MEPC Komitesi Yoğun Mesaide

IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin (MEPC) önündeki iş yoğunluğu çok fazla olup, bu husus bazı önemli sözleşmelerde yapılacak revizyonlarları tehlikeye sokmakta.

MEPC Komitesi Yoğun Mesaide

IMO'nun MEPC Komitesi'nin İş Yükü Çok Ağır

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin (MEPC) önündeki iş yoğunluğu çok fazla olup, bu husus bazı önemli sözleşmelerde yapılacak revizyonlarla ilgili programı tehlikeye düşürmektedir.

MARPOL Ek VI’nın ve zorunlu NOx Teknik Kodu’nun revizyonunu gelecek yıla kadar tamamlamak için yapılan bir teşebbüsle, IMO Ekim ayı sonunda beş günlük bir oturumlar arası çalışma grubu toplantısı yapılmasını kabul etmiştir.

Ancak, IMO’nun bütçesine en büyük katkıda bulunanlardan olan Bahama Adaları, halen çok fazla olan iş yükünün kontrolden çıkmakta  olduğu ikazında bulunmuştur.

Bahama Adaları, Kıbrıs ve Panama’nın desteğiyle, gündemle ilgili kabul edilmiş kurallara kesinlikle bağlı kalmalarını delegelerden istemiştir.

MEPC Başkanı Andreas Chrysostomou, ortaya konan endişelerin ”kronik sorunlar”  olduğunu gösterdiğini belirtmiş, ancak Ekim ayında yapılacak Deniz Güvenlik Komitesinden önce gerçekleştirilecek olan, gelecek başkanlar toplantısında bu sorunların çözüleceğini belirtmiştir.

Başlatılmış olan projeler arasında, sera gazları hususundaki 2000 yılı IMO incelemesinin güncelleştirilmesi de vardır; eğer mümkünse bu incelemenin 2009’a  kadar, fakat en geç 2010 yılına kadar hazır olması gerekmektedir.

Aynı zamanda,  mevcut haberleşme grubunun sera gazı emisyonlarının kontrolüne ait teknik, işletmeyle ilgili, piyasaya   dayanan çalışmasını devam ettirmesi de kararlaştırılmıştır.

Ancak, Çin ve Suudi Arabistan buna karşı çıkmışlar ve sera gazları hakkındaki görüşmelere katılmalarının sadece teknik ve metotla ilgili perspektifler üzerinde yoğunlaşacağını bildirmişlerdir.

Avrupa Komisyonu ve bazı Avrupa ülkeleri;  herhangi bir uzun vadeli çözüme piyasa esaslı mekanizmaların dahil edilmesinin önemini vurgulamaya devam etmektedirler.

Çin ve Suudi Arabistan da, sera gazlarının kontrolü hususundaki IMO kararlarının, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Konvansiyonu Ek 1’e taraf olmayan devletlerin haklarına saygı göstermesi gerektiği şeklindeki görüşlerini yeniden doğrulamışlardır.

Kritik  ‘D-2’ standardını karşılayabilen IMO-onaylı teknolojilerin mevcudiyeti hususunda devam etmekte olan belirsizlik karşısında, balast suyu  yönetimi konvansiyonunun ilk uygulama tarihi yoğun tartışmalara sebep olmaya devam etmiştir.

Çalışma grubundaki görüşmede şu sonuca varılmıştır; 1 Ocak 2009’a kadar anılan standardı  uygulamaları istenen yeni inşa gemiler -  5000 metreküpten daha az balast suyu kapasitesi olanlar - “prosedürle ilgili ve lojistik sorunlardan  etkilenebilirlerdi.”

Bu standardın,  2010 veya 2011 yılına kadar karşılanabileceği hususundaki görüşlerde ayrılık mevcuttu.  Anlamlı şekilde,  konvansiyonun birkaç akit tarafından biri olan İspanya, 2009 tarihi hususunda rezerv koymuştur.

IMO Hukuk bürosu, ilk uygunluk tarihine kadar uygulama yapılmaması sorununa değinen üç seçenek hususunda halen bilgi sağlamıştır, ancak komite tarafından henüz resmi bir karar alınması gerekmektedir ve bazı delegasyonlar üç alternatifin hepsini de reddetmişlerdir.

IMO tarafından resmen onaylanacak olan birinci balast suyu yönetimi sistemi, Komite tarafından  tasdik edilmiştir.

MARPOL Ek I’e göre, Güney Afrika Suları Özel Bölgesinde petrol ve türevleri boşaltmalarının ve MARPOL Ek I ve Ek V’e göre, ‘Körfezler’ (Gulfs) Özel Alanında çöp boşaltmalarının tamamen yasaklanmasını 1  Ağustos 2008’den itibaren hukuken yürürlüğe koyan iki kararı kabul etmek suretiyle, Komite, gemilerden yapılan boşaltmaların önlenmesinde önemli bir dönüm noktasına ulaşmıştır.
                
(17.07.2007 tarihli Lloyd’s List gazetesinde yayınlanmıştır.)

"Çevirisi Deniz Ticaret Odası Tarafından Yapılmıştır."

Aıntı: DTO Web Sitesi www.denizticaretodasi.org

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176