K.Deniz Petrol ve Gaz Zirvesi Başlıyor

Açılış konuşmasını Enerji Bakanı Hilmi Güler'in yapacağı zirveye sitemiz yazarlarından Kapt. Cahit İstikbal zirveye konuşmacı olarak katılıyor.

K.Deniz Petrol ve Gaz Zirvesi Başlıyor

K.Deniz Petrol ve Gaz Zirvesi Başlıyor.

5-6 Eylül 2007 tarihlerinde Polat Renaissance Otel'de yapılacak zirvenin açılış konuşmasını Enerji Bakanı Hilmi Güler yapacak.

Zirvenin ilk günü akşamında konuklara Semiremis-2 yatı ile boğaz turunda akşam yemeği sunulacak.

Zirvenin 2. Gününde ise "Türk Boğazlarında Güvenlik ve emniyet" konusu masaya yatırılıyor.

Denizcilik Müsteşarlığı adına Uzman Onur Sarı'nın; Chevron Turkey Exploration Genel Müdürü John A.Connor'un;  SeaDarQ A.B. İdari Müdürü Geert Mosterjik'in; Seacor Çevre Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcısı David Cook'un ve Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı ve Dünya Kılavuz Kaptanlar Birliği Başkan Yardımcısı Cahit İstikbalin konuşmacı olduğu bu bölümde; Karadeniz çevresinin güvenliği, arama, üretim ve taşımacılık  faaliyetlerinin çevreye etkisi, Türk Boğazları'nın güvenliği, boru hattı inşaatının çevreye etkileri konusundaki tartışmalı konular , enerji emniyeti ve tedarik güvenliği gibi konular işlenecek.

Zirve, 6 Eylül akşamı verilecek gala yemeği ile sona eriyor.

Zirvenin tam programı şu şekilde:

Oturum Başlıkları

Ana Aktörler ve Stratejileri

Karadeniz petrol ve doğal gaz rezervlerinin geliştirilmesi için bölgesel işbirliği ve Karadeniz’in denizde ve kıyıda sahip olduğu doğal kaynaklarını geliştirmek için gerekli olan yatırımlar.

Yeni Boru Hattı Güzergahları

Planlanan boru hattı projeleri ve bu projelerin bölgesel işbirliğini şekillendirmedeki rolleri, enerji arzının bölgesel değerlendirmesi, küresel talepler, taşımacılık seçenekleri ve bunların bölgesel petrol ve doğal gaz sektörlerine etkileri, Karadeniz bölgesinden geçen karlı ve güvenli boru hatları, bölgede enerji taşımacılığı alanında AB’nin desteği

Arama ve Üretim Faaliyetleri

Karadeniz havzasında gerçekleştirilen mevcut arama faaliyetleri: Karadeniz’de doğal kaynakların aranmasında sanayi ve hükümetler arasında işbirliği, yeni sondaj projeleri, Karadeniz’de gerçekleştirilen arama çalışmaları hakkında güncel bilgiler ve en yeni sonuçlar, ana aktörlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak bir Paylaşım Anlaşması çerçevesinde İşletmeciler Kulübü oluşturulması, deniz sahalarında yeni petrol arama çalışmaları

Deniz Teknolojisinde Yaşanan Zorluklar

Boğazlardan geçişler, derin sondaj projeleri, verimli doğal gaz ve petrol üretimi, Karadeniz’in Mavi Akım boru hattı projesi işe geçilmesi, sondaj ve üretim tesislerinde güvenlik ve risk, gaz hidrasyonundan kaçınılması, derin sularda deprem araştırmaları

Çevre ve Türk Boğazlarının Güvenliği

Karadeniz’de çevre güvenliği: arama faaliyetlerinin etkisi, üretim ve taşımacılık faaliyetleri, Türk Boğazlarının güvenliği, boru hattı inşaatlarının çevresel etkileri üzerine tartışmalar, enerji güvenliği ve arz güvenliği

Bölgesel İşbirliği ve AB İlişkileri

Avrupa piyasalarındaki petrol ve doğal gaz taleplerinin analizi ve Karadeniz tedarikçilerinin rolü, Karadeniz petrol ve doğal gazının üreticileri, taşımacıları ve tüketicileri, AB inisiyatifleri aracılığıyla bölgeler arası işbirliği, Doğu ve Batı arasında köprü görevi gören bir ülke olarak Türkiye’nin rolü.

