Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi personel alım ilanı

RTEÜ Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesinin Eğitim-Öğretim ve Araştırma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis edilen A1-K50 sefer belgesine sahip gemide 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanda 1 (bir) adet Gemi Adamı (Makine Zabiti) pozisyonunda sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi personel alım ilanı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesinin Eğitim-Öğretim ve Araştırma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis edilen A1-K50 sefer belgesine sahip gemide 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanda 1 (bir) adet Gemi Adamı (Makine Zabiti) pozisyonunda sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

Başvuracak adayların:

1- 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmaları,

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,

3- Müracatların; ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının //www.erdogan.edu.tr/idari/personel web adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

2- İstenen şartları sağlayan aday sayısının birden fazla olması halinde, kazanan aday noter huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Diploma veya mezuniyet belgesi örneği (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka

idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),

2- İlan ekinde görülen başvuru formu,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir),

5- Başvurulan pozisyon için bu ilanda belirtilen belgeler (Belge asılları mutlaka idare tarafından

görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

1. MAKİNE ZABİTİ:

a. Eğitim Durumu:

1. En az lise veya lise dengi okul mezunu olmak.

b. Sahip Olunması Gereken Belgeler:

1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş en az Makine Zabiti Yeterliliğinde "Gemi Adamı Sertifikası".

2. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW belgeleri:

a) Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi Belgesi

b) Temel İlk Yardım Eğitimi Belgesi

c) Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi

d) Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi

e) Can Kurtarma Araçlarının Kullanma Yeterliliği Eğitimi Belgesi

f) Makine Vardiyası Tutma Belgesi

3. Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak.

c. Tecrübe: Belgelendirmek kaydıyla;

1. En az iki (2) yıllık Makine Zabiti ve ya daha üst yeterlilikte deniz tecrübesine sahip olmak:

-Türk bayraklı gemilerde çalışmış olanlar; Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile,

-Yabancı bayraklı gemilerde çalışmış olanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat/hizmet belgesi ve Emniyet Müdürlüklerinden alacakları bu hizmetleri kanıtlayan yurt dışı giriş-çıkış bilgilerini gösteren belge ile

belgelendireceklerdir.

2. Başvuru tarihi son günü itibarıyla 45 yaşından gün almamış olmak.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2018, 10:10
YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176