Trabzon, Hedeflerini Belirledi...

Toplantı sonuç bildirgesinde, İstanbul-Rize arasında denizyolu deniz taşımacılığının yeniden başlatılarak Karadeniz Turizminin yeniden canlandırılması da yer aldı.

Trabzon, Hedeflerini Belirledi...

“TRABZON EKONOMİSİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ, MEVCUT SORUNLARIN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN TESPİTİ TOPLANTISI” SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI.

Hayati Akbaş- DenizHaber TRABZON-Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda 8. gerçekleştirilen “Trabzon Ekonomisi’nin Geliştirilmesi, Mevcut Sorunların ve Çözüm Önerilerinin Tespiti Toplantısı” sonuç raporu açıklandı.

Katılımcı Listesi:

 • Faruk ÖZAK-Bayındırlık ve İskân Bakanı
 • Nuri OKUTAN-Vali
 • Mustafa CUMUR- Trabzon Milletvekili
 • Volkan CANALİOĞLU- Belediye Başkanı
 • Prof. Dr. Selahattin KÖSE-KTÜ Rektör Yrd.
 • Ali Osman ULUSOY- TTSO Meclis Başkanı
 • Şadan EREN-TTSO Yönetim Kurulu Başkanı
 • Veysel MALKOÇ-Baro Başkanı
 • Muhammet BALTA-İl Genel Meclisi Başkanı
 • Erdal SARAL-Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
 • Zafer SARI-TESOB Başkan Yrd.
 • Birol ARSLANTÜRK-DKİB
 • Suat GÜRKÖK- TÜRSAB
 • Yalçın ORHAN-TSİAD Başkan Yrd.
 • Ahmet Şefik MOLLAMEHMETOĞLU-Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
 • Zekeriya ZENGİN-KARGİD Yönetim Kurulu Üyesi
 • Temel KORKMAZ-KASİYAD Başkanı
 • Veysel Zekai BAK- TSMM Müş. Odası Başkan
 • Yılmaz ODABAŞ-TTMOB Bölge Koordinasyon Kurulu Başkanı
 • Ahmet SARI- MÜSİAD
 • Mustafa DURMUŞ- ASKON Trabzon Şubesi Başkanı
 • Erdoğan BEDER-AK Parti İl Başkanı
 • Lütfi KARAKULLUKÇU- CHP İl Başkanı
 • İsmail AKÇAY-MHP İl Başkan Yrd.


TRABZON EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ MEVCUT SORUNLARIN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN TESPİTİ 2007 YILI İKİNCİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NDA GÜNDEME GELEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

(Sorunlar ve çözüme dönük öneriler konuşmacıların konuşma sırasına göre düzenlenmiş, önem sırası dikkate alınmamıştır.)

