DEFAMED Başkanı Federasyondan Ayrıldı

DenizHaber'in önceki gün sorduğu 'Denizcilik Federasyonu ölü mü doğdu?' sorusu cevabını buldu. DEFAMED Başkanı Müh. Selçuk Şenkal; Denizcilik Federasyondan istifa etti.

DEFAMED Başkanı Federasyondan Ayrıldı

DenizHaber'in önceki gün sorduğu 'Denizcilik Federasyonu ölü mü doğdu?' sorusu cevabını buldu. Federasyonu kuran ana derneğin (DEFAMED) Başkanı Müh. Selçuk Şenkal; Denizcilik Federasyonu içerisinde görev almayacaklarını açıkladı.

Federasyon Yönetim Kurulu; önceki akşam Kadıköy'de bir restoranda yaptıkları toplantıda Bülend Temur'un Başkanlık emelini gerçekleştirmişlerdi. DenizHaber.Com bunun gerçekleşeceğini tüm planların buna göre yapıldığını daha önce okuyuculara duyurmuştu.

İstifa açıklamasında kimi suçladı?

DEFAMED Başkanı Müh. Selçuk Şenkal'ın yaptığı istifa duyurusunda Federasyon başkanı da seçilen DEFAV Başkanı Bülend Temur'u 'Her şeye tek başına sahip çıkmaya çalışmakla' suçladı. Bülend Temur'un işi 'Federasyonun kuruluşunu tek başına gerçekleştirdiğini iddia etmeye kadar vardırdığına' değinen Şenkal, çalışmalara emek verenlerin de bu sahip çıkışa tepkisiz kaldıklarını belirtti.

Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev dağılımında bencilliğin içselleştirildiğini savunan  Müh. Şenkal;  seçimi bu şekilde gerçekleştiren tüm üyeleri kişisel muhasebelerini yapmaya davet etti.

Müh. Şenkal; bu koşullarda federasyonun kendisinden bekleneni veremeyeceğine inandığını belirttiği açıklamasında;  'bencillikten uzak,  eşitliğe, adalete ve karşılıklı anlayışa dayalı bir yapı için cesaret ve kararlıklıkla çalışmaya devam edeceğini' vurguladı.

DEFAMED Başkanı Selçuk Şenkal'ın Kamuoyuna duyurduğu istifa açıklamasının tam metni şöyle: 


 '2008 Mayıs ayında yapılan seçimler sonrası üstlendiğim Defamed Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim boyunca gerek üyelerimiz gerekse denizcilik camiamız içerisinde her türlü ayrımcı ve dışlayıcı tutuma karşı duran bir yol izledim. Bu tavrım hem insanlar hem kurumlar için geçerli olmuştur.

Daima, ön kabullerden arınmış bir şekilde, birbirlerinin meselelerine muhatabının tarafından da samimiyetle bakabilmenin en adil yaklaşım olduğuna inandım ve böyle davranmaya gayret ettim.

Denizcilik camiamız içerisinde herbirinin kendine özgü sosyal, kültürel ve mesleki yapısı olan birçok sivil toplum kuruluşumuz var. Bu sosyal yapıların ve üyelerinin faaliyet alanımızdaki yaşamı düzenleyen, özellikle ekonomik yansıması olan kanun, yönetmelik, genelge vb. kararlar sonucu çatıştıklarını ve haksızlığa uğradıklarını düşündüklerini, bunların neticesinde de denizcilerimizin ve denizciliğimizin zarar gördüğünü üzelerek gördüm.

Bu olumsuz durumun giderilmesinin tek yolu, dayanışma ve güçbirliği içerisinde ortak aklı oluşturmaktır. Bunun için de biraraya gelinmeli her türlü mesele birlikte görüşülmelidir. Böyle bir ortamı sağlamak için en uygun yapı profesyonel denizcileri barındıran sivil toplum kuruluşlarının kurumsal olarak temsil edildiği bir federasyondur.

DEFAMED Yönetim Kurulu Başkanlığım süresince ilk günden itibaren tüm sivil toplum kuruluşları ile bu amaca hizmet eden temaslarda bulundum, çalışmalar yaptım. Bu süreçte farklı nedenlere dayalı önyargıların oluşmuş olduğunu gördüm. Ön yargıları kırmak ve geriletmek için çalıştım.

