MARPOL 1997 Protokolü Yürürlüğe Girdi

MARPOL 73/78'in 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6438 sayılı Kanun 15 Mart 2013 tarih ve 28588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MARPOL 1997 Protokolü Yürürlüğe Girdi

1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslar arası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6438   sayılı Kanun” 15 Mart 2013 tarih ve 28588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Protokol, MARPOL'ün VI. Ek'i olarak Sözleşmeye dahil edilmiş ve 1997 yılında toplanan diplomatik konferansta kabul edilerek 2005 yılında onaylayan devletler ve uluslararası sularda yürürlüğe girmişti.

 

Ek'te yer alan kurallarla gemilerden kaynaklanan sülfür oksit ve azot oksit emisyonlarına sınır getiriliyor, ayrıca ozon katmanına zarar veren gazların salınımı da yasaklanıyor. 

 

Türkiye'nin Sözleşme Ek'ini uygulayacağı anlamına gelen Kanun, şöyle:


 

 

15 Mart 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28588

KANUN

1978 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK 1973 TARİHLİ DENİZLERİN GEMİLER

TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI

SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 1997 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6438                                                               Kabul Tarihi: 26/2/2013

MADDE 1 – (1) 26 Eylül 1997 tarihinde kabul edilen “1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolü”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Protokolün teknik eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176