Denizcilik Müsteşarlığı Personel Alacak

Denizcilik Müsteşarlığı, 10 Deniz Trafik Başkılavuzu ve 31 Deniz Trafik Kılavuzu olmak üzere toplam 41 kadro pozisyonuna eleman almak için duyuru yaptı.

Denizcilik Müsteşarlığı Personel Alacak

 Denizcilik Müsteşarlığı Kılavuz Alacak

Denizcilik Müsteşarlığı, 10 Deniz Trafik Başkılavuzu ve 31  Deniz Trafik Kılavuzu olmak üzere toplam 41 kadro pozisyonuna eleman almak için duyuru yaptı.

Müsteşarlıktan yapılan duyuru şöyle:

SÖZLEŞMELİ STATÜDE PERSONEL ALINACAKTIR

Denizcilik Müsteşarlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişiklikler çerçevesinde; Taşra Teşkilatında 10 (on) Deniz Trafik Başkılavuzu ve 31 (Otuzbir) Deniz Trafik Kılavuzu olmak üzere toplam 41(Kırkbir) kadro pozisyonuna; ÖSYM Başkanlığı tarafından lisans mezunları için 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan ve önlisans mezunları için 21 Eylül 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girenler arasından aşağıdaki her kadro pozisyonları için öngörülen puan türünden puan almış olanlar içerisinden, en yüksek puan almış olandan başlamak üzere yapılacak sıralama sonucunda, kadro pozisyon kontenjanı kadar personel alımı yapılacaktır.

A) Atama Yapılacak Kadro Unvan ve Pozisyonların Özel Şartları:

I - DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU:

1 - Üniversitelerin denizcilik ile ilgili eğitim veren lisans düzeyindeki fakülte ve yüksekokulların;

a) Güverte, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşa Mühendisliği, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Deniz Bilimleri veya Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği bölümlerinden mezun olmak ya da yurtiçi veya yurtdışında denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen benzeri bölümlerden mezun olmak,

b) Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisliği veya daha üstü ehliyetlerle en az 2 (iki) yıl deniz hizmetine sahip olmak. (Mesleğinde 2 (iki) yıl çalışmış olan Gemi İnşa Mühendisleri için bu ehliyetlere sahip olma şartı aranmaz.)

c) ÖSYM Başkanlığı tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden puan almış olmak.

II - DENİZ TRAFİK KILAVUZU:

1 - Lisans düzeyindeki herhangi bir yükseköğrenim programından mezun olup;

a) Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti veya üstü ehliyetlerden birine sahip olarak en az 2 (iki) yıl deniz tecrübesine sahip olmak. (Mesleğinde 2 yıl çalışmış olan gemi inşa mühendislerinden bu ehliyet şartı aranmaz.)

b) ÖSYM Başkanlığı tarafından ve 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş KPSSP3 puan türünden puan almış olmak.

2 - Üniversitelerin ön lisans veya meslek yüksek okullarının güverte, gemi makineleri veya gemi makineleri işletme bölümlerinden mezun olup;

a) Vardiya zabiti, makine zabiti veya üstü ehliyetlerden birine sahip olarak en az 1 (bir) yıl deniz tecrübesine sahip olmak.

b) ÖSYM Başkanlığı tarafından 21 Eylül 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP93 puan türünden puan almış olmak.

B) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

1) Başvuru formu, (Müsteşarlığımız Müsteşarlığımız www.denizcilik.gov.tr internet adresinden veya Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek olup, yalnız bir kadro pozisyonu tercih edilebilecektir)

2) Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya noter ya da okul onaylı örneği,

3) KPSS sınav sonuç belgesi.

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığını, bu görevden muaf olduğunu veya 31/12/2008 tarihine kadar tecil ettirdiğini gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

5) Sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınmış yeni tarihli belge.

6) Denizcilik literatürünü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek. (Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS), Üniversiteler Arası Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÜDS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS), orta ve yüksek öğrenimi esnasında hazırlık sınıfı okumuş olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen yabancı dil kurslarından (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinden birinden) alınmış (Son iki yıla ait) sertifikaya sahip olmak.

7) Deniz Trafik Başkılavuzu ve Deniz Trafik Kılavuzları pozisyonlarına yerleşmek üzere müracaatta bulunacak adayların mezun oldukları okul için öngörülen ehliyetleri ile denizde çalışma belgelerinin onaylı sureti,

8) Özgeçmiş,

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

C) MÜRACAAT YERİ:

Müracaat etmek isteyen adayların, 05/12/2008 tarihi mesai bitimine kadar Denizcilik Müsteşarlığının G.M.K. Bulvarı 128/A Maltepe / ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda olabilecek gecikmelerde Müsteşarlığımız sorumlu olmayacaktır. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular işleme konulmayacaktır.

D) ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI:

Atanmaya hak kazanan adayların listesi, 17/12/2008 tarihinden itibaren www.denizcilik.gov.tr internet adresinde ve Müsteşarlık merkez teşkilatı binası girişinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1) Renk körlüğünün bulunmadığı, her türlü iklim şartlarında çalışabileceğinin belirtildiği veya memur olabileceğinin ifade edildiği Sağlık Kurulu Raporu,

2) Müracaat sırasında vermiş olduğu fotoğraflara ek olarak, 4 adet yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

3) Mal bildirim beyannamesi (Müsteşarlığımız www.denizcilik.gov.tr internet adresinden veya Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir)

4) Etik sözleşme (Müsteşarlığımız www.denizcilik.gov.tr internet adresinden veya Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir)

F) ATANMA

Her bölüm için kontenjan sayısı kadar asil ve yedek sıra belirlenerek, www.denizcilik.gov.tr internet adresinde ve Müsteşarlık merkez teşkilatı ana hizmet binası girişinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asil atanmaya hak kazanan adayın atanma isteğinden vazgeçmesi halinde yedek listesinden sıra ile atama yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

İlanen duyurulur.

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176