Öteden beri kamuoyunda bilinen, üyelerinin tamamına yakını YDO mezunlarından oluşan beş sivil toplum kuruluşumuzun arasına gene üyelerinin tamamı YDO mezunlarından oluşan diğer iki sivil toplum kuruluşunu katabilmek için çalıştım. Nasıl bir dirençle karşılaştığımın tanıkları İDOKABAD ve DTOD lerinin o süreçte başkanlığını ve yöneticiliklerini yapan meslektaşlarım ve DEFAMED Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımdır.

Dışlayıcı, kendini üstün gören, kontrolu elinde tutmayı adeta ilke edinmiş bu yaklaşımın sahipleri tarafından Denizcilik Federasyonu’ nun tüzük hazırlama ve kuruluş sürecinde de bu tutumları sergilenmiştir. Nitekim Dernekler Masası’ na sunulan ilk tüzük içerdiği anti demokratik yapısından dolayı revize edilmesine neden olunmuştur.

Tüzük çalışmaları Defamed YK üyesi bir arkadaşım tarafından hazırlanan ham taslak üzerinde başlatılmış ve çok geniş katılımlı yoğun emek içeren bir çalışmanın eseridir. Ancak bu çalışmanın sekretaryasını yürüten arkadaşımız bu gerçeği gözardı ederek işi Federasyonun kuruluşuna tek başına sahip çıkmaya kadar vardırmıştır. Bu çalışmalara emek veren arkadaşlarımın bu söylemler karşısındaki tepkisizliklerini ibretle izledim.

Genel Kurul öncesi yeni Yönetim Kurulu oluşturma sürecinde, gerekçesini açıklayarak yönetim kurulu adaylığı için önerdiğim bir arkadaşımızın yanlış ve yanıltıcı bilgilendirme ile adaylığı engellenmeye çalışılması üzerine arkadaşımı aday gösterdim. Seçimin yapılış şekli, sonucu ve ilan tarzı doğal olarak bu arkadaşımızı rencide etmiştir.

Şahsen, maruz kaldığım duruma tepki göstermek sureti ile, bir şekilde bu duruma sebebiyet veren kişilerden biri olarak çok üzgünüm, herkesin huzurunda kendisinden özür dilerim.

Yeni Yönetim Kurulu görev dağılımını yaparken, bahsettiğim bencil yaklaşımı içselleştirmiş yönetim anlayışını kabul eden bir seçim yapmıştır. Seçimin bu şekilde sonuçlanmasına dolaylı katkı yapan herkesi kişisel muhasebelerini yapmaya davet ediyorum.  

Bu yönetim anlayışının federasyondan beklenen, bütün denizci sivil toplum kuruluşlarını içine alan, adil, hakkaniyete dayalı bir yapıyı oluşturabileceğine ve sürdürebileceğine inanmıyorum.

Bu nedenle yeni oluşturulan Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu içerisinde görev almayacağımı, bencillikten uzak,  eşitliğe, adalete ve karşılıklı anlayışa dayalı bir yapı için cesaret ve kararlıklıkla çalışmaya devam edeceğimi denizcilik kamuoyuna bildiririm.'

MÜH. SELÇUK ŞENKAL

DEFAMED BAŞKANI


 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Cahit  İstikbal
Cahit İstikbal - 7 yıl Önce

