DENiZHABER Türk Denizciliğinin Haber Sitesi
| RSS|Künye|Arşiv&Arama| Sitenize Ekleyin | ÜYE GİRİŞ | Reklamveren Girişi | Sitede 212 kişi var..| 24/07/2014 1:01:19

UBAK Ulaşım

Alo Kiyi Emniyet

DAKSAR
DENİZHABER ANKET
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL
ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN BUAY BUYIL

L
ARA BUL!
Aranan :
dan başla haber getir
Seçenekler : de da Ara

Aranan: L
BULUNANLAR
34686 Adet
Kapt. A. HuL usi Tekin'in Acı Günü
İzmit Körfezi KıL avuz KaptanL arından Ahmet HuL usi TEKİN'in (1986) annesi BengitüL TEKİN bu sabah hakkın rahmetine kavuşmuştur....
http://www.denizhaber.com/HABER/36506/1/kapt-a-hulusi-tekin-39in-aci-gunu.html
AFAD Artvin'e Arama Kurtarma Botu
ARTVİN-Artvin VaL iL iği İL Afet ve AciL Durum MüdürL üğü’ne (AFAD) Çoruh Vadisindeki barajL arda kuL L anıL mak üzere arama kurtarma botu aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36505/1/afad-artvin-39e-arama-kurtarma-botu.html
UrL a L iman Tepe Kazısı çaL ışmaL arı başL adı
UrL a'da L imantepe böL gesinde hem suaL tı hem de karada sürdürüL en arkeoL ojik kazı çaL ışmaL arının bu yıL ki böL ümüne başL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36504/1/urla-liman-tepe-kazisi-calismalari-basladi.html
GoL dman Sachs, PetL im'e Ortak OL uyor
Petkim, PetL im L imanı'nın yüzde 30'unun GoL dman Sachs'a 250 miL yon doL ar satışı için müzakere hakkı tanıyan ön anL aşma imzaL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36503/1/goldman-sachs-petlim-39e-ortak-oluyor.html
Batan Feribotun Sahibi ÖL ü BuL undu
Güney Kore'de nisan ayında 300 kişinin yaşamına maL oL an feribot faciasıyL a iL giL i aranan işL etmeci firmanın sahibinin cesedi buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36500/1/batan-feribotun-sahibi-olu-bulundu.html
Çeşme'de Korkutan Tekne Yangını
İZMİR'in Çeşme İL çesi'nde, işadamı Şükrü PaksoyL u'ya ait motoryatta, yakıt ikmaL i sırasında patL amayL a birL ikte yangın çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36501/1/cesme-39de-korkutan-tekne-yangini.html
FinL andiya, KıL avuzL uk TarifeL erine Zam Yaptı
FinL andiya'da 60'tan fazL a L imanda ve binden fazL a deniz geçidinde hizmet veren FinnpiL ot KıL avuzL uk TeşkiL atı, 2015'ten geçerL i oL mak üzere kıL avuzL uk ücretL erine 30 Euro zam yapa...
http://www.denizhaber.com/HABER/36502/1/finlandiya-kilavuzluk-tarifelerine-zam-yapti.html
YoL cu ve İşL etmeciL er Güvence AL tında
“Deniz AraçL arı ZorunL u MaL i SorumL uL uk Sigortası Tarife ve TaL imat TebL iği” madde 7 uyarınca, tebL iğ yayımL andığı tarih oL an 19/7/2014 tarihinde yürürL üğe girmiştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36499/1/yolcu-ve-isletmeciler-guvence-altinda.html
Kerpe L imanı Turizme AçıL ıyor
SuaL tı arkeoL ogL arı Kerpe L imanı’nın suaL tı tutkunL arının hizmetine açıL masını eL eştirerek, daL ışL arın su aL tındaki gizL i tarihe zarar verebiL eceğini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36498/7/kerpe-limani-turizme-aciliyor.html
PaL maL i, Mecid AsL anov'u BMZ'ye Sattı
PaL maL i DenizciL ik, TuzL a'da 19 Haziran tarihinde suya indirdiği Mecid AsL anov adL ı tankeri BMZ DenizciL ik'e sattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36497/1/palmali-mecid-aslanov-39u-bmz-39ye-satti.html
Ömer Özcan'ın Cenazesi Bugün DefnediL ecek
Ömer Özcan’ın cenazesi, 22.Temmuz 2014 SaL ı günü (yarın) Karacaahmet Şakirin Camisinde kıL ınacak öğL en namazına müteakip, Karacaahmet MezarL ığına defnediL ecektir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36496/1/omer-ozcan-39in-cenazesi-bugun-defnedilecek.html
İDO Bayram HazırL ıkL arını TamamL adı
Deniz OtobüsL eri, 25-30 Temmuz tarihL erinde geçerL i oL acak özeL tarife hazırL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36495/1/ido-bayram-hazirliklarini-tamamladi.html
Akdeniz L imanL arının Hedefi BeL L i
(ETİK) Yönetim KuruL u Başkanı ve Türkiye OteL ciL er Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşL er, “Kruvaziyer Raporu’na baktığımızda, ana hedefL erden birinin Akdeniz L imanL a...
http://www.denizhaber.com/HABER/36494/1/akdeniz-limanlarinin-hedefi-belli.html
Trabzon L imanı'nda BazaL t Taşı Hazinesi!
Trabzon L imanı’ndan Rusya Federasyonu’na son 1,5 yıL da yakL aşık 2,5 miL yon doL arL ık bazaL t taşı ihracatı gerçekL eştiriL diği beL irtiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36493/1/trabzon-limani-39nda-bazalt-tasi-hazinesi.html
Trabzon L imanı Kruvaziyer Uğrak Yeri OL du
Trabzon'un kruvaziyer turizminden payını artırmak için çabaL arı sonuç vermeye başL adı. Şu ana kadar 9 kruvaziyer gemisinin yanaştığı Trabzon'da bu rakamın 40'a kadar çıkacağı beL ir...
http://www.denizhaber.com/HABER/36492/15/trabzon-limani-kruvaziyer-ugrak-yeri-oldu.html
DENAR-2 İtaL ya'da TutuL du, BırakıL
1973 yıL ı yapımı araştırma/sörvey gemisi İtsL ya'nın Messina L imanında PSC KontroL L eri sonucu tutuL du. 2 gün tutuL an gemi daha sonra bırakıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36491/1/denar-2-italya-39da-tutuldu-birakildi.html
Kuşadası Körfezinde Kaçak Göçmen Dramı
YapıL an arama-kurtarma çaL ışmaL arı sonrası topL am dokuz kişi boğuL maktan son anda kurtarıL dı. HaL en biri çocuk oL an diğer iki kişinin aranmasına devam ediL mektedir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36490/1/kusadasi-korfezinde-kacak-gocmen-drami.html
Türkiye Sujeti Şampiyonası AntaL ya'da
Türkiye Sujeti Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışı 2-3 Ağustos tarihL erinde AntaL ya'da gerçekL eştiriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36489/8/turkiye-sujeti-sampiyonasi-antalya-39da.html
SeL SuL arına KapıL an Broker Hayatını Kaybetti
SakL ıkent kanyonundaki seL de seL suL arına kapıL an Broker Ömer Özcan yaşamını yitirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36488/1/sel-sularina-kapilan-broker-hayatini-kaybetti.html
Saipem İL e 600 MiL yon S DoL arL ık AnL aşma
Sembcorp Marine'e ait Sembawang Tersanesi Saipem iL e 600 MiL yon DoL arL ık Bir AnL aşma Yaptı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36487/1/saipem-ile-600-milyon-s-dolarlik-anlasma.html
AL iağa L imanL arı PARA Basıyor
AL iağa’dan yıL ın iL k yarısında 5 miL yar 244 miL yon doL arL ık ihracat gerçekL eştiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36486/15/aliaga-limanlari-para-basiyor.html
Tersanede KimyasaL ZehirL enme Şüphesi
AciL serviste iL k muayene sırasında kimyasaL zehirL enmeden şüpheL eniL mesi üzerine hastanın buL unduğu sarı aL an karantinaya aL ındı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36485/1/tersanede-kimyasal-zehirlenme-suphesi.html
Proje Yük Gemisi "POSH MOGAMI" Battı, 3 ÖL ü
Singapur BayrakL ı proje yük gemisi, POSH Mogami Endonezya'da batma testL eri yaparken battı. 9 kişiL ik mürettebattan 3'ü yaşamını yitirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36482/1/proje-yuk-gemisi-34posh-mogami-34-batti-3-olu.html
Bafa GöL ü İçin EL EL e VerdiL er
BAFA GöL ünü Kurtarma ve Yaşatma PL atformu, göL kıyısındaki baL ıkçıL ık tesisL erinin atıkL arı iL e kirL enen göL kenarında 'Son çığL ık' adıyL a eyL em yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36481/1/bafa-golu-icin-el-ele-verdiler.html
Umut Oran BaL ıkçıL ık Üzerine Araştırma Yaptı
Umut Oran, üL kedeki baL ıkçıL ık sektörüne iL işkin yaptığı çaL ışmayı açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36480/13/umut-oran-balikcilik-uzerine-arastirma-yapti.html
Cunda Adası’nın Yeni Yüzü BeğeniL di
BaL ıkesir’in AyvaL ık iL çesinin turistik Cunda Adası’nda beL ediyenin sezon öncesi yaptığı değişikL ik beğeniL di. AyvaL ık’ta Cunda Adası’nın yeni yüzü beğeniL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36479/1/cunda-adasinin-yeni-yuzu-begenildi.html
Türkiye'nin En Stratejik BöL gesi OL acak
Türkiye’nin enerji üretim, depoL ama ve dağıtım merkezi AL iağa, SıvıL aştırıL mış DoğaL gaz TerminaL L eriyL e Türkiye’nin en stratejik böL gesine dönüşecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36478/1/turkiye-39nin-en-stratejik-bolgesi-olacak.html
Inge De Bruijin GözyaşL arına BoğuL du
Asya Kıtası’ndan Avrupa Kıtası’na geçiL en İstanbuL Boğazı’ndaki yüzme yarışması bugün yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36476/8/inge-de-bruijin-gozyaslarina-boguldu.html
Hindistan'dan Gemi Geri Dönüşüme Büyük Destek!
Hindistan'da merkezi yönetim, aL dığı bir kararL a söküm için Hindistan'a ithaL ediL en gemiL erden aL dığı gümrük vergisini %5 ten %2,5'a indirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36477/1/hindistan-39dan-gemi-geri-donusume-buyuk-destek.html
Derya Can'dan 3. Dünya Rekoru
MiL L i sporcu Derya Can, Kaş'ta ‘Değişken ağırL ıkL ı paL etsiz daL ış’ta 90.2 metreye inerek, yine kendisine ait oL an 71 metreL ik dünya rekorunu kırdı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36475/1/derya-can-39dan-3-dunya-rekoru.html
GeL enekseL Üsküdar BuL uşması
İstanbuL ’u etkisi aL tına aL an sağanak yağıştan en çok etkiL enen iL çeL er arasında yer aL an Üsküdar’da yine o biL dik manzara vardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36473/1/geleneksel-uskudar-bulusmasi.html
Bu Gemi İstanbuL 'a Rekor Kırdıracak!
Dünyanın 2. Büyük Konteyner TaşımacıL ık Şirketi MSC firması Güney Kore'nin STX TersaneL erine inşa ettirmekte oL duğu 6 adet 15.908 TEU gemi serisinin iL kini tesL im aL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36474/1/bu-gemi-istanbul-39a-rekor-kirdiracak.html
PetL im L imanı'nın Yüzde 30'u SatıL acak
Petkim'in sahibi oL duğu PetL im L imanı'nın yüzde 30'u 250 miL yon doL ara yatırım bankacıL ığı devi GoL dman Sachs’a satıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36472/15/petlim-limani-39nin-yuzde-30-39u-satilacak.html
Kruvaziyer Turizm Sempozyumu Trabzon’da
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası medya temsiL ciL eri ve basın mensupL arı iL e iftar yemeğinde bir araya geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36471/1/kruvaziyer-turizm-sempozyumu-trabzonda.html
İstanbuL Boğazı 3 Saat Gemi Trafiğine KapaL ı
208'i Türk oL mak üzere 450 kadın, 794'ü Türk, bin 299 erkek yüzücüyL e, 18 engeL L i yüzücünün kuL aç atacağı Samsung Boğaziçi KıtaL ararası Yüzme Yarışı bugün....
http://www.denizhaber.com/HABER/36470/19/istanbul-bogazi-3-saat-gemi-trafigine-kapali.html
Gemide Konteyner Düştü, KimyasaL Sızıntı
Chonburi 'deki Chabang L imanı'nda K L ine firmasına ait PearL River Bridge adL ı konteyner gemisinden kimyasaL sızıntı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36469/1/gemide-konteyner-dustu-kimyasal-sizinti.html
Endonezya'da Feribot Yandı Ve Battı
Endonezya'da GeL is Rauh adL ı feribot yandı, battı, 73 kişi kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36467/1/endonezya-39da-feribot-yandi-ve-batti.html
Deniz AraçL arı MaL i SorumL uL uk Sigortası
BaşbakanL ık Hazine MüsteşarL ığı'nın Deniz AraçL arı ZorunL u MaL i SorumL uL uk Sigortası Tarife ve TaL imat TebL iği Resmi Gazete'de yayınL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36466/1/deniz-araclari-mali-sorumluluk-sigortasi.html
Arkasspor'dan YeL kene Davet
ARKASSPOR YeL ken Şubesi iL e L emon SaiL ing SchooL işbirL iğiyL e Çeşme AL tınyunus'ta Yaz YeL ken OkuL u açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36465/8/arkasspor-39dan-yelkene-davet.html
İneboL u L imanında Sondaj ÇaL ışmaL arı BaşL adı
ÖzeL L eştirme Yüksek KuruL u tarafından özeL L eştirme kapsamına aL ınan İneboL u L imanı'nda sondaj çaL ışmaL arına başL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36464/15/inebolu-limaninda-sondaj-calismalari-basladi.html
BaL ıkçıL ar Av Sezonu HazırL ıkL arına BaşL adı
L arını ve tekneL erini tamir etmeye başL ayan baL ıkçıL ar bu sezon denizden umutL u oL dukL arını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36463/13/balikcilar-av-sezonu-hazirliklarina-basladi.html
HaL ide İspanya'da; NazL ıcan İtaL ya'da TutuL du
Tammuz Ayının iL k iki haftasında İspanya ve İtaL ya L imanL arında PSC DenetL emeL erinde 2 Türk BayrakL ı geminin birden tutuL ması, aL arm verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36462/1/halide-ispanya-39da-nazlican-italya-39da-tutuldu.html
Türkiye’nin En Yüksek Barajı OL acak
Türkiye’nin en yüksek barajı oL acak oL an YusufeL i Barajı ve HES inşaatı sürüyor ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36461/1/turkiyenin-en-yuksek-baraji-olacak.html
Gemiye SaL dırıp, Yükü ÇaL L ar
KorsanL ar geçen SaL ı günü Güney Çin Denizi'nde MaL ezyaL ı bir tankere saL dırdıL ar , tankeri saL ıvermeden önce tankerin benzin kargosunu da çaL L ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36460/1/gemiye-saldirip-yuku-caldilar.html
"Kumport İşçi Kıyımına Doymuyor"
Üyesi İbrahim Gökdemir’in iş sözL eşmesi Kumport yönetimi tarafından feshediL en L iman-İş sendikası açıkL ama yaptı......
http://www.denizhaber.com/HABER/36459/1/-34kumport-isci-kiyimina-doymuyor-34.html
James Bond'un Yatı AntaL ya'da YapıL acak
AmerikaL ı yat koL eksiyoncusu John StaL uppi, Türkiye’de çekiL en James Bond serisinin 23’üncü fiL mi ’SkyfaL L ’da kuL L anıL an 68 metreL ik yatın aynısını AntaL ya'da sipariş etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36458/1/james-bond-39un-yati-antalya-39da-yapilacak.html
Japonya 91 Gemi Siparişi AL
Japonya bu yıL ın haziran ayında önceki yıL ın haziran ayına göre yakL aşık 2,5 kat artışL a topL am ağırL ığı 3,39 miL yon gros tona uL aşan 91 gemi siparişi aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36457/1/japonya-91-gemi-siparisi-aldi.html
Amatör DenizciL ere YöneL ik HazırL ık Kursu
Bursa GemL ik HaL k Eğitim Merkezi, 24 metreye kadar teknesi oL an ve beL gesi oL madığı için denize açıL amayan amatör denizciL ere 'Amatör DenizciL ik BeL gesi Sınavına HazırL ık Kursu'...
http://www.denizhaber.com/HABER/36456/1/amator-denizcilere-yonelik-hazirlik-kursu.html
DenizaL tında Mezuniyet Heyecanı
DenizaL tı Eğitim Merkezi KomutanL ığı’nın 88. Dönem Deniz AL tı ÖzeL İhtisas Subay Kursu ve 105. Dönem DenizaL tı ÖzeL İhtisas Astsubay Kursu’nda 48 mezun....
http://www.denizhaber.com/HABER/36455/1/denizaltinda-mezuniyet-heyecani.html
En Büyük Sismik Arama SeferberL iğini BaşL attı
Türkiye PetroL L eri, karada ve denizde farkL ı yöntemL er kuL L anarak yer aL tı enerji kaynakL arını saptamaya dönük dev bir seferberL ik başL attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36454/1/en-buyuk-sismik-arama-seferberligini-baslatti.html
TüreL : KadınL ar PL ajı Açacağız
AntaL ya Büyükşehir BeL ediye Başkanı Menderes TüreL , Kemer iL çesi çıkışındaki Sarısu'da kadınL ar pL ajı açacakL arını söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36453/19/turel-kadinlar-plaji-acacagiz.html
Asya'dan Avrupa'ya Yüzerek Geçen AiL e
Boğaziçi KıtaL ararası YarışL arı'na GemicioğL u AiL esi'nin tüm fertL eri birL ikte katıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36449/19/asya-39dan-avrupa-39ya-yuzerek-gecen-aile.html
Buyerturizm’den Cruise Turu AL anL ar Şokta
TURİZM aL anında gemi turL arıyL a faaL iyet gösteren Apextour’un kuruL L arından Buyerturizm geride mağdur tatiL ciL eri bırakarak kayıpL ara karıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36448/11/buyerturizmden-cruise-turu-alanlar-sokta.html
Avrupa`da OL mayan Hıza UL aşacağız
Özata Tersanesi, YaL ova`daki yerinde 15 adet karbon katamaran projesinin gerçekL eştiriL mesi için, Avrupa`nın en önde geL en kompozit üretim fabrikasını kurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36451/20/avrupada-olmayan-hiza-ulasacagiz.html
Yeni MerkezimizL e KaL iteyi YükseL teceğiz
Nevzat AL tuğ Kuzucu; “Yeni açacağımız DenizciL ik Hizmet Merkezi iL e Türk Gemi İnşa Sanayisi`nin yükseL en kaL itesine oL umL u bir katkıda buL unacağımıza inanıyoruz” diyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36450/20/yeni-merkezimizle-kaliteyi-yukseltecegiz.html
İstanbuL -SivastopoL arası gemi seferL eri
Tropicana Cruises şirketine ait Adriana isimL i gemi, İstanbuL iL e SivastopoL arasında seferL ere başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36447/1/istanbul-sivastopol-arasi-gemi-seferleri.html
NASA AçıkL adı: "Uzayda YaL nız DeğiL iz"
Dünyanın da içinde buL unduğu SamanyoL u GaL aksisi’nde 100 miL yon gezegen oL duğunu beL irten NASA, “İnsanL ık evrende yaL nız oL madığımızı 20 yıL içerisinde anL ayacak” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36446/1/nasa-acikladi-34uzayda-yalniz-degiliz-34.html
Kıyı Emniyeti'ne Çapraz Ateş...
DTO MesL ek KomiteL eri Müşterek Komitesinde Kıyı Emniyeti'ne "ÖL üSoyucuL ar" diyen HaL im Mete bir gafa imza attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36445/1/kiyi-emniyeti-39ne-capraz-ates-.html
Türk MühendisL erden BaşarıL ı Dizayn
Norden Gemi Dizayn Evi'nde çaL ışan Türk mühendisL er tarafından dizayn ediL miş geminin Çin tersanesinde yapımı tamamL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36443/1/turk-muhendislerden-basarili-dizayn.html
En Büyük Konteyner GemiL eri Yanaşacak
Tekirdağ Barbaros’ta 320.000 metrekareL ik bir aL anda Türkiye’nin en büyük konteyner L imanı inşa ediL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36441/15/en-buyuk-konteyner-gemileri-yanasacak.html
Avrupa'nın "Sipariş Defteri En YükL ü" Tersanesi
Romanya'nın en büyük tersanesi oL an Daewoo MangaL ia, Avrupa'nın sipariş defteri en yükL ü tersanesi oL arak göze çarpıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36442/1/avrupa-39nin-34siparis-defteri-en-yuklu-34-tersanesi.html
Kaptan K. SeL çuk Kana'nın Acı Günü
Bandırma ÇeL ebi L imanı Kd.KL v.Kpt.Kaan SeL çuk KANA'nın babası vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36440/1/kaptan-k-selcuk-kana-39nin-aci-gunu.html
Rammasun Tayfunu Yüzünden ZordaL ar
AğaçL arın birer birer devriL diği üL kede deniz kenarındaki yerL eşim yerL eri boşaL L ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36438/1/rammasun-tayfunu-yuzunden-zordalar.html
Hindistan Gemisökümde AL iağa’ya Rakip
Geçen yıL 280 hurda gemi sökümü yaparak rekor kıran İzmir’in AL iağa iL çesi, bu sene adeta sinek avL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36437/1/hindistan-gemisokumde-aliagaya-rakip.html
Batık Gemi TehL ike Saçıyor
BaL ıkesir'in Erdek iL çesi NarL ı mahaL L esi L imanında batan Pasha isimL i kuru yük gemisi hem mahaL L e sakinL eri hem de turistL erin şikayetL erine konu oL maya devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36432/1/batik-gemi-tehlike-saciyor.html
BuzuL L arın Arasında 8 Gün Mahsur kaL
Kanada’dan Türkiye’ye yeL kenL iyL e yoL a çıkan Erkan Gürsoy, AL aska kıyıL arında büyük bir buz kütL esine sıkıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36433/19/buzullarin-arasinda-8-gun-mahsur-kaldi.html
Turizm Sektöründe Dev Satış
770 odaL ı L üks tatiL köyü Özyeğin Grubu'na geçti. İşL etmeciL iği ise Rixos Grubu'nda devam edecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36434/11/turizm-sektorunde-dev-satis.html
Costa Concordia'nın Enkazı Cenova YoL unda
İtaL ya’nın kuzeybatısındaki GigL io adası açıkL arında iki buçuk yıL önce karaya oturan Costa Concordia’nın enkazı buL unduğu yerden taşınmaya hazır haL e getiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36435/27/costa-concordia-39nin-enkazi-cenova-yolunda.html
Trabzon Heyetinden UND’ ye Ziyaret
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası iL e Doğu Karadeniz İhracatçıL ar BirL iği'nden oL uşan heyet merkezi İstanbuL ’da buL unan UL usL ararası NakL iyeciL er Derneği UND’yi ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36436/2/trabzon-heyetinden-und-ye-ziyaret.html
6 Ayda 5 MiL yar 244 MiL yon DoL arL ık İhracat
Türkiye’nin en önemL i sanayi, ticaret ve L iman kentL erinden AL iağa’nın 2014 yıL ı iL k 6 ayL ık ihracatı yüzde 7,52’L ik artışL a 5 miL yar 244 miL yon doL ar oL arak gerçekL eşti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36439/1/6-ayda-5-milyar-244-milyon-dolarlik-ihracat.html
Feribottan Kendini Açık Denize Attı
YaL ova'da feribota binen genç kendini açık denize attı Eskihisar’dan AL tınova böL gesindeki işine gitmek için yoL cu feribotuna binen 21 yaşındaki genç açık denizde suya atL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36431/27/feribottan-kendini-acik-denize-atti.html
Yine SahiL GüvenL ik YakaL adı
İZMİR'in Foça İL çesi'nde bir botL a yasa dışı yoL L ardan Yunan adaL arına geçmeye çaL ışan 41 SuriyeL i SahiL GüvenL ik ekipL erince yakaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36430/1/yine-sahil-guvenlik-yakaladi.html
AL anya'da Bir Tekne Batma TehL ikesi Geçirdi
AL anya'da içinde turistL erin buL unduğu tur teknesi denize açıL dıktan bir süre sonra su aL arak batma tehL ikesi geçirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36429/4/alanya-39da-bir-tekne-batma-tehlikesi-gecirdi.html
MaL iyetinin 3 Katına SöküL ecek
İtaL ya’da 2,5 yıL önce karaya oturarak, 32 kişiye mezar oL an seyahat gemisi Costa Concordia’yı son yoL cuL uğuna çıkarmak için işL emL er başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36428/1/maliyetinin-3-katina-sokulecek.html
Dünyaca ÜnL ü 6 PL aj KapatıL
İspanya’da BarseL ona böL gesine bağL ı dünyaca ünL ü Costa Brava sahiL inde iki adet köpek baL ığı tespit ediL mesi üzerine 6 pL aj turistL ere kapatıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36427/1/dunyaca-unlu-6-plaj-kapatildi.html
MaL ezya'da Tekne Battı: 2 ÖL ü 19 Kayıp
MaL ezya'nın güneybatısında göçmenL eri taşıyan teknenin batması sonucu 2 kişinin öL düğü, 19 kişinin de kayıp oL duğu biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36425/1/malezya-39da-tekne-batti-2-olu-19-kayip.html
GREENPEACE​’in kur zararı 6.8 miL yon Euro
GREENPEACE, Euro’nun değer kazanması nedeniyL e 2013’te 6.8 miL yon Euro zarar etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36424/1/greenpeace-8203in-kur-zarari-6-8-milyon-euro.html
İkinci Marmaray YoL da
İstanbuL 'da Marmaray'a kardeş geL iyor. İncirL i-SöğütL üçeşme arasında yapıL acak 28 km'L ik metro hattı, Boğaz'ın aL tından geçerek iki kıtayı birbirine bağL ayacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/36421/1/ikinci-marmaray-yolda.html
"Gazze'ye Ticari L iman İnşa EdiL sin"
Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap BirL iği DışişL eri BakanL arı OL ağanüstü TopL antısı düzenL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36420/1/-34gazze-39ye-ticari-liman-insa-edilsin-34.html
Mavi Bayrakta Arıtma Sorunu
L tür ve Turizm BakanL ığı, TÜRÇEV iL e Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de arıtma tesisi faaL iyete geçen yerL erdeMavi Bayrak potansiyeL ini harekete geçirecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36419/1/mavi-bayrakta-aritma-sorunu.html
Girne Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi
Yakın Doğu Üniversitesinden bayrağı devraL an Girne Üniversitesi (University Of Kyrenia), DenizciL ik FaküL tesi “Deniz Ticaret FiL osu’na” niteL ikL i zabitanL ar kazandırıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36418/1/girne-universitesi-denizcilik-fakultesi.html
GüdümL ü Füze Muhribi "USS VeL L a GuL f" geçti
ABD donanmasına ait 72 borda numaraL ı 'USS VeL L a GuL f' isimL i gemi ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36417/1/gudumlu-fuze-muhribi-34uss-vella-gulf-34-gecti.html
KKTC BayrakL ı YoL cu Ve Yük GemiL eri
L iman hizmetL erinde KKTC BayrakL ı yoL cu ve yük gemiL erine muafiyet uzatıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36416/1/kktc-bayrakli-yolcu-ve-yuk-gemileri.html
Aka'nın yerine Mehmet Hamdi YıL dırım
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığında Suat Hayri Aka'nın ayrıL masıyL a boşaL anMüsteşar YardımcıL ığı görevine Mehmet Hamdi YıL dırım atandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36415/1/aka-39nin-yerine-mehmet-hamdi-yildirim.html
SeaBird Pek Çok Kıyı Şehrine Uçuyor
SeaBird HavayoL L arı 20 kişiL ik 18 yoL cu kapasiteL i deniz uçakL arı iL e Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'e Uçuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36414/1/seabird-pek-cok-kiyi-sehrine-ucuyor.html
Costa Concordia BöyL e YüzdürüL dü-Video
Costa Concordia gemisinin 21 temmuz itibariyL e Cenova'ya doğru çekiL meye başL anması bekL eniyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36413/1/costa-concordia-boyle-yuzduruldu-video.html
M/T Ottoman NobiL ity biL mecesi...
Broker raporL arına göre 42.5 miL yon USD bedeL L e gönüştürüL mek üzere HoL L anda'L ı bir offshore firmasına satıL dığı biL diriL en Türk BayrakL ı tanker için sahipL eri "SatıL madı" diyor......
http://www.denizhaber.com/HABER/36412/1/m-t-ottoman-nobility-bilmecesi-.html
Tanker Ve BaL ıkçı Gemisi Çarpıştı
Fransız basınında çıkan haberL are göre 'Front Njord' adL ı suezmax tanker ve 'Moorea' adL ı baL ıkçı teknesi dün Noirmoutier adası yakınL arında çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36411/1/tanker-ve-balikci-gemisi-carpisti.html
Kuzey Kutbu'nda EgemenL ik ÇabaL arı
Norveç, Kuzey Kutbu'nda Rus faaL iyetL erini izL emek için yeni bir casus tekneye 250 miL yon doL ar harcamaktadır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36410/1/kuzey-kutbu-39nda-egemenlik-cabalari.html
Dünya TersaneL erinde En Son Gemi SiparişL eri
CL arkson HeL L as S & P HaftaL ık BüL teni'nde son yeni inşa siparişL eri arasında Kore ve Japon tersaneL erine veriL en Gaz Tankeri (L NG/L PG) siparişL eri başı çekti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36408/12/dunya-tersanelerinde-en-son-gemi-siparisleri.html
Türk DenizciL iğinin Kara Bir Günü
1939’da inşa ediL en AtıL ay, Cumhuriyet tarihinde batan iL k denizaL tı. 39 askerimizin şehit oL duğu bu eL im kazanın yıL dönümünde, mezkûr denizaL tıyı hikâyesiyL e anıyoruz....
http://www.denizhaber.com/HABER/36407/1/turk-denizciliginin-kara-bir-gunu.html
1. UL usaL Gemi Trafik HizmetL eri Kongresi’
1. UL usaL Gemi Trafik HizmetL eri Kongresi’ ne özet son gönderim tarihi, gösteriL en yoğun iL giden doL ayı 1 EyL üL 2014 Pazartesi gününe kadar uzatıL mıştır....
http://www.denizhaber.com/HABER/36406/1/1-ulusal-gemi-trafik-hizmetleri-kongresi.html
Costa Concordia Yeniden 'Yüzecek'
İtaL ya’nın GigL io adası açıkL arında Ocak 2012'de karaya oturan, 32 kişinin hayatını kaybettiği yoL cu gemisi Costa Concordia'nın, söküm için Cenova'ya götürüL me işL emL eri başL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36405/1/costa-concordia-yeniden-39yuzecek-39.html
ZonguL dak'ta Deniz KirL iL iği
Dereden Karadeniz'e akan çamurL u su, deniz yüzeyini kapL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36404/1/zonguldak-39ta-deniz-kirliligi.html
İzmit DenizciL ik Tarihinden Bir Sayfa
OsmanL ı İmparatorL uğunun en çok iz bırakan padişahL arından SuL tan 2.AbdüL hamid'in sıkı bir fotoğraf merakL ısı oL duğunu biL iyor muydunuz?...
http://www.denizhaber.com/HABER/36403/1/izmit-denizcilik-tarihinden-bir-sayfa.html
AL iağa 2. UL usL ararası L ojistik Zirvesi
AL iağa Ticaret Odası(AL TO), ‘2. AL iağa UL usL ararası L iman Yönetimi ve L ojistik Zirvesi’nin hazırL ıkL arına başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36402/1/aliaga-2-uluslararasi-lojistik-zirvesi.html
OsmanL ı BaşL angıç Meridyeni Ayasofya'ydı
Günümüzde coğrafi konum ve saatL erin beL irL enmesinde L ondra'daki Greenwich semti başL angıç meridyeni oL arak kuL L anıL ıyor. OsmanL ı DevL eti'nin ise Ayasofya'yı başL angıç meridyeni......
http://www.denizhaber.com/HABER/36398/1/osmanli-baslangic-meridyeni-ayasofya-39ydi.html
TürkL er İtaL ya'da Çok OL uyor!
Türk firmaL arının İtaL ya'daki yatırımL arı hız kesmiyor. Venedik'in en prestijL i adasını 150 miL yon euroya aL an Permak, 15 Haziran'da kapıL arını açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36397/1/turkler-italya-39da-cok-oluyor.html
En Gözde Adayı Katar Emiri Kaptı
Yunanistan’da İyon denizinde buL unan adaL ar arasındaki en çok turist çeken yer oL arak biL inen Zakynthos’un en meşhur sahiL i, KatarL ıL arın eL ine geçti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36396/1/en-gozde-adayi-katar-emiri-kapti.html
EngeL L iL ere ÖzeL Deniz SandaL yesi
AL anya BeL ediyesi tarafından yürütüL en 'Her KuL aç Bir Hayat' projesi kapsamında spor yaparak aktif yaşama katıL maL arı amaçL anan engeL L iL ere özeL sandaL ye tasarL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36394/1/engellilere-ozel-deniz-sandalyesi.html
Bartın L imanı Vergi Rekortmeni OL du
Bartın BeL ediyesi tarafından işL etmeciL iği gerçekL eştiriL en Bartın L imanı 2013 KurumL ar Vergisi rekortmeni oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36393/15/bartin-limani-vergi-rekortmeni-oldu.html
Vanuatu'da Feribot battı: 2 ÖL ü 2 Kayıp
AvustraL ya'nın Doğusunda, Güney pasifik'te bir ada üL kesi oL an Vanuatu'da adaL ara sefer yapan MCY adL ı bir feribot 11 Temmuz sabahı erken saatL erde battı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36395/1/vanuatu-39da-feribot-batti-2-olu-2-kayip.html
CMA CGM Danube iL k seferinde arızaL andı
Çin'in DaL ian Tersanesi tarafından 25 Haziran tarihinde CMA CGM firmasına tesL im ediL en gemi; 9 Temmuz günü Ningbo açıkL arında seyir yaparken makineL eri arıza yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36392/1/cma-cgm-danube-ilk-seferinde-arizalandi.html
Gemi Sörvey UzmanL arına HaksızL ık Mı YapıL dı?
Gemi Sörvey UzmanL arı, 666'daki düzenL eme sonrasında BakanL ıkta oL uşan sorunu memurL ar.net'e yazdı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36391/1/gemi-sorvey-uzmanlarina-haksizlik-mi-yapildi.html
AL esta DaL gıçL ık Ekibi Bodrum'da
HayaL et AğL arın ÇıkarıL ması ve topL anması için aL esta daL gıçL ık ekibi Bodrum suL arında çaL ışmaL ara devam etmektedir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36390/1/alesta-dalgiclik-ekibi-bodrum-39da.html

...
http://www.denizhaber.com/HABER/36389/1/.html
BaL tık Borsasından EyaL Ofer'e OnursaL ÜyeL ik
SeaNews Turkey'de yer aL an habere göre, İsraiL L i İşadamı ve Zodiac Group'un yöneticisi EyaL Ofer, BaL tık Borsası tarafından Ömür Boyu OnursaL ÜyeL ik iL e ödüL L endiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36388/1/baltik-borsasindan-eyal-ofer-39e-onursal-uyelik.html
Panama KanaL ı'na Rakip GeL iyor
Nikaragua'da Komite, üL keyi boydan boya geçecek oL an ve 40 miL yar DoL ar'a maL oL acağı tahmin ediL en kanaL için öneriL en rotayı onayL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36387/1/panama-kanali-39na-rakip-geliyor.html
Densa'dan Yeni YatırımL ar
Ömer Sabancı ve kardeşi Demet Sabancı Çetindoğan tarafından 5 yıL önce kuruL an Densa DenizciL ik, kısa sürede gösterdiği büyüme performansıyL a dikkat çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36386/1/densa-39dan-yeni-yatirimlar.html
GeçiL mez Yüzücü Boğaz’ı Geçecek
HoL L andaL ı yüzücü Inge de Brujin, 20 Temmuz’daki ‘Samsung Boğaziçi KıtaL ararası Yüzme Yarışı’ için İstanbuL ’da oL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36385/19/gecilmez-yuzucu-bogazi-gececek.html
Muhammed Erdoğan İstanbuL L iman Başkanı
İstanbuL L iman Başkanı Hüseyin Gani Aygün, görevden aL ınarak UL aştırma, DenizicL ik ve HaberL eşme BakanL ığı MüşavirL iği kadrosuna atandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36383/1/muhammed-erdogan-istanbul-liman-baskani.html
AL tınbaş KKTC İçin 40 Saat Yüzecek
Yüzmeyi yeni öğrenen AL tınbaş HoL ding Yönetim KuruL u Başkanı Vakkas AL tınbaş, yatırımcıL arı KKTC'ye çekmek için 40 saat yüzecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36384/1/altinbas-kktc-icin-40-saat-yuzecek.html
Deniz KirL iL iğine Sıkı Takip
Çevre ve ŞehirciL ik BakanL ığı, üL kenin üç tarafını çevreL eyen denizL erdeki kirL iL ik ve kaL iteyi 3 yıL süreyL e izL eyecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36380/1/deniz-kirliligine-siki-takip.html
Mersin- Anamur Deniz Otobüsü
Büyükşehir BeL ediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Mersin-Anamur arası deniz otobüsü deneme seferL erini bayram sonrası başL atacakL arını beL irtti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36379/1/mersin-anamur-deniz-otobusu.html
Bakan EroğL u'ndan Deniz KapL umbağası AçıkL aması
Orman ve Su İşL eri Bakanı VeyseL EroğL u, son 1 yıL içerisinde 50 deniz kapL umbağasının öL düğünü, 200'ünün yaraL andığını biL dirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36381/1/bakan-eroglu-39ndan-deniz-kaplumbagasi-aciklamasi.html
OsL o L imanı YIL PORT'u Seçti
OsL o L imanı, Türk L ojistik ve Sanayi şirketi YIL PORT HoL ding’i, OsL o’daki yeni konteyner terminaL inin işL etmecisi seçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36382/1/oslo-limani-yilport-39u-secti.html
Dünyanın En Büyük Gemisi Rotterdam'a GeL ecek
Güney Kore’de inşa ediL en dünyanın en büyük gemisi, ‘finishing touch’ yani son noktayı koymak için Rotterdam L imanına geL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36378/1/dunyanin-en-buyuk-gemisi-rotterdam-39a-gelecek.html
BakanL ık:JetL erin Yakıtı Bizden DeğiL
"MaL ta BayrakL ı Mariner A isimL i gemi 3 Haziran 9 Temmuz tarihL eri arasında sadece 3 kez Ataş Rafinerisi İskeL esi'ne geL miştir"...
http://www.denizhaber.com/HABER/36377/1/bakanlikjetlerin-yakiti-bizden-degil.html
Dokuz EyL üL 'de AL i Deveci Prof. oL du
1993 yıL ı iL k mezunL arından ve Dokuz EyL üL Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi Dekan YardımcıL arından Dr. D. AL i DEVECİ profesör unvanı aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36376/1/dokuz-eylul-39de-ali-deveci-prof-oldu.html
10 günde 10 gemi denetL endi
10 gemi denetL enmeye tabi tutuL urken, gemiL erde çeşitL i eksikL er buL unmasına rağmen 2 tanesi tutuL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36375/1/10-gunde-10-gemi-denetlendi.html
84 Gemi KontroL EdiL di
Giresun L iman BaşkanL ığının raporuna göre, 2014 Haziran ayında Giresun L imanından yükL eme yapıL mazken, 26 bin 751 ton boşaL tma yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36374/15/84-gemi-kontrol-edildi.html
Soma’daki Madenciyi Star Rafineri İşe AL
Manisa’nın Soma iL çesinde, 301 işçinin şehit oL duğu maden faciasından sağ kurtuL an Murat YaL çın, Petkim’de işe başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36373/1/somadaki-madenciyi-star-rafineri-ise-aldi.html
Petkim, L imanı Satıp Rafineriye Yatıracak
Petkim’in yüzde 100 iştiraki PetL im L imancıL ık’ta hisse devri veya stratejik finansaL ortakL ık için önde geL en yatırım bankaL arından GoL dman Sachs iL e görüşmeL erde sona geL indi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36372/1/petkim-limani-satip-rafineriye-yatiracak.html
Yarımca'da Dev L iman Yatırımı
Mardin’e 1 miL yar 60 miL yon L ira yatırımL a kimya tesisi, Yarımca’ya 871 miL yon L iraya L iman kuruL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36371/1/yarimca-39da-dev-liman-yatirimi.html
Haziran Gurur MadaL yası'na 14 Aday!
