Atlantik'te yeni bir kasýrga

Amerikan Ulusal Kasýrga Merkezi Atlantik Okyanusu'nda Maria kasýrgasýnýn güçlendiði, ayrýca Nate adý verilen yeni bir fýrtýnanýn daha oluþtuðu bildirildi.

Atlantik'te yeni bir kasýrga

ATLANTÝK'TE YENÝ KASIRGA

Atlantik Okyanusu'nda Maria kasýrgasýnýn güçlendiði, ayrýca Nate adý verilen yeni bir fýrtýnanýn daha oluþtuðu bildirildi.

Amerikan Ulusal Kasýrga Merkezi, 1 Haziran'da baþlayan ve 30 Kasým'da bitecek olan Atlantik kasýrga mevsiminde ortaya çýkan 14. tropikal fýrtýna olan Nate'in merkezinin Bermuda'nýn 515 kilometre güney-güneybatýsýnda olduðunu ve yavaþ ilerlediðini açýkladý.

Nate'in 3 gün içinde bu hýzýn saatte 119 kilometreye ulaþabileceði kaydedildi.

Bermuda'nýn 780 kilometre doðusunda olan ve kuzey-kuzeydoðu yönünde hareket eden Maria kasýrgasýnýn ise güçlendiði belirtildi. Maria'nýn birkaç gün içinde zayýflayacaðý tahmini yapýlýyor.

DenizHaber.Com-Özel

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176

banner190