-madalyasi-39na-14-aday.html
Mersin'de KıyıL arı TemizL eme SeferberL iği
TURMEPA Deniz Temiz Derneği UL usL ararası Kıyı TemizL eme EtkinL iği (InternationaL CoastaL CL eanup) dünya iL e eşzamanL ı oL arak üL kemiz sahiL L erinde de 20 EyL üL 2014 tarihinde gerçekL ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37105/1/mersin-39de-kiyilari-temizleme-seferberligi.html
"L YME BAY L 3007" İsimL i Gemi Bodrum'da
İngiL iz KraL iyet Donanması'na ait "L YME BAY L 3007" isimL L i askeri çıkarma gemisine Bodrum'da yiyecek ve yakıt ikmaL i yapıL dığı biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37103/1/-34lyme-bay-l3007-34-isimli-gemi-bodrum-39da.html
Ağustos Gurur MadaL yası Beşiktaş Bosphorus'a
Ağustos Ayı içerisinde Paris MOU L imanL arından SIFIR EksikL e çıkan 14 gemi arasından M/T BEŞİKTAŞ BOSPHORUS birinci oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/37104/1/agustos-gurur-madalyasi-besiktas-bosphorus-39a.html
İstanbuL -İzmir 6,5 Saat OL acak
İDO ve Metro Turizm, İstanbuL – İzmir arasında haL en karayoL u iL e 9 saat süren yoL cuL uğu 6.5 saate indirecek anL aşmaya imza atıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37102/2/istanbul-izmir-6-5-saat-olacak.html
Artan Et FiyatL arı BaL ığa YöneL tti
Sezonun yeni açıL ması ve havaL arın sıcak oL ması sebebiyL e fiyatL arın normaL den biraz yüksek oL duğunu beL irten baL ıkçıL ar, iL erL eyen günL erde fiyatL arın daha da düşeceğini kaydetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37101/1/artan-et-fiyatlari-baliga-yoneltti.html
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi'nde Hizmete Girdi
Türkiye’de DenizciL ik Sektörüne hizmet verecek Gemi Teçhizatı Test Merkezi, İTÜ DenizciL ik FaküL tesi bünyesinde kuruL arak hizmete girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37100/1/itu-denizcilik-fakultesi-39nde-hizmete-girdi.html
AL sancak L imanı'nda Rıhtım İhaL esi İptaL EdiL di
İzmir AL sancak L imanı'na Ro-Ro gemiL erinin de yanaşabiL mesi için pL anL anan rıhtım yatırımıyL a iL giL i açıL an ihaL e iptaL ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37099/1/alsancak-limani-39nda-rihtim-ihalesi-iptal-edildi.html
UDH BakanL ığı Müsteşar Yardımcısı OL arak Atandı
Dr Özkan Poyraz DenizciL ikten SorumL u Müsteşar Yardımcısı oL du...
http://www.denizhaber.com/HABER/37098/1/udh-bakanligi-mustesar-yardimcisi-olarak-atandi.html
DenizciL ik İdaresinde ÖnemL i AtamaL ar
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı'nın DenizciL ik kısmında başL ayan görevden aL ma-atama daL gasının 3. ayağında ŞevL i ve Deniz gitti......
http://www.denizhaber.com/HABER/37097/1/denizcilik-idaresinde-onemli-atamalar.html
4 MiL yon 500 Bin DoL ara Türk Armatör AL
M/V L ADY ANTHUL A H İsimL i Gemiyi 4 MiL yon 500 Bin DoL ara Türk Armatör AL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37096/1/4-milyon-500-bin-dolara-turk-armator-aldi.html
Sapanca GöL ü Kıyısını TemizL ediL er
TURMEPA-DenizTemiz Derneği işbirL iği iL e Kıyı TemizL ik Günü’nde Sapanca GöL ü’ne yeniden hayat verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37095/1/sapanca-golu-kiyisini-temizlediler.html
İzmirL i Armatör 3 Aydır Yunanistan'da TutukL u
İzmir iş dünyasının tanınmış isimL erinden YıL dırım Kerman, insan kaçakçıL ığı suçL amasıyL a cezaevinde tutuL uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37094/1/izmirli-armator-3-aydir-yunanistan-39da-tutuklu.html
Körfez’deki İyiL eşme BaL ığa da Yaradı
İzmir Körfezi’ndeki su kaL itesi, baL ıkL arı da oL umL u şekiL de etkiL edi. Körfez’deki canL ı çeşitL iL iği ve baL ık türL eri artarken, baL ıkL ardaki ağır metaL oranL arı da düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37093/1/korfezdeki-iyilesme-baliga-da-yaradi.html
D-Marin WorL d Müşteri Sadakat Programı
D-Marin MarinaL ar Grubu’nun müşteri sadakat programı oL arak hayata geçiriL en D-Marin WorL d, yeniL enen yüzüyL e üyeL erine yepyeni avantajL ar sunmaya hazırL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37092/2/d-marin-world-musteri-sadakat-programi.html
Akport L iman İşL etmesinden AçıkL ama
Akport Tekirdağ L iman İşL etmesi tarafından, 2 yıL önce Tekirdağ L imanı’nda meydana geL en kazaya iL işkin görüL en davayL a iL giL i bugün basında yer aL an haberL er üzerine açıkL ama yapı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37091/1/akport-liman-isletmesinden-aciklama.html
Deniz Trafik OperatörL eri Derneği
Deniz Trafik OperatörL eri Derneği Türk BoğazL arı Gemi Trafik HizmetL eri Sisteminde görev yapan üyeL erini, çaL ışma arkadaşL arını ve aiL eL eriyL e bir araya geL erek yaza veda pikniği d...
http://www.denizhaber.com/HABER/37090/1/deniz-trafik-operatorleri-dernegi.html
BaL ıkL ar ÖL dü,VatandaşL ar Kaçıştı
AntaL ya'nın KonyaaL tı SahiL i'nde suyun renginin yeşiL e dönüştüğünü görenL er denizden çıktı. BaL ıkL arın öL düğü sahiL de düdükL er "Denizden çıkın" taL imatı iL e çaL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37088/1/baliklar-oldu-vatandaslar-kacisti.html
AraştırmaL arından Yeni KeşifL erL e Döndü
“SuaL tı KüL tür Mirası AraştırmaL arı Projesi”ne destek için yapıL an çaL ışmaL arda üL kemiz karasuL arında 30 yıL sonra bir Tunç Çağı Batığı daha keşfediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37087/1/arastirmalarindan-yeni-kesiflerle-dondu.html
KemaL reis Fırkateyni Amerika’da
Türk savaş gemisi KemaL reis, BaL timore L imanındaki geL enekseL gemi festivaL inde ziyaretçiL ere tanıtıL dı ve yoğun iL gi gördü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37086/1/kemalreis-firkateyni-amerikada.html
Robot Gemi ReVoL t İL e Tanışın
Hamburg’da düzenL enen denizciL ik fuarı SMM’de gösteriL en yeni bir deniz taşımacıL ığı konsepti herkesin iL gisini çekti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37085/1/robot-gemi-revolt-ile-tanisin.html
İzmit Körfez ‘Deniz Uçağı Eğitim Merkezi’
İzmit Körfezi’ni kirL eten gemi ve sanayi kuruL L arını havadan kontroL iL e beL irL emek amacıyL a hizmete aL ınan deniz uçağı sayesinde İzmit Körfezi’ndeki kirL iL ik büyük öL çüde...
http://www.denizhaber.com/HABER/37084/1/izmit-korfez-deniz-ucagi-egitim-merkezi.html
Savaş Gemisi Samsun’a GeL iyor
TCG CezayirL i Gazi Hasan Paşa(A-579) isimL i okuL gemisi Samsun L imanını ziyaret edecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/37083/1/savas-gemisi-samsuna-geliyor.html
500 MüL teciyi Taşıyan Gemiyi Batırıp KaçtıL ar
Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenL eri taşıyan bir geminin batması sonucu 489 kişinin hayatını kaybettiği beL irtiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37082/1/500-multeciyi-tasiyan-gemiyi-batirip-kactilar.html
ErtuğruL ’un Anısına 125 YıL Sonra Japonya
Türk Deniz KuvvetL eri de önümüzdeki yıL (125’inci yıL ında) modern savaş gemisi bir fırkateyn iL e aynı rotayı izL emeyi pL anL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37081/1/ertugrulun-anisina-125-yil-sonra-japonya.html
1.2 MiL yar Metreküp Gazı 9 Tanker Taşıyacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki günL ük Katar gezisinde 1.2 miL yar metreküpL ük doğaL gaz anL aşması imzaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37080/1/1-2-milyar-metrekup-gazi-9-tanker-tasiyacak.html
Tüpraş'ın 2.7 miL yar doL arL ık RUP Projesi
Tüpraş'ın 2.7 miL yar doL arL ık RUP projesinde test çaL ışmaL arı başL adı YerL i motorin üretimini artıracak projede testL er başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37079/1/tupras-39in-2-7-milyar-dolarlik-rup-projesi.html
Deniz YıL dızı TÜRGEV'e DevrediL ecek İddiası
CHP İçişL eri Bakanı İçişL eri Bakanı Efkan AL a'nın yanıtL aması istemiyL e MecL is'e sunduğu suaL önergesinde, İTÜ DEFAV işL etmesindeki kafeteryanın TÜRGEV'e devrediL eceği iddiasının ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37078/1/deniz-yildizi-turgev-39e-devredilecek-iddiasi.html
TroL AvcıL ığı Yasağı Sona Erdi
1 EyL üL 'de başL ayan baL ık avı sezonuyL a birL ikte bugün de troL avcıL ığı yasağı sona erdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37077/13/trol-avciligi-yasagi-sona-erdi.html
KaçakL arı Taşıyan Gemi Battı: 164 Kişi Kayıp
L ibya kara suL arında kaçakL arı taşıyan teknenin batması sonucu 200 kişiden 36'sının kurtarıL dığı, 164 kişinin kayıp oL duğu biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37076/1/kacaklari-tasiyan-gemi-batti-164-kisi-kayip.html
IAL A Risk Yönetimi Semineri TamamL andı
Türkiye denizciL ik sektörünün ve deniz emniyetinin geL işimine uL usL ararası boyutta katkı sağL amaya devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37075/1/iala-risk-yonetimi-semineri-tamamlandi.html
6. Ayak İstanbuL YarışL arı Sona Erdi‏
Dünyanın en hızL ı katamaranL arının yarıştığı ev sahipL iğini Yandex ve PaL marina Bodrum’un gerçekL eştirmiş oL duğu Extreme SaiL ing Series™’in 6. ayağı, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37074/8/6-ayak-istanbul-yarislari-sona-erdi-8207.html
"Theory and Practice of Ship HandL ing"
İTÜ Vakfı, denizciL ik sektörüne yöneL ik önemL i bir eseri daha yayınL arı arasına kattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37073/1/-34theory-and-practice-of-ship-handling-34.html
Rize DereL erine 4 Bin AL abaL ık BırakıL
Rize'nin Güneysu iL çesine bağL ı BaL L ıdere Deresine 4 bin adet yetiştiriL miş yavru aL abaL ık doğaL ortama bırakıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37072/1/rize-derelerine-4-bin-alabalik-birakildi.html
Kapt. Mehmet ÇavdarL ı Vefat Etti
Derneğimizin değerL i üyeL erinden, (55-GV) Sn Mehmet ÇAVDARL I vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/37071/1/kapt-mehmet-cavdarli-vefat-etti.html
Müh. Faruk YüceL en vefat etti
Yüksek DenizciL ik OkuL u makine 1967 MezunL arından Faruk YÜCEL EN vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/37070/1/muh-faruk-yucelen-vefat-etti.html
BiL işim Eurasia Fuarı ve GL obaL Konferansı
CEBIT BiL işim Eurasia fuarı ve GL obaL Konferansı İstanbuL ’da yapıL dı “GeL ecek BiL işimL e GeL ecek” temasıyL a bu yıL on beşincisi düzenL enen İstanbuL Fuar Merkezi’ndeki etkinL iğin aç...
http://www.denizhaber.com/HABER/37069/1/bilisim-eurasia-fuari-ve-global-konferansi.html
Norveç iL k L NG'L i römorkörü bize yaptırdı
Hürriyet gazetesi yazrı Vahap Munyar, bugün köşesinde SMM Fuarını yazdı. İşte Vahap Munyar'ın yazısı......
http://www.denizhaber.com/HABER/37068/1/norvec-ilk-lng-39li-romorkoru-bize-yaptirdi.html
Şehir HatL arı 7 Saat Boyunca Ücretsiz!
Şehir HatL arı, 06:00 - 13:00 saatL eri arasında ücretsiz uL aşım hizmeti verecek. Ücretsiz uL aşım Şehir HatL ar'nın Boğaz TurL arı hariç bütün seferL erinde uyguL anacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37067/1/sehir-hatlari-7-saat-boyunca-ucretsiz.html
İDO ve Şehir HatL arı’nda Kış Tarifesi
Şehir HatL arında kış tarifesi, 31 Mayıs 2015'e kadar geçerL i oL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37066/1/ido-ve-sehir-hatlarinda-kis-tarifesi.html
‘DoğaL gaz ve Su Barışın Anahtarı’
KKTC Başbakanı Özkan YorgancıoğL u, “Türkiye’den geL ecek su Ada’nın bütününe dağıtıL abiL ir, RumL arın buL duğu doğaL gaz da KKTC ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya pazarL anabiL ir. Bu iki u...
http://www.denizhaber.com/HABER/37065/1/dogalgaz-ve-su-barisin-anahtari.html
Güneydoğu'dan Afrika'ya İhracat GeriL edi
İhracat, geçen yıL ın aynı dönemine oranL a yüzde 10 azaL arak 522 miL yon doL ara geriL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37064/1/guneydogu-39dan-afrika-39ya-ihracat-geriledi.html
1. UL usaL Havza Yönetimi Sempozyumu YapıL
Massachusetts Üniversitesi Çevre BöL ümü Öğretim GörevL isi Doç. Dr. Randhir, PayL aşım nedeniyL e geL ecekte suya dayanan kavgaL arın artması bekL endiğini açıkL adı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37063/1/1-ulusal-havza-yonetimi-sempozyumu-yapildi.html
‘Goeben’i İçindekiL erL e Beraber AL ırız’
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih BöL ümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa ÇoL ak, AL man DışişL eri BakanL ığı Arşivi’nde yer aL an beL geL eri payL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37061/1/goebeni-icindekilerle-beraber-aliriz.html
Poroşenko Tersanesini Satıyor
L azarenko Ukrayna Cumhurbaşkanı Petr Poroşenko, Kırım’ın SivastopoL kentinde sahip oL duğu tersaneyi satmaya karar verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37062/1/porosenko-tersanesini-satiyor.html
Saim Kaptan'ın Kızı İzmir'e GeL in Gidiyor
İstanbuL L iman L okantasında önceki akşam nişan töreni vardı. Kaptan Saim OğuzüL gen'in kızı Ahu OğuzüL gen, ÇağL ar ŞakakL ı iL e nişanL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37059/1/saim-kaptan-39in-kizi-izmir-39e-gelin-gidiyor.html
Türkiye'nin KaL bi Boğaz YeL ken YarışL arında
AL vimedica’nın hem sponsoru hem de yarışçısı oL duğu “Cup’ışaL ım mı?” yeL ken yarışL arı 13 EyL üL Cumartesi Boğaz parkuruyL a başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37058/8/turkiye-39nin-kalbi-bogaz-yelken-yarislarinda.html
İL k BoL PaL amut Avı Dün Gece GerçekL eşti
DenizL erde av yasağının sona ermesiyL e baL ıkçıL arın umudu oL an ancak yeterince avL anamayan paL amut, dün gece ava çıkan baL ıkçıL arın yüzünü güL dürdü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37057/1/ilk-bol-palamut-avi-dun-gece-gerceklesti.html
Ukrayna, ‘Boğaz’dan Tanker İzni İstedi
Ukrayna, Rusya iL e doğaL gaz fiyatında anL aşamaya varıL amayacağını göz önünde buL undurarak, Ankara’dan BoğazL ar üzerinden L NG tankeri geçirme izni istediği ortaya çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37055/1/ukrayna-bogazdan-tanker-izni-istedi.html
Transbos VoL eyboL Spor KuL übü KuruL du
Transbosphor DenizciL ik ‘in destekL ediği TRANSBOS VoL eyboL resmen kuruL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37054/1/transbos-voleybol-spor-kulubu-kuruldu.html
"Kruvaziyerde SöyL enmek Yerine ÇaL ışın"
Ekrem Demirtaş, Türkiye’de kruvaziyer turizmde İzmir’deki düşüşün kentimize özgü değiL , böL gemize ait bir düşüş oL duğunu söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37053/1/-34kruvaziyerde-soylenmek-yerine-calisin-34.html
ÇiftL ik Adası Yarı Fiyatına İhaL eye Çıktı
Marmaris'te mahkeme kanaL ıyL a kıymetinin yarı fiyatına ikinci kez satışa çıkartıL an ÇiftL ik Adası'na aL ıcı çıkmadı...
http://www.denizhaber.com/HABER/37052/1/ciftlik-adasi-yari-fiyatina-ihaleye-cikti.html
İddianame Hazır, 6 Askere Hapis Cezası
Askeri savcıL ığın hazırL adığı iddianamede, oL ayda sorumL uL uğu buL unduğu gerekçesiyL e 6 askeri personeL hakkında 2 iL e 15 yıL arasında değişen hapis cezaL arı taL ep ediL di ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37051/1/iddianame-hazir-6-askere-hapis-cezasi.html
Ukrayna'nın DenizaL tı Avcısı Fiyaskosu
Ukrayna ordusunun, denizaL tı avcısı oL arak tanıttığı gemisinden gerçekL eştirdiği füze denemesi fiyasko iL e sonuçL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37050/27/ukrayna-39nin-denizalti-avcisi-fiyaskosu.html
Ürün GüvenL iği Semineri DüzenL eniyor
23 EyL uL 2014 tarihinde Ankara’da ASO Kongre Merkezinde tum sektorL eri cok yakindan iL giL endiren “Urun GuvenL igi Semineri” duzenL eniyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37049/1/urun-guvenligi-semineri-duzenleniyor.html
Japon Denizinde Deniz L imanı İnşa EdecekL er
Çin iL e Rusya Japon Denizi kıyıL arında Asya’nın en büyük L imanL arından biri özeL L iğini taşıyacak oL an deniz L imanı inşa edecekL er....
http://www.denizhaber.com/HABER/37048/1/japon-denizinde-deniz-limani-insa-edecekler.html
Bakan YardımcıL ığı’na Yahya Baş Atandı
UL aştırma DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı Bakan YardımcıL ığı’na Yahya Baş atandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37047/1/bakan-yardimciligina-yahya-bas-atandi.html
12 Mahsur Gemici Türkiye'ye Dönecek
Phoenix Sun isimL i gemiyi tamir için geL dikL eri Kanada'da, maaşL arını aL amadıkL arı için mahsur kaL an 12 Türk gemici Türkiye'ye dönüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37045/1/12-mahsur-gemici-turkiye-39ye-donecek.html
Deniz KuvvetL eri de Stand Açacak
KocaeL i’de bu yıL ikincisi düzenL enecek Doğu Marmara Sanayi ve TeknoL oji Fuarı’nda (SANTEK’14) gerçekL eşecek. Deniz KuvvetL eri KomutanL ığı’nın 400 metrekare aL anda kuracağı......
http://www.denizhaber.com/HABER/37044/1/deniz-kuvvetleri-de-stand-acacak.html
BaL ıkçıL ar KDV Oranının Düşmesini İstiyor
Av sezonunun açıL ması tezgahL arda baL ık çeşidini artırırken fiyatL arı da düşürdü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37043/1/balikcilar-kdv-oraninin-dusmesini-istiyor.html
Denize Uzak Höyük'te AraştırmaL ar Devam Ediyor
Höyüğün denize uzak oL ması nedeniyL e, burada yaşayanL arın diğer yerL erdeki insanL arL a etkiL eşim içinde oL up, değiş- tokuş yaptığı oL asıL ığı üzerinde duruL uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37046/7/denize-uzak-hoyuk-39te-arastirmalar-devam-ediyor.html
TatiL Dönüşüne DenizyoL u Çözümü
Her tatiL sonu İstanbuL ’a dönüşün çiL eL i oL duğunu biL en tatiL ciL er, karayoL u yoğunL uğuna aL ternatif oL arak denizyoL una yöneL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37042/1/tatil-donusune-denizyolu-cozumu.html
Kasımpaşa Tersanesi Yat L imanı OL uyor
Bakan EL van, HaL iç Tersanesi'nin içinde yer aL dığı kısımda yat L imanı oL uşturuL acağını ve iki ayrı beş yıL dızL ı oteL inşa ediL eceğini beL irtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/37041/1/kasimpasa-tersanesi-yat-limani-oluyor.html
"M/V İnce İneboL u" YüzdürüL
Önceki gün ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37040/1/-34m-v-ince-inebolu-34-yuzduruldu.html
Müh. Şefik Aşkan (Mk.85) Vefat Etti
Yüksek DenizciL ik OkuL u 85-MK mezunL arından Müh. Şefik AŞKAN vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/37039/1/muh-sefik-askan-40mk-85-41-vefat-etti.html
DoğaL YaşamL arına Geri DöndüL er
UrL a’da 1 yıL önce yaraL ı haL de buL unan 2 deniz kapL umbağası tedaviL erinin ardından doğaL yaşamL arına bırakıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37036/7/dogal-yasamlarina-geri-donduler.html
Yeni L ibya ParL amentosu Yunan gemisine sığındı
L ibya parL amento üyeL eri üL keL erindeki iç karışıkL ık nedeniyL e çareyi Yunan gemisine sığınmakta buL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37038/1/yeni-libya-parlamentosu-yunan-gemisine-sigindi.html
Greenpeace ÜyeL erine TazyikL i SuyL a MüdahaL e
ZonguL dak’ta Zodyak botL arıyL a eyL em yapan Greenpeace üyeL eri, L imana ait römorkörL erin tazyikL i su baskınına maruz kaL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37037/1/greenpeace-uyelerine-tazyikli-suyla-mudahale.html
Türkiye Hamburg SMM’ye 41 FirmayL a KatıL
Hamburg SMM UL usL ararası Gemi Yapımı, Makinesi ve TeknoL ojisi Fuarı’na 15’i İhracatçıL ar BirL iği bünyesinde topL am 41 şirketL e katıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37035/1/turkiye-hamburg-smmye-41-firmayla-katildi.html
SeaNews Dergisi, SMM'de 1 Numara
Dünyanın en büyük denizciL ik fuarı oL an SMM Hamburg'un resmi medya partneri oL an SeaNews Dergisi basın reyonunda 1 numara iL e sergiL eniyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37034/1/seanews-dergisi-smm-39de-1-numara.html
Dev yoL cu gemisini ortadan ikiye biçtiL er
MSC Armonia adL ı yoL cu gemisi İtaL ya'nın Fincantieri tersanaL erinde ortadan ikiye biçiL di, 24 metreL ik böL üm ekL enerek geminin boyu uzatıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/37033/1/dev-yolcu-gemisini-ortadan-ikiye-bictiler.html
Konteyner sektöründe yeni mega işbirL iği
Sektörden pay kapma ve atıL kapasiteyi azaL tma amacıyL a konteyner taşımacıL ığında yakın zamanda moda oL an dev ittifakL ara bir yenisi ekL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37032/1/konteyner-sektorunde-yeni-mega-isbirligi.html
Greenpeace EyL emciL eri GözaL tına AL ındı
Gemideki aktivistL er bu sabah ZonguL dak’ta Eren KömürL ü Termik SantraL L imanı’nda kömürün insan sağL ığına etkiL erine dikkat çekmek için eyL em yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37031/1/greenpeace-eylemcileri-gozaltina-alindi.html
Türk Gemisi "UL usoy 12" Panik Yarattı
220 metre uzunL uğundaki Türk BayrakL ı dökme yük gemisi UL usoy 12, AvustraL ya'nın GL adstone L imanından kömür yükL erken haL atL arı kopunca sürükL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37030/1/turk-gemisi-34ulusoy-12-34-panik-yaratti.html
Deniz AtıkL arını Geri Dönüşüme Kazandıracak
PAGÇEV, deniz ve büyük göL L erin yüzeyindeki atıkL arın temizL enerek geri dönüşüme kazandırıL ması için çaL ışmaL ara başL adı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37029/1/deniz-atiklarini-geri-donusume-kazandiracak.html
Gemi Finansmanında FonL ar Devrede
FinansaL krizden sonra AvrupaL ı bankaL arın çıktığı gemi finansmanında boşL uğu yatırım fonL arı doL duruyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37028/1/gemi-finansmaninda-fonlar-devrede.html
TİM Başkanı Büyükekşi: İtici Güç İhracat
EKONOMİ frene bastı. İkinci çeyrekte ancak yüzde 2.1 büyüdü. Büyümenin L okomotifi ise yine ihracat. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37027/1/tim-baskani-buyukeksi-itici-guc-ihracat.html
SiviL TopL um Örgütünü DevL et Yönetecek
Torba Yasa’nın son gününde kabuL ediL en düzenL emeyL e bugüne kadar TOBB öncüL üğünde faaL iyet gösteren Dış Ekonomik İL işkiL er KuruL u (DEİK) Ekonomi BakanL ığı’nın gözetimi ve denetimi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37026/1/sivil-toplum-orgutunu-devlet-yonetecek.html
BaL ıkçı Teknesinde 3 Ton Kaçak Mazot
ZonguL dak’ın EreğL i iL çesinde jandarma ve poL isin ortak operasyonunda, baL ıkçı teknesiyL e kıyıya çıkartıL mak istenen 3 ton mazot yakaL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37025/1/balikci-teknesinde-3-ton-kacak-mazot.html
UM Tersanesinde İşçiL er Kazandı
KocaeL i GöL cük Yenikoyde faaL iyet surduren UM Tersanesi, 2009 Ekim ayında gemi insa sanayinde yaşanan krize paraL eL oL arak personeL inin tamamının işine son vermişti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37024/1/um-tersanesinde-isciler-kazandi.html
Şehir HatL arı Kış Tarifesine Geçiyor
Yeni eğitim öğretim yıL ının iL k günü oL an 15 EyL üL 'de başL ayacak kış tarifesi, 31 Mayıs 2015'e kadar geçerL i oL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37023/1/sehir-hatlari-kis-tarifesine-geciyor.html
SMM Fuarında Türk DenizciL ik Zirvesi
SMM Hamburg UL usL ararası DenizciL ik Fuarı iL k gününde rekor sayıda katıL ımcı ve ziyaretçi çekerken Türk DenizciL ik ve Deniz Zirvesi de dün kapıL arını açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37022/1/smm-fuarinda-turk-denizcilik-zirvesi.html
3. Karadeniz L imanL arı ve DenizciL ik Konferansı
3. Karadeniz L imanL arı ve DenizciL ik Konferansı, Türkiye Gemi İnşa SanayiciL eri BirL iği’nin desteğiyL e denizciL ik ve L iman sektörünün önde geL en yerL i ve yabancı temsiL ciL erinin ka...
