TÜPRAÞ'ta geri sayým baþladý

ÖÝB'nýn Ýnternet sitesinde yer alan duyurusunda, TÜPRAÞ'ýn özelleþtirilmesinde nihai görüþmeler ile açýk artýrmanýn, 12 Eylül Pazartesi yapýlacaðý açýklandý.

TÜPRAÞ'ta geri sayým baþladý

TÜPRAÞ'IN ÝHALESÝ 12 EYLÜL PAZARTESÝ

TÜPRAÞ'ýn özelleþtirilmesi ihalesinde nihai görüþmeler ile açýk artýrma, 12 Eylül Pazartesi günü yapýlacak.

Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn ýnternet sitesinde yer alan duyurusunda, TÜPRAÞ'ýn yüzde 51'ine tekabül eden A Grubu Ýdare hissesinin blok satýþ yoluyla özelleþtirilmesi için 29 Nisan 2005 tarihinden itibaren baþlatýlan ihale sürecinde, 2 Eylül 2005 tarihi itibariyle 9 yatýrýmcýdan ilk tekliflerin alýndýðýna dikkat çekildi.

Açýklamada, "Ýhalenin, 4046 sayýlý Özelleþtirme Uygulamalarýnýn Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun ve Ýhale Þartnamesi hükümleri çerçevesinde 12 Eylül 2005 tarihinde, teklif sahiplerinin müþtereken katýlacaklarý nihai görüþme ve bu görüþmenin sonucunda yapýlacak açýk artýrma ile tamamlanmasý planlanmaktadýr" denildi.

DenizHaber.Com

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176