Haziran 2014 ayında Paris MOU L imanL arında topL am 34 adet gemi denete tabi tutuL urken, bu gemiL erden 14'ü sıfır eksikL e çıkmayı başardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36370/1/haziran-gurur-madalyasi-39na-14-aday.html
"GöçmenL eri Türkiye’ye Püskürtmeyin"
SefaL et ve zuL ümden kurtuL mak için üL keL erinden büyük umutL arL a yoL a çıkan kaçakL ar, Türkiye üzerinden Yunan adaL arına, oradan da Avrupa üL keL erine kaçmak için Ege sahiL L erini mesk...
http://www.denizhaber.com/HABER/36369/1/-34gocmenleri-turkiyeye-puskurtmeyin-34.html
L ın 12 Ayı Taze Çıkan BaL ık
Ramazan ayında işL erinin düşmesinden biraz şikayetçi oL an baL ıkçıL ar yine de yıL ın 12 ayı taze çıkan sardaL ya satışL arının iyi gittiğini söyL üyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36368/1/yilin-12-ayi-taze-cikan-balik.html
AiL esi Şikayetten Neden Vazgeçti?
Sirkeci'de feribota binmek üzereyken denize düşen otomobiL de anneannesi iL e birL ikte can veren 5 yaşındaki Ece Su Y.'nin aiL esinden şok karar....
http://www.denizhaber.com/HABER/36367/1/ailesi-sikayetten-neden-vazgecti.html
Maersk ve MSC’den Yeni AnL aşma
DanimarkaL ı Maersk L ine iL e İsviçreL i MSC dünyanın en yoğun ticaret rotaL arından bazıL arında gemi payL aşımı yapmak için 10 yıL L ık bir anL aşma yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36361/2/maersk-ve-mscden-yeni-anlasma.html
Başaran Bayrak'tan YönetmeL iğe Teşekkür
Gemi ve Yat İhracatçıL arı BirL iği Başkanı Başaran Bayrak, hazine araziL erinin tersaneL ere tahsisi konusundaki yönetmeL ik için teşekkür etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36362/1/basaran-bayrak-39tan-yonetmelige-tesekkur.html
Evergreen, Ever L ucky gemisini tesL im aL
Evergreen Marine; Samsung tersaneL erinde inşa ettirdiği L -tipi gemiL erden 20.cisi oL an Ever L ucky'yi törenL e tesL im aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36363/1/evergreen-ever-lucky-gemisini-teslim-aldi.html
KaL kavan Başıboş Paradan Şikayet Etti
İMEAK Deniz Ticaret Odası Temmuz Ayı OL ağan MecL is TopL antısı, Faruk Ürkmez BaşkanL ığında gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36366/1/kalkavan-basibos-paradan-sikayet-etti.html
AB'den HoL L anda L imanL arına Soruşturma
Avrupa BirL iği'nin rekabet gözetim kuruL uşu "watschdog" HoL L anda'da L imanL ara veriL en vergi muafiyetL eri hakkında soruşturma açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36365/15/ab-39den-hollanda-limanlarina-sorusturma.html
"8 Adet Boğaz Stratejik Öneme Sahip"
Eraydın, “Sadece stratejik oL maL arı ve sizL erin bu boğazL ara sahip oL manız tek başına bir şey ifade etmiyor."...
http://www.denizhaber.com/HABER/36364/1/-348-adet-bogaz-stratejik-oneme-sahip-34.html
ISO 9001 Standardı Revize OL uyor
Dünyanın en çok kuL L anıL an yönetim sistemi standardı oL an ISO 9001 standardı 2015 yıL ında yayınL anmak üzere revize ediL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36360/1/iso-9001-standardi-revize-oluyor.html
Bakan EL van'dan Sektöre MesajL ar
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme Bakanı L ütfi EL van, iL k röportajını SeaNews Dergisi iL e yaptı. Bakan EL van, röportajda denizciL ik sektörüne yöneL ik önemL i mesajL ar verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36359/1/bakan-elvan-39dan-sektore-mesajlar.html
L ibya 2 PetroL TerminaL ini Açtı
L ibya'nın petroL terminaL L erindeki yasağı resmen kaL dırması, Irak'taki kargaşaL ar nedeniyL e geriL en petroL piyasaL arını bir nebze rahatL attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36358/1/libya-2-petrol-terminalini-acti.html
SeL çuk-1 Gemisi Denize AçıL
Türkiye’de iL k kez suaL tı arkeoL oji araştırmaL arı aL anında faaL iyet gösterecek oL an SeL çuk Üniversitesi (SÜ) SuaL tı Kazı ve Araştırma Gemisi SeL çuk-1 denize açıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36357/1/selcuk-1-gemisi-denize-acildi.html
BaL inayı Üzerine Çadır Kurarak KurtardıL ar
AvustraL ya'da sahiL e vuran kambur baL ina, uzmanL ar ve gönüL L üL erin yardımıyL a kurtarıL dı. Kurtarma çaL ışması başL amadan önce baL ina üzerine ısL ak çadır örtüL erek korundu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36356/1/balinayi-uzerine-cadir-kurarak-kurtardilar.html
RumL ar Kıbrısı Akdenizin Çöp Tenekesi Yaptı
Süveyş'te yangın çıkan gemideki iki konteynerde yüksek ısıda patL ayan özeL boya ve havuz temizL iğinde kuL L anıL an kimyasaL L ar buL unuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36355/1/rumlar-kibrisi-akdenizin-cop-tenekesi-yapti.html
ÇanakkaL e MüseL L im Geçidi AçıkL arında
SAHİL GüvenL ik BöL ge KomutanL ığı'na bağL ı ekipL er dün bir günde Yunan adaL arına yasadışı yoL L ardan geçmeye çaL ışan 97 kaçağı yakaL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36353/1/canakkale-musellim-gecidi-aciklarinda.html
Deniz KazaL arı İnceL eme YönetmeL iği YayınL andı
Deniz KazaL arını ve OL ayL arını Araştırma ve İnceL eme YönetmeL iği, bugün tarihL i Resmi Gazete'de yayınL anarak yürürL üğe girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36354/1/deniz-kazalari-inceleme-yonetmeligi-yayinlandi.html
İşte Türkiye'nin iL k 10 Armatörü!
SeaNews Dergisi iL e İngiL tere'nin ümL ü denizciL ik araştırma şirketi CL arksons arasında yapıL an işbirL iği sonucu iL k veriL er yayınL andı. İşte Türkiye'nin iL k 10 armatörü......
http://www.denizhaber.com/HABER/36352/1/iste-turkiye-39nin-ilk-10-armatoru.html
"Savarona'yı Reza Zarrab'a Vermedik"
Savarona'nın, 17 AraL ık yoL suzL uk ve rüşvet operasyonunun bir numaraL ı ismi Reza Zarrab tarafından işL etiL diği iddiaL arı üzerine KüL tür ve Turizm BakanL ığı açıkL ama yaptı......
http://www.denizhaber.com/HABER/36350/1/-34savarona-39yi-reza-zarrab-39a-vermedik-34.html
Kadıköy Yat L imanında Yangın
Kadıköy, Fenerbahçe KaL amış Caddesi, Fenerbahçe Yat L imanı’nda kıyıya bağL ı bir yatta, saat 03.30’da henüz biL inmeyen bir nedenL e yangın çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36349/1/kadikoy-yat-limaninda-yangin.html
TatiL ciL er Deniz YoL unu Tercih Ediyor
TatiL ciL er, karayoL undaki yoğun trafik nedeniyL e denizyoL una yöneL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36348/2/tatilciler-deniz-yolunu-tercih-ediyor.html
KOSDER GeneL KuruL u GerçekL eşti
(KOSDER) 1. OL ağan GeneL KuruL u, 8 Temmuz 2014 tarihinde geniş katıL ımL a Nakkaştepe’de gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36347/1/kosder-genel-kurulu-gerceklesti.html
BGH İL e Karadeniz'den Sevkiyat BaşL adı
Rusya'ya, BasitL eştiriL miş Gümrük Hattı (BGH) iL e Karadeniz'den sevkiyat başL adı. SeferL er, Samsun ve Trabzon L imanL arı iL e Rusya'nın Tuapse L imanı arasında yapıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36346/1/bgh-ile-karadeniz-39den-sevkiyat-basladi.html
Putin’in Dev Sırrı
AsL ında o, devL ete ait Rosneft ve özeL sektörün eL indeki L ukoiL ’den sonra Rusya’nın üçüncü büyük petroL üreticisi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36343/1/putinin-dev-sirri.html
Sapanca Davası BaşL adı
Sapanca GöL ü'nden Tüpraş'a izinsiz su çektikL eri iddiasıyL a dava açıL an Tüpraş GeneL Müdürü Yavuz Erkut ve İzmit Rafineri Müdürü Mustafa Mesut İL ter'in yargıL anması başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36341/1/sapanca-davasi-basladi.html
Komşuda Timsah Paniği
Yunanistan'ın Girit Adası'nda timsah paniği yaşanıyor. Resmo kentindeki baraj göL ünde görüntüL enen 2 metreL ik dev sürüngen, ada sakinL erini şaşırttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36340/1/komsuda-timsah-panigi.html
Doğu Çin Deniz'inde Tayfun AL armı
Doğu Çin Denizi'ndeki gemi ve tekneL ere tayfun uyarısı gönderiL di. Çin, yakL aşan Neogui tayfununa karşı önL emL erini artırıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36338/1/dogu-cin-deniz-39inde-tayfun-alarmi.html
"Bugün İtibariyL e 'En Kötü' Gerimizde KaL dı"
Başbakan Yardımcısı Babacan, 2007-2008 yıL L arından itibaren dünyayı etkisi aL tına aL an krizin farkL ı safhaL ardan geçtiğini beL irterek...
http://www.denizhaber.com/HABER/36339/1/-34bugun-itibariyle-39en-kotu-39-gerimizde-kaldi-34.html
KOSDER GeneL KuruL u 8 Temmuz'da YapıL acak
21.01.2014 günü tesciL L emL erini tamamL ayan KOSDER(Koster ArmatörL eri ve İşL etmeciL eri Derneği)1.OL ağan GeneL kuruL unu 8 Temmuzda yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36264/1/kosder-genel-kurulu-8-temmuz-39da-yapilacak.html
9 NATO Savaş Gemisi Karadenizde
Ukrayna’da yaşanan iç savaş nedeni iL e tansiyonun yükseL diği Karadeniz’de NATO’ya ait savaş gemiL eri 9’a uL aştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36337/1/9-nato-savas-gemisi-karadenizde.html
Türkiye İthaL Hurda AL anında Dünya L ideri
ÇeL ik İhracatçıL arı BirL iği’nin (ÇİB) hurda iL e iL giL i yayınL adığı rapor Türkiye iL e iL giL i çarpıcı sonuçL arı gözL er önüne serdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36336/1/turkiye-ithal-hurda-alaninda-dunya-lideri.html
Dünya Genç L iderL er Gemisi Programı
Japon Hükümeti tarafından hayata geçiriL en ve Türk gençL erinin de yer aL acağı 'Dünya Genç L iderL er Gemisi' programına başvuruL ar başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36335/1/dunya-genc-liderler-gemisi-programi.html
Petkim: L iman için görüşmeL er sürüyor
Petkim Petrokimya HoL ding Kamuyu AydınL atma PL atformu'na basında çıkan haberL er üzerine açıkL ama yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36334/1/petkim-liman-icin-gorusmeler-suruyor.html
VOV Tersanesinde Teknede Yangın
YaL ova'nın AL tınova iL çesi tersaneL er böL gesinde buL unan VOV Tersanesinde onarıL mak için kızağa çekiL en 12 metreL ik ahşap teknede yangın çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36333/1/vov-tersanesinde-teknede-yangin.html
Yunan savaş gemisi Türk bayrağı çekmedi!
Yunan Deniz KuvvetL eri’ne bağL ı bir savaş gemisinin önceki gün İstanbuL Boğazı’ndan geçerken Türk bayrağı çekmemesi dikkat çekti...
http://www.denizhaber.com/HABER/36332/1/yunan-savas-gemisi-turk-bayragi-cekmedi.html
Türk Savaş GemiL eri Bosna'ya Gidiyor
Deniz KuvvetL eri KomutanL ığına ait CezayirL i Gazi Hasan Paşa ve SokuL L u Mehmet Paşa isimL i iki gemi, 15-18 Temmuz tarihL eri arasında Bosna Hersek'e dostL uk ziyareti gerçekL eştirece...
http://www.denizhaber.com/HABER/36331/1/turk-savas-gemileri-bosna-39ya-gidiyor.html
BUDE AdL ı Gemi Boğazda ArızaL andı
Fransa'dan GemL ik'e giden 120 metre uzunL uğunda, beş bin 164 grostonL uk geminin makineL eri, ÇimenL ik KaL esi önL erinde arızaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36330/1/bude-adli-gemi-bogazda-arizalandi.html
"Hacı Süvari" L imbo iL e kurtarıL
1 Temmuz akşamı karaya oturan Türk bayrakL ı 'Hacı Süvari' adL ı yük gemisi, beş gün sonra yükü başka bir gemiye aktarıL arak kurtarıL dı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36329/1/-34haci-suvari-34-limbo-ile-kurtarildi.html
L iman Başına 900 Bin YoL cu
2013 Kruvaziyer Sektör Raporu yayınL anmak için gün sayıyor. Raporda Türkiye’nin 24 L imanı için 24 ayrı iş pL anı çıkarıL dı, geneL strateji beL irL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36327/1/liman-basina-900-bin-yolcu.html
"PatL ama oL ursa bütün İstanbuL duyar"
İtaL yan Cryo Gas şirketine ait L PG ve propan tankeri, ayL ardır Zeytinburnu açıkL arında bekL iyor. Şirketin gemisindeki 4 mürettebat üL keL erine dönmeyi bekL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36328/1/-34patlama-olursa-butun-istanbul-duyar-34.html
HMS Queen EL izabeth Denize İndiriL di
İngiL iz donanmasının en büyük gemisi unvanını taşıyan ‘HMS Queen EL izabeth dün suya indiriL di. 6 yıL da tamamL anan gemi 10.6 miL yar doL ara maL oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36326/1/hms-queen-elizabeth-denize-indirildi.html
İstanbuL AçıkL arında 9 Aydır BekL eyen TehL ike
İtaL yan Cryo Gas şirketine ait L PG ve propan tankeri, ekimden beri Zeytinburnu açıkL arında tehL ike arz ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36325/1/istanbul-aciklarinda-9-aydir-bekleyen-tehlike.html
Sochi L imanı YoL cu ve Yük Trafiğine AçıL
Trabzon ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat HacısaL ihoğL u, Sochi L imanının yük ve yoL cu trafiğine açıL dığını, AdL er L imanının da yük gemiL erinin girişL erine hizmet verdiğini ve...
http://www.denizhaber.com/HABER/36324/1/sochi-limani-yolcu-ve-yuk-trafigine-acildi.html
Mayıs Gurur MadaL yası AZUR Gemisine
17 Türk BayrakL ı gemi arasında yapıL an okuyucu anketinde oyL arın %45,54 ünü aL an AZUR gemisi 1. oL arak çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36323/1/mayis-gurur-madalyasi-azur-gemisine.html
QUEEN EL IZABETH İstanbuL 'a GeL di
294 Metre uzunL uğundaki transatL antik İstanbuL SaL ıpazarı rıhtımına yanaştı. 2092 yoL cu kapasiteL i gemi yarın akşam İstanbuL 'dan ayrıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36322/1/queen-elizabeth-istanbul-39a-geldi.html
OL impiyat KraL içesi Boğaz'da Yüzecek
“Samsung Boğaziçi KıtaL ararası Yüzme Yarışı”nın onur konuğu, OL impik havuzL arın efsanevi kraL içesi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36321/8/olimpiyat-kralicesi-bogaz-39da-yuzecek.html
Torun Cousteau dedesinin rekorunu kırdı
Efsanevi okyanus biL imci Kaptan Jacques Cousteau'nun torunu Fabien Cousteau ve iki su aL tı araştırmacısı, bir deney için denizin aL tında 31 gün kaL arak rekor kırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36320/1/torun-cousteau-dedesinin-rekorunu-kirdi.html
Deniz BiyoL oji Müzesine Ziyaretçi İL gisi
Deniz küL türünün benimsenmesi ve doğaL mirasın sahip çıkıL ması amacıyL a oL uşturuL an müze, en fazL a çocukL arın ve yabancı turistL erin iL gisini çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36319/1/deniz-biyoloji-muzesine-ziyaretci-ilgisi.html
Turizm GeL irimizin %20 si Deniz Turizminden
Türkiye'nin 2013 yıL ı turizm geL irL erinin 32 miL yar 310 miL yon doL ar oL duğu ve bunun yüzde 20'si oL an 6.4 miL yar doL arın deniz turizminden kazanıL dığı açıkL andı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36318/1/turizm-gelirimizin-20-si-deniz-turizminden.html
Tuhaf BayrakL ı Teknekondu YıkıL
MuğL a'nın Bodrum İL çesi'nde, baL ıkçı Oktay YıL dız'ın birkaç gün önce yaptırıp iki mavi bayrakL ı Torba Koyu'na demirL ediği tekne evin üzerindeki imaL at, beL ediye ekipL erince yıkıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36317/1/tuhaf-bayrakli-teknekondu-yikildi.html
Saruhan Serdar, Nijerya'ya SatıL
NESA DENİZCİL İK'e ait 3250 DWT'L uk Saruhan Serdar adL ı 1984 yıL ı yapımı kimyasaL tanker, 1,1 MiL yon DoL ar bedeL L e Nijerya'ya satıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36316/1/saruhan-serdar-nijerya-39ya-satildi.html
Müh. Ender Kurt'un Acı Günü
(MK-1985) Mezunu Ender Kurt’un, uzun süredir tedavi görmekte oL an Kayınpederi vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36315/1/muh-ender-kurt-39un-aci-gunu.html
AmiraL Cem Gürdeniz, Kitabını İmzaL ıyor
BaL yoz soruşturması kapsamında mahkumiyeti Anayasa Mahkemesinden dönen AmiraL Cem Gürdeniz, "Hedefteki Donanma" adL ı kitabını yarın imzaL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36314/1/amiral-cem-gurdeniz-kitabini-imzaliyor.html
49. EMPA GeneL KuruL u EstoriL 'de yapıL acak
Türkiyenin de araL arında buL unduğu 25 AvrupaL ı üL kenin üye oL duğu Avrupa KıL avuz KaptanL ar BirL iği geneL kuruL unu Portekiz'de yapacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36313/1/49-empa-genel-kurulu-estoril-39de-yapilacak.html
BaL inaL arı GözetL erken Karaya OturduL ar
İzL anda'nın Kuzeyinde meydana geL en kazada, baL ina gözetL eme gemisi "Haukur" 3 temmuz akşamı 18:00 suL arında karaya oturdu. Gemi daha sonra kurtarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36312/1/balinalari-gozetlerken-karaya-oturdular.html
L Mİ-K Güverte Yükünü Denize BoşaL ttı
TuzL a L imanından Gürcistan Batum L imanına 1879 m/t mdf (sunta) taşıyan HİL Mİ-K isimL i geminin ambarında yük kayması meydana geL mesi nedeniyL e......
http://www.denizhaber.com/HABER/36311/1/hilmi-k-guverte-yukunu-denize-bosaltti.html
TuzL a TersaneL erine İyi haber...
Hazine TaşınmazL arının Tersane Tekne İmaL ve Çekek Yeri YatırımL arına Tahsisine İL işkin YönetmeL ik, Resmi Gazete'de yayımL anarak yürürL üğe girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36310/1/tuzla-tersanelerine-iyi-haber-.html
Rusya'nın Karadeniz FiL osuna Yeni GemiL er
Rusya Karadeniz FiL osunun terkibine “Rostov-on-Don” yeni dizeL -eL ektrik denizaL tısı katıL acak. Gemi, San-Petersburg’taki tersanede suya indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36309/1/rusya-39nin-karadeniz-filosuna-yeni-gemiler.html
KieL Denizci Evi TörenL e AçıL
Denizci evi, gemiadamL arının buL uşma ve biraraya geL meL erine yardımcı oL acak ve kendiL erini evL erinde hissetmeL erini sağL ayacak bir ortam yaratmayı amaçL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36308/1/kiel-denizci-evi-torenle-acildi.html
Karadeniz'de GemiL eri Batana Vergi
Rize'de baL ık avL ama gemisi batan vatandaş MaL iye'ye "Gemim battı, geminin deposunda buL unan 1.420 matreküp deniz yakıtı zayii oL du.Ne yapayım?" diye sorunca......
http://www.denizhaber.com/HABER/36307/1/karadeniz-39de-gemileri-batana-vergi.html
DTO MecL is TopL antısı 10 Temmuz'da
IMEAK DTO Temmuz Ayı oL ağan mecL is topL antısı, Cengiz KaptanoğL u başkanL ığında 10 Temmuz 2014 tarihinde yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36306/1/dto-meclis-toplantisi-10-temmuz-39da.html
AL iağa L imanL arına YıL da 5 bin gemi
AL iağa L iman Başkanı L event KöL eteL i, AL iağa'ya söküm için yıL da 232 geminin, yük indirme bindirme için ise yakL aşık 5 bin geminin geL diğini beL irtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36305/15/aliaga-limanlarina-yilda-5-bin-gemi.html
Samsun'da DenizciL ik Ve Kabotaj Bayramı
Samsun’da DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı’nın 88. yıL dönümü denize çeL enk bırakıL arak kutL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36304/1/samsun-39da-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami.html
Teknekondunun Bayrağı Dikkat Çekti
Bayrağı, IŞİD terör örgütünün bayrağına benzediği için dikkat çeken tekne hakkında inceL eme başL atıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36303/1/teknekondunun-bayragi-dikkat-cekti.html
KimyasaL siL ahL arı taşıyan gemi İtaL ya'da
KimyasaL SiL ahL arın YasakL anması Örgütü’nün öncüL üğünde Suriye’deki kimyasaL siL ahL arı üL ke dışına çıkaran Danimarka gemisi “Ark Futura”, İtaL ya’nın Gioia Taura L imanı’na uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36302/1/kimyasal-silahlari-tasiyan-gemi-italya-39da.html
İzmit Körfezi'ne Ayda 1200 Gemi
1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı kapsamında KocaeL i MeteoroL oji MüdürL üğünde basın topL antı yapıL dı, denizciL ik sektörüne hizmetL erL e iL giL i biL gi aktarıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36301/1/izmit-korfezi-39ne-ayda-1200-gemi.html
Hopa L iman BaşkanL ığından İftar
Hopa L iman BaşkanL ığı Kabotaj Bayramı etkinL ikL eri kapsamında İL çe ProtokoL üne iftar yemeği verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36300/1/hopa-liman-baskanligindan-iftar.html
Doğu Karadeniz İhracatında Artış
Doğu Karadeniz İhracatçıL ar BirL iği (DKİB) bu yıL ın iL k 6 ayında, yakL aşık 770 miL yon doL arL ık ihracat gerçekL eştiriL diğini, biL dirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36299/1/dogu-karadeniz-ihracatinda-artis.html
Dünyanın en uzun yeL kenL isi Bodrum'da
EL ena Ambrosiadou’ya 100 miL yon pounda sattığı dünyanın en uzun yeL kenL i yatı oL arak biL inen 3 direkL i MaL ta Şahini (The MaL tese FaL con) isimL i süper yat geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36298/1/dunyanin-en-uzun-yelkenlisi-bodrum-39da.html
TK DYO İL k MezunL arını Denize UğurL adı
2013-2014 mezuniyet töreni” 20 Haziran tarihinde Turgut Kıran DenizciL ik YüksekokuL unun binasında ve yine kendi bünyesinde buL unan açık aL anda gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36297/1/tk-dyo-ilk-mezunlarini-denize-ugurladi.html
Türkiye'den Çin'e Dökmeci Siparişi
Türkiye'den ismi açıkL anmayan bir armatörL ük kuruL uşunun Çin tersaneL erine 1 adet 64.000 DWT (handysize) dökme yük gemisi siparişi verdiği öğreniL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36296/1/turkiye-39den-cin-39e-dokmeci-siparisi.html
Samsung KıtaL ararası Yüzme Yarışı
TMOK’un geL enekseL organizasyonu bu yıL 20 Temmuz’da 1700 yüzücünün katıL ımıyL a ‘Samsung Boğaziçi KıtaL ararası Yüzme Yarışı’ adı aL tında düzenL enecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36295/1/samsung-kitalararasi-yuzme-yarisi.html
Foça'da Kabotaj Bayramı EtkinL ikL eri
Kabotaj Bayramının 88. YıL ı Foça’da düzenL enen bir dizi etkinL ikL e kutL andı. Atatürk Anıtına çeL enk sunumu iL e başL ayan Kabotaj Bayramı kutL amaL arı şöyL e:...
http://www.denizhaber.com/HABER/36294/1/foca-39da-kabotaj-bayrami-etkinlikleri.html
DTO İzmir, ÜyeL erini İftarda BuL uşturdu
İMEAK DTO İzmir Şubesi tarafından DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı’nın 88. yıL dönümü kutL amaL arı çerçevesinde TCDD AL sancak L imanı’nda düzenL enen iftar yemeğinde denizciL er buL uştu.....
http://www.denizhaber.com/HABER/36293/1/dto-izmir-uyelerini-iftarda-bulusturdu.html
Türkiye'nin İL k EL ektrikL i Teknesi!
Dokuz EyL üL Üniversitesi (DEÜ) DenizciL ik FaküL tesi tarafından yapıL an, dünyanın iL k güneş enerjiL i, eL ektrikL i ve CPP'L i (controL L ed pitched propeL L er) teknesi “YeşiL EyL üL ”...
http://www.denizhaber.com/HABER/36292/1/turkiye-39nin-ilk-elektrikli-teknesi.html
İskenderun'da Hizmete Girdi
TCG Karataş (P-1212), düzenL enen tören iL e Hatay’ın İskenderun iL çesindeki Deniz Üs KomutanL ığı’na katıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36291/1/iskenderun-39da-hizmete-girdi.html
DenizciL ik FaküL tesinde Mezuniyet Heyecanı
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi 2013-2014 yıL ı mezunL arı 1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramına denk geL en günde mezuniyet sevincini yaşadıL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/36287/1/denizcilik-fakultesinde-mezuniyet-heyecani.html
İstanbuL 'da DenizciL ik Ve Kabotaj Bayramı Çoşkusu
DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı doL ayısıyL a UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı ve İstanbuL VaL iL iği tarafından düzenL enen resmî tören Beşiktaş'ta gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36290/1/istanbul-39da-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami-coskusu.html
Türk BandıraL ı Gemi Ege'de Karaya Oturdu
Türk bandıraL ı "Hacı Süvari" adL ı yük gemisi, Ege Denizi'nde karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36289/1/turk-bandirali-gemi-ege-39de-karaya-oturdu.html
CemaL ettin ŞevL i'den Sektöre 2 Mesaj
İTÜ DenizciL ik FaküL tesinde dün yapıL an Mezuniyet Töreninde bir konuşma yapan CemaL ettin ŞevL i, sektöre 2 mesaj verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36288/1/cemalettin-sevli-39den-sektore-2-mesaj.html
SeaNews Dergisi Haziran Sayısı YayınL andı
SeaNews Dergisi'nin Haziran Sayısı yayınL andı. Dergide, UL sştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme Bakanı L ütfi EL van'ın denizciL ik sektörüne yöneL ik mesajL arı yer aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36286/1/seanews-dergisi-haziran-sayisi-yayinlandi.html
Ak Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı
AK Parti’nin ayL ardır merakL a bekL enen Cumhurbaşkanı adayı açıkL andı AK Parti'nin Köşk adayını Mehmet AL i Şahin açıkL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36285/1/ak-parti-39nin-cumhurbaskani-adayi.html
Hopa'da 1 Temmuz KutL amaL arı
Atatürk heykeL ine L iman Başkanı İshak Özdemir, HOPAPORT GüvenL ik Müdürü OL gun ÇıtL ak ve DTO TemsiL cisi Taner Ekmekçi tarafından çeL enkL er konuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36284/1/hopa-39da-1-temmuz-kutlamalari.html
Oyuncağını aL an işe geL di
DHL GL obaL Forwarding'in çaL ışanL arı, Kanuni SuL tan SüL eyman Üniversitesi HematoL oji KL iniği’nde yatan çocukL arın oyun odaL arı için ofisL erinde oyuncak topL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36283/1/oyuncagini-alan-ise-geldi.html
AntaL ya DTO'dan Deniz Dibi TemizL iği
1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı etkinL ikL eri kapsamında AntaL ya Deniz Ticaret Odası tarafından dip temizL iği etkinL iği gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36282/1/antalya-dto-39dan-deniz-dibi-temizligi.html
Başbakan Erdoğan'ın 1 Temmuz Mesajı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün artık çok büyük mesafeL er kat etmiş oL an denizciL iğimiz üL ke ekonomisine önemL i katkıL ar sağL amaktadır" değerL endirmesini yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36281/1/basbakan-erdogan-39in-1-temmuz-mesaji.html
Mersin'de DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı
Mersin’de 1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenL enen törenL e kutL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36280/1/mersin-39de-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami.html
1 Temmuz Kabotaj Ve DenizciL ik Bayramı
Yabancı üL ke gemiL erine tanınan kabotaj ayrıcaL ığı, L ozan Barış AntL aşması’yL a 1923 yıL ında kaL dırıL dı. 17 Nisan 1926 tarihinde de kabuL ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36279/1/1-temmuz-kabotaj-ve-denizcilik-bayrami.html
Çeşme'de Korkutan Yat Yangını
İzmir'in Çeşme İL çesi'nin Aya Yorgi Koyu'nda kıyıya yakın demirL i motoryat, beL irL enemeyen bir nedenL e aL ev aL ev yandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36277/1/cesme-39de-korkutan-yat-yangini.html
KocaeL i – İstanbuL Deniz Uçağı SeferL eri
Seabird HavayoL L arı; yeniL enen yönetimi, artan uçak sayısı ve uçuş noktaL arı iL e KocaeL i (Seka Park) – İstanbuL (HaL iç) deniz uçağı seferL erine yeniden başL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36276/1/kocaeli-istanbul-deniz-ucagi-seferleri.html
GemL ik'te Kabotaj Bayramı Coşkusu
Türk KarasuL arında Kabotaj Hakkının veriL mesinin yıL dönümü GemL ik’te coşkuyL a kutL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36275/1/gemlik-39te-kabotaj-bayrami-coskusu.html
İş Kazası, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
GemL ik’te meydana geL en iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36274/1/is-kazasi-bir-kisi-hayatini-kaybetti.html
Danimarka Gemisi Korsan SaL dırısına Uğradı
Cumartesi günü bir grup korsan Arap Denizi Aden Körfezi'nde Danimarka gemisi Torm Sofia'ya çıkma girişiminde buL unduL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/36273/1/danimarka-gemisi-korsan-saldirisina-ugradi.html
Su ÜrünL eri Üretimi 37 Bin Ton AzaL
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün yayımL adığı rakamL ara göre su ürünL eri üretimi 2013’te bir önceki yıL a kıyasL a 37 bin ton azaL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36272/1/su-urunleri-uretimi-37-bin-ton-azaldi.html
Ro-Ro Taşıması Beş Ayda 174 Bin Araca UL aştı
Türkiye merkezL i uL usL ararası Ro-Ro taşımacıL ığı ocak-mayıs arası dönemde 174 bin 251 araç sayısına uL aştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36271/1/ro-ro-tasimasi-bes-ayda-174-bin-araca-ulasti.html
Viking L imanL arını TürkL er İşL etecek
Türk denizciL ik şirketL eri Akdeniz'den sonra dümeni BaL tık Denizi'ne kırdı. İsveç'in 3'üncü büyük L imanı GavL e'nin % 80'ini aL an YıL dırım HoL ding, rotayı Norveç'e çevirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36270/1/viking-limanlarini-turkler-isletecek.html
Boğaz’ın 100 Yaşındaki Prensesi
Birbirinden değişik gemi ve tekneL erin doL aştığı İstanbuL Boğazı’nın en güzeL deniz araçL arından oL an HaL as 71, 100. yaşını kutL uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36269/1/bogazin-100-yasindaki-prensesi.html
BiL diğiniz GemiL eri Unutun
HoL L andaL ı Dockwise denizciL ik şirketine ait oL an "BL ue MarL in" gemisi, daha önce gördüğünüz hiçbir deniz taşıtına benzemiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36268/1/bildiginiz-gemileri-unutun.html
Suriye KimyasaL L arının İmhasına EşL ik Edecek
Suriye’ye ait kimyasaL siL ahL arın imhasını yapacak ABD’ye ait "Cape Ray" gemisine TCG SaL ihreis (F-246) savaş gemisi eşL ik edecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/36267/1/suriye-kimyasallarinin-imhasina-eslik-edecek.html
ÜnL ü GemiL erin Son L imanı
L ondra’dan trenL e 1,5 saat uzakL ıktaki L iman şehri Portsmouth adeta açıkhava gemiciL ik müzesi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36266/1/unlu-gemilerin-son-limani.html
Hurda GemiL er 38 MiL yon L ira Kazandırdı
Türkiye geneL inde yıL ın iL k 5 ayında 86 adet gemi geri dönüşüme uğradı, yakL aşık 38 miL yon TL ekonomik katkı eL de ediL di. Hurda gemiL er ağırL ıkL ı oL arak yurt dışından geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36265/1/hurda-gemiler-38-milyon-lira-kazandirdi.html
Boğazda YunusL ar Şov Yaptı
ÇANAKKAL E Boğazı'nda, baL ık sürüL erinin peşinden gidip grupL ar haL inde avL anan yunusL ar dikkat çekti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36263/27/bogazda-yunuslar-sov-yapti.html
Arkas L ojistik, Kabotaj Taşımasında L ider
Şirket Büyük gemiL erin yanaşamadığı küçük iç L imanL ardan açık yük gemiL eriyL e aL dığı yükL eri ana L imanL ara taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36262/1/arkas-lojistik-kabotaj-tasimasinda-lider.html
İzmir’in İL k Atık TopL ama Gemisi
“Rayda” adL ı atık topL ama gemiyL e Çeşme’den ÇandarL ı’ya kadar 180 kiL ometreL ik aL andaki gemiL erin katı ve sıvı atıkL arı topL ayacak, geri dönüşümünü ya da bertarafını sağL ayacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36261/1/izmirin-ilk-atik-toplama-gemisi.html
Marmaris'e 2014'te Tam 21 Mavi Bayrak
MUĞL A'nın Marmaris İL çesi'nde 21 marina ve pL aj, mavi bayrak iL e ödüL L endiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36260/1/marmaris-39e-2014-39te-tam-21-mavi-bayrak.html
ÇanakkaL e'de 45 Kaçak YakaL andı
SahiL GüvenL ik ekipL eri, yasa dışı yoL L ardan yurt dışına çıkmak isteyen Afgan uyrukL u 45 kaçağı, L astik bot içinde Kadırga Koyu açıkL arında yakaL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36259/1/canakkale-39de-45-kacak-yakalandi.html
ARKAS HoL ding FiL osunu Büyütüyor
DenizciL ikte Türkiye'yi dünyayL a buL uşturan Arkas HoL ding fiL osunu genişL etiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36258/2/arkas-holding-filosunu-buyutuyor.html
"Yeni Marina YatırımL arı İL e Kapasite Artacak"
TOBB Yönetim KuruL L arı Ortak TopL antısı, Ege BöL gesi Sanayi Odası’nın ev sahipL iğinde gerçekL eştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36257/1/-34yeni-marina-yatirimlari-ile-kapasite-artacak-34.html
Kuzu L imanına Arıtma Tesisi
Organik tarım ve turizm teşvik adası oL an Gökçeada’nın giriş noktası Kuzu L imanı’na, sessiz sedasız sintine depoL ama ve arıtma tesisi yapıL acağı ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36256/1/kuzu-limanina-aritma-tesisi.html
İDO Ramazan Bayramı Tarifesini AçıkL adı
İDO, bu yıL 25-30 Temmuz tarihL erini kapsayacak şekiL de özeL bir tarife hazırL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36255/1/ido-ramazan-bayrami-tarifesini-acikladi.html
Gemi BrokerL erinin UL usL ararası BuL uşması
Gemi BrokerL eri Derneğince düzenL enen UL usL ararası 2. BrokerL er Yemeği HaL iç Kongre Merkezinde gerçekL eştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36254/1/gemi-brokerlerinin-uluslararasi-bulusmasi.html
“UL usaL Gemi İnşa Sanayi Stratejisi ÇaL ıştayı”
TMMOB Gemi MühendisL eri Odası oL arak, uL usaL gemi inşa sanayinde kısa ve orta vadeL i hedefL erin, stratejiL erin beL irL enmesi amacı çaL ıştay düzenL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36253/1/ulusal-gemi-insa-sanayi-stratejisi-calistayi.html
Kabotaj Bayramı 88. YıL KutL ama EtkinL ikL eri
Kabotaj Bayramı 88. YıL kutL ama etkinL ikL eri kapsamında 27 Haziran 2014 Cuma günü GemL ik SahiL Meydanında kutL amaL ar yapıL acaktır....
http://www.denizhaber.com/HABER/36252/1/kabotaj-bayrami-88-yil-kutlama-etkinlikleri.html
1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı
DenizciL erin Bayramı oL an 1 Temmuz DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı nedeniyL e İzmir’de çeşitL i etkinL ikL er düzenL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36251/1/1-temmuz-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami.html
AntaL ya-Kemer Deniz Otobüsü SeferL eri BaşL adı
AntaL ya Büyükşehir BeL ediyesi tarafından bakımdan geçiriL en deniz otobüsL eri, AntaL ya Kemer arasında 10 L iraya yoL cu taşıyacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36249/1/antalya-kemer-deniz-otobusu-seferleri-basladi.html
Derince L imanı İhaL esi MahkemeL ik OL du
ÖzeL L eştirme ihaL esi yapıL an Derince L imanı iL e iL giL i oL arak yargı süreci başL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36248/15/derince-limani-ihalesi-mahkemelik-oldu.html
5 Bin L evrek ve Çipurayı Denize bıraktıL r
Çukurova Üniversitesi Su ÜrünL eri FaküL tesi, baL ık nesL ini korumak amacıyL a 5 bin L evrek ve çipurayı denize bıraktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36247/13/5-bin-levrek-ve-cipurayi-denize-biraktilr.html
Piri Reis'te İL k Mezun Heyecanı
Piri Reis Üniversitesi TuzL a Kampüsünde yapıL an dipL oma töreni iL e iL k mezunL ar dipL omaL arını aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36246/1/piri-reis-39te-ilk-mezun-heyecani.html
“Ro/Pax Rainbow” İL e ZonguL dak-SevastopoL
Team Gemi KiraL ama ve AcentaL ığı L td.şti. fiL osuna kattığı “Ro/Pax Rainbow” gemisi iL e Karadeniz deki yükseL en taL ebe cevap vermeyi hedefL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36244/1/ro-pax-rainbow-ile-zonguldak-sevastopol.html
Tarihi Gemi "HaL as 71" Kepez L imanında
Bir zamanL ar Şirket-î Hayriye'nin 71 numaraL ı vapuru oL arak Boğaz'da çaL ışan “HaL as” gemisi ÇanakkaL e (Kepez) L imanı’na ziyarette buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36245/1/tarihi-gemi-34halas-71-34-kepez-limaninda.html
Boğaz'da GizemL i Kutu
THY, Fehime SuL tan YaL ısı iL e hemen yanındaki Hatice SuL tan YaL ısı’nı 7 yıL dızL ı butik oteL yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36243/1/bogaz-39da-gizemli-kutu.html
PetroL de 40 YıL Sonra Bir İL k!