PROGRAM
1. Gün – Çarşamba 5 Eylül 2007
08.30

Karşılama, Kahve Servisi ve Kayıt

09.30
Resmi Açılış
Mehmet Uysal
Genel Müdür Vekili, TPAO

İsmail Bahtiyar
Başkan, TPJD
Murat Sungar
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü,Genel Sekreteri 1. Yardımcısı
Selim Kuneralp
Dış İşleri Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı
10:00
Açılış Oturumu
Dr. M. Hilmi Güler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti
H.E. Genc Ruli
Sanayi ve Ticaret Bakanı, Arnavutluk
Natiq A. Aliyev
Sanayi ve Enerji Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti
Vladimir Antosii
Endüstri ve Altyapı Bakanı, Moldova
Yuriy Boyko
Yakıt ve Enerji Bakanı, Ukrayna
Valentin Ivanov
Ekonomi ve Enerji Bakanı, Moldova
Andre Mernier
Genel Sekreter, Enerji Şartı Sekreteryası
Alvaro Silva Calderon
OPEC Eski Genel Sekreteri, WPC Venezuella Ulusal Komitesi Başkanı
12:00

BSOGS 2007 Resmi Fuar Açılışı ve VIP Turu
Delegeler Karadeniz Petrol ve Doğal Gaz Zirvesi 2007 Fuarının açılış törenine ve VİP Turuna katılma fırsatı bulacaktır.

12:30

Öğle Yemeği

13.30 Oturum 1: Ana Aktörler ve Stratejileri
Karadeniz petrol ve doğal gaz rezervlerinin geliştirilmesi için bölgesel işbirliği ve Karadeniz’in denizde ve kıyıda sahip olduğu doğal kaynaklarını geliştirmek için gerekli olan yatırımlar.

Oturum Başkanı:
Mehmet Uysal
Genel Müdür Vekili, TPAO


Rovnag Abdullayev
Genel Müdür, SOCAR
H. Saltuk Düzyol
Genel Müdür, BOTAŞ
Werner Ladwein
İcra Kurulu Üyesi, Petrom SA
Thomas Bard
Avrasya İş İlişkileri Birimi, Arama ve Yeni Girişimler Müdürü, Chevron Uluslararası Arama ve Üretim Şirketi
15.00

Kahve Molası

15:30Oturum 2: Yeni Boru Hatları Güzergahları
Planlanan boru hattı projeleri ve bu projelerin bölgesel işbirliğini şekillendirmedeki rolleri, enerji arzının bölgesel değerlendirmesi, küresel talepler, taşımacılık seçenekleri ve bunların bölgesel petrol ve doğal gaz sektörlerine etkileri, Karadeniz bölgesinden geçen karlı ve güvenli boru hatları, bölgede enerji taşımacılığı alanında AB’nin desteği

Oturum Başkanı:
Cenk PALA
Strateji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanı, BOTAŞ


Warren Phillips
Mali Müdür, AMBO LLC
Emre Engür
Tedarikçi, Nabucco Gas Pipeline International Şirketi ve Uluslararası Projeler Daire Başkanı, BOTAŞ
Luis Coimbra
Avrasya İş İlişkileri Birimi, Pazarlama ve Taşımacılık Müdürü, Chevron Uluslararası Arama ve Üretim Şirketi
17.00Birinci Günün Kapanışı
19.00

Boğaz Turu ve Akşam Yemeği (Semiramis-2 Yatı)

2. Gün - Perşembe 6 Eylül 2007
09:00Oturum 3: Arama ve Üretim Faaliyetleri
Karadeniz havzasında gerçekleştirilen mevcut arama faaliyetleri: Karadeniz’de doğal kaynakların aranmasında sanayi ve hükümetler arasında işbirliği, yeni sondaj projeleri, Karadeniz’de gerçekleştirilen arama çalışmaları hakkında güncel bilgiler ve en yeni sonuçlar, ana aktörlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak bir Paylaşım Anlaşması çerçevesinde İşletmeciler Kulübü oluşturulması, deniz sahalarında yeni petrol arama çalışmaları

Oturum Başkanı:
Hugh G. McDowel
Genel Müdür, BP-Gürcistan


Gene Van Dyke
Vanco Energy Şirketi Genel Müdürü
Ahmet Faruk Öner
Arama Daire Başkanı, TPAO
Hans Hutta
Şube Müdürü, OMV, Bulgaristan
Joachim Mueller
Arama Jeoloğu, Chevron Arama Teknolojileri Şirketi
10.30

Kahve Molası

11:00

Oturum 4: Deniz Teknolojisinde Yaşanan Zorluklar
Boğazlardan geçişler, derin sondaj projeleri, verimli doğal gaz ve petrol üretimi, Karadeniz’in Mavi Akım boru hattı projesi işe geçilmesi, sondaj ve üretim tesislerinde güvenlik ve risk, gaz hidrasyonundan kaçınılması, derin sularda deprem araştırmaları

Oturum Başkanı:
Ed Palmer
Bölge Jeofizik Müdürü, Avrupa Westrengeco


Chris Carstens
Sondaj Mühendisliği Müdürü, Chevron Uluslararası Arama ve Üretim Şirketi
Paulo M. Carvalho
Genel Müdür, Petrobras Petro ve Gaz Şirketi
V.V. Gladun
Jeoloji ve Kuyular Daire Başkanı, Naftogaz Ukrayna