 •  Katı atık çalışmaları ve içme suyu projesi, arıtma tesislerinin yetersizliği, Galyan Havzasındaki çalışmaların devam etmesi, hızlandırılması ve tamamlanması, küresel ısınmaya karşı tedbirlerin alınması, su havzalarının ve kırsal alanda kullanılan içme suyu kaynaklarının korunması,
 •  Doğalgaz çalışmaları, (Gümüşhane –Trabzon hattı devam ediyor, uzun sokak ve Trabzonspor bulvarı bağlantıları yapıldı.)
 •  Hafif raylı sistemin ilimize getirilmesi, (proje ihale aşamasında)
 •  Trabzon'un büyük şehir kapsamına alınması, Trabzon gibi uluslararası havaalanı, limanı, üniversitesi olan şehirlerin alt yapı potansiyelleri değerlendirilerek büyük şehir kapsamına alınmasının sağlanması.
 •  Kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının devam etmesi, görsel kirliliğin önlenmesi için yapılan çalışmaların devam etmesi, Çömlekçi ve Esen tepe Mahalleleri'nin kentsel dönüşümü için TOKİ ile işbirliği yapılıyor
 •  Güney Çevre Yolu'nun Karayolları kapsamında yapılması
 •  Demiryolu projelerinin hayata geçirilmesi, (Hopa Trabzon demiryolu projesi, Trabzon'un Trabzon-Erzincan Demiryolu projesi ile ulusal demiryolu bağlantıları ile buluşturulması)
 •  İkinci Tanjant Yolu'nun yapılması ve kent içi trafik sorununun çözümü
 •  Türkiye'nin bazı illerinde uygulanan (TAKBİS) Tapu Kadastro Bilgi Sistemi kapsamına Trabzon'un da alınması
 •  Trabzon'un kongre, konferans ve toplantı şehri olması, Güney bölgeleri ile rekabet imkanlarının sağlanması, (Havayollarında yapılan indirimle ulaşım kolaylığı ve avantajı sağlanıyor)
 •  Trabzon'un sağlık ve eğitim merkezi olması, bu konuda Rusya ve Gürcistan'la bağlantılı çalışmalar yapılması
 •  KTÜ'ye bağlı Devlet Konservatuarı, İletişim Fakültesi ve Spor Akademisi'ne bina tahsis edilmesi ve fiziki imkansızlıklarının giderilmesi. Bu sayede üniversitemize 5000 öğrenci daha alınabilecektir.
 •  Çocuk Onkoloji Hastanesi'nin yapılması
 •  Vakıf üniversitelerinin hayata geçirilmesi, çalışmaların hızlandırılması
 •  Hukuk Fakültesi'nin kurulması için Bakanlar Kurulu Kararı'nın alınması
 •  Meslek Yüksek Okullarının ara eleman ve nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla ilçelerde yaygınlaştırılması
 •  2011 Olimpiyatları için KTÜ içinde olimpiyat köyü oluşturulması için gerekli çalışmanın  başlatılması. 2011 Gençlik Olimpiyatları ile ilgili çalışmalar için oluşturulan komitelere sivil toplum örgütü temsilcilerinin dahil edilmesi ve bu çalışmaların hızlandırılması.
 •  Trabzon Havaalanına ikinci pistin yapılması
 •  ÖTV'siz akaryakıt ile ilgili uygulamaya Trabzon'un dahil edilmesi
 •  Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ürünü fındık ile ilgili  yeni ve kalıcı politikaların belirlenmesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca kurulan Fındık Konseyi'nin çalışmalarını hızlandırılması, ayrıca bir diğer önemli ürünümüz çay içinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca aynı kapsamda bir konseyin kurulması
 •  Tarihi İpekyolu'nun yeniden canlandırılması ve buna bağlı olarak Sarp Kapı ile ilgili başlayan modernizasyon çalışmalarının tamamlanması (modernizasyon çalışmalarının 1 yıl içinde tamamlanması bekleniyor)
 •  Trabzon Serbest Bölgesi'nin yeniden aktif hale getirilmesi, ülkemizde ve bölgemizde  birbirine yakın faaliyet gösteren serbest bölgelerin yeniden revize edilmesi
 •  Kente yeni otogar alanının yapılması
 •  Trabzon'a turizm çalışmaları kapsamında yeni tesislerin kazandırılması için destek verilmesi, turistlerin bölgemizde konaklama sürelerinin uzatılması, düzenlenen fuarlara katılım sağlanarak Trabzon'un tanıtımının etkin şekilde yapılmasının sağlanması, Trabzon'un ve bölgenin turistik değerlerinin tanıtıldığı dokümanlar hazırlanarak bölge illerinde dağıtımının yapılması
 •  İstanbul-Rize arasında denizyolu deniz taşımacılığının yeniden başlatılarak Karadeniz Turizminin yeniden canlandırılması
 •  Turistik ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarının yapılması,
 •  12 ay turizme imkan sağlayacak Çakırgöl projesinin tamamlanması, fizibilite çalışmalarının yapılması
 •  Turizmde KDV oranlarının düşürülmesi
 •  Trabzon Esnaf ve Sanatkarları'na verilen kredilerin şartlarının yeniden düzenlenmesi
 •  Büyük marketlerin şehir dışına çıkarılması,
 •  Bölgemizde çay sektöründe çalıştırılan kaçak işçilerin çalıştırılmasının önlenmesi
 •  Kaçak çayın ülkemize girişini önlemek için gerekli tedbirlerin alınması
 •  İlimizde seracılığın özellikle çiçek seracılığının özendirilmesi ve teşvik edilmesi, Rusya'ya çiçek ihracatı için ön çalışmaların yapılması,