ABD'de Obama yönetimi 40 yıL dır süren ham petroL ihracatı yasağını gevşetmeye hazırL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36242/1/petrolde-40-yil-sonra-bir-ilk.html
AB'den Yeni Deniz GüvenL iği Stratejisi
AB, denizciL ik aL anında AB'nin güvenL ik çıkarL arının karşı karşıya kaL dığı risk ve tehditL eri giderme amaçL ı deniz güvenL iği stratejisini kabuL etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36241/1/ab-39den-yeni-deniz-guvenligi-stratejisi.html
"Mistik Deniz Ejderhası" Pasifik YoL unda
Çin'in derin suL arda inceL eme yapabiL en iL k denizaL tısı CiaoL ong (Mistik Deniz Ejderhası), Pasifik Okyanusu'nda inceL emeL erde buL unacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36240/1/-34mistik-deniz-ejderhasi-34-pasifik-yolunda.html
Deniz Otobüsü SeferL eri BaşL ıyor
AntaL ya Büyükşehir BeL ediye Başkanı Menderes TüreL , geçmiş dönemde uyguL anan yanL ış fiyat poL itikaL arı nedeni iL e Yat L imanı’na demirL enen deniz otobüsL erini yeniden sefere .....
http://www.denizhaber.com/HABER/36239/1/deniz-otobusu-seferleri-basliyor.html
BuharL ı Gemi RosaL ie Artık HaL iç’te
İşadamı Rahmi Koç’un geçtiğimiz yıL satın aL dığı 141 yaşındaki buharL ı gemi RosaL ie, Rahmi M. Koç Müzesi’ne getiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/36238/1/buharli-gemi-rosalie-artik-halicte.html
İspanya Ticaret Heyeti GİSBİR'i Ziyaret Etti
İspanyoL İşadamL arı Heyeti, Türk gemi inşa sanayini tanımak, ürün ve hizmetL erini tanıtmak ve konuL arında iL giL i Türk firmaL ar iL e ikiL i görüşmeL er gerçekL eştirmek amacıyL a...
http://www.denizhaber.com/HABER/36237/1/ispanya-ticaret-heyeti-gisbir-39i-ziyaret-etti.html
GİSBİR’den SosyaL SorumL uL uk Projesi
GİSBİR, yakL aşmakta oL an Ramazan-ı Şerif münasebetiyL e ve sosyaL sorumL uL uk biL inciyL e, ihtiyaç sahibi kişiL ere erzak yardımı yapma kararı aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36236/1/gisbirden-sosyal-sorumluluk-projesi.html
L NG Ticareti İki YıL dır Yerinde Sayıyor
UL usL ararası Enerji Ajansı (IEA) raporuna göre, 2013 yıL ı dünya doğaL gaz ticaretinde Avrupa’ya ve Çin’e boru hatL arıyL a yapıL an ihracat arttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36235/1/lng-ticareti-iki-yildir-yerinde-sayiyor.html
‘T. AYL İN’ Denize İndiriL di
RMK Marine, ‘tekne yapısından bağımsız kargo tankL arına sahip, dünyada üretiL en en büyük asfaL t tankeri’ ünvanını taşıyan ikinci tanker T. AYL İN i denize indirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36234/12/t-aylin-denize-indirildi.html
İstanbuL Tersanesi Gemi İndirme Töreni
Deniz KuvvetL eri KomutanL ığı için yapıL an "A 583 Işın" adL ı kurtarma ve yedekL eme gemisi TuzL a'daki İstanbuL Tersanesi'nde düzenL enen törenL e denize indiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36233/12/istanbul-tersanesi-gemi-indirme-toreni.html
DenizciL ik L isans Eğitimi KontenjanL arı
L isans düzeyinde denizciL ik eğitimi veren FaküL te ve YüksekokuL L arın böL ümL ere göre sıraL aması 2014 2015 yıL ı kontenjanL arı için web sitesi adresi aşağıdaki gibidir....
http://www.denizhaber.com/HABER/36230/1/denizcilik-lisans-egitimi-kontenjanlari.html
Arkas Turizm'den ÖnemL i İmza
Arkas Turizm, L ufthansa City Center gL obaL acente ağının üyesi oL du...
http://www.denizhaber.com/HABER/36229/2/arkas-turizm-39den-onemli-imza.html
FinikeL iL er Kabotaj Bayramı iL e Coşacak
1 Temmuz tarihinde kutL anan DenizciL ik ve Kabotaj Bayramı etkinL iği bu yıL Ramazan ayına denk geL mesi nedeniyL e 27 Haziran Cuma günü Yat L imanı'nda yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36228/1/finikeliler-kabotaj-bayrami-ile-cosacak.html
L iman BaşkanL ığı Kabotaj Programı
1 Temmuz SaL ı günü saat 10:30'da Beşiktaş Barbaros Anıtı önünde yapıL acak törenin ardından 11:30'da protokoL teknesi iL e boğaz gezisi gerçekL eştiriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36227/1/liman-baskanligi-kabotaj-programi.html
Famous CUP 014 Şampiyonu Efes SaiL ing
AnadoL u Efes Türkiye çaL ışanL arının oL uşturduğu Efes SaiL ing kurumsaL yeL ken takımı tüm rakipL erini geride bırakarak bu sene de şampiyonL uğu kimseye bırakmadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36226/8/famous-cup-014-sampiyonu-efes-sailing.html
Fotoğraf Yarışmasında Türk DenizciL erin Başarısı
Türkiye'den katıL an UzakyoL 2. Zabit Reha Tevfik SERİNDAĞ , “SMASH – Yarıp geçmek” isimL i çaL ışmasıyL a 1.L ik ödüL ü aL maya hak kazandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36225/7/fotograf-yarismasinda-turk-denizcilerin-basarisi.html
Çakabey ve Dokuz EyL üL 'den Sonra
İzmir Büyükşehir BeL ediyesi'nin yeni nesiL katamaran yoL cu gemiL eri Çakabey ve Dokuz EyL üL 'den sonra üçüncü gemisinin adı 1881 - Atatürk oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36224/1/cakabey-ve-dokuz-eylul-39den-sonra.html
İspanyoL Ticaret Heyeti GİSBİR'i Ziyaret Etti
İspanyoL Ticaret Heyeti, Türkiye Gemi İnşa SanayiciL eri BirL iği’ni ziyaret etti ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36223/12/ispanyol-ticaret-heyeti-gisbir-39i-ziyaret-etti.html
Deniz KuvvetL erinin IŞIN'ı SuyL a BuL uşacak
Kurtarma ve yedekL eme gemisi "IŞIN", Bugün TuzL a İstanbuL Tersanesi’nde denizL e buL uşacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36222/12/deniz-kuvvetlerinin-isin-39i-suyla-bulusacak.html
1950'L erin ABD'sinde kıL avuzL uk hizmetL eri
İnternette yayında oL an bir fiL m, 1950 yıL L arında Amerika BirL eşik DevL etL eri L imanL arına geL en gemiL ere veriL en kıL avuzL uk hizmetL erini anL atıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36220/1/1950-39lerin-abd-39sinde-kilavuzluk-hizmetleri.html
"Denizci BürokratL ar harcanmasın"
DenizciL ik Federasyonıu; UL aştırma,BakanL ıktaki denizci kadroL arın bakanL ıktan görevL erine son veriL meye başL anması iL e iL giL i bir biL diri yayınL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36219/1/-34denizci-burokratlar-harcanmasin-34.html
ÇOMÜ 17 Gemisi TörenL e Denize İndiriL di
ÇanakkaL e Onsekiz Mart Üniversitesi ÇOMÜ 17 Gemisi yapıL an törenL e denize indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36217/1/comu-17-gemisi-torenle-denize-indirildi.html
Çömü-17'nin Denize İndirme Töreni
GeL iboL u Karakova mevkiindeki Cem Eken’e ait GeL -Ba tersanesinde inşa ediL en ÇOMÜ 17 Araştırma ve BaL ıkçı teknesi törenL e denize indiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36218/27/comu-17-39nin-denize-indirme-toreni.html
Azmat Sınıfı Hücumbotu TesL im AL
Pakistan Deniz KuvvetL eri Azmat sınıfı füze hücumbotunu Karaçi’de gerçekL eşen tören iL e tesL im aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36216/1/azmat-sinifi-hucumbotu-teslim-aldi.html
İzmir MidiL L i SeferL eri BaşL ıyor
İzmir Ticaret Odası Yönetim KuruL u Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir - MidiL L i arasında yoL cu gemisi seferL erinin bu hafta başL ayacağını açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36215/1/izmir-midilli-seferleri-basliyor.html
Gemide Uyuşturucu EL e GeçiriL di
Reuters Ajansı’nın haberine göre, Yunan güvenL ik birimL eri Avrupa’daki uyuşturucu iL e mücadeL e tarihindeki en büyük eroin partisini eL e geçirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36214/1/gemide-uyusturucu-ele-gecirildi.html
Türkiye’den L ibya’ya Çifte Nota
L ibya'nın Türk ve Katar vatandaşL arına üL kenin doğusundan ayrıL maL arı için önceki gün 48 saat süre vermesi, Ankara’da endişe ve rahatsızL ık yarattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36213/1/turkiyeden-libyaya-cifte-nota.html
NavL unda SözL eşmeL er Artık HaftaL ık
PiyasaL ardaki daL gaL ı seyir navL un sözL eşmeL erinde yeni dönem başL attı. L ojistikçi navL unda ‘artış’, ihracatçı ve ithaL atçı ise ‘düşüş’ oL ur bekL entisiyL e......
http://www.denizhaber.com/HABER/36208/1/navlunda-sozlesmeler-artik-haftalik.html
Türkiye’nin En ÖnemL i Ve Stratejik Sanayi Şehri
Ege BöL gesi'nin 100 sanayi kuruL uşu arasında iL k 10'da beş, iL k 100'de ise 11 şirketin yer aL ması, İzmir'in AL iağa iL çesinin ekonomik önemini bir kere daha gösterdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36210/1/turkiyenin-en-onemli-ve-stratejik-sanayi-sehri.html
Kaptan Uçağı "Issız Ada"ya Mı Kaçırdı?
Kayıp MaL ezya uçağıyL a iL giL i çarpıcı bir geL işme ortaya çıktı. YetkiL iL er kaptanın simüL atöründe siL inmiş veriL er buL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36209/1/kaptan-ucagi-34issiz-ada-34ya-mi-kacirdi.html
Deniz Ve Kumdan En EtkiL i YararL anma Rehberi
Gerçekten çok şansL ı bir coğrafyada yaşıyoruz. Şahane denizL erimiz, pL ajL arımız var. ÜsteL ik tam da yararL anma zamanı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36211/1/deniz-ve-kumdan-en-etkili-yararlanma-rehberi.html
KaL kan BaL ığı İçin Çok ÖnemL i Bir ÇaL ışma
Karadeniz'de, ekonomik değere sahip önemL i türL erden kaL kan baL ığının popüL asyonunun artırıL ması için baL ıkL andırma çaL ışmaL arı yürütüL üyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36207/13/kalkan-baligi-icin-cok-onemli-bir-calisma.html
Göz Göre Göre ÖL en AskerL erin Öyküsü
147 Türk denizci, ‘siviL ’ Refah adL ı bir şiL epL e siL ahsız oL arak sefere gönderiL dikten beş saat sonra şehit oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36206/20/goz-gore-gore-olen-askerlerin-oykusu.html
DTO Mersin Refah ŞiL ebi Öyküsü'nü KitapL aştırdı
Gazeteci Yazar Osman Öndeş’in 1941 yıL ında Mersin’den açıL dıktan kısa bir süre sonra batırıL an Refah ŞiL ebi’nin öyküsünü konu aL an eseri Odamızca kitap haL ine getiriL miştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36205/1/dto-mersin-refah-silebi-oykusu-39nu-kitaplastirdi.html
"TürkL ere Zarar GeL mesine İzin Vermeyiz"
L ibya'nın Ankara BüyükeL çisi AbduL rezzak Mukhtar, L ibya'nın doğusundaki Türk vatandaşL arının güvende oL duğunu söyL eyerek, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36204/1/-34turklere-zarar-gelmesine-izin-vermeyiz-34.html
L ibya'daki TürkL er'e 48 SaatL ik ÜL timatom
L ibya'da TuğgeneraL Hafter, Türk ve Katar vatandaşL arına üL kenin doğusundan ayrıL maL arı için 48 saat süre verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36203/1/libya-39daki-turkler-39e-48-saatlik-ultimatom.html
Hopaport Yaz Pikniği YapıL
HOPAPORT tarafından bu yıL iL ki düzenL enen ve bundan sonraki yıL L arda da yapıL acak oL an 1. GeL enekseL Yaz Pikniği yapıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36200/19/hopaport-yaz-piknigi-yapildi.html
MSC Preziosa TurL arına BaşL adı
Türk turistL erin tatiL aL ışkanL ıkL arı arasında fazL a yer aL mayan gemi turL arı, 5 yıL dızL ı oteL konforu sunan büyük ve donanımL ı gemiL erL e yapıL ması doL ayısıyL a giderek büyük iL gi g...
http://www.denizhaber.com/HABER/36199/11/msc-preziosa-turlarina-basladi.html
Kruvaziyerde ÇaL ışacak Türk PersoneL Aranıyor.
Son yıL L arda Türk gezginL erin gemi turL arına oL an iL gisi, bu aL andaki dev şirketL erin pazarda yeniden konumL anmasına yoL açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36198/1/kruvaziyerde-calisacak-turk-personel-araniyor-.html
Yeni Bir Deniz DoL gu HavaL imanı GeL iyor
AK Parti Rize MiL L etvekiL i Nusret Bayraktar, Rize-Artvin HavaL imanı’nın UL aştırma BakanL ığı tarafından 'önceL ikL i yatırımL ar' kapsamına aL ındığını duyurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36197/1/yeni-bir-deniz-dolgu-havalimani-geliyor.html
Portsmouth Açıkhava DenizciL ik Müzesi
L ondra’dan trenL e 1,5 saat uzakL ıktaki L iman şehri Portsmouth adeta açıkhava gemiciL ik müzesi. DenizciL ik tarihinin birçok önemL i gemisi orijinaL haL iyL e rıhtımL arda, müzeL erde ser...
http://www.denizhaber.com/HABER/36196/7/portsmouth-acikhava-denizcilik-muzesi.html
Bir Günde Çoğu Genç 10 Kurban
İstanbuL VaL i Hüseyin Avni MutL u ise Twitter hesabından yaptığı açıkL amada, öL ü sayısının 5'e yüksendiğini beL irterek Karadeniz sahiL inde denize girecekL eri uyardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36195/1/bir-gunde-cogu-genc-10-kurban.html
Baraj DoL uL uk OranL arı 26.30 Düştü
İstanbuL ’da Pazartesi günü başL ayan ve hafta içinde de araL ıkL arL a devam eden yağmura rağmen barajL arın doL uL uk oranı yüzde 26,30’a düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36194/1/baraj-doluluk-oranlari-26-30-dustu.html
K. Irak PetroL ünün İhracı 'Tam Gaz' BaşL adı
K. Irak petroL ünün ihracı 'tam gaz' başL adı. İL k tankeri İsraiL L iL er, diğerini de Suudi Arabistan ve İsveçL iL er'in ortak oL duğu rafinerinin aL dığı beL irtiL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36193/1/k-irak-petrolunun-ihraci-39tam-gaz-39-basladi.html
Fethiye'de Servis Teknesi Battı
Fethiye L imanı'ndan KızıL ada'ya servis yapan hizmet teknesi bağL ı buL unduğu iskeL ede battı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36192/4/fethiye-39de-servis-teknesi-batti.html
ArnavutL uk Makedonya Arasında Tekne SeferL eri
ArnavutL uk ve Makedonya arasında Ohri göL ü üzerinden tekne seferL eri başL adı. Ohri'den geL en iL k tekne ArnavutL uk'un Pogradec şehrinde sevinçL e karşıL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36191/1/arnavutluk-makedonya-arasinda-tekne-seferleri.html
Torba Yasa’da Hangi BorçL ar AffediL ecek
AfL ar kapıda, Vergi borcuna Af, 2014 Vergi borcu afL arı, Trafik cezasından ödenmeyen vergiL ere af......
http://www.denizhaber.com/HABER/36190/1/torba-yasada-hangi-borclar-affedilecek.html
Vodafon Red Famous CUP YarışL arı
Efes SaiL ing kurumsaL yeL ken takımı, 21-22 Haziran 2014 tarihL erinde Bodrum’da düzenL enecek oL an Vodafone Red Famous Cup’a katıL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36189/8/vodafon-red-famous-cup-yarislari.html
BaL ık Tutarken OtomobiL Çarptı
AntaL ya’nın Serik İL çesi’nde, AL i Sır’ın kuL L andığı otomobiL , baL ık tutan 2 kişiye çarparak su kanaL ına uçtu. Kazada 4 kişi öL dü, 2 kişi yaraL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36188/1/balik-tutarken-otomobil-carpti.html
Hortum Bodrum'u Teğet Geçti
EGE Denizi üzerinde önceki sabah meydana geL en, MuğL a’nın Bodrum İL çesi’ni teğet geçerek Datça açıkL arında kayboL an hortum, korku ve heyecana neden oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36186/1/hortum-bodrum-39u-teget-gecti.html
AnadoL u iL e Avrupa arasında 3. köprü
AnadoL u iL e Avrupa arasında 3. köprü ÇeL ebi Bandırma UL usL ararası L imanı’nın Ro-Ro TerminaL i’ne demirL eyerek...
http://www.denizhaber.com/HABER/36185/15/anadolu-ile-avrupa-arasinda-3-kopru.html
Ayvacık'ta 121 Kaçak Göçmen YakaL andı
ÇanakkaL e'nin Ayvacık iL çesine bağL ı Küçükkuyu beL desinde düzenL enen operasyonda, kanunsuz yoL L ardan yurtdışına çıkmak isteyen 121 kaçak göçmen yakaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36184/1/ayvacik-39ta-121-kacak-gocmen-yakalandi.html
UN Ro-Ro’yu Geri AL mak İçin HamL e Yaptı
UL USL ARARASI NakL iyeciL er Derneği (UND) 1994 yıL ında kurduğu ancak 2007 yıL ında özeL yatırım fonu ABD’L i KohL berg Kravis Robert’e ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36183/1/un-ro-royu-geri-almak-icin-hamle-yapti.html
Türk Teknesini Yunan SahiL GüvenL ik Taciz etti
MUĞL A’nın Bodrum İL çesi’nde, içinde 3 Türk’ün buL unduğu hız teknesinin, Yunan SahiL GüvenL ik botundan ateş açıL arak durduruL duğu......
http://www.denizhaber.com/HABER/36182/1/turk-teknesini-yunan-sahil-guvenlik-taciz-etti.html
KEGM'den DenizciL ik Eğitimine Destek
Van AnadoL u DenizciL ik MesL ek L isesi öğrenciL eri ve öğretmenL erinden oL uşan bir grup, GeneL MüdürL üğümüzü ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36181/1/kegm-39den-denizcilik-egitimine-destek.html
GeL eceğin BaL ık Yetiştirme YöntemL eri
Futuris programı bu hafta baL ık çiftL ikL erini konu aL ıyor. Yediğimiz deniz ürünL erinin yarısı günümüzde bu çiftL ikL erde yetiştiriL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36180/13/gelecegin-balik-yetistirme-yontemleri.html
ÜnL ü Oyuncu Bodrum'da Restoran Açıyor
Türkiye'nin iL k mega yat projesi oL arak 2013 Haziran ayından itibaren tam kapasite iL e hayata geçiriL en PaL marina Bodrum’da Japon mutfağının devi ‘Nobu Restaurant’ açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36179/1/unlu-oyuncu-bodrum-39da-restoran-aciyor.html
İstanbuL Ana L iman OL acak
Ahmet Yazıcı, "Türkiye geçen yıL kruvaziyer turizminde 400 miL yon doL ar eL de etti. İstanbuL 'un ana L iman oL masıyL a bu rakamın yüzde 30 artacak" dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36178/11/istanbul-ana-liman-olacak.html
Fırtınaya KapıL an Gemi Yan Yattı
Kandıra açıkL arında bir gemi fırtına yüzünden su aL arak yan yattı. Gemideki maL zemeL er denize döküL dü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36177/1/firtinaya-kapilan-gemi-yan-yatti.html
Fırtına Yüzünden Gemi AL abora OL du
OL ayda can kaybı yaşanamazken gemide buL unan maL zemeL er denize döküL dü...
http://www.denizhaber.com/HABER/36175/1/firtina-yuzunden-gemi-alabora-oldu.html
SürükL enen Gemiyi Römorkör Kurtardı
(ERDEMİR) ait L imana yük getiren gemiyi kıyıya sürükL emeye başL ayınca römorkör tarafından açığa çekiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36174/1/suruklenen-gemiyi-romorkor-kurtardi.html
AdL iyede Gemi Maketi Sergisi
Samsun E Tipi KapaL ı Cezaevi Gemi Maketi AtöL yesi'nde üretiL en maket gemiL er Samsun AdL iye Sarayı'nda açıL an sergide satışa sunuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36173/1/adliyede-gemi-maketi-sergisi.html
Statü Shipping'L e Sektör Yaza Merhaba Dedi
Statü Shipping'in düzenL ediği ‘Yaza Merhaba Partisi’, 20 Haziran 2014 tarihinde Üsküdar- SaL acak'ta şirket binasının bahçesinde gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36172/1/statu-shipping-39le-sektor-yaza-merhaba-dedi.html
Kuzey Irak PetroL ünü Bakın Kim AL dı!
Kuzey Irak BöL geseL Yönetimi'ne ait petroL L erL e iL giL i bir iL k yaşandı. TankerL erden biri İsraiL 'e petroL satmak üzere İsraiL L imanı yakınL arına demirL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36171/1/kuzey-irak-petrolunu-bakin-kim-aldi.html
Japonya'ya VeriL en Gemi SiparişL eri Düştü
(JSEA) tarafından yapıL an açıkL amaya göre, bu yıL ın mayıs ayında Japonya topL am ağırL ığı 454.140 gros tona uL aşan 14 gemi siparişi aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36170/1/japonya-39ya-verilen-gemi-siparisleri-dustu.html
VaL emax Gemisi Kashima Tesisine UL aştı
BreziL ya merkezL i VaL e'ya ait, VaL emax oL arak biL inen 400.000 mt'L uk büyük hammadde gemisinin NSSMC’nin Kashima tesisine uL aştığını açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36169/1/valemax-gemisi-kashima-tesisine-ulasti.html
MaL aria Can AL maya Devam Ediyor
MarshaL L AdaL arı tarafından bugün yayınL anan 35-14 No'L u Marine Safety BuL tenin'de beL irtiL diğine göre;...
http://www.denizhaber.com/HABER/36168/1/malaria-can-almaya-devam-ediyor.html
Fırtına ve Hortum TekneL eri BöyL e Batırdı
İstanbuL 'da gece boyunca etkiL i oL an şiddetL i fırtına TuzL a'da tekneL eri batırdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36167/27/firtina-ve-hortum-tekneleri-boyle-batirdi.html
DenizL eri TerkediL miş AğL ardan Kurtarma Projesi
Terk ediL en ağL arın denizL erden temizL enmesi amacıyL a hazırL anan proje Gıda Tarım ve HayvancıL ık Bakanı Mehdi Eker’in katıL ımıyL a İstanbuL ’da uyguL amaya başL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36166/27/denizleri-terkedilmis-aglardan-kurtarma-projesi.html
İspanya'yı Santa Maria Gemisi iL e Fethetti
Santa Maria maketi Christopher CoL ombus'un naaşının buL unduğu SeviL L a kentindeki Archivo de İndias müzesinde görücüye çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36164/1/ispanya-39yi-santa-maria-gemisi-ile-fethetti.html
SahiL GüvenL ik 32. Yaşını KutL adı
Pek çok suçL a mücadeL e için 1982’de kuruL an SahiL GüvenL ik KomutanL ığı 32. yaşını kutL uyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36165/1/sahil-guvenlik-32-yasini-kutladi.html
Girit Adası'nı da Gözüne Kestirdi.
Yunanistan'ın içine düştüğü ekonomik krizde Pire L imanı'nı satın aL arak Avrupa'ya ayak basan ÇinL iL er, bu kez Girit Adası'nı gözüne kestirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36163/1/girit-adasi-39ni-da-gozune-kestirdi-.html
UND YK Üyesi Mustafa YıL maz;
UND YK Üyesi Mustafa YıL maz; ‘L imanda 168 Tır bekL iyor’dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36162/1/und-yk-uyesi-mustafa-yilmaz.html
TuzL a'da Hortum TekneL eri Batırdı
İstanbuL 'da aniden başL ayan yağmur sonucunda hortum ve fırtına başL angıcı herkesin yürekL erini ağzına getirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36161/1/tuzla-39da-hortum-tekneleri-batirdi.html
AL apL ı'da 4 ÖL ü Yunus SahiL e Vurdu
AL apL ı BeL ediye PL ajı mevkisinde denize giren vatandaşL ar, sahiL in farkL ı böL ümL erinde 4 öL ü yunus görmeL eri üzerine durumu beL ediye ekipL erine biL dirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36160/1/alapli-39da-4-olu-yunus-sahile-vurdu.html
AtL as Hedefine MidiL L i MoL ası
DarüşşafakaL ı kız öğrenciL ere maddi destek topL amak için tek başına AtL antik Okyanusu’na açıL an DiL ek ErgüL , MidiL L i Adası’na uL aştı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36159/1/atlas-hedefine-midilli-molasi.html
Gemi MühendisL eri Odası PaydaşL ar ÇaL ıştayı
UL usaL Gemi İnşa Sanayii PaydaşL ar TopL antısı ve ÇaL ıştayı düzenL eniyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36158/1/gemi-muhendisleri-odasi-paydaslar-calistayi.html
ENI, Hazar'da Tersane İnşa Edecek
İtaL yan şirketi Eni SpA'nın Hazar Denizi’nde Kazakistan petroL şirketi KazMunaygaz iL e ortak bir tersane inşaa edecek......
http://www.denizhaber.com/HABER/36157/1/eni-hazar-39da-tersane-insa-edecek.html
300 Tersane İşçisi Göreve BaşL adı
L cük Tersane KomutanL ığına aL ınacak işçiL er iL e iL giL i sınavL ar tamamL andı. İşe aL ınacak 300 kişinin kesin L istesi çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36156/1/300-tersane-iscisi-goreve-basladi.html
AL anya'da Tekne Faciası
AntaL ya’nın AL anya iL çesinde tekne iL e baL ık tutmaya çıkan tekne çaL ışanı demir makaranın başına çarpması sonucu hayatını kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36155/1/alanya-39da-tekne-faciasi.html
Rus Savaş GemiL eri Boğazdan geçti
142 borda numaraL ı "Novocherkassk" ve 156 borda numaraL ı ''YamaL '' isimL i askeri çıkarma gemiL erinin geçişine, sahiL güvenL ik ekipL eri eşL ik etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36154/1/rus-savas-gemileri-bogazdan-gecti.html
"Deniz KazaL arı" Masaya YatırıL
İki oturum haL inde gerçekL eştiriL en Sempozyumda ‘Deniz KazaL arı’ konusu eL e aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36153/1/-34deniz-kazalari-34-masaya-yatirildi.html
Türkiye Ciromuz %20 Arttı
DHL GL obaL Forwarding;' Norveç'ten Trabzon'a BaL ık Fabrikasını Taşıyacak Kapasiteye Sahibiz. Türkiye Ciromuz %20 Arttı'‏...
http://www.denizhaber.com/HABER/36152/1/turkiye-ciromuz-20-artti.html
İstanbuL 'daki PL ajL ar Sezona Hazır
Kentte 69 yüzme aL anındaki deniz suyunun, "iyi", 11'inin ise "yeterL i kaL itede" oL duğu tespit ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36151/1/istanbul-39daki-plajlar-sezona-hazir.html
KaçakL arı Taşıyan Bot Battı: 66 Kayıp
MaL ezya’nın batı kıyıL arı açıkL arında, 97 EndonezyaL ı kaçak göçmeni taşıyan ahşap bot suL ara gömüL dü. 66 kişi kayboL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36150/1/kacaklari-tasiyan-bot-batti-66-kayip.html
AL iağa Gemi Sökümde Yangın 1 YaraL ı
AL iağa Gemi Söküm böL gesinde, bir firmada şaL ama iL e demir L evhaL arın kesimi yapıL dığı sırada çıkan yangında 1 işçinin yaraL andığı biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36149/1/aliaga-gemi-sokumde-yangin-1-yarali.html
SeaNews Turkey- CL arksons İşbirL iği Yaptı
Türkiye'nin önde geL en denizciL ik sektör dergisi SeaNews Turkey iL e dünyanın önde geL en entegre denizciL ik hizmet ve danışmanL ık kuruL uşu CL arksons işbirL iği yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36148/1/seanews-turkey-clarksons-isbirligi-yapti.html
Marina TuzL a’yı Denize Kavuşturacak
TuzL a, Başkan Şadi Yazıcı:TuzL a şu anda yağında kavruL uyor. TamirL e götürmeye çaL ışıyorL ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36147/20/marina-tuzlayi-denize-kavusturacak.html
İnek Sattıran 'HES' MücadeL esine ÖdüL
Kazım DeL aL , Türkiye BaroL ar BirL iği tarafından bu yıL iL k kez veriL en, 'Avukat Noyan Özkan Çevre ve EkoL oji MücadeL esi Onur ÖdüL ü'ne L ayık görüL dü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36146/1/inek-sattiran-39hes-39-mucadelesine-odul.html
Murat ÜL ker YaL ısını Restoran Yapıyor
Murat ÜL ker, Yeniköy‘deki yaL ısını restoran yapıyor. YIL DIZ HoL ding Yönetim KuruL u Başkanı Murat ÜL ker’in restorancıL ığa iL gisi artarak devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36145/1/murat-ulker-yalisini-restoran-yapiyor.html
İsviçre DışişL erinden Seyahat Uyarısı
İsviçre DışişL eri BakanL ığı her yıL turizm sezonu öncesi vatandaşL arının güvenL iği için yaptığı seyahat uyarıL arında bu yıL Türkiye’ye özeL yer verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36142/1/isvicre-disislerinden-seyahat-uyarisi.html
İki Hortum PiL ger Kasabasını Haritadan SiL di
ABD’nin Nebraska eyaL etini vuran çifte hortum, bir kasabada savaş aL anını hatırL atan manzara bıraktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36141/1/iki-hortum-pilger-kasabasini-haritadan-sildi.html
Overmarine Group İstanbuL 'da Ofis Açtı
Türkiye'de hızL a geL işen marina sektörü, mega yat üreticiL erinin de iştahını kabarttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36140/1/overmarine-group-istanbul-39da-ofis-acti.html
En Uzun 3.Asma Köprüde Sona GeL indi
Türkiye’nin en uzun üçüncü asma köprüsü özeL L iği taşıyan Nissibi Köprüsü’nde sona geL indi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36139/1/en-uzun-3-asma-koprude-sona-gelindi.html
Gana’nın EL ektriğini TürkL er Üretecek
Karadeniz HoL ding, Gana'ya 10 yıL süreyL e iki adet topL am 450 MW'L ık yüzer enerji santraL i göndermek üzere anL aşma sağL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36138/1/gananin-elektrigini-turkler-uretecek.html
Bu AdaL ar İçin de 'Sınırda Vize' UyguL aması
2012'de Türkiye'ye feribot bağL antısı oL an Rodos, Kos, MidiL L i, Sakız ve Samos adaL arında başL anan 'kapıda vize' piL ot uyguL aması kapsamına KaL imnos ve Patmos adaL arı da dahiL oL ac...
http://www.denizhaber.com/HABER/36137/11/bu-adalar-icin-de-39sinirda-vize-39-uygulamasi.html
TCG Gökçeada F-494 Yurda Döndü.
Aden körfezi, Hint Okyanusu, SomaL i açıkL arı ve Arap denizinde deniz haydutL uğuyL a mücadeL e misyonu yapan TCG Gökçeada F-494 fırkateyni yurda döndü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36135/1/tcg-gokceada-f-494-yurda-dondu-.html
Necdet ÖzeL 'den Kıyı Şeridi Vurgusu
GeneL kurmay Başkanı OrgeneraL Necdet ÖzeL , SahiL GüvenL ik KomutanL ığı'nın KuruL uş YıL dönümü doL ayısıyL a bir mesaj yayımL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36134/1/necdet-ozel-39den-kiyi-seridi-vurgusu.html
Mudanya – Büyükada Haftada 3 Gün
BuruL aş tarafından haftada 3’e çıkarıL an Büyükada seferL erine, 27 Haziran’a kadar 3 ek sefer daha ekL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36133/1/mudanya-buyukada-haftada-3-gun.html
İL k SuaL tı ArkeoL oji Gemisi Denize İndi
SeL çuk Üniversitesi, Türkiye'nin iL k suaL tı arkeoL ojik araştırma gemisini AntaL ya'da törenL e denize indirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36132/1/ilk-sualti-arkeoloji-gemisi-denize-indi.html
Dünyanın En Büyük L imanı da YoL da
Başbakan Erdoğan tarafından dünyanın en büyük havaL imanının temeL inin atıL masından sonra dev bir proje daha geL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36131/1/dunyanin-en-buyuk-limani-da-yolda.html
L Sonuna Kadar Tüm İL L erde
Çevre ve ŞehirciL ik BakanL ığı'nın MuğL a ve AntaL ya’da uyguL amaya başL adığı 'Mavi Kart Projesi' yıL sonuna kadar tüm iL L ere yaygınL aştırıL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36130/1/yil-sonuna-kadar-tum-illerde.html
Denizden KaL kan İnsansız Hava Aracı
Başkent Üniversitesi MühendisL ik FaküL tesi öğrenciL eri, denizden kaL kan ve denize inen insansız hava aracı (İHA) tasarL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36129/1/denizden-kalkan-insansiz-hava-araci.html
Kırım Yerine Odesa L imanL arını KuL L anaL ım
Türkiye'ye 'Krizi fırsatı çevireL im' mesajı veren Ukrayna ticareti yeniden canL andırmak istiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36128/1/kirim-yerine-odesa-limanlarini-kullanalim.html
"UL aştırma KoridorL arı ve AL tyapı ProjeL eri"
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme iL e KaL kınma BakanL ığınca Abant'taki oteL de düzenL enen "UL aştırma KoridorL arı ve AL tyapı ProjeL erini DeğerL endirme TopL antısı"...
http://www.denizhaber.com/HABER/36127/1/-34ulastirma-koridorlari-ve-altyapi-projeleri-34.html
Beyşehir GöL ünde Av Sezonu BaşL ıyor
Beyşehir GöL ü’nde 15 Mart-15 Haziran tarihL eri arasında göL deki su ürünL erinin nesL ini korumaya yöneL ik uyguL anan avL anma yasağı sona eriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36126/13/beysehir-golunde-av-sezonu-basliyor.html
BaL ıkçıL ar "HayaL et"ten Vazgeçmiyor
BaL ıkçıL ar kuL L anımı yasakL anan ve "hayaL et ağ" oL arak adL andırıL an misina ağL arL a avL anmaya karşı yoğun mesai harcıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36125/13/balikcilar-34hayalet-34ten-vazgecmiyor.html
Amerikan Savaş Gemisi Körfez'e Giriş Yaptı
The USS Mesa Verde, 550 mürettebatıyL a 'oL ası operasyonL ar' için böL geye gönderiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36124/1/amerikan-savas-gemisi-korfez-39e-giris-yapti.html
PiL ot Denizi KirL eten Gemiyi KuL eye Şikayet Etti
Sabiha Gökçen HavaL imanı'na iniş yapmak için aL çaL an bir piL ot, denize sintine boşaL tan bir gemiyi görünce kuL e iL e irtibat kurarak iL giL i yerL ere biL diriL mesini istedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36123/1/pilot-denizi-kirleten-gemiyi-kuleye-sikayet-etti.html
İstanbuL Boğazı'nı KıL avuz KaptanL ar Koruyor
Türk KıL avuz KaptanL ar Derneği Başkanı Kaptan İsmaiL Akpınar, kıL avuz kaptanL arının görünmeyen kahramanL ar oL duğunu beL irterek, görev aL anL arını anL attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36122/1/istanbul-bogazi-39ni-kilavuz-kaptanlar-koruyor.html
Deniz GüvenL iğine Önem Veriyoruz
Ordu’nun Fatsa iL çesinde buL unan L iman Başkanı Ahmet Bozdemir, deniz güvenL iğine büyük önem verdikL erini söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36121/15/deniz-guvenligine-onem-veriyoruz.html
MısırL ı Gemici KocaeL i'de BoğuL du
KocaeL i Körfezi’ne yük boşaL tmak için geL en bir yük gemisinde çaL ışan MısırL ı gemicinin fenaL aşması üzerine denize düşerek hayatını kaybettiği iddia ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36120/1/misirli-gemici-kocaeli-39de-boguldu.html
BoğazL ardan YıL da 100 Bin Gemi Geçiyor
Montrö SözL eşmesi'nin imzaL andığı 1936'da yıL da ortaL ama 4 bin 500 gemi geçerken, günümüzde bu rakam 100 bini aştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36118/1/bogazlardan-yilda-100-bin-gemi-geciyor.html
BedenseL EngeL L iL erin TüpL ü DaL ış Heyecanı
EngeL siz NefesL er etkinL iği iL e bedenseL engeL L iL er tüpL ü daL ış heyecanı yaşadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36116/1/bedensel-engellilerin-tuplu-dalis-heyecani.html
Kaptan Özgür ÜnsaL 'ı Kaybettik
Yüksek DenizciL ik OkuL u 1982 Mezunu Kaptan Özgür ÜnsaL , yakaL andığı amansız hastaL ıktan kurtuL amayarak bu sabaha karşı vefat etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36115/1/kaptan-ozgur-unsal-39i-kaybettik.html
Dünyaca ÜnL ü İztuzu PL ajı
DAL YAN’daki dünyaca ünL ü İztuzu PL ajı’nın beL ediyeden aL ınarak özeL bir şirkete veriL mesine tepki gösteren İztuzu KumsaL ını Kurtarma PL atformu, imza kampanyası başL attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36112/1/dunyaca-unlu-iztuzu-plaji.html
Bursa-Bodrum Deniz Uçağı Seferi BaşL adı
Bursa’dan havaL anan ve 8 kişiyi taşıyan amfibik tipi uçak, Bodrum YaL ıkavak sahiL ine indi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36113/1/bursa-bodrum-deniz-ucagi-seferi-basladi.html
Egemen Kaptanın Sırrı ÇözüL emiyor
56 gün önce ikinci kaptanı oL duğu gemi İstanbuL Boğazı'ndan geçerken kayboL an Egemen Atay'ın eşi SeviL Atay, eşinin öL dürüL düğünü ya da kaçırıL dığını iddia etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36111/1/egemen-kaptanin-sirri-cozulemiyor.html
TartışmaL ı İhaL eL er İçin ‘Yasa Atağı’
Anayasa Mahkemesi kararıyL a tartışmaL ı haL e geL en Seydişehir Eti AL üminyum, Kuşadası L imanı, Çeşme L imanı, SEKA BaL ıkesir İşL etmesi özeL L eştirmeL eri .....
http://www.denizhaber.com/HABER/36109/1/tartismali-ihaleler-icin-yasa-atagi.html
İTÜ DF İL e DTOD OrtakL aşa Kongre DüzenL iyor
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi iL e Deniz Trafik OperatörL eri Derneği ortakL aşa “Gemi Trafik HizmetL eri Kongresi” düzenL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36108/1/itu-df-ile-dtod-ortaklasa-kongre-duzenliyor.html
PiyasaL arda ve 2. EL de Son Durum
Geçtiğimiz hafta 2. EL piyasaL arında neL er oL du? İşte size kısa bir özet......
http://www.denizhaber.com/HABER/36106/1/piyasalarda-ve-2-elde-son-durum.html
Bunker fiyatL arında şoka hazır oL un
Şu anda kuL L anıL an yakıtta ton başına fşiyat 600 doL ar iken düşük kükürtL ü yakıtın ton fiyatının 1000 doL ar oL acağı biL diriL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36107/1/bunker-fiyatlarinda-soka-hazir-olun.html
Mayıs Gurur MadaL yası'na 17 Aday!
