GEMİMO Sempozyumuna Yoğun İlgi

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO), “Denizcilik Sorunları" başlıklı 4. Ulusal Sempozyumunu, İTÜ Denizcilik Fakültesi Tuzla Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

GEMİMO Sempozyumuna Yoğun İlgi

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası 4. Ulusal Sempozyumu Yapıldı

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO), “Denizcilik Sorunları" başlıklı 4. Ulusal Sempozyumunu, İTÜ Denizcilik Fakültesi Tuzla Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

13 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilen sempozyum Atatürk ve deniz şehitleri anısına yapılan saygı duruşuyla başladı.

Sempozyumda açılış konuşmalarından ilkini İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nil Güler yaptı. Güler konuşmasında; denizcilik eğitiminde 1884 hatta 1848’e kadar uzanan en eski tarihçeye sahip fakülte olan İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin, Milli ve Hususi Ticaret-i Bahriye Kaptan ve Çarkçı Mektebi resmi adı ile 1909’dan itibaren çarkçılar yetiştirerek bugün iftihar ettiğimiz gemi makineleri işletme mühendisliğinin temellerini attığını söyledi. İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin çalışmalarından bahseden Güler konuşmasına şu şekilde devam etti: “System Theory Of Ship Propulsion Units Advanced Design of Marine Engines and Systems Gemilerde Enerji Ekonomisi CAD/CAM of Marine Diesel Engines Thermohydraulic Simulation of Marine Diesel Engines gibi derslerle sektöre bir çok eleman kazandırmış bu bölümümüz makine mühendislerine verdiği tamamlama eğitimleri ile ayrıca hizmet etmiştir. Gemi makineleri işletme mühendisliği bölümümüz diğer birçok mühendislik dalının puanları düşerken puanını bu yılki ÖSYM sınavında 2 puan artırmıştır. Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bölümümüzün puanları aynı kalmıştır. Bu hali ile ilk yüzde 3’ten öğrenci alan Fakültemizle birlikte diğer kurulan denizcilik ve makine bölümlerini; Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İsletme Mühendisliği Bölümü’nü, bu sene ilk öğrencilerini hazırlık bölümüne alan Piri Reis Denizcilik Yüksek Okulu’nu yeni kurulan Kıran Denizcilik Yüksek Okulu’nu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun Fakülte olusunu kutlarız, hayırlı olsun.
Böylece Yakın Doğu Üniversitemiz Denizcilik Fakültesi ve kurulması düşünülen İTÜ Kıbrıs Kampüsü Denizcilik Bölümü ile birlikte her denizimiz için Denizcilik Fakültemiz mevcuttur. Dün Fakültemizde öğrencilerini ağırladığımız Van Denizcilik Meslek Lisesi’nin belki ileride Denizcilik Meslek Yüksekokulu’na dönüşmesi halinde de Doğu Anadolu’da da bir Denizcilik Meslek Okulumuz olacaktır. Mühendislik öğrenim kurumlarının temel görevleri, bilimi teknolojiye, teknolojiyi uygulamaya dönüştüren mühendisler yetiştirmektedir. Bu amaçla yeterli eğitim kadrosu, derslik, laboratuar, yurt vb. alt yapısı tamamlanmış kuruluşlar oluşturulmalıdır. Bugünkü sempozyumun konusu bütün denizcilik sektörünün konularını kapsamaktadır. 4.Denizcilik Sorunları Sempozyumunu gerçekleştiren Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Odamıza teşekkür eder faydalı bir sempozyum dilerim."

İkinci açılış konuşmasını GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Muammer Yağız gerçekleştirdi. Yağız konuşmasında; “Birkaç gün önce çok değerli bir meslektaşımızı yitirdik. Başta gemi inşa olmak üzere denizcilik sektörünün bir duayeni Prof. Dr. Yücel Odabaşı hocamızı yitirdik. Gerçek bir Atatürkçü, Türkiye, Cumhuriyet ve demokrasi aşığı bir yurttaş ve çok zor yetişen, ülkemizde olduğu kadar uluslar arası denizcilik platformunda da çok saygın bir bilim adamıydı. Kendisine rahmet, ailesine, denizcilik sektörü mensuplarımıza ve tüm öğrencilerine de başsağlığı diliyoruz” dedi.

