Hepimizin Odası Hareketi "Yönetim Anlayışı Kıtapçığı" Yayınladı

İMEAK Deniz Ticaret Odası şube seçimlerinde oldukça başarılı sonuçlar alan Hepimizin Odası Hareketi, 8 Nisan'da yapılacak merkez seçimleri için "Yönetim Anlayışı" kitapçığını oda üyeleri ile paylaştı.

Hepimizin Odası Hareketi "Yönetim Anlayışı Kıtapçığı" Yayınladı

Hepimizin Odası Hareketi Yönetim Anlayışını Yayınladı

İMEAK Deniz Ticaret Odası şube seçimlerinde oldukça başarılı sonuçlar alan Hepimizin Odası Hareketi, 8 Nisan'da yapılacak merkez seçimleri için "Yönetim Anlayışı" kitapçığını oda üyeleri ile paylaştı.

Kitapçığı İndirmek İçin Tıklayın

YÖNETİM TAAHHÜDÜ

Denizciliğin bütün meslek kollarında gelişmesi ve ticaret hacminin arttırılması için; mesleki, ticari ve toplumsal kalkınmayı destekleyecek çalışmalar yapmak, üyelerinin hukukunu ulusal ve uluslararası her zeminde korumak Deniz Ticaret Odasının ve yönetiminin ortak davası olacaktır. 

Üyelerimizin sağladığı Oda kaynaklarını, ulusal ve uluslararası fırsatlar çerçevesinde üyelerimiz ve ülkemiz için zenginliğe dönüştürebilecek teknik, mesleki, hukuki ve sektörel yeterliliğe ulaşabilmek, yüksek nitelikli hizmet sunmak Deniz Ticaret Odasının gelecek dönemdeki en önemli görevi olacaktır. 

Deniz Ticaret Odası olarak; üyelerimiz ve işleri denizde kesişen bütün paydaşlarımızla ortak çıkarlarımız doğrultusunda çalışmak ve denizcilik geleneğinin gerektirdiği iş ahlâkından taviz vermemek, önceliğimiz olacaktır. 

YÖNETİM YAKLAŞIMI

Deniz Ticaret Odası yönetimi asıllar, vekiller ve profesyoneller olmak üzere üç kavram üzerine temellendirilecektir:

Odamızın bütün üyeleri Odanın asıllarıdır.

Asılların seçtiği; Meslek Komiteleri, Yönetim Kurulu ve Oda Meclisi’nde bulunan üyeler vekillerdir. Asılların beklenti, görüş ve tavsiyeleri vekillerce hayata geçirilecektir.

Vekillerin asıllar adına istihdam ettiği, Odanın faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli mesleki ve sosyal yeterliliklere sahip kişiler profesyonellerdir.

Asıllarla Oda ilişkileri “iyi yönetişim (good governance)” esaslarına göre yürütülecektir. Vekiller seçildikleri organlarda (Meclis, yönetim kurulu veya komite üyeliği) asılların hukukunu koruma bilinciyle çalışacak, Odanın temsil organlarında alınan bütün kararlar hakkında asıllar mutlaka bilgilendirilecektir.

Vekiller, Deniz Ticaret Odasının en üst karar organı olan Oda Meclisinin onayladığı usul ve esaslar çerçevesinde ve Odanın kabul ettiği Denizcilik ülküsü, politikalar ve ilkeleri doğrultusunda çalışacak, bütün faaliyetleri şeffaf bir düzende asıllara bilgi verecek şekilde olacaktır.

Profesyoneller tamamen bütçe esasına göre ve proje yönetimi disiplininde çalışacaklardır. Oda bütçesi ise; vekillerin belirlediği faaliyetlerin profesyonellerce projelendirilerek şeffaf bir çerçevede yönetilmesi, bütçe kalemleri ile faaliyetler arasında doğrudan bağ kurulması çerçevesinde şekillenecektir.

YÖNETİM ESASLARI

Deniz Ticaret Odası faaliyetlerinin dayanağı, yasalar çerçevesinde asılların beklenti ve görüşleri, vekillerin ve organların kararları olacaktır. Bu kararlar, Oda profesyonellerince projeye dönüştürülecek, takip ve denetimi proje disiplininde yürütülecektir. Böylece her bir kararın, gerekçesi, amacı, hedef kitlesi, beklenen faydası, faaliyet adımları ve harcamaları bütçe disiplininden taviz vermeden Oda çalışan ve yöneticilerince bilinecek, Odanın kurumsal refleksleri gelişecektir. Odanın yönetim hiyerarşisinde kopukluklar oluşmayacak, aynı zamanda Odanın teşkilatlı faaliyet yapabilmesi ve teşkilatın efektif çalışması mümkün olacaktır.

Oda, devletin politika yapan ve icracı kurumlarıyla ilişkilerinde, gerek mevzuat gerekse kaynak üretme ve sağlama noktasında, her bir konuyu proje yönetimi disiplininde ele alarak yürütecektir.

Böylece yapılan bütün çalışmalar Odanın kurumsal hafızasında birikecek, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşların da Oda-Devlet ilişkilerinde konuya dâhil edilebilmesi için gerekli koordinasyon gücü sağlanmış olacaktır.

Odanın aktif rol alması, rehberliği, proje geliştirme ve koordinasyon gücüyle; denizcilik alanındaki devlet destek ve teşviklerinin çok daha rasyonel, etkisi daha derin, sektörün bütününü kapsayıcı olacağı açıktır.
YÖNETİM HEDEFLERİ

 • Ulaşılabilir ve ulaşabilen bir Deniz Ticaret Odası 
 • Hesap verebilen ve hesap sorabilen bir Deniz Ticaret Odası 
 • Bütçesini, istikameti ve stratejilerini gerçekleştirilecek faaliyetleri için harcayan bir Deniz Ticaret Odası 
 • Küresel oyuncu olan Deniz Ticaret Odası 
 • Üyelerinin hukukunu koruyan bir Deniz Ticaret Odası 
 • Bölgesel bir güç olan Deniz Ticaret Odası 
 • 2018-2022 PROJE ALANLARI 
 • Denizcilik yatırımları fon geliştirme 
 • Koster filosunun yenilenmesi
 • Deniz ticareti kıyı yapılarının geliştirilmesi 
 • Balıkçılık ve balık hasatının ulusal ve uluslararası sularda geliştirilmesi 
 • Deniz turizminde; yüksek nitelik, yüksek turizm hasılatı sağlanması 
 • Türkiye merkezli küresel denizcilik lobi faaliyetleri ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla Türkiye buluşmaları 
 • Fonksiyonel teşkilatlanma nitelikli hizmet

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2018, 23:29
YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176