Ankara'da da denizci yetiştirilecek

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü “Denizyolu Ulaşımı Kazaları ve Güvenlik Sistemleri” dersini yazarımız Jale Nur Ece verecek.

Ankara'da da  denizci yetiştirilecek

Ankara'da da  denizci yetiştirilecek

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü interdisipliner bir anabilim dalı olan Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması anabilim dalında (ABD), yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrencilerine denizcilik sektöründe gerekli olan vizyonu kazandırmak amacı ile 2004 yılında “Denizyolu Ulaşımı Kazaları ve Güvenlik Sistemleri” dersini eğitim programına almıştır.

Ders özellikle Denizcilik Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, TOBB  bünyesinde ve den,zcilik alanını da kapsayan özel sektörde görev yapan öğrenciler tarafından yoğun olarak talep edilmektedir. Söz konusu programa İTÜ Denizcilik Fakültesi, Koç Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi vb. üniversitelerden mezun yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılmaktadır. Ders ilk olarak Deniz Mühendisliği bilimdalı öğretim üyesi ve Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması ABD Başkanı, Doç.Dr. Can BALAS tarafından açılmış ve iki yıl süreyle verilmiştir. Söz konu dersi 2006-2007 öğretim yılında Dr. Jale Nur ECE vermiş olup 2007-2008 öğrenim yılında da Dr. ECE tarafından verilmektedir.


Dersin içeriği; denizyolu ulaşımı, ticari gemi bilgileri, limanlar ve yük elleçleme terminalleri (konteyner, sıvı ve kuru yük, Ro-Ro, genel kargo vb.), IMO ve deniz emniyeti ve güvenliğine ilişkin uluslararası anlaşmalar, deniz kazalarının tanımı ve nedenleri, seyir emniyet sistemleri ve önlemleri, endüstriyel limanlar iş kazaları ve emniyet önlemleri, liman planlaması, tanker kazaları ve çevresel etkileri ve kirlilik yayınımı, zararlarının azaltılması için alınabilecek önlemler, denizyolu kazalarında çevre ve insan faktörlerinin güvenlikteki rolü, sistem emniyet ve güvenliği ve güvenlik yönetimi, petrol kirliliği, limanlar acil müdahale önlemleri, deniz kazalarının araştırılması ve istatistiksel analizi ve risk analizi.


2006-2007 öğretim yılında dersi alan doktora öğrencisi Arzu Ekici görüşlerini DenizHaber'e şu şekilde aktardı:

"Deniz Yolu Ulaşımı Kazaları ve Güvenlik Sistemleri dersinin konularını genel olarak dört grupta sınıflandırabiliriz: denizcilik sektörü genel bilgileri, denizcilik konvansiyonları deniz yolu taşımacılığında güvenlik ve seyir emniyeti sistemleri, liman planlaması ve liman türleri, ileri istatistiki analiz yöntemlerinin deniz taşımacılığı kazalarının analizinde uygulamaları. Dersimizi genel olarak değerlendirdiğimde: dünya ticaretinde deniz taşımacılığının çok büyük bir yere sahip olduğu gözlenmiştir. Deniz taşımacılığı liman gelişimine bağlı olarak ülke ekonomilerine önemli kalkınma sağlamaktadır.

Limancılık hizmetlerinin verimli olabilmesi için liman planlamasının doğru yapılması gerekmektedir. Bu da limana gelen hiçbir geminin açıkta kalmaması, hiçbir iskelenin boş kalmaması ve yük elleçlemenin hızlı yapılabilmesi ve yüklerin hinterlanda dağılımının kesintisiz yapılabilmesi demektir. Deniz taşımacılığı endüstrisi maliyetinin yüksek olması nedeniyle çeşitli riskleri beraberinde getirmektedir. Uluslar arası Denizcilik Örgütü IMO’nun Liman güvenliğinin ve seyir emniyetinin sağlanması yönünde belirlediği konvansiyonlar ile denizde, gemide ve limanlardaki çeşitli risk faktörlerinin tehlikeli bir durum oluşturması önlenmeye çalışılmaktadır. Boğazlarımızdan her sene milyonlarca ton petrol taşınmaktadır. Boğazlardan geçen petrol tankerlerinin sebep olacağı bir kaza sonucu can ve mal kaybıyla beraber, ciddi bir çevre kirliliği ile tarih ve kültür beşiği İstanbul’u da içine alan bölgede geri dönüşü olmayan bir kayıp yaşanması tehlikesi her zaman mevcuttur.

Ülkemizde kurulan VTS sistemi ile VTS merkezlerinden Marmara denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazları dört bölgeye ayrılarak seyir emniyeti sağlanmaya çalışılmaktadır.

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’na bağlı olarak kurulan DEKİK Deniz Kazalarını İnceleme Komisyonu Uluslar arası Denizcilik Örgütü IMO’nun konvansiyonlarına göre karasularımızda meydana gelen ve diğer ülke karasularında meydana gelen Türk bayraklı gemilerin deniz kazalarını incelemekte ve rapor etmektedir. Kazaların incelenmesi yenilerinin meydana gelmesini engelleyebilmek açısından önemli görülmektedir. Deniz kazalarının zararları sadece maddi değildir. Deniz kazası sonrası ekolojik denge ciddi boyutlarda bozulabilmekte, deniz canlılarında ve kara canlılarında bazı türlerin nesli tükenebilmekte denizde meydana gelen kirliliğin etkisi çok uzun seneler devam etmektedir. Denizcilik hakkında saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok bilgisini bizlerle paylaşarak ufkumuzu açan çok değerli Hocamız Dr. Jale Nur ECE’ye teşekkürü bir borç biliriz. Yeni dersleriyle tekrar bizlerle olmasını ümit ederiz."

Yüksek lisans öğrencilerinden Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan inşaat mühendisi Orhan Aydın ders hakkında aynı görüşlere sahip olup, ayrıca denizcilik sektör bilgisinin birçok boyutuyla verilmesinin ve programın bu  temel üzerine inşaa edilmesinin oldukça yararlı olduğu ve denizcilik alanına yeni kazanımlar kazandırdığını ifade etmiştir. 

Ankara’da ilk defa bir üniversitede denizcilik sektörüne ilişkin dersin verilmesinin sektöre eleman ve araştırmacı yetiştirmek açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

DenizHaber.Com

YORUM EKLE
YORUMLAR
rasim şinel
rasim şinel - 11 yıl Önce

her işnin başının egitim oldugu yavaş yavaş ülkemizde de anlaşılmak üzeredir.egitimin mahalli olmaz her yerde egitim verilebilir.Yakından tanıdıgım Dr.Nur Jale hanım bu egitimi başarı ile vererek ülke denizciligimize egitilmiş insanların katılmasını saglayacagı için ayrıca tsk. ederim

banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176