9 Eylül'de Kariyer Günleri Heyecanı

9 Eylül Denizcilik Fakültesinde Kış Kariyer Günleri toplantılarında sektörden geniş katılım vardı. İşte tüm detaylar..

9 Eylül'de Kariyer Günleri Heyecanı

DOKUZ EYLÜL’DE 18. KIŞ KARİYER GÜNLERİ HEYECANI

FINNER SHIP, İNCE DENİZCİLİK, GEMİMO, ZENITH DENİZCİLİK, YASA DENİZCİLİK, KARADENİZ HOLDİNG, HARİKA YAĞCI GELDİŞAN, ACTIVE SHIPPING, IDÇ DENİZCİLİK VE DENSA DENİZCİLİK  AKMAR DENİZCİLİK, ABB, TERSAN DENİZCİLİK VE CHEMFLEET DENİZCİLİK DOKUZ EYLÜL’DEYDİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde 18.si düzenlenen Kış Kariyer Günleri’nin 25 Kasım 2013 Pazartesi günü gerçekleşen 3 oturumunun ilk oturum konuğu Finner Ship oldu. Finner Ship adına DPA/SCO Kpt. İhsan AVCI yer aldı.

Finner Ship bünyesinde 4 adet kuru yük gemisinin bulunduğunu söyledi. Stajyer politikaları hakkında da bilgiler veren AVCI şirketin vizyon ve misyonlarından bahsederek, insanların yatırımdan çok daha önemli olduğunu vurguladı.

Kendilerine sorulan sorulara cevap veren AVCI’ya teşekkür plaketini Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 3. Sınıf öğrencilerinden Hüseyin Murat ÇİMEN tarafından verildi. Oturum toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

İkinci oturumda ise İnce Denizcilik DPA’i ve GEMİMO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar CANCA ve GEMİMO İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Bora KAYACAN yer aldı.

Konuşmasına şirketin geçmişinden bahsederek başlayan CANCA deniz ticaretinin önemi ve gelişiminden bahsetti. Şirket filosunda 14 adet kuru yük gemisi bulunduğunu belirtti. 

GEMİMO Temsilcileri olarak İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Bora KAYACAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar CANCA oturuma katıldı. GEMİMO’nun TMMOB’a bağlı mesleki bir sivil toplum örgütü olduğundan ve 1960’lı yıllarda kurulduğundan söz edildi. Ardından KAYACAN odanın amaçlarından, teknolojinin meslek üzerindeki etkisinden ve odanın meslek etiğini belirlemeye yardımcı olduğundan önemle bahsetti. Oturum CANCA’nın her meslekte olduğu gibi gemi mühendisliğinde de çalışanların onların hakkını savunacak bir sivil toplum örgütüne ihtiyaç duyduğunu ve duyacağını önemle vurgulamasıyla sona erdi. 

Sorulan sorulara yanıt veren GEMİMO temsilcilerine teşekkür plaketlerini, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 3. Sınıf öğrencilerinden Mert TANÖZ ve Aziz SARIOĞLU sundular. 

25 Kasım’da gerçekleşen konferansın üçüncü oturumun konuğu Zenith Denizcilik oldu. Zenith Denizcilik’i temsilen DPA Kpt. Turgay ÇEHRELİ ve Personel Müdürü Kpt. Barış Ziya KAYA katıldı. Şu an 7 adet tanker gemileri bulunmasına rağmen 2015 yılında en az 22 adet gemiye sahip olacaklarını söyleyen ÇEHRELİ filolarına kuru yük gemilerini dâhil edebileceklerinden bahsetti.

Soru cevap bölümünün ardından konuşmacılara plaketlerini Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 3. Sınıf Necati DOĞAN, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 3.Sınıf Alper ÖNAL sundular. 

26 Kasım’da ise iki oturum gerçekleşti. İlk oturumun konuğu YASA Denizcilik oldu. YASA Denizciliği temsilen oturuma Tanker Personel Müdürü Göktan GÖKALP, Kuru Yük Personel Müdürü Muammer BIÇAKÇI ve Eğitim Departmanı sorumlusu Ramazan ÖZGÜRCAN katıldılar.

BIÇAKÇI, 19 adet dökme ve 12 adet tanker gemisine sahip olduklarını, personel eğitimine önem verdiklerini bu nedenle zabitlerini stajyerlikten itibaren bünyelerinde çalıştırmak ve geliştirmek istediklerini belirten YASA Denizcilik temsilcileri konuşmalarına son verdiler.