Ben kişisel izlenimlerimi aktarmak isterim. Federasyonun Genel Kurulu'na Federasyon Başkanı Selçuk Şenkal'ın daveti üzerine katıldım. Yine kendisinin ricası üzerine Yönetim Kurulunda görev almayı bir gün öncesinde kabul etmiştim. İşlerimin yoğunluğu dolayısıyla Federasyonun kuruluş aşamalarını yakından izleyemedim. Ancak oluşturulacak yapıda denizcilik sektöründe bugüne kadar edindiğim birlgi ve deneyimlerimi Federasyonun yararlanmasına sunmam gerektiğini düşündüğüm için, sadece katkıda bulunmak amacıyla Federasyon toplantısına katıldım. 15 kişilik Yönetim Kurulunu fazla bulduğumdan ve geçmişte bu konuda deneyimlerim bulunduğundan Genel Kurulu bu konuda bilgilendirdim. Bu aday gösterilme işlemi ile ilgili şunu söylemek isterim ki; benim şahsen ne 16. kişi olduğumdan, ne de listeye sonradan eklendiğimden haberim yoktu. Bu konuda hiç kimse beni bilgilendirmedi ve beni uyarmadı. Sonrasında yapılan seçim yöntemi ve benim hazır bulunamadığım seçim sonuçlarının duyurulma işlemi etik bir şekilde ve yeni kurulan bir federasyona yakışır bir şekilde yapılmamıştır. Yöneticilerin yapıcı, sorunlara çözümsel yaklaşan ve kişisel ihtiraslardan uzak yapıda olmaları gerekir. Federasyon Başkanlığında bu niteliklere sahip birisinin olamayacağını hissettim. Elbette ki bu benim kişisel görüşümdür. Ama gelinen noktada yazık edildiğini düşünüyorum. Böyle olmamalıydı. Federasyon işe kendisine destek olmaya gelmiş insanları harcamaya 'çalışarak' (!) başlamamalıydı. Sayın Şenkal'a kişisel hırs ve bencillik gözlemi noktasında katılıyorum. Ne yazık ki bunu ben de gözlemledim. Sağduyunun hakim olamıyacağını görmek beni ayrıca üzüyor. Bir çok yazımda bahsetmişimdir. Bizim insanımız zekidir, çalışkandır ama organize olma kültürü yeterince gelişmemiştir. Burada bu bir kez daha görüldü. Uzlaşma kültürü hakim olmalıydı, olamadı. Denize yıllardır Boğaz vapuru dışında çıkmamış kimi kişiler okyanuslardan daha hırçın davrandılar karadaki koltuklar söz konusu olunca. Yine de enseyi karartmamak gerekir. Kaostan düzen doğacaktır. Federasyon daha sağlıklı bir yapılaşma içerisinde belli bir anlayışın belli bir zümrenin değil herkesin federasyonu olacaktır.


Burada bana oy vermemiş olan Kılavuz Kaptan meslektaşlarıma burada bir parantez açmak isterim; onlara kırgın değilim. Benim de içlerinde anlaşamadığım kişiler vardır ama ben olaya böyle bakmadım ve onlardan hiç birisinin ismini çizmedim. Onların toplumun genelinin görüşünü oylarına yansıtmadıklarını ve bu oylamada çok kişisel davrandıklarını biliyorum.

Mustafa Dulgar
Mustafa Dulgar - 7 yıl Önce

Selçuk Abinin istifası üzücü bir gelişme. Henüz ilk adımlarını atan ve denizciliğimize güzel hizmetlerini beklediğimiz federasyonun bu şekilde bir başlangıç yapması hoş olmadı. Umarım geri dönüşü olur, umarım daha büyük yaralar oluşmaz.Kaptan Mustafa Dülgar

Mutlu YELTEN
Mutlu YELTEN - 7 yıl Önce

Selçuk Beyin istifasına çok üzüldüm. Federasyona oldukça katkı sağlayacağına inandığım biriydi. Bana Göre kurulan fedrasyonun ortak paydası denizcilik, hedefi Türk denizciliğini daha ileri taşımak ve denizcilik alanındaki tüm renkleri temsil etmesi olmaz sa olmazlarıdır. Bu şekilde olursa federasyon amacına ve başarıya ulaşır diye düşünüyorum.Saygılar

