Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmî Gazete’de Limanlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarih: Kategori: Yönetmelikler

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik

13 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30450

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Liman idari sahasını aşarak sefer yapacak ticaret gemisinin ve deniz araçlarının kıyı tesisinden çıkışı, liman başkanlığınca düzenlenen ve geminin/deniz aracının adı, cinsi, bayrağı, IMO numarası, çağrı işareti, tonaj bilgileri ile kaptanın adı, gittiği ülke/liman ve bunun gibi bilgileri içeren ve şekli İdare tarafından belirlenen Liman Çıkış Belgesi ile yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Liman idari sahasında çalışan yerel trafik kapsamındaki gemiler ile liman başkanlığınca uygun görülen diğer gemi ve deniz araçları haricindeki tüm gemi ve deniz araçları trafik ayırım düzenine uyarak seyir yapar.”

“(5) Teknik nedenlerle seyir emniyeti açısından trafik ayırım düzenini terk etmek zorunda olan gemiler, ilgili Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine veya liman başkanlığına bilgi vermek kaydıyla trafik ayırım düzeninden çıkabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Uğraksız geçiş niteliğinde olup, sefer talimatı bekleme, arıza sonucu yedek parça ve/veya teknisyen temini, kötü hava koşullarından dolayı sığınma, personel değişimi ve liman başkanlığınca kabul edilen mazeretli hallerde; gemi ve deniz araçları önceden liman başkanlığına veya Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine veyahut kılavuzluk teşkilatına telsizle bilgi vererek demirleme ordinosu almadan liman idari sahasında liman başkanlığınca belirlenen sahalara demirleyebilirler. Bu bildirimin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve/veya kılavuzluk teşkilatına yapılması halinde bildirimi alan, derhal liman başkanlığına bilgi verir. Bu şekilde demirleyen gemi ve deniz araçları, demirleme süresinin 168 saati aşması halinde demirleme ordinosu alırlar.”

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176