Deniz Yönetiminde Kadınlar Konferansı

Dünya Denizcilik Üniversitesi (WMU), 2008 Nisan ayı başlarında “Kadınların Kalkınmadaki Rolü - Denizcilik Yönetiminde Kadınlar” konulu bir uluslararası Konferans düzenliyor.

Deniz Yönetiminde Kadınlar Konferansı

"Denizcilik Yönetiminde Kadınlar" Konferansı

Dünya Denizcilik Üniversitesi (WMU), 2008 Nisan ayı başlarında  “Kadınların  Kalkınmadaki Rolü - Denizcilik Yönetiminde Kadınlar” konulu bir uluslararası Konferans düzenlemeyi planlamaktadır.  Söz konusu Konferansın amacı, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kadınların denizcilik sektörünün (denizcilik endüstrisi, liman yönetimi, denizcilik eğitimi ve eğitim kuruluşları veya ulusal denizcilik İdareleri gibi) mesleki kademelerine girmeleri ve bunlarda ilerlemeleri için olan  güçlüklere dikkati çekmektir. 

Bilindiği üzere, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısına kadınların artan şekilde katılmasını teşvik etmek Birleşmiş Milletlerin temel hedeflerinden biridir.  Kadınlar halen denizcilik sektöründe, hem denizdeki ve hem de kıyıdaki mesleklerde çok az temsil edilmektedirler.  Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün  (IMO) stratejik bir amacı da kadınlar için olan fırsatları arttırmaktır, böylece kadınlar tüm denizcilik sektöründe etkin bir katkı sağlayabileceklerdir.

 Dünya Denizcilik Üniversitesi Master derecesi programlarının,  Birleşmiş Milletler’in ve IMO’nun amaçlarının sağlanmasında katkısı olabileceği uzun zamandan beri bilinmektedir.  Dünya Denizcilik Üniversitesi geçen on yıldan beri Master programlarına özellikle kalkınmakta olan ülkelerden kadınların kabulü hususunda aktif olmuştur.  Bu politika, Üniversite’nin akademik ve profesyonel gereksinimlerinde herhangi bir ayrıcalık tanınmadan burs sağlanması suretiyle başarılmıştır.  Böylece, yetenekli kadınların Dünya Denizcilik Üniversitesine kaydolmalarının yıllık seviyesi on yıl önceki %6 oranı ile kıyaslandığında %20’ye çıkmıştır.  Dünya Denizcilik Üniversitesi’nin düzenlemeyi planladığı Konferans, Denizcilik Sektörüne meslek kadınlarının etkin şekilde katılmalarını arttırma hususundaki sorunlar ve güçlüklerin anlaşılmasını sağlamayı da  amaçlayacaktır.

 Konferansın başlıca amaçları şunlardır:
• Dünya denizcililik Üniversitesi mensupları ağı dahil, ulusal ve bölgesel profesyonel denizci kadınlar ağları ve grupları arasındaki bağlantıyı ve işbirliğini teşvik etmek.
• Dünya Denizcilik Üniversitesi bayan mezunları tarafından sağlanan kılavuz öğretmen programlarının geliştirilmesini teşvik etmek.
• Kadınların denizcilik sektörüne girmelerini ve mesleki alanda daha çok ilerlemelerini teşvik edecek olan kamu ve özel sektör uygulamalarının teşviki.
• Dünya Denizcilik Üniversitesi Master programlarına katılmaları için gelişmekte olan ülkelerden kadınlara burs sağlanmasını destekleyecek bir fon mekanizmasının kurulması.

Konferansa katılmanın masraflarını karşılamak üzere, katılımcılardan bir kayıt ücreti ödemeleri istenecektir.  Ancak, Konferans, yaklaşık (120,000 ABD Dolarlık) bir ilave harici fon sağlanmasını gerektirecektir.   Bu masrafın başlıca nedeni, önceki yıllarda Dünya Denizcilik Üniversitesi’nden mezun olan ve halen gelişmekte olan ülkelerde çalışan yaklaşık 20 – 30 kadın mezunun, masrafları karşılanmak suretiyle Konferansa katılmalarını ve deneyimlerini aktarmalarını sağlamaktır.  Dünya  Denizcilik Üniversitesi, anılan Konferansın masraflarının finansmanının, denizcilik camiasının tüm sektörlerinden – hükümet, endüstri, ticaret ve sivil toplumdaki çıkar gruplarından - yapılacak taahhütlerle karşılanacağını ümit etmektedir

Söz konusu Konferansla ilgili olarak yukarıda belirtilen bilgiler,  Odamıza ICS/ISF’den (Uluslararası Deniz Ticaret Odası/Uluslararası Denizcilik Federasyonu)  gönderilmiş olup, ICS/ISF  Üyelerinin, Konferansa fon sağlanması ve başkaca bir katkıda bulunulması hakkında Dünya Denizcilik Üniversitesi ile doğrudan bağlantı kurmaları önerilmektedir.

Dünya Denizcilik Üniversitesi’nin irtibat bilgileri aşağıdadır:

Posta adresi:  P.O. Box 500, S 201 24 Malmö, Sweden (İsveç)
Tel: +46 40 63 00
Faks: +46 40  12 84 42
E-mail:
wmu@wmu.se  
Website: http//www.wmu.se

Kaynak: DTO Web Sitesi www.denizticaretodasi.org

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176