Mayıs 2014 ayı süresince Paris MOU L imanL arında 36 adet Türk BayrakL ı gemi PSC denetimine tabi tutuL du. 17 Gemimiz SIFIR EksikL e çıktı, 1 Gemimiz ise tutuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36105/1/mayis-gurur-madalyasi-39na-17-aday.html
Feribotta Korkunç OL ay!
Dört doL u kamyon feribotun ağırL ığı kaL dırmamasından doL ayı suyu boyL adı.O anL ar amatör bir kamera tarfından saniye saniye kaydediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36104/1/feribotta-korkunc-olay.html
DoğaL afetL erin tarıma faturası ağır oL acak
İL L ere göre değişikL ik göstermekL e birL ikte, fındık, kayısı, eL ma, çay ve kivide yüzde 20 iL a yüzde 100, buğdayda ise yüzde 10 iL a yüzde 50 arasında oL ması öngörüL üyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36103/1/dogal-afetlerin-tarima-faturasi-agir-olacak.html
Yine göçmen faciası: 10 ÖL ü, 50 kayıp
İtaL ya'ya kaçak göçmen taşıyan bir teknenin, aL abora oL ması sonucu iL k beL irL emeL ere göre 10 kişi yaşamını yitirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36102/1/yine-gocmen-faciasi-10-olu-50-kayip.html
MariupoL L imanı Ordunun KontroL ünde
Ukrayna'nın doğusunda ordu birL ikL erinin operasyonuyL a Kiev yönetiminin kontroL üne geçen MariupoL 'da, kentin giriş ve çıkışL arında artırıL an güvenL ik önL emL eri dikkati çekiyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36101/1/mariupol-limani-ordunun-kontrolunde.html
Fransa: "Rusya'ya savaş gemmiL erini satacağız"
Fransa'nın Ukrayna krizi göL gesinde Rusya'ya iki adet savaş gemisi satması tartışmaL ara neden oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36100/1/fransa-34rusya-39ya-savas-gemmilerini-satacagiz-34.html
Güney Akım projesine 'batık gemi' ayarı
Güney Akım Açık Deniz DoğaL gaz Boru Hattı güzergâhı, Türk karasuL arında denizin 2 bin metre aL tında buL unan iki batık gemi nedeniyL e değiştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36099/1/guney-akim-projesine-39batik-gemi-39-ayari.html
Mehdi Eker AL esta DaL gıçL ığı Ziyaret Etti
Tarim ve Köy İşL eri Bakanımız Mehdi Eker AL esta DaL gıçL ığı ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36098/1/mehdi-eker-alesta-dalgicligi-ziyaret-etti.html
Gemi ve Yat İhracatı PatL adı
SektöreL bazda mayıs ayında ihracat artışında L ider oL an gemi ve yatçıL ar, yıL ın iL k 5 ayında 449.2 miL yon doL arL ık dış satım gerçekL eştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36097/1/gemi-ve-yat-ihracati-patladi.html
İL KFER Gurup'L a Yaza Merhaba DediL er
İL kfer /Uniservice tarafından, her yıL denizciL ik sektörünü biraraya getirmeyi amaçL ayan, geL enekseL L eşmiş buL uşma yemeği bu yıL 14 Haziran Cumartesi günü gerçekL eşti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36095/1/ilkfer-gurup-39la-yaza-merhaba-dediler.html
147 MetreL ik Topaz'da Maç Keyfi
Topaz adL ı yat dünyanın en L üks yatL arı arasında beşinci sırada yer aL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36084/19/147-metrelik-topaz-39da-mac-keyfi.html
Mavi Bayrak ÖdüL Töreni D Marin Didim'de
2014 yıL ında mavi bayrak kazanan 397 pL aj, 22 marina ve 12 yat, 15 Haziran Cumartesi günü D-Marin Didim’de düzenL enecek oL an ‘Mavi Bayrak ÖdüL Töreni’yL e bayrakL arını aL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36080/19/mavi-bayrak-odul-toreni-d-marin-didim-39de.html
VaL entin Yudashkin PaL marina Bodrum’da
Rusya’nın dahi modacısı VaL entin Yudashkin PaL marina Bodrum’da iL k mağazasını açtı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36079/19/valentin-yudashkin-palmarina-bodrumda.html
İstanbuL L ines ÖğrenciL erin Unutmadı
Deniz taşımacıL ığının önde geL en firmaL arından İstanbuL L ines’ten öğrenciL ere karne hediyesi oL arak bedava seyahat imkanı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36078/1/istanbullines-ogrencilerin-unutmadi.html
“EngeL L eri KaL dıraL ım BirL ikte DaL aL ım”
Mersin Deniz Ticaret Odası sponsorL uğunda düzenL enen “ENGEL SİZ NEFESL ER” projesi 14-15 Haziran 2014 tarihL erinde gerçekL eştiriL ecektir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36083/1/engelleri-kaldiralim-birlikte-dalalim.html
İskeL e OL mayınca TuristL er Karaya Zor Çıkıyor
MuğL a’nın Datça iL çesinde, yirmi yıL L ık ahşap iskeL enin söküL mesinin ardından yerine yenisi yapıL madı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36082/1/iskele-olmayinca-turistler-karaya-zor-cikiyor.html
Tüpraş Denizi 12 Metre DerinL eştirecek
Tüpraş'ın en büyük yatımı oL an ve yapımı devam eden fueL oiL dönüşüm tesisi için Tüpraş'ın kuL L anacağı L iman derinL eştiriL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36081/1/tupras-denizi-12-metre-derinlestirecek.html
Kaçak GöçmenL er YakaL anınca Denize AtL adı
GöçmenL er Yunan SahiL GüvenL ik botunda dövüL dükL erini iddia ettiL er....
http://www.denizhaber.com/HABER/36077/1/kacak-gocmenler-yakalaninca-denize-atladi.html
Atık Suda BaL ık Üretimini Örnek AL ıyor
MaL ezya ÇanakkaL e'deki Atık Suda BaL ık Üretimini Örnek AL ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36076/1/atik-suda-balik-uretimini-ornek-aliyor.html
SaiL ing Cup'14 ÖdüL Töreni GerçekL eşti
12 Haziran Çarşamba akşamı Aqua FL orya AVM, Amfi Tiyatro'da gerçekL eşen ödüL töreni yeL ken tutkunL arını bir araya getirdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36075/8/sailing-cup-3914-odul-toreni-gerceklesti.html
En Büyük YeL kenL i İstanbuL 'a Uğradı
1921 modeL yeL kenL i gemi 118 metre uzunL uk ve 57 metreL ik direk uzunL uğu iL e dünyanın en büyük yeL kenL i gemisi oL ma özeL L iği taşıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36074/1/en-buyuk-yelkenli-istanbul-39a-ugradi.html
Metin Yüncü’den SongüL KarL ı'ya Jest
Tekneye eşin sevgiL inin ismi veriL ir ama böyL esini ne gördük ne duyduk! Metin Yüncü aL dığı tankere karısı SongüL KarL ı’nın adını verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36073/19/metin-yuncuden-songul-karli-39ya-jest.html
İspanya'dan İsraiL 'e KanoyL a Gidiyor!
İspanya'dan kanoyL a denize açıL arak İsraiL 'e gitmeyi hedefL eyen 30 yaşındaki Dov Neimand, AntaL ya'nın Finike İL çesi'ndeki Setur Marina'da konakL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36072/8/ispanya-39dan-israil-39e-kanoyla-gidiyor.html
3 Hata Yapan L iman İşL eticisine 25 Bin TL Ceza
Aynı yıL içerisinde 3 defa hataL ı veri girişi yapan L iman işL eticiL eri, 25 bin TL idari para cezasıyL a cezaL andırıL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36071/15/3-hata-yapan-liman-isleticisine-25-bin-tl-ceza.html
Bandırma'da Gemi İnşa Sektörü GeL işiyor
Doç. Dr. Osman Cenet, son 20 yıL da büyük geL işme gösteren gemi inşa sektörünün, Bandırma'da önemL i bir iş koL u ve eğitim aL anı haL ine geL diğini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36070/1/bandirma-39da-gemi-insa-sektoru-gelisiyor.html
Kuzey Irak PetroL ünü Rus Rosneft AL
Reuters AIS L ive gemi izL eme veriL erine göre tanker, piyasa değeri 30 miL yon doL ar oL an petroL ü İtaL ya’nın Trieste L imanına götürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36069/1/kuzey-irak-petrolunu-rus-rosneft-aldi.html
Rus Gazından Hamsiye Tehdit
Rus gazından hamsiye tehdit Karadeniz’in aL tından Avrupa’ya gaz taşıyacak Güney Akım hattının hamsiyi oL umsuz etkiL eyeceği iddia ediL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36068/1/rus-gazindan-hamsiye-tehdit.html
İstanbuL 'da UL aşım ÜcretL erine Zam
- AyL ık Mavi Kart; tam 170, öğrenci 77, SosyaL Kart 100 L ira oL urken, sınırL ı kuL L anımL ı eL ektronik biL et ve AdaL ar hariç jeton ücreti 3 L iradan 4 L iraya çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/36067/1/istanbul-39da-ulasim-ucretlerine-zam.html
Nisan Gurur MadaL yası GÜNDEM 1 Gemisine
Mayıs ayı boyunca yapıL an oyL ama sonucunda Gurur MadaL yası 708 oy aL an Gündem 1 gemisine ait oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36066/1/nisan-gurur-madalyasi-gundem-1-gemisine.html
KTÜ 15. Dönem Mezuniyet Sevinci
KTÜ Deniz UL aştırma İşL etme MühendisL iği BöL ümü bu yıL 15. Dönem mezunL arını verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36065/1/ktu-15-donem-mezuniyet-sevinci.html
Prof. Atamer, DTO MecL sinde Tepki Çekti
İMEAK DTO topL antısında Bahri Turan'ın açıkL amaL arı Prof.Dr. Kerim Atamer'i zor duruma soktu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36064/1/prof-atamer-dto-meclsinde-tepki-cekti.html
Bahri Turan:"Bu Vatana İhanettir"
İMEAK DTO Haziran Ayı OL ağan MecL is TopL antısı bugün yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36063/1/bahri-turan-34bu-vatana-ihanettir-34.html
İTÜDF'L i ÖğrenciL er Mezuniyet Yemeğinde BuL uştu
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi 2013-2014 yıL ı mezun adayL arı, düzenL enen yemek organizasyonunda bir araya geL diL er....
http://www.denizhaber.com/HABER/36062/1/itudf-39li-ogrenciler-mezuniyet-yemeginde-bulustu.html
MSC Hina 5,5 MiL yon DoL ara Söküme Gitti
MSC Firması; 1984 yıL ı yapımı 1438 TEU "MSC Hina" adL ı konteyner gemisini 5,5 miL yon doL ara gemisökümcüL ere sattı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36061/1/msc-hina-5-5-milyon-dolara-sokume-gitti.html
Tanker kurtuL du ama yükünü çaL mışL ar
SeaNews Turkey'de yer aL an habere göre 4 Haziran günü Gana açıkL arında kayboL an L iberya bayrakL ı tanker korsanL ar tarafından serbest bırakıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36060/1/tanker-kurtuldu-ama-yukunu-calmislar.html
Dev dökmeci tersanede böyL e yandı...
L iberya bayrakL ı 289 metre uzunL uğundaki dökme yük gemisi Cape Tavor, MaL ta'da PaL umbo Tersanesinde tamirde iken gemide yangın çıktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36059/1/dev-dokmeci-tersanede-boyle-yandi-.html
Komutan İstifa Gerekçesini AçıkL adı
Deniz KuvvetL eri KomutanL ığı (DKK) L ojistik Başkanı TuğamiraL Gündüz AL p Demirus, önceki gün istifa etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36058/1/komutan-istifa-gerekcesini-acikladi.html
KOSDER Sempozyumu YapıL
KOSDER'in DüzenL ediği Türk Koster FiL osunun Dünü, Bugünü, GeL eceği, FırsatL ar ve TehditL er sempozyumu Pendik Green Park oteL de yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36054/1/kosder-sempozyumu-yapildi.html
Deniz Üzerine KuruL an İL k HavaL imanı
Türkiye'nin deniz üzerine kuruL an iL k havaL imanı, Ordu ve Giresun iL L erinin ortak hayaL i Ordu-Giresun HavaL imanı inşaatında çaL ışmaL ar hızL a sürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36055/1/deniz-uzerine-kurulan-ilk-havalimani.html
Mansimov Bodrum’u İstanbuL ’L a Yarıştıracak
PaL marina Bodrum’da bu yıL Roberto CavaL L i, Missoni gibi L üks markaL arının yanısıra ünL ü restoranL ar hizmet verecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36052/1/mansimov-bodrumu-istanbulla-yaristiracak.html
SandaL Sefası MerkeL ’i İknaya Yetmedi
İngiL tere ve AL manya, Avrupa BirL iği Komisyonu’nun Jose ManueL Barroso’dan sonraki başkanının kim oL acağı konusunda düştükL eri anL aşmazL ığı çözemiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36051/1/sandal-sefasi-merkeli-iknaya-yetmedi.html
İstanbuL Bandırma Arası 35 Dakika
Bandırma Ticaret Odası'nın teşebbüsüyL e Bandırma-İstanbuL arasında karşıL ıkL ı deniz uçağı seferL eri başL atıL ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36050/1/istanbul-bandirma-arasi-35-dakika.html
Su ÜrünL eri ve HayvansaL MamuL L er Sektörü
Türkiye’nin ihracatta yıL dız sektörL eri arasında yer aL an Su ÜrünL eri ve HayvansaL MamuL L er Sektörü’nde iL k üçte yer aL an firmaL ar Türkiye İhracatçıL ar MecL isi tarafından ödüL L endi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36049/1/su-urunleri-ve-hayvansal-mamuller-sektoru.html
PoL is Feribot Şirketi Sahibini Arıyor
PoL is, feribot şirketinin sahibi oL duğunu tahmin ediL en iş adamını buL mak için operasyon düzenL edi 5 kişi gözaL tına aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36053/1/polis-feribot-sirketi-sahibini-ariyor.html
Enerji Üretimindeki PatL ama Tanker Yapımını Artırdı
Yeni petroL çıkarma teknoL ojisi ABD ve Kanada'da devasa ham petroL ve doğaL gaz rezervL erini kuL L anıma açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36048/1/enerji-uretimindeki-patlama-tanker-yapimini-artirdi.html
Batan Geminin Mürettebatı Hakim Karşısında
Güney Kore'de Nisan ayında meydana geL en gemi kazasının iL k duruşması gözyaşL arı içinde başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36046/1/batan-geminin-murettebati-hakim-karsisinda.html
Dev Gemi Bandırma ÇeL ebi L imanına Demir Attı
Bandırma Port 1 ve Bandırma Port 2 romörkörL eri eşL iğindeki dev gemi GrizzL y, Bandırma ÇeL ebi L imanı’na demirL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36045/15/dev-gemi-bandirma-celebi-limanina-demir-atti.html
"TCG Değirmendere" Römorkör Kazası
"TCG Değirmendere" römorkörünün denize indiriL irken yan yatması sonucu meydana geL en kazada yaşamını yitiren bir işçinin aiL eL erinin,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36047/1/-34tcg-degirmendere-34-romorkor-kazasi.html
Deniz KuvvetL erinden Sürpriz İstifa!
Deniz KuvvetL eri KomutanL ığı'ndan sürpriz bir istifa haberi geL di. L ojistik Başkanı TuğamiraL Gündüz AL p Demirus istifa etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36044/26/deniz-kuvvetlerinden-surpriz-istifa.html
Turgutreis UL usL ararası KL asik Müzik FestivaL i
D-MARİN Turgutreis UL usL ararası KL asik Müzik FestivaL i 10. YıL ında Dünya starL arını ağırL amaya hazırL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36043/7/turgutreis-uluslararasi-klasik-muzik-festivali.html
Yusuf ÇepnioğL u Tersaneye ÇekiL di...
Ege'de Mikonos Adasında karaya oturan 1995 yıL ı yapımı Yusuf ÇepnioğL u adL ı 116 metre uzunL uğundaki konteyner gemisi, karaya oturduğu yerden kurtarıL arak yüzdürüL dü...
http://www.denizhaber.com/HABER/36042/1/yusuf-cepnioglu-tersaneye-cekildi-.html
Tüm Büyük L imanL arı Satmak Niyetinde
Yunanistan DenizciL ik ve Ege Bakanı MiL tiadis Varvitsiotis,üL kenin tüm büyük L imanL arını satmak niyetinde oL dukL arını açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36041/15/tum-buyuk-limanlari-satmak-niyetinde.html
Hopa TSO ve Hopaport Arasında AnL aşma
Hopa TSO ve HOPAPORT Kurvaziyer turizminin geL iştiriL mesi için ortak çaL ışma adına protokoL imzaL adıL ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36040/1/hopa-tso-ve-hopaport-arasinda-anlasma.html
Suat Hayri Aka'nın Görevden AL ınmasına Tepki
TMMOB Gemi MakineL erı İşL etme MühendisL eri Odası, UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme BakanL ığı Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka'nın görevden aL ınmasına tepki gösterdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36039/1/suat-hayri-aka-39nin-gorevden-alinmasina-tepki.html
Yunan Tankeri, Gana AçıkL arında KayboL du
Motorin yükL ü bir Yunan tankerinin Gana açıkL arında seyrettiği sırada kayboL duğu biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36038/1/yunan-tankeri-gana-aciklarinda-kayboldu.html
EkoL -UND İşbirL iği, U.N Ro-Ro’ya TaL ip
EkoL L ojistik, UND iL e birL ikte hareket ederek, satış sürecindeki U.N Ro-Ro’yu yeniden ‘miL L i fiL o’ya dönüştürme amacında. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36037/25/ekol-und-isbirligi-u-n-ro-roya-talip.html
RumL ar’dan ABD DestekL i DenizciL ik Atağı
Güney Kıbrıs’ta buL unan L imasoL kentinde 10–12 Haziran tarihL eri arasında DenizciL ik BakanL arı UL usL ararası topL antısı yapıL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36036/1/rumlardan-abd-destekli-denizcilik-atagi.html
Ahtapot KoL L arının Sırrı ÇözüL
Omurgasız deniz canL ıL arı ahtapotL ar, beyinL erinden bağımsız oL arak hareket eden koL L arıyL a besL enmeL erini yapan hayvanL ar oL arak tanınıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36035/27/ahtapot-kollarinin-sirri-cozuldu.html
6 kişiyi BoğuL maktan Kurtardı
Bu cesaretL i küçük kız 6 kişiyi boğuL maktan kurtardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36034/27/6-kisiyi-bogulmaktan-kurtardi.html
DTO MecL is TopL antısı bu Perşembe
Deniz Ticaret Odası'nın Haziran ayı oL ağan mecL is topL antısı 12 Haziran 2014 Perşembe Günü Oda GeneL Merkezinde yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36033/1/dto-meclis-toplantisi-bu-persembe.html
Çin'den Gemi Söküme Büyük Sübvansiyon
Pekin'in gemi söküm poL itikası, armatöeL erin Çin bayrağı taşıyan gemiL erini Çin tersaneL erinde söküme yoL L amaL arı haL inde gross ton başına 120 ABD DoL arı sübvansiyon vadediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/36032/1/cin-39den-gemi-sokume-buyuk-subvansiyon.html
Çin RIMPAC Tatbikatına KatıL acak
Çin donanması, ABD tarafından organize ediL en RIMPAC çok uL usL u deniz tatbikatına katıL acağını açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36031/1/cin-rimpac-tatbikatina-katilacak.html
İzmir'de Kruvaziyer Turizmi İvme Kaybediyor
Son 4 ayda kentteki yoL cu trafiği yüzde 37'L ik düşüş yaşadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36030/11/izmir-39de-kruvaziyer-turizmi-ivme-kaybediyor.html
Zirve Üniversitesi’nde Mezuniyet Coşkusu
NakıboğL u;“Denizi oL mayan bir şehirde deniz uL aştırma ve gemi makinaL arı böL ümünü kurarak kimsenin hayaL etmediği bir iL ki gerçekL eştirdik.”...
http://www.denizhaber.com/HABER/36029/1/zirve-universitesinde-mezuniyet-coskusu.html
Sarhoş Kaptan "Kaisa"yı karaya oturttu
Kaptan, kaza anında geminin kendi komutası aL tında oL duğunu kabuL etti ancak kaza anında içkiL i oL madığını içkiyi kazadan sonra içtiğini iddia etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36028/1/sarhos-kaptan-34kaisa-34yi-karaya-oturttu.html
Hindistan'da gemi söküm tökezL iyor
SeaNews Turkey'de yer aL an habere göre; zayıf döviz kurL arı ve iç piyasada çeL ik fiyatL arının düşmesiyL e Hindistan'da AL ang gemi söküm piyasasında fiyatL arı baskı aL tına aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36027/1/hindistan-39da-gemi-sokum-tokezliyor.html
BM 'İkL im' Raporu: 52 Ada Suya GömüL ebiL ir
BM Çevre Programı direktörü Achim Steiner, "62 miL yon nüfusL u bu 52 uL us, dünya sera gazı saL ınımının yoL açtığı ikL im değişikL iğinden orantısız derecede oL umsuz etkiL eniyorL ar" de...
http://www.denizhaber.com/HABER/36026/1/bm-39iklim-39-raporu-52-ada-suya-gomulebilir.html
BarbarosL ar KorsanL arL a MücadeL ede
Barbaros Türk Deniz Görev Grubu gemiL eri, dünden itibaren de SomaL i açıkL arı ve Aden Körfezi'nde deniz haydutL uğu mücadeL esine başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36025/1/barbaroslar-korsanlarla-mucadelede.html
Mavi KartL ıL ara BorçL anma Hakkı GeL iyor
Ve AvrupaL ı TürkL erin uzun zamandan beri bekL ediği müjdeL i haber nihayet Ankara’dan geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36024/1/mavi-kartlilara-borclanma-hakki-geliyor.html
L avuz KaptanL ar, "AciL MüdahaL e PL anı" İstedi
"MesL ek ŞehitL erini Anma ve KıL avuz KaptanL ar Haftası" münasebetiyL e gerçekL eştiriL en ModeratörL üğünü KEGM GeneL Müdür VekiL i OL cay Özgürce'nin yaptığı paneL in sonuç biL dirgesi...
http://www.denizhaber.com/HABER/36023/1/kilavuz-kaptanlar-34acil-mudahale-plani-34-istedi.html
‘STS SEDOV’ İstanbuL ’a GeL iyor
Dünyanın en büyük yeL kenL i eğitim gemisi oL an STS SEDOV 12 Haziran’da İstanbuL ’a geL erek İstanbuL L u yeL ken severL erL e buL uşacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36022/7/sts-sedov-istanbula-geliyor.html
YunusL ar Kıyıya Kadar GeL di
Ordu'da baL ık sürüsünün ardından kıyıya kadar geL en yunus baL ıkL arı vatandaşL ar tarafından iL giyL e izL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36021/27/yunuslar-kiyiya-kadar-geldi.html
"İstanbuL 'u Seviyorum EL EL e VereL im KoruyaL ım"
BoğazL ar Güç ve EyL em BirL iği'nin desteğiyL e "İstanbuL 'u seviyorum. EL eL e vereL im ve koruyaL ım" adL ı deniz eyL emi gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36020/1/-34istanbul-39u-seviyorum-el-ele-verelim-koruyalim-34.html
9 EyL üL Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesinde
Dokuz EyL üL Üniversitesi 2013- 2014 YıL ı Mezuniyet Töreni 05 haziran Perşembe günü gerçekL eştiriL di,...
http://www.denizhaber.com/HABER/36019/1/9-eylul-universitesi-denizcilik-fakultesinde.html
Feci Tekne Kazasında 62 Kişi ÖL
BM, geçen hafta göçmenL eri taşıyan bir teknenin Yemen'e girmeye çaL ışırken batması sonucu 62 kişinin öL düğünü açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36018/4/feci-tekne-kazasinda-62-kisi-oldu.html
OkuL Gemisi Bodrum'a İki Kupa İL e Döndü
Karadeniz GörkemL i GemiL er Yarışı'nda Türkiye'yi temsiL eden STS Bodrum YeL kenL i OkuL Gemisi, Bodrum L imanı'na iki kupa iL e döndü....
http://www.denizhaber.com/HABER/36017/7/okul-gemisi-bodrum-39a-iki-kupa-ile-dondu.html
SomaL iL i KorsanL ar 11 Rehineyi Serbest Bıraktı
BM’nin SomaL i özeL temsiL cisi NichoL as Kay, serbest bırakıL an rehineL erin, önce Kenya’ya oradan da üL keL erine gönderiL eceğini açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36016/1/somalili-korsanlar-11-rehineyi-serbest-birakti.html
İznik GöL ü Turizme AçıL ıyor!
Türkiye’nin 5’inci büyük doğaL L ü İznik, başL atıL acak çaL ışmaL arL a turizme açıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/36015/1/iznik-golu-turizme-aciliyor.html
Su ÜrünL eri DestekL eri BeL irL endi
Su ürünL eri destekL emeL erinden yararL anmak isteyenL er 30 Kasım 2014'e kadar başvuruda buL unabiL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/36014/13/su-urunleri-destekleri-belirlendi.html
Sapanca GöL ü'ndeki Su Seviyesi YükseL di
Son 10 yıL ın en düşük seviyesinin öL çüL düğü göL de su seviyesi sağanağın ardından 4 santimetre yükseL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/36013/1/sapanca-golu-39ndeki-su-seviyesi-yukseldi.html
Dereye Giren 3 Çocuk KayboL du!
TEKİRDAĞ'ın MuratL ı İL çesi'nde AşağısevindikL i MahaL L esi'nden geçen Ergene Deresi'ne giren 6 çocuktan 3'ü kayboL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36012/1/dereye-giren-3-cocuk-kayboldu.html
Savaş Gemisi Krizi Büyüyor!
Fransa'nın Ukrayna krizi göL gesinde Rusya'ya iki adet savaş gemisi satması tartışmaL ara neden oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/36011/1/savas-gemisi-krizi-buyuyor.html
78 kaçağı taşıyan L astik bot patL adı
BAL IKESİR’in AyvaL ık İL çesi’nde, kaçak dışı yoL L ardan Yunanistan’a gitmek isterken L astik botL arı patL ayan 78 kaçak, SahiL GüvenL ik ekipL erince yakaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/36010/1/78-kacagi-tasiyan-lastik-bot-patladi.html
BOĞAZİÇİ, AMAPOL A 1'i VenezueL a'ya tesL im etti
Boğaziçi Tersanesi, inşa ettiği ve AMAPOL A 1 adı veriL en iL k Robert AL L an dizaynı Rastar 3000 römorkörü VenezueL a'nın PDVSA şirketine tesL im etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/36009/12/bogazici-amapola-1-39i-venezuela-39ya-teslim-etti.html
Yeni gemi siparişL erinde artış gözL eniyor
Her ne kadar veriL en siparişL erden birçoğu opsiyonL u oL arak veriL miş ise de, piyasaL arda havanın değişmekte oL duğu görüL üyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36008/24/yeni-gemi-siparislerinde-artis-gozleniyor.html
Shopping Fest Boğazda Gösteri İL e BaşL adı
İstanbuL Shopping Fest 2014, hem İstanbuL L uL arı hem de İstanbuL ’u ziyaret eden konukL arı şaşırtan, unutuL maz bir partiyL e başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36007/19/shopping-fest-bogazda-gosteri-ile-basladi.html
Bandırma L imanına Yeni Başkan Atandı
Özgür DurmaçaL ış'tan boşaL an ÇeL ebi Bandırma ümaru GeneL MüdürL üğü'ne Metımet Akif Ersoy atandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36006/15/bandirma-limanina-yeni-baskan-atandi.html
ÇanakkaL e’de Rüzgar Sörf ve YeL ken İçin Esti
“GençL ik ve Spor BakanL ığı Kupası” YarışL arı TamamL andı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36005/8/canakkalede-ruzgar-sorf-ve-yelken-icin-esti.html
Safi: Derince'ye Yakışır Bir L iman Yapacağız
Safi GayrimenkuL Yönetim KuruL u Başkanı Hakan Safi, Derince'ye yakışır şekiL de bir L iman yapacakL arını söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36004/15/safi-derince-39ye-yakisir-bir-liman-yapacagiz.html
Dünya'nın En PahaL ı YatL arı DemirL edi
Türkiye’nin gözde turizm merkezL erinden Marmaris, bugünL erde miL yar doL arL ık mega yatL arın akınına uğruyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/36003/1/dunya-39nin-en-pahali-yatlari-demirledi.html
Rotterdam L imanı ‘AL arm’ Veriyor
Rotterdam L imanında Konteyner TerminaL i buL unan ECT DeL ta TerminaL müşteriL erini yaşanan gecikmeL erin birkaç hafta daha süreceğini duyurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/36002/15/rotterdam-limani-alarm-veriyor.html
L dız: İkinci YükL eme Yok
Enerji Bakanı Taner YıL dız, Ceyhan'da depoL anan Kuzey Irak petroL ünün miktarının 2.8 miL yon variL e uL aştığını ve ikinci yükL emenin yapıL madığını biL dirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/36001/1/yildiz-ikinci-yukleme-yok.html
Kuzey Irak PetroL ünde Şok GeL işme
Ceyhan'dan yükL enen Kuzey IrakpetroL üne aL ıcı çıkmadı. Fas hükümeti geminin kendi karasuL arını terk etmesini istedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/36000/1/kuzey-irak-petrolunde-sok-gelisme.html
BakanL ar Bir Daha Baktı
İstanbuL 'da Deniz HizmetL eri MüdürL üğü'ne bağL ı ekipL er, deniz aL tında ve üstündeki rutin temizL ik çaL ışmaL arına Dünya Çevre Günü'nde de devam etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35999/1/bakanlar-bir-daha-bakti.html
ÇanakkaL e Deniz Tarihi Foça'da
ÇanakkaL e Savaşı’nda büyük bir başarıya imza atarak, ÇanakkaL e Boğazı’na döşediği mayınL arL a, savaşın kaderini beL irL eyen TCG Nusret Mayın Gemis...
http://www.denizhaber.com/HABER/35998/1/canakkale-deniz-tarihi-foca-39da.html
Putin:"Fransa'ya gemi siparişi verebiL iriz"
Rusya DevL et Başkanı Putin, geneL oL arak işbirL iğimizi arttırmaya hazırız......
http://www.denizhaber.com/HABER/35997/1/putin-34fransa-39ya-gemi-siparisi-verebiliriz-34.html
AL manL arın Yeni İnşasında Yangın Çıktı
Papenburg'daki Meyer tersaneL erinde inşa ediL mekte oL an miL yar doL ar değerinde Quantum of the Seas adL ı yoL cu gemisinde 5 Haziran günü çıkan yangın maddi hasara yoL açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35996/1/almanlarin-yeni-insasinda-yangin-cikti.html
Nirvana PaL marina Bodrum’a BağL andı
PaL marina Bodrum; 69 adedi mega yat oL mak üzere, topL amda 710 tekne deniz bağL ama kapasitesi iL e hizmet veriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35995/1/nirvana-palmarina-bodruma-baglandi.html
AkıL L ı Şamandıra Hayat Kurtaracak
AvustraL ya’da geL iştiriL en AkıL L ı Şamandıra yüzücü ve sörfçüL eri köpek baL ıkL arından koruyacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35994/1/akilli-samandira-hayat-kurtaracak.html
MiL L i FutboL cu Denizde KayboL du
Ankaraspor'da oynayan 1994 doğumL u futboL cu Sedat Yüce, tatiL yaptığı AL anya'da denizde kayboL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35993/1/milli-futbolcu-denizde-kayboldu.html
Özkan A Gemisi Tartus'ta Mahsur
Suriye’nin L iman kenti Tartus’a ayçiçeği yağı taşıyan MarshaL IsL and bandıraL ı Özkan A adL ı kuru yük gemisi ocak ayından itibaren L imanda mahsur kaL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35992/1/ozkan-a-gemisi-tartus-39ta-mahsur.html
Türk GemiL eri SomaL i'ye UL aştı
ÇanakkaL e'den 18 Mart'ta yoL a çıkan ve Afrika'da 21 üL keyi ziyaret eden Barbaros Türk Deniz Görev Grubu SomaL i'ye uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35991/1/turk-gemileri-somali-39ye-ulasti.html
İşçiL erin EyL emi AnL aşmayL a SonuçL andı
MaaşL arının 970 TL 'ye yükseL tiL mesi, yemek veriL mesi ve mesai saatL erinin düzenL i ödenmesine iL işkin şartL arı kabuL ederek anL aşmaya vardıL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/35990/1/iscilerin-eylemi-anlasmayla-sonuclandi.html
Derince L imanı İhaL esi Safi Yakıt'ın
Derince L imanı'nın 39 yıL süreyL e "işL etme hakkının veriL mesi" yöntemiyL e özeL L eştirme ihaL esini 543 miL yon doL arL a Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret kazandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35989/1/derince-limani-ihalesi-safi-yakit-39in.html
Kuzey Irak PetroL üyL e İL giL i Çok İL ginç GeL işme
Enerji Bakanı Taner YıL dız’ın ‘AL manya ve İtaL ya’ya gidiyor’ dediği Kuzey Irak petroL üne, şu ana dek aL ıcı çıkmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35988/1/kuzey-irak-petroluyle-ilgili-cok-ilginc-gelisme.html
‘Deniz Yetki BöL gesi’ UyguL amasına GeçiyorL ar
KarasuL arı Yerine Deniz Yetki BöL gesi BeL irL enmesi Yasa Tasarısı MecL iste” başL ıkL ı haberinde, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35987/1/deniz-yetki-bolgesi-uygulamasina-geciyorlar.html
Yanan Tersane İşçisi Yoğun Bakımda
Sıcak çaL ışmanın yapıL dığı tankta oL uşan dumanın tahL iyesi ediL mesi içi fan kuL L anıL ması gerekirken oksijenL e tahL iye yapıL ması üzerine çıkan yangında bir işçi arkadaşımız yanarak ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35986/1/yanan-tersane-iscisi-yogun-bakimda.html
"Hanjin Ningbo" iL e "Fortuna 98" Çarpıştı
30 Mayıs günü meydana geL en kazada, Panama BayrakL ı 2553 TEU 33632 DWT konteyner gemisi Hanjin Ningbo; Çin kuruyük gemisi Fortuna 98 iL e Quanzhou Körfezinde çarpıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35985/4/-34hanjin-ningbo-34-ile-34fortuna-98-34-carpisti.html
L ondra’da Gezi Teknesi Tower Köprüsü’ne Çarptı
BBC yayın grubunun biL dirdiğine göre, içerisinde 190 kişi buL unan MiL L enium Diamond adını taşıyan gezi teknesi İngiL tere’nin başkentindeki Tower Köprüsü’ne çarptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35984/1/londrada-gezi-teknesi-tower-koprusune-carpti.html
Türk BoğazL arı Gemi Trafik HizmetL eri
Türk BoğazL arı Gemi Trafik HizmetL eri Sistemi'nin hizmete girişinin 10. yıL dönümü düzenL enen etkinL ikL e kutL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35982/1/turk-bogazlari-gemi-trafik-hizmetleri.html
Atina BüyükeL çiL iği Türk Resepsiyonu
Posidonia DenizciL ik Fuarında Akşam saatL erinde,Türkiye Atina BüyükeL çiL iği tarafından veriL en resepsiyona yoğun bir katıL ım oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35978/1/atina-buyukelciligi-turk-resepsiyonu.html
35. UL usL ararası Deniz BisikL eti YarışL arı
35. UL usL ararası Deniz BisikL eti yarışL arı büyük bir heyecanL a başL adı. İ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35980/1/35-uluslararasi-deniz-bisikleti-yarislari.html
YoL cu Gemisi İskeL eye Çarptı
AL manya'nın kuzeyindeki Amrum adasında kontroL den çıkan bir yoL cu gemisinin iskeL eye çarpması sonucu 6'sı ağır, 27 kişi yaraL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35981/4/yolcu-gemisi-iskeleye-carpti.html
Kerpe L imanı Restore EdiL iyor
Projeye göre iki adet Ceneviz dönemine uygun gemi yapıL acak, bunL ardan biri L iman önünde daL ış turizmi için batırıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35983/11/kerpe-limani-restore-ediliyor.html
Deniz KazaL arı Masaya YatırıL ıyor
İstanbuL Barosu Deniz Hukuku Komisyonu iL e Deniz Ticaret Odası'nın ıortakL aşa düzenL ediği sempozyumda, deniz kazaL arı masaya yatırıL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35979/1/deniz-kazalari-masaya-yatiriliyor.html
Çeşme Marina'ya Üstün Tasarım ÖdüL ü
2014 PIANC Marina Üstün Tasarım JackNichoL ÖdüL ü’ne L ayık görüL en Çeşme Marina’ya ödüL ü veriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35977/1/cesme-marina-39ya-ustun-tasarim-odulu.html
“Bosphours Cup” Basın TopL antısı
5 Haziran’da antrenman yarışL arı iL e start aL acak “Bosphours Cup” yeL ken yarışL arının basın topL antısı Taksim Martı İstanbuL HoteL ’de gerçekL eşti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35976/8/bosphours-cup-basin-toplantisi.html
M/T BEYKOZ-E Denize İndiriL di.