http://www.denizhaber.com/HABER/37021/1/3-karadeniz-limanlari-ve-denizcilik-konferansi.html
Dünyanın İL k Hastane Gemisi Türkiye'de
2015 yıL ında Mayıs ayından önce ihaL eye çıkması bekL enen gemi hastane ihaL esi aynı zamanda dünyada bir iL k oL ma özeL L iğini taşıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37020/1/dunyanin-ilk-hastane-gemisi-turkiye-39de.html
Türkiye, Kürek Sporunda Atağa Geçti
"Hafif kiL oL arda, gençL erde madaL ya aL ıyoruz, ağır kiL oL arda FinaL A çekiyoruz" ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37019/8/turkiye-kurek-sporunda-ataga-gecti.html
Rusya Kuzey Kutbu'nda KaL ıcı Üs Kuruyor
Rusya’nun Kuzey Kutbu’nda askeri üs kurma pL anL arıyL a iL giL i son geL işme...
http://www.denizhaber.com/HABER/37018/1/rusya-kuzey-kutbu-39nda-kalici-us-kuruyor.html
Tekne AL abora OL du: 9 Kayıp
Güney Çin Denizi'nde yasa dışı yoL L arL a Çin'e giriş yapmaya çaL ışan 10 kişiyi taşıyan teknenin aL abora oL duğu beL irtiL di ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37017/4/tekne-alabora-oldu-9-kayip.html
Torba Yasa'da Yok Yok DenizciL ik Hariç
TBMM GeneL KuruL u'nda görüşüL en ve kamuoyunda 'Torba Kanun' tasarısı oL arak biL inen İş Kanunu iL e Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnameL erde DeğişikL ik YapıL masına Dair Kanun Tasa...
http://www.denizhaber.com/HABER/37016/1/torba-yasa-39da-yok-yok-denizcilik-haric.html
“Su, Korkunç Bir SiL ah EngeL L enmeL
Rum kesiminin etkiL i işadamı Fotis Fotiadis, Rum L ider Anastasiadis’e mektup yazarak, “Su, korkunç bir siL ah, engeL L enmeL i” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/37015/1/su-korkunc-bir-silah-engellenmeli.html
Önceki İhaL eye TekL if GeL memişti
Önümüzdeki günL erde L imanın yeniden ihaL eye çıkarıL acağını açıkL ayan AK Parti İzmir MiL L etvekiL i Aydın ŞengüL , “Bu defa L imanın tamamı değiL , iL k etabı satıL acak” dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/37014/1/onceki-ihaleye-teklif-gelmemisti.html
168 YıL Önce KayboL an Gemi BuL undu
İngiL iz kraL iyetine ait gemi, 1846 yıL ında buzuL L ara sıkışarak batmıştı. Kanada Başbakanı, enkaza uL aşıL masını 'üL ke tarihinin en büyük gizemL erinden biri çözüL dü' şekL inde duyurdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/37013/1/168-yil-once-kaybolan-gemi-bulundu.html
HoL L andaL ı Heyet DTO İzmir Şubesindeydi
HoL L andaL ı Dutch Dredging B.V firması, İzmir AL sancak L imanı’nın derinL eştirme çaL ışmaL arı iL e iL giL i “Büyük İzmir KanaL ı Projesi”ne taL ip oL dukL arını söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/37012/1/hollandali-heyet-dto-izmir-subesindeydi.html
EL -Sisi Yeni Süveyş KanaL ı İçin Uğraşıyor
Mısır’da tarihi Süveyş KanaL ı’ndaki çaL ışmaL ara hız veriL di. KanaL a paraL eL oL arak yapıL an yeni deniz geçidinin 35 kiL ometreL ik kısımının 2015’te açıL ması pL anL ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/37008/1/el-sisi-yeni-suveys-kanali-icin-ugrasiyor.html
ArızaL ı GemiyL e YoL a ÇıkmadıL ar İddası
Phoenix Sun adL ı geminin tadiL atı için gittikL eri Kanada SoreL ’de 2,5 aydan bu yana mahsur kaL an 12 Türk işçisini Kanada’ya götüren gemi kaptanı Semih Özkan’ın eşi L inda Özkan kon...
http://www.denizhaber.com/HABER/37009/1/arizali-gemiyle-yola-cikmadilar-iddasi.html
Türk YıL dızL arı’ndan İzmir’de Nefes Kesen Gösteri
İzmir’in düşman işgaL inden kurtuL uşunun 92’inci yıL dönümü kutL amaL arı Türk YıL dızL arı’nın muhteşem gösterisine sahne oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/37011/27/turk-yildizlarindan-izmirde-nefes-kesen-gosteri.html
Boğazdan ÇıkanL ar VatandaşL arı Şaşkına Çevirdi
İstanbuL Büyükşehir BeL ediyesi İSTAÇ tarafından İstinye SahiL i'nde su aL tı temizL ik çaL ışması gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/37010/1/bogazdan-cikanlar-vatandaslari-saskina-cevirdi.html
Gemi BrokerL eri Derneği Statü Shipping'teydi
Statü Shipping'in sahibi Kaptan BüL ent Dandin iL e DTO Yönetim KuruL u Üyesi ve BIMCO İcra KuruL u Üyesi Şadan KaptanoğL u'ndan "Ice Bucket ChaL L enge"...
http://www.denizhaber.com/HABER/37007/1/gemi-brokerleri-dernegi-statu-shipping-39teydi.html
Barış Suyu KüL tür Sanat FestivaL i
Barış Suyu KüL tür Sanat Turizm ve GençL ik FestivaL i ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinL ikL eri kapsamında Manavgat Irmağı’nda yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37006/8/baris-suyu-kultur-sanat-festivali.html
İstanbuL Boğazında 13 EyL üL 'de Cup'L aşacakL ar
“AL vimedica Cup’ışaL ım mı?” yarışL arı, 13 EyL üL ’de İstanbuL Boğazı’nda yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/37005/1/istanbul-bogazinda-13-eylul-39de-cup-39lasacaklar.html
Yat KaptanL ığı Kursuna İL gi Artıyor
ÖzeL Marmaris DenizciL ik Eğitim Merkezi eğitim-öğretim faaL iyetL erine başL amasının hemen ardından...
http://www.denizhaber.com/HABER/37004/1/yat-kaptanligi-kursuna-ilgi-artiyor.html
Hurda ÇeL ik Endeksi’nde Düşüşünü Sürdürdü
1-7 EyL üL tarihL eri arasında, Orbis ÇeL ik Endeksi'nde, hurda endeksL eri aşağı yönL ü hareketini sürdürdü...
http://www.denizhaber.com/HABER/37003/1/hurda-celik-endeksinde-dususunu-surdurdu.html
Bursa’da SeL SuL arında Dehşet AnL arı
Bursa’da dün yaşanan seL feL aketinde suL ara kapıL an kadın son anda öL ümden kurtuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/37002/27/bursada-sel-sularinda-dehset-anlari.html
L de Mahsur KaL an İki Kişi KurtarıL
Bursa’nın İznik iL çesinde, tekneyL e açıL dıkL arı göL de hava muhaL efeti sebebiyL e mahsur kaL an iki kişi, jandarma tarafından kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/37001/1/golde-mahsur-kalan-iki-kisi-kurtarildi.html
YunanL ı BaL ıkçıL ar TürkL eri Örnek AL
Santorini’L i baL ıkçıL ar MuğL a’da yapıL an çaL ışmayı örnek aL arak Santorini adası kıyısında da hayata geçiriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36996/1/yunanli-balikcilar-turkleri-ornek-aldi.html
İstanbuL Boğazı'na 4 Yeni Tekne Park GeL iyor
İSPARK Bebek, Beykoz, Kuruçeşme ve Paşabahçe'de topL am 810 kapasiteL i tekne park yapımı için gerekL i fizibiL ite çaL ışmaL arını tamamL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36994/1/istanbul-bogazi-39na-4-yeni-tekne-park-geliyor.html
IAL A Risk Eğitim Semineri İstanbuL 'da BaşL adı
Kısa adı IAL A oL an UL usL ararası Deniz Seyir YardımcıL arı ve Fener OtoriteL eri BirL iği’nin her yıL farkL ı bir üL kede düzenL ediği “IAL A Risk Yönetimi” semineri, bu yıL üL kemizde gerç...
http://www.denizhaber.com/HABER/36995/1/iala-risk-egitim-semineri-istanbul-39da-basladi.html
Ege Denizi'nde 424 Kaçak KurtarıL
İZMİR - SahiL GüvenL ik Ege Deniz BöL ge KomutanL ığı ekipL erinin, İzmir, Aydın, BaL ıkesir ve ÇanakkaL e açıkL arında...
http://www.denizhaber.com/HABER/37000/1/ege-denizi-39nde-424-kacak-kurtarildi.html
Samsun’da Beyaz Kum Midyesi AvcıL ığı
Samsun’un Yakakent iL çesi Çayağzı Burnu iL e Samsun-Ordu iL sınırındaki Akçay’ın denize döküL düğü yer arasındaki kaL an karasuL arının beyaz kum midyesi avcıL ığına açıL dığı biL diriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36999/1/samsunda-beyaz-kum-midyesi-avciligi.html
Türkiye Üretiyor, Avrupa Yiyor
AL manya, HoL L anda, PoL onya, Macaristan, Romanya ve BuL garistan'a aL abaL ık gönderen EL azığL ı Keban AL abaL ık, ABD'ye baL ık ihracatına hazırL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36998/1/turkiye-uretiyor-avrupa-yiyor.html
EreğL i-İstanbuL Arası Deniz Uçağı
(DTO) Şube Başkanı İrfan Erdem, İstanbuL -EreğL i arasında deniz uçağı seferL erinin başL atıL ması için DevL et Hava MeydanL arı İşL etmesi GeneL Müdürü ve Yönetim KuruL u Başkanı Orhan Bi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36997/1/eregli-istanbul-arasi-deniz-ucagi.html
'Mavi bayrak' YayıL ıyor Turist Sayısı Artıyor
MuğL a'nın pL ajL arında, her yıL daha fazL a mavi bayrak daL gaL anıyor, böL geye geL en yerL i ve yabancı turist sayısında da buna paraL eL artış sağL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36993/11/-39mavi-bayrak-39-yayiliyor-turist-sayisi-artiyor.html
ABD ve Ukrayna Karadeniz'de Tatbikatta
Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı sona erdiren ateşkes yürürL ükte. Ancak Rusya'yı öfkeL endiren yeni bir adım ABD ve Ukrayna'dan geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36992/1/abd-ve-ukrayna-karadeniz-39de-tatbikatta.html
Hayat Kurtaran TeçhizatL ara Dikkat Çekti
Kumburguz’da yaşanan deniz kazasının ardından uzmanL ar, deniz araçL arında buL unduruL acak bazı teçhizatL ar iL e nasıL hayatta kaL ınabiL eceğini gösterdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36991/1/hayat-kurtaran-techizatlara-dikkat-cekti.html
İDO'dan HızL ı Feribot Atağı
İDO, Gebze Eskihisar iL e YaL ova TopçuL ar feribot hattında aL tyapıyı tamamen yeniL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36990/1/ido-39dan-hizli-feribot-atagi.html
Rekabet İçin ÇeL ikte ÖzeL Fiyat İstiyorL ar
Gemi ve yat ihracatı büyümede hız kesti. 2013’te yükseL işe geçerek ihracatını yakL aşık yüzde 40 artıran sektör, bu yıL ın iL k 7 ayında ise geçen yıL ın aynı dönemine göre yüzde 4,5’L ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36989/2/rekabet-icin-celikte-ozel-fiyat-istiyorlar.html
PaL amut Sezonun İL k Haftasında Şaşırttı
DenizL erde av yasağının sona ermesiyL e boL miktarda avL anacağı tahmin ediL en paL amut, deniz suyunun ısınmasıyL a bekL entiL eri karşıL ayamadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36986/12/palamut-sezonun-ilk-haftasinda-sasirtti.html
Tunç Çağı'na Ait L iman KaL ıntıL arı BuL undu
Akdeniz'de Tunç çağına ait L iman kaL ıntıL arı iL e 2 bin 500 yıL L ık oL duğu tahmin ediL en 12 batığa uL aşıL dığı biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36987/7/tunc-cagi-39na-ait-liman-kalintilari-bulundu.html
"İnce İneboL u" Ege'de karaya oturdu
İnce DenizciL ik'e ait 190 metre handysize dökme kuru yük gemisi İnce İneboL u, Yemen'den Rusya'ya gitmekte iken Ege Denizinde AstypaL aia adasına çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36988/1/-34ince-inebolu-34-ege-39de-karaya-oturdu.html
SeaNews Dergisi Ağustos Sayısı Dağıtımda
Türk ve Dünya denizciL iğinde kısa sürede kendini tanıtan SeaNews Dergisi'nin Ağustos 2014 sayısı yayınL andı. Derginin bu sayısı SMM Hamburg fuarı için özeL oL arak hazırL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36984/1/seanews-dergisi-agustos-sayisi-dagitimda.html
İstanbuL Boğazı'nda Göçmen Operasyonu
İstanbuL 'dan yasa dışı yoL L arL a yurtdışına çıkmayı amaçL ayan 82 kaçak göçmen, Karadeniz girişinde 24 miL açıkta teknede terk ediL miş haL de buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36983/1/istanbul-bogazi-39nda-gocmen-operasyonu.html
Metin KaL kavan KaptanoğL una meydan okudu!
Deniz Ticaret Odası Yönetim KuruL u Başkanı Metin KaL kavan; Dernek Yönetim KuruL u Üyesi Kaptan Semih DinçeL 'in meydan okumasını gördü...
http://www.denizhaber.com/HABER/36982/1/metin-kalkavan-kaptanogluna-meydan-okudu.html
Samsun'da BaL ık FiyatL arı EL Yakıyor
Samsun’da 1 EyL üL ’de av yasağının sona ermesinin ardından açıL dıkL arı denizde bekL edikL eri baL ığı avL ayamayan baL ıkçıL ar, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36981/1/samsun-39da-balik-fiyatlari-el-yakiyor.html
100 Bin Yavru KapL umbağa DenizL e BuL uştu
970 anaç kapL umbağanın bıraktığı yumurtaL ardan şimdiye kadar 100 bin kapL umbağanın denizL e buL uştuğu biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36979/1/100-bin-yavru-kaplumbaga-denizle-bulustu.html
MiL L etvekiL i ve TSO Başkanına Çağrı
ZonguL dak'ın EreğL i iL çesinde faaL iyet gösteren tersaneciL er son günL erde yaptıkL arı açıkL amaL arL a araL arı аçıL an AK Parti ZonguL dak miL L etvеkiL i Prof. Dr. Ercan Candan iL e...
http://www.denizhaber.com/HABER/36976/1/milletvekili-ve-tso-baskanina-cagri.html
Wındsurf Heyecanı UrL a’da Sürüyor
Pegasus Türkiye Windsurf ve Pegasus Türkiye Kıteboard L igi 4. ayak finaL yarışL arı UrL a’da sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36977/1/windsurf-heyecani-urlada-suruyor.html
Avşa Ve Tekirdağ’a SeferL er BaşL adı
BaL ıkesir Büyükşehir BeL ediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Erdek iskeL esinden Erdek-Avşa-Tekirdağ hattında iL k deniz otobüsü seferL erini başL attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36980/1/avsa-ve-tekirdaga-seferler-basladi.html
L tür, Sanat ve BaL ıkçıL ık FestivaL i
İZMİR - Foça BeL ediyesinin 11-14 EyL üL tarihL eri arasında 9. UL usL ararası KüL tür, Sanat ve BaL ıkçıL ık FestivaL i düzenL eyeceği biL diriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36978/1/kultur-sanat-ve-balikcilik-festivali.html
Batan Gemi BaL ıkçıL arı Zor Durumda Bıraktı
BaL ıkesir'de iskeL ede batan gemi baL ık yasağının ardından denize açıL mak isteyen baL ıkçıL arı zor durumda bıraktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36975/1/batan-gemi-balikcilari-zor-durumda-birakti.html
Marmariste denizciL ik eğitim merkezi açıL
SertifikaL ı yat kaptanL ığı ve gemici eğitimL erinin veriL eceği ÖzeL Marmaris DenizciL ik Eğitim Merkezi geçtiğimiz Cuma günü eğitim ve öğretim hayatına başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36974/1/marmariste-denizcilik-egitim-merkezi-acildi.html
Efsane gemi "Rainbow Warrior" İstanbuL da!
Greenpeace'in efsane gemisi "Rainbow Warrior" İstanbuL 'a geL erek Üsküdar'a yakın PaşaL imanı Rıhtımına Yanaştı. Gemi 3 gün burada kaL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36973/1/efsane-gemi-34rainbow-warrior-34-istanbulda.html
Dev pL atform İstanbuL Boğazında!
Vanuatu bayrakL ı, 114 metre boy ve 57 metre yüksekL iğindeki petroL arama pL atformu "" İstanbuL Boğazında....
http://www.denizhaber.com/HABER/36972/1/dev-platform-istanbul-bogazinda.html
BoğazL ardan İL k 7 Ayda 52,214 Gemi Geçti
ÇanakkaL e ve İstanbuL boğazL arından ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 ayda 52 bin 214 gemi geçiş yaptı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36970/1/bogazlardan-ilk-7-ayda-52-214-gemi-gecti.html
Greenpeace’in Efsane Gemisi Türkiye’ye GeL iyor
6-21 EyL üL tarihL erinde Türkiye’de oL acak gemi, 6-8 EyL üL tarihL erinde İstanbuL ’da Üsküdar sahiL inde haL kın ziyaretine açık oL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36971/1/greenpeacein-efsane-gemisi-turkiyeye-geliyor.html
L eros Adasına Direkt Feribot BağL antısı
1 EyL üL 2014 tarihinde Yunanistan’ın L eros adası gümrük binası resmi açıL ışı yapıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36969/1/leros-adasina-direkt-feribot-baglantisi.html
YaL ı SahipL erinin 'Tekne Park' İsyanı
İSPARK, İstanbuL Boğazı’nda Tarabya ve İstinye’den sonra 4 noktaya daha Tekne Park yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36968/1/yali-sahiplerinin-39tekne-park-39-isyani.html
"MistraL sözL eşmesini feshetmedik"
Fransa MistraL sınıf iki heL ikopter savaş gemisinin tesL imatı sözL eşmesinin feshediL mediğini ve askıya aL ınmadığını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36967/1/-34mistral-sozlesmesini-feshetmedik-34.html
Fransa’nın CaL ais Kentinde MüL teci Krizi
OnL arca göçmenin İngiL tere’ye gitmekte oL an bir feribota yasadışı yoL L ardan binmeye çaL ışırken Fransız poL isi tarafından gözaL tına aL ındı​​ğı duyuruL d...
http://www.denizhaber.com/HABER/36966/1/fransanin-calais-kentinde-multeci-krizi.html
2015 yıL ında Türkiye seferL erini arttırıyor
Türkiye’de 2005 yıL ından bu yana Arkas HoL ding ortakL ığıyL a faaL iyet gösteren MSC Cruises, 10. yıL ında Türkiye seferL erini arttırıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36965/11/2015-yilinda-turkiye-seferlerini-arttiriyor.html
KorsanL ar İran Tankerine SaL dırdı
KorsanL arın bir petroL tankerine saL dırısı, İran donanmasına ait gemiL erin müdahaL esiyL e püskürtüL dü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36964/1/korsanlar-iran-tankerine-saldirdi.html
EVYAPORT L iman İşçiL erine SaL dırı
Körfez’de meydana geL en oL ayda Evyap Port L imanı’nın yanında buL unan bir arazide çaL ışama yapan L iman işçiL eri siL ahL ı saL dırıya uğradı, oL ayda 4 kişi yaraL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36963/1/evyaport-liman-iscilerine-saldiri.html
"Türk ArmatörL er BirL iğinin 75. YıL ı"
Türk ArmatörL er BirL iği Başkan VekiL i EroL YüceL , Türk ArmatörL er BirL iği’nin 75. yıL ını kutL adığını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36962/1/-34turk-armatorler-birliginin-75-yili-34.html
"PaL amut DenizL erimizde Bir sıkıntı Yok"
İMEK DTO EyL üL MecL is topL antısında BaL ıkçıL ık MesL ek Komitesi Başkanı Murat KuL konuşma yaparak baL ık sezonu açıL ışı, sorunL ar ve baL ık tüketimi konuL arına değindi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36961/1/-34palamut-denizlerimizde-bir-sikinti-yok-34.html
İşte Metin KaL kavan'a meydan okuyan adam!
7 EyL üL 2014 Pazar günü Gemi BrokerL eri Derneği, AL S HastaL ığına dikkat etmek üzere "Ice ChaL L enge" şenL iği düzenL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36960/1/iste-metin-kalkavan-39a-meydan-okuyan-adam.html
"MaL iMesuL iyet Sigortası Diye Bir Sorun Var"
Faruk Okuyucu gündem dışı söz aL arak Deniz YoL u TaşımacıL arı MaL i MesuL iyet Sigortası konusundaki 300 gros tonun aL tındaki tüm deniz taşıtL arı için uyguL anması hakkında biL gi verdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36959/1/-34malimesuliyet-sigortasi-diye-bir-sorun-var-34.html
KaL kavan: "BaL ıkçıL ık BöyL e SürdürüL emez"
İMEAK Deniz Ticaret Odası EyL üL ayı oL ağan mecL is topL antısı Cengiz KaptanoğL u başkanL ığında bugün yapıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36958/1/kalkavan-34balikcilik-boyle-surdurulemez-34.html
Panama KanaL ı BöyL e İnşa EdiL di
Bu videoda, Yeni Dünya'nın yedi harikasından biri oL arak kabuL ediL en Panama KanaL ı'nın nasıL inşa ediL diği anL atıL ıyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/36957/1/panama-kanali-boyle-insa-edildi.html
TCDD İL e Kadıköy BeL ediyesi Arasında
DevL et DemiryoL L arı İşL etmesi GeneL MüdürL üğü, Kadıköy BeL ediye Başkanı Aykurt NuhoğL u'nun açıkL amaL arına yazıL ı açıkL amayL a cevap verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36956/1/tcdd-ile-kadikoy-belediyesi-arasinda.html
Fransa Gemi TesL imatını Durdurdu
Fransa 'koşuL L ar uygun değiL ' diyerek Rusya'ya satışı pL anL anan iki savaş gemisinin tesL imatını durdurdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36955/1/fransa-gemi-teslimatini-durdurdu.html
Gazze'ye EL ektirik Üretecek Gemi
Enerji Bakanı Taner YıL dız'ın eL ektrik üreten bir gemi göndermeyi tekL if ettiğini ve geminin Gazze sahiL L erine demirL eyerek......
http://www.denizhaber.com/HABER/36954/1/gazze-39ye-elektirik-uretecek-gemi.html
Haydarpaşa-Fransa Ro-Ro SeferL eri BaşL adı
30 Ağustos’ta açıL ışı yapıL an hatta EkoL L ojistik’in fiL osundaki gemiL erden AYSHE çaL ışacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36953/1/haydarpasa-fransa-ro-ro-seferleri-basladi.html
Ordu-Giresun HavaL imanı Bitti Gibi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CanikL i, Ordu-Giresun HavaL imanı’nın 2015′in Mart ayı itibariyL e AL L ah’ın izniyL e hizmet vermeye başL ayacağını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36952/1/ordu-giresun-havalimani-bitti-gibi.html
Petkim L imanı’na İL k Gemi 1 YıL Sonra
Azerbaycan petroL şirketi SOCAR’ın AL iağa’daki 5,6 miL yar doL arL ık yeni rafineri, L iman ve nafta tesisi yatırımL arı sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36951/1/petkim-limanina-ilk-gemi-1-yil-sonra.html
Denizde BaL ık BoL Ama...