YASA Denizcilik temsilcilerine plaketlerini Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 3. Sınıf öğrencilerinden Berk ÖZYENGİNER ve Özgür KOTTAŞ, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 3. Sınıf öğrencilerinden Can YÜCEL sundular. Oturum toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
26 Kasım’da gerçekleşen son oturumun konuğu Karadeniz Holding oldu. Karadeniz Holding’i temsilen DEÜ Denizcilik Fakültesi mezunlarından Kpt. Arda ARMAĞAN konuşmasını yaptı.

Bir enerji firması olan Karadeniz Holding’i tanıtarak konuşmasına başlayan ARMAĞAN Türkiye’nin ilk enerji ihracatını ve Dünya’nın ilk ve tek yüzer elektrik santral gemilerini üreten şirket olduklarını söyledi. Gemilerin Türk tersanelerinde üretildiğini ve çoğunlukla Türk personel çalıştırdıklarını bunun yanı sıra gemilerin hizmet verdiği ülkelerin de çalışanlarına istihdam sağladıklarını belirtti. 7 adet

Nijerya bayraklı gemileri olduğunu her bir geminin yaklaşık 12 adet gemiye denk geldiğini ve bu gemilerin kontrat süresi boyunca kendilerine özel bir limana bağlı kaldıklarını, bu limanlara belirli sosyal tesisler ve yaşam alanları kurduklarını ve bu alanları kendilerine ait güvenlik görevlileriyle koruma altına aldıklarını söyledi. Son olarak Türk Ticaret Kanununda bu tip gemilerin tanımı olmadığı için yapılacak olan staj ve hizmetler deniz hizmetinden sayılmadığını ancak bu sorunu ortadan kaldırmak için gerekli düzenlemelerin yapıldığının altını çizdi.

Soru cevap bölümünden sonra ARMAĞAN’a plaketlerini, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 3.Sınıf öğrencilerinden Abdulhamit COŞKUN sundu. Oturum toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

27 Kasım’da gerçekleşen 2 oturumunun konukları okulumuz mezunlarından Kpt. Harika YAĞCI GELDİŞAN ve Active Denizcilik oldu.
 27 Kasım’da gerçekleşen ilk oturumun konuğu olan DEÜ Denizcilik Fakültesi mezunlarından Kpt. Harika YAĞCI GELDİŞAN, gemide karşılaştığı zorlukları ve bunlara nasıl göğüs gerdiğini anlattı. DEÜ Denizcilik Fakültesinin en gözde bayan zabitlerinden olan YAĞCI sadece başmühendis ya da birinci kaptan olmaya çabalamak yerine yeni dallarda kurslara giderek, yüksek lisans yaparak mesleki ve teknik yeteneklerimizi artırmamız gerektiğinin üzerinde durdu. Konuşmalarına kendi tecrübelerini anlatarak son verdi.

Kpt. Harika YAĞCI GELDİŞAN’a plaketlerini Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4. Sınıf öğrencilerinden Begüm OLGUN sundu. Oturum toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
 27 Kasım’da ki ikinci oturuma Active Shipping’i temsilen Personel Müdürü Aras Bilge AKSÜYEK katıldı.

AKSÜYEK, stajyer ve zabitlerde yabancı dil faktörünün önemini vurgulayan AKSÜYEK  gemilerindeki zabitlerin yabancı personel sistemi nedeniyle bu tür bir gemi hayatına alışmak için stajyerlikten itibaren eğitilmeleri gerektiğini vurgulayarak çok nadir olarak dışarıdan zabit aldıklarını söyleyerek konuşmasına son verdi.

Aras Bilge AKSÜYEK’e plaketlerini Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 3. Sınıf öğrencilerinden Numan Ozan UÇAR sundu.
 28 Kasım’da ise 2 oturum gerçekleşti. İlk oturumun konuğu İnsan Kaynakları Müdürü Kaptan Turgut ERTÜRK temsilciliğinde IDÇ Denizcilik oldu. İzmir Demir-Çelik fabrikasına bağlı bir limanda etkinliğini gösteren, filosunda 4 adet Türk bayraklı gemi bulunduran bir denizcilik firması olan IDÇ’nin sunumunu ERTÜRK gerçekleştirdi.