Yağız, “Hepimiz biliyoruz ki; mühendislik, bilim ve teknolojiyi insanla buluşturan bir meslek odağında, öznesinde insanın olduğu bir mesleğin uygulayıcıları olarak, bir yandan üyelerimizin haklarının elde edilmesine, taleplerinin gerçekleşmesine yönelik çalışmalarda bulunurken, bir yandan da insana ve insanlığa ve bu bağlamda da ülkemize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Meslek alanlarımız üzerinden Türkiye gerçeklerini ortaya koyuyoruz, üyelerimizin bilimsel temele dayanan çalışmalarını, bilim insanlarının uğraşıları ile birleştiriyor ve örgütümüzün deneyimlerinin süzgecinden geçiriyoruz. bu şekilde ülkenin sorunlarını tespit ediyor ve kamuoyuna da çözüm önerilerini sunuyoruz. Odalarımızın sorumluluklarını yerine getirmesinin bir yolu da, meslek alanları üzerine gerçekleştirdiği kongre ve sempozyum gibi etkinliklerle anılan alandaki gelişmeleri irdelemek, sorunları ortaya koymak, neticesinde de insanlık adına gerçekçi çözümleri oluşturmaktır. Son 30-40 yıldır, ülkemizin olumsuz şartları nedeniyle adeta içine sokulduğumuz kapitalist küreselleşmenin sonuçları bugün ne yazık ki ortadadır: 1 milyar kişinin günde 1 dolardan az kazandığı, 6.5 milyar dünya nüfusunun zengin olan sadece %2‘sinin, dünya servetinin yarısına el koyduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dünyada işsizlik rekorları kırılıyor. Yoksulluk ve sefalet almış başını gidiyor. Kapitalist küreselleşmenin doğal sonucu olan ekonomik kriz de maalesef emekçileri teğet geçmiyor. Küresel ekonomik krizin denizcilik sektörünü de çok derinden etkilediğini belirten Yağız, 30.000 tersane işçisinin ve 20.000 civarında da yan sanayi çalışanının işsiz kalması ve bununla beraber tersanelerimizin de üretime ara vermesine rağmen, hala bir önlem paketinin de açıklanmaması düşündürücüdür ve gelecek adına da kaygı vericidir. Deniz ticaret sektörümüzde gemiler ya aylarca yük bulamamakta, yurt içi veya yurt dışı limanlarda veya demir yerlerinde beklemekte ya da Laid-up’ta kalmaktadır. Denizcilik eğitiminde ise her geçen gün yeni bir okulun açılmasını çok önemsiyoruz. Ancak, acele ederek de, nicelik sağlanırken nitelikten ödün verilmemesini ve denizcilik eğitiminin doğru rotasından saptırılmaması gereğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yağız sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bugün, gelinen noktada, kamuya ait gemilerin tamamen özelleştirilip, kamu işletmeciliğinin yok edildiği, kabotaj hattında adeta gemi çalıştıramayacak duruma düşüldüğü, ithalatın ve ihracatın % 90’ının denizyolu ile yapılmasına rağmen Türk bayraklı gemilerin taşıma paylarının her geçen gün azaldığı, limanlarımızın bir bölümünün yabancılara satıldığı, ancak, topluma ve denizcilik sektörüne beklenen, ümit edilen katma değeri sağlamadığı böyle bir ortamda, gerçekleştirdiğimiz sempozyumda, değerli bilim insanlarının söyleyeceklerinin çok önemli olduğu bilinmelidir. Bu bağlamda, etkinliğimizin gerçekleştirilmesine katkı sunanlara, görüşlerini bizimle paylaşacak bilim insanlarına, uzmanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinize tekrar saygılarımızı sunuyorum.”

Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürü Cemalettin Şevli konuşmasında; “Sempozyumu, Denizcilik Fakültemizin 86 Makine mezunu olarak sevgi ve saygıyla selamlarken seneler önce bu salonda eğitim gördüğümü hatırlayarak çok duygulandım. Bu sempozyumun sıkıntılara çare olacağına inanıyorum. Bu sempozyumun sonunda çözüm önerileri hepimizi bilgilendirecek. Eskiden denizcilik, sahili olan yerlerde olurdu ama artık Anadolu’da da oluyor. Bu kadar güzel bir mesleğin çok daha fazla istendiğini ve her türlü sorunların çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Tüm denizcilik öğrencileri destek görmeliler” dedi.

GEMİMO Onursal Başkanı Müh. Erkan Dereli kürsüye gelerek, Prof. Dr. Nil Güler’in dekanlıktaki 1. yılı olması dolayısıyla kendisini kürsüye davet ederek yıldönümünü kutladı. Salondan büyük alkış alan Güler, Müh Erkan Dereli tarafından hazırlatılan pastayı kesmek üzere Fakülte kurucu dekanı Prof. Dr. Osman Kamil Sağ’ı da yanına davet etti. Daha sonra sempozyuma katkılarından dolayı Mügesan Mühendislik ve Gemi Sanayi A.Ş. adına Müh. Cevdet Işık’a, Lloyd's Register adına Müh. Engin Yazıcıoğlu’na ve Dünya Denizcilik ve Ticaret A.Ş. adına Barış Ziya Kaya’ya plaketleri takdim edildi.

