DTO Seçimlerinin Takvimi Belli Oldu

Oda Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği Seçimleri, 9 Mayıs 2013 Perşembe Günü saat 09:00-17:00 arasında yapılacak. Seçimlerin tam takvimi şöyle:

DTO Seçimlerinin Takvimi Belli Oldu
2013 ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN SEÇİM DUYURUSU

5174 Sayılı Kanun ve bu Kanuna ilişkin Organ Seçimleri Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılacak IMEAK Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Organ Seçimlerine ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır:

I- SEÇİM TARİHİ :

Oda Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği Seçimleri
9 Mayıs 2013 /Perşembe
(Saat: 09.00-17.00)

II- SEÇİM MAHALLİ:

Deniz Ticaret Odası Binası
Meclisi Mebusan Cad.No:22 Salıpazarı/İSTANBUL

III- LİSTELERİN ASILMASI:


Meslek Gruplarına göre seçme ve seçilme hakkını haiz üyeleri gösteren güncel üye listeleri 15 Nisan 2013 Pazartesi günü sabahından itibaren Oda Binası Girişinde askıya çıkarılacak ve 3 tam işgünü müddetle askıda bulunduktan sonra, 17 Nisan 2013 Çarşamba günü Saat: 17.00’de askıdan indirilecektir.

IV- LİSTELERE İTİRAZ SÜRESİ:

Listelere itirazlar; listelerin askıda bulunduğu 3 günlük ilan süresi içinde Beyoğlu I. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na (Karaköy, Rıhtım Cad.No:56-İSTANBUL) yazılı olarak yapılır. İtirazlarda ikametgâh göstermek şarttır. İtirazlar, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca incelenerek en geç 2 gün içinde karara bağlanır. Bu karara tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl Seçim Kurulu’nun 3 gün içinde vereceği karar kesindir.

V- OY KULLANMA:


Oda üyelerinin seçme ve seçilme haklarının kullanılabilmesi için, askıya çıkarılan üye listesinde kayıtlı olmak şarttır. (Dolayısıyla vergi mükellefi olmak, iflas etmemiş bulunmak gerekir.)

Gerçek kişi (Şahsi-Ferdi firma sahibi olan) üyeler; oylarını bizzat, kendileri kimliğini-nüfus cüzdanını sandık kuruluna ibraz ederek kullanacaklardır. Gerçek kişiler adına, kesinlikle vekâleten oy kullanılamaz.

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin temsil ettikleri tüzel kişinin, en çok bir ay önce (10 Nisan – 9 Mayıs 2013 tarihleri arasında) düzenlenmiş ve ilgili Ticaret Sicili Memurluğu’ndan alınmış bir yetki belgesini oy kullanma süresinde (9 Mayıs 2013 Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında), oy kullanmak için Sandık Kurulu’na ibraz etmesi gerekir.

Tüzel kişi adına ancak; tüzel kişiliği temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip gerçek kişi oy kullanabilir. Temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisi müşterek kullanılmakta ise; temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olanlardan bir kişi oy vermek üzere yetkilendirilir. Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişi adına vekâleten oy kullanamaz.

Oylar, Gerçek kişiler ve Tüzel kişilerde listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

VI- SEÇİM SONUÇLARININ İLANI:


9 Mayıs 2013 Perşembe günü yapılacak olan Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimlerinin geçici sonuçları 10-13-14 Mayıs 2013 Cuma-Pazartesi-Salı günleri ilan edilecek, bu süreç içinde İlçe ve İl Seçim Kurulu’na itirazlar yapılabilecek ve kesin seçim sonuçları 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü seçim yerinde asılarak ilan edilecektir.
YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176

banner190