TÜRKAPDER, IFSMA üyesi oldu

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKAPDER) Yönetim Kurulunun büyük gayretleri neticesinde IFSMA, TÜRKAPDER’in üyeliğini onayladı.

TÜRKAPDER, IFSMA üyesi oldu

TÜRKAPDER IFSMA üyesi oldu

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKAPDER) uzun süredir uluslararası bir federasyon olan Uluslararası Gemi Kaptanları Dernekleri Federasyonu (International Federation of Shipmasters' Associations- IFSMA) ile görüşmelerini sürdürüyordu. Yönetim Kurulu Üyeleri, bu bağlamda IFSMA temsilcisi Kaptan Paul Owen ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve üyeliğin nasıl hayata geçirilebileceğine dair karşılıklı istişarelerde bulunmuştu.

Yönetim Kurulunun büyük gayretleri neticesinde IFSMA, TÜRKAPDER’in üyeliğini onayladı. Ardından 23 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilen TÜRKAPDER Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile üyelerinin de onayını alan dernek, resmi olarak federasyon üyesi oldu.

TÜRKAPDER kimdir?

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKAPDER) 1959 yılında, o zamanki adı ile Yüksek Denizcilik Okulu mezunu olan; Kaptan Zekai (İçsel) Kalpakoğlu, Kaptan Süreyya Gürsu, Kaptan İzzettin Gezer, Kaptan Hüseyin Seyhun, Kaptan Enver Tangör, Kaptan Cevdet Dimağoğlu, Kaptan Müfit Tanca, Kaptan Fazıl İslam, Kaptan Orhan Orsa, Kaptan Kemal Gürdal ve Kaptan Şerif Karapınar önderliğindeki 11 kurucu üye ile İstanbul Galata’da bulunan Ada Han’da hayat bulmuş bir denizci sivil toplum kuruluşudur.

Dernek, uzakyol gemi kaptanlarının aynı çatı altında toplanması ve iletişim kurabilmeleri için kurulmuş bir meslek kuruluşudur.

Derneğin amacı; üyelerinin birbirleriyle dayanışmasını, yardımlaşmasını, teknik ve sosyal yönden gelişmelerini desteklemek, daha iyi şartlara kavuşulmasını sağlayarak Türk denizciliğinin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak, mesleklerini ilgilendiren her konuda ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmaktır. Dernek üyeleri, gerektiğinde ve talep halinde denizcilikle ilgili tüm konularda idari ve kazai mercilerde; bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknik danışmanlık gibi görevleri de yerine getirmektedirler. Üyeler, ulusal ve uluslararası platformlarda derneği temsil ve tanıtım görevini de üstlenmektedirler.

TÜRKAPDER Yönetim Kurulu’nda şu an; Kapt. Cengiz Karabüber Yönetim Kurulu Başkanı, Kapt. M. Birol Bayrakdar Yönetim Kurulu II. Başkanı, Kapt. Cem Yılmaz Genel Sekreter, Kapt. H. Koray Karagöz Muhasip Üye, Kapt. Ömer Salcı, Kapt. H. Enver Bilgi ve Kapt. Zafer Akbulut ise Üye olarak görev yapmaktadır.

IFSMA kimdir?

Kısa adı IFSMA olan International Federation of Shipmasters' Associations 1974 yılında 8 Avrupa ülkesinin Uzakyol Kaptanlar Derneklerinin bir araya gelmesi ile kurulmuş ve şu an yaklaşık 11.000 üyesi ile de 6 kıtaya yayılmış ve merkezi Londra’da olan Gemi Kaptanları Derneği Uluslararası Federasyonu’dur.
IFSMA; gemiadamlarının ulusal ve uluslararası hakları, kazanımlarını gözetme, deniz kazalarındaki gemiadamlarının alacaklarını muhafaza etme, gemiadamlarının denizlerdeki güvenliğini koruma vs. gibi görevler üstlenmektedir. Gemiadamları için Mesleki Yeterlilik Uluslararası Standartları desteklemek için kurulan, güvenli Deniz Operasyonel Uygulamaları, deniz kazalarından korunması, Denizde Can ve Mal, Deniz Çevresi ve Güvenlik-Koruma sağlama politikası ile kurulan bir Federasyon'dur.
IFSMA, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nde danışmanlık statüsünde temsil edilmektedir. Konsey toplantıları ve IMO meclislerinde aktif olarak faaliyet göstermektedir. 1978 Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları (STCW) Sözleşmesinin hazırlanmasında, IMO Entegre Teknik İşbirliği Programının hazırlanmasında, Güvenlik Yönetim Sistemi (Safety Management System-SMS) ve Uygunluk Belgesi (Document of Compliance- DOC) hazırlanmasında aktif katkıları olmuştur.
IFSMA ayrıca, Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization- ILO) ile koordineli olarak faaliyet göstermektedir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Müh.kaptan Refik Akdoğan
Müh.kaptan Refik Akdoğan - 6 yıl Önce

Fevkalade bir gelişme, umarım gemi kaptanlarımızın yabancı sularda hak ve hukukunun korunmasında ve gemi kaptanlarımızın uluslararsı çalımalarda gelişmelerinin sağlanmasında yardımları dokunacaktır. Allah selamet versin.www.refikakdo gan.com

MERAKLI
MERAKLI - 6 yıl Önce

Başarılarınızı kutlarım.
Merak ettiğim bir konu, Derneğinizin kaç üyesi var?

banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176

banner190