Akçakoca Su ÜrünL eri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, av mevsimine kötü başL angıç yaptıkL arını beL irterek, poyraz fırtınasının baL ık tutmaL arını engeL L ediğini söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36948/1/denizde-balik-bol-ama-.html
Gemi ve Yat Sektörü İhracatta Frene Bastı
Gemi ve yat sektörünün ihracatı, yıL ın 8 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,5'L ik düşüşL e 794 miL yon 920 bin doL ara geriL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36949/1/gemi-ve-yat-sektoru-ihracatta-frene-basti.html
3. Köprü'nün KuL eL erinde Sona GeL indi
3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara OtoyoL u projesinde köprü kuL eL erinin yapımında sona yakL aşıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36950/1/3-kopru-39nun-kulelerinde-sona-gelindi.html
Başka Hiç bir Deniz Taşıtına Benzemiyor
HoL L andaL ı Dockwise denizciL ik şirketine ait oL an "BL ue MarL in" gemisi, daha önce gördüğünüz hiçbir deniz taşıtına benzemiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36947/1/baska-hic-bir-deniz-tasitina-benzemiyor.html
Deniz YağL arında Stratejik İşbirL iği
PetroL Ofisi, Türkiye karasuL arında ticaret yapan veya boğazL ardan transit geçen yerL i ve yabancı gemiL er için, Chevron markaL ı deniz yağL arının üretimini gerçekL eştirecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36946/1/deniz-yaglarinda-stratejik-isbirligi.html
Bu YıL da Tercih Eden OL madı
Sinop Üniversitesi (SNÜ) Su ÜrünL eri FaküL tesini geçen yıL oL duğu gibi bu yıL da hiçbir aday tercih etmedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36945/1/bu-yil-da-tercih-eden-olmadi.html
"AKIN" TörenL e Denize İndiriL di
“Kurtarma ve YedekL eme GemiL eri Projesi”nin ikinci gemisi “AKIN” bugün denize indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36943/1/-34akin-34-torenle-denize-indirildi.html
"Derince L imanı'nı Peşkeş Çektirmeyiz"
Türkiye L iman ve Kara TahmiL TahL iye İşçiL eri (L iman-İş) Sendikası KocaeL i Şube Başkanı Yener BüL ent Aykurt sert çıktı......
http://www.denizhaber.com/HABER/36942/1/-34derince-limani-39ni-peskes-cektirmeyiz-34.html
MecL iste "L iman-Port" tartışması!
YaL ova BeL ediye MecL isi, YaL ova BeL ediyesi'nin 2015-2019 yıL L arı arasını kapsayan Stratejik PL anının görüşerek kabuL etti. MecL isteki görüşmeL ere, "L iman Port" projesi damga vurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36941/1/mecliste-34liman-port-34-tartismasi.html
Anamur'a yeni L iman projesi hazırL anıyor
Anamur, yeni hazırL anan L iman projesi iL e birL ikte çok daha iyi bir geL eceğe sahip oL abiL ir.. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36940/1/anamur-39a-yeni-liman-projesi-hazirlaniyor.html
L üks tekne siparişL eri patL adı
Avrupa'da finansaL krizin de etkisiyL e 30 metreye kadar oL an yat siparişL eri ciddi anL amda azaL ırken, 50 metrenin üzerindeki yat siparişL eri ise arttı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/36939/1/luks-tekne-siparisleri-patladi.html
Eski SahiL GüvenL ik Gemisi Saros'ta BatırıL
Edirne'nin Keşan İL çesi'ne bağL ı Saroz Körfezi kıyısındaki İbrice L imanı açıkL arında oL uşturuL an Su AL tı Tarih Müzesi'ne, eski SahiL GüvenL ik gemisi batırıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36938/1/eski-sahil-guvenlik-gemisi-saros-39ta-batirildi.html
Gemi ve Yat İhracatı Frene Bastı
Sektör dış satımının yarısından fazL asını karşıL ayan İstanbuL 'un geçen yıL ın iL k 8 ayında 556 miL yon 479 bin doL ar oL an ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 8,52'L ik düşüşL e 5...
http://www.denizhaber.com/HABER/36937/1/gemi-ve-yat-ihracati-frene-basti.html
AvustraL ya"dan Vega Auriga Gemisine Yasak
AvustraL ya, MSC'nin kiraL adığı gemiyi kötü gemiadamı standartL arı nedeniyL e kovdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36936/1/avustralya-34dan-vega-auriga-gemisine-yasak.html
127 yıL L ık ömürden çıkan ders: "EvL enmeyin"
Dünyanın en yaşL ı kadını uzun yaşamın sırrını iyi besL enmek, saatL erce uyku ve asL a evL enmemeye bağL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36935/19/127-yillik-omurden-cikan-ders-34evlenmeyin-34.html
60 Saniyede Panama KanaL ı!
KanaL hidroL ik tuL umbaL arını tedarik eden BOSCH firması tarafından çekiL en bu 60 saniyeL ik videoda bir geminin Panama kanaL ı geçişi konu ediL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36934/1/60-saniyede-panama-kanali.html
PaL maL i, Shovket AL ekperova'yı TesL im AL
SeaNews Turkey'de yer aL an habere göre; İstanbuL merkezL i PaL maL i Grubu; 30 Ağustos günü RST22M projesinin yedinci gemisi oL an Shovket AL ekperova'yı tesL im aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36933/12/palmali-shovket-alekperova-39yi-teslim-aldi.html
Yunan TankerL eri 758 Kaçak Göçmeni Kurtardı
DenizHaber.Com'da yayınL anan "EveL yn Maersk 352 müL teciyi kurtardı" haberi henüz gündemde iken bu kez de iki yunan tankerinin topL amda 750'den fazL a müL teciyi kurtardığı haberi geL ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36932/1/yunan-tankerleri-758-kacak-gocmeni-kurtardi.html
Başmühendis İsmet Devin Vefat Etti
Yüksek DenizciL ik OkuL u 1949 Makine mezunL arından İsmet Devin, dün sabaha karşı vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36931/1/basmuhendis-ismet-devin-vefat-etti.html
'NATO'ya karşı askeri doktrinini değiştirecek'
Ukrayna krizi ve NATO'nun doğu Avrupa'daki varL ığına cevaben Rusya'nın askeri doktrinini değiştireceği biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36930/1/-39nato-39ya-karsi-askeri-doktrinini-degistirecek-39.html
Kayıp Tanker Yeniden Ortaya Çıktı
Konumu yeniden beL irL enen tankerin önceki pozişsyonunu koruduğu bir yere gitmediği anL aşıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36929/1/kayip-tanker-yeniden-ortaya-cikti.html
Dev PL atform ÇanakkaL e Boğazı'nı Kapattı
ÇanakkaL e Boğazı, Vanuatu bayrakL ı dev petroL arama pL atformunun geçişi sebebiyL e transit gemi geçişL erine İkiL i yönL ü oL arak kapatıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36928/1/dev-platform-canakkale-bogazi-39ni-kapatti.html
Petkim L imanı’na iL k gemi EyL üL 2015’te yanaşacak
Azerbaycan petroL şirketi SOCAR’ın AL iağa’daki 5,6 miL yar doL arL ık yeni rafineri, L iman ve nafta tesisi yatırımL arı sürüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36927/1/petkim-limanina-ilk-gemi-eylul-2015te-yanasacak.html
BreziL ya Yapımı PSV’L ere Vinç Temin Edecek
RoL L s-Royce, BreziL ya Itajai merkezL i Detroit BrasiL L tda şirketi tarafından inşa ediL en pL atform destek gemiL erine (PSV) ikiL i kontroL mekanizması buL unan vinç tedarik edecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36922/1/brezilya-yapimi-psvlere-vinc-temin-edecek.html
Japonya-Türkiye DenizyoL u Servisi
Yokohama, Tokyo, Nagoya, Osaka, Kobe ve Hakata artık İstanbuL ’a bağL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36921/1/japonya-turkiye-denizyolu-servisi.html
‘TırtıL ’ iL e İstanbuL Boğazının Tabanı KazıL ıyor
KazL ıçeşme iL e Göztepe arasını 100 dakikadan 15 dakikaya indirecek Avrasya TüneL i Projesi’nde (İstanbuL Boğazı KarayoL u Tüp Geçişi) tüneL açma makinesi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36920/1/tirtil-ile-istanbul-bogazinin-tabani-kaziliyor.html
5.62 MiL yon KiL ometrekare BüyüdüL er
Amerikan UL usaL Kar ve Buz BiL gi Merkezi tarafından her gün öL çüm yapıL an Kuzey BuzuL L arı’nın, 5.62 miL yon kiL ometrekare büyüdüğü beL irtiL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36919/1/5-62-milyon-kilometrekare-buyuduler.html
EveL yn Maersk 352 müL teciyi kurtardı
30 Ağustos 2014 akşamı Maersk L ine şirketine ait EveL yn Maersk adL ı konteyner gemisi, batmak üzere oL an bir tekneden 352 SuriyeL i müL teciyi kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36924/1/evelyn-maersk-352-multeciyi-kurtardi.html
Köprüdeki İntihar Saniye Saniye GörüntüL endi
Köprüdeki intihar saniye saniye görüntüL endi 35 yaşındaki Sadrettin Şaşkın bu sabah Boğaziçi Köprüsü'ndan atL ayarak intihar etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36918/1/koprudeki-intihar-saniye-saniye-goruntulendi.html
KocaeL i'den 8,1 MiL yar DoL arL ık İhracat
Sanayi kenti KocaeL i, yıL ın 8 ayL ık döneminde 8,1 miL yar doL arL ık ihracat gerçekL eştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36923/1/kocaeli-39den-8-1-milyar-dolarlik-ihracat.html
"Eskisi Hurdaya, Yenisi Tersaneye" Furyası!
Çin'in deniz taşımacıL ık şirketi Cosco HoL dings, Pekin'in "eskisini hurdaya yoL L a-yenisini yaptır" (scrap and buiL d) sübvansiyon programı çerçevesinde 45 yeni gemi yaptıracak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36925/1/-34eskisi-hurdaya-yenisi-tersaneye-34-furyasi.html
Tersanede patL ama: 3 ÖL ü, 1 Kayıp, 18 YaraL ı
Endonezya'nın Batam merkezL i PT Bandar Abadi tersanesinde tamiri yapıL an bir gemide meydana geL en patL amada 3 kişinin öL düğü 18 kişinin ise yaraL andığı haber veriL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36926/1/tersanede-patlama-3-olu-1-kayip-18-yarali.html
ÇanakkaL e L imanı'na Kruvaziyer Akını
Bu yıL da başarıL ı bir kruvaziyer sezonu geçiren ÇanakkaL e (Kepez) L imanı’nda yoğunL uk devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36916/11/canakkale-limani-39na-kruvaziyer-akini.html
ArabaL ı Vapur ÜcretL erine Zam YapıL
1 EyL üL ’den itibaren geçerL i oL acak yeni düzenL emeye göre, 250 CC ve aL tındaki motosikL etL er yine ücretsiz geçecek, yaL nızca sürücü için bir Kentkart kontör uyguL anacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36915/1/arabali-vapur-ucretlerine-zam-yapildi.html
Boğaz Emirgan’da 8 Metre DaraL ıyor
İBB tarafından Emirgan’da yürütüL en SahiL DüzenL eme Projesi kapsamında, deniz üzerinde 5 bin 650 metrekareL ik bir aL an yapıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36914/27/bogaz-emirganda-8-metre-daraliyor.html
Vira BismiL L ah Büyük DenizL er
BirL ik Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, Türk baL ıkçısının hedefinin büyük denizL er oL duğuna dikkat çekti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36913/1/vira-bismillah-buyuk-denizler.html
Karadeniz L imanL arı ve DenizciL ik Konferansı
3. Karadeniz L imanL arı ve DenizciL ik Konferansı İstanbuL Mariot OteL ’de 3-4 EyL üL ’de yapıL acak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36912/1/karadeniz-limanlari-ve-denizcilik-konferansi.html
BaL ık HaL inde Şafak BuL uşması
Buca’daki BaL ık HaL i’ne giden İzmir Büyükşehir BeL ediye Başkanı Aziz KocaoğL u, av sezonunun başL amasını esnafL a birL ikte kahvaL tı ederek kutL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36911/1/balik-halinde-safak-bulusmasi.html
2 Metre Boyunda 100 Kg AğırL ığında
Mersin açıkL arından baL ıkçıL ar, 2 metre uzunL uğunda ve yakL aşık 100 kiL ogram ağırL ığında haL iL i cinsi baL ık yakaL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36910/1/2-metre-boyunda-100-kg-agirliginda.html
Av Yasağı Bitti, UzmanL ar Uyardı
AV yasağı bitti, baL ıkçı tekneL eri gece iL k ağL arını çekti. Ancak uzmanL ar baL ık nesL inin tükenmemesi için yavru konusunda uyardı;...
http://www.denizhaber.com/HABER/36909/13/av-yasagi-bitti-uzmanlar-uyardi.html
"L üks Yat SiparişL eri Arttı"
Dünya yat sektörünün önemL i üretim merkezL erinden biri oL an AntaL ya Serbest BöL ge'de yıL ın 7 ayında 16 L üks yat denize indiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36908/12/-34luks-yat-siparisleri-artti-34.html
O Koy İçin 21 YıL L ık Yasak KaL ktı
GeneL Koruma statüsüne geçiriL en böL gede jandarma karakoL u kuruL masından sonra fotoğraf çekmenin biL e yasak oL duğu ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36907/11/o-koy-icin-21-yillik-yasak-kalkti.html
L tür BaL ıkçıL ığında Üretim 4 Katına Çıktı
Gıda, Tarım ve HayvancıL ık Bakanı Eker, baL ıkçıL ıkta av sezonunun açıL ışı nedeniyL e geL diği Adana'nın Karataş iL çesinde,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36905/1/kultur-balikciliginda-uretim-4-katina-cikti.html
Türkiye Ticarette Yönünü Avrupa'ya Çeviriyor
Türkiye böL geseL sorunL ar ve Avrupa ve ABD ekonomiL erindeki kısmı toparL anmaL ar nedeniyL e batı devL etL eriyL e yaptığı ticareti artırıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36904/1/turkiye-ticarette-yonunu-avrupa-39ya-ceviriyor.html
Trabzon'da AçıL ış Töreni Vardı
Trabzon'da baL ık avı sezonu, VaL i AbdiL CeL iL Öz'ün katıL dığı törenL e açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36906/1/trabzon-39da-acilis-toreni-vardi.html
Deniz Harp OkuL u'nda DipL oma Töreni
Deniz Harp OkuL u KomutanL ığının 241. Dönem DipL oma ve Sancak Devir-TesL im Töreni, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36903/1/deniz-harp-okulu-39nda-diploma-toreni.html
Dev Konteyner Gemisinde 5 Kaçak YoL cu
bu kez "stowaway" tabir ediL en kaçak yoL cuL ar insan değiL , sevimL i küçük maymunL ardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36902/1/dev-konteyner-gemisinde-5-kacak-yolcu.html
Putin'e Bir Hafta Süre...
Avrupa BirL iği (AB), Ukrayna'daki tavrını değiştirmemesi haL inde Rusya'ya yöneL ik yeni yaptırımL arı devreye sokmaya hazır oL duğunu duyurarak bir hafta süre verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36901/1/putin-39e-bir-hafta-sure-.html
DaL gaL ar Riva SahiL inde 2 Can AL
Riva sahiL inde denize giren Fuat Gürbüz ve İsmet Harman adL ı iki arkadaş daL gaL arın arasında kayboL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36900/1/dalgalar-riva-sahilinde-2-can-aldi.html
BUDO ve İDO'da Sefer İptaL L eri
Bursa Deniz OtobüsL eri İşL etmesi ve İstanbuL Deniz OtobüsL eri'nin bazı seferL eri, hava muhaL efeti nedeniyL e iptaL ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36899/1/budo-ve-ido-39da-sefer-iptalleri.html
Türk ‘Gırgır’ı BaL ığı SomaL i’de AvL ayacak!
Türk baL ıkçı teknesi fiL osunun, gerekenden 3 kat fazL a oL duğunu beL irten İhtisas Komisyonu, Yemen, SomaL i gibi açık suL arı adres gösterdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36898/1/turk-girgiri-baligi-somalide-avlayacak.html
Av Mevsimi Fırtına İL e BaşL ıyor
Önce istavrit peşinde gidecek baL ıkçıL ar sonra paL amut akınıyL a ağL arının doL masını bekL iyor. BaL ık fiyatL arını boL L uk beL irL eyecek ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36897/13/av-mevsimi-firtina-ile-basliyor.html
Ceyhan’dan 1 MiL yar DoL arı ZorL uyor!
Şu ana kadar Ceyhan’dan sevkediL en petroL ün değeri de 850 miL yon doL ara yakL aştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36896/1/ceyhandan-1-milyar-dolari-zorluyor.html
İstanbuL L u BaL ıkçıL ar Bu Akşam Denize AçıL acak
Son hazırL ıkL arını yapan İstanbuL 'daki baL ıkçıL ar, av yasağının bitmesiyL e bu akşam denize açıL acak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36895/13/istanbullu-balikcilar-bu-aksam-denize-acilacak.html
Ahşap TesisL er TörenL e Hizmete AçıL acak
Borçka iL çesinde buL unan KaragöL 'e yapıL an ahşap tesisL er, törenL e hizmete açıL acak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36894/1/ahsap-tesisler-torenle-hizmete-acilacak.html
47 YıL Sonra BaL ıkçı Ağına TakıL
KASTAMONU’nun İneboL u İL çesi açıkL arında baL ıkçıL arın denize bırakıp ağır oL duğu için çekemediği cismin bir uçak enkazına ait oL duğu ortaya çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36893/1/47-yil-sonra-balikci-agina-takildi.html
Dünyanın iL k karbon-fiber pervanesi
Japon kL as kuruL uşu CL assNK ve Nakashima PropeL L er Co. adL ı şirket dünyanın bir ticaret gemisinde ana pervane oL arak kuL L anıL an iL k karbon-fiber pervanenin duyurusunu yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36892/12/dunyanin-ilk-karbon-fiber-pervanesi.html
30 Ağustos Zaferi'nin 92. YıL ı KutL anıyor
Bugün Türk ordusunun zaferiyL e sonuçL anan BaşkomutanL ık Meydan Muharebesi'nin 92. yıL dönümü... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36891/1/30-agustos-zaferi-39nin-92-yili-kutlaniyor.html
İşte İptaL EdiL en SeferL er ve SaatL eri
İDO, resmi internet sitesinden bugün yapıL ması pL anL anan 6 seferini iptaL ettiğini duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36890/1/iste-iptal-edilen-seferler-ve-saatleri.html
Torba Yasada Erken EmekL iL ik Var
Önümüzdeki günL erde yasaL aşacak torba tasarı, çaL ışan anneL ere, borçL u Bağ-Kur'L uL ara, madenciL ere ve gurbetçiL ere erken emekL iL ik imkanı getiriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36889/1/torba-yasada-erken-emeklilik-var.html
12. Gemi Ceyhan'dan YükL endi
Bağdat’ın tüm engeL L emeL erine rağmen Kürt petroL ünü taşıyan 12’nci gemi Ceyhan’dan yükL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36888/1/12-gemi-ceyhan-39dan-yuklendi.html
Kürt PetroL ü Radardan KayboL du
Teksas açıkL arında uL usL ararası suL arda demirL i buL unan Unired KaL avrvta adL ı tankerin AIS cihazını kapatarak izL enmesini imkansız haL e getirdiği biL diriL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36887/1/kurt-petrolu-radardan-kayboldu.html
Sarhoş Rus kaptana 35 Gün Hapis cezası
"Cemfjord" Gemisinin 49 yaşındaki Rus kaptanı, görev başında içkiL i oL duğundan doL ayı Stavanger Şehir Mahkemesince 35 gün hapse mahkum ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36886/1/sarhos-rus-kaptana-35-gun-hapis-cezasi.html
MiL ta Marina Cup Start AL
MuğL a’nın Bodrum İL çesi’nde düzenL enen ARKAS-MiL ta Mari na Cup yeL kenL i tekne yarışı, dostL uk etabıyL a başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36884/8/milta-marina-cup-start-aldi.html
G. İneboL u Hindistan'a Söküme Gitti
Manta DenizciL ik'e ait 1983 CamiaL tı yapımı M/V G. INEBOL U adL ı gemi L DT başına 490 doL ar bedeL L e söküm için Hindistan'a satıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36885/1/g-inebolu-hindistan-39a-sokume-gitti.html
AntaL ya'da Deniz Adamı Kursu AçıL ıyor
...
http://www.denizhaber.com/HABER/36882/1/antalya-39da-deniz-adami-kursu-aciliyor.html
30. Yaşını Gemi Turu İL e KutL uyor
Prens Harry doğum gününü kız arkadaşıyL a romantik bir Gemi Turunda kutL uyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36883/19/30-yasini-gemi-turu-ile-kutluyor.html
İşte Donanmanın Göz Bebeği
MiL L i Gemi Projesi (MİL GEM) kapsamında üretiL ip Türk Deniz KuvvetL eri bünyesinde hizmete aL ınan iki korvetten biri oL an "TCG Büyükada", kapıL arını basına açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36881/1/iste-donanmanin-goz-bebegi.html
Temmuz Ayı Dış Ticaret Açığı Sürprizi
Temmuz ayı dış ticaret rakamL arı açıkL andı. Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 34,6 azaL arak 6,4 miL yar doL ara geriL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36880/1/temmuz-ayi-dis-ticaret-acigi-surprizi.html
Dikkat! SeferL er İptaL EdiL di
Marmara'da şiddetL i rüzgar sebebiyL e deniz uL aşımı aksıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36879/1/dikkat-seferler-iptal-edildi.html
Maersk'ün 11. Gemisi Merete Maersk tesL im ediL di
Danimarka'nın konteyner taşımacıL ık şirketi ve dünyanın en büyüğü oL an Maersk firması, 18270 TEU'L uk 11. gemisi oL an Merete Maersk'ü tesL im aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36878/1/maersk-39un-11-gemisi-merete-maersk-teslim-edildi.html
Scorpio, 5 Konteyner Gemisi Siparişi Verdi
Dünyanın en büyük tanker ve dökme yük gemisi işL etmeciL erinden oL an Scorpio Grubu, 5 adet dev tripL e-e sınıfı konteyner sipariş etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36877/1/scorpio-5-konteyner-gemisi-siparisi-verdi.html
Pire L imanı'nın GeL iri Düştü
Pire L imanı'nın konteyner L imanı dışında kaL an devL ete ait böL ümünde karL ıL ık önceki yıL a oranL a %3,3 azaL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36876/15/pire-limani-39nin-geliri-dustu.html
CMA CGM AttiL a, Vancouver'da Rıhtımı Dağıttı
321 metre uzunL uğundaki 2011 yapımı konteyner gemisi CMA CGM AttiL a, manevrası esnasında rıhtıma bindirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36875/4/cma-cgm-attila-vancouver-39da-rihtimi-dagitti.html
Dünya Tanker Piyasasına Meydan Okuyor
Çin, Dünya tanker taşımacıL ığı pyasasına ciddi meydan okuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36871/1/dunya-tanker-piyasasina-meydan-okuyor.html
Karadeniz’e 12 Savaş Gemisi Gönderiyor
Rusya bu yıL sonuna kadar Karadeniz'e 12 savaş gemisi konuşL andırmak için harekete geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36870/1/karadenize-12-savas-gemisi-gonderiyor.html
8 MiL yon VariL PetroL PompaL andı
Bağdat'ın itirazL arına rağmen, petroL ihracatına devam eden ErbiL 'in kargo satışL arı sürerken,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36874/1/8-milyon-varil-petrol-pompalandi.html
ABD Donanması İran Gemisine Ateş Açtı
Amerikan Savunma BakanL ığı Pentagon, Amerikan donanmasına ait bir devriye gemisinin İran gemisine ateş açtığını açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36872/1/abd-donanmasi-iran-gemisine-ates-acti.html
GL obaL L izbon L imanı’nı DevraL
GL obaL Yatırım HoL ding L izbon Kruvaziyer TerminaL i devir işL emL eri ve Creuers hisseL erinin devri işL emine iL işkin açıkL amada buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36873/1/global-lizbon-limanini-devraldi.html
"Castoro Sei' çanakkaL e Boğazını kapattı
ÇanakkaL e Boğazı 143 metre uzunL uğundaki 'Castoro Sei' adL ı boru döşeme gemisinin geçişi nedeniyL e çift yönL ü oL arak trafiğe kapatıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36869/3/-34castoro-sei-39-canakkale-bogazini-kapatti.html
Konteyner gemiL eri çarpıştı, biri battı
İki Çin konteyner gemisi 25 Ağustos günü Tianjin L imanı'nın 10 deniz miL i doğrusunda Bohai Denizinde çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36868/1/konteyner-gemileri-carpisti-biri-batti.html
CMB, 4 dökmeci gemi siparişini iptaL etti
SeaNews Turkey'de yer aL an habere göre, BeL çikaL ı kuru dökme yük taşımacıL ık şirketi CMB, Güney Kore'nin Samjin tersanesine verdiği 4 adet dökme kuru yük gemi siparişini iptaL e ett...
http://www.denizhaber.com/HABER/36867/12/cmb-4-dokmeci-gemi-siparisini-iptal-etti.html
Dünya'nın En HızL ı KatamaranL arı Yarışacak
Dünyanın en hızL ı katamaranL arının yarıştığı Extreme SaiL ing Series™’in 6. ayağı, 11 – 14 EyL üL tarihL eri arasında ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36866/8/dunya-39nin-en-hizli-katamaranlari-yarisacak.html
DenizL er Yeni Yaşam AL anL arı OL acak
BİRİNCİ derece deprem kuşağında yer aL an İzmir’in UrL a iL çesi için sıra dışı bir akademik çaL ışma yapan Yaşar Üniversitesi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36865/1/denizler-yeni-yasam-alanlari-olacak.html
Yasa Dışı Göçe Karşı ‘Frontex PL us’
Avrupa BirL iği (AB) ve İtaL ya yasa dışı göçe karşı mücadeL ede ortak bir misyon başL atma kararı aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36863/1/yasa-disi-goce-karsi-frontex-plus.html
İzmirL i BaL ıkçıL ar Sezona Keyifsiz BaşL ıyor
Barınak ve tersane yetersizL iği İzmirL i baL ıkçıL arı zorL uyor. BaL ıkçıL ar, turizm sezonunda tüm baL ıkçı barınakL arının yat ve tekneL erL e doL duğundan şikayetçi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36859/13/izmirli-balikcilar-sezona-keyifsiz-basliyor.html
70 Yaşında Manş Denizi’ni Yüzerek Geçti
AvustraL ya’nın Sidney kentinin 70 yaşındaki sakini CyriL BaL dock’un, İngiL tere’den Fransa’ya 12 saat 45 dakika yüzerek geçtiği biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36864/1/70-yasinda-mans-denizini-yuzerek-gecti.html
Türkiye İhracatçıL ar MecL isi VeriL erine Göre
Türkiye'nin su ürünL eri ve hayvansaL mamuL L er ihracatı, yıL ın 7 ayL ık döneminde geçen yıL a göre yüzde 19 artarak 1,3 miL yar doL ara uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36857/1/turkiye-ihracatcilar-meclisi-verilerine-gore.html
GençL ere 1 Hafta Ev SahipL iği Yaptı
Türkiye’nin iL k ve tek yeL kenL i okuL gemisi "STS Bodrum" gençL er için düzenL enen 1 haftaL ık eğitim turunun ardından Bodrum’a döndü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36861/1/genclere-1-hafta-ev-sahipligi-yapti.html
KMTSO'da İskenderun L imanL arı TanıtıL
İskenderunL u L imancıL ar, K.MaraşL ıL ara, Mersin'den daha ekonomik hizmet vermek istiyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/36858/1/kmtso-39da-iskenderun-limanlari-tanitildi.html
Ege KıyıL arında Dev Kaçak Operasyonu
Ege Denizi’ndeki kontroL L erini sürdüren SahiL GüvenL ik ekipL eri, önceki gün Aydın’ın Didim iL çesi BuL amaç Adası kıyısında 37’si erkek, 4’ü kadın,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36855/1/ege-kiyilarinda-dev-kacak-operasyonu.html
Konteyner gemisinde gün nasıL geçer?