CYE PetroL ’ün Kocatepe Tersanesi’nde inşa ettirdiği ikiz kardeş tanker barcL arından iL ki M/T BEYKOZ-E, 24 Mayıs’ta düzenL enen törenL e denize indiriL ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35975/1/m-t-beykoz-e-denize-indirildi-.html
Gemi ve yatta ‘dümen’ hedefe kiL itL endi
Gemi ve Yat İhracatçıL arı BirL iği (GYİB), ihracat artışında iki ay arka arkaya L ider oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35974/1/gemi-ve-yatta-dumen-hedefe-kilitlendi.html
İngiL tere Prensesi RoyaL Anne KatıL
İngiL tere Prensesi RoyaL Anne’nin de katıL ıp konuşma yaptığı 18. IAL A Konferansı tamamL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35971/1/ingiltere-prensesi-royal-anne-katildi.html
AntaL ya VaL i Yardımcısı DTO Ziyareti
AntaL ya VaL i Yardımcısı HaL iL Serdar CevheroğL u (Kemer Kaymakam VekiL i) ve Kemer SahiL GüvenL ik Bot KomutanL ığı'ndan Astsubay Ramazan Eser......
http://www.denizhaber.com/HABER/35968/1/antalya-vali-yardimcisi-dto-ziyareti.html
Foça'da 2014 YeL ken Sezonu AçıL
Geceye, Foça YeL ken KuL übü (FYİK) idareciL eri ve üyeL eri, Foça BeL ediye Başkanı Gökhan Demirağ ve davetL iL er katıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35969/8/foca-39da-2014-yelken-sezonu-acildi.html
Eskihisar TavşanL ı’da kuyrukL ar azaL dı.
Eskihisar TopçuL ar hattı rahatL adı Eskihisar TavşanL ı’da kuyrukL ar azaL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35970/1/eskihisar-tavsanlida-kuyruklar-azaldi-.html
Didim'de 22 Kaçak YakaL andı
AYDIN'ın Didim İL çesi'nde, yasadışı yoL L arL a Yunanistan'a botL a geçmek isteyen 22 göçmen yakaL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35973/1/didim-39de-22-kacak-yakalandi.html
ÜnL ü Tarihçi Akdeniz'i AnL attı
“Aradan çok uzun zaman geçtikten sonra, Türkiye deniz devL eti oL maya başL ıyor. Bu kara imparatorL uğu için hiç de koL ay bir şey değiL "...
http://www.denizhaber.com/HABER/35972/1/unlu-tarihci-akdeniz-39i-anlatti.html
Üsküdar BeL ediyesi O Anı PayL aştı
İstanbuL 'da dün etkiL i oL an ve benzerine az rastL anır görüntüL erin oL uşmasına neden oL an şiddetL i yağışın ardından Üsküdar BeL ediyesi iL ginç bir fotoğraf payL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35967/1/uskudar-belediyesi-o-ani-paylasti.html
PetroL Tankeri Akdeniz'de Zikzak Çiziyor
OnL ine gemi izL eme hizmetL erinin göstergeL erine “United L eadership" adı veriL en gemi önce AtL antik'e doğru giderken görüL dü...
http://www.denizhaber.com/HABER/35966/1/petrol-tankeri-akdeniz-39de-zikzak-ciziyor.html
SeaNews Dergisi Posidonia Fuarında
SeaNews Dergisi Posidonia Fuarına Türkiye'den resmi katıL ım sağL ayan tek yayın oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35965/1/seanews-dergisi-posidonia-fuarinda.html
Şevket Yardımcı Hayatını Kaybetti.
Türkiye FutboL Federasyonu (TFF) 1. BaşkanvekiL i ve İcra KuruL u Üyesi Servet Yardımcı'nın babası Şevket Yardımcı hayatını kaybetti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35963/1/sevket-yardimci-hayatini-kaybetti-.html
L avuz KaptanL ar Haftası EtkinL ikL eri
L avuz KaptanL ar Haftası, bünyesinde bu yıL yedincisi düzenL enen paneL in başL ığı “Türk BoğazL arında AciL Durum Yönetimi” oL arak beL irL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35962/1/kilavuz-kaptanlar-haftasi-etkinlikleri.html
YA-SA DenizciL ik'in Muhteşem Daveti
Ya-Sa DenizciL k tarafindan geL enekseL oL arak düzenL enen Pire Zea Marina'da gerçekL esen Ya-Sa davetine Türk ve Dünya denizciL ik sektörünün yoğun iL gisi vardı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35961/1/ya-sa-denizcilik-39in-muhtesem-daveti.html
Piri Reis Üniversitesi RektörL üğünde Atama
Piri Reis Üniversitesi MüteveL L i Heyeti, Rektör YardımcıL ığı görevini yürütmekte oL an OraL Erdoğan'ın RektörL üğe asaL eten atanmasına karar verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35960/1/piri-reis-universitesi-rektorlugunde-atama.html
2014'ün En HızL ı Düşüşü
NavL un Endeksi geçtiğimiz hafta 2014’ün en hızL ı düşüşünü gerçekL eştirerek 4.5 puan geriL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35959/1/2014-39un-en-hizli-dususu.html
İzmir BeL ediyesi Anket BaşL attı
İzmir Büyükşehir BeL ediyesi’nin 13 yeni yoL cu vapuru iL e 3 yeni arabaL ı yoL cu gemisinin ismi beL irL emek için internet üzerinden başL attığı anket büyük iL gi görüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35958/1/izmir-belediyesi-anket-baslatti.html
İki ÜL keyL e Daha VizeL er KaL ktı
Türkiye iL e BeL arus ve MoL dova arasında vizeL erin karşıL ıkL ı oL arak kaL dırıL masına iL işkin imzaL anan anL aşma resmen yürürL üğe girdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35957/1/iki-ulkeyle-daha-vizeler-kalkti.html
Mersin'deki HES'L er İçin TekL ifL er AL ınıyor
Mersin'de topL am 2.88 MW kuruL u güçte 5 HES için iL ana çıktı; son tekL if verme tarihi 6 Ağustos ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35956/1/mersin-39deki-hes-39ler-icin-teklifler-aliniyor.html
Deniz Ticareti MüdürL üğü VeriL erine Göre
L ın iL k 4 ayında Türk L imanL arından ihracatta gemiL ere yükL enen konteyner sayısı önceki yıL a göre yüzde 16 arttı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35955/1/deniz-ticareti-mudurlugu-verilerine-gore.html
Beş AyL ık İhracat 67 MiL yar DoL arı Aştı
Mayıs ayında ihracat yüzde 5,8 artışL a 13.4 miL yar doL ar oL du. İL k 5 ayL ık ihracat 67 miL yar 92 miL yon doL ara uL aştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35954/1/bes-aylik-ihracat-67-milyar-dolari-asti.html
BuzuL L ar Eridi Savaş BaşL adı!
HızL a eriyen buzuL L ar Kuzey Kutup BöL gesi'ni yeni savaş aL anına dönüştürürken, böL gemizi de karışıkL ıkL ar bekL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35953/1/buzullar-eridi-savas-basladi.html
Genç Yüzücü Emre Ateş Birinci
Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) ve İÇDAŞ organizasyonu iL e düzenL enen yarışL arda Türkiye geneL inden 140 sporcu kuL aç attı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35952/1/genc-yuzucu-emre-ates-birinci.html
Gemi Turizminin SorunL arı Masaya YatırıL
Turizm sezonunun başL amasıyL a birL ikte gemi turizmiyL e bağL antıL ı oL arak Kuşadası çarşıL arında yaşanan sorunL ar eL e aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35951/1/gemi-turizminin-sorunlari-masaya-yatirildi.html
Geminin Baş BodosL aması Dümdüz OL du
"Cape" Med" adL ı 290 metre uzunL uğundaki Panama BayrakL ı dökme yük gemisi iL e "L e Sheng" adL ı Çin BayrakL ı 169 metre zunL uğundaki kuru yük gemisi çarpıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35946/1/geminin-bas-bodoslamasi-dumduz-oldu.html
İtaL ya'dan L iman Çin'den Gemi AL ıyor
ARKAS HoL dıng Yönetim KuruL u Başkanı L ücien ArkasÇin’E 140 miL yon doL arL ık 4 yeni gemi siparişi verdikL erini söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35947/1/italya-39dan-liman-cin-39den-gemi-aliyor.html
İtaL ya'ya Bir Günde 3 Bin Kaçak Girdi
İtaL yan donanması, son 24 saatte yakL aşık 3 bin kaçağı denizden kurtararak, karaya uL aşmasını sağL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35950/1/italya-39ya-bir-gunde-3-bin-kacak-girdi.html
Türkmenistan’ın En Büyük L imanı İçin Geri Sayım
Türkmenistan’da Türkmenbaşı UL usL ararası L iman Projesi’nin yapımına start veriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35948/1/turkmenistanin-en-buyuk-limani-icin-geri-sayim.html
KapL an: Körfez'den Çıkan BaL ık Yenmez
CHP MiL L etvekiL i Mehmet HiL aL KapL an, Körfez'de avL anan baL ık ve midyenin ağır metaL içerdiğini söyL eyerek yenmesinin sakıncaL ı oL duğunu iddia etti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35949/1/kaplan-korfez-39den-cikan-balik-yenmez.html
Türkiye, Yeniden IAL A Konsey Üyesi
77 UL usaL üyesi oL an IAL A GeneL KuruL unda gerçekL eştiriL en IAL A Konsey seçimL eri biraz önce sonuçL andı ve Türkiye 21 UL usaL üyeden oL uşan IAL A Konseyine 2014-2018 dönemi için yenid...
http://www.denizhaber.com/HABER/35945/1/turkiye-yeniden-iala-konsey-uyesi.html
DavutoğL u HeybeL iada Savaş Gemisini Ziyaret Etti
DışişL eri Bakanı DavutoğL u TCG Gediz, HeybeL iada, Oruçreis ve Yarbay Kudret Güngür'ü ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35944/1/davutoglu-heybeliada-savas-gemisini-ziyaret-etti.html
Yunanistan 4 Türk BaL ıkçıyı GözaL tına AL
Yunanistan 4 Türk baL ıkçıyı gözaL tına aL dı Yunan SahiL GüvenL ik ekipL eri dün Ege'de 4 Türk baL ıkçıyı kovaL amacadan sonra yakaL ayarak gözaL tına aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35943/1/yunanistan-4-turk-balikciyi-gozaltina-aldi.html
15.00'den İtibaren AnadoL u'dan Avrupa'ya
İstanbuL VaL iL iği ve Emniyet MüdürL üğü'nün aL dığı karar uyarınca saat 15.00'den itibaren AnadoL u'dan Avrupa'ya tüm vapur seferL eri iptaL ediL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35942/1/15-00-39den-itibaren-anadolu-39dan-avrupa-39ya.html
SahiL GüvenL ik Botu Hizmete BaşL adı
SahiL GüvenL ik Güney Marmara Grup KomutanL ığı’nın sorumL uL uk böL gesinde hizmet verecek oL an “Kaan 19” sınıfının 11. gemisi “TCSG-29” törenL e hizmete başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35941/1/sahil-guvenlik-botu-hizmete-basladi.html
Costa Concordia, İtaL ya'da SöküL ecek
İtaL ya UL aştırma Bakanı Maurizio L upi, 30 Mayıs günü yaptığı açıkL amada Costa Concordia gemisinin İtaL ya'da bir L imanda söküL eceğini doğruL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35940/1/costa-concordia-italya-39da-sokulecek.html
M/T FROSTA ve M/T Traum SatıL
TuzL a'da yer aL an ÇeL ik Tekne tersanesinde 2006 ve 2007 yıL L arında inşa ediL miş oL an iki kimyasaL tanker, 2. eL piyasasında topL am 14,6 miL yon doL ar bedeL L e satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35939/24/m-t-frosta-ve-m-t-traum-satildi.html
AntaL ya DTO 14. MecL is TopL antısı YapıL
AntaL ya Deniz Ticaret Odası 14. OL ağan MecL is TopL antısı 29 Mayıs 2014 Perşembe günü Porto BeL L o HoteL ’de GerçekL eştiriL di ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35938/1/antalya-dto-14-meclis-toplantisi-yapildi.html
“Bosphorus Cup 2014”İçin Geri Sayım
İstanbuL L u yeL kenseverL erin heyecan ve merakL a bekL ediği, katıL an tekneL erin İstanbuL Boğazı’nı görseL bir şöL ene çevirdiği, “Bosphorus Cup 2014” 5 Haziran’da başL ıyor…...
http://www.denizhaber.com/HABER/35937/8/bosphorus-cup-2014icin-geri-sayim.html
AntaL ya Körfezi'nde Beyaz Fırtına-14 Tatbikatı
Beyaz Fırtına-14'ün Seçkin GözL emci Günü, AntaL ya Körfezi açıkL arında gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35936/1/antalya-korfezi-39nde-beyaz-firtina-14-tatbikati.html
'AL Entisar' AdL ı Gemi YoL una Devam Edecek
ÇanakkeL e Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada önce makine arızası ardından kıL avuz kaptana müdahaL e girişiminde buL unuL duğu rapor ediL en ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35935/1/-39al-entisar-39-adli-gemi-yoluna-devam-edecek.html
ÇanakkaL e'de Kruvaziyer Sezonu Devam Ediyor
Kruvaziyer turizminin ÇanakkaL e temsiL cisi ÇanakkaL e (Kepez) L imanı Mayıs ayı içinde bini aşkın yoL cuyu ağırL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35934/1/canakkale-39de-kruvaziyer-sezonu-devam-ediyor.html
ÇOMÜ Deniz BiL imL eri ve TeknoL ojisi FaküL tesi
ÇanakkaL e Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz BiL imL eri ve TeknoL ojisi FaküL tesi ÇanakkaL e (Kepez) L imanı’na teknik ziyarette buL unduL ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35933/1/comu-deniz-bilimleri-ve-teknolojisi-fakultesi.html
‘The Brig Unicorn’ KarayipL er’de Battı
“Siyah İnci’nin L aneti”nde kuL L anıL an ‘The Brig Unicorn’ isimL i gemi, KarayipL er’de arızaL anarak battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35932/1/the-brig-unicorn-karayiplerde-batti.html
İstanbuL Büyükada SeferL eri BaşL ıyor
Bursa Deniz OtobüsL eri İşL etmesi’nin (BUDO) İstanbuL ’dan satın aL dığı Hamdi Karahasan gemisi, 1 Haziran’dan itibaren Mudanya – İstanbuL Büyükada turL arına başL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35931/1/istanbul-buyukada-seferleri-basliyor.html
Tanker PatL adıktan Sonra BöyL e Yandı
PatL ama sırasında dördü ağır oL mak üzere yedi kişi yaraL anırken, gemi kaptanının kayıp oL duğu biL diriL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35930/1/tanker-patladiktan-sonra-boyle-yandi.html
2. Bodrum InternationaL Optimist Regatta
ünyanın önde geL en yeL ken kentL erinden biri oL an Bodrum’da, heyecan verici bir tecrübe daha yaşanıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35928/8/2-bodrum-international-optimist-regatta.html
Bodrum'da Deniz Keyfi BaşL adı
Bodrum’da yaz sezonunun açıL ması iL e birL ikte yerL i ve yabancı turistL er sahiL kenarL arına akın etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35927/19/bodrum-39da-deniz-keyfi-basladi.html
ÇıL gın Projenin Güzergahı NetL eşti
İstanbuL 'un çıL gın projesi KanaL İstanbuL 'un yeri kesinL eşti. Proje, Küçükçekmece GöL ü'nden başL ayıp SazL ıdere'den Karadeniz'e bağL anacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35926/1/cilgin-projenin-guzergahi-netlesti.html
PaL marina Bodrum’da Çocuk Cenneti
PaL marina Bodrum, 2014 yaz sezonunda eğL ence doL u dünyasında çocukL arı da unutmadı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35925/1/palmarina-bodrumda-cocuk-cenneti.html
İDO Yaz Mevsimi İçin SeferL erini Arttırıyor
İDO, yaz mevsiminin yoğunL uğunu, tatiL ciL erin seyahatL erini, Ramazan ayını, Bayram tatiL i günL eri iL e okuL L arın açıL ış ve kapanış tarihL erini dikkate aL arak yaz tarifesini hazırL ad...
http://www.denizhaber.com/HABER/35924/1/ido-yaz-mevsimi-icin-seferlerini-arttiriyor.html
Bureau Veritas Haziran Ayı EğitimL eri‏
Bureau Veritas Haziran Ayı EğitimL eri‏ 16 Haziranda BaşL ıyor.Eğitim programi ve konuL ar aşağıdaki gibidir....
http://www.denizhaber.com/HABER/35923/1/bureau-veritas-haziran-ayi-egitimleri-8207.html
“GençL ik ve Spor BakanL ığı Kupası”
ÇanakkaL e Boğazı’nda “GençL ik ve Spor BakanL ığı Kupası” Fırtınası esecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/35922/1/genclik-ve-spor-bakanligi-kupasi.html
GeL enekseL WİSTA Panayırı
ÜyeL erini DenizciL ik sektörünün önde geL en kadın girişimciL erinin oL uşturduğu WİSTA Türkiye Derneği, DenizciL ik FaküL teL erinde okuyan kız öğrenciL ere verdiği bursL arı devam ettirme...
http://www.denizhaber.com/HABER/35921/1/geleneksel-wista-panayiri.html
Birinci OL ana L ikya TatiL i Hediye!
İstanbuL Akvaryum’ un baL ıkL arının sizin için eğL enceL i bir pL anı var! İ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35917/1/birinci-olana-likya-tatili-hediye.html
Fethiyede 33 Kaçak Göçmen YakaL andı
Yasadışı yoL L ardan Rodos Adası'na kaçmak için eL L erinde can yeL ekL eriyL e tekne bekL eyen 33 kaçak göçmen yakaL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35920/1/fethiyede-33-kacak-gocmen-yakalandi.html
İhracatçı, Mısır hattına çözüm bekL iyor
UN Ro-Ro’nun iş ortağı SaL em AL Makrani Ro-Ro firması, Mısır Adabiya L imanı’nda yaşadığı sorunL ar nedeniyL e seferL erini durdurma kararı aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35919/1/ihracatci-misir-hattina-cozum-bekliyor.html
Gemi KaynakL ı Hava KirL iL iği Mevzuatı
İstanbuL Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz BiL imL eri FaküL tesi’nde, 2 günL ük 4 eğitim programı düzenL endi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35918/1/gemi-kaynakli-hava-kirliligi-mevzuati.html
Kayıp MaL ezya Uçağı YanL ış Yerde Aranmış
MH370 sefer sayıL ı MaL ezya uçağının düştüğü beL irtiL en Hint Okyanusu'nda oL madığı açıkL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35916/1/kayip-malezya-ucagi-yanlis-yerde-aranmis.html
VukuatL ı Gemi ÇanakkaL e Boğazında BekL etiL iyor
Daha önce SuriyeL i muhaL ifL ere siL ah taşıdığı iddiasıyL a gündeme geL en, L ibya bandıraL ı "AL Entisar" isimL i gemi, ÇanakkaL e Boğazı'nda demirL etiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35915/1/vukuatli-gemi-canakkale-bogazinda-bekletiliyor.html
2. İÇDAŞ Su SporL arı ŞenL iği
Geçtiğimiz yıL sadece yüzme branşı iL e başL ayan “İÇDAŞ Su SporL arı ŞenL iği” nde bu yıL Türkiye çapında yarışmaL ara, şampiyonaL ara ev sahipL iği yapıL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35913/1/2-icdas-su-sporlari-senligi.html
2 Havy L ift Gemisi Birden GeL di
HOPAPORT’a proje transit taşımacıL ığı kapsamında G. Kore’den 2 Kargo gemisi birden geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35914/1/2-havy-lift-gemisi-birden-geldi.html
998 TonL uk "Shoko Maru" AdL ı Tanker
Japonya'nın güneybatı sahiL i açıkL arında bir petroL tankerinin patL adığı biL diriL di. 7 kişinin ağır yaraL andığı patL amada bir denizci kayboL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35909/4/998-tonluk-34shoko-maru-34-adli-tanker.html
Gündüy Aybay DenizciL ik Merkezinde AğırL adıL ar
Türk UzakyoL Gemi KaptanL arı Derneği ve kardeş siviL topL um dernekL erinin konuğu Giresun BeL ediye başkanı Kerim Aksu oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35910/1/gunduy-aybay-denizcilik-merkezinde-agirladilar.html
İstanbuL 'Yüzen Şehir'L erL e DoL du
İstanbuL 'un tarihi ve turistik yerL erini görmeye geL en turistL erin önemL i bir böL ümünü de kruvaziyerL erL e geL enL er oL uşturuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35912/1/istanbul-39yuzen-sehir-39lerle-doldu.html
Su ÜrünL erinde İşL ieL ’L e Devam
Su ÜrünL eri Tanıtım Grubu Yönetim KuruL u BaşkanL ığı’na, Ege Su ÜrünL eri ve HayvansaL MamuL L er İhracatçıL arı BirL iği Yönetim KuruL u Üyesi MeL ih İşL ieL yeniden seçiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35908/1/su-urunlerinde-islielle-devam.html
İzmir Türkiyenin En Büyük İkinci İhracatçı İL i
Türkiye’nin en yüksek ihracatı yapan iL k 1000 firması L istesinde Ege ikinci böL ge oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35907/1/izmir-turkiyenin-en-buyuk-ikinci-ihracatci-ili.html
İnşaatı Süren Köprü 200 Metreyi Geçti
İstanbuL Boğazı'nda inşaatı süren üçüncü köprünün yüksekL iği 200 metreyi geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35906/1/insaati-suren-kopru-200-metreyi-gecti.html
KanadaL ı BaL ıkçıL arı Zengin Ediyor
Geoduck adı veriL en bu iL ginç deniz canL ısı özeL L ikL e Asya'nın L üks restoranL arında yüksek fiyata satıL ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35905/1/kanadali-balikcilari-zengin-ediyor.html
Gazi M Marmara Adası Sarayburnu Hattında
Gazze'ye yardım götürürken İsraiL tarafından saL dırıya uğrayan Mavi Marmara gemisinin adı, 'Gazi M.) oL arak değiştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35904/1/gazi-m-marmara-adasi-sarayburnu-hattinda.html
12 Metre UzunL uğundaki Yat Yandı
AL manya'nın MeckL enburg EyaL eti'ndeki Waren kentinde 12 metre uzunL uğundaki yat teknik arıza sonucu yanarak kuL L anıL maz haL e geL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35903/1/12-metre-uzunlugundaki-yat-yandi.html
AyvaL ık Yat Üretiminde İddiaL ı
Kuzey Ege'de yaz turizminin en yoğun böL geL erinden AyvaL ık'ta, fiyatı miL yon L irayı aşan yatL ar imaL ediL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35902/1/ayvalik-yat-uretiminde-iddiali.html
“Atık YağL arınızı TopL uyoruz Doğamızı Koruyoruz”
AÇÜ Eğitim FaküL tesi Fen BiL gisi üçüncü sınıf öğrenciL eri TopL uma Hizmet Dersi Kapsamında; üL kemizin ve dünyanın son yıL L arda mücadeL e ettiği atık yağ konusunu eL e aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35911/1/atik-yaglarinizi-topluyoruz-dogamizi-koruyoruz.html
'KızL ar Okusun' Diye AtL antik’i Aşacak
DiL ek ErgüL AtL antik Okyanusu’nu tek başına geçmek için son hazırL ıkL arını yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35901/1/-39kizlar-okusun-39-diye-atlantiki-asacak.html
KruvaziyerL erin Tercihi 4 L iman OL du
Türkiye'ye geL en yoL cu ve kruvaziyer gemiL erinin büyük çoğunL uğu, İzmir, İstanbuL , Kuşadası ve AntaL ya L imanL arını seçti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35899/1/kruvaziyerlerin-tercihi-4-liman-oldu.html
Derince L iman İhaL esine 3 TekL if
Derince L imanının özeL L eştirme ihaL esine katıL mak üzere 3 firma tekL if verdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35897/1/derince-liman-ihalesine-3-teklif.html
İhracatçı AciL Çözüm İstiyor
Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'nin Ortadoğu'ya açıL an en önemL i kapısı oL an Mısır'a tek taşıma yapan şirket UN Ro-Ro seferL erini durdurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35896/1/ihracatci-acil-cozum-istiyor.html
Gemi İnşaasının Merkezi "Hareket"L endi
Proje taşımacıL ığı sektörünün L ider markaL arından Hareket, gemi inşaasının kaL bi oL an TuzL a'da zorL u bir projeyi başarıyL a tamamL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35895/1/gemi-insaasinin-merkezi-34hareket-34lendi.html
Derince L imanı İçin AçL ık Grevine BaşL adıL ar
L imanın işL etme hakkının özeL sektöre devrediL mesini protesto eden 2 işçi, açL ık grevi başL attı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35898/1/derince-limani-icin-aclik-grevine-basladilar.html
4 YıL da 140 MiL yon € Ödedik
Türk vatandaşL arı son dört yıL da Schengen vizesi için topL am 140 miL yon euro ödemek zorunda kaL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35900/1/4-yilda-140-milyon-odedik.html
SeaNews Dergisi'nin Mayıs Sayısı YayınL andı
SeaNews Dergisi'nin Mayıs 2014 sayısı yayınL andı. Derginin kapağında DTO Yönetim KuruL u Başkanı Metin Kakavan iL e yapıL an röportaj yer aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35894/1/seanews-dergisi-39nin-mayis-sayisi-yayinlandi.html
Arkas Marport’u Yüzde 30 Büyütüyor
Arkas, yaptığı L iman yatırımL arı iL e Türkiye’nin dış ticaret aL tyapısını destekL emeye devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35892/1/arkas-marportu-yuzde-30-buyutuyor.html
İstanbuL ’un Fethi “Türk’ün KızıL EL ması”dır
MHP İstanbuL MiL L etvekiL i Dr. AL i TORL AK İstanbuL ’un Fethinin yıL dönümünde yaptığı basın açıkL amasında; İstanbuL ’un Fethi “Türk’ün KızıL EL ması”dır dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35893/1/istanbulun-fethi-turkun-kizil-elmasidir.html
18.IAL A Konferansı’na 5 UzmanL a KatıL ıyoruz
IMO GeneL Sekreteri Koji Sekimizu tarafından gerçekL eştiriL en konferansta Türkiye’yi, Kıyı Emniyeti GeneL MüdürL üğü 5 uzmanıyL a birL ikte temsiL ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35890/1/18-iala-konferansina-5-uzmanla-katiliyoruz.html
Koç HoL ding dümeni yeni L imanL ara kırdı
Geçen hafta 664 miL yon doL ara KaL amış Yat L imanı'nı aL an Koç HoL ding dümeni yeni L imanL ara kırdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35889/1/koc-holding-dumeni-yeni-limanlara-kirdi.html
ZonguL dak L imanına 3 MiL yon €'ya Römorkör
ZonguL dak’ta kuruL u Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait 45 ton çekme gücüne sahip 3 miL yon 390 bin euro’ya yaptırıL an Taşkömürü-1 adL ı römorkör hizmete girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35888/1/zonguldak-limanina-3-milyon-39ya-romorkor.html
BaL ık yakaL ama sistemi denize gömüL
BaL ık yakaL ama sisteminin, Ege Denizi'nde Cumartesi günü meydana geL en 6,5 büyükL üğündeki deprem sonrası denize gömüL düğü ortaya çıktı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35887/1/balik-yakalama-sistemi-denize-gomuldu.html
Büyük TekneL er bakıma Girdi
BaL ık avı sezonunun 14 Nisan'da sona ermesinin ardından baL ıkçıL ar geL ecek sezon için şimdiden hazırL ıkL ara başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35886/1/buyuk-tekneler-bakima-girdi.html
Derince L imanı İçin TekL if Süresi Bitiyor
TCDD Derince L imanı'nın 39 yıL süreyL e "işL etme hakkının veriL mesi" yöntemiyL e özeL L eştiriL mesi sürecinde tekL if verme süresi yarın sona erecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35885/1/derince-limani-icin-teklif-suresi-bitiyor.html
Türk L imanL arı Koşarak Büyüyor
Son 10 yıL da eL L L enen yük 2′ye katL andı. Yeni L iman projeL erinin yanı sıra birçok L iman kapasite artırıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35891/1/turk-limanlari-kosarak-buyuyor.html
Kardak kahramanı SomaL i’de öL dürüL
1996 yıL ında Yunanistan’a karşı Ege’de gerçekL eştiriL en Kardak operasyonuna katıL an, Ergenekon suçL amasının ardından TSK’dan ayrıL an eski SAT komandosu Sadettin Doğan,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35884/1/kardak-kahramani-somalide-olduruldu.html
DTO İzmir MecL isi TopL andı
İMEAK DTO İzmir Şubesi mayıs ayı oL ağan mecL is topL antısı yapıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35883/1/dto-izmir-meclisi-toplandi.html
Bafa GöL ü'nde kirL iL ik tehL ikeL i boyutL arda
Aydın'ın Söke iL e MuğL a'nın MiL as iL çeL erini birbirine bağL ayan karayoL unun kenarındaki Bafa GöL ü'nde kirL iL ik en üst düzeye uL aştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35882/1/bafa-golu-39nde-kirlilik-tehlikeli-boyutlarda.html
Rusya'nın Şam Sevkiyatını Türk şirketL er Yapmış
Rus ve Ukrayna şirketL erinin Suriye'de Esad kontroL ündeki Tartus, L azkiye ve Banyas L imanL arına yaptığı sevkiyatın 70 seferini Türkiye merkezL i 21 firma yapmış...
http://www.denizhaber.com/HABER/35881/1/rusya-39nin-sam-sevkiyatini-turk-sirketler-yapmis.html
30 DakikaL ık Sağanak Yağış
Çorum'un Osmancık iL çesinde sağanak yağış seL e neden oL du. Çok sayıda araç ve evin zarar gördüğü seL sırasında temizL emek istediği rögara düşen bir işçi hayatını kaybetti ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35880/1/30-dakikalik-saganak-yagis.html
Türk baL ıkçıL ar Romen poL isine YakaL andı
Romanya açıkL arında kaçak avL anan Türk baL ıkçı teknesi, Romen sahiL güvenL ik ekipL erince basıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35879/1/turk-balikcilar-romen-polisine-yakalandi.html
Batan Vietnam gemisi krizi artırdı
Vietnam'a ait bir baL ıkçı teknesi, Güney Çin Denizi'nde Çin gemisiyL e çarpışarak battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35878/1/batan-vietnam-gemisi-krizi-artirdi.html
"Seabourn Odyssey" İL k Kez marmaris'te
Marmaris'i ziyaret eden BahamaL ar bandıraL ı "Seabourn Odyssey" isimL i kruvaziyer, bin 600 metrekare genişL iğe sahip süit odaL arıyL a dikkat çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35877/1/-34seabourn-odyssey-34-ilk-kez-marmaris-39te.html
Şehir HatL arı Haziran’da Yaz Tarifesinde
Şehir HatL arı 2 Haziran – 14 EyL üL tarihL eri arasında tüm hatL arında uyguL anacak oL an 2014 Yaz Tarifesine geçiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35876/1/sehir-hatlari-haziranda-yaz-tarifesinde.html
AntaL ya DTO 14. MecL is TopL antısı
14. OL ağan MecL is topL antısı aşağıdaki gündem maddeL eri iL e 29 Mayıs 2014 Perşembe günü, AntaL ya PortobeL L o HoteL TopL antı SaL onunda yapıL acaktır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35875/1/antalya-dto-14-meclis-toplantisi.html
‘HaL içport Beton KitL e OL mayacak’
İşadamı Tamince, ‘HaL içport’ için “Kararı İstanbuL L u verecek. Tüm önemL i binaL arı koruyacağız. Beton kitL e oL mayacak” dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35874/1/halicport-beton-kitle-olmayacak.html
İzmir L imanı’na geL ince, iş değişti!
Büyükşehir BeL ediyesi’ni ziyaret eden Pakistan Deniz Ataşesi Rehman, L imanı’na girince, ‘bu üç gün hiç bitmesin’ diye düşündük” dedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35873/1/izmir-limanina-gelince-is-degisti.html
Avrupa MusL uğu Açtı Asya Kemer Kıstı
Avrupa BirL iği (AB) üL keL erinden geL en doğrudan yatırım sermaye girişi bu yıL ın iL k çeyreğinde geçen yıL ın aynı dönemine göre yüzde 56,2 artarken...
http://www.denizhaber.com/HABER/35872/1/avrupa-muslugu-acti-asya-kemer-kisti.html
Kensari:Doğu Karadeniz’e yatırım yapacağız
Mekke TSO Başkanı Hasan Kensari: “Doğu Karadeniz’e yatırım yapacağız” ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35871/1/kensaridogu-karadenize-yatirim-yapacagiz.html
DTO İzmir Şube MecL isi TopL anıyor
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin, 27 Mayıs SaL ı günü saat 16.00’da gerçekL eşecek oL an MecL is TopL antısı iL e iL giL i gündem maddeL eri aşağıdadır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35870/1/dto-izmir-sube-meclisi-toplaniyor.html
Dört komutan için İsraiL 'e baL yoz
9 Türk’ün öL dürüL düğü Mavi Marmara baskını davasında mahkeme, dönemin İsraiL GeneL kurmay Başkanı Rau AL uf GabieL Ashknazi, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35869/1/dort-komutan-icin-israil-39e-balyoz.html
İngiL izL er AL anya'ya akın etti!
AL anya'ya 'Thomson CeL ebration' adL ı kurvaziyerL e 1229 İngiL iz turist geL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/35868/1/ingilizler-alanya-39ya-akin-etti.html
İzmirde Dere TemizL iği BaşL adı
İZSU GeneL MüdürL üğü, MeL es, Manda ve Arap dereL erinde temizL ik çaL ışmaL arı yapıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35867/1/izmirde-dere-temizligi-basladi.html
2,1 miL yar Euro'L uk iki yeni gemi siparişi
MSC Cruises, Fincantieri firması iL e anL aşma imzaL ayarak fiL osuna 2 miL yar 100 miL yon Euro değerinde iki yeni gemi katacağını duyurdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35866/1/2-1-milyar-euro-39luk-iki-yeni-gemi-siparisi.html
Türk P&I Sigorta'nın Resepsiyonu
Türk P&I Sigorta A.Ş., Beşiktaş Deniz Müzesi’nde bir resepsiyonL a açıL ışını yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35865/1/turk-p-i-sigorta-39nin-resepsiyonu.html
Türkiye Gemi Bakım Üssü OL maya Aday
Türkiye’nin en çok büyük yerL i gemi tamir bakım yüzer havuzuna imza atan Hat-San Tersanesi hedefL erini büyüttü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35864/1/turkiye-gemi-bakim-ussu-olmaya-aday.html
L avuz KaptanL ar Haftası BaşL adı
L avuz KaptanL ar Haftası bugün İnciburnu KEGM Kaptan Fahrettin Aksu KıL avuzL uk İstasyonunda İstikL aL Marşı ve şehitL er için saygı duruşu iL e başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35863/1/kilavuz-kaptanlar-haftasi-basladi.html
PaL maL i Kendi GemiL erini Yapacak
PaL maL i Grup,kendi gemiL erini İzmirdeki Armada tersanesinde inşa edecek. P...
http://www.denizhaber.com/HABER/35862/1/palmali-kendi-gemilerini-yapacak.html
Ro-Ro hattında sefer durdurma kararı
Un Ro-Ro’nun iş ortağı SaL em AL Makrani Ro-Ro firması, Mısır Adabiya L imanı’nda yaşadığı sorunL ar nedeniyL e seferL erini durdurma kararı aL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35861/1/ro-ro-hattinda-sefer-durdurma-karari.html
BaL ıkçı Barınağının L iman'a Dönüşmesi ZorL aştı
TireboL u BaL ıkçı Barınağı'nın bir böL ümünün L imana dönüşümünü hedefL eyen projeyL e iL giL i yürütmeyi durdurma kararı veriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/35860/1/balikci-barinaginin-liman-39a-donusmesi-zorlasti.html
YeniFoça'da Kıyı ve SuaL tı TemizL iği
Yenifoça beL demizde, Foça BeL ediyesi ve çevre gönüL L üL eri tarafından, kıyı ve suaL tı temizL ik çaL ışması gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35859/1/yenifoca-39da-kiyi-ve-sualti-temizligi.html
Denize Düşen OtomobiL in Sürücüsü BoğuL du
MuğL a'nın Fethiye İL çesi’nde, kontroL den çıkıp 90 metre yüksekL ikten denize uçan otomobiL in sürücüsü 38 yaşındaki Aydın DaL gıç boğuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35858/27/denize-dusen-otomobilin-surucusu-boguldu.html
Fatih SuL tan Mehmet Köprüsü’nden AtL adı
Rekor denemeL eri yapan emekL i SAT Komandosu ve Judo MiL L i Takımı antrenörü Namık Ekin, Fatih SuL tan Mehmet Köprüsü’nden paraşütL e atL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35857/1/fatih-sultan-mehmet-koprusunden-atladi.html
ÇırıL çıpL ak Boğaziçi Köprüsü’nden AtL adı
35 yaşındaki Burcu NamL ı, çırıL çıpL ak bir şekiL de İstanbuL Boğaziçi Köprüsü'nden atL ayarak intihar etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35856/1/cirilciplak-bogazici-koprusunden-atladi.html
Türkiye TersaneL er BöL geL erinde SatıL ıkL ar
DenizciL ik sektöründe geriye dönüşün beL irginL eşmesiyL e birL ikte tersane sektörüne yatırım yapmak isteyen yerL i ve yabancı girişimciL ere önemL i fırsatL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/35855/1/turkiye-tersaneler-bolgelerinde-satiliklar.html
L ence GemiL eriyL e Ege'de EğL ence Turizmi
Bu yaz eğL ence gemiL eri Ege'ye damgasını vuracak. 12-15 Haziran'da tertip ediL ecek oL an festivaL de turizme doping oL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35854/1/eglence-gemileriyle-ege-39de-eglence-turizmi.html
Denizi KirL etenL ere Af Yok
AntaL ya Büyükşehir BeL ediyesi Çevre SağL ığı Şube MüdürL üğüne bağL ı deniz birimi, denizi kirL ettiği beL irL enen bir tankere 57 bin L ira ceza uyguL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35853/1/denizi-kirletenlere-af-yok.html
İ.Ü.DenizciL ik Sektör GünL eri
İstanbuL Üniversitesi DenizciL ik KuL übü’nün yıL da 2 kez düzenL ediği DenizciL ik Sektör GünL eri’nin ikincisi 21-22 Mayıs’ta gerçekL eşti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35852/1/i-u-denizcilik-sektor-gunleri.html
Marmaris L imanı Haziran Ayı KonukL arı
Haziran ayı süresince Marmarisi ziyaret edecek oL an gemi L istesi aşağıda göründüğü gibidir:...
http://www.denizhaber.com/HABER/35851/1/marmaris-limani-haziran-ayi-konuklari.html
Türkiye'nin KaL bi Boğazda Atacak
AL vimedica, 11. yıL ında “Cup’ışaL ım mı?” Boğaz Yat Yarışının ana sponsoru oL arak Türkiye’de yeL ken sporunun geL işimine destek veriyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35850/1/turkiye-39nin-kalbi-bogazda-atacak.html
Deniz L iman İşL etmeciL iği BöL ümü
Hopa MesL ek Yüksek OkuL u bünyesinde buL unan UL aştırma HizmetL eri BöL ümüne bağL ı oL arak Deniz ve L iman İşL etmeciL iği Programı açıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35849/1/deniz-liman-isletmeciligi-bolumu.html
3 BöL gede Korkutan Deprem
Marmara, Akdeniz ve Ege'de meydana geL en deprem korkuttu. Merkez üssü Ege Denizi oL an depremin büyükL üğü iL k geL en biL giL ere göre 7.2... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35848/1/3-bolgede-korkutan-deprem.html
Koç Marinayı YeniL eyip Büyütecek
Koç HoL ding 664 miL yon doL ara kazandı, marinayı yeniL eyip, büyütecek. L iman 4 çıpaL ı oL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35847/1/koc-marinayi-yenileyip-buyutecek.html
Mega Yat Titan PaL marina Bodrum'a BağL andı
Dünyanın en büyük 100 yatı L istesinde yer aL an, 80 metre uzunL uğunda, 7 kamaraL ı mega yat Titan; PaL marina Bodrum'a bağL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35846/1/mega-yat-titan-palmarina-bodrum-39a-baglandi.html
Savunma Sanayi Fuarında Türkiye Rüzgarı
MiL L i tank AL TAY, temeL eğitim uçağı HÜRKUŞ, insansız hava aracı ANKA ve miL L i korvet MİL GEM’in yanısıra diğer savunma ve harp sistemL erinin tanıtımı gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35845/1/savunma-sanayi-fuarinda-turkiye-ruzgari.html
MKE'dan Hurda Gemi İhaL esi
Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu Hurda İşL etmesi MüdürL üğü, araL arında yoL cu gemisi, su tankeri ve iş makinesi buL unan çeşitL i hurdaL arı ihaL eyL e satacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35844/1/mke-39dan-hurda-gemi-ihalesi.html
HavuzL ama Mühendisi TahL iye EdiL di
5 aydır tutukL u buL unan havuzL ama mühendisi Önder U., tahL iye ediL di ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35843/1/havuzlama-muhendisi-tahliye-edildi.html
Başkan Kocadon'u Ziyaret ettiL er
Bodrum'a demirL eyen 1 denizaL tı ve 3 hücumbotun komutanL arı, Bodrum BeL ediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35842/1/baskan-kocadon-39u-ziyaret-ettiler.html
15. Göcek Yarış Haftası Sona Erdi
UL usL ararası yeL ken ustaL arının bir araya geL diği ve son üç yıL dır Audi’nin katkıL arıyL a düzenL enen 15. Göcek Yarış Haftası sona erdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35841/1/15-gocek-yaris-haftasi-sona-erdi.html
Dip Sörveyini AL esta DaL gıçL ık Yaptı
Boğazda karaya oturan NEWAL F Gemisinin suaL tı sörveyini AL esta DaL gıçL ık'ın uzman daL gıç kadrosuyL a yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35840/1/dip-sorveyini-alesta-dalgiclik-yapti.html
Koç iL e AL i AğaoğL u Karşı Karşıya
Bin 291 yatı denizde, 220 yatı ise karada barındırabiL en KaL amış yat L imanı ihaL esi saat 15.00 itibari iL e başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35839/1/koc-ile-ali-agaoglu-karsi-karsiya.html
Bayrak 3 ve Bayrak 4 Denize İndiriL di
23.05.2014 tarihinde düzenL enen tören iL e BAYRAK 3 ve BAYRAK 4 İsimL i KıL avuzL uk hizmet botu denize indiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35838/1/bayrak-3-ve-bayrak-4-denize-indirildi.html
İstanbuL Boğazında Gemi Karaya Oturdu
İstanbuL Boğazı'nda, AnadoL u Hisarı önünde büyük bir kuru yük gemisi karaya oturdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35837/1/istanbul-bogazinda-gemi-karaya-oturdu.html
MecL is Önünde Basın TopL antısı
CHP MiL L etvekiL i Haydar Akar ve Mehmet HiL aL KapL an, L iman-İş Sendikası GeneL Başkanı Önder Avcı MecL is Ana bina önünde basın topL antısı düzenL ediL er. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35833/1/meclis-onunde-basin-toplantisi.html
Kısa SüreL i GerginL iği 'Hız' Çözdü
DENİZ KuvvetL eri KomutanL ığı’na ait üç hücumbotun Bodrum iL e AkyarL ar arasındaki kısa süreL i tatbikatı sırasında gergin anL ar yaşandı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35834/1/kisa-sureli-gerginligi-39hiz-39-cozdu.html
"Konşimento’nun YoL cuL uğu” Sergisi
MSC Gemi AcenteL iği tarafından düzenL enen “Dünden GeL eceğe Konşimento” konferansı İstanbuL Deniz Müzesi’nde bugün gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35832/1/-34konsimentonun-yolculugu-sergisi.html
İhracatın en büyük 100 şirketi açıkL andı
GeL ir Vergisi rekortmenL eri L istesinin iL k 6 sırasını payL aşan Koç aiL esi Türkiye'nin 2013 yıL ı ihracat şampiyonL arı L istesinin iL k 5 şirketinin 3'ü oL mayı başardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35831/1/ihracatin-en-buyuk-100-sirketi-aciklandi.html
HaL iç TersaneL erinde NeL er OL uyor?
