Kazalar Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Türkiye Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ulusal Çalıştayı ETRA’07 sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede deniz kazaları ile ilgili önerilere de yer verildi.

Kazalar Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Kazalar Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

13-15 Haziran 2007 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Türkiye Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ulusal Çalıştayı ETRA’07 sonuç bildirgesi yayınlandı.

Bildirgede deniz kazaları ve dar ve kritik sulardaki kazalar ile ilgili önerilere de yer verildi.

Dar ve kritik sulardaki kazalarda insan hatalarının kazalarda oynadığı yüksek role dikkat çekilerek, insan hatalarını en aza indirebilmek için özellikle İstanbul Boğazından geçişte kılavuz kaptan alınmasının önemi vurgulandı.

Çalıştay'da deniz kazaları ile ilgili oturumlarda ortaya çıkan öneriler sonuç raporunda şu şekilde yer aldı:

4B DENİZ KAZALARI-1

  • Deniz Kazaları İnceleme Komisyonu (DEKİK)’nun, diğer bazı ülkelerde olduğu gibi gerektiğinde idareyi bile inceleyebilecek şekilde bağımsız olması, tamamen deniz kazalarını incelemeye tahsis edilmiş yeterli kriterlere uygun personel sayısının artırılması, Deniz Emniyeti Kanunun bir an önce yasalaşmasının sağlanarak yönetmeliğin üstünde bir mevzuatla hukuki altyapısının oluşturulması gerekmektedir.
  • Üniversiteler DEKİK’e bilimsel ve teknik yönden destek olmalıdır.

5B DENİZ KAZALARI 1

  • Deniz kazaları incelemeleri sonucunda ulaşılan tavsiyeler bir dergi ile yayınlanarak denizcilik sektörünün ilgili tüm kurum ve kuruluşlarına ulaştırılabilecektir.
  • Kıyı tesisleri, yükleme boşaltma esnasında oluşabilecek deniz kazalarını önlemede daha dikkatli olmalıdır. 

6B DAR VE KRİTİK SULARDAKİ KAZALAR

  • Deniz kazalarının %80’inden fazlasının insan hatasından meydana geldiği dikkate alındığında İstanbul Boğazı’ndan geçişte uğraksız geçen gemiler dahil, tüm gemilerin Raporlama Sistemi ve kılavuzluk hizmetlerinden yararlanılmasının teşvik edilmesi gerekmektedir.
  • İstanbul Boğazı’nda kıyı boyunca yol, cadde, bina, restaurant ve eğlence merkezlerinin aydınlatmalarının yol açtığı ışık kirliliği kazalara neden olmakta olup mevcut seyir yardımcılarına (fenerler vb.) yönelik iyileştirici çalışmalara devam edilmeli, eksiklikleri giderilmeli, seyir yardımcılarının sayısı, görünme mesafeleri ve güçleri arttırılmalıdır.
  • Olası bir deniz kazasının etkilerini en aza indirmek için yeterli malzeme, teçhizat ve deneyimli personel bulunduran Acil Müdahale İstasyonları kurulmalıdır. Özellikle tanker kazaları neticesinde deniz ve kıyılarda meydana gelebilecek yangınlara müdahale ve çevreye olabilecek zararların en aza indirgenmesi amacıyla Deniz İtfaiye Teşkilatı kurulmalıdır.
  • GPS, ECDIS (Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi) gibi seyir cihazlarının çeşitlendirilmesi ve köprü üstü seyir cihazlarının gemi adamları tarafından daha iyi yansıtılmasının sağlanması gereklidir. 
  • Seyir emniyetini sağlamak amacıyla İstanbul Boğazı’nda “Kaza Kara Noktalarının” seyir düzenine göre belirlenmesi ve “Risk Yönetimi” çalışmalarının yapılması gereklidir. 
DenizHaber.Com


 

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176