Hasan Terzi
Hasan Terzi - 7 yıl Önce

Bugün öğlen civarlarına kadar web sayfanızda bulunan değerlendirme yazımda belirttiğim ve Sayın Başkan Selçuk Şenkal’in de vurguladığı üzere denizcilik camiamızda yaşanmakta olan oldukça ciddi sorunlar mevcuttur. Gerek idari düzenlemelerin yapılış usulü gerekse bunların uygulanması aşamasında yaşanan sıkıntılardan dolayı oldukça ciddi sorunlar yaşayan meslektaşlarımız ve meslek guruplarımız mevcuttur. Bunların başında da İDO ve GTH çalışanları gelmektedir. Bunun yanında yeni yapılanma süreci içerinde müsteşarlık ve bölge müdürlüklerinde yıllardır canlarını dişlerine katarak gece gündüz demeden fedakarca görev yapan arkadaşlarımız da belirsizlik içinde yarınlarının ne olacağını beklemektedirler. Diğer yandan denizcilik eğitiminde yaşanan sorunlar ve bu kolda her yere yetişmeye çalışarak ülkemizin denizcilikteki yarınları olacak genç denizcilerimizi yetiştirmek için canla başla mücadele eden arkadaşlarımızın sorunları da ortadadır. Yıllardır uğraşılmasına karşın defalarca değişen ve mahkemelik olan ama bir türlü ortak kabul görecek hale getirilemeyen Gemi Adamları Yönetmeliğimiz mevcuttur. Gerek kamu alanında gerekse özel sektörde bilgi, beceri, tecrübe ve emekleriyle Türk denizciliğine katkı sağlamaya çalışan fakat bin bir güçlüklerle karşılaşan pek çok meslektaşımız mevcuttur. Bu liste uzar gider ama tüm bu meslektaşlarımızın ortak sorunu idarelere, işverenlere, bağlı bulundukları kuruluşlara karşı yaşadıkları sorunlarda kendilerine gerektiği şekilde arka çıkabilecek onların teknik, bilimsel ve vicdani açıdan ispatladıkları haklılıklarını savunabilecek GÜÇLÜ bir sivil toplum hareketi mevcut değildir. Mevcut meslek örgütü veya mezuniyet dernekleri tek başlarına yapmaya çalıştıkları mücadelelerde yeterince etkili sonuçlar almakta oldukça zorlanmaktadırlar. Bu sebeplerle sağlam temellere oturtulmuş, hiçbir ayrım yapmadan tüm denizcilik camiasını kucaklayarak gücüne güç katıp sorun olan her alanda mücadele verirken ülke denizciliğimizi de geliştirip kalkındırmaya hizmet edecek güçlü bir federasyona herkesin ihtiyacı vardır. Bu noktada şahsi kanaatim herkesin bu oluşumun en doğru ve etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için mücadeleye katkı sağlaması gerekliliğidir. Görüş ayrılıkları olabilir, fikir çatışmaları olabilir tüm bunlar karşılıklı tartışmalarla ortak noktada çözüme ulaştırılırsa ortaya çok daha faydalı sonuçlar çıkabilir. Her ne kadar son günlerde benim de bizzat içinde olarak gözlemlediğim bu süreçte hatalar, yanlışlar ve şahısları kıracak üzecek davranışlar sergilenmiş olursa olsun tüm bunları yapanlar yine insanlardır. Bu sebeple insan hatalarından dolayı bin bir güçlüklerle kurulmuş ve gelecekte ülke denizciliğimize çok büyük hizmetler verebilecek bu kurumsal yapıya hep beraber sahip çıkmalıyız. Yaşadığımız sorunları bu kurumsal yapıya mal etmeden ona küsmeden hatalı olduğunu düşündüğümüz görüş ve fikirlerle mücadele etmeliyiz diye düşünmekteyim. Şahsım adına bu kriterler çerçevesinde verilecek tüm mücadeleleri desteklemek için elimden geleni de yapmaya hazırım. Bundan sonrası, tüm kişisel hata ve çıkarları bir yana bırakarak, bizlerin işbirliği içinde ortak çalışma iradesini gösterip gösteremeyeceğimize bağlıdır.kpt.şevket özdemir
kpt.şevket özdemir - 7 yıl Önce