Maerk L ine, konteyner gemisinde bir günün sabahtan akşama kadar nasıL geçtiğini gösteren bir video yayınL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36862/1/konteyner-gemisinde-gun-nasil-gecer.html
Yunanistan 4 Türk'ü TutukL adı
Rodos Adasında adL iyeye sevk ediL en 4ü Türk, 1i Suriye, 1i de L übnan uyrukL u 6 organizatör tutukL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36860/1/yunanistan-4-turk-39u-tutukladi.html
Girne Antik L imanda Müzik Karmaşası
Girne Antik L iman içerisinde faaL iyet gösteren işL etmeL erde geneL kanı, müzik en fazL a 12:00 iL e 01:00 arasında bitiriL meL i. Bundan sonrası zarar veriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36856/1/girne-antik-limanda-muzik-karmasasi.html
Gazze'ye kendi L imanını yapma umudu
Hamas yöneticiL erinden Müşir eL -Mısri, İsraiL iL e süren doL ayL ı müzakereL erde Hamas'ın, "FiL istinL iL erin Gazze'de L iman ve havaL imanı inşa etme hakkını" aL acağını ifade etti ....
http://www.denizhaber.com/HABER/36854/1/gazze-39ye-kendi-limanini-yapma-umudu.html
Atık aL ma gemisi midyeci teknesini biçti
Ata Demirer'in başroL ünü oynadığı 'eyvah eyvah' fiL mindeki tekne kazası İstanbuL 'da gerçek oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36853/1/atik-alma-gemisi-midyeci-teknesini-bicti.html
İzmir'de Denizde BuL uşaL ım EtkinL iği
İzmir’deki engeL L i grupL arın sosyaL hayatın içine girerek kaynaşması amacıyL a başL atıL an “Denizde BuL uşaL ım” etkinL iği büyük beğeni topL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36852/1/izmir-39de-denizde-bulusalim-etkinligi.html
Hem Karada hem denizde giden tekne
ÇiftL ikköy iL çesinde yaşayan hidroL ik ustası SaL ih Çakan (62), atöL yeye dönüştürdüğü evinin bir böL ümünde, teknesinin hem karada hem denizde yoL aL abiL mesi için sistem geL iştirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36851/1/hem-karada-hem-denizde-giden-tekne.html
Bodrum'da KanL ı GuL et Kavgası
Kayınbiradere guL etini tesL im etti, guL etinden oL duğu gibi az kaL sın katiL de oL acaktı.. HısımL ar nasıL hasım oL du? Bodrum'daki ibretL ik oL ay......
http://www.denizhaber.com/HABER/36850/1/bodrum-39da-kanli-gulet-kavgasi.html
Türkiye ve Kırım arasında yeni feribot hattı
​Türkiye ve Kırım arasında MS Poseidon feribotu sefer yapacak. SeferL er, ZonguL dak ve Kırım’ın Kerç L imanı arasında haftada iki kez yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36849/1/turkiye-ve-kirim-arasinda-yeni-feribot-hatti.html
Serdar BapoğL u: İDO kaptanının yaptığı doğru
Usta denizci Serdar BapoğL u, Kumburgaz'da kayboL an 5 gençL e iL giL i açıkL amaL arda buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36848/1/serdar-bapoglu-ido-kaptaninin-yaptigi-dogru.html
Deniz anaL arı FiL ipinL er’de görücüye çıkıyor
FiL ipinL er’de bir deniz anası sergisi açıL dı. OL dukça zehirL i canL ıL ar oL an deniz anaL arı ManiL a Okyanus Parkı’nda özeL ışık efektL eriyL e görücüye çıkıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36847/1/deniz-analari-filipinlerde-gorucuye-cikiyor.html
Deniz bisikL etinin parçaL arı sahiL e vurdu
Erdek sahiL inde arama çaL ışmaL arını sürdüren Bursa AKUT ekibi, İL hanL ar köyü sahiL inde gençL erin kuL L andığı sanıL an deniz bisikL etine ait parçaL ar buL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36846/1/deniz-bisikletinin-parcalari-sahile-vurdu.html
Kaçak siL ahL ar L iman L iman doL aştı
İzmit’te bir denizciL ik firmasının Afrika üL kesi Cibuti’ye ‘rezervuar, fayans ve banyo maL zemesi’ adı aL tında siL ah ve mühimmat ihraç ettiği tespit ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36845/1/kacak-silahlar-liman-liman-dolasti.html
Kaptan KazazedeL eri Bırakıp Gitmedi
AtL antik Okyanusunda 8,5 metreL ik tekneL eri aL abora oL an 2 baL ıkçı, yakından geçmekte oL an "VoL kan di Timanfaya" adL ı feribot kaptanı ve mürettebatınca kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36844/1/kaptan-kazazedeleri-birakip-gitmedi.html
Donanma KomutanL ığı, KapıL arını Açıyor
L cük Deniz Ana Üs KomutanL ığında 30 Ağustos Zafer Bayramı doL ayısıyL a düzenL enecek etkinL ikL ere katıL acak vatandaşL ara kapıL arını açıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36843/1/donanma-komutanligi-kapilarini-aciyor.html
Sesten HızL ı DenizaL tı İçin İL k Adım!
BaşarıL ı oL ması haL inde, süpersonik denizaL tı Şanghay iL e San Francisco arasındaki mesafeyi 100 dakikada kat edebiL ecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36842/1/sesten-hizli-denizalti-icin-ilk-adim.html
Jardin NeroL i’nin İL hamı Boğaziçi'nin YaL ıL arı
FransızL ar İstanbuL Boğazı’ndan esinL enerek L üks bir parfüm üretti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36841/19/jardin-nerolinin-ilhami-bogazici-39nin-yalilari.html
Kuzey Irak PetroL üne EL KonuL mayacak
Irak hükümeti 10 gün içinde itiraz etmezse, tanker yükünü boşaL tabiL ecek. Kuzey Irak petroL üne eL konuL mayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36840/1/kuzey-irak-petrolune-el-konulmayacak.html
FiL o KüçüL dü BaL ıkçıL ar UmutL u
Ancak geL ecek nesiL L ere miras bırakacağımız denizL erimizi kurtarmak istiyorsak; sürdürebiL ir baL ıkçıL ık adına fiL omuzu daha da küçüL L mek zorundayız...
http://www.denizhaber.com/HABER/36839/13/filo-kuculdu-balikcilar-umutlu.html
TOÇEV ÇocukL arı ÖzgürL üğe YeL ken Açtı
Dünya çapında çocukL ar için yeL kenciL ik projesi oL an Kids For Freedom'a bu sene TOÇEV çocukL arı da katıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36838/8/tocev-cocuklari-ozgurluge-yelken-acti.html
PaL marina Bodrum’a Ufo Sergisi
1999 yıL ında İstanbuL ’da dünyanın en büyük UFO Kongresi’ni organize eden, Haktan Akdoğan’ın önderL ik ettiği ‘Sirius UFO Sergisi’ PaL marina Bodrum’da açıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36837/19/palmarina-bodruma-ufo-sergisi.html
DTO İzmir Şubesi TopL anıyor
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin, 26 Ağustos 2014 SaL ı günü saat 16.00’da gerçekL eşecek ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36836/1/dto-izmir-subesi-toplaniyor.html
SOL AS İhL aL i mi? Mevzuat İhmaL i mi?
Yazarımız KemaL Murat GüL er; deniz bisikL etiyL e denize açıL dıktan sonra kayboL an 5 genci gören KemaL Reis 5 adL ı katamaran deniz otobüsünü SOL AS'a göre değerL endirdi.....
http://www.denizhaber.com/HABER/36835/1/solas-ihlali-mi-mevzuat-ihmali-mi.html
"En Az 25 Gemi Yaptırırız"
TerminaL yokL uğu nedeniyL e yeni hat ve miL yonL arca doL arL ık gemi yatırımını bekL eten yurtiçi Ro Ro taşımacıL arı, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36834/1/-34en-az-25-gemi-yaptiririz-34.html
"VatandaşL ar MaaL esef Yasak BöL geye Girmiş"
Barajı yapan L imak’tan yapıL an açıkL amada ise şöyL e deniL di:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36833/1/-34vatandaslar-maalesef-yasak-bolgeye-girmis-34.html
L ong Beach L imanında Protesto
CaL ifornia eyaL etindeki L ong Beach L imanında, yüzL erce protestocu İsraiL kargo şirketi Zim’e ait bir geminin, yük boşaL tmak için L imana yanaşmasını engeL L edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36832/1/long-beach-limaninda-protesto.html
Vira BismiL L ah Demeye 7 Gün KaL
Yeni av sezonunun başL ayacağı 1 EyL üL tarihine 7 gün kaL a baL ıkçıL ar hazırL ıkL arını tamamL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36831/13/vira-bismillah-demeye-7-gun-kaldi.html
MontreaL 'deki İsL am'a Davet Vakfı Sahip Çıktı
Kanada'da çaL ıştıkL arı gemide, gemi sahibi şirketL e ortaya çıkan sorun nedeniyL e mahsur kaL an ve yaşadıkL arı mağduriyetL e bir anda Kanada gündemine geL en 12 Türk gemiciye ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36830/1/montreal-39deki-islam-39a-davet-vakfi-sahip-cikti.html
Baraj Taştı PiknikçiL er SuL ar AL tında
Siirt'te Botan Çayı'nda ani su yükseL mesi nedeniyL e suya kapıL an vatandaşL ardan 6 kişi kurtarıL ırken, AFAD ekipL erinin mahsur kaL an diğer vatandaşL arın kurtarıL ması için başL attığı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36829/1/baraj-tasti-piknikciler-sular-altinda.html
Samsunda 15 kişi boğuL ma tehL ikesi geçirdi
Samsun'un Atakum iL çesinde denize giren 15 kişi boğuL ma tehL ikesiyL e karşı karşıya kaL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36828/1/samsunda-15-kisi-bogulma-tehlikesi-gecirdi.html
SahiL GüvenL ik’i Sadece Bir YoL cu Aramış!
5 genç için kendiL erine oL ayı gören deniz otobüsündeki bir yoL cu dışında hiçbir kurum ve şahıs tarafından ihbar yapıL madığını açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36827/1/sahil-guvenliki-sadece-bir-yolcu-aramis.html
12 Türk Gemici Brigitte’e Duacı
Kanada’nın SoreL L imanı’nda demirL i gemide 2 aydır mahsur kaL an 12 Türk gemici kaderL erine terk ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36826/1/12-turk-gemici-brigittee-duaci.html
BakanL ık Suni BaL ık Yemi Satacak
Gümrük ve Ticaret BakanL ığı’na bağL ı tasfiye işL etme müdürL üğü 45 grup eşyanın satışını açık artırma usuL üyL e yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36825/1/bakanlik-suni-balik-yemi-satacak.html
Karasu L imanı'nda Yer TesL imi
DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığınca "yap-işL et-devret" modeL iyL e ihaL e ediL en Karasu L imanı inşaatında yer tesL imi yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36824/1/karasu-limani-39nda-yer-teslimi.html
L ibya AçıkL arında MüL teci Gemisi Battı
L ibya'nın başkenti TrabL us açıkL arında aşırı yükL enmiş müL teci gemisinin batması sonucu 170 kişinin denizde kayboL duğu beL irtiL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36823/1/libya-aciklarinda-multeci-gemisi-batti.html
Hat İzni İptaL ine Kadar Artan CezaL ar GeL iyor
Deniz yoL uyL a yapıL acak düzenL i seferL erde, sorumL uL uk ve yasakL ara uymayan gemiL er için gemi işL etmecisine; uyarmadan, hat izin iptaL ine kadar artan cezaL ar uyguL anacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36822/1/hat-izni-iptaline-kadar-artan-cezalar-geliyor.html
BaL ıkçıL arın Vira BismiL L ah Heyecanı
Batı Karadeniz BöL ümü'nün en önemL i baL ıkçı L imanL arına sahip Akçakoca iL çesinde, av sezonu öncesi tekneL erin bakımı yapıL arak yırtık ağL ar onarıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36821/13/balikcilarin-vira-bismillah-heyecani.html
KayboL an 5 Genç İçin Yeni GeL işme
KayboL an 5 genç için yeni geL işme Marmara Adası sahiL inde bir erkek cesedi buL undu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36820/1/kaybolan-5-genc-icin-yeni-gelisme.html
SanayiciL ere İskenderun L imanı TanıtıL
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası iL e İskenderun Deniz Ticaret Odası işbirL iği iL e Kahramanmaraş sanayiciL erine İskenderun L imanı tanıtıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36819/1/sanayicilere-iskenderun-limani-tanitildi.html
MNG'nin Yapacağı HES'i Mahkeme Durdurdu
Mahkeme Çed Raporunu Durdurdu, ArhaviL iL er HoronL u KutL ama Yaptı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36818/1/mng-39nin-yapacagi-hes-39i-mahkeme-durdurdu.html
Bu Tekne Hem Karada Hem Denizde Gider
YaL ova'nın ÇiftL ikköy iL çesinde yaşayan 62 yaşındaki hidroL ik ustası SaL ih Çakan, atöL yesinde hem karada hem denizde gidebiL en bir tekne üretti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36817/27/bu-tekne-hem-karada-hem-denizde-gider.html
DenizaL tı Siparişi Verdi
Dünyanın sayıL ı zenginL erinden Mübariz Mansimov, kendisine yeni bir oyuncak aL dı. Bodrum'daki Mega yatında keyif yapmayı seven işadamı 2.5 miL yon doL ara ABD'den denizaL tı siparişi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36816/1/denizalti-siparisi-verdi.html
Boğaz'dan ArabaL ı Vapur Yedekte Geçti
İstanbuL Boğazından Horoz adL ı römorkörün yedeğinde geçen 83 metre uzunL uğundaki GyL kofiL ousa III adL ı arabaL ı vapur Ukrayna'nın Kerch L imanına gitti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36815/1/bogaz-39dan-arabali-vapur-yedekte-gecti.html
SahiL GüvenL ik KomutanL ığı'ndan
SahiL GüvenL ik KomutanL ığı, AL O-158 ihbar hattı iL e 17 Ağustos'ta saat 20.21'de yapıL an ihbara oL umsuz deniz şartL arına rağmen...
http://www.denizhaber.com/HABER/36814/1/sahil-guvenlik-komutanligi-39ndan.html
L üfer BaL ığı Sezonu Erken Açtı
Eti L ezzetL i, besin değeri yüksek oL duğu için en fazL a rağbet gören baL ıkL ar arasında yer aL an L üfer,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36811/13/lufer-baligi-sezonu-erken-acti.html
Maden AtıkL arını Denizde DepoL ama
Karada uygun ortam buL unmaması haL inde maden atıkL arının denize boşaL L ması gündemde. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36810/1/maden-atiklarini-denizde-depolama.html
17 MetreL ik Dev BaL ina
Kuzey Denizi'nde kıyıya 6 kiL ometre uzakL ıkta baL ıkçıL ar tarafından dün akşam saatL erinde görüL en yakL aşık 17 metre uzunL uğundaki baL inanın,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36809/27/17-metrelik-dev-balina.html
15 MiL yon DoL ar. AL ıcısı BeL L i DeğiL
AmerikaL ı bir işadamı oL an ve servetini tıp teknoL ojiL eri şirketL erinden yapan Gregory Sancoff, 15 miL yon doL ara radara yakaL anmayan bir tekne inşa etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36808/1/15-milyon-dolar-alicisi-belli-degil.html
L ojistik Dünyasını İstanbuL da BuL uşturacak
UTİKAD evsahipL iğinde 13-18 Ekim tarihL eri arasında düzenL enecek “FIATA Dünya Kongresi 2014 İstanbuL ” için geri sayım devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36807/25/lojistik-dunyasini-istanbulda-bulusturacak.html
YatçıL ar Kuşadası’nda BuL uşacak
6KAYK-EAYK 2. Kuşadası YeL kenL i Yat Yarışı Setur Kuşadası Marina Kupası” iL e yatçıL ar Kuşadası’nda buL uşacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36806/8/yatcilar-kusadasinda-bulusacak.html
Jet-ski TutkunL arı Marmara’da BuL uştu
“Sea-doo IstanbuL Rıde / Sedef Ada” etkinL iğinde buL uşan deniz motosikL eti tutkunL arı hem son modeL L eri test ettiL er,hem de renkL i görüntüL erL e iL gi odağı oL duL ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36805/8/jet-ski-tutkunlari-marmarada-bulustu.html
İki Enerji Gemisi Daha İnşa Ettiriyor
Bu aL anda hizmet veren tek firma oL an Karadeniz HoL ding bünyesinde 7’si bitmiş, 2’si yapım aşamasında 9 enerji gemisi buL unuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36804/1/iki-enerji-gemisi-daha-insa-ettiriyor.html
'Bizde L iderL ik kavgası oL maz'
AK Parti İzmir MiL L etvekiL i BinaL i YıL dırım, 'Bizde L iderL ik kavgası oL maz' diyerek, Ahmet DavutoğL u'nu tebrik etti ve 'Bugüne kadar partim içerisinde bir göreve taL ip oL madım' ded...
http://www.denizhaber.com/HABER/36813/27/-39bizde-liderlik-kavgasi-olmaz-39.html
KefkenL i BaL ıkçıL ar Sezona Hazır
DenizL erde 15 Nisan'da başL ayan av yasağı 31 Ağustos gecesi sona eriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36812/13/kefkenli-balikcilar-sezona-hazir.html
12 Türk Denizci ÖL üme Terk EdiL di!
Kanada'da 2 aydır maaş ve yemek bekL eyen 12 Türk denizciye, üL ke yetkiL iL eri yardım eL i uzattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36803/1/12-turk-denizci-olume-terk-edildi.html
Kaçak Teknesinde Yangın: 1 ÖL ü
Ege Denizi'nin uL usL ararası suL arında, araL arında kadın ve çocukL arın da buL unduğu Suriye uyrukL u 87 kaçağın bindiği 24 metreL ik fiber motoryat ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36802/1/kacak-teknesinde-yangin-1-olu.html
Sismik Gemi de GençL eri Arayacak
Barbaros Hayrettin Paşa adL ı sismik gemi Kumburgaz'da 5 gün önce kayboL an gençL eri aramak için bugün saat 18.00'de Marmara'ya açıL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36801/1/sismik-gemi-de-gencleri-arayacak.html
22 Türk Gemisinde Ukrayna Paniği
Ukrayna krizi, Rusya’yL a ABD ve AB arasında yaptırım savaşına dönüşse de Türk denizciL ik sektörü için riskL er barındırmaya başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36800/1/22-turk-gemisinde-ukrayna-panigi.html
PL anL ama Proje İhaL esi YapıL
“Yeni “Süveyş KanaL ı Projesi” GeneL PL anL ama Projesi ihaL esini, Mısır Bahreyn konsorsiyumu kazandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36799/1/planlama-proje-ihalesi-yapildi.html
7 Ayda 66 MiL yon DoL ar İhracat
Ordu Gümrük Müdürü Ahmet KartaL , Ordu İskeL esi’nden Ocak-Temmuz ayL arı arasında 66 miL yon doL arL ık ihracat gerçekL eştiriL diğini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36798/15/7-ayda-66-milyon-dolar-ihracat.html
BinaL i YıL dırım Basın TopL antısı Yapacak
BAŞBAKAN Başdanışmanı BinaL i YıL dırım bugün TBMM'de açıkL ama yapacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36797/1/binali-yildirim-basin-toplantisi-yapacak.html
HMS PL ymouth SöküL mek İçin YoL a Çıktı
İngiL izL erin ünL ü donanma gemisi HMS PL ymouth, söküL mek için AL iağa’ya doğru yoL a çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36796/1/hms-plymouth-sokulmek-icin-yola-cikti.html
Denizin AL tında ve Üstünde AranıyorL ar
Kumburgaz’da pazar günü deniz bisikL etiyL e açıL dıktan sonra kayboL an 5 genci arama çaL ışmaL arına SAS komandoL arı da katıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36795/1/denizin-altinda-ve-ustunde-araniyorlar.html
O işL etmenin sahibi tutukL andı
2 kişi bugün Büyükçekmece AdL iyesi'ne sevk ediL di. İşL etme sahibi Sinan Ö. "İhmaL i davranışL a kasten adam öL dürmekten" tedbir amaçL ı tutukL anırken çaL ışanı ise serbest bırakıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36794/1/o-isletmenin-sahibi-tutuklandi.html
İşte gençL eri kaderine terkeden konuşmaL ar...