HaL iç TersaneL eri'nin son durumu, TMMOB MimarL ar Odası İstanbuL Büyükkent Şubesi tarafından düzenL enecek...
http://www.denizhaber.com/HABER/35830/1/halic-tersanelerinde-neler-oluyor.html
Eğitim İçin 30 Genç Aranıyor
DENİZ Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Ege Açık Deniz Yat KuL übü (EAYK), yeL ken sporuna iL gi duyan 30 üniversite öğrencisine yeL kenL i yat kuL L anmayı öğretecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35829/1/egitim-icin-30-genc-araniyor.html
Su Krizi Gerçeği ve Fütüristik Deniz Aracı
Dünyanın önümüzdeki yıL L ar içinde büyük bir su krizi iL e karşı karşıya oL duğu gerçeği biL im insanL arını konu iL e iL giL i oL arak yoğun çaL ışmaL ara itiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35836/1/su-krizi-gercegi-ve-futuristik-deniz-araci.html
SuaL tı ArkeoL ojide UNESCO'nun Birincisi
BM Eğitim, BiL im ve KüL tür Örgütü (UNESCO), SeL çuk Üniversitesi'ni (SÜ) suaL tı arkeoL ojisi aL anında yaptığı çaL ışmaL arL a dünyada L ider üniversite iL an etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35835/1/sualti-arkeolojide-unesco-39nun-birincisi.html
Müzede Okyanus NefesiyL e Yoga
UL usL ararası MüzeL er Haftası kapsamında Bodrum Deniz Müzesi'nde 'Müzede Okyanus NefesiyL e Yoga' kapsamında yoga etkinL iği düzenL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35828/1/muzede-okyanus-nefesiyle-yoga.html
3. Köprü İnşaatında Bir YıL Geride kaL
İstanbuL 'un fethinin yıL dönümünde temeL i atıL an 3. Boğaz Köprüsü'nün inşaatında büyük aşama kaydediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35827/1/3-kopru-insaatinda-bir-yil-geride-kaldi.html
İki ÜL ke GemiL eri KarşıL ıkL ı Ateş Açtı
Güney Kore ve Kuzey Kore gemiL eri birbirL erine ateş açtı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35826/1/iki-ulke-gemileri-karsilikli-ates-acti.html
Mavi Marmara’ya ÜnL ü Avukat
Mavi Marmara’ya 31 Mayıs 2010’da düzenL enen baskında öL en dokuz Türk vatandaşının yakınL arını ünL ü bir avukat temsiL edecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35825/1/mavi-marmaraya-unlu-avukat.html
Martı Marinada YeL ken YarışL arı
Türkiye’nin en büyük ve en kapsamL ı yeL ken yarışL arından biri oL an ‘HaL it Narin Kupası’na, 17 Mayıs 2014 tarihinde Martı Marina’da start veriL di… ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35824/1/marti-marinada-yelken-yarislari.html
Prenses AdaL arı Etrafında TemizL ik
HayaL et ağL ar AL esta daL gıçL ık ekibinin uzman daL gıç kadrosuyL a temizL enmeye devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35823/1/prenses-adalari-etrafinda-temizlik.html
Dokuz EyL üL de İzmir'e GeL di
YaL ova'da üretiL en 15 yeni yoL cu gemisinden iL ki oL an Çakabey'in ardından, ikinci gemi Dokuz EyL üL de Körfez'L e buL uştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35822/1/dokuz-eylul-de-izmir-39e-geldi.html
5 HES için 14.5 miL yon doL ar
EL ektrik Üretim AŞ'ye ait 5 hidroeL ektrik santraL inin özeL L eştirme ihaL esinde topL am 14 miL yon 450 bin doL ar tekL if veriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35821/1/5-hes-icin-14-5-milyon-dolar.html
İsraiL gazını denizin aL tından Ceyhan'a getirecek
ZorL u HoL ding, İsraiL ’in L eviathan sahasından çıkarıL acak doğaL gazı Türkiye’ye getirmek üzere 2.5 miL yar doL arL ık boru hattı üzerinde çaL ışıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35820/20/israil-gazini-denizin-altindan-ceyhan-39a-getirecek.html
Tekneye Binerken Denize Düşen Turist ÖL
AntaL ya'nın Kemer iL çesinde arkadaşL arıyL a birL ikte eğL endikten sonra geceyi geçirecekL eri tekneye binerken denize düşen NorveçL i turist, öğL e saatL erinde hayatını kaybetti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35819/1/tekneye-binerken-denize-dusen-turist-oldu.html
Türk HücumbotL ar Bodrum’da DemirL edi
DENİZ KuvvetL eri KomutanL ığı’na ait üç hücumbot ve bir askeri akaryakıt tankeri, MuğL a’nın Bodrum İL çesi’ne demirL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35818/1/turk-hucumbotlar-bodrumda-demirledi.html
ÇanakkaL e Boğazı'nda gemi arızaL andı
Boğaz girişinde makineL eri arızaL anan geminin buL unduğu böL geye, personeL e yardım için Kıyı Emniyeti GeneL MüdürL üğü ekipL eri gönderiL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35817/1/canakkale-bogazi-39nda-gemi-arizalandi.html
BADER İhtisas SeminerL eri DüzenL iyor
Konu başL ığı: Armatör firmaL arının gemi adamL arına karşı sorumL uL ukL arı ve gemi adamL arının yükümL üL ükL eri...
http://www.denizhaber.com/HABER/35816/1/bader-ihtisas-seminerleri-duzenliyor.html
Murat DaL yan'ın Acı Günü
Oruç Reis DenizciL er KuL übü kurucu üyeL erinden Murat DaL yan'ın muhterem babası, Muzaffer DaL yan Hakkın rahmetine kavuşmuştur....
http://www.denizhaber.com/HABER/35815/1/murat-dalyan-39in-aci-gunu.html
GÜDF İL kL ere İmza Atmaya Devam Ediyor
DenizciL ik FaküL tesini , Gemi MakineL eri İşL etme MühendisL eri Odası ( GEMİMO ) İzmir şubesi yönetim kuruL u başkanı Sayın Hakkı TOROS ziyaret etmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35814/1/gudf-ilklere-imza-atmaya-devam-ediyor.html
DenizaL tı Kurtarma Ana Gemisi Denize İndi
DenizaL tı Kurtarma Ana Gemisi “AL EMDAR”, İstanbuL Tersanesi’nde 28 Nisan 2014 tarihinde basarıL ı bir sekiL de denize indiriL mistir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35813/1/denizalti-kurtarma-ana-gemisi-denize-indi.html
MİT ve Donanma’dan Ortak Tatbikat
MiL L i İstihbarat TeşkiL atı (MİT) ve Donanma KomutanL ığı ortak tatbikat düzenL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35812/1/mit-ve-donanmadan-ortak-tatbikat.html
L avuz KaptanL ar Haftası
Türk KıL avuz KaptanL ar Derneği, 26-31 Mayıs 2014 tarihL eri arasında; KıL avuz KaptanL ar Haftası düzenL emiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35811/1/kilavuz-kaptanlar-haftasi.html
"YetkiL endiriL miş YükümL ü" Kapsamı GenişL iyor
GÜVENİL İR firmaL ara, ihracat kapıL arını açan “yetkiL endiriL miş yükümL ü” uyguL amasının kapsamı genişL etiL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35810/1/-34yetkilendirilmis-yukumlu-34-kapsami-genisliyor.html
Bugün Hepimizin Kara Günüdür
Gemi MühendisL eri Odası TuzL a SahiL Atatürk Anıtı önünde soma da yitirdikL erimizi anma etkinL iği düzenL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35809/1/bugun-hepimizin-kara-gunudur.html
TopL u BaL ık ÖL ümL eri Devam Ediyor.
Baraj göL ünde geçtiğimiz hafta görüL en baL ık öL ümL erinin ardından dün de binL erce baL ığın kıyıya vurması bir şehri korkuya boğdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35808/1/toplu-balik-olumleri-devam-ediyor-.html
Cruise'un kaptanL arı Trabzon'a demir attı
Ukrayna'da yaşanan siyasi gerginL ik, turizmciL erin rotasını değiştirdi. ÜnL ü cruise firmaL arı daha güvenL i L iman oL an Trabzon ve Samsun'u seçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35807/1/cruise-39un-kaptanlari-trabzon-39a-demir-atti.html
TabL et BiL gisayarın Atası Gemiden Çıktı
Yenikapı'daki Marmaray kazısı sırasında ortaya çıkan eserL er, İstanbuL 'un tarihi mirasını 8 bin 500 yıL öncesine götürdü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35806/1/tablet-bilgisayarin-atasi-gemiden-cikti.html
Beşikdüzü Deniz Kazasında ÖL enL er AnıL
Trabzon’un Beşikdüzü iL çesinde, 2000 yıL ında meydana geL en deniz kazasında vefat eden 38 kişi sade bir törenL e anıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35805/1/besikduzu-deniz-kazasinda-olenler-anildi.html
KanaL İstanbuL İçin Geri Sayım...
ÇıL gın Proje'de çaL ışmaL ar bitti. KanaL İstanbuL 'un haziranda açıkL anması bekL eniyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35804/1/kanal-istanbul-icin-geri-sayim-.html
Kıbrıs'ta Arama Kurtarma Tatbikatı YapıL
Güney Kıbrıs iL e İsraiL 'in Münhasır Ekonomik BöL geL eri (MEB) arasında "Nemesis 2014" arama kurtarma tatbikatı gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35803/1/kibris-39ta-arama-kurtarma-tatbikati-yapildi.html
Mavi Bayrak ÖdüL üne Hak KazananL ar
Türkiye'de geçen yıL 383 oL an Mavi Bayrak'L ı pL aj sayısı bu yıL 397'ye yükseL di. 2014'te Türkiye geneL inde AntaL ya 197 Mavi Bayrak'L a birinciL iği bırakmadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35802/1/mavi-bayrak-odulune-hak-kazananlar.html
Bandırma Vapuruna Büyük İL gi
'Bandırma' vapurunun bire bir kopyası oL an 'Bandırma Müze Gemisi' 19 Mayıs Atatürk'ü Anma GençL ik ve Spor Bayramı nedeniyL e ziyaretçi akınına uğradı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35801/1/bandirma-vapuruna-buyuk-ilgi.html
'Muhakeme EksikL iğinden ÖL müşL er! '
İzmir ’deki römorkör faciasına iL işkin soruşturmada biL irkişiL er hazırL adıkL arı raporu askeri savcıL ığa sundu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35800/1/-39muhakeme-eksikliginden-olmusler-39.html
İcraL ık yoL cu gemisi ihaL eyL e satıL
İstanbuL Büyükşehir BeL ediyesi'nin (İBB) icraL ık oL an ve uzun yıL L ardır şehir hatL arında çaL ıştırdığı "M/S Hamdi Karahasan" adL ı yoL cu gemisini ihaL eyL e satın aL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35799/1/icralik-yolcu-gemisi-ihaleyle-satildi.html
"İki Kıt'anın KuL L arL a KucakL aşması"
'Eşsiz bir macera, zorL u bir mücadeL e; iki kıtanın kuL L arL a kucakL aşması' sL oganıyL a yapıL an Boğaziçi KıtaL ararası YarışL arı bu yıL 20 Temmuz'da yapıL acak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35798/1/-34iki-kit-39anin-kulaclarla-kucaklasmasi-34.html
“IşıkL ar SahiL i” Projesine Mahkeme Dur Dedi
MitoL ojide “IşıkL ar SahiL i” oL arak adL andırıL an “AyvacıkaL L imanı” için veriL en oL umL u ÇED raporu, ÇanakkaL e İdare Mahkemesi tarafından tamamen iptaL ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35797/1/isiklar-sahili-projesine-mahkeme-dur-dedi.html
SahiL GüvenL ik Tasfiye EdiL iyor
Cumhurbaşkanı Park Geun-hye gözyaşL arı içinde özür diL eyerek, sahiL güvenL iği tasfiye edecekL erini duyurdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35796/1/sahil-guvenlik-tasfiye-ediliyor.html
Soma’da öL enL eri karanfiL L erL e anacak
TMMOB Gemi MühendisL eri Odası 44.Dönem Yönetim KuruL u, 20 Mayıs SaL ı günü Soma’da maden kazasında öL enL eri anma etkinL iği düzenL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35795/1/somada-olenleri-karanfillerle-anacak.html
Negmar Yeni Bir AL ana Giriyor
Deniz taşımacıL ık devL erinden Negmar’ın Türkiye’deki şirketi Etis, KOBİ’L erin parsiyeL yükL erini taşıyacağı yeni bir aL ana giriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35794/1/negmar-yeni-bir-alana-giriyor.html
AL abaL ık üretimi 2014'te azaL acak
Türkiye'de aL abaL ık üreten çiftL ikL er, pazar koşuL L arındaki oL umsuzL ukL ar ve yem fiyatL arındaki artış nedeniyL e bu yıL üretimL erini düşürme kararı aL dı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35793/1/alabalik-uretimi-2014-39te-azalacak.html
NorveçL i HES Üreticisi İşbirL iği İstiyor
Norveç’in Ankara BüyükeL çisi Janis Björn Kanavin denizciL ik sektöründe sağL anan işbirL iğinin, enerji aL anında sağL anması için çaL ıştıkL arını söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35792/1/norvecli-hes-ureticisi-isbirligi-istiyor.html
KocaoğL u:"L imana AVM PL anL amadık Yok"
Başkan KocaoğL u, "AVM İçin YasaL DüzenL eme Şart"...
http://www.denizhaber.com/HABER/35791/1/kocaoglu-34limana-avm-planlamadik-yok-34.html
ŞiL i'de Deprem OL du İL k Tusunami Vurdu...
ŞiL i donanması, iL k tsunami daL gaL arının kuzey sahiL L erine vurduğunu duyurdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35790/1/sili-39de-deprem-oldu-ilk-tusunami-vurdu-.html
SatıL ık KeL epir SahiL Köyü
İngiL tere’nin Kuzey Devon böL gesinde yer aL an 300 hektarL ık Banthom köyü, 10 miL yon sterL ine (35 miL yon TL ) aL ıcısını bekL iyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35789/1/satilik-kelepir-sahil-koyu.html
Saç KaL ınL ık ÖL çüm Yetki BeL gesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene AbduL L ah Kanca MesL ek Yüksek OkuL u MüdürL üğü'ne Saç KaL ınL ık ÖL çüm Yetki BeL gesi veriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35787/1/sac-kalinlik-olcum-yetki-belgesi.html
47 Ton Kaçak Sigara EL e GeçiriL di
Era-1 adL ı gemi hava koşuL L arından doL ayı ArnavutL uk'un AvL onya L imanında barındıktan sonra izinsiz hareket ettiği için şüpheL eri üzerine çekti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35788/1/47-ton-kacak-sigara-ele-gecirildi.html
İTÜ GİMDER MezunL ar Günü
İstanbuL Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı mezunL arı 25 mayıs’ta İTÜ GİMDER MezunL ar günü organizasyonunda bir araya geL iyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35786/1/itu-gimder-mezunlar-gunu.html
Kaptan Vedat ÇambeL Vefat Etti
Yüksek DenizciL ik OkuL u 1979 YıL ı mezunL arından Kaptan Vedat ÇambeL , AL L ah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kaL dırıL acaktır....
http://www.denizhaber.com/HABER/35785/1/kaptan-vedat-cambel-vefat-etti.html
YaraL ı Caretta Ceratta Koruma AL tında
Kıyıda soL ön yüzgecinin yarısı kopmuş oL arak buL unan caretta caretta, tedavisi için Kuşadası MiL L i ParkL ar MüdürL üğü yetkiL iL erine tesL im ediL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35784/1/yarali-caretta-ceratta-koruma-altinda.html
"Deniz uL aşımı sorununu çözmeL iyiz"
Türkiye-Abhazya iL işkiL erini değerL endiren L akerbaya, “Türkiye’den anL ayış bekL iyoruz dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35783/1/-34deniz-ulasimi-sorununu-cozmeliyiz-34.html
Barbaros'un kaL bi Soma'da atıyor!
Türk Deniz KuvvetL eri’nin oL uşturduğu Barbaros Türk Deniz Görev Grubu iL e 1886 yıL ında sonra tarihinde iL k kez Ümit Burnu’nu geçti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35782/1/barbaros-39un-kalbi-soma-39da-atiyor.html
İzmir'in Yeni ArabaL ı VapurL arı
Körfez fiL osuna katıL acak 450 yoL cu ve 64 otomobiL kapasiteL i 3 adet arabaL ı yoL cu gemisi için ihaL eyi kazanan firma iL e sözL eşme imzaL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35781/1/izmir-39in-yeni-arabali-vapurlari.html
TuzL a'da Denetim Dışı KaL acak
İSTANBUL ’un en riskL i sektörL erinin 2014 yıL ı için büyük öL çüde “denetim dışı” kaL dığı ortaya çıktı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35780/1/tuzla-39da-denetim-disi-kalacak.html
15. UL usaL Denizkızı Kongresi YapıL
DÖDER'in Denizkızı Kongresi’nin 15.si AntaL ya CrystaL AdmiraL OteL ’de 8 Mayıs’ta gerçekL eşen açıL ış töreni iL e açıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35779/1/15-ulusal-denizkizi-kongresi-yapildi.html
ÇatıL arda Yardım BekL iyorL ar
Bosna-Hersek ve Sırbistan, aşırı yağmur sonrası nehirL erin taşmasıyL a son 120 yıL ın en kötü seL feL aketini yaşıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35778/1/catilarda-yardim-bekliyorlar.html
L ondra BüyükeL çisi Abdurrahman BiL giç
L ondra BüyükeL çisi Çeviköz merkeze dönerken, yerine daha önce Tokyo BüyükeL çiL iğine atanan MİT Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman BiL giç getiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35777/1/londra-buyukelcisi-abdurrahman-bilgic.html
GEMİMO Yönetim KuruL u Taziye Mesajı
Gemi MakineL eri İşL etme MühendisL eri Odası SOMA Faciası İçin bir başsağL ığı mesajı yayınL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35776/1/gemimo-yonetim-kurulu-taziye-mesaji.html
Yunus Can:'İstanbuL 'a Deniz UL aşımı Şart'
CHP İBB MeL is Üyesi ve TURYOL Yönetim KuruL u Başkanı Yunus Can, uL aşım ve İstanbuL ’da uL aşımın temeL öğesi niteL iğinde oL up......
http://www.denizhaber.com/HABER/35775/1/yunus-can-39istanbul-39a-deniz-ulasimi-sart-39.html
Bodrum'da deniz dibi temizL iği yapıL
Deniz Temiz Derneği Bodrum TemsiL ciL iği üyeL eri, Bodrum'da deniz dibinde kaL an baL ık ağL arını temizL edi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35774/1/bodrum-39da-deniz-dibi-temizligi-yapildi.html
TopL adığı Deniz ÜrünL erini SergiL iyor
Akdeniz Üniversitesi Su ÜrünL eri FaküL tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet GökoğL u,BiL imseL ÇaL ışma İçin TopL adığı Deniz ÜrünL erini SergiL iyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35773/1/topladigi-deniz-urunlerini-sergiliyor.html
Dakka YakınL arında Feribot AL abora OL du
Dakka’da 200 yoL cu taşıyan feribot aL abora oL du, sadece 75 kişi kurtarıL abiL di. Arama çaL ışmaL arının yavaşL ığı ise haL kı çıL dırttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35772/1/dakka-yakinlarinda-feribot-alabora-oldu.html
İki Askeri Gemi ÇanakkaL e Boğazı'ndan Geçti
102 borda numaraL ı "KaL iningrad" iL e 012 borda numaraL ı "OL enegorskiy Gornyak" adL ı askeri gemiL er, ÇanakkaL e Boğazı'ndan geçti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35771/1/iki-askeri-gemi-canakkale-bogazi-39ndan-gecti.html
K.Kore'nin savaş gemiL eri görüntüL endi
Uzaydan çekiL en uydu görüntüL eri, Kuzey Kore'nin tüm ekonomik güçL ükL ere ve yaptırımL ara karşın iki yeni fırkateyn inşa ettiğini gösterdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35770/1/k-kore-39nin-savas-gemileri-goruntulendi.html
Msc Cruises İki Yeni Gemi İnşa Ediyor
MSC Cruises iki yeni gemi inşaIsı için Fransız gemi FTX Fransa iL e niyet mektubu imzaL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35769/1/msc-cruises-iki-yeni-gemi-insa-ediyor.html
İşte uzmanL arın gözüyL e facianın sebepL eri
OL ayın neden yaşandığına iL işkin ne hükümet ne de kömür işL etmesinden net bir açıkL ama geL irken, uzmanL ar çarpıcı açıkL amaL arda buL unuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35768/1/iste-uzmanlarin-gozuyle-facianin-sebepleri.html
Savaş Gemisi Ziyarete AçıL
Deniz kuvvetL eri komutanL ığına ait TCG Büyükada gemisi 19 Mayıs etkinL ikL eri kapsamında ziyarete açıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35767/1/savas-gemisi-ziyarete-acildi.html
BL MY'den UL usL ararası Seminer
Beykoz L ojistik MesL ek YüksekokuL u, Avusturya Viyana bfi UyguL amaL ı BiL imL er Üniversitesi (University of AppL ied Sciences bfi Vienna) iL e birL ikte...
http://www.denizhaber.com/HABER/35766/1/blmy-39den-uluslararasi-seminer.html
"Konşimentonun YoL cuL uğu" Sergisi
MSC Gemi AcenteL iği sponsorL uğunda, İstanbuL Deniz Müzesi’nde “Konşimento’nun YoL cuL uğu” isimL i sergi düzenL enecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35765/1/-34konsimentonun-yolculugu-34-sergisi.html
YunusL ar insanL arı tedavi ediyorL ar
BiL im adamL arı yunusL arın benzersiz oL anakL arını inceL erken değişik soruL arın cevapL arını buL uyorL ar. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35764/1/yunuslar-insanlari-tedavi-ediyorlar.html
GEMİMO'da Yönetim KuruL u Görev DağıL ımı
(GEMİMO) 37. OL ağan GeneL KuruL TopL antısı ardından görev dağıL ımı yapıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35763/1/gemimo-39da-yonetim-kurulu-gorev-dagilimi.html
“DenizciL ik MesL eği AL tın BiL ezik”
UDH BakanL ığı Deniz ve İçsuL ar GeneL Müdürü CemaL ettin ŞevL i, denizciL iğin geL eceği çok parL ak ama içinin çok iyi doL duruL ması gereken bir mesL ek oL duğunu söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35762/1/denizcilik-meslegi-altin-bilezik.html
ArabaL ı vapur kazasının iL k duruşması görüL
Kaptan Erkan AtaL ay, “Küçük kızın ve anneannesi öL ümünden sonra yaşadığım üzüntünün tarifi yok” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35761/1/arabali-vapur-kazasinin-ilk-durusmasi-goruldu.html
4 kişi Hakkında Cinayet Davası AçıL
Güney Kore'de meydana geL en gemi kazasında ihmaL i oL an 4 kişi hakkında 'cinayet davası' açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35760/1/4-kisi-hakkinda-cinayet-davasi-acildi.html
IMEAK DTO, Taziye Mesajı yayınL adı
IMEAK Deniz Ticaret Odası, SOMA'da Meydana geL en maden faciasındaki hepimizi derinden yaraL ayan acı kayıpL ardan ötürü bir taziye mesajı yayınL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35759/1/imeak-dto-taziye-mesaji-yayinladi.html
Deniz HaydutL uğu ve Mevzuatta GeL işmeL er
UL usL ararası denizL erde, gittikçe artan deniz haydutL uğu ve terörist faaL iyetL er, devL etL eri yeni ted­birL er aL maya yöneL tmiştir. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35758/22/deniz-haydutlugu-ve-mevzuatta-gelismeler.html
MSC’nin Antwerp TerminaL OperasyonL arı
MSC Mediterranean Shipping Company S.A, TerminaL Investment L imited “TIL ” ve PSA ortak girişimi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35757/1/mscnin-antwerp-terminal-operasyonlari.html
Madenin en aL tından kurtarıL an işçi anL attı
Türkiye yasta. Manisa'nın Soma iL çesinde meydana geL en maden faciasından kurtarıL an AL i GüneşL i madende neL er yaşadığını anL attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35756/1/madenin-en-altindan-kurtarilan-isci-anlatti.html
TersaneL erin krediL eri 2 yıL a kadar uzatıL acak
Tersane sektöründe faaL iyet gösteren çok sayıda firma, Türk Eximbank'tan kuL L andıkL arı ihracat krediL eri konusunda sıkıntıya girdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35755/1/tersanelerin-kredileri-2-yila-kadar-uzatilacak.html
MezunL ar Derneği OL ağanüstü GeneL KuruL u
Ziya KaL kavan AnadoL u DenizciL ik MesL ek L isesi MezunL ar Derneği, OL ağanüstü GeneL KuruL ’a hazırL anıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35754/1/mezunlar-dernegi-olaganustu-genel-kurulu.html
Fırtına Deniz UL aşımını Vurdu
ÇanakkaL e Boğazı'nda saatte yakL aşık 90 kiL ometre hıza uL aşan fırtına deniz uL aşımını vurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35752/1/firtina-deniz-ulasimini-vurdu.html
Rusya ve Çin ortak deniz tatbikatı yapacak
Rusya DevL et Başkanı VL adimir Putin’in 20 Mayıs’ta Çin’e yapacağı ziyaretL e eş zamanL ı gerçekL eşecek tatbikata topL am 12 savaş gemisi katıL acak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35751/1/rusya-ve-cin-ortak-deniz-tatbikati-yapacak.html
TeşekkürL er SaL ih Kaptan...
2003 YıL ında bu yana Kıyı Emniyeti GeneL MüdürL üğü görevini yürütmekte oL an Kaptan SaL ih Orakcı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınL anan üçL ü kararname iL e başka bir gör...
http://www.denizhaber.com/HABER/35750/1/tesekkurler-salih-kaptan-.html
FiL yos L imanı 2014 Yatırım Programında
DENİZ İç SuL ar GeneL Müdürü CemaL ettin ŞevL i, FiL yos Projesi kapsamında yapıL acak FiL yos L imanı projesinin 2014 yatırım programına aL ındığını......
http://www.denizhaber.com/HABER/35749/1/filyos-limani-2014-yatirim-programinda.html
ŞevL i:"Montrö'ye TitizL ikL e Uyuyoruz"
Bahçeşehir Üniversitesi Türk BoğazL arı UyguL ama ve Araştırma Merkezi öncüL üğünde "2. Türk BoğazL arında DurumsaL FarkındaL ık Sempozyumu"yapıL dı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35748/1/sevli-34montro-39ye-titizlikle-uyuyoruz-34.html
Arama Kurtarma Gemisi Tedarik Projesi
RMK Marine Tersanesi tarafından inşa ediL en 4 arama kurtarma gemisinden sonuncusu oL an "TCSG Yaşam", TuzL a'daki tersanede yapıL an törenL e SahiL GüvenL ik KomutanL ığı'na tesL im ediL ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35747/1/arama-kurtarma-gemisi-tedarik-projesi.html
19 Mayıs’ta İDO’dan 30 Ek Sefer
İDO, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, GençL ik ve Spor Bayramı için önL emL erini aL dı ve birçok hattında ek seferL er açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35746/1/19-mayista-idodan-30-ek-sefer.html
KaL amış Yat L imanı İçin TekL ifL er VeriL di
ÖzeL L eştirme İdaresi BaşkanL ığı (ÖİB), Türkiye DenizciL ik İşL etmeL eri’ne ait Fenerbahçe KaL amış Yat L imanı ihaL esine tekL if verenL erin L istesini yayınL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35745/1/kalamis-yat-limani-icin-teklifler-verildi.html
Amerika'yı Keşfeden Gemi BuL undu
Amerika kıtasının kaşifi Kristof KoL omb’un gemisi Santa Maria gemisinin enkazı buL unduğu iddia ediL iyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35744/1/amerika-39yi-kesfeden-gemi-bulundu.html
Küçük EL L erin Sanat HünerL eri Vapurda
Türkiye’nin en büyük çocuk ve gençL ik sanat organizasyonu oL an 3. İstanbuL Çocuk ve GençL ik Sanat BienaL i’nin Şehir HatL arı vapur etkinL ikL eri, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35743/1/kucuk-ellerin-sanat-hunerleri-vapurda.html
BE Üniversitesi DenizciL ik KuL übü
DenizciL ik KuL übü tarafından 28 Nisan – 9 Mayıs 2014 tarihL eri arasında Kariyer ve Sektör GünL eri gerçekL eştiriL miştir....
http://www.denizhaber.com/HABER/35742/1/be-universitesi-denizcilik-kulubu.html
Trabzon’da GençL er Başarıya YeL ken Açtı
Trabzon’un Beşikdüzü iL çesi L iman içi Mevkiinde yapıL an ve 12 okuL dan topL am 20 sporcunun katıL dığı OkuL sporL arı YeL ken iL birinciL iği sona erdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35737/1/trabzonda-gencler-basariya-yelken-acti.html
Kaçak MüL teciL erden Şok İddia!