12:30Öğle Yemeği
13:30Oturum 5: Çevre ve Türk Boğazlarının Güvenliği
Karadeniz’de çevre güvenliği: arama faaliyetlerinin etkisi, üretim ve taşımacılık faaliyetleri, Türk Boğazlarının güvenliği, boru hattı inşaatlarının çevresel etkileri üzerine tartışmalar, enerji güvenliği ve arz güvenliği

Oturum Başkanları:

John A. Connor
Genel Müdür, Chevron Türkiye Arama

Kjell Landin
Genel Müdür, Chevron Türkiye Arama


Geert Mosterdijk
Müdür, SeadarQ A.B.
David Cook
Kıdemli Başkan Vekili, Seacor Çevre Hizmetleri A.Ş.
Cahit İstikbal
Başkan Yardımcısı, Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Derneği (IMPA)
Muhammet Ecel
Karadeniz Bölge Müdürü, Kıyı Yönetimi Bürosu, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Onur Sarı
Uzman, Denizcilik İşleri Müsteşarlığı, Türkiye
15.00

Kahve Molası

15:30Oturum 6: Bölgesel İşbirliği ve AB İlişkileri
Avrupa piyasalarındaki petrol ve doğal gaz taleplerinin analizi ve Karadeniz tedarikçilerinin rolü, Karadeniz petrol ve doğal gazının üreticileri, taşımacıları ve tüketicileri, AB inisiyatifleri aracılığıyla bölgeler arası işbirliği, Doğu ve Batı arasında köprü görevi gören bir ülke olarak Türkiye’nin rolü

Oturum Başkanı:
John Roberts
Enerji Güvenliği Uzmanı, Platts


Eugene Khartukov
Genel Müdür, Petrol Çalışmaları Merkezi
Gürbüz Gönül
Uzman, Enerji Ünitesi Sekreterliği
Burçin Pamuksuz
Sektör Yönetcisi, Enerji, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
17.00 İkinci Günün Kapanışı
19.00

Gala Yemeği

Genel Bilgiler 
TARİH                             
05-06  Eylül 2007

YER
Polat Renaissance İstanbul Hotel
İstanbul-TÜRKİYE

ADRES
Sahil Cad.No:2 34149 Yeşilyurt İstanbul-TÜRKİYE
Tel:+90 212 414 18 00 • Fax : +90 212 414 19 70

DİL                            
Türkçe- İngilizce
Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde simultane çeviri yapılacaktır.

SUNUM BAŞVURULARININ YAPILACAĞI DİLLER
Türkçe-İngilizce

İPTAL KOŞULLARI

Kayıt,Konaklama,Sergi Alanı ve Yarım Günlük Tur Programları başvurularında 3 Ağustos 2007 tarihine kadar yapılacak iptallerde yapılmış olan ödemenin %50’si iade edilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde iade yapılmayacaktır. Tüm iadeler zirve bitiminden sonra yapılacaktır.

YAKA KARTI

Tüm katılımcılara ve refakatçilere yaka kartı dağıtılacaktır. Yaka Kartı olmayan misafirler zirve  aktivitelerine katılamayacaktır. Stand Görevlilerine dağıtılacak yaka kartı sadece sergi alanında kullanılabilecektir. Stand sahipleri Delege Kayıt Bedelini ödeyerek delegelere sunulan tüm hizmetlerden faydalanabilecektir.
 

DenizHaber.Com

YORUM EKLE
YORUMLAR
Cem Koşal
Cem Koşal - 12 yıl Önce

bp-amoco sirketinin artik yarisina sahip oldugu petroldur. yapilan anlasmaya gore tpaonun payi 50%dir. zaten buyuk ihtimalle de milyarlarca dolarlik cash call'lar sayesinde bu 50% de zaman icinde sifira dogru yaklasacaktir. anlasmaya gore petrol bulunana kadar bp arama faaliyetleri masraflarini ustlenmistir. bulunduktan sonra uretime gecmek icin katlanilacak masraflar ve uretilen petrol ise 50-50 paylasilacaktir.iki ihtimal var, biri uretim masraflarini tpao karsilayamayacak ve bu yuzden paylasim orani zamanla dusecek, ikincisi bp burada petrol yok diyecek ve sonra arama ruhsatini tpaoya sattiracak ve daha sonra oradaki petrolu kendi cikaracak. ikinci ihtimal buyuk tepki doguracagindan uzak oldugu kanaatindeyim. ama belli olmaz ingilizlerin isine. ab'ye girisimizi bosuna desteklemiyor olabilirler. natoya kan karsiligi girmistik, abye de petrol karsiligi girmisiz cok mu?karadeniz karadeniz

firtinalar icindeyiz

dort karanfil verdik sana

her biri bir engin denizdaglarda kır cicekleri

sevgi dolu yurekleri

dogdu ulkemin ustune

gunesten sicak gozleridagda yanar bir top cicek

hepsi bir yumruk bir yurek

bahar eylediler kisi

geceyi gunduz ederekaclik karanlik bir yandan

her taraf zindan mi zindan

ates yakip isindilar

elleri çozundu kindankaradeniz karadeniz

firtinalar icindeyiz

banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176