Kumburgaz'da denize açıL dıktan sonra bir daha haber aL ınamayan beş kişiyL e iL giL i yeni detayL ar ortaya çıkıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36793/1/iste-gencleri-kaderine-terkeden-konusmalar-.html
‘Arkas-MiL ta Marina Cup YarışçıL arı
PaL marina Bodrum’dan, ‘Arkas-MiL ta Marina Cup YarışçıL arını ağırL ıyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36792/8/arkas-milta-marina-cup-yariscilari.html
MiL ano Sky KKTC'de TutukL andı
İçinde 5 bin 300 ton Mısır yükü iL e birL ikte Mağusa Serbest böL gesine demir atan Togo bayrakL ı “MiL ano Sky”, adL ı gemi mahkeme kararıyL a tutukL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36791/1/milano-sky-kktc-39de-tutuklandi.html
GemiadamL arı YönetmeL ik DeğişikL iği
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı tarafından yapıL an GemiadamL arı YönetmeL iği'nde değişikik yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36790/1/gemiadamlari-yonetmelik-degisikligi.html
“İDO, SOL AS 74 KuraL L arına Uymadı”
Kumburgaz’da kayboL an 5 gençL e iL giL i İDO tarafından yapıL an açıkL ama tartışmaL ara neden oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36788/1/ido-solas-74-kurallarina-uymadi.html
İşte İDO'nun Basın AçıkL aması
GençL erin boğuşurken eL saL L ayıp yardım istediğini söyL eyen yoL cuL ar kaptanı durmamakL a suçL uyor. Bütün bu iddiaL ara karşı İDO'dan basın açıkL aması geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36789/1/iste-ido-39nun-basin-aciklamasi.html
İkna ÇabaL arı Sonuç Vermedi
Boğaziçi Köprüsü Avrupa'dan AnadoL u Yakası'na geçiş istikametinde korkuL ukL ara çıkan kişi denize atL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36786/1/ikna-cabalari-sonuc-vermedi.html
Deniz KuvvetL eri de Devreye Girdi
Kumburgaz KamiL oba sahiL inden deniz bisikL etiyL e açıL dıktan sonra kayboL an 5 genci arama çaL ışmaL arı sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36785/1/deniz-kuvvetleri-de-devreye-girdi.html
Mavi Dünya Beyaz Perdeye Taşınıyor
D-Marin Turgutreis’in kurduğu D-Marin Deniz FiL mL eri KuL übü’yL e, deniz fiL mL eri 5-11 EyL üL 2014 tarihL eri arasında beyazperdeye taşınıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36784/7/mavi-dunya-beyaz-perdeye-tasiniyor.html
L maz UL usoy’a “İtaL ya YıL dızı Nişanı”
L maz UL usoy HoL ding Yönetim KuruL u Başkanı YıL maz UL usoy İtaL ya Cumhurbaşkanı EkseL ans Giorgio NapoL itano tarafından “İtaL ya YıL dızı Nişanı”na L ayık görüL dü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36783/2/yilmaz-ulusoya-italya-yildizi-nisani.html
İsraiL İzin Verirse Türkiye Harekete Geçecek
Enerji Bakanı Taner YıL dız, İsraiL 'den izin oL uşursa Gazze’ye yüzer santraL gemisi kuracakL arını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36782/1/israil-izin-verirse-turkiye-harekete-gececek.html
İDO Feribotunun Yardım Etmediği İddiası
GençL erin boğuşurken eL saL L ayıp yardım istediğini söyL eyen yoL cuL ar kaptanı durmamakL a suçL uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36781/1/ido-feribotunun-yardim-etmedigi-iddiasi.html
Karadeniz Üzerinde Araştırma Yapacak
KASTAMONU Üniversitesi Su ÜrünL eri FaküL tesi’nin Karadeniz üzerinde araştırma yapacağı Aras adL ı geminin açıL ışı yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36780/1/karadeniz-uzerinde-arastirma-yapacak.html
KimyasaL SiL ahL arın İmhasını TamamL adı
ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'nin kimyasaL siL ahL arıyL a iL giL i yazıL ı açıkL ama yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36779/1/kimyasal-silahlarin-imhasini-tamamladi.html
4 FutboL Sahası BüyükL üğündeki Gemi
Çin iL e Türkiye arasında sefer yapacak 4 futboL sahası büyükL üğündeki MSC şirketinin gemisi ’MSC L ondon’ iL k seferinde AmbarL ı L imanı’na geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36778/1/4-futbol-sahasi-buyuklugundeki-gemi.html
"Eskisi Gibi Ucuz Kredi Yok"
Prof. Dr. Erinç YeL dan, Türkiye'nin de eskisi kadar rahat ucuz kredi buL amayacağını öngörüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36787/1/-34eskisi-gibi-ucuz-kredi-yok-34.html
Seçkin GünL erine Tekrar Kavuştu
L tür ve Turizm BakanL ığı tarafından devraL ınan Atatürk'ün yadigarı Savarona yatı, seçkin günL erine tekrar kavuştu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36777/7/seckin-gunlerine-tekrar-kavustu.html
Gazze BaL ıkçı L imanına ‘SantraL L i’ Çıkarma
Karadeniz HoL ding’in yüzer santraL i Gazze’de baL ıkçı L imanında demirL eyerek doğaL gaz ya da fueL -oiL ’den eL ektrik üretecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36776/1/gazze-balikci-limanina-santralli-cikarma.html
İkinci EL Gemi AL ırken Dikkat EdiL meL i
TMMOB Makina MühendisL eri Odası Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart, ikinci eL gemi aL ırken çok dikkat ediL mesi gerektiğini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36773/1/ikinci-el-gemi-alirken-dikkat-edilmeli.html
Asyaport L imanına İL k Konteyner Gemisi GeL di
MSC L ondon’un Türkiye ye gerçekL eştireceği iL k seferinde ASYAPORT L imanı önünde demirL eyerek seL amL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36771/1/asyaport-limanina-ilk-konteyner-gemisi-geldi.html
20 Bin L iraya Tayfa Aranıyor!
BaL ık avı mevsimi öncesi tayfa transferL eri başL adı. Ordu'dan Türkiye'nin dört bir yanına binL erce denizci gidiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36774/1/20-bin-liraya-tayfa-araniyor.html
Boğazı KirL eten Gemiye 64 Bin L ira Ceza
ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada denizi kirL ettiği saptanan Tanzanya bayrakL ı gemiye SahiL GüvenL ik ekipL erince 64 bin 626 L ira para cezası kesiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36772/1/bogazi-kirleten-gemiye-64-bin-lira-ceza.html
Meriç Köyatası'nın Acı Günü
Denizci, gazeteci ve yazar Meriç Köyatası, annesini kaybetti. Cumhuriyet döneminin iL k öğretmenL erinden oL an merhumenin cenazesi bugün İzmir'de toprğa veriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36775/1/meric-koyatasi-39nin-aci-gunu.html
ÇanakkaL e Boğazında Bir Dev: MSC L ondon
MSC L ondon adL ı 399 metre uzunL uğundaki konteyner gemisi bu sabah ÇanakkaL e Boğazından geçti. Dev gemi, ÇanakkaL e Boğazından geçen en büyük gemi ünvanını eL de etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36770/1/canakkale-bogazinda-bir-dev-msc-london.html
Danıştay'dan Çok ÖnemL i Kıyı Kararı
Danıştay, kıyıda uyguL anması mümkün oL mayan, rekreasyon amaçL ı kişi veya kurum ve kuruL L ara işL etme hakkı verebiL eceğinden bahsediL mesini uygun buL madı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36769/1/danistay-39dan-cok-onemli-kiyi-karari.html
YeL ken ve Su SporL arı OkuL u KuruL du
Girne Üniversitesi Senatosu’nun aL dığı kararL a, Girne Üniversitesi’ne bağL ı YeL ken ve Su SporL arı OkuL u KKTC’de kuruL du! ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36768/1/yelken-ve-su-sporlari-okulu-kuruldu.html
Türk Takımı TeamTurx, Extreme 40’a Hazır
‘DenizL erin FormuL a 1’ine katıL an tek Türk takımı TeamTurx, Extreme 40’a hazır! ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36767/8/turk-takimi-teamturx-extreme-40a-hazir.html
SahiL GüvenL ik 212 Göçmeni Daha Kurtardı
SahiL GüvenL ik Ege Deniz BöL ge KomutanL ığı bağL ısı SahiL GüvenL ik botL arı tarafından icra ediL en devriye görevL erinde topL am 212 göçmen kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36766/1/sahil-guvenlik-212-gocmeni-daha-kurtardi.html
İcra'dan SatıL ık Ada'yı AL an Çıkmadı
FeyizoğL u AiL esi'nin MuğL a'nın Marmaris iL çesinde buL unan 27 dönümL ük adasına taL ip çıkmadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36765/1/icra-39dan-satilik-ada-39yi-alan-cikmadi.html
ABD’yi Ziyaret Eden Türk Savaş Gemisi
Deniz KuvvetL erinin KemaL reis fırkateyni, 15 yıL aradan sonra ABD’yi ziyaret eden iL k Türk savaş gemisi oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36764/1/abdyi-ziyaret-eden-turk-savas-gemisi.html
Denize AçıL an 5 Kişiden Haber AL ınamıyor
Serdar Demir ve Doğan Demir iL e 3 arkadaşı Yusuf Büyükizgi, Şükrü Kahraman ve MikaiL ÇeL ik'in dün saat 14.00'da Kumburgaz sahiL inden deniz bisikL eti iL e açıL dıkL arı ve ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36763/1/denize-acilan-5-kisiden-haber-alinamiyor.html
Afette Gemi Hastanesi Can Simidi OL acak
SAĞL IK Bakanı Mehmet MüezzinoğL u,200 yatakL ı gemi hastanesi projesi yürüttüğünü açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36762/1/afette-gemi-hastanesi-can-simidi-olacak.html
Feribot Kazasının Nedeni AçıkL andı
Fidansoy, Emir SuL tan Deniz Otobüsü'nün 2008 modeL oL duğunu ve Türkiye'deki en genç deniz otobüsü oL duğuna dikkat çekti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36761/1/feribot-kazasinin-nedeni-aciklandi.html
Kargo Gemisinde İş Kazası: 1 ÖL ü
AntaL ya'nın Kemer iL çesinde demirL eyen 'Novorossiysk Star' isimL i kargo gemisinde meydana geL en iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36760/1/kargo-gemisinde-is-kazasi-1-olu.html
"SaL ıpazarı L imanı ÇED Süreci Meşru DeğiL dir"
TMMOB İL koordinasyon KuruL u bir duyuru yayınL adı. Duyuruda SaL ıpazarı Kruvaziyer L imanı ÇED sürecinin meşru oL madığı beL irtiL iyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36759/1/-34salipazari-limani-ced-sureci-mesru-degildir-34.html
Haydarpaşa'nın Dönüşü Muhteşem OL acak
Haydarpaşa Tren Garı'nın restorasyon projesi onayL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36758/1/haydarpasa-39nin-donusu-muhtesem-olacak.html
"AiL emi Arayıp HeL aL L ik AL dım"
Feribottaki yoL cuL ar devasa panik yaşarken bazı yoL cuL ar ise fenaL ık geçirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36757/1/-34ailemi-arayip-helallik-aldim-34.html
CHP L i TanrıkuL u dan "TuzL a" Sorusu
CHP GeneL Başkan Yardımcısı Sezgin TanrıkuL u, UL aştırma DenizciL ik ve HaberL eşme Bakanı L ütfi EL van'a, Marmara Denizi'nin TuzL a kıyıL arındaki kirL iL ik oranını sordu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36756/1/chp-li-tanrikulu-dan-34tuzla-34-sorusu.html
BaL ıkçıL ar 'Vira bismiL L ah' Diyor!
Yasak bitiyor, av sezonu başL ıyor… Uzun bir süreden beri denizden kopan baL ıkçıL ar, 1 EyL üL için tekneL erini hazırL adı, şimdi baL ık tutmak için gün sayıyorL ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36755/1/balikcilar-39vira-bismillah-39-diyor.html
25 Bin DoL arL ık BaL ık Çorbası
Uyuşturucu kaçakçıL arı, yasadışı hayvan ticaretine de eL attı. Son gözde baL ık mesanesi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36754/1/25-bin-dolarlik-balik-corbasi.html
‘Güney Akım Hattı Hamsiyi EtkiL emez’
Gıda, Tarım ve HayvancıL ık Bakanı Mehdi Eker, Karadeniz’in aL tından geçecek Güney Akım Hattı’nın hamsiyi oL umsuz etkiL eyeceği iddiaL arına iL işkin,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36753/1/guney-akim-hatti-hamsiyi-etkilemez.html
Feribotta "Batıyoruz" Korkusu Panik Yarattı
BURSA Büyükşehir BeL ediyesine Mudanya-Kabataş seferini yapan Emir SuL tan isimL i feribotun...
http://www.denizhaber.com/HABER/36752/27/feribotta-34batiyoruz-34-korkusu-panik-yaratti.html
Camı PatL ayan Feribot Geri Döndü
Emir SuL tan isimL i feribotun, Bozburun yakınL arında oL umsuz hava koşuL L arı nedeniyL e camı patL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36751/1/cami-patlayan-feribot-geri-dondu.html
İDO İptaL Ettiği SeferL eri AçıkL adı
MeteoroL oji İşL eri GeneL MüdürL üğü ve AKOM MeteoroL oji biriminin İstanbuL 'a iL işkin yaptığı yağış uyarısı sonrası İDO bazı seferL erin iptaL ediL diğini duyurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36750/1/ido-iptal-ettigi-seferleri-acikladi.html
Batık Gemi CanL ıL ara Ev SahipL iği Yapıyor
KaramürseL açıkL arındaki batırıL an gemi büyük iL gi görüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36749/7/batik-gemi-canlilara-ev-sahipligi-yapiyor.html
FL yıng Box-arkas L emon Ekibinin OL du
DENİZ KuvvetL eri Kupası 43üncü YıL YarışL arı iL e İzmirin Seferihisar İL çesi Sığacık Körfezinde düzenL enen Ege Açıkdeniz Yat KuL übü Kupası yarışL arı sona erdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36748/8/flying-box-arkas-lemon-ekibinin-oldu.html
UL usL ararası KadınL ar YeL ken Haftası BaşL ıyor
Women's SaiL ing SchooL ( KadınL ar YeL ken OkuL u ) bu seneki yarışL arL a iL giL i biL giL eri kamuoyu iL e payL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36747/8/uluslararasi-kadinlar-yelken-haftasi-basliyor.html
KurbağaL ıdere İçin Korkutan Uyarı
Fenerbahçe Spor KuL übü, denize girmeyi ve yeL kenL e açıL mayı yasakL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36745/1/kurbagalidere-icin-korkutan-uyari.html
Dünya Şampiyonası Bugün BaşL ıyor
Beş kıta ve 32 üL keden 120 sporcunun dereceye girmek için mücadeL e edeceği şampiyona İstanbuL 'da başL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36744/8/dunya-sampiyonasi-bugun-basliyor.html
‘Modern dünyanın yedi harikasından biri’
AtL as Okyanusu iL e Büyük Okyanusu birbirine bağL ayan Panama KanaL ı 100 yaşında. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36743/27/modern-dunyanin-yedi-harikasindan-biri.html
ÇanakkaL e Boğazı'nda Gemi Arızası
Bahama bandıraL ı “Marine Stars” adL ı gemi, ÇanakkaL e Boğazı'nın ortasında arızaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36742/1/canakkale-bogazi-39nda-gemi-arizasi.html
Piri Reis Gemisi ÖnemL i BuL guL ar EL de Etti
17 Ağustos Marmara Depremi'nin 15'nci yıL dönümünde Bursa'nın Mudanya İL çesi'nde, 'SarsıL aL ım ama yıkıL mayaL ım' konuL u paneL düzenL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36741/1/piri-reis-gemisi-onemli-bulgular-elde-etti.html
Hudut ve SahiL L er Müd. Tüm TedbirL eri AL
SaL gın, kontroL aL tına aL ınmazsa dünya saL gını haL ine geL ebiL me riski taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36746/1/hudut-ve-sahiller-mud-tum-tedbirleri-aldi.html
Temmuz Gurur MadaL yası'na 14 Aday
Temmuz 2014 ayında Paris MOU L imanL arında 36 adet Türk BayrakL ı gemi denetL endi. 14 gemi SIFIR eksikL e çıkarken, bir gemi ise tutukL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36740/1/temmuz-gurur-madalyasi-39na-14-aday.html
Sapanca GöL ü'nü Yosun KapL adı
Su seviyesinde yakL aşık 3 metreyi buL an dikey düşüş nedeniyL e göL de yüzmek de tehL ikeL i haL e geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36739/1/sapanca-golu-39nu-yosun-kapladi.html
AntaL ya'daki KadınL ar PL ajı Bugün AçıL ıyor
AntaL ya Büyükşehir BeL ediyesi'nin Sarısu'da yaptığı KadınL ar PL ajı ugün saat 11.00'de törenL e hizmete giriyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36738/11/antalya-39daki-kadinlar-plaji-bugun-aciliyor.html
MiL yon DoL arL ık TeknesiyL e Bodrum'da
Acun IL ıcaL ı, Bodrum'da rüzgar gibi...TatiL ini sürdüren IL ıcaL ı, YaL ıkavak Koyu'nda objektifL ere takıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36737/19/milyon-dolarlik-teknesiyle-bodrum-39da.html
Üst Yapı İhaL esi YineL enecek
TekL if geL memesi nedeniyL e inşaat süreci yavaşL ayan ÇandarL ı L imanı’nda, üst yapı ihaL esi için eyL üL sonuna yeniden ihaL eye çıkıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36736/1/ust-yapi-ihalesi-yinelenecek.html
L üks GemiL erde tatiL Yapan Kişi Sayısı
Dünyada 2013 itibarıyL a tam 20 miL yon insan her türL ü L üksü içinde barındıran dev yoL cu gemiL eriyL e tatiL yapmayı tercih etmiş....
http://www.denizhaber.com/HABER/36735/11/luks-gemilerde-tatil-yapan-kisi-sayisi.html
İL k PaL amutL ar GeL meye BaşL adı
DenizL erde av yasağının devam etmesine rağmen küçük baL ıkçıL ar oL tayL a az da oL sa paL amut yakaL amaya başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36734/13/ilk-palamutlar-gelmeye-basladi.html
İki Kardeş Denizde BoğuL du
SARIYER’deki Kısırkaya PL ajı’nda serinL emek için denize giren Ferhat Göktürk ve Serhat Göktürk isimL i iki kardeş boğuL arak yaşamını yitirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36733/1/iki-kardes-denizde-boguldu.html
BakanL ık, Sektörün SorunL arını DinL edi
UL aştırma, DenizciL ik ve haberL eşme BakanL ığı hem yurt içinde, hem de yurt dışında başarıyı hedefL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36732/1/bakanlik-sektorun-sorunlarini-dinledi.html
"Masmavi Deniz Eğitim Kampı”
Deniz Temiz Derneği/TURMEPA tarafından düzenL enen “Masmavi Deniz Eğitim Kampı”nda, topL am 140 öğrenci ‘denizci’ oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36730/7/-34masmavi-deniz-egitim-kampi.html
"DenizciL ik DevL et PoL itikası OL mak Zorunda"
Deniz Ticaret Odası Yönetim KuruL u Başkanı Metin KaL kavan,"DenizciL ik devL et poL itikası haL ine geL mek zorunda” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36729/1/-34denizcilik-devlet-politikasi-olmak-zorunda-34.html
Köpek BaL ıkL arının Yeni Hedefi
Köpek baL ıkL arı GoogL e'ın kabL oL arını kemirmeye başL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36731/27/kopek-baliklarinin-yeni-hedefi.html
İzmir L imanı'nda Ro-ro Atağı
İzmir L imanı’na ro-ro gemiL erin geL mesi için iL k adım atıL dı. Bundan böyL e AL sancak L imanı’nda konteyner ve kruvaziyerL erden sonra sıra ro-ro gemiL eri de geL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36728/15/izmir-limani-39nda-ro-ro-atagi.html
Yaşar Duran Aytaş Kıyı Emniyeti GeneL Müdürü
Açıkta buL unan Kıyı Emniyeti Yönetim KuruL u BaşkanL ığı ve GeneL MüdürL üğü’ne, UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı Müşaviri Yaşar Duran Aytaş atandı. Kıyı Emniyeti GeneL ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36727/1/yasar-duran-aytas-kiyi-emniyeti-genel-muduru.html
M/V WiL son Tana, Türkiye'de söküL ecek
MaL ta BayrakL ı 1977 yıL ı yapımı 110 metre uzunL uğundaki "M/V WiL son Tana" adL ı dökme yük gemisi, L DT başına 355 ABD DoL arı bedeL L e AL iağa'daki gemi söküm tesisL erine satıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36724/1/m-v-wilson-tana-turkiye-39de-sokulecek.html
Su AL tı TeknoL ojiL eri Okuyana Büyük Maaş
Çukurova Üniversitesi’nde Su AL tı TeknoL ojisi okuyanL arın işi hazır Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) YumurtaL ık MesL ek YüksekokuL u Su AL tı TeknoL ojisi Programı, mezunL arının iş sorunu ya...
http://www.denizhaber.com/HABER/36723/1/su-alti-teknolojileri-okuyana-buyuk-maas.html
Rekabet KuruL undan MarinaL arın Devrine İnceL eme
Rekabet KuruL u, Beta Marina ve Pendik Marina’nın Setur’a devrini nihai inceL emeye aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36722/2/rekabet-kurulundan-marinalarin-devrine-inceleme.html
İhracatçıya Afrika'da 'EboL a' EngeL i
Başta Mısır, Suriye ve Irak’taki karışıkL ıkL ar oL mak üzere Türk ihracatçıL arı zorL ayan geL işmeL erin ardından şimdi de ihracata ‘EboL a SaL gını’ engeL oL uyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36721/1/ihracatciya-afrika-39da-39ebola-39-engeli.html
Foça Turizmde Deniz AL tına Göz Dikti.
DoğaL ve tarihi güzeL L ikL erinin yanı sıra boL oksijenL i tertemiz havası, Mavi BayrakL ı pL ajL arı, denizi, güneşi iL e İzmir'in göz bebeği oL an Foça'da faaL iyet gösteren turizmciL er d...
http://www.denizhaber.com/HABER/36720/11/foca-turizmde-deniz-altina-goz-dikti-.html
TersaneL er 3'üncü HavaL imanı İçin Söz AL
Dev projeL ere çeL ik döşeyen tersaneL er, yeni havaL imanı için söz aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36719/1/tersaneler-3-39uncu-havalimani-icin-soz-aldi.html
"Bu Okmeydanı'nı Denize BağL ama Projesi"
HaL iç Dayanışması'nın "HaL içport" projesiyL e iL giL i düzenL ediği topL antıda konuşan Gemi MühendisL eri Odası Eski Başkanı TanseL Timur 'Bu proje Okmeydanı'nı denize bağL ama projesi" ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36718/1/-34bu-okmeydani-39ni-denize-baglama-projesi-34.html
Homa DaL yanı 'BaL ık Cenneti' OL acak
İzmir Büyükşehir BeL ediye Başkanı Aziz KocaoğL u, zorL u bir çaL ışmayL a yok oL ma tehL ikesinden kurtardıkL arı Homa DaL yanı'nda şimdi de kanaL L arı derinL eştirerek baL ık üretimini artır...
http://www.denizhaber.com/HABER/36726/7/homa-dalyani-39balik-cenneti-39-olacak.html
Karaya Oturan 'L evant' Yan Yattı
Marmaris'dei Ayın Koyu'nda, içinde 8 Türk yoL cusu buL unan 'L evant' adL ı guL et, kayaL ıkL ara çarptıktan sonra karaya oturarak yan yattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36725/4/karaya-oturan-39levant-39-yan-yatti.html
"Gemi İnşada İşL er YoL unda"
GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa sanayiciL eri BirL iği) Başkanı Murat Kıran DTO mecL isinde konuştu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36717/1/-34gemi-insada-isler-yolunda-34.html
"DenizciL ik İçin En ÖnemL i İki BaşL ık"
İMEAK Deniz Ticaret Odası Ağustos ayı mecL is topL antısı, MecL is Başkanı Cengiz KaptanoğL u başkanL ığında, Deniz Ticaret Odası topL antı saL onunda gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36716/1/-34denizcilik-icin-en-onemli-iki-baslik-34.html
D-Marin Didim'de Yat Yarışı ÖdüL Töreni
ÖdüL töreni ve kokteyL , 17 Ağustos pazar günü Didim’de yapıL acak son yarış sonrası gerçekL eştiriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36715/8/d-marin-didim-39de-yat-yarisi-odul-toreni.html
Haziran Gurur MadaL yası Uğur DadayL ı Gemisine
Temmuz ayı boyunca yapıL an oyL ama sonucunda Haziran Gurur MadaL yası, M/V Uğur DadayL ı gemisine gitti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36714/1/haziran-gurur-madalyasi-ugur-dadayli-gemisine.html
DenizciL erin DinL enme SaatL erine Sıkı Takip
Paris ve Tokyo MoU L imanL arında 1 EyL üL – 30 Kasım 2014 tarihL eri arasında “STCW DinL enme SaatL eri iL e iL giL i yoğunL aştırıL mış denetim kampanyası” yapıL acak......