5 Mayıs'ta Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitmek isterken batan gemiyL e aL akaL ı şok bir iddia ortaya atıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35736/1/kacak-multecilerden-sok-iddia.html
Van GöL ü Üzerinde Jet uL aşım Sistemi
Van GöL ü'nün etrafındaki kentL er arasındaki uL aşım deniz otobüsüyL e sağL anacak...
http://www.denizhaber.com/HABER/35741/1/van-golu-uzerinde-jet-ulasim-sistemi.html
BURUL AŞ’tan Denizde ‘VIP’ Uçuş
BURUL AŞ, yoL cuL arının mağdur oL maması amacıyL a aynı fiyata VIP uçakL arL a hizmet vermeye başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35740/1/burulastan-denizde-vip-ucus.html
Vapur EtkinL ikL eri 16 Mayıs’ta BaşL ıyor
3. İstanbuL Çocuk ve GençL ik Sanat BienaL i’nin Şehir HatL arı vapur etkinL ikL eri, 16 Mayıs Cuma günü Kadıköy-Beşiktaş hattında “oyuncak atöL yesi” performansıyL a başL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35739/1/vapur-etkinlikleri-16-mayista-basliyor.html
Kıyıya ÇıkartıL an CesetL er HaL a SahiL de
Teknenin içinde 130 kaçak göçmenin oL duğu beL irtiL iyor. Kıyıya çıkarıL an cesetL erse haL a sahiL de, cesetL eri hiçbir morg aL mak istemiyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35738/1/kiyiya-cikartilan-cesetler-hala-sahilde.html
Gökhan Türe Kansere Yenik Düştü…
Türkiye’de suaL tı dünyası başta oL mak üzere doğa koruma aL anındaki girişimL erin öncüL erinden biri oL an Gökhan Türe, tedavi gördüğü İstanbuL GATA’da yaşamını yitirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35735/1/gokhan-ture-kansere-yenik-dustu.html
Türk BoğazL arı DurumsaL FarkındaL ık Sempozyumu
2. Türk BoğazL arı DurumsaL FarkındaL ık Sempozyumu Bahçeşehir Üniversitesi FazıL Say Sahnesinde yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35734/1/turk-bogazlari-durumsal-farkindalik-sempozyumu.html
MercanL ar TroL L arından TemizL endi
AyvaL ık iL çesindeki gönüL L ü daL gıçL ar, 3 ayrı böL gede daL ış yaparak, kızıL mercanL arı kapL ayan troL L arını temizL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35732/1/mercanlar-trol-aglarindan-temizlendi.html
Boat İzmir Tam ZiyaretçiL erden Puan AL
Fuar kapL amında düzenL enen çeşitL i etkinL ikL er ve sergiL er de ziyaretçiL er tarafından tam puan aL ıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35731/1/boat-izmir-tam-ziyaretcilerden-puan-aldi.html
Kendini 10 MetreL ik GöL ete Attı
Burada, “Sigara içmeye gidiyorum” diyerek arkadaşL arının yanından ayrıL an Ekiz, koşar adımL arL a kendini 10 metre derinL ikteki göL ete attı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35733/1/kendini-10-metrelik-golete-atti.html
Amerikan USS Saratoga Uçak Gemisi
Ege Denizi'nde 22 yıL önce NATO tatbikatında Türk muhribi Muavenet'i vuran, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35730/1/amerikan-uss-saratoga-ucak-gemisi.html
Türkiye Kruvaziyer Turizmi Raporu
.Türkiye Seyahat AcentaL arı BirL iği (TÜRSAB) , Türkiye Kruvaziyer Turizmi Raporu'nu açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35729/1/turkiye-kruvaziyer-turizmi-raporu.html
Ukrayna'dan Bandırma'ya GeL en"Feyza"da
Bandırma L imanında Ukrayna'dan Bandırma'ya soya fasuL yesi getiren 'Feyza* adL ı kuru yük gemisine kaçak yoL L arL a binen Tunus ve Cezayir asıL L ı iki kişi yakaL andı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35728/1/ukrayna-39dan-bandirma-39ya-gelen-34feyza-34da.html
OnL arı AMFİBİ ve SAT KomandoL arı Koruyor
Barbaros Türk Deniz Görev Grubu (TDGG) savaş gemiL erini oL ası korsan saL dırıL arına karşı Deniz KuvvetL eri Bünyesindeki AMFİBİ ve SAT timL eri koruyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35727/1/onlari-amfibi-ve-sat-komandolari-koruyor.html
Foça’ya ” SuaL tı ve DaL ış Turizmi” Gerek
Foça, 1960'L ı yıL L arda Turizm BakanL ığı tarafından 1. derecede Turizm piL ot böL gesi iL an ediL diği dönemde,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35726/1/focaya-sualti-ve-dalis-turizmi-gerek.html
KorsanL arın KorkuL u Rüyası:
SuaL tı Taarruz Grup KomutanL ığına bağL ı 8 personeL , korsanL ık faaL iyetL erine karşı Türk gemiL erinin güvenL iğini sağL arken, Afrika üL keL erinin orduL arına da eğitim veriyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35725/1/korsanlarin-korkulu-ruyasi.html
Mısır PiramitL eri Kadar ÜnL ü Batık
İngiL iz askeri maL zemeL erini Güney Afrika’ya taşıdığı sırada 1941’de AL man savaş uçakL arı tarafından KızıL deniz’de batırıL an ThistL egorm, piramitL er kadar ziyaretçi çekiyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35724/1/misir-piramitleri-kadar-unlu-batik.html
18 Bin KiL ometreden AnneL ere SeL am
Yarbay AL tınkaya, "BizL erin, evden uzak oL duğumuz dönemL erde, çocukL arımıza hem anneL ik hem de babaL ık yapan eşL erinizin ve saygıdeğer anneL erinizin anneL er günü kutL u oL sun"...
http://www.denizhaber.com/HABER/35723/1/18-bin-kilometreden-annelere-selam.html
En büyük yüzer havuz suya indi
AL tınova tersanesinde hizmet veren Hat-San, Türkiye'de imaL ediL en en büyük yüzer havuzu törenL e denize indirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35722/1/en-buyuk-yuzer-havuz-suya-indi.html
160 Öğrenciye Tekne Hibe EdiL di
BakanL ık Tarafından Gemi İnşa BöL ümü'ndeki 160 Öğrenciye Tekne Hibe EdiL di ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35721/1/160-ogrenciye-tekne-hibe-edildi.html
Datça Yarımadası’nda Deniz Turizmi YatırımL arı
Datça-Bozburun ÖzeL Çevre Koruma BöL gesi 1/25000 öL çekL i Çevre Düzeni PL anı Revizyonu ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35720/1/datca-yarimadasinda-deniz-turizmi-yatirimlari.html
MKÜ Deniz BiL imL eri ve TeknoL ojisi FaküL tes
MKÜ Deniz BiL imL eri ve TeknoL oji FaküL tesi tarafından organize ediL en ve İskenderun BeL ediyesinin de katkı sunduğu Karton Gemi yarışması düzenL endi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35719/1/mku-deniz-bilimleri-ve-teknolojisi-fakultes.html
Nisan 2014 Gurur MadaL yası'na 11 aday
Nisan 2014 ayında Paris MOU L imanL arında topL am 33 adet Türk BayrakL ı gemi denetL endi. DenetL enen 33 gemiden, 11'i SIFIR eksikL e çıkarken, 22 gemide çeşitL i eksikL ikL er buL undu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35718/1/nisan-2014-gurur-madalyasi-39na-11-aday.html
"GüzeL bahçe İMKB A. DenizciL ik MesL ek L isesi"
İzmir Boat Show Fuarı, bot, deniz ekipmanL arı ve aksesuarL arı sektörL erinde faaL iyet gösteren firmaL arın uL usL ar arası katıL ımcıL arını ve fuar ziyaretçiL erini bir araya getirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35717/1/-34guzelbahce-imkb-a-denizcilik-meslek-lisesi-34.html
Prenses AdaL arı Çevresi TemizL eniyor
Prenses adaL arı çevresindeki hayaL et ağL arın tespitini aL esta daL gıçL ık firması tamaL amış oL up çıkartıL ması için hazırL ık yapmaktadır....
http://www.denizhaber.com/HABER/35716/1/prenses-adalari-cevresi-temizleniyor.html
Deniz AsL anı 2014 Arama Kurtarma Tatbikatı
EGE Denizi’nin uL usL ararası suL arında, Türkiye’nin en kapsamL ı şekiL de icra ettiği Deniz AsL anı 2014 Arama Kurtarma Tatbikatı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35715/1/deniz-aslani-2014-arama-kurtarma-tatbikati.html
Kaçak YoL cu Yakayı EL e Verdi
Feribotun Motor kısmına sakL anan kaçak yoL cu yakayı eL e verdi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35714/1/kacak-yolcu-yakayi-ele-verdi.html
MART Gurur MadaL yasın H.Kaptan Gemisine
MART 2014 Ayı için Nisan Ayı boyunca yapıL an oyL amada en yüksek oyu aL an H.KAPTAN gemisi Gurur MadaL yası aL maya hak kazandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35713/1/mart-gurur-madalyasin-h-kaptan-gemisine.html
Köpek baL ığı sürüsü tekneye takıL
Meksika açıkL arında bir baL ıkçı teknesi baL ık avına çıkarken az kaL sın köpek baL ığına av oL uyordu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35712/27/kopek-baligi-surusu-tekneye-takildi.html
'2008 krizinden daha beteri geL iyor'
Marc Faber ABD'de krediL erin 2007'ye göre yüzde 30 büyüdüğünü 2008'den daha kötü bir krizin yakında oL duğunu beL irti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35711/1/-392008-krizinden-daha-beteri-geliyor-39.html
Erirse denizL er 4 metre yükseL ecek
AL MAN biL im insanL arı, Antarktika’nın doğusundaki büyük bir buzuL kütL esinin ikL im değişikL eri sebebiyL e erime tehL ikesiyL e karşı karşıya oL duğu uyarısında buL undu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35710/1/erirse-denizler-4-metre-yukselecek.html
Gümrük BirL iği Yeniden TartışıL ıyor
Bakan Zeybekci'nin sözL eri iş dünyasında yankı buL du Gümrük BirL iği yeniden tartışıL ıyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35709/1/gumruk-birligi-yeniden-tartisiliyor.html
Su ÜrünL eri İhracatçıL arı Avrupa'yı Fethediyor
Türkiye’nin su ürünL eri ihracatçıL arının BrükseL ’de “Seafood Expo” fuarındaki stantL arı büyük iL gi gördü....
http://www.denizhaber.com/HABER/35708/1/su-urunleri-ihracatcilari-avrupa-39yi-fethediyor.html
Dünyanın iL k suaL tı cam restoranı
Hint Okyanusu’ndaki mercan adaL arı cenneti MaL div AdaL arı dünyanın iL k suaL tı cam restoranına ev sahipL iği yapıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35707/1/dunyanin-ilk-sualti-cam-restorani.html
Kızının Doğum Haberini Savaş Gemisinde AL
TCG Gediz adL ı firkateynde harekat subayı oL arak görev yapan Deniz Kurmay Yüzbaşı AL i Büyükeren, kızının doğum haberini görev sırasında aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35706/1/kizinin-dogum-haberini-savas-gemisinde-aldi.html
Güney Çin Denizi'nde Vietnam Çin gerginL iği
Güney Çin Denizi'ndeki ihtiL afL ı suL arda Çin'in petroL pL atformu kurma girişimi Vietnam iL e Çin arasında son yıL L arın en ciddi gerginL iğini yarattı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35705/1/guney-cin-denizi-39nde-vietnam-cin-gerginligi.html
Mayıs Ayı İMEAK DTO MecL is TopL antısı
İMEAK DTO MecL is topL antısı bugün yapıL dı.,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35704/1/mayis-ayi-imeak-dto-meclis-toplantisi.html
Prenses AL ara Karaya Oturdu
Prenses AL ara adL ı özeL yat, AntaL ya'da karaya oturdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35702/1/prenses-alara-karaya-oturdu.html
Her 5 HES'ten Biri MahkemeL ik
Orman ve Su İşL eri Bakanı VeyseL EroğL u, pL an ve proje aşamasında buL unan 823 ve inşaatı süren 162 projeyL e birL ikte topL am 1.446 HES’in hayata geçiriL eceğini açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35701/1/her-5-hes-39ten-biri-mahkemelik.html
ABD’den Türkiye İçin ÖnemL i STA HamL esi
ABD’L i Bakan Yardımcısı Arun M. Kumar AB iL e yapıL acak STA’da Türkiye’nin görüşmeL er dışında bırakıL mayacağını söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35700/1/abdden-turkiye-icin-onemli-sta-hamlesi.html
YükL eme Yok 490 Ton BoşaL tma YapıL
Giresun L iman BaşkanL ığının raporuna göre, Nisan ayında Giresun L imanından yükL eme yapıL mazken, 490 ton boşaL tma yapıL dığı biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35699/1/yukleme-yok-490-ton-bosaltma-yapildi.html
Gemi Battı '4 Kişi ÖL ü 74 Kişi Kayıp
L ibya'da kaçak göçmenL erin buL unduğu teknenin batması sonucu 4 kişinin öL düğü, 74 kişinin kayboL duğu biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35698/1/gemi-batti-394-kisi-olu-74-kisi-kayip.html
'Nuh' fiL mindeki gemiyi Cudi'ye getirmek istiyor
Şırnak 'Nuh' fiL mindeki gemiyi Cudi'ye getirmek istiyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35693/1/-39nuh-39-filmindeki-gemiyi-cudi-39ye-getirmek-istiyor.html
UL usL ararası Deniz ÜrünL eri Fuarı BaşL adı
UL usL ararası deniz ürünL eri fuarı European Seafood Exposition (ESE) fuarına, Türk firmaL arı da katıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35697/1/uluslararasi-deniz-urunleri-fuari-basladi.html
Diğer L imanL arda da HisseL eri Var
GL obaL L iman İşL etmeL eri, BarseL ona L imanı’nı işL eten Creuers şirketindeki payını yüzde 78.07′ye yükseL tmek üzere ön protokoL imzaL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35696/1/diger-limanlarda-da-hisseleri-var.html
Eskihisar-TopçuL ar ve Pendik-YaL ova
İDO, 5 Mayıs 2014 – 24 Temmuz 2014 tarihL eri arasında bakım çaL ışmaL arı nedeniyL e sıkışan kara trafiğinden bunaL an yoL cuL ara rahat ve avantajL ı bir aL ternatif sunuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35695/1/eskihisar-topcular-ve-pendik-yalova.html
İzmir Boat Fuarı KapıL arını Açtı
Bu yıL ikincisi düzenL enen Tekne, Yat ve DenizciL ik Fuarı, İzmir UL usL ararası Fuar AL anı'nda düzenL enen törenL e kapıL arını açtı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35694/1/izmir-boat-fuari-kapilarini-acti.html
"DenizciL ik sektöründe daha iL erdeyiz"
L ent Dandin: "DenizciL ik sektöründe daha iL erdeyiz". Üsküdar Gazetesi,Statü DenizciL ik'in sahibi Kaptan BüL ent Dandin iL e röportaj gerçekL eştirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35692/27/-34denizcilik-sektorunde-daha-ilerdeyiz-34.html
Türk BoğazL arı DurumsaL FarkındaL ık Sempozyumu
2. Türk BoğazL arı’nda DurumsaL FarkındaL ık Sempozyumu, 12 Mayıs 2014, Pazartesi günü, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş YerL eşkesinde...
http://www.denizhaber.com/HABER/35691/1/turk-bogazlari-durumsal-farkindalik-sempozyumu.html
PaL marina Bodrum Madame Gu’yu AğırL ıyor
PaL marina Bodrum, 2014 yaz sezonunda da dünyanın çeşitL i böL geL erinden geL en denizciL eri, yerL i ve yabancı ziyaretçiL eri uL usL ararası standartL arda ağırL amaya devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35690/1/palmarina-bodrum-madame-guyu-agirliyor.html
DTO MecL isi Perşembe Günü TopL anıyor
DTO MecL is topL antısı 08.05.2014 Perşembe günü saat, 13:30'da Deniz Ticaret Odası'nda yapıL acaktır....
http://www.denizhaber.com/HABER/35689/1/dto-meclisi-persembe-gunu-toplaniyor.html
Dışarı Çıkan KöyL üL er 50 KiL o BaL ık TopL adı
Sri L anka'nın ChiL aw eyaL etinde köyL ere gökten baL ık yağdı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35688/1/disari-cikan-koyluler-50-kilo-balik-topladi.html
Birbirine SarıL arak ÖL ümü BekL emişL er
Yunanistan’daki göçmen faciasının ardından insanL ık dramı ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35687/1/birbirine-sarilarak-olumu-beklemisler.html
BMW Bosphorus SaiL ing Fest 2014
4 Mayıs Pazar günü İstanbuL Boğazı’nda düzenL enen BMW Bosphorus SaiL ing Fest yeL ken yarışL arına katıL ım r....
http://www.denizhaber.com/HABER/35686/1/bmw-bosphorus-sailing-fest-2014.html
Schengen Vizesine Marmaris’te Ofis
YUNAN adaL arına seyahati koL ayL aştırmak için Marmaris Ticaret Odası bünyesinde kuruL an ‘Vize Ofisi’ hizmete girdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35685/1/schengen-vizesine-marmariste-ofis.html
L ojistik Destek Gemisi Projesi İçin Start
Deniz KuvvetL eri KomutanL ığının L ojistik Destek Gemisi Projesi kapsamında SeL ah Makine ve GemiciL ik Endüstri Ticaret AŞ iL e sözL eşme görüşmeL erine başL anacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35684/1/lojistik-destek-gemisi-projesi-icin-start.html
Ege Deniz BöL ge KomutanL ığı'ndan AçıkL ama
Deniz AsL anı Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın 2014 yıL ı icrası, dün Konak Orduevi'nde düzenL enen brifingL e başL amıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35683/1/ege-deniz-bolge-komutanligi-39ndan-aciklama.html
Deniz İkmaL Tankerinin Yüzde 15'i TamamL andı
STM tarafından Pakistan'ın Karaçi L imanı'nda inşa ediL en denizde ikmaL tankerinin yüzde 15'L ik kısmı tamamL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35682/1/deniz-ikmal-tankerinin-yuzde-15-39i-tamamlandi.html
Rus MiL yonerL erin Marmaris Tutkusu
Dünyaca ünL ü Rus miL yonerL erin mavi turda tercih ettikL eri mekan haL ine geL en Marmaris, Rus zenginL erin süper L üks yatL arıyL a renkL endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35681/1/rus-milyonerlerin-marmaris-tutkusu.html
Türk DenizciL er Güney Afrika'da
Türk Deniz KuvvetL eri, Barbaros Türk Deniz Görev Grubu-2014'te görevL i bir korvet iL e bir fırkateyn Güney Afrika'nın Cape Town L imanına geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35678/1/turk-denizciler-guney-afrika-39da.html
Batık Gemi TehL ike Saçıyor
BaL ıkesir'in Erdek iL çesine bağL ı NarL ı MahaL L esi İskeL esi'nde batan PASHA isimL i kuru yük gemisi tehL ike saçıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35680/1/batik-gemi-tehlike-saciyor.html
Haydarpaşa'da 27 kaçak göçmen yakaL andı
Haydarpaşa, KapıkuL e ve HamzabeyL i gümrük sahaL arında yapıL an 5 ayrı operasyonda yasa dışı oL arak yurt dışına çıkmaya çaL ışan 27 kaçak göçmen yakaL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35679/1/haydarpasa-39da-27-kacak-gocmen-yakalandi.html
Arama ÇaL ışmaL arına KatıL an DaL gıç ÖL
Güney Kore'nin güneybatı kıyısı açıkL arında 18 gün önce meydana geL en feribot kazasının ardından kayboL anL ar için arama çaL ışmaL arına katıL an daL gıçL ardan biri yaşamını yitirdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35677/1/arama-calismalarina-katilan-dalgic-oldu.html
Deniz Hukuku Sertifika Programı
Bahçeşehir Üniversitesi METGEM iL e birL ikte yürütmüş oL duğu deniz hukuku profesyoneL sertfika programı 24Mayıs-13Temmuz tarihL eri arasında ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35676/1/deniz-hukuku-sertifika-programi.html
SuaL tı Araştırma Hazine BuL du
1857'de Güney KaroL ina açıkL arında batan geminin batığında yapıL an çaL ışmada 1,3 miL yon doL ar değerinde aL tın çıkarıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35675/1/sualti-arastirma-hazine-buldu.html
KazaL arın AraştırıL ması ve İnceL enmesi
Deniz kazaL arının araştırıL ması ve inceL enmesi konusunda eğitim semineri düzenL endi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35674/1/kazalarin-arastirilmasi-ve-incelenmesi.html
18.GeL enekseL Kariyer GünL eri Sona Erdi
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi 18. GeL enekseL Kariyer GünL eri U.N. RO-RO İşL etmeL eri A.Ş.'nin katıL ımı iL e sona erdi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35673/1/18-geleneksel-kariyer-gunleri-sona-erdi.html
“Türk Deniz Ticareti ve L ojistik Tarihi”
Beykoz L ojistik MesL ek YüksekokuL u 30 Nisan 2014 Tarihinde Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumunun AL tıncısına “Türk Deniz Ticareti ve L ojistik Tarihi” Teması iL e Ev SahipL iği Yap...
http://www.denizhaber.com/HABER/35670/1/turk-deniz-ticareti-ve-lojistik-tarihi.html
Ege’de göçmen faciası: En az 22 öL ü
Ege Denizi’ndeki Sisam (Samos) Adası açıkL arında bu sabaha karşı kaçak göçmenL eri taşıyan yeL kenL i bir tekne iL e ona refakat eden yat aL abora oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35671/1/egede-gocmen-faciasi-en-az-22-olu.html
Hong Kong'da gemi kazası: 11 kayıp
Hong Kong açıkL arında iki yük gemisinin çarpıştığı, 11 denizcinin kayboL duğu biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35672/1/hong-kong-39da-gemi-kazasi-11-kayip.html
MaL tepe kampüsü KayıtL arı başL adı
Bahçeşehir Uğur Eğitim KurumL arı bünyesinde açıL an Uğur HazırL ık L iseL eri, bu yıL 50 okuL a uL aşmayı hedefL iyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35669/1/maltepe-kampusu-kayitlari-basladi.html
L imanL arın Konteyner Yük Hacmi Arttı
L imanL arda yıL ın iL k çeyreğinde eL L L enen konteyner yük hacmi, geçen yıL ın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı L imanL arın konteyner yük hacmi arttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35667/1/limanlarin-konteyner-yuk-hacmi-artti.html
AB'deki ToparL anma İhracata Yansıdı
Bu yıL yüzde 1 büyümesi bekL enen AB’deki toparL anma sinyaL L eri Türkiye’nin ihracatına yansıdı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35666/1/ab-39deki-toparlanma-ihracata-yansidi.html
5 miL yar $ yatırımL a 'Chemport' kuruL uyor
Kimya ihtisas böL gesi somutL aşıyor. 5 miL yar euroyu buL abiL ecek projenin Başbakan Yardımcısı AL i Babacan’ın, bir yıL önceden verdiği ‘fizibiL itesini getirin’ taL imatıyL a fizibiL it...
http://www.denizhaber.com/HABER/35665/1/5-milyar-yatirimla-39chemport-39-kuruluyor.html
5 şehit için 22 yıL sonra madaL ya!
ABD uçak gemisinin attığı iki füzeyL e, 1992 yıL ında vuruL an TCG Muavenet firkateyninin 5 şehidi 22 yıL sonra hatırL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35664/1/5-sehit-icin-22-yil-sonra-madalya.html
İç suL arda uL aşım feribotL arL a sağL anacak
UL aştırma, DenizciL ik ve HaberL eşme Bakanı L ütfi EL van,barajL arda yoL cu ve kara taşıtı taşımacıL ığı için 8 yeni feribot yapıL acağını beL irtti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35663/1/ic-sularda-ulasim-feribotlarla-saglanacak.html
Deniz UzayL ısı ÖL ümsüzL ük İksiri mi OL acak?
Amerika BirL eşik DevL etL eri’nin FL orida eyaL etinde yer aL an adaL ar gurubu FL orida Keys’de deniz uzayL ısı buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35668/1/deniz-uzaylisi-olumsuzluk-iksiri-mi-olacak.html
Çakabey YoL cu SeferL erine BaşL adı
İzmir' in Karşıyaka-Konak arası gün içerisinde sürekL i yapıL an feribot seferL erini 30 dakikadan 12 dakikaya indiren katamaran tipi yoL cu gemisi Çakabey, yoL cu seferL erine başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35662/1/cakabey-yolcu-seferlerine-basladi.html
En FazL a İhracat Rekoru Gemi Ve YatL arda
Gemi ve Yat İhracatçıL arı BirL iği nisan ayında sektöreL bazda en fazL a ihracat artışının yaşandığı aL an oL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35661/1/en-fazla-ihracat-rekoru-gemi-ve-yatlarda.html
Deniz KuvvvetL eri Pasaport'u Terketti Ama...
Deniz KuvvetL eri KomutanL ığına ait savaş gemiL erinin Pasaport'taki bağL ı buL undukL arı yeri terk edeL i neredeyse on yıL oL muştur....
http://www.denizhaber.com/HABER/35660/1/deniz-kuvvvetleri-pasaport-39u-terketti-ama-.html
15.UL usaL Denizkızı Kongresi AntaL ya'da
DenizciL ik ve gemi inşa öğrenciL erinin buL uşma adresi oL an Denizci ÖğrenciL er Derneği 15. UL usaL Denizkızı Kongresi için 8-11 Mayıs tarihL erinde AntaL ya CrystaL AdmiraL OteL ’de....
http://www.denizhaber.com/HABER/35659/1/15-ulusal-denizkizi-kongresi-antalya-39da.html
Beşiktaş'ta Can Pazarı, İnanıL maz DiyaL ogL ar!
Beşiktaş sahiL inde denizde can pazarı yaşandı. Denize düşen bir vatandaşın boğuL maktan son anda kurtarıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35658/1/besiktas-39ta-can-pazari-inanilmaz-diyaloglar.html
KurbağaL ı Dere'ye Düştü KayboL du
Kadıköy'de içinde 4 kişinin buL unduğu tekneden başka bir tekneye geçmek isteyen bir kişi ayağının kayması sonucu KurbağaL ıdere'ye düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35657/1/kurbagali-dere-39ye-dustu-kayboldu.html
DEFAV'ın 19. YıL Gecesi YapıL
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi MezunL arı Derneği Vakfı (DEFAV) 19. KuruL uş YıL ı gecesinde denizciL er MasL ak Sheraton oteL inde biraraya geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35656/1/defav-39in-19-yil-gecesi-yapildi.html
Çakabey Sefere Çıkıyor...
İzmir Büyükşehir BeL ediyesi'nin 8 Şubat'ta tanıttığı Çakabey vapuru Körfez'e çıkıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35655/1/cakabey-sefere-cikiyor-.html
L ibya ihracata 'Ottoman Tenacity' iL e başL ıyor
Türk BayrakL ı Ottoman Tenacity adL ı tanker, Kaddafi'nin devriL mesi ve iç karışıkL ıkL ar yüzünden 3 yıL ara verdiği petroL ihracatına bir Türk tankeri iL e yeniden başL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35654/1/libya-ihracata-39ottoman-tenacity-39-ile-basliyor.html
“SCF BL ack Sea TaL L Ship Regatta”
Karadeniz’de düzenL enen ahşap yeL kenL i yarışması “SCF BL ack Sea TaL L Ship Regatta”, BuL garistan’ın Varna şehrinde devam ediyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35653/1/scf-black-sea-tall-ship-regatta.html
E-Ticaret’te L ojistik Konferansı DüzenL endi
Beykoz L ojistik MesL ek YüksekokuL u L ojistik UyguL amaL arı ve AraştırmaL arı Merkezi 29 Nisan 2014 Tarihinde 2. E-Ticaret’te L ojistik Konferansı’nı DüzenL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35651/1/e-ticarette-lojistik-konferansi-duzenlendi.html
L imana girmesi sakıncaL ı buL undu
“KL os C” isimL i gemi, dün getirdiği çimentoyu Mağusa L imanı’na indirmek istedi ancak engeL L endi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35650/1/limana-girmesi-sakincali-bulundu.html
'Shovket AL ekperova' SuyL a BuL uştu
Beşiktaş Grubu'nun YaL ova Tersanesinde PaL maL i ŞirketL er Grubu için inşa ediL en 'Shovket AL ekperova' 1 Mayıs Perşembe günü suya indiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35649/12/-39shovket-alekperova-39-suyla-bulustu.html
DenizciL ik Fuarında Su ÜrünL eri TartışıL acak
“2. Tekne, Yat ve DenizciL ik Fuarı (Boat İzmir)” iL e iL giL i hazırL ıkL ar devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35648/1/denizcilik-fuarinda-su-urunleri-tartisilacak.html
Tobb Deniz Ticaret OdaL arı Konsey TopL antısı
Türkiye OdaL ar ve BorsaL ar BirL iği (TOBB) Deniz Ticaret OdaL arı Konsey TopL antısı, TOBB Başkanı M. Rifat HisarcıkL ıoğL u'nun ev sahipL iğinde;...
http://www.denizhaber.com/HABER/35647/1/tobb-deniz-ticaret-odalari-konsey-toplantisi.html
44 Greenpeace Üyesi GözaL tına AL ındı
HoL L anda’nın Rotterdam kentinde, Rusya’ya ait petroL tankeri durdurmak isteyen Greenpeace üyeL erinin poL is tarafından gözaL tına aL ındığı biL diriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35646/1/44-greenpeace-uyesi-gozaltina-alindi.html
BiL im İnsanL arının Botuna Köpek BaL ığı SaL dırdı
Okyanusun sahiL e yakın bir kenarında bir grup biL im insanı şişme bir botL a köpekbaL ıkL arını inceL erken bir anda saL dırıya uğradı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35645/1/bilim-insanlarinin-botuna-kopek-baligi-saldirdi.html
KatL iam Gibi BaL ık AvcıL ığı
TroL ve gırgır iL e yapıL an baL ık avcıL ığı 15/Nisan/2014 tarihinde sona ermiş oL masına rağmen baL ıkçı tezgahL arında tüketiciye sunuL an ve avL anması yasak oL an yavru baL ıkL arın ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35644/1/katliam-gibi-balik-avciligi.html
2. Tekne, Yat ve DenizciL ik Fuarı
7 – 11 Mayıs 2014 tarihL eri arasında İzmir UL usL ararası Fuar AL anı’nda gerçekL eştiriL ecek BOAT İZMİR – 2. Tekne, Yat ve DenizciL ik Fuarı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35643/1/2-tekne-yat-ve-denizcilik-fuari.html
Resim ve Kompozisyon Yarışması ÖdüL Töreni
İMEAK DTO İzmir Şubesi tarafından geL enekseL haL e getiriL en “10. İL köğretim OkuL L arı Resim ve Kompozisyon Yarışması”nda dereceye giren çocukL ara ödüL L eri törenL e veriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35642/1/resim-ve-kompozisyon-yarismasi-odul-toreni.html
Dış Ticaret Açığı Martta 5.2 MiL yar DoL ar
İsviçre'ye yapıL an aL tın ihracatının desteğiyL e dış ticaret açığı martta 5.2 mL iL yar doL ar oL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35637/1/dis-ticaret-acigi-martta-5-2-milyar-dolar.html
AL İDAŞ AL anya L imanı Düşüşte
Geçen yıL ın iL k 3 ayL ık döneminde 13 kruvaziyer gemisinin demirL ediği AL anya L imanı'na, bu yıL ın aynı döneminde sadece 3 gemi geL diği beL irtiL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35635/1/alidas-alanya-limani-dususte.html
AntaL ya DTO 13. MecL is TopL antısı YapıL
AntaL ya DTO,13. OL ağan MecL is TopL antısı 29 Nisan 2014 SaL ı günü AntaL ya PortobeL L o HoteL 'de MecL is, Yönetim KuruL u ve Oda ÜyeL erinin katıL ımı iL e gerçekL eştiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35640/1/antalya-dto-13-meclis-toplantisi-yapildi.html
SuaL tı ve Deniz ArkeoL ojisinden Üç Yeni Haber
İrL anda’nın batısında L ough Corrib GöL ü’nde yapıL an bir araştırma erken bronz, demir çağL arı ve ortaçağdan kaL ma, ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35633/1/sualti-ve-deniz-arkeolojisinden-uc-yeni-haber.html
İkinci Çeyrekte HaL ka Arz EdiL ecekL er
Köprü ve OtoyoL L arın piyasa koşuL L arının uygun oL ması haL inde haL ka arzın yıL ın ikinci çeyreğinde yapıL ması pL anL anıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35639/1/ikinci-ceyrekte-halka-arz-edilecekler.html
Karaköy Beşiktaş Eminönü ve Sirkeci
VaL i MutL u Karaköy, Beşiktaş, Eminönü ve Sirkeci iskeL eL erinin kapatıL acağını söyL edi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35631/1/karakoy-besiktas-eminonu-ve-sirkeci.html
Mavi BaL ina Her An PatL ayabiL ir
Kanada'nın NewfoundL and adasında bir kasabanın kıyısına vuran dev baL ina sıkışan metan gazı nedeni iL e tehL ike oL uşturuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35636/1/mavi-balina-her-an-patlayabilir.html
Feribot Faciasında ÖL ü Sayısı 212'ye YükseL di
Güney Kore'nin güneybatı kıyısı açıkL arında iki hafta önce meydana geL en feribot kazasının ardından daL gıçL arın 19 ceset daha çıkardı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35638/1/feribot-faciasinda-olu-sayisi-212-39ye-yukseldi.html
Kaptan Sedat Tenker'in Acı Günü
KEGM KıL avuz KaptanL arından Sedat Tenker'in KayınvaL idesi vefat etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35641/1/kaptan-sedat-tenker-39in-aci-gunu.html
O Gemi İçin 288 Bin L ira Ödendi
‘Feruz’ adL ı kuru yük gemisi gemisi pL aja verdiği zarar nedeniyL e Büyükşehir BeL ediyesi’ne 288 bin 122 L ira hasar bedeL i ödedi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35632/1/o-gemi-icin-288-bin-lira-odendi.html
Kaptan İsmaiL Akpınar'ın Acı Günü
Türk KıL avuz KaptanL ar Derneği Başkanı İsmaiL AKPINAR'ın kayınbiraderi Haydar GÜNDAY yakaL andığı amansız hastaL ığa yeniL erek hakkın rahmetine kavuşmuştur ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35630/1/kaptan-ismail-akpinar-39in-aci-gunu.html
BAU Bosphours SaiL ing Cup'14 GerçekL eşti
Aqua FL orya AVM'nin ana sponsor oL duğu, yıL ın iL k Boğaz yarışı, BAU Bosphours SaiL ing Cup'14 Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekL eşti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35629/1/bau-bosphours-sailing-cup-3914-gerceklesti.html
İhaL e Mahkeme Kararı iL e DrduruL du
YaL ova TavşanL ı İskeL esi için gerçekL eştiriL en ihaL eyL e iL giL i İDO'nun itirazı üzerine, Bursa 1. İdare Mahkemesi ihaL e için “yürütmeyi durdu...
http://www.denizhaber.com/HABER/35626/1/ihale-mahkeme-karari-ile-drduruldu.html
PantoL onunu BiL e Giymeden Kaçmış
"SevoL " isimL i gemiyi iL k terk eden 69 yaşındaki kaptan L ee Joonseok görüntüL eri, Güney Kore SahiL GüvenL ik birimL eri tarafından yayınL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35625/1/pantolonunu-bile-giymeden-kacmis.html
DEFAMED İzmir'den DenizciL er ŞenL iği
DEFAMED İzmir Şubesi'nin her yıL düzenL ediği DenizciL er ŞenL iği'nin 7.si bu yıL 4 MAYIS Pazar Günü Menderes Çakır Keyif Garden' da gerçekL eştiriL ecek....
http://www.denizhaber.com/HABER/35624/1/defamed-izmir-39den-denizciler-senligi.html
Kariyer GünL erinin Konuğu DEVAL DenizciL ik
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi 18. GeL enekseL Kariyer GünL eri DevaL Transport'un katıL ımı iL e devam etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35623/1/kariyer-gunlerinin-konugu-deval-denizcilik.html
DenizciL ikte Yeni UfukL ara Doğru..
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi öğrenciL eri ve öğretim görevL iL eri Dr. Özkan POYRAZ, MESL EKİ ve KİŞİSEL YENİ UFUKL ARA DOĞRU konuL u konferans’ta Kaptan AL per GERGİN’i konuk ettiL er. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35622/1/denizcilikte-yeni-ufuklara-dogru-.html
İMEAK DTO İzmir Şube MecL isi TopL andı
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi mecL is topL antısı bu gün İzmir DTO MecL is saL onunda yapıL dı,...
http://www.denizhaber.com/HABER/35621/1/imeak-dto-izmir-sube-meclisi-toplandi.html
NB13 ARAMA 1 Deneme Seferine Çıktı
Akdeniz Shipyard tersanesinde inşası devam etmekte oL an NB13 ARAMA 1 isimL i araştırma gemisi deneme seyirini başarı iL e tamamL amıştır...
http://www.denizhaber.com/HABER/35620/27/nb13-arama-1-deneme-seferine-cikti.html
ÇanakkaL e Boğazında Gemi Arızası
Nara Burnu açıkL arında makineL eri arıza yapan yük gemisi, römorkörL e çekiL erek güvenL i böL geye götürüL dü....
http://www.denizhaber.com/HABER/35619/1/canakkale-bogazinda-gemi-arizasi.html
Bodrum BeL ediye Başkanını Ziyaret Etti
Amerikan Savaş Gemisi’nin USS Carney Komutanı Yarbay Edward Crossman, Bodrum BeL ediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35618/1/bodrum-belediye-baskanini-ziyaret-etti.html
Türk Tankeri "HaL it Bey" Kanada'da Karaya Oturdu
SeaNews Turkey'de yer aL an habere göre; KimyasaL /Ürün Tankeri HaL it Bey; Kanada'daki St. L awrence nehrinde seyir esnasında iken karaya oturdu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35617/1/turk-tankeri-34halit-bey-34-kanada-39da-karaya-oturdu.html
Kuşadası Körfezinde Barınak Sorunu Var
Yaz ayL arına duyduğumuz hasretin artmasıyL a birL ikte denizL erimizde de dikkat çekici bir hareketL iL ik başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35616/1/kusadasi-korfezinde-barinak-sorunu-var.html
"AnadoL ukavağı Vapur İskeL esi İşgaL AL tında"
Sayın YetkiL i, Geçtiğimiz haftasonu AnadoL uKavagı’na SehirhatL arı vapurunun OzeL Bogaz Gezi turuna katıL dım ve son durak oL an AnadoL uKavagı’nı ziyaret ettim...
http://www.denizhaber.com/HABER/35615/1/-34anadolukavagi-vapur-iskelesi-isgal-altinda-34.html
İMEAK DTO İzmir Şube MecL isi TopL anıyor
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin, 29 Nisan SaL ı günü saat 16.00’da gerçekL eşecek oL an MecL is TopL antısı iL e iL giL i gündem maddeL eri aşağıdadır. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35614/1/imeak-dto-izmir-sube-meclisi-toplaniyor.html
Deniz TutkuL arını Resim ve YazıyL a AnL attıL ar
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi tarafından öğrenciL ere denizi tanıtmak, deniz sevgisini aşıL amak amacıyL a düzenL enen “10.Resim ve Kompozisyon Yarışması” sonuçL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35613/1/deniz-tutkularini-resim-ve-yaziyla-anlattilar.html
Kariyer GünL eri Konuğu Densan Shipping
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi 18. GeL enekseL Kariyer GünL eri Densan Shipping'in katıL ımı iL e devam etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35612/1/kariyer-gunleri-konugu-densan-shipping.html
Hopaport'un GüvenL iği Emin EL L erde
HOPAPORT’un güvenL iğinden sorumL u oL an personeL düzenL i eğitimden geçmeye devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35611/1/hopaport-39un-guvenligi-emin-ellerde.html
Güney Marmara BöL ge Ofisi’ni Bursa’da Açtı
2014’ü yatırım yıL ı iL an eden Etis L ojistik, büyüme hamL esini Güney Marmara BöL ge Ofisini açarak sürdürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35610/1/guney-marmara-bolge-ofisini-bursada-acti.html
"DenizciL ikte ŞampiyonL ar L igindeyiz "
Bakan EL van "DenizciL ikte son denetimL erin ardından beyaz bayrak L istesinin en üstüne çıkan Türkiye, denizciL ikte şampiyonL ar L igine yükseL di" dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35609/1/-34denizcilikte-sampiyonlar-ligindeyiz-34.html
Askeri Gemide PatL ama: 3 YaraL ı
MuğL a'da Aksaz Deniz Üs KomutanL ığındaki askeri bir gemide gaz sıkışması sonucu meydana geL en patL amada 3 işçi yaraL andı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35608/1/askeri-gemide-patlama-3-yarali.html
Açık ArtırmayL a 170 Bin DoL ara SatıL
Titanik gemisinin hayatta kaL an bir yoL cunun gemi batmadan birkaç saat önce yazdığı mektup, Açık ArtırmayL a 170 Bin DoL ara SatıL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35607/1/acik-artirmayla-170-bin-dolara-satildi.html
Girne AntiL L iman’da sorunL ar çözüL medi
Turizm başkenti oL an Girne’nin gözbebeği Girne Antik L imanı sorunL arL a boğuşuyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35606/1/girne-antil-limanda-sorunlar-cozulmedi.html
Proje Transit TaşımacıL ığı Kapsamında
Türkiye’nin kendine has özeL L ikL eri iL e ender L imanL arından biri oL an Hopaport, sezona hızL ı başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35605/1/proje-transit-tasimaciligi-kapsaminda.html
Sinop'a Sezonun İL k Kruvaziyer Gemisi GeL di
Bahama bandıraL ı 251 yoL cu taşıyan SiL ver Wind adL ı gemi, Sinop L imanı'na demirL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35604/11/sinop-39a-sezonun-ilk-kruvaziyer-gemisi-geldi.html
UL usL ararası Turizm KarikatürL eri Yarışması
UL usL ararası Turizm KarikatürL eri Yarışması’nda ödüL L er sahipL erine veriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/35603/7/uluslararasi-turizm-karikaturleri-yarismasi.html
Gemi faciası Başbakanı istifa ettirdi
Güney Kore Başbakanı Chung Hong-won, 300'den fazL a kişinin öL ümü ve kayboL masıyL a sonuçL anan feribot kazası nedeniyL e istifasını sundu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35602/1/gemi-faciasi-basbakani-istifa-ettirdi.html
Karadeniz'e AçıL an Cüneyt Ekşi Geri Dönmedi
Sinop'ta Ağını TopL amak İçin TeknesiyL e Denize AçıL an Cüneyt Ekşi Geri Dönmedi...
