Kazak petrolüne Bakü-Ceyhan yolu

Statoil, BTC petrol boru hattýna, Hazar denizi altýndan yapýlacak Aktav-Bakü boru hattý ile Kazak petrolünün katacak bir projeye katýlmaya hazýr olduðunu açýkladý.

Kazak petrolüne Bakü-Ceyhan yolu

NORVEÇ petrol þirketi Statoil, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattýna, Hazar denizi altýndan yapýlacak Aktav-Bakü boru hattý ile Kazak petrolünün katacak bir projeye katýlmaya hazýr olduðunu açýklandý.

KAZAKÝSTAN'ýn BTC projesine katýlmasýna iliþkin anlaþmanýn bu yýl içinde Kazakistan ile Azerbaycan arasýnda imzalanmasýnýn beklendi de açýklandý. Statoil BTC projesinde yüzde 8.71 paya sahip...

Söz konusu anlaþma imzalandýktan sonra Kazak petrolünün BTC'ye ulaþtýrýlmasý için bazý projeler düþünülüyor. Bu projeler arasýnda Aktav ile Bakü arasýnda Hazar denizi altýndan yapýlacak bir boru hattý projesi de bulunuyor.


Rettedal, Statoil þirketinin Hazar denizi altýndan Aktav-Bakü petrol boru hattý yapýmý projesinde yer almaya hazýr olduðunu, Kazakistan tarafýnýn da böyle bir projeyi göz ardý etmediðini söyledi.

BTC projesinde yüzde 8.71 paya sahip olan Statoil, Hazar'ýn Kazakistan sektöründe Kazakistan ile petrol üretimi konusunda da geçen yýl bir mutabakat protokolü imzalamýþtý.

(DenizHaber.Com)

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176

banner190