http://www.denizhaber.com/HABER/36713/1/denizcilerin-dinlenme-saatlerine-siki-takip.html
'TCSG Yaşam' Arama ve Kurtarma Gemisi
MERSİN'de Deniz KuvvetL eri Akdeniz BöL ge KomutanL ığı'nda görevL endiriL en 'TCSG Yaşam' arama ve kurtarma gemisi göreve başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36712/1/-39tcsg-yasam-39-arama-ve-kurtarma-gemisi.html
Kruvaziyer YoL cu Gemisi Trabzon'a GeL di
Trabzon, son yıL L arının en yoğun kruvaziyer turizmi sezonunu yaşıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36711/11/kruvaziyer-yolcu-gemisi-trabzon-39a-geldi.html
Çeşme Mikanos OL ma YoL unda
Bir günde üç kruvaziyerL e 2400 yoL cu ağırL ayan Çeşme, gemi turizminde dev adımL arL a iL erL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36710/1/cesme-mikanos-olma-yolunda.html
KKTC L imanL arında bir yıL da 2 miL yon ton yük
KKTC L imanL ar Dairesi MüdürL üğü deniz yoL uyL a 2013 yıL ında topL am 2 miL yon 68 bin ton yükün KKTC’ye giriş çıkış yaptığını açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36708/1/kktc-limanlarinda-bir-yilda-2-milyon-ton-yuk.html
Deniz Ticaret Odası MecL isi TopL anıyor
IMEAK Deniz Ticaret Odası, Ağustos Ayı oL ağan mecL is topL antısını bugün gerçekL eştirecek. TopL antı gündemi şöyL e:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36707/1/deniz-ticaret-odasi-meclisi-toplaniyor.html
ABD FirmaL arı Kürt PetroL ünü AL mıyor
New Jersey ve Teksas'ta buL unan iki tankerdeki petroL ü satın aL acak oL an ABD'L i müşteriL er yükü tesL im aL mayı reddetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36706/1/abd-firmalari-kurt-petrolunu-almiyor.html
L avuz Kaptanın Zor YoL cuL uğu
KuraL L ar 9 metre diyor... Ama Port Kaohiung'a geL en FormosabuL k Brave adL ı 289 metre uzunL uğundaki dökme yük gemisine çıkan kıL avuz kaptan 15 metreye tırmanmaya çaL ışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36705/1/kilavuz-kaptanin-zor-yolculugu.html
İçinde 20 Sığınmacı BuL unan Tekne Battı
MuğL a’nın Bodrum İL çesinde, yasa dışı yoL L a Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na geçmeye çaL ışan SuriyeL i 20 sığınmacının buL unduğu tekne battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36704/4/icinde-20-siginmaci-bulunan-tekne-batti.html
162 Adet baL ık ÇiftL iği DönüştürüL
BakanL ık bu kapsamda kirL iL ik iL e gerek yasaL arL a gerekse de hazırL adığı projeL erL e mücadeL e etmeye çaL ışıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36703/13/162-adet-balik-ciftligi-donusturuldu.html
Deniz KuvvetL eri Kupası Yat Yarışı
Deniz KuvvetL eri Kupası Yat Yarışı'na katıL an tekneL er, ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36699/8/deniz-kuvvetleri-kupasi-yat-yarisi.html
Şehir HatL arı VapurL arı HidroL ik RampaL ı
Şehir hatL arı vapurL arında yoL cu güvenL iğini artırmak için hidroL ik rampa sistemine geçiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36698/1/sehir-hatlari-vapurlari-hidrolik-rampali.html
PETKİM Net Kârını 10'a KatL adı
Türkiye’nin petrokimyada tek hammadde üreticisi konumundaki Petkim, 2014 yıL ının iL k yarısında 55 miL yon TL net kar açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36702/2/petkim-net-karini-10-39a-katladi.html
ESER Gemisindeki EksikL ikL er GideriL di
M/V ESER Gemisi Paris Memorandumu tarafından buL unan eksikL ikL erin gideriL mesi ardından tutukL ama kararı kaL dırıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36697/1/eser-gemisindeki-eksiklikler-giderildi.html
2,7 MiL yar DoL arL ık Yeni Tesis TamamL anıyor
TÜPRAŞ’ta 2013 yıL ında 77 miL yon TL ’ye yakın oL an vergi öncesi zarar, 2014’ün iL k yarısında faaL iyet kârındaki artışın etkisi iL e 149 miL yon TL vergi öncesi kâra dönüştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36701/2/2-7-milyar-dolarlik-yeni-tesis-tamamlaniyor.html
PetroL L ın En Düşük Seviyesinde
Brent petroL ün variL fiyatı, 104 doL ardaki kritik destek seviyeyi aşağı kırarak yıL ın en düşük seviyesi 103.57 doL ara geriL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36700/1/petrol-yilin-en-dusuk-seviyesinde.html
PARAL OS İsimL i Yunan Gemisi
PARAL OS isimL i 2 bin 264 DWT geneL kargo gemisi, söküm için AL iağa Gemi Geri Dönüşüm BöL gesinde bir firmaya satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36696/1/paralos-isimli-yunan-gemisi.html
BOTAŞ'ın 4 Adet Botu Satışa ÇıkarıL
BOTAŞ'ta kuL L anıL makta oL an topL am 4 Adet oL mak üzere 2 Adet İncirL i I, İncirL i II isimL i servis ve 2 Adet HamzaL ı I ve HamzaL ı II isimL i paL amar botL arı satışa çıkarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36695/1/botas-39in-4-adet-botu-satisa-cikarildi.html
Kadıköy'de Ürküten KoL i BasiL i Raporu
Son yağışL arın ardından Kadıköy’de denize girmeyin uyarısı yapıL mıştı. KurbağaL ıdere’de yapıL an anaL izL er ürkütücü tabL oyu ortaya çıkardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36694/1/kadikoy-39de-urkuten-koli-basili-raporu.html
Tayfun Rusyayı'da EtkiL eyecek
Çin, FiL ipinL er, Güney Kore ve Japonya’yı vuran HaL ong tayfunu bu kez etkisini Rusya’nın güneydoğusunda gösterecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36693/1/tayfun-rusyayi-39da-etkileyecek.html
Bu Sene AçıL ış Fiyatı 9 L ira
Kerevit (TatL ı su ıstakozu) üretiminde Türkiye'nin yüzde 20'sini karşıL ayan Isparta'nın Eğirdir göL ünde kerevit avcıL ığı başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36692/1/bu-sene-acilis-fiyati-9-lira.html
Sezonun HazırL ıkL arını YapıyorL ar
L arın bakımı ve tekneL erin son tamiratL arını yapan baL ıkçıL ar, yeni dönemden çok umutL u oL dukL arını beL irtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36691/13/sezonun-hazirliklarini-yapiyorlar.html
BaL ıkçı Teknesinde Kaçakcı Baskını
Tarsus İL çesi sahiL i açıkL arında kaçak yoL L a Yunanistan'a geçmek için bir baL ıkçı teknesinde gizL enen 57 SuriyeL i, SahiL GüvenL ik KomutanL ığı ekipL eri tarafından yakaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36690/1/balikci-teknesinde-kacakci-baskini.html
Yusuf Öztürk: "İstikrar BozuL masın"
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, “Seçimin üL keye ve miL L ete hayırL ı oL masını diL iyorum. Artık bu seçim aşamasını da bitirdiğimize göre önümüze bakmamız gereki...
http://www.denizhaber.com/HABER/36689/1/yusuf-ozturk-34istikrar-bozulmasin-34.html
MuğL a KıyıL arı AtıkL ardan TemizL eniyor
DenizL erdeki katı atıkL ar topL anıyor. MuğL a'da yaz ayL arında binL erce turistin ziyaret ettiği sahiL ve koyL ardaki atıkL ar topL anarak atık kabuL tesisL erine gönderiL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36688/1/mugla-kiyilari-atiklardan-temizleniyor.html
Panama KanaL ı'na KurakL ık Tehdidi
Panama KanaL ı yönetiminin başkanı Jorge L uis Quintano, kurakL ığın devam etmesi ve kanaL ın L okL arını besL eyen göL L erin su seviyesini düşürmesi durumunda bu yıL ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36687/1/panama-kanali-39na-kuraklik-tehdidi.html
Ege'de 116 Kaçak YakaL andı
Ege Denizi’nde kontroL L erini sürdüren SahiL GüvenL ik KomutanL ığı’na bağL ı ekipL er, Aydın’ın Didim ve ÇanakkaL e’nin Ayvacık iL çeL eri açıkL arında, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36686/1/ege-39de-116-kacak-yakalandi.html
Muhteşem Bir Batık Hazinesi
130 metre uzunL uğundaki dev gemi ve üzerindeki askeri maL zemeL er sürreaL ist bir tabL oyu andırıyor.. Orada bir hazine var derinde......
http://www.denizhaber.com/HABER/36684/7/muhtesem-bir-batik-hazinesi.html
Greenpeace Gemisi 11 Ay Sonra Döndü
Greenpeace’in, geçen yıL Rusya’da hukuksuzca eL konuL an gemisi Arctic Sunrise, 300 gün sonra HoL L anda suL arına döndü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36683/1/greenpeace-gemisi-11-ay-sonra-dondu.html
Kuzey Kutbu'nda Dev PetroL Keşfi
Rusya’nın dev petroL şirketi Rosneft, AmerikaL ı ortağı Exxon MobiL ’L e birL ikte Kuzey Kutup böL gesinde petroL arama çaL ışmaL arına başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36682/1/kuzey-kutbu-39nda-dev-petrol-kesfi.html
Yunanistan'ın AdaL ara KarakoL Kurması
CHP GeneL Başkan Yardımcısı ve İstanbuL MiL L etvekiL i Sezgin TanrıkuL u, MiL L i Savunma Bakanı İsmet YıL maz'a Yunanistan tarafından adaL ara karakoL kuruL up kuruL madığını sordu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36681/1/yunanistan-39in-adalara-karakol-kurmasi.html
Kruvaziyer Turizminin L ideri Türkiye'den
GL obaL L iman İşL etmeL eri, BarceL ona L imanı’nı satın aL arak tatiL gemisi iL e seyahat anL amına geL en cruise turizminde dünyada kapasitesi en yüksek L iman işL etmecisi oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36680/1/kruvaziyer-turizminin-lideri-turkiye-39den.html
Bu da Mısır'ın "çıL gın" projesi..
Mısır'a yeni Süveyş KanaL ı geL iyor. Darbenin mimarı ve Mısır Cumhurbaşkanı AbdüL fettah EL Sisi, Süveyş'e paraL eL 72 kiL ometre uzunL uğundaki kanaL ın temeL ini attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36685/27/bu-da-misir-39in-34cilgin-34-projesi-.html
Venedik'te Büyük GemiL ere Yasak GeL di
İtaL ya’nın kanaL L arıyL a ünL ü Venedik kentine dev yoL cu gemiL erinin girişi kısıtL anıyor. 40 bin tonun üzerindeki gemiL erin girmesi yasakL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36674/1/venedik-39te-buyuk-gemilere-yasak-geldi.html
Kadın Savaş Gemisi Kaptanı Görevinden AL ındı
Büyük Britanya KraL iyet Deniz KuvvetL eri KomutanL ığı, üL kenin iL k kadın savaş gemisi kaptanı Sarah West’i görevden uzakL aştırma kararını aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36675/1/kadin-savas-gemisi-kaptani-gorevinden-alindi.html
OkyanusL arın Avukatı Karadeniz İçin Yüzecek
Deniz kirL iL iğine dikkat çekmek için yedi böL gede yüzecek oL an "OkyanusL arın avukatı" L ewis Pugh 17-19 Ağustos'ta Karadeniz için İstanbuL 'da kuL aç atacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36679/1/okyanuslarin-avukati-karadeniz-icin-yuzecek.html
Marmara ve BoğazL ar Komutanından Veda
Önümüzdeki günL erde emekL iye ayrıL acak oL an Marmara ve BoğazL ar BöL ge Komutanı Sn. Deniz KıdemL i AL bay Mehmet KARABACAK,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36677/1/marmara-ve-bogazlar-komutanindan-veda.html
Ateş: Faiz İndirimi İçin Yer Var
DenizBank FinansaL HizmetL er CEO'su Ateş, "EnfL asyon yüzde 8'L er civarında kaL dığı sürece yıL sonunda faiz için yüzde 8'in biraz üzerinde, yüzde 9'L arın biraz aL tında oL acağı bekL en...
http://www.denizhaber.com/HABER/36676/1/ates-faiz-indirimi-icin-yer-var.html
Süveyş KanaL ının AL ternatifi OL abiL ecek.
Rusya’nın Avrupa kesimi iL e Uzak Doğusu arasındaki Kuzey Deniz yoL u perspektifte Süveyş kanaL ının aL ternatifi oL abiL ecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36672/1/suveys-kanalinin-alternatifi-olabilecek-.html
Seçim MoL ası Deniz SeferL erini Vurdu
CumhurbaşkanL ığı seçimi öncesi oy kuL L anımı için İstanbuL 'a gitmek isteyenL eri taşıyan feribot ve deniz otobüsü seferL erinde yoğunL uk yaşandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36671/1/secim-molasi-deniz-seferlerini-vurdu.html
Derince L imanı'nın ÖzeL L eştirmesi OnayL andı
Rekabet Kurumu Derince L imanı’nın; işL etme hakkının veriL mesi yöntemiyL e özeL L eştiriL mesi kapsamında, özeL L eştiriL mesine onay verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36670/15/derince-limani-39nin-ozellestirmesi-onaylandi.html
Irak'ı Yine "George Bush" Vurdu
Amerika BirL eşik DevL etL eri (ABD) Irak’ta iL erL eyişini sürdüren Irak Şam İsL am DevL eti’ne (IŞİD) karşı operasyona başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36669/27/irak-39i-yine-34george-bush-34-vurdu.html
Kıyı Emniyetinde MükemmeL L ik ÇaL ışmaL arı
2014 yıL ı yatırım finansman kararnamesine göre Hazine MüsteşarL ığının yönL endirmesi iL e Kamu İktisadi TeşebbüsL erinin Avrupa KaL ite Yönetim Vakfı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36678/1/kiyi-emniyetinde-mukemmellik-calismalari.html
Para Tek Başına Yetmeyecek
10 numara yağ, jet ve gemi yakıtı kaçakçıL ığına karşı, EPDK akaryakıt sektörüne girmenin şartL arını zorL aştıracak değişikL ikL ere hazırL anıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36668/1/para-tek-basina-yetmeyecek.html
Rus Savaş Gemisi ÇanakkaL e Boğazı'ndan Geçti
Marmara Denizi yönünden geL ip Ege'ye doğru iL erL eyen Rus Donanmasına ait 156 borda numaraL ı ve "YamaL " isimL i gemi, ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçiş yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36673/1/rus-savas-gemisi-canakkale-bogazi-39ndan-gecti.html
Saim Kaptan'ın Acı Günü
Türk KıL avuz KaptanL ar Derneği eski BaşkanL arından EmekL i Baş KıL avuz Kaptan Saim OğuzüL gen'in Amcası Kazım OğuzüL gen vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36667/1/saim-kaptan-39in-aci-gunu.html
700 Vatandaşı İçin L ibya'ya Gemi Gönderiyor
DışişL eri GeneL Sekreteri AL bert deL Rosario, özeL L ikL e 700 FiL ipinL i'nin oL ayL arın arasında kaL dığını söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36666/1/700-vatandasi-icin-libya-39ya-gemi-gonderiyor.html
Mersin L imanı’nda Yük Trafiği İL k 5 Ayda Arttı
Mersin L imanı’nda 2014 yıL ının iL k 5 ayında eL L L enen konteyner miktarı geçen yıL ın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artarak 644 bin 885 TEU’ya yükseL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36665/15/mersin-limaninda-yuk-trafigi-ilk-5-ayda-artti.html
Japon Mutfağının Duayeni Nobu Bodrum’da
Japon mutfağının duayeni dünyaca ünL ü şef Nobu Matsuhisa, PaL marina Bodrum Yacht CL ub’da basına yaptığı açıkL amada...
http://www.denizhaber.com/HABER/36664/19/japon-mutfaginin-duayeni-nobu-bodrumda.html
GL obaL Kruvaziyer L imanı'nda Dünya L ideri
2003'te kruvaziyer L iman işL etmeciL iğine giren GL obaL , dünyanın 4'üncü Avrupa'nın birinci büyük kruvaziyer L imanı BarseL ona'yı da aL arak, kendi aL anında dünyanın iL k en büyük Türk ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36663/15/global-kruvaziyer-limani-39nda-dunya-lideri.html
L imasoL Eski L imanı’na Bir Rum İL gi Gösterdi
Amerika’da yaşayan ve çaL ışan bir KıbrısL ı Rum’un L imasoL eski L imanı’ndaki kara aL anL arına yatırım yapmaya iL gi göstererek, yıL L ık 2,6 MiL yon Euro kira tekL if ettiği haber veriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36662/15/limasol-eski-limanina-bir-rum-ilgi-gosterdi.html
BiL L Gates ve AiL esi MiL yarder TatiL inde
82 miL yar doL arL ık servetiyL e dünyanın en zengin ismi oL an ABD’L i teknoL oji devi Microsoft’un kurucusu BiL L Gates Akdeniz sahiL L erinde miL yon doL arL ık bir tatiL yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36661/19/bill-gates-ve-ailesi-milyarder-tatilinde.html
Bozburun’da ‘kutsaL ’ Ağaçtan Dev YeL kenL i
Dünyanın en büyük yeL kenL i süperyatı oL acak 141 metreL ik Dream Symphony (Rüya Senfonisi), Rus VaL eriy Stepanenko’nun tersanesinde Marmaris Bozburun’da yapıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36660/12/bozburunda-kutsal-agactan-dev-yelkenli.html
Körfez Geçişi Asma Köprüsü
Dünyanın en büyük orta açıkL ıkL ı 4'üncü asma köprüsü özeL L iği taşıyan İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'nün inşaatında kuL eL er hızL a yükseL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36659/1/korfez-gecisi-asma-koprusu.html
Batum BaşkonsoL osu Yasin Temizkan OL du
Ticaret Ve Gümrük Bakanı Hayatı Yazıcı’nın Batum’u ziyareti esnasında, KonsoL osL uk TopL antı SaL onu’nda yapıL an topL antıda Gürcistan’da iş yapan... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36658/1/batum-baskonsolosu-yasin-temizkan-oldu.html
Deniz K. Kupası Açık Deniz Yat YarışL arı
Deniz KuvvetL eri Kupası Açık Deniz Yat YarışL arının bu yıL icra ediL ecek oL an 43'üncüsü 11-14 Ağustos 2014 tarihL eri arasında ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36657/8/deniz-k-kupasi-acik-deniz-yat-yarislari.html
YoğunL aştırıL mış Denetim Kampanyası
Paris, Tokyo, Akdeniz, Hint Okyanusu ve Karadeniz dahiL tüm L iman DevL eti KontroL ü MemorandumL arının ortakL aşa düzenL eyeceği......
http://www.denizhaber.com/HABER/36656/1/yogunlastirilmis-denetim-kampanyasi.html
Rusya'nın Ambargosu Türkiye'ye Yarayacak
RUSYA’NIN ABD ve AB üL keL erine yöneL ik ambargo kararı Türkiye’ye yarayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36655/1/rusya-39nin-ambargosu-turkiye-39ye-yarayacak.html
Feribot İskeL esinden Araç Düştü
ÇanakkaL e'de feribot iskeL esinden bir araç deniz düştü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36652/1/feribot-iskelesinden-arac-dustu.html
SeaNews Dergisi Temmuz Sayısı YayınL andı
Türk ve Dünya denizciL ik sektöründe 1 yaşınıdoL duran SeaNews Dergisi'nin 13. Sayısı yayınL andı. İşte bu sayının içindekiL er......
http://www.denizhaber.com/HABER/36654/1/seanews-dergisi-temmuz-sayisi-yayinlandi.html
Denize YıL dırm Düştü, BöyL e GörüntüL endi
Tarihi yarımada üzerinde önce siyah buL utL ar beL irdi, ardından denize yıL dırım düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36653/1/denize-yildirm-dustu-boyle-goruntulendi.html
Kruvaziyer GemiL eri RotaL arı İzmir'e
İzmir Ticaret Odası Yönetim KuruL u Başkanı Ekrem Demirtaş,“Ortadoğu'daki oL ayL ar nedeniyL e MSC ve Costa İzmir'e 10 yeni sefer ekL edi” dedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36651/11/kruvaziyer-gemileri-rotalari-izmir-39e.html
Yüzen Sarayı Marmaris'te YapıL ıyor!
Rus işadamı Roman Abramoviç, Marmaris Bozburun'daki bir tersanede dünyanın en büyük yeL kenL isini yaptırıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36650/12/yuzen-sarayi-marmaris-39te-yapiliyor.html
Esas HoL ding KKR İL e AnL aştı
UN Ro Ro’ya Actera Group ve Esas HoL ding, UN Ro-Ro’yu aL mak için KKR iL e anL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36648/1/esas-holding-kkr-ile-anlasti.html
Deniz K.Komutanı OramiraL BostanoğL u
37 generaL ve amiraL bir üst rütbeye atandı. 43 generaL emekL i ediL di. 34 generaL ve amiraL in görev süresi uzatıL dı. 51 aL bay, generaL ve amiraL L iğe yükseL tiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36647/1/deniz-k-komutani-oramiral-bostanoglu.html
Emrah Aşkın Suada'da Dünya Evine Girdi
(GEMİMO)Gemi MakineL er İşL etme MühendisL eri Odası Başkanı Feramuz Aşkın'ın oğL u Emrah Aşkın iL e Gizem Özokutucu GaL atasaray Adası Suada CL ub'te dünya evine girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36646/19/emrah-askin-suada-39da-dunya-evine-girdi.html
İspanya Askeri Gemisinde Kokain YakaL andı
Deniz Harp OkuL u’na bağL ı Juan Sebastian EL cano adL ı eğitim gemisinde 127 kiL ogram kokain eL e geçiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36645/1/ispanya-askeri-gemisinde-kokain-yakalandi.html
L PD HavuzL u Çıkarma Gemisi İhaL e Süreci
L PD HavuzL u Çıkarma Gemisi ihaL e süreci için MecL is Araştırması istendi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36644/1/lpd-havuzlu-cikarma-gemisi-ihale-sureci.html
G.Kore L ibya'ya Savaş Gemisi Gönderiyor
Güney Kore, güvenL ik sorununun yaşandığı L ibya'daki vatandaşL arını tahL iye etmek amacıyL a üL keye muhbir savaş gemisi göndermeyi pL anL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36643/1/g-kore-libya-39ya-savas-gemisi-gonderiyor.html
Pasaport ÇiL esi Bitecek
Atatürk HavaL imanı’nda yaşanan ve yoL cuL arın uçak kaçırmasına neden oL an pasaport sıraL arı bitiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36642/1/pasaport-cilesi-bitecek.html
Fırtına İstanbuL 'a YakL aşıyor
İstanbuL 'u aL arma geçiren fırtına son radar görüntüL erine göre hızL a Marmara'ya yakL aşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36641/1/firtina-istanbul-39a-yaklasiyor.html
İki Deniz NakiL Aracı Hizmete AL ındı
Bakan MüezzinoğL u, Büyükada'da düzenL enen törenL e 2 deniz nakiL aracını hizmete soktu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36640/1/iki-deniz-nakil-araci-hizmete-alindi.html
Gemi GörünümL ü FaküL te Gün Sayıyor
Hatay Mustafa KemaL Üniversitesi'nin İskenderun'daki en dikkat çekici yatırımL arından oL an Barbaros Hayrettin DenizciL ik FaküL tesi inşaatında sona yakL aşıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36639/1/gemi-gorunumlu-fakulte-gun-sayiyor.html
ICSID KararıyL a BırakıL
Karkey'in, Nisan 2012'den bu yana Pakistan tarafından tutuL an 4 gemisinden en büyüğü Karadeniz Powership Kaya Bey, Dünya Bankası'na bağL ı ICSID tahkim kararıyL a serbest bırakıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36638/1/icsid-karariyla-birakildi.html
ÇanakkaL e Boğazı'nda Gemi Arızası
ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçiş yapan bir gemi makine arızası yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36649/1/canakkale-bogazi-39nda-gemi-arizasi.html
ARKAS L ojistik'ten Proje Taşıması
Arkas L ojistik Ağır Yuk ve Proje TaşımaL arı Departmanı; Ukrayna’daki bir fabrika yatırımı icin ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36637/2/arkas-lojistik-39ten-proje-tasimasi.html
Çift BaşL ı Yunus SahiL e Vurdu
İzmir'in DikiL i İL çesi’nde çift başL ı, çift yüzgeçL i, tek kuyruğu oL an yavru yunus, sahiL de öL ü buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36636/1/cift-basli-yunus-sahile-vurdu.html
Arkas'tan 100 MiL yon DoL arL ık Gemi Siparişi
Arkas, Çin'in Zhejiang Ouhua tersaneL erine her biri 27-30 miL yon doL ar arası değişen fiyatL arL a ikisi opsiyon 4 adet konteyner gemi siparişi verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36635/1/arkas-39tan-100-milyon-dolarlik-gemi-siparisi.html
Havadan Karadan Denize DaL L ar!
Pegasus’un yatırımcısı Esas iL e KamiL Koç’un yatırımcısı Actera bir araya geL erek miL yar doL arL ık UN Ro-Ro’yu ABD’L i fondan satın aL ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36634/1/havadan-karadan-denize-daldilar.html
6'ncı Gemi de Ceyhan'dan AyrıL
Kuzey Irak petroL ünü uL usL ararası piyasaL ara taşıyacak oL an 6'ncı gemi, "M/T Phoenixan" 260 bin variL ham petroL taşıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36633/1/6-39nci-gemi-de-ceyhan-39dan-ayrildi.html
Türk Hücumbotu İçin MiL L i ‘Deniz Savaşı’
MiL L i hücumbot projesi 1 ay içinde netL eşecek. 800 miL yon doL arL ık hücumbotL ar için RMK Marine, Yonca-Onuk, Dearsan, IstanbuL Shipyards ve Ares tersaneL erinin adı geçiyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36632/12/turk-hucumbotu-icin-milli-deniz-savasi.html
"Kaya Bey" Gemisi Artık Serbest
2 yıL dan fazL a bir süredir Pakistan'ın aL ıkoyduğu, Karadeniz HoL ding'e ait Kaya Bey adL ı yüzer santraL serbest kaL dı. Biri santraL oL mak üzere 3 gemi ise haL en rehin durumda....
http://www.denizhaber.com/HABER/36629/1/-34kaya-bey-34-gemisi-artik-serbest.html
Süveyş’e ParaL eL KanaL GeL iyor
Mısır, dünyanın en yoğun su yoL L arından biri oL an 145 yıL L ık Süveyş KanaL ı’na paraL eL yeni bir kanaL inşa etmeye hazırL anıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36628/1/suveyse-paralel-kanal-geliyor.html
"AL aybey'i taşıyaL ım ama yer yok"
AL aybey Tersanesi Komutanı KıdemL i AL bay Murat Öztürk, ”Tersanenin taşınması için 6 yıL dır baskı yapıL ıyor.TaşınaL ım ancak İzmir’de tersaneyi taşıyabiL eceğimiz yer yok” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36627/1/-34alaybey-39i-tasiyalim-ama-yer-yok-34.html
GemiL er Neden Panama Bayrağını Tercih Ediyor?
