İstanbul'da Akaryakıta Kültür Zammı

Büyükşehir Belediyesi Brüksel’de doğrudan ofis açıp, "2010 Avrupa Kültür Başkenti" hazırlıklarını hızlandırırken, akaryakıta üç yıl boyunca 1-1.5 Ykr zam yapmak için harekete geçti

İstanbul'da Akaryakıta Kültür Zammı

İstanbul'da Akaryakıta Kültür Zammı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Brüksel’de doğrudan ofis açıp, "2010 Avrupa Kültür Başkenti" hazırlıklarını hızlandırırken, hükümet de harcamalara kaynak yaratmak için akaryakıta üç yıl boyunca 1-1.5 Ykr zam yapmak için harekete geçti. Amme Alacakları Tasarısı’na konulan "Akaryakıta İstanbul zammı" maddesi 750 milyon YTL kaynak yaratacak.

HÜKÜMET, Meclis’te görüşülen Amme Alacakları Tasarısının içine sürpriz şekilde benzin ve motorine ÖTV zammı koydu. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında yapılacak harcamalara kaynak sağlamak amacıyla Fon oluşturulacak. Fonun gelirleri, benzinin ÖTV’sine litre başına 1.5 Ykr, motorin türlerine de litre başına 1 Ykr zam yapılacak. 3 yıl boyunca sürecek uygulamadan, Fona 750 milyon YTL kaynak sağlanması öngörülüyor.

18 ÖNERGE KABUL: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, önceki gece TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Tasarının görüşmelerinden 18 önerge kabul edildi. İktidar ve muhalafetin ortak önergeleriyle, alt komisyonda yapılan değişikliklere yenileri eklendi. Çok sayıda değişikliğin yapıldığı tasarıya göre, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında kurulan ajansa yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı, vergiden düşülecek.

SPOR KULÜPLERİNE SÜRE: Spor kulüplerinin vergi borçları, tecil edilebilecek. 1 Temmuz 2008 tarihine kadar yapılacak müracaatlara uygulanmak üzere, spor kulüplerinin 31 Mart 2008 tarihine kadar olan vergi ve ssk prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve faizleri 10 yıl süre ertelenecek.

100 BİN YTL BORCU OLANA YASAK: Vergi borcu olanların yurtdışına çıkışına yönelik borç miktarında da değişikliğe gidildi. Bugüne kadar 15 bin YTL vergi borcu olanların yurtdışına çıkışına yasak uygulanırken, tasarı ile yurt dışı çıkış tahdidi, 100 bin YTL ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanacak.

50 BİN YTL’YE KADAR TEMİNAT YOK: Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veya haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunun çok zor duruma düşürecekse, amme alacakları, 36 ayı geçmemek üzere tecil edilebilecek. Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 50 bin YTL’yi aşmadığı takdirde teminat aranmayacak.

Vergi borcu olan ev tapusunu alamayacak

AMME Alacakları’yla ilgili tasarı ile "vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge" aranılması zorunluluğu getirilen işlemler genişletildi.

Buna göre, "Silah taşınması ve bulundurulması, yapı kullanma izni alımı, bina inşaat harcı, eski eser ve define arama izni alımı, avcılık belgesi alımı, maden arama izni, özel yat kayıtları" gibi işlemlerde vergi borcunun olmadığını ispat gerekecek.

Tasarıya göre tapu işlemlerinde de vergi borcu bulunmaması şartı aranacak. Buna göre, ev alan bir kişi tapu dairesinde tapu işlemleri yaptırırken, yanında vergi dairesinden aldığı "Vergi borcu yoktur" yazısını ibraz etmek zorunda olacak.

Vergi borcu bulunanlar marka tescili de yaptıramayacak, petrol arama izni alamayacak.

Bunun yanısıra, tekel ürünleri satma izni, tıbbi ürünleri satma izni, özel hastane açma izni, avukatlık bürosu açma izni, özel okul açma izni, özel sürücü kursu açma izni ve turizm tesisi açma izni alamayacak.

Ayrıca müteahhitlik karnesi, özel tv ve radyo kurma izni, banka ve özel finans kurumu açma izni, sigorta şirketleri izin belgesi, döviz büfesi açma izin belgesi alamayacak ve trafik harçlarına konu olan işlemleri için de "Vergi borcu yoktur" belgesi istenecek.

Okullara kurumlar vergisinde muafiyet

MİLLİ Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler nedeniyle 1 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arısında Kurumlar Vergisi alınmayacak.

Hürriyet

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176