 •  Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sisteminin uygulamaya konulması
  Teşviklerin ülke gerçeklerimizle uyumlu, bölgeler arası dengesizlikleri dikkate alır şekilde yeniden düzenlenmeli.
  Sanayinin ülke genelinde yayılmasını sağlayacak Bölgesel teşvik sisteminin uygulamaya konulması
  Yeni kurulacak Organize sanayi bölgelerinin sanayileşme ve istihdama maksimum katkı sağlaması için katalizör sektörlere tahsis edilmesinin sağlanması
 •  KOBİ 'lerin mali sektöre olan borçlarının yeniden yapılandırılması
 •  Nakliye maliyetleri yönünden bölgemiz ihracatçılarının desteklenmesi
 •  Trabzon Akyazı Tesislerinin yapılması ve Trabzonspor Tesislerinin bu alana taşınması. Trabzonspor tesislerinin bulunduğu mevcut alana Havaalanı ikinci pistinin yapılması, AKYAZI Tesisleri ile ilgili kamuoyu bilincinin oluşturulması için Trabzonspor'unda içinde olacağı kurum ve kuruluşlarla bir toplantı düzenlenmesi
 •  Sokak Çocukları ile ilgili ciddi ve kalıcı çalışmaların yapılması, (Trabzon iş dünyası, bürokratlar, sanatçılar ve siyasileri gençlerle bir araya geleceği toplantılar düzenlemek)
 •  Organize Sanayi Bölgeleri'nin geliştirilmesi ve sayılarının arttırılması Vakfıkebir ve Akçaabat Organize Sanayi Bölgelerinin yapılması
  Yüksek miktarda ödenek sağlanması
  Arazi sorununun çözümü için bölge insanın bilinçlendirilmesi
  Yakınlığı nedeniyle Akçaabat Organize Sanayi Bölgesi’ne öncelik verilmesi
 •  İlimizde Yatırım arazilerinin sınırlı olması,
  Devlet arazilerinin yatırım arazisine dönüştürülmesi, Kamu kurum ve kuruluşlarının elindeki arazilerin  özel İdarece alınarak yatırımlara açılması, Trabzon’un arazi envanterinin hazırlanması
 •  İstihdam- Nitelikli ve ara Eleman Eksikliği
  KOBİ’lerin istihdama yönelik projelerine destek verilmesi, Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyete geçirilmesi, Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sisteminin hayata geçirilmesi, Bölgemize has fındık ve çay  endüstrisi desteklenmeli. Fındıkta mamul madde üretimi özendirilmeli, Trabzon’un içinde bulunduğu Uluslararası Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda sanayileşme anlayışı geliştirilmeli Bilgisayar teknolojileri ve yazılımı başta olmak üzere dünyanın giderek daha çok ilgi duyduğu alanlarda yatırıma öncelik verilmeli, Tarımsal üretim ve hayvancılığın desteklenmesi, Turizmin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda destek sağlanmalı . Halkın turizme katılımını ve desteklenmesi, Mesleki ve Teknik eğitimin piyasa ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve özendirilmesi, özel istihdam bürolarının açılmasının teşvik edilmesi. Kurs ve sertifika programları ile ara eleman yetiştirilmesinin özendirilmesi, iş garantili istihdam projelerine öncelik verilmesi,
 •  Yat Limanının DHL'den Trabzon İl Özel İdaresine devri için gerekli çalışmaların yapılması
 •  Özelleştirilen Çimento Fabrikası'nın 10 yıl içerisinde mevcut yerinden kaldırılması
 •  Doğu Karadeniz'deki enerji ihtiyacının karşılanması için akarsulardan daha fazla yararlanılması, Çoruh ve Aras Nehirleri üzerindeki barajların yapımının hızlandırılması ve ödeneklerin arttırılması, Kanal tipi HES'lerin hukuki süreçlerinin ve havza projelerinin hızlandırılması
 •  ÇED Raporlarının önemsenmesi, yerinde inceleme yapılarak karar verilmesi, doğanın bozulmamasına özen gösterilmesi
 •  Kırsal alanda yol sorunun çözümlenmesi, kırsal alanda çevresel sorunların ortadan kaldırılması için İl Özel İdaresi'nin bütçesinin arttırılması
 •  Yaylalardaki imar sorunun çözümü
 •  Trabzon Adliye Sarayı'nın vakit kaybedilmeden hizmete açılması
 •  Sürmene adliye binasının temelinin atılması ve Akçaabat'ta yeni bir adliye binasının yapılması
 •  Trabzon cezaevinin Araklı ilçesindeki askeri atış alanının bulunduğu yere taşınması ve yerine spor veya eğitim tesisi yapılması
 •  Hava kirliliğinin önlenmesi, Trabzon'a kullanım amaçlı giren kömürün denetlenmesinin sağlanması
 •  Bölgemizdeki maden rezervlerinin ve yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesinin sağlanması
 •  Balıkçılığın Doğu Karadeniz'in bir sanayi sektörüne dönüştürülmesi sağlanmalı ve bir ihracat kalemi olarak değerlendirilmeli
 •  Karadeniz'deki Hidrojen sülfürün önümüzdeki on yıl içinde ekonomiye kazandırılması ve Karadeniz'deki petrol rezervlerinin değerlendirilmesi.
 •  Trabzon'da tarıma dönük yeni politikaların oluşturulması
 •  Nükleer enerji santrallerinin ülkemizde kurulması kapsamında santrallerinin kurulacağı alanlar içinde Trabzon'unda değerlendirilmesinin araştırılması
 •  Küçük Sanayi Sitesinin yeni yer bulunarak mevcut yerinden taşınması