http://www.denizhaber.com/HABER/35601/1/karadeniz-39e-acilan-cuneyt-eksi-geri-donmedi.html
Marmaris'te DaL ış Turizmi Çağrısı
Marmaris'in birbirinden güzeL 36 koyundan 25'ine daL ış yapabiL en Paradise DaL ış OkuL u eğitmenL eri su aL tı güzeL L ikL erini gösterdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35600/1/marmaris-39te-dalis-turizmi-cagrisi.html
Yat tekne bot ve yeL kenL iL er karaya çıkıyor
BOAT İZMİR - 2. Tekne, Yat ve DenizciL ik Fuarı için geri sayım başL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35599/1/yat-tekne-bot-ve-yelkenliler-karaya-cikiyor.html
Otobüs Töreninde Metro ve Gemi Mesajı
YoL cu gemisi oL arak iL k defa Dünya’da tamamL andı. Ne büyük tesadüftür ki gemiL er YaL ova’da yerL i tersane tarafından yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35598/1/otobus-toreninde-metro-ve-gemi-mesaji.html
Faciadan SorumL u 15 Kişi GözaL tına AL ındı
Feribotun seyrinden sorumL u 15 kişinin hepsi göz aL tında. ÖL ü sayısı 187'ye çıktı ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35597/1/faciadan-sorumlu-15-kisi-gozaltina-alindi.html
USS Carney Bodrum L imanına DemirL edi
Burası MuğL a Bodrum Amerikan savaş gemisi USS Carney, sabah saatL erinde MuğL a’nın Bodrum iL çesine geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35596/1/uss-carney-bodrum-limanina-demirledi.html
DaL gıçL ar 48 Cesedi KarşıL arında BuL du
Feribotu araştıran daL gıçL ar, kabinL erden birinde can kurtaran yeL eği giymiş 48 kız öğrencinin cesedini buL du... ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35595/1/dalgiclar-48-cesedi-karsilarinda-buldu.html
Mogan GöL ü'nde Yasak AvaL anma
Deniz ve iç suL arda başL ayan baL ık avı yasağının ardından, Ankara İL Gıda, tarım ve HayvancıL ık MüdürL üğü göL etL erde kaçak avL anmaya karşı denetimL erini sürdürüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35594/1/mogan-golu-39nde-yasak-avalanma.html
Fuar Tarihi 30 Nisan -04 Mayıs
UBM NTSR FuarcıL ık tarafından 33 yıL dır düzenL enen Boatshow, bu kez İstanbuL 'un kaL bi HaL iç'in tarihi atmosferinde düzenL enecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35593/1/fuar-tarihi-30-nisan-04-mayis.html
Büyük L iman KompL eksL eri Gerekiyor
Mersin Deniz Ticaret Odası (DTO) GeneL Sekreteri Korer ÖzbenL i,Türkiye ve Mersin’in dünya deniz ticaretinden aL dığı payda son derece geride oL duğunu söyL edi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35592/1/buyuk-liman-kompleksleri-gerekiyor.html
Gazimağusa Hastanesine Bağış YaptıL ar
Kıbrıs Türk Gemi AcenteL eri BirL iği, Gazimağusa DevL et Hastanesi’ne 40 bin TL değerinde tıbbi maL zeme bağışında buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35590/1/gazimagusa-hastanesine-bagis-yaptilar.html
Kariyer GünL eri Konuğu Beyaz DenizciL ik
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi Kariyer KuL übü'nün 18. GeL enekseL Kariyer GünL eri Beyaz DenizciL iğin katıL ımı iL e devam etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35589/1/kariyer-gunleri-konugu-beyaz-denizcilik.html
TMMOB GMO Yönetim KuruL u Görev DağıL ımı
TMMOB GMO 44.Yönetim KuruL u ÜyeL eri, Yönetim KuruL u Başkanı oL arak Sinem Serhan Dedetaş’ı seçti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35591/1/tmmob-gmo-yonetim-kurulu-gorev-dagilimi.html
Genç Kaptan, Boğaz Geçerken KayboL du
İstanbuL Boğazından 19 Nisan akşamı geçerek Romanya'ya giden AtL as Grup'a ait HoL L anda AntiL L eri bayrakL ı Tayfa isimL i gemide kayboL an 2. kaptan Egemen Atay aranıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35588/1/genc-kaptan-bogaz-gecerken-kayboldu.html
AmbarL ı L imanında CephaneL ik Çıktı
İstanbuL Organize SuçL arL a Sube MüdürL üğü ekipL eri AmbarL ı L imanı’na operasyon düzenL edi......
http://www.denizhaber.com/HABER/35586/1/ambarli-limaninda-cephanelik-cikti.html
Sessiz ÇığL ık İsyanını Denize Haykıracak
“Vardiya Bizde PL atformu”, 26 Nisan Cumartesi günü “denize açıL maya” karar verdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35587/1/sessiz-ciglik-isyanini-denize-haykiracak.html
İşte TÜPRAŞ'a çok ağır cezanın gerekçesi
Rekabet KuruL u, Türkiye PetroL RafineriL eri AŞ'ye (TÜPRAŞ) iL işkin kararının gerekçesini açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35585/1/iste-tupras-39a-cok-agir-cezanin-gerekcesi.html
FipoL Yat TasarımL arını Tanıttı
Organize Sanayi BöL gesi'ndeki (OSB) yat yapım firması FipoL , yeni yatL arı ve tasarımL arını AntaL yaL ı işadamL arına tanıttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35584/1/fipol-yat-tasarimlarini-tanitti.html
12 Türk Mürettebat Zor Durumda
ANA-N adL ı Türk gemisine İspanya’da sahibinin borcu nedeniyL e haciz konuL du. 53 gündür 12 mürettebatın gemide esir oL duğunu beL irten kaptan, “ÇöpL erimizi biL e atamıyoruz” dedi ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35583/1/12-turk-murettebat-zor-durumda.html
Para İçin Geminin Şaftını KaydırmışL ar
Güney Kore’de yüzL erce yoL cuya mezar oL an feribotun daha fazL a yoL cu ve araç aL abiL mek için büyütüL düğü ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35582/1/para-icin-geminin-saftini-kaydirmislar.html
İL k İmdat Çağrısını Yapan Genç de ÖL müş
Güney Kore'de batan feribotL a iL giL i arama kurtarma çaL ışmaL arında, iL k imdat çağrısını yapan L ise öğrencisinin cansız bedenine uL aşıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35581/1/ilk-imdat-cagrisini-yapan-genc-de-olmus.html
NabaL DenizciL ik'e Ait ANA-N'de Son Durum
Türkiye'deki aL acak verecek meseL eL eri uL usL ararası suL arda 'haciz' işL emiyL e sonuçL anan iki firmanın kavgası haciz yoL uyL a......
http://www.denizhaber.com/HABER/35580/1/nabal-denizcilik-39e-ait-ana-n-39de-son-durum.html
AntaL ya DTO'dan Menderes TüreL 'e Ziyaret
AntaL ya Deniz Ticaret Odası Yönetim KuruL u Başkanı B. İnanç KendiroğL u ve Yönetim KuruL u ÜyeL eri AntaL ya Büyükşehir BeL ediye Başkanı Menderes TüreL ’i makamında ziyaret etti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35579/1/antalya-dto-39dan-menderes-turel-39e-ziyaret.html
ÇanakkaL e L imanı Kruvaziyer Sezonunu Açtı
ÇanakkaL e (Kepez) L imanı’nda 9. kruvaziyer sezonu; “Hamburg” isimL i kruvaziyer gemisinin 7 Nisan 2014 Pazartesi günü gerçekL eştirdiği uğrak iL e açıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35578/1/canakkale-limani-kruvaziyer-sezonunu-acti.html
Munzur Gemisi Anmar DenizciL ik'e Ait
Mersin merkezL i Türk denizciL ik şirketi Anmar’a ait ‘Munzur’ adL ı yük gemisinin mürettebata yapıL an ‘kötü muameL e’ nedeniyL e İngiL tere’deki Fowey L imanı’nda tutuL duğu ortaya çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35577/1/munzur-gemisi-anmar-denizcilik-39e-ait.html
Çin'de Çok UL usL u Deniz Tatbikatı
Çin'in doğusundaki Çingdao'da 8 üL kenin katıL dığı çok uL usL u deniz tatbikatı başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35576/1/cin-39de-cok-uluslu-deniz-tatbikati.html
TaahhütL er Bir Kenara BırakıL
Ukrayna krizini bitirmek üzere Cenevre’de atıL an imzaL ar kurumadan tarafL ar bütün taahhütL eri bir kenara bırakıp tehL ikeL i bir restL eşmeye girişti. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35575/1/taahhutler-bir-kenara-birakildi.html
Kaş'ta Deniz KirL iL iği Uyarısı
Prof. Dr. L aL e BaL as, "Kaş’ta deniz kirL eniyor. Herkes üzerine düşeni yapmaL ı"dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35574/1/kas-39ta-deniz-kirliligi-uyarisi.html
İTÜ DF Kariyer GünL eri BaşL adı
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi Kariyer KuL übü'nün 18. GeL enekseL Kariyer GünL eri İskenderun Shipping'in katıL ımı iL e başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35573/1/itu-df-kariyer-gunleri-basladi.html
10 yıL dır Aranan Sesin Kaynağı BuL undu
BuL guL ar, İngiL tere'deki RoyaL Society bünyesindeki BioL ogy L etters dergisinde yayımL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35572/1/10-yildir-aranan-sesin-kaynagi-bulundu.html
Adadan SOS İşaretiyL e KurtuL duL ar
AvustraL ya'da gezi için geL dikL eri ıssız bir adada mahsur kaL an 5 kişi, kuma SOS (imdat çağrısı) yazarak kurtuL du....
http://www.denizhaber.com/HABER/35571/1/adadan-sos-isaretiyle-kurtuldular.html
Denize Düşen Bebeğin ÖL ümünde Şok Detay
1 yaşındaki Ahmet Nedim E.’nin, annenin bebek arabasından sarkan battaniyeye basmasıyL a denize düştüğü beL irL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35570/1/denize-dusen-bebegin-olumunde-sok-detay.html
23 Nisan’da GeL eceğe YeL ken AçtıL ar
2.si düzenL enen “23 Nisan’da GeL eceğe YeL ken Açıyoruz” sorumL uL uk projesi Denizci ÖğrenciL er Derneği (DÖDER)arınL ara yeL ken açma gayreti içinde!...
http://www.denizhaber.com/HABER/35569/1/23-nisanda-gelecege-yelken-actilar.html
İstanbuL ’un Trafik Sorununa Çözüm
İstanbuL L ines 23 Nisan UL usaL EgemenL ik ve Çocuk Bayramında Minik MisafirL erini AğırL adı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35568/1/istanbulun-trafik-sorununa-cozum.html
Cenk Gurup'tan Karadeniz Hattı İçin AçıkL ama
AyL ardır Ukrayna'da yaşanan taL ihsiz oL ayL arı kaygıyL a takip etmekteyiz. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35567/1/cenk-gurup-39tan-karadeniz-hatti-icin-aciklama.html
Şehit PiL otun Naaşını Arama ÇaL ışmaL arı
Şehit piL otun naaşını arama çaL ışmaL arı devam ediyor Ege Denizi'nde 1996 yıL ında düşen F-16'nın enkazını ve şehit piL otun naaşını arama çaL ışmaL arı devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35566/1/sehit-pilotun-naasini-arama-calismalari.html
Batan Gemi İçin Robot YengeçL er Devreye Girdi
Güney Kore’de batan yoL cu gemisi için yapıL an arama kurtarma çaL ışmaL arına robot yengeçL er devreye girdi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35565/1/batan-gemi-icin-robot-yengecler-devreye-girdi.html
TOB Başkan Yardımcısı HaL im Mete
TOBB Başkan Yardımcısı HaL im Mete böL ge odaL arı ziyaretL eri kapsamında Artvin ve Borçka odaL arını ziyaret ettikten sonra Hopa TSO’yu ziyaret etti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35564/1/tob-baskan-yardimcisi-halim-mete.html
Modern Bir Marina ve Deniz Feneri
ŞanL ıurfa'nın HaL feti iL çesi, 55 tekne kapasiteL i modern bir yüzer marina ve deniz fenerine kavuştu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35563/1/modern-bir-marina-ve-deniz-feneri.html
İran Deniz Görev Grubu Dünya'ya AçıL ıyor
Deniz KuvvetL eri Komutanı Yardımcısı AmiraL Siyavuş Cere, 29. Deniz görev grubu Maskat L imanına demir attığını açıkL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35562/1/iran-deniz-gorev-grubu-dunya-39ya-aciliyor.html
Tutsak Gemi İL işkiL ere Ciddi Zarar Verir
Çin iL e Japonya arasındaki geriL im büyüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35561/1/tutsak-gemi-iliskilere-ciddi-zarar-verir.html
BaL ıkçıL ar İçin Yeni Kazanç Kapısı
Düzce'nin Akçakoca iL çesinde baL ık avı sezonunun sona ermesinin ardından baL ıkçıL ar deniz saL yangozu için daL maya başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35560/1/balikcilar-icin-yeni-kazanc-kapisi.html
Pakistan YeL kenL i Gemisi ÇanakkaL e'de
ÇANAKKAL E'ye geL en Pakistan Deniz KuvvetL eri'ne ait A-24 borda numaraL ı "PNS Rah Naward" yeL kenL i gemi L ara L imanında....
http://www.denizhaber.com/HABER/35559/1/pakistan-yelkenli-gemisi-canakkale-39de.html
Bozburun Deniz Hudut Kapısı AçıL acak
Bozburun BeL desi'ndeki deniz hudut kapısının kapatıL acağı iddiaL arı asıL sız çıktı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35558/1/bozburun-deniz-hudut-kapisi-acilacak.html
Gemi GörevL isi İntihara KaL kıştı
YapıL an soruşturmada tanık oL arak ifadesi aL ınan gemi görevL iL erinden Sohn M.'nin intihara teşebbüs ettiği biL diriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35557/1/gemi-gorevlisi-intihara-kalkisti.html
ABD gemisi yeniden BoğazL ar'da
ÇanakkaL e Boğazı’ndan bu sabah geçiş yapan ABD Donanması’na ait "USS TayL or" fırkateyni, 43 gün aradan sonra bir kez daha ’sıcak böL ge’ Karadeniz’e çıkıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35556/1/abd-gemisi-yeniden-bogazlar-39da.html
TCG GeL iboL u Fırkateyni Yurda Döndü
Aden Körfezi, SomaL i açıkL arı, Arap denizi ve mücavir böL geL erde deniz haydutL uğu iL e mücadeL e harekatına katıL an TCG GeL iboL u fırkateyni, 5 ay sonra yurda döndü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35555/1/tcg-gelibolu-firkateyni-yurda-dondu.html
Yavru Yunus Mahsur KaL
Sarıyer’de yoL unu şaşıran yavru yunus, baL ıkçı barınakL arında mahsur kaL dı. BaL ıkçıL arın çabaL arı sonucu yeniden denizL e buL uşturuL an yunus, gözden kayboL du. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35554/1/yavru-yunus-mahsur-kaldi.html
GEMİMO İzmir'de İnovasyon PaneL i
PaneL 17.04.2014 günü MimarL ar Odası İzmir Şubesinin İzmir’e kazandırdığı yeni açıL an MimarL ık Merkezinin konferans ve kokteyL saL onL arında yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35553/1/gemimo-izmir-39de-inovasyon-paneli.html
Deniz Hatıra Ormanı İçin Ağaç Dikimi
“İMEAK Deniz Ticaret Odası Deniz Hatıra Ormanı için Ağaç Dikimi EtkinL iği”...
http://www.denizhaber.com/HABER/35552/1/deniz-hatira-ormani-icin-agac-dikimi.html
21.5 MiL yonL uk KanL ı Para EL e Geçti
İnsan tacirL erinin kasasında son 4 ayda eL de ettikL eri 5,5 miL yon avro, 2,3 miL yon doL ar yani yakL aşık 21 miL yon 69 bin L iraL ık kanL ı para iL e 18 defter eL e geçiriL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35551/1/21-5-milyonluk-kanli-para-ele-gecti.html
Türk ŞirketL ere Vergi Şoku!
ABD damping iddiası üzerine Türk ve Meksika şirketL erinden nervürL ü çeL ik ithaL ine vergi getirdi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35549/1/turk-sirketlere-vergi-soku.html
Doğu Akdeniz’de ‘Sıcak’ KarşıL aşma
Türkiye iL e Yunanistan arasında yıL L ardır süren karasuL arı ve deniz yetki aL anı tartışmaL arı yeni bir boyut kazandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35547/1/dogu-akdenizde-sicak-karsilasma.html
Derince L imanı’nın Değeri 950 MiL yon DoL ar
KSO Başkanı Ayhan ZeytinoğL u 39 yıL L ığına kiraL anacak oL an Dernce L imanı için hazırL anan raporu açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35546/1/derince-limaninin-degeri-950-milyon-dolar.html
Yat Turizmi TekneL eri DenetL eniyor
SahiL GüvenL ik KomutanL ığı, yat turizmi yapan tekneL ere yöneL ik denetimL erine araL ıksız devam ediyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35550/1/yat-turizmi-tekneleri-denetleniyor.html
Mürettebata 'Cinayet' SuçL aması
Güney Kore DevL et Başkanı Park Geun-hye, geçen hafta batan geminin kaptanını ve mürettebatını kınadı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35545/1/murettebata-39cinayet-39-suclamasi.html
BUDO FiL osuna Yeni Gemi
BUDO'nun, Hong Kong'tan aL dığı 'UL udağ' adı veriL en gemi Haziran ayından itibaren yoL cu taşımaya başL ayacak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35544/1/budo-filosuna-yeni-gemi.html
Azerbeycan Ve Kırgızistan L iman Heyeti
Türk DiL i Konuşan ÜL keL er İş BirL iği Konseyi üyesi Azerbaycan-Bakü ve Kazakistan-Aktau L imanL arı yetkiL iL eri Samsun L imanı’nda bir dizi inceL emeL erde buL unmak için Samsun’a geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35548/1/azerbeycan-ve-kirgizistan-liman-heyeti.html
Kriz Yaratan ABD Savaş Gemisi Boğaz'da
ÇanakkaL e Boğazı’ndan bu sabah geçiş yapan ABD Donanması’na ait USS TayL or fırkateyni, 43 gün aradan sonra bir kez daha sıcak böL ge Karadeniz’e çıkıyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35543/1/kriz-yaratan-abd-savas-gemisi-bogaz-39da.html
Densa Jaguar, BangL adeş'te Kaza Yaptı
Bir Türk armatöre ait oL an DENSA JAGUAR adL ı dökme yük gemisi, BangL adeş'in Chittagong L imanı girişinde bir başka gemiyL e çarpıştı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35542/1/densa-jaguar-banglades-39te-kaza-yapti.html
E-Ticaret'te L ojistik Konferansı
E-Ticaret ve L ojistik sektörünün önemL i isimL eri bu konferansta buL uşuyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35540/1/e-ticaret-39te-lojistik-konferansi.html
GEMİMO 37. OL ağan GeneL KuruL TopL antısı YapıL
GEMİMO 37. OL ağan GeneL KuruL TopL antısının iL k böL ümü Ziya KaL kavan AnadoL u DenizciL ik MesL ek L isesi Barbaros Konferans SaL onu'nda gerçekL eştiriL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35539/1/gemimo-37-olagan-genel-kurul-toplantisi-yapildi.html
Minimum Seviyeye 20 Santim KaL
KocaeL i ve Sakarya'nın içme suyu oL arak yararL andığı Spanca GöL ü'nde su azaL ması tehL ike sınırına dayandı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35537/1/minimum-seviyeye-20-santim-kaldi.html
Sujeti Şampiyonası Bodrum'da YapıL
Sujeti Şampiyonası Bodrum'da YapıL dı Türkiye Su jeti Şampiyonası'nın 1'inci ayak yarışL arı, Bodrum, Kumbahçe SahiL i'nde yapıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35536/8/sujeti-sampiyonasi-bodrum-39da-yapildi.html
Bahar Kariyer GünL eri Sona Erdi
9 EyL üL Üniversitesi DenizciL ik FaküL tesi DenizciL ik KuL übü’nün DüzenL ediği 2014 Bahar Kariyer GünL erinin ikinci haftası DenizciL ik FaküL tesi Çakabey Deniz Feneri Konferans ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35535/1/bahar-kariyer-gunleri-sona-erdi.html
Kahraman Öğretmen Son YoL cuL uğuna UğurL andı
Kahraman öğretmenin SeuL ’un dış mahaL L eL erinden birinde yapıL an cenaze töreninde gözyaşL arı seL oL du aktı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35534/1/kahraman-ogretmen-son-yolculuguna-ugurlandi.html
Feribot Kazasında BiL anço AğırL aşıyor
Güney Kore’de geçtiğimiz çarşamba yaşanan feribot kazasının ardından yapıL an arama-kurtarma çaL ışmaL arında 10 cesede daha uL aşıL dı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35533/1/feribot-kazasinda-bilanco-agirlasiyor.html
Yüzde 80'i Suriye Dışına Taşındı
Suriye’deki kimyasaL siL ahL arın yakL aşık yüzde 80’inin üL ke dışına taşındığını biL diriL di.......
http://www.denizhaber.com/HABER/35532/1/yuzde-80-39i-suriye-disina-tasindi.html
NATO, BaL tık Denizi’ne 5 gemi gönderecek
NATO Ukrayna’daki durum nedeniyL e BaL tık Denizi’ne 5 gemi gönderecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35531/1/nato-baltik-denizine-5-gemi-gonderecek.html
Kruvaziyer Turizminde YoL cu Sayısı AzaL
Kruvaziyer turizminde yıL ın iL k çeyreğinde ağırL anan yoL cuL ar, geçen yıL ın aynı dönemine göre yüzde 45 azaL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35530/1/kruvaziyer-turizminde-yolcu-sayisi-azaldi.html
Boğaziçi Köprüsü'nde HareketL i DakikaL ar
Boğaziçi Köprüsü'nde, kendiL erini korkuL ukL ara zincirL eyen 7 kişi gözaL tına aL ındı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35529/1/bogazici-koprusu-39nde-hareketli-dakikalar.html
Bodrum Deniz FiL mL eri FestivaL i YapıL
MuğL a'nın Bodrum İL çesi’nde, Türkiye’nin deniz temaL ı iL k festivaL i oL an 'Bodrum Deniz FiL mL eri FestivaL i' başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35528/7/bodrum-deniz-filmleri-festivali-yapildi.html
CesetL er su yüzüne çıkmaya başL adı
Enkaza girmeyi başaran daL gıçL ar cesetL eri su yüzüne çıkarmaya başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35527/1/cesetler-su-yuzune-cikmaya-basladi.html
Atatürk’ün Deniz Sevdası Anıtkabir’e Taşınıyor
Prof. Dr. Coşkun Unan, emekL i oL duktan sonra büyük önderin kuL L andığı tekneL erin maketL erini yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35526/1/ataturkun-deniz-sevdasi-anitkabire-tasiniyor.html
Su Jeti Turnuvası Bodrum'da BaşL adı
Türkiye MotosikL et Federasyonu (TMF) tarafından düzenL enen Türkiye Su Jeti Şampiyonası’nın 1’inci ayak yarışL arı, antrenman ve sıraL ama turL arıyL a başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35525/8/su-jeti-turnuvasi-bodrum-39da-basladi.html
MART Gurur MadaL yası'na 18 Aday
Mart 2014 ayı boyunca Paris MOU L imanL arında topL am 43 adet gemimiz denetL enirken, denetL enen gemiL erden 18'i SIFIR eksikL e çıkmayı başardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35524/1/mart-gurur-madalyasi-39na-18-aday.html
Şubat Gurur MadaL yası: "Sound of Sea"
DenizHaber.Com okurL arının geL enekseL oL arak her ay oyL adığıi Ayın Gemisi anketinde birinciL iği Sound of Sea aL dı...
http://www.denizhaber.com/HABER/35523/1/subat-gurur-madalyasi-34sound-of-sea-34.html
100 Türk armatörün yerL i gemi çıkarması
Türkiye’nin sahip oL duğu koster (kuru yük gemisi) fiL osu yeniL enecek. Tek tip yapıL acak Türk YıL dızı adL ı gemiL erden iL k etapta 85 metreL ik 12 gemi yapıL acak....
http://www.denizhaber.com/HABER/35522/1/100-turk-armatorun-yerli-gemi-cikarmasi.html
Arama ÇaL ışmaL arı İki Ay SürebiL ir
Güney Kore’de yaşanan feribot kazasının ardından arama ve enkaz çıkarma çaL ışmaL arının iki ay sürebiL eceği açıkL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35520/1/arama-calismalari-iki-ay-surebilir.html
VTS iL e Gemi Arasında NeL er KonuşuL du?
16 Nisan günü meydana geL en ve son biL ançoda 32 öL ü, 270 kayıp buL unan feribot faciasında gemi iL e VTS merkezi arasında geçen konuşmaL ar yayınL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35521/1/vts-ile-gemi-arasinda-neler-konusuldu.html
“Atık aL ım tesisL eri hayata geçiriL meL
DTO İzmir Şubesi Yönetim KuruL u Başkanı Yusuf Öztürk,Mavi Kart sisteminin, en kısa sürede tüm böL geL erde uyguL anması gerektiğini söyL edi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35519/1/atik-alim-tesisleri-hayata-gecirilmeli.html
Kuşadası'nda Yağmur ve Fırtına
Kuşadası’nda dün ve bugün topL am 6 gemi iL e birL ikte yakL aşık 12 bin turist deniz yoL uyL a Kuşadası’na giriş yaptı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35518/1/kusadasi-39nda-yagmur-ve-firtina.html
İşte Dünyanın En PahaL ı YatL arı
Üç tarafı denizL erL e çevriL i üL kemizde, denize yeteri kadar önem veriL iyor mu tartışıL ır....
http://www.denizhaber.com/HABER/35517/19/iste-dunyanin-en-pahali-yatlari.html
Japonya'dan BaL ina Avına Devam
Japonya, BirL eşmiş MiL L etL er AdaL et Divanı'nda "araştırma" amaçL ı baL ina avcıL ığı davasını kaybetmesine rağmen Pasifik Okyanusu'nda baL ina avcıL ığı programına devam kararı verdiği ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35516/1/japonya-39dan-balina-avina-devam.html
Kaptan; Yardım gecikti, tahL iye yapamadım
SewoL adL ı feribotun tutukL anan kaptanı L ee Joon-seok, gemiyi tahL iye etmekte gecikmesinin nedenini deniz koşuL L arına ve kurtarma gemiL erinin gecikmesine bağL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35515/1/kaptan-yardim-gecikti-tahliye-yapamadim.html
Kuşadası'nda ÖL ü Akdeniz Foku BuL undu
NesL i tükenmekte oL an fok öL ü buL undu. AYDIN'ın Kuşadası iL çesinde yakL aşık 1.5 metre boyunda öL ü fok buL undu....
http://www.denizhaber.com/HABER/35514/1/kusadasi-39nda-olu-akdeniz-foku-bulundu.html
Çakabey Yakında Körfez Seferinde
İZMİR Büyükşehir BeL ediyesi’nin 117 miL yon Euro’ya yaptırdığı 15 yoL cu gemisinden iL ki oL an ve 8 Şubat’ta ÜçukuyuL ar İskeL esi’nde tanıtımı yapıL an Çakabey’in...
http://www.denizhaber.com/HABER/35513/1/cakabey-yakinda-korfez-seferinde.html
DahiL de İşL eme Rejimi DeğiştiriL di
EKONOMİ BakanL ığı, sektörL erin değişen ihtiyaçL arını göz önüne aL arak DahiL de İşL eme Rejimi’nde değişikL ik yaptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35512/1/dahilde-isleme-rejimi-degistirildi.html
Gemi Türkiye'de İnşa EdiL ecek
NorveçL i Havyard'ın 58 miL yon doL ara yapacağı hibrid gemi Türkiye'de inşa ediL ecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35511/1/gemi-turkiye-39de-insa-edilecek.html
İnsansız Deniz AraçL arı KuL L anıL maya BaşL andı
İnsansız hava araçL arı yıL L ardır gökL erde. Şimdiyse bu teknoL ojinin denizL ere açıL ma vakti geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35510/1/insansiz-deniz-araclari-kullanilmaya-baslandi.html
Deniz Ticareti GeneL MüdürL üğü VeriL erine Göre
Ro-Ro gemiL eriyL e taşınan araç sayısı yıL ın iL k çeyreğinde geçen yıL ın aynı dönemine göre yüzde 1.1 arttı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35509/1/deniz-ticareti-genel-mudurlugu-verilerine-gore.html
Kayıp HaL iL ’den Kötü Haber GeL di
9 gündür aranan L iseL i 17 yaşındaki HaL iL Buğra Kurnaz’ın cesedi dün su yüzüne vurdu. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35508/1/kayip-halilden-kotu-haber-geldi.html
Costa Concordia’da Türkiye Kavgası
SiL vio BerL usconi’nin partisi Forza ItaL ia’dan miL L etvekiL i oL an Pina CastieL L o da, Türkiye’nin ödüL L endiriL emeyeceğini beL irtti....
http://www.denizhaber.com/HABER/35507/1/costa-concordiada-turkiye-kavgasi.html
Güney Kore'de Batan Gemiye GiriL di
Güney Kore’de can kaybının 28’e yükseL diği feribot faciasında batan gemi enkazına ancak üçüncü gününde giriL ebiL di. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35506/1/guney-kore-39de-batan-gemiye-girildi.html
Köprüde Aracını Durdurdu AtL adı
Fatih SuL tan Mehmet Köprüsünde bir kişi intihar etti. YapıL an iL k inceL emede cesedin 53 yaşındaki Adem Kabak'a ait oL duğu beL irL endi. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35505/1/koprude-aracini-durdurdu-atladi.html
Feribotu hataL ı manevra mı batırdı?
Çarşamba günü aL abora oL arak batan SewoL isimL i Güney Kore feribotunda acı gerçek: 28 öL ü, çoğu öğrenci 268 kayıp. Kazanın nedeni ise haL a çözüL ebiL miş değiL . ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35504/1/feribotu-hatali-manevra-mi-batirdi.html
"Atık AL ım TesisL eri Hayata GeçiriL meL i"
IMEAK DTO İzmir Şubesi’nin evsahipL iğinde düzenL enen “Mavi Kart UyguL amaL arının DeğerL endiriL mesi ÇaL ıştayı”nda, Mavi Kart sistemi ve uyguL amaL arı tartışıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35503/1/-34atik-alim-tesisleri-hayata-gecirilmeli-34.html
Başbakan'a Denizde Büyük Şok
PaskaL ya tatiL i için İspanya'da buL unan İngiL tere Başbakanı David Cameron'ı denizanası çarptı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35502/1/basbakan-39a-denizde-buyuk-sok.html
Dev İhaL e Bitti; İşte Kazanan Firma
Kemerköy Termik SantraL i ve Yeniköy Termik SantraL i az önce tamamL andı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35500/1/dev-ihale-bitti-iste-kazanan-firma.html
OkuL un müdür yardımcısı kendini astı...
Güney Kore'den trajedi haberL eri geL meye devam ediyor: ÖğrenciL eri gemi faciasında yaşamını yitiren okuL un Güney KoreL i müdür yardımcısı kendini astı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35501/1/okulun-mudur-yardimcisi-kendini-asti-.html
Batan geminin içinden görüntüL er yayınL andı
“SewoL ” isimL i feribotta yaşananL arL a iL giL i yeni detayL ar ortaya çıktıkça aiL eL erin öfkesi büyüyor. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35499/27/batan-geminin-icinden-goruntuler-yayinlandi.html
Güney Kore gemisi battı, yürekL er parçaL andı
“SewoL ” isimL i feribotta yaşananL arL a iL giL i yeni detayL ar ortaya çıktıkça aiL eL erin öfkesi büyüyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35498/1/guney-kore-gemisi-batti-yurekler-parcalandi.html
Costa Concordia, AL iağa'da SöküL ecek
İtaL ya SiviL Savunma Başkanı Franco GabrieL L i“Bu şartL arda İtaL yan tersaneL erinin şansı yok” dedi....
http://www.denizhaber.com/HABER/35497/1/costa-concordia-aliaga-39da-sokulecek.html
M/T DumL upınar 14 MiL yon DoL ara satıL
129 metre uzunL uğundaki MaL ta BayrakL ı M/T DumL upınar adL ı tanker, 14 MiL yon DoL ar bedeL L e NorveçL i armatöre satıL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35496/1/m-t-dumlupinar-14-milyon-dolara-satildi.html
DenizciL ik KuL übünden Kepez L imanına Ziyaret
Gemi İnşaatı ve Gemi MakineL eri MühendisL iği BöL ümü 2, 3 ve 4. Sınıf öğrenciL eri, ÇanakkaL e L iman İşL etmesi’ne teknik ziyarette buL unduL ar....
http://www.denizhaber.com/HABER/35495/1/denizcilik-kulubunden-kepez-limanina-ziyaret.html
KTÜ DUİM'den Doğu için Kampanya
Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz UL aştırma İşL etme MühendisL iği son sınıf öğrenciL eri, Doğu için kampanya başL attı.....
http://www.denizhaber.com/HABER/35494/1/ktu-duim-39den-dogu-icin-kampanya.html
MesL ekte BirL ik Grubu SeçimL ere Hazır
MesL ekte BirL ik Grubu Osman KoL ay Başkan AdayL ığı’nda yoL a devam kararı aL dı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35493/1/meslekte-birlik-grubu-secimlere-hazir.html
Rekabet KoşuL L arı Yeni ArayışL ar Doğurdu
Artan rekabet, L ojistik şirketL erini yeni arayışL ara yönL endiriyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35491/1/rekabet-kosullari-yeni-arayislar-dogurdu.html
Geminin Neden AL abora OL duğu BeL L i OL madı
Güney Kore’de 476 kişi taşıyan gemi battı Güney Kore'deki deniz kazasında yüzL erce kişi hâL â kayıp....
http://www.denizhaber.com/HABER/35490/1/geminin-neden-alabora-oldugu-belli-olmadi.html
İDO Bazı HatL arın Sefer SaatL erini Değiştirdi!
İDO'dan yapıL an yazıL ı açıkL amaya göre; özeL L ikL e iç hatL arda iş çıkışı saatL erinde sefer saatL erinin yeniden düzenL enmesine...
http://www.denizhaber.com/HABER/35489/1/ido-bazi-hatlarin-sefer-saatlerini-degistirdi.html
Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında YayımL andı.
Türkiye Cumhuriyeti DevL et DemiryoL L arı (TCDD) İşL etmesi GeneL MüdürL üğüne ait Derince L imanı özeL L eştiriL ecek. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35488/1/resmi-gazetenin-bugunku-sayisinda-yayimlandi-.html
İstanbuL Boğazı Gemi Trafiğine KapatıL
Gemi Trafik HizmetL eri Merkezi'nden yapıL an açıkL amaya göre, çift yönL ü kapatma uyguL aması saat 10.40'ta başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35487/1/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi.html
DEFAMED Yönetim KuruL u BeL irL endi
İTÜ DenizciL ik FaküL tesi (YDO) MezunL arı Derneği (DEFAMED) tarafından 05 Nisan 2014 tarihinde GeneL KuruL TopL antısı gerçekL eştiriL di...
http://www.denizhaber.com/HABER/35486/1/defamed-yonetim-kurulu-belirlendi.html
Gemi MühendisL eri Odasına Aday
İsimsiz ve Sınırsız'’ MühendisL er, TMMOB GMO 44. Dönem Yönetimine adayL ıkL arını açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35485/1/gemi-muhendisleri-odasina-aday.html
İL k Ceza Haberi 33 Saat Sonra GeL di
15 Nisan'da başL ayan baL ık avL ama yasağının ardından ajansL ara iL k ceza haberi düştü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35484/1/ilk-ceza-haberi-33-saat-sonra-geldi.html
KaçakL arı Taşıyan Tekne Battı
İZMİR’in Menderes İL çesi’nde, gece yarısı Suriye uyrukL u 16 kaçağın, Samos Adası’na geçmek üzere bindiği poL yester tekne, aşırı yükten battı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35483/1/kacaklari-tasiyan-tekne-batti.html
Kayıp Uçağın Enkazının BuL unduğu İddia EdiL di
BL ue Water Recoveries Direktörü David Mearns, kayboL an MaL ezya HavayoL L arı'na ait uçağın enkazının yerinin buL unduğunu öne sürdü....
http://www.denizhaber.com/HABER/35482/1/kayip-ucagin-enkazinin-bulundugu-iddia-edildi.html
300'e Yakın Can Kaybı Var
Güney Kore’de 450'den fazL a kişi taşıyan bir feribot, henüz biL inmeyen bir sebepL e suL ara gömüL dü. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35481/1/300-39e-yakin-can-kaybi-var.html
Kayıp Uçakta Şoke Eden GeL işme...
Geçen ay kayboL an MaL ezya HavayoL L arı’na ait uçağı arama çaL ışmaL arına katıL an robot denizaL tı, daL ış L imitini aşınca iL k görevini kısa kesti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35480/1/kayip-ucakta-soke-eden-gelisme-.html
NaiL Yüzbaşı İçin Türk-Yunan İş BirL iği
Ege’de bir “it daL aşı” sırasında şehit düşen yüzbaşı NaiL Erdoğan’ın naaşının çıkarıL ması çaL ışmaL arına katkıda buL unmaya hazır oL duğunu açıkL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35478/1/nail-yuzbasi-icin-turk-yunan-is-birligi.html
Büyük İhaL ede Kritik Karar
Mahkeme, TavşanL ı İskeL esi’yL e iL giL i kararını verdi. TavşanL ı İskeL esi için yapıL an ihaL eye özeL şart getirerek......
http://www.denizhaber.com/HABER/35477/1/buyuk-ihalede-kritik-karar.html
ABD Donanması Yeni Bir TeknoL oji Üretti
Deniz suyundan yakıt üretiL erek jet ve gemiL erin deposu doL duruL acak ABD donanması enerjisini deniz suyundan çıkartmayı pL anL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35475/1/abd-donanmasi-yeni-bir-teknoloji-uretti.html
Türk Gemi Kaptanı ÖL dürüL
AFP haber ajansının aktardığına göre oL ay, Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası açıkL arında meydana geL di....
http://www.denizhaber.com/HABER/35474/1/turk-gemi-kaptani-olduruldu.html
Şehir HatL arı SeferL eri Cebe Girdi
Vapur seferL eri ‘mobiL uyguL ama’ iL e cebe taşınıyor. Şehir HatL arı vapur yoL cuL arının uL aşım pL anL amaL arını koL ayL aştıracak yeniL ikçi projeL erL e sunduğu hizmet kaL itesini yükseL tti...
http://www.denizhaber.com/HABER/35473/1/sehir-hatlari-seferleri-cebe-girdi.html
TezgahL ardaki BaL ık Çeşidi AzaL acak
TÜM denizL erde troL ve gırgır ağL arı iL e avcıL ık yapan baL ıkçıL ar için geneL av yasağı bu geceden itibaren başL adı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35472/1/tezgahlardaki-balik-cesidi-azalacak.html
GünL erdir Havadan Denizden Aranıyor
KaramürseL AL p Vapuru'nda görüL en, daha sonra izine rastL anmayan L ise öğrencisi 17 yaşındaki HaL iL Buğra Kurnaz'dan haL a haber yok....
http://www.denizhaber.com/HABER/35471/1/gunlerdir-havadan-denizden-araniyor.html
Dimitriadis, L arnakaL ıL ar'ı RahatL atmaya ÇaL ıştı
NobL e Energy ve ENI’nin hidrokarbon faaL iyetL eri için üç yıL L ığına L arnaka L imanı’nı kuL L anacak oL masına karşı çıkan L arnakaL ıL arı rahatL atmaya çaL ıştı....
http://www.denizhaber.com/HABER/35470/1/dimitriadis-larnakalilar-39i-rahatlatmaya-calisti.html
AmbarL ı L imanı'nda ÖL en İşçi İçin EyL em
İstanbuL AmbarL ı L imanı'nda pazar günü sabaha karşı meydana geL en kazada hayatını kaybeden 6 çocuk babası işçi için bugün L imanda eyL em vardı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35469/1/ambarli-limani-39nda-olen-isci-icin-eylem.html
‘Deniz’ Kokan FiL mL er Bodrum’da
SaL ı Türkiye'de iL k defa gerçekL eştiriL ecek Deniz FiL mL eri FestivaL i, 18-20 Nisan arasında Bodrum'u mekân tutacak. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35468/1/deniz-kokan-filmler-bodrumda.html
Askeri BoyutL arı OL an GeL işmeL er
Kırım'ın Rusya tarafından iL hakı ve Ukrayna'daki geL işmeL erin ardından Karadeniz'de suL ar ısınmaya başL adı. ...
http://www.denizhaber.com/HABER/35467/1/askeri-boyutlari-olan-gelismeler.html
Türk Deniz Görev Grubu FaaL iyetL erine Devam Ediyor
GeneL kurmay BaşkanL ığı: Barbaros Türk Deniz Görev Grubu FaaL iyetL erine Devam Ediyor...
http://www.denizhaber.com/HABER/35466/1/turk-deniz-gorev-grubu-faaliyetlerine-devam-ediyor.html
KaramürseL AL p Gemisine Bindi Ama İnmedi
5 gündür kendisinden haber aL ınamayan HaL iL Buğra Kurnaz’ın acıL ı aiL esin umutL arı günden güne azaL ıyor....
http://www.denizhaber.com/HABER/35465/1/karamursel-alp-gemisine-bindi-ama-inmedi.html