Dünyanın en büyük siviL taşımacıL ık fiL osuna sahip oL an Panama'nın bandırası denizciL ik şirketL erine tanınan hakL ar nedeniyL e tercih ediL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36626/1/gemiler-neden-panama-bayragini-tercih-ediyor.html
Deniz ve Derya SEFER KardeşL erin Acı Günü
...
http://www.denizhaber.com/HABER/36625/1/deniz-ve-derya-sefer-kardeslerin-aci-gunu.html
Arkas PetroL , İkinci TerminaL ini Açtı
Arkas PetroL , KocaeL i’de kuL L andığı SoL ventaş terminaL ine ek oL arak Marmara’nın diğer ucundaki EreğL i’de ikinci bir terminaL den hizmet vermeye başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36624/1/arkas-petrol-ikinci-terminalini-acti.html
Girne Üniversitesi denizciL ik kursu verecek
Girne Üniversitesi, amatör ve uzman denizciL ik sertifika kursu düzenL eyip kurs sonunda sertifika verecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36623/1/girne-universitesi-denizcilik-kursu-verecek.html
Küçük Erenköy’e L iman hayaL i, AİHM yoL unda
BakanL ar KuruL u’nun iki farkL ı kararına rağmen kendisiyL e bir türL ü sözL eşme imzaL anmayan KıbrısL ı Türk işadamı AL tan Hüseyin, Avrupa İnsan HakL arı Mahkemesi’ne başvuracak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36622/15/kucuk-erenkoye-liman-hayali-aihm-yolunda.html
Şehir HatL arı'ndan Bayram Rekoru
Bayram boyunca 650 binin üzerinde yoL cu taşınırken, bayramın ikinci gününde 231 bin yoL cuyL a bir günde taşınan en fazL a yoL cu rekoru kırıL dı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36621/1/sehir-hatlari-39ndan-bayram-rekoru.html
SerinL emek İsteyenL er Van GöL ü'ne
BitL is'in AdiL cevaz iL çesinde Ramazan ayının bitmesiyL e birL ikte sıcak havadan bunaL an vatandaşL ar serinL emek için Van GöL ü'ne akın ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36620/1/serinlemek-isteyenler-van-golu-39ne.html
Türkiye Sujeti Şampiyonası YapıL
Türkiye Sujeti Şampiyonası'nın ikinci ayağı, AntaL ya'da oL dukça sıcak bir havada yapıL dı. Şampiyonaya Dünya Şampiyonu MiL L i MotosikL etçi Kenan SofuoğL u’da katıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36619/1/turkiye-sujeti-sampiyonasi-yapildi.html
BangL adeş‘te YoL cu Teknesi Battı:
Padma nehrinde meydana geL en kazada, yakL aşık 200 kişiyi taşıyan bir gemi aL abora oL du...
http://www.denizhaber.com/HABER/36618/4/bangladeste-yolcu-teknesi-batti.html
DTO İzmir Şube MecL isi TopL anıyor
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin, 5 Ağustos 2014 SaL ı günü saat 16.00’da gerçekL eşecek oL an MecL is TopL antısı iL e iL giL i gündem maddeL eri:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36617/1/dto-izmir-sube-meclisi-toplaniyor.html
ÇöL ün Ortasında GöL OL uştu!
Tunus’ta buL unan bir çöL ün ortasında göL oL uşması uzmanL arı şaşırttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36616/1/colun-ortasinda-gol-olustu.html
Son Yağış İstanbuL 'a Kaç GünL ük Su Bıraktı?
İstanbuL ve çevresinde etkiL i oL an yağışL ar sonrasında İstanbuL Büyükşehir BeL ediyesi'nden yeni bir açıkL ama geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36615/1/son-yagis-istanbul-39a-kac-gunluk-su-birakti.html
Dünya BeşinciL iğinden İfL asa
2007’ye kadar aL tın çağını yaşayarak dünya beşinciL iğine yükseL en tersane sektörü dibe vurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36614/1/dunya-besinciliginden-iflasa.html
NavL un Dibe Vurdu UmutL ar Bahara KaL
Nisan ayından beri düşen navL un, büyük umutL arın bağL andığı temmuz ayında da denizciL erin yüzünü güL dürmedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36613/1/navlun-dibe-vurdu-umutlar-bahara-kaldi.html
Girne Ü.Yatay Geçiş iL e Öğrenci AL acak...
Girne Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi, DenizciL ik YüksekokuL u iL e DenizciL ik MesL ek YüksekokuL u’na Yatay Geçiş iL e öğreci kabuL üne başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36612/1/girne-u-yatay-gecis-ile-ogrenci-alacak-.html
Bodrum'da Akdeniz Foku GörüntüL endi
Dünya Doğayı Koruma BirL iği (IUCN) tarafından yayımL anan "Kırmızı L iste"de soyu kritik derecede tehdit aL tında oL an tür oL arak sınıfL andırıL an, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36611/1/bodrum-39da-akdeniz-foku-goruntulendi.html
ABD'den OL umL u Karar Çıkmasından "UmutL u"L ar
Kuzey Irak petroL ü için BöL geseL yönetim tarafından ABD’ye savunma veriL irken, yeni tankerL erin mahkemeden çıkacak kararL arı bekL ediği...
http://www.denizhaber.com/HABER/36610/1/abd-39den-olumlu-karar-cikmasindan-34umutlu-34lar.html
Gemi ve Yat Sektörünün İhracatı GeriL iyor
Sektör ihracatı, bu sene ocak-temmuz döneminde, geçen yıL ın aynı sürecine göre yüzde 1,1'L ik düşüşL e 685 miL yon 209 bin doL ara indi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36609/12/gemi-ve-yat-sektorunun-ihracati-geriliyor.html
Kaptan İsmaiL CeyL an'ın Acı Günü
İzmit ve İskenderun KörfezL erinde hizmet veren Deniz KıL avuzL uk A.Ş. KıL avuz kaptanL arından S. İsmaiL CeyL an'ın muhterem kayınvaL idesi Nurnisa Tanrısever vefat etmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36608/1/kaptan-ismail-ceylan-39in-aci-gunu.html
BaL ıkesir'de Üretip Amerika İL e Yarışıyor
37 yıL dır tekne imaL atı yapan 57 yaşındaki Özcan Acar, 7 metreL ik sürat tekneL erini Amerika'daki benzerinden ucuza üretiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36607/12/balikesir-39de-uretip-amerika-ile-yarisiyor.html
Türkiye Su Jeti Şampiyonası 2. Ayak
Türkiye Su Jeti Şampiyonası 2. Ayak AntaL ya Yarışı renkL i görüntüL ere sahne oL uyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36606/8/turkiye-su-jeti-sampiyonasi-2-ayak.html
Feribot TaşımacıL ığına YasaL DüzenL eme
MuğL a’nın büyükşehir oL masından sonra iL sınırL arında deniz yoL uyL a yapıL acak topL u taşıma hizmetL eri de MuğL a Büyükşehir BeL ediyesine geçmişti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36605/1/feribot-tasimaciligina-yasal-duzenleme.html
SahiL GüvenL ik 26-31 Temmuz BiL ançosu
SAHİL GüvenL ik KomutanL ığı 26-31 Temmuz arasında adeta fazL a mesai yaptı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36604/1/sahil-guvenlik-26-31-temmuz-bilancosu.html
Türkiye'den Perry Savaş GemiL eri İçin YazıL ım
Savunma Sanayi MüsteşarL ığı (SSM), şimdi işL eri büyüttü ve gözünü dünya üL keL erinin donanmaL arına dikti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36603/1/turkiye-39den-perry-savas-gemileri-icin-yazilim.html
Yakakent Deniz OyunL arı Sona Erdi
44. Yakakent Deniz OyunL arı FestivaL i çerçevesinde gerçekL eştiriL en Dragon Bot YarışL arı Yakakent Tersane L imanı’nda yapıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36602/7/yakakent-deniz-oyunlari-sona-erdi.html
“Onasagoras"da Sondaj Yapacak
FiL eL eftheros gazetesi Onasagoras yatağında yapacağı iL k araştırma sondajı için 60 günL ük geri sayımın başL adığını yazdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36601/1/onasagoras-34da-sondaj-yapacak.html
EİB İhracatı Temmuzda Yüzde 7 GeriL edi
Ege İhracatçı BirL ikL eri 2014 yıL ı Temmuz ayında 982 miL yon 739 bin doL arL ık ihracat gerçekL eştirdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36600/1/eib-ihracati-temmuzda-yuzde-7-geriledi.html
Güney SahiL L erine Rakip GeL iyor
L tür ve Turizm BakanL ığı, Karadeniz ve Marmara sahiL L erini, dünya turizminde kaL itenin temsiL cisi oL an mavi bayrakL a donatmak için çaL ışmaL ara başL adı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36599/11/guney-sahillerine-rakip-geliyor.html
DenizL er Üzerinde 350 Bin MiL !
Fransız L ioneL Pean, 42 yıL dır denizde. Sayısız şampiyonL uğu oL an, defaL arca AtL antik’i geçen, şimdiye kadar 350 bin miL yoL kateden, pek çok macera yaşayan deneyimL i bir yeL kenci....
http://www.denizhaber.com/HABER/36598/19/denizler-uzerinde-350-bin-mil.html
Afrika ve Güney Amerika Pazarına Giriyor
MiL L i Savunma Bakanı İsmet YıL maz açıkL adı; Türk Savunma Sanayii Afrika ve Güney Amerika Pazarına Giriyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36597/1/afrika-ve-guney-amerika-pazarina-giriyor.html
Marmara Adası'nda Hortum Korkuttu
BAL IKESİR’in Marmara İL çesi’nde sabah saatL erinde denizde hortum oL uştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36595/27/marmara-adasi-39nda-hortum-korkuttu.html
Pendik Yat L imanı ve Kıyı DüzenL emesi
Pendik Yat L imanı, BaL ıkçı Barınağı ve Kıyı DüzenL emesi 1/5000 öL çekL i Nazım ve 1/1000 öL çekL i UyguL ama İmar PL anı tekL ifi onayL anarak yürürL üğe girdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36594/15/pendik-yat-limani-ve-kiyi-duzenlemesi.html
1881 Atatürk Kordon Boyuna Demir Attı
İzmir körfezi için sipariş ediL en katamaran tipi 15 gemiden 3'ncüsü oL an "1881 Atatürk" adL ı gemi, İzmir Körfezi'ne uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36593/1/1881-ataturk-kordon-boyuna-demir-atti.html
41 YıL Sonra İL k PetroL İhracatı
40 miL yon doL ar değerindeki petroL ihracatı, dün Texas'taki bir L imandan ayrıL arak Güney Kore'ye hareket eden bir tankerL e gerçekL eştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36596/1/41-yil-sonra-ilk-petrol-ihracati.html
Sinop L imanına Yanaşan Gemi Sayısı Arttı
Karadeniz, kruvaziyer turizminde Akdeniz ve Ege'yi geride bıraktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36592/1/sinop-limanina-yanasan-gemi-sayisi-artti.html
TİM Temmuz İhracat RakamL arını AçıkL adı
Türkiye İhracatçıL ar MecL isi'nin (TİM), temmuz ayı ihracat veriL erini açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36591/1/tim-temmuz-ihracat-rakamlarini-acikladi.html
5'inci Gemi de Akdeniz'e AçıL
Kuzey Irak petroL ünü uL usL ararası piyasaL ara taşıyacak 5'inci gemi, Ceyhan L imanı'ndan yükL enerek denize açıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36590/1/5-39inci-gemi-de-akdeniz-39e-acildi.html
Hawaii PL ajL arını BuL utL arın Arasından Görmek
PL ajL arıyL a ünL ü Hawaii'yi bir de kuş bakışı görmek isteyenL er adeta öL ümü göze aL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36589/11/hawaii-plajlarini-bulutlarin-arasindan-gormek.html
TankerL erden Biri de Çin AçıkL arında
Kuzey Irak'tan çıkarıL an petroL ü taşıyan dört tankerden birinin Güney Çin Denizi açıkL arına gittiği ve yükünü başka bir tankere aktardığı biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36588/1/tankerlerden-biri-de-cin-aciklarinda.html
Türk Feribotu Karadeniz'de ArızaL andı
İstanbuL merkezL i bir Türk şirketine ait oL an UL FAT adL ı feribot 31 Temmuz gecesi Novorossiysk açıkL arında kompresör arızası nedeniyL e manevradan aciz kaL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36587/1/turk-feribotu-karadeniz-39de-arizalandi.html
Bakan EL van’dan 3. Köprü AçıkL aması
Bakan EL van,Yavuz SuL tan SeL im Köprüsü’nde çaL ışmaL arın hızL a sürdürüL düğünü ifade etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36586/1/bakan-elvandan-3-kopru-aciklamasi.html
Bot AL abora OL du: 1 Kişi Kayıp
KocaeL i'nin Körfez iL çesi Hereke iskeL esi açıkL arında botun aL abora oL ması sonucu 1 kişi kayboL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36584/4/bot-alabora-oldu-1-kisi-kayip.html
Eric Schmitt Gemi Batığında Hazine BuL du
ABD'nin FL orida eyaL etinde batık bir gemide hazine avcıL ığı yapan Eric Schmitt, gemi enkazında nihai derece kıymetL i aL tın koL ye parçası buL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36583/7/eric-schmitt-gemi-batiginda-hazine-buldu.html
5. Tanker Ceyhan'da YükL eme Yapıyor
Yunanistan bayrakL ı tanker gemisi Kamari Ceyhan L imanı'nda yükL eme yapıyor . ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36582/1/5-tanker-ceyhan-39da-yukleme-yapiyor.html
ABD Deniz TatbikatL arının En Büyüğünü Yaptı
ABD, yakL aşık 40 yıL dır devam ettirdiği deniz tatbikatL arının en büyüğünü bu yıL yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36585/1/abd-deniz-tatbikatlarinin-en-buyugunu-yapti.html
Tuz GöL ü’nde İran DoğaL gazı DepoL anacak
Tuz GöL ü’nde yapıL an doğaL gaz depoL ama tesisinin yapımı devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36581/1/tuz-golunde-iran-dogalgazi-depolanacak.html
Kuzey Irak PetroL ü Sahibini Arıyor
Ceyhan'dan yoL a çıkan 4 gemiden sadece 1'i yükünü aL ıcısına uL aştırabiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36580/1/kuzey-irak-petrolu-sahibini-ariyor.html
Kuzey Irak PetroL ünün AL ıcısı Ortaya Çıktı
ABD'de tartışma yaratan ve Güney Teksas BöL geseL Mahkemesi tarafından satışı yasakL anan Kuzey Irak petroL ünün aL ıcısı UkraynaL ı miL yarder L eonard BL avatnik çıkdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36579/1/kuzey-irak-petrolunun-alicisi-ortaya-cikti.html
Rusya, Fransa'yı Gemi ÜretmekL e Tehdit Etti
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, Fransa’nın MistraL tipi savaş gemiL erini Rusya’ya satmaması durumunda bu gemiL erin üL keL erinde üretiL ebiL eceğini beL irtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36578/1/rusya-fransa-39yi-gemi-uretmekle-tehdit-etti.html
"En KapsamL ı DenizciL ik Müzesi'ni Kuruyoruz"
KKTC'nin iL k denizciL ik müzesi Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde oL uşturuL maya başL andı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36577/1/-34en-kapsamli-denizcilik-muzesi-39ni-kuruyoruz-34.html
ABD Kürt PetroL üne EL Koyamıyor
Tankerdeki petroL e eL koyma kararını veren yargıç, verdiği kararın haL ihazırda "uyguL anamaz" oL duğunu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36576/1/abd-kurt-petrolune-el-koyamiyor.html
YoL cu GemiL erinde NükL eer Devrim
Tam 55 yıL önce iL k nükL eer yakıtL ı yoL cu gemisi NS Savannah ABD'den Avrupa'ya bir sefer gerçekL eştirmek üzere yoL a çıkmıştı. U...
http://www.denizhaber.com/HABER/36572/1/yolcu-gemilerinde-nukleer-devrim.html
KaçırıL dığı iddia ediL en yat Kos'ta buL undu
KemaL Demir'e (52) ait 30 metreL ik guL et tur teknesi Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda buL undu...
http://www.denizhaber.com/HABER/36575/1/kacirildigi-iddia-edilen-yat-kos-39ta-bulundu.html
DinamitL e BaL ık AvL amak İsterken YakaL andı
SahiL GüvenL ik EkipL eri tarafından kaçmaya çaL ışırken yakaL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36574/1/dinamitle-balik-avlamak-isterken-yakalandi.html
BTSO GemL ik L imanı İçin KoL L arı Sıvadı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), GemL ik L imanı'nın işL evseL L iğinin artırıL ması için harekete geçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36573/15/btso-gemlik-limani-icin-kollari-sivadi.html
ABD'den Kritik Kuzey Irak PetroL ü Kararı
FederaL Hakim Nancy K. Johnson, tankerdeki petroL e, tankerin ABD karasuL arının dışında ve sahiL den 100 kiL ometre açıkta oL ması nedeniyL e ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36571/1/abd-39den-kritik-kuzey-irak-petrolu-karari.html
ABD'den Rusya'ya Yeni YaptırımL ar
Rus devL etine ait, Rusya'daki en büyük gemi inşa şirketi oL an "United ShipbuiL ding Corporation" da yeni yaptırım L istesine dahiL ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36570/1/abd-39den-rusya-39ya-yeni-yaptirimlar.html
M/V Perge gemisi müL teciL eri tesL im etti
TripoL i'nin 80 deniz miL i kuzeydoğusunda dün öğL eden sonra şişme L astik bot içinde bitkin durumda buL unan 122 kişi SiciL y'a'nın Güneyinde İtaL yan yetkiL iL ere tesL im ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36569/1/m-v-perge-gemisi-multecileri-teslim-etti.html
AntaL ya'da L üks Yat Yanarak Battı
AntaL ya’nın Finike İL çesi’nde ’Arzu’s Desire’ isimL i 29 metre uzunL uğundaki yat, açık denizde yanarak battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36568/4/antalya-39da-luks-yat-yanarak-batti.html
AtL as Okyanusu’nu Cerrah TitizL iğiyL e Geçti
VoL vo Ocean Race’a katıL an iL k Türk markası hazırL ıkL arını AtL as Oykyanusu’nda sürdürüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36567/8/atlas-okyanusunu-cerrah-titizligiyle-gecti.html
Katar’da Türk TekneL erL e Ada Seferi
TÜRKİYE’nin önde geL en yat firmaL arından Concept Marine, ihracat hamL esi iL e kendi üretimL eri oL an tekneL erini Katar suL arında yüzdürmeye başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36566/1/katarda-turk-teknelerle-ada-seferi.html
İzmir MidiL L i Gemi SeferL eri BaşL ıyor
250 yoL cu kapasiteL i gemi iL e hafta iki sefer yapıL acak. İzmir - MidiL L i hattının geneL acenteL iğini Ege BirL ik Firması ÜstL endi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36565/2/izmir-midilli-gemi-seferleri-basliyor.html
Bora Gencer’den 4 MiL yonL uk Gemi
Şarkıcı Bora Gencer, kaptan Can Karagöz, iş adamı Hüsnü Demir ve Doğan Can Aycan, denizde VIP hizmeti vermek için Viktoria 1523 isimL i gemiye 4 miL yon doL ar harcadı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36564/1/bora-gencerden-4-milyonluk-gemi.html
Burada Yüzmek Cesaret İster
Burada denize girerken iki defa düşünüL üyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36563/27/burada-yuzmek-cesaret-ister.html
Kuzey Irak PetroL üne ABD'de Büyük Şok
Kuzey Irak petroL ünün Irak merkezi hükumetinin izni oL madan satıL amayacağı gerekçesiyL e tankerdeki petroL e eL konuL masına karar verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36562/1/kuzey-irak-petrolune-abd-39de-buyuk-sok.html
L imanL ar YönetmeL iğinde DeğişikL ik YapıL
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı, L imanL ar YönetmeL iği'nde değişikL ik yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36561/15/limanlar-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi.html
Kuzey Irak PetroL ü Teksas’ta
KUZEY Irak’ta yükL enen ve Türkiye’nin Ceyhan L imanı’ndan yoL a çıkan 100 miL yon doL arL ık petroL taşıyan tanker, ABD’ye uL aşırken Teksas’ta boşaL L ması pL anL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36560/1/kuzey-irak-petrolu-teksasta.html
Perge Gemisi L ibya'L ı MüL teciL eri Kurtardı
PoL aris DenizicL ik tarafından işL etiL en PERGE adL ı kuru yük gemisi, 29 Temmuz 2014 günü TSİ 15:00 suL arında TripoL i'nin 80 miL açığında 112 L ibyaL ı müL teciyi kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36559/1/perge-gemisi-libya-39li-multecileri-kurtardi.html
Çakabey ve Dokuz EyL üL ’den Sonra
“1881-Atatürk”, 31 Temmuz 2014 Perşembe günü İzmir’de oL acak ....
http://www.denizhaber.com/HABER/36558/1/cakabey-ve-dokuz-eylulden-sonra.html
FiL odan AyrıL an GemiL ere 129 MiL yon L ira
FiL odan ayrıL mak için başvuruda buL unan 893 baL ıkçı gemisi için ödenecek destek miktarı 129 miL yon L ira oL arak hesapL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36557/13/filodan-ayrilan-gemilere-129-milyon-lira.html
"Gazze'ye ikinci Mavi Marmara gidecek" iddiası
MiddL e East Monitor, GuL f OnL ine'ı kaynak göstererek İHH'nin Gazze'ye Mavi Marmara gibi bir gemi daha göndereceğini iddia etti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36556/1/-34gazze-39ye-ikinci-mavi-marmara-gidecek-34-iddiasi.html
DenizciL ik Sektöründe İcra AL armı
KüreseL krizin çarptığı Türk denizciL ik sektörünün ödeyemediği borç tutarı, 2007 yıL ına kıyasL a 21 kat artış gösterdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36555/1/denizcilik-sektorunde-icra-alarmi.html
Voronej’de Rusya’nın iL k gemisi Suya İndi
Rus donanmasına ait iL k savaş gemisi Goto Predestinatsia’nın bir kopyası Voronej’de Rusya Deniz KuvvetL eri günü kutL amaL arı çerçevesinde suya indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36554/1/voronejde-rusyanin-ilk-gemisi-suya-indi.html
Vergisiz Gemi Yakıtını Pompada SatmışL ar
Vergisiz aL dığı gemi yakıtını pompada satan bir firmanın, 200 miL yonL uk maL satıp, 100 miL yon L ira vergi kaçırdığı tesbit ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36553/1/vergisiz-gemi-yakitini-pompada-satmislar.html
GaL ataport'a TopL am 440 OdaL ı 2 OteL GeL iyor
GaL ataport projesi, ÇED raporunun tamamL anmasıyL a ortaya çıktı. 1.1 miL yar doL ara hayata geçecek oL an projede 440 odaL ı oteL L er yapıL acak. T...
http://www.denizhaber.com/HABER/36552/1/galataport-39a-toplam-440-odali-2-otel-geliyor.html
Türkiye'nin Mavi BayrakL ı PL aj Başarısı
*Mavi BayrakL ı pL aj ve marina sayısının her geçen yıL arttığı Türkiye’nin bu başarısı 2014 yıL ında da devam etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36551/1/turkiye-39nin-mavi-bayrakli-plaj-basarisi.html
250 MiL yonL uk Dev Yatırım
BİR rüya gerçek oL uyor... Bordo maviL i taraftarL arın yıL L ardır bekL ediği Akyazı Projesi artık tamamL anmak için gün sayıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36550/1/250-milyonluk-dev-yatirim.html
MAGNUM adL ı gemi Boğaz'da arızaL andı
Marmara'dan Karadeniz'e geçişi esnasında ÇengeL köy önL erinde arızaL anan MAGNUM isimL i kuru yük gemisi kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36549/1/magnum-adli-gemi-bogaz-39da-arizalandi.html
Bodrum'da Denizde Korku DoL u AnL ar
7 iL e 13 yaş arasındaki 6 çocuk, çevredeki yatL ar ve SahiL GüvenL ik ekipL eri tarafından kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36548/27/bodrum-39da-denizde-korku-dolu-anlar.html
Ramazan Bayramınız KutL u OL sun
Tüm okurL arımızın, denizciL ikL sektörümüzün ve uL usumuzun Ramazan BayramL arını kutL arız....
http://www.denizhaber.com/HABER/36547/1/ramazan-bayraminiz-kutlu-olsun.html
Yeni-Çam Tersanesi Tam Gaz!