Toplantının sonunda Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk N. Özak, Vali Nuri Okutan ve Milletvekili Mustafa Cumur, Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu yapılan görüşmelerin ve tespit edilen sorunların son durumları ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, çözüm noktasında gerekli çalışmaların devam edeceğini bildirdiler.
Bakan Faruk Özak, yukarıda gündeme gelen sorunlar ve çözümüne dönük önerilerle ilgili gelişmeler, gelinen durum hakkında katılımcıları bilgilendirdi.


Toplantıda daha önce gündeme gelen ve çözüme kavuşturulmuş olan konular gözden geçirildi.

2002 YILINDAN BUGÜNE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTILARIN TRABZON’A KAZANDIRDIKLARI

Toplantılar, Trabzon’da birlikten doğan güç ve sinerjinin yaratılması açısından çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Bu güç ve birliktelik sayesinde 2002 yılından beri ele alınan konular içinde;

1. ÇİMENTO FABRİKASI
(ÇÖZÜMLENDİ -SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ, FABRİKANIN 10 YIL İÇİNDE MEVCUT YERİNDEN TAŞINMASI ŞARTI GETİRİLDİ)


2. TEŞVİK
(ÇÖZÜMLENDİ- SEKTÖREL VE BÖLGESEL TEŞVİK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR)

3. BEŞİKDÜZÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN EKSİKLERİ VE VAKFIKEBİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
(ÇÖZÜMLENDİ- BEŞİKDÜZÜ’NDE ARSA TAHSİSİ YAPILDI VAKFIKEBİR KAMULŞATIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR)

4. TEKNOPARK
(ÇÖZÜMLENDİ- TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILDI)

5. TOPLU KONUT PROJESİ,
(ÇÖZÜMLENDİ)

6. KENT VİTRİNİ (REVİZYON İMAR PLANI)
(ÇÖZÜMLENDİ- ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR )

7. ZAĞNOS VE TABAKHANE SEMTLERİNDE TARİHİ DOKUNUN RESTORASYONU,
(ÇÖZÜMLENDİ- ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR )

8. SAHİL GEÇİŞ YOLUNUN TAMAMLANMASI,
(ÇÖZÜMLENDİ

9. TANJANT’IN BİTİRİLMESİ,
(ÇÖZÜMLENDİ)

10. LİMANIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
(ÇÖZÜMLENDİ)

11. TRABZON DÜNYA TİCARET MERKEZİNİN BİTİRİLMESİ
(ÇÖZÜMLENDİ)

12. DOĞAL GAZIN İLİMİZE GETİRİLMESİ
(ÇÖZÜMLENDİ- ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR)

13. YENİAY TERSANESİ
(ÇÖZÜMLENDİ -ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR)

14. TEKEL BİNASININ DURUMUNUN NETLEŞTİRİLMESİ,
(ÇÖZÜMLENDİ)

15. KARADENİZ OLİMPİYATLARININ TRABZON’DA YAPILMASI
(ÇÖZÜMLENDİ)

16. YAT LİMANININ YAPILMASI,
(ÇÖZÜMLENDİ)

17. KAYABAŞI YAYLASININ HİZMETE AÇILMASI,
(ÇÖZÜMLENDİ)

18. K.T.Ü. TIP FAKÜLTESİ EK BİNASININ TEFRİŞİ,
(ÇÖZÜMLENDİ)

19. K.T.Ü. BÜNYESİNDE AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DİŞÇİLİK VE ECZACILIK FAKÜLTELERİNİN ÖNCELİKLİ OLARAK AÇILMASI,
(ÇÖZÜMLENDİ- DİŞÇİLİK FAKÜLTESİ AÇILDI)

20. K.T.Ü. BÜNYESİNDE İLETİŞİM, HUKUK, MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNİN KURULMASI,
(ÇÖZÜMLENDİ- İLETİŞİM, MESLEKİ EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ AÇILDI

21. MOBESE İHALESİ YAPILDI
(ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR)

Gündeme alınan ve çalışmaları devam edenler;

1. TRABZON’UN FUARLAR, KONGRELER, TOPLANTILAR VE BUNA BAĞLI OLARAK TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ,
(ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR, ÖNEMLİ MESAFLER ALINDI. TDTM’NİN FAALİYETE GEÇMESİ İLE İLİMİZDE DÜZENLENEN FUARLARIN SAYISI VE NİTELİĞİ ARTMIŞ, 2004–2005–2006 YILLARINDA TRABZON BİRÇOK ULUSAL KONGRE VE TOPLANTIYA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTIR.)

2. GÜNEY ÇEVRE YOLU
(ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR- PROJESİ HAZIRLANDI)

3. GAP- TRABZON RUSYA BAĞLANTILI OTOYOL  VE DEMİRYOLU PROJESİ,
(ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR-DPT’NİN PROJELERİ İÇİNE ALINDI.)

4. TRABZON- BATUM DEMİRYOLU PROJESİ
(ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR)

5. ATASU GALYAN BARAJI
(ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR)

6.  ÇAKIRGÖL PROJESİ
(ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR)

8. TRABZON’UN BÖLGENİN SAĞLIK MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ
(ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR, ÖNEMLİ MESAFLER ALINDI- YAPIMINA BAŞLANAN HASTANELER KTÜ TIP FAKÜLTESİNDEKİ GELİŞMELER SAĞLIK YATIRIMLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR)

9. TRABZON’UN BÖLGENİN EĞİTİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ
(ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR, ÖNEMLİ MESAFLER ALINDI-ÖZEL ÜNİVERSİTELER VE KTÜ BÜNYESİNDE YENİ AÇILAN FAKÜLTELER)

10. TRABZON’DA ÖZEL ÜNİVERSİTE KURULMASI VE DESTEKLENMESİ,
(ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR)

11. KATI ATIK PROJESİNİN BİTİRİLMESİ,
(ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR)

12. ÇÖP SORUNU,
(ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR)

31. KAPASİTESİ VE İŞLEVİ BÜYÜYEN TRABZON HAVAALANINA İHTİYACI KARŞILAYACAK YENİ PİST YAPILMASI
(ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR)

32. DOĞU KARADENİZ BÖLGE TURİZM MASTER PLANININ HAZIRLANMASI (BÖLGE TURİZM POTANSİYELİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ)
(ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR)

Hayati Akbaş/DenizHaber Trabzon

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176