maalesef çocuk doğmadan öldü.ama "kalan sağlar bizimdir" en büyük ideal olması sözünden hareketle her bitişin yeni bir başlangıç doğuracağına inanıyorum.denizcilikle ilgili ne kadar dernek varsa bunlardan maximumunu katarak bir federasyon kurulmalı ve her dernek yönetime bir kişi vermelidir.bildiğiniz üzere denizcilikte uzlaşma kültürü maalesef pek gelişmemiştir.birde buna eskiden izlenen yanlış politikalar eklenince ortaya istenmeyen sonuçlar ve çekingenlikler çıkıyor.kırgınlıklar çıkıyor.hiç bir umutsuzluğa kırgınlığa gerek yok.federasyon başkanlığıda eşit dönemlerde dernekler arasında ifa edilebilir.böylelikle herkes kendisinden bir parça bulacağı federasyonuna dört ele sahip çıkacaktır.burada şunuda eklemeden geçemeyeceğim.bu federasyon kişilerin sıçrama tahtası olmamalı.denizden kaçmak isteyenlerin limanı asla olmamalı.bizler bu mesleği yaparken a dan z ye denizciyiz ilkesi ön planda olmalı.siyasilerin güdümüne girmemeli.buradan sağlanacak çıkar mesleğimizi-denizciliğimizi en üst düzeye çıkarmak olmalı.bu ve buna benzer fikirlerle bir politika oluşturulmalı ve tüm dernekler önce federasyona ardındanda türk gemi zabitleri veya buna benzer bir isim altına sendikalaşmalıdır.demokratik güç odağına dönüşmeli bu yönde çalışmalar yapmalıdır.yoksa isim cizmece gibi çocukça oyunlarla gidilebilecek hiçbir mesafe yoktur.kırgınlıklar yaratılmıştır.bunlar unutulmalı ve bir araya gelinmelidir.geçmiş geçmişte kalmıştır.geleceğe bakmak gerekir.bütün denizcilik camiasının tek çatı altında toplandığı günlerehayırlı seyirler

ZEKİ KELES
ZEKİ KELES - 7 yıl Önce

FEDERASYON DEDİĞİN HANGİ SEKTÖRDE OLURSA OLSUN SEKTÖRÜN TÜMÜNÜ KUCAKLAMALI.SİZİN BU KURDUGUNUZ FEDERASYONUN ADI BENCE ŞÖYLE OLMALIYDI(YDO MEZUNUNLARININ IPOTEK ALTINA ALDIGI KURUM CALISANLARI FEDERASYONU).

O FEDERASYONDA KAC TANE YDO MEZUNU OLMAYAN VAR.SEMBOLİK OLARAK VARSA KAC TANESİ SÖZ SAHİBİ.KENDİ KENDİNİZE GELİN GÜVEY OLUYORSUNUZ.BEN BIR DENIZ GONULDASI OLARAK BOYLE KURULUSLARIN VARLIGINA INANMIYORUM,SADECE YUKARIDA BAHSETTIĞIM GIBI UZUN YILLAR TEK OKUL OLMANIZDAN KAYNAKLI OLARAK KEMIKLESMIS KADROLARLA IPOTEGINIZ ALTINA ALDIGINIZ KURUM VE DERNEKLERIN,YASANAN GLOBAL EKONOMIK KRIZ NEDENI ILE ELLERINDEKI IMKANLARI KAYBETME KORKUSU VE DURTUSUYLE OLUSTURMUS OLDUGUNUZ BİR HAYAL URUNU.BUNDAN BASKA BIRSEY DEĞİLSİNİZ.(BELKI KIZDEINIZ AMA BEN SADECE KRAL CIPLAK DEDİM)

SAYGILARIMLA...TATLI RUYALAR..denizci
denizci - 7 yıl Önce

Denizi ancak rüyasında görebilen denizcilerin federasyonu. Denizden korkan, kaçan ama şova gelince hemen kaptan kesilen denizciler.

Ayıp, ayıp kendinize gelin. Yıllardır hep ayni yüzler. Biraz değişin, çağdaş olun, dinazorlaşmayın. Adı üzerinde bu federasyon denizcilikle iştigal eden herkese açık olmalı ve kucaklamalıdır.

Prof.Dr. Aydın ŞALCI GEDİK Üniversitesi Müh.Fk.Dekanı.
Prof.Dr. Aydın ŞALCI GEDİK Üniversitesi Müh.Fk.Dekanı. - 7 yıl Önce

Sn. Şenkal,

İlkeli ve onurlu davranışınızdan dolayı, sizi kutluyorum. İstifa mektubunuzu da okudum, ama belirtmeden geçemeyeceğim bir konu var,

yazınızın birinci ve altıncı paragrafları birbirine tamamen zıt fikirleri içeriyor. Bu konuya açıklık getirmelisiniz. DEFAMED Başkanı olarak, altıncı paragraftaki fikirleri savunabilirsiniz, ama denizcilik federasyonunda birinci paragraftaki fikirleri savunmak elbette boynunuzun borcudur ve aksi de düşünülemez.

Saygılarımla...


banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176