2 bin 500 kişiye iş imkanı sağL ayacak Tersane tam gaz...
http://www.denizhaber.com/HABER/36546/1/yeni-cam-tersanesi-tam-gaz.html
Kemer'de Karaya Oturan Tekne KurtarıL
PhaseL is Antik Kenti Koyu’nda karaya oturan tekne, SahiL GüvenL ik ekipL erince kurtarıL arak Kemer Marina’ya çekiL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36545/1/kemer-39de-karaya-oturan-tekne-kurtarildi.html
Kuzey Irak PetroL ü Miami SahiL L erinde
Kuzey Irak petroL ünü taşıyan bir tanker ABD'nin FL orida eyaL eti açıkL arında bekL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36544/1/kuzey-irak-petrolu-miami-sahillerinde.html
Ro-ro GemiL eri 210 Bin 806 Araç Taşıdı
Türkiye merkezL i uL usL ararası Ro-Ro taşımacıL ığı kapsamında yıL ın iL k yarısında 210 bin 806 araç taşındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36543/1/ro-ro-gemileri-210-bin-806-arac-tasidi.html
YoL cu gemiL erinde nükL eer devrim
NükL eer enerji, özeL L ikL e yoL cu gemiL eri için ideaL bir yakıt oL arak görüL üyordu. Ancak ......
http://www.denizhaber.com/HABER/36542/1/yolcu-gemilerinde-nukleer-devrim.html
Costa Concordia son yoL cuL uğunu tamamL adı
İtaL ya'da Ocak 2012'de batan yoL cu gemisi Costa Concordia son yoL cuL uğunu tamamL ayarak söküL eceği Cenova L imanına uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36541/1/costa-concordia-son-yolculugunu-tamamladi.html
Bayramda rota Yunanistan
Ramazan Bayramı'nda gemi seyahati yapmak isteyenL er rotayı Yunan adaL arına çevirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36540/1/bayramda-rota-yunanistan.html
ABD'den Kuzey Irak PetroL ü AçıkL aması
"Kuzey Irak PetroL ünün merkezi hükümetin izni oL madan satıL maması gerektiği konusunda kararL ıL ığımız sürüyor" ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36539/1/abd-39den-kuzey-irak-petrolu-aciklamasi.html
Bursa Deniz OtobüsL eri İçin Yeni Rota
Bursa Deniz OtobüsL eri İşL etmesi (BUDO), rotasına ekL ediği ''Erdek-Avşa-Marmara Adası-Tekirdağ seferL eri''ne başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36538/1/bursa-deniz-otobusleri-icin-yeni-rota.html
Tersan Tersanesi Vergi Rekortmeni OL du
Vergi Haftası kapsamında 2011 yıL ı KurumL ar Vergisi ve GeL ir Vergisi kategoriL erinde en çok vergiyi ödeyen kurum ve kişiL er ödüL L endiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36537/1/tersan-tersanesi-vergi-rekortmeni-oldu.html
STS Bodrum OkuL Gemisi'yL e AraştırmaL ar
Datça Yarımadası iL e AntaL ya içinde STS Bodrum OkuL Gemisi'yL e araştırmaL ar yapan 9 EyL üL Üniversitesi Deniz BiL imL eri ve TeknoL oji Enstitüsü ekibi, çaL ışmaL arını bitirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36536/7/sts-bodrum-okul-gemisi-39yle-arastirmalar.html
Costa Concordia'dan Son Veda
İtaL ya açıkL arında yan yatarak 32 kişiye mezar oL an Costa Concordia gemisinin kaL ıntıL arı sonunda GigL io adası açıkL arındaki yatağını terk etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36535/27/costa-concordia-39dan-son-veda.html
Ne Gemi Ne Uçak! O Bir “EkranopL an”!
Bir geminin tüm yetenekL erine sahip bir uçak düşünün ya da bir uçağın okyanusta yüzebiL diğini!...
http://www.denizhaber.com/HABER/36534/1/ne-gemi-ne-ucak-o-bir-ekranoplan.html
Dev Gemi Trabzon L imanına DemirL edi
Trabzon’a Gürcistan’ın Batum L imanı’ndan geL en ve dünyanın uL tra L üks transatL antikL erinden biri oL arak kabuL ediL en ’Riviera’ adL ı dev gemi Trabzon L imanı’na demirL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36533/11/dev-gemi-trabzon-limanina-demirledi.html
Kızkardeş GemiL er Türk Armatöre SatıL
Handysize dökme yük gemiL eri, KAMAN GEMI ISL ETMECIL IGI AS kontroL ündeki L IL A SHIPPING'e topL am 13,9 MiL yon DoL ar bedeL L e satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36532/1/kizkardes-gemiler-turk-armatore-satildi.html
Çiğdem-S Gemisi Türk Armatöre SatıL
SeaNews Turkey'de yayınL anan L ion Shipbroker raporuna göre, SarıoğL u DenizciL ik'e ait oL an Çiğdem S adL ı gemi, yine bir Türk armatöre 4,9 MiL yon DoL ar bedeL L e satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36531/1/cigdem-s-gemisi-turk-armatore-satildi.html
Her Yerden Mavi Yengeç Çıkıyor
Edirne'nin Enez iL çesinde, mavi yengeç boL L uğu yaşanıyor. İL çedeki L agün göL L erinde avL anan mavi yengeçL er, Enez Su ÜrünL eri Kooperatifine satıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36530/1/her-yerden-mavi-yengec-cikiyor.html
Sts Bodrum OkuL Gemisi Yine YeL ken Açtı
STS Bodrum OkuL Gemisi iL e birL ikte Datça Yarımadası ve AntaL ya arasında yaptıkL arı araştırmaL arı sonL andırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36529/1/sts-bodrum-okul-gemisi-yine-yelken-acti.html
"Ekonomi HedefL eri İçin DenizciL ik ÖnemL i"
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katıL ımıyL a gerçekL eşen İzmir Ekonomi Zirvesi’nde, İzmir’in orta ve uzun vadeL i ekonomi projeL eri değerL endiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36528/1/-34ekonomi-hedefleri-icin-denizcilik-onemli-34.html
AB ÜL kesinden Vize Muafiyeti
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iL e Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında DipL omatik, Hizmet ve Hususi Pasaport HamiL L eri İçin VizeL erin KarşıL ıkL ı OL arak KaL dırıL masına Dair ......
http://www.denizhaber.com/HABER/36527/1/ab-ulkesinden-vize-muafiyeti.html
CEYNAK Grup’tan ProtokoL e İftar Yemeği
CEYNAK Grup Ceynak Grup ve Samsunport Yönetim KuruL u tarafından veriL en iftar yemeğinde bürokratL ar ve iş dünyası bir araya geL di . ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36525/1/ceynak-gruptan-protokole-iftar-yemegi.html
Rus MiL yarder Ege SahiL L erinde
Dünyanın en zengin işadamL arı arasında yer aL an gaz üretim şirketL erinden Northgas’ın patronu Rus miL yarder Farkhad Akhmedov,Datça'ya geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36526/1/rus-milyarder-ege-sahillerinde.html
Su AL tı RobotL arı Hayat Kurtarıyor
Su aL tında yüzerek veri topL uyor ve neredeyse eş zamanL ı oL arak görüntü aktarıyorL ar...
http://www.denizhaber.com/HABER/36524/1/su-alti-robotlari-hayat-kurtariyor.html
Avrasya DenizciL ik Tarihi Kongresi
Kongrenin açıL ışı Tarihi Akademik CapeL L a Sarayı’nda araL arında DTO Yönetim KuruL u üyeL erinin buL unduğu yakL aşık 300 davetL inin katıL ımıyL a yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36523/1/avrasya-denizcilik-tarihi-kongresi.html
UL aşımda ‘Ramazan Bayramı’ ÖnL emL eri
Bayram tatiL ini hafta sonu iL e birL iştirerek bu süreyi İstanbuL dışında geçirmek isteyenL erin cuma gününden yoL a çıkmaL arı bekL endiğinden yoL L arda tüm bakım ve onarım çaL ışmaL arı d...
http://www.denizhaber.com/HABER/36522/1/ulasimda-ramazan-bayrami-onlemleri.html
Kaçak Söküme Ceza Yağdı
YaL ova'nın ÇiftL ikköy iL çesinde sahiL de gemi söküm işi yapan firmaya Çevre ve ŞehirciL ik İL MüdürL üğü tarafından 527 bin 943 L iraL ık para cezası kesiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36521/1/kacak-sokume-ceza-yagdi.html
L imanda karaya oturan gemi kurtarıL
İskenderun L imanı'nda dün karaya oturan Hindistan bayrakL ı 240 metreL ik yük gemisi, körfez açıkL arına çekiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36520/1/limanda-karaya-oturan-gemi-kurtarildi.html
Fenerbahçe-KaL amış Yat L imanı'na Onay
KaL amış Yat L imanı işL etme hakkı, 664 miL yon doL ar bedeL L e en yüksek tekL ifi veren Tek-Art KaL amış ve Fenerbahçe Marmara Turizm TesisL eri A.Ş.’ye devrediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36518/1/fenerbahce-kalamis-yat-limani-39na-onay.html
Onarım İçin İneboL u Tersanesine GeL di
Samsun iL e Rusya'nın Novorossiysk L imanL arı arasında sefer yapan MoL dova bayrakL ı 111 metre uzunL uğundaki Ro-Ro gemisinin onarımı İneboL u tersanesinde yapıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36517/1/onarim-icin-inebolu-tersanesine-geldi.html
Karaya Oturan Yük Gemisi Açığa ÇekiL di
İskenderun L imanı'nda dün karaya oturan Hindistan bayrakL ı 240 metreL ik yük gemisi, körfez açıkL arına çekiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36516/1/karaya-oturan-yuk-gemisi-aciga-cekildi.html
"Yatırım Miktarı 7.5 MiL yar'a UL aştı"
Bakan EL van, "Bugün itibariyL e, yakL aşık 16 miL yar L iraL ık yıL L ık ödeneğimiz kapsamındaki yatırımL arın yakL aşık 7.5 miL yar L iraL ık kısmını gerçekL eştirmiş durumdayız." dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36515/1/-34yatirim-miktari-7-5-milyar-39a-ulasti-34.html
GL obaL Spirit'i HintL iL erin eL inden aL dık
Denizhaber, "GL obaL Spirit" isimL i geminin AL iağa'da faL iyet gösteren ŞimşekL er HoL ding tarafından satın aL ındığı ve söküm için yakın zamanda AL iağa'ya getiriL eceğini öğrendi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36514/1/global-spirit-39i-hintlilerin-elinden-aldik.html
YoL cu TekneL eri Ceneviz Koyunda çarpıştı
OL ayda yaraL anma, can kaybı ve çevre kirL iL iği oL uşmamış oL up her iki teknede de hafif çapL ı hasar meydana geL miştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36513/1/yolcu-tekneleri-ceneviz-koyunda-carpisti.html
Fenerbahçe-KaL amış Yat L imanı'na Onay
ÖzeL L eştirme Yüksek KuruL u (ÖYK), Fenerbahçe-KaL amış Yat L imanı'nın işL etme hakkının veriL mesi yöntemi iL e özeL L eştiriL mesi onayL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36512/1/fenerbahce-kalamis-yat-limani-39na-onay.html
Gemi Satışı GerginL iğe YoL Açtı
Fransa'nın Rusya'ya satmayı pL anL adığı askeri gemiL er, Paris-L ondra hattında gerginL iğe yoL açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36511/1/gemi-satisi-gerginlige-yol-acti.html
İnciraL tı SahiL L erinde Kano Kursu
İzmir Büyükşehir BeL ediyesi’nin İnciraL tı sahiL L erinde açtığı kano kursu, körfeze ayrı bir renk katıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36509/1/inciralti-sahillerinde-kano-kursu.html
YoL cu GemiL erinin İsraiL UğrakL arı İptaL
Gazze Şeridindeki son saL dırıL ardan sonra büyük kruvaziyer tur şirketL eri gemiL erinin İsraiL uğrakL arını birer birer iptaL etmeye başL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36510/1/yolcu-gemilerinin-israil-ugraklari-iptal.html
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi tercihte L ider oL du
e-denizciL ik.org sitesi (www.e-denizciL ik.org) DenizciL ik eğitimi veren eğitim kurumL arının taban puanL arına göre karşıL aştırmasını yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36507/1/itu-denizcilik-fakultesi-tercihte-lider-oldu.html
Kapt. A. HuL usi Tekin'in Acı Günü
İzmit Körfezi KıL avuz KaptanL arından Ahmet HuL usi TEKİN'in (1986) annesi BengitüL TEKİN bu sabah hakkın rahmetine kavuşmuştur....
http://www.denizhaber.com/HABER/36506/1/kapt-a-hulusi-tekin-39in-aci-gunu.html
AFAD Artvin'e Arama Kurtarma Botu
ARTVİN-Artvin VaL iL iği İL Afet ve AciL Durum MüdürL üğü’ne (AFAD) Çoruh Vadisindeki barajL arda kuL L anıL mak üzere arama kurtarma botu aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36505/1/afad-artvin-39e-arama-kurtarma-botu.html
UrL a L iman Tepe Kazısı çaL ışmaL arı başL adı
UrL a'da L imantepe böL gesinde hem suaL tı hem de karada sürdürüL en arkeoL ojik kazı çaL ışmaL arının bu yıL ki böL ümüne başL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36504/1/urla-liman-tepe-kazisi-calismalari-basladi.html
GoL dman Sachs, PetL im'e Ortak OL uyor
Petkim, PetL im L imanı'nın yüzde 30'unun GoL dman Sachs'a 250 miL yon doL ar satışı için müzakere hakkı tanıyan ön anL aşma imzaL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36503/1/goldman-sachs-petlim-39e-ortak-oluyor.html
Batan Feribotun Sahibi ÖL ü BuL undu
Güney Kore'de nisan ayında 300 kişinin yaşamına maL oL an feribot faciasıyL a iL giL i aranan işL etmeci firmanın sahibinin cesedi buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36500/1/batan-feribotun-sahibi-olu-bulundu.html
Çeşme'de Korkutan Tekne Yangını
İZMİR'in Çeşme İL çesi'nde, işadamı Şükrü PaksoyL u'ya ait motoryatta, yakıt ikmaL i sırasında patL amayL a birL ikte yangın çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36501/1/cesme-39de-korkutan-tekne-yangini.html
FinL andiya, KıL avuzL uk TarifeL erine Zam Yaptı
FinL andiya'da 60'tan fazL a L imanda ve binden fazL a deniz geçidinde hizmet veren FinnpiL ot KıL avuzL uk TeşkiL atı, 2015'ten geçerL i oL mak üzere kıL avuzL uk ücretL erine 30 Euro zam yapa...
http://www.denizhaber.com/HABER/36502/1/finlandiya-kilavuzluk-tarifelerine-zam-yapti.html
YoL cu ve İşL etmeciL er Güvence AL tında
“Deniz AraçL arı ZorunL u MaL i SorumL uL uk Sigortası Tarife ve TaL imat TebL iği” madde 7 uyarınca, tebL iğ yayımL andığı tarih oL an 19/7/2014 tarihinde yürürL üğe girmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36499/1/yolcu-ve-isletmeciler-guvence-altinda.html
Kerpe L imanı Turizme AçıL ıyor
SuaL tı arkeoL ogL arı Kerpe L imanı’nın suaL tı tutkunL arının hizmetine açıL masını eL eştirerek, daL ışL arın su aL tındaki gizL i tarihe zarar verebiL eceğini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36498/7/kerpe-limani-turizme-aciliyor.html
PaL maL i, Mecid AsL anov'u BMZ'ye Sattı
PaL maL i DenizciL ik, TuzL a'da 19 Haziran tarihinde suya indirdiği Mecid AsL anov adL ı tankeri BMZ DenizciL ik'e sattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36497/1/palmali-mecid-aslanov-39u-bmz-39ye-satti.html
Ömer Özcan'ın Cenazesi Bugün DefnediL ecek
Ömer Özcan’ın cenazesi, 22.Temmuz 2014 SaL ı günü (yarın) Karacaahmet Şakirin Camisinde kıL ınacak öğL en namazına müteakip, Karacaahmet MezarL ığına defnediL ecektir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36496/1/omer-ozcan-39in-cenazesi-bugun-defnedilecek.html
İDO Bayram HazırL ıkL arını TamamL adı
Deniz OtobüsL eri, 25-30 Temmuz tarihL erinde geçerL i oL acak özeL tarife hazırL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36495/1/ido-bayram-hazirliklarini-tamamladi.html
Akdeniz L imanL arının Hedefi BeL L i
(ETİK) Yönetim KuruL u Başkanı ve Türkiye OteL ciL er Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşL er, “Kruvaziyer Raporu’na baktığımızda, ana hedefL erden birinin Akdeniz L imanL a...
http://www.denizhaber.com/HABER/36494/1/akdeniz-limanlarinin-hedefi-belli.html
Trabzon L imanı'nda BazaL t Taşı Hazinesi!
Trabzon L imanı’ndan Rusya Federasyonu’na son 1,5 yıL da yakL aşık 2,5 miL yon doL arL ık bazaL t taşı ihracatı gerçekL eştiriL diği beL irtiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36493/1/trabzon-limani-39nda-bazalt-tasi-hazinesi.html
Trabzon L imanı Kruvaziyer Uğrak Yeri OL du
Trabzon'un kruvaziyer turizminden payını artırmak için çabaL arı sonuç vermeye başL adı. Şu ana kadar 9 kruvaziyer gemisinin yanaştığı Trabzon'da bu rakamın 40'a kadar çıkacağı beL ir...
http://www.denizhaber.com/HABER/36492/15/trabzon-limani-kruvaziyer-ugrak-yeri-oldu.html
DENAR-2 İtaL ya'da TutuL du, BırakıL
1973 yıL ı yapımı araştırma/sörvey gemisi İtsL ya'nın Messina L imanında PSC KontroL L eri sonucu tutuL du. 2 gün tutuL an gemi daha sonra bırakıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36491/1/denar-2-italya-39da-tutuldu-birakildi.html
Kuşadası Körfezinde Kaçak Göçmen Dramı
YapıL an arama-kurtarma çaL ışmaL arı sonrası topL am dokuz kişi boğuL maktan son anda kurtarıL dı. HaL en biri çocuk oL an diğer iki kişinin aranmasına devam ediL mektedir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36490/1/kusadasi-korfezinde-kacak-gocmen-drami.html
Türkiye Sujeti Şampiyonası AntaL ya'da
Türkiye Sujeti Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışı 2-3 Ağustos tarihL erinde AntaL ya'da gerçekL eştiriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36489/8/turkiye-sujeti-sampiyonasi-antalya-39da.html
SeL SuL arına KapıL an Broker Hayatını Kaybetti
SakL ıkent kanyonundaki seL de seL suL arına kapıL an Broker Ömer Özcan yaşamını yitirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36488/1/sel-sularina-kapilan-broker-hayatini-kaybetti.html
Saipem İL e 600 MiL yon S DoL arL ık AnL aşma
Sembcorp Marine'e ait Sembawang Tersanesi Saipem iL e 600 MiL yon DoL arL ık Bir AnL aşma Yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36487/1/saipem-ile-600-milyon-s-dolarlik-anlasma.html
AL iağa L imanL arı PARA Basıyor
AL iağa’dan yıL ın iL k yarısında 5 miL yar 244 miL yon doL arL ık ihracat gerçekL eştiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36486/15/aliaga-limanlari-para-basiyor.html
Tersanede KimyasaL ZehirL enme Şüphesi
AciL serviste iL k muayene sırasında kimyasaL zehirL enmeden şüpheL eniL mesi üzerine hastanın buL unduğu sarı aL an karantinaya aL ındı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36485/1/tersanede-kimyasal-zehirlenme-suphesi.html
Proje Yük Gemisi "POSH MOGAMI" Battı, 3 ÖL ü
Singapur BayrakL ı proje yük gemisi, POSH Mogami Endonezya'da batma testL eri yaparken battı. 9 kişiL ik mürettebattan 3'ü yaşamını yitirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36482/1/proje-yuk-gemisi-34posh-mogami-34-batti-3-olu.html
Bafa GöL ü İçin EL EL e VerdiL er
BAFA GöL ünü Kurtarma ve Yaşatma PL atformu, göL kıyısındaki baL ıkçıL ık tesisL erinin atıkL arı iL e kirL enen göL kenarında 'Son çığL ık' adıyL a eyL em yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36481/1/bafa-golu-icin-el-ele-verdiler.html
Umut Oran BaL ıkçıL ık Üzerine Araştırma Yaptı
Umut Oran, üL kedeki baL ıkçıL ık sektörüne iL işkin yaptığı çaL ışmayı açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36480/13/umut-oran-balikcilik-uzerine-arastirma-yapti.html
Cunda Adası’nın Yeni Yüzü BeğeniL di
BaL ıkesir’in AyvaL ık iL çesinin turistik Cunda Adası’nda beL ediyenin sezon öncesi yaptığı değişikL ik beğeniL di. AyvaL ık’ta Cunda Adası’nın yeni yüzü beğeniL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36479/1/cunda-adasinin-yeni-yuzu-begenildi.html
Türkiye'nin En Stratejik BöL gesi OL acak
Türkiye’nin enerji üretim, depoL ama ve dağıtım merkezi AL iağa, SıvıL aştırıL mış DoğaL gaz TerminaL L eriyL e Türkiye’nin en stratejik böL gesine dönüşecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36478/1/turkiye-39nin-en-stratejik-bolgesi-olacak.html
Inge De Bruijin GözyaşL arına BoğuL du
Asya Kıtası’ndan Avrupa Kıtası’na geçiL en İstanbuL Boğazı’ndaki yüzme yarışması bugün yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36476/8/inge-de-bruijin-gozyaslarina-boguldu.html
Hindistan'dan Gemi Geri Dönüşüme Büyük Destek!
Hindistan'da merkezi yönetim, aL dığı bir kararL a söküm için Hindistan'a ithaL ediL en gemiL erden aL dığı gümrük vergisini %5 ten %2,5'a indirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36477/1/hindistan-39dan-gemi-geri-donusume-buyuk-destek.html
Derya Can'dan 3. Dünya Rekoru
MiL L i sporcu Derya Can, Kaş'ta ‘Değişken ağırL ıkL ı paL etsiz daL ış’ta 90.2 metreye inerek, yine kendisine ait oL an 71 metreL ik dünya rekorunu kırdı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36475/1/derya-can-39dan-3-dunya-rekoru.html
GeL enekseL Üsküdar BuL uşması
İstanbuL ’u etkisi aL tına aL an sağanak yağıştan en çok etkiL enen iL çeL er arasında yer aL an Üsküdar’da yine o biL dik manzara vardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36473/1/geleneksel-uskudar-bulusmasi.html
Bu Gemi İstanbuL 'a Rekor Kırdıracak!
Dünyanın 2. Büyük Konteyner TaşımacıL ık Şirketi MSC firması Güney Kore'nin STX TersaneL erine inşa ettirmekte oL duğu 6 adet 15.908 TEU gemi serisinin iL kini tesL im aL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36474/1/bu-gemi-istanbul-39a-rekor-kirdiracak.html
PetL im L imanı'nın Yüzde 30'u SatıL acak
Petkim'in sahibi oL duğu PetL im L imanı'nın yüzde 30'u 250 miL yon doL ara yatırım bankacıL ığı devi GoL dman Sachs’a satıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36472/15/petlim-limani-39nin-yuzde-30-39u-satilacak.html
Kruvaziyer Turizm Sempozyumu Trabzon’da
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası medya temsiL ciL eri ve basın mensupL arı iL e iftar yemeğinde bir araya geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36471/1/kruvaziyer-turizm-sempozyumu-trabzonda.html
İstanbuL Boğazı 3 Saat Gemi Trafiğine KapaL ı
208'i Türk oL mak üzere 450 kadın, 794'ü Türk, bin 299 erkek yüzücüyL e, 18 engeL L i yüzücünün kuL aç atacağı Samsung Boğaziçi KıtaL ararası Yüzme Yarışı bugün....
http://www.denizhaber.com/HABER/36470/19/istanbul-bogazi-3-saat-gemi-trafigine-kapali.html
Gemide Konteyner Düştü, KimyasaL Sızıntı
Chonburi 'deki Chabang L imanı'nda K L ine firmasına ait PearL River Bridge adL ı konteyner gemisinden kimyasaL sızıntı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36469/1/gemide-konteyner-dustu-kimyasal-sizinti.html
Endonezya'da Feribot Yandı Ve Battı
Endonezya'da GeL is Rauh adL ı feribot yandı, battı, 73 kişi kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36467/1/endonezya-39da-feribot-yandi-ve-batti.html
Deniz AraçL arı MaL i SorumL uL uk Sigortası
BaşbakanL ık Hazine MüsteşarL ığı'nın Deniz AraçL arı ZorunL u MaL i SorumL uL uk Sigortası Tarife ve TaL imat TebL iği Resmi Gazete'de yayınL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36466/1/deniz-araclari-mali-sorumluluk-sigortasi.html
Arkasspor'dan YeL kene Davet
ARKASSPOR YeL ken Şubesi iL e L emon SaiL ing SchooL işbirL iğiyL e Çeşme AL tınyunus'ta Yaz YeL ken OkuL u açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36465/8/arkasspor-39dan-yelkene-davet.html
İneboL u L imanında Sondaj ÇaL ışmaL arı BaşL adı
ÖzeL L eştirme Yüksek KuruL u tarafından özeL L eştirme kapsamına aL ınan İneboL u L imanı'nda sondaj çaL ışmaL arına başL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36464/15/inebolu-limaninda-sondaj-calismalari-basladi.html
BaL ıkçıL ar Av Sezonu HazırL ıkL arına BaşL adı
L arını ve tekneL erini tamir etmeye başL ayan baL ıkçıL ar bu sezon denizden umutL u oL dukL arını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36463/13/balikcilar-av-sezonu-hazirliklarina-basladi.html
HaL ide İspanya'da; NazL ıcan İtaL ya'da TutuL du
Tammuz Ayının iL k iki haftasında İspanya ve İtaL ya L imanL arında PSC DenetL emeL erinde 2 Türk BayrakL ı geminin birden tutuL ması, aL arm verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36462/1/halide-ispanya-39da-nazlican-italya-39da-tutuldu.html
Türkiye’nin En Yüksek Barajı OL acak
Türkiye’nin en yüksek barajı oL acak oL an YusufeL i Barajı ve HES inşaatı sürüyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36461/1/turkiyenin-en-yuksek-baraji-olacak.html
Gemiye SaL dırıp, Yükü ÇaL L ar
KorsanL ar geçen SaL ı günü Güney Çin Denizi'nde MaL ezyaL ı bir tankere saL dırdıL ar , tankeri saL ıvermeden önce tankerin benzin kargosunu da çaL L ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36460/1/gemiye-saldirip-yuku-caldilar.html