ERTÜRK’e plaketlerini, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 3. Sınıf öğrencilerinden İlker ATEŞ sundu
 28 Kasım’da gerçekleşen ikinci ve son oturumun konukları ise DENSA Denizcilik Personel Departman Müdürü Hakan ALKAN ve DENSA Denizcilik CSO/ISM Manager Kpt. Sinan CANGÜL oldu. CANGÜL filolarında 1 tanesi halen inşa aşamasında olan 19 adet kuru yük gemisi ve 3 adet tanker gemisi bulunduğunu belirtti. 

Soru cevap bölümünden sonra CANGÜL ve ALKAN’a plaketlerini, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 3. Sınıf öğrencilerinden Ozan ARACI, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 3.Sınıf öğrencilerinden Erdi CÖMERT sundular.  

29 Kasım 2013 Cuma günü gerçekleşen 4 oturumunun ilk oturum konuğu Akmar Denizcilik oldu. Akmar Denizcilik adına İnsan Kaynakları Müdürü Özge ATAMAN ve Operasyon Müdürü Tarık GÜRSOY yer aldı.

Özge ATAMAN Akmar Denizcilik bünyesinde 7 adet gemi olduğunu belirtti. Güzergâhlarının tüm dünya olduğunu söyledi.

Akmar Denizcilik temsilcilerine plaketlerini Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 3. Sınıf öğrencilerinden Ali İbrahim ÇAĞLAR ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 3. Sınıf öğrencilerinden Fatih KOCA tarafından verildi.

İkinci oturumun konuğu ABB İzmir Servis Koordinatörü Baş Mühendis Onur TONGUL oldu. Konuşmalarına Turbocharging’in genel özelliklerini anlatarak başladı. Bu alanda dünyada 120’den fazla servis istasyonuna sahip olduklarını söyledi.  TONGUL son olarak bu sistemin çevreye daha az zarar verdiğini ve diğer sistemlere oranla daha verimli olduğunu vurguladı.

Soruların ardından TONGUL’a plaketini Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 3. Sınıf öğrencilerinden İsmet Tayfun DURAN tarafından verildi.

3. Oturumun konuğu Tersan Denizcilik oldu. Tersan Denizcilik’i temsilen Personel Müdürü Mustafa ÜNAL, Personel Müdürü Onur HOŞÇA, Kpt. Bahadır GÖBEKLİOĞLU ve Kpt. Seda ALP katıldılar.

Kpt. Bahadır GÖBEKLİOĞLU Tersan Denizcilik bünyesinde 7 adet gemilerinin olduğunu belirtti. Katılımcılara plaketlerini Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 3. Sınıf öğrencilerden Serkan GÖKÇEN ve Barış KURT, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 3. Sınıf öğrencilerinden Halil YÜCEL ve Koray GÖL tarafından verildi. 

29 Kasım günü son oturumun konuğu Chemfleet Denizcilik oldu. Chemfleet Denizcilik’i temsilen Genel Müdür Kpt. Ahmet HAZNEDAR, Kpt. Özgür SARIOĞLU ve Baş. Müh. Ersen UÇAKAN oldu.

Kpt. Ahmet HAZNEDAR Şirket filosunda 24 adet tanker gemilerinin bulunduğunu ve bu gemilerin güzergahlarının tüm dünya olduğunu söyledi. 

Soru cevap bölümünden sonra katılımcılara plaketlerini Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 3. Sınıf öğrencilerden Necati DOĞAN ve Mustafa Ozan DEMİR, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 3. Sınıf öğrencilerinden Numan Ozan UÇAR tarafından verildi. 

Bu oturum ile Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 18. Kış Kariyer Günleri sona erdi. 

YORUM EKLE
YORUMLAR
MÜHENDİSLER
MÜHENDİSLER - 5 yıl Önce

Gemimo yönetim kurulu üyesi Yaşar kardeşimizin özverili ve vatansever çalışmalarını takdir ediyoruz.

GEMİMO İZMİR yönetimininde faaliyetlerini bekliyoruz.

21 TMMOB üyesi odadan biri olan GEMİMO İZMİR'in Ege Bölgesinde etkin olması gerekir.

DEFAMAD İZMİR ve GEMİMO İZMİR şubelerini kuran ve yıllarca özverili

çalışma lar yapan Hakki Toros agabeyimizi örnek alalım.banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176

banner190