Daha sonra oturumlara geçildi. Sempozyumun birinci oturumunda Oturum Başkanlığı görevini Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürü Dr. Özkan Poyraz üstlendi. Birinci oturumda; Prof. Dr. Necmettin Akten “Kapıdan Kapıya Taşıma: Globalleşen Dünyanın Taşıma Anlayışı” başlıklı sunumunu, Tevfik Küçük “Türk Kılavuzluk Hizmetleri Uygulaması ve Sorunları” başlıklı sunumunu, Dr. Ali Cömert “Kılavuz Kaptan Transfer Donanım ve Donatımına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunumunu, Dr. Özcan Arslan  “Türk Kimyasal Tanker İşletmeciliğinin A’wot Yöntemiyle İncelenmesi” başlıklı sunumunu ve son olarak da Müh. Ömür Karataş “Türk Denizciliğinde Sorunlar ve Dünya’dan Çözümler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Verilen yemek arsından sonra İkinci oturuma geçildi. İkinci oturumun başında İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.ç Nil Güler, fakülteye emeklerinden dolayı Öğretim Görevlisi Müh. Fahrettin Küçükşahin’e bir plaket takdim etti. İkinci oturumda Oturum Başkanlığı görevini Dr. Ali Cömert üstlendi. İkinci oturumda; Yrd. Doç. Dr. Erdal Arlı “GMDSS” Simülatör Eğitiminde Standardizasyon” başlıklı sunumunu, Nihat Asan “Bayrak ve Liman Devleti Uygulamaları” başlıklı sunumunu, Yrd. Doç. Dr. Selçuk Nas “Denizcilikte İnsan Kaynakları Planlaması ve Kariyer Günleri” ve “Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndaki Uygulama” başlıklı sunumlarını, Mustafa Nuran “Tamamlama Eğitimleri Sektördeki Uzakyol Vardiya Mühendisi Açığına Kalıcı Çözüm Olabilir mi?” başlıklı sunumunu ve son olarak Dr. Sinan Çakir “Türk Denizcilik Eğitiminin 125 Yıllık Çınarı: İTÜ Denizcilik Fakültesi başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Üçüncü ve son oturumda Oturum Başkanlığı görevini Yük. Müh. Adnan Erdal üstlendi. Üçündü oturumda; Dr. Murat Koraltürk “İstanbul’da Buharlı Vapur İşletmeciliği ve İskele Ağının Oluşumu” başlıklı sunumunu, Doç. Dr. Fatih Adatepe “Denizel Çevre Sorunu Olarak Tsunami ve Önlemler” başlıklı sunumunu, Gökçe Çiçek Ceyhun “Türkiye’nin Deniz Yetki Alanlarının Mevcut Durum Analizi” başlıklı sunumunu, Av. Mehmet Hakan Tüfekçi “Deniz İş Sözleşmesi – 2006 Bağlamında Gemiadamları için Öngörülen Asgari Koşulların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” başlıklı sunumunu ve son olarak da Akın Şener “Gemilerde Balast Suyu Operasyonlarının Çevresel Analizi ve Arıtım Teknolojileri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Katılımın yoğun olduğu sempozyum saat 18.00’de sona erdi.

 

YORUM EKLE
YORUMLAR
ögrenci
ögrenci - 10 yıl Önce

bizlere neden Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri diploması veriliyorda daha geniş kapsamlı Gemi Makineleri Mühendisleri diploması verilmiyor halbuki gemi inşa ögrencileri bizden oldukça az gemi makina ve makina dersi gördügü halde gemi makina müh. ünvanını onlar alıyor bence bu bize bir haksızlık

Saygın Yılmaz
Saygın Yılmaz - 10 yıl Önce

Güzel bir sempozyumdu, gerçekten iyi organize edilmişti ancak zaman kısıtı vardı. Birkaç güne veya birkaç salona yayılmış bir sempozyum olsaydı çok daha verimli olabilirdi diye düşünüyorum.Bu arada sempozyumun ikinci bölümünde yaşanan tartışma gereksizdi. Neyse ki tatlıya bağlandı.

mustafa  aydın
mustafa aydın - 10 yıl Önce

Güzel bir sempozyumdu.Denizcilik Fakültesinde gerçekleşmesi katılımcıların ve moderatörlarin başarılı sunumları için teşekkür ederim.Her yıl yapılırsa iyi olur.

can yılmaz
can yılmaz - 10 yıl ÖnceBaşarılı organizasyon.Gemimo ve İTÜ Deniziclik Fakültesi yöneticilerine teşekkür ederim.

Öğrenci kardeşim şunu bilmesi gerekirki;Gemi mühendisi adıyla hiç bir üniversitede bir lisans öğretimi yapan mühendislik yoktur.

Gemi mühendisi kavramı sadece bir tanımlamadır.Bu kavramın içerisine gemi ile ilgili tüm mühendislik alanlarını girer.

Gemi mühendisliğ farklı bir meslek alanı değildir.Can Yılmaz

Bulend  Temur
Bulend Temur - 10 yıl Önce

Bu başarılı organizasyon için TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO),yu kutluyor ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nil Güler'ede teşekkür ediyorum.Bu arada GEMİMO İzmir Şubesi ile birlikte 2 günlük bir semineride 17-18 Kasımda gerçekleştirdi.

Tebrikler

ögrençi
ögrençi - 9 yıl Önce

konu Gemi Mühendisi degil Gemi Makineleri Mühendisleri dir

banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176