Traceca stratejisi İstanbul'da çizildi

Ulaştırma Bakanlığı'nın web sitesi www.ubak.gov.tr de yayınlanan TRACECA Ulusal Sekreteri Kaptan Barış Tozar imzalı rapor şöyle:

Traceca stratejisi İstanbul'da çizildi

TRACECA STRATEJİSİ İSTANBUL'DA BELİRLENDİ

Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA)'nın 2015 yılına kadar olan Stratejisini belirlemek üzere oluşturulan Çalışma Grubu Toplantısı 26-27 Eylül 2005 tarihinde İstanbul'da The Marmara Pera Otelinde gerçekleştirilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve TRACECA Ulusal Sekreteri Sn. Barış TOZAR'ın da katılım sağladığı toplantıya Avrupa Komisyonundan yetkililer ile TRACECA üyesi 13 ülkeden Uzmanlar katılmışlardır.

26-27 Eylül 2005 tarihlerinde İstanbul'da yapılan toplantıda, Nisan 2005'de Bakü'de yapılan 4. IGC TRACECA Yıllık Bakanlar Konferansında alınan karar gereğince Daimi Sekretarya ve AB Komisyonun katkılarıyla hazırlanan TRACECA Koridorunun 2015 yıllına yönelik Stratejisini içeren taslak doküman üye ülkeler tarafından müzakere edilmiştir.

Son bir yıl içerisinde ikinci kez Türkiye'de düzenlenen TRACECA toplantısında, TRACECA'ya üye ülkelerin TRACECA programı çerçevesinde 2015 yılına kadar tüm ulaştırma modlarının geliştirmesinde ele alacakları temel öncelikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Söz konusu temel önceliklerin yer aldığı 2005-2015 yılı TRACECA Stratejisi; Avrupa Birliği'nin genişleme sürecine paralel olarak Trans-Avrupa şebekelerinin AB'ne komşu ülkelere genişletilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak üzere kurulan Üst Düzey Çalışma Grubu (High Level Group-HLG)nun çalışma sonuçları, Avrupa Birliği Komşuluk Politikası (ENP) çerçevesinde ülkeler ile yapılan ikili ulaştırma eylem planları ile BM/AEK-BM/ESCAP'ın Avrupa-Asya Ulaşım Bağlantılarının geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmaları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Toplantı sonunda ortaya çıkan taslak Strateji Dokümanı üye ülkelerin Ulaştırma Bakanlıkları tarafından değerlendirildikten sonra Kasım 2005'te Kiev/Ukrayna'da düzenlenecek TRACECA Ulusal Sekreterler Toplantısında nihai hale getirilecek ve IGC TRACECA'nın bir sonraki Bakanlar Konferansında Bakanların onayına sunulacaktır .   

Söz konusu Strateji, gerek AB ile TRACECA arasında gerekse TRACECA ülkelerinin kendi aralarında sürdürülebilir, verimli ve entegre bir çok-modlu ulaştırma sistemini sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda;

Ulaştırmanın kurumsal boyutunun geliştirilmesi ve modernize edilmesi

  • Altyapı şebekelerinin entegrasyonu
  • Kesintisiz Çok-Modlu Yük taşımacılık zincirinin oluşturulması
  • Sınır geçişlerinin iyileştirilmesi
  • Bölgede adil ve açık bir Hava taşımacılık pazarının oluşturulması, AB ile TRACECA bölgesi arasında Hava trafik yönetiminin entegrasyonu
  • TRACECA bölgesinde Taşımacılığın daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirilmesi
    Ulusal Finans programların geliştirilmesi, öncelikli projelere bölgesel ve uluslararası kaynakların yönlendirilmesi
  • IGC TRACECA'nın 2008 yılında uluslararası bir organizasyona dönüştürülmesi .

Konu başlıkları çerçevesinde orta ve uzun vadeli faaliyetler belirlenmiştir. Bu faaliyetlerin, daha sonra oluşturulacak TRACECA Eylem Planı kapsamında önceliklerine göre uygulamaya koyulmasına çalışılacaktır.

Barış TOZAR
TRACECA Ulusal